Мирошник М. М. - Дослідження кінетики виходу летких з бурякового жому на основі термогравіметричного аналізу, Засядько Я. І., Засядько П. Я. (2012)
Компания "САХАВТОМАТ" построила первое свеклоперерабатывающее отделение в Индии (2012)
Булді Василю Антоновичу – 90 років! (2012)
Олійник В. В. - Визначення середньої поляризації цукрового розчину при гідратації молекул із сталим дипольним моментом, Лаунець В. Л., Кравчук А. Ф. (2012)
Сидорченко О. І. - Вплив електромембранної обробки на мікробіологічну забрудненість дифузійного соку, Захарченко Т. М. (2012)
Самійленко С. М. - Термодинамічний аналіз підігрівників і теплообмінників цукрового виробництва, Василенко С. М., Буляндра О. Ф., Штангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Петренко В. П. - Про граничні режими тепловіддачі до висококонцентрованих плівок цукрових розчинів при випаровуванні з вільної поверхні, Рябчук О. М. (2012)
Кочулаб Л. Н. - Фабрика технических тканей "Технофильтр": 50 лет лидерства на сахарном рынке Украины (2012)
Серьогін О. О. - Відходи цукрового заводу, як джерело енергії, Василенко О. В., Федів І. В. (2012)
Шевцов С. - Православна правова традиція (2018)
Копривица Ч. Д. - Laudatio Imperii. Несвоевременные размышления после закатa одной "Великой идеи" (2018)
Левченко В. - Братство святителя Фотия и галликанская литургия (2018)
Петриковская Е. - Философские ориентиры православных на постсоветском пространстве (2018)
Золотарьова О. - Проблеми відокремлення української православної церкви від московського патріархату (2018)
Рубський В. - Антиномичность религиозной традиции (2018)
Мисюн А. - Сакральное пространство города: адаптация к городскому культурному контексту (2018)
Білянська О. - Сакралізація творчого акту в концепції Миколи Бердяєва (2018)
Сумченко І. - Особливості розуміння релігійної віри у творчості Лева Шестова (2018)
Рейдерман И. - Бог-бытие Пауля Тиллиха (в поисках новой парадигмы религиозности) (2018)
Прушковська А. - "Радість перед обличчям смерті": від сакральної соціології до внутрішнього досвіду Ж. Батая (2018)
Соболевская Е. - Соотношения внутреннего и внешнего канона искусства (на материале философско-этического наследия Вячеслава Иванова) (2018)
Богачёва Ю. - Наивное искусство как манифестация сакрального в современной культуре (2018)
Сапега В. - Авангард и актуальное искусство: сопоставление взглядов на духовность (2018)
Rayhert K. - The postmodern theology of "Neon Genesis Evangelion" as a criticism (2018)
Долгочуб А. - Феноменологія і герменевтика як базові елементи методології Ч. Тейлора (2018)
Русяева М. - "Вечная тема" в симфоническом творчестве Алёны Томлёновой: опыт построения философско-музыкальной космологии (2018)
Томленова А. - Бог-Человек-Музыка. Интервью с композитором (Интервью провела Марина Русяева) (2018)
Голубович І. - Контури євхарістійної антропології Олександра Філоненка (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Ярчук М. М. - Підсумки виробничого сезону 2011-2012 маркетингового року. Прогноз розвитку галузі (2012)
Запольська Н. М. - Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків, Шендрик Р. Я. (2012)
Мирончук В. Г. - Вплив характеристик затравки на ефективність кристалізації фруктози, Лементар С. Ю., Єщенко О. А. (2012)
Засядько Я. І. - Термогравіметричні дослідження бурякового жому, Мирошник М. М., Засядько П. Я. (2012)
Балюта С. М. - Особливості побудови системи автоматизованого вибору схем регулювання частоти електроприводів з використанням нечіткої логіки, Бурляй І. Ю. (2012)
Шевчук Г. В. - До 85-річчя Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості. Історія розвитку (2012)
Сімахіна Г. О. - Отримання харчових барвників із зеленої маси буряків (2012)
Кравчук А. Ф. - Рекристалізація в дисперсних розчинах сахарози (2012)
Сидорченко О. І. - Вплив електромембранної активації водних розчинів на фізико-хімічні властивості екстрагенту для вилучення цукрози, Захарченко Т. М. (2012)
Балюта С. М. - Автоматизована система вибору структури регулювання частоти обертання електроприводу змінного струму з коливальною механікою, Бурляй І. Ю. (2012)
Закревська Л. М. - Інтегроване управління групами підприємств, Рябенко В. В. (2012)
Сторінки пам’яті Штангеєва Остапа Олександровича (2012)
Аносова В. С. - Основні тенденції фортифікаційного будівництва замків західної України (XV –XVI ст.) (2018)
Бровендер Ю. М. - Металлопроизводство Покровско-Мосоловской срубной культуры эпохи поздней бронзы Доно-Донецкого региона (2018)
Бутовська М. М. - Екологічна рівновага у природі як передумова сталого розвитку Теребовлянського району Поділля (2018)
Галай К. Б. - Особливості технологій приготування їжі селянами Київської та Полтавської губерній: етнографічний аспект (1861 – 1913 рр.) (2018)
Деркач С. С. - Наслідки Чорнобильської катастрофи для Київської області (2018)
Довжук І. В. - З'їзди гірничопромислоівців півдня Росії (2018)
Korotkova O. O. - The transformation of religions and churches influence on the social life of ukrainian peasantry in the XIX th - early XX th century (2018)
Михайлюк В. В. - Українсько-Канадське співробітництво: приорітети XXI століття, Михайлюк В. П. (2018)
Пилипчук О. О. - Права жінок на українських землях за місцевим законодавством (друга половина ХІХ століття) (2018)
Сапицька О. М. - До історії першого світового конгресу баптистів у Лондоні у 1905 р., Фоменко В. С. (2018)
Теміров В. І. - Історіографічний аспект дослідження політики української держави Павла Скоропадського у культурній та релігійній сферах (2018)
Устяк Н. В. - Формування першого вагонного парку: аналіз технічних рішень професором М.В.Винокуровим (2018)
Святний В. А. - MIMD-симулятори на основі мов паралельного моделювання, Любимов А. С., Мірошкін О. М., Кушнаренко В. Г. (2018)
Вычужанин В. В. - Програмное приложение для автоматизации построения модели оценок риска отказов сложныхтехнических систем, Рудниченко Н. Д., Вычужанин А. В., Юрченко М. А. (2018)
Хорошко В. А. - Оценка времени принятия решений в системах поддержки принятия решений, Хохлачева Ю. Е., Шелест М. Е. (2018)
Защелкин К. В. - Анализ реализации метода регистрации активности блоков LUT в составе FPGA-базированных устройств, Дрозд А. В. (2018)
Рыбальский О. В. - Основные требования к системе выявления точек цифрового монтажа в фонограммах и методология ее создания, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2018)
Chernyshov O. O. - Features of the development of social projects using information technology, Filatova T. V. (2018)
Симонова О. М. - Дискримінація за національними ознаками в мережі інтернет, Бобок І. І. (2018)
Крайник Я. М. - Програмне та апаратне тестування декодеру turbo-product-кодів, Перов В. О. (2018)
Тигарев В. М. - Cоздание подсистемы проектирования и анализа нагрузок рамы электроскуттера в современных САПР, Гончаренко А. А. (2018)
Технічна сторінка (2018)
Лінчевський О. В. - Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах, Черненко В. М., П'ятницький Ю. С., Булах І. Є. (2017)
Лінчевський О. В. - Аналіз результатів порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів, Булах І. Є., Мруга М. Р. (2017)
Мельник І. В. - Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання, Поліщук М. О. (2017)
Корда М. М. - Організація симуляційного навчання у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", Шульгай А. Г., Гудима А. А., Запорожан С. Й. (2017)
Запорожан В. М. - Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців, Каштальян М. М., Чернецька О. В. (2017)
Вороненко Ю. В. - Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє (2017)
Мороз В. М. - Організація освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти, Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Гумінський Ю. Й. (2017)
Ждан В. М. - Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. (2017)
Думанський Ю. В. - Контроль ефективності засвоєння практичних навичок випускниками Донецького національного медичного університету за спеціальністю "Медицина", Кондратенко П. Г., Конькова М. В., Кєтінг О. В. (2017)
Бойчук Т. М. - Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр – вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет”, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Ткач Є. П. (2017)
ЛісовийВ. М. - Університетські клініки в розвитку вищої медичної освіти, Капустник В. А., Резуненко Ю. К., Коростій В. І. (2017)
Зіменковський Б. С. - Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Львівському національ­ному медичному університеті імені Данила Галицького, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Солонинко І. І., Чемерис О. М., Чухрай Н. Л. (2017)
Никоненко О. С. - Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України", Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2017)
Перцева Т. О. - Аналіз рівня домагань і професійної самооцінки лікарів-інтернів першого року навчання як інструмент удосконалення практичних навичок на кафедрі сімейної медицини, Височина І. Л., Башкірова Н. С., Крамарчук В. В., Яшкіна Т. О. (2017)
Рожко М. М. - Освітній процес і система управління якістю освіти в підготовці медичних фахівців, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О. (2017)
Іоффе І. В. - Досвід розвитку критичного мислення як ключової компетенції сучасного спеціаліста галузі охорони здоров’я, Смірнов С. М., Криворучко М. Є. (2017)
Колесник Ю. М. - Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології онлайн-курсів на платформі EDX, Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. (2017)
Вороненко Ю. В. - Стратегія активізації навчального процесу в сучасних системах передавання знань, Мінцер О. П. (2017)
Хвисюк О. М. - Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти, Марченко В. Г., Коломійченко Ю. А., Страшок Л. А., Гончарова О. Ю., Жеребкін В. В., Гиря М. П., Кудрявцева Т. О. (2017)
Волосовець О. П. - Сучасні технології викладання теми "Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей (відповідно до римських критеріїв ІV)" на VI курсі медичного факультету, Кривопустов С. П., Хоменко В. Є., Мозирська О. В. (2017)
Геруш О. В. - Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей студентів на практичних заняттях із менеджменту та маркетингу у фармації, Садогурська К. В., Паламар А. О., Музика Н. Я. (2017)
Запорожан С. Й. - Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру, Шульгай А. Г., Цвях А. І., Господарський А. Я., Копитчак І. Р., Сидоренко В. М. (2017)
Мельник І. В. - Забезпечення навчально-методичною літературою – вимога з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, Фаріон Т. І., Поліщук М. О. (2017)
Разнатовська О. М. - Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні (2017)
Хвисюк О. М. - Дидактичні аспекти оптимізації безперервної медичної освіти дільничних педіатрів, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Яловчук А. В., Рожнов О. О., Гріднєва Н. М., Бринцова С. С., Лапіна І. Г. (2017)
Корепанов О. С. - Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства (2018)
Моцний Ф. В. - Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера – Снедекора та їх застосування (2018)
Нечипорук Н. В. - Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів:напрями удосконалення статистичної звітності (2018)
Бондарук Т. Г. - Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування, Бондарук О. С., Мельничук Н. Ю. (2018)
Заїчко І. В. - Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин (2018)
Семяновський В. М. - Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами (2018)
Козлов В. В. - Використання міждисциплінарних зв'язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики, Томашевська Т. В., Кузнєцов М. І. (2018)
Motuzka O. M. - The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories: Statistical Monitoring, Parkhomenko V. V. (2018)
Бондар В. П. - Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора (2018)
Проскуріна Н. М. - Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Редченко К. І. - Аудиторські послуги на ринку ICO: можливості та перспективи (2018)
Редько О. Ю. - Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні (2018)
До ювілею С. С. Герасименка (2018)
До ювілею С. І. Пирожкова (2018)
Пам'яті В. П. Трофімова (2018)
Хроніка (2018)
Інформація для авторів (2018)
Дідух Я. П. - Біотоп як система: структура, динаміка, екосистемні послуги (2018)
Федорончук М. М. - Конспект родини Fabaceae у флорі України. ІІІ. Підродина Faboideae (триба Fabeae) (2018)
Boiko G. V. - New nomenclatural combinations for taxa of Pentanema (Asteraceae) occurring in Ukraine, Korniyenko O. M., Mosyakin S. L. (2018)
Tykhonenko Yu. Ya. - Distribution of Pucciniastrum symphyti (Pucciniales) in Ukraine, Orlov O. O. (2018)
Коршиков І. І. - Особливості пилку рослин Рicea abies та Р. pungens (Pinaceae) в насадженнях на території Криворіжжя, Гусейнова E. Р. (2018)
Дубина Д. В. - Проектований Національний природний парк "Куяльницький" як основа оптимізації довкілля та стійкого розвитку регіону, Еннан А. А.-А., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Шихалєєва Г. М., Кірюшкіна Г. М. (2018)
Шихалєєва Г. М. - Морфологічні особливості генеративних органів Salicornia perennans (S. prostrata) (Chenopodiaceae) з узбережжя Куяльницького лиману, Царенко О. М., Цимбалюк З. М., Еннан А.А.-А., Кірюшкіна Г. М. (2018)
Павлище А. В. - Метаболічні зміни вмісту органічних кислот у коренях рослин Glycine max (Fabaceae) на ранніх етапах формування симбіозу за дії фунгіцидів, Кириченко О. В., Коць С. Я. (2018)
Пірко Я. В. - Генетичні особливості фенологічних форм Quercus robur (Fagaceae) за даними аналізу поліморфізму інтронів генів ß-тубуліну та мікросателітних локусів, Нецветов М. В., Калафат Л. О., Пірко Н. М., Рабоконь А. М., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Білоножко Ю. О., Блюм Я. Б. (2018)
Дубина Д. В. - Василь Семенович Ткаченко – творчий шлях ученого (до 80-річчя з дня народження та 55-річчя наукової діяльності) (2018)
Шевера М. В. - Фрiдрiх (Федір Кіндратович) Маршалл фон Біберштейн (1768–1826), Єна А. В. (2018)
Mosyakin S. L. - Infrageneric placement of the Southern Hemisphere taxa of Anemonastrum and Knowltonia earlier included in Anemone sensu lato (Ranunculaceae), de Lange P. J., Bulakh O. V. (2018)
Прокопук Ю. С. - Реконструкція щорічної акумуляції вуглецю в стовбурах дерев Quercus robur (Fagaceae) заплавних лісів Києва (2018)
Давидова А. О. - Номенклатурна ревізія як передумова створення продромуса рослинності (на прикладі Національного природного парку "Джарилгацький") (2018)
Гелюта В.П. - Поширення в Україні рідкісного гриба Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota) (2018)
Любка Т. Т. - Epipactis albensis (Orchidaceae) у Закарпатті (2018)
Lytvynenko Yu. I. - New and noteworthy records of coprophilous species of Coniochaeta and Sordaria (Sordariomycetes, Ascomycota) from Ukraine, Hayova V. P. (2018)
Мордерер Є. Ю. - Проблема контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах у контексті збереження біорізноманіття, Гуральчук Ж. З., Моргун В. В. (2018)
Höpke J. - DNA extraction from old herbarium material of Veronica subgen. Pseudolysimachium (Plantaginaceae), Brewer G., Dodsworth S., Ortiz E.M., Albach D.C. (2018)
Пірко Я. В. - Вивчення поліморфізму довжини інтронів генів α-тубуліну як метод аналізу генетичної диференціації рослин, Пустовойтова А. С., Рабоконь А. М., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Білоножко Ю. О., Пірко Н. М., Блюм Я. Б. (2018)
Шиян Н. М. - Подарунок Павла Лозієва Українській академії наук (1920 р.) (2018)
Мамчур Т. В. - Віктор Антонович Гаврилюк (1928–2005), Чорна Г. А. (2018)
Шиян Н. М. - Михайло Григорович Попов (1893–1955), Кривенко Д. А. (2018)
Ярчук Т. М. - Ринок цукру Бразилії: особливості становлення та функціонування, Полторак В. В. (2011)
Петренко В. П. - Про теплообмін в підігрівачах по конденсації пари з незначним вмістом газів, Прядко М. О., Бойко В. О. (2011)
Григоренко Н. О. - Отримання харчового сиропу із цукрового сорго (2011)
Кравчук А. Ф. - Фізичні основи застосування методів НВЧ хвиль для діагностики розчинів сахарози, Олійник В. В., Лаунець В. Л. (2011)
Василів В. П. - Вплив електрогідравлічно ефекту на інтенсифікацію процесу активації водно-вапняної суспензії в бурякоцукровому виробництві, Дашковський Ю. О., Олішевський В. В., Маринін А. І., Ардинський О. В. (2011)
Верхола Л. А. - Модернізація системи ошпарювання колонної диффузійної установки Шамраївського цукрового заводу, Яцюк П. В., Шутенко А. В., Куманський П. С., Малик Т. П. (2011)
Серьогін О. О. - Практичний досвід експлуатації, діагностики та ремонту промислових екстракторів, Люлька Д. М., Пономаренко В. В. (2011)
Ярчук М. М. - Цукрова галузь України у 2010 році: підсумки та перспективи розвитку у 2010 році (2011)
Кухар В. М. - Зарубіжний досвід реконструкції цукрового заводу з підвищенням продуктивності по переробці буряків й зниженням витрат палива, Чернявська Л. I. (2011)
Вітаємо з 80-річчям Володимира Вікторовича Куценка! (2011)
Василенко C. М. - Аналіз ефективності теплообмінників та підігрівників в структурі теплотехнологічного комплексу цукрового заводу, Самійленко С. М., Штангеєв К. О., Шутюк В. В., Кухар В. М., Лисюк Л. І. (2011)
Шостаковський В. А. - Гідродинамічна обстановка в сучасних безперервнодіючих реакторах сокоочисного відділення бурякоцукрового виробництва, Рева Л. П., Шостаковський А. В., Мірошник В. О. (2011)
Гусятинська Н. А. - Розроблення методик поляриметричного аналізу із застосуванням комплексного реагенту, Ліпєц А. А., Касян І. М., Штангеєв В. О., Молодницька О. М. (2011)
Ліпєц А. А. - Огляд сучасних методів зниження накипоутворення та розроблення способу декальцинації очищеного соку, Малишев В. О. (2011)
Савич А. Н. - Розширення асортименту – шлях до збільшення обсягів споживання продукції цукрових заводів в Україні, Моргун Т. І., Лукашенко Н. О. (2011)
Совин Я. Р. - Ефективна реалізація алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ 7624:2014 ("Калина") для 8/16/32-бітових вбудованих систем, Отенко В. І., Штефанюк Є. Ф. (2017)
Недашківський О. Л. - Перспективні технології доступу до мережі інтернет: технологічно-прикладний аспект (2017)
Астапеня В. М. - Методы и средства контроля доступности в беспроводных сетях, Соколов В.Ю. (2017)
Zybin S. - An approach of providing the required level of security that is based on the system estimations (2017)
Гайдур Г. І. - Ефективність застосування компресії даних при розробці психоакустичної моделі сигналу, Шутко В. М., Попов М. I., Прилєпов Є. В. (2017)
Пузняк З. М. - Методика виявлення впливу на достовірність інформації в інформаційному просторі, Шеремет Д. А. (2017)
Котенко А. М. - Метод ідентифікації сповіщувачів в шлейфах технічних систем охорони об'єктів інформаційної діяльності (2017)
Кузавков В. В. - Постановка задачі синтезу автономної автоматизованої системи діагностування мережі однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В., Гайдур Г. І. (2017)
Власенко В. О. - Удосконалення алгоритму побудови відмовостійкої структури сенсорної мережі, Жебка В. В. (2017)
Крючкова Л. П. - Перехоплення мовленнєвої інформації методами високочастотного "нав’язування", Провозін О. П. (2017)
Аносов А. О. - Генерування унікального паролю зі змінним правилом ускладнення, Платоненко А. В. (2017)
Грищук Р. В. - Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах, Молодецька-Гринчук К. В. (2017)
Вітаємо Віктора Петровича Іванчика з 55-річчям (2011)
Форум "Агробізнес України 2011" (2011)
Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України "Бурякоцукрова галузь в умовах національного і світового ринків" (2011)
Міжнародний форум харчової промисловості і упаковки IFFIP - 2011 (2011)
Гусятинська Н. А. - Аналіз стану екологічної безпеки та сучасні положення екологічного оподаткування підприємств бурякоцукрової галузі, Гусятинський М. В. (2011)
Нирко Я. В. - Безпека праці при виконанні ремонтних робіт на цукрових заводах (2011)
Хомічак Л. М. - Вплив ефектів кавітаційного оброблення дифузійного соку на ефективність його вапняно-вуглекислотного очищення, Матиящук А. М., Матиящук О. В., Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю., Немирович П. М. (2011)
Штангеєв В. О. - Очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням нетоксичних реагентів, Молодницька О. М., Гусятинська Н. А., Клименко Л. С., Купчик Л. А. (2011)
Бобрівник Л. Д. - Утворення та руйнування кальцій-карбонатно-сахарозних комплексів у процесі карбонізації вапняно-сахарозних розчинів, Логвін В. М., Виговський В. Ю. (2011)
Петренко В. П. - Теплообмін в кип’ятильних трубах випарних апаратів – історія дослідження, Прядко М. О., Засядько Я. І., Василенко С. М. (2011)
Законодавство (2011)
Алексєєнко Т. М. - Про презентацію домінантних лінгвокультурем за темою "Культура та ментальність українського народу" в групах іноземних студентів-нефілологів, Фадєєва О. Ю. (2016)
Бєлікова О. В. - Активні методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів технічних спеціальностей, Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О., Скрипник Л. В., Черногорська Н. Г. (2016)
Гусарчук А. О. - Урахування емпатії як складової емоційного інтелекту в навчанні російської мови, Косьміна В. Ю. (2016)
Іванова Т. А. - Про прийоми подолання труднощів у засвоєнні категорії виду дієслова студентами-туркменами, Курилюк Т. І. (2016)
Креч Т. В. - Контрастивний опис ідіоматичної лексики як фактор формування мовної особистості іноземних студентів (2016)
Куплевацька Л. О. - Особливості лінгвокультурної адаптації індійських студентів у вищих навчальних закладах України в контексті міжкультурної комунікації, Манівська Т. Є. (2016)
Кучеренко О. Ф. - Вербальна та невербальна міжкультурна комунікація у процесі навчання арабських студентів, Греул О. О. (2016)
Кушнір І. М. - Веб-квест методика як засіб організації самостійної роботи та контролю навчальних досягнень студентів з української мови як іноземної, Гіль С. І. (2016)
Misenyova V. - Ways of overcoming difficulties while learning phraseological units in multinational groups of students-philologists (2016)
Михайловская Г. А. - Виды анализа художественного текста в обучении русскому языку (2016)
Ольховська А. С. - Модель формування особистісного та інструментального компонентів фахової компетентності майбутніх перекладачів (2016)
Українська О. О. - Актуальність проблеми формування проектувальних умінь у майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Ушакова Н. В. - Лінгвістичні характеристики наукової лекції як основа навчання аудіювання (2016)
Ходаківська М. О. - Специфіка навчання російської фразеології у групах студентів, які вивчають історію образотворчого мистецтва, Тесаловська О. Б., Сулятицький А. В. (2016)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Part 1. Levels and types of grammar (2016)
Миронов С. В. - Росія: підсумки роботи російської бурякоцукрової галузі в 2010 році і прогноз розвитку на 2011 рік, Гасич М. Ф. (2011)
Левицька І. В. - Фінансове забезпечення інтенсифікації процесів відтворення на підприємствах (2011)
Степанець І. Ф. - Запобігання виникнення вибухів на підприємствах цукрової галузі, Слободян О. П., Матиящук О. В. (2011)
Ганженко О. М. - Залежність продуктивності і вуглеводного складу від сортових особливостей та мінерального живлення цукрового сорго, Григоренко Н. О. (2011)
Гусятинська Н. А. - Очищення клеровок тростинного цукру-сирцю, Ліпєц А. А., Романченко Н. М. (2011)
Калініченко О. М. - Вплив конструкційних елементів сатуратора на кратність циркуляції, Хомічак Л. М., Петриченко І. Б., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2011)
Боровий В. М. - Вплив конструктивних особливостей центрифуг BW-1500S та ФПН-1251Т-01 на процес центрифугування та якість цукру, Серьогін О. О., Пивоваров К. В., Костін О. І., Прокоф’єва О. Ю. (2011)
Літвяк В. В. - Порівняльна оцінка властивостей деяких видів крохмалю та їх вплив на якість хлібних виробів, Лісовська Д. П., Грабовська О. В. (2011)
Безлюдна В. В. - Cучасна система професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Volkova A. - Academic class as a platform for raising learners’ sociocultural maturity (2017)
Haidei K. I. - Speaking club as the method of speaking skills improving, Orobinska M. V. (2017)
Домніч С. П. - Дистанційне навчання іноземних студентів мови як перспективна форма медіаосвіти, Селіна І. Л. (2017)
Дудоладова А. В. - Метапредметний підхід в іншомовній освіті (2017)
Зайченко Н. Ф. - Вербалізація часових відношень в українській мові: лінгводидактичний аспект, Юденко О. І. (2017)
Іванова Т. А. - Методика навчання морфологічних показників російської мови студентів-туркменів (2017)
Кириченко Ю. С. - Використання методики активного слухання для формування комунікативної компетентності студентів-економістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2017)
Копилова О. В. - Лексичний мінімум як основа навчання лексики російської мови іноземних студентів, Курилюк Т. І. (2017)
Курилюк Т. И. - Учебный аудиотекст научного стиля речи: подготовка, организация, возможности, Петренко И. П., Фань Ливэй (2017)
Овдіюк В. В. - Новітні інтерактивні технології у практиці викладання української мови як іноземної (2017)
Самусенко O. M. - Українська мова як іноземна в аспекті лінгводидактичного тестування, Шевченко М. В. (2017)
Тростинська О. М. - Порівняльний аналіз вираження суб’єктно-предикатних відношень в українській і російській мовах, Тарлєва А. В. (2017)
Ушакова Н. І. - Принципи структурування змісту сучасного підручника з мови навчання для освітніх мігрантів (2017)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Part 2. Native language acquisition: general background (2017)
Чухно О. А. - Послідовність уведення звуків у процесі навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької (2017)
Швець Г. Д. - Навчальний посібник із коментованого читання наукових текстів для іноземних студентів-гуманітаріїв підготовчих відділень: лінгводидактична модель (2017)
Shcherbina V. V. - Vocabulary games as a way of motivating students (2017)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Алексєєнко Т. М. - Засоби пом’якшення категоричності висловлювання в діалогічному спілкуванні, Фадєєва О. Ю. (2017)
Dobrovolska N. - Methodological aspect of teaching the problem of English-speaking professionally oriented speech in the field of information technologies students of the technical university (2017)
Іванова Т. А. - Особливості методики навчання російської мови туркменських студентів з урахуванням типових лексичних помилок, Курилюк Т. І. (2017)
Касьянова О. М. - Реалізація змісту мовної підготовки у системі післядипломної медичної освіти, Долгопол О. О., Андрейко Я. В. (2017)
Музика Т. Є. - Формування полікультурної мовної особистості інокомунікантів у процесі вивчення української мови як іноземної (2017)
Папіжук В. О. - Квест-технології у навчанні іноземних мов, Лозко О. В. (2017)
Simkova I. O. - Professional standards in interpreting sphere and educational requirements to future interpreters training (2017)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. Part 3. Native language acquisition: strategies, procedures and processes. The word-combination stage (2017)
Чухно О. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх учителів англійської вимови після німецької (2017)
Бєлікова О. В. - Зміст професійної компетенції викладача мовної підготовки іноземних громадян, Бессонова Н. М., Греул О. О., Дитюк С. О., Тесаловська О. Б. (2018)
Демкова Т. М. - Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів (2018)
Дубичинский В. В. - Лингвистический и лингводидактический аспекты учебной лексикографии (2018)
Карпенко Н. О. - Вербономінанти як компоненти лексики офіційно-ділового стилю сучасної української мови: лінгводидактичний аспект (2018)
Костюк С. С. - Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2018)
Куплевацька Л. О. - Іміджеві компетентності викладача як засіб досягнення успішності міжкультурної комунікації при навчанні російської та української мов іноземних студентів, Манівська Т. Є. (2018)
Spilnik T. - The use of innovative mobile devices at the foreign language lesson in the higher educational establishment, Miseneva V. (2018)
Стативка В. И. - "Украинский язык" для китайских магистрантов специальности "Русский язык и литература": концепция экспериментального учебника, Стативка А. М., Мовчан Т. В. (2018)
Тростинська О. М. - Граматичний аспект у навчанні української мови як іноземної, Копилова О. В. (2018)
Чень Чунься - Личностная составляющая лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2018)
Chernovaty L. M. - Pedagogical grammar as the framework of tefl research. Part 4. Foreign language acquisition: strategies, procedures and processes (2018)
Швець Г. Д. - Система завдань до навчального наукового тексту для іноземних студентів-гуманітаріїв на початковому етапі вивчення української мови (2018)
Шукюрова Фарида Шахлар гызы - Некоторые вопросы обучения творческой речевой деятельности на иностранном языке студентов языкового вуза (2018)
Shcherbina V. V. - Storytelling as a way of developing students’ communicative skills (2018)
Латіна Г. О. - Оцінка компонентів фізкультурно-оздоровчої роботи в системі фізичного виховання молоді, Островський Ю. О. (2018)
Латіна Г. О. - Методичний підхід щодо гігієнічної оцінки складності навчальних дисциплін у закладі вищої освіти (2018)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Корекція оклюзійних співвідношень в процесі стоматологічного лікування з використанням методу поверхневої синхроелектроміографії, Сливка М. М., Белей О. Л., Форос А. І., Войтович В. І., Русин В. В. (2018)
Калиниченко Д. О. - Оцінка індивідуального репродуктивного здоров’я жінок раннього фертильного віку (2018)
Калиниченко І. О. - Здоровий спосіб життя молоді як основа демографічного благополуччя (2018)
Бермудес Д. В. - Забезпечення майбутніх учителів фізичної культури технологією планування безпечного фізичного навантаження під час використання комплексів танцювально-рухових вправ (2018)
Boyko G. M. - Functional training in the fresh air with the use of TRX in the system of health and recreation classes of the middle aged people, Voloshko L. B. (2018)
Борецька Н. О. - Фізична культура і спорт як один із пріоритетних напрямків державної політики (2018)
Бугаевский К. А. - Предменструальный синдром: особенности проявления у спортсменок разных возрастных групп в ряде видов спорта (2018)
Головченко О. І. - Особистісно орієнтована фізична культура підлітків (2018)
Заікіна Г. Л. - Оцінка ефективності засобів фізичної реабілітації юних футболістів з ознаками стомлення на основі вивчення їх нейродинамічних властивостей, Бермудес В. П. (2018)
Заікіна Г. Л. - Розвиток швидкісно-силових якостей у першокласників із використанням легкої атлетики та рухливих ігор, Пихтін В. В. (2018)
Колесник А. С. - Використання інноваційних технологій під час занять з фізичної культури (2018)
Кулаков Ю. Є. - Корекція підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань, Богатир В. Г., Вертелецький О. І. (2018)
Томенко О. А. - Особливості залучення дітей та молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності у сучасних умовах, Бондар А. С. (2018)
Филиппова О. Н. - Портрет в творчестве М. В. Нестерова (1862-1942) (2018)
Филиппова О. Н. - Творчество Б. М. Кустодиева – художника разностороннего таланта (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Інформаційне забезпечення управлінської діяльності органів державної влади Службою інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, Мельниченко В. О. (2018)
Ілечко М. П. - Теоретичний аспект до музичного вивчення феномена сюїтності (2018)
Пантелеймонова О. Ю. - Історія розвитку та становлення живописної техніки малювання на воді – ебру (2018)
Просвирнина Ю. Л. - Возможности декора восточного костюма в театрализованном портрете (2018)
Совгира Т. І. - Принципи роботи актора на знімальному майданчику, Татаренко М. Г. (2018)
Федорцова С. Ю. - Цифрові технології в дизайні нелінійних (параметричних) об’єктів навколишнього простору (2018)
Борко Т. М. - Проблеми організації проведення цінності документа, Твердохлєбова О. Р. (2018)
Білоус Р. М. - Дослідження професійної мобільності майбутніх педагогів, Довженко В. С. (2018)
Вікторенко С. О. - Складові навчальної праці студента (2018)
Грисенко Н. В. - Ставлення до себе та світу як фактори задоволеності життям молоді (2018)
Новікова Ж. М. - Погляди на природу волі у роботах С. Балея (2018)
Салюк М. А. - Роль імпліцитних уявлень юнаків про особистість у прогнозуванні їх схильності до депресії, Тарасюк Х. О. (2018)
Семенів Н. М. - Проблематика прояву етнічної ідентичності в студентському середовищі (2018)
Танасійчук О. М. - Концептуальний аналіз проблеми професійного становлення (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження особистості у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічно-педагогічні особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі (2018)
Гончарова Л. А. - Супернавчання – вплив класичної музики на розвиток навчальної успішності підлітків під час проведення уроків інформатики, Усар Г. Я. (2018)
Колісніченко Н. - Поняття "іншомовна комунікація": її види та основні характеристики (2018)
Іваній О. М. - "Батьківський тероризм" або хто захистить вчителів у сучасній правовій державі (2018)
Коваль З. - Доктринальні підходи до інформаційно-психологічної стійкості України та шляхи її зміцнення (2018)
Ковальчук В. І. - Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному навчанні студентів педагогічних спеціальностей, Федченко М. В. (2018)
Майстро С. - Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження: теоретико-методологічні засади, Більовський М. (2018)
Литвиненко О. М. - Проблеми здоров'я та організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у країнах Європи, Грохович О. М. (2018)
Марусіна О. - Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем вищої освіти та державного управління нею в сучасних умовах суспільного розвитку країн та особистості (2018)
Мельник І. М. - Складові методики проектування особистості за В.О. Сухомлинським, Заремба Л. В. (2018)
Поліщук Г. - Теоретичне розуміння сутності малого підприємництва (2018)
Мopoз Л. М. - Opганiзацiйнo-змiстoвний аспект пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю навчання (2018)
Сивак Т. - Теоретичний аналіз сутності поняття "стратегічні комунікації" в публічному управлінні (2018)
Осипенко Е. В. - Методология личностно ориентированного физического воспитания школьников и студенческой молодежи Республики Беларусь на основе формирования здоровьеразвивающих, ценностных и социокультурных ориентаций (2018)
Бриндак В. - Запровадження досвіду розвинених країн щодо надання адміністративних послуг (2018)
Рожко-Павлишин Т. А. - Взаємодія з сім'єю – пріоритетний напрям діяльності закладу дошкільної освіти (2018)
Горшкова К. - Іноземні мови в європейських країнах і в Україні: функції, мотивації, проблеми, Кемарська Т. (2018)
Снагощенко В. В. - Університетський музей: традиційний та інноваційний підходи в освітній діяльності (2018)
Кривогуз Г. - Застосування концепції модульної уніфікації організаційної структури системи управління логістичним забезпеченням військової частини при реформуванні органів військового управління, Колчін Р. (2018)
Хе Сюефей - Хід та результати дослідно-експериментальної роботи з удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2018)
Леонова О. - Особливості функціонування правового механізму державного регулювання у сфері детінізації економічних відносин в Україні (2018)
Чорнойван Г. П. - Практики розвитку кар'єри дослідників: досвід Великої Британії (2018)
Musiiovskyi A. - Analysis of approaches on valuation of forest ecosystem services in the pan-European region (2018)
Гапонова Л. Є. - Криміналістична термінологія в мові "Руської Правди", Прокоф’єва К. А. (2018)
Непомнящий О. - Підготовка кадрів для забезпечення сталого розвитку, Дєгтяр О. (2018)
Качанська М. П. - Діалогізм новели "Petitеs pratiques germanopratines" як гендерно-маркована ознака тексту, Яцків Н. Я. (2018)
Розмаріцина Н. - Критерії оцінки якості та доступності послуг в умовах функціонування ЦНАП (2018)
Козуб А. О. - Лексико-граматичні закономірності перекладу англійської науково-технічної термінології сфери нанотехнологій (2018)
Савченко Н. - Державні послуги щодо соціального супроводу у сфері зайнятості населення (2018)
Колодіна Л. С. - Інтерференція при вивченні польської мови як іноземної: розпізнання з метою уникнення (2018)
Соловйов С. - Взаємозв’язок стратегічних комунікацій та мережецентричності в публічному управлінні (2018)
Перинец Е. Ю. - Чеховский код в романе В. Маканина "Две сестры и Кандинский" (2018)
Khomko L. - Modern trends of volunteer movement development: foreign experience and domestic realities (2018)
Прудивус С. В. - Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга (2018)
Білуха Л. - Програмно-цільовий метод у забезпеченні розвитку спроможних територіальних громад (2018)
Авер’янова Н. М. - Історична пам'ять як чинник консолідації українства в постколоніальний період (2018)
Комаровський І. - Концептуальні підходи до визначення напрямів місцевого економічного розвитку (2018)
Поліщук Р. М. - Мова як чинник збереження національно-культурної ідентичності (2018)
Кузьменко С. - Досвід формування територіальних громад у Польщі (2018)
Сторожук С. В. - "Ікона одного дня" як художній вияв релігійної культури імператорського двору кін. ХІХ ст., Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Пушкаревський С. - Теоретичні аспекти дослідження категорії "Автономія місцевого самоврядування" та її видів (2018)
Бичковська Г. М. - Історична місцевість "Нова Забудова" в середині XIX – на початку ХХ ст., Горькова А. О., Філіпова Г. В. (2018)
Валюх Л. І. - Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії (остання третина ХІХ ст.), Плюта Н. В. (2018)
Данильченко А. В. - Проблема археологічного дослідження давньоруського міста "Лубенъ" та його округи як складова вивчення локальної історії (2018)
Корень Д. О. - Європейські програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Ясіновська І. Ф. (2018)
Мазуренко Х. Л. - Основні шляхи меморіалізації воєнно-історичних пам’яток та увіковічення пам’яті загиблих внаслідок воєнних конфліктів та репресій на території західних областей України та держави в цілому, Онищук Я. І. (2018)
Шпачинський І. Л. - Філософський принцип історизму у площині вивчення романтистів, марксистів і послідовників Гегеля, Матюшенко О. В. (2018)
Артеменко Д. С. - Проблеми правового регулювання електронної комерції, Бражник В. О. (2018)
Берник В. В. - Переваги та недоліки інституту негласних слідчих розшукових дій (2018)
Брижко Є. М. - Проблеми розвитку та функціонування акціонерних товариств після реформування (2018)
Гизимчук С. С. - Кримінологічна характеристика організованої злочинності (2018)
Годун В. О. - Договір поставки в контексті дуалізуму приватного права: пропозиції щодо вдосконалення (2018)
Голомазова Д. О. - Віктимологічна профілактика злочинності неповнолітніх (2018)
Грекова О. О. - Проблемні питання працевлаштування молоді в Україні, Зозуля А. О., Середа О. Г. (2018)
Данильченко А. М. - Правове становище аграрної біржі в Україні, Чернова Є. Р. (2018)
Довбенко К. О. - Рейдерство в оборонно-промисловому комплексі України: шляхи протидії (2018)
Загурський О. Б. - Аналіз сучасного стану реалізації національної екологічної політики України в сфері належного поводження з відходами, Бучковський А. П. (2018)
Зінченко К. С. - Проблемні питання, які пов’язані зі статтею 368-2 КК України та шляхи їх вирішення, Шевчук С. В. (2018)
Іваненко Д. Д. - Окремі питання правового регулювання діяльності міграційних служб в зарубіжних країнах: порівняльний аспект, Яременко Н. С. (2018)
Івер І. О. - Характеристика оперативно-господарських санкцій та їх видів (2018)
Канарик Ю. С. - Правовий статус патентних повірених за законодавством України, Мазій В. С. (2018)
Книжник К. В. - Організація охорони та захисту лісів в Україні (2018)
Ковінько Н. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця-корпоративіста (2018)
Колдов Є. О. - Адвокатська таємниця: дискусійні питання у регулюванні країн Європейського Союзу та України (2018)
Колдов Є. О. - Стокгольмський синдром як ознака латентної злочинності (2018)
Короп І. В. - Право майбутніх поколінь на безпечне навколишнє природне середовище (2018)
Кохан А. С. - Договір оренди земель водного фонду: проблемні аспекти (2018)
Кошель Р. П. - Біоконверсія органічних відходів у циклічному виробництві: еколого-правовий аспект (2018)
Крайник Г. С. - Щодо перспектив доповнення Кримінального кодексу України статтею 286, Овчаренко А. Є. (2018)
Крайник Г. С. - Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму, Ярошенко В. М. (2018)
Куц Д. Ф. - Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2018)
Куценко Д. О. - Правовий аналіз банкрутства фізичних осіб в Україні, Бігвава Н. М. (2018)
Лукаш Є. Ю. - Особливості функціонування інституту присяжних в Україні (2018)
Мальцев М. Є. - Протидія тероризму в умовах сучасного міжнародного права (2018)
Мацієвська І. Б. - Недосконалість протидії злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з боку органів кримінальної юстиції (2018)
Мацканюк В. А. - До питання нормативно-правового регулювання здійснення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2018)
Мець С. В. - Ознаки інноваційної діяльності як об’єкта державно-правового регулювання (2018)
Микитенко Д. І. - Механізм злочинної поведінки при добровільній відмові від терористичного акту: розмежування між кримінальним та кримінологічним аспектами (2018)
Панічевська А. В. - До питання про корупцію в освіті (2018)
Пшенічнова З. І. - Місце господарського договору в системі господарського права: значення та ознаки, Севастьянова А. Ю. (2018)
Рибалко Т. Ф. - Вплив новел законодавства України на правовий статус акціонерних товариств (2018)
Сердюк В. К. - Вплив жорстокого поводження з тваринами на формування насильницьких схильностей особи (2018)
Сидоренко Д. А. - "Гібридна війна" як сучасний спосіб ведення війни (2018)
Сіненко П. О. - Захист екологічних прав громадян (2018)
Ткачова О. В. - Чинники, що впливають на злочинність неповнолітніх, Вітліна М. О. (2018)
Тобота Ю. С. - Кримінологічний аналіз бездомності як фонового явища (2018)
Харіна М. Ю. - Міжнародний спортивний арбітраж: досвід України (2018)
Черніков Б. Ю. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності (2018)
Черніков Д. Ю. - Запобігання терористичній злочинності ісламського походження (2018)
Черніков Дм. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент протидії корупції (2018)
Чумаченко І. М. - Свобода підприємницької діяльності: сучасні реалії та виклики, Квітко В. В. (2018)
Шевченко Е. О. - Правове регулювання стандартизації на міжнародному та регіональному рівні (2018)
Юрченко Є. О. - Агресія як міжнародний злочин (2018)
Яремко Г. З. - Караність умисних вбивств за кримінальним законом України (2018)
Борко Т. М. - Засоби врегулювання конфлікту інтересів державних службовців, Радутна І. А. (2018)
Бородіна Г. Г. - Підвищення професіоналізму кадрового потенціалу в процесі реформування державної служби України, Гаврилюк В. І. (2018)
Герасименко О. В. - Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання корупційним проявам в органах державної влади, Сплавінська А. Ю., Павлів М. А. (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Західний досвід надання публічних послуг у системах державного управління, Євтушенко А. М. (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Підвищення кваліфікації державних службовців в умовах євроінтеграції України, Ласна Н. Г. (2018)
Сизоненко О. В. - Теоретичні підходи до формування механізмів державного управління сталим розвитком територій (2018)
Борисенкова В. В. - Форми та перспективи міжнародного співробітництва бібліотек (2018)
Бородіна Г. Г. - Довідковий апарат архівів як важливе джерело реалізації доступу до документів Національного архівного фонду (НАФ) України, Дика В. А. (2018)
Давидова І. О. - Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек України, Мар’їна О. Ю. (2018)
Драглюк О. В. - Шляхи створення та впровадження загального програмного забезпечення з відкритим кодом в підрозділи Збройних Сил України, Карабань О. В., Макарчук В. І., Побережець Т. В., Новак А. О. (2018)
Карабань О. В. - Дослідження можливостей сучасної апаратури внутрішнього зв’язку та комутації для бронетехніки іноземних виробників, Драглюк О. В., Дехтяр С. В., Зінченко М. О. (2018)
Бородіна Г. Д. - Дослідження ринку продажу рекламних місць методами інтелектуального аналізу даних, Островська К. Ю. (2018)
Виніченко Д. С. - Нечіткий підхід до оцінювання ризикованості реалізації проектів інформатизації, Орбідан Р. В., Єгорова О. В. (2018)
Завгородський І. Р. - Оптимізація та експлуатація системи мережевого обладнання, Одокієнко С. М., Катаєва Є. Ю. (2018)
Каук В. І. - Аналіз впливу високочастотного фільтру Баттерворта 3-го порядку на ЕКГ сигнал, Кокорин П. О. (2018)
Котречко А. А. - Метод определения ударной твердости древесины по Котречку (2018)
Кравчук Н. М. - Вдосконалення технології десертів, Польовик В. В., Клец Д. О. (2018)
Мамедов В. Т. - Исследование ползучести гидроцилиндров нефтепромысловых установок при условиях догрузки и разгрузки, Ахмедов А. С. (2018)
Михасенко Є. В. - Метод побудови storage area network на основі кластерних технологій, Катаєва Є. Ю. (2018)
Нестеренко С. В. - Наявність та фізичний стан пунктів ДГМ в Полтавській області та окремих областях України, Рукас Т. В., Лейко О. В. (2018)
Одокієнко С. М. - Використання математичної модуляції фізики для розрахунку руху фізичного тіла, Люта М. В., Розводовський О. В. (2018)
Олійник Р. А. - Система контролю підготовки спортсменів за їх фізіологічними показниками, Одокієнко С. М., Катаєва Є. Ю. (2018)
Первунинский С. М. - Разработка системы автоматизированной адаптации интерфейсов под потребности пользователей, Букша А. А. (2018)
Первунинский С. М. - Разработка системы анали за поведения посетителей веб-сайтов (человека в веб-среде), Кудрявцев О. А. (2018)
Белей С. І. - Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом, Дембіцька А. В. (2018)
Бігдан І. А. - Сучасний стан та вектори розвитку ринку страхування життя України, Усова М. О. (2018)
Благой В. В. - Дослідження рівня доходів в Україні, Кулієвич М. Я. (2018)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Регулювання споживчого кредитування в Україні, Петик Л. О., Кіндрат Ю. І. (2018)
Васьківська К. В. - Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України, Рубаха С. А. (2018)
Васьова О. В. - Теоретичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Черненок К. П. (2018)
Воробець Н. С. - Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості, Корбутяк А. Г. (2018)
Герасименко Ю. В. - Конкурентоспроможність підприємств АПК: поняття, механізм управління та методи оцінки, Сімоник Л. С (2018)
Гірман А. П. - До питання розвитку персоналу організації, Корнієнко А. М. (2018)
Гнатенко М. К. - Залучення іноземних інвестицій в житлово-комунальне господарство України, Янголенко О. С. (2018)
Грубляк О. М. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави, Слусаряк М. М. (2018)
Данилюк М. І. - Теоретичні аспекти політики управління основним капіталом на підприємстві в сучасних умовах, Мирончук О. Р. (2018)
Дубик В. Я. - Сучасна система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Боднар М. В. (2018)
Дубик В. Я. - Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутству підприємства, Врублевська Л. О. (2018)
Дяченко В. В. - Фінансова конкурентоспроможність як складова фінансової безпеки підприємства (2018)
Ільків Л. А. - Сучасний стан та ефективність виробництва цукрових буряків (2018)
Кирносова М. В. - Интернет-маркетинг как інструмент выхода из корпоративного кризиса, Сташко Е. Р. (2018)
Корнєва Н.О. - Аналіз ліквідності ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" та розробка рекомендацій щодо її покращення, Кирлейза Г. М. (2018)
Краснокутська Ю. В. - Особливості забезпечення інклюзії в туризмі, Леонов О. С. (2018)
Листровая Е. С. - Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта Украины, Валевская А. С. (2018)
Литвин І. В. - Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування (2018)
Лобода Н. О. - Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні, Романчук Л. А. (2018)
Мартинова О. В. - Основні принципи та положення моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників (2018)
Москальов А. А. - Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малих підприємств, Гиршкан Р. Р. (2018)
Москальов А. А. - Інтернет-банкінг як напрям розвитку банківських послуг, Рудько А. О. (2018)
Москальов А. А. - Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні, Щавінська О. В. (2018)
Музиченко К. М. - Податок на нерухоме майно та посилення його ролі у формуванні доходів місцевих бюджетів України (2018)
Репіч Т. А. - Шляхи зниження логістичних витрат, Новак Т. В. (2018)
Сакун Л. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку сільського господарства: проблеми впровадження інновацій та шляхи їх вирішення, Кравченко Х. В. (2018)
Саламаха О. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств та особливості її фінансового забезпечення (2018)
Сокровольська Н. Я. - Сучасний стан видатків місцевих бюджетів, Пуша А. В. (2018)
Соловей Н. В. - Інновації в процесі господарської діяльності авіаційних підприємств, Турова Л. Л. (2018)
Тарасова Є. Л. - Аналіз використання інструментів фінансового інжинірингу на міжнародних ринках, Трифонова О. Д. (2018)
Ткачук О. М. - Основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні (2018)
Торяник Ж. І. - Розробка факторної моделі рентабельності власного капіталу, Яричевська С. Я. (2018)
Уланчук В. С. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини, Жарун О. В. (2018)
Чернуха Д. В. - Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних закупівель ProZorro (2018)
Шушкoвa Ю. В. - Cтрaтегiчнa кaртa як нoвiтнiй інструмент ефективнoгo упрaвлiння фінансовою cтiйкicтю пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi, Гельмaк М. М. (2018)
Яковенко К. А. - Формування інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Яременко Л. М. - Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України, Пономаренко Я. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вороненко В. В. - Аналіз особливостей реагування органів державного управління на надзвичайні події, пов'язані з терористичною діяльністю, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Разнатовська О. М. - Роль деяких цитокінів у розвитку хіміорезистентного туберкульозу легень (2011)
Толкачов В. С. - Принцип багаторівневої регуляції у лікуванні хронічних та дегенеративних захворювань людини, Господарський І. Я., Толкачов В. В. (2011)
Дзига С. В. - Деякі аспекти патогенезу синдрому ендогенної інтоксикації, Бакалець О. В., Сас Л. М., Пелих В. Є. (2011)
Зайков С. В. - Гіперчутливість до алергенів умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію, Гунько Б. А. (2011)
Банадига Н. В. - Вирішені та невирішені питання бронхіальної астми у дітей, Рогальський І. О. (2011)
Литвиненко Н. А. - Ефективність хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу залежно від ступеня прихильності хворих до лікування (2011)
Зозуляк В. І. - Особливості патогенетичної терапії антигомотоксичними препаратами у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Пилипенко І. І., Полутренко Б. М. (2011)
Волянська Л. А. - Імунологічний дисбаланс у дітей із різними формами бронхітів, Косовська Т. М., Левенець С. С., Волошин О. Я., Дмитраш Л. М., Кернична З. І., Головата І. Я., Гончарук І. Я. (2011)
Зубченко С. О. - Досвід вивчення стану здоров'я і показників якості життя студентської молоді (2011)
Тодоріко Л. Д. - Предиктори прогресування ХОЗЛ та формування системних проявів у хворих літнього та старечого віку за факторним аналізом, Бойко А. В., Мигайлюк Л. Д., Єременчук І. В., Багрій В. М. (2011)
Кечин І. Л. - Особливості ендотеліальної дисфункції при неускладнених церебральних й кардіальних гіпертензивних кризах, Кечин С. І., Нагорний В. В. (2011)
Винничук М. О. - Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень, Климнюк С. І. (2011)
Баб'як О. В. - Оцінка змін рівня лептину при субкомпенсованому цирозі печінки (2011)
Лобода В. Ф. - Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах, Добровольська Л. І., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Шило О. Р. (2011)
Василюк В. В. - Ефективність комплексної терапії хворих на постваготомічні рецидивні виразки, асоційовані з Helicobacter pylori, Капчак В. О., Василюк В. М., Кравчук Н. В., Василюк Л. В., Бондар Л. П., Куліш В. В. (2011)
Боярчук О. Р. - Показники кріоглобулінів у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2011)
Кучмак О. Б. - Адгезивні властивості мікрофлори товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І. (2011)
Павлишин Г. А. - Психометричні характеристики опитувальника CHQ з оцінки якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей, Ковальчук Т. А. (2011)
Буртняк А. М. - Оцінка фільтрації функції нирок у хворих із гострим інфарктом міокарда залежно від розвитку гострої серцевої недостатності та інших ускладнень захворювання (2011)
Лісяна Т. О. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після хірургічного переривання вагітності, Пономарьова І. Г., Доброчинська Л. І. (2011)
Чорненький М. В. - Хірургічна корекція клапанної недостатності глибоких вен нижніх кінцівок у хворих із рецидивом варикозної хвороби вен, Венгер І. К., Романюк Т. В. (2011)
Бойцанюк С. І. - Порушення стану імунної системи при захворюваннях тканин пародонта у пацієнтів з опіковою хворобою (2011)
П'ятночка І. Т. - Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. Є., Білик С. О., Пелехат В. С., Корнага Н. В. (2011)
Залізняк М. С. - Стан системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на генералізований пародонтит на тлі остеоартрозу (2011)
Кочан М. М. - Використання цитофлавіну в ранньому післяопераційному періоді у хворих на рак товстої кишки, Шкробот Л. В., Юрик О. І., Курило Н. Я., Валігура В. Д. (2011)
Трач Росоловська С. В. - Морфометрична оцінка ремоделювання серця щурів різного віку в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2011)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання структур стінки товстої кишки при її непрохідності, Угляр Т. Ю., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2011)
Доброродній А. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантної системи, гуморальної ланки імунного захисту та ендогенної інтоксикації на тлі експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому в щурів (2011)
Хара М. Р. - Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу, Усинський Р. С. (2011)
Циганенко А. Я. - Особливості метаболічного стану при експериментальній гострій деструктивній пневмонії, спричиненій S.pyogenes, Мішина М. М., Броше О. А., Дубовик О. С., Мішин М. Ю. (2011)
Марущак М. І. - Особливості патогенетичних механізмів ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету при експериментальному гострому ураженні легень (2011)
Рудик М. П. - Дослідження продукції антитіл до лектину Bacillus subtilis B-7025 у мишей в нормі та при пухлинному рості, Танасієнко О. А., Шпак Є. Г., Потебня Г. П. (2011)
Сиром'ятников М. М. - Проблеми класифікації засобів фізичних вправ лікувальної фізичної культури, Коломієць В. А. (2011)
Запольська Н. М. - Вплив сільсьогосподарських культур на фунгістатичні властивості грунтів (2011)
Сімахіна Г. О. - Зелена маса цукрових буряків як нетрадиційне джерело отримання білковмісних напівфабрикатів (2011)
Василенко С. М. - Ефективність тепломасообмінних апаратів з безпосереднім контактом фаз, Шумило К. О., Шутюк В. В., Бондар В. І., Кухар В. М., Лисюк П. І., Короткий В. В. (2011)
Логвін В. М. - Визначення оптимальних умов проведення прогресивного попереднього вапнування з вапнокарбонізацією в церкуляційному контурі, Авдієнко С. О. (2011)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші фумарату та меляси, Савчук О. М. (2011)
Командіров В. Л. - Про стан і перспективи розвитку цукрової промисловості Республіки Білорусь (2011)
Галацан Л. А. - Нормативно-технічна документація в цукровій галузі, якість цукру, виробленого цукровими заводами України (2011)
Golovko L. S. - Innovations for the sustainable development of countries in the context of globalization (2018)
Дзяд О. В. - Особливості національних політик управління відходами країн-членів ЄС, Андрухів Є. В. (2018)
Касян С. Я. - Маркетингові інноваційні коммунікаціні складові функціонування міжнародних логістичних систем (2018)
Макаренко М. І. - Побічні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики в розвинених країнах (2018)
Македон В. В. - Стратегічні виклики та тенденції розвитку нафтогазових транснаціональних компаній США (2018)
Meshko N. P. - Indicators and assessment of Ukraine's economy integration into the international economic system in global context, Zhylenko K. M., Khalatur S. М. (2018)
Пирог О. В. - Зовнішньоекономічні аспекти державно-приватного партнерства в Україні, Томич М. І. (2018)
Сигуа Г. - Фундаментальные факторы функционирования и развития национальных инновационных систем в странах ЕС и Грузии (2018)
Сімахова А. О. - Індикатори оцінки ефективності моделі соціальної економіки на глобальному рівні (2018)
Стеблянко І. О. - Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної безпеки України, Дорошкевич В. І. (2018)
Stukalo N. V. - Cryptocurrency functioning in the global economy, Krasnikova N. O., Balash O. O. (2018)
Довідка про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Тенденції світового ринку цукру. Інтерв’ю з С. Л. Гудошніковим (МОЦ) (2011)
Сімахіна Г. О. - Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків (2011)
Логвін В. М. - Спосіб очищення дифузійного соку з відокремленням осаду до основного вапнування та зменшенням загальних витрат вапна, Авдієнко С. О., Хомічак Л. М. (2011)
Рева Л. П. - Гідродинамічна структура потоків при проведенні попередньої дефекації дифузійного соку у вертикальному протитечійному апараті, Петруша О. О., Мірошник В. О. (2011)
Пєтухова О. М. - Інноваційні стратегії підприємств харчової промисловості (2011)
Чернявська Л. І. - Влияние особенностей технологических качеств свеклы урожая 2010 года на ее переработку (2011)
Карлащук С. В. - Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків, Слива Ю. В. (2011)
Рева Л. П. - Ефективність різних варіантів проведення переддефекації дифузійного соку, Петруша О. О. (2011)
Вискребцов В. Б. - Чому станція сульфітації іноді працює незадовільно, Пономаренко В. В. (2011)
Штангеєва Н. І. - Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катіонного поліелектроліту та целюлози, Савич А. Н., Молодницька О. М., Гусятинська Н. А., Клименко Л. С. (2011)
Кравчук А. Ф. - Кристалізація сахарози: молекулярні взаємодії і молекулярні кристали (2011)
Ткачук Н. А. - Удосконалення технологічної схеми кондиціювання води, Мельник Л. М., Мельник З. П. (2011)
Сідлецький В. М. - Автоматична система прогнозування та багатокритеріального вибору в системі управління дифузійною станцією цукрового заводу, Ельперін І. В. (2011)
Пєтухова О. М. - Кластеризація як механізм підвищення економічного добробуту країни (2011)
Арапов О. В. - Пуск и наладка головных образцов паровых котлов Е-50-3,9-440 ГМ, Щеголев Ю. Г. (2011)
Колкутіна В. В. - Літературна герменевтика Дмитра Донцова: естетико-націософський вектор (2018)
Павленко І. Я. - Принципи відбору, систематизації та публікації фольклорних матеріалів у збірках В. А. Чабаненка "Савур-могила” та "Січова скарбниця” (2018)
Пухонська О. Я. - Література vs війна: "Життя p.s.” Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія (2018)
Самохіна В. О. - Інформема як засіб вираження підтекстової інформації в категорії простору пісенно-драматичного дискурсу, Бєляєва О. Ю. (2018)
Хом’як Т. В. - "Піднімем сонце нашої любові”: мотив кохання та художнє моделювання його в ліриці В. Чабаненка (2018)
Бечко Я. В. - Відтворення системи значень прикметника укр. гарячий у процесі фразеотворення (2018)
Бєлова М. О. - Антонімія як основа евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі (лінгвокогнітивний аспект), Шишкіна К. І. (2018)
Воронюк І. О. - Специфіка терміна в художньому мовленні (на прикладі поеми Є.Маланюка "П’ята симфонія”) (2018)
Гуцуляк Т. Є. - Образна мотивація: проблеми й аспекти дослідження (2018)
Жуйкова М. В. - Семантика слова купало в порівняльно-історичному аспекті (2018)
Зінчук Р. С. - Позиційна реалізація голосних в іменникових закінченнях (на матеріалі західнополіських і суміжних говірок) (2018)
Ільченко І. І. - Фонові оніми "Січової скарбниці” як засіб конкретизації часу та простору (2018)
Котович В. В. - Локативність як лінгвокультурологічна ознака ойконімів (2018)
Мачульська К. Я. - Експериментальне дослідження ґендерних особливостей сприйняття рекламного слогану (на матеріалі англомовних веб-ресурсів) (2018)
Міняйло Р. В. - Рибальський словосвіт у науковій спадщині професора В. А. Чабаненка (2018)
Павлюк О. О. - Фразеологічна номінація з компонентом ‘їжа’ як засіб зображення людини у французькій мовній картині світу, Федотичева Є. А. (2018)
Саєвич І. Г. - Номінативний простір "розум” в українській лінгвокультурі, Ключник Т. О. (2018)
Фернос Ю. І. - Лексика на позначення назв злакових рослин та страв із них у системі антропонімікону сучасної Уманщини (2018)
Фрумкіна А. Л. - Фоностилістичне варіювання у текстах ЗМІ (2018)
Христіанінова Р. О. - Умовні складнопідрядні речення в сучасній англійській мові (2018)
Черник О. О. - Лексико-семантичні, лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні особливості афоризмів Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона) (2018)
Завгородня Д. O. - Концепт "материнство” у східнослов’янських та арабських пареміях (2018)
Білоусенко П. І. - Ґрунтовне дослідження розвитку лексикону української мови. Рецензія на монографію С. П. Гриценко "Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст.” (Київ, 2017. 412 с.+ додатки 413-934 с.) (2018)
Врадій Є. А. - "Цінний здобуток українських студій пам’яті” (рецензія на монографію Оксани Ярославівни Пухонської "літературний вимір пам’яті: монографія” (Київ: Академвидав, 2018. 304 с. (серія "Монограф”)) (2018)
Христіанінова Р. О. - Нечленовані синтаксичні одиниці в новому висвітленні. Рецензія на монографію Марії Іванівни Личук "Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові” (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 388 с.) (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Філологічні науки” (2018)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії (2018)
Рева Л. П. - Дослідження ефективності очищення дифузійного соку з поверненням осаду СаСО3 в різні зони рН прогресивної переддефекації, Петруша О. О., Степаніщенко Р. В. (2011)
Вєрченко Л. М. - Карбонатна сировина та паливо для одержання вапна в цукровому виробництві, Кос Т. С., Василів В. П. (2011)
Матиящук О. В. - Застосування флокулянту Magnаflok LT-27 для інтенсифікації процесів очищення дифузійного соку на стадії попереднього вапнування, Хомічак Л. М., Матиящук А. М. (2011)
Стеценко Н. О. - Дослідження вибору оптимального місця введення природних мінеральних сорбентів при виробництві цукру, Мірошников О. М., Подобій О. В., Бабич О. О., Райчук Н. М. (2011)
Кравчук А. Ф. - Про математичні методи оцінки деяких показників технологічних процесів (2011)
Ткачук Н. А. - Моделювання та оптимізація процесу адсорбції альдегідів із водно-спиртових розчинів, Мельник Л. М., Криворотько В. М. (2011)
Василенко С. М. - Теплогідродинамічні режими пароконтактних тепломасообмінних апаратів з конічними розподільниками рідини, Шумило К. О., Владіміров В. О., Шутюк В. В., Самійленко С. М. (2011)
Пєтухова О. М. - Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу (2011)
Олянська С. П. - Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку у схемі з відділенням переддефекосатураційного осаду нецукрів до основного вапнування, Цирульнікова В. В. (2011)
Мирончук В. Г. - Аналіз процесу уварювання цукрових утфелів на основі імітаційного моделювання, Єщенко О. А. (2011)
Кравчук А. Ф. - Електричні явища в дисперсних розчинах сахарози (2011)
100 років Глобинському цукровому заводу. Шлях довжиною в сторіччя (2011)
Верхола Л. А. - Екстракція цукру з буряків: можливості наявного обладнання, Пушанко М. М. (2011)
Chorna Ye. - Silence factor in the composer’s idea of the cycle "Window to Music” by A. Karamanov (2018)
Дубка А. С. - Соната для тромбона и фортепиано op. 41 П. Хиндемита монументально-концертная репрезентация жанра (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Стильові риси творчості Йосипа Ельгісера: образно-тематичний та жанровий аспекти (2018)
Лю Нін - Рефлексійна складова камерно-вокального стилю М. Лисенка (2018)
Сухленко И. Ю. - Стилевые доминанты исполнительской концепции музыкального произведения (2018)
Кучма Н. А. - "Звуковой образ инструмента" как проблема исполнительской интерпретации (2018)
Єрмак І. Ю. - Трактат Якоба Врагга "Improved Flute Preceptor" у контексті теорії флейтового виконавського мистецтва другої половини XVIII ст (2018)
Лермонтова Е. А. - Темброво-артикуляционные особенности в домровом исполнительстве (на материале редакций-переложений скрипичной музыки) (2018)
Лю И. - Образно-художественные представления в исполнительской практике вокалиста (на примере камерных сочинений китайских композиторов ХХ века) (2018)
Копоть І. Є. - Житомирська філармонія в культурному просторі міста: 80 років діяльності (2018)
Касьяненко М. А. - Харківське коло Є. С. Мірошниченко (2018)
Портний Ю. Л. - Професіоналізація фортепіанного виконавства в м. Хмельницькому (на прикладі діяльності музичного училища ім. В. Заремби) (2018)
Ганущак Г. Т. - Сучасні напрями забезпечення та розвитку професійного навчання на ринку освітніх послуг (2018)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО), Гончаренко І. М. (2018)
Радіонова Н. Й. - Аналіз проблем управління витратами на вітчизняних швейних підприємствах та шляхи їх подолання (2018)
Гнатенко І. А. - Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства (2018)
Крахмальова Н. А. - Франчайзинг як форма розвитку підприємництва соціально вразливих верств населення (2018)
Птащенко О. В. - Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією (2018)
Сергачова А. О. - Кластерні засади управління підприємствами на сучасному етапі розвитку (2018)
Хмелевська Л. П. - Ефективність створення кластерних структур на сучасному етапі розвитку (2018)
Щербак В. Г. - Мотивація персоналу в сучасних умовах підприємництва в Україні, Коваленко М. Ю. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Аналіз системних властивостей галузевих кластерів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури, Злотенко Б. М. (2018)
Гончаренко І. М. - Методичні підходи щодо адаптації учасників АТО, ВПО в системі підприємницької діяльності (2018)
Зарічна О. В. - Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства (2018)
Krakhmalova N. A. - Integration of internally displaced persons in the society (2018)
Шевченко І. Ю. - Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування (2018)
Афанасьєва О. М. - Аналіз співробітників компанії як носіїв корпоративної культури, Кошарна В. В. (2018)
Зима О. Г. - Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці, Небилиця О. А., Архипова Д. Є., Брусніцина Д. Е. (2018)
Лабурцева О. І. - Розвиток інтегрованих структур бізнесу на засадах брендингу (2018)
Птащенко О. В. - Вплив інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації в аспекті розвитку міжнародного маркетингу та глобалізаційних процесів, Родіонов С. О., Кущ Я. М. (2018)
Щербак В. Г. - Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рева Л. П. - Удосконалення технології попередньої дефекації дифузійного соку для відокремлення осаду нецукрів до основної дефекації, Петруша О. О., Віслобоков В. Ю., Титарчук В. М. (2011)
Мирончук В. Г. - Аналіз гідродинаміки в вакуум-апаратах, оснащених камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю, Коцюбанський А. М., Погорілий Т. М. (2011)
Бобрівник Л. Д. - Biдносно хімічного складу та класифікації кольорових речовин цукрового виробництва (2011)
Петренко В. П. - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум-апаратами на роботу випарної установки, Прядко М. О., Бойко В. О. (2011)
Балюта С. М. - Синтез нелінійного позиційного регулятора автоматизованого електропривода змінного струму із пружним зв'язком і люфтом на основі точної лінеаризації, Бурляй Ю. І. (2011)
Мартиненко В. П. - Система принципів фінансового планування на підприємствах аграрної сфери, Молчан Т. М. (2011)
Андрухів А. І. - Базові засади щодо обґрунтування вибору силових параметрів адаптивної підвіски колісних транспортних засобів спеціального призначення, Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. (2018)
Андрушко М. В. - Погляди на практичне визначення роздільної здатності бортових оптичних засобів реєстрації літальних апаратів, Ратушний С. В., Андрєєв К. В., Рудніченко С. В. (2018)
Глова Т. Я. - Математичне моделювання та дослідження температурного розподілу по товщині стінки спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів, Кузніцька Б. М. (2018)
Дробан О. М. - Підходи до оцінки ефективності стрільби зі стрілецької зброї, Жогальський Е. Ф. (2018)
Ліщинська Х. І. - Оцінка контактних напружень в сталевих елементах конструкцій бойових машин, Дзюба Л. Ф. (2018)
Мокроцький М. Ю. - Адаптивне планування в інтересах розвитку зразків ракетно-артилерійського озброєння, Шостак Р. С. (2018)
Ryapolov I. - The estimation of the characteristics of secondary radiation of the model of SU-27 swing fighter in shf, uhf and vhf band, Belevshchuk Y., Zubrytskyi H., Bespalko О. (2018)
Seredyuk B.O. - Analysis of the electrical, magnetic and structural properties of A3B6 type layered semiconductor crystals intercalated with metals with reference to their military applications, Ivashchyshyn F.O., Kulyk B.Ya. (2018)
Ткачук П. П. - Вплив вітру на зовнішню балістику кулі, випущеної із СВД, Величко Л. Д., Горчинський І. В. (2018)
Бєляєв М. І. - Актуальні питання щодо внесення змін до структури управління артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань, Варава В. В. (2018)
Казаков В. М. - Врахування зміщення центра розсіювання снарядів внаслідок розігріву стволів гармат під час виконання вогневих завдань, Вода Ю. Л. (2018)
Одосій Л. І. - Дослідження впливу військової діяльності на екологічний стан поверхневих вод, Міхалєва М. С., Надала О. С. (2018)
Королько С. В. - Перспективи використання базальтових фібробетонів для фортифікаційних споруд, Мартинюк І. М., Стаднічук О. М., Горчинський І. В. (2018)
Задорожний І. І. - Аналіз існуючої системи підготовки водіїв у збройних силах україни та пропозиції щодо її вдосконалення, Дорофеєв Ю. В., Баліцький Н. С. (2018)
Кохан В. Ф. - Фактори прогнозування якості надання допомоги в бойових умовах (2018)
Стрілець В. М. - Статистичний метод обґрунтування нормативів для оцінювання рівня підготовленості піротехніків (на прикладі одягання засобів індивідуального захисту сапера), Стецюк Є. І., Шепелєв І. В. (2018)
Герасіна Л. М. - Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади та її ефективності (2018)
Клімова Г. П. - Формування національної інноваційної системи – стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства (2018)
Кривошеїн В. В. - Ризик як гавернментальна стратегія: суспільство ризику в умовах нової управлінської парадигми (2018)
Куцепал С. В. - Соціологія міста: відповіді на виклики сучасності (2018)
Lindsey J. R. - The roots of Trumpism (2018)
Погрібна В. Л. - Політичні відносини крізь призму соціології, Штана І. В. (2018)
Требін М. П. - ООН на шляху реформ (2018)
Воднік В. Д. - Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2018)
Volianska О. V. - Indicators of confidence in sociological researches, Pidkurkova I. V. (2018)
Сахань О. М. - До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі, Шевчук Н. В. (2018)
Стасевська О. А. - Етична складова соціальної місії університету, Уманець О. В. (2018)
Ценко М. Б. - Деякі аспекти морального виховання молоді в сучасній Україні, Тузіков С. А. (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, Філософія Права, Політологія, Соціологія" (2018)
Абдуллаев А. А. - Об одной краевой задаче для уравнения смешанного типа второго рода, Сафарбаева Н. М. (2018)
Дашкевич А. А. - Снижение размерности данных на основе разбиения пространства на регулярную сетку (2018)
Дмитриенко В. Д. - Исследование метода поиска функций преобразования нелинейных систем к эквивалентным линейным в геометрической теории управления, Заковоротный А. Ю., Мезенцев Н. В., Главчев Д. М. (2018)
Мороз В. В. - Варіаційні методи оцінки руху в задачах комп'ютерного зору, Кондратюк А. В. (2018)
Павленко В. Д. - Вычислительные методы построения моделей Вольтерра нелинейных динамических систем в частотной области, Павленко С. В., Ломовой В. И. (2018)
Рахматуллаев А. Х. - Некоторые свойства ковариантного функтора P: COMP -> COMP вероятностных мер, действующего на категории стратифицируемых пространств, Хидоятова М. А. (2018)
Сіряк Р. В. - Модель обробки потокових даних для розпізнавання окремих одиниць жестової мови, Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Tikhonov V. I. - Cognitive tensor model of a system based on Von Neumann classes, Tykhonova O. V. (2018)
Худаяров Б. А. - Численное моделирование колебаний трубы с потоком жидкости, Тураев Ф. Ж, Комилова Х. М. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Разработка системы фиксации аномальных состояний компьютера, Челак В. В., Давыдов В. В. (2018)
Бобух А. О. - Розробка алгоритму структурної ідентифікації технології виробництва кальцинованої соди, Переверзєва А. М. (2018)
Вахобов В. В. - О выборе параметров минимаксного плана последовательного приёмочного контроля (2018)
Деркач М. В. - Налаштування моделі прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинки міста, Скарга-Бандурова І. С., Хишев В. О. (2018)
Дмитриенко В. Д. - Основные структуры данных на базе ассоциативных нейронных сетей, Леонов С. Ю., Бречко В. А. (2018)
Самигулина Г. А. - Когнитивная Smart-технология дистанционного обучения современному оборудованию промышленной автоматизации, Лукманова Ж. С. (2018)
Тітова А. Ю. - Розробка моделі аналізу складних даних на основі класифікації machine learning, Іванов Д. Є. (2018)
Білобородова Т. О. - Комплексний підхід до обробки різнорідних медичних даних з відсутніми значеннями, Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Зубарєв Д. О. - Аналіз ефективності навчання CNN за принципом "вчитель-учень" з використанням непідготовленого Image-Dataset, Скарга-Бандурова І. С. (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вільного руху води у великому об’ємі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2018)
Олійник С. І. - Особливості стабілізації лікеро-горілчаних напоїв на основі натуральних напівфабрикатів, Ковальчук В. П., Острик О. М., Петросян С. А. (2018)
Сорокін А. І. - Виробничі випробування контактного деамонізатора з видалення аміаку із конденсатів в бурякоцукровому виробництві, Штангеєв К. О. (2018)
Кухар В. Н. - Экспресс−методы оценки технологических качеств сахарной свеклы и продуктов сахарного производства, Чернявский А. П., Чернявская Л. И., Моканюк Ю. А. (2018)
Юр В. В. - Впровадження фільтр-пресів XAZFS 150/1500-UK на Іллінецькому цукровому заводі, Гринішин Г. І., Мартинюк Л. М., Нечипоренко Ю. В., Гранковський Ю. С. (2018)
Шишков В. З. - Рекомендації щодо вдосконалення перегляду проекту "Правил охорони праці для працівників зайнятих на цукровому виробництві", Нирко Я. В. (2018)
Шишков В. З. - Порівняльний аналіз динаміки нещасних випадків зі смертельними наслідками на підприємствах цукрової та вугільної галузей, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2018)
Пацек П. - Сильна Європа з сильною Україною (2019)
Гриб Д. А. - Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Кулєшова Т. В. (2019)
Пєвцов Г. В. - Планування інформаційно-психологічної операції на основі реалізації циклів Бойда, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Касаткін М. В. - Моделювання консолідованого прийняття рішень екіпажем та диспетчером в особливих випадках в польоті, Сікірда Ю. В., Шмельова Т. Ф., Гризодуб П. В. (2019)
Кащишин О. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних систем посадки, Васюта К. С., Ківшар О. А., Долина М. П. (2019)
Сагун Є. C. - Сучасні підходи до вирішення проблеми оптимального завантаження повітряного судна (2019)
Климченко В. Й. - Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод, Лупандін В. А., Закіров С. В. (2019)
Тімочко О. О. - Вдосконалений метод класифікації повітряних об'єктів (2019)
Федоров А. В. - Метод підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта за рахунок застосування багатопозиційної системи приймачів ADS-B, Калімулін Т. М., Сердюк О. В., Худов Г. В. (2019)
Жердєв М. К. - Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки, Глухов С. І., Нікіфоров М. М. (2019)
Збежховська У. Р. - Системи когнітивного радіо: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Костенко П. Ю. - Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів, Чекунова О. М., Сидор Н. М., Моргун О. В. (2019)
Лаврут О. О. - Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку, Лаврут Т. В., Климович О. К., Здоренко Ю. М. (2019)
Semenov S. - Adapted neural network of information support subsystem, Lipchanska О., Lipchanskyi M. (2019)
Варакута В. П. - Визначення показників ризиків виникнення нештатних ситуацій на техногенно-небезпечних об’єктах, Хліманцов Т. В., Стародубцев С. О., Пташка С. Д. (2019)
Іванець Г. В. - Алгоритм підвищення точності прогнозування процесу виникнення надзвичайних ситуацій на основі регресійних моделей, Іванець М. Г. (2019)
Овчаренко В. В. - Моделювання та прогноз рівня складності оперативної обстановки в зоні відповідальності військових частин Національної гвардії України (2019)
Клименко В. М. - Пропозиції щодо розробки транспортної платформи бойового робототехнічного комплексу з незалежним приводом чотирьох коліс, Беліков В. Т., Григор’єв О. П., Осипенко В. І. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Кодрик А. І. - Методичні підходи до геоінформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для вуглепромислових районів Донбасу (на прикладі ПАО "Лисичанськвугілля" та ДП "Первомайськвугілля"), Яковлєв Є. О., Чумаченко С. М., Парталян А. С. (2018)
Подліпаєв В. О. - Атрибутивний пошук геопросторових даних та інформацї про геопросторові об’єкти у трансдисциплінарному інформаційному середовищі, Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2018)
Гребень О. С. - Оцінка впливу твердого стоку із сільськогосподарських ділянок на екологічні показники прилеглих водоймищ, Трофимчук О. М. (2018)
Миронцов М. Л. - Похибка та еквівалентні розв’язки оберненої задачі електрометрії свердловин (2018)
Горборуков В. В. - Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив, Стрижак О. Є., Франчук О. В., Шаповалов В. Б. (2018)
Корбутяк В. М. - Трансформації мінімального стоку р. Случ та їх вплив на Новоград-Волинське водосховище як об’єкт місцевої критичної інфраструктури, Стефанишин Д. В. (2018)
Melnikov S. - Spatial strategies of firms under Stackelberg competention (2018)
Реферати (2018)
Інформація про авторів (2018)
До уваги авторів журналу (2018)
Кульбіцький В. Л. - Регенераційна здатність зелених живців видів роду Catalpa scop. у Правобережному Лісостепу України, Шлапак В. П., Масловата С. А. (2018)
Ковалевський С. Б. - Культивари роду Thuja L. та Juniperus L. в кам'янистих садах Києва, Татарчук Р. Я. (2018)
Голяка Д. М. - Ідентифікація та оцінювання висот дерев сосни звичайної у насадженнях Чорнобильської зони відчуження стереофотограмметричним способом, Като Х., Йощенко В. І., Ігараші Я., Онда Ю., Аврамчук О. О., Голяка М. А., Гуменюк В. В., Леснік О. М. (2018)
Бідолах Д. І. - Геоінформаційна інвентаризація, оцінювання стану та пропозиції щодо озеленення та благоустрою території парку ім. Івана Франка у Чорткові, Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Підховна С. М., Тиманська О. Б. (2018)
Зібцева О. В. - Озеленення забудованих територій малих міст у контексті дотримання державних будівельних норм (2018)
Коджебаш А. В. - Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець (2018)
Любинець І. П. - Стан ценопопуляції Allium victorialis L. на території Українського Розточчя, Хомин І. Г. (2018)
Матусяк М. В. - Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету (2018)
Степаненко Л. П. - Динаміка запасів і площ головних лісотвірних порід Київської області (2018)
Тищенко О. М. - Лісівничо-таксаційна характеристика березових деревостанів Чернігівського Полісся (2018)
Шпак Н. П. - Плодоношення та природне поновлення Sorbus torminalis (L.) crantz під наметом дубових насаджень у Південно-Подільському Лісостепу України (2018)
Стрямець Г. В. - Моніторинг стану трансформації та збереження біорізноманіття екосистем в умовах природного заповідника "Розточчя", Горбань Л. І., Хомин І. Г., Ференц Н. М. (2018)
Чайка О. Г. - Дослідження вмісту важких металів у ґрунті на прилеглих територіях автозаправних станцій, Мацьків О. О., Стокалюк О. В., Руда М. В. (2018)
Гаврись А. П. - Небезпеки електромобілів і гібридних транспортних засобів, Лаврівський М. З. (2018)
Мельник В. В. - Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся (2018)
Фіалко Н. М. - Застосування повітряного методу запобігання конденсатоутворенню в газовідвідних трактах котелень, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Гнєдаш Г. О., Сбродова Г. О. (2018)
Озарків І. М. - Контроль напружено-деформованого стану і вологості деревини в тепломасообмінних процесах сушіння, Кобринович М. С., Гуменюк Ж. Я., Петришак І. В. (2018)
Гасій О. Б. - Розвиток технології вакуумного йонно-плазмового напилення та напрями її вдосконалення (2018)
Жук В. М. - Взаємозв'язок між загальними та ефективними водонепроникними покриттями під час моделювання дощового водовідведення, Вовк Л. І., Матлай І. І., Попадюк І. Ю. (2018)
Попадюк І. Ю. - Збільшення тертя у потоці Тейлора-Куетта під час використання натрій карбоксиметилцелюлози, Піцишин Б. С., Орел В. І. (2018)
Тарас В. І. - Обґрунтування конструкційних параметрів круглої пилки з комбінованим зубчастим вінцем, Пилипчук М. І., Саловський С. А., Лисак А. В. (2018)
Ткачук Р. Л. - Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень у кризових умовах функціонування техногенних систем (ч. 2), Сікора Л. С., Лиса Н. К., Федина Б. І. (2018)
Журавель І. М. - Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних і фрактографічних зображень (2018)
Велика О. Т. - Оптимізація етапів моделювання та візуалізації виробів машинобудування, Лясковська С. Є., Тодавчич В. I. (2018)
Жежнич П. І. - Оптимізація процесу планування надання освітніх послуг у закладах вищої освіти на підставі лінгвістичного аналізу, Шілінг А. Ю. (2018)
Шептицька Л. Б. - Система національно-патріотичного виховання у вищому навчальному закладі лісотехнічного профілю, Захарчин Н. Г., Чаплик О. А. (2018)
Шлапак В. П. - Життя людини на землі в контексті руху матерії та законів фізики (2018)
Маслійов С. В. - Дослідження інтенсивної технології вирощування озимої пшениці та різних агротехнічних прийомів у Луганській області, Беседа О. О., Дрель В. Ф., Арсієнко В. О. (2018)
Маслійов С. В. - Вплив попередників, обробітку ґрунту та добрив на урожай і якість зерна кукурудзи в умовах Луганської області, Мацай Н. Ю., Циганкова Н. А., Сахно М. А. (2018)
Маслійов С. В. - Вплив різних агротехнічних прийомів на вирощування післяукісного соняшнику в умовах Луганської області, Шевченко А. М., Степанов В. В., Бугайов О. В. (2018)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від норми висіву насіння, Труш О. К. (2018)
Поспєлова Г. Д. - Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої, Бараболя О. В., Морозова О. О. (2018)
Цвей Я. П. - Формування поживного режиму ґрунту в полі цукрових буряків залежно від їх удобрення в короткоротаційній плодозмінній сівозміні, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду і біологічних препаратів на забур’яненість і густоту посівів нуту, Коробко О. О. (2018)
Василишина О. В. - Вплив обробки розчином саліцилової кислоти на якість плодів вишні після зберігання (2018)
Мостіпан М. І. - Врожайність пшениці озимої залежно від погодних умов у ранньовесняний період в умовах північного Степу України, Умрихін Н. Л. (2018)
Семенов А. О. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на проростання, схожість та ростові процеси насіння пшениці, Бургу Ю. Г., Кожушко Г. М., Маренич М. М., Сахно Т. В. (2018)
Бараболя О. В. - Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного, Калашник О. В., Мороз С. Е., Жемела Г. П., Юдічева О. П., Сергієнко О. В. (2018)
Саюк О. А. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на урожайність пшениці озимої, Плотницька Н. М., Павлюк І. О., Ткачук В. П. (2018)
Кулик М. І. - Закономірності формування урожайності насіння проса прутоподібного в умовах Лісостепу України, Рожко І. І. (2018)
Гусенкова О. В. - Формування і мінливість структурних елементів урожайності пшениці озимої в умовах контрольованого середовища, Тищенко В. М. (2018)
Маслійов С. В. - Ріст та розвиток гібридів соняшника залежно від густоти стояння рослин, Степанов В. В., Калініченко М. В., Ярчук І. І. (2018)
Писаренко П. В. - Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров'я населення, Самойлік М. С., Диченко О. Ю. (2018)
Маслікова К. П. - Фітоіндикаційна оцінка режиму освітлення як маркер регуляторних екосистемних сервісів у техноземах Нікопольського марганцево-рудного басейну, Жуков О. В., Коваленко Д В. (2018)
Гупал В. В. - Вміст важких металів у ґрунтах захисних лісових насаджень призалізничних територій, Чорнявська І. Р. (2018)
Кацевич В. В. - Едафічна характеристика дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах на засадах екологічної мікроморфології, Грицан Ю. І. (2018)
Балацький В. М. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидного поліморфізму g.22 G>C у гені катепсину F свиней різних порід, Вовк В. О., Буслик Т. В., Ільченко М. О., Олійниченко Є. К. (2018)
Шатохін П. П. - Дія "Хоріоцену” на лейкопоез підсисних свиноматок, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2018)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічна ефективність дієтотерапії у профілактиці ожиріння у свійського кота (2018)
Марінічева К. В. - Аналітичний стан нормативно-правової бази України щодо морських ссавців, Зубрицький Д. О., Пчелінська Л. В. (2018)
Кіт А. А. - Деякі показники якості та безпечності м’яса та м’ясопродуктів, Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. (2018)
Кучерук М. Д. - Клінічні й гематологічні показники курчат-бройлерів за органічного вирощування, Засєкін Д. А. (2018)
Данілова І. С. - Вміст жирних кислот у м'ясі різних видів равликів (2018)
Радзиховський М. Л. - Макроскопічні зміни у цуценят за експериментального відтворення коронавірусного ентериту (2018)
Ступарь І. І. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у різні фази статевого циклу (2018)
Мельничук В. В. - Особливості отримання щільної фекальної культури яєць гельмінтів роду Trichuris, виділених від овець (2018)
Юськів І. Д. - Ефективність івермектину за псороптозу кролів і його вплив на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів, Шидер Є. І. (2018)
Бурлака О. А. - Підвищення ефективності роботи скребкових елеваторів з відцентровим типом розвантаження, Яхін С. В. (2018)
Лєві Л. І. - Застосування нейронних мереж для автоматизованого керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур (2018)
Тирусь М. Л. - Фотосинтетична продуктивність буряка цукрового залежно від рівнів удобрення та густоти стояння рослин в умовах західного Лісостепу (2018)
Молчанова А. В. - Вплив полтавського полігону твердих побутових відходів на питну воду та воднi об’єкти (2018)
Назаренко О. С. - Вплив кліща Varroa destructor на показники гемолімфи медоносних бджіл (2018)
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 85-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели) (2018)
Його життя – рідний вуз (до 70-річчя кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри рослинництва ПДАА Анатолія Андрійовича Кочерги) (2018)
Опара М. М. - Постаті завідувачів кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії в історичному аспекті (до 90-річчя заснування кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії), Поспєлов С. В. (2018)
Босенко А. І. - Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців, Федоренко І. В., Радзієвський Р. М. (2018)
Мигович І. В. - Політика інтернаціоналізації класичного університету як шлях до кокурентоспроможності національної системи вищої освіти (2018)
Хань Ле - Наукові підходи та педагогічні принципи формування виконавсько-поліфонічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Столярова В. А. - Характеристика рівнів підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва (2018)
Московчук Н. М. - Забезпечення позитивної мотивації студентів-іноземмців до вивчення професійно спрямованої української мови як педагогічна умова формування україномовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей (2018)
Богуш А. М. - Методика навчання образно-виразного мовлення дітей передшкільного віку (2018)
Пань Сінюй - Методика підготовки майбутніх бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Бабенко В. В. - Компетентнісний підхід як об’єкт теоретичного аналізу в педагогічній науці (2018)
Орєхова Л. І. - Oсобливості навчання іноземних студентів української мови, Кантаржи Н. І. (2018)
Кірдан О. П. - Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень (2018)
Мен Ян - Структура і методи підготовки іноземних студентів до вокально-професійної діяльності (2018)
Ванюк А. И. - Коррекция иммуной системы у спортсменов в подготовительном периоде (2018)
Копусь О. А. - Синтаксичні вправи в лінгвокультурологічному аспекті, Кучерява О. А. (2018)
Русалкіна Л. Г. - Результати впровадження експериментальної мотодики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Бузовська Ю. Ф. - Діагностика рівнів підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурної комунікації (2018)
Баранова В. В. - Розвиток мовлення двомовної дитини третього року життя у двомовних сім’ях (2018)
Босак Н. Ф. - Спецсемінари з фонетики й орфоепії української мови для студентів філологічних факультетів (2018)
Nosova O. V. - Labour productivity and its assessment (2018)
Біткова Т. В. - Використання дощової води на урбанізованих територіях та управління якістю зливових стоків: еколого-економічні аспекти, Ричак Н. Л., Гричаний О. М. (2018)
Merkulova T. V. - Trust and socio-economic indicators: model including religion factor, Koval B. S. (2018)
Мартиненко М. В. - Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки (2018)
Євтушенко В. А. - Складові державної інноваційної політики та механізм її здійснення у вимірі світового досвіду, Свєженцев О. О. (2018)
Бабич С. М. - Аналіз стану та тенденцій безробіття і шляхів його подолання в Україні, Левицька М. А. (2018)
Максимов М. С. - Моделі державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва (2018)
Дорошенко Н. О. - Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу, Загорська Д. М., Суй І (2018)
Вихідні дані (2018)
Гузенко Н. О. - Поняття "досвід моральної поведінки особистості" у науково-педагогічних дослідженнях (2018)
Довженко Т. О. - Теоретико-методологічні основи реалізації Stem-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту "Інтелект України", Гавриш І. В. (2018)
Ван Цзін І - Діагностика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в КНР: констатувальний етап (2018)
Башкір О. І. - Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі (2018)
Грановська Т. Я. - Аспекти методичних засобів формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів при навчанні циклу точних та природничих наук (2018)
Осова О. О. - Досвід використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти (2018)
Салі О. В. - Формування комунікативно-інтерактивної компетентності у процесі професійно орієнтованого навчання студентів іноземної мови (2018)
Кабусь Н. Д. - Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп (2018)
Купіна І. О. - Формування лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами навчальних словників (2018)
Лю Чан - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР: контрольний етап (2018)
Ткачова Н. О. - Про практичну реалізацію моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі медіаосвітніх технологій, Стрельченко Д. В. (2018)
Тань Сяо - Компоненти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери (2018)
Небитова І. А. - Вплив освітнього середовища на формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів (2018)
Сунь Цзінцю - Технологія формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу (2018)
Чжоу Чженьюй - Особливості музичного виховання учнів у школах КНР (2018)
Чжан Ювень - Аналіз досвіду формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР (2018)
Калініченко Т. М. - Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть (2018)
Кім О. О. - Аксіологічні аспекти музично-естетичного виховання у середній освіті республіки Корея (2018)
Конаржевська В. І. - Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій (2018)
Петренко Т. В. - Категорія вдячності в педагогіці В. О. Сухомлинського (2018)
Сергеєва О. А. - Науково-дослідна робота студентів як ключовий елемент вищої освіти в США (2018)
Ушаков А. С. - Образ людини культури у психологічному вимірі (2018)
Содержание (2018)
Національній академії наук України — 100 років (2018)
Gritsenko V. I. - Neural Distributed Representations of Vector Data in Intelligent Information Technologies, Rachkovskij D. A., Revunova E. G. (2018)
Ермакова И. И. - Информационная смартфон технология для прогноза состояния здоровья человека в экстремальных условиях среды, Николаенко А. Ю., Солопчук Ю. М., Грицаюк О. В., Тадеева Ю. П. (2018)
Stepashko V. S. - Formation and Development of Self-Organizing Intelligent Technologies of Inductive Modeling (2018)
Kozak L. M. - Digital Transformation in Medicine: From Formalized Medical Documents to Information Technologies of Digital Medicine, Kovalenko A. S., Kryvova O. A., Romanyuk O. A. (2018)
Вовк М. І. - Iнформацiйна технологiя керування рухами. Еволюцiя синтезу i перспективи розвитку (2018)
До 100-рiччя академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона (2018)
Системный указатель статей, опубликованных в 2018 году, Вниманию авторов (2018)
Тарапон О. А. - "Наукові записки з української історії: збірник наукових статей": 25 років з дня заснування (2018)
Нагайко Т. Ю. - 10 років на ниві усної історії (2018)
Колибенко В. О. - Боярство Переяславля Руського на службі у Переяславських князів (2018)
Колибенко О. В. - Переяславські князі другої половини ХІІ століття –нащадки Юрія Долгорукого, Колибенко О. В. (2018)
Філас В. М. - Художні проекції Криму у роботах х. Гейслера: формування, структура сюжету та проблеми атрибуції (2018)
Єрічева Т. Ю. - Підготовка вчителів фізичної культури до збереження та зміцнення здоров’я школярів: історичний аспект, Палієнко О. А. (2018)
Соловйова Т. М. - Торговельно-економічні зв’язки правобережної України з країнами центрально-східної Європи на початку ХІХ ст., Ткаченко О. В. (2018)
Іваненко А. О. - Почесні попечителі ніжинської вищої школи Безбородько (1820-1875 рр.) (2018)
Морей Т. В. - Державна політика в галузі медичної допомоги та її втілення на теренах Київщини наприкінці ХVІІІ – на початку 60-х років ХІХ ст. (2018)
Грукач В. О. - Землеволодіння та землекористування у нормативно-правових актах генерал-губернаторів південно-західного краю в другій пол. XIX ст. (2018)
Котельницький Н. А. - Видавнича діяльність ліберальних земців північного лівобережжя (60-80 рр. ХІХ ст.) (2018)
Клепак А. С. - Соціальний склад та освітній рівень земських вчителів Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. (2018)
Мельнічук Л. В. - Становлення та розвиток земської медицини в Україні в кінці ХІХ століття (2018)
Орлик С. В. - Стягнення гмінних зборів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в часи Першої Світової Війни (2018)
Молоткіна В. К. - Книгознавча періодика Радянської України 1920-х рр. (2018)
Ставицька А. В. - Науково-дослідницька діяльність Київського археологічного інституту (2018)
Хмельницька Л. В. - Становлення та розвиток хронікально-документального та наукового кіно в Україні у 20-х роках ХХ століття (2018)
Ващенко А. П. - Кость Кушнір-Марченко та Софія Терещенко як фундатори історичного краєзнавства Черкащини (2018)
Павлик О. В. - Історико-краєзнавча характеристика мікротопонімів с. Велика Каратуль на Переяславщині, Животівська Д. М. (2018)
Тимків І. В. - Етнічні зміни у структурі населення Тернопільської області у 1950–1960 роках (2018)
Мічуда В. В. - Реорганізація адміністративно-територіальної системи УРСР у 50-80-х рр. ХХ ст. (2018)
Брехунець Н. С. - Висвітлення історії України в художніх кінострічках "Школи поетичного кіно" другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років (2018)
Потапенко Р. М. - Інтелігенція України в умовах суспільно-політичних трансформацій періоду перебудови 1985-1991 рр. (2018)
Тетеря С. А. - Кобзарство та бандурництво на Переяславщині (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Костюк Н. В., Мелешко Т. В. (2018)
Коцур В. П. - Національні меншини в стратегіях політичної боротьби в Україні початку ХХІ століття (2018)
Кикоть С. М. - Студентське самоврядування як невід’ємна складова соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2018)
Говоровський А. В. - Поштовий зв'язок в Україні: історичні аспекти та організаційні засади функціонування (2018)
Ткаченко В. М. - Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії (2018)
Тарапон О. В. - Проблема суспільних цінностей в Україні 1920-1930-х рр.: Радянська історіографія (2018)
Дем’яненко Б. Л. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (закінчення) (2018)
Бойко М. М. - Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення наукової спадщини В. В. Колкунова (2018)
Кашперський В. Є. - Внесок академіка Г. О. Богданова в розвиток зоотехнічної науки в Україні (2018)
Капустян А. І. - Комбінований метод дезінтеграції мікробіальної біомаси, Черно Н. К. (2017)
Калугіна І. М. - Перспективи виробництва напівфабрикатів млинців з йодовмісними начинками, Дзюба Н. А. (2017)
Грищук Ю. В. - Дослідження показників санітарної безпеки нових сортів льону, Овсянникова Л. К., Євдокимова Г. Й. (2017)
Шульга О. С. - Вплив полівінілового спирту на властивості їстівних плівок на основі картопляного крохмалю і желатину (2017)
Жигунов Д. О. - Аналіз якості борошна з різних регіонів україни, Ковальова В. П., Жиронкіна Д. С. (2017)
Мельник І. В. - Вплив якості підготовки води на органолептичні показники пива, Чуб С. А., Гнатовська Д. О. (2017)
Дец Н. О. - Обґрунтування параметрів ферментації сировини у виробництві напою для харчування вагітних, Ланженко Л. О., Дрозд Є. С. (2017)
Маковська Т. В. - Дослідження якості емульсії майонезних соусів, збагачених біокоректорами (2017)
Тітомир Л. А. - Економічні передумови розвитку індустрії гостинності в одеській області, Данилова О. І., Пацела О. А. (2017)
Ткаченко Н. А. - Нові комбіновані продукти з радіопротекторними властивостями і збалансованим хімічним складом для військовослужбовців: перспективи виробництва, Ізбаш Є. О., Копійко А. В., Рамазашвілі Г. Р. (2017)
Ткаченко Н. А. - Новітні інгредієнти для натуральної косметики на основі молочної сироватки, Чагаровський О. П., Ізбаш Є. О., Ланженко Л. О., Котляр Є. О. (2017)
Дец Н. О. - Екстракти fructus rosae як фітосировина для виробництва косметичних продуктів, Ланженко Л. О., Кручек О. А., Дюдіна І. А., Скрипніченко Д. М. (2017)
Ткаченко Н. А. - Оптимізація складу тоніка з пробіотиками для сухої шкіри, Вікуль С. І., Севастьянова О. В., Кручек О. А., Гончарук Я. А. (2017)
Бурдо О. Г. - Застосування електромагнітних джерел енергії в інноваційних технологіях переробки харчової сировини, Альхурі Юсеф, Давар Ростами Пур, Левтринська Ю. О. (2017)
Ткаченко С. Й. - Економія води в технологічних процесах біогазової установки, Іщенко К. О. (2017)
Кириллов В. Х. - Компьютерное моделирование множественной регрессии, Кузаконь В. М., Станкевич Г. Н. (2017)
Іванова Л. О. - Оцінювання рівня дизайну упаковок харчових продуктів кількісним методом, Соколова О. П. (2017)
Трішин Ф. А. - Дослідження впливу ультразвукового поля на енергоефективність процесу виморожування блоку льоду, Трач О. Р., Орловська Ю. В. (2017)
Витриховський А. І. - Роль зміни концентрації іонів Са та Мg в виникненні явища турбулентности серцевого ритму, серед осіб з факторами ризику виникнення серцево-судинних подій за шкалою Score (2016)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни когнітивних функцій школярів за умов йодо-дефіциту, Варунків С. В., Семченко В. А., Воронич В. О. (2016)
Гаріджук Л. І. - Динаміка інтерлейкінів-4 та -8 у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію, на тлі залізодефіцитної анемії (2016)
Hryhorova A. O. - Evaluation of Effectiveness of Treatment of Patients with Maxillofacial Region Injuries: Results of Clinical Monitoring (2016)
Калин Т. І. - Дослідження протимікробної активності похідних перхлоратів циклопента|с|хінолінію з 4-нітросаліциловим альдегідом, Мельник М. В., Куцик Р. В., Онисько І. З., Боднарчук О. В. (2016)
Кузенко Р. Т. - Особливості консервативного лікування гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи (2016)
Матвійчук Б. О. - Відповідність клінічної та ультрасонографічної картини гострого варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Федчишин Н. Р., Голик Ю. Й., Бохонко Р. Л., Федонюк В. В. (2016)
Насонова Т. І. - Цереброваскулярні порушення при метаболічному синдромі: клініко-нейровізуалізаційне спостереження (2016)
Ожоган З. Р. - Клінічні аспекти поєднання незнімних естетичних ортопедичних конструкцій, Бібен А. В. (2016)
Проць Г. Б. - Оцінка показників маркерів кісткового ремоделювання в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Пюрик В. П., Солоджук Ю. І. (2016)
Пюрик В. П. - Підвищення ефективності мукогінгівоостеопластики в лікуванні хворих на тяжку форму генералізованого пародонтиту шляхом множинної пенетрації періосту, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2016)
Piuryk V. P. - Immediate Placement of Dental Implants into Fresh Extraction Socket of Periapical Lesion with Bone Augmentation Using Growth Factors (PRGF) and Graft Bone (Bio-Oss), Shujairi Ahmed Kareem (2016)
Русин В. І. - Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень при трансфасціальному тромбозі нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Левчак Ю. А., Головацький А. С. (2016)
Sapielkin V. V. - Forensic Medical Peculiarities of Skin Damage Caused by a Large-Caliber Bullet Cartridge of Traumatic (Non-Lethal) Action "Teren-12P" (2016)
Скоропад К. М. - Особливості несприятливих наслідків у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та алкогольного цирозу печінки класу А, В за Чайльд-П'ю, Міщук В. Г. (2016)
Смірнов А. С. - Вплив екстракту ехінацеї пурпурової і тіотриазоліну на м'язову оболонку пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, Смірнов С. М., Мірзебасов М. А. (2016)
Солдатюк В. М. - Ефективність комплексної підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Степанюк Н. Г. - Аналіз побічних реакцій на тлі застосування анальгетиків-антипіретиків та нестероїдних протизапальних засобів, які призначались лікарями закладів охорони здоров'я Подільського регіону у 2015 році, Гладких Ф. В., Басараб О. В. (2016)
Стецишин Р. В. - Эндоскопическое лечение сложных камней мочеточника при использовании ультразвуковой и лазерной контактной уретеролитиотрипсии (2016)
Стоцька Л. М. - Зв'язок порушень нейрофізіологічних процесів в центральних і периферичних відділах сітківки з клінічними показниками у пацієнтів на різних стадіях первинної відкритокутової глаукоми (2016)
Терещенко Т. О. - Оцінка факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії у футбольних арбітрів (2016)
Тітов І. І. - Динаміка змін маркера хірургічного стресу кортизолу під час трансдуоденальних ендоскопічних втручань залежно від методу загальної анестезії, Мельник С. В., Ткачук О. Л., Протас В. В., Копчак О. М. (2016)
Shypko A. F. - Determination of the Need and Assessment Algorithms of the Scope of Activity of Regional Centers for Diagnosis and Treatment of Bronchopulmonary Dysplasia (2016)
Yurakh O. M. - Morphofunctional Peculiarities of the Sciatic Nerve Fibers Under the Action of Exogenous Factors, Popadynets O. H., Yurakh H. Yu., Hryshchuk M. I., Dubyna N. M. (2016)
Титул, зміст (2019)
Ярмошук І. Р. - Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Лайко О. І. - Роль садівницьких товариств в забезпеченні розвитку гастрономічних атракцій і формуванні туристичних дестинацій на засадах зеленої економіки, Торган В. В. (2019)
Пюрик В. П. - Спостереження фіброзної дисплазії з ураженням кісток лицевого скелета, Тарнавська Л. В., Репетило І. І. (2016)
Samofatova V. - Strategic directions of sustainable and inclusive development of the agri-food sphere (2019)
Боцюрко Ю. В. - Методика проведення Державної кваліфікаційної атестації випускників медичного коледжу спеціальності "Фармація", Сікорин У. Б. (2016)
Sedikova I. - The main vectors of the development of food security, Diachenko Yu. (2019)
Крижанівська А. Є. - Деякі аспекти викладання паліативної медицини студентам VI курсу медичного факультету, Дяків І. Б. (2016)
Антонюк П. О. - Стан та результати торгівлі агропродовольчими товарами між Україною і Європейським союзом, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Головаченко Л. М. (2019)
Кулаєць Н. М. - Лекція – активна форма навчання в медичному вузі (2016)
Нікішина О. В. - Відтворювальний механізм стимулювання розвитку українського ринку органічної продукції, Муратов О. М. (2019)
Лукач У. Р. - Формування полікомпетентності в студентів-медиків у процесі вивчення медичного права (2016)
Didukh S. - Application of the "Blue Ocean" strategy in Ukrainian winemaking industry, Aoun V. (2019)
Остафійчук Я. Ф. - Використання моніторингових технологій в дослідженні рівнів соматичного здоров'я студентів медичних закладів, Герич Р. П. (2016)
Kalaman O. - Formation of leadership qualities and social responsibility of the modern manager in Odessa national academy of food technologies, Kananykhina O., Solovey A., Beznis P. (2019)
Скробач Н. В. - Методична робота як засіб підвищення ефективності навчально-виховного прцесу у навчальному закладі, Шаповал О. А., Вишиванюк В. Ю., Романів О. П. (2016)
Козак К. Б. - Інноваційні технології навчання персоналу, Бойчук К. Г. (2019)
Безрук В. В. - Оцінка задоволеності батьків якістю надання нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні (соціологічне дослідження) (2016)
Козак К. Б. - Специфіка застосування інструментів аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу в системі управління персоналом, Мироненко Б. В. (2019)
Дащенко О. О. - Ефективність впровадження локальних клінічних протоколів з надання медичної допомоги дітям з нефрологічною патологією в Івано-Франківській області, Павликівська К. Р., Доценко Л. Є., Якимів С. І., Величкович Р. С., Лесюк О. В. (2016)
Корсікова Н. М. - Системний підхід до підвищення особистої ефективності сучасного керівника, Череватий В. М. (2019)
Pletenetska A. О. - Results of Analysis of Commission Forensic Medical Examinations of Kyiv City Clinical Bureau of Forensic Medical Examinations upon Improper Performance of Professional Duties by Medical Workers (2016)
Мунтян І. В. - Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні (2019)
Shypko A. F. - Estimation of the Risk of Developing Dysplastic Dependent Pathology of Bronchopulmonary System in Children Considering the Complex of Regional and Environmental as well as Social and Medical Factors (2016)
Горбаневич В. Л. - Роль ринку цінних паперів в економіці держави (на прикладі США), Іванюта П. В. (2019)
Герасимов В. В. - Копьем, огнем и мечом - оптимальная комбинация хирургических методов амбулаторного лечения варикозной болезни, Герасимова Э. В. (2016)
Nemchenko H. - The innovative way of overcoming of food industry enterprises problems (2019)
Ковалишин Т. М. - Організація та відпрацювання практичного навичку швів сухожилку у фаховій післядипломній підготовці лікаря-ортопеда, Сулима В. С. (2016)
Markova T. - Information systems and technologies in the process оf evaluation activities, Vaskovska K., Pchelianska G., Volodina O. (2019)
Батиргареєва В. С. - Новий вид злочинності у сфері моральності, пов’язаний із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2018)
Колодяжний М. Г. - Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід і шляхи упровадження в Україні (2018)
Пащенко О. О. - Соціальна обумовленість побудови санкцій кримінально-правових норм (2018)
Маршуба М. О. - Взаємозв’язок стратегій "community policing" і зменшення можливостей учинення злочинів (2018)
Калініна А. В. - Кримінологічне законодавство у пострадянських державах (2018)
Дзюба А. Ю. - Кількісні та якісні показники злочинності неповнолітніх у ФРН (кримінологічна характеристика) (2018)
Філіппов С. О. - Система детермінації транскордонної злочинності (2018)
Мокляк С. В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК України (2018)
Марочкін О. І. - Щодо окремих елементів системи кримінального процесуального законодавства України (2018)
Олійник В. С. - Кожна людина має право на свободу (конституційний аспект) (2018)
Шепітько М. В. - Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором (2018)
Бойко В. В. - Основні кримінологічні риси злочинця, який вчиняє тяжкі насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи в особливо великому місті (2018)
Вичавка В. І. - Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму (2018)
Кібальник С. О. - Кількісно-якісні показники незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2018)
Ковтун О. А. - Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.) (2018)
Федоренко М. С. - Концептуальні підходи до формування методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2018)
Топузян А. Р. - Перспективи вдосконалення покарання за злочини у сфері охорони моральності неповнолітніх з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2018)
Шепітько І. І. - Проблеми проведення судових дій невербального характеру у кримінальному провадженні (2018)
Скоромний Д. А. - Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень за аналогією (2018)
Вихідні дані (2018)
Перелік платних послуг (2018)
Рибальченко В. Ф. - Діагностичні критерії оцінки стадії інвагінації кишечника у дітей, Русак П. С., Стахов В. В. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Нестандартні ситуації хірургічного лікування непрохідності кишечника у дітей, Русак П. С., Доманський О. Б., Брагінська С. А., Урін О. М., Рінзберг Б. С., Бондаренко С. І., Гнатюк С. М., Стахов В. В., Шевчук Д. В. (2016)
Рибчинський Г. О. - Деякі аспекти ведення пацієнток з дефектними рубцями молочних залоз з хронічною запальною фіброзно-кистозною мастопатією та секторальними резекціями в анамнезі (2016)
Роговий Ю. Є. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за умов нефролітіазу з розміром конкрементів 0,6–1 см верхньої, середньої чашки та верхньої третини сечоводу, Арійчук О. І. (2016)
Русак П. С. - Віддалені наслідки лікування дітей з абдомінальною формою крипторхізму, Волошин Ю. Л. (2016)
Русак П. С. - До питання набутої непрохідності тонкої та товстої кишок у дітей (2016)
Русин В. І. - Стан колатерального кровоплину у венозному колекторі при тромбозах глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2016)
Русин В. І. - Псевдокісти підшлункової залози, ускладнені кровотечами, Філіп С. С., Болдижар О. О., Сірчак Є. С., Серветник П. Ф. (2016)
Сабадош Р. В. - Ураження краніального продовження малої підшкірної вени та вени Giacomini при варикозній хворобі нижніх кінцівок (2016)
Саволюк С. І. - Використання мультимодальної програми Enhanced Recovery After Surgery при лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Шепетько–Домбровський О. Г., Шепетько–Домбровський Г. М. (2016)
Саволюк С. І. - Динаміка імунного статусу хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А., Жмур А. А. (2016)
Садовий І. Я. - Діагностика, лікування та профілактика стриктури відхідникового каналу, Шевчук І. М., Новицький О. В., Шаповал А. Л. (2016)
Сандер С. В. - Вплив стану м’язових артерій на результати хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок (2016)
Сидорчук Р. І. - Мікрофлора тканини підшлункової залози, вмісту очеревинної порожнини (чепцевої сумки) та периферичної крові хворих на деструктивний панкреатит: формування абдомінального сепсису, Хомко О. Й., Карлійчук О. О., Хомко Б. О., Кучерян Г. С., Падинич Ю. М. (2016)
Скрипко В. Д. - Застосування антигіпоксантно-антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності, Дєльцова О. І., Клименко А. О., Гончар М. Г., Шевяк П. І. (2016)
Слєпов О. К. - Вплив способу родорозрішення на анатомічні особливості гастрошизису у новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Гладишко О. П., Пономаренко О. П. (2016)
Слєпов О. К. - Асоційовані вади розвитку та смертність у новонароджених дітей з природженою обструкцією тонкої кишки, Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2016)
Слєпов О. К. - Кістозне подвоєння здухвинної кишки, що спричинило кишкову непрохідність, у новонародженої дитини, Сорока В. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І., Голопапа Г. В. (2016)
Смоліна Л. О. - Ранні стадіЇ остеоратрозу колінних суглобів: оцінка тяжкості у віко-статевих групах пацієнтів на етапах клінічного моніторингу. Етап I: характеристика груп диференційованої терапії (2016)
Спахі О. В. - Особливості динаміки мікроциркуляції інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Стасишин А. Р. - Діафрагмальні грижі в клінічній хірургічній практиці (2016)
Стецишин Р. В. - Анализ послеоперационных осложнений при лечении уретеролитиаза с использованием интракорпоральной ультразвуковой уретролитотрипсии (2016)
Ткачук-Григорчук О. О. - Оцінка та моніторинг ризику тромбоемболічних ускладнень після лапароскопічної холецистектомії (2016)
Трутяк І. Р. - Особливості ускладнень сучасної бойової хірургічної травми живота, Гайда І. М., Прохоренко Г. А., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2016)
Faradge Musbakh Elmezugi - Morphofunctional Peculiarities of the Arteries in General Deep Hypothermia, Popadynets O. H., Sobol L. V., Dubyna N. M. (2016)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування хронічного парапроктиту з використанням алогенної колагенової плівки, Борн Є. Є., Ватаманюк В. Ф., Преподобний В. В. (2016)
Фелештинський Я. П. - Гострий панкреатит у вагітних, особливості діагностики та лікування, Нагловська Т. П. (2016)
Фецич Т. Г. - Ефективність хірургічного лікування карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Ревура А. П. (2016)
Фофанов О. Д. - Досвід діагностики і лікування інвагінації кишечника у дітей, Борис О. Я., Никифорук Р. І., Фофанов В. О., Красівський І. Й. (2016)
Фофанов О. Д. - Сучасні методи профілактики рецидиву злукової кишкової непрохідності у дітей, Матіяш О. Я, Фофанов В. О., Курташ О. О., Красівський І. Й., Дідух І. М. (2016)
Хворостов Є. Д. - Хірургічна тактика лікування хворих на колоректальний рак, що ускладнений гострою обтураційною кишковою непрохідністю, Цівенко О. І., Гриньов Р. М., Бичков С. О., Шевченко Є. В. (2016)
Череп’юк О. М. - Оцінка стоматологічного статусу дітей дошкільних закладів м. Івано-Франківська після застосування імуносимулюючого та полівітамінного препарату в комбінації із глибоким фторуванням, Смоляр Н. І. (2016)
Чурпій В. К. - Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом, Василюк С. М., Чурпій І. К., Чурпій К. Л. (2016)
Шаповал С. Д. - Особливості антибактеріальної терапії хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та з проявами сепсису, Савон І. Л., Трибушний О. В., Слободченко Л. Ю. (2016)
Шапринський Є. В. - Результати лікування хворих на рубцеві стриктури стравоходу після застосування розробленої технології лікування (2016)
Шевченко Л. П. - Наш досвід діагностики і лікування гострої кишкової непрохідності у дітей, Кулик О. М., Гоменюк І. С., Мандзюк Р. В., Борчаковська В. C., Шевченко М. С. (2016)
Шевчук Д. В. - Значення констипаційного синдрому у діагностиці та лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей, Русак П. С., Рибальченко В. Ф. (2016)
Sheremet М. І. - Caspase-3 and Caspase-8 in Patients with Nodular Goiter and Autoimmune Thyroiditis, Shidlovskyy V. О., Sydorchuk L. P., Sydorchuk R. I. (2016)
Шеремета Л. М. - До питання про побічну дію та відсутність ефективності лікарських засобів, що використовуються у хірургічній практиці (2016)
Шідловський О. В. - Вибір методу лікування вузлової патології щитоподібної залози, Шідловський В. О. (2016)
Ягнюк А. І. - Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку, Трофімова А. В. (2016)
Abdelmoughit Echchaoui - Axillary Accessory Breast Tissue Mimicking Lipoma, Ghattas Daoud (2016)
Телемуха С. Б. - Сучасний погляд на злукову хворобу очеревини, Пиптюк О. В. (2016)
Куцик Р. В. - Рецензія на підручник "Мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів" за ред. акад. НАН України В. П. Широбокова (Вінниця: Нова книга, 2011.-952 с.) ISBN 978-966-382-325-6 (2016)
Содержание (2018)
Ященко О. Б. - Cтабільна ішемічна хвороба серця, Хіміон Л. В., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика святкує своє 100-річчя (2018)
Матюха Л. Ф. - Поширеність тиреоїдної патології серед вагітних в Україні (2003–2016 рр.) та можливості її профілактики, Процюк О. В., Линчак О. В. (2018)
Tkachenko V. I. - General practice in Netherlands: professional training and organization of medical care, Alekseichenko O. I. (2018)
Бабінець Л. С. - Актуальні аспекти європейських клінічних протоколів (Фінляндія) у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні: загальні положення про артеріальну гіпертензію, діагностика, немедикаментозні заходи (2018)
Оніськова О. В. - Вакцинація від грипу – сучасний стан проблеми, Ющенко Л. О., Олійник В. С., Тихолаз В. О. (2018)
Хіміон Л. В. - Системний червоний вовчак та розсіяний склероз: два захворювання чи одне?, Климась І. В. (2018)
Дуда О. К. - Лактімак Форте: сучасний підхід до профілактики дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Коцюбайло Л. П., Бойко В. О., Конопляник А. І., Вега А. Р. (2018)
Воронков Л. Г. - Предиктори залізодефіциту у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Дзяк Л. А. - Тревожные расстройства в общеврачебной практике, Цуркаленко Е. С. (2018)
Бабінець Л. С. - Відпрацювання алгоритму призначення стартової медикаментозної терапії артеріальної гіпертензії за європейським клінічним протоколом (Фінляндія) у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні (2018)
Гарматіна O. Ю. - Вплив екстра-інтракраніальнoгo мікрoанастoмoзу на церебральну гемoдинаміку при лікуванні oклюзійнo-стенoтичнoгo ураження брахіoцефальних артерій: застoсування перфузійнoї кoмп’ютернoї тoмoграфії, Мoрoз В. В., Красільнікoв Р. Г., Цибенкo Л. Д., Селюк O. В. (2018)
Хіміон Л. В. - Метод прогнозування ураження нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію І стадії, Тимощук Л. С. (2018)
Могильницька Л. А. - Метод прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу (2018)
Жарінова В. Ю. - Прогностичне значення основних факторів кардіоваскулярного ризику у людей з ішемічною хворобою серця віком понад 60 років, Шаповаленко І. С., Войнаровська Г. П. (2018)
Амосова К. М. - Хронотропна недостатність як патофізіологічний механізм зниження толерантності до фізичного навантаження у хворих з артеріальною гіпертензією та клінічними ознаками серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Лазарєва К. П., Прудкий І. В., Бурлаченко І. І., Сиченко Ю. О. (2018)
Хіміон Л. В. - Біохімічні маркери в діагностиці посттравматичного остеоартрозу колінного суглоба, Гаврилюк Г. О. (2018)
Коцаба Ю. Я. - Актуальні аспекти застосування пробіотиків при дисбіозі товстої кишки, Бабінець Л. С. (2018)
Соловьева Г. А. - Cиндром раздраженного кишечника: алгоритмы диагностики и лечения, Кваченюк Е. Л., Филоненко Е. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінювання якості медичної допомоги на первинному етапі її надання: обсяги використання діагностичних заходів у хворих на псоріаз (2018)
Воробей Л. І. - Особливості діагностики дистресу плода у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції (2018)
Чертенко Т. Н. - Гистологические и иммуногистохимические особенности рецидивов диффузных астроцитарных опухолей ІІІ–IV степени злокачественности (2018)
Содержание (2018)
Gorbenko I. D. - Methods for constructing system-wide parameters and keys for NTRU prime Ukraine of 5 – 7 stabvility levels. Product form, Kachko O. G., Gorbenko Yu. I., Stelnik I. V., Kandy S. O., Yesina M. V. (2018)
Gorbenko I. D. - General parameters for NTRU prime Ukraine of 6 – 7 stability levels calculation, Alekseychuk A. N., Kachko O. G., Yesina M. V., Bobukh V. A., Kandy S. O., Ponomar V. A. (2018)
Kachko O. G. - The Kupyna hash function cryptanalysis with Merkle Trees Signature schemes, Televnyi D. K. (2018)
Kuznetsov А. А. - NIST PQC: Code-Based Cryptosystems, Gorbenko Yu. I., Lutsenko М. S., Prokopovych-Tkachenko D. I., Pastukhov M. V. (2018)
Мельникова О. А. - Елiптичнi кривi Eдвардса. Порівняння криптографічних бібліотек, Джурик О. В., Маслєннікова А. О. (2018)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз постквантових стандартів електронного підпису на основі мультиваріативних квадратичних перетворень, Кудряшов І. С., Онопрієнко В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Порівняльні дослідження та аналіз ефективності гібридної кодової криптосистеми, Горбенко Ю. І., Кіян А. С., Уварова А. О., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Кузнецов А. А. - Анализ и исследование свойств алгеброгеометрических кодов, Колованова Е. П., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Горбенко Ю. І. - Сутність та особливості реалізації методу Гровера на класичному комп’ютері для симетричного крипто аналізу, Каптьол Є. Ю. (2018)
Кузнецов А. А. - Комбинирующие и фильтрующие функции на основе регистров сдвига с нелинейными обратными связями, Потий А. В., Полуяненко Н. А., Вдовенко С. Г. (2018)
Родінко М. Ю. - Оцінка стійкості симетричного блокового шифру "Кипарис" до диференційного криптоаналізу (2018)
Кузнецов А. А. - Нелинейные функции усложнения для потоковых симметричных шифров, Потий А. В., Полуяненко Н. А., Стельник И. В. (2018)
Аулов І. Ф. - Засоби моделювання та аналізу ризиків в середовищі хмарних обчислень, Лисицький К. Є. (2018)
Конюшок С. М. - Дослідження k-вимірності булевої функції шифру LILI-128 (2018)
Кузнецов А. А. - Эвристические методы градиентного поиска криптографических булевых функцій, Московченко И. В., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Ахмаметьєва Г. В. - Стеганоаналіз цифрових зображень в умовах різного ступеню наповненості контентів, Мпуту Крістофер Бвабва (2018)
Біліченко Д. Г. - Порівняльний аналіз алгоритмів консенсусу для технології разподілених реєстрів, Вітюк К. Ю., Олійников Р. В. (2018)
Єсін В. І. - Метод розробки баз даних, що легко адаптуються до змін в предметній області, Вілігура В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - 3D стеганографічне приховування інформації, Стефанович О. О., Прокопович-Ткаченко Д. И., Кузнецова К. О. (2018)
Исирова Е. В. - Децентрализованные протоколы консенсуса: возможности и рекомендации по применению, Потий А. В. (2018)
Олейников В. Н. - Исследование эффективности обнаружения и распознавания малоразмерных беспилотных летательных аппаратов по их акустическому излучению, Зубков О. В., Карташов В. М., Корытцев И. В., Бабкин С. И., Шейко С. А. (2018)
Горбенко І. Д. - Метод оцінки зрілості системи управління безпекою при організації повітряного руху, Замула О. А., Вдовенко С. Г., Черниш В. І. (2018)
Кузнецов А. А. - Нечеткий экстрактор на помехоустойчивых кодах для биометрической криптографии, Сергиенко Р. В., Уварова А. А. (2018)
Карташов В. М. - Особенности обнаружения и распознавания малых беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Шейко С. А., Бабкин С. И., Корытцев И. В., Зубков О. В. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Басюга І. О. - Особливості психоемоційного стану вагітних з маловоддям (2016)
Бульбук О. В. - Оптимізація діагностичного процесу при оцінці величини дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Вакалюк І. І. - Якість життя хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г., Петрина В. О. (2016)
Вівчаренко Т. І. - Оцінка стану гігієни ротової порожнини у хворих з генералізованим пародонтитом ІІ ступеня та гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Рожко М. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського