Росул Р. В. - Стан та методи підвищення виготовлення комфортного взуття, Садовнікова Т. М., Рейс Т. Т. (2019)
Сапронов О. О. - Епоксидні композити для підвищення ресурсу роботи деталей засобів транспорту, Шарко О. В., Круглий Д. Г., Клевцов К. М., Аппазов Е. С. (2019)
Скідан В. В. - Інноваційні освітні підходи при викладанні технічних дисциплін у закладах вищої освіти, Єфімчук Г. В. (2019)
Сорокіна К. Б. - Аналіз можливості застосування багатоступеневого анаеробного зброджування осадів стічних вод (2019)
Терешкевич Л. Б. - Метод розрахунку внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів у вузлах чотирипровідної мережі, Бандура І. О., Хоменко О. О. (2019)
Терлецький Т. В. - Особливості побудови шлейфів пожежної сигналізації, Любитовець В. В., Ткачук А. А., Кайдик О. Л., Мороз С. А. (2019)
Тимощук В. М. - Застосування методів теорії наближення бігармонічних функцій до дослідження граничної поведінки розв’язків деяких крайових задач, Гануліч Б. К., Лісковець С. М., Гуда О. В. (2019)
Юрженко М. В. - Аналіз особливостей формування та використання багатошарових армованих композитних труб на основі поліпропілену та проблеми їх зварювання (огляд) (2019)
Чигвинцева О. П. - Изучение термических и трибологических свойств ароматических полиамидов, Рула И. В., Бойко Ю. В. (2019)
Гулько Л. Г. - Інвестиційна активність в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2014)
Мельник С. І. - Стратегії соціального розвитку територій в контексті проведення економічних реформ (2014)
Мочалина О. С. - Совершенствование инвестиционного процесса в регионе (2014)
Плішка Т. П. - Управління державними програмами щодо інноваційно-інвестиційного розвитку України (2014)
Торкатюк В. И. - Концептупльные положения рационального землепользования с применением административных, экономических и организационных механизмов в процессе формирования региональных инновационных систем, Евтушенко М. В. (2014)
Асаул А. Н. - Управления организационными инновациями в компаниях различного профиля, Мещеряков И. Г. (2014)
Бондаренко М. І. - Фактори впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств, Сидорчук І. П. (2014)
Войнаренко С. М. - Сутність інтегрального показника маркетингової привабливості рекламних кампаній операторів мобільного зв’язку (2014)
Джеджула В. В. - Використання вторинних енергетичних ресурсів виробництва як напрямок підвищення енергоефективності машинобудівних підприємств (2014)
Загорська Т. В. - Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства (2014)
Рзаєва Т. Г. - Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва (2014)
Єпіфанова І. Ю. - Cтратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Косянчук Т. Ф. - Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства (2014)
Мануйлович Ю. М. - Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Назаренко І. М. - Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо класифікації стратегій підприємства (2014)
Овод Л. В. - Критерії та показники оцінки рівня ефективності амортизаційної політики промислових підприємств (2014)
Романенко О. О. - Специфіка маркетингової стратегії підприємств харчової промисловості (2014)
Свідер О. П. - Статична оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості (2014)
Щербакова В. І. - Проблеми функціонування підприємств-суб'єктів ринку страхових послуг України (2014)
Voynarenko M. - Analysis of tendencies in mechanical engineering enterprises information systems development, Yemchuk L. (2014)
Верещагіна Т. М. - Вивезення фінансових ресурсів за межі країни як головна складова грошово-кредитної безпеки України (2014)
Гордієнко Л. А. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Квасницька Р. С. - Методи управління фінансовою стійкістю банків, Гайдайчук Н. В. (2014)
Кравчук Г. В. - Роль стратегічного менеджменту в оцінці конкурентоспроможності страховика (2014)
Крупа В. Р. - Фактори дестабілізації валютного ринку України (2014)
Лашин П. М. - Анализ механизма дивергенции взаимодействия финансового и реального сектора (2014)
Бабчинська О. І. - Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Трансформація кадрової політики на підприємстві в період кризи (2014)
Любченко Н. Л. - Управління трудовим потенціалом як запорука кадрової безпеки підприємства (2014)
Нікітіна О. В. - Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом (2014)
Шевченко В. С. - Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств (2014)
Дуда Т. Т. - Розрахункові аспекти обліку витрат на закордонне відрядження (2014)
Кобилюх О. Я. - Аудит логістичної діяльності підприємства (2014)
Лопатовський В. Г. - Оцінка переваг та недоліків оновленого бухгалтерського балансу, Скоробогата О. В. (2014)
Мазур Н. А. - Інформаційне забезпечення валютного контролю в Україні (2014)
Наконечна Г. Ф. - Графічна інтерпретація аналізу стратегії розвитку підприємства (2014)
Пухальська Г. В. - Податковий аспект обліку витрат: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Радецька Л. П. - Бюджетування у системі управлінського обліку (2014)
Романькова О. Н. - Документальное отображение учетных операций по оплате труда в детско-юношеской спортивной школе (2014)
Стендер С. В. - Класифікація витрат виробництва в галузі рослинництва (2014)
Хмелевська А. В. - Облікова систематизація витрат підприємства (2014)
Poluvana L. A. - Book-keeping of enterprise without papers: myth or reality? (2014)
Podvysotska T. O. - Econometric modelling of perspectives for mobile money adoption in Ukraine: room for efficiency improvement (2014)
Джулій Л. В. - Управління ризиками в морських пунктах пропуску на базі єдиної інформаційної системи портового співтовариства, Луценко Л. В. (2014)
Миськовець Н. П. - Впровадження інформаційних технологій у рибному господарстві України (2014)
Лучик С. Д. - Прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі країни, Лучик М. В. (2014)
Малютіна Г. Б. - Регулювання зовнішньоекономічної стратегії аграрного підприємства з метою забезпечення підвищення його конкурентоспроможності (2014)
Чаплінський В. Р. - Моніторинг управлінської компоненти інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки (2014)
Кравчук С. М. - Рейдерство в Україні як вид економічного ризику, Омельянович О. Р. (2014)
Новікова О. С. - Психологічні аспекти прийняття групових і індивідуальних управлінських рішень, Полікарпова В. В. (2014)
Антохов А. А. - Теоретична платформа формулювання вчення про технологічну сингулярність в економічних процесах (2014)
Колонка головного редактора (2019)
Ювілеї (2019)
Вперше в Україні відбувся навчальний курс під егідою Європейської асоціації дитячих хірургів EUPSA "Неонатальна та мініінвазивна хірургія" (2019)
Babuci S. - The morphopathological particuliarities of intrinsic innervation of the esophagus in newborns with esophageal atresia and inferior tracheoesophageal fistula, Petrovici V., Gladun S., Haidarli D., Pisarenco A., Sinitina L., David V. (2019)
Перцов В. І. - Хірургічна стабілізація каркасу грудної клітки: досвід та перспективи, Тєлушко Я. В., Барчук А. І., Бондар А. В., Гузь С. Г., Науменко В. М., Савченко С. І., Троян Г. С., Якушева Н. С. (2019)
Вакульчик В. Г. - Анализ результатов применения Pediatric Appendicitis Score в дифференциальной диагностике болей в животе у детей в возрасте 5–17 лет, Стацкевич С. Ю., Политыко Д. Д. (2019)
Котенко О. Г. - Хірургічне лікування гепатобластоми, Григорян М. С., Гриненко О. В., Гусєв А. В., Коршак О. О., Остапишен О. М., Попов О. О., Федоров Д. О. (2019)
Притула В. П. - Лапароскопічне лікування кіст селезінки у дітей, Кривченя Д. Ю., Кузик А. С., Хуссейні С. Ф., Сільченко М. І. (2019)
Джума К. А. - Вплив різних типів портокавального шунтування на стан імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії, Притула В. П., Дубровін О. Г., Годік О. С. (2019)
Слєпов О. К. - Гастрошизис: класифікація, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Грасюкова Н. І. (2019)
Елій Л. Б. - Комплексне лікування дітей першого року життя з дисплазією кульшових суглобів, Мельниченко М. Г. (2019)
Сергієнко О. А. - Закрита репозиція переломів шийки променевої кістки за методикою Н.П. Свінухова, Гудименко О. М., Федурко М. С., Можаровський Ю. С. (2019)
Боднар О. Б. - Епітеліальний куприковий хід у дітей: характеристика, особливості, методи лікування, Рандюк Р. Ю., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Бочаров А. В. (2019)
Переяслов А. А. - Сучасна класифікація гемангіом (2019)
Білоконь О. В. - Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей (2019)
Конопліцький В. С. - Торсійна патологія великого чепця у дітей: огляд літератури та власні клінічні спостереження, Погорілий В. В., Фомін О. О., Ксьонз І. В., Якименко О. Г., Горбатюк Л. В., Сасюк А. І., Лукіянець О. О., Коробко Ю. Є. (2019)
Szymanek–Szwed M. - Pyelonephritis Xanthogranulomatosa – case report (2 cases), Załęska–Oracka K., Samotyjek J., Jobs K., Jurkiewicz B. (2019)
Хоменко В. С. - Випадок дуоденальної непрохідності, викликаної гігантською ехінококовою кістою печінки, Перепелиця В. П., Сироткін А. В., Строцький К. П., Хоменко Л. В. (2019)
Процайло М. Д. - Сімейний випадок хвороби Легг–Кальве–Пертеса, Крицький І. О. (2019)
Фофанов О. Д. - Рідкісна вада розвитку – вроджена сегментарна дилатація товстої кишки у новонародженого. Огляд літератури та власне спостереження, Фофанов В. О., Фофанова О. Ю., Сікорин Я. Я. (2019)
Інформаційне повідомлення (2019)
Правила подачі та оформлення статей (2019)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач тиску з чутливим mems конденсатором, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2016)
Шинкарук О. М. - Дослідження ефективної ширини спектру вузькосмугового імпульсного сигналу в умовах нелінійної частотної модуляції, Чесановський І. І., Карпова Л. В. (2016)
Горохов Ю. С. - Метод розширення спектру таймерних сигналів на основі ппрч (2016)
Осадчук О. В. - Обробка сигналу сенсора за допомогою дотичної, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2016)
Romanuke V. V. - Evolution of expert competences in estimating a finite set of objects by a given comparison scale via pairwise comparison matrices within the space of positive inverse-symmetric matrices (2016)
Бурлаков А. А. - Організація гнучкого доступу до даних в додатках на java-платформі (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарного, сонячного, галактичного і метагалактичного магнетизму. частина ii (2016)
Бобровнікова К. Ю. - Методи та програмне забезпечення інформаційної технології виявлення бот-мереж на основі аналізу dns-трафіка (2016)
Марченко В. Л. - Ефективність використання денормалізації баз даних, Стопчак Д. І. (2016)
Березький О. М. - Системи автоматизованої мікроскопії: стан та перспективи розвитку, Піцун О. Й., Вербовий С. О. (2016)
Розломій І. О. - Підвищення ефективності захисту електронних документів модифікацією шифру гамування (2016)
Снігур А. В. - Визначення часових параметрів процесу читання людиною текстових матеріалів (2016)
Павлов С. В. - Розробка дистрибутивної функції відбивної здатності поверхонь для відтворення біомедичних зображень, Романюк С. О., Думенко В. П. (2016)
Стаднік М. І. - Функціональні структури систем автоматизації однорідних об'єктів (2016)
Паляниця Ю. Б. - Сучасні підходи до опрацювання фонокардіосиґналу та математична модель його у вигляді періодично корельованого випадкового процесу (2016)
Хвостівська Л. В. - Імітаційна модель пульсового сигналу судин людини (2016)
Кочан Р. В. - Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку, Трембач Б. Р., Трембач Р. Б. (2016)
Сівак В. А. - Модель комплексного контролю технічного стану транспортних засобів в умовах контрольно-технічних пунктів органів та гаражів підрозділів охорони кордону (2016)
Sásik R. - Manufacturing of the spare parts for the automotive industry using 3d print with slm method, Kovalíček M., Hoč M., Spišák P., Madaj R. (2016)
Крутій Ю. С. - Згин кругової циліндричної оболонки зі змінною товщиною, Сурьянінов М. Г. (2016)
Харжевський В. О. - Кінематичний синтез важільних напрямних механізмів за заданими параметрами прямолінійної ділянки шатунної кривої (2016)
Ширмовська Н. Г. - Методика діагностування дефектів газоперекачувального агрегату та алгоритм діагностування на основі експертної системи, Михайлюк І. Р., Левицька Г. І., Ваврик Т. О., Лазарів Н. Т. (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз плоских механізмів четвертого класу з замкненим контуром, утвореним шатунами та двома складними ланками, Кошель Г. В. (2016)
Бабій М. В. - Перспективи застосування прогресивних відрізних різців в умовах ремонту суднових енергетичних установок (2016)
Scherbyna K. - Force depiction of the radial size change of the helical spring hone (2016)
Зенкін А. С. - Методика розрахунку технічних параметрів складання з’єднань з натягом із використанням низьких температур, Прищеп А. В., Зенкіна С. М., Мащенко О. В. (2016)
Кеба П. В. - Аналіз кінематики, точності та динаміки пірамідальної компоновки верстата з механізмами паралельної структури, Дмитрієв Д. О., Федорчук Д. Д. (2016)
Штуць А. А. - Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок (2016)
Дорофєєв О. А. - Вплив удару на кінематичні та динамічні характеристики машин швейного та взуттєвого виробництва, Терещенко О. П. (2016)
Аль-Яфаї-Наср Аль-Яфаї-Наср - Експериментальні дослідження технологічних процесів різання взуттєвих матеріалів під час дії ультразвукових коливань на лезо ножа, Місяць В. П. (2016)
Соколова Г. М. - Прогнозування результатів азотування у тліючому розряді на основі енергетичної моделі процесу (2016)
Сурьянинов Н. Г. - Компьютерные и экспериментальные исследования модели кессонного перекрытия, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2016)
Максимов С. А. - Определение сил резания при обработке окон технологической оснастки из листов пвх пробойником на швейном полуавтомате с мпу, Петухов Ю. В., Радкевич А. В., Шинкевич И. В. (2016)
Зенкін М. А. - Визначення оптимального рівня якості виробів на стадіях науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, Борко В. О., Зенкін А. С. (2016)
Бурєнніков Ю. А. - Огляд електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності, Козлов Л. Г., Репінський С. В. (2016)
Voznyak A. V. - Equal-channel angular extrusion of polymers, Voznyak A. O. (2016)
Єфремова О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики на хмельниччині, Крайнов І. П., Міронова Н. Г., Шаго Є. П. (2016)
Рубаненко О. О. - Дослідження можливості створення мікромереж з використанням розосереджених джерел енергії (біоамаси) (2016)
Защепкіна Н. М. - Текстильні матеріали як бар’єр для захисту здоров’я людини від негативного впливу навколишнього середовища, Ященко Я. О., Мелконян А. А., Бурмистрова А. О. (2016)
Мандзюк І. А. - Розрахунок людського потенціалу токсичності шляхом трансформації експериментальних даних досліджень на біотест-об’єктах, Іванішена Т. В., Присяжна К. О., Мандзюк О. П. (2016)
Захарова Е. А. - Застосування сапр під час проектування лікувально-бандажних виробів як засіб підвищення конкурентоспроможності, Христюк О. І., Солоненко І. Г., Кондратьєва Л. В. (2016)
Галик І. С. - Напрямки переорієнтації законодавчо-правової бази виробництва текстилю та одягу, Семак Б. Д. (2016)
Пудайло Т. А. - Використання нанотехнологій в трикотажних виробах, Білоус І. М., Горобчишина В. С., Мороз О. В. (2016)
Дітковська О. А. - Аналіз наукових досліджень процесів росту та розвитку дітей з метою вивчення їх антропометричної характеристики (2016)
Кармаліта А. К. - Особливості дизайну мультимедійної презентації технологічних процесів в легкій промисловості (2016)
Гущак О. М. - Комплексна оцінка стійкості пофарбувань рослинними барвниками на вовняних, шовкових і капронових тканинах, Семак Б. Д. (2016)
Марухленко М. О. - Розробка технологічних параметрів хромзбережної технології дублення шкір, Мокроусова О. Р., Охмат О. А. (2016)
Бучківська У. Б. - Вплив багаторазового прання платтяно-костюмних тканин на їх зносостійкість (2016)
Ганзюк А. Я. - Застосування мінеральних адсорбентів у процесах очищення, розділення та кондиціювання газових і рідких середовищ, Карван С. А., Дейчук Г. М. (2016)
Сарібєкова Д. Г. - Аналіз впливу еластанових ниток на формостійкість текстильних матеріалів, Куницький В. Ю. (2016)
Параска О. А. - Сучасні вимоги до виробництва мийних засобів в україні, Ковальська В. О., Карван С. А. (2016)
Стаценко В. В. - Дослідження характеру плину сипких матеріалів в бункерних пристроях методом дискретних елементів, Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. (2018)
Каплун В. Г. - Вплив термоактивування на властивості азотованих шарів, Гончар В. А., Донченнко Т. В. (2018)
Бойко С. М. - Применение уравнений марковского процесса при диагностике состояния авиационного генератора, Шмелев Ю. М., Волканин Е. Е., Борисенко О. М., Вишневский С. Я. (2018)
Ройзман В. П. - Оцінка вібрацій в конструкціях блоків радіоелектронної апаратури під дією зовнішнього динамічного навантаження, Ковтун І. І., Жухоров Б. О. (2018)
Malogulko Yu. - Improvement of the classification system for power transformer defects, Khavtyrko V., Zatkhay M. (2018)
Олійник О. Ю. - Математична модель віброчастотного методу контролю природних інтенсифікуючих впливів на тепломасообмінні процеси, Чорна О. С., Лосіхін Д. А. (2018)
Стрельбицкий В. В. - Исследование износа сверл при обработке отверстий в печатных платах (2018)
Солтик І. Т. - Розробка та проектування конструкції ортопедичного взуття для дітей віком 4,5–10 років з плосковальгусною деформацією стоп, Домбровський А. Б., Надопта Т. А. (2018)
Михайлова Н. В. - Обґрунтування вибору показників для вивчення і оцінки захисних властивостей спеціальних матеріалів ізолюючого костюма працівників хімічної промисловості, Привала В. О. (2018)
Колесник Т. О. - Дія води та електролітів на властивості шкіряного пергаменту, Андреєва О. А., Ніконова А. В. (2018)
Посканная Е. С. - Сравнение показателей качества искусственного меха при замасливании его волокон эмульсолами различных марок, Сакевич В. Н. (2018)
Іванішена Т. В. - Дослідження міграції шкідливих речовин з упаковки, Іванішена О. О. (2018)
Литвиненко Н. М. - Дослідження фізико-механічних характеристик еластичних бандажних стрічок (2018)
Бойко Ю. М. - Аналіз ефективності декодування самоортогональних кодів у телекомунікаційних каналах із фазовою маніпуляцією, Єрьоменко О. І., Костенко О. В. (2018)
Пятін І. С. - Дослідження каскадних кодів та турбокодів, Мішан В. В., Вершков Д. В. (2018)
Бармак О. В. - Інформаційна модель семантичної структури навчального курсу, Мазурець О. В. (2018)
Говорущенко Т. О. - Інформаційна технологія підтримки планування роботи викладача та кафедри закладу вищої освіти, Стецюк В. М., Лопатто І. Ю. (2018)
Полікаровських О. І. - Метод підвищення швидкодії цифрових синтезаторів прямого синтезу шляхом застосування швидкодіючих суматорів у ядрі синтезатора, Коротинський О. М. (2018)
Полікаровських О. І. - Метод покращення спектру вихідних сигналів цифрових синтезаторів прямого синтезу шляхом застосування модифікованого фазового акумулятора, Славінський А. В. (2018)
Лужанський В. І. - Дослідження енергетичних параметрів волоконно-оптичних систем передачі для забезпечення заданої якості зв'язку, Макаришкін Д. А., Маринін М. В. (2018)
Каштальян А. С. - Сегментація та кластеризація аудіо сигналу на основі прихованої марківської моделі (2018)
Лужанський В. І. - Підвищення інформаційної ємності найквістового елемента на основі таймерних сигнальних конструкцій, Карпова Л. В., Шашков Д. Г. (2018)
Чесановський І. І. - Синтез когерентних послідовностей імпульсів з лінійно-частотною модуляцією і нелінійними кроками носійної, Ткачук А. В. (2018)
Береза А. О. - Оцінювання надійності сеансу розпізнавання особи автоматизованою системою розпізнавання мовця критичного застосування, Грищук Т. В., Ковтун В. В. (2018)
Мєшков О. Ю. - Розробка та дослідження критерію аутентифікації особистості на основі локалізованих структур голосового сигналу, Барановський Д. М. (2018)
Мансуров T. M. - Фотонный коммутатор квантовой системы передачи информации и оптического шума по квантовому каналу связи, Алиев Ч. П., Гулиева Г. И., Мансуров Э. Т. (2018)
Chepok A. O. - On optimum of em energy transport along 1D nanoscale simple metal waveguides with ∟- and ┴ - junctions (2018)
Воловик А. Ю. - Розробка моделі траєкторних спостережень для авіаційної посадкової системи, Гаврілов Д. В., Мозговий В. С. (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 4. Магнитополевые методы и измерительные преобразователи (2018)
Міхалевська Г. І. - Деяке математичне та інформаційне забезпечення систем підтримки прийняття рішень, Міхалевський В. Ц. (2018)
Рубаненко О. Є. - Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж, Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. (2018)
Міхалевcький В. Ц. - Основні вимоги до структури та функціонування геоінформаційної системи технічного лінійного обліку, Міхалевська Г. І. (2018)
Азарова А. О. - Інформаційні технології оцінювання якості підготовки випускників технічних вишів засобами штучного інтелекту, Роїк О. М., Поплавський А. В., Присяжний Д. П., Каплун І. С. (2018)
Бойко Ю. М. - Методи неруйнівної діагностики надійності герметизації модулів надвисоких частот, Ковтун І. І., Петращук С. В., Ковальчук О. В. (2018)
Ройзман В. П. - Забезпечення завадостійкості дротяних малобазних тензорезисторів для вимірювання дійсних значень деформацій виробів електронної техніки, Ковтун І. І., Білик О. К. (2018)
Суховецький О. В. - Огляд систем веб-аналітики для оцінки ефективності інтернет-маркетингу, Багрій Р. О., Скрипник Т. К. (2018)
Горященко С. Л. - Моделювання синхронного двигуна в середовищі matlab, Горященко К. Л., Вжещ Е. Ю. (2018)
Кухарчук М. Н. - Експертна система закладів громадського харчування, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2018)
Ройзнер К. І. - Інформаційна технологія автоматизації діяльності релігійної установи, Мазурець О. В. (2018)
Нич О. П. - Розробка системи керування синхронним електродвигуном, Стецюк В. І., Горященко К. Л., Шідер П. (2018)
Romanuke V. V. - Optimization of a dataset for a machine learning task by clustering and selecting closest-to-the-centroid objects (2018)
Волканін Є. Є. - Автоматизація високоградієнтної магнітної сепарації, Бойко С. М., Кришан О. Ф., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2018)
Базіло К. В. - Схема розрахунку дискового п’єзоелемента з частковим електродуванням поверхонь (2018)
Кисіль Т. М. - Математичне моделювання розкряжування круглих лісоматеріалів, Кучерук О. Я., Осійчук Т. О. (2018)
Chepok A. O. - Computer modeling of flower pistil thermoregulation (2018)
Мясищев А. А. - Управление через интернет электропитанием и датчиками мини компьютером raspberry pi (2016)
Мельник А. М. - Роль моделі управління процесом автоматизованого навчання в підвищенні відвідуваності веб-сайтів (2016)
Бурлаков А. А. - Особливості вибору постійного сховища даних під час розробки програмного забезпечення на java-платформі (2016)
Бурлаков А. А. - Вибір сучасних веб-орієнтованих технологій програмування під час розробки програмного забезпечення на Java-платформі, Балишин О. О. (2016)
Кравчук О. А. - Практичний огляд та аналіз проекту accelerated mobile pages, Підгородецька В. М. (2016)
Захарченко С. М. - Застосування односторінкових веб-орієнтованих інтерфейсів в соціально значущих проектах, Трояновська Т. І., Бойко О. В., Рибаченко В. С. (2016)
Баганов Є. О. - Використання варіаційного підходу для кінематичного аналізу механізмів паралельної структури в системах автоматизованого моделювання, Русанов С. А., Півень С. М. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Моделі і методи прогнозування стохастичних процесів в інтегрованій системі, Гавриш А. С. (2016)
Любчик В. Р. - Фазочастотний підхід визначення пошкоджень та похибки з ним пов’язані, Горященко К. Л. (2016)
Стаднік М. І. - Оптимізація функціональної структури системи автоматизації однорідних об'єктів (2016)
Михайлів Н. Д. - Методичні та математичні аспекти проектування комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів (2016)
Гула І. В. - Проблеми розробки універсального протоколу розумного дому, Нездоровін В. П., Клепіковський А. В., Махрова Є. Г. (2016)
Осадчук О. В. - Застосування інтегральних методів обробки сигналів генераторних перетворювачів фізичних величин, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2016)
Бачинський М. В. - Концептуальні основи побудови засобів і систем для низькоінтенсивної світлової терапії, Коваленко О. С., Тимчик С. В., Титова Н. В. (2016)
Красильников С. Р. - Розробка освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності "кібербезпека" на компетентнісній основі (2016)
Гула І. В. - Застосування технології mimo для керування пристроями розумного дому, Горященко К. Л., Мішан В. В., Кухар Д. В. (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. частина iii (2016)
Madej O. - Comparison of efficiency vacuum and flat solar collectors, Kruszelnicka W. (2016)
Kruszelnicka W. - Analysis the size and shape of biomass particles after grinding with using digital image processing, Madej O. (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. частина iv (2016)
Kolibabchuk Е. І. - Investigation of denial-of-service attacks, Voytovych О. P., Kupershtein L. М. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Математическое моделирование траектории движения ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2016)
Пастух І. М. - Ефект накачування іонів азоту в отвори відносно малого діаметра, Люховець В. В. (2016)
Соколова Г. М. - Відносні енергетичні фактори процесу азотування у тліючому розряді (2016)
Горошко А. В. - Методи підвищення точності параметричної ідентифікації роторів (2016)
Манзюк Е. А. - Технологічні методи підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Силовой анализ планетарно-рычажного механизма с пассивными связями, Чиж А. А., Тутаев С. В. (2016)
Харжевський В. О. - Кінематичний синтез важільних восьмиланкових механізмів із зупинкою на базі точок розпрямлення 5-го порядку (2016)
Пасічник О. А. - Технології комп’ютерного проектування та моделювання напружено-деформованого стану (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів, Міськов В. П., Іванчук Я. В. (2016)
Синюк О. М. - Модель будови недеформованих полімерів сферолітної структури (2016)
Карвацкий А. Я. - Экспериментальное исследование теплового состояния промышленного пресса для формования углеродной продукции, Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2016)
Накашидзе Л. В. - Дослідження моделей впровадження технологій використання альтернативних джерел енергії, Гільорме Т. В. (2016)
Бойко С. М. - Особливості заряду тягових акумуляторних батарей в умовах підземних виробок залізорудних шахт, Дозоренко О. В., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2016)
Бойко С. М. - Лабораторно-дослідницький комплекс для дослідження автономних сонячних мініелектростанцій, Демків В. С., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2016)
Рудь В. Д. - Дослідження методу вібраційної сегрегації у формуванні градієнтної структури порошкових матеріалів, Христинець Н. А. (2016)
Wójcicka-Migasiuk D. - Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology, Urzędowski A. (2016)
Duda A. - The use of computer support for registration and evaluation process of friction, Lenik K. (2016)
Dziewiczkiewicz M. - Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of chimneys’ structure, Wójcicka-Migasiuk D. (2016)
Гущак О. М. - Порівняльна характеристика якості пофарбувань рослинними та кислотними барвниками на різноволокнистих платтяних тканинах, Семак Б. Д. (2016)
Паламар В. А. - Термостійкі властивості шкір, отриманих з використанням модифікованого монтморилоніту, Мокроусова О. Р., Охмат О. А. (2016)
Надопта Т. А. - Дослідження конструктивно-композиційних елементів шкіргалантарейних виробів, Кривенька Н. С. (2016)
Ігнатишин М. І. - Визначення релаксаційних параметрів реологічної моделі шкіри непрямим методом, Росул Р. В., Домбровський А. Б., Липова В. В. (2016)
Галик І. С. - Товарознавчі аспекти проблеми формування та оцінювання безпечності текстилю і одягу, Семак Б. Д., Гайдей О. О. (2016)
Білоус І. М. - Вплив азбестових волокон на життєдіяльність людства, Пудайло Т. А., Горобчишина В. С., Липова В. В. (2016)
Упірова Н. І. - Особливості формування гігієнічних вимог та екологічної безпечності текстильних матеріалів та виробів з них, Слізков А. М., Гайдей О. О. (2016)
Нахайчук О. В. - Удосконалення процесу проектування спортивного одягу із урахуванням узагальненого критерію руйнування тканин, Захарова Е. А., Кондратьєва Л. В., Коваленко І. М. (2016)
Засорнова І. О. - Класифікація конструктивних елементів українських національних сорочок поділля, Сельська О. О., Мичко А. А. (2016)
Куник А. Н. - Исследование влияния высокоэнергетической дискретной обработки на окисление шерстного жира в процессе хранения шерсти, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г., Кулигин М. Л. (2016)
Горященко С. Л. - Моделювання краплин при розпиленні двофазного потоку соплом (2016)
Харжевський В. О. - Використання системи solidworks motion для перевірки результатів аналітично-числового синтезу важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки (2016)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів вищих класів з рухомим замкненим контуром, Кошель Г. В. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Динамика сепаратора механизма свободного хода в свободном движении, Ромашкевич С. А. (2016)
Біла Т. Я. - Визначення оптимальних параметрів відцентрового змішувача безперервної дії, Стаценко В. В. (2016)
Пасічник О. А. - Інформаційні технології в трибологічній метрології (2016)
Білий Л. А. - Метод аналізу складних динамічних систем, Дутка Г. Я. (2016)
Балицька Н. О. - Шляхи удосконалення конструкції торцевих фрез для чистового різання, Глембоцька Л. Є. (2016)
Ларін О. О. - Прогнозування надійності гумо-кордних високонапірних муфт трубопроводів (2016)
Аппазов Э. С. - Стенд для контроля характеристик теплоаккумуляторов двигателей внутреннего сгорания наземного автотранспорта, Русанов С. А., Клюев О. И., Коcтерный А. С. (2016)
Аппазов Э. С. - Теплоаккумулятор для предпускового разогрева двигателя внутреннего сгорания, Русанов С. А., Клюев О. И., Коcтерный А. С. (2016)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу неоднорідності стінки трубопроводу на параметри математичної моделі в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів, Штаєр Л. О., Смерек М. В. (2016)
Пастух І. М. - Особливості азотування середньовуглецевих конструкційних сталей в тліючому розряді з незалежними параметрами, Соколова Г. М., Шулаев В. М., Михайлов І. Ф., Суровицький С. В. (2016)
Параска О. А. - Дослідження сучасного асортименту вітчизняних трикотажних виробів, Ковальська В. О., Рак Т. С., Червонюк О. К. (2016)
Галик І. С. - Проблеми формування та оцінювання безпечності нанотекстилю і одягу, Семак Б. Д. (2016)
Литвинова О. І. - Розробка нетканих текстильних основ для ранових покриттів на базі бавовняних волокон з наданими бактерицидними властивостями, Супрун Н. П., Бричка С. Я., Балко О. Б. (2016)
Гущак О. М. - Вплив рослинного барвника і протравлювача на біостійкість пофарбованої рослинними барвниками вовняної платтяної тканини, Семак Б. Д. (2016)
Кондратюк О. В. - Властивості полімерних плівок, модифікованих похідними екзополісахаридів, Касьян Е. Є. (2016)
Ніконова А. В. - Дослідження взаємодії колагену з полімерними та дубильними сполуками титану, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2016)
Харандюк Т. В. - Раси дріжджів для високогустинного пивоваріння, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паляниця Л. Я. (2016)
Бойко Ю. М. - Механізми підвищення ефективності функціонування оптоелектронних пристроїв телекомунікаційних систем, Єрьоменко О. І., Кoротун М. В. (2016)
Romanuke V. V. - Adjustment of a positive integer parameter unknown to an interval with constant boundaries based on expert estimations whose average-like value is upper-limited to the parameter (2016)
Марченко В. Л. - Продуктивність локальних мереж та апаратних засобів (2016)
Нічепорук А. О. - Використання нечіткої класифікації для виявлення метаморфних вірусів в корпоративній мережі (2016)
Нечипоренко О. В. - Біометрична ідентифікація і автентифікація особи за геометрією обличчя, Корпань Я. В. (2016)
Цмоць І. Г. - Багаторівнева система управління технологічними процесами, Стрямець С. П., Зербіно Д. Д. (2016)
Петрова О. О. - Експертна система "визначення оцінки параметрів ризику виробничих об’єктів", Аксьонова Д. Л. (2016)
Лактіонов О. І. - Інформаційне та програмне забезпечення в системі оцінки рівня професійної компетенції персоналу промислових підприємств (2016)
Смолин Ю. А. - Информационная структура и потоки в системах управления и контроля процессами технического творчества (2016)
Борик В. В. - Визначення висоти і швидкості хвилі прориву під час гідродинамічних аварій з використанням середовища vba в цивільному захисті, Межиловська Л. Й., Дзумедзей Р. О., Матеїк Г. Д. (2016)
Косенков В. Д. - Особливості роботи навантаження в імпульсному режимі від джерела постійної напруги, Мартинюк В. В. (2016)
Волинський О. І. - Теоретичні засади визначення залишків на основі лічильників у різних теоретико-числових базисах, Гуменний П. В. (2016)
Горященко К. Л. - Практична реалізація опорного генератора для фазових вимірювань. частина 1, Горященко С. Л. (2016)
Бойко С. Н. - Модельный анализ гармонического состава выходных параметров однофазного инвертора при разных законах широтно-импульсной модуляции, Вишневский С. Я., Михайличенко Д. А. (2016)
Яременко A. А. - Методи багатостанційного доступу, Троцишин І. В. (2016)
Упірова Н. І. - Актуальність проблеми забруднення пестицидами продукції текстильної та легкої промисловості, Слізков А. М., Хилькевич Т. В., Харченко Т. Ф., Строй А. М. (2016)
Вихідні дані (2016)
Харжевський В. О. - Визначення фактичної тривалості зупинки вихідної ланки у важільних механізмах, синтезованих за умовами найкращого наближення за Чебишевим, Кіницький Я. Т. (2016)
Петко І. В. - Теоретичні дослідження процесу руйнування матеріалів швидкоплинним струменем рідини, Біла Т. Я., Павленко В. М. (2016)
Щербань В. Ю. - Порівняльний аналіз роботи нитконатягувачів текстильних машин, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2016)
Марченко В. Л. - Визначення кінематичних параметрів деформування тонкостінних конусів, Цимбалюк В. М. (2016)
Кіницький Я. Т. - Наближений аналітичний силовий розрахунок шестиланкових важільних передаточних механізмів, Головко О. В. (2016)
Кулік Т. І. - Математична модель технологічного процесу інжекційного формування виробів із полімерних матеріалів, Злотенко Б. М. (2016)
Савицький Ю. В. - Вдосконалення процесу холодного видавлювання деталей типу "гайка" з метою покращення якості виробів, Яремчук О. В. (2016)
Нестеров О. А. - Оптимізація термінів та ресурсного забезпечення ремонту обладнання (2016)
Синюк О. М. - Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів під час орієнтаційної витяжки, Скиба М. Є. (2016)
Савицький Ю. В. - Технологічні методи підвищення довговічності вирубних штампів (2016)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система управління та моніторингу робочих характеристик технологічного обладнання хлібобулочних заводів, Клюєв Д. Ю., Коржов С. М. (2016)
Привала В. О. - Теоретичне обґрунтування використання нвч-поля для структурної модифікації готових полімерних плівковок різного призначення, Мичко А. А. (2016)
Якимчук Д. М. - Використання альтернативних джерел енергії в закладах готельно-ресторанного господарства, Басалаєв Р. О. (2016)
Тимощук О. Г. - Методи розрахунку номінального контактного тиску та тривалості натікання газу в циліндро-поршневих ущільненнях (2016)
Чепелюк О. В. - Концепція проектування одягу з повсті: естетичний аспект, Артеменко М. П., Якимчук О. В. (2016)
Бохонько О. П. - Системний підхід до проектування дитячих швейних виробів із застосуванням GALS - технологій (2016)
Васильєва І. В. - Розробка підходу до дизайн-проектування суконь-оберегів на основі народної символіки українців, Гула Є. П., Васильєва О. С. (2016)
Сиротенко О. П. - Методика підбору раціональних параметрів національної вишивки з урахуванням ділянки оздоблення деталі, Яцюк Н. С. (2016)
Полєвод В. Л. - Систематизація вентиляційних елементів у захисному одязі, Остапенко Н. В., Рубанка А. І., Креденець Н. Д. (2016)
Васильєва О. С. - Розробка методу побудови нульових конструкцій шитих головних уборів, Колосніченко М. В., Васильєва І. В., Гула Є. П. (2016)
Іваницька М. Г. - Розробка взуття для людей похилого віку з урахуванням етіологічних факторів, Первая Н. В. (2016)
Данилкович А. Г. - Використання високодисперсного оксиду кремнію в технології виготовлення шкіряного напівфабрикату, Білінський С. О., Кудзієва А. Ю. (2016)
Щуцька Г. В. - Аналіз трансферу рідини в багатошарових перев’язочних засобах, Супрун Н. П. (2016)
Мищенко А. В. - Повышение безопасности уретановой загустки и улучшение ее псевдопластических свойств, Качук Д. С., Назарова В. В. (2016)
Круглий Д. Г. - Отримання целюлози з відходів виробництва луб'яних культур, Клевцов К. М., Князєв О. В. (2016)
Силка І. М. - Комп’ютерна програма розрахунку газохроматичних параметрів утримування компонентів ефірних олій, Фролова Н. Е. (2016)
Винничук М. С. - Дизайн-проектування ювелірних виробів на основі принципів трансформації, Колосніченко М. В., Мусієнко В. О., Антонюженко А. Ю. (2016)
Кармаліта А. К. - Дизайн музейного середовища із застосуванням інноваційних технологій (2016)
Лужанський В. І. - Оцінка ефективності систем мобільного зв’язку залежно від технічних характеристик антен базових станцій та якості обслуговування абонентів стандартів GSM та CDMA, Бабій Ю. О., Айдаров О. П. (2016)
Лужанський В. І. - Вплив швидкості передачі даних в системах мобільного зв'язку при відповідних співвідношеннях сигнал/шум на ймовірність бітової помилки та числа максимально активних абонентів, Карпова Л. В., Марїїна Ю. В. (2016)
Бабій Ю. О. - Аналіз напрямків розвитку системи інженерно-технічного контролю (2016)
Торошанко Я. І. - Аналіз чутливості систем масового обслуговування на основі моделі адаптації і регулювання зовнішнього трафіка (2016)
Филинюк Н. А. - RS-триггер на моноиммитансных логических R-элементах "или-не", Лищинская Л. Б., Стахов В. П. (2016)
Тимків П. О. - Перспективи використання світлодіодів в низькоінтенсивній електроретинографії для діагностики нейротокискації, Гевко О. В. (2016)
Малярчук Р. А. - Моделювання процесу вибору методології розроблення для програмного забезпечення різних типів, Говорущенко Т. О. (2016)
Макаришкін Д. А. - Дослідження ефективності застосування алгоритмічного забезпечення інформаційно-вимірювальної та керуючої системи цифрової радіорелейної станції, Ковтун Л. О., Онишко О. Г. (2016)
Яновицький О. К. - Підвищення надійності системи управління повітряним рухом під час реалізації сумісної роботи з системами попередження зіткнень повітряних суден, Яновицький О. С., Дзябура В. Ф. (2016)
Каштальян А. С. - Особливості застовування нейронних мереж прямого розповсюдження для прогнозування часових рядів (2016)
Zviahin О. S. - The radiomeasuring humidity sensor with the frequency output signal, Osadchuk O. V., Savytskyi A. Yu., Baraban S. V., Seletska O. О. (2016)
Клапоущак А. Ю. - Особливості взаємодії ЕМ-випромінювання з біооб’єктами, Барановський Д. М., Павлов В. С. (2016)
Бондаренко О. В. - Огляд нормативно-правових документів з визначення біологічно-безпечної для населення зони випромінювання антени базової станції мобільного зв’язку, Степанова Л. І. (2016)
Пастушенко В. С. - Информационно-вычислительная система проектирования технологического процесса утилизации углекислого газа в метанол и системы его автоматизации, Стопакевич Ал. А., Стопакевич Ан. А. (2016)
Кутін В. М. - Алгоритм пошуку пошкодження в пристроях захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2016)
Макаришкін Д. А. - Еволюційний алгоритм для автоматизованого структурно-параметричного синтезу НВЧ транзисторних підсилювачів, Ковтун Л. О., Онишко О. Г., Борис А. В. (2016)
Любчик В. Р. - Методика проектування комплексів оптико-телевізійного наведення з використанням стереоскопічних оптосистем, Клепіковський А. В., Ковалев В. О. (2016)
Грабко В. В. - Пристрій для діагностування гальмівного кола частотно-керованого асинхронного електропривода, Грабко В. В., Бартецький А. А. (2016)
Гула І. В. - Порівняння режимів передачі MIMO та SISO в бездротових мережах, Горященко К. Л., Мішан В. В. (2016)
Рудзінський В. В. - Підвищення середньої технічної швидкості руху міських маршрутних автобусів, Шумляківський В. П. (2016)
Вольченко Д. А. - К вопросу оценки теплового баланса системы косвенного охлаждения с нанотеплоносителями пар трения дисково-колодочного тормоза различных категорий транспортных средств, Киндрачук М. В., Скрыпнык В. С., Бекиш И. О., Андрейчиков Е. Ю. (2019)
Буря О. І. - Дослідження впливу дисперсного карбідного наповнювача на трибологічні властивості композитів на основі фенілону с-2, Томіна А. – М. В., Литвинова Є. Е. (2019)
Токарук В. В. - Закономірності зміни триботехнічних параметрів та сигналів акустичної емісії для пари тертя 30ХГСА - Д16, Мікосянчик О. О., Мнацаканов Р. Г., Кудрін А. П. (2019)
Якобчук О. Є. - Анализ можливості заміни мастила ВНІІНП – 286М на AERO SHELL GREASE 33 у вузлах механізації крила у літаках сімейства АН (2019)
Goncharenko A. V. - The value of the kinetic reaction order determined based upon the conditional optimality doctrine for the multi-optional functions entropy (2019)
Shevchuk D. O. - System methods control reconfiguration of the aircraft in special situations in flight, Kravchuk M. P., Vovk V. G., Ananina A. V. (2019)
Карускевич М. В. - Влияние локальной усталостной поврежденности на скорость распространения трещин, Корчук Е. Ю., Щепак С. В. (2019)
Невлюдов І. Ш. - Дослідження напружено-деформованого стану поліімідних комунікаційних структур на прикладі гнучкого шлейфу, Палагін В. А., Демська Н. П., Невлюдова В. В., Стародубцев М. Г. (2019)
Бойко А. В. - Дослідження трубних сталей охолоджуючих систем тривалої експлуатації в умовах промислових виробництв, Кулик В. П., Макаренко В. Д., Сизоненко А. В. (2019)
Бойко А. В. - Корозійні ушкодження трубок випарних апаратів хімічних і харчових виробництв, Кулик В. П., Макаренко В. Д., Тараборкін Л. А. (2019)
Maksymov V. O. - Utilization of the aircraft flight data for assessment of the aviation wheel brakes energy strength, Yurchenko O. I. (2019)
Тарасенко Т. В. - Дослідження локалізації і інтенсивності кавітаційної ерозії при високонапірному дроселюванні рідини в гідравлічних пристроях, Бадах В. М. (2019)
Квеліашвілі І. М. - Конвергенція митних принципів і стандартів в умовах євроінтеграції України: державноуправлінський аспект (2019)
Кожушко А. О. - Інституціональний підхід до дослідження інноваційного розвитку публічного управління (2019)
Онуфрієнко О. В. - Сучасна континентально-європейська модель конвергенції публічного управління та громадянського суспільства: неовеберівська держава (2019)
Рудік Н. М. - Досягнення ЄС напередодні чергового політичного циклу 2019 – 2024 рр. за оцінками Європейської Комісії (2019)
Рудік О. М. - Реформа державного управління в країнах-потенційних кандидатах на вступ у контексті політики розширення ЄС (на прикладі Косово) (2019)
Сидорчук О. Г. - Міграційні тенденції в Україні: безпековий аспект (2019)
Задоєнко К. О. - Удосконалення організаційного механізму формування і реалізації гендерної політики в Україні (2019)
Задорожна М. І. - Модель розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління (2019)
Кошелева Л. Є. - Соціальна ефективність процесу публічного адміністрування (2019)
Фролова Н. В. - Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади (2019)
Шульга О. В. - Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями, Царькова О. С. (2019)
Шпортюк Н. Л. - Упровадження інноваційних технологій публічного управління в агропромисловому комплексі України (теоретичний аспект) (2019)
Маланчій М. О. - Особливості використання психологічних і соціологічних методів під час роботи з особовим складом Державної прикордонної служби України (2019)
Осипов Д. М. - Двофакторна модель формування професійних інтересів публічних службовців (2019)
Крупник А. С. - Застосування методики багаторівневого бенчмаркінгу при аналізі реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні, Орлова А. І. (2019)
Серьогін С. М. - Структура інтегральної компетентності депутатів місцевих рад України, Шпекторенко І. В. (2019)
Тарасенко Т. М. - Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: досвід країн Балтії (2019)
Соломонова О. Б. - Метаморфози ліричного тематизму Петра Чайковського: концептуально-семантичний вимір (2019)
Назаренко В. І. - Вітольд Малішевський у музичному житті України та Польщі, Вілінський Ю. С., Волосатих О. Ю. (2019)
Щетинський О. С. - Вірко Балей: музичний міст між світом і Україною (2019)
Рябчун І. В. - Поетика фортепіанного стилю Янніса Константинідіса (2019)
Когут Т. В. - "Case Carmen" Максима Шалигіна: особливості характеристики героїні у ретроспективній композиції балету (2019)
Загладько А. О. - Представники школи Теодора Лешетицького в концертному житті Києва 80 х років XIX століття (за матеріалами преси) (2019)
Горбенко О. І. - Хормейстерська діяльність Анатолія Авдієвського: поєднання народної та академічної манер співу (2019)
Холодинська С. М. - Василь Каменський як інтерпретатор естетики футуризму (2019)
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня (2019)
Вимоги до статей (2019)
Орлов О. А. - Система "стандарт-кост" и метод АВС. Решают ли они проблемы ценообразования? (2015)
Денисов В. Т. - О международном сотрудничестве в создании и эксплуатации инновационных летательных аппаратов, Авдеева Е. С., Панюшкина Л. В., Денисов Д. Д. (2015)
Козаченко Г. В. - Використання методів управління затратами: принципові підходи, Погорелов Ю. С. (2015)
Коваленко О. В. - Удосконалення системи управління витратами промислового підприємства, Андрєєва Ю. В., Колосов А. М. (2015)
Стадник В. В. - Збалансована система показників як невід’ємна складова організаційно-економічних механізмів управління підприємством, Михальчик Т. В. (2015)
Христиановский В. В. - Моделирование мотивационных процессов на промышленнных предприятиях (социально-экономический аспект) (2015)
Куліш Д. В. - Дослідження бюджетування на агропромислових підприємствах із застосуванням системного підходу (2015)
Живко З. Б. - Маркетинг-менеджмент як особливий напрям управління агропромисловими підприємствами, Левків Г. Я., Мельникович В. М. (2015)
Коваленко О. В. - Підвищення продуктивності праці як важливий інструмент розвитку підприємства, Кононова А. О. (2015)
Дорошук Г. А. - Концептуальні основи управління організаційним розвитком, Харічков С. К. (2015)
Іванова М. І. - Етапи становлення та розвитку логістики (2015)
Мазур Н. О. - Неповна зайнятість у системі мотивації персоналу до продуктивної праці (2015)
Янковой Р. В. - Особливості формування кадрової стратегії підприємства сфери послуг (2015)
Мацюк Н. О. - Управління продажами торговельного підприємства з використанням інтегрованого АВС-R/S-XYZ-аналізу (2015)
Мілошевич Н. В. - Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку страхового ринку в Україні (2015)
Орлов О. А. - Направления совершенствования маржинального анализа прибыли, Рясных Е. Г. (2015)
Alyokhin A. B. - Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement, Brutman А. B. (2015)
Гончаров Ю. В. - Розвиток потенціалу креативних технологій у стратегічному управлінні підприємством (2015)
Коваленко О. В. - Діагностика і розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства, Німченко І. Г. (2015)
Колосов А. М. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств з метою покращення умов відтворення їх основних фондів, Золотаревський Б. В. (2015)
Мельникова М. В. - Розвиток комунальної інфраструктури в міських агломераціях: інвестиційні аспекти, Градобоєва Є. С. (2015)
Миколайчук М. М. - Стратегічні аспекти розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг, Миколайчук Н. С., Миколайчук К. М. (2015)
Кримчак Л. А. - Загрози, тенденції та виклики діяльності вітчизняних промислових підприємств – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Рудніченко Є. М. (2015)
Ситник Л. С. - Стратегічне планування розвитку території регіону (на прикладі Донецької області), Бервенова Т. М. (2015)
Ткаченко А. М. - Бенчмаркінг – альтернативний метод стратегічного планування, Дробецька Т. О. (2015)
Федулова Л. І. - Політика кластеризації Європейського союзу (2015)
Гарафонова О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор забезпечення процесу здійснення змін на підприємстві (2015)
Давиденко Н. М. - Місце антикризових заходів у системі управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання (2015)
Seliverstova L. S. - Strategic development of innovative potential country (2015)
Коваленко О. В. - Сутність, рівні та шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Величко Т. В. (2015)
Рачковский Э. А. - Применение методов многомерного неметрического шкалирования для сравнительной оценки привлекательности рынков (2015)
Гарбуз С. В. - Формування інноваційної стратегії підприємств (2015)
Каткова Н. В. - Вплив інноваційної активності підприємств на основні показники соціально-економічного розвитку України, Марущак С. М. (2015)
Kozyr-Chepurna M. A. - Enterprise restructuring: principles of planning (methodological aspects) (2015)
Сментина Н. В. - Інституційні посередники – центри інноваційного потенціалу соціально-економічного розвитку територіальних громад (2015)
Кузнецов Э. А. - Современное управленческое исследование: интегральные признаки и формат системных ограничений (2015)
Фрасинюк Т. І. - Ключові завдання в становленні конкурентної морської держави (2015)
Афтанділянц В. Є. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України (2015)
Бельтюков Є. А. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств, Безнощенко Н. О. (2015)
Ковылина М. А. - Тенденции интенсификации в освоении регионального круизного пространства (2015)
Петенко І. В. - Україна в контексті міжнародних угод природокористування і соціальної безпеки, Петенко А. В. (2015)
Смолінська Н. В. - Вплив організаційної культури на проведення організаційних змін на підприємстві, Грибик І. І. (2015)
Солодаренко М. О. - Законодавче підґрунтя регулювання партнерських відносин державного та приватного секторів в Україні (2015)
Швиданенко Г. О. - Становлення наукового поняття "інвестиційна привабливість підприємства", Будяєв М. О. (2015)
Белявцев М. І. - Соціально-орієнтований маркетинг як інструмент брендингу, Зайцева А. М. (2015)
Лубенченко О. Е. - Аудиторська перевірка операцій із зовнішьоекономічної діяльності як виконання завдання з узгоджених процедур (2015)
Уманець Т. В. - Прогнозування як інструмент стратегічного планування соціально-економічного розвитку територіально-економічних систем, Сорговицька Я. Г. (2015)
Андрушкевич З. М. - Маркетингові дослідження тенденцій розвитку ринку металопластикових вікон (2016)
Бабаев Т. - Роль инвестиционного фактора в развитии азербайджанской экономики: основные направления и перспективы (2016)
Безпалько І. Р. - Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні, Базилюк В. Б. (2016)
Бичікова Л. А. - Стан та особливості розвитку ринку пивоварної промисловості (2016)
Бойчук І. В. - Стратегічний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств (2016)
Бойко В. В. - Удосконалення господарського механізму розвитку сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки держави (2016)
Бойко Р. В. - Використання маркетингових інструментів в управлінні сільськогосподарським підприємством (2016)
Бушинська В. В. - Генезис підходів до розвитку економіки, заснованої на знаннях (2016)
Ведерніков М. Д. - Особливості становлення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах, Царук В. Ю. (2016)
Димченко О. В. - Роль підприємств теплоенергетики в комплексі житлово-комунального господарства України, Рудаченко О. О., Мозговий Є. (2016)
Дорожкіна Г. М. - Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємств вагонобудування (2016)
Дражниця С. А. - Стан та перспективи розвитку галузей економіки України в сучасних умовах (2016)
Дружиніна В. В. - Моніторинг місцевого ринку ресторанних послуг, Труніна І. М., Сосновська Ю. Р. (2016)
Єлісєєва О. К. - Аналіз і перспективи розвитку енергетичної платформи на засадах концепціЇ Smart Grid, Гільорме Т. В., Водоп’ян М. В. (2016)
Жовтий М. М. - Логістична система: основні підходи до визначення та особливості її формування на промислових підприємствах (2016)
Забурмеха Є. М. - Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств, Вальков О. Б. (2016)
Зуб М. Я. - Віртуальний ринок праці та склад його віртуальної інфраструктури, Огороднік О. В. (2016)
Карпенко В. Л. - Формування ефективної системи збуту продукції як важливої складової управління маркетинговою діяльністю підприємства, Гвоздецька І. В. (2016)
Клімович І. М. - IT-аудит як один з перспективних напрямків інформаційної перевірки підприємств, Подобєд Т. В. (2016)
Коваленко В. В. - Діагностика основних показників діяльності підприємств легкої промисловості України (2016)
Корж Н. В. - Теоретичний підхід до оцінювання людського капіталу як складової корпоративного капіталу (2016)
Лабунець О. О. - Вплив інвестицій на розвиток машинобудівної галузі України, Грушевицька А. Б. (2016)
Лабунець В. О. - Особливості обліку інтелектуальної власності в Україні, Ступчук С. М. (2016)
Лопатовський В. Г. - Особливості сучасної системи податкового контролю, Демчук Ю. А. (2016)
Мазур О. В. - Комунальна сфера: сутність, етапи формування та необхідність фінансового забезпечення, Мазур Д. В., Мазур Г. О. (2016)
Осіпова Л. В. - Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі та національну економіку (2016)
Петренко Н. І. - Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку, Левченко О. Ф., Магнушевська Т. М. (2016)
Принько М. С. - Методичні підходи до визначення товару некомерційних організацій (2016)
Прицюк Л. А. - Облік аграрних розписок комерційними банками, Ролінська А. О. (2016)
Резніченко А. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, Петровська О. Г. (2016)
Савчук В. А. - Маркетингове управління на ринку органічної агропродовольчої продукції (2016)
Саенко В. Г. - Гипотетические модули менеджмента развития личности посредством восточного единоборства (2016)
Семикіна М. В. - Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку, Пасєка А. С. (2016)
Сізова Н. Д. - Методика визначення оцінки інвестиційної привабливості регіонів України, Петрова О. О. (2016)
Ситник Л. С. - Антикризове управління маркетингом (2016)
Тельнов А. С. - Маркетингові дослідження в системі управління якістю продукції, Решміділова С. Л., Довгань Ю. В. (2016)
Томаля Т. С. - Інновації в закладах ресторанного господарства (2016)
Хоменко Л. М. - Управління запасами з обґрунтуванням величини партій поставок, Кондик А. Ф. (2016)
Хорольський В. П. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку підприємств харчової промисловості регіону з техногенно забрудненими територіями, Гайдай Д. Д., Хорольський К. Д. (2016)
Чайковская М. П. - Современные инструменты цифрового маркетинга формирования партнерских пограмм (2016)
Юринець З. В. - Метод кількісної оцінки потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових комунікацій: суть та особливості застосування, Леськів О. А. (2016)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування маркетингової стратегії будівельних підприємств (2016)
Ющенко Н. Л. - Аспекти класифікації економіко-математичних моделей в управлінні та економіці (2016)
Ільченко Л. Б. - Адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями, Вечірко О. Г. (2016)
Титул, содержание (2018)
Бондаренко Б. І. - Інститут газу НАН України : Наукові здобутки останніх років та основні задачі подальшої діяльності, Ільєнко Б. К. (2018)
Бойченко С. В. - Влияние состава и свойств топлива на рабочий процесс двигателя, Кухаренок Г. М., Гершань Д. Г., Черняк Л. Н., Шкильнюк И. О. (2018)
Манчук Н. М. - Адсорбція синтезованих сполук нікелю з модельних вуглеводневих розчинів на залізорудному концентраті та золошлаковому матеріалі, Денисюк I. Р. (2018)
Алексєєнко В. В. - Поводження з відпрацьованими мастилами. Досвід зарубіжних країн та українські розробки, Васечко O. O., Самокатов К. А., Сезоненко О. Б. (2018)
Boichenko M. S. - Perspectives of Membrane Bioreactors for Wastewater Purification from Waste of Pharmaceutical Products and Biogenic Elements, Vovk O. O., Boichenko S. V., Shamanskyi S. I. (2018)
Вольчин И. А. - Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения, Ращепкин В. А. (2018)
Мовчанюк О. М. - Оценка эффективности мембран на основе модифицированной целлюлозы, Гомеля М. Д. (2018)
Семейко К. В. - Теплофизические характеристики реактора с электротермическим псевдоожиженным слоем и комбинированным способом нагревания, Сидоренко Н. А. (2018)
Крыжановский К. С. - Система автоматического регулирования горения в газосжигающих установках по корректирующему параметру (2018)
Титул, содержание (2018)
Кулик М. М. - Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах, Згуровець О. В. (2018)
Іванов Ю. В. - Моделювання процесів вилучення CO2 і H2 S з біогазу з використанням амінової та водної абсорбціїn, П’ятничко О. І., Жук Г. В., Онопа Л. Р., Крушневич С. П., Вербовський О. В. (2018)
Марчевський В. М. - Кінетика процесу сушіння пасти діоксиду титану в оригінальному сушильному вихровому апараті та отримання тонкодисперсного порошку TiO2, Гробовенко Я. В. (2018)
Колесник В. В. - Термодинамічна оцінка використання карбонатних сорбентів в сухих методах десульфуризації димових газів, Орлик В. М., Жайворонок В. А. (2018)
Котов В. Г. - Получение углеродного наноматериала из продуктов воздушной конверсии метана с рециркуляцией отходящих газов, Небесный А. А., Святенко А. М., Ховавко А. И., Филоненко Д. С. (2018)
Микуленок И. О. - Ресурсосберегающая технология изготовления древесно-полимерных листов и профильных изделий (2018)
Тульський Г. Г. - Перероблення техногенних відходів псевдо сплаву WC–Co, Ляшок Л. В., Османова М. П. (2018)
Сигал И. Я. - Особенности влияния рециркуляции продуктов сгорания на образование оксидов азота в котлах при сжигании природного газа, Смихула А. В., Сигал А. И., Марасин А. В., Кернажицкая Е. С. (2018)
Сацердотов А. О. - Технология сушки вторичного из-мельченного полиэтилена, Подыман Г. С., Носов О. П., Двойнос Я. Г. (2018)
Сводное содержание (2018)
Асаул А. М. - Еволюція технологій управління в контексті розвитку інформаційних систем, Войнаренко М. П., Ємчук Л. В. (2016)
Андрушків Б. М. - Управління промисловим підприємством на засадах пріоритетності змін цільових ринків збуту продукції (2016)
Гавловська Н. І. - Регулювання параметрів інституційного середовища та специфіки бізнес-процесів зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, Гавловська В. І. (2016)
Гончар О. І. - Застосування засобів аутсорсингу як інноваційних інструментів в управлінні підприємством (2016)
Давиденко Г. В. - Проблеми та перспективи впровадження приватних стандартів у міжнародну торгівлю (2016)
Дацун В. В. - Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами (2016)
Джерелюк Ю. О. - Взаємозв’язок основних комплексних характеристик діяльності підприємства та категорії "стійкість" (2016)
Зайцева О. І. - Шляхи попередження ризиків в управлінні виробничим потенціалом підприємства (2016)
Кошай А. Ю. - Методи оцінки інноваційного потенціалу (2016)
Левицька І. В. - Аналіз кадрової політики як основи організації системи мотивації на промислових підприємствах (2016)
Нижник О. В. - Вибір показників та індикаторних ризик-характеристик підвищення рівня конкурентного потенціалу підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2016)
Цимбалюк Г. С. - Напрями розвитку систем управління якістю продукції підприємств харчової промисловості (2016)
Чікірісов Д. В. - Аналітичні зауваження щодо окремих методик формування портфеля послуг організацій в конкурентному бізнес-оточенні (2016)
Волощук Л. О. - Аналіз та оцінювання інноваційного розвитку торговельного підприємства, Кірсанова В. В. (2016)
Джулій Л. В. - Облікові технології і процедури зменшення ризику банку за кредитними операціями (2016)
Костюк О. М. - Показники ефективності облікового бізнес-процесу (2016)
Овод Л. В. - Амортизаційна політика в контексті механізму управління державою та підприємством: сутність, складові та зв'язок з іншими видами політики (2016)
Петрицька О. С. - Історичні аспекти розвитку оподаткування в Україні (2016)
Скоробогата Л. В. - Облікові аспекти та податкові наслідки правочинів мережевого середовища (2016)
Цебень Р. Л. - Особливості організації стратегічного обліку в енергопостачальних компаніях України (2016)
Ченаш В. С. - Соціальний аудит як інструмент підвищення ефективності менеджменту якості (2016)
Скоробогата Л. В. - Формування вартості майбутнього зростання на засадах забезпечення економічної безпеки, Міщук М. Ю. (2016)
Біліченко C. В. - Маркетинг освітніх послуг на етапі тренування абітурієнтів: концепція вищої освіти республіки Польща (2016)
Гавенко М. C. - Клієнтоорієнтоване маркетингове управління роздрібним торговельним підприємством, Зімонін А. О., Ковальчук C. В. (2016)
Добровольська К. А. - Дистрибутивна політика роздрібного торговельного підприємства: теоретико-методичний підхід, Ковальчук C. В. (2016)
Ковальчук C. В. - Аналітичне дослідження ринку маркетингових комунікацій України: тенденції та перспективи розвитку, Лазебник М. Р. (2016)
Крикавський В. Є. - Моделі управління запасами в постачанні будівельного підприємства (2016)
Лошенюк О. В. - Особливості моделей регулювання міжнародної трудової міграції (2016)
Панькова К. В. - Вплив ринкового середовища на формування маркетингової орієнтації промислового підприємства (2016)
Рєшетнікова І. Л. - Інформаційне суспільство: сутність, форми, тенденції, Романенко О. О. (2016)
Семенов К. Л. - Формування маркетинг-логістичного міксу в маркетинг-логістичному забезпеченні підприємств (2016)
Силенко С. А. - Сучасні імперативи формування антикризових заходів ПАТ "Запоріжсталь" (2016)
Синиця Л. В. - Формування конкурентної переваги підприємства на підставі інноваційної активності (2016)
Ткаченко А. М. - Економічний підхід до управління. Індустріальна та постіндустріальна сутність, Бобровников В. А. (2016)
Шаповалова Е. П. - Комплекс етичного маркетингу банківської установи (2016)
Шарко В. В. - Управління матеріальними потоками на основі логістичної системи: товарознавчий підхід (2016)
Войнаренко М. П. - Інвестування сільськогосподарського машинобудування в імперативах розвитку вітчизняної економіки (2016)
Белякова Н. М. - Використання фінансових інструментів у реалізації стратегії диверсифікації підприємницьких ризиків (2016)
Вітрук О. В. - Ефективність формування податкових ресурсів держави (2016)
Головчук О. В. - Розвиток організаційного знання для підвищення результативності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Краснокутська Ю. В. - Проблема дефініції категорії "трудових ресурсів" в контексті регіональних економічних систем (2016)
Лещук Г. В. - Шляхи стимулювання інвестиційної активності в економічному просторі регіону (2016)
Мазур Д. В. - Науково-технічний прогрес як основа модернізації продовольчого комплексу (2016)
Мартинова Л. Б. - Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС (2016)
Моісеєнко О. М. - Вплив інституційних чинників економічної влади на макроекономічні показники в системі відкритої економіки (2016)
Поліщук І. І. - Стратегічні аспекти управління маркетинговим потенціалом підприємства (2016)
Рудніченко Є. М. - Трудові конфлікти в управлінні інвестиційними проектами (2016)
Сенищ П. М. - Механізм формування депозитної політики банку (2016)
Судук Н. В. - Система взаємозв’язків як детермінанта розвитку туризму в регіоні, Кифор М. В. (2016)
Тарасенко О. О. - Сутність економічної рефлексії та її місце в системі видів рефлексії (2016)
Тарасенко А. В. - Ключові імперативи та детермінанти розвитку системи інфраструктури сільського господарства України (2016)
Ткач К. І. - Використання дискретних і неперервних марківських ланцюгів для поглинаючих станів системи формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства, Васильєва В. Ю. (2016)
Хачатрян В. В. - Особливості ідентифікації підприємницького потенціалу підприємства (2016)
Холоденко А. М. - Рівновага макроекономічної системи фірм та домогосподарств, Степанок Н. Ю., Олійникова Н. В. (2016)
Хрущ В. О. - Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2016)
Тарашевська О. В. - Ділова репутація суб’єкта господарювання: правове обґрунтування (2016)
Ведерніков М. Д. - Основні засади реалізації процедури контролю трудової поведінки персоналу на машинобудівному підприємстві, Базалійська Н. П. (2016)
Войнаренко М. П. - Застосування експертних методів дослідження для оцінки рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування, Волянська-Савчук Л. В. (2016)
Титул, содержание (2019)
К 130-летию академика Н. Н. Доброхотова (2019)
Браверман В. Я. - Замещение ископаемого угля в локальных твердотопливных котельных (2019)
Панов Є. М. - Сучасний стан ресурсоенергозбереження в технології виробництва вуглецевмісного наповнювача електродних виробів (Огляд), Лазарєв Т. В., Карвацький А. Я., Лелека С. В., Мікульонок І. О., Тютюннік П. О. (2019)
Семейко К. В. - О возможностях применения техники электротермического псевдоожиженного слоя для осуществления высокотемпературных технологических процессов (Обзор), Ильенко Б. К., Сидоренко Н. А. (2019)
Колесник В. В. - Кальцинація дрібнодисперсного вапняку в псевдозрідженому шарі інертного зернистого матеріалу. 2. Результати обчислювальних експериментів, Орлик В. М., Хвастухін Ю. І., Костогриз К. П., Жайворонок В. А. (2019)
Коломієць О. М. - Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту на вугільних теплових електростанціях (2019)
Мікульонок І. О. - Застосування феромагнітних матеріалів для забезпечення потрібного теплового режиму технологічного обладнання (Огляд) (2019)
Титул, содержание (2019)
Оршанский Ю. Р. - Комплекс по выращиванию и переработке водорослей в составе проекта создания в Украине высокотехнологического комплекса производства синтетического моторного топлива, Al-Delaimi A. A. H., Бондаренко Б. И., Рудыка В. И., Соловьев М. А. (2019)
Марченко Г. С. - Системи автономного опалення із застосуванням контактних водонагрівачів, Макаренко В. О. (2019)
Нікітін Є. Є. - Комплексний підхід до модернізації теплових джерел, теплових мереж та приєднаних до них будівель, Дутка О. В. (2019)
Космамбетова Г. Р. - Глубокое окисление метана в присутствии мультикомпонентных CoO-содержащих катализаторов на монолитных керамических носителях, Трипольский А. И., Соловьев С. А., Капран А. Ю., Стрижак П. Е. (2019)
Карп І. М. - Утилізація осадів стічних вод, П’яних К. Є., П’яних К. К. (2019)
Тульський Г. Г. - Електрохімічне одержання оксиду вольфраму з псевдосплаву карбідного типу WC–Cо, Ляшок Л. В., Османова М. П., Соболева А. Е. (2019)
Soroka B. S. - Novel Trends of Development and Perfection the Modern Heat Exchangers (2019)
Торчинский А. И. - Разработка модернизированных газогорелочных устройств серии ГС-М для туннельных печей обжига керамического кирпича, Андреев С. К. (2019)
Гошовська А. В. - Дія урогенітальних інфекцій на формування розвитку плацентарної дисфункції у жінок груп ризику, Бирчак І. В., Гошовський В. М. (2017)
Дрогомирецька Н. В. - Стан гемомікроциркуляторного русла адвентиції варикозно розширених вен малого тазу у жінок з хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів (2017)
Кобітович І. М. - Особливості печінкової енцефалопатії у хворих на алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Вірстюк Н. Г., Лосюк Л. В., Вовчук В. М., Марків Г. Д. (2017)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування застосування фолатів для профілактики вроджених вад розвитку, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Лавриненко Г. Л., Тумасян К. П. (2017)
Островський М. М. - Прогностична оцінка активності запального процесу при саркоїдозі органів дихання: можливості використання С-реактивного білка і TNF-α, Швець К. В. (2017)
Пасько А. Я. - Основні типи розташування прищитоподібних залоз та їх зв'язок з виникненням післяопераційного гіпопаратиреозу (2017)
Попадинець О. Г. - Перспектива використання кластерного аналізу для отримання нових наукових результатів на прикладі дослідження уротеліоцитів при експериментальній діабетичній цистопатії, Юрах О. М., Токарук Н. С., Юрах Г. Ю., Пукач І. В., Осипчук М. М., Колосов О. П., Коржовська В. І., Дубина Н. М., Дмитренко А. С. (2017)
Shalamay U. P. - Immunogenetic Status of Children with Mild Iodine Deficiency, Latent Iron Deficiency and Their Combination, Kovalchuk L. Ye., Voronych-Semchenko N. M. (2017)
Махлинець Н. П. - Як навчити засвоїти практичні навички без стресу на прикладі студентів стоматологічного факультету IV року навчання, Плав'юк Л. Ю. (2017)
Нижник В. М. - Сервісне обслуговування промислових підприємств у підвищенні стабілізації їх розвитку (2016)
Грицина Л. А. - Розгляд сутності сталого розвитку підприємства та методик оцінки його рівня (2016)
Лопатовський В. Г. - Переваги та недоліки аутсорсингу в міжнародній та вітчизняній діяльності підприємств, Русин О. І. (2016)
Коваленко С. І. - "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання (2016)
Пілішек Ю. О. - Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Васильківський Д. М. - Формування базової системи цілей на етапах життєвого циклу економічного потенціалу підприємства, Грипинська Н. В. (2016)
Нижник I. В. - Інформаційно-економічне забезпечення рівня стійкості промислових підприємств (2016)
Гавловська Н. І. - Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти, Рудніченко М. М. (2016)
Бакай В. Й. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства в ринкових умовах, Литвиненко Т. С. (2016)
Матвієць О. В. - Мотиваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств за умов інноваційних змін (2016)
Бринзей Б. С. - Міжрегіональний аналіз критеріїв ефективності виробництва сільськогосподарських суб’єктів (2016)
Гудзь Т. П. - Економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги підприємства (2016)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Формування системи управління якістю туристичних послуг, Римар Ю. М. (2016)
Ліп’яніна Х. В. - Аналіз основних математичних моделей діяльності туристичної галузі (2016)
Мартинюк М. А. - Ефективність молочного скотарства Житомирщини, Мартинюк Г. П. (2016)
Ратошнюк Т. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємництва Житомирщини, Капітула Л. Л. (2016)
Ющенко Н. Л. - Застосування методу геометричного програмування для оптимізації проектних рішень в умовах запровадження енергоефективних технологій в Україні (2016)
Маслій Н. Д. - Передумови максимізації цінностей під час створення ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств (2016)
Войнаренко М. П. - Науково-методичні підходи до контролю та управління якістю продукції, Цимбалюк Г. С. (2016)
Погорелов Ю. С. - Аналіз підходів до розуміння економічної безпеки підприємства, Івченко Є. А. (2016)
Шульга О. А. - Сутність та функції соціально-економічних суперечностей в системі аграрних відносин (2016)
Яременко О. Ф. - Наукові підходи до поняття економічної системи та її розвитку (2016)
Думанська І. Ю. - Передумови інноваційної активності промислових підприємств в умовах реформування економіки (2016)
Пухальський В. В. - Оподаткування товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Пилипяк О. В. - Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти (2016)
Юхименко Т. В. - Топологічна модель інноваційного розвитку банківського сектору України (2016)
Гасанов В. - Социально-экономическая политика государства в решении проблем уязвимых катогорий населения (2016)
Гумбат Г. - Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан (2016)
Матюх С. А. - Особливості організації підготовки фахівців вищих навчальних закладів та забезпечення підвищення конкурентоспроможності їхнього людського потенціалу, Лопатовський В. Г. (2016)
Приступа М. І. - Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні (2016)
Харун О. А. - Науково-методичні основи оцінки трудового потенціалу машинобудівних підприємств (2016)
Скібська К. О. - Вплив бізнес-інкубування на розвиток інфраструктурного забезпечення ринку праці (2016)
Філіпчук В. Р. - Соціальна система забезпечення населення України в контексті поступів від минулого до сучасності (2016)
Кравець І. М. - Сучасні тенденції молодіжного ринку праці Хмельниччини: чинники впливу та напрями регулювання, Галамага Ю. М. (2016)
Волошина С. В. - Еволюція концепції людського капіталу та її трансформація в умовах глобалізації соціально-економічних процесів, Калініченко Д. Р. (2016)
Загірняк Д. М. - Роль вищих навчальних закладів у розвитку вищої освіти (2016)
Гарафонова О. І. - Ризикоорієнтований підхід у процесі забезпечення економічної безпеки зовнішньої діяльності підприємств (2016)
Матвійчук Л. О. - Методологічні підходи до формування сутності поняття "фінансова діяльність підприємства" (2016)
Пухальська Я. П. - Особливості забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2016)
Хмелевський О. В. - Процес цілепокладання в управлінні експортоорієнтованими підприємствами (2016)
Скиба Г. В. - Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2016)
Пілішек Н. М. - Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі євроінтеграційних процесів (2016)
Дзюба М. І. - Форми та методи стимулювання експортних операцій в системі організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Кушнір С. О. - Аналіз прямих іноземних інвестицій до аграрного сектору Запорізького регіону, Конєв В. В. (2016)
Узун В. В. - Розвиток ринку електронної комерції в країнах-членах АСЕАН (2016)
Нагаївська Д. Ю. - Проведення оцінки рівня соціальної відповідальності бізнесу та його маркетингу на підприємстві (2016)
Дишкантюк О. В. - Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності (2016)
Гуменюк А. Ф. - Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах, Тарашевська О. В., Цебень Р. Л. (2016)
Благун І. І. - Еволюція прояву економічних криз у банківському секторі (2016)
Левицький В. В. - Стратегічні альтернативи управління фінансово–економічною стійкістю банків (2016)
Далєвська Т. А. - Оптимізація бюджетної політики та її орієнтири (2016)
Драбаніч А. В. - Дебіторська заборгованість: виникнення, позовна давність (2016)
Єлісєєва О. К. - Сучасний стан розвитку страхового ринку України, Скалько Т. О. (2016)
Кошонько О. В. - Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні, Овчиннікова Р. І. (2016)
Крекотень І. М. - Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні, Глушко А. Д. (2016)
Кучер Ю. Є. - Оптимізація грошових потоків підприємств гірничовидобувного комплексу, Волошина К. А. (2016)
Садовська Н. С. - Сутність трудового потенціалу рекреаційного комплексу: еволюція та формування наукових поглядів (2016)
Чубар М. М. - Внутрішні туристичні зони як перспективний ринок збуту продукції вітчизняних підприємств легкої промисловості (2016)
Бабій І. В. - Аналіз екзогенних та ендогенних чинників активізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (2016)
Титул, Зміст (2014)
Кремень В. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Ткаченко Л. - Розвиток особистості в системі "учитель-учень": контекст синергетики (2014)
Зоц В. - Щкола як ресурс "Культури миру" (2014)
Музиченко І. - Перші спроби української етнопсихології (2014)
Сергієнко В. - Особливості впровадження адаптивних систем у навчальний процес, Войтович І. (2014)
Загірняк М. - Проблеми якості математичної підготовки випускників закладів загальної середньої освіти на тлі системи визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2014)
Непорожня Л. - Тенденції розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в контексті європейської освіти (2014)
Кизенко В. - Особливості реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних і морально-громадянських цінностей учнів, Савченко М. (2014)
Бєляєва Н. - Досвід організації процесу виховання професійно-етичних якостей майбутніх керівників освіти на засадах саморегуляції (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта як поле професійного самовизначення і трудового виховання особистості (2014)
Виговська О. - Учительське цілепокладання як платформа становлення компетентного професіонала (2014)
Гриньова М. - Природничі дисципліни у реаліях сучасної освіти, Сорокіна Г. (2014)
Виговська О. - "4 сходинки до мети Дмитра Кайгородова: ініціатора, засновника профільної багатоступеневої системи хореографічної освіти в Україні". Реферативно-аналітичний огляд інформаційних і презентаційних матеріалів інноваційного досвіду п'ятнадцятого Героя Всеукраїнського проекту НАПН України і журналу-"Педагоги-новатори в Україні", Виговський О. (2014)
Карамишева К. - Онлайн-послуги у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи (2014)
Пенькало І. - Художник світової слави! (2014)
Наші ювіляри (2014)
Ювілейний День народження всеукраїнського науково-практичного журналу "Директор школи, ліцею, гімназії": 15 років виходу журналу для керівників середньої освіти у світ (2014)
Любохинець Л. С. - Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку: світова та національна практика (2017)
Бабич Л. М. - Аналіз та значення німецької інноваційної моделі для трансформації перехідної економіки України (2017)
Бабич М. С. - Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення (2017)
Битий А. В. - Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах (2017)
Бушовська Л. Б. - Аналіз передумов та основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Волинець О. О. - Інструменти державних запозичень на фондовому ринку Німеччини, Тімошенко Н. М. (2017)
Мейш А. В. - Методика визначення та порядок формування фінансових результатів торговельних підприємств (2017)
Мельник Л. Ю. - Інтелектуальний капітал як об’єкт формування економіки знань (2017)
Мороз С. В. - Роль та проблеми імпорту в економіці України (2017)
Нікулін В. В. - Макроекономічний аналіз банківської системи україни: основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання (2017)
Поплавська О. В. - Теоретичні та практичні підходи до аналізу моделей корпоративної соціальної відповідальності та світовий досвід їх реалізації (2017)
Самолюк Н. М. - Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання, Юрчик Г. М. (2017)
Скорик Г. І. - Аналіз основних проблем та необхідність регулювання ринку праці в Україні, Барінов В. В., Линник О. О. (2017)
Стадник В. В. - Фактори гетерогенності в інноваційній діяльності промислових корпорацій (2017)
Танасієнко Н. П. - Управління резервами зростання продуктивності праці на промислових підприємствах (2017)
Цвігун Т. В. - Стратегія управління ризиками на підприємстві (2017)
Ядуха С. Й. - Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат, Лісовський І. В. (2017)
Джур О. Є. - Дослідження та розробки в системі управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2017)
Мазур Д. В. - Передумови і принципи формування та використання потенціалу модернізації ПК, Мазур Г. О. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу, Рзаєв Г. І., Грицаюк М. (2017)
Худик О. Б. - Обґрунтування фінансової стратегії на основі системного аналізу (2017)
Юринець З. В. - Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, Юринець Р. В., Круглякова В. В. (2017)
Бойко Л. І. - Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання, Єремян О. М. (2017)
Гуменюк A. Ф. - Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства (2017)
Чебан Т. М. - Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів, Ткачук Т. П. (2017)
Бех К. А. - Глобальні та локальні виміри маркетингового середовища ТНК (2017)
Боковець В. В. - Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку, Іванченко Г. В. (2017)
Лозовська Г. М. - Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства (2017)
Пасєка А. С. - Значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці (2017)
Батракова Т. І. - Вплив внутрішніх інвестиційних джерел на розвиток Запорізького регіону, Конєв В. В. (2017)
Пріхно І. М. - Індикатори вимірювання ефективності фінансування соціальної сфери (2017)
Солодка О. О. - Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні (2017)
Шевчук Л. П. - Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи, Драбаніч А. В., Казмір О. П., Шевчук А. А. (2017)
Азарова А. О. - Управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій, Пужайло О. І. (2017)
Азарова А. О. - Аналіз методів оцінювання споживчого капіталу, Писаренко К. М. (2017)
Коновалова А. А. - Вплив вищої освіти на економічне зростання: методологія досліджень (2017)
Кравчук І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження аграрного соціуму (2017)
Кудлаєнко С. В. - Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади (2017)
Ліщинська Л. Б. - Використання комплексних змінних в економічних розрахунках (2017)
Мартинова Л. Б. - Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків (2017)
Оксенюк С. Г. - Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків (2017)
Романуха О. М. - Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму в Україні (2017)
Ткачук О. М. - Формування ринку послуг в умовах євроінтеграції (2017)
Буга Н. Ю. - Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства, Мала А. Л., Яворська Н. З. (2015)
Карпій О. П. - Аналізування сучасного стану роздрібного автозаправного ринку (2015)
Фомова О. А. - Роль міжнарожного маркетингу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2015)
Чухрай Н. І. - Особливості маркетингових технологій просування результатів наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ, Король Я. П. (2015)
Гвоздецька І. В. - Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг, Андрушкевич З. М. (2015)
Лопатовський В. Г. - Аналіз ринку праці України: стан та перспективи розвитку, Русин О. І. (2015)
Нагаївська Д. Ю. - Рівні реалізації соціальної відповідальності бізнесу та його маркетингової діяльності (2015)
Проскурович О. В. - Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, Ястремський М. М. (2015)
Дибчук Л. В. - Роль управління в маркетинговій діяльності промислових підприємств (2015)
Кострубська А. Ф. - Маркетинг соціальних мереж: сучасний тренд чи невід’ємний елемент успіху? (2015)
Ковінько О. М. - Маркетинг в умовах глобалізації економічної діяльності (2015)
Куриленко І. І. - Формування системи стратегічного маркетингу підприємства (2015)
Тельнов А. С. - Соціальна відповідальність бізнесу в контексті забезпечення якості продукції, Решміділова С. Л. (2015)
Забурмеха Є. М. - Особливості ціноутворення в банківській сфері (2015)
Бичікова Л. А. - Маркетинговий інструментарій просування банківських продуктів і послуг, Андрушкевич З. М. (2015)
Бичікова Л. А. - Оцінка сучасного стану машинобудівної промисловості України (2015)
Бойчук І. В. - Засади маркетингової діяльності підприємств на ринку інтернет-торгівлі (2015)
Бурліцька О. П. - Використання технологій мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів, Піняк І. Л. (2015)
Слободян Б. В. - Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського маркетингу, Карпенко В. Л. (2015)
Ковальчук С. В. - Сутність краудсорсингу та можливі напрями його застосування, Олійник А. О. (2015)
Лісовський І. В. - Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств в умовах змін кон’юнктури ринків (2015)
Мисюк М. С. - Особливості використання інтегрованих маркетингивих комунікацій страховою компанією, Карпенко В. Л. (2015)
Савич О. П. - Особливості комунікаційної політики на глобальному ринку легкових автомобілів (2015)
Трішкіна Н. І. - Процеси маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга (2015)
Дмитрів А. Я. - Формування системи та структурування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності вищого навчального закладу (2015)
Водяник М. О. - Становлення та розвиток прямого маркетингу в сучасних умовах ринкової економіки (2015)
Стадник В. В. - Вплив гетерогенності на особливості організаційної взаємодії у бізнес-моделях індустрії гостинності, Мельничук A. І. (2015)
Дражниця С. А. - Українські товари та європейський ринок в контексті гармонізації вітчизняних стандартів і виробництва (2015)
Данкеєва О. М. - Поведінка та потреби споживачів: окремі аспекти теорії (2015)
Магдійчук П. О. - Способи оцінки збалансованості грошових потоків підприємства (2015)
Огнева А. М. - Новітні інформаційні технології в управлінні підприємством, Русин О. І. (2015)
Гальчинська Ю. М. - Виробництво біоетанолу як індикатор розвитку бурякоцукрового підкомплексу України, Mariusz Maciejczak (2015)
Гевал Т. М. - Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної промисловості, Лопатовський В. Г. (2015)
Стадник В. В. - Гетерархія як організаційна оболонка ефективної взаємодії різноманітностей у забезпеченні конкурентоспроможності сучасних корпорацій (2015)
Сурмай Д. Д. - Прибуток. Проблеми визначення і тлумачення (2015)
Божкова В. В. - Аналіз особливостей інфраструктури венчурної діяльності в Україні, Дериколенко О. М. (2015)
Ємчук Л. В. - Сутність та формування економічного потенціалу підприємства, Русин О. І. (2015)
Дьякова М. С. - Аналіз інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, Марченко Н. В. (2015)
Литвиненко Т. С. - Економічна сутність контролінгу та можливості його застосування у процесі управління витратами на вітчизняних підприємствах, Лук'янова В. В. (2015)
Миронюк І. В. - Роль менеджменту в страхових організаціях в умовах розвитку економіки, Томаля Т. С. (2015)
Федоришин В. С. - Вдосконалення управління потенціалом комунальної власності як основи соціального розвитку територіальних громад (2015)
Кожухова Т. В. - Зовнішня допомога розвитку: принципи та чинники підвищення ефективності (2015)
Пілець Н. І. - Тенденції та фактори впливу на ефективність виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування економічної безпеки діяльності підприємства (2015)
Ярема О. Р. - Конкурентоспроможність державних підприємств в ринковій економіці України (2015)
Юрченко І. В. - Аналіз орендних земельних відносин в Полтавській області (2015)
Білик Т. Л. - Особливості діяльності та управління персоналом малих агропромислових підприємств (2015)
Демидаш Л. С. - Підтримка розвитку кооперації, передбачена програмою розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (2015)
Ілляшенко О. В. - Алгоритмізація дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка інноваційного результату, Вдовиченко В. А. (2015)
Мельник О. І. - Підходи до дослідження конкуренції в аграрному секторі економіки (2015)
Оверчук В. А. - Проблеми розвитку соціально-орієнтованого ринку праці в Україні (2015)
Панчук Л. В. - Особливості моделювання та організації аналізу діяльності транснаціональних корпорацій з метою упередження банкрутства (2015)
Сахно А. А. - Положення про мотивацію прибутком економічної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Скрыль О. К. - Коэффициенты системы непрерывной оценки экономической устойчивости промышленного предприятия (2015)
Снігир Л. П. - Роль вищої освіти в системі економічної безпеки держави (2015)
Фрич А. О. - Особливості сучасного стану медичного страхування в Україні та перспективи його розвитку (2015)
Чудаєва І. Б. - Моделювання структурних дисбалансів в рівні розвитку інноваційного потенціалу регіонів України (2015)
Швиданенко Г. О. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства як головний фактор інноваційного розвитку, Ніколайчук О. А. (2015)
Нікітіна А. В. - Види методичної роботи вчителя-словесника (2015)
Роман С. В. - Мета і завдання сучасної шкільної хімічної освіти (2015)
Банька К. - Засвоєння китайської мови. Труднощі, які виникають на перших етапах вивчення китайської мови польськими студентами-початківцями (2015)
Леннарц О. - Викладання китайської мови: точка зору людини, яка вивчає мову (2015)
Пісклова Ю. А. - Особливості викладання фонетики китайської мови на початкових етапах навчання (2015)
Рукавішнікова О. І. - Особливості використання аудіювання у навчанні двостороннього послідовного перекладу в парі мов китайська – російська (2015)
Федічева Н. В. - Дискусія на заняттях з китайської мови (2015)
Ань Лішєн - Роль куратора в організації виховної роботи у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки (2015)
Бабаян С. Б. - Ідеї естетичного виховання у педагогічній спадщині Конфуція (2015)
Чепурна І. М. - Історичний аналіз громадянської освіти в КНР (2015)
Божко О. П. - Засвоєння учнями особливостей функціювання складних речень у текстах різних стилів мовлення (2015)
Нікітіна А. В. - Лінгвометодичні принципи аналізу комунікативності тексту (2015)
Семенів Н. Л. - Лінгводидактичні аспекти створення електронного підручника з української мови для учнів 5-го класу (2015)
Кравчук О. М. - Методи навчання лінгвістичного аналізу тексту у ВНЗ (2015)
Меняйленко О. С. - Навчальні технології на основі інтеграції E-learning та DMS на базі платформи Moodle, Захожай О. І., Краснопольський В. Е. (2015)
Прошкін В. В. - Підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорової молоді засобами дослідницької роботи (2015)
Роман С. В. - Напрями інтеграції аксіологічного й системного підходів у фаховій підготовці майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Рускуліс Л. В. - Урахування психологічних особливостей студентського віку в процесі підготовки майбутнього вчителя української мови (2015)
Солодюк Н. В. - Формування дослідницької компетентності студентів-медиків (2015)
Сташевський А. Я. - Ковзне гліссандо як художній прийом в сучасній музиці для баяна (на прикладі творів українських композиторів) (2015)
Груба Т. Л. - Використання методу проектів на уроках української мови в профільній школі (2015)
Гульчук Т. М. - Текстотворча компетентність як наукове поняття (2015)
Дерека Т. Г. - Формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі неперервної професійної підготовки (2015)
Місько Н. В. - Основні дефініції дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI ст.) (2015)
Молчанюк В. А. - Аналіз методологічних засад проектування дистанційних курсів (2015)
Райхман Є. І. - Змістовна характеристика сучасних форм науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти (2015)
Степаненко В. В. - Професійні компетенції фахівців з лабораторної діагностики (2015)
Черних Ю. А. - Розвиток готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх фахівців в галузі медицини (2015)
Шевчук О. Б. - Дослідження проблеми дефініцій категоріального апарату експертних навчальних систем з підготовки фахівців фінансово-економічного напряму (2015)
Степаненко В. І. - Організаційна структура системи профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків (2015)
Івченко Т. В. - Проблеми професійно-технічної освіти у педагогічній теорії України в 40 – 50-х роках ХХ століття (2015)
Гавловська Н. І. - Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи управління підприємством, Погорелов Ю. С. (2016)
Яценко К. А. - Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств (2016)
Бордун Ю. М. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2016)
Савіцький А. В. - Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу підприємства (2016)
Дружиніна В. В. - Збільшення прибутковості машинобудівних підприємств з використанням фінансових коефіцієнтів та процесно-орієнтованого бюджетування (2016)
Васильківський Д. М. - Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві (2016)
Куцеволова М. В. - Ринок праці: поняття та теоретико-методичні підходи до дослідження (2016)
Бардакова С. М. - Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі, Сакун Л. М. (2016)
Борисяк О. В. - Концептуальні підходи до управління персоналом (2016)
Климчук А. О. - Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах (2016)
Ліпич Л. Г. - Взаємозв'язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства, Кушнір М. А., Хілуха О. А. (2016)
Будько О. В. - Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні сталого розвитку підприємства (2016)
Орлова-Курилова О. В. - Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності (2016)
Романькова О. Н. - Анализ иностранного инвестирования в Украине, Горголюк К. В. (2016)
Крупський О. П. - Формування організаційної культури підприємств сфери послуг: інноваційний підхід, Максiмчук О. С. (2016)
Баланська О. І. - Характеристика системи фінансування житлового будівництва та її структурних елементів (2016)
Бондар М. В. - Моделювання систем масового обслуговування засобами ANYLOGIC, Степова С. В. (2016)
Гаряга Л. О. - Вплив волатильності валютного курсу на окремі показники фінансово-економічного розвитку України (2016)
Дубина М. В. - Структура ринку фінансових послуг (2016)
Коцюрба О. Ю. - Інтегральне оцінювання фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2016)
Лизогуб М. М. - Домінанти інклюзивних фінансових систем (2016)
Кузик О. В. - Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України (2016)
Романенко О. О. - Критерії та показники ефективності використання маркетингових комунікаційних стратегій в інтернет (на прикладі підприємств харчової промисловості) (2016)
Данілкова А. Ю. - Система специфічних механізмів політики енергоефективності промислових підприємств України (2016)
Гранатуров В. М. - Экономический анализ объектов: взаимосвязь факторов, критериев и показателей, Осипов В. Н. (2016)
Lomonosova O. - Research of the processes of reducing the number of students of one speciality at the higher technical institutions in Ukraine, Lomonosov A., Boiko L. (2016)
Максимюк М. М. - Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств (2016)
Радзіховська Л. М. - Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології, Іващук О. В. (2016)
Ревенок В. І. - Елементи організації ефективних інтернет-комунікацій в галузі охорони здоров'я (2016)
Захарченко Н. В. - Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві (2016)
Лапшин І. М. - Аналіз демографічної ситуації в Україні (2016)
Родіонова І. В. - Пристосування міграційної політики України до вимог ЄС (2016)
Стаканов Р. Д. - Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції (2016)
Горіна Г. О. - Фактори формування просторової поляризації соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Мартинюк М. А. - Стан та напрями підвищення економічної ефективності картоплярства на Житомирщині, Ратошнюк Т. М. (2016)
Титул, зміст (2019)
Житар М. О. - Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки (2019)
Краснокутська Н. С. - Дефініція поняття "фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості, Коптєва Г. М. (2019)
Чобіток В. І. - Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід (2019)
Марченко В. М. - Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки, Нечаєв О. Л. (2019)
Маршалок Т. Я. - Фіскальна політика держави з досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів (2019)
Піжук О. І. - Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки (2019)
Шевченко Б. О. - Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки, Непокупна Т. А. (2019)
Московкин В. М. - Концепция инновационных систем: зарождение и развитие, Сизьунго М., Журавка А. В. (2019)
Колещук О. Я. - Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств (2019)
Петруня Ю. Є. - Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності, Разживін В. М. (2019)
Бондаревська О. М. - Оцінювання стану економічної безпеки регіонів України (2019)
Галгаш Р. А. - Природно-ресурсний потенціал і можливості мобілізації ресурсів для розвитку промислових кластерів і смарт-спеціалізації Луганської області (2019)
Семененко І. М. - Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах "регіон – підприємство" для сталого розвитку регіону (2019)
Васьківська К. В. - Удосконалення розвитку приміських територій, Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. (2019)
Zabarna E. M. - The Strategic Development of Territories Based on Overcoming the Regional Asymmetries (2019)
Дрималовська Х. В. - Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти (2019)
Дибач І. Л. - Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації та інформатизації економіки (2019)
Хаустова В. Є. - Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні, Решетняк О. І. (2019)
Токарчук В. В. - Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики, Насаченко М. Ю. (2019)
Силка І. В. - Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств (2019)
Карасьова Н. А. - Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності (2019)
Гуторов А. О. - Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки (2019)
Чатченко Т. В. - Ринок праці в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Давидова І. А. (2019)
Щетініна Л. В. - Оплата праці студентів в Україні, Рудакова С. Г., Троян Ю. І. (2019)
Туль С. І. - Стан і перспективи розвитку діджиталізованого ринку праці в Україні (2019)
Побережна З. М. - Бізнес-модель авіакомпанії як інструмент забезпечення її конкурентоспроможності на ринку авіапослуг (2019)
Білецька І. М. - Проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі: методика аналізу та політика забезпечення (2019)
Душак М. І. - Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства (2019)
Кримчак Л. А. - Удосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації основних положень постмитного аудиту, Рудніченко Є. М. (2019)
Аболхасанзад А. - Методичні рекомендації щодо зростання інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств (2019)
Чепець О. Г. - Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці, Кінебас І. Ю. (2019)
Ізмайлов Я. О. - Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами (2019)
Близнюк О. П. - Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України, Ставерська Т. О., Іванюта О. М. (2019)
Шірінян Л. В. - Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів, Шашенко О. В., Шірінян А. А. (2019)
Гернего Ю. О. - Критерії успіху грантової заявки в умовах посилення ролі соціально орієнтованого бізнесу (2019)
Коляда Т. А. - Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави, Гуз М. В. (2019)
Мороз Н. В. - Сутність, причини виникнення та класифікація кредитного ризику банку, Селецька Т. О. (2019)
Дунас Н. В. - Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України (2019)
Лозинський Д. Л. - Альтернативний погляд на податкову лібералізацію в контурі протидії гібридній війні (2019)
Єлісєєва О. К. - Удосконалення обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємства сільського господарства "Агромир-СТ", Приходько А. Є. (2019)
Птащенко О. В. - Сутність фінансової інклюзії при клієнтоорієнтованому підході на ринку банківських послуг, Кошарна В. В. (2019)
Сокирко О. С. - Аналіз стану доходів місцевих бюджетів при реалізації реформи бюджетної децентралізації, Плахотнюк В. В. (2019)
Фадєєва І. Г. - Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств, Пиріг А. М. (2019)
Глинська А. Є. - Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі (2019)
Ліщинська В. В. - Вибір оптимальної конкурентної стратегії підприємства в умовах інтервальних оцінок критеріїв її результативності (2019)
Копча Ю. Ю. - Науковий підхід до формування стратегічних орієнтирів управління потенціалом економічної безпеки підприємств (2019)
Марченко О. В. - Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак (2019)
Малинка О. Я. - Концепція управління враженнями споживача та її застосування в ортодонтії (бренд "Insignia"), Формус О. М., Устенко А. О. (2019)
Хаустов М. М. - Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Gurrib I. - The relationship between the Nasdaq Composite Index and energy futures markets (2018)
Burdorf T. - An evaluation and comparison of Value at Risk and Expected Shortfall, van Vuuren G. (2018)
Lee N. - Empirical evidence on the impact of recent Korean tax reforms, Swenson Ch. (2018)
Maswadeh S. - The effect of the ownership structure on earnings management practices (2018)
Ivanenko T. - Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources, Hrushko V., Frantsuz A. (2018)
Choi H. - The relationship between corporate social responsibility and earnings management: accounting for endogeneity, Choi B., Byun J. (2018)
Değirmenci N. - Ranking of firms by performance using I-distance method, Ayan T. Y. (2018)
Suh J. - The association between foreign directors and opportunistic financial reporting, Lee H.-Y., Lee H. (2018)
Chugunov I. - Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies, Pasichnyi M. (2018)
Souissi M. A. - Multi-agent modeling and simulation of a stock market, Bensaid Kh., Ellaia R. (2018)
Pulungan D. P. - Technical analysis testing in forecasting Socially Responsible Investment Index in Indonesia Stock Exchange, Wahyudi S., Suharnomo S., Muharam H. (2018)
Bethlendi A. - Critical financial and accounting issues of early-stage innovative enterprises, Urbanics R. (2018)
Kumaraswamy S. - Performance evaluation of Saudi equity mutual funds: Fama decomposition model, Al Ezee I. (2018)
Lahajnar S. - Initial Coin Offering (ICO) evaluation model, Rozanec A. (2018)
de Paulo W. L. - An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constraints, Fontova M. I. V., de Souza R. C. (2018)
Boiko M. - Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system, Bosovska M., Vedmid N., Bovsh L., Okhrimenko A. (2018)
Hung D. N. - Effects of financial statements information on firms’ value: evidence from Vietnamese listed firms, Cuong P. D., Ha V. T. B. (2018)
Pikus R. - Financial sustainability management of the insurance company: case of Ukraine, Prykaziuk N., Balytska M. (2018)
Azarenkova G. - The influence of financial technologies on the global financial system stability, Shkodina I., Samorodov B., Babenko M., Onishchenko I. (2018)
Bousselmi H. el W. - The interaction between governance, social responsibility, and territorial attractiveness: an application of "the structural equation modeling approach”, Caridad L., Villamandos N. C. (2018)
Hsieh L.-Ch. - Inflows and outflows of mutual funds: a performance comparison of funds offered by traditional banks, insurance companies and mutual fund companies, Lin Y.-Sh. (2018)
Rahmawati A. - The effects of managerial ownership, leverage, dividend policy in minimizing agency problem, Moeljadi M., Djumahir Djumahir, Sumiati Sumiati (2018)
Derevyanko B. - Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region), Nikolenko L., Syrmamiik I., Mykytenko Y., Gasparevich I. (2018)
Iman N. - Assessing the dynamics of fintech in Indonesia (2018)
Zachosova N. - Risks and possibilities of the effect of financial inclusion on managing the financial security at the macro level, Herasymenko O., Shevchenko A. (2018)
Blakyta G. - Evaluation of investment environment security in Ukraine, Guliaieva N., Vavdijchyk I., Matusova O., Kasianova A. (2018)
Petrushenko Y. - The opportunities of engaging FinTech companies into the system of cross-border money transfers in Ukraine, Kozarezenko L., Glinska-Newes A., Tokarenko M., But M. (2018)
Hsu H.-W. - The relationship between compensation committee quality and the voluntary adoption of clawback provisions, Tsai L.-Ch., Young Ch.-Sh., Chen Ch.-H. (2018)
Chakraborty S. - Empirical evidence on the determinants of dividend pay-outs in the auto components sector in India, Shenoy S. S., Subrahmanya K. N. (2018)
Fomina O. - Methodological approaches to investment property valuation, Moshkovska O., Prokopova O., Nikolenko N., Slomchynska S. (2018)
Антонюк П. П. - Взаємозв'язки у сфері соціальної безпеки підприємств (2016)
Афанасьев М. А. - Некоторые вопросы построения и развития информационного общества, Староверова О. В., Уринцов А. И. (2016)
Балахонова О. В. - Вирішення управлінських завдань на підприємствах промисловості за допомогою інструмента фінансового контролю (2016)
Барановський О. І. - Таргетування інфляції в забезпеченні інфляційної безпеки (2016)
Більовський К. Е. - Стан та перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні (2016)
Білак О. С. - Особливості розвитку страхового ринку: сучасні реалії та перспективи (2016)
Бохонко І. В. - Взаємодія енергетичних підприємств із ВНЗ у підготовці інженерних кадрів, Щербата Т. С. (2016)
Бутенко В. В. - Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування, Бутенко Т. В. (2016)
Варналій З. С. - Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України (2016)
Васильківський К. В. - Засади ефективного управління грошовими потоками підприємства (2016)
Донченко Т. В. - Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні, Безвух С. В. (2016)
Гаватюк Л. С. - Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств в сучасних умовах господарювання (2016)
Горбатюк К. В. - Автоматизація статистичної обробки експертних оцінок економічних показників, Хруст І. Б. (2016)
Гранатуров В. М. - Современные концепции развития компаний: pro et contra, Кораблинова И. А. (2016)
Григорук П. М. - Аналіз показників промислового розвитку Хмельницької області, Завгородня Т. П. (2016)
Грубляк О. М. - Оцінка ефективності боргової політики України в сучасних умовах (2016)
Гуменюк А. Ф. - Бухгалтерське та податкове визнання основних засобів підприємства як елемент його облікової політики (2016)
Жерліцин Д. М. - Ефективна структура інвестиційних активів страхової компанії (2016)
Захарченко Н. В. - Високотехнологічне оновлення промислового підприємства на основі формування стратегії його розвитку (2016)
Єрмійчук Н. І. - Оцінка результатів діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2016)
Ивашко Л. М. - Эффективное использование геймификации в образовании и бизнесе, Торопцов В. С. (2016)
Іщенко О. А. - Наукові та методологічні підходи до еколого-економічних взаємин для проектування та експертизи рішень в сфері збалансування територіальних і корпоративних інтересів (2016)
Ксьондз С. М. - Роль фінансового планування в сучасних умовах господарювання (2016)
Кабаненко Ю. В. - Білінійна модель взаємодії інформаційних потоків (2016)
Колісник Г. М. - Система державної координації регулювання витрат підприємницького сектору України (2016)
Корбутяк А. Г. - Детермінанти розвитку інноваційного потенціалу України (2016)
Кошонько О. В. - Особливості розвитку ринку споживчого кредитування за сучасних умов, Стеценко Н. А. (2016)
Ковальчук Н. О. - Завдання фінансового управління на вітчизняних підприємствах в контексті забезпечення їх фінансово-економічної безпеки (2016)
Квасницька Р. С. - Теоретичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства, Тарасюк М. В. (2016)
Лаптєва В. В. - Розробка маркетингових стратегій у зовнішньоекономічній діяльності регіону (2016)
Ларіонова К. Л. - Концептуальні основи дефініції "реструктуризація" підприємства (2016)
Маркіна І. А. - Економічні засади впровадження системи обов’язкового медичного страхування, Аль Ширафi Мохаммед Авад (2016)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні аспекти управління страховими компаніями з урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності, Ткач К. І. (2016)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз вітчизняних методик управління логістикою торгівельних мереж, Більовська Г. С. (2016)
Манталюк О. В. - Особливості моделювання курсу національної валюти в умовах економічної кризи (2016)
Мокляк М. В. - Маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності банку, Бондарчук М. І. (2016)
Негрей М. В. - Вплив кліматичної політики на аграрний сектор України (2016)
Овчиннікова О. Р. - Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів на основі виділення малих груп дослідження, Вальков О. Б. (2016)
Олійник А. В. - Реструктуризація банківської системи України як інструмент протидії банкрутству банків (2016)
Овчиннікова О. Р. - Аналіз зміни шлюбного стану населення, Зелінська І. В. (2016)
Піщик О. В. - Основні напрямки державної політики соціального розвитку територій в сучасних реаліях України (2016)
Пономарьова Н. А. - Інтелектуальний капітал інноваційних кластерів: перспективи формування в Україні (2016)
Прилепа Н. В. - Особливості розвитку інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства (2016)
Проскурович О. В. - Прогнозування забруднення атмосферного повітря Хмельницької області, Мішина І. О. (2016)
Проскурович О. В. - Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2016)
Приступа Л. А. - Особливості формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі (2016)
Скорятіна А. О. - Організаційні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Мельник А. О. (2016)
Удачина К. О. - Визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання на основі теорії нечітких множин, Бандоріна Л. М. (2016)
Юрій Е. О. - Механізм залучення громадськості до розподілу та використання коштів місцевого бюджету, Карвацький М. В. (2016)
Юрій К. К. - Особливості фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Проскурович О. В. - Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства, Горощак А. О. (2016)
Форкун І. В. - Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні, Гордєєва Т. А. (2016)
Храпко І. Є. - Вплив фінансової децентралізації на фінансування соціальної сфери (2016)
Хрущ В. О. - Інноваційні підходи у формуванні стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2016)
Хрущ Н. А. - Функціональні особливості управління ризиками підприємницької діяльності, Доценко І. О. (2016)
Череп А. В. - Стратегічний альянс як перспективна форма об’єднання підприємств, Линенко А. В. (2016)
Чукурна О. П. - Розвиток транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації (2016)
Янковий В. О. - Особливості визначення оптимальної фондоозброєності на базі лінійної виробничої функції і функції Леонт'єва (2016)
Передмова (2016)
Макар В. - Українці в Канаді: до 125-річчя поселення (2016)
Макар Ю. - Все розпочалося з пам’ятника Лесі Українки або початок співпраці з Саскачеванським університетом (2016)
Bohatyrets V. - Ukrainian canadians’ tremendous contributions to a mosaic canadian society (in the context of celebrating their 125th settling in maple leaf country) (2016)
Бурдяк В. - Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи (2016)
Бутирська І. - Трансформація системи методів управління соціальною політикою в Європейському Союзі (2016)
Івасюк Г. - Особливості та основні напрямки неореалізму у теорії міжнародних відносин (2016)
Коцан Р. - Теоретичні аспекти формування державних кордонів (2016)
Логвінова Д. - Проблематика використання понятійно-категоріального апарату при проведенні крос-національних порівняльних досліджень (2016)
Wawryniuk A. - Pogranicze Korony i Litwy w okresie kształtowania się dwujedynego państwa (2016)
Ватаманюк А. - Біженці як виклик сучасній міграційній політиці Європейського Союзу (2016)
Гончаренко А. - Європейський Союз у міжнародних відносинах Канади наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Ключук Ю. - Неофіційні зустрічі Александра Кваснєвського і Леоніда Кучми та їх вплив на формування польсько-української економічної співпраці (2016)
Коврик-Токар Л. - Формування європейських ідентичностей в Україні (2016)
Манчуленко О. - Вплив міжнародних військових кампаній США на прийняття закону Голдвотера-Ніколса та його наслідки (2016)
Мельничук Л. - Чернівецький національний університет в румунський період історії Буковини (1918-1940 рр.) (2016)
Моцик О. - Наукові розвідки та підходи до інтеграційних процесів у Європейському Союзі (2016)
Моцок В. - Ідеологічні ресурси Російської Федерації в умовах геополітичної боротьби за Україну (2016)
Novoskoltseva L. - Ecological and economic challenges of modern society (2016)
Попова Н. - Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини Україна - ЄС (2016)
Прохоров М. - Вплив нових технологій на сферу медіа у Республіці Польща: адаптація європейського досвіду (2016)
Семенко В. - Австрія: результати виборів до Європарламенту 2014 року (2016)
Стецюк А. - Уроки радянсько-фінських війн для України, Тодосійчук Ю. (2016)
Аль-Зухаірі Акіль Ибрахім - Формування дослідницької традиції вивчення інституту парламентаризму як механізму становлення демократії (2016)
Гев’юк У. - Інституційне забезпечення інформаційних прав і свобод людини в Україні, Равлик І. (2016)
Зайцева З. - Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Звоздецька О. - Діяльність органів контролю та регулювання в сфері аудіовізуальних ЗМІ Польщі (2016)
Катеринчук П. - Російська пропаганда як інструмент зовнішньополітичної стратегії щодо України (2016)
Козачук О. - Ліберальний плюралізм та політика багато культурності в Центральній та Східній Європі (аналіз поглядів В. Кімліки) (2016)
Кужельний М. - Зовнішня інформаційна політика як інструмент захисту національної безпеки: український досвід (2016)
Кузуб Г. - Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи (2016)
Марусик Т. - Гендерні пріоритети у структурі гуманітарної складової суспільного розвитку (2016)
Мельничук І. - Основні напрями та зміст процесу оновлення політико-ідеологічних засад Російської Федерації (2016)
Митко А. - Застосування е-технік для взаємодії влади та громади (2016)
Михайлиця К. - Міграційні процеси в ЄС як імператив космополітизму в теорії другого модерну Е.Гідденса (2016)
Молочко П. - Інституціональні особливості функціонування та діяльності політичних партій в Україні (2016)
Осадца І. - Характеристика політичних цінностей об’єднаної Європи в контексті євроінтеграційних прагнень України (2016)
Ostapiak V. - Political and legal dimension of equal partnership formation (2016)
Pavliuk M. - Decentralization reform in Ukraine: from amalgamated self-sufficient communities to effective local self-governance (2016)
Прихненко М. - Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера (2016)
Пунько В. - Історіографія приватизаційних процесів у Великій Британії за урядування М. Тетчер у 1979-1990 роках (2016)
Репецька А. - Революції в Україні у посткомуністичний період: класичні чи специфічні? (2016)
Rosłoń D. - Specyfika, efektywność i kierunki polskiej polityki zagraniczej (2016)
Ротар Н. - Політичні механізми інтеграції російського націоналізму в політичний простір Автономної Республіки Крим (2016)
Струтинський В. - 13 грудня 1981 року в політичній історії Польщі: погляд через 35 років (2016)
Терещук В. - Способи використання мас-медій для впливу на порядок денний зовнішньої політики в умовах демократичної та недемократичної держави (2016)
Цікул І. - Гедерна ідентичність як предмет комунікативної політики (2016)
Добржанська О. - X ювілейна конференція "Актуальні проблеми зовнішньої політики України", Циганюк В. (2016)
Харжевський В. О. - Межі існування важільних механізмів, що синтезовані з використанням точок розпрямлення 5-го порядку за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки (2016)
Мирошніченко К. А. - Витратні характеристики бункерів емульситаторів, Батраченко О. В. (2016)
Стрілець В. М. - Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів втулкових пружних муфт, Брошук Ю. М., Стрілець О. Р. (2016)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри фрикційної відцентрової муфти з канатними елементами (2016)
Марченко В. Л. - Порівняльний аналіз устаткування та обладнання для штампування з крученням (2016)
Настасенко В. А. - Боковые многогранные неперетачиваемые пластины и заготовки для их изготовления, Бабий М. В., Блах И. В. (2016)
Стремецький О. І. - Дослідження корозії низьковуглецевих сталей у водних розчинах в присутності сапоніту, Сокол Г. М. (2016)
Горященко С. Л. - Експериментальні дослідження параметрів ефективності нагрівання та акумулювання тепла у системі "нагрівач-рідина-бак", Гордєєв А. І., Голінка Є. О., Успаленко С. В. (2016)
Ариф МАМЕДОВ - Структура и свойства низколегированных порошковых железочугунных композиций, Ирмик АБАЕВ (2016)
Горін В. В. - Теплообмен при конденсации пара внутри горизонтальной гладкой трубы. расчет теплоотдачи (2016)
Возняк А. В. - Крихко-пластичний перехід в полілактиді, обумовлений деформацією зсуву при температурах, вищих за температуру склування, Возняк А. О. (2016)
Матвейцова Д. С. - Вивчення впливу поверхнево-активних речовин на агрегативну стійкість суспензії на основі наночастинок силіцій діоксиду, Карван С. А., Параска О. А. (2016)
Параска О. А. - Комплексна оцінка основних методів нанесення опоряджувальних речовин для трикотажних полотен, Ковальська В. О., Базилюк Е. В. (2016)
Марухленко М. О. - ІЧ-спектроскопічні дослідження взаємодії модифікованих дисперсій монтморилоніту з колагеном дерми, Паламар В. А., Мокроусова О. Р. (2016)
Пруднікова Н. Д. - Особливості конструкції профілактичного взуття з використанням рослинного наповнювача та визначення фізико-механічних характеристик останнього (2016)
Максимов С. А. - Автоматизированная технология обстрачивания перфорации на заготовках верха обуви, Сункуев Б. С., Шинкевич И. В., Буевич А. Э. (2016)
Maidan P. S. - Experimental researching of penetration materials of shoe uppers using labview software complex, Buryak A. V. (2016)
Бучківська У. Б. - Вплив хімічного чищення на зносостійкість платтяно-костюмних тканин (2016)
Качан Р. В. - Створення антимікробної композиції, Андреєва О. А. (2016)
Куник О. М. - Дослідження антиоксидантних властивостей рослинних екстрактів обліпихи та кісточок грейпфруту в ланоліновому кремі для рук, Сарібєкова Д. Г., Салєба Л. В., Гаргаун Р. В., Сарібеков Г. С. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського