Zayonchkovskiy Y. - A new non-jochi name on late Jochi coins: dangs of khan Said-Ahmad II with the mint name Haydar-bazari, Tishkin V. (2018)
Орлик В. - До питання ідентифікації монет банату Северин із зображенням чоловічої фігури та хреста у щиті під короною (2018)
Коцур В. - Тестон понтифіка Олександра VIII з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2018)
Ісламов Р. - Про відмінні риси пара Ахмеда ІІІ від медіні Ахмеда І, карбованих на монетному дворі у Місрі (Єгипет) (2018)
Потильчак О. - Мідна російська монета в грошовому обігу Правобережної України у XVIII ст. (На матеріалах нумізматичних знахідок 2017 року з Трушків на Білоцерківщині) (2018)
Бойко-Гагарін А. - Газетна періодика як джерело вивчення процесів фальшування монет і банкнот в Російській та Австро-Угорській імперіях в кінці ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Filipow К. - Seraja Szapszal (1873–1961) komandor Orderu Odrodzenia Polski (2018)
Огляд ІІІ Міжнародних наукових читань "Трэція навуковыя чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рябцэвіча (1934-2008)" (2018)
Огляд V Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки" (2018)
Огляд Щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України (2018)
Бакалець О. - Рецензія на нумізматичне видання на тему: "Фальшивомонетничество в Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья и раннего Нового времени" (2018)
Бойко-Гагарін А. - Рецензія на книгу на тему: "Coins of Kievan Rus", ("Монети Київської Русі") (2018)
In memoriam. Гліб Юрійович Івакін (30.І.1947-22.V.2018) (2018)
In memoriam. Ольга Миколаївна Бєлая (22.10.1963-15.11.2018) (2018)
Gerasymenko G. V. - Institutional Response to Domestic Violence in Ukraine: Novelties in the Legislation and Access to Services (2019)
Аксьонова С. Ю. - Взаємозв'язки середнього віку матері при народженні дитини і рівня народжуваності (2019)
Крімер Б. О. - Політика сприяння одиноким батькам: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Левчук Н. М. - Нерівність у порядку вимирання й дожиття умовних поколінь в Україні, Лущик Л. В. (2019)
Грішнова О. А. - Демографічна безпека України: індифікатори, рівень, загрози, Харазішвілі Ю. М. (2019)
Майданік І. П. - Контекстуальні параметри зворотної трудової міграції в Україну (2019)
Mantsurov I. G. - Statistical Measurement of the Inclusive Growth Characteristics in Ukraine, Khrapunova Y. V. (2019)
Новікова О. Ф. - Соціальна справедливість у процесах вимушеного переселення: оцінка та пріоритети досягнення, Шамілева Л. Л. (2019)
Звонар В. П. - Фінансування соціального розвитку села за участю інститутів громадянського суспільства (2019)
Заяць В. С. - Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення (2019)
Новіков В. М. - Практико-орієнтована модель професійної освіти (2019)
Ільїч Л. М. - Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили, Кримова М. О. (2019)
Татомир І. Л. - Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й робототехніки (2019)
Задорожний Г. В. - Соціальна безпека як інтегральний напрям державного регулювання підвищення народного добробуту. Рецензія на видання: СИДОРЧУК О.Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення (2019)
Слово прощання. Пам'яті Л. В. Чуйко (2019)
Правила для авторів (2019)
Журналу "Економіка АПК" 25 років! (2019)
Ткачук В. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці (2019)
Долгіх Я. В. - Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA (2019)
Козак О. А. - Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини, Грищенко О. Ю. (2019)
Корінець Р. Я. - Просте товaриство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції, Малік Л. М. (2019)
Вергунов В. А. - Запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції (2019)
Олійник О. В. - Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку, Макогон В. В., Брік С. В. (2019)
Духницький Б. В. - Світове виробництво сільськогосподарської продукції (2019)
Дідковська Л. І. - Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві (2019)
Спаський Г. В. - Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування (2019)
Власова К. М. - Концептуальні засади формування стратегії подолання бар'єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки (2019)
Kramarov O. S. - Economic incentives for the rational use of agricultural land (2019)
Тарасюк А. В. - Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Пам'яті Бориса Йосиповича Пасхавера (11.02.1938 – 9.07.2019) (2019)
Абросімов Є. О. - Поєднання гри Го і фізичних вправ як фактор розвитку когнітивних і нейродинамічних функцій дітей 6 років, Козіна Ж. Л., Козін С. В. (2018)
Гордєєва К. С. - Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я і здорового способу життя у студентів закладів вищої освіти, Пристинський В. М., Осіпцов А. В. (2018)
Євтифієва І. І. - Оптимізація техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням спеціальних технічних пристроїв, Євтифієв А. С., Донець Ю. Г. (2018)
Koвальов Є. В. - Методика кількісної оцінки техніко-тактичних дій в змагальній діяльності спортсменів в настільному тенісі, Тараник О. О., Козіна Ж. Л. (2018)
Козина Ж. Л. - Методика обучения техническим элементам в легкой атлетике с использованием когнитивных аспектов восприятия движений на этапе начальной подготовки юных спортсменов, Коробейник В. А., Немченко М. Р., Сердюк О. О., Базылюк Т. А. (2018)
Козіна Ж. Л. - Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіо-навантажень на початковому етапі, Николаєва В., Попов О., Олейник М., Глядя С. О., Васильєв Ю. К. (2018)
Козина Ж. Л. - Интегральная методика физической подготовки юных дзюдоистов на начальном этапе, Пушкар Н., Огарь Г. А. (2018)
Kozina Zh. L. - Method of complex development of psychomotor qualities in precisely-targeted sports, Siryi O. V., Grinchenko I. B., Bocharov K. O., Kuryat A., Gladiya S. O., Vasiliev Yu. K., Ahmad M. Ayaz. (2018)
Кравчук Т. М. - Аналіз композицій змагальних програм з чирлідингу (на прикладі студенських команд), Бибель С. А., Білецька А. В. (2018)
Литовченко М. - Особенности психофизиологических функций элитных атлетов – паралимпийцев (на примере фехтования и настольного тенниса), Бреус Е., Козина Ж. Л., Собко И. Н., Репко Е. А. (2018)
Мишко В. В. - Взаємозалежність прояву когнітивних функцій та спортивної успішності у юних танцюристів (2018)
Собко И. Н. - Восстановление физической работоспособности юных волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки с помощью применения средств фитнеса аэробной направленности, Улаева Л. А., Козина Ж. Л., Гринченко И. Б., Глушко К. (2018)
Таможанская А. В. - Физическая терапия при I степени сколиотической болезни, Мятыга Е. Н., Гончарук Н. В. (2018)
Тимрук-Скоропад К. А. - Методи дослідження ефективності фізичної терапії та легеневої реабілітації осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень (аналіз систематичних оглядів) (2018)
Чайка Е. И. - Влияние психофизиологических показателей на результат бега на 200 м у спринтеров высокой квалификации с нарушением зрения на примере элитной спортсменки (2018)
In Memory of Professor Sir Michael Francis Atiyah (2019)
Афанасьева Е. С. - Некоторые свойства квазисимметрий в метрических пространствах, Билет В. В. (2019)
Apanasov B. N. - Hyperbolic topology and bounded locally homeomorphic quasiregular mappings in 3-space (2019)
Buryachenko K. O. - Local sub-estimates of solutions to double phase parabolic equations via nonlinear parabolic potentials (2019)
Denega I. - Estimates of the inner radii of non-overlapping domains (2019)
Dovgoshey O. - Uniqueness of spaces pretangent to metric spaces at infinity, Bilet V. (2019)
Гембарський М. В. - Апроксимативнi характеристики класiв BΩ,p,θ перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних, Гембарська С. Б. (2019)
Gutlyanskii V. Ya. - To the theory of semi-linear equations in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2019)
Зорич В. А. - К теории квазиконформных отображений (2019)
Гіптерс З. В. - Забезпечення життєдіяльності населення Західної України: історико-педагогічний аспект (2019)
Бардашевська Ю. І. - Завдання керівника закладу освіти у впровадженні реформи загальноосвітньої та професійної школи у другій половині 80-х років ХХ століття (2019)
Кухта М. І. - Ідеї європейського педагогічного досвіду в освітньому середовищі Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. (2019)
Кушнір І. І. - Теоретико-методологічні основи забезпечення профілактики девіантної поведінки, Мішкулинець О. О., Кампов Н. В. (2019)
Лабош К. Я. - Соціально-педагогічні умови розвитку освіти для ромського населення на початку ХХІ століття (на прикладі Закарпаття) (2019)
Лалак Н. В. - Булінг в освітньому середовищі сучасного закладу загальної середньої освіти: теоретичний аспект, Майборода І. Е., Пеняк В. С. (2019)
Лавренова М. В. - Ментальні карти як новації в освітньому процесі (2019)
Любарець В. В. - Дидактичний потенціал віртуального освітнього середовища та можливості його практичного втілення в менеджерській освіті (2019)
Павко А. І. - Актуальні проблеми університетської педагогічної освіти в Україні, Курило Л. Ф. (2019)
Фізеші О. Й. - Початкова освіта Закарпаття в контексті педагогічних часописів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття (2019)
Csoóri Z. - A Munkácsi Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző-Intézet létrehozásának előfeltételei és működése 1914–1918 között (2019)
Kravchenko T. M. - Regulatory legal provisions in the context of non-formal education in the European countries (2019)
Rozman I. I. - Biografistics (biography studies) and biography: differentiation of the related concepts (2019)
Байдюк Н. В. - Використання інноваційних інтерактивних технологій гендерної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2019)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в полікультурному освітньому середовищі (2019)
Ігнатишин М. І. - Використання анімації при викладанні природничих дисциплін в середній загальноосвітній школі, Хімич В. І. (2019)
Келемен А. В. - Пріоритетні напрями патріотичного виховання студентів ЗВО, Шинкар І. П. (2019)
Клепар М. В. - Етапи і тенденції формування мережі закладів вищої освіти України з підготовки майбутніх фахівців-міжнародників (2019)
Коваль М. С. - Підготовка фахівців служби цивільного захисту у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: психолого-педагогічний аспект (2019)
Літовка-Деменіна С. Г. - Маркетингова культура майбутніх фахівців сфери туризму (2019)
Липчанко-Ковачик О. В. - Особливості розвитку лінгвістичної обдарованості у майбутніх учителів іноземної мови, Сідун М. М. (2019)
Матіяш В. В. - Педагогічно-краєзнавча модель підготовки фахівця: сучасні аспекти, Рославець Р. М. (2019)
Михальчинець Г. Т. - Міжпредметна інтеграція у процесі підготовки економістів (2019)
Молнар Т. І. - Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, Рябець Д. В. (2019)
Мочан Т. М. - Професіоналізм педагогічної діяльності як предмет наукового дослідження (2019)
Попович Н. М. - Наукові підходи до формування професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва (2019)
Пришляк О. Ю. - Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2019)
Сиско Н. М. - Системний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Стеблюк С. В. - Рівень сформованості професійної компетентності у майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: комунікативно-діяльнісний компонент (2019)
Товканець Г. В. - Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи як педагогічна проблема, Вагерич Н. С. (2019)
Товканець О. С. - Тренінгові технології у професійній підготовці майбутніх магістрів з педагогічної освіти – фахівців з менеджменту освіти (2019)
Шелевер О. В. - Вдосконалення навчального процесу у закладах вищої освіти засобами інформаційних технологій (2019)
Orosová R. - Rozvoj diagnostických a reflexívnych kompetencií budúcich učiteľov, Petríková K., Starosta V. (2019)
Алмашій І. І. - Організаційно-педагогічна діяльність громадських об’єднань по формуванню екологічної культури молоді в Карпатському єврорегіоні (2019)
Василинка М. І. - Філософія О. В. Духновича у контексті сучасних виховних тенденцій, Лалак Н. В., Петьовка А. В. (2019)
Жамардій В. О. - Динаміка показників фізичного здоров’я студентів після впровадження методичної системи фітнес-технологій (2019)
Ільтьо Г. Ф. - Формування суспільної свідомості в умовах політичної кризи, Кухарчук О. С., Гальович І. І. (2019)
Калініна Л. В. - Формування вмінь креативного мислення учнів старшої школи на основі інтерактивних технологій, Кадащук А. Р. (2019)
Кузьма-Качур М. І. - Історико-педагогічний аналіз проблеми формування критичного мислення молодших школярів, Бейко Л. В. (2019)
Маргітич А. І. - Освітнє середовище та виховний простір закладу вищої освіти у формуванні особистості майбутнього фахівця (2019)
Михайлова К. В. - Трудове виховання дошкільників як передумова їх професійного самовизначення, Микуліна А. К. (2019)
Пинзеник О. М. - Формування естетичного світосприймання майбутнього педагога у процесі вивчення дисциплін природознавчого циклу (2019)
Силадій І. М. - Педагогічний дискурс – основні технології і спрямування (2019)
Старова Ю. В. - Соціальна адаптація дітей з особливими потребами у процесі впровадження інклюзивної освіти, Паук М. М., Кертис Н. В. (2019)
Теличко Н. В. - Особливості формування полікультурної компетентності майбутнього митця в освітньому іншомовному середовищі, Костюк М. П. (2019)
Товканець О. С. - Особливості формування обчислювальних навичок учнів початкової школи, Щербей У. В. (2019)
Федоруц М. В. - Соціально-педагогічний супровід формування соціальної компетентності старшокласників (2019)
Фенчак Л. М. - Моделювання інтерактивного навчання в умовах початкової школи, Пашкуляк М.-М. А. (2019)
Черепаня Н. І. - Моторна сфера дошкільника як фактор успішного розвитку дитини, Волошин Н. П., Русин Н. М. (2019)
Щербан Т. Д. - Інтеграція в навчальній взаємодії, Щербан Г. В. (2019)
Фенцик О. М. - Формування комунікативної компетентності майбутнього керівника закладу середньої освіти у процесі магістерської підготовки (2019)
Хома О. М. - Методичні особливості вивчення прислівника як частини мови на уроках української мови в початковій школі, Алмашій Е. В. (2019)
Чейпеш І. В. - Інтеграція компетентностей в іншомовній освіті сучасних фахівців (2019)
Telychko N. V. - Forms and methods of control of the foreign-language communicative competence (2019)
Кобаль В. І. - Особливості вищої освіти Угорщини початку ХХ століття: географічно-регіональний аспект (2019)
Козубовська І. В. - Профілактика девіантної поведінки дітей-мігрантів у початковій школі США, Козубовський Р. В., Мигалина З. І. (2019)
Нос Л. С. - Педагогічна практика у системі професійної підготовки майбутніх вчителів: канадський та британський досвід (2019)
Поліщук В. А. - Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників: зарубіжний досвід (2019)
Сіладі В. В. - Теоретичні основи застосування стратегій навчання іноземної мови (2019)
Степанець М. Ю. - Структурні особливості системи вищої освіти у Канаді (2019)
Товканець Г. В. - Організаційно-педагогічні аспекти розвитку початкової школи в європейських країнах, Лендел Н. В, Сенькович Н. В. (2019)
Фодор К. Й. - Вивчення іноземної мови в освітніх закладах Угорщини: історико-педагогічний аспект (2019)
Яров Т. К. - Партнерство школи та сім’ї у виховному просторі освітнього закладу: зарубіжний досвід (2019)
Ашан Ф. Я. оглу - Основные особенности одиночества и их последствия (2019)
Іванова В. В. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку соціальної поведінки у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, Чекан О. І., Кас’яненко О. М. (2019)
Коваленко О. Г. - Психологічний супровід соціальних робітників у професійній діяльності з людьми віку пізньої дорослості (2019)
Корнієнко І. О. - Зв’язок між показниками інтелекта та підвищеною тривожністю школяра, Зайцева Т. А. (2019)
Орбейи С. Ч. оглу - К вопросу о развитии интеллектуальных способностей учащихся в психологическом контексте и их успешность в образовании (2019)
Штифурак В. Є. - Субкультурне сприймання студентською молоддю психологічного феномену "ставлення до грошей" (2019)
Барчі Б. В. - Психологічні аспекти підготовки творчого вчителя нової української школи, Барчій М. С. (2019)
Березовська Л. І. - Психологічні аспекти прояву конкурентоздатності майбутніх спеціалістів туристичної галузі, Русин Є. В. (2019)
Нелін Є. В. - Становлення психоаналітичної педагогіки у контексті метапсихології З. Фрейда (Ч. 2) (2019)
Шинкар М. І. - Етнопсихологічні студії Федора Потушняка, Сньозик Г. І. (2019)
Lehner I. - A fogalmi metaforák szerepe a bűn fogalom konceptualizációja során (2019)
Бунчак О. М. - Продуктивність фотосинтезу агроценозу гречки залежно від застосування новітніх форм органічних добрив (2018)
Гуцуляк Т. М. - Ефективність осіннього внесення гербіциду на озимій пшениці (2018)
Зуза В. С. - Оцінка ефективності гербіцидів у посівах ячменю ярого, Шекера С. Ю., Гутянський Р. А. (2018)
Кривенко А. І. - Особливості водного режиму грунту під зерновими культурами залежно від попередників на півдні України, Почколіна С. В., Вінюков О. О. (2018)
Кузьменко Н. В. - Посівні якості насіння ячменю ярого залежно від передпосівної обробки хімічними протруйниками, Попова К. М., Махнова Л. М., Луханін I. В. (2018)
Мєлюхіна Г. В. - Сезонна динаміка чисельності паразитів сірфід - ентомофагів (coleoptera: syrphidae) комах-господарів злакових попелиць на посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу України (2018)
Олейніков Є. С. - Моделювання залежності розвитку септоріозу листя пшениці озимої від погодних умов з метою прогнозу захворювання, Святченко С. І. (2018)
Норик Н. О. - Екологічна оцінка сортів гороху овочевого для вирощування в регіоні Західного Лісостепу України (2018)
Попов С. І. - Вплив азотних підживлень на врожайність і якість зерна пшениці озимої, Бондаренко Є. С., Курилов О. С. (2018)
Поповський Є. Ю. - Вплив способів сівби на урожайність кукурудзи в КФХ "Пріоритет" Бахмутського району Донецької області, Міхєєв В. Г. (2018)
Січкар В. І. - Агротехнічні особливості вирощування сочевиці, Орехівський В. Д., Кривенко А. І., Маматов М. О., Соломонов Р. В. (2018)
Сендецький В. М. - Poзвиток рослин та урожайність гібридів соняшнику за передпосівного оброблення насіння регуляторами росту (2018)
Цехмейструк М. Г. - Урожайність та якість гібридів соняшнику залежно від погодних умов та норми висіву в Східному Лісостепу України (2018)
Чугрій Н. А. - Органічне виробництво сільськогосподарської продукції як перспектива для аграрного сектору України (2018)
Шакалій С. М. - Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрива на посівні якості насіння соняшнику (2018)
Василенко А. О. - Кулінарні властивості сортів гороху селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Безуглий І. М., Потьомкіна Л. М., Шевченко Л. Н., Шелякіна Т. А., Штельма А. М. (2018)
Васько Н. І. - Джерела стійкості до хвороб та цінних господарських ознак як вихідний матеріал для селекції ячменю, Козаченко М. Р., Ниска І. М., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Шелякіна Т. А., Зимогляд О. В. (2018)
Кравченко Н. В. - Потенціал складних міжвидових гібридів картоплі за здатністю зав’язувати товарні бульби (2018)
Кравченко Н. В. - Запах варених бульб міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Подгаєцький А. А., Ставицький А. А. (2018)
Мурсакаєв Е. Ш - Оцінка параметрів екологічної стабільності та пластичності сортів сої в умовах ПівденногО Степу України, Лаврова Г. Д, Ганжело О. І., Бушулян О. В. (2018)
Скороходов М. Ю. - Вплив проморожування на насіння зразків малопоширених видів пшениці, Богуславський Р. Л. (2018)
Мірошниченко М. М. - Оцінка ефективності аміачної води за удобрення соняшнику, Ревтьє-Уварова А. В., Гладкіх Є. Ю., Панасенко Є. В. (2018)
Носенко Ю. М. - Пошукова оптимізація наукового контенту сайту на прикладі сайтів аграрних наукових установ, Сінельник Л. М. (2018)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки рівня готовності наукової установи з державною формою власності до ринкових трансформацій, Гребенюк І. В., Косенко Р. О., Бондаренко Є. С., Єгорова Н. Ю. (2018)
До уваги авторів (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Аврамчук О. - Особливості схильності до розладів харчової поведінки серед підлітків, які дотримуються дієти поза призначенням лікаря, Круц О. (2019)
Блинова О. - Професійна маргінальність випускників закладів вищої освіти, Камінська С. (2019)
Богуш О. - Вплив критичного мислення на становлення "Я-концепції" майбутнього офіцера (2019)
Гуляс І. - Подійний зміст життєвого шляху особистості (2019)
Івашкевич Е. - Ампліфікація здібностей соціального інтелекту вчителів сучасної середньої загальноосвітньої школи, Онуфрієва Л. (2019)
Михальчук Н. - Психологічні механізми вираження абсурдного смислу в творах В. Шекспіра, Коваль І. (2019)
Мойсеєнко Л. - Стратегія реконструювання як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі (2019)
Моцна С. - Особливості зв’язку між задоволеністю роботою та оцінкою ефективності представників групи професій "людина – техніка", Байєр О. (2019)
Наконечна М. - Інтерсуб’єктна взаємодія в малих соціальних групах (2019)
Перегончук Н. - Психологічна структура професійної компетентності майбутніх психологів (2019)
Цибуляк Н. - Уявлення науковців про розуміння дитини, Лопатіна Г. (2019)
Штепа О. - Внутрішні чинники зміни структури психологічної ресурсності (2019)
Про збірник (2019)
Bejga P. - Aktywność Fizyczna I Sposób Życia Wykładowców Uczelni WyŻszych w wieku 50-65 Lat, Popel S. (2018)
Cieślicka M. - Application of technical devices at the initial stage of training in technical techniques in volleyball, Kozina Zh. L., Muszkieta R., Zhigaeva M. V., Kazina V. V., Safronova T. N., Kudryavtsev M. D. (2018)
Довженко С. С. - Формування професійних компетенцій засобами фізичного виховання у студентів залізничних навчальних закладів (2018)
Иванова Г. В. - Влияние специально разработанного рациона питания на самочувствие студентов – бегунов на средние дистанции, проживающих в условиях Сибири, Кольман О. Я., Кудрявцев М. Д. (2018)
Иванова Г. В. - Образ жизни, питание, наличие вредных привычек и уровень физической подготовленности подростков 14-15 лет, проживающих в Сибири, Кольман О. Я., Иванова А. Н., Кудрявцев М. Д. (2018)
Kalinicenko V. E. - Musical accompaniment in training as a factor in optimizing the psychophysiological state of young rugby players aged 16-17 years, Kozina Zh. L., Ahmad M. A., Polishchuk S. B., Chuprina O. I., Seryy A. V., Kolman O. Ya., Ivanova G. V., Kudryavtsev M. D. (2018)
Капустина Т. В. - Применение средств оздоровительной аэробики в процессе эстетического воспитания студенток, Алпатова А. А., Плужникова Ю. Ю. (2018)
Маринчук П. І. - Особливості фізичної підготовленості студентів музичних спеціальностей (2018)
Мірошниченко В. І. - Методика формування рухових навичок учнів початкової школи, Ніжевська Т. В., Протасенко А. В. (2018)
Мусієнко О. В. - Педагогічні умови формування ціннісних основ професійної самосвідомості студентів – майбутніх фахівців з фізичної культури, Лисак Н. В., Бенцак Л. І. (2018)
Петрюк О. В. - Вплив застосування нетрадиційних засобів розминки на психофізіологічний стан кваліфікованих фехтувальників, Мирошниченко В. І., Касьяненко Н. І. (2018)
Радченко Ю .А. - Порівняльний аналіз змагальної діяльності найсильніших та українських борців греко-римського стилю (на основі аналізу чемпіонату Світу 2017 року), Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г., Шацьких В. В., Воронцов А. В. (2018)
Чайка Е. И. - Индивидуальная структура психофизиологических функций во взаимосвязи с соревновательной результативностью в паралимпийском спринте на примере атлетки высокой квалификации с нарушением зрения, Козина Ж. Л., Коробейник В. А., Базылюк Т. А. (2018)
Шепеленко Т. В. - Застосування аутогенного тренування в підготовці кваліфікованих спортменок в художній гімнастиці, Козіна Ж. Л., Павлюкова С., Кольман О. Я., Іванова Г. В., Кудрявцев М. Д. (2018)
Вродзинський М. О. - Вплив засобів загальної фізичної підготовки на розвиток швидкісних здібностей у хлопців та дівчат на етапі початкової підготовки в легкій атлетиці, Дорофєєва Т. І., Коробейнік В. А. (2018)
Голобородько Я. А. - Влияние применения координационной (скоростной) лестницы на уровень технической подготовленности и развитие психофизиологиечских функций юных волейболистов 14-16 лет, Козина Ж. Л., Полищук С. Б., Чуприна А. И., Глядя С. А., Васильев Ю. К. (2018)
Гончарова Н. М. - Передумови розробки концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Козіна Ж. Л. - Індивідуальний підхід у підготовці спортсменів у єдиноборствах, Кот В., Огарь Г. О. (2018)
Козіна Ж. Л. - Методика інтегрального розвитку швидкісно-силових якостей та точності кидків у юних баскетболістів 12-13 років, Собко І. М., Вільвицькицй В., Ван Сяофей, Боровський С. В., Тимко Є. М., Глядя С. О., Минак О. Ф. (2018)
Козіна Ж. Л. - Вплив застосування нетрадиційних засобів відновлення працездатності на функціональний стан юних гребців 11-12 років, Собко І. М., Козін С. В., Гармаш І. (2018)
Козіна Ж. Л. - Вплив відновлювального масажу після змагань на показники функціональних можливостей кваліфікованих волейболісток, Собко І. М., Назаренко Д., Глядя С. О. (2018)
Козина Ж. Л. - Взаимосвязь психофизиологических показателей и результативности в беге на 100 м у спортсменов высокой квалификации с нарушением зрения (на примере элитной спортсменки), Чайка Е. И. (2018)
Мірошниченко В. І. - Методика навчання хлопчиків 8 років вмінням керувати основними параметрами рухів, Ніжевська Т. В., Крилова М. О. (2018)
Репко Е. А. - Особенности психофизиологических функций у фехтовальщиков по сравнению с представителями циклических и игровых видов спорта, Козина Ж. Л., Карюченко Д. Н. (2018)
Sobko I. M. - Model characteristics of physical development, physical and technical preparedness of football players 15 years of different roles, Kozina Zh. L., Andruchiv V., Siryi O. V., Ahmad M. A. (2018)
Собко І. М. - Успішність виступів збірних команд з футболу 7х7 (спортсмени-інваліди з наслідками ДЦП та іншими неврологічними захворюваннями) на Паралімпійських іграх, Сірий О. В., Гринченко І. Б., Юрченко П. О. (2018)
Стрельнікова Є. Я. - Підготовка юних волейболісток на етапі спортивного вдосконалення на основі розвитку психофізіологічних функцій, Козіна Ж. Л., Собко І. М., Нужна А., Поліщук С. Б., Рєпко О. О., Козін С. В. (2018)
Шепеленко Т. В. - Принципы формирования команд и подбора соревновательных программ на основе индивидуальных особенностей спортсменов в эстетических видах спорта, Козина Ж. Л., Черкесова А., Кравчук Т. Н., Санжарова Н. Н., Голенкова Ю. В. (2018)
Захарченко Э. В. - Вымрут ли металл, литье и угледобыча под натиском информационных технологий (анализ на примере экономики США) (2016)
Захарченко В. Н. - Перспективные варианты снижения расхода кокса в доменном процессе, Ягольник М. В., Свириденко Ж. В. (2016)
Кобыш Е. И. - Подсистема прогнозирования продолжительности периода нагрева дутья в воздухонагревателе доменной печи на основе нечёткой базы знаний, Симкин А. И. (2016)
Ясюков В. В. - Влияние пригара на свойства отливок и меры борьбы с ним, Воронова О. И., Рудницкий Я. М. (2016)
Дорошенко В. С. - Интенсификация теплоотвода при охлаждении отливок в литейной форме с сыпучим наполнителем методом его псевдоожижения, Клименко С. И., Калюжный П. Б. (2016)
Семыкин С. И. - Изучение влияния низковольтного потенциала на характер разбрызгивания жидкости при ее продувке сверху путем физического моделирования, Голуб Т. С., Семыкина Е. В., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2016)
Гусау И. Г. - Компьютерно-интегрированное моделирование процессов охлаждения и кристаллизации поршней в кокиле, Акимов О. В., Марченко А. П. (2016)
Верзилов А. П. - Физическое моделирование асимметричного истечения металла в кристаллизатор слябовой машины непрерывного литья заготовок (2019)
Писарский С. Н. - Исследование современных представлений о природе формирования отложений в огнеупорах при разливке стали. Сообщение 2., Смирнов А. Н. (2019)
Пономаренко О. И. - Применение компьютерно-интегрированного проектирования для нетехнологичных отливок шахтного оборудования., Косенко О. П., Швец М. В., Евтушенко С. Д. (2019)
Гнатуш В. А. - Рост производства алюминиевого литья в начале XXI века., Дорошенко В. С. (2019)
Лукьяненко И. В. - Исследование технологических параметров процесса получения чугунных отливок для работы в условиях износа. (2019)
Василев Я. Д. - Влияние особенностей контактного взаимодействия тонкой полосы с валками на параметры начальной настройки рабочей клети и наименьшую толщину прокатываемой полосы., Замогильный Р. А. (2019)
Бабаченко А. И. - Надежность железнодорожных колес, изготовленных разными способами производства., Кононенко А. А., Подольский Р. В., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Клиновая О. Ф. (2019)
Мищенко А. В. - Состояние и тенденции развития производства холоднокатаных труб из сплавов на основе титана. (2019)
Сергеев С. Н. - Новый высокоэффективный энергосберегающий комплекс газоочистного оборудования для проведения регулируемой очистки выбросов от машин и агрегатов металлургических производств. Сообщение 2. (2019)
Крыжановский К. С. - Преемственность поколений., Самарай В. П. (2019)
Поздравляем! 75 лет Наривскому Анатолию Васильевичу (2019)
Поздравляем! 80 лет Дубоделову Виктору Ивановичу (2019)
Конференции в 2019 году. (2019)
Title, content (2019)
Grek O. - Study of dietary fiber properties in dairy mixes containing modified fat compositions, Tymchuk A., Tsygankov S., Savchenko O., Ovsiienko K., Ochkolyas О. (2019)
Tishchenko О. - Development and substantiation of the technology for producing structured olives containing the encapsulated olive oil, Pyvovarov Y., Grynchenko N., Stepankova G. (2019)
Lebedenko T. - Determining the efficiency of spontaneous sourdough for stabilizing the quality of bread products in bakeries and catering enterprises, Kozhevnikova V., Kotuzaki O., Novichkova T. (2019)
Kovalchuk K. - Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials, Ozumok H., Mariychuk R., Gyrka O., Bodak M., Palko N., Davydovych O., Tkachenko A., Huba L. (2019)
Bondarenko Yu. - The use of golden flax seeds and oats sourbread in the production of wheat bread, Mykhonik L., Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Andronovich G., Hetman I. (2019)
Dzyundzya O. - Establishing the effect of eggplant powders on the rheological characteristics of a semi-finished product made from liver pate masses, Burak V., Ryapolova І., Voievoda N., Shinkaruk M., Antonenko А., Brovenko Т., Tolok G., Kryvoruchko M., Mihailik V. (2019)
Daribayeva G. - Preparation of triticale flour by ion-ozone treatment for pasta quality improvement, Magomedov G., Iztaev B., Zhexenbay N., Tyussyupova B. (2019)
Chalaya O. - Study of quality indicators for meat raw materials and the effectiveness of a protective technological method under conditions of different content of heavy metals in a pig diet, Nanka А., Paliy A., Nagornij S., Chalyi O. (2019)
Abstract and References (2019)
Vakalyuk I. I. - Differentiated Antiplatelet and Hepatoprotective Therapy in Patients with Stable Coronary Heart Disease on the Background of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Stage of Steatosis, Virstyuk N. G. (2018)
Вівчаренко Т. І. - Показники обміну кальцію у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та гіпертонічною хворобою, Рожко М. М. (2018)
Геник Б. Л. - Порівняльна оцінка використання полікомпонентного засобу на основі хітозану у хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа для забезпечення умов використання знімних конструкцій зубних протезів (2018)
Dzhus M. B. - Alexithymia and Quality of Life in Adult Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis (2018)
Zeliak N. V. - Our Experience in Treatment of Testicular Torsion in Children, Fofanov A. D., Salokha A. F., Ziniak B. M., Babiak B. D., Dotsenko Yu. R., Borys O. Ya., Hlahovych M. V., Krasivskyi I. Y., Pavlykivskyi S. S., Fofanov V. A. (2018)
Kinash O. B. - Efficiency of Using Mastication Test with Food Stimuli While Performing Electromyographic Studies in Dental Patients, Rozhko M. M., Kostyshyn A. B. (2018)
Ivanchenko O. Z. - Pedagogical Aspects of Adaptation of First-Year Ukrainian and Foreign Russian-Speaking Students of the Department of Medicine, Melnikova O. Z., Malakhova S. M., Prokopchenko O. Ye. (2018)
Кавин В. О. - Анкетування студентів ІІІ курсу медичного факультету ІФНМУ, які навчаються за скороченою програмою, щодо прочитаної лекції з клінічної анатомії та оперативної хірургії (2018)
Protas V. V. - Mastering the Central Line Placement Techniques Through Effective Resident Training Environment (2018)
Title, content (2019)
Kondratiev A. - Determination of the influence of deflections in the thickness of a composite material on its physical and mechanical properties with a local damage to its wholeness, Gaidachuk V., Nabokina T., Kovalenko V. (2019)
Butska O. - Investigating the strength and deformability of the node that connects precast slabs and monolithic joists in a flat precast-monolithic flooring slab, Nikiforova T., Makhinko M., Shekhorkina S. (2019)
Voitik A. - Defining the parameters for a brush with polypropylene bristle when uncovering the root system of maternal plants, Kravchenko V., Oliadnichuk R., Pushka O., Kiurchev S., Ivanov O., Kharak R., Nazarenko O. (2019)
Nanka A. - Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters, Morozov I., Morozov V., Krekot M., Poliakov A., Kiralhazi I., Lohvynenko M., Sharai K., Babiy A., Stashkiv M. (2019)
Volkhonov M. - Development of a technique to control and ensure the predefined porosity of a grain layer in the pneumoseparating channel at a grain heap cleaner, Bushuev I., Volkhonov R., Pashin E. (2019)
Sudjatmiko Sudjatmiko - Correlation of surface roughness, tool wear, and chip slenderness ratio in the lathe process of aluminum alloy – 6061, Rudy Soenoko, Agus Suprapto, Moch Agus Choiron (2019)
Lazarieva O. - Efficiency analysis of the technology of roller formation of finely-grained concrete products, Belinska S., Lavrinev P., Rudenko N. (2019)
Dubodelov V. - Development of principles to control the processes of continuous casting of alloys using magnetodynamic equipment, Semenko A., Bogdan K., Goryuk M. (2019)
Abstract and References (2019)
Камінська М. В. - Рівень остеотропних елементів у кістках щелеп експериментальних тварин за умов впливу ксенобіотиків, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2019)
Купновицька І. Г. - Погляд на стабільну стенокардію через призму кількості уражених коронарних артерій і структурно-функціональних змін міокарда, Романишин Н. М. (2019)
Otuaga P. O. - A Comparative Study of the Canine Tooth as a Tool in Gender Determination in Nigerian Population, Chris-Ozoko L. E., Sakpoba O. L., Oyem J. Ch. (2019)
Rafiq S. - Lung Injuries on Computerized Tomography Due to Pellet Gun, Shafi F., Sangeen A., Rehman S. (2019)
Середюк Л. В. - Закономірності змін психоемоційного фону у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, що ускладнена фібриляцією передсердь, Вакалюк І. П., Кернякевич Г. В. (2019)
Токарук Н. С. - Метаболічна камера для збору сечі дрібних тварин із високими експлуатаційними характеристиками і низькою собівартістю (2019)
Fedorchenko M. - Influence of Adenosine-5-Triphosphogluconate-Magnesium Trisodium Salt and Levocarnitine on Clinical Course, Structural and Functional Changes and Myocardial Fibrosis in Patients with Myocardial Infarction (2019)
Isik A. - Intermammary Pilonidal Disease, Kurnaz E., Isik N. A. (2019)
Eren F. - Bloodless Aortic and Coronary Artery Dissection: A Case Report, Inanir N. T., Eren B., Gürses M. S., Fedakar R., Ioan B. (2019)
Eren F. - Death due to Acute Massive Pulmonary Thromboembolism Associated with Risperidone, Inanir N. T., Eren B., Bayraktar E., Vojtisek T. (2019)
Децик О. З. - Ресурси та показники діяльності урологічної служби Івано-Франківської області в динаміці за 2008-2017 рр. , Соломчак Д. Б., Скробач Н. В., Вишиванюк В. Ю. (2019)
Kubińska Z. - Physioprophylaxisin Physiotherapy with Emphasis on Physical Activity, Mysula I., Zaworski K., Pocztarska-Głos A. (2019)
Соболь Л. В. - Морфофункціональні особливості ендокарда шлуночків, магістральних артерій у нормі та при дії різноманітних факторів, Попадинець О. Г. (2019)
Геник Н. І. - Особливості біоелектричної активності мозку у жінок з плацентарною дисфункцією із урахуванням типу психологічної компоненти гестаційної домінанти, Якимчук Н. В. (2018)
Геник Б. - Прогностичне значення зміни концентрації С – реактивного білка в ротовій рідині хворих на акантолітичну міхурницю при різних ступенях важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини (2018)
Кобза І. І. - Ультразвукові характеристики "синдрому лускунчика", Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л. (2018)
Mourafiq O. - Pseudarthrosis of the Carpal Scaphoid Treated with Non-Vascularized Corticocancellous Bone Graft, Kamenan V., Benyias Y., Boukhriss J., Chefry B., Bencheba D., Bouabid A. S., Boussouga M. (2018)
Олексин Х. З. - Поширеність карієсу перших молярів і його роль у виникненні оклюзійних порушень, Рожко М. М. (2018)
Сніжко С. С. - Клінічна діагностика хворих на гострий гнійний медіастиніт (2018)
Солоджук Ю. І. - Використання рентгенологічних методів діагностики при хірургічному лікуванні атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи в жінок постменопаузального віку, Рожко М. М., Денисенко О. Г., Ярмошук І. Р. (2018)
Сабадош Р. В. - Використання ситуаційних задач на кафедрах хірургічного профілю у підготовці "сімейних лікарів" (2018)
Soroka O. Ya. - State Regulation of Public Health in the Precarpathian Region during the Period of the Austro-Hungarian Empire (1772 - 1918) (2018)
Cherkashyna L. V. - Substantiation, Development and Implementation of Person-Centered Assessment of Psychosocial Significance of Chronic Dermatosis at the Stage of Primary Healthcare (2018)
Miroshnychenko K. V. - Ligand-induced DNA conformational changes in proflavine minor groove-bound complexes studied by molecular dynamics simulation, Shestopalova A. V. (2019)
Skuratovska A. A. - Interaction of superparamagnetic iron oxide nanoparticles with DNA and BSA, Pesina D. A., Bereznyak E. G., Gladkovskaya N. A., Dukhopelnykov E. V. (2019)
Олар О. В. - Поляризаційно-інтерференційне картографування мереж в полікристалічних дифузних біологічних тканинах, Ушенко В. О., Сахновський М. Ю., Ушенко Ю. О., Дуболазов О. В., Ушенко О. Г. (2019)
Олар О. В. - Методи і засоби азимутально-інваріантної мюллер-матричної поляриметрії оптично-анізотропних біологічних шарів, Ушенко В. О., Сахновський М. Ю., Ушенко Ю. О., Дуболазов О. В., Ушенко О. Г., Мотрич А. В. (2019)
Барабаш Ю. М. - Комп’ютерна методика аналізу структурно-динамічних властивостей реакційних центрів Rhodobacter Sphaeroides на основі системи диференціальних рівнянь, Серденко Т. В., Нокс П. П., Голуб О. А. (2019)
Національній академії наук України – 100 років (2018)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними з постійними коефіцієнтами парного порядку, Каленюк П. І., Копач М. І. (2018)
Івасишен С. Д. - Ультрапараболічні рівняння з необмежено зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів і виродженнями на початковій гіперплощині, Пасічник Г. С. (2018)
Малицька Г. П. - Вироджені параболічні системи типу дифузії з інерцією, Буртняк І. В. (2018)
Головата О. М. - Псевдозіркові, псевдоопуклі та близькі до псевдоопуклих ряди Діріхле, які задовольняють диференціальні рівняння з експоненціальними коефіцієнтами, Мулява О. М., Шеремета М. М. (2018)
Povstenko Y. Z. - From chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theories (2018)
Зуева Т. И. - Влияние диссипации на движение вихрей во вращающихся конденсатах Бозе – Эйнштейна (2018)
Мацюк Р. Я. - Релятивістська механіка постійної кривини (2018)
Янковский А. П. - Уточненная модель термоупругопластического изгиба слоистых пластин регулярной структуры. І. Постановка задачи (2018)
Махоркін М. І. - Гранична рівновага циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною за врахування інерційності матеріалу, Николишин М. М. (2018)
Фесенко Г. О. - Точний розв’язок нестаціонарної задачі для пружного шару з циліндричним жорстким включенням, Мойсеєнок О. П. (2018)
Курпа Л. В. - Дослідження вільних коливань і стійкості функціонально-ґрадієнтних тришарових пластин за допомогою теорії R -функцій і варіаційних методів, Шматко Т. В. (2018)
Шопа Т. В. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації і змішаними граничними умовами (2018)
Чекурін В. Ф. - Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для визначення осесиметричних залишкових напружень у скінченному циліндрі, Постолакі Л. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2019)
Обертинська О. Г. - Стан ренін-альдостеронової системи в пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (2019)
Сиволап В. В. - Вплив антигіпертензивних препаратів на якість контролю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П. (2019)
Серик С. А. - Цистатин С и его связь с возникновением сердечно-сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа после перенесенного острого коронарного синдрома, Оврах Т. Г. (2019)
Мостовой Ю. М. - Шлуночкові порушення ритму під час виконання комп’ютерної спірографії в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко-функціональні предиктори виникнення, Распутіна Л. В., Діденко Д. В., Довгань А. О. (2019)
Курята О. В. - Динаміка показників ліпідного спектра, функції ендотелію та інсулінорезистентність у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом, Гречаник М. М. (2019)
Філіппова О. Ю. - Динаміка змін показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту під впливом комплексного лікування в пацієнтів із коморбідним перебігом неалкогольного стеатогепатиту (2019)
Syzova L. М. - TLR7 gene effect on hepatic fibrosis progression rate in HIV-infected patients with chronic hepatitis C, Коval Т. І., Kotsiubailo L. P., Marchenko O. H. (2019)
Raznatovska O. M. - The clinical significance of insulin-like growth factor-1 and cystatin C in predicting the risk of developing complications of chemoresistant pulmonary tuberculosis in patients undergoing palliative treatment, Khudiakov H. V. (2019)
Гуменна А. В. - Поглиблене вивчення спектра антимікробної активності ряду нових фосфонієвих похідних нафталену, Ротар Д. В., Яковичук Н. Д., Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2019)
Степанова Н. М. - Дозозалежний вплив тривалого активатора рецепторів еритропоетину на вегетативну регуляцію серцевої діяльності та кардіоваскулярні події у хворих, які лікуються методом гемодіафільтрації, Колесник М. О., Новаківський В. В., Лобода О. М., Снісар Л. М., Шіфріс І. М. (2019)
Никоненко А. О. - Рентгенендоваскулярна деструкція надниркових залоз у лікуванні первинного гіперальдостеронізму, Подлужний О. О., Зубрик І. В., Русанов І. В., Макаренков А. Л. (2019)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов у лабораторных животных (2019)
Дронов С. Н. - Новые перевязочные материалы пролонгированного действия, Мамчур В. И., Кошевая И. П., Степанский Д. А., Кременчуцкий Г. Н., Торопин В. Н., Мурашевич Б. В., Бурмистров К. С. (2019)
Барковський Д. Є. - Зміни Т-хелпер асоційованих цитокінів при загрозі невиношування вагітності (2019)
Хоміцький М. Є. - Клініко-катамнестичні та медико-соціальні характеристики періодичних ендогенних психозів як наслідок патоперсонологічних трансформацій (компаративний аналіз) (2019)
Dmytryshyn T. M. - Diagnosis of oral hygiene status in people of different age groups and with different duration of removable dentures use with the help of a new computer program (2019)
Seredynska N. M. - Experimental models of kidney diseases to study pathogenetic mechanisms and efficacy of pharmacological correction against the background of comorbid pathology, Filipets N. D., Filipets О. О., Slobodian K. V., Hozhenko A. I. (2019)
Лобань Г. А. - Унікальні властивості мікроорганізмів, що формують біоплівку порожнини рота, Фаустова М. О., Ананьєва М. М., Басараб Я. О. (2019)
Fushtei I. M. - The role of polymorphisms in genes that regulate neurohumoral systems in patients with atrial fibrillation, Podluzhnyi S. H., Sid Ye. V. (2019)
Balabai А. А. - Myocardial morphology in hypertrophic cardiomyopathy: the current state of the problem (2019)
Verezhnikova H. P. - Acute myocarditis manifested by signs of ST – elevation acute coronary syndrome, Hul A. H., Lifantieva N. O., Zharinov O. Yo. (2019)
Кирилюк С. Я. - Клінічний випадок менінговаскулярного сифілісу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Негрич Т. І., Саноцький Я. Є. (2019)
Содержание (2019)
Коваленко Е. Л. - Коррекция функциональной способности миокарда при артериальной гипертензии в коморбидности с гиперурикемией и пойкилоцитозом, Мелеховец О. К., Орловский В. Ф., Мелеховец Ю. В. (2019)
Візір В. А. - Динаміка у процесі лікування концентрації тестостерону та пролактину, показників артеріального тиску й кардіоваскулярного ремоделювання в чоловіків із гіпертонічною хворобою та андрогенним дефіцитом, Насоненко О. В., Садомов А. С. (2019)
Пивовар С. М. - Особливості визначення синдрому "низького трийодтироніну" при серцевій недостатності та його вплив на перебіг захворювання, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчінська В. Ю., Ченчик Т. О. (2019)
Khukhlina O. S. - Features of the connective tissue metabolism, the content of adipokines and cytokeratin-18 in patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with osteoarthritis and obesity, Liakhovych O. D., Kaniovska L. V., Kaushanska O. V., Shuper V. O. (2019)
Романчук О. П. - Реактивність кардіореспіраторної системи в пацієнтів із бронхіальною астмою за даними тестів із керованим диханням, Величко В. І., Бажора Я. І. (2019)
Berezenko V. S. - Correlation of polymorphous variants (ApaI, TagI, BsmI) of the VDR receptor gene with the vitamin D level and liver fibrosis in children with autoimmune hepatitis, Mykhailiuk Kh. Z., Rossokha Z. І., Kyriachenko S. P. (2019)
Ilchenko S. I. - Is protracted bacterial bronchitis a new nosological group or an old problem of differential diagnosis of chronic cough in children?, Fialkovska A. O., Zhukova L. O. (2019)
Shumna T. Ye. - Analysis of COL1A1_1 gene (rs1107946) polymorphism as a risk factor for low birth weight, Levchuk T. O., Kamyshnyi O. M. (2019)
Abaturov O. Ye. - Endothelial dysfunction in children with pyelonephritis, Vakulenko L. I., Kunak О. V. (2019)
Маркін Л. Б. - Профілактика невиношування вагітності після індукції овуляції в жінок з ендокринним непліддям в анамнезі, Шатилович К. Л., Семенина Г. Б. (2019)
Горбань Н. Е. - Иммуногистохимические особенности экспрессии циклооксигеназы-2 при гиперплазии эндометрия без атипии, Задорожная Т. Д., Вовк И. Б., Кондратюк В. К., Килихевич С. Н. (2019)
Riazanov D. Yu. - Dynamics of endothelial dysfunction indices before and after operation in patients with varicose disease of the lower extremities, Mamunchak O. V. (2019)
Knysh O. V. - Staphylococcal proliferation and biofilm formation in vitro under the influence of cell-free extracts of probiotic origin, Isaienko O. Yu., Babych Ye. M., Popov M. M. (2019)
Волошин Ю. О. - Забезпечення права ув'язнених на належну медичну допомогу, Карпачова Н. І., Замула А. Ю. (2019)
Sampiiev A. M. - Quantitative determination of 0.05 % chlorhexidine solution by capillary electrophoresis, Davitavian N. A., Nikiforova Ye. B., Yakuba Yu. F. (2019)
Кас'ян В. В. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, що ускладнений асцит-перитонітом, Черкун О. Ю., Ситнік Д. А., Шейко В. Д. (2019)
Кожухов С. Н. - Возможности фармакологической защиты миокарда при синдроме ишемии-реперфузии в эксперименте и клинической практике, Пархоменко А. Н. (2019)
Ashcheulova T. V. - Diastolic dysfunction: from the discovery to the latest updates, Demydenko H. V., Herasymchuk N. M., Rezunenko Yu. K., Kochubiei O. A., Ambrosova T. M. (2019)
Кузьменко Т. С. - Аналіз сучасного стану проблеми післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії (2019)
Носивец Д. С. - Экспериментальные модели патологии хрящевой ткани (2019)
Raznatovska O. M. - Peculiarities of multidrug-resistant tuberculosis on the background of idiopathic pulmonary fibrosis (a clinical case report), Shalmina M. O., Fedorets A. V., Shalmin O. S., Potapenko M. S. (2019)
Artiuh V. V. - Influence of application of special means of development of equilibrium and precision-target movements on the level and structure of psychophysiological indicators, physical and technical readiness of archers, Kozina Zh. L., Koval V. O., Safronov D. V. , Fomin S. V. , Novikov Yu. O. (2018)
Баскевич О. В. - Модель реабілітаційного потенціалу людей з розладами психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю (2018)
Гринченко І. Б. - Методика формування "відчуття м’яча" у юних футболістів 8-9 років на початковому етапі підготовки, Наконечний В. О., Сікора В. В., Карпунець Т. В. (2018)
Гринченко І. Б. - Порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості гравців різного амплуа студентської футбольної команди, Шестіпалов І. В., Тихонова А. О. (2018)
Євтифієва І. І. - Оцінка технічних прийомів тенісистів 10-12 років з використанням методів паралельних кінограм і бальної оцінки елементів, Донець Ю. Г., Євтифієв А. С. (2018)
Козіна Ж. Л. - Мультимедійні технології як засіб підготовки спортсменів в студентському баскетболі, Собко І. М., Сафронов Д. В., Гринь Л. В., Гоптарев Д. О., Паламарчук В. С. (2018)
Козина Ж. Л. - Система развития координационных способностей юных скалолазов 6-7 лет, Репко Е. А., Сафронов Д. В., Козин С. В., Еварницкий И. А., Гребнева И. В. (2018)
Кравчук Т. М. - Особливості розвитку здібності до ритмічної діяльності у студенток, що спеціалізуються з гімнастики та різних видів аеробіки, Голенкова Ю. В., Пензова І., Ботова Е., Сушко Я. (2018)
Кравчук Т. М. - Фізична підготовленість юних спортсменів у джиу-джитсу на початковому етапі спортивної спеціалізації (динаміка і вплив на спортивний результат), Огарь Г. О., Дворжанський А. А. (2018)
Кравчук Т. М. - Порівняння впливу занять акробатичним рок-н-ролом та бальними танцями на формування культури рухів дітей молодшого шкільного віку, Санжарова Н. М., Слюсар О. О., Моісєєв А. І. (2018)
Наконечна С. П. - Функціональні порушення постави і стопи у студентів 17-20 років залежно від фізіологічних резервів кардіо-респіраторної системи (2018)
Санжарова Н. М. - Методика швидкісно-силової підготовки юних борців вільного стилю, Огарь Г. О., Гунько Є. О. (2018)
Fedorov S. - The Modern Aspects of Acute Heart Failure Management, Izhytska N., Kulpok-Baginski T., Nadolny K. (2017)
Геник Б. Л. - Дослідження стану тканин протезного ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, Рожко М. М. (2017)
Dzhus M. B. - Juvenile Idiopathic Arthritis in Adults: Long-Term Observation of Ukrainian Patients (2017)
Кошель І. В. - Епігенетична регуляція активності генів слизової оболонки носової порожнини в пацієнтів із поліпозним риносинуситом (2017)
Оріщак Д. Т. - Лікування ексудативного середнього отиту, Василюк Н. В., Оріщак О. Р., Хрептюк Г. В., Фіщук Р. М. (2017)
Rumaneh W. - Plasma Level of High-Sensitive C-Reactive Protein in Patients with Acute Myocardial Infarction and Arterial Hypertension (2017)
Savchuk N. V. - Dynamics of Heart Failure Markers in Patients after Past Myocardial Infarction with the Use of Potassium and Magnesium Salts of Gluconic Acid, Eplere and Rivaroxaban, Vakaliuk I. P. (2017)
Солдатюк В. М. - Індексна характеристика стану органів ротової порожнини в пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів, Рожко М. М., Кіндрат Г. В. (2017)
Шаламай У. П. - Тиреоїдний статус дітей із латентним залізодефіцитом (2017)
Mourafiq O. - A Case of Arteriovenous Malformation Involving the Hand, Echchaoui A., Tbouda M., Chefry B., Bouabid A. S., Benchebba D., Boussouga M. (2017)
Солоджук Ю. І. - Хірургічне лікування кусаної рани верхньої губи з одночасним використанням пластики місцевими тканинами, Івасів А. П. (2017)
Кавин В. О. - Анкетування студентів стоматологічного факультету як засіб внутрішнього моніторингу навчального процесу на кафедрі, Попович Ю. Л., Федорак В. М., Білінський І. І., Романюк С. П., Семенів І. П. (2017)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика дотримання стандартів діагностики в стаціонарних хворих на уролітіаз у закладах охорони здоров’я різної форми власності, Соломчак Д. Б. (2017)
Дяків І. Б. - Морфометричні характеристики та особливості метахронного раку молочної залози, Крижанівська А. Є. (2019)
Kumhyr I. R. - Modern View on the Problem of Treating Minor Dentition Defects with the Use of Zirconium Oxide Ceramic Resin-Bonded Prostheses, Ozhohan Z. R. (2019)
Купновицька І. Г. - Клінічні особливості перебігу та показники ендотеліальної функції і системної імунозапальної реакції у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця залежно від кількості уражених коронарних артерій, Романишин Н. М. (2019)
Levandovska Kh. V. - Dynamics of Indicators of Structural and Functional State of the Heart in the Post-Infarction Period Depending on the Presence of Decompensated Heart Failure (2019)
Нестерак Р. В. - Особливості перебігу та надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на Прикарпатті (2019)
Павлюк Т. В. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня тяжкості в студентів медичного університету за показниками прооксидантно-антиоксидантної системи ротової порожнини, Рожко М. М. (2019)
Швед М. І. - Клінічна ефективність кардіоцитопротекторної терапії у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії, Цуглевич Л. В., Геряк С. М. (2019)
Sherstiuk L. L. - Optimization of the Prediction of Arterial Hypertension Development in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus on the Background of Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia (2019)
Тимочко Н. Б. - Підвищення рівня освіти студентів вищих навчальних закладів (2019)
Титул, зміст (2019)
Усенко О. Ю. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини у хворих з неспроможністю швів анастомозів порожнистих органів травлення, Войтів Я. Ю. (2019)
Даценко Б. М. - Комплексная профилактика послеоперационных осложнений в колоректальной хирургии, Тамм Т. И., Даценко А. Б., Кириллов А. В., Седак В. В., Посохов С. Н. (2019)
Радюшин Д. О. - Профілактика цереброваскулярних ускладнень під час виконання аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Кіструга П. В. (2019)
Сериков К. В. - Интегративный мониторинг системной гемодинамики и кислородно-транспортного статуса и выбор тактики интенсивной терапии у больных с ишемическим мозговым инсультом, Смирнова Л. М., Шифрин Г. А., Дарий В. И. (2019)
Хоменко І. П. - Патофізіологічне обґрунтування медичної евакуації поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення, Король С. О., Матвійчук Б. В., Устінова Л. А. (2019)
Гур’єв С. О. - Вибір лікувальної тактики у постраждалих з вертеброабдомінальною травмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Танасієнко П. В., Балясевич С. Я. (2019)
Мельниченко М. Г. - Застосування біоактивного боратного скла для лікування трофічних ран у дітей з мієлодисплазією, Діланян І. Р., Матвійчук Л. П., Клименко А. М. (2019)
Герасименко С. І. - Оцінка впливу ремоделюючого та мікробного факторів на результати тотального ендопротезування колінного суглоба у хворих з ревматоїдним артритом, Полулях М. В., Панченко Л. М., Лютко О. Б., Бабко А. М., Герасименко А. С., Автомєєнко Є. М. (2019)
Шимон В. М. - Особливості лікування хребетно-спинномозкових пошкоджень у хворих з політравмою, Філіп С. С., Шерегій А. А., Шимон М. В., Литвак В. В. (2019)
Байбаков В. М. - Морфологічні особливості дренажних систем яєчка (2019)
Майбородин И. В. - Имплантация коллагеновой мембраны с адсорбированными мультипотентными стромальными клетками в эксперименте, Хоменюк С. В., Михеева Т. В., Ярин Г. Ю., Майбородина В. И., Оноприенко Н. В., Вильгельми И. А., Шевела А. И. (2019)
Криворучко І. А. - Сепсис-3: оновлені визначення, потенційні проблеми та подальші практичні кроки, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Андреєщев С. А. (2019)
Мерецький В. М. - Застосування новітніх пероральних антикоагулянтів у лікуванні та профілактиці тромбоемболічних ускладнень, Мерецька І. В. (2019)
Звіт про роботу Всеукраїнського симпозіуму з міжнародною участю "Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису" (Запоріжжя, 16 – 17 травня 2019 р.) (2019)
Боцюрко В. І. - Пробіотики і пребіотики в клінічній медицині: сучасний стан проблеми, Боцюрко Ю. В., Остап'як І. М. (2016)
Кнігавко В. Г. - Канцерогенез як процес зворотної еволюції (гіпотеза), Старіков В. І., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. (2016)
Бідзіля П. П. - Гендерні та вікові особливості показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Вакалюк І. П. - Вплив комбінованої фармакотерапії з використанням триметазидину та солей калію і магнію глюконової кислоти у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу, Савчук Н. В. (2016)
Витриховський А. І. - Особливість згортальної системи крові у пацієнтів з високим і дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою Score із супутнім явищем турбулентності серцевого ритму (2016)
Гайошко О. Б. - Біофармацевтичні дослідження фармакопейних формоутворюючих засобів на основі пектинів та показники доцільності їх застосування у специфічному середовищі ротової порожнини (2016)
Герасимчук В. Р. - Показники енергетичного обміну у хворих в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту під впливом комплексної терапії із застосуванням нейропротекторів та вазоактивних препаратів (2016)
Hryhorova A. O. - Clinical and Informational Assessment of the Effectiveness of Treatment of Maxillofacial Area Inflammatory Diseases: the Results of Perioperative Monitoring (2016)
Грицюк Т. Д. - Вміст нейрон-специфічної енолази в сироватці крові хворих з перенесеним ішемічним інсультом (2016)
Гудз І. М. - Маркери ендотеліальної дисфункції як предиктори розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень після лапароскопічних операцій, Ткачук-Григорчук О. О., Балан У. В. (2016)
Диев Е. В. - Продолжительность клинических этапов изготовления несъемных конструкций зубных протезов с опорой на имплантаты с вкручиваемыми монолитными абатментами (2016)
Кирьянова В. В. - Влияние биорезонансной терапии на качество жизни больных гипотиреозом, Ворохобина Н. В., Махрамов З. Х. (2016)
Кравчун П. Г. - Прогностичне значення поліморфізму G-308a гена фактора некрозу пухлини – α у прогресуваннi хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Крапівко С. О. (2016)
Кузенко Р. Т. - Результати хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу (2016)
Майкан Р. І. - Патофізіологічний аналіз лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТФ-лазера у хворих віком 76-90 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок, Роговий Ю. Є. (2016)
Насонова Т. І. - Клініко-нейровізуалізаційні особливості та функціональні наслідки ішемічних інсультів у пацієнтів з метаболічним синдромом (2016)
Попадюк О. Я. - Експериментальне вивчення вивільнення нанооксиду цинку з ранозагоювальної біодеградуючої полімерної плівки "Біодеп-нано", Мельник М. В. (2016)
Салижин Т. І. - Ендотеліальна дисфункція як фактор патогенезу у розвитку хронічної серцевої недостатності різного генезу (2016)
Солдатюк В. М. - Розробка методик хірургічної підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування, Рожко М. М. (2016)
Степаненко Р. Л. - Роль Толл-подібного рецептора 4 (TLR4) в розвитку запального процесу у шкірі при псоріазі (2016)
Стоцька Л. М. - Критерії прогресування первинної відкритокутової глаукоми на основі вивчення нейрофізіологічних механізмів розвитку глаукомного процесу (2016)
Shypko A. F. - Antenatal and Genealogical Risk Factors for Bronchopulmonary Dysplasia and Dysplastic Dependent Pathology of Bronchopulmonary System in Children (2016)
Гаріджук Л. І. - Викладання питань діагностики та лікування гострих вірусних гепатитів у дітей лікарям-інтернам (2016)
Кулаєць Н. М. - Мотивація до навчання - невід’ємна складова освітнього процесу у вищому навчальному закладі (2016)
Кумгир І. Р. - Модель підготовки студентів 5 курсу до складання ліцензованого іспиту "Крок 2. Стоматологія" (2016)
Shypko A. F. - Population-Based Estimation of the Prevalence of Dysplastic Dependent Pathology of Bronchopulmonary System among Children and the Risk of its Development Considering the Complex of Antenatal and Genealogical Factors (2016)
Ніі О. І. - Особливості анамнезу та якість життя у хворих з фібриляцією передсердь, Варениця Е. Я., Лібрик О. М. (2016)
Андрух В. С. - До історії розвитку медицини в м. Долина, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2016)
Литвин В. - Інформатизація проектної навчальної діяльності майбутніх архітекторів у професійній підготовці, Литвин А. (2019)
Шуневич Б. - Перспективний напрям наукової роботи магістрів-психологів (2019)
Руденко Л. - Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до професійного спілкування в конфліктних ситуаціях (2019)
Коваленко О. - Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх психологів із соціальної психології старості (2019)
Матійків І. - Формування готовності психолога до майбутньої професійної діяльності (2019)
Пономарьов О. - Творчість як важлива умова становлення особистості, Черемський М. (2019)
Ваврик Р. - Збагачення фортепіанного репертуару майбутніх військових диригентів як удосконалення їхньої професійної майстерності (2019)
Яремко Р. - Особливості творчої самореалізації курсантів у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти ДСНС України, Гирович Х. (2019)
Гушулей Й. - Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації робітника у формі компонентного аналізу технічного об'єкта, Гаврищук І. (2019)
Петренко Л. - Підвищення кваліфікації фахівців сфери цивільного захисту у вимірі сучасних реалій (2019)
Бурбан Н. - Особливості стресостійкості й адаптивних здібностей до стресу майбутніх військовослужбовців, Гузенко І. (2019)
Кусій М. - Математична підготовка фахівців служби цивільного захисту як невід'ємна складова професійної підготовки, Карабин О. (2019)
Коваль І. - Аналіз психологічних якостей спортсменів пожежно-прикладного спорту в змагальній діяльності, Ковальчук А., Петренко А. (2019)
Вавринів О. - Структурні компоненти Я-концепції майбутніх рятувальників, Маковецька М. (2019)
Bartoszewski J. - Psychoterapii jako element prewencyjnych środków integracji społecznej, Sikorska L. (2019)
Цюприк А. - Профілактика емоційного вигорання студентів-психологів, Федорович С. (2019)
Лелик Х. - Психологічні особливості девіантної поведінки особистості підліткового віку (2019)
Пліско Є. - Методологія історико-педагогічних досліджень (2019)
Антонюк Г. - Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період раннього модерну (2019)
Кудрик Л. - В. Сухoмлинський прo психолого-педагогічну культуру вчителя та її значення для збереження здоров'я школярів, Сурмяк Ю. (2019)
Євтушенко А. - Деякі аспекти школотворчої функції баянно-акордеонного мистецтва (2019)
Cherniavskyi B. - Foreign Language Competence Formation for Future Economists: Foreign experience (2019)
Наші автори (2019)
Romashchenko М. І. - Adjustment of the Penman-Monteith method for growing tomato seedlings in production conditions wlien applying drip irrigation, Shatkovskyi А. Р., Zhuravlev O. V., Vasyuta V. V., Cherevychny Yu. O. (2018)
Ромащенко М. І. - Адаптація методу "Penman-Monteith" на культурі томата розсадного у виробничих умовах за краплинного зрошення, Шатковський А. П., Журавльов O. B., Васюта В. В., Черевичний Ю. О. (2018)
Жовтоног О. І. - Закономірності енергомасообміну в середовищі "грунт-рослина-атмосфера" в сучасних кліматичних та господарських умовах використання зрошення, Філіпенко Л. А., Поліщук В. В., Салюк А. Ф., Хоменко А. В. (2018)
Книш В. В. - Передумови створення інтерактивних баз даних інноваційних розробок наукових установ з використанням Веб-технологій (на прикладі ІВПІМ НААН), Матяш Т. В., Диль К. О. (2018)
Ковальчук В. П. - Автоматизована система розрахунків хімічної меліорації ґрунтів, Войтович О. П., Лукашук В. П. (2018)
Харламов О. І. - Ризики підтоплення та шляхи їх зменшення в зоні зрошення Північно-Кримського каналу (2018)
Мельничук Ф. С. - Контроль чисельності шкідників томатів за умов краплинного зрошення, Алексеева С. А., Гордієнко О. В., Черевичний Ю. О. (2018)
Чарний Д. В. - Порівняння ефективності фільтрувальних завантажень, Онанко Ю. А., Семенко Л. О. (2018)
Яцик А. В. - Оцінювання антропогенного впливу на земельні ресурси в межах басейнів малих річок Західного Полісся України, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2018)
Мосійчук Я. Б. - Закономірності процесів очищення води при висхідному фільтруванні на контактно-прояснювальних фільтрах з плаваючим завантаженням, Стасюк С. Р., Хоружий П. Д. (2018)
Тараріко М. Ю. - Сучасний стан забруднення ландшафтів та опромінення населення в гумідній зоні України (2018)
Ромащенко М. І. - Наслідки будівництва мостового переходу в Керченській протоці на гідроекологічний стан прилеглої частини Чорного та Азовського морів, Шевчук С. А., Яцюк М. В. (2018)
Петроченко О. В. - Методика вибору та обґрунтування проектних рішень земляних дамб у системах протипаводкового захисту, Вільдман І. Л., Петроченко В. І. (2018)
Коваленко О. В. - Вплив температури оточуючого середовища та часу витримки на технологічні характеристики самоущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей (2018)
Левицька А. Д. - Аналіз існуючого стану захисту територій від підтоплення з Каховського водосховища (2018)
Чушкіна О. В. - Генерація електромагнітних імпульсів в глинах під час їх навантаження в лабораторних умовах (2018)
Олексюк Г. В. - Тенденції та проблеми розвитку вугільної промисловості України (на прикладі державного підприємства "Львіввугілля"), Самотій Н. С. (2019)
Скрипко Т. О. - Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв’язання соціально-економічних проблем, Гарасимлюк М. В. (2019)
Цубов Л. В. - Драйвери глобальних промислових змін у контексті поведінкової економіки, Квасній Л. Г., Щербан О. Я. (2019)
Зеленко В. А. - Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС, Ференчак Я. І., Зеленко Н. М. (2019)
Коркуна О. І. - Розвиток зеленого туризму в умовах формування об’єднаних територіальних громад, Цільник О. Я., Бордун О. В. (2019)
Шульц С. Л. - Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж, Кіт Л. З. (2019)
Луцків О. М. - Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні, Попадинець Н. М. (2019)
Біланюк О. П. - Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз (2019)
Жабинець О. Й. - Інформаційна публічність і прозорість бюджетного процесу в ОТГ Львівської області: оцінка та шляхи покращення (2019)
Хомюк Н. Л. - Концептуальні положення диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2019)
Мульска О. П. - Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення (2019)
Проць В. І. - Особливості майнових податків та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд, Педченко Н. С. (2019)
Алєйников І. В. - Методика нечіткого оцінювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб основного командного пункту оперативно тактичного угруповання військ в оборонній операції (2019)
Богданович В. Ю. - Методика обґрунтування рішення щодо асиметричного реагування збройних сил України на загрози у воєнній сфері, Дублян О. В., Дейнега О. В., Прима А. М. (2019)
Гузченко С. В. - Рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп, Телюков С. М., Ткаченко М. Д. (2019)
Дідіченко В. П. - Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм "достатності спроможностейˮ (2019)
Пєвцов Г. В. - Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Слюсар В. І. - Особливості процесу оборонного планування НАТО, Кулагін К. К. (2019)
Турінський О. В. - Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні, Гриб Д. А., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Хмелевська О. О. (2019)
Кравчук І. С. - Реалізація пропорційного самонаведення коректованої авіаційної бомби за інформацією супутникової системи навігації, Тараненко В. В. (2019)
Ярош С. П. - Аналіз можливостей російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Х-47М2 "Кинжал” (2019)
Скорик А. Б. - Метод проектування системи управління життєвим циклом перспективної зенітної ракетної системи, Павленко М. А., Корнєєв К. Г., Осієвський С. В. (2019)
Атаманський Д. В. - Уніфікована структура системи міжперіодної обробки сигналів для РЛС з метеоканалом (2019)
Малишев О. А. - Вибір способу формування масштабних азимутальних імпульсів в оглядових РЛС "старого” парку при нестабільній швидкості обертання антени, Арасланов М. Р., Орлов Д. В., Ковтун А. В. (2019)
Kuchuk N. - Method of information flow control in a hyperconvergent system (2019)
Сальник С. В. - Аналіз методів прийняття рішень з забезпечення захищеності комунікаційних систем, Сторчак А. С., Микитюк А. В., Дівіцький А. С. (2019)
Курніков В. В. - Методика визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Вихідні дані (2019)
Папп В. В. - Європейський досвід формування стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку країни, Бошота Н. В. (2019)
Лещух І. В. - Інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України (2019)
Коркуна О. І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Коркуна І. І., Цільник О. Я. (2019)
Макара О. В. - Теоретичні засади дослідження розвитку соціально-економічних систем, Новицький В. А. (2019)
Притула Х. М. - Перспективи участі суб’єктів підприємницької діяльності прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах вартості, Пастернак О. І. (2019)
Войтків П. С. - Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам’янка-Бузького району Львівської області), Кравців С. С., Михалець В. В. (2019)
Беновська Л. Я. - Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти (2019)
Дудинець Л. А. - Фінансова поведінка домогосподарств та її детермінанти, Голуб Г. Г., Голуб Р. Р. (2019)
Бондаренко В. М. - Особливості інноваційних процесів в аграрному секторі, Дрипка К. Р., Чобаль Л. Ю. (2019)
Бережницька Г. І. - Специфіка господарського використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області (2019)
Маркіна І. А. - Формування принципу вибору оптимальної планової траєкторії антикризового управління агропереробних підприємств, Овчарук О. М. (2019)
Ковальська Л. Л. - Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України (2019)
Танчак Я. А. - Підтримка малого підприємництва як фактор розвитку національної економіки, Дребот Н. П., Миколишин М. М. (2019)
Kudrya Ya. - Methods of managing the return on investment in the development of enterprises, Pukala R. (2019)
Bandura A. - Some criteria of boundedness of the L-index in direction for slice holomorphic functions of several complex variables, Skaskiv O. (2019)
Krushkal S. L. - Extremal quasiconformality vs bounded rational approximation (2019)
Plaksa S. A. - Schwarz boundary-value problems for solutions of a generalized Cauchy-Riemann system with a singular line (2019)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении отображений метрических пространств, Скворцов С. А. (2019)
Targonskii A. L. - About one extremal problem for open sets and partially non-overlapping domains, Targonskaya I. I., Vashenko K. (2019)
Тригуб Р. М. - О рядах и преобразованиях Фурье (2019)
Євгеньєва Є. О. - Метод енергетичних оцінок для дослідження поведінки слабких розв'язків рiвняння повiльної дифузiї із сингулярними граничними даними, Шишков А. Є. (2019)
Зорич В. А. - К граничному поведению квазиконформных отображений (2019)
Захаров И. П. - Определение измерительных и калибровочных возможностей калибровочной лаборатории в процессе ее аккредитации, Новоселов О. А. (2017)
Єременко В. С. - Національні особливості калібрування, Мокійчук В. М., Рамазанова-Стьопкіна О. А., Редько О. О. (2017)
Скумс Д. В. - Установка для оценки фотобиологической безопасности светодиодных источников освещения ФобИИ‑1, Ерошенко Б. В. (2017)
Poliarus O. V. - Metrological support of inverse problems in nonlinear inertial systems, Brovko Ya. S., Poliakov Ye. O., Yanushkevych S. D. (2017)
Зуев А. В. - Особенности применения грузопоршневых манометров, Любецкий С. Г., Мошенская О. В. (2017)
Олейник О. Ю. - Математическая модель вибрационного сенсора динамической вязкости, Тараненко Ю. К. (2017)
Гринев Б. В. - Влияние приборных факторов на оценивание неопределенности измерений технического светового выхода сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2017)
Mamedov G. M. - Combined method of analytical control of concentration of combustible substances with preliminary oxidization in barrier discharge, Abbasova S. M. (2017)
Ходаковський М. І. - Оптичні вимірювання для неінвазивної гемоглобінометрії, Будник М. М., Риженко Т. М., Мержвинський П. А., Мудренко М. І., Тимошенко Я. М., Грищенко Л. В., Тимофеєв Є. П., Расчектаєва А. І. (2017)
Ленюк Г. К. - Визначення лінійної кореляції опору продавлюванню картону і опору розриву його у поперечному до машинного напрямку (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Grigoryeva L. - Calculation of cylindrical multilayer electromechanical transducer at different polarization types in non-stationary modes (2018)
Koshel S. - Analysis of fourth class plane mechanisms with structural groups of links of the second order, Koshel G. (2018)
Mikulich O. - Transmission and diffraction of impulse waves in foam media with cavities, Shvabjuk V. (2018)
Usov A. - The possibilities of increasing the reliability and durability of a cylindrical group by technological methods, Kunitsyn M. (2018)
Yakimov O. - Possible ways to reduce the cost of grinding process of products with intermittent circles, Zadorozhko G., Bovnegra L., Beznos S., Balan V. (2018)
Pelykh S. - Automated system for control of VVER 1000 fuel properties considering fuel cladding damage parameter, Frolov М., Nalyvayko А., Zhou Huiyu (2018)
Savielieva O. - Computer modeling of implant for femur reinforcement, Prokopovich I., Pavlyshko A., Matveev A., Starushkevych T. (2018)
Krissilov V. - Information model of distance learning system in terms of data communication in heterogeneous Internet networks, Huy Ngoc Vu, Zinovatna S. (2018)
Kazakov A. - Calculation of the phases coexistence spaces in the system Hg-Mn-Te-Se, Burtnyi D., Shapovalov H. (2018)
Kayun I. - Thermodynamic of obtaining of monodisperse particles SiO2 by tetraethoxysilane hydrolysis in the Si-O-H-C-N system, Musov O. (2018)
Luskan K. - Influence of the parameters of thermal decomposition of ammonium tetravanadate on the processes of phase formation of highly dispersed vanadium oxides, Gyrenko A., Musov O., Savchenko M., Klimenko O. (2018)
Kharitonov Yu. - Classification of projects on energy supply systems development of port infrastructure facilities, Chernova L. (2018)
Mygal V. - Interdisciplinary approach to information and learning environment formation, Mygal G. (2018)
Stanovskiy O. - Procedure for impact assessing on the environment, Prokopovitch I., Olekh H., Kolesnikova K., Sorokina L. (2018)
Vanko V. - Improvement of the quality management system of manufacturing of machine-building production, Prikhodko O. (2018)
Perperi L. - Improving the model of quality management systems processes assessment, Oborskyi H., Goloborodko G., Palennyy Yu. (2018)
Ларкина С. А. - Исследование противовоспалительной эффективности препаратов гиалуроновой кислоты различной концентрации у крыс с экспериментальным пародонтитом, Селецкая А. В., Макаренко О. А. (2019)
Семенов К. А. - Сравнительный анализ способов введения препаратов хондропротекторного действия у лабораторных животных, Гаврилин П. Н., Семенов Д. К. (2019)
Деньга А. Э. - Минерализационные процессы в костной ткани крыс при экспериментальном моделировании метаболического синдрома и ортодонтического перемещения зубов, Макаренко О. А., Рожко П. Д. (2019)
Марков А. В. - Вплив оральних аплікацій пероксидної соняшникової олії на стан тканин ротової порожнини щурів, Лабуш Ю. З., Двуліт І. П., Левицький А. П. (2019)
Горохивская Ю. В. - Морфогенез и формирование молочных зубов фронтальной группы нижней челюсти у животных, Горохивский В. Н., Гасюк А. П. (2019)
Бочаров А. В. - Стоматотропная профилактика гелем "Квертулин" гастроэнтерологических осложнений у крыс с железодефицитной анемией, Петренко А. А., Левицкий А. П. (2019)
Глазунов О. А. - Динаміка основних біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів із сіалозом на тлі нетоксичного зобу після застосування розробленого методу лікування, Чеботарь О. А., Кравченко Л. І. (2019)
Савєльєва Н. М. - Оцінка ефективності комплексної терапії з включенням імуномодуляторів у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу і та її ступеня розвитку на тлі лямбліозної інвазії, Соколова І. І., Герман С. І., Томіліна Т. В., Шнайдер С. А. (2019)
Хомик М. І. - Особливості хромосомних порушень у лімфоцитах периферійної крові здорових та хворих на генералізований пародонтит, Ковальчук Л. Є., Мельничук Г. М. (2019)
Ковач І. В. - Ліпідний обмін в патогенезі парестетично-больового синдрому, Дичко Є. Н., Хотімська Ю. В., Бунятян Х. А., Кравченко Л. І. (2019)
Фурдичко А. І. - Обґрунтування використання антидисбіотичного гепатопротектора при лікування хворих на запальні захворювання пародонту на тлі хронічного токсичного гепатиту, Скиба В. Я., Шнайдер С. А. (2019)
Ключка Є. О. - Особливості впливу порушень менструальної функції на цитологічні характеристики тканин пародонта у дівчат - підлітків з запальними захворюваннями пародонта, Соколова І. І., Залюбовська О. І., Гойденко Н. І. (2019)
Новицкая И. К. - Состояние тканей пародонта у беременных женщин с сопутствующей соматической патологией, Горбатовская Н. В, Косенко Д. К., Николаева А. В. (2019)
Суслова О. В. - Аномалии зубных рядов в структуре зубочелюстных аномалий у детей 7-18 лет, Желизняк Н. А., Стеценко Д. В., Кордонец Е. Л., Анисимов М. В. (2019)
Ожоган Р. З. - Клінічна оцінка стану зубо-щелепної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, Рожко М. М., Ожоган З. Р. (2019)
Фастовець О. О. - Порівняльна клініко-функціональна оцінка ефективності протезування хворих з повною відсутністю зубів на нижній щелепі повними знімними протезами та знімними протезами з опорою на імплантати, Сапальов С. О. (2019)
Зайцев Л. А. - Адгезивность условно-патогенных микроорганизмов к конструкционному материалу нового непосредственного протеза, Степанский Д. А., Нонева Н. О. (2019)
Громов О. В. - Применение озона при лечении больных с частичной и полной вторичной адентией, Керимова Г. Э., Ахмедов С. И., Ашрафов Д. С., Гусейнов Е. Г. (2019)
Чухрай Н. Л. - Дослідження показників фосфорно-кальцієвого обміну в ротовій рідині дітей з різними рівнями резистентності емалі (2019)
Бродецький І. С. - Аналіз клінічного та патогістологічного діагнозів хворих з новоутвореннями слинних залоз за даними архівних історій хворих клініки НМУ імені О.О. Богомольця в період 2014-2018 роки (2019)
Маланчук В. О. - Комплексне лікування хворих на флегмони щелепно-лицьової ділянки та шиї в поєднанні з лімфотропною антибактеріальною терапією, вакуумним дренування та плазмоліфтінгом, Сидоряко А. В. (2019)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2018 рік, Іванов В. С., Шнайдер С. А. (2019)
Топов И. Г. - Состояние стоматологического здоровья у учащихся военного лицея, Шнайдер С. А., Маслов А. В. (2019)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє (2019)
Кордюм В. А. - Майбутнє настане, навіть якщо ми не готові до нього (інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України В. А. Кордюмом) (2019)
Мележик О. О. - Із зали засідань Президії НАН України (12 червня 2019 р.) (2019)
Воєводін В. М. - Дослідження і розробки в галузі радіаційного матеріалознавства для забезпечення сталої ядерної енергетики України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 червня 2019 р.) (2019)
Наумовець А. Г. - Про виконання науково-технічних проектів установ НАН України у 2018 році (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 червня 2019 р.) (2019)
Сергієнко І. В. - Математичне моделювання: від МЕЛМ до екзафлопсів, Хіміч О. М. (2019)
Бобух І. М. - Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці, Щегель С. М., Герасімова О. А. (2019)
Мележик О. О. - Голосіївській обсерваторії — 75 (спільне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України і вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України) (2019)
Загородній А. Г. - Геній науки (до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова), Локтєв В. М., Самойленко А. М. (2019)
Дмитрієв О. П. - Життя, присвячене науці, — кроки за горизонт (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д. М. Гродзинського) (2019)
Шаповалов В. О. - Патонівська школа: все життя в науці (до 80-річчя академіка НАН України Г. М. Григоренка), Шейко І. В. (2019)
Антонюк О. В. - Математика — музика життя (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Н. Кочубея), Михайлець В. А. (2019)
75-річчя академіка НАН України В. М. Шульги (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Шевченко (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Афанасьєва (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Ivanchuk Y. - Mathematical modeling of the technological process of the rock destruction by a vibro impact device with a hydro pulse drive (2018)
Uminsky S. - Faltering grinding with application of ecologically safe firm lubricants, Yakimov O., Bovnegra L., Klimenko N., Balan V. (2018)
Kovalchuk V. - Assessment of the reliability of a concrete cask shell of the dry storage of the spent nuclear fuel, Kozlov I., Dorozh O., Sova K. (2018)
Mazurok O. - Analysis of existing thermal-hydraulic analysis methodologies in the framework of resource extension of reactor pressure vessels, Kravchenko V. (2018)
Alali M. - Сonditions for the appearance of hydraulic shock in solar installation systems, Skalozubov V., Chulkin O., Gablaiya T. (2018)
Sosnovskiy S. - Standard conditions to define of the water cooling systems with mechanical-draft and chimney-type towers efficiency, Kravchenko V. (2018)
Komarov O. - Consonant chord model of musical compositions for harmonizing melodies by a genetic algorithm, Galchonkov O., Nevrev A., Babilunga O. (2018)
Skiba M. - Preparation of silver nanoparticles under the action of a plasma discharge and their antimicrobial properties: formation of clusters and silver particles, Pivovarov A., Vorobyova V. (2018)
Shtefan V. - Anodic oxidation of AISI 304 steel in acid solutions, Kanunnikova N., Balamut N. (2018)
Pavlov O. - Professional career readiness of university students in Ukraine, Trofimov V. (2018)
Butenko O. - Development of double-circuit closed-loop dedusting system for increasing the atmosphere safety level, Vasiutynska K., Smyk S. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Брагіна К. - Природа губристичної мотивації та розвитку губристичного синдрому крізь призму конфлікту (2019)
Vashchenko I. - Features of Socio-Psychological Adaptation of Personalityin the Situation of Ethnic Migration, Rittel Y. (2019)
Гаврилюк І. - Емпіричне дослідження рівня вираження суверенності психологічного простору в студентів (2019)
Дригус М. - Концептуальні парадигми психологічної системи М. І. Демкова (2019)
Івашкевич Е. - Природа соціального інтелекту особистості та його базові функції, Онуфрієва Л. (2019)
Івашкевич Е. - Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності, Сімко Р. (2019)
Михальчук Н. - Психолінгвістичний зміст емоційного концепту "страх" у сучасній англійській мовній картині світу, Коваль І. (2019)
Мусіяка Н. - Дослідження мікроґенези детермінантного впливу фрустрації потреби досягнення успіху в школярів із різними навчальними досягненнями (2019)
Осика О. - Теоретичний аналіз філософсько-психологічних основ моральних принципів бусідо, Осика К. (2019)
Петровська І. - Етапи становлення громадянської ідентичності особистості (2019)
Прахова С. - Напрямки превенції шкільної тривожності молодших школярів: реалії сьогодення та перспективи "нової української школи" (на прикладі лонгітюдного дослідження), Макаренко Н. (2019)
Примачок Л. - Психологічні засади фізичної реабілітації хворих на ішемічний інсульт у процесі їх перебування на стаціонарному етапі лікування (2019)
Рибак О. - Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді (2019)
Рудзевич І. - Особистісні кореляти креативності у підлітковому віці, Яцюрик А. (2019)
Чуйко Г. - Духовна криза особистості як ознака інформаційного суспільства, Гудима О. (2019)
Штепа О. - Показники актуалізованості психологічних ресурсів (2019)
Яворська-Вєтрова І. - Особливості розвитку рефлексивності залежно від особистісної ефективності учнів (2019)
Вихідні дані (2019)
Деньга А. Э. - Влияние комплексных лечебно-профилактических мероприятий на биохимические показатели сыворотки крови крыс при моделировании метаболического синдрома и ортодонтического перемещения зубов, Жук Д. Д., Макаренко О. А. (2019)
Марков О. В. - Пародонтопротекторна ефективність поліфенолвмісних мукозо-адгезивних гелів у щурів, які отримували оральні аплікації пероксидної соняшникової олії (2019)
Бороденко Д. И. - Оценка лечебно-профилактического действия инъекционной формы полипептидов в эксперименте на модели пародонтита у крыс, Чумакова Ю. Г. (2019)
Декіна С. С. - Профілактична дія на ясна щурів фітогелю "Лізоцим-форте" в умовах індометацинової інтоксикації, Успенський О. Є., Селіванська І. О., Хромагіна Л. М. (2019)
Удод О. А. - Дослідження мінеральних компонентів ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Куліш А. С., Дєєв В. А., Роздобудько Н. І., Осипенко К. П. (2019)
Гуртова Я. М. - Залежність якості пломбування каріозних порожнин від особливостей розташування емалевих призм у топографічно різних шарах емалі премолярів людини, Шнайдер С. А., Бреус В. Є., Ульянов В. О. Маслов О. В. (2019)
Новицкая И. К. - Распространенность патологии тканей пародонта у лиц с затрудненным носовым дыханием, Друм М. Б., Николаева А. В., Шнайдер С. А. (2019)
Кленовська С. В. - Особливості змін мікробіоти порожнини рота у пацієнтів, хворих на цукровий діабет, Шнайдер С. А. Маслов О. В. (2019)
Шнайдер С. А. - Стан імунологічної реактивності організму у пацієнток з генералізованим пародонтитом і генералізованим пародонтитом на тлі раку молочної залози, Гінжул І. В. (2019)
Дорошенко С. І. - Оптимізація ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубів і зубних рядів, ускладнених вторинними зубощелепними деформаціями, Федорова О. В., Ірха С. В., Елмагхрабі Е., Стороженко А. В. (2019)
Кривчук О. А. - Результати клініко-експериментального випробовування удосконаленої технології виготовлення базисів знімних зубних протезів з акрилової пластмаси (2019)
Опанасюк А. С. - Поширеність вторинної адентії у населення різних районів м. Києва (2019)
Любченко О. В. - Біохімічні показники пульпи та мінеральні компоненти зубів дітей раннього віку з захворюваннями дихальної системи (ЗДС), Северин Л. В. (2019)
Чухрай Н. Л. - Оцінка стану твердих тканин зубів у дітей з бронхіальною астмою в свiтлі нового індексу ВООЗ – Significant Index of Caries, Лещук С. Є. (2019)
Шнайдер С. А. - Клінічна оцінка ефективності впливу вживання високоолеїнової соняшникової олії на стоматологічний статус у дітей, Дєньга О. В., Топов І. Г. (2019)
Чухрай Н. Л. - Гігієна порожнини рота у дітей із зубощелепними аномаліями, Фур М. Б., Дубецька-Грабоус І. С., Лесіцький М. Ю. (2019)
Ковач І. В. - Основні фактори ризику виникнення запальних захворювань пародонту у осіб молодого віку, Алєксєєнко Н. В., Зелінський А. Л. (2019)
Гулюк С. А. - Клінічні особливості оклюзії і функції СНЩС у хворих міофасціальним больовим синдромом обличчя, Шнайдер С. А., Нонєва н. о. (2019)
Струк В. І. - Статистичні показники ортопедичної стоматологічної допомоги в Україні, Германчук С. М., Біда О. В. (2019)
Професор Віталій Григорович Центіло. До 80-річчя від дня народження (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Ranji A. R. - Effect of pitting corrosion on stress intensity factors of semi-elliptical surface cracks on the outer wall surface of a tubular T-joint, Kaviani A., Iranmanesh M., Dowlatabadi A. (2018)
Uminsky S. - About effective use of wheels with intermittent work surface, Yakimov O., Bovnegra L., Klimenko N., Balan V. (2018)
Koshel S. - Determination of accelerations of points of a plane mechanism of the fourth class by graph-analytical method, Koshel G. (2018)
Hashchuk P. - General principles of hard-soft-technologies application to modelling of operation process in internal combustion engines, Nikipchuk S. (2018)
Ranji A. R. - Blast load response of one-way reinforced concrete slabs retrofitted with Fiber reinforced plastic, Esmaeli A. (2018)
Voyevodin V. - Increasing long-term strength of Zr-1%Nb alloy by diffusive hardening of near-surface layer, Trush V., Fedirko V., Luk’yanenko A., Stoev P., Tikhonovsky M. (2018)
Wysochin V. - Efficiency of use of a hybrid solar collector, Verstak N. (2018)
Berezovsky S. - 3D models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky (2018)
Luskan K. - Optimization of the technology for the production of ammonium tetravate to obtain the nanocrystalline vanadium dioxide, Musov O., Klimenko O. (2018)
Vasyutinska K. - Analysis of urbanization impact on the dynamics of emergencies and risks for population in Ukraine, Barbashev S., Smyk S. (2018)
Vanko V. - Forming of normative requirements for matrix assessment of manufacturing machine-building products quality, Prikhodko O. (2018)
Левицька Л. В. - Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією (2019)
Лотоцька О. В. - Якість питної води як одна з детермінант громадського здоров’я в Західному регіоні України, Кондратюк В. А., Кучер С. В. (2019)
Самойленко А. В. - Потреба працівників заводу "Дніпроспецсталь" в стоматологічній ортопедичній допомозі, Возна І. В. (2019)
Холявка В. З. - Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні, Лешко Х. С., Мочульська О. М., Кухтій А. О. (2019)
Самоходський В. М. - Алгоритм реалізації організаційно-економічних передумов доказового скринінгу та лікувального менеджменту в межах закладів охорони здоров’я трьох рівнів, Смірнова В. Л., Панчишин Н. Я., Голяченко Б. А. (2019)
Чопчик В. Д. - Формування медичних бізнес-процесів у стоматологічному центрі на принципах державно-приватного партнерства, Орлова Н. М. (2019)
Січкоріз О. Є. - Результати порівняльного дослідження показників якості стоматологічної освіти на післядипломному етапі підготовки за спеціальністю "Стоматологія" (первинна спеціалізація та передатестаційний цикл), Риберт Ю. О., Мінько Л. Ю., Олексюк О. Б., Скалат А. П. (2019)
Пискливець Т. І. - Муніципальне замовлення як механізм рефор­мування охорони здоров’я міста Тернополя за умов децентралізації, Шульгай А. Г., Левчук Р. Д., Сатурська Г. С. (2019)
Савка І. Г. - Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформування системи охорони здоров’я, Калинюк Н. М. (2019)
До 90-річчя видатного вченого доктора медичних наук, професора Ярослава Володимировича Ганіткевича (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kurennov S. - Axisymmetric stressed state of the adhesive joint of two cylindrical shells under axial tension, Barakhov K., Dvoretskaya D. (2019)
Berezin L. - Calculation of small-sized cylindrical coil springs on fatigue strength in probabilistic formulation (2019)
Solodei I. - Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements, Zatyliuk Gh. (2019)
Koshel S. - Structural analysis of the mechanism with a third-class structure group of the fourth order, Koshel G. (2019)
Vabishchevich M. - Simulation of the process of shrinkage of the conical workpiece of the steam turbine rotor by the semi analytical finite element method, Stryhun R. (2019)
Tkach P. - Comparison of sinusoidal and involute spur gears by meshing characteristics, Nosko P., Bashta O., Tsybrii Yu., Revyakina O., Boyko G. (2019)
Rudenko O. - Conducting local cutout from the surface of the VVER-1000 reactor vessel, Voyevodin V., Gozhenko S., Mischenko P. (2019)
Shvets O. - Organization of cooling pond operation for ensuring the safe operation of the energy object (2019)
Komarov Yu. - Improvement of the algorithm for the calculation of the average weighted thermal power of the VVER-1000 core and the estimation of its error, Arvaninov A., Smychok A. (2019)
Skalozubov V. - Water hammers into pipeline systems because of oscillatory instability, Alali M., Bilous N., Gablaya T., Kochneva V., Pirkovsky D., Chulkin O. (2019)
Solonenko L. - System analysis of modern areas of increasing environmental and sanitary hygienic safety of using cold hardening mixtures in foundry, Repyakh S., Prokopovich I., Sukhoi K., Dmytrenko D. (2019)
Марценюк В. П. - Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд, Качур І. В., Сверстюк А. С., Бондарчук В. І., Завіднюк Ю. В., Коваль В. Б., Мочульська О. М. (2019)
Потій В. В. - Окультна HCV-Інфекція (огляд літератури), Кірієнко В. Т., Глухова О. І., Грищенко С. Ю., Потій Д. О. (2019)
Венгер І. К. - Патогенетичне обґрунтування профілактики та корекції реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Герасимюк Н. І., Костів С. Я., Лойко І. І., Гусак М. О. (2019)
Швед М. І. - Особливості перебігу гострого коронарного синдрому, зумовленого феноменом "slow-flow" (огляд літератури та опис клінічного випадку), Прокопович О. А., Гурський В. Т., Маслій Б. Я., Вівчар В. П. (2019)
Мельник Н. А. - Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Федорів О. Є., Копач О. Є. (2019)
Шейко Н. І. - Функціональний стан автономної нервової системи у жінок молодого віку (2019)
Іоффе О. Ю. - Упровадження принципів "fast track surgery" в невідкладну хірургію обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного генезу, Стець М. М., Перепадя В. М., Стеценко О. П., Кривопустов М. С., Антонів В. Р. (2019)
Грубар Ю. О. - Використання стрес-тесту при сонографії в ранній діагностиці ушкоджень латеральної групи зв’язок при інверсійній травмі надп’ятково-гомілкового суглоба, Грубар Ю. Ю, Гнатко В. В. (2019)
Gorban N. Ye. - Morphological features of uterine polyps in females of reproductive age, Zadorozhna T. D., Vovk I. B., Zhulkevych I. V. (2019)
Прокопюк В. Ю. - Оцінка можливості короткотривалого зберігання експлантів плаценти для регенеративної медицини, Шевченко М. В., Прокопюк О. С., Мусатова І. Б., Смоляник К. Ю., Чуб О. В. (2019)
Sitnikova V. O. - Morphological research of placenta in women with preterm labor, Nadvorna О.M., Kashiyan О. V. (2019)
Мартинова Ю. Ю. - Особливості психологічної дезадаптації пацієнтів із гастро­езофагеальною рефлюксною хворобою, Харчук Є. В. (2019)
Погорєлов В. В. - Нейроваскулярні порушення, медіаторно-судинні впливи на нейропровідність корінців спинного мозку, аспекти їх корекції, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2019)
Гаврильців С. Т. - Вивчення активності біохімічних показників кісткового метаболізму в нижніх щелепах, уражених радикулярними кістами, у хворих із різним станом мінерального обміну, Вовк Ю. В., Грушка О. І. (2019)
Мокрик О. Я. - Експресія маркерів емоційно-больового стресу після видалення ретенованих нижніх третіх молярів у хворих із різними індивідуально-психологічними особливостями (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови артерій язика при десквамативному глоситі, Боднарчук І. В., Татарчук Л. В. (2019)
Лой Г. Я. - Вплив метформіну на експресію α- та β-MHC генів після інфаркту міокарда у мишей, Олещук О. М., Корда М. М. (2019)
Кланца М. П. - Особливості ангіоархітектоніки печінкових вен щура та їх ремоделювання при отруєнні ацетилсаліциловою кислотою (2019)
Ординський Ю. М. - Зміни пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в щурів різної статі, високо- і низькостійких до гострої гіпоксичної гіпоксії при іммобілізаційному стресі, Денефіль О. В. (2019)
Гетманюк І. Б. - Особливості ультраструктурної реорганізації передсердних кардіоміоцитів при експериментальній термічній травмі та за умов застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Небесна З. М., Лихацький П. Г., Шутурма О. Я. (2019)
Dziubanovskyi I. Ya. - Morphological changes in the small intestine of rats with acute generalized peritonitis, Verveha B. M., Pіdruchna S. R., Melnyk N. A. (2019)
Тихонова С. А. - Ефективність лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та коморбідними станами в реальній клінічній практиці, Штанько В. А. (2019)
Ретьман С. В. - Гібелліноз пшениці озимої, Кислих Т. М., Шевчук О. В., Черниченко С. Б. (2018)
Потапова В. П. - Особливості впливу бур’янів на посіви буряків цукрових (2018)
Правдива Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго цукрового та забур’яненість посівів, Бойко І. І., Грабовський М. Б., Марчук О. О. (2018)
Макух Я. П. - Ефективні способи захисту посівів міскантусу гігантського від бур’янів, Ременюк С. О. (2018)
Скрипник Н. В. - Drosophila suzukii — небезпечний інвазійний вид для плодових і ягідних культур (2018)
Борзих О. І. - Національна академія наук України та Інститут захисту рослин НААН: тісні зв’язки, Гаврилюк Л. Л., Круть М. В. (2018)
Егорова А. В. - Изучение взаимодействия фабомотизола дигидрохлорида с сывороточным альбумином человека флуоресцентным методом, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Кашуцкий С. Н., Антонович В. П. (2019)
Севастьянов О. В. - Кінетика гідролізу казеїну за допомогою вільної і іммобілізіваної пептидази Bacillus thuringiensis var. israelensis IMB B-7465, Шестеренко Ю. А., Рижак О. А., Романовська І. І., Варбанець Л. Д. (2019)
Сліпкань А. В. - Флуоресцентн наночастки навантажені сполуками ренію та їх біосумісність з еритроцитами, Харлова М. І., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2019)
Федько Н. Ф. - Синтез N-карбоксиетилнафталімідів з залишками первинних та вторинних амінів в положеннях 4 та 5, Анікін В. Ф., Шевченко М. В., Станкевич В. В. (2019)
Солдаткина Л. М. - Получение адсорентов из растительных отходов, модифицированных лимонной кислотой, Завричко М. А. (2019)
Гайдаржи І. І. - Синтез фторвмісних аналогів анестезин та новокаїну, Мотняк Л. А., Куншенко Б. В. (2019)
Корнієнко О. А. - Фазові рівноваги в системі ZrO2-CeO2-Dy2O3 при температурі 1500 ºC (2019)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, ітрію та ітербію при температурі 1100 ºC (2019)
Малинка Е. В. - Новый люминесцентный зонд на основе комплекса европия (III) для определения куркумина, Вельц М. Е., Егорова А. В., Скрипинец Ю. В., Антонович В. П. (2019)
Джига Г. М. - Вплив тривалості кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакції окиснення моноокиду карбону (2019)
Шматкова Н. В. - Синтез, строение моно-, биядерных комплексов Sn(IV) с дигидразонами ароматических альдегидов, Сейфуллина И. И., Морозов А. Н. (2019)
Smirnova K. - Machine learning implementation for the classification of attacks on web systems. Part 1, Smirnov А., Olshevska O. (2017)
Voinova S. - Increasing the level of environmental efficiency of industry is the important result of its functioning control, Dets D. (2017)
Арабаджи О. - Синтез двухуровневой системы управления ректификационной колонной в технологическом процессе переработки попутных нефтяных газов, Стопакевич О., Стопакевич А. (2017)
Ухина А. В. - Анализ передаточных функций цифровых частотно-зависимых компонент низкого порядка (2017)
Лысюк А. В. - Модель и метод сжигания в теплоэнергетической установке углеводородного газа переменного состава, Бондаренко А. В. , Максимов М. М., Брунеткин А. И. (2017)
Maksymovа O. - Development of the method of determining the target function of optimization of power plant, Maksymov M., Silina V., Orischenko A. (2017)
Молодецька-Гринчук К. - Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах (2017)
Klymenko O. - Dynamics of changes in temperature of batch sterilizers with backpressure, Petrenko V., Tregub V. (2017)
Hudz S. - The thermoelectric vacuum crock-pot and the automated workplace for its research as a control object, Mazur A., Kovalchuk D. (2017)
Shcherbakov N. - Development of a virtual 3d-simulator of the feed pelleting technological process, Trishyn F. (2017)
Ковриго Ю. М. - Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування, Новіков П. В. (2019)
Жученко О. А. - Параметрична ідентифікація прогнозувальної моделі у системі керування об’єктів з розподіленими параметрами (2019)
Захарченко Н. В. - Анализ влияния увеличения мощности используемого ансамбля таймерных сигнальных конструкций при постоянной длительности кодовых конструкций на скорость передачи информации в цифровых системах связи, Гаджиев М. М., Иванова Л. В., Сулима Ю. Ю., Шпак Д. М., Гордийчук В. В. (2019)
Дрозд О. В. - Проблеми технічної експлуатації суднових стрічкових транспортерів, Сандлер А. К. (2019)
Сандлер А. К. - Модифікатор важких паливних сумішів (2019)
Ковальчук Д. А. - Дослідження процесів утилізації тепла пароповітряних сумішей: результати експериментів, структурна та параметрична ідентифікація основних каналів об’єкту, Мазур О. В., Хобін В. А. (2019)
Voinova S. - Technical objects' ecological efficiency indicators control (2019)
Сулейманов Т. И. - Автоматизация моделирования и прогнозирования атмосферного загрязнения, Мустафазаде Н. Х., Гулузаде Р. К., Гаджиев М. М., Иванова Л. В. (2019)
Khobin V. - Modelling and simulation of free-flowing material weighing in weigh hopper, Dets D., Levinskyi M., Levinskyi V. (2019)
Лисенко В. П. - Адаптивна система керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2019)
Драндар А. В. - Моделювання середовища вистоювання хлібобулочних виробів як об’єкта керування, Леонтьєва І. О., Хобін В. А. (2019)
Жигайло О. М. - Автоматизована побудова моделей прогнозування збуту хлібобулочних виробів, Топор М. М. (2019)
Sakaliuk O. - Analysis of process creation of the courses timetabling, Trishyn F. (2019)
Трегуб В. Г. - Опис динаміки періодичного об’єкту з допомогою моделі з нестаціонарними параметрами, Бокоч І. В. (2019)
Тонконогий В. М. - Прецизионное моделирование нагрева инструментов в процессе управления ионно-плазменной очисткой, Киркопуло Е. Г. (2019)
Сандлер А. К. - Применение волоконно-оптических датчиков в системах автоматического диагностирования судовых газотурбинных установок, Карпілов О. Ю. (2019)
Скрипник Н. В. - Коричнево-мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stål) (2019)
Клечковський Ю. Е. - Трипси — небезпечні шкідники овочевих культур, Глушкова С. О., Палагіна О. В. (2019)
Онищенко О. І. - Індукування стійкості рослин огірка проти хвороб за використання регуляторів росту рослин, Чаюк О. О. (2019)
Найденко В. В. - Поглинання бур’янами сполук NPK за різної густоти рослин проса прутоподібного, Мошківська С. В. (2019)
Бомок С. К. - Вплив протруйників та регуляторів росту на розвиток альтернаріозу картоплі в умовах Полісся України (2019)
Швартау В. В. - Вплив композицій фунгіцидів на ефективність контролювання видів fusarium та продуктивність пшениці озимої, Михальська Л. М., Зозуля О. Л., Санін О. Ю. (2019)
Title, contents (2019)
Kosinska A. - Constitution of social reality: from "lebenswelt” of Husserl to Garfinkel’s "practical thinking” (2019)
Martych R. - Evolution of perception of "living” in religious and philosophical discourse (2019)
Turenko O. - Value and semantic orientation of a Gothic personality in Scotus’s axioms of beatitudo aspiration (2019)
Ebo S. - Death in Igbo African ontology (2019)
Horban R. - Creativity as a way of being of a nation (persinalistic aspect) (2019)
Ezeah G. - Literary Journalism in the Face of Global Food Crisis: Techniques on the way out, Gever V. C. (2019)
Kompaniiets L. - Organizational culture study as the system element of internal business communication (2019)
Troitska O. - The axiological potential of the holiday in the development of the collective memory, Popravko O., Shcherbakova N. (2019)
Biletsky V. - Political agitation and state of mental maturity of the domestic society (2019)
Dodonova V. - Tandem of Populism and Post-truth as the background of development of the modern democracy in Ukraine (2019)
Merawi F. - Public Sphere, Rationality and the Limits of the Federal Experiment in Ethiopia (2019)
Gotska I. - Dynamics of institutionalization of Muslim communities in Crimea: joining the civil society structures (2019)
Horokholinska I. - Moral challenges of Ukrainian post-secular society: social and value worth of tolerance (2019)
Lomachinska I. - The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space, Khrypko S., Iatsenko G. (2019)
Shepetiak O. - Philosophy of religion in Ukrainian and Western science (2019)
Титул, зміст (2012)
Асауленко О. І. - Особливості клінічних проявів, діагностики та інфузійної терапії нейролейкемії, Головченко Ю. І. (2012)
Бур'янов О. А. - Інфузійна терапія в комплексному лікуванні хворих з високоенергетичними внутрішньосуглобовими пошкодженнями проксимальної частини великогомілкової кістки, Соболевський Ю. Л., Кваша В. П., Скобенко Е. О., Омельченко Т. М. (2012)
Вахненко Л. М. - Сучасні підходи в організації служби крові в Україні (2012)
Воровський О. О. - Особливості післяопераційного періоду у хворих похилого та старечого віку після абдомінопластики гігантських дефектів черевної стінки (2012)
Гаврисюк В. К. - Влияние гемодилюции на состояние диффузионной способности легких у больных ХОЗЛ, Пендальчук Н. В., Меренкова Е. А. (2012)
Городник Г. А. - Динамика показателей количественной электроэнцефалографии в ответ на введение L-лизина эсцината у пациентов с черепно-мозговой травмой (2012)
Горячий С. О. - Особливості інфузійної терапії у хворих на СНІД, Головченко Ю. І., Клименко О. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Інфузійні лікарські засоби в лікуванні політравми, Шматенко О. П., Соломенний А. М., Савицький О. Ф., Форостяний П. П. (2012)
Игрунова К. М. - Системный подход к решению проблем медицины - инфузионная терапия эндотоксикоза, Яковлев Б. Ф. (2012)
Кабанова Н. В. - Роль инфузионной терапии в оптимизации интенсивной терапии больных тяжелой формой лептоспироза, Кабанько Т. П., Агафонов Ю. М. (2012)
Козинець Г. П. - Сучасна інфузійна терапія хворих із загальною холодовою травмою, Циганков В. П., Калашников В. В., Боярська Г. М. (2012)
Колганова Е. А. - Особенности периоперационной инфузионной терапии при резекциях печени в онкохирургии (2012)
Колкин Я. Г. - Возможности инфузионной терапии больных острым панкреатитом, Хацко В. В., Дудин А. М., Кузьменко А. Е., Межаков С. В. (2012)
Кондратюк В. М. - Антисептичні розчини на основі декаметоксину в порівнянні з повідон-йодом для профілактичної обробки шкіри при догляді за венозними катетерами, Трофіменко Ю. Ю., Кондратюк О. П., Патик В. В., Гарчук П. П., Гончаров О. Л., Корсун А. В., Кобзіна Л. В., Олійник В. М., Педоренко Л. В. (2012)
Кравченко М. І. - Ефективність інфузійної антибактеріальної терапії у лікуванні хворих на гострий неспецифічний орхоепідидиміт змішаної етіології (2012)
Крічфалушій М. М. - Клінічний випадок вдалого лікування септичного шоку, Кирилюк Я. В., Ботюк Я. В., Бойко С. М., Білоус Л. І., Сидоренко О. П. (2012)
Кудокоцева О. В. - Коррекция нарушений системы кроветворения, вызванных экспериментальным гипотиреозом, криоконсервированными препаратами кордовой крови, Ломакин И. И., Пурышева В. Ю. (2012)
Кузнецова И. В. - Причины изменения концепции инфузионной терапии у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком (2012)
Матяш В. И. - Рациональные аспекты инфузионной терапии при инфекционных заболеваниях (2012)
Мельник Т. М. - Комплексная нейропротективная терапия когнитивных расстройств у больных диабетической энцефалопатией (2012)
Миминошвили О. И. - Комплексная инфузионная терапия в лечении больных перитонитом, Ярощак С. В., Корчагин Е. П., Миминошвили А. О., Михайличенко В. Ю. (2012)
Нестеренко А. Н. - Патогенетическое обоснование тактики инфузионной терапии больных хирургическим сепсисом (2012)
Опанасенко М. С. - Порівняльний аналіз ускладнень при катетерізації центральної вени та можливі шляхи їх подолання у фтизіохірургічних та фтизіотерапевтичних пацієнтів, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Конік Б. М., Демус Р. С., Терешкович О. В., Обремська О. К., Калениченко М. І., Клименко В. І. (2012)
Парасюк О. І. - Роль ендотелію в забезпеченні активності фізіологічного компенсаторного ангіогенезу у практично здорових осіб різного віку (2012)
Поліщук М. Є. - Інфузійна терапія в нейрохірургії, Гончарук О. М. (2012)
Польовий В. П. - Ефективність інфузійної терапії на догоспітальному етапі у лікуванні постраждалих з домінуючою абдомінальною травмою, Кулачек Ф. Г., Кулачек Я. В., Сидорчук Р. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С. (2012)
Расуль-Заде Ю. Г. - К вопросу о роли донаторов оксида азота при различных акушерских состояниях, Климашкин А. А., Назаров Б. Б. (2012)
Рикало Н. А. - Інфузійна терапія при порушенні водно-електролітного обміну та кислотно-основної рівноваги у дітей, Рауцкіс В. А. (2012)
Салманов А. Г. - Вибір ефективного антибактеріального препарату: чому фторхінолони?, Марієвский В. Ф. (2012)
Свінцицький А. С. - Інфузійна терапія в комплексному лікуванні хворих на псоріатичний артрит, Карнаух Ю. В., Бур'янов О. А., Кваша В. П. (2012)
Сорокопуд О. О. - Динаміка адаптаційних реакцій на фоні застосування реосорбілакту в комплексній терапії хворих із медикаментозною алергією, Радченко О. М. (2012)
Старіков А. В. - Особливості інфузійної терапії хворих із ангіопатією нижніх кінцівок, Петров А. К. (2012)
Статинова Е. А. - Оценка эффективности противовирусной терапии у больных острым рассеянным энцефаломиелитом с помощью метода динамической межфазной тензиометрии, Омельченко Р. Я., Медведь А. Б., Мамедалиева С. А., Максименко О. Л. (2012)
Федорощак І. М. - Профілактика кровотеч у післяпологовому періоді у жінок із звичним невиношуванням вагітності в анамнезі, Пошивак О. Б. (2012)
Фомин П. Д. - Анаэробная хирургическая инфекция (2012)
Халимова Х. М. - Влияние L-аргинина на когнитивные расстройства у больных хронической ишемией мозга с синдромом паркинсонизма, Раимова М. М., Матмуродов Р. Ж. (2012)
Цивенко А. И. - Выбор кардиопротективного режима периоперационной инфузионной терапии для пациентов хирургического профиля с сопутствующей кардиальной патологией, Ляшок А. Л. (2012)
Чаплинська Н. В. - Синдром інтоксикації та можливості його корекції у хворих на негоспітальну пневмонію (2012)
Ченський А. В. - Ефективність неінтенсивної інфузійної терапії в лікуванні хворих на остеоартроз кистей (2012)
Чепкій Л. П. - Особливості інфузійної терапії при внутрішньочерепних крововиливах, Цімейко О. А., Каменська О. І., Мінов С. В. (2012)
Шевченко О. С. - Корекція внутрішньопечінкової гемодинаміки і антиоксидантного статусу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при застосуванні аргініну глутамату, Чопорова О. І., Степаненко Г. Л., Слепченко Н. С. (2012)
Шраменко Е. К. - Ренопротективные возможности инфузионной терапии и стимуляции диуреза у больных с острым повреждением почек различного происхождения, Прокопенко Б. Б., Логвиненко Л. В. (2012)
Яременко О. Б. - Внутрішньовенна та пероральна терапія мега-дозами метилпреднізолону при системних ревматичних захворюваннях (2012)
Ячник А. І. - Препарат пентоксифіліну в корекції гемореологічних порушень у хворих на ХОЗЛ, Ячник В. А. (2012)
Тези доповідей (2012)
Список авторів, публікації яких представлено в даному номері журналу (2012)
Геник С. М. - Аневризматична хвороба магістральних артерій (2016)
Геник С. М. - Вільні радикали: різна роль при різних обставинах (2016)
Матейко Г. Б - Патогенетичні механізми розвитку хронічного гепатиту С у дітей з метаболічним синдромом та раціональні підходи до їх лікування, Антонюк Л. В. (2016)
Витриховський А. І. - Оптимізація профілактики появи життєвонебеспечної шлуночкової ектопії та раптової серцевої смерті у хворих на постінфарктний кардіосклероз (2016)
Ersteniuk H. M. - Structural-Functional Peculiarities of the Urinary Bladder in Postnatal Ontogenesis, Popadynets O. H., Hryshchuk M. I., Dubyna N. M. (2016)
Кобринська Н. Я. - Клініко-епідеміологічні особливості мультифокального високодиференційованого раку щитоподібної залози в Україні (2016)
Коцабин Н. - Результати імуногістохімічного дослідження запальних процесів ендометрію у жінок з повторними невдачами імплантації (2016)
Кошель І. В. - Динаміка відновлення функцій носової порожнини в післяопераційному періоді у хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Маринчак О. В. - Якість життя як інтегративний показник стану здоров'я хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом ІІ типу, Пришляк О. Я., Копчак О. В, Гринчишин І. І., Будеркевич Л. І. (2016)
Скляров Є. Я. - Ліпідний спектр крові та рівень лептину у пацієнтів з ІХС у поєднанні з НАЖХП при лікуванні аторвастатином, Карпишин Н. В. (2016)
Троцький Г. М. - Оптимізація лікувальних заходів при ротавірусній інфекції у дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (2016)
Filippova O. Yu. - Imbalance of the Humoral Component of the Immune System as a Basis for the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Patients with Obesity and Concomitant Biliary Tract Pathology (2016)
Череп'юк О. М. - Стан місцевого імунітету ротової рідини у дітей дошкільного віку (2016)
Чінєренва О. - Варіабельність серцевого ритму у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Витриховський А. І., Варениця Е. Я., Лібрик О. М. (2016)
Ярмошук І. Р. - Зміни денситометричних показників при комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Крижанівська А. Є. - Самостійна позааудиторна робота як спосіб вдосконалення знань студентів v курсу медичного факультету на кафедрі онкології (2016)
Мельник Н. С. - Удосконалення навчального процесу за допомогою використання мультимедійних технологій в іноземних студентів при вивченні терапевтичної стоматології та дитячої терапевтичної стоматології, Герелюк В. І., Мельничук А. С., Мельничук Г. М., Кашівська Р. С., Плав'юк Л. Ю. (2016)
Вакалюк І. П. - Аналіз динаміки стану кардіоваскулярного здоров'я населення Івано-Франківської області за останні сімнадцять років, Козовий Р. В., Федоров С. В. (2016)
Михайлюк І. О. - Аналіз випадків смерті за результатами аутопсій, проведених на базі централізованого патологоанатомічного відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська в 2015 році, Клюфінський І. Д. (2016)
Яворський А. М. - Аналіз впливу рівня довіри до лікарів та системи охорони здоров'я на задоволеність пацієнтів медичною допомогою (2016)
Скрипник Н. В. - Фітосанітарна безпека України, Макарук О. М. (2018)
Поліщук В. О. - Вплив органічних технологій на продуктивність та фітосанітарний стан жита озимого зони Полісся України, Журавель С. В., Грицюк Н. В., Бакалова А. В. (2018)
Тактаєв Б. А. - Реакція сортів картоплі на елементи технології контролю фітопатогенів в агроценозах культури, Подберезко І. М., Федоренко О. Л., Олійник Т. М. (2018)
Потапова В. П. - Буряки цукрові та бур’яни — конкуренти за мінеральне живлення (2018)
Іващенко О. О. - Вовчок соняшниковий Orobanche cumana L. — потенційні запаси насіння у ґрунті і шляхи їх зменшення на орних землях, Ременюк С. О. (2018)
Положенець В. М. - Випробування сортозразків топінамбура на стійкість проти альтернаріозу, Немерицька Л. В., Журавська І. А., Беганов В. Р. (2018)
Ретьман С. В. - Посівна якість та мікофлора насіння газонних трав, Ничипорук О. М., Шевчук О. В. (2018)
Якимчук Р. А. - Віддалені генетичні наслідки впливу радіації на організми (2019)
Недуха О. М. - Участь кремнію в адаптації рослин до несприятливих чинників (2019)
Колупаев Ю. Е. - Антиоксидантная защита у растений при тепловом стрессе, Ястреб Т. О., Кокорев А. И. (2019)
Ястреб Т. О. - Індукування солестійкості рослин арабідопсису дикого типу і саліцилатдефіцитних трансформантів NahG дією донора гідроген сульфіду, Горєлова О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дяченко А. І., Дмитрієв О. П. (2019)
Шкляревський М. А. - Комбінована дія нітропрусиду натрію та 24-епібрасиноліду на редокс-гомеостаз і теплостійкість проростків пшениці, Карпець Ю. В., Лугова Г. А., Горєлова О. І. (2019)
Карпець Ю. В. - Вплив седаксану на ріст і стійкість сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання та ґрунтової посухи, Шкляревський М. А. (2019)
Міщенко С. В. - Вплив 6-бензиламінопурину на інтенсивність калюсогенезу і органогенезу Linum usitatissimum L. в умовах in vitro (2019)
Дмитриев А. П. - Д. М. Гродзинский Семь демонов растительного мира Київ: Прінт сервіс, 2018, 406 с. |рос. мовою| (2019)
До 90-річчя від Дня Народження Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) (2019)
Правила для авторів (2019)
Правила для авторов (2019)
Rules for authors (2019)
Титул, зміст (2019)
Tkachuk M. M. - Investigation of multiple contact interaction of elements of shearing dies, Grabovskiy A., Tkachuk M. A., Hrechka I., Ishchenko O., Domina N. (2019)
Afandiyev E. - Studying the quality of drill pipes clamped in a wedge clamp, Nuriyev M. (2019)
Rudi Siswanto - Modeling analysis of the effect of the main roll-hoop length on the strength of Formula Student chassis, Rachmat Subagyo, Hajar Isworo, Femiana Gapsari (2019)
Havrylenko O. - Analyzing an error in the synchronization of hydraulic motor speed under transient operating conditions, Kulinich S. (2019)
Volontsevich D. - Analysis of the influence of the inter-wheel differentials design on the resistance of the car curved motion, Mormylo Ja., Veretennikov Ie. (2019)
Veliev F. - Construction of a theoretical method for estimating the calculation of power used by feed rollers in the cleaners of raw cotton from fine debris (2019)
Strutynskyi S. - Design of parallel link mobile robot manipulator mechanisms based on function-oriented element base, Nochnichenko I. (2019)
Abstract and References (2019)
Лісовий М. П. - Штучний комплексний інфекційний фон: основи його створення за селекції пшениці озимої на групову стійкість проти основних грибних збудників хвороб, Афанасьєва О. Г., Лісова Г. М., Довгаль З. М., Бойко І. А. (2013)
Антоненко О. Ф. - Стійкість сортів ріпаку озимого проти бактеріозу коренів, Ничипорук О. М., Панченко Ю. С., Гаврилюк Л. Л. (2013)
Борона В. П. - Бур'яни в посівах нуту, Задорожний В. С., Карасевич В. В. (2013)
Бойчук О. В. - Вплив різноглибинного обробітку ґрунту на забур'яненість посівів цукрових буряків (2013)
Заіка С. А. - Фаготерапія бактеріозів. Виділення і характеристика бактеріофагів Pseudomonas syringae pt. tomato, як потенційних агентів біоконтролю фітопатогена, Харіна А. В., Шаповал М. О., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2013)
Борзих О. І. - Моніторинг західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, Скрипник Н. В., Філатова Н. К., Жуйборода О. В. (2013)
Романченко В. О. - Американський білий метелик: розвиток в умовах Кіровоградської області, Челомбітко А. Ф., Саранча Л. В., Біляков В. В. (2013)
Крезуб В. М. - Особливості прояву чорної плямистості на трояндах, Кирик М. М., Піковський М. Й. (2013)
Жишкович В. - Роман Яців: пером і пензлем (2016)
Яців Р. - До глибин і нової якості наукового мислення (Олегу Сидору — 70) (2016)
Жишкович В. - Монументальне малярство України другої половини ХІІІ — XVІ століть (2016)
Макойда О. - Витоки теми Страстей Христових в українському мистецтві. Монументальні розписи Софії Київської (2016)
Лесів А. - Іконографія Страшного Суду в українському малярстві: становлення і розвиток у контексті візантійського мистецтва (2016)
Косів Р. - Західноукраїнські ікони на полотні з фризовим розташуванням фігур XVII — початку XVIII ст.: призначення та іконографія (2016)
Тріска О. - Історіографія вивчення української хатньої ікони (2016)
Семчишин-Гузнер О. - Оновлення внутрішнього простору Катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську (Станіславові) (1897—1904 рр.): історія, аналіз, перспективи (2016)
Купчинська Л. - Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв у портретах Францішка Тепи (2016)
Дундяк І. - Іван Їжакевич і церковне мистецтво України другої пол. ХХ ст. (2016)
Клімашевський А. - Що ж насправді подарував гетьман Іван Мазепа храму Гробу Господнього в Єрусалимі? (2016)
Якимечко Л. - Життєстверджувальна природа в творчості Аркадії Оленської-Петришин та Параски Хоми як прояв рис національного мистецтва (2016)
Козакевич О. - Ліга Промислової Допомоги: передумови створення та початки діяльності (структура, статути) (2016)
Ткачук І. - Визначення ментальної складової твору живопису когнітивно-експертним методом (2016)
Маковецька М. - Стан дослідження зародження та розвитку дизайну в Галичині в наукових джерелах (2016)
Студницький І. - Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. (2016)
Федорчук О. - Бісерний декор західноподільської народної ноші XX — початку ХХІ століття (2016)
Білоус В. - "Живописний Казахстан" Т. Шевченка в дослідженнях народознавців Центральної Азії (2016)
Герій О. - Культурний трансфер: стиль Корнеліса Флоріса в інтерпретації Йоганна Пфістера (2016)
Левицька М. - "Pars pro toto…". Значення деталі в портреті Бідермайєра (до атрибуції "Портрета невідомої" з колекції Сумського художнього музею) (2016)
Семенюк В. - Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. (2016)
Нога О. - Пежанський Григорій — призабутий український будівничий музично-театральних закладів Львова першої половини XX століття, Савицький І. (2016)
Логінський Я. - Педагогічний внесок В. І. Забашти у вітчизняну художню освіту (2016)
Майовець А. - "Муха-цокотуха тараканище" (за казкою К. Чуковського) у творчій інтерпретації Юрія Чаришнікова (2016)
Нікітенко К. - Прибуток і суспільний розвиток: конфлікт інтересів арт-менеджера (2016)
Триколенко С. - Особливості декораційного оформлення камерного простору (2016)
Юдова-Романова К. - Аромати у сценічному мистецтві (2016)
Гамалія К. - Планувальне рішення садів Семіраміди в контексті ландшафтного дизайну (2016)
Аблаєва У. - Образотворчі джерела XVI — поч. XX ст. в дослідженні чоловічих головних уборів кримських татар (2016)
Павлюк С. - Плоди його життя нетлінні (2016)
Єрошкіна Т. В. - Основні показники стану здоров’я населення промислового регіону України за роки незалежності, Дерев’янко Д. В. (2019)
Гавловський О. Д. - Рівні тривожності та депресії учасників антитерористичної операції (2019)
Самойленко А. В. - Рівень та структура основних стоматологічних захворювань працівників заводу "Дніпроспецсталь”, Возна І. В. (2019)
Сливка Я. І. - Дослідження психофізіологічного станустудентів з урахуванням ступеня напруження регуляторних систем, Савка Ю. М., Кентеш О П., Бугір І. В., Райко О. Ю. (2019)
Бєлорус А. І. - Частота несприятливих подій, пов’язаних з безпекою новонароджених, та їх зв’язок з летальними випадками, Ковальова О. М., Похилько В. І., Кузєнкова Г. А. (2019)
Олексюк О. Б. - Оцінка динаміки запобіжної госпіталізації дітей, Москвяк-Лесняк Д. Є. (2019)
Вороненко В. В. - Потенційні джерела радіонуклідного забруднення та проблемні питання ліквідації медико-санітарних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Тодуров І. М., Якимець В. М., Дуфинець В. А., Печиборщ В. П., Йосипенко І . О., Лисун Д. М. (2019)
Назаренко І. І. - Проблемні питання психологічної реабілітації ветеранів учасників антитерористичної операції та військовослужбовців операції об’єднаних сил в Україні (аналітичний огляд літератури), Якимець В. М., Печиборщ В. П., Слабкий Г. О., Іванов В. І., Поліщук А. О. (2019)
Знаменська М. А. - Роль комунікацій в розвитку та діяльності охорони здоров’я: аналітичний огляд міжнародних документів та публікацій, Жданова О. В., Слабкий Г. О. (2019)
Бугро В. І. - Аналіз думки організаторів охорони здоровʼя з питань перспектив реформуваннявторинної медичної допомоги в пілотних регіонах України (2019)
Лашкул З. В. - Організаційно-управлінські аспекти реалізації публічної політики щодо психологічної реабілітації учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на регіональному рівні, Ярова Л. Д. (2019)
Слабкий Г. О. - Комплексна оцінка діяльності закладів перинатальної допомоги України, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2019)
Сізінцова Ю. Ю. - Дотримання правових норм в частині збереження інформації про пацієнта при проведенні перевірок у медичному закладі фондом соціального страхування України (2019)
Таралло В. Л. - Фактори ризику: методика визначення, оцінка, використання в охороні здоров’я (2019)
Парій В. Д. - Підходи до оцінки медичних технологій на прикладі визначення економічної доцільності профілактики раку шийки матки в Україні шляхом вакцинації від папіломавірусної інфекції, Грищук С. М., Кукіна Г. О. (2019)
Перепадя О. В. - Методичні підходи до експертизи якості діяльності сестринського персоналу закладу охорони здоров’я на підставі індикаторів оцінки якості (2019)
Чопчик В. Д. - Аналіз стану стоматологічної допомоги населенню м. Києва у медичних закладах комунальної та державної форм власності, Орлова Н. М. (2019)
Щербінська О. С. - Характеристика забезпечення системи охорони здоров’я України лікарями загальної практики-сімейними лікарями (2019)
Рудень В. В. - Аналіз і прогноз показників смертності з причини гострого інфаркту міокарда |І. 21| серед населення в Україні, Ковальська І. М. (2019)
Леміш Н. Ю. - Прогнозування ймовірності розвитку гестаційного діабету, Бобик Ю. Ю. (2019)
Клітинська О. В. - Особливості лікування гострого пульпіту тимчасових зубів з урахуванням стадії їх розвитку, Зорівчак Т. І., Гасюк Н. В. (2019)
Клітинська О. В. - Обґрунтування вибору пломбувального матеріалу з урахуванням ступеня карієсрезистентності емалі зубів у дітей, Шетеля В. В. (2019)
Фейса С. В. - Новий індекс оцінки важкості комор бідності та його використання у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, що розвинулася на фоні порушень вуглеводного обміну, та супутнім субклінічним гіпотиреозом (2019)
Сміянов В. А. - Перспективи впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних систем на рівні первинної медико- санітарної допомоги, Дрига Н. О. (2019)
Рогач І. М. - Микола Георгійович Вітенбергер – ювелір хірургічної справи. До 110-річчя від дня народження, Данко Д. В., Ряшко В. І. (2019)
Сокіл Г. - Франкова візія народної пісні в національно-культурному поступі України (До 160-ліття з дня народження Івана Франка) (2016)
Сокіл В. - Іван Франко і Тит Ревакович: маловідомі сторінки співпраці (2016)
Кісь О. - Нація як уявлена і реальна спільнота крізь призму жіночого досвіду українок-політв’язнів ГУЛАГУ (2016)
Байдак М. - Втеча і повернення: українки в лавах Січових стрільців (2016)
Бежук О. - Перша світова війна в системі бінарних опозицій жіночого та чоловічого досвідів (2016)
Конопка В. - Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) (2016)
Гнідець Р. - Традиція і новаторство архітектури українських церков як феномен її національної ідентичності (2016)
Глушко М. - Традиційні звичаї та обряди Свят-Вечора українців Надсяння (2016)
Карпенко А. - Інформаційний потенціал матеріалів про родинну обрядовість з "Гуцульщини" Володимира Шухевича (на основі аналізу карпатознавчих праць українських етнологів) (2016)
Кілар А. - Традиційна великодня обрядовість покутян Городенківщини (на матеріалах польових досліджень 2015 р.) (2016)
Проців О. - Організація мисливських виставок у Львові в ХІХ — на початку ХХ ст. (2016)
Бойко І. - Скотарство та сезонне будівництво в Карпатах (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): спроба класифікації (2016)
Радович Р. - Еволюція поліського житла (формування дво- та трикамерних однохатніх споруд) (2016)
Гілевич І. - Наукова діяльність Людмили Шевченко у повоєнний період: поліссєзнавчий аспект (2016)
Тарас Я. - Традиційне городництво та тютюнництво на Покутті (2016)
Гавриш Л. - Роль органів влади в налагодженні збуту глиняних виробів кустарів у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття (на прикладі Полтавського губернського земства) (2016)
Цуркан К. - Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. (2016)
Зятик Б. - Реалізм у храмових поліхроміях Львова 1990—2015 років (2016)
Лотоцька В. - Сакральність мотивів рослинного світу в українському пластичному мистецтві (2016)
Бобош Я. - Культурні процеси у професійному малярстві Західної України 70—80-х років ХІХ століття (2016)
Рибалко С. - Творчість Комада Рюші: український контекст (2016)
Метельницька Д. - Сатирична графіка Анатолія Петрицького до журналу "Червоний перець" (1927—1928) (2016)
Колодко А. - Маргінальна телевізійна культура світових ЗМІ як загроза існуванню українських інформаційних проектів у вітчизняному медіа-просторі (2016)
Жеплинський Б. - Відродимо яворівську забавку!, Ковальчук Д., Ковальчук М. (2016)
Гощіцький А. - Наскельні зображення Тустані (нові знахідки) (2016)
Зубань В. - Слабоалкогольні напої домашнього приготування до святкового застілля (2016)
Радович Р. - Історія народної культури українців (2016)
Мочернюк Н. - Універсалізм Оленки Ґердан-Заклинської: мистецтвознавчий паспорт (2016)
Горбаль М. - Рідна моя Україно. Болять мене болі твої (2016)
Мовна У. - Нове видання з народного харчування (2016)
Ковальчук О. - Родинне село у пісні та слові (2016)
Захарчук О. - Від серця і до серця (2016)
Титул, зміст (2019)
Данкевич В. Є. - Вплив глобалізації економіки на формування земельних відносин у сільському господарстві, Данкевич Є. М., Шегеда О. В. (2019)
Леванда О. М. - Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна і Польща (2019)
Яненкова І. Г. - Визначення сфер найбільш ефективного застосування цифрових технологій (2019)
Васильців Т. Г. - Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави, Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. (2019)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку металургійної галузі в Україні, Андросова І. О. (2019)
Іляш О. І. - Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави, Блохін П. В. (2019)
Мельник Т. М. - Детермінанти імпортозалежності економіки України, Пугачевська К. С. (2019)
Хаустова В. Є. - Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні, Решетняк О. І. (2019)
Ходжаян А. О. - Концептуальні засади державної структурної політики національної економіки, Ходжаян А. Р. (2019)
Шемаєва Л. М. - Розвиток державно-приватного партнерства у вимірі показників України у глобальних рейтингах (2019)
Коломієць Г. М. - Кластери в маркетинговій стратегії місцевого самоврядування в умовах децентралізації, Меленцова О. В., Гузненков Ю. Г., Дідорчук І. Л. (2019)
Сухонос М. К. - Теоретико-методологічне забезпечення вирішення завдань регіонального розвитку, Белявцева В. В. (2019)
Запорожець Г. В. - Тенденції розвитку системи адаптивного управління будівельними підприємствами, Алхатіб Ф. (2019)
Лаврененко В. В. - Проектування процесу забезпечення стратегічної результативності підприємств, Янголь Г. В. (2019)
Палант О. Ю. - Огляд наявних і перспективних систем автоведення поїздів метрополітену, Стаматін В. В. (2019)
Глущенко А. С. - Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи (2019)
Коротун В. І. - Заходи протидії форстолінгу тютюнових компаній: європейський досвід та висновки для України, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2019)
Бруханський Р. Ф. - Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності, Спільник І. В. (2019)
Кривицька О. Р. - Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя (2019)
Крівцова Т. О. - Аудит зобов’язань суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти, Лядова Ю. О. (2019)
Sierova I. A. - Shadow Economy: Formation of an Observation Matrix (2019)
Воронин А. В. - Проблемы устойчивости макроэкономических моделей динамики, Гунько О. В., Афанасьева Л. М. (2019)
Sherstennykov Y. V. - Co-Optimization of Production Capacity and Advertising (2019)
Мельничук І. В. - Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у контексті переходу до "зеленої економіки" (2019)
Титул, зміст (2019)
Лучик С. Д. - Якість життя молоді: питання добробуту, Лучик М. В. (2019)
Журавель О. В. - Розвиток мотиваційної теорії та її адаптація до умов ринкової конкуренції, Міхляєв М. О. (2019)
Сосновська О. О. - Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств, Житар М. О. (2019)
Цікало Є. І. - Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання (2019)
Іванов Р. В. - Логістика та домашні господарства, Іванов К. Р. (2019)
Наумова М. А. - Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці (2019)
Zhylinska O. I. - The Conceptual Model of Strengthening the Economic Security of Azerbaijan, Salayev K. H. (2019)
Ізмайлов Я. О. - Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та світі, Єгорова І. Г. (2019)
Доброскок Ю. Б. - Етапи виходу малого та середнього бізнесу на ринок США через міжнародну платформу електронної комерції Etsy, Чумак А. О. (2019)
Горбаль Н. І. - Тенденції та перспективи розвитку українського експорту, Гресько В. В., Гудима Р. В. (2019)
Крамарев Г. В. - Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України, Шликова В. О., Леванда О. М. (2019)
Ханін І. Г. - Концептуальні основи інжинірингових шкіл у контексті формування національної інноваційної системи в Україні, Поляков М. В., Рябоконь М. В. (2019)
Красностанова Н. Е. - Контролювання розвитку інноваційно активних підприємств, Привалова Н. В. (2019)
Квітка А. В. - Європейські тренди в інноваційному підприємництві, Балаклеєць К. Ю. (2019)
Кравчун А. С. - Роль самоорганізації для розбудови інвестиційної платформи національної економіки в умовах недосконалості трансферу технологій (2019)
Бондаренко О. М. - Впровадження дуальної освіти в підготовку економістів і менеджерів сфери телекомунікацій на засадах компетентнісного підходу, Захарченко Л. А., Олтян І. П. (2019)
Холявко Н. І. - Підхід до фінансування вищої освіти України за концепцією Quadruple Helix (2019)
Краус Н. М. - Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору, Краус К. М., Манжура О. В. (2019)
Плотнікова Л. І. - Сутність електронної торгівлі у світовій економіці, Романенко М. В., Синенко С. І. (2019)
Белявцева В. В. - Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю (2019)
Гонта С. В. - Наукові підходи та методи аналізу соціальної інфраструктури регіонів України (2019)
Гуменюк В. В. - Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні, Перегуда Р. І. (2019)
Ревко А. М. - Методологічні принципи та критерії структурного аналізу соціальної інфраструктури регіонів України (2019)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика регіонів України у фокусі реформи фінансової децентралізації: концептуалізація та напрями вдосконалення, Пелехатий А. О. (2019)
Щелкунова Л. И. - Фрактальный анализ динамики международных прибытий в туризме, Емец М. С. (2019)
Пивавар І. В. - Удосконалення методології оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства (2019)
Ус Ю. В. - Теоретико-методичні основи оцінки трудової складової антикризового потенціалу підприємства, Яремко А. Д. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського