Котов Б. І. - Моделювання процесу фракціонування зерна в пневматичних каналах при накладеному електричному полі, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О., Степаненко С. П. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Терещенко Ю. - Павло Скоропадський – творець Української Держави (2018)
Осташко Т. - Спомини Гетьмана Павла Скоропадського (археографічні знахідки) (2018)
Бойко О. - Територія, кордони та адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (2018)
Камерістов Р. - Популяризація В'ячеслава Липинського у міжмовних проектах Вікімедіа (2018)
Калиновський Ю. - Філософсько-історичне осмислення державотворчої концепції В. К. Липинського, Павліченко О. (2018)
Шкурко М. - Формування національного капіталу в умовах глобальної конкуренції як державотворчий чинник (2018)
Лебедєва І. - Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради (за спогадами учасників подій) (2018)
Білобровець О. - Розвиток польської освіти в Україні у 1917–1918 рр. (2018)
Сидоренко А. - Науково-організаційна діяльність Михайла Омеляновича-Павленка в еміграції (1920–1930-ті рр.) (2018)
Копилов Д. - Облога Львівського Високого замку козацькими військами у 1648 році (2018)
Турків С. - Становлення і розвиток монастирів Сестер Василіанок у XVII – на початку ХХ ст. (2018)
Гедін М. - Вплив слов'янофільства на історіософські погляди М. І. Костомарова (2018)
Васильчук В. - Фальц-Фейни – "Таврійські королі" (2018)
Коноваленко Г. - З історії створення синагог у Києві (2018)
Терещенко Ю. - Відгомін європейських суспільно-політичних процесів в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2018)
Лебедєва І. - Англія напередодні і під час буржуазної революції (1603–1660 рр.) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Мачуга О. С. - Енергетичний підхід у дослідженні поведінки гідромеханічної системи "річковий потік — гідротехнічна споруда — водосховище", Яхно О. М., Рaзaви C. Ф. (2018)
Кокоць С. Ю. - Дослідження впливу машин для первинного транспортування деревини на лісове середовище Українських Карпат, Щупак А. Л., Бойко М. М., Олійник М. І. (2018)
Молошний О. М. - Вплив геометричних розмірів підвідного пристрою на робочий процес насоса, Сотник М. І. (2018)
Ємельянова І. А. - Визначення раціональних умов роботи універсального безпоршневого шлангового бетононасоса при транспортуванні бетонних сумішей, Чайка Д. О. (2018)
Андренко П. М. - Дослідження впливу силових характеристик на ефективність гідроагрегата, Гречка І. П., Хованський С. О., Свинаренко М. С. (2018)
Голубець В. М. - Підвищення стійкості фасонних фрез йонно-плазмовим напиленням, Гасій О. Б., Гончар І. М., Степанишин В. І. (2018)
Каратник І. Р. - Встановлення раціональної зони переміщень маніпулятора технологічної дільниці, Кий В. В., Магура Б. О. (2018)
Бойко В. В. - Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2017)
Бондар Н. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, Псярнецький Є. В. (2017)
Воркут Т. А. - Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників, Білоног О. Є., Сопоцько О. Ю., Третиниченко Ю. О. (2017)
Козак Л. С. - Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України, Федорук О. В. (2017)
Ніжнік А. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "державно-приватне партнерство" (2017)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства (2017)
Полонський В. Г. - Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України, Павлюк В. І., Комчатних О. В. (2017)
Теслюк Н. П. - Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України, Ткаченко С. О. (2017)
Федорук О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні, Тужик А. П. (2017)
Shcherbakova N. O. - Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises, Lunina H. S. (2017)
Воркут Т. А. - Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів, Петунін А. В., Ткачук Л. М. (2017)
Воробйова Н. П. - Ефективність реклами: шляхи її оцінки, Кабанов В. Г., Харута В. С. (2017)
Грисюк Ю. С. - Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах, Лабута А. В. (2017)
Дзюба О. М. - Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber, Матвієнко К. М. (2017)
Зюзюн В. І. - Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Спасіченко О. В., Лук’яненко К. О., Кравець О. Ю. (2017)
Ільченко В. Ю. - Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму, Бондаренко В. А. (2017)
Клименко І. С. - Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави, Тарануха О. М., Кириченко Г. В., Панасюк О. В. (2017)
Kozak L. S. - World market trends consulting services, Levishchenko O. S., Grozdanova D. P. (2017)
Козак Л. С. - Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України, Червякова В. В., Пересада Т. М. (2017)
Левчук Н. М. - Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання, Найдич Б. О. (2017)
Марков О. Д. - Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації (2017)
Швець М. - До питання принципів, предмету і методів інформаційного права, Брижко В. (2008)
Яременко О. - Інформація як об'єкт права власності в Україні (2008)
Сулацький Д. - Визначення особливостей, змісту та значення відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг: організаційно-правовий аспект (2008)
Собур С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "електронний документ" (2008)
Новицький А. - Правовий механізм застосування електронного банкінгу в діяльності окремих суб'єктів господарювання (2008)
Гладківська Г. - До питання дослідження статистичних характеристик української мови (2008)
Тацишин І. - Національна безпека України та її складові елементи (2008)
Цимбалюк В. - Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації (2008)
Дем'янчук В. - Реалізація сторонами судового розгляду права на застосування технічних засобів фіксації інформації (2008)
Запара С. - Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізаційних викликів (2008)
Задорожня Л. - До огляду законодавства України у інформаційній сфері, Раціборинський Б. (2008)
Лихоступ С. - Інформаційне суспільство, електронне урядування та державні електронні послуги, Лихоступ В., Клепець Е., Мороз А. (2008)
Титул, зміст (2018)
Поліщук Л. І. - Процес прийняття рішення на ведення бойових дій в сухопутних військах збройних сил країн НАТО, Климович О. К., Богуцький С. М., Пащетник О. Д. (2018)
Борохвостов І. В. - Аспекти існуючих документів оборонного планування щодо пошуку шляхів оснащення озброєнням військових формувань, Білокур М. О. (2018)
Головін О. О. - Окремі технологічні аспекти впровадження принципів мережецентричності в перспективні знання-орієнтовані інформаційно-аналітичні системи управління розвитком озброєння та військової техніки, Стрижак О. Є. (2018)
Knjazsky O. V. - Analysis approaches to construction management systems managed artillery (reactive) projectile of small caliber, Mosiychuk S. Y., Shevtsova T. M. (2018)
Александрова Т. Е. - Построение области устойчивости цифровой системы наведения и стабилизации танковой пушки в плоскости варьируемых констант алгоритма стабилизации (2018)
Николаев И. М. - Формализация задачи синтеза облика зенитной ракетной системы нового поколения на основе системно-концептуального подхода (2018)
Дерепа А. В. - Свойства цилиндрических гидроакустических преобразователей с внутренними податливыми экранами, Аверичев И. В., Лейко О. Г., Кизима Д. М., Святненко А. О. (2018)
Потапенко С. В. - Осушувальні пристрої в оптико-електронних приладах військового призначення (2018)
Рижов Є. В. - Обґрунтування мінімально необхідних вимог до засобів вимірювань при двоступеневій системі діагностування в процесі поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М., Настишин Ю. А., Кириллова Н. В. (2018)
Борохвостов В. К. - 6-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: Основні підсумки (2018)
Resume (2018)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2015)
Позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України (2015)
Клименко Т. А. - Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період Великої Вітчизняної війни (за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області) (2015)
Величко О. Г. - Молодь України про воєнне лихоліття: листівки та спогади остарбайтерів, учнівські твори про окупацію (добірка документів Державного архіву Запорізької області), Козлова І. В. (2015)
Срібна М. А. - Діяльність Українського Червоного Хреста на звільнених від нацистських окупантів українських землях у 1944–1945 рр. (за документами ЦДАГО України, ЦДАВО України, Державного архіву Житомирської області) (2015)
Стріхарська Т. В. - Солдатські медальйони у фондовій колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" (2015)
Макарова Т. О. - Архівні документи свідчать (до 70-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц та Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) (2015)
Калакура Я. С. - Управління персоналом у системі архівних установ (2015)
Кулешов С. Г. - Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні, Бойко В. Ф. (2015)
Касян Л. Г. - Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик (2015)
Левченко Л. Л. - Формування архівної галузі в державі Ізраїль (2015)
Завальнюк К. В. - Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937) у фондах Державного архіву Вінницької області (2015)
Ємельянова Т. О. - Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) (2015)
Ковалевська О. О. - Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Тетяни Цявловської та Сергія Білоконя (2015)
Лобанова Н. М. - Документи особового фонду фольклориста Василя Полевика у Державному архіві Чернігівської області (2015)
Магурчак А. М. - Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.) (2015)
Павлова О. Ф. - Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України (2015)
Пустовіт Т. П. - Письменник, літературознавець і великий патріот України (до 90-річчя від дня народження Петра Ротача) (2015)
Мальонкіна О. М. - Із "щоденника" герцога Вюрттемберзького як джерело до вивчення історії України часів Північної війни 1700–1721 рр., Філіпова Г. В. (2015)
Нестерчук Д. В. - Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963 рр.) (2015)
Гаранін О. Я. - Науково-практичний семінар для молодих науковців та аспірантів, Дідух Л. В. (2015)
Денисенко О. В. - Круглий стіл "Імплементація Закону України "Про доступ до публічної інформації": міжнародні зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи" (2015)
Куницький М. П. - Видання про тюремні "графіті" нацистського режиму (2015)
Ковальов В. Б. - Особливості формування врожаю льону олійного на Поліссі, Ткачук В. П., Бучко К. Д. (2016)
Дідора В. Г. - Особливості вирощування соїна ясно-сірих ґрунтах Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2016)
Savchuk O. I. - The peculiarities of formating herbage mixtures productivity by means of hungarian sainfoinon soddy soil, Hurelya V. V., Koshytska N. A., Dovbysh L. L. (2016)
Ковальов В. Б. - Особливості вирощування картоплів умовах Полісся при використаннімікродобрив та біопрепарату, Трембіцька О. І., Клименко Т. В., Поліщук В. О. (2016)
Клименко Т. В. - Вплив системи удобрення на формування індекса площілисткової поверхні картоплі, Радько В. Г., Трембіцька О. І, Поліщук В. О. (2016)
Вишневська О. В. - Оцінка селекційного матеріалу лядвенцю рогатого на продуктивність, Чернуський В. В. (2016)
Савчук О. І. - Ефективність вирощування амаранту в умовах зони Полісся, Гуреля В. В., Кошицька Н. А., Блєк А. Г. (2016)
Левченко В. Б. - Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП "Малинське лісове господарство" Житомирської області, Шульга І. В., Залевський Р. А. (2016)
Венгер О. В. - Стійкість селекційних номерів льону до фузаріозного в’янення (2016)
Кочик Г. М. - Оптимізація посівних площ сільськогосподарських культур на територіально регіональному рівні, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2016)
Приймачук Т. Ю. - Хмелярство України: шляхи виходу з кризи, Проценко А. В., Рудик Р. І., Штанько І. П. (2016)
Штанько І. П. - Результати дослідження геному сортів хмелю в умовах тривалого культивування in vitro, Ковальов В. Б., Кормільцев Б. Ф. (2016)
Стецюк О. П. - Агроекологічні критерії як основа сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень, Кириченко Л. П. (2016)
Ковальов В. Б. - Вплив концентрації поживних речовин у середовищі на регенерацію рослин хмелю культури in vitro, Козлик Т. І., Ратошнюк Н. П. (2016)
Проценко Л. В. - Технологічна оцінка гранул хмелю українського та закордонного виробництва, Рудик Р. І., Михайлов М. Г., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2016)
Любченко В. В. - Інноваційні особливості отримання ефірної олії хмелю (2016)
Ільїнський Ю. М. - Ефективність бакових сумішок у технології агроекологічного регулювання чисельності сисних фітофагів у хмелевому агроценозі, Якубенко І. В., Степаненко О. M. (2016)
Борисюк І. І. - Модернізація розсадосадильної машини для посадки хмелю, Штанько І. П. (2016)
Савченко Ю. І. - Виробництво молока і м’яса в зоні Полісся України при використанні місцевих високопротеїнових кормів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Дідківський М. П. (2016)
Пелехатий М. С. - Динаміка генеалогічної структури у відкритій популяції української чорно-рябої молочної породи північно-поліського регіону, Кивенко О. М., Кобилінська А. Б., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2016)
Савчук І. М. - Продуктивні та м’ясні якості молодняку свиней за використання в раціоні різних доз сапоніту, Савченко М. Г., Кобилінська А. М., Тимошенко З. А., Гончарова К. В. (2016)
Ходаківський Є. І. - Синергетично-гештальтний підхід до удосконалення кооперативно-інтеграційних форм аграрного підприємництва, Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Герасимчук М. В. (2016)
Проценко А. В. - Порівняльна оцінка технологій вирощування хмелю, Приймачук Т. Ю., Герасимчук М. В. (2016)
Джус І. А. - Зміна якісного складу шишок хмелю ароматичного типу при зберіганні, Зварійчук В. В. (2016)
Яковенко О. П. - Ґрунтозахисні екологічно безпечнітехнології вирощування озимої пшениці в умовах Полісся України (2016)
Аннотации (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рудик Р. і. - Інституту сільського господарства Полісся - 80, Савченко Ю. І. (2017)
Чернуський В. В. - Принципи автоматизації і візуалізації технологічних процесів добору в системі селекції шляхом афінного відображення матриць цифрової фотографії на аналітичну площину (2017)
Кочик Г. М. - Вплив сегетальної рослинності на формування радіонуклідного забруднення сіна конюшини лучної, Мельничук А. О., Гуреля В. В., Кучер Г. А. (2017)
Вишневська О. В. - Удосконалення існуючих технологій вирощування пелюшко-вівсяних сумішей на зелений корм в умовах Полісся, Маркіна О. В., Тугуєва І. В. (2017)
Поліщук В. О. - Вплив біологізації землеробства на формування продуктивності вівса, Журавель С. В. (2017)
Клименко Т. В. - Розвиток альтернаріозу та фітофторозу картоплі в польових умовах залежно від застосування препаратів захисту рослин, Радько В. Г., Трембіцька О. І., Федорчук С. В. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив добрив і норм висіву насіння на продуктивність рослин конопель сорту Гляна (2017)
Кочик Г. М. - Механізми управління агроландшафтами зони Полісся в умовах деградації грунтового покриву та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування, Мельничук А. О., Кучер Г. А. (2017)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Дідківський М. П. - Вплив рівнів грунтових вод на продуктивність багаторічних трав та економічну ефективність їх вирощування, Кочик Г. М., Кучер Г. А. (2017)
Проценко Л. В. - Оцінка хмелю вітчизняних сортів урожаю 2016 року, Рудик Р. І., Черненко О. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2017)
Stetsiuk О. P. - Dynamics of main power elements in various methods of storage between rows of hop plants, Kyrychenko L. P. (2017)
Козлик Т. І. - Введення та культивування сортів хмелю Великобританії у колекцію in vitro, Кормільцев Б. Ф., Ковальов В. Б. (2017)
Савченко Ю. І. - Моделювання показників приросту і концентрації 137Cs в м’язах качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П. (2017)
Савчук І. М. - Концентрація Cd в яловичині та свинині за використання в раціонах високобілкових кормів, Камінський В. М., Мельничук О. П. (2017)
Кивенко О. М. - Моніторинг показників ґрунту, поверхневих та ґрунтових вод селітебної території у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів, Кобилінська А. М., Тимошенко З. А. (2017)
Пелехатий М. С. - Господарськи корисні ознаки корів-первісток сучасних голштинізованих порід в умовах ПАФ "Єрчики" Житомирської області , Кобилінська А. М., Кивенко О. М., Тимошенко З. А., Піддубна Л. М. (2017)
Приймачук Т. Ю. - Соціально-демографічне середовище сільських територій як передумова сталого розвитку: діагностика проблем (2017)
Левченко В. Б. - Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства , Шульга І. В., Залевський Р. А., Тишковський В. В., Сохальська Г. В., Коломієць В. І. (2017)
Іванюк О. Ю. - Методика використання машинного зору в екологічній ентомології (2017)
Федорчук С. В. - Бакові суміші препаратів захисту рослин картоплі проти збудників хвороб Phytophthora infestans та Alternaria solani (2017)
Аннотации (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вовк О. Й. - Жалувана грамота містам 1785 року як джерело міського права українських міст (2018)
Алексій Р. В. - Актуальні проблеми класифікації правочинів із вадами волі (2018)
Гуйван П. Д. - Процесуально-правові та матеріально-правові чинники права на позов (2018)
Новосад А. С. - Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою, Момот А. І. (2018)
Федосенко Н. А. - Істотні умови договору про надання маркетингових послуг (2018)
Смолярова М. Л. - Умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідносин (2018)
Адам В. М. - Проблеми та перспективи законодавчого впровадження екологічних стандартів "Євро" в Україні (2018)
Артеменко І. А. - Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-методологічні наукові підходи (2018)
Берлач Г. В. - Теоретичні аспекти та юридичні підходи до визначення правової природи суспільних відносин, що виникають у сфері природних монополій (2018)
Говорун В. В. - Організаційно-правові гарантії непорушності (недоторканності) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2018)
Гонтарь Т. А. - Юридична відповідальність за вчинення рейдерських дій (2018)
Грудницький В. М. - Державне управління антикорупційною діяльністю в Україні, Заргана В. В. (2018)
Зима О. Т. - Право пацієнта на безпеку в медичному законодавстві (2018)
Зубко Г. Ю. - Концепція формування напрямів державної інфраструктурної політики (2018)
Крикун В. Б. - Органи судової влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Стасюк О. Л. - Європейський суд з прав людини як засіб адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Столбовий В. М. - Історичні аспекти становлення інституту службових правовідносин в Україні (2018)
Чорнобривець В. В. - Формування інституту професійної правничої допомоги (2018)
Берднік І. В. - Особливості механізму заподіяння шкоди водним ресурсам та їх кримінально-правової охорони (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасний стан правового регулювання сепаратизму в Україні, Титаренко А. О. (2018)
Звоненко О. О. - Особливості покарання за вчинення злочину, передбаченого в статті 288 Кримінального кодексу України (2018)
Кропивницький М. О. - Про механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України, Альберда Т. Г. (2018)
Кудінов С. С. - Фундаментальні засади протидії тероризму в Україні (2018)
Топчій В. В. - Проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності: практичний аспект (2018)
Каліновська М. О. - Форми участі прокурора в процесі доказування під час застосування запобіжних заходів у досудовому кримінальному провадженні (2018)
Літкевич Д. О. - Право Європейського Союзу як детермінанта, що впливає на правову модель кримінальної процесуальної форми (2018)
Мулявка Д. Г. - Класифікація принципів приватної детективної діяльності, Бедренко М. А. (2018)
Асірян С. Р. - Резолюції Ради Організації Об’єднаних Націй із прав людини та їхня юридична сила (2018)
Белей О. В. - Міжнародно-правова відповідальність держав у неміжнародних збройних конфліктах, Дулепа В. П. (2018)
Власенко С. О. - Проблематика правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного права (2018)
Rybalko Ya. - Riemann-Hilbert approach for the integrable nonlocal nonlinear Schr\"odinger equation with step-like initial data, Shepelsky D. (2018)
Rezunenko V. A. - Diffraction of the field of vertical electric dipole on the spiral conductive sphere in the presence of a cone (2018)
Chuiko S. M. - К вопросу о регуляризации задачи Коши для системы линейных разностных уравнений, Kalinichenko Ya. V. (2018)
Andreieva D. N. - On constructing single-input non-autonomous systems of full rank., Ignatovich S. Yu. (2018)
Solovyova H. N. - Mathematical modeling of bioactive arterial wall, Kizilova N. N. (2018)
Zhuchenko S. V. - Численное моделирование термодинамики ядерного реактора на быстрых нейтронах (2018)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2018)
Дубодєлов В. І. - Підвищення властивостей сплавів алюмінію дією постійного магнітного поля на розплав при твердненні, Середенко О. В., Затуловський А. С., Середенко В. О. (2018)
Кондратюк С. Є. - Термокінетичні параметри обробки розплаву і структуроутворення литої сталі, Пархомчук Ж. В., Вейс В. І. (2018)
Сухова О. В. - Корозійна поведінка квазікристалічних сплавів Al – Cu – Fe та Al – Ni – Fe у розчинах кислот, Полонський В. А., Устінова К. В., Берун М. В. (2018)
Григоренко Г. М. - Структура та властивості металу зони термічного впливу зварних з’єднань високоміцних спеціальних сталей, Зубер Т. О., Костін В. А., Позняков В. Д. (2018)
Чернявський В.В. - Високоентропійні AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплави, отримані механічним легуванням і наступним спіканням, Юркова О. І., Кушнір В.В., Степанов О.В. (2018)
Плешаков Е. І. - Щодо стану гармонізації українських технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами, Богун Л. І., Швачко С. Г. (2018)
Зайченко А. Д. - Вплив високодисперсного модифікатора на структуру та властивості нікелевого сплаву СМ88У, Жданов О. О., Торпаков А. С., Сизоненко О. М. (2018)
До 80-річчя від дня народження Станіслава Євгеновича Кондратюка (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Науково-інноваційні рішення в металургії та ливарному виробництві” (2018)
Cодержание (2018)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные информационные технологии — главный инструмент построения средств цифровой медицины (2018)
Піднебесна Г. А. - Онтологічний підхід до побудови метамоделі предметної галузі індуктивного моделювання (2018)
Voronenko M. A. - Event Model for Localization of Emergency Situations (2018)
Баркалов А. А. - Кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Кадет Н. П. (2018)
Зосімов В. В. - Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків на основі ідентифікації кіберсутностей, Христодоров О. В., Булгакова О. С. (2018)
Shahmaliyev M. - Simulation Model of Infinite Perishable Queueing Inventory System with Feedback (2018)
Волощук Р. В. - Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання прогнозування стану економічної безпеки (2018)
Белик В. К. - Моделирование живого техническими средствами (О некоторых аналогиях в технике и живом мире) (2018)
Бурковська О. - Явище полісемії в системі українських термінів лісівництва (2018)
Гавадзин О. - Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття (2018)
Ґрещук В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Полонина, Ґрещук В. (2018)
Котович В. - Темпоральний аспект бінарних ойконімів України (2018)
Огар А. - Концепти сучасного українського художнього дискурсу (2018)
Патен І. - Лінгвокультурологічні концепти "багатство-бідність" у слов’янській пареміології (2018)
Смєнова Л. - Словотвірні та семантичні неологізми в дієслівній лексиці української мови початку ХХІ століття (2018)
Федурко М. - Морфонологічний супровід експресивного словотворення: провідні засоби й моделі (2018)
Федурко О. - Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами стану в українській та англійській мовах (2018)
Філь Г. - Національна символіка фразеологічних одиниць з компонентами-зоонімами (на матеріалі української, російської та білоруської мов) (2018)
Гайдук С. - Образ орла як уособлення поета у поезії епохи романтизму (2018)
Гоцинець І. - Контекстна семантика асоціату час у мові поезії чорнобильської тематики (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості здійснення послідовного перекладу (2018)
Осецький Й. - Індоєвропейська етимологія назв обрядових великодніх яєць у світлі етнолінгвістики і системного аналізу (2018)
Смерчко А. - Образ жінки в афористичній та пареміологічній фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) (2018)
Тупиця О. - Функціонально-прагматичний потенціал безеквівалентної лексики в композиції поетичного тексту (2018)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Лужецька Л. - Вивчення елементів синтаксису в початковій школі: комунікативно-діяльнісний підхід (2018)
Луців С. - Забезпечення наступності у підготовці руки до письма дітей старшого дошкльного віку та учнів першого класу (2018)
Надім'янова Т. - Особливості професійно-педагогічної комунікації у діяльності учителя початкової школи (2018)
Федурко М. - Соціокультурний компонент у професійно-комунікативній підготовці вчителя початкової школи, Том'як М. (2018)
Shchepanska Kh. - Student's language personality: verbal-semantic level of realization (2018)
Аксьонова В. І. - Соціокультурний простір – феномен парадигми комунікативно-віртуального суспільства (2016)
Ворников В. И. - Традиционные и современные теоретико-методологические подходы исследованияконвенциональности (2016)
Гальченко М. С. - Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз (2016)
Зайцева Н. А. - Теоретико – методологические основания представления о "социальном архетипе" (2016)
Іванова Д. - Актуальні проблеми сучасної української сім'ї, Кіссе А. І. (2016)
Ільїна Г. В. - Візуальні практики постмодернізму в парадигмі інформаційної деконструкції людини (2016)
Канюк І. - Проблеми сучасної української сім'ї в контексті соціальноекономічних трансформаій в суспільстві, Кіссе А. І. (2016)
Колесник Д. М. - Освітня система в умовах соціальних трансформацій викликаних глобалізацією, Балашенко І. В. (2016)
Косович Ю. - Концепція любові в роботах еріха фромма, Атаманюк З. М. (2016)
Мацькив М. В. - Самоопределение личности: профессиональное, жизненное, личностное и социальное, Балашенко И. В. (2016)
Орленко И. Н. - Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации (2016)
Плавич В. П. - Феномен "душі”: філософсько-правове дослідження (2016)
Рудан Н. С. - Социально-философская сущность категории "культура" (2016)
Рудой В. В. - Основные теоретико – методологические подходы к исследованию девиации (2016)
Стоянова Л. Л. - Творческая элита: теоретико – методологические аспекты исследования (2016)
Тикаева Ю. И. - Социальная образность виртуальной реальности: методологические подходы к исследованию (2016)
Фаюк Л. В. - Соціальна місія сучасного бізнесу та підприємництва (на прикладі компаній amazon та shell) (2016)
Халапсіс О. В. - Бренд-легенда как элемент современной экономической культуры (2016)
Цибра М. Ф. - Філософські контингенти теорії особистості (2016)
Чурікова К. В. - Логіка та методологія міждисциплінарного синтезу, Кіссе А. І. (2016)
Шацило С. - Творчість як соціокультурний феномен, Атаманюк З. М. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 47: Авиаконструктор Игорь Сикорский и его свершения в самолето- и вертолетостроении (2019)
Бондар Р. П. - Дослідження характеристик магнітоелектричного лінійного вібраційного двигуна при роботі на пружно-в'язке навантаження (2019)
Гальченко В. Я. - Определение влияния геометрических параметров пьезокерамической пластины на амплитудные характеристики линейного пьезодвигателя, Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. А., Филимонова Н. В. (2019)
Pliuhin V. - Implementing of Microsoft Azure machine learning technology for electric machines optimization, Sukhonos M., Pan M., Petrenko O., Petrenko M. (2019)
Волонцевич Д. О. - Выбор мощности электропривода легкобронированных гусеничных и колесных машин с использованием одно- или двухступенчатых механических редукторов, Веретенников Е. А., Костяник И. В., Яремченко А. С., Ефремова А. И., Карпов В. О. (2019)
Бялобржескьий О. В. - Альтернативні показники потужності електричної енергії в однофазному колі з полігармонійними струмом і напругою, Родькін Д. Й. (2019)
Makarchuk O. - Two-dimensional fem-analysis of eddy currents loss in laminated magnetic circuits, Całus D., Moroz V., Gałuszkiewicz Z., Gałuszkiewicz P. (2019)
Гурин А. Г. - Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів, Голик О. В., Золотарьов В. В., Антонець С. Ю., Щебенюк Л. А., Гречко О. М. (2019)
Самохвалова Ж. В. - Магнитно-импульсное прессование электрических соединений многопроволочных проводов, Самохвалов В. Н. (2019)
Шутенко О. В. - Анализ влияния условий и режимов эксплуатации на техническое состояние основной изоляции высоковольтных вводов различной конструкции, Загайнова А. А., Сердюкова Г. Н. (2019)
Коліушко Д. Г. - Аналіз методів контролю стану заземлювальних пристроїв діючих енергооб'єктів на сучасному етапі, Руденко С. С. (2019)
Баранов Михаил Иванович. К 70-летию со дня рождения (2019)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на біопотенціал насіння зернобобових культур, Синявський О. Ю., Гарас І. М. (2018)
Romanenko О. - Effect of combined optical radiation on tomato seeds, Chervinsky L., Кnyzhka Т. (2018)
Стребков А. А. - Анализ тепловых переходных процессов в обмотках и масле силового трансформатора и разработка способа измерения температуры обмоток, Вовк А. Ю., Квитка С. А. (2018)
Котов Б. І. - Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти, Бандура В. М., Калініченко Р. А. (2018)
Gorobets V. G. - Rotor-pulsating apparatus for the preparation of liquid feeds on the grain basis, Serdyuk A. M. (2018)
Чміль А. І. - Енергетична ефективність процесу культивування мікроводоростей (2018)
Голодний І. М. - Дослідження асинхронного електропривода осьового вентилятора з частотним керування, Синявський О. Ю., Санченко О. В. (2018)
Коробський В. В. - Глибина проплавлення контактів як функція енергетичних та теплофізичних параметрів контактного матеріалу, Туцький В. Г. (2018)
Никифорова Л. Є. - Модель системи електротехнологічного дослідження обробки біологічних об’єктів рослинного походження, Сподоба М. О. (2018)
Грищенко В. О. - Математична модель динаміки температурного режиму приміщень з локальним електрообігрівом молодняка тварин (2018)
Чміль А. І. - Методика визначення енергоефективності вирощування продукції тваринництва, Олійник Ю. О., Сагайдак В. В. (2018)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки поповерхні конуса обертання (2018)
Лут М. Т. - Дослідження методик та приладового забезпечення експериментального оцінювання ймовірних струмів однофазних коротких замикань в мережах змінного струму напругою до 1000 В, Радько І. П., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шеліманова О. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень з переробки органічних відходів від утримання врх на молочному комплексі, Кремньов В. О., Ляшенко А. В., Михалевич В.В., Коханенко М. С. (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження функціонування електрогідравлічних баштових систем водопостачання в сільському господарстві, Шкарівський Ю. А. (2018)
Степахно І. В. - Математико-статистичні методи у моніторингових економетричних дослідженнях (2018)
Шостак С. В. - Границі для ефективної діелектричної проникності дисперсних систем (2018)
Панталієнко Л. А. - До питання стабілізації руху методами практичної стійкості (2018)
Криворот Т. Г. - Комбінаторний інваріант для функції, заданої на колі (2018)
Дюженкова О. Ю. - Зауваження про наближення функцій за допомогою модулів гладкості (2018)
Овчар Р. Ф. - Крайова задача з імпульсною дією (критичний випадок другого порядку) (2018)
Степахно І. В. - Застосування методів математичної статистики для перевірки результатів соціально-педагогічного експерименту (2018)
Bernabei R. - First model independent results from DAMA/LIBRA-phase2, Belli P., Bussolotti A., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C. J., d'Angelo A., Di Marco A., He H. L. (2018)
Taqi Ali H. - Ground and transition properties of 40Ca and 48Ca nuclei, Khidheri Ebtihal G. (2018)
Федоткин С. Н. - Поправки к волновым функциям атомных электронов в потенциале Томаса - Ферми (2018)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 13C(11B, 7Li)17O при енергії іонів 11B 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кемпер К. В., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Сакута С. Б. (2018)
Sahan H. - Cross-section calculations of (n, 2n) and (n, p) reactions for 69,71Ga and 75As target nuclei up to 20 MeV, Sahan M., Tel E. (2018)
Kadalev S. H. - Method for assessment of residual heat generation within preparation of spent nuclear fuel shipment from research reactors (2018)
Трофименко О. Р. - Валідація Монте-Карло коду Serpent на основі експериментальних даних на дослідницькій підкритичній установці, Носовський А. В., Гулік В. І. (2018)
Карпець М. Л. - Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання, Тропін Т. В., Булавін Л. А., Шмельцер Ю. В. П. (2018)
Краснов В. П. - Вміст 137Cs у чорниці звичайній (Vaccinium Myrtillus L.) у лісах Полісся України у різні періоди після аварії на Чорнобильській АЕС, Орлов О. О., Зборовська О. В., Жуковський О. В., Курбет Т. В., Шелест З. М., Давидова І. В. (2018)
Бондарь Ю. В. - Синтез диоксида марганца типа бирнессита для извлечения ионов стронция из водных растворов, Кузенко С. В. (2018)
Борзаковський А. Є. - Удосконалення технології трекових мембран, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2018)
Bencheikh Mohamed - New approach to evaluate the exit dose quality for high radioprotection and radiotherapy efficiency, Maghnouj Abdelmajid, Tajmouati Jaouad, Didi Abdessamad, Lamrabet Abdesslam, Benkhouya Yassine. (2018)
Передмова (2018)
Брюховецька О. В. - По той бік інтерпретації (моменти мовчання) (2018)
Бабушка Л. Д. - Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномену (2018)
Корнєєва Т. О. - Постмодерністський фемінізм, "постфемінізм", фемінізм третьої хвилі: проблеми термінології (2018)
Король Д. О. - Декотрі аспекти "аксіальності" за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології (2018)
Нікішенко Ю. І. - Одноразова річ у сучасному повсякденні (2018)
Бондарець О. В. - Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі (2018)
Джулай Ю. В. - Мовчазні картини науки господарювання автора "Мертвих душ" у монологах і діалогах Собакевича (2018)
Климчук О. Ю. - Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної (2018)
Бурган І. О. - Теорія діалогу як засіб дослідження концерту для двох фортепіано з оркестром (2018)
Кирилова О. О. - Два кіносюжети декадансу: 1921 рік ("Корабель" Ґ. д'Аннунціо та "Чорна Пантера" В. Винниченка) (2018)
Павліченко Н. В. - На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони (2018)
Петрова О. М. - Матриця творчої свободи (2018)
Бондаревська І. А. - Рецензія на: Studia Polsko-Ukrainskie. – 2017. – Tom 4. – Warszawa : Wydzial Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. – 260 p. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гапонова Л. В. - Дослідження вогнестійкості залізобетонної плити нового типу, Резник П. А. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок вимірювання площі ушкоджених ділянок неоднорідних біологічних середовищ мультиспектральним методом (2017)
Мокін В. Б. - Удосконалення технології аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства, Скорина Л. М., Ящолт А. Р. (2017)
Мокін В. Б. - Статистичний аналіз динаміки спор грибів Alternaria за даними європейської системи аеробіологічного моніторингу, Родінкова В. В., Дратований М. В., Білоус О. С. (2017)
Міщенко А. С. - Моделювання температурного поля порохового заряду артилерійських боєприпасів в умовах нестаціонарного температурного режиму (2017)
Мокін О. Б. - Уточнення характеристик процесів у вимірювальних трансформаторах струму та їх математичних моделей, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Ноженко В. Ю. - Пускові режими асинхронного електропривода зарезонансної вібраційної машини, Родькин Д. Й., Чорний О. П. (2017)
Марченко О. О. - Побудова дерева пошуку способом з використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева, Марченко О. І., Щербина Б. О. (2017)
Батигін Ю. В. - Устаткування для практичної реалізації індукційного нагрівання в сучасних технологіях машинобудування, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дудар Є. Є. - Спеціалізований програмно-модельний комплекс з оцінки захищеності бойових машин легкої категорії ваги та його застосування для планування бойових дій (2017)
Волошенко С. М. - Особливості бейнітного високоміцного чавуну з огляду виробництва швидкозношуваних змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки, Гогаєв К. О., Аскеров М. Г., Подрезов Ю. М. (2017)
Дмитрієв В. С. - Оптимізація режимів формування інжектуючих бар’єрних переходів на основі срібла до арсеніду галію (2017)
Коваль К. О. - Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу, Іванчук Я. В. (2017)
Ходаківський Є. І. - Домінування парадигм холістичності в сучасній науці, Якобчук В. П., Іванюк О. В., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. (2018)
Яворська О. Г. - Інтелектуальний капітал: проблеми структури (2018)
Михайлов А. М. - Оцінювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті розвитку експортного потенціалу Сумської області, Угнівенко Г. І., Аніпрєєв Є. С., Качур С. В. (2018)
Кравченко А. С. - Сутність поняття "технічний аналіз" та його методи (2018)
Дема Д. І. - Посилення соціальної відповідальності держави в процесі реалізації регіональної фінансової політики, Дорохова Л. М., Куровська Н. О. (2018)
Оліфір І. А. - Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні: переваги та недоліки (2018)
Гайдучок Т. С. - Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку підприємств, Дмитренко О. М. (2018)
Присяжнюк О. Ф. - Механізми управління розвитком територіальних громад, Плотнікова М. Ф. (2018)
Ракович О. І. - Інтеграція управління підприємницьким потенціалом сільських територій (2018)
Калачевська Л. І. - Вплив складових конкурентного середовища на управління інноваційним розвитком сільських територій (2018)
Золотницька Ю. В. - Лісоресурсна база житомирщини: проблеми та ефективність експлуатації (2018)
Мельник Н. В. - Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні (2018)
Пугачова Н. С. - Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва (2018)
Вимоги (2018)
Adamczyk B. - The Digital Generation of Children and Adolescents in Face of Internet Dangers (2018)
Stebaieva O. V. - Communicative Approach in Teaching Italian as a Second Foreign Language (2018)
Антонова О. Є. - Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу, Поліщук Н. М. (2018)
Барановська Л. В. - Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти" (2018)
Бойко О. В. - Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів (2018)
Браткова О. І. - Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії (2018)
Ващук О. В. - Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи (2018)
Воскобойнікова Г. Л. - Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій, Рудик А. В., Воскобойніков С. О., Мельник С. В., Ступак Д. Є. (2018)
Гордійчук Г. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології, Яценко Н. А. (2018)
Дубасенюк О. А. - Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи (2018)
Климчук А. М. - Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) (2018)
Козаченко Г. В. - Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю (2018)
Козлакова Г. О. - Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського (2018)
Коновальчук І. І. - Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти (2018)
Коновальчук І. М. - Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту (2018)
Кочубей Т. Д. - Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2018)
Мирончук Н. М. - Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу (2018)
Мінтій І. С. - Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору, Вакалюк Т. А., Пірогов В. М., Горло А. М., Мінтій М. М. (2018)
Мороз М. О. - Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття (2018)
Новіцька І. В. - Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач, Грушева А. А., Вербовський І. А. (2018)
Остапенко В. С. - Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти (2018)
Pavelkiv E. M. - Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу (2018)
Павлик Н. П. - Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2018)
Папротна Г. - Професійний розвиток учителя (2018)
Погребняк Д. В. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти (2018)
Почтовюк С. І. - Сутність методичної компетентності вчителя інформатики (2018)
Самодумська О. Л. - Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи (2018)
Самойленко О. А. - Становлення системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку XX століття (2018)
Свистун В. І. - Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу, Шемчук В. А. (2018)
Сейко Н. А. - Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя (2018)
Ситняківська С. М. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки (2018)
Смагін І. І. - Ідеологеми освітньої реформи (2018)
Сторожук А. І. - Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості (2018)
Удич З. І. - Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні (2018)
Федорець В. М. - Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Шліхта Г. О. - Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління (2018)
Ягупов В. В. - Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі, Бекірова А. Р. (2018)
Ярошенко О. Г. - Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки, Блажко О. А. (2018)
Яценко С. Л. - Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти (2018)
Алієв Е. Б. - Cпосіб оцінки стану опорно-рухового апарату великої рогатої худоби, Гаврильченко О. С. (2018)
Голуб Г. А. - Узагальнення вимог до виробництва екологічно безпечної продукці тваринництва, Марус О. А. (2018)
Забродський П. М. - Розробка реологічної моделі дерново-підзолистого ґрунту, Кухарець С. М., Шелудченко Б. А., Пінкін А. А. (2018)
Голуб Г. А. - Вплив опору повітря на рух частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А., Чесна Й. (2018)
Ярош Я. Д. - Дослідження швидкості потоку емульсії в циркуляційних реакторах, Кухарець М. М., Овдіюк В. М., Кухарець В. В. (2018)
Голуб Г. А. - Обґрунтування показників якості та агрономічних вимог до смугового обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2018)
Бешун О. А. - Фактори впливу на кочення колеса, Меланченко Я. О. (2018)
Водяницький Г. П. - Обгрунтування параметрів і режимів роботи кормороздавача змішувача-подрібнювача методом моделювання, Слюсаренко І. П., Тимків В. В. (2018)
Палейчук В. К. - Определение оптимальных физико-механических параметров обработки отходов трепания на куделеприготовительном агрегате, Куликовский В. Л., Боровский В. Н. (2018)
Ачкевич В. І. - Ходові системи сучасної сільськогосподарської техніки, Чуба С. В. (2018)
Вимоги (2018)
Бреславський Д. В. - Алгоритм та програми для мінімізації температурних похибок волоконно-оптичних гіроскопів, встановлених на штучних супутниках Землі, Пащенко C. О., Успенський В. Б. (2018)
Бреславський Д. В. - Повзучість трійникового з’єднання трубопроводу при спільній дії температурно-силових та радіаційних полів, Пащенко C. О. (2018)
Бреславський Д. В. - Повзучість панелей надзвукових літальних апаратів при періодичній дії тиску повітряного потоку, Татарінова О. А., Коритко Ю. М. (2018)
Воробьев Ю. С. - Термонапряженное состояние монокристаллической охлаждаемой лопатки с учетом аксиальной ориентации кристаллографических осей, Жандковски Р., Овчарова Н. Ю., Берлизова Т. Ю. (2018)
Васильченко В. Ф. - Измеритель скорости и длины цельнотянутых труб по боковой поверхности, Ломакин А. Н. (2018)
Ловська А. О. - Моделювання навантаженості контейнера-цистерни при перевезенні у складі комбінованого поїзда на залізничному поромі (2018)
Ольшанський В. П. - Про динамічний ефект несиметрії силової характеристики коливальної системи при імпульсному навантаженні, Ольшанський С. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Динаміка осцилятора з жорсткою характеристикою пружності при дії силового імпульсу, Ольшанський С. В. (2018)
Ткачук Н. Н. - Контактное взаимодействие элементов машин с нелинейно упругим промежуточным слоем, Львов Г. И., Грабовский А. В., Скрипченко Н. Б. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вступне слово (2018)
Комаров В. В. - Основоположні принципи цивільного судочинства (2018)
Цувіна Т.А. - Принцип пропорційності у цивільному судочинстві (2018)
Сакара Н. Ю. - Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст (2018)
Луспеник Д. Д. - Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики (2018)
Гулько Б. І. - Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду (2018)
Бичкова С. С. - Правовий статус учасників цивільної справи (у контексті новел процесуального законодавства України) (2018)
Ізарова І. О. - Сase Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України, Флейшар Р., Вебрайте В. (2018)
Чурпіта Г. В. - Новели окремого провадження (2018)
Бойко І. Й. - Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення) (2018)
Скомороха Л. В. - Про забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Моральний аспект професійної діяльності судді в Україні (2018)
Берестова І. Є. - Висновок суду про суперечність закону Конституції України: ризики у процедурі звернення до Верховного Суду (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 р. у справі "Смірнова проти України" (2018)
Про право третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, вступити у справу шляхом подання позову (2018)
Про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права шляхом призначення судової експертизи з питань, які в принципі не можуть ставитися судом на вирішення судової експертизи (2018)
Про підсудність справи за позовом про розірвання шлюбу з іноземним елементом (2018)
Про зміст ухвали про залишення позовної заяви без руху та порядок обчислення процесуальних строків (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Content (2018)
Трофимчук О. М. - Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах, Коржнев М. М., Яковлєв Є. О., Курило М. М., Кошарна С. К. (2018)
Погребенник В. Д. - Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна), Гамкало Х. Р. (2018)
Rybak M. P. - The role of establishments of nature protected fund in ecological-educational and recreational-touristic aspects of sustainable development of Zakarpattia region, Lukjanova V. V., Anpilova Ye. S., Yonash I. D. (2018)
Vasilenko L. O. - Ecologycal evaluation of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (case study the Gnylopiat river), Zhukova O. G., Honcharenko A. V. (2018)
Azarov S. I. - Biospheric processes forecasting by the means of synergetics, Zadunaj O. S. (2018)
Greben О. S. - Features of reservoirs eutrofication by elements of agrochemical fertilizers, Trofymchuk O. М. (2018)
Alokhina O. V. - Influence of natural climatic factors on lakes waters fluctuations in nature protected areas, Ivantyshyn O. L., Korus M. M., Koshovyy V. V., Popov M. O., Rusyn B. P. (2018)
Telyma S. V. - The methodic of calculations of the contamination of the ground waters on the irigated lands and the ajoined territories, Kremez V. S. (2018)
Koval I. I. - Approaches to building integrated system of municipal solid waste management: classification of packaging waste, Pohrebennyk V. D. (2018)
Приходнюк В. В. - Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень, Стрижак О. Є., Гайко С. І., Чепков Р. І. (2018)
Kreta D. L. - Remote sensing and GIS for spatial analysis of surface water quality and soil pollution, Klymenko V. I., Anpilova Ye. S. (2018)
Krasovska I. G. - Monitoring of potential self-ignition zones of the forest according to cloud cover remote sensing data, Buravchenko K. O., Tsviashchenko K. A. (2018)
Вусатюк А. Є. - Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі, Фаренюк Г. Г. (2018)
Бабуджан Р. А. - Анализ качества защемления консольной балки в зависимости от физических и геометрических параметров, Андреев А. Г. (2018)
Грищенко В. М. - Особливості спектру частот крутильних коливань трансмісій машин (2018)
Красников С. В. - Моделирование и анализ собственных колебаний корпусных элементов турбоагрегата мощностью 500 МВт (2018)
Мартиненко В. Г. - Проектування, аналіз та експериментальне дослідження статичної міцності композиційної біметалічної лопатки вентилятора головного провітрювання шахти, Гриценко М. І., Мавродій С. В. (2018)
Мартыненко Г. Ю. - Имитационное моделирование обкаточных режущих инструментов для формообразования неэвольвентных зубчатых колес с улучшенными функциональными свойствами, Мироненко С. А., Третяк Т. Е. (2018)
Ольшанський В. П. - Про удар в’язкопружного тіла по нерухомому півпростору (2018)
Сметанкина Н. В. - Влияние предварительно напряженного состояния на частоты несущих конструкций гидротурбин, Мисюра C. Ю., Линник А. В. (2018)
Танченко А. Ю. - Дослідження субгармонійних режимів коливань на прикладі системи з двома ступенями свободи при імпульсному навантаженні (2018)
Щепкін О. В. - Комп’ютерне моделювання геометричних аномалій у з’єднаннях з натягом, Андрєєв А. Г. (2018)
Бескровний Я. Ю. - Аналіз пружної характеристики пневмоамортизатора, Ларін О. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вступне слово (2018)
Мельник Р. С. - Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади (2018)
Гетманцев Д. О. - Взаємозв'язок публічних фінансів і демократичного устрою суспільства на прикладі права на інформацію та права на колективний позов (2018)
Лученко Д. В. - Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів публічної влади (2018)
Баранов О. А. - Інформаційна сфера: реформування інституційної системи публічної влади (2018)
Коломоєць О. О. - Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення (2018)
Тимощук В. П. - Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади (2018)
Школик А. М. - Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру (2018)
Прусенко Г. Є. - Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-процесуальні повноваження органів Державної прикордонної служби України з примусового повернення і видворення нелегальних мігрантів (2018)
Федотов О. П. - Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів., Левченко С. Г. (2018)
Васильєв С. В. - Експертний висновок у галузі права: новація національного судочинства (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 26 вересня 1995 р. у справі "Фогт проти Німеччини" (переклад неофіційний) (2018)
Про необхідність дотримання при звільненні судді п. 1 ст. 6, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та принципів незалежності й безсторонності (2018)
Щодо преюдиції у кримінальному процесі (2018)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні (за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Чернівці, 18–19 жовтня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Ємельянова Ю. - Зовнішня трудова міграція в Україні на початку ХХІ століття: соціологічний вимір соціальних перспектив, Кундік І. (2018)
Попова О. - Детерминанты и уровни социальной интеграции вынужденных мигрантов в украинском обществе (2018)
Кузьмук О. - Релігійна толерантність як чинник національної безпеки: теоретичні та інструментальні основи, Петрук Л. (2018)
Кондрати Л. - Концепція громадянської релігії Роберта Белла: pro et cont (2018)
Нехаенко О. - Дискурсивное насилие как инструмент социологической легитимации идеологического порядка разделенного общества, Бойко Д., Литовченко А. (2018)
Сальнікова С. - Масове кіно як чинник ціннісних орієнтацій студентів (за результатами соціологічного дослідження), Климюк А. (2018)
Любчук В. - Сучасне місто: чинники формування та перспективні напрями розвитку (2018)
Дикань Л. - Застосування якісних методів соціологічного дослідження до аналізу підліткового дозвілля: можливості та обмеження (2018)
Вихідні дані (2018)
Від редакції (2018)
Добрянська Л. О. - Інноваційна діяльність ПНДЛМЕ 1990-х – початку 2000-х років: реалізація першого етапу розробки фундаментальної проблеми "Народна музика Галичини та Володимирії" (2018)
Супрун-Яремко Н. О. - Давньокозацьке українсько-кубанське весілля: Реконструкція, систематизація та дослідження пісенного фонду (2018)
Даніловіч Н. І. - Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа (2018)
Ярмола В. С. - Ергологія сопілкових інструментів західноукраїнського Полісся (2018)
Яремко Б. І. - Носій космацької скрипкової традиції Дем’ян Линдюк ("Попиччин"): штрихи до творчого портрету (2018)
Павлів Я. Д. - Порівняльний аналіз "Гуцулки" у виконавських Інтерпретаціях двох скрипалів космацько-брустурської традиції (2018)
Луканюк Б. С. - Спеціальний клас: Програма для музичних ЗВО (ІІІ–IV рівнів акредитації) (2018)
Рибак Ю. П. - Рецензія на видання: "Богдан Луканюк. Музичний часокількісний ритм" (2018)
Федун І. Й. - Етноінструментознавчі студії Закарпаття |рецензія на: Шостак В. А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність. Ужгород: Карпати, 2016. 208 с.| (2018)
Лукашенко Л. В. - Народні пісні Березнівщини: за матеріалами експедиції2013 року / запис, транскрипції та впорядкування Юрія Рибака.Рівне : Дятлик М. С., 2016. 208 с. |Рецензія| (2018)
Пеліна Г. О. - 10-та Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (2018)
Довгалюк І. С. - Друга Міжнародна науково-практична конференція "Володимир Гошовський і Закарпаття” (2018)
Коробов О. Ю. - Шості Колессівські читання (2018)
Рибак Ю. П. - Міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях" (2018)
Хроніка '17 (2018)
Додатки (2018)
Юрцева А. П. - Адаптаційно-резервні можливості організму у дітей із патологією органів дихання на тлі дисплазії сполучної тканини , Левчук А. Є., Павликівська Б. М., Фофанова О. В., Лотовська Т. В., Костишин Н. С., Мотрюк В. Б. (2018)
Хомин О. Я. - Клінічні особливості менінгітів у дітей, госпіталізованих до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2017 року (2018)
Торохтін О. М. - Концепція керованого лікування – практична реалізація принципів аналітичноїмедицини – розрахункова корекція клінічного стану (2018)
Бисага Н. Ю. - Сучасні методи прогнозування прееклампсії, Корчинська О. О. (2018)
Горленко О. М. - Екологічно залежні стани у дітей та корекція їх порушень, Пушкаш Л. Ю., Марковцій Л. Ю., Піріді В. Л., Студеняк В. М., Белей Г. М. (2018)
Локота Ю. Є. - Застосування 3D-моделювання для вдосконалення стоматологічної діагностики та усунення ускладнень у стоматології, Кухарчук Л. В., Локота Є. Ю., Вовчок Р. В., Маляр А. В., Гричак М. Є., Палійчук І. В., Палійчук В. І., Палійчук М. І. (2018)
Макян С. В. - Фоноспірографічна характеристика рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 2), Майданник В. Г., Макаренкова А. А. (2018)
Микита Х. І. - Стан здоров'я дітей шкільного віку гірських районів Закарпатської області в динаміці впродовж 2013 – 2017 років, Рогач І. М. (2018)
Коваль В. Ю. - Особливості рН-шлункового соку при різних формах хронічного панкреатиту (2018)
Архій Е. Й. - "Ліпідний дистрес-синдром" у пацієнтів, хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Москаль О. М., Галай Б. М. (2018)
Прокопів О. В. - Особливості клінічного перебігу сучасної скарлатини у дітей Львівської області, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2018)
Чонко О. Ю. - Особливості системи гемостазу у вагітних із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі, Корчинська О. О. (2018)
Horlenko F. V. - The influence of Profunda Popliteal Collateral Inde х on the results of profundoplasty (2018)
Фучко О. Л. - Вміст стероїдних та гонадотропних гормонів у сироватці крові як прогностичний критерій репродуктивної функції у жінок із поєднаною печінково-ендокринною патологією (2018)
Евдокимов В. Ф. - Методы формирования изображений в системах ультразвуковой дефектоскопии, Душеба В. В., Огир Е. А. (2018)
Тарнавський Ю. А. - Забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на основі еліптичних кривих, Канівець О. В. (2018)
Зубок В. Ю. - Розпізнавання аномалій в глобальній Інтернет маршрутизації при нечіткому описі подій (2018)
Яцишин Т. М. - Визначення методу дослідження багатофакторних систем на прикладі розливів флюїдів при нафто газовидобутку (2018)
Ковач В. О. - Фізичні особливості розповсюдження нафтового забруднення при розливі у поверхневому водному об’єкті, Яцишин А. В., Краснов Є. Б., Краснова І. Б. (2018)
Попов О. О. - Проектування та розробка засобів візуалізації для розв’язання задач оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС україни на атмосферне повітря та населення прилеглих територій, Артемчук В. О., Краснов Є. Б., Куценко В. О. (2018)
Косторной С. Д. - Моделирование 3D вихревого течения в элементах проточной части центробежного насос методом граничных элементов, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю., Бондарев А. О. (2018)
Шабан М. Р. - Тестування систем підтримки прийняття рішень орієнтованих на інформаційне забезпечення процедур аналізу кібербезпеки, Потенко О. С., Попова В. М. (2018)
Кириленко Ю. О. - Комп’ютерні засоби моделювання наслідків радіаційних аварій та порушень нормальної експлуатації АЕС, Каменева І. П. (2018)
Комаров М. Ю. - Підсистема управління доступом системи управління базами даних Oracle Database 12C Enterprise Edition (2018)
Шам О. М. - Розрахунок параметрів автономної освітлювальної установки вуличного освітлення (2018)
Давиденко А. М. - Аналіз функціональних можливостей окремих компонент засобів захисту інформаційних систем, Суліма О. А. (2018)
Груц Ю. Н. - Натурно-компьютерный стереоскопический метод распознавания объектов (2018)
Висоцька О. О. - Моніторинг роботи користувачів комп’ютерних систем за допомогою технологій розпізнавання за клавіатурним почерком (2018)
Жаріков Е. В. - Моделювання динаміки хмарного центру обробки даних у просторі станів (2018)
Владимирський О. А. - Аналіз завдань застосування мультипараметричних вимірювань у складі зонда для експресної діагностики тепломереж, Владимирський І. А. (2018)
Слюсарчук Ю. - Застосування інформаційних технологій в освіті, Слюсарчук O., Поліщук М. (2018)
Гавриш Б. М. - Метод кодування і відновлення зображень в гібридних оптико-електронних системах, Тимченко О. В. (2018)
Сподарик В. Р. - Прогнозування часу прибуття автобуса на зупинку на основі GTFS даних та фільтру Калмана (2018)
Тимченко О. В. - Методи та протоколи синхронізації вузлів безпровідних сенсорних мереж у часі, Тимченко О. О., Гавриш Б. М. (2018)
Зайцев О. В. - Структурно-функціональна модель системи інтегрування інформації на основі технологій Big Data (2018)
Коробчинський М. В. - Аналіз засобів моніторингу факторів, які негативно впливають на компоненти системи управління розподіленими рухомими об’єктами, Руденко М. М., Дурняк Б. В. (2018)
Нечепуренко В. В. - Дослідження показників ефективності функціонування підсистеми інформаційного забезпечення національного контингенту України (2018)
Казарян А. Г. - Розроблення системи керування базою даних системи "розумного" будинку, Теслюк В. М., Машевська М. В. (2018)
Сабат В. І. - Функціональна модель системи захисту автоматизованої системи документообігу, Шепіта П. І. (2018)
Коваль В. Я. - Структурна модель та інформаційне забезпечення системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва, Вовчок М. А., Чубінський Р. В., Теслюк В. М. (2018)
Luzenko N. І. - Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globalization factors, Grinko І. М. (2018)
Manko Y. - Reduction of low living standards as the key task of social policy in Ukraine, Chernenko N. (2018)
Коломієць О. О. - Система охорони здоров'я в Україні: недоліки організації та ризики реформування (2018)
Редько К. Ю. - Можливості спеціальних правових режимів економічної діяльності для відродження економіки України (2018)
Скоробогатова Н. Є. - Адаптація українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та звітності до вимог ЄС, Кухарук А. Д. (2018)
Тульчинська С. О. - Інституціональні засади становлення нового регіоналізму в Україні, Тульчинський Р. В. (2018)
Войтко С. В. - Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії4.0, Гавриш О. А., Згуровський О. М. (2018)
Shulgina L. - System approach to the standards harmonization as a successful European business models in Ukraine guarantee, Zhaldak H. (2018)
Покришка Д. С. - Розвиток експортного потенціалу малих і середніх підприємств як чинник компенсації втрат України на традиційних зовнішніх ринках (2018)
Dergachova V. V. - Developing the export potential of domestic enterprises in terms of European integration, Boiko O. V. (2018)
Abramova М. М. - Peculiarities of migration between Ukraine and the countries of Europe and methods of its regulation, Grinko І. М. (2018)
Gerasymchuk V. H. - Economic integration of countries ASEAN: achievements, problems, prospects (2018)
Goliuk V. Y. - The effect of interest rate policy on GDP dynamics in Latvia (2018)
Makogon Yu. V. - External economic potential of Ukraine in the Black Sea region (2018)
Герасимчук В. Г. - Реформування економіки Китаю: етапи, результати, перспективи, Лі Іму (2018)
Бондар-Підгурська О. В. - Інноваційна політика будівельних підприємств малого і середнього бізнесу в контексті реалізації держпрограми "Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні" (2018)
Серебренніков Б. С. - Інституційно-поведінковий підхід до аналізу конкурентності ринку електроенергії (2018)
Tkachenko T. P. - Features of commercialization in biotechnology (2018)
Корогодова О. О. - Засади просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації, Семенов В. Ф. (2018)
Pokras O. - Ways to increase instrument making enterprises competitiveness (2018)
Artemenko L. P. - Management of the enterprise economic security in the conditions of European integration, Mishchuk Y. S. (2018)
Semenchenko N. V. - Bankruptcy forecasting of Ukrainian enterprises, Dorundiak K. M. (2018)
Shevchuk O. A. - System-synergetic approach to providing dynamic stability of enterprises based business leadership (2018)
Салоїд С. В. - Внутрішні передумови формування економічної безпеки підприємств машинобудування (2018)
Іванова Т. В. - Організаційно-економічний механізм впровадження соціальної відповідальності на підприємстві (2018)
Klymchuk M. M. - Facilitation-reflexic methodology of energy control management on enterprise (2018)
Kreidych I. M. - Social responsibility of management in the 21th century: challenges of the era of globalization and their reflection in the priorities of human resources management, Melnychuk D. P., Roshchyna N. V. (2018)
Nuzhna Y. - Approaches to assessing the effectiveness of cooperation in the strategic alliances, Pichugina М. (2018)
Солнцев С. О. - Програмно-цільове планування розвитку квазіінтеграційних структур, Жигалкевич Ж. М. (2018)
Андрос С. В. - Удосконалення системи управління організаційно-економічними трансформаціями на підприємстві (2018)
Дергачова В. В. - Особливості формування корпоративної культури на підприємствах України, Федірко Г. А. (2018)
Задольський А. М. - Сучасна концепція вдосконалення систем менеджменту якості на промислових підприємствах в умовах глобалізації ринку, Бердичевська М. В. (2018)
Шевчук О. А. - Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств (2018)
Домашева Є. А. - Визначення стратегііїзбуту в кіберсередовищі на промисловому ринку, Зозульов О. В. (2018)
Касян С. Я. - Міжнародна маркетингова комунікаційна та логістична інтеграція високотехнологічних підприємств (2018)
Pavlenko T. V. - The essence of green marketing (2018)
Savchenko K. - Building business processes as a way to implement the system approach in marketing management, Iazvinska N. (2018)
Cолнцев С. О. - Система моніторингу маркетингового середовища підприємства, Москаленко О. Д., Черненко О. В. (2018)
Teletov A. S. - Trust-creating factors for the clients and customers of businesses that can be set by marketing tools, Hryhorenko V. Y. (2018)
Yudina N. V. - The three-step model of distance learning courses commercialisation in emerging countries (2018)
Москаленко О. Д. - Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок, Зозульов О. В. (2018)
Зозульов О. В. - Функціонально-структурна модель товару як основа для стрес-тестування маркетингової бізнес-моделі компанії, Царьова Т. О. (2018)
Кубишина Н. С. - Формування товарного асортименту підприємства на прикладі компанії "Українські гумати" (2018)
Писаренко Н. Л. - Дерево цілей у процесі формування програми маркетингових комунікацій для системи публічних державних закупівель "PROZORRO", Михайлова Є. Д. (2018)
Пономаренко І. В. - Практичні аспекти застосування інноваційних цифрових технологій в маркетинговій діяльності, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2018)
Романова А. А. - Адаптація фахової освіти у сфері туризму до вимог туристичного ринку України, Жидок В. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Солнцев С. О. - Особливості digital-маркетингу на промисловому ринку побутової хімії, Грібініченко О. П. (2018)
Чайка Є. В. - Стан та динаміка росту ринку кіберспорту (2018)
Dergachova V. V. - Assessment of the relationship of direct foreign investments and the terms of economic growth of developing economies with the account of balanced and unbalanced development, Musina K. V. (2018)
Dunska A. R. - The analysis of the causality between innovation and export indicators, Buzynnyk O. V. (2018)
Prudkiy V. V. - Innovation in it-management: tolerances and limitations in the process of e-government implementation in Ukraine, Sydorchuk V. V., Lobodzinska T. P. (2018)
Roshchina N. V. - Features of the process of industrialization in the modern stage of economic relations, Bordanova L. S., Melnychuk V. E. (2018)
Tsybulenko M. - Development strategies for scientific and technical cooperation between Ukraine and China, Chernenko N. (2018)
Сірик М. В. - Розвиток технологіий як фактор управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств (2018)
Chernousova Zh. T. - Economic analysis of the pharmaceutical enterprise on the perspective of innovative development at the example of FARMAK JSC, Mishchenko A. P. (2018)
Chernousova Zh. T. - Modeling an effective strategy of advertising investments of firm in the competitive market (2018)
Kulik A. B. - Links between manufacturing functions on consumer service enterprises, Manzhos T. V., Fartushny I. D. (2018)
Mazhara G. - Limitations of stock price valuation by classical methods: critics of their reliability and influence of behavioral finance, Drozd A. (2018)
Vitenbek M. - Economic-mathematical modeling of the efficiency growth of the agrarian sector of the Ukrainian economy, Stets O. (2018)
Yereshko J. O. - Multi-agent simulations for the renewable resource management, Tytarenko A. M., Olesiuk I. J. (2018)
Zadko K. - Simulation of the activities of subjects of e-business on the basis of a compatible probabilistic model, Stets O. (2018)
Владімірова О. Т. - Моделювання зовнішньої торгівлі в аграрному секторі України, Іваненко В. І. (2018)
Дяк О. В. - Моделювання оптимального розподілу коштів для зменшення інвестиційних ризиків в умовах трансформаційної економіки, Лазаренко І. С. (2018)
Жуковська О. А. - Моделювання обсягу продукції для задоволення попиту за допомогою динамічної моделі частки ринку та інтервальної моделі розміру ринку, Скляр П. А. (2018)
Жуковська О. А. - Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства у сфері туризму, Хома М. М. (2018)
Лісняк В. О. - Застосування теорії нечітких множин при виборі та оцінці функціонування електронних платіжних систем на підприємствах (2018)
Самойленко А. - Моделі ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства, Рисцов І. К. (2018)
Фартушний І. Д. - Економіко-математична модель впливу державної політики на економіку сільськогосподарської галузі, Пузирна К. М. (2018)
Contents (2018)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal boundary problem with perturbations of antiperiodicity conditions for the eliptic equation with constant coefficients, Ivasiuk I. Ya., Kalenyuk P. I., Solomko A. V. (2018)
Bedratyuk L. - The inverse and derivative connecting problems for some Hypergeometric polynomials, Bedratuyk A. (2018)
Biswas T. - (pq)th order oriented growth measurement of composite p-adic entire functions (2018)
Burtnyak I. V. - Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of Ornstein-Uhlenbeck processes, Malytska H. P. (2018)
Dehghani M. - On central automorphisms of crossed modules, Davvaz B. (2018)
Demkiv I. I. - Unconventional analogs of single-parametric method of iterational aggregation, Kopach M. I., Obshta A. F., Shuvar B. A. (2018)
Ilash N. B. - Hilbert polynomials of the algebras of SL2-invariants (2018)
Karami A. - Coupled fixed point results on metric spaces defined by binary operations, Shakeri R., Sedghi S., Altun І. (2018)
Khrushch L. Z. - Application of duality theory to solve two-criteria problem of linear programming for ecological-economic system (2018)
Kopytko B. I. - On Feller semigroup generated by solution of nonlocal parabolic conjugation problem, Shevchuk R. V. (2018)
Osypchuk M. M. - On the crossings number of a hyperplane by a stable random process (2018)
Prokip V. M. - On the similarity of matrices AB and BA over a field (2018)
Sidorov M. V. - Green-Rvachev's quasi-function method for constructing two-sided approximations to positive solution of nonlinear boundary value problems (2018)
Slimane A. - Spaces generated by the cone of sublinear operators (2018)
Storozh O. G. - On an approach to the construction of the Friedrichs and Neumann-Krein extensions of nonnegative linear relations (2018)
Vasylyshyn T. V. - Symmetric *-polynomials on C (2018)
Zabavsky B. V. - Commutative Bezout domains in which any nonzero prime ideal is contained in a finite set of maximal ideals, Romaniv O. M. (2018)
Salo T. M. - The convergence classes for analytic functions in the Reinhardt domains, Tarnovecka O. Yu. (2018)
Mishura Y. - Editorial, Sakhno L., Shevchenko G. (2018)
Anh V. V. - Fractional Stokes-Boussinesq-Langevin equation and Mittag-Leffler correlation decay, Leonenko N. N. (2018)
Ayache A. - Wavelet analysis of a multifractional process in an arbitrary Wiener chaos, Esmili Y. (2018)
Azmoodeh E. - On a new Sheffer class of polynomials related to normal product distribution, Gasbarra D. (2018)
Боднарчук І. М. - Хвильове рівняння на площині, кероване загальною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2018)
Buchak K. V. - On the governing equations for Poisson and Skellam processes time-changed by inverse subordinators, Sakhno L. M. (2018)
Gorenflo R. - The Mittag-Leffler function in the thinning theory for renewal processes, Mainardi F. (2018)
Hu Y. - Schrodinger equation with Gaussian potential (2018)
Luchko Yu. - Subordination principles for the multi-dimensional space-time-fractional diffusion-wave equation (2018)
Mishura Yu. - Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises, Ralchenko K., Shevchenko G. (2018)
Русанюк Л. І. - Рівняння коливань однорідної струни із закріпленими кінцями, вимушених випадковим стійким шумом, Шевченко Г. М. (2018)
Slaoui M. - Limit behavior of the Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck process with respect to the Hurst index, Tudor C. A. (2018)
Sottinen T. - Transfer Principle for MakeLowercase n-th order Fractional Brownian Motion with Applications to Prediction and Equivalence in Law, Viitasaari L. (2018)
Королюк В. С. - Оцінка залишкового члена в асимптотичному розкладі функціонала від напівмарківської випадкової еволюції, Самойленко І. В. (2018)
Sreehari M. - Order of approximation in the central limit theorem for associated random variables and a moderate deviation result (2018)
Карташов М.В. - Нерівності для функції ризику у неоднорідній за часом та простором моделі Крамера-Лундберга, Голомозий В.В. (2018)
Микола Валентинович Карташов (18.10.1952 - 1.01.2018) (2018)
Передмова (2018)
Власенко Н. І. - Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси (2018)
Ватченко С. А. - Роман "Амелия" Генри Филдинга. Трудный путь к читателю (2018)
Данилович Т. В. - Осмысление концепции "искусства для искусства" ее противниками в русской советской литературной критике 1920-х гг. (2018)
Мудрак Е. И. - "Весь мир есть произведение искусства…". Роман В. Вулф "Волны" (эпизод I) (2018)
Маценка С. П. - Пародійна манера письма у "Докторі Фаустусі" Томаса Манна (2018)
Тімофєєва В. С. - "Чаттертон" Пітера Акройда: витоки задуму (2018)
Велигина Н. Г. - Постмодернистская кулинаристика Джулиана Барнса (2018)
Тупахіна О. В. - Літературний вимір неовікторіанського проекту: між "вікторіанським відродженням" і "культурним канібалізмом" (2018)
Пацан В. О. (Євлогій архієпископ Новомосковський) - Єлизаветинські теорії перекладу в контексті ренесансного діалогу поетики і риторики (2018)
Гавриленко Є. В. - Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника) (2018)
Казарин В. П. - Н. В. Гоголь: "Страшная месть" – круг и чаша, Новикова М. А. (2018)
Лучко Е. А. - Своєрідність міфу про Гіперіона у романі Генрі Лонгфелло "Гіперіон" (2018)
Білоус Н. В. - Проза поета: звукова організація роману "Ледвіна" А. фон Дросте-Гюльсхоф (2018)
Балгабаєва А. А. - Основні тенденції інтермедіального адаптування роману "Франкенштейн" Мері Шеллі (2018)
Родный О. В. - Темпоральная модель в романе А. Лайтмана "Сны Эйнштейна" (2018)
Нікітіна Г. Є. - Поетика гри у французькій казці рококо (2018)
Калиберда Н. В. - Феминистская критика о социокультурных истоках гендерного поворота в литературоведении (2018)
Максютенко Е. В. - "Сентиментальное путешествие Йорика, написанное Евгением". Об авторе и тексте (2018)
Русских И. В. - Лондон Смоллета. Урбанистическая реальность в романах писателя (2018)
Пичугина Т. Е. - "Все это лишь венский маскарад". "Кавалер розы" Рихарда Штрауса / Гуго фон Гофмансталя (2018)
Borysenko M. V. - The Motif of Ageing in the Modern Canadian Literature: A Feminine Aspect ("The Bear Came Over The Mountain” by Alice Munro and "Torching The Dusties” by Margaret Atwood) (2018)
Посудиевская О. Р. - Каперские свидетельства: образ Индии в "Письмах Марка" Р. Киплинга (2018)
Потницева Т. Н. - "Бремя белого человека": киплинговская тема в американской и европейской литературе конца ХІХ – начала ХХ века (2018)
Романова Е. И. - Постмодернистская деконструкция имперского модуса в романе А. Брусникина "Герой иного времени" (2018)
Арістова І. В. - Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань (2010)
Брижко В. М. - Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права (2010)
Цимбалюк В. С. - Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки (2010)
Новицький А. М. - Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет, Новицький П. С. (2010)
Антоненко С. А. - Стратегії створення електронних фондів нормативно-правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника (2010)
Лихоступ С. В. - Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне суспільство, Лихоступ В. М., Мороз А. О., Клепець Е. Л. (2010)
Комісаров О. Г. - Щодо видів інформаційних ресурсів охорони громадського порядку за законодавством України (2010)
Чайка Я. В. - До питання дослідження суб’єктів суспільних відносин в інформаційній сфері (2010)
Миронець О. М. - До питання інформаційної функції права (2010)
Жовнір О. З. - Про підвищення ефективності правового забезпечення у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Городенська К. - Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики (2018)
Бибик С. - Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики (2018)
Коць Т. - Унормування української мови в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.: засади, кодифікація, реалізація (2018)
Мовчун Л. - Використання методу асоціативного експерименту в римології (2018)
Пуряєва Н. - Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки (2018)
Козирєва З. - Здобутки академічної лексикографії в укладанні словників живої мови, Мовчун Л., Самойлова І. (2018)
Казимирова І. - Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку, Туровська Л. (2018)
Кобиринка Г. - Українська діалектологія: витоки та перспективи, Рябець Л. (2018)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" (2018)
Черемська О. - Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова (2018)
Єрмоленко С. - Під лінгвостилістичим мікроскопом — художній дискурс Павла Загребельного. Рецензія на монографію: Голікова Н.С. Мова художньої прози Павла Загребельного — від слова до концепту. Дніпро: Акцент ПП, 2018 (2018)
Тищенко О. - Архівна лексична картотека: цифровий формат. Презентація електронної версії робочих матеріалів "Російсько-українського словника" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924 — 1933) (2018)
Аркушин Г. - ІІ Підляська українська наукова конференція (2018)
Галаур С. - "Слово вабить до себе мудрих, світлих людей…" (до ювілею професора Миколи Івановича Степаненка), Педченко С. (2018)
Колібаба Л. - Наукові вершини професора К.Г. Городенської, Фурса В. (2018)
Барань Є. - Еміль Балецький — дослідник української мови (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Кислюк Л. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова" НАН України 2018 року (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ланде Д. В. - Системи моніторингу, витягу фактів, побудови зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів, Фурашев В. М. (2010)
Петросян В. Г. - Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів (2010)
Новицький А. M. - Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів (2010)
Демченко С. Ф. - Проблеми створення і функціонування господарських модельних судів: інформаційно-технологічна складова (2010)
Баклан О. В. - Правове та інформаційне забезпечення державного регулювання підприємництва (2010)
Гладківська Г. В. - Про моделювання оцінки інвестиційного ризику, Стець О. В. (2010)
Фурашев В. М. - До питання ефективності прийняття рішень (2010)
Галаган Д. В. - Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет (2010)
Каменська Н. П. - Законодавче регулювання діяльності податкових органів у справах за зверненнями платників податків (2010)
Ліщенко В. М. - Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара (2010)
Солдатенко О. В. - Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі (2010)
Гурковський В. І. - Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект (2010)
Янковська О. Г. - До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Евдокимов В. Ф. - Дополнительные этапы процедуры оперативной реконфигурации аппаратных ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2018)
Баранов Г. Л. - Інфологічне моделювання складних процесів формотворення нових речовин, Комісаренко О. С. (2018)
Мохор В. В. - Дослідження 3в’язку між топологією та ризиком внаслідок кібератак на глобальну маршрутизацію, Зубок В. Ю. (2018)
Куцан Ю. Г. - Розробка дорожньої карти розвитку ядерної енергетичної системи України, Годун О. В. (2018)
Сушко С. В. - Визначення енергоефективності обчислень на різних обчислювальних системах, Чемерис О. А. (2018)
Саух С. Є. - Модель обчислень для визначення параметрів високовольтних ліній електропередачі в різних погодних умовах, Джигун О. М. (2018)
Бальва А. О. - До вибору графічної специфікації діяльності персоналу енергопідприємств, Самойлов В. Д., Абрамович Р. П. (2018)
Каменева И. П. - Семантические аспекты процессов анализа и интеграции информации в интеллектуальных системах (2018)
Щербак Л. М. - Основи інформаційного забезпечення шумометрії, Мартинюк А. В., Барбасов С. О., Сініченко С. В. (2018)
Іванченко Є. В. - Ознакова класифікація архітектур хмарних сервісів, Іванченко І. С., Казмірчук С. В., Шаховал О. А. (2018)
Артемчук В. О. - Перспективи розробки математичних та програмних засобів перевірки екологічної ефективності прийняття управлінських рішень, Попов О. О., Яцишин А. В., Кириленко Ю. О., Яцишин Т. М. (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмного забезпечення промислових інформаційних систем на Java, Приходько С. Б. (2018)
Ковач В. О. - Математична модель розповсюдження нафти при аварійному розливі у водному об’єкті (2018)
Попов О. О. - Математичні засоби для оцінки впливу нерадіаційних викидів АЕС на атмосферне повітря, Краснов Є. Б., Куценко В. О. (2018)
Комаров М. Ю. - Аналіз механізмів безпеки системи управління базами даних Oracle Database 12C Enterprise Edition, Гончар С. Ф. (2018)
Шабан М. Р. - Алгоритмічна реалізація перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту (2018)
Шам О. М. - Структура автономної системи енергозабезпечення (2018)
Слюсарчук Ю. - Вплив інформаційних технологій на формування інформаційного суспільства, Слюсарчук O. (2018)
Гавриш Б. М. - Методи покращення зображень шляхом реконструкції надвисокої роздільної здатності, Тимченко О. В., Демченко В. О. (2018)
Осінчук О. І. - Формування інтегральних показників якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань засобами теорії нечітких множин, Литовченко О. В., Калиній І. В. (2018)
Тимченко О. В. - Використання стеганографії в мережах TCP/IP, Тимченко О. О., Гавриш Б. М. (2018)
Сподарик В. Р. - Використання методу глибинного навчання при розробці найпростіших симульованих організмів (2018)
Зайцев О. В. - Модель оцінювання нечіткості гіпотез щодо стану об’єкта на основі інтегрованої різнорідної інформації (2018)
Руденко М. М. - Аналіз сучасних іконічних електронних засобів, Коробчинський М. В., Дурняк Б. В., Сабат В. І. (2018)
Левицька Г. Н. - Методи навчання та форми роботи викладачів, Поліщук М. Б., Друк Н. Р., Тимченко О. В. (2018)
Нечепуренко В. В. - Аналіз факторів, які впливають на функціонування інформаційної діяльності національних контингентів (2018)
Портак М. Ю. - Система автоматизованого ранжування курортів Львівської області, Теслюк В. М., Баран М. М., Таратунський В. В. (2018)
Михайлюк С. М. - Оцінювання ризику пожежних ситуацій в Україні (2018)
Шепіта П. І. - Синтез інформаційної моделі інтелектуального управління поліграфічним виробництвом на основі штучних нейронних мереж (2018)
Швець М. Я. - Інформатизація шляхом співпраці колективів розробників і користувачів, Гладківська О. В. (2010)
Вертузаєв М. С. - Проблеми створення системи підтримки прийняття рішень у сфері фінансової безпеки, Мараховський В. В. (2010)
Марущак А. І. - Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці (2010)
Косілова О. І. - Інформаційна безпека України в умовах глобалізації (2010)
Цимбалюк В. С. - Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності (2010)
Брижко В. М. - Упорядкування діяльності щодо баз даних та створення цілісного інформаційного законодавства (2010)
Доценко Ю. П. - Еволюція автоматизованої інформаційної системи податкової служби США: історичний аспект, Солдатенко О. В. (2010)
Баклан О. В. - Щодо закордонного досвіду державного регулювання підприємництва (2010)
Дяченко С. В. - Правове становище арбітражного керуючого (2010)
Чубарук Т. В. - Конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери (2010)
Антоненко С. А. - Правові засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні (2010)
Бєсєдна Л. Л. - Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії законодавства України, Проценко В. А. (2010)
Ріппа П. С. - Правове регулювання інформатизації бібліотек України: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Войтешенко Т. М. - Правові аспекти охорони та захисту інформації в комп’ютерних системах (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Баранов О. А. - До проблеми електронних правочинів (2010)
Комзюк Л. Т. - Проблеми адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС (2010)
Брижко В. М. - До питання методології теорії права (2010)
Баєв О. О. - Сфера телекомунікацій загального користування України як об’єкт правового регулювання (2010)
Сандул В. С. - До питання удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій (2010)
Концевой Р. С. - Захист суспільної моралі як підстава обмеження свободи у діяльності засобів масової інформації (2010)
Лозовий В. М. - Щодо питання громадського контролю за діяльністю Державтоінспекції МВС України (2010)
Горєлова В. Ю. - До питання відшкодування збитків особі внаслідок незаконного застосування заходів кримінально-процесуального примусу (2010)
Антоненко С. А. - Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення законотворчої діяльності (2010)
Приходько А. В. - До питання показників систем автоматичного проектування (2010)
Тихомиров О. О. - Перспективні зміни розуміння інформаційної безпеки (2010)
Ботвінкін О. В. - Місце спецслужби в системі охорони державної таємниці на теренах України в радянські часи та в наші дні: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Пастернак М. С. - Правова регламентація змісту інформації, яка становить державну таємницю, в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Від редакційної колегії (2010)
Бардачев Ю. Н. - Современные тенденции развития инженерного образования в Украине на примере Херсонского национального технического университета, Розов Ю. Г. (2018)
Боровик П. В. - 3D моделирование процессов поперечного разделения сортовых профилей на ножницах (2018)
Веренев В. В. - Обратные удары в клетях прокатных станов, Баглай А. В. (2018)
Ершов С. В. - Исследование существующих режимов обжатий при производстве железнодорожных осей, Каймин Ву, Гресс А. В., Исаев О. Б., Ся Тао (2018)
Иванов Г. Б. - Предложения по модернизации линии двухстадийного охлаждения катанки стана 400/200 ПАО "ДМК", Штода М. Н. (2018)
Ксаверчук Л. П. - Состояние и перспективы трубной подотрасли горно-металлургического комплекса Украины, Король Р. Н. (2018)
Курпе О. Г. - Виробництво дослідної партії та оцінка якості рулонів з марки сталі S355MC на стані 1700 ПрАТ "ММК Імені Ілліча", Кухар В. В., Шебаніц О. М. (2018)
Максименко О. П. - Влияние натяжения полосы и модели трения на продольную устойчивость процесса прокатки, Лобойко Д. И., Штода М. Н. (2018)
Максименко О. П. - Методика оценки устойчивости процесса прокатки по результирующей продольных сил пластически деформируемого металла, Лобойко Д. И. (2018)
Максименко О. П. - Исследование продольной устойчивости полосы при прокатке на непрерывных станах, Лобойко Д. И., Штода М. Н., Штода И. И. (2018)
Максименко О. П. - Поведінка мастильного шару після його розвантаження при прокатуванні, Самохвал В. М., Лобойко Д. І., Лоцман О. М. (2018)
Максименко О. П. - Разработка новой методики изучения износа валковпри прокатке в проволочном блоке, Штода М. М., Марченко К. К., Гляненко О. В. (2018)
Паламар Д. Г. - Розробка спрощеного методу оцінки деформаційного опрацювання центральних зон перерізу розкату з безперервнолитої заготовки при прокатці у калібрах, Воробей С. А., Єршов С. В., Раздобрєєв В. Г., Приходько І. Ю. (2018)
Перемітько В. В. - Урахування характеру зношення листопрокатних валків при розробці технології їх відновлення, Носов Д. Г., Коломоєць І. В. (2018)
Пилипенко С. В. - Влияние величины развалки ручья калибра и величины пружины клети стана ХПТ на распределение обжатия по толщине стенки между прямым и обратным ходами клети, Григоренко В. У. (2018)
Подкорытов А. Л. - 129 лет ДМК – годы трудовых свершений, Семион И. Ю., Чудновец А. Н., Оробцев А. Ю. (2018)
Подобедов Н. И. - Механика взаимодействия валков с металлом при продольной прокатке (2018)
Попов М. В. - Интенсивная пластическая деформация в технологиях производства изделий с повышенными прочностными и эксплуатационными свойствами, Балакин В. Ф., Соловьева И. А. (2018)
Романюк Р. Я. - Аналіз особливостей технології обробки цирконію тиском на виробництві, Левчук К. О., Гасило Ю. А. (2018)
Самохвал В. М. - Особливості конструкцій робочих клітей станів довгомірного прокату та тенденції їх розвитку, Максименко О. П., Штода М. М. (2018)
Чигиринский В. В. - Теоретический анализ переходных процессов непрерывных широкополосных станов, Путноки А. Ю., Дыя Г., Кнапинский М. (2018)
Штода М. Н. - Коэффициент уширения при прокатке полос в системе калибров "овал - круг" с задним удельным натяжением, Максименко О. П., Чудновец А. Н. (2018)
Штода М. М. - Аналіз можливості підвищення продуктивності шаропрокатних станів пат "ДМК", Мельник С. М., Ровков В. Л. (2018)
Абхарі П. Б. - Дефектоутворення при суміщеному видавлюванні в роз'ємних матрицях, Кузенко О. А. (2018)
Алиев И. С. - Формоизменение заготовки в процессе бокового выдавливания, Корденко М. Ю. Сальницкий Ф. А. (2018)
Аргат Р. Г. - Теоретичні дослідження напруженого стану на витяжному ребрі матриці при витягуванні циліндричних деталей, Пузир Р. Г., Гайкова Т. В., Маркевич А. Г. (2018)
Архіпов О. В. - Міцність та надійність параметрів конструкції башти атракціону, Архіпова Т. Ф. (2018)
Бейгул О. О. - Обгрунтування динамічних навантажень на несучу систему зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою у збуреному русі, Грищенко Д. І., Бейгул В. О. (2018)
Бельмас І. В. - Взаємодія гумотросового каната з приводним барабаном, Колосов Д. Л., Білоус О. І. (2018)
Качан А. Я. - Упрочняющая обработка деталей ротора осевого компрессора ГТД, Уланов С. А. (2018)
Леготкин Г. И. - Развитие производства колес автотранспортных средств в Украине, Слепынин А. Г., Козлов В. И., Чигиринский В. В. (2018)
Марков О. Е. - Исследование процесса осадки заготовок с вогнутыми гранями, Герасименко А. В., Злыгорев В. Н., Инчаков Е. В. (2018)
Танцура Г. І. - Вплив дотичної сили різання на напружений стан шліфувального інструменту, Вінніченко Є. Є., Коваленко А. С., Назаренко О. О. (2018)
Титов В. А. - Условия соединения разнородных металлов по рельефной граничной поверхности с утонением, Борис Р. С. (2018)
Фролов Е. А. - Оценка надежности системы обратимых штампов с использованием композиционных материалов и точности штампуемых деталей, Агарков В. В., Кравченко С. И., Ясько С. Г. (2018)
Шевчук С. П. - Пружно-дисипативна стабілізація динамічних процесів гідроімпульсних систем гірничих машин, Сліденко В. М. (2018)
Бабаченко О. І. - Вплив гарячої деформації на пророблюваність структури осьових заготовок зі сталі EA1N, Дьоміна К. Г., Хулін А. М. (2018)
Бабаченко О. І. - Дослідження кінетики розпаду аустеніту при безперервному охолодженні сталі для залізничних колес з підвищеною зносостійкостю, Кононенко Г. А., Хулін А. М., Шпак О. А. (2018)
Глушкова Д. Б. - Вплив параметрів осаджування вакуумно-дугового нанокристалічного покриття Ti-Mo-N на нанотвердість і зносостійкість поршневих кілець, Kaлінін О. В., Воронков О. І., Нікітченко І. М., Костіна Л. Л., Багров В. А., Демченко С. В. (2018)
Грибков Э. П. - Автоматизированное проектирование режимов волочения порошковой проволоки в металлической оболочке (2018)
Калініна Т. В. - Виготовлення високо- та жароміцних AL-сплавів гарячою екструзією продуктів гартування з рідкого стану, Лисенко О. Б., Загорулько І. В., Блащук О. В. (2018)
Лисенко О. Б. - Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами, отриманих прокаткою струменя розплаву у валках, Калініна Т. В., Загорулько І. В., Власова Ю. М. (2018)
Ноговицын А. В. - Физическое и математическое моделирование валковой разливки стальной полосы, Баранов И. Р. (2018)
Solona O. V. - Determination of plasticity for pre-deformed billet, Derevenko I. A., Kupchuk I. M. (2018)
Тітов В. А. - Розробка експериментальної методики та оцінка границі пластичної деформації титанового сплаву ОТ4-0 в умовах надпластичності, Гараненко Т. Р. (2018)
Реферати (2018)
Abstracts (2018)
Нестеренко О. - Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, Нетесін І. (2012)
Савінов О. - Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів (2012)
Ланде Д. - Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі (2012)
Баранов О. - Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології (2012)
Золотар О. - Правове регулювання знищення інформації (2012)
Проценко В. - Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС (2012)
Фурашев В. - Сутність та визначення понять "інформаційна безпека" і "безпека інформації" (2012)
Савінова Н. - Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні (2012)
Леонов Б. - Про удосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом (2012)
Барановський О. - Характеристики інформаційних потоків, пов'язаних з реформуванням податкової системи України, Качинський А., Добровольський Є., Ланде Д. (2012)
Брайчевський С. - Інформаційні потоки та інформаційні об'єкти (2012)
Корнілов І. - Інформаційна взаємодія суб'єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні, Клітченко О., Андрейчук В. (2012)
Андрейчук В. - Математична модель інформаційного відображення взаємодії економічної та політичної систем України (2012)
Добровольський Є. - Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв'язку "ЗМІ-соціум-державна політика" (2012)
Bilohur V. E. - Self-realisation of personality in sport as the main megatrend of sport formation paradigm in conditions of globalization: socioanthropological measurements (2018)
Kononets M. O. - Information and communication technologies as a major megatrend of preparation of the administration of the administrative society (2018)
Sosnin A. V. - Rights and freedoms in information and communication activities of a modern human (2018)
Teslenko T. V. - "Spirit/mind-body" dihotomy and its impact on the formation of "homo creativus" in the context of economic philosophy: methodological bases (2018)
Korsak K. V. - A new cloudtag theory of explanation of the indo-european languages commonality and cultures, Liashenko L. M. (2018)
Nikitenko V. O. - Human interaction, culture and education as a key driver of sustainable development information society (2018)
Blaginina S. V. - On improving the quality of modern higher education and spiritual and moral education of youth: German and other European experience, Pylypenko S. P., Osnatch O. M. (2018)
Debych M. A. - The elite quality of higher education as a consequence of global internationalization, Humenna O. A. (2018)
Kirik T. V. - Competition of humanist paradigms during the reform of higher education in Ukraine, Shevchuk I. K., Kirik V. O. (2018)
Mejerytė-Narkevičienė K. - Benefits of business and university collaboration in curriculum development (2018)
Saiapina S. А. - Electronic portfolio as a means of successful employment of graduates of pedagogical profile, Коrkishko О. Н. (2018)
Tovarnichenko V. А. - Game and diving in virtual reality as a marginality manifestation (2018)
Andriukaitiene R. - Managing organizational culture as a factor in organizational change, Chrep A. V., Voronkova V. H., Punchenko O. P., Kyvliuk O. P. (2018)
Melnyk V. V. - Sustainable development management concept in fourth wave of globalization (globalization 4.0) (2018)
Sergienko T. I. - Directions of industrial management efficiency improving with use of information resources, Kraynik O. M. (2018)
Kovalchuk A. Y. - Innovative potential of scientific institutions of Ukraine: philosophical and legal aspects (2018)
Mindaugas Z. - Investigation of lorry noise and fuel consumption during acceleration, Jotautienė E. (2018)
Наші автори (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей (2018)
Арістова І. - Наука "інформаційне право" на новому етапі розвитку інформаційного суспільства (2011)
Золотар О. - Свобода інформації в контексті концепції природного права (2011)
Яременко О. - Правова охорона баз даних в Україні (2011)
Брижко В. - Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних (2011)
Константінов С. - Інформаційне забезпечення міліції у роботі з окремими групами громадян (2011)
Баєв О. - Сфера інформаційних відносин України як об'єкт правового регулювання (2011)
Сандул В. - Про удосконалення нормативно-правового упорядкування організації телекомунікацій загального користування (2011)
Фурашев В. - Про поняття "правова безпека" (2011)
Баклан О. - Забезпечення безпеки підприємницької діяльності: інформація, зміст, правова характеристика (2011)
Архипов О. - Методичні аспекти формування переліку інформації, що становить комерційну таємницю окремого підприємства, Касперський І. (2011)
Бутузов В. - Системно-структурний аналіз як метод дослідження протидії комп'ютерній злочинності (2011)
Косілова О. - Політична безпека в системі національної безпеки України (2011)
Овезгельдиєв А. - Інтернет і моральність: соціокультурні аспекти, Гуменчук А., Хрущ С. (2018)
Матвієнко О. - Цифрова гуманітаристика як методологічна основа розвитку IT-освіти у вищих навчальних закладах культури, Цивін М. (2018)
Ткаченко О. - Система підтримки прийняття рішень щодо управління підготовкою кадрів, Ткаченко К. (2018)
Rusu I. - Internet of Things and Artificial Intelligence, Kolomiets A. (2018)
Ткаченко О. - Адаптивна система дистанційного банківського обслуговування, Харламов В. (2018)
Овчарук І. - Методики розв’язання задач лінійного програмування з використанням сучасних комп’ютерних технологій, Овчарук В. (2018)
Гребеннік І. - Прийняття рішень – складова інформаційних технологій в соціокультурній сфері, Чайковська О. (2018)
Войтович О. - Виявлення негативних впливів у соціальних Інтернет-сервісах, Островська В., Закалов І. (2018)
До читачів наукового журналу (2012)
Ланде Д. - Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики (2012)
Гладківська О. - Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В. М. Глушкова (2012)
Савінов О. - Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів (2012)
Кравчук І. - Правові умови надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій (2012)
Бєлєвцева В. - Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види (2012)
Баланюк Н. - Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект (2012)
Марущак А. - Проблема інформаційної правосуб'єктності (на прикладі місцевих загальних судів та суддів), Мозолевська О. (2012)
Фурашев В. - Сутність та визначення поняття "електронне урядування" (2012)
Баранов О. - Правовий режим використання радіочастотного ресурсу (2012)
Антоненко С. - Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернет (організаційно-правові аспекти) (2012)
Цимбалюк І. - Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) (2012)
Леонов Б.Д. - Ставлення суспільства до терористів: соціально-правовий та інформаційний аспекти (2012)
Швець М. - "Кам'янистими стежками" "На круті гори" (становлення правової інформатики в Україні) (2012)
Бєляков К. - Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування (2012)
Коваленко Л. - Інформаційна діяльність (2012)
Чайка Я. - Визначення інформаціх як об'єкта цивільних прав (2012)
Бурило Ю. - Інформаційна сфера як сфера господарювання: теоретико-правовий аспект (2012)
Ковригіна В. - Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності (2012)
Нікітіна О. - Проблеми питання інформаційно-правового та методологічного дослідження застосування заходів заохочення до засуджених (2012)
Фурашев В. - Складові електронного урядування (2012)
Ланде Д. - Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних "Україніка наукова", Балогура І. (2012)
Антоненко С. - Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (2012)
Корж І. - Державна безпека: методологічні підходи до системи складових понять (2012)
Мусієнко І. - Інформаційно-психологічні аспекти безпеки суб'єктів сектору державної безпеки (2012)
Андрейчук В. - Системний аналіз місця і ролі інформаційної складової УКР-методології управління СМР-процесами, Корнілов І. (2012)
Хахановський В. - Наукове забезпечення інформатизації правоохоронної діяльності та підготовка кадрів в інформаційній сфері (2012)
Климчук М. - Особливості отримання та використання інформації в ході досудового слідства (2011)
Рудик Г. - Окремі питання застосування інформаційних систем і баз даних у ході розслідування податкових злочинів (2011)
Микулець В. - Специфіка формуваня єдиного інформаційного простору України (2011)
Юхимюк О. - Суб'єкти та об'єкти правовідносин в сфері доступу до публічної інформації (2011)
Куренда Л. - Окремі аспекти забезпечення інформаційної безпеки Європейського Союзу (2011)
Попова І. - Правове регулювання засвідчення копій електронних документів (2011)
Батюк О. - Тактико-криміналістичне та інформаційне забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань (2011)
Безпалько С. - Кримінологічна характеристика осіб та угруповань, які займаються підробленням документів, їх збутом та використанням (2011)
Булавіна С. - Інформаційна освіта та громадсько-політичне життя селянства Західної України у 20-30-х роках ХХ-го століття (історико-правовий аспект) (2011)
Гламазда П. - Цілі, завдання та функції державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики, Яцишин М. (2011)
Климчук М. - Інформаційна цінність висновку експерта, як джерела доказів у кримінальній справі, Марко С. (2011)
Колодяжна В. - Роль органів місцевого самоврядування (ОМСВ) у розвитку інформаційного транскордонного співробітництва України та Республіки Польща (2011)
Костюк І. - Конституційно-правовий та інформаційний аспект утворення вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ (2011)
Кравчук В. - Структурні елементи конституційно-правового статусу суддів в Україні: інформаційний аспект (2011)
Лаба О. - Теоретико-правова характеристика основних завдань соціальної держави в інформаційному просторі (2011)
Марків І. - Отримання криміналістично значимої інформації під час проведення слідчого огляду по справах про незаконне заволодіння вогнепальною зброєю (2011)
Митровка Я. - Державна влада, управління та орган в термінології юридичної науки Чеської Республіки: інформаційний аналіз (2011)
Міщук І. - Інформаційна регламентація міжнародно-правових актів трансплантації органів і тканин людини (2011)
Сулейманова З. - Отримання криміналістично значимої інформації про механізм незаконного збуту наркотичних засобів в ході реалізації тактичної операції (2011)
Самохін О. - Криміналістично значима інформація про формування й функціонування злочинних угруповань які діють у сфері незаконного наркобізнесу (2011)
Стасюк Л. - Умови отримання криміналістично значимої інформації під час огляду місця події по кримінальних справах про екологічні злочини (2011)
Таран О. - Особливості отримання криміналістично значимої інформації на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Щур Б. - Система окремих криміналістичних методик та проблема їх практичного застосування (2011)
До 10-річчя створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України (2009)
Арістова І. - Організаційно-правові механізми ЮНЕСКО щодо розвитку інформаційного суспільства - орієнтир для України (2009)
Гладківська О. - Дослідження окремих параметрів систем, що розвиваються (2009)
Новицька Н. - До питання захисту суспільної моралі в мережі Інтернет (2009)
Фурашев В. - Про механізми спотворення народного волевиявлення під час організації референдуму (2009)
Брижко В. - Про узгодженість понять у сфері інформаційного права (2009)
Дума В. - Підходи до праворозуміння та реалізації правових норм (2009)
Цимбалюк І. - До питання взаємозв'язку інформаційного права з кримінальним правом (2009)
Баєв О. - Публічно-приватні відносини на ринку інформаційно-комунікаційних технологій України (2009)
Марущак А. - Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту (2009)
Гавловський В. - Комп'ютерна злочинність: міжнародний досвід боротьби і перспективи для України, Бутузов В., Тітуніна К. (2009)
Гуцалюк М. - Державна система протидії правопорушенням у сфері комп'ютерних технологій та інформаційних мереж (2009)
Золотар О. - Попередження правопорушень в інформаційній сфері діяльності суб'єктів цивільної авіації (2009)
Новицький А. - Оперативно-розкушова діяльність в Інтернет: проблеми правозастосування (2009)
Субіна Т. - Забезпечення інформаційної безпеки електронної звітності в органах державної податкової служби України (2009)
Антоненко С. - До питання еволюціонування змісту деяких термінів законодавства України (2009)
Хахановський В. - Завдання та структура навчальної дисципліни "Інформаційна безпека України (2009)
Швець М. - Правова інформатика як напрямок інноваційного розвитку системи механізмів державного управління (2009)
Баранов О. - Правові проблеми конвергенції в інформаційній сфері (2009)
Новицький А. - Інформаційне законодавство України: окремі питання систематизації, Касянюк Т. (2009)
Цимбалюк В. - Структуризація міжнародного інформаційного права у правознавстві (2009)
Брижко В. - Про сучасну інформаційну політику (2009)
Собур С. - До питання поняття носія електронного документа (2009)
Фурашев В. - Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів, Ланде Д. (2009)
Карасюк В. - Електронна комерція: проблеми правового забезпечення безпеки транзакцій, Судейко М. (2009)
Гладківська Г. - Вплив банків на розвиток економіки під час кризи (2009)
Баклан О. - Про інформованість щодо положень провадження за зверненнями та адміністративні (управлінські) послуги громадянам з боку органів публічної влади України (2009)
Павлович-Сенета Я. - Організаційно-правове та інформаційне забезпечення реформування системи територіального устрою України (2009)
Фурман Я. - Розшукова діяльність органів досудового розслідування у справах про контрабанду культурних цінностей (2009)
Калюжний Р. - Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній сфері, Баєв О. (2009)
Гусаров С. - Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Брижко В. - До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері (2009)
Фурашев В. - Практичні засади прогнозу можливих загроз та ризиків шляхом аналізу взаємопов'язаності подій з інформаційним простором, Ланде Д. (2009)
Бідюк А. - Порівняння програм інформатизації України та Росії (2009)
Швець С. - Питання інформаційних ресурсів: зв'язок національних зі світовими (2009)
Іванов С. - Онтологічні моделі в корпоративному юридичному інформаційному просторі, Карасюк В., Луговий О., Соколов О. (2009)
Богдан І. - Застосування програми-пакета SPSS для факторного аналізу показників собівартості продукції (2009)
Бутузов В. - Особливості реформування організаційно-функціональної структури протидії комп'ютерній злочинності (2009)
Бузинарський М. - Інформаційне забезпечення розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу (2009)
Раскалєй М. - Імплементація норм міжнародного повітряного права - крок до ЄС та гарантована інформаційна безпека України (2009)
Калюжний Р. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України, Баєв О. (2009)
Цимбалюк В. - Питання кодифікації інформаційного законодавства (2009)
Гавловський В. - До систематизації інформаційних відносин (2009)
Джердж С. - До питання сучасних інформаційних комунікацій (2009)
Новицька Н. - Правові основи захисту дітей від негативного впливу інформаційного середовища (2009)
Новицький А. - Суб'єкти державної влади України у сфері інформатизації (2009)
Сопілко І. - До питання отримання інформації органами державної влади (2009)
Антоненко С. - До питання розроблення електронної енциклопедії законодавства України (2009)
Бутузов В. - Поняття комп'ютерної злочинності відповідно до чинного законодавства України (2009)
Шеломенцев В. - Кібернетичний аспект комп'ютерних злочинів (2009)
Ольховенко С. - Автоматизація системи даних огляду місця події у справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок дорожньо-транспортної події (2009)
Гусар О. - Інформаційно-правове забезпечення польотів у цивільній авіації (2009)
Hashmi Z. F. - Role of information and communication technology in motivating university undergraduate students towards a learning task in public sector universities of rawalpindi city, Dahar M. A., Sharif A. (2018)
Ворожбит А. В. - Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти (2018)
Гаєв Є. О. - MatLab-програма дисперсії світла на призмі та метод навчання на "Власних відкриттях" (2018)
Ілясова Ю. С. - Застосування ІКТ у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів під час вивчення фахових дисциплін психіатричного профілю (2018)
Markova O. M. - Сocalc as a learning tool for neural network simulation in the special course "Foundations of mathematic informatics”, Semerikov S. O., Popel M. V. (2018)
Pinchuk O. P. - Cognitive activity of students under conditions of digital transformation of learning environment, Sokolyuk O. M. (2018)
Синевич І. С. - Створення творчих проектів засобами ІКТ як умова ефективного формування квазіпрофесійного досвіду майбутнього педагога-музиканта (2018)
Львов М. С. - Інформаційні системи навчального призначення кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету: історичний і методологічний аспекти (2018)
Spivakovsky O. V. - Rating systems for scientometric indices of universities: key aspects, development, implementation, Vinnyk M. O., Poltoratskiy M. Y., Tarasich Y. G., Bystriantseva A. M., Panova K. O., Spivakovska Y. O. (2018)
Давидовський М. В. - Організація віртуального освітнього процесу як невід’ємного компонента сучасної системи освіти, Сокол І. М. (2018)
Зайцева Т. В. - Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики (2018)
Коломієць О. Г. - Медіасоціалізація молоді в сучасному медіапросторі (2018)
Kushnir N. O. - Model of organization of the university ecosystem for the development of STEM-education, Valko N. V., Osipova N. V., Bazanova T. H. (2018)
Матвійчук Л. А. - Застосування тестових систем для здійснення оцінювання майбутніх викладачів, Горошко Ю. В., Цибко Г. Ю., Вінніченко Є. Ф. (2018)
Стрюк А. М. - Становлення та розвиток інженерії програмного забезпечення як галузі знань (2018)
Юрженко А. Ю. - Структура професійної англомовної підготовки майбутніх суднових механіків (2018)
Пустовіт Г. П. - Формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи засобами системи Delphі, Петренко С. В. (2015)
Співаковський О. В. - Інтерпретація результатів оцінки якості діяльності викладача, отриманих функціонуванням інформаційного сервісу KSUFeedback, Алфьорова Л. М. (2015)
Федосова І. В. - Порівняльний аналіз напрямів підготовки ІТ-фахівців на прикладі ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", П’ятикоп О. Є. (2015)
Кухаренко В. М. - Системний підхід до змішаного навчання (2015)
Кобильник Т. П. - Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач з теорії ймовірностей (2015)
Воронкін О. С. - Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України (2015)
Гнєдкова О. О. - Проектування моделі мобільного навчання у системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет", Лякутін В. В. (2015)
Головня О. С. - Критерії добору програмних засобів віртуалізації у навчанні unix-подібних операційних систем (2015)
Грабовський П. П. - Критерії, показники і рівні розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів (2015)
Когут У. П. - Експериментальне дослідження методики використання системи Maxima як засобу навчання дослідження операцій бакалаврів інформатики (2015)
Ляшенко У. І. - Інформаційні технології у підготовці фахівців морського профілю (2015)
Пічугіна І. С. - Сучасний стан застосування інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти та саморозвитку особистості дорослих (2015)
Грищук О. М. - Поховальні пам’ятки Донеччини фіналу середньої бронзи (2018)
Курзенков М. С. - Походження та доместикація коня у дослідженнях з молекулярної біології (2018)
Задунайський В. В. - Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії 1649 р. та їхні аналоги у "Стратегемах” Секста Юлія Фронтіна (2018)
Салагуб Л. І. М. - Голубець: погляди на політичну історію Гетьманщини ХVІІІ ст. (2018)
Стоберська Н. А. - Польське землеволодіння правобережної України у працях дореволюційних дослідників (2018)
Темірова Н. Р. - Метаморфози аграрної еліти українських губерній на зламі ХІХ – ХХ ст. (2018)
Плевако К. В. - Циркуляри центральних органів влади як джерело висвітлення особливостей протестантського руху в Україні у 1909 – 1913 рр. (2018)
Зубко О. Є. - Здобутки і втрати української еміграційної еліти: оцінка в часі (ЧСР, 1918 – 1939 рр.) (2018)
Юшкевич В. В. - "Домініканський проект” в історії американської політики допомоги європейським біженцям (кінець 1930-х – початок 1940-х років) (2018)
Швед В. О. - Особливості розвитку інтеграційних процесів у регіоні затоки після революцій "Арабської весни”: висновки для України (2018)
Пилипенко В. В. - Дотримання прав людини в Ірані: еволюція проблеми від Махмуда Ахмадінежада до Хасана Рухані (2018)
Сапельнікова Н. Л. - Проблеми формування та реалізації інноваційних систем готельно-ресторанного бізнесу, Никончук О. В. (2018)
Верезомська І. Г. - Перспективи розвитку бутік-готелів в Україні (2018)
Антоненко А. В. - Інноваційні технології десертів із підвищеною біологічною цінністю (2018)
Гуць В. С. - Інноваційні способи різання рослинної сировини, Шеїна В. С., Коваль О.А. (2018)
Батченко Л. В. - Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, Гончар Л. А. (2018)
Тонких О. Г. - Характеристика методів менеджменту в ресторанному бізнесі, Олійник О. В. (2018)
Завадинська О. Ю. - Інноваційні технології господарювання в ресторанному бізнесі (2018)
Пилипів В. В. - Інноваційний потенціал лідерства-служіння в готельному бізнесі (2018)
Русавська В. А. - Категорія "якість" у контексті функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Неіленко С. М. - Особливості проектування сучасних приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства, Стариченко Т. В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського