Лукашук В. - Міжкультурне взаємозбагачення, Василенко Т., Рябченко К., Хоменко О. (2018)
Хара Л. - Правовий діалог "Маю право на… Я – Людина”, Крицина І. (2018)
Федунова Т. - "Діти – посли миру”: рух юних лідерів, Клопотенко О. (2018)
Кожевнікова Н. - Співпраця НВК "Оболонь” із асоційованими школами ЮНЕСКО (2018)
Ананьєва Н. - Міжнародний день миру у полілінгвістичній гімназії (2018)
Виговська О. - Директор-новатор – натхненний скульптор школи добротворення.Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С. А. Гавриш (2018)
Хайруліна В. - В. О. Сухомлинський зі мною (2018)
Бакалюк В. - Школа основного предмета.Який предмет головний у школі? (2018)
Єленіна Є. - Співтворчість учителя й учнів.Вивчаємо досвід учителів-новаторів (2018)
Миколі Євтуху – 80/ Вітаємо! (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Крючко Т. О. - Частота виявлення алергічних реакцій на харчові продукти у дітей з атопічним дерматитом та патологією травного тракту, Бубир Л. М., Несіна І. М., Ткаченко О. Я. (2019)
Ovcharenko L. S. - Neurotransmitter serum levels in children with recurrent upper respiratory tract infections, Sheludko D. M., Vertehel A. O., Samokhin I. V., Andrienko T. G., Kryazhev A. V. (2019)
Леженко Г. О. - Особливості добового профілю артеріального тиску в дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від тривалості захворювання, Пашкова О. Є., Самойлик К. В. (2019)
Больбот Ю. К. - Вплив саплементації вітаміну D3 на перебіг гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Годяцька К. К. (2019)
Товма А. В. - Прогностичні ознаки ускладненого перебігу первинної артеріальної гіпертензії у підлітків 16–17 років (2019)
Айб Н. Р. - Метаболічна нефропатія в дітей: гендерні особливості екскреції оксалатів, зв’язок із вираженістю оксидативного стресу й системою антиоксидантного захисту (2019)
Олійник Р. П. - Ефективність озонотерапії як немедикаментозного методу лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей, Рожко М. М., Хабчук В. С. (2019)
Волянська Л. А. - Неконтрольованість кору в епоху керованих інфекцій, Бурбела Е. І., Романюк Л. Б. (2019)
Няньковський С. Л. - Атопічний дерматит — актуальна проблема сучасної педіатрії, Няньковська О. С., Городиловська М. І. (2019)
Горячко А. Н. - Прогностическая модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных, Сукало А. В. (2019)
Мавропуло Т. К. - Деструктивні гіпоксично-ішемічні ураження мозку в доношених новонароджених при нормотермії та гіпотермії, Соколова К. Ю., Капшученко Н. С. (2019)
Богмат Л. Ф. - Ювенильная очаговая склеродермия: клиника, диагностика, современные подходы к терапии (обзор литературы и собственные наблюдения), Никонова В. В. (2019)
Хаджинова Ю. В. - Сучасний погляд на роль вітаміну D при ювенільних артритах у дітей (огляд літератури) (2019)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное подавление активности кворум сенсинга бактерий Pseudomonas aeruginosa, Крючко Т. А. (2019)
Павлюк С. - Збережене від атомного попелища залучити до сучасного духовно-культурного життя, а загублене — розшукати (2016)
Тарас Я. - Екстремальне народознавство: земля, отруєна стронцієм і забута владою (2016)
Сокіл В. - Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля (2016)
Радович Р. - Допоміжні технологічні засоби для забезпечення механічних та теплотехнічних властивостей зрубу поліського житла: особливості та динаміка розвитку (2016)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся (Межиріччя Ужа і Тетерева) кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: скриня (2016)
Тарас Я. - Народна екологія та гігієна на Поліссі (за матеріалами експедицій 1994—2003 рр.) (2016)
Кузьменко О. - Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження (2016)
Бурак Р. - Фольклорний універсум "Причинної" Тараса Шевченка (2016)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Конопка В. - Зажинки та обжинки в українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: часові параметри (2016)
Щербань О. - Глиняний посуд Наддніпрянщини як складова традиційної культури харчування українців (2016)
Серебрякова О. - Локальні особливості ворожінь за участю собаки та кота на Покутті (2016)
Метка Л. - Ліплений декор як атрибуційна ознака свічників Василя Омеляненка (2016)
Боб’як Д. - Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання (2016)
Котляр Є. - Українська юдаїка Павла Жолтовського (2016)
Дрогобицька О. - Етнографічні студії Михайла Паньківа (2016)
Смоляр О. - Принципи монументального декорування в сучасному дизайні інтер'єрів готелів України (2016)
Колодко А. - Функції екранної культури та вплив на суспільну свідомість інформаційної продукції на українському телебаченні в період незалежності (2016)
Кудінов Ю. - До 70-річчя видатного українського та американського ученого, історика Любомира-Романа Винара — збірка праць (2016)
Мовна У. - Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини (2016)
Левицька М. - Яким побачать українське мистецтво чеські студенти? (2016)
Балагутрак М. - Міжнародна наукова конференція в українській діаспорі (2016)
Павлюк С. - Відчайдушно дбав і дбає про збереження лемківського колориту традиційної культури (2016)
Федака П. - Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч (2016)
Зубань В. - Ода макітрі (2016)
Коваль Г. - Високе покликання педагога, фольклориста (До ювілею Ганни Сокіл), Сокіл-Клепар Н. (2016)
Сокіл В. - Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля (2016)
Іваннікова Л. - Перші наукові публікації фольклору Півдня України в 60-х роках ХІХ століття (2016)
Шалак О. - Дослідження Каленика Шейковського: тематика, методика, едиція (2016)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Яремко Л. - Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) (2016)
Гунчик І. - "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості (2016)
Михащук В. - Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського (2016)
Сокіл В. - Матеріали до фольклористичної енциклопедії. Випуск 3 (2016)
Ярмоленко Н. - Нитка життя, роду, народу (2016)
Сокіл Г. - З історії читальні "Просвіти" у Верхній Рожанці (2016)
Коваль Г. - Фольклорна онтологія поетичного простору в календарному тексті (2016)
Сокіл-Клепар Н. - Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат (2016)
Бриняк О. - Величальна естетика хрестинної поезії українців (2016)
Чікало О. - Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя (2016)
Кравцова Г. - Фольклорна поетика у творах зв'язкової УПА Марії Потикевич-Заболотної (2016)
Ковальчук О. - Стилістика коломийок: роль афіксації у створенні коломийкової експресивності (2016)
Бокало І. - Еталон дівочої краси у народних піснях про кохання (2016)
Мушкетик Л. - Жіночі персонажі української чарівної казки (2016)
Качмар М. - Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках (2016)
Демедюк М. - Християнські мотиви в українських народних казках (2016)
Янковська Ж. - Відображення концепту "дім — поле — храм" в оповіданні Ганни Барвінок "Домонтар" (2016)
Сокіл В. - Нелегкий шлях душпастиря Миколи Дичковського (2016)
Павлюк С. - Візуальна подача величі традиційної культури українців (2016)
Сокіл Г. - Поверніться, матусю, у пісні (2016)
Коваль Г. - Про що "заговорила" глина (2016)
Павлюк С. - Унікальний осередок українськості в Словаччині (2016)
Бриняк О. - Резонанс (2016)
Вовканич С. - Префекти як суспільна новація державотворення в Україні (2016)
Пацай Т. - Представництво Етнографічної комісії НТШ на міжнародних наукових заходах у 20—30-х рр. ХХ століття: хронологія подій (2016)
Дяківнич Р. - Організація та структура молодіжних громад Опілля (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2016)
Карпенко А. - Володимир Шухевич — співорганізатор Краєвої виставки у Львові 1894 року (2016)
Конопка В. - Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: "борода", сніп, вінок (2016)
Зюбровський А. - Прісний хліб у повсякденному раціоні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально-хронологічна характеристика (2016)
Ципишев С. - Хліб у традиційній культурі переселенців із зони відчуження ЧАЕС (2016)
Бойко І. - Бойківський традиційний плуг (спроба крос-культурного аналізу) (2016)
Радович Р. - Традиційні техніки дерев'яного покриття дахів на Поліссі (2016)
Щербань А. - Слобожанська народна кераміка ХІХ століття: проблеми атрибуції (на прикладі мисок із фондів Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова), Щербань О. (2016)
Косміна О. - Назви верхнього хутряного одягу X—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника) (2016)
Замостяник І. - Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. (2016)
Денис І. - Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу (2016)
Мовна У. - Матримоніальні керомантичні практики українок (2016)
Керечанин І. - Традиційне весілля українців села Кушниця в контексті сімейної обрядовості Закарпаття (перша половина ХХ ст.) (2016)
Нємєц В. - Локальні риси традиційного весілля Хмільниччини (на польових етнографічних матеріалах) (2016)
Салевич П. - Давні поселення у витоках літописної річки Білки: Зарубинці та Звенигородці (2016)
Филипчук Г. - Язичницькі поховальні пам'ятки VІІІ—ХІІ ст. межиріччя Західного Бугу та Верхнього Прута (2016)
Гощіцький А. - Наскельні зображення "личин" поблизу печерного скита на Комарницькому Хребті у Карпатах (2016)
Тарас В. - Барокові сади Галичини: етапи розвитку та типи ландшафтно-планувальних укладів (2016)
Шалак О. - Дослідження Каленика Шейковського: тематика, методика, едиція (2016)
Маковецька М. - Художньо-промислові виставки як спосіб презентації досягнень галицької школи дизайну (2016)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) (2016)
Кудінов Ю. - "Тисячі відтінків сірого", Кудінова А. (2016)
Пацай Т. - Словник народного бджільництва (2016)
Содержание (2018)
Гребеников А. Г. - Метод определения аэродинамических характеристик модифи-кации учебно-тренировочного самолета при замене двигателя, Гуменный А. М., Соболев А. А., Сунцов И. П. (2018)
Tsukanov R. U. - Center-of-Gravity Position Variation due to Fuel Utilization Influence on Airplane Aerodynamic and Thrust Performance (2018)
Ясько С. Г. - О степени влияния конструктивно-технологических факторов на процесс пневмоударной вытяжки (2018)
Палазюк Е. С. - Пути повышения точности обработки кромок термоимпульсным методом (2018)
Гречук А. І. - Температурне поле при свердлінні волокнистих композиційних матеріалів, Глоба О. В. (2018)
Дьяченко Ю. В. - Минимизация шероховатости поверхности лазерного реза методом рототабельного планирования, Коллеров В. В., Воронько И. А., Гарин В. О., Трифонов О. В. (2018)
Гребеников А. Г. - Исследование влияния угла конусности пояска зенкованного гнезда отверстия в заклепочном соединении на распределение радиального натяга по толщине пакета, Гуменный А. М., Светличный С. П. (2018)
Долгіх А. О. - Аналіз методів, моделей та програмних засобів прогнозування часових рядів, Байбуз О. Г. (2018)
Мірошніков В. Ю. - Друга основна задача теорії пружності у півпросторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами (2018)
Онищенко В. М. - Математическое моделирование динамики и нагружения несущего винта транспортного вертолета (2018)
Matsyi M. - Interactave Monitoring of Vehicle Traffic Conditions, Voronova Ye. (2018)
Божко В. П. - Методика короткострокового планування при організації наукоємного виробництва, Божко Д. В., Омельченко О. Л., Карацева Н. З., Кононенко А. В. (2018)
Меняйлов Е. С. - Модели и методы информационной технологии робастного оптимального проектирования технических систем, Безлюбченко А. В. , Угрюмов М. Л. , Черныш С. В. (2018)
Мигаль Г. В. - Життєздатність ерготичних систем в складних умовах (2018)
Murahovskay O. А. - Designing the Set of Flight Experiments for Exploration of Critical Flight Conditions in Case Failure and Damage of Lifting and Control Aircraft Components with a Point of View of Systems Approach, Ryzhenko O. I. (2018)
Нарожный В. В. - Разработка ПО для микроконтроллера STM32FXXX при интеграции с оптическим радаром Leddar One, Назаров А. С. (2018)
Rvachov V. O. - Application of the Generalized Taylor – Birkhoff Series for Solving of the Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations, Rvachova T. V., Tomilova Ye. P. (2018)
Мигаль Г. В. - Нові поняття сучасної ергономіки, Протасенко О. Ф. (2018)
Денисова Т. В. - Задача теории потенциала для слоя с круговой цилиндрической полостью (2018)
К сведению авторов (2018)
Выходные данные (2018)
Содержание (2016)
Гребеников А. Г. - Высокоскоростной эстакадный аэропоезд на воздушной подушке, Люшнин В. П., Богачева Т. Б., Мальков Л. А. (2016)
Погудина О. К. - Обзор моделей и средств построения концептуальной модели мультикоптера, Гетьманская А. Ю., Шепитько В. А. (2016)
Гребеников А. Г. - Анализ схем конвертопланов, Гуменный А. М., Урбанович В. А., Буйвал Л. Ю. (2016)
Бычков А. С. - Изменение свойств поверхности деталей на различных этапах формирования вакуумных ионно-плазменных покрытий: Сообщение 1. Неразрушающий контроль поверхностных слоев материала. Изменение состояния поверхности на технологическом этапе предварительной очистки (2016)
Кузнецов И. Б. - Математическое моделирование напряженного состояния деталей военной техники при детонационной очистке, Цегельник Е. В., Шипуль О. В. (2016)
Rvachova T. V. - Finding Antiderivatives with the Help of the Generalized Taylor Series, Tomilova Ye. P. (2016)
Матвийчук А. В. - Моделирование информационного обеспечения топливной эффективности самолетов транспортной категории (2016)
Бабушкин А. И. - К вопросу оценки конкурентоспособности авиастроительного производственного предприятия, Бабушкин А. А. (2016)
Кононенко И. В. - Имитационное моделирование применения альтернативных методологий для управления проектом в области IT, Агаи А. (2016)
Кошевой Н. Д. - Применение метода табу-поиска для оптимизации композиционных планов второго порядка, Беляева А. А. (2016)
Лысенко А. И. - Модель дивизиональной организации управления ресурсами городской автотранспортной системы пассажирских перевозок, Шенгелия М. О. (2016)
Мазорчук М. С. - Методы и модели анализа качества тестовых заданий и моделирование компьютерного адаптивного тестирования в системах дистанционного обучения, Добряк В. С., Емельянов П. С. (2016)
Протасенко О. Ф. - Екологічність робочого місця і простору, Івашура А. А. (2016)
Денисова Т. В. - О гибридных интегральных преобразованиях Фурье и Фурье – Бесселя на полупрямой с петлями, Проценко В. С. (2016)
Онищенко В. М. - Исследование влияния расчетных схем упругих моделей летательного аппарата на его динамические характеристики, Рубан Ю. А. (2016)
Онищенко В. М. - Расчет резонансной диаграммы лопасти несущего винта в процессе проектирования, Рябов В. С. (2016)
Силевич В. Ю. - Основные типы тяговых аккумуляторных батарей, которые используются в легковом транспортном сегменте (2016)
Чернышёва А. Ю. - Использование одномерных паттернов для выделения сигнала на фоне помех, Назаренко О. А. (2016)
Калашникова В. И. - Физические аспекты регулирования процесса сжигания топлива в роликовой печи с использованием устройства для обеспечения экологической безопасности (2016)
Гребеников А. Г. - Алгоритм и программа совершенствования расчета взлетной массы в первом приближении гражданского легкого самолета с турбовинтовыми двигателями, Гуменный А. М., Буйвал Л. Ю. (2016)
К сведению авторов (2016)
Выходные данные (2016)
Титул, зміст (2018)
Два дні з Сухомлинським. Фоторепортаж (2018)
Зубко А. - Формування освітнього простору післядипломної педагогічної освіти: регіональний вимір (2018)
Рідкоус О. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з педагогічним колективом в Павлиській школі (2018)
Носенко А. - Поєднання традицій та інновацій у роботі освітнього закладу як шлях підвищення конкурентноспроможності випускника школи в сучасних умовах, Хижинська Т. (2018)
Чешенко О. - Портфоліо досвіду творчих освітян Одещини (2018)
Маренчук О. - Експериментальна робота "Школи-родини” як фактор формування та розвитку особистості громадянина-патріота (2018)
Федосова О. - Управлінський супровід формування громадянської компетентності в освітньому процесі крізь призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Мітковська І. - Створення освітнього середовища Нової української школи в умовах експериментальної діяльності (з досвіду роботи пілотного закладу освіти), Бєлова І. (2018)
Виговська О. - Від особистісно орієнтованої освіти до людиноцентриської: повернення вчителя педагогічній освіті (2018)
Борзенкова Т. - Кроки до майбутньої нової профільної школи, Павловська О. (2018)
Оксенчук Т. - Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціалізації особистості учня (2018)
Войтко О. - Ключ до успіху Південної Кореї як передової освітньої держави (2018)
Пищик О. - Самоосвіта керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах післядипломної освіти (2018)
Слободенюк Л. - Шляхи впровадження інклюзивної освіти в Херсонській області, Юдіна О. (2018)
Юзбашева Г. - Етапи розвитку методики навчання в українській школі на основі диференційованого підходу (2018)
Білоус Н. - Механізми соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі (2018)
Стратійчук Л. - Феномен обдарованості в контексті сучасної освіти (2018)
Білокриницька О. - Процес соціалізації – запорука успішного розкриття можливостей сучасного школяра (2018)
Соломахіна Г. - Сучасний освітній простір як запорука розвитку, виховання і соціалізації особистості – майбутнього державотворця, Шешеня З. (2018)
Мельник А. - Ліцей мистецтв як інноваційний освітній заклад мистецького спрямування (2018)
Микитась Т. - Особистісно орієнтований підхід в організації освітнього процесу в Новій українській школі (2018)
Смирнова Г. - На шляху творчості і гармонії навчання й виховання (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Худов Г. В. - Метод багатомасштабного оброблення зображень з бортових систем оптико-електронного спостереження для визначення елементів міської інфраструктури, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Березіна С. І., Соломоненко Ю. С. (2019)
Спіркін Є. В. - Компонування винищувача малорозмірних БПЛА для захисту локально обмеженого простору (2019)
Гордійчук В. В. - Методика адаптивного вибору та синтезу раціональних сигнально-кодових конструкцій перспективних програмованих радіозасобів в умовах складної радіоелектронної обстановки (2019)
Денисенко А. М. - Методика управління ризиками для системи управління якістю при виготовленні виробів медичного призначення, Грінченко Г. С., Бурдейна В. М., Лис Ю. С. (2019)
Карлов В. Д. - Постановка задачі оптимального вимірювання дальності до цілі в когерентно-імпульсній РЛС при врахуванні фазових спотворень радіолокаційного сигналу, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М., Карлов А. Д. (2019)
Кононов Б. Т. - Використання електрогідравлічних аналогій при діагностуванні технічного стану бензинових та дизельних двигунів внутрішнього згоряння, Мусаїрова Ю. Д., Куян О. Є. (2019)
Кононов В. Б. - Методика оцінки інструментальної похибки частотних характеристик зразків радіотехнічної техніки в умовах протидії шкідливому впливу на сигнал, Тутузян Е. Р., Ольховіков Д. С. (2019)
Наконечний О. В. - Аналіз умов та факторів, що впливають на ефективність функціонування системи логістики сил оборони держави (2019)
Кочина А. А. - Дослідження просторового розташування зупиночних пунктів в приміському сполученні для міст України (2019)
Любий Є. В. - Дослідження якості обслуговування пасажирів на автобусному маршруті №240 міста Одеси, Чижик В. М., Ковбан С. В. (2019)
Очеретенко С. В. - Використання знижок в логістичних системах підприємствах, Кудріна В. Ю. (2019)
Borodina E. - The information technology and mobile applications appliance for the future specialists preparation in higher education institutions, Hafiiak A., Shefer O., Alyoshin S. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Моделювання та дослідження автентифікатора веб-сайтів на основі SRP-протоколу (2019)
Hafiiak А. - Modern information technologies as the basis of the educational informatization process, Alyoshin S., Borodina E., Diachenko-Bohun A. (2019)
Голованова М. А. - Застосування ланцюга Маркова для визначення місткості ринкових сегментів в умовах цифрової трансформації поведінки поколінь споживачів, Голованов Д. С. (2019)
Дмитрієнко В. Д. - Використання асоціативної пам'яті при проектуванні технологічного процесу, Леонов С. Ю., Бречко В. О. (2019)
Ічанська Н. В. - Оптимальний вибір методів організації інтернет-ресурсів (2019)
Кальченко В. В. - Аналіз існуючої методики проведення аудиту безпеки компЁютерних систем в державних органах (2019)
Коваленко А. А. - Розподіл ресурсів багатофазної системи обробки великих даних при високоінтенсивному вхідному потоці, Кучук Г. А., Ляшенко О. С. (2019)
Кучук Н. Г. - Оптимізація пропускних здатностей каналів зв'язку гіперконвергентної системи, Лукова-Чуйко Н. В., Собчук В. В. (2019)
Нескородєва Т. В. - Постановка задач автоматизованого аналізу даних у підсистемі аудиту передумови інформаційній технології системи підтримки прийняття рішень (2019)
Нечволод К. В. - Аналіз безпеки даних в EMM системах, Сєвєрінов О. В., Власов А. В. (2019)
Подліпаєв В. О. - Концепція побудови системи трансдисциплінарного інформаційного забезпечення геопросторового аналізу з компонентною архітектурою (2019)
Проценко А. А. - Класичні методи планування шляху для мобільних робіт, Іванов В. Г. (2019)
Тихенко О. М. - Дослідження магнітних полів на робочих місцях рухомого складу міського електротранспорту та засоби їх нормалізації (2019)
Чалий С. Ф. - Концепція формування пояснень в рекомендаційних системах за принципом білого ящику, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2019)
Козелков С. В. - Перспективи, переваги та основні принципи волоконно-ефірних технологій для телекомунікаційних систем в міліметровому діапазоні хвиль, Кременецька Я. А., Мельник Ю. В. (2019)
Nalapko O. - Analysis of mathematical apparatus for managing channel and network resources of military radio communication systems, Pikul R., Zhuk P., Shyshatskyi A. (2019)
Обіход Я. Я. - Методи віртуалізації і масштабування в мережах безпроводового доступу, Лисечко В. П., Ковтун І. В., Шувалова Ю. С., Сколота С. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Pukhovets D. - Libanius's speech "to Timocrates" as a source for the late antique theatre claqueurs studies, Petrechko O. (2019)
Hupalo V. - Cult of st. Ioan Nepomutskyi in Ukraine in early modern era (historical, archaeological aspects) (2019)
Smutok I. - The judicial system in king board manors of Rus voyevodstvo in the XVIth – XVIIIth centuries, Kolomoiets T. (2019)
Turanly F. - The military cooperation between the Crimean khanate and the Zaporozhian Host in the second quarter of the XVIIth century (2019)
Stetsyk Y. - Administartive authority of protohegumens of svyatopokrovska province (1743 – 1780): historical and legal aspects, Kolpakov V. (2019)
Kotsur V. - Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over dnipro land), Boiko-Gagarin A. (2019)
Petrenko I. - German colonies in Poltava region, Loshchykhin O. (2019)
Tsymbal T. - Ukrainian emigration to latin america countries: historiosophy aspect, Zemzyulina N. (2019)
Piatnytskova I. - Cultural-educational activity of the south ukrainian cooperatives at the beginning of XX century (2019)
Adamskyi V. - The influence of european tradition on the formation of the ukrainian model of university education (1917 – the beginning of 1918), Kryshchuk B. (2019)
Misko V. - Sacrum and profanum in religious life of peasants in Western Ukraine (1918 – 1939), Kydanyuk A. (2019)
Savchuk B. - Necropolises of the austrro-hungarian army in precarpathian during World War I, Bilavych H. (2019)
Soliar I. - Ukrainian issue at the national minorities congresses in the second half of the 1920-ies (based on the periodical "Dilo"), Sholota K. (2019)
Ivanenko A. - Peculiarities in the creation of civil procedures law in the period of nazi occupation of Ukraine (1941 – 1944) (2019)
Kononenko V. - The role of the soviet press in cultural-ideological processes in the Ukrainian SSR (1945 – 1953), Melnychuk O. (2019)
Kutsyi I. - Images of the "East" in ukrainian historiographic tradition: the problem of mental maps designing, Kutsa L. (2019)
Yaremchuk V. - The problem of ethnicity of Cherniakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi (2019)
Kahanov Y. - Vision of a "new soviet man" in european and american historiography of the second half of the XX century (2019)
Pidkowa I. - "To preserve impossible to destroy": 1991 Soviet Union referendum on the preservation of the soviet union and its holding in the Ukrainian SSR, Sukhyy O. (2019)
Nikolaiets Y. - Historical memory about Second World War in the context of threats of government in Ukraine (2019)
Danylenko O. - Modern vision of national tragedy the Encyclopedia of Holodomor in 1932 – 1933 in Ukraine / Introductory word is written by Yevhen Nyschuk; Preface and the author's text are written by Vasyl Marochko. Drohobych: "Kolo", 2018. 576 p., Danylenko S. (2019)
Kvas O. - The epistems of the history of education and pedagogy. Review on the monograph: Mykola Haliv. Ukrainian Historical and Pedagogical Narrative (mid-ХІХth – late ХХth century): epistemological principles. Drohobych: Posvit, 2018. 620 p. (2019)
Глушко М. - "Материяли до українсько-руської етнольоґії" – історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку) (2019)
Темченко А. - Семантика тілесних "двійників" у міфологічних уявленнях слов'ян (2019)
Тупчієнко М. - Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов'ян і сучасних східнослов'янських народів (2019)
Даниленко О. - Повернення історико-культурних цінностей в Україну: здобутки та перспективи (2019)
Гавриленко В. - Окремі звичаї післянедільного святкування весілля на Сумщині (середина – третя чверть ХХ століття) (2019)
Юрченко В. - Науково-практичний семінар "Соціокультурний розвиток децентралізації: старий / новий досвід українських громад", Волковічер Т. (2019)
Бевз Т. - Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки (2019)
Горбатюк М. - Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Вінницької області) (2019)
|Архівний матеріал| (2019) Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 1–7, од. зб. 707, 143 арк. (2019)
Руда Т. - Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… – В зелен-листі червона троянда… Кримськотатарська народна пісня кохання : поетичні тексти / упоряд., автор вступ. статті О. Гуменюк, пер. з кримськотатарської В. Гуменюк. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2018. 320 с. (2019)
Ярова А. - Фокс К. Спостерігаючи за англійцями. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 608 с. (2019)
Козира Л. Я. - Динаміка вікової структури популяції Crocus heuffelianus Herb. у природному заповіднику "Медобори" за останнє десятиріччя, Семенович Н. Й. (2019)
Kulakova I. I. - Free-living marine nematodes of the coastal zone area near the Snake Island of the Ukrainian shelf of the Black Sea, Vorobyova L. V. (2019)
Горин О. І. - Екстракт момордіки пригнічує окисний стрес та збільшує гемолітичну стійкість еритроцитів коропа за впливу глюкози, Фальфушинська Г. І. (2019)
Курант В. З. - Вплив іонів мангану, цинку, купруму та плюмбуму на вміст вільних амінокислот в організмі коропа, Хоменчук В. О. (2019)
Кравцова О. В. - Закономірності формування фітопланктону за різних концентрацій біогенних елементів та органічної речовини, Щербак В. І., Лінчук М. І. (2019)
Stoliar O. B. - The application of the novel integrative index of oxidative stress in the assessment of environmental impact on freshwater mollusks, Gnatyshyna L. L., Khoma V. V., Springe G. H. (2019)
Кофонов К. - Вплив амонійного азоту на біохімічні показники молоді карася сріблястого (Carassius auratus gibelio B.), Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2019)
Міхєєв О. М. - Біологічне очищення водних об’єктів від 137Cs, Лапань О. В., Маджд С. М. (2019)
Москалик Г. Г. - Алелопатичні властивості деяких інвазійних видів рослин-трансформерів, Легета У. В. (2019)
Ситнікова І. О. - Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці, Филипчук Т. В. (2019)
Стадниченко А. П. - Гемоцити інтактної та інвазованої трематодами жабурниці китайської (Mollusca, Unionidae, Anodontinae), Уваєва О. І., Вискушенко Д. А., Шимкович О. Д. (2019)
Штогрин М. О. - Особливості степових екосистем Національного природного парку "Кременецькі гори", їх збереження та відтворення, Онук Л. Л., Штогун А. О., Бобрик І. В. (2019)
Гейна К. М. - Морфо-біологічна характеристика пузанка Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2019)
Ляврін Б. З. - Вміст феруму, мангану, кобальту, цинку та купруму в організмі риб із річок Серет, Стрипа і Золота Липа, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2019)
Гавій В. М. - Формування асиміляційного апарату озимої пшениці сорту Ювівата за дії синтетичних регуляторів росту, Приплавко С. О. (2019)
Герц А. І. - Вплив позакореневого підживлення Плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.), Конончук О. Б. (2019)
Грицак Л. Р. - Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат, Нужина Н. В., Дробик Н. М. (2019)
Поливаний С. В. - Вплив регуляторів росту на особливості перерозподілу елементів мінерального живлення та продуктивність рослин маку олійного (2019)
Петрик Н. М. - Досягнення дослідження екстрамедулярного гематопоезу в селезінці (огляд), Ястремська С. О. (2019)
Барна М. М. - Наукові читання, присвячені 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним, Барна Л. С. (2019)
Пида С. В. - Лихолат Юрій Васильович – відомий учений-біолог, наставник, громадський діяч (до 60-річчя від дня народження), Григорюк І. П., Барна М. М. (2019)
Григорюк І. П. - Памяті видатного вченого-біолога, професора Зінаїди Мартинівни Грицаєнкo (7.07.1928 –25.11.2018), Патика В. П., Пида С. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Коваленко В. О. - До 90-річчя кафедри "Підйомно-транспортні машини і обладнання" НТУ "ХПІ", Григоров О. В., Єпіфанов В В. (2019)
Ольшанський В. П. - Про нелінійні коливання фізичного маятника, Спольнік О. І., Бурлака В. В. Сліпченко М. В. (2019)
Ольшанський В. П. - Рівняння сили удару пружних тіл і його розв'язок, Ольшанський С. В. (2019)
Ткачук М. А. - Обґрунтування раціональних технічних рішень у ході проектних досліджень інноваційних тонкостінних конструкцій, Бондаренко М. О., Шейченко Р. І., Грабовський А. В., Ткачук М. М., Гусєв Ю. Б., Набоков А. В. (2019)
Ткачук М. М. - Розрахунково-експериментальне дослідження впливу профілю і жорсткості проміжного шару на розподіл контактного тиску між складнопрофільними тілами, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Саверська М. С. (2019)
Бобер А. В. - Критерии выбора типа глушителей для систем выпуска на стадии проектирования, Герасименко В. И., Жадан В. А., Зарянов В. А., Крот С. Г. (2019)
Бобер А. В. - Проектирование системы выпуска отработавших газов для объектов БТТ, Герасименко В. И., Жадан В. А., Зарянов В. А., Крот С. Г. (2019)
Борисенко А. Н. - Математическое моделирование вибраций клапанного механизма ДВС на базе электромеханических аналогий процессов в электрической цепи, Кубрик Б. И., Лавриненко О. В., Ревуцкий В. И. (2019)
Волонцевич Д. О. - К вопросу структурно-параметрического синтеза межколесного дифференциала с внутренней автоматичностью на основе гидростатической блокировки, Мормило Я. М. (2019)
Григоров О. В. - Автоматизація розрахунків технічних параметрів підйомно-транспортних машин для комерційних пропозицій, Журавель А. В., Стрижак В. В., Стрижак М. Г., Пономарьов О. Е. (2019)
Мормило Я. М. - Экспериментальное определение блокировочного момента двухрядного кулачкового межколесного дифференциала при полном вывешивании одного из колес (2019)
Семенюк В. Ф. - Автоматизация и методы повышения энергоэффективности приводов подъемно-транспортных машин (2019)
Бондарь А. И. - К вопросу о реализации времязадающей цепочки в технике, Дегтярь С. М., Пилипенко О. Ю., Федоренко Е. В. (2019)
Марченко А. П. - Аналіз напружено-деформованого стану дискретно зміцнених деталей машинобудівних конструкцій, Ткачук М. А., Кравченко С.О., Ткачук М. М., Грабовський А. В., Веретельник О. В. (2019)
Ksenofontov O. - Logistics optimization on the example of wind turbine generator components transportati (2019)
Otto H. - Optimization of an orange peel grab for wood chips, Zimmermann A., Kleiber M., Katterfeld A. (2019)
Vöth S. - Set of harmonized european standards for proof of competence of cranes – update 2019 (2019)
Коваленко В. О. - Аналіз логістики виробництва пелет в Україні, Ісьєміні І. І., Костенко О. С. (2019)
Стогний Е. С. - Охрана интеллектуальной собственности как составляющая часть бизнес-стратегии компании (2019)
Торяник Д. О. - Розрахунок терміну зберігання боєприпасів в залежності від температурно-часового режиму зберігання в різних умовах, Зюбан М. І., Соколовський В. В., Кошкаров Ю. Ю. (2019)
Хорло Н. Ф. - Аккредитация организаций, выполняющих неразрушающий контроль, как необходимое условие доступа предприятий Украины к международным рынкам промышленных товаров и услуг (2019)
До відома авторів – Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Посохов С. І. - Міжнародна наукова конференція "Історія археології: механізми управління та форми організації науки (до 115-річчя проведення ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові)", Скирда В. В., Скирда І. М. (2018)
Скирда І. М. - ХІІ Археологічний з’їзд як форма організації науки, Скирда В. В. (2018)
Скирда В. В. - Виставка ХІІ Археологічного з’їзду як форма репрезентації наукових результатів та взаємодії з громадськістю, Скирда І. М. (2018)
Каковкіна О. М. - Географія Всеросійських Археологічних з’їздів (1869 – 1914): на перетині особистих, наукових, політичних інтересів (2018)
Кротова О. О. - Історія дослідження верхнього палеоліту басейну Сіверського Дінця (2018)
Сніжко І. А. - Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень (2018)
Каряка О. В. - Офіційно "забута” сторінка в дослідженнях Ольвійської хори (2018)
Булик Н. М. - З’їзди студентів-археологів польських університетів у 1930-х рр.: львівський вимір (2018)
Принь О. В. - Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933 – 1934 рр.) (2018)
Szczerba A. - Badania nad poczatkami panstwa polskiego 1948 – 1966: nauka i polityka (2018)
Палиенко С. В. - Методологический семинар ЛОИА АН СССР как форма передачи археологических знаний (проблема тематического содержания докладов) (2018)
Стеблій Н. Я. - Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка: академічна інституція у вищій школі (2018)
Ясновська Л. В. - Дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини – Семен Андронович Гатцук (2018)
Петегирич В. - Михайло Грушевський і формування археологічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка (2018)
Принь М. О. - Одінцова Софія Миколаївна (1876 – 1960): штрихи до біографії музейника, археолога та пам’яткоохоронця (київський період життя) (2018)
Юрченко А. - Археологія-музей-громада: пошуки точок дотику в маленьких музеях (2018)
Колода В. В. - Роль наукових, навчальних та музейних установ у археологічному вивченні с. Мохнач та його округи (2018)
Ряполов В. М. - Історія досліджень археологічних пам’яток на території м. Балаклія та використання їх результатів у процесі розробки історико-архітектурного опорного плану міста для Балаклійської міської ради, Кацанов М. Т., Хесін В. О., Боровий С. О. (2018)
Хоружа М. В. - З історії створення "Історико-археологічного музею-заповідника "Верхній Салтів" (1984 – 1999 рр.) (2018)
Аксьонов В. С. - Методи та особливості досліджень Верхне-Салтівського катакомбного могильника (1900 – 2017 рр.) (2018)
Окатенко В. М. - Фортеця скіфської доби в урочищі Городище на Харківщині: інтерпретація та перспективи дослідження (2018)
Список авторів (2018)
Титул, зміст (2019)
Від редакції (2019)
Татарiнцева К. В. - Огляд міжнародної практики у сфері класифікації коралів з урахуванням їх комерційного використання (2019)
Бeлiченко О. П. - Бурштин чи імітація?, Турова А. А. (2019)
Огар В. В. - Критерії експертної оцінки зразків і колекцій викопних коралів і губок, Нестеровський В. А. (2019)
Татарiнцев В. І. - Кімберлійський процес: докладно для українських учасників алмазного ринку. Частина IІ, Вишневська Л. I., Зубарев С. М. (2019)
Календар виставок (2019)
Інформація (2019)
Содержание (2018)
Гребеников А. Г. - Анализ статистических данных беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, Середа Т. Н., Цепляева Т. П., Шевченко Е. Ю., Юхно А. А. (2018)
Долгих В. С. - Перспективы развития беспилотной транспортной авиации, Конышев Д. С., Филь С. А. (2018)
Бездетко Р. И. - Аванпроект регионального многоцелевого самолета-амфибии укороченного взлета и посадки, Козлова Е. Э., Сердюков А. А. (2018)
Бездетко Р. И. - Оценка взлетных характеристик регионального многоцелевого самолета-амфибии укороченного взлета и посадки на этапе предварительного проектирования, Козлова Е. Э., Сердюков А. А. (2018)
Чопко Е. В. - Сравнительная оценка форм крыла самолётов ХАИ -1, ХАИ - 6 и Ту-2 с учетом современных моделей, Рябков В. И. (2018)
Сикульский В. Т. - Моделирование процесса формообразования монолитных панелей локальным деформированием ребер, Сикульский С. В. (2018)
Лоленко А. В. - Разработка и изготовление аэродинамических моделей летательных аппаратов на станках ЧПУ c помощью CAD CAM CAE системы CATIA V5, Кривобок А. И. (2018)
Борисевич В. В. - Выбор независимых предикторов и зависимых откликов при моделировании открытой штамповки, Байгара М. З., Застела А. Н. (2018)
Бурыкин В. В. - Финишная технология обработки прокатных валков восстановленных наплавкой (2018)
Гайдайчук О. О. - Удосконалення методу визначення якості лакофарбових покриттів (2018)
Ясько С. Г. - Анализ закономерностей распределения погрешностей размеров деталей при разделительных операциях пневмоударной штамповки эластичной средой (2018)
Топал Н. С. - Анализ повреждений конструкции самолета Ан-32 при его переводе на эксплуатацию по техсостоянию, Бычков А. С., Задорожный А. И., Рудюк Г. И., Якименко И. Н. (2018)
Дибир А. Г. - Прогнозирование долговечности по изменению диссипативных характеристик, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2018)
Дибир А. Г. - Исследование положения центра жесткости в однозамкнутом треугольном сечении тонкостенного стержня, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2018)
Гребеников А. Г. - Анализ методов обеспечения усталостной долговечности продольных соединений силовых элементов крыла, Жиряков Д. Ю. (2018)
Колодийчик Д. С. - Определение эффективной ширины потерявшей устойчивость обшивки на основе численного эксперимента, Минтюк В. Б. (2018)
Кириленко М. В. - Дистанционное обучение в вузе и опыт его применения на примере курса "Концепции развития современной аэрокосмической техники", Топал Н. С. (2018)
Мигаль Г. В. - Розробка елементів інтелектуальних транспортних систем для регулювання руху автомобіля, Чумак М. О. (2018)
Андренко Ю. Г. - Пути управления транспортным потоком, Боборыкина Т. Ю., Илюшко Я. В. , Чернявский А. Ю. (2018)
Ляхов Д. Э. - Анализ методов и средств оценивания и обеспечения кибербезопасности IoT системы, Стрелкина А. А., Узун Д. Д. (2018)
Божко В. П. - Використання маржинального аналізу для обґрунтування управлінських рішень у бізнесі, Божко Д. В., Омельченко О. Л., Карацева Н. З., Кононенко А. В. (2018)
Божко В. П. - Інвестиційна діяльність як передумова підвищення ефективності виробництва, Божко Д. В., Карацева Н. З., Омельченко О. Л. (2018)
Протасенко О. Ф. - Роль екологічності середовища у створенні безпечних умов діяльності людини, Івашура А. А. (2018)
Савченко Н. Ф. - К проектированию гибких технологических систем предупреждения и ликвидации аварий (ГТС ПЛА) (2018)
Буц Ю. В. - Динамика геохимической миграционной способности химических элементов под влиянием техногенной нагрузки пирогенного происхождения, Крайнюк Е. В. (2018)
Туркин И. Б. - Анализ актуальности средств разработки программного кода для адаптации учебных планов университетского образования Украины, Нарожный В. В., Дегтярева Т. Г. (2018)
Шпилинская О. Л. - Оптимизация работы программ, использующих процедуру возведения в степень по модулю, Сафин К. Р. (2018)
К сведению авторов (2018)
Выходные данные (2018)
Титул, зміст (2018)
Два дні з Сухомлинським. Фоторепортаж (2018)
Загальні збори Національної академії педагогічних наук України "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи" (2018)
Методологічний семінар "Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи" (2018)
Зубко А. - Формування освітнього простору післядипломної педагогічної освіти: регіональний вимір (2018)
Гончар М. - Каховська освіта на шляху до "Нової української школи" (2018)
Антоненко Т. - Культура – домінуючий чинник становлення ціннісно-смислової сфери особистості (2018)
Потрібні негайні, рішучі, цілеспрямовані дії Шкільна природничо-математична освіта: НАПН б’є на сполох. Круглий стіл НАПН України (2018)
Ільченко В. - Модернізація змісту освіти як національна проблема, Гуз К. (2018)
Виговська О. - Від особистісно орієнтованої освіти до людиноцентриської: повернення вчителя педагогічній освіті (2018)
Борзенкова Т. - Кроки до майбутньої нової профільної школи, Павловська О. (2018)
Мітковська І. - Створення освітнього середовища Нової української школи в умовах експериментальної діяльності (з досвіду роботи пілотного закладу освіти), Бєлова І. (2018)
Слободенюк Л. - Шляхи впровадження інклюзивної освіти в Херсонській області, Юдіна О. (2018)
Юзбашева Г. - Етапи розвитку методики навчання в українській школі на основі диференційованого підходу (2018)
Білоус Н. - Механізми соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі (2018)
Стратійчук Л. - Феномен обдарованості в контексті сучасної освіти (2018)
Оксенчук Т. - Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціалізації особистості учня (2018)
Білокриницька О. - Процес соціалізації – запорука успішного розкриття можливостей сучасного школяра (2018)
Соломахіна Г. - Сучасний освітній простір як запорука розвитку, виховання і соціалізації особистості – майбутнього державотворця, Шешеня З. (2018)
Мельник А. - Ліцей мистецтв як інноваційний освітній заклад мистецького спрямування (2018)
Носенко А. - Поєднання традицій та інновацій у роботі освітнього закладу як шлях підвищення конкурентноспроможності випускника школи в сучасних умовах, Хижинська Т. (2018)
Микитась Т. - Особистісно орієнтований підхід в організації освітнього процесу в Новій українській школі (2018)
Смирнова Г. - На шляху творчості і гармонії навчання й виховання (2018)
Павлюченко Л. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу загальної середньої освіти, Барабаш О. (2018)
Зуйко О. - Використання науково-практичного потенціалу програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" у розробленні особистісно орієнтованої моделі освіти (2018)
Євмінов В. - Корекція порушень постави та сколіотичної деформації хребта: інклюзивний напрямок в шкільних та дошкільних закладах (2018)
Виговська О. - "Три виміри шкільної науки: науковий, методичний, інформаційний". Всеукраїнський проект НАПН України і журналу – "Педагоги-новатори в Україні" (2018)
Виговська О. - Ініціативи освітян, що варті уваги та підтримки (2018)
Федосова О. - Управлінський супровід формування громадянської компетентності в освітньому процесі крізь призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Рідкоус О. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з педагогічним колективом в Павлиській школі (2018)
Голобородова М. - Роль районної методичної служби у підвищенні професійної майстерності педагогів (2018)
Гуменюк В. - Організаційно-управлінський концепт розробки керівником внутрішньої системи забезпечення якості освіти (2018)
Лопушинський І. - Опорна школа як основа забезпечення якісної середньої освіти для територіальних громад України, Ковнір О. (2018)
Соценко Г. - Опорний заклад – Скадовський навчально-виховний комплекс "Академічна гімназія” – престижний заклад освіти на Херсонщині (2018)
Вольська Т - Cтворення опорного закладу в умовах децентралізації освіти, Стасенко В. (2018)
Коротун В. - Верхньорогачицька опорна школа – опора учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти (2018)
Вишневецька С. - Шляхи розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації (2018)
Семенюк В. - Роль місцевого самоврядування у забезпеченні надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації влади (2018)
Кияновський А. - Авторська школа: інноваційні підходи до навчально-виховного процесу (на прикладі навчально-виховного комплексу "Школа гуманітарної праці”) (2018)
Глоба Л. - Організація профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти, Якуба О. (2018)
Гондарева Г. - Стратегічне управління освітнім закладом як умова створення інноваційного середовища (2018)
Плотнікова Н. - Партнерство – невід’ємна складова управління школою (2018)
Крупа Н. - Про управлінську модель створення успішного партнерства для розвитку кожної дитини (2018)
Глоба А. - Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу на шляху оновлення змісту освіти (2018)
Кулик О. - Технологія впровадження моделі управління якістю надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти на основі інформаційних технологій (2018)
Хураскіна А. - Підвищення рівня професійної підготовки вчителів в умовах опорного навчального закладу (2018)
Маренчук О. - Експериментальна робота "Школи-родини" як фактор формування та розвитку особистості громадянина-патріота (2018)
Лугова Т. - Фандрайзингова діяльність освітнього закладу:шляхи та методи роботи (2018)
Енергоефективна і "розумна" школа: перша в Україні (2018)
Смаровоз Л. - Іміджетворча дільність освітнього закладу (2018)
Одайник С. - Здійснення відеозйомки та аудіозаписів у закладах загальної середньої освіти, Одайник Б. (2018)
Голобородько Є. - Серця віддавали дітям: педагогічна творчість К. Ю. Голобородька та Л. В. Обідіної як освітянський тренд Херсонщини, Кузьміч Т. (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Петриченко В. Ф. - Розробка агротехнічних основ вирощування інтенсивних сортів ячменю ярого на кормові цілі в умовах Лісостеп, Корнійчук О. В., Романюк В. І., Романюк В. О. (2019)
Коханюк Н. В. - Кластерний аналіз у селекції зернобобових культур, Темченко І. В., Штуць Т. М., Лехман А. А., Барвінченко С. В. (2019)
Цицюра Т. В. - Статистична оцінка сортового потенціалу сої за показниками якісного хімічного складу насіння в умовах Лісостепу правобережного, Темченко І. В., Семцов А. В. (2019)
Барвінченко С. В. - Аналіз перспективних ліній бобів кормових за показниками адаптивностi (2019)
Аралова Т. С. - Перспективні сорти горошку посівного, передані до державного сортовипробування протягом 2017—2018 рокі, Темченко І. В. (2019)
Лехман А. А. - Прояв позитивної трансгресивної мінливості за кількісними ознаками продуктивності у гібридів квасолі звичайної (2019)
Гетман Н. Я. - Зміна ростових процесів однорічних культур залежно від способу вирощування, норм висіву та удобрення, Векленко Ю. А., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. (2019)
Квітко М. Г. - Формування облиствленості люцерни посівної за фазами росту і розвитку (2019)
Молдован В. Г. - Формування показників індивідуальної продуктивності сортів ячменю ярого залежно від норми висіву в умовах Лісостепу Західного, Молдован Ж. А., Собчук С. І. (2019)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину білого залежно від удобрення та передпосівного оброблення насіння (2019)
Задорожний В. С. - Ефективність біологічних препаратів на посівах сої, Карасевич В. В., Свитко С. М., Лабунець А. В., Князюк О. В. (2019)
Кулик М. Ф. - Препарат для підвищення врожайності сої, а для раундапостійкої зменшення синтезу неприродних пептидів з гліцином гліфосату, Кобак С. Я., Хіміч О. В., Дідоренко Т. О., Погоріла Л. Г., Кулик Я. М. (2019)
Мацера О. О. - Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології (2019)
Кірілеско О. Л. - Ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Лісостепу Західному України (2019)
Яківчук К. С. - Оцінка за продукцією молока соняшникової макухи, екструдованої та експондованої сої в раціонах корів (2019)
Новаковська В. Ю. - Забійні показники свиней при згодовуванні целюлозоамілолітичної добавки (2019)
Чорнолата Л. П. - Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації, Лихач С. М., Пирин Н. І., Погоріла Л. Г., Бережнюк Н. А. (2019)
Погоріла Л. Г. - Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлори, Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Лихач С. М., Здор Л. П., Пирин Н. І., Рудська Н. О. (2019)
Корнійчук О. В. - Глобалізація кліматичних змін в агроценозах центральної частини Лісостепу Правобережного (2019)
Заєць А. П. - Кращі родини української чорно-рябої молочної породи в умовах провідних племгосподарств Поділля, Столяр Ж. В., Мандрик М. О. (2019)
Гуцол Н. В. - Використання вторинних продуктів олійно-жирового виробництва у тваринництв, Мисенко О. О., Гультяєва О. В., Найдіна Т. В. (2019)
Томашук О. В. - Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно за різних технологій обробітку ґрунту (2019)
Задорожна І. С. - Становлення та розвиток наукової школи з проблем селекційно-технологічного забезпечення та розвитку аграрної науки (2019)
Анотации (2019)
Кравчук А. В. - Побудова кореляційних залежностей між результатами ударних випробувань стандартних та малорозмірних зразків Шарпі, Кондряков Є. О. (2018)
Лебедев В. А. - Анализ параметров механических управляемых колебаний в системах перемещения изделия и сварочного инструмента автоматического оборудования для электродуговой сварки и наплавки (2018)
Лебедев В. А. - Анализ параметров мехнических управляемых колебаний в системах подачи электродной проволоки механизированного и автоматического оборудования для электродуговой сварки и наплавки, Жук Г. В. (2018)
Лежнюк П. Д. - Вплив розосередженого генерування на надійність роботи електричних мереж, Комар В. О., Кравчук С. В., Котилко І. В. (2018)
Лухтура Ф. И. - О применении импульсного подвода тепла в системах теплоснабжения, Цыганов В. И. (2018)
Мартинов І. Е. - Аналіз технічного стану кузовів пасажирських вагонів, Труфанова А. В., Павленко Ю. С., Сергієнко М. О. (2018)
Пасіка В. Р. - Кінематичний синтез та силовий аналіз механізму регулювання форми стрічки конвеєра, Коруняк П. С., Носко П. Л., Башта О. В., Цибрій Ю. О. (2018)
Тарасова В. О. - Термоекономічний аналіз когенераційної установки на основі теорії ексергетичної вартості, Харлампіді Д. Х., Костіков А. О. (2018)
Фіалко Н. М. - Технологія утилізації теплоти димових газів з підвищеним вологовмістом для газоспоживальних котлів комунальної теплоенергетики, Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Навродська Р. О., Новаківський М. О. (2018)
Яглицкий Ю. К. - Моделирование технологического процесса гидроабразивной резки в судостроении (2018)
Висоцкая Е. В. - Математическая модель прогнозирования исхода оперативного стоматологического вмешательства, Саблин Р. О., Страшненко А. Н. (2018)
Дашкевич А. А. - Сигнатура точечного множества и алгоритм классификации на её основе (2018)
Єгорченков О. В. - Концепція управління інформаційними ресурсами в 4П-середовищі (2018)
Найдьонов І. М. - Порівняння ефективності двох методів формалізації голосової взаємодії (2018)
Неминущий П. Ю. - Аналіз і подальший розвиток великих телефонних систем, Тихий В. Ю., Дубовик Т. М. (2018)
Переверзєва А. М. - Розробка алгоритму комп’ютерно-інформаційного управління нелінійною динамічною технологією, Бобух А. О. (2018)
Становська І. І. - Управління зацікавленими сторонами проектів будівництва при виникненні невизначеності протидії, Кошулян С. В. (2018)
Тесля Ю. Н. - Организация внедрения конкретизированной методологии и информационной технологии управления проектами как единой системы проектно-ориентированного предприятия, Хлевна Ю. Л. (2018)
Ус С. А. - Задача размещения двухэтапного производства с ограничениями на мощности предприятий первого этапа, Станина О. Д. (2018)
Авина С. И. - Определение характера и распределения потерь металлов платиновой группы по технологической линии производства азотной и синильной кислот, Гринь Г. И. (2018)
Акмен В. О. - Покриття деревостружкових плит для своєчасної ідентифікації небезпеки при їх експлуатації, Сорокіна С. В., Кальницька О. Ю. (2018)
Калина В. С. - Макаронні вироби на основі клітковини гречаної, Гола А. В. (2018)
Ковальова О. С. - Особливості озонування технологічних розчинів при виробництві солоду, Перкова А. О., Савітченко К. В. (2018)
Масікевич А. Ю. - Ефективність технічних споруд з використанням волокнистого носія "Вія" для очистки поверхневих вод заповідних та антропогенно-навантажених ділянок річкової мережі Покутсько-Буковинських Карпат, Колотило М. П., Яремчук В. М., Масікевич Ю. Г. (2018)
Мельник Ю. Р. - Естерифікація ненасичених жирних кислот спиртами сивушної олії, Бездиль В. В., Мельник С. Р. (2018)
Непочатих Т. А. - Новий спосіб виробництва лікеру з додаванням стевії, Гребенюкова Ю. О. (2018)
Петрушина Г. О. - Синтез та фізико–хімічне дослідження 18–молібдодифосфату та його відновлених форм, Вішнікін А. Б., Варлан К. Є. (2018)
Сергєєва О. В. - Технологія синтезу кисеньвмістних сполук кобальту з використанням контактної нерівноважної низькотемпературної плазми, Півоваров О. А., Фролова Л. А. (2018)
Сова Н. А. - Характеристика сипких конопляних продуктів, Луценко М. В., Єфімов В. Г., Кургалін С. М. (2018)
Трубнікова А. А. - Розробка технології низьколактозного морозива на основі безлактозного концентрату маслянки, Чабанова О. Б., Шарахматова Т. Є., Бондар С. М., Савчак Є. М. (2018)
Фролова Л. А. - Плазмохімічний синтез та магнітні властивості нанодисперсних феритів кобальту, Деримова А. В. (2018)
Вербицький Є. В. - Аналіз параметрів якості електроенергії при встановлені компенсаторів реактивної потужності, Ходаков К. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Асаулюк І. О. - Особливості фізичної підготовленості студентів закладів освіти в процесі фізичного виховання, Дяченко А. А. (2019)
Гончаренко М. С. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування методики функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності, Строілова Д. В. (2019)
Козин С. В. - Биомеханическое обоснование техники виса в скалолазании (2019)
Kozina Zh. L. - Interrelation of neurodynamic indicators with indicators of physical and technical readiness of young footballers of 12-13 and 15-16 years in the preparatory and competitive periods of the annual cycle of the training process, Cretu M., Safronov D. V., Gryn' I., Ruban I., Khrapov S. B., Pasichna T. V. (2019)
Козіна Ж. Л. - Розвиток витривалості юних спортсменів 12-13 років у велотуризмі на початковому етапі підготовки, Коваль К. А., Васильєв Ю. К. (2019)
Козіна Ж. Л. - Індивідуальна факторна структура підготовленості кваліфікованих волейболісток, Храпов С. Б., Євстратов С., Коломієць Н. А., Грищенко С. В., Міненок А. О., Носко Ю. М. (2019)
Мусієнко О. В. - Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи, Мацола Н. П., Михаць Л. В. (2019)
Мусієнко О. В. - Застосування скелелазіння у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму, Кізло Н. Б. (2019)
Непорадна Н. І. - Взаємозв’язок спортивної майстерності і компонентів тренувального навантаження у студентів-легкоатлетів (на прикладі бігу на середні дистанції) (2019)
Остап’як З. М. - Застосування електронейрофізіологічного дослідження в комплексній діагностиці міофасціального больового синдрому у спортсменів, Герич Р. П. (2019)
Palevych S. V. - Using mathematical criteria of evaluation for diagnostics results of cadets’ training in affective sphere, Piddubny О. G., Tkachuk О. А., Tzymbaliuk Z. O. (2019)
Сластіна О. О. - Використання рухливих ігор у процесі підготовки юних чирлідирів, Кравчук Т. М., Бибель С. А. (2019)
Собко И. Н. - Применение нестабильных опор и упражнений для контроля положения центра тяжести в тренировочном процессе баскетболисток 13-14 лет, Ищенко А. А., Храпов С. Б., Пасична Т. В. (2019)
Стрикаленко Є. А. - Використання інтегральних вправ у фізичній підготовці спортсменів-айкідістів, Шалар О. Г., Гузар В. М. (2019)
Уварова Н. В. - Особливості взаємозвязоку між результатами у олімпійському багатоборстві між різними дисциплінами скелелазіння у юнаків 16-17 років за результатами Чемпіонату світу 2017 р, Козіна Ж. Л., Коломієць Н. А., Тєнякова К. В. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Bezyazychna O. V. - Physical therapy of middle-aged women after the hip joint replacement, Manucharian S. V., Duhina L. V. (2019)
Vitomskyi V. V. - Methods of management and motivation in personnel management of the center of physical therapy and improving the quality of services for patients with orthopedic profile at the outpatient stage, Lazarіeva О. B., Fedorenko S. M., Vitomska M. V. (2019)
Danishchuk A. T. - Influence of lower leg myofascial kinematic chains on flat feet development of children 7-14 years old (2019)
Kozina Zh. L. - Identify patterns of individual dynamics of competitive performance of athletes as a basis for predicting results (qualified basketball players for example), Gushchin S. A., Safronov D. V., Khrapov S. B., Vasilyev Yu. K. (2019)
Kozina Z. L. - Comparative characteristics of anthropometric indicators, level of physical and technical readiness of young players of 12 and 15 years of different playing fields, Leemans A., Marino J., Cruz J., Golenkov A. A., Dubich V. V. (2019)
Kochina M. L. - The model of prediction of changes in the functional state of athletes engaged in hand-to-hand combat under the influence of the training load, Chernozub A. A., Adamovich R. G., Kochin O. V., Firsov O. G. (2019)
Melnyk A. Yu. - Execution efficiency research of different ways of serves in the beach volleyball men's teams competitive activity, Strelnykova Y. Y. (2019)
Olefirenko I. О. - Red blood cells state and calcium content of in the blood plasma during physical activity in marathon runners of various qualifications, Popel’ S. L. (2019)
Safronov D. V. - Determining the style of conducting a fight of qualified boxers based on neurodynamic indicators using multivariate analysis methods, Kozin V. Yu., Kozina Zh. L., Basenko A. V., Riabenkov I. O., Khrapov S.B (2019)
Sobko I. M. - Method for the development of physical qualities of tennis players 12-13 years old using react balls and stretching, Koliesov O. V., Ulaeva L. O. (2019)
Sobko I. M. - Factor structure of the comprehensive preparedness of shooters 14-15 years old, specializing in shooting from classic bow, Kovtun A. L., Ulaeva L. O. (2019)
Зимовець В. В. - Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України (2019)
Шишков С. Є. - Структурно-функціональні деформації фондового ринку в Україні: макро- і мікровимір (2019)
Назукова Н. М. - Інвестування у ранній розвиток дітей у контексті реформування фінансування освіти в Україні (2019)
Фролова Н. Б. - Податкові преференції для сімей з дітьми (2019)
Близнюк В. В. - Освітньо-кваліфікаційні диспропорції регіонального ринку праці України, Юрик Я. І. (2019)
Мульска О. П. - Прогностична модель формування україно-німецької міграційної системи, Бараняк І. Є. (2019)
Грига В. Ю. - Зарубіжна практика впровадження "розумної спеціалізації" та можливості її застосування в Україні (2019)
Волков С. С. - Українській сек'юритизації бути чи не бути? (2019)
Content (2019)
Preface (2019)
Nikonkov R. V. - Influence of different nanoparticles embedded in crystalline carbon monoxide matrix on heat transfer in the nanocomposite, Stachowiak P., Jeżowski A. (2019)
Yakub L. N. - Thermodynamic properties of CH4, CCl4 and CF4 on the melting line. Theory and computer simulation, Bodiul E. S. (2019)
Leont’eva A. - Quantum effects in cryocrystals in a wide temperature range, Prokhorov A., Romanusha V., Efimov V. (2019)
Yakub E. S. - Role of short-range atom-atom forces in formation of the orientational structure of simple molecular crystals (2019)
Pelmenev A. A. - Studies of charging mechanisms in impurityhelium condensates by means of impedance spectroscopy and current spectroscopy, Bykhalo I. B., Krushinskaya I. N., Boltnev R. E. (2019)
Konstantinov V. A. - The lower limit of thermal conductivity in multicomponent solutions of rare gas solids, Karachevtseva A. V., Revyakin V. P., Sagan V. V. (2019)
Fornalski D. - Simultaneous thermodynamic and dynamical characterisation using in situ calorimetry with neutron spectroscopy, García Sakai V., Postorino S., Silverwood I., Goodway C., Bones J., Kirichek O., Fernandez-Alonso F. (2019)
Nellis W. J. - Dense quantum hydrogen (2019)
Yen F. - Magnetic properties of hexamethylbenzene (2019)
Ozerov G. K. - Computational study of the stable atomic trapping sites in Ar lattice, Bezrukov D. S., Buchachenko A. A. (2019)
McColgan P. T. - Rotationally induced luminescence of nanoclusters immersed in superfluid helium, Sheludiakov S., Rentzepis P. M., Lee D. M., Khmelenko V. V. (2019)
Rojas-Lorenzo G. - Theoretical study of "trapping sites” in cryogenic rare gas solids doped with β-dicarbonyl molecules, Lara-Moreno M., Gutiérrez-Quintanilla A., Chevalier M., Crépin C. (2019)
Krainyukova N. V. - Absorption–desorption of carbon dioxide in carbon honeycombs at elevated temperatures, Bogdanov Yu., Kuchta B. (2019)
Moratalla M. - Residual entropy in the zero-temperature limit of toluene glass, Bejarano P., Castilla J. M., Ramos M. A. (2019)
Chishko K. A. - Microwave spectroscopy of superfluid He II, Rybalko A. S. (2019)
Sumarokov V. V. - The thermal diffusivity of molecular cryocrystals, Jeżowski A., Stachowiak P., Freiman Yu. A. (2019)
Sumarokov V. V. - The low-temperature specific heat of MWCNTs, Jeźowski A., Szewczyk D., Bagatski M. I., Barabashko M. S., Ponomarev A. N., Kuznetsov V. L., Moseenkov S. I. (2019)
Manzhelii E. V. - Phonon spectra and vibrational heat capacity of quasi-one-dimensional structures formed by rare gas atoms on the surface of carbon nanotube bundles, Feodosyev S. B., Gospodarev I. A. (2019)
Глотка О. А. - Оцінка високотемпературної корозії жароміцних сплавів на нікелевій основі, Гайдук С. В. (2019)
Лазечний І. М. - Карбідоутворення при відпуску цементованої сталі 13Х3НВМ2ФА та його вплив на властивості шару, Степанова Л. П., Лисиця О. В., Палубінський О. Є. (2019)
Gulyaeva T. V. - On the study of the influence of external pressure and carbon on the structure formation and properties of compacts baked on the basis of rapidly cooled Nd-Fe-(C,В)-Cu-Ті alloys (Part 2), Brekharya G. P. (2019)
Калинин Ю. А. - Структура околошовной зоны закалённой высокоуглеродистой стали после сварки с ускоренным охлаждением, Шумилов А. А., Петришинец И., Ефременко В. Г., Брыков М. Н. (2019)
Мазур В. І. - Вплив вмісту алюмінію на мікроструктуру і фазовий склад сплавів ti-si-al евтектичного типу, Бірюкович Л. О. (2019)
Кравцов В. В. - Ультразвуковое упрочнение зубчатых колес вертолетной трансмиссии (2019)
Джуган А. А. - Применение титановых порошков с несферической формой частиц при изготовлении изделий методами 3D печати, Ольшанецкий В. Е., Овчинников А. В. (2019)
Shalomeev V. A. - High-quality magnesium-based alloys with improved properties for engineering, Tsivirko E .I., Aikin N. D. (2019)
Штанько П. К. - Расчет балки переменного сечения на упругом основании квазианалитическим методом, Рягин С. Л. (2019)
Рягін С. Л. - Модернізація пристосування для фрезерування деталей кріплення, Білий Р. Ю. (2019)
Гнатенко М. О. - Прочностной расчет авиационной детали "крышка редуктора", полученной методом аддитивного выращивания, Наумик В. В. , Матковская М. В. (2019)
Скачков В. А. - Оценка электрохимического окисления многофазных металлов и сплавов, Воденникова О. С., Воденников С. А. (2019)
Колобов Г. А. - Обращение с титановыми отходами: современное состояние и прогноз на 2026 год, Распорня Д. В., Осипенко А. В., Павлов В. В., Панова В. О., Печерица К. А. (2019)
Плескач В. М. - Жароміцні композити на металевій, інтерметалідній і керамічній основі, Ольшанецький В. Ю. (2019)
Ольшанецький В. Ю. - Про можливість математичної оцінки експериментальних результатів при наявності мінімальної кількості вимірів, Грешта В. Л., Джус А. В., Фасоль Є. В. (2019)
Юськів О. І. - Енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності виробництва на металургійних підприємствах, Дубровін В. І. (2019)
Ремизов И. А. - Наблюдение локального максимума в стационарном турбулентном спектре капиллярных волн на поверхности жидкого водорода, Мусаева М. Р., Орлов А. В., Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П. (2019)
Тарасов А. Н. - Аналитический вывод выражений для удельной теплоемкости сверхтекучих ферми-жидкостей со спин-триплетным анизотропным p-спариванием при конечных температурах (2019)
van Woensel J.-P. - A study on the reversibility of electric response induced by second sound in superfluid helium, Yayama H. (2019)
Гаврилкин С. Ю. - Критическое состояние сверхпроводящих слоистых структур, Лыков А. Н., Цветков А. Ю. (2019)
Чигвинадзе Дж. Г. - Критическая температура сверхпроводящего перехода отдельных фаз висмутовых многофазных купратов после охлаждения в магнитном поле до температуры 77 К, Ашимов С. М., Акривос Дж. В., Гуламова Д. Д. (2019)
Муценик Е. А. - Влияние двухуровневых дефектов в открытой копланарной линии на передачу микроволнового сигнала, Султанов А. Н., Новиков И. Л., Иванов Б. И., Вострецов А. Г., Ильичев Е. В. (2019)
Чупис И. Е. - Анализ магнитоэлектрических состояний в магнитных полях в DyMnO3 (2019)
Миронов Г. И. - Теоретическое исследование электронных свойств золотых фуллеренов Au16–Au20 (2019)
Gudina S. V. - HgTe quantum wells with inverted band structure: quantum Hall effect and the large-scale impurity potential, Arapov Yu. G., Neverov V. N., Podgornykh S. M., Popov M. R., Deriushkina E. V., Shelushinina N. G., Yakunin M. V., Mikhailov N. N., Dvoretsky S. A. (2019)
Кислица М. В. - Теплопроводность нанокомпозитов Al2O3–SiC, изготовленных методом электроконсолидации, Хаджай Г. Я., Геворкян Э. С., Вовк Р. В. (2019)
Долбин А. В. - Влияние температуры восстановления оксида графена на кинетику низкотемпературной сорбции водорода, Винников Н. А., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Maser W. K., Benito A. M. (2019)
Benetis N. P. - Low-temperature tunneling of CH3 quantum rotor in van der Waals solids, Zelenetckii I. A., Dmitriev Y. A. (2019)
Дробышев А. - ИК спектрометрические исследования криовакуумных конденсатов метанола, Алдияров А., Соколов Д., Шинбаева А., Нурмукан А. (2019)
Лавренченко Г. К. - Характеристики криорефрижератора Гиффорда–Мак-Магона до 4 К с регенератором второй ступени на ценосферах, Кравченко М. Б. (2019)
Хаджай Г. Я. - Индуцированная высоким давлением релаксация электрического сопротивления в слабодопированных монокристаллах НоBa2Cu3O7–x, Вовк Р. В. (2019)
Петренко І. П. - Молочна продуктивність дво- і трипородних первісток в ДПЗ "Тростянець", Шестозуб М. І., Биковець Н. С. (1996)
Власов В. І. - Комплексна система автоматизованого робочого місця зоотехніка-селекціонера племінного господарства, Єфіменко М. Я., Антоненко В. І., Мільченко Ю. В. (1996)
Пелехатий М. С. - Характер успадкування селекційних ознак голштинів при схрещуванні з чорно-рябою породою Полісся, Новоставський В. М., Савчук І. М., Василенко В. В., Тимошенко 3. А., Угріна А. І., Кривенюк Л. Г., Тулайдан С. В., Гранківський І. П., Тияра М. К. (1996)
Сірацький Й. 3. - Фенотип як стабілізуючий прояв оточуючих умов, Маркушин В. В., Костенко О. І., Євтух І. С., Шапірко В. В. (1996)
Пахолок А. А. - Біологічні особливості різних генотипів української червоно-рябої молочної худоби, Любинский О. І. (1996)
Данилків Н. Н. - Конкурентна здатність корів лебединської породи у зв’язку з їх оцінкою за екстер'єром з позицій популяційної синекології сільськогосподарських тварин (1996)
Марченко О. Н. - Інбридинг і крос ліній при розведенні шароле (1996)
Савчук Д. І. - Ознаки високопродуктивного бугая та особливості їх формування, Сохацький П. С. (1996)
Хаврук О. Ф. - Племзавод нової української червоно-рябої породи агрофірми "Галичина", Петруша І. С., Сухолиткий Р. І., Сухолиткий М. В., Ковалюк М. І., Гомувка Г. М. (1996)
Можилевський П. Л. - Використання червоно-рябих голштинів для схрещування із симентальською худобою, Бусенко О. Т., Шевченко М. І. (1996)
Костенко В. І. - Особливості функції окремих часток вим’я у корів симентальської та напівкровних ровесниць з монбельярдською і червоно-рябою голштинською породами (1996)
Гавриленко М. С. - Продуктивність та екстер'єрні особливості чорно-рябої породи датської селекції (1996)
Шемігон О. І. - Результати використання бугаїв швіцької породи у держплемзаводі "Василівка” Сумської області, Сірацький Й. 3. (1996)
Кругляк А. П. - Шляхи генетичного удосконалення та консолідації української червоно-рябої молочної породи (1996)
Петруша І. С. - Племзавод червоно-рябої молочної породи "Нове життя", Михайлович Д. В., Микитин М. М., Мироник М. М. (1996)
Антоненко В. І. - Контролер-асистентська. служба у молочному скотарстві (1996)
Полупан Ю. П. - Інтенсивність росту бугайців чорно-рябої породи та її помісей з голштинською (1996)
Пахолок А. А. - Ріст, розвиток, екстер’єрно- конституційні особливості бичків чорно-рябої породи та її помісей з бугаями м’ясних порід, Шуплик В. В. (1996)
Шумяк Г. І. - Ріст, розвиток і продуктивність різних генотипів бурої худоби Закарпатської області (1996)
Сохацький П. С. - Вплив віку матерів на ріст і розвиток ремонтних бугайців (1996)
Сірацький Й. 3. - Хімічний і амінокислотний склад сиру з молока бурої і чорно-рябої худоби, Меркушин В. В., Костенко О. І., Шустовська М. Д., Шапірко В. В., Шумяк Г. І., Кочиш М. І. (1996)
Савчук Д. І. - Шляхи підвищення ефективності комбікормів для бугаїв і високопродуктивних молочних корів (1996)
Гончаренко І. В. - Динаміка кореляційних взаємозв’язків компонентів молока у симентальських корів (1996)
Дзицюк В. В. - Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів, Опанасенко В. О. (1996)
Шеремета В. І. - Зв’язок морфологічної оцінки жовтого тіла та деяких імунобіохімічних показників крові з рівнем суперовуляції та якістю отриманих ембріонів у корів-донорів, Лакатош В. М., Опанасенко В. О. (1996)
Шеремета В. І. - Рівень суперовуляції у корів-донорів залежно від імунобіохімічних показників крові, Лакатош В. М., Опанасенко В. О. (1996)
Title (2019)
Contents (2019)
Arsirii O. O. - Models and Methods of Intellectual Analysis for Medical-Sociological Monitoring’s Data Based on the Neural Network with a Competitive Layer, Manikaeva O. S. (2019)
Velykodniy S. S. - Analysis and Synthesis of the Results of Complex Experimental Research on Reengineering of Open CAD Systems (2019)
Ishchenko A. V. - The Technique of Extraction Text Areas on Scanned Document Image Using Linear Filtration, Polyakova M. V., Nesteryuk A. G. (2019)
Lishchenko N. V. - Temperature Models for Grinding System State Monitoring, Larshin V. P. (2019)
Sinchuk O. N. - Control System of Wind Generator Based on Switched Reluctance Motor, Kozakevych I. А., Vornikov D. N. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Romanyuk O. N. - 3D Vector Fields Visualization Using Graphics Processing Units, Vyatkin S. I., Antoshchuk S. G. (2019)
Shibaev D. S. - Data Control in the Diagnostics and Forecasting the State of Complex Technical Systems, Vyuzhuzhanin V. V., Rudnichenko N. D., Shibaeva N. O., Otradskaya T. V. (2019)
Lishchenko N. V. - Grinding Temperature Model Simplification for the Operation Information Support System, Larshin V. P. (2019)
Tyshchenko A. I. - The Web-Interface Availability Model for People with Disabilities, Onishchenko T. V., Pysarenko K. A. (2019)
Kolesnikov O. E. - Project Manager Job Description as One of Project Management Key Success Factors, Lukianov D. V., Sherstyuk O. I., Kolesnikova K. V. (2019)
Мироненко П. С. - Стенд для перевірки працездатності низькочастотних інерціальних модулів, Павловський О. М. (2018)
Артюхина Н. К. - Особенности компьютерного моделирования и расчет аберрационных характеристик телескопических систем, Пероса Л., Федорцев Р. В., Альмахмуд Ш. Х. (2018)
Сокуренко В. М. - Автоматизований параметричний синтез фотооб’єктива з виправленою дисторсією, Бондарчук Д. П. (2018)
Богатирьова Г. В. - Кореляційно-оптичний підхід до проблеми голографічної асоціативної пам’яті, Полянський П. В., Фельде Х. В., Зелінський Є. В. (2018)
Tsybulnyk S. - Stress-strain state simulation of welded plate, Khotsevych M., Tovber A. (2018)
Петрищев О. М. - Побудова моделі п'єзоелектричного дискового трансформатора з кільцевим електродом в первинному електричному колі, Базіло К. В. (2018)
Коробко І. В. - Підвищення метрологічної та конструктивної надійності засобів вимірювання витрати природного газу, Драчук О. О. (2018)
Шевченко К. Л. - Підвищення точності вимірювання відстані до місця пошкодження електричного кабелю, Яненко О. П., Клочко Т. Р., Штефура Ю. В. (2018)
Білецький О. О. - Енергетичні процеси в резистивних колах заряду суперконденсаторів, Котовський В. Й. (2018)
Лещенко А. И. - Аналитический расчет гладкости сопряжения поверхностей и траекторий формообразования для их обработки на станках с ЧПУ (2018)
Саградян А. И. - Разработка технологии образования самоорганизующихся естественно-защитных покрытий в межконтактном пространстве пар трения в процессе резания, Симонян В. С., Варданян С. В. (2018)
Скицюк В. І. - Моделювання мілкодисперсної твердотільної зони присутності технологічного об’єкту різної кривизни поверхні, Клочко Т. Р. (2018)
Коробко І. В. - Автоматизація досліджень динамічних характеристик перетворювачів витрати рідиннофазних середовищ, Писарець А. В., Місяць А. С. (2018)
Терещенко М. Ф. - Визначення глибини проникнення фармакологічних препаратів у біологічний об`єкт при ультрафонофорезі, Тимчик Г. С., Паньков С. Б., Чухраєв М. В. (2018)
Ковальський В. I. - Пристрій для рейтрейсингової аберометрії ока, Яганов П. О. (2018)
Плакса Д. В. - Моделювання та оцінка впливу надвисокочастотного випромінювання на біологічні тканини, Терещенко М. Ф., Матвієнко С. М. (2018)
Плахтій А. - Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід (2019)
Клименко О. - Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування, Сокур О. (2019)
Жук В. - К вопросу установления года выпуска украинских изданий аграрной тематики первой трети ХХ в., недатированных при опубликовании (по материалам Белорусской сельскохозяйственной библиотеки) (2019)
Лісіна С. - Бібліотекознавча термінологія у довідкових виданнях (2019)
Мацібора Н. - Інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: історія й сучасність (2019)
Шумілова А. - Відбиток епохи у кіноплакатах 1947 – 1994 років. Рец. на кн.: Гутник Л. Український кіноплакат 1947 – 1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. Київ : Академперіодика, 2018. 576 с.: 104 с. іл. (2019)
Клименко О. - Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: визначення пріоритетів (2019)
Дубровіна Л. - Бібліограф Тетяна Василівна Добко, Онищенко О. (2019)
Дубровіна Л. - Приклад високого служіння бібліотечній справі, Добко Т. (2019)
Крамарець В. О. - Вплив еколого-біологічних властивостей деревних порід на сукцесії в лісах Українських Карпат, Попович М. В., Бойко О. З. (2019)
Сорока М. І. - Фітоценотичні передумови всихання лісів за участю Abies alba Mill. у лісових ценозах Покутських Карпат, Возняк А., Гойчук А. Ф., Ониськів А. П., Пліхтяк П. П. (2019)
Дебринюк Ю. М. - Вплив лісових насаджень плантаційного типу на показники родючості лісових ґрунтів в умовах Західного Лісостепу України, Распопіна С. П. (2019)
Заїка В. К. - Лісовідновні процеси в дубових деревостанах за участю липи дрібнолистої в умовах Західного Поділля, Каленюк Ю. С. (2019)
Заячук В. Я. - Taxus baccata L. в Українських Карпатах: поширення, участь у складі лісостанів, продуктивність (2019)
Висоцька Н. Ю. - Особливості мікроклонального розмноження цінних генотипів роду Populus L. in vitro, Золотих І. В. (2019)
Лось С. А. - Динаміка розвитку крон дуба звичайного (Quercus robur L.) на клонових насінних плантаціях у Харківській області, Годований О. М. (2019)
Матвеева Р. Н. - Рост 50-летних подпологовых географических культур кедра сибирского при разной сомкнутости полога древостоя в пригородной зоне Красноярска, Буторова О. Ф., Колосовский Э. В. (2019)
Каганяк Ю. Й. - Структура букових деревостанів у господарствах із різною інтенсивністю використання запасу деревини, Ільків І. С., Гаврилюк С. А. (2019)
Лакида П. І. - Нормативи оцінки продуктивності крони соснових деревостанів в умовах Північного Степу України, Ловинська В. М. (2019)
Миклуш С. І. - Типи лісу та запаси деревини рівнинних букових лісостанів України, Миклуш Ю. С., Гаврилюк С. В., Савчин В. М. (2019)
Davydenko K. - A comparative characteristic of fungal communities associated with Ips acuminatus in different regions of Ukraine (2019)
Meshkova V. L. - Health condition parameters for deciduous trees in the forest stands of Trostyanetske Forest Enterprise, Pivovar T. S., Tovstukha O. V. (2019)
Zapałowska A. - The use of agricultural waste in the production of renewable energy, Bashutska U. B. (2019)
Шпарик Ю. С. - Екологічні наслідки всихання ялинників в основних типах лісу Українських Карпат (2019)
Загвойська Л. Д. - Епістемологічний інструментарій дослідження еколого-економічних систем, Пелюх О. Р. (2019)
Максимів Л. І. - Еколого-економічна оцінка ефективності використання потенціалу енергетичної деревини в регіональній агломерації "Дрогобиччина", Луцишин Т. Р. (2019)
Соловій І. П. - Лісова політика у міждисциплінарному науковому контексті: тренди та перспективи розвитку (2019)
Юхновський В. Ю. - Оцінка екосистемних послуг у генеральному плануванні міських територій, Зібцева О. В. (2019)
Коржов В. Л. - Лісотехнічна меліорація трелювальних волоків в гірських лісах з використанням екскаватора, Кудра В. С. (2019)
Бехта П. А. - Вплив пінополістиролу на процес прогрівання стружково-полімерного пакета, Байзова Л. Р. (2019)
Маєвський В. О. - Технологічні аспекти регулювання витрат деревинної сировини під час виготовлення віконних блоків з тришарового клеєного бруса, Копинець З. П., Ковбасюк В. М., Миськів Є. М., Якуба М. М. (2019)
Туниця Ю. Ю. - На шляху до вершин лісівничої науки (З нагоди 75-річчя академіка Лісівничої академії наук України, професора Григорія Криницького), Миклуш С. І., Дебринюк Ю. М., Павлюк В. В. (2019)
Криницький Г. Т. - Озеленення та фітомеліорація – основні чинники сталого розвитку урбанізованих територій (З нагоди 80-річчя академіка Лісівничої академії наук України, професора Володимира Кучерявого), Миклуш С. І., Дудин Р. Б., Геник Я. В., Дебринюк Ю. М. (2019)
Голубчак О. І. - Учений-лісівник, фундатор лісокультурної карпатської школи (З нагоди 90-річчя член-кореспондента Лісівничої академії наук України, старшого наукового співробітника, доцента Ананія Гаврусевича), Парпан В. І., Бродович Р. І., Яцик Р. М., Кацуляк Ю. Д. (2019)
Туниця Ю. Ю. - Професор Володимир Максимів – видатна постать в історії лісотехнічної освіти і науки, Адамовський М. Г., Бехта П. А., Білей П. В., Голубець В. М., Кійко О. А., Криницький Г. Т., Кшивецький Б. Я., Маєвський В. О., Миклуш С. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Тамаргазін О. А. - Концепція програмного забезпечення для індивідуальних комунікаційних пристроїв у єдиному інформаційному полі забезпечення технологічних процесів в аеропорту, Ліннік І. І. (2019)
Терентьєва І. Є. - Імітаційне моделювання доступності телекомунікаційніх систем (2019)
Холявкіна Т. В. - Концептуальні рішення кабельної системи центру обробки даних, Шевченко О. П., Сподобаєв М. С. (2019)
Vishnevsky A. V. - Automated music composing with normal random numbers distribution as "Informational DNA” sequencing (2019)
Okhremchuk O. S. - Scheduling optimisation under contradictions in criteria functions (2019)
Radomska M. M. - The assessment of the environmental situation at the territory of the Darnytsya industrial area of the Kyiv city, Ryabchevsky O. V., Chaplygina O. V. (2019)
Бойченко С. В. - Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів, Павлюх Л. І., Шкільнюк І. О., Яковлєва А. В., Матвєєва І. В., Гудзь А. В. (2019)
Безвербна О. В. - Порівняльний аналіз методів екстраполяції лабораторних даних на рівень екосистеми у водній екотоксикології (2019)
Борисюк А. О. - Метод розв’язування задачі про течію в каналі з прямокутним розширенням у змінних функція течії-завихореність (2019)
Вдовенко С. В. - Раціоналізація системи збору та повернення конденсату в теплосиловому господарстві нафтопереробного заводу, Вдовенко А. В. (2019)
Городецька Н. С. - Вплив симетрії коливань на резонанс на неоднорідних хвилях в пружному півшарі, Макаренкова А. А., Старовойт І. В. (2019)
Ладієва Л. Р. - Трьохфазна математична модель процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі, Борзенкова С. В. (2019)
Голубничий О. Г. - Аналіз особливостей реалізації EM-алгоритму при кластеризації систем сигнальних конструкцій (2019)
Костановський В. В. - Дослідження залежності показників надійності АФАР РЛС від температури активної зони кристала GaN транзисторів (2019)
Тупиця І. М. - Методологія реструктуризації даних інформаційного ресурсу для підвищення ефективності статистичного кодування (2019)
Gvozdetskyi I. I. - Gas turbine plant on the basis of the converted aviation engine with heat regeneration, Volianska L. G., Fakhar Mohammad (2019)
Поздняков А. А. - Інформаційна модель розвитку залізничної транспортної інфраструктури в системі мульимодальних пасажирських перевезень, Мироненко В. К., Позднякова О. О. (2019)
Hancheva O. V. - Morphometric and densitometric characteristics of the brainstem locus coeruleus neurons nuclei in rats with experimental arterial hypertension, Danukalo M. V., Melnikova O. V. (2019)
Скобська О. Є. - Комплексне отоневрологічне оцінювання вестибулярної симптоматики при бойовій черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості внаслідок вибухової дії, Кваша О. М., Педаченко Ю. Є., Готін О. С., Малишева О. Ю. (2019)
Seyyed A. H. - Endoscopic findings and outcomes of upper gastrointestinal bleeding patients in northern Iran population referred to the emergency department, Seyed M. V., Sanaz G., Iradj M. (2019)
Бондаренко Н. П. - Фетальний міокардит – провісник небажаних наслідків внутрішньоутробного інфікування парвовірусом В19, Жежера В. М., Аксьонова А. В. (2019)
Kalashnyk K. V. - Interaction of polymorphism of the interleukin-6 gene with immunological damages and their role in the development of mixed cryoglobulinemia in patients with chronic hepatitis C, Riabokon Yu. Yu., Riabokon O. V. (2019)
Коval Т. І. - Prognostic model of rapid hepatic fibrosis progression in men with chronic hepatitis C, Syzova L. М., Dubynska H. M., Pryimenko N. O., Rudenko S. S. (2019)
Мельниченко М. Г. - Результати експериментального моделювання післяопераційних перитонеальних спайок, Ситнікова В. О., Квашніна А. А. (2019)
Сыволап В. Д. - Кардиальное ремоделирование в остром периоде Q-инфаркта миокарда, осложненного острой сердечной недостаточностью на фоне гипергликемии, Капшитарь Н. И. (2019)
Mykhailovska N. S. - The interrelationship between the cardiovascular remodeling indicators and the state of bone mineral density in women with coronary artery disease, Stetsiuk I. O. (2019)
Тіш М. - Зв’язок рівня морфологічного диференціювання та метаболічної активності плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки за даними позитронно-емісійної томографії, Лисак А. В., Дядик О. О. (2019)
Пославська О. В. - Метастатичне ураження кісток у чоловіків у поєднанні з підвищенням сироваткового PSA з погляду діагностики карцином невідомої первинної локалізації, Шпонька І. С., Гриценко П. О., Петрова М. Ю. (2019)
Шишкин М. А. - MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, Cdx2: характеристика иммуногистохимической экспрессии в полипах и аденокарциноме дистальных отделов толстого кишечника (2019)
Hrebniak M. P. - Influence of industrial atmospheric pollution on the development of pathology of respiratory organs, Fedorchenko R. A. (2019)
Abramov A. V. - Specific aspects of the radiographic morphometric and densitometric characteristics of mandible of the rats with experimental diabetes mellitus after tooth extraction, Hanchev K. S., Kadzharian Ye. V. (2019)
Шаврин В. А. - Сравнительная морфометрия пиальных сосудов при дисциркуляторно-ишемической и диабетической энцефалопатиях, Авраменко Ю. Н. (2019)
Шевченко Н. С. - Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы у детей с ревматическими заболеваниями и коморбидными состояниями, Богмат Л. Ф., Головко Т. А., Демьяненко М. В. (2019)
Гармаш О. В. - Особливості морфофункціонального стану привушних слинних залоз шестимісячних щурів при експериментально модельованій внутрішньоутробній макросомії, Губіна-Вакулік Г. І., Вондрашек Д. (2019)
Ільченко С. І. - Особливості використання та інтерпретації результатів водневого дихального тесту з навантаженням лактозою в дітей раннього віку та їхніх матерів, Недєльська С. М., Можейко Т. В. (2019)
Yanchuk A. O. - Legal consequences, measures of prevention and reduction of medical malpractice cases (errors), Zaporozhchenko A. O., Katerynchuk I. P., Kuznichenko S. O., Kryzhanovska O. V. (2019)
Туманский В. А. - Раковые стволовые и мезенхимальные стволовые клетки в протоковой аденокарциноме поджелудочной железы, Коваленко И. С. (2019)
Dovhal H. V. - Pathomorphology of fetal and mature liver under the lead intoxication and after the correction: the review of experimental data, Dovhal M. A., Romanenko O. A. (2019)
Бошкова И. Л. - Методика теплового расчета теплоутилизатора с плотным слоем гранулированного материала, Волгушева Н. В., Солодкая А. В., Бошков Л. З. (2019)
Довгополов А. Ю. - Моделювання напружено-деформованого стану роз'ємного з'єднання в деталях з армованих композиційних матеріалів методом СЕА, Некрасов С. С., Жигилій Д. О. (2019)
Иорданов И. В. - Исследование на моделях устойчивости пород кровли угольного пласта при действии динамических нагрузок, Симонова Ю. И., Петренко А. В., Положий А. В., Подкопаев С. В., Довгаль В. Ю., Король А. В. (2019)
Князєва В. Н. - Анализ нормативных документов по обеспечению эффективной работы насосных установок магистральных нефтепроводов, Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Андреев А. В. (2019)
Кожушко А. П. - Аналіз конструктивних особливостей причіпних та напівпричіпних цистерн у складі машинно-тракторного агрегату (2019)
Kusyj J. M. - Influence of structural components placement on casting technological damages formation, Topilnytskyy V. G. (2019)
Лухтура Ф. И. - О применении импульсного подачи рабочей среды в системы водоснабжения, Медведева М. В. (2019)
Тарасова В. О. - Система моніторингу та діагностики енергетичної ефективності теплонасосної установки, Кузнецов М. О., Харлампіді Д. Х. (2019)
Черняк О. М. - Методика оцінювання шкідливих чинників, які впливають на здоров’я робітників машинобудівного підприємства, Тріщ Р. М., Денисенко А. М. (2019)
Яким Р. С. - Оцінка надійності та критерії підвищення якості вставного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід, Сліпчук А. М. (2019)
Дашкевич А. А. - Алгоритм поиска устойчивых соответствий пар ключевых точек на изображениях и картах глубины, Воронцова Д. В., Скоробогатько Н. В. (2019)
Кодола Г. М. - Автоматизоване тестування веб-додатків з різнорівневою архітектурою, Волинець Н. С., Сербулова І. В. (2019)
Становська І. І. - Моделювання процесів навантаженої реконструкції мережі придорожніх вагових комплексів, Герганов М. Л., Гур’єв І. М. (2019)
Авина С. И. - Исследование влияния технологических параметров на выход цианистого водорода, Гринь Г. И. (2019)
Каракуркчі Г. В. - Технології інженерії поверхонь деталей силових установок автомобільної та бронетанкової техніки, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Кайдалов Р. О., Шаповал О. М. (2019)
Кривільова С. П. - Боротьба з промисловим пилом при виробництві цементу як фактор суттєвого зниження негативного впливу цементних заводів на довкілля, Власенко В. В., Цвіркун Д. О. (2019)
Мельник Ю. Р. - Трансестерифікація тригліцеридів етанолом у оксидів металів, Старчевський Р. О., Мельник С. Р. (2019)
Михайленко В. Г. - Получение окислителей с использованием физических полей, Лукьянова О. И., Гіль З. П. (2019)
Миколенко С. Ю. - Вплив продуктів переробки амаранту і чіа на якість хліба, Царук Л. Ю., Чурсінов Ю. О. (2019)
Сова Н. А. - Використання конопляної олії у технології майонезу, Луценко М. В., Лобанова А. О., Грекова Н. В. (2019)
Тищенко В. І. - М’ясомісткі комбіновані продукти з м’ясом качки та сріблястого карася, Божко Н. В., Пасічний В. М. (2019)
Хохотва А. П. - Сорбция меди и никеля фосфорилированными сорбентами в статических условиях, Маслянка К. С. (2019)
Tsykhanovska I. V. - Influence of the "magnetofood” food supplement on the structural and mechanical properties of molded fruit jelly with various structure-forming agents, Yevlash V. V., Khamitova B. M., Urazbaieva K. A., Aleksandrov O. V., Kaida N. S. (2019)
Черный А. А. - Разработка композиционных полимерных матричных таблеток с заданным временем высвобождения изосорбида динитрата методом математического моделирования, Кондратов С. А., Олейников Д. С. (2019)
Чулєєва О. В. - Дослідження впливу інгредієнтів на електрофізичні властивості наномодифікованих пожежобезпечних полімерних композицій з дигідратами оксиду магнію, Золотарьов В. М. (2019)
Шведюк Д. А. - Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики фаршів на основі різних видів м’ясної сировини, Пасічний В. М. (2019)
Малюшевська А. П. - Вивчення деяких закономiрностей руйнування полiмерних плiвкових дiелектрикiв пiд впливом електричного поля в умовах обмеження часткових розрядiв, Топоров С. О., Дмитрішин О. Я. (2019)
Вихідні дані (2019)
Бігдан О. А. - Фізико-хімічні властивості 2-((5-(3-,4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів та їхніх відновлених систем (2019)
Ігнатова Т. В. - Створення, дослідження фізичних і хімічних властивостей 2-((4-R-5-фенетил-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових(пропанових, бензойних)кислот і солей 2-((4-R-5-фенетил-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових кислот, Каплаушенко А. Г., Фролова Ю. С. (2019)
Чабан Т. І. - Синтез деяких нових N заміщених 5-гідрокси-7-метил-3H-тіазоло|4,5-b|піридин-2-онів як потенційних біологічно активних речовин, Огурцов В. В., Матійчук В. С., Гончаренко О. В., Чабан І. Г. (2019)
Кречун А. В. - Скринінг накопичення біологічно активних речовин в ірисі угорському впродовж вегетаційного періоду, Михайленко О. О., Ковальов С. В., Орлова Т. Г. (2019)
Кисличенко О. А. - Дослідження фотосинтезувальних пігментів трави канни садової деяких сортів, Процька В. В., Журавель І. О. (2019)
Іосипенко О. О. - Мінеральний склад листя кабачків, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2019)
Варинський Б. О. - Розробка методики визначення та дослідження піперидіній 2-((5-(фуран-2-іл)-4-феніл-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату у молоці корів через 12 годин після введення, Карпун Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Киричко Б. П., Гиренко І. В. (2019)
Олійников Д. С. - Обґрунтування підходу до розроблення технології виготовлення таблеток ізосорбіду динітрату з модифікованим вивільненням, Каплаушенко А. Г. (2019)
Кухтенко А. С. - Разработка состава таблеток Кардиостен с использованием метода математического планирования эксперимента, Гладух Е. В. (2019)
Корнієвський Ю. І. - Технологія виробництва та хромато-мас-спектроскопія настойок валеріани лікарської, Одинцова В. М., Корнієвська В. Г., Кандибей Н. В., Богуславська Н. Ю. (2019)
Хромильова О. В. - Щодо поєднання гліцину та тіотриазоліну в одній лікарській формі (2019)
Zarichna T. P. - Marketing research of the national antiarrhythmic drugs market, Raikova T. S., Brytanova T. S., Assani D. R. (2019)
Костюк І. А. - Інтегрований АВС/VEN-аналіз лікарських призначень при фармакотерапії бронхіальної астми в дітей, Косяченко К. Л. (2019)
Карпюк У. В. - Аналіз обсягів реалізації рослинних лікарських засобів із кровоспинною дією, Чолак І. С., Ємельянова О. І., Кисличенко В. С. (2019)
Гала Л. О. - Методологія формування системи національних стандартів належної аптечної практики та стандартних операційних процедур (2019)
Аніщенко М. А. - Антикорупційний менеджмент у закладах охорони здоров’я: правовий аспект (2019)
Соловйов О. С. - Організація діяльності аптек (2019)
Кузнєцова Л. П. - Коморбідна патологія у хворих на множинну мієлому, Панасенко М. О. (2019)
Возний О. В. - Стан і перспективи розвитку стоматологічної допомоги населенню України, Германчук С. М., Струк В. І., Біда В. І., Погоріла А. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kopp M. - Instabilities in the Non-Uniformly Rotating Medium with Temperature Stratification in the External Uniform Magnetic Field, Tur A., Yanovsky V. (2019)
Xhako D. - Chiral Fermions Algorithms in Lattice QCD, Zeqirllari R., Boriçi A. (2019)
Horbatiuk T. - Production of cc- and bb- Quark Pairs in pp Collisions at Energies of Experiments at the Large Hadron Collider, Kotlyar V., Maslov M., Safronov A. (2019)
Glushchenko A. - Spectra of Collective Excitations and Low-Frequency Asymptotics of Green’s Functions in Uniaxial and Biaxial Ferrimagnetics, Kovalevsky M., Matskevych V. (2019)
Grigoriev Y. - Dynamics of Electron in TEM Wave Field, Zelinskiy A., Malykhina T., Shpagina V. (2019)
Ivashin A. - Modulation Instability in Two Component Bose-Einstein Condensate with Dissipation, Marinenko E. (2019)
Koropov O. - Surface-Kinetics-Limited Ostwald Ripening of Spherical Precipitates at Grain Boundaries, Skorokhod R. (2019)
Таньшина A. - Институт теоретической физики имени А. И. Ахиезера (2019)
Ukrainian Pharmaceutical Congress: фармацевтичний ринок України під час реформ (2019)
Аптечний бізнес: актуальні проблеми (2019)
Кривомаз Т. - Образование будущего (2019)
Як позбутися циститу швидко і надовго? (2019)
Дедишина Л. - Privаte Label: здивувати і завоювати (2019)
Ткаченко Т. - Алергени як ліки (2019)
Мигрень в вопросах и ответах (2019)
Примак Р. - Липиды биомембран продолжают открывать свои "секреты" (2019)
Лопатинська О. - Оцінка користі та безпеки застосування кави та кофеїновмісних напоїв (2019)
Дедишина Л. - Знати, щоб допомогти (2019)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: аллергия (2019)
Примак Р. - Етапи науки дієтології (2019)
Редькін Р. - Сучасне лікування хворих на гепатит С без інтерферону вже доступне в Україні!, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Ткаченко т. - Макроліди — одна з найбезпечніших груп антимікробних засобів (2019)
Демецкая А. - Измерение артериального давления в аптеке (2019)
Орловецька Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: тройной раствор Каретниковой (Шиловой), Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Свій лікар, свій фармацевт (2019)
Кириленко М. - Бодіпозитив — вміння любити себе у будь-якому тілі (2019)
Астрологічний прогноз на травень 2019 року (2019)
Примак Р. - Чарівна травнева лісова красуня (2019)
Демецкая А. - Бежать или не бежать? (2019)
Бой с болью: победа за Кетановом! (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Goloskubova N. - Algebraization in Stability Problem for Stationary Waves of the Klein-Gordon Equation, Mikhlin Yu. (2019)
Ryzhikov V. - Research of the Syngle Crystal and Multilayer Composite Detectors Response Under Irradiation by Fast Neutrons, Onyshchenko G., Yakymenko I., Naydenov S., Opolonin A., Makhota S. (2019)
Zhytniakivska O. - Novel Phosphonium Dye TDV1 as a Potential Fluorescent Probe to Monitor DNA Interactions with Lysozyme Amyloid Fibrils, Tarabara U., Vus K., Trusova V., Gorbenko G., Gadjev N., Deligeorgiev T. (2019)
Maksakova O. - Study of Advanced Nanoscale ZRN/CRN Multilayer Coatings, Pogrebnjak A., Beresnev V., Stolbovoy V., Simoẽs S., Yerbolatuly D. (2019)
Solovan M. - Effect of Silicon Surface Treatment on the Electrical and Photoelectric Properties of Nanostructured MoOx/N-Si Heterojunctions, Kovaliuk T., Maryanchuk P. (2019)
Grytsyna V. - Regularities of Changes in Kearns Texture Coefficient at Cold Rolling of Zr-2. 5%Nb Alloy, Malykhin D., Yurkova T., Kovtun K., Chernyayeva T., Kovtun G., Kornyeyeva V., Slabospitskaya O., Tantsura I., Voyevodin V. (2019)
Filonenko N. - Investigation of Silicon and Manganese Solubility in Cementite of Iron-Based Alloys, Babachenko A., Kononenko G. (2019)
Filonenko N. - Solubility of Boron and Carbon in Ferrite of the Fe-B-C System Alloys (2019)
Lisovska V. - GEANT4 Modeling of Energy Spectrum of Fast Neutrons Source for the Development of Research Technique of Heavy Scintillators, Malykhina T., Shpagina V., Timchenko R. (2019)
Maslov V. - Improvement of Properties of Self-Injected and Accelerated Electron Bunch by Laser Pulse in Plasma, Using Pulse Precursor, Bondar D., Levchuk I., Onishchenko I. (2019)
Maslov V. - Uniform Focusing of Sequence of Relativistic Positron Bunches in Plasma, Bondar D., Levchuk I., Nikonova S., Onishchenko I. (2019)
Kaczmarek J. - Formalization of Cognition Process as an Additional Component Responsible for Development of Theoretical Physics (2019)
Таньшина А. - Институт теоретической физики имени А. И. Ахиезера (2019)
Уважаемые коллеги! (2019)
Гарбар М. О. - Оцінка й мінімізація періоперативного ризику кардіологічного пацієнта в несерцевій хірургії, Підгірний Я. М., Світлик Ю. О., Світлик Г. В. (2019)
Ільчишин О. Я. - Водно-електролітні порушення при тяжкій черепно-мозковій травмі (2019)
Коломаченко В. І. - Двадцять років "срібної кулі" проти інтоксикації місцевими анестетиками, Фесенко В. С. (2019)
Ничитайло М. Е. - Сорбилакт® как средство фармакологической коррекции послеоперационного пареза кишечника (2019)
Міщук В. Р. - Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника (огляд літератури) (2019)
Василів М. - Черезстравохідна ехокардіографія і її місце в періопераційному моніторингу (огляд літератури), Підгірний Я. (2019)
Курсов С. В. - Стрессовая гипергликемия: обсуждение пути ее устранения с помощью применения многоатомных спиртов, Никонов В. В. (2019)
Kravets O. V. - Evaluation of baseline pathophysiological changes in patients with emergency abdominal pathology (2019)
Підгірний Я. - Гостре пошкодження нирок у клініці інтенсивної терапії, Русин О., Яковлев І. (2019)
Чуба З. Т. - Оцінка якості життя дітей із катетер-асоційованими інфекціями сечових шляхів (2019)
Матолінець Н. В. - Патогенетична роль газотрансмітерів та метаболітів орнітинового циклу у формуванні ендотеліальної дисфункції в гострому періоді політравми (2019)
Туркевич О. М. - Driving pressure як компонент респіраторного моніторингу пацієнтів з ожирінням при лапароскопічних операціях (2019)
Туркевич О. М. - Особливості застосування концепції відкритих легень при респіраторній терапії тяжкої негоспітальної пневмонії, Закотянський О. П. (2019)
Мазуренко О. П. - Аналіз нехірургічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка, Лоскутов О. А., Згржебловська Л. В. (2019)
Вишинська М. Б. - Інтенсивна терапія компенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, Яєчник О. Р. (2019)
Залецький Б. В. - Експериментальне обґрунтування об’єму локального анестетика при виконанні блокади квадратного м’яза попереку (quadratus lumborum block), Дмитрієв Д. В., Півторак В. І., Дусик А. В., Калінчук О. О., Конопліцький В. С. (2019)
Черний В. И. - Роль сукцинатоксидазного окисления в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В., Андронова М. А. (2019)
Підгірний Я. М. - Мультимодальне анестезіологічне забезпечення операції струмектомії, Ушневич Ж. О., Іванів А. В. (2019)
Дружина О. М. - Коморбідність як фактор ризику післяопераційних ускладнень у пацієнтів при аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Філик О. В. - Відлучення від штучної вентиляції легень у пацієнта з постгіпоксичною енцефалопатією та центральною гіпертермією (2019)
Фесенко У. А. - Клінічні випадки симптоматичної гіпонатріємії, Степанюк О. С., Жовнір Т. Б. (2019)
Мітюрєв Д. С. - Проведення кесаревого розтину у пацієнтки з патологією системи згортання крові, Кошова І. М., Лоскутов О. А. (2019)
Литовченко А. Н. - Научное обоснование применения аскорбиновой кислоты у больных с термической травмой, Олейник Г. А., Литовченко Е. Ю. (2019)
Тези міжнародного конгресу анестезіологів Black Sea Pearl — 2019 (21–22 травня 2019 року, м. Одеса, Україна) (2019)
Мальцев Д. В. - Синдром хронічної втоми, асоційований з герпесвірусними інфекціями (2019)
Дуве Х. В. - Структурно-морфометричні особливості головного мозку у пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив (2019)
Мушегян М. М. - Оцінка клінічних показників хворих на симптоматичну судинну епілепсію з хронічними порушеннями мозкового кровообігу, Літовченко Т. А., Войтюк А. О. (2019)
Кирилова Л. Г. - Епілептичний міоклонус повік з абсансами (синдром Дживонса): огляд літератури й клінічне спостереження, Мірошников О. О., Погребняк А. Б., Юзва О. О. (2019)
Орос М. М. - Локальний біль у спині: сучасний погляд на діагностику і фармакотерапію, Палагута Г. В. (2019)
Копчак О. О. - Особливості лікувальної тактики при коморбідності інсомнії та тривоги: в пошуках безпечної альтернативи бензодіазепінів (2019)
Орос М. М. - Біль у тазу як міждисциплінарна проблема: деякі аспекти, Фістер Н. В. (2019)
Бурчинский С. Г. - Возможности антиоксидантной фармакотерапии при хронической ишемии головного мозга (2019)
Малець М. - Діагностика, лікування й прогнозування епілептичних нападів у дітей із гідроцефалією (2019)
Марусиченко В. В. - Скелетно-мышечные болевые синдромы: от патогенетических особенностей к рациональным терапевтическим подходам (2019)
Шаймурзин М. Р. - Спинальные мышечные атрофии у детей: эпидемиология, фенотипические особенности и современные возможности ранней клинико-инструментальной диагностики (2019)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія в Україні: фундатор та послідовники. До 90-річчя від дня народження професора Мачерет Євгенії Леонідівни, Семенова О. В., Бабич Є. Х., Гарник Т. П., Ляпко М. Г., Абраменко В. В., Арябинська В. М., Набільська В. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Сенченко М. - Депутатський лохотрон (2019)
Фіялка С. - Типологія наукових публікацій (на прикладі журналів із політематичного покажчика Social Sciences Citation Index наукометричної бази Web of Science) (2019)
Горбань Ю. - Велике зерцало (2019)
Ільганаєва В. - Інтегральна концептуалізація як шлях до розкриття сутності соціальної комунікації (2019)
Медведєва А. - Ефективність використання наукометричної платформи Web of Science (2019)
Копанєва В. - Дуалізм наукометрії (2019)
Поліщук Т. - Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Університеті Грінченка (2019)
Набхан Ю. - Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 1 Філософія. Психологія, Солодовнік В. (2019)
Костенко Л. - Проект "Бібліометрика української науки": ідея, реалізація, задуми, Симоненко Т., Жабін О. (2019)
Дояр Л. - Історичний наратив українського журналу "Глобус" (2019)
Миколаєнко А. - Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва (2019)
Романюк Н. - Історико-краєзнавчий додаток "Єлисавет": історія, завдання, жанрово-тематичне наповнення (2019)
Лощинська Н. - Життя та літературно-критична діяльність Миколи Жулинського (2019)
Бездрабко В. - Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки (2019)
Правила оформлення та подання статей до науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати" (2019)
Держава повинна знайти баланс між стимулюванням компаній показувати своїх реальних власників та легкістю відкриття й ведення бізнесу (2019)
Децентралізація дала можливість територіальним громадам в рази збільшити свої бюджети (2019)
Кабмін затвердив план заходів з проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 році (2019)
Проект для новонароджених "єМалятко" (2019)
Підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників (2019)
У першому півріччі 2019 року Call-центром Мін’юсту було опрацьовано більше 26 тисяч звернень (2019)
"Я за єднання українців, де б вони не жили",– Степан Мігус (2019)
Трейтяк О. М. - Плата та строки надання послуг у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу (2019)
Цюра В. В. - Правові проблеми визначення поняття повноваження у недоговірному представництві (2019)
Патлачук О. В. - Юридична техніка природоохоронних норм Статутів Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588bрр. (2019)
Галущенко Г. В. - Загальний огляд практики застосування іноземного права в країнах ЄС (2019)
Юхта О. Г. - Гарантії прав та свобод людини: європейський досвід (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються (2019)
Реклама (2019)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Рецензия на монографию профессора Г. Ф. Коротько "Постпрандиальная секреция поджелудочной железы" (Саарбрюккен, 2019) (2019)
Губергриц Н. Б. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете: частота, патогенез, диагностика, лечение, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2019)
Fousekis F. S. - Патология поджелудочной железы при воспалительных заболеваниях кишечника, Theopistos V. I., Katsanos K. H., Christodouloua D. K. (2019)
Губергриц Н. Б. - Ранний хронический панкреатит: возможен ли клинический диагноз?, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г. (2019)
Христич Т. Н. - Хронический панкреатит: о некоторых современных положениях, указанных в классификациях последних лет, Федив А. И., Гонцарюк Д. А. (2019)
Канкия М. - Клинический случай рака поджелудочной железы, Джикия И., Мцкерашвили Г., Цуцхубая Г. (2019)
Циммерман Я. С. - Проблемные вопросы учения о хроническом гастрите, Захарова Ю. А. (2019)
Губергріц Н. Б. - Ефективність вітамінного препарату Доктовіт для корекції клінічної симптоматики і відновлення якості життя у комплексній терапії хронічного ерозивного H. pylori-асоційованого гастриту, Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. (2019)
Мамчич В. И. - Классификации острого холецистита: этиопатогенетические принципы построения, Чайка М. А. (2019)
Мамедсахатова С. Ч. - Гигиеническая оценка пищевого статуса больных с множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом легких (2019)
Губергриц Н. Б. - Диафрагмальные грыжи: механизмы формирования, клиника, лечебная тактика, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В. (2019)
Условия публикации (2019)
Степанов Ю. М. - Хвороби органів травлення — актуальна проблема клінічної медицини, Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2019)
Ратчик В. М. - Можливості діагностики і лапароскопічних методів лікування гриж стравохідного отвору діафрагми, Пролом Н. В., Тарабаров С. О., Хохленко Г. В., Галінський О. О. (2019)
Мосійчук Л. М. - Хронічний атрофічний гастрит: фактори ризику та їх взаємозв’язок із вираженістю морфологічних змін слизової оболонки шлунка, Демешкіна Л. В., Кушніренко І. В., Сімонова О. В., Петішко О. П., Зигало Е. В. (2019)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у поєднанні з вегетативною дисфункцією, Сабат З. І. (2019)
Степанов Ю. М. - Результати обсерваційного перехресного дослідження PRELID 2 (2015–2016). Частина 1. Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки, характеристика супутньої патології, метаболічного синдрому та його окремих критеріїв у пацієнтів, які звертаються до терапевтів і гастроентерологів в Україні (2019)
Дорофеев А. Э. - Сравнительная распространенность и особенности течения неспецифического язвенного колита в странах одного географического меридиана: Украина — Тунис. Проверка гипотезы "Север — Юг", Вдовиченко В. И., Нагурна Я. В., Хальди Хатем, Дорофеева А. А. (2019)
Stoikevych M. V. - Age-related and gender features of circulating immune complexes and lipid metabolism in inflammatory bowel diseases, Klenina I. A., Tatarchuk O. M., Karachinova V. A., Fedorova N. S. (2019)
Дорофеев А. Э. - Функциональный запор в молодом возрасте. Место макрогола 4000 в лечении функционального запора, Руденко Н. Н., Жигаль Ю. В. (2019)
Степанов Ю. М. - Коротколанцюгові жирні кислоти: роль у розвитку синдрому подразненого кишечника, Будзак І. Я., Кленіна І. А. (2019)
Христич Т. Н. - Патогенетические аспекты коморбидности хронического панкреатита и хронической обструктивной болезни легких, Гонцарюк Д. А. (2019)
Чернявський В. В. - Гастроентерологічні маски парціальної епілепсії в клінічній практиці, Федорченко Н. О. (2019)
Чабан М. П. - Катерина Конопля-Стасюкова — одна з перших жінок — земських лікарів на Катеринославщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2019)
Колесник Т. В. - Влияние терапии на показатели гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением после бариатрического лечения, Березницкий Я. С., Дука Р. В., Надюк А. В., Косова А. А., Колесник Э. Л. (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан секреторної активності жирової тканини при травматичній хворобі у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Бойко В. В. - Первый опыт применения чрескожной механической тромбэктомии при острой ишемии нижних конечностей, Питык А. И., Бабынкин А. Б. (2019)
Бойко В. В. - Эндоскопические методы гемостаза при кровотечении из варикозно расширенных вен у больных портальной гипертензией, Грома В. Г., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А., Меркулов А. А. (2019)
Бучнєва О. В. - Тактика захисту нервової системи та внутрішніх органів від ішемічних пошкоджень при оперативних втручаннях із приводу гострого аортального синдрому (2019)
Кравец О. В. - Анализ гемодинамического ответа при разных режимах инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска при острой абдоминальной патологии (2019)
Вєсіч Т. Л. - Диференційні підходи до вибору лікувальної тактики у хворих на гіперпластичні процеси ендометрію, Качайло І. А. (2019)
Новикова А. А. - Клинико-параклиническая характеристика аномальных маточных кровотечений в пубертате (2019)
Садчикова М. В. - Роль гормонотерапии в лечении раннего рака молочной железы у пременопаузальных женщин, Синявина Л. В., Отченаш Н. Н. (2019)
Бець І. Г. - Порівняльна оцінка ефективності застосування малоінвазивних технологій лікування чотирьох локалізацій ушкоджень дистальних метаепіфізів довгих кісток (2019)
Симоненко Г. Г. - Досвід проведення системного тромболізису при ішемічному інсульті у хворих похилого віку, Дубініна Л. В., Мокринський Р. А., Жогов С. В., Стефанюк М. О. (2019)
Черненко М. Є. - Проблема нейрогенезу в умовах терапії нейрозапального/нейродегенеративного процесу (2019)
Петренко В. Н. - Характеристика нарушений вегетативной нервной системы у детей после перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести (2019)
Мирошник Д. М. - Эффективность использования энкада в лечении пигментной абиотрофии сетчатки (2019)
Спринчук Н. А. - Клінічні особливості пацієнтів із синдромом біологічно неактивного гормону росту (2019)
Волобуева О. В. - Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных ветряной оспой, Шустваль Н. Ф., Лядова Т. И., Волобуев Д. А. (2019)
Пашков І. В. - Безпосередні результати лікування нуклеотидними/нуклеозидними аналогами у хворих на хронічний гепатит В, Федорова С. Ф. (2019)
Ігнатишин М. В. - Оцінка впливу децентралізації на процес бюджетного регулювання, Бурдюх Л. Ю. (2019)
Liba O. M. - Formation of professional competence of future economists, Liba N. S., Konchovych K. T. (2019)
Носов О. Ю. - Нормативно-правове регулювання кластеризації в Україні, Черничко Т. В. (2019)
Прокопенко І. А. - Податковий аспект інвестиційного клімату (2019)
Байда Б. Ф. - Туристичний бізнес та соціальна відповідальність (2019)
Kalashnikova Kh. - The concept of management leadership efficiency (2019)
Ломовських Л. О. - Маркетингова концепція стратегічного управління конкурентоспроможністю виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва, Єфремова Н. О., Ковальова О. В. (2019)
Рожко Н. Я. - Сутнісна характеристика та еволюція розвитку поняття "раціональна" та "ірраціональна" поведінка споживача (2019)
Шевченко В. С. - Управлінський лідер: особисті якості та їх ефективність (2019)
Безхлібна А. П. - Наукові засади дослідження процесів міжрегіональної інтеграції як чинника підвищення конкурентоспроможності (2019)
Волощук Н. Ю. - Інноваційна модель розвитку територіальної економічної системи, Ревть Ю. І. (2019)
Вуйченко М. А. - Управління витратами у муніципальних утвореннях, Василенко О. П., Дяченко М. І. (2019)
Гоменюк М. О. - Кластер як інноваційна форма територіального розвитку (2019)
Дяченко М. І. - Проблеми формування і функціонування об’єднаних територіальних громад Черкащини, Чукіна І. В. (2019)
Лендєл О. Д. - Вплив інфраструктури на конкурентоспроможність регіонального ринку туристичних послуг (2019)
Мазур Ю. П. - Використання маркетингових технологій у діяльності об’єднаних територіальних громад, Невлад В. Ф. (2019)
Букреев Э. В. - Управленческий учет – эффективный инструмент принятия адаптивных решений в условиях нестабильной внешней среды предприятия (2019)
Головачко В. М. - Проблеми пенсійної реформи в Україні, Перевузник Т. М. (2019)
Голубка Я. В. - Особливості фінансового забезпечення національних будівельних компаній, Нестерова С. В., Михальчинець Г. Т. (2019)
Королович О. О. - Проблеми аналізу фінансової стійкості виробничого підприємства (2019)
Мисак З. С. - Деякі соціально-економічні аспекти регулятивної дії акцизного податку на тютюнові вироби в Україні у 2014-2017 роках (2019)
Панура Ю. В. - До питання податкового консультування (2019)
Скоромцова Т. О. - Відповідальність суб’єктів зед за результатами митного пост аудиту: вітчизняна практика та досвід країн ЄС (2019)
Шнюков Е. Ф. - Газовые сипы мирового океана, Топачевский И. В. (2019)
Рыбак О. М. - Покмарки Черного моря, Ступина Л. В. (2019)
Гордиенко В. В. - Астеносферные линзы в мантии нефтегазоносных регионов, Гордиенко Л. Я. (2019)
Науменко О. Д. - Прогноз нафтогазоносності середньо- та верхньоюрських карбонатних товщ Переддобрудзького прогину за седиментаційно-палеогеоморфологічними критеріями, Коржнев П. М., Стрижак В. П., Дезес М. О. (2019)
Шнюков Е. Ф. - К минералогии темных песков североp западного побережья Азовского моря, Скворцов В. В., Пермяков В. В. (2019)
Альохіна Т. М. - Сучасний седиментогенез Азовського моря: чинники та особливості, Куразєєва Л. В., Скворцов В. В. (2019)
Хижняк А. В. - Гідрофізичні і геологічні особливості, методи і модель аерокосмічного моніторингу пошуку покладів вуглеводнів на морському шельфі, Седлерова О. В., Федоровський О. Д. (2019)
Щипцов О. А. - Деякі аспекти формування концепції державної цільової Науково-технічної програми відновлення морських досліджень та науково-дослідницької інфраструктури (2019)
Дубовий О. М. - Формування термічно стійкої полігонізаційної субструктури з підвищеними властивостями в електродугових покриттях, Карпеченко А. А., Шкурат С. І., Бобров М. М., Неделько Є. Ю. (2019)
Иорданов И. В. - Исследование устойчивости кровли угольного пласта с податливой опорой различной жесткости на моделях, Симонова Ю. И., Положий А. В., Подкопаев С. В., Довгаль В. Ю., Король А. В. (2019)
Лебедев В. А. - Модернизация плазмотрона для напыления на воздухе и в контролиремой атмосфере (в вакууме), Лой С. А. (2019)
Ромашко В. Я. - Pегулювальні характеристики iмпульсного регулятора понижувального типу, що працює на акумулятор, Батрак Л. М. (2019)
Висоцька О. В. - Технологія визначення виникнення мязового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату, Овченко А. С., Губанова О. В., Печерська А. І., Довнар О. Й., Доброродня Г. С. (2019)
Доброродня Г. С. - База даних для системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів, Висоцька О. В., Панфьорова І. Ю., Печерська А. І., Рисована Л. М., Довнар О. Й. (2019)
Ковцур К. Г. - Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів в роздрібну торгівельну мережу, Токмиленко Т. Т., Птиця Н. В. (2019)
Тріщ Р. М. Денисенко А. М. - Оцінювання якості процесів при виготовленні виробів медичного призначення, Артюх С. М., Лис Ю. С. (2019)
Становська І. І. - Компактність динамічної моделі розвитку проектного управління як міра його ефективності (2019)
Яглицький Ю. К. - Удосконалення організації управління та конструкторсько-технологічної підготовки судноремонтного виробництва з використанням інформаційних технологій (2019)
Лабейко М. А. - Удосконалення методики кількісного визначення хлорогенової кислоти у шроті з насіння соняшнику, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф., Федякіна З. П. (2019)
Маринін А. І. - Дослідження впливу електрогідравлічного оброблення на отримання фруктозо-олігосахаридних сумішей, Позняковський С. В., Бреус Н. М., Святненко Р. С. (2019)
Махлай К. А. - Очистка сточных вод убойного цеха птицефабрики, Цейтлин М. А., Райко В. Ф. (2019)
Tsykhanovska I. - Development of molded jelly marmelad technology with the introduction of food additive "Magnetofood" (2019)
Тітул (2019)
Гуменюк В. В. - Валютне регулювання в системі чинників активізації зовнішньої торгівлі, Солоджук Т. В. (2019)
Піскунов Р. О. - Аналіз детермінант світових фінансових криз у системі обліково-інформаційного забезпечення регулювання руху грошових потоків, Москаленко О. В. (2019)
Шевченко Л. С. - Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія (2019)
Марченко О. С. - Сучасні тенденції розвитку юридичного бізнесу в Україні (2019)
Дутчак Р. Р. - Управлінський контроль над обліково-аналітичним забезпеченням вирішення господарських спорів щодо нереальних господарських операцій підприємства, Дутчак В. Ф. (2019)
Суходубова І. В. - Судова практика Конституційного Суду України як інструмент забезпечення стабільності і динамізму законодавства (2019)
Малолітнева В. К. - Публічні закупівлі "зеленої" електроенергії в межах зобов’язань України перед ЄС та СОТ (2019)
Марченко О. С. - Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу "Економічна теорія та право" з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р., Селіванова І. А. (2019)
Левковець О. М. - Інноваційні бізнес-моделі: особливості формування. Виступ на науково-теоретичному семінарі кафедри 22 січня 2019 р. (2019)
Набатова О. О. - Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку. За підсумками регіональної науково-практичної конференції молодих учених (2019)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2019)
Титул, зміст (2019)
Сенченко М. - Депутатський лохотрон (2019)
Швецова-Водка Г. - Інфосфера як складник ноосфери (2019)
Галькевич Т. - Мистецтво кіноплаката в історичній ретроспекції (2019)
Ахвердова М. - Приклади індексування видань класу 2 Релігія. Теологія (богослов'я), Діденко А. (2019)
Плешакова-Боровинська М. - Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в електронному форматі на підприємстві (2019)
Марковець О. - Консолідація інформації про діяльність учасників групи в соціальній мережі Facebook, Паздерська Р. (2019)
Зоріна Н. - Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку в електронному каталозі (2019)
Дояр Л. - Всеукраїнський двотижневик "Глобус" як джерело вивчення УСРР доби непу (2019)
Хайло А. - Видання фольклорних текстів 1917 — 1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект (2019)
Якубова Т. - Атрибуція книжкових знаків на книгах Яна Снядецького (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ) (2019)
Солонська Н. - "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона — пам'ятка книжно-літературної мови Київської Русі (до 175-річчя першого видання) (2019)
Содержание (2019)
Гребініченко Г. О. - Аналіз даних комплексного пренатального обстеження при гастрошизисі у плода, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Величко А. В., Нікітчина Т. В., Носко А. О. (2019)
Давидова Ю. В. - Роль ендотеліальної дисфункції в генезі прееклампсії та шляхи профілактики її виникнення в наступній вагітності, Лиманська А. Ю., Огородник А. О., Бутенко Л. П. (2019)
Туманова Л. Є. - Особливості перебігу пологів та стан новонароджених у жінок із безплідністю ендокринного і запального ґенезу в анамнезі залежно від способу запліднення (дані архівів: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України" та репродуктивної клініки "Надія"), Коломієць О. В., Рябенко О. П., Молчанова О. О. (2019)
Круть Ю. Я. - Оцінювання впливу комплексної терапії загрози передчасних пологів на особливості стресорезистентності вагітних, акушерські та перинатальні наслідки розродження, Шевченко А. О., Сюсюка В. Г., Бєленічев І. Ф. (2019)
Круть Ю. Я. - Прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей, Шевченко А. О., Сюсюка В. Г., Бєленічев І. Ф. (2019)
Лівшиць Л. А. - Поліморфізм гена ADRB2 як чинник спадкової схильності до розвитку бронхіальної астми та відповіді на терапію сальбутамолом, Татарський П. Ф., Городна О. В., Маяковська А. В., Волинець Г. П., Чумаченко Н. Г., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Антипкін Ю. Г. (2019)
Абатуров О. Є. - Алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей, Височина І. Л., Токарєва Н. М. (2019)
Лента новостей (2019)
Іщенко Г. І. - Динаміка оперативного розродження в сучасному акушерстві (огляд літератури), Деменіна Н. К. (2019)
Антипкін Ю. Г. - Мітохондріальні захворювання, викликані мутаціями гена POLG: проблеми диференційної діагностики, Кирилова Л. Г., Мірошников О. О., Юзва О. О., Ткачук Л. І. (2019)
Слєпов О. К. - Рідкісний випадок асоціації гіпоплазії м'язів і наскрізного дефекту діафрагми у 5-місячної дитини з природженою діафрагмальною грижею, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Гладишко О. П. (2019)
Mental Health Care in the Perinatal Period (2019)
Pre-pregnancy Counselling (2019)
Правила подачи и оформления статей (2019)
Mielczarek М. - Po raz kolejny o "Skarbie" z czernijowa. "Skarb pielgrzyma do ziemi świętej". Czy tylko fantazja? (2017)
Коцур В. П. - Історіографія українського скарбознавства (2017)
Кулешов С. Г. - Середньовічний європейський денарій зі слов’янськими (?) рунами (2017)
Орлик В. - Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по областях) (2017)
Зайончковський Ю. - Сарайські данги пізньоджучидського хана Мухаммада (2017)
Прохненко І. О. - Фальшиві монети Середнянського замку, Жиленко М. М. (2017)
Бакалець О. А. - Фальшиві монети Сигізмунда ІІІ Вази з Хмельниччини (2017)
Потильчак О. В. - Знахідка монет XVIII століття з Литвинівки Вишгородського району на Київщині (2017)
Синчук И. И. - Литая копия медали Морица Саксонского из-под г. Кобрина Брестской обл. Республики Беларусь (2017)
Зразюк З. О. - З історії нумізматичної колекції Церковно-Археологічного музею при Київський духовній академії (2017)
Орлик С. - Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни, Бойко-Гагарін А. (2017)
Šustek Z. - Interessante Dokumente über Konvertibilität der Sowjetischen Währung in den Jahren 1924 – 1937 (2017)
Filipow К. - Medal dziesięciolecia odzyskanej niepodległości Polskiej (1928) (2017)
Огляд міжнародної нумізматичної конференції "V Forum numizmatyczne. "Polska – Wschod: Pieniadz I Banki". W 100. Rocznice utworzenia polskiej Krajowej kasy pozyczkowej" (2017)
Огляд VIII Міжнародної нумізматичної конференції "Сохраняя прошлое – строим будущее" (2017)
Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (2017)
Мизгін К. - Рецензія: Бойко-Гагарин А. С. Фальшивомонетничество в Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Киев: "Украинская конфедерация журналистов, 2017, 549 с., с илл. (2017)
Рецензія: до історико-нумізматичного видання кандидата історичних наук, доцента кафедриісторії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (Олексія Андрійовича Бакальця на тему: "Скарби Поділля XIV – XVII ст. Документи і матеріали") (2017)
До ювілею Максима Михайловича Загреби (2017)
Содержание (2019)
Третьяков А. Б. - 85 лет Запорожскому коксохимическому заводу (2019)
Литовка В. А. - Восстановительный ремонт КБ № 5 и 6 в условиях действующего производства ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС”, Гайдаенко А. С., Струсевич И. В., Бегма Р. А., Мартыненко И. В., Фидчунов А. Л. (2019)
Бехтер А. А. - Разработка практических рекомендаций по минимизации затрат электроэнергии на измельчение угля и уменьшению содержания класса менее 0,5 мм в измельченной шихте ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС”, Плохотников В. В., Корецкая Т. В., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А., Коваль В. В. (2019)
Шаповалов М. В. - Рациональное использование производственных мощностей ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС” для улавливания бензольных углеводородов и получения сырого бензола, Гайдаенко А. С., Зеленский В. В., Банников Л. П. (2019)
Гайдаенко А. С. - Использование хроматографических методов в контроле коксохимического производства в современных условиях, Овчинникова С. А., Мартынова А. Ю., Красножененко Д. А., Ткач Н. А. (2019)
Бехтер А. А. - Перспективы расширения сбыта электродного пека на ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС”, Федькова Г. Я., Гайдаенко А. С., Чешко Ф. Ф. (2019)
Гайдаенко А. С. - Внедрение энергосберегающих технологий на ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС”, Бойко А. А., Супрун В. В., Лупонос А. В. (2019)
Содержание (2019)
Дроздник И. Д. - Влияние сроков хранения углей на качество полученного из них кокса, Мирошниченко Д. В., Десна Н. А., Коваль В. В., Литовка В. А., Гайдаенко А. С., Иванов Д. О. (2019)
Клешня Г. Г. - Изменение фактической массы угля при его размораживании, Косминский А. В., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Шмельцер Е. О., Мещанин В. И. (2019)
Гапонова И. В. - Использование очищенных фенольных сточных вод в водоснабжении коксохимических предприятий (2019)
Васенко О. Г. - Уніфікована оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на довкілля, Верниченко-Цветков Д. Ю., Коробкова Г. В., Поддашкін О. В (2019)
Mielczarek М. - Kilka refleksji nad nasladownictwami drachm Rodos I kwestia zolnierzy najemnych (2018)
Мизгін К. - Про знахідку пантикапейського оболу на ранньосередньовічному Шестовицькому городищі, Степаненко С., Ситий Ю. (2018)
Schulze W. - A hitherto unknown imitation of a Byzantine follis of Michael II (2018)
Моисеенко Н. - Хронология находок в Украине сребреников IV типа Владимира Святославича (2018)
Кулешов С. - Три фальшиві середньовічні західноєвропейські денарії, знайдені в Рівненській області (2018)
Синчук И. - Печать Владимира Всеволодовича Мономаха из Беларуси, Родин В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського