Лаврут О. О. - Деякі аспекти будення учительства Української РСР перших повоєнних років (друга половина 1940 – початок 50–х років) (2019)
Лущак В. В. - Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції (2019)
Ляскович Р. С. - Військові мобілізації до дієвої армії УНР на Київщині (листопад 1918 – лютий 1919 рр.) (2019)
Махорін Г. Л. - Ветеринарна освіта і наука в Україні у радянську добу (2019)
Печериця Т. В. - Нікітін – визначний подвижник України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2019)
Пустовалов С. Ж. - Відтворення в макетах гарячих виробництв ранніх східних слов’ян, Чухрай Л. О. (2019)
Пуховець Д. С. - Ікарій як приклад провінційного римського чиновника кінця IV ст. від Р.Х. (за промовами Лібанія) (2019)
Ряполова А. В. - Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи (2019)
Садыгова Ясемен Фейзулла гызы - Библиографические ресурсы по азербайджанской археологии и этнографии: создание, развитие и современное состояние (2019)
Сваволя І. З. - Гендерна політика: проблематика ролі жінки у цивільно–військових відносинах (2019)
Святнюк К. Д. - Державно–правовий статус Західноукраїнських земель 1919–1939 рр. у складі Другої Речіпосполитої (2019)
Танцюра К. Г. - Причини громадянської війни 1948 р. та перехід до Другої республіки у Коста–Ріці (2019)
Терещенко Н. М. - Оцінювання урядових програм та політик у контексті забезпечення якості електронних адміністративних послуг (2019)
Ткачук А. П. - Відмова від ядерної зброї в політичному дискурсі українських партій першої половини 1990–х рр. (2019)
Труба Р. І. - Степ у дослідженнях Омеляна Терлецького (2019)
Харламов М. І. - Міські пожежні команди УСРР у 1931–1934 роках (2019)
Чайка В. В. - Діяльність музичних колективів української діаспори в США і Канаді другої половини ХХ ст. (2019)
Чорна Н. А. - Відносини Болонського університету з католицькою церквою у XІ–XIV століттях, Осмоловська О. Ю. (2019)
Шаравара Т. О. - Жіночі сережки в комплексі прикрас України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: види, стилі, регіональні особливості, Шульга В. Ю. (2019)
Григоренко О. - Рецензія на монографію. Трембіцький А. М. Родинна династія Сіцінських–Чехівських–Січинських–Шандорів: просопографічний портрет (XVIII – ХХІ ст.): монографія. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. 850 с. (2019)
Глотова І. В. - Розвиток креативності в системі сучасної освіти (2019)
Гнатюк Я. C. - Аналіз історико–філософського дискурсу засобами історії філософських понять (2019)
Голик М. М. - Історико–філософський аналіз процесу становлення та смислового навантаження неоекономічних знань у постіндустріальну епоху, Гинда С. М. (2019)
Готич М. І. - Рецепція теології Августина в творчості Девіда Гарта (2019)
Грех В. І. - Локальна діяльність митрополита Димитрія (Туптала) та її велике значення (2019)
Гринько О. А. - Щодо сучасних тенденцій розвитку позакультової практики новітніх релігійних рухів в Україні (2019)
Добродум О. В. - Религиозные аспекты роботизации: модусы и тренды (2019)
Доброєр Н. В. - Філософія і релігія: полілог про істину, Швець А. І. (2019)
Жеребятнікова І. В. - Антропо–онтологічний вимір дослідження соціальних конфліктів (2019)
Кирилюк О. С. - Структури історичної пам’яті українства – основа національної ідентичності – як об’єкти асиміляторських атак (2019)
Кислий А. О. - Етос праці у сучасній християнській соціальній думці (2019)
Кошелев В. И. - Общественный интерес в системе познавательной деятельности личности, Карпяк А. М. (2019)
Лаврова Л. В. - Категоріальна репрезентація духовного в людині, Різдванецька Л. О. (2019)
Литвинчук О. В. - Взаємообумовленість потреб та людської діяльності (2019)
Максюта М. Є. - Метафізика національного образу буття (2019)
Марченко А. О. - Діалектика індивідуального та соціального у філософській антропології Вацудзі Тецуро (2019)
Недзельський К. К. - Рефлексія ідеї російського месіанізму в програмі нового євангельського життя І. С. Проханова, Марюхно Н. М. (2019)
Мельник Л. М. - Богородичний Центр (Православна церква Державної ікони Божої Матері): особливості віровчення (2019)
Мовчан М. М. - Різновиди страху в соціальному середовищі: філософський дискурс (2019)
Мулярчук Є. І. - Ґенеза ідеї покликання в юдео–християнській традиції (2019)
Паньків О. В. - Свобода особистості в Інтернет просторі, Саноцька Н. Я. (2019)
Савченков О. Г. - Кліпова свідомість як фактор використання презентацій (2019)
Соколова О. М. - Антрополого–екзистенціальні виміри соціального пізнання: відповідальність і творчість особистості (2019)
Страшко І. В. - Соціально–онтологічні детермінанти появи контенту в особистому профілі Фейсбуку (2019)
Tkachenko K. V. - Role of musical communities in youth socialization (2019)
Шмиголь М. Ф. - Експлікація концептосфери філософського дискурсу феномена "інформаційне суспільство", Юшкевич Ю. С. (2019)
Чепалов О. І. - Творче кредо С. Лифаря та його внесок у розвиток теорії танцю (2019)
Хоцяновська Л. Ф. - Творча діяльність Вацлава та Броніслави Ніжинських в контексті розвитку світового й українського балетного мистецтва, Білаш О. С. (2019)
Чурпіта Т. М. - Зінаїда Лур’є: балерина високого рангу (2019)
Горшунова О. І. - Майстри чоловічого танцю на українській балетній сцені у вітчизняному науковому доробку (2019)
Мостова І. С. - Досвід етнохореології в опануванні стилістики слобожанського танцювального фольклору (2019)
Саргсян Н. Г. - К вопросу о хореографической интерпретации трагических событий в истории нации (на примере балета "Антуни" Эдгара Оганесяна в постановке хореографа Максима Мартиросяна) (2019)
Цвєткова Л. Ю. - Художньо-стилістичні особливості давньоєгипетських ритуальних танців (2019)
Гутковская С. В. - Интонация как источник информации для создателя хореографического произведения (2019)
Сосіна В. Ю. - Значення й методика розвитку активної та пасивної гнучкості в хореографії (2019)
Бєляновська О. А. - Алгоритм розрахунку конструктивних та експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора теплової енергії відкритого типу на основі композитних адсорбентів, Литовченко Р. Д., Михайлов А. Г., Сухий К. М., Суха І. В. (2019)
Егоров Е. А. - Поиск эффективной топологии структурных конструкций на основе полуопределенной оптимизации, Кучеренко А. Е. (2019)
Zelentsov D. G. - A method for solving problems of bending rod optimization taking corrosion into account, Denysiuk O. R. (2019)
Коряшкіна Л. С. - Визначення оптимальної кількості та місць розміщення зарядних станцій для електромобілів на території міста, Бєляєв О. Р. (2019)
Manko G. I. - Use of information uncertainty in identification tasks, Chistokletov E. P. (2019)
Nikonenko A. N. - Recognition and generation of QR/bar codes in mobile applications, Korotka L. I. (2019)
Олевский В. И. - Некоторые особенности компьютерного моделирования изгиба упругой круговой арки с вырезом, Олевский А. В. (2019)
Олійник О. Ю. - Розробка аналітичної моделі для розрахунку і оптимізації віброакустичного навантаження трубопроводів технологічних апаратів, Тараненко Ю. К. (2019)
Писарькова В. Р. - Підходи кластерного аналізу до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств, Науменко Н. Ю. (2019)
Титова Е. В. - Математическое моделирование процесса измельчения с одновременной сушкой материала в центробежной мельнице, Кравец В. И., Минакова Н. А., Чернецкий Е. В., Гнатко Е. Н. (2019)
Хандій О. О. - Форми самоорганізації внутрішньо переміщених осіб в межах соціальної інтеграції (2017)
Курмаєв П. Ю. - Теоретичні аспекти формування системи управління змінами підприємницьких структур, Павліщий Д. О. (2017)
Ткаченко С. А. - Розгляд загальносистемних передумов створення у функціонально розвинутих системах стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об’єднань самостійної функціональної функції інтегрованої (єдиної) економічної діагностики (2017)
Владичин У. В. - Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні (2017)
Кушніренко О. А. - Управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств: обліково-інформаційна оцінка (2017)
Приймак С. А. - Досудові механізми захисту прав споживачів як запорука поліпшення добробуту населення України, Голубник О. Р. (2017)
Марченко М. В. - Аксіологічні засади права вето Президента України в контексті формування людиноцентристської правової ідеології (2017)
Левченко О. О. - Концепції маркетингу та інформаційні системи в АПК (2017)
Захожай В. Б. - Обґрунтування змістовних компонентів інтегрованої інформаційної системи управління витратами промислового підприємства, Черняєва О. О. (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Рейкін В. С. - Концептуальні засади детінізації економіки України (2017)
Лук’янчук О. М. - Выбор и способы снижения предпринимательских рисков в деятельности предприятия за счет оптимальной организационной структуры, Волкова Д. В. (2017)
Галак К. І. - Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності (2017)
Потапова Н. О. - Особливості використання математичних методів в системі управління витратами промислового підприємства, Кошаренко І. Ю. (2017)
Січняк О. О. - Бюджетно-податковe регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи (2017)
Виноградня В. М. - Аналіз напрямів управління банківськими ризиками на сучасному етапі, Євтушенко Н. М. (2017)
Пашаев Т. Г. - Антикризисная адаптация финансовой поддержки политики сплочения Европейского Союза (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Шевченко І. Ю. - Молоді вчені − майбутнє вищої школи України: огляд інструментів державного стимулювання розвитку наукового потенціалу (2017)
Созанський Л. Й. - Методичні підходи до оцінки чинників ендогенного зростання регіонів України: критичний аналіз та пропозиції (2017)
Водоп’ян М. В. - Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження (2017)
Завора Т. М. - Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Пальчик В. С. (2017)
Іванова К. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів (показники оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів) (2017)
Костін О. Ю. - Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні, Луценко І. С., Хомутенко В. П. (2017)
Ковалко Н. М. - Теоретико-правовий аналіз дефіцитного фінансування: дискусійний аспект (2017)
Лохман Н. В. - Консолідація бізнес-процесів в рамках інноваційної діяльності підприємства (2017)
Пошивалова О. В. - Застосування економетричного моделювання до прогнозування експорту та імпорту України (2017)
Рейкін В. С. - Методика моделювання обсягів тіньової економіки із застосуванням нейро-нечітких технологій (2017)
Марченко М. В. - Конституційно-правова природа права вето глави держави (2017)
Архипова В. - Актуальні питання у сфері земельних відносин (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Гуляєва Н. М. - Сутнісні характеристики економічної безпеки підприємства: ствердження і заперечення, Камінський С. І. (2017)
Коломієць Х. М. - Вітчизняна практика і зарубіжний досвід забезпечення продовольчої безпеки (2017)
Гурнак В. М. - Деякі аспекти підвищення ефективності функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту, Новак В. О., Ігнатюк В. В. (2017)
Бригінець А. В. - Імплементація позитивного досвіду Швейцарії по забезпеченню захисту банківської інформації у фінансово-правових відносинах (2017)
Бригінець О. О. - Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю (2017)
Бортнікова М. Г. - Економічне оцінювання впровадження діагностованих консалтингових проектів для підприємств (2017)
Бондаренко О. М. - Дебіторська заборгованість підприємства за вимогами чинного законодавства України, Третяк А. М. (2017)
Лавренюк О. І. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК (2017)
Перчук О. В. - Економічна природа бюджету для громадян (2017)
Петренко Н. О. - Прогнозування як елемент підвищення якості управління розвитком аграрного сектору (2017)
Потапова Н. О. - Особливості управлінського аналізу випуску і реалізації готової продукції, Гарасимчук А. М. (2017)
Потапова Н. О. - Проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками, Самойленко Є. І. (2017)
Марченко М. В. - Правові проблеми інституту промульгації в Україні (2017)
Савчук С. В. - Теоретичні підходи до визначення фінансового планування (2017)
Ліпич Л. Г. - Корегування цілей функціонування підсистеми екологічного менеджменту підприємства для сталого розвитку регіону (2017)
Мазоха Д. П. - Метод організації взаємодії мережі інтернет-магазинів з оптовою торговельною web-системою, Пурський О. І. (2017)
Bashynska I. - The theoretical substantiation of the economic essence of the category "risk", Levinska L. (2017)
Архипова В. - Актуальні питання у сфері земельних відносин (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Близнюк А. О. - Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень (2017)
Чорна Т. Л. - Проблеми виконання рішень іноземних судів в Україні (2017)
Гільорме Т. В. - Удосконалення організації обліку основних засобів на промисловому підприємстві, Данилова В. Є. (2017)
Гупаловська М. Б. - Роль фінансового контролю у пенсійній системі Україні (2017)
Поясник Г. В. - Мотивация персонала на промышленных предприятиях в условиях кризиса (2017)
Шершенюк О. М. - Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні (2017)
Скибюк Д. М. - Необхідність впровадження системи фінансового контролінгу в банку (2017)
Смирнова Н. В. - Модель побудови техноорієнтованої економіки (2017)
Смолінський В. Б. - Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні, Смолінська С. Д. (2017)
Водоп’ян М. В. - Теоретичні аспекти визначення ефективності впровадження технічних пропозицій з енергозбереження (2017)
Волковська Я. В. - Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Бондаренко О. М. - Методичні підходи до аудиту розрахунків з покупцями та замовниками, як об’єкту оборотних активів підприємства, Ізмайлова М. М. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Захарченко Н. В. - Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки України (2017)
Захарченко В. І. - Розвиток регіонального маркетингу на основі комплексної багатофакторної оцінки, Метіль Т. К., Захаров Р. В. (2017)
Заєць М. А. - Значення та ефективність морських транспортних перевезень в Україні, Загородна Ю. О. (2017)
Тирінов А. В. - Креативний облік: творчий підхід чи маніпулювання обліковими даними? (2017)
Ширяєва Л. В. - Людський капітал у забезпеченні економічної безпеки країни, Дащенко С. В., Лаптєва В. В. (2017)
Носань Н. С. - Управління маркетинговою діяльністю комерційних банків як передумова зростання ефективності їх функціонування (2017)
Мельник О. Г. - International diagnostic systems as instruments of business entities diagnostics in the conditions of European integration, Петришин Н. Я., Чиркова Ю. Л. (2017)
Хомутенко В. П. - Методика проведення експертних досліджень зовнішньо-економічних операцій з переробки матеріальних ресурсів, Луценко І. С. (2017)
Іваненко Є. О. - Бюджетне забезпечення як метод державного регулювання охорони здоров’я (2017)
Богачова А. В. - Маркетингові дослідження оцінки задоволеності споживачів за допомогою мультиатрибутивної моделі Фішбейна (2017)
Балахонова О. В. - Ресурсна база сучасного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, Коломієць М. В. (2017)
Аллахвердиева Т. - Анализ инвестиционной активности транснациональных корпораций (2017)
Доценко В. Ю. - Актуальні наукові підходи до забезпечення охорони здоров’я у світлі соціального розвитку (2017)
Левицька С. Ю. - Нормативно-правовий зміст поняття "інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя" (2017)
Коломієць В. М. - Розвиток підходів до визначення людського капіталу у зарубіжних дослідженнях (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Башинська І. О. - Smart-innovations in the urban passenger transport in the context of smart-city concept (2017)
Баскакова О. І. - Правові засади виходу з Європейського Союзу (на прикладі Великої Британії) (2017)
Безус Р. М. - Економічно-емергійний аспект діяльності конвенційних та органічних агропідприємств України (2017)
Бригінець А. В. - Імплементація позитивного зарубіжного досвіду правового захисту комерційної інформації в фінансово-правових відносинах (2017)
Будз О. Ф. - Функціональні підходи до управління митним обслуговуванням підприємств (2017)
Литвиненко Л. Л. - Розвиток людських ресурсів у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і підприємства, Передерій В. В., Шепута М. М. (2017)
Масленніков Є. І. - Грошово-кредитні інструменти державного регулювання попиту у національному макроекономічному середовищі, Харькова Н. С. (2017)
Озерський І. В. - Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу (2017)
Пошивалова О. В. - Організація обліку витрат бюджетних установ в умовах законодавчих змін, Новицька Н. С. (2017)
Шаповал Л. П. - Розвиток системи автотранспортного страхування "Зелена картка" в Україні, Колотій Ю. С. (2017)
Шелест Д. Ю. - Дебіторська заборгованість як дестабілізуючий фактор розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Пєнська І. О. (2017)
Шевченко І. Ю. - Огляд проблем розвитку вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти обліку виробничих запасів промислового підприємства, Зуб В. О. (2017)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження методів стратегічного аналізу, Пустова Г. В. (2017)
Корнієнко Т. О. - Сучасний стан та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств регіону (2017)
Котенко А. М. - Імплементація криптовалюти в українське законодавство, Запорожець А. А. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Бондаренко С. А. - Синергетичний бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства, Руммо В. В. (2017)
Фаріон А. І. - Необхідність та актуальність концепції створення служби фінансових розслідувань (2017)
Захарченко В. І. - Вплив інноваційної стратегії високотехнологічного підприємства на його конкурентоспроможність, Березовський О. В. (2017)
Мироненко М. Ю. - Основні тенденції реалізації монетарної політики України у контексті забезпечення сталого економічного розвитку (2017)
Маказан Є. В. - Роль корпоративної культури в управлінні знаннями (2017)
Мокрицька А. Б. - Організаційне забезпечення протидії економічним правопорушенням, Петриків А. В. (2017)
Нашкерська Г. В. - Справедлива вартість: ризики й невизначеності при оцінці об’єктів фінансового обліку, Мелех Я. Р. (2017)
Рейкін В. С. - Прогнозування детінізації економіки України: моделювання методом Сугено, Макара О. В. (2017)
Селіванова Н. М. - Облік та оподаткування фінансового результату підприємства в умовах зміни податкового законодавства, Башинська І. О., Грабовенко О. А. (2017)
Захарченко Н. В. - Інституціональні основи сучасного високотехнологічного розвитку: досвід зарубіжних країн (2017)
Петрушка О. В. - Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні, Шулюк Б. С. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Братусь І. В. - Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Булгаков Ю. В. - Науково-педагогічна діяльність академіка А. Д. Коваленка (2019)
Гетьманчук М. П. - Організація частин і з’єднань та методи відбору особового складу військ СС в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2019)
Голик М. М. - Сутність та зміст професійної етики офіцера Збройних сил України, Гинда С. М. (2019)
Григорук Н. А. - Формування осі Берлін – Рим – Токіо напередодні Другої світової війни (2019)
Hural O. - Historiography and documents of Ukrainian Prosvita (2019)
Демедюк Ю. Г. - Державно-церковні взаємини на Півдні України: налагодження контактів та протистояння (1991 – 2010) (2019)
Дудка Я. В. - Правовідносини між козацькою старшиною Слобожанщини на фоні змін судової системи Російської імперії у другій половині XVIII – у першій половині XIX ст. (2019)
Заторський О. Н. - Родина Солтанів за свідченням "Послання Мисаїла до папи Сикста IV" (2019)
Корзун О. В. - Український науково-дослідний інститут землеробства під час німецької окупації в роки Другої світової війни (2019)
Король Н. М. - Поліконфесійність в національній державі: історіографія церковно-державних стосунків у міжвоєнній Польщі (2019)
Костюк Л. В. - Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Кретович А. О. - Старообрядницька община міста Києва: основні етапи становлення та регіональна специфіка, Громова Н. О. (2019)
Куницький М. П. - Штрафні санкції в системі економічної експлуатації місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2019)
Кургаєва С.-К. В. - Міфологія материнського божества ранніх культур Середньої Азії та його взаємозв’язок з культом води (2019)
Куриляк В. В. - Соціальна доктрина Адвентистів сьомого дня як фактор впливу на суспільно-освітні процеси України (2019)
Лизень Є. В. - Питання Східної Галичини на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2019)
Мамроцька О. А. - Інтерпретація участі жінок України у військових діях на фронтах Другої світової війни (2019)
Марченко С. Д. - Законодавчі засади початкового періоду аграрної реформи в Україні (1990 – 1994 рр.) (2019)
Матвієнко Л. В. - Роль колонізаційних процесів у формуванні поліетнічного населення північного Причорномор’я (2019)
Makhmudova V. A. - The burial of the ancient population of "Mugan Plain" of Azerbaijan (2019)
Мельник В. В. - Науково-організаційні та методологічні основи розвитку племінної справи у птахівництві в Українській РСР у 1964 – 1991 рр. (2019)
Михайлюк М. В. - Ідейні витоки антисемітської складової ідеології нацизму (2019)
Мінасян Р. А. - Історичний розвиток ШОС у 2001 – 2015 рр. (2019)
Мірошниченко-Гусак Л. А. - Діяльність етнографічного відділу Волинського музею у 1929 – 1939 рр. (2019)
Міщенко М. Г. - Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. (2019)
Міщук І. С. - Стиль та особливості викладу історичного матеріалу в праці Григорія Турського (2019)
Моісеєва Т. М. - Статутні принципи та форми діяльності Товариства надання дешевих квартир та іншої допомоги нужденним жителям Санкт-Петербургу (2019)
Назаралиева А. М. - Об отношении азербайджанцев к евреям в годы Второй Мировой войны (2019)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований ректор Київського державного університету Бєляєв Федір Іванович (2019)
Нінічук А. В. - Медійний аспект українсько-польських суперечок навколо місць національної пам’яті (2019)
Олійник В. В. - Календарна обрядовість українців Закарпаття в монографічних та періодичних виданнях краю (2019)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Подільської губернії в розвитку промисловості в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Перещ В. М. - Menuwa, ekera2wo, rawaketa за даними тексту таблички PY An 724 (2019)
Пилипчук О. О. - Становлення та розвиток інституту екстрадиції в Україні (ІІ половина ХІХ ст.) (2019)
Прокопенко Л. І. - Науково–дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства: витоки становлення і розвитку (1968 – 2003) (2019)
Радченко І. Г. - Умови діяльності благодійних організацій з порятунку єврейського населення Польщі під час Другої світової війни (2019)
Сініцький А. Ц. - Державотворча роль західно-української науково-освітянської еліти доби Української революції 1917 – 1921 рр. (2019)
Слотюк П. В. - Фактор довіри в україно-російських відносинах 1991 – 2014 рр. (2019)
Соф’як Н. В. - Ставлення українського селянства Київської губернії до польського повстання 1863 – 1864 рр. (2019)
Таравська Я. В. - Становище українських емігрантів в Польщі у міжвоєнний період (1920 – 1939 рр.) (2019)
Терентьєв М. О. - Масова мобілізація сталінським режимом селян України до лав Червоної армії в роки німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр. (2019)
Томіленко А. Г. - Пожежна охорона УРСР міжвоєнного періоду в українській історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2019)
Харламов М. І. - Формування законодавчої бази з питань пожежної безпеки на території УСРР у 1920 році (2019)
Чучалін О. П. - Наступ радянської влади на православні монастирі Київської єпархії у 1920 – 1930-ті рр. (2019)
Чуян І. Л. - Трудова діяльність у повсякденному житті чеської меншини радянської України (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2019)
Юрченко А. О. - Американсько-китайські відносини за часів адміністрації Р. Ніксона (2019)
Юшкевич В. В. - Створення та розбудова міжнародної організації у справах біженців у контексті зовнішньої політики Адміністрації Президента США Гаррі Трумена (2019)
Дворкін І. В. - Рецензія на монографію: Харламов М. І. Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918 – 1934 рр.: монографія. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – 387 с. (2019)
Коріненко П. С. - Рецензія на монографію: О. С. Сидоровича Споживча кооперація України в умовах радянської державності: економіка, політика, ідеологія, люди (друга половина 40-их – 80-ті рр. ХХ ст.): Монографія / Олександр Сергійович Сидорович; ПП Лисенко М. М. – Ніжин, 2019. – 496 с. (2019)
Радько П. Г. - Рецензія на монографію: Лук’яненко О. В. "Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років: – монографія. Полтава: "Видавництво "Сімон", 2019, 658 с. (2019)
Радько П. Г. - Синергетичні та аксіологічні стратегії розвитку сучасного дискурсивного Простору національної історіографії України. Рецензія на видання: Калакура Я. С. Методологія історіографічного дослідження: наук.-метод. посіб. К.: ВПЦ "Київський університет", 2016, 319 с., Семергей Н. В. (2019)
Лободіна З. М. - Принципи формування та функціонування бюджетного механізму (2017)
Федченко К. А. - Теоретичні аспекти розвитку "зелених інвестицій" як інструменту фінансування екологоорієнтованих заходів (2017)
Черкасова Т. І. - Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства, Богаченко Я. В. (2017)
Пономарьова О. Б. - Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень, Алєксєєва Л. О., Тристан В. Р. (2017)
Терещенко Т. Є. - Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній, Добролежа К. М. (2017)
Бєлоусов Я. І. - Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій, Бєлоусова Л. І. (2017)
Близнюк А. О. - Анализ динамики и структуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (2017)
Горбунова Т. О. - Запровадження засобів фінансового інжинірингу у банківському секторі України (2017)
Гільорме Т. В. - Особливості обліку доходів у бюджетній установі в умовах законодавчих змін, Лень А. В. (2017)
Гончар М. Ф. - Специфічні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Васюк Є. А. - Імплементація в Україні заходів із мінімізації бюджетних втрат унаслідок податкової оптимізації ТНК (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Івченко Є. А. - Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства (2017)
Овсак О. П. - Діагностика ефективності збутової діяльності підприємств хлібопекарської галузі України (2017)
Білоусов С. М. - Банкрутство як спосіб консолідації та впорядкування активів і пасивів суб’єкту некомерційної господарської діяльності (2017)
Богуславський М. Ю. - Кредитна та інформаційна безпека комерційних банків у розрізі зовнішніх запозичень, Гірман Ю. В., Онищенко Н. В. (2017)
Ковтуненко К. В. - Управління ризиками в умовах зовнішньоекономічної діяльності, Мальцев А. О. (2017)
Красняк О. П. - Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру, Довгань Ю. В. (2017)
Журавка О. С. - Проблеми та шляхи удосконалення фінансового забезпечення комунальних підприємств, Марченко Н. В. (2017)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку галузі вантажних перевезень, Боярська А. Д., Каверіна С. Ю. (2017)
Лехіцький А. І. - Участь держави в капіталі банків як форма антикризового управління, Серотюк Б. В. (2017)
Попова О. Ю. - Особенности информационного обеспечения рекламной кампании на основе метаэвристического похода, Хасан А. (2017)
Станіславик О. В. - Методичні аспекти оцінки ефекту синергії в корпоративних системах та економіко-правові основи корпоративного рейдерства в Україні, Коваленко О. М., Пономаренко Р. С. (2017)
Заплітна І. А. - Щодо питання ефективності обраної Україною моделі реформування земельних відносин з погляду зарубіжного досвіду (2017)
Лапін О. В. - Впровадження контролінгу на ІТ-підприємствах, Лукіна П. А. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Черепанова В. О. - Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства, Силка І. В. (2017)
Антонюк П. П. - Класифікація інструментів безготівкових розрахунків в Україні згідно норм чинного законодавства, Марченко Ю. А. (2017)
Аль-Шамарі Л. М. - Управління розвитком банківського кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання (2017)
Акулюшина М. О. - Удосконалення брендингової стратегії на інноваційному підприємстві, Діордієва І. В. (2017)
Доценко В. Ю. - Ефективна охорона здоров’я як складова сталого соціального розвитку (2017)
Філатова Л. С. - Економічні аспекти старіння нації, Янова Д. А. (2017)
Гетьман О. О. - Механізм забезпечення економічної безпеки ринку праці, Самойленко О. І. (2017)
Голдобіна Ю. В. - Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів, Хохлов М. П. (2017)
Летюка В. М. - Світовий досвід функціонування інституційних інвесторів (2017)
Мартінович В. Г. - Управління ціновою політикою як важливий елемент ефективного фінансового менеджменту підприємств (2017)
Овсак О. П. - Складові економічного управління виробничим підприємством, Якимчук О. О. (2017)
Продіус Ю. І. - Дослідження особливостей управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого підприємства, Лацина С. А. (2017)
Шум М. А. - Щодо трактування поняття "Зовнішньоекономічна діяльність", Якименко О. Є., Біліченко К. О. (2017)
Смачило В. В. - Оцінювання кадрового потенціалу на основі методу радару (2017)
Сюркало Б. І. - Застосування адитивних технологій в освітній діяльності, Садикова Я. М. (2017)
Танащук К. О. - Місце та роль електронних комунікацій у формуванні бізнес-процесів, Богословова А. А. (2017)
Єлісєєва О. К. - Організація обліку основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін, Сахник К. Е. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Барановський О. І. - Трансформація державного регулювання в контексті інтеграції ринку небанківських фінансових послуг України у світовий фінансовий простір, Левченко В. П. (2017)
Буряк А. В. - Репутаційні ризики банківського сектору: інституційні прояви суспільної довіри до фінансового сектору країни, Римар А. О. (2017)
Донченко Т. В. - Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційних проектів, Юхименко Т. І. (2017)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Особливості обліку в державному секторі економіки в умовах реформування, Михалочкіна М. О. (2017)
Комліченко О. О. - Використання методів нечіткої логіки для оцінки інтелектуального капіталу підприємства, Ротань Н. В. (2017)
Лежепьокова В. Г. - Безпековий контекст стратегічного партнерства України в енергетичній сфері (2017)
Лось К. О. - Бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, Матросова Л. М. (2017)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти стратегії управління людським капіталом на підприємстві (2017)
Новокрещенова Д. О. - Внутрішній контроль виплат працівникам в системі управління підприємством (2017)
Олесенко І. С. - Платоспроможність підприємства в системі забезпечення фінансової безпеки: сутність та роль (2017)
Шум М. А. - Деякі аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, Співак О. К., Черняєв В. А. (2017)
Шум М. А. - Касові операції в контексті автоматизації облікових процесів на підприємстві, Якименко О. Є., Лебеденко А. В. (2017)
Янковська В. А. - Аналіз методичних підходів до формування фінансової стратегії підприємства, Сапота А. В. (2017)
Кудар А. А. - Особливості щодо розвитку експортної діяльності підприємства харчової промисловості в умовах виходу на нові ринки збуту, Коваленко О. М. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Іваненко О. В. - Використання міжнародних стандартів в управлінні інвестиційними підприємницькими проектами (2017)
Левицька С. Ю. - Вплив судової реформи на інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя (2017)
Прилуцький А. М. - Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку (2017)
Семенець A. O. - Аналіз сучасних підходів до оцінки основних засобів, Панова О. В. (2017)
Шевченко І. Ю. - Методичні та прикладні аспекти ідентифікації регіональних зон конкурентоспроможності легкових автомобілів (на прикладі модельного ряду легковиків виробництва ПАТ "Запорізький автомобільний завод"), Гуляєв І. О. (2017)
Шум М. А. - Сучасний стан та перспективи використання електронних грошей в розрахункових операціях, Якименко О. Є., Зеленюк Ю. С. (2017)
Швандар М. В. - Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні в умовах трансформації системи державного регулювання економіки (2017)
Волошина С. В. - Розвиток ринку золота в Україні: основні тенденції та проблеми, Скубіліна А. В., Воловик В. М. (2017)
Юр’єв В. І. - Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері, Іващенко А. В. (2017)
Левченко К. А. - Проблеми та специфіка реалізації маркетингової стратегії на ринку промислових товарів (2017)
Кучерява М. В. - Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності (2017)
Кушніренко О. Г. - Проблеми формування четвертого покоління прав людини, Сальніков М. О. (2017)
Сушко Н. І. - Управління ризиками: новий напрям діяльності казначейств країн-членів PEMPAL (2017)
Семенець A. O. - Організація аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві, Карнаух Г. В. (2017)
Корнівська В. О. - Методичні підходи до формування ефективної структури капіталу підприємства, Воротинцев Р. С. (2017)
Семенець A. O. - Організація аудиту фінансової звітності підприємства, Мелешко Д. В. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Концептуальні засади стратегічного планування діяльності підприємства, Гіржева О. М., Печена А. К. (2017)
Фроленко В. - Обґрунтування та встановлення законодавчих і нормативно-правових підстав обов’язковості проведення процедур закупівлі (тендерних процедур) державними підприємствами у 2016-2018 рр. при закупівлі товарів, робіт, послуг для виконання держоборонзамовлення та для здійснення інших видів господарської (економічної) діяльності (2017)
Мних М. В. - Аналіз механізмів моніторингу конкуренції на страховому ринку та необхідність її вдосконалення (2017)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств як основи їх конкурентоспроможності, Ряснянська О. М. (2017)
Хомчук М. В. - Логістичний потенціал та особливості його аналізу у процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі (2017)
Никифорчин М. Д. - Інтегрований підхід до управління операційною ефективністю підприємства (2017)
Чижов В. А. - Теоретичні основи стратегії антикризової діяльності підприємства (2017)
Вишневська К. В. - Систематизація наукових підходів до дослідження адаптації підприємства (2017)
Гороховець Ю. А. - Розвиток економічного аналізу нематеріальних активів як засобу інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Баран А. В. - Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини (2017)
Грубінко А. В. - Роль Великої Британії у нормативній фіксації спільної зовнішньої політики Європейського Союзу в Лісабонському договорі (2017)
Подковенко Т. О. - Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади (2017)
Дракохруст Т. В. - Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів (2017)
Колесніков А. П. - Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею, Зяйлик М. Ф. (2017)
Муравська Ю. Є. - Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі (2017)
Саванець Л. М. - Права споживача у разі придбання товару неналежної якості за законодавством Європейського Союзу та України (2017)
Терехов В. Ю. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації політики інформаційної безпеки в органах місцевого самоврядування (2017)
Струкова К. О. - Адміністративно-правові засади діяльності мережі центрів безоплатної правової допомоги в системі юстиції (2017)
Терещук Г. А. - Окремі аспекти реформування системи ювенальної юстиції в Україні (2017)
Гречанюк С. К. - Аdministrative activity as part of activity of law enforcement agencies of Ukraine (2017)
Вербіцька М. В. - Деякі аспекти правової природи та укладення мирової угоди в господарському процесі (2017)
Гнатів О. Б. - Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як спосіб захисту їх прав (2017)
Зигрій О. В. - Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель (2017)
Ментух Н. Ф. - Теоретичні аспекти класифікації лізингу, Шевчук О. Р. (2017)
Баранецька О. В. - Протидія корупції в Україні: аналіз стану і законодавча підтримка (2017)
Береза Н. В. - Відповідальність державних службовців за порушення законодавства про державну службу (2017)
Олійничук О. І. - Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу (2017)
Яремко О. М. - Інститут виконання покарань України у радянський період: репресивно-каральна парадигма (2017)
Данилюк М. М. - Модернізація науково-методичного інструментарію управління ризиками у процесі реструктуризації фінансових боргових зобов’язань (2018)
Балецька З. В. - Концептуальна модель організаційно-економічного забезпечення експортної діяльності виробничих підприємств в процесі виходу на нові ринки збуту, Лапін О. В. (2018)
Костакова Л. Д. - Структуризація концепцій управління витратами (2018)
Кир’язова Т. О. - Податкові пільги: проблеми застосування та напрями їх вирішення, Чулак Н. І. (2018)
Марущак А. І. - Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні (2018)
Маєвський В. А. - Обов’язковість рішень органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі (2018)
Овсак О. П. - Комерційна діяльність підприємства та управління ризиками її здійснення, Воркель М. В. (2018)
Озерський І. В. - Здирництво в закладах ресторанного господарства (соціально-правовий аналіз) (2018)
Стожок Л. Г. - Соціальні ризики як соціально-економічна категорія (2018)
Попова О. Ю. - Метаеврістичний підхід як засіб мінімізації ризиків при розробці рекламної кампанії, Хасан А. А.-А. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Чупета А. А. - Стан та проблеми розвитку мікропідприємництва в Україні (2018)
Гриджук Д. М. - Інноваційні проекти у роздрібному банківському секторі на глобальному рівні (2018)
Ілляш М. М. - Огляд стану ринку автомобільних запчастин і позиції ТОВ "Тера Нова Девелопмент" на ньому, Хоменко О. І. (2018)
Кухар Н. П. - Облікова політика в управлінні агропідприємством, Приймак С. В. (2018)
Кузьмін О. Є. - Метод симптоматичної діагностики стану системи наукової діяльності університету, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Маказан Є. В. - Корпоративна культура як міцна конкурентна перевага (2018)
Овсак О. П. - Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством, Петриченко О. В. (2018)
Пономаренко О. Г. - Облік розрахунків з підзвітними особами: труднощі очевидного (2018)
Захарченко В. І. - Розробка комплексу маркетингу у промисловості регіону, Метіль Т. К. (2018)
Сушко Н. І. - Казначейське обслуговування бюджетів України за видатками: удосконалення методології та організації (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Авер’янова Н. М. - Міждержавний збройний конфлікт на теренах України: неоколоніальний вимір, Воропаєва Т. С. (2019)
Бондаренко В. Д. - Унезалежнення православних як чинник впливу на релігійно–церковне та суспільно–політичне життя сучасної України (2019)
Валкевич О. М. - Концепція обміну і трати Ж. Батая у світлі класичних релігієзнавчих теорій: компаративний аналіз (2019)
Висоцька Т. М. - Єдність православних в Україні: провідні чинники формування та перепони її становленню (2019)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи людини та душі у творах Касіяна Саковича "Агіstoteles problemata, albo Pytania о przyrodzeniu czlowieczym" та "Traktat о duszy" (2019)
Гарбар Г. А. - Туризм, рекреація і дозвілля на території Миколаївської області в радянські часи (60–70 роки) (2019)
Горохолінська І. В. - Сучасна європейська релігійність: синергія раціонального та ірраціонального (2019)
Готич М. І. - Тріадологія Августина та сучасна православна теологія (2019)
Грех В. І. - Впровадження інновацій в туристичну діяльність України на основі останніх наукових досліджень у туристичній галузі (2019)
Ліпін М. В. - Суперечності цілісного знання та інформації в сучасному суспільстві, Гусєва Н. Ю. (2019)
Гутовська О. В. - Особливості мережевих комунікацій в контексті трансформацій масової культури та самоідентифікації людини (2019)
Швець А. І. - Репрезентація дитячих образів у фільмах жанру хорор у контексті деконструкції відносин дорослої і дитячої культур, Доброєр Н. В. (2019)
Yemelyanenko Ye. O. - Socio–cultural space of childhood as the condition of forming self–advanced personality (2019)
Зейналов Узейир Аламшах оглы - Социально–философский анализ понятия "новый мировой порядок" (2019)
Зорін В. В. - Педагогічна майстерність піаніста–концертмейстера (2019)
Кадобний Т. Б. - Філософія серця у творчості письменників Волині (2019)
Кирилюк Н. А. - Сучасна філософія освіти у інформаційно–комунікаційному просторі (2019)
Кученьов Д. В. - Трансформація ролі баяна в контексті вітчизняної культури, Лівак В. А. (2019)
Максюта М. Є. - Самопізнання, особистісне зростання і самореалізація: до експлікації заклику Григорія Сковороди "Пізнай себе" (2019)
Мерлянов М. В. - Взаємозбагачення українського народного хореографічного мистецтва з народним хореографічним мистецтвом малих народностей, які мешкають на Півдні України (2019)
Мерлянова О. А. - Про синтез різних видів мистецтв в балетному театрі (2019)
Морозова Д. С. - Двоперстя і діофізитство. Спадщина Антіохійської школи у розколі XVII ст. (2019)
Морозова Л. П. - Природа сучасного соціального конфлікту в аксіологічному аспекті (2019)
Мустафаева Ханым Байрам гызы - Социально–философиское осмысление принципов историзма и современности в литературно–теоретической мысли (на основе научно–литературного наследия академика Бекира Набиева) (2019)
Нівня Г. О. - Ритуалізація в юридичних процедурах (2019)
Патлайчук О. В. - Російсько–українське цивілізаційне протистояння в історичних аналогіях, Макарчук О. М. (2019)
Печеранський І. П. - Роль відчуттів у реконфігурації суб’єктивності в естетиці Жиля Дельоза (2019)
Прокопович Л. В. - Метафори в дискурсі філософського осмислення сутності й форм соціальної реальності (2019)
Процко С. А. - Творчество и состязательность (2019)
Сабадуха В. О. - Первоначала суспільного буття в українській філософії (2019)
Савченков О. Г. - ЗМІ України та кліпова свідомість (2019)
Соколова О. М. - Національно–культурні засади соціального пізнання у вітчизняній філософії першої третини ХХ століття (2019)
Солтанов И. - Некоторые вопросы по рассмотрению философской категории "свобода" (2019)
Співак В. В. - Стан та перспективи вивчення текстів Антонія Радивиловського (2019)
Филипчук С. В. - Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу (2019)
Хоменко Г. В. - Соціально–філософський аналіз феномену миру як основи проектування миробудівництва (2019)
Шаталович А. М. - Онтологический подход к пониманию семьи в древнем мире (2019)
Шаталович І. В. - Інформаційно–синергетичний вимір сучасної наукової картини світу (2019)
Шинкаренко О. В. - Мораль та етика в після постмодерній перспективі (2019)
Ятченко В. Ф. - Соціальна травма в філософському й соціологічному знанні (2019)
Михайлова І. О. - Дискурсивна етика як проект реалізації універсальності прав людини в умовах глобалізації (2019)
Гринєвич І. В. - Теоретичні основи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (2018)
Гришина Н. В. - Формування стратегічного маркетингу підприємства та оцінка його ефективності, Хмарська І. А., Алексеенко К. О. (2018)
Близнюк А. О. - Анализ безработицы в Украине и основные пути ее государственного регулирования (2018)
Грибанова К. О. - Оцінка якості та безпечності харчової продукції за вимогами ЄС (2018)
Новак Н. Г. - Організаційні зміни управління корпоративними ризиками та їх вплив на конкурентоспроможність інноваційно-активних підприємств, Оразмурадов А., Шаврієва Г. І. (2018)
Пасічник Ю. В. - Податкова система України: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Шацкова Л. П. - Бухгалтерський облік запасів за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект, Янковська О. А. (2018)
Свірідова С. С. - Ризики стратегічного плану розвитку сільського господарства, Аветисян Г. (2018)
Веклич В. О. - Оптимізація функціонально-організаційної структури органів державної влади у контексті запобігання та боротьби з корупцією і їх взаємодії (2018)
Єлісєєва О. К. - Статистична оцінка міграційних процесів в Україні в умовах соціально-економічних та інтеграційних трансформацій, Уварова К. В. (2018)
Загній Д. М. - Основні проблеми управління землями для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в межах населених пунктів Харківської області, Гунченко О. В. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Денисюк О. Г. - Формування та оцінка підприємницького потенціалу підприємств харчової промисловості, Бужимський В. В. (2018)
Наторіна А. О. - Higher education funding: European practice, Левіна М. В. (2018)
Погорєлов В. С. - Особливості оцінки фінансового стану місцевих бюджетів: досвід України (2018)
Полоус О. В. - Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та макрорівні, Листопадова А. В. (2018)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації, Джуган Л. Б. (2018)
Терещенко Т. Є. - Використання рейтингового методу для оцінки ризиків страхової компанії, Пашикян І. С. (2018)
Ушенко Н. В. - Ціноутворення послуг авіаперевезень лоу-кост компаніями, Кривохижа А. В. (2018)
Яценко М. С. - Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності, Беспала О. А., Сівова Л. С. (2018)
Єрмак С. О. - Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів, Григоренко Р. О. (2018)
Івченко Є. А. - Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства (2018)
Швиданенко Г. О. - Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України, Куценко Є. К. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Гончар М. Ф. - Науково-методичний підхід з розвитку соціально-психологічних інструментів формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2018)
Filyppova S. - Marketing and information technologies as tools to ensure financial and economic security of hotel and restaurant business, Malin O., Sherstnyova O. (2018)
Черепанова В. О. - Методичне забезпечення ділового консультування у сфері інжинірингових послуг (2018)
Гриджук Д. М. - Роль конкурентного середовища на ринку банківських послуг у забезпеченні ефективності банківської діяльності (2018)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз природного та механічного руху населення Одеської області, Шацков В. В., Бадігон В. О. (2018)
Озерський І. В. - Застосування процедури медіації в юрисдикційному процесі: переваги та прогалини проекту Закону України "Про медіацію" (№ 3665 від 17.12.2015 р.) (2018)
Шаповал Л. П. - Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві, Святець М. Є. (2018)
Станіславик О. В. - Моделі корпоративного контролю та управління українських компаній, Коваленко О. М. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Бокоч В. М. - Політична боротьба за незалежність української церкви (2019)
Васильчук Є. О. - Ідеологія консервативних праворадикальних партій у сучасній Україні (2019)
Гладченко С. В. - Гендерний аспект суспільно–політичної еволюції Туніського суспільства (1987–2002) (2019)
Горват М. В. - Вплив ромських мас–медіа Закарпатської області на процеси інтеграції ромської етнічної меншини в Україні (2019)
Григор О. - Консенсус як феномен релігійної ситуації (український контекст) (2019)
Даценко А. Ю. - Стратегічні напрями боротьби з російською пропагандою і дезінформацією в інформаційному просторі України (2019)
Дужа І. А. - Іран та Північна Корея – дестабілізація регіону (2019)
Жекало Г. І. - Гібридна війна РФ проти України: економічний вимір (2019)
Касумов Т. - Политическое лидерство, как механизм функционирования правящей элиты (2019)
Клячин А. К. - Політична комунікація в сучасному суспільстві: альтернативні повідомлення та чинники диверсифікації інформаційних потоків (2019)
Кукарцев О. В. - Неоґрамшіанська інтерпретація світової геґемонії (2019)
Кулиева Севиндж Ниман кызы - Менталитет и национальный характер в развитии азербайджанского общества (2019)
Майдибура К. П. - Нейтралітет у окремих європейських держав в контексті розвитку системи колективної безпеки і оборони в Європі (2019)
Марфобудінова Л. І. - Гендерна політична теорія: особливості розвитку та змістові компоненти (2019)
Назаренко А. А. - Китайська політика співробітництва по лінії "Південь–Південь" (2019)
Ніколаєнко Н. О. - Сучасні суспільно–політичні тенденції розвитку України в контексті російсько–української гібридної війни, Василевич Ю. В. (2019)
Приходько С. М. - Типологія політичних режимів у політичній концепції В’ячеслава Липинського, Макарець С. В. (2019)
Рустамова Ш. - Влияние национального движения южных азербайджанцев на политическую атмосферу Ирана (2019)
Семенченко Ф. Г. - Щодо критеріїв оцінки ефективності політичної діяльності (2019)
Тіт О. Г. - Громадянський активізм як чинник розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні (2019)
Чекалюк В. В. - Системність і послідовність іміджетворення сучасної України: репутаційно–іміджевий аспект (2019)
Вітько Д. О. - Міжнародна конкурентоспроможність аграрної продукції України на ринках ЄС в умовах асоціації (2018)
Bethel P. - Trade of China with the Caribbean countries and its role in the development of the region (2018)
Кічук О. С. - Дослідження інноваційних підприємств України (2018)
Ковтуненко Ю. В. - Впровадження системи управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Villani R. A. P. - The development of foreign economic relations between China and Italy in terms of Chinese economic expansion (2018)
Смирнова Н. В. - Проблеми планування інноваційно-технологічного розвитку підприємства (2018)
Матей В. В. - Ключові чинники успіху сільськогосподарських кооперативів в ЄС: уроки для України (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансова стабільність національної економіки: сутність та цільові орієнтири посилення (2018)
Mateo Encinas R. - Modern trends of foreign trade relations between PRC and Spain (2018)
Нароган В. В. - Дослідження монетарних інструментів в контексті протидії економічним загрозам (2018)
Близнюк А. О. - Аналіз економічних та соціальних наслідків військового конфлікту на сході України, Шершенюк О. М. (2018)
Бех А. А. - E-commerce and online marketing in the modern digital economy (2018)
Дорош Н. І. - Теоретико-методичні основи обліку виробничих витрат підприємства, Бондаренко О. О. (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Гавриленко Н. В. - Оцінювання податкового навантаження підприємств (2018)
Городецька Т. Е. - Податки як фінансовий регулятор економічної політики держави, Лавриненко Л. М. (2018)
Маказан Є. В. - Роль стратегічного управління людським капіталом в досягненні конкурентної переваги (2018)
Моргунова Т. І. - Сучасні особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив податкового регулювання на науково-дослідну та інноваційну діяльність (2018)
Островерх Л. Л. - Дослідження причин інфляційних потрясінь в суспільстві (2018)
Шепута М. М. - Управління організаційними змінами для забезпечення стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності підприємства, Литвиненко Л. Л., Данілова Е. І. (2018)
Стукаленко Н. С. - Методичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного торгівельного підприємства-імпортера на українському ринку, Коваленко О. М., Станіславик О. В. (2018)
Хомутенко В. П. - Пільги з податку на додану вартість як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку в Україні, Хомутенко А. В. (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Івченко Є. А. - Теоретичні та інструментальні передумови моделювання трансформацій системи економічної безпеки підприємства (2018)
Мних М. В. - Механізми контролю діяльності страхових компаній та необхідність їх вдосконалення (2018)
Башинська І. О. - Використання автоматизованих систем управління на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Кузьмін О. Є. - Симптоматична діагностика стану системи наукової діяльності університету, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Голюк В. Я. - Динаміка ключової процентної ставки та її вплив на економічне зростання (2018)
Коваленко С. О. - Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації в Україні, Батура Д. О. (2018)
Труніна І. М. - Управління податковими затратами підприємств, Глухова В. І. (2018)
Сушко Н. І. - Єдиний казначейський рахунок: оцінка ліквідності (2018)
Стадник В. П. - Motivation of personnel in the conditions of crisis management by agricultural enterprise (2018)
Горбунов О. В. - Прозорість місцевих бюджетів та публічність місцевого самоврядування в Україні: методики оцінювання та напрями їх удосконалення (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Вечерський В. В. - Архітектурна спадщина Чернігова (2019)
Нікішенко Ю. - Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв (2019)
Новікова Г. - Середовищний музей як феномен сучасних культурних індустрій (2019)
Гудімов П. - Концептуалізація кураторських методів П. Гудімова (професійно-академічне інтерв’ю), Руденко С. (2019)
Березнюк Т. - Про поняття "Волинська іконописна школа" (2019)
Пустовалов С. Ж. - Обмін та торгівля між Північним Причорномор’ям та Східним Середземномор’ям в ІІІ тис. до н. е. (2019)
Путкарадзе Т. - Грузины турции: проблема поиска идентичности в условиях курдско-турецкого конфликта (2019)
Андрес Г. - Стажування як спосіб підвищення наукової кваліфікації та академічної мобільності викладачів, Чухрай Л. (2019)
Gavran I. - To the Question of M. Chekhov’s Methodology in the Creation of Contemporary Drama Film Work, Dombrovska V. (2019)
Левченко О. - Роль професійної освіти у формуванні сучасного актора, Литвиненко Ю. (2019)
Кравченко З. - Дослідження елементів африканської естетики художником-гримером для її втілення в театрі та кіно (2019)
Печеранський І. - Характеристика жанрів тревел-журналістики, Катренко В. (2019)
Скуратівський В. - Автор та авторське у кінематографі України 60–70-х років першої половини 80-х років ХХ століття, Охіда О. (2019)
Sichna K. - Concerning the Issue of the Horror Films Basic Philosophic and Aesthetic Categories Distinguishing (2019)
Гончарук С. - Нові медіа та традиційні ЗМІ у комунікативному полі, Шурипа А. (2019)
Константинов М. - Коммуникативный акт в искусстве по Ю. Лотману (2019)
Чміль Г. - Формування творчої особистості Юрія Іллєнка, Дудченко А. (2019)
Котляр С. - Тенденції та принципи впливу розважального контенту на українського глядача, Гаркуша Н. (2019)
Безручко О. - Комерціалізація українського телебачення в сучасному інформаційному просторіКомерціалізація українського телебачення в сучасному інформаційному просторі, Костенко К. (2019)
Прядко О. - Віртуалізація зображення в технології екранного живопису, Моженко М. (2019)
Sliuzinskas R. - Changeability in Musical Folklore Performing Process: Evolution or Just Variability? (2019)
Сюта Б. - Жанри музичного і вербального мовлення в музичних творах (теоретичні аспекти, взаємодія, методики дослідження) (2019)
Nidecka E. - Piano Concerto No. 6 by Andrzej Nikodemowicz – a Symptomatic Stylistic Transformation with Regard to Late Style? (2019)
Pikhtar O. - The Personality Oriented Concept of Students’ Musical Thinking Development in Higher Educational Institutions of Art (2019)
Ivanenko O. - Artistic and Creative Development of the Junier School Age Pupils by Means of Arts Integration (2019)
Fabryka-Protska O. - The Functioning of Slovakian-ukrainian Song Folklore (On the Example of The "Makovytska Struna" ("Makovytska String") Festival) (2019)
Shnur I. - Video Clip and Artiste’s Image as Tools of the Song Hit’s Mediavirus Action Strengthening (Based on the Ukrainian and Russian Compositions of Late 20th – Early 21th Centuries) (2019)
Карась Г. - Станіслав Людкевич – Софія Дністрянська: історія однієї публікації (до 140-річчя з дня народження композитора) (2019)
Дутчак В. - Бандуристи української діаспори – вихідці з Галичини (2019)
Alhajri K. - Ritual and drama (2019)
Безклубенко С. Д. - Логіка пізнання ("гносеологія") як складова творчого методу (2019)
Чепалов О. І. - Витоки мистецтва режисури. Із призабутих робіт українських театрознавців (2019)
Юдова-Романова К. В. - Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві, Стрельчук В. О., Чубукова Ю. А. (2019)
Веселовська Г. І. - Постколоніальний дискурс в інсценізаціях сучасної української прози театрами України (2019)
Гусакова Н. М. - Теоретична модель творчої особистості майбутнього режисера-педагога, Штефюк В. Д. (2019)
Донченко Н. П. - Деякі аспекти естетичного виховання майбутніх акторів і режисерів засобами театрального мистецтва (до питання становлення національної еліти), Зайцева І. Є. (2019)
Передмова (2019)
До ювілею Сергія Анатолійовича Скорого (2019)
Мурзин В. Ю. - "Как молоды мы были, … как верили в себя…" (2019)
Базарбаева Г. А. - К вопросу о статусе женщин в культуре населения Казахстана сакского времени (по материалам из Восточного Приаралья), Джумабекова Г. С. (2019)
Гречко Д. С. - Скифия от Октамасада до Атея (по материалам Днепровского Лесостепного Левобережья) (2019)
Гуляев В. И. - "Будиния или Скифия?" Этнокультурная принадлежность населения Среднего Дона в V - IV вв. до н. э. (2019)
Клочко В. І. - Металеві сокири раннього етапу ямної культури України (2019)
Крютченко А. А. - Вариант систематизации городищ скифского времени Днепро-Донского лесостепного междуречья (2019)
Ljuština M. - Notes on Ethnical Components in Forming Archeological Picture of Southwestern Serbia and Northern Montenegro in Prehistory and Early Roman Period, Cvijetić J. (2019)
Медведев А. П. - О начале раннего железного века на Среднем Дону, Берестнев Р. С. (2019)
Могилов А. Д. - Вооружение из Светловодского могильника (2019)
Молодин В. И. - Миграционные потоки на юге Западно-Сибирской равнины в переходное от бронзы к железу время (2019)
Мурзин В. Ю. - Не дают мне покоя номархи… (2019)
Niculiţă I. - Correlation of Cultural-Chronological Groups at the End of the 2nd Millennium - the Beginning of the 1st Millennium BC in the Prut-Dniester Region (2019)
Отрощенко В. В. - До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи (2019)
Полин С. В. - Бронзовые крестовидные ворварки как хроноиндикатор скифских погребений Северного Причерноморья второй - третьей четверти IV в. до н. э., Дараган М. Н. (2019)
Симоненко О. В. - Нарис українського сарматознавства (2019)
Топал Д. А. - Однолезвийное оружие скифского облика Трансильвании и Альфёльда (2019)
Хохоровски Я. - На далеких окраинах античного мира: гиперборейцы Центральной Европы (2019)
Балашов І. О. - Мушлі молюсків з Мотронинського городища, Могилов О. Д. (2019)
Гуцал В. А. - Дослідження ранньоскіфського кургану біля с. Купин на Хмельниччині (2019)
Дараган М. Н. - Новые исследования в Жаботине, Подобед В. А. (2019)
Дударев С. Л. - О новых находках конской сбруи скифо-сарматского времени из Закубанья, Бережная В. А., Колкова С. П. (2019)
Каравайко Д. В. - Глиняные миски городища Ширяево (2019)
Козир І. А. - Васинський курган середньоскіфського часу, Панченко К. І., Чорний О. В. (2019)
Колтухов С. Г. - О времени сооружения кургана Беш-Оба IV/3 Аккайского (Белогорского) курганного могильника (2019)
Leviţki O. - The Habitation Layer of the Late Hallstatt Period at the Trinca "Izvorul Lui Luca" Site (Northern Moldavian Plateau Area), Sîrbu L., Sîrbu G. (2019)
Лошенков М. И. - Бронзовые наконечники стрел на памятниках археологии Беларуси (2019)
Ляшко Ю. Ю. - Зброя раннього залізного віку з колекції Кам’янського історичного музею (2019)
Переводчикова Е. В. - О расположении коней в кургане Козёл, Фирсов К. Б. (2019)
Сикоза Д. Н. - Женские погребения Николаевского могильника, Дзнеладзе Е. С. (2019)
Фіалко О. Є. - Поховання скіфської амазонки на Черкащині, Нерода В. В. (2019)
Шелехань О. В. - Скіфський меч зі Слов’янська, Киркач В. А. (2019)
Эрлих В. Р. - Элитное воинское погребение предскифского времени из окрестностей г. Майкопа (2019)
Алексеев А. Ю. - Грифон и змея в скифском искусстве (2019)
Вольная Г. Н. - Анималистическое искусство кобанской культуры и скифо-сибирский звериный стиль (2019)
Зимовец Р. В. - Образ кабана в скифском зверином стиле Северного Причерноморья. Внутренняя эволюция и внешние влияния (2019)
Канторович А. Р. - Изображения в скифском зверином стиле на предметах "Крымской коллекции” (2019)
Королькова Е. Ф. - Шествие: иллюзия и реальность в иррациональном пространстве (к проблеме иконографии и композиции в древнем искусстве) (2019)
Кузнецова Т. М. - Изображения ушастой птицы, или чьи у грифона уши (2019)
Махортых С. В. - Золотые накладки на деревянные сосуды из Перещепинского могильника близ Бельска (2019)
Полидович Ю. Б. - Гребень из Гаймановой Могилы и скифский миф о змееборчестве (2019)
Бабенко Л. И. - Витые и ложновитые шейные украшения из мастерских боспорских торевтов (2019)
Ольговский С. Я. - К вопросу об очаге металлообработки в Северном Причерноморье в раннем железном веке (2019)
Романюк В. В. - Скарби бронзових прутків Середнього Поросся (2019)
Трейстер М. Ю. - Заметки об греческой, италийской и македонской бронзовой посуде у скифов и меотов (2019)
Сіташ Т. Д. - Стратегічні орієнтири розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації, Сотник М. І. (2018)
Городецька Т. Е. - Податок на доходи фізичних осіб як форма прибуткового оподаткування, Засядько К. О., ЯременкО В. Г. (2018)
Свидло Г. І. - Статистичний аспект: дошкільна освіта, як складова освітнього процесу (2018)
Герасимович І. А. - Механізми і інструменти бухгалтерського інжинірингу в управлінні платоспроможністю підприємства (2018)
Ситник Н. С. - Ефективність державних закупівель у сфері охорони здоров’я, Баранова М.-С. Б. (2018)
Фроленко В. - Дослідження особливостей оподаткування додаткових благ, наданих працівникам державного підприємства, та аналіз практики застосування норм податкового законодавства фіскальними органами при проведенні податкових перевірок правильності їх оподаткування (2018)
Енгельс І. О. - Вплив підвищення енергоефективності на результати енергозбереження суб’єктів господарювання (2018)
Вінницька О. А. - Суть та фундаментальні напрями розвитку бюджетної політики на локальному рівні, Бержанір І. А., Гвоздей Н. І. (2018)
Західна О. Р. - Аналіз регламентованих змін структури видатків місцевих бюджетів та їх вплив на об’єднані територіальні громади, Мидлик Ю. І., Спалиляк М. В. (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Данильян О. Г. - Проблеми безпекового освоєння космічного простору: філософсько-правовий підхід, Дзьобань О. П. (2019)
Manuilov E. M. - Information sovereignty of Ukraine: modern moral challenges and threats, Kalynovsky Y. Y. (2019)
Юркевич О. М. - Логічні аспекти юридичної герменевтики (2019)
Мелкевик Б. - "Ганьба американської юридичної освіти": у світлі прочитання Алана Уотсона (2019)
Панфілов О. Ю. - Синергетичний підхід в осмисленні освіти, Романова І. В. (2019)
Лозовой В. О. - Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності, Єрахторіна О. М. (2019)
Meliakova Y. V. - Performance in the methodology of philosophy of law, Zhdanenko S. B., Egert V. O. (2019)
Коваленко І. І. - Суб’єкт у феноменологічній моделі права, Кальницький Є. А., Лозова О. С. (2019)
Коваленко Г. В. - Вплив правового позитивізму на формування філософсько-правових ідей у прийнятті рішень верховним судом США (2019)
Жданенко С. Б. - Сутнісні характеристики права на інформацію, Мелякова Ю. В. (2019)
Трофименко В. А. - Контрольна влада і громадський контроль в Україні: до проблеми взаємодії (2019)
Павленко Ж. О. - Практичне відношення до юридичного знання: структура знань, Водорєзова С. Р. (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Кузьмін О. Є. - Концептуальна модель формування та розвитку систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Карапетян О. М. - Нові стратегічні вектори розвитку суверенних фондів добробуту в сучасних глобалізаційних процесах (2018)
Данилюк М. М. - Методичний підхід до вибору схем реструктуризації у системі управління фінансовими борговими зобов’язаннями (2018)
Чернишова Л. І. - Управління венчурними інвестиціями: спільна робота інвестора та менеджменту компанії, Найда Є. Д. (2018)
Лисенко А. О. - Функціонування єдиної дорожньо-транспортної системи на засадах стратегічного управління розвитком, Онопрієнко Г. С. (2018)
Рейкін В. С. - Формування бізнес-стратегії транспортно-експедиторської компанії в контексті маркетингу (2018)
Шевченко І. Ю. - Сутнісна характеристика конкурентоспроможності продукції підприємства автомобілебудування (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління, Оліферович І. Р., Павлішак М. С. (2018)
Свинарьова Г. Б. - Сучасні тенденції розвитку цифрової економіки, Ковтуненко Д. Ю., Лозан А. Е. (2018)
Єлісєєва О. К. - Побудова механізму державного регулювання людського розвитку як основи національної стратегії підвищення якості життя, Саричев В. І. (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Кліщ О. - Дизайн відкритих громадських просторів у контексті світових тенденцій міського планування (2019)
Косенко Д. - Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ – ХVII ст.) (2019)
Маланюк В. - Сучасні тенденції в архітектурі на прикладі павільйонів галереї Серпентайн у Лондоні (2019)
From I. - The Role of the Landscape in the Collage: Connections in the Past and the Present (2019)
Божко Т. - Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст., Чистіков О. (2019)
Чуєва О. - Типографічний аспект анімованих титрів у кінематографі початку цифрової доби, Чолій М. (2019)
Паур І. - Різновиди та дизайн поштових листівок початку ХХ ст. із зображеннями Кам’янця-Подільського (2019)
Луць С. - Ювелірне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ ст.: генезис поступу (2019)
Кудрявцева К. - Ритм як чинник пластично-колірної організації композиції картини (2019)
Береговська Х. - Сукупність ідентичностей у мистецтві Василя Курилика: спроба аналізу (2019)
Дмитренко Н. - Художник Міколай Давідович та графи Браницькі (2019)
Логінський Я. - "Постать у мистецтві": творчість Василя Забашти як художника та громадянина (2019)
Калюжна Н. Г. - Інституціональні чинники гравітаційного тяжіння у зовнішній торгівлі між Україною та ЄС, Лежепьокова В. Г. (2018)
Дахнова О. Є. - Роль доходів місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів, Білоконь С. І. (2018)
Капустяк У. І. - Особливості обліку з надходження та оприбуткування основних засобів у бюджетних установах, Приймак С. В. (2018)
Кірдан О. П. - Організаційно-регулятивні та економічні передумови формування соціально-економічних відносин між групами інтересів в агропромисловому виробництві (2018)
Матківська Т. Я. - Резерв відпусток: створення, облік та використання, Бондаренко О. М. (2018)
Огінська А. Ю. - Світові тенденції бюджетного фінансування соціального захисту населення та можливості їх використання в Україні (2018)
Селіванова Н. М. - Інвентаризація як складова формування достовірної фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Делік Н. С. (2018)
Шепута М. М. - Проблеми плинності кадрів на підприємстві та оцінка рівня недоотримання доходів, Теплінський Г. В. (2018)
Зінченко О. А. - Енергоефективність як базова концепція фінансової стратегії управління ефективністю підприємства, Короленко С. М., Короленко Р. В. (2018)
ГорбуноВ О. В. - Дуальний підхід до розкриття змісту бюджетного менеджменту (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Бондаренко О. М. - Фінансові результати підприємств України: що було, що є, що буде, П’ятецька Б. М. (2018)
Костюченко Д. Л. - Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій (2018)
Михайлюк М. О. - Прикладні аспекти застосування інноваційно-інтеграційної стратегії формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств (2018)
Милашко О. Г. - Структуризація процесу оцінювання національних заощаджень України, Піскун А. В. (2018)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування міжбюджетних відносин у контексті забезпечення сталого регіонального розвитку (2018)
Рябокінь Т. В. - Напрями трансформації фіскальної політики в контексті стимулювання розвитку корпоративного сектору економіки (2018)
Юрченко Р. В. - Визнання антитерористичної операції непереборною силою: теоретичний та практичний аспекти (2018)
Бондаренко С. А. - Антикризове фінансове управління, як умова відновлення фінансової рівноваги виноробного підприємства, Дроздова В. А. (2018)
Гордійчук М. В. - Рання превенція проституції в Україні (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Шевченко І. Ю. - Сферична модель формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на ринку автомобілів (2018)
Близнюк А. О. - Аналіз причин виникнення та підвищення рівня безробіття в Україні (2018)
Селіхов С. В. - Загальносвітові тенденції розвитку ринку вина (2018)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Тенденції розвитку фондового ринку України, Петик Л. О. (2018)
Теплінський Г. В. - Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством, Жукова Ю. В. (2018)
Бондаренко О. М. - Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками, Гудима В. Ю. (2018)
Озерський І. В. - Порушення прав громадян України колекторськими компаніями або якими ще засобами "вибити" гроші (2018)
Бурлуцька К. В. - Особливості формування та використання коштів бюджетних установ, Чуприна Л. В., Гриценко Л. В. (2018)
Грабар М. В. - Категоризація готелів в Україні: регіональний аспект (2018)
Бондаренко О. М. - Переоцінка основних засобів підприємства, Чайковська Т. С. (2018)
Чуприна Л. В. - Управління витратами підприємства як основа підвищення його рентабельності, Лобанова Ю. Ю. (2018)
Городецька Т. Е. - Особливості побудови системи оподаткування фізичних осіб в Україні, ПІкінер В. А. (2018)
Кафлевська С. Г. - Сучасний стан розвитку міжнародної торгівлі в Україні, Вовк В. Ю. (2018)
Костенко Ю. О. - Особливості обліку екологічних витрат промислових підприємств, Дрюк О. М. (2018)
Лук’янчук О. М. - Стратегія інноваційного розвитку України, Телюх К. П. (2018)
Олейникова О. О. - Комунікаційний менеджмент в системі управління діяльністю страхової компанії, Бойко А. Е. (2018)
Теплінський Г. В. - Поведінкові моделі підприємства та адаптивність до сучасних мінливих умов, Ніколаєва І. О. (2018)
Захарченко В. І. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери на основі конкурентного аналізу характеристик їх продуктів, Балахонова О. В., Скалозуб М. І. (2018)
Губа М. О. - Інтернет-банкінг: рівень розвитку, перспективи функціонування та пропозиції щодо вдосконалення даної системи, Алєксєєва Л. О. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз реформування єдиного соціального внеску (2018)
Горбунов О. В. - Підвищення дієвості контролю у системі бюджетного менеджменту: взаємозв’язок державного та місцевого рівнів (2018)
Межжеріна Г. - Стандартизація термінології і перекладацька діяльність (2019)
Радзієвська О. - Xарактеристика та особливості перекладу з іноземної мови. Проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Кузан Г. - Засоби вираження модальності при перекладі інструкцій з англійської мови на українську, Рак Н., Сенькович О. (2019)
Остапенко С. - Варіативність застосування стилістичних трансформацій у процесі перекладу художнього тексту (2019)
Фурт Д. - Переклад економічної термінології з англійської мови українською: лексико-семантичний аспект (2019)
Чурсінова О. - Граматичні трансформації в текстах французької газетної преси (2019)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками дивитися, думати), Шевченко А. (2019)
Мовчун Л. - Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови (2019)
Кочукова Н. - "Редагування в засобах масової комунікації" в системі професійної підготовки філологів – фахівців інфокомунікацій, Кльок К. (2019)
Коротяєва І. - Використання технології інтелект-карт у викладанні практичного курсу англійської мови у мовному ВНЗ, Кандиба Г. (2019)
Соловьева Н. - Управление познавательной деятельностью студентов на практических занятиях по методике преподавания иностранного языка (2019)
Стрельченко А. - Інноваційні технології як засіб формування комунікативної компетентності у студентів на заняттях з англійської мови (2019)
Рудич О. - Особливості вивчення іноземної мови в контексті професійної освіти майбутніх учителів початкових класів, Стиркіна Ю. (2019)
Маторина Н. - Морфолого-синтаксический способ словообразования: лингводидактический аспект, Пащенко В. (2019)
Маторина Н. - Сложные синтаксические конструкции: лингводидактический аспект, Погорелова А. (2019)
Олійник С. - Педагогічна технологія формування основ культури і техніки усного українського мовлення першокласників (2019)
Дзямулич Н. - Комунікативно-ситуативні вправи в системі розвитку діалогічного мовлення молодших школярів, Дмитренко Н. (2019)
Швидка Н. - Методичні рекомендації щодо проведення етнолінгвістичної експедиції, Гриценко М. (2019)
Бабенко О. - Андрагогіка: неперервна професійно-педагогічна підготовка, Нікітіна Н. (2019)
Нагай І. - З історії фольклору греків приазов’я (2019)
Біличенко О. - Проблема вивчення художнього тексту в теоріях Р. Барта та Ж. Дерріди (2019)
Pukaliak M. - Genesis of the theoretically-critical issues in fairy tales as a fictional text (2019)
Гросевич І. - Типологія жанрово-стильових особливостей української літературної ґотики (2019)
Разживін В. - Специфіка розвитку української історичної прози в контексті літературного конкурсу "коронація слова" (2019)
Тендітна Н. - Смерть як одна з характеристик головної героїні в романі В. Лиса "Соло для Соломії", Конотоп І. (2019)
Тищенко О. - Особливості роману О. Забужко "Музей покинутих секретів", Данилейченко І. (2019)
Лисанець Ю. - Мотив страждання в літературно-медичному дискурсі прози США (2019)
Ледняк Л. - Особливості часо-просторової організації оповідання Ф. Дюрренматта "Ковбаса”, Ледняк Г., Писаренко В. (2019)
Ткаченко К. - "Огонь и пепел" как мотив лирики Ф. И. Тютчева, Горбунова В. (2019)
Бондаренко Г. - Організація навчально-ігрової діяльності учнів під час вивчення художнього твору, Пащенко В. (2019)
Шабанова О. - Використання елементів українознавства на уроках літератури рідного краю (на прикладі уроку в 9 класі) (2019)
Головач И. Ю. - Остеоартрит и подагра: доказательства взаимосвязи и возможные терапевтические вмешательства, Егудина Е. Д. (2019)
Рушай А. К. - Реконструкція складних випадків септичних незрощень великогомілкової кістки, Борзих O. В., Мартинчук О. О. (2019)
Корж М. О. - Використання комп’ютерних технологій при розробці імплантату хребців для заднього спондилодезу у грудному відділі хребта, Куценко В. О., Тимченко І. Б., Попов А. І., Гаращенко Я. М., Бєлий Є. Г. (2019)
Головаха М. Л. - Биомеханические аспекты экспериментального исследования функционального лечения С-образной сколиотической деформации позвоночника, Тяжелов А. А., Летучая Н. П., Суббота И. А., Карпинский М. Ю. (2019)
Кальченко А. В. - Наш досвід застосування однополюсного ендопротезування при переломах проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (2019)
Турчин О. А. - Гістологічні особливості будови плантарної пластинки капсули плеснофалангового суглоба, Григоровська А. В., Коструб О. О., Лябах А. П. (2019)
Король П. О. - Аналіз діагностичної інформативності методів променевої візуалізації в діагностиці деформуючого остеоартрозу кульшових і колінних суглобів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Ткаченко М. М. (2019)
Курінний І. М. - Результати лікування хворих із переломами дистального епіметафіза плечової кістки та їх наслідками, Страфун О. С. (2019)
Павлов Б. Б. - Результаты лечения дискогенных поясничных радикулопатий методом радиочастотной холодноплазменной нуклеопластики, Фищенко Я. В. (2019)
Дунай О. Г. - Спосіб лікування деформацій проксимального відділу великогомілкової кістки (2019)
Свелеба С. - Вплив поверхневої енергії на неспівмірну надструктуру, Куньо І. М., Карпа І., Катеринчук І. (2017)
Гіржон В. - Моделювання оберненої гратки ікосаедричних квазікристалів, Смоляков О., Гайворонський І. (2017)
Жаба В. І. - Структурні функції дейтрона (2017)
Білик Р. - Термодинамічні властивості та структура рідких розплавів індію та галію (2017)
Королишин А. - Ближній порядок розплавів квазі-бінарної системи Al2Cu-Fe, Олійник З., Мудрий С., Штаблавий І. (2017)
Лучечко А. - Рекомбінаційна люмінесценція у полікристалах гадоліній галієвого гранату активованого іонами Tb3+, Костик Л., Цвєткова О., Павлик Б. (2017)
Склярчук В. - Густина і молярний об'єм високоентропійних сплавів, Плевачук Ю., Штаблавий І., Якимович А., Дуфанець М. (2017)
Демків Т. М. - Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками SrF2-Се, Вістовський В. В., Жишкович А. В., Васьків А. П., Малий Т. С., Чилій М. О., Булик Л.-І. І., Гектін А. В., Волошиновський А. С. (2017)
Присяжнюк В. - Процеси намагнiчування плiвок i бiнарних сполук iнтерметалiчної системи Gd-Fe, Миколайчук О., Трач К. (2017)
Храмцова В. В. - Особливості розвитку особистості молодих людей зі статусом дитини-інваліда у структурі життєвої перспективи (2019)
Дніпрова О. А. - Фактори виникнення та особливості протікання синдрому професійного вигорання у працівників медико-соціальних експертних комісій, Єрмолаєва Т. В. (2019)
Канюка Є. В. - Рекреаційні можливості пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації в умовах східних Карпат, Чернігівська С. А., Ліфінський О. П., Іванець І. С., Радзецький М. В., Бакуридзе-Маніна В. Б. (2019)
Чернігівська С. А. - Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у пацієнтів із плечолопатковим больовим синдромом, Канюка Є. В., Забара О. Ю., Бондарук Д. О., Мельник О. В., Магера В. С. (2019)
Іпатов А. В. - Претензії та позови, пов'язані з розрахунками за виконані роботи, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2019)
Іпатов А. В. - Господарський договір, особливості складання й юридична відповідальність, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2019)
Науменко Л. Ю. - Математичне моделювання контрактури проксимального міжфалангового суглоба пальця кисті, Костриця К. Ю., Маметьєв А. О. (2019)
Міжобласна нарада з питань використання МКФ у медико-соціальній експертизі (2019)
4 Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (2019)
30 травня 2019 року у смт Клевань Рівненської області на базі КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" відбулася міжвідомча нарада представників медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій (2019)
Правила оформлення статей для опублікування в журналі (2019)
Cодержание (2019)
Горбулін В. П. - Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів з динамічними депо, Гуляницький Л. Ф., Сергієнко І. В. (2019)
Файнзильберг Л. С. - Модифицированный метод оптимальной остановки в задаче последовательного анализа альтернатив (2019)
Руденко О. Г. - Регуляризованный алгоритм обучения Адалины в задаче оценивания нестационарных параметров, Бессонов А. А. (2019)
Зосімов В. В. - Побудова загальної структури корпоративних веб-додатків (2019)
Бобровник Е. А. - Тематическая классификация украиноязычных текстов, трудности ее внедрения, Духновская К. К., Пирог Н. В. (2019)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Netezza (2019)
Лисецкий Ю. М. - Комплексная информационная безопасность корпоративных информационных систем (2019)
Рибачок Н. А. - Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers (2019)
Суровцев И. В. - Классификация загрязнения участков почвы тяжелыми металлами по результатам компьютерного эксперимента, Бабак О. В. (2019)
Наши авторы (2019)
Єрмошкіна О. В. - Інноваційно-інвестиційна ініціатива у контексті біхейвіористської теорії, Яцентюк С. В (2019)
Українець Л. А. - Чинники, що впливають на вибір країни-реципієнта для здійснення прямого інвестування китайськими багатонаціональними підприємствами (2019)
Шевчук С. В. - Стратегічні підходи та ключові напрями забезпечення митних інтересів держави (2019)
Данилевич Н. С. - Mотивація молодих фахівців: особливості, рекомендації, Поплавська О. М., Пузиревська Ю. О. (2019)
Прав Р. Ю. - Oснови реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні (2019)
Разумова Г. В. - Підхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки (2019)
Степура Т. М. - Cоціально-економічна сутність та функції мінімальної заробітної плати в системі збереження якості людського потенціалу регіонів України, Матійчук О. І. (2019)
Бугай В. З. - Характерні риси та діагностика фінансової кризи, Оніпко А. Д. (2019)
Бугай В. З. - Основні напрями збереження фінансової стійкості підприємства в умовах кризи, Рєзанов Е. О. (2019)
Нестеренко О. О. - Моделювання обліково-аналітичної системи кредитної спілки (2019)
Радіонова Н. Й. - Oрганізаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, Гайдей І. С. (2019)
Гринько Т. В. - Проблеми забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства, Дудніченко А. В. (2019)
Ілляшенко О. В. - Eкономічна безпека торговельного підприємства з позиції системного підходу (2019)
Ляденко Т. В. - Oрганізаційно-економічний механізм маркетингу на підприємствах промислового виробництва в сучасних умовах виробничо-ринкового середовища та його удосконалення (2019)
Мельничук М. О. - Внутрішній контроль соціального капіталу торговельних підприємств (2019)
Овчарук В. В. - Економічне обґрунтування побудови систем адміністрування в eправлінні підприємствами та в державно-приватному партнерстві, Комарницька Г. О., Коломієць О. Л. (2019)
Попадинець І. Р. - Cоціометричні дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових підприємств (2019)
Трифонова О. В. - Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства, Кравець О. Ю. (2019)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження нового удобрювально-посівного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є.А., Кувачов В. П. (2017)
Мироненко В. Г. - Математична модель визначення компенсаційних норм внесення мінеральних добрив залежно від агробіологічного стану ґрунтового середовища, Броварець О. О. (2017)
Пащенко В. Ф. - Математична модель напруженого стану ґрунту під впливом клину, Кім В. В., Храмов М. С. (2017)
Сєдих К. В. - Оцінка структурного складу ґрунту після обробітку експериментальним дисковим лущильником (2017)
Вольський В. А. - Дослідження процесу роботи ґрунтообробного сферичного дискового робочого органа з вільною віссю обертання (2017)
Панасюк В. І. - Обґрунтування високоефективних технологічних рішень для екологічно безпечного обприскування сільськогосподарських культур із примусовим осадженням крапель робочої рідини (2017)
Ратушний В. В. - Дослідження параметрів плівки робочої рідини на поверхні обертового органу універсального протруювача насіння (2017)
Шейченко В. О. - Теоретичні дослідження процесу обмолоту і сепарації маси багатобарабанною молотаркою, Анеляк М. М., Кузьміч А. Я., Грицака О. М. (2017)
Швидя В. О. - Обґрунтування використання всмоктуючого повітряного потоку при сушінні зерна, Анеляк М. М., Степаненко С. П. (2017)
Грищенко В. О. - Моделювання нестаціонарних процесів тепло-масообміну при охолодженні зерна в щільному шарі потоком повітря, Котов Б. І. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючого решета (2017)
Адамчук В. В. - Элементная база доильной техники нового поколения, Фененко А. И., Бригас А. В., Ткач В. В., Михайленко П. Н. (2017)
Афанасьєв І. А. - Аналіз конструкційно-технологічних рішень для стабілізації тиску в молокопровідній лінії доїльного апарата в установках для доїння корів у залах (2017)
Maroš Korenko - Investigation of selected examples of practical guiding principles used in emergency situations as quality and safety instrument for use of medicines, Gabriel Poló, Zuzana Csillagová, Martin Baláž, Vladimír Bulgakov, Valerii Adamchuk (2017)
Бельченко В. М. - Методика розрахунку тепло-вологісних навантажень технологічних приміщень ентомологічних виробництв, Піщанська Н. О., Подмазко О. С. (2017)
Бельченко В. М. - Використання регулярних насадок при створенні мікроклімату для реалізації адаптивних технологій вирощування ентомокультур, Піщанська Н. О. (2017)
Павленко С. І. - Вплив технологічних факторів на процеси компостування (2017)
Третяк В. М. - Результати експериментальних досліджень з визначення навантажень, які виникають в начіпному пристрої трактора КИЙ 14102 при русі МТА з навісним знаряддям у транспортному положенні, Чабан В. В. (2017)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень орного агрегату на базі МЕЗ-330 "Автотрактор" (2017)
Герасимчук Ю. В. - Визначення показників сипкості насіннєвих мас сільськогосподарських культур,розташованих у полі коронного розряду, Адаменко О. І., Берлінець Ю. М., Сахневич В. Г. (2017)
Василенко М О. - Визначення технічного стану секцій паливного насоса високого тиску віброакустичним методом, Задворнов Я. М., Рязанцев В. В. (2017)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування галузевої структури аграрного виробництва в зоні Полісся (2017)
Мироненко В. Г. - Стан і перспективи розвитку інтелектуальної сільськогосподарської техніки (2017)
Грицишин М. І. - Розвиток ринку тракторів і зернозбиральних комбайнів в Україні, Перепелиця Н. М. (2017)
Кудринецький Р. Б. - Щодо науково-методичних засад визначення техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів (2017)
Сидорчук О. В. - Метод обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна, Днесь В. І., Скібчик В. І., Сидорчук Л. Л., Сіваковська О. М. (2017)
Мироненко В. Г. - Інформаційна технологія визначення вологості зерна в період збирання врожаю, Тютюнник Н. В. (2017)
Грицишин М. І. - Техніко-технологічне забезпечення виробництва біоенергетичної сировини, Перепелиця Н. М. (2017)
Крутякова В. І. - Створення структури інженерного забезпечення біологічного захисту рослин в Україні, Бельченко В. М. (2017)
Пам’яті вченого-організатора Івана Павловича Масла (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Benhaddad M. - A new photonic crystal fibre with low nonlinearity, low confinement loss and improved effective mode area, Kerrour F., Benabbes O., Saouli A. (2019)
Martynyuk-Lototska I. - Elasto-optic coefficients of Sn2P2S6 crystals as determined with Dixon-Cohen method, Dudok T., Mys O., Grabar A., Vlokh R. (2019)
Karanfil U. - Real-time monitoring of high-power fibre-laser cutting for different types of materials, Yalcın U. (2019)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit for the collinear diffraction of circularly polarized optical waves at the wavelength of isotropic point in AgGaS2 crystals, Adamenko D., Skab I., Vlokh R. (2019)
Sharma T. - Wide-range tunable subwavelength band-stop filter for the far-infrared wavelengths based on single-layer graphene sheet, Kumar-Maddila R. (2019)
Мартинишин Я. М. - Ієрархія як феномен організаційної культури, Хлистун О. С. (2019)
Коваленко Є. Я. - Теорія та історія культури механістичного менеджменту (2019)
Сынах А. А. - Восточная и западная модели социокультурного и государственного менеджмента: перспективы конвергенции (2019)
Петрова І. В. - Професійна підготовка івент-менеджерів у контексті дуальної форми здобуття освіти (2019)
Григорчук Т. В. - Дистанційне навчання у професійній підготовці менеджерів соціокультурної сфери (2019)
Пархоменко І. І. - Складові формування попиту на культурні івенти в Україні (на прикладі музеїв) (2019)
Dernov V. S. - Cephalopods from the middle Carboniferous of the Donets Basin (Luhansk region, Eastern Ukraine) (2018)
Семенов Ю. О. - Про зникнення місцезнаходження пізньоміоценових хребетних "Гребеники" (2018)
Yanenko V. O. - Amphibians and reptiles in the comparative osteological collection of the National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine, Kovalchuk O. M., Smirnov N. A. (2018)
Мельник В. І. - Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в Україні: географічне поширення, фітоценотичні й популяційні особливості та охорона, Шиндер О. І. (2018)
Gnatіuk A. M. - Distribution and current state of populations of Colchicum fominii Bordz. in Ukraine, Dyatlova O. S., Dyatlov S. Y. (2018)
Barkaszi Z. - Changes in the rodent fauna (Mammalia, Glires) of the region of the Ukrainian Carpathians during the XIX–XXI cent. (2018)
Коробченко М. - Поширення сліпакa східного (Spalax microphthalmus) в Україні за матеріалами зоологічних колекцій, Загороднюк І., Ільюхін Ю. (2018)
Marushchak O. Y. - Morphological abnormalities in tailless amphibians (Amphibia, Anura) in Ukraine, Muravynets O. A. (2018)
Surіadna N. - Distribution and new findings of newts (Triturus and Lissotriton) in the Lower Dnipro river area, Ukraine, Mykytynets G. (2018)
Маркова А. О. - Особливості агресивних взаємодій трьох видів родини Paridae з іншими видами птахів на місцях водопою (2018)
Ulyura E. - Terrestrial vertebrates of post-coalmining sites in the Donets Basin (Ukraine), Tytar V. (2018)
Муравйова І. М. - Інтерактивні заняття для дітей дошкільного віку на базі Державного Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2018)
Фурик Ю. І. - Прісноводні молюски Закарпаття (басейн річки Тиса) у малакологічних колекціях України (2018)
Загороднюк І. - Український зоологічний журнал: історія видання тавидань-послідовників на тлі історії зоології в Україні, Пархоменко В. (2018)
Загороднюк І. - Святослав Погребняк: науковець та музеолог (2018)
Решетник М. - Здобутки Володимира Гриценка у стратиграфії, палеонтології та палеоекології та в галузі охорони геологічної спадщини, Руденко К. (2018)
Реферати (2018)
Сушко В. О. - Медична експертиза захворювань, що призвели до втрати працездатності та смерті внаслідок впливу іонізуючого опромінення, спричиненого Чорнобильською катастрофою (віддалений післяаварійний період), Колосинська О. О., Татаренко О. М., Незговорова Г. А., Берестяна Ж . М. (2019)
Ковзун О. І. - Cучасні уявлення про процеси регуляції функції клітин надниркових залоз різними модуляторами (огляд літератури та власні дослідження), Сологуб Н. В., Микоша О. С. (2019)
Гейко В. В. - Формування експериментального аутоімунного енцефаломієліту у потомства чутливих і стійких до його індукції щурів як моделі "сімейних" форм розсіяного склерозу, Берченко О. Г., Утевська С. В. (2019)
Логановський К. М. - Клінічні нейронауки – спектр сучасної імплементації (2019)
Опанасенко М. С. - Діагностична цінність різних видів забору біопсійного матеріалу для гістологічного дослідження при синдромі легеневої дисемінації, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Конік Б. М., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю. (2019)
Топчій І. І. - Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Самохіна Л. М., Щенявська О. М., Кірієнко О. М. (2019)
Усенко О. Ю. - Сучасні підходи до хірургічного лікування пухлин середостіння, Сидюк А. В., Мазур А. П., Габріелян А. В., Ратушнюк А. В., Сидюк О. Є., Савенко Г. Ю., Клімас А. С. (2019)
Тимченко А. С. - Імуноглобуліни для внутрішньовенного введення: проблеми та перспективи використання при лікуванні захворювань системи крові (огляд літератури і власні дослідження), Сергутіна С. Ю. (2019)
Андрейчин М. А. - Двоетапна діагностика лайм-бореліозу в працівників лісових господарств, Шкільна М. І., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й. (2019)
Татарчук Т. Ф. - Роль порушень репродуктивного здоров’я в розвитку метаболічного синдрому у жінок, Косей Н. В., Регеда С. І., Тутченко Т. М., Гламазда М. І. (2019)
Zabuha O. H. - Developmental Programming of Type 2 Diabetes: Theoretical Background and Experimental Evidence, Vaiserman O. M. (2019)
Маланчук В. О. - Розповсюдженість новоутворень слинних залоз за даними клініки НМУ ім. О. О. Богомольця в період 2014–2018 років, Бродецький І. С. (2019)
Шнайдер С. А. - Обоснование применения растительных полифенолов в комплексной профилактике заболеваний тканей пародонта у женщин с гипо- и гиперэстрогенией, Николаева А. В., Макаренко О. А., Новицкая И. К. (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Лікар, вчений, педагог і людина з великої літери (до 100-ї річниці від дня народження академіка Любові Трохимівни Малої), Милославський Д. К. (2019)
І Український стоматологічний конгрес з міжнародною участю "Інтегрована медицина та стоматологія" (Київ, 8–9 лютого 2019 року) (2019)
І Науковий конгрес з міжнародною участю "PRO/PRE BIOTIC" (Київ, 20–21 лютого 2019 року) (2019)
7-й Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (Київ, 27–29 березня 2019 року) (2019)
ХІІ Національний медичний конгрес з міжнародною участю "Людина та ліки – Україна" (Київ, 27–28 березня 2019 року) (2019)
Академіку НАМН України О. В. Коркушку – 90 років (2019)
Академіку НАМН України М. Д. Троньку – 75 років (2019)
Академіку НАМН України В. М. Коваленку – 70 років (2019)
Академіку НАМН України В. Ф. Москаленку – 70 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України І. С. Сміяну – 90 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України Ф. С. Глумчеру – 70 років (2019)
Нестор Сергійович Верхратський (2019)
Титул, зміст (2013)
Дзюблик Я. О. - Наукове обгрунтування та ефективність застосування алгоритму етіологічної діагностики негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів (2013)
Островський М. М. - Вплив патогенетично обґрунтованої медикаментозної корекції негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця у осіб, інфікованих chlamydophila рneumoniae, на ендобронхіальні фактори неспецифічної резистентності та локальну імунну відповідь, Варунків О. І., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Савеліхіна І. О., Стовбан М. П. (2013)
Дзюблик О. Я. - Антиоксидантна терапія хворих з інфекційним загостренням бронхіальної астми вірусної етіології, Стежка В. А., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Капітан Г. Б., Мухін О. О., Клягін В. Я., Чечель Л. В. (2013)
Линник М. І. - Інформативність медико-географічних карт для вивчення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні (2013)
Кметюк Я. В. - Роль позитронно-емісійної томографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування злоякісних лімфом, Москалець О. І., Бондарук О. С. (2013)
Островський М. М. - Фторхінолони в лікуванні пацієнтів із інфекціями дихальних шляхів, Корж Г. З., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Савеліхіна І. О. (2013)
Аваков В. Е. - Детоксикационные свойства реосорбилакта и его влияние на гемостаз, Сайипов Р. М., Давыдов Д. В., Бегматов С. Ж., Базаров А. Н. (2013)
Алиев Н. А. - Применение реосорбилакта и латрена в лечении больных острым деструктивным панкреатитом, Бобиев А. Б., Баротов Э. Д., Эшмуродов О. Б. (2013)
Бардаченко Н. І. - Попередження розвитку рентгенконтрастної нефропатії при проведенні інтервенційних методів дослідження в кардіологічній практиці, Курята О. В., Бардаченко Л. А. (2013)
Воловар О. С. - Використання препаратів гіалуронової кислоти для лікування хворих на остеоартроз скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2013)
Дука Ю. М. - Опыт применения препаратов аргинина у беременных женщин при гипергомоцистеинемии, Жержова Т. А. (2013)
Каримов З. Д. - Применение антибиотиков и антисептиков в акушерской и гинекологической практике, Хусанходжаева М. Т., Абдикулов Б. С. (2013)
Алиев Н. А. - Применение Декаметоксина в лечении больных гнойно-раневой инфекцией, Буриев Т. Н., Курбонов Д. А., Шомуродов Х. Т., Эшмирзоев Б. А. (2013)
Дин К. Е. - Современные подходы к инфузионной терапии акушерских кровотечений (2013)
Коркушко О. В. - Применение донатора оксида азота — L-аргинина при заболеваниях желудка у лиц пожилого возраста, Шатило В. Б., Гавалко Ю. В., Гриб О. Н., Багрий А. С. (2013)
Маджидова Е. Н. - Особенности хронической ишемии мозга у больных с артериальной гипертензией в динамике лечения реосорбилактом, Усманова Д. Д. (2013)
Махкамова Н. У. - Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией (2013)
Назиров Ф. Н. - Опыт применения антисептического препарата декаметоксин в комплексном лечении больных перитонитом, Арипова Н. У., Махкамова М. Н., Джамалов С. И., Пулатов М. М., Магзумов И. Х., Исроилов Б. Н. (2013)
Расуль-Заде Ю. Г. - Применение L-аргинина у беременных при легкой преэклампсии, Климашкин А. А. (2013)
Тулабоева Г. М. - Эффективность L-аргинина в терапии ишемической болезни сердца у женщин старшего возраста, Талипова Ю. Ш., Сагатова Х. М., Маманазарова Д. К., Курбонов Н. Б., Закиров У. А., Юнусова Г. Р. (2013)
Хаджибаев А. М. - Роль аминокислотных растворов в лечении пациентов в послеоперационный период, Асомов Х. Х., Рискиев У. Р. (2013)
Хамрабаева Ф. И. - Эффективность реосорбилакта в лечении пациентов с хроническими вирусными гепатитами (2013)
Содержание (2019)
Гребеников А. Г. - Конструктивно-технологические особенности несущих поверхностей вертолета из полимерных композиционных материалов, Дьяченко Ю. В., Коллеров В. В., Малков И. В., Москаленко Н. И., Урбанович В. А. (2019)
Донець О. Д. - Концепція створення силової установки сімейства регіональних пасажирських літаків Ан-148/Ан-158, Іщук В. П. (2019)
Гребеников А. Г. - Анализ возможности модернизации легкого одновинтового вертолета путем замены рулевого винта фенестроном, Урбанович В. А., Малков И. В., Чигрин В. С., Грайворонский В. А., Гуменный А. М., Лоленко А. В., Кривобок А. И., Высочанская Ю. Ю., Соболев А. А. (2019)
Застела О. М. - Моделювання процесу штампування діафрагми згинанням листової заготовки еластичним середовищем, Трифонов О. В., Водолажський В. П. (2019)
Фролов Е. А. - Определение влияния материала и химико-термической обработки на износостойкость элементов универсально-сборных переналаживаемых штампов, Агарков В. В., Кравченко С. И., Верещага Н. В. (2019)
Бичков С. А. - Особливості серійного виробництва регіональних пасажирських літаків Ан-148 та Ан-158, Донець О. Д., Читак В. Г. (2019)
Водопьян Е. А. - Анализ методов снижения авиационного шума в источнике и на местности, Середа Т. Н., Рябков В. И. (2019)
Дибир А. Г. - Экспериментальное определение энергетических усталостных характеристик сплава Д16Т (2024) методом свободных колебаний, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И (2019)
Онищенко В. М. - Математичне моделювання удару пружного літального апарата на посадці (2019)
Лутай Л. М. - Апаратно-програмне моделювання післяаварійного моніторингу АЕС, Добросол. К. А. (2019)
К сведению авторов (2019)
Процедура рецензирования (2019)
Выходные данные (2019)
Ботштейн Б. Б. - Основні принципи розробки та впровадження F&B-концепції кухні тематичного ресторану, Чорна Н. В. (2019)
Лісовська Т. О. - Розробка технології бісквітного напівфабрикату "Безглютенового" на основі борошна кукурудзяного екструдованого, Чорна Н. В., Ботштейн Б. Б., Добротвор І. Г. (2019)
Запаренко Г. В. - Технологія м’ясних січених виробів із використанням м’яса страуса, Дьяков О. Г., Савицька А. С., Борисова А. О. (2019)
Цихановська І. В. - Удосконалення технології вівсяного печива шляхом уведення до рецептури харчової добавки "Магнетофуд" на основі дво- та тривалентного заліза (2019)
Xiaoqing Qu - Promising areas of use of soybean peptide in the production of yogurt, Nazarenko Yu., Bo Li (2019)
Синенко Т. П. - Характеристика ароматичних дескрипторів продуктів ректифікації молочної сироватки, Дубова Г. Є. (2019)
Черевко О. І. - Експериментальне та імітаційне дослідження теплообміну під час уварювання овочевого соку, Маяк О. А., Костенко С. М., Сардаров А. М. (2019)
Дейниченко Г. В. - Аналітична характеристика безвідходної переробки плодово-ягідної сировини, Гузенко В. В., Дмитревський Д. В., Перекрест В. В., Рівний К. М. (2019)
Потапов В. О. - Технологія нанесення гідрофобного покриття на масообмінні модулі сушарок для сушіння рослинної сировини, Якушенко Є. М., Стоян Є. Ю. (2019)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу екстрагування пектину з відходів цукрового виробництва, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Мельник О. Є., Малич В. В. (2019)
Тормосов Ю. М. - Моделювання втрат енергії в інфрачервоних апаратах харчової промисловості, Саєнко С. Ю. (2019)
Михайлов В. М. - Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії, Шевченко А. О., Бабанов І. Г., Бабанова О. І. (2019)
Толчинский Ю. А. - Модель внешнего массообмена в системе квазиплоских частиц, Литвиненко Е. И., Соловей В. Н., Бабкина И. В. (2019)
Загорулько А. М. - Використання трикомпонентних плодово-ягідних напівфабрикатів у технології мармеладних виробів, Шматченко Н. В., Загорулько О. Є., Касабова К. Р. (2019)
Самохвалова О.В. - Вплив шроту зародків вівса на структурно-механічні властивості житньо-пшеничного тіста і якість хліба, Олійник С.Г., Лапицька Н.В., Степанькова Г.В., Бондаренко М.М. (2019)
Українець А. І. - Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків, Большак Ю. В., Маринін А. І., Святненко Р. С., Позняковський С. В. (2019)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив насіння чіа на якісні характеристики та хімічний склад кремово-збивних цукерок, Шкляєв О. М., Степанькова Г. В. (2019)
Страшинський І. М. - Якість свинини, що переробляє ТОВ "Тернопільський м’ясокомбінат", Фурсік О. П., Ришканич Р. О., Ромазан О. В. (2019)
Дубініна А. А. - Мікотоксини в рослинній сировині, Ленерт С. О., Летута Т. М., Непочатих Т. А., Щербакова І. С. (2019)
Дубініна А. А. - Субхронічне дослідження екстрактів на основі хітозану для кісточкових плодів, Летута Т. М., Новікова В. В. (2019)
Тормосов Ю. М. - Задача мінімізації сумарної площі попарних перетинів за лінійного розташування геометричних об’єктів, Стоян Є. Ю., Якушенко Є. М. (2019)
Gubsky S. - Degradation kinetics of l-ascorbic acid in food matrix of jelly during storage, Dobrovolska O., Aksonova O., Zhelezniak Z., Evlash V. (2019)
Овсянникова Л. К. - Дослідження температури зерна проса під час зберігання в металевих силосах, Соколовська О. Г., Валевська Л. О., Горішна І. С., Юрковська В. В. (2019)
Йохна М. А. - Концептуальна модель еволюції суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі (2017)
Тюріна Н. М. - Кризи в економіці України: причини, наслідки, шляхи подолання, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2017)
Диха М. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії (2017)
Дубницький В. І. - Соціальна інфраструктура в умовах розвитку регіональних соціально-економічних систем, Федулова С. О., Василюк О. В. (2017)
Орлов О. О. - Два напрями ціноутворення на нову продукцію, Рясних Є. Г. (2017)
Тяжкороб І. В. - Визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Шульга О. А. - Система економічних і соціальних суперечностей аграрного сектору сучасної України (2017)
Баксалова О. М. - Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки, Шелест Є. О. (2017)
Даниліна С. О. - Ринок похідних фінансових інструментів (2017)
Марухленко О. В. - Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект (2017)
Новікова О. С. - Контроль за концентрацією як один із напрямків регулювання монопольного становища суб’єктів господарювання, Тимчур Н. О. (2017)
Ситник Л. С. - Децентралізація публічної влади: проблеми становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні (2017)
Буховец Т. В. - Управление региональным развитием и его совершенствование в контексте административной реформы в Республике Беларусь, Русак И. Н. (2017)
Олуйко В. М. - Менеджмент персоналу в процесі кар’єрного зростання особистості, Примуш Р. Б. (2017)
Лур’є К. В. - Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток (2017)
Назарова Г. В. - Соціальні новації в управлінні підприємством, Степанова Е. Р. (2017)
Войнаренко М. П. - Аналіз сучасних загроз енергетичній безпеці підприємства, Миколюк О. А. (2017)
Назарчук Т. В. - Вітчизняна модель менеджменту: основні детермінанти, проблеми та особливості формування, Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. (2017)
Шершньова З. Є. - Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур (2017)
Мамедов Ф. А. О. - Система целей и условий развития конкурентоспособности на предприятиях текстильной и легкой промышленности, Тагиев А. А. О., Алиев М. О. О. (2017)
Замазій О. В. - Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління (2017)
Бутенко Н. Ю. - Методичні підходи до формування цільової моделі процесу управління знаннями у корпораціях (2017)
Кучменко В. О. - Оцінка інвестиційного проекту, Рудзей І. Ю. (2017)
Салькова І. Ю. - Якість як необхідна передумова конкурентоспроможного розвитку птахопродуктового підкомплексу (2017)
Хмурова В. В. - Конкурентоспроможність як результат впровадження змін, Гращенко І. С. (2017)
Бабій І. В. - Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні (2017)
Степанюк Н. С. - Особливості управління організаційним розвитком сільськогосподарського підприємства (2017)
Мамедов С. Г. - Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків (2017)
Несторишен І. В. - Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини, Бережнюк І. Г., Нагорічна О. С. (2017)
Тюріна Н. М. - Зовнішньоекономічна діяльність України: оцінка стану, проблеми та чинники впливу на розвиток, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2017)
Шелест Є. О. - Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій, Бабій І. В., Баксалова О. М. (2017)
Бабій І. В. - Прямі іноземні інвестиції як фактор активізації зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, Шелест Є. О. (2017)
Kamińska А. - Dilemmas of innovativeness measurement of companies (2017)
Капінос Г. І. - Нормування праці як складова систем підвищення продуктивності праці при інноваційному розвитку промислових підприємств (2017)
Ларіонова К. Л. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств, Донченко Т. В. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості перевірки взаємозв’язків між показниками форм фінансової звітності (2017)
Гончарук А. М. - Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару (2017)
Грабовська І. В. - Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу (2017)
Томашевська М. В. - Проблеми ризик-менеджменту в будівництві (2017)
Кримчак Л. А. - Сучасні виклики економічній безпеці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації зовнішнього середовища, Гавловська Н. І. (2017)
Вахлакова В. В. - Контекстуальне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня (2017)
Гнатів О. А. - Посилення функціонально-структурних складових фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Злотенко О. Б. - Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків у процесі здійснення інвестиційної діяльності промислових підприємств (2017)
Лук’янова В. В. - Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах (2017)
Григорук П. М. - Нечітка оптимізація в процесах прийняття рішень (2017)
Гейдарова О. В. - Інформаційні технології в моделюванні процесів прийняття рішень на підприємстві, Паюк В. П. (2017)
Шаховалова Є. О. - Моделювання фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств (2017)
Сокирник І. В. - Стратегічні альтернативи розвитку закладів ресторанного бізнесу (2017)
Погорелов Ю. С. - Особливості управління підприємствами санаторно-курортного комплексу, Білоусова А. Ю. (2017)
Клочковська В. О. - Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення, Клочковський О. В. (2017)
Романів А. С. - Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування у туризмі, Романів О. Я. (2017)
Давидова О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України (2017)
Декалюк О. В. - Методичні підходи до стратегічного управління готельно-ресторанним бізнесом (2017)
Лук'яненко Г. І. - Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Миколюк О. А. - Сутність та значення рекреаційної послуги в умовах розвитку готельно-ресторанного господарства (2017)
Томаля Т. С. - Особливості управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Шикіна О. В. - Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України (2017)
Савченко О. В. - Crm-системи готельно-ресторанних підприємств та погляди на оцінку їх ефективності (2017)
Соколюк Г. О. - Реалізація конкурентної стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі інноваційного потенціалу (2017)
Прилепа Н. В. - Особливості кейтерингу як нового напряму ресторанного бізнесу в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Тищенко О. - Інноваційні технології дресінгів із використанням напівфабрикатів ліпідів харчової сировини капсульованих, Пивоваров П., Нагорний О., Olmo Peinado J. M. (2019)
Svidlo K. - Innovative Gero-dietetic Confectionery Products Technology with Using Secondary Dairy Raw Food (2019)
Грушецький Р. - Інноваційні технології смакових харчових добавок, Гриненко І., Hans van Klink (2019)
Дейниченко Г. - Інноваційне ультразвукове оброблення рибної сировини, Горєлков Д., Червоний В., Дмитревський Д., Атаханов Ш. (2019)
Сукманов В. - Властивості варених ковбас, вироблених із використанням високого тиску, Кірік І., Палаш А. (2019)
Пересічний М. - Конкурентопридатність кулінарної продукції функціонального призначення, Пересічна С. (2019)
Собко А. - Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для учнів (2019)
Сіройч З. - Значення сфери гостинності в управлінні сучасним мегаполісом, Карягін Ю., Манов М. (2019)
Земліна Ю. - Тенденції розвитку готельного бізнесу України, Ліфіренко О. (2019)
Малюк Л. - Теорeтичні oснови забезпечення безпеκи в сфері пoслуг, Варипаєва Л. (2019)
Веденєєв В. О. - Стан правової культури в сучасному українському суспільстві (2019)
Делія Ю. В. - Ієрархія джерел права у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2019)
Ніколенко Л. М. - Транспарентність судової влади в умовах реформування (2019)
Пайда Ю. Ю. - Права людини й релігійна свобода в системі міжнародних гуманітарних стандартів (2019)
Сусликов В. Є. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як історико-правове джерело: проблема повноти та репрезентативності (2019)
Туренко О. С. - Правова доктрина Іоанна Дунса Скота – пошуки підвалин суб’єктивного права (2019)
Загородня Н. В. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел господарського процесуального права (2019)
Іванюта Н. В. - Окремі аспекти юридичної техніки в контексті створення господарсько-процесуальних документів (2019)
Назимко О. В. - Зобов’язання держави стосовно врахування норм міжнародного трудового права під час регулювання соціально-трудових відносин (2019)
Шеховцова В. В. - Значення нормативно-правових реформ облікового процесу на підприємствах України (2019)
Деревянко Б. В. - Державне бюро розслідувань як новий державний орган зі спеціальною компетенцією (2019)
Павліченко Є. В. - Сутність та проблеми розвитку адміністративно-правової компаративістики (2019)
Філіпенко А. С. - Адміністративно-правове регулювання переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон України (2019)
Бичін С. О. - Реалізація кримінологічної політики України в діяльності детективів (2019)
Джужа О. М. - Побудова синергетичної моделі соціолого-правового підходу в теорії віктимологічного моделювання, Тичина Д. М. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського