Кравцов М. О. - Доступ до публічної інформації як релевантний фактор забезпечення конституційних прав громадян на інформацію в Україні (2018)
Крутій О. М. - Організаційно-правовий механізм надання публічних послуг, Радченко О. О. (2018)
Лопатченко І. М. - Застосування соціальних мереж як сучасного механізму взаємодії органів влади і громадськості (2018)
Магась Г. А. - Методика прогнозування ефективності охорони державного кордону України на морській ділянці (2018)
Радченко О. В. - Тотальна інформатизація освіти як провідний тренд модернізації освітніх систем та навчальних закладів сучасності, Довгань В. І. (2018)
Тесленко В. - Науково-теоретичні засади громадянського виховання студентів у закладах вищої освіти (2018)
Грицишина Т. - Особливості та методи профорієнтаційної діяльності з інтелектуально обдарованими учнями старших класів, Савченко Ю. (2018)
Хамраев А. - Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся (2018)
Лавренова М. - Система роботи з обдарованими дітьми (на прикладі Закарпаття) (2018)
Гірич Г. - Практичний інтелект і його роль у формуванні творчої особистості учнівської молоді в умовах позашкільної освіти, Слинькова Т. (2018)
Зінченко С. - Особливості навчання дорослих у системі неперервної освіти, Котирло Т. (2018)
Козійчук О. - Організаційно-управлінські ресурси та особливості практичної реалізації моделі управління профорієнтаційною діяльністю (2018)
Пасенко І. - Педагогічні умови застосування контекстного підходу в професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства (2018)
Аніщенко Н. - Розвиток в учнів екологічної культури засобами гри, Дзюба В. (2018)
Тименко В. - Етнометодологічні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді, Бовсунівський В. (2018)
Доротюк В. - Природа компетентності та створення розвивального середовища: важливі аспекти у виборі професії (2018)
Камишин В. - Еволюція інтелекту: від соціальної поведінки до індивідуальних параметрів, Міленіна М. (2018)
Мадзігон В. - Здібності – творчість – обдарованість особистості, Федорова Н. (2018)
Ільїн В. - Рефлексія деконструкції в постмодернізмі як метод творення нових cмислів (2018)
Ліпін М. - Продуктивна уява як основа творчості (2018)
Ільїна Г. - Виклики освітніх інновацій: дитинство в умовах цифрової соціалізації (2018)
Ковальова О. - Особливості перспективного розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти (2018)
Чудакова В. - Порівняльний аналіз результатів дослідження організаційно-інноваційного середовища – компонента сформованості інноваційності ключової компетентності конкурентоспроможності особистості (2018)
Величко В. - Інноваційні діагностичні та інтерактивні корекційно-розвивальні методи розвитку антикорупційної стійкості працівників департаменту захисту економіки Національної поліції України (2018)
НАШІ АВТОРИ (2018)
Вихідні дані (2018)
Ilchenko M. E. - Microwave filters based on the structures with resonators in parallel channels as metamaterial cells, Zhivkov A. P. (2018)
Безродний М. К. - Ефективність теплонасосно-рекуператорної схеми опалення та вентиляції з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря, Місюра Т. О. (2018)
Шутенко О. В. - Практичні аспекти розпізнавання дефектів електричного типу за результатами аналізу розчинених у маслі газів, Абрамов В. Б., Яковенко І. С. (2018)
Dychka I. A. - Logical operations in algebraic system of aggregates for multimodal data representation and processing, Sulema Ye. S. (2018)
Євтушенко А. М. - Програма спрощення поліномів високого степеня на прикладі спрощення формули Вільсона, Щербашин Ю. Д. (2018)
Пуховий І. І. - Аналіз підігрівання повітря взимку в ґрунтових теплообмінниках і у водоймах при замерзанні води на занурених трубах, Денисова А. Є. (2018)
Пінчук Б. Ю. - Модуляційна передавальна функція системи дистанційного зондування при відхиленні осі візування від надира, Колобродов В. Г., Тягур В. М. (2018)
Тимчик Г. С. - Чинники мікродрейфу поверхонь деталей при механічній обробці, Скицюк В. І., Клочко Т. Р. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Болгар Т. М. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Пачева Н. А. (2018)
Дем'янчук Б. О. - Методичні основи оптимізації додаткових запасів матеріальних засобів у системі логістики, Косарєв В. М., Маханьков В. А. (2018)
Zadoia A. - The role of the state in the context of the global dimension of economic development, Shepotko K. (2018)
Задоя О. А. - Зміна впливу економічних циклів на економіку України (2018)
Момот В. Є. - Застосування рольового підходу та хмарних технологій до вирішення актуальних завдань сучасного наукового менеджменту, Литвиненко О. М. (2018)
Курінна І. Г. - Удосконалення системи управління збутовою і асортиментною політикою торговельних підприємств, Рябик Г. Є., Білоброва О. В. (2018)
Куцеволова М. В. - Особливості функціонування ринку праці України в сегменті малого та середнього бізнесу (2018)
Onіshchenko V. - Particularités d'audit en France: adaptation de l'expérience Française aux conditions de l'économie domestique, Holovchenko Y. (2018)
Pavlova V. - Hierarchy modeling of the threats of regional economic security, Ivanova N. (2018)
Пестовська З.С. - Фінансова безпека банківської діяльності: сучасні аспекти діагностики (2018)
Pruchkivska E. - L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l'Ukraine, Riabenko G., Chernomaz K. (2018)
Вихідні дані (2018)
Андрушко Я. С. - Емпіричне вивчення взаємозв’язку психологічних механізмів захисту та професійної ідентичності майбутнього правоохоронця (2015)
Бардин Н. М. - Соціально-психологічні аспекти розвитку вмінь ефективної комунікації працівників ОВС України (2015)
Борисенко О. М. - Кар’єра як процес професійного становлення та розвитку індивіда (2015)
Бортник Н. П. - Удосконалення професійного спілкування співробітників патрульної служби, Ковалів М. В. (2015)
Дробот О. В. - Візуальна семантика психогеометричних форм особистості в професійній свідомості (2015)
Калька Н. М. - Характеристика концепту андрогінності у соціокультурному аспекті, Гриців Н. С. (2015)
Ковальчук З. Я. - Упровадження генетично-психологічного комунікативно-рефлексійного тренінгового підходу в систему підготовки працівників поліції (2015)
Кузьо Л. І. - Часова перспектива як одне із центральних новоутворень юнацького віку (2015)
Наугольник Л. Б. - Особливості емоційних переживань у життєдіяльності студентської молоді, Бурбан Н. В. (2015)
Угрин О. Г. - Взаємозв’язок батьківського ставлення та готовності студентської молоді до професійної діяльності (2015)
Сірко Р. І. - Навчально-методичний комплекс підготовки практичних психологів до екстремальної діяльності у вищих спеціалізованих навчальних закладах (2015)
Фінів О. Я. - Особливості адаптивно-психозахисної поведінки сучасних студентів (2015)
Бамбурак Н. М. - Особливості психотерапевтичних методів у подоланні сімейних проблем у подружніх відносинах (2015)
Баранюк Н. І. - Емпіричне дослідження рівня емоційного вигорання у керівників правоохоронних органів, Гоза В. М. (2015)
Гуменюк Л. Й. - Психолого-правові механізми формування антикорупційної компетентності працівників органів внутрішніх справ (2015)
Єсімов С. С. - Соціально-психологічні умови попередження конфліктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Барвінська Х. А. (2015)
Калька Н. М. - Феномен селфі як спосіб презентації "Я" у віртуальному просторі (2015)
Кісіль З. Р. - Особистісні детермінанти розвитку професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України (2015)
Козирєв М. П. - Професiйнa aгресивнiсть особистостi: поняття, прояви, наслідки (2015)
Оніщенко Н. В. - Психологічний феномен надзвичайної ситуації (2015)
Сурмяк Ю. Р. - До питання оцінки психічного здоров’я при психотравмах (діагностичні критерії), Гуменюк Л. Й. (2015)
Угрин О. Г. - Дослідження соціальної реклами (наукове обґрунтування), Вольська А. Д. (2015)
Oryshchyn L. S. - Młodzi Polacy i Ukraińcy wobec społeczeństwa ryzyka (2015)
Romanyuk L. - Cross-cultural study on interplay between subjective well-being and personality values' becoming, Dimitrova R., Spasovski O. (2015)
Венцик О. В. - Життєвий шлях і наукова діяльність Ю. Охоровича (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Алфьоров О. А. - Роль та місце прикладної фізичної культури в системі вищої музичної освіти, Жорова О. Ю., Коряка Є. О. (2018)
Андреєва О. А. - Сучасна педагогічна наука про сутність і зміст загальнолюдських цінностей (2018)
Barvina N. O. - Implementation of aesthetic function of language education in students’ drama and arts creativity (2018)
Безугла М. В. - Освіта як потужний інструмент виживання людства в майбутньому: ключові завдання та їх особливості (2018)
Бєловецька Л. Е. - Періодизація становлення системи роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в США: державна політика та реформи (2018)
Вітченко А. - "Нам пора для України жить" (про наслідки освітнього реформаторства в Україні крізь призму творчої спадщини Івана Франка) (2018)
Глоба Г. В. - Аналіз сучасних інформаційних технологій для використання на заняттях з фізичної культури студентів ВНЗ, Гєтун В. А. (2018)
Даніліч-Скакун А. А. - Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі (2018)
Дьоміна В. В. - Освіта і виховання майбутніх вчителів іноземної мови в контексті діалога культур, Пантелєєва О. О. (2018)
Єфименко Л. М. - Зміст і структура виховання комунікативної толерантності у майбутніх вихователів (2018)
Козьменко О. І. - Ефективність викладання як фундамент розвитку успішності студентів (2018)
Кошелєв О. Л. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів шляхом інтеграції гуманітарних і природничо-математичних дисциплін, Бескорса О. С. (2018)
Красін С. А. - Аналіз поглядів студентів на усвідомлене батьківство (2018)
Лисенко Ю. О. - Підтримка соціалізації людей похилого віку засобами мистецтва (2018)
Лучанінова О. П. - Нові аспекти психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця – ічар-менеджера з професійної освіти (2018)
Модестова Т. В. - IELTS як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти Великобританії (2018)
Пліско Є. Ю. - Основи соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (2018)
Рашидова С. С. - Теоретична модель культури педагогічної взаємодії викладачів і студентів, Старовойтова О. В. (2018)
Роганов М. Л. - Використання хмарних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики (2018)
Sizov V. V. - Tendencies of pedagogical process politicization in West-European countries of late XIX - early XX centuries (2018)
Співак Л. А. - Педагогічне забезпечення формування в учнів з обмеженими можливостями екологічної культури, Мігунова О. В. (2018)
Чаговець А. І. - Аналіз констатувального етапу експериментальної роботи з перевірки ефективності системи гармонійного виховання дітей дошкільного віку в культурно-освітньому просторі закладів дошкільної освіти (2018)
Шапаренко Х. А. - Етапи особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Вихідні дані (2018)
Гаврисюк В. К. - Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом (2017)
Крахмалова Е. О. - Параметры кардиогемодинамики и особенности атеросклеротических поражений каротидных артерий у больных ХОЗЛ в сочетании с ибс при наличии синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна, Харченко Ю. Е., Гетман Е. А. (2017)
Речкіна О. О. - Порушення адаптаційних можливостей організму як фактор ризику виникнення середньотяжких та тяжких форм перебігу бронхіальної астми у дітей, Мельник К. О., Костроміна В. П., Стриж В. О., Дорошенкова А. С., Руденко С. М., Промська Н. В., Кравцова О. М. (2017)
Опанасенко М. С. - Eфективність парієтальної плевректомії з декортикацією легені та резекцією вражених патологічним процесом ділянок легеневої тканини у хворих фтизіо-пульмонологічного профілю, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Меренкова Е. А. - Прогрессирующий саркоидоз легких (2017)
Асанов Э. О. - Влияние гипоксических тренировок на состояние автономной нервной системы у лиц пожилого возраста, больных ХОЗЛ, Свинцицкий А. С., Полягушко Л. Г., Дыба И. А., Осьмак Е. Д. (2017)
Іванюк А. В. - Хірургічні доступи при протезуванні аортального клапану та їх вплив на показники вентиляційної функції легень, ступінь проявів операційного стресу і системної запальної реакції організму, Лоскутов О. А., Ячник А. І., Руденко А. В., Тодуров Б. М. (2017)
Дудка П. Ф. - Oкислювальна модифікація білків, йонтранспортні аденозинтрифосфатази при порушенні серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кузнєцова-Арабулі Ю. В. (2017)
Барбова А. І. - Bизначення критеріїв резистентності m. tuberculosis до препаратів другого і резервного ряду за допомогою рідкого живильного середовища middlebrook 7h9 в системі вастес mgit 960, Журило О. А., Алієва Н. М., Сладкова Л. М. (2017)
Мацегора Н. А. - Bплив туберкульозної інфекції на перебіг вагітності, післяпологового періоду та стан здоров’я немовлят, Лекан О. Я., Голубенко М. Ю., Леоненко-Бродецька О. М., Омельян Л. П. (2017)
Георгій Вікторович Дзяк (2017)
Ходош Э. М. - Kларитромицин в лечении больных негоспитальной пневмонией, Крутько В. С., Потейко П. И. (2017)
Гаврисюк В. К. - Dифференциальная диагностика саркоидоза органов дыхания, Яковенко О. К., Лискина И. В., Онищук В. С. (2017)
Дужий І. Д. - Поєднання мультирезистентного туберкульозу легень та полісерозиту з розшаруванням аорти, Олещенко Г. П., Олещенко В. О. (2017)
Svidlo K. - The mission of the guide-entertainer in the development of business hospitality in modern Ukraine (2018)
Костишина Т. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering), Кирніс Н. (2018)
Манов М. - Проблеми розвитку готельно-ресторанного бізнесу в період подолання кризи, Каролоп О. (2018)
Пересічний М. - Якість кулінарної продукції функціонального призначення для студентів, Пересічна С. (2018)
Грищенко І. - Дослідження фізико-хімічних параметрів селеновмісних олій (2018)
Дубова Г. - Технологія натурального ароматизатора GLV із похідних вищих ненасичених жирних кислот, Ліфіренко О. (2018)
Паламарек К. - Розробка технології та визначення якості овочевих паст із йодовмісною сировиною (2018)
Тюрікова І. - Методологія проектування безалкогольних напоїв резистентної дії (2018)
Земліна Ю. - Педагогічні інновації у викладанні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців готельно-ресторанної справи (2018)
Неіленко С. - Застосування принципів універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю (2018)
Фещенко Ю. І. - Aмбулаторне лікування хворих на туберкульоз: "за" та "проти", Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М. (2017)
Melnyk V. P. - Prevalence of TB/HIV co-infection among the residents of the left bank part of Kyiv city, Khursa T. G., Yakymova Y. O. (2017)
Меренкова Е. А. - Pезультаты монотерапии азатиоприном больных саркоидозом легких с противопоказаниями к назначению или серьезными побочными действиями глюкокортикостероидов (2017)
Рекалова О. М. - Фунгальна алергія у хворих на легку та середньої тяжкості бронхіальну астму: клінічні, функціональні, алергологічні, лабораторні особливості, Петренко Л. В. (2017)
Назаренко К. В. - Динаміка функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на сполучену патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ за даними імпульсної осцилометрії (2017)
Лемко О. І. - Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом, Лукащук С. В., Вантюх Н. В. (2017)
Савченко Л. В. - Аліментарне ожиріння внаслідок порушення харчової поведінки погіршує клінічний перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Кайдашев І. П. (2017)
Морозова Н. С. - Дезинфектологическая профилактика туберкулёза, Мариевский В. Ф., Ридный С. В., Коробкова И. В., Попов А. А., Карпенко А. Е., Вышнякова А. В. (2017)
Барбова А. І. - Застосування системи Вастес mgit 960 для досліджень клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень, Алієва Н. М. (2017)
Білогорцева О. І. - Структура клінічних форм та особливості бактеріовиділення у дітей з вперше діагностованим туберкульозом, Барбова А. І., Шехтер І. Є., Недоспасова О. П., Фірсова А. С. (2017)
Варицька Г. О. - Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на мультирезистентный туберкульоз в Yкраїні, Литвиненко Н. А., Пененко О. Р., Марцинюк Т. М. (2017)
Загаба Л. М. - Bизначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів у макрофагах легеневої тканини при туберкульомах, Ліскіна І. В., Кузовкова С. Д., Мельник О. О. (2017)
Зайков С. В. - Mультирезистентний туберкульоз у медичних працівників, Литвинюк О. П., Гріцова Н. А., Ніколаєва О. Д., Яроцинський В. Б., Веселовський Л. В. (2017)
Ігнатьєва В. І. - Mожливості комп`ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування, Зайков С. В., Ніколаєва О. Д., Святненко В. А. (2017)
Кужко М. М. - Pезистентність як наслідок виникнення рецидивів туберкульозу легень, Гриб О. Ю., Старкова О. М., Тараненко А. В. (2017)
Кузовкова С. Д. - Bизначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів в клітинах гранульом при туберкульомах легень, Загаба Л. М., Мельник О. О., Ліскіна І. В. (2017)
Литвиненко Н. А. - Eфективність застосування меропенему при лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю, Гранкіна Н. В., Погребна М. В., Сенько Ю. О. (2017)
Мельник В. М. - Aктуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Yкраїні, Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Бушура І. В. (2017)
Ніколаєва О. Д. - Побічні реакції при лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в поєданні із ВІЛ-інфекцією (2017)
Опанасенко М. С. - Bідеоасистовані операції при туберкульозі легень, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Терешкович О. В., Каленіченко М. І., Леванда Л. І. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Bплив алельного поліморфізму генів gstt1 та gstm1 на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу, Сем'янів І. О. (2017)
Todoriko L. - High-risk groups for drug-resistant tuberculosis from Chisinau city, Iasi county and Chernivtsi region, Popescu G., Dumitru M., Semianiv I., Lesnic E., Ieremenchuk I. (2017)
Чоботар О. П. - Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на МРТБ з резистентністю до фторхінолонів або аміноглікозидів/поліпептидів в Україні, Литвиненко Н. А., Давиденко В. В., Щербакова Л. В. (2017)
Мостовой Ю. М. - Про запалення в "квадратах" ХОЗЛ, Демчук А. В., Константинович Т. В., Сидоров А. А., Діденко Д. В. (2017)
Перцева Т. А. - Oсобенности лечения пациентов с бронхообструктивными заболеваниями в сочетании с сахарным диабетом и ожирением (2017)
Островський М. М. - Як і навіщо читати інструкцію. керівництво користувача (2017)
Перцева Т. А. - Новые возможности выбора доставочных устройств в лечении бронхиальной астмы и хронического обструктивного заболевания легких (2017)
Островський М. М. - Pоль тіотропію броміду в лікуванні хозл з точки зору оновлених рекомендацій gold 2017 року (2017)
Островський М. М. - Mісце фіксованої комбінації індакатерол/глікопірроній в нових рекомендаціях gold-2017 (2017)
Дзюблик Я. А. - Доказанная эффективность индакатерола/ гликопиррония в профилактике обострений ХОЗЛ: перспективы, открытые исследованием flame (2017)
Мостовой Ю. М. - Подільська респіраторна школа 2016 – освітній проект для лікарів сімейної медицини, Константинович Т. В., Слепченко Н. С., Побережець Г. В., Катілов О. В., Сидоров А. А. (2017)
Зайков C. В. - Eфективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми (2017)
Островський М. М. - Mожливості застосування β2 -агоністів тривалої дії в лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Малиновская Е. С. - Преимущества двойной бронходилатации в лечении ХОЗЛ (2017)
Симонов С. С. - Pоль современных макролидов в лечении пациентов с инфекционным обострением ХОЗЛ (2017)
Дзюблик Я. А. - Перспективы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом (2017)
Hові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел (2017)
Aвторам журнальних публікацій (2017)
Zaremba E. H. - Organization of the rehabilitation of cardiological patients, Kiyak J. H., Zaremba-Fedchyshyn O. V., Zaremba O. V., Virna M. M., Kiyak H. J., Odnorih L. O. (2018)
Kopach O. E. - Changes in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background of poisoning by salts of copper and zinc, Krytska G. A., Fedoriv O. E., Melnyk N. A. (2018)
Ordynskyi Yu. M. - The effect of various modes of immobilization stress on organism lesion in high-resistant and low-resistant to hypoxic hypoxia female and male rats, Denefil O. V., Riabokon M. O. (2018)
Андреєва Я. О. - Варіабельність серцевого ритму при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду, Мирний Д. П. (2018)
Андрейчин С. М. - Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації, Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. (2018)
Андріюк Л. В. - Застосування комплексної поетапної довготривалої реабілітації з використанням комплементарних методів у хворих з геморагічним інсультом у пізньому реабілітаційному періоді, Магулка І. В. (2018)
Бабінець Л. С. - Дисбаланс калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Захарчук У. М., Адамів Г. В., Шамбель В. Є. (2018)
Бабінець Л. С. - Якість життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із вірусним гепатитом C, Шайген О. Р., Хомин Г. О. (2018)
Бабінець Л. С. - Дислілідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету, Шевченко Н. О., Сасик Г. М., Земляк О. С. (2018)
Бойко В. В. - Метаболічні ефекти корвітину і тівортіну у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу, Білецький С. В., Казанцева Т. В., Петринич О. А. (2018)
Вакалюк І. І. - Оптимізація антитромбоцитарної терапії у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки у стадії стеатогепатиту, Вірстюк Н. Г. (2018)
Візір В. А. - Оцінка серцево-судинного ризику в чоловіків із гіпертонічною хворобою на тлі андрогенного дефіциту, Садомов А. С., Насоненко О. В. (2018)
Вілігорська К. В. - Зміни показників вмісту в крові цитокінів та гомеостазу заліза за коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного пієлонефриту в динаміці комплексного лікування, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2018)
Гощинський В. Б. - Місце вакуумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок у стадії декомпенсації, Кохан Р. С., Мігенько Б. О., Герасимець Ю. М. (2018)
Джус М. Б. - Прогнозування віддалених наслідків ентезит-асоційованого варіанта ювенільного ідіопатичного артриту, Марушко Т. В., Носовець О. К. (2018)
Коваль В. Ю. - Застосування Bacillus clausii при хронічному панкреатиті, Архій Е. Й., Чундак С. С. (2018)
Курбаниязов З. Б. - Анализ результатов хирургического лечения больных с повреждениями магистральных желчных протоков, Аскаров П. А. (2018)
Марченкова Н. О. - Сонографічна діагностика дисплазії кульшових суглобів у дітей до 1 року (2018)
Москаль О. М. - Гепатогенна виразка та виразкова хвороба дванадцятипалої кишки: особливості психоемоційного статусу хворих, Архій Е. Й. (2018)
Мусієнко А. М. - Зміни показників електрокардіограм при адреналіново-кальцієвій моделі ураження серця щурів-самців та застосуванні з метою корекції кверцетину, Денефіль О. В., Яриш Ю. Ю. (2018)
Пасєчко Н. В. - Стан еректильної функції у чоловіків із первинним гіпотиреозом, Крицький Т. І., Наумова Л. В. (2018)
Синяченко О. В. - Морфологічні зміни серця у тварин з експериментальним системним червоним вовчаком, Бреславець А. В., Єгудіна Є. Д. (2018)
Сірчак Є. С. - Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз на фоні комплексної терапії із використанням урсодезоксихолевої кислоти, Опаленик С. М. (2018)
Сірчак Є. С. - Ерадикація Helicobacter pylori у хворих на хронічний гастрит та цукровий діабет II типу, Пацкун С. В. (2018)
Хухліна О. С. - Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на неалкогольну хворобу печінки із супутнім цукровим діабетом, Данилишин Т. М., Антофійчук М. П., Каушанська О. В. (2018)
Боб А. О. - Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові, Хоміцька А. І., Чукур О. О., Радецька Л. В., Савченко І. П., Боднар Л. П., Квасніцька О. С., Городецький В. Є. (2018)
Zhelavskyi M. M. - Immunobiological status of the body of cows during mastitis, Dmytriv O. Ya. (2018)
Карповський В. І. - Вплив електромагнітного випромінювання приладу "ПАРКЕС-Л" на обмін речовин у цуценят, Бобрицька О. М. (2018)
Мельничук В. В. - Визначення дезінвазійних властивостей дезінфікуючого засобу "Віросан" щодо яєць нематод роду Trichuris паразитуючих у овець, Юськів І. Д. (2018)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості та безпеки м’яса і м’ясопродуктів в умовах ТОВ "Ритон" Вінниця (2018)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика органів імунної системи щурів за вивчення токсичності препарату "Біотон", Шкіль М. І., Стронський Ю. С. (2018)
Малімон З. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка замороженої риби, імпортованої в Україну, на наявність залишків антибактеріальних субстанцій, Кухтин М. Д., Гриневич Н. Є., Азиркіна І. М. (2018)
Горюк Ю. В. - Фаготерапія маститу корів, як альтернатива антибіотикам в системі одержання екологічно безпечного молока (2018)
Остап’юк А. Ю. - Вплив кадмієвого навантаження на морфологічні показники крові птиці, Гутий Б. В. (2018)
Салата В. З. - Проблема контролю зеранолу – стимулятора росту жуйних у яловичині (2018)
Ковпак В. В. - Мікроскопічні зміни в печінці, серці і нирках щурів за алоксанового цукрового діабету, Борисевич Б. В., Харкевич Ю. О. (2018)
Шевчук М. О. - Технологічні стреси у птахівництві, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2018)
Данілова І. С. - Вплив термічної обробки на амінокислотний склад м’яса равликів (2018)
Еверт В. В. - Структурно-функціональна характеристика тимуса поросят з ознаками латентної та субклінічної цирковірусної інфекції ІІ типу (2018)
Дубова О. А. - Непрямий метод оцінки та показники артеріального тиску, його індексів у собак, Дубовий А. А., Фещенко Д. В. (2018)
Демчишин О. В. - Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів за випоювання підкислювача "Аквасан", Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Івченко В. М. - Колібактеріоз курчат та заходи профілактики, Панченко І. В., Левківська Н. Д., Левківський Д. М. (2018)
Ковальчук О. М. - Особливості перебігу та деякі діагностичні аспекти панкреатиту у котів, Горальська І. Ю. (2018)
Радзиховський М. - Мікроскопічні зміни в товстій кишці цуценят за експериментального зараження ізолятом парвовіруса, культивованим у гетерологічній культурі клітин (2018)
Фотіна Т. І. - Морфологічні зміни в печінці курчат-бройлерів за застосування "Карсиліну" в умовах моделювання інфекційно-токсичного гепатиту, Зон Г. А., Ващик Є. В. (2018)
Лавришин Ю. Ю. - Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу, Гутий Б. В., Паладійчук О. Р., Віщур В. Я. (2018)
Солтис М. П. - До вивчення токсикологічних параметрів препарату "Вітосепт" за умов гострої токсичності, Гунчак В. М. (2018)
Решетніченко О. П. - Ефективність застосування альфасорбу у годівлі поросят, Півень О. Т., Розум Є. Ю., Савченко В. І., Левінський А. І., Коваленко А. В., Вороняк В. В. (2018)
Чала І. В. - Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння, Русак В. С., Згозінська О. А., Чупрун Л. О., Ковальов П. В. (2018)
Kisera Ya. V. - Cross-border dissemination of lumpy skin disease: risc analysis for Ukraine, Storchak Yu. G., Bozhyk L. Ya. (2018)
Журенко В. В. - Вплив збудника криптоспоридіозу на біохімічні та імунологічні показники крові телят, Журенко О. В. (2018)
Юськів Л. Л. - D-вітамінний статус великої рогатої худоби залежно від умов утримання і фізіологічного, Влізло В. В. (2018)
Рубленко І. О. - Виділення Bac. anthracis при різному рН та вмісту гумусу ґрунту, Рубленко С. В. (2018)
Ковпак О. С. - До методики отримання стовбурових клітин міокарда котів, Ковпак В. В., Мазуркевич А. Й. (2018)
Присяжнюк В. Я. - Використання пограмованих препаратів за вивчення анатомії свійських тварин (2018)
Хомин Н. М. - Частота виникнення та особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту у собак, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Пріцак В. В., Назарук Н. В., Семанюк Н. В. (2018)
Пеленьо Р. А. - Імунний статус поросят за хіміопрофілактики нематодозно-протозоозної інвазії і застосування пробіотику "Лактовет" (2018)
Завілопуло А. М. - Мас-спектрометрія молекули PTCDA електронним ударом в газовій фазі, Шпеник О. Б. (2019)
Majeed F. A. - Quantum mechanical calculations of a fusion reaction for some selected halo systems, Iraq Hillah, Mahdi F. A. (2019)
Скуратівський С. І. - Розв'язки моделі пружного режиму фільтрації рідин та газів з динамічним законом фільтрації, Скуратівська І. А. (2019)
Antia A. D. - Relativistic study of the spinless salpeter equation with a modified hylleraas potential, Okon I. B., Umoren E. B., Isonguyo C. N. (2019)
Булавін Л. А. - Примежові шари та зсувна пружність системи "колаген–вода", Забашта Ю. Ф., Вергун Л. Ю., Свечнікова О. С., Єфіменко А. С. (2019)
Неймаш В. Б. - Формування наночастинок срібла у гідрогелі ПВС–ПЕГ під дією опромінення електронами, Купянський Г. Д., Ольховик І. В., Стьопкін В. І., Поварчук В. Ю., Литвинчук П. М., Рогуцький І. С., Фурманов Ю. О., Титаренко С. М. (2019)
Lev B. I. - Collective diffusion of colloidal particles in a liquid crystal, Zagorodny A. G. (2019)
Sai P. O. - Features of the formation of ohmic contacts to n+-InN, Safryuk-Romanenko N. V., But D. B., Cywiński G., Boltovets N. S., Brunkov P. N., Jmeric N. V., Ivanov S. V., Shynkarenko V. V. (2019)
Golovanova V. V. - Photoreactions of macrocyclic dyes on (1010) wurtzite surface – interplay between conformation and electronic effects, Nazarchuk B. V., Postnyi O. V., Rantala T. T., Tkachenko N. V., Golovanov V. V. (2019)
Kuyliev B. T. - Calculated spectra of hydrocarbon components of natural gas, Jumaboev A. J., Khushvaktov Kh. A., Meyliev L. O., Absonov A. A., Hudoyberdiev B. G. (2019)
Таньшина А. - Велети України. УФТІ–лабораторія № 1–ХФТІ (2019)
Колісник П. Ф. - Економічна ефективність та організаційні аспекти реалізації програм кардіореабілітації згідно з міжнародним досвідом, перспективи розвитку в Україні, Долинна О. В., Колісник С. П., Баранова І. В. (2018)
Kozyavkina O. V. - Forecasting caused by Kozyavkin method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy at their baseline levels as well as EEG, HRV and GDV, Kozyavkina N. V., Hordiyevych М. S., Voloshyn Т. B., Lysovych V. I., Babelyuk V. Y., Dubkova H. I., Korolyshyn T. A., Popovych D. V., Mysula I. R. (2018)
Volotovska N. V. - Morphological and metabolic changes caused by syndrome of ischemia-reperfusion, and features of its therapeutic influence, Hodovana A. Yu., Nkansah Appiah D. (2018)
Бабінець Л. С. - Раціональний вибір комбінації антигіпертензивних препартів при артеріальній гіпертензії з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок в амбулаторній практиці, Білочицька В. В., Коцаба Ю. Я. (2018)
Бакалюк Т. Г. - Патобіомеханічні порушення та методи корекції при первинному гонартрозі у пацієнтів похилого віку, Мисула І. Р., Стельмах Г. О., Завіднюк Ю. В., Максів Х. Я., Жеворонко Н. Б. (2018)
Боярчук О. Р. - Cучасні аспекти реабілітації дітей із Spina Bifida, Глушко К. Т., Свірська Н. М., Ковальов В. В., Шило О. Р. (2018)
Венгер О. П. - Психопатологічна феноменологія депресивних розладів з урахуванням фактора міграції, Смашна О. Є., Мисула Ю. І., Білоус В. С., Сас Л. М., Люта О. О., Несторович Я. М., Гусєва Т. П. (2018)
Венгер О. П. - Основні психопатологічні прояви продромального періоду психозу, Смашна О. Є., Несторович Я. М., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П. (2018)
Григус І. М. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Нестерчук Н. Є., Ногас А. О., Примачок Л. Л., Захарченко І. В. (2018)
Грушко В. В. - Порівняльна характеристика результатів використання адеметіоніну і його віддалених ефектів на показники клітинного імунітету у спортсменів високої професійної майстерності і у хворих на хронічний гепатит С (2018)
Кентеш О. П. - Залежність складових компонентів маси тіла від функціонального стану автономної регуляції у здорових осіб чоловічої статі молодого віку, Немеш М. І., Паламарчук О. С., Костенчак-Свистак О. Є., Фекета В. П. (2018)
Климнюк С. І. - Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей, Борак В. П., Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Борак В. Т., Ткачук Н. І., Малярчук Г. Р., Олійник Н. М., Галабіцька І. М. (2018)
Кулик О. В. - Кінезіологічні показники діагностики та критерії відновлення фізичної повноцінності в динаміці відновлення свідомості після тяжкої черепно-мозкової травми у пацієнтів з неусвідомленою руховою активністю (2018)
Немеш М. І. - Взаємозв’язок показників компонентного складу тіла з функціональним станом серцево-судинної системи у жінок молодого віку залежно від типу гемодинаміки, Кентеш О. П., Паламарчук О. С., Костенчак-Свистак О. Є., Фекета В. П. (2018)
П’ятночка В. І. - Порівняльна морфометрична оцінка процесів регенерації тканин передньої черевної стінки після імплантації різних типів поліпропіленових сіток в експерименті, Гнатюк М. С. (2018)
Попович Д. В. - Аналіз фізичної активності студенток першого року навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Сопель О. М., Бондарчук В. І., Дяченко М. М. (2018)
Сичов О. С. - Можливості досягнення жорсткого контролю частоти серцевих скорочень у хворих із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології та супутньою серцевою недостатністю, Романюк П. Б., Гурьянов В. Г. (2018)
Шульгай А. Г. - Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання м’язової оболонки порожньої кишки при видаленні різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Яськів Г. І. - Оцінка видового складу мікрофлори просвіту товстої кишки у щурів при багаторазовому інгаляційному впливі нітроксоліну, Кузьмінов Б. П., Платонова І. Л., Руда І. А. (2018)
Швед М. І. - Тромбофілія, ускладнена рецидивуючою тромбоемболією легеневої артерії – клінічний випадок із аналізом сучасних діагностично-лікувальних алгоритмів ведення хворих, Ковбаса Н. М., Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В., Прокопович О. А., Сидоренко О. Л. (2018)
Шевченко-Битенский К. В. - Использование защитных нейрофизиологических реакций головного мозга при формировании превентивной "ишемической толерантности" (пре- и посткондиционирование) в целях лечения и реабилитации больных с постинсультными психопатологическими расстройствами, Битенский В. С. (2018)
Проць Г. Б. - Сучасні підходи до хірургічного лікування хворих на генералізова­ний пародонтит із використанням дентальних імплантатів, Пюрик В. П. (2017)
Огієнко С. А. - Ультраструктурний стан пародонта при удосконаленні клаптевої операції у лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Пюрик В. П., Попадинець О. Г. (2017)
Пюрик Я. В. - Оптимізація регенерації кісткової тканини у пацієнтів після цистектомії (2017)
Слюсаренко Н. Я. - Використання методу направленої тканинної регенерації у хворих із тяжкою формою генералізованого пародонтиту (2017)
Мокрик О. Я. - Скринінгова оцінка адаптаційного потенціалу при стресі у хірургічних стоматологічних хворих (2017)
Odud M. P. - Aneuploidy of buccal epithelial cells: a phenomenon or a potential threat, Beliaiev E. V., Lysenko D. A. (2017)
Боднарук Н. І. - Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату, Лисак Т. Ю. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Огляд ефективності використання судово-стоматологічних методів визначення віку дітей та підлітків (2017)
Лагода Л. С. - Ураження зубів карієсом у дітей, які проживають на територіях із різним екологічним забрудненням, Мусій-Семенців Х. Г. (2017)
Чурпіта Т. М. - Не народний, але заслужений: маловідомі сторінки творчої біографії Миколи Трегубова (2018)
Чепалов О. І. - Хореологія як наука: культурологічні та мистецтвознавчі аспекти (2018)
Плахотнюк О. А. - Квінтесенція соціальних танців (2018)
Manshylin O. - Formation and development of contemporary dance in Ukraine (2018)
Sharykov D. - Neoclassical ballet by Kenneth Macmillan "Prince of Pagodas": formal technical, musical-artistic, lexical aspects (2018)
Чілікіна Н. А. - Сучасна проблематика танцювальних студій (2018)
Підлипська А. М. - Дисципліна "Хореографічна критика" в системі підготовки фахівця танцювального мистецтва у закладах вищої освіти України (2018)
Сосіна В. Ю. - Шляхи інтеграції хореографічного мистецтва та техніко-естетичних видів спорту (2018)
Дем’янчук А. Л. - Творчість Євгена Лисика та балетний театр (2018)
Чура В. І. - Участь неформальних спілок культури у фестивальному русі Волинської області періоду перебудови (2018)
Гевкалюк Н. О. - Фітопрепарат "Ресверазин” у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2018)
Деньга О. В. - Показатели жировой массы тела при хроническом генерализованном пародонтите на фоне метаболического синдрома, Пиндус Т. А., Шнайдер С. А. (2018)
Костенко С. Б. - Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій, Гангур І. Ю., Сорокопуд І. В., Гончарук-Хомин М. Ю., Накашидзе Г. Н. (2018)
Мандич О. В. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб молодого віку з хронічним катаральним гінгівітом на тлі скупчення зубів (2018)
Сидорак Х. Т. - Вплив хемо-механічної обробки кореневого каналу на мікротвердість дентину (2018)
Пюрик Я. В. - Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла й аутологічного кісткового мозку, Погорецька Х. В., пацкань Л. О. (2018)
Видойник О. Я. - Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму (2018)
Марченко А. В. - Зв’язки лінійних розмірів, необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом (2018)
Щерба В. В - Роль дисфункції щитоподібної залози у пато­генезі генералізованого пародонтиту (огляд літератури), Корда М. М. (2018)
Чепалов О. І. - Філософія танцю. Передовий досвід українських учених (2018)
Чурпіта Т. М. - Педагогічна діяльність Миколи Трегубова (2018)
Плахотнюк О. А. - Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця (2018)
Козинко Л. Л. - Шляхи становлення, розвитку та занепаду танцювального мистецтва скоморохів в Україні (2018)
Чілікіна Н. О. - Емоції в структурі хореографічного тексту (2018)
Сісі Я. - Міфопоетична символіка лотоса в хореографічній культурі Китаю (2018)
Manshylin О. - International projects of Ukrainian contemporary dance groups 2010–2017 (2018)
Шабаліна О. М. - Філософсько-дослідницька платформа С. Кравчинського та А. Годовської у створенні вистави "Батай і світанок нових днів" (2018)
Підлипська А. М. - Балет Р. Поклітару "Лебедине озеро. Сучасна версія" у світлі критики (2018)
Сосіна В. Ю. - Засоби гімнастики і акробатики у підготовці фахівців танцювального мистецтва (2018)
Аль-Баду Є. Н. - Складові компоненти раціону дрібних тварин за ожиріння та їх біологічна роль, Смірнов О. О., Калачнюк Л. Г. (2018)
Журенко О. В. - Вміст кальцію і фосфору в крові корів з різним тонусом автономної нервової системи, Карповський В. І., Данчук О. В., Кравченко-Довга Ю. В. (2018)
Кісера Я. В. - Циркулююча мікрофлора та її стійкість до антибактеріальних препаратів в умовах ФГ "Пчани-Денькович" Жидачівського району Львівської області, Божик Л. Я., Сторчак Ю. Г. (2018)
Маковська І. Ф. - Аналіз тренду поширенння сказу котів в Україні, Недосєков В. В., Полупан І. М., Латманізова Т. С. (2018)
Богатко Н. М. - Експрес-методи виявлення обробки м’яса дезінфікуючими засобами під час зберігання та реалізації, Яценко І. В., Фотіна Т. І. (2018)
Сачук Р. М. - Дослідження стабільності внутрішньоматкового аерозольного препарату "Йодозол", Кацараба О. А. (2018)
Gutyj B. V. - Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’bodies, Gufriy D. F., Binkevych V. Y., Vasiv R. O., Demus N. V., Leskiv K. Y., Binkevych O. M., Pavliv O. V. (2018)
Бойко О. П. - Порівняльна оцінка антигенності аутогенної вакцини проти сальмонельозу телят в РА і РНГА, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О., Бойко П. К., Сень О. М., Романович М. С., Собко Г. В. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Динаміка імунологічних показників крові свиноматок в період відтворювального циклу за різних технологій утримання (2018)
Куртяк Б. М. - Стафілококова інфекція вимені у корів – причина гострих розладів травлення у новонароджених телят, Романович М. С., Волошин Р. В., Пундяк Т. О., Романович М. М., Романович Л. В., Собко Г. В. (2018)
Присяжнюк В. Я. - Історія лікувальної справи тварин у Львові (2018)
Мартинишин В. П. - Дослідження параметрів гострої і підгострої токсичності лініменту "ВетМікоДерм" за нашкірного застосування (2018)
Фаріонік Т. В. - Використання у кормах хелатних комплексів Купруму (2018)
Вороняк В. В. - Фізіологічний стан і продуктивність молодняку свиней за дії пробіотику, Леськів Х. Я., Губерук В. О. (2018)
Тіон M. T. - Порівняння гематологічних та біохімічних показників собак при застосуванні вакцини (DHLPPi) та водного екстракту насіння Abrus precatori, Фотіна Г. A., Сагануван A. С. (2018)
Kladnytska L. V. - Morphological peculiarites and functional activity of adipose-derived mesenchimal stem cells during in vitro cultivation conditions, Mazurkevych A. I., Khomych V. T., Mazurkevych T. A., Stegney Z. G., Maluk М. О., Garmanchuk L. V., Velychko S. V., Danilov V. B., Kharkevych Y. O. (2018)
Максимович І. А. - Лікування коней, хворих на астму, ускладнену міокардіодистрофією, Слівінська Л. Г. (2018)
Демчишин О. В. - Токсичність та біологічна цінність м’яса курчат-бройлерів за випоювання підкислювача "Аквасан", Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Передера О. О. - Лікування котів за асоційованого прояву бордетеліозу в приватному секторі м. Полтави, Лавріненко І. В., Передера Р. В., Жерносік І. А. (2018)
Зезекало В. К. - ПЛР-тест-система видової ідентифікації Parachlamydia acanthamoebae, Передера С. Б., Буслик Т. В., Почерняєв К. Ф. (2018)
Півень О. Т. - Мікробіологічні показники ягнятини за монієзіозу, Хімич М. С., Тешко К. В., Ходунова В. О., Горобей О. М. (2018)
Кравченко-Довга Ю. В. - Мінеральний статус організму корів різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2018)
Коваленко В. Л. - Бактерицидна активність рослинних ефірних олій, Гаркавенко В. М., Віщур О. І., Пономарьова С. А., Соловодзінська І. Є. (2018)
Іщенко В. Д. - Токсикологічна характеристика препарату ForticeptTM Hoof Oinment, Шевченко А. М., Слободюк Н. М., Васів Р. О., Ярова Г. В., Іщенко Я. А. (2018)
Корейба Л. В. - Клініко-гематологічні показники корів за гострого катарально-гнійного ендометриту (2018)
Малімон З. В. - Токсико-біологічна оцінка м’яса замороженої риби за наявності залишків антибактеріальних препаратів, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Масюк Д. М. - Оцінка протоколу очищення та дезінфекції у свинарських приміщеннях контамінованих вірусом епідемічної діареї свиней, Сосницький О. І., Кокарєв А. В., Василенко Т. О. (2018)
Kyryliv B. - Ontogenetic features of protein metabolism in hens of eggs production direction (2018)
Plys V. M. - Histochemical method of diagnosis of mixed pasteurellosis and ascaridosis bird disease, Fotina T. I. (2018)
Горобей О. М. - Моніторинг окремих елементів системи управління безпечністю продуктів забою дрібної рогатої худоби, Тарасенко Л. О., Хімич М. С., Півень О. Т., Петренко О. В., Матвіїшин Т. С. (2018)
Хомин Н. М. - Якість копитцевого рогу корів за гнійного пододерматиту, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Леньо Ю. М., Хомин М. М. (2018)
Дмитрієв В. С. - Застосування засобів стимуляцій регенеративного остеогенезу за комплексного лікування собак з переломами кісток кінцівок, Хомин Н. М. (2018)
Шевченко Т. С. - Особливості ембріо- та морфогенезу яєць трихурисів врх in vitro (2018)
Нечипоренко О. Л. - Ефективність комплексних дезінфікуючих заходів в умовах птахогосподарства, Березовський А. В., Фотіна Т. І., Петров Р. В., Фотін А. І. (2018)
Romanovych L. V. - Influence of vitamins E and C on the indices of pseudoeozinofiles fagocytosis in chickens broilers blood of cross ROSS-308, Kurtyak B. M., Romanovych M. S., Vishchur O. I., Mudrak D. I. (2018)
Ступарь І. І. - Вплив гормонального фону на морфологічний склад крові у ремонтних свинок (2018)
Julanova N. - The prevention of infertility of mares, Julanov M., Khizat S., Stefanik V., Kostyshyn E., Mautenbayev A. (2018)
Muratbayev D. M. - Application of ovariovit to improve diary cows conception rate, Tokayev Z. K. (2018)
Бондар С. В. - Поширення та структура патології передміхурової залози в псів (2018)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на гематологічні показники та вміст ліпідів у крові кролематок, Лесик Я. В. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні та гістохімічні зміни в печінці собак за отруєння ізоніазидом, Врецьона Н. П. (2018)
Дичок-Нєдзєльска А. З. - Вплив сполук сульфуру на гематологічні показники організму кролів, Лесик Я. В. (2018)
Вархоляк І. С. - Визначення гострої токсичності препарату "Бендамін" на лабораторних тваринах, Гутий Б. В. (2018)
Федець О. М. - Глутатіонпероксидаза крові собак і котів з пухлинами молочної залози, Курляк І. М., Заяць О. І. (2018)
Nazaruk N. V. - To the method of study of preparations that are often used in anesthetic practice for surgical interventions in small animals (2018)
Данкович Р. С. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни в головному мозку за отруєння домашніх індиків діазиноном, Туманов В. В. (2018)
Зубачик В. М. - Оцінка впливу остеотропних препаратів на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при регенерації кісткової тканини в експерименті, Ган І. В., Пасько О. О. (2018)
Бойчук-Товста О. Г. - Особливості поширеності та клінічного перебігу генералізованого пародонтиту початкового та І ступенів у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії (2018)
Іськів М. О. - Оцінка інтенсивності запальних процесів у тканинах пародонта в пацієнтів із рецесією ясен залежно від віку та біотипу пародонта (2018)
Лучинський М. А. - Пародонтальний статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану, Пясецька Л. В., Лучинська Ю. І. (2018)
Пупін Т. І. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в працівників птахофабрик за даними клінічних спостережень та параклінічних індексів, Кардашевська О. І. (2018)
Ткаченко И. М. - Использование наночастиц гидроксилапатита стронция для профилактики и лечения повышенной стираемости зубов (лабораторные исследования), Сидорова А. И., Марченко И. Я., Назаренко З. Ю. (2018)
Галагдина А. А. - Методика проведення практичних занять із розділу "Реконструктивно-відновна хірургія щелепно-лицевої ділянки" в умовах кредитно-модульної системи навчання, Герасим Л. М. (2018)
Гелей В. М. - Результати аналізу роботи хірургічного кабінету Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки за 2012 – 2016 роки (2018)
Гутор Н. С. - Клінічнi спостереження автотрансплантації зубів як альтернативи імплантації, Твердохліб Н. О., Авдєєв О. В. (2018)
Гудименко О. О. - π-пластина як найкраща пластина для остеосинтезу ангулярного перелому нижньої щелепи, Кузенко Є. В., Карпенко Л. І. Скиданенко М. С., Сікора В. В. (2018)
Біда В. І. - Клінічна ефективність використання різних видів шинуючих конструкцій у пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІІ ступеня тяжкості, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2018)
Авдєєв О. В. - Зміни показників ротової рідини дітей дошкільного віку з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів, Змарко Ю. К. (2018)
Каськова Л. Ф. - Показники карієсу зубів у дітей в перший період змінного прикусу, Мандзюк Т. Б., Новікова С. Ч., Хміль О. В., Солошенко Ю. І. (2018)
Лагода Л. С. - Гігієнічний стан порожнини рота в дітей, які проживають у різних екологічних умовах (2018)
Шпотюк О. О. - Взаємозв’язок між інтенсивністю карієсу, структурно-функціональною резистентністю емалі та гігієною порожнини рота у дітей із карієсом оклюзійної поверхні жувальної групи зубів (2018)
Філас В. - Графічні джерела з історії Північного Причорномор’я в архівних зібраннях (2018)
Довжук І. - Економіка Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст.: соціально-економічні зміни (2018)
Петрова І. - Діяльність Бессарабської обласної межової контори (1818–1891 рр.): законодавчі новації та повсякденна практика, Петров О. (2018)
Ломако Л. - Учительські інститути в системі педагогічної освіти Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: аналіз сучасної історіографії (2018)
Шандра І. - Прибалтійський паливний ринок: спроби його завоювання донецьким вугіллям на початку ХХ ст. (2018)
Омельченко П. - Досвід виживання жінок в Акмолінському таборі для дружин зрадників Батьківщини (на основі его свідчень) (2018)
Докашенко В. - Громадський контроль діяльності підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування: деталі політичної реконструкції "відлиги" (2018)
Сацький П. - Нафтогазовий комплекс Криму та інтеграція півострова в економічну систему УРСР у 1954 р. (2018)
Бойко М. - Демографічна структура української етнічної групи у Чеській Республіці (1991–2011 роки), Федоренко Є. (2018)
Мєлєкєсцев К. - Становлення білатеральних відносин незалежної України та Республіки Польща: договірно-правова основа міждержавних відносин (1990–2004) (2018)
Городня Н. - Регіоналізм у "великій Східній Азії" у ХХІ ст. (2018)
Мартинчук І. - Визначні особистості литовсько-руської держави: український контекст, Павлова А. (2018)
Теміров Б. - Постать Степана Бандери у пам’яттєвому дискурсі (2018)
Ковшарова О. - Плакатна графіка міжвоєнної доби в радянській Україні, Касьянова Н. (2018)
Баліцька О. Ю. - Роль клітинної ланки адаптивного імунітету в розвитку хронічного генералізованого пародонтиту у хворих із поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу, Бондаренко Ю. І., Габор Г. Г. (2018)
Казакова Р. В. - Показники дерматогліфіки як маркери для побудови математичних моделей ризику виникнення зубощелепних аномалій, Мельник В. С., Горзов Л. Ф. (2018)
Kardashevska О. І. - Immunological oral health status of the poultry plants employees (2018)
Лейбюк Л. В. - Характеристика реологічних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет, які користуються повними знімними пластинковими протезами, Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2018)
Мартовлос А. І. - Рентгенофлуоресцентний аналіз макро- та мікроелементного складу остеопоротично змінених альвеолярних відростків нижньої щелепи за фармакологічної корекції та кісткової ретенції (2018)
Furdychko A. I. - The effectiveness of the use of anti-dysbiotic hepatoprotector in the complex treatment of patients with periodontal inflammatory diseases on the background of chronic non-calculous cholecystitis, Buchkovska A. Yu., Pasichnyk M. A. (2018)
Гаврильців С. Т. - Застосування сучасних комп’ютерних техноло­гій при гістоморфометричному дослідженні щелепних кісток, уражених радикулярними кістами (2018)
Назаревич М. Р. - Удосконалення діагностики та лікування сенсорних порушень середньої зони обличчя у хворих з ізольованими переломами дна очниці, Огоновський Р. З., Погранична Х. Р. (2018)
Нагірний Я. П. - Клінічна ефективність застосування полібіолін-куріозинової суміші для лікування альвеоліту, Гутор Н. С. (2018)
Ружицька О. В. - Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп (2018)
Дутко Г. З. - Вивчення імунологічного статусу ротової рідини в дітей з основними стоматологічними захворюваннями, які страждають від олігофренії (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Курсов С. В. - Травма сердца: классификация, механизмы и проблемы диагностики у пострадавших с травмой грудной клетки (литературный обзор с результатами собственных наблюдений), Белецкий А. В., Никонов В. В., Киношенко Е. И. (2018)
Черній В. І. - Огляд сучасних клінічних настанов із амбулаторної седації, Колганова К. А., Пайкуш В. А., Васильєва І. В. (2018)
Коваль Е. А. - Антикоагулянты в терапии тромбоэмболии легочной артерии в госпитальном периоде: рекомендации, возможности, подходы к рациональному выбору. Место фондапаринукса (2018)
Чуклін С. М. - Формула ентерального харчування у хворих на тяжкий гострий панкреатит, Чуклін С. С., Шершень Г. В., Попик П. М. (2018)
Шерстюк Л. Л. - Значення основного фактора росту фібробластів в розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від наявності дисплазії сполучної тканини, Ніколенко Є. Я. (2018)
Колосович І. В. - Місцеве застосування Дексалгіну після лапароскопічних оперативних втручань (2018)
Назаренко І. І. - Визначення психологічної підготовленості медичних працівників мобільного госпіталю медицини катастроф до дії надзвичайної ситуації, Печиборщ В. П., Іванов В. І., Мазуренко О. В. (2018)
Голембієвська Г. О. - Нестероїдні протизапальні препарати в лікуванні післяопераційного болю після мастектомій, Лісецький В. А. (2018)
Ліпич О. П. - Динаміка глікемії плазми крові як фактор адекватного анестезіологічного забезпечення та антистресового захисту ургентних абдомінальних оперативних втручань, Лісецький В. А. (2018)
Сайко О. В. - Аналіз смертності від мозкових інсультів в ангіоневрологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 2013 по 2017 рік (2018)
Смирнова Л. М. - Сегодня никогда не будет завтра, Шифрин Г. А., Бойцова О. Н., Смирнова М. В. (2018)
Годлевська О. М. - Механізми формування та прогресування хронічної серцевої недостатності на тлі цукрового діабету другого типу, Самбург Я. Ю., Магдаліц Т. І. (2018)
Чаплинський Р. П. - Анестезіологічне забезпечення лапароскопічних гінекологічних операцій: новий погляд, Сафонов Р. А., Селюкова А. В. (2018)
Красносельський М. В. - Адаптаційні можливості після різних видів хірургічних втручань у онкологічних хворих, Крутько Є. М., Мітряєва Н. А., Рубльова Т. В., Гребіник Л. В. (2018)
Воробець А. Б. - Особливості структурної організації навколопульпарного дентину великих кутніх зубів залежно від статі, Гасюк П. А., Костиренко О. П. (2016)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу червоної облямівки при атопічному хейліті (2016)
Жизномирська О. О. - Клінічні аспекти, комплексна терапія та профілактика гострого герпетичного стоматиту (випадок iз практики), Слаба О. М., Мінько Л. Ю. (2016)
Чорній А. В. - Вплив захворювань щитоподібної залози на стоматологічний статус людини (огляд літератури), Шманько В. В. (2016)
Соколова І. І. - Кількісні показники долонної дерматогліфіки у хворих на генералізований пародонтит зі спадковою схильністю до його розвитку (2016)
Нагірний Я. П. - Сезонні й гендерні особливості перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки у жителів Тернопільської області за матеріалами відділення хірургічної стоматології Тернопільської університетської лікарні за 2012–2014 роки (2016)
Лихицкий А. А. - Влияние криоконсервированной плацентарной ткани на остеогенез в эксперименте при переломе нижней челюсти (2016)
Нагірний Я. П. - Дослідження мікрофлори лунки після атипового видалення нижніх третіх молярів при застосуванні остеопластичного матеріалу "Колапол КП-3 ЛМ", Ощипко Р. В., Пясецька Л. В. (2016)
Гасюк П. А. - Методологія впровадження навчального посібника "Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій" у навчальний процес із вибіркової дисципліни, Король Д. М., Росоловська С. О., Коробейніков Л. С., Радчук В. Б., Козак Р. В. (2016)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів пластмасовими коронками (2016)
Кузняк Н. Б. - Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом, Годованець О. І. (2016)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження показників мінераль¬ного обміну в крові пацієнтів з ураженням зубів каріозним процесом на фоні ювенільного ревматоїдного артриту, Пилипюк О. Ю., Комнацький Б. Ю. (2016)
Мельник В. С. - Оцінка ризику розвитку карієсу зубів у дітей в сільській місцевості, Горзов Л. Ф., Когут О. В. (2016)
Гевкалюк Н. О. - Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей (2016)
Власенко І. В. - Медичний туризм: світовий досвід, проблеми та перспективи розвитку в Україні, Мазур С. А. (2018)
Марінічева К. В. - Програми darpa та біологічні технології – в інтересах національної безпеки, Пчелінська Л. В., Зубрицький Д. О. (2018)
Саламін О. С. - Тенденції розвитку сільського господарства та його державне регулювання (2018)
Грабовський Р. С. - Виробництво екологічно чистої продукції та розвиток зеленого туризму в Україні, Дадак О. О., Магас Л. В., Дудяк Р. П. (2018)
Шульський М. Г. - Продукція сільського господарства: зміни та тенденції розвитку її виробництва, Команяк Р. З. (2018)
Brychka B. B. - Impact of foreign direct investment on economic growth in the world during 1975–2015 (2018)
Вовчанська О. М. - Функціональна роль та значення PR-технологій у маркетинговій діяльності туристичних підприємств, Іванова Л. О. (2018)
Козій Б. І. - Математична модель для аналізу рівня якості продукції тваринництва, Степанюк О. І. (2018)
Сендецька С. В. - Соціальна реклама та її вплив на здоровий спосіб життя студентської молоді (2018)
Поперечний С. І. - Маркетингові засади формування сфери ветеринарного обслуговування, Бабич Л. В. (2018)
Дорош-Кізим М. М. - Логістичні послуги як невід’ємна складова електронної комерції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2018)
Гримак О. Я. - Безробіття сільської молоді: причини та шляхи вирішення, Вовк М. В., Кіндрат О. В. (2018)
Магас В. М. - Методологічні проблеми реформування аграрної сфери, Гримак О. Я., Чемерис В. А. (2018)
Горбанюк В. О. - Обслуговуюча неприбуткова кооперація і оптимальне ціноутворення – пріоритет аграрної реформи в молочному тваринництві сільських домогосподарств України (2018)
Свидрук І. І. - Постіндустріальні трансформації управлінських підходів до креативного мотивування (2018)
Дорошкевич К. О. - Чинники, які визначають менторингову діяльність на підприємствах в умовах інноваційного розвитку, Івасюк В. В., Салата І. З. (2018)
Березівський З. П. - Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, Березівська О. Й., Березівський Я. П. (2018)
Семенів Б. С. - Вплив фізичних навантажень на психофізіологічний стан студентів першого курсу факультету ветеринарної медицини, Приставський Т. Г., Бабич А. М., Ковбан О. Л., Стахів М. М. (2018)
Хомишин В. П. - Ризик виникнення та профілактика бронхоспазму фізичного навантаження у представників атлетичних видів спорту, Соломонко А. О., Новицький О. О., Романюк О. Б. (2018)
Коверко Ю. А. - Правове забезпечення гендерної рівності при здобутті вищої освіти в Україні, Машталір Х. В. (2018)
Дзера М. М. - Зміна вектора зовнішньої політики Єгипту 2011–2017рр. як чинник зростання міжнародних індексів, Пасічний Р. Я., Остапчук А. М. (2018)
Халецький О. В. - Антропний поворот до сучасності (2018)
Бежук О. М. - Релігійні святині Італії (2018)
Скупейко В. В. - Фіскальні важелі в системі антикризового управління, Вознюк О. Б. (2018)
Мокрицька Г. М. - Євроінтеграційні аспекти виробництва м’яса в сільськогосподарських підприємствах України: проблеми та перспективи, Минів Р. М., Батюк Б. Б. (2018)
Савчук Л. К. - Вплив одновидових посівів та їх травосумішок на видовий склад травостою, Виговський І. В. (2018)
Скляренко Ю. І. - Особливості молочної продуктивності корів української бурої молочної породи та вплив генотипових і паратипових факторів на її формування (2018)
Сахненко В. В. - Оптимізація сучасних заходів захисту пшениці озимої від шкідників в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Гноєвий І. В. - Ефективність переведення корів на безприв’язне боксове утримання та їх годівля за інтенсивної технології виробництва молока, Батир Р. Ю., Войтенко Т. С. (2018)
Крамаренко С. С. - Аналіз взаємодії "генотип × середовище" на молочну продуктивність корів, Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2018)
Шуляр А. Л. - Генетична детермінація господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи (2018)
Голуб О. М. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різної кровності та виробничих типів, Шаловило С. Г., Бойко А. О., Осередчук Р. С. (2018)
Шевченко Л. А. - Формування і продуктивність фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи за дії Поліміксобактерину – стимулятора росту рослин, Токмакова Л. М. (2018)
Гавриляк В. В. - Вміст і склад протеїнів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі, Стапай П. В., Ткачук В. М. (2018)
Нечмілов В. М. - Вплив способу годівлі гібридних свиней на дорощуванні на якість м’яса (2018)
Седіло Г. М. - Продуктивна дія різної кількості зерна тритікале на репродуктивні показники кролематок та якість приплоду, Лучин І. С., Гринів М. В., Дармограй Л. М., Півторак Я. І., Гутий Б. В. (2018)
Боднарук В. Є. - Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності, Жмур А. Й., Музика Л. І., Кропивка Ю. Г., Боднар П. В., Пославська Ю. В., Оріхівський Т. В. (2018)
Бобель І. Ю. - Економічна ефективність вирощування товарної форелі у фермерських господарствах Західної України за умов годівлі кормами Aller Aqua, Півторак Я. І., Петришак Р. А. (2018)
Гордійчук Н. М. - Продуктивні й технологічні якості симентальських корів залежно від індексу загальної активності, Денькович Б. С., Гордійчук Л. М. (2018)
Мацуська О. В. - Аналіз динаміки зміни екологічного стану поверхневих вод Буського району, Сухорська О. П., Чабан Я. М. (2018)
Федак Н. М. - Ефективність застосування пробіотиків при консервуванні вологого зерна кукурудзи, Чумаченко С. П., Дармограй Л. М., Гутий Б. В., Передерій М. Г. (2018)
Двилюк І. І. - Мінеральний і ліпідний склад тканин організму медоносних бджіл та біологічна цінність меду в літньо-осінній період за підгодівлі цитратами Аg і Cu (2018)
Кирилів Б. Я. - Активність гідролітичних ензимів у птиці різних видів, Гунчак А. В., Стефанишин О. М. (2018)
Мартишук Т. В. - Показники функціонального та антиоксидантного стану печінки щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату "Бутаселмевіт", Гутий Б. В., Віщур О. І. (2018)
Шаран М. М. - Допоміжні методи діагностики тільності у корів молочних порід – альтернатива майбутньому, Шаловило С. Г. (2018)
Филь С. І. - Відтворювальна здатність корів та їх нащадків різних поколінь, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2018)
Буцяк А. А. - Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки стану атмосферного повітря в зоні діяльності Добротвірської ТЕС, Буцяк В. І., Музика Л. І. (2018)
Минів Р. М. - Сучасні системи освітлення тваринницьких підприємств (2018)
Бабушкин Г. Ф. - Совершенствование микрологистических систем управления процесами заводских перевозок, Кузькин А. Ф., Каплуновская А. Н. (2018)
Булгакова Ю. В. - Модель принятия решений по управлению грузопотоками в тянущих логистических системах (2018)
Войтов В. А. - Методика оцінки надійності та ефективності логістичної системи транспортного обслуговування процесу збирання цукрових буряків, Музильов Д. О., Бережна Н. Г. (2018)
Гецович Е. М. - Экспериментальное исследования поведения водителя на нерегулируемых перекрестках в левоповоротных потоках, Мустафаев Г. К. (2018)
Головіна Ю. О. - Проблеми логістики та шляхи їх вирішення в Україні, Чернецька-Білецька Н. Б. (2018)
Горбунов М. І. - Використання нового способу підведення абразивного матеріалу в контакт "колесо-рейка" як метод зниження ризикубоксування та юзу локомотивів, Ковтанець М. В., Кравченко К. О., Просвірова О. В. (2018)
Горбунов М. І. - Оцінки ризиків інвестиційного проекту по впровадженню нових технічних рішень на залізничному транспорті, Просвірова О. В., Ноженко В. С. (2018)
Гуренкова О. В. - Можливі шляхи вирішення екологічних проблем міського транспорту (2018)
Дьомін Р. Ю. - Розвиток методів і засобів для розрахункової оцінки несівної здатності рамних конструкцій моторвагонного рухомого складу (2018)
Кашканов А. А. - Проблеми забезпечення точності розрахунків та категоричності висновків автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2018)
Клюєв С. О. - Вибір методу визначення напрямку закруглення ділянки шляху, який проходить локомотив, Брагін М. І. (2018)
Коршко И. Н. - Инновационные методы обеспечения безопасности работы локомотивных бригад (2018)
Кравченко С. В. - Аналіз факторів, що впливають на перевезення металургійних вантажів в експортному сполученні із застосуванням експертного оцінювання, Семенов С. О. (2018)
Кириченко И. А. - Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах, Кузьменко Н. Н. (2018)
Кулінченко О. С. - Розвиток транспортної інфраструктури міста з урахуванням соціального аспекту (2018)
Лаптінов О. С. - Аналіз критеріїв впилву транспортно-експедиторської роботи на прикладі логістичного підходу до планування вантажних та комерційних операцій на залізничному транспорті, Чернецька-Білецька Н. Б. (2018)
Майорова І. М. - Екологічна оцінка організації процесу транспортування автомобілем (2018)
Михайлов Е. В. - Уточнение модели движения колес по рельсу с двухточечным контактированием, Семенов С. А. (2018)
Мороз М. М. - Соціально-економічне забезпечення пасажирського транспорту загального користування, Король С. О., Мороз О. В., Марченко Д. М., Єпіфанова О. В. (2018)
Pasnak I. - Modern methods of studying the parameters of traffic, Rogalskyi R., Hrytsiuk S. (2018)
Полупан Є. В. - Теоретичні передумови для розрахунку об'ємної теплової навантаженості дискових гальмівних пристроїв автомобілів, Шевченко С. І., Мірошникова М. В., Полупан Ю. В. (2018)
Роговий А. С. - Підвищення ефективності роботи вихрового ежектору, Єрмоленко В. В. (2018)
Скляренко І. Ю. - Психологічні особливості забезпечення безпеки дорожнього руху (2018)
Скок П. О. - Фінансовий аспект оптимізації логістичної діяльності транспортного підприємства (2018)
Субботин О. В. - Особенности реализации узлов цифро-аналоговой аппаратуры управления и обработки сигналов на примере ППКП, Винник А. В. (2018)
Труніна І. М. - Аналіз транспортного забезпечення туристичної інфраструктури України, Молоштан Д. В., Черниш Р. О. (2018)
Трушевський В. Е. - Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту, Турпак С. М., Грицай С. В. (2018)
Фомін О. В. - Формалізовані описання конструкцій кришок люків напіввагонів (Частина 2), Горбунов М. І., Коваленко В. В., Флярковська В. О. (2018)
Фомін О. В. - Дослідження експлуатаційних пошкоджень вагонів-термосів моделі ТН 4-201 побудови заводу "Десау" Німеччина, Іщенко В. М., Брайковська Н. С., Цимбалюк А. В. (2018)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математична модель просторової тривимірної течії водовугільного палива, Роговий А. С., Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2018)
Шворнікова Г. М. - Дослідження аспектів використання аутсорсингу в управлінні логістичними проектами (2018)
Яровий Р. О. - Енергоефективність застосування накопичувачів електричної енергії при маневрових роботах, Чернецька-Білецька Н. Б. (2018)
Asmankina A. - The development of mathematical model for control and management of autonomous apartment energy supply combined systems, Korolevskiy S., Loriia M., Tselishchev O., Zhydkov A. (2018)
Лорія М. Г. - Розробка математичної моделі газового реактору для оптимізації технологічного процесу (2018)
Кирилюк С. - Проза Лесі Українки: в "антрактах” між поезією і драмою (2018)
Житко Р. - Семантика пустоты в модели мира постмодернистского текста (2018)
Борбунюк В. - Пьеса Т. Уайлдера "Наш городок” в контексте драматургии А. Чехова (2018)
Печарський А. - Мотиви ностальгії в поезії Лі Бо ( 李白 ) і Лесі Українки: від давнини до недалекого минулого (2018)
Ліпісівіцький М. - Бібілійні мотиви в творчості українських драматургів після 2000-го (2018)
Маценка С. - Музичний контекст "контрапунктового читання” Едварда Саїда (2018)
Нікоряк Н. - Каурісмякі & Шекспір: діалог із класиком (2018)
Супранкова Т. - "Фауст” И. В. Гёте и А. Г. Радзивилла: поэтика и проблематика музыкальной адаптации (2018)
Штанюк О. - Культура Іґбо як етнічне джерело літературної творчості Ч. Ачебе (2018)
Щепна І. - Вербалізація постмеморі мовою мистецтва (2018)
Matiychak A. - Reception Frame of Iris Murdoch’s Critical Studies (2018)
Павленко О. - Художній переклад як носій культурної пам’яті (2018)
Поспишил И. - Жанровые инновации и рецепция Фаддея Венедиктовича Булгарина в чешской среде (2018)
Червінська О. - Безмежна перспектива з нескінченними для теорії пастками (Рецензія на монографію: Васильєв Є. М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації. – Луцьк : ПВД "Твердиня”, 2017. – 532 с.) (2018)
Чернокова Є. - Леонід Генріхович Фрізман (1935 – 2018) (2018)
Федишин Я. І. - Оцінка параметра Грюнайзена та явної міри ангармонізму додекаборидів, Вадець Д. І., Гаращенко О. В., Романів О. Я., Федишин Т. Я. (2018)
Шаповал С. Л. - Спосіб визначення релаксаційного зусилля тушок риби, Романенко О. В. (2018)
Божко Н. В. - Розробка м’ясо-містких напівкопчених ковбас з м’ясом качки мускусної та білого товстолобика, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Антоненко В. О. (2018)
Голембовська Н. В. - Дослідження змін показників якості дієтичних січених напівфабрикатів під час зберігання (2018)
Мацук Ю. А. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей м’ясних січених напівфабрикатів з використанням рибної сировини, Марченко І. М., Пасічний В. М. (2018)
Скочко О. І. - Оцінка впливу харчових кріопротекторів на якісні показники посічених напівфабрикатів, Шевченко І. І., Поліщук Г. Є., Паска М. З. (2018)
Шведюк Д. А. - Вплив протеази мікробіологічного походження на процес автолізу у м’ясі курчат-бройлерів, Пасічний В. М., Мороз О. О., Гередчук А. М. (2018)
Федишин Я. І. - Оцінка параметра Грюнайзена гексаборидів металів, Вадець Д. І., Гаращенко О. В., Романів О. Я., Федишин Т. Я. (2018)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології сиру рікотта з сироватки, отриманої із застосуванням різних коагулянтів, Мусій Л. Я., Сливка І. М., Христюк В. (2018)
Тележенко Л. М. - Розробка технології молочно-рослинного десерту з функціональними наповнювачами, Біленька І. Р., Золовська О. В., Лазаренко Н. А. (2018)
Соломон А. М. - Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів (2018)
Кравченюк Х. Ю. - Характеристика процесу плівкоутворення Enterococcus faecalis на нержавіючій сталі AISI 321 залежно від шорсткості поверхні (2018)
Сливка Н. Б. - Використання грушевих наповнювачів у технології кефіру, Михайлицька О. Р., Наговська В. О., Білик О. Я. (2018)
Молдаванова Л. К. - Практичний досвід і перспективи у вирішенні проблеми комплексного використання кісткової сировини на підприємствах м’ясної галузі, Драчук У. Р., Басараб І. М., Ромашко І. С., Галух Б. І., Кринська Н. В. (2018)
Філь М. І. - Мікроскопічні дослідження нового бісквітного напівфабрикату, Коропецька Т. О. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Виробництво м’ясних сиров’ялених снеків: перспективи та конкурентоспроможність, Леонова Б. І., Старкова Е. Р., Паска М. З. (2018)
Аверков Ю. О. - Нелинейная теория взаимодействия трубчатого пучка заряженных частиц с поверхностными волнами в плазменном цилиндре, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2018)
Баранник А. А. - Микроволновая радиофизика необычных сверхпроводников, Губин А. И., Лавринович А. А., Черпак Н. Т. (2018)
Корниенко Ю. В. - Пути максимального извлечения информации из изображений астрономического объекта, Скуратовский С. И. (2018)
Апостолов С. С. - Локализованные волны в слоистых сверхпроводниках, Кадыгроб Д. В., Майзелис З. А., Рохманова Т. Н., Шматько А. А., Ямпольский В. А. (2018)
Белоус О. И. - Квазиоптические твердотельные генераторы электромагнитных волн миллиметрового диапазона, Кириленко А. А., Натаров М. П., Сиренко С. П., Фисун А. И., Шубный А. И. (2018)
Николаев С. В. - Твердотельные активные среды для перестраиваемых лазеров на основе активированных красителями полиуретанов, Пожар В. В., Дзюбенко М. И., Николаев К. С. (2018)
Иван Сергеевич Тургенев (К 100-летию со дня рождения) (2018)
Памяти Григория Ивановича Хлопова (2018)
Пономаренко О. М. - Геохімія в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України, Жовинський Е. Я., Степанюк Л. М., Загнітко В. М., Кураєва І. В. (2018)
Сьомка В. О. - Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України, Сукач В. В., Бондаренко С. М., Карли З. В., Донський М. О. (2018)
Наумов Г. Б. - Теория метаморфогенного рудообразования в последнюю четверть века, Беркелиев Т. К., Миронова О. Ф. (2018)
Квасниця В. М. - Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті, Науменко Є. В., Квасниця І. В., Гречановська О. Є. (2018)
Калиниченко Т. Г. - Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите, Багмут Н. Н., Брик А. Б., Радчук В. В. (2018)
Yurchenko N. G. - Optical Spectroscopic and Colorimetric Study of Pyroxenes From Fenitized Rocks of the Chernihivka Carbonatite Massif of the Azov Region, Taran M. M. (2018)
Шабалін Б. Г. - Перспективи використання природних смектитових глин України для створення геологічного сховища радіоактивних відходів, Лавриненко О. М., Косоруков П. О., Бугера С. П. (2018)
Степанюк Л. М. - Зріла континентальна кора і джерело калію, Котвіцька І. М., Андреєв О. В., Курило С. І., Грінченко О. В. (2018)
Матковський О. І. - Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті), Наумко І. М. (2018)
Наумко І. М. - Оригінальне видання з мінералогії Гірського Криму, Матковський О. І. (2018)
Словотенко Н. О. - XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Радченко А. І. (2018)
Сукач В. В. - Наукова конференція "Геологія і корисні копалини України", присвячена 100-річному ювілею Національної академії наук України і Державної служби геології та надр України (2018)
Загнітко В. М. - Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! (2018)
Дмитру Костянтиновичу Возняку — 80 (2018)
Светлой памяти Гелия Кузьмича Ерёменко (2018)
Зміст журналу за 2018 р. (2018)
Наші автори (2018)
Kolesnik Ya. V. - Theoretical and Methodological Aspect of the Statistical Assessment of the Banks’ Competitiveness in The Financial Market (2017)
Корепанов О. С. - Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку "розумних” сталих міст в Україні: тема "Економіка” (2017)
Іщук С. О. - Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу, Созанський Л. Й. (2017)
Дубина М. В. - Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України (2017)
Журавльов О. В. - Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем, Сімачов О. А. (2017)
Козлов В. В. - "Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти, Томашевська Т. В, Пашковська А. Ю. (2017)
Лєснікова М. В. - Статистичні дослідження проблем розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2017)
Перхун Л. П. - Вивчення робочої сили у професійно-кваліфікаційному розрізі: досвід США (2017)
Рингач Н. О. - Статистична оцінка вподобань, критеріїв вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, Огай М. Ю., Гаврилова В. В. (2017)
Гамкало О. Б. - Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств (2017)
Пилипенко О. І. - Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства (2017)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті, Прімєрова О. К., Сєміколенова С. В. (2017)
Момотюк Л. Є. - Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики "Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем”, Мотузка О. М. (2017)
Галицька Е. В. - Йоганн Петер Зюссмільх. (1707 – 1767 рр.) (2017)
Вітаємо з ювілеєм Нелю Олексіївну Парфенцеву! (2017)
Хроніка (2017)
Інформація для авторів (2017)
Шановні колеги! (2019)
Иванов Д. Д. - Диуретики и новые возможности в нефропротекции (2019)
Кушніренко С. В. - Гіперкаліємія і хронічна хвороба нирок (2019)
Савицька Л. М. - Додаткові діагностичні можливості проби із водно-сольовим навантаженням у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I–III стадії (2019)
Родіонова В. В. - Предиктори розвитку і прогресування серцевої недостатності в додіалізних хворих із хронічною хворобою нирок, Бойко О. О., Туренко О. А., Денисенко О. О. (2019)
Філіпець Н. Д. - Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи як основний патогенетичний напрям медикаментозної нефропротекції, Іванов Д. Д., Гоженко А. І. (2019)
Іванов Д. Д. - Iмунопрофілактика рецидивуючих інфекцій сечових шляхів (2019)
Mullens W. - Застосування діуретиків при застійній серцевій недостатності: офіційна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів, Damman K., Harjola V.-P., Mebazaa A., Brunner-La Rocca H.-P. , Martens P., Testani J. M., Wilson Tang W. H., Orso F., Rossignol P. (2019)
Іванов Д. Д. - Нова ера діалізу: розширений гемодіаліз (HDx) (2019)
Мельник А. А. - Дисфункция щитовидной железы и заболевания почек (2019)
Алексеєва Л. М. - Управління інвестиційними ризиками на промисловому підприємстві (2018)
Андросова О. Ф. - Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України (2018)
Захарова О. Л. - Можливості застосування хеджування валютних ризиків українськими агропромисловими підприємствами (2018)
Череп А. В. - Сучасний стан та проблеми реструктуризації підприємств, Довга В. А. (2018)
Череп О. Г. - Удосконалення стратегій економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Череп О. Г. - Управління діловою активністю аграрно-промислових підприємств, Глушенко Ю. М. (2018)
Шевченко В. М. - Узагальнююча оцінка інноваційності розвитку рослинництва на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Бабміндра Д. І. - Податкова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, Коваленко А. В. (2018)
Исаева А. Т. - Зарубежный опыт наращивания конкурентоспособности при помощи кластеризации как инновационной формы управления производством (2018)
Кусакова Ю. О. - Формування ефективної концепції управління енергетичним сектором України, Худолєй Л. В., Шевельов О. М. (2018)
Морозова Г. С. - Трактування понятійного апарату "сталий розвиток" у контексті сільських територій (2018)
Олейнікова Л. Г. - Глобальні тенденції в оподаткуванні та їх вплив на проблеми й розвиток малого бізнесу в Україні (2018)
Худолєй Л. В. - Особливості формування ринку екосистемних послуг у лісовому господарсвті, Сафонов В. Є. (2018)
Чень Юняо - Міжнародні змішані перевезення: теоретична сутність та практичне значення (2018)
Чумаченко Т. Н. - Отдельные аспекты экономического сотрудничества Индии и Казахстана на современном этапе (2018)
Батракова Т. І. - Електронні гроші в платіжній системі України, Глушенко Ю. М. (2018)
Василевська Г. В. - Основи теорії формування оптимального фіскального простору (2018)
Матвейчук Л. О. - Цифрова економіка: теоретичні аспекти (2018)
Зав’ялова М. В. - Товарознавство як важлива складова базису успішного брендингу (2018)
Кушинова Н. Г. - Запровадження та розвиток сучасних персонал-технологій в управлінні персоналом (2018)
Малтиз В. В. - Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця, Бражник Д. Г. (2018)
Гельман В. М. - Практичні аспекти аналізу персоналу та оплати праці підприємства машинобудування (2018)
Клименко С. Є. - Сучасний стан та напрями реформування системи управління державними інвестиціями та проектами державно-приватного партнерства (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2018)
Вихідні дані (2018)
Аболєшкін С. Є. - Оптимізація робочих параметрів суднової утилізаційної парової турбіни, Гарагуля Б. А. (2018)
Афтанюк В. В. - Моделювання гідродинаміки вихрових елементів комбінованого скрубера, Афтанюк А. В., Даниленко Д. В. (2018)
Богач В. М. - Характеристики процесу мащення циліндро-поршневої групи двигунів RTA, Довиденко Ю. М. (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу безградіентной оптимізації при синхронізації даних моніторингу робочого процесу суднових дизелів, Кучеренко Ю. М., Жолтіков Є. І., Маулевіч В. О., Кріжановська І. П. (2018)
Галян I. С. - Аналіз ефективності застосування сучасних холодильних агентів в транспортних холодильних установках, Козьминих М. А., Ольшамовський В. С. (2018)
Заблоцький Ю. В. - Зниження теплової напруженості суднових дизелів за рахунок використання присадок до палива (2018)
Калугін В. М. - Аналіз досвіду експлуатації та поліпшення ефективності дії газотурбокомпресорів суднових дизелів (2018)
Кардаш В. П. - Підвищення ефективності експлуатації суднових пристроїв морських суден, Худенко Г. О. (2018)
Кирис А. В. - Blade profiling for the final stages of powerful ship’s steam turbines, Гарагуля Б. А. (2018)
Козицький С. В. - Порівняння ефективності демпферів крутильних коливань колінчастого валу суднового дизеля при використанні рідин з різними реологічними властивостями, Кіріян С. В., Швець О. І. (2018)
Мацкевич Д. В. - Поновлення реологічних характеристик мастильних матеріалів суднових дизелів (2018)
Ольшамовський В. С. - Аналіз впливу температури кипіння холодильного агента на енергоспоживання холодильного обладнання, Василець Д. І., Гоголь М. І. (2018)
Сагін С. В. - Зниження енергетичних втрат в прецизійних парах паливної апаратури суднових дизелів (2018)
Слободянюк І. М. - Управління змащенням циліндрів суднових дизелів з метою запобігання поломки поршневих кілець при проходження продувних вікон втулок, Слободянюк Д. І. (2018)
Солодовніков В. Г. - Використання ультразвукової обробки в модульних схемах побудови суднових систем паливопідготовки (2018)
Тетенко В. Ю. - Конструктивні та експлуатаційні особливості пропульсивного комплексу lng танкерів з газопаливним обладнанням, Козьміних М. А. (2018)
Черемісін В. І. - Уточнений метод розрахунку газообміну в циліндрі дизеля, Бабенчук М. С. (2018)
Buzovsky V. A. - Impact of climatic conditions on ship’s refrigeration plant, Nikulina O. L., Emelyanov S. V. (2018)
Kolegaev M. O. - Main ways of tanker inert gas system modernization, Brazhnik I. D. (2018)
Kuropyatnyk O. A. - The use of bypass exhaust gases to ensure the environmental performance of marine diesel engines (2018)
Lebedev B. V - Influence of the texture direction on the process and quality of frictional application of a copper film on steeL, Evdokimov V. D, Melnik A. A., Bogomolov E. P. (2018)
Malakhov O. V. - Use of water-fuel emulsion during operation of vessels, Gudilko R. G. (2018)
Polovinka E. M. - Modelling of processes of nitrogen oxides formation in cylinders of diesel engines (2018)
Zhuralov Yu. I. - The optimal choice of the microgeometry of the surface of the ship technical tools’ conjugation (STT), Melnik A. A. (2018)
Реферати (2018)
До 40-річного ювілею Яготинського механічного заводу (2012)
Кухар В. М. - Частотно-регульований електропривод в цукровій промисловості, Кравчук А. Ф., Охтень В. В. (2012)
Чайка Є. В. - Моніторинг вимушених зупинок цукрових заводів, Сухенко Ю. Г., Матиящук А. М. (2012)
Кухар В. М. - "Фірма "ТМА" і напрямки її діяльності у цукровій галузі (2012)
Зігунов О. М. - Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2012)
Іващенко Н. В. - Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів, Буляндра О. Ф., Шутюк В. В. (2012)
Коденська М. Ю. - Про результативність і доцільність квотування цукру в Україні, Пархоменко Л. М. (2012)
Бойко Г. В. - Передзабійні та післязабійні показники тушок курчат-бройлерів за змішаного Т-2 і зеараленонтоксикозу та застосування сорбційних препаратів (перший дослід), Якубчак О. М., Бойко Н. І. (2017)
Бойко Ю. В. - Активність трансаміназ плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину а і дезоксиніваленолута після застосування сорбентів, Духницький В. Б., Бойко Г. В. (2017)
Походил Є. В. - Ідентифікація м’яса за тривалістю охолодженого зберігання, Вікович О. В. (2017)
Голєв К. С. - Активність печінкових трансаміназ у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Криворучко Д. І. (2017)
Грушанська Н. Г. - Гематологічні показники свиноматок за профілактики порушень обміну мінеральних речовин, Цвіліховський М. І. (2017)
Данчук О. В. - Ефективність застосування нанопрепарату мікроелементів для корекції активності системи антиоксидантного захисту у свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І. (2017)
Дем’янцева Ю. В. - Зміни синовіальної рідини колінного суглоба кроля за еспрементального остеоартрозу, Малюк М. О. (2017)
Дорощук В. О. - Стадії перебігу фібринозного увеїту стрептококової етіології великої рогатої худоби (2017)
Druz N. V. - Biomorphological features of hip joint some representatives of the order gruiformes - ordo gruiformes (2017)
Якубчак О. М. - Якість меду натурального гомогенізованого, Єрмак А. В. (2017)
Палиця Ю. В. - Встановлення оптимального складу мазевої основи для приготування мазей за лікування дерматомікозів, Панько М. Ф., Іщенко В. Д. (2017)
Кладницька Л. В. - Клітинний цикл мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку собаки за різних пасажів культивування (2017)
Войтишина Т. Д. - Вміст фібриногену в крові свиней з різними типологічними особливостями вищої нервової діяльності за умов стресу, Кладницька Л. В., Карповський В. І., Данчук О. В. (2017)
Климчук В. В. - Зміни кісткової тканини за суглобової патології у собак (2017)
Kucheruk M.D. - Efficiency silver nanoparticle solution for healing digestive tract of broiler chickens, Zasekin D. A., Dymko R. O. (2017)
Єременко М. Г. - Раціональнe застосування пробіотичних кормових добавок у тваринництві, Науменко А. С., Литвиненко В. М. (2017)
Лінійчук Н. В. - Особливості накопичення енрофлоксацину в організмі курчат-бройлерів, Якубчак О. М., Галка І. В. (2017)
П'ятецька О. В. - Лімфоїдна тканина плямки пейера дванадцятипалої кишки качок, Мазуркевич Т. А. (2017)
Максимович І. А. - Клінічні предиктори серцевої недостатності у спортивних коней (2017)
Мальцева А. А. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів у ветеринарній медицині, Духницький В. Б. (2017)
Савчук Т. Л. - Гістологічні зміни в кістковій тканині за експериментального механічного ушкодження, Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Данілов В. Б. (2017)
Салівон В. О. - Ультразвукова діагностика портальної гіпертензії у собак, Сухонос В. П. (2017)
Саулко В. В. - Особливості обміну білка у організмі тільних корів та телят різних біогеохімічних зон за мікроелементозів, Довга Л. В., Мазуркевич А. Й. (2017)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості тканинних компонентів і кровоносних судин скелета хвоста телят (2017)
Стегней М. М. - Внесок ветеринарних лікарів Києва кінця хіх – початку хх ст. у розвиток ветеринарно-санітарної діяльності в Україні (2017)
Трач В. В. - Особливості жирнокислотного складу печінки перепелів у різні періоди онтогенезу, Данчук В. В. (2017)
Трокоз В. О. - Вплив тонусу автономної нервової системи на активність системи антиоксидантного захисту у організмі свиней, Студенок А. А., Данчук О. В. (2017)
Хомич В. Т. - Топографія і морфометричні показники макроскопічних імунних утворень кишечника свійського кроля, Федоренко О. В. (2017)
Старовойт К. В. - Хірургічний метод лікування собак з отематомами за допомогою компресу "BUSTER", Куліда М. А., Ткаченко С. М. (2017)
Бородиня В. І. - Поширення та етіологія затримання посліду в коней, Святченко О. А. (2017)
Солонін П. К. - Ефективність ранозагоювальної дії гелю-бальзаму "ЦЕРЕРА" за ураження м’яких тканин у собак, Ткаченко В. В., Тарнавський Д. В. (2017)
Федченко Е. О. - Роль типів вищої нервової діяльності в регуляції активності супероксиддисмутази свиней, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2017)
Білошицький Р. В. - Досвід застосування мієлографії за неврологічних синдромів у собак, Сухонос В. П. (2017)
Марченко С. В. - Кортико-вегетативні механізми регуляції вмісту калію та натрію у крові корів, Журенко О. В. (2017)
Базака Г. Я. - Обмін білка та небілкових азотистих компонентів у курей за хронічного отруєння моспіланом та актарою, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2017)
Деркач С. С. - Стан та перспективи штучного осіменіння сук кріоконсервованою спермою у репродуктології собак, Кравцова Д. І. (2017)
Жук Ю. В. - Комплексне лікування корів за субклінічного маститу з використанням препарату мастилін, Cухонос В. П., Штеплюк О. М. (2017)
Вальчук О. А. - Основи роботи з інтернет-ресурсом cattle.center® (2017)
Тарнавський Д. В. - Накладання міжкишкових анастомозів у тварин за допомогою електрозварювання (2017)
Дащенко С. О. - Кишкові гельмінтози рептилій київського зоопарку (поширення та заходи боротьби), Семенко О. В. (2017)
Калнаус О. Р. - Удосконалення лікувально-профілактичних заходів за сумісного перебігу лептоспірозу та бабезіїдозів у коней (2017)
Духницький В. Б. - Орнітобактеріоз в Україні та світі, Тишківська А. М. (2017)
Журенко В. В. - Ефективність препаратів за спонтанного криптоспоридіозу телят, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2017)
Бойко О. Б. - Іксодофауна шацького національного природного парку, Галат М. В. (2017)
Базілінська О. Я. - Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту, Панченко О. І. (2017)
Bandura A. - New Approach to Explain Neutrality of Money (2017)
Бугрова О. О. - Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств (2017)
Глущенко С. В. - Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках (2017)
Гуменна О. В. - Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку, Пан Л. В. (2017)
Dadashova P. - Analysis of Advertisement Financial Efficiency in Pharmaceutical Sphere, Khobta V. (2017)
Дяковський Д. А. - Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку (2017)
Ivakhnenkov S. - Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors (2017)
Камінський А. Б. - Ризик-менеджмент: проблематика розвитку (2017)
Кафка С. М. - Облік лізингових (орендних) операцій (2017)
Ковшова І. О. - Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту (2017)
Кузьменко В. П. - Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів (2017)
Кузьменко Л. Г. - Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі (2017)
Лендєл О. М. - Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності (2017)
Лещенко П. А. - Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні (2017)
Мар’янович М. Е. - Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року (2017)
Новік А. Ю. - Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки (2017)
Пинзеник В. В. - Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості (2017)
Рускіна О. В. - Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України (2017)
Сафонов Ю. М. - Забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства, Побережець О. В. (2017)
Чала Н. Д. - Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг (2017)
Відомості про авторів (2017)
Делія О. В. - Фізичне середовище державної політики: теоретичний аналіз (2017)
Семенець-Орлова І. А. - Вибір управлінських рішень у процесі упровадження освітніх змін (2017)
Фірсова О. Д. - Здоров’я населення як аспект благополуччя українського суспільства (2017)
Камуз А. О. - Методологічний підхід у дослідженні організації виборчої кампанії (2017)
Малишева О. В. - Формування проблематики громадянського суспільства в публічному управлінні: теоретичні засади (2017)
Левченко С. О. - Нова публічна служба: основні принципи та особливості упровадження (2017)
Рарова Д. Р. - Аналіз функціонування механізмів парламентського контролю та аудиту в системі державного управління (2017)
Хлєбников А. А. - Вплив споживачів на якість публічних послуг (2017)
Шевченко О. М. - Процес контролю в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект (2017)
Горячук В. Ф. - Поняття "приховані активи” в контексті капіталізації підприємства, Назаренко Ю. А. (2017)
Ковальчук В. Г. - Вплив трансформаційних процесів на управління інноваційним розвитком банківської системи, Пєхова Д. В., Шатрава Н. В. (2017)
Аведян Л. Й. - Розвиток технологій та ринок інноваційної продукції (2017)
Дунаєв І. В. - Мотиваційний механізм співфінансування пріоритетів в оновленій економічній політиці українських регіонів (2017)
Підбережник Н. П. - Інституційне забезпечення публічного управління етнополітичними відносинами на регіональному рівні в Україні (2017)
Рогова О. Г. - Державна політика фінансування діяльності закладів охорони здоров’я (2017)
Федорчак О. В. - Систематизація законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Борисенко Д. В. - Державна політика у сфері культури: її сутність та особливості реалізації (2017)
Євтухов О. В. - Cутнісна характеристика механізму державного управління соціальними ризиками людського розвитку (2017)
Сінческул І. Л. - Особливості побудови системи взаємовідносин зі споживачами на комунальних теплопостачальних підприємствах (2017)
Литвиненко М. В. - Принципи як складова механізму реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Мартиненко Н. В. - Аналіз ефективності функціонування механізмів державного управління розвитком пенсійної системи України (2017)
Усаченко О. О. - Розвиток механізмів державного регулювання та державного контролю в Україні (2017)
Мельман В. О. - Психосоціальні аспекти розвитку громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Мєуш Н. В. - Проблеми місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2017)
Дєгтяр О. А. - Ротація персоналу як елемент системи управління трудовими переміщеннями в умовах економічної нестабільності, Непомнящий О. М. (2017)
Кирій С. Л. - Рівні громадянської компетентності в публічному управлінні (2017)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення формування громадянської компетентності державних службовців (2017)
Даниленко Л. І. - Українсько-німецький досвід розвитку інноваційної компетентності міських голів (2017)
Древаль Ю. Д. - Особливості створення та початку діяльності Міжнародної організації праці (до століття проведення першої сесії Міжнародної конференції праці), Лінецький Л. М. (2017)
Білосорочка С. І. - Гендерна рівність в ратифікованих Україною міжнародно-правових документах (2017)
Дідок Ю. В. - Громадянські компетентності державних службовців як чинник реалізації євроінтеграційної політики України (2017)
Озаровська А. В. - Інституалізація вищої освіти в історії європейських суспільних практик (2017)
Черевко І. - Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва (2018)
Кухта К. - Ефективність як основна економічна характеристика результативності виробництва, Орошан Т. (2018)
Олашин М. - Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України (2018)
Михалюк Н. - Управління в системі економічного механізму, Балаш Л., Гринишин Г. (2018)
Синявська Л. - Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств, Онисько С., Марків Г. (2018)
Агрес О. - Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу, Колодій А. (2018)
Wazna E. - Rola i rozwoj ubezpieczenia majatkowego rolnictwie: doswiadczeniePolski (2018)
Гринкевич С. - Вплив маркетингового середовища на розвиток об’єднаних територіальних громад, Брух О., Бернацька І. (2018)
Магійович І. - Демографічна криза та особливості виходу з неї у сільських регіонах України (2018)
Яців І. - Роль соціального капіталу у розвитку інтегрованих структур за участю малих сільськогосподарських виробників, Соловей Ю. (2018)
Дідич З. - "Інтернет речей": можливості та перспективи їх використання у сільському господарстві України (2018)
Василина О. - Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України ХХІ століття, Колач С. (2018)
Крупич Р. - Економічна ефективність ручного віброударного струшувача волоських горіхів, Шевчук Р., Черевко І. (2018)
Drozdiak I. - Foreing investmentas a factor ofagricultural economic development (2018)
Кійко Ю. - Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у банках,які спеціалізуються на обслуговуванні аграрного сектору економіки (2018)
Черевко Г. - Виробництво біопалива як чинник підвищення еколого-економічної ефективності відновлення і використання пошкоджених територій, Шугало В. (2018)
Лисюк О. - Шляхи удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення, Балаш Л., Бінерт О. (2018)
Содержание (2018)
Назаренко Л. Г. - Актуальні питання вибору способу розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі (2018)
Программа "Как ты взрослеешь" (2018)
Макаренко М. В. - Пологовий центр – нова ланка акушерської допомоги в Україні, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2018)
Герман Ю. В. - Спокуса кесаревим розтином (Основні NB! модифікованої методики), Григурко Д. О. (2018)
Веденєєва З. М. - Оптимізація лікувально-діагностичного алгоритму при психогенній аменореї з позиції міждисциплінарного підходу, Прима І. В., Гончаренко В. М., Кравченко Ю. В. (2018)
Pakharenko L. V. - Psychological and stress backgrounds of forming of premenstrual syndrome (2018)
Берестовий О. О. - Наукове обґрунтування необхідності використання психологічної платформи допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Булавенко О. В. - Оптимізація лікувально-діагностичного підходу до проведення мануальної вакуум-аспірації при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Венцківський Б. М. - Замісна терапія левотироксином у збалансуванні гормональних взаємовідношень при субклінічному гіпотиреозі у жінок репродуктивного віку, Варченко Л. М. (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования (2018)
Hibbeln J. R. - Споживання морепродуктів під час вагітності та його вплив на розвиток нервової системи у дитинстві (дослідження ALSPAC): обсерваційне когортне дослідження, Davis J. M., Steer C., Emmett P., Rogers I., Williams C., Golding J. (2018)
Воробей Л. І. - Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі (2018)
Моцюк Ю. Б. - Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок (2018)
Яковенко Л. Ф. - Білки теплового шоку у діагностиці та прогнозуванні порушень репродуктивної функції у жінок, Ромащенко О. В., Крупська І. В. (2018)
Кулагина Н. В. - Лечение диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез у пациенток в периоде менопаузального перехода (2018)
Суханова А. А. - Роль гепатопротекторного та венотонізуючого лікування у профілактиці рецидивів доброякісних і пограничних пухлин яєчників після виконання консервативних органозберігальних операцій, Єгоров М. Ю. (2018)
Мамедова С. М. - Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково- яичниковой системы у женщин с опухолями и опухолевидными образованиями органов репродуктивной системы в постменопаузальный период, Гарашова М. А., Алиева Э. М., Султанова С. Г. (2018)
Федорич П. В. - Протозойні інвазії сечостатевої системи у поєднанні зі збудниками бактеріального вагінозу у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів (2018)
Радзинский В. Е. - Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой, Ордиянц И. М., Побединская О. С., Зыков Е. В. (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів під час лікування синдрому хронічного тазового болю, Суліменко О. М. (2018)
Літвак О. О. - Тактика хірургічного лікування міоми матки у жінок з порушенням репродуктивної функції, Довгань А. А. (2018)
Малгожата Зыгмунт - Прогестерон – новый взгляд на давно известное лекарство (Обзор литературы), Яцек Сапа (2018)
Кузик Ю. І. - Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія, Чорненька Г. М. (2018)
Применение низких доз аспирина во время беременности (2018)
Чухліб Т. - Прилуцький козак Михайло Мовчан - учасник Віденської битви 1683 р (2018)
Амеліна О. - "Ясир” та відповідні терміни в тюркському та українському мовному просторі (2018)
Діанова Н. - Особливості соціально-економічного розвитку Південної України в першій половині ХІХ ст. в контексті досліджень М. Є. Слабченка (2018)
Хромов А. - Празька весна 1968 р. та антирадянські ігри в козаків одеських підлітків (2018)
Бодруг А. - Внесок представників Ордену святого Василія Великого у збереження національно-культурних зв'язків українців Канади у ХХ ст (2018)
Новікова Л. - "Козацький період" як історіографічний концепт у працях з місцевої історії Наддніпрянської України: ХІХ - початок ХХ ст (2018)
Музичко О. - Історико-меморіальна експедиція 1909 р. по козацьких місцинах нижньої течії Дніпра членів Одеського відділення Російського військово-історичного товариства (2018)
Ферідун М. Е. - Османські архівні відомості про регіон Аккерман-Бендери-Очаків і Ходжабей. XVI ст. (2018)
Бачинська О. - Козацьке порубіжжя у Великій політиці та повсякденні між двома російсько-турецькими війнами першої третини ХІХ ст. (за матеріалами Держархіву Одеської області) (2018)
Феденко О. - Фелікс де Рібас та його "Короткі відомості про торгівлю Одеси” (2018)
Гончарук Т. - Одеський Куяльницький (Сотниківський) цвинтар: історія створення (2018)
Бондаровер О. - "На захисті революції” - конкурс творчих робіт учнів: ідеї, методика проведення, нагороди (2018)
Блануца А. - Рец. на Василь Кононенко. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687 - 1764 рр. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. - 305 с. (2018)
Полторак В. - "Дванадцятиграддя” Північно-Західного Причорномор'я як урбаністично-фортифікаційний феномен. Рец. на: Красножон А.В. Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор'я (XV - XVIII ст.). - Одеса: Чорномор'я, 2018. - 312 с. (2018)
Ковальчук В. П. - Багатство цукрових заводів, Бойко І. І. (2012)
Пушанко М. М. - Розподіл питомого навантаження стружки в об’ємі колонного дифузійного апарата, Парахоня А. М. (2012)
Горох В. Н. - До 100-річчя з дня народження Володимира Дмитровича Попова, Попова М. В. (2012)
Кравчук А. Ф. - Послідовні процеси в технології кристалізації цукру (2012)
Сімахіна Г. О. - Біологічна цінність та фракційний склад білків цукрових буряків (2012)
Кизюн Г. О. - Особливості застосування біоетанолу в Україні, Міщенко О. С., Толстопятов О. М. (2012)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва (2012)
Кравчук А. Ф. - Послідовний процес в технології виробництва дифузійного соку (2012)
Резніченко Ю. М. - Про підготовку фахівців для цукрової промисловості, Логвін В. М. (2012)
160 років Жданівському цукровому заводу (2012)
Гусятинська Н. А. - Застосування додаткових реагентів під час вапнокарбонізаційного очищення дифузійного соку, Ліпєц А. А., Братюк Д. В. (2012)
Губенко Н. Ю. - Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості, Шматкова Г. К. (2012)
Чернявская Л. И. - Влияние повышенной мутности растворов белого сахара на потребительские качества готовой продукции, Моканюк Ю. А., Адамович В. П., Барабанов П. М. (2012)
Содержание (2018)
Пирогова В. І. - Фертильність і оваріальний резерв (Клінічна лекція), Ференц М. (2018)
Жук С. І. - Пролактин і захворювання молочної залози: нові дані (2018)
Замечательное в обыкновенном! (2018)
Роль дефицита железа в репродуктивном здоровье женщин (2018)
Левенець С. О. - Віддалені результати лікування спіронолактоном дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом, Удовікова Н. О., Новохатська С. В., Кашкалда Д. А., Шелудько О. Ю. (2018)
Прудніков П. М. - Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції (2018)
Медведєв М. В. - Досвід використання дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок з наявністю вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику в епітелії шийки матки, Донська Ю. В. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості гормонального гомеостазу у жінок з порушеним дозріванням шийки матки, Ліщенко І. С., Сюдмак О. Р., Бондаренко О. М. (2018)
Камилова М. Я. - Особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у многорожавших женщин с анемией, Хокимов Дж. М., Салимова З. Н. (2018)
Герзанич С. О. - Алгоритм прогнозування невиношування вагітності в умовах природного йодного дефіциту, Мулеса О. Ю. (2018)
Коньков Д. Г. - Особливості терапії безсимптомної бактеріурії у вагітних, які мали в анамнезі передчасні пологи, Старовєр А. В. (2018)
Диндар О. А. - Ефективність застосування препарату Магнефар В6 в акушерській практиці (2018)
Голяновський О. В. - Порівняльна прогностична значущість УЗ- та МРТ-методів діагностики аномально інвазивної плаценти, Іванкова І. М. (2018)
Якимчук Н. В. - Поширеність різних типів психологічної домінанти під час вагітності високого акушерського та перинатального ризику. Особливості акушерських ускладнень із урахуванням психосоматичних взаємозв’язків (2018)
Манасова Г. С. - Частота дефицита кальцитриола и полиморфизма гена рецепторов витамина D у беременных с плацентарной дисфункцией на фоне перинатального инфицирования, Зелинский А. А., Диденкул Н. В., Кузьмин Н. В., Чумак З. В. (2018)
Суханова А. А. - Досвід застосування препарату Глутоксим у хворих із доброякісними та пограничними епітеліальними пухлинами яєчників після виконання консервативного хірургічного лікування, Єгоров М. Ю. (2018)
Vorobii V. D. - Features of pain syndrome in women with different forms of endometriosis (2018)
Лахно И. В. - Применение влагалищной формы Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium – обоснованный выбор в лечении вагинальных инфекций (2018)
Заболотін А. В. - Діагностика та ендоскопічне лікування аномалій розвитку матки (2018)
Дубчак А. Є. - Вагінальний мікробіом у жінок з безплідністю, яким було проведено хірургічне лікування на придатках матки, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Дарій О. С. - Оптимізація тактики використання допоміжних репродуктивних технологій у подружніх пар з обтяженим генетичним анамнезом (2018)
Німенький М. В. - Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб (2018)
Стрелко Г. В. - Донація ооцитів як метод лікування безплідності у поганих відповідачів у клініці допоміжних репродуктивних технологій, Уланова В. В., Фесай О. А. (2018)
Пренатальное и перинатальное тестирование на ВИЧ (2018)
Роды и ведение родов у ВИЧ-инфицированных женщин (2018)
Программа улучшенного восстановления после операции (2018)
Виговський В. Ю. - Дослідження оптимальних умов проведення гарячого ступеню основного вапнування в секційному апараті, Таран В. В., Логвин В. М., Резніченко Ю. М., Петриченко І. Б. (2012)
Вєрченко Л. М. - Перший досвід застосування реагенту в нанорозмірному стані для додаткового очищення дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві, Ткаченко С. В., Маринін А. І., Лопатько К. Г. (2012)
Куценко В. В. - Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку на ПАТ "Первухінський цукровий завод" (2012)
Кухар В. М. - Первухінський цукровий завод: основні технологічні показники роботи станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку після першого етапу реконструкції, Сластьоненко О. М., Скрипльов О. В., Іващенко П. Г., Рудь І. М., В’юнник С. В., Хвостишко В. П., Потельчак В. А., Чернявська Л. І. (2012)
Гордієнко О. П. - Визначення коефіцієнтів тепловіддачі при кипінні цукрових розчинів, Гордієнко О. О. (2012)
Василенко С. М. - Вакуум-апарати з циркуляторами: шлях до підвищення енергоефективності цукрового виробництва, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Кухар В. М., Лисюк П. І. (2012)
Title (2018)
Contents (2018)
Petrychenko V. F. - Biological farming in conditions of transformational changes in the agrarian production of Ukraine, Korniychuk O. V., Voronetska I. S. (2018)
Klyachenko O. L. - Morphogenesis of Miscanthus × giganteus in vitro, Nekrut O. E. (2018)
Zapolsky Ya. S. - Propagation of edible honeysuckle (Lonicera edulis Turcz) in in vitro conditions, Medvedeva T. V., Natalchuk T. A., Bublyk M. O. (2018)
Adamchuk V. V. - Studying the conditions of assembling traction-drive soil-processing aggregates with tractors of traction-energy concept, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Kuvachov V. P. (2018)
Demydenko O. V. - Sequestration of carbon oxide in different fertilization systems in agrocenoses, Zapasna Yu. M., Velychko V. A. (2018)
Protsenko L. V. - Investigation of properties of biologically active substances and their content in cones of Ukrainian hop varieties, Liashenko M. I., Vlasenko A. S., Hryniuk T. P., Dobrovolny O. O. (2018)
Savchuk M. V. - Estimation of the efficiency of applying nanocomposites as environmentally safe nanofertilizers to stimulate biometric indices of agricultural crops, Starodub M. F., Bisio C., Guidotti M., Lisovyy M. M. (2018)
Содержание (2018)
Бенюк В. О. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу істміко-цервікальної недостатності, Корнієць Н. Г., Олешко В. Ф. (2018)
МЛ ДІЛА: 20 років партнерства (2018)
Маркін Л. Б. - Особливості ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода (СЗРП), Матвієнко О. О. (2018)
Берестовий О. О. - Допоміжне (сурогатне) материнство як медико-соціальна проблема (2018)
Маргарет Диана ван Ди - Vitex agnus-castus (Авраамово дерево/Витекс священный) в облегчении симптомов менопаузы, Генри Г. Бургер, Хелена Дж. Теэде, Керри М. Боун (2018)
Распространенность Сandida non-albicans у женщин с кандидозным вульвовагинитом (2018)
Литвак О. О. - Удосконалення малоінвазивної техніки хірургічного втручання у хворих на субмукозну міому матки, Хабрат Б. В. (2018)
Пирогова В. І. - Роль вітаміну D у збереженні здоров’я жінок і сучасні принципи корекції D-статусу організму, Шурпяк С. О., Ошуркевич О. О., Жемела Н. І., Охабська І. І. (2018)
Камінський А. В. - Особливості вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю та психосоматичними порушеннями, Суменко В. В. (2018)
Нідельчук О. В. - Аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з пренатально діагностованими вродженими вадами розвитку легенів і грудної клітки у плода, Авраменко Т. В., Гордієнко І. Ю., Гребініченко Г. О. (2018)
Моцюк Ю. Б. - Профілактика плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок (2018)
Кравченко О. В. - Сучасні підходи до корекції дисбіозу піхви у вагітних після антибактеріальної терапії (2018)
Kostiuk I. - The urethral closure function status in pregnant women suffering from overactive bladder syndrome, Chayka G., Garnets Yu. (2018)
Нунга Крістіна Жиме - Тактика ведення вагітності у жінок з рубцем на матці, які багато народжували (2018)
Камінський В. В. - Оцінка ефективності корекції вегетативних розладів та психоемоційного стану вагітних, Ткачук Р. Р. (2018)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз перебігу гестації, пологів та післяпологового періоду при індукованій вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Голяновський О. В. - Оцінка клінічної ефективності удосконалених методик абдомінального розродження при патології плацентації, Іванкова І. М., Хименко М. В. (2018)
Луценко Н. С. - Сучасні можливості негормональної корекції клімактеричних розладів у жінок у перименопаузальний період, Мазур О. Д., Єфіменко Н. Ф. (2018)
Степаненко Т. О. - Особливості психологічної адаптації жінок з ранньою менопаузою (2018)
Семенюк Л. Н. - Возможности негормональной коррекции нарушений менструального цикла у женщин репродуктивного возраста (2018)
Лукьянцева Г. В. - Возможности применения ударно-волновой терапии в комплексной коррекции сексуальных дисфункций у женщин, Франк С. Ю. (2018)
Романенко Т. Г. - Ведення вагітності на тлі ретрохоріальної гематоми у І триместрі гестації (Огляд літератури), Жалоба Г. М., Стаселович Л. Ю., Вороніна К. І. (2018)
Vasa praevia: диагностика и менеджмент (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Zelya A. G. - Screening of potato varieties for multiple resistance to Synchytrium endobioticum in the western region of Ukraine, Zelya G. V., Oliynyk T. M., Pylypenko L. A., Solomiyciuk M. P., Kordulean R. O., Skoreyko A. M., Bunduc Yu. M., Ghunchak V. M. (2018)
Hospodarenko H. M. - Characterization of amino acid content of grain of new wheat varieties and lines, Karpenko V. P., Liubych V. V., Novikov V. V. (2018)
Volkova I. V. - Cultivation of potato leafroll virus (PLRV) in mammalian continuous cell lines, Reshotko L. M., Bova T. O., Dmytruk O. O., Derevianko S. V. (2018)
Antoniv S. F. - Formation of seed productivity and sowing qualities of red clover seed depending on the effect of lime, mineral and water-soluble fertilizers, Kolisnyk S. I., Zapruta O. A. (2018)
Romanchuk I. O. - Physical-chemical composition and technological properties of demineralized milk whey received by membrane methods, Minorova A. V., Krushelnytska N. L. (2018)
Fedoruk R. S. - Impact of feeding male rats F2 with different doses of germanium citrate on the content of microelements in the tissues and organs, Tesarivska U. I., Khrabko M. I., Tsap M. M., Denys H. H. (2018)
Kachmar O. Y. - Formation of erosion resistance of gray forest soils in the conditions of Carpathian region, Vavrynovych O. V., Dubytska A. O., Ivaniuk V. Ya. (2018)
Shcherbak O. V. - Viability of sperm cells of boars at the addition of finely dispersive silica to cryopreservation and defrosting media, Kovtun S. I. (2018)
Schwartau V. V. - Strategies of decreasing harmfulness of fusariosis agents in agrophytocenoses, Zozulia O. L., Mykhalska L. M., Sanin O. Yu. (2018)
Візит учасників французького консорціуму виробників обладнання та технологій "CODETEC" в Україну (2012)
Петренко В. П. - Моделювання перехідних процесів на випарній установці з апаратами Роберта (2012)
Чайка Є. В. - Триботехнічні характеристики зносо- і корозієстійких покриттів на деталях дифузійних апаратів бурякоцукрових заводів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю., Мануілов В. В. (2012)
Кизюн Г. О. - Порівняльні дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей в паровій фазі цеолітами різних марок, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2012)
Архангельский В. Е. - Реконструкция Гайсинского сахарного завода 2012 года: наращивание производительности и сокращение расхода условного топлива, Гуляницкий Н. А., Бондаренко Л. А. (2012)
Чернявская Л. И. - Проблемы качества сахара отечественных производителей и пути его улучшения (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Khan K. - Causal Relationship between Monetary Policy and the Stock Market: a Bootstrap Rolling Window Approach, Qingyang W., Khurshid A. (2017)
Koziuk V. - Transformation of Bank Capital Regulation in Ukraine: the Role of Institutional Distortions (2017)
Jayasundera M. - Ancient Sri Lankan Economic Systems (2017)
Mazloumfard H. - The influence of tax burden on the profit of banks in conditions of monopolistic competition: economic-mathematical modeling, Glantz V. (2017)
Alibeki H. - Stress testing and elements of consolidated supervision as key instruments for enhanced risk-oriented monitoring of banks’ activities, Samsonov M. (2017)
Musa H. - Financial Support to Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia, Musova Z., Sliacky P. (2017)
Dave H. - Simple annals of Money (2017)
Riashchenko V. - A Discriminant Analysis of Insurance Companies in Ukraine, Kremen V., Bochkarova T. (2017)
Palienko M. - Fiscal Decentralisation as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country, Lyulyov O., Denysenko P. (2017)
Subeh M. A. - Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients, Yarovenko H. (2017)
Пушанко М. М. - З досвіду роботи модернізованого колонного дифузійного апарата КД2-А30, Парахоня А. М., Кухар В. М., Парахоня М. П., Скобель Л. В. (2012)
Сімахіна Г. О. - Пектиновмісні порошки з жому бурякоцукрового виробництва (2012)
Кизюн Г. О. - Порівняльні дослідження цеолітів різних марок в процесі зневоднення водно-спиртових сумішей, Міщенко О. С., Журавський І.М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2012)
Сінат-Радченко Д. Є. - Числа Льюіса водних розчинів цукрози, Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2012)
Тюха І. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку кондитерських виробів, Кравчук Н. В. (2012)
Кравчук А. Ф. - Последовательные процессы в технологии кристаллизации сахара (2012)
Содержание (2018)
Кочарян Г. С. - Современные представления о синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи (Лекция) (2018)
Горпинченко І. І. - Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. Н. - Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "III съезд ОО "Белорусская ассоциация урологов" (2018)
Возіанов С. О. - Несприятливі результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: у фокусі генітоуринарна група післяопераційних ускладнень, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Кочарян Г. С. - Возможности гипносуггестии в конверсии гомосексуального компонента либидо (2018)
Кирилюк М. Л. - Случай гиперпрогестеронемии у мужчины молодого возраста, Чеканов А. Л. (2018)
Головко С. В. - Застосування селективної емболізації судин сечового міхура як методу гемостазу при пухлинах сечового міхура у хворих, що не підлягають радикальному лікуванню, Савицький О. Ф., Бідула Є. О. (2018)
Barua J. M. - Системный обзор и мета-анализ эффективности внутрипузырной терапии при мочепузырном болевом синдроме/интерстициальном цистите, Arance I., Angulo J. C., Riedl C. R. (2018)
Гурженко А. Ю. - Сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування уретеролітіазу на тлі цукрового діабету (Аналітичний огляд літератури) (2018)
Мартов А. Г. - Возможности применения препарата Канефрон® Н в реабилитации пациентов после выполнения эндоскопических операций, Ергаков Д. В. (2018)
Кравчук В. М. - Порівняльний аналіз даних еластографії зсувної хвилі при захворюваннях передміхурової залози (2018)
Бойко А. І. - Результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від вибору методу операції, Шмуліченко О. В., Романюк М. Г. (2018)
Воронцова Л. Л. - Влияние микробиоты эякулята на состояние иммунного гомеостаза у мужчин с нарушением репродуктивной функции в зависимости от типа употребляемых алкогольных напитков, Журавлева М. Е., Коваленко В. А. (2018)
Marshania Z. - Diabetes Mellitus (Type 2), Erectile Dysfunction and Diabetic Neuropathy: Georgian Point of View and Experience for Treatment of such Patients, MD MD, PhD PhD (2018)
Литвинець Є. А. - Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на гострий епідидиміт, Головко С. В., Балабаник В. Р. (2018)
Борисов С. О. - Оцінювання ефективності впливу препаратів багатовекторної дії на стан антиоксидантної системи при експериментальному гострому пієлонефриті за умов супутнього цукрового діабету (2018)
Возіанов С. О. - Контактна пневматична літотрипсія у лікуванні сечокам’яної хвороби, Черненко В. В., Черненко Д. В., Соколенко С. Т. (2018)
Литвинець Є. А. - Порівняльне дослідження ефективності Нокамену у запобіганні загострень хронічного рецидивного циститу у жінок, Литвинець В. Є. (2018)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2018)
Мавров Г. І. - Випадок хронічного уретропростатиту у разі виявлення Chlamidia trachomatis та Trichomonas tenax, Федорич П. В. (2018)
Савчук Р. В. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки необладдера mini-pigs через три місяці після ілеоцистопластики (експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Молчанюк Н. І. (2018)
Евстигнеев И. В. - Инфекционные и неинфекционные причины лихорадки у пациентов с печеночной недостаточностью (2018)
Purohit A. - Порівняння активності цетиризину та дезлоратадину щодо гістамін-індукованої реакції у вигляді появи пухирів і почервоніння протягом 24 годин, Melac M., Pauli G. (2018)
Nayak A. S. - Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження цетиризину та лоратадину у дітей з сезонним алергічним ринітом, Berger W. E., LaForce C. F. (2018)
ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації в Україні (2018)
Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги (2018)
Шарикадзе Е. В. - Значимость персонифицированного подхода в диагностике аллергической патологии, Московенко Е. Д. (2018)
Бизунков А. Б. - Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? (2018)
Ходош Э. М. - Штрихи к ушедшей эпохе: от "расовой гигиены" до преступного медицинского эксперимента (2018)
Авер’янов В. С. - Разработка методики для исследования выхлопных газов автомобилей, Шматко Д. З., Сасов О. О. (2018)
Барибін О. І. - Особливості вимірювання ефективності аерації в чистій воді (2018)
Батигін Ю. В. - Резонансный усилитель электрической мощности. Экспериментальные исследования, Шиндерук С. О., Сєріков Г. С., Єрьоміна О. Ф. (2018)
Баховський П. Ф. - Окремі аспекти розвитку мереж мобільних телекомунікацій, Євсюк М. М. (2018)
Верба І. І. - Використання сучасних матеріалів як засіб підвищення працездатності технічних систем, Даниленко О. В. (2018)
Григор’єва Н. С. - Ощадливе виробництво продукції приладобудування, Шабайкович В. А., Марчук І. В. (2018)
Джугурян Т. Г. - До визначення умов зниження температури безцентрового шліфування переривчастими кругами, Марчук В. І., Марчук І. В., Олексин М. В., Сачковська Л. О. (2018)
Заблоцький В. Ю. - Визначення показників напружено-деформованого стану поверхневого шару, Прозоровський С. В., Селепина Й. Р. (2018)
Карташов В. М. - Радіоакустичний вимірювач швидкості вітру у атмосферному прикордонному шарі, Сідоров Г. І., Колендовська М. М., Шейко С. О., Шаповалов С. В. (2018)
Кириленко Л. В. - Реалізація в Україні європейських підходів з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (2018)
Кісіль Т. Ю. - Про доцільність використання ультразвукових конценртаторів в п'єзоелектричних віскозиметрах для контролю стану пломбувального матеріалу в стоматології, Куницька Л. Г., Туз В. В. (2018)
Коржов І. М. - Методика калібрування установок вібровипробувальних (2018)
Kunytska L. G. - Improving of parameters piezoelectric transducers for medical acoustics devices, Kisil T. Yu., Tuz V. V. (2018)
Marchuk V. - Technological support for smoothing of the surface layer of parts, Dzhuguryan T., Marchuk I., Oleksin N., Sachkovska L. (2018)
Олексин М.В. - До визначення температури переривчастого шліфування поверхонь обертання кілець роликопідшипників (2018)
Рудько І. М. - Особливості вимірювання ухилів конструкційних елементів лісових доріг із застосуванням гравітаційного інклінометра маятникового типу, Бариляк В. В., Цимбалюк Ю. І. (2018)
Sereda B. - Protective coatings obtained under conditions of shs for work in coke production, Gaydayenko A., Kruglyak I., Sereda D. (2018)
Середа Б. П. - Дослідження ефективності роботи самоскидів белаз в умовах кар’єру металургійного підприємства, Муковська Д. Я. (2018)
Середа Б. П. - Формирование структуры и свойств легированных титановых покрытий на конструкционных сталях в нестационарных температурных условиях, Палехова И. В. (2018)
Симонюк В. П. - Математичне моделювання переміщення вібробункера при різних схемах вмикання електромагнітів, Денисюк В. Ю., Лапченко Ю. С., Красовський В. В. (2018)
Федорчук-Мороз В. І. - Підвищення рівня безпеки населення та територій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області, Вісин О. О. (2018)
Цивінда Н. І. - Вплив якості заготовок на ефективність механічної обробки деталей з високомарганцових сталей, Кіяновський М. В., Іванова О. Р. (2018)
Цірук В.Г. - Аналіз системи ударо- і віброзахисту під час ударів (2018)
Чернета О. Г. - Особливості структури відновленного поверхневого шару сталі 45 після зміцнення лазерним боруванням, Сухомлін В. І., Волощук Р. Г., Губарев С. В. (2018)
Яндульський О. С. - Дослідження ефективності вторинного регулювання частоти та потужності із залученням енергоблоків різних типів, Марченко А. А., Гулий В. С (2018)
Ящинський Л. В. - Концентраційні залежності аероіонів хлориду натрію у різних зовнішніх умовах, Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І. (2018)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (III), Яновський Я. (2018)
Бандура А. - Шруті та смріті: канон давньоіндійської літератури епохи упанішад в контексті формування й поширення брахманістичної практики (2018)
Яновський Я. - Військо Аттіли й армія Аеція в гуно-римській війні 451-455 pp.: порівняльний аналіз (II) (2018)
Воротняк І. - Вплив ірландської літературної традиції на формування сюжету вінландських саг (І) (2018)
Tymchuk І. - Introduction of Christianity in Novgorod and formation of the relationship between the Novgorod bishopric and secular power in the late X-XI centuries (2018)
Калініченко В. - Візантійсько-печенізькі війни та боротьба за Парістріон у 70-х pp. XI ст. – першій чверті XII ст., Бабій О. (2018)
Боднарюк Б. - Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: "втеча з вавілону” мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (II) (2018)
Ціватий В. - Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія очима Франческо Гвіччардіні (1483-1540): інституціональний вимір доби раннього модерного часу (2018)
Чучко М. - Тінь османського півмісяця над Сучавою: передумови, перебіг та наслідки походу султана Сулеймана Пишного проти Молдавської землі в 1538 р. (2018)
Чучко Д. - Втручання іноземних держав у внутрішньополітичне життя Молдавії (1538-1859 pp.) (2018)
Кожолянко О. - Елементи дохристиянських вірувань у традиційній весільній обрядовості українців Буковини (на прикладі коровайного обряду) (2018)
Лиман С. - Історія середньовічної Чехії в працях київських вчених XIX – початку XX ст. (2018)
Сандуляк І. - Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 pp.) (II) (2018)
Пивоваров С. - До питання про видобуток кольорових металів у середньому Подністров’ї в добу середньовіччя, Ільків М., Калініченко В. (2018)
Кузь А. - Нове дослідження про причорноморські фортеці й міста доби пізнього середньовіччя та раннього нового часу (2018)
Відомості про авторів (2018)
Соболевская Е. - Пути диалога, или Преодоление смерти словом (2017)
Савченко С. - Историография как форма ложных воспоминаний (2017)
Лазука К. - Проблема минулого та майбутнього в сучасної історичної свідомості (2017)
Кожем’якіна О. - Культура довіри як репрезентація соціальної пам’яті (2017)
Стьопін А. - Менталітет українського народу як основа його національної ідентичності (2017)
Загурская М. - "Заветы отцов" в "Афинской политии" и в "Политике" Аристотеля: опыт интерпретации в контексте memory studies (2017)
Петриковская Е. - Юродский смех как проявление богохульства: опыт проблематизации (2017)
Шевчук Е. - Иеротопия как предмет культурологического анализа (2017)
Беник Д. - Истоки христианской проповеди в Северном Причерноморьи (2017)
Маркова Т. - Проблема возврата к традиционному церковному пению в современном обществе (2017)
Каменских А. - "Византия после Византии", или образ второго Рима сквозь призму третьего (2017)
Золотарёва Е. - Скрытые смыслы современных масок (2017)
Тихомірова Ф. - Ідентичність одеситів та образ міста у міждисциплінарних дослідженнях (2017)
Довгополова О. - Одесский миф в "предприятиях памяти" (2017)
Barinova Y. - "Babi Yar" in contemporary memory politics: philosophical and theoretical aspects (2017)
Ерёменко А. - Феномены искажённой идентичности и искажённой памяти в контексте современного конфликта в Донбассе (2017)
Кришевская Л. - В поисках топологии Я. По следам концепции Мамардашвили (2017)
Королькова О. - "Что в имени тебе моем?": идентификация героя в поэтических жанрах (2017)
Колесник Е. - Проблемы идентичности в "Короле Лире" У. Шекспира (2017)
Райхерт К. - Подделка воспоминаний, личности и реальности в рассказе Филипа К. Дика "We can remember it for you wholesale” (2017)
Савинська І. - Едіт Штайн в ґеттінґенському колі феноменологів (2017)
Пронін І. - Феноменологічна розмітка і топографія категорії "Ніщо" у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера (2017)
Роджеро А. - Из истории советской философии 60 – 70-х годов (часть 1) (2017)
Голубович І. - Час і безсмертя (пам’яті Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської), Кирилюк О. (2017)
Василенко С. М. - Вплив окремих факторів на ефективність теплоспоживання цукрового заводу, Самійленко С. М., Кухар В. М., Лисюк П. І., Штангеєв К. О., Кривець Т.О. (2012)
Міщук Р. Ц. - Деякі проблеми кристалізації та рівноваги в системі цукроза-вода (2012)
Кухар В. М. - Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку Бабино-Томахівського цукрового заводу та технологічні показники її роботи, Сластьоненко О. М., Рогач Л. Г., Козло М. С., Данилюк С. Д., Клименко Д. В., Крутибіч О. М., Урумова І.Р., Булюк А. І., Дубарець С. М., Чернявська Л. І. (2012)
Златковский О. А. - Фильтр-прессы "ЧМ" для сахарной промышленности (2012)
Ковальчук В. П. - Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків, Костенко О. І., Григоренко Н. О., Бойко І. І., Фуніна І. Р., Кононюк Н. О. (2012)
Сідлецький В. М. - Використання теорії ігор при формуванні рішень в системі керування станцією сокодобування цукрового заводу, Ельперін І. В. (2012)
Шуцкий И. В. - Энергоресурсы, что и как выбирать?, Литовкин В. В. (2012)
Василенко С. М. - Загальновиробничі енергетичні баланси – основа аналізу ефективності теплоспоживання цукрового підприємства, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Кухар В. М., Лисюк П. І. (2012)
Серьогін О. О. - Використання органічних відходів цукробурякового виробництва як альтернативного палива, Осьмак О. О., Язєв А. С., Ягудін С. З. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського