Білорус О. Г. - Глобальна економіка знань як перспективна парадигма розвитку світового господарства (2018)
Бобрицька В. І. - Ціннісні орієнтири та ідеали сучасної освіти України (2018)
Процька С. М. - Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів: особливості впровадження (2018)
Коленко А. В. - Закони логіки мовлення як теоретико-методична основа формування сценічної мови як словесної дії (2018)
Гавриленко Т. Л. - Новації в освітньому процесі початкової школи в Україні (1991-2001 рр.) (2018)
Czyż A. - Auditory system aiding devices and school environment, Ciechowska M. (2018)
Марцинів В. В. - Діагностика рівня розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв в процесі навчання з використанням електронного музичного інструментарію (2018)
Родінова Н. Л. - Просвітницька робота Бориса Грінченка (2018)
Любчак Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до організації театралізованої діяльності дітей дошкільного віку (2018)
Поворознюк С. І. - Українська іграшка як етнокультурний засіб виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Присяжнюк Л. А. - Підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань еколого-природничої освіти дошкільників, Грошовенко О. П. (2018)
Волощенко Н. О. - Інтегрований підхід до організації іншомовного середовища в умовах закладів дошкільної освіти, Мордоус І. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Дубініна В. - Розуміння як інтенціональна структура: розвиток герменевтики Ф. Брентано (2018)
Ebo S. - Restoring the African origins of philosophy (2018)
Menig L. - Mary Wollstonecraft - first philosopher of feminism (2018)
Печеранський І. - Сутність і призначення мистецтва в естетичному вченні Г. Геґеля (2018)
Diakovska H. - Critical interpretation of practical and legal conclusions on the lack of free will and moral responsibility, Hontar V. (2018)
Lomachinska I. - Value orientations of information culture as a key factor of society information security (2018)
Ogbonne I. P. - Is ethnicity a major determinant of achieving national and economic developments? A focus on Nigeria (2018)
Колінько М. - Методологічний потенціал концепції доместикації (2018)
Складан Ю. - Взаємозв'язок смаку і показових статусних витрат (2018)
Солонько Л. - Стародавні психотехніки як засіб компенсації втраченого буттєвого досвіду (2018)
Dulebova I. - War and peace: ways to peace in war in the Eastern Ukraine, Kovalskyi H., Dodonova V., Biletsky V. (2018)
Murinska S. - Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine, Aleksandrova O., Dodonov R. (2018)
Woldetsadik M. K. - Usefulness of human security concept: African perspective (2018)
Бардин М. - Сучасні дослідження апокаліптичної тематики у творах вітчизняних та зарубіжних біблеїстів (2018)
Дзюбак Р. - Вплив реформаційних чинників на процес секуляризації (2018)
Филипчук С. - Трансформації нових медіа християнських конфесій України (2018)
Адорно Т. - Актуальність філософії (переклад, анотація і примітки Віталія Брижніка) (2018)
Полянська В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання. Одеса, 2018 (2018)
Горбань О. - Проблеми аксіології та термінології в сучасних культурологічних дослідженнях (Рецензія на монографію: Чікарькова М. Ю. Сучасна культура: проблеми аксіології та термінології: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 240 с.) (2018)
Ратчик В. М. - Міні-інвазивні технології в лікуванністенозу пілоробульбарної зонивиразкового генезу, Тарабаров С. О., Пролом Н. В. (2018)
Синяченко О. В. - Течение пептических гастродуоденальных язв на фоне коморбидного сахарного диабета, Ермолаева М.В., Гмошинский Н. В. (2018)
Сірчак Є. С. - Клінічна ефективність урсодезоксихолевої кислоти в комплексному лікуванні хворих на ожиріння й гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2018)
Баженова Н. М. - Агрегационная способность тромбоцитов у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени на фоне ожирения (2018)
Татарчук О. М. - Імунологічна реактивність у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Діденко В. І., Меланіч С. Л., Кудрявцева В. Є. (2018)
Высочина И. Л. - B.coagullans в лечении гастроэнтерологических заболеваний воспалительной и функциональной природы: эффективность с позиций доказательной медицины (2018)
Степанов Ю. М. - Препарати вісмуту в гастроентерологічній практиці, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2018)
Степанов Ю. М. - Целіакія: сучасний погляд на діагностику та лікування, Саленко А. В. (2018)
Cтепанов Ю. М. - Лікування автоімунного гепатиту на основі національних, міжнародних рекомендацій та власного досвіду, Косинська С. В. (2018)
Чабан М. П. - Катеринославські медики - члени товариства "Просвіта". До 150-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" (1868–2018), Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2018)
Левченко В. - "Активный противник соввласти…": до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р. (2012)
Васильєв В. - Діяльність органів ДПУ УСРР та настрої населення доби "великого перелому" й початку суцільної колективізації (1928–1931 рр.) (2012)
Бажан О. - Ушанування пам'яті Тараса Шевченка в Києві 1960–1970-х рр. (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (2012)
Подкур Р. - Взаємовідносини ГПУ УСРР та ГПУ РСФРР у контексті підписання союзного договору 1922 р. (2012)
Горин М. - Єврейське населення Кам’янець-Подільської області в роки нацистської окупації (2012)
Ільницький В. - Структура Дрогобицької округи ОУН (1945–1952 рр.) (2012)
Жив'юк А. - Поранення генерала М. Ватутіна факти та інтерпретації (2012)
Пронь. Т. - Громадська думка польського населення Західної України щодо кордонів і переселення в полі зору радянських органів держбезпеки (1944–1946 рр.) (2012)
Давидюк Р. - Антон Стрижевський: життя українського політичного емігранта у II Речіпосполитій (2012)
Горбуров К. - Болеслав Скарбек-Шацький (1888–1934): маловідома біографія лідера "польської комуністичної роботи" в УСРР (2012)
Прокопчук В. - Історик Кость Туркало: від "справи СВУ" до еміграції (2012)
Борчук С. - Ісай Фалькевич (1883–1937) — революціонер, прокурор, цензор, голова правління "УРЕ", "прихований троцькіст" (2012)
Дудніченко А. - Як все починалося… (зі спогадів оперативного співробітника органів державної безпеки радянської України) (2012)
Рубльова Н. - Римо-католицька церква в українській провінції 1920–1930-х рр.: Фастівщина (2012)
Бабенко Л. - "Церковну політику розвалу повинна вести ВЧК…": інструменти антирелігійної політики 1920–1930-х рр. (2012)
До уваги авторів! (2012)
Вихідні дані (2012)
Жив'юк А. - Кадровий склад і діяльність органів НКВД–НКГБ під час "першої радянізації" Західної України крізь призму "Великого терору" (2012)
Тинченко Я. - Українські емігрантські ордени Богдана Великого та Святого архангела Михайла: справа рук меценатів-мрійників чи спецоперація ВУЧК? (2012)
Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): архівно-кримінальні справи свідчать... / Вступна статя та публ. В. Василенка (2012)
Очеретянко В. - Радянізація наукових, культурно-освітніх закладів, громадських організацій наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. (2012)
Романець Н. - Репресивні акції в контексті сільськогосподарського переселення в Україну (1933–1934 рр.) (2012)
"...нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…": До 70-річчя масової депортації населення Західної України під кодовою назвою "Захід" / Вступна стаття та публ. О. Бажана (2012)
Бурлака С. - Голокост у м. Біла Церква (за документами ГДА СБ України) (2012)
Макарчук С. - Доля швейцарського інженера Ульріха Келлера (за матеріалами архівно-кримінальної справи № 2330-с) (2012)
Бабенко Л. - Динаміка розкольницьких тенденцій у Російській православній церкві на початку 1920-х рр.: чекістський сегмент (2012)
Римо-католицька громада Запоріжжя у 1920–1930-х рр. / Вступна стаття та публ. В. Стойчева (2012)
Маркова С. - Соціальні наслідки сталінської індустріалізації для українського села: тенденції й характер сучасних наукових дискусій та оцінок (2012)
Терлецька І. - "Великий терор" в Українській РСР: історіографічний дискурс (2012)
Шаповал Ю. - Шлях довжиною у 16 років… (2012)
Федоренко І. - Із досвіду роботи над обласним томом науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією", присвяченим Сумщині: здобутки та проблеми (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Подкур Р. - Ф. Дзержинський у взаєминах ВЧК та ВУЧК у 1919 р. (2013)
Савченко В. - Паризька шпигунка із "Чорного хреста" (справа одеського анархістського підпілля 1933 р.) (2013)
Золотарьов В. - Колишні співробітники НКВС УРСР на керівній роботі у системі ГУТАБ СРСР (1936–1939 рр.) (2013)
Тепляков А. - Чекистский долг и почётная партийная обязанность: исполнение смертных приговоров в 1918–1953 гг. (2013)
Романець Н. - Репресивні заходи щодо захисту "соціалістичної власності" в українському селі (1930–1936 рр.) (2013)
Прокопчук В. - Кам'янець-Подільська філія "Спілки визволення України": до історії фальсифікації (2013)
Токарєв С. - Репресії проти викладачів Ніжинського педагогічного інституту в 1930-х рр. (2013)
Омельчук Д. - Особливості процесу реабілітації репресованих громадян у Криму у другій половині 1950-х рр. (2013)
Бажан О. - Протестні акції населення Української РСР у другій половині 1950 – на початку 1960-х рр.: причини, інструментарій, діапазон (2013)
Окіпнюк В. - Генеральне консульство ІІ Речіпосполитої в Києві: трагічний епілог восени 1939 р. (2013)
Тинченко Я. - Георгіївська дума в Українській Державі П. Скоропадського та доля її членів у світлі архівно-кримінальних справ (2013)
Бурлака С. - Сповідь перед розстрілом… (із протоколів допиту члена Козачої ради Правобережної України Миколи Лозовика) (2013)
Лисенко О. - Сільські активісти Чернігівщини (кінець 1920–1930-ті рр.): типологія поведінки (2013)
Горбуров К. - Юрій Бодняк-Грабський (1895–1938): життєпис директора Польського педагогічного інституту у Києві (2013)
Бабенко Л. - Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з "релігійними чудесами" (1920-ті – 1940-ві рр.) (2013)
Рубан В. - Документи органів державної безпеки як джерело дослідження подільського села 1920–1930-х рр. (2013)
Васильєв В. - Документи органів ВКП(б) та ДПУ УСРР про настрої й моделі поведінки партійно-радянських працівників у республіці (1932–1933 рр.), Верт Н., Кокін С. (2013)
Шаповал Ю. - Нові цінні видання документів ГДА СБ України (2013)
Демченко Т. - Депортації як практика "Великого терору" (за матеріалами круглого столу "Депортація як складова державного терору в УСРР/УРСР", 24 травня 2013 р.) (2013)
Вихідні дані (2013)
Дука А. П. - Технологічні детермінанти сучасних процесів економічного розвитку України (2018)
Касперович Ю. В. - Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни рф (2018)
Мащенко М. А. - Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки (2018)
Красовська О. Ю. - Споживче сприйняття маркетингових активів підприємства (2018)
Lisnichenko O. - Evolution of the concept of human capital (2018)
Мадяр Р. О. - Контроль логістичної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації (2018)
Марчук Ю. М. - Фінансово-економічний механізм природокористування: інституціональні засади інвестиційної діяльності (2018)
Бєлозерцев В. С. - Використання інструментів електронної комерції в сучасних умовах, Худякова О. C. (2018)
Пуліна Т. В. - Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби, Ткачук О. Ю., Вафіна А. О. (2018)
Назаренко О. В. - Аутсорсинг бухгалтерського обліку: переваги, недоліки та особливості запровадження, Суровицька А. В. (2018)
Євсейцева О. С. - Співпраця представників українського бізнесу та закладів вищої освіти як засіб освітньої інновації, Колесник Б. О., Волковинська П. С. (2018)
Денисенко М. П. - Механізм забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, Третяк Є. В. (2018)
Пандас А. В. - Редевелопмент як перспективний механізм розвитку промислової зони, Крижановський С. О. (2018)
Крисак А. О. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Мусятовська О. С. (2018)
Циток Р. П. - Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс (2018)
Фурсіна Н. А. - Теорія виникнення військових конфліктів, воєн (2018)
Кваша Т. К. - Інструменти зменшення тиску на бюджет процесів старіння населення (2018)
Цімошинська О. В. - Методика розрахунку концесійних платежів за brown field- та green field-проектами концесії автодоріг за ціннісно-орієнтованим підходом (2018)
Лощина Л. В. - Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ, Ковтун Г. І. (2018)
Середюк Т. Б. - Сучасні модифікації теорії дифузії інновацій та шляхи їх реалізації на ринках високих технологій, Seredyuk T. (2018)
Мовсесян А. С. - Структурна динаміка розвитку ринку медичних виробів в єс (2018)
Титул, зміст (2018)
Веремеєва М. - Перші студентські будівельні загони в повсякденному житті українських студентів (2018)
Демуз І. - Шевченкіана П. Стебницького: видання повного "Кобзаря" (2018)
Пентер Т. - Військовослужбовці вермахту у сприйнятті населення окупованого Донбасу (за матеріалами усноісторичних джерел), Титаренко Д. (2018)
Salata O. - The image of the city embodied in architecture rationalistic modern style of Alexander Verbitsky (2018)
Ткачук А. - Питання національної безпеки у програмних документах політичних партій на виборах до Верховної Ради України 2014 року в умовах російської агресії (2018)
Шишко О. - Польська громада Одеси в системі політичного терору 1920-1921 рр. (2018)
Gayko G. - Development of the oil industry in the USA in the 20th century (Part II), Biletsky V. (2018)
Donaj L. - 15 years of the Baltic States' membership in the EU: problems, prospects and experience for Ukraine, Zavadskyi V. (2018)
Кривизюк Л. - Сталінградська стратегічна оборонна операція (17.07. - 18.11.1942 р.): здобутки та прорахунки в оперативному командуванні танковими військами (2018)
Krotofil M. - Activity of schools and educational courses for soldiers of the Ukrainian Galician Army interned in Czechoslovakia as a form of their socialization (1919-1920), Sribnyak I. (2018)
Woldetsadik M. K. - Conflict analysis of Liberia's civil wars (1989-2003) (2018)
Yaqub A. K. - Some farmans and inscriptions: a source of study for waqf in Indian subcontinent (2018)
Юшкевич В. - Участь США у діяльності МКБ за президентства Гаррі Трумена (1945-1947) (2018)
Гіря К. - Історіографія питання стосунків запорозьких та донських козаків (кінець XV - початок XVIII ст.) у 20-30-х рр. XX ст. (2018)
Папазова А. - Актові та діловодні джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. (2018)
Лозова Т. І. - Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв, Олійник Г. Ю., Олійник О. А. (2019)
Двуліт З. П. - Криптовалюта: стан та тенденції розвитку, Передало Х. С., Тиліпська Р. Б., Терно Р. М., Стибель Р. І. (2019)
Голян В. А. - Капітальні вкладення в економіку України: стимулювання залучення інвестиційних потоків у сферу переробки сільськогосподарської сировини, Лучечко Ю. М. (2019)
Сазонець І. Л. - Інституційні основи державної підтримки лібералізації підприємницької діяльності, Саленко А. С. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку і аудиту виробничих запасів у системі управління пат "запоріжсталь", Тєлєвінова О. В. (2019)
Пухальський В. В. - Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні (2019)
Корнійко Я. Р. - Понятійний апарат та етапи розвитку екологістики, Валявська Н. О. (2019)
Клювак О. В. - Діагностика публічних електронних закупівель готельних та ресторанних послуг на основі ризик-підходу (2019)
Гулиев Р. Г. - О стимулировании лечебно-оздоровительного туризма в азербайджане как важного вида рекреационной деятельности, Аширов Д. Г. (2019)
Хаустова Є. Б. - Стратегічні альтернативи та концептуальна модель розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти (2019)
Раделицький Ю. О. - Імплементація досвіду ефективного адміністрування майнових податків розвинених країн у вітчизняну практику, Галамай Р. Я., Симанич Н. Б. (2019)
Бєлозерцев В. С. - Методика обліку та аудиту розрахунків з контрагентами на підприємстві, Худякова О. C. (2019)
Тесленок І. М. - Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства, Коротунова О. В., Косенко Ю. В. (2019)
Івченко Л. О. - Особливості організації дитячого туризму в Україні, Кужиль С. В., Петренко М. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці, Феофанова І. В., Магда Г. В. (2019)
Погуда Н. В. - Стратегічні напрями розвитку туризму у чернігові, Чухіна О. В. (2019)
Кифяк В. І. - Соціально-економічний аналіз безробіття в Україні, Лесько Н. В. (2019)
Гамова О. В. - Особливості обліку та удосконалення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі, Феофанов Л. К., Козачок І. А., Копитіна І. О. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту операцій з грошовими коштами у касі підприємств, Троян О. В., Ковалик М. Д. (2019)
Гаджибекова Севда Джафар кызы - Затраты и их классификация в системе финансового учета и отчетности (2019)
Куліш Л. П. - Конкурентна політика у системі інструментів державного регулювання економіки (2019)
Ліщенко А. В. - Аналіз рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств (2019)
Лясковська С. - Участь органів державної безпеки у регулюванні ринкових відносин у період непу (2014)
Жив'юк А. - Керівники органів НКВД–НКГБ (МВД–МГБ) західних областей УРСР: кількісні та якісні характеристики (1944–1953 рр.) (2014)
Ченцов В. - Репресивна політика більшовицького режиму на Катеринославщині в 1920-х рр., Архірейський Д. (2014)
Литвиненко В. - Відділи військової цензури та політичного контролю НКВД–НКГБ СРСР у Червоній армії та Військово-морському флоті (кін. 1930-х – березень 1946 рр.), Огороднік В. (2014)
Бажан О. - Олександр Успенський: "Я вважаю себе учнем Миколи Івановича Єжова…", Золотарьов В. (2014)
Висовень О. - Лідія Вінс у релігійному дисидентському русі в УРСР (1960–1980-ті рр.) (2014)
Щербатюк В. - Окремі нововіднайдені матеріали з історії повстансько-партизанської боротьби ОУН та УПА (2014)
Рубльов О. - Динаміка диктатури: нове цікаве дослідження відносин керівництва УССР та СССР, Кравченко П. (2014)
Подкур Р. - "Соловецький реквієм": з думкою про Dies irae (2014)
Романюк І. - Історіографія сталінізму: нова спроба концептуалізації, Зінько Ю. (2014)
Даниленко В. - Круглий стіл "Роль і місце спецслужб в історії українського державотворення" (2014)
Книжкова полиця (2014)
Вихідні дані (2014)
Білецька Е. М. - Фізіолого-гігієнічна оцінка фактичного харчування населення екокризового регіону, Штепа О. П., Калінічева В. В. (2016)
Чумак Н. Е. - Научные подходы в регламентации пищевых продуктов специального диетического назначения, Адамчук Т. В. (2016)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническое обоснование нормативов безопасного использования глифосатсодержащих пестицидов при обработке зерновых культур, Иванова Л. П., Гринько А. П., Войтенко Г. Н., Багацкая Е. Н., Кузнецова Е. М., Кравчук А. П., Петрашенко А. И. (2016)
Онул Н. М. - Селен у харчуванні дорослого населення промислового регіону (2016)
Антоненко А. М. - Порівняльна гігієнічна оцінка стійкості у ґрунті та ризику забруднення ґрунтових вод інсектицидами різних хімічних класів і прогноз небезпечності для людини при вживанні контамінованої води, Вавріневич О. П., Омельчук C. T., Коршун М. М. (2016)
Юзик А. В. - Особливості хімічного складу поверхневих та підземних вод Чивчинських гір (Українські Карпати) та їх генезис, Величко М. В. (2016)
Гребняк М. П. - Токсиколого-гігієнічна оцінка нітратного навантаження продуктами харчування на організм дітей, Федорченко Р. А. (2016)
Beletskaya E. N. - The alimentary intake of lead and hygienic evaluation of its impact on children’s health, Antonova O. V., Zemlyakova T. D., Golovkova T. A. (2016)
Фера О. В. - Взаємозв’язок особливостей та режиму харчування, способу життя, чинників довкілля із захворюваністю на пульпіт у підлітків 15-17 років в Ужгороді та Ужгородському районі, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич В. М., Кухарчук Л. В., Когут Е. Г., Пензелик І. В., Микита В. П., Шевченко Д. С. (2016)
Чміль В. Д. - Перспективи використання методу КЕТЧЕРС (QuEChERS) для оцінки токсикологічної безпеки харчових продуктів, Голохова О. В., Видрін Д. Ю., Калашников А. А. (2016)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2016)
Мельник І. М. - Система інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Марчук Ю. М. - Фінансово-економічний механізм природокористування: сутність, складові та перспективи удосконалення (2018)
Ступень Р. М. - Фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних ресурсів в сільському господарстві (2018)
Онищенко В. П. - Порівняння облікових моделей податку на прибуток та податку на вилучений капітал: залишити чи замінити? (2018)
Подмешальська Ю. В. - Облік витрат на збут, Степаненко В. А. (2018)
Візіренко С. В. - Організація обліку процесу реалізації готової продукції, Агаркова О. В. (2018)
Жовнірчик Я. Ф. - Демократизація механізмів управління регіональним розвитком в Україні (2018)
Сазонець І. Л. - Вдосконалення системи управління охороною здоров'я в рівненській області на основі впровадження проекту світового банку, Зима І. Я. (2018)
Шведун В. О. - Проблеми державного регулювання у сфері зеленої енергетики в Україні (2018)
Акімова Л. М. - Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення економічної безпеки держави (2018)
Близнюк А. С. - Фінансове забезпечення розвитку вітчизняної рекреаційної сфери в умовах структурної модернізації економіки (2018)
Акімов О. О. - Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців (2018)
Вавренюк С. А. - Вплив процесу євроінтеграції на підготовку молоді в системі вищої освіти України (2018)
Бовсунівська І. В. - Децентралізація в сфері культури: досвід ефективної реформи європейських країн для України, Бутник О. О. (2018)
Борис О. П. - Розвиток системи державного управління у сфері цивільного захисту в період новітньої історії України (2018)
Муц Луай Файсал - Вектор розвитку міграційної політики в європейському союзі та його використання в українських реаліях (2018)
Орел М. Г. - Аксіологічний аспект концепту "стійкість держави" у контексті функцій публічного управління у сфері безпеки та в історії наукової думки (2018)
Анисенко О. В. - Світовий досвід консолідації земельних паїв, Склярук Т. І. (2018)
Василенко О. В. - Глобалізація, академічна мобільність та інтернаціоналізація вищої освіти (2018)
Дейдей Д. М. - Еволюція виборчого законодавства як основи формування представницької влади на місцевому рівні (2018)
Шатірішвілі Д. А. - Програмно-цільовий підхід при прийнятті управлінських рішень (на прикладі функціонування міського наземного електротранспорту) (2018)
Павлишин З. Я. - Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління (2018)
Хлєбников А. А. - Нормативно-правове регулювання надання публічних послуг в Україні (2018)
Яремчук О. В. - Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України (2018)
Дяченко С. А. - Історичні та соціально-економічні основи розвитку місцевих фінансів (2018)
Прилипко В. А. - Ресурсний потенціал медичного забезпечення населення зони спостереження РАЕС, Петриченко О. О., Морозова М. М., Бондаренко І. В. (2018)
Симонова Л. И. - Влияние фотодинамической терапии на эндогенные антимикробные механизмы при лечении инфицированных лучевых повреждений кожи, Гертман В. З., Пушкарь Е. С., Ляховская Н. В. (2018)
Васильєв Л. Я. - Віддалені наслідки радіонуклідного лікування раку щитоподібної залози (перше інформаційне повідомлення), Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б. (2018)
Лукашова О. П. - Ультраструктура клітин ендокринних органів у віддалені терміни після загального та часткового опромінення у малій дозі (2018)
Кулініч Г. В. - Злоякісні новоутворення та цукровий діабет: взаємозв'язок, особливості діагностики, лікування, спостереження (огляд літератури), Підченко Н. С., Рогачевська Л. В. (2018)
Красносельський М. В. - Діагностичні помилки при комп'ютерній томографії. Випадок невиявлення раннього раку ободової кишки при синхронному раку нирки, Білий О. М., Астап'єва О. М., Підлісний Р. А. (2018)
Амиразян С. А. - Радиационная медицина в высшей школе, Фатеев А. А. (2018)
Старенький В. П. - Современный взгляд на рентгенотерапию неопухолевых заболеваний, Шустов И. Б., Забобонина Л. В., Стадник Л. Л. (2018)
Астап'єва О. М. - Питання організаційно-педагогічного та методичного забезпечення навчання студентів медичних факультетів ХНМУ, Спузяк Р. М., Паскевич О. І., Степанов Е. П., Аміразян С. А. (2018)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" на 2019 рік (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології" (26–27 вересня 2019 р., Харків) (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасний стан і проблеми брахітерапії" (8 листопада 2019 р., Харків) (2018)
Мечев Дмитро Сергійович (1943-2018) (2018)
Покажчик авторів ХХVІ тому УРЖ (2018)
Покажчик рецензентів ХХVІ тому УРЖ (2018)
Карпук А. І. - Інвестиційне забезпечення відтворення лісового біорізноманіття в контексті диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств, Несторяк Ю. Ю., Олексієвець О. М. (2019)
Караван Н. А. - Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності (2019)
Макаренко Ю. П. - Теоретичні аспекти системи управління проблемною заборгованістю в банках, Онищенко І. С. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті, Верьовкіна А. С. (2019)
Третяк Д. Д. - Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні, Поруба Я. С. (2019)
Хрустальова В. В. - Ринок послуг мобільного зв'язку України: тенденції та перспективи розвитку, Кононенко Є. В. (2019)
Куліш Л. П. - Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні (2019)
Альшаафі Мохамед Алі - Перебудова закладів охорони здоров'я в лівії (2019)
Диндар А. С. - Позиції культурно-креативної індустрії в економіці єс (2019)
Миколаєць А. П. - Розвиток соціальної активності і людського потенціалу в системі публічного управління (2019)
Муц Луай Файсал - Міграційна політика під впливом розбудови інформаційно-комунікаційної інфраструктури (2019)
Ажажа М. А. - Державна електронна підтримка процесу модернізації вищої освіти України (2019)
Гаврилюк А. М. - Про ціннісні засади маркетингового конструкту "образ — імідж — бренд — репутація території" як пріоритету державної політики в сфері туризму в Україні (2019)
Богданенко А. І. - Теоретичне обгрунтування природи державного регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла (2019)
Лагунова І. А. - Технічне регулювання як механізм публічного управління ризиками у будівництві: шляхи та перспективи розвитку (2019)
Любецька М. М. - Розвиток наукового знання у сфері здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (2019)
Капштик О. В. - Теоретичні здобутки у галузі наукового забезпечення розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки та оборони України (2019)
Бойко А. О. - Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні (2019)
Хома О. З. - Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в умовах децентралізації (2019)
Подкур Р. - Діяльність спецслужб СРСР у прикордонні радянської України у 1920–1930-х рр. (2014)
Левченко В. - Одеські увертюра та епілог "опери СВУ": до історії чекістського сценарію знищення інтелектуальної еліти в УСРР у 1920–1930-х рр. (2014)
Антонюк Я. - Останні мельниківці Рівненщини (1945–1949 рр.) (2014)
Гужаловский А. - Главлит БССР в системе тотального политического контроля (1923–1990 гг.) (2014)
Архірейський Д. - Інститут військових нарад як інструмент каральної політики радянської влади на Катеринославщині на початку 1920-х рр. (2014)
Савченко В. - Репресії проти анархістів в УСРР у 1921–1924 рр. (2014)
Романець Н. - Кампанія 1934–1936 рр. щодо зняття судимості з селян, засуджених у період "великого перелому" : мета та способи реалізації (2014)
Кашу И. - Голод 1946–1947 гг. в Молдавской ССР: причины и последствия (2014)
Аскерова Л. - Листи до влади жертв політичних репресій як прояв соціальної мімікрії (на прикладі Чернігівської області) (2014)
Вєдєнєєв Д. - Розвідувально-диверсійна та контррозвідувальна діяльність органів державної безпеки за лінією фронту в 1941–1945 рр. (за документами НКВС–НКДБ Української РСР) (2014)
Іщук О. - Василь Порплиця ("Байда") – зв'язковий головного командира УПА Василя Кука (2014)
Горбуров К. - Валентин Радін-Уцехівський (1890–1937) – останній директор Польського педагогічного інституту у Києві (2014)
Золотарьов В. - Жертва "беріївської відлиги": сторінки біографії капітана державної безпеки Григорія Аркадійовича Клювганта-Гришина (2014)
Бажан О. - Петро Шелест і протестний рух в УРСР у 1960–1970-х рр. (2014)
Висовень О. - Каральні заходи радянського тоталітарного режиму проти євангельських християн-баптистів УРСР (друга половина ХХ ст.) (2014)
Пагіря О. - Ліквідація радянськими органами державної безпеки греко-католицької церкви у Закарпатті (1945–1949 рр.) (2014)
Гула С. - Сучасні тенденції та проблеми історіографії діяльності радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр.) (2014)
Гончаренко О. - Що відбувалося за лаштунками свободи совісті по-радянськи (або За лаштунками свободи совісті по-сталінськи) (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Кириленко О. П. - Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення, Максимчук О. С. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики аудиту виробничої собівартості продукції підприємства, Рянічева А. А. (2019)
Тульчинська С. О. - Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах реалізації концепції транскордонного співробітництва, Кириченко С. О., Бут А. В., Дубенець В. П. (2019)
Касич А. О. - Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід, Джура А. М. (2019)
Мельник О. І. - Іноземне інвестування як фактор розвитку аграрного сектора України, Мельник А. Г., Малиш Л. Б. (2019)
Євтушевська О. В. - Комерціалізація інноваційних розробок у контексті сприйняття споживачами товарів-новинок (2019)
Кухта К. О. - Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування, Джура В. В. (2019)
Павленко Л. Д. - Система державного антикризового управління банківською системою як основа стабільного функціонування вітчизняної економіки, Семенець В. П. (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчасного виявлення загроз в системі управління економічною безпекою підприємства, Журавель К. О. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Теоретико-практичні аспекти проведення аудиту основних засобів, Троян О. В., Біла Л. В. (2019)
Івченко Л. О. - Туристично-рекреаційний потенціал херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості, Колісніченко Г. С. (2019)
Гамова О. В. - Пропозиції щодо вдосконалення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві, Козачок І. А., Майна А. В. (2019)
Олійник Н. І. - Cтан реалізації низьковуглецевої політики у сфері водопостачання та водовідведення, Крилова І. І. (2019)
Орел М. Г. - Трансформація культурного коду та державності в епоху постмодерну та їх взаємозв'язок у контексті політичної безпеки (2019)
Мартишин Д. С. - Соціальне вчення православної церкви України в умовах політичної трансформації українського суспільства (2019)
Антипенко І. В. - Сучасні наукові підходи до концептуалізації політичного ризику (2019)
Гриджук І. А. - Реалізація концепції маркетингу в публічному управлінні територіальним розвитком (2019)
Сіцінський Н. А. - Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації щодо питань, які є найбільш актуальними для забезпечення національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері (2019)
Близнюк А. С. - Рекреаційна інфраструктура як головна складова рекреаційного простору (2019)
Залізнюк В. П. - Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України (2019)
Коновал В. О. - Мережеві технології у сучасних умовах суспільного розвитку: філософські концепції (2019)
Іванюта В. В. - Механізм державного регулювання відносин власності: економіко-правовий аспект (2019)
Самойлова І. І. - Формування державного регуляторного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Самойлов О. О. (2019)
Павлишин З. Я. - Реформа системи впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення державного управління (2019)
Ярмолинська І. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні (2019)
Від редколегії (2015)
Виола Л. - Введение (2015)
Юнге М. - Советские "каратели". Историография, методы и источниковая база (2015)
Васильєв В. - Організатори та виконавці масового вбивства людей в 1937–1938 рр.: долі співробітників Вінницького й Кам'янець-Подільського обласних управлінь НКВС, Подкур Р. (2015)
Кокін С. - Доля співробітників УНКВС по Житомирській області – організаторів та виконавців "Великого терору" (за матеріалами архівно-кримінальних справ 1938–1940 рр.) (2015)
Золотарьов В. - "Використані та викинуті": співробітники УНКВС по Харківській області, засуджені за порушення "соціалістичної законності" наприкінці 1930-х рр. (2015)
Адольф Адольфович Кондрацький (2015)
До уваги читачів (2015)
Вихідні дані (2015)
Сторінка головного редактора (2018)
Швед М. І. - Ефективність L-арґініну та L-карнітину в складі комплексного лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідним метаболічним синдромом, Пельо М. Я. (2018)
Зубченко С. О. - Клінічно-лабораторні особливості перебігу хронічної М. Епштейна – І. Барр вірусної інфекції в активній фазі у пацієнтів з алерґічними хворобами, Чоп’як В. В. (2018)
Волошина О. Б. - Ефективність застосування пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень, Дичко Т. О., Лисий І. С., Збітнєва В. О. (2018)
Гута Р. Р. - Показники ліпідного спектра крові у хворих на ішемічну хворобу серця впродовж п’яти років після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда, Радченко О. М. (2018)
Ковчун А. В. - Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів, Кмита В. В., Приступа Л. Н. (2018)
Voloshyna O. - Comparative Study of Methods of Di椗erential Diagnosis of Essential Resistant and Pseudoresistant Arterial Hypertension in the Practice of Doctor of General Practice, Zbitnieva V., Lisiy I., Dychko T., Samorukova V., Dukova O. (2018)
Швед М. І. - Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori (2018)
Циганик Л. В. - Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Романюк О. Т., Гута С. І. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Kotsur V. - Scientific discussion concerning the evolutional and synergetic paradigm of ethnopsychological and historiosophical representation of cossacks mental features (2018)
Казакевич О. - Мовна свідомість та самоідентифікація чиновництва українських губерній Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Пшеничний Т. - Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. крізь призму церковного чинника (2018)
Гула О. - Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій у Королівстві СХС/Югославія як чинник збереження національної ідентичності (1918–1941 рр.) (2018)
Коцур А. - Київський університ у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2018)
Фігурний Ю. - Ідея соборності України: минуле і сьогодення (2018)
Нагайко Т. - "Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь": освітянська фабула громадівського руху другої половини ХІХ ст. у вітчизняному історичному дискурсі (2018)
Шакурова О. - Етногенетична концепція В. Хвойки (2018)
Грудевич Т. - Гасові лампи та ліхтарі кін. ХІХ – сер. ХХ ст. у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Шкіра Л. (2018)
Чирков О. - Знання про етнокультурний складник історичного процесу в атласі "Україна. Хроніка історичних подій" (2018)
Ткаченко В. - Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект (2018)
Соколова Н. - Фахова підготовка студентів у Дерптському університеті (1803–1917 рр.) (2018)
Набока С. - Спільні та відмінні риси розвитку європейських держав пострадянського простору в суспільно-політичній, соціально-економічній та національно-регіональній сферах життя (2018)
Орехівський В. - Впровадження елементів органічного землеробства у Згурівській навчально-дослідній фермі П. А. Кочубея у другій половині ХІХ ст. (2018)
Сергєєва І. - Внесок селекційно-генетичного інституту – НЦНС у створення національного банку зернових колосових культур в Україні (2018)
Коваленко Н. - Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні (2018)
Бей Н. - Перспективи розвитку виробництва легкових автомобілів в Україні на початку ХХІ ст. (2018)
Кotsur H. - Unique publication on the methodology of the historiographical research (2018)
Mandryk-Melnychuk M. - Strynadko I. T. The Vyzhnyts’ka orthodox ommunity. – Vyzhnytsia: Vydavnytstvo "Cheremosh", 2017. – 520 p. (2018)
Коцур А. - Історик на вістрі змін, Калакура Я. (2018)
Вимоги щодо структури та оформлення статей, що подаються до "Часопису української історії" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Від редколегії (2015)
Юнге М. - "Козлы отпущения" сопротивляются: процессы над нарушителями "социалистической законности" в Николаевской области в 1939-1941 гг. (2015)
Савин А. - "Партия может ошибаться, а НКВД – никогда". Сотрудники УНКВД по Одесской области на скамье подсудимых (1939–1943 гг.), Тепляков А. (2015)
Кашу И. - "Чистка" сотрудников НКВД Молдавской АССР после "Большого террора" 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича Широкого-Майского (2015)
Виола Л. - Дело Уманского районного отдела НКВД (2015)
Блаувельт Т. - "Какова была музыка, таков был и танец": дело Серго Давлианидзе (2015)
Довбня О. - Притягнення співробітників УНКВС по Ворошиловградській області до кримінальної відповідальності за порушення "соціалістичної законності" під час "Великого терору" (2015)
Россман Дж. - Дело Георгия Кочергинского: роль ситуативных факторов в мотивации "грубых нарушений социалистической законности" (2015)
Вихідні дані (2015)
Title, contents (2018)
Dudić B. - Support for foreign direct investment inflows in Serbia, Dudić Z., Smoleň J., Mirković V. (2018)
Lipková L. - Economic situation in Norway after the outbreak of the global financial and oil crises in the context of EU integration trends, Hovorková K. (2018)
Wahyudi S. - Assessing the contagion effect on herding behaviour under segmented and integrated stock markets circumstances in the USA, China, and ASEAN-5, Najmudin Laksana R. D., Rachmawati R. (2018)
Stecenko I. - The assessment of the impact of small and medium-sized enterprises on the manufacturing sector in Taiwan and Latvia: a comparative analysis, Lin Ch. F. J. (2018)
Papula J. - Impact of national culture on innovation activities of companies: a case of Germany, Austria, Switzerland and the Czech Republic, Kohnova L., Papulova Z. (2018)
Mahmood H. - Human resource, financial market development and economic growth in Saudi Arabia: a role of human capital, Alkahtani N. S. (2018)
Оliskevych М. - Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland, Tokarchuk V. (2018)
Watkins M. - Digital tourism as a key factor in the development of the economy, Ziyadin S., Imatayeva A., Kurmangalieva A., Blembayeva A. (2018)
Sodoma R. - Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool, Skhidnytskа H., Shvorak A., Shmatkovska T., Zhurakovska I. (2018)
Pysar N. - Composite fuel poverty index as a means to assess energy security of the country, Dergacheva V., Bandura A., Pásztorová J. (2018)
Pavlenko I. - Business mechanism of innovation-driven development of the agricultural market infrastructure, Shibaykin V., Tverdova I., Marakova A. (2018)
Frankovský M. - Social intelligence in the cultural context: comparison of Ukrainian and Slovak managers, Birknerová Z., Zbihlejová L., Medviď M. (2018)
Ivashchenko A. - Implementation of ICO European best practices by SMEs, Polishchuk Ye., Britchenko I. (2018)
Linh D. H. - Barbell strategy with bond portfolios: theory review and empirical study with government bond portfolios of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank in 2018, Trung N. T., Thanh V. D. (2018)
Tomchuk O. - Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support, Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. (2018)
Tretiak O. - The economic public sphere: theoretical substantiation and structural construction, Toryanyk V., Mikheichenko M., Nikulin A. (2018)
Энская Е. Ю. - "Опера с самого начала тяготела к зрелищности", или Хореографические сцены в "больших" операх Ф. Галеви (2018)
Сердюк О. В. - Особливості формування поглядів К. Шимановського на театральну естетику (2018)
Мовчан В. А. - Либретто оперы Ж. Массне "Сафо" и его литературный первоисточник (2018)
Панасюк В. Ю. - "Постой, не гони лошадей…": про особливості функціонування тварин у спектаклях оперного театру (2018)
Янко Ю. В. - Музыка для симфонического оркестра: путь в будущее (2018)
Савченко Г. С. - Риси оркестрового стилю Д. Л. Клебанова (2018)
Зуев С. П. - Кинематографический образ наивного художника (2018)
Щукіна Ю. П. - "Дійсний творець як ретранслятор вищих енергій залишається серед пересічних людей самотнім…" (Особливості втілення образу Лучицької Валентиною Чистяковою у відображенні критики XX–XXI ст.) (2018)
Грінік Т. Л. - Духовні цінності рідної мови. Актори і режисери (викладачі та студенти) як носії зразкових стилів у всіх видах мовлення, у житті та на сцені (2018)
Старикова Е. П. - Создание вокально-сценического образа в оперном жанре (на примере партии Виолетты из оперы Дж. Верди "Травиата") (2018)
Лю Нин - Исполнительская рефлексия как творческий диалог певца и композитора (на материале вокальной поэмы Г. Свиридова "Отчалившая Русь") (2018)
Титул, зміст (2018)
Крисак А. І. - "Зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки, Крисак М. Ф. (2018)
Дудзяк О. А. - Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в українському селі, Славіна Н. А., Гуменюк І. І. (2018)
Lisnichenko O. - The influence of socio-economic and political factors on formation of co-operative movement in Eastern Galicia in the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries (2018)
Грещук Г. І. - Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель (2018)
Мащенко М. А. - Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки (2018)
Зеркаль А. В. - Реінжиніринг як один з факторів трансформації комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Іванова Н. В. - Особливості розвитку екологічно безпечного транспорту як складової міської інфраструктури, Ганєєва Т. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства, Герасименко Ю. М. (2018)
Подмешальська Ю. В. - Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку, Феофанов Л. К., Абрамова І. С. (2018)
Лучечко Ю. М. - Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні (2018)
Козак К. В. - Енергетична та економічна значимість зеленого бізнесу для України та світу (2018)
Макаренко С. С. - Лісове господарство як суб'єкт економіко-суспільного інтересу (2018)
Титул, зміст (2019)
Лазарєва О. В. - Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації, Вакар К. В. (2019)
Сітковська А. О. - Проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2019)
Дудзяк О. А. - Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях (2019)
Семенчук І. М. - Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів в Україні, Бабіна Д. О. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організації, Троян О. В., Подріз Д. В. (2019)
Гамова О. В. - Особливості обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві, Козачок І. А., Самойленко Т. В. (2019)
Стрельченко О. В. - Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств та управління ними (2019)
Анисенко О. В. - Специфіка проектування міжміської автомагістралі, Шаповаленко Д. Р. (2019)
Алещенко В. - Інформаційно-психологічний вплив у ході збройної боротьби (2018)
Байда С. - Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ (2018)
Бацилєва О. - Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту, Астахов В., Пузь І. (2018)
Volobuieva O. - Leader and leadership of the security sector: gender aspect (2018)
Hotsuliak N. - Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists (2018)
Гришин С. - Обґрунтування системи періодичного проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа в процесі роботи з персоналом у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Кузьменко М., Халіманенко С. (2018)
Дасюк Ж. - Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об'єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи (2018)
Кузікова С. - Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб’єкта саморозвитку (2018)
Перепелюк Т. - Формування професійно-особистісного рівня викладача психології (2018)
Тептюк Ю. - Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці (2018)
Вихідні дані (2018)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: питання сприйняття та реалізації (2018)
Назарова І. В. - Становлення і розвиток сучасних концепцій реалізації принципу добросовісності в праві (2018)
Бєлкін Л. М. - Встановлення податкової відповідальності в адміністративному судочинстві: роль вироків за угодами про визнання винуватості, Бєлкін М. Л., Юринець Ю. Л. (2018)
Лихова С. Я. - Особливості системи військових злочинів за кримінальним законом України, Цезар А. Р. (2018)
Горбань Н. С. - Заборона втручання в правову позицію адвоката як гарантія адвокатської діяльності (2018)
Кубальський В. Н. - Жіноча злочинність: особливості та тенденції розвитку в Україні, Момотюк В. О. (2018)
Короєд С. О. - Інститут залишення заяви без розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України: форми реалізації та підстави застосування залежно від виду заяви (2018)
Гулик А. Г. - Методологічні засади дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства (2018)
Головкін О. В. - Стамбульська конвенція: ризики для суспільства і сім’ї, Стадник В. П., Чубко Т. П. (2018)
Кортукова Т. О. - Вплив практики суду ЄС на формування спільної імміграційної політики (2018)
Кресін О. В. - Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН (2018)
Стойко О. М. - Кіпрський та хорватський досвід миротворчих операцій як ймовірні сценарії для України (2018)
Савчук К. О. - Міжнародно-правова кваліфікація агресії Російської Федерації в Криму та на сході України (2018)
Бондаренко Е. - Якість цифрових просторових даних як визначальна складова інформаційного забезпечення сучасних загальногеографічних карт, Писаренко Р. (2018)
Даценко Л. - Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей, Ніжинська Ю. (2018)
Дудун Т. - Картографування інфекційних хвороб на території України, Мартинюк В. (2018)
Литвиненко Н. - Використання геоінформаційних технологій у сфері дистанційного зондування Землі для вирішення військових задач (2018)
Лозовіцький П. - Формування стоку та екологічний стан води річки Гуйва, Молочко А. (2018)
Міхно О. - Методика оцінювання якості міського середовища, Патракеєв І. (2018)
Молочко А. - Картосеміотика: довершений вигляд наукознавчої мовної концепції сучасної картографії, що претендує на роль її загальної теорії, Молочко М. (2018)
Остроух В. - Картографічний аналіз трансформації сільського господарства України, Мікуліна А. (2018)
Савчук І. - Вплив геополітики на міжнародне пасажирське залізничне сполучення України (2018)
Смирнов І. - "Білий слон" в Українських Карпатах: про відбудову колишньої військової астрономічно-метеорологічної обсерваторії, Левінськова Н. (2018)
Сніжко С. - Хвилі тепла в центральних областях України за умов сучасних змін клімату, Шевченко О., Свінціцька Г. (2018)
Тітова С. - Ринок землі як сегмент ринку нерухомості, Бабенко О. (2018)
Тітова С. - Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення, Гребеник Л. (2018)
Тітова С. - Правова та нормативно-методична база нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Демченко Д. (2018)
Федченко О. - Геоінформаційна основа в системі управління Збройних Сил України, Полторак М. (2018)
Хірх-Ялан В. - Концептуальна схема системи моделювання тактичної обстановки на базі геоінформаційної системи, Бахвалов В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Рудюк В. - Походження роду князів Сангушків: литовсько-руська версія (2018)
Адабаш М. - Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. (за матеріалами екстрактів відомостей Київської єпархії) (2018)
Соколова Н. - Діяльність студентського гуртка Т. Флоринського в університеті св. Володимира на поч. ХХ ст. (2018)
Зубко О. - Матеріально-побутове життя українських пражан у 1921–1939 роках: помешкання, харчування, одяг (2018)
Тарапон О. - Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920–1930-х рр.: пошук нових цінностей (2018)
Коцур А. - Київський університ у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2018)
Потапенко Р. - Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985–1991 рр.) (2018)
Коцур В. - Етнополітичні процеси в Україні другої половини 1990-х рр.: детермінанти політичного, соціокультурного життя країни, що повертається до Європи (2018)
Демуз І. - Козакознавчі студії на шпальтах "Записок Наукового Товариства імені Шевченка" (кінець ХІХ ст.) (2018)
Пивоваренко О. - Періодична вегетаріанська преса в Україні на початку ХХ ст.: проблеми становлення та функціонування. На матеріалах журналу "Вегетарианское обозрение" (2018)
Лаврінець А. - Особливості функціонування закладів клубного типу на селі періоду "відлиги" (на прикладі села Лосинівка) (2018)
Латишева Д. - Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект (2018)
Костюк М. - Науково-освітня та практична діяльність академіка В.В. Пашкевича, Гарбар О. (2018)
Сергєєва І. - Б. К. Єнкен як предтеча національного генбанку рослин України (2018)
Орехівський В. - Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці ХХ століття (2018)
Вимоги до оформлення статті (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Алещенко В. - Методичні підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування морально-психологічного стану особового складу (2018)
Барко В. - Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України, Барко В. (2018)
Вікторенко С. - До проблеми швидкочитання в організації навчальної праці студентів (2018)
Іванова Н. - Психологічні основи професійної підготовки фахівців (2018)
Комар Т. - Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога (2018)
Лефтеров В. - Психологічні особливості проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах, Сервачак О., Алексенцева-Тімченко К. (2018)
Литвинчук Л. - Роль ідеалу як взірця для наслідування у процесі навчання у ЗВО, Рашковська І. (2018)
Мороз Л. - Критичність мислення як чинник зниження рівня тривоги в умовах інформаційно-психологічної війни, Яковенко С. (2018)
Паливода О. - Психологічні характеристики військовослужбовців, що зумовлюють успішність їхньої діяльності в екстремальних умовах (2018)
Посвістак О. - Проблеми та переваги сучасної студентської сім'ї, Єфіменко В. (2018)
Томаржевська І. - Теоретичний аналіз психологічного феномену "толерантність до невизначеності" (2018)
Чемеринська Д. - Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей (2018)
Сторубльов О. - Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв, Уліч В. (2018)
Красота І. - Досвід реформування системи кадрового менеджменту у Збройних Силах України, Тракалюк О., Штанько В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Звенігородський О. С. - Модель структурної свідомості як множини процесів, Качур І. В. (2018)
Шевченко Є. О. - Виділення контурів об'єктів в відеопотоці за допомогою адаптивного алгоритму Кенні, Агарков А. В. (2018)
Клименко М. С. - Удосконалений метод розпізнавання емоційного стану диктора із семантичним аналізом змісту (2018)
Крак Ю. В. - Моделі подання граматичних конструкцій для автоматизованого перекладу текстової інформації, Бармак О. В., Касьянюк В. С., Стеля І. О. (2018)
Марценюк В. П. - Модель імуносенсора на основі решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням, Сверстюк А. С. (2018)
Dzierżak R. - Application of neural networks in the classification of medical images textures, Wójcik W. (2018)
Шушура О. М. - Нечітке логічне виведення на основі теорії питальників (2018)
Kyslenko Y. I. - Personified cognitive feedback as a powerful instrument for progressive acceleration of social evolution (2018)
Швець М. - Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки, Гладківська О., Цимбалюк В. (2006)
Яременко О. - Правове регулювання доступу до офіційної правової інформації в Україні (2006)
Мацюк В. - Правові аспекти інформатизації (2006)
Ложкін В. - Використання здобутків правової інформатики у боротьбі з корупцією, Цимбалюк В. (2006)
Красноступ М. - Питання відповідальності за поширення недостовірної інформації, отриманої в мережі Інтернет, Красноступ Г. (2006)
Ланде Д. - 2GW - майбутнє Інтернету (2006)
Хахановський В. - Термінологічні та організаційні аспекти створення інформаційно-аналітичної системи ОВС України, Смаглюк В. (2006)
Брижко В. - До питання економічного аспекту захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію, Швець М. (2006)
Гуцалюк М. - До питання ідентифікації особи за допомогою біометричних даних (2006)
Сопільняк Д. - До питання засобів індивідуалізації найманого працівника (2006)
Позняков С. - Інформатизація комплексної системи детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу платників податків (2006)
Загоруй О. - Оцінка умов безпеки руху в зоні впливу автомобільної стоянки (правові аспекти боротьби з порушниками Правил дорожнього руху), Раціборинський Б. (2006)


Prodanchuk M. - Concerning the food safety management in Ukraine in accordance with the requirements of biological safety in EU, Velychko M., Shamsutdinov O., Babyak M., Salahor I. (2017)
Фера О. В. - Особливості впливу харчування та інших факторів побуту і довкілля на виникнення та розповсюдження періодонтиту серед осіб віком від 24–29 років м. Ужгород та Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич В. М., Дячук К. Г., Негря А. В., Ватуня А. В., Гайналій А. В., Кикта Х. П., Покидюк М. О. (2017)
Єльцова Л. Б. - Гігієнічна оцінка режиму харчування студентів-медиків та обґрунтування шляхів його корекції (2017)
Кондратюк В. Є. - Дієтичні підходи в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, Бичков О. А., Можар О. В., Швечикова В. П., Тарасюк А. П. (2017)
Antonenko A. - Impact of nutrition peculiarities on development of thyroid disease (analytic literature review) (2017)
Волошина Л. О. - Продукти з підвищеним вмістом аргініну у реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз із високим рівнем коморбідності, Власик Л. І., Волошин О. І. (2017)
Росада М. О. - Критеріальний розподіл об’єктів за ступенем ризику інфікування в закладах громадського харчування та побутового обслуговування населення (2017)
Омельчук С. Т. - Молекулярно-генетические механизмы действия компонентов пищи: потенциал использования нутригенетики, нутригеномики и других постгеномных омикс-технологических платформ в практике диетолога, Великая Н. В. Залесский В. Н. (2017)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2017)
Баранов О. - Система принципів інформаційого права (2006)
Фурашев В. - Питання ефективності застосування механізму складання списків виборців для забезпечення реалізації конституційного принципу рівного виборчого права, Коваль М. (2006)
Яременко О. - Форми здійснення функцій української держави в інформаційній сфері: поняття, особливості, види (2006)
Цимбалюк І. - Комп'ютерна інформація як об'єкт права інтелектуальної власності (2006)
Піцан О. - Право на назву об'єкта інтелектуальної власності (2006)
Зінченко В. - Використання мобільних комп'ютерних систем у правоохоронних органах, Зінченко Н., Бондарець І. (2006)
Котляр В. - Проблеми оцінювання ефективності службової діяльності в органах внутрішніх справ України: системний аспект (2006)
Юзова Д. - Питання порядку внесення змін до Конституції України (2006)
Єресов В. - Удосконалення методики оцінки потенційної безпеки дорожнього руху, Рябінець Я. (2006)
Юхновський І. - Стратегія розвитку України (2006)
Калюжний Р. - Організаційно-правові питання становлення інформаційного суспільства, Новицька Н. (2006)
Брижко В. - До питання побудови української енциклопедії наук, Дорогих С., Клімашевська Ю., Швець С. (2006)
Бурило Ю. - Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні (2006)
Баранов О. - Інститути інформаційного права (2006)
Шкарупа В. - Застосування положень права щодо формування основ теорії інформаційного права, Цимбалюк В. (2006)
Хахановський В. - Структура та завдання навчальної дисципліни "Інформаційне право" (2006)
Дума В. - Правозастосування та форми його здійснення, Цимбалюк В. (2006)
Архипов О. - Проблеми методичного забезпечення віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом в Україні, Касперський І. (2006)
Марущак А. - Визначення поняття "доступ до інформації" (2006)
Позняков С. - Елементи інфраструктури інформаційного забезпечення запобіжно-припинювального контролю щодо погашення податкового боргу (2006)
Дячук Д. Д. - Обґрунтування організації медико-соціологічного моніторингу ожиріння у дітей, Заболотна І. Е. (2017)
Саксонов С. Г. - Ресурсне забезпечення діяльності фахівців офтальмологічного профілю як складова якості медичної допомоги, Грузєва Т. С., Вітовська О. П. (2017)
Мороз Г. З. - Запровадження способу оцінки стадії готовності пацієнта до змін окремих складових моделі поведінки, Ткачук І. М. (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Профілактика та корекція функціональних і метаболічних порушень у працівників локомотивних бригад (2017)
Dupouy E. - Current nutritional status and nutrition-related health problems in school-age children. Results of assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practice, Petriv L., Chernenko Z., Kolesnyk S. (2017)
Кузьминський С. М. - Сучасні тенденції в мікробіології харчових продуктів, Стаднічук Н. О., Мороз Т. І., Архипчук Г. Т. (2017)
Ткачишин В. С. - Засновник професійної медицини (2017)
Величко М. В. - Біобезпека в системі громадського здоров’я (2017)
Швець М. - До проекту Концепції державної мовної політики в Україні (2007)
Новицький А. - Сутність та зміст поняття "електронна торгівля", Позняков С. (2007)
Брижко В. - До питання е-торгівлі та захисту персональних даних, Швець М. (2007)
Гуцалюк М. - Безпека Інтернет-торгівлі (2007)
Задорожня Л. - Деякі питання врегулювання права громадян на інформацію в законодавстві України (2007)
Каменська Н. - Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційних відносин (2007)
Цимбалюк В. - Правові аспекти охорони та захисту комп'ютерних інформаційних ресурсів (2007)
Фурашев В. - Еволюція законодавства України про вибори та її вплив на системну інформатизацію виборчих процесів (2007)
Хахановський В. - Кіберзлочинність: застосування сучасних технологій при вчиненні злочинів - проблеми досудового розслідування та міжнародної співпраці (2007)
Ращенко Є. - Комп'ютерні дані як носій криміналістичної інформації про злочин у сфері комп'ютерних технологій (2007)
Котляр В. - Оцінювання основної діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ (2007)
Нелюбина Н. - Об'єкт податкової таємниці (2007)
Антоненко С. - Особливості розробки функцій та програмних модулів для автоматичного встановлення окремих компонентів "Системи баз даних і знань у галузі держави і права" на комп'ютері користувача (2007)
Дорогих С. - Щодо створення електронних підручників у галузі права, Бєсєдна Л. (2007)
Раціборинський Б. - До питання розробки Державної програми інформатизації правоохоронних органів України, Целуйко М. (2007)
Калюжний Р. - Криміналістична інформатика: співвідношення інформаційного забезпечення і доказування, Лук'янчиков Б., Тимошенко Ю. (2007)
Цимбалюк В. - Правова інформатика в діяльності прокуратури України (2007)
Бурило Ю. - Видання нормативних актів як форма державного управління в інформаційній сфері (2007)
Марущак А. - Використання новітніх інформаційних технологій для доступу до інформації: питання правового регулювання (2007)
Цимбалюк І. - Фінансово-правові аспекти інформатизації органів державної влади (2007)
Желіховський В. - Поширення електронної комерції в Україні (2007)
Позняков С. - Адміністративно-правові аспекти державного контролю і правоохоронної діяльності у сфері оподаткування електронної торгівлі (2007)
Каменська Н. - Провадження у справах за зверненнями платників податків - джерело інформації для органів державної податкової служби України та платників податків (2007)
Лагодіна В. - Національна безпека як зміст і мета державної політики України (2007)
Пивовар В. - Філософські проблеми безпеки як методологічна основа забезпечення безпеки фондового ринку, Драчук С. (2007)
Барна М. М. - Подвійне запліднення у покритонасінних рослин і його відкриття професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним (до 12о–річчя від дня відкриття), Барна Л. С., Герц Н. В., Мацюк О. Б. (2018)
Бобрик І. В. - Заходи щодо збереження видів родини Orchidaceae в урочищі Барабан національного природного парку "Кременецькі гори", Онук Л. Л., Штогун А. О. (2018)
Поливаний С. В. - Анатомо-морфологічні особливості будови листкового апарату рослин маку олійного за дії стимуляторів росту (2018)
Журжа Ю. В. - Розмноження Rhamnus tinctoria Waldst. Et Kit. в умовах in vitro, Колдар Л. А. (2018)
Яворська Н. Й. - Культура коренів Gentiana cruciata L. in vitro, Воробець Н. М., Скибіцька М. І. (2018)
Рабченюк О. О. - Особливості вільнорадикальних процесів у риб за впливу підвищених концентрацій іонів феруму у воді, Хоменчук В. О., Станіславчук А. В., Згурська С. Б., Курант В. З. (2018)
Грод І. М. - Спроба прогнозування динаміки чисельності популяцій антофільних комах методом комп’ютерного моделювання, Шевчик Л. О., Кравець Н. Я. (2018)
Гуляєва Г. Б. - Фотохімічна активність і фотосинтетичний потенціал пшениці ярої за дії гумусоутворюючих мікроорганізмів (2018)
Коваленко Ю. О. - Фізіолого-біохімічні особливості реакції гірчака звичайного на хронічну дію калію дихромату, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Крижановська М. А. - Вплив різних доз іонізуючого опромінення на окремі продукційні показники гороху посівного (Pisum sativum L.) сорту Цетріс (2018)
Лугініч Н. М. - Вплив 14-ти добового введення мелатоніну на метаболізм глутатіону в печінці щурів за алоксанового цукрового діабету, Геруш І. В., Яремій І. М., Давидова Н. В. (2018)
Нестеренко О. Г. - Аналіз активності ltr-ретротранспозонів рослин гороху під впливом абіотичних стресових факторів, Літвінов С. В., Рашидов Н. М. (2018)
Руденко С. С. - Експрес-метод оцінки віталітетно-розмірної структури популяцій (на прикладі Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.), Морозова Т. В., Грубінко В. В., Костишин С. С. (2018)
Руцька А. В. - Стан процесів енергозабезпечення у щурів різної статі і віку за дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату, Криницька І. Я. (2018)
Серга С. В. - Ендосимбіотичні бактерії Wolbachia та кількість оваріол у самок Drosophila melanogaster, Демидов С. В., Козерецька І. А. (2018)
Щербик В. В. - Статистичні закономірності використання синонімічних кодонів у геномі різних організмів, Бучацький Л. П. (2018)
Гурмач Є. В. - Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми с6, Рудик М. П., Святецька В. М., Скачкова О. В., Сківка Л. М. (2018)
Пида С. В. - Шиманська В. О. — відомий вчений ботанік: систематик рослин, ресурсознавець лікарських рослин, фітосозолог і педагог (до 95–річчя від дня народження), Барна М. М., Барна Л. С. (2018)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience — 2018", присвячена 20-річчю заснування Голицького біостаціонару університету, Барна Л. С., Дробик Н. М., Пида С. В. (2018)
Монографія з дендрології (2018)
Пида С. В. - Пам'яті члена-кореспондента нан України Людмили Іванівни Мусатенко (24.02.1936 – 26.09.2018), Григорюк І. П., Барна М. М. (2018)
Крижановська М. А. - Пам’яті відомого орнітолога, педагога і натураліста – Талпоша Василя Степановича (до 80-річчя від дня народження), Москалюк Н. В., Шевчик Л. О. (2018)
Правила для авторів (2018)
Швець М. - Склад населення і криміногенна ситуація, Гладківська О. (2007)
Гевлич А. - Демократія та інформація, Селіванов В. (2007)
Брижко В. - До гносеології категорії "право" (2007)
Баранов О. - Понятійний апарат інформаційного права (2007)
Цимбалюк В. - Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки (засадничі, принципові положення) (2007)
Мельник Р. - До питання оновлення системи адміністративного права України (2007)
Гуцалюк М. - Щодо створення єдиного національного демографічного реєстру (2007)
Долотов М. - Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство (2007)
Гладківська О. - Дослідження методів оцінки результативної діяльності наукових працівників, Лебединська О. (2007)
Лупало О. - Деякі теоретико-правові підходи оцінювання ефективності управління в органах внутрішніх справ України (2007)
Самойленко А. М. - Владислав Kирилович Дзядик (до 100-рiччя від дня народження), Задірака В. К., Летичевський О. А., Луковський І. О., Макаров В. Л., Голуб А. П., Дзядик Ю. В., Ковтунець В. В., Романюк А. С., Сердюк А. С. (2019)
Andrievskii V. - Application of Dzyadyk’s polynomial kernels in the constructive function theory (2019)
Бабенко В. Ф. - Одно неравенство типа Ландау–Колмогорова для периодических функций двух переменных (2019)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні наближення розв’язків імпульсних диференціальних рівнянь, Божонок К. В., Дзядик С. Ю. (2019)
Вакарчук С. Б. - Об оценках значений поперечников классов функции, определенных с помощью обобщенных модулей непрерывности и мажорант, в весовом пространстве L2x(0,1) (2019)
Gavrilyuk I. - Resonant equations with classical orthogonal polynomials. I, Makarov V. (2019)
Григорян М. Г. - Квазибезусловная базисность системы Фабера–Шаудера, Кротов В. Г. (2019)
Kolyada V. I. - On Cesaro and Copson norms of nonnegative sequences (2019)
Kopotun K. A. - On one estimate of divided differences and its applications, Leviatan D., Shevchuk I. A. (2019)
Кореновский А. А. - Оценка скорости убывания (исчезновения) функции в терминах относительных колебаний (2019)
Моторна О. В. - Про сумісне наближення у середньому функціі та іі похідних, Моторний В. П. (2019)
Романюк А. С. - Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі B∞,1, Романюк В. С. (2019)
Сердюк А. С. - Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами в метриках просторів Lp на класах періодичних цілих функцій, Соколенко І. В. (2019)
Тригуб Р. М. - О приближении функций полиномами и целыми функциями экспоненциального типа (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2018)
Большова О. В. - Вміст греліну та лептину в плазмі крові в дітей та підлітків із дисфункцією гіпоталамуса, Маліновська Т. М. (2018)
Спринчук Н. А. - Психологічний стан дітей, хворих на синдром біологічно неактивного гормона росту (2018)
Крицький Т. І. - Вплив гіпотиреозу в чоловіків на андрогенну функцію (2018)
Золотухіна Ю. О. - Особливості змін згортальної та фібринолітичної активності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявності діабетичних судинних ускладнень (2018)
Чмир Н. В. - Роль щитоподібної залози при метаболічному синдромі та в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Паньків І. В. - Частота і структура основних чинників ризику у жінок із постменопаузним остеопорозом (2018)
Смоляр В. А. - Дисекція лімфатичних вузлів за диференційованого раку щитоподібної залози: огляд сучасних тенденцій, Товкай О. А., Паламарчук В. О., Хоперія В. Г. (2018)
Кваченюк А. Н. - Особенности ведения больных со злокачественными опухолями мозгового слоя надпочечных желез, Кваченюк Д. А. (2018)
Соколова Л. К. - Перспективы использования ресвератрола для лечения сахарного диабета и его осложнений, Пушкарев В. М. (2018)
Гульчій М. В. - Контроль стану кровообігу нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Назарчук С. С., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Тимофеєв В. І. (2018)
Кияк Ю. Г. - Гострий тромбоз стента при інфаркті міокарда, ускладненому кардіогенним шоком, за наявності цукрового діабету 2-го типу, Лабінська О. Є., Галькевич М. П., Барнетт О. Ю., Кияк Г. Ю., Ковалишин В. І. (2018)
Динник О. Б. - Ураження ендотелію і методи корекції у клінічній практиці: роль лазерної допплерівської флоуметрії (огляд літератури), Марунчин Н. А., Мостовий С. Є. (2018)
Dobroskok I. - World Experience of Distance Learning as a Innovative Form of Professional Education, Dobroskok S. (2017)
Barnaś-Baran E. - Rolę Psychologii, Pedagogiki i Etyki w Rozwoju Człowieka iz Poglądy Juliana Ochorowicza (2017)
Бикова Т. - Методико-теоретичні особливості засвоєння майбутніми майстрами виробничого навчання нових технологій швейного виробництва, Іващенко М. (2017)
Богомолова М. - Підготовка вчителя в предметному полі реалізації "Декларації про соціальне виховання" (1920 р.) (2017)
Бондаренко В. - Формування готовності до професійної діяльності працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Вайнтрауб М. - Реалізація системно-діяльнісного підходу у навчальних закладах вищої освіти на прикладі викладання дисциплін з охорони праці (2017)
Волкова Н. - Формування в майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій готовності до професійної діяльності на основі компетентнісно-креативного підходу (2017)
Доценко С. - Творчі методи прийняття ефективних рішень (2017)
Істоміна К. - Стан професійної підготовки бакалаврів з міжнародних відносин в Україні (2017)
Казаннікова О. - Специфіка практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання (2017)
Коваленко Л. - Суть поняття "дослідницька діяльність старшокласників", Ющенко Н. (2017)
Козацька Т. - Аналітичний огляд методологічного забезпечення вивчення курсу "Міжнародне право" для майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (2017)
Литвинов А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів до провайдингу освітніх інновацій у практику вищої школи (2017)
Михайленко Л. - Розвиток іншомовної професійної компетентності лікарів у системі післядипломної медичної освіти (2017)
Радван Нассіб - Педагогічні засади формування виконавських умінь майбутнього педагога-скрипаля (2017)
Онищук Л. - Ступенева підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проведення педагогічного дослідження (2017)
Предиткевич О. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Прокофьева О. - Основные направления профессиональной подготовки педагогов учреждений дошкольного образования в Республике Беларусь, Комарова И., Анищенко О. (2017)
Ратушинська А. - Педагогічні основи стимулювання мотивації творчого саморозвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності (2017)
Савош В. - Особистісно орієнтований підхід: особливості вияву в системі неперервної освіти (2017)
Султанова Н. - Виховний потенціал інтернатних закладів освіти в Україні як засіб всебічного розвитку особистості (1956–1984 рр.) (2017)
Швець М. - До питання систематизації інформаційного законодавства України, Брижко В. (2007)
Баранов О. - Методи інформаційного права (2007)
Цимбалюк В. - Охорона та захист інформаційних ресурсів на засадах юридичної деліктології (2007)
Марущак А. - Проблеми інформаційної правосуб'єктності у сфері доступу до інформації (2007)
Бурило Ю. - Участь недержавних суб'єктів у здійсненні державного управління інформаційною сферою (2007)
Трофімчук А. - Соціально-психологічна та професійна характеристика порушника у сфері виробництва, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальною продекцією (2007)
Чеховська І. - Комплексна комп'ютерна система інформаційно-аналітичного забезпечення управління житлово-комунальною сферою (2007)
Спіжов В. - Предмет договору банківського вкладу (депозиту) (2007)
Шевчук Р. - Дослідження рівня інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України (2007)
Семенченко А. - Проблеми категорійно-понятійного апарату антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки та шляхи їх вирішення (2007)
Лошицький М. В. - Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду та підстава відмови відкритті провадження в адміністративній справі (відмови у правосудді), Короєд С. О. (2018)
Співак М. В. - Жінки-поліцейські та державна політика гендерної рівності: зарубіжний досвід у вітчизняному контексті (2018)
Горох О. П. - Принципи звільнення від покарання (2018)
Ахмедов В. А. - Елементи складу злочинів проти правосуддя за законодавством Азербайджанської Республіки та України: порівняльна характеристика (2018)
Бєлкін Л. М. - Проблеми ефективності судового контролю на досудовому слідстві (2018)
Костенко О. О. - Щодо криміналізації поширення "фейкових" новин (2018)
Гулик А.Г. - Етапи становлення вітчизняного цивільного судочинства (2018)
Корнієнко П. С. - Нотаріат як елемент системи правозахисної діяльності в Україні (2018)
Штефан А. С. - Імунітет свідка у цивільному судочинстві (2018)
Ван Реє К. Х. - Case management у Європі: сучасні підходи до реалізації у цивільному судочинстві, Ізарова І. О. (2018)
Горбань Н. С. - Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України: практичний аспект (2018)
Кулинич П. Ф. - Суд "над земельним мораторієм": два рішення — два правових світогляди (2018)
Кравець В. А. - Узагальнення практики розгляду малозначних справ судами першої та апеляційної інстанції, А. І. Виноградова (2018)
Боровікова В. С. - Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії, Заверуха О. М. (2016)
Боровська Г. С. - Слов’янофільство: філософсько-правовий аспект (за М. О. Бердяєвим) (2016)
Лепісевич П. М. - ОУН у розбудові збройних сил Карпатської України (1938 – 1939 рр.) (2016)
Лепіш Н. Я. - Дія актів тлумачення норм права у просторі (2016)
Ляхович М. В. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, форми прояву та шляхи подолання, Павлович-Сенета Я. П. (2016)
Онишко О. Б. - Правові наслідки позашлюбної спорідненості за сімейним правом Польщі (1918 – 1939 рр.) (2016)
Паробок Д. О. - Правове регулювання фінансової допомоги біженцям та переміщуваним особам в добу Визвольних Змагань (1917 – 1921 рр.) (2016)
Пулим О. В. - Антиправова, антигуманна сутність гібридної війни Росії проти України та її соціальні наслідки (2016)
Федіна Н. В. - Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство (2016)
Шевців М. Б. - Історико-філософська рефлексія війни (2016)
Гнатів О. М. - Поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України (2016)
Годованець Ю. С. - Юридична відповідальність за трудовим правом: сучасний підхід до розуміння (2016)
Дутко А. О. - Юридичні конструкції цивільного процесуального права: загальна характеристика (2016)
Кучер В. О. - Вдосконалення порядку тимчасового обмеження права боржника на виїзд за межі України, Євхутич І. М. (2016)
Мелех Л. В. - Проблеми застосування законодавства у розгляді спорів, що виникають з корпоративних відносин, Візняк О. В. (2016)
Пасайлюк І. В. - Рішення суду як об’єкт апеляційного оскарження (2016)
Соломчак Х. Б. - Цивільно-правові аспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов’язків (2016)
Яновицька А. В. - Установчі документи юридичної особи (2016)
Бондаренко В. А. - Зарубіжний досвід законодавчого регулювання запобігання корупції в системі публічної служби та імплементація норм міжнародного права в законодавчу базу України, Пустова Н. О. (2016)
Єсімов С. С. - Нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності податкового адміністрування (2016)
Кісіль З. Р. - Нормативно-правова регламентація запобігання корупції: світовий досвід (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність Військової служби правопорядку в Збройних Силах України, Дроздова І. В. (2016)
Назар Ю. С. - Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення такого законодавства як захід впливу за делікти у бюджетній сфері, Проць І. М. (2016)
Тимчишин Т. М. - Теоретико-правові аспекти протидії адміністративним правопорушенням на залізничному транспорті (2016)
Шишко В. Й. - Міжнародний досвід реалізації права доступу громадян до публічної інформації (2016)
Ярема О. Г. - Предмет правового забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному праві, Єсімов С. С. (2016)
Брич Л. П. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела права для оцінки допустимості та достовірності доказів у кримінальних провадженнях в Україні (2016)
Бурда C. Я. - Зміст кримінально-виконавчої характеристики засуджених до позбавлення волі жінок (2016)
Горпинюк О. П. - Деякі шляхи вдосконалення кримінально-правових норм про корупційні злочини та інші посягання, пов’язані зі службовим зловживанням (2016)
Ковальчук В. П. - Деякі проблемні питання злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості (2016)
Максимович Р. Л. - Про поняття "посягання" у Кримінальному кодексі України (2016)
Налуцишин В. В. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії (2016)
Пасєка О. Ф. - Окремі проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за КК України (2016)
Устрицька Н. І. - Механізм кримінально-правового реагування на вчинення злочину (2016)
Ясінь І. М. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбачена статтею 3682 КК України (2016)
Дільна З. Ф. - Щодо питання генезису стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Лепеха О. М. - Оперативно-розшукова характеристика способів заволодіння грошима та особливості оперативного виявлення підробки платіжних карток (2016)
Навроцька В. В. - Вирішення позовних вимог у кримінальному провадженні при розбіжності між строками давності притягнення до кримінальної відповідальності та строками позовної давності (2016)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Підстави спеціального судового провадження в кримінальному процесі України (2016)
Рибалко В. О. - Підстави об’єднання матеріалів кримінального провадження, Филистин А. О. (2016)
Хитра А. Я. - Проблеми застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні, Ратнова А. В. (2016)
Алієв Н. - Сутність, структура та основні елементи комплексних програм профілактики регіональної злочинності (2016)
Наукове життя (2016)
Наші автори (2016)
Інформаційне повідомлення про i національний конгрес пульмонологів України (2018)
Фещенко Ю. І. - Mожливості діагностики гіперінфляції та емфіземи легень у хворих з поєднаним перебігом бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень на первинному та спеціалізованому рівнях надання медичної допомоги, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Москаленко С. М., Опімах С. Г., Мусієнко Н. М. (2018)
Дзюблик Я. О. - Oптимізація лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у військовослужбовців, які мобілізовані для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, Капітан Г. Б., Сухін Р. Є., Слєсаренко Ю. О., Мухін О. О., Сімонов С. С. (2018)
Мельник В. М. - Eфективність лікування хворих за результатами виконання "загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки", Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Бушура І. В., Приходько А. М. (2018)
Быченко О. В. - Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких с бессимптомным дебютом (2018)
Крихтіна М. А. - Pизик формування тромботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію третьої та четвертої клінічних груп (2018)
Меренкова Е. А. - Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких (2018)
Подорож сходинками бронхіальної астми (2018)
Бронхиальная астма и хроническое обструктивное заболевание легких. единство интересов врача и пациента (2018)
Островський М. М. - Kоморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування а перспективи вирішення проблеми (2018)
Опанасенко М. С. - Pідкісний випадок поєднання дифузної осифікації легень і лівобічного хілотораксу, Ліскіна І. В., Терешкович О. В., Шадріна О. В., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2018)
Линник М. І. - Застосування комп'ютерної денситометрії для моніторингу результатів лікування хворих на моно- та полірезистентний туберкульоз легень, Аврамчук О. В., Старічек Г. В. (2018)
Хмель О. В. - Mорфологічні аспекти застосування хірургічного лікування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Калабуха І. А., Ліскіна И. В. (2018)
Белан О. В. - Bизначення поліморфізму pro12ala гена ppar-γ2 як предиктора ефективності протизапальної терапії піоглітазоном бронхіальної астми на фоні ішемічної хвороби серця, Шликова О. А., Мамонтова Т. В., Кайдашев І. П. (2018)
Мельнику Bасилю Mихайловичу — 70 ! (2018)
Borysov S. - Personofication and Story-Making as a Pedagogical Approach Toward Enhancing Cognitive Activity in Learning Complex Scientific Concepts, Ricard T. (2018)
Harapko V. - Methods of Using QR-codes in the Practical Training of Foreign Languages Teachers in the Formation of Methodical and Information Competencies of Pupils (2018)
Musiichuk S. - Controle de L’activite Educative dans L’apprentissage a Distance des Langues Etrangeres dans les Etablissements D’enseignement Superieur (2018)
Novak O. - Forming Health Preserving Competency of Future Occupational Safety and Health Specialists under the Conditions of Higher Education Modernization (2018)
Бабченко Н. - Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти республіки Польщі (2018)
Бриндіков Ю. - Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Довбня Л. - Комп’ютерний контроль знань студентів-філологів (на матеріалі старослов’янської мови), Довбня П. (2018)
Довгопола Л. - Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики, Шапран Ю. (2018)
Коцур Н. - Професійні захворювання педагога в контексті викликів сучасності (2018)
Марусинець М. - Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін (2018)
Маятіна Н. - Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема (2018)
Носаченко Т. - Методичні аспекти застосування інтерактивної арт-технології в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Онищенко Н. - Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект (2018)
Сиротюк О. - Передумови успішної реалізації інноваційних технологій інтерактивного навчання на заняттях із "Безпеки життєдіялності" та "Цивільного захисту" (2018)
Томулець В. - Факультет витончених мистецтв Державного Університету Молдови в контексті формування художньої культури студентів, Мартинюк А. (2018)
Челнокова М. - Особливості корекції негативних психоемоційних станів як наслідків конфліктів у навчально-виховному процесі засобами кінезіології, Шеремет І., Василенко К. (2018)
Шапран О. - Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання (2018)
Шапран Ю. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей в умовах інноваційного освітнього середовища (2018)
Сігаєва Л. - Рецензія на монографію Пилинського Я. "Від нації мігрантів до нації патріотів. Як американська освіта створила американську націю" (2018)
Абрамов В. В. - Психологическая сущность понятия "речевая культура учащихся" (2018)
Аверьянова В. В. - Формирование иноязычного потенциального словарного запаса (2018)
Акулич Ю. Е. - Коммуникативно-прагматическая ситуация "оценочность" как речевая тактика в ситуативном общении (2018)
Биконя О. П. - Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника, Іванишина В. П. (2018)
Бобир С. Л. - Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні в європейському вимірі (2018)
Булавенко С. Д. - Модернізація самоврядування школярів у формі учнівського менеджменту як засобу формування соціальної активності особистості (2018)
Василюк Т. В. - Об энциклопедичности толковых словарей (2018)
Ващило О. В. - Моделювання навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2018)
Гандзюра Л. О. - Особливості навчання англійської мови студентів 1 курсу спеціальності "інформаційні технології" в умовах різнорівневих груп, Пономарьова В. А. (2018)
Дзіман Г. М. - Використання хмарного середовища у змішаному навчанні слухачів військових спеціальностей академічного письма англійською мовою (2018)
Dudoladovа А. V. - Mall technology in language learning and teaching, Dudoladovа L. V. (2018)
Dudoladova O. V. - Learner autonomy: developing the necessary skills (2018)
Захарова М. С. - Основные формы работы со специальной научной литературой в неязыковом вузе (2018)
Зозуля О. Л. - Обучение немецкой профессионально-ориентированной лексике с использованием компьютерных технологий (2018)
Кміть О. В. - Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції "нова українська школа" (2018)
Корнєва З. М. - Когнітивно-дискурсивний підхід до викладання іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти технічного профілю (2018)
Криштоп И. С. - Традиции и новаторство в пьесе Эдны Миллей "aria da capo" (2018)
Курманова Б. Ж. - О методологических и методических основах трехъязычного образования в Казахстане, Унгарбаева Г. И. (2018)
Lytvyn S. V. - Esp teaching: teacher as a facilitator, Perminova V. A., Sikaliuk A. I. (2018)
Мацнєва О. А. - Структура та зміст методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни (2018)
Носко М. О. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій, Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Разумейко Н.С., Багінська О. В. (2018)
Охременко С. В. - Технологія створення освітнього середовища на основі онлай технологій (2018)
Павленко А. Е. - Соотношение конструкций "did+инфинитив", "used to+инфинитив" и "would+инфинитив" как средств выражения хабитуальности в дорсетском диалекте английского языка, Павленко Г. В., Строганова О. А. (2018)
Пинюта И. В. - Технология развития критического мышления в обучении студентов чтению профессионально-ориентированных текстов медиаресурсов, Захарченя Н. И. (2018)
Полієнко Г. О. - Соціально-виховні практики у благодійних закладах ХІХ – початку ХХ ст., Міненок А. О. (2018)
Починок Т. В. - Развитие студентов в процессе обучения межкультурному общению (2018)
Починок Т. В. - Использование культуроведчески насыщенных текстов для обучения межкультурному общению, Буракова В. В. (2018)
Рубанюк Н. В. - Опыт организации олимпиад с применением google форм (2018)
Сальникова Е. Г. - Реализация сказочно-фантазийной картины мира в женской прозе С. Ахерн (2018)
Сатинова В. Ф. - Концептуальные основы обучения иностранному языку в условиях информатизации языкового образования (2018)
Смоліна С. В. - Стан усвідомлення поняття "особистість" студентами – майбутніми учителями англійської мови (2018)
Стельмах Д. О. - Вимоги до рівня сформованості компетентності майбутніх учителів іноземної мови в англійському монологічному мовленні (2018)
Тарнопольський О. Б. - Співвідношення некомунікативних та умовно-комунікативних вправ у навчанні мовних аспектів іноземної мови у вищій школі, Кабанова М. Р., Бредбієр П. В. (2018)
Українська О. О. - Підходи до формування методичної контрольно-оцінювальної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови (2018)
Федорець В. М. - Методологічні та інтелектуально-ціннісні аспекти технологізації діагностики здоров’я та ризиків для життя учнів у контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Чжоу Геян - Формування готовності до художньої комунікації у майбутніх вчителів музики: організаційно-методичні аспекти (2018)
Shilo E. V. - Positive aspects of the use of information and communication technologies in the course of teaching a foreign language, Liubanets I. I., Markevich V. I. (2018)
Parkitna A. - Сreation of producer groups as a form of efficient development of the agricultural market organization in Poland, Wilimowska Z. (2018)
Давиденко Н. М. - Шляхи підвищення ринкової капіталізації агропромислових підприємств, Кульбач Ю. О. (2018)
Пасемко Г. П. - Економічний та виробничий потенціали АПК, Бага Л. Г., Довгаль С. В., Момот А. С. (2018)
Чебанова Н. В. - Трудові ресурси як важіль підвищення конкурентоспроможності підприємства, Чебанова О. П., Міхієнко С. В. (2018)
Багмет К. В. - Державне регулювання інституційних трансформацій соціального сектора через вимірювання результатів інвестицій впливу, Люльов О. В. (2018)
Бережна Ю. Г. - Маркетингова стратегія сільськогосподарських підприємств (2018)
Горкавий В. К. - Система статистичних показників ефективності аграрної праці (2018)
Дем’яненко Н. В. - Особливості стратегічного маркетингового управління в сільськогосподарському підприємстві, Яснолоб І. О., Пальваль П. В., Ванжула Д. В. (2018)
Коваль О. М. - Інноваційно-інвестиційна складова переходу аграрного сектору до біоекономіки в Україні, Добрівська М. В., Голядинець Н. В. (2018)
Орлова В. М. - Вплив корпоративного податкового менеджменту на формування облікової політики: механізм та шляхи взаємодії, Самойлик В. П., Савченко М. П. (2018)
Сколотій Л. О. - Удосконалення організації бухгалтерського обліку та управління дебіторською заборгованістю підприємства (2018)
Чебанова Н. В. - Облікова політика підприємства – основа стратегічного управління, Акульшина І. В., Яковлєв А. М. (2018)
Велієва В. О. - Аналіз фінансового стану сільського житлового фонду України (2018)
Горенко А. І. - Особливості системи мотивації найманих працівників в умовах інноваційного розвитку: теоретичний аспект (2018)
Заздравнова О. І. - Геокультурна стратегія пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу, Гаврилюк Ю. М., Волошан М. М. (2018)
Іртищева І. О. - Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики, Стегней М. І., Бурцев О. В. (2018)
Ульянченко О. В. - Місце організації оплати праці в управлінні мотиваційним середовищем, Кривошеєва В. В. (2018)
Баришевська І. В. - Утворення ідеї процесу наукового мислення бухгалтера, Оленич К. В. (2018)
Добіжа Н. В. - Матеріально-технічне забезпечення інноваційно-орієнтованого аграрного сектору України (2018)
Єфіменко Т. І. - Сучаснi питання трансформації фiнансової звiтностi, Мамонова В. А., Савчук Т. О. (2018)
Калашнікова Т. В. - Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності, Самохіна С. А. (2018)
Гудзинський О. Д. - Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки, Судомир С. М. (2018)
Заздравнова О. І. - Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології, Кравцов А. І., Гаврилюк Ю. М. (2018)
Милованов Є. В. - Вдосконалення системи оподаткування органічних агровиробників в Україні (2018)
Чумак В. Д. - Ресурсозбереження як антикризовий захід попередження банкрутства сільськогосподарських підприємств, Мисник Т. Г., Зоря С. П. (2018)
Скупський Р. М. - Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства, Єфремова Н. О. (2018)
Бойко Є. О. - Оцінка системних характеристик сталого розвитку аграрного виробництва (2018)
Жудро М. М. - Имплементация трендов цифровизации экономики в высокотехнологичный агробизнес (2018)
Літвінов В. І. - Оцінка взаємозалежності величини доходів сільськогосподарських підприємств і витрат на матеріальне стимулювання працівників (2018)
Тимошенко М. М. - Необхідність формування економічного механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій (2018)
Гуторов О. І. - Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору (2018)
Ponomarova M. S. - Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises (2018)
Устік Т. В. - Формування маркетингової стратегії як інструмент ефективного управління діяльністю аграрних підприємств (2018)
Константинова Т. В. - Формування системи стратегічного управління підприємств харчової промисловості (2018)
Стройко Т. В. - Інноваційні аспекти розвитку україни: сучасний стан та стратегічні перспективи, Бабаєва К. О. (2018)
Білоусько Т. Ю. - Диверсифікація підприємницької діяльності аграрних підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності, Білоусько Р. С. (2018)
Артеменко А. К. - Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в умовах зниження соціального захисту (2018)
Друшляк І. М. - Стан виробництва зерна як пріоритетної галузі у зростанні економічної ефективності агрокомплексу та оцінка його конкурентних позицій (2018)
Муленкo А. І. - Розвиток моделей регулювання інформаційно-телекомунікаційної сфери України (2018)
Муніка Н. О. - Сучасний етап децентралізації в Україні: проблеми й здобутки (2018)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Гендерні стереотипи: головні напрямки самовдосконалення для молодих бізнес-леді, Мельник А. І., Архангельська А.-М. І. (2018)
Bойт Д. С. - Перспективи розвитку винного гастротуризму шляхом кластеризації, Діденко Д. Ф., Колодруб Ю. А. (2018)
Гришина Н. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості (на прикладі миколаївської області), Арчибісова Д. С., Єрмократій А. О. (2018)
Іртищева І. О. - Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки, Салюк-Кравченко О. О. (2018)
Крамаренко І. С. - Роль інвестиційного потенціалу у контексті продовольчої безпеки, Широков М. А., Нікон Д. Є., Білоус О. А. (2018)
Козаченко Т. П. - Теоретико-концептуальні засади стратегічної екологічної оцінки (2018)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади в Японії: досвід для України (2018)
Мукан Б. С. - Правові засади діяльності інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як елемент асоціації між Україною та Європейським Союзом (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні (2018)
Рудік О. М. - Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС (2018)
Шпекторенко І. В. - Структура та методологія управлінської діяльності, Бородін Є. І. (2018)
Акімова Л. М. - Інструменти державного управління забезпеченням економічної безпеки держави за суб’єктами економіки (2018)
Дяченко А. В. - Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Карлов Т. В. - Удосконалення механізмів управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні: регіональний підхід (2018)
Молоканов Ю. А. - Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення (2018)
Рижих В. М. - Особливості структури зайнятості та проблеми якості трудового потенціалу на вітчизняному ринку праці: аспекти державного регулювання, Морозова Н. Г. (2018)
Маланчій М. О. - Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України (2018)
Андрієнко А. О. - Smart-підходи до розвитку великих міст: перспективи впровадження в Україні (2018)
Бобровська О. Ю. - Ґенеза економічних відносин у територіальних громадах як ресурс їх розвитку, Полянська Я. В. (2018)
Канавець М. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами публічної влади і об’єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації (2018)
Козак В. І. - Фандрайзинг як інструмент розвитку територіальних громад в умовах децентралізації (2018)
Липовська К. О. - Чинники розвитку інтелектуального потенціалу територіальної громади (2018)
Липовська Н. А. - Емпіричні індикатори оцінювання соціального статусу професійної групи посадових осіб місцевого самоврядування, Незять В. І. (2018)
Рогуля А. О. - Реалізація державної політики у сфері безпеки життєдіяльності на рівні територіальних громад (2018)
Ушакова А. С. - Вимірювання й оцінювання проектних компетентностей членів об’єднаних територіальних громад, Шаров Ю. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Авраменко В. Л. - Исследование анионной полимеризации ?-капролактама in situ в присутствии системы катализатор–активатор, Эхсан Карими Язди Амир (2019)
Беспалько Ю. Н. - Механизм отверждения эпоксидной смолы карбоновыми кислотами и их ангидридами в присутствии комплексов аминов с трифторидом бора, Синельникова М. А., Швед Е. Н. (2019)
Коломієць Є. О. - Органо-неорганічні іоніти для вибіркової електродеіонізації розведених водних розчинів, Мальцева Т. В., Дзязько Ю. С. (2019)
Krutko I. - Kinetics of azodicarbonamide decomposition in the presence of an initiator for obtaining solid foams, Danylo I., Kaulin V. (2019)
Moravskyi V. S. - Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene, Levytskyi V. Ye., Masyuk A. S., Khromiak U. V. (2019)
Овчаренко А. О. - Синтез кластерних сполук диренію(ІІІ) з треоніном, Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2019)
Полоз А. Ю. - Особенности адсорбции олигомерных составляющих эпоксидных композиций на порошке алюминия, Николенко Н. В., Эбич Ю. Р. (2019)
Protsenko V. S. - Hydrogen evolution reaction on Cr–C electrocatalysts electrodeposited from a choline chloride based trivalent chromium plating bath, Bobrova L. S., Butyrina T. E., Danilov F. I. (2019)
Тітов Ю. О. - Вплив заміщення атомів Лантану на будову шаруватої структурі індатів SrLa1–xNdxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Наконечна О. І. (2019)
Ященко Л. М. - Синтез епоксиуретанового сполучного для біокомпозиційних матеріалів, Ярова Н. В., Самойленко Т. Ф., Бровко О. О. (2019)
Гаращенко О. В. - Магнітосорбційне очищення рідких продуктів хімічної технології від феромагнітних домішок, Гаращенко В. І., Астрелін І. М. (2019)
Крамаренко В. Ю. - Корреляционный анализ данных определения условной вязкости при использовании воронок с различной геометрией сопла, Сергеева А. В., Нескороженная Г. Д. (2019)
Kustov M. V. - Physicochemical principles of the technology of modified pyrotechnic compositions to reduce the chemical pollution of the atmosphere, Kalugin V. D., Tutunik V. V., Tarakhno E. V. (2019)
Кучеренко В. О. - Вплив температури на розвиток поверхні буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом, Тамаркіна Ю. В., Сабєрова В. А. (2019)
Созонтов В. И. - Взаимодействие жидкого оксида азота(IV) с водными растворами азотной кислоты и ректификация образующихся смесей, Москалик В. М., Табунщиков В. Г., Катковникова Л. А., Коваленко И. Л. (2019)
Trembus I. V. - Low-temperature method for manufacturing of cellulose from wheat straw, Sokolovska N. V., Halysh V. V., Nosachova J. V., Overchenko Т. А. (2019)
Чеботарёв А. Н. - Индикаторная трубка для сорбционно-спектроскопического и тест-определения хрома(VI) в сточных водах с кармоазином, Гузенко Е. М., Рахлицкая Е. М., Снигур Д. В. (2019)
Fabian M. Р. - Miscommunication across cultures: topical issues (2018)
Алієва О. Н. - Функційні аспекти реалізації потенціалу семантичних інваріантів англійських термінів мистецтва (2018)
Алієва О. Н. - Концептуальні парадигми семантичних інваріантів англійських термінів мистецтва: взаємозв’язок структур і компонентів (2018)
Барбіл О. В. - Способи і засоби відтворення лексичних запозичень у латиномовних працях Михайла Лучкая, Шепа Н. С. (2018)
Borkova L. - Word-formation Strategies of Native and Non-native (French) Speakers of English: a Cognitive Onomasiological Approach to the Study of Formal Economy and Semantic Transparency in Word-formation (2018)
Вашист К. - Комунікативно-прагматичний підхід до перекладу англомовних блендингових одиниць українською мовою (2018)
Holowtschak N. І. - Substantivierung der Verben in der Gegenwartigen Deutschen Sprache (2018)
Есенова Е. Й. - Англіцизми та американізми: теоретичні аспекти проблеми (2018)
Ляшина А. Г. - Функціонування репрезентативних суфіксів у текстах міжнародних документів (2018)
Марковська А. В. - Використання різнорідних за стилістичним забарвленням фразеологізмів у німецькомовній пресі, Саламатіна О. О. (2018)
Мигалець О. - Теорія конфлікту: історія та сучасність (2018)
Ніколаєва Т. М. - Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові (2018)
Onyshchak H. V. - "Human Emotional Sphere" as a Constituent Part of the Lexico-Semantic Group "Evil" in Ukrainian, English and French (2018)
Рогач Л. В. - Окремі семантичні особливості англійських термінів географії (2018)
Сорока Т. В. - Структурно-функціональні репрезентації генералізованих сем українських та англійських аксіономенів (2018)
Станко Д. В. - Прагматичні особливості репрезентації презирства у сучасному англомовному політичному дискурсі, Чендей Н. В. (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальний аналіз репрезентацій особової референції в англійській мові (2018)
Федишин М. І. - Дискурс як сучасна лінгвістична платформа комунікативної інтеракції теологічного процесу (2018)
Cehan A. - Monolingualism and its Heritage (2018)
Швед Е. В. - Специфіка тематичного складу вокабуляра промов історичних осіб у творі Т. Лівія "Історія” як фактор пізнання ідеї твору (на матеріалі промов історичних осіб І-ї декади твору Т. Лівія "Історія”), Дацьо О. Г. (2018)
Бойко Ю. - Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій, Сергеєва О. (2018)
Kuschnirtschuk O. О. - Literarisches Lernen als Unterrichtsmethode beim Fremdsprachenlerne (2018)
Цар І. М. - Нетрадиційний урок з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2018)
Фещенко Ю. І. - Aктуальні проблеми сучасної пульмонології (2018)
Опанасенко М. С. - Iнвазивна діагностика та хірургічне лікування аспергільозу легень та плеври, Кшановський О. Є., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю. (2018)
Гаврисюк В. К. - Легочный альвеолярный протеиноз: ближайшие и отдаленные результаты лечения, Шадрина О. В., Страфун О. В., Шпак О. И., Новицкий А. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2018)
Меренкова Е. А. - Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких (2018)
Аль Харірі Махмуд Жумаа - Динаміка параметрів місцевого імунітету при застосуванні імуномодулятора і бактеріофага в комплексному лікуванні пацієнтів з риносинуситом, Семененко С. І., Зайков С. В., Яковлева О. О. (2018)
Асанов Э. О. - Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на вентиляцию и газообмен в легких у больных пожилого возраста с ХОЗЛ, Дыба И. А. (2018)
Гетьман В. Г. - Професія як життя, Козлик І. В., Сокур П. П. (2018)
Дзюблик Я. О. - Сучасні досягнення у профілактиці і лікуванні загострень ХОЗЛ (2018)
Мостовой Ю. М. - Bплив генетичних факторів на розвиток та перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д. (2018)
Новожилова І. О. - Cтигматизація хворих на туберкульоз (2018)
Яковенко О. К. - Bипадок лімфангіолейоміоматозу, асоційованого з комплексом туберозного склерозу, Сидор Р. Б., Соловей О. В., Галькевич Т. М., Корніевич І. В. (2018)
Pезолюція i національного конгресу пульмонологів України (2018)
Фещенко Ю. І. - Aктуальні проблеми сучасної пульмонології (2018)
Перцева Т. О. - Cучасні погляди на діагностику та лікування хронічного обструктивного захворювання легень, Конопкіна Л. І. (2018)
Яшина Л. О. - Бронхіальна астма — актуальна проблема сьогодення (2018)
Дзюблик А. Я. - Принципы диагностики и лечения внебольничной пневмонии у взрослых иммунокомпетентных больных в современных условиях (2018)
Гаврисюк В. К. - Лікування хворих на саркоїдоз легень, Меренкова Є. О. (2018)
Речкина Е. А. - Существует ли хроническое обструктивное заболевание легких в детском возрасте? (2018)
Ільченко С. І. - Діагноз "хронічний бронхіт" в дитячій пульмонології: "за” та "протии”, Фіалковська А. О. (2018)
Мельник В. М. - Oцінка результатів лікування хворих на туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2018)
Речкіна О. О. - Oсобливості змін гуморального імунітету у хворих на бронхіальну астму дітей з поліморфізмом генів судинного тонусу, Стриж В. О., Ільїнська І. Ф., Горовенко Н. Г., Россоха З. І ., Кир’яченко С. П., Варицька Г. О., Промська Н. В., Копосова І. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків, Терешкович О. В., Білогорцева О. І., Кирилова Т. В., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2018)
Хмель О. В. - Особливості перебігу рецидивів у хворих на обмежений туберкульоз легень, Калабуха І. А., Маєтний Є. М., Волошин Я. М., Іващенко В. Є., Веремєєнко Р. А. (2018)
Мостовой Ю. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень та серце: здобутки та питання сьогодення, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д., Сидоров А. А. (2018)
Гаврисюк В. К. - Идиопатический бронхо-легочный амилоидоз, Страфун О. В., Пендальчук Н. В., Опанасенко Н. С., Лискина И. В. (2018)
Геник С. М. - Зорі не гаснуть (2018)
Передплата на 2019 рік (2018)
Служити іншим і робити добро (2018)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход. Часть 2 (2018)
Вихровська Ю. - Мультикритеріальний аналіз рішень для формування Національного переліку основних лікарських засобів (2018)
Дедишина Л. - Інтегруватися у міжнародний науковий простір та забути про плагіат (2018)
Флешмоб "Позбався нежитю швидко" (2018)
Примак Р. - Совершенствование носителей лекарств продолжается (2018)
Кривомаз Т. - Что обещает оптогенетика человечеству? (2018)
Як Стопдіар на море подорожував (2018)
Ткаченко Т. - Автофагія: самопоїдання заради життя (2018)
Кривомаз Т. - Противозачаточная таблетка для мужчин (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в больницах (2018)
Я подумаю про це сьогодні (2018)
Морські водорості для лікування і профілактики мікроелементозів (2018)
Примак Р. - "Властелин" алкалоидов (2018)
Дедишина Л. - Львів — місто чотирьох культур (2018)
Government Relations: робота на результат (2018)
Демецкая А. - Летние обострения: сердечно-сосудистые заболевания (2018)
Ткаченко Т. - Догляд за пацієнтами з хворобою Паркінсона (2018)
Стопмігрен: зупини мігрень (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление эмульсионных мазей: мазь с калия йодидом, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Клименюк Ю. - Нелекарственный ассортимент: нелюбимое дитя, или курица несущая золотые яйца (2018)
Редькін Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки. Нотатка шоста: "Аптека у Святого Войцеха" (2018)
Малишевская Н. - Третий после бога (2018)
Новини. Амбасадори Львова: як забезпечити розвиток та промоцію наукового потенціалу міста (2018)
Кириленко М. - Несколько принципов благополучной и осознанной жизни (2018)
Кривомаз Т. - Где уместно применять гриб шиитакэ? (2018)
Савченко Т. - Гороскоп на июль (2018)
Демецкая А. - Для тех, кто на работе: питаемся правильно! (2018)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход. Часть 3 (2018)
Відпустка без проблем. Еспа-фоцин®: ласкаво просимо у літо без циститу (2018)
Дедишина Л. - Об’єднує і захищає (2018)
Карчевская Е. - Хотите увидеть будущее? Смотрите на Киев! (2018)
Ukrainian Pharmaceutical Congress: майбутнє починається сьогодні (2018)
Звання Фаворит Року удостоїлися найкращі бренди фармгалузі (2018)
Примак Р. - "Секреты” обоняния (2018)
Кривомаз Т. - Протеомика расширяет возможности медицины и фармацевтики (2018)
Підніжка нежитю (2018)
Обличчям до покупця: навчаємося разом із Johnson & Johnson (2018)
Ткаченко Т. - Апоптоз — "охайне" самогубство (2018)
Кривомаз Т. - Драг-дизайн — современный уровень создания новых лекарств. Часть 1 (2018)
Дедишина Л. - Фітокорекція жирового гепатозу (2018)
Гріднєв О. - Переваги комбінованих антисептичних препаратів у профілактиці та лікуванні хвороб горла (2018)
Редькін Р. - Чотири головних питання щодо паркінсонізму (2018)
Демецкая А. - Ботулизм: не только рыба! (2018)
Стопдіар: літо кличе у дорогу (2018)
Кривомаз Т. - Микроорганизмы в вентиляционных системах (2018)
Демецкая А. - Незваные гости: педикулез (2018)
Ткаченко Т. - Рекомендації щодо способу життя та харчування жінок із клімактеричним синдромом (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление комбинированных мазей: мазь Преображенского, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Дедишина Л. - Улюблена мережа мера (2018)
Кривомаз Т. - Чага в традиционной и современной медицине (2018)
Кириленко М. - Любовь или любовная зависимость? (2018)
Савченко Т. - Гороскоп на август – сентябрь (2018)
Дедишина Л. - Мій друг велосипед (2018)
Їжак О. І. - Сучасна система міжнародних відносин — стан, виклики, загрози, можливі сценарії, Мерніков Г. І. (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (19 грудня 2018 р.) (2019)
Лібанова Е. М. - Про основні положення Національної доповіді "Українське суспільство: міграційний вимір" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 грудня 2018 р.) (2019)
Комісаренко С. В. - Нова стратегія боротьби з раком, або як працюють "гальма" системи імунітету (Нобелівська премія з фізіології та медицини 2018 року), Романюк С. І. (2019)
Негрійко А. М. - Нові інструменти, створені світлом (Нобелівська премія з фізики 2018 року), Яценко Л. П. (2019)
Романюк С. І. - Молекулярна біологія та імунологія революціонують хімію, або як скерувати еволюцію протеїнів на благо людства (Нобелівська премія з хімії 2018 року), Комісаренко С. В. (2019)
Бондар М. В. - Історія і сьогодення Інституту фізики Національної академії наук України (до 90-річчя від часу заснування Інституту), Негрійко А. М., Рябченко С. М. (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН Украни О. В. Коркушка (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Григорьєва (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Тронька (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Жовтянського (2019)
Мазуренко С. - Презентація результатів виконання бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" у 2018 р. (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (16 січня 2019 р.) (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (30 січня 2019 р.) (2019)
Шульга М. Ф. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій” (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 січня 2019 р.) (2019)
Бондар М. В. - Перспективи розвитку молекулярної спектроскопії в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р.) (2019)
Пирожков С. І. - Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2016 – 2018 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р.) (2019)
Царенко П. М. - Фікологічний напрям в Академії наук України: здобутки та персоналії, Вассер С. П. (2019)
Витязь С. П. - Наукові взаємозв’язки білоруських та українських археологів у XIX – XX ст., Дучиць Л. П., Медведєва О. В. (2019)
Вашуленко О. С. - Еволюція залежності публікаційної активності вчених від віку за останні півстоліття, Костриця О. П., Попович О. С. (2019)
Борисенко О. А. - Самородок, огранений невтомною працею (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України О.В. Погорєлова) (2019)
Чикрій А. О. - Мистецтво керувати — це кібернетика (до 90-річчя академіка НАН України В. М. Кунцевича) (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Скрипаля (2019)
Ступнік М. І. - Визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні уранових руд з їх відпрацюванням спареними по висоті блоками, Калініченко В. О., Федько М. Б., Маліновський Ю. О., Калініченко О. В., Пухальський В. М., Кривохін Б. І. (2018)
Фролов О. О. - Визначення ефективного діаметру свердловинного заряду з урахуванням техніко-економічної оцінки буропідривних робіт, Мальцева Ю. С. (2018)
Захарова Л. М. - Комплексний аналіз динаміки й кінетики розвитку зони зруйнованого масиву навколо підготовчої виробки (2018)
Несмашный Е. А. - Геомеханическое обоснование геометрических параметров бортов карьера ЧАО "ИнГОК" на предельном контуре, Ткаченко Г. И., Болотников А. В. (2018)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання системи охорона праці, Ткачук К. Н. (2018)
Колесніченко С. В. - Визначення категорій дефектів та пошкоджень сталевих будівельних конструкцій для розрахунків залишкового ресурсу (2018)
Сінчук О. М. - До питання формування джерел розосередженої генерації в умовах залізорудних підприємств, Бойко С. М., Шмельов Ю. М. (2018)
Любчик О. С. - Вплив змін облікової ставки НБУ та податкової ставки на прогнозний техніко-економічний розрахунок розробки родовищ питних підземних вод (2018)
Несмашный Е. А. - Расчет и обоснование устойчивых параметров деформированного участка западного борта карьера№4 ЧАО "ЦГОК", Болотников А. В., Грицаенко А. А. (2018)
Чирва В. М. - Аналіз результатів обстеження споруди плавального басейну та збільшення несучої здатності колон, які зазнали експлуатаційних пошкоджень, шляхом улаштування монолітних обойм, Чирва Т. Л., Савченко А. А., Романенко К. М. (2018)
Розен В. П. - Загальна модель погоризонтного шахтного водовідливу, Великий С. С. (2018)
Антоненко И. И. - Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотраспортного трубопровода, Кучма А. И. (2018)
Лялюк В. П. - Повышение равномерности распределения параметров дутья и горнового газа по окружности горна доменной печи, Кассим Д. А. (2018)
Скачков А. А. - Геомеханічний аналіз меж можливого застосування вертикальних укосів уступів для симетричного їх підривання (2018)
Федоренко П. И. - Информационно-статистический и горно-геометрический анализ размещения показателей месторождения, Переметчик А. В., Подойницына Т. О. (2018)
Бровко Д. В. - Дослідження ефективності використання емульсійних вибухових речовин в підземних умовах криворізького залізорудного бассейну, Хворост В. В., Сєргєєв С. С., Прилепський А. М. (2018)
Замицький О. В. - Застосування імітаційного моделювання в дослідженні параметрів контактних повітроохолоджувачів турбокомпресора, Шепеленко М. І. (2018)
Гулівець О. А. - Критерії подібності аеродинамічних процесів вітродвигунів, Олійник С. Ю., Ільченко Р. А. (2018)
Синчук О. Н. - Моделирование динамических режимов работы системы тягового электропривода шахтного электровоза, Федотов В. А., Барановская М. Л. (2018)
Швагер Н. Ю. - Аналіз професійної захворюваності на гірничодобувних підприємствах Кривбасу, Заікіна Д. П. (2018)
Шаповалова Н. Н. - Порівняльний аналіз методів оптимізації функціоналу якості моделей машинного навчання, Рибальченко О. Г., Куропятник Д. І. (2018)
Сінчук І. О. - Формалізація факторів що впливають на роботу тягового електромеханічного комплексу контактного електровозу в умовах залізорудних шахт, Кальмус Д. О. (2018)
Шаповалов В. А. - Очищення повітря всередині аспіраційного укриття перевантажувального вузла (2018)
Карабут Н. О. - Засоби підвищення безпеки даних в корпоративних мережах, Швець Д. В. (2018)
Жуков С. А. - Технологическая оценка расширения границ карьера при разработке крутопадающих месторождений в простых горно-геологических условиях, Костянский А. Н. (2018)
Шваґер Н. Ю. - Аналіз способів і засобів гасіння рудникових пожеж, Нестеренко О. В., Комісаренко Т. А., Домнічев М. В. (2018)
Єфіменко Л. І. - Визначення основних діагностичних ознак технічного стану підтримуючих роликів важкого стрічкового конвеєра, Тиханський М. П., Тиханська А. М. (2018)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності очищення рудникового повітря в гірничих виробках шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2018)
Кушнерьов І. П. - Удосконалення технології відпрацювання потужних похилих та крутоспадних рудних покладів на шахтах Криворізького басейну, Кривенко Ю. Ю. (2018)
Тарасютін В. М. - Обгрунтування ресурсозберігаючих технологічних процесів при підземному видобутку різносортних залізних руд Кривбасу, Косенко А. В. (2018)
Азарян В. А. - Контроль и управление качеством рудопотоков железорудных горно-обогатительных комбинатов (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського