Voloshyna L. O. - Main Features of Impaired Fibronolytic and Protolytic Activity of Blood Plasma in Patients with Osteoarthritis Depending on Comorbidity (2016)
Dola L. L. - Peculiarities of Hemostasis System in Pregnant Women with Fetal Loss Syndrome on the Background of Thrombophilia, Henyk N. I. (2016)
Ersteniuk H. - Effect of Hyperglycemia on the Excretory Ducts of the Submandibular Gland (Histologic Study), Kotyk T., Dey N., Yurakh O., Popadynets O. (2016)
Іващук С. І. - Аналіз поліморфних варіантів генів CFTR (rs 113993960), IL-4 (rs 2243250), PRSS1 (rs 111033565), SPINK1 (rs ID 6690) та TNF-α (rs 1800629) у хворих на набряковий панкреатиту Північно-Буковинському регіоні, Сидорчук Л. П. (2016)
Карпишин Н. В. - Вплив комбінованої терапії аторвастатином та урсодезоксихолевою кислотою на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням (2016)
Кошель І. В. - Рівень арахідонової кислоти та стан процесів пероксидації у хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Маринчак О. В. - Підвищення ефективності противірусного лікування хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом ІІ типу при застосуванні альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози, Пришляк О. Я., Бойчук О. П., Прокоф’єва О. О. (2016)
Скрипник Р. Л. - Комплайнс як невід’ємна складова профілактики синдрому сухого ока при використанні силікон-гідрогелевих контактних лінз, Селезньова О. І. (2016)
Tovazhnyanska O. L. - Clinical, Neurophysiological and Immunological Peculiarities of Myasthenia Gravis in Patients with Different Histologic Types of Thymoma, Samoilova H. P., Protsenko O. S., Remnyova N. O., Kostya Yu. P. (2016)
Чінєренва О. - ЕКГ-феномени у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П., Лібрик O. M. (2016)
Шаргородская И. В. - Особенности биомеханических свойств тканей глаза при кератоконусе (2016)
Ярмошук І. Р. - Сучасні підходи до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Isik A. - A Rare Presentation of Accessory Breast in Axilla, Eken H., Soyturk M., Firat D., Yilmaz O. (2016)
Чаплинська Н. В. - Клінічний випадок остеохондропластичної трахеобронхопатії, Багрій М. М., Рудник В. Т., Конюська М. Й., Філіпова С. Л., Яцента Л. О. (2016)
Котик Т. Л. - Mendeley як невід’ємний інструмент в арсеналі науковця (2016)
Malyshevska O. S. - Issues Related to Occupational Safety during Work with Anticancer Drugs, Myshchenko I. A., Suslyk Z. B. (2016)
Чурпій І. К. - Характеристика та оцінка якості життя у хворих, оперованих на перитоніт (2016)
Яворський А. М. - Аналіз показників стаціонарної хірургічної допомоги закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області за 2005-2015 роки (2016)
Гаврилюк М. О. - Михайло Драгоманов як історик (2019)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицьке представництво на Ризькій мирній конференції (вересень 1920 – березень 1921 рр.) (2019)
Гуцул В. М. - Бойовий молот (hache) у рицарських турнірних поєдинках в Західній Європі першої половини XV ст. (2019)
Єгоров В. В. - Українська мова в народній освіті та проблема розвитку в публіцистичній боротьбі в українських землях 1860–1890–х рр. (2019)
Жадейко А. Н. - Творчество Вадима Михальчука как форма сохранения исторической памяти (2019)
Іваненко А. О. - Ініціатива місцевої влади щодо створення кримінально–процесуального законодавства на теренах Райхскомісаріату "Україна" (осінь 1941 – початок 1942 р.) (2019)
Кизименко І. О. - Замки та фортеці України, як історико–архітектурна спадщина, Губицький Л. В., Разіцький В. Й. (2019)
Красніцька Г. М. - Геноцид нації на Поділлі 1932–1933 років (2019)
Кукуленко Я. І. - Педагогічні виші і демократизація суспільно–політичного життя в УРСР у роки перебудови (2019)
Левенець О. М. - Формування атеїстичного світогляду учнів сільських шкіл Волинської області в середині 60–х – першій половині 80–х рр. ХХ ст. (2019)
Лисенко М. С. - Образ представника сільськогосподарського товариства на прикладі життя і діяльності К. Дєтлова (др. пол. ХIХ ст.) (2019)
Ostanek A. A. - In the face of war... Polish Army in Lwow’s preparations for the effects of armed conflict (autumn 1938 – summer 1939) (2019)
Остащук В. І. - Здійснення антисемітської ідеологічної політики румунською адміністрацією в Одесі (1941–1944 рр.) (2019)
Пащенко І. І. - Органи прокуратури в період колективізації сільського господарства на Поділлі (1927–1933 рр.) (2019)
Сокирська В. В. - Більшовицька державна політика у сфері адміністративно–територіального устрою початку 1920–х рр. (2019)
Ухач В. З. - Сучасна вітчизняна історіографія протиборства радянських карально–силових органів з українським самостійницьким рухом у 1944–1945 роках (вибрані аспекти) (2019)
Фіногенов О. М. - Концепція відродження державності на західноукраїнських землях у діяльності Західноукаїнського товариства Ліги Націй (1922–1924 рр.) (2019)
Харламов М. І. - Заохочення для українських пожежних у 1920–х роках (2019)
Чернищук Н. В. - Історико–правові аспекти зв’язку моралі і права (2019)
Чуткий А. І. - Студенти–іноземці в київських вишах початку ХХ ст. (2019)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Неспецифічний виразковий коліт у практиці сімейного лікаря, Данилюк С. В., Кіча Н. В., Будько Т. М. (2018)
Шекера О. Г. - Лідер розвитку первинної медичної допомоги в Україні – Інститут сімейної медицини (2018)
Проект Закону України Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (2018)
Глушко Л. В. - Центр первинної медико-санітарної допомоги як форма організації сімейної медицини об’єднаної територіальної громади, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Рудник В. Т., Островська М. М. (2018)
Лехан В. М. - Роль первинної ланки в організації профілактичних заходів, заснованих на доказах, Крячкова Л. В., Колесник В. І., Гриценко Л. О. (2018)
Шушман І. В. - Динамічні зміни знань і ступеня мотивації сімейних лікарів та медсестер після проходження ними інтерактивного тренінгу, Колесник П. О. (2018)
Gaidukova S. M. - Epidemiology, pathogenesis, molecular characteristics, classification and prognosis of the diffuse large B-cell lymphoma, Vydyborets S. V., Popovich Yu. Yu. (2018)
Долженко М. М. - Як досягнути цільового рівня артеріального тиску за Європейськими рекомендаціями 2018 року? Резервні можливості фітомолекул, Несукай В. А., Бондарчук С. А., Шершнева О. В., Чорна І. В. (2018)
Матюха Л. Ф. - Адаптація та валідація україномовної версії анкети "The Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) +", Процюк О. В., Смаль Б. О. (2018)
Hannah Lewis - Сахарный диабет и беременность: риски и возможности, Robert Egerman, Amir Kazory, Maryam Sattari (2018)
Матковська Н. Р. - Сучасне обличчя целіакії. Що повинен знати інтерніст?, Глушко Л. В., Гавриш Т. Ю., Волошинович Н. М., Скрипник Л. М., Маслій У. І. (2018)
Черкашина Л. В. - Діагностичні технології та їхня реалізація у пацієнт-орієнтованій стратегії ведення хворих на хронічні дерматози: інноваційне наповнення типових задач діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини (2018)
Жеребак Н. М. - Прогнозування ризику розвитку ранніх гестаційних ускладнень у жінок з хронічними гастритами, Гнатко О. П., Гур’янов В. Г. (2018)
Валігура М. С. - Вплив L-аргініну аспартат на плазмовий гемостаз у пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ стадії із супутньою гіперурикемією (2018)
Андриевская С. А. - Нерешенные вопросы лечения артериальной гипертензии и что предпринять, Кротенко В. К. (2018)
Амосова К. М. - Артеріальна жорсткість, шлуночково-артеріальне сполучення і пульсуюче навантаження на лівий шлуночок у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з початковою і фульмінантною хронічною серцевою недостатністю з фракцією викиду за даними оцінки Е/е ´ у спокої та при фізичному навантаженні, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Прудкий І. В., Шишкіна Н. В., Сиченко Ю. О., Сербін Д. М. (2018)
Мельник Д. В. - Вплив факторів ризику на розвиток виразкової хвороби дванадцятипалої кишки серед дітей шкільного віку (2018)
Квашніна Л. В. - Оцінка ефективності терапії синдрому вегетативної дисфункції у дітей із використанням препарату Адаптол, Ігнатова Т. Б., Скобенко О. В., Майдан І. С. (2018)
Фейса С. В. - Новий індекс коморбідності для пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні цукрового діабету та супутнім гіпотиреозом, Чопей І. В. (2018)
Решетілов Ю. І. - Технології скринінгу захворювань печінки та підшлункової залози у разі поєднаної патології органів травлення, Дмитрієва С. М., Алипова О. Е., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М. (2018)
Федорова Е. П. - Случай сочетания первичного склерозирующего холангита, неспецифического язвенного колита и аутоиммунного гепатита, Горбаткова Н. Г., Дудко Е. В., Свистун С. И. (2018)
Величко В. І. - Вплив лікувально-профілактичного комплексу на показники функції зовнішнього дихання у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння, Лагода Д. О. (2018)
Федорова Е. П. - Влияние комбинированной терапии на уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Дудко Е. В., Светлицкая О. А., Кикнадзе Т. И. (2018)
Якимчук Н. В. - Модифікація програми преконцепційної підготовки на етапі планування вагітності з урахуванням психоемоційного стану жінок, Геник Н. І. (2018)
Барна Н. В. - Модернізація, транзитологія та прискорений розвиток як моделі глобалізації посткомуністичного простору, Танська Л. В. (2019)
Грех В. І. - Містечко Макарів – релігійний туристично–рекреаційний ресурс – місце народження святителя Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Добродум О. В. - Конфліктогенний потенціал російського месіанізму (2019)
Живоглядова І. В. - Музика як смислозначуща дія (2019)
Кислий А. О. - Візія жінки в сучасній християнській думці (2019)
Культенко В. П. - Філософія як рушійна сила вирішення екологічних проблем, Денисенко А., Святний М. (2019)
Культенко В. П. - Теорії трансгуманізму: переваги та ризики, Пшенишний С. Ю., Петухов Я. С., Шкрябін Г. О. (2019)
Романенко М. І. - Соціальний інтелект як предмет філософських та психологічних досліджень, Братаніч Б. В., Куций А. М. (2019)
Мєрєнков Г. А. - Захист сімейних цінностей українськими протестантами: публічно–теологічний аспект (2019)
Михайляк У. С. - Морально–етичні аспекти існування людської особистості у філософії Лесі Українки (2019)
Муляр В. І. - Тема гармонії у філософії Конфуція (2019)
Нагайченко К. А. - Реконструкція маєтку князя Г. О. Потьомкіна засобами інтерактивних мультимедійних технологій, Атланов В. В. (2019)
Невмержицька Н. М. - Чинники які сприяють розвитку соціальної відповідальності у студентів в умовах транзитного суспільства (2019)
Окорокова В. В. - Футурологічні засади концепції трансгуманізму (2019)
Пархоменко І. І. - Особливості процесу індустріалізації в сфері культури: від філософської критики до нових горизонтів вивчення (2019)
Петінова О. Б. - Стратагеми діяльності економічної людини в умовах соціального ринкового господарства (2019)
Петрушкевич М. С. - Ритуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально–філософські аспекти культурних функцій ляльок у "театрі" буття (2019)
Рубський В. М. - Структурний аналіз зміщення дискусії (2019)
Руденко Т. П. - Розвиток творчого потенціалу особистості у сучасному соціально–культурному просторі, Потіщук О. О. (2019)
Савченко В. А. - Розвиток української філософської думки в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка в 60–ті – 80–ті рр. (2019)
Хлистун О. С. - Сприйняття артефактів культури як екологічний феномен: комунікативний вимір (2019)
Чеботаєва О. М. - Теоретико–методологічні засади дослідження проблем глобалізації соціокультурного простору України, Бем Є. І. (2019)
Шуляк С. О. - Оцінка ефективності менеджменту організації: сучасні підходи та методики, Баштова Н. А. (2019)
Гай–Нижник П. П. - Олександр Севрюк – соціаліст–революціонер і дипломат–аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб (2019)
Гоцуляк В. М. - Загальноісторичні та культурні передумови розвитку політичної думки ранньомодерної України (2019)
Дубова С. В. - Діяльність Румунії щодо задоволення культурних потреб румунської меншини в Україні (на прикладі Чернівецької області) (2019)
Ибрагимова Х. М. - Идеи толерантности и мультикультурализма в творчестве азербайджанских мыслителей (2019)
Кузь О. М. - Біополітика як механізм державного управління у неоліберальній ідеологічній парадигмі, Чешко В. Ф. (2019)
Madjidov E. N. - Analysis of political competition transcaucasian countries in international relations through the prism of political influence (2019)
Матвієнко Л. В. - Феномен поліетнічності як ключовий фактор процесу націєтворення в сучасній Україні, Панченко Г. О. (2019)
Сич О. М. - Ренесанс націоналізмів державних націй Західної Європи: Німеччина, Австрія, Італія (2019)
Фабрика А. А. - Культура як засіб досягнення цілей у міжнародній політиці: основні концепції (2019)
Хорішко Л. С. - Особливості інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи Іспанії (1975–2000) (2019)
Шелемба М. М. - Характеристика факторів впливу на процес націоналізації партійної системи України (2019)
Шюкюров С. И. - Посредническая миссия в мирном урегулировании замороженных конфликтов на Южном Кавказе (2019)
Юрченко А. В. - Політико–правові засади інституціоналізації Національного антикорупційного бюро України (2019)
Ясірова Ю. Ф. - Проблема возз’єднання країни в діяльності політичних партій: досвід Республіки Кіпр для України (2019)
Михайлова Т. - Концепція тлумачного термінологічного словника (2018)
Бабчук Ю. - Соціальний статус та залежність просодичних особливостей вигуків у мовленні чоловіків та жінок (2018)
Кухар Н. - Метод проектів – важливий засіб формування мовної компетентності під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"), Прокопчук Л. (2018)
Митько Н. - Використання творів В. Стуса на заняттях з лексикології української мови: дидактичне наповнення завдань і прийоми їхньої реалізації (2018)
Прищепа (Шегеда) О. - Порівняльний аналіз сприймання лексеми патріотизм українською молоддю в умовах нинішнього соціального часопростору, Плечко А., Білошицька З. (2018)
Бугайкова О. - Прикметники як семантичні маркери впливу в текстах соціальної реклами (2018)
Годз О. - Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка (2018)
Єрмолаєва О. - Роль міфологічного прецеденту у творенні комічного (на матеріалі радянської публіцистики) (2018)
Корольова В. - Функційна специфіка заголовків сучасних українських п’єс (2018)
Кравцова О. - Складнопідрядні речення як засоби вербалізації інтенцій переповідності в казках, упорядкованих Михайлом Івасюком (2018)
Куранова С. - Загальні характеристики та структурно-прагматичні аспекти створення дискурс-портрета (на матеріалі публіцистики О. Забужко) (2018)
Осратюк Н. - Структура лексико-семантичної групи дієслів відчуття в сучасній українській мові (2018)
Стрілецька С. - Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії в текстах різних функціональних стилів мови (2018)
Волошинова М. - Динаміка лексики традиційного кухонного начиння в говірках Східної Слобожанщини (2018)
Колесников А. - Із спостережень над кореляцією етнічних і лінгвальних рис у полімовному ареалі (на матеріалі українських південнобесcарабських говірок) (2018)
Береговенко Н. - Особливості вживання та способи перекладу англійських параметричних прикметників small та little (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life) (2018)
Денисенко І. - Theoretical peculiarities of the structure and functions of inversion of English on the material of Тolkien's novel-tales "Тhe Нobbit, or there and back again" (2018)
Дерев’янко В. - Моделювання квантативно-квaлітативних трансформацій фразеологізмів (на матеріалі публіцистичних текстів у чеській мові) (2018)
Зізінська А. - Структура реквестивного мовленнєвого акту з маркером let (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості сучасного машинного англо-українського перекладу (2018)
Носко І. - Проблеми перекладу лінгвостилістичних особливостей політичної риторики Дональда Трампа (2018)
Сніховська І. - До проблеми прояву лудичної функції в мові та мовленні (2018)
Тарасюк А. - Сугестивні мовні засоби створення образу жінки в релігійному дискурсі середньоанглійської мови (2018)
Dzhurylo A. - German school education after the "Pisa-shock”: challenges for Ukraine (2018)
Федоренко С. В. - Громадянська освіта бакалаврів у вищій школі США (2018)
Скальскі Д. - Національні впливи на формування концепцій фізкультурної освіти у модерну добу (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) (2018)
Tarasenko G. - Cultural and educational functions of pedagogical education while solving environmental problems of society (search aspect of methodological approaches) (2018)
Opalyuk T. - Personality’s socialization motivation as a functional and structural component of a future teacher’s social reflection (2018)
Puzikov D. - Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education development: forecasting scenarios of the development (2018)
Popov R. - Integration of innovational and traditional learning technologies as a way to develop students’ autonomy in educational activity in higher school (2018)
Skyba H. - Formation of subject-subject interaction of upper secondary school pupils in the context of the prospects for the development of a new Ukrainian school (2018)
Mezentseva O. - New Ukrainian school and Waldorf education (2018)
Назаренко Т. Г. - Методика формування в учнів ліцею економічних понять на уроках географії (2018)
Гриценко А. П. - Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії (2018)
Малієнко Ю. Б. - Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї (2018)
Мороз П. В. - Практичні аспекти організації дослідницької діяльності в процесі навчання історії в основній школі, Мороз І. В. (2018)
Завидівська О. І. - Формування здоров’яорієнтованих управлінських навичок майбутніх менеджерів на засадах філософських законів і категорій (2018)
Хоменко Г. В. - Українська постмодерна література: світоглядно-стильові домінанти (вивчення у класах гуманітарного профілю старшої школи) (2018)
Васильківська Н. А. - Формування у молодших школярів умінь працювати із заголовком тексту (2018)
Шайдюк С. В. - Законодавча розбудова вищої військової освіти в Україні у 90-x роках ХХ ст. (2018)
Бурлаєнко Т. І. - Універсальний інструментарій соціального управління: факторно-критеріальна кваліметрія (2018)
Содержание (2018)
Ковалев Е. Т. - Основные тенденции мирового производства металлургического каменноугольного кокса. ЕВРОКОКС 2018, Малина В. П., Рудыка В. И., Соловьев М. А. (2018)
Збиковський Є. І. - Еколого-економічна оцінка використання бездимного твердого палива при спалюванні в котлоагрегатах (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Температура займання вугілля. Практичне використання та економічна ефективність, Мірошниченко Д. В., Шульга І. В., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Котляров Є. І. (2018)
Борисенко А. Л. - Определение эффективности использования углеводородных продуктов коксохимического производства и органического синтеза в качестве связующего для брикетирования части угольной шихты или ее компонентов. Сообщение 2. Коксование базовых и частично-брикетированных угольных шихт в лабораторной 5-кг печи конструкции ГП "УХИН", Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Кошкаров Д. А., Горбуля А. П., Соловьев Е. Л. (2018)
Явир Е. Б. - Исследование стойкости пекокомпозита под действием жидких агрессивных сред (2018)
Шмалько В. М. - Уголь – сырье для получения графеновых структур, Зеленский О. И., Рудкевич М. И. (2018)
Поздравляем (2018)
Содержание (2018)
Швед М. Є. - Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Пиш’єв С. В., Присяжний Ю. В., Липко Ю. В. (2018)
Кучеренко В. А. - Термолиз каменных углей в присутствии гидроксида калия, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б., Саберова В. А. (2018)
Мірошниченко Д. В. - Вплив швидкості нагріву і ступеня окиснення вугілля на температуру його займання, Крамаренко В. Ю., Шульга І. В., Кафтан Ю. С., Десна Н. А., Ніколайчук Ю. В. (2018)
Литовка В. А. - Система комплексного управления качеством продукции на ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС", Гайдаенко А. С., Бехтер А. А., Баласанян А. Ю. (2018)
Карчакова В. В. - Разработка технологических принципов управления спекающей способностью электродных каменноугольных пеков (2018)
Кравченко С. А. - Корректировка отраслевой инструкции "Показатели эмиссии загрязняющих веществ для коксохимических предприятий", Трембач Т. Ф., Мезенцева М. В., Малыш А. С. (2018)
Геннадій Сергійович Махуренко. Світлої та вічної пам'яті вченого! (2018)
Махуренко Г. С. - Очерк развития экономико-математических методов управления морским транспортом в Одесском национальном морском университете, Постан М. Я., Коневцева М. А. (2018)
Matviienko M. - Business structures at a maritime enterprise (Бізнес-структури для підприємства морського транспорту) (2018)
Шемаєв В. В. - Політика власності для державних підприємств портового сектора (2018)
Жихарева В. В. - Формирование тарифных ставок на погрузочно-разгрузочные работы в портах Украины в условиях либерализации и государственно-частного партнерства, Ксандинов Н. Т. (2018)
Бойко М. О. - Підхід формування системи показників оцінки економічного потенціалу підприємств портової діяльності, Опря В. О., Балан Я.О. (2018)
Настасенко В. А. - Современные судовые парусные системы и технико-экономический анализ их эксплуатации (2018)
Ширяєва Л. В. - До питання підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд підприємств портової діяльностї, Онешко С. В., Кузнецова Г. А. (2018)
Ширяєва Л. В. - Сучасні тенденції розвитку крюїнгового ринку, Онешко С. В., Загороднюк І. О. (2018)
Наврозова Ю. О. - Аналіз показника часу портового обслуговування (2018)
Шпак Н. Г. - Дослідження впливу інтеграції на показники учасників міжнародної економічної системи (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Конструюючи історію угорців: про угорські прабатьківщини (2018)
Келембет С. - Федір-Федот (Федюшко) Любартович, князь Луцький і Володимирський, державця Сіверський (2018)
Філіпова Г. - Шведський полон у часи Великої Північної війни 1700–1721 рр.: значення біографічного аспекту (2018)
Бовгиря А. - "Изменичьи родственники": до питання про долю мазепинців у пост-полтавську добу (2018)
Гейда О. - Вибори до Чернігівської міської думи 1909 р. на шпальтах місцевої сатиричної періодики (2018)
Гаркуша А. - Олійний живопис (перша чверть ХІХ ст.) Спасо-Преображенського собору (ХІ ст.) у Чернігові: проблеми дослідження (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 13), Тарасенко І. (2018)
Морозова А. - Документи до біографії Опанаса Марковича (2018)
Кручиненко В. - Позашлюбні зв’язки у Миргородському полку ХVIII ст. (2018)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Колегіуму XVII-XVIII ст. у м. Чернігові (2018)
Боровик А. - Проректори Чернігівського державного педагогічного інституту (університету) за ректора О.Ф. Явоненка (1982 – 2005 рр.), Боровик М. (2018)
Студьонова Л. - Щоденник В. Г. Короленка (1853-1922) як джерело вивчення історії Української революції 1917-1920-х рр. : (до 165-річчя від дня народження письменника-гуманіста) (2018)
Глухенький А. - Шлях активної просвітянки, Ясенчук О. (2018)
Коваленко О. - Чернігівщина в роки Першої світової війни , Рахно О. (2018)
Гапоненко Д. - В. М. Половець. Визначні постаті Чернігівщини. – Чернігів: Просвіта. – 268 с. (2018)
Демченко Т. - Талалаївський край: Художньопубліцистичне видання / В. Ткачов (керівн. автор. кол.) та ін. – Талалаївка, 2016. – 310 с.: іл. (2018)
Содержание (2018)
Попов Е. С. - Межбассейновая сырьевая база коксохимического производства Украины: Проблемы формирования шихт, их подготовки и коксования, Гаврилюк В. И., Мукина Н. В., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2018)
Чешко Ф. Ф. - Изучение влияния отдельных технологических факторов на процесс термоокислительной обработки среднетемпературного пека, Шустиков В. И., Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П. (2018)
Касимов А. М. - Изучение химического состава углей ряда шахт и обогатительных фабрик Украины и перспективы утилизации угольных отвалов (2018)
Григоров А. Б. - Технология получения базового компонента пластичных смазок (2018)
Поздравляем (2018)
Содержание (2018)
Фидчунов А. Л. - 3D-модель установки сухого тушения кокса, Стельмаченко С. Ю., Пожар С. Г., Крюк Р. А., Ковалев А. Б. (2018)
Борисенко А. Л. - О возможности определения плотности химических продуктов коксования с использованием U-образной колебательной трубки (вибрационный метод), Мартынова А. Ю., Голик Н. М., Ромашина О. Ю. (2018)
Удалов И. В. - Отходы и выбросы электростанций Украины, работающих на твердом топливе, Касимов А. М. (2018)
Шмалько В. М. - Графеновые структуры из углей и кокса. Сообщение 2, Зеленский О. И. (2018)
Помним (2018)
Григошкина Я. В. - Етимологічний склад найменувань сільськогосподарських будівель в англійській, німецькій, французькій та українській мовах (2017)
Демчук Т. Г. - Cтруктурно-семантичний аналіз термінів кіномистецтва в англійській мові (2017)
Джеріх О. С. - Семантика дієслів пересування у водному середовищі в горизонтальній площині (на матеріалі англійської, німецької та іспанської мов) (2017)
Ігнатенко Д. Є. - Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов (2017)
Попова А. В. - Нікнейм як основний засіб самопрезентації віртуальної особистості в інтернет-комунікації: семантична природа та класифікація (на матеріалі української мови) (2017)
Залужна О. О. - Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти) (2017)
Іванілова В. О. - Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М. О. Булгакова "Собаче серце" (2017)
Кабов А. В. - Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі латинської америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo) (2017)
Білецька О. В. - Партитивні іменникові трикомпозити у середньоверхньонімецькій та сучасній німецькій мові (2017)
Oleniak M. Ya. - Old English Zoomorphic and Ecomorphic Similes of Equality with the Gelicost Component (2017)
Чекарева Є. С. - Процессуальная лексика в древнегреческом языке (2017)
Babinska O. - The sustainable development goals (sdgs) and modern business Strategy (part I) (2018)
Бутирська І. В. - Регіональні аспекти формування загального соціального простору ЄС (2018)
Левченко А. О. - Стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь (2018)
Вдовічен А. А. - Основні фактори впливу на інноваційний розвиток туристичного бізнесу в Україні, Зінченко В. А. (2018)
Пачева Н. О. - Довіра як фактор ефективного менеджменту (2018)
Урсакій Ю. А. - Тіньова економіка: чинники тінізації та шляхи детінізації (2018)
Білоус С. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири туристичного бізнесу західного регіону України, Масюк Ю. О., Біланюк О. П. (2018)
Гудзь П. В. - Польський досвід для України у регулюванні розвитку готельного ринку регіону (2018)
Вдовічена О. Г. - Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду (2018)
Жалба І. О. - Стан міжнародної торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки України, Собчук Н. В. (2018)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості маркетингового ціноутворення на різних типах ринків, Войцих С. В. (2018)
Мискін Ю. І. - Становлення та розвиток бюджетної політики: гносеологія трансформацій (2018)
Томнюк Т. Л. - Пенсійна реформа-2017: сутність, недоліки та Вектори підвищення ефективності (2018)
Зибарева О. В. - Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного Потенціалу підприємства, Шилепницький П. І., Повержук У.-Ю. М. (2018)
Круглянко А. В. - Підходи до оцінки ефективності стратегічного Управління підприємством (2018)
Нікульча В. А. - Мотиваційна взаємодія "торговельне підприємство-споживач": алгоритм змін господарської діяльності (2018)
Романчук А. Л. - Організаційні аспекти аналітичної роботи на підприємствах сільського господарства (2018)
Чичун В. А. - Значення культури управління в діяльності підприємства (2018)
Швець Ю. О. - Ризики в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємств машинобудування, Тищенко О. С. (2018)
Hryhorkiv V. - Enterprise application software implementation at the manufacturing company: case study, Buiak L., Verstiak A., Hryhorkiv M., Savko O. (2018)
Дрінь І. І. - Математична модель глобального економічного процесу з нелокальними умовами, Дрінь С. С. (2018)
Багрій К. Л. - "Мозковий штурм" як засіб активізації навчання у вищій школі (2018)
Канут Н. С. - Застосування інноваційних методів при компетентнісному підході викладання навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Охорона праці" (2018)
Бутирська І. В. - Еволюція теоретичних підходів до управління інноваціями (2018)
Фаїзов А. В. - Технологічна складова розширеного відтворення економіки (2018)
Babinska O. - The sustainable development goals (sdgs) and modern business strategy (part II) (2018)
Юрій С. М. - Вплив офшорів на світову та національну економіку, Простебі Л. І. (2018)
Зибарева О. В. - Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба та хлібопродуктів в україні, Вербівська Л. В., Раца О. Б. (2018)
Романчук Л. Д. - Сегментація ринку курортно-рекреаційних послуг (2018)
Никифорак В. А. - Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України, Тодорюк С. І. (2018)
Сідуняк О. В. - Необхідність розвитку соціальної інфраструктури у Чернівецькій області на основі державно-приватного партнерства (2018)
Бурдяк О. М. - Клієнтоорієнтована логістика в інтернет-торгівлі (2018)
Хотинь Л. В. - Сутність екологічного маркетингу як економічної категорії (2018)
Проценко Я. В. - Пріоритети фінансової політики підприємств готельного господарства (2018)
Руснак Л. Р. - Проблеми детермінації фінансового шахрайства в Україні (2018)
Собкова Н. Д. - Напрями підвищення ефективності моніторингу фінансових ресурсів у системі казначейства, Чубатенко С. Ю., Ібрагімов Е. Ю. (2018)
Нікульча В. А. - Методичний підхід до оцінювання взаємних змін у межах мотиваційної взаємодії підприємства роздрібної торгівлі та споживача, Чаплінський Ю. Б. (2018)
Ревуцька Л. Я. - Формування ділового іміджу працівника готельного підприємства як інструмента комунікативного впливу (2018)
Рилєєв С. В. - Методичні аспекти оцінки якості послуг комунальних підприємств щодо поводження з твердими побутовими відходами, Скрипник М. Є. (2018)
Романчук А. Л. - Теоретико-методичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємств важкого машинобудування, Язловицький М. В. (2018)
Торопков В. М. - Стратегії суб’єктів малого та середнього підприємництва України в умовах глобалізації, Сиваненко Г. П., Жалба І. О. (2018)
Чичун В. А. - Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища (2018)
Мустеца І. В. - Особливості аудиту основних засобів на підприємствах вантажних автомобільних перевезень (2018)
Дрінь І. І. - Дослідження економічних моделей з динамічною пам’яттю, які опсуються псевдодиференціальним рівнянням з відхиленням аргументу (2018)
Лучик О. І. - Переваги електронних словників при вивченні німецької мови, Романова Т. О. (2018)
Гасенко А. В. - Скінченно-елементний розрахунок позацентрово-стиснутих стержнів при проектуванні залізобетонних конструкцій інженерних споруд, Юрко І. А., Юрко П. А., Гасенко Л. В. (2018)
Ключник С. В. - До питання вантажопідйомності старих прогонових будов (2018)
Коваленко В. В. - Комплексний підхід до вирішення проблем довговічності залізобетонних мостових конструкцій, Заяць Ю. Л., Коваленко С. В. (2018)
Коваль П. М. - Врахування дії малоциклових навантажень при розрахунку бетонних балок, армованих базальтопластиковою арматурою, Гримак О. Я., Стоянович С. В. (2018)
Кулябко В. В. - Как "ввести в резонанс" всемирно известные научные школы Днепра для подъема инженерного престижа города (2018)
Лучко Й. Й. - Методики розрахунку та дослідження матеріалів газопроводу на міцність, втомну тріщиностійкість (2018)
Мясников І. В. - Нові типи міжрамного огородження для підвищення несучої здатності кріплення капітальних виробок, Гапєєв C. М., Вигодін М. О., Прокудін О. З. (2018)
Петренко В. Д. - Чисельний аналіз конструкції перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях, Тютькін О. Л., Хавін О. Б. (2018)
Северин О. П. - Удосконалення технологічного процесу обслуговування понтонних секцій наплавного залізничного мосту (НЗМ-56), Яковлєв С. О., Шаптала О. І., Крамар І. Є. (2018)
Marochka V. V. - Development of technology of arranging areas with transitional stiffness index on approaches to railway bridges, Boboshko S. H. (2018)
Руданецька О. С. - Правова політика народовладдя (2016)
Ряшко О. В. - Т. Г. Шевченко у формуванні національної свідомості патріотизму, Остапенко Л. О. (2016)
Сидор М. Я. - Становлення та розвиток інституту місцевої публічної влади на українських землях (2016)
Федіна Н. В. - Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство (2016)
Чорномаз О. Б. - Правовий прецедент як джерело права в Україні (2016)
Ільків Н. В. - Інтегрована дозвільна система як складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Курило Л. В. - Правові позиції Європейського суду з прав людини у рішеннях проти України щодо права людини на життя (2016)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні (2016)
Бутинська Р. Я. - Щодо поняття колективних трудових правовідносин (2016)
Верба-Сидор О. Б. - Інститут приватних виконавців в Україні: пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання, Воробель У. Б. (2016)
Лещух Д. Р. - Окремі аспекти правового регулювання зовнішньої трудової міграції в Україні (2016)
Мелех Л. В. - Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського Союзу в правовому полі України, Круць К. І. (2016)
Мокрицька Н. П. - Реалізація права на працю безробітними особами в порядку виконання тимчасових робіт (2016)
Онишко О. Б. - Правові наслідки шлюбної спорідненості за сімейним правом Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Савєльєва М. О. - Особливості розвитку індивідуальних трудових правовідносин у сучасних умовах (2016)
Семенюк І. Я. - Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років (2016)
Хомко Л. В. - Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності: сутність та законодавче забезпечення (2016)
Бондаренко В. А. - Ціннісний аспект підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання (2016)
Годяк А. І. - Деякі питання правового регулювання компромісу в справі про порушення митних правил (2016)
Єсімов С. С. - Інформаційно-правова політика як складова інформаційної функції держави, Мельник С. Я. (2016)
Ілюшик О. М. - Класифікація адміністративних послуг та їх характеристика (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби, Іваха В. О. (2016)
Когут Я. М. - Щодо використання окремих юридичних термінів у нормах поліцейського права (2016)
Павлович-Сенета Я. П. - Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн (2016)
Тимчишин Т. М. - Окремі аспекти використання адміністративного договору в регулюванні відносин державного управління (2016)
Вислоцька Т. Ю. - Поняття таємниці в кримінальному праві (2016)
Мартинишин Г. Я. - Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, за КК України (2016)
Навроцька В. В. - Взаємозв’язки та колізії норм кримінального та кримінального процесуального кодексів України (2016)
Нагачевська Ю. С. - Міжнародний досвід правових та організаційних заходів у сфері запобігання корупції та його впровадження в Україні (2016)
Пилипенко Є. В. - Щодо обґрунтованості криміналізації перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (2016)
Яремко Г. З. - Асоціація норм про вбивство в Уголовному кодексі Російської Федерації (2016)
Ясінь І. М. - Предмет складу злочину, передбаченого статтею 368-2 КК України (2016)
Дуфенюк О. М. - Перспективи доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа, Кунтій А. І. (2016)
Ковальська М. Ю. - Використання інноваційних технологій у криміналістичній діяльності: закордонний досвід (2016)
Куп’янський М. Г. - Роль криміналістичних версій у плануванні розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Палюх А. І. - Особливості участі прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують обрання окремих запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2016)
Франчук В. І. - Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності та злочинів, що вчиняються у цій сфері, Деленчук В. М. (2016)
Янчук А. О. - Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах (2016)
Кісіль Р.-В. В. - Політична корупція як фактор стагнації вітчизняного публічного механізму (2016)
Моісеєнкова С. О. - До проблеми співвідношення об’єктивних та суб’єктивних аспектів правоутворення (2016)
Панкевич О. З. - Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах (2016)
Подоляк-Богачек Е. Б. - До питання ідентифікації причинно-детермінаційної субструктури корупціогенних факторів в умовах сучасного публічно-правового апарату України (2016)
Цмоць У. О. - До питання епістемології юридичної практики (на прикладі шлюбно-сімейних відносин у Стародавньому Світі та Середні віки) (2016)
Wiak K. - Reform of a penalty of restriction of liberty in Poland (2016)
Наукове життя (2016)
Балинська О. М. - Досвід історії у збереженні природоохоронних традицій Галичини (2016)
Гетьманчук М. П. - Рецензія на монографію "Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні", підготовлену кандидатом юридичних наук, доцентом, доцентом кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Долинською Марією Степанівною (2016)
Наші автори (2016)
Казарян В. Ю. - Современные методы реконструкции мостовых сооружений, Сахарова И. Д. (2018)
Марочка В. В. - Розробка нових залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мостів, Бобошко С. Г. (2018)
Москальов Г. Ю. - Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні, Петрівський І. В., Щусь В. М., Артємьєв М. С., Конопельнюк В. В. (2018)
Попович М. М. - Дослідження конструктивних форм та армування прогонової будови під залізницю, Філяур В. О. (2018)
Радкевич А. В. - Аналіз концепції формування рівня конкурентоспроможності підрядних підприємств України в умовах динамічних трансформацій вітчизняного будівельного ринку послуг, Арутюнян І. А., Сайков Д. В. (2018)
Семко О. В. - Вплив зведення інженерних споруд на розвиток пошкоджень несучих конструкцій будівель прилеглих територій, Гасенко А. В., Гарькава О. В., Данисько В. Ю. (2018)
Солдатов К. І. - Аналіз стану несучих конструкцій автошляхового проїзду суміщеного моста через річку Дніпро у м. Дніпро за результатами обстеження, Мірошник В. А., Ключник С. В., Заяць Ю. Л. (2018)
Тютькин А. Л. - Основы концепции комбинированного наземного метрополитена в г. Днепре с позиции тунисского опыта, Бурауи Ради (2018)
Тютькін О. Л. - Аналіз результатів стійкості природних схилів, складених неоднорідними та шаруватими ґрунтами, Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2018)
Фенко О. Г. - Скінченно-елементний аналіз впливу пошкоджень балок на загальний технічний стан монолітного залізобетонного перекриття, Кириченко В. А., Пащенко А. М., Крупченко О. А. (2018)
Petrenko V. D. - Comparative calculation of the stability of the landslide slope in the software complexes "OTKOS" and "LIRA-CAD 2017", Tiutkin O. L., Ihnatenko D. Yu., Kovalchuk V. V. (2018)
Глазунов О. А. - Применение биофлавоноидов для лечения заболеваний тканей пародонта при метаболическом синдроме (экспериментальные исследования) (2015)
Григоренко Г. М. - Дослідження in vitro поверхневого шапу емалі постійних зубів у період вторинної мінералізації, Хоменко Л. О., Сороченко Г. В., Капітанчук Л. М. (2015)
Антонишин В. І. - Особливості макро- і мікроелементного складу твердих тканин зубів при експериментарному аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Габор Г. Г. (2015)
Горай М. А. - Зміни вмісту лактоферину до і після лікування у хворих із хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота, Ковальчуr Л. О. (2015)
Дычко Е. Н. - Комплексное лечение парестетически-болевого синдрома СОПР с применением физиотерапии, Ковач И. В., Скрибник П. Л., Вовк В. А. (2015)
Любченко О. В. - Профилактика постреставрационных болей путем обработки кариозной полости увлажняющим агентом (2015)
Мачоган В. Р. - Клінічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2015)
Петрушанко Т. О. - Результати впровадження інноваційних технологій лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота в клініці терапевтичної стоматологї, Розколупа Н. В., Литовченко І. Ю., Котелевська Н. В., Чечотіна С. Ю. (2015)
Вакуленко Е. Н. - Гендерные и сезонные особенности течения флегмон челюстно-лицевой области (2015)
Рузин Г. П. - Клинические проявления токсического остеомиелита в зависимости от давности употребления наркотика, Ткаченко В. О. (2015)
Нідзельский М. Я. - Причини скорочення термінів користування незнімними конструкціями зубних протезів, Цветкова Н. В., Ясногорська С. С. (2015)
Мартінек Г. Б. - Втрата перших молярів підлітків 13-17 років як "Ключа оклюзії", Крупник А. С., Мартінек В. Г. (2015)
Гавриленко М. А. - Особливості стану тканин пародонта в дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи (2015)
Остапко О. І. - Математико-статистичний аналіз впливу чинників довкілля на стан тканин пародонта в дітей у різних за екологічною ситуацією регіонах України (2015)
Єрис Л. Б. - Аналіз методів виготовлення протеза носа: переваги і недоліки (2015)
Флис П. С. - Взаимоотношение дистальной окклюзии морфологических и функциональных нарушений позвоночника, Душина А. И. (2015)
Шкільняк Л. І. - Скронево-нижньощелепний суглоб. Особливості функціональної анатомії та гістоструктури при дисфункції, Зализюк-Крапівна А. А. (2015)
Титул, зміст (2018)
Гордиенко В. В. - Движения плит и землетрясения, Гордиенко Л. Я. (2018)
Плетнев С. П. - Литолого-палеонтологическая характеристика сантон-маастрихтских отложений гайотов Магеллановых гор (Тихий океан) (2018)
Шнюкова Е. Е. - Базальты различного генезиса в зоне сочленения Западно-Черноморской впадины, Горного Крыма и Скифской плиты (2018)
Иноземцев Ю. И. - Четвертичные отложения южной части черноморского шельфа Болгарии, Крыстев Т. И., Луцив Я. К., Парышев А. А. (2018)
Скворцов В. В. - Простые металлические вещества в ильменит-цирконовых россыпях северо-западного побережья Азовского моря, Пермяков В. В. (2018)
Сучков И. А. - Минеральный состав и типоморфизм железомарганцевых рудных образований Индийского океана как индикатор их генезиса (2018)
Veliyev H. O. - Factors of drilling hazards сaused by geodynamic stress, Veliyev R. V. (2018)
Щипцов А. А. - Збереження океанологічних даних: ретроспектива та сучасний ста, Ольштинський С. П., Гордєєв А. Ю., Стефанов Г. С. (2018)
Шнюков Є. Ф. - Морські геолого геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти. Міжнародна наукова конференція, Янко В. В., Ємельянов В. О., Коболев В. П. (2018)
Шнюков Є. Ф. - 3 Міжнародна науково-технічна конференція "Газогідрати та інші альтернативні джерела газу", Витязь О. Ю., Коболев В. П. (2018)
Бердниченко Ю. А. - Дорадчі з’їзди інженерів служби рухомого складу і тяги: діяльність Л. М. Леві, Кириченко Г. І. (2018)
Hurinchuk S. - History and general characteristics of the journal "Engineering Matters” (2018)
Кривоконь О. Г. - Персоналії вітчизняного авіабудування: Гіндін Гиліл Пейсахович (2018)
Крюков М. М. - Розвиток інституту механіки ім. С. П. Тимошенко НАН України(1941-1968), Ляшко О. В. (2018)
Лавріненко О. В. - Вчений у галузі електротехніки – професор В. Л. Бенін (до 100 річчя зі дня народження) (2018)
Ляшуга І. Ю. - Історіографія та джерельна база розвитку метрологічного забезпечення в Україні (XX ст. – початок XXI ст.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Історичний аналіз впливу діяльності С. Ю. Вітте на розвиток залізничного транспорту у Російській імперії, Стрелко О. Г. (2018)
Писарська Н. В. - Виготовлення гусеничних машин на Харківському тракторному заводі (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Роменська О. В. - Архітектурні споруди маяків України: від найдавніших часів до сьогодення (2018)
Соловйова Л. М. - Громадська та науково-практична діяльність професора В. Є. Тімонова (2018)
Устяк Н. В. - Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909–1978) – вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив розвитку графічних технік на мистецтво в Україні, Яковець І. О. (2018)
Воловодовська В. О. - Харківський період діяльності професора П. Ф. Тушкана (1934–1942 рр.) (2018)
Гамалія В. М. - Наталя Осадча-Яната (1891–1982): сторінки біографії (2018)
Дефорж Г. В. - Розвиток палеозоологічної науки в епоху перемоги еволюціонізму (1859–1895 рр.) (2018)
Клецька Т. С. - Алгебраїчні дослідження в роботах членів Київського фізикоматематичного товариства в перші роки його існування (2018)
Коваленко С. Д. - Досягнення буряківництва України в системі кологспної дослідної справи в 1930-ті–1950-ті рр. (2018)
Корзун О. В. - Особливості розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УРСР у роки Другої світової війни (2018)
Пилипчук О. О. - Інститут обмежених речових прав в наукових працях Київського юридичного товариства (друга половина ХІХ ст.) (2018)
Сіренко О. М. - Історія становлення позитивної психотерапії, як окремого напрямку психології (друга половина ХХ–початок ХХІ ст.) (2018)
Соколівська З. П. - Аналіз творчої діяльності українських митців у дослідженнях Романа Бжеського, Шендеровський В. А. (2018)
Столяр О. П. - Наукові розвідки князя В. О. Кудашева з питання збереження вологи ґрунту на Кирияківському дослідному полі (1878–1888 рр.) (2018)
Томашина Г. П. - Діяльність Аджамської дослідної станції в контексті організації наукового забезпечення Північного Степу України (1912–1932 рр.) (2018)
Червоненко О. В. - Museo naturale Уліссе Альдрованді та його роль у розвитку природознавства в Європі у XVI ст. (2018)
Тараненко О. - Словники української мови в діяльності Академії наук України (2018)
Колесник І. - Глобальна історія як новітній напрям соціогуманітаристики (2018)
Кожухар В. - Українці в незалежній Республіці Молдова (1991 – 2018 роки), Кожухар К. (2018)
Кожолянко Г. - Громадянсько-політичні та науково-теоретичні аспекти етнічних процесів у Галичині, на Буковині та Закарпатті наприкінці ХІХ – на початку XXІ століття (2018)
Арістова А. - Технології руйнування конфесійної ідентичності (2018)
Козловський І. - Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії) (2018)
Скибіцька І. - Остання спроба дипломатичних контактів між Кубанською Народною Республікою та УНР навесні 1920 року (публікація документа) (2018)
Семенова О. - Ярмаркова торгівля як фактор розвитку шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Ярова А. - Місце традиційного житла в сучасному світі (2018)
Пономаренко О. - Михайло Микешин як друг і шанувальник Тараса Шевченка та ілюстратор художніх видань (2018)
Юрченко В. - Проблемні аспекти роботи сучасного етнолога "в полі" (експедиції до Чернівецької та Тернопільської областей), Іванчишен В. (2018)
Литвинчук Н. - Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) (2018)
Ставицька Я. - Польові дослідження на теренах Херсонщини (2018)
Коваль-Фучило І. - Поміж правдою і пропагандою: українці на "повернених землях" Польщі |рец.: Коваль П. Діти берегів часу: акція "Вісла". Спогади / пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. Львів : Світ, 2016. 464 с.| (2018)
Дяків В. - Цінне свідчення про галицькі будні кінця XIX – початку XX століття |рец.: Кирчів П. Образки з галицьких буднів. Львів : Тріада плюс, 2015. 396 с.| (2018)
Іванчишен В. - Європейські візії осмислення радянського спадку |рец.: Шльоґель К. Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини / пер. з нім. І. Витрикуш. Київ : Дух і літера, 2018. 120 с.| (2018)
Наталя Гаврилюк (2018)
Інформація про авторів (2018)
Альохін М. М. - Пріоритетні напрямки соціальної роботи з бі- та гомосексуальними старшокласниками (2018)
Андреєва М. О. - Формування соціальної культури майбутніх педагогів в умовах інклюзивного кіноклубу (2018)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі практичної підготовки (2018)
Бадер С. О. - Сутнісна характеристика категорії "ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів" (2018)
Bartoszewski Ja. - Inspiration philosophy of Mordecai Roshwalda (2018)
Басай Н. П. - Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання (2018)
Безуглий Д. С. - Результати педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності (2018)
Бондарчук Н. Я. - Особливості методики проведення фізкультурних занять із дітьми дошкільного віку, Чернов В. Д. (2018)
Варава О. Б. - Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності (2018)
Воробйова Л. В. - Творча співпраця Х. Паркхерст та М. Монтессорі у розвитку експериментальної педагогіки на початку ХХ ст. (2018)
Harapko V. - Features of developing the worldview competency of future teachers of the english language and foreign literature, Telychko N. (2018)
Гура А. М. - Використання навчальних мультимедійних програм у професійній підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей (2018)
Дем’янчук О. О. - Формування гностичних умінь у професійному становленні молодих педагогів, Адамович І. В. (2018)
Добровольська Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін математичного циклу майбутнім менеджерам, Бондар М. В. (2018)
Дудко Н. В. - Експлікація поняття "соціальна активність студентської молоді": соціально-педагогічний аспект (2018)
Заблоцька І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг (2018)
Ikonnikova M. - Professional training of English language teachers in the UK: based on the experience of Newcastle University (2018)
Кальченко Л. В. - Міжвідомчі бар’єри в рішенні проблеми соціального сирітства та шляхи їх подолання у територіальній громаді міста (2018)
Кацьора О. В. - Пенсійне страхування та пенсійна реформа в Україні (2018)
Козак Ю. Ю. - Структурно-функціональна модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Козолуп М. С. - Аналіз стану академічної комунікативної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у ЗВО України (2018)
Кокнова Т. А. - Проблема становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні наприкінці XX на початку XXI століття (1991 - 2004) (2018)
Коляда Н. М. - Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід, Кравченко О. О., Кучер Г. М. (2018)
Король О. М. - Інформатична компетентність бакалаврів освіти: сутність і структура на засадах диференційованого підходу (2018)
Кулалаєва Н. В. - Методична система формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2018)
Кучерук О. Я. - Оцінка важливості математичних розділів для формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Levrints M. - Relationship between communication style and effective teaching (2018)
Лисенко Ю. О. - Динаміка соціалізації людей похилого віку у філогенезі (2018)
Любас А. А. - Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення (2018)
Маляр Л. В. - Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша (2018)
Мельничук І. М. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема (2018)
Mесарош Л. В. - Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів "Кенгуру" та "Левеня", Дзямко В. Й. (2018)
Мешко Г. М. - Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі, Мешко О. І. (2018)
Мосіюк О. О. - Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2018)
Нагорна О. О. - Загальна характеристика магістерської програми за спеціалізаціями "Судовий розгляд цивільних справ та вирішення спорів" та "Вирішення спорів" у Школі Права Лондонського університету сіті (2018)
Нанівська Л. Л. - Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів (2018)
Опачко М. В. - Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізики з дидактичного менеджменту (2018)
Повідайчик О. С. - Реалізація технології диференційованого навчання в процесі науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної роботи (2018)
Поліщук В. А. - Компетентнісний підхід до науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Попович А. М. - Адміністрування інтегрованих соціальних послуг на рівні громади (2018)
Постова С. А. - Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у поза навчальній діяльності, Новіцька І. В., Усата О. Ю. (2018)
Пришляк О. Ю. - Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади (2018)
Рашевська Н. В. - Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх інженерів (2018)
Ребуха Л. З. - Реалізація системи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Роїк Т. О. - Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів (2018)
Романовська Л. І. - Актуалізація соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства в умовах соціально-економічних та демографічних змін (2018)
Рюль В. О. - Аналіз трудової міграції в закарпатському соціумі (2018)
Семенець С. П. - Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності (2018)
Слозанська Г. І. - Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді (2018)
Смук О. Т. - Мобінг як наслідок злоякісної агресії (2018)
Соловей Ю. О. - Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти (2018)
Степанюк А. В. - Використання контекстної технології навчання при підготовці вчителів природничих наук (2018)
Туровська І. О. - Кореляція рівня сформованості культури мовлення студентів-медиків і динаміки формування професійної мовленнєвої компетентності (2018)
Shandor F. - Functions and concept-category apparatus of sociology of social work, Bartosh O. (2018)
Шандра Н. А. - Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців (2018)
Шугалій Н. Є. - Особливості передумов створення данських ВНШ у XVIII - XIX століттях (2018)
Шукатка О. В. - Філософсько-парадигмальний аналіз проблеми формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2018)
Юрченко А. О. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності при вивченні дисциплін фізичного змісту на прикладі використання лекцій-демонстрацій (2018)
Ячнюк М. Ю. - Система фізичного виховання на Буковині (ХІХ – ХХ ст.) та можливості її використання на сучасному етапі, Ячнюк І. О., Ячнюк Ю. Б. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сергійчук В. - Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років (2018)
Нові видання Володимира Сергійчука про Голодомор 1932 – 1933 років (2018)
Борисенко В. - Усні свідчення киян про геноцид 1932 – 1933 років: "Найбільше вмирали діти…" (2018)
Стасюк О. - Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками (2018)
Сокіл В. - Презентаційні розмисли: фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні (2018)
Глушко М. - Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису "Этнографическое обозрение" (1889 – 1916) (2018)
Єкельчик С. - Просторова історія: українська перспектива (2018)
Дяків В. - Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження (2018)
Шевчук Т. - З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії (2018)
Колодій Х. - Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам’яті (2018)
Іваннікова Л. - Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка) (2018)
Боса Л. - Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017 – 2018 років) (2018)
Щербань А. - Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року (2018)
Інформація про авторів (2018)
Содержание (2018)
Бондаренко С. Н. - Расчет диаметра трубопровода систем углекислотного пожаротушения, Мурин М. Н. (2018)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости железобетонной ребристой плиты при комбинированном воздействии "взрыв-пожар", Ковалевская Т. М., Стельмах О. А., Метелев В. А. (2018)
Григоренко О. М. - Дослідження впливу зміни термомеханічних властивостей на спучування вогнезахисних епоксиамінних покриттів, Михайлюк О. П., Золкіна Є. С. (2018)
Дадашов І. Ф. - Моделювання охолодження поверхневого шару рідини, що горить, гранулами піноскла (2018)
Деревянко А. А. - Динамическая модель газовоздушной среды в условно герметичном помещении при работе генератора огнетушащего аэрозоля, Литвяк А. Н. (2018)
Калиновський А. Я. - Дослідження рівня стабільності залучення пожежно-рятувальних підрозділів міста Харкова до обслуговування викликів, Коваленко Р. І., Шевцова О. С., Мєтєльов В. О. (2018)
Кальченко Я. Ю. - Способи контролю технічного стану теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2018)
Ковальов А. І. - Методика оцінки вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після впливу кліматичних факторів, Отрош Ю. А., Данілін О. М., Алексєєва О. С., Хмиров І. М. (2018)
Ковалёв А. А. - Разработка отдельных аспектов контейнерного метода пожаротушения, Калиновский А. Я., Хмиров И. М. (2018)
Коровникова Н. И. - Оценка параметров термической деструкции модифицированных волокон на основе целлюлозы, Олейник В. В. (2018)
Кулаков О. В. - Дослідження методів розрахунку блискавкозахисту об’єктів Збройних Сил України, Катунін А. М. (2018)
Луценко Ю. В. - Теоретичні дослідження впливу осередку пожежі на оточуючі об’єкти, Миргород О. В. (2018)
Meleshchenko R. - Mathematical model of thermal fire detector with the thermistor, Dureev V. (2018)
Назаренко С. Ю. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава з внутрішнім діаметром 51 мм при крученні, Ларін О. М., Чернобай Г. О., Назаренко В. Ю., Баркалов В. Г. (2018)
Петухова О. А. - Характеристики обладнання внутрішнього протипожежного водопроводу, Горносталь С. А. (2018)
Роянов О. М. - Оцінка впливу технічних параметрів резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів на час примусової вентиляції для забезпечення їх пожежовибухобезпеки перед ремонтними роботами, Гарбуз С. В. (2018)
Савельєв Д. І. - Дослідження можливості використання гелеутворюючих вогнезахисних складів під час гасіння лісової хвойної підстилки в реальних умовах, Чиркіна М. А. (2018)
Саламов Д. О. - Модель охолоджува-льної дії водної плівки, що стікає по стінці резервуара, при пожежі розливу горючої рідини в обвалуванні, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2018)
Скородумова О. Б. - Вогнезахисні покриття по текстильних матеріалах на основі гібридних силіко-фосфатних гелів, Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. (2018)
Стрілець В. М. - Аналіз процесу подавання гелеутворюючих складів, Сенчихін Ю. М., Остапов К. М., Сировий В. В. (2018)
Fedyuk I. - Determination of the geometric parameters of powder (PFPA) and solid fuel pressure accumulators (SFPA) for applications in automatic fire extinguishing systems, Chernuha A., Artemenko K. (2018)
Фещенко А. Б. - Прогнозування коефіцієнту забезпеченості одиночного комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку на випадок пожежі, Закора А. В. (2018)
Тищенко Е. А. - Тестирование системы автоматического пожаротушения, Михайлюк А. А., Абрамов Ю. А. (2018)
Хижняк А. А. - Модель струи огнетушащего вещества при тушении пожара, Абрамов Ю. А., Кривцова В. И. (2018)
Чернуха А. А. - Дослідження вогнезахисного просочувального засобу Екосепт для деревини ясеню, Безуглов О. Є., Чернуха А. М., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2018)
Шаршанов А. Я. - О критериях пожарной безопасности (2018)
Contents (2018)
Бідун А. В. - Елементи книжкового контенту: особливостіпроектування та впливу на читача (споживача) (2018)
Havrylets Yu. - Escape and entertainment as key motives for viewing TV news in the light of ritualistic use of television, Rizun V., Khylko M., Tukaiev S. (2018)
Єжижанська Т. С. - Читачі як суб’єкти комунікації книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі (2018)
Олтаржевський Д. О. - Комунікації як основа соціалізації бізнесу:теоретико-концептуальне обґрунтування (2018)
Давиденко О. О. - Моніторинг безпечної експлуатації автодорожніх мостів України (2015)
Дубинчик О. И. - Прогнозирование ресурса железобетонных конструкций по выносливости арматуры, Кильдеев В. Р. (2015)
Купрій В. П. - Моделювання сумісної роботи конструкції кріплення котловану та ґрунту з застосуванням методу скінчених елементів (МСЕ), Кулаженко Є. Ю., Гудкова А. С. (2015)
Лантух-Лященко А. И. - Европейская система управления безопасностью проектируемых мостов (2015)
Марочка В. В. - Методи оцінки технічного стану штучних споруд на вузькоколійних залізницях, Марочка О. В., Журбенко В. С., Лихенко Т. О., Позняков А. В. (2015)
Соколова А. С. - Построение конечно-элементной модели стального резервуара в программном комплексе Лира (2015)
Солдатов К. І. - Залізобетонні кришки люків оглядових колодязів, Заяць Ю. Л. (2015)
Солдатов К. І. - Визначення класу залізобетонної прогонової будови залізничного моста за частотою (періоду) власних коливань, Журбенко М. К., Мірошник В. А. (2015)
Соломка В. І. - Особливості визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов з їздою поверху при безпосередньому обпиранні мостового полотна на верхні пояси ферм, Мірошник В. А., Пінчук Г. Д., Рикіна В. Л. (2015)
Талавіра Г. М. - Відвід жорсткості підшпальної основи на ділянках перед штучними спорудами, Кудін А. В. (2015)
Труфанова О. И. - Анализ факторов, влияющих на надежность и технические характеристики железобетонных путепроводов, Феськова Л. В. (2015)
Тютькін О. Л. - Оптимізація геометричних параметрів оправи перегінних тунелів на основі модифікованого методу Метродіпротрансу, Уманська М. І. (2015)
Ovchynnykov P. - The research of the deflected mode for the steel truss bridge span with upper-level traffic by the computer modeling method, Solomka V., Miroshnik V., Pinchuk A. (2015)
Винников Ю. Л. - Визначення осідання основи будівель за показником стискання ґрунту, Косточка Н. А., Мірошниченко І. В. (2015)
Galinskyi A. - Ecological and economic efficiency of the horizontal impervious screen for localization of toxic and radioactive waste, Meneylyuk A., Petrovskyi A. (2015)
Петренко В. Д. - Оцінка стійкості природних схилів методами математичного моделювання в програмі "ОТКОС", Тютькін О. Л., Дубінчик О. І., Кільдєєв В. Р. (2015)
Кулаженко Е. Ю. - Обоснование параметров защитных сооружений от динамического воздействия метрополитена на слабых основаниях (2015)
Лісневський М. А. - Проектування гідроізоляції при будівництві і експлуатації тунелів, Гузченко В. Т., Кулаженко О. М. (2015)
Нетеса Н. И. - Проблемы утилизации вторичных ресурсов (2015)
Нетеса А. Н. - Сравнительный анализ трудоемкости и стоимости контроля качества основных способов соединения арматуры (2015)
Петренко В. И. - Обоснование и общие методологические разработки проблемы взрывобезопасности объектов метрополитена, Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2015)
Сєдін В. Л. - Вплив повторного статичного навантаження на осідання буроін’єкційної палі, Бікус К. М., Ковба В. В. (2015)
Солдатов К. И. - Деформационный шов с упругим компенсатором, Ключник С. В. (2015)
Солдатов К. І. - Визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов із суцільною стінкою з їздою поверху за величиною пружних прогинів від залізничного навантаження, Мірошник В. А. (2015)
Соломка В. І. - Застосування вуглеволокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів (2015)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Ковальчук О. Л., Беденюк А. Д., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Дуць С. І., Балабан Л. В. (2011)
Лойко І. І. - Симптоматика у хворих при поєднанні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2011)
Ковальчук О. Л. - Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Беденюк А. Д. - Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті (2011)
Ковальчук О. Л. - Послідовність сучасних діагностично-лікувальних заходів при посттравматичних пошкодженнях хряща колінного суглоба, Сморщок Ю. С., Кулянда І. С. (2011)
Скрипко В. Д. - Морфофункціональні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Ковальчук О. Л., Голотюк В. В., Багрій М. М., Шев'як П. І. (2011)
Ковальчук О. Л. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура, Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2011)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі в ділянці горбика та стилю на нативних шліфах (2011)
Ковальчук О. Л. - Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2011)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний статус крові та печінки в ранньому періоді тяжкої травми, Волотовська Н. В. (2011)
Шульгай А. Г. - Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2011)
Бабінець Л. С. - Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Коцаба Ю. Я. (2011)
Ковальова Г. О. - Ефективність загальноприйнятих методів забарвлення кислотостійких бактерій (2011)
Бабінець Л. С. - Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування, Квасніцька О. С. (2011)
Гощинський В. Б. - Про ефективність застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. Н., Боровик І. О. (2011)
Лоскутова В. В. - Досвід застосування мікрохвильової резонансної терапії та електрофорезу Полтавського бішофіту в лікуванні невротичних розладів та розладів особистості, Желяз Е. В., Максименко Н. А. (2011)
Мисула І. Р. - Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Вахновський В. В., Чопко Ю. М., Грицюк О. О., Савчук О. Р. (2011)
Мисула І. Р. - Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідною кардіологічною патологією, Левицька Л. В., Коваль В. Б., Левицький І. Б., Гнатко М. Я., Калайджан-Савчук С. С., Родіонова Л. Я., Гах Т. Т., Наконечна Л. С. (2011)
Левицька Л. В. - Особливості реабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності (2011)
Котик А. О. - Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку та порушення мінеральної щільності кісткової тканини (2011)
Коваль В. Б. - Фізичний стан та фактори ризику розвитку ішемічної хвороби серця у студентів ІІІ курсу, Голяченко О. А., Голяченко Б. А. (2011)
Голяченко А. О. - Реабілітація в практичній діяльності сімейного лікаря, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2011)
Барладин О. Р. - Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет ІІ типу, Вакуленко Л. О., Лопатка Г. Ф., Храбра С. З. (2011)
Танцура Л. М. - Структурні зміни головного мозку в дітей із фебрильними судомами за даними магнітно-резонансної томографії (2011)
Шкробот В. В. - Актуальні питання реабілітації хворих із психічними порушеннями, Шкробот С. І., Венгер О. П., Несторович Я. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Е., Янковська О. М., Корнієнко Г. Ф. (2011)
Marycz A. - Terapia Zajeciowa i arteterapia w szpitalu specjalistycznym im. J. Babinskiego w Krakowie. Doswiadczenia wlasne (2011)
Чабан О. С. - Психосоматичні та соматопсихічні аспекти коморбідності параноїдної шизофренії та соматичної патології, Смашна О. Є. (2011)
Слободін Т. М. - Особливості та клініко-патогенетичний поліморфізм мотиваційних розладів у хворих із різними клінічними варіантами хвороби Паркінсона, Головченко Ю. І. (2011)
Чабан О. С. - Чи можна закодувати від вживання алкоголю хворого лікаря-нарколога, або чи допоможе плацебо лікарю, який сам його призначить? (2011)
Вардинець М. - Крізь історію людського нарцисизму та просвітлення - філософський огляд у контексті психоаналізу (2011)
Ліскевич І. І. - Особливості вегетативної дисфункції при невропатії лицевого нерва у дітей за даними кардіоінтервалографії, Пітик М. І. (2011)
Яремчук О. Б. - Когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою Паркінсона та можливості їх корекції, Кривецька І. І., Васильєва Н. В., Білоус І. І., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Динаміка рівнів С-реактивного протеїну в пацієнтів із геморагічними інсультами, Мотренко А. Т. (2011)
Маркозова Л. М. - Аналіз активності ензиматичних систем та клінічних проявів коморбідної патології печінки та підшлункової залози в осіб молодого та середнього віку з алкогольною залежністю, Усменцева О. І. (2011)
Пітик О. М. - Роль механізмів психологічного захисту в формуванні іпохондричних розладів у хворих на гіпотиреоз (2011)
Цьоха І. О. - Деякі методичні підходи до формування навичок лікарів у інтерпретації даних обстеження пацієнтів із підвищенням артеріального тиску при неврологічній патології (2011)
Полшкова С. Г. - Психосоматичні розлади в осіб небезпечних видів професій (2011)
Андріюк Л. В. - Використання автомобілізації (А) в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів, Магулка І. В. (2011)
Кричун І. І. - Клінічні особливості вегето-судинної дистонії з артеріальною гіпертензією, Пашковський В. М., Братко Л. В. (2011)
Кульматицький А. В. - Стан процесів вільнорадикального окиснення у гострому періоді повторного ішемічного інсульту (2011)
Михалойко О. Я. - Порівняльна характеристика ефективності нейропротекторів у ході терапії ішемічного інсульту у вертебро-базилярному басейні (2011)
Задорожна Б. В. - Досвід застосування кортексину в реабілітації пацієнтів із травматичною хворобою головного мозку (2011)
Шевага В. М. - Патогенетичні особливості розвитку ранніх післяінсультних депресивних розладів та підходи до їх комплексної корекції, Паєнок А. В., Кухленко Р. В. (2011)
Шкурко М. Г. - Запалення та його зв'язок з інфекційним процесом як фактор агресивного перебігу церебро-васкулярних захворювань атеросклеротичного генезу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2011)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи (2011)
Сергета І. В. - Засоби психогігієнічної корекції та їх роль у запобіганні розвитку депресивних і астенічних проявів та профілактиці нервово-психічних захворювань серед дітей шкільного віку і підлітків, Мостова О. П. (2011)
Шкробот С. І. - Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Салій З. В., Аль Хашим А., Гара І. І. (2011)
Білоус І. І. - Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи крові через 3 та 6 місяців після лікування діабетичної полінейропатії, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б., Маслянко В. А. (2011)
Васильєва Н. В. - Оцінка ефективності тіоцетаму у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Білоус І. І., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Клініко-параклінічні аспекти в диференційній діагностиці інсультоподібного епізоду, Цьоха І. О. (2011)
Черненко І. І. - Особливості проявів клінічної картини наслідків перенесеної бойової черепно-мозкової травми (2011)
Волкова Н. М. - Психофізіологічні реакції практично здорових дітей на несприятливу метеоситуацію (2011)
Ярема Н. І. - Взаємозв'язок між комп'ютерною аддикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці, Пасєчко Н. В., Наумов В. О., Наумова Л. В., Дідух З. Б. (2011)
До уваги авторів (2011)
Борсуковський Ю. В. - Рекомендації по категоріюванню інформації з обмеженим доступом, Борсуковська В. Ю. (2017)
Отрох С. І. - Використання кільцевих кодів для побудови ефективного каналу передачі даних мережі майбутнього в умовах дії зовнішніх дестабілізуючих факторів, Ярош В. О., Хахлюк О. А., Скрипнік В. В. (2017)
Гайдур Г. І. - Методика визначення економічної доцільності обслуговування інтелектуальної інформаційної системи в умовах апріорної невизначеності (2017)
Курченко О. А. - Розробка моделі паніки інформаційної безпеки підприємства, Ковтун Ю. О. (2017)
Катков Ю. І. - Структурно-орієнтований показник ефективності автоматизованої системи, Кузавков В. В., Серих С. О., Хусаінов П. В. (2017)
Барабаш О. В. - Метод прихованої передачі даних в інформаційних системах із застосуванням стеганографії, Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Смірнов А. О. (2017)
Елиссави Камаль Кхалифа А. - Первичные источники синхронизации в современных мультисервисных макросетях мобильной связи (2017)
Аносов А. О. - Інформаційно-орієнтована модель як реалізація методики виявлення впливу на достовірність інформації в інформаційному просторі, Пузняк З. М. (2017)
Ліпінський В. В. - Вплив кібернетичних атак на інформаційну систему, Кулько А. А., Толюпа Є. О. (2017)
Подкур Р. - Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": досвід та перспективи наукового дослідження (до 95-річчя з дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька) (2010)
Лясковська С. - Обліки "політично неблагонадійного елементу" органами ВНК–ДПУ–ОДПУ: історичний аспект (2010)
Шаповал Ю. - Євреї в керівництві органів ДПУ–НКВС УСРР–УРСР у 1920–1930-х рр., Золотарьов В. (2010)
Окіпнюк В. - Правове регулювання охорони військами ДПУ підприємств цукрової промисловості УСРР (2010)
Ніколаєць Ю. - Політичні настрої селян України на початку радянсько-німецької війни (червень 1941 – липень 1942 рр.) (2010)
Ковальчук В. - Листування керівництва ОУН(Б) і УПА на українських землях, Огороднік В. (2010)
Гальчак С. - На узбіччі суспільства: остарбайтери Поділля у повоєнній Україні (2010)
Бажан О. - Заходи радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в середовищі євангельських християн-баптистів у 1960–1980-х рр., Лахно О. (2010)
Щербатюк В. - Повстансько-партизанський рух селян України 1921 р. та його характерні риси у працях сучасних вітчизняних дослідників (2010)
Лисенко О. - Інформаційно-аналітичні документи органів ДПУ УСРР як джерело вивчення діяльності сільських активістів в умовах суцільної колективізації (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2010)
Іваненко В. - Реалізація Державної програми видання науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" на Дніпропетровщині, Прокопенко Л. (2010)
Васильєв В. - Рец. на кн.: "Україна в добу "Великого терору": 1936–1938 роки / Авт.-упоряд.: Ю. Шаповал |та ін|. – К.: Либідь, 2009. – 544 с." (2010)
Касьянов Г. - Рец. на кн.: "Коляструк О.А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 362 с." (2010)
Шевченко С. - Рец. на кн.: "Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937–1938 рр. / Упоряд.: Сергій Кокін, Марк Юнге. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – Кн. 1 – 614 с.; Кн. 2. – 598 с." (2010)
Стемпєнь С. - Рец. на кн.: "Кресова книга праведних. 1939–1945. Про українців, які рятували поляків від винищення з боку ОУН і УПА / Упор. Роман Нєдзєлько. Студії і матеріали. – Варшава: Ін-т національної пам'яті, 2007. – Т. 12. – 223 с." (2010)
Гогун О. - Рец. на кн.: "Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України / Упор. Василь Даниленко, Сергій Кокін. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1311 с." (2010)
Огороднік В. - Презентації нових науково-документальних видань Галузевого державного архіву СБ України (2010)
Презес. Пам'яті Януша Куртики (2010)
Пащенко Володимир Олександрович (2010)
Книжкова полиця (2010)
Вихідні дані (2010)
Ярова С. П. - Химический состав эмали зубов с пришеечным кариесом, Заболотная И. И., Гензицкая Е. С. (2015)
Фік Б. В. - Моніторинг мікробіоценозів ротової порожнини при експериментальній опіоїдній інтоксикації в умовах корекції антибіотиком, Федечко Й. М. (2015)
Гензицька О. С. - Особливості лікування гіперстезії твердих тканин зубів при захворюваннях пародонта (2015)
Кравченко Л. С. - Ефективність нового засобу для догляду за порожниною рота при променевому стоматиті, Бас А. О., Заградська О. Л. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження якості життя пацієнтів з глосодинією, Дорош І. О. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження стану кровообігу в мікроцеркулярному руслі пульпи пацієнтів із карієсом зубів і пульпітом, Мунтян О. В. (2015)
Khudiakova M. B. - Lipid peroxidation and antioxidant activity in oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis: effect of periodontal treatment (2015)
Ткаченко І. М. - Визначення генетичної схильності пацієнтів до надмірної стертості твердих тканин зубів (2015)
Хе Чжицян - Применение силиконового ключа и измерителя угла конвертации зуба для контроля точности препарирования зубов под металлокерамические коронки, Цинь Линфен (2015)
Дмитренко І. А. - Поєднання дефектів зубних рядів із зубощелепними деформаціями і захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Головко Н. В. - Естетичні особливості будови обличчя в дітей із зубощелепними аномаліями II1 класу за Е.Енгелем та порушенням носового дихання за даними фотометрії (2015)
Куроєдова В. Д. - Позиція третіх малярів та їхніх зачатків за даними ортопантомограм у пацієнтів з дистальним прикусом, Виженко Є. Є. (2015)
Гавриленко М. А. - Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із порушеннями психіки (2015)
Каськова Л. Ф. - Показники ураженості карієсом тимчасових і постійних зубів різних груп та локалізація каріозних порожнину дітей 6-7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, Павленкова О. С. (2015)
Махнева А. В. - Некоторые особенности преподавания стоматологии иностранным студентам в Донецком национальном медицинском университете (2015)
Ожоган І. А. - Сучасний підхід до навчального процесу з питань діагностики в стоматології (2015)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах, Борсуковська В. Ю. (2018)
Сєрих С. О. - Підвищення завадо захисту каналів управління радіо телекомунікаційних засобів, Катков Ю. І., Вишнівський В. В. (2018)
Зубик Л. В. - Удосконалення формування професійної компетентності ІТ-фахівців (2018)
Курченко О. А. - Информационные технологии робастного проектирования для обеспечения безопасности продукции, Терещенко А. И. (2018)
Елісаві Камаль Кхаліфа А. - Разработка показателей стабильности сигналов синхронизации для сетей мобильной связи поколения 4G (2018)
Беркман Л. Н. - Модель нечіткого прогнозування про стан пристрою мережі на основі нечіткого узагальненого парметру, Мельник Ю. В. (2018)
Ткаленко О. М. - Аналіз застосування цифрового нечіткого регулятора в системі АРПП при дії адитивних завад, Чорна В. М. (2018)
Козіна М. О. - Стеганоалгоритм, що використовує сингулярне розкладання матриці контейнера, Папковська О. Б., Логінова Н. І., Козін О. Б. (2018)
Киричок Р. В. - Тест на проникнення як імітаційний підхід до аналізу захищеності корпоративних інформаційних систем (2018)
Гахов С. О. - Застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем (2018)
Бржевський М. В. - Дослідження процесу акустоелектричного перетворення в охоронних датчиках, Пузняк З. М. (2018)
Савченко В. А. - Сдерживание в киберпространстве (2018)
Шушура О. М. - Автоматизація формування функцій належності багатьох змінних при побудові інформаційних технологій для нечіткого управління (2018)
Козелков С. В. - Підвищення ефективності функціонування систем зв’язку на основі адаптивного методу синхронізації, Козелкова К. С., Коршун Н. В., Сторчак К. П. (2018)
Ткаченко О. Н. - Методика оценки стационарной средней очереди в системах, допускающих прерывание обслуживания (2018)
Крючкова Л. П. - Оцінка ефективності маскування сигналів в каналах радіозв'язку, Котенко А. М., Пшоннік В. О. (2018)
Oksiiuk O. - Unsafe authentications as one of the cloud service problem, Chaikovskaya V. (2018)
Хмелевський Р. М. - Шляхи вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих фахівців в області кібербезпеки (2018)
Vyshnivkyi V. - Laboratory complex "Cyber Range”, Sokolov V. (2018)
Яковенко Є. - Кібернетичні атаки на об’єктах криптографічної інфраструктури (2018)
Kuchma S. - Radio communication and IP networks protection (2018)
Вронська Т. - Архів контррозвідника В. Г. Орлова (1882–1941 рр.): історичний та оперативний вимір, Пилипчук В., Подкур Р. (2010)
Айсфельд А. - Фильтрация и оперативный учёт этнических немцев Украины органами НКВД–НКГБ–МВД–КГБ во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, Мартыненко В. (2010)
Музичко О. - "Український комерсант, філантроп, патріот…": репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920), Петровський Е. (2010)
Косовець О. - Політичні репресії співробітників гідрометеослужби УСРР–УРСР у 1930–1940-х рр., Довгич М., Соколов В. (2010)
Жив’юк А. - Між ендеками й більшовиками: Микола Ніцкевич в українському націоналістичному русі 1920–1940-х рр. (2010)
Ковальчук В. - Листування керівництва підпілля ОУН(Б) на Волині та Поліссі, Огороднік В. (2010)
Суковатая В. - Устные истории, гендерная память и женские стратегии выживания в эпоху сталинизма (2010)
Щербатюк В. - Висвітлення селянського повстанського руху 1917–1921 рр. у працях радянських воєначальників — учасників революційних подій (2010)
Терлецька І. - Державний терор в УСРР–УРСР періоду сталінізму у вітчизняній історіографії початку ХХI ст. (2010)
Ковальчук В. - Агітаційні листи волинського підпілля ОУН(Б) до цивільного населення Центральної та Східної України (2010)
Абраменко Л. - Висновки цензора щодо історичних творів як доказ причетності до "українського буржуазного націоналізму" на початку 1950-х рр. (2010)
Шаповал Ю. - Презентація 8-го тому спільної польсько-української видавничої серії (2010)
Іщук О. - Презентація анотованого довідника "Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ" (2010)
Книжкова полиця (2010)
Вихідні дані (2010)
Ліпінський В. В. - Питання вдосконалення нормативно-правового регулювання створення комплексних систем захисту інформації в інформаційних системах та застосування досвіду країн НАТО, Братков О. І. (2018)
Проценко М. М. - Застосування пакетного вейвлет-перетворення для обробки радіотехнічних сигналів, Куртсеітов Т. Л., Павлунько М. Я., Бржевська З. М. (2018)
Шуклін Г. В. - Теоретичні засади державного регулювання кібербезпеки на фондовому ринку: механізми, методи, інструменти, Барабаш О. В. (2018)
Крючкова Л. П. - Підвищення завадостійкості та скритості передачі інформації у сучасних системах дистанційного спостереження і охорони за рахунок використання широкосмугових сигналів, Котенко А. М. (2018)
Довбешко С. В. - Додатковий захистний код, обсуфований віртуальною машиною, Толюпа С. В., Труш О. В. (2018)
Крючкова Л. П. - Організація саморганізованої мережі передачі даних в ОСШР, Пшоннік В. О. (2018)
Толубко В. Б. - Застосування методів самоорганізації до розрахунку параметрів сучасної конвергентної мережі, Беркман Л. Н., Гайдур Г. І., Дмітрієв В. Є., Чумак Н. С. (2018)
Довженко Н. М. - Аналіз методів підвищення пропускної здатності сенсорних мереж та способів забезпечення достовірності інформації (2018)
Толубко В. Б. - Стабілізація функціональної стійкості інформаційної системи шляхом управління динамікою розвитку профілів захищеності, Курченко О. А., Шевченко А. В. (2018)
Зідан А. М. - Забезпечення захисту інформації від загроз профілю Facebook в комп’ютерних та телефонних мережах (2018)
Khmelevskoy R. - Information security and development problems eGoverment system in Ukraine, Khmelevskoy Yu., Kozachok V., SemkoV. SemkoV., Ilin O. (2018)
Лясковська С. - Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр. (2011)
Подкур Р. - Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) (2011)
Даниленко В. - Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні (2011)
Василенко В. - Більшовицькі амністії початку 1920-х рр. як засіб боротьби проти повстанського руху (2011)
Бажан О. - Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київщині у 1919–1980-ті рр. (2011)
Прокопчук В. - Доля Дмитра Богацького: від голови Кам'янець-Подільського наукового товариства ВУАН до "ворога народу" (2011)
Потильчак О. - Ігор Борисович Шумський (1898–1974): сходинками службової кар'єри керівника УПВІ НКВС Української РСР (2011)
Шаповал Ю. - Справа Івана Дзюби (2011)
Безручко О. - Сергій Олексійович Гіляров: доля вченого та мистецтвознавця на тлі війни (2011)
Пагіря О. - Протистояння і переговори між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині та Південному Поліссі в 1943 р. (2011)
Шаповал Ю. - Про книгу Нормана Наймарка, дослідження геноциду та інше (2011)
Тронько Петро Тимофійович (12.07.1915–12.09.2011) (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Сидоренко В. Д. - Метареальність: від інтенції до візуальності (2018)
Abramovych I. V. - Olexander Gnilitsky on the "new wave”: artist in the late 1980s through early 1990s (2018)
Авраменко О. О. - "Човен, що пливе”, або Траєкторія творчості Олексія Маркитана (2018)
Аккаш О. С. - Сучасне візуальне українське мистецтво у категоріях теоретичної естетики (феноменологічний аспект) (2018)
Акрідіна Г. В. - Спадщина мистецтва Візантії у мозаїчному оздобленні православних храмів одеської єпархії (2018)
Bezruchko O. V. - Two little-known lectures of 1932 of Oleksandr Dovzhenko in the Moscow state institute of cinematography (2018)
Ruble B. A. - Moving center stage: Dance and Modernization in Late Twentieth Century Montreal (2018)
Булавіна Н. М. - Вітчизняна модель актуального мистецтва. Шлях до зрілості (2018)
Бурлака В. П. - Медіа є повідомлення (2018)
Веселовська Г. І. - Простір жінки в українському авангардному театрі (2018)
Гладун О. Д. - Український плакат: етапи розвитку візуально-пластичної мови (2018)
Гончаренко А. О. - Жіночі образи в сучасній міській скульптурі України (2018)
Даниленко Л. В. - "Велике мистецтво” каліфорнійської реклами 1970-х років. Мистецькі білборди (2018)
Жадейко О. М. - Особистість Валерія Гегамяна в одеському художньому середовищі (2018)
Зіненко А. В. - Ідентичність та її відображення у мистецтві сучасного світу (на прикладі художніх виставок у США) (2018)
Ігнатов Є. Є. - Творча спадщина Михайла Врубеля в музеях України (2018)
Кашуба-Вольвач О. Д. - Творча спадщина Олександра Богомазова: нові знахідки, дослідження, атрибуції (2018)
Клековкін О. Ю. - Подія в історії мистецтва: виробництво статусу (2018)
Kondrat M. - Is there a time for Alice Guy? (2018)
Міронова Т. В. - Художні засоби та образотворчість сучасного українського мистецтва (досвід діяльності міжнародної мистецької резиденції "Face of Art”) (2018)
Ніколайчук Н. І. - Композиційність у сучасній образотворчості: поліфонія чи какофонія? (2018)
Носенко А. І. - У пошуках "величної простоти”: абстрактне мистецтво і дитяча творчість (2018)
Пономаренко М. В. - Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Василя Леонтійовича Ганоцького (2018)
Роготченко О. О. - Видозміна подій і героїв як репрезентація дійсності в українському живописі повоєнної доби (2018)
Роготченко С. В. - Збереження традицій та впровадження інновацій у ковальському мистецтві України від 1970 років до сьогодення (2018)
Савін Д. О. - Олексій Ілюшин і друга хвиля авангарду в Одесі (2018)
Сидор О. В. - Кінематограф в українському красному письменстві початку ХХ століття (2018)
Спасскова О. П. - Художні особливості серії офортів В. Єфименка до роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита” (2018)
Циганок О. Б. - Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України (2018)
Чембержі Д. А. - Мистецька логіка художника Логова через призму інсталяції (2018)
Чепелик О. В. - Український мистецький слід на Сході та Cхід в українському сучасному мистецтві (2018)
Школьна О. В. - Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу (2018)
Вихідні відомості (2018)
Романенко М. С. - Харчування, метаболізм та біологічні ритми (2014)
Великая Н. В. - Гепатотоксичность: роль нарушений регуляции активации/подавления процессов стресса эндоплазматического ретикулума и анфолдинг-сигнализации в механизме развития гепатотоксичности, индуцированной ксенобиотиками. Ацетаминофен-индуцированное повреждение печени и её модуляция биоактивными соединениями растительного происхождения, Омельчук С. Т., Залесский В. Н. (2014)
Проданчук М. Г. - Проведення польових досліджень із визначення залишкових кількостей пестицидів з урахуванням агрокліматичних особливостей України, Лепьошкін І. В., Медведев В. І., Іванова Л. П., Багацька О. М., Ретьман С. В. (2014)
Гавалко Ю. В. - Молочные продукты: фактор риска или способ предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний? (2014)
Смоляр В. І. - Сучасні аспекти адекватного вуглеводного харчування, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2014)
Швець О. В. - Зниження надмірного вживання кухонної солі для профілактики розвитку серцево-судинних захворювань. Досвід європейських країн, Раїлко І. О., Сластін В. В., Москальчук Л. В. (2014)
Слободкін В. І. - Біоетичні аспекти використання вітамінних препаратів у медичній практиці, Левицька В. М., Сенатова А. О. (2014)
Бурушкіна Т. М. - Високодисперсні емульсійно-суспензійні продукти рослинного походження, Ратушняк В. В., Количєв В. І., Преподобний В. М. (2014)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе римсульфурона для борьбы с сорняками на кукурузе, картофеле и томатах, Медведев В. И., Гринько А. П., Баран В. Н., Лишавский В. Г., Зварич Г. В., Ющук С. И., Ворушило Н. В. (2014)
Смоляр В. І. - Неолітична революція в харчуванні людини (2014)
Через роки і події. До 60-річчя М.Г. Проданчука (2014)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2014)
Бажан О. - Суспільні настрої в Українській РСР у перші дні Великої Вітчизняної війни (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (2011)
Ільницький В. - Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних формувань (1944–1954 рр.) (2011)
Островская И. - Под грифом "секретно"… (к истории Севастопольского концентрационного исправительно-трудового лагеря для "контрреволюционных элементов" в 1921 г.) (2011)
Василенко В. - Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.) (2011)
Онацький М. - Експропріація майна та власності приватних підприємців Харкова в умовах згортання непу (2011)
Окіпнюк В. - Штатна структура і персональний склад прокурорського нагляду за органами державної безпеки радянської України в 1920–1930-х рр. (2011)
Боровик М. - Секретар Ради революційних повстанців України (махновців) Петро Рибін: портрет анархіста (2011)
Вронська Т. - Кар'єра І. Битневського в контексті історії спецслужб радянської України, Лясковська С. (2011)
Петренко О. - Буденність насилля: долі вчительок-східнячок у Західній Україні в післявоєнний період (2011)
Бережко К. - Переслідування свідків Єгови в післявоєнний період (1945–1951 рр.) (2011)
Смірнова В. - Колекція документів з архіву члена ОУН А. Михалевича: перші результати історико-археографічного опрацювання (2011)
Шаповал Ю. - Пам'яті Петра Кулаковського (1940–2011 рр.) (2011)
Книжкова полиця (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Гавалко Ю. В. - Роль харчування у формуванні рівня реактивності та резистентності організму в людей літнього віку з метаболічним синдромом (2015)
Смоляр В. І. - Контамінація продуктів харчування, ендоекологія і здоров’я населення, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2015)
Омельчук С. Т. - Механизмы детоксикации ксенобиотиков: поддержка баланса детоксикации компонентами продуктов питания растительного происхождения, Великая Н. В., Залесский В. Н. (2015)
Самусева Е. С. - Роль насыщенных и транс-жирных кислот в развитии деменции, Сластин В. В., Швец О. В., Москальчук Л. В. (2015)
Velykaya N. V. - Probiotics: their influence on the inflammatory processes and other cardiovascular disease factors, Omelchuk S. T., Zalessky V. N. (2015)
Гавалко Ю. В. - Застосування продуктів бджільництва в геродієтетиці, Синєок Л. Л., Романенко М. С. (2015)
Лепешкин И. В. - Гигиеническая оценка и регламентация применения инсектицидов на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина для защиты зерновых злаковых культур и кукурузы, Багацкая Е. Н., Медведев В. И., Кравчук А. П., Иванова Л. П., Гринько А. П., Зварич Г. В., Михайлов В. В. (2015)
Залесский В. Н. - Алиментарная антиоксидантная защита и гепатопротекция от ксенобиотиков в профилактике хронических неинфекционных заболеваний, Омельчук С. Т., Великая Н. В. (2015)
Пам’яті Смоляра Володимира Івановича (2015)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2015)
Antonenko A. - Necessity of harmonization of pesticide hygienic standards in food products during Ukraine's European integration (on fungicides example), Vavrinevych O., Bardov V., Omelchuk S. (2015)
Гавалко Ю. В. - Дефіцит вітаміну В12 і раціон харчування у людей літнього і старечого віку, Пешук Л. В., Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Жевага Л. М. (2015)
Слободкін В. І. - Клініко-епідеміологічні властивості ботулізму як класичного харчового отруєння, Сенатова А. О., Харченко Т. Ф., Левицька В. М. (2015)
Петренко О. Д. - Еколого-гігієнічні аспекти оцінки вмісту есенційних мікроелементів у харчових продуктах півночі України (2015)
Лепешкин И. В. - Гигиеническое обоснование регламентов безопасного применения гербицидов на основе трифлусульфурон-метила на сахарной свекле, Медведев В. И., Кравчук А. П., Гринько А. П., Баран В. Н., Лышавский В. Г., Зварич Г. В. (2015)
Кузьминський С. М. - Сучасні проблеми мікробіологічного контролю пастеризованих фруктових соків в Україні (2015)
Коваль А. В. - Межлабораторные сличительные испытания — ключевой элемент оценки деятельности испытательных лабораторий (2015)
Іоффе О. Ю. - Оптимізація вибору методу хірургічного лікування хворих на морбідне ожиріння на підставі аналізу ефективності використання внутрішньошлункового балона, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2015)
Омельчук С. Т. - Антиоксидантная противоинфламмагенная защита и гепатопротекция — потенциальная основа алиментарной детоксикации в клинике, Великая Н. В., Залесский В. Н. (2015)
Осипчук Н. О. - Вплив харчування на рівень кандидоносійства у ротовій порожнині осіб молодого віку (2015)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування" (2015)
Галушко В. А. - Использование холодного склеивания как альтернатива механическому способу крепления кровельных материалов, Ролитенко Ю. Е. (2016)
Донченко П. А. - Дослідження і вибір оптимальних варіантів механізованих способів закріплення лесових ґрунтових основ, Коновал В. М., Пономаренко І. О. (2016)
Дубинчик О. И. - Определение меры накопления повреждений железнодорожных мостов с учетом коррозии арматуры, Кильдеев В. Р. (2016)
Мариніченко О. Г. - Динамічний вплив швидкісного залізничного руху на розрізні залізобетонні прогонові будови (2016)
Петренко В. Д. - Експериментальні дослідження теорій гірського та гідростатичного тиску на щит при проходці в слабких водонасичених ґрунтах, Тютькін О. Л., Кулаженко О. М. (2016)
Петренко В. Д. - Аналіз укріплення земляного полона залізобетонними палями, Тютькін О. Л., Святко І. О., Ямпольський Д. О. (2016)
Соломка В. І. - Дослідження вантажопідйомності залізничних металевих мостів із врахуванням динамічної дії швидкісних потягів, Сапунжийський М. Е. (2016)
Тютькин А. Л. - Концепция разрушения подземных сооружений на основе энергетико-фрактального подхода (2016)
Vynnykov Y. L. - Correct conditions of clay soils being a part of highway embankment compaction FE modeling, Lytvynenko T. V. (2016)
Meneylyuk А. - Dependence of soil hydraulic conductivity of the adopted technological solutions, Petrovskyi А., Borisov А., Babij I. (2016)
Давиденко О. О. - Статистичний прогноз технічного стану автодорожніх мостів України (2016)
Дорофєєв В. С. - Міцність та тріщиностійкість залізобетонних балкових конструкцій за дії малоциклових знакопостійних і знакозмінних навантажень високих рівнів, Карпюк В. М., Албу К. І., Сьоміна Ю. А. (2016)
Китов Ю. П. - Рационализация сечений сталежелезобетонных балок, Ватуля Г. Л., Веревичева М. А., Дериземля С. В. (2016)
Коваль П. М. - Вплив малоциклових навантажень на роботу бетонних балок, армованих базальтопластиковою арматурою, Гримак О. Я. (2016)
Коваль М. П. - Ефективність опорного анкерування болтовими з’єднаннями сталевого профільованого настилу у монолітних плитах (2016)
Лантух-Лященко А. И. - Проблема нормативного управления безопасностью мостов (2016)
Лучко Й. Й. - Відновлення несучої здатності залізобетонних балок пошкоджених корозією розвантажувального вузла підїздного залізничного шляху, Назаревич Б. Л., Кравець І. Б. (2016)
Медведев К. В. - Особенности моделирования работы предварительно напряженных конструкций мостов с учетом ползучести бетона, Темиргалиев В. А. (2016)
Менейлюк О. І. - Визначення оптимального складу розчину для ін’єкції пісчаного грунту, Петровський А. Ф., Борисов О. О., Бабій І. М. (2016)
Мурашко А. В. - Регулярность конструктивной схемы при оценке сейсмостойкости опор трубопроводов, Дорофеев В. С. (2016)
Саламахин П. М. - К вопросу экономии материальных и денежных ресурсов при строительстве мостовых сооружений на автомобильных дорогах всего мира (2016)
Юхименко А. І. - Дослідження процесів утворення горизонтальних армоелементів для укріплення грунтів основ споруд за бурозмішувальною технологією (2016)
Яцко Ф. В. - Методика прогнозування ресурсу залізобетонних згинаних елементів мостів в автоматизованому проектуванні (2016)
Meneyluyk A. - Multidimensionality of organizational and technological management of transport facilities construction enterprise, Nikiforov A. (2016)
Присяжнюк В. Ф. - Проблеми оновлення міст і модернізація житлового фонду та шляхи їх вирішення (2000)
Муляр Л. Х. - Про стан виконання першочергових заходів щодо реалізації програми реконструкції житлових будинків перших масових серій (2000)
Авдієнко О. П. - Аналіз регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій (2000)
Кришеник И. И. - Основные положения Государственной программы модернизации и тепловой реабилитации жилых домов 1997-2000 годы и ход ее реализации (2000)
Фоменко І. А. - Основні напрямки реконструкції житла м. Києва (2000)
Онищук Г. І. - Тенденція розвитку населених пунктів та житлова проблема (2000)
Дамаскин Б. С. - Еще раз о необходимости реконструкции жилого фонда, Меняйло В. А. (2000)
Харченко І. О. - Проблеми забезпечення пожежної безпеки при реконструкції житла (2000)
Уваров П. Е. - Технический прогресс и динамическая адаптация в теории и практике создания проектов реконструкции и перспективных жилых зданий нового поколения, Дамаскин С. Б., Уваров Е. П. (2000)
Кокарева Л. П. - Реконструкція житлових будинків перших масових серій – проблема комплексна (2000)
Агєєва Г. М. - Створення бази текстової і графічної інформації як підоснови проектів реконструкції житлових будинків перших масових серій, Симоненко В. А. (2000)
Кривошеєв П. І. - Оцінка технічного стану несучих конструкцій, основ та фундаментів при реконструкції великопанельних та цегляних житлових будівель (2000)
Попов Н. Н. - Техническая диагностика – основа реконструкции зданий и сооружений, Меняйло В. А. (2000)
Агеева Г. Н. - Унификация документов технической экспертизы жилых зданий (2000)
Данилова Т. В. - Особенности управления проектами при реконструкции жилых зданий (2000)
Нечепорчук А. А. - О пользе знания истории объекта (2000)
Карпенко П. Ю. - Доцільність реконструкції дев’ятиповерхової забудови (2000)
Крівєльов Л. І. - Визначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностики, Агєєва Г. М. (2000)
Савицкий Н. В. - Потенциал теплосбережения в жилых зданиях г. Днепропетровска, Швец Н. А., Меркушов В. Т., Савицкий А. Н. (2000)
Долинский А. А. - Энергоресурсосберегающая технология, технологическая линия производства высокопрочных и водостойких гипсовых вяжущих, Чернышев А. Е., Чернышева Р. А. (2000)
Швець М. А. - Вдосконалення методики розрахунку тепловитрат будинками та спорудами, Меркушов В. Т., Савицький М. В., Большаков В. І., Савицький А. М., Нікіфорова Т. Д. (2000)
Боржемский А. Б. - Система внешней теплоизоляции строений "Аристан" (2000)
Данилевский Л. Н. - Естественное освещение и окна. Компромис между светотехническими и теплотехническими характеристиками (2000)
Оробченко П. А. - Чи є альтернатива будинку-термосу?, Постернак С. Я. (2000)
Лазаренко В. А. - Внешнее утепление – единственно правильный путь тепловой санации (2000)
Сай В. И. - Реконструкция жилых зданий: опора на отечественные материалы, Нациевский Ю. Д. (2000)
Чижевський В. А. - Екструзійний пінополістирол – сучасний ефективний теплоізоляційний матеріал (2000)
Долинский А. А. - Калиброванные теплоизоляционно-конструктивные изделия на основе высокопрочного гипса, Чернышева Р. А., Мильштейн И. З., Забара Т. Н. (2000)
Кострюков Е. М. - Жорсткі та підвищеної жорсткості теплоізоляційні плити (2000)
Пузинас А. - Звукоизоляционный матеріал для перекритий "Мидафонас", Тароленс Р., Дромантас И. (2000)
Пузинас А. - Устройство вентилируемых плоских и скатных кровель материалами "Гаргджу Мида", Тароленс Р., Дромантас И. (2000)
Тимчишин В. И. - Негорючі теплоізоляційні плити "Ротис" (2000)
Завойський А. К. - Концепція і конструкція тепло ефективних зовнішніх стін житлових будинків, Полонська О. О. (2000)
Иоахим Матерла - Деревянные окна и двери – правильный выбор на долгие годы (2000)
Чернышева Р. А. - Новые материалы и конструкции на основе высокопрочного гипса для реконструкции жилья, Рева В. И., Назаренко Г. Д., Мендрул А. А. (2000)
Швец Н. А. - Сборно-монолитные перекрытия из мелкоразмерных элементов при реконструкции жилых зданий, Савицкий В. И., Большаков В. И., Переславец С. А., Рутштейн В. М. (2000)
Данилевский Л. Н. - Использование регуляторов ДИТ 541 для управления тепловим режимом зданий, Таурогинский Б. И., Терехов С. В. (2000)
Куно Г. - Реализация внутреннего оборудования отопления при реконструкции жилых домов в системе KAN-therm (2000)
Щвец Н. А. - Опыт разработки и внедрения отечественной архитектурно-конструктивно-технологической системы (АКТС) реконструкции и строительства из мелкоразмерных элементов, Меркушов В. Т., Большаков В. И., Пшинько А. Н., Савицкий Н. В., Коляков М. И., Меняйло В. А. (2000)
Забулонский И. А. - ParoC: взгляд на проблему утепления фасадов (2000)
Коляда В. М. - Комплект материалов и технологий "Моноліт-гідроізолрембуд": восстановление прочностных и гидроизоляционных характеристик ограждающих конструкций подземных частей зданий, Сушкевич Ю. И., Коляда С. В. (2000)
Волга В. С. - Применение универсальной системы конструктивных элементов в реконструкции жилых зданий, Григоренко Л. И. (2000)
Авторский указатель (2000)
Title (2018)
Contents (2018)
Pimonenko T. - Ukrainian perspectives for developing of green investment market: EU experience (2018)
Isiaka M. - Governance indicators and foreign direct investment in Nigeria (1996-2017), Oderhohwo J. (2018)
Varnalii V. - Regional aspect of investment security of Ukraine, Nikytenko D. (2018)
Onyshchenko S. - Entrepreneurship economic security under current conditions (2018)
Chernysh I. - Methodical aspects of the process of forming the development strategy of tourism development of the united territorial societies: information aspect, Hliebova A., Fedorchenko L. (2018)
Chechelashvili M. - The social responsibility of business: theoretical aspect, Ptashchenko L. (2018)
Grishko V. - Financial flows management based on logistic budgeting, Stalinska D. (2018)
Komelina O. - Modern aspects of enterprise business process management, Chaikina A., Batiuta M., Sydorenko Y. (2018)
Chernysh I. - The corporate governance system of a joint-stock company in terms of legislative changes and prospects for the introduction of corporate social responsibility, Hliebova A., Shynkarenko R. (2018)
Koba O. - Evaluation of production reserves use efficiency as a basis for taking perfected management solutions on PJSC "Poltava Automobile Unit Plant", Davydova I. (2018)
Ali Y. - Implementation of contra-radicalization in alkhairaat educational institutions, Saragi H. (2018)
Koba O. - Accounting and taxation of small business entities: current state, problems and perspectives, Savchenko V. (2018)
Dmytrenko A. - Formation of taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity in the conditions of application of progressive information technologies, Krutko M. (2018)
Antonenko A. - Necessity of harmonization of pesticide hygienic standards in food products during Ukraine's European integration (on herbicides and insecticides example)(continuation), Vavrinevych O., Bardov V., Omelchuk S. (2016)
Шепельская Н. Р. - Идентификация опасности репродуктивной токсичности тиабендазола (Е 233), Иванова Л. П., Григоренко Л. И. (2016)
Руда Т. В. - Наукове обґрунтування гігієнічних нормативів у продуктах харчування нових пестицидів — інсектициду піметрозину та гербіциду дифлуфензопіру, Омельчук С. А., Коршун М .М. (2016)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения инсектицидов на основе ацетамиприда для защиты зерновых злаковых культур (2016)
Кондратюк В. Є. - Особливості харчування хворих на подагру, Тарасенко О. М., Синиця Ю. П. (2016)
Цюра Ю. П. - Зміни ліпідного профілю у хворих на морбідне ожиріння після виконання баріатричних операцій (2016)
Іоффе О. Ю. - Вибір методу підготовки до радикального хірургічного лікування хворих на суперожиріння, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О .П., Тарасюк Т. В., Овдій М. О. (2016)
Гринзовський А. М. - Становлення вітчизняної системи харчової безпеки (XVI-XIX ст.) (2016)
Безруков В. В. - О жизни, научной и общественной деятельности видного украинского ученого, основоположника геродиететики, профессора Григорова Юрия Григорьевича (к 85-летию со дня рождения), Синеок Л. Л. (2016)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2016)
Maksymenko S. D. - Learning activity – prerequisite for quasi-discoveries (2018)
Авдєєва С. О. - Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії (2018)
Базиленко А. К. - Емпіричне дослідження психологічних чинників формування соціальної активності студентської молоді (2018)
Волошина В. В. - Ціннісна саморегуляція як механізм формування інтеграла професійної цінності майбутнього психолога (2018)
Гребенюк О. О. - Професійний стрес як основа негативних психічних станів в житті людини (2018)
Губа Н. О. - Теоретичний аналіз психографічних складових поведінки споживачів дистанційного навчання, Горєлова Н. В. (2018)
Дорожкін В. Р. - Символічне конституювання суб’єкту як результат психотерапії (2018)
Желтова М. О. - Результати впровадження програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі (2018)
Іщук О. В. - Система мотивації персоналу на прикладі приватного підприємства (2018)
Копитін І. В. - Наукові підходи щодо розуміння сутності сучасної методології науки (2018)
Kuchynova N. M. - Evaluating the effectiveness of the development program of the creative component of future marketing specialists’ professional thinking (2018)
Лазуренко О. О. - Результати впровадження програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійного навчання (2018)
Лушин П. В. - Екофасилітативні картки: "мануал" до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта, Сухенко Я. В. (2018)
Малина О. Г. - Особливості психологічної допомоги дітям із ЗПР (2018)
Ovsyannikova V. V. - Idiosyncrasies of Trump’s ambivalence, Ovsyannikov V. V. (2018)
Омельченко Т. В. - Саморозвиток особистості в системі психологічних понять (2018)
Павлюк О. Г. - Психологічний аналіз становлення професійної "Я-концепції” майбутніх фахівців (2018)
Поплавська А. П. - Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві (2018)
Пухно С. В. - Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти (2018)
Савченко О. В. - Специфіка формування психологічних меж особистості підлітків в залежності від стилю сімейного виховання (2018)
Садова М. А. - Динаміка ціннісних орієнтацій подружніх пар, Комарова Ю. Д. (2018)
Саннікова О. П. - Психодіагностична методика "індивідуальна композиція показників самоприйняття": перевірка теоретичного конструкту, Гордієнко І. О. (2018)
Сенько Т. В. - Актуальные проблемы подготовки педагогов и психологов в высшей школе к работе с семьей (2018)
Скрипаченко Т. В. - Психологічні особливості інформаційного стресу (2018)
Сняданко І. І. - Аналіз феноменів перенесення та контрперенесення в організації (2018)
Співак Л. М. - Ієрархія ознак національної ідентифікації у студентської молоді (2018)
Ткалич М. Г. - Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі, Мітіна А. Р. (2018)
Топоркова І. В. - Психологічні особливості особистості засуджених (2018)
Трофимчук В. В. - Теоретичний аналіз феномену "агресивність особистості" (2018)
Шамне А. В. - Ставлення до грошей, монетарні установки і цінності сучасної молоді України (2018)
Шевченко Н. Ф. - Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів, Задорожна М. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бегеза Л. Є. - Теоретичний аналіз поняття "професійна рефлексія" у діяльності лікаря (2018)
Горбань Г. О. - Теоретичні аспекти сучасних досліджень вторинної соціалізації особистості (2018)
Губа Н. О. - Взаємозв’язок емоційного вигорання та особистісної зрілості у студентському віці, Смирнова А. В. (2018)
Дубяга Я. І. - Теоретичне обґрунтування емоційного інтелекту особистості як психологічного феномену (2018)
Железнякова Ю. В. - Теоретичний аналіз визначення поняття "духовність" у природно-науковій і гуманістичній парадигмах (2018)
Іщук О. В. - Емоційна гнучкість майбутніх психологів: результати емпіричного дослідження, Лукасевич О. А. (2018)
Кашпур Ю. М. - Вірність як психологічний феномен (2018)
Коваль Г. В. - Модель спілкування в дослідженні і виокремленні специфіки колективної суб’єктності (2018)
Ковний Ю. Є. - Психологічні особливості молодих осіб з інвалідністю, Сайко Х. Я. (2018)
Лепська І. І. - Особливості організаційної культури інформаційно-технологічних компаній (2018)
Малина О. Г. - Аналіз теоретичних підходів до поняття "стиль життя особистості" в психології (2018)
Мілютіна К. Л. - Модель емпіричного дослідження наслідків дитячого досвіду у дорослому житті (2018)
Мосол Н. О. - Особливості застосування лялькотерапії в психокорекційній роботі з жінками, Корнієнко О. О. (2018)
Омельчук В. А. - Прийняття рішення особистістю: філософсько-психологічний і правовий аспект, Калюжна Є. М., Омельчук В. В. (2018)
Островська К. О. - Соціально-психологічні чинники готовності малих підприємців працевлаштовувати осіб з інвалідністю, Ковний Ю. Є. (2018)
Островський І. П. - Особливості просторових уявлень у дітей дошкільного віку із спектром аутистичних порушень, Сайко Х. Я., Гжондзель М. В. (2018)
Садова М. А. - Експериментальні результати дослідження формування професійної відповідальності студентів ВНЗ (2018)
Ситник В. В. - Індивідуально-типологічні чинники професійного зростання спеціалістів ІТ галузі (2018)
Сняданко І. І. - Дослідження особливостей формування толерантної до змін організаційної культури вищого навчального закладу (2018)
Співак Д. В. - Динаміка розвитку професійної самооцінки майбутніх соціальних працівників (2018)
Співак Л. М. - Розвиток позитивної національної ідентичності студентської молоді на навчальних заняттях з "Етнопсихології" (2018)
Ткалич М. Г. - Розробка та апробація методики дослідження сімейних цінностей, Тищенко І. І., Мисів Л. В. (2018)
Федоренко Л. П. - Ціннісний аспект професійного самовизначення старшокласників сільських шкіл (2018)
Хубетов О. В. - Уточнення структури та механізмів процесу творчого мислення (2018)
Чаплінська Ю. С. - Використання різних підходів фільманалізу у практичній роботі психолога (2018)
Шевченко Н. Ф. - Теоретичні аспекти розвитку впевненості у собі фахівця-початківця, Шевченко О. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Зубець М. В. - Організаційні та правові засади племінної справи у тваринництві за сучасних умова, Буркат В. П., Мельник Ю. Ф., Єфіменко М. Я., Полупан Ю. П., Шаран П. І. (2000)
Антоненко В. І. - Імуногенетичннй аналіз племінних ресурсів чорно-рябої худоби племзаводу "Чайка", Данилків Е. І., Голубчук Ю. І., Подоба Б. Є. (2000)
Буркат В. П. - Новий комплексний тест про позування запліднювальної здатності спермії, Бегма Л. О., Бегма А. А. (2000)
Гавриленко М. С. - Обгрунтування прийомів підготовки нетелей до отелення (2000)
Гунтік Л. М. - Визначення кращих розріджувачів для сперми бугаїв (2000)
Йовенко І. В. - Методи оцінки родин корів (2000)
Коваль А. І. - Вплив бугаїв на формування племінного стада, Коваль Т. М., Херсонець Л. К. (2000)
Ковтун Л. В. - Результати оцінки корів різного походження за господарськи корисними ознаками, Сірацький Й. З. (2000)
Ковтюх С. І. - Селекційно-генетичні параметри та їх використання для оцінки корів за молочною продуктивністю (2000)
Коновалов В. С. - Оцінка впливу мінливості масті на ріст, розвиток, імунологічну реактивність та стресостійкість молодняку чорно-рябої худоби, Чернякова Н. Є., Заблудовський Є. Є., Король Т. А., Радченко Р. Д. (2000)
Кругляк А. П. - Нові лінії в українській червоно-рябій молочній породі (2000)
Кругляк А. П. - Заплідненість корів залежно від числа сперміїв у дозі та місця їх введення, Зеленська Т. І. (2000)
Любинський О. І. - Селекція української червоно-рябої молочної породи на Буковині (2000)
Мадіч А. В. - Особливості преімплантаційиого ембріогенезу песців (2000)
Мовчан В. В. - Підвищення відтворних якостей батьківських форм бройлерних кросів шляхом використання стабілізуючого відбору (2000)
Мовчаїї О. В. - Вивчення динаміки живої маси курчат методом трифакторного статистичного аналізу (2000)
Підпала Т. В. - Результати поліпшення червоної степової худоби червоними датськими бугаями (2000)
Подоба Б. Є. - Енергетичні принципи оцінки генотипу племінних тварин (2000)
Полупан Ю. П. - Ефективність довічного використання червоної молочної худоби (2000)
Полупан Ю. П. - Формування заводських родин створюваної червоної молочної породи, Коваль Т. П. (2000)
Приходько А. Д. - Пророщене зерно як один із чинників підвищення відтворної здатності птиці (2000)
Просяний С. Б. - Динаміка розвитку внутрішніх органів плодів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, Сірацький Й. З. (2000)
Савчук Д. І. - Особливості розміщення пігментованих ділянок на шкірі голштинів, Мачульська О. М. (2000)
Семенченко М. А. - Захворюваність корів і економічні збитки від неї в умовах екологічного забруднення, Семенченко С. М. (2000)
Сірацький Й. З. - Ріст, розвиток та спермопродуктивність бугаїв абердин-ангуської породи, Кадиш В. О. (2000)
Сохацький П. С. - Інтенсивність росту і тривалість ембріонального розвитку бугайців (2000)
Стоянов Р. О. - Імуногенетична характеристика коней гуцульської породи, Осадча Л. В., Головач М. Й., Попадюк С. С. (2000)
Ткачук В. П. - Порівняльне вивчення використання генофонду спеціалізованих м'ясних порід на матках чорно-рябої худоби в умовах Полісся, Сірацький Й. З., Вишневський В. М. (2000)
Угнівенко А. М. - Методичні підходи до оцінки бугайців української м'ясної породи за власною продуктивністю (2000)
Федорович Є. І. - Біологічні особливості тварин чорно-рябої худоби різної селекції західного регіону України (2000)
Шапірко В. В. - Деякі селекційні показники бугаїв м'ясних порід (2000)
Шевченко В. І. - Селекційні особливості формування високопродуктивних стад м'ясної худоби (2000)
Александрова О. - Духовно-семантичний підхід до вивчення музичного твору (2018)
Варавкина-Тарасова Н. - Ария Иоанны д’Арк № 7 из оперы "Орлеанская Дева" П. Чайковского: духовная символика канона покаяния при "испытании под знаком" (2018)
Nikolayevskaya Yu. - Contonationand communicative strategays mechanisms of hte XXI st century musicanalysis (2018)
Філатова Т. В. - Семантические аспекты гармонии: феномен разомкнутых структур в романсовой лирике ХIХ века (2018)
Бучок Л. - "Дитячий альбом" В. Теличка як зразок сучасного інтонаційного образу світу (2018)
Ангеловська С. Д. - Самобутність сучасної української церковної творчості: на прикладі піснеспівів "Всенощної" Олени Юнек (2018)
Ван Дуангуй - Ладо-гармоническое содержание китайского мелоса (на примере образцов в современной обработке для голоса и фортепиано) (2018)
Гребнева И. - "Образ" скрипки в творчестве А. Корелли (на примере жанра concertо grossо) (2018)
Каменева А. - Медитативность в структуре художественного сознания (на материале мессы "И сказал я в сердце моем" М. Шуха) (2018)
Стрілець А. - Харківська регіональна школа гри на баяні (акордеоні): історія, виконавські приорітети, персоналії (2018)
Сунь Бо - Фактурно-гармонический параметр вокально-исполнительского стиля (на материале творчества Г. Свиридова) (2018)
Тищик В. - Фактурно-гармоничний параметр вокально-виконавського стилю (на матеріалі творчості Г. Свиридова) (2018)
Фартушка О. - Семантична функція хорової поліфонії у Canticum sacrum І. Стравінського (2018)
Янь Ян - Деятельность китайских оркестров традиционных инструментов нового типа в 1960 – 1970-е годы (2018)
Голіна В. В. - Комплексна структура злочинності – основа вдосконалення запобіжної діяльності, Шрамко С. С. (2018)
Батиргареєва В. С. - До питання безальтернативності положення ч. 5 ст. 176 КПК України та його відповідності вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Бабенко А. М. - Регіональні особливості злочинності в містах і сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей (2018)
Гребенюк М. В. - Американська модель запобігання злочинності (на прикладі роботи поліції міста Нью-Йорка) (2018)
Тронько О. В. - Кримінально-правові аспекти та проблемні питання кваліфікації бандитизму, Диба Н. І. (2018)
Кушнір І. П. - Кримінально-правове забезпечення охорони інформаційних відносин у прикордонній сфері (2018)
Христич І. О. - Методики встановлення обсягів корупції у приватній сфері України (2018)
Дзюба А. Ю. - До питання про заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх за кримінальним законодавством України та ФРН (2018)
Symkina A. Ye. - International practice for combating corruption in the private sphere (2018)
Гіверц П. В. - Криміналістичне дослідження саморобної вогнепальної зброї: класичні методики і новітнє обладнання (2018)
Квітка О. О. - До питання щодо змісту створення небезпеки для життя людей та настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 281 КК України) (2018)
Суходубов В. С. - Типові сліди злочину – важливий елемент криміналістичної характеристики вбивств із метою заволодіння житлом громадян (2018)
Ткаченко Є. А. - Неформальні практики у відновленні втрачених матеріалів кримінальних проваджень та можливі шляхи їх вирішення (2018)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2018)
Толубко В. Б. - Підвищення показників якості системи управління послугами мережами майбутнього, Беркман Л. Н., Крючкова Л. П., Ткачов А. Ю. (2018)
Гаврилко Є. В. - Методи та моделі сучасних видів модуляцій з розширеним спектром в програмно-керованих системах, Макаренко А. О., Горовий Р. І., Насадюк В. О., Соловйов М. М. (2018)
Дубинський В. Г. - Дослідження технології IP-телефонії (2018)
Варфоломеєва О. Г. - Можливості розвитку мереж наступного покоління з оновленими можливостями, Скнарь І. М., Пантін О. В. (2018)
Варфоломеєва О. Г. - Дослідження завадостійкості і методів оптимального прийому сигналів в мережах LTE, Рахлицький С. О., Жупінас М. О., Карпіна А. О. (2018)
Бурбурский Б. А. - Використання програм математичного моделювання для ефективності роботи телекомунікаційних систем, Карпенюк Д. А., Мушта Б. О., Яскевич Ю. В. (2018)
Шевцов П. В. - Використання та перспективи мереж безпроводового зв’язку, Щербина В. О., Гайдамака В. О., Куринський В. В. (2018)
Кононенко А. В. - Концепція software-defined-networking та основні принципи openflow, Кучма І. М., Перетятько М. В., Кацалап В. О., Размислов Д. О. (2018)
Отрох С. І. - Аналіз методів подання знань при розпізнаванні надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Завгородній В. В., Завгородня Г. А., Грищенко О. О. (2018)
Саф’янов Є. О. - Розвиток та впровадження технологій WIMAX і LTE, Білодід В. В., Молдован В. А., Кукота Д. О., Артьомов А. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: зв’язки з функціями органів державного управління (2018)
Дьяченко Я. Я. - Удосконалення системи управління ризиками інвестиційних проектів (2018)
Бичихін Є. В. - Концептуальні засади інституційного забезпечення розвитку "зеленої економіки” в Україні (2018)
Бартош С. В. - Актуальні питання бюджетної децентралізації в Україні (2018)
Сороко С. І. - Виявлення та оцінка ризиків у сфері надання освітніх послуг закладами вищої освіти, Козоріз Л. О. (2018)
Коритник Л. П. - Структура прямих і непрямих (загальновиробничих) витрат закладів вищої освіти (2018)
Камінська О. С. - Роль нормування науково-дослідної праці у підвищенні її ефективності та якості (2018)
Ухналь Н. М. - Специфіка сучасних загроз економічній і фінансовій безпеці України (2018)
Дмитренко Т. Л. - Особливості ризик-орієнтованого підходу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2018)
Тeрес Ю. С. - Проблеми та шляхи вдосконалення управління державним боргом в Україні в умовах євроінтеграції (2018)
Закорко О. П. - Нефінансові (натуральні) показники для розрахунку собівартості освітніх послуг (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського