Письменний С. В - Збереження річної продуктивності шахт Криворізького залізорудного басейну при відпрацюванні залізних руд на великих глибинах, Бровко Д. В. (2018)
Губін Г. В. - Підвищення якості товарної продукції за рахунок використання високоенергетичного ультразвуку, Моркун В. С., Олійник Т. А., Тронь В.В., Равінська В. О. (2018)
Пищикова О.В. - Проблеми у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, Янова Л.О., Сахно С.І. (2018)
Турило А. А. - Процеси капіталізації, зростання ринкової вартості та інноватизації корпорації в аспекті значимості і впливу на них соціально-психологічного чинника (капіталу), Турило А. М. (2018)
Максимов С. В. - Обгрунтування методів корегування періодичності технічного обслуговування і ремонтів кар’єрних самоскидів у відповідності до умов їх експлуатації, Максимова О. С. (2018)
Турило A. M. - Трансформація: характерні риси, вимоги до менеджменту корпорації та методологія оцінки, Корнух О. В., Турило A. А. (2018)
Зінченко О. А. - Підходи до управління розвитком промислових підприємств у аспекті удосконалення структури фінансової стратегії підприємства, Короленко С. М., Короленко Р. В. (2018)
Сидоренко В. Д. - Методи і технології геоінформаційного автоматизованого деформаційного моніторингу як економічно-ефективний підхід збереження небезпечних об`єктів і територій в Україні та Кривбасі, Ковтун В. Я. Куриляк І. С., Ковтун М. В. (2018)
Валовой О. І. - Визначення прогинів згинальних елементів армованих склопластиковою і металевою арматурою, Попруга Д. В., Люльченко Є. В., Чорна К. В. (2018)
Настич О. Б. - Удосконалення методів розрахунку та проектування підпірних стін з урахуванням розділення на складові частини коефіцієнтів запасу міцності, Хоруженко І. В. (2018)
Шолох М. В. - Моделювання характеристик об’ємно-якісних показників потоків залізорудної маси кар’єрів і шахт, Сергєєва М. П. (2018)
Чубенко В. А. - Підвищення ефективності процесів суміщення лиття-прокатування за рахунокзбільшення швидкості кристалізації металу в машині безперервного лиття заготовок, Хіноцька А. А. (2018)
Наливайко В. Г. - Важность определения травмоопасности основных видов ремонтных работ на теплогенерирующих предприятиях, Мовчан О. Г., Лосьев К. В. (2018)
Савицький О. І. - Розробка мультиагентної системи керування трьохстадійним збагаченням залізної руди з застосуванням методів нечіткого керування, Тимошенко М. А. (2018)
Часова Е. В. - Фотометричне визначення аніонних поверхнево-активних речовин, Демчишина О. В., Борисенко В. В., Лисенко В. І. (2018)
Калініченко В. О. - Моделювання стійкості штучних споруд при розробці залізних руд, Письменний С. В., Бровко Д. В., Калініченко О. В. (2018)
Лобов В.Й. - Теплові режими силових елементів перетворювача при керуванні асинхронним електродвигуном, Лобова К. В. (2018)
Шолох М. В. - Вплив втрат балансово-промислових запасів і збіднення вмісту якісних показників корисних копалин на процес усереднення (2018)
Валовой О. І. - Створення розрахункової моделі протяжної кам’яної будівлі для визначення зусиль при сейсмічних впливах, Охрімчук В. Л., Валовой М. О. (2018)
Рибальченко О. Г. - Багатопотокові обчислення в оптимізації функціоналу якості моделей машинного навчання методом імітації відпалу, Шаповалова Н. Н., Білашенко С. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Особливості виготовлення фізичних моделей конструкцій (підпірних стін та фундаментів-оболонок) із застосуванням сучасних технологій, Крішко Д. А., Савенко В. О., Хоруженко І. В. (2018)
Косенко А. В. - Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в умовах великих глибин (2018)
Швагер Н. Ю. - Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн, Заікіна Д. П. (2018)
Лапшин О. Є. - Перспектива провітрювання при відкрито-підземній розробці родовищ залізних руд, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2018)
Кузьменко А. С. - Дослідження актуальності використання сонячного магніто-левітаційного двигуна, Коломіц Г. В. (2018)
Андреев Б. Н. - Моделирование напряженно-деформированного состояния массива на участке строительства параллельных выработок, Сергеев С. С. (2018)
Пересунько І. І. - Діагностика стану параметрів синхронних електроприводів шахтних насосних установок, Беднов Е. С., Кіянчук В. М., Курочкін Ю. В. (2018)
Саітгареєв Н. Х. - Числове розв’язання крайової задачі теплопровідності з використанням бібліотеки наукових розрахунків SciPy, Шаповалова Н. Н. (2018)
Савельев С. Г. - Анализ показателей интенсивности процессов производства окисленных железорудных окатышей (2018)
Маланчук Є. З. - Оцінка рівня екологічної безпеки в межах зберігання гірничих відходів фосфогіпсу, Волк П. П., Васильчук О. Ю., Заєць В. В., Семенюк В. В. (2018)
Швець Д. В. - Автоматизоване керування процесом подрібнення магнетитових руд на основі визначення їх міцності (2018)
Шолох М. В. - Ефективність методів прогнозування об’ємно-якісних показників корисних копалин у надрах (2018)
Сінчук О. М. - Аналіз факторів енергетичної безпеки України, Сінчук І. О., Берідзе Т. М. (2018)
Жуков С. А. - Перераспределение производительности группы карьеров, входящих в состав горно-обогатительного комбината, Луценко С. А. (2018)
Азарян А. А. - Структурно-логічна модель фактів як засіб репрезентації характеристик компонентів електроенергетичних систем, Котов І. А. (2018)
Тимченко Р. А. - Защитный экран из труб для тоннелей в городской застройке, Попов С. О., Кришко Д. А., Мацышин С. О. (2018)
Білашенко С. В. - Розпізнавання зображень за допомогою згорткових нейронних мереж з використанням бібліотеки Keras, Шаповалова Н. Н., Рибальченко О. Г. (2018)
Лапшин О. Є. - Огляд існуючих конструкцій пилоосаджувальних камер для очищення аспіраційного повітря, Худик М. В. (2018)
Валовой О. І. - Виготовлення зразків балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2018)
Дворніков В. А. - Методологічні проблеми вивчення фундаментальних та загальноінженерних дисциплін в умовах перебудови технічної освіти, Мельниченко Н. П., Шамрай О. В. (2018)
Федотов В. А. - К вопросу автоматизации позиционирования вагонеток электровозосоставов при погрузочно-разгрузочных операциях в условиях железорудных шахт Кривбасса, Сёмочкин А. Б. (2018)
Мец Ю. С. - Украине – европейские дороги, Антонов А. Ю. (2018)
Пересунько І. І. - Вплив змін напруги і частоти мережі живлення на роботу синхронних двигунів, Кравченко Д. С., Браславський А. С., Шерстньов Ю. В. (2018)
Голишев О. М. - Перспективи застосування систем вентиляції зі змінною витратою повітря в умовах будівель навчальних закладів, Коновалюк В. А., Михалків Д. В., Філонова К. О. (2018)
Скачков А. А. - Особенности формирования динамических зон в разрушаемом взрывом массиве при дифференцированном его энергонасыщении (2018)
Замицький О. В. - Аналіз існуючих способів сушки тонкодисперсних матеріалів, Омельчук Д. В. (2018)
Мацуй А. М. - Теоретичне дослідження ідентифікації середньозваженої крупності розвантаження кульового млина і пісків односпірального класифікатора (2018)
Тищук В. Ю. - Розвиток основ біохімічного очищення стічних вод коксохімічних виробництв, Ковальова І. Б., Кривенко Т. А. (2018)
Golik V. I. - Information technologies in designing mining objects, Dzaparov V. Kh., Kharebov G. Z., Morkun V. S., Morkun N. V., Tron V. V. (2018)
Brovko D. V. - Safe operation of surface objects, Khvorost V. V., Tyshchenko V. Yu. (2018)
Швед М. І. - Сучасні принципи кардіореабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому (огляд літератури та власні дослідження), Цуглевич Л. В., Левицька Л. В. (2018)
Кіркілевський С. І. - Місце внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії у комплексному лікуванні хворих на перитонеально-дисемінований рак шлунка, Машуков А. А., Максимовський В. Є., Рибін А. І., Ткаченко О. І., Ярема Р. Р., Осадчий Д. М., Огорчак М. А., Пирогов В. В., Лінькевич В. А. (2018)
Авдєєв О. В. - Сучасні напрямки лікування та профілактики карієсу зубів, Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2018)
Самогальська О. Є. - Використання комбінованого гепатопротектора "Лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями, Мандзій З. П., Кміта Г. Г., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Радецька Л. В., Крамар Л. Т., Хоміцька А. В., Вибирана Р. Й., Скакун Л. М. (2018)
Жованик Н. В. - Клініко-лабораторні, функціональні та психоемоційні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу легень, Товт-Коршинська М. І. (2018)
Золотухіна Ю. О. - Зміни фібринолітичної активності крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом 2 типу залежно від компенсації (2018)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Лікування діабетичного кетоацидозу під контролем динаміки газів крові та кислотно-лужної рівноваги, Власенко М. В. (2018)
Сусла О. Б. - Метаболічні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів із діабетичною нефропатією на програмному гемодіалізі, Літовкіна З. І. (2018)
Швед М. І. - Клінічний випадок розвитку інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу, індукованого прийомом анаболічних стероїдів та бета-адреностимуляторів, Ковбаса Н. М., Садлій Л. В., Вівчар Н. М., Прокопович О. А. (2018)
П'ятночка В. І. - Аналіз місцевих та загальних ускладнень при лікуванні первинних та післяопераційних вентральних гриж за період 2001–2017 рр., Дзюбановський І. Я., Продан А. М. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості відновлення тканинних структур у період до 90 діб у міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Тарнавський Д. В. (2018)
Шідловський В. О. - Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону, тиреопероксидази та гормональна функція щитоподібної залози у хворих на тиреотоксикоз, Петрунько Т. Р. (2018)
Пономаренко О. В. - Алгоритм відновлення посттравматичних ушкоджень верхньої кінцівки (2018)
Камуть Н. В. - Динаміка народження дітей із великою масою тіла (2018)
Хміль С. В. - Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому, Франчук У. Я., Корда І. В. (2018)
Шаганов П. Ф. - Ретроспективний аналіз анамнезу жінок із наявністю спайкової хвороби (2018)
Хміль С. В. - Комплексна терапія у жінок з ендометріозасоційованим безпліддям у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Кулик І. І., Микула Р. П. (2018)
Хміль С. В. - Оптимізація комплексної прегравідарної підготовки та протоколів контрольованої стимуляції овуляції в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Хміль М. С. (2018)
Венгер О. П. - Особливості соціального функціонування пацієнтів із параноїдною шизофренією та гострим поліморфним психотичним розладом, Білоус В. С. (2018)
Белов О. О. - Інтрасиндромальна феноменологія ендогенних депресивних розладів в аспекті клінічного патоморфозу, Пшук Н. Г. (2018)
Дуве Х. В. - Зміни когнітивної сфери у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу, Міщенко Т. С., Шкробот С. І. (2018)
Федченко В. Ю. - Роль клініко-психопатологічних факторів у прогнозі перебігу депресивних розладів (2018)
Кулик О. В. - Ключові особливості анамнезу хворих із посттравматичними посткоматозними тривалими розладами свідомості (2018)
Опря Є. В. - Стратегія та принципи терапії шизофренією і коморбідними серцево-судинними захворюваннями (2018)
Flis P. S. - Algorithm for speech disorders correction using proprietary construction device, Filonenko V. V., Melnyk A. O., Nemyrovych Yu. P., Lopoha A. P. (2018)
Goncharuk-Khomyn M. Y. - Comparative analysis of the major dental pathologies prevalence among children of transcarpathian region according to the data of the studied clinical sample and preliminary performed dental research, Melnychuk N. I., Izzet Yavuz, Melnychuk D. V. (2018)
Бойків А. Б. - Стан фагоцитозу в експериментальних тварин при адреналіновій міокардіопатії, Авдєєв О. В. (2018)
Волотовська Н. В. - Вплив експериментального турнікета на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у внутрішніх органах щура, Годована А. Ю., Гудима А. А. (2018)
Гаврищук Ю. М. - Вплив стенозу аортоклубового сегмента на ультраструктурну організацію гемокапілярів головного мозку в щурів, Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. (2018)
Луцик С. О. - Вплив експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму на лектиновий профіль надниркових залоз потомства (2018)
Любович О. Є. - Особливості змін антиоксидантної системи в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2018)
Шульгай А. Г. - Особливості ремоделювання підслизових залоз дванадцятипалої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Ковальов В. В. - Динаміка функціонального стану нирок у ранній період після нанесення скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою, Попович Д. В. (2018)
Колішецька М. А. - Особливості морфологічних та метаболічних змін в бронхах та легенях у динаміці формування експериментальної бронхіальної астми, Семенців Н. Г., Садляк О. В., Байда М. Л. (2018)
Бахмат Н. В. - Сучасні тенденції підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Белан Т. Г. - Особливості професійного становлення майбутніх учителів технологій (2018)
Бивалькевич Л. М. - Шляхи удосконалення інженерно-педагогічної освіти в контексті реформування освітньої галузі (2018)
Бичек О. А. - До проблеми становлення культурологічної парадигми освіти (2018)
Борисов В. В. - Об'єктивний і суб'єктний аспекти професійного обов'язку вчителя, Торубара О. М., Борисова С. В. (2018)
Вовк Л. П. - Базові компоненти світоглядно орієнтованих і професійно орієнтованих знань майбутнього педагога (2018)
Гнезділова К. М. - Управління знаннями в сучасному університеті (2018)
Гончаренко С. В. - Професійна компетентність фахівця вищої школи: історія понять ХХІ ст. (2018)
Зеленська О. П. - Деякі вправи для навчання іншомовного усного мовлення здобувачів вищої освіти освітнього рівня "магістр" у нелінгвістичній магістратурі (2018)
Іванова О. С. - Особливості реалізації каузальності та каузативності в сучасній лінгвістиці, Кононова Д. В., Заєць П. М. (2018)
Коваленко С. В. - Щодо питання педагогічної компетентності майбутніх вчителів нової української школи, Коваленко А. В. (2018)
Ламанський Є. А. - Дизайн веб-сайту електронного методичного комплексу навчальної дисципліни, Горчинський С. В. (2018)
Міненок А. О. - Дослідження особливостей структури запровадження технологій дистанційного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи, Чередниченко Ю. А., Донець І. О., Турчина І. С. (2018)
Мітіна С. В. - Попередження емоційного вигорання викладача вищого навчального закладу (2018)
Муромець В. Г. - Опис програми розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2018)
Носовець Н. М. - Використання комунікативних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2018)
Орлова М. М. - Здоров'язбереження як соціально-педагогічна проблема (2018)
Тогочинський О. М. - Тактики використання стилів викладання у закладі вищої освіти, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2018)
Юрійчук Н. Д. - Тести як ефективний засіб контролю знань та вмінь студентів з української мови (2018)
Бабійчук С. М. - Застосування геоінформаційних систем у дослідницьких роботах учнів Київської Малої Академії Наук (2018)
Борохвіна Т. Г. - Організація роботи та професійні обов'язки тьютора в умовах інклюзивної освіти (2018)
Вахнова А. П. - Вплив психотехнічних вправ та ігор на здоров'я учнів старшої школи на уроках фізичної культури (2018)
Видра О. Г. - Модернізований навчальний гончарний верстат: конструкція, методика проведення майстер-класів з учнями молодшого шкільного і підліткового віку, Джевага Г. В. (2018)
Вовк М. В. - Музично-ритмічний інструментарій – основа розвитку виконавських навичок у молодших школярів (2018)
Дрижак В. В. - Про особливості організації та здобуття спеціалізованої освіти в україні в контексті закону України "про освіту", Єрмак С. М. (2018)
Дрозденко В. М. - Забезпечення вчителем технологій особистісно-орієнтованих підходів до навчання обдарованих старшокласників, Костюченко О. М. (2018)
Ігнатенко Р. С. - Аналіз програмного забезпечення для вивчення розділу "комп'ютерні презентації" на уроках інформатики в старшій школі, Повечера І. В. (2018)
Лисенко Л. Л. - Характеристика предмету роботи вчителя фізичної культури у контексті реалізації концепції "Нової української школи", Багінська О. В., Воєділова О. М. (2018)
Пискун О. М. - Проблема оцінювання творчої діяльності учнів, Кухарчук А. С. (2018)
Рапацька І. Б. - Парадигма дитячого дозвілля з фізичної активності: реалії сьогодення і перспективи, Ващенко Л. І. (2018)
Терентьєва Н. О. - Необхідність набуття компетентності "підприємливість та фінансова грамотність" на рівні загальної середньої освіти як вимога сучасного суспільства (2018)
Царик И. А. - Технология работы учителя физической культуры по профилактике противоправного поведения подростков, Гордеева И. В. (2018)
Балашов Д. І. - Теоретичні підходи до трактування поняття "рухова активність" у сучасній науковій літературі, Бермудес Д. В. (2018)
Бондар Н. О. - Методичні шляхи реалізації міжпредметних зв'язків при вивченні "технологічного обладнання харчової галузі", Дрозденко Н. М. (2018)
Зуб Г. В. - Щодо методів репетиційної роботи з аматорськими інструментальними колективами (2018)
Корчова Г. Л. - Реалізація міжнародних освітніх проектів як напрям входження професійної (професійно-технічної) освіти України у європейський простір (2018)
Кудін С. Ф. - Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров'я студентів, Нестеров О. С., Артеменко В. В., Мілаєв О. І., Юцевич І. С. (2018)
Лі Цюань - Тезаурус наукового дослідження формування методологічної компетентності магістрів музичного мистецтва (2018)
Лодатко Є. О. - Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реалій (2018)
Мелюшкина В. В. - Динаміка зміни стану опорно-рухового апарату студентів аграрного університету (2018)
Олійник Р. В. - Розвиток та оцінка морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації, Кузьомко Л. М., Жула Г. В., Кімейчук Х. В., Литвинова А. В. (2018)
Пантік В. В. - Зміст, структура та педагогічні принципи побудови фітнес-програм силового спрямування для студентів ЗВО (2018)
Пащенко С. О. - Особливості формування готовності майбутніх працівників будівельної галузі до самоосвітньої діяльності у процесі фахової підготовки (2018)
Плахоніна Т. Ю. - Педагогічні умови та методи формування методичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Дорошенко Т. В. (2018)
Плющ В. М. - Можливості індивідуально-типологічного підходу в організації процесу формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін, Терещенко О. В. (2018)
Подтерегер В. С. - Підготовка майбутніх учителів професійного навчання до викладання електронного обладнання сучасних автомобілів, Ребенок В. М., Гетта В. Г. (2018)
Ребенок В. М. - Особливості використання самостійної роботи майбутніми викладачами харчової галузі у навчальному процесі закладу вищої освіти (2018)
Самохвалова І. Ю. - Урахування психологічної сумісності, як засіб підвищення ефективності взаємодії гравців жіночої волейбольної команди аграрного університету (2018)
Совгіра С. В. - Стан сформованості правової компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери, Поліщук О. А. (2018)
Федан Т. В. - Петриківський розпис як складова дизайн-освіти майбутніх учителів технологій (2018)
Хань Чянлянь - Смак до педагогічної діяльності як компетенція викладача спортивних дисциплін (2018)
Чередніченко Г. А. - Оптимізація процесу навчання іноземній мові студентів інженерно-технологічних ЗВО (2018)
Шевченко Р. І. - Забезпечення професіоналізму морських фахівців у процесі продовженої професійної освіти: концептуальні основи (2018)
Шикиринська О. В. - Практичні аспекти упровадження моделі формування моральної культури майбутніх учителів іноземної мови, Петляєва В. В. (2018)
Вознюк О. В. - Діяльність протестантських громад у контексті вітчизняного педагогічного руху (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Дружененко Р. С. - Дидактична і методична системи: координація понять (2018)
Дубина Л. О. - Потенціал адаптації та особливості функціонування системи середньої професійної освіти Федеративної Республіки Німеччини (2018)
Завацька Л. М. - Ідеї соціального виховання у науково-творчій спадщині В. В. Зеньковського (2018)
Кугай К. Б. - Соціально-економічні та суспільно-політичні передумови становлення вищої освіти в Західній Україні (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Лавріненко О. А. - Психопедагогічні детермінанти наукових поглядів В. В. Зеньковського (1881–1962 рр.) (2018)
Лисенко Н. Г. - Інтолерантність у французькій школі (2018)
Матвєєва О. О. - Підходи до діагностування якості сформованості компетенцій у Федеративній Республіці Німеччина (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів військових закладів вищої освіти в умовах позааудиторної діяльності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Пліско Є. Ю. - Утворення виправних закладів для неповнолітніх правопорушників в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Попроцький І. С. - Трансформація збройних сил та військової освіти Болгарії до стандартів країн-членів НАТО в період з 1997 по 2018 роки, Гавалюх О. С. (2018)
Приходько Г. І. - Фізичне виховання як складова підготовки учнівської молоді до військової служби: Україна в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Пронікова І. В. - Основи шкільної економічної освіти в Україні (2004 – 2012 рр.) (2018)
Проніков О. К. - Нормативні документи організації музично-естетичного виховання учнів початкових класів у контексті розвитку педагогічної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття), Богданович В. В. (2018)
Се Фей - Готовність до громадянського виховання молоді як завдання системи фахової підготовки вчителя в КНР (2018)
Чубінська Н. Б. - Психолого-педагогічні вимоги до особистості директора школи у радянській педагогічній думці (2018)
Яців О. І. - Спільнота як чинник формування свідомості української молодої людини у спадщині Миколи Шлемкевича (2018)
Лепісевич П. М. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в УНР та ЗУНР в роки визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2016)
Майкут Х. В. - Особливості правового регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами (2016)
Марковський В. Я. - Прогалини у правовому регулюванні мовної інтеграції іммігрантів в Україні (2016)
Федіна Н. В. - Формування навичок та вмінь неофіційного тлумачення норм права у процесі правової освіти (2016)
Бедрій Р. Б. - До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні (2016)
Піщанська М. А. - Міжнародна діяльність та досвід зарубіжних країн у сфері протидії корупції, Павлович-Сенета Я. П. (2016)
Семенюк І. Я. - Особливості міжнародних та вітчизняних нормативних актів, що містять положення про моральні засади діяльності адвокатів (2016)
Долинська М. С. - Нотаріальні правочини в господарській діяльності аграрних суб’єктів України (2016)
Дутко А. О. - Репродуктивні права фізичної особи: сутність, поняття та класифікація, Заболотна М. Р. (2016)
Парасюк М. В. - Особливості укладення заповіту подружжя (2016)
Туркот О. А. - Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління (2016)
Штангрет І. І. - Окремі правові проблеми створення та здійснення права власності ОСББ (2016)
Яновицька А. В. - Статут і модельний статут як установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб (2016)
Бабяк Н. В. - Стан і проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності адміністративних судів України (2016)
Бондаренко В. А. - Окремі аспекти підвищення ефективності норм адміністративного права у період адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу (2016)
Бурак М. В. - Виявлення злочинів під час проведення державних форвардних закупівель зерна (2016)
Гамалюк Б. М. - Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект (2016)
Єсімов С. С. - Використання інформації, отриманої із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, як доказ у справі про адміністративне правопорушення (2016)
Кісіль З. Р. - Інверсифікація сфери реалізації репресивно-правових засобів дисциплінарної відповідальності в окремих категоріях справ про адміністративні правопорушення (2016)
Ковалів М. В. - Адміністративна відповідальність громадських об’єднань в Україні, Пустова Н. О. (2016)
Лозинський Ю. Р. - Роль адміністративних послуг у розвитку громадянського суспільства (2016)
Попович Н. П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу (2016)
Хитра О. Л. - Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері профілактики правопорушень митних правил, Хитра І. Я. (2016)
Чорномаз О. Б. - Питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2016)
Ярема О. Г. - Поняття та зміст державного адміністрування у сфері економіки (2016)
Броневицька О. М. - Щодо визначення поняття "працівник правоохоронного органу" (2016)
Навроцька В. В. - Матеріально-правові критерії виділення справ приватного обвинувачення за КПК України 2012 р. (2016)
Рибалко В. О. - Проблемні питання регламентації підстав об’єднання матеріалів кримінального провадження, Филистин А. О. (2016)
Сукмановська Л. М. - Історичні аспекти виникнення проблеми домашнього насильства (2016)
Титаренко О. О. - Сучасний стан протидії корупції в Україні та окремі питання програмування протидії їй на регіональному рівні (2016)
Хитра А. Я. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Дащак Я. О. (2016)
Іванченко М. Ю. - Лексема Break у контексті соціокультурного простору, Сковронська І. Ю. (2016)
Кравчук С. М. - Людиномірний характер процесу світової глобалізації в контексті діяльності Конституційного Суду та інших органів (2016)
Панкевич О. З. - Захист права людини на недискримінацію у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Цмоць У. О. - Методологія дослідження юридичної практики як філософської правової категорії (2016)
Мансуров В. - Значение исследования лиц, совершивших преступления по корыстным мотивам, и их криминологическая характеристика в Азербайджанской Республике (2016)
Наукове життя (2016)
Наші автори (2016)
Khoruzhy P. D. - Method of engineering calculations of bioreactors for biological treatment of natural water and advanced treatment of sewage, Stasiuk S. R., Mosiychuk Y. B. (2018)
Хоружий П. Д. - Методика інженерних розрахунків біореакторів для біологічного очищення природних і доочищення стічних вод, Стасюк С. Р., Мосійчук Я. Б. (2018)
Ковальчук П. І. - Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом, Коваленко Р. Ю., Балихіна Г. А. (2018)
Рожко В. І. - Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас (2018)
Савчук Д. П. - Ефективність закритого горизонтального дренажу на фоні зрошення ДМ "Фрегат", Харламов О. І., Котикович І. В. (2018)
Жовтоног О. І. - Врахування змін клімату та інтенсивності посух при плануванні зрошення в зоні Південного Степу України, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Поліщук В. В., Бутенко Я. О. (2018)
Трофименко П. І. - Інтенсивність емісії СО2 з ґрунтів Полісся під час вегетації культур та домінантність зумовлюючих її чинників, Трофименко Н. В. (2018)
Гончарук І. Л. - Параметрична надійність материкової ділянки Північно-Кримського каналу (2018)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності осушуваних земель України, Слюсар І. Т., Личук Г. І., Бердніков О. М., Мельничук А. О., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2018)
Гопчак І. В. - Ретроспективний аналіз динаміки змін якості поверхневих вод річки Західний Буг (2018)
Дятел О. О. - Розрахунки та прогнозування впливу кар'єру "Хотиславський" на гідродинаміку грунтових і підземних вод Волинського Полісся, Телима С. В. (2018)
Петроченко В. І. - Обґрунтування захисних протипаводкових покриттів русел гірських річок, Петроченко О. В. (2018)
Дехтяр О. О. - Системний підхід до оцінки функціонування меліоративних систем України (2018)
Коваленко О. В. - Вплив водоцементного відношення та полімерного латексу на рухомість самоущільнювальної суміші та міцнісні характеристики бетону, Юзюк О. Ю. (2018)
Дехтяр О. О. - Оцінювання технічного стану об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, Коваленко О. В., Брюзгіна Н. Д. (2018)
Симчич М. - Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII–XVIIІ ст.): до постановки проблеми (2018)
Стратій Я. - Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Ґеорґія Кониського про душу (2018)
Терлецький В. - Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта (2018)
Секундант С. - Вильгельм Виндельбанд: История как органон и составная часть философии (2018)
Йосипенко О. - "Прояснення" vs "пояснення": методологічні рефлексії Вітґенштайна щодо людської природи (французька перспектива) (2018)
Платон Платон - "Кратил" (уривок 427d-435е) (2018)
Prokopovicz T. - Physicae scientiae (fragmenta) (2018)
Содомора П. - Мова як шлях до пізнання (Платонів "Кратил” в українському озвученні) (2018)
Кауфман И. - Мозес Мендельсон и формирование еврейской культуры в эпоху Просвещения: политические и языковые аспекты. Обзор: Breuer, E., & Sorkin, D. (Eds.). (2018). Moses Mendelssohn's Hebrew Writings. Yale: Yale UP; Sacks, E. (2017). Moses Mendelssohn's Living Script: Philosophy, Practice, History, Judaism. Bloomington, & Indianapolis: Indiana UP (2018)
Сирцова О. - Григорій Сковорода: поетична біографія філософа в духовних просторах України і Європи. Рецензія на книгу Ушкалов, Л. (2017). Ловитва невловного птаха: життя Григорiя Сковороди. К.: Дух і літера (2018)
Пролеєв С. - Філософія як школа життя за часів тоталітаризму. Частина І. Мис-лення в просторі радянських міфів. (Розмова з Ксенією Зборовською, Русланом Мироненком та Оленою Костенко) (2018)
Ходжаян А. О. - Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки (2018)
Гаврилко П. П. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України, Лалакулич М. Ю., Шелемон Л. М. (2018)
Ходжаян А. Р. - Генезис теорій структурних трансформацій економічної системи (2018)
Сігайов А. А. - Оцінка інвестиційного потенціалу України, Круговий В. В. (2018)
Андрійчук В. Г. - Точне землеробство у підвищенні ефективності діяльності аграрних підприємств, Варшавський О. В. (2018)
Соломянюк Н. Н. - Візуальний мерчандайзинг як інструмент управління роздрібним продажем, Гуменна М. В. (2018)
Іванюта Т. М. - Інтелектуальний капітал як об’єкт економічної безпеки підприємства, Водніцька Є. О. (2018)
Плахотнікова Л. О. - Ринок консалтингових та аудиторських послуг в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку (2018)
Іванишин В. В. - Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях України, Дудзяк О. А., Бордман Б. Я. (2018)
Молнар О. С. - Методичний підхід до сегментації споживачів туристичних послуг сільського аграрного туризму, Вівчарський О. В., Смагін А. А. (2018)
Петриняк А. Я. - Маркетингова концепція ресурсозберігаючого механізму підприємств–виробників мінеральних вод (2018)
Сулейманова Арзу Рагим кызы - Вложение инвестиций в развитие предпринимательства в аграрной сфере как важнейший фактор продовольственной безопасности в условиях модернизации (2018)
Захарченко В. І. - Аналіз заходів із фінансової децентралізації в контексті сталого розвитку територій (2018)
Ольшанська О. В. - Соціо–еколого–економічні чинники розвитку агросоціальної системи України, Мельник А. О. (2018)
Раделицький Ю. О. - Напрямки оптимізації податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації, Пелехатий А. О. (2018)
Шабранська Н. І. - Економічний потенціал продуктивності праці (2018)
Важинський Ф. А. - Шляхи покращення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, Колодійчук А. В. (2018)
Боднар Н. Р. - Демографічна складова трудоресурсної безпеки України: ключові загрози (2018)
Субота М. В. - Нормативно–правове забезпечення діяльності санаторно–курортних підприємств як основа їх економічної безпеки (2018)
Галасюк В. В. - Механізми й основні напрями державної політики реіндустріалізації економіки України (2018)
Титул, содержание (2019)
Опытному заводу сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона — 60! (2019)
Скульский В. Ю. - Сопротивление замедленному разрушению сварных соединений роторной стали 25Х2НМФА после повторного сварочного нагрева, Стрижиус Г. Н., Нимко М. А., Гаврик А. Р., Кантор А. Г., Коноваленко А. В. (2019)
Покляцкий А. Г. - Прочность сварных соединений термоупрочненных алюминиевых сплавов при сварке ТИГ и сварке трением с перемешиванием, Мотрунич С. И. (2019)
Размышляев А. Д. - Измельчение структуры металла при дуговой наплавке под воздействием продольного магнитного поля, Агеева М. В., Лаврова Е. В. (2019)
Reisgen U. - Joining of steel and dissimilar material joints with highest strength — there are other ways than conventional welding, Stein L. (2019)
Рябцев И. А. - Методики и образцы для сравнительных исследований сопротивления усталости деталей с многослойной наплавкой, Кныш В. В., Бабинец А. А., Соловей С. А., Сенченков И. К. (2019)
Дегтярев В. А. - Методы оценки повышения сопротивления усталости стыковых сварных соединений низкоуглеродистых сталей после высокочастотной механической проковки (2019)
Губатюк Р. С. - Термическая обработка сварных соединений высокопрочных железнодорожных рельсов (Обзор) (2019)
Сварочный тренажер Virtual Welding компании Fronius: обучение сварке с персональным инструктором (2019)
Наукові школи зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (2019)
Календарь выставок и конференций в 2019 г. (2019)
Малиновська І. Е. - Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, Кучменко О. Б., Шумаков В. О., Терещенко Н. М., Мхітарян Л. С., Євстратова І. Н., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив феномена невідновленого кровотоку після черезшкірного коронарного втручання на найближчий та довгостроковий прогноз у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (за результами проспективного дослідження), Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2018)
Cичов О. С. - Контроль синусового ритму, прихильність до рекомендацій з антикоагулянтної терапії та ризик серцево-судинної смерті в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2018)
Іванов В. П. - Антиаритмічна ефективність і безпечність препаратів 1С класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Максименко А. В. - Результати балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії в пацієнтів першого року життя, Кузьменко Ю. Л., Радченко М. П., Довгалюк А. А., Вітовська О. Р. (2018)
Бугаенко В. В. - Особенности диагностики ишемической болезни сердца. Ложноположительные и ложноотрицательные пробы с физической нагрузкой, Чубко Н. Ю., Цыж А. В., Слободяник М. П. (2018)
Кияк Ю. Г. - Гострий коронарний синдром, зумовлений м’язовим містком: електрокардіографічні та коронароангіографічні ознаки, Галькевич М. П., Лабінська О. Є., Барнетт О. Ю. (2018)
Березуцкий В. И. - Электрокардиография в диагностике аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка (2018)
До відома авторів (2018)
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017) (2018)
Єпанчінцева О. А. - Предиктори ранніх післяопераційних ускладнень після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Тодуров Б. М. (2018)
Терещенко Н. М. - Фізичні тренування як невід’ємна складова кардіореабілітаційних заходів у пацієнтів у ранній післяінфарктний період: клініко-функціональні паралелі (2018)
Сичов О. С. - Динаміка тромбу та/або сладжу у вушку лівого передсердя і відновлення синусового ритму в пацієнтів із фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження при повторній черезстравохідній ехокардіографії, Бородай А. О., Зінченко Ю. В., Бородай Е. С., Деяк С. І. (2018)
Кузик Ю. І. - Первинна кардіальна фіброма правого шлуночка в дитини: клініко-патоморфологічний аналіз випадку, Гошовська І. І., Гошовський Б. А. (2018)
Микола Кузьмич Фуркало (до 95-річчя від дня народження) (2018)
До відома авторів (2018)
Аврунин Г. А. - Анализ технического уровня гидроустройств для мобильных подъемников с рабочими платформами, Кириченко И. Г., Ярыжко А. В., Литвин С. А. (2018)
Стась С. В. - Особливості руху води та водних розчинів піноутворювачів через рукавні розгалуження (2018)
Саленко О. Ф. - Формування кріогенного обробного струменя безкамерними засобами з кільцевим соплом, Габузян Г. В., Ткачук В. В., Щетинін В. Т. (2018)
Косторной А. С. - Влияние негладкой надроторной втулки перед рабочим колесом на характеристики первой ступени центробежного насоса, Куценко В. А., Авдеенко В. П., Ткач П. Ю. (2018)
Яхно О. М. - Характеристика сил трения в конических зазорах подшипников скольжения, Коваль А. Д., Разави С. Ф. (2018)
Панченко А. И. - Оценка адекватности математической модели рабочих процессов планетарного гидромотора реальному объекту, Волошина А. А., Панченко И. А. (2018)
Явников В. А. - Повышение надежности привода управления рабочей тормозной системы, управления коробкой раздаточной и блокировкой мостов тактической боевой колесной машины "Дозор-Б" за счет доработки пневматической системы изделия, Беспалов Р. И., Волощук С. А., Липовец В. В., Шахайло А. В., Кононов С. С. (2018)
Іванов М. І. - Статичні характеристики насосів типу PVC 1, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Закревський В. П., Гречко Р. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зайченко Ю. І. - Директорат стратегічного планування та євроінтеграції – головний "локомотив" та координатор стратегічних цілей Мін’юсту (2019)
День Соборності України та відзначення 100-річчя проголошення Акта Злуки (2019)
Відкриття виставки в Софії Київській (2019)
Старт просвітницької кампанії "Я маю право обирати" (2019)
Павло Петренко увійшов до ТОП-3 відповідальних Міністрів (2019)
У 2018 році на потребу Збройних Сил України було безоплатно передано 84 конфіскованих автомобілі на 21 млн грн (2019)
Павло Петренко: виконавці Мін’юсту забезпечили погашення майже півмільярда боргів із зарплат (2019)
Антирейдерська комісія Мін’юсту повернула власникам 6 тис. га землі та 100 тис. квадратних метрів нерухомості (2019)
4,6 млрд грн аліментів стягнули на користь українських дітей виконавці Мін’юсту у 2018 році (2019)
У 2018 році майже 30 тисяч сімейних пар скористались послугою від Мін’юсту "Шлюб за добу" (2019)
Українці можуть відсвяткувати ювілейні шлюбні річниці у ДРАЦСі (2019)
"Наше гасло: утверджуємо повагу до права через довіру до правників – було і залишається актуальним",– Євген Которобай (2019)
Нарада у Мін’юсті: доопрацювання Нового порядку денного у сфері юстиції, свободи та безпеки (2019)
Стартував проект із реабілітації неповнолітніх злочинців без винесення вироку (2019)
Обчислення стажу державної служби (2019)
Стечишин А. В. - Депутатська діяльність К. Левицького в Австрійському парламенті (2019)
Сухоребра Т. І. - Стан досліджень адміністративної відповідальності у сфері охорони природи: темпоральнопросторовий контекст (2019)
Звонков Є. Є. - Конфлікт концепції утилітаризму і правових реалій минулого та сьогодення (2019)
Шевченко А. Є. - Судова влада: засадничі завдання правничої науки (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2018 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2019)
Патон Б. Є. - За підсумками року (інтерв’ю Президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2019)
Лобанов Л. М. - Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (7 листопада 2018 р.) (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (14 листопада 2018 р.) (2019)
Лукін О. Ю. - Про перспективи нарощування видобутку нафти і газу в Україні (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2018 р.), Крижанівський Є. І., Геєць В. М. (2019)
Боряк Г. В. - Діяльність Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та її роль у створенні Академії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 листопада 2018 р.) (2019)
Кушнір Р. М. - Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє, Фелонюк А. В. (2019)
Степовик Д. В. - Кіноплакат: мистецтво, реклама чи дизайн? (2019)
Патон Б. Є. - Служіння державі (до 80-річчя академіка НАН України В. П. Горбуліна) (2019)
Богданов В. Л. - Видатний український учений-механік (до 80-річчя академіка НАН України О. М. Гузя), Жук О. П. (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Коваля (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Хилі (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Риндич (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Бондаренка (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чернишенка (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Євтушенка (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Андрущенка (2019)
Кузнєцова О. В. - Гастропротекторна активність та безпечність гелю Айвастевин в експерименті, Тимченко О. Г., Буцька В. Є., Макарчук О. О. (2018)
Яковець А. І. - Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати) (2018)
Бекетова Г. В. - Учбово-методичні аспекти підготовки лікарів на етапі післядипломного навчання з питань запобігання насильству над дітьми та підлітками, Горячева І. П., Голоцван О. А., Алексєєнко Н. В., Солдатова О. В., Нехаєнко М. І. (2018)
Білоус М. В. - Особливості реалізації логістичної підтримки Збройних сил в історичному аспекті проведення військових операцій, Рижов О. А., Шматенко О. П., Дроздов Д. В. (2018)
Богуцька О. Є. - Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів, Вишневська Л. І., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2018)
Гудзь Н. І. - Особливості класифікації та складу зубних паст для щоденного використання (2018)
Онищик Л. М. - Особливості психоемоційного стану ВІЛ-інфікованих вагітних з затримкою розвитку плода (2018)
Чайка К. В. - Аналіз сексуальної функції як однієї із важливих складових якості життя пацієнток з ранньою маніфестацією геніального пролапсу, Лавренюк Ю. В. (2018)
Бойко А. В. - Ообливості атеросклеротичного процесу у хворих на псоріатичний артрит у порівнянні з хворими на псоріаз (2018)
Зозуля І. С. - Геморагічна церебральна хвороба, Зозуля А. І. (2018)
Глоба М. В. - Особливості змін церебральної гемодинаміки у гострий період розриву артеріальної аневризми, Литвак С. О., Яковенко Л. М. (2018)
Косаківська І. А. - Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей (2018)
Петренко О. В. - Епідеміологія, характер і структура сучасних травм допоміжного апарату ока у Сумській області, Дранко М. М. (2018)
Бекетова Г. В. - Морфологічні особливості слизової оболонки шлунку при хронічних гастродуоденітах у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту, Гичка С. Г., Нехаєнко М. І., Горголь Н. І., Горячева І. П., Солдатова О. В., Алексєєнко Н. В. (2018)
Бекетова Г. В. - Особливості адаптації дітей до фізичних та психологічних навантажень: аналіз наукових джерел, Долгополова О. В. (2018)
Бекетова Г. В. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на функціональний стан дихальної системи у дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б., Почечуєва І. П., Горячева І. П., Солдатова О. В., Алексєєнко Н. В., Нехаєнко М. І. (2018)
Бекетова Г. В. - Особливості стану адаптації у підлітків з вегетативною дисфункцією та первинною лабільною артеріальною гіпертензією, Солдатова О. В., Соколенко І. М. (2018)
Дорошенко О. М. - Сучасні стандарти підготовки лікарів-стоматологів в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Юнакова Н. М. (2018)
Лихота К. М. - Взаємозв'язок аномалій і деформацій прикусу з функціональним станом щелепно-лицевої ділянки (огляд літератури), Петриченко О. В., Чжан Цянь (2018)
Чорненький І. М. - Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину кореневих каналів багато кореневих зубів в нормі, Гаврилюк О. В. (2018)
Вороненко Д. В. - Фармацевтичне забезпечення протирадіаційного захисту населення в зонах спостереження АЕС, Олійник П. В. (2018)
Гончаренко Н. В. - Організаційно-психологічні чинники в системі фармацевтичної діяльності, Шматенко О. П., Тарасенко В. О., Рум'янцев Ю. В., Кожокару О. О. (2018)
Дзюблик І. В. - Епідеміологічне обґрунтування фармацевтичного забезпечення вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції, Соловйов С. О. (2018)
Зуйкіна С. С. - Дослідження впливу поведінки споживачів на доцільність виведення нового фітопрепарату на вітчизняний фармацевтичний ринок, Вишневська Л. І. (2018)
Половко Н. П. - Стан екстемпоральної рецептури України та проблеми сьогодення, Зуйкіна Є. В. (2018)
Саханда І. В. - Прогноз реалізації антигіпертензивних лікарських засобів у аптеках міста Києва (2018)
Шматенко О. П. - ABC-, VEN- та частотний аналіз лікарських засобів для лікування травм та поранень головного мозку, Плєшкова О. В., Харченко Д. С., Орлова Н. М. (2018)
Юрковська Л. Г. - Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні, Краснов В. В., Убогов С. Г. (2018)
Петренко О. В. - Роль функціонального стану еритроцитів у патогенезі та розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури), Натрус Л. В., Таварткиладзе К. К. (2018)
Глєбова Є. Є. - Фактори ризику передчасного старіння шкіри (результати соціологічного дослідження), Горачук В. В. (2018)
Bandazhevsky Yu. I. - The cardiovascular system and physical growth in children living in raions affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2018)
Біляєв А. В. - Залежність частоти післяопераційних стресових виразок від периферичного кровотоку у дітей, Іскра Ю. А. (2018)
Зубченко С. О. - Сучасний підхід до діагностики та алерген-імунотерапії пацієнтів з весняним полінозом, Шарікадзе О. В. (2018)
Кукало О. В. - Молекулярно-генетичні технології та їх місце в етіологічній діагностиці інфекційного загострення бронхіальної астми, Дзюблик І. В. (2018)
Лисянська О. Ю. - Варіабельність артеріального тиску у хворих на хронічному амбулаторному гемодіалізі (2018)
Савицька Л. М. - Стан функціонального ниркового резерву у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I-III стадії (2018)
Усыченко Е. Н. - Патогенетическое значение полиморфизма гена TNF (G308A) в исходах вирусных гепатитов, Гудзь В. А., Усыченко Е. М. (2018)
Черкашина Л. В. - Результати вивчення медичних маршрутів при псоріазі: розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги (2018)
Копач К. Д. - Обґрунтування комплексу заходів профілактики виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби, Варивончик Д. В. (2018)
Хоменко І. М. - Медико-профілактичне забезпечення організованого дитинства в умовах розбудови системи громадського здоров’я в Україні, Івахно О. П., Козярін І. П., Дубова Н. Ф., Захарова Н. М., Першегуба Я. В. (2018)
Біденко Н. В. - Морфологічні особливості оклюзійної поверхні тимчасових зубів після кислотного протравлювання (2015)
Цветкова Н. В. - Морфологічні зміни тканин ясен як наслідок препарування зубів (2015)
Дирик В. Т. - Структура захворювань тканин пародонта в працівників агропромислового виробництва в умовах відкритого і закритого ґрунту (2015)
Кулигіна В. М. - Показники дослідження стану вегетативної нервової системи при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженнями між хребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О. (2015)
Дівнич Т. Я. - Мікробіоценоз ротової порожнини в пацієнтів, які користуються частковими знімковими пластинковими протезами (2015)
Шутурминский В. Г. - Сравнительная оценка капиллярной сети слизистой оболочки и атрофии альвеолярного отростка при протезировании съемными протезами (2015)
Бабенко А. Д. - Зміни гігієнічних і пародонтальних індексів у найближчі терміни після терапії хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою (2015)
Саранчук О. В. - Ортодонтичне лікування дорослих пацієнтів із зубощелепними аномаліями і деформаціями на тлі запальних захворювань пародонта (2015)
Каськова Л. Ф. - Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в дітей, хворих на лімфогранулематоз, обстежених у різні періоди перебігу основної хвороби, Ващенко І. Ю., Янко Н. В., Карпенко О. О., Коротич Н. Н. (2015)
Гавриленко М. А. - Дослідження стану місцевого імунітету порожнини рота в дітей з обмеженими можливостями (2015)
Каськова Л. Ф. - Зміна вмісту кальцію і фосфору в ротовій порожнині дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Малко Н. В. - Особливості формування патології тканин пародонта в дітей, які проживають на екологічно несприятливій території, Безвушко Е. В. (2015)
Ісаєва Н. С. - Упровадження інтерактивних технологій на практичних заняттях для студентів 3 курсу стоматологічного факультету, Саранчук О. В. (2015)
Ярова П. С - Оптимизация аудиторного изучения ортодонтии на последипломном уровне образования, Кобцева Е. А, Гензицкая Е. С. (2015)
Кирманов О. С. - Клінічні дослідження матеріалів тимчасового незнімного протезування (2015)
Удальцова К. О. - Карієс тимчасових зубів: анатомічна і генетична схильність, Писаренко О. А. (2015)
Баніт О. - Модель розвитку професійної майстерності викладачів графічного дизайну (2012)
Ганіна Л. - Доступ засуджених до освітніх послуг в Україні (2012)
Гордієнко М. - Теоретичні засади андрагогічної процесуальної моделі навчання М. Ноулза (2012)
Грищенко І. - Деякі економічні аспекти підвищення якості вищої освіти (2012)
Гуревич Р. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців на основі освітньої та професійної діяльност (2012)
Левченко І. - Освіта дорослих як наукова проблема (2012)
Мартіросян О. - Неперервна освіта як чинник професійного зростання дорослих (2012)
Сігаєва Л. - Розвиток освіти дорослих в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Чапка М. - Формування правильних настанов щодо питань безпеки у дітей, молоді та дорослих, Уршула К. (2012)
Білобровко Т. - Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід (2012)
Благова Т. - Аматорська хореографічна освіта у системі роботи клубних закладів в Україні (2012)
Борисова Л. - Етика і культура ділового спілкування (2012)
Вознюк О. - Цивілізаційні виклики освіті дорослих (2012)
Дідух Л. - Розвиток навичок спілкування студентів (2012)
Євсюкова Л. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців служби МНС (2012)
Зінченко С. - Проблема розвитку та навчання в дорослому віці: соціально-психологічний контекст (2012)
Опольська А. - Характеристика професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Тищенко С. - Організація самостійної роботи в процесі вивчення економетрії майбутніми менеджерами-економістами аграрної галузі (2012)
Аксініна Н. - Розвиток креативного мислення майбутніх учителів музики (2012)
Андрусь О. - Забезпечення ефективності навчання економічних дисциплін у технічних університетах (2012)
Аніщенко О. - Ціннісний аспект ґендерної культури педагога (2012)
Десятов Т. - Проблеми в освіті дорослих та функції викладача-андрагога (2012)
Єленич Л. - Проектна екологічна діяльність в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології (2012)
Прокопенко Р. - Методика формування інтересу до педагогічної діяльності майбутніх вчителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки (2012)
Семеног О. - Індивідуальність учителя у проекції педагогічного дискурсу (2012)
Совгіра С. - Організаційні та методичні прийоми формування екологічного світогляду майбутніх педагогів (2012)
Соловйова Т. - Зміст та струкрура системи управління середньою педагогічною освітою в роки Великої Вітчизняної війни (на прикладі Переяслава-Хмельницького), Ткаченко О. (2012)
Тімець О. - Структура фахової компетентності майбутнього вчителя географії (2012)
Авшенюк Н. - Транснаціональна мобільність провайдерів вищої освіти у розвинених англомовних країнах (2012)
Балахадзе Л. - Компетентнісний підхід у професійній освіті фахівців сфери туризму у Мексиці (2012)
Богів Е. - Теоретичні підходи до освіти дорослих у системі неперервної освіти Німеччини (2012)
Василенко О. - Неформальна освіта дорослих у Російській Федерації як фактор соціальної адаптації (2012)
Жижко О. - Федеральні програми Мексики з професійної освіти маргінальних груп населення і основні напрями їх діяльності (2012)
Матукова Г. - Вища професійна школа Австрії, Фінляндії: порівняльний аналіз (2012)
Михайленко Л. - Проблеми удосконалення професійної компетентності сімейних лікарів у США (2012)
Огієнко О. - Реформування вищої освіти Німеччини у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Кадемія М. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних мереж у навчальному процесі (2012)
Коновалова О. - Особливості викладання історії графічного дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю (2012)
Лановенко А. - Мультимедіа як засіб і технологія навчання майбутнього вчителя (2012)
Лічман Л. - Інформаційна компетентність особистості та соціокультурні виміри комунікативної толерантності (2012)
Регейло І. - Інформаційно-комунікаційні технології в оцінюванні наукових досліджень учених в університеті (2012)
Шевченко Л. - Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних ВНЗ (2012)
Наші автори (2012)
Пм'ятка автору (2012)
Вихідні дані (2012)
Кравченко Л. С. - Радіопротекторні властивості нового засобу для догляду за порожниною рота "Апіор" при променевому стоматиті в щурів, Шнайдер С. А., Бурдіна Я. Ф. (2015)
Лахтін Ю. В. - Моделювання напруженого стану твердих тканин зуба при реставрації каріозних порожнин І класу, Сміянов Ю. В., Нішта Б. В. (2015)
Водоріз Я. Ю. - Особливості стоматологічного статусу і деяких мікробіологічних параметрів порожнини рота в чоловіків молодого віку, Іленко Н. М., Іленко Н. В., Петрушанко Т. О. (2015)
Животовський І. В. - Стоматологічний статус пацієнтів із дисколоритами зубів, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2015)
Луцкая И. К. - Обоснование принципов эстетической стоматологии (2015)
Силенко Г. М. - Стоматологічний статус хворих із дефіцитом секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині, Мамонтова Т. В., Дубина В. О., Скрипников П. М., Силенко Ю. І. (2015)
Холодняк О. В. - Прогностичне значення мысцевих факторів ризику розвитку локалізованих запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2015)
Аветиков Д. С. - Наш опыт оптимизации инструментария, используемого при удалении ретенированных третьих моляров нижней челюсти, Ахмеров В. Д., Ставицкий С. А., Яценко И. В. (2015)
Ірха С. В. - Коронорадикулярна сепарація з використанням електрофульгурації при перфорації дна порожнини зуба (2015)
Дівнич Т. Я. - Корекція мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів із частковими знімними пластинковими протезами (2015)
Козак Р. В. - Клінічні випадки щадної технології відновлення висоти прикусу при патологічній стертості (2015)
Петрушанко А. М. - Зміни властивостей ротової рідини під дією розроблених методів лікування запалення тканин пародонта в пацієнтів із незнімними конструкціями зубних протезів у порожнині рота в динаміці, Германчук С. М. (2015)
Фліс П. С. - Квадрилатеральний аналіз цефалограм при лікуванні гнатичної форми медіального прикусу, Флоненко В. В., Шпак Д. Ю. (2015)
Федорак В. М. - Застосування інтерактивних методів навчання у викладанні оперативної хірургії і топографічної анатомії (2015)
Скрипінкова Т. П. - Клінічна конференція як форма самостійної роботи лікарів-інтернів, Хребор М. В., Силенко Ю. І. (2015)
Сторожева М. В. - Cовременные педагогические технологии в оптимизации обучения студентов стоматологического факультета, Григоров С. Н., Рекова Л. П. (2015)
Зарічна Т. П. - Маркетингове дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів, які застосовують у стоматології (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті (за результатами виконання українсько-німецького проекту "Розробка та поширення концепції сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в Національному транспортному університеті"), Гутаревич Ю. Ф., Рутковська І. А. (2018)
Варналій З. С. - Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України, Нікитенко Д. В., Хмелевський М. О. (2018)
Гурнак В. М. - Проблеми пільгових перевезень та можливі шляхи їх вирішення, Волинець Л. М. (2018)
Козак Л. С. - Стратегія розвитку системи торгово-промислових палат в Україні, Федорук О. В. (2018)
Концева В. В. - Проблеми оновлення основних засобів дорожніх підприємств, Харченко А. І. (2018)
Наконечна С. А. - Управління прибутком підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Ніжнік А. А. - Ідентифікація та управління ризиками державно-приватного партнерства у дорожньо-транспортному комплексі (2018)
Павлюк В. І. - Україна в системі сучасного глобального поділу праці: вперед у минуле чи назад у майбутнє?, Васільцова Н. М. (2018)
Самойленко Є. С. - Оцінка впливу основних факторів на рівень мотивації працівників, Кочеткова В. В. (2018)
Срібна Н. В. - Структурування портфелів логістичного обслуговування в організаціях, Третиниченко Ю. О., Халацька І. І. (2018)
Червякова В. В. - Перспективи впровадження та експлуатації автономних транспортних засобів в Україні, Червякова Т. І. (2018)
Бакалінський О. В. - Маркетингові дослідження ставлення пасажирів до нічних та денних перевезень залізницями України: практичні результати розвитку методології (2018)
Бойко В. В. - Система інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах, Рябоштан Л. Г. (2018)
Волинець Л. М. - Концептуальні аспекти формування мультимодальних перевезень в умовах глобалізації (2018)
Клименко І. С. - Вплив цифрової економіки на економічний розвиток світу, Федорук О. В. (2018)
Козловський А. А. - Економіка і фінанси як спосіб мислення і пізнання права (2018)
Комчатних О. В. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Кошарний В. О. - Використання імітаційного моделювання в проектах розвитку туристичної інфраструктури (2018)
Ніжнік А. О. - Методика реінжинірингу бізнес-процесів із використанням технології управління робочим процесом (2018)
Соколова Н. М. - Забезпечення контролінгу у системі управління підприємством, Яценко Б. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ільницький Я. М. - Оцінка кісткової пластики верхньої щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження (експериментальне дослідження) (2015)
Погребняк Г. В. - Порівняльна характеристика вмісту тригліцеридів у тканинах пародонта самиць щурів за умов незбалансованих раціонів годування (2015)
Кашівська Р. С. - Зміни рівня загального білка в сироватці крові та ротовій рідині хворих при лікуванні генералізованого пародонтиту, поєднаного з хронічними хворобами печінки, Рожко М. М., Мельничук Г. М. (2015)
Марченко Н. С. - Визначення ефективності профілактики карієсу зубними пастами, що містять у своєму складі стабілізований фторид олова, Політун А. М., Терешина Т. П. (2015)
Чубій І. З. - Фотофорез флавоноїдів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. (2015)
Янишен И. В. - Сравнительный анализ и оценка физико-механических свойств А-силиконовых эластических конструкционных материалов, Герман С. А. (2015)
Макєєв В. Ф. - Особливості рухів суглобових голівок нижньої щелепи в молодих осіб без клінічних ознак скронево-нижньощелепних розладів та оклюзій них порушень, Риберт Ю. О., Кінаш Ю. О. (2015)
Неспрядько В. П. - Дослідження змін оклюзійної схеми внаслідок стирання штучних зубів знімних протезів у пацієнтів із повною втратою зубів і несприятливими умовами з боку протезного ложа на нижній щелепі, Краснов В. Ю., Куц П. В. (2015)
Янішен І. В. - Пацієнт-орієнтовані інновації зуботехнічного матеріалознавства в стоматологічному лікуванні знімними і незнімними конструкціями (2015)
Каськова Л. Ф. - Результати визначення показників швидкості слиновиділення, мінералізуючого потенціалу, в’язкості й рн ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Махнева А. В. - Анализ эпидемиологии кариеса у детей на амбулаторном приеме Донецкой области, Стуликова В. С., Стрельченко Ю. И. (2015)
Назарян Р. С. - Клінічна ефективність методу герметизації фігур із застосуванням фото активованої дезінфекції, Спірідонова К. Ю. (2015)
Ткаченко П. І. - Корекція швидкості салівації та мінералізуючого потенціалу ротової рідини в дітей зі злоякісними пухлинами м’яких тканин, які отримують поліхіміотерапію, Каськова Л. Ф., Попело Ю. В. (2015)
Лепський В. В. - Диференційована діагностика периферичної остеобластокластоми та епуліду (2015)
Лепський В. В. - Некроз тканей как осложнение местного обезболивания в стоматологии, Осик С. В. (2015)
Махлинець Н. П. - Вимоги до формування практичних навичок у студентів стоматологічного факультету за умов навчання за кредитно-модульною системою (2015)
Мельник В. С. - Гра як елемент гігієнічної мотивації дошкільнят, Горзов Л. Ф. (2015)
Шинкевич В. І. - Виразково-некротичний гінгівіт:клінічний випадок і огляд літератури (2015)
Чубій І. З. - Лікування генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку в осіб, які проживають на екологічно забрудненених територіях Прикарпаття, Рожко М. М. (2015)
Шкребнюк Р. Ю. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих із початковими формами генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету I типу з діабетичною кардіоміопатією (2015)
Соколова Н. А. - Стан діагностики та аналіз захворюваності на злоякісні новоутвори щелепно-лиевої ділянки в Полтавській області за 2014 рік, Волошина Л. І., Скікевич М. Г., Тараканова О. І. (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка кісткової пластики верхньої щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження (клінічне дослідження) (2015)
Мельничук Ю. М. - Практичне застосування розробленої класифікації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З., Кучер А. Р., Філіпіський А. В. (2015)
Гризодуб Д. В. - Роль фиксационных цементов в развитии осложнений несъемного зубного протезирования (2015)
Чуев П. Н. - Сравнительное изучение динамики слущивания эпителия и скорости миграции лейкоцитов при протезировании различными видами вкладок под эстетические коронки, Чулак Л. Д., Гризодуб Е. В. (2015)
Клепач М. М. - Біомеханічне дослідження однокореневих зубів при реставрації їх куксовими штифтовими вкладками, Силенко Б. Ю., Хміль Т. А., Хребор М. В., Силенко Ю. І. (2015)
Воляк Ю. М. - Діагностика та планування ортодонтичного лікування пацієнтів із звуженням зубних рядів із використанням ЗD технологій, Ожоган З. Р. (2015)
Стороженко К. В. - Ортодонтические силы в аппаратах для лечения мезиального прикуса, Флис П. С., Тормахов Н. Н. (2015)
Нарепеха О. Т. - Структурно-функціональна резистентність емалі (ТЕР-тест) у дітей, які навчаються в інтернат них закладах, Лисак Т. Ю. (2015)
Безвушко Е. В. - Вплив антенатальных чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей із патологією опорно-рухового апарату, Боднарчук Н. І. (2015)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Павленкова О. С. (2015)
Махлинець Н. П. - Психофізіологічні підходи в навчанні студентів стоматологічних факультетів (2015)
Хопта Р. М. - Значення педагогічного спілкування як професійно-етичного феномена в системі освіти студентів-стоматологів (2015)
Лучинський М. А. - Вплив несприятливих екологічних чинників на стан стоматологічного здоров’я дітей (огляд літератури) (2015)
Соловей К. О. - Ретенційний період – важливий етап ортодонтичного лікування (огляд літератури), Смаглюк Л. В. (2015)
Содержание (2018)
Щетинський О. С. - Слово композитора (2018)
Линник М. С. - Отражение научно-критической позиции Р. Геники в письмах к Н. Финдейзену (2018)
Іванова І. Л. - "Три фортепианные сонаты для юношества" ор. 118 в контексте последних сочинений Роберта Шумана (2018)
Бурель О. В. - О фортепианно-оркестровых сочинениях Ш.-М. Видора (2018)
Давітадзе А. - Українська пісня "Їхав козак за Дунай" в обробці для фортепіанного тріо з голосом Л. ван Бетховена: жанрово-стильові метаморфози (2018)
Калініна А. С. - Своєрідність втілення перекладених віршів Г. Гейне у вокальному циклі Д. Клебанова (2018)
Костогриз С. О. - Жанрово-стильові пріоритети розвитку композиторської творчості для балалайки в Слобожанській Україні (2018)
Тарароєв Я. В. - Типологизация музыкального мышления М. Г. Арановского и симметрия, Нецвітай Т. В. (2018)
Бучок Л. В. - Фортепіанні композиції "Етюд" Д. Задора та "Експромт" І. Мартона у розрізі проблеми аналізу та виконавської інтерпретації творчого задуму (2018)
Ткач Ю. С. - Індивідуальний виконавський стиль Євгена Савчука: організація процесу диригентської інтерпретації (2018)
Каушнян Я. М. - До моделі стилістики "національного" та "інтерна ціонального" (на прикладі вокалізів С. Павлюченка, М. Завалішиної, О. та Р. Во- роніних) (2018)
Тимошенко А. В. - Втілення архетипу матері в пісенному жанрі (на прикладі репертуару студентів-магістрів кафедри музичного мистецтва естради та джазу) (2018)
Кучер Л. І. - Виховання співака-актора в оперній студії Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (2018)
Сігарьов Є. М. - Закономірності масообміну між ковшовою ванною та покривним шлаком, Похвалітий А. А., Довженко О. В., Ісаков В. Н. (2018)
Крячко Г. Ю. - Про умови доменної плавки переробного чавуну визначеної якості, Кузнецов М. С., Полєтаєв В. П., Семенча С. М. (2018)
Довгалюк Б. П. - Математичні моделі критеріїв оптимізації технологічних процесів доменної плавки, Буйницький Є. О., Галицький Д. О., Таран М. В., Ткаченко О. В., Яценко К. С. (2018)
Довгалюк Б. П. - Комплексний алгоритм функціонування системи оптимізації витрати пиловугільного палива, Буйницький Є. О., Галицький Д. О., Таран М. В., Ткаченко О. В., Яценко К. С. (2018)
Носов Д. Г. - Огляд існуючих методів підвищення міцності зварних з’єднань (Частина І. Шляхи підвищення міцності зварного з’єднання), Перемітько В. В., Коломоєць І. В., Таран Є. С., Хижняк І. О. (2018)
Бейгул О. О. - Визначення критичної швидкості руху контейнеровоза з бугельною рамою при кососиметричних кінематичних збуреннях, Грищенко Д. І., Бейгул В. О. (2018)
Мещанінов С. К. - Дослідження способів поверхневого зміцнення поверхонь конструктивних елементів, Волошин Р. В., Макарчук С. І. (2018)
Середа Б. П. - Анализ термодинамических характеристик при получении покрытий на сталях, работающих в условиях коксохимического производства, Кругляк И. В., Гайдаенко А. С., Середа Д. Б. (2018)
Середа Б. П. - Получение защитных покрытий на медных сплавах при нестационарных температурных условиях, Кругляк И. В., Середа Д. Б., Кругляк Д. О. (2018)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы регулирования скорости электропривода с инерционным силовым преобразователем, синтезированной методом N-i переключений, Садовой А. В. (2018)
Клюєв О. В. - Асинхронний вентильний каскад з орієнтованою за вектором струму намагнічування системою керування, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2018)
Соколовская И. Е. - Математическая модель витания частиц материала в вихревом аппарате (2018)
Соколовська І. Є. - Дослідження кінетики теплової обробки пористого теплоізоляційного матеріалу (2018)
Карімов І. К. - Про один підхід до побудови виробничої функції Кобба-Дугласа, Карімов Г. І., Задоя С. Б. (2018)
Самохвалов С. Є. - Кінематичне перенормування енергії в теорії гравітації (2018)
Коваленко А. Л. - Определение состава и строения комплексных соединений переходных металлов с производными аминов методом ИК-спектроскопии, Кизымишина Т. А. (2018)
Іванченко А. В. - Вплив пускового та допоміжного котлів на систему паророзподілу в цеху синтезу амоніаку типу АМ76, Пасс О. В. (2018)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу молочнокислих бактерій у складі готового продукту на пригнічення росту бактерій групи кишкових паличок, Корнієнко І. М., Лашкова А. Т., Кривонос О. С., Луковкіна Ю. О. (2018)
Бєлоконь К. В. - Дослідження впливу викидів промислових підприємств на забруднення атмосферного повітря в Заводському районі м. Запоріжжя (2018)
Непошивайленко Н. О. - Збереження природно-антропогенних особливостей яру Самишина балка шляхом провадження регульованої рекреаційної та спортивної діяльності, Губарєв І. В., Яременко А. А., Горай І. В. (2018)
Левчук К. О. - Стан питання про планування заходів цивільного захисту в Україні, Романюк Р. Я. (2018)
Маховський В. О. - Аналіз та обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку ризиків аварійних ситуацій на автозаправних станціях, Крюковська О. А. (2018)
Трикіло А. І. - Визначення рівня працездатності та моделювання функціонального стану оператора, Левчук К. О. (2018)
Дерець Є. В. - Вдосконалення окремих компонентів методичної системи навчання вищої та прикладної математики на основі особистісно-орієнтованого підходу (2018)
Дерець Є. В. - Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики (2018)
Давидов І. А. - Метод розв’язання лінійних диференціальних рівнянь третього та четвертого порядків зі змінними коефіцієнтами, Тонконог Є. А., Худа Ж. В. (2018)
Губарєв І. В. - Сприяння розвитку мислення і кмітливості під час запровадження шашкового спорту у навчальних закладах, Вовк А. А., Луниченко Н. В. (2018)
Панченко Є. - Розвиток лідерських якостей засобами скаутського руху у міжвоєнний період у США (20 - 40-і рр. XX ст.) (2018)
Чистякова І. - Механізми розвитку інклюзивної освіти в зарубіжних країнах (2018)
Yatsyno O. - System of professional development for the U.S. armed forces personnel services (2018)
Дерстуганова Н. - Педагогічні аспекти концептуалізації поняття "богослов’я” (2018)
Ємельянова Т. - Про формування когнітивних здібностей сприйняття й усвідомлення як базових складових процесу розуміння в навчальному процесі (2018)
Кривонос О. - Виховання ціннісних орієнтацій сучасної молоді засобами масової інформації (2018)
Nenko Y. - Skills for personal professional development of a modern educator (2018)
Сперанская А. - Красную речь красно и слушать: народные представления о речи (2018)
Шрамченко О. - Виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства (2018)
Кокнова Т. - Становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на території України в період з ХІХ – ХХ ст. (2018)
Рябуха І. - Діяльність генерал-губернаторів півдня України зі створення освітньо-культурного простору (кінець ХVІІІ століття) (2018)
Боряк Н. - Метод опозицій у викладанні граматики французької мови студентам вищих навчальних закладів (2018)
Гібалова Н. - Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчання: досвід ПНПУ імені В. Г. Короленка, Процай Л. (2018)
Добровольська А. - Розвиток вольових якостей майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці (2018)
Комар О. - Європейський простір післядипломної освіти та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови (2018)
Кушнір Н. - Технологічний аспект реалізації умов формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Орос Ільдіко. - Конкретизація категорій: "освіта дорослих”, "неформальна освіта”, "дорослість”, "андрагогіка” (2018)
Пан Сінюй. - Педагогічні умови підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Пахненко И. - К вопросу о характере учебных пособий для магистрантов лингвистических специальностей (2018)
Приходько В. - Інноваційний проект "Сучасна система підготовки спортсменів-олімпійців в Україні” (2018)
Чуричканич І. - Теорія візуальної аргументації та її імплементація в системі вищої освіти України (2018)
Михновецька І. - Результати експериментального дослідження взаємовідносин старших дошкільників із синдромом дауна (2018)
Свідерська М. - Стан сформованості рецептивного мовлення в молодших школярів із комплексними порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Форостян О. - Проблеми організації уроків фізичної культури в інклюзивному класі (2018)
Шевченко В. - Розвиток системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям із особливими потребами в незалежній Україні (2018)
Балика О. - Соціокультурні чинники регулювання зовнішньої трудової міграції за сучасних умов, Поляничко А. (2018)
Тернавська Т. - Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами (2018)
Kratenko R. I. - Сrown-ether influence on rat blood plasma cytokines and immunoglobulines concentrations and protein peroxidation (2018)
Вус Н. О. - Джерела комплексу цінних ознак для селекції нуту, Кобизєва Л. Н. (2018)
Гончаренко Я. В. - Особливості впливу температурних умов на терміни початку квітування представників роду Magnolia L. і Forsythia Vahl. в умовах ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Леонтьєв Д. В. (2018)
Мельник В. Й. - Характеристика зелених насаджень парку ім. Т. Г. Шевченка міста Рівне, Денисюк Н. В. (2018)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження особливостей гормезису, індукованого неіонізуючим випромінюванням у рослинних об'єктах (2018)
Гаврилюк Ю. В. - Рівні забруднення важкими металами агроландшафтів Луганської області, Тохтарь К. І. (2018)
Пижик І. С. - Запаси органічного вуглецю в мортмасі лісових екосистем регіонального ландшафтного парку "Надсянський" (Українські Карпати), Шпаківська І. М. (2018)
Маркіна Т. Ю. - Нові та маловідомі види клопів (Іnsecta: Hemiptera, Heteroptera) для фауни України, Пучков О. В., Федяй І. О. (2018)
Ніколенко Н. Ю. - Еколого-фауністичний огляд карабідофауни (Сoleoptera, Сarabidae) урбоценозів м. Харкова (2018)
Пучков О. В. - Жуки-карапузики (Сoleoptera, Histeridae) урбоценозів Харкова (Україна), Комаромі Н. А. (2018)
Dudka I. O. - First records of myxomycetes in the Hutsulshchina national nature park (Ukrainian Carpathians), Leontyev D. V., Akulov O. Yu., Kochergnia A. V. (2018)
Третьякова Д. М. - Продуктивність штамів роду Рleurotus на лігноцелюлозних відходах переробки олійних культур, Велигодська А. К. (2018)
Казміренко Л. І. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження корупції як психологічного феномену, Кудерміна О. І. (2018)
Kazmirenko V. - Lies and Deception as a Means of Protecting Information which is Hidden (2018)
Камінська Н. В. - Причини виникнення гендерної нерівності, Пашко Д. В., Романова Н. В. (2018)
Лукашенко М. Ю. - Актуальні напрями психосоціальної роботи з учасниками бойових дій: зарубіжний досвід (2018)
Власенко С. Б. - Психологічна допомога особам, які знаходяться в стані травматичної кризи (2018)
Романенко О. В. - Напрями психопрофілактики віктимної поведінки неповнолітніх (2018)
Хохліна О. П. - Особливості спілкування майбутніх психологів – екстравертів та інтровертів, Чечко А. В. (2018)
Пліско В. І. - Структурно-функціональна модель професійної готовності працівника патрульної поліції, Бондаренко В. В. (2018)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Особливості правосвідомості сучасних поліцейських залежно від стажу служби в правоохоронних органах (2018)
Волошина О. В. - Зарубіжний досвід ефективної комунікації в діяльності поліцейських (2018)
Рівчаченко О. А. - Психологічне забезпечення формування комунікативної толерантності в працівників Національної поліції України (2018)
Кузьменко І. Г. - Проблематика формування особистості управлінця органів Національної поліції України (2018)
Білевич Н. О. - Роль психологічної готовності до ризику в професійній діяльності жінок-поліцейських (2018)
Туз Ю. М. - Вимірювання активної потужності реактивного навантаження в широкому діапазоні частот, Вдовиченко А. В. (2018)
Умба А. - Синтез алгоритма повышения надежности распознавания ориентира системой технического зрения, Сарибога Г. В., Збруцький О. В. (2018)
Шведова В. В. - Невизначеність оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування (2018)
Гумен О. М. - Дослідження геометрії теплорозподілу із залученням комп’ютерно-інтегрованих технологій моделювання, Селіна І. Б. (2018)
Душеба О. В. - Формування силових елементів конструкції планеру літака методом топологічної оптимізації, Сухов В. В. (2018)
Янчевський І. В. - Динаміка колісного шасі 8К4П під час долання складних перешкод, Губська В. В., Мозгова І. В., Кривоноженков В. О. (2018)
Сайченко І. О. - Вплив електромагнітної системи підвіски на навантаження стійки основного шасі транспортного літака під час симетричної посадки, Вірченко Г. А., Сердюкова Н. В. (2018)
Fedorov V. N. - Algorithmic method of the turbo flowmeter accuracy increasing, Stefan N. I., Yatchenko M. A. (2018)
Лучко І. В. - Визначення параметрів ротора автожира із вертикальним зльотом, Зінченко Д. М. (2018)
Богиня Е. О. - Аеродинамічні характеристики телескопічного крила, Кривохатько І. С. (2018)
Trubachev S. I. - Stress-deformed state of composite shells with filler, Alekseychuk O. M. (2018)
Бен Ларби А. - Влияние интерференции крыла и фюзеляжа на аэродинамические характеристики, Зинченко Д. Н. (2018)
Голінко І. М. - Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом, Галицька І. Є. (2018)
Нечипоренко О. М. - Забезпечення надійності мініатюрного барометричного висотоміра на базі п’єзорезистивного датчика тиску, Гоїнець О. О. (2018)
Борисов В. В. - Особенности управления процессом автоматизированного пректирования планера самолета транспортной категории (2018)
Кравченко К. В. - Cинтез траєкторії польоту сільськогосподарського безпілотного літального апарату, Прохорчук О. В. (2018)
Рыжков Л. М. - Нейроcетевая апроксимация магнитного поля земли в алгоритме ориентации тела, Федорченко С. Л. (2018)
Джужа О. М. - Досвід зарубіжних країн у наступальній стратегії боротьби з організованою злочинністю (2018)
Лемак В. В. - Захист демократії в Чеській республіці: аргументи конституційної юриспруденції, Копча В. В. (2018)
Островська Б. В. - Біоетичні принципи як утвердження в міжнародному праві нового рівня захисту прав людини (2018)
Канцідайло О. О. - Удосконалення нормативно-правового регулювання використання несправжніх (імітаційних) засобів для забезпечення безпеки свідків у кримінальному судочинстві в Україні (практика захисту свідків у Сполучених Штатах Америки) (2018)
Басай О. В. - Ознаки принципів цивільного права (2018)
Гультай М. М. - Корупція як одна з найактуальніших проблем сучасного українського суспільства (2018)
Макаренко Н. К. - Професійна злочинність як об'єкт кримінологічного дослідження (2018)
Тихомиров Д. О. - Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття "безпека" (2018)
Бондарчук А. С. - Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста (2018)
Супрун Г. Б. - Проблема визначення обмежень у сфері медіації (2018)
Шаптала Н. К. - Принципи формування доказової бази під час розгляду Конституційним Судом України справ щодо антикорупційного законодавства (2018)
Рижук Ю. М. - Освітній омбудсмен у системі забезпечення та захисту прав здобувачів освіти, Полякова І. М. (2018)
Babanina V. - Significance of Some Legal Principles at the Stage of Creation of Criminal Legislation (2018)
Балюк І. А. - Досудове врегулювання господарського спору: обовʼязок чи право (2018)
Кузнєцов М. В. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді (2018)
Mahdych V. - The Formation of the Legislation of Ukraine on the Right of Common Joint Property in Apartment Houses (2018)
Іванчик І. А. - Характеристика кримінальної корупції в розрізі законодавства України (2018)
Рощупкін С. В. - Актуальні питання обмеження щодо одержання подарунків (2018)
Вереша Р. В. - Принцип вини як фундаментальна конституційна засада кримінальної відповідальності (2018)
Hrebeniuk M. - Modern Threatening Tendencies in the Field of Providing the Food Security of State and Possible Ways to Address Them (2018)
Tykhonova O. - Modern Determinants of Crimes Against Financial Security, Herasymenko L. (2018)
Рудик В. А. - Організаційно-правові засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у сфері протидії насильству в сім’ї на стадії укладення шлюбу, Пророченко В. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Кібербулінг в Україні – соціально небезпечне явище чи злочин: визначення та протидія, Запорожець А. К. (2018)
Марков М. М. - Способи вчинення та приховування квартирних крадіжок (2018)
Beznohykh V. - Illicit Trafficking and Unlawful Use of Firearms, Explosive Devices and Substances: Arising Threats (2018)
Таран Т. Г. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству, що вчиняють жінки, в Україні (2018)
Полянська В. С. - Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості (2018)
Стрільців О. М. - Визначення платоспроможності особи як один зі способів перевірки її незаконного збагачення, Василинчук В. І., Вязмікін С. А. (2018)
Скрипа Є. В. - Реєстраційні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Сітайло О. М. - Виконання доручень слідчих щодо розшуку осіб, які ухиляються від слідства за господарські злочини (2018)
Лебедєва Н. В. - Практична взаємодія поліції та громади як запорука безпеки громадян в Україні, Ткачов А. С. (2018)
Зеленяк П. А. - Віктимологічна профілактика злочинів проти життя та здоров’я дітей (2018)
Калиновська О. І. - Особливості тактики обшуку під час розслідування злочинів у сфері нелегального обігу синтетичних наркотиків (2018)
Зелькіна Т. Є. - Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2018)
Бесчастний В. М. - Правові й організаційні засади протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: концептуальне бачення (2018)
Бочаров Д. О. - Уроборос III, або семіотичний трикутник і герменевтичне коло (2018)
Корчевна Л. О. - Інститут спеціалізованого омбудсмена в механізмі захисту прав людини та перспективи його запровадження в Україні, Левенець А. В. (2018)
Кадегроб Л. О. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні: поняття та особливості (2018)
Prieshkina O. V. - Municipality: constitutional and legal aspects (2018)
Чернишова В. Ю. - Проблема реалізації інституту адміністративної відповідальності суб’єктів владних повноважень (2018)
Стукаленко В. А. - Актуальні питання предметної юрисдикції спорів, які пов’язані з виборами Президента України (2018)
Смітюх А. В. - Щодо визначення поняття та сутності корпоративного контролю (2018)
Рябоконь Є. О. - Набувальна давність та правонаступництво: питання теорії та практики (2018)
Корнеева Е. М. - Приобретение права собственности на бесхозяйные движимые вещи путем завладения, присвоения находки и находки клада по гражданскому законодательству Украины и отдельных зарубежных стран (2018)
Гуржій Т. О. - Примусове звернення стягнень на майно боржника, Музичка Є. О. (2018)
Філатова Н. Ю. - Договори типу click-wrap і browse-wrap: особливості і призначення, Бережняк О. С. (2018)
Булат Н. М. - Поняття брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним (2018)
Кисель А. С. - Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз) (2018)
Каташинський Є. О. - Упущена вигода та умови її відшкодування у цивільному праві України, Російської Федерації та США (2018)
Потопахіна О. М. - Cторони трудового договору за чинним законодавством і проектом трудового кодексу України (2018)
Падун Р. В. - Моніторинг правопорушень у сімейному праві (2018)
Чуваков О. А. - Концептуальные проблемы определения сущности понятий "внешняя – внутренняя" безопасность государства (2018)
Гроза І. В. - Аналіз динаміки злочинів проти захисників в Україні, Михайленко А. В. (2018)
Нижникова В. В. - Міжнародне співробітництво митних органів у сфері протидії контрафактній продукції (2018)
Леусенко І. В. - Міжнародне співробітництво в галузі охорони морського середовища від забруднення із суден (2018)
Толкаченко О. В. - Отдельные аспекты морской политики Европейского Союза (2018)
Саракуца М. О. - Роль національних парламентів держав-членів Європейського Союзу у дотриманні принципу субсидіарності в діяльності інститутів ЄС, Ячменська М. М. (2018)
Чайковська В. В. - Щодо проблемних питань подальшої імплементації Угоди про асоціацію "Україна – ЄС" у сфері зовнішньоекономічного регулювання (2018)
Колесник Д. В. - Принципи незалежності та недоторканності суддів у практиці Європейського Суду з прав людини (2018)
Дешко Л. М. - Dе minimis non сurаtt рreеtor: критерії встановлення наявності або відсутності фінансової шкоди для заявника (2018)
Сліпенюк В. В. - Правове забезпечення права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє (2018)
Фурса С. Я. - Рецензія на монографію А. Ю. Бабаскіна "Кредитні відносини у цивільному праві України" (2018)
Крюков О. М. - Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасівна основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, Мельніков Р. С., Музичук В. А. (2018)
Афанасьєв В. В. - Дослідження ефективності застосування коліматорних прицілів до стрілецької зброї, Пістряк П. В., Арабаджі О. М. (2018)
Біленко О. І. - Методика визначення раціональних балістичних характеристик зразка стрілецької зброї сил безпеки для підвищення безпечності його застосування, Кириченко О. О. (2018)
Калита О. М. - Дослідження ефективності електронного навчання у питаннях конструкції озброєння, Мокреєв В. І. (2018)
Козлов В. Є. - Метод вирішення завдань педагогічної кваліметрії, Козлов Ю. В. (2018)
Іохов О. Ю. - Дрони – об'єкти протиборства і помічники, Козлов В. Є., Лазарев В. Д., Щербина О. О. (2018)
Скляров М. В. - Особливості аналітичного моделювання управління рухом автомобільної техніки спеціального призначення, Глущенко В. В., Воробйов С. О. (2018)
Шаша І. К. - Методи оцінювання і шляхи зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів, Маренко Г. М., Мельніков С. М. (2018)
Тітаренко О. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів на якість полімерних плоско-увігнутих лінз для оптичних прицілів сучасних снайперських гвинтівок, Зубкова Н. В., Карпенко О. О. (2018)
Сало В. А. - Дослідження напружено-деформованого стану сферичних елементів конструкцій під дією локального навантаження, Раківненко В. П., Нечипоренко В. М. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Мандель Р. Я. - Закріплення принципу недискримінації в українському законодавстві (2018)
Бородавчка Т. Л. - Генезис національного превентивного механізму в незалежній Україні (2018)
Святошнюк С. С. - Електронні гроші як фінансова послуга (2018)
Смолярчук Р. Ф. - Проблеми формування і розвитку права комунальної власності на ліси в Україні (2018)
Гаран О. В. - Сучасний стан розуміння державного регулювання конкуренції в Україні (2018)
Стукаленко В. В. - Нотатки щодо сучасного стану інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності (2018)
Петруненко Я. В. - Податкова пільга в системі господарсько-правових засобів: умови та підстави надання (2018)
Петренко Н. О. - Позов та позовна заява в господарськоу судочинстві (2018)
Патрелюк Д. А. - Причини та мотиви протидії кримінальному переслідуванню (2018)
Бенедик Я. С. - Правова природа та місце Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики в організаційному механізмі співробітництва держав у сфері використання відновлюваних джерел енергії (2018)
Поєдинок Д. Р. - Міжнародно- та національно-правові аспекти принципу єдиного громадянства (2018)
Фірсов В. Д. - Поняття, ознаки та принципи здійснення розвідувальної діяльності в Україні (2018)
Katashynskyi Ye. O. - Some aspects of legal regulation of the use of vehicles that are registered in the European Union ("Eurocars”) (2018)
Contents (2018)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the express diagnostics of the production activity of the enterprise taking into account the method of determining the optimal production programs in the operational management system, Pavlenchyk N., Horbonos F., Protsiuk T. (2018)
Byelozertsev V. - Research of problem aspects in the accounting of settlements with the internet shop buyers, Prokhvatylo O. (2018)
Voit S. - Selection of horizon for forecasting innovative development of industrial enterprise, Alimov D. (2018)
Kabai V. - Determination of motivation growth of labor migration: evolution, modern content (2018)
Vynokhodova S. - Financial services for enterprises: analysis of logistic nature and customer value attributes (2018)
Zakharchenko L. - Research of the preconditions of forming a digital strategy of the enterprise to ensure its competitiveness, Hazrat M. (2018)
Abstracts and References (2018)
Винничук Р. - Концепція підготовки фахівців гуманітарної галузі на аксіологічних засадах, Кравченко Л. (2018)
Троїцька Т. - Методологічні контури аксіологізації вищої освіти: комунікативно-діалогічний вектор, Куліда О. (2018)
Бухун А. - Громадянська позиція студентської молоді у контексті євроінтеграційних освітніх змін (2018)
Бергсма Б. - Концепція діалогу: соціокультурний та комунікативний виміри (2018)
Гриньова М. - Профорієнтація як шлях до успішного професійного самовизначення особистості, Ханнанова О. (2018)
Троїцька О. - Діалогізація компетентнісного зростання майбутнього фахівця: методологічна рефлексія, Денисенко Н. (2018)
Мороховець Г. - Змістовий модуль "Методологія наукового пошуку" у системі підготовки докторів філософії галузі знань "Охорона здоров'я" (2018)
Тараненко К. - Вимоги до якості підготовки бакалаврів філології: зразки ефективного моніторингу (2018)
Зорій Я. - Компетентнісний підхід до практичної підготовки громадян за програмою офіцерів запасу в закладах вищої освіти (2018)
Рябуха А. - Особливості використання інформаційних технологій для розвитку креативного мислення при вивченні природничо-математичних дисциплін (2018)
Палеха О. - Умови ефективної організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти Великої БританіїЇ (2018)
Даниско О. - Використання інноваційного потенціалу моделі "перевернутий клас" у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання (2018)
Яремака Н. - Інтерактивні технології у професійній підготовці майбутніх культурологів (2018)
Васищев В. - Дослідження соціально-психологічних детермінант адиктивної поведінки військовослужбовців як засіб професійного становлення майбутніх офіцерів (2018)
Денисенко Є. - Особливості адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня (2018)
Наталевич Н. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект" (до 10-річчя кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисципл ПНПУ імені В. Г. Короленка) (2018)
Тименко М. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Крупіної Лесі Валентинівни "Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Дихановський В. М. - Концепція планування розвитку озброєння на основі євроатлантичних підходів, Русевич А. О., Еггінтон Б. (2018)
Дихановський В. М. - Розширення закупівель озброєння за рахунок зниження корупційних ризиків, Миронюк С. С. (2018)
Шийко О. М. - Розрахункове визначення деривації артилерійських снарядів, Полениця П. В., Сергієв С. В. (2018)
Сенаторов В. Н. - Сетка коллиматорного прицела для пистолета-пулемета, Гурнович А. В., Сенаторов Н. В. (2018)
Крайник Л. В. - Проблема оновлення автопарку Збройних Сил України та формування перспективного типажу військової автомобільної техніки в аспекті сучасних тенденцій, Грубель М. Г. (2018)
Ніколаєв І. М. - Пропозиції щодо порядку використання іноземної елементної компонентної бази в радіоелектронній апаратурі зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд (2018)
Ланецкий Б. Н. - Оценка возможности и условий применения высокоскоростной крылатой ракетой противоракетного маневра и радиоэлектронных помех для преодоления зоны противовоздушной обороны, Лукьянчук В. В., Николаев И. М., Трофименко Ю. В. (2018)
Смирнов В. А. - Методические аспекты проведения исследований по нормированию пилотажных характеристик самолетов: применение шкалы пилотажных оценок, Нерубацкий В. Е. (2018)
Нор П. И. - Современные тенденции развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2018)
Лейко О. Г. - Особливості забезпечення енергетичної ефективності випромінювання гідроакустичних станцій, Дерепа А. В., Аверічев І. В., Кочарян О. О. (2018)
Довгополий А. С. - Удосконалення систем супутникової навігації озброєння та військової техніки в умовах впливу навмисних перешкод, Пономаренко С. О., Твердохлібов В. В., Білобородов О. О. (2018)
Любарець А. А. - Методологічні основи обґрунтування структури системи підтримання справності засобів ураження, за якими не здійснюється авторський нагляд, Шатров А. М., Шишанов М. О., Павловський І. В. (2018)
Комаров В. - Всеармійський конкурс "Кращий винахід року – 2017" (2018)
Слюсар В. И. - Персональный хаб как элемент экипировки (2018)
Выставки вооружений 2018 (2018)
Резюме (2018)
Содержание (2018)
Сидоренко Т. В. - Вплив парціального тиску кисню на процеси змочування та контактної взаємодії в системах, що містять металічні розплави та кераміку на основі діоксиду олова, Полуянська В. В., Найдіч Ю. В. (2018)
Красовский В. П. - Смачивание сплава АМц металлическими расплавами, Найдич Ю. В., Габ И. И., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Красовская Н. А. (2018)
Дуров О. В. - Роль електрофізичних явищ у процесах змочування та контактної взаємодії керамічних матеріалів на основі оксидів олова та цирконію з металевими розплавами, Сидоренко Т. В. (2018)
Пастушенко К. Ю. - Взаємодія в сплавах системи Ce—Ni—Sn, Судавцова В. С., Левченко П. П., Кудін В. Г. (2018)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів системи Sn—Ho, Козорєзов А. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г. (2018)
Романова Л. О. - Взаємодія в сплавах системи Sb—Eu, Судавцова В. С., Пастушенко К. Ю., Кудін В. Г., Іванов М. І. (2018)
Сухова О. В. - Особливості контактної взаємодії кристалічних та квазікристалічних фаз з розплавленими металами, Сироватко Ю. В. (2018)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування хромових наноплівок, нанесених на оксидні матеріали, під час відпалу їх у вакуумі, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2018)
Дуднік О. В. - Фазові перетворення після термічної обробки дисперсного порошку системи ZrO2—Y2O3—CeO2—Al2O3—СоО, Глабай М. С., Тищенко Я. С., Редько В. П., Рубан О. К. (2018)
Марек І. О. - Вплив температури термічної обробки вихідних порошків на ”старіння" композитів системи ZrO2—Y2O3—CeO2, Рубан О. К., Редько В. П., Даниленко М. І., Корній С. А., Дуднік О. В. (2018)
Малишев В. В. - Способи керування структурою покриттів молібдену і вольфраму в вольфраматно-молібдатних розплавах, Шахнін Д. Б., Габ А. І., Риженко О. О., Устундаг З. (2018)
Красовский В. П. - Контактное взаимодействие и смачивание поликристаллического кремния металлическими расплавами, Красовская Н. А. (2018)
Журавлев В. С. - Миниатюризация конструкции паяного соединения тонкого неметаллического диска с полым тонкостенным металлическим цилиндром, Сидоренко Т. В. (2018)
Габ І. І. - Розробка способу виготовлення вакуумнощільного ненапруженого з’єднання кварцового скла з алюмінієвими сплавами, Красовський В. П., Стецюк Т. В., Красовська Н. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Чепков І. Б. - Системний підхід до оцінки воєнно-технічних аспектів забезпечення стану воєнної безпеки в умовах нових глобальних політичних та ресурсних змін, Зубарєв В. В., Свергунов О. О. (2018)
Чепков І. Б. - Програмно-цільовий метод планування. Застосування програмно-цільового методу в системі оборонного планування США, Демченко Є. Я., Москвітін О. О. (2018)
Бісик С. П. - Аналіз протитанкових мін Російської Федерації методами кластерного аналізу (2018)
Сенаторов В. М. - Коліматорний приціл для скритого виконання бойової задачі, Мельник О. Д., Ефіменко В. А. (2018)
Майстренко О. В. - Методика збалансування сил і засобів підсистем вогневого ураження противника, Давидовський Л. С., Прокопенко В. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І. (2018)
Голуб В. А. - Методика визначення залежності максимального рівня ефективності бронежилета від його площі, Журавський С. В. (2018)
Бєляєв Д. М. - Оцінка техніко-економічної ефективності перспективного мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей, Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. (2018)
Герасимов С. В. - Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами, Рощупкин Е. С. (2018)
Налапко О. Л. - Порівняльний аналіз функціональних можливостей самоорганізуючих мереж передачі даних (2018)
Рижов Є. В. - Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки зв’язку, Сакович Л. М. (2018)
Шишанов М. О. - Техніко-економічна оцінка модернізації бронетанкової техніки при її капітальному ремонті, Чеченкова О. Л., Павловський І. В. (2018)
Осиновий Г. Г. - Протидія радіолокаційним засобам виявлення наземних об'єктів, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Осиновий Г. Г. - Зниження радіолокаційної помітності літальних апаратів за допомогою Stealth-технологій, Субач В. П. Биков В. М., Колчигін М. М. (2018)
Федоров П. М. - Розрахунок зон ураження зброї електромагнітного імпульсу, Богучарський В. В., Гамалій Н. В. (2018)
Комаров В. О. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення патентно-ліцензійного супроводження розробок і модернізації озброєння та військової техніки в Україні, Яременко М. П., Москвітін О. О. (2018)
Комаров В. - Науково-практичний семінар "Удосконалення нормативно-правової бази України з питань охорони інтелектуальної власності шляхом її імплементації відповідно до вимог нормативної документації країн-членів НАТО" (2018)
Лапицький С. В. - Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (2018)
Резюме (2018)
Boyko V. V. - Ways of enhancement of the surgical treatment efficacy in treatment of patients, suffering pulmonary tumors, Kritsak V. V., Krasnoiaruzhskyi A. G., Groma V. G., Minukhin D. V., Yevtushenko D. O. (2018)
Мамедов А. А. - Взаимосвязь маркеров эндотелиальной дисфункции при гнойном холангите у больных с хроническим гепатитом и без хронического гепатита на фоне обтурационной желтухи, Алиева Э. А., Гасанов Н. М., Идрисов Ф. С., Искендеров Э. А. (2018)
Каніковський О. Є. - Критерії об’єму локальної резекції підшлункової залози у хворих з хронічним фіброзно-дегенеративним панкреатитом, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2018)
Захараш М. П. - Хірургічне лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки з використанням сучасних високочастотних електрохірургічних та радіохірургічних апаратів, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Омаров Т. - Роль операции продольной резекции желудка в обеспечении гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением, Салахова С., Ибрагимова А., Байрамов Н. (2018)
Матвійчук Б. О. - Досвід виконання лапароскопічних операцій у хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2018)
Пархоменко К. Ю. - Хірургічні аспекти коморбідної патології: симультанні операції під час лапароскопічної герніопластики (2018)
Мішалов В. Г. - Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок, Літвінова Н. Ю., Кефелі–Яновська О. І., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Джалілова Є. А., Азаров О. І., Камінський Р. Ф. (2018)
Власенко О. А. - Аналіз безпосередніх результатів ендоваскулярного ендопротезування інфраренальної частини аорти та лікування періопераційних ускладнень (2018)
Дужий І. Д. - Морфологічні особливості репаративного процесу в зоні трофічних венозних виразок нижніх кінцівок за умов застосування аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Попадинець В. М., Романюк А. М., Ніколаєнко А. С., Кравець О. В., Сікора В. В., Линдін М. С. (2018)
Судакевич С. М. - Залежність виникнення післяопераційної когнітивної дисфункції від глибини анестезії у хворих після коронарного шунтування, Лоскутов О. А., Шлапак І. П., Носовець О. К., Тодуров Б. М. (2018)
Коломаченко В. І. - Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання (2018)
Усенко О. Ю. - Вплив монополярного та біполярного методів резекції на відновні процеси в підшлунковій залозі, Валіхновська К. Г., Савицька І. М., Кропельницький В. О. (2018)
Слонецький Б. І. - Корекція десикації очеревини, зумовленої карбоксиперитонеумом та гострою тонкокишковою непрохідністю в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Вплив антиадгезивних гелів на основі гіалуронату натрію на формування інтраперитонеальних спайок в експерименті, Ситнікова В. О., Квашніна А. А. (2018)
Біляков А. М. - Правові аспекти хірургічної корекції статевої належності в Україні, Ергард Н. М., Музиченко П. Ф. (2018)
Мотузюк І. М. - Анапластична великоклітинна лімфома, асоційована з грудними імплантатами, Сидорчук О. І., Кротевич М. С., Понятовський П. Л., Костюченко Є. В. (2018)
Мельник В. М. - Морфофункціональне обгрунтування тазової тонкокишкової резервуарної конструкції нового типу, Пойда О. І., Кадір А. А. (2018)
Коломієць С. В. - Внутрішньокісткове судинне утворення як причина тяжкої спонтанної кровотечі, Шинкевич В. І. (2018)
Лаврик Андрій Семенович (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Гаргин В. В. - Трансформация слизистой оболочки мочевого пузыря, Абовян К. К., Литвиненко М. В. (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние высококалорийного питания самок крыс во время беременности на морфофункциональное состояние печени их потомства (2018)
Ніколаєва О. В. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу в підшлунковій залозі і сироватці крові щурят, які зазнали хронічного гестаційного стресу, Сіренко В. А., Павлова О. О. (2018)
Письменна О. Т. - Активність деяких ферментів гліколізу в м’яких тканинах порожнини рота в потомства щурів, що отримували незбалансовану дієту протягом вагітності (2018)
Потапов С. М. - Питання сучасної класифікації, термінології та стадіювання герміногенних пухлин яєчок, Марковський В. Д., Галата Д. І. (2018)
Гасанов Ю. Ч. - Прогностичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату в лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Бондар Т. М., Ченчік Т. О. (2018)
Дереш Н. В. - МСКТ і МРТ у ранній діагностиці туберкульозного спондиліту (2018)
Кучерявченко В. В. - Організація процесу діагностики та обґрунтування критеріїв оцінки функціонального стану серцево-судинної системи при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю., Лісова Г. В., Бєлєвцова Я. С. (2018)
Строєнко К. С. - Кортизол як маркер стресу й показник когнітивних розладів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (2018)
Орлова В. В. - Стан про / антиоксидантної системи в репродуктивному тракті жінок з трубно-перитонеальним безпліддям (2018)
Киркилевский С. И. - Наблюдение больных раком желудка с различными качественными и количественными нарушениями генотипа, Машуков А. А., Орел Н. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Рыбин А. И., Бошкова В. В. (2018)
Березіна С. Б. - Дослідження основних рис пенсійної системи України (2018)
Добренко О. О. - Інвестиції та інновації як джерело забезпечення зростання економіки і формування продуктивної зайнятості, Протасенко І. В., Тремаскіна І. О. (2018)
Кірова Л. Л. - Інтеграційні процеси як рушійні сили в агропродовольчій системі (2018)
Клименко А. А. - Методичні підходи оцінки економічної та екологічної ефективності землекористування, Литвин П. І. (2018)
Антошкіна Л. І. - Туризм в контексті сталого суспільного розвитку, Юрченко Ю. Ю. (2018)
Фролова Г. І. - Підвищення рівня конкурентоспроможності України як фактор виходу з кризи, Карпенко С. Р., Чепур Т. В. (2018)
Антошкін В. К. - Взаємозв’язок ефективності функціонування та соціально-економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Горяча О. Л. - Експортний потенціал підприємств України, Трашков О. Є., Шестаков Б. А. (2018)
Каткова Т. І. - Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій, Княженко І. І., Шевченко В. Р. (2018)
Ковтун В. А. - Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції (2018)
Наймарк К. А. - Дослідження діяльності авіакомпанії "Air France-KLM" (2018)
Рунчева Н. В. - Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту, Гричаний С. О., Новікова О. В. (2018)
Сільченко І. А. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства, Горяча А. Ю. (2018)
Трикоз І. В. - Дослідження сучасних методів управління персоналом в ресторанному бізнесі, Соловйов Д. І. (2018)
Фролова Г. І. - Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства, Шляховий М. М., Данькович І. М. (2018)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні аспекти хеджування ф’ючерсними контрактами, Батрак С. В., Хомічук Г. Д. (2018)
Титул, зміст (2018)
Борохвостов І. В. - Визначення критеріїв та методів оцінювання шляхів забезпечення військових формувань озброєнням та військовою технікою, Білокур М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку систем кругового огляду для військової техніки, Довгополий А. С., Гусляков О. М. (2018)
Oliyarnyk B. O. - The basic requirements for modern complexes of guided artillery armament as an element of conducting distribution-fi re actions of tactical level, Lapitsky S. V., Maistrenko O. A., Kolyennikov A. P., Zvershkhovskyi I. V. (2018)
Майстренко О. В. - Удосконалення моделі прийняття рішення на виконання завдань з вогневого ураження противника, Бондар Р. В., Бубенщиков Р. В., Стегура С. І., Попков О. Б. (2018)
Ланецький Б. М. - Методика прогнозування стану парку зенітних керованих ракет при формуванні технічного завдання на проведення робіт з продовження призначених показників, Коваль І. В., Селезньов С. В., Попов В. П. (2018)
Нор П. И. - Учебно-тренировочные самолеты с турбовинтовыми двигателями (2018)
Гурба О. В. - Методологічні рекомендації щодо розподілу складових частин керованих авіаційних засобів ураження на групи за рівнями безпеки застосування та контролепридатності, Шатров А. М., Шишанов М. О. (2018)
Сенаторов В. М. - "Холодне" пристрілювання оптичних приладів бойових роботизованих комплексів, Довгополий А. С., Гурнович А. В., Гусляков О. М. (2018)
Комаров В. О. - Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища, Куровська Т. Ю., Яременко М. П. (2018)
Комаров В. О. - Охорона об’єктів права інтелектуальної власності, що належать до сфери національної безпеки, у передових країнах світу, Яременко М. П. (2018)
Слюсар В. И. - Информационные технологии в артиллерийских системах стран НАТО (2018)
Сенаторов В. М. - Досвід проектування коліматорних прицілів для пістолетів-кулеметів (2018)
Резюме (2018)
Швець М. - До питання інформаційно-комп'ютерного озброєння правоохоронних органів (2008)
Баранов О. - Право власності на інформацію (2008)
Брижко В. - Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних (2008)
Цимбалюк В. - До методології міжгалузевого взаємозв'язку з організаційно-правовим забезпеченням системності інформатизації (на прикладі інституціоналізації інформаційних правовідносину сфері повітряного транспорту) (2008)
Раскалєй М. - Інформаційна глобалізація в галузі повітряного права (2008)
Швець С. - До питання управління проектами (2008)
Новицький А. - Електронні гроші - проблеми правового забезпечення обігу в Україні (2008)
Усатий Г. - Криміногенна ситуація у сфері електронного банкінгу (2008)
Хахановський В. - Геоінформаційна система як складова єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів, Корзун В. (2008)
Волков О. - До проблеми підготовки фахівців правоохоронних органів по боротьбі з кіберзлочинністю (2008)
Bohdan V. - The evolution of an adjoining construction in the 16th ─ 21st centuries (2018)
Глазова С. - Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій (2018)
Крижко О. - Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці (2018)
Алексеева Л. - Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленних конструкций в идиостиле И. Тургенева (2018)
Крутько Т. - Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook), Купчик Л. (2018)
Ткаченко А. - "Красиве і корисне": від шумерів – дотепер (2018)
Давиденко І. - Поняття "Інтерпретація" в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс (2018)
Девдюк І. - Проблема свободи в антиутопічному дискурсі романів "Сонячна машина" В. Винниченка і "Прекрасний новий світ" О. Гакслі (2018)
Зарва В. - "У Салтикові є щось Свіфтовське…": своєрідність сатири англійського і російського письменників (2018)
Шулькова К. - Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект (2018)
Школа І. - Імпресіоністична естетика роману В. Вулф "Хвилі" в контексті теорії інтермедіальності (2018)
Яровенко Т. - Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека) (2018)
Ткачук О. - Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків (2018)
Тхорук Р. - Ідентичність художника у традиції поваги до материнства (за драмою "Чорна Пантера і Білий Медвідь" В. Винниченка) (2018)
Омельчук О. - Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу (2018)
Рева Л. - Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна (2018)
Анісімова Н. - "То звідки ж ця музика, Господи?": філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим'юка, І. Малковича, І. Римарука (2018)
Писаревська О. - Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви (2018)
Урись Т. - Плантитативні й бестіарні образи-символи у творчості сучасних українських поетів (2018)
Співак І. - Вивчення творів Дж. Р. Р. Толкіна на уроках позакласного читання (2018)
Новик О. - Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса "Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами: монографія /Тарас Шмігер. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - 510 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Петрушанко Т. О. - Історичні аспекти становлення і розвитку кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", Ніколішин А. К., Іленко Н. М. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості будови шкіри соскоподібної ділянки на етапах її деформації, Стебловський Д. В., Старченко І. І. (2016)
Гасюк Н. В. - Особенности качественной и количественной перестройки клеточного состава буккального эпителия в условиях никотиновой интоксикации, Мошель Т. Н., Попович И. Ю. (2016)
Зубачик В. М. - Біохімічні аспекти впливу препаратів акваліфт і ДМАЕ на сполучну тканину ясен щурів зі змодельованою рецесією ясен, Іськів М. О. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Зміни цитокінового профілю і вмісту анти-Hsp60 антитіл різної специфічності при генералізованому пародонтиті, Копчак О. В., Воробйова Г. М. (2016)
Білоклицька Г. Ф. - Регенараторний потенціал кісткової тканини у хворих на генералізований ародонтит ІІ, ІІ-ІІІ ст. та аналіз його значення при проведенні хірургічних втручань на пародонті, Панченко Л. М., Браун Ю. Є. (2016)
Зайцев А. В. - Антагонизм дюбуа в современных условиях, Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2016)
Іленко Н. В. - Кількісна оцінка популяцій, субпопуляцій лімфоцитів і фагоцитуючих клітин у вІЛ-інфікованих пацієнтів, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2016)
Кулигіна В. М. - Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстра краніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням між хребцевих дисків шийного відділу хребта, Тепла Т. О., Комнацький Б. Ю. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Исследование термометрических показателей десны при лечении фуркационных перфораций твердых тканей зуба, Доля Э. И., Жданова Н. А. (2016)
Череда В. В. - Вплив лікувального адаптогенного комплексу на динаміку стану ясен і колонізаційної стійкості порожнини рота хворих на хронічний катаральний гінгівіт, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2016)
Мельник В. Л. - Застосування елементів літотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з невропатіями лицевого нерва, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2016)
Рузин Г. П. - Данные проспективного анализа течения и прогнозирования флегмон челюстно-лицевой области в различных медико-географических условиях, Походенько – Чудакова И. О., Григоров С. Н., Вакуленко Е. Н., Крайняя В. О. (2016)
Циганок О. В. - Зміни моторики язика в пацієнтів із неврологічною патологією на фоні оклюзій них порушень, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2016)
Янішен І. В. - Оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів (2016)
Фліс П. С. - Частота і поширеність аномалій та деформацій зубощелепного апарату в період змінного прикусу, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2016)
Гарифуллина А. Ж. - Гигиеническое обучение и воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, Тельнова Ж. Н. (2016)
Каськова Л. Ф. - Клінічні показники ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2016)
Череп’юк О. М. - Рівень стоматологічної допомоги дітям у дошкільних закладах м. Івано-Франківська, Стадник О. У. (2016)
Каськова Л. Ф. - Стоматологическая заболеваемость в эпоху позднего средневековья, Маковка И. Л., Моргун Н. А., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2016)
Скрипников П. Н. - Способы реализации деятельности центра "Диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта" по онкологическим заболеваниям, Скрипникова Т. П., Баштан В. П., Почерняева В. Ф., Ищенко В. В. (2016)
Базалицька О. В. - Організація і проведення самостійної роботи студентів ІІ курсу з використанням мультимедійних презентацій при вивченні предмета "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології", Костюк І. Р., Мельничук Г. М., Шовкова Н. І., Білищук М. В., Черепюк О. М., Кошкін О. Є., Олійник Р. П., Старченко В. В. (2016)
Махлинець Н. П. - Вимоги до формування практичних навичок у студентів стоматологічного факультету за умов навчання за кредитно-модульною системою (2016)
Нагірний Я. П. - Корекція часткових дефектів зовнішнього вуха (2016)
Стороженко К. В. - Роль генів і навколишнього середовища в розвитку прогенічних форм прикусу (огляд) (2016)
Максименко П. Т. - Професор Юхим Михайлович Гофунг (до 140-ліття з дня народження), Ніколішин А. К., Петрушанко Т. О., Скрипников П. М. (2016)
Скрипніков Микола Сергійович (1936-2010 рр.) - завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Слово про вчителя (2016)
Арістова І. - Теоретичні засади державного управління в інформаційній сфері (2008)
Копан О. - Інформаційно-технологічна форма управління макросистемою внутрішньодержавної безпеки (2008)
Яременко О. - Державне управління інформаційною сферою в Україні: структурно-функціональний аспект (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації як функція держави (2008)
Брижко В. - Електронна комерція: головні аспекти нормативно-правового упорядкування (2008)
Золотар О. - Правові основи захисту інформації в галузі цивільної авіації (2008)
Бєсєдна Л. - Соціально-економічні особливості зайнятості населення і криміногенна ситуація, Гладківська Г. (2008)
Дем'янчук В. - Застосуваня поняття "документ" у кримінальному процесі (2008)
Дума В. - Актуальні засади правозастосовної діяльності на сучасному етапі розвитку України, Жовнір О. (2008)
Шевчук Р. - Удосконалення комплексу вимог до педагогічних програмних засобів (2008)
Васьків М. С. - Дослідження українсько-тюркських зв’язків як інструмент культурної дипломатії (2018)
Довганик Н. М. - Концепція глобальної освіти в історичній ретроспективі, Чалюк Ю. О. (2018)
Дерев’янко І. П. - Євроінтеграційна політика України у відображенні польських провідних видань (2005–2006) (2018)
Коротков Д. С. - Феномен війни в контексті демократичної парадигми (2018)
Міщенко А. Б. - Зовнішня політика крізь призму громадської думки (2018)
Печеранський І. П. - Правий ідеологічний рух Європи та політичні уроки для України (2018)
Семчинський К. В. - Особливості примирення і миробудівництва в умовах заморожених конфліктів на пострадянському просторі (2018)
Троян С. С. - Сучасні відносини Україна – КНР: проблеми і перспективи (2018)
Mikołajec J. - Granice etniczne Ukrainy. Refleksja geopolityczna i historiozoficzna (2018)
Wawryniuk A. A. - Stosunki międzynarodowe jako pochodna zmian politycznych w okresie zimnowojennym (z uwzględnieniem kontekstu polskiego), Gil A. (2018)
Грущинська Н. М. - Економічний зміст дипломатії у світових тенденціях четвертої промислової революції (2018)
Махортов Ю. О. - Аналіз сучасної міграційної політики країн Європи, Пономарьова Г. О. (2018)
Побоченко Л. М. - Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі (2018)
Шостак Л. Б. - Перспективи інноваційного розвитку України у світовому глобальному просторі (2018)
Важна К. А. - Концепція суб’єктивної та концепція об’єктивної міжнародно-правової відповідальності держави (2018)
Крестовська Н. М. - Дитина і зброя: історико-правові аспекти (2018)
Горський С. В. - Сучасне місто як віртуальне село (2018)
Дорошенко В. С. - Тенденції інституціональних трансформацій соціальної політики в європейських країнах (2018)
Кухта М. П. - Моделі актуалізації соціального потенціалу людей старшого віку у країнах заходу (2018)
Лапіна В. В. - Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості (2018)
Танчер В. В. - Полікультурність сучасних соціумів: тренди та виклики (2018)
Устименко Т. А. - Статус етноцентризму в міжкультурній взаємодії, його види та функції (2018)
Synowiec A. - Heritage Conservation, Education, Intercultural Dialogue: Functions of Lemkos, Roma and Tatars Creative Activity in Contemporary Poland, Marcin Z. (2018)
Гарматій О. В. - Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності: роль і значення інформаційних агентств (2018)
Гулай В. В. - Політико-комунікативний вимір дискурсу політичної комунікації відносин України та Польщі на прикладі пошкодження польських пам’ятників початку 2017 р. (2018)
Ключко Ю. М. - Креативність як складова розвитку музейної комунікації (2018)
Безсмертний Р. П. - Українсько-російська війна: геополітичний контекст (2018)
Дерев’янко І. П. - Динаміка відносин Україна – ЄС у відображенні провідних друкованих ЗМІ Польщі (2010 р.) (2018)
Ластовський В. В. - Історія міжнародних відносин: теоретичний формат (2018)
Наконечний В. М. - Культурна дипломатія лемківських організацій у діаспорі в другій половині ХХ-го століття (2018)
Олійник М. А. - Присутність римлян на території ольвійської держави у і–іі ст. н. е. в контексті військової політики доби принципату (2018)
Перга Т. Ю. - Європейські цінності в екологічному врядуванні країн східного партнерства (2018)
Степко О. М. - Інформаційна складова операцій ООН з підтримання миру (2018)
Червінська Л. П. - Міжнародна трудова міграція: особливості, наслідки для України (2018)
Ксендзук В. В. - Логістичні та валютні ризики в діяльності суб’єктів зовнішньої торгівлі (2018)
Манов М. А. - Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці (2018)
Bednaruk W. - Czynniki wpływające na ilość pożarów w polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego (2018)
Wawrynik A. A. - Analiza aktów prawnych w zakresie cła granicznego, jako jednego z instrumentów ochrony państwa polskiego w latach 1919–1920 (2018)
Бондарева К. В. - Актуальні проблеми міжнародного сімейного права (2018)
Селезень П. О. - Сутність, еволюція та роль взаємоузгоджувальної процедури як механізму вирішення податкових спорів (2018)
Dyjakowska M. - Prawo rzymskie jako dyrektywa interpretacyjna w Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza (2018)
Dworas-Kulik J. - Przywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym (2018)
Злобіна О. Г. - Динаміка уявлень населення України про україно-російські відносини в умовах напруженості міждержавних стосунків (2014–2017 рр.) (2018)
Лапіна В. В. - Дисфункціональний вплив рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі: правові та соціальні чинники (2018)
Сірий Є. В. - Регіоналізація України у контексті соціологічного дослідження соціальної напруженості (2018)
Судаков В. І. - Суперечності демократичної модернізації українського суспільства як джерела посилення соціальної напруженості (2018)
Шевель І. П. - Політична модернізація: сутність, теорії, розвиток, порівняльно-соціологічний аналіз (2018)
Romanko A. - System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich (2018)
Дзьобань О. П. - Стратегічні комунікації: до проблеми осмислення сутності (2018)
Скрябіна В. Б. - Лінгвістичні аспекти персуазивності в дипломатичному дискурсі (2018)
Czarnecki P. - Freedom of the media in a democratic state (2018)
Sitarz M. - Zadania kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia (2018)
Калюжний Р. - Предмет та методи інформаційного права, Марценюк А. (2008)
Арістова І. - Методологічні засади розбудови суспільств знань (2008)
Жиляєв І. - Проблема локалізації об'єкту державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства) (2008)
Марущак А. - Забезпечення доступу до інформації: визначення поняття (2008)
Чубарук Т. - Система джерел екологічної інформації: в аспекті конституційного права доступу до такої інформації (2008)
Шевчук Р. - Інформатизація як система правовідносин (2008)
Брижко В. - Оподаткування електронної комерції: до питання нормативно-правового захисту персональних даних в Україні у зв'язку з їх економічним змістом (2008)
Білозерська Т. - Адміністративно-правові й організаційні заходи щодо реалізації Україною Європейської інноваційної ініціативи науково-технічного співробітництва (2008)
Гладківська О. - Показники соціально-економічного розвитку регіонів України та криміногенна ситуація, Бєсєдна Л. (2008)
Поліщук Г. - Статистичний аналіз даних щодо застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля (2008)
Передмова (2018)
Тесленко І. Б. - Виробництво полив’яного посуду в Криму за часів Улуг Улусу (2018)
Манігда О. В. - Комплекси Х — ХІІІ ст. з території Волинської та Галицької земель як приклад синхронного побутування керамічних форм (2018)
Бардецький А. Б. - Особливості волинських керамічних комплексів другої половини ХІІІ — першої половини ХІV ст. за матеріалами досліджень поселення в ур. Гнідавська Гірка поблизу Луцька, Прищепа Б. А. (2018)
Melamed K. - Characteristics of Pottery from the Eastern Rhodopes (Bulgaria) (6th — 12th c.), Evtimova E. (2018)
Сергеєва М. С. - Глиняні форми для виготовлення скляних посудин (за даними розкопок середньовічного виробничого комплексу Київського Подолу), Журухіна О. Ю. (2018)
Коваленко О. В. - Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики (2018)
Біляєва С. О. - Планіграфія та типологічна характеристика скляних виробів з Аккерману, Фіалко О. Є. (2018)
Гунь М. О. - Керамічний комплекс давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка (за матеріалами розкопок 2008 — 2013 рр.) (2018)
Моисеев Д. А. - Строительная керамика из раскопок "пещерного города” Эски-Кермен в 1936 — 1937 гг.: каталог предметов из фондов Бахчисарайского музея-заповедника (2018)
Толкачов Ю. І. - Скляні вироби з розкопу ХІІ на території Меджибізької фортеці у 2015 р., Журухіна О. Ю. (2018)
Старенький І. О. - Керамічний комплекс з гончарного горна середини XV — початку XVI ст. з Кам’янця-Подільського, Болтанюк П. А., Левінзон Є. Ю. (2018)
Ільків М. В. - Горн кінця XV — початку XVI ст. із старої частини м. Чернівців, Калініченко В. А., Пивоваров С. В. (2018)
Оногда О. В. - Комплекс із полив’яною керамікою другої половини ХV — першої половини ХVІ ст. (за матеріалами розкопок Старого арсеналу в Києві) (2018)
Нечитайло П. О. - Керамічні вироби з розкопок закритого комплексу кінця XVII ст. у Кам’янціПодільському (Польський ринок, яма 2) (2018)
Чекановський А. А. - Знахідки люльок для куріння тютюну XVII — XVIII ст. з розкопок на Поділлі (2018)
Пшеничний Ю. Л. - Колекція кахель з Дубенського Спасо-Преображенського монастиря, Ткач В. В. (2018)
Веремейчик О. М. - Кераміка середини ХІІІ ст. з садиби ювеліра в Любечі (2018)
Оленич А. М. - Про технологічні аспекти продукції одного гончарного горна ХІ ст. з посаду літописного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1990 р.) (2018)
Чміль Л. В. - Результати і перспективи дослідження технології виготовлення керамічного посуду Середньої Наддніпрянщини XVI — XVIII ст. (2018)
Синчук И. И. - Результаты исследования археологического стекла из раскопа 1989 г. в историческом центре Могилёва (оптический спектральный анализ) (2018)
Руденко О. О. - Діяльність дибинецького осередку кераміки в українській художній культурі ХІХ — ХХ ст. (2018)
Школьна О. В. - Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел (2018)
Чміль Л. В. - Нові дані про невідомі фаянсові заводи ХІХ ст. на Правобережному Поліссі: уривки з праці О. П. Оглоблина "Промисловість Правобережного Полісся в минулому і сучасному (науковий звіт експедиції за 1932 р.)”, Шепель Л. Ф. (2018)
Оленич А. М. - Гончарний промисел жителів села Микільська Слобідка у середині ХІХ ст. (за матеріалами новітніх археологічних досліджень), Оленич А. М. (2018)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правовий фундамент діяльності Державної прикордонної служби з протидії кримінальним правопорушенням (2019)
Притула А. М. - Державна прикордонна служба України в системі протидії злочинності (2019)
Андрушко О. В. - Принципи юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі (2019)
Вдовитченко В. О. - Місце військових прокуратур у системі забезпечення законності діяльності сил охорони правопорядку (2019)
Літвін Ю. І. - Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд в Європейському суді з прав людини, Горда К. П., Юнчик А. С. (2019)
Гаврік Р. О. - Міжнародно-правове регулювання здійснення процедури реадмісії міграційними та прикордонними органами України, Григорук І. В. (2019)
Кірєєва О. С. - Аналіз як основний метод оцінки оперативно-розшукової інформації співробітниками оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, Фесюк Р. В. (2019)
Горда К. П. - Забезпечення рівності та протидії дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування за законодавством Європейського Союзу, Босак А. В. (2019)
Шевчук О. А. - Миротворча діяльність ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів: поняття та основні засади, Остапчук І. М. (2019)
Горда К. П. - Правове регулювання режиму військового полону за міжнародним гуманітарним правом, Міняйлук Я. В. (2019)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М. (2018)
Лапшин Е. С. - Обобщение численного моделирования нелинейных колебаний полуцилиндра на плоскости, Семененко Е .В., Татарко Л. Г. (2018)
Лук’янов П. В. - Структура и расход закрученного потока жидкости в криволинейной трубе, Мєшков І. В. (2018)
Яхно О. М. - Вплив додатків поліакриламіду на поля швидкостей за течії рідини через раптові розширення труб, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2018)
Ященко А. С. - Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС (2018)
Крутіков Г. А. - Розширення області ефективного застосування пневмопривода, Стрижак М. Г., Стрижак В. В. (2018)
Корчак О. С. - Hова методика експериментальних досліджень автоматизованих систем керування гідравлічними пресами (2018)
Лютий Є. М. - Моделювання роботи двобарабанного привода підвісної лісотранспортної канатної установки із фрикційною муфтою, Бариляк В. В., Рудько І. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського