Пилипушко Б. - Подолання вибірковості у дослідженні української мистецької спадщини доби тоталітаризму (2017)
Рашевська А. - Українська народна ікона козацької доби в контексті розвитку духовності в сучасній художній освіті (2017)
Романенкова Ю. - "Эффект светофора” для украинского искусства и художественного образования (2017)
Смірнова Д. - Актуальність впровадження у навчальний процес основних принципів збереження міської історичної забудови (2017)
Стешенко С. - Реконструкція пам’яток сакрального мистецтва та її роль у формуванні світогляду молодих митців (2017)
Філатова М. - Наполеон Бонапарт в англійській карикатурі кінця XVIII — початку XIX століть. З колекції Харківського художнього музею (2017)
Халепа О. - Формати сучасних освітніх заходів (2017)
Циба Г. - Проблеми творчої молоді в умовах нової культурної реальності часів Перебудови в СРСР (1986 – 1991) (2017)
Цой О. - Методологічні засади ескізування архітектурних оболонок у процесі архітектурного проектування (2017)
Чібалашвілі А. - Передумови формування особистості композитора в умовах сучасності (2017)
Юр М. - Інноваційні підходи до творення та репрезентації сучасної графіки. На матеріалах дипломників-графіків НАОМА (2017)
Босенко А. - Превращение как эстетическая категория (2017)
Будник А. - Художник українських енциклопедій Роман Олексійович Селівачов (1914 – 1995) (2017)
Єрмакова Н. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина перша (2017)
Клековкін О. - Культура і мистецтво: Інструменти вимірювання (2017)
Протас М. - "Сначала растём, потом засыхаем”. Юрий Мацкин (2017)
Пучков А. - Восхищение классификацией: Первый российский текст о помпеянской живописи (Юлиан Кулаковский о книге Августа Мау) (2017)
Положення про Координаційну раду з питань мистецької освіти і науки при Національній академії мистецтв України (2017)
Надвипускні та випускні дані (2017)
Веселовська Г. - Під завісу. Останні сезони київського театру Миколи Садовського (2016-2017)
Габелко В. - Національний авангард 1920–1930-х (2016-2017)
Гринишина М. - "Заняття сюрреалізмом” французької сцени 1910–1920-х (2016-2017)
Дрофань Л. - Валентина Давиденко: "Давній міф, моя вигадка, сон постає із того полотна” (2016-2017)
Клековкін О. - Етика Бакуніна, дух патерналізму й аrt-імітація (2016-2017)
Криволапов М. - Українська академія мистецтва, Київський інститут пластичних мистецтв, КДХІ, НАОМА. Сторінки історії становлення та розвитку національної художньої школи в Україні у першій половині ХХ століття (2016-2017)
Петрова О. - Етніка у творчості вчених художників (2016-2017)
Петрова О. - Неформальні художні центри (2016-2017)
Погоріла М. - Трансформація класичного танцю в авторському балетному театрі Олексія Ратманського (2016-2017)
Роготченко О. - Жанровий сюжет у текстильному творі 1940–1960-х як доказ перемоги соціалістичного реалізму (2016-2017)
Сидор О. - Венеційська бієннале дисидентів у історико-мемуарній літературі (2016-2017)
Скуратівський В. - Із нотаток до ювілею "рухомого зображення” (2016-2017)
Смирна Л. - Мистецький нонконформізм: світові тенденції (2016-2017)
Сторчай О. - Творча біографія Олександра Стіліануді. З архівних матеріалів (2016-2017)
Тузов В. - Актуальні теми творчої інтерпретації сучасного українського мистецтва (2016-2017)
Школьна О. - Лінія формотворення і модельно-скульптурна частина Києво-Межигірської фаянсової фабрики кінця XVIIІ–XIX століть (2016-2017)
Шпитковська Н. - Витоки національного колекціонування. Перші музейні та приватні колекції (2016-2017)
Яковлєв М. - Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угруповань, Яремчук О. (2016-2017)
Азарова Ю. - Запад и Восток в музыке постмодернизма (2016-2017)
Васильєв С. - Вічне повернення: Українська театральна критика напередодні 1990-х (2016-2017)
Невмитий В. - Невідома гравюра Василя Масютина в Берліні: несподівана знахідка (2016-2017)
Питателева Е. - "Песни Орфея” в творчестве Оксаны Кондратьевой (2016-2017)
Сіткарьова О. - Формування архітектурного ансамблю Печерської обителі в ХІ–ХІІІ століттях (2016-2017)
Чепелик О. - Гогольфест 2017. Мультидисциплінарність в Україні: Реальність чи утопія? (2016-2017)
Вихідні дані (2016-2017)
Chepil M. - Ksztaіtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu, Marzec B., Borda M. (2018)
Квас О. - Формування патріотичної вихованості учнів початкової школи засобами музейної педагогіки, Волошин С. (2018)
Білавич Г. - Мовно-комунікативний аспект підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи крізь призму навчально-методичного забезпечення галузі (2018)
Малихін О. - Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій навчання студентів філологічних спеціальностей, Гавриленко А. (2018)
Гедзик А. - Використання методу проектів у процесі формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів на уроках трудового навчання, Баличева Н. (2018)
Martynyuk O. - Teaching English as a global language to students majoring in philology and foreign language teaching (2018)
Скальскі Д. - Передумови введення фізкультурної освіти у шкільний куррикулум у Німеччині (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) (2018)
Гутиряк О. - Ділова гра як метод активного навчання майбутніх фахівців, Павлішак О. (2018)
Солтик О. - Формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2018)
Ротар В. - Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху, Пасинчук К. (2018)
Ходутіна Т. - Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов, Колодіна Л. (2018)
Западинська І. - Проблема послідовності у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на початковому етапі вивчення іноземної мови (2018)
Кемінь Г. - "Нове виховання” через призму науково-педагогічної діяльності Овідія Декролі (2018)
Крупник З. - Теоретично-концептуальне обґрунтування проблеми формування відповідального ставлення молоді до здоров’я (2018)
Павелків К. - Іншомовна підготовка майбутніх фахівців соціального профілю: чинники та суперечності в реалізації (2018)
Рогульська О. - Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гаврилюк Н. - Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект (2018)
Возна Ю. - Професійне самовиховання особистості майбутнього фахівця соціальної сфери як умова успішної професійної реалізації (2018)
Кошелєв О. - Навчальний STREAM-проект в курсі математики педагогічного закладу вищої освіти, Гринько В. (2018)
Агалець І. - Вплив соціально-педагогічного середовища на професійне самовизначення старшокласників (2018)
Розман І. - Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід української педагогічної компаративістики (2018)
Ільєнко О. - Статистична обробка та аналіз результатів експериментальної роботи з формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки (2018)
Смеречак Л. - Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи (2018)
Молчко У. - Фортепіанна ансамблева музика Мирослава Скорика в репертуарі львівських дуетів піаністів, Стецівка І. (2018)
Ябковська С. - Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв’язків на заняттях естетичного циклу, Шахрай О. (2018)
Ростикус Н. - Організація освітнього процесу з використанням системи ситуаційних діалогічних вправ на уроках української мови в початкових класах (2018)
Саксон Х. - Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (2018)
Підлісний Є. - Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки (2018)
Блохіна В. - Своєрідність розвитку професійної групи як результат взаємодії лідера та практичного психолога (2018)
Кирилова О. - Поняття "арт-педагогіка” у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2018)
Кобилянська Т. - Характеристика готовності до професійної діяльності як педагогічної категорії (2018)
Роїк Ю. - Етнодизайн кераміки як складова професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Квас О. - Проблема дослідження підтримки материнства і дитинства в українській виховній традиції (2018)
Галян О. - Апробовані моделі розвитку суб’єктності особистості учнів як емпірична верифікація результативності гуманітарно-орієнтованого освітнього середовища (2018)
Tadeusz K. - Zespуі wypalenia zawodowego u nauczycieli – wybrane problemy (2018)
Czepil M. - Grupa przedszkolna w teorii pedagogicznej Bogdana Navrochynskiego, Marzec B. (2018)
Дольнікова Л. - Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності, Стечкевич О. (2018)
Сарієнко В. - Логіко-дидактичний аналіз процедури пояснення в контексті розвитку творчих пізнавальних умінь школярів у навчанні, Решетова І. (2018)
Сачук Ю. - Нормативно-правові засади забезпечення професійної підготовки фахівців із кібербезпеки та захисту інформації (2018)
Гавран І. - Особливості розвитку художньо-образного мислення студентів інститутів мистецтв у процесі підготовки до самостійної діяльності (2018)
Гончарук С. - Аналіз методів впливу американської моделі новинної журналістики на український медіапростір (2018)
Жигаль З. - Дошкільне музичне виховання: особистісно орієнтований підхід (2018)
Ковбасюк А. - Особливості інтерпретацій українського пісенного фольклору представниками Львівської вокальної школи другої половини ХХ ст. (2018)
Гарбуза Т. - Застосування моделі Blended Learning під час викладання курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням” (2018)
Гушоватий П. - Пісенна спадщина композиторів стрілецької доби та її роль у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді (2018)
Медведєва А. - Теоретичні концепції аналізу сценічного образу актора (2018)
Рогульська О. - Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Шевченко Ю. - Професійна готовність майбутніх педагогів у сучасній науковій літературі (2018)
Кушнірук С. - Об’єкт і предмет дидактики у дискурсі сучасної соціокультурної ситуації (2018)
Возна Ю. - Соціальна анімація у контексті професійної діяльності фахівців соціальної сфери у різних країнах світу (2018)
Молчко У. - Фортепіанний цикл Юрія Шамо "Дитяча сюїта пам’яті Сергія Прокоф’єва”: до питання збагачення педагогічного репертуару, Греб Х. (2018)
Андрющенко О. - Рефлексивні вміння вчителя початкових класів: сутність і характеристика (2018)
Цепко Т. - Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови (2018)
Бобовський Р. - Структурологічний аналіз феномена "педагогічна свідомість майбутнього вчителя математики” (2018)
Василик Дз. - Педагогічна діяльність Антіна Княжинського (2018)
Kazmina N. - The theoretical aspects of interpersonal relations between students in the multicultural area of Ukrainian higher educational establishments, Kirsanova S., Falina H. (2018)
Ковалишин О. - Організаційно-педагогічні аспекти співпраці наукового товариства імені Шевченка й українських студентських організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Чайка М. - Жанр мок’юментарі: мистецтвознавчий аспект (2018)
Пріць У. - Нестандартні підходи до вивчення української літератури (2018)
Чубінська Н. - Організаційно-виховні напрямки діяльності директора школи: історичний аспект (2018)
Пантюхов Б. - Військове виховання в умовах сьогодення: проблеми і перспективи (2018)
Юзик М. - Використання інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя початкової школи (2018)
Головенський В. В. - Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів, Базик О. І., Лісовенко В. Д. (2018)
Козлюк І. О. - Проектування технологічних процесів інформаційної системи підтримки прийняття рішень, Коваленко Ю. Б. (2018)
Кохан С. С. - Использование данных наноспутников PlanetScope для мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур, Востоков А. Б. (2018)
Бабіч О. М. - Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел, Дух Д. І., Глухова А. С. (2018)
Браун В. О. - Інтегральний критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв, Джулій В. М., Кизима К. А., Сєлюков Д. О., Солодєєва Л. В. (2018)
Жиров Г. Б. - Аналітичний огляд програмного забезпечення по визначенню показників надійності складних технічних систем (2018)
Кошовий Н. Д. - Застосування алгоритму мавпячого пошуку для оптимізації планів повного факторного експерименту, Муратов В. В. (2018)
Красильников С. Р. - Метод адаптивного багаторівневого кодування, Боднар Д. В., Гунченко С. Ю., Литвиненко Р. С. (2018)
Кубявка М. Б. - Моніторинг загроз і ризики в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних, Кубявка Л. Б., Лоза В. М. (2018)
Кузніченко С. Д. - Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій, Гунченко Ю. О., Бучинська І. В. (2018)
Лєнков С. В. - Аналіз архітектурних особливостей обчислювальних систем з програмованою структурою, Огнєвий О. В., Коваль Б. А., Присяжнюк В. В. (2018)
Мірошніченко О. В. - Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних, Красильников С. Р., Ковальчук Я. В., Купратий В. О. (2018)
Муляр І. В. - Адаптивний метод проектування програмного забезпечення, Лєнков Є. С., Жовнір С. М., Кушнірук С. Л. (2018)
Нікіфоров М. М. - Аналіз загроз воєнної безпеки держави в інформаційної сфері та протидії їм в умовах ведення гібридної війни, Пампуха І. В., Лоза В. М. (2018)
Огнєвий О. В. - Метод структурного синтезу Web – додатків, Барабаш С. О., Ряба Л. О. (2018)
Хірх-Ялан В. І. - Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем, Литвиненко Н. І., Жиров Г. Б., Писаренко Р. В., Жиров Б. Г. (2018)
Чорненький В. І. - Вдосконалення методу підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних мереж на основі формування правил політики безпеки, Сєлюков О. В., Осипа В. О., Глінський О. В., Щерба В. І. (2018)
Артемов В. Ю. - Актуальні проблеми формування професійної компетентності фахівців, які працюють у сфері захисту персональних даних, Литвиненко Н. І. (2018)
Дорохов М. С. - Престиж військової служби у Фінляндії: досвід для України (2018)
Зайцев Д. В. - Особливості проведення комплексного тактичного навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час навчального збору, Добровольський В. Б. (2018)
Черних Ю. О. - Аналіз процесу трансформації системи підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах Збройних Сил Республіки Литва, Черних О. Б. (2018)
Дані про авторів (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Збірник ВІКНУ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Двадненко В. Я. - Контроллер заднего хода конверсионного гибридного автомобиля (2016)
Dzyubenko A. - Constructive features energy supply system Nissan LEAF, Zelenchuk I. (2016)
Кальянов Г. К. - Апаратна реалізація формувачів синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції (2016)
Кнауб Л. В. - Способи форсування дизельних двигунів (2016)
Бороденко Ю. М. - Ідентифікація несправностей енергетичної установки гібридного автомобіля (2016)
Смирнов О. П. - Підвищення надійності гібридних силових установок, Борисенко А. О. (2016)
Никонов О. Я. - Райтсайзинг двигателя внутреннего сгорания гибридного мототранспортного средства, Толстяк С. И., Синдеев М. В. (2016)
Вовк Є. Г. - Формування програмно-контрольованого введення енергії в альтернативних системах запалювання двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Фролов В. Я. - Оцінка якості автомобільних сигналізацій, підключених до шини САN, Калініченко А. В. (2016)
Бажинова Т. О. - Розробка системи показників якості легкових автомобілів (2016)
Бажинов О. В. - Інтелектуальні інформаційні системи для електромобіля, Весела М. А. (2016)
Баранова В. О. - Система повороту і стабілізації головного світла транспортного засобу (2016)
Сіндєєв М. В. - Інтелектуалізація підвіски транспортного засобу з використанням транспортного порталу (2016)
Ніконов О. Я. - Синтез інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних систем колісних та гусеничних машин спеціального призначення. Генетичні алгоритми, Сіндєєв М. В., Улько В. Ю., Кулакова Л. Є., Цепочко О. О. (2016)
Козачок Л. М. - Моделювання руху пасажирського транспорту для побудови розкладу роботи на маршруті за допомогою алгоритмізації управління (2016)
Колодяжний В. М. - Нескінченно диференційовані функції з компактним носієм, які описують скінченні елементи (2016)
Нагорний Є. В. - Імітаційна модель процесу функціонування мультимодального транспортного вузла, Наумов В. С., Літвінова Я. В. (2016)
Тропіна А. А. - Моделювання турбулентного каскаду в рамках оболонкових моделей (2016)
Вербицький В. І. - Аналіз стійкості лінійних та нелінійних систем керування (2016)
Лісін Д. О. - Моделювання геометричних об'єктів з використанням многочленів Бернштейна на базі засобів теорії R-функцій, Лісіна О. Ю. (2016)
Gnatov A. - Electromagnetic processes in the magnetic-pulse straightening tool - inductor system with an azimuth gap, Argun Sch., Ulyanets O. (2016)
Gnatov A. - Calculation of induced currents during the inductional heating by a flat rectangular multiturn solenoid, Chaplyhin Ye.O., Sabokar O.S, Trishkyn Ye.V. (2016)
Батыгин Ю. В. - Расчет вихревых токов возбуждаемых прямоугольным витком с двумя разрезами в тонкостенных металлических листах, Чаплыгин Е. А., Гаврилова Т. В., Шиндерук С. А. (2016)
Еремина Е. Ф. - Анализ погрешности измерения магнитной восприимчивости с помощью струнного датчика, Дрокин А. А., Ложка И. О. (2016)
Воропай А. В. - Экспериментальное измерение деформаций балок из различных материалов при ударном нагружении, Дзюбенко А. А., Егоров П. А., Малахов Е. С. (2016)
Сабокарь О. С. - Система ступенчатого заряда емкостных накопителей магнитно-импульсной установки (2016)
Батыгин Ю. В. - Численные оценки распределения вихревых токов в системе с прямоугольным витком и двумя идентичными металлами, Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Шиндерук С. А. (2016)
Савула М. М. - Лікуватися з приводу туберкульозу легень у стаціонарі чи амбулаторно – що думають пацієнти?, Лопушанська Н. М. (2018)
Yasinskyi R. M. - Insulin Resistance in Patients with Newly Diagnosed Pulmonary Tuberculosis with Different Treatment Outcome (2018)
Никитюк С. О. - Алгоритм діагностики мігруючої еритеми в дітей (2018)
Паничев В. О. - Порівняння ефективності засобів збору кліщів залежно від конструкції прапора, Сверстюк А. С., Авсюкевич О. Є., Величко С. В., Савчук І. М. (2018)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні та лабораторні особливості сучасної бешихи, Саєнко О. С. (2018)
Копча В. С. - Сепсис – синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми (2018)
Андрейчин М. А. - Жовта гарячка: епідеміологія, клініка, діагностика та профілактика, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2018)
Москалюк В. Д. - Особливості перебігу гепатиту С у ВІЛ-інфікованих осіб та їх лікування, Рудан І. В. (2018)
Крушельницький О. Д. - Доцільність протиепідемічних заходів при хворобі Зіка і небезпека їх необґрунтованої критики, Огороднійчук І. В., Іванько О. М. (2018)
Галанов В. С. - Сучасні тенденції розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у Тернопільській області, Буртняк Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Москалюк В. Д. - Форум інфекціоністів у Чернівцях, Івахів О. Л., Возна Х. І. (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Титул, зміст (2018)
Малолітнева В. К. - Здійснення "зелених" публічних закупівель: потенційні переваги та виклики для України (2018)
Апанасенко К. І. - Про правовий режим дозвільних документів у сфері містобудування (2018)
Гудіма Т. С. - Проблема забезпечення принципу екологічної справедливості як фундаментальної засади сталого розвитку (2018)
Кірін Р. С. - Предмет надроохоронного права (2018)
Гречана С. І. - Соціально-економічний розвиток Донбасу крізь призму сучасності: виклики та можливості, Рогозян Ю. С. (2018)
Хомутенко А. В. - Пріоритетні напрями підвищення якості планування державних позабюджетних фондів України (2018)
Березюк К. М. - Система чинників розвитку підприємств атомної енергетики України (2018)
Ковальчук В. Г. - Мотивація як фундаментальна складова управління підприємством, Лавришина В. Г. (2018)
Плаксюк О. О. - Система управління договорами у сучасному інформаційному середовищі (2018)
Шевцова Г. З. - Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми, Швець Н. В. (2018)
Кампо В. М. - Чи потрібна була конституційна демократія для становлення соціально зорієнтованої ринкової економіки в Україні у 1994-2004 роках? (критичні роздуми з приводу однієї статті) (2018)
Санченко А. Є. - Заключний науково-практичний круглий стіл у рамках Спільного проекту 2018 року Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Фонду імені Фрідріха Еберта та Асоціації вчених — внутрішньо переміщених осіб "Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу" (2018)
Содержание (2016)
Бороденко Ю. М. - Аналіз структури електроприводу гібридного автомобіля, як об’єкту діагностики (2016)
Аргун Щ. В. - Алгоритм підготовки транспортної інфраструктури до масштабного використання автодорожнього електротранспорту (2016)
Двадненко В. Я. - Бортовое зарядное устройство гибридного автомобиля (2016)
Смирнов О. П. - Порівняльний розрахунок витрат на енергоносії модернізованого ЗАЗ Ланос із закордонними аналогами, Борисенко А. О. (2016)
Філатов С. В. - Перспективи застосування великовантажних автосамоскидів з електромеханічною трансмісією на кар’єрах світу та України (2016)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення комплексованих навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та колісних машин, Подоляка О. О., Волков Ю. В., Чернишов В. О. (2016)
Волков Ю. В. - Интегрированные интеллектуальные автомобильные информационно-управляющие системы: современные технологии и перспективы развития, Кулакова Л. Е., Гусенкова Е. В. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення стенду для експериментального дослідження адаптивного головного світла наземних транспортних засобів. Інформаційно-комунікаційна система, Сильченко В. О. (2016)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення високоефективних інтегрованих інтелекту-альних автомобільних інформаційно-управляючих систем на основі глибоких штучних нейронних мереж, Сіндєєв М. В., Кулакова Л. Є., Гусенкова К. В. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення стенду для експериментального дослідження інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі використання нейро-фаззі регуляторів, Шуляков В. М., Фастовець В. І. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення інформаційно-телекомунікаційної системи для автоматизації функціонування транспортного порталу вантажоперевезень на основі CASE-технології, Нарожна К. В. (2016)
Подоляка О. А. - Оптимизация транспортных перевозок на основе поиска звездных покрытий, Подоляка А. Н. (2016)
Рожков П. П. - Дослідження впливу умов руху автомобіля на вибір раціонального коефіцієнту затухання коливань, Рожкова С. Е. (2016)
Вербицький В. Г. - Дослідження кутів сходження коліс при різних швидкостях руху автомобіля, Щербина А. В. (2016)
Антоненко И. И. - Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотранспортного трубопровода (2016)
Кривошапов С. И. - Совершенствование диагностической системы для определения технического состояния автомобиля (2016)
Щербина А.В. - Зміна кутів сходження коліс на перехідних режимах руху автомобіля (2016)
Каслин М. Д. - Дисципліна охорона праці в підготовці фахівця ХНАДУ, Попов В. М., Богатов О. І. (2016)
Костикова М. В. - Анализ эффективности самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий, Скрипина И. В. (2016)
Баженов В. А. - Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Стригун Р. Л. (2018)
Bazhenov V. A. - Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior, Pogorelova O. S., Postnikova T. G., Lukianchenko O. O. (2018)
Кривенко О. П. - Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження, Ворона Ю. В. (2018)
Krivenko O. P. - Еffect of static loads on the natural vibrations of ribbed shells (2018)
Лук’янченко О. О. - Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від'ємної гаусової кривизни, Палій О. М. (2018)
Пискунов С. О. - Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні, Шкриль О. О. (2018)
Баженов В . А - Застосування інформаційних технологій для контролю знань, Шишов О. В. (2018)
Лук’янченко О. О. - Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції, Костіна О. В., Геращенко О. В. (2018)
Валер В. В. - Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій, Пискунов С. О. (2018)
Баженов В. А. - Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення, Максим'юк Ю. В. (2018)
Баранова С. В. - Відповідальність як репрезентація архітектури внутрішного світу особистості (2017)
Блозва П. І. - Активізація соціальної взаємодії як чинник підвищення рівня прояву структурних компонентів політичної культури молодої особи (2017)
Гошовська Д. Т. - Специфіка самоакцептації дівчаток підліткового віку: емпіричний ракурс, Гошовський Я. О. (2017)
Демчук О. А. - Емпіричні референти дослідження феномену особистісної безпорадності (2017)
Іванченко С. М. - Соціальна взаємодія в контексті впровадження освітніх і суспільних реформ (2017)
Калмикова Л. В. - Психокорекційна робота для покращення емоційно-психічних станів особистості з особливостями звуковимови (2017)
Камінська О. В. - Особливості психологічного консультування під час роботи з інтернет-залежною молоддю (2017)
Карелін П. А. - Досвід розроблення опитувальника "Конфігурування психологічних меж особистості" (2017)
Колісник О. П. - Теорія духовного саморозвитку особистості (2017)
Коць Є. М. - Феномен соціальної тривожності як наукова проблема (2017)
Коширець В. В. - Особистісний простір сучасної молоді: особливості адаптаційних, мотиваційних та особистісно-поведінкових тенденцій (2017)
Krupelnytska L. F. - Logical analysis of humor forms with pathologization of personality, Shportun O. M. (2017)
Kulchytska A. V. - Social-psychological peculiarities of consumer's behavior (2017)
Малімон Л. Я. - Психологічні аспекти оцінювання персоналу в системі державної служби (2017)
Мудрик А. Б. - Трудоголізм як професійна адикція особистості (2017)
Павлюк Т. М. - Гендерні особливості уявлень старших підлітків про благополучні взаємини з батьками (2017)
Петрик О. В. - Особливості соціального інтелекту журналістів у системі конвергентних ньюзрумів (2017)
Попович І. С. - Досвід створення й апробації методики "Рівень соціальних очікувань" ("РСО") (2017)
Федотова Т. В. - Психологічні особливості старшокласників із макіавеллістичними тенденціями (2017)
Шпак М. М. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці (2017)
Iarovyi D. О. - Critical discourse analysis as a method of research of political discourse in social media (2017)
Ясенчук І. В. - Психологічні особливості типів і компонентів любові в шлюбному партнерстві (2017)
Войтович Н. О. - Образ майбутнього як чинник адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти, Делль Г. (2017)
Одінцова А. М. - Психолінгвістичні маркери мовлення осіб у різних емоційно-психічних станах (2017)
Стасюк М. І. - Моніторинг емоційної сфери педагога (2017)
Майструк В. М. - Концептуальна матриця поняття самоприйняття в історії розвитку психології (2017)
Засєкіна Л. В. - Інтелект як чинник ефективної міжкультурної взаємодії (2017)
Хворост Х. Ю. - Психологічний потенціал арт-терапевтичних засобів у процесі навчання іноземної мови (2017)
Мельник Ю. С. - Психологічні особливості взаємозв'язку особистісних та релігійних орієнтацій (2017)
Тимош Ю. В. - Факторна структура постконвенційної моральної свідомості студентів (2017)
Ярощук М. В. - Релігійність та емоційно-почуттєва сфера особистості: теоретико-емпіричне дослідження (2017)
Курбатов С. - Університетські рейтинги як альтернативний механізм освітніх вимірювань (2017)
Калініна Л. - Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти (2017)
Отич О. - Колір як емоційно-змістовий код культури (2017)
Єжова О. - До питання трактування понять педагогіки здоров’я (2017)
Богуш А. - Патріотичний вектор образу "Батьківщина" в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2017)
Захаренко C. - Олександр Захаренко: жити за законами Істини, Добра і Краси (2017)
Савченко О. - Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка (2017)
Митник О. - Теоретико-методичні засади становлення успішної в соціумі особистості під час навчально-виховного процесу в ЗНЗ, Манзер С., Цілик Н. (2017)
Стрілець С. - Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний експеримент, Стрілецька Н. (2017)
Демченко Ю. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики у рамках дослідно-експериментальної роботи (2017)
Дем’яненко Н. - Перший український підручник з педагогіки вищої школи (2017)
Яніцка-Панек Т. - Навчальний план у контексті реформування початкової освіти в Республіці Польща (2017)
Чаграк Н. - Організація і моделі освіти людей похилого віку: європейський досвід (2017)
Лещик Н. - Успіх освітньої реформи в Україні неможливий без активної участі батьківської спільноти (2017)
Моторний М. - Українські студенти – в десятці загальнокомандної першості Універсіади (2017)
Фещенко Ю. І. - Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз, Литвиненко Н. А., Варицька Г. О., Погребна М. В., Дюжева О. С. (2017)
Мельник В. М. - Щодо прогнозування захворюваності й смертності від туберкульозу в україні, Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Линник М. І., Тарасенко О. Р., Бушура І. В., Приходько А. М. (2017)
Гаврисюк В. К. - Факторы прогноза темпов регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии, Быченко О. В., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л. (2017)
До ювілею професора Бориса Васильовича Радіонова (2017)
Дзюблик О. Я. - Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу, Гуменюк М. І., Мхітарян Л. С., Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Капітан Г. Б., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Денисовa О. В. (2017)
Басанець А. В. - Роль поліморфізму гена eln у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень професійної етіології у шахтарів вугіл ьних шахт України, Долінчук Л. В., Остапенко Т. А. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Алельний поліморфізм генів системи детоксикації ксенобіотиків, функціональний стан ядерного хроматину гепатоцитів при туберкульозі легень залежно від варіанту резистентності, Сем’янів І. О. (2017)
Лемко О. І. - Деякі можливості базового лікування хворих на бронхіальну астму, Александрович Т. А., Копинець І. І., Головацький Т. А., Копилець С. В., Турлик В. М. (2017)
Опанасенко М. С. - Застосування мініінвазивного торакального доступу в хірургії туберкульозу легень і плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Белан О. В. - Влияние длительной терапии пиоглитазоном на клиническое состояние пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца, Кайдашев И. П. (2017)
Таїсія Стефанівна Кучер (2017)
Толох О. С. - Xронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем (2017)
Бойко Д. М. - Cучасні тенденції респіраторної медицини (2017)
Крахмалова Е. О. - Легочная гипертензия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких: механизмы развития и влияние на структурно-функциональное состояние сердца, Колесникова Е. Н. (2017)
Рекалова Е. М. - Случай хронического некротизирующего легочного аспергиллеза, осложнившегося эмпиемой плевры: клинико-морфологическое наблюдение, Лискина И. В., Загаба Л. М., Ломтева Л. Ф., Брянский Н. В. (2017)
Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел (2017)
Агаркова А. І. - Кризи навчання у ВНЗ як чинник схильності до суїцидальної поведінки серед студентської молоді (2017)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні мотиви й механізми поведінки людини в суспільстві (2017)
Вірна Ж. П. - Особистісні ресурси професійної адаптації майбутніх медичних працівників: концепція та емпірична верифікація, Галян А. І. (2017)
Дзюба Т. М. - Ризики професійного здоров'я: від "неадекватного" стилю керівництва до трансформацій професійного самоставлення педагога (2017)
Карпенко Є. В. - Емоційний інтелект як фактор особистісного життєздійснення (2017)
Коваль Г. В. - Організованість діяльності як критерій класифікації волонтерства (2017)
Коць Є. М. - Особистісні чинники соціальної тривожності студентів (2017)
Кревська О. О. - Мотиваційна детермінація професійної самоефективності особистості (2017)
Лазорко О. В. - Психологія безпеки особистості як суб'єкта професіоналізації (2017)
Лапіна М. Д. - Динаміка розвитку особистісної компетентності соціальних працівників в умовах профільної освіти (2017)
Мартинюк І. А. - Психотренінг готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності (2017)
Мойсієнко Я. В - Психологічна проблематика еліт і мас у доробку Д. Донцова й В. Липинського (2017)
Pasichnyk I. D. - Рsychological immunity of ukrainian migrants depending on childhood scenario sets, Handzilevska H. B., Nikitchuk U. I. (2017)
Петровська І. Р. - Рівні та структура громадянської ідентичності особистості (2017)
Савченко О. В. - Рефлексія як чинник ефективного функціонування соціального інтелекту (2017)
Савелюк Н. М. - Релігійна активність і механізми психологічного захисту особистості (2017)
Майструк В. М. - Вікові та професійно-статусні прояви безумовного самоприйняття, психологічного благополуччя та якості життя в сучасних жінок (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості у віковій динаміці свого становлення (2017)
Тимош Ю. В. - Емпіричне дослідження моральної свідомості та морально-етичної відповідальності студентів (2017)
Ярощук М. В. - Види релігійності особистості: теоретико-емпіричне конструювання диспозиційних і операціональних характеристик (2017)
Семенюк О. - Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: освітня місія (2017)
Радул В. - Соціальна відповідальність як якісна характеристика особистості (2017)
Галета Я. - Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства (2017)
Дубінка М. - Соціальне самовизначення старшокласників: пошук підходів до розуміння (2017)
Довга Т. - Імідж-портрет учителя початкової школи: візуалізація професійних вимог та соціальних очікувань (2017)
Бабенко Т. - Розвиток ціннісного компонента інформаційної культури майбутніх учителів історії (2017)
Прибора Т. - Ергономічний підхід до організації інтер’єру класу (2017)
Мельничук С. - Побут та традиції в системі формування естетичної культури майбутніх учителів (2017)
Андросова Н. - Проблема поєднання методів навчання у педагогічній теорії і практиці (2017)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини (2017)
Радул О. - Народна педагогіка східних слов’ян про вікові періоди життя дитини (2017)
Ткаченко О. - Ігровий дитячий фольклор у змісті етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя (2017)
Кравцова Т. - До проблеми наукового обгрунтування феномена особистості (початок ХХ століття) (2017)
Окольнича Т. - Внесок Зенона Кузелі у вивчення виховних традицій українців (2017)
Савченко Н. - Сучасна практика позашкільної освіти в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2017)
Язловецька О. - Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті європейських країн (2017)
Пугач А. - Василь Кремень: "Утвердження особистості людини, суспільне єднання й патріотизм – ціннісні орієнтири сучасного глобалізованого світу" (2017)
Мариновська О. - Сутність поняття "авторська школа": контент- аналіз (2017)
Мартиненко С. - Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування, Кипиченко Н. (2017)
Лавріненко О. - Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна (2017)
Степаненко М. - Ректор-новатор Іван Зязюн (2017)
Калініченко Л. - Ідеї Олександри Савченко про вплив пізнавальної активності та самостійності на формування творчого мислення молодших школярів (1970–1990-ті рр.) (2017)
Кравцов В. - Методологічна культура як особистісно-професійна характеристика майбутнього вчителя (2017)
Коптєва О. - Активність як критерій соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Афійчук Ю. - Розвиток професійної компетентності вчителя природничих дисциплін у акмеологічному просторі ліцею, Шеремет Т. (2017)
Фещенко С. - Хто не знає історії, той не має майбутнього (2017)
Каденюк Л. - Земля як феномен Всесвіту (2017)
Кузнєцов Е. - Аерокосмічна освіта в школі – запорука становлення інтелектуальної еліти нації (2017)
Таранік-Ткачук К. - Формування національно-патріотичної самосвідомості учнів засобами аерокосмічної освіти в умовах Нової української школи (2017)
Агєєва О. - Організаційні та науково-методичні засади національно-патріотичного виховання учнів засобами аерокосмічної освіти (2017)
Литвиненко О. - Психологічний супровід інноваційної діяльності у школі: зміст та напрями реалізації (2017)
Мошенець В. - Український Космос у творчості Лесі Українки (2017)
Філософія космосу. Програма курсу за вибором. 9-й клас (2017)
Віртуальний музей космонавтики. Програма гуртка. 7-й клас (2017)
Биковський Я. - Студенти-драгоманівці пізнають секрети майбутньої професії педагога-позашкільника (2017)
Гавриленко Т. - Науково-методологічний семінар з історії освіти (2017)
Зозуля С. - Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)" (2017)
Мельник В. М. - Причини зростання смертності хворих на туберкульоз легень в Україні до і під час епідемії та організаційні заходи щодо її зниження, Зайков С. В., Веселовський Л. В., Пененко О. Р. (2017)
Сахелашвілі М. І. - Епідеміологічні аспекти мультирезистентного і з розширеною резистентністю туберкульозу у дорослих, Платонова І. Л., Рак Л. М., Штибель Г. Д. (2017)
Фещенко Ю. І. - Стан механіки дихання у хворих на бронхообструктивні захворювання, Назаренко К. В. (2017)
Гаврисюк В. К. - Эффективность и переносимость азатиоприна, лефлуномида и метотрексата у больных саркоидозом легких с противопоказаниями к назначению или серьезными побочными действиями глюкокортикостероидов, Меренкова Е. А., Дзюблик Я. А., Лещенко С. И., Ячник А. И., Беренда Е. А., Гуменюк Г. Л., Морская Н. Д., Пендальчук Н. В., Страфун О. В., Быченко О. В., Шадрина О. В. (2017)
Крахмалова О. О. - Динаміка ультразвукових параметрів діастолічної та систолічної функції серця у хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС в залежності від вибору базисної терапії ХОЗЛ та наявності пульмональної реабілітації, Гетман О. А., Харченко Ю. Є., Ізмайлова О. В. (2017)
Дзюблик Я. О. - Aлгоритм етіологічної діагностики вірусно-бактеріальної негоспітальної пневмонії у мобілізованих для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, Слєсаренко Ю. О., Капітан Г. Б. (2017)
Фещенко Ю. І. - Kоморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми, Островский М. М., Макойда І. Я., Варунків О. І. (2017)
Cтриж B. A. - Интенсивный режим бронхолитической небулайзерной терапии при рецидивирующем бронхообструктивном синдроме у детей (2017)
Білогорцева О. І. - Bипадок примітивної нейроектодермальної пухлини в практиці дитячого фтизіатра, Стеблина В. Є., Вербняк О. О., Кирилова Т. В., Сіваченко О. Є. (2017)
Гаврисюк В. К. - Cлучай остеопластической пневмопатии: результаты трехлетнего наблюдения, Шадрина О. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2017)
Опанасенко М. С. - Pідкісний випадок гігантського загрудинного зобу, Конік Б. М., Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Леванда Л. І. (2017)
Быченко О. В. - Cистемная глюкокортикостероидная терапия, Литвиненко А. В. (2017)
Янко Р. В. - Cтан респіраторного відділу легень гіпертензивних та нормотензивних щурів після впливу мелатоніну, Березовський В. Я., Чака О. Г., Плотнікова Л. М., Левашов М. І., Літовка І. Г. (2017)
Aвторам журнальних публікацій (2017)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз та прогнозування експорту України (2018)
Гончар І. А. - Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення, Пальян З. О. (2018)
Горобець О. О. - Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі (2018)
Саліхова О. Б. - Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості, Крехівський О. В. (2018)
Баглюк Ю. Б. - Стратегії розвитку провідних операторів мобільного зв'язку України (2018)
Бочарова Ю. Г. - Стан та особливості розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2018)
Луніна І. О. - Інструментарій прогнозування бюджетних наслідків податкового стимулювання інноваційної діяльності, Білоусова О. С. (2018)
Степанова О. В. - Фіскальний простір для системи охорони здоров’я: сучасні підходи до формування та діагностики (2018)
Іванова Н. С. - Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки (2018)
Kobylynska T. V. - Statistical Assessment of Air Emission of Dangerous Substances from Agricultural Activities: the Regional Aspect (2018)
Кваша О. О. - Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності, Коробкіна І. С., Шеховцова Д. Д. (2018)
Мазіна О. І. - Глобалізація принципів управлінського обліку (2018)
Щирська О. В. - Контроль якості надання аудиторських послуг у контексті зовнішніх перевірок, Кушнір Є. О. (2018)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера, Прімєрова О. К. (2018)
Журналу "Статистика України" – 20 років (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Данилевський В. - Готовність навчального закладу до інноваційного розвитку: обґрунтування критеріїв (2017)
Чепурна Н. - Концептуальні основи інноваційного розвитку сучасного навчального закладу (2017)
Назаренко Г. - Демократичні засади становлення Нової української школи (2017)
Крутенко О. - Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи (2017)
Топчій І. - Становлення Гімназії успішного українця (2017)
Каракаш І. - Модель інноваційного навчального закладу "Школа якісної освіти", Руденко І. (2017)
Чумаченко О. - Інноваційна практика функціонування і розвитку навчального закладу з еколого-економічною спеціалізацією, Трухан О. (2017)
Саєнко С. - Інноваційний розвиток полілінгвістичної гімназії "Діалог культур", Ананьєва Н. (2017)
Карло Т. - Створюємо Школу громадського партнерства (2017)
Мирошніченко Т. - Сприяємо громадянському самоствердженню учнів (2017)
Пікалюк А. - Національно-патріотичне виховання молоді за собами історичного краєзнавства та етнографії (2017)
Нерубайський В. - Школа свідомого українця – орієнтир сучасної акме-педагогіки (2017)
Стороженко Н. - Акмеологічне моделювання інновацій в педагогічній практиці (2017)
Мельничук В. - Інноваційний розвиток освітнього середовища Акме-школи (2017)
Верба І. - Модель розвитку інноваційного навчального закладу "Школа рівних можливостей" (2017)
Вертипорох О. - Школа – простір освітніх можливостей, Ніщенко М. (2017)
Денисюк Л. - Інноваційна модель "Школа трансформаційного лідерства" (2017)
Щербина С. - Формування освітнього простору Школи автентичного навчання (2017)
Бугай Л. - Створення Школи неперервної економічної освіти (2017)
Жуган Н. - Деякі аспекти інноваційного розвитку економічного ліцею (2017)
Яременко С. - Школа – природне середовище розвитку особистості (2017)
Слупіцька О. - Модель інноваційного розвитку "Школа екологічної культури та планетарного мислення" (2017)
Самохотов А. - Інноваційна школа Черкащини як Науково-дослідний інститут природознавства (2017)
Колісник В. - Модель "Школа сільського господаря" як стратегічний напрям розвитку навчального закладу в сільській місцевості (2017)
Дорожкіна Н. - Школа практичної діяльності, Забарна А. (2017)
Лукашенко Т. - Інноваційний розвиток школи як Центру інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Лосіцький В. - Модель навчального закладу "Школа новітніх інформаційних технологій" (2017)
Остапенко С. - Ліцей як середовище успішного особистісного розвитку, Степанова Н. (2017)
Ярош О. - Пізнання, Становлення, Успіх: нове обличчя сучасної школи (2017)
Дубенська О. - Інноваційна модель навчального закладу "Школа успішної особистості" (2017)
Цьоменко А. - Школа успішної особистості як шлях розвитку інноваційного навчального закладу (2017)
Кондратюк В. - Школа успіху та творчих досягнень (2017)
Рогозін І. В. - Спосіб розрахунку основних параметрів гібридного силового агрегату для спеціалізованих автотранспортних засобів, Новічонок С. М., Гнатов А. В., Рогозіна А. І. (2018)
Гнатов А. В. - Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Понікаровська С. В. (2018)
Бажинов А. В. - Визначення безпеки руху автомобіля по його індексу якості, Бажинова Т. О. (2018)
Сараева И. Ю. - Применение современных литий–ионных аккумуляторных батарей на электромобилях, Стародубцов А. А. (2018)
Манойло В. М. - Управление дроссельной заслонкой системы воздухоснабжения автотранспортного двигателя (2018)
Михалевич Н. Г. - Усовершенствование параметров модели электродвигателя механизма переключения передач в трансмиссии автотранспортных средств, Сильченко Н. Н. (2018)
Пронин С. В. - Использование интеллектуальных агентов в задачах обмена информацией между транспортными средствами (2018)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення транспортних засобів на основі конвергенції інтелектуальних критичних технологій, Аврамов К. В., Успенський Б. В. (2018)
Сушков І. М. - Система допомоги при обгоні вантажних автомобілів, Дзюбенко О. А. (2018)
Гнатов А. В. - Похибки приладів обліку електричної енергії, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Новічонок С. М., Войт О. В. (2018)
Шелудченко Л. С. - Функціональні ознаки автотранспортного потоку (2018)
Гнатов А. В. - Енергозбереження в системах електропостачання, Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Левенець А. О., Пілявець О. О. (2018)
Черновол О. В. - Електромобіль як важливий елемент розвитку транспортної інфраструктури (2018)
Солодов В. Г. - Модель переноса атмосферных загрязнений в полосе насаждений возле автомобильной дороги, Авершин А. Г. (2018)
Бороденко Ю. М. - Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля (2018)
Кремень В. - Філософія і мислення (2017)
Андрущенко В. - Феноменологія освіти (духовна сутність освіти) (2017)
Огнев’юк В. - "Аватари" поступу (2017)
Бех I. - Зростаюча особистість у просторі духовності (2017)
Ніколаєнко С. - Виховання студентської молоді в контексті викликів сучасності (2017)
Курило В. - Актуальні проблеми шкільної освіти в умовах гібридної війни на Донбасі, Караман О. (2017)
Коцур В. - Шевченкові уроки патріотизму й людяності (До 170-річчя від початку Кобзаревого невільництва 1847–1857 років) (2017)
Савченко О. - Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей (2017)
Ничкало Н. - Педагогіка серця і добра Івана Зязюна (2017)
Дем’яненко Н. - Парадигмальний вимір розвитку вищої школи в Україні (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Пугач А. - Журнал "Шлях освіти" в контексті міжнародних зв’язків українських педагогів (1920-ті рр.) (2017)
Биковська О. - Освіта як система. Тріада "Людина–Освіта–Держава" (2017)
Janicka-Panek T. - Education аs a hidden treasure: the value of lifelong learning (2017)
Завалевський Ю. - Сутність та особливості моделювання змін в авторській школі, мариновська О. (2017)
Отич О. - Професійний саморозвиток учителів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів естетичного профілю під час дослідно-експериментальної роботи, Овсієнко Я. (2017)
Патрикеєва О. - Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: методичний аспект, Василашко І., Лозова О., Горбенко С. (2017)
Бережна Т. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища: обґрунтування стратегії, Карленко Н. (2017)
Мельник С. - Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення в аспекті всеукраїнського педагогічного експерименту (2017)
Вербицький В. - Розвиток натуралістичного інтелекту дітей в умовах позашкільного навчального закладу (2017)
Центр освіти, культури та інновацій на Поділлі Вінницькому державному педагогічному університету імені М ихайла Коцюбинського – 105! (2017)
Пугач А. - Новий етап українсько-польської наукової співпраці: освіта для майбутнього, Пугач О. (2017)
Гнатов А. В. - Автобусный транспорт, назначение и классификация. электробус на суперконденсаторах, Пидгора А. В. (2017)
Аргун Щ. В. - Енергозберігаючі технології на основі п'єзоелектричного ефекту для автомобільної техніки (2017)
Смирнов О. П. - Моделювання витрат енергоносіїв гібридними транспортними засобами залежно від умов експлуатації, Борисенко А. О. (2017)
Гнатов А. В. - Електромобілі – майбутнє, яке вже настало, Аргун Щ. В., Ул'янець О. А. (2017)
Мигаль В. Д. - Мехатронные и телематические системы автомобиля, Сильченко В. О. (2017)
Богаевский А. Б. - Перспективное усовершенствование топливной аппаратуры мощных транспортных дизелей (2017)
Манойло В. М. - Особенности конструкции и принцип работы дроссельных узлов систем воздухоснабжения автотракторных ДВС, Дзюбенко А. А., Липинский М. С., Колесник И. В. (2017)
Ніконов О. Я. - Безпілотні багатоцільові транспортні засоби: Сучасні технології, Кулакова Л. Є., Полосухіна Т. О., Чернишов В. О. (2017)
Костикова М. В. - Повышение безопасности передвижения автомобиля за счёт электронных систем, Дыманов Б. В. (2017)
Ніконов О. Я. - Концепція розроблення інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами, Сіндєєв М. В., Сильченко В. О. (2017)
Козачок Л. Н. - Модель и метод решения задачи поиска оптимального соединения при ограничении на кривизну, Плехова А. А., Плехов Д. А. (2017)
Шевченко В. А. - Алгоритмизация процедуры кластерного анализа для прогнозирования успеваемости студентов, Кудин А. И. (2017)
Симбирский Г. Д. - Применение цифрового фильтра Калмана для параметрической идентификации высокотемпературного термопреобразователя, Лантрат В. К. (2017)
Вербицкий В. И. - Ляпуновские нормы для нелинейных динамических систем (2017)
Капінус С. В. - Імітаційне моделювання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на транспортній мережі (2017)
Батыгин Ю. В. - Обоснование работоспособности "индукторной системы с притягивающим экраном", возбуждаемой внешним плоским круговым соленоидом, Чаплыгин Е. А., Еремина Е. Ф., Вакуленко А. Р. (2017)
Батигін Ю. В. - Ретроспектива технологій, що відновлюють з використанням енергії електромагнітних полів, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Мордік В. В., Ладика О. М., Оболянська О. В. (2017)
Аніщенко О. - Неформальна освіта дорослих – освітній тренд ХХІ століття, Лук’янова Л., Прийма С. (2017)
Остапчук О. - Професійно-творча самореалізація вчителя у наукових теоріях і освітніх реаліях (2017)
Мариновська О. - Технологічне проектування інноваційного розвитку закладу освіти (2017)
Даниленко Г. - Медико-соціальні аспекти проблеми академічної успішності старших підлітків, Щербакова О. (2017)
Клокар Н. - Освіта в об’єднаних територіальних громадах: нові підходи до управління в умовах децентралізації, Науменко Г., Гунько Л. (2017)
Пятничук Т. - Формування професійної компетентності робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Литвиненко Г. - Управління проектами: сутність та особливості застосування в освіті, Клясен Н. (2017)
Журба К. - Квест як засіб формування національно-культурної ідентичності підлітків, Шкільна І. (2017)
Філоненко О. - Розвиток музичної освіти на Єлисаветградщині (друга пол. XIX – поч. XX ст.) в історико-педагогічних дослідженнях (2017)
Усатенко Т. - Пробуджена думка академіка Семена Гончаренка, Кутова О. (2017)
Сікорський П. - Із когорти світочів української педагогічної науки (пам’яті академіка Семена Гончаренка) (2017)
Міхно О. - Педагогічний музей України інформує (2017)
Панахид Г. - Музейна педагогіка: сьогодення і перспективи розвитку (за підсумками П’ятої науково-практичної конференції) (2017)
Нова українська школа. Каталог виставки (2017)
Покажчик статей за 2017 рік (2017)
Єріна А. М. - Застосування регресійних моделей на панельних даних у регіональному аналізі водоспоживання, Українець М. П. (2018)
Созанський Л. Й. - Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу (2018)
Білоусова О. С. - Переваги та недоліки індикаторів оцінки процесів активного старіння (2018)
Кухаренко В. М. - Методика комплексного оцінювання якості тестів. Частина 1, Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. (2018)
Лазебник Ю. О. - Програмно-методологічні засади удосконалення національної системи спостереження зі статистики травматизму (2018)
Рєзніков В. В. - Економічна політика Європейського Союзу (на прикладі країн центру та периферії), Купіна В. С. (2018)
Сидорова А. В. - Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Курило Г. М. - Проблеми прийняття рішень на базі даних фінансової звітності:теоретичний аспект (2018)
Селіщев С. В. - Аудиторські докази щодо припущення про безперервність діяльності підприємства (2018)
Фесенко В. В. - Аналіз цінових відхилень з метою аудиту трансфертних цін у контрольованих операціях імпорту (2018)
Саріогло В. Г. - Семінар Балтійсько-Нордично-Української мережі зі статистики обстежень 2018 року: програма, учасники, підсумки (2018)
Ревенко А. П. - Рецензія на монографію О. М. Гладуна "Нариси з демографічної історії України ХХ століття" (2018)
До ювілею Е. В. Чекотовського (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Самойлова І. - Фонетичні варіанти слів в українській мові (за матеріалами лексикографічних джерел) (2016)
Дідун Л. - Особливості виявлення семантики інтенсивності через наскрізний чинник у фразеологізмах зі спільним компонентом на фіксованому місці (2016)
Дюндик О. - Виокремлення спільнокореневих неологізмів у лексиконі письменника (на матеріалі корпусу текстів Євгена Пашковського) (2016)
Мовчун Л. - Матеріали до "Словника римового гнізда лексеми Україна" (продовження) (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека: шукаючи словникові матеріали четвертого тому "Російсько- українського словника" за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2016)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Матеріали до "Словника фразеологічних синонімів Миколи Лукаша" (продовження) (2016)
Робоча інструкція до виписування матеріалів для лексичної картотеки Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР (2016)
Відомості про авторів (2016)
Шановні колеги! (2016)
Вихідні дані (2016)
Манойло В. М. - Методика определения режимных и конструктивных параметров электромеханической части дозатора газа, системы питания транспортного двигателя (2015)
Зубенко Д. Ю. - Разработка мероприятий по уменьшению расхода электроэнергии на предприятиях электротранспорта, Минеева Ю. В. (2015)
Кнауб Л. В. - Усовершенствование системи питания двигателей с предварительным образованием газодисперсной смеси (2015)
Rozhkova S. - Methods experimental research working characteristics of the electromagnetic shock absorber, Rozhkov S. (2015)
Двадненко В. Я. - Преобразователь напряжения для системы рекуперативного торможения гибридного автомобиля с сохранением тепловой энергии (2015)
Никонов О. Я. - Рациональный выбор компонентов системы электропривода и рекуперации гибридного мототранспортного средства , Полозова Л. Н., Толстяк С. И. (2015)
Дзюбенко О. А. - Аналіз використання бездротової передачі енергії для систем заряду електромобілів (2015)
Ніконов О. Я. - Аналіз систем регулювання рівня світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу, Баранова В. О., Гудаєв Р. Т., Прищепа I. М. (2015)
Сахно В. П. - Визначення потужності для управління напівпричепом автопоїзда з гібридною силовою установкою, Поляков В. М., Тімков О. М., Лисенко О. О. (2015)
Приходько О. Д. - Ідентифікація несправностей електроприводу гібридного автомобіля (2015)
Кальянов Г. К. - Методи формування синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції (2015)
Шуляков В. М. - Розробка інтелектуальної системи керування параметрами адаптивної підвіски автомобіля (2015)
Никонов О. Я. - Анализ современных бортовых информационно-управляющих систем беспилотного автомобиля, Полосухина Т. О. (2015)
Ніконов О. Я. - Інтелектуалізація системи круїз-контролю автомобіля на основі штучних нейронних мереж, Щебенюк В. С., Улько В. Ю. (2015)
Маций О. Б. - Схема поиска гамильтонова маршрута минимальной стоимости на транспортной сети (2015)
Назаров А. С. - Методика расчета системы управления движением транспортного средства (2015)
Паникарский А. С. - Влияние восстановительных циклов на эксплуатационные параметры свинцово-кислотных аккумуляторов, Данков В. В., Сладких С. А., Кучерявая М. А., Куликов А. И. (2015)
Пронин С. В. - Многомерная модель представления данных мониторинга перевозок (2015)
Бажинова Т. О. - Методика формування оцінної функції для визначення оцінки якості автомобілів (2015)
Назарова Н. В. - Ідентифікація подвійних дефектів датчиків, заснований на точності транспортного засобу (2015)
Сахно В. П. - До багатофакторної моделі порівняння експлуатаційних показників автопоїздів, Сакно О. П., Лисий О. В., Клименко В. В. (2015)
Подоляка О. А. - Поиск наибольшего покрытия двудольного графа звездами заданной степени, Подоляка А. Н. (2015)
Плєхова Г. А. - Инновационные методики в преподавании прикладной математики, Холєва О. Г. (2015)
Шевченко В. А. - Графическое представление и продукционные модели распределения студентов по типологическим группам (2015)
Фролов В. Я. - Квалиметрический метод оценки качества автомобильных сигнализаций, Серокуров М. В. (2015)
Щербина А. В. - Проверка технического состояния двигателя с помощью датчика давления (2015)
Гнатов А. В. - Узгоджувальний пристрій дискового типу для методів зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілів , Трунова І. С. (2015)
Бороденко Ю. М. - Якісний аналіз гармонійних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля, Дзюбенко О. А. (2015)
Аргун Щ. В. - Схемотехническое решение магнитно-импульсной установки для комплекса внешней магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Батыгин Ю. В. - Поля и токи в "индукторной системе с притягивающим экраном", возбуждаемой внешним круговым соленоидом, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2015)
Щербина А. В. - Перевірка герметичності камери згорання та інших систем автомобіля за допомогою пневмотестера і генератора диму (2015)
Трофимчук О. М. - Сучасні дисертаційні дослідження Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору: математичне моделювання і обчислювальні методи, Миронцов М. Л. (2018)
Качинський А. Б. - Ієрархія факторів типових сценаріїв реалізації DDOS-атак (частина ІІ), Ткач В. М., Поденко А. А. (2018)
Триснюк В. М. - Математичні моделі взаємозв’язків між показниками екологічного середовища і здоров’ям населення (2018)
Копійка О. В. - Зміна бізнес-моделі управління ІТ на підприємстві у зв’язку з розвитком сервісно-орієнтованої інформаційної економіки, Кондратюк А. Г. (2018)
Тихонов Ю. Л. - Формалізація опису економічних і навчальних процесів в е-освіті за математичними залежностями типу Парето (2018)
Stefanyshyn D. V. - On the use of the type I Gumbel distribution to assess risks given floods (2018)
Кряжич О. О. - Деякі моделі обробки інформації у сфері управління техногенною безпекою, Коваленко О. В. (2018)
Кононцев С. В. - Моделювання процесів видалення сполук нітрогену з оборотної води індустріальних рибницьких господарств (2018)
Лисецький Ю. М. - Деякі аспекти побудови корпоративних інтегрованих інформаційних систем для управління підприємством (2018)
Дунаєв Б. Б. - Моделювання макроекономічних процесів, Любіч О. О. (2018)
Власюк Ю. С. - Про проблеми та перспективи малої гідроенергетики в Україні, Стефанишин Д. В. (2018)
Остапенко Я. О. - Моделювання оптимального виробництва продукції на виробничому підприємстві, Замота І. О. (2018)
Реферати (2018)
Інформація про авторів (2018)
Аргун Щ. В. - Вітрогенераторна установка, як додаткове джерело електричної енергії для електромобіля, Голіков О. Д. (2017)
Гнатов А. В. - Сонячна енергія – основні види та типи сонячних електростанцій, Аргун Щ. В., Череватий В. О., Ульянец О. А. (2017)
Смирнов О. П. - Дослідження впливу умов експлуатації на економічність гібридних транспортних засобів з зовнішнім зарядом, Борисенко А. О. (2017)
Поляков А. П. - Використання суміші дизельного та біодизельного палив для покращення економічних та екологічних показників автомобілів, Біліченко В. В., Галущак Д. О. (2017)
Шеремет А. В. - Розробка конструкції силової установки електроцикла на базі мотоцикла AJS Regal-Raptor EOS 350 (2017)
Іващенко М. О. - Комбінований двовісний трекер для сонячної електростанції, Дзюбенко О. А. (2017)
Серикова И. А. - Структурная модель зарядной станции электромобилей с повышенным уровнем безопасности (2017)
Тарасова В. В. - Анализ перспектив развития нетрадиционных источников энергии и оценка возможностей их использования, Разживин В. П., Тельный А. С., Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко А. А. (2017)
Ніконов О. Я. - Визначення функціональних пристроїв та модулів сканування навколишнього середовища безпілотного автомобіля, Полосухіна Т. О. (2017)
Сильченко В. О. - Шляхи підвищення ефективності системи керування головним світлом автомобіля в умовах експлуатації на основі інтелектуальних інтернет-технологій (2017)
Аврамов К. В. - Сучасний комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні, Успенський Б. В., Ніконов О. Я. (2017)
Ніконов О. Я. - Автомобільний інжиніринг: Сучасні технології, Кулакова Л. Є., Сіндєєв М. В., Шпінда Є. М. (2017)
Сєріков Г. С. - Підвищення ефективності роботи системи передпускового підігріву дизельних двигунів (2017)
Ніконов О. Я. - Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з генераторним устаткуванням: Алгоритми керування, Глєбова Д. А., Литвинова Ю. В. (2017)
Кобрина Н. В. - Адаптивные системы заднего сигнального фонаря автомобиля (2017)
Ніконов О. Я. - Експериментальні дослідження ефективності функціонування інформаційно-керуючих систем електрогідравлічних вузлів автомобіля, Шуляков В. М., Фастовець В. І., Шамаріна А. В. (2017)
Гнатов А. В. - Анализ технических решений активных подвесок автомобилей, Кисловский С. В. (2017)
Нагорний Є. В. - Концептуальний підхід до проектування систем управління дорожнім рухом, Абрамова Л. С. (2017)
Клец Д. М. - Обеспечение стабильности свойств маневренности автотранспортных средств (2017)
Степанов А. В. - Біотехнічна система безпеки автотранспорту (2017)
Кравцов М. Н. - Пожарная опасность электро, гибридов и автомобилей (2017)
Аргун Щ. В. - Перспективи використання різних видів автомобільного палива, Круковська А. В. (2017)
Шеремет А. В. - Проточные аккумуляторы: современные технологии и перспективы развития (2017)
Вербицкий В. И. - Алгебраические условия устойчивости динамических систем, Плехов Д. А. (2017)
Лисина О. Ю. - Системное моделирование влияния вредных факторов среды на человека (2017)
Козачок Л. М. - Аналіз та прогнозування часових рядів дінаміки значень досліджуваної величини за допомогою експоненціального згладжування методом Брауна, Козачок А. Є. (2017)
Жила С. Ю. - Модель вітроенергетичної установки, як альтернативного джерела енергії, Дзюбенко О. А. (2017)
Симбирский Г. Д. - Математическое моделирование при измерениях температуры в тепловых двигателях, Лантрат В. К. (2017)
Маций О. Б. - Класс задач маршрутизации, сводимых к задаче коммивояжера (2017)
Тарасова В. В. - Використання асинхронного двигуна, як об’єкта автоматичного керування, Суховій С. А., Гнатов А. В., Аргун Щ. В. (2017)
Жариков Э. В. - Метод консолидации виртуальных машин на основе лучевого поиска, Сердюк Е. А. (2017)
Данков В. В. - Вдосконалення методу відновлення тягових свинцево-кислотних акумуляторів великої ємності, Панікарський О. С. (2017)
Шавкун В. М. - Визначення оптимальних режимів діагностування транспортних засобів, Мізяк О. В. (2017)
Чаплигін Е. О. - Розрахунок вихрових струмів в масивному провіднику, що збуджуються прямокутним витком з двома розрізами, Шиндерук С. О., Гаврилова Т. В., Лістгартен В. С. (2017)
Бороденко Ю. М. - Система контролю характеристик активних підвісок у складі поста діагностики ходової частини автомобіля (2017)
Трофимчук О. М. - Сучасні дисертаційні дослідження Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору: інформаційні технології, Миронцов М. Л. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Оптимізація шляхів у динамічному графі перельотів модифікованим алгоритмом мурашиних систем, Павленко А. І. (2018)
Василенко В. М. - Дослідження ефективності детермінованих та псевдовипадкових перемежувачів турбокодів (2018)
Рогожин О. Г. - Особливості довгострокової економічної динаміки за останні 50 років (2018)
Стенін О. А. - Аналіз і мінімізація промислових викидів в екологічних зонах індустріальних регіонів, Дроздович І. Г., Лищук К. І. (2018)
Стефанишин Д. В. - До питання порівняльного аналізу водноенергетичних характеристик малих і великих гідроелектростанцій України у складі гідровузлів з водосховищами, Власюк Ю. С. (2018)
Азаров С. І. - Проблеми аналізу ризику проявлення небезпечних процесів та оцінка економічного збитку в межах сельбищної території, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Реферати (2018)
Інформація про авторів (2018)
Трофимчук О. М. - Сучасні дисертаційні дослідження Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору: екологічна безпека, Миронцов М. Л. (2018)
Миронцов М. Л. - Вектор сучасних досліджень електрометрії нафтогазових свердловин (2018)
Краскевич В. Є. - Інформаційні технології для інноваційного інжинірингу, Селіванова А. В. (2018)
Трофимчук О. М. - Аналіз систем автоматичного запиту на повторну передачу, Василенко В. М., Зайцев С. В. (2018)
Андрущенко Р. Б. - Аналіз методів серіалізації структурованих даних для передачі в протоколах прикладного рівня моделі OSI, Зайцев С. В., Солдатов А. Ю. (2018)
Сидоренко В. Л. - Методичний підхід до ідентифікації еколого-економічного ризику промислової діяльності, Задунай О. С., Азаров С. І. (2018)
Кряжич О. О. - Деякі удосконалення математичних основ способу опису забрудненої території, Коваленко О. В. (2018)
Стрижак О. Є. - Відображення мережевої інформації у вигляді інтерактивних документів. Трансдисциплінарний підхід, Приходнюк В. В., Гайко С.І., Шаповалов В.Б. (2018)
Стефанишин Д. В. - Проблеми та перспективи гідроакумуляції в контексті раціонального природокористування та екологізації гідроенергетики в Україні (2018)
Лисецький Ю. М. - Технології аналізу даних при побудові моделей економічних систем (2018)
Реферати (2018)
Інформація про авторів (2018)
Ястребова В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки керівників закладів освіти до впровадження концепції соціальної згуртованості, Бабко Т. М. (2019)
Берегова М. І. - Рівні сформованості гностично-технологічної компетентності майбутніх спеціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу (2019)
Грицак Н. Р. - Формування компетенції кваліфікованого аналізу інонаціонального художнього твору у студентів-філологів (2019)
Макаренко І. Є. - Феномен самоефективності сучасного вчителя у світлі теорії синергії (2019)
Толочко С. В. - Інтегральна компетентність педагогічного та науково-педагогічного персоналу для системи післядипломної педагогічної освіти (2019)
Дьяченко И. Н. - Антропологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічний пошук фундаментальної цінності діяльності людини (2019)
Лисенко Г. І. - Особливості професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ УРСР у 1940-60-х рр. (2019)
Волкова Л. В. - Ділова гра як метод підвищення ефективності формування іншомовної комунікативної компетенції студентів (2019)
Abstract and References (2019)
Мнацаканов Р. Г. - Прогнозування лінійного зносу контактних поверхонь в екстремальних умовах тертя, Мікосянчик О. О., Якобчук О. Є., Токарук В. В. (2018)
Киндрачук М. В. - Энергонагруженность дисково-колодочных тормозов транспортных средств, Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Малык Л. Б., Бекиш И. О. (2018)
Вольченко А. И. - Энергетические уровни контактов при фрикционном взаимодействии металлополимерных и полупроводниковых материалов, Журавлев Д. Ю., Кашуба Н. В., Витвицький В. С., Чуфус В. М. (2018)
Кіндрачук М. В. - Аналіз руйнування та зносостійкості композиційних покриттів на основі енергетичної моделі, Харченко В.В., Цибрій Ю. О., Костецький І. В., Гловин М. А. (2018)
Стебелецька Н. М. - Формування зносостійких газотермічних покриттів на титанових сплавах, Федорчук С. В., Цибрій Ю. О. (2018)
Мельник В. Б. - Вплив мастильних матеріалів на втомне зношування і якість поверхонь тертя зубчастих передач, Радько О. В., Скуратовський А.К., Каширська І. А., Ткаченко Т.С. (2018)
Goncharenko А. V. - A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing (2018)
Игнатович С. Р. - Модель деструкции плакирующего слоя алюминиевых сплавов при усталости, Карускевич М. В., Юцкевич С. С. (2018)
Терещенко Ю. Ю. - Профільний опір мотогондоли газотурбінного двигуна з турбовентиляторною приставкою, Терещенко Ю. М., Дорошенко К. В., Усенко В. Ю. (2018)
Пасіка В. Р. - Кінематичний синтез механізму регулювання форми стрічки конвеєра, Коруняк П. С., Носко П. Л., Башта О. В., Бойко Г. О., Гловін А. Л., Герасимова О. В. (2018)
Борозенець Г. М. - Оптимізація основних параметрів при проектуванні двоступеневих циліндричних редукторів, Семак І. В., Остапчук А. П. (2018)
Микитин О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності з обдарованими учнями, Протас О. (2018)
Щербань А. - Наукові підходи до проблеми розвитку практичного інтелекту (2018)
Доротюк О. - Організаційно-педагогічні умови допрофесійної підготовки учнів старших класів (2018)
Іщук С. - Гайворонський МНВК: надбання досвіду, погляд у майбутнє, Мудрий І. (2018)
Темнікова І. - Казкотерапiя у вихованнi дiтей дошкiльного вiку, Темнiков В. (2018)
Kurbanov I. - Features of the Professional Image of the Specialist in the Modern World of Education (2018)
Андросович К. - Аналіз розвивальних заходів в Інтернет-мережі для сприяння соціалізації обдарованих учнів, Бідненко Р. (2018)
Малиношевська А - Науково-теоретичні засади діагностики практичного інтелекту особистості в контексті досліджень зарубіжних науковців, Тригуб Т. (2018)
Найдьонова Л. - Інтернет як інтерактивна освітня технологія (2018)
Подшивайлов Ф. - Типологічні особливості студентів за показником мотивації досягнення, Подшивайлова Л., Счастна Г. (2018)
Нагнибіда М. - Діагностика інтелектуальної обдарованості підлітків у зарубіжних дослідженнях (2018)
Чудакова В. - Актуалізація проблеми вибору професії, зміст, структура та методи психолого-діагностичного дослідження з метою професійного самовизначення оптантів в умовах допрофесійної підготовки – компетентності конкурентоздатної особистості (2018)
Халилова Н. - Особенности формирования рефлексии в подростковом возрасте (2018)
Наші автори (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Вихідні дані (2018)
Кочан І. - Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в українській мові (2018)
Терлак З. - Лексеми ‘форлядунок’ і ‘ферлядунок’ у художніх текстах Івана Франка (2018)
Михайличенко Н. - Зауваги про вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі (2018)
Фецко І. - Місце галліцизмів у терміносистемі фахівців музейної справи (2018)
Ціхоцький І. - Старольвівська белетристика Юрія Винничука: авторська концепція мовного історизму (на матеріалі роману "Аптекар”), Боросовська І. (2018)
Білоусова Р. - Іншомовні запозичення у терміносистемі бібліотекознавства і бібліографознавства (2018)
Глібчук Н. - Препозиціоналізація у площині міжчастиномовної омонімії (2018)
Кузьма І. - Словотворча здатність форм ступенів порівняння прикметника в сучасній українській мові (дієслівні словотвірні типи) (2018)
Кутня Г. - Віддієслівні іменники як вторинні предикати процесу: структурно-семантичні, словотвірні та граматичні особливості (2018)
Trush O. - Ivan Franko’s academic discourse in the history of Ukrainian literary language (2018)
Царалунга І. - Методологічні аспекти дослідження мовної варіативності в діахронії (2018)
Тимошик Г. - Девтероканонічна та апокрифічна література в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка (2018)
Висоцька Т. - Первинний сполучник та в українських пам’ятках XVI–XVII ст. (2018)
Слободзяник О. - Історія становлення староукраїнських назв об’єктів природного ландшафту за розташуванням (2018)
Шмігер Т. - Погляди на переклад в українському контексті Х–XV ст. (2018)
Купчинська З. - Географічні назви на *-ьskъ Східного Полісся XIV–XVIII ст. (2018)
Котович В. - Дендрологічні українські ойконіми: традиція та новаторство назвотворення (2018)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 3 (зáга – заї́хати), Осташ Р. (2018)
Сокіл-Клепар Н. - Мікротопонімний фрагмент мовної картини світу: теоретичні рефлексії (2018)
Мосур О. - Мікротопоніми із квантитативною характеристикою у Йосифінській (1785–1788) і Францисканській (1819–1820) метриках (на матеріалі назв Самбірського циркулу) (2018)
Асіїв Л. - Морфонологічні альтернації приголосних у західнополіських говірках (2018)
Костів О. - Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя (фонетичні особливості) (2018)
Хібеба Н. - Номінація весільного хліба в бойківських говірках (2018)
Черненко Т. - Лексико-семантична група ‘місце добування матеріалів для господарських робіт’ у говірках Житомирщини (2018)
Барабаш-Ревак О. - Долі й ролі овдовілих осіб у мовному світі українських казок (2018)
Заоборна М. - Лінгвокогнітивні параметри складнопідрядного порівняльного речення в аспекті світогляду особистості (на матеріалі тексту книги спогадів Ірини Жиленко "Homo feriens”) (2018)
Levchuk О. - Verbalization of the functions of the horse іn the Ukrainian folk song (2018)
Процик І. - "Побіда – програ, признаний ґоль – непризнаний ґоль, взяти бальон на шпіц – взяти бальон на обцас”. Антонімія в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ століття (2018)
Якимович-Чапран Д. - Лінгвокультурні конотації етноніма циган (на матеріалі українських фразем і паремій) (2018)
Сціра М. - Вияви семантики граничності в одиницях фразеологічного рівня (2018)
Добосевич У. - Слово крізь призму часу і динаміки (2018)
Кислюк Л. - Нове слово в українському історичному мовознавстві (2018)
Пілецький В. - Живе слово про дерев’яну мову (2018)
Мазурик Д. - Коли іноземна мова перестає бути чужою (2018)
Almuwail F. - K. S. Stanislavsky "system" and its place in the actor’s formation and spiritual of the XXth and XXIst century theater transformation (2018)
Єсипенко Р. М. - Проблеми творчості українського театру 60–80-х років ХХ ст. (2018)
Злобін Ю. В. - Кріпацькі театри на Полтавщині кінця XVIII – початку ХІХ ст. (2018)
Корнієнко Н. М. - Експансії театру за часів кванта. Спокуса радикальністю (фрагмент) (2018)
Смоляк О. С. - Традиційний складник символізму Леся Курбаса (на матеріалі гаївок із села Старий Скалат Підволочиського району Тернопільської області) (2018)
Совгира Т. І. - Специфіка роботи актора театру і кіно: природа існування та засоби умовності, Татаренко М. Г. (2018)
Шлемко О. Д. - "Прахтикований жовнір" Гната Хоткевича – нездійснена постановка Леся Курбаса (2018)
Васильєв С. С. - Організаційно-економічні аспекти діяльності театрів лондонського Вест-Енду на сучасному етапі (2018)
Липківська Г. К. - Мультимедійні засоби на сучасній театральній сцені (2018)
Триколенко С. Т. - Сценографічна метафора на тлі ілюстративного натуралізму (2018)
Patsunov V. - The system of theatre "experiences" in the context of the theatrical education problems (2018)
Марчук В. Є. - Математична модель вилучення продуктів зношування в трибосистемах з текстурованими лунковими поверхнями, Крисак Я. В., Морозов В. І. (2019)
Чернець М. В. - Розрахункова оцінка впливу коефіцієнта тертя ковзання на довговічність циліндричних прямозубих передач, Кіндрачук М. В., Тісов О. В., Корнієнко А. О., Юрчук А. О. (2019)
Karuskevich M. V. - Variability of the fatigue indicator sensitivity as a way to its multiple functionalities, Maslak T. P., Salii S. S., Lynnyk O. P. (2019)
Kazak V.M. - The reconfigurable flight control system for recovering stability and controllability of the airplane in special flight situations, Shevchuk D.O., Tymoshenko N.A., Prokhorenko I.V. (2019)
Yutskevych S. S. - Optical fixing features of crack initiation moment during bending fatigue, Dzhavadova I. I., Mazur M. D. (2019)
Дмитриев С. А. - Особенности моделирования температурного состояния впускных клапанов ДВС в задачах поиска причин неисправности, Хрулев А. Э. (2019)
Терещенко Ю. Ю. - Моделювання течії на пластині з відсмоктуванням пограничного шару, Терещенко Ю. М., Дорошенко К. В. (2019)
Goncharenko А. V. - A neuron stochastic sigmoid firing function model constructed on the multi-optional functions entropy conditional optimality doctrine (2019)
Винников Ю. Л. - Дослідження причин зниження міцності трубопроводів ТЕЦ, Макаренко В. Д., Кравець І. А., Миненко І. С. (2019)
Макаренко В. Д. - Дослідження механічних властивостей труб охолоджуючих систем довготривалої експлуатації в широкому інтервалі мінусових температур в умовах бродильного виробництва, Чеботар І. М., Петренко О. О., Ногіна А. М. (2019)
Свирид М. М. - Трибогенерація поверхонь тертя формуванням захисних поверхневих структур на феромагнітних матеріалах магнітним полем в середовищі моторної оливи, Лабунець В. Ф., Сидоренко О. Ю., Бородій В. М. (2019)
Кравцов В. И. - Оптимизация параметров пространственно деформируемых упругих элементов авиационной техники при вязком трении (2019)
Азаров С. І. - Моделювання механізмів формування вибухонебезпечних сумішей на ранній стадії розвитку аварії на ЧАЕС, Сидоренко В. Л., Єременко С. А., Тарановський О. В. (2015)
Білошицький М. В. - Проблеми з якістю вогнегасних порошків в Україні, Кавецький В. В., Копильний М. І. (2015)
Бондаренко О. О. - Показники залежності ефективності функціонування підрозділів сил цивільного захисту від забезпеченості матеріальними резервами, Єлісєєв В. Н. (2015)
Васильєв І. О. - Нормативно-правове регулювання державного управління у сфері пожежної безпеки (2015)
Волянський П. Б. - Медичне реагування на надзвичайні ситуації як невід’ємна складова цивільного захисту, Долгий М. Л., Терент’єва А. В., Стрюк М. П., Дрозденко Н. В. (2015)
Волянський П. Б. - Імплементація світового досвіду підвищення кваліфікації державних службовців з урахуванням специфіки сфери цивільного захисту, Євсюков О. П., Терент’єва А. В. (2015)
Гудович О. Д. - Щодо підвищення рівня функцій менеджменту в сфері превентивної діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2015)
Ісмагілов І. Н. - Основи організації і застосування підрозділів військ РХБ захисту ЗС України під час ліквідації НС на ПНО, Ісмагілов А. І. (2015)
Литвиновський Є. Ю. - Методика проведення моніторингових досліджень якості освітньої діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту, Романюк Н. М. (2015)
Медвідь А. П. - Психофізіологічні обстеження (відбір) при прийнятті кадрових рішень в системі служби цивільного захисту України (2015)
Михайлов В. М. - Співробітництво України та НАТО у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Положешний В. В. - Організація оповіщення і інформування про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (2015)
Потеряйко С. П. - Необхідні якості керівника для виконання завдань з ліквідації надзвичайної ситуації, Барило О. Г., Ірінчук О. В. (2015)
Середа Ю. П. - Оцінка можливого радіаційного ризику при гасінні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, Сидоренко В. Л., Шевченко І. О., Азаров С. І. (2015)
Сидоренко В. Л. - Теоретичні основи розробки системи комплексного моніторингу зони радіаційної аварії, Середа Ю. П., Мінська Ю. Ю., Азаров І. С. (2015)
Смірнова О. М. - Концептуалізація державного регулювання психологічного захисту населення (2015)
Юрченко В. О. - Сучасні підходи до підвищення кваліфікації працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання, Соколовський І. П. (2015)
Аннотации (2015)
Al-Anezi A. - Sa’ad al-Faraj’s drama in the context of theatrical affairs’ development in Kuwait in the second half of the twentieth century (2018)
Безклубенко С. Д. - Поетика як технологія (2018)
Деркач С. М. - Визначальні ознаки естрадного номера як структурної одиниці естрадного мистецтва, Фішер В. М. (2018)
Курочкін О. В. - Генеза традиційних образів фольклорного карнавалу як вияв національного світобачення українців (2018)
Сорока І. І. - Особливості тлумачення К. Станіславським поняття "ілюстрований підтекст" (2018)
Юдова-Романова К. В. - Засоби пластичного оформлення сценічного простору (з історії українського театру) (2018)
Неволов В. В. - Українське театральне мистецтво в контексті європейських міжнародних театральних фестивалів, Пацунов В. П. (2018)
Триколенко С. Т. - Барвисті емоції на сцені "Сірого театру" (2018)
Бойко Т. А. - Сценічна практика Йосипа Гірняка в контексті березільської системи виховання актора (2018)
Юдов М. О. - Значення емоційного слуху й емпатії в мистецтві актора, Юдова-Романова К. В., Полюк Н. Т. (2018)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2018)
Греченко В. В. - 1941 рік (довоєнне півріччя): зміни у структурі НКВС УРСР (2018)
Комзюк В. Т. - Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил, Комзюк А. А. (2018)
Береза В. В. - Поняття та класифікація повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України (2018)
Бугайчук К. Л. - Організаційна структура державного органу: поняття, типологія та напрями застосування до системи Національної поліції України (2018)
Васильєв В. М. - Поняття та особливості підприємницької діяльності як об’єкта адміністративно-правової охорони (2018)
Книш С. В. - Правове забезпечення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні (2018)
Євдокіменко С. В. - Сутність юридичних складників економічних ризиків (2018)
На книжкову полицю (2018)
Новини наукового життя (2018)
Наші автори (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Азаров С. І. - Розрахунок викидів метану в атмосферу для оцінки пожежонебезпечності полігонів твердих побутових відходів, Сидоренко В. Л., Демків А. М. (2016)
Васильєв І. О. - Оцінка рівня ризику – головна складова пожежної безпеки (2016)
Волянський П. Б. - Шляхи координації дій при запобіганні і реагуванні на надзвичайні ситуації, Долгий М. Л., Дрозденко Н. В., Макаренко А. М., Стрюк М. П. (2016)
Волянський П. Б. - Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту, Євсюков О. П., Терент’єва А. В. (2016)
Гудович О. Д. - Деякі питання організації цивільного захисту на території об’єднання територіальних громад, Мазуренко. В. І., Гаваза А. О. (2016)
Демків А. М. - Шляхи удосконалення системи навчання за рахунок підвищення ефективності наукової діяльності, Переверзін Ю. П., Литвиновський Є. Ю., Кропивницький Р. С., Павленко В. В. (2016)
Євдін О. М. - Деякі погляди щодо реформування системи підготовки фахівців у сфері вищої освіти для ДСНС України, Хроменков Г. Є., Коробкін В. Ф., Шестакова Н.О., Юрченко В. О. (2016)
Ісмагілов І. Н. - Методика визначення раціонального складу сил і засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Ісмагілов А. І. (2016)
Ковальов О. С. - Джерела іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, Бондаренко О. О. (2016)
Литвиновський Є. Ю. - Національна система навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: генеза та прогноз (2016)
Михайлов В. М. - Організаційний механізм підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту, Мірко Н. В., Павлов С. С., Ковровський Ю. Г. (2016)
Мірко Н. В. - Впровадження навчального тренінгу MacSim як засобу підготовки педагогічних працівників сфери цивільного захисту (2016)
Положешний В. В. - Організація оповіщення та інформування про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, Єлісєєв В. Н. (2016)
Потеряйко С. П. - Ієрархічна модель порівняння альтернативних методів організації взаємодії, Барило О. Г. (2016)
Потеряйко С. П. - Напрями удосконалення територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, Барило О. Г., Назаренко М. М., Медвідь А. П. (2016)
Романюк Н. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2016)
Сидоренко В. Л. - Оцінка радіоємності лісових екосистем після пожеж, Азаров С. І., Матвєєва І. В., Єременко С. А. (2016)
Тищенко В. О. - Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України, Білошицький М. В., Власенко Є. А. (2016)
Шихненко К. І. - Шляхи удосконалення іншомовної підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту, Жебровська Н. І., Віннікова Л. Ф. (2016)
Юрченко В. О. - Актуальність проблеми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту, Пруський А. В., Соколовський І. П. (2016)
Аннотации (2016)
Atanasijevic J. - Financial Integration and Macroeconomic Sustainability: A Sector Approach to Access the Finance and the Pre-Crisis Growth Model, Najman B. (2016)
Баженова О. В. - Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках (2016)
Bazilinska O. - Organizational and Economic Fundamentals of Coverage of Railway, Panchenko O. (2016)
Voropai O. - Value Co-Creation Management: Aspects of Students’ Involvement At Ukrainian Universities (2016)
Глущенко С. В. - Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці (2016)
Григор’єв Г. С. - Ризики країн – проблеми порівняльного аналізу (2016)
Гуменна О. В. - Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій (2016)
Дадашова П. А. - Cоціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвести- ційної діяльності: сутність і тенденції (2016)
Дяковський Д. А. - Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь (2016)
Жук В. М. - Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності (2016)
Камінський А. Б. - Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування (2016)
Кузьменко В. П. - Політико-економічні закономірності розвитку держав та їхня соціальна політика покращення стратифікації суспільства (2016)
Кузьменко Л. Г. - Паралельний імпорт – важливий механізм існування конкурентних відносин (2016)
Литвин А. В. - Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях (2016)
Lukianenko I. - The Ukrainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods, Novik A. (2016)
Maltsev E. - Conceptual Modelling of Organizations (2016)
Мар’янович М. Е. - Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року (2016)
Nezhyvenko O. - Informal Enployment in Ukraine: 2007 Survey Application (2016)
Пирогов Д. А. - Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу (2016)
Пічик К. В. - Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача (2016)
Рилач Н. М. - Роль національної інноваційної системи в процесі інтернаціоналізації інноваційної діяльності (2016)
Сапачук Ю. М. - Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку (2016)
Сафонов Ю. М. - Kонцептуальні аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства, Масленніков Є. І., Побережець О. В. (2016)
Шинкар О. І. - Аналіз впливу приватних і державних R&D витрат на рівень економічного зростання розвинутих країн Європейського Союзу (2016)
Shkurykhin A. - Shadow Labor Market Analysis Within Computable General Equilibrium Model of Ukrainian Economy (2016)
Відомості про авторів (2016)
Волянський П. Б. - Управління ризиками безпеки життєдіяльності в сучасних умовах, Євсюков О. П., Терент’єва А. В. (2017)
Єлісєєв В. Н. - Шляхи удосконалення функціонування сил цивільного захисту: управління матеріальними резервами, Бондаренко О. О. (2017)
Лебєдєва Н. А. - Напрями реалізації державної політики професійного та аматорського мистецтв (2017)
Михайлов В. М. - Досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС, Виноградчий В. І., Пруський А. В., Мірко Н. В., Романюк Н. М. (2017)
Потеряйко С. П. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях, Барило О. Г. (2017)
Романенко Є. О. - Виконання Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки (2017)
Тищенко В. О. - Щодо удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях, Білошицький М. В., Сидоренко В. Л., Власенко Є. А. (2017)
Юрченко В. О. - Підготовку державних службовців – до вимог сьогодення (2017)
Abstracts (2017)
Бараш Є. Ю. - Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (2018)
Бутирін Є. О. - Давньоруська громада – витоки місцевої самоврядності (2018)
Ісаков П. М. - Сільськогосподарське виробництво виправно-трудової системи УСРР у 1923 році (2018)
Кіндюк Б. В. - Адвокатська діяльність К. Левицького у ІІ Речі Посполитій у 1923–1939 роках (2018)
Матвєєва Л. Г. - Особливості правової практики у транзитивний період (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка Закону Республіки Польщі "Про охорону природи" 1991 року (2018)
Кириченко В. Є. - Теоретичні концепти місцевого самоврядування – пошук природи (2018)
Шаптала Н. К. - Доказування у Конституційному Судовому процесі в справах з питань захисту права на свободу та особисту недоторканність (2018)
Годлевська-Коновалова А. В. - Про деякі детермінанти, що сприяють та обумовлюють злісну непокору засуджених адміністрації установ виконання покарань (2018)
Горох О. П. - Актуальні проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (2018)
Денисова Т. А. - "Маленькі" проблеми масштабної реформи кримінально-виконавчої системи (2018)
Кіслов О. І. - В’язнична система та особливості виконання покарань у Республіці Австрія (2018)
Колб І. О. - Профілактика усунення, захисту та відвернення у механізмі запобігання злочинам, що вчиняються у зв'язку із застосуванням сили до засуджених (2018)
Колб О. Г. - Про деякі особливості застосування в Україні заходів приборкання до неповнолітніх, позбавлених волі (2018)
Pantea O. - The reflection of probation within the regime of finding contraventions and ensuring the execution of contravention sanctions in the Republic of Moldova (case study) (2018)
Сокальська О. В. - В’язнична система Королівства Швеція: етапи становлення та сучасний стан, Ісевич О. І. (2018)
Степанюк А. Х. - Історичний досвід становлення в Україні установ виконання покарань закритого типу (2018)
Шумна Л. П. - Особливості праці засуджених до позавлення волі: і право, і обов’язок (2018)
Яковець І. С. - Негативні наслідки для суб’єктів пробації у разі укладання угоди: проблеми практичного тлумачення (2018)
VІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ" (2018)
Ювілей ветерана Державної кримінально-виконавчої служби генерал-майора внутрішньої служби Анатолія Пилиповича Табакова (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей заступника голови правління громадської організації "Пенітенціарна асоціація України" Сергія Івановича Скокова (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Соколов В. Ю. - Методика протидії соціальному інжинірингу на об’єктах інформаційної діяльності, Курбанмурадов Д. М. (2018)
Сайко В. Г. - Терагерцовий канал радіодоступу для комплексів безпеки систем виявлення прихованих об’єктів, Наконечний В. С., Толюпа С. В., Даков С. Ю. (2018)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти захисту інформації в умовах обмеженого фінансування, Борсуковська В. Ю. (2018)
Спасітєлєва С. О. - Перспективи розвитку додатків блокчейн в Україні, Бурячок В. Л. (2018)
Bodnenko D. - Application of cloud-based learning technologies in the organization students’ research work, Ostapenko N. (2018)
Михацький О. Ю. - Інформацiйна безпека радiоканалiв безпiлотних авиацiйних комплексiв (2018)
Щебланін Ю. М. - Математична модель порушника інформаційної безпеки, Рябчун Д. І. (2018)
Абрамов В. О. - Методичні аспекти викладання дисциплін напрямку "інтернет речей", Литвин О. С. (2018)
Рой Я. В. - Аудит інформаційної безпеки - основа ефективного захисту підприємства, Мазур Н. П., Складанний П. М. (2018)
Бессалов А. В. - Розрахунок параметрів криптостійкої кривій едвардса над полями характеристик 5 та 7 (2018)
Title (2018)
Content (2018)
A Word to the Reader (2018)
Kremen V. - Energy of an Intellect as a Manifestation of Giftedness (2018)
Ogneviuk V. - Developing Education as an Opportunity for Medium-Developed Countries in the Context of Innovative Revolution: A Case of Ukraine (2018)
Saukh P. - Ten Top Problems of Education. From Cognitive Dissonance to the Algorithm of the Future Renaissance, Chumak L. (2018)
Dichek N. - The Individualization of Education in Secondary School of Ukraine and Pedagogical Psychology (the Second Half of the 20-th Century) (2018)
Sysoieva S. - Comparative Professional Education in Ukraine: Current State, Challenges, Prospects (2018)
Lokshyna O. - Comparative Education at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine: Rise, Successes, Challenges (2018)
Pukhovska L. - Theoretical Foundation of Vocational Education and Training in EU Countries (2018)
Lugovyi V. - Education and Research Duality – the Determining Characteristic of Higher Education, Orzhel O., Slyusarenko O., Talanova Zh. (2018)
Reheilo I. - The System of Universities’ Academic Staff Values: Methodological Aspect (2018)
Nychkalo N. - The Human Capital Theory as a Methodological Foundation of Continuous Vocational Education (2018)
Radkevych V. - VET Modernisation Aligned with Pre-Technological and Occupational Pre-High Education (2018)
Savchenko O. - Stages of Modernisation of the Content of Primary School Education: Ukrainian Experience (2018)
Topuzov O. - Development of Content of General Secondary Education: Analysis of Forecast Background, Puzikov D. (2018)
Bogush A. - Preschool Education: Realities and Perspectives Within Modern Pedagogical Discourse (2018)
Zasenko V. - Educational Development Priorities for People with Special Needs in Ukraine, Prokhorenko L. (2018)
Fartusnic C. - Building a Relevant Curriculum: a Romanian Perspective (2018)
Savchenko S. - Media Socialisation of Individuals in Modern Informational Society, Kurilo V. (2018)
Bekh I. - Patriotism as a Value: Essence and Future Prospects (2018)
Sorochan T. - Transformation of Educators’ Professionalism in the System of Post-graduate Teacher Education (2018)
Petrochko Zh. - National and Patriotic Education of Children and Youth: Questions of Standards and Indicators (2018)
Berezivska L. - Study of V. O. Sukhomlynskyi’s Activity as a Strategy of V. O. Sulhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine (2018)
Trotsko A. - Vasyl Sukhomlynskyi’s School as an Author’s Pedagogical System, Popova O. (2018)
Смірнов. О. А. - Gert-моделі технології хмарного антивірусного захисту, Смірнов С. А., Поліщук Л. І., Конопліцька-Слободенюк О. К., Смірнова Т. В. (2018)
Соколов В. Ю. - Порівняння можливих підходів щодо розробки низькобюджетних аналізаторів спектру для сенсорних мереж діапазону 2,4–2,5 ггц (2018)
Євсеєв С. П. - Класифікатор кіберзагроз інформаційних ресурсів автоматизованих банківських систем, Рзаєв Х. H., Мамедова Т. А., Cамедов Ф. Г., Ромащенко Н. В. (2018)
Лахно В. А. - Модель стратегій інвестування в системи кібербезпеки ситуаційних центрів транспорту, Малюков В. П., Плиска Л. Д. (2018)
Гнатюк С. О. - Мережево-центричний моніторинг інцидентів кібербезпеки у секторах критичної інфраструктури держави, Кищенко В. В., Котелянець В. В., Бауиржан М. (2018)
Бараннік В. В. - Метод ефективного представлення та захисту динамічних об’єктів у відеопотоці на основі технології компенсації їх руху, Дворський М. В., Бараннік В. В., Сорокун А. Д. (2018)
Бурячок В. Л. - Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів, Шевченко С. М., Складанний П. М. (2018)
Бржевська З. М. - Вплив на достовірність інформації як загроза для інформаційного простору, Гайдур Г. І., Аносов А. О. (2018)
Колотуха О. - До питань термінології спортивного туризму (2018)
Гаврилюк А. - Атрактивність нематеріальної культурної спадщини України: туризмознавчий аспект (2018)
Смирнов І. - Комплексна логістична стратегія сталого розвитку урботуризму: український та світовий досвід (2018)
Pletsan K. - Personal Capital of Tourism Sphere: State, Challenges and Trends of Development (2018)
Устименко Л. - Регіональні відеоекологічні особливості туристичних центрів (2018)
Захарін С. - Міжнародне співробітництво Китайскої Народної Республіки та України у сферах туризму, курортів та готельного господарства, Інін Лі, Попович С. (2018)
Антоненко В. - Сучасні глобалізаційні процеси в халяль-індустрії як чинник розвитку міжнародного халяль-туризму, Хуткий В. (2018)
Козловський Є. - Електронна комерція в туризмі: практика, проблеми, перспективи (2018)
Кушнарьов В. - Мілітарі-туризм як інноваційний напрямок екстремального та пізнавально-розважального туризму, Поліщук О. (2018)
Мальська М. - Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні, Зінько Ю. (2018)
Сапельнікова Н. - Формування концептуальних засад пожвавлення процесів крос-культурних відносин на засадах туристичної діяльності, Никончук О. (2018)
Зараховський О. - Концепції використання нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу (2018)
Smyrnov I. - Urban Tourism Logistical Organization as a Factor of Sustainable Development (2018)
Захарін С. - Організаційно-економічні чинники розвитку сфери туризму та курортів в Україні (2018)
Антоненко В. - Самостійний туризм як альтернатива організованому туризму: переваги, виклики, загрози, Хуткий В. (2018)
Zatko J. - Tourist Potential of Slovakia: Realized Opportunities, Prospects of Increasing the Efficiency of Use (2018)
Tkachenko T. - Development of Tourist-resourcing Potential of Ukraine (Practical Aspect) (2018)
Козловський Є. - Ресурсний потенціал та специфіка організації дитячого туризму в Україні (2018)
Зінченко В. - Діяльність туристичних фірм в особливих умовах (2018)
Гайдукович Д. С. - Підходи до оцінювання антикризової фінансової стійкості банків (2018)
Dobrovolskij O. - Calculation method of company full loan value taking into account incoming cash flows (2018)
Думанська І. Ю. - Банківське кредитування в системі фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК (2018)
Князь С. В. - Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України, Другов О. О., Федорчак О. Є., Прохоренко В. П. (2018)
Кравчук І. С. - Особливості емісії банками умовних конвертованих цінних паперів (2018)
Леонов С. В. - Оцінювання якості банківських послуг на основі підходу Servqual: сучасна інтерпретація, Демків Ю. М., Самусевич Я. В. (2018)
Tkachenko N. V. - Compositional analysis of transnational bank capital, Momot О. M. (2018)
Balakin R. L. - Fiscal sustainability analysis within medium term in Ukraine, Onufriichuk O. P. (2018)
Bulkina I. - Risk-oriented approach to providing economic security to consumers of housing and utility services: analysis of international experience and modern implemetation practice, Savenko K., Chepeliuk M. (2018)
Burova T. - International experience of formation of accounting, audit and taxation in joint stock companies, Gnatenko Y., Terletskaya I. (2018)
Капелюш А. А. - Оцінка ефективності постмитного аудиту, Шевчук С. В. (2018)
Кузнецова С. А. - Стан та перспективи розвитку в Україні страхування вантажів в інтегрованих транспортних коридорах, Назаров М. (2018)
Крутова А. С. - Формування інформаційного забезпечення управління в системі національних рахунків, Тарасова Т. О., Грицишен Д. О., Левіна М. В. (2018)
Laichuk S. M. - Information and legal aspects of accounting for agricultural land resources, Ostapchuk T. P., Polishchuk I. R. (2018)
Levytska S. - Analysis of business entities’ financial and operational performance under sustainable development, Krynychnay I., Akimova A., Kuzmin O. (2018)
Matusevich O. - Railway transport risk management and insurance, Matusevych O., Bobyl V., Chornovil O. (2018)
Poddubna L. I. - Key requirements for the synthesis of the enterprise competitiveness management system, Gorobinska M. V. (2018)
Semenda D. K. - Analysis of tax environment of business in agrarian sector of economy of Ukraine, Semenda O. V., Gvozdiei N. І. (2018)
Sirenko N. M. - State and tendencies of intergovernmental regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization, Baryshevskaya I. V., Poltorak A. S., Shyshpanova N. O. (2018)
Chubka O. M. - Management of current assets in the context of macroeconomic development, Politylo M. P., Moroz N. V. (2018)
Бреус С. В. - Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти (2018)
Kizyma T. O. - Optimization of budget funds expenditures on organization of the state activity, Lobodina Z. M., Kizyma A. Ya. (2018)
Klebanova T. S. - Models of estimation in the mechanism of early informing and prevention of financial crises in corporate systems, Gvozdytskyi V. S., Labunska S. V., Yermachenko I. V. (2018)
Костирко Л. А. - Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємств в контексті фінансового забезпечення розвитку підприємств, Костирко Р. О., Мадіярова Е. С., Середа О. О. (2018)
Kuzenko T. B. - Models and methods ofthe crisis condition assessment of engineering industry business entities, Sablina N. V., Zlenko N. V. (2018)
Lapshyn V. I. - Two-level balance model of products distribution based on Markov chains, Kuznichenko V. M., Stetsenko T. V. (2018)
Lapishko M. L. - Immatious-automatic simulation of processes in insurance activities, Danylkiv K. P., Dobosh N. M. (2018)
Соколовський С. А. - Вдосконалення логістичної системи підприємства: моделювання сценаріїв та оцінка ефективності, Науменко М. О. (2018)
Strokovych H. V. - Formation of the system of assessments of the financial and investment potential of an enterprise, Mykolenko O. P. (2018)
Борейко В. І. - Кейнсіансько-монетарні аспекти регулювання економіки України (2018)
Vaganova L. V. - Network structure as tool for developing information network economy, Chaikovska I. I., Khrushch N. A., Hryhoruk P. M. (2018)
Vyshnovetska S. V. - The dynamics of personal request for the labor market of Ukraine: financial and economic trends, Timush І. S., Tyshchenko О. V. (2018)
Залізко В. Д. - Економічна та фінансова безпека Азербайджану в контексті інституційних перетворень, Салаєв К. Г., Попрозман Н. В. (2018)
Іванчук Н. В. - Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні (2018)
Lagovska O. - Methodological approaches to the optimization in economy, Kuksa I., Savitskyi A., Biriuk O. (2018)
Науменкова С. В. - Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей, Міщенко В. І., Міщенко С. В. (2018)
Pavlikha N. V. - Conceptual transformation principles of the income regulation system in Ukraine, Tsymbalіuk I. О., Kovshun N. E., Kotsan L. M. (2018)
Paska I. M. - Analysis of inflation processes in Ukraine for 2012–2017 and their impact on economic growth, Ponedilchuk T. V. (2018)
Razumova E. N. - Strategic areas of development the railway industry in the conditions of Eurointegration processes, Kyrylenko O. N., Ihnatiuk V. V., Novak V. O. (2018)
Rebryk M. A. - Endogenous sources of conflicts of interest arising in the activities of credit rating agencies, Rebryk Ju. S. (2018)
Sopko V. V. - Theoretical aspects of performance assessment of company capital management, Kashena N. B., Chmil G. L. (2018)
Ulanchuk V. - Innovation and investment development of agro-industrial complex, Zharun O., Sokolyuk S., Tkachuk S. (2018)
Fedyshyn M. F. - The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability, Marich M. G., Abramova A. S. (2018)
Череп А. В. - Теоретико-методичні основи розробки моделі інноваційної діяльності підприємств машинобудування шляхом використання економічного механізму, Череп О. Г., Швець Ю. О. (2018)
Chernichko T. V. - Methodological provision of a comprehensive assessment of regional industrial policy efficiency, Liba N. S., Kіndrat O. V. (2018)
Abakumenko O. V. - Analysis of the experience of financial instruments use for modernization of the power-electricity sector of the island countries of the Caribbean Basin (2018)
Галич Р. В. - Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю: організаційно-правовий аспект (2018)
Hazuda L. М. - Management principles in the sphere of the support of rural border areas development, Hazuda M. V., Indus K. Р. (2018)
Humeniuk V. V. - Financial nature of resort multiplier (2018)
Dźwigoł H. - Scientific research methodology in management sciences, Dźwigoł- Barosz M. (2018)
Заблоцький В. В. - Законодавче забезпечення державного управління потенціалом розвитку сфери послуг як елемент соціально-економічних трансформацій, Палант О. Ю., Гаврильченко О. В., Угоднікова О. І. (2018)
Ізюмцева Н. В. - Механізм підвищення відповідальності працівників, Іващенко М. В. (2018)
Kyryliuk I. M. - European and Ukrainian technical regulation systems in the area of animal product quality and safety: socio-economic aspects, Kyryliuk Ye. M. (2018)
Кузнецов А. А. - Модель поведінкового управлінського контролю в компанії: матриця та підходи до формування, Кліщук Ю. (2018)
Pugach A. - Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts, Sychenko V., Molodchenko T., Tarasenko T. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Vygovska L. M. - Determination of antibiotic susceptibility of Listeria spp. (2018)
Ponomarenko M. G. - Dependence of general action and acute toxicity on chemical structure in a row of new derivatives of 3-methyl-7-substituted-8-N-ethyl piperazin xanthine, Kornienko V. I., Ponomarenko O. V., Duchenko Ye. A., Ladohubets Ye. V., Harkusha I. V. (2018)
Bobrytska O. M. - Experimental justification for the use of bioresonance method of assessing thyroid function in dogs, Karpovskyi V. I., Yuhai K. D., Vodopianova L. A. (2018)
Kovalenko L. V. - Effect of phytonutrient ‘Vitastim’ on chicken mucosal immunity against Low pathogenic avian influenza virus H4N6, Solodiankin O. S., Stegniy B. T., Gerilovych A. P., Muzyka D. V., Stegniy M. Yu., Obukhovska O. V., Shutchenko P. O., Lillehoj H. S. (2018)
Antonenko P. P. - Influence of phytoadditives and sodium selenite on index of natural resistance of laying hens, Kovaleva I. V., Pushkar T. D., Timchenko O. V. (2018)
Fedota O. M. - Effect of cow genotype by SNPS L127V/GH, F279Y, A257G/GHR and birth date on calf growth performance of Aberdeen-Angus, Puzik N. G., Ruban S. Yu., Kolisnyk A. I. (2018)
Ushkalov V. O. - Development directions of laboratory infrastructure supply in agricultural production, Novgorodova O. Yu. (2018)
Yilmaz H. - Lumpy skin disease: Current epidemiological situation and prevention in Turkey and neighboring countries, Turan N., Yilmaz A., Richt J. A. (2018)
Turan N. - Frequency and genotypes of Avian influenza virus (AIV) and Newcastle disease virus (NDV) in migratory passeriform and nonpasseriform birds, and ducks in Istanbul, Turkey, Ozsemir C., Yilmaz A., Cizmecigil U. Y., Aydin O., Ozsemir K., Ozsoy S., Iqbal M., Tali H. E., Tekelioglu B. K. (2018)
Sidamonidze K. - Molecular techniques for diagnosis and control of human and animal Brucella isolates from Georgia, Ramishvili M., Malania L., Zhgenti E., Donduashvili M., Nikolaishvili M., Vepkhvadze N., Kokhreidze M., Avaliani L., Imnadze P. (2018)
Sahin M. - A multifaceted battle against Anthrax in eastern part of Turkey in where Anthrax is endemic, Celebi O., Coskun M. R., Saglam A. G., Celik E., Otlu S., Akça D., Dogan A. N. C., Buyuk F. (2018)
Schelkle B. - Caenorhabditis elegans predation on Bacillus anthracis: decontamination of spore contaminated soil with germinants and nematodes, Choi Y., Baillie L. W., Richter W., Buyuk F., Celik E., Wendling M., Sahin M., Gallagher T. (2018)
Медінець С. В. - Впровадження Директив ЄС для вирішення проблеми азотного забруднення атмосферного повітря в Україні, Медінець В. І., Ковальова Н. В., Солтис І. Є. (2018)
Сафранов Т. А. - Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України, Катеруша Г. П., Катеруша О. В. (2018)
Яцентюк Ю. В. - Класифікація парагенетичних і парадинамічних зв’язків у ландшафтних системах (2018)
Снигирев С. М. - Исследования мезозоопланктона в Одесском заливе в 2016-2017 гг., Люмкис П. В., Мединец В. И., Газетов Е. И., Снигирев П. М., Мединец С. В., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Светличный С. В., Ковалева Н. В. (2018)
Пилипович О. В. - Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя, Кричевська Д. А. (2018)
Krainiukov O. M. - Economic consequences of anthropogenic water pollution (by using Pechenizky reservoir as an example), Timchenko V. D. (2018)
Чугай А. В. - Аналіз техногенного навантаження на повітряний басейн окремих промислово-міських агломерацій Східної України (на прикладі міста Дніпро), Чернякова О. І., Базика Ю. В. (2018)
Приходько В. Ю. - Характеристика біоорганічної складової твердих побутових відходів, Гюльахмедова К. Р. (2018)
Імас Є. В. - Методологічні підходи до планування організації забезпечення екологічної безпеки на об’єктах спортивної галузі, Циганенко О. І., Футорний С. М., Уряднікова І. В. (2018)
Медведєв В. В. - Досвід вирішення соціальних питань за кордоном (на прикладі фермерської практики) (2018)
Гололобова О. О. - Шляхи підвищення ефективності землекористування при веденні особистого селянського господарства, Масовець Ж. В. (2018)
Рolivyanchuk A. P. - Improving the efficiency of thermal energy use when heating buildings through the introduction of technologies "smart home", Kovalenko Y. L. (2018)
Федорова Г. В. - Хімічні дисципліни в екологічній освіті: історія викладання та реальність (2018)
Дорошенко Д. О. - Екологічна культура населення приміської зони та її зв’язок з утворенням звалищ ТПВ, Широкоступ С. М. (2018)
Білоус С. П. - Cтруктурно-рівневі характеристики економічної безпеки регіону (2018)
Воронкова О. М. - Управління податковими ризиками у сучасній системі фінансової безпеки України (2018)
Зачосова Н. В. - Змістова характеристика та напрями менеджменту фінансової безпеки підприємств у системі регулювання фінансової безпеки держави, Дудак О. В., Курченко О. Д. (2018)
Климчук О. В. - Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України (2018)
Міщук Є. В. - Економічна безпека конкурентного статусу: генезис поняття (2018)
Лозова О. В. - Якість життя населення, як інструмент підвищення інвестиційної привабливості країни, Сєдаков М. А. (2018)
Милашевич Е. А. - Алгоритм ранжирования как инструмент определения эффективных практик привлечения иностранных пациентов (2018)
Назаренко C. А. - Роль та значення антикризового менеджменту у системі управління економічною безпекою підприємств (2018)
Опалько В. В. - Концептуальні засади скорочення соціально-економічної нерівності в Україні в умовах глобального розвитку (2018)
Пархимчик Е. П. - Кадровая политика как инструмент изменения организации (2018)
Пугачева О. В. - Оценка состояния, проблем и перспектив развития инновационной деятельности и коммерциализации инноваций в Республике Беларусь (2018)
Чорний О. В. - Міждисциплінарні поля як феномени: знання, що мають цінність (2018)
Шевченко О. С. - Стан та напрямки реформування пенсійної системи України, Мех Л. М. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Tion M. T. - A retrospective study of Canine parvovirus in Private veterinary clinic ‘Health’, Sumy Region, Ukraine (2015–2018), Fotina H. A., Saganuwan A. S. (2018)
Naumenko S. V. - Remote-noncontact and non-invasive diagnostics of Gonadodystrophy in males, Koshevoy V. I. (2018)
Vygovska L. M. - Determination Listeria spp. (L. welshimeri, L. grayi, L. murrayi, L. innocua) sensitivity to antibiotics (2018)
Ivleva O. V. - ELISA diagnostic of Metapneumovirus and Reovirus infections in poultry, Nalyvaiko L. I., Ryabinin S. V. (2018)
Bobrytska O. M. - Correction of the functional state of the blood oxygenation system in dogs by bioresonance method, Karpovskyi V. I., Yuhai K. D., Vodopianova L. A. (2018)
Kucheruk M. D. - Study of the effect of the preparation based on the bacteriocin nisin on pathogenic bacteria, Zasiekin D. A., Vygovska L. M., Ushkalov V. O. (2018)
Pishchanskyi O. V. - Virological monitoring of especially dangerous avian pathogens in Southern Ukraine in 2017 during after-epizootic period, Stegniy B. T., Tkachenko S. V., Rula O. M., Muzyka D. V. (2018)
Sultankulova K. T. - Circulation of influenza A virus among wild birds in Kazakhstan, Akylbayeva K. K., Kerimbayev A., Burashev E. D., Orynbayev M. B. (2018)
Sunwoo S.-Y. - Efforts towards developing an African swine fever vaccine, Pérez-Núñez D., Morozov I., Sánchez E. G., Gaudreault N. N., Madden D., Trujillo J., Urbaniak K., Kim I. J., Revilla Y. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Zavilopulo A. - Electron-impact mass spectrometry of PTCDA molecules in the gas phase, Shpenik O. (2019)
Majeed F. A. - Quantum mechanical calculations of a fusion reaction for some selected halo systems, Iraq Hillah, Mahdi F. A. (2019)
Skurativskyi S. I. - Solutions of the model of liquid and gas filtration in the elastic mode with dynamic filtration law, Skurativska I. A. (2019)
Antia A. D. - Relativistic study of the spinless salpeter equation with a modified hylleraas potential, Okon I. B., Umoren E. B., Isonguyo C. N. (2019)
Bulavin L. A. - Interfacial layers and the shear Elasticity of the collagen–water system, Zabashta Yu. F., Vergun L. Yu., Svechnikova O. S., Yefimenko A. S. (2019)
Neimash V. B. - Formation of silver nanoparticles in PVA-PEG hydrogel under electron irradiation, Kupianskyi H. D., Olkhovyk I. V., Styopkin V. I., Lytvynchuk P. M., Povarchuk V. Yu., Roguts’kyi I. S., Furmanov Yu. A., Titarenko S. M. (2019)
Lev B. I. - Collective diffusion of colloidal particles in a liquid crystal, Zagorodny A. G. (2019)
Sai P. O. - Features of the formation of ohmic contacts to n+-InN, Safryuk-Romanenko N. V., But D. B., Cywiński G., Boltovets N. S., Brunkov P. N., Jmeric N. V., Ivanov S. V., Shynkarenko V. V. (2019)
Golovanova V. V. - Photoreactions of macrocyclic dyes on (1010) wurtzite surface – interplay between conformation and electronic effects, Nazarchuk B. V., Postnyi O. V., Rantala T. T., Tkachenko N. V., Golovanov V. V. (2019)
Kuyliev B. T. - Calculated spectra of hydrocarbon components of natural gas, Jumaboev A. J., Khushvaktov Kh. A., Meyliev L. O., Absonov A. A., Hudoyberdiev B. G. (2019)
Tan’shyna A. - Titans of Ukraine. UPTI–laboratory No. 1–KhPTI (2019)
Киричук В. О. - Вплив медико-психолого-педагогічних факторів на здоров'я дітей закладів загальної середньої освіти, Руденко С. А. (2018)
Котирло Т. В. - Проблеми освіти дорослих: теоретичні аспекти (2018)
Халилова Н. И. - Развитие рефлексии как главное условие формирования нравственности личности (2018)
Андросович К. А. - Проблема соціалізації обдарованих учнів в умовах освітньої установи: вплив соціальних мереж (2018)
Доротюк В. І. - Дослідження особистості учня з метою допрофесійної підготовки (2018)
Kurbanov I. - The Main Role of Professional Competence Teacher of the Modern Times (2018)
Маъмуров Б. Б. - Нравственно-эстетическое воспитание учащихся средствами литературных произведений (2018)
Ткаченко Л. І. - Cтруктурна модель педагогічної підтримки соціалізації учнів із застосуванням Інтернет-технологій (2018)
Чудакова В. П. - Методика допрофесійної підготовки оптантів – компонент технології формування компетентностей конкурентоздатної особистості (початок, частина І) (2018)
Мартинюк У. В. - "Літературна вітальня" – програма позакласної діяльності із зарубіжної літератури (2018)
Федорова Н. Ф. - Авторська програма гуртка "Основи гри в шахи" (2018)
Білик Ж. І. - Реалізація STEM-підходу до навчання у процесі комплексних досліджень природних об’єктів рідного краю, Чернецький І. С., Поліхун Н. І. (2018)
Волинська Л. В. - Обдаровані діти – майбутнє української нації (2018)
Кравчук О. П. - Соціально-політичні та наукові тенденції як дидактичні умови реалізації освітніх ідей (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Ганцюк Т. Д. - Концептуальні основи модернізації механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів публічної влади (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського