Герус Л. - Народна іграшка Покуття (2015)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: тесана нерухома лава (2015)
Івашків Г. - Пластика малих форм в інтер'єрі приміщень (2015)
Козакевич О. - Традиційні в'язані та мереживні вироби на Бойківщині й Підгір'ї кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) (2015)
Косміна О. - Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси (2015)
Дмитренко А. - Український театральний костюм початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2015)
Костів Н. - Іконостас собору Пресвятої Родини у Лондоні (2015)
Філатова М. - Англійська сатирична графіка кін. XVIII — поч. XIX ст. в колекції Харківського художнього музею (2015)
Бокотей Л. - Закарпатське візуальне мистецтво — живописна мова трансавангардиста Ловранта Бокотея (2015)
Грідяєва Т. - Мистецтво ленд-арту в Україні впродовж 1980-х — перш. пол. 2000-х років (2015)
Юдова-Романова К. - Маріупольський драматичний театр. Віхи становлення, Безчастна А. (2015)
Косів В. - Українська надреальність у графічному дизайні естрадного плаката 1970—1980-х років (2015)
Сілецький Р. - "Вхіщини": народні новосільні звичаї, обряди та повіря на Волині (За польовими етнографічними матеріалами початку ХХІ ст.) (2015)
Коваль А. - Церковне малярство Корнила Устияновича: ідентифікація однієї ікони (2015)
Сокіл В. - Невідомий період душпастирської діяльності мітрата Олексія Базюка (2015)
Гощіцький А. - Нова знахідка петрогліфа біля села Ямельниця на Сколівщині (2015)
Доморад І. - Українська народна культура в Канаді — візія Роберта-Богдана Климаша (2015)
Демецька О. - Державна стратегія забезпечення населення лікарськими засобами: чого досягли уряд, громадськість і експерти разом? (2019)
Кривомаз Т. - Технологии, создающие пропасть во взаимопонимании поколений (2019)
І знову про кашель… (2019)
Ткаченко Т. - "Романтичний" гормон (2019)
Примак Р. - Растения получают новые "задания" (2019)
Демецкая А. - Homo tussicus: человек кашляющий (2019)
Дедишина Л. - Синдром Елерса —Данлоса (2019)
Лопатинська О. - Обґрунтування принципів раціонального харчування при больовому синдромі (2019)
Примак Р. - Лекарство или сувенир? (2019)
Жіночі проблеми: менструальна мігрень (2019)
Примак Р. - "Принятые на вооружение" (2019)
Редькін Р. - С-реактивний білок —маркер діагностики та тригер імунітету, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Ткаченко Т. - Аміноглікозиди (2019)
Орловецька Н. - Приготовление твердых лекарственных форм: сбор Эдельберга, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Ти SMART? І аптека SMART! (2019)
Дедишина Л. - Аптека-музей у Тульчині (2019)
Демецька О. - Страх ліків: фармакофобія (2019)
Кириленко М. - Хто ми такі — трудоголіки? (2019)
Гороскоп на березень 2019 року (2019)
Демецкая А. - В поисках "правильного" йогурта (2019)
Загороднюк І. - Кажани України та їхні дослідники: 20 років активності та основні віхи (передмова редактора) (2018)
Домашлінець В. - Роль міжнародних договорів у збереженні рукокрилих (2018)
Вікирчак О. - Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Середнього Придністер’я (Україна) у 1984–2000 рр. (2018)
Годлевська Л. - Рукокрилі лівобережжя Дніпра в північній частині України, Ребров С. (2018)
Загороднюк І. - Близькі види кажанів у фауні України: відмінності та місце в структурі угруповань (2018)
Ільюхін Ю. - Представники ряду Chiroptera в колекції Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (2018)
Shydlovskyy I. - Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine, Zatushevskyy A., Kusnezh A. (2018)
Dombrovski V. C. - Maternity colonies of Myotis brandtii in the Polesie State Radiation-Ecological Reserve (2018)
Капелюх Я. - Результати досліджень кажанів у природному заповіднику "Медобори" (2018)
Koval N. - The bat fauna (Chiropterа) of the Uzhanskyi National Park, Bashta A.-T. (2018)
Chaika Yu. - Species diversity of bats in the Skole Beskids National Nature Park, Kusnezh O. (2018)
Zagorodniuk I. - A game against natural selection? Hibernation of migratory bat species in their summering range in Eastern Ukraine (2018)
Панченко П. - Дані щодо хіроптерофауни Північного Причорномор’я за результатами роботи контакт-центрів, Годлевська Л. (2018)
Пархоменко В. - Кажани лісостепу Сумської області: давні вказівки та нові знахідки (2018)
Селюніна З. - Загибель кажанів через антропогенні чинники в регіоні Чорноморського біосферного заповідника (2018)
Дребет М. - Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля (Україна) за результатами роботи контакт-центру з рукокрилих (2018)
Манюк В. - Вухань Plecotus austriacus у пониззі річки Кільчень (Лівобережне Подніпров’я): новий етап експансії на Схід, Лагута А. (2018)
Скубак Є. - Аналіз випадків загибелі кажанів на дорогах в Національному парку "Святі гори" за даними 10-річних досліджень (2018)
Shpak A. - Hibernating bat species of Belarus: results of the work of the Minsk contact centre (2018)
Bashta A.-T. - New records of Myotis alcathoe in Ukraine, Ivashkiv I., Krokhmal A. (2018)
Загороднюк І. - Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii) на Закарпатті (Україна), Глеба В. (2018)
Merzlikin I. - The first winter record of Nyctalus noctula in northeastern Ukraine (2018)
Ребров С. - Нічниця ставкова (Myotis dasycneme) у фауні Луганської області (2018)
Франчук М. - Перша знахідка нетопира Pipistrellus kuhlii у Рівненській області (2018)
Загороднюк І. - Вадим Негода (1979–2016) — дослідник кажанів та природоохоронець (2018)
Ковальчук О. - Леонід Рековець — видатний палеотеріолог та еволюціоніст (2018)
Дребет М. - Звіт про роботу XXІІ Теріологічної школи "Здобування тварин на заповідних територіях", Матвєєв М. (2018)
Брусенцова Н. - Чужорідні та ключові види ссавців в екосистемах: звіт про роботу XXІII Теріологічної школи-семінару (2018)
Прокопів М. М. - Вертебробазилярні інфаркти: принципи класифікації, клініко­нейровізуалізаційний аналіз і термінологічні визначення діагнозу (2019)
Літвінова Н. Ю. - Віддалені результати комплексної терапії у хворих із нереконструктабельною хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, Дубенко Д. Є., Кефелі­Яновська О. І. (2019)
Панчук О. В. - Можливості застосування лазерної допплерівської флоуметрії для визначення та оцінки характеристик кровотоку під час проведення корекцій косметичних дефектів черевної стінки, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Бик П. Л., Донець Є. Г. (2019)
Бицай А. М. - Визначення показань та віддалені результати стегно­підколінних (дистальних) алошунтувань з використанням ПТФЕ­імплантатів у хворих на облітеруючий атеросклероз на тлі критичної ішемії (2019)
Ткачишин О. В. - Зміна показників добового моніторування артеріального тиску під впливом лікування у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, ускладненою геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2019)
Бабинкін А. Б. - Результати ендоваскулярних втручань при гострій ішемії нижніх кінцівок, Бойко В. В., Пітик О. І. (2019)
Целуйко В. Й. - Чинники, пов'язані з ризиком смерті після гострого коронарного синдрому у віддалений період, у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Бен Салем Ф., Матузок О. Е. (2019)
Петюніна О. В. - Роль однонуклеотидного поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO­синтази після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є., Бабічев Д. П. (2019)
Журавльова Л. В. - Застосування стандартного протоколу трансторакальної ехокардіографії в клінічній практиці, Янкевич О. О. (2019)
Егудина Е. Д. - Клинико-­диагностическая характеристика биомаркеров периферической васкулопатии при системной склеродермии, Головач И. Ю. (2019)
85 лет со дня рождения профессора Николая Леонтьевича Володося (2019)
Оголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Костенко М. М. - Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита (2019)
Василенко А. П. - Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруденіння в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита, Ісаков Л. В. (2019)
Зинчук Н. Н. - О докембрийских источниках алмазов в россыпях (2019)
Веклич Ю. М. - Актуальні аспекти української геологічної картографії, Шевченко О. М. (2019)
Ловинюков В. І. - Оцінка достовірності розвіданих запасів корисних копалин за даними розробки родовищ, Лисенко О. А., Литвинюк С. Ф. (2019)
Зур’ян О. В. - Досвід застосування інструментів економічного аналізу для вирішення завдань оптимізації техніко-економічних показників об’єктів надрокористування, Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В., Шалдибіна А. В. (2019)
Коломійченко Б. Ф. - Пропозиції з проведення індексації залишкової кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, які виконують за довгостроковими проектами, Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. (2019)
Шалдибін М. В. - Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанцій (2019)
Гулій В. М. - Глибинні потоки "молодих вуглеводнів” як природні і рукотворні об’єкти наукового дослідження та геотуризму, Костюк О. В., Куземко Я. Д. (2019)
Гошовский С. В. - Газогидраты – история человека, открытия, науки. К 50-летию открытия свойства природных газов образовывать залежи в земной коре в твердом газогидратном состоянии, Зурьян А. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 1. Загальні відомості та геохронометричні проблеми Дністровсько-Бузької серії Побузького комплексу (2019)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2018 році (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Varbanets L. D. - Рantoea agglomerans lipopolysaccharides: structure, functional and biological activity, Bulyhina T. V., Pasichnyk L. A., Zhytkevich N. V. (2019)
Guzyk M. M. - Altered sirtuins 1 and 2 expression in the brain of rats induced by experimental diabetes and the ways of its correction, Tykhonenko T. M., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Pryvrotska I. B., Kuchmerovska T. M. (2019)
Galkin O. Yu. - Different mice inbred strains humoral immune response against human prostate-specific antigen, Komar A. G., Besarab O. B. (2019)
Minaev B. F. - Spin-orbit coupling effects in O2 activation by cofactor-independent 2,4-dioxygenase, Valiev R. R. (2019)
Onoiko O. B. - Influence of sulfite on ATPase activity of coupling factor cf1 isolated from spinach chloroplasts, Khomochkin A. P., Zolotareva O. K. (2019)
Sorochynska O. M. - Intermittent fasting causes metabolic stress and leucopenia in young mice, Bayliak M. M., Vasylyk Y. V., Kuzniak O. V., Drohomyretska I. Z., Klonovskyi A. Ya., Storey J. M., Storey K. B., Lushchak V. I. (2019)
Makarenko M. V. - HBD-2 interactions with erythrocyte membranes in vitro, Semeniuk D. O., Starenka I. O., Pogribna A. P., Sokol I. V., Martinova L. I., Govsieiev D. O. (2019)
Buznytska O. V. - Diagnostic significance of biochemical indicators of liver fibrogenesis in adolescents with obesity (2019)
Yelins'ka A. M. - Role of AP-1 transcriptional factor in development of oxidative and nitrosative stress in periodontal tissues during systemic inflammatory response, Akimov O. Ye., Kostenko V. O. (2019)
Gudzenko T. V. - Cellular fatty acid composition of Aeromonas genus – destructor of aromatic xenobiotics, Gorshkova O. G., Korotaieva N. V., Voliuvach O. V., Ostapchuk A. M., Ivanytsia V. O. (2019)
Gryshchenko V. A. - Evaluation of biochemical indicators in blood plasma of rats with tetracycline-induced hepatosis and their correction by milk phospholipids, Musiychuk V. V., Chernyshenko V. O., Gornytska O. V., Platonova T. M. (2019)
Petrenko O. M. - Levels of angiogenic regulators and MMP-2, -9 activities in martorell ulcer: a case report, Tykhomyrov A. A. (2019)
Данилова В. М. - Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток динамічної біохімії та біоенергетики. Е. Бухнер, А. Коссель, Р. Вільштеттер, О. Мейєргоф, А. Хілл, О. Варбург, А. Сент-Дьєрді, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2019)
Instructions to authors (2019)
Правила для авторів (2019)
Буднікевич І. М. - Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів, Гавриш І. І., Крупенна І. А. (2019)
Одінцов О. М. - Формування регіонального агропромислового кластеру на базі кооперативного сектору економіки (2019)
Садовяк М. С. - Аналіз факторів ринку оренди житлової нерухомості в Україні (2019)
Гавриленко Я. В. - Сутність та підходи до розвитку трудового потенціалу підприємства (2019)
Лега Н. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу регіону в умовах децентралізації (2019)
Чиж В. І. - Взаємозв’язок розвитку об’єднаних територіальних громад iз розвитком регіону, Сахно Т. А. (2019)
Оболенцева Л. В. - Туристичний імідж території: проблеми формування, управління та розвитку, Костіна К. М. (2019)
Якименко О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного потенціалу будівельних підприємств регіону (2019)
Бєлікова Н. В. - Особливості організації освітніх послуг у регіоні в умовах децентралізації влади, Догадіна В. Ю. (2019)
Вороніна О.О. - Впровадження Беверіджської моделі фінансування охорони здоров'я: перспективи та загрози для України (2019)
Білик В. В. - Маркетингові аспекти розвитку інновацій у регіонах, Коломицева О. В. (2019)
Кравченко С. И. - Типологизация базовых наднациональных инновационных систем, Заниздра М. Ю. (2019)
Вишневський В. П. - Монетарні механізми стимулювання економіки в розвинених країнах: аналітичний огляд, Квілінскі А. (2019)
Чекіна В. Д. - Аналіз впливу Big Data and Analytics на реальний і державний сектори економіки та проблеми їх оцінювання за допомогою статистичних методів, Князєв С. І. (2019)
Іщук С. О. - Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України, Созанський Л. Й. (2019)
Липницкий Д. В. - Возможности и вызовы для блокчейн в новой индустриализации (2019)
Турлакова С. С. - Информационно-коммуникационные технологии развития "умных" производств (2019)
Зелинская А. - Неиспользованные возможности и современное развитие промышленности: на примере Украины (отзыв на монографию Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови: наукова доповідь / редкол.: О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Ю. С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2017.554 с.) (2019)
Рой І. В. - Вивчення ефективності реабілітаційних заходів у хворих після артроскопічного лікування з приво-ду початкових стадій коксартрозу, Луцишин В. Г., Майко О. В., Очеретна О. Л., Майко В. М. (2018)
Рибалка Я. В. - Динаміка цитологічної картини ранового процесу у пацієнтів з хронічними ранами при застосуванні PRP-терапії, Малик С. В. (2018)
Юр’єва Л. М. - Клініко-морфологічні паралелі плацентарної дисфункції на тлі низької плацентації (2018)
Stoliar D. B. - Morphometric characteristics of temporomandibular joint in human during the second trimester of intrauterine development, Lavriv L. P. (2018)
Гошовська А. В. - Ультразвукові параметри екстраембріональних структур в періоді формування плацентарного комплексу у жінок на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів, Гошовський В. М., Якубовська А. А. (2018)
Крилюк В. О. - Операційний стрес та його вплив на системні зміни при поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті, Гродецький В. К., Сокольник С. О., Федосєєва О. В., Цимбалюк Г. Ю. (2018)
Ротар О. В. - Морфологічні та функціональні зміни слизової оболонки кишок за умови гострого некротичного панкреатиту (2018)
Конопліцький В. С. - Структура перианальної ділянки в дітей з аноректальними вадами розвитку, Лукіянець О. О., Сокольник С. О. (2018)
Ротар Г. П. - Ембріогенез серця у зародковому та передплодовому періодах онтогенезу людини, Кривецький В. В., Марчук О. Ф., Марчук Ф. Д. (2018)
Березницький Я. С. - Гістоструктура слизової оболонки шлунка у хворих на морбідне ожиріння до та після виконання баріатричного лікування, Дука Р. В., Кошарний В. В., Кушнарьова К. А. (2018)
Proniaiev D. V. - Fetal anatomy of the ileocecal segment, Biryuk I. G., Kozariichuk N. Ya., Halahdina A. A., Goncharenko V. A. (2018)
Козак І. О. - Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування синдрому міріззі (власне клінічне спостереження з оглядом літератури), Микитюк С. Р., Мосійчук В. П., Козак Л. І. (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості локальних імунних реакцій у клубовій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2018)
П’ятночка В. І. - Порівняльна гістологічна характеристика впливу "легких" і "важких" поліпропіленових сіток на процеси регенерації тканин передньої черевної стінки, Дзюбановський І. Я., Волков К. С. (2018)
Кучук О. П. - Клінічна анатомія очної ямки, Проняєв Д. В., Сикирицька Т. Б. (2018)
Никифор Л. В. - Клінічний випадок гранульозоклітинної пухлини яєчника, Рак Л. М., Геровська-Ковбасюк О. Б. (2018)
Плаксивий О. Г. - Біопсія пухлини парафарингеального простору, ускладнена масивною кровотечею, що потребувала термінової трахеостомії та перев’язки зовнішньої сонної артерії, Калуцький І. В., Мазур О. О., Сорохан М. М. (2018)
Лютик М. Д. - Операція циркумцизії – за і проти (2018)
Півторак В. І. - Професор Медвецький Євгеній Болеславович (до 80-річчя від дня народження), Желіба М. Д., Вільцанюк О. А., Бондарчук О. І., Середін В. Г., Булько М. П., Бурков М. В., Чепляка О. М., Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2018)
Кланца М. П. - Особливості морфофункціональної перебудови гепатоцитів печінки щурів та їх кількісна характеристика при хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою, Герасимюк І. Є. (2018)
Ротар О. В. - Порушення функцій шлунково-кишкового тракту за гострим некротичним панркреатитом (2018)
П’ятночка В. І. - Морфологічна характеристика тканин передньої черевної стінки на імплантацію поліпропіленової сітки з prf мембраною, Дзюбановський І. Я., Волков К. С. (2018)
Юр’єва Л. М. - Особливості функціонального стану системи мати-плацента-плід у вагітних із плацентарною дисфункцією (2018)
Блищак Н. Б. - Морфологічна перебудова піднижньощелепної залози щурів через 2 та 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету, Борис Р. Я., Галюк У. М. (2018)
Монастирський В. М. - Характеристика параметрів нирки за даними магнітно-резонансної томографії хворих на сечокам’яну хворобу в осіб з єдиною ниркою (2018)
Slobodian О. М. - Lectin-histochemical regularities of differentiation of the human parotid gland epithelial germs, Lavriv L. P., Stoliar D. B., Kashperuk-Karpiuk I. S., Rak L. M. (2018)
Юзько Р. В. - Морфологічні перетворення трубчастих структур печінково-дванадцятипалокишкової зв'язки плодів (2018)
Банул Б. Ю. - Морфометричні параметри похідних мезонефричних та парамезонефричних проток на початку плодового періоду онтогенезу людини, Проняєв Д. В. (2018)
Проданчук А. І. - Особливості формування складок твердого піднебіння впродовж другого і третього триместрів внутрішньоутробного розвитку (2018)
Безруков Л. О. - Можливості верифікації неонатального сепсису, Власова О. В., Колюбакіна Л. В., Нікорич Г. В. (2018)
Підмурняк О. О. - Спостереження ускладнення екстрагенітального ендометріозу післяопераційного рубця, Власов В. В., Просвітлюк П. В. (2018)
Сенютович Р. В. - Діагностика недостатності колоректальних анастомозів (огляд зарубіжної літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2018)
Слободян О. М. - Сучасний погляд на молекулярно-генетичні механізми міжклітинної взаємодії у процесі кісткового ремоделювання, Лаврів Л. П., Лопушняк Л. Я., Бамбуляк А. В., Бойчук О. М. (2018)
Марчук Ф. Д. - До 65-річчя від дня народження нашого учня, хірурга-експериментатора та науковця, кандидата медичних наук Ватамана Віктора Миколайовича, Лютик М. Д. (2018)
Бойчук Т. М. - Професор Юрій Танасович Ахтемійчук (1958 - 2014), Слободян О. М., Лаврів Л. П., Ахтемійчук О. В., Манчуленко Д. Г. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Adamenko O. M. - The Upper Pleistocene stratigraphy of the Starunya site as a "bridge” between the stratigraphical frameworks of Western Europe and the plain area of Ukraine (2019)
Bezusko L. G. - Spatio-temporal differentiation of distribution patterns of Salicornia perennans, Halimione verrucifera, and Suaeda cf. prostrata (Chenopodiaceae) in the plain part of Ukraine during the Allerød–Holocene, Mosyakin S. L., Tsymbalyuk Z. M. (2019)
Bonchkovskyi O. S. - Changes in pedogenic processes during Pryluky times of the Late Pleistocene in the central part of the Volyn Upland (2019)
Bondar K. - On palaeomagnetic dating of fluvial deposits from Neporotove gravel quarry on the Middle Dniester, Ridush B., Baryshnikova M., Popiuk Ya. (2019)
Dykan N. І. - Stratigraphy of the Pliocene deposits of the Black Sea (Ukraine) according to ostracods (Arthropoda, Crustacea) (2019)
Gerasimenko N. P. - The Late Pleistocene soils as indicators of the impact of environmental changes on development of pedogenic processes (the study case from the Kryva Luka site, Donetsk area), Koval’chuk І. P. (2019)
Gerasimenko N. - Palaeoenvironmental changes during the Middle and Early Upper Paleolithic in the Upper-Tysa Depression, Ukraine (the Sokyrnytsya and Ruban’ sites), Kulakovska L., Usik V., Votiakova O. (2019)
Gozhik P. F. - On the lower boundary of the Quaternary systems in the Azov-Black Sea Basin (2019)
Hlavatskyi D. V. - Refined magnetostratigraphic position of the Shyrokyne unit in loess sequences from Central Ukraine (2019)
Karmazinenko S. P. - Pleistocene soils of the Azov Lowland, Ukraine (2019)
Matviishyna Zh. M. - Micromorphological peculiarities of the Pleistocene soils in the Middle Pobuzhzhya (Ukraine) and their significance for paleogeographic reconstructions, Doroshkevych S. P. (2019)
Rohozin Ye. P. - Non-pollen palynomorphs as indicators of palaeoenvironmental changes: a case study from Lake Chokrak (the Crimean Peninsula) (2019)
Sirenko O. A. - Changes in Pleistocene vegetation and climate of Ukraine in the range of 1.8-0.4 million years (2019)
Veklych Yu. - Map of Quaternary formations of Ukraine in scale 1:2,500,000 (2019)
Алексеенко С. В. - К проблеме определения степени влияния обледенения на летательный аппарат, Юшкевич О. П. (2018)
Волчук В. Н. - Применение концепции мультифракталов для контроля качестванизколегированной стали (2018)
Волчук В. М. - Мультифрактальний аналіз твердості листопрокатних валків, Дубров Ю. І. (2018)
Губенко С. И. - Дробление неметаллических включений в процессе скоростного плавления при лазерном воздействии, Никульченко И. О. (2018)
Сухомлин Г. Д. - Металлографическое определение размера зерна первичногоаустенита по дисперсности продуктов мартенситного превращения, Дейнеко Л. Н., Надтока В. Н., Борисенко А. Ю., Дергач Т. А. (2018)
Кушнир Ю. А. - Оценка коррозионной стойкости химически осажденных покрытийна основе меди и олова для защиты сварочной проволоки, Внуков А. А., Головачов А. Н., Ковзик А. Н (2018)
Рослик И. Г. - Выбор оптимального метода прессования порошка стали ПР-Х17Н2, Ковзик А. Н. (2018)
Фортыгин А. А. - Фрактальный подход при прогнозе качества прокатных валков (2018)
Литвин-Кіндратюк С. - Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється (2019)
Вітюк Н. - Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді, Вітюк С. (2019)
Гринчук О. - Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді, Назарійчук Н. (2019)
Демчина О. - Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен (2019)
Куравська Н. - Основні напрями роботи психолога з гендерними проблемами в організації (2019)
Chuyko O. - Possible Ways To Manage Personal Gender-Role Conflicts In Career Development (2019)
Яцина О. - Метод обґрунтованої теорії у дослідженні практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2019)
Гирич З. - Психолингвистические основы обучения неродному языку в техническом вузе (2019)
Дубчак Г. - Особливості проявів стресових станів сучасних студентів закладів вищої та професійної освіти (2019)
Koropetska O. - Problems and Ways of Self-Realization of Personality During the Periodof Average Adult Age in Modern Ukrainian Society (2019)
Лютак О. - Застосування теорії поколінь у консультуванні персоналу організації (2019)
Федоришин Г. - Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери, Боярчук Ю. (2019)
Hasіuk M. - The Psychological Treatment Features of the Internal Picture of Health in Adolescents With the Acquired Defects of the Musculoskeletal System, Schuryk I. (2019)
Когутяк Н. - Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку "теорії розуму" (2019)
Міщиха Л. - Мудрість як форма інтелектуальної зрілості (2019)
Паркулаб О. - Відчуття Dasein як універсальний екзистенційний чинник розуміння процесу людського життя (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Суходоля О. М. - Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки (2019)
Резнікова О. О. - Концептуальні підходи до вибору моделі забезпечення національної стійкості (2019)
Бойко В. О. - Європейський досвід державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки: підходи до формування нормативно-правових засад (2019)
Ауліна О. В. - Специфіка застосування асиметричних підходів в інформаційному протиборстві (2019)
Литвиненко О. М. - Досвід національного примирення: різні шляхи до однієї мети (2019)
Бакальчук В. О. - Основні завдання державної політики щодо закордонних українців: можливості та перспективи (на прикладі української діаспори в Румунії) (2019)
Круглашов А. М. - Зовнішні та внутрішні чинники (де)стабілізації міжетнічних взаємин у Чернівецькій області, Нечаєва-Юрійчук Н. В. (2019)
Пеліванова Н. І. - Правове регулювання публічних консультацій: міжнародні стандарти та завдання для України (2019)
Качинський А. Б. - Сучасний підхід до оцінки прийняття колективних рішень на прикладі Верховної Ради України VІІІ скликання, Галишак В. О., Стьопочкіна І. В. (2019)
Гладких Д. М. - Ключові чинники інфляції та шляхи її зниження в Україні (2019)
Коваль О. П. - Лібертаріанство й соціальне страхування в Україні (2019)
Яворська Г. М. - Війна і мир у сучасних парадигмах безпекових досліджень (2019)
Березовенко А. В. - Культ особи Володимира Путіна в контексті постмодерну (2019)
Слащева А. В. - Розробка технології напоїв на основі ягідних вичавок з підвищеним вмістом біофлавоноїдів, Никифоров Р. П., Зирянов В. В. (2018)
Горяйнова Ю. А. - Обгрунтування раціональної концентрації добавки чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста (2018)
Попова С. Ю. - Вплив продуктів переробки вівса на властивості дріжджового тіста, Слащева А. В., Пусікова О. А. (2018)
Шеїна А. В. - Залежність структурно-механічних властивостей овочів від фактора швидкості, Омельченко О. В., Мельник О. Є. (2018)
Возняк А. В. - Подрібнення рослинної сировини в харчовій промисловості, Шеїна А. В. (2018)
Хорольський В. П. - Технологічний комплекс виробництва хліба з робототехнологічними інтенсифікаторами, Коренець Ю. М., Остапенко І. М. (2018)
Вимоги до оформлення авторських рукописів (2018)
Зразок оформлення статті (2018)
Горбулін В. П. - Вступне слово (2018)
Кешкень Е. - Вступне слово (2018)
Борисенко В. К. - Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття (2018)
Віднянський С. В. - Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки (2018)
Гриценко П. Ю. - Мова як індикатор угорсько-українських відносин сьогодення (2018)
Дегтеренко А. М. - Угорський чинник в етнонаціональній політиці України в умовах російської агресії (2018)
Держалюк М. С. - Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна (2018)
Мушкетик Л. Г. - Науково-політичні аспекти угорсько-українських контактів (2018)
Паливода В. О. - Угорці Закарпаття: історичний аспект, сьогодення та перспективи (2018)
Приходько В. П. - Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС/Вишеградської групи у регіоні Карпат (2018)
Ryabinin Yevgen - Hungarian Exogenous Influence on the Separatism Movement in Transcarpathian Region (2018)
Тищенко Ю. А. - Сензитивність мовного питання в освіті, мультилінгвальна освіта для Закарпаття (2018)
Товт М. М. - Роль і значущість захисту прав національних меншин у двосторонніх українсько-угорських відносинах (2018)
Черничко С. С. - Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? (2018)
Фединець Ч. - Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин (2018)
Александров Д. О. - Вікові особливості особистісної піддатливості посттравматичним стерсовим розладом осіб, постраждалих внаслідок бойових дій (2019)
Афанасьєва Н. Є. - Застосування наративу у психологічному консультування рятувальників-учасників ООС з порушеннями часової орієнтації (2019)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність у структурі особистості військового психолога (2019)
Боснюк В. Ф. - Динаміка якостей, важливих для навчання, в професійному становленні курсантів (2019)
Васютинський В. О. - Психологічний зміст покладання політичних провин у сучасному українському контексті (2019)
Денісієвська А. Є. - Суб`єктивна якість сну та інтроцептивна чутливість у курсантів (2019)
Карпінський К. В. - Сенсожиттєві стани особистості: теоретичний аналіз і емпірична типологія (2019)
Кириленко Т. С. - Ресурс самопізнання в переживанні особистістю психотравмуючих ситуацій, Іваненко Б. Б. (2019)
Kovalenko A. B. - Social identity of cadets – future militaries, Bezverkha K. S. (2019)
Колесніченко О. С. - Типи адаптації військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань в бойових умовах (2019)
Найдьонова Л. А. - Проблема впливу медія на суїцид: еволюція пояснювальних моделей і українські реалії, Заріцька Н. М. (2019)
Папуча М. В. - Враження як проблема військової психології (2019)
Cергієнко О. О. - Особистісні якості рятувальників з ознаками професійного відчуження (2019)
Cоснюк О. П. - Креолізовані тексти (комікси) як засіб активізації національної та громаданської самоідентифікації молоді, Остапенко І. В. (2019)
Stavytska S. O. - Overcoming psychoemotional traumatization personality in terms unstable present day, Stavytsky G. A., ULko N. M. (2019)
Геник С. І. - Криптогенний інсульт? Шукайте тромбофілію, Геник С. М., Гриб В. А., Геник Я. І., Максимчук Л. Т., Дорошенко О. О., Сорохман А. В., Герасимчук В. Р. (2019)
Герасимчук В. Р. - Стан когнітивних функцій у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту, Ува-Агбонікхена І. Ф., Негрич Т. І., Максимчук Л. Т., Купновицька-Сабадош М. Ю., Дорошенко О. О., Сорохман А. В., Геник С. І. (2019)
Козьолкін О. А. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих на повторний мозковий ішемічний півкульовий інсульт у гострому періоді захворювання, Новікова Л. В. (2019)
Пулик О. Р. - Особливості комплексної реабілітації хворих з руховими та когнітивними порушеннями після перенесеного півкульного ішемічного інсульту, Гирявець М. В. (2019)
Маслова І. Г. - Фактори впливу на інтенсивність больового синдрому та функціонування хворих з болем в спині різної локалізації, Михайловська Н. О., Слободін Т. М. (2019)
Боженко Н. Л. - Паранеопластичні синдроми у практиці невролога (клінічні випадки), Боженко М. І., Кирилюк С. Я., Боженко І. М., Тютько А. О. (2019)
Дуве Х. В. - Особливості якості життя пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив (2019)
Hryhorova I. A. - New developments in morphological diagnosis of ischemic stroke in the vertebrobasilar basin, Ibragimova O. L., Eskin O. R., Tykhonova L. V., Hryhorov N. N. (2019)
Жешко О. М. - Загострення розсіяного склерозу: клініко-параклінічний парадокс, Шульга О. Д., Дубінець М. І., Юрко О. А., Лопачак О. Р. (2019)
Максимчук Л. Т. - Особливості больового синдрому у хворих з розсіяним склерозом, Гриб В. А., Дорошенко О. О., Геник С. І., Герасимчук В. Р., Сорохман А. В. (2019)
Муратова Т. М. - Постінсультний гленогумеральний біль, Храмцов Д. М., Котов С. А. (2019)
Негрич Т. І. - Післяпункційний головний біль тяжкого ступеня: випадок з практики, Кирилюк С. Я., Боженко М. І. (2019)
Поясник І. М. - Ризик розвитку депресії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Гриб В. А., Тітов І. І. (2019)
Третьякова А. І. - Лікувальна транскраніальна магнітна стимуляція у пацієнтів з депресією, Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М., Матреницький В. Л. (2019)
Товажнянська О. Л. - Стан змін біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів, яким проводиться хірургічне втручання з використанням загальної анестезії зі стандартним веденням післяопераційного періоду, Дубівська С. С., Григоров Ю. Б., Соловйова Е. Т. (2019)
Ліскевич І. І. - Оцінка тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва у дітей, Пітик М. І. (2019)
Осташко М. П. - Маркери нейровізуалізації в діагностиці мігрені, Насонова Т. І. (2019)
Бойчук М. О. - Аналіз вмісту імунних комплексів у сироватці крові хворих на розсіяний склероз з урахуванням патогенетичної і хворобомодифікуючої терапії, Білий Р. О., Негрич Т. І. (2019)
Дельва І. І. - Ефективність гідрохлориду амінофенилмасляної кислоти в лікуванні постінсультної втоми (2019)
Cодержание (2019)
Гриценко В. И. - Киберфизические системы — распределенная система интеллектуального управления, Бажан Л. И., Ершова О. Л. (2019)
Корольов В. Ю. - Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використання (2019)
Стеценко І. В. - Методи стиснення моделей в глибинному навчанні на основі методу студента-вчителя, Талько Ю. С. (2019)
Чорна О. В. - Модифікований метод автоматизації прийняття управлінських рішень для створення команди управління проектами, Люшенко Л. А., Рибачок. Н. А. (2019)
Урсатьев А. А. - Большие данные. Аналитические базы данных и хранилища: Greenplum (2019)
Ходякова Г. В. - Анализ технологии создания инфрастуктуры для разработки и развертывания программных приложений, Поздеев В. А., Ходякова Н. В. (2019)
Лисецкий Ю. М. - Резервное копирование как инструмент защиты информации, Козаченко С. В. (2019)
Наши авторы (2019)
Инструкция для авторов (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Fainzilberg L. S. - Linguistic Approach for Estimation of Electrocardiograms’s Subtle Changes Based on the Levenstein Distance, Dykach Ju. R. (2019)
Gladun A. Ya. - Using Semantic Modeling to Improve the Processing Efficiency of Big Data in the Internet of Things Domain, Rogushina Yu. V., Andrushevich A. A. (2019)
Yefymenko M. V. - Topological Analysis of Angular Momentum Range Values of the Gyro Moment Clusters Based on Collinear Gyrodines Pairs, Kudermetov R. K. (2019)
Shlykov V. V. - The Method of Determining Conductibility for Coronary Vessels by Termography, Maksymenko V. B. (2019)
Shvets A. V. - Psychomedical Intervention Model for Servicemen Based on a Study of Mental Disorders (2019)
До уваги авторiв (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Нові патогенетичні механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому: фокус на мікроРНК, Кушнір І. Е., Гріднєв О. Є., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г., Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, яка перебігає на тлі автоімунного запалення (2019)
Левченко А. Р. - Ефективність антигістамінних і антилейкотрієнових препаратів у лікуванні синдрому подразненої кишки у хворих із супутніми алергійними захворюваннями (2019)
Хамрабаева Ф. И. - Место плазмозамещающих препаратов в лечении больных с хроническими вирусными гепатитами (2019)
Вдовиченко В. І. - Перший досвід вивчення поширеності Helicobacter pylori­негативної пептичної виразки у Львівській області, Бідюк О. А., Возний Р. С., Курнат У. Р., Місюра Г. Б., Пасічна І. О., Піндак М. В., Стах Р. З., Терлецька В. В., Ходосевич О. Г. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Новые возможности лечения диарейного синдрома в клинике внутренних болезней, Соломенцева Т. А. (2019)
Щербинина М. Б. - Урсодезоксихолевая кислота при билиарной патологии: современные представления (2019)
Бондаренко О. А. - Лекарственно-­индуцированные поражения верхних отделов пищеварительного тракта: профилактика и лечение, Агибалов А. Н. (2019)
Журавльова Л. В. - Сфера використання урсодезоксихолевої кислоти при гастроентерологічній патології, Огнєва О. В. (2019)
Курінна О. Г. - Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника: результати симпозіуму 213, організованого Falk Foundation (2019)
Губергриц Н. Б. - Панкреатогенный сахарный диабет наоборот: внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2019)
Головач І. Ю. - Ураження шлунково­кишкового тракту при системній склеродермії: діагностично­лікувальні аспекти, Єгудіна Є. Д. (2019)
Oголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Березовська Л. І. - Характеристика рівнів сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Білецький О. А. - Соціально-педагогічне цілепокладання в ідеях видатних педагогів-демократів ХІХ – ХХ століття на теренах Катеринославщини, Беспечна С. Д. (2019)
Буцик І. М. - Професійно важливі якості фахівця з агроінженерії як складова дослідницької компетентності (2019)
Гончаренко М. С. - Вивчення впливу подразнення шкіри пальців рук на стан енергоінформаційної складової здоров’я студентів, Камнєва Т. П., Титар В. П. (2019)
Гречановська О. В. - Діагностика сформованості культурологічного компонента конфліктологічної культури в студентів технічних ЗВО (2019)
Звєкова В. К. - Розвиток творчої активності молодших школярів в командній діяльності (2019)
Кабанець М. М. - Банки даних "Обдарованість" у педагогічній підтримці обдарованих дітей (2019)
Ковальова О. В. - Національно-патріотичне виховання учнів на уроках математики у загальноосвітній школі, Гавриш О. Г. (2019)
Кононова М. М. - Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх дефектологів (2019)
Молчанюк О. В. - Гармонійна взаємодія людини та природи як основа виховання в особистості ціннісного ставлення до природи (2019)
Москальова Л. Ю. - Тьюторський супровід у закладах освіти як стратегія духовно-морального розвитку особистості (2019)
Oleksiyenko O. H. - The Role of Smart-Education in Student Youth Spiritual Culture Formation (2019)
Пантелєєва О. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей, Малєєва Т. Є. (2019)
Пенькова С. Д. - Моральне виховання молодших школярів на уроках літературного читання (2019)
Сайко Н. О. - Соціальна реабілітація в структурі соціально-педагогічної діяльності (2019)
Співак Я. О. - Професійні вимоги до соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: сучасний аспект, Омельченко С. О., Фоменко Ю. В. (2019)
Троцький Р. С. - Досвід формування понятійно-змістового компоненту готовності до управлінської діяльності курсантів у закладах вищої освіти системи МВС України (2019)
Цибулько Л. Г. - Навчання іноземних мов у початкових школах Німеччини, Тищенко Д. В. (2019)
Цибулько О. С. - Еволюційні зміни християнської теорії духовності (2019)
Чернікова І. Д. - Теоретичні основи виховання гуманітарної культури у студентів університету технічних спеціальностей в умовах глобалізації (2019)
Шевяков О. В. - Духовна спадщина музичної культури епохи бароко, Славська Я. А., Славська В. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Хухліна О. С. - Динаміка результатів добового мультиканального інтралюмінального імпеданс­рН­моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруження та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі корекції базисної терапії, Дрозд В. Ю., Антонів А. А., Рощук О. І. (2019)
Бабінець Л. С. - Відновлення слизової оболонки шлунка при хронічному ерозивному Helicobacter pylori­асоційованому гастриті, Боровик І. О., Галабіцька І. М., Дацко Т. В., Бутницький Ю. І., Дацко В. А. (2019)
Міщук В. Г. - Особливості виявів синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини та показники обміну колагену при його поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Ромаш І. Б. (2019)
Пасиешвили Т. М. - Вегетативное сопровождение сочетанного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов молодого возраста с аутоиммунным тиреоидитом (2019)
Палій І. Г. - Критерії ефективного ацидоінгібування при проведенні антигелікобактерної фармакотерапії (за результатами експрес­гастро­рН­моніторингу), Чернобровий В. М., Заїка С. В., Чернова І. В., Кондратюк Н. М. (2019)
Губергриц Н. Б. - Современные подходы к лечению сочетания неалкогольной жировой болезни печени и сердечно­сосудистых заболеваний, Беляева Н. В. (2019)
Журавлёва Л. В. - Маски аутоиммунного гепатита. Клинические наблюдения, Цивенко О. И., Лахно О. В., Шеховцова Ю. А., Стоянова Ю. Д., Маркевич Н. А. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Роль сывороточных биомаркеров в диагностике неалкогольной жировой болезни печени, Кушнир И. Э., Можина Т. Л., Чернова В. М., Соломенцева Т. А. (2019)
Губська О. Ю. - Трансплантація фекальної мікробіоти: сучасний, ефективний і безпечний метод лікування інфекції Clostridium difficile, Гріднєв О. Є. (2019)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота при заболеваниях печени: современное состояние проблемы, Беляева Н. В., Бережная Э. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Цыс А. В. (2019)
Курінна О. Г. - Рекомендації Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) щодо харчування хворих з хронічними захворюваннями печінки. Частина 2 (2019)
Кравченко Т. Г. - Як впливає фармакокінетика препаратів 5­АСК на їх ефективність?, Федорчук А. О. (2019)
Скрипник І. М. - Запальні захворювання кишечника: 14­й конгрес Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту (ЕССО) (2019)
До уваги авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Гринчук Ю. С. - Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціями, Вихор М. В., Шемігон О. І. (2019)
Антохов А. А. - Стратегічні передумови розвитку технолого-сингулярної економічної системи карпатського регіону, Антохова О. Ю. (2019)
Ковальчук С. Я. - Екологічна складова економічного зростання (2019)
Лепьохін О. В. - Теоретичне узагальнення змісту економічної безпеки держави в сучасних умовах глобалізації світового економічного простору, Северина С. В. (2019)
Пронкіна Л. І. - Сучасні проблеми конкурентоспроможності держави, Гавриш О. М. (2019)
Ковальов Д. В. - Ринок праці херсонської області та ризики його функціонування (2019)
Котковський В. С. - Набір критеріїв для маркетингового визначення придатності фінансових активів банку для сек'юритизації, Максимова А. В. (2019)
Гальчинська Ю. М. - Стимулювання розвитку ринку відновлюваної енергетики в Україні за допомогою "зеленого" тарифу (2019)
Самайчук С. І. - Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Дергалюк М. О. - Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою (2019)
Салюта В. А. - Запровадження кращих європейських практик становлення та розвитку територіальних громад в Україні (2019)
Фомічов М. В. - Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України (2019)
Лойко С. В. - Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві житомирської області (2019)
Павлюк С. - Соціокультурні аспекти в дослідженнях сучасного міграційного руху як глобальної стихії (2015)
Маєрчик М. - У пошуках соціальної антропології в Україні, Марков І., Одинець С. (2015)
Кісь Р. - Окремішнє "Я" і світ смислів (уривки із нової філософської книги) текст друкується в авторській редакції (2015)
Піткенен П. - Досягнення міжкультурної компетентності в транснаціональному просторовому вимірі (2015)
Савчинський Р. - Динаміка соціального простору в контексті здатності до сталого розвитку: теоретико-методологічний ескіз (2015)
Марков І. - Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки (2015)
Чорній П. - Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику (2015)
Марков І. - Міграція та етнічність: деякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття (2015)
Іванкова-Стецюк О. - Універсальні механізми системних змін в суспільно-релігійному житті: український контекст (2015)
Годованська О. - Повсякденність (не) тотожна етнографічному побутописанню (2015)
Маєрчик М. - Фольклористика, романтичний націоналізм і сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького фольклору (2015)
Аксакал М. - Множинні одиниці аналізу в транскордонному дослідженні: випадок міжнародного підприємства "Касканія" (штат Сакатекас, Мексика) (2015)
Кісь О. - Усна жіноча історія як феміністський проект: західні теорії, пострадянські контексти, українські практики (2015)
Ляхович М. - Усна історія — методологія досліджень у сучасній польській перспективі та її практика, Смольчинська А. (2015)
Дмитрюк В. - Етно/фотографія в антропологічних перспективах: методи опрацювання приватних зібрань, Прігарін О. (2015)
Судин Д. - Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів (2015)
Одинець С. - Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії (2015)
Циманов П. - Вплив земельного роздроблення Південно-Східної Польщі на міграційні настрої сільського населення, Пьотровська А. (2015)
Федорчук С. - Трудова міграція з Галичини та Волині до вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 — січень 1940 рр.) (2015)
Трофімова А. - Трудові відносини у медіа-дискурсі за матеріалами тижневика "Український тиждень" за друге півріччя 2014 року (2015)
Нарвселіус Е. - Аромат пам’яті з присмаком ностальгії: тематичні ресторани в пограниччях Центрально-Східної Європи (2015)
Судин Д. - "Рефлексивна соціологія" в Україні. Бурдьє П. Рефлексивна соціологія. Частина ІІ: Чиказький воркшоп / П’єр Бурдьє, Лоїк Вакан. — Київ: Медуза, 2015. — 224 с. (2015)
Заремба-Косович Г. - Відділ соціальної антропології у масштабному міжнародному проекті Eura-net: результати перших етапів (2015)
Одинець С. - Методологічні семінари відділу як спосіб розвитку антропології в Україні (2015)
Годованська О. - Міжнародна наукова конференція "Усна історія (не)подоланого минулого" (2015)
Павлюк С. - Наукова нарада в м. Загребі (Хорватія) (2015)
Чмелик Р. - Українська та польська етнологія: розвиток співпраці, Дяків В. (2015)
Павлюк С. - Володар Нобелівської премії у галузі хімії відвідав Інститут народознавства НАН України (2015)
Автори (2015)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Мовна У. - Святі-опікуни українського бджільництва (2016)
Темченко А. - Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян (2016)
Ігнатенко І. - Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців (2016)
Серебрякова О. - Мантичні практики "підслуховування" чужих розмов в українській традиції (2016)
Радович Р. - Поліська "кліть": конструктивні особливості та динаміка функційного використання (2016)
Куцир Т. - Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості (2016)
Коцан В. - Традиційне жіноче поясне вбрання українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (2016)
Мотиль Р. - Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століття: історіографія та методика дослідження (2016)
Щербань О. - Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова (2016)
Сивак В. - Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (2016)
Мовна М. - Путівники Українськими Карпатами: погляд в історію (2016)
Гурмак В. - Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві (2016)
Бобош Я. - Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Цуркан К. - Структура, організація й осередки мистецької освіти в галузі текстилю в Галичині останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. (2016)
Луценко І. - Пленерний рух ХХІ ст. на Закарпатті та його пограниччі. Консерватизм, модифікації, новаторство (2016)
Юрова Т. - Камуфльована уніформа армії США другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: особливості дизайну, ґенеза та застосування у військових операціях (2016)
Лаврова Л. - Образно-пластичні пошуки Віктора Шпаковського: концептуальний синтез чи "одинокість в традиції"? (2016)
Батовська О. - Передумови становлення академічного хорового виконавства другої половини ХХ ст. України та Білорусії (2016)
Пиж’янова Н. - Окремі аспекти духовної музики Порфирія Демуцького (2016)
Колодко А. - Масове кіно України періоду незалежності (2016)
Сокіл В. - Важливі документи з біографістики Володимира Охримовича (2016)
Попович В. - Протоколи генеральної візитації церков Журавнівського деканату 1732—1733 рр. (2016)
Герус Л. - До портрета вченої Любові Сухої (2016)
Глушко М. - Важлива історіографічна праця. Конта Р. М. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892—1940 рр.): історіографія. Монографія / Р. М. Конта. — Київ:Vadex, 2014. — 454 с. (2016)
Сявавко Є. - Ще одне малознане ім’я. Кирчів П. Образки з галицьких буднів / Павло Кирчів. — Львів: Тріада плюс, 2015. — 396 с. (2016)
Аккурт В. Є. - Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці (2019)
Блідар О. О. - Лексичне просторіччя як проблема перекладу художнього твору, Жмаєва Н. С. (2019)
Глущенко В. А. - До питання про методологію досліджень O. О. Потебні (2019)
Gruschko S. P. - Übersetzung als Mentale Interpretationsaktivität in Linguistik und Literaturwissenschaft (2019)
Derik i. M. - On Translating Sacred Texts (2019)
赵琳 赵琳 - 歧义的类型研究, 丁昕 丁昕, 尤利娅•斯塔娅诺瓦 尤利娅•斯塔娅诺瓦 (2019)
Донец П. Н. - Стилистические средства выражения трансгуманизма в трилогии уильяма Гибсона "Киберпространство” (2019)
Дружина Т. А. - Психолінгвістичний підхід до аналізу художнього твору (на матеріалі уривка з роману M. L. Stedman "The Light between Oceans”) (2019)
Илиади А. И. - Irano-Slavica: историко-словообразовательные параллели (2019)
Карпенко М. Ю. - Лінгвальні аспекти гіпнотичного дискурсу (на матеріалі китайської та англійської мов) (2019)
Карпенко О. Ю. - Напрямки асоціативної ідентифікації онімів, Стоянова Т. В. (2019)
Korolova T. M. - Functional and Semantic Characters of an Address in Ukrainian and French, Demianova N. O. (2019)
Naumenko M. A. - Der Individualstil des Autors beim Übersetzen (2019)
Попова О. В. - Тактико-операційний конструкт у відтворенні змісту академічного дискурсу (на матеріалі англійської, китайської та української мов) (2019)
Савченко Є. Ю. - Фонетичні засоби актуалізації тематичного та рематичного компонентів речення в усному мовленні (2019)
Стоянова Т. В. - Філософськи основи перекладу англомовного тексту китайською мовою (2019)
张亚冰 张亚冰 - 浅析表时间意义的俄语前置词 (2019)
Яблонская Т. Н. - Роль устойчивых выражений в процессе работы магистров филологов с иноязычными текстами (английскими и китайскими) (2019)
Титул, содержание (2016)
Долинский А. А. - Температурные зависимости коэффициентов теплопроводности полимерных микро- и нанокомпозитов для теплообменных аппаратов, Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Навродская Р. А. (2016)
Авраменко А. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в трубе в режимах с изменением тепловой нагрузки, Ковецкая М. М., Кондратьева Е. А., Тыринов А. И. (2016)
Ободович А. Н. - Влияние механизмов ДИВЭ на скорость массопереноса и рост микроорганизмов, Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Грабов Л. М. - Використання методів термоконтактного нагрівання та дискретно-імпульсного введення енергії в технології одержання супозиторіїв, Посунько Д. В., Степанова О. Є. (2016)
Халатов А. А. - Аналіз політропного субатмосферного термодинамічного цикла ГТУ з тепломасообмінним апаратом Майсоценка, Сєвєрін С. Д., Кочура Ю. П., Бродецький П. І. (2016)
Фіалко Н. М. - Аналіз ефективності систем захисту газовідвідних трактів котельних установок при застосуванні теплоутилізаційних технологій, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О. (2016)
Ракитянська Н. А. - Перспектива використання коаксіальних труб як новий спосіб транспортування теплоносія в теплових мережах, Євтушенко О. В., Дуняк О. В., Демченко В. Г. (2016)
Круковский П. Г. - Некоторые пути снижения энергозатрат зданий путем регулирования теплопотребления, Тадля О. Ю., Заковоротный А. И., Дейнеко А. И., Скляренко Д. И. (2016)
Басок Б. И. - Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радиатором – М140. Часть 2. Периодический режим отопления, Давыденко Б. В., Тимощенко А. В., Гончарук С. М. (2016)
Ковтун С .И. - Повышение точности измерения плотности теплового потока при контроле теплопотерь (2016)
Тіхосов А. С. - Актуальність контролювання вологості луб’яної сировини відповідно до чинних стандартів , Бабіч С. С., Князев О. В. (2019)
Когут Г. М. - Стан і тенденції розвитку української нормативної бази забезпечення функціонування газорозподільчих мереж низького та середнього тиску, Карпаш О. М. (2019)
Мєдвєдєва Н. А. - Нововведення в системі енергоменеджменту згідно з ISO 50001:2018, Левицький М. А., Сухенко В. Ю. (2019)
Шугалій Є. П. - Методи отримання характеристик завдань в органах державного управління, Мусієнко О. І., Качанов М. Б. (2019)
Цитовцева А. С. - Система автоматизованого керування сервісними функціями приміщення на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi (2019)
Кузьміна Т. О. - Розроблення методу аналізування лляного волокна на основі його акустичних властивостей, Єдинович М. Б., Толмачов В. С., Валько М. І., Мамай О. І. (2019)
Веренікін О. М. - Актуальність екологічної сертифікації миючих засобів в Україні, Слива Ю. В., Булітко Л. Є. (2019)
Цуркин В. Н. - Абстрактное представление системы факторов при энергетической обработке расплава, определяющих баланс элементов в системе "цена-качество", Иванов А. В., Честных Н. В. (2019)
Бессмертний Р. С. - Використання високопродуктивних мікроконтролерів для підвищення економічної ефективності виробництва джему, Катін П. Ю. (2019)
Бердник Ю. М. - Математична модель релейного керування нагрівачем у вигляді скрипта Matlab для реалізації на основі мікроконтролера , Катін П. Ю., Сопов О. О. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
Содержание (2019)
Абрамов Ю. О. - Технічне забезпечення пожежної профілактики системи зберігання та подачі водню, Кривцова В. І. (2019)
Антошкін О. А. - Математична модель сумісної задачі розміщення пожежних сповіщувачів і трасування шлейфів пожежної сигналізації (2019)
Афанасенко К. А. - Оценка влияния характеристических температур стандартного пожара на долговечность стеклопластиков, Липовой В. А., Михайлюк А. П. (2019)
Бондаренко С. Н. - Определение параметров распределительной сети спринклерной воздушной секции системы водяного пожаротушения, Мурин М. Н., Христич В. В. (2019)
Васильченко А. В. - Влияние дефектов сварного шва на огнестойкость составной стальной балки, Савченко А. В., Ковалевская Т. М. (2019)
Виноградов С. А. - Вплив кратності компресійної піні на дисперсність і стійкість, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Шахов С. М. (2019)
Дадашов І. Ф. - Гасіння горючих рідин вогнегасною системою на основі змоченого гранульованого піноскла, Трегубов Д. Г., Кірєєв О. О., Корчагіна А. П. (2019)
Дубінін Д. П. - Тенденції розвитку імпульсних вогнегасних систем для гасіння пожеж дрібнорозпиленим водяним струменем, Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М. (2019)
Дурєєв В. О. - Дослідження витратних характеристик розподільчих мереж спринклерних систем водяного пожежогасіння (2019)
Калиновський А. Я. - Використання методів системного та геопросторового аналізу для вирішення задач технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, Коваленко Р. І. (2019)
Кальченко Я. Ю. - Випробування теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2019)
Кириченко І. К. - Бінарна подача гелеутворюючих складових на об’єкти пожежогасіння установкою АУГГУС-М, Остапов К. М., Сировий В. В., Сенчихін Ю. М. (2019)
Ковальов А. І. - Експериментальні дослідження вогнестійкості залізобетонних перекриттів з системою вогнезахисту, Отрош Ю. А., Данілін О. М. (2019)
Кулаков О. В. - Особливості категорування за вибухопожежною та пожежною небезпекою резервуарів АЗС типів А та Б, Катунін А. М., Кулакова Г. О. (2019)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей матеріалу напірного пожежного рукава типу "Т" з внутрішнім діаметром 51 мм в поперечному напрямку, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Бутенко Т. Ю., Коханенко В. Б. (2019)
Левтеров А. А. - Разработка модели идентификации горючего вещества в зоне очага возгорания (2019)
Литвяк А. Н. - Расчет динамики осаждения огнетушащего аэрозоля активным электростатическим фильтром, Деревянко А. А. (2019)
Луценко Ю. В. - Визначення безпечної для рятувальника в захисному одязі відстані від осередку пожежі (2019)
Максимов А. В. - Порівняльний аналіз порятунку постраждалого в ношах рятувальних вогнезахисних, Ковальов П. А., Стрілець В. М. (2019)
Мелещенко Р. Г. - Модель для выявления угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера с помощью мониторинга температуры в помещениях объекта (2019)
Петухова О. А. - Порядок визначення витрат води зпожежних кран-комплектів висотних житлових будівель, Горносталь С. А. (2019)
Рудаков С. В. - Электротермическое воздействия импульса тока искусственной молнии на пожароустойчивость покрытия наружной кровли из нержавеющей стали, Курская Т. Н., Миргород О. В. (2019)
Савельєв Д. І. - Моделювання тушіння низових лісових пожеж за допомогою гелеутворюючих систем шляхом створення вогнезахисної хімічної смуги, Чиркіна М. А. (2019)
Саламов Д. О. - Охолодження резервуара з нафтопродуктами за допомогою гідромонітора з фіксованим кутом нахилу, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2019)
Скородумова О. Б. - Силіко-фосфатні покриття на основі бінарних композицій золь тетраето-ксисилану – антипірени, Тарахно О. В., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. (2019)
Собина В. А. - Определение параметров модели оператора мобильной пожарной установки, Хижняк А. А., Абрамов Ю. А. (2019)
Тищенко Е. А. - Алгоритмы контроля характеристик модельных очагов пожара класса В (2019)
Чернуха А. А. - Дослідження вогнезахисної ефективності просочувального засобу ДСА для деревини липи, Безуглов О. Є., Тесленко О. О., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2019)
Шаршанов А. Я. - Математическое моделирование неизотермической диффузии паров горючей жидкости сквозь зернистое покрытие (2019)
Список авторов (2019)
Добренко О. О. - Соціально­економічні передумови функціонування професійного ринку праці (2019)
Майборода Т. М. - Аналіз сучасного стану державного регулювання галузі освіти в Україні (2019)
Garyacha O. L. - New mobile marketing strategy in the context of target markets and target audience, Bilousova V. V., Chaplykin S. O. (2019)
Жучінський О. Ю. - Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн (2019)
Ігнатенко М. М. - Методологічні засади оцінки ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності (2019)
Кучеренко С. Ю. - Удосконалення мотиваційного механізму збільшення продуктивної зайнятості населення сільських територій, Леваєва Л. Ю. (2019)
Мармуль Л. О. - Напрями інформатизації кооперації на селі, Кучеренко М. А. (2019)
Пілявський В. І. - Системне управління потенціалом стійкого розвитку підприємств агропромислового виробництва (2019)
Романюк І. А. - Імплементація функцій підприємств рекреаційної діяльності в управління розвитком сільських територій (2019)
Frolova G. I. - Managing digital transformation in a business as a part of a long­term strategy, Bilousova V. V., Stoliarov V. F. (2019)
Сідельникова Л. П. - Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян (2019)
Малишко В. В. - Особливості реалізації функцій, принципів та стратегій розвитку державних фінансів України (2019)
Перчук О. В. - Становлення бюджету для громадян у системі управління публічними фінансами в Україні (2019)
Коваль С. В. - Облік поточних розрахунків та зобов’язань аграрних підприємств (2019)
Круковська О. В. - Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом (2019)
Новак Н. П. - Імплементація міжнародного досвіду обліку розрахунків за податками й платежами та застосування податкових важелів у вітчизняній практиці підтримки малого і середнього бізнесу (2019)
Ювілей академіка Раду Георгійовича Процюка (2019)
Lesnic E. - Impact of diabetes comorbidity on outcome of pulmonary tuberculosis, Todoriko L., Malic A., Tafuni O. (2019)
Фещенко Ю. І. - Діагностично-лікувальні властивості відеоторакоскопії, Опанасенко М. С., Конік Б. М., Терешкович О. В., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Калениченко М. І., Лисенко В. І. (2019)
Лискина И. В. - Патология легких и причины смерти среди госпитализированных взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией: патологоанатомический анализ, Загаба Л. М., Николаева О. Д. (2019)
Швець О. М. - Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну, Шевченко О. С. (2019)
Дужий І. Д. - Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний плеврит, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Олещенко В. О. (2019)
Матвєєва С. Л. - Вплив індивідуальних режимів хіміотерапії на тиреоїдний гомеостаз у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Шевченко О. С. (2019)
Шевченко О. С. - Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі антимікобактеріальної терапії, Наконечна О. А., Говардовська О. О. (2019)
Хмель О. В. - Застосування колапсотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень, Калабуха І. А., Іващенко В. Є., Маєтний Є. М., Волошин Я. М., Веремєєнко Р. А. (2019)
Барбова А. І. - Досвід виділення, індикації і ідентифікації нетуберкульозних мікобактерій, отриманий під час I Національного дослідження поширення хіміорезистентного туберкульозу в Україні, Журило О. А., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2019)
Bogomolov A. Ye. - Diagnostic value of methods for alder (Alnus incana) allergen sensitization determination in people with respiratory allergy (2019)
Цико О. В. - Ко-інфекція ВІЛ/ТБ у структурі захворюваності на легеневу патологію у ВІЛ-позитивних осіб (за матеріалами медичного архіву Обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013—2017 рр.) (2019)
Шевченко О. С. - Ускладнення ВІЛ-інфекції, Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Погорєлова О. О. (2019)
Консолідовані настанови ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (2019)
До уваги авторів (2019)
Солнцева А. В. - Проблема инсулинорезистентности у детей с сахарным диабетом 1 типа. Часть 2, Волкова Н. В. (2019)
Турчина С. І. - Фізичний розвиток як інтегральний показник реабілітації підлітків із цукровим діабетом 1 типу, Нікітіна Л. Д., Левчук Л. П., Юдченко О. І. (2019)
Вязова Л. С. - Показатели дисфункции дофаминовой системы и индекса массы тела как маркеры прогноза нарушений эмоционального статуса у детей пубертатного возраста, Солнцева А. В., Зайцева Е. М. (2019)
Турчина С. І. - Особливості функціонального стану серцево­судинної системи та продукція мелатоніну у хлопців з гіпоандрогенією, Косовцова Г. В. (2019)
Левенець С. О. - Клініко-­гормональні особливості дівчат­підлітків із первинною та вторинною олігоменореєю, Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2019)
Авдієвська О. Г. - Корекція статусу харчування дітей молодшого шкільного віку як профілактика метаболічного синдрому, Даниленко Г. М. (2019)
Даниленко Г. М. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку під час адаптації до навчальної діяльності, Голубнича Г. І. (2019)
Шутова О. В. - Особливості фізичного розвитку дітей з обмінно­запальними захворюваннями біліарного тракту (2019)
Гаврилюк І. М. - Автоімунний поліендокринний синдром 1 типу: нові уявлення про патогенез та розширені клінічні прояви (2019)
Зелінська Н. Б. - Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21­гідроксилази Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 3 (2019)
Резолюція науково­практичної конференції "Сучасна дитяча ендокринологія", робочої наради експертів Департаментів охорони здоров'я регіонів зі спеціальності "Дитяча ендокринологія", засідання ВГО "Асоціація дитячих ендокринологів України" (11—12 квітня 2019 року, м. Дніпро) (2019)
До відома авторів (2019)
Жуковська А. - Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення (2019)
Бєлов О. - Кадрова складова науково-технічного потенціалу України: особливості динаміки (2019)
Мельник В. - Особливості державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2019)
Кізима Т. - Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства, Кізима А. (2019)
Письменна Т. - Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні (2019)
Дякович Л. - Проблемні аспекти нормативної та законодавчої бази розрахунку пенсій в Україні (2019)
Сімахова А. - Факторна модель соціального розвитку Білорусі (2019)
Погріщук Б. - Економічна безпека як індикатор розвитку інфраструктури сучасного підприємництва, Хвічія-Дуве Г., Добіжа Н. (2019)
Ніколайчук О. - Оцінка впливу зовнішніх чинників на розвиток підприємництва в сфері туризму та гостинності України (2019)
Приймак Н. - Ідентифікації типу корпоративної культури підприємства щодо сприйняття змін (2019)
Задорожний З.- М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва, Ясишена В. (2019)
Рудницький В. - Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі, Рудницька О. (2019)
Герасимович А. - "Гнучкі" методи бухгалтерського обліку як інструменти мобілізації резервного потенціалу підприємств, Герасимович І. (2019)
Івашук Ю. - Внесок Річарда Талера в розвиток поведінкової економіки (Нобелівська премія з економіки 2017 р.) (2019)
Аналітична записка за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки" (Тернопіль, ТНЕУ, 17 квітня 2019 року) (2019)
Наші автори (2019)
Annotation (2019)
До відома авторів "Вісника Тернопільського національного економічного університету" (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Ігнатенко М. М. - Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності (2019)
Забуранна Л. В. - Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств, Чимош К. С. (2019)
Негода Ю. В. - Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин (2019)
Лемішко О. О. - Земельний капітал як об'єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки (2019)
Водянка Л. Д. - Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України, Підгірна В. С., Антохова І. М. (2019)
Яковенко Р. В. - Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України (2019)
Ситник І. П. - Вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем в Україні, Новак А. М. (2019)
Гримашевич Г. - "Жити повно, широко і скоро": функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичих текстах Олега Ольжича (2018)
Доброльожа Г. - Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій (2018)
Дяченко Н. - Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича (2018)
Янчук Н. - Функціонування вставних конструкцій у листах Олега Ольжича (2018)
Білоус П. - Особистість О. Ольжича у враженнях та спогадах його сучасників (2018)
Радишевський Р. - "Готика як джерело світогляду". О. Ольжич у рецепції Ю. Косача (2018)
Рудюк О. - Спільність творчих мотивів Олега Ольжича та Олени Теліги (2018)
Савенко О. - Конотація різдвяної теми у творчості О. Ольжича (2018)
Юрчук О. - "Дух руїни" О. Ольжича: ментальні структури української нації (2018)
Башманівська Л. - Захочеш - і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила (вивчення творчості О. Ольжича на уроках літератури рідного краю) (2018)
Старинець Г. - Вивчення творчості Олега Ольжича у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2018)
Усатий А. - Переклади поезій О. Ольжича, Башманівський О. (2018)
Халін В. - О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви (2018)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація прикметникового лексикону лемківських говірок (2018)
Решетило В. П. - Інституціональна структура інноваційного розвитку та проблеми її формування в Україні (2019)
Герасимович А. М. - Нові інструменти обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством (2019)
Мельник О. Г. - Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри, Адамів М. Є., Ноджак Л. С. (2019)
Гринчук Ю. С. - Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконалення, Коваль Н. В., Вихор М. В. (2019)
Косова Т. Д. - Концептуальні засади становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні, Шевченко В. В. (2019)
Мусієць Т. В. - Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в європі, Лавріненко О. В. (2019)
Канєва Т. В. - Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2019)
Бобирь О. І. - Методика рейтингу підприємств за рівнем соціальної корисності та вплив соціального рейтингування на державну фінансову політику (2019)
Лепьохін О. В. - Зміст та особливості забезпечення економічної безпеки держави в контексті впливу факторів глобалізації світової економіки, Клименко С. Є. (2019)
Гальчинська Ю. М. - Удосконалення механізму державного регулювання ринку біоенергетики (2019)
Дороніна І. І. - Регулювання фінансового ринку в Україні та ЄС (2019)
Кухарська Г. З. - Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки (2019)
Фомічов М. В. - Впровадження системи зрошення в аграрному підприємстві та його ефективність (2019)
Іванова Т. В. - Публічне управління стійким розвитком регіону в умовах запровадження сервісної держави (2019)
Нонік В. В. - Антикорупційне виховання як інструмент антикорупційної стратегії держави (2019)
Бурик З. М. - Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС (2019)
Близнюк А. С. - Роль інформаційного забезпечення в механізмі державного управління рекреаційною сферою (2019)
Зима І. Я. - Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров'я (2019)
Мартишин Д. С. - Стан наукової розробки соціальної політики українських православних церков у державно-управлінському дискурсі (2019)
Марушева О. А. - Механізми державного регулювання соціально-економічних відносин у будівництві та напрями їх впровадження в Україні (2019)
Науменко А. О. - Специфіка розробки та впровадження механізмів державного управління агропромисловим комплексом (2019)
Шпортюк Н. Л. - Зарубіжний досвід державної підтримки агропромислового комплексу (2019)
Хренова-Шимкіна Р. М. - Створення незалежної системи сертифікації експертів із енергетичної ефективності будівель (2019)
Гринчишин С. С. - Молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в Україні (2019)
Титул, зміст (2019)
Вихор М. В. - Програмно-цільовий підхід у процесі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Коваль Н. В., Шемігон О. І. (2019)
Левандівський О. Т. - Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2019)
Руда О. Л. - Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи (2019)
Васильєв С. В. - Методи підвищення ефективності управління підприємств України в сучасних умовах, Кривонос А. О. (2019)
Ковальов Д. В. - Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення херсонської області та змін у її структурі (2019)
Артеменко Л. Б. - Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2019)
Коваль Л. В. - Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством, Болехівська В. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Безус Р. М. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Курбацька Л. М., Кадирус І. Г. (2019)
Меліхова Т. О. - Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства (2019)
Плаксієнко В. Я. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади, Назаренко І. М. (2019)
Тульчинська С. О. - Практичні аспекти застосування інструментів інтернет-маркетингу в умовах інноваційної економіки, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2019)
Данькевич С. М. - Моніторинг як інструмент фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2019)
Бербенець О. В. - Світове виробництво сої як невичерпного джерела білків рослинного походження та місце України на світовому ринку торгівлі нею (2019)
Корчинська О. О. - Окремі аспекти управління корпоративним іміджем підприємства (2019)
Вороненко І. В. - Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки, Костенко С. О. (2019)
Коваль Л. В. - Особливості формування облікової політики в бюджетних установах, Левчук М. С. (2019)
Добіжа Н. В. - Удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки на засадах інновативності (2019)
Чіков І. А. - Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття (2019)
Пашко П. В. - Сутність та особливості державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів України, Шевчук С. В. (2019)
Денисенко М. П. - Підвищення індексу людського капіталу — важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств, Будякова О. Ю. (2019)
Lozova T. - Features of formation of the company statute capital: right to use intangible assets as a property contribution to the authorized capital, Oliinyk H., Bielova A., Al-Tmeizi A. (2019)
Карачина Н. П. - Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій, Вакар Т. В., Мороз І. О. (2019)
Негода Ю. В. - Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору економіки (2019)
Кузик О. В. - Управління маркетинговими комунікаціями в аграрному бізнесі України (2019)
Яремко З. М. - Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності, Ващук В. В., Муць І. Р. (2019)
Клевчік Л. Л. - Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві (2019)
Харабара В. М. - Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг, Грешко Р. І. (2019)
Орищин Т. М. - Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2019)
Яцишина Л. К. - Бренд-стратегії як інструмент управління конкурентоспроможністю торгово-розважальних центрів (2019)
Исмаилова А. Д. гызы - Современное состояние связей Азербайджана с международными финансово-кредитными организациями (2019)
Сейидов Э. М. оглу - Основные формы краткосрочного кредитования в негосударственном секторе Азербайджана (2019)
Слєпцова Н. В. - Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування ПДФО в Україні, Кочура Л. В. (2019)
Акуленко К. В. - Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах (2019)
Фомічов М. В. - Зрошення як чинник підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур в Україні (2019)
Базарна О. В. - Житлово-комунальне господарство регіону як об'єкт публічного управління (2019)
Ювженко Н. М. - Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування (2019)
Фурсіна Н. А. - Дискурс сучасного військового конфлікту. полікомплексні війни (2019)
Новік А. Ю. - Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків (2019)
Титул, зміст (2019)
Вініченко І. І. - Напрями підвищення якості людського капіталу в аграрній сфері, Лапа В. О. (2019)
Мармуль Л. О. - Визначення ефективності функціонування рекреаційних підприємств та відтворення їх ресурсів на засадах системно-структурного аналізу і синтезу (2019)
Лупенко Ю. О. - Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції, Патика Н. І. (2019)
Пілявський В. І. - Інвестиційні джерела та механізми розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств (2019)
Саєнко О. Р. - Податкове навантаження як оцінка ефективності системи оподаткування в Україні (2019)
Галат Л. М. - Особливості ринку свіжих овочів в Україні (2019)
Іванова Л. С. - Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2019)
Горобець Н. М. - Оптимізація виробничої програми в системі менеджменту аграрних підприємств, Чорна І. А. (2019)
Аббасзаде М. Т. - Роль государства в стимулировании экономического роста (2019)
Niu Lichen - Organizational and economic aspects of land use in agriculture of China (2019)
Помазан Л. М. - Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна (2019)
Титул, зміст (2019)
Руснак А. В. - Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій (2019)
Ткачук В. А. - Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України, Костюк Т. О. (2019)
Денисенко М. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України, Новіков Д. В. (2019)
Шашина М. В. - Сучасні підходи до організації інноваційно-орієнтованої політики управління персоналом, Тульчинський Р. В., Федотов О. Ю. (2019)
Лепетан І. М. - Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор (2019)
Volynets O. - Theoretical and methodological and methodical foundations of innovative development of international agribusiness, Bondarenko D., Oleksiuk V. (2019)
Пилипенко К. А. - Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці, Бендас Ю. С., Арутюнова О. А. (2019)
Квашук Д. М. - Огляд можливостей застосування машинного зору в сільському господарстві, Єрохін Р. О. (2019)
Дудкіна Т. В. - Покращення планування розвитку аграрних формувань на основі економіко-математичного моделювання (2019)
Васильців Т. Г. - Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні, Лупак Р. Л., Рудковський О. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього аудиту касових операцій як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства (2019)
Запухляк І. Б. - Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств, Кісь С. Я., Гуменюк В. В., Кісь Г. Р. (2019)
Журавльова Ю. О. - Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні (2019)
Безус А. М. - Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні, Шевчун М. Б., Безус П. І. (2019)
Саєнко О. Р. - Методичний підхід до прогнозування основних показників діяльності підприємства з урахуванням податкової складової (2019)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку (2019)
Шевчук Ю. В. - Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України (2019)
Кобернюк С. О. - Розвиток аграрного маркетингу в Україні (2019)
Левандівський О. Т. - Зарубіжний досвід інвестування сільськогосподарського виробництва (2019)
Лемішко О. О. - Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України (2019)
Комарницька Г. О. - Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Дуброва Н. П. - Формування комплексної системи маркетингу у банку, Крючко Л. С. (2019)
Підгірна В. С. - Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення, Водянка Л. Д., Лаврук І. Г. (2019)
Яковенко Р. В. - Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України (2019)
Гаврилюк О. О. - Економічний зміст категорії "земельні ресурси" в контексті організації обліку і контролю на сільськогосподарському підприємстві (2019)
Білоус І. І. - Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2019)
Коваль Л. В. - Облік в управлінні земельними ресурсами, Домбровська В. В. (2019)
Пилипенко Н. М. - Можливості застосування інструментарію поведінкової економіки при проведенні економічної політики в Україні, Бєляєва В. В. (2019)
Исмаилов В. А. - Методы обеспечения развития потребительского рынка (2019)
Гуда Н. Е. - Економічна суть ціни та ціноутворення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Ляденко Т. В. - Аналіз стану реалізації організаційно-економічного механізму маркетингу залізорудних підприємств України (2019)
Федина В. В. - Управління активами недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Костюк М. Г. - Оцінка ефективності управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах України (2019)
Титул, зміст (2019)
Косова Т. Д. - Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: перспективи фондового ринку, Ярошевська О. В. (2019)
Кушнір С. О. - Продовольча безпека в сучасній аграрній економіці: пріоритети та виклики (2019)
Ковальов Д. В. - Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні (2019)
Чернишев В. Г. - Зовнішня торгівля аграрною продукцією одеської області, Окара Д. В., Ковальова І. Л. (2019)
Катан Л. І. - Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибницва, Зубко О. В. (2019)
Гречко А. В. - Напрями державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах інституціональних змін (2019)
Опенько І. А. - Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні (2019)
Зубова В. В. - Теорія матчингу в економіці: прикладні аспекти застосування (2019)
Котельбан С. В. - Інноваційна мережа як стимулююча ланка механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2019)
Грей Ю. М. - Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств (2019)
Загорка О. М. - Методичний підхід до визначення бойового складу збройних сил воєнного і мирного часу, Можаровський В. М., Фролов В. С., Загорка І. О. (2019)
Лепіхов А. В. - Стратегія непрямих дій як інструмент геополітичного протиборства у сучасних умовах, Храпач Г. С. (2019)
Іващенко А. М. - Оцінювання сценаріїв протидії гібридній війні у воєнній сфері, Семененко В. М., Полякова О. В. (2019)
Ворович Б. О. - Управління ризиками та створення реєстру ризиків оборонного планування на основі спроможностей, Бутенко М. П., Розумний О. Д. (2019)
Гріненко О. І. - Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки: принципи розвитку та підтримки, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2019)
Крикун П. М. - Впровадження в оборонному плануванні складових сил оборони сучасної методології оцінювання спроможностей, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2019)
Сурков О. О. - Аналіз упорядкування та вдосконалення термінології щодо будівництва та розвитку Збройних Сил України, Сафронов О. В., Семененко В. М., Буняк О. В. (2019)
Левчук О. В. - Тенденції формування нових торговельно-економічних альянсів держав (2019)
Бойко Р. В. - Аналіз стану забезпечення Збройних Сил України фінансовими ресурсами та порядок комплексного планування їх розвитку, Семененко О. М., Абрамов А. П., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2019)
Галаган В. І. - Формування вимог до інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця керівного складу за напрямом управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2019)
Рибидайло А. А. - Ключові показники ефективності управління персоналом збройних сил, Прокопенко О. С., Турейчук А. М., Руденська Г. В. (2019)
Шевченко В. Л. - Визначення корисного ефекту динамічної залежності працездатності спеціального програмного забезпечення від фаху програмістів, Федорієнко В. А. (2019)
Кірпічніков Ю. А. - Визначення технологічних рішень щодо створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами, Андрощук О. В., Головченко О. В., Петрушен М. В. (2019)
Мосов С. П. - Застосування повітряно-космічних засобів в інтересах охорони та контролю державного кордону: світовий досвід, Мамчур Ю. В., Міхеєв В. С., Хорошилова С. Й. (2019)
Бочарніков В. П. - Частотно-часовий аналіз сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів: дослідження працездатності методу (2019)
Дорофєєв М. В. - Аналіз методів та систем наведення сучасних артилерійських боєприпасів, Семененко В. М. (2019)
Тіхонов Г. М. - Аналіз шляхів синтезу ефективної системи кадрового менеджменту для фахівців нових спеціальностей у Збройних Силах України, Крючка Л. М., Крижанівський І. М. (2019)
Думенко М. П. - Оцінювання військовослужбовців під час формування списку резерву щодо укомплектування підготовленим особовим складом, Прокопенко О. С. (2019)
Павліковський А. К. - Оцінка якості мобілізаційного планування боєприпасної галузі: системний підхід, Косарецький Є. І. (2019)
Миколенко Ю. М. - Методичний підхід до оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням, Панкратов Є. Є. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Ємельяненко Л. М. - Інтегральна оцінка інклюзивного розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях, Петюх В. М., Дзензелюк К. В. (2019)
Ткачук В. А. - Економічна безпека сільського господарства України в умовах глобальної конкуренції, Костюк Т. О. (2019)
Osadcha N. - Methodological bases for the sustainable development of underground infrastructure facilities in Ukraine: problems and prospects, Dziuba S., Haliasovskaia O., Kybkalo M. (2019)
Шульга Н. П. - Феномен ризику репутації банку, Баланчук Д. В. (2019)
Мартинюк І. В. - Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Богатирьова Є. М. (2019)
Жукова Л. М. - Інституційний статус держави в умовах соціально-економічної нестабільності (2019)
Королюк Т. О. - Роль монетарної політики у забезпеченні національної безпеки України (2019)
Сабадош Г. О. - Формування сучасної системи професійного навчання державних службовців в Україні, Усенко О. В., Харченко О. В. (2019)
Подскребко О. С. - Технології машинного навчання в промисловості з використанням методів розпізнавання образів, Квашук Д. М., Берідзе-Стаховський А. К. (2019)
Піжук О. І. - Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки (2019)
Парфьонов Я. В. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС (2019)
Li Wei - Features of management of labor potential in educational sphere (2019)
Жук А. О. - Визначення та вирішення основних проблемних питань у процесі роботи з публічними закупівлями (2019)
Лаптєв М. С. - Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах (2019)
Дума О. І. - Управління ефективністю професійного та особистісного розвитку державних службовців на основі положень теорії поколінь, Хім М. К. (2019)
Куліш Л. П. - Інституційні засади розвитку аграрної сфери в умовах європейської інтеграції України (2019)
Черниш Н. Й. - Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах міждисциплінарності (2019)
Дембіцький С. С. - Другий тур виборів Президента України: порівняння політичної свідомості різних електоральних груп (2019)
Дзюба О. М. - "Дискурс мусульман” або "мусульманський дискурс”: спосіб номінації об’єкта дослідження в дискурс-аналізі (2019)
Бурлай Т. В. - Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу (2019)
Шишков С. Є. - Олігархізм як чинник інституційних деформацій фондового ринку в Україні (2019)
Бублик Є. О. - Вплив потоків капіталу на економічну стабільність і розвиток малих відкритих економік (2019)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні оцінки та настрої населення України між президентськими та парламентськими виборами 2019 р., Дмитрук Д. А. (2019)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: IІ квартал 2019 р., Людоговська К. В. (2019)
Борисов Р. І. - 14 Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія”, Голіков О. С. (2019)
Афонін Е. А. - 10 Теоретико-методологічний семінар і VІI Міжнародний конкурс молодих учених "Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень”, Плахтій Т. О. (2019)
Автори номера (2019)
Лещенко І. Ч. - Аналіз індикаторів енергетичної безпеки нафтогазової галузі України (2019)
Маляренко О. Є. - Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси для енергоємних видів продукції з урахуванням потенціалу енергозбереження до 2040 р., Станиціна В. В., Куц Г. О. (2019)
Майстренко Н. Ю. - Особливості прогнозування рівнів енергоспоживання України при застосуванні різних прогнозних структур економіки, Богославська О. Ю. (2019)
Нечаєва Т. П. - Пріоритетні напрями довгострокового розвитку національної атомної енергетики (2019)
Шурчкова Ю. А. - Стартовые условия для развития геотермальной энергетики в Украине (2019)
Дерій В. О. - Граничні обсяги акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання, Білодід В. Д. (2019)
Кєсова Л. О. - Аналіз впливу технічного стану та умов експлуатації на ефективність та надійність енергоблоків теплових електростанцій в ОЕС України, Коберник В. С., Дубровський В. В. (2019)
Парасюк Н. В. - Перспективи впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, Лебідь М. В. (2019)
Реферати (2019)
Світлої пам`яті Віктора Дмитровича Білодіда (12 лютого 1947 р. – 27 травня 2019 р.) (2019)
Інформація для авторів (2019)
Даниленко А. І. - Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України (2019)
Соколовська А. М. - Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення (2019)
Копич Р. І. - Політика фіскальної економії країн єврозони (2019)
Кудряшов В. П. - Досвід застосування фіскальних правил у Польщі, Поддєрьогін А. М. (2019)
Парасій-Вергуненко І. М. - Концептуальні засади побудови системи управлінського обліку за центрами відповідальності в закладах вищої освіти (2019)
Диба М. І. - Прояви креативної економіки та джерела її фінансування в умовах діджиталізації, Гернего Ю. О. (2019)
Шаров О. М. - Монетарний суверенітет в умовах глобалізації (2019)
Сохацька О. М. - Удосконалення банківського обслуговування в контексті забезпечення фінансової інклюзії, Кириленко С. В. (2019)
Ломотько Д. В. - Удосконалення технології мультимодальних залізничних пасажирських перевезень за участю автотранспорту, Красноштан О. М., Філіпський О. В., Ломотько М. Д. (2019)
Варбанец Р. А. - Диагностика и повышение эффективности эксплуатации тепловозных дизелей K6S310DR, Ивановский В. Г., Кырнац В. И., Ерыганов А. В. (2019)
Гончаров В. Г. - Дискретное упрочнение коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, Зайцев В. А., Матяш В. А. (2019)
Кирильчук О. А. - Теоретичні дослідження міцнісних якостей модернізованих фрикційних клинів візків вантажних вагонів, Шапошник В. Ю. (2019)
Лобойко Л. М. - Покращення умов перевезення пасажирів у пасажирських вагонах існуючого парку, Нівінський А. І. (2019)
Мельник Т. С. - Моделювання поведінки пасажирів на основі дослідження їх переваг та ущемлень при користуванні послугами залізничного транспорту (2019)
Реферати (2019)
Галушко В. О. - Вибір ефективної технології серед найбільш поширених енергоефективних конструктивних систем будівель, Колодяжна І. В., Савка К. А., Уварова А. С. (2017)
Кістіон В. Є. - Інноваційні напрямки процесу реструктуризації будівельних підприємств інфраструктурного типу (2017)
Купрій В. П. - Обґрунтування параметрів дискретизації при чисельному аналізі тунелів неколового окреслення, Тютькін О. Л., Захарченко П. Є. (2017)
Лучко Й. Й. - Методи оцінки несучої здатності металевих гофрованих конструкцій, Ковальчук Ю. Є., Кравець І. Б. (2017)
Петренко В. Д. - Моніторинг деформацій оправи Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену та заходи щодо їх зменшення, Тютькін О. Л., Кулаженко Є. Ю., Петренко В. І. (2017)
Петренко В. И. - Проходка наклонных стволов циклично-поточной технологии на Ингулецком ГОКе с применением буровзрывных работ, Шатайкин Е. М., Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2017)
Петросян Н. К. - Экспресс-анализ напряженно-деформированного состояния незакрепленной выработки на основе модели с единичными параметрами, Тютькин А. Л. (2017)
Попович М. М. - Дослідження напруженого стану прогонової будови при спорудженні методом поздовжнього насуву, Овчинников П. А., Верхолаз В. І. (2017)
Радкевич А. В. - Аналіз існуючих методів і моделей при обґрунтуванні організаційно-технологічних рішень будівництва об’єктів, Арутюнян І. А., Данкевич Н. О. (2017)
Тютькін О. Л. - Методи визначення стійкості укосів земляних споруд, Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2017)
Reshetnov A. Yu. - Parameters of typical continuous steel truss spans under a high-speed movement, Solomka V. I., Ovchynnykov P. A. (2017)
Борисов О. О. - Планування експериментальних досліджень по визначенню характеристик захисного екрану, Бабій І. М., Кирилюк С. В., Лукашенко Л. Е. (2017)
Давиденко О. О. - Вплив швидкості деградації на оцінку залишкового ресурсу залізобетонних автодорожніх мостів України (2017)
Кістіон В. Є. - Інноваційні моделі реструктуризаційних процесів інфраструктурних підприємств (2017)
Ключник С. В. - Аналіз сучасного стану металевих прогонових будов залізничних мостів (2017)
Купрій В. П. - Аналіз особливостей прикладної програми "Ліра" при розрахунках оправ тунелів неколового окреслення, Тютькін О. Л., Захарченко П. Є. (2017)
Мартиш О. О. - Підвищення організаційно-технологічної надійності календарних планів будівництва, Мартиш О. П., Павлов Ф. І., Ринкевич Н. С., Михайлова І. О. (2017)
Микитась М. В. - Загальна концепція кластеризації геометричних об’єктів, Тесленко П. П., Кушнір С. І. (2017)
Плоский В. О. - Системна прикладна геометрія: проблеми дослідження кластерних організаційних систем, Микитась М. В., Тесленко П. П., Кушнір С. І. (2017)
Радкевич А. В. - Детермінація концептуальних підходів щодо облігаторності впровадження оптимізаційних моделей будівельного виробництва для вітчизняних підрядних підприємств, Арутюнян І. А., Данкевич Н. О., Сайков Д. В. (2017)
Сидоренко В. С. - Розробка технічного рішення вузла кореневого скріплення стрілочного переводу, Федоренко Є. М., Губар О. В., Арбузов М. А., Андрєєв В. С. (2017)
Синчук С. Д. - К вопросу о рационализации комбинированных систем (2017)
Банніков Д. О. - Аварії та відмови сталевих тонкостінних циліндричних силосів для зернових культур (2019)
Гайко Г. І. - Оцінювання ділянок будівництва підземних паркінгів на основі модифікованого методу морфологічного аналізу, Савченко І. О., Матвійчук І. О. (2019)
Кушнір С. І. - Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем, Бондар О. А., Поколенко В. О., Якимчук І. М., Хоменко О. М. (2019)
Лантух-Лященко А. І. - Стохастична експертна оцінка технічного стану споруди в автоматизованій системі управління мостами (2019)
Лейбук Я. С. - Експериментальне визначення приведеної маси колії, Скорик О. О., Муригіна Н. О., Звєрєва А. С. (2019)
Мясников І. В. - Випробування міжрамних огороджень за допомогою комп’ютерного моделювання, Гапєєв C. М., Вигодін М. О. (2019)
Нетеса А. М. - Перспективи застосування різьбового з’єднання арматури для збірних залізобетонних каркасів підземних споруд, Радкевич А. В. (2019)
Петренко В. Д. - Прогрессивные технологии строительства коллекторного тоннеля в г. Киеве, Петренко В. И., Белоус Н. В., Алхдур Ахмад (2019)
Пшінько О. М. - Питання землеустрою та геодезичних вишукувань під час проектування та будівництва мостів, Краснюк А. В., Громова О. В., Щербак А. С., Старосольска Т. В. (2019)
Тесленко П. П. - Інноваційний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту муніципальних будівельних проектів, Бондар О. А., Поколенко В. О., Якимчук І. М., Хоменко О. М. (2019)
Petrenko V. D. - Analysis of the differences of the results of calculations of the stability coefficient of the landslide slope, Tiutkin O. L., Ihnatenko D. Yu. (2019)
Олійник Т. І. - Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища, Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. (2019)
Іляш O. I. - Зміна експортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації, Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. (2019)
Лазарєва О. В. - Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України, Рощенко В. А. (2019)
Драган І. В. - Управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання при реалізації екологічних проектів (2019)
Матей В. В. - Оцінка перспектив економічного співробітництва України та туреччини (2019)
Бурлака Н. І. - Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України (2019)
Лемішко О. О. - Фінансове регулювання і оподаткування земельного капіталу в аграрному секторі економіки України (2019)
Никифорак В. А. - Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України, Тодорюк С. І., Антохова І. М. (2019)
Алипашаев Вугар Алисахиб оглы - Современное состояние капитализации банков в азербайджанской республике (2019)
Махмудова Гюляр Шамиль гызы - Направления деятельности центрального банка по обеспечению финансовой стабильности в банковской системе азербайджана (2019)
Ляденко Т. В. - Чинники впливу на ефективність реалізації концепції стратегічного маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю залізорудних підприємств (2019)
Бойко В. П. - Переваги та недоліки використання децентралізованих платіжних систем як інноваційного способу транскордонних розрахунків (2019)
Alikhanov A. - Estimating fiscal sustainability hypothesis and analyzing relationship between debt and fdi inflows (2019)
Щукін Д. В. - Причини економічних криз та наслідки їх впливу на економіку промислових підприємств (2019)
Бондарчук Н. В. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти (2019)
Нонік В. В. - Інформаційно-комунікаційний інструментарій антикорупційної політики України (2019)
Мартишин Д. С. - Сутність та зміст соціальної доктрини церкви як ціннісного базису державотворення (2019)
Антонова О. Р. - Конституційно-правове регулювання шлюбу і сім'ї в американських та азіатських державах (2019)
Марухленко О. В. - Impact investing як інструмент розвитку соціального потенціалу (2019)
Близнюк А. С. - Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери в умовах формування ринкових відносин (2019)
Радченко Л. М. - Державне управління з проблеми твердих побутових відходів у сучасних умовах європейської інтеграції України (2019)
Хараїм І. В. - Про удосконалення законодавства у сфері будівництва в частині залучення інженера-консультанта (2019)
Якимчук О. Ф. - Державне управління еколого-економічною безпекою в умовах кліматичних змін: аспекти інформатизації (2019)
Бень Я. О. - Євроатлантична інтеграція України: від хартії про особливе партнерство до основного закону держави (2019)
Венгловська О. - Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів, Куземко Л., Новик І. (2019)
Герман В. - Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури, Громова Н. (2019)
Гребенюк Л. - Практична розробка структурної моделі формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Kazanzhy I. - Partnership pedagogy application in building the individual educational trajectory of future primary education specialists (2019)
Калашник С. - Професійне формування майбутнього вчителя хореографії засобами систематичної творчої діяльності (2019)
Лаврик М. - Проблема мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній науковій думці (2019)
Подосиннікова Г. - Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови, Бохоня Т. (2019)
Пріма Д. - Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект (2019)
Самойленко О. - МООС-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих (2019)
Сімкова І. - Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки перекладачів (2019)
Харченко С. - Методологічні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2019)
Аніщенко В. - Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України (2019)
Boichenko M. - Methodological model of comparative research in gifted education in the USA, Canada and the UK, Sbruieva A. (2019)
Кравченко Т. - Особливості виховання патріотизму в сучасній системі освіти Великої Британії, Семида О. (2019)
Кравчук І. - Розвиток вищої жіночої освіти у Великій Британії у 1870-1920 роках (2019)
Федоренко С. - Практичний досвід виховання громадянськості студентів бакалаврату у США, Шаранова Ю. (2019)
Хижняк І. - Проблема підготовки фахівців цивільної інженерії в Німеччині у вітчизняних та іноземних дослідженнях, Григор’єва В. (2019)
Матюшинець Я. - Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917–1919) (2019)
Токуєва А. - Ґенеза змісту підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Шевченко С. - Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти в Україні на прикладі закладів для дітей із особливими освітніми потребами (1991-2000 рр.) (2019)
Беспалова О. - Питання фізкультурно-оздоровчих технологій у науково-практичному дискурсі, Бугаєнко Т., Авраменко Н. (2019)
Генкал С. - Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології (2019)
Желєзнова Т. - Здоров’язбережувальна діяльність учителів основної школи та шляхи її вдосконалення в системі післядипломної освіти (2019)
Лянной М. - Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти, Рибалко П., Ганчева В., Красілов А. (2019)
Мармаза О. - Інновації в управлінні закладом освіти в контексті гуманістичного підходу, Козлов Д. (2019)
Мохоньок З. - Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема (2019)
Муха А. - Розвиток творчого мислення як компонент формування підприємницької компетентності на уроках фізики (2019)
Роздимаха Є. - Неформальні об’єднання молоді у процесі самореалізації творчого потенціалу особистості (2019)
Скрипка К. - Створення інноваційного інклюзивного освітнього простору в межах реалізації соціального проекту (2019)
Шевченко В. - Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в сучасних умовах (2019)
Арпентьева Р. М. - Цифровое кочевничество: проблемы идентичности (2016)
Богомаз С. Л. - Интегративный подход в изучении феномена психосоциальной адаптации, Ковалевская Т. Н. (2016)
Губа Н. О. - Особливості взаємозв`язку самооцінки та афіліації у студентів, Дудко А. О. (2016)
Дробот О. В. - Активність як властивість професійної свідомості керівника (2016)
Дубецька Л. І. - Вплив дитячих казок на формування гендерних уявлень дошкільників-вихованців дитячого будинку (2016)
Злагодух В. В. - Особливості розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю (2016)
Калюжна Є. М. - Особливості використання біхевіорального підходу в адаптації персоналу до організаційних змін, Цибульська Д. К. (2016)
Лазорко О. В. - Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості (2016)
Лісовенко А. Ф. - Факторна структура особистостей, схильних до заздрості різного ступеню (2016)
Лукасевич О. А. - Розвиток емоційної гнучкості майбутніх психологів (2016)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери соматично хворих дітей (2016)
Mosol N. O. - Perinatal psychology as a new field of research and psychological practice (2016)
Рудюк О. В. - Досвід дослідження когнітивно-смислових детермінант переживання криз у безробітних (2016)
Саннікова О. П. - Тест-опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-1): результати апробації, Санніков О. І., Меленчук Н. І. (2016)
Саприкін Ю. М. - Психологічні чинники процесу професійного самовизначення. (2016)
Свертілова Н. В. - Психологічні характеристики осіб схильних до переживання образи різного ступеню (2016)
Сенько Т. В. - Процесс глобализации: система подготовки практических психологов в высшей школе (2016)
Скорик М. М. - Можливості ситуаційного аналізу в соціально-психологічних дослідженнях (2016)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний аналіз мотиву влади (2016)
Сурякова М. В. - Дослідження особливостей сприймання та інтерпретації ситуацій (2016)
Шевченко Н. Ф. - Філософсько-психологічний зміст етичної свідомості особистості (2016)
Урусова О. Г. - Аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо психологічних особливостей професійної діяльності медіаторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Бутко М. П. - Інституціональне ядро функціонування регіонального економічного простору в умовах децентралізованого управління: європейський досвід та уроки для України (2018)
Oliychenko I. M. - Enhancing the level of social protection of individuals affected by the Chernobyl accident (2018)
Olifirenko L. - Improving of the normative and legal mechanism of providing social protection services in Ukraine, Koval K. (2018)
Ditkovska M. Yu. - Improving the system of social protection of persons who require support from the state (2018)
Повна С. В. - Публічне управління модернізацією системи громадського транспорту міста, Сікач Н. М., Ігнетенков О. Л. (2018)
Іванишин В. А. - Земельні відносини і землеустрій в Алжирі в колоніальний період і після завоювання незалежностії, Жебчук Д. В. (2018)
Харченко Ю. П. - Теоретичні аспекти децентралізації владних повноважень (2018)
Олифіренко Ю. І. - Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки (2018)
Юрченко Ю. Д. - Легалізація зайнятості населення та заробітної плати, погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України та зі сплати єдиного внеску (2018)
Maksymenko S. D. - Genetic mentality and personality research (2016)
Arshava I. F. - Specifics of professional burnout detection among internal affairs officers of different gender, Baratyns'ka A. V. (2016)
Волошина В. В. - Психологічні закономірності формування інтеграла професійної цінності майбутніх психологів (2016)
Гребенюк О. О. - Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини (2016)
Губа Н. О. - Особливості формування копінг-стратегій у студентів різних спеціальностей, Козюра Н. В. (2016)
Губа Н. О. - Особливості формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці, Павлюк О. Г. (2016)
Желтова М. О. - Творчий потенціал техніка-технолога харчової галузі: визначення та структура (2016)
Ishchuk O. V. - Post-Traumatic stress disorder (PTSD) in military veterans: understanding Ukrainian context (2016)
Кацович Я. Ю. - Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп (2016)
Кузьмін В. В. - Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності (2016)
Kutovyy K. P. - Positive values maturity level in respondents with different hardiness index, Arshava I. O. (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Лукасевич О. А. - Психологічний аналіз феномену чайлдфрі, Мітіна А. Р. (2016)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз проблеми стигматизації хворих на психічні розлади (2016)
Петренко В. Є. - Формування програми корекційних заходів щодо оптимізації високого рівня тривожності у старшокласників гімназій та ліцеїв (2016)
Поплавська А. П. - Психологічний аналіз методів нематеріального стимулювання персоналу, Гамаль О. Г. (2016)
Пухно С. В. - Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини ХІХ століття (2016)
Рахімкулова А. С. - Особливості комплексної психодіагностики підлітків, залучених до ризикової поведінки (2016)
Саннікова О. П. - Психологічна проникливість як інструмент осягнення сутності іншої людини (2016)
Скрипаченко Т. В. - Психологічний аналіз феномену задоволеності життям (2016)
Ткалич М. Г. - Етапи та особливості особистісно-професійного розвитку в управлінській діяльності (2016)
Шевченко Н. Ф. - Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-космічної техніки, Крошка Н. П. (2016)
Шевченко Н. Ф. - Соціальна перцепція людей похилого віку, Стадніченко Н. О. (2016)
Шипко М. В. - Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці (2016)
Шутько Д. О. - Розробка та апробація методики з визначення рівня професійної самоактуалізації особистості, Ткалич М. Г. (2016)
До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (2016)
Вихідні дані (2016)
Дацій О. І. - Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства, Туболець І. І. (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства (2019)
Нараєвський С. В. - Динаміка ефективності роботи вітроенергетики європейського союзу (2019)
Журавльова Т. О. - Оцінка прибутковості вітчизняних підприємств (2019)
Грешко Р. І. - Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств, Харабара В. М. (2019)
Захожай К. В. - Основні принципи і пріоритети макрофінансової стабілізації в контексті економічного розвитку держави, Жам О. Ю. (2019)
Ситник І. П. - Сучасний стан функціонування національної платіжної системи "український платіжний простір", Ярина В. В. (2019)
Бойко Т. П. - Методика вибору підприємствами інструментів залучення капіталу на фондовому ринку (2019)
Пантєлєєва К. О. - Інвестиційно-кредитна активність міжнародних фінансових організацій як чинник подолання дисбалансів економічного розвитку України (2019)
Єфремова О. С. - Державна підтримка конкурентоспроможного малого підприємництва в Україні (2019)
Пугач А. М. - Механізми державного управління у сфері охорони довкілля на регіональному рівні, Мареніченко В. В. (2019)
Мороз С. А. - Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України (2019)
Козловський Є. В. - Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства, Ткаченко Т. І. (2019)
Довженко В. А. - Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади, Симоненко Л. І., Іванюк О. В. (2019)
Науменко А. О. - Механізм трансферу технологій до агропромислового комплексу за підтримки держави (2019)
Федоровський Л. І. - Аналіз законодавчого механізму управління процесом публічних закупівель у рамках імплементації законодавства єс у сфері публічних закупівель до українського законодавства (2019)
Карлаш В. В. - Основы государственного регулирования в системе здравоохранения Украины на современном этапе (2019)
Лукіянчук А. А. - Державне регулювання відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Біляєв Я. М. - Кадрове забезпечення державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді (2019)
Кузнецов Э. А. - Конкурентоспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави (2019)
Марічереда В. Г. - Управлінські та організаційні засади державної та атестації випускників медичних навчальних закладів у форматі ОСКІ, Борщ В. І., Рогачевський О. П. (2019)
Sohail I. K. - The influence of social media on student’s academic performance: a case study of Lebanese French University, Nabaz N. A. (2019)
Захарченко В. І. - Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації, Балахонова О. В., Величко М. Р. (2019)
Радченко О. П. - Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств, Сурмай О. О. (2019)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави, Звірков О. Є., Білобородько В. І. (2019)
Владимирська Н. І. - Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання, Лаптєва В. В. (2019)
Гусенко О. С. - Механізми формування регіональної інноваційної політики в країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи (2019)
Гайворонська І. В. - Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму, Гринюк О. А. (2019)
Копань Т. М. - Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності (2019)
Гілко О. К. - Основні поняття і категорії структурно-функціональної підготовки управлінського персоналу (2019)
Осипов В. І. - Сучасний стан фондового ринку України, Крусір Т. О. (2019)
Шеремет О. О. - Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі (2019)
Морщавка Ю. О. - Системна характеристика видавничого процесу (2019)
Церковна А. В. - Теоретико-методичні підходи до інноваційної логістики у промисловості (2019)
Павлович О. Р. - Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Лойко В. В. - Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва, Обушний С. М., Жукова Ю. М. (2019)
Крисак А. І. - Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах (2019)
Гуменюк В. В. - Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ, Кісь С. Я., Солоджук Т. В., Кісь Г. Р. (2019)
Іоргачова М. І. - Інвестиційно-інноваційна модель фінансового ринку України в умовах трансформації, Ковальова О. М. (2019)
Жукова Л. М. - Інноваційний розвиток як чинник попиту на економічну владу держави (2019)
Левандівський О. Т. - Удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах (2019)
Саєнко О. Р. - Аналіз впливу податків на формування ціни продукції промислових підприємств України (2019)
Стрілець В. Ю. - Обгрунтування репрезентативної системи показників оцінювання впливу оподаткування на розвиток суб'єктів малого підприємництва (2019)
Роледерс В. В. - Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання, Кукель Г. С. (2019)
Добіжа Н. В. - Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища (2019)
Грицак О. А. - Економічна ефективність землекористування у Вінницькій області (2019)
Клімова А. В. - Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України (2019)
Кіслов Д. В. - Гібридні кризи соціально-економічних систем (2019)
Литвинова Л. В. - Ціннісні та соціокультурні орієнтації сучасних публічних службовців України (2019)
Негода Ю. В. - Аналіз змісту процесу трансформації аграрного сектору економіки (2019)
Азарова А. О. - Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних іт-технологій, Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М., Каплун І. С. (2019)
Мартишин Д. С. - Ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті (2019)
Домбровська С. М. - Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг, Баглик В. С. (2019)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Соціально відповідальна інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку, Слюсарчук О. П. (2019)
Маслова Л. А. - Роль релігійних цінностей в забезпеченні духовної безпеки суспільства (2019)
Біляєв Я. М. - Нормативно правова база механізмів державної політики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді (2019)
Савіна Т. В. - Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання (2019)
Назаренко О. В. - Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями (2019)
Васильців Т. Г. - Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз, Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. (2019)
Островський І. А. - Інституціоналізація інноваційних процесів в Україні: міжнародні порівняння і регіональний контекст (2019)
Кузик О. В. - Інноваційне середовище комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України (2019)
Олійник О. О. - Фінансова стратегія аграрного підприємства: теоретичний аспект розробки та моделювання (2019)
Войтенко А. Б. - Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку отг, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2019)
Лаврук І. Г. - Нерівність доходів населення в Україні, Тодорюк С. І., Кифяк В. І. (2019)
Аббасзаде М. Т. - Вопросы обеспечения экономического роста с учетом национальной экономической безопасности (2019)
Сахненко О. І. - Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування та управління людським капіталом, Сахно І. В. (2019)
Нестеренко С. С. - Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку (2019)
Куліш О. А. - Теоретико-методичні основи стратегії управління гнучким розвитком залізорудного підприємства (2019)
Shestakov D. - The degree of innovation: through incremental to radical, Poliarush O. (2019)
Юхта О. І. - Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово-кредитної підтримки експортерів (2019)
Іванова Т. В. - Методологія проектного підходу в реалізації стратегічних пріорітетів сервісно-орієнтованої держави (2019)
Журавльова Ю. О. - Теорія суспільних благ: сучасні підходи до визначення сутності (2019)
Мартишин Д. С. - Генезис становлення державотворчої соціальної доктрини православної церкви у контексті формування та розвитку християнської теології (2019)
Гришова І. Ю. - Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України, Дяченко О. П. (2019)
Кравчук О. В. - Структурування процесу розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю (2019)
Божкова В. В. - Сутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, Білан А. О. (2019)
Демчук Н. І. - Внутрішня торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку, Безугла Л. С., Ткаліч О. В. (2019)
Грень Л. М. - Категорії та принципи системи професійної (професійно-технічної) освіти як детермінанти методології дослідження у галузі науки "державне управління" (2019)
Турчак А. В. - Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2019)
Худар С. М. - Основні моделі впливу соціальної реклами на процеси державного управління (2019)
Averroes Ar Razy Tjegame - The Effect of Corporate Governance and Corporate Diversification on Earnings Management, Inten Meutia, Isnurhadi Isnurhadi (2019)
Anggraini Permatasari - The Effect of Accountability, Supervision and the Regional Financial Management Information System (SIMDA’s Finance) on the Regional Financial Management of Palembang, Azwardi Azwardi, Tertiarto Wahyudi (2019)
Бабіченко В. В. - Аналіз формування дохідної бази Державного бюджету України та оцінка бюджетних ризиків, Глухова В. І., Колотій Ю. С. (2019)
Бойко С. В. - Волатильність бюджетного фінансування дорожнього господарства в Україні, Гошовська В. В., Бойко Н. В. (2019)
Бугай В. З. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сидоренко В. О. (2019)
Бурлаков О. С. - Інформаційні технології управління кадровим потенціалом (2019)
Васюта В. Б. - Удосконалення системи планування витрат на персонал підприємства, Феохарій А. В. (2019)
Галайда Т. О. - Управління плинністю персоналу торговельних підприємств в Україні із застосуванням методів стрес-менеджменту, Теницька Н. Б., Чорногорська Н. В. (2019)
Герасимова В. О. - Вдосконалення системи управління персоналом як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сидоренко В. О. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського