Савченко М. В. - Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем, Шкуренко О. В. (2019)
Грошев С. В. - Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств (2019)
Логоша Р. В. - Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва, Мороз І. О., Кричковський В. Ю. (2019)
Харченко Р. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації в об’єднаній територіальній громаді (2019)
Богдан Н. М. - Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємства готельного комплексу як детермінант розвитку туристського сектора регіону, Рябєв А. А., Краснокутська Ю. В. (2019)
Чкан І. О. - Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг (2019)
Чорна М. В. - Особливості формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку, Бугріменко Р. М., Зонвіре О. (2019)
Носач І. В. - Оптимізація структури активів вітчизняних авіакомпаній, Лєбєдєва Д. О. (2019)
Білявська А. В. - Аналітичні аспекти управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств енергетики, Мізунська І. Р., Ковальчук Н. О. (2019)
Мельник О. М. - Принципи формування та використання механізмів ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства (2019)
Вітюк А. В. - Аналітичне дослідження факторів впливу на фінансову стійкість машинобудівних підприємств Вінницької області, Савельєва А. О. (2019)
Волошан І. Г. - Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств, Волковська Я. В. (2019)
Безручук С. Л. - Проблеми оцінки інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Селецька Д. О. (2019)
Лукін В. О. - Принципи обліку: проблеми термінології, Маляревський Ю. Д. (2019)
Усатенко О. В. - Економічний аналіз діяльності венчурних фондів у системі аудиту (2019)
Грищенко Т. В. - Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання, Анзіна Г. В. (2019)
Бріль М. С. - Просторово-динамічний аналіз стану фондового ринку України (2019)
Петровська С. А. - Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України, Петровський М. В. (2019)
Жук І. І. - Трансформація фіскальної політики та її вплив на економічний потенціал держави (2019)
Кузькін Є. Ю. - Теоретико-методологічний базис формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації (2019)
Макаренко У. Б. - Фінансове регулювання розвитку медіакорпорацій в Україні (2019)
Вейц О. І. - Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку (2019)
Тулай О. І. - Податок на доходи фізичних осіб: роль та значення в умовах бюджетної децентралізації, Ямелинець А. І. (2019)
Зверук Л. А. - Управління кредитною діяльністю банківських установ: сутність, практика, напрями вдосконалення, Лисенко Т. С. (2019)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистично-облікове забезпечення оцінювання якості зайнятості персоналу на підприємстві за показником доданої вартості, Мороз Ю. Ю. (2019)
Акименко Н. В. - Системна мотивація управлінського персоналу підприємства, Мамонтенко Н. С. (2019)
Нестеренко Р. В. - Оцінка економіко-організаційного забезпечення діяльності підприємств машинобудування як об’єктивна основа впровадження логістично-орієнтованих систем (2019)
Дорошкевич К. О. - Процес менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку, Вороновська М. М., Івасюк В. В. (2019)
Чорний А. В. - Роль Скрам-майстра в розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств (2019)
Кизенко О. О. - Формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства (2019)
Єфімова Г. В. - Адаптація організаційно-управлінської системи підприємства до змін у ринковому середовищі, Пащенко О. В. (2019)
Майданюк С. І. - Оплата праці як основна складова механізму мотивації управлінського персоналу з економічної безпеки підприємства, Паламарчук В. І. (2019)
Ситник Н. І. - Особливості менеджменту знань у малому і середньому бізнесі (2019)
Світлична К. С. - Основні тенденції, цілі та принципи формування інтегрованої системи менеджменту на підприємстві, Братішко Ю. С. (2019)
Каткова Н. В. - Класифікація факторів впливу на побудову системи контролінгу на промислових підприємствах, Циганова О. С. (2019)
Ткаченко С. О. - Діагностико-прогностична функція антикризового фінансового управління суб’єкта господарювання (2019)
Шимко О. В. - Імідж як інструмент досягнення конкурентних переваг торговельного підприємства (2019)
Антонюк Л. Л. - Рецензія на монографію Ситницького М. В. "Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів" (2019)
Мельничук Л. В. - Нові можливості діагностики та лікування дітей із спадковими хворобами обміну речовин, Ластівка І. В., Годованець О. С. (2019)
Годованець Ю. Д. - Актуальність впровадження моделі "Case-based learning" (CBL) у систему фахової підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, Бабінцева А. Г. (2019)
Яблонь О. С. - Прозапальні цитокіни (IЛ-6, ФНП-Α) як прогностичний чинник важкості ураження мозку у доношених новонароджених, Бондаренко Т. В. (2019)
Македонський І .О. - Контроль безпеки парентерального харчування новонароджених, Мавропуло Т. К., Буяльський О. С., Маркаєва Л. М., Ярош Г. М. (2019)
Клим М. Т. - Внутрішньошлуночкові крововиливи у новонароджених: причини, ускладнення та методи профілактики, Кіпа Н. В., Сищенко Т. С., Любченко В. М. (2019)
Шелевицька В. А. - Використання електронної аускультації серця у новонароджених (Практичні аспекти), Мавропуло T. К., Шелевицький І. В. (2019)
Фрунза А. В. - Гостре пошкодження нирок у передчасно народжених дітей: перинатальні чинники ризику (2019)
Surkov D. - Impact of 6% hydroxyethylstarch 130/0.42 on brain perfusion in term neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy (2019)
Безрук В. В. - Аналіз показників надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекцію сечової системи, Безрук Т. О., Мігалчан А. Б., Юрнюк С. В., Веля М. І., Ткач А. В. (2019)
Горбатюк О. М. - Гемангіоми у немовлят: сучасна лікувальна тактика (2019)
Дубик Л. В. - Роль Е-селектину у розвитку невиношування вагітності, Юзько О. М., Приймак С. Г. (2019)
Пішак В. П. - Хрононеонатологія: біоритмічна організація новонародженого, Ризничук М. О. (2019)
Алексеєва Ю. І. - Синдром короткої кишки в немовлят (Етіологія, патогенез, принципи консервативного лікування), Кузенко О. В., Волошинович В. М., Пилип’юк А. М., Шлімкевич І. В. (2019)
Лембрик І. С. - Синдром раптової дитячої смерті (Огляд літератури), Кузенко О. В., Алексеєва Ю. І., Костюк О. О. (2019)
Колюбакіна Л. В. - Клінічний випадок транзиторного аномального мієлопоезу у новонародженого, Крецу Н. М. (2019)
Похилько В. І. - Клінічний випадок вродженого спонтанного двобічного хілотораксу, Ковальова О. М., Чернявська Ю. І., Богоутдінов І. А., Соловйова Г. О. (2019)
Шадрін О. Г. - Діагностика та лікування функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку (Клінічні рекомендації), Марушко Р. В., Місник В. П., Марушко Т. Л. (2019)
Бабінцева А. Г. - VI міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених "Bukovinian International Medical Congress" (BIMCO 2019) (2019)
Балясна О. - Звіт української пацієнтської організації "Ранні пташки" про поїздку на XV з’їзд пацієнтських організацій до м. Мюнхен (Німеччина) (2019)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" 2019 рік (2019)
Титул, зміст (2019)
Абрамов Ф. В. - Неосвіченість суспільства як фактор поширення маніпулювання суспільними настроями (2019)
Романовська Ю. А. - Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти (2019)
Косіченко І. І. - Транснаціоналізація бізнес-діяльності у форматі детермінант розвитку світового консалтингового бізнесу (2019)
Ковтун Т. Д. - Особливості зовнішньої торгівлі товарами та послугами Європейського Союзу в сучасних умовах (2019)
Кримчак Л. А. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (2019)
Громика Р. П. - Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку торговельних відносин між Україною та країнами Європейського Союзу (2019)
Лимар В. В. - Економіко-виробничі фактори впливу на розвиток біоорієнтованої економіки в Україні, Байдала В. В. (2019)
Моісеєнко О. М. - Економічні парадигми влади у світлі проблематики інвестиційної привабливості держави (2019)
Соколовська З. М. - Імітаційні моделі діяльності ІТ-фірм на платформі AnyLogic, Яценко Н. В., Хортюк М. В. (2019)
Лапко О. О. - Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор, Солосіч О. С. (2019)
Тимчишин Ю. В. - Інструментарій дослідження підходів до забезпечення економічної безпеки регіонів (2019)
Белявцева В. В. - Ціннісний підхід до перебудови адміністративно-територіального устрою в Україні (2019)
Hinchuk L. I. - The Factors of Quality of Statistical Information Which is Formed by the State Statistics of Ukraine about Administrative Offenses (2019)
Іванишин В. В. - Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва, Рудик В. К., Печенюк А. П. (2019)
Пляшко О. С. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти, Либак І. А. (2019)
Луценко Н. Л. - Світові тенденції розвитку вищої освіти та ймовірні моделі університетів майбутнього (2019)
Хаустова В. Є. - Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні, Решетняк О. І. (2019)
Sherstennikov Y. V. - Modeling Optimization of an Enterprise’s Production Capacity and Retail Sales (2019)
Васильців Т. Г. - Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави, Кириченко О. С., Зайченко В. В. (2019)
Лемішко О. О. - Державна фінансова політика відтворення капіталу в аграрному секторі економіки (2019)
Воронич М. М. - Стан та основні тренди розвитку аграрного сектора України: геоекономічний аспект (2019)
Аляб’єва О. М. - Методичний підхід до оцінки інноваційного розвитку морських портів (2019)
Білявська А. В. - Порівняльний аналіз показників фінансового стану АТ "Чернівціобленерго” та АТ "Львівобленерго”, Мізунська І. Р., Юрій Е. О. (2019)
Кондратенко Н. О. - Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві, Волкова М. В. (2019)
Якименко О. В. - Формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління логістичними витратами (2019)
Гончарук С. М. - Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні, Приймак С. В. (2019)
Назаренко І. М. - Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства, Назаренко О. В., Соколенко Л. Ф. (2019)
Крівцова Т. О. - Удосконалення аудиту зобов’язань підприємств (2019)
Софієнко А. П. - Зовнішні державні запозичення в стратегії фінансової стабілізації України (2019)
Канєва Т. В. - Методологічні засади бюджетної політики, Шаповал М. С. (2019)
Дуб А. Р. - Податкові надходження бюджетів об’єднаних територіальних громад як джерело фінансування їх розвитку, Гринчишин І. М. (2019)
Волохата В. Є. - Сутність та роль комунікаційної політики банку в сучасних умовах (2019)
Омельченко О. І. - Шляхи мінімізації ризиків легалізації доходів клієнтів банку, Островський Д. М. (2019)
Ковалевський В. О. - Клієнтоорієнтованість організації як соціально-економічна категорія, Юшкевич О. О. (2019)
Махова Г. В. - Рекрутинг у консалтингових компаніях у контексті зміни поколінь, Панасюк В. В. (2019)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства (2019)
Вороніна О. О. - Фінансовий моніторинг у системі стратегічного управління підприємством (2019)
Щетініна Л. В. - Управління враженнями: значення, прояви та способи виявлення, Рудакова С. Г., Федорцова М. С. (2019)
Отенко П. В. - Методичне забезпечення оцінювання корпоративної безпеки (2019)
Любчик К. Л. - Аналіз глобального медіаринку: інституційно-методологічні засади (2019)
Акуленко І. А. - Перебудова змісту методичної підготовки майбутнього вчителя математики – потреба сьогодення, Гнезділова К. М. (2019)
Анісімов М. В. - Метрологія і міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами (2019)
Артюшенко П. П. - Ідеї і практичний досвід підготовки вчителів трудового навчання в творчій спадщині наукової школи академіка Дмитра Тхоржевського (2019)
Банак Р. Д. - Концепція застосування електронного навчання у фізиці (2019)
Бевз А. В. - Особливості методів навчання фізики і астрономії у коледжах на засадах індивідуального підходу (2019)
Безена І. М. - Інформаційна культура особистості як один із аспектів гуманітарної шкільної освіти (2019)
Белоус І. В. - Мережі навчального призначення у медичній освіті: вимоги, обмеження, перспективи (2019)
Білодід Н. М. - Використання owncloud для створення власних хмарних сховищ для потреб освіти та бізнесу, Власенко О. В., Оринчак І. А., Рудюк Л. В. (2019)
Біляковська О. О. - Праксеологічний підхід як основа якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Польщі (2019)
Богомаз-Назарова С. М. - Iнноватика у харчових технологiях, Царенко I. Л. (2019)
Бодненко Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в новій українській школі, Кулик Л. О., Ткаченко А. В. (2019)
Болілий В. О. - Використання інноваційних практик у вищій школі: сутність та управління, Дмитрук В. І., Кушнарьов В. В. (2019)
Ботузова Ю. В. - Забезпечення наступності при вивченні теми "границя і неперервність функції" з курсу математичного аналізу в системі школа-університет педагогічного профілю, Гнезділова К. М. (2019)
Бродяк О. Я. - Шляхи підвищення якості військової освіти, Гузик Н. М., Ліщинська Х. І., Петрученко О. С., Пінчук І. В., Терещук О. В. (2019)
Бронішевська О. В. - Інтеграційні процеси як засоби засвоєння учнями знань з фізики та астрономії (2019)
Vakaliuk T. A. - Training future teachers of information science to develop logical thinking skills of senior schoolchildren at teaching software development, Medvedieva M. O., Karpliuk S. O., Shadura V. A. (2019)
Вергун І. В. - Визначення рівня володіння компетентністю спілкування іноземними мовами для ефективного впровадження білінгвального підходу навчання фізики (2019)
Внукова О. М. - Засоби навчання педагогів професійної освіти швейного профілю, Міщанчук І. П., Куленюк Р. Ю. (2019)
Волков Ю. І. - Урнові моделі в комбінаториці та теорії ймовірностей, Войналович Н. М. (2019)
Волчанська Г. В. - Комунікативний імідж лідера: прикладний аспект, Чорна О. О. (2019)
Гаврилюк О. Д. - Порівняння наявних хмаро орієнтованих технологій навчання для підготовки бакалаврів статистики (2019)
Галицький О. В. - Створення електронного видання з використанням видавничої системи open journal system (2019)
Гладких Ж. Г. - Формування толерантності як складової комунікативної компетентності викладача (2019)
Гладун Т. С. - Актуальні проблеми викладання екології з основами методики у вищих навчальних закладах України (2019)
Huzyk N. M. - Ways and methods of quality improvement of military education, Lishchynska K. I., Petruchenko O. S., Pinchuk I. V., Tereshchuk O. V. (2019)
Гулай О. І. - Stem-спрямування навчання природничонаукових дисциплін у технічному університеті, Фурс Т. В., Шемет В. Я. (2019)
Гуляєва Л. В. - Самостійна робота студентів під час виконання лабораторних робіт: практичний аспект (2019)
Гур’євська О. М. - Організація самостійної роботи іноземних студентів з адаптованою системою оцінювання, Ісичко Л. В. (2019)
Гуцул Л. І. - Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх учителів хімії (2019)
Діхтярь О. В. - Сутність та проблеми впровадження Stem у шкільну географічну освіту (2019)
Дробін А. А. - Використання ресурсів смартфону в освітньому процесі з фізики (2019)
Дроговоз Н. А. - Формування цифрових компетентностей у студентів педагогічних спеціальностей, Матяш В. В. (2019)
Єфіменко С. М. - Шляхи інтелектуально-творчого розвитку учнів в умовах нової української школи (2019)
Єфіменко І. М. - Формування комунікативної компетенції учнів початкових класів шляхом використання інтерактивних методів навчання (2019)
Заболотний В. Ф. - Модернізація підходів до оцінювання методичної підготовки з фізики на основі stem освіти, Сергієнко В. П., Хомяковський Ю. Л. (2019)
Запорожцева Ю. С. - Міжкультурна освіта як шлях до взаємодії у полікультурному суспільстві (2019)
Зелинская С. А. - Использование информационно-коммуникационных технологий в горном деле: мировой опыт (2019)
Ізюмченко Л. В. - Аналіз геометричних завдань практичного змісту сертифікаційної роботи ЗНО з математики (2019)
Коробова І. В. - Технологія "портфоліо" у методичній підготовці майбутніх учителів фізики (2019)
Ключник І. Г. - Тестування як форма контролю знань студентів з диференціальних рівнянь (2019)
Корінчук Н. Ю. - Моделювання в математиці під час розв’язування прикладних та практичних задач, Корінчук В. В. (2019)
Корнілова Т. Б. - Освітня програма курсів підвищення кваліфікації (2019)
Коростельова Є. Ю. - Міжпредметні зв’язки в проектній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання фізики (2019)
Косяк І. В. - Використання технік художнього розпису тканин у авторських колекціях одягу, Гересименко Н. Л., Топчій Н. М. (2019)
Кулєшов С. О. - Ретроспективний аналіз формування та розвитку змісту комп’ютерної освіти в університетах США (2019)
Лапінський В. В. - Методичні аспекти вивчення інформатики в ліцеї на рівні стандарту, Семко Л. П. (2019)
Ліскович О. В. - Розвиток ініціативності та підприємливості учнів засобами проектної діяльності в освітньому процесі з фізики (2019)
Лозенко А. П. - Фукціональна асиметрія півкуль головного мозку в молодшому шкільному віці: психодидактичні особливості конструювання методів навчання (2019)
Мосіюк О. О. - Ключові аспекти вивчення front-end технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2019)
Малежик П. М. - Методичні аспекти навчання базових технічних дисциплін майбутніх ІТ-фахівців в контексті міждисциплінарного підходу (2019)
Мальченко С. Л. - Вивчення зоряних сузір’їв з використанням елементів stem освіти, Іванова А. І. (2019)
Мартинюк О. С. - Технології проектування та особливості використання апаратно-програмного комплексу навчального призначення (2019)
Медведовская О. Г. - Использование облачных технологий в учебном процессе педагогических университетов, Поярков А. М. (2019)
Мельник Ю. С. - Методика реалізації практикуму розв’язування (2019)
Мироненко Н. В. - Організація наукової роботи студентів під час вивчення дисципліни "основи сільськогосподарської праці" (2019)
Михайленко І. В. - Організація освітньої діяльності іноземних студентів при вивченні вищої математики у технічних закладах вищої освіти, Нестеренко В. О. (2019)
Анотації (2019)
Гавриленко В. М. - Розвиток екомережі з врахуванням елементів транспортної мережі (визначення підходів та пілотного регіону), Деркач О. М., Коломієць Г. В., Мовчан Я. І., Патрушева Л. І., Романенко М. М., Журбас К. В. (2016)
Гарбар В. В. - Сучасні процеси фізичної деградації рендзин подільських товтр, Лісовський А. С. (2016)
Гордій Н. М. - Біотопічна дисперсія денних лускокрилих (rhopalocera, diurna) кам’янецького придністров’я (2016)
Дутов О. І. - Стан і перспективи сільськогосподарського використання відселеної внаслідок Чорнобильської катастрофи території (2016)
Душанова Т. В. - Мікрокліматична характеристика смотрицького каньйону в межах м. Кам’янця-Подільського (весняно-осінній період) (2016)
Єльнікова Т. О. - Моніторинг евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирськоі області на основі відеозображень проб (2016)
Збаржевський О. В. - Перспективи використання відходів виноробної галузі як джерела важливої вторинної сировини, Саєнко Т. В. (2016)
Казімірова Л. П. - Природно-заповідний фонд міста Хмельницького (2016)
Козьолок Ю. О. - Екологічна оцінка технології виробництва цукру на підприємствах Хмельницької області, Любинський О. І. (2016)
Кононюк В. П. - Біорізноманіття Повчанської височини, Фесюк В. О. (2016)
Корнус О. Г. - Роль шкільної географії у формуванні екологічної свідомості учнів, Корнус А. О., Мовчан В. В. (2016)
Кохан О. В. - Управління ризиками щодо загибелі тварин на дорогах України (2016)
Коцюба І. Г. - Прогнозування обсягу накопичення твердих комунальних відходів (2016)
Кучинська І. О. - Екологічне виховання у сучасному ВНЗ: мета, завдання, результати (2016)
Ліщук А. В. - Hoverfly (Syrphidae) Podilski Tovtry National Nature Park (Central Podolia, Ukraine) (2016)
Любинський О. І. - Сучасні напрями розвитку екобіотехнології (2016)
Мітрясова О. П. - Визначення екологічного сліду підприємства як індикатора збалансованості його роботи, Степанова О. І. (2016)
Мовчан Я. І. - Моніторинг екологічних ризиків поводження з опалим листям на урбанізованих територіях, Шаравара В. В., Федоришин Б. О. (2016)
Одукалець І. О. - Оцінка життєвого стану лісових культур Pinus sylvestris L. в національному природному парку "Подільські Товтри” (2016)
Придеткевич С. С. - Зоорізноманіття антропогенних ландшафтів Товтрового району (2016)
Роговик Л. Й. - Формування екологічної культури студентів природничих спеціальностей при викладанні хімічних дисциплін, Ямборак Р. С. (2016)
Сопов Д. С. - Екологічні проблеми землекористування в промислових містах Луганської, області (2016)
Стихун В. М. - Оцінка стану деревних рослин в різних екологічних зонах м. Кам’янця-Подільського, Григорчук І. Д., Оптасюк О. М. (2016)
Тарасенко М. О. - Поліморфізм шкарлупи яєць в кладках сорокопуда тернового Lanius collurio L. Та їх оологічна характеристика (2016)
Федорчук І. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в умовах селища Миропіль (Житомирської області), Гаврилова Т. В. (2016)
Фесюк В. О. - Ефективність реалізації місцевої екологічної політики у Волинській області, Мороз І. А. (2016)
Царик Л. П. - Екологічні наслідки масового осушення земель на теренах України, Тернопільщини, Царик П. Л. (2016)
Ямборак Р. С. - Динамічні процеси забруднення гідросфер, Роговик Л. Й. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Артамонов Б. Б. - Вплив зміни клімату на умови життєдіяльності населення Хмельницької області на підставі аналізу метеорологічних показників за період з 2007 по 2016 роки (2017)
Баюрко Н. В. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2017)
Гнатюк Н. О. - Особливості організації наукової діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці в загальноосвітньому навчальному просторі (2017)
Горбатюк Н. М. - Проблема екологічного виховання у вітчизняній едагогічній спадщині (2017)
Григорчук І. Д. - Біоіндикаційні особливості malus domestica borкh. в м. Кам’янці-Подільському, Оптасюк О. М. Оптасюк С. В. (2017)
Душечкіна Н. Ю. - Формування фахової компетентності майбутніх вчителів хімії у процесі інтерактивного навчання (2017)
Єльнікова Т. О. - Дослідження сучасного стану екологічної безпеки річки Уж у межах Житомирської області, Коцюба І. Г. (2017)
Задорожна О. М. - Засоби природоохоронної діяльності в екологічному вихованні студентів педагогічних університетів (2017)
Касіяник І. П. - Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля, Касіяник Л. В. (2017)
Козак М. І. - Вільноплаваюча рослинність західного Поділля, Федорчук І. В. (2017)
Lischuk A. V. - A Checklist of Cheilosia Genus Hoverflies in the Podilsky Tovtry National Park, Ukraine (2017)
Любинський О. І. - Органічне виробництво продукції тваринництва (2017)
Мітрясова О. П. - Екологічний аудит роботи очисних споруд пивовареного підприємтва, Степанова О. І. (2017)
Оптасюк С. В. - Вплив іонізуючого випромінювання на фертильність пилкових зерен рослин, Оптасюк О. М., Григорчук І. Д., Савалага Х. В. (2017)
Рибак В. В. - Місцеві особливості переходу України на шлях сталого розвитку, на прикладі міста Хмельницького (2017)
Семерня О. М. - Моделювання пізнавальної діяльності майбутніх екологів через управлінські впливи (2017)
Совгіра С. В. - Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців (2017)
Sharavara V. V. - Planning Territories as Preventive Instrument Influence of Society on the Implementation of Environmentally Hazardous Hydropower Projects, Tsocur V. V., Havryliuk R. B., Gulevets D. V., Savchenko S. A. (2017)
Ямборак Р. С. - Геоекологічний моніторинг малих річок Подільського Придністер’я, Роговик Л. Й. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Радул О. С. - Актуальні проблеми виховання в сучасному світі (2019)
Біда О. А. - Професійна мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця, Гончарук В. В., Гончарук В. А. (2019)
Бирка М. Ф. - Суспільно-державна зумовленість системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2019)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні особливості розвитку емоційних станів учнів спеціальних закладів освіти (2019)
Заблоцька О. С. - Компетентності й результати навчання бакалаврів технології медичної діагностики та лікування: хімічний аспект, Ніколаева І. М. (2019)
Євтух М. Б. - Історичні та соціально-економічні умови розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ століть, Савченко Н. С. (2019)
Кучай Т. П. - Вивчення досвіду США в сфері інклюзивної освіти, Кучай О. В. (2019)
Литвин І. І. - Специфіка курсу "судові та правоохоронні органи України" у підготовці майбутніх юристів (2019)
Литвинова С. Г. - Моделювання інтерактивних електронних плакатів, Мамута М. С., Рибалко О. О. (2019)
Олексюк О. М. - Інтегративний підхід до організації освітнього кластера в мистецькій освіті (2019)
Орос І. І. - Підготовка фахівців із соціальної роботи для людей похилого віку у великій Британії (2019)
Растригіна А. М. - Виховний сегмент професійно-особистісного розвитку майбутнього фахівця-міжнародника, Клепар М. В. (2019)
Савченко Л. О. - Проблемний характер пошуку нової освітньої парадигми, Потапенко О. Б. (2019)
Cherkasov V. F. - Theoretical-methodological basics musical and pedagogical education (2019)
Галімська І. І. - Педагогічні технології навчання фізичної культури у льотному вищому навчальному закладі (2019)
Єременко Т. Є. - Складові професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, Геркерова О. М., Негрівода О. О. (2019)
Гуцало Е. У. - Особливості соціалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі (2019)
Дідич Г. С. - Сутність феномену вокально-хорового виховання школярів (2019)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Зміст підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурного діалогу (2019)
Іванова І. Б. - Проблеми дитячого читання та розвитку української дитячої літератури у вітчизняних наукових працях другої половини ХХ століття, Похілько О. В. (2019)
Капітан Т. А. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови засобами гри (2019)
Кондрашов М. М. - Педагогічна підготовка як об'єкт управління якістю освіти майбутніх педагогів (2019)
Кононова М. М. - Професійний розвиток вчителя-дефектолога: концептуальні підходи до змісту і складників (2019)
Куркіна С. В. - Професійна компетентність як фактор здатності до праці, Журавльов В. М. (2019)
Лисенко Л. О. - Використання ІТ-технологій при вивченні англійської мови за професійнимспрямуванням (2019)
Матрос О. О. - Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми (2019)
Мельничук С. К. - Психологічний супровід розвитку та корекції впевненості в собі у майбутніх соціальних робітників (2019)
Мога Н. Д. - Возможности миотонометрии в диагностике физического развития детей раннего возраста со спастическими парезами церебрального и спинального происхождения (2019)
Павелків К. М. - Пілотажне дослідження ролі іншомовної компетентності у соціальній сфері (2019)
Пугач С. С. - Педагогічні умови розвитку правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю (2019)
Ракітянська Л. М. - Феномен емоційного інтелекту у дискурсі наукового пізнання (2019)
Ржевська-Штефан З. О. - Самоповага як мотив учбової діяльності студента (2019)
Росновський М. Г. - Екологічна компетентність як складова фахової підготовки майбутнього педагога професійного навчання, Маринченко Є. О. (2019)
Сагач О. М. - Компетентнісний підхід у світлі парадигми неперервної педагогічної освіти (2019)
Семез А. А. - Професійна адаптація соціального педагога: теоретичний аспект (2019)
Свещинська Н. В. - Формування виконавських навичок у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2019)
Стрижаков А. О. - Розвиток творчого потенціалу талановитої молоді в умовах сьогодення (на прикладі діяльності культурно-мистецького фонду "Перспектива" м. Кропивницького) (2019)
Токарєва Т. С. - Особливості використання текстового матеріалу на уроці німецької мови (2019)
Ципіна Д. С. - Застосування знаково-символічного підходу в процесі формування іншомовної компететності студентів економічних спеціальностей (2019)
Чубрей О. С. - Перспективні концепти підготовки майбутніх учителів географії в європейських країнах (2019)
Уличний І. Л. - Психолого-педагогічне проектування профорієнтаційної роботи із старшокласниками в процесі профільного навчання (2019)
Федотова С. О. - Особливості формування навички виразного читання у дітей дошкільного віку (2019)
Багрій Г. В. - Пріоритетні напрямки розвитку освіти у сфері енергозбереження та енергоефективних технологій (2019)
Ivanenko N. V. - Project–based learing as a way to incorporate effective foreign language teaching (2019)
Локарєва Ю. В. - Використання мультимедійних технологій на уроках музичного мистецтва на основі вивчення творчої спадщини композиторів Єлисаветграда-Кіровограда-Кропивницьког (2019)
Назаренко М. П. - Балетна музика як чинник розвитку інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Негребецька О. М. - Мистецька освіта: сутність, стан та основні тенденції розвитку культури особистості (2019)
Яненко О. А. - Інтерпретація сучасної української пісні в класі естрадного співу (2019)
Моргай Л. А. - Соціально-виховні та педагогічні ідеї Никифора Яковича Григоріїва (2019)
Петренюк Д. А. - Зародження коучингу як способу сприяння особистісному розвитку (2019)
Анотації (2019)
Бондаренко О. О. - Проблемні питання нової процедури овд: аналіз і пропозиції, Гулевець Д. В., Гусєв О. М., Журбас К. В., Савченко С. А., Проців Г. П., Шаравара В. В. (2018)
Валюк В. Ф. - Екологічне виховання майбутнього вчителя в освітньому процесі ВНЗ (2018)
Гавриленко О. П. - Оптимізація функцій міських природоохоронних територій: соціологічне дослідження, Циганок Є. Ю. (2018)
Гнатюк Н. О. - Вплив антропогенних факторів на хімічний склад криничної води Маньківського району Черкаської області, Кузема І. І. (2018)
Гордій Н. М. - Фенологічні комплекси денних лускокрилих (diurna, rhopalocera) Кам’янецького придністров’я, Рубановська Н. В. (2018)
Григорчук І. Д. - Аналіз особливостей функціонування деревних рослин в умовах урбоекосистем, Оптасюк О. М., Оптасюк С. В. (2018)
Дребет М. В. - Роль лісового заказника "Дача Галілея" в охороні та збереженні кажанів, Ліщук А. В. (2018)
Єльнікова Т. О. - Еколого-гідрохімічні дослідження якості питної води, Шавурський Ю. О., Очич В. М. (2018)
Казанішена Н. В. - Підготовка вчителя до екологічної освіти – як передумова подолання екологічних проблем сучасності (2018)
Касіяник Л. В. - Параметри збалансованості системи природокористування в басейні річки Збруч, Касіяник І. П., Любінська Л. Г. (2018)
Кучинська І. О. - Формування професійних компетентностей педагогічних працівників сучасного вишу (2018)
Любинський О. І. - Сучасні методи виявлення генетично модифікованих організмів рослин і продукції (2018)
Cаблук А. Г. - Cтруктура готовності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи до професійної діяльності (2018)
Совгіра С. В. - Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців (2018)
Танасійчук О. Я. - Шляхи оптимізації тепличного господарства середнього придністер’я (на прикладі с. Горошова), Любинський О. І. (2018)
Татарнікова Н. О. - Проблеми водопостачання та якості питної води міста Умані (2018)
Федорчук І. В. - Оцінка стану зелених насаджень міста, Козак М. І., Гаврилова Т. В. (2018)
Фесюк В. О. - Особливості господарської діяльності в басейні річки Липи та її вплив на формування екологічного стану території, Коляда Л. В. (2018)
Фесюк В. О. - Комплекс природоохоронних заходів для зменшення негативного впливу базальтодобувних підприємств на довкілля Костопільського району, Коморанець А. С. (2018)
Фесюк В. О. - Вплив водогосподарського комплексу м. Володимир-Волинський на екологічний стан р. Луга, Кротач Б.С. (2018)
Фесюк В. О. - Оцінка якості води та екологічного стану басейну р. Рудка, Парфенюк Д. В. (2018)
Чирва О. Г. - Сучасний етап екологізації державного управління України, Чирва Г. М. (2018)
Semernia O. - Future Specialist as Manager and Facilitator of the Educational Process as Natural and Mathematical Direction of Preparation (2018)
Відомості про авторів (2018)
Макаров В. Л. - Поліноми Мейкснера та їх властивості (2019)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - On semilinear equations in the complex plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2019)
Вовк І. В. - Тривимірний потік в’язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами, Троценко Я. П. (2019)
Гузь А. Н. - О влиянии конечных начальных деформаций на фазовые скорости квазилэмбовских волн в несжимаемом упругом слое, контактирующем с полупространством вязкой сжимаемой жидкости, Багно А. М. (2019)
Безродна Т. В. - Влияние кремнезема на спектральные и фотофизические свойства родамина 6Ж в полиуретановой матрице, Антоненко О .И., Косянчук Л. Ф., Рощин А. Н., Безродный В. И., Негрийко А. М., Ясковец А. О. (2019)
Усенко А. П. - Розподіл теплових характеристик у північно-західній частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини (2019)
Санжак О. В. - Синтез нанесених на поверхню нержавіючої сталі фотокаталізаторів на основі ТіО2, Бражник Д. В., Гончаров В. В., Зажигалов В. О., Азімов Ф. А. (2019)
Тітов Ю. О. - Зміни будови шаруватої структури скандату SrLaScO4 при ізовалентному заміщенні атомів стронцію, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2019)
Kolodiazhna O. O. - Enzymatic synthesis of enantiomerically pure 1,2-fluorocyclopentanols and 1,2-aminofluorocyclopentanes, Veriovka O. S., Kolodiazhna A. O. (2019)
Velihina Ye. S. - Synthesis and evaluation of the antiviral activity of 2-(dichloromethyl)pyrazolo|1,5-a||1,3,5|triazines, Pil'o S. G., Zyabrev V. S., Brovarets V. S. (2019)
Дьоміна Е. А. - Оцінка індивідуальної радіочутливості людини на основі диференційного забарвлення хромосом лімфоцитів периферичної крові, Гонтарь Ю. В., Іллючок Л. А., Гринченко О. О. (2019)
Недуха О. М. - Участь іонів кремнію в стійкості рослин Phragmites australis до зниження вологості в ґрунті, Кордюм Є. Л. (2019)
Швартау В. В. - Зміни іоному генетично модифікованих рослин кукурудзи з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Михальська С. І., Михальська Л. М. (2019)
Мудрий І. Л. - Впровадження ідей і надбань педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка в освітній простір Гайворонщини (2019)
Нагорна Н. О. - Змістова характеристика поняття "проектно-технологічна компетентність" майбутніх вчителів технологій (2019)
Назарова О. П. - Динамічне моделювання фізичних характеристик силових трансформаторів, Рожкова О. П. (2019)
Напалков С. В. - Об одном методическом аспекте конструирования образовательных Web-квестов по математике при обучении школьников (2019)
Наумчик П. І. - Оновлення матеріалу шкільної фізики у сфері вивчення лазерної техніки (2019)
Ніколаєнко С. М. - Невикористаний резерв розвитку сучасної української сільської школи (2019)
Онищенко І. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності (2019)
Онищенко Г. О. - Застосування комп’ютерних технологій на заняттях з дискретної математики при розв’язанні професійно-орієнтованих задач для бакалаврів з комп’ютерних наук (2019)
Охріменко Л. С. - Технологія моделювання жіночої української керсетки під час вивчення дисципліни "Історія українського костюма" (2019)
Петріченко О. А. - Можливості хмарних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2019)
Правда М. І. - Зіткнення куль у лабораторному фізичному практикумі, Курбацький В. П. (2019)
Руденко Є. В. - Результати експериментальної перевірки методики навчання квантової фізики в педагогічних коледжах І-ІІ рівня акредитації (2019)
Рябець С. І. - Застосування можливостей Google для технологій веб-квесту на уроках трудового навчання, Гавриленко К. О. (2019)
Садовий М. І. - Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка (2019)
Садовий М. І. - Інноваційні підходи науково-педагогічної системи І. Є. Тамма, Проценко Є. А., Донець Н. В. (2019)
Садовий М. І. - Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів технологій до використання сервісів Google, Токаренко М. А. (2019)
Семерня О. М. - Аспекти методичних підходів моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі (2019)
Сілкова О. В. - Використання Google Classroom у проектному навчанні під час вивчення предмету медична інформатика, Оленець С. Ю. (2019)
Сікора Я. Б. - Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти, Якимчук Б. Л. (2019)
Сліпухіна І. А. - Інтердисциплінарний аспект застосування STEM підходу у навчанні фізики, Поліхун Н. І., Чернецький І. С., Мєняйлов С. М. (2019)
Сокульська Н. Б. - Новітні форми та методики підготовки військових фахівців, Ковальчук Р. А. (2019)
Сороко Н. В. - Проектування STEAM-орієнтованого цифрового середовища школи (зарубіжний досвід) (2019)
Сосницька Н. Л. - Дослідження штучного освітлення на основі зв’язку спеціальних та статистичних методів, Іщенко О. А., Сокот О. Є. (2019)
Стадніченко С. М. - Формування фахової компетентності студентів при вивченні теми "Рівновага тіл", Костенко Н. В. (2019)
Стецик С. П. - Використання електронного навчального курсу як засобу доповнення реальності у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (2019)
Суховірська Л. П. - Педагогічні аспекти адаптивного навчання медичної та біологічної фізики засобами інформаційних технологій, Лунгол О. М. (2019)
Ткачук А. І. - Особливості вивчення наркоманії (залежності від психостимуляторів та канабіноїдів), як складової соціально-політичних небезпек, при викладанні безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі (2019)
Трифонова О. М. - Визначення рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Усата О. Ю. - Використання особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі вивчення основ наукових досліджень (2019)
Форостовська Т. О. - Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету Еxcel під час викладання хімічних дисциплін, Бохан Ю. В. (2019)
Цибульський М. Г. - Таким я знав Івана Гуровича Ткаченка (2019)
Черних В. В. - Використаня платформи go-lab як інструменту реалізації формату IBL в рамках концепції нової української школи, Черних Д. А. (2019)
Чумак М. Є. - Вчені-фізики і космополітизм (2019)
Шевченко І. А. - Методологічні засади розвитку STEM-компетентності вчителів природничих дисциплін (2019)
Шевченко О. В. - Рекреаційно-оздоровчий вплив рухливих ігор на організм школярів з недоліками у стані здоров’я, Мельнік А. О. (2019)
Шишова І. О. - Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами засобами праці (2019)
Юрженко В. В. - Технологічна освіта і STEM-освіта: їх протилежності й феноменологічні паралелі (2019)
Янатьєва О. Г. - Теоретико-методологічні аспекти формування STEM–компетентностей в процесі навчання студентів та учнів (2019)
Яременко Ю. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при зображенні фігур в геометрії, Гелевер І. Г. (2019)
Ярхо Т. О. - Ретроспективний аналіз феномену кліпового мислення та його врахування в дидактиці сучасної математичної підготовки у технічних ЗВО (2019)
Шульга С. В. - Моніторинг та оцінка навчально-методичного комплексу з квантової фізики для розвитку пізнавальної діяльності студентів, Величко С. П. (2019)
Анотації (2019)
Вихідні дані (2019)
Weston Ch. - Decline and fall of British power: 1997 to 2018 (2018)
Батаева Е. В. - Факторы и барьеры социальной адаптации вынужденных мигрантов, Попова О. А. (2018)
Полтораков О. Ю. - Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку (2018)
Yeromin M. B. - Universal codes in international political communication: specific case of audiovisual media (2018)
Завада Я. І. - Взаємовідносини Ірану та Саудівської Аравії в контексті регіональної безпеки (2018)
Константинівська А. К. - Роль інструментів електронної участі на етапах формування державної політики (2018)
Pervushyn M. M. - The impact of censoring and filtering practices in the Ukrainian Internet on Ukraine’s international image in context of Russian military aggression (2018)
Сімонян А. В. - Особливості використання соціальних мереж у діяльності громадських рад в Україні (2018)
Тихоненко І. В. - Використання соціальних мереж дипломатичною службою Республіки Польща, Рудюк А. М. (2018)
Чекаленко Л. Д. - Політика Польщі – на вістрі інтересів США (2018)
Шелемба М. М. - Чинники впливу, що зумовлюють рівень націоналізації партійної системи України (2018)
Яковлєва Н. І. - Політтехнологічні аспекти президентських виборів в Україні (2018)
Атаманчук Н. І. - Принципи непрямого оподаткування (2018)
Брюхно О. В. - Аналіз принципів адміністративних процедур у процесі припинення громадянства України (2018)
Ганьба О. Б. - Особливості правових відносин, що виникають у ході імплементації практики Європейського суду з прав людини в судочинстві України (2018)
Голосніченко І. П. - Вплив розвитку авіації Польщі на запровадження авіаційного права, Ясюк Е. (2018)
Гудзь О. О. - Поняття та характеристика договорів у сфері соціального забезпечення (2018)
Задирака Н. Ю. - Антропоцентризм механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна (2018)
Касьяненко Л. М. - Правове регулювання фінансово-контрольних правовідносин (2018)
Коваленко Б. В. - Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України (2018)
Кравчук О. О. - Стабільність оподаткування має стати ключовим принципом податкової політики (2018)
Кропивна К. О. - Становлення адміністративної юстиції в Україні: дорадянська доба (2018)
Кушлакова Н. М. - Компетенція правоохоронних органів України як об’єкт вивчення в процесі фахової підготовки майбутніх юристів, Сидоркіна Р. Д. (2018)
Ліллемяе О. Е. - Правова природа обґрунтованої компенсації за надання послуг загального економічного інтересу (2018)
Мисливий В. А. - Кримінально-правова охорона енергоносіїв (2018)
Пасічник В. В. - Стадії дозвільного провадження з надання дозволу на узгоджені дії за участю іноземного суб’єкта господарської діяльності (2018)
Хаврук В. О. - Злочинність у західних областях України: однофакторна модель на основі рівнянь регресії (2018)
Школьніков В. І. - Правова основа отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному провадженні (2018)
Abstracts (2018)
Бахтін М. - До філософії вчинку (2019)
Москалець В. - Функціонально-психологічна сутність свідомості як рамкової умови пізнання, методологування, віри, мислення, діяльності (2019)
Глушко О. - Ціннісний портрет українця, потенційно зацікавленого у психотерапії, Байєр О. (2019)
Тітов І. - Співвідношення світогляду із структурними компонентами особистості (2019)
Карпенко Є. - Аксіологічний зміст емоційного інтелекту як запорука конгруентного життєздійснення особистості (2019)
Липка А. - Відповідальність особистості в контекстах життєвого шляху і соціального повсякдення: психологічний аспект (2019)
Болтівець С. - Доктор Аарон Бек: Україна – це країна кохання моїх батьків (до 25-річчя Інституту века з когнітивно-поведінкові отерапії (Філадельфія, США) (2019)
Бек А. - Когнітивна терапія депресії: теоретична рефлексія та особисті роздуми (2019)
Гасюк М. - Метод сугестивної терапії у реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та інфаркту міокарда, Нестерак Р. (2019)
Флярковська О. - Безпечна школа як трансфер психічного здоров’я здобувача освіти (2019)
Данилюк І. - Школа виховання творчих здібностей В. А. Роменця: витоки успіху, Ягіяєв І. (2019)
Наші автори (2019)
Frolov A. - Improvement of the methodology of determining the rational diameter of boreholes for blasting operations, Litvinchuk I. (2019)
Крючков А. І. - Опис форми, розповсюдження та поглинання вибухового імпульсу в гірському масиві, Бахтин А. І. (2019)
Романенко А. О. - Виділення факторів та їх параметрів для проведення оцінки стійкості бортів Глеюватського кар’єру (2019)
Крючков А. І. - Умови формування хвилепроводу в багатошаровому гірському масиві, Бахтин А. І. (2019)
Тверда О. Я. - Результати промислових випробувань ресурсозберігаючої та екологічно ефективної конструкції свердловинного заряду, Ткачук К. К. (2019)
Шевченко А. И. - Влияние свойств минеральных частиц на технологию и параметры оборудования при извлечении полезных компонентов из хвостохранилищ (2019)
Собко Б. Ю. - Визначення ефективності технології розробки обводнених розсипних руд з розділенням порід на плавучій збагачувальній фабриці, Ложніков О. В. (2019)
Хорольський А. О. - Оптимізація стійкості функціонування підсистем очисного вибою, Гріньов В. Г., Мамайкін О. Р. (2019)
Дубовик О. І. - Економічна доцільність повторного використання конвеєрних штреків в гірничо-геологічних умовах шахти "Kраснолиманська" (2019)
Кипин М. М. - Особенности работы системы диагностирования технического состояния оборудования прокатного стана (2019)
Колосюк В. П. - Захист зарядів вибухових речовин від блукаючих струмів у шахтах, спричинених витоками струму з силових мереж, Чебенко В. М., Колосюк А. В. (2019)
Звернення до авторів (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Список авторів (2019)
Дембіцький С. С. - Установки на громадську активність в Україні: аналіз показників основних соціально-демографічних груп (2016 та 2018 роки) (2019)
Багінський А. В. - Заходи держави в постконфліктному суспільстві (2019)
Іванова Т. В. - Біомедичний та соціологічний підходи до психічного здоров’я (2019)
Лешенок У. С. - Перспективи використання просторових даних у дослідженнях політичних орієнтацій населення України (2019)
Черній П. Д. - До питання формалізації змістовних моделей соціально-економічних систем (2019)
Cherniak K. V. - Analysis of the value system in the context of the influence of the ideology of neoliberalism: theoretical conceptualization (2019)
Ключник Р. М. - Особливості мобілізації учасників політичного протесту (2019)
Костенко А. М. - Фінансова спроможність організацій громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення їх інституційної спроможності (2019)
Petriaiev O. S. - Migration challenges to common European identity: between myths and reality (2019)
Сурніна-Далекорей О. А. - Особливості політичної участі громадян Чеської Республіки, Марадик Н. В. (2019)
Федоренко В. В. - Морально-правове регулювання конфліктів у військовій організації (2019)
Атаманчук Н. І. - Особливості акцизного оподаткування в Україні (2019)
Барабаш О. О. - Право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ (2019)
Брюхно О. В. - Адміністративно-правове регулювання припинення громадянства в Литовській Республіці та Україні: порівняльний аналіз (2019)
Гуйван П. Д. - Правові оцінки Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. Їхнє значення для України (2019)
Подорожна Т. С. - Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні, Білоскурська О. В. (2019)
Риндюк В. І. - "Система законодавства" та "cистема нормативно-правових актів": до питання визначення та співвідношення понять (2019)
Соловей А. А. - Дослідження соціальної справедливості в межах трудового права (2019)
Філіпович І. О. - Податкові відносини як об’єкт правового регулювання: узагальнення методологічних основ та новації подальшого розвитку (2019)
Шестерніна Н. П. - Гарантії та стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (2019)
Abstracts (2019)
Jafferany M. - Factitious disorders in children: clinical and therapeutic considerations, Kobusiewicz A., Ferreira B. R., Garan S., Havryliuk O. (2019)
Кадыгроб И. В. - В помощь практическому врачу: отечественный препарат для лечения атопического дерматита, Хитрина Н. В., Гуцу Н. В. (2019)
Савоськіна В. О. - Оцінка клінічної ефективності застосування топічного препарату природного походження у дерматології (2019)
Цепколенко Г. В. - Неінвазивні інструментальні методи в оцінці структурно-функціональної основи старіння шкіри (2019)
Юрчик Я. Н. - Пилинги в дерматокосметологии, Баринова М. Э. (2019)
Солошенко Э. Н. - Выявление сенсибилизации к пенициллину G, Кондакова А. К., Хмель Н. В., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2019)
Джораєва С. К. - Мікробіологічний моніторинг динаміки антибіотикорезистентності клінічних ізолятів E. coli, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Іванцова О. К., Соболь Н. В., Бабута А. Р., Пугачова О. В. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Стан ресурсів і діяльність дерматовенерологічної служби за 1998–2018 рр. в Україні. Нагальні задачі, Волкославська В. М. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Кандидозний оніхомікоз як можливе ускладнення при використанні гель-лаку, Олійник І. О., Супрун К. Г. (2019)
Савоськина В. А. - Современные терапевтические подходы в терапии грибковых инфекций кожи и ее придатков в практике дерматолога (2019)
Черновол А. С. - Современные аспекты наружной терапии микозов различной локализации (2019)
Ягоцкая Л. П. - Пути оптимизации топической терапии микробной экземы (2019)
Експертний консенсус щодо лікування дерматофітії в Індії (2019)
Берегова О. - Діалог культур: Україна - Польща в мистецьких практиках НАМУ ім. П. І. Чайковського (2018)
Сірук Н. М. - Ідейна регламентація в театральному житті України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2018)
Стрілецька О. - Малий фортепіанний цикл у доробку польських композиторів 1920-х – 1950-х років (стильовий аспект) (2018)
Булда М. В. - Концерти для акордеона-баяна польського композитора другої половини ХХ ст. Броніслава Казимира Пшибильського (2018)
Бобечко О. Ю. - Жіноче бандурне виконавство в еміграційному середовищі Польщі: мистецтвознавчий аспект (2018)
Гайдичук О. С. - Зарубіжна концертна діяльність співаків Бережанського краю Тернопільщини та їх внесок у розвиток української музичної культури (2018)
Гриценко О. Г. - Еволюція образу ліричного героя у "Воєнних” симфоніях Валерія Антонюка (2018)
Кдирова І. О. - Збереження національних традицій у творчості художніх колективів етнічних спільнот м. Києва (2018)
Наку А. В. - Презентація стильових напрямів у дизайні одягу на сторінках fashion-видань (2018)
Конопліна О. В. - Автентичні складові мистецтва й архітектури Марокко як джерело для розробок сучасного європейського дизайну інтер’єрів (2018)
Кузнєцова В. О. - Мода як видовище: до постановки питання (2018)
Луковська О. І. - Арттекстиль у контексті декоративного мистецтва України другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2018)
Аметова Л. М. - Інтерактивна книжкова графіка Євгенії Гапчинської (2018)
Сосік О. Д. - Витоки декадансу в європейському образотворчому мистецтві другої половини XIX – початку XX століть (2018)
Каблова Т. Б. - До визначення поняття "Музичний дизайн” у перформативному мистецтві (2018)
Деркач С. М. - Особливості новітніх режисерських технологій в сучасному естрадному мистецтві (2018)
Драганчук-Кашаюк В. - Музична франкіана як відображення національно-архетипного мислення (2018)
Кухарик Г. - Образ-архетип Воскресіння у хорових концертах Дмитра Бортнянського та Ганни Гаврилець: між етикою і риторикою (2018)
Шевчук Б. - Кореляція мелосу і колориту в музичних портретах і пейзажах із фортепіанного циклу "Роки мандрівок” Ференца Ліста (2018)
Салдан С. О. - Музична евритмія Рудольфа Штайнера: до історії виникнення (2018)
Гловацька І. В. - "Слово – це ніби такий маленький будиночок, а звук – вогник у нім”: інтерпретація текстів Дж. Кітса та П. Б. Шеллі у "Тихих піснях" В. Сильвестрова (2018)
Босак І. Ю. - Проблема музичної семіотики в концепції Ю. Созанського (2018)
Безугла Р. І. - Художньо-естетичний вимір гламуру (2018)
Скляренко Н. В. - Час у структурі візуально-графічної системи навчального простору (2018)
Басса О. М. - Духовна тематика у камерно-вокальних творах В. Барвінського та Н. Нижанківського (2018)
Німилович О. М. - Фортепіанна творчість Володимира Грудина: музично-виконавський аспект (2018)
Посікіра-Омельчук Н. М. - Колористична палітра фортепіанних творів М. Скорика (на прикладі раннього циклу "В Карпатах”) (2018)
Білоусова С. В. - Виконавське інтонування на домрі (2018)
Перцов М. О. - Композиторська творчість Олени Сєрової: традиції та новації (2018)
Палійчук І. С. - Жанр концерту для мідних духових інструментів у творчості Й. Ельгісера (2018)
Ден Цзякунь. - Інструментальна виразовість у сучасній китайській духовій музиці (на прикладі творів Ван Хешена та Інь Цина) (2018)
Підлипська А. М. - Способи художньої інтерпретації у критиці сучасного балету (2018)
Горбачук Р. Л. - Танець модерн (сучасний танець): характеристика та технічні принципи (2018)
Зінченко В. М. - Сучасний український балет: соціокультурні та художні компоненти (2018)
Ван Юй. - Оперні втілення літературного сюжету "Турандот” в європейській музичній культурі ХІХ століття (2018)
Гордєєв В. - Формування структурно-образних та символічних особливостей хореографічної лексики українського народного танцю (2018)
Шумілова В. В. - Театр танцю П. Вірського як інтегративна система (2018)
Бойко О. С. - Інтегративні дослідження народно-сценічного танцю (2018)
Лігус О. М. - Естетичні засади українського музичного романтизму: історіографічний аспект (2018)
Марченко М. О. - Музичні, лінгвістичні та риторичні трактати XV – XVIII ст. та інші джерела інформації щодо виконання української барокової музики (2018)
Костюк Л. К. - Із когорти представників українського культуротворення ХХ століття: Микола Леонтович – автор світового музичного шедевру, Король О. П. (2018)
Виткалов С. В. - Дитяча художня творчість у сучасних соціокультурних вимірах (2018)
Ластовецька Л. В. - Жанрово-стильова парадигма кантати "Пісня про Чорновола” Миколи Ластовецького (2018)
Кукуруза Н. В. - Дискурс мелодекламації в українському культурно-мистецькому просторі (2018)
Ситченко К. В. - Хореографічна складова виступу виконавців спортивних танців на льоду (2018)
Росул Т. І. - Феномен Закарпатської обласної організації Національної спілки композиторів України в музичному житті регіону (2018)
Кашшай О. С. - Творча спадщина художника Антона Кашшая у музеях Донеччини, Луганщини та Криму (2018)
Тупік В. О. - Образ Тараса Шевченка в екслібрисі Бориса Романова (2018)
Момчилова А. Г. - Колір як образотворчий засіб гриму (2018)
Довгопола О. В. - Кримінологічні дослідження впливу тюремної субкультури на засуджених до позбавлення волі, Іваньков І. В. (2018)
Олійник В. С. - Республіканська форма правління: її особливості в Україні (2018)
Сикал М. М. - Щодо питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, Гулевич Я. С. (2018)
Шумна Л. П. - Аналіз проблемних питань праці засуджених, Сікун А. М., Коренькова Т. Ю. (2018)
Denysenko K. V. - Pension provision for persons dismissed from military service: problem questions and prospects for improvement (2018)
Зливко С. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття і ознак адміністративної діяльності органів та установ виконання покарань (2018)
Шамрук Н. Б. - Особливості участі громадських організацій у запобіганні та протидії домашньому насильству в сучасних умовах (2018)
Прохоренко О. Є. - Класифікація причин та умов вчинення злочинів, пов’язаних з публічною наругою над державними символами, Боднар І. В. (2018)
Denysov S. F. - L. Ye. Vladymyrov’s doctrine as a basis for development of criminal law theory on the territory of Ukraine, Puzyrevskyi M. V. (2018)
Гарига-Грихно М. М. - Значення методики реконструкції обличчя за черепом для кримінально-процесуальної науки, Виговський В. Л., Тагієв C. Р. (2018)
Глушков В. О. - Щодо проблем удосконалення оперативно-розшукового законодавства України, Єсипенко О. Г. (2018)
Денисов С. Ф. - Від суми упереджень до досвіду шукань (2018)
Олійник В. С. - Реформа місцевого самоврядування в Україні:проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Самофалов Л. П. - Соціальні права людини і громадянина та їх державне забезпечення, Самофалов О. Л. (2018)
Денисенко К. В. - Деякі аспекти гармонізації системи соціального захисту в сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності, Свириденко Н. М. (2018)
Шумна Л. П. - Новий діапазон соціальної функції трудового права, Огородник О. Г., Свириденко Н. М. (2018)
Гарига-Грихно М. М. - Вплив ІТ-технологій на фізичний та психічний стан учнів (2018)
Shamruk N. B. - Authorities of the prosecutor’s office as an efficient subject in the field of preventing and counteracting domestic violence in Ukraine (2018)
Звенигородський О. М. - Проблеми теорії та практики звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення злочину під час іспитового строку (2018)
Остапчук Л. Г. - Особливості функціонування інституту кримінального проступку у зарубіжних країнах, Сенік А. В. (2018)
Demianenko Yu. О. - Peculiarities of the illustrative probation usage in Ukraine, Olefir L. І. (2018)
Ребкало М. М. - Деякі шляхи вдосконалення сержантського складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби (2018)
Чуба Р. О. - Окремі питання в розслідуванні втеч засуджених з місць позбавлення волі, Кирієнко Д. М., Царюк С. В. (2018)
Ребкало М. М. - Особливості імплементації деяких положень міжнародного гуманітарного права в українське законодавство (2018)
Любич О. А. - Видання "Проповіді для ув’язнених" 1790 року як перше керівництво для тюремних капеланів (2018)
Єрмак С. М. - Напрями профілактики соціально негативних форм девіантної поведінки неповнолітніх (2018)
Самофалов Л. П. - До питання про поняття легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, Самофалов О. Л. (2018)
Разумейко Н. С. - Види насильства щодо підлітків та його особливості, Ткаченко О. Г. (2018)
Аніщенко В. О. - Пенітенціарна пробація в зарубіжних країнах, Махлай О. А. (2018)
Іваньков О. І. - Порівняльний аналіз пенітенціарних систем східноєвропейського типу та національної системи виконання кримінальних покарань, Єрмак О. В. (2018)
Звенигородський О. М. - Щодо принципів застосування заходів заохочення та стягнення під час виконання покарання у виді позбавлення волі, Карелін В. В. (2018)
Денисова Т. А. - Загальні питання та деякі особливості термінологічних формулювань і спеціальних правил призначення покарання, Денисов С. Ф., Білоконев В. М. (2018)
Карелін В. В. - Особливості перебування засуджених у дільниці карантину, діагностики та розподілу, Єрмак О. В. (2018)
Зливко С. В. - Особливості адміністративно-правового статусу керівників деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури) (2018)
Іваньков О. І. - До питання соціального захисту персоналу Кримінально-виконавчої служби України, Лозінський М. Б. (2018)
Grechanina Yu. B. - Studying influence of mtDNA polymorphisms and polymorphic gene variants C677T MTHFR and A66G MTRR on clinical manifestations of mitochondrial dysfunction (2018)
Гречанина Е. Я. - Краниометафизарная дисплазия (ANKH-Gen с.1124-1126del в соответсвии с NCBI NM_054027.4, ATG=+1) (p.Ser375del, Htzg) на фоне легкой гомоцистинурии (MTHFR 677 TT), полиморфизмов MTR 2756 GG, MTRR 66AG, PAI-675 (5G/4G), AGT II 235 TT. Эпигенетическая болезнь?, Гречанина Ю. Б. , Волобуева И. А., Вернигор О. Ю. (2018)
Нікітчина Т. В. - Поліморфізми та інверсії хромосом в пренатальній діагностиці патології плода, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Ващенко О. О. (2018)
Сисоєва C. - Загальна педагогіка в сучасному науковому дискурсі (2019)
Дворниченко Н. С. - Семейный случай сбалансированной транслокации у ребенка с задержкой психоречевого развития, Ткачева Т. М., Квитчатая Н. Н., Иванова И. Б., Хмиль О. Б. (2018)
Дічек Н. - Розвиток філософських і психологічних засад особистісноорі єнтованої освіти в незалежній Україні (2019)
Гречанина Е. Я. - Эффективность уточняющей диагностики наследственных болезней обмена с использованием газовой хроматографии / масс-спектрометрии на примере синдрома ННН, Здыбская Е. П., Молодан Л. В., Гречанина Ю. Б., Канюка М. В., Сенаторова А. С. (2018)
Галюка О. - Соціальна мобільність педагога: сутність та зміст поняття (2019)
Гречанина Ю. Б. - Клинический полиморфизм орфанного заболевания – болезнь Канавана. Пути эффективной реабилитации, Майстренко А. А., Лесняк С. В. (2018)
Стеченко О. - Порівняльний аналіз атестації випускників-медиків та результатів вступного ЗНО, Мельник В. (2019)
Гречаніна О. Я. - Раритетні конгломерати хвороб серед порушень обміну глікозаміногліканів, Бугайова О. В. (2018)
Стеблюк С. - Особливості формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2019)
Яновська Г. О. - Порушення метаболізму амінокислот при перинатальних енцефалопатіях, що викликані гіпоксичним ушкодженням (2018)
Назаренко І. - Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в майбутніх програмістів: психолого-педагогічні особливості (2019)
Бойко В. В. - Взаимосвязь геномных и эпигеномных предикторов с риском развития и степенью выраженности спаечной болезни, Климова Е. М., Евтушенко Д. А., Кордон Т. И., Сушков С. В. (2018)
Синекоп О. - Диференційоване навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю (2019)
Лесняк С. В. - Клинический случай сочетания редкого нарушения обмена липидов (дефицит β-липопретеинлипазы), гипергомоцистеинемии и митохондриальной дисфункции, Гречанина Ю. Б., Молодан Л. В. (2018)
Михайлюк Г. - Навчання діалогічному та монологічному японському мовленню: онлайн-курс (2019)
Хміль О. Б. - Клінічний випадок. Синдром Сімпсона-Голабі-Бемеля. Гіпергомоцистеїнемія. Хронічне носійство токсоплазмової і цитомегаловірусної інфекції (2018)
Сологуб В. - Особливості впровадження інклюзивної освіти в закладах вищої мистецької освіти України (2019)
Гречанина Ю. Б. - Клинический случай сочетания нейрофиброматоза II типа, дефицита метилентетрагидрофолатредуктазы метионинсинтазаредуктазы, метионинсинтазы с гипергомоцистеинемией и соединительнотканной дисплазией, Молодан Л. В., Гринченко Ю. Н. (2018)
Альохін М. - Антибулінгові практики в школі: соціально-педагогічний контекст (2019)
Здибська О. П. - Випадок поєднання глутарової ацидемії 2 типу і гіпергомоцистеїнемії, Гречаніна Ю. Б., Хміль О. Б. (2018)
Карамишева О. - Вплив сім’ї на емоційний розвиток дитини середнього дошкільного віку (2019)
Гречанина Ю. Б. - Клинический случай периодической болезни абдоминальной формы, Литвинова Л. С. (2018)
Власова І. - Автономія університетів: аналіз міжнародних документів (2019)
Гречанина Ю. Б. - Митохондриальные болезни (2018)
Кристопчук Т. - Національні стандарти та моделі професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу (2019)
Лесняк С. В. - Нарушение обмена витамина D как метаболическая проблема (2018)
Горшкова Г. - Професійна підготовка майб утніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ: зарубіжний досвід (2019)
Иванова И. Б. - Структура и функция ДНК (2018)
Олейник Д. В. - Миопатии (2018)
Регіональна цільова програма "Надання допомоги хворим та профілактика спадкових, рідкісних (орфанних) захворювань в Регіоні" на 2018 – 2023 рр. (2018)
Приходнюк В. В. - Онтологічне представлення функціональності систем, Стрижак О. Є., Лебідь О. Г. (2016)
Харламова О. В. - Експериментальне дослідження способів підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів гідросфери (2016)
Шабалін Б. Г. - Швидкість міграції радіонуклідів із геологічного сховища радіоактивних відходів у кристалічних породах, Злобенко Б. П., Бугера С. П., Закритний Є. Є. (2016)
Яремич А. В. - CFD моделювання поширення забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови, Ісаєв С. Д. (2016)
Ismailova O. - Analysis of the impact of solar activity on indicators of climate change on areas within the Dniester river basin, Voloshkina O. (2016)
Телима С. В. - Методичні основи розрахунків динаміки ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ та каналів територіях, Олійник Є. О. (2016)
Кулікова Д. В. - Визначення рівня екологічної безпеки поверхневих водойм вугледобувного регіону за комплексом гідрохімічних показників якості води (2016)
Панасюк І. В. - Методологія розробки комплексу еколого-інженерних компенсаторних заходів зі зменшення антропогенного впливу на водні екосистеми (на прикладі системи озер "Опечень”, м. Київ), Томільцева А. І., Зуб Л. М., Скідан В. В. (2016)
Загородня С. А. - Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій (2016)
Каян В. П. - Изменение климата и возобновляемая энергетика, Лебедь А. Г. (2016)
Stefanyshyn D. V. - Іmproving diagnostic models for forecasting the behavior of dams equipped with automated monitoring systems (2016)
Ригас Т. Є. - Диференціація адміністративних територій Полтавської області за станом екологічної безпеки (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів збірника (2016)
Вихідні дані (2016)
Гречанина Ю. Б. - Аутизм как поликаузальное расстройство (2019)
Садовниченко Ю. О. - Популяційно-генетичне дослідження моногенної та хромосомної патології серед дитячого населення Харківської області на прикладі Зміївського району, Федота Н. М., Лисак М. П., Федота О. М. (2019)
Ткачева Т. М. - Семейный случай структурной хромосомной аномалии – инверсия хромосомы 12, Иванова И. Б., Квитчатая Н. Н., Дворниченко Н. С., Елькова О. А. (2019)
Гречанина Е. Я. - Особенности клинического течения различных типов мукополисахаридозов в сочетании с гомоцистеинурией II типа, Гречанина Ю. Б., Молодан Л. В., Здыбская Е. П., Бугаева Е. В. (2019)
Яновская А. А. - Интерпретация повышения гамма-аминомасляной и 4-гидроксибутировой кислот в моче у детей с проявлениями метаболического криза, Канюка М. В. (2019)
Гречанина Ю. Б. - Случай сочетанного нарушения обмена металлов – болезни Вильсона-Коновалова и гемохроматоза, обусловленного гетерозиготным носительством мутации C282Y и H63D гена наследственного гемохроматоза, Молодан Л. В., Забелина А. А. (2019)
Пиняев В. И. - Повышение частоты наступления беременности в циклах лечения бесплодия пациенток с низким овариальным резервом: тактика "freeze all", Петрушко М. П., Юрчук Т. А. (2019)
Lastivka I. V. - The case of merosine-deficient congenital muscular dystrophy in the child, Antsupova V. V., Godovanyuk O. O., Hmara A. B. (2019)
Matalon R. - The discoverer of Canavan syndrome gene:how problems of diagnosis and treatment are being changed over time, Delgado L. M., Tyring S. K., Grechanina E. Ya., Grechanina J. B. (2019)
Бугаева Е. В. - Поражения костей при болезни Гоше (2019)
Гречанина Е. Я. - Наследственно обусловленные эпилепсии. Диагностический алгоритм, персонализированное лечение и профилактика (2019)
Гречанина Е. Я. - Тромбофилические состояния, популяционная индивидуальная характеристика (2019)
Суслова Н. А. - Нутрітивна корекція дисліпідемій (2019)
Здыбская Е. П. - Синергический эффект митoхондриальной мутации у ребенка с инфантильной эпилептической энцефалопатией типа 18, Гречанина Е. Я. (2019)
Кіцера Н. І. - Молекулярно-генетичні та клініко-генеалогічні дослідження серед жінок-близнюків із сімейним раком грудної залози, Шпарик Я. В., Гельнер Н. В. (2019)
Анцупова В. В. - Труднощі в діагностиці синдрому Фрейзера, Ластівка І. В., Шейко Л. П., Брішевац Л. І. (2019)
Анцупова В. В. - Носійство CFTRDELE2,3(21KB), як можлива причина порушення репродуктивної функції, Ластівка І. В., Ризничук М. О., Брішевац Л. І., Шейко Л. П. (2019)
Божков А. И. - Существуют ли границы между генетическими и эпигенетическими механизмами патологических процессов? (2019)
Климова Е. М. - Роль вирусных антигенов и наследственных ферментопатий в формировании гепатоспленомегалии у больных с рецидивирующими кровотечениями, Кордон Т. И. (2019)
Климова Е. М. - Ассоциация различных аллелей лейкоцитарных антигенов HLA и спектра антинуклеарных антител при различных клинических фенотипах генерализованной миастении, Дроздова Л. А., Лавинская Е. В. (2019)
Олейник Д. В. - Методические рекомендации по регуляции экспрессии генов, участвующих в образовании кобаламина. Часть 1, Гречанина Е. Я. (2019)
Бєлоусов Володимир Олександрович (1895-1971) (2019)
Автушенко І. Б. - Свобода релігійного віросповідання військовослужбовців Збройних сил України (1991–2013 роки) (2019)
Білик Я. О. - Протистояння радянській системі української інтелігенції наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття (2019)
Жмака В. М. - Впровадження нової економічної політики в середовищі болгарських селян України (1921–1928 роки), Турков В. В. (2019)
Золотар Л. М. - Транспортні засоби на дорогах Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Корнієвський О. А. - Діяльність громадянських об'єднань України з вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (2019)
Куриляк В. В. - Вклад Джона Мак-Артура в развитие славянских евангельских церквей, Орловский Р. В. (2019)
Михайленко Г. М. - Діяльність міського самоврядування Таврійської губернії в розвитку освіти кінця XVIII – початку XX ст., Черемісін О. В. (2019)
Орєхова С. Є. - Поштові марки Закарпатської України першої половини ХХ ст. як символ української державності (2019)
Попов В. Ж. - Зниження споживчих стандартів у сфері харчування міського населення України в 1917–1920 рр. (2019)
Скус О. В. - Реабілітована інтелігенція уманщини: міфічна "військова повстанська організація" (2019)
Суздаль М. М. - Микола Цертелєв в українському культурному просторі (2019)
Тишкевич О. В. - Україномовні газети київського генерал-губернаторства початку ХХ ст. (2019)
Турега Ю. О. - "Особливо в той час нещасливий…": місто Броди в середині XVII століття (2019)
Фарина А. С. - Волинський контекст українсько-польського діалогу в релігійній площині на початку XXI століття, Казмірчук О. А. (2019)
Чучалін О. П. - Православні монастирі Київської єпархії у 1920-х роках: вилучення церковних цінностей (2019)
Шевчук А. В. - Юрисдикція підкоморських судів правобережної України (1797–1832) та їх соціальне значення (2019)
Бутурлімова О. М. - Джеймс Рамзі Макдональд: політичний та громадський діяч (1866–1937 роки) (2019)
Кадол О. М. - Регіональний аспект "німецького питання" у політиці царської влади (2019)
Кудря І. Г. - Міжнародне право: між теоретичним дискурсом та історичною практикою (2019)
Лизень Є. В. - Діяльність миротворчої місії Ж. Бартелемі у врегулюванні польсько-українського збройного конфлікту у лютому-березні 1919 р. (2019)
Попельнюк Б. В. - Наслідки кризи полісної системи в економіці Балканської Греції (2019)
Сободар О. О. - Повернення та реституція культурних цінностей у контексті відносин України та Нідерландів (2019)
Король Н. М. - Державно-релігійні стосунки в міжвоєнній Польщі: історіографія питання (2019)
Кухарєва Н. М. - Друковані видання про Т.Г. Шевченка у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2019)
Чеканов В. Ю. - Способи розподілу історичного часу в історичній літературі (2019)
Бурдак А. А. - П. Р. Сльозкін – засновник контрольно-насіннєвої справи в Україні (кінець XIX – початок XX століття) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мальцев Д. В. - Иммунодефицит, обусловленный генетически детерминированным нарушением фолатного цикла, у детей с расстройствами аутистического спектра (2019)
Лисяный Н. И. - Особенности нейроаутоиммунных реакций при черепно­мозговой травме различной тяжести, Бельская Л. Н., Потапова А. Г. (2019)
Назаренко О. П. - Специфічна і неспецифічна імунотерапія в корекції імунних розладів хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2019)
Гайдучок І. Г. - Біофлавоноїди та імунорегуляторні зміни у хворих на системні аутоімунні захворювання, Ліщук­Якимович Х. О. (2019)
Юр'єв С. Д. - Алгоритм відбору пацієнтів з алергічним ринітом і сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу для проведення алерген­імунотерапії, Курченко А. І., Федорук Г. В. (2019)
Кузнецова Л. В. - Комплексное лечение сезонного аллергического ринита, круглогодичного аллергического ринита и хронического обструктивного заболевания легких (2019)
Назаренко Г. І. - Оцінка профілю сенсибілізації у осіб з хронічним цілорічним алергічним ринітом ускладненим рецидивуючою герпес­вірусною інфекцією першого типу (2019)
Сейдалієва О. Д. - Рівень TNF-­α периферичної крові як предиктор успішного призначення біологічної терапії у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом, Курченко А. І. (2019)
Курочкін М. Ю. - Нові можливості удосконалення антибактеріальної терапії тяжких абдомінальних інфекцій у дітей, Давидова А. Г., Капуста В. М., Капустін С. А., Городкова Ю. В. (2019)
Сорокіна О. Г. - Дослідження імунного статусу та характеристика імунних порушень у хворих на хронічну веб­інфекцію (2019)
Романенко Т. Г. - Профілактика післяпологових маткових кровотеч при багатоплідній вагітності, Жалоба Г. М., Стаселович Л. Ю., Суліменко О. М. (2019)
Борис О. М. - Нові можливості корекціі дисбіотичних порушень мікробіоценозу піхви у жінок в пери­ та постменопаузі, Суслікова Л. В., Суменко В. В., Коломейчук В. М. (2019)
Тези доповідей. Науково­практична конференція з міжнародною участю "Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів". 16­17 травня 2019 р., м. Харків (2019)
Мальцев Д. В. - Показания к применению трансфер факторов в клинической практике (2019)
Лісяний М. І. - Дослідження фенотипу імунокомпетентних клітин у пухлинах цнс різного гістогенезу та ступеню злоякісності, Бєльська Л. М. (2019)
Семенова Я.­М. О. - Індукція перерозподілу клітин в імунній системі введенням дексаметазону (2019)
Славінська В. В. - Фоновий рівень сироваткових цитокінів у дітей, хворих на атопічний дерматит з супутньою патологією слизової оболонки порожнини рота, Курченко А. І., Антоненко М. Ю. (2019)
Гареев А. Л. - Тенденции развития и пересмотр парадигмы в современной компонентной аллергологии (2019)
Власова О. В. - Діагностична цінність серологічних маркерів неонатального сепсису в умовах хронічного контакту з малими дозами сполук важких металів, Безруков Л. О., Колоскова О. К. (2019)
Тези доповідей. Науково­практична конференція з міжнародною участю "Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів". 16­17 травня 2019 р., м. Харків (2019)
Задорожнюк В. Ю. - Концептуальні підходи до управління витратами промислових підприємств (2014)
Костюк Ж. С. - Теоретичні аспекти забезпечення економiчної безпеки на підприємствах залізничного транспорту (2014)
Лабурцева О. І. - Способи підвищення стратегічної гнучкості підприємства (2014)
Мармуль Л. О. - Впровадження механізму інформаційного забезпечення підприємств телекомунікацій в рамках управління їх конкурентоспроможності, Новикова І. В. (2014)
Проскурня М. Г. - Комплексна оцінка розвитку підприємств інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Рудаченко О. О. - Основні моделі прогнозування банкрутства підприємств (2014)
Сарахман К. І. - Фінансова стійкість як основна складова економічної стійкості підприємства (2014)
Шумейко О. Ю. - Розвиток економіки малих підприємств в умовах реформування податкового законодавства України, Прудка Є. А. (2014)
Антонюк П. П. - Особливості управління соціальною безпекою підприємств у конкурентному середовищі, Рзаєва Т. Г. (2014)
Войнаренко М. П. - Інформаційна безпека підприємства у динамічному ринковому середовищі, Рзаєв Г. І., Рзаєва Т. Г. (2014)
Дружиніна В. В. - Перспективна оцінка поточної пропозиції робочої сили на місцевому ринку праці (2014)
Лизньова А. Ю. - Гносеологія аксіосфери мотивації поведінки персоналу (2014)
Міронова Ю. В. - Ефективність праці як важлива категорія концепції ощадливого виробництва в Україні, Лисак Н. В., Пітик О. В. (2014)
Сакун Л. М. - Дослідження системи управління персоналом на підприємствах машинобудівної галузі, Скоробрух К. І. (2014)
Семикіна М. В. - Оцінка пріоритетів у мотивації професійного розвитку робітників, Орлова А. А. (2014)
Семикіна А. В. - Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес (2014)
Харченко Г. А. - Мотивація як фактор підвищення ефективності праці у сільськогосподарських підприємствах, Дейна Д. Д. (2014)
Юрчик І. Б. - Теоретичні підходи інституційного забезпечення ефективного функціонування ринку праці (2014)
Пасічник О. А. - Стадії міграційного процесу за українських соціально-економічних реалій (2014)
Бойко Л. І. - Бухгалтерський облік та оподаткування поворотної фінансової допомоги суб’єктів господарювання, Єремян О. М. (2014)
Ватаманюк О. С. - Сутність, значення та взаємозв’язок елементів податкового адміністрування (2014)
Августин Р. Р. - Обліково-статистичні підходи до оцінювання обсягу та рівня тіньової економічної діяльності (2014)
Бойко Л. І. - Особливості оподаткування ПДВ в зовнішньоекономічній діяльності, Єремян О. М., Костенко О. В. (2014)
Іванов М. В. - Науково-теоретичні засади структуризації витрат та прийняття управлінських рішень (2014)
Жикаляк Н. В. - Выбор метода расчёта ставок платы за недра при добыче полезных ископаемых (2014)
Чебан Т. М. - Оцінка ефективності системи управління доходами підприємства як перспективний напрямок розвитку аудиту (2014)
Воробйова Л. Д. - Напрямки щодо оптимізації методики оцінювання ефективності інвестиційних проектів на підприємстві, Квятковська Л. А. (2014)
Озерська Г. В. - Механізм управління інноваційним розвитком залізничного транспорту (2014)
Яремко С. А. - Розробка критеріїв оцінювання сучасних інформаційних систем управління бізнес-процесами підприємств, Бевз С. В. (2014)
Матлага Л. О. - Залучені кошти як основне джерело поповнення банківського капіталу (2014)
Стадник В. В. - Перспективи розвитку банківських інновацій для підвищення конкурентоспроможності банківської установи, Мала Г. В. (2014)
Бойчук І. В. - Сучасні можливості аутсорсингу в активізації маркетингової діяльності підприємств (2014)
Бібік Н. В. - Партизанський маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій в сучасних умовах господарювання, Швець О. І. (2014)
Луференко Л. Ю. - Бренд-орієнтована рекламна діяльність молокопереробних підприємств (2014)
Журба І. Є. - Регіональні особливості розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів України (2014)
Карпенко І. В. - Прогнозування рівня екологоорієнтованого розвитку регіону в умовах циклічних економічних змін (2014)
Миколюк О. А. - Енергозбереження в господарській діяльності державного підприємства "Ізяславське лісове господарство”, Яцух В. В. (2014)
Сіренко К. В. - Оцінка тенденцій та регіональних особливостей купівельної активності населення в Україні (2014)
Вязовик С. М. - Економічні кризи як об'єкт дослідження сучасних вчених (2014)
Гангал Л. С. - Генезис структурних перетворень у аграрному секторі економіки України та визначення векторів подальших трансформацій сільськогосподарського виробництва (2014)
Дорошенко І. В. - Поточний стан економіки України, перспективи та прогноз подальшого розвитку (2014)
Мажаренко К. П. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках (2014)
Миколюк О. А. - Практика впровадження енергоефективних технологій на підприємствах цементної промисловості України, Ковальчук І. М. (2014)
Настич Т. П. - Стан та напрями поліпшення підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва (2014)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2014)
Остапчук Д. О. - Складність національної економіки та економічна безпека держави (2014)
Осіпова Л. В. - Проблеми класифікації та взаємодії інтересів (2014)
Серпенінова Ю. С. - Франчайзинг: сутність та порядок відображення в обліку (2014)
Сахно А. А. - Стратегія позиціонування у мотивації машинобудівних підприємств (2014)
Власенко В. А. - Прикладні інструменти та підходи до розробки стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації національної економіки (2014)
Гонтарева І. В. - Фрактальність функціональних меж підприємства (2014)
Гарафонова О. І. - Тенденції розвитку та змін в діяльності підприємств легкої промисловості, Антонюкова К. С. (2014)
Фединець Н. І. - Механізм оцінювання готовності вітчизняних організацій до змін (2014)
Рудніченко Є. М. - Інструментальне забезпечення адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання (2014)
Дончак Л. Г. - Вплив функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства на ефективність його господарської діяльності, Міронова Ю. В. (2014)
Рзаєва Т. Г. - Фінансова безпека підприємства та теоретичне обґрунтування напрямів її оцінки, Бондар Г. А. (2014)
Рзаєв Г. І. - Ключові аспекти сучасних досліджень фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Петрук І. В. (2014)
Павлов В. В. - Застосування креативних технологій в процесі стратегічного управління підприємствами легкої промисловості (2014)
Хорольський В. П. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємств гірничо-металургійного комплексу на основі стейкхолдерської теорії, Бурлакова Ю. М. (2014)
Добуш З. О. - Пріоритети і засоби посилення життєздатності підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Моргун Г. В. - Концепція стратегічного управління експортно-імпортною діяльністю підприємства (2014)
Синиця О. С. - Місце та перспективи аграрної енергетики в структурі конкурентного потенціалу сільського господарства (2014)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Роль організаційно-економічних інструментів у розвитку міжнародної міграції робочої сили (2014)
Луцик-Дубова Т. О. - Сучасний стан та напрямки зміцнення податкової безпеки держави (2014)
Бабчинська О. І. - Характеристика основних особливостей впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах, Кашина О. О. (2014)
Гриньов А. В. - Моделювання управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства на основі логістичного підходу, Кабанець І. А. (2014)
Хорольський К. Д. - Збалансований розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності корпоративних підприємств гірничо-металургійного кластеру регіону (2014)
Макара О. В. - Особливості врахування наслідків енергозбереження інноваційного розвитку промислових підприємств у бізнес-плануванні, Петринка В. Ю. (2014)
Лопатюк Р. І. - Стан інвестиційного забезпечення сільського господарства (2014)
Kondratska N. M. - Methodical problems of the research of transformation household savings through financial instruments (2014)
Рузакова О. В. - Використання методу парних порівнянь у фінансовому аналізі (2014)
Лучаківський А. О. - Еволюція підходів до фінансової стійкості банків (2014)
Афанасьєва О. Б. - Банківська система України на шляху до впровадження нових міжнародних стандартів банківського регулювання, Алексанян М. Ф. (2014)
Шушкова Ю. В. - Елементи стратегії посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва (2014)
Волощук В. Р. - Тенденції кредитування агропромислового виробництва, Кацан А. М. (2014)
Самчинська Я. Б. - Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній, Калінська Т. А. (2014)
Семенюк С. Б. - Розвиток інтернет-маркетингу на ринку освітніх послуг (2014)
Андрушкевич З. М. - Інтернет-маркетинг у соціальних мережах (2014)
Мануйлович Ю. М. - Управління цільовими ринками як ключова складова механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Луцяк В. В. - Основи класифікації малих виробничих підприємств. Аспект маркетингової діяльності, Терез Н. О. (2014)
Скриль В. В. - Динаміка та аналіз інвестиційної привабливості Полтавського регіону, Клітна М. Р. (2014)
Журба І. Є. - Економіко-географічні засади раціонального природокористування Хмельницької області (2014)
Мазур Г. О. - Специфіка міжрегіональних інтеграційних процесів і зв’язків та нові форми територіальної організації макроструктури, їх сталий розвиток (2014)
Саїнський Д. А. - Стан функціонування галузі хмелярства в Україні на сучасному етапі розвитку (2014)
Ангелко І. В. - Методичні підходи оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн (2014)
Рудковський О. В. - Корпорація як суб’єкт господарської діяльності (2014)
Шабельникова Є. А. - Умови та критерії формування інноваційної моделі розвитку національної економіки (2014)
Сисоєв О. В. - Характеристика вітчизняних наукових досліджень регулювання економіки в умовах глобалізації (2014)
Матюх С. А. - Суть та особливості формування сучасного світового ринку освітніх послуг вищої школи (2014)
Волощук Ю. О. - Моделювання ефективності галузі садівництва (2014)
Andrushchak I. Ye. - Peculiarities of data mining realizations in data bases, Matviiv Yu. Ya., Androshchuk I. V., Yashchuk A. A., Marcenuyk V. P. (2019)
Бандура І. О. - Аналіз існуючих методів та засоби випробування шунтових реакторів, Романюк М. В. (2019)
Бандура І. О. - Дослідження методів випробування шунтових реакторів високою напругою, Романюк М. В. (2019)
Безбах О. М. - Дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих 4,4'-метиленбіс (2-метоксианіліном) епоксидних композитів (2019)
Букетов А. В. - Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'-карбонової кислоти на адгезійні властивості та залишкові напруження захисних полімерних покриттів, Негруца Р. Ю., Яцюк В. М. (2019)
Волков В. П. - Особливості дослідження теплоенергетичних характеристик теплоакумулюючого матеріалу для здійснення комбінованого прогріву гібридного транспортного засобу, Грицук І. В., Володарець М. В., Погорлецький Д. С., Симоненко Р. В. (2019)
Ганзюк А. Я. - Дослідження основних показників вуглеводневих сумішей, очищених гідрофобними сорбційними матеріалами, Стремецький О. І. (2019)
Дегтяр М. В. - Екологічний моніторинг стану довкілля об'єктів складування відходів, Галкіна О. П. (2019)
Дробот О. С. - Аналіз дефектів елементів деталей сучасних систем водопостачання, Підгайчук С. Я., Бабак О. П., Яворська Н. М. (2019)
Дудник В. Ю. - Використання системного аналізу для розв'язку анафори природомовних текстів для української мови (2019)
Дудніков А. А. - Зміцнення деталей вібраційним пластичним деформуванням, Дудник В. В., Канівець О. В., Дрожчана О. У. (2019)
Засідко І. Б. - Використання цеоліту і антрациту для очищення природних та стічних вод від йонів важких металів, Полутренко М. С., Мандрик О. М. (2019)
Ivanyuk E. V. - Utilization of industrial waste in the technology of synthesis of inorganic pigments in different oxide systems, Osmuk M. P. (2019)
Клец Д. М. - Оценка реализации тормозных моментов на осях легкового автомобиля с учетом аэродинамического сопротивления движению, Назаров А. И., Шпинда Е. М., Калашников Е. Е. (2019)
Ковальов В. Д. - Адаптивна система управління похибками обробки виробу з урахуванням геометричних відхилень несучої системи та температурних деформацій, Мельник М. С., Антоненко Я. С. (2019)
Ковальчук С. Б. - Природна система координат для криволінійних композитних брусів із незмінними лінійними розмірами поперечних перерізів, Горик О. В. (2019)
Кулініч В. Г. - Адгезійні властивості модифікованої 4,4-диамінодифенілметаном епоксидної матриці (2019)
Кухар В. З. - Поширення плоскої тріщини високотемпературної повзучості (2019)
Лежнюк П. Д. - Фотоелектрична станція з накопичувачем як елемент балансування режиму в локальній електричній системі, Комар В. О., Кравчук С. В., Бандура І. О. (2019)
Лежнюк П. Д. - Фотоелектричні станції як засіб регулювання перетоків реактивної потужності в електричній системі, Комар В. О., Кравчук С. В., Бандура І. О. (2019)
Лобашов О. О. - Закономірності зміни часу реакції водія у темну пору доби, Прасоленко О. В., Бурко Д. Л. (2019)
Мазін С. П. - Пропозиції з удосконалення конструкції приводу робочих гальмівних систем автобронетанкової техніки, Маренко Г. М., Страшний І. Л. (2019)
Мармут И. А. - К вопросу выбора оборудования для диагностирования гибридных автомобилей и электромобилей (2019)
Мастепан С. М. - Оцінка ефективності витрат на підвищення якості послуг автосервісу (2019)
Мащенко В. А. - Визначення модулів пружності конструкційних та гетерогенних матеріалів ультразвуковим методом (2019)
Мисюра М. И. - Выбор рационального варианта распределения тормозных сил между осями легкового автомобиля Lanos Sens, Шпинда Е. М., Цыбульський В. А. (2019)
Мікуліч О. А. - Дослідження взаємовпливу дефектів у пластинчастих елементах за нестаціонарного навантаження (2019)
Мініцький А. В. - Вплив технологічних параметрів на процес вільної осадки порошкових матеріалів на основі заліза, Сосновський Л. О., Лобода П. І., Бесарабець Ю. Й. (2019)
Недашківський Є. А. - Програмна реалізація інформаційної технології для аналізу та прогнозування фінансових часових рядів на основі лінгвістичного моделювання (2019)
Неміш В. М. - Розтяг-стиск ізотропного середовища з неканонічними порожнинами, Березька К. М. (2019)
Новицький Ю. Л. - Оптимізація технологічного та економічного ефектів при виготовленні тонкостінних залізобетонних виробів шляхом використання добавок модифікаторів, Шевчук Г. Я., Топилко Н. І., Топилко С. В. (2019)
Окрепкий Б. С. - Визначення температурного поля в шарі з урахуванням теплообміну через тонкий проміжковий шар, Хома Н. Г. (2019)
Романюк М. В. - Теоретичне обґрунтування методу селективного захисного вимкнення в двопровідних мережах постійного струму, Волинець В. І., Бандура І. О., Лишук В. В. (2019)
Росул Р. В. - Стан та методи підвищення виготовлення комфортного взуття, Садовнікова Т. М., Рейс Т. Т. (2019)
Сапронов О. О. - Епоксидні композити для підвищення ресурсу роботи деталей засобів транспорту, Шарко О. В., Круглий Д. Г., Клевцов К. М., Аппазов Е. С. (2019)
Скідан В. В. - Інноваційні освітні підходи при викладанні технічних дисциплін у закладах вищої освіти, Єфімчук Г. В. (2019)
Сорокіна К. Б. - Аналіз можливості застосування багатоступеневого анаеробного зброджування осадів стічних вод (2019)
Терешкевич Л. Б. - Метод розрахунку внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів у вузлах чотирипровідної мережі, Бандура І. О., Хоменко О. О. (2019)
Терлецький Т. В. - Особливості побудови шлейфів пожежної сигналізації, Любитовець В. В., Ткачук А. А., Кайдик О. Л., Мороз С. А. (2019)
Тимощук В. М. - Застосування методів теорії наближення бігармонічних функцій до дослідження граничної поведінки розв’язків деяких крайових задач, Гануліч Б. К., Лісковець С. М., Гуда О. В. (2019)
Юрженко М. В. - Аналіз особливостей формування та використання багатошарових армованих композитних труб на основі поліпропілену та проблеми їх зварювання (огляд) (2019)
Чигвинцева О. П. - Изучение термических и трибологических свойств ароматических полиамидов, Рула И. В., Бойко Ю. В. (2019)
Гулько Л. Г. - Інвестиційна активність в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2014)
Мельник С. І. - Стратегії соціального розвитку територій в контексті проведення економічних реформ (2014)
Мочалина О. С. - Совершенствование инвестиционного процесса в регионе (2014)
Плішка Т. П. - Управління державними програмами щодо інноваційно-інвестиційного розвитку України (2014)
Торкатюк В. И. - Концептупльные положения рационального землепользования с применением административных, экономических и организационных механизмов в процессе формирования региональных инновационных систем, Евтушенко М. В. (2014)
Асаул А. Н. - Управления организационными инновациями в компаниях различного профиля, Мещеряков И. Г. (2014)
Бондаренко М. І. - Фактори впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств, Сидорчук І. П. (2014)
Войнаренко С. М. - Сутність інтегрального показника маркетингової привабливості рекламних кампаній операторів мобільного зв’язку (2014)
Джеджула В. В. - Використання вторинних енергетичних ресурсів виробництва як напрямок підвищення енергоефективності машинобудівних підприємств (2014)
Загорська Т. В. - Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства (2014)
Рзаєва Т. Г. - Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва (2014)
Єпіфанова І. Ю. - Cтратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Косянчук Т. Ф. - Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства (2014)
Мануйлович Ю. М. - Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Назаренко І. М. - Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо класифікації стратегій підприємства (2014)
Овод Л. В. - Критерії та показники оцінки рівня ефективності амортизаційної політики промислових підприємств (2014)
Романенко О. О. - Специфіка маркетингової стратегії підприємств харчової промисловості (2014)
Свідер О. П. - Статична оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості (2014)
Щербакова В. І. - Проблеми функціонування підприємств-суб'єктів ринку страхових послуг України (2014)
Voynarenko M. - Analysis of tendencies in mechanical engineering enterprises information systems development, Yemchuk L. (2014)
Верещагіна Т. М. - Вивезення фінансових ресурсів за межі країни як головна складова грошово-кредитної безпеки України (2014)
Гордієнко Л. А. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Квасницька Р. С. - Методи управління фінансовою стійкістю банків, Гайдайчук Н. В. (2014)
Кравчук Г. В. - Роль стратегічного менеджменту в оцінці конкурентоспроможності страховика (2014)
Крупа В. Р. - Фактори дестабілізації валютного ринку України (2014)
Лашин П. М. - Анализ механизма дивергенции взаимодействия финансового и реального сектора (2014)
Бабчинська О. І. - Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Трансформація кадрової політики на підприємстві в період кризи (2014)
Любченко Н. Л. - Управління трудовим потенціалом як запорука кадрової безпеки підприємства (2014)
Нікітіна О. В. - Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом (2014)
Шевченко В. С. - Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств (2014)
Дуда Т. Т. - Розрахункові аспекти обліку витрат на закордонне відрядження (2014)
Кобилюх О. Я. - Аудит логістичної діяльності підприємства (2014)
Лопатовський В. Г. - Оцінка переваг та недоліків оновленого бухгалтерського балансу, Скоробогата О. В. (2014)
Мазур Н. А. - Інформаційне забезпечення валютного контролю в Україні (2014)
Наконечна Г. Ф. - Графічна інтерпретація аналізу стратегії розвитку підприємства (2014)
Пухальська Г. В. - Податковий аспект обліку витрат: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Радецька Л. П. - Бюджетування у системі управлінського обліку (2014)
Романькова О. Н. - Документальное отображение учетных операций по оплате труда в детско-юношеской спортивной школе (2014)
Стендер С. В. - Класифікація витрат виробництва в галузі рослинництва (2014)
Хмелевська А. В. - Облікова систематизація витрат підприємства (2014)
Poluvana L. A. - Book-keeping of enterprise without papers: myth or reality? (2014)
Podvysotska T. O. - Econometric modelling of perspectives for mobile money adoption in Ukraine: room for efficiency improvement (2014)
Джулій Л. В. - Управління ризиками в морських пунктах пропуску на базі єдиної інформаційної системи портового співтовариства, Луценко Л. В. (2014)
Миськовець Н. П. - Впровадження інформаційних технологій у рибному господарстві України (2014)
Лучик С. Д. - Прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі країни, Лучик М. В. (2014)
Малютіна Г. Б. - Регулювання зовнішньоекономічної стратегії аграрного підприємства з метою забезпечення підвищення його конкурентоспроможності (2014)
Чаплінський В. Р. - Моніторинг управлінської компоненти інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки (2014)
Кравчук С. М. - Рейдерство в Україні як вид економічного ризику, Омельянович О. Р. (2014)
Новікова О. С. - Психологічні аспекти прийняття групових і індивідуальних управлінських рішень, Полікарпова В. В. (2014)
Антохов А. А. - Теоретична платформа формулювання вчення про технологічну сингулярність в економічних процесах (2014)
Колонка головного редактора (2019)
Ювілеї (2019)
Вперше в Україні відбувся навчальний курс під егідою Європейської асоціації дитячих хірургів EUPSA "Неонатальна та мініінвазивна хірургія" (2019)
Babuci S. - The morphopathological particuliarities of intrinsic innervation of the esophagus in newborns with esophageal atresia and inferior tracheoesophageal fistula, Petrovici V., Gladun S., Haidarli D., Pisarenco A., Sinitina L., David V. (2019)
Перцов В. І. - Хірургічна стабілізація каркасу грудної клітки: досвід та перспективи, Тєлушко Я. В., Барчук А. І., Бондар А. В., Гузь С. Г., Науменко В. М., Савченко С. І., Троян Г. С., Якушева Н. С. (2019)
Вакульчик В. Г. - Анализ результатов применения Pediatric Appendicitis Score в дифференциальной диагностике болей в животе у детей в возрасте 5–17 лет, Стацкевич С. Ю., Политыко Д. Д. (2019)
Котенко О. Г. - Хірургічне лікування гепатобластоми, Григорян М. С., Гриненко О. В., Гусєв А. В., Коршак О. О., Остапишен О. М., Попов О. О., Федоров Д. О. (2019)
Притула В. П. - Лапароскопічне лікування кіст селезінки у дітей, Кривченя Д. Ю., Кузик А. С., Хуссейні С. Ф., Сільченко М. І. (2019)
Джума К. А. - Вплив різних типів портокавального шунтування на стан імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії, Притула В. П., Дубровін О. Г., Годік О. С. (2019)
Слєпов О. К. - Гастрошизис: класифікація, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Грасюкова Н. І. (2019)
Елій Л. Б. - Комплексне лікування дітей першого року життя з дисплазією кульшових суглобів, Мельниченко М. Г. (2019)
Сергієнко О. А. - Закрита репозиція переломів шийки променевої кістки за методикою Н.П. Свінухова, Гудименко О. М., Федурко М. С., Можаровський Ю. С. (2019)
Боднар О. Б. - Епітеліальний куприковий хід у дітей: характеристика, особливості, методи лікування, Рандюк Р. Ю., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Бочаров А. В. (2019)
Переяслов А. А. - Сучасна класифікація гемангіом (2019)
Білоконь О. В. - Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей (2019)
Конопліцький В. С. - Торсійна патологія великого чепця у дітей: огляд літератури та власні клінічні спостереження, Погорілий В. В., Фомін О. О., Ксьонз І. В., Якименко О. Г., Горбатюк Л. В., Сасюк А. І., Лукіянець О. О., Коробко Ю. Є. (2019)
Szymanek–Szwed M. - Pyelonephritis Xanthogranulomatosa – case report (2 cases), Załęska–Oracka K., Samotyjek J., Jobs K., Jurkiewicz B. (2019)
Хоменко В. С. - Випадок дуоденальної непрохідності, викликаної гігантською ехінококовою кістою печінки, Перепелиця В. П., Сироткін А. В., Строцький К. П., Хоменко Л. В. (2019)
Процайло М. Д. - Сімейний випадок хвороби Легг–Кальве–Пертеса, Крицький І. О. (2019)
Фофанов О. Д. - Рідкісна вада розвитку – вроджена сегментарна дилатація товстої кишки у новонародженого. Огляд літератури та власне спостереження, Фофанов В. О., Фофанова О. Ю., Сікорин Я. Я. (2019)
Інформаційне повідомлення (2019)
Правила подачі та оформлення статей (2019)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач тиску з чутливим mems конденсатором, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2016)
Шинкарук О. М. - Дослідження ефективної ширини спектру вузькосмугового імпульсного сигналу в умовах нелінійної частотної модуляції, Чесановський І. І., Карпова Л. В. (2016)
Горохов Ю. С. - Метод розширення спектру таймерних сигналів на основі ппрч (2016)
Осадчук О. В. - Обробка сигналу сенсора за допомогою дотичної, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2016)
Romanuke V. V. - Evolution of expert competences in estimating a finite set of objects by a given comparison scale via pairwise comparison matrices within the space of positive inverse-symmetric matrices (2016)
Бурлаков А. А. - Організація гнучкого доступу до даних в додатках на java-платформі (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарного, сонячного, галактичного і метагалактичного магнетизму. частина ii (2016)
Бобровнікова К. Ю. - Методи та програмне забезпечення інформаційної технології виявлення бот-мереж на основі аналізу dns-трафіка (2016)
Марченко В. Л. - Ефективність використання денормалізації баз даних, Стопчак Д. І. (2016)
Березький О. М. - Системи автоматизованої мікроскопії: стан та перспективи розвитку, Піцун О. Й., Вербовий С. О. (2016)
Розломій І. О. - Підвищення ефективності захисту електронних документів модифікацією шифру гамування (2016)
Снігур А. В. - Визначення часових параметрів процесу читання людиною текстових матеріалів (2016)
Павлов С. В. - Розробка дистрибутивної функції відбивної здатності поверхонь для відтворення біомедичних зображень, Романюк С. О., Думенко В. П. (2016)
Стаднік М. І. - Функціональні структури систем автоматизації однорідних об'єктів (2016)
Паляниця Ю. Б. - Сучасні підходи до опрацювання фонокардіосиґналу та математична модель його у вигляді періодично корельованого випадкового процесу (2016)
Хвостівська Л. В. - Імітаційна модель пульсового сигналу судин людини (2016)
Кочан Р. В. - Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку, Трембач Б. Р., Трембач Р. Б. (2016)
Сівак В. А. - Модель комплексного контролю технічного стану транспортних засобів в умовах контрольно-технічних пунктів органів та гаражів підрозділів охорони кордону (2016)
Sásik R. - Manufacturing of the spare parts for the automotive industry using 3d print with slm method, Kovalíček M., Hoč M., Spišák P., Madaj R. (2016)
Крутій Ю. С. - Згин кругової циліндричної оболонки зі змінною товщиною, Сурьянінов М. Г. (2016)
Харжевський В. О. - Кінематичний синтез важільних напрямних механізмів за заданими параметрами прямолінійної ділянки шатунної кривої (2016)
Ширмовська Н. Г. - Методика діагностування дефектів газоперекачувального агрегату та алгоритм діагностування на основі експертної системи, Михайлюк І. Р., Левицька Г. І., Ваврик Т. О., Лазарів Н. Т. (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз плоских механізмів четвертого класу з замкненим контуром, утвореним шатунами та двома складними ланками, Кошель Г. В. (2016)
Бабій М. В. - Перспективи застосування прогресивних відрізних різців в умовах ремонту суднових енергетичних установок (2016)
Scherbyna K. - Force depiction of the radial size change of the helical spring hone (2016)
Зенкін А. С. - Методика розрахунку технічних параметрів складання з’єднань з натягом із використанням низьких температур, Прищеп А. В., Зенкіна С. М., Мащенко О. В. (2016)
Кеба П. В. - Аналіз кінематики, точності та динаміки пірамідальної компоновки верстата з механізмами паралельної структури, Дмитрієв Д. О., Федорчук Д. Д. (2016)
Штуць А. А. - Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок (2016)
Дорофєєв О. А. - Вплив удару на кінематичні та динамічні характеристики машин швейного та взуттєвого виробництва, Терещенко О. П. (2016)
Аль-Яфаї-Наср Аль-Яфаї-Наср - Експериментальні дослідження технологічних процесів різання взуттєвих матеріалів під час дії ультразвукових коливань на лезо ножа, Місяць В. П. (2016)
Соколова Г. М. - Прогнозування результатів азотування у тліючому розряді на основі енергетичної моделі процесу (2016)
Сурьянинов Н. Г. - Компьютерные и экспериментальные исследования модели кессонного перекрытия, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2016)
Максимов С. А. - Определение сил резания при обработке окон технологической оснастки из листов пвх пробойником на швейном полуавтомате с мпу, Петухов Ю. В., Радкевич А. В., Шинкевич И. В. (2016)
Зенкін М. А. - Визначення оптимального рівня якості виробів на стадіях науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, Борко В. О., Зенкін А. С. (2016)
Бурєнніков Ю. А. - Огляд електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності, Козлов Л. Г., Репінський С. В. (2016)
Voznyak A. V. - Equal-channel angular extrusion of polymers, Voznyak A. O. (2016)
Єфремова О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики на хмельниччині, Крайнов І. П., Міронова Н. Г., Шаго Є. П. (2016)
Рубаненко О. О. - Дослідження можливості створення мікромереж з використанням розосереджених джерел енергії (біоамаси) (2016)
Защепкіна Н. М. - Текстильні матеріали як бар’єр для захисту здоров’я людини від негативного впливу навколишнього середовища, Ященко Я. О., Мелконян А. А., Бурмистрова А. О. (2016)
Мандзюк І. А. - Розрахунок людського потенціалу токсичності шляхом трансформації експериментальних даних досліджень на біотест-об’єктах, Іванішена Т. В., Присяжна К. О., Мандзюк О. П. (2016)
Захарова Е. А. - Застосування сапр під час проектування лікувально-бандажних виробів як засіб підвищення конкурентоспроможності, Христюк О. І., Солоненко І. Г., Кондратьєва Л. В. (2016)
Галик І. С. - Напрямки переорієнтації законодавчо-правової бази виробництва текстилю та одягу, Семак Б. Д. (2016)
Пудайло Т. А. - Використання нанотехнологій в трикотажних виробах, Білоус І. М., Горобчишина В. С., Мороз О. В. (2016)
Дітковська О. А. - Аналіз наукових досліджень процесів росту та розвитку дітей з метою вивчення їх антропометричної характеристики (2016)
Кармаліта А. К. - Особливості дизайну мультимедійної презентації технологічних процесів в легкій промисловості (2016)
Гущак О. М. - Комплексна оцінка стійкості пофарбувань рослинними барвниками на вовняних, шовкових і капронових тканинах, Семак Б. Д. (2016)
Марухленко М. О. - Розробка технологічних параметрів хромзбережної технології дублення шкір, Мокроусова О. Р., Охмат О. А. (2016)
Бучківська У. Б. - Вплив багаторазового прання платтяно-костюмних тканин на їх зносостійкість (2016)
Ганзюк А. Я. - Застосування мінеральних адсорбентів у процесах очищення, розділення та кондиціювання газових і рідких середовищ, Карван С. А., Дейчук Г. М. (2016)
Сарібєкова Д. Г. - Аналіз впливу еластанових ниток на формостійкість текстильних матеріалів, Куницький В. Ю. (2016)
Параска О. А. - Сучасні вимоги до виробництва мийних засобів в україні, Ковальська В. О., Карван С. А. (2016)
Стаценко В. В. - Дослідження характеру плину сипких матеріалів в бункерних пристроях методом дискретних елементів, Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. (2018)
Каплун В. Г. - Вплив термоактивування на властивості азотованих шарів, Гончар В. А., Донченнко Т. В. (2018)
Бойко С. М. - Применение уравнений марковского процесса при диагностике состояния авиационного генератора, Шмелев Ю. М., Волканин Е. Е., Борисенко О. М., Вишневский С. Я. (2018)
Ройзман В. П. - Оцінка вібрацій в конструкціях блоків радіоелектронної апаратури під дією зовнішнього динамічного навантаження, Ковтун І. І., Жухоров Б. О. (2018)
Malogulko Yu. - Improvement of the classification system for power transformer defects, Khavtyrko V., Zatkhay M. (2018)
Олійник О. Ю. - Математична модель віброчастотного методу контролю природних інтенсифікуючих впливів на тепломасообмінні процеси, Чорна О. С., Лосіхін Д. А. (2018)
Стрельбицкий В. В. - Исследование износа сверл при обработке отверстий в печатных платах (2018)
Солтик І. Т. - Розробка та проектування конструкції ортопедичного взуття для дітей віком 4,5–10 років з плосковальгусною деформацією стоп, Домбровський А. Б., Надопта Т. А. (2018)
Михайлова Н. В. - Обґрунтування вибору показників для вивчення і оцінки захисних властивостей спеціальних матеріалів ізолюючого костюма працівників хімічної промисловості, Привала В. О. (2018)
Колесник Т. О. - Дія води та електролітів на властивості шкіряного пергаменту, Андреєва О. А., Ніконова А. В. (2018)
Посканная Е. С. - Сравнение показателей качества искусственного меха при замасливании его волокон эмульсолами различных марок, Сакевич В. Н. (2018)
Іванішена Т. В. - Дослідження міграції шкідливих речовин з упаковки, Іванішена О. О. (2018)
Литвиненко Н. М. - Дослідження фізико-механічних характеристик еластичних бандажних стрічок (2018)
Бойко Ю. М. - Аналіз ефективності декодування самоортогональних кодів у телекомунікаційних каналах із фазовою маніпуляцією, Єрьоменко О. І., Костенко О. В. (2018)
Пятін І. С. - Дослідження каскадних кодів та турбокодів, Мішан В. В., Вершков Д. В. (2018)
Бармак О. В. - Інформаційна модель семантичної структури навчального курсу, Мазурець О. В. (2018)
Говорущенко Т. О. - Інформаційна технологія підтримки планування роботи викладача та кафедри закладу вищої освіти, Стецюк В. М., Лопатто І. Ю. (2018)
Полікаровських О. І. - Метод підвищення швидкодії цифрових синтезаторів прямого синтезу шляхом застосування швидкодіючих суматорів у ядрі синтезатора, Коротинський О. М. (2018)
Полікаровських О. І. - Метод покращення спектру вихідних сигналів цифрових синтезаторів прямого синтезу шляхом застосування модифікованого фазового акумулятора, Славінський А. В. (2018)
Лужанський В. І. - Дослідження енергетичних параметрів волоконно-оптичних систем передачі для забезпечення заданої якості зв'язку, Макаришкін Д. А., Маринін М. В. (2018)
Каштальян А. С. - Сегментація та кластеризація аудіо сигналу на основі прихованої марківської моделі (2018)
Лужанський В. І. - Підвищення інформаційної ємності найквістового елемента на основі таймерних сигнальних конструкцій, Карпова Л. В., Шашков Д. Г. (2018)
Чесановський І. І. - Синтез когерентних послідовностей імпульсів з лінійно-частотною модуляцією і нелінійними кроками носійної, Ткачук А. В. (2018)
Береза А. О. - Оцінювання надійності сеансу розпізнавання особи автоматизованою системою розпізнавання мовця критичного застосування, Грищук Т. В., Ковтун В. В. (2018)
Мєшков О. Ю. - Розробка та дослідження критерію аутентифікації особистості на основі локалізованих структур голосового сигналу, Барановський Д. М. (2018)
Мансуров T. M. - Фотонный коммутатор квантовой системы передачи информации и оптического шума по квантовому каналу связи, Алиев Ч. П., Гулиева Г. И., Мансуров Э. Т. (2018)
Chepok A. O. - On optimum of em energy transport along 1D nanoscale simple metal waveguides with ∟- and ┴ - junctions (2018)
Воловик А. Ю. - Розробка моделі траєкторних спостережень для авіаційної посадкової системи, Гаврілов Д. В., Мозговий В. С. (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 4. Магнитополевые методы и измерительные преобразователи (2018)
Міхалевська Г. І. - Деяке математичне та інформаційне забезпечення систем підтримки прийняття рішень, Міхалевський В. Ц. (2018)
Рубаненко О. Є. - Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж, Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. (2018)
Міхалевcький В. Ц. - Основні вимоги до структури та функціонування геоінформаційної системи технічного лінійного обліку, Міхалевська Г. І. (2018)
Азарова А. О. - Інформаційні технології оцінювання якості підготовки випускників технічних вишів засобами штучного інтелекту, Роїк О. М., Поплавський А. В., Присяжний Д. П., Каплун І. С. (2018)
Бойко Ю. М. - Методи неруйнівної діагностики надійності герметизації модулів надвисоких частот, Ковтун І. І., Петращук С. В., Ковальчук О. В. (2018)
Ройзман В. П. - Забезпечення завадостійкості дротяних малобазних тензорезисторів для вимірювання дійсних значень деформацій виробів електронної техніки, Ковтун І. І., Білик О. К. (2018)
Суховецький О. В. - Огляд систем веб-аналітики для оцінки ефективності інтернет-маркетингу, Багрій Р. О., Скрипник Т. К. (2018)
Горященко С. Л. - Моделювання синхронного двигуна в середовищі matlab, Горященко К. Л., Вжещ Е. Ю. (2018)
Кухарчук М. Н. - Експертна система закладів громадського харчування, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2018)
Ройзнер К. І. - Інформаційна технологія автоматизації діяльності релігійної установи, Мазурець О. В. (2018)
Нич О. П. - Розробка системи керування синхронним електродвигуном, Стецюк В. І., Горященко К. Л., Шідер П. (2018)
Romanuke V. V. - Optimization of a dataset for a machine learning task by clustering and selecting closest-to-the-centroid objects (2018)
Волканін Є. Є. - Автоматизація високоградієнтної магнітної сепарації, Бойко С. М., Кришан О. Ф., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2018)
Базіло К. В. - Схема розрахунку дискового п’єзоелемента з частковим електродуванням поверхонь (2018)
Кисіль Т. М. - Математичне моделювання розкряжування круглих лісоматеріалів, Кучерук О. Я., Осійчук Т. О. (2018)
Chepok A. O. - Computer modeling of flower pistil thermoregulation (2018)
Мясищев А. А. - Управление через интернет электропитанием и датчиками мини компьютером raspberry pi (2016)
Мельник А. М. - Роль моделі управління процесом автоматизованого навчання в підвищенні відвідуваності веб-сайтів (2016)
Бурлаков А. А. - Особливості вибору постійного сховища даних під час розробки програмного забезпечення на java-платформі (2016)
Бурлаков А. А. - Вибір сучасних веб-орієнтованих технологій програмування під час розробки програмного забезпечення на Java-платформі, Балишин О. О. (2016)
Кравчук О. А. - Практичний огляд та аналіз проекту accelerated mobile pages, Підгородецька В. М. (2016)
Захарченко С. М. - Застосування односторінкових веб-орієнтованих інтерфейсів в соціально значущих проектах, Трояновська Т. І., Бойко О. В., Рибаченко В. С. (2016)
Баганов Є. О. - Використання варіаційного підходу для кінематичного аналізу механізмів паралельної структури в системах автоматизованого моделювання, Русанов С. А., Півень С. М. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Моделі і методи прогнозування стохастичних процесів в інтегрованій системі, Гавриш А. С. (2016)
Любчик В. Р. - Фазочастотний підхід визначення пошкоджень та похибки з ним пов’язані, Горященко К. Л. (2016)
Стаднік М. І. - Оптимізація функціональної структури системи автоматизації однорідних об'єктів (2016)
Михайлів Н. Д. - Методичні та математичні аспекти проектування комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів (2016)
Гула І. В. - Проблеми розробки універсального протоколу розумного дому, Нездоровін В. П., Клепіковський А. В., Махрова Є. Г. (2016)
Осадчук О. В. - Застосування інтегральних методів обробки сигналів генераторних перетворювачів фізичних величин, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2016)
Бачинський М. В. - Концептуальні основи побудови засобів і систем для низькоінтенсивної світлової терапії, Коваленко О. С., Тимчик С. В., Титова Н. В. (2016)
Красильников С. Р. - Розробка освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності "кібербезпека" на компетентнісній основі (2016)
Гула І. В. - Застосування технології mimo для керування пристроями розумного дому, Горященко К. Л., Мішан В. В., Кухар Д. В. (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. частина iii (2016)
Madej O. - Comparison of efficiency vacuum and flat solar collectors, Kruszelnicka W. (2016)
Kruszelnicka W. - Analysis the size and shape of biomass particles after grinding with using digital image processing, Madej O. (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. частина iv (2016)
Kolibabchuk Е. І. - Investigation of denial-of-service attacks, Voytovych О. P., Kupershtein L. М. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Математическое моделирование траектории движения ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2016)
Пастух І. М. - Ефект накачування іонів азоту в отвори відносно малого діаметра, Люховець В. В. (2016)
Соколова Г. М. - Відносні енергетичні фактори процесу азотування у тліючому розряді (2016)
Горошко А. В. - Методи підвищення точності параметричної ідентифікації роторів (2016)
Манзюк Е. А. - Технологічні методи підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Силовой анализ планетарно-рычажного механизма с пассивными связями, Чиж А. А., Тутаев С. В. (2016)
Харжевський В. О. - Кінематичний синтез важільних восьмиланкових механізмів із зупинкою на базі точок розпрямлення 5-го порядку (2016)
Пасічник О. А. - Технології комп’ютерного проектування та моделювання напружено-деформованого стану (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів, Міськов В. П., Іванчук Я. В. (2016)
Синюк О. М. - Модель будови недеформованих полімерів сферолітної структури (2016)
Карвацкий А. Я. - Экспериментальное исследование теплового состояния промышленного пресса для формования углеродной продукции, Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2016)
Накашидзе Л. В. - Дослідження моделей впровадження технологій використання альтернативних джерел енергії, Гільорме Т. В. (2016)
Бойко С. М. - Особливості заряду тягових акумуляторних батарей в умовах підземних виробок залізорудних шахт, Дозоренко О. В., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2016)
Бойко С. М. - Лабораторно-дослідницький комплекс для дослідження автономних сонячних мініелектростанцій, Демків В. С., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2016)
Рудь В. Д. - Дослідження методу вібраційної сегрегації у формуванні градієнтної структури порошкових матеріалів, Христинець Н. А. (2016)
Wójcicka-Migasiuk D. - Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology, Urzędowski A. (2016)
Duda A. - The use of computer support for registration and evaluation process of friction, Lenik K. (2016)
Dziewiczkiewicz M. - Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of chimneys’ structure, Wójcicka-Migasiuk D. (2016)
Гущак О. М. - Порівняльна характеристика якості пофарбувань рослинними та кислотними барвниками на різноволокнистих платтяних тканинах, Семак Б. Д. (2016)
Паламар В. А. - Термостійкі властивості шкір, отриманих з використанням модифікованого монтморилоніту, Мокроусова О. Р., Охмат О. А. (2016)
Надопта Т. А. - Дослідження конструктивно-композиційних елементів шкіргалантарейних виробів, Кривенька Н. С. (2016)
Ігнатишин М. І. - Визначення релаксаційних параметрів реологічної моделі шкіри непрямим методом, Росул Р. В., Домбровський А. Б., Липова В. В. (2016)
Галик І. С. - Товарознавчі аспекти проблеми формування та оцінювання безпечності текстилю і одягу, Семак Б. Д., Гайдей О. О. (2016)
Білоус І. М. - Вплив азбестових волокон на життєдіяльність людства, Пудайло Т. А., Горобчишина В. С., Липова В. В. (2016)
Упірова Н. І. - Особливості формування гігієнічних вимог та екологічної безпечності текстильних матеріалів та виробів з них, Слізков А. М., Гайдей О. О. (2016)
Нахайчук О. В. - Удосконалення процесу проектування спортивного одягу із урахуванням узагальненого критерію руйнування тканин, Захарова Е. А., Кондратьєва Л. В., Коваленко І. М. (2016)
Засорнова І. О. - Класифікація конструктивних елементів українських національних сорочок поділля, Сельська О. О., Мичко А. А. (2016)
Куник А. Н. - Исследование влияния высокоэнергетической дискретной обработки на окисление шерстного жира в процессе хранения шерсти, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г., Кулигин М. Л. (2016)
Горященко С. Л. - Моделювання краплин при розпиленні двофазного потоку соплом (2016)
Харжевський В. О. - Використання системи solidworks motion для перевірки результатів аналітично-числового синтезу важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки (2016)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів вищих класів з рухомим замкненим контуром, Кошель Г. В. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Динамика сепаратора механизма свободного хода в свободном движении, Ромашкевич С. А. (2016)
Біла Т. Я. - Визначення оптимальних параметрів відцентрового змішувача безперервної дії, Стаценко В. В. (2016)
Пасічник О. А. - Інформаційні технології в трибологічній метрології (2016)
Білий Л. А. - Метод аналізу складних динамічних систем, Дутка Г. Я. (2016)
Балицька Н. О. - Шляхи удосконалення конструкції торцевих фрез для чистового різання, Глембоцька Л. Є. (2016)
Ларін О. О. - Прогнозування надійності гумо-кордних високонапірних муфт трубопроводів (2016)
Аппазов Э. С. - Стенд для контроля характеристик теплоаккумуляторов двигателей внутреннего сгорания наземного автотранспорта, Русанов С. А., Клюев О. И., Коcтерный А. С. (2016)
Аппазов Э. С. - Теплоаккумулятор для предпускового разогрева двигателя внутреннего сгорания, Русанов С. А., Клюев О. И., Коcтерный А. С. (2016)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу неоднорідності стінки трубопроводу на параметри математичної моделі в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів, Штаєр Л. О., Смерек М. В. (2016)
Пастух І. М. - Особливості азотування середньовуглецевих конструкційних сталей в тліючому розряді з незалежними параметрами, Соколова Г. М., Шулаев В. М., Михайлов І. Ф., Суровицький С. В. (2016)
Параска О. А. - Дослідження сучасного асортименту вітчизняних трикотажних виробів, Ковальська В. О., Рак Т. С., Червонюк О. К. (2016)
Галик І. С. - Проблеми формування та оцінювання безпечності нанотекстилю і одягу, Семак Б. Д. (2016)
Литвинова О. І. - Розробка нетканих текстильних основ для ранових покриттів на базі бавовняних волокон з наданими бактерицидними властивостями, Супрун Н. П., Бричка С. Я., Балко О. Б. (2016)
Гущак О. М. - Вплив рослинного барвника і протравлювача на біостійкість пофарбованої рослинними барвниками вовняної платтяної тканини, Семак Б. Д. (2016)
Кондратюк О. В. - Властивості полімерних плівок, модифікованих похідними екзополісахаридів, Касьян Е. Є. (2016)
Ніконова А. В. - Дослідження взаємодії колагену з полімерними та дубильними сполуками титану, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2016)
Харандюк Т. В. - Раси дріжджів для високогустинного пивоваріння, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паляниця Л. Я. (2016)
Бойко Ю. М. - Механізми підвищення ефективності функціонування оптоелектронних пристроїв телекомунікаційних систем, Єрьоменко О. І., Кoротун М. В. (2016)
Romanuke V. V. - Adjustment of a positive integer parameter unknown to an interval with constant boundaries based on expert estimations whose average-like value is upper-limited to the parameter (2016)
Марченко В. Л. - Продуктивність локальних мереж та апаратних засобів (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського