За матеріалами науково-практичної конференції "Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Міжнародний та національний досвід" (2019)
Анонс подій (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Ківалов С. В. - Вiтання Сергiя Кiвалова (2017)
Malekian F. - Conundrums of jus cogens: in international criminal law (Part I) (2017)
Грибовський Б. О. - Iнформацiйнi принципи державного контролю (2017)
Осауленко С. В. - Конституцiйне право на свободу об’єднання у полiтичнi партiї (2017)
Кириченко А. А. - Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса различных социосубъектов (2017)
Сарибаєва Г. М. - Перспективи систематизацiї правових позицiй конституцiйного суду України (2017)
Селезень П. О. - Особливостi взаємного узгодження у контекстi попереднього узгодження цiноутворення в контрольованих операцiях (2017)
Стрельцов Є. Л. - Українське кримiнальне право: розвиток за часи незалежностi (2017)
Орловська Н. А. - До питання про кримiнально-правове запобiгання проявам полiтичної корупцiї (2017)
Митрофанов I. I. - Кримiнально-правовий норматив i норма кримiнального права (2017)
Степанова Ю. П. - Кримiнально-правовi аспекти протидiї контрабандi товарiв (2017)
Гловюк I. В. - Загальнi правила застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: питання системностi (2017)
Бригiнець О. O. - Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурi кримiналiстичної характеристики методики розслiдування злочинних дiй з вiдомостями, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю (2017)
Зiньковський I. П. - Накладення грошового стягнення та скасування ухвали про накладення грошового стягнення: питання повноважень слiдчого (2017)
Якимчук О. В. - Становлення iнституту представництва юридичних осiб у кримiнальному провадженнi (2017)
Музиченко Т. О. - Тимчасовий доступ до речей i документiв: проблеми теорiї та практики (2017)
Гнатовський М. М. - Застосування мiжнародного гуманiтарного права органами мiжамериканської системи захисту прав людини: новiтня практика (2017)
Мельник А. - Свобода вираження поглядiв: огляд основних концепцiй (2017)
Короткий Т. Р. - Мiжнародно-правовi стандарти захисту морського середовища вiд забруднення з наземних джерел (2017)
Мазуренко В. В. - Мiжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського та розвиток мiжнародного права (2017)
Тарас М. В. - Мiжнародно-правове регулювання у сферi захисту прав осiб хворих на ВIЛ/СНIД: iсторiя становлення та розвитку (2017)
Гузь В. М. - Охорона дикої фауни на тимчасово окупованих територiях України: мiжнародно-правовi аспекти (2017)
Вихідні дані (2017)
Зміна головного редактора та назви журналу: до нових горизонтів (2018)
Фещенко Ю. І. - Існуючі можливості підвищення ефективності лікування туберкульозу, Гуменюк М. І., Королюк О. Я. (2018)
Кужко М. М. - Короткострокова фізико-хімічна стабільність сумішей протитуберкульозних препаратів для внутрішньовенного введення, Тлустова Т. М., Денисов О. С., Спринсян Т. А., Шуха Ю. В. (2018)
Черенько С. О. - Безпечність та ефективність порт-катетеру при проведенні інтенсивної внутрішньовенної хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю, Литвиненко Н. А., Рева О. А., Хмель О. В., Веремеєнко Р. А., Погребна М. В., Сенько Ю. А. (2018)
Ігнатьєва В. І. - Актуальність застосування електроенцефалографії та аудіометрії для діагностики медикаментозних ускладнень з боку нервової системи у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом основного курсу хіміотерапії, Марцинюк Т. М., Святненко В. А., Гуменюк Г. Л. (2018)
Duro R. P. - Severe Tuberculosis Requiring Intensive Care: A Descriptive Analysis, Dias P. F., Ferreira A. A., Xerinda S. M., Alves C. L., Sarmento A. C., Santos L. C. (2018)
В Україні почав діяти перший центр персоніфікованої фармації-"Хемотека" (2018)
Дайджест (2018)
Громадська Спілка "Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань"(INCURE) (2018)
INCURE на нараді високого рівня Організації Об'єднаних Націй з проблеми туберкульозу (2018)
Анонс подій (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Яроменок Р. О. - Соціальні та правові передумови запровадження кримінальної відповідальності юридичної особи (2017)
Єгоров М. Ю. - Аналіз впровадження системи маркетингового менеджменту на вітчизняних підприємствах, Аверіхіна Т. В. (2017)
Заболотна І. С. - Роль бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства, Барабаш О. О. (2017)
Яременко В. Г. - Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад, Гарькавенко К. В. (2017)
Ткаченко С. А. - Підхід функціональної самостійності інтегрованої економічної діагностики в межах спеціальної функції (2017)
Рубльов В. В. - Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами (2017)
Полтавцев В. О. - Формування маркетингової стратегії виходу підприємства на ринок будівельних матеріалів (2017)
Марущак І. А. - Методи і моделі еколого-економічної оцінки водних ресурсів на прикладі Південного Бугу (2017)
Лазаришин А. В. - Обґрунтування ефективної розмірності потоку аналітичної інформації методом головних компонент, Грицюк П. М. (2017)
Ковтуненко Ю. В. - Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація, Оголенко Е. В. (2017)
Між Україною та США 15 червня у Вашингтоні підписано меморандум про співпрацю (2017)
Мед: перспективи експорту до ЄС (2017)
Верховна Рада розглядає законопроект № 6232 про внесення змін до процесуальних кодексів (2017)
НАБУ інформує про розслідування за фактом замаху на розтрату державних коштів, виділених Україні на підставі Кіотського протоколу (2017)
НАБУ: триває судовий розгляд справи проти Романа Насірова (2017)
Як отримати з бюджету часткову компенсацію витрат на придбання сільськогосподарської техніки? (2017)
Титул, зміст (2016)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутнім вірусним гепатитом В та/або С , Манів Л. Я., Погребна М. В. (2016)
Ігнатьєва В. І. - Дослідження слуху за допомогою технічних засобів контролю у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом основного курсу хіміотерапії, Черенько С. О., Святненко В. А., Гуназа І. І., Линник Л. П., Варицька Г. О. (2016)
Курик Л. М. - Синглетно−киснева терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Островський М. М. - Оцінка рівнів колагену-IV бронхіального вмісту при комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії поєднаної з анемічним синдромом, Стовбан М. П., Варунків О. І., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Савеліхіна І. О. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Динаміка ендогенної інтоксикації та цитокінової регуляції при хіміорезистентному туберкульозі легень, Єременчук І. В. (2016)
Ліскіна І. В. - Частота виявлення M. tuberculosis в легеневій тканині та особливості локалізації збудника у фазу загострення туберкульозного запалення при туберкуломах та фіброзно-кавернозному туберкульозі легень, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Ковальова О. Л., Мельник О. О. (2016)
Кулинич-Міськів М. О. - Порівняльний аналіз рівнів лізоциму та sIgA бронхоальвеолярного вмісту з використанням тіотропію броміду в процесі комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії, Островський М. М., Корж Г. З., Варунків О. І., Савеліхіна І. О., Стовбан М. П. (2016)
Матвієнко Ю. О. - Стан системи гамма-інтерферону у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень з різними варіантами мононуклеарної недостатності, Рекалова О. М., Чернушенко К. Ф., Панасюкова О. Р., Кадан Л. П., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б., Копосова І. В., Петішкіна В. М., Фірсова А. С. (2016)
Барбова А. І. - Використання нової молекулярно-генетичної системи GenoType і рідкого живильного середовища Middlebrook 7H9 в системі BACTEC MGIT 960 для швидкої діагностики туберкульозу і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів 1-го та 2-го ряду, Журило О. А., Трофімова П. С., Алієва Н. М. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Особливості мікробіоценозу кишечника у хворих на туберкульоз легень залежно від спектру чутливості до хіміопрепаратів, Підвербецька О. В. (2016)
Мельник В. М. - Роздуми про залежність мікобактерій туберкульозу від антимікобактеріальних препаратів, Турченко Л. В. (2016)
Garazzino S. - Clinical experience with linezolid in infants and children, Tovo P.-A. (2016)
Вступне слово (2017)
Ківалов С. В. - Традицiї та новацiї (2017)
Malekian F. - Conundrums of jus cogens: in case law (part II) (2017)
Стрельцова Є. Д. - Мiжародна унiфiкацiя права: загальний огляд (2017)
Федоренко Т. Н. - Дискурс-анализ Оленинской редакции устава Владимира Святославовича о десятинах, судах и церковных людях (2017)
Грибовський Б. О. - Спецiально-технологiчнi принципи юридичного контролю (2017)
Фельцан I. Ю. - Становлення адвокатури на Закарпаттi в другiй половинi ХIХ – на початку ХХ столiття (2017)
Словська I. Є. - Роль державного будiвництва i полiтико-правової думки Х – ХVII столiть у становленнi концептуальних основ вiтчизняного конституцiоналiзму (2017)
Волкова Д. Є. - Унiфiкацiя та гармонiзацiя українського конституцiйного законодавства з європейськими стандартами у сферi громадських органiзацiй (2017)
Осауленко С. В. - Полiтичнi партiї України: перспективи взаємодiї з членами територiальної громади (2017)
Бабаскін А. Ю. - Повернення кредиту за кредитним договором (цивiлiстичнi аспекти) (2017)
Надьон В. В. - Характернi ознаки суб’єктивного цивiльного обов’язку (теоретичний аспект) (2017)
Малолiтнева В. К. - Захист економiчних iнтересiв держав у сферi здiйснення публiчних закупiвель: роль принципу справедливостi (2017)
Смітюх А. В. - Правовi засади звернення стягнення на корпоративнi частки, Пенчукова М. Ю. (2017)
Кониченко О. М. - Щодо поняття захисту прав суб’єктiв господарювання (2017)
Благодарська О. О. - Адмiнiстрування податкiв, як спосiб реалiзацiї фiскальної функцiї органами ДФС України (2017)
Сарибаєва Г. М. - Законодавство України про охорону здоров’я: адмiнiстративний вимiр (2017)
Митрофанов I. I. - Майнова шкода при вчиненнi злочинiв проти законної професiйної дiяльностi журналiста (2017)
Притула А. М. - Щодо кримiналiзацiї незаконного перетинання державного кордону (лiнiї розмежування) (2017)
Орловський Б. М. - Категорiї кримiнально-правового захисту у законодавствi континетальних країн: їх систематизацiя (2017)
Прижбило О. В. - Питання кримiнально-правової характеристики iмпульсивної злочинної поведiнки (2017)
Сандул К. О. - Кримiнальний аналiз в оперативно-розшуковiй дiяльностi державної прикордонної служби україни (2017)
Гасанов П. А. - Понятие, предмет и принципы международного сотрудничества Азербайджанской республики в сфере охраны окружающей среды (2017)
Стрельцов Є. Л. - Про правосуб’єктнiсть у мiжнародному правi (2017)
Гутник В. В. - Право на правову допомогу за власним вибором у практицi комiтету ООН з прав людини (2017)
Цуркану C. I. - Схiд людського життя: темпоральнi межi дитинства (2017)
Чернобаєва Т. О. - Основнi сучаснi мiжнародно-правовi концепцiї мiжнародно-правової суб’єктностi членiв федерацiї (2017)
Владимиренко I. В. - Про концептуальний пiдхiд до аналiзу та оцiнки вiдповiдностi принципiв адмiнiстративного судочинства України європейським стандартам (2017)
Вихідні дані (2017)
Ківалов С. В. - Любi жiнки! (2018)
Заморська Л. I. - Нормативнi вимоги обмежень прав людини: вiд поняття до впровадження (2018)
Карвацька С. Б. - Засадничi принципи iнтерпретацiї права як пiзнавального акту (2018)
Щадило О. I. - Аксiологiчний вимiр принципу свободи особистостi (2018)
Парпан У. М. - Iсторико-правовi засади початкiв формування вищої освiти в Українi (2018)
Кудрявцев I. О. - Методологiчний iнструментарiй дослiдження пiдзаконних нормативно-правових актів у сфері ядерної енергетики (2018)
Кириченко А. А. - Новая доктрина сущности и разграничения насилия в семье, коллективе или государстве от прямого либо делегированного государственного принуждения в контексте противодействия вненормативному и виктимному поведению (2018)
Ємельянова А. Г. - Аналiз динамiки розвитку електронної петицiї як форми реалiзацiї права на участь в управлiннi мiсцевими справами на прикладi деяких обласних центрiв та iнших мiст України (2018)
Пирога I. С. - Єдина тарифна сiтка: орiєнтири соцiальної полiтики (2018)
Iванцова З. А. - Розвиток комунального (общинного) самоврядування у ФРН до ХХ столiття (2018)
Найченко А. М. - Оцiнка електронних доказiв у господарському процесi (2018)
Полякова К. В. - Господарська компетенцiя представницьких та виконавчих органiв мiсцевого самоврядування (2018)
Баклан О. В. - Про поняття, рiзновиди та структуру адмiнiстративно-правових вiдносин (2018)
Сарибаєва Г. М. - Державне регулювання вiдносин з надання безоплатної медичної допомоги: дотримання конституцiї чи кооперацiя? (2018)
Савельєва I. B. - Административно-правовое регулирование подготовки кадров для Национальной полиции Украины (2018)
Митрофанов I. I. - Представництво в судi без повноважень: кометар законодавства (2018)
Самокиш В. П. - Кримiнально-правовi наслiдки порушення трудових прав людини (2018)
Вечерова Є. М. - Принципи кримiнального права: нормативний вимiр (2018)
Гловюк I. В. - Проблемнi питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрiзi новел КПК України) (2018)
Шевчук М. I. - Окремi аспекти незалежностi та безсторонностi українського кримiнального суду (2018)
Андрiєвська Л. О. - Тактичнi прийоми слiдчого експерименту при розслiдуваннi дорожньо-траспортної подiї (2018)
Маілунц Б. Е. - Права потерпiлого як суб’єкта кримiнального переслiдування в судi i iнстанцiї (2018)
Сандул К. О. - Форми стратегiчного кримiнального аналiзу (2018)
Чубко В. - Рецензiя на "Карний кодекс Александру Iоана Кузи: укр. та рум. мовами / пер. укр. та рум. мовами Ф. Вринчану / авт. вступ. ст.: Т. Тоадер, С. Нежурбіда; наук. ред.: С. Нежурбіда, Т. Тоадер, Є. Скулиш. – Чернівці: Букрек, 2017. – 208 с. : іл.", Шамара О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Tyshchenko K. - Linguistic historiography on the metodological views of the outstanding Ukrainian linguists of the 70’s of the ХІХ century – 30’s of the ХХ century, Botsman Yu. (2019)
Орел А. - Розвиток фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект, Мамонов Є. (2019)
Роман В. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (2019)
Піскунов О. - Дослідження мови в динамічному / площинному аспектах у студіях учених другого періоду розвитку компаративістики (2019)
Тищенко К. - Пріоритетні джерела вивчення історії мови в студіях А. Ю. Кримського й І. І. Срезневського, Степанова В. (2019)
Рябініна І. - Б. О. Ларін про "сумнівні" джерела вивчення історії мови, Бачинська Г. (2019)
Бурковська О. - Статус конструкцій, що за формою збігаються з номінативними реченнями (2019)
Тищенко К. - Актуалістичний метод як важливий компонент методології пізнання, Попроцька Д. (2019)
Просяник О. - До проблеми розмежування наукової теорії, методології та філософії науки у світлі діяльнісного підходу (2019)
Сорока Т. - Лексикографія як джерело представлення семантичної структури аксіономенів (2019)
Решетняк О. - Порівняльна характеристика функціонування біблійних символем у сучасному фольклорному дискурсі українських і польських митців, Базелюк М. (2019)
Онищак Г. - Методологічні принципи зіставно-типологічного аналізу іменників на позначення зла в українській, англійській та французькій мовах (2019)
Slabouz V. - American slang vs British slang, Budnyk S. (2019)
Сушко О. - Концептуальний кластер народ в семантиці фразеологізованих одиниць як чинник наповнення концепту держава (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого"), Довгоспинний Я. (2019)
Сердюк А. - Мотиваційна основа фразеологізмів із компонентом wasser / eau / вода (2019)
Ryzhkova S. - The cognitive aspect of using the aphorisms in the English political discourse (2019)
Луковенко Т. - Тематична класифікація української гомеопатичної термінології (тематичні розряди медичних, психологічних та педагогічних термінів) (2019)
Овчаренко Н. - Стилістичні фігури як засоби термінотворення (на прикладі метафори та метонімії) (2019)
Овчаренко Н. - Термінотвірний потенціал багатозначності (2019)
Падалка Р. - Специфіка антропонімів як вияв авторської думки у романі Анатолія Федя "Переддень доби водолієвої", Кльок К. (2019)
Жукова К. - Вплив традицій на назви сучасного одягу в китайській мові, Шапран Ю. (2019)
Самойленко О. - Ономасіологійні моделі квазікомпозитів російської мови на позначення об’єктів (2019)
Ивасюк О. - Дивергентные процессы в словообразовательном гнезде глагола физического восприятия осязать (2019)
Юшак В. - Пропозитивна номінація як спосіб утворення сучасних англомовних софтонімів (2019)
Калько М. - Аспектуальність і транзитивність: взаємодія категорії виду й контексту (2019)
Вінтонів М. - Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі, Мала Ю. (2019)
Soroka L. - Aspectuality field in modern english: the semelfactiveaspect (2019)
Дуброва О. - Відокремлені означення в сучасній українській таанглійській мовах: структура, семантика (2019)
Шундель Т. - Синкретичний характер перехідних конструкцій в аспекті функціонально-семантичного поля складнопідрядного речення з причинно-з’ясувальними відношеннями (2019)
Маторина Н. - К вопросу о классификации сложных предложений, Вершинина А. (2019)
Глущенко В. - Децимальні та вігезимальні мови в контексті гіпотези Сепіра-Уорфа (матеріал до курсу "Загальне мовознавство"), Височина В. (2019)
Богомолов О. - Тема насилля у єгипетському політичному дискурсі на матеріалі дискурсу арабської весни (2019)
Козак С. - Маніпулятивні стратегії в англомовних прес-релізах продукту (2019)
Габидуллина А. - Иронические высказывания в научно-популярном лингвистическом тексте (2019)
Васильєва Н. - Вербалізація запахів природи у гендерному аспекті (2019)
Храбан Т. - Інтернет-меми як інструмент информаційно-психологічного впливу (2019)
Kovalenko V. - The means of inter-cultural communication in the terms of literary texts (2019)
Ківалов С. В. - Шановнi колеги! (2018)
Кримiнологiчнiй асоцiацiї України – 20 рокiв (2018)
Заморська Л. I. - Нормативнi обмеження прав людини (2018)
Десятник В. О. - Проблема правдоподiбностi наукових теорiй (2018)
Вольвак О. М. - Дiалектика ефективностi правового регулювання (2018)
Словська I. Є. - Принцип обмеження державної влади в системi вiтчизняного конституцiоналiзму (2018)
Осауленко С. В. - Членство у полiтичних партiях України: статутна регламентацiя (2018)
Пузирний В. Ф. - Запiзнення на роботу: поняття та сутнiсть (2018)
Божко В. М. - Дослiдження результатiв iмплементацiї директиви Ради 92/57/ЄЕС в Українi (2018)
Скочиляс-Павлів О. В. - Особливостi забезпечення права на доступ до публiчної iнформацiї у формi вiдкритих даних в Українi (2018)
Губіна Г. Л. - Поняття лiцензування морської дiяльностi в Українi (2018)
Колодочка О. Є. - Адмiнiстративно-правове регулювання у сферi забезпечення права на освiту дiтей хворих на ВIЛ/СНIД в Українi (2018)
Стрельцов Є. Л. - Складнi процеси реформування кримiнального права України (2018)
Митрофанов I. I. - Загальне поняття кримiнально-правових вiдносин (2018)
Вечерова Є. М. - Норми кримiнального права як основа нормативностi кримiнального права (2018)
Berezenko I. V. - The problem of gender-based violence against women as the basis of gender inequality (2018)
Коломiєць Ю. Ю. - Форма та змiст принципiв кримiнального права України (2018)
Орловська Н. А. - Щодо прецедентного характеру рiшень ЄСПЛ у кримiнальному правi України (2018)
Чугуніков I. I. - Джерела сучасного кримiнального права України у свiтлi позитивiзького праворозумiння (2018)
Книженко О. О. - Виключна правова проблема як одна з пiдстав передачi кримiнального провадження на розгляд великої палати Верховного Суду (2018)
Крет Г. Р. - Перевiрка доказiв у структурi кримiнального процесуального доказування (2018)
Гловюк I. В. - Питання ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування у контекстi практики ЄСПЛ (2018)
Сандул К. О. - Форми оперативного кримiнального аналiзу (2018)
Патрелюк Д. А. - Електронне кримiнальне провадження як напрям подолання протидiї кримiнальному переслiдуванню (2018)
Гриньків О. О. - Проблема домашнього насильства у стереотипах чи законодавствi? (2018)
Лапкін А. В. - Проблеми збереження вiйськових прокуратур в Українi (2018)
Фельцан I. Ю. - Становлення iнституту адвокатури на Закарпаттi в складi Австро-Угорщини (iсторико-правовi аспекти) (2018)
Стременовський С. М. - Науковi дослiдження адаптацiї нормативно-правових актiв до законодавства ЄС (2018)
Стрельцов Є. Л. - Дiяльнiсть ПРЦ НАПРН України щодо обговорення наукових доповiдей (2018)
Вихідні дані (2018)
Ківалов С. В. - Шановнi колеги! (2018)
Zamorska L. - Limitation of human rights is in an international law (2018)
Терела Г. В. - Профспiлковий контроль за дотриманням законодавства про працю в Українi у перiод нової економiчної полiтики (2018)
Грибовський Б. О. - Юридичний контроль: принцип справедливостi (2018)
Устименко В. А. - Економiчна ефективнiсть vs соцiальна справедливiсть: прiоритети формування мiграцiйної полiтики України, Джабраiлов Р. А., Гудiма Т. С. (2018)
Янчук А. О. - Правовi засади реформування сфери охорони здоров'я України: до постановки питання (2018)
Божко В. М. - Вiльне володiння державною мовою як загальна квалiфiкацiйна вимога до державних службовцiв в Українi (2018)
Панькевич В. М. - Проблеми та перспективи розвитку децентралiзацiї в Українi: законодавчий аспект, Саєнко Я. А. (2018)
Семенова А. В. - Критерiї оцiнки ефективностi дiяльностi державної аудиторської служби України (2018)
Кушнір I. П. - Аналiз змiсту поняття "безпека державного кордону" (2018)
Бондар I. В. - Особистi немайновi правовiдносини у нотарiальних провадженнях при посвiдченнi одностороннiх правочинiв: актуальнi питання (2018)
Некіт К. Г. - Деякi проблеми акаунтiв у соцiальних мережах як об'єктiв цивiльного обiгу (2018)
Самойленко Г. В. - Форми та способи цивiльно-правового захисту прав пасажира (2018)
Андронов I. В. - Сутнiсть правосуддя та актiв правосуддя в цивiльному процесi (2018)
Митрофанов I. I. - "Еквiлiбристика" кримiнально-правового законотворення та проблеми законозастосування (2018)
Заросило В. О. - Хабарництво як базисна форма прояву корупцiї, Гладкий В. В. (2018)
Сотула О. С. - Умисне вбивство при перевищеннi меж необхiдної оборони або у разi перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця: порiвняльно-правове дослiдження (2018)
Василяка О. К. - Злочини, передбаченi роздiлом VII КК України: проблеми визначення об'єкту (2018)
Кияшко О. О. - Раннi етапи формування iнституту кримiнально-правового захисту життя державного дiяча (2018)
Басай В. Д. - Умови допустимостi речових доказiв та їх встановлення у кримiнальному провадженнi (2018)
Сандул К. О. - Загальна характеристика методiв кримiнального аналiзу (2018)
Притула А. М. - Оперативно-розшукова та слiдча дiяльнiсть: їх спiввiдношення (2018)
Галушко А. В. - Представник персоналу органу пробацiї як учасник кримiнального провадження: актуальнi питання вдосконалення кримiнально-процесуального статусу (2018)
Городецька М. С. - Окремi питання розмежування компетенцiї прокурора та органiв досудового розслiдування на рiвнi функцiонального предмету вiдання (2018)
Раджабов И. А. - Выбор судебно-арбитражных органов для обязательного урегулирования спора по морскому праву, компетенции и их возможные конфликты (2018)
Поєдинок О. Р. - Конституцiйний принцип заборони позбавлення громадянства у свiтлi зобов'язань України за мiжнародним правом (2018)
Мельникович Б. А. - Глобальний мiжнародно-правовий механiзм захисту морського бiорiзноманiття вiд наслiдкiв рибальства в морських районах за межами нацiональної юрисдикцiї (2018)
Вихідні дані (2018)
Гриб Й. В. - Сучасна екофізіологія заболочених територій. Формування сукцесійних змін фітоценозів, Михальчук М. А., Володимирець В. О., Турчина К. П. (2018)
Світельський М. М. - Аналіз інтродукції пижма звичайного (Tanacetum vulgare l.) в умовах Полісся України, Романюк А. А., Максимова Т. М., Насінник І. І. (2018)
Клименко М. О. - Інвентаризація видового різноманіття батрохофауни нижньої течії річки Стир, Бєдункова О. О., Троцюк В. С. (2018)
Клименко М. О. - Особливості зміни гідрохімічного режиму р. Іква під дією антропогенної діяльності, Прищепа А. М., Статник І. І., Бєдункова О. О., Буднік З. М. (2018)
Вознюк Н. М. - Агрокліматичне районування території Рівненської області, Собко З. З. (2018)
Ліхо О. А. - Управління ризиками при забезпеченні населення Рівненської області водою у контексті водної рамкової директиви європейського союзу, Гакало О. І., Залеський І. І. (2018)
Прищепа А. М. - Спеціальні сировинні зони на меліорованих землях Львівської області, Золотарьова І. Б. (2018)
Тетерук О. О. - Можливість вирощування олійних культур на радіоактивно забруднених територіях, Фещенко В. П. (2018)
Гурський А. Й. - Розумний баланс їжі, якісний склад раціону та культура харчування (2018)
Курилюк О. М. - Регіональні особливості прояву глобального потепління на території Рівненської області та їх вплив на водні екосистеми, Клименко О. М., Статник І. І. (2018)
Trofymenko P. I. - Organic Carbon Stocks and Losses By SodPodzol Soils of the Polissya Agrocenosis (2018)
Гурський А. Й. - Йод – незамінний мікроелемент організму людини й тварин, його вміст у природних джерелах і продуктах харчування (2018)
Полтавченко Т. В. - Забезпечення якості та безпеки прісноводної живої риби за допомогою системи НАССР, Богатко Н. М., Парфенюк І. О. (2018)
Єлісавенко Ю. А. - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі, Смашнюк Л. В., Василевський О. Г. (2018)
Мороз О. Т. - Пріоритетні напрямки вивчення природоохоронного законодавства та екологічного права студентами екологами, Троцюк В. С., Клименко В. О. (2018)
Колесник Т. М. - Сидеральний пар та післядія систем удобрення як чинники формування врожаю картоплі на дерново-підзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Ковальчук Н. С., Брежицька О. А. (2018)
Ківалов С. В. - Шановнi читачi, дорогi друзi! (2018)
Zamorska L. - Socialnormative and non-normative regulation in law: general theoretical analysis (2018)
Палюх А. Я. - Поняттєво-категорiйний апарат дослiдження фiзичної культури (2018)
Словська I. Є. - Взаємообумовленiсть євроiнтеграцiйних прагнень України i розбудови справедливого суспiльства (2018)
Демиденко В. О. - Дiалектика об’єктiв мунiципально-правових вiдносин (2018)
Синицин П. М. - Iнтерпретацiйна дiяльнiсть Конституцiйного суду України: генеза правового забезпечення (2018)
Щербань Є. В. - Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду (2018)
Прущак В. Є. - Правовi основи врегулювання спору за участю суддi (2018)
Покора I. Є. - Недоговiрна унiфiкацiя правового регулювання вiдносин в сферi мiжнародних морських перевезень вантажiв (2018)
Гулак Л. С. - Блокування, фiльтрацiя та видалення контенту в соцiальних мережах: порiвняльно-правовий аспект, Радейко Р. I. (2018)
Скочиляс-Павлів О. В. - Принципи адмiнiстративного судочинства за оновленим кодексом адмiнiстративного судочинства України (2018)
Царенко О. М. - Безпосереднє виконання завдань з оперативно-службової дiяльностi уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України, Кадінов А. В. (2018)
Митрофанов I. I. - Кримiнальна вiдповiдальнiсть i механiзм кримiнально-правового регулювання (2018)
Орловська Н. А. - Актуальнi питання угод у кримiнальному правi України (2018)
Стрельцов Є. Л. - Мiжнародно-правовий розвиток кримiнального права (2018)
Халимон С. І. - Оперативно-розшукова профiлактика у системi протидiї злочинам на державному кордонi України, Половніков В. В., Волинець П. П. (2018)
Гуменюк B. B. - Дотримання принципiв рiвностi та справедливостi при звiльненнi особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi (2018)
Коломієць Ю. Ю. - Концепцiя кримiнально-правового забезпечення iдей суверенної i незалежної, демократичної, соцiальної, правової держави в умовах глобалiзацiї (2018)
Притула А. М. - Незаконне перетинання державного кордону України як нова "мертва" норма кримiнального кодексу України (2018)
Тімофєєва Л. Ю. - Переваги вiдновного правосуддя в сучасному кримiнальному правi України (2018)
Чугуніков I. I. - Об'єкт та об'єктивна сторона складу злочину: проблеми розмежування (2018)
Андрієшин В. В. - Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконне збагачення як прояв кримiналiзацiйної надмiрностi (2018)
Митич С. П. - Мiжнародно-правовi акти з протидiї злочинам, що вчиняються у сферi виготовлення та обiгу лiкарських засобiв: можливостi застосування вiдповiдних норм в Українi (2018)
Коваль А. А. - Негласнi слiдчi (розшуковi) дiї в аспектi проблем юридичної технiки (2018)
Дрішлюк К. В. - Надання правової допомоги особам, чиї права обмежуються або можуть бути обмеженi пiд час проведення обшуку: окремi питання (2018)
Почтова Є. С. - До питання проведення освiдування, з урахуванням ризику iнфiкування слiдчого на ВIЛ/СНIД або туберкульоз дихальних шляхiв (2018)
Даниленко Д. В. - Афiнська конвенцiя про перевезення морем пасажирiв та їх багажу 1974 року (2018)
Бевза А. С. - Iнсайдерська інформація та імідж ринку цінних паперів в глобальному інформаційному середовищi: до питання iнформацiйно-правової політики держави (2018)
Гольденберг Т. В. - Співробітництво України з Всесвітньою організацією охорони здоров’я: історико-правовий огляд (2018)
Клейман М. Ю. - Модель приватної детективної діяльності Сполучених Штатів Америки (2018)
Кириченко О. В. - Рецензія на монографію Жаровської Г. П. "Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія" (2018)
International Seminar "Developments in criminal justice in the post-soviet legal space", 3 August 2018 • Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg/Germany (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2019)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України: 2018 рік, Козлюк Н. І., Разважаєва О. О. (2019)
Степанова Н. М. - Взаємозв`язок гідратаційного статусу пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу з інтенсивністю оксидативного стресу та адекватністю методу, Король Л. В., Бурдейна О. В., Снісар Л. О. (2019)
aal-Toma R. R. J. - Comparative study of the outcome of tubed versus tubeless percutaneous nephrolithotomy (2019)
Суржко Л. М. - Вплив процедури гемодіалізу на стан водних секторів у хворих на ХХН VД ст., Рисев А. В., Молчанова Н. А. (2019)
Shymova A. - Nutritional status and survival of End-Stage Renal Disease patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis, Shifris I., Dudar I. (2019)
Чайковська М. І. - Корекція системного запалення та білково-енергетичної недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Мартинюк Л. П. (2019)
Фомина С. П. - Поздняя диагностика болезни Фабри у пациента на гемодиализе, Овская E. Г. (2019)
Король Л. В. - Метаболізм щавлевої кислоти: причини порушення та наслідки, молекулярно-біохімічні аспекти формування оксалат-індукованих захворювань, Васильченко В. С. (2019)
Iнформацiя до читачiв (2019)
Повідомлення (2019)
Титул, зміст (2019)
Kolesnyk M. - Innovative directions of CKD prevention and treatment (2019)
Топчій І. І. - Вміст васкулоендотеліального фактору росту в сироватці крові хворих на, Щербань Т. Д., Гальчінська В. Ю., Семенових П. С., Савічева К. О. (2019)
Шіфріс І. М. - Пневмонія у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії: патогенетичні аспекти комплексної терапії та наслідки, Король Л. В., Магас О. І., Красюк Е. К., Дудар І. О. (2019)
Степанова Н. М. - Анемія та застосування антигіпертензивних лікарських засобів у хворих на хронічну хворобу нирок V Д стадії, які лікуються гемодіалізом: багатоцентрове ретроспективне обсерваційне дослідження, Новаківський В. В., Снісар Л. М., Куценко M. В. (2019)
Voroshylova N. M. - Bence-Jones protein as the form of nano-scaled β-stacked supramolecular aggregates, Timchenko M. D., Verevka S. V. (2019)
Дудар І. О. - Якість життя хворих з ХХН 5Д стадії, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом, її зв`язок з нутриційними розладами, Шимова А. Ю., Гончар Ю. І., Лобода О. М., Красюк Е. К. (2019)
Шеховцева Т. Г. - Аналіз двох випадків AL-амілоїдозу (власні спостереження), Долінна М. О. (2019)
Iнформацiя до читачiв (2019)
Хлапук М. М. - Проектування гребель за комплексами нормативних актів та стандартів з урахуванням сейсмічних впливів, Шумінський В. Д., Домбровський Я. І. (2018)
Трофимчук О. М. - Просторове моделювання в ГІС для оцінки гідроекологічних змін річкових басейнів в зонах впливу гірничодобувних регіонів, Яковлєв Є. О., Анпілова Є. С. (2018)
Рябенко О. А. - Вплив хвильових режимів у верхніх водоймах ГАЕС на їх надійну роботу, Клюха О. О., Тимощук В. С., Осадчий С. Д., Крайник В. Я., Галат Вад. В. (2018)
Рябенко О. А. - Оптимізація гідравлічного режиму роботи водоприймача Мигіївської ГЕС, Сунічук С. В., Філіпович Ю. Ю. (2018)
Чернобиль О. Є. - Аналіз напружено стану напірного проточного тракту Дністровської ГАЕС по результах натурних досліджень (2018)
Ясінська Л. Р. - Захист передгірських ділянок річок від глибинної ерозії за допомогою донних порогів, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Токар Л. О. (2018)
Галич О. О. - Особливості визначення основних параметрів хвилястого стрибка (2018)
Філіпович Ю. Ю. - Вплив параметрів вакуумних систем заливу відцентрових насосів на режими роботи автоматизованих насосних станцій (2018)
Поплавський Д. М. - Розподіл актуальних швидкостей по довжині кноїдальних хвиль (2018)
Бровко Г. І. - Ресурсний потенціал мінеральних підземних вод північно-західного регіону України, Залеський І. І. (2018)
Рожко В. І. - Еколого-економічна оцінка сценаріїв водообміну у водосховищах системи каналу Дніпро-Донбас, Ковальчук П. І., Балихіна Г. А., Демчук О. С. (2018)
Косяк Д. С. - Розробка комплексних природоохоронних заходів для басейну р. Устя (2018)
Мельничук В. Г. - Гідрологічні та гідрогеологічні умови мінімального стоку малих річок малого Полісся в контексті маловодності 2015-2016 років, Мельничук Г. В., Бровко Г. І. (2018)
Рябенко О. А. - Моделювання відновлення прісних вод екосистеми в умовах зміни клімату, Назаренко О. М., Назаренко І. А., Кушнаренко О. П. (2018)
Ольховик О. І. - Зневоднення пульпи при днопоглиблювальних роботах на озері Басів Кут в місті Рівне, Данилюк І. В., Ольховик Б. Є. (2018)
Кропивко С. М. - Оцінка процесів деформації карт-чеків з дренажем на Придунайських рисових системах, Турченюк В. О., Коптюк Р. М. (2018)
Ричко Д. М. - Удосконалення технолології і режимів зрошення супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2018)
Гопчак І. В. - Аналіз зміни якісного стану малої річки Луга, Басюк Т. О., Семенко Л. О., Мушка Г. Г. (2018)
Ольховик О. І. - Тeхнологічні заходи з поліпшення екологічного стану річки Устя в межах міста Рівне, Клімов С. В., Ольховик Б. Є. (2018)
Мартинов С. Ю. - Автоматизована установка дослідження процесів очищення води на напірному пінополістирольному фільтрі, Зощук В. О., Орлова А. М., Гринчук О. В. (2018)
Michel M. - Possibilities of Using Melaphyre in Water Treatment Technology, Reczek L. D., Trach Yu. (2018)
Трач Ю. П. - Використання сапонітових туфів в технологіях поліпшення якості підземних вод для питних потреб, Косінов В. П., Мельничук Г. В., Міхель М., Речек Л. (2018)
Давиденко Н. В. - Виявлення впливу чинників зовнішнього середовища на характер витрати води з мережі водопостачання методом кластерного аналізу (2018)
Трач Р. В. - Сучасні концепції управління проектом у будівництві (2018)
Кузьмич Л. В. - Методика оцінювання ресурсу складних технічних об’єктів, Кузьмич А. А. (2018)
Карпович І. М. - Моделювання ринку програмного забезпечення та його особливості, Гладка О. М., Устимчик Максим (2018)
Сопронюк Т. М. - Візуалізація алгоритму Frequent PatternGrowth Strategy (FPG) засобами мови R (2018)
Довгань О. Д. - Вплив цеоліту і скляних волокон на кінетику структуроутворення цементних композицій, Довгань П. М., Ляшенко Т. В. (2018)
Тунчик А. О. - Дослідження корозійної стійкості металічних конструкційних матеріалів у нітратних розчинах, Буденкова Н. М. (2018)
Ківалов С. В. - Любi жiнки! Шановнi читачi! (2019)
Словська I. Є. - Законотворчiсть: особливості та проблеми правового регулювання (2019)
Баклан О. В. - Про розвиток науки державного управлiння: iсторико-правовий аспект (2019)
Демиденко В. О. - Мунiципальна нормотворчiсть та мунiципальна правотворчiсть: аспекти спiввiдношення (2019)
Притула А. М. - До розумiння правових основ дiяльностi державної прикордонної служби України (2019)
Палюх А. Я. - Особливостi конституцiйно-правового регулювання фiзичної культури i спорту в Українi та деяких європейських державах (2019)
Надьон В. В. - Укладення договору одним iз подружжя без належної згоди другого (2019)
Iляшко О. О. - Механiзми гарантування права власностi на тимчасово окупованих територiях та проблеми їх реалiзацiї (2019)
Пилипенко А. А. - "Шлюб за добу": пiлотний проект чи нова законодавча пiдстава для реєстрацiї шлюбу за скороченою процедурою, Левицька С. I., Левдик А. А. (2019)
Булат Н. М. - Ключовi положення єдиних правил розгляду спорiв про доменнi iмена та практика їх застосування (2019)
Андрієвська Л. О. - Проблеми дiтей трудових мiгрантiв в Українi, Поліщук М. Г. (2019)
Чанишева Г. I. - Умови призначення пенсiї за вiком матерям осiб з iнвалiднiстю з дитинства (2019)
Половніков В. В. - Окремi питання модернiзацiї системи управлiння державної прикордонної служби України (2019)
Клейман М. Ю. - Особливостi дiяльностi приватних детективiв у Великiй Британiї (2019)
Митрофанов I. I. - Окремi питання кримiнально-правової педагогiки (2019)
Гладкий В. В. - Сутнiсть та значення феномену корупцiї (2019)
Муха С. О. - Правова природа звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з передачею особи на поруки (2019)
Мельник О. В. - Деякi особливостi взаємозв’язку незаконної мiграцiї через державний кордон України з терористичною дiяльнiстю, Брянгін Р. М. (2019)
Czarneckі P. - The rights and obligations of the injured person in the Polish criminal procedure against international standards, Popіel M. (2019)
Гловюк I. В. - Право iншої особи, права чи законнi iнтереси якої обмежуються пiд час досудового розслiдування, на закриття кримiнального провадження: проблеми нормативної регламентацiї та реалiзацiї (2019)
Сандул К. О. - Органiзацiйно-правовi засади здiйснення кримiнального аналiзу в оперативно-розшуковiй дiяльностi державної прикордонної служби України (2019)
Соловйов В. О. - Особливостi участi захисника в доказуваннi пiд час вирiшення питання про заходи забезпечення кримiнального провадження слiдчим суддею (2019)
Петрушко М. I. - Забезпечення прав учасникiв кримiнального провадження у випадках змiни правової позицiї прокурора у судi першої iнстанцiї (2019)
Гелетей В. В. - До питання про правоохороннi органи спецiального призначення (на прикладі Управління державної охорони України) (2019)
Gorczyca-Barszczewska K. - Judicature of the court of justice of the European Union and "distribution of works" in Polish copyright law (2019)
Нечипорук С. В. - Практична пiдготовка майбутнiх суддiв як запорука незалежностi судової влади (2019)
Чайковський Ю. В. - Детермiнанти розвитку мiграцiйних полiтик держав у сучасних мiжнародно-правових умовах (2019)
Ващенко В. А. - Правовi наслiдки денонсацiї мiжнародного договору (2019)
Шемякін О. М. - Рецензiя на монографію В. П. Кононенка "Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика" (2019)
Вихідні дані (2019)
Title, Content (2019)
Volkov Y. - A study of decomposition of a group of ships for preliminary forecasting of dangerous approaching (2019)
Kulikova V. - Development of a decision-making method to form the indicators for a university development plan, Iklassova K., Kazanbayeva A. (2019)
Skydan O. - Analytical study of multifractal invariant attributes of traffic flows, Sheludchenko B., Kukharets S., Medvedskyi O., Yarosh Y. (2019)
Prokhorchenko A. - Forecasting the estimated time of arrival for a cargo dispatch delivered by a freight train along a railway section, Panchenko A., Parkhomenko L., Nesterenko G., Muzykin M., Prokhorchenko G., Kolisnyk A. (2019)
Fedotova I. - Using the elements from a fuzzy sets theory in the process of diagnosing the loyalty of consumers of motor transport services, Kryvoruchko О., Shynkarenko V., Bocharova N., Sotnychenko L., Dimitrakieva S. (2019)
Tryhuba А. - Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection, Pavlikha N., Rudynets M., Tryhuba I., Grabovets V., Skalyga M., Tsymbaliuk I., Khomiuk N., Fedorchuk-Moroz V. (2019)
Abstract and References (2019)
Ківалов С. В. - 16 липня – День прийняття Декларацiї про державний суверенiтет України (2019)
Заморська Л. I. - Нормативний аналіз фактичних форм обмеження прав людини (2019)
Митрофанов I. I. - Правничий фундамент діяльності державної прикордонної служби України та шляхи його вдосконалення, Притула А. М. (2019)
Фельцан I. Ю. - Становлення інституту адвокатури на території Закарпаття у ХIХ – перший половині ХХ ст.: історико-правовий та порівняльно-правовий аналіз. (2019)
Невзорова I. В. - Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса (2019)
Романова Н. В. - Гендерно-правова експертиза як складова механізму забезпечення гендерної рівності (2019)
Словська I. Є. - Роль парламенту у гарантуванні прав особи (2019)
Палюх А. Я. - До дефініції "Спортивні спори" (2019)
Осауленко С. В. - До питання подальшого удосконалення конституційної регламентації права на свободу об’єднання у політичні партії в Україні (2019)
Ободовський О. В. - Про кількісне співвідношення прав та обов’язків людини і громадянина (2019)
Станік С. Р. - Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України: стан дослідженості проблеми (2019)
Круковес В. В. - Проблемні питання стягнення штрафу за зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві України (2019)
Пузирна Н. С. - Професійна реабілітація й адаптація учасників антитерористичної операції: поняття та правове регулювання (2019)
Половніков В. В. - Охорона та захист державного кордону України як одна із сфер державного управління (2019)
Шемчук В. В. - Тенденції і напрями міжнародно-правового регулювання інформаційної сфери (2019)
Раімов Р. I. - Забезпечення публічного інтересу, як принцип адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2019)
Андрушко О. В. - Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: правова природа, атрибутивні ознаки та елементи (2019)
Крет Г. Р. - Система стандартів доказування у кримінальному процесі України (2019)
Гриньків О. О. - До розуміння поняття кримінально-правничого фундаменту оперативно-розшукової діяльності державної прикордонної служби України (2019)
Завтур В. А. - Методологічні та праксеологічні засади вчення про локальний предмет доказування у кримінальному провадженні (2019)
Немчинов Є. С. - Особливості судового доказування через призму процесуальних умов пізнання (2019)
Шпитко О. В. - Принципи взаємодії слідчого з іншими учасниками у кримінальному провадженні (2019)
Буроменська Н. Л. - Міжнародно-правове регулювання принципу заборони зловживання правом: науково-теоретичний аспект (2019)
Капустін А. В. - Міжнародний досвід діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права (2019)
Щербань Є. В. - Проблема упередженості національного судочинства через призму положень римського статуту міжнародного кримінального суду (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, Content (2019)
Kryazhych O. - Examining a mathematical apparatus of Z-approximation of functions for the construction of an adaptive algorithm, Kovalenko O. (2019)
Lutsenko I. - Improving control efficiency in buffering systems using anticipatory indicators for demand forecasting, Mikhailova L., Kolomits H., Kuzmenko A. (2019)
Solomko M. - Optimal performance of 16-bit acyclic adders of binary codes, Tadeyev P., Nazaruk V., Khariv N. (2019)
Pospelov B. - Construction of methods for computing recurrence plots in space with a scalar product, Andronov V., Meleshchenko R., Danchenko Yu., Artemenko I., Romaniak M., Khmyrova A., Butenko T. (2019)
Kudin V. - Algorithmizing the methods of basis matrices in the study of balace intersectoral ecological and economic models, Onyshchenko А., Onyshchenko I. (2019)
Gorbiychuk M. - Modeling the parallelism of empirical models of optimal complexity using a Petri net, Bila O., Humeniuk T. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, Content (2019)
Aulin V. - Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment, Hrynkiv A., Lysenko S., Dykha A., Zamota T., Dzyura V. (2019)
Prokopiv N. - Exploring the process to obtain a composite based on Cr2O3–AlN using a method of hot pressing, Kharchenko O., Gevorkyan E., Gutsalenko Yu. (2019)
Zyhulia S. - Effect of the integrated treatment on the manufacturing of printing cylinders, Barauskiene О. (2019)
Karakurkchi A. - Determining features of application of functional electrochemical coatings in technologies of surface treatment, Sakhnenko M., Ved M., Yermolenko I., Pavlenko S., Yevsieiev V., Pavlov Ya., Yemanov V. (2019)
Kotok V. - A study of electrochromiс Ni(OH)2 films obtained in the presence of small amounts of aluminum, Kovalenko V. (2019)
Stavychenko V. - Prediction of the electrical resistance of multilayer carbon fiber composites, Purhina S., Shestakov P., Shevtsova M., Smovziuk L. (2019)
Yurianto Yurianto - Effect of quench and temper on hardness and wear of HRP Steel (armor steel candidate), Pratikto Pratikto, Rudy Soenoko, Wahyono Suprapto (2019)
Abstract and References (2019)
Бадєєва Л. І. - Рогань у XVIII – XIX ст (2018)
Бугрій В. С. - Підготовка наукових кадрів з історії в аспірантурі педагогічних інститутів України (30 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Скрипчук Г. В. - Культурна політика незалежної України в період її реформування (2018)
Вановська І. М. - Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України (2018)
Маслов М. П. - Кустарні промисли курської та воронізької губерній в умовах індустріальної модернізації XIX – початку XX сторіччя (2018)
Сопельняк А. - Становлення вченого та громадянина: дитячі та юнацькі роки Ярослава Дашкевича, Богдашина О. М. (2018)
Місостов Т. Ю. - Дослідниця українських старожитностей Пелагея Яківна Литвинова-Бартош (1833 – 1904 рр.) (2018)
Фролов С. В. - Кафедра суспільних наук харківського художнього інституту в перше повоєнне десятиліття (1945 – 1955 рр.) (2018)
Яцюк М. - Антирелігійна політика радянської влади і кризові явища в харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 30-х роках ХХ ст. (2018)
Мороз С. В. - Особливості розвитку землеробства та народних промислів на східної Слобожанщини в умовах українського національного відродження протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Маслова Л. В. - Людина в соціально-економічному та етнокультурному просторі слобідської України (2018)
Олянич Л. В. - Дитяча безпритульність в Україні у 20 - 30-х роках ХХ століття: історіографічний аспект (2018)
Podrez Yu. - Research of the role of business management of Ukrainian diaspory in modernization of the Russian Empire in the second half of the XIXth - beginning of XX centuries. In the history Pre-soviet historiography (2018)
Древаль Ю. Д. - Паризька мирна конференція і створення міжнародної організації праці, Лінецький Л. М. (2018)
Чувпило О. О. - Індійський мусульманський общинний рух на заключному етапі національно-визвольної боротьби(1937 – 1947 рр.) (2018)
Каштанов К. А. - Еволюція інтересів Радянського Союзу на Близькому Сході (1952 - 1956 рр.) (2018)
Тавшунский О. М. - Англия и британцы в становлении империи Леопольдаii (1876 - 1885 гг.) (2018)
Трубчанінов М. А. - Розвиток бондарства в системі підсобних виробництв та промислів селянських господарств європейської Росії у ХVIIІ – на початку ХХ століття (2018)
Frączkiewicz K. - Polska i europa środkowo-wschodnia w koncepcji "Mitteleuropy" naumanna i jej współczesna recepcja w Polsce (2018)
Чувпило О. О. - Індологічна спадщина Ю. Г. Литвиненка (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Олійник М. М. - Рецензія на монографію кандидата історичних наук, доцента Трубчанінова Миколи Анатольовича "Розвиток підсобних промислових виробництв і промислів у селянських господарствах Європейської Росії в епоху цивілізаційних змін кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.". - Харків, Колегіум, 2016. - 458 с. (2018)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Воронков Л. Г. - Біологічні маркери та їх застосування при серцевій недостатності. Консенсус Всеукраїнської асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців із серцевої недостатності та Української асоціації фахівців з невідкладної кардіології, Березін О. Є., Жарінова В. Ю., Жебель В. М., Коваль О. А., Рудик Ю. С., Пархоменко О. М., Целуйко В. Й. (2019)
Целуйко В. Й. - Показники коронарографії у хворих із гострим коронарним синдромом та фібриляцією передсердь, Салем Ф. Бен, Лопіна Н. А. (2019)
Рековець О. Л. - Вплив блокаторів рецепторів ангіотензину II на зміни артеріального тиску при добовому моніторуванні залежно від ранкового або вечірнього прийому, Сіренко Ю. М., Торбас О. О., Кушнір С. М., Примак Г. Ф. (2019)
Воронков Л. Г. - Клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від втрати маси тіла за останні 6 місяців, Войцеховська К. В., Паращенюк Л. П. (2019)
Жадан А. В. - Сердечная недостаточность, требующая госпитализации, у пациентов, перенесших кардиохирургическое вмешательство по поводу клапанной патологии сердца (2019)
Березуцкий В. И. - Сонификация сердечных аритмий в музыке Бетховена, или "The heartfelt music of Ludwig van Beethoven"-2, Березуцкая М. С. (2019)
Соловьян А. Н. - Антиаритмические препараты: механизмы действия, клинические эффекты, показания к применению, Михалева Т. В. (2019)
До відома авторів (2019)
Назаров Ф. И. - Определение кинематических параметров движения почвенного пласта по рабочей поверхности корпуса плуга и его падения на поверхность поля (2018)
Биза Ю. С. - Моделирование процесса гашения вынужденных колебаний штанги полевого опрыскивателя в вертикальной плоскости при использовании демпфирующих элементов в системе ее стабилизации, Крук И. С. (2018)
Адамчук В. В. - Обґрунтування дозатора літальних апаратів для розселення трихограми, Маранда С. О. (2018)
Вітрух П. І. - Шляхи зменшення нерівномірності подачі добрив у кузовних машинах для внесення мінеральних добрив і хіммеліорантів (2018)
Панасюк В. І. - Методика визначення продуктивності обприскувачів польових культур (2018)
Кузьменко В. Ф. - Результати дослідження впливу швидкості доподрібнювальних вальців кормозбирального комбайна на вміст цілого зерна кукурудзи в подрібненій масі, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2018)
Pascuzzi S. - Experimental test carried out by a towed over-the-row harvester for super high-density olive groves, Anifantis A. S., Santoro F. (2018)
Шейченко В. О. - Особливості обмолоту та сепарації зерна в багатобарабанному молотильно-сепарувальному пристрої, Нєдовєсов В. І., Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Грицака О. М., Дудніков І. О. (2018)
Швидя В. О. - Обґрунтування форми перерізу вакуумної сушильної камери з контактним нагрівом зерна, Анеляк М. М., Степаненко С. П. (2018)
Степаненко С. П. - Дослідження закономірностей руху компонентів зернового матеріалу під час пневмогравітаційного фракціонування у вертикальному каналі, Котов Б. І. (2018)
Котов Б. І. - Математичне моделювання режимів сушіння зернонасіннєвих матеріалів в установках з індукційним підведенням енергії, Швидя В. О. (2018)
Братішко В. В. - Модель швидкості повітря в струмені (2018)
Дмитрів В. Т. - Вплив параметрів доїльного стакана на характеристики змикання дійкової гуми, Дмитрів І. В., Красниця Б. С. (2018)
Ткач В. В. - Теоретичні основи лічильника молока на базі проточного датчика ємнісного типу, Ткачук С. В. (2018)
Афанасьєв І. А. - Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми адаптивної доїльної апаратури на базі порційного лічильника вагового типу (2018)
Погорілий С. П. - Теоретичні дослідження процесу руху сільськогосподарського агрегату на базі МЕЗ-330 "Автотрактор" (2018)
Скрипник А. М. - Моделювання усталених і експлуатаційних режимів розподільних електричних мереж напругою 10–110 кВ, Голуб Б. Л., Кожан Д. П. (2018)
Герасимчук Ю. В. - Продуктивність стрічкового конвеєра під час переміщення насіння з використанням силової дії поля коронного розряду для його втримування на стрічці, Адаменко О. І., Сахневич В. Г. (2018)
Мироненко В. Г. - Первинний вимірювальний перетворювач вологості зерна, Тютюнник Н. В. (2018)
Каспрович І. К. - Міскантус – альтернативне джерело поновлювальної енергії (2018)
Василенко М. О. - Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2018)
Адамчук В. В. - Технічне забезпечення обробітку ґрунту в умовах глобальних змін клімату, Грицишин М. І., Насонов В. А. (2018)
Грицишин М. І. - Наукові засади формування та розвитку техніко-технологічної бази виробництва біоенергетичних культур, Перепелиця Н. М. (2018)
Кудринецький Р. Б. - Передумови застосування та стан розвитку органічного землеробства (2018)
Вожик Ю. Г. - Шляхи вирішення проблеми компенсації виносу сільськогосподарськими рослинами поживних речовин з ґрунту в органічному землеробстві (2018)
Крупич С. О. - Обґрунтування варіантів технологічних комплексів технічних засобів для збирання волоських горіхів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Pavlenko V. D. - Deterministic Identification Methods for Nonlinear Dynamical Systems based on the Volterra Model, Pavlenko S. V. (2018)
Верлань А. Ф. - Діагностування підсистем, які характеризуються властивостями незалежних спостережень та управління, Положаєнко С. А., Прокофьєва Л. Л., Шилов В. П. (2018)
Kravchenko I. A. - Cross-Platform Practices for Mobile Application Development of Automated Trade Accounting, Speranskyy V. O. (2018)
Giang L. T. - Multidimensional Laplace Approximation Via Trotter Operator, Nghiem T. H. (2018)
Blazhko O. A. - Features of Using the Canvas-Oriented Approach to Game Design, Luhova T. A. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Kungurtsev O. B. - Method of Searching Term Interpretations for Domain Dictionaries, used for Developing Software, Zinovatnaya S. L., Potochniak I. V. (2019)
Kalnauz D. V. - Productivity Estimation of Serverless Computing, Speranskyy V. A. (2019)
Glava M. G. - Information Technology for Combining the Relational Heterogeneous Databases Using an Integration Models of Different subject Domains, Malakhov E. V., Arsirii O. O., Trofymov B. F. (2019)
Gumennykova T. P. - Gamification Features of Stream-Education Components with Education Robotics, Blazhko O. A., Luhova T. A., Troianovska Yu. L., Melnyk S. P., Riashchenko O. I. (2019)
Goncharova O. E. - Paradigm of Difference: Person and Technology in the Conditions of Information Redundancy, Yezersky V. B. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Krisilov V. A. - Method Of Dynamic Formation Of Content In Conditions Of Limited Resources, Pysarenko K. A., Vu Ngoc Huy (2019)
Antoniuk V. A. - Power-Oriented Checkability And Monitoring Of The Current Consumption In Fpga Projects Of The Critical Applications, Drozd M. O., Drozd O. B. (2019)
Fomin O. A. - An Approach To The Construction Of A Nonlinear Dynamic Model Process Cutting For Diagnosis Condition Of Tools, Pavlenko V. D., Derevyanchenko O. G., Vodichev V. A., Ruban O. D. (2019)
Ruvinskaya V. M. - Models Based On Conformal Predictors For Diagnostic Systems In Medicine, Shevchuk I., Michaluk N. (2019)
Zashcholkin K. V. - Compositional Method Of Fpga Program Code Integrity Monitoring Based On The Usage Of Digital Watermarks, Drozd O. V., Ivanova O. M., Sulima J. Y. (2019)
Mazurok I. E. - Proof-Of-Greed Approach In The Nxt Consensus, Leonchyk Y. Y., Kornylova T. Y. (2019)
Мироненко В. Г. - Дослідження пристрою оперативного визначення глибини залягання ущільненого шару ґрунту, Антипчук Б. О. (2018)
Сербій В. К. - Імітаційне моделювання роботи ґрунтообробних робочих органів (2018)
Сербій Є. К. - Теоретичні дослідження нерівномірності подачі насіння щілинним висівним апаратом, Кюрчев В. М. (2018)
Павленко С. І. - Результати експериментальних досліджень універсального пристрою для подрібнення і змішування твердих органічних добрив (2018)
Бакач Н. Г. - Обоснование параметров катушечного дозирующего устройства минеральных удобрений, Клыбик В. К., Пылило И. C. (2018)
Дыба Э. В. - Определение параметров катушечного дозатора с шевронными желобками для высева минеральных удобрений, Микульский В. В. (2018)
Ратушний В. В. - Експериментальні дослідження процесу пошарової обробки насіння сільськогосподарських культур, Косовець Ю. В. (2018)
Панасюк В. І. - Вплив штучно створеного струменя стисненого повітря на рівномірність осадження краплин, засобів захисту рослин в умовах вітру, П’ятаченко В. І. (2018)
Степаненко С. П. - Основні концептуальні положення пневматичного фракціонування зернових матеріалів, Котов Б. І. (2018)
Швидя В. О. - Експериментальні дослідження режимів сушіння насіння зернових культур із високою вологістю в середовищі низького тиску, Анеляк М. М., Степаненко С. П. (2018)
Калініченко Р. А. - Математичне моделювання стаціонарних режимів установок для охолодження і нагріву дисперсних сільськогосподарських матеріалів, Котов Б. І. (2018)
Булгаков В. М. - Результати експериментальних досліджень показників роботи гичкозбиральної машини для суцільного зрізу гички, Ігнатьєв Є. І. (2018)
Рихлівський П. А. - Дослідження робочих органів для викопування глибокосидячих столових коренеплодів (2018)
Перепечаев А. Н. - Исследование влияния частоты вращения трепальных барабанов на выход короткого льноволокна, Чеботарев В. П. (2018)
Каспрович І. К. - Аналіз робочих органів машин для викопування кореневищ міскантусу із сепарацією ґрунту (2018)
Братішко В. В. - Обґрунтування параметрів автоматичної системи індивідуальної дозованої годівлі для прив’язного утримування корів, Ткач В. В., Мілько Д. О., Яцко С. А., Мельник О. В. (2018)
Афанасьєв І. А. - Алгоритм роботи адаптивної доїльної апаратури з керованим вакуумметричним тиском у молокозбірній камері колектора доїльного апарата (2018)
Піскун В. І. - Ресурсоощадне виробництво комбікормів в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2018)
Бельченко В. М. - Використання циклічності роботи насосу під час створення мікроклімату для вирощування ентомокультур, Піщанська Н. О., Подмазко О. С. (2018)
Мироненко В. Г. - Формалізація завдання зменшення непродуктивних витрат пального мобільними агрегатами, Глінчевський М. О. (2018)
Погорілий С. П. - Обґрунтування раціональної маси мобільного енергетичного засобу МЕЗ-330 "Автотрактор" (2018)
Третяк В. М. - Особливості вибору складових елементів тягово-транспортних засобів із гібридними моторно-трансмісійними установками (2018)
Третяк В. М. - Еквівалентна схема для математичного моделювання коливань начіпних систем тракторів у транспортному положенні, Чабан В. В. (2018)
Василенко М. О. - Обґрунтування способів та матеріалів для кріплення змінних зносостійких елементів до поверхонь ґрунтообробних робочих органів для підвищення їхньої довговічності, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2018)
Адамчук В. В. - Техніко-технологічне забезпечення як основний фактор сталого розвитку агропромислового виробництва, Грицишин М. І., Перепелиця Н. М. (2018)
Дуганець В. І. - Результати статистичного імітаційного моделювання та визначення впливу часу початку технологічних процесів збирання цукрових буряків на своєчасність їх виконання, Пукас В. Л., Луб П. М., Днесь В. І. (2018)
Днесь В. І. - Передумови моделювання виникнення предметно-агрометеорологічних подій в технологічних процесах вирощування зернових культур, Скібчик В. І., Кудринецький Р. Б., Сіваковська О. М. (2018)
Ворошнов С. М. - Сучасний технічний стан каналів Інгулецької зрошувальної системи та нові конструкції облицювань із використанням геосинтетичних матеріалів, Шевчук Я. В., Юзюк О. Ю. (2018)
Валерію Васильовичу Адамчуку – 65 років! (2018)
Михайлу Івановичу Грицишину – 80 років! (2018)
Миколі Кіндратовичу Ліннику – 80 років! (2018)
Агафонова Г. С. - Місце та роль інституту традиційного лідерства в політичній системі Південно–Африканської Республіки, Бєлєнко І. В. (2019)
Балута Т. П. - Інформатизація як фактор конструювання сучасного українського суспільства (2019)
Бугар А. А. - Роль інноваційного потенціалу країни у формуванні її міжнародного іміджу та інвестиційної привабливості (2019)
Будко М. В. - Англійський євроскептицизм. Його витоки та особливості (2019)
Бунь В. В. - Формування електоральних преференцій виборців в Україні: вплив інституційного дизайну та ефектів виборчих систем (2019)
Васильчук Є. О. - Правий радикалізм як суспільно–політичне явище в Україні (2019)
Войтенко Ю. М. - Особливості євроатлантичного курсу України (2014–2018 рр.) (2019)
Горбань Т. Ю. - Візантійське мистецтво і влада в науковій творчості А. Грабаря, Кругляков В. Є. (2019)
Зазуляк З. М. - Проблема "Північ–Південь" як основа доктриналізму в державах Північної та Південної Америки, Соколовський О. Б. (2019)
Клюй А. І. - Ідеї В. Липинського у контексті дискурсу про релігійний чинник у суспільно–політичних процесах (2019)
Ключкович А. Ю. - Перехід до демократії і національно–політична трансформація в Словаччині (2019)
Кореньков О. - Ідеологічні витоки та еволюція стратегії джихадистських організацій (2019)
Костенко А. М. - Діалогові механізми взаємодії органів влади та громадянського суспільства в контексті євроінтеграції (2019)
Логовський І. М. - Необхідність реформування сучасного адміністративно–територіального устрою України та впровадження двопалатного парламенту (2019)
Лукашенко А. І. - Ментальні структури агресора в інформаційній війні на прикладі Російської Федерації: погляд із минулого в сучасність, виклики західному суспільству (2019)
Малик І. Р. - "Домашній" фронт інформаційної війни: актуалізація діяльності в інформаційному полі власної країни (2019)
Матчук Я. Ю. - Функціональні характеристики цифрової дипломатії Республіки Польща (2019)
Мельник В. М. - Орієнтальний вимір політичної антропології: дефініція, термінологія, головні політологічні школи (2019)
Мудрик Ю. С. - Подолання цифрової нерівності як етап побудови інформаційного суспільства (2019)
Orujova Tarlan Ahmed - The essence and the causes of formation of Islamophobia (2019)
Панкулич Л. А. - Європейський вибір України як важливий засіб та орієнтир внутрішньої трансформації суспільства (2019)
Потерейко О. О. - Апарат управління як ознака держави в процесі віртуалізації (2019)
Розік М. В. - Теоретичні підходи до аналізу електоральної поведінки (2019)
Сащук Г. М. - Характерні ознаки культури інформаційного суспільства (2019)
Сащук З. В. - Ментальні основи феномену ентнополітичної толерантності українського народу (2019)
Хилько М. І. - Сепаратизм: походження, сутність, різновиди (2019)
Chekalyuk V. V. - Erst wagen, dann wagen: вesonderheiten der inlandischen IR–Praktik unter Einbeziehung der Medien (2019)
Шляхтун П. П. - Люстрація по–українськи в контексті європейського досвіду, Малкіна Г. М. (2019)
Шуліка А. А. - Форми взаємодії прекаризованих політичних груп та профспілок (2019)
Щедрова Г. П. - Вітчизняна практика використання онлайн–технологій в електоральному процесі (2019)
Щолокова Г. В. - Електоральна поведінка як форма політичної участі (2019)
Білоусова О. С. - Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки (2017)
Кузьмін О. Є. - Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах, Гончар М. Ф. (2017)
Матросова Л. М. - Наповнення місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи в Україні, Ушакова М. О. (2017)
Огризко В. В. - Санація як спосіб відновлення діяльності організації, Сейсебаєва Н. Г. (2017)
Парубець О. М. - Перспективи розвитку сфери послуг України в умовах європейської інтеграції (2017)
Решетняк О. Ю. - Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств, Сейсебаєва Н. Г. (2017)
Рудь О. В. - Краудфандинг: сутність, види та перспективи його використання в Україні, Снитюк О. І., Бережна Л. В. (2017)
Скубіліна А. В. - Структурні компоненти людського капіталу (2017)
Ткаченко С. А. - Підходи до визначення критеріїв оцінки економічної ефективності підсистеми інтегрованої економічної діагностики у системах стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об’єднань країни (2017)
Захожай В. Б. - A technical approach to assessment of the level of information support for an industrial enterprise costs management, Черняєва О. О. (2017)
Беспала О. А. - Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві, Яценко М. С., Ференець Я. В. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Податки та їх вплив на господарську діяльність авіаційного підприємства, Жам О. Ю., Лункіна І. Ю. (2017)
Між Україною та США 15 червня у Вашингтоні підписано меморандум про співпрацю (2017)
Мед: перспективи експорту до ЄС (2017)
Верховна Рада розглядає законопроект № 6232 про внесення змін до процесуальних кодексів (2017)
НАБУ інформує про розслідування за фактом замаху на розтрату державних коштів, виділених Україні на підставі Кіотського протоколу (2017)
НАБУ: триває судовий розгляд справи проти Романа Насірова (2017)
Як отримати з бюджету часткову компенсацію витрат на придбання сільськогосподарської техніки? (2017)
Левченко Ю. І. - Мовна культура як складова особистості сучасного керівника закладу освіти (2019)
Лук'янчук Г. Я. - Управлінська культура керівника закладу освіти в адаптивних умовах як вагомий чинник розвитку цивілізованого суспільства (2019)
Мелех В. Ю. - Фізичне виховання студентів педагогічного коледжу, Грабовський В. В., Лєвков В. В., Гаврилюк А. П. (2019)
Мочкін С. А. - Підготовка вчителя до виховання учнів на національних цінностях: теоретичні аспекти (2019)
Нечипорук О. В. - Особливості уроків фізичного виховання та формування здорового способу життя в навчальних закладах країн Західної Європи (2019)
Поліщук Н. А. - Підвищення компетентності педагогічних працівників з питань упровадження здоров’язбережувальних технологій (2019)
Цьось А. В. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій у закладах початкової освіти, Дубогай О. Д. (2019)
Луцюк А. М. - Уявне інтерв’ю з Василем Сухомлинським про Нову українську школу (2019)
Гаврилюк Л. І. - Інформаційна культура – важлива вимога для становлення сучасного вчителя (2019)
Романюк С. В. - Інклюзивна освіта у закладі загальної середньої освіти, Коць В. В. (2019)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2019)
Занюк О. М. - Правила вживання апострофа. Тренувальні вправи (2019)
Гапонюк С. М. - Українські народні думи. "Маруся Богуславка" (2019)
Добровольська В. О. - Інтегрований урок літературного читання та образотворчого мистецтва (2019)
Вавриш В. Т. - Домедична допомога в умовах бойових дій (2019)
Тихун О. А. - Les loisirs. Dis-moi ce que tu aimes... (Дозвілля. Скажи мені, що тобі до вподоби) (2019)
Багно О. М. - Кров (2019)
Магдисюк Л. С. - Мої рідні. Моя родина (2019)
Кропивник О. В. - Поняття про оздоровчі системи та їх складові (2019)
Кузьменко О. - Фольклорний концепт "молитва” в усній народній творчості про велику війну: український досвід (2015)
Пиж’янова Н. - Діяльність Порфирія Демуцького в Києві у 1917 — 1927 роках (2015)
Голик Р. - Між розвагою, наукою та ідеологією: мандрівництво й історичне краєзнавство в радянській та пострадянській Галичині (2015)
Глушко М. - "Етнографічна” тематика українських мовознавців на шпальтах збірника "Діалектологічні студії” (2015)
Дяків В. - Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) (2015)
Кирчів Р. - Фольклорист Іван Бірецький. До 200-ліття від дня народження (2015)
Кирчів Р. - Системне осмислення цілості Франкового фольклористичного доробку (2015)
Никорак О. - Її життєве кредо (2015)
Виноградська Г. - У творчій співпраці (2015)
Сапеляк О. - "Якби ти знав, як много важить слово…” (2015)
Годованська О. - 200-літній ювілей отця Боско (2015)
Пастух Н. - Маркери пограничної специфіки фольклору: тематичні пріоритети усної словесності українців Півночі Молдови (2015)
Харчишин О. - З історії дослідження фольклору українців Молдови (1870 — 1930-ті рр.) (2015)
Мовна У. - Амбівалентність постаті українського пасічника: між божественним та "нечистим” (2015)
Пуківський Ю. - "Роди, Боже, на всякого долю": весняні аграрні звичаї та обряди українців історико-етнографічної Волині (2015)
Біляковський П. - Народні уявлення про вплив метеорологічних явищ на родинне та громадське життя (за польовими матеріалами з Українських Карпат) (2015)
Коцан В. - Традиційне весільне вбрання Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (2015)
Нємєц В. - Структурні елементи дівич-вечора у традиційному весіллі Волині та Полісся (друга пол. ХІХ — пер. пол. ХХ ст.) (2015)
Радович Р. - Еволюція поліського вікна (2015)
Щербань А. - Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ  — першої третини ХХ століття, Щербань О. (2015)
Гощіцька Т. - Монастир в урочищі "Колодка” в Карпатах (2015)
Серебрякова О. - Обрядова символіка та функції купальських вінків на Черкащині: мантично-магічний аспект (2015)
Войтович Н. - Етюди з народної демонології: "безпірні” ("нечисті") покійники (на польових матеріалах з Бойківщини) (2015)
Кривенко А. - Образ відьми у купальських повір’ях волинян (2015)
Пошивайло М. - Гончар і упир в українських биличках (2015)
Луньо Є. - Кобзар версус диктатор: постать і мотиви Тараса Шевченка у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова (2015)
Мартинова А. - Віктор Святішін — "співець" Виборзькoї землі (1877 — 1942) (2015)
Бабій С. - Архітектурний комплекс Міжнародних східних торгів у Львові: історія, проблеми збереження (2015)
Павлюк С. - Українські науковці хорватською мовою, Пащенко Є. (2015)
Тарангул Д. О. - Методологічні підходи щодо формування податкової політики в Україні (2017)
Ткаченко С. А. - Пошук критерію оцінки економічної ефективності підсистеми інтегрованої економічної діагностики функціонально розвинутих систем стратегічного управління діяльністю підприємств і об’єднань на базі багатоцільового теоретико-методологічного аспекту (2017)
Янковська В. А. - Організація внутрішнього аудиту в банках (2017)
Захарченко В. І. - Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства, Пірієв В. А. (2017)
Селіванова Н. М. - Облік єдиного соціального внеску на загальнодержавне страхування у країнах світу, Янковська О. А. (2017)
Панченко М. О. - Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України, Ілінчук М. В. (2017)
Лайс Л. - Предпринимательский университет как новая форма образовательного учреждения (2017)
Гнидюк І. В. - Ocoбливocтi фoрмування cучаcнoї бюджетнoї пoлiтики в Українi, Діхтяренко М. О. (2017)
Гільорме Т. В. - Облікове-аналітичне забезпечення електронної форми торгівлі суб’єктів господарювання в Україні, Доценко Н. І. (2017)
Богма О. С. - Класифікація видів бюджетної безпеки країни (2017)
Головня О. М. - Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки (2017)
Шевченко І. Ю. - Посадова інструкція як основа формування навчальних планів підготовки фахівців економічних спеціальностей для підприємств автомобільного транспорту (2017)
Головач В. В. - Роль аудиту в детінізації економіки (2017)
Бутинець Т. А. - Тіньова економіка і бухгалтерський облік (2017)
Як безробітному отримати допомогу у державній службі зайнятості? (2017)
Як безвізовий режим із ЄС вплине на життя пересічного українця? (2017)
Цивільний позов у кримінальному процесі: наскільки це ефективно? Переваги і недоліки (2017)
Роз’яснення щодо заборони діяльності російських сайтів на території України (2017)
Пенсійна реформа очима громадян: "за" і "проти" (2017)
Нез’явлення Віктора Януковича на слухання у справі про державну зраду (2017)
Якість продуктів харчування і юридична відповідальність (2017)
Погожих М. І. - Дослідження реологічних характеристик напівфабрикату для смузі під час низькотемпературного зберігання, Малафаєв М. Т., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. (2018)
Божко Н. В. - Розробка рецептури варених ковбас із м’ясом водоплавної птиці та малоцінної ставкової риби, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Коник М. В. (2018)
Пасічний В. М. - Розробка технологій білково-жирових емульсій для кулінарних напівфабрикатів, Гередчук А. М., Олійник Н. В., Положишникова О. І. (2018)
Головко М. П. - Медико-біологічні дослідження напівфабрикату варено-замороженого з молюска прісноводного, Головко Т. М., Геліх А. О. (2018)
Цихановська І. В. - Удосконалення технології біфштекса з яловичини з використанням харчової добавки "Магнетофуд", Скуріхіна Л. А., Євлаш В. В., Павлоцька Л. Ф. (2018)
Хомич Г. П. - Використання продуктів переробки рослинної сировини в технології печива, Горобець О. М., Ткач Н. І., Левченко Ю. В. (2018)
Суткович Т. Ю. - Інноваційні підходи в технології приготування страв із дичини, Положишникова Л .О. (2018)
Тюрікова І. С. - Розроблення харчових раціонів резистентної дії, Наконечна Ю. Г. (2018)
Манжос О. Ф. - Оцінка технологічних властивостей різних видів борошна в м’ясних системах, Олійник Л. Б. (2018)
Хомич Г. П. - Комплексна оцінка якості соусів на фруктово-овочевій основі, Левченко Ю. В., Горобець О. М., Крусір Г. В. (2018)
Головко М. П. - Аналіз технологічного процесу одержання добавок дієтичних селен-білкових, Головко Т. М., Применко В. Г. (2018)
Капліна Т. В. - Зміни жирової складової кексів із використанням нетрадиційної рослинної сировини під час їх зберігання, Столярчук В. М., Дудник С. О. (2018)
Назаренко В. О. - Сенсорна характеристика цільнозернових та овочевих макаронних виробів, Горячова О. О., Офіленко Н. О., Котова З. Я. (2018)
Бірта Г. О. - Показники якості м’яса свиней різних генотипів, Бургу Ю. Г., Флока Л. В. (2018)
Хмельницька Є. В. - Обґрунтування оптимального виду упаковки редису методом багатокритеріальної оптимізації (2018)
Семенов А. О. - Прогнозування корисного строку служби ультрафіолетових ламп у фотобіологічних і фотохімічних процесах, Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Бірта Г. О. (2018)
Ткаченко А. С. - Вивчення споживних властивостей кексів, розроблених на основі органічної сировини (2018)
Чебан А. С. - Формування рекламної стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок, Аверіхіна Т. В. (2017)
Ткаченко С. А. - Виділення у числі функціональних підсистем функціонально розвинутих систем стратегічного управління діяльністю підприємств самостійної функції планомірної (єдиної) економічної діагностики (2017)
Корнілова О. В. - Управління ризиками організаційної структури підприємства (2017)
Романенко О. О. - Модель оцінювання ефективності маркетингової комунікаційної стратегії підприємства в інформаційному суспільстві (2017)
Шаповалова І. В. - Розв’язання спорів проти України в Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (МЦВІС) (2017)
Соколовська З. М. - Розвиток галузі будівництва як індикатор економічного розвитку України, Комліченко Д. С. (2017)
Захарченко В. І. - Методи та принципи у плануванні ресурсного забезпечення виробничого підприємства, Дараков О. А. (2017)
Башинська І. О. - Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту, Філіппов В. Ю. (2017)
Як безробітному отримати допомогу у державній службі зайнятості? (2017)
Як безвізовий режим із ЄС вплине на життя пересічного українця? (2017)
Роз’яснення щодо заборони діяльності російських сайтів на території України (2017)
Пенсійна реформа очима громадян: "за" і "проти" (2017)
Нез’явлення Віктора Януковича на слухання у справі про державну зраду (2017)
Якість продуктів харчування і юридична відповідальність (2017)
Бугаєнко Т. - Сучасний стан формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики, Лянной М. (2019)
Гаврілова Л. - Використання засобів мобільного навчання у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів, Ябуров М. (2019)
Голота Н. - Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти, Карнаухова А. (2019)
Городнича Л. - Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу, Ольховик М. (2019)
Горопаха Н. - Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх дефектологів-логопедів (2019)
Колесник Л. - Тенденції використання масових відкритих онлайн курсів у підготовці фахівця з початкової освіти (2019)
Пріма Д. - Сутність і особливості формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Стеченко Т. - Міжкультурна свідомість як результат формування полікультурної мовної особистості майбутніх учителів іноземних мов, Ушакова Л. (2019)
Харченко С. - Проблеми збереження і зміцнення здоров’я студентів аграрного профілю під час навчання у ЗВО (2019)
Шадюк О. - Аксіологічні особливості підготовки майбутнього педагога до інклюзивної освіти (2019)
Шовковий В. - Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні, Шовкова Т. (2019)
Щербак І. - Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2019)
Горпініч Т. - Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США (2019)
Леврінц М. - Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США (2019)
Білик В. - Організаційно-педагогічні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки (2019)
Bondarenko K. - Programming of the training process in handball on the basis of the functional condition of different systems of the organism, Madzharov A. (2019)
Ворочай Т. - Взаємозв’язок рухової активності фізичного стану школярів 13–14 років, Бондаренко А., Мочалова К. (2019)
Vrublevskiy E. - Restructuring of special preparedness of sprinters with increasing of spostsmanship, Albarkaayi D., Khorshed A. H. (2019)
Дегтяренко Т. - Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень, Яготін Р., Долгієр Є. (2019)
Жамардій В. - Динаміка фізичного розвитку студентів після впровадження методичної системи фітнес-технологій (2019)
Жара Г. - Динаміка показників індивідуального здоров’я вчителів в умовах педагогічного експерименту (2019)
Осипенко Е. - Анализ деятельности учреждений дополнительного образования и физкультурно-спортивных центров Республики Беларусь (2019)
Поліщук Л. - Державна політика у формуванні здорового способу життя з урахуванням міжнародного досвіду (2019)
Skidan A. - Individualization and differentiation in the process of physical and health-improving shaping activities with women of mature age, Vrublevski E., Sevdaleva K. (2019)
Станкевич Т. - Зв’язок рухової активності підлітків з індексом нездоров’я, Гозак С., Єлізарова О., Парац А. (2019)
Білецький А. А. - Вектори реформування бюджетної системи України (2017)
Чистяк Н. І. - Вплив фактору сезонності на діяльність підприємств оптової торгівлі, Ковтуненко К. В. (2017)
Тазітдінова В. А. - Механізми регулювання і контролю імпортної діяльності (2017)
Ткаченко С. А. - Генеральні якості сукупності інформаційних даних підсистеми інтегрованої економічної діагностики у функціонально розвинутих системах стратегічного управління діяльністю підприємств (об’єднань) країни (2017)
Гайдаржийська О. М. - Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні, Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. (2017)
Красняк О. П. - Оптимізація економічних відносин інтегрованих формувань у бурякоцукровому підкомплексі (2017)
Коваль С. Л. - Особливості фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств (2017)
Гарбар Ж. В. - Податкові надходження у системі формування доходів бюджету, Собчук С. І. (2017)
Як безробітному отримати допомогу у державній службі зайнятості? (2017)
Як безвізовий режим із ЄС вплине на життя пересічного українця? (2017)
Роз’яснення щодо заборони діяльності російських сайтів на території України (2017)
Пенсійна реформа очима громадян: "за" і "проти" (2017)
Нез’явлення Віктора Януковича на слухання у справі про державну зраду (2017)
Якість продуктів харчування і юридична відповідальність (2017)
Alnaimat M. A. - Accounting and analytical aspects of income estimation in the corporate reporting system of enterprises of Ukraine and Jordan: comparative analysis (2017)
Гасій О. В. - Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект (2017)
Августова О. О. - Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці торговельних підприємств, Закревська О. Ю. (2017)
Бех К. А. - Індикатори глокальних вимірів маркетингового середовища діяльності ТНК (2017)
Бондар В. П. - Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти та успішна практика оцінки (2017)
Комліченко О. О. - Оцінка рівня сформованості інтелектуального капіталу підприємства, Ротань Н. В. (2017)
Потишняк О. М. - Відносно використання кількісних елементів методу дослідження процесів формування характеристик якості у системах управління рівнем якості продукції (2017)
Ткаченко С. А. - Кодування показників підсистеми інтегрованої економічної діагностики функціонально розвинутої системи стратегічного управління діяльністю промислового підприємства, виробничого об’єднання (2017)
Яременко В. Г. - Розвиток кредитних механізмів формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні, Гарькавенко К. В. (2017)
Єрмак С. О. - Дослідження економічного змісту поняття "інновація" (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Mamilov S. O. - Arterial Blood Oxygen Saturation and Its Dynamics Due to the Environmental Electromagnetic Conditions, Gorgo Yu. P., Yesman S. S., Vácziová M., Prigancová A., Pet'ko B. (2019)
Pokynbroda T. Ya. - Isolation of Surfactants Synthesized by the Pseudomonas Bacteria and Study of Their Properties, Каrpenko І. V., Midyana H. H., Каrpenko О. Ya. (2019)
Корецька Н. І. - Біологічні властивості поверхнево-активних метаболітів Rhodococcus erythropolis Au-1 та їх перспективи для рослинництва, Карпенко О. В., Баранов В. І., Лубенець В. І., Ногіна Т. М. (2019)
Сидякіна Я. В. - Простат-специфічний антиген: біохімічні, молекулярно-біологічні й аналітичні аспекти, Сівакова А. А., Комар А. Г., Галкін О. Ю. (2019)
Голуб Н. Б. - Математичне моделювання процесу одержання біогазу з післяспиртової барди на першій стадії, Потапова М. В., Карпенко Ю. В. (2019)
Тістечок С. І. - Біосинтетичний потеціал актиноміцетів ризосфери Helianthemum stevenii Rupr. Ex Juz. & Pozd., Мицик Ю. Я., Федоренко В. О., Громико О. М. (2019)
Marynchenko L. V. - Prospects of Using Biological Test-Systems for Evaluation of Effects of Electromagnetic Fields, Nizhelska O. I., Shirinyan A. S., Makara V. A. (2019)
Балабанова Л. М. - Моделі формування здорового способу життя: психологічний аналіз у контексті цінностей і норм, Перелигіна Л. А., Балабанова К. В. (2018)
Богучарова О. І. - Психологія втрати, віктимність та чинник вуличної злочинності (2018)
Виноградов О. Г. - Академічна успішність як критерій і предиктор (2018)
Demchenko Ya. A. - Identity issues of combatants with PTSD symptoms: diagnostics and psychological correction (2018)
Журавльова Л. П. - Особливості ціннісносмислової сфери осіб, які належать до неформальніх субкультур, Мужанова Н. В. (2018)
Коваленко А. Б. - Особливості соціалізації жінок з високим рівнем сором`язливості, Грищук Е. Ю., Рогаль Н. І. (2018)
Kurapov A. O. - Personality`s psychological profile as a determinant of acculituration strategy choice (2018)
Лантух І. В. - Дослідження когнітивного компонента у структурі особистості підприємців з різним рівнем надійності (2018)
Місячна Н. М. - Програма соціально-психологічної підтримки безробітних громадан (2018)
Синельников Р. Ю. - Психологічні умови активізації ресурсів формування громадянської ідентичності (2018)
Cоснюк О. П. - Психосемантичний аналіз особливостей уявлень молоді про інноваційні бренди (2018)
Чуйко О. В. - Роль локус-контролю у стресостійкості майбутніх інспекторів патрульної поліції України, Козицька І. В. (2018)
Манжура О. В. - Актуальні виклики інвестиційної діяльності в контексті формування інвестиційної стратегії України (2017)
Ткаченко С. А. - Обмеження, які встановлюють реальну область застосування діагностики у об’єднанні (підприємстві) (2017)
Тардаскіна Т. М. - Визначення конкурентних переваг операторів мобільного зв’язку України, Мікаєлян М. А., Семенченко О. Є. (2017)
Потишняк О. М. - Метод планування рівня якості й параметрів продукції (2017)
Мазоха Д. П. - Програмно-апаратні рішення для інтегрованих інформаційних web-систем електронної торгівлі (2017)
Кремень В. М. - Особливості вимірювання системного ризику фінансового сектору України, Ковтун С. В., Оголь Д. О. (2017)
Гільорме Т. В. - Проблеми формування корпоративної звітності зі сталого розвитку підприємств телекомунікаційної галузі, Сімон Г. С. (2017)
Демченко П. С. - Інформаційно-електронна безпека виборчого процесу: українські реалії та зарубіжний досвід (на прикладі останніх президентських виборів у США 2016 р. та Франції 2017 р.) (2017)
Дудченко Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2017)
Бойко А. О. - Оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів України як підсистеми національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, Гапонова О. О. (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Єрмоленко А. - Публічна філософія: освітні та соціальні можливості, Пролеєв С., Балінченко С., Барановська О., Бартусяк П., Селезньова Є., Завгородній Ю., Зборовська К., Івшина Л., Комаров О. (2019)
Ясна І. - Перший Всеукраїнський конкурс філософських старт­апів (2019)
Кобець Р. - Про Гайдеґерове поняття онтології (2019)
Панафідіна О. - Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності (2019)
Култаєва М. - Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша (2019)
Клемперер В. - Мова Третього Райху. Нотатки філолога (переклад з нім. М. Култаєвої) (2019)
Sepetyi D. - Forty years after: reconsidering the problem of Descartes’s Natural Institution theory vs the Coextension theory (2019)
Буцикін Є. - Про англомовну психоаналітичну термінологію, Кебуладзе В., Кочерга О., Менжулін В. (2019)
Пам’яті Петра Йолона (1933–2019) (2019)
Пам’яті Володимира Купліна (1948–2019) (2019)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2018 року (2019)
Подзігун С. М. - Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства (2017)
Намонюк В. Є. - Аналіз динаміки концентрації банківської системи України (2017)
Рейкін В. С. - Спрощена система оподаткування як компроміс детінізації економіки (2017)
Копчикова І. В. - Інформаційне забезпечення контролю товарних втрат торговельних мереж (2017)
Ткаченко С. А. - Залежність ефективності виконуваної у об'єднаннях, підприємствах інтегрованої економічної діагностики від якості (атрибуту) початкових інформаційних даних (2017)
Кондратюк О. І. - Інноваційна складова у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Зубко Т. Л. (2017)
Заславська О. І. - Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Єрмоленко А. - Насильство як явище сучасного світу: соціальний та культурно-історичний виміри, Білий О., В’євйорка М., Пролеєв С., Омельянчик В., Хосрохавар Ф., Бистрицький Є., Йосипенко С. (2019)
Панафідіна О. - Класична філософія під ціннісно-історичним кутом зору (2019)
Бартусяк П. - Концептна дисипація "творчої еволюції", або Від "рушійної сили вогню" Саді Карно до "певного пориву" Анрі Берґсона (2019)
Чайка Т. - Побачення з Петром Йолоном (2019)
Кебуладзе В. - Understanding Барклі, Гусєв В., Панич О., Циба В. (2019)
Загурська М. - Зимова філософська школа в Одесі, Козакова О., Козаков М. (2019)
Култаєва М. - Дидактичний потенціал популярної філософії (2019)
Переможці Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської (2019)
Оголошення конкурсу на здобуття Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської (2019)
Бредюк В. І. - Статистичний аналіз та прогнозування зайнятості населення в Рівненській області, Джоші О. І. (2018)
Гарнага О. В. - Особливості системи внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Заячківська О. В. - Роль фінансової стійкості підприємства в умовах фінансово-економічної кризи, Яскал Я. А. (2018)
Зубілевич С. Я. - Розкриття інформації про виплати працівникам органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації державних фінансів, Підгрушний В. А. (2018)
Gołofit J. - Etyka w rachunkowości (2018)
Конарівська О. Б. - Характеристика механізму державного управління туристичною галуззю, Кушнір Н. Б., Яковишина М. С. (2018)
Кондрацька Н. М. - Державний борг України: структура, динаміка та напрями його мінімізації, Дзюба В. І. (2018)
Котик О. В. - Сутність, особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Бояр О. Л. (2018)
Криворучко О. П. - Розвиток дорожньої галузі України через реалізацію інвестиційно-інфраструктурних проектів (2018)
Кушнір Н. Б. - Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва, Кондратюк О. І., Джаман М. О. (2018)
Кушнір Н. Б. - Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України, Коротун С. І., Коротун О. П. (2018)
Кроль В. В. - Концептуальні засади аналізу соціального капіталу (2018)
Ляхович О. О. - Аналіз джерел формування доходів бюджету та напрямів їх використання (на прикладі Володимирецького району Рівненської області), Гребень Н. П. (2018)
Ляхович О. О. - Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Шпак К. В. (2018)
Мних О. Б. - Світовий і вітчизняний досвід вирішення логістичних проблем у контексті сталого розвитку, Сапотніцька Н. Я. (2018)
Нікитенко Д. В. - Еволюція поняття інвестиції як об’єкта інвестиційної безпеки держави (2018)
Оплачко І. О. - Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств з урахуванням рефлексивних впливів (2018)
Петрук В. А. - Формування стратегії бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва, Петрук І. Р. (2018)
Савіна Н. Б. - Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні, Срібна Є. В. (2018)
Попко О. В. - Маркетингове дослідження експорту молока та молочної продукції вітчизняними операторами ринку (2018)
Савіна Н. Б. - Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери, Яворська М. К. (2018)
Сазонець І. Л. - Постіндустріальний перехід та еволюція корпоративного високотехнологічного підприємництва, Саленко А. С. (2018)
Валюх А. М. - Функціонування національних державних, неурядових та громадських організацій, що формують стратегію збереження природних ресурсів України й енергоефективності, Зайцев Д. Б., Якимчук О. Ф. (2018)
Шило Ж. С. - Проблеми розвитку кредитного ринку в умовах децентралізації в Україні (2018)
Юрчик Г. М. - Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні, Давидчук Б. Б. (2018)
Якимчук А. Ю. - Діагностика національних економічних показників України в умовах кліматичних змін (2018)
П’ятка Н. С. - Концептуальні засади та зміст поняття "інвестиції" (2018)
Клімова А. В. - Правове забезпечення ліцензійної діяльності закладів вищої освіти України (2018)
Міщук Г. Ю. - Можливості оцінки ефективності регіонального брендингу, Демчук А. В. (2018)
Рейнська В. Б. - Адаптація світового досвіду податкового регулювання інвестиційних процесів до умов України (2018)
Міщук Г. Ю. - Гендерна нерівність у використанні трудового потенціалу: оцінка масштабів та наслідків, Косік М. В. (2018)
Сиротинська А. П. - Особливості застосування аналітичного інструментарію облікової інформаційної системи для прийняття управлінських рішень, Міклуха О. Л. (2018)
Федорук М. І. - Багатокритеріальна оцінка ефективності інвестування в енергозбереження методом аналізу ієрархій (2018)
Мельникович М. П. - Індикатори оцінювання соціо-екологоекономічного розвитку Карпатського регіону (2018)
Міщук Г. Ю. - Кіберзлочинність як наслідок розвитку ІТринку: оцінка викликів для фінансовоекономічної безпеки, Комар С. О. (2018)
Хомюк Н. Л. - Трансформаційні процеси у структурі зерновиробництва в Україні (2018)
Іванченко А. М. - Ризики фінансування на етапі реалізації об’єктів нерухомості (2018)
Ковальчук С. В. - Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств, Дибчук Л. В. (2018)
Ковшун Н. Е. - Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві (2018)
Атаманюк З. М. - Цілісність особистості через призму соціальної філософії (2019)
Афанасьєва Л. - Сенс щастя в сучасних контекстах індивідуального і суспільного буття, Олексенко Р. (2019)
Бехбудов Сабир Эльмурад оглу - Особенности развития национальной просветительской идеи в Азербайджане (2019)
Бондарчук–Чугiна І. Ю. - Національна програма розвитку "культурного туризму" України ХХI ст.: аксіологічний аспект, Орлова О. В. (2019)
Гарбар Г. А. - Лібералізація та демократизація сучасного міжнародного туризму в Україні (2019)
Гафарова Халима - О типах научной рациональности (2019)
Гоцалюк А. А. - Естетична виразність української графіки у національних мистецьких практиках ХХ століття (2019)
Грех В. І. - Фактори формування драматичного таланту митрополита Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Zieba W. - Substancjalne vs procesualne podejscie do badania filozofii i aktow filozofowania, Cheiz A. (2019)
Жигилевич О. Ю. - Перспективи розвитку економіки майбутнього та формування цілей бізнес–освіти (філософське осмислення) (2019)
Зубов В. А. - Проблема человека в работе Августина Блаженного "О Граде Божьем" (2019)
Калач Д. М. - Екуменізм як богословська основа сучасного міжконфесійного діалогу (2019)
Кислий А. О. - Економіка у контексті сучасної християнської соціальної думки (2019)
Коваль А. Я. - Основні теорії значення та їх критика з позицій постмодерністської філософії (2019)
Коннова Н. О. - Суспільні та особистісні цінності в контексті філософського дискурсу (2019)
Коробко М. І. - Провокації в мистецтві: сучасний український контекст (2019)
Кудин А. В. - Смысл траура, его виды и длительность в культуре славянских народов (2019)
Максюта М. Є. - Свобода, повсякдення і мужність самоздійснення особистості: до історико–філософського синтезу (2019)
Мартинов Р. С. - Від дискурсу мультикультуралізму до дискурсу постмультикультуралізму: соціально–філософський аналіз, Білоус М. А. (2019)
Масюк О. П. - Стратегії сподівання: боротьба, розвиток та існування (2019)
Мельничук В. В. - Релігійна складова національної ідентичності українців (2019)
Мєрєнков Г. А. - Синергія церкви й світу в пізньому протестантизмі: сучасний український контекст (2019)
Несправа М. В. - Християнський фактор у складуванні європейської ідентичності (2019)
Петрушкевич М. С. - Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації (2019)
Прокопович Л. В. - "Театр" наукових містифікацій: соціально–філософська рефлексія (2019)
Рожанська Н. В. - Міжконфесійна толерантність міського населення Причорноморського регіону України (2019)
Рожко В. А. - Прикладне значення та актуальність філософії щастя в творах Г. Сковороди (2019)
Русул О. В. - Міжетнічна комунікація в умовах культурної глобалізації: міжнародний аспект (2019)
Сало Г. В. - Антропологічний чинник мислителів української діаспори в релігієзнавстві: етноекзистенційний вимір укорінення сутності людини (2019)
Сінельнікова М. В. - Категоричний імператив І. Канта та "золоте правило" моралі (2019)
Сіра О. В. - Коеволюційні маркери способу взаємодії природи і суспільства у концепції сталого розвитку (2019)
Соколова О. М. - Світоглядово–філософські засади соціальної творчості (2019)
Стрижачук Ф. В. - Унікальність Трійці в міжрелігійному просторі (2019)
Тамим Ахмед - Основы веры (Иман) как критерий верификации переводов текста Корана (на примере перевода М. Якубовича) (2019)
Тесленко Т. В. - Гендер и роль женщин в раннем христианстве (2019)
Тімченко О. П. - Онтологічно–логічні аспекти неоплатонізму та його вплив на українську філософію, Сислюк Я. Г., Пігош М. А. (2019)
Tkachenko K. V. - Specific features of communication within virtual communities (2019)
Фульмес В. С. - Митрополит Західноєвропейський і Паризький Анатолій (Дублянський) про розбудову й інституціоналізацію Української Церкви (2019)
Царенок А. В. - Зовнішність людини як предмет естетики аскетизму (2019)
Цибулько О. С. - Цінності освітньої парадигми Джона Дьюї (2019)
Шкіль С. О. - Українська церква у візантійській культурній парадигмі: наукове осмислення Івана Огієнка (2019)
Кулиева Севиндж Ниман кызы - Менталитет и национальный характер в развитии азербайджанского общества (2019)
Басуєва А. О. - Адміністративні та соціальні аспекти політики президента Обами (2019)
Бебик В. М. - Аналіз іміджу кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Хілларі Клінтон під час виборчої кампанії 2016 року, Покровська К. І. (2019)
Васильчук Є. О. - Теоретичні аспекти дослідження феномена правого радикалізму (2019)
Войтенко Ю. М. - Україна у розрізі міжнародних індексів (2014–2018 рр.) (2019)
Garayeva Z. R. - Why American presidential system is success full? (2019)
Горбачов А. В. - Проблема взаємодії політичних інститутів та бізнесу в Україні (2019)
Dalzar Nashwan Salem - Migranci bliskowschodni w krajach Unii Europejskiej. Perspektywy, zagrozenie i szanse integracji (2019)
Кравченко В. Ю. - Специфічні риси політичного насилля проти цивільних громадян (2019)
Малявін Є. В. - Лоббізм у політичній системі суспільства: плюси та мінуси (2019)
Мельник В. М. - Окцидентальний підхід та дослідницька сфера політичної антропології (2019)
Мордовець М. В. - Досвід розбудови держави загального добробуту: проблеми та перспективи (2019)
Нащочин О. M. - "Східне партнерство" або інтеграція без членства (2019)
Орлова В. О. - Передумови політичних конфліктів: спроба порівняльного аналізу провідних методологічних підходів на основі синергетичної методології (2019)
Слободяник О. Г. - Сучасний інструментарій зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах (2019)
Солодкова К. П. - Японія періоду Сенґоку джідай: особливості політичного, соціального та економічного розвитку (2019)
Тагиев Т. А. - Сущность и направления антитеррористической деятельности (2019)
Чекалюк В. В. - Зовнішня політика і дипломатія: репутаційно–іміджевий підхід у професійному формуванні політичного іміджу держави (2019)
Щедрова Г. П. - Політична соціологія електорального простору України: сучасні тенденції (2019)
Эфендиев М. А. - Политическая модернизация как социальный феномен, Ибадов Н. С. (2019)
Попівняк Ю. М. - Особливості формування витрат на придбання й обслуговування програмного забезпечення для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (2017)
Матей В. В. - Визначення товарів з найбільшим потенціалом для експорту із України в Австралію (2017)
Лехіцький А. І. - Огляд наукових підходів щодо державного втручання у банківську систему, Онищенко Н. В. (2017)
Капленко Г. В. - Про використання українознавчої інформації для реалізації завдань із патріотичного виховання української студентської молоді в процесі викладання навчальних дисциплін "Адміністративний менеджмент" і "Маркетинг" (2017)
Гриценко А. В. - Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії, Щербань П. П. (2017)
Семененко І. М. - Актуалізація стратегії розвитку Луганської області: відповідність цілям сталого розвитку та державній стратегії сталого розвитку (2017)
Швайдак В. М. - Взаємодія фінансових посередників з банківським сектором економіки у контексті клієнтського сервісу, Гірман Ю. В. (2017)
Ставська Ю. В. - Тенденції розвитку готельного господарства України (2017)
Ткаченко С. А. - Принципи, які закладаються у функцію інтегрованої (цілісної) економічної діагностики при її проектуванні (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
Семененко І. М. - Діяльність ООН задля сталого розвитку Луганської області (2017)
Білоусова О. С. - Бюджетні видатки в контексті забезпечення розвитку економіки (2017)
Ткаченко С. А. - Формулювання цілі фунціклірування самостійної функціональної підсистеми економічної діагностики (2017)
Табенська О. І. - Сільський зелений туризм – значний соціальний внесок у розбудову української культури (2017)
Сілкова А. О. - Компаративістичні засади дослідження звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування (2017)
Парута В. А. - Экономическая эффективность применения автоклавного газобетона в строительном производстве, Бринзін Є. В., Гнип О. П., Лавренюк Л. І. (2017)
Палійчук Т. В. - Актуальні питання теорії та практики фіскальної децентралізації, Куницький К. С. (2017)
Головко Т. В. - Обґрунтування типу політики управління грошовими потоками у плановому періоді на підприємствах торгівлі (2017)
Сидор І. П. - Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні (2017)
Бєлоусов Я. І. - Сучасні перспективи розвитку малих і середніх промислових підприємств легкої промисловості, Бєлоусова Л. І. (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Асланов С. Дж. - Верования населения Барды место паломничества Имамзаде (2019)
Баран І. В. - Українсько–польські взаємовідносини в Галичині на початку ХХ століття (1900–1914 рр.) (2019)
Білоконь А. С. - Роль державних і громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності в УСРР 1920–х рр. (2019)
Братусь І. В. - Боротьба за історичну пам’ять Бабиного Яру, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Гірна Н. М. - Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого (2019)
Довжук І. В. - Шлях історика: до 75–річчя доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука (2019)
Жаркевич Н. - Кавалер ордена "Геродота Галікарнасьського" з Кальника (2019)
Журавльов Я. О. - Проблеми комунального та транспортного обслуговування у зверненнях громадян до ЦК КПУ (друга половина 1960–х – перша половина 1980–х років) (2019)
Іванова Л. Г. - Концепція слов’янського федералізму М. Костомарова і російська демократія (1840–1860) (2019)
Коваль О. С. - Храми запорозького козацтва часів Нової Січі (2019)
Ковальський С. В. - Президент Кіпру архієпископ Макаріос ІІІ в суспільних та політичних оцінках США (1960–1977 рр.) (2019)
Корзун О. В. - Наукові дослідження Всесоюзного науково–дослідного інституту цукрової промисловості у роки Другої світової війни (2019)
Лавріненко О. В. - Розвиток теоретичної електротехніки в Інституті електродинаміки НАН України (1991–2017 рр.) (2019)
Лаврут О. О. - Деякі аспекти будення учительства Української РСР перших повоєнних років (друга половина 1940 – початок 50–х років) (2019)
Лущак В. В. - Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції (2019)
Ляскович Р. С. - Військові мобілізації до дієвої армії УНР на Київщині (листопад 1918 – лютий 1919 рр.) (2019)
Махорін Г. Л. - Ветеринарна освіта і наука в Україні у радянську добу (2019)
Печериця Т. В. - Нікітін – визначний подвижник України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2019)
Пустовалов С. Ж. - Відтворення в макетах гарячих виробництв ранніх східних слов’ян, Чухрай Л. О. (2019)
Пуховець Д. С. - Ікарій як приклад провінційного римського чиновника кінця IV ст. від Р.Х. (за промовами Лібанія) (2019)
Ряполова А. В. - Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи (2019)
Садыгова Ясемен Фейзулла гызы - Библиографические ресурсы по азербайджанской археологии и этнографии: создание, развитие и современное состояние (2019)
Сваволя І. З. - Гендерна політика: проблематика ролі жінки у цивільно–військових відносинах (2019)
Святнюк К. Д. - Державно–правовий статус Західноукраїнських земель 1919–1939 рр. у складі Другої Речіпосполитої (2019)
Танцюра К. Г. - Причини громадянської війни 1948 р. та перехід до Другої республіки у Коста–Ріці (2019)
Терещенко Н. М. - Оцінювання урядових програм та політик у контексті забезпечення якості електронних адміністративних послуг (2019)
Ткачук А. П. - Відмова від ядерної зброї в політичному дискурсі українських партій першої половини 1990–х рр. (2019)
Труба Р. І. - Степ у дослідженнях Омеляна Терлецького (2019)
Харламов М. І. - Міські пожежні команди УСРР у 1931–1934 роках (2019)
Чайка В. В. - Діяльність музичних колективів української діаспори в США і Канаді другої половини ХХ ст. (2019)
Чорна Н. А. - Відносини Болонського університету з католицькою церквою у XІ–XIV століттях, Осмоловська О. Ю. (2019)
Шаравара Т. О. - Жіночі сережки в комплексі прикрас України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: види, стилі, регіональні особливості, Шульга В. Ю. (2019)
Григоренко О. - Рецензія на монографію. Трембіцький А. М. Родинна династія Сіцінських–Чехівських–Січинських–Шандорів: просопографічний портрет (XVIII – ХХІ ст.): монографія. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. 850 с. (2019)
Глотова І. В. - Розвиток креативності в системі сучасної освіти (2019)
Гнатюк Я. C. - Аналіз історико–філософського дискурсу засобами історії філософських понять (2019)
Голик М. М. - Історико–філософський аналіз процесу становлення та смислового навантаження неоекономічних знань у постіндустріальну епоху, Гинда С. М. (2019)
Готич М. І. - Рецепція теології Августина в творчості Девіда Гарта (2019)
Грех В. І. - Локальна діяльність митрополита Димитрія (Туптала) та її велике значення (2019)
Гринько О. А. - Щодо сучасних тенденцій розвитку позакультової практики новітніх релігійних рухів в Україні (2019)
Добродум О. В. - Религиозные аспекты роботизации: модусы и тренды (2019)
Доброєр Н. В. - Філософія і релігія: полілог про істину, Швець А. І. (2019)
Жеребятнікова І. В. - Антропо–онтологічний вимір дослідження соціальних конфліктів (2019)
Кирилюк О. С. - Структури історичної пам’яті українства – основа національної ідентичності – як об’єкти асиміляторських атак (2019)
Кислий А. О. - Етос праці у сучасній християнській соціальній думці (2019)
Кошелев В. И. - Общественный интерес в системе познавательной деятельности личности, Карпяк А. М. (2019)
Лаврова Л. В. - Категоріальна репрезентація духовного в людині, Різдванецька Л. О. (2019)
Литвинчук О. В. - Взаємообумовленість потреб та людської діяльності (2019)
Максюта М. Є. - Метафізика національного образу буття (2019)
Марченко А. О. - Діалектика індивідуального та соціального у філософській антропології Вацудзі Тецуро (2019)
Недзельський К. К. - Рефлексія ідеї російського месіанізму в програмі нового євангельського життя І. С. Проханова, Марюхно Н. М. (2019)
Мельник Л. М. - Богородичний Центр (Православна церква Державної ікони Божої Матері): особливості віровчення (2019)
Мовчан М. М. - Різновиди страху в соціальному середовищі: філософський дискурс (2019)
Мулярчук Є. І. - Ґенеза ідеї покликання в юдео–християнській традиції (2019)
Паньків О. В. - Свобода особистості в Інтернет просторі, Саноцька Н. Я. (2019)
Савченков О. Г. - Кліпова свідомість як фактор використання презентацій (2019)
Соколова О. М. - Антрополого–екзистенціальні виміри соціального пізнання: відповідальність і творчість особистості (2019)
Страшко І. В. - Соціально–онтологічні детермінанти появи контенту в особистому профілі Фейсбуку (2019)
Tkachenko K. V. - Role of musical communities in youth socialization (2019)
Шмиголь М. Ф. - Експлікація концептосфери філософського дискурсу феномена "інформаційне суспільство", Юшкевич Ю. С. (2019)
Чепалов О. І. - Творче кредо С. Лифаря та його внесок у розвиток теорії танцю (2019)
Хоцяновська Л. Ф. - Творча діяльність Вацлава та Броніслави Ніжинських в контексті розвитку світового й українського балетного мистецтва, Білаш О. С. (2019)
Чурпіта Т. М. - Зінаїда Лур’є: балерина високого рангу (2019)
Горшунова О. І. - Майстри чоловічого танцю на українській балетній сцені у вітчизняному науковому доробку (2019)
Мостова І. С. - Досвід етнохореології в опануванні стилістики слобожанського танцювального фольклору (2019)
Саргсян Н. Г. - К вопросу о хореографической интерпретации трагических событий в истории нации (на примере балета "Антуни" Эдгара Оганесяна в постановке хореографа Максима Мартиросяна) (2019)
Цвєткова Л. Ю. - Художньо-стилістичні особливості давньоєгипетських ритуальних танців (2019)
Гутковская С. В. - Интонация как источник информации для создателя хореографического произведения (2019)
Сосіна В. Ю. - Значення й методика розвитку активної та пасивної гнучкості в хореографії (2019)
Бєляновська О. А. - Алгоритм розрахунку конструктивних та експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора теплової енергії відкритого типу на основі композитних адсорбентів, Литовченко Р. Д., Михайлов А. Г., Сухий К. М., Суха І. В. (2019)
Егоров Е. А. - Поиск эффективной топологии структурных конструкций на основе полуопределенной оптимизации, Кучеренко А. Е. (2019)
Zelentsov D. G. - A method for solving problems of bending rod optimization taking corrosion into account, Denysiuk O. R. (2019)
Коряшкіна Л. С. - Визначення оптимальної кількості та місць розміщення зарядних станцій для електромобілів на території міста, Бєляєв О. Р. (2019)
Manko G. I. - Use of information uncertainty in identification tasks, Chistokletov E. P. (2019)
Nikonenko A. N. - Recognition and generation of QR/bar codes in mobile applications, Korotka L. I. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського