Mozghovyi Y. - Editorial (2018)
Choi Y. J. - The effect of the fast-track corporate rehabilitation program on the interest coverage ratio of the companies under court receivership (2018)
Wachyudi N. - A study of the relationship marketing effect in banks: The case of an emerging market (2018)
Pitoska E. - Corporate social responsibility and small-medium sized enterprises: evidence from Greece, Giannakis K., Sdraka D. (2018)
Basu R. - Monetary Operations and Islamic Banking in The GCC: Challenges and Options, Prasad A., Rodriguez S. (2018)
Goumas S. - Corporate brand extensions based on the purchase likelihood: governance implications, Charamis D., Maroukla E., Garefalakis A. (2018)
Wood A. - The impact of risk factors on the financial performance of the commercial banking sector in Barbados, McConney S. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Dell’Atti S. - Editorial (2018)
Pavone P. - Compliance and corporate anti-money laundering regulation, Parisi F. (2018)
Arsenos P. - Pricing of brand extensions based on perceptions of brand equity, Charamis D., Garefalakis A. (2018)
AlHares A. - Does ownership structure improve credit ratings?, Ntim C., King D., Byrne R. (2018)
Mashamba T. - The effects of Basel III liquidity regulations on banks’ profitability (2018)
Khemiri S. - Order of preference of debts under asymmetric information, Brinette S., Benkraiem R., Miloudi A. (2018)
Eulerich M. - Cultural differences and similarities between German and Chinese internal audit functions, Westhausen H.-U. (2018)
Velte P. - The impact of auditor rotation, audit firm rotation and non-audit services on earnings quality, audit quality and investor perceptions: a literature review, Loy T. (2018)
Koutoupis A. G. - Corporate governance and internal controls: a case study from Greece, Pappa E. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Sacco Ginevri A. - Editorial (2018)
Lemonakis C. - A study of the banks’ efficiency in crisis: Empirical evidence from Eastern Europe, Balkans and Turkey, Garefalakis A., Georgios X., Haritaki H. (2018)
Drogalas G. - Relationship between internal audit factors and corporate governance, Anagnostopoulou E., Koutoupis A., Pazarskis M. (2018)
Elhessi A. R. - Gharar in futures contracts from Islamic perspective: A case study of USA & Malaysia, Youssef A. A., Ragheb M. A. (2018)
Di Tommaso F. - What are the costs and benefits of an international corporate governance reregulation? (2018)
Lopes Lopes - How the financial crisis has changed the research agenda on banking regulation, J. D. (2018)
Toudas K. - International accounting frameworks: The convergence of corporate financial statements (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Dell’Atti S. - Editorial: An international outlook of research in governance and regulation (2018)
Spinthiropoulos K. - An analysis of key sectors of economic growth in Greece: A VAR testing approach, Garefalakis A., Charamis D., Gerakis G., Konstantinidis A. (2018)
Saerang D. P. E. - The influence of executives’ characteristics on bank performance: The case of emerging market, Tulung J. E., Ogi I. W. J. (2018)
Mariani G. - University as new entrepreneurial finance player: A search for the new role (2018)
Stenheim T. - The value relevance of alternative performance measures: Evidence from the Oslo Stock Exchange, Beckman A. N., Olsen Valltoft C., Madsen D. Ø. (2018)
Kgasago K. J. O. - Determinants of business intelligence system acceptance in an emerging country, Jokonya O. (2018)
Grove H. - Digitalization impacts on corporate governance, Clouse M., Schaffner L. G. (2018)
Титул, зміст (2018)
Бузиновський А. Б. - Функціональна модель системи підтримки прийняття рішень хірурга, Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Новіков Д. В., Годлевська Т. Л., Біднюк К. А. (2018)
Первак М. П. - Особливості кіндлінгової судомної активності за умов транскраніального подразнення постійним струмом мозочка на тлі застосування кетаміну (2018)
Бабінець Л. С. - Ефективність про- та пребіотичних препаратів у лікуванні дисбіозу хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом, Марценюк В. П., Дроняк Ю. В., Мельник Н. А. (2018)
Колотвін А. О. - Скринінг хворих на гострий калькульозний холецистит для виявлення прихованих форм вірусних гепатитів B і C (2018)
Мацегора Н. А. - Саногенетичне значення замісної терапії трийодтироніну в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення в поєднанні з гіпотиреозом, Шпота О. Є. (2018)
Опря Є. В. - Специфіка розладів сприйняття та емоцій у хворих на шизофренію з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Jones Rodney P. - Periods of unexplained higher deaths and medical admissions coexist with changes in staff sickness absence (2018)
Роша Л. Г. - Морфологічні особливості кастраційнорезистентного раку передміхурової залози, Лисенко В. В. (2018)
Бородіна О. С. - Негоспітальна неускладнена пневмонія у дітей: взаємозв'язок із цитокіновою відповіддю та фізичним розвитком (2018)
Шандра О. А. - Системні механізми епілепсії (2018)
Гладчук І. З. - Застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот у профілактиці та терапії загрози передчасних пологів, Панчук Е. А. (2018)
Пономаренко О. В. - Шкірна пластика в комплексі лікування тяжких поєднаних ушкоджень тулуба та кінцівок (2018)
Зачеславський О. М. - Нестандартний випадок раку передміхурової залози (клінічний випадок), Попов Д. О., Таха Маріо, Дехтяр Ю. М., Савельєв А. О. (2018)
Мацегора Н. А. - Основні причини розвитку ускладнень вакцинації бцж і доцільність дослідження клітинної ланки імунітету в їхній діагностиці, Омельян Л. П. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2018)
Фінагіна О. В. - Перспективи інформаційної інтеграції в системі знань сучасного інформаційного менеджменту: актуальні питання розвитку аграрно-промислового комплексу, Чумаченко Ю. С. (2018)
Андрієнко М. В. - Роль глобальних маркетингових стратегій у сучасному бізнесі, Дьячук І. В. (2018)
Дегтярьова Л. С. - Обгрунтування аналітичних методів у маркетинговому дослідженні на підприємстві, Терещук О. О. (2018)
Сарана Л. А. - Регіональні кластерні ініціативи як рушійна сила регіональної економікии (2018)
Сукач О. М. - Інвестиційний потенціал національної економіки (2018)
Подлужна Н. О. - Регіональні перспективи формування економіки знань в Україні (2018)
Іванова Н. С. - Методи прогнозування регіональної економічної безпеки (2018)
Коваль О. О. - Соціальна нерівність у ринкових умовах (2018)
Потапенко Т. П. - Роль та місце інновацій у процесах кластеризації (2018)
Гріднєва Д. В. - Проблеми теорії і практики обліку готової продукції та її реалізації (2018)
Хиль Л. П. - Об'єднання звітності з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, Бондаренко Л. Ф. (2018)
Іванюта П. В. - Роль ринку цінних паперів у економіці держави на прикладі США, Горбаневич В. Л. (2018)
Луцяк В. В. - Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів, Ставська Ю. В., Головня О. М. (2018)
Poltavska O. - Network development of hotel industry enterprises (2018)
Наші автори (2018)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "економіка" (2018)
Запрошуємо авторів до співпраці (2018)
Титул, зміст (2018)
Шарикіна Н. І. - Порівняльне вивчення цитостатичної активності та механізмів дії відомих похідних хіназоліну (доксазозин, празозин) та ерлотинібу, Хавич О. О., Демченко А. М., Паршиков О. В., Ядловський О. Є., Радівоєвич А. Г., Мунько М. А., Рогозін В. В. (2018)
Бородіна О. С. - Негоспітальна неускладнена пневмонія у дітей: особливості змін цитокінових маркерів у хлопчиків і дівчаток у динаміці лікування (2018)
Колотвін А. О. - Застосування стерильного гемостатичного матеріалу, просоченого розчином гемостатичного порошку на основі хітозану, при лапароскопічній холецистектомії у хворих на гострий калькульозний холецистит на фоні хронічного вірусного гепатиту (2018)
Куртова М. М. - Вивчення впливу антитіл до бокових карбогідратних ланцюгів алергенів на популяційний профіль сенсибілізації пацієнтів у Південно-Західному регіоні України, Кольцова І. Г., Тарасов Є. В., Боровик А. П. (2018)
Мєліхова Т. В. - Порівняльна характеристика патоморфологічних змін строми ендометрія і перехідної зони матки при аденоміозі та проліферативних процесах ендометрія (2018)
Роша Л. Г. - Удосконалення методик прижиттєвої патоморфологічної діагностики (на прикладі раку передміхурової залози) (2018)
Хухліна О. С. - Суглобовий синдром і якість життя пацієнтів з остеоартрозом за коморбідного перебігу з неалкогольним стеатогепатитом та ожирінням, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Каушанська О. В., Горбатюк І. Б. (2018)
Опря Є. В. - Суб'єктивне сприйняття психічної та соматичної хвороби хворими на шизофренію при її поєднанні з ожирінням (2018)
Пономаренко О. В. - Лазерна допплерівська флоуметрія як метод оцінки мікрогемодинаміки шкіри в ділянці ушкодження покривних тканин кінцівок після травми (2018)
Бодня О. І. - Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки (2018)
Мацегора Н. А. - Динаміка показників спірограми хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення на тлі гіпотиреозу при включенні у комплексне лікування ліотироніну, Шпота О. Є., Крахмалова О. О. (2018)
Якименко Д. О. - Патогенетичне обґрунтування використання олії амаранту для протекції ушкодження надниркових залоз при синдромі Шегрена, Єфременкова Л. Н. (2018)
Михайленко В. Є. - Ефективність проведення реабілітаційної терапії в системах Tymo і Pablo, Михайленко В. Л., Осіпенко А. С., Компанієць М. О. (2018)
Запрошуємо на симпозіум "Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису" (2018)
Гридіна Т. Л. - Кір: збудник, особливості патогенезу, можливі ускладнення, профілактика (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Бондаренко Е. А. - Особенности темпорального оформления побудительных конструкций в лекционном и проповедническом дискурсах (2018)
Гринько Л. В. - Средства смягчения категоричности высказывания и стратегии в деловом общении (на материале итальянской и испанской деловой переписки) (2018)
Деревянко Ю. М. - Феномен етикетного простору та його організація (2018)
Дячук Л. С. - Українські переклади французької жіночої прози радянського періоду (роль журналу "Всесвіт") (2018)
Загребельная Н. В. - Лексико-семантическое поле "водное транспортное средство" в наивной англоязычной картине мира (2018)
Ківенко І. О. - Перцептивний аналіз висловлювань фатичної подяки (2018)
Колегаева И. М. - Сенсорная метафора и синестезия как языковой феномен: лингвокогнитивный аспект (2018)
Красницкая Е. В. - Роль синсемантической лексики в создании образа смерти в романе Дж. Барнса Nothing to be frightened of (2018)
Лисовская А. О. - Роль динамического компонента интонации в организации текста устной англоязычной молитвы в художественном кинодискурсе (2018)
Марусіч Г. В. - Просодичні особливості морських команд в англомовному судноплавному дискурсі та художньому кінодискурсі (2018)
Матузкова О. П. - До питання про передачу одеських реалій в англомовних художніх та документальних текстах, Погуляй В. В. (2018)
Мікава Н. М. - Вербалізація кoнцeпту HAIR в англомовних фрaзeoлoгічних слoвникaх (2018)
Музя Є. М. - Принципи лексикографування топонімів у неспеціальних англомовних словниках (2018)
Нетреба Е. С. - Концепт ВРЕМЕНА ГОДА/SEASONS в языковой картине мира Перл Бак (на материале романа "Земля") (2018)
Снітовська О. Й. - Відповідність перекладу інструкцій безрецептурних ліків, сертифікованих в Україні, англомовним оригіналам міжнародних фармацевтичних компаній українською мовою (2018)
Строченко Л. В. - Номінативне поле концепту GENIUS в англійській мові (2018)
Терехова Л. В. - Прагматические особенности реализации оппозиции "свой" / "чужой" в газетном макротексте (2018)
Томчаковская Ю. О. - Концепт CHARM в англоязычных учебных словарях, Томчаковский А. Г. (2018)
Цобенко О. В. - Мотиватор призначення в основі англомовних номінацій ювелірних прикрас (2018)
Четайкіна В. В. - Функції релігійної лексики в американському президентському дискурсі (2018)
Balatska А. - Characteristics of pseudoscientific texts (2018)
Bedrych Ya. V. - Explicit ways of rendering the category of inclusiveness in scientific discourse (2018)
Pilishek S. - Onyms in South African English in an ecolinguistic perspective (2018)
Жук Ю. - Постмодернізм: теоретичні аспекти поняття (2018)
Cинявська Л. І. - Інтертекстуальність драми Лесі Українки "Блакитна троянда" (2018)
Домброван Т. И. - У истоков лингвосинергетики в Украине (к юбилею доктора филологических наук, профессора Л.С. Пихтовниковой) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Бирчак І. В. - Характеристика порушень в системі регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією високого ступеня на тлі гіперпластичних процесів ендометрія (2018)
Булавенко О. В. - Особливості діагностики переривання вагітності на ранніх термінах у жінок із звичним невиношуванням, Мунтян О. А. (2018)
Валько О. О. - Ультраструктурні змін судин гемомікроциркуляторного русла клубових лімфатичних вузлів білих щурів при тривалій дії опіоіду налбуфіну, Головацький А. С. (2018)
Витриховський А. І. - Порівняльна характеристика показників варіабельностісерцевого ритму пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи і супутнім явищем турбулентності серцевого ритму з показниками практично здорових осіб (2018)
Годованець О. І. - Дифузний нетоксичний зоб у дітей та його вплив на стоматологічну патологію, Кіцак Т. С., Вітковський О. О. (2018)
Ozhohan Z. R. - Quality Assessment of Prosthetic Rehabilitation Using Aesthetic Fixed Restorations, Biben A. V. (2018)
Остафійчук С. О. - Частка жирового компонента в структурі гестаційного збільшення маси тіла (2018)
Попович Я. М. - Ранні та віддалені результати хірургічного лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени (2018)
Ткачук О. В. - Динаміка протео- та фібринолітичної активності в структурах мозку щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією, Повар М. А. (2018)
Odokuma El. - Endometriosis: A Clinical Enigma, Abedi HO., Onohwakpor EA. (2018)
Didushko О. M. - System of Educational Process Organization at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology Named after Academician Neiko Ye. M. of Ivano-Frankivsk National Medical University, Herych P. R., Cherniavska I. V. (2018)
Sheiko S. O. - Teaching of Integrated Management of Patients with Hypothyroidism During the Cycle of Specialization "General Practice - Family Medicine", Kolb N. O., Gordyeyeva A. A., Kravchenko K. S. (2018)
Korzh N. V. - COPD and Overweight, as a Problem in Present-Day Pulmonology, Ostrovska K. M. (2018)
Клепач М. С. - 70 років заснування і розвитку ортопедо-травматологічної служби Івано-Франківщини (2018)
Хананаєв Л. І. - М. В. Долішній (1927-1998), Попадинець О. Г., Юрах О. М. (2018)
Колесник В. О. - До питання про ґенезу чийшийських говірок (2018)
Романова О. К. - Изучение составных наименований в русской лингвистике (2018)
Черниш Т. О. - Значення "Aкцентологічного коментаря до польської мови" Л. А. Булаховського для вишівської лінгвополоністики (2018)
Горбань В. В. - Типология гнёзд как способ прогнозирования лексического состава языка (на материале болгарского, русского и украинского языков) (2018)
Кипер М. - Глагольные показатели страха в русском языке (на материале художественной литературы) (2018)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: динаміка словотвірного гнізда з префіксоїдом вело- (2018)
Войцева О. А. - Парфумерно-косметична термінологія української мови та її походження (2018)
Касім Г. Ю. - Нові фемінітиви в сучасних українських ЗМІ (2018)
Мінкевич Е. Е. - Графічно неадаптовані неозапозичення в сучасних українських ЗМІ (2018)
Чапига З. - Объекты ненависти в публицистических текстах (на материале русского и польского языков) (2018)
Яковенко Л. І. - Лексеми простір і місце (przestrzeń i miejsce) у складі польських фразеологічних одиниць (2018)
Мусий В. Б. - Мифопоэтическая основа произведений Божены Немцовой (2018)
Marjanović G. - Prijelaz Gorana Тribusona s visoke u nisku književnost (2018)
Фокина С. А. - Трикстерский потенциал образа Моцарта в лирике А. Ширяева. Диалог с кинематографической традицией (2018)
Новак О. М. - Србистика на Одеском универзитету (2018)
Илиев Ив. Г. - Рецензия за книгата на В. Колесник и С. Георгиева "Болгарськi говiрки пiвдня Украïни. Хрестоматiя. Тексти". Iзмаïл. IРБIС. 2016., Георгиева М. Р. (2018)
Vatseba T. S. - Effect of Metformin on Parameters of Insulin Resistance in Patients with Primary Hypothyroidism (2017)
Diev Ye. V. - Units of Labor input of Orthopedists during Consultation for Implants. Fixed Restorations, Dieva T. V., Obidniak V. Z., Labunets V. A. (2017)
Zihni I. - An Evaluation of the Metabolic Profile in Total Thyroidectomy, Zihni B., Karakose O., Pu'lat H., Ozcelik K., Eken H., Duran A., Uslu A. (2017)
Зозуляк Н. В. - Потенціювання антиішемічної терапії хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК (2017)
Іващук С. І. - Оцінка супутньої патології як чинника ризику розвитку набрякового панкреатиту з позиції поліморфізму гена IL-4 (С-590Т), Сидорчук Л. П. (2017)
Козовий Р. В. - Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз (2017)
Крупник А.-С. А. - Частота малих включених дефектів зубних рядів у дітей та підлітків м. Львова (2017)
Ожоган З. Р. - Клінічні аспекти поєднання керамічних та пластмасових оклюзійних поверхонь, Бібен А. В. (2017)
Олійник Ю. Ю. - Особливості гістологічних форм росту пухлин у хворих, які перенесли комбіновані операційні втручання з приводу раку шлунка, Сліпецький Р. Р. (2017)
Петришин С. В. - Застосування шин-капп для лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів та зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2017)
Процик А. Л. - Лямбліоз у дорослих хворих: клініко-лабораторні особливості та корекція лікування, Пришляк О. Я., Вірстюк Н. Г., Кондрин О. Є., Бойчук О. П. (2017)
Echchaoui A. - Vascular Malformation of the Hand: a Challenge ofManagement, Omar M., Ahmad Al A., El Mazouz S., Gharib Nour-eddine, Abbassi A., Tarik B., El Mesnaoui A. (2017)
Bartoš V. - Eccrine Porocarcinoma: A Case Report of a Rare Skin Malignancy (Dermatopathologic View), Milada K. (2017)
Samborskyi O. S. - Innovative Approaches to Teaching Professionally Oriented Disciplines "Organization and Economics of Pharmacy", "Management and Marketing in Pharmacy" (2017)
Шейко С. О. - Викладання пневмонії на циклі спеціалізація "Загальнапрактика-сімейна медицина", Колб Н. О. (2017)
Shavarovskii B. Z. - Conditions of semiscalar equivalence of polynomial 2-by-2 matrices (2017)
Banakh T. - Continuity points of separately continuous functions with values in ℵ₀-spaces (2017)
Пилипович М. - Фрактали на площині Лобачевського, Сімків М. (2017)
Банах Т. О. - Приклади нарізно неперервних відображень з суцільними розривами на горизонталях, Маслюченко В. К., Філіпчук О. І. (2017)
Гринів О. - Юліан Богачевський (1897–1970), Притула Я. (2017)
Міжнародна конференція з функціонального аналізу, присвячена 125-річчю з дня народження Стефана Банаха (2017)
Володимир Васильович Михайлюк (до 50-річчя від дня народження) (2017)
Мирослав Львович Горбачук (некролог) (2017)
Юрій Борисович Зелінський (некролог) (2017)
Богдан Йосипович Пташник (некролог) (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Бобильов В. Є. - Підхід до аналізу даних у засобах імітаційного моделювання бойових дій військ (сил), Тимошенко Р. Р. (2018)
Мірненко В. І. - Техніко-економічна ефективність експлуатації за станом виробів авіаційної техніки для дифузійно-монотонного розподілу їх відмов, Салій А. Г., Яблонський П. М., Бутенко М. П. (2018)
Прібилєв Ю. Б. - Особливості розрахунку характеристик контрольно-випробувальних станцій (2018)
Пількевич І. А. - Моделювання впливу шумів на кубітові та бітові сигнали, Бродський Ю. Б., Маєвський О. В. (2018)
Салій А. Г. - Алгоритм застосування методу декомпозиції при оцінюванні ефективності функціонування системи відновлення автомобілів військового призначення, Поліщук В. В., Білявський Б. А. (2018)
Сидорчук О. Л. - Метод проектування радіолокаційних станцій наземної розвідки з антенною системою колової поляризації (2018)
Солонніков В. Г. - Рівняння періодичних процесів, які враховують особливості динаміки їх протікання в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною, Войтко О. В., Полякова О. В. (2018)
Гулак Ю. С. - Проблеми протидії витоку інформації по технічним каналах в органах державної влади України в сучасних умовах (2018)
Кива В. Ю. - Методи розвідки кіберпростору, Судніков Є. О., Войтко О. В. (2018)
Козуб А. М. - Аналіз досвіду використання космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів в сучасних локальних конфліктах та перспективи їх розвитку, Шумейко В. О., Зуйко В. В., Ніколаєнко О. Є. (2018)
Єпішев В. П. - Можливості національних оптичних засобів спостереження за космічним простором щодо контролю геостаціонарної орбіти у інтересах збройних сил України, Мотрунич І. І., Періг В. М., Кудак В. І., Найбауер І. Ф., Сухов П. П., Кашуба В. І., Сухов К. П., Варламов І. Д., Албул В. В., та ін. (2018)
Коротін С. М. - Прогнозна математична модель управління гіпотетичною перспективною керованою авіаційною ракетою, Коломієць Ю. М. (2018)
Кірсанов С. О. - Методичний підхід до оцінювання рівня автоматизації роботи органів управління, Островський С. М. (2018)
Медведєв В. К. - Підхід щодо оцінювання надійності функціонування автоматизованої системи управління "Ореанда-ПС”, Кас’яненко М. В., Коренівська І. С. (2018)
Опенько П. В. - Методика обґрунтування раціонального складу перспективних безпілотних авіаційних комплексів, Мартинюк О. Р., Клюшніков І. М., Никифоров О. В. (2018)
Шило С. Г. - Метод формалізації знань про ситуаційний аналіз обстановки для системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління повітряним рухом, Дмитрієв О. М., Новікова І. В. (2018)
Артюшин Л. М. - Шляхи підвищення ефективності системи виявлення та оцінювання інформаційних загроз, Чернишук С. В. (2018)
Биченок М. М. - Підхід щодо оцінювання ризиків життєдіяльності, Войтко О. В., Чернега В. М. (2018)
Сніцаренко П. М. - Методика оцінювання психологічного впливу, Кацалап В. О. (2018)
Тіхонов Г. М. - Обґрунтування показників потреби ЗС України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та постійних загроз у сфері національної безпеки, Вербовенко О. П., Гутник А. В., Князєв С. М. (2018)
Рєзнік Д. В. - Методика формування таблиці взаємодії, Левченко М. А., Заболотний О. А., Мельниченко В. С. (2018)
Романченко І. С. - Визначення аналітичної залежності для початкового співвідношення сил сторін з урахуванням критеріальних обмежень, Котляров В. П., Павлюк О. О. (2018)
Даник Ю. Г. - Хвильовий метод визначення траєкторій БПЛА для ефективного спостереження за ділянкою місцевості, Балицький І. І. (2018)
Вимоги оформлення статтей (2018)
Бульбук О. В. - Спосіб діагностики і класифікації приясенних дефектів твердих тканин зубів, Рожко М. М., Бульбук О. І. (2017)
Витриховський А. І. - Особливість варіабельності серцевого ритму пацієнтів з ішемічною хворобою серця та наявними факторами ризику серцево-судинних захворювань за шкалою Score (2017)
Вівчаренко Т. І. - Оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів з генералізованим пародонтитом та гіпертонічною хворобою, Рожко М. М. (2017)
Геник Н. І. - Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною менопаузою та після оваріоектомії, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Гоцанюк Р. В. (2017)
Ковалюк А. В. - Ефективність застосування індивідуальної знімної шини-капи з метою коригування ступеня зубощелепних деформацій у хворих з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2017)
Kupnovytska I. - Effects of Quercetin on Cardiac Fibrosis in Patients with Acute Myocardial Infarction and Arterial Hypertension, Wael R. (2017)
Куцик Д. - Предиктори ураження нирок у хворих із метаболічним синдромом, Скляров Є. (2017)
Літус О. І. - Вивчення психоемоційного стану хворих на акне залежно від тяжкості перебігу та спадкових чинників, Петренко А. В. (2017)
Luchko I. M. - Some Structural and Chemical Changes in Endocardial Endothelium of Rats in Emotional and Pain Stress Complicated by Hypercholesterolemia, Guranych T. V., Voronych-Semchenko N. M., Shlyakhovenko O. O., Storozhuk L. S. (2017)
Ozhohan Z. R. - Clinical Effectiveness of Using Aesthetic Fixed Prosthetic Appliances with Combined Occlusal Surface, Biben A. V. (2017)
Павлюк Т. В. - Оцінка психоемоційного стану в студентів молодших курсів медичного університету, Рожко М. М., Панчак О. В. (2017)
Попадинець О. Г. - Нові підходи щодо отримання наукової новизни при морфологічних дослідженнях перехідного епітелію ечового міхура, Юрах О. М., Токарук Н. С., Котик Т. Л., Пукач І. В., Юрах Г. Ю., Осипчук М. М., Дубина Н. М., Дмитренко А. С. (2017)
Русин В. І. - Комбіноване лікування гострих тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Болдіжар П. О. (2017)
Чінєренва О. - Предиктори раптової смерті у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П. (2017)
Чмир Н. В. - Патогенетичний взаємозв’язок та диференціально-діагностичні критерії метаболічного синдрому при ожирінні та хронічній ішемічній хворобі серця, Дутка Р. Я. (2017)
Figurek A. - Aeromonas Sobria: a Rare Cause of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis, Vlatkovic V., Vojvodic D. (2017)
Волошинович М. С. - Особливості вивчення дерматовенерології іноземними студентами у вищому медичному навчальному закладі (2017)
Kocherga Z. - Development of Simulation Center and Training Programmes in Ivano-Frankivsk Perinatal Center, Lembryk I., Vysochan V. (2017)
Матейко Г. Б. - Синдром вигорання у практиці лікаря-дитячого інфекціоніста, Антонюк Л. В. (2017)
Поліщук І. П. - Студентський науковий гурток з акушерства та гінекології (2017)
Скробач Н. В. - Педагогічна майстерність викладача в сучасній педагогічній технології, Вишиванюк В. Ю., Шаповал О. А. (2017)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика дотримання стандартів лікування у стаціонарних хворих на сечокам'яну хворобу в закладах охорони здоров’я різного рівня і форми власності, Соломчак Д. Б. (2017)
Serediuk L. V. - Modern Problems of Stress and Mental Disorders – Anxiety and Depression (2017)
Tsyhykalo O. V. - Peculiarities of the Upper Lip Morphogenesis and Its Relation to Facial Development, Kuzniak N. B. , Popova I. S., Olijnyk I. Yu., Dmytrenko R. R., Perebyinis P. P., Horytskyi Ya. V. (2017)
Androukh V. S. - Obstetrician-Gynecologist (to the 165 th Anniversary of Shchasnyi-Selskyi’s Birth) (2017)
Кузьмич Я. В. - Роль інтерактивного навчання на уроках хімії в системі професійно-технічної освіти (2018)
Калабухова А. С. - Способи використання дихальних вправ для дітей молодшого шкільного віку як неспецифічний засіб профілактики ГРВІ (огляд), Радзієвська М. П. (2018)
Розметова О. Г. - Перспективи розвитку beauty-туризму на основі ресурсної бази курортних територій України, Цишек О. В. (2018)
Жадейко А. Н. - Тенденции живописи периода 1990-х годов одесского художника Алексея Илюшина (2018)
Кадоркіна Ю. О. - Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок (2018)
Краснікова Л. В. - Поняття, історія і стилі дизайну інтер'єру (2018)
Романенкова Ю. В. - Этюды и дорожные зарисовки в творчестве Людмилы Горбатенко (2018)
Оникiєнко А. С. - Визначення мiсця розташування центру швидкого реагування на надзвичайнi ситуацiї у мiському середовищi, Хлюпiн О. А. (2018)
Бабенко Л. О. - Масові театралізовані свята у музейних закладах культури (на досвіді роботи Миколаївського обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна) (2018)
Орлова О. В. - Розвиток української культурологічної думки в умовах еміграції у першій половині ХХ століття, Сусідка В. М. (2018)
Філіпп’єв М. Г. - Традиції як механізм збереження і трансляції соціально-культурного та екологічного досвід, Філіпп’єва О. А. (2018)
Демчук О. В. - Лікування хворих на хронічну хворобу нирок з наявністю уражень гастродуоденальної ділянки та хронічного пієлонефриту у поєднанні з метаболічним синдромом, Слободян Д. А., Піддубна А. А., Вівсянник В. В., Вінтоняк М. О. (2018)
Галієва О. М. - Нейрофізіологія ситуативної тривожності: теоретичний аспект (2018)
Гончарова Н. О. - Ціннісно-мотиваційні аспекти кар'єрного зростання майбутніх психологів (2018)
Drozd E. V. - Educational potential of ethnopsychology in formation of national self identity of student youth (2018)
Перегончук Н. В. - Кар’єра та кар'єрні орієнтації: вивчення змісту понять, Фальчук М. П. (2018)
Сокур А. В. - Теоретичний аналіз сутності поняття пробачення в контексті психологічної травми та психоаналізу (2018)
Адаменко О. О. - Фізичне виховання та формування здорового способу життя у педагогічних поглядах К. Д. Ушинського, Догунчак О. А., Подопригора Р. В. (2018)
Бондаренко Т. С. - Інтеграція інтернет-ресурсів у навчально-виховний процес основної школи (2018)
Даценко М. С. - Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва (2018)
Заря Л. О. - Усвідомлене сприйняття музичного мистецтва молодшими школярами (2018)
Іванова Л. В. - "Soft skills" як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій, Скорнякова О. В. (2018)
Карасьова Л. А. - Експериментальна перевірка ефективності моделі та педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі іншомовної підготовки (2018)
Карнаухова А. В. - Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку, Коваленко І. В. (2018)
Коваль М. С. - Загальнодидактичні принципи формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, Коваль І. С. (2018)
Ковальчук В. І. - Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій (2018)
Котелюх М. О. - Розвиток етичної та естетичної складових професіоналізму поліцейських (2018)
Nazarenko O. I. - Challenges and solutions to developing phonological competence of technical students in ESP teaching (2018)
Павленко О. В. - Сучасний стан підготовки фахівців з електроніки в закладах вищої освіти США (2018)
Рудь О. С. - Ґендерний стиль у менеджментi як компонент впливу на якість системи управління освiтою (2018)
Хромченкова Н. М. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх журналістів (2018)
Чикалова Т. Г. - Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів засобами казкотерапії в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Яковлева В. А. - Корпоративні комунікації у закладі професійно-технічної освіти, Богдан В. В. (2018)
Amirali Guseinоv ogly - National components in the gastronomic thesaurus as markers of national dishes (2018)
Літінська О. Ю. - Аналіз семантико-когнитивної структури концепту "гнів" в японській мові на матеріалі фразеологічного сімейства з ключовими словами (живіт) та (злість), Паленга В. І. (2018)
Літінська О. Ю. - Концепт "гнів" в лінгвістичних та психологічних дослідженнях, Паленга В. І. (2018)
Пікалова А. О. - Компоненти моделювання "кардіоцентрик" як типу "емотивного-я" ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Чернова Ю. В. - Кулінарна термінологія та проблеми її перекладу, Гаращенко Т. С. (2018)
Шевель Н. О. - Вплив лідера "Української хати" Грицька Чупринки на поетичний доробок Олекси Коваленка (2018)
Шевель Т. О. - Музичність поетичного слова М. Вороного (2018)
Пономаренко Я. І. - Вітальні білборди як складова соціальної реклами (2018)
Цвид-Гром О. П. - Інформаційно-документаційне середовище закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості освітнього процесу (2018)
Арушанян Т. Г. - Роль влади в розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі європейських країн (2018)
Ващенко К. Г. - Характерні особливості міжнародного комерційного арбітражу як інституту (2018)
Вітів В. А. - Правове регулювання якості і безпеки питної води в ЄС та Україні (2018)
Зінсу О. І. - Правові та психологічні аспекти домашнього насильства (2018)
Куриляк В. В. - Вплив емоційного та фізичного аспектів на інтелектуальний розвиток студентів, Овчар М. О. (2018)
Лаврович Д. С. - Сутність та особливості спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві, Грига В. В. (2018)
Музика В. В. - Кримінологічний аналіз об'єктивних причин злочинності в сучасній Україні (2018)
Січко Д. С. - Правова природа інституту довірчого управління майном, Науменко М. І. (2018)
Соха С. С. - Світ білих демократів або чому міжнародно-правова система вимагає реформування (2018)
Тадика Є. Д. - Порушення недоторканості житла: проблеми кваліфікації та відповідальності (2018)
Шарович Д. Я. - Проблема регламентації міжнародно-правового статусу геостаціонарної орбіти (2018)
Кириченко Ю. Р. - Розвиток індустрії моди в Україні у XX столітті: ретроспективний аналіз (2018)
Севрук В. Г. - Нумізматичний огляд та класифікація монет Альбрехта Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерна: частина перша (2018)
Баранюк А. В. - CFD-моделирование теплогидравлических характеристик развитых поверхностей с миниканалами, Николаенко Ю. Е. (2018)
Бембенек М. - Моделювання змінності модуля Юнга під час об'єднання дрібнозернистих матеріалів (2018)
Стоянов В. В. - Исследование оболочки типа гиперболического параболоїда в аэродинамической трубе и сравнение с численным моделированием, Жгалли Ш. (2018)
Бикова А. Л. - Впровадження персонал-технологій у системі управління персоналом на торговому підприємстві, Сальник Е. Д. (2018)
Вербівська Л. В. - Діагностика кризового стану підприємств у сучасних умовах господарювання, Кушнір І. В., Романюк А. С. (2018)
Власенко Т. Ю. - Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління, Стародубцева О. С. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Особливості фінансової реструктуризації комерційних банків в Україні, Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. (2018)
Гордієнко М. І. - Особливості та перспективи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, Баранік А. О. (2018)
Грянко Т. Г. - Управління логістичними каналами розподілу продукції на сучасних підприємствах (2018)
Zerkal A. V. - The influence of commercial awareness' factors to the development of the enterprise (2018)
Коваленко А. В. - Вплив децентралізації податкової політики на розвиток України (2018)
Кривуша С. Г. - Складові механізму державного регулювання продуктивністю праці в секторі охорони здоров'я (2018)
Лазоренко Т. В. - KAIZEN: японська стратегія для успішного розвитку українського підприємництва, Тимощук С. П. (2018)
Лобза А. В. - Розробка програми адаптації персоналу на підприємстві як необхідна умова утримання конкурентоздатного персоналу, Козир В. В. (2018)
Лобза А. В. - Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI, Щербіна К. В. (2018)
Ляшенко Р. В. - Основні підходи до управління в бізнесі (2018)
Онищенко В. Є. - Складання консолідованої фінансової звітності: проблеми та шляхи вдосконалення, Скирда І. М. (2018)
Петращак О. О. - Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу, Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. (2018)
Трифонова О. Д. - Дослідження конкурентоспроможності українських добрив на світовому ринку, Рибка Б. О. (2018)
Штуца В. М. - Взаємозв'язок енергозбереження і впровадження "зеленої економіки" в Україні (2018)
Щербатова М. В. - Особливості обліку ПДВ у бюджетних установах, Феофанова І. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Брезгунов А. В. - Вычисление амплитуд радиоимпульсов по результатам их перемножения на опорные сигналы, Брезгунов С. А. (2018)
Брезгунов А. В. - Приём радиосигналов с фазовой компенсацией помех, Брезгунов С. А. (2018)
Пуляєв В. О. - Підвищення точності розрахунку ординат АКФ сигналу розсіяння, Ємельянов Л. Я., Рогожкін Є. В. (2018)
Шульга М. А. - Исследование реакции концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы на слабую геомагнитную бурю 24 декабря 2017 г. в разных широтах европейского региона, Котов Д. В., Богомаз А. В. (2018)
Богомаз А. В. - Результаты проверки нового программно-аппаратного комплекса для обработки данных радара некогерентного рассеяния в режиме исследования средней ионосферы, Котов Д. В., Искра Д. А. (2018)
Емельянов Л. Я. - Разработка подсистемы приема сигнала некогерентного рассеяния, его записи и обработки на промежуточной частоте, Мирошников А. Е., Колодяжный В. В. (2018)
Гринченко С. В. - Расчёт моментов времени восхода и захода Солнца путём задания данных четырёхлетнего цикла изменений солнечного склонения и местного времени верхней кульминации (2018)
Козлов С. С. - Аналіз режимів енергоспоживання комплексу некогерентного розсіяння Інституту іоносфери НАН і МОН України (2018)
Вихідні дані (2018)
Тимошенков І. В. - Міжнародні порівняльні дослідження у дзеркалі риторичної концепції методу економічної науки, Нащекина О. М. (2018)
Тютюнникова С. В. - Модернізація національної економіки: необхідність, зміст та особливості (2018)
Федулова Л. І. - Національна інноваційна система в умовах цифровізації (2018)
Базецька Г. І. - Сучасні проблеми системи фінансового управління у сфері освітніх послуг (2018)
Левковець О. М. - Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації (2018)
Меленцова О. В. - Трансформація інституту господарських комунікацій у цифровій економіці (2018)
Черняєва А. О. - Сталий розвиток: категоріальний ряд та концептуальні засади економічної політики держави (2018)
Губін К. Г. - Розвиток бізнес-консалтингу в Україні: проблема корупційної ренти та її розв’язання (2018)
Уманців Г. В. - Інституційне регулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Мартинів І. К. (2018)
Остапенко Ю. І. - Кодифікаційний процес у господарському законодавстві: характер, обсяг та особливості (2018)
Можайкіна Н. В. - Економіка, менеджмент і право у XXI столітті. Роздуми після наукової конференції (2018)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2018)
Title, contents (2018)
Tikhonova A. - Consequences of the integration to the Eurasian Economic Union: methodology of statistical evaluation and first results, Melnikova N., Lukács E. (2018)
Lemishko О. - Modelling of endogenous factors impacting the efficiency of the aggregate capital in Ukraine’s agriculture (2018)
Sokil O. - Integral assessment of the sustainable development of agriculture in Ukraine, Zhuk Zhuk, V. V., Vasa L. (2018)
Khvesyk M. - Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development, Bystryakov I., Obykhod H., Khvesyk Yu. (2018)
Popova N. - Enterprise management in VUCA conditions, Shynkarenko V., Kryvoruchko O., Zéman Z. (2018)
Slávik Š. - Insight into start-up, its action and surroundings (2018)
Ilchenko N. - Trends in development of wholesale trade in Ukraine, Kulik A., Magda R. (2018)
Kostyshyn N. - Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality, Semchyshyn L., Yakovets T. (2018)
Dunn J. - Factors of the marketing macro system effecting children’s food production, Brunner T., Legeza D., Konovalenko A., Demchuk O. (2018)
Nor S. M. - Optimal portfolios vis-à-vis corporate governance ratings: some UK evidence, Zawawi N. H. M. (2018)
Khan A. - Examining anomalies in Islamic equity market of the emerging economies, Tabash M. I., Sarim M., Akhtar A. (2018)
Golubkova T. - An analysis of international activity of foreign students in Latvia, Kalinina K., Moussa H. A. Y. (2018)
Gribanova S. - Motivation of IT Students in contemporary Latvia, Abeltina A. (2018)
Gutsalenko L. - Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland, Wasilewski M., Mulyk T., Marchuk U., Mulyk Ya. (2018)
Гончарук І. В. - Значущість вертикальних обмежень на багатосторонніх ринках (2018)
Зварич І. Я. - Еволюція концептуальних систем: циркулярна економіка & інклюзивна економіка (2018)
Борблік К. Е. - Генезис понятійно-категоріального апарату дослідження сталого розвитку ринку туристичних послуг України (2018)
Вороніна Ю. Є. - Комунікативна політика в системі публічного управління (2018)
Лукашова Л. В. - Бізнес-фасилітація малого підприємництва: види, тенденції, сучасна міжнародна практика (2018)
Блажей І. О. - Значення кольору у формуванні візуальної концепції екологічного бренда (2018)
Заяц О. В. - Контролінг організаційно-економічних методів у ціноутворенні підприємств автотранспорту (2018)
Мурашко І. С. - Оцінювання екологічного складника стійкого розвитку підприємств машинобудування (2018)
Олексенко Я. А. - Наукові концепти становлення корпоративної культури в історії економічної думки (2018)
Андрусяк Н. О. - Еколого-економічна політика регіону в контексті конкурентоспроможності (2018)
Кудлаєнко С. В. - Детермінанти розвитку соціальної сфери у трансформаційній економіці (2018)
Кешенкова Н. В. - Виртуальные операторы сотовой связи как часть процесса эволюции банковской системы (2018)
Коваленко В. В. - Кредитний ринок України: сучасні проблеми та перспективи розвитку, Ткаченко Д. Ю., Шевченко О. В. (2018)
Огородник В. В. - Методи оцінки соціально-економічної ефективності банку з державною участю (2018)
Сидорчук А. А. - Поняття ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2018)
Височан О. С. - Регулювання інвентаризаційних різниць у бухгалтерському обліку, Височан О. О. (2018)
Єлісєєва Л. В. - Глобальні детермінанти трансформації соціального капіталу (2018)
Полоус О. В. - Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав, Гладишко О. О. (2018)
Грохотова К. В. - Інвестування в реальний сектор економіки України, Дзяд О. В. (2018)
Калачевська Л. І. - Напрями та механізм стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури українських сільських територій (2018)
Носирєв О. О. - Антикризова стратегія промислового розвитку (2018)
Філяк М. С. - Використання окремих індексів довгострокового прогнозування в економічному розвитку поселень (2018)
Кракос Ю. Б. - Особливості управління фінансовою безпекою бюджетної організації на прикладі науково-дослідного інституту, Андрієнко А. Е. (2018)
Малюк О. С. - Ресурсозбереження та аналіз його інвестиційного забезпечення, Полупан Т. В. (2018)
Поляков П. А. - Детермінанти підвищення рівня економічної безпеки підприємства (2018)
Швець Ю. О. - Стратегії антикризового управління в діяльності промислових підприємств: види, основні завдання та проблеми використання (2018)
Білоус Я. Ю. - Запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України, Галгаш Р. А., Христенко Л. М. (2018)
Колеснік Я. В. - Ефективна депозитна політика банку як шлях капіталізації прибутку, Бараненко Н. В. (2018)
Новікова Л. Ф. - Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи, Панасейко І. М., Павлова К. І. (2018)
Скопова О. С. - Економічний зміст права власності на земельні ресурси та операції з ними (2018)
Сосєдка О. В. - Інтеграція України у світову фінансову систем, Міняйло В. Ф. (2018)
Рябчук О. Г. - Особливості та проблеми аудиту розрахунків з оплати праці, Коротаєва І. Р. (2018)
Внукова Н. М. - Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва, Пукала Р. (2018)
Жорнокуй Ю. М. - Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів венчурного інвестування: якими вони мають бути? (2018)
Шевченко Л. С. - Інноваційні інструменти юридичного менеджменту (2018)
Тимошевська І. П. - Управління смартизацією міст: стратегії сталого розвитку та їх впровадження (2018)
Мороз О. В. - Відповідальність за порушення сторонами умов договору контрактації сільськогосподарської продукції (2018)
Балова Г. А. - Деякі адміністративно-правові аспекти викладання правознавства у середній школі в Україні, Солнцева Х. В. (2018)
Іванова Г. С. - Агропромисловий комплекс України – об’єкт адміністративно-правового регулювання: проблемні питання (2018)
Савчук О. О. - Підприємництво у сфері лісокористування як один із шляхів інноваційного розвитку (2018)
Дмитрик О. О. - Принцип стабільності в податковому законодавстві, Мазуренко Д.О. (2018)
Сліденко Д. А. - До проблеми визначення законних інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу (2018)
Токарєва К. О. - Ухилення від сплати податків та шляхи його подолання в Україні й зарубіжних країнах, Тімощенкова Н.В. (2018)
Волкова С. С. - Окремі питання регулювання податку з доходів фізичних осіб (2018)
Савчук О. О. - Правові питання кредитування кредитними спілками (2018)
Шміло І. О. - До питання щодо відповідальності інвесторів при приватизації державного майна (2018)
Білоусова Я. О. - Поняття "дистриб’юція" та її види (проблеми теорії та практики) (2018)
Лукін О. Ю. - Наукове прогнозування ресурсного потенціалу території України, Пономаренко Г. С. (2018)
Лялько В. І. - Cтан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Cедлерова О. В., Шаталов М. М. (2018)
Євдощук М. І. - Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою (2018)
Бугай Д. О. - Гідрогеологічний моніторинг і математичне моделювання радіоактивного забруднення підземних вод у Чорнобильській зоні відчуження і на уранових об҆єктах колишнього Придніпровського хімічного заводу (м.Кам҆янське), Джепо С. П., Скальський О. С., Кубко Ю. І., Саприкін В. Ю. (2018)
Демчишин М. Г. - Інженерно-геологічні дослідження в системі наук про Землю НАН України, Кріль Т. В. (2018)
Ковальчук М. С. - Відділ літології Інституту геологічних наук НАН України: історичний огляд, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку, Крошко Ю. В. (2018)
Іванік М. М. - Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України – джерело української палеонтології і стратиграфії, Жабіна Н. М., Дикань К. В., Шевчук О. А. (2018)
Дикань Н. І. - Основні досягнення та перспективи розвитку досліджень квартеру України у відділі геології антропогену ІГН НАН України, Крохмаль О. І., Комар М. С., Прилипко С. К. (2018)
Ольштинська О. П. - Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України, Митропольський О. Ю., Ольштинський С. П., Усенко В. П. (2018)
Гожик П. Ф. - Про яскраві та трагічні сторінки творчого життя видатного геолога академіка М. Г. Світальського, Митропольский О. Ю., Шехунова С. Б. (2018)
Володимир Юрійович Зосимович (До 85-річчя від дня народження) (2018)
Цесарський Ф. А. - Підстави і порядок розірвання трудового договору із керівником підприємства, установи, організації: шляхи вдосконалення (2018)
Вєтухова І. А. - Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання (2018)
Яковлєв О. А. - Медичні огляди: окремі проблемні питання правового забезпечення (2018)
Свічкарьова Я. В. - Договір про роботу за викликом: деякі питання охорони праці (2018)
Авескулов В. Д. - Форма власності на майно роботодавця як підстава диференційованого регулювання у трудовому праві (2018)
Єрьоменко В. В. - Конкурс як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин з державними службовцями (2018)
Яковлєва Г. О. - До визначення поняття та природи соціальних ризиків у праві соціального забезпечення (2018)
Конопельцева О. О. - Щодо співвідношення понять "припинення трудового довору", "розірвання трудового договору" та "звільнення" (2018)
Радіонова-Водяницька В. О. - До питання принципів організації та правоувого регулювання атестації працівників (2018)
Бурнягіна Ю. М. - Поняття і юридична природа локального правового регулювання оплати праці (2018)
Давидюк О. М. - Проблеми правового забезпечення відносин пов’язаних із обігом технологій в Україні та господарсько-правові засоби їх вирішення (2018)
Швидка Т. І. - Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та проблеми притягнення до відповідальності (2018)
Мороз О. В. - Предмет договору контрактації сільськогосподарської продукції (2018)
Савчук О. О. - Лісова сертифікація як інструмент екологічного менеджменту та інноваційно-інвестиційного розвитку системи лісопромислового комплексу України (2018)
Матюшко О. А. - Угоди про розподіл продукції: проблеми правового регулювання (2018)
Anisimov K. G. - General Data Protection Regulation: Perspective Ways for Ukrainian Legislation and Business Development (2018)
Чуєнко В. І. - Принципи міжнародно-правового статусу біженців (2018)
Кобильнік Д. А. - Деякі аспекти визначення правового статусу бюджетних установ (2018)
Іванова Г. С. - Публічне адміністрування – основа реалізації державної політики в агропромисловому комплексі України (2018)
Савчук О. О. - Особливості регулювання кредитних спілок як фінансових установ (2018)
Шміло І. О. - Окремі засоби захисту інтересів інвесторів в господарському праві (2018)
Івашко Ю. В. - Японська культура як один з витоків європейського модерну (2008)
Торкаман А. - История развития и особенности формирования коммерческих комплексов в Иране (2008)
Косаревська Р. О. - Семіотичні механізми продукування змістів в архітектурі (2008)
Косаревський О. І. - Спадкоємність форм в організації міського середовища, Косаревська Р. О. (2008)
Михайленко В. Є. - Житло як універсальна просторово-знакова система в контексті слов’янського міфорелігійного світогляду, Куць О. С. (2008)
Булавська Т. В. - Формування гармонійного архітектурного середовища для розвитку особистості (2008)
Нагірний П. Ю. - Типографіка у системах орієнтаційної інформації населених пунктів (2008)
Обуховська Е. В. - Формування характерних рис застосування "східного стилю" в інтер’єрах громадських та житлових приміщень, Чернявський В. Г. (2008)
Обуховська Л. В. - Малі архітектурні форми в дизайні середовища: еволюція та сучасні тенденції застосування (2008)
Ушаков Г. Н. - Організація інтер’єру із застосуванням принципів будови внутрішньої просторової структури осиних гнізд (2008)
Кравец В. И. - Флористическое направление в органической архитектуре (симметрия в природе и архитектуре), Пыхтин С. А. (2008)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: перші дві стадії глобального руйнування (або – два перших вершники апокаліпсиса) (2008)
Ясінський М. М. - Український Народний Дім. Пошук архітектурного образу.Олександр Лушпинський (2008)
Кривенко О. В. - Про особливості врахування вітрових навантажень у сучасному архітектурному проектуванні (2008)
Чернявський В. Г. - Регіональні особливості розвитку різьби по дереву в Україні та сучасні тенденції застосування в інтер’єрі, Понайда І. М. (2008)
Булгакова Т. В. - Засоби опису архітектурного середовища (2008)
Шевцова Г. В. - Процеси віддзеркалення будівельних традицій політеїстичних святилищ в сакральних спорудах монотеїстичних релігій (на прикладі розвитку дерев’яного будівництва України і Японії) (2008)
Абизов В. А. - Історія розвитку архітектурно-будівельних систем (2008)
Товбич В. В. - Дермінантна демоекосистема: системний підхід (або – чи признає історія архітектури існування системного підходу?) (2008)
Кащенко Т. О. - Передумови формування архітектурного енергоефективного середовища (2008)
Бойко О. С. - Вплив основних світових релігій на специфіку культової архітектури (2008)
Бачинська О. В. - Особливості еклектизму в Ліванській архітектурі першої половини XX ст. (2008)
Хараборська Ю. О. - Передумови одержання об’єктивного результату при порівнянні цілісних житлових утворень (2008)
Скурихина Н. Н. - Особенности развития урбанизированных территорий с позиции системного подхода (2008)
Товбич В. В. - Методологічні аспекти розробки програми доступного житла та соціально-економічного розвитку Київської області (2008)
Перевалова В. В. - Розміщення адміністративно-представницьких будівель в структурі міст (2008)
Герасимчук М. В. - Об’ємно-просторові сценарії заповнення внутрішнього квартального середовища (2008)
Вусатюк Н. А. - Категоризація гірськолижних комплексів (2008)
Солодов В. В. - Планировочная организация территории города-региона, Клюшниченко Е. Е. (2008)
Щурова В. А. - Класифікація і типологія міських ландшафтів (2008)
Устінова І. І. - Демографічні ознаки екологічно-безпечного розвитку територій (2008)
Пестрикова А. Г. - Принципы формирования вертикальной организации исторического центра г. Днепропетровска (2008)
Осєтрін М. М. - Про вулично-дорожню мережу міст України (дискусія), Чередніченко П. П. (2008)
Плешкановська А. М. - Реконструкція міста в контексті проблем міського розвитку (2008)
Праслова В. О. - Класифікація підземних торговельно-розважальних комплексів (2008)
Чередніченко П. П. - Архітектор, Художник, музикант, науковець, педагог, Усова О. С. (2008)
Бережний А. В. - Основні концепції організації простору пасажів, тенденції взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх просторів (2008)
Бородін А. О. - Визначення факторів впливу на розвиток мережі і архітектурно-планувальні рішення банківських установ (2008)
Гнесь І. П. - До проблеми видалення сміття з багатоквартирних житлових будинків (2008)
Колодрубська О. І. - Функціональна структура сільської садибної забудови (2008)
Колодрубська О. І. - Літня кухня – невід’ємний елемент сучасної сільської садиби (2008)
Король В. П. - Типологічні аспекти тимчасового житла (2008)
Андріанова Г. А. - Розвиток архітектури підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування на сучасному етапі (2008)
Ксенофонтова И. В. - Архитектурная организация жилых зданий в условиях сложного рельефа (3-18,5°) (2008)
Панченко О. О. - Особливості формування підприємств громадського харчування в Україні на сучасному етапі (2008)
Росковшенко А. Ю. - Взаємозв’язок рівня розвитку країни і поверховості житла для постійного проживання (2008)
Соловій Л. С. - До питання бездомності в Україні: масштаби, соціальні аспекти, проблеми забезпечення житлом (2008)
Супрунович Ю. О. - Формування архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель (2008)
Степанов О.В. - Сучасні особливості устрою православного парафiяльного храмового комплексу з розвиненими функціями (2008)
Шолух Н. В. - Реабилитационная среда как объект системного анализа: выбор оптимальной модели (2008)
Щепетова И. М. - Эволюция развития конструктивных систем многоэтажных зданий (2008)
Яблонская А. Д. - Проблемы терминологии и классификации жилья. Анализ современного состояния вопроса (2008)
Козлова Н. В. - Деякі аспекти до проблеми вирішення зовнішнього вигляду житла (2008)
Хараборська Ю. О. - Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту – цілісного житлового утворення (ЦЖУ) (2008)
Самойлович В. В. - Архітектурне опорядження будівель як науковий напрям (2008)
Рябець Ю. С. - Функціональна організація підприємств експрес-обслуговування на прикладі громадського (2008)
До відома авторів! (2008)
Шлапак А. В. - Конкурентне лідерство країн в епоху глобалізації: узагальнення теорій та ідеологій (2018)
Франчук В. І. - Зарубіжний досвід фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності та можливості його використання для зміцнення економічної безпеки України, Шупрудько Н. В. (2018)
Бовсунівська І. В. - Децентралізація влади в Україні як головний фактор сталого розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Бойко А. О. - Механізм залучення іноземних інвестицій, Боженко В. В., Безрук В. В. (2018)
Васильєва Д. О. - Виклики управління державним боргом в Україні (2018)
Грибова Л. В. - Формування культури професійного спілкування фахівців сфери обслуговування в процесі підвищення кваліфікації (2018)
Zhelizko O. - Ways to increase effectiveness of the state regulation of institutional changes (2018)
Лукашова Л. В. - Фасилітація розвитку та економічного зростання малого підприємництва: сутність, індикатори оцінювання (2018)
Носирєв О. О. - Стимулювання інвестиційної діяльності промислового сектору в системі економічної безпеки держави (2018)
Пащенко П. О. - Управління проектами з підвищення ефективності енергоспоживання в освітній сфері (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Використання програмно-цільового методу управління розвитком туризму в регіонах України (2018)
Верховод І. С. - Теоретичні аспекти антикризового менеджменту в управлінні персоналом, Лебедєва О. А. (2018)
Золевська М. І. - Розроблення інноваційної стратегії підприємства (2018)
Кашлаков О. І. - Імітаційне моделювання ефективності державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Лазоренко Т. В. - Економічна сутність, переваги та недоліки реалізації толінгових операцій в Україні, Корольова С. Г. (2018)
Піскун Д. Н. - Удосконалення системи управління конкурентоздатністю підприємства на засадах розвитку адаптивного маркетингу (2018)
Пюро Б. І. - Стратегія управління активами підприємства, Шірінян Л. В. (2018)
Скрипник В. В. - Маркетинговые стратегии как предпосылка необходимости исследования и обеспечения конкурентоспособности предприятий (2018)
Соколюк С. Ю. - Організаційно-економічні аспекти державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Шира Т. Б. - Корпоративна безпека підприємств в Україні: визначення ключових загроз (2018)
Шуляр Р. В. - Формування вимог до постачальників з урахуванням адаптивності та гнучкості систем управління якістю протікання бізнес-процесів машинобудівних підприємств, Шуляр Н. В. (2018)
Мельникова М. В. - Шляхи поглиблення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг міста, Градобоєва Є. С. (2018)
Халілов А. Е. - Статистика розподільчої системи в регіон (2018)
Шостак Л. Б. - Інструменти забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України, Лаглер К., Мельниченко Г. М. (2018)
Кудлаєнко С. В. - Соціальне забезпечення у трансформаційній економіці: складники та принципи (2018)
Білоус І. В. - Сучасні тенденції функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2018)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави, Васьків І. М. (2018)
Сімак С. В. - Інвестиційні механізми управління сферою готельного господарства на державному та регіональному рівнях (2018)
Сокровольська Н. Я. - Корупція як один із чинників, що впливає на ризик фінансового шахрайства, Хамига Ю. Я. (2018)
Шепель І. В. - Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Бигар Т. В. - Service design – основа клієнтоорієнтованого управління, Гук О. В. (2018)
Поздняков Ю. В. - Визначення похибки незалежної оцінки вартості нерухомості на підставі цін продажу, Садовенко Ю. П. (2018)
Вихідні дані (2018)
Жангожа Р. - Глобалізація і мінливі когнітивні конструкції (2018)
Іванова Н. - Інформаційна основа сучасного розвитку: орієнтири вдосконалення, Горовий В. (2018)
Закірова С. - Інтерактивність новітніх форм правової комунікації влади і суспільства (2018)
Кулицький С. - Теоретико-методичні аспекти бібліотечного соціально-комунікативного дослідження економічних наративів трансформаційного суспільства (2018)
Чуприна Л. - Роль бібліотек у підвищенні соціальної значущості інформаційних обмінів у соціальних медіа (2018)
Захарова Н. - Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор популяризації правових знань (2018)
Сісіна Л. - Тенденції соціально-комунікаційної діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства (2018)
Чернявська Л. - Бібліотека в контексті гендерних досліджень як інформаційної моделі трансформації гендерних ідентичностей (2018)
Миськевич Т. - Інжиніринг інформаційної потреби як механізм соціалізації в сучасному суспільстві (2018)
Кривецький О. - Визначення місця інформаційної аналітики в структурі бібліотечної діяльності (2018)
Онищенко Н. - Новинна інформація соціальних медіа в аналітичних продуктах бібліотек (2018)
Закіров М. - Інформаційний супровід соціально-політичних реформ: теоретичний аспект і практичний досвід (2018)
Аулін О. - Кримськотатарські ЗМІ материкової України у соціальній комунікації з мусульманським населенням Криму (2018)
Симоненко О. - Наукове обгрунтування лідерства як одного з найважливіших чинників модернізації бібліотечної сфери (2018)
Пальчук В. - Реформування мережі регіональних публічних бібліотек у період проведення реформи з децентралізації влади (2018)
Пригорницька О. - Бібліотечні установи в інформаційній протидії негативним впливам у соціальних мережах (2018)
Дем'яненко М. - Протидія інформаційній агресії: світовий досвід та вітчизняні реалії (2018)
Аксьонова Н. - Законодавчі акти протидії поширенню дезінформації, фейкових новин в інформаційному просторі (міжнародний досвід) (2018)
Плахтій А. - Бібліотека як потужний центр інформування населення з питань електронного урядування (за результатами соціологічного дослідження (2018)
Рибачук О. - Соціально-комунікативні технології Government Relations у системі інформаційних обмінів між громадськими структурами та владними інститутами (2018)
Левченко Н. - Наукові ресурси відкритого доступу та їх вплив на бібліометричні показники (2018)
Кисельова В. - Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку (2018)
Гриценко Н. - Реферативні бази даних у системі інформаційного забезпечення освіти та науки, Клюшнікова О., Сандул О. (2018)
Медведєва В. - Вплив соцмереж на свідомість сучасного користувача бібліотеки (2018)
Струнгар В. - Формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа: досвід провідних бібліотек (2018)
Кириленко С. - Консолідація наукової інформації засобами реферативної бази даних "Україніка наукова" (корпоративний аспект), Лахтаріна Н., Чала Н. (2018)
Гах І. - Цифрові мережі в аспекті мультимедійних бібліотечних технологій (2018)
Каращук О. - Соціальні мережі як інноваційне джерело надання бібліотечних продуктів і послуг (2018)
Терещенко І. - Представлення інформаційно-аналітичних продуктів і послуг бібліотек у соціальних мережах (2018)
Берегельський А. - Реалізація інфографіки як продукту компресії інформації аналізованих новинних потоків (оброблення масиву новин для виробництва інфографіки) (2018)
Медведєва А. - Оцінювання наукової діяльності на основі Scopus (2018)
Іванова М. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як сторічне сховище інтелектуальної власності українського народу (2018)
Берегельська А. - Бібліотечні та музейні установи перед інноваційними викликами сучасного суспільства (2018)
Гулюк Є. - Модель історії у системі риторики єзуїтів: зразки та особливості авторських кодифікацій у виданнях XVIII ст. (2018)
Шаповал А. - Історія видання збірника на пошану академіка О. І. Соболевського у світлі листування В. М. Перетца (2018)
Кропочева Н. - Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української революції на сучасному етапі (2001 - 2015 рр.): бібліометричний вимір (2018)
Пилипака О. - Від бібліотечного краєзнавства до бібліотечної регіоналістики: стан та перспективи досліджень (2018)
Булахова Г. - Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек (2018)
Вихідні відомості (2018)
Dmukauskaite E. - Business development model in a creative hub, Jurėnienė V. (2018)
Jankunaite R. - European capital of culture project success evaluation with critical success factors, Baleviciene D. (2018)
Іванова Т. В. - Аналіз міжнародного досвіду соціально-відповідального інвестування (2018)
Парсяк В. Н. - Розробка стратегії експансії зовнішніх ринків невеликими підприємствами, Жукова О. Ю. (2018)
Тютюник І. В. - Світові практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість, Котенко Н. В. (2018)
Безродна С. М. - Сутність та атрибути поняття конкуренції та конкурентоспроможності підприємства (2018)
Голяш І. Д. - Аудит ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства (2018)
Дзюбановська Н. В. - Оцінка β- та σ-конвергенції розвитку регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі, Гураль І. В. (2018)
Зеркаль А. В. - Вплив комерційної свідомості на формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Калачевська Л. І. - Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні (2018)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства, Кірнос О. В., Бородін М. О. (2018)
Колінько Н. І. - Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості організації управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємствах (2018)
Ліщинський І. О. - Засадничі принципи стратегії полюсів зростання (2018)
Матковський П. Є. - Види, об’єкти та організаційно-правові форми господарювання сільськогосподарських підприємств (2018)
Онищук В. О. - Формування доходів населення та їх вплив на рівень життя, Ващук О. В. (2018)
Руба О. П. - Удосконалення методики оцінки збалансованості інтересів учасників фармацевтичного підприємства (2018)
Рудая М. І. - Механізм трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в умовах глобалізації економіки (2018)
Хобта В. М. - Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства, Панкова М. В. (2018)
Циганова О. С. - Забезпечення функціонування системи контролінгу промислового підприємства (2018)
Шелеметьєва Т. В. - SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні (2018)
Юдіна М. І. - Вплив податкового навантаження на розвиток економічного потенціалу вітчизняних підприємств (2018)
Апанасенко В. С. - Аналіз фінансування основного капіталу на різних економічних рівнях економіки (2018)
Кравчун А. С. - Методологія просторового аналізу інвестиційного ландшафту України (2018)
Нагорний Є. О. - Удосконалення системи моніторингу та контролю при реалізації проектів ДПП в Україні (2018)
Удовиченко С. М. - Правові засади здійснення трансферу технологій (2018)
Бабяк Н. Д. - Бізнес-середовище – корпоративні фінансові стратегії: проблеми синхронізації в Україні, Білоцька І. А. (2018)
Гуткевич С. О. - Управління розвитком поліграфічних підприємств, Шендерівська Л. П. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Застосування основ креативного менеджменту у мотивації ІТ-фахівців (2018)
Красноступ В. М. - Готовність машинобудівних підприємств до організаційних змін (2018)
Кузьменко О. В. - Економіко-математичне моделювання оцінювання фінансового стану позичальника в новітніх умовах господарювання, Доценко Т. В., Гапонова О. О. (2018)
Станкевич І. В. - Розвиток сучасного енергоменеджменту: тарифоутворення у сфері надання послуг теплопостачання споживачам, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2018)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2018)
Вступне слово (2018)
Щербина В. С. - Основні засади (принципи) господарського судочинства України, Рєзнікова В. В. (2018)
Бринцев О. В. - До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні (2018)
Міку В. - Судова реформа: досвід Республіки Молдова, Бутирський А. А. (2018)
Бутирська І. А. - Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві (2018)
Фонова О. С. - Особливості участі свідків у господарському процесі (2018)
Степанова Т. В. - Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві (2018)
Россильна О. В. - Самопредставництво в господарському процесі України (2018)
Устименко В. А. - Процесуальні права та обов’язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді, Яценко С. С. (2018)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві (2018)
Радзивілюк В. В. - Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників (2018)
Кологойда О. В - Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out), Стафійчук В. В. (2018)
Антонюк О. І. - Юрисдикційний елемент права на доступ до суду у справах щодо захисту права власності (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Otradnova O. - Human Rights of Senior People in Ukraine: Current Reality and European Perspectives, Motuzenko O., Dmytruk O. (2018)
Блажівська Н. Є. - Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Кіндюк Б. В. - Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського (2018)
Сіренко В. Ф. - До питання про виконання судових рішень про стягнення заборгованості з юридичних осіб (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 31 липня 2012 р. у справі "Шаповалов проти України” (2018)
Про представництво сторін у малозначних спорах (малозначних справах) (2018)
Щодо предметної юрисдикції розгляду спору про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (2018)
Вихідні дані (2018)
Азарова І. Б. - Модель оцінки стійкості розвитку міст, Ярошук Д. І. (2018)
Балдук Г. П. - Удосконалення визначення якості інвестиційно-будівельного проекту (2018)
Бушуев Д. А. - Механізми управління проектами в умовах "поведінкової економіки" (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі процесного управління е-РМ (2018)
Крамський С. О. - Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи, Руднiченко М. Д. (2018)
Лепський В. В. - Методи трансформації стратегії проектно-орієнтованого медичного закладу в систему медичних проектів (2018)
Лисицін Б. О. - Системна модель проекту створення Call-центру високотехнологічної компанії (2018)
Марущак І. О. - Моделі проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания системы управления проектами на металлургических предприятиях Украины (2018)
Фесенко Т. Г. - Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності, Фесенко Г. Г., Якунін А. В., Фесенко Г. В. (2018)
Чернов С. К. - Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства, Савіна О. Ю. (2018)
Голуб З. Д. - Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення іпм з метою ефективного управління онлайн-спільнотами (2018)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів, Оберемок Н. В., Кун Ю. В. (2018)
Хлапонін Ю. І. - Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління, Шабала Є. Є., Бойко О. В., Бондаренко Б. О. (2018)
Безклубенко І. С. - Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі (2018)
Гончаренко Т. А. - Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи (2018)
Гордієнко С. Б. - Перспективи розвитку сучасних мереж доступу, Манько О. О. Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Михайленко В. М. - Адаптация параметров двухслойного персептрона предназначенного для биометрической аутентификации пользователей по отпечаткам пальцев, Терейковская Л. А., Легеза В. П. (2018)
Андрашко Ю. В. - Аналіз методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість (2018)
Балацька О. С. - Теоретичний і практичний аспект інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі України, Власенко Т. О. (2018)
Малихіна О. М. - Модернізація економічного розвитку будівельних організацій: детермінанти моделі та пріоритети стратегії, Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Коваль Т. С. (2018)
Доценко С. І. - Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством, Савенко В. І., Базиленко С. О., Клюєва В. В., Пальчик С. П., Гігінейшвілі Д. Я. (2018)
Цюцюра М. І. - Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері, Цюцюра С. В. Криворучко О. В. (2018)
Chernyshev D. O. - Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction (2018)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки (2018)
Осипова А. О. - Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля (2018)
Кравець Н. - Форми організації екологічного виховання дітей 6–7-річного віку в сільських дошкільних закладах України на зламі ХХ – ХХІ ст. (2014)
Нич О. - Педагогічні умови сімейного виховання дітей в українській діаспорі США: історичний аспект (2014)
Улюкаєва І. - Соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ющак К. - Formalna i nieformalna edukacja obywatelska w dobie globalizacji (2014)
Балаєва К. - Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності з дітьми (2014)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої обізнаності студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Багрій М. (2014)
Борин Г. - Розвиток творчості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2014)
Будник О. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності (2014)
Веркалець М. - Особливості навчального процесу сільської школи І ступеня в умовах інформатизації освітнього простору: до аналізу проблеми (2014)
Гуменюк І. - Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2014)
Зайцева Л. - Формування готовності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до організації індивідуалізованого навчання в процесі фахової підготовки (2014)
Зданевич Л. - Підвищення якості освіти студентів на засадах інформаційних технологій (2014)
Лисенко-Гелемб'юк К. - Соціально-психологічна модель саморегуляції у подоланні міжособистісних конфліктів майбутніх педагогів (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Сучасні тенденції підготовки педагога до формування іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (2014)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування активного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2014)
Машкіна Л. - Формування інноваційної освітньої культури майбутнього педагога ДНЗ (2014)
Пісоцька Л. - Сучасні виміри формування особистості майбутнього вихователя в системі вищої освіти України (2014)
Циплюк А. - Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров'язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі: теоретичні аспекти (2014)
Дем'яненко С. - Ґенеза метамовних проявів у дітей дошкільного віку (2014)
Дутка І. - Робота з дітьми групи ризику: до питання класифікації відхилень у поведінці дошкільників (2014)
Заредінова Є. - Формирование гендерных стереотипов в процессе социализации детей, Горішняк А. (2014)
Кирста Н. - Виховання дітей трудових мігрантів в умовах освітнього закладу (2014)
Lysenko N. - Educational ideal of Ukrainian Ethnopedagogies (2014)
Maciqg J. - Teacher of early education in the role of a trapper-creator of liberating education (2014)
Стинська В. - "Соціально-педагогічна підтримка дитинства й материнства": дефінітивно-понятійна сутність (2014)
Труш Н. - Формування усвідомленого ставлення старших дошкільників до здоров’я в умовах ДНЗ та сім'ї (2014)
Імбер В. - Проблеми упровадження комп'ютерних технологій в освітній процес ДНЗ (2014)
Лазарович Н. - Розвиток пізнавальної активності обдарованих дітей раннього віку шляхом впровадження інтерактивних методів їх навчання (2014)
Макаренко Л. - Театралізована діяльність дошкільників як фундамент базових компетенцій (2014)
Малиновська Н. - Інноваційне проектування процесу навчання як педагогічна проблема (2014)
Матішак М. - Соціальна компетентність молодшого школяра: теоретичні аспекти (2014)
Чупахіна С. - Формування математичної компетенції сучасних першокласників в умовах інформаційного простору (2014)
Гончарова В. О. - Орієнтація на цілісну особистість як необхідність під час формування постнекласичного економічного знання (2018)
Дорохов О. В. - Теоретичні аспекти розвитку ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу, Бестужева С. В., Бестужев В. О. (2018)
Андрющенко О. Б. - Поняття якості життя як основної категорії державного управління (2018)
Апопій В. В. - Споживча кооперація України: особливості розвитку та сучасне бачення (2018)
Бреус С. В. - Конкурентоспроможність закладів вищої освіти в сучасних умовах (2018)
Дука А. П. - Розвиток форм інтеграції між основними учасниками в системі "наука – виробництво" в Україні, Голик М. М. (2018)
Андрієнко М. М. - Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства, Щиголь І. В. (2018)
Базалійська Н. П. - Еволюція та генезис поведінкової концепції управління персоналом підприємства (2018)
Безчасний О. У. - Оптимізація комунікаційних каналів під час управління розвитком промислового підприємства (2018)
Гугул О. Я. - Сучасний стан розвитку персоналу на українських підприємствах (2018)
Журан О. А. - Формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Задорожнюк Н. О. - Мотивація персоналу в IT-сфері, Алєксєєнко С. О., Жанько К. О. (2018)
Качуровський С. В. - Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання (2018)
Князєва О. А. - Механізм надання соціально значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації, Каленчук А. С. (2018)
Кондратенко Д. В. - Теоретичні засади управління фінансовими результатами ОСББ, Яско Р. С. (2018)
Архипенко С. В. - Виборчі PR-технології як інструмент реалізації зв’язків з громадськістю в публічній сфері: характеристика наявних підходів, Мартиненко В. Ф. (2018)
Білик В. В. - Теоретична концептуалізація інноваційного управління розвитком регіону (2018)
Зварич О. І. - Формування парадигми економічного розвитку регіонів (2018)
Поповиченко Г. С. - Екологічні аспекти ефективного використання земельних ресурсів, Сергієнко С. С. (2018)
Оверчук В. А. - Інформаційне забезпечення як основа механізму реалізації соціальної політики щодо професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Абдуллаєва А. Є. - Вплив трансформаційних процесів на податкові надходження державного бюджету, Яковенко К. А. (2018)
Волошанюк Н. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток промисловості України, Чепа А. О. (2018)
Лебеда М. О. - Принципи реалізації фіскального та регулюючого потенціалу податку на доходи ФОП (2018)
Височан О. О. - Етапи та методи проведення інвентаризації: управлінський підхід (2018)
Костюнік О. В. - Оцінка запасів: проблеми та шляхи їх вирішення, Гудима В. Ю. (2018)
Дорошенко О. О. - Інтеграція показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного та приватного секторів для визначення рівня економічної безпеки країни, Павелко О. В. (2018)
Єршова Н. Ю. - Діалектика взаємозв’язку стратегічного управління і стратегічного управлінського обліку на підприємствах, Гаркуша В. О. (2018)
Дзюбановська Н. В. - Застосування Arima-моделей для прогнозування динаміки зовнішньої торгівлі України, Ляшенко О. М. (2018)
Шапошников К. С. - Рецензія на монографію Н. Д. Маслій "Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти та практичні підходи" (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Вихідні дані (2018)
Gasii G. - Connections systems of the composite cable space frame (2017)
Дудар І. Н. - Тво бетонних виробів із використанням сонячної енергії і тиску, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2017)
Ковальський В. П. - Модифікована суха будівельна суміш на перлітовому заповнювачі, Бондар А. В., Варчук Р. В., Бурлаков В. П. (2017)
Самедов А. М. - Напряженно-деформированное состояние квази-однофазного массива из малопрочной сланцевой породы при сжатии, Охрименко В. И. (2017)
Моргун А. С. - Аспекти визначення несучої спроможності пальового поля за МГЕ, Новіцький Е. О., Шевченко І. І. (2017)
Тугаєнко Ю. Ф. - Застосування фазової моделі оцінки залишкових деформацій в лесових ґрунтах, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки, Свідеревич М. В. (2017)
Кучеренко Л. В. - Аналіз архітектурних особливостей кварталу плавучих будинків, Марущак І. В. (2017)
Ковальський В. П. - Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об’єкту на прикладі Центрального міського парку міста Вінниці, Вітюк І. В. (2017)
Литвинов А. І. - Топоси історичного міста, Олійник Ю. Г. (2017)
Кучеренко Л. В. - Особливості формування об’ємно-просторової композиції оптово-роздрібних ринків, Гарнага В. Л., Бабій І. М., Редька В. А. (2017)
Бікс Ю. С. - Перспективи використання виробів з соломи в малоповерховому будівництві (2017)
Ратушняк Г. С. - Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок, Очеретний А. М. (2017)
Лялюк О. Г. - Екологічний менеджмент відходів будівельного виробництва, Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. (2017)
Лялюк О. Г. - Техніко-економічне оцінювання ефективності інвестиційних проектів влаштування біогазової установки, Спринчук Ю. Я., Лялюк А. О. (2017)
Джеджула В. В. - Системи вентиляції зі змінною витратою повітря: особливості проектування та експлуатації (2017)
Боднар Л. А. - Підвищення енергетичної ефективності й екологічної безпеки теплогенераторів для спалювання соломи, Головко Г. О. (2017)
Степанов Д. В. - Оцінка ефективності джерел енергії для системи теплохолодопостачання, Степанова Н. Д. (2017)
Вовк М. - Етнопедагогічні аспекти розвитку музичної творчості на Прикарпатті (2014)
Добош О. - Батьківський всеобуч у контексті розвитку освіти Закарпаття (2014)
Єрмак Г. - Співпраця громадських організацій із православною церквою з морального виховання учнів у закладах освіти півдня України (кінець ХІХ – поч. ХХ століття) (2014)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Вплив саморегуляції на соціалізацію особистості: історія і сучасний погляд на проблему (2014)
Прокопів Л. - Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Стельмасяк І. - Гірська активність у педагогічному та персоналістичному аспектах (2014)
Яковенко І. - Педагогічні категорії у навчальних курсах етики діячів Києво-Могилянської Академії XVII-XVIII століття (2014)
Яцишин Р. - Художньо-естетичне виховання дітей і молоді України у міжвоєнний період (2014)
Бойчак О. - Рекреаційний туризм у змісті формування професійних компетенцій випускників спеціальності "Туризм” (2014)
Браніцька Т. - Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2014)
Вовчок Я. - Етнографічний туризм у системі професійної підготовки менеджерів туристичної діяльності (2014)
Войнаровська Н. - Подолання утруднень у викладанні білінгвальної фразеології в іншомовній підготовці майбутніх фахівців туристичного бізнесу (2014)
Гомонюк О. - Вплив інтерактивних технологій на формування професійнопедагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Гребеник Ю. - Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами похилого віку (2014)
Жеребецька І. - Навчання гри на фортепіано студентів спеціальності "Музика”: актуальні аспекти (2014)
Казьмерчук А. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2014)
Крехно Т. - Лексикографічний компонент у системі формування мовної та мовленнєвої компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2014)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дошкільниками в умовах інноваційного навчання (2014)
Титунь О. - Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами (2014)
Афтаназів В. - Напрями і зміст співпраці вихователя з батьками дошкільників (2014)
Барило С. - Слухання і сприйняття музики як засіб залучення дітей дошкільного віку до музичного мистецтва (2014)
Клепар М. - Вплив сімейних традицій на виховання дітей та молоді (2014)
Лемко Г. - Формування вольових якостей особистості старшокласника (2014)
Лисенко Н. - Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності (2014)
Сабат Н. - Опіка й опікунська діяльність як предмет наукового аналізу (2014)
Березовська Л. - Сприймання молодшими школярами змісту художніх творів на уроках літературного читання (2014)
Близнюк Т. - Сучасний стан проблеми профільного навчання в Україні та за її межами (2014)
Бойко Н. - Особливості неперервної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2014)
Зданевич Л. - Використання форсайт-ігор, swot-аналізу та інтернетресурсів у підготовці майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2014)
Лах М. - Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Теоретико-наукові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2014)
Матвеєва Н. - Творчий учитель – творчий учень (2014)
Рего Г. - Інклюзивна освіта в угорських дошкільних навчальних закладах: з досвіду роботи (2014)
Червінська І. - Формування особистості в умовах соціокультурного середовища: практико зорієнтований підхід (2014)
Лисенко Н. - Освітні орієнтири і досягнення дошкільного виховання у країнах євроспільноти: перспективи для творчих запозичень (2015)
Фуштей Л. - Історія становлення патронатних відносин в Україні (2015)
Хуан Цзиншен - Система шкільної освіти в давньому Китаї (2015)
Бойченко В. - Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя (2015)
Борин Г. - Пізнавально-когнітивна складова фахової підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України (2015)
Зимовець О. - Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2015)
Гомонюк О. - Вузівські технології – складова частина освітньої підсистеми розвитку загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця соціономічної сфери (2015)
Кирста Н. - Підготовка спеціалістів дошкільного профілю до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2015)
Лах М. - Особливості підготовки майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у навчанні сучасних дошкільників іноземної мови (2015)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх педагогів до комунікативномовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Нікітіна А. - Шляхи формування лінгвокультурознавчої компетентності студентів-філологів (2015)
Оліяр М. - Педагогічні умови забезпечення ефективності формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сливка Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації здоров'я орієнтованого освітнього середовища: теоретична модель (2015)
Струтинська Т. - Підготовка майбутніх педагогів до підвищення психолого-педагогічної культури батька дітей із неповних сімей (2015)
Тимків Л. - Використання інноваційних навчально-тренувальних методик у фаховій підготовці соціальних працівників (2015)
Чупахіна С. - Формування професіоналізму майбутного педагога в умовах інклюзивної освіти (2015)
Бедрій Х. - Педагогічні ресурси змісту букваря та читанок у контексті патріотичного виховання молодших школярів (2015)
Костів В. - Єдність законів, закономірностей і принципів соціального виховання (2015)
Лазарович Н. - Розвиток творчості дошкільника в етнокультурному середовищі (2015)
Ляпунова В. - Особливості формування толерантності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Семенов О. - Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2015)
Смолюк С. - Формування особистості молодшого школяра в умовах розвивального освітнього середовища (2015)
Фуштей Л. - Громадянська спрямованість особистості як системна якість "другого порядку", Костів В. (2015)
Барна Х. - Передумови формування цілісної картини світу старших дошкільників (2015)
Веркалець М. - Інформатизація сучасної освіти молодших школярів у країнах зарубіжжя (2015)
Кудярська Т. - Інклюзивне навчання: перші кроки (2015)
Марчій-Дмитраш Т. - Форми організації навчальної діяльності з іноземної мови з учнями початкової школи (2015)
Моцар М. - Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання (2015)
Худзей О. - Здібності до іноземних мов (Foreign Language Aptitude): суть, характеристика (2015)
Чекан О. - Інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних закладів (2015)
Удовиченко В. В. - Наукові концепції та підходи предметного поля планувальної діяльності: сутнісно-історичний аспект (2015)
Іваненко Є. І. - Комплексне природне районування України: історико-картографічний огляд (2015)
Бортник С. - Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні, Погорільчук Н., Ковтонюк О. (2015)
Філоненко Ю. М. - Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу (2015)
Мисько К. А. - Застосування методу моделювання при вивченні ерозії грунту (2015)
Корогода Н. П. - Геоінформаційне моделювання локальних екомереж (2015)
Приходько М. М. - До питання управління річковими басейнами (2015)
Поліщук А. Б. - Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність (2015)
Салюк М. Р. - Історія вивчення ґрунтів Закарпаття, Микита М. М. (2015)
Колодницька Р. В. - Місце ландшафтних агросистем у функціональній структурі Карпатського національного природного парку (2015)
Бірюков О. В. - Будова і стік річкової мережі Подільської височини (2015)
Мирон І. В. - Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області, Бабак Ю. В. (2015)
Діброва І.О. - Структурно-функціональна організація геосистем міста Суми, Шахаєва О.В. (2015)
Довганенко Д. О. - Про розрахунок деяких морфометричнх показників земної поверхні в басейні р. Cамара за даними супутникових знімків, Шерстюк Н. П. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Сучасний водний режим деяких Причорноморських лиманів у весняний період року (2015)
Медведєва Ю. С. - Максимальные модули склонового притока в период весеннего половодья на территории Причерноморской низменности (2015)
Borzuchowski J. - Digital geomorphological map of Gorce national park: preliminary results. Part I, Frączek M., Kalicki T., Krupa J. (2015)
Лук’янчук П. М. - Автоматичне дешифрування лінеаментів за даними SRTM та використання результатів для морфоструктурного аналізу, Литвин А. С. (2015)
Пясецька С. І. - Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) (2015)
Свінціцька Г. І. - Аналіз основних типів купчасто-дощових хмар (2015)
Семенова І. Г. - Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату (2015)
Круківська А. В. - Динаміка умов вологозабезпечення соняшнику в Південному Степу України (2015)
Толмачова А. В. - Влияние факторов внешней среды на динамику биомассы растений сои в центральной части Северо–Западного Причерноморья (2015)
Мігунова Є. С. - О закономерностях внутризонального разнообразия природы (2015)
Пархоменко О. Г. - Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект (2015)
Приходько М. М. - Оптимізація і планування агро ландшафтів (2015)
Микита М. М. - Морфометричне оцінювання рельєфу південно-східної частини вулканічних гір Закарпаття, Салюк М. Г. (2015)
Мік В. І. - Морфологія Бистрицької улоговини (2015)
Гетьман В. І. - Біосферна роль НПП "Черемоський” у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття (2015)
Терлецька О. В. - Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич (2015)
Підкова О. М. - Деградація ґрунтів Тернопільської області (2015)
Цвид-Ендрю Н. В. - Дослідження зв’язку рівневого режиму Шацьких озер з сонячною активністю (2015)
Новак Т. А. - До проблеми встановлення східної межі Волинської височини (2015)
Філоненко Ю. М. - Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2015)
Шевчук Н. П. - Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу, Лаврук Т. М. (2015)
Савицька О. В. - Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора"), Циганок Є. Ю. (2015)
Овчарук В. А. - Розрахункові характеристики граничних модулів схилового припливу під час паводків теплого періоду року на річках Гірського Криму, Тодорова О. І. (2015)
Borzuchowski J. - Digital geomorphological map of Gorce national park: preliminary results. Part IІ, Frączek M., Kalicki T., Krupa J. (2015)
Пясецька С. І. - Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) (2015)
Круківська А. В. - Деталізація параметрів моделі "Погода–урожай УкрНДГМІ” для оцінки впливу вологості ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур в Україні (2015)
Краковська С. В. - Проекції регіональних кліматичних характеристик у ХХІ столітті за даними моделювання (на прикладі Одеської області), Білозерова А .К., Паламарчук Л. В. (2015)
Паламарчук Ю. О. - Атмосферні аерозолі: джерела, вплив на фізичну погоду, моделювання (2015)
Прокоф’єв О. М. - Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді (2015)
Ляшенко В. О. - Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею (2015)
Зінькова І. - Формування підприємницької культури особистості – актуальне замовлення соціуму (2017)
Вовк М. - Музична етнопедагогіка у контексті науково-народознавчих розвідок Івана Франка, Савчук В. (2017)
Костів В. - Формування громадянської культури школярів : результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи (2017)
Волочій Ю. - Готовність майбутніх соціальних педагогів до формування волонтерської культури фахівця: критерії і показники оцінювання (2017)
Ільчук Л. - Дзвонознавчі компетенції в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Кіліченко О. - Вплив навчального процесу ВНЗ на розвиток професійної мобільності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Костів В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з патронатною сім'єю, Ваврищук Л. (2017)
Кравець С. - Актуальність розвитку проектної культури педагогів професійного навчання в умовах інноваційного поступу суспільства (2017)
Левко М. - Структура політичної культури курсантів вищих військових закладів (2017)
Тимків Л. - Адаптивна культура особистості як чинник професійного становлення соціальних працівників (2017)
Галущак Г. - Використання педагогічно доцільних методів взаємодії у вихованні дитини в перехідні періоди утворення різних типів сімей із порушеною структурою (2017)
Головач Л. - Методика виявлення готовності майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання старшокласників (2017)
Дацун О. - Основні засади співпраці дошкільних навчальних закладів із родинами вихованців (2017)
Дідух І. - Волонтерська діяльність як засіб для самореалізації та самовизначення особистості (2017)
Дяків-Михайлюк Г. - Національно-патріотичне виховання – загальна вимога і виклик сьогодення (2017)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості деструктивного впливу засобів масової інформації і творів художньої літератури на формування агресивної поведінки старшокласників, Ковбас Б. (2017)
Кажук Р. - Соціальний психолого-педагогічний супровід неповних сімей, Шпільчак Л. (2017)
Конончук Д. - Соціально-педагогічні аспекти анімаційної діяльності (2017)
Кулик І. - Тренінг як інструмент здійснення профілактики ВІЛ-інфекції у середовищі підлітків, Плеш Л. (2017)
Онищук В. - Форми взаємодії вихователя дітей дошкільного віку з родинами учасників бойових дій (2017)
Протас О. - Умови ефективного соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей, постраждалих у ході АТО (2017)
Струтинська Т. - Вплив особистісних рис чоловіка/батька на сімейне виховання (2017)
Чубук Р. - Соціально-превентивна діяльність із підлітками із неповних сімей (2017)
Шпільчак Л. - Психолого-педагогічна підтримка дітей різних вікових груп у передрозлучній ситуації батьків (2017)
Літовка-Деменіна С. - Стан готовності майбутніх фахіців сфери туризму до організації екскурсійної діяльності (2017)
Atamanjuk Z. M. - The concept of the elite in the ukrainian philosophical idea (2018)
Аксьонова В. І. - Козакофільство – феномен соціокультурної комунікації в умовах глобалізації (2018)
Амери С. М. - Соотношение понятий "сложная система и сложная среда" в социально-гуманитарной сфере – предмет социальной философии (2018)
Большакова О. В. - Соціально-філософська рефлексія призначення сучасноїдержави як постачальника послуг (2018)
Глазова Д. А. - Социальній конфликт в философской системе галахи (2018)
Козобродова Д. М. - Розвиток "парадигми нестабільності" в українській соціально-філософській думці (2018)
Надибська О. Я. - Інтерпретація ліберального та романтичного напрямків в розвитку української системи пріоритетів (2018)
Нерубасская А. А. - Аналіз філософського поняття "біфуркаційний стан особистості" і "копінг-поведінки" в психології (2018)
Олейников Ю. В. - Значення аксіології для розуміння сутності культурної трансформації суспільства (2018)
Окорокова В. В. - Специфіка моделювання соціальної реальності в межах парадигми постмодерну (2018)
Петінова О. Б. - Економічна соціалізація як соціогуманітарний габітус економічної людини (2018)
Plavich V. P. - Legal interpretation of legal norms and law enforcement (2018)
Прокопович Л. В. - Порушення норм і правил як складова артистизму в "театрі" життя (2018)
Сайфудинова Е. В. - Профессиональная мобильность молодежи в условиях формирования гибкого общества в украине: социальнофилософский анализ (2018)
Селивёрстова А. - Развитие представлений о хаосе как предмет социально-философского анализа (2018)
Семко Я. С. - Онтологія гламуру в контексті цивілізаційного розвитку (2018)
Терземан О. В. - Дослідження дискурсу в комуникативно-орієнтованому напрямку (2018)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в україні (2018)
Халапсис О. В. - Информационные технологии и социальная реальность (2018)
Янушевич І. А. - Психолінгвистичні основи мови тернарного опису параметричної теорії систем (2018)
Іванова Н. В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання (2018)
Семененко І. М. - Еволюція поглядів на співвідношення приватних цілей власників підприємств і суспільних цілей (2018)
Павлюк О. О. - Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі (2018)
Полоус О. В. - Економічний зміст конкурентоспроможності людського капіталу в умовах глобалізації, Лукій Т. Р. (2018)
Левченко В. П. - Оцінювання збитків банків від їх залучення до процесу легалізації кримінальних доходів, Бойко А. О., Доценко Т. В. (2018)
Січкаренко К. О. - Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку (2018)
Турко Д. О. - Тенденції розвитку високотехнологічного виробництва в Україні (2018)
Федоренко I. А. - Основні напрями державного регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Тереховська I. О. (2018)
Ареф’єва О. В. - Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства, Андрієнко М. М., Кравченко О. Р. (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок торговельних підприємств (2018)
Піскун Д. Н. - Фактори впливу на рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування (2018)
Рикованова І. С. - Теоретичні аспекти планування й організування транспортування негабаритного та нестандартного вантажу (2018)
Семенов В. Ф. - Методи залучення персоналу підприємств сфери туризму до процесів підвищення якості та оцінки послуг туризму, Ніколенко А. О., Кальченко Д. Ю. (2018)
Харчук Т. В. - Формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2018)
Чекаловська Г. З. - Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2018)
Чукіна І. В. - Напрями і пріоритетні завдання диверсифікації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств (2018)
Бодарєва Т. І. - Управління фінансовою стійкістю підприємства, Шірінян Л. В. (2018)
Разумова Г. В. - Теоретичні аспекти децентралізації в умовах трансформації адміністративно-територіальної та фінансової системи України (2018)
Улицкая Н. Ю. - Анализ тенденций развития органического сельского хозяйства, Аширова Т. Г., Абдразакова И. И. (2018)
Халилов А. Э. - Оптимизация транзитивной структуры логистики в экономической системе регионов (2018)
Окландер Т. О. - Роль управління трудовими ресурсами в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства, Осетян О. М., Давидова К. (2018)
Суходольська А. С. - Розвиток сімейних форм виховання соціальних сиріт (2018)
Чижова Т. В. - Сучасний стан справляння податку на доходи фізичних осіб в умовах зовнішньої трудової міграції (2018)
Щербатих Д. В. - Індикатори фінансової безпеки банківської системи України, Шпильовий Б. В. (2018)
Яцух О. О. - Особливості нормативно-правового забезпечення адміністрування плати за землю для товаровиробників сільскогосподарської продукції (2018)
Коцеруба Н. В. - Методичні прийоми та способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Осадча Г. Г. - Ефективність капітального інвестування у ТОВ "Маревен Фуд України", Тацієнко Н. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Трактування сутності доходу в національній та міжнародній практиці (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку і контролю оплати праці на аграрних підприємствах та запропоновані шляхи їх удосконалення (2018)
Юдіна М. І. - Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства (2018)
Шемчук М. Ю. - Аналіз обсягів експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015–2017 роках (2018)
Івашко Л. М. - Моделювання виробничої стратегії компанії з виробництва шоколадних цукерок та шоколаду, Михайлова Д. С. (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Вихідні дані (2018)
Burmistrov S. V. - Matrix method of receiving the full composition of the groups of relativity of Boolean functions, Panasco O. M., Vakulenko D. V. (2018)
Ukhina H. V. - Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes, Bilenko А. A., Sytnikov V. S. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного диску на його амплітудно-частотні характеристики (2018)
Базіло К. В. - Дослідження мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. (2018)
Демчук І. М. - Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі, Столяренко Г. С. (2018)
Дієго Ф. С. Г. - Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків (2018)
Кузьмінська Ю. М. - Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації (2018)
Поволоцький Я. О. - Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління ІТ проектами, Усенко Р. Р. (2018)
Нікольський В. В. - Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин, Бережний К. Ю. (2018)
Тригуб О. А. - Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси, Солтус А. П., Рудь Д. В. (2018)
Цірук В. Г. - Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа акустичним методом (2018)
Броварець О. О. - Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві (2018)
Плахотний О. П. - Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці дротяним електродом (2018)
Рудь М. П. - Кінцевоелементне моделювання термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні методом пошарового наплавлення, Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. (2018)
Чернов С. К. - Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств, Савіна О. Ю. (2018)
Заболотній С. В. - Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома, Рудь М. П., Іващенко К. В. (2018)
Петрищев О. Н. - Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа, Базило К. В. (2018)
Крайник Я. М. - Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim, Перов В. О., Мусієнко М. П. (2018)
Коваленко О. В. - Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій (2018)
Битько Н. М. - Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2018)
Шевченко В. А. - Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий (2018)
Куцевол А. О. - Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром, Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрій М. О. (2018)
Базіло К. В. - Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю. (2018)
Томенко М. Г. - Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв, Корецька О. О. (2018)
Кулик А. Я. - Адаптивна реєстрація і оброблювання сигналу електрокардіограми, Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Федоров Е. Е. - Метод пакетного обучения нейросети с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2018)
Сотуленко O. O. - Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я на основі web і хмарних технологій, Триус Ю. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі, Чепеленко А. В. (2018)
Миронець І. В. - Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи Android, Орловський В. В. (2018)
Burmistrov S. V. - Modernization of self-movable fixing devices based on Vernam's cipher analogue, Panasco O. M., Laitarov O. D. (2018)
Гурець Н. В. - Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях (2018)
Єгорченков О. В. - Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі, Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. (2018)
Титул, зміст (2019)
Кокоріна Г. В. - Ознаки національної ідентифікації в костюмі народів В’єтнаму в контексті проблем проектування сучасного одягу, Кудрявцева Н. І., Наконечна М. А. (2019)
Печерська В. П. - Дослідження художньо-композиційних характеристик елементів творчості Фернана Леже з метою розробки сучасної колекції одягу, Чупріна Н. В., Кудрявцева Н. І. (2019)
Клопотівська Я. М. - Особливості дизайн-проектування головних уборів з метою їх гармонійного сприйняття, Винничук М. С., Хиневич Р. В. (2019)
Габелко А. М. - Розробка моделі жіночого трикотажного пальта з використанням робочого інтерфейсу Stoll Pattern Workstation M1 Plus, Єліна Т. В. (2019)
Килимниченко О. І. - Удосконалення процесу виготовлення поясного одягу для дівчаток-підлітків, Бакан Л. А. (2019)
Березін Л. М. - Розрахунок пружної запобіжної муфти на втомленісну міцність та надійність, Рубанка М. М. (2019)
Шевченко М. В. - Метричний синтез кривошипно-повзунного механізму з застосуванням прикладних CAD програм, Лагода Е. В., Потопник Д. Р., Скрипак В. М., Єременко Г. Ю., Поповіченко С. А. (2019)
Бєлагаєв І. М. - Дослідження технологічного процесу зволоження повітря за допомогою ультразвукового зволожувача, Кулік Т. І., Гладчук О. З. (2019)
Камінський Р. В. - Вдосконалення системи приготування гарячих напоїв, Біла Т. Я. (2019)
Голубєв Л. П. - Розробка мікропроцесорної системи керування роботом-маніпулятором, Тесленко В. С., Бойко О. С. (2019)
Голубєв Л. П. - Створення автоматизованої мікропроцесорної системи віддаленого моніторингу та збору інформації, Кулаков В. С. (2019)
Даців М. М. - Система автоматичного управління апаратами повітряного охолодження перекачаного газу на компресорній станції, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шеремет М. К. - Автоматизація енергоефективності систем вентиляції з рекуперацією тепла, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шевченко А. A. - Особливості процесу цинкування сталевих деталей, Крюкова О. А. (2019)
Власенко Т. М. - Прогресивні електроліти цинкування, Крюкова О. А. (2019)
Рульова А. В. - Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів, Кислова О. В. (2019)
Аль-Аммори А. - Вероятностная модель контроля параметров функционирования информационно-управляющих систем воздушных судов, Аль-Аммори Х. А., Клочан А. Е., Аль-Ахмад А. М. (2018)
Ванін В. В. - Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Вірченко Г. А., Гумен О. М., Юрчук В. П., Яблонський П. М. (2018)
Virchenko Yu. P. - Diagrammatic approach to gas-liquid phase transition in statistical theory, Danilova L. P. (2018)
Данілін О. М. - Задачі упаковки та розкрою в розв'язанні прикладних задач, Комяк В. М. (2018)
Дегтярьов К. Г. - Розрахункові моделі для аналізу механічних властивостей тривимірних нанокомпозитів на основі методів скінчених та граничних елементів, Гнітько В. І., Стрельнікова О. О., Тонконоженко А. М. (2018)
Димова Г. О. - Генерування випадкових процесів динамічними системами, Димов В. С. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування стандарту IEC 61499 при проектуванні розподіленої системи управління лінією виробництва деревинно-стружкових плит, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Каштальян П. В. - Декомпозиция в задаче динамического позиционирования, Рожков С. А., Терновая Т. И. (2018)
Мацуй А.М. - Обґрунтування вторинного перетворювача системи контролю енергоефективності кульового подрібнення руди оптимізацією, аналізом, моделюванням, Кондратець В.О. (2018)
Melnyk I. V. - Defining of energetic efficiency of triode glow discharge electron guns with plane additional electrode, Pochynok A. V. (2018)
Ніцин Д. О. - Математична модель прогнозування розвитку залежності суспільства від психоактивних речовин, Сидоренко О. С. (2018)
Ніколаєнко Ю. І. - Розв’язок задачі Діріхле для рівняння Лапласа в полярних координатах методом Монте-Карло, Ільвовський В. Г., Моісеєнко С. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по стаціонарній гвинтовій поверхні із заданою кривою осьового перерізу, Несвідомін В. М., Бабка В. М., Клендій М. Б. (2018)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование дозвукового турбулентного обтекания колеблющегося профиля NACA 0015, Моисеенко С. В. (2018)
Русанов С. А. - Математичні моделі і програмні продукти розв’язку задач кінематики і аналізу стратегій обробки, Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. (2018)
Тимофієва Н. К. - Теорія комбінаторної оптимізації та задачі штучного інтелекту (2018)
Човнюк Ю. В. - Пространственно-временная эволюция нелинейных поверхностных возмущений уплотняемой бетонной смеси в вертикально вибрирующем цилиндрическом баке при его идеальном возбуждении, Кравчук В. Т. (2018)
Шулькевич Т. В. - Гібридний лінгвістичний підхід до моделювання часових рядів, Баклан І. В. (2018)
Веселовська Г. В. - Моделі предметної галузі комп'ютерних мультимедійних проектувальних технологій, Лебедь О. С. (2018)
Кащишин М. І. - Повноваження органів місцевого самоврядування в Австрії (2018)
Пашковський В. В. - Загальні засади протидії корупції в Україні (2018)
Знаменський Г. Л. - Місце господарського права у стратегії забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2018)
Шаповалова О. В. - Цифрова платформа електронного адміністрування податку на додану вартість (2018)
Глібко С. В. - Щодо визначення інфраструктури окремих галузей сфери матеріального виробництва: правовий аспект, Проданова М. А. (2018)
Кохан В. П. - Стан розвитку електронних адміністративних послуг: огляд впровадження на державному рівні, Єгорова-Луценко Т. П. (2018)
Курашова І. М. - Дискусійні питання спадкування частки у статутному капіталі ТОВ (порівняльно-правовий аналіз), Носань А. С. (2018)
Подрез-Ряполова І. В. - Проблемні питання правової регламентації функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (2018)
Іванов С. М. - Правові чинники визначення напрямків підготовки студентів для розвитку підприємництва в Україні, Фотул В. В. (2018)
Пустовіт А. В. - Правова характеристика рейдерства та механізмів протидії (2018)
Токарєва К. О. - Реалії та перспективи розвитку податкового законодавства України у сфері електронної комерції, Тімощенкова Н. В. (2018)
Момот Є. О. - Межі централізованого і локального регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників (2018)
Юшко А. М. - Правове регулювання професійних стандартів в Україні (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Умовні та безумовні правові фікції в трудовому праві України (2018)
Мандрик І. - Єдність історичної долі та співробітництво народів і країн Центральної Європи (2017)
Тодоров І. - Трансформації зовнішньої політики ЄС та країн Вишеградської групи в умовах російського виклику міжнародній безпеці, Тодорова Н. (2017)
Остапець Ю. - Вплив парламентських виборів 2013–2016 рр. на конфігурацію партійних систем країн Вишеградської четвірки (2017)
Приходько В. - Past continious… Вибори- 2017 у Нідерландах, Франції та Німеччині – наслідки для європейської спільноти та України (2017)
Черленяк І. - Ціннісна уніфікація адміністративно-правового простору як стабілізаційний чинник еволюції ЄС, Волошин О. (2017)
Артьомов І. - Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4 : досвід для України (2017)
Андрейко В. - Проблеми та перспективи військового співробітництва у форматі V-4 і Україна (2017)
Мателешко Ю. - Вихід Британії з ЄС: політичні та економічні наслідки для України (2017)
Шелемба М. - Основні документи стратегічного розвитку державного управління для національного та регіонального рівнів: оцінка та порівняння з країнами ЄС (2017)
Кoпинець Ю. - Мігрaція як oдин із чинників пoлітичних трaнсфoрмaцій Єврoпи нa сучaснoму етaпі (2017)
Попович К. - Brexit: правові аспекти (2017)
Зуб С. - Україна–Вишеград: новий формат відносин (2017)
Хохол Т. - Вплив країн Вишеградської четвірки на сучасний розвиток Європейського Союзу (2017)
Ареф'єва О. В. - Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки, Мізюк С. Г., Ращепкін М. Д. (2018)
Базалійська Н. П. - Управління трудовою поведінкою персоналу на засадах реалізації системи трудової мотивації, Батовський В. В. (2018)
Блажей І. О. - Екологічний брендинг як невід’ємна частина концепції сталого розвитку суспільства (2018)
Бодруг Т. М. - Сутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України, Гаватюк Л. С. (2018)
Cherlenyak I. I. - The sources of turbulence in the foreign business environment of the post-industrial economy, Bondarenko V. M., Fedurtsya V. P. (2018)
Бондаренко С. М. - Підходи до розроблення системи управління, націленої на якість продукції підприємства індустрії моди (2018)
Босак А. О. - Прямі іноземні інвестиції: вплив зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, проблеми і перспективи розвитку, Жигадло О. І. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "холдингове об’єднання підприємств" (2018)
Ваврик А. Б. - Методи та інструменти Інтернет-маркетингу (2018)
Височан О. С. - Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, функції та завдання, Височан О. О. (2018)
Глєбова А. О. - Стратегія корпоративної соціальної відповідальності: формування та реалізація, Маховка В. М., Шулигін С. А. (2018)
Горбачова О. М. - Аналіз теорії заміщення та теорії ієрархії в дивідендній політиці підприємства, Сухопер Я. І. (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Закарпаття у 2017–2018 рр., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Грищук С. В. - Порівняльний аналіз сутності понять "внутрішньогосподарський контроль" та "внутрішній контроль" (2018)
Гугул О. Я. - Роль в’їзного туризму в Україні та методи його стимулювання, Оливко О. А. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського