Нічепорук А. О. - Використання нечіткої класифікації для виявлення метаморфних вірусів в корпоративній мережі (2016)
Нечипоренко О. В. - Біометрична ідентифікація і автентифікація особи за геометрією обличчя, Корпань Я. В. (2016)
Цмоць І. Г. - Багаторівнева система управління технологічними процесами, Стрямець С. П., Зербіно Д. Д. (2016)
Петрова О. О. - Експертна система "визначення оцінки параметрів ризику виробничих об’єктів", Аксьонова Д. Л. (2016)
Лактіонов О. І. - Інформаційне та програмне забезпечення в системі оцінки рівня професійної компетенції персоналу промислових підприємств (2016)
Смолин Ю. А. - Информационная структура и потоки в системах управления и контроля процессами технического творчества (2016)
Борик В. В. - Визначення висоти і швидкості хвилі прориву під час гідродинамічних аварій з використанням середовища vba в цивільному захисті, Межиловська Л. Й., Дзумедзей Р. О., Матеїк Г. Д. (2016)
Косенков В. Д. - Особливості роботи навантаження в імпульсному режимі від джерела постійної напруги, Мартинюк В. В. (2016)
Волинський О. І. - Теоретичні засади визначення залишків на основі лічильників у різних теоретико-числових базисах, Гуменний П. В. (2016)
Горященко К. Л. - Практична реалізація опорного генератора для фазових вимірювань. частина 1, Горященко С. Л. (2016)
Бойко С. Н. - Модельный анализ гармонического состава выходных параметров однофазного инвертора при разных законах широтно-импульсной модуляции, Вишневский С. Я., Михайличенко Д. А. (2016)
Яременко A. А. - Методи багатостанційного доступу, Троцишин І. В. (2016)
Упірова Н. І. - Актуальність проблеми забруднення пестицидами продукції текстильної та легкої промисловості, Слізков А. М., Хилькевич Т. В., Харченко Т. Ф., Строй А. М. (2016)
Вихідні дані (2016)
Харжевський В. О. - Визначення фактичної тривалості зупинки вихідної ланки у важільних механізмах, синтезованих за умовами найкращого наближення за Чебишевим, Кіницький Я. Т. (2016)
Петко І. В. - Теоретичні дослідження процесу руйнування матеріалів швидкоплинним струменем рідини, Біла Т. Я., Павленко В. М. (2016)
Щербань В. Ю. - Порівняльний аналіз роботи нитконатягувачів текстильних машин, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2016)
Марченко В. Л. - Визначення кінематичних параметрів деформування тонкостінних конусів, Цимбалюк В. М. (2016)
Кіницький Я. Т. - Наближений аналітичний силовий розрахунок шестиланкових важільних передаточних механізмів, Головко О. В. (2016)
Кулік Т. І. - Математична модель технологічного процесу інжекційного формування виробів із полімерних матеріалів, Злотенко Б. М. (2016)
Савицький Ю. В. - Вдосконалення процесу холодного видавлювання деталей типу "гайка" з метою покращення якості виробів, Яремчук О. В. (2016)
Нестеров О. А. - Оптимізація термінів та ресурсного забезпечення ремонту обладнання (2016)
Синюк О. М. - Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів під час орієнтаційної витяжки, Скиба М. Є. (2016)
Савицький Ю. В. - Технологічні методи підвищення довговічності вирубних штампів (2016)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система управління та моніторингу робочих характеристик технологічного обладнання хлібобулочних заводів, Клюєв Д. Ю., Коржов С. М. (2016)
Привала В. О. - Теоретичне обґрунтування використання нвч-поля для структурної модифікації готових полімерних плівковок різного призначення, Мичко А. А. (2016)
Якимчук Д. М. - Використання альтернативних джерел енергії в закладах готельно-ресторанного господарства, Басалаєв Р. О. (2016)
Тимощук О. Г. - Методи розрахунку номінального контактного тиску та тривалості натікання газу в циліндро-поршневих ущільненнях (2016)
Чепелюк О. В. - Концепція проектування одягу з повсті: естетичний аспект, Артеменко М. П., Якимчук О. В. (2016)
Бохонько О. П. - Системний підхід до проектування дитячих швейних виробів із застосуванням GALS - технологій (2016)
Васильєва І. В. - Розробка підходу до дизайн-проектування суконь-оберегів на основі народної символіки українців, Гула Є. П., Васильєва О. С. (2016)
Сиротенко О. П. - Методика підбору раціональних параметрів національної вишивки з урахуванням ділянки оздоблення деталі, Яцюк Н. С. (2016)
Полєвод В. Л. - Систематизація вентиляційних елементів у захисному одязі, Остапенко Н. В., Рубанка А. І., Креденець Н. Д. (2016)
Васильєва О. С. - Розробка методу побудови нульових конструкцій шитих головних уборів, Колосніченко М. В., Васильєва І. В., Гула Є. П. (2016)
Іваницька М. Г. - Розробка взуття для людей похилого віку з урахуванням етіологічних факторів, Первая Н. В. (2016)
Данилкович А. Г. - Використання високодисперсного оксиду кремнію в технології виготовлення шкіряного напівфабрикату, Білінський С. О., Кудзієва А. Ю. (2016)
Щуцька Г. В. - Аналіз трансферу рідини в багатошарових перев’язочних засобах, Супрун Н. П. (2016)
Мищенко А. В. - Повышение безопасности уретановой загустки и улучшение ее псевдопластических свойств, Качук Д. С., Назарова В. В. (2016)
Круглий Д. Г. - Отримання целюлози з відходів виробництва луб'яних культур, Клевцов К. М., О.в. КНЯЗЄВ (2016)
Силка І. М. - Комп’ютерна програма розрахунку газохроматичних параметрів утримування компонентів ефірних олій, Фролова Н. Е. (2016)
Винничук М. С. - Дизайн-проектування ювелірних виробів на основі принципів трансформації, Колосніченко М. В., Мусієнко В. О., Антонюженко А. Ю. (2016)
Кармаліта А. К. - Дизайн музейного середовища із застосуванням інноваційних технологій (2016)
Лужанський В. І. - Оцінка ефективності систем мобільного зв’язку залежно від технічних характеристик антен базових станцій та якості обслуговування абонентів стандартів GSM та CDMA, Бабій Ю. О., Айдаров О. П. (2016)
Лужанський В. І. - Вплив швидкості передачі даних в системах мобільного зв'язку при відповідних співвідношеннях сигнал/шум на ймовірність бітової помилки та числа максимально активних абонентів, Карпова Л. В., Марїїна Ю. В. (2016)
Бабій Ю. О. - Аналіз напрямків розвитку системи інженерно-технічного контролю (2016)
Торошанко Я. І. - Аналіз чутливості систем масового обслуговування на основі моделі адаптації і регулювання зовнішнього трафіка (2016)
Филинюк Н. А. - RS-триггер на моноиммитансных логических R-элементах "или-не", Лищинская Л. Б., Стахов В. П. (2016)
Тимків П. О. - Перспективи використання світлодіодів в низькоінтенсивній електроретинографії для діагностики нейротокискації, Гевко О. В. (2016)
Малярчук Р. А. - Моделювання процесу вибору методології розроблення для програмного забезпечення різних типів, Говорущенко Т. О. (2016)
Макаришкін Д. А. - Дослідження ефективності застосування алгоритмічного забезпечення інформаційно-вимірювальної та керуючої системи цифрової радіорелейної станції, Ковтун Л. О., Онишко О. Г. (2016)
Яновицький О. К. - Підвищення надійності системи управління повітряним рухом під час реалізації сумісної роботи з системами попередження зіткнень повітряних суден, Яновицький О. С., Дзябура В. Ф. (2016)
Каштальян А. С. - Особливості застовування нейронних мереж прямого розповсюдження для прогнозування часових рядів (2016)
Zviahin О. S. - The radiomeasuring humidity sensor with the frequency output signal, Osadchuk O. V., Savytskyi A. Yu., Baraban S. V., Seletska O. О. (2016)
Клапоущак А. Ю. - Особливості взаємодії ЕМ-випромінювання з біооб’єктами, Барановський Д. М., Павлов В. С. (2016)
Бондаренко О. В. - Огляд нормативно-правових документів з визначення біологічно-безпечної для населення зони випромінювання антени базової станції мобільного зв’язку, Степанова Л. І. (2016)
Пастушенко В. С. - Информационно-вычислительная система проектирования технологического процесса утилизации углекислого газа в метанол и системы его автоматизации, Стопакевич Ал. А., Стопакевич Ан. А. (2016)
Кутін В. М. - Алгоритм пошуку пошкодження в пристроях захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2016)
Макаришкін Д. А. - Еволюційний алгоритм для автоматизованого структурно-параметричного синтезу НВЧ транзисторних підсилювачів, Ковтун Л. О., Онишко О. Г., Борис А. В. (2016)
Любчик В. Р. - Методика проектування комплексів оптико-телевізійного наведення з використанням стереоскопічних оптосистем, Клепіковський А. В., Ковалев В. О. (2016)
Грабко В. В. - Пристрій для діагностування гальмівного кола частотно-керованого асинхронного електропривода, Грабко В. В., Бартецький А. А. (2016)
Гула І. В. - Порівняння режимів передачі MIMO та SISO в бездротових мережах, Горященко К. Л., Мішан В. В. (2016)
Рудзінський В. В. - Підвищення середньої технічної швидкості руху міських маршрутних автобусів, Шумляківський В. П. (2016)
Вольченко Д. А. - К вопросу оценки теплового баланса системы косвенного охлаждения с нанотеплоносителями пар трения дисково-колодочного тормоза различных категорий транспортных средств, Киндрачук М. В., Скрыпнык В. С., Бекиш И. О., Андрейчиков Е. Ю. (2019)
Буря О. І. - Дослідження впливу дисперсного карбідного наповнювача на трибологічні властивості композитів на основі фенілону с-2, Томіна А. – М. В., Литвинова Є. Е. (2019)
Токарук В. В. - Закономірності зміни триботехнічних параметрів та сигналів акустичної емісії для пари тертя 30ХГСА - Д16, Мікосянчик О. О., Мнацаканов Р. Г., Кудрін А. П. (2019)
Якобчук О. Є. - Анализ можливості заміни мастила ВНІІНП – 286М на AERO SHELL GREASE 33 у вузлах механізації крила у літаках сімейства АН (2019)
Goncharenko A. V. - The value of the kinetic reaction order determined based upon the conditional optimality doctrine for the multi-optional functions entropy (2019)
Shevchuk D. O. - System methods control reconfiguration of the aircraft in special situations in flight, Kravchuk M. P., Vovk V. G., Ananina A. V. (2019)
Карускевич М. В. - Влияние локальной усталостной поврежденности на скорость распространения трещин, Корчук Е. Ю., Щепак С. В. (2019)
Невлюдов І. Ш. - Дослідження напружено-деформованого стану поліімідних комунікаційних структур на прикладі гнучкого шлейфу, Палагін В. А., Демська Н. П., Невлюдова В. В., Стародубцев М. Г. (2019)
Бойко А. В. - Дослідження трубних сталей охолоджуючих систем тривалої експлуатації в умовах промислових виробництв, Кулик В. П., Макаренко В. Д., Сизоненко А. В. (2019)
Бойко А. В. - Корозійні ушкодження трубок випарних апаратів хімічних і харчових виробництв, Кулик В. П., Макаренко В. Д., Тараборкін Л. А. (2019)
Maksymov V. O. - Utilization of the aircraft flight data for assessment of the aviation wheel brakes energy strength, Yurchenko O. I. (2019)
Тарасенко Т. В. - Дослідження локалізації і інтенсивності кавітаційної ерозії при високонапірному дроселюванні рідини в гідравлічних пристроях, Бадах В. М. (2019)
Квеліашвілі І. М. - Конвергенція митних принципів і стандартів в умовах євроінтеграції України: державноуправлінський аспект (2019)
Кожушко А. О. - Інституціональний підхід до дослідження інноваційного розвитку публічного управління (2019)
Онуфрієнко О. В. - Сучасна континентально-європейська модель конвергенції публічного управління та громадянського суспільства: неовеберівська держава (2019)
Рудік Н. М. - Досягнення ЄС напередодні чергового політичного циклу 2019 – 2024 рр. за оцінками Європейської Комісії (2019)
Рудік О. М. - Реформа державного управління в країнах-потенційних кандидатах на вступ у контексті політики розширення ЄС (на прикладі Косово) (2019)
Сидорчук О. Г. - Міграційні тенденції в Україні: безпековий аспект (2019)
Задоєнко К. О. - Удосконалення організаційного механізму формування і реалізації гендерної політики в Україні (2019)
Задорожна М. І. - Модель розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління (2019)
Кошелева Л. Є. - Соціальна ефективність процесу публічного адміністрування (2019)
Фролова Н. В. - Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади (2019)
Шульга О. В. - Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями, Царькова О. С. (2019)
Шпортюк Н. Л. - Упровадження інноваційних технологій публічного управління в агропромисловому комплексі України (теоретичний аспект) (2019)
Маланчій М. О. - Особливості використання психологічних і соціологічних методів під час роботи з особовим складом Державної прикордонної служби України (2019)
Осипов Д. М. - Двофакторна модель формування професійних інтересів публічних службовців (2019)
Крупник А. С. - Застосування методики багаторівневого бенчмаркінгу при аналізі реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні, Орлова А. І. (2019)
Серьогін С. М. - Структура інтегральної компетентності депутатів місцевих рад України, Шпекторенко І. В. (2019)
Тарасенко Т. М. - Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: досвід країн Балтії (2019)
Соломонова О. Б. - Метаморфози ліричного тематизму Петра Чайковського: концептуально-семантичний вимір (2019)
Назаренко В. І. - Вітольд Малішевський у музичному житті України та Польщі, Вілінський Ю. С., Волосатих О. Ю. (2019)
Щетинський О. С. - Вірко Балей: музичний міст між світом і Україною (2019)
Рябчун І. В. - Поетика фортепіанного стилю Янніса Константинідіса (2019)
Когут Т. В. - "Case Carmen" Максима Шалигіна: особливості характеристики героїні у ретроспективній композиції балету (2019)
Загладько А. О. - Представники школи Теодора Лешетицького в концертному житті Києва 80 х років XIX століття (за матеріалами преси) (2019)
Горбенко О. І. - Хормейстерська діяльність Анатолія Авдієвського: поєднання народної та академічної манер співу (2019)
Холодинська С. М. - Василь Каменський як інтерпретатор естетики футуризму (2019)
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня (2019)
Вимоги до статей (2019)
Орлов О. А. - Система "стандарт-кост" и метод АВС. Решают ли они проблемы ценообразования? (2015)
Денисов В. Т. - О международном сотрудничестве в создании и эксплуатации инновационных летательных аппаратов, Авдеева Е. С., Панюшкина Л. В., Денисов Д. Д. (2015)
Козаченко Г. В. - Використання методів управління затратами: принципові підходи, Погорелов Ю. С. (2015)
Коваленко О. В. - Удосконалення системи управління витратами промислового підприємства, Андрєєва Ю. В., Колосов А. М. (2015)
Стадник В. В. - Збалансована система показників як невід’ємна складова організаційно-економічних механізмів управління підприємством, Михальчик Т. В. (2015)
Христиановский В. В. - Моделирование мотивационных процессов на промышленнных предприятиях (социально-экономический аспект) (2015)
Куліш Д. В. - Дослідження бюджетування на агропромислових підприємствах із застосуванням системного підходу (2015)
Живко З. Б. - Маркетинг-менеджмент як особливий напрям управління агропромисловими підприємствами, Левків Г. Я., Мельникович В. М. (2015)
Коваленко О. В. - Підвищення продуктивності праці як важливий інструмент розвитку підприємства, Кононова А. О. (2015)
Дорошук Г. А. - Концептуальні основи управління організаційним розвитком, Харічков С. К. (2015)
Іванова М. І. - Етапи становлення та розвитку логістики (2015)
Мазур Н. О. - Неповна зайнятість у системі мотивації персоналу до продуктивної праці (2015)
Янковой Р. В. - Особливості формування кадрової стратегії підприємства сфери послуг (2015)
Мацюк Н. О. - Управління продажами торговельного підприємства з використанням інтегрованого АВС-R/S-XYZ-аналізу (2015)
Мілошевич Н. В. - Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку страхового ринку в Україні (2015)
Орлов О. А. - Направления совершенствования маржинального анализа прибыли, Рясных Е. Г. (2015)
Alyokhin A. B. - Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement, Brutman А. B. (2015)
Гончаров Ю. В. - Розвиток потенціалу креативних технологій у стратегічному управлінні підприємством (2015)
Коваленко О. В. - Діагностика і розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства, Німченко І. Г. (2015)
Колосов А. М. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств з метою покращення умов відтворення їх основних фондів, Золотаревський Б. В. (2015)
Мельникова М. В. - Розвиток комунальної інфраструктури в міських агломераціях: інвестиційні аспекти, Градобоєва Є. С. (2015)
Миколайчук М. М. - Стратегічні аспекти розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг, Миколайчук Н. С., Миколайчук К. М. (2015)
Кримчак Л. А. - Загрози, тенденції та виклики діяльності вітчизняних промислових підприємств – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Рудніченко Є. М. (2015)
Ситник Л. С. - Стратегічне планування розвитку території регіону (на прикладі Донецької області), Бервенова Т. М. (2015)
Ткаченко А. М. - Бенчмаркінг – альтернативний метод стратегічного планування, Дробецька Т. О. (2015)
Федулова Л. І. - Політика кластеризації Європейського союзу (2015)
Гарафонова О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор забезпечення процесу здійснення змін на підприємстві (2015)
Давиденко Н. М. - Місце антикризових заходів у системі управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання (2015)
Seliverstova L. S. - Strategic development of innovative potential country (2015)
Коваленко О. В. - Сутність, рівні та шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Величко Т. В. (2015)
Рачковский Э. А. - Применение методов многомерного неметрического шкалирования для сравнительной оценки привлекательности рынков (2015)
Гарбуз С. В. - Формування інноваційної стратегії підприємств (2015)
Каткова Н. В. - Вплив інноваційної активності підприємств на основні показники соціально-економічного розвитку України, Марущак С. М. (2015)
Kozyr-Chepurna M. A. - Enterprise restructuring: principles of planning (methodological aspects) (2015)
Сментина Н. В. - Інституційні посередники – центри інноваційного потенціалу соціально-економічного розвитку територіальних громад (2015)
Кузнецов Э. А. - Современное управленческое исследование: интегральные признаки и формат системных ограничений (2015)
Фрасинюк Т. І. - Ключові завдання в становленні конкурентної морської держави (2015)
Афтанділянц В. Є. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України (2015)
Бельтюков Є. А. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств, Безнощенко Н. О. (2015)
Ковылина М. А. - Тенденции интенсификации в освоении регионального круизного пространства (2015)
Петенко І. В. - Україна в контексті міжнародних угод природокористування і соціальної безпеки, Петенко А. В. (2015)
Смолінська Н. В. - Вплив організаційної культури на проведення організаційних змін на підприємстві, Грибик І. І. (2015)
Солодаренко М. О. - Законодавче підґрунтя регулювання партнерських відносин державного та приватного секторів в Україні (2015)
Швиданенко Г. О. - Становлення наукового поняття "інвестиційна привабливість підприємства", Будяєв М. О. (2015)
Белявцев М. І. - Соціально-орієнтований маркетинг як інструмент брендингу, Зайцева А. М. (2015)
Лубенченко О. Е. - Аудиторська перевірка операцій із зовнішьоекономічної діяльності як виконання завдання з узгоджених процедур (2015)
Уманець Т. В. - Прогнозування як інструмент стратегічного планування соціально-економічного розвитку територіально-економічних систем, Сорговицька Я. Г. (2015)
Андрушкевич З. М. - Маркетингові дослідження тенденцій розвитку ринку металопластикових вікон (2016)
Бабаев Т. - Роль инвестиционного фактора в развитии азербайджанской экономики: основные направления и перспективы (2016)
Безпалько І. Р. - Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні, Базилюк В. Б. (2016)
Бичікова Л. А. - Стан та особливості розвитку ринку пивоварної промисловості (2016)
Бойчук І. В. - Стратегічний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств (2016)
Бойко В. В. - Удосконалення господарського механізму розвитку сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки держави (2016)
Бойко Р. В. - Використання маркетингових інструментів в управлінні сільськогосподарським підприємством (2016)
Бушинська В. В. - Генезис підходів до розвитку економіки, заснованої на знаннях (2016)
Ведерніков М. Д. - Особливості становлення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах, Царук В. Ю. (2016)
Димченко О. В. - Роль підприємств теплоенергетики в комплексі житлово-комунального господарства України, Рудаченко О. О., Мозговий Є. (2016)
Дорожкіна Г. М. - Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємств вагонобудування (2016)
Дражниця С. А. - Стан та перспективи розвитку галузей економіки України в сучасних умовах (2016)
Дружиніна В. В. - Моніторинг місцевого ринку ресторанних послуг, Труніна І. М., Сосновська Ю. Р. (2016)
Єлісєєва О. К. - Аналіз і перспективи розвитку енергетичної платформи на засадах концепціЇ Smart Grid, Гільорме Т. В., Водоп’ян М. В. (2016)
Жовтий М. М. - Логістична система: основні підходи до визначення та особливості її формування на промислових підприємствах (2016)
Забурмеха Є. М. - Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств, Вальков О. Б. (2016)
Зуб М. Я. - Віртуальний ринок праці та склад його віртуальної інфраструктури, Огороднік О. В. (2016)
Карпенко В. Л. - Формування ефективної системи збуту продукції як важливої складової управління маркетинговою діяльністю підприємства, Гвоздецька І. В. (2016)
Клімович І. М. - IT-аудит як один з перспективних напрямків інформаційної перевірки підприємств, Подобєд Т. В. (2016)
Коваленко В. В. - Діагностика основних показників діяльності підприємств легкої промисловості України (2016)
Корж Н. В. - Теоретичний підхід до оцінювання людського капіталу як складової корпоративного капіталу (2016)
Лабунець О. О. - Вплив інвестицій на розвиток машинобудівної галузі України, Грушевицька А. Б. (2016)
Лабунець В. О. - Особливості обліку інтелектуальної власності в Україні, Ступчук С. М. (2016)
Лопатовський В. Г. - Особливості сучасної системи податкового контролю, Демчук Ю. А. (2016)
Мазур О. В. - Комунальна сфера: сутність, етапи формування та необхідність фінансового забезпечення, Мазур Д. В., Мазур Г. О. (2016)
Осіпова Л. В. - Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі та національну економіку (2016)
Петренко Н. І. - Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку, Левченко О. Ф., Магнушевська Т. М. (2016)
Принько М. С. - Методичні підходи до визначення товару некомерційних організацій (2016)
Прицюк Л. А. - Облік аграрних розписок комерційними банками, Ролінська А. О. (2016)
Резніченко А. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, Петровська О. Г. (2016)
Савчук В. А. - Маркетингове управління на ринку органічної агропродовольчої продукції (2016)
Саенко В. Г. - Гипотетические модули менеджмента развития личности посредством восточного единоборства (2016)
Семикіна М. В. - Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку, Пасєка А. С. (2016)
Сізова Н. Д. - Методика визначення оцінки інвестиційної привабливості регіонів України, Петрова О. О. (2016)
Ситник Л. С. - Антикризове управління маркетингом (2016)
Тельнов А. С. - Маркетингові дослідження в системі управління якістю продукції, Решміділова С. Л., Довгань Ю. В. (2016)
Томаля Т. С. - Інновації в закладах ресторанного господарства (2016)
Хоменко Л. М. - Управління запасами з обґрунтуванням величини партій поставок, Кондик А. Ф. (2016)
Хорольський В. П. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку підприємств харчової промисловості регіону з техногенно забрудненими територіями, Гайдай Д. Д., Хорольський К. Д. (2016)
Чайковская М. П. - Современные инструменты цифрового маркетинга формирования партнерских пограмм (2016)
Юринець З. В. - Метод кількісної оцінки потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових комунікацій: суть та особливості застосування, Леськів О. А. (2016)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування маркетингової стратегії будівельних підприємств (2016)
Ющенко Н. Л. - Аспекти класифікації економіко-математичних моделей в управлінні та економіці (2016)
Ільченко Л. Б. - Адміністрування сплати податків неприбутковими організаціями, Вечірко О. Г. (2016)
Титул, содержание (2018)
Бондаренко Б. І. - Інститут газу НАН України : Наукові здобутки останніх років та основні задачі подальшої діяльності, Ільєнко Б. К. (2018)
Бойченко С. В. - Влияние состава и свойств топлива на рабочий процесс двигателя, Кухаренок Г. М., Гершань Д. Г., Черняк Л. Н., Шкильнюк И. О. (2018)
Манчук Н. М. - Адсорбція синтезованих сполук нікелю з модельних вуглеводневих розчинів на залізорудному концентраті та золошлаковому матеріалі, Денисюк I. Р. (2018)
Алексєєнко В. В. - Поводження з відпрацьованими мастилами. Досвід зарубіжних країн та українські розробки, Васечко O. O., Самокатов К. А., Сезоненко О. Б. (2018)
Boichenko M. S. - Perspectives of Membrane Bioreactors for Wastewater Purification from Waste of Pharmaceutical Products and Biogenic Elements, Vovk O. O., Boichenko S. V., Shamanskyi S. I. (2018)
Вольчин И. А. - Особенности очистки дымовых газов в мокрых скрубберах с трубой Вентури в условиях избыточного орошения, Ращепкин В. А. (2018)
Мовчанюк О. М. - Оценка эффективности мембран на основе модифицированной целлюлозы, Гомеля М. Д. (2018)
Семейко К. В. - Теплофизические характеристики реактора с электротермическим псевдоожиженным слоем и комбинированным способом нагревания, Сидоренко Н. А. (2018)
Крыжановский К. С. - Система автоматического регулирования горения в газосжигающих установках по корректирующему параметру (2018)
Титул, содержание (2018)
Кулик М. М. - Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах, Згуровець О. В. (2018)
Іванов Ю. В. - Моделювання процесів вилучення CO2 і H2 S з біогазу з використанням амінової та водної абсорбціїn, П’ятничко О. І., Жук Г. В., Онопа Л. Р., Крушневич С. П., Вербовський О. В. (2018)
Марчевський В. М. - Кінетика процесу сушіння пасти діоксиду титану в оригінальному сушильному вихровому апараті та отримання тонкодисперсного порошку TiO2, Гробовенко Я. В. (2018)
Колесник В. В. - Термодинамічна оцінка використання карбонатних сорбентів в сухих методах десульфуризації димових газів, Орлик В. М., Жайворонок В. А. (2018)
Котов В. Г. - Получение углеродного наноматериала из продуктов воздушной конверсии метана с рециркуляцией отходящих газов, Небесный А. А., Святенко А. М., Ховавко А. И., Филоненко Д. С. (2018)
Микуленок И. О. - Ресурсосберегающая технология изготовления древесно-полимерных листов и профильных изделий (2018)
Тульський Г. Г. - Перероблення техногенних відходів псевдо сплаву WC–Co, Ляшок Л. В., Османова М. П. (2018)
Сигал И. Я. - Особенности влияния рециркуляции продуктов сгорания на образование оксидов азота в котлах при сжигании природного газа, Смихула А. В., Сигал А. И., Марасин А. В., Кернажицкая Е. С. (2018)
Сацердотов А. О. - Технология сушки вторичного из-мельченного полиэтилена, Подыман Г. С., Носов О. П., Двойнос Я. Г. (2018)
Сводное содержание (2018)
Асаул А. М. - Еволюція технологій управління в контексті розвитку інформаційних систем, Войнаренко М. П., Ємчук Л. В. (2016)
Андрушків Б. М. - Управління промисловим підприємством на засадах пріоритетності змін цільових ринків збуту продукції (2016)
Гавловська Н. І. - Регулювання параметрів інституційного середовища та специфіки бізнес-процесів зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, Гавловська В. І. (2016)
Гончар О. І. - Застосування засобів аутсорсингу як інноваційних інструментів в управлінні підприємством (2016)
Давиденко Г. В. - Проблеми та перспективи впровадження приватних стандартів у міжнародну торгівлю (2016)
Дацун В. В. - Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами (2016)
Джерелюк Ю. О. - Взаємозв’язок основних комплексних характеристик діяльності підприємства та категорії "стійкість" (2016)
Зайцева О. І. - Шляхи попередження ризиків в управлінні виробничим потенціалом підприємства (2016)
Кошай А. Ю. - Методи оцінки інноваційного потенціалу (2016)
Левицька І. В. - Аналіз кадрової політики як основи організації системи мотивації на промислових підприємствах (2016)
Нижник О. В. - Вибір показників та індикаторних ризик-характеристик підвищення рівня конкурентного потенціалу підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2016)
Цимбалюк Г. С. - Напрями розвитку систем управління якістю продукції підприємств харчової промисловості (2016)
Чікірісов Д. В. - Аналітичні зауваження щодо окремих методик формування портфеля послуг організацій в конкурентному бізнес-оточенні (2016)
Волощук Л. О. - Аналіз та оцінювання інноваційного розвитку торговельного підприємства, Кірсанова В. В. (2016)
Джулій Л. В. - Облікові технології і процедури зменшення ризику банку за кредитними операціями (2016)
Костюк О. М. - Показники ефективності облікового бізнес-процесу (2016)
Овод Л. В. - Амортизаційна політика в контексті механізму управління державою та підприємством: сутність, складові та зв'язок з іншими видами політики (2016)
Петрицька О. С. - Історичні аспекти розвитку оподаткування в Україні (2016)
Скоробогата Л. В. - Облікові аспекти та податкові наслідки правочинів мережевого середовища (2016)
Цебень Р. Л. - Особливості організації стратегічного обліку в енергопостачальних компаніях України (2016)
Ченаш В. С. - Соціальний аудит як інструмент підвищення ефективності менеджменту якості (2016)
Скоробогата Л. В. - Формування вартості майбутнього зростання на засадах забезпечення економічної безпеки, Міщук М. Ю. (2016)
Біліченко C. В. - Маркетинг освітніх послуг на етапі тренування абітурієнтів: концепція вищої освіти республіки Польща (2016)
Гавенко М. C. - Клієнтоорієнтоване маркетингове управління роздрібним торговельним підприємством, Зімонін А. О., Ковальчук C. В. (2016)
Добровольська К. А. - Дистрибутивна політика роздрібного торговельного підприємства: теоретико-методичний підхід, Ковальчук C. В. (2016)
Ковальчук C. В. - Аналітичне дослідження ринку маркетингових комунікацій України: тенденції та перспективи розвитку, Лазебник М. Р. (2016)
Крикавський В. Є. - Моделі управління запасами в постачанні будівельного підприємства (2016)
Лошенюк О. В. - Особливості моделей регулювання міжнародної трудової міграції (2016)
Панькова К. В. - Вплив ринкового середовища на формування маркетингової орієнтації промислового підприємства (2016)
Рєшетнікова І. Л. - Інформаційне суспільство: сутність, форми, тенденції, Романенко О. О. (2016)
Семенов К. Л. - Формування маркетинг-логістичного міксу в маркетинг-логістичному забезпеченні підприємств (2016)
Силенко С. А. - Сучасні імперативи формування антикризових заходів ПАТ "Запоріжсталь" (2016)
Синиця Л. В. - Формування конкурентної переваги підприємства на підставі інноваційної активності (2016)
Ткаченко А. М. - Економічний підхід до управління. Індустріальна та постіндустріальна сутність, Бобровников В. А. (2016)
Шаповалова Е. П. - Комплекс етичного маркетингу банківської установи (2016)
Шарко В. В. - Управління матеріальними потоками на основі логістичної системи: товарознавчий підхід (2016)
Войнаренко М. П. - Інвестування сільськогосподарського машинобудування в імперативах розвитку вітчизняної економіки (2016)
Белякова Н. М. - Використання фінансових інструментів у реалізації стратегії диверсифікації підприємницьких ризиків (2016)
Вітрук О. В. - Ефективність формування податкових ресурсів держави (2016)
Головчук О. В. - Розвиток організаційного знання для підвищення результативності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Краснокутська Ю. В. - Проблема дефініції категорії "трудових ресурсів" в контексті регіональних економічних систем (2016)
Лещук Г. В. - Шляхи стимулювання інвестиційної активності в економічному просторі регіону (2016)
Мазур Д. В. - Науково-технічний прогрес як основа модернізації продовольчого комплексу (2016)
Мартинова Л. Б. - Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС (2016)
Моісеєнко О. М. - Вплив інституційних чинників економічної влади на макроекономічні показники в системі відкритої економіки (2016)
Поліщук І. І. - Стратегічні аспекти управління маркетинговим потенціалом підприємства (2016)
Рудніченко Є. М. - Трудові конфлікти в управлінні інвестиційними проектами (2016)
Сенищ П. М. - Механізм формування депозитної політики банку (2016)
Судук Н. В. - Система взаємозв’язків як детермінанта розвитку туризму в регіоні, Кифор М. В. (2016)
Тарасенко О. О. - Сутність економічної рефлексії та її місце в системі видів рефлексії (2016)
Тарасенко А. В. - Ключові імперативи та детермінанти розвитку системи інфраструктури сільського господарства України (2016)
Ткач К. І. - Використання дискретних і неперервних марківських ланцюгів для поглинаючих станів системи формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства, Васильєва В. Ю. (2016)
Хачатрян В. В. - Особливості ідентифікації підприємницького потенціалу підприємства (2016)
Холоденко А. М. - Рівновага макроекономічної системи фірм та домогосподарств, Степанок Н. Ю., Олійникова Н. В. (2016)
Хрущ В. О. - Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2016)
Тарашевська О. В. - Ділова репутація суб’єкта господарювання: правове обґрунтування (2016)
Ведерніков М. Д. - Основні засади реалізації процедури контролю трудової поведінки персоналу на машинобудівному підприємстві, Базалійська Н. П. (2016)
Войнаренко М. П. - Застосування експертних методів дослідження для оцінки рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування, Волянська-Савчук Л. В. (2016)
Титул, содержание (2019)
К 130-летию академика Н. Н. Доброхотова (2019)
Браверман В. Я. - Замещение ископаемого угля в локальных твердотопливных котельных (2019)
Панов Є. М. - Сучасний стан ресурсоенергозбереження в технології виробництва вуглецевмісного наповнювача електродних виробів (Огляд), Лазарєв Т. В., Карвацький А. Я., Лелека С. В., Мікульонок І. О., Тютюннік П. О. (2019)
Семейко К. В. - О возможностях применения техники электротермического псевдоожиженного слоя для осуществления высокотемпературных технологических процессов (Обзор), Ильенко Б. К., Сидоренко Н. А. (2019)
Колесник В. В. - Кальцинація дрібнодисперсного вапняку в псевдозрідженому шарі інертного зернистого матеріалу. 2. Результати обчислювальних експериментів, Орлик В. М., Хвастухін Ю. І., Костогриз К. П., Жайворонок В. А. (2019)
Коломієць О. М. - Огляд технологій зменшення викидів оксидів азоту на вугільних теплових електростанціях (2019)
Мікульонок І. О. - Застосування феромагнітних матеріалів для забезпечення потрібного теплового режиму технологічного обладнання (Огляд) (2019)
Титул, содержание (2019)
Оршанский Ю. Р. - Комплекс по выращиванию и переработке водорослей в составе проекта создания в Украине высокотехнологического комплекса производства синтетического моторного топлива, Al-Delaimi A. A. H., Бондаренко Б. И., Рудыка В. И., Соловьев М. А. (2019)
Марченко Г. С. - Системи автономного опалення із застосуванням контактних водонагрівачів, Макаренко В. О. (2019)
Нікітін Є. Є. - Комплексний підхід до модернізації теплових джерел, теплових мереж та приєднаних до них будівель, Дутка О. В. (2019)
Космамбетова Г. Р. - Глубокое окисление метана в присутствии мультикомпонентных CoO-содержащих катализаторов на монолитных керамических носителях, Трипольский А. И., Соловьев С. А., Капран А. Ю., Стрижак П. Е. (2019)
Карп І. М. - Утилізація осадів стічних вод, П’яних К. Є., П’яних К. К. (2019)
Тульський Г. Г. - Електрохімічне одержання оксиду вольфраму з псевдосплаву карбідного типу WC–Cо, Ляшок Л. В., Османова М. П., Соболева А. Е. (2019)
Soroka B. S. - Novel Trends of Development and Perfection the Modern Heat Exchangers (2019)
Торчинский А. И. - Разработка модернизированных газогорелочных устройств серии ГС-М для туннельных печей обжига керамического кирпича, Андреев С. К. (2019)
Гошовська А. В. - Дія урогенітальних інфекцій на формування розвитку плацентарної дисфункції у жінок груп ризику, Бирчак І. В., Гошовський В. М. (2017)
Дрогомирецька Н. В. - Стан гемомікроциркуляторного русла адвентиції варикозно розширених вен малого тазу у жінок з хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів (2017)
Кобітович І. М. - Особливості печінкової енцефалопатії у хворих на алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Вірстюк Н. Г., Лосюк Л. В., Вовчук В. М., Марків Г. Д. (2017)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування застосування фолатів для профілактики вроджених вад розвитку, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Лавриненко Г. Л., Тумасян К. П. (2017)
Островський М. М. - Прогностична оцінка активності запального процесу при саркоїдозі органів дихання: можливості використання С-реактивного білка і TNF-α, Швець К. В. (2017)
Пасько А. Я. - Основні типи розташування прищитоподібних залоз та їх зв'язок з виникненням післяопераційного гіпопаратиреозу (2017)
Попадинець О. Г. - Перспектива використання кластерного аналізу для отримання нових наукових результатів на прикладі дослідження уротеліоцитів при експериментальній діабетичній цистопатії, Юрах О. М., Токарук Н. С., Юрах Г. Ю., Пукач І. В., Осипчук М. М., Колосов О. П., Коржовська В. І., Дубина Н. М., Дмитренко А. С. (2017)
Shalamay U. P. - Immunogenetic Status of Children with Mild Iodine Deficiency, Latent Iron Deficiency and Their Combination, Kovalchuk L. Ye., Voronych-Semchenko N. M. (2017)
Махлинець Н. П. - Як навчити засвоїти практичні навички без стресу на прикладі студентів стоматологічного факультету IV року навчання, Плав'юк Л. Ю. (2017)
Нижник В. М. - Сервісне обслуговування промислових підприємств у підвищенні стабілізації їх розвитку (2016)
Грицина Л. А. - Розгляд сутності сталого розвитку підприємства та методик оцінки його рівня (2016)
Лопатовський В. Г. - Переваги та недоліки аутсорсингу в міжнародній та вітчизняній діяльності підприємств, Русин О. І. (2016)
Коваленко С. І. - "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання (2016)
Пілішек Ю. О. - Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Васильківський Д. М. - Формування базової системи цілей на етапах життєвого циклу економічного потенціалу підприємства, Грипинська Н. В. (2016)
Нижник I. В. - Інформаційно-економічне забезпечення рівня стійкості промислових підприємств (2016)
Гавловська Н. І. - Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти, Рудніченко М. М. (2016)
Бакай В. Й. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства в ринкових умовах, Литвиненко Т. С. (2016)
Матвієць О. В. - Мотиваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств за умов інноваційних змін (2016)
Бринзей Б. С. - Міжрегіональний аналіз критеріїв ефективності виробництва сільськогосподарських суб’єктів (2016)
Гудзь Т. П. - Економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги підприємства (2016)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Формування системи управління якістю туристичних послуг, Римар Ю. М. (2016)
Ліп’яніна Х. В. - Аналіз основних математичних моделей діяльності туристичної галузі (2016)
Мартинюк М. А. - Ефективність молочного скотарства Житомирщини, Мартинюк Г. П. (2016)
Ратошнюк Т. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємництва Житомирщини, Капітула Л. Л. (2016)
Ющенко Н. Л. - Застосування методу геометричного програмування для оптимізації проектних рішень в умовах запровадження енергоефективних технологій в Україні (2016)
Маслій Н. Д. - Передумови максимізації цінностей під час створення ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств (2016)
Войнаренко М. П. - Науково-методичні підходи до контролю та управління якістю продукції, Цимбалюк Г. С. (2016)
Погорелов Ю. С. - Аналіз підходів до розуміння економічної безпеки підприємства, Івченко Є. А. (2016)
Шульга О. А. - Сутність та функції соціально-економічних суперечностей в системі аграрних відносин (2016)
Яременко О. Ф. - Наукові підходи до поняття економічної системи та її розвитку (2016)
Думанська І. Ю. - Передумови інноваційної активності промислових підприємств в умовах реформування економіки (2016)
Пухальський В. В. - Оподаткування товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Пилипяк О. В. - Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти (2016)
Юхименко Т. В. - Топологічна модель інноваційного розвитку банківського сектору України (2016)
Гасанов В. - Социально-экономическая политика государства в решении проблем уязвимых катогорий населения (2016)
Гумбат Г. - Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан (2016)
Матюх С. А. - Особливості організації підготовки фахівців вищих навчальних закладів та забезпечення підвищення конкурентоспроможності їхнього людського потенціалу, Лопатовський В. Г. (2016)
Приступа М. І. - Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні (2016)
Харун О. А. - Науково-методичні основи оцінки трудового потенціалу машинобудівних підприємств (2016)
Скібська К. О. - Вплив бізнес-інкубування на розвиток інфраструктурного забезпечення ринку праці (2016)
Філіпчук В. Р. - Соціальна система забезпечення населення України в контексті поступів від минулого до сучасності (2016)
Кравець І. М. - Сучасні тенденції молодіжного ринку праці Хмельниччини: чинники впливу та напрями регулювання, Галамага Ю. М. (2016)
Волошина С. В. - Еволюція концепції людського капіталу та її трансформація в умовах глобалізації соціально-економічних процесів, Калініченко Д. Р. (2016)
Загірняк Д. М. - Роль вищих навчальних закладів у розвитку вищої освіти (2016)
Гарафонова О. І. - Ризикоорієнтований підхід у процесі забезпечення економічної безпеки зовнішньої діяльності підприємств (2016)
Матвійчук Л. О. - Методологічні підходи до формування сутності поняття "фінансова діяльність підприємства" (2016)
Пухальська Я. П. - Особливості забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2016)
Хмелевський О. В. - Процес цілепокладання в управлінні експортоорієнтованими підприємствами (2016)
Скиба Г. В. - Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2016)
Пілішек Н. М. - Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі євроінтеграційних процесів (2016)
Дзюба М. І. - Форми та методи стимулювання експортних операцій в системі організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Кушнір С. О. - Аналіз прямих іноземних інвестицій до аграрного сектору Запорізького регіону, Конєв В. В. (2016)
Узун В. В. - Розвиток ринку електронної комерції в країнах-членах АСЕАН (2016)
Нагаївська Д. Ю. - Проведення оцінки рівня соціальної відповідальності бізнесу та його маркетингу на підприємстві (2016)
Дишкантюк О. В. - Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності (2016)
Гуменюк А. Ф. - Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах, Тарашевська О. В., Цебень Р. Л. (2016)
Благун І. І. - Еволюція прояву економічних криз у банківському секторі (2016)
Левицький В. В. - Стратегічні альтернативи управління фінансово–економічною стійкістю банків (2016)
Далєвська Т. А. - Оптимізація бюджетної політики та її орієнтири (2016)
Драбаніч А. В. - Дебіторська заборгованість: виникнення, позовна давність (2016)
Єлісєєва О. К. - Сучасний стан розвитку страхового ринку України, Скалько Т. О. (2016)
Кошонько О. В. - Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні, Овчиннікова Р. І. (2016)
Крекотень І. М. - Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні, Глушко А. Д. (2016)
Кучер Ю. Є. - Оптимізація грошових потоків підприємств гірничовидобувного комплексу, Волошина К. А. (2016)
Садовська Н. С. - Сутність трудового потенціалу рекреаційного комплексу: еволюція та формування наукових поглядів (2016)
Чубар М. М. - Внутрішні туристичні зони як перспективний ринок збуту продукції вітчизняних підприємств легкої промисловості (2016)
Бабій І. В. - Аналіз екзогенних та ендогенних чинників активізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (2016)
Титул, Зміст (2014)
Кремень В. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Ткаченко Л. - Розвиток особистості в системі "учитель-учень": контекст синергетики (2014)
Зоц В. - Щкола як ресурс "Культури миру" (2014)
Музиченко І. - Перші спроби української етнопсихології (2014)
Сергієнко В. - Особливості впровадження адаптивних систем у навчальний процес, Войтович І. (2014)
Загірняк М. - Проблеми якості математичної підготовки випускників закладів загальної середньої освіти на тлі системи визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2014)
Непорожня Л. - Тенденції розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в контексті європейської освіти (2014)
Кизенко В. - Особливості реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних і морально-громадянських цінностей учнів, Савченко М. (2014)
Бєляєва Н. - Досвід організації процесу виховання професійно-етичних якостей майбутніх керівників освіти на засадах саморегуляції (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта як поле професійного самовизначення і трудового виховання особистості (2014)
Виговська О. - Учительське цілепокладання як платформа становлення компетентного професіонала (2014)
Гриньова М. - Природничі дисципліни у реаліях сучасної освіти, Сорокіна Г. (2014)
Виговська О. - "4 сходинки до мети Дмитра Кайгородова: ініціатора, засновника профільної багатоступеневої системи хореографічної освіти в Україні". Реферативно-аналітичний огляд інформаційних і презентаційних матеріалів інноваційного досвіду п'ятнадцятого Героя Всеукраїнського проекту НАПН України і журналу-"Педагоги-новатори в Україні", Виговський О. (2014)
Карамишева К. - Онлайн-послуги у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи (2014)
Пенькало І. - Художник світової слави! (2014)
Наші ювіляри (2014)
Ювілейний День народження всеукраїнського науково-практичного журналу "Директор школи, ліцею, гімназії": 15 років виходу журналу для керівників середньої освіти у світ (2014)
Любохинець Л. С. - Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку: світова та національна практика (2017)
Бабич Л. М. - Аналіз та значення німецької інноваційної моделі для трансформації перехідної економіки України (2017)
Бабич М. С. - Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення (2017)
Битий А. В. - Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах (2017)
Бушовська Л. Б. - Аналіз передумов та основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Волинець О. О. - Інструменти державних запозичень на фондовому ринку Німеччини, Тімошенко Н. М. (2017)
Мейш А. В. - Методика визначення та порядок формування фінансових результатів торговельних підприємств (2017)
Мельник Л. Ю. - Інтелектуальний капітал як об’єкт формування економіки знань (2017)
Мороз С. В. - Роль та проблеми імпорту в економіці України (2017)
Нікулін В. В. - Макроекономічний аналіз банківської системи україни: основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання (2017)
Поплавська О. В. - Теоретичні та практичні підходи до аналізу моделей корпоративної соціальної відповідальності та світовий досвід їх реалізації (2017)
Самолюк Н. М. - Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання, Юрчик Г. М. (2017)
Скорик Г. І. - Аналіз основних проблем та необхідність регулювання ринку праці в Україні, Барінов В. В., Линник О. О. (2017)
Стадник В. В. - Фактори гетерогенності в інноваційній діяльності промислових корпорацій (2017)
Танасієнко Н. П. - Управління резервами зростання продуктивності праці на промислових підприємствах (2017)
Цвігун Т. В. - Стратегія управління ризиками на підприємстві (2017)
Ядуха С. Й. - Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат, Лісовський І. В. (2017)
Джур О. Є. - Дослідження та розробки в системі управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2017)
Мазур Д. В. - Передумови і принципи формування та використання потенціалу модернізації ПК, Мазур Г. О. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу, Рзаєв Г. І., Грицаюк М. (2017)
Худик О. Б. - Обґрунтування фінансової стратегії на основі системного аналізу (2017)
Юринець З. В. - Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, Юринець Р. В., Круглякова В. В. (2017)
Бойко Л. І. - Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання, Єремян О. М. (2017)
Гуменюк A. Ф. - Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства (2017)
Чебан Т. М. - Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів, Ткачук Т. П. (2017)
Бех К. А. - Глобальні та локальні виміри маркетингового середовища ТНК (2017)
Боковець В. В. - Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку, Іванченко Г. В. (2017)
Лозовська Г. М. - Оцінка ефективності медіапланування як складової управління рекламної діяльності підприємства (2017)
Пасєка А. С. - Значення маркетингових концепції у розвитку ринку праці (2017)
Батракова Т. І. - Вплив внутрішніх інвестиційних джерел на розвиток Запорізького регіону, Конєв В. В. (2017)
Пріхно І. М. - Індикатори вимірювання ефективності фінансування соціальної сфери (2017)
Солодка О. О. - Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні (2017)
Шевчук Л. П. - Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи, Драбаніч А. В., Казмір О. П., Шевчук А. А. (2017)
Азарова А. О. - Управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій, Пужайло О. І. (2017)
Азарова А. О. - Аналіз методів оцінювання споживчого капіталу, Писаренко К. М. (2017)
Коновалова А. А. - Вплив вищої освіти на економічне зростання: методологія досліджень (2017)
Кравчук І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження аграрного соціуму (2017)
Кудлаєнко С. В. - Державна соціальна політика у сфері економічних відносин: концептуальні засади (2017)
Ліщинська Л. Б. - Використання комплексних змінних в економічних розрахунках (2017)
Мартинова Л. Б. - Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків (2017)
Оксенюк С. Г. - Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків (2017)
Романуха О. М. - Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму в Україні (2017)
Ткачук О. М. - Формування ринку послуг в умовах євроінтеграції (2017)
Буга Н. Ю. - Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства, Мала А. Л., Яворська Н. З. (2015)
Карпій О. П. - Аналізування сучасного стану роздрібного автозаправного ринку (2015)
Фомова О. А. - Роль міжнарожного маркетингу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2015)
Чухрай Н. І. - Особливості маркетингових технологій просування результатів наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ, Король Я. П. (2015)
Гвоздецька І. В. - Теоретико-методичні основи формування іміджу підприємства як важливої складової посилення конкурентних переваг, Андрушкевич З. М. (2015)
Лопатовський В. Г. - Аналіз ринку праці України: стан та перспективи розвитку, Русин О. І. (2015)
Нагаївська Д. Ю. - Рівні реалізації соціальної відповідальності бізнесу та його маркетингової діяльності (2015)
Проскурович О. В. - Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, Ястремський М. М. (2015)
Дибчук Л. В. - Роль управління в маркетинговій діяльності промислових підприємств (2015)
Кострубська А. Ф. - Маркетинг соціальних мереж: сучасний тренд чи невід’ємний елемент успіху? (2015)
Ковінько О. М. - Маркетинг в умовах глобалізації економічної діяльності (2015)
Куриленко І. І. - Формування системи стратегічного маркетингу підприємства (2015)
Тельнов А. С. - Соціальна відповідальність бізнесу в контексті забезпечення якості продукції, Решміділова С. Л. (2015)
Забурмеха Є. М. - Особливості ціноутворення в банківській сфері (2015)
Бичікова Л. А. - Маркетинговий інструментарій просування банківських продуктів і послуг, Андрушкевич З. М. (2015)
Бичікова Л. А. - Оцінка сучасного стану машинобудівної промисловості України (2015)
Бойчук І. В. - Засади маркетингової діяльності підприємств на ринку інтернет-торгівлі (2015)
Бурліцька О. П. - Використання технологій мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів, Піняк І. Л. (2015)
Слободян Б. В. - Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського маркетингу, Карпенко В. Л. (2015)
Ковальчук С. В. - Сутність краудсорсингу та можливі напрями його застосування, Олійник А. О. (2015)
Лісовський І. В. - Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств в умовах змін кон’юнктури ринків (2015)
Мисюк М. С. - Особливості використання інтегрованих маркетингивих комунікацій страховою компанією, Карпенко В. Л. (2015)
Савич О. П. - Особливості комунікаційної політики на глобальному ринку легкових автомобілів (2015)
Трішкіна Н. І. - Процеси маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга (2015)
Дмитрів А. Я. - Формування системи та структурування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності вищого навчального закладу (2015)
Водяник М. О. - Становлення та розвиток прямого маркетингу в сучасних умовах ринкової економіки (2015)
Стадник В. В. - Вплив гетерогенності на особливості організаційної взаємодії у бізнес-моделях індустрії гостинності, Мельничук A. І. (2015)
Дражниця С. А. - Українські товари та європейський ринок в контексті гармонізації вітчизняних стандартів і виробництва (2015)
Данкеєва О. М. - Поведінка та потреби споживачів: окремі аспекти теорії (2015)
Магдійчук П. О. - Способи оцінки збалансованості грошових потоків підприємства (2015)
Огнева А. М. - Новітні інформаційні технології в управлінні підприємством, Русин О. І. (2015)
Гальчинська Ю. М. - Виробництво біоетанолу як індикатор розвитку бурякоцукрового підкомплексу України, Mariusz Maciejczak (2015)
Гевал Т. М. - Особливості планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної промисловості, Лопатовський В. Г. (2015)
Стадник В. В. - Гетерархія як організаційна оболонка ефективної взаємодії різноманітностей у забезпеченні конкурентоспроможності сучасних корпорацій (2015)
Сурмай Д. Д. - Прибуток. Проблеми визначення і тлумачення (2015)
Божкова В. В. - Аналіз особливостей інфраструктури венчурної діяльності в Україні, Дериколенко О. М. (2015)
Ємчук Л. В. - Сутність та формування економічного потенціалу підприємства, Русин О. І. (2015)
Дьякова М. С. - Аналіз інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, Марченко Н. В. (2015)
Литвиненко Т. С. - Економічна сутність контролінгу та можливості його застосування у процесі управління витратами на вітчизняних підприємствах, Лук'янова В. В. (2015)
Миронюк І. В. - Роль менеджменту в страхових організаціях в умовах розвитку економіки, Томаля Т. С. (2015)
Федоришин В. С. - Вдосконалення управління потенціалом комунальної власності як основи соціального розвитку територіальних громад (2015)
Кожухова Т. В. - Зовнішня допомога розвитку: принципи та чинники підвищення ефективності (2015)
Пілець Н. І. - Тенденції та фактори впливу на ефективність виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування економічної безпеки діяльності підприємства (2015)
Ярема О. Р. - Конкурентоспроможність державних підприємств в ринковій економіці України (2015)
Юрченко І. В. - Аналіз орендних земельних відносин в Полтавській області (2015)
Білик Т. Л. - Особливості діяльності та управління персоналом малих агропромислових підприємств (2015)
Демидаш Л. С. - Підтримка розвитку кооперації, передбачена програмою розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів (2015)
Ілляшенко О. В. - Алгоритмізація дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка інноваційного результату, Вдовиченко В. А. (2015)
Мельник О. І. - Підходи до дослідження конкуренції в аграрному секторі економіки (2015)
Оверчук В. А. - Проблеми розвитку соціально-орієнтованого ринку праці в Україні (2015)
Панчук Л. В. - Особливості моделювання та організації аналізу діяльності транснаціональних корпорацій з метою упередження банкрутства (2015)
Сахно А. А. - Положення про мотивацію прибутком економічної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Скрыль О. К. - Коэффициенты системы непрерывной оценки экономической устойчивости промышленного предприятия (2015)
Снігир Л. П. - Роль вищої освіти в системі економічної безпеки держави (2015)
Фрич А. О. - Особливості сучасного стану медичного страхування в Україні та перспективи його розвитку (2015)
Чудаєва І. Б. - Моделювання структурних дисбалансів в рівні розвитку інноваційного потенціалу регіонів України (2015)
Швиданенко Г. О. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства як головний фактор інноваційного розвитку, Ніколайчук О. А. (2015)
Нікітіна А. В. - Види методичної роботи вчителя-словесника (2015)
Роман С. В. - Мета і завдання сучасної шкільної хімічної освіти (2015)
Банька К. - Засвоєння китайської мови. Труднощі, які виникають на перших етапах вивчення китайської мови польськими студентами-початківцями (2015)
Леннарц О. - Викладання китайської мови: точка зору людини, яка вивчає мову (2015)
Пісклова Ю. А. - Особливості викладання фонетики китайської мови на початкових етапах навчання (2015)
Рукавішнікова О. І. - Особливості використання аудіювання у навчанні двостороннього послідовного перекладу в парі мов китайська – російська (2015)
Федічева Н. В. - Дискусія на заняттях з китайської мови (2015)
Ань Лішєн - Роль куратора в організації виховної роботи у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки (2015)
Бабаян С. Б. - Ідеї естетичного виховання у педагогічній спадщині Конфуція (2015)
Чепурна І. М. - Історичний аналіз громадянської освіти в КНР (2015)
Божко О. П. - Засвоєння учнями особливостей функціювання складних речень у текстах різних стилів мовлення (2015)
Нікітіна А. В. - Лінгвометодичні принципи аналізу комунікативності тексту (2015)
Семенів Н. Л. - Лінгводидактичні аспекти створення електронного підручника з української мови для учнів 5-го класу (2015)
Кравчук О. М. - Методи навчання лінгвістичного аналізу тексту у ВНЗ (2015)
Меняйленко О. С. - Навчальні технології на основі інтеграції E-learning та DMS на базі платформи Moodle, Захожай О. І., Краснопольський В. Е. (2015)
Прошкін В. В. - Підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорової молоді засобами дослідницької роботи (2015)
Роман С. В. - Напрями інтеграції аксіологічного й системного підходів у фаховій підготовці майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Рускуліс Л. В. - Урахування психологічних особливостей студентського віку в процесі підготовки майбутнього вчителя української мови (2015)
Солодюк Н. В. - Формування дослідницької компетентності студентів-медиків (2015)
Сташевський А. Я. - Ковзне гліссандо як художній прийом в сучасній музиці для баяна (на прикладі творів українських композиторів) (2015)
Груба Т. Л. - Використання методу проектів на уроках української мови в профільній школі (2015)
Гульчук Т. М. - Текстотворча компетентність як наукове поняття (2015)
Дерека Т. Г. - Формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі неперервної професійної підготовки (2015)
Місько Н. В. - Основні дефініції дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок XXI ст.) (2015)
Молчанюк В. А. - Аналіз методологічних засад проектування дистанційних курсів (2015)
Райхман Є. І. - Змістовна характеристика сучасних форм науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти (2015)
Степаненко В. В. - Професійні компетенції фахівців з лабораторної діагностики (2015)
Черних Ю. А. - Розвиток готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх фахівців в галузі медицини (2015)
Шевчук О. Б. - Дослідження проблеми дефініцій категоріального апарату експертних навчальних систем з підготовки фахівців фінансово-економічного напряму (2015)
Степаненко В. І. - Організаційна структура системи профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків (2015)
Івченко Т. В. - Проблеми професійно-технічної освіти у педагогічній теорії України в 40 – 50-х роках ХХ століття (2015)
Гавловська Н. І. - Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи управління підприємством, Погорелов Ю. С. (2016)
Яценко К. А. - Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств (2016)
Бордун Ю. М. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2016)
Савіцький А. В. - Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу підприємства (2016)
Дружиніна В. В. - Збільшення прибутковості машинобудівних підприємств з використанням фінансових коефіцієнтів та процесно-орієнтованого бюджетування (2016)
Васильківський Д. М. - Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві (2016)
Куцеволова М. В. - Ринок праці: поняття та теоретико-методичні підходи до дослідження (2016)
Бардакова С. М. - Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі, Сакун Л. М. (2016)
Борисяк О. В. - Концептуальні підходи до управління персоналом (2016)
Климчук А. О. - Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах (2016)
Ліпич Л. Г. - Взаємозв'язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства, Кушнір М. А., Хілуха О. А. (2016)
Будько О. В. - Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні сталого розвитку підприємства (2016)
Орлова-Курилова О. В. - Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності (2016)
Романькова О. Н. - Анализ иностранного инвестирования в Украине, Горголюк К. В. (2016)
Крупський О. П. - Формування організаційної культури підприємств сфери послуг: інноваційний підхід, Максiмчук О. С. (2016)
Баланська О. І. - Характеристика системи фінансування житлового будівництва та її структурних елементів (2016)
Бондар М. В. - Моделювання систем масового обслуговування засобами ANYLOGIC, Степова С. В. (2016)
Гаряга Л. О. - Вплив волатильності валютного курсу на окремі показники фінансово-економічного розвитку України (2016)
Дубина М. В. - Структура ринку фінансових послуг (2016)
Коцюрба О. Ю. - Інтегральне оцінювання фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2016)
Лизогуб М. М. - Домінанти інклюзивних фінансових систем (2016)
Кузик О. В. - Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України (2016)
Романенко О. О. - Критерії та показники ефективності використання маркетингових комунікаційних стратегій в інтернет (на прикладі підприємств харчової промисловості) (2016)
Данілкова А. Ю. - Система специфічних механізмів політики енергоефективності промислових підприємств України (2016)
Гранатуров В. М. - Экономический анализ объектов: взаимосвязь факторов, критериев и показателей, Осипов В. Н. (2016)
Lomonosova O. - Research of the processes of reducing the number of students of one speciality at the higher technical institutions in Ukraine, Lomonosov A., Boiko L. (2016)
Максимюк М. М. - Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств (2016)
Радзіховська Л. М. - Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології, Іващук О. В. (2016)
Ревенок В. І. - Елементи організації ефективних інтернет-комунікацій в галузі охорони здоров'я (2016)
Захарченко Н. В. - Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві (2016)
Лапшин І. М. - Аналіз демографічної ситуації в Україні (2016)
Родіонова І. В. - Пристосування міграційної політики України до вимог ЄС (2016)
Стаканов Р. Д. - Інвестиційний ефект міграційного капіталу в регіонах походження міграції (2016)
Горіна Г. О. - Фактори формування просторової поляризації соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Мартинюк М. А. - Стан та напрями підвищення економічної ефективності картоплярства на Житомирщині, Ратошнюк Т. М. (2016)
Титул, зміст (2019)
Житар М. О. - Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової науки (2019)
Краснокутська Н. С. - Дефініція поняття "фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості, Коптєва Г. М. (2019)
Чобіток В. І. - Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід (2019)
Марченко В. М. - Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки, Нечаєв О. Л. (2019)
Маршалок Т. Я. - Фіскальна політика держави з досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів (2019)
Піжук О. І. - Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки (2019)
Шевченко Б. О. - Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки, Непокупна Т. А. (2019)
Московкин В. М. - Концепция инновационных систем: зарождение и развитие, Сизьунго М., Журавка А. В. (2019)
Колещук О. Я. - Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств (2019)
Петруня Ю. Є. - Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності, Разживін В. М. (2019)
Бондаревська О. М. - Оцінювання стану економічної безпеки регіонів України (2019)
Галгаш Р. А. - Природно-ресурсний потенціал і можливості мобілізації ресурсів для розвитку промислових кластерів і смарт-спеціалізації Луганської області (2019)
Семененко І. М. - Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах "регіон – підприємство" для сталого розвитку регіону (2019)
Васьківська К. В. - Удосконалення розвитку приміських територій, Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. (2019)
Zabarna E. M. - The Strategic Development of Territories Based on Overcoming the Regional Asymmetries (2019)
Дрималовська Х. В. - Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти (2019)
Дибач І. Л. - Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації та інформатизації економіки (2019)
Хаустова В. Є. - Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні, Решетняк О. І. (2019)
Токарчук В. В. - Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики, Насаченко М. Ю. (2019)
Силка І. В. - Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств (2019)
Карасьова Н. А. - Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності (2019)
Гуторов А. О. - Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки (2019)
Чатченко Т. В. - Ринок праці в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку, Давидова І. А. (2019)
Щетініна Л. В. - Оплата праці студентів в Україні, Рудакова С. Г., Троян Ю. І. (2019)
Туль С. І. - Стан і перспективи розвитку діджиталізованого ринку праці в Україні (2019)
Побережна З. М. - Бізнес-модель авіакомпанії як інструмент забезпечення її конкурентоспроможності на ринку авіапослуг (2019)
Білецька І. М. - Проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі: методика аналізу та політика забезпечення (2019)
Душак М. І. - Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства (2019)
Кримчак Л. А. - Удосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації основних положень постмитного аудиту, Рудніченко Є. М. (2019)
Аболхасанзад А. - Методичні рекомендації щодо зростання інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств (2019)
Чепець О. Г. - Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці, Кінебас І. Ю. (2019)
Ізмайлов Я. О. - Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами (2019)
Близнюк О. П. - Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України, Ставерська Т. О., Іванюта О. М. (2019)
Шірінян Л. В. - Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів, Шашенко О. В., Шірінян А. А. (2019)
Гернего Ю. О. - Критерії успіху грантової заявки в умовах посилення ролі соціально орієнтованого бізнесу (2019)
Коляда Т. А. - Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави, Гуз М. В. (2019)
Мороз Н. В. - Сутність, причини виникнення та класифікація кредитного ризику банку, Селецька Т. О. (2019)
Дунас Н. В. - Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України (2019)
Лозинський Д. Л. - Альтернативний погляд на податкову лібералізацію в контурі протидії гібридній війні (2019)
Єлісєєва О. К. - Удосконалення обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємства сільського господарства "Агромир-СТ", Приходько А. Є. (2019)
Птащенко О. В. - Сутність фінансової інклюзії при клієнтоорієнтованому підході на ринку банківських послуг, Кошарна В. В. (2019)
Сокирко О. С. - Аналіз стану доходів місцевих бюджетів при реалізації реформи бюджетної децентралізації, Плахотнюк В. В. (2019)
Фадєєва І. Г. - Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств, Пиріг А. М. (2019)
Глинська А. Є. - Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі (2019)
Ліщинська В. В. - Вибір оптимальної конкурентної стратегії підприємства в умовах інтервальних оцінок критеріїв її результативності (2019)
Копча Ю. Ю. - Науковий підхід до формування стратегічних орієнтирів управління потенціалом економічної безпеки підприємств (2019)
Марченко О. В. - Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак (2019)
Малинка О. Я. - Концепція управління враженнями споживача та її застосування в ортодонтії (бренд "Insignia"), Формус О. М., Устенко А. О. (2019)
Хаустов М. М. - Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Gurrib I. - The relationship between the Nasdaq Composite Index and energy futures markets (2018)
Burdorf T. - An evaluation and comparison of Value at Risk and Expected Shortfall, van Vuuren G. (2018)
Lee N. - Empirical evidence on the impact of recent Korean tax reforms, Swenson Ch. (2018)
Maswadeh S. - The effect of the ownership structure on earnings management practices (2018)
Ivanenko T. - Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources, Hrushko V., Frantsuz A. (2018)
Choi H. - The relationship between corporate social responsibility and earnings management: accounting for endogeneity, Choi B., Byun J. (2018)
Değirmenci N. - Ranking of firms by performance using I-distance method, Ayan T. Y. (2018)
Suh J. - The association between foreign directors and opportunistic financial reporting, Lee H.-Y., Lee H. (2018)
Chugunov I. - Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies, Pasichnyi M. (2018)
Souissi M. A. - Multi-agent modeling and simulation of a stock market, Bensaid Kh., Ellaia R. (2018)
Pulungan D. P. - Technical analysis testing in forecasting Socially Responsible Investment Index in Indonesia Stock Exchange, Wahyudi S., Suharnomo S., Muharam H. (2018)
Bethlendi A. - Critical financial and accounting issues of early-stage innovative enterprises, Urbanics R. (2018)
Kumaraswamy S. - Performance evaluation of Saudi equity mutual funds: Fama decomposition model, Al Ezee I. (2018)
Lahajnar S. - Initial Coin Offering (ICO) evaluation model, Rozanec A. (2018)
de Paulo W. L. - An analysis of a mean-variance enhanced index tracking problem with weights constraints, Fontova M. I. V., de Souza R. C. (2018)
Boiko M. - Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system, Bosovska M., Vedmid N., Bovsh L., Okhrimenko A. (2018)
Hung D. N. - Effects of financial statements information on firms’ value: evidence from Vietnamese listed firms, Cuong P. D., Ha V. T. B. (2018)
Pikus R. - Financial sustainability management of the insurance company: case of Ukraine, Prykaziuk N., Balytska M. (2018)
Azarenkova G. - The influence of financial technologies on the global financial system stability, Shkodina I., Samorodov B., Babenko M., Onishchenko I. (2018)
Bousselmi H. el W. - The interaction between governance, social responsibility, and territorial attractiveness: an application of "the structural equation modeling approach”, Caridad L., Villamandos N. C. (2018)
Hsieh L.-Ch. - Inflows and outflows of mutual funds: a performance comparison of funds offered by traditional banks, insurance companies and mutual fund companies, Lin Y.-Sh. (2018)
Rahmawati A. - The effects of managerial ownership, leverage, dividend policy in minimizing agency problem, Moeljadi M., Djumahir Djumahir, Sumiati Sumiati (2018)
Derevyanko B. - Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region), Nikolenko L., Syrmamiik I., Mykytenko Y., Gasparevich I. (2018)
Iman N. - Assessing the dynamics of fintech in Indonesia (2018)
Zachosova N. - Risks and possibilities of the effect of financial inclusion on managing the financial security at the macro level, Herasymenko O., Shevchenko A. (2018)
Blakyta G. - Evaluation of investment environment security in Ukraine, Guliaieva N., Vavdijchyk I., Matusova O., Kasianova A. (2018)
Petrushenko Y. - The opportunities of engaging FinTech companies into the system of cross-border money transfers in Ukraine, Kozarezenko L., Glinska-Newes A., Tokarenko M., But M. (2018)
Hsu H.-W. - The relationship between compensation committee quality and the voluntary adoption of clawback provisions, Tsai L.-Ch., Young Ch.-Sh., Chen Ch.-H. (2018)
Chakraborty S. - Empirical evidence on the determinants of dividend pay-outs in the auto components sector in India, Shenoy S. S., Subrahmanya K. N. (2018)
Fomina O. - Methodological approaches to investment property valuation, Moshkovska O., Prokopova O., Nikolenko N., Slomchynska S. (2018)
Антонюк П. П. - Взаємозв'язки у сфері соціальної безпеки підприємств (2016)
Афанасьев М. А. - Некоторые вопросы построения и развития информационного общества, Староверова О. В., Уринцов А. И. (2016)
Балахонова О. В. - Вирішення управлінських завдань на підприємствах промисловості за допомогою інструмента фінансового контролю (2016)
Барановський О. І. - Таргетування інфляції в забезпеченні інфляційної безпеки (2016)
Більовський К. Е. - Стан та перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні (2016)
Білак О. С. - Особливості розвитку страхового ринку: сучасні реалії та перспективи (2016)
Бохонко І. В. - Взаємодія енергетичних підприємств із ВНЗ у підготовці інженерних кадрів, Щербата Т. С. (2016)
Бутенко В. В. - Переваги та недоліки податку з обороту та податку на додану вартість у контексті їх практичного застосування, Бутенко Т. В. (2016)
Варналій З. С. - Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України (2016)
Васильківський К. В. - Засади ефективного управління грошовими потоками підприємства (2016)
Донченко Т. В. - Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні, Безвух С. В. (2016)
Гаватюк Л. С. - Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств в сучасних умовах господарювання (2016)
Горбатюк К. В. - Автоматизація статистичної обробки експертних оцінок економічних показників, Хруст І. Б. (2016)
Гранатуров В. М. - Современные концепции развития компаний: pro et contra, Кораблинова И. А. (2016)
Григорук П. М. - Аналіз показників промислового розвитку Хмельницької області, Завгородня Т. П. (2016)
Грубляк О. М. - Оцінка ефективності боргової політики України в сучасних умовах (2016)
Гуменюк А. Ф. - Бухгалтерське та податкове визнання основних засобів підприємства як елемент його облікової політики (2016)
Жерліцин Д. М. - Ефективна структура інвестиційних активів страхової компанії (2016)
Захарченко Н. В. - Високотехнологічне оновлення промислового підприємства на основі формування стратегії його розвитку (2016)
Єрмійчук Н. І. - Оцінка результатів діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2016)
Ивашко Л. М. - Эффективное использование геймификации в образовании и бизнесе, Торопцов В. С. (2016)
Іщенко О. А. - Наукові та методологічні підходи до еколого-економічних взаємин для проектування та експертизи рішень в сфері збалансування територіальних і корпоративних інтересів (2016)
Ксьондз С. М. - Роль фінансового планування в сучасних умовах господарювання (2016)
Кабаненко Ю. В. - Білінійна модель взаємодії інформаційних потоків (2016)
Колісник Г. М. - Система державної координації регулювання витрат підприємницького сектору України (2016)
Корбутяк А. Г. - Детермінанти розвитку інноваційного потенціалу України (2016)
Кошонько О. В. - Особливості розвитку ринку споживчого кредитування за сучасних умов, Стеценко Н. А. (2016)
Ковальчук Н. О. - Завдання фінансового управління на вітчизняних підприємствах в контексті забезпечення їх фінансово-економічної безпеки (2016)
Квасницька Р. С. - Теоретичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства, Тарасюк М. В. (2016)
Лаптєва В. В. - Розробка маркетингових стратегій у зовнішньоекономічній діяльності регіону (2016)
Ларіонова К. Л. - Концептуальні основи дефініції "реструктуризація" підприємства (2016)
Маркіна І. А. - Економічні засади впровадження системи обов’язкового медичного страхування, Аль Ширафi Мохаммед Авад (2016)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні аспекти управління страховими компаніями з урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності, Ткач К. І. (2016)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз вітчизняних методик управління логістикою торгівельних мереж, Більовська Г. С. (2016)
Манталюк О. В. - Особливості моделювання курсу національної валюти в умовах економічної кризи (2016)
Мокляк М. В. - Маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності банку, Бондарчук М. І. (2016)
Негрей М. В. - Вплив кліматичної політики на аграрний сектор України (2016)
Овчиннікова О. Р. - Методологія проведення соціологічних опитувань мігрантів на основі виділення малих груп дослідження, Вальков О. Б. (2016)
Олійник А. В. - Реструктуризація банківської системи України як інструмент протидії банкрутству банків (2016)
Овчиннікова О. Р. - Аналіз зміни шлюбного стану населення, Зелінська І. В. (2016)
Піщик О. В. - Основні напрямки державної політики соціального розвитку територій в сучасних реаліях України (2016)
Пономарьова Н. А. - Інтелектуальний капітал інноваційних кластерів: перспективи формування в Україні (2016)
Прилепа Н. В. - Особливості розвитку інноваційних технологій у сфері ресторанного господарства (2016)
Проскурович О. В. - Прогнозування забруднення атмосферного повітря Хмельницької області, Мішина І. О. (2016)
Проскурович О. В. - Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2016)
Приступа Л. А. - Особливості формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі (2016)
Скорятіна А. О. - Організаційні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Мельник А. О. (2016)
Удачина К. О. - Визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання на основі теорії нечітких множин, Бандоріна Л. М. (2016)
Юрій Е. О. - Механізм залучення громадськості до розподілу та використання коштів місцевого бюджету, Карвацький М. В. (2016)
Юрій К. К. - Особливості фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Проскурович О. В. - Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства, Горощак А. О. (2016)
Форкун І. В. - Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні, Гордєєва Т. А. (2016)
Храпко І. Є. - Вплив фінансової децентралізації на фінансування соціальної сфери (2016)
Хрущ В. О. - Інноваційні підходи у формуванні стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2016)
Хрущ Н. А. - Функціональні особливості управління ризиками підприємницької діяльності, Доценко І. О. (2016)
Череп А. В. - Стратегічний альянс як перспективна форма об’єднання підприємств, Линенко А. В. (2016)
Чукурна О. П. - Розвиток транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації (2016)
Янковий В. О. - Особливості визначення оптимальної фондоозброєності на базі лінійної виробничої функції і функції Леонт'єва (2016)
Передмова (2016)
Макар В. - Українці в Канаді: до 125-річчя поселення (2016)
Макар Ю. - Все розпочалося з пам’ятника Лесі Українки або початок співпраці з Саскачеванським університетом (2016)
Bohatyrets V. - Ukrainian canadians’ tremendous contributions to a mosaic canadian society (in the context of celebrating their 125th settling in maple leaf country) (2016)
Бурдяк В. - Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи (2016)
Бутирська І. - Трансформація системи методів управління соціальною політикою в Європейському Союзі (2016)
Івасюк Г. - Особливості та основні напрямки неореалізму у теорії міжнародних відносин (2016)
Коцан Р. - Теоретичні аспекти формування державних кордонів (2016)
Логвінова Д. - Проблематика використання понятійно-категоріального апарату при проведенні крос-національних порівняльних досліджень (2016)
Wawryniuk A. - Pogranicze Korony i Litwy w okresie kształtowania się dwujedynego państwa (2016)
Ватаманюк А. - Біженці як виклик сучасній міграційній політиці Європейського Союзу (2016)
Гончаренко А. - Європейський Союз у міжнародних відносинах Канади наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Ключук Ю. - Неофіційні зустрічі Александра Кваснєвського і Леоніда Кучми та їх вплив на формування польсько-української економічної співпраці (2016)
Коврик-Токар Л. - Формування європейських ідентичностей в Україні (2016)
Манчуленко О. - Вплив міжнародних військових кампаній США на прийняття закону Голдвотера-Ніколса та його наслідки (2016)
Мельничук Л. - Чернівецький національний університет в румунський період історії Буковини (1918-1940 рр.) (2016)
Моцик О. - Наукові розвідки та підходи до інтеграційних процесів у Європейському Союзі (2016)
Моцок В. - Ідеологічні ресурси Російської Федерації в умовах геополітичної боротьби за Україну (2016)
Novoskoltseva L. - Ecological and economic challenges of modern society (2016)
Попова Н. - Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини Україна - ЄС (2016)
Прохоров М. - Вплив нових технологій на сферу медіа у Республіці Польща: адаптація європейського досвіду (2016)
Семенко В. - Австрія: результати виборів до Європарламенту 2014 року (2016)
Стецюк А. - Уроки радянсько-фінських війн для України, Тодосійчук Ю. (2016)
Аль-Зухаірі Акіль Ибрахім - Формування дослідницької традиції вивчення інституту парламентаризму як механізму становлення демократії (2016)
Гев’юк У. - Інституційне забезпечення інформаційних прав і свобод людини в Україні, Равлик І. (2016)
Зайцева З. - Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Звоздецька О. - Діяльність органів контролю та регулювання в сфері аудіовізуальних ЗМІ Польщі (2016)
Катеринчук П. - Російська пропаганда як інструмент зовнішньополітичної стратегії щодо України (2016)
Козачук О. - Ліберальний плюралізм та політика багато культурності в Центральній та Східній Європі (аналіз поглядів В. Кімліки) (2016)
Кужельний М. - Зовнішня інформаційна політика як інструмент захисту національної безпеки: український досвід (2016)
Кузуб Г. - Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи (2016)
Марусик Т. - Гендерні пріоритети у структурі гуманітарної складової суспільного розвитку (2016)
Мельничук І. - Основні напрями та зміст процесу оновлення політико-ідеологічних засад Російської Федерації (2016)
Митко А. - Застосування е-технік для взаємодії влади та громади (2016)
Михайлиця К. - Міграційні процеси в ЄС як імператив космополітизму в теорії другого модерну Е.Гідденса (2016)
Молочко П. - Інституціональні особливості функціонування та діяльності політичних партій в Україні (2016)
Осадца І. - Характеристика політичних цінностей об’єднаної Європи в контексті євроінтеграційних прагнень України (2016)
Ostapiak V. - Political and legal dimension of equal partnership formation (2016)
Pavliuk M. - Decentralization reform in Ukraine: from amalgamated self-sufficient communities to effective local self-governance (2016)
Прихненко М. - Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера (2016)
Пунько В. - Історіографія приватизаційних процесів у Великій Британії за урядування М. Тетчер у 1979-1990 роках (2016)
Репецька А. - Революції в Україні у посткомуністичний період: класичні чи специфічні? (2016)
Rosłoń D. - Specyfika, efektywność i kierunki polskiej polityki zagraniczej (2016)
Ротар Н. - Політичні механізми інтеграції російського націоналізму в політичний простір Автономної Республіки Крим (2016)
Струтинський В. - 13 грудня 1981 року в політичній історії Польщі: погляд через 35 років (2016)
Терещук В. - Способи використання мас-медій для впливу на порядок денний зовнішньої політики в умовах демократичної та недемократичної держави (2016)
Цікул І. - Гедерна ідентичність як предмет комунікативної політики (2016)
Добржанська О. - X ювілейна конференція "Актуальні проблеми зовнішньої політики України", Циганюк В. (2016)
Харжевський В. О. - Межі існування важільних механізмів, що синтезовані з використанням точок розпрямлення 5-го порядку за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки (2016)
Мирошніченко К. А. - Витратні характеристики бункерів емульситаторів, Батраченко О. В. (2016)
Стрілець В. М. - Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів втулкових пружних муфт, Брошук Ю. М., Стрілець О. Р. (2016)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри фрикційної відцентрової муфти з канатними елементами (2016)
Марченко В. Л. - Порівняльний аналіз устаткування та обладнання для штампування з крученням (2016)
Настасенко В. А. - Боковые многогранные неперетачиваемые пластины и заготовки для их изготовления, Бабий М. В., Блах И. В. (2016)
Стремецький О. І. - Дослідження корозії низьковуглецевих сталей у водних розчинах в присутності сапоніту, Сокол Г. М. (2016)
Горященко С. Л. - Експериментальні дослідження параметрів ефективності нагрівання та акумулювання тепла у системі "нагрівач-рідина-бак", Гордєєв А. І., Голінка Є. О., Успаленко С. В. (2016)
Ариф МАМЕДОВ - Структура и свойства низколегированных порошковых железочугунных композиций, Ирмик АБАЕВ (2016)
Горін В. В. - Теплообмен при конденсации пара внутри горизонтальной гладкой трубы. расчет теплоотдачи (2016)
Возняк А. В. - Крихко-пластичний перехід в полілактиді, обумовлений деформацією зсуву при температурах, вищих за температуру склування, Возняк А. О. (2016)
Матвейцова Д. С. - Вивчення впливу поверхнево-активних речовин на агрегативну стійкість суспензії на основі наночастинок силіцій діоксиду, Карван С. А., Параска О. А. (2016)
Параска О. А. - Комплексна оцінка основних методів нанесення опоряджувальних речовин для трикотажних полотен, Ковальська В. О., Базилюк Е. В. (2016)
Марухленко М. О. - ІЧ-спектроскопічні дослідження взаємодії модифікованих дисперсій монтморилоніту з колагеном дерми, Паламар В. А., Мокроусова О. Р. (2016)
Пруднікова Н. Д. - Особливості конструкції профілактичного взуття з використанням рослинного наповнювача та визначення фізико-механічних характеристик останнього (2016)
Максимов С. А. - Автоматизированная технология обстрачивания перфорации на заготовках верха обуви, Сункуев Б. С., Шинкевич И. В., Буевич А. Э. (2016)
Maidan P. S. - Experimental researching of penetration materials of shoe uppers using labview software complex, Buryak A. V. (2016)
Бучківська У. Б. - Вплив хімічного чищення на зносостійкість платтяно-костюмних тканин (2016)
Качан Р. В. - Створення антимікробної композиції, Андреєва О. А. (2016)
Куник О. М. - Дослідження антиоксидантних властивостей рослинних екстрактів обліпихи та кісточок грейпфруту в ланоліновому кремі для рук, Сарібєкова Д. Г., Салєба Л. В., Гаргаун Р. В., Сарібеков Г. С. (2016)
Краснюк Л. В. - Перспективи створення багатофункціональних швейних виробів із урахуванням біологічно активних точок та біологічно активних зон тіла людини, Троян О. М., Янцаловський О. Й., Тороканець В. С. (2016)
Романішина О. В. - Використання засобів індивідуального захисту органів дихання від пилу, Білик А. П. (2016)
Горач О. О. - Моделювання технологічного процесу одержання целюлози з метою виготовлення виробів технічного призначення, Богданова О. Ф., Тернова Т. І. (2016)
Хижан О. І. - Розробка курсу дистанційного навчання з дисципліни "фізична і колоїдна хімія" в оболонці moodle, Бухтіяров В. К., Нестерова Л. О. (2016)
Макаришкін Д. А. - Метод розпізнавання ситуацій сигнально-завадової обстановки для підвищення завадостійкості цифрових радіорелейних станцій, Бойко Ю. М., Карпова Л. В. (2016)
Чесановський І. І. - Оцінка залежності пропускної спроможності від основних енергетичних співвідношень у вузькосмугових радіоканалах, Карпова Л. В., Левчунець Д. О. (2016)
Говорущенко Т. О. - Метод оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення на основі зваженої онтології, Іванов О. В., Павлова О. О. (2016)
Філіпчук О. А. - Аналіз моделей управління ресурсами та навантаженням каналів передачі в телекомунікаціях, Хмельницький Ю. В. (2016)
Рибалка А. В. - Аналіз методів та технологій стиснення інформації в телекомунікаційних системах, Хмельницький Ю. В. (2016)
Бабій Ю. О. - Обґрунтування термінів проведення заходів технічного обслуговування багатофункціональних і різнорідних за складом радіотехнічних систем і комплексів спеціального призначення (2016)
Петрушак В. С. - Фазочастотний метод вимірювання реологічних характеристик в ротаційному віскозиметрі, Водяний О. М. (2016)
Волинець Д. О. - Огляд стандартів радіодоступу з метою реалізації в локальних мережах правоохоронних органів україни (2016)
Пятін І. С. - Дослідження синхронізації цифрових систем зв’язку, Кукал І. Ю. (2016)
Барановський Д. М. - Аналіз медичних додатків для діагностики і моніторингу роботи серця в домашніх умовах (за даними літературних джерел), Московко М. В., Злепко О. С., Павлов В. С. (2016)
Мирошник О. М. - Експериментальні дослідження нечіткого методу групового урахування аргументів у задачах прогнозування зони хімічного забруднення (2016)
Троцишина Н. І. - Перспективні напрямки побудови цап і ацп із програмованими параметрами характеристики перетворення вимірювального перетворення на основі дробово-раціональної шкали вимірювань, Троцишин І. В., Войтюк О. П. (2016)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та магнетизму. частина v (2016)
Малогулко Ю. В. - Дослідження функціональної стійкості підсистеми обміну інформацією локальної електричної системи з відновлюваними джерелами енергії з використанням технології smart grid, Гунько І. О. (2016)
Смолин Ю. А. - Структурные составляющие систем управления и контроля процессов технического творчества (2016)
Кравчук О. А. - Аспекти переходу на http2 (2016)
Мясищев А. А. - Построение БПЛА на базе полетного контроллера apm 2.6 (2016)
Саміла А. П. - Рознесення частот детектування та збудження в імпульсному спектрометрі ядерного квадрупольного резонансу, Ластівка Г. І., Хандожко В. О. (2016)
Любчик В. Р. - Аналіз методів дослідження радіолокаційних параметрів об’єктів, Трохимчук В. О., Площик А. С., Євтушок В. П. (2016)
Науменко С. В. - Використання cloud-технологій для автоматизації облікового процесу, Люта М. В., Розломій І. О. (2016)
Мясіщев О. А. - Аналіз захищеності комп’ютерних мереж на основі побудови дерева атак, Мартинюк О. О., Гіневська Н. М. (2016)
Осідач А. О. - Розроблення алгоритму верифікації документів (2016)
Стецюк В. І. - Рекуперація енергії в підіймальних механізмах з частотно-регульованим електроприводом, Полуденний О. В. (2016)
Нездоровін В. П. - Застосування реконфігурованої логики для побудови варіативних сенсорних датчиків, Грипинська Н. В., Праворська Н. І., Горященко С. Л., Клепіковський А. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Al-Hajri M. - The association between Corporate Social Responsibility Disclosure and accounting-based financial performance: a Kuwaiti evidence, Al-Enezi F. (2019)
Mousa G. A. - The effect of dividend payments and firm’s attributes on earnings quality: empirical evidence from Egypt, Desoky A. (2019)
Akinde M. A. - Growth versus value investing: a case of Nigerian Stock Market, Peter E., Ikpefan O. A. (2019)
Bouresli A. - New market reforms and stock exchange liquidity: the case of Kuwait, Abdulsalam F. A. (2019)
Sareewiwatthana P. - Alternative analyses of market value added: a case study of Thailand, Wanidwaranan P. (2019)
Al-Smadi M. O. - Corporate governance and risk taking of Jordanian listed corporations: the impact of board of directors (2019)
Shin H. - The effects of industry characteristics on stock price synchronicity around IFRS adoption (2019)
Cahyono S. B. - The determinants of firm financing structures across sectors: an evidence from Indonesian listed companies, Chawla A. S. (2019)
Ananzeh I. E. N. - Analyzing the effect of financial development on economic growth – the Jordanian experience, Othman M. D. (2019)
Alqahtani A. S. S. - The impact of United States monetary policy uncertainty on the Gulf Cooperation Council stock markets, Ouyang H., Saleh Sh. (2019)
Putera A. - Treatment strategies for bad loans to microfinancial institutions: evidence from Kendari, Indonesia, Balaka M. Y. (2019)
Owusu J. - Financial literacy as a moderator linking financial resource availability and SME growth in Ghana, Ismail M. B., Osman M. H. B. M., Kuan G. (2019)
Salman A. - Determinants of dividend policy (2019)
Ferrari P. - Dispersion trading: an empirical analysis on the S&P 100 options, Poy G., Abate G. (2019)
Grytten O. H. - Public finances, governance control and economic growth: a macroeconomic history approach (2019)
Kang M. - Investor perception of fair value evaluation: focusing on financial instruments, Yoo Y.-T. (2019)
Oseifuah E. K. - A Markov regime switching approach to estimating the volatility of Johannesburg Stock Exchange (JSE) returns, Korkpoe C. H. (2019)
Singagerda F. S. - The volatility model of the ASEAN Stock Indexes, Septarina L., Sanusi A. (2019)
Evans C. - Investment strategy performance under tracking error constraints, van Vuuren G. (2019)
Moussa A. A. - The impact of family involvement in business on capital structure decisions: a literature review, Elgiziry Kh. (2019)
Al-Othman L. N. - The reaction of the financial market on the auditor report: an empirical study on service companies listed in Amman Stock Exchange (ASE) (2019)
Vu L. T. - Feature selection methods and sampling techniques to financial distress prediction for Vietnamese listed companies, Vu L. T., Nguyen N. T., Do Ph. Th. Th., Dao D. Ph. (2019)
Ghosh B. - Power law in tails of bourse volatility – evidence from India, Krishna M. C. (2019)
El Haloui M. - Leveraged buyout booms and busts: can Islamic finance help prevent and mitigate such market distortions?, Aboulaich R. (2019)
Pavlov R. - Influence of non-monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market volatility, Pavlova T., Lemberg A., Levkovich O., Kurinna I. (2019)
Caporale G. M. - Force majeure events and stock market reactions in Ukraine, Plastun A., Makarenko I. (2019)
Ramasamy R. R. - Holding period for positive return from Indian mutual funds, Pachiyappan S. (2019)
Voznyak H. - Model of assessment of financial imbalances in regions of Ukraine, Kloba T., Kloba S., Kloba L. (2019)
Андрєєва О. М. - Особливості діяльності вірменських громадських організацій в США, Авертисян Л. В. (2019)
Pipchenko N. O. - Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia, Dovbenko M. I. (2019)
Лісовський П. М. - Парадигма міжвідомчного партнерства у сучасному квантовому світі: міжнародний сектор безпеки, Лісовська Ю. П. (2019)
Bordilovska O. А. - Chinese-Ukrainian cooperation under the framework of the belt and road initiative, Ugwu V. U. (2019)
Кучмій О. П. - Інформаційна складова стратегій гуманітарного розвитку країн Азії та Африки (2019)
Дерев’янко І. П. - Конфліктогенний потенціал асиметричних китайсько-в'єтнамських відносин (2019)
Кондратенко О. Ю. - Російська Федерація в умовах багатополярного транзиту (2019)
Луценко Ю. В. - Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України (2019)
Muraviov V. I. - Principles and values of the European Union and the legal order of Ukraine (2019)
Smyrnova K. V. - The role of "soft law" in relations of strategic cooperation between Ukraine and PRC: international legal analysis, Gandziura A. V. (2019)
Виговський О. І. - Правовий режим правочинів із заінтересованістю в акціонерному праві як механізм попередження корпоративних конфліктів (2019)
Білоцький С. Д. - Правове регулювання співробітництва ЄС з Норвегією в сфері поставок природного газу (2019)
Skrynka D. V. - Historical development of the concept of non-violation complaints in international economic law (2019)
Karvatska S. B. - Travaux preparatories: appliaction by the International Court of Justice in interpetation of international law (2019)
Rogach O. I. - MNE’s theory and global value chains (2019)
Дорошко М. С. - Трансформація міжнародної системи і Україна, Кондратенко О. Ю. (2019)
Філіпенко А. С. - Теорія міжнародного бізнесу: від народження до сьогодення, Дзюба П. В. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Balashov V. - Improvement of operational management of innovative production processes based on the implementation of MES, Batkovskiy A., Semenova E., Trofimets V., Fomina A. (2018)
Penkova O. - Organization and effectiveness of marketing management of agricultural commodity producers under non-cooperative marketing: the experience of Ukraine, Kharenko A., Lementovska V., Sokovnina D., Kyryliuk I. (2018)
Zhilla F. - Conceptualizing the determinants of ethical decision making in business organizations, Daher L., Arikan C., El-Khoury M. (2018)
Stehnei M. - Conceptual approaches to the formation of regional food security strategy in the context of sustainable development, Irtyshcheva I., Boiko Ye., Rogatina L., Khaustova K. (2018)
Permana M. - The effect of innovation and technological specialization on income inequality, Lantu D., Suharto Yu. (2018)
Tranchenko L. - Strategic management optimization of the regional agricultural sector by means of modern forecast modeling instruments, Petrenko N., Kustrich L., Parubok N., Tranchenko O. (2018)
Ahn J.-Y. - Working hours reduction, financial constraints, and employment: evidence from Korean firms (2018)
Zulauf C. - Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine, Prutska O., Kirieieva E., Pryshliak N. (2018)
Siskos E. - Bilateral trade and tourism relations between the EU and BSEC countries, Darvidou K. (2018)
Voynarenko M. - Assessment of an enterprise’s energy security based on multi-criteria tasks modeling, Dykha M., Mykoliuk O., Yemchuk L., Danilkova A. (2018)
Khumalo N. - The role of human resource planning in producing well-resourced employees to public (2018)
Sukhonos V. - Classification and prioritization of stakeholders’ information requests according to Sustainable Development Goals: case of cross-sector partnership in Ukrainian food production industry, Makarenko I., Serpeninova Yu., Qasimova G. (2018)
Schwer K. - Digital maturity variables and their impact on the enterprise architecture layers, Hitz Ch., Wyss R., Wirz D., Minonne C. (2018)
Abaas M. S. M. - Social and economic drivers of national economic development: the case of OPEC countries, Chygryn O., Kubatko O., Pimonenko T. (2018)
Saleh M. M. A. - Environmental accounting as perspective for hotels of Aqaba special economic zone authority (ASEZA), Jawabreh O. A. A., Alsarayreh M. N., Malkawi E. (2018)
Kvasha S. - GDP modelling: assessment of methodologies and peculiarities of its usage in Ukraine, Davydenko N., Pasichnyk Yu., Viatkina T., Wasilewska N. (2018)
Akberdina V. - Transformation stages of the Russian industrial complex in the context of economy digitization, Kalinina A., Vlasov A. (2018)
Kalenyuk I. - Assessment of intellectual leadership under global competition, Tsymbal L., Djakona A., Panchenko E. (2018)
Park K. J. - Impact of CEO pensions on value relevance of R&D expenditures, Mo K. (2018)
Koziuk V. - Typology of welfare states: quality criteria for governance and ecology, Dluhopolskyi O., Hayda Yu., Shymanska O. (2018)
Tausif M. R. - Market dynamics and future prospects of the automobile industry in Saudi Arabia, Haque M. I. (2018)
Petrova M. - Regional tourism infrastructure development in the state strategies, Dekhtyar N., Klok O., Loseva O. (2018)
Kativhu S. - Approaches to measuring resilience and their applicability to small retail business resilience, Mwale M., Francis J. (2018)
Ullal M. S. - Influence of advertisement on customers based on AIDA model, Hawaldar I. Th. (2018)
Arrah T. R. Y. A. - The role of corporate culture and ethical environment in directing individuals’ behavior, Caglar D., Bayram P. (2018)
Derevianko O. - Stakeholder engagement to replace traditional activities in Reputation Management System: insights from Ukrainian food processing companies (2018)
Ziyadin S. - Diversification of R&D results commercialization, Omarova A., Doszhan R., Saparova G., Zharaskyzy G. (2018)
Vasylieva N. - Models on providing food security: case of Ukraine, Kruse J. R. (2018)
Aw S. - An evaluation of a public relations program in promoting synergistic cooperation between schools and industries (2018)
Ponomarenko T. - Strategic planning in universities: a case of Ukraine, Tohochynskyi O., Kaminska T., Kadol L., Okhrimenko I. (2018)
Pasternak-Malicka M. - Women’s professional activity as an element of human capital management in the aspect of non-formal employment, Migała-Warchoł A. (2018)
Kozhemiakina S. - New workplace forecasting in the industrial sector of the Ukrainian economy, Cherkasov A., Reznik N., Yazlyuk B., Zhuravka O., Mazurov S. (2018)
Nurwanah A. - Determinants of tax compliance: theory of planned behavior and stakeholder theory perspective, Sutrisno T., Rosidi R., Roekhudin R. (2018)
Ensour W. - Human resource development in Arab writing (2018)
Antoniuk L. - Macro level analysis of factors contributing to value added: technological changes in European countries, Cherkas N. (2018)
Rahim A. R. - The analysis of influence of motivation and organizational commitment on employees’ performance in Telkom Kandatel Gorontalo Province, Jam’an A. (2018)
Lukviarman N. - Religious feeling, morality and ethical feelings: the case study on Indonesia, Maruf Maruf, Syafrizal Syafrizal, Hamidi M. (2018)
Mang’unyi E. E. - Employment creation in Kenya: exploring the Jua Kali enterprises, Mwanzia Ch. W., Govender K. K. (2018)
Al Abdallah Gh. M. - An examination of the e-commerce technology drivers in the real estate industry, Abou-Moghli A. A., Al-Thani A. H. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Uyar M. - The management accounting and the business strategy development at SMEs (2019)
Akinleye G. T. - Corporate governance and financial performance: an empirical analysis of selected multinational firms in Nigeria, Olarewaju O. M., Fajuyagbe B. S. (2019)
Al-Jaghoub S. - Challenges of improving effectiveness and efficiency of the higher educational system in developing countries, Al-Adwan A., Al-Yaseen H., Al-Soud A., Areiqat A. (2019)
Wijaya N. H. S. - Linking job dissatisfaction, learning motivation, creative work involvement, and proactive personality (2019)
Wening S. - The reflective assessment on the acquisition of life value in customer education as a character building dimension (2019)
Hamsyi N. F. - The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia’s Sharia banks (2019)
Bouslama Gh. - Human capital and credit risk management: training is more valuable than experience, Bouteiller Ch. (2019)
Shetty S. - Funding acquisition drivers for new venture firms: Diminishing value of human capital signals in early rounds of funding, Sundaram R. (2019)
Awaluddin I. - Interaction of social identity, empathy and planned behavior theories to understand domestic product purchasing intention, Hamid W. (2019)
Lebreton Ch. - Mimetic desire and mirror neurons: the consciousness of workplace bullying, Richard D., Cristini H. (2019)
Vuong Q.-H. - Computational entrepreneurship: from economic complexities to interdisciplinary research (2019)
Tanihatu A. R. - The role of regulatory pressure and competence in the application of accrual-based accounting through organizational culture, Sutrisno T., Nurkholis Nurkholis, Andayani W. (2019)
Wahyuningsih S. H. - Analysis of organizational culture with denison’s model approach for international business competitiveness, Sudiro A., Troena E. A., Irawanto D. (2019)
Sultan Sultan - Oil price and Indonesian economic growth, Sarungu J. J., Soesilo A. M., Rahayu S. A. T. (2019)
Chairina R. R. L. - Determinants of nurse performance in accredited Indonesian private hospitals, Sularso R. A., Tobing D. S., Irawan B. (2019)
Habeeb S. - Relation between Organisational Citizenship Behavior, Workplace Spirituality and Job Performance in BFSI sector in India (2019)
Hasan I. R. - "Super Service Delivery”: an advanced conceptual model of one-stop service for wide administrative region, Agustang A., Kahar F., Tahir H. (2019)
Lazareva M. G. - Entropy and information in scenario modeling of a firm: new approaches in business economics (2019)
Okolo V. O. - Impact of corporate social responsibility strategies on consumer patronage of telecommunication industry: an MTN experience in Enugu state (2019)
Graha A. N. - The role of knowledge management in organizational performance: case study of University of Malang, Indonesia, Sudiro A., Armanu Armanu, Ratnawati K. (2019)
Grytten O. H. - Generational links between entrepreneurship, management and puritanism, Minde K. B. (2019)
Tjan J. S. - An analysis of the factors which influence dysfunctional auditor behavior, Sukoharsono E. G., Rahman A. F., Subekti I. (2019)
Lolowang N. L. - The effect of leadership and organizational culture on employee performance that is educated by motivation (study on the implementation empowerment programs in Jayapura city), Troena E. A., Djazuli A., Aisjah S. (2019)
Arrfou H. - New business model of integration practices between TQM and SCM: the role of innovation capabilities (2019)
Albakoush A. M. - Role of No-Voting shareholder activism in corporate governance in a developing Arab country, Ishak Z. (2019)
Reddy C. D. - Cross-country start-up rates and formal incentives: a moderated mediation model of economic development and societal legitimacy (2019)
Gachie W. - Project sustainability management: risks, problems and perspective (2019)
Worku Y. - The survival of business enterprises and access to finance: the case of 4 African countries, Muchie M. (2019)
Makwara T. - A comparative literature review survey of employee HIV and AIDS-related corporate social responsibility (CSR) practices in small, micro and medium enterprises (SMMEs) in Zimbabwe and South Africa, Mutambara M., Magagula-Hlatjwako S. W. (2019)
Kuzkin Y. - Economic growth of the country and national intellectual capital (evidence from the post-socialist countries of the central and eastern Europe), Cherkashyna T., Nebaba N., Kuchmacz B. (2019)
Forbes J. - Responses of selected enterprises to amended broad-based black economic empowerment legislation, Rust A. (2019)
Korolovych O. - Effective decisions for individualized assessment and minimization of the risk of unfriendly takeover of enterprises: the features of the game theory application, Chabaniuk O., Ostapiuk N., Kotviakovskyi Yu., Gut N. (2019)
Prokopenko O. - Methodology of national investment and innovation security analytics, Slatvinskyi M., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko V. (2019)
Labunska S. - Cognitive analytical tools for cost management of innovation activity, Karaszewski R., Prokopishyna O., Iermachenko I. (2019)
Арістова А. - Поняття "релігійний конфлікт": пошуки і дискусії (2008)
Мурашкін М. - Філософія людини та праукраїнські витоки божественного (2008)
Кисельов О. - Соціологія екуменізму: небогословські фактори виникнення та розвитку екуменічних відносин (2008)
Кузев В. - Проблема зла в кабалістичній традиції (2008)
Швалагіна К. - Еволюція теорії секуляризації: від монополізму до кризи (2008)
Бистрицька Е. - Росія у східній політиці Ватикану: проект Папи Лева ХІІІ (2008)
Козлов М. - До проблеми існування давньослов'янських язичницьких жерців у VI-VII ст.ст. (2008)
Кравченко І. - Законодавча діяльність Ісландського єпископату у другій половині ХІ – першій половині ХІІ ст. (2008)
Павленко П. - Версія ессейсько-кумранського походження християнства: аргументи "за" і "проти" (2008)
Гаюк І. - Феноменологічний аналіз першого етапу розвитку християнства (2008)
Лахно О. - Передумови та причини визрівання системної кризи у Церкві євангельських християн-баптистів середини ХХ століття (2008)
Киридон А. - Релігійна ситуація в Радянській Україні 20-х років ХХ ст.: ретроспекція чи дискурс сьогодення? (2008)
Климов В. - Православні монастирі в соціально-політичному й духовному контексті національно-визвольних змагань українського народу. Православне чернецтво і Переяславська рада (2008)
Саган Г. - Навчання югослов'ян у Київській духовній академії (1900-1918 рр.) (2008)
Бойко Б. - Роль духовенства Волинської єпархії у веденні та збереженні церковної документації (2008)
Черенков М. - Трансформації соціально-богословської позиції українського євангельського протестантизму (2008)
Хазир-Огли Т. - Релігійні проблеми українськоЇ УММИ у світлі сьогодення (2008)
Ямчук П. - Релігійно-філософські домінанти оповідання про потопаючих Петра Могили та середньовічно-бароковий контекст (2008)
Чорноморець Ю. - Значення праць професора Київської духовної академії С. Л. Єпіфановича в дослідженні творчості християнського неоплатоніка Максима Сповідника (2008)
Горбань Р. - Предмет теології історії (2008)
Інформації (2008)
Summary (2008)
До відома авторів (2008)
Колодний А. М. - Іслам в його українському контексті: актуальність і проблеми дослідження (2004)
Мусави-Малеки А. - Ислам и диалог между цивилизациями (2004)
Бабій М. Ю. - Іслам і проблеми свободи релігії (2004)
Бучма О. В. - Іслам в умовах глобалізації (2004)
Гимадутин И. - Военно-политическая концепция ислама (2004)
Семчинський К. В. - Проблеми війни у працях ісламських мислителів XX століття (2004)
Лубський В. І. - Соціально-історичні та політичні джерела виникнення ісламського фундаменталізму, Куліш І. В. (2004)
Лубська М. В. - Феномен мусульманського права в сучасних релігійно-правових системах (2004)
Рустамов А. - Социальная доктрина ислама (2004)
Ярош О.А. - Концепція "Досконалої Людини" в трактаті Ісмаїла Хаккі Бурсеві "Луббу-л-лубб": до питання про рецепцію ідей Ібн-Арабі у середовищі тюркомовних суфіїв (2004)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. Н. - Глобалізація та реальна практика сімейно- шлюбних відносин у сучасних мусульманських країнах (2004)
Маломуж М. Г. - Про діяльність в Україні мусульманських релігійних організацій (2004)
Кирюшко М. І. - Іслам на українських землях (2004)
Кирюшко М. І. - Мусульмани в українському суспільстві: соціальні виміри (2004)
Сенюшкіна Т. О. - Сучасний іслам: європейський та український вимір (2004)
Канах О. - Исламские традиции и государственное строительство в Украине (2004)
Маевская Л. Б. - Роль экстремистских организаций в формировании негативных представлений об исламе (2004)
Здіорук С. І. - Етноконфесійні проблеми Криму: сучасний контекст (2004)
Бойцова О. Є. - Становище мусульманських громад Севастопольського району у 20-30-ті роки XX століття (2004)
Козловський І. А. - Своєрідність розвитку ісламського феномену в умовах Донецького регіону (2004)
Кочубей Ю. М. - Ісламознавчі студії в науковій спадщині академіка А.Кримського (2004)
Кулагіна Г. М. - Стратегії сучасного ісламознавства (2004)
Саган О. Н. - Православ'я й іслам: до проблеми богословського діалогу (2004)
Проблема інтеграції кримських татар в українське суспільство (2004)
До відома авторів (2004)
Вихідні дані (2004)
Клименко О. В. - Історія розвитку правового регулювання у сфері трансплантації органів у Великій Британії, США та країнах Європи, Шоха Г. Р. (2019)
Мінченко О. В. - Особливості правничої мови: загальнотеоретичний аспект (2019)
Віштак І. А. - Актуальні питання удосконалення діяльності сільського, селищного голови (2019)
Демиденко В. О. - Еволюція змісту муніципально-правових відносин (2019)
Зозуля О. І. - Особливості контролю комітетів Верховної Ради України за додержанням і виконанням законодавства (2019)
Іляшко О. О. - Проблеми захисту права внутрішньо переміщених осіб на медичну допомогу в Україні (2019)
Анатійчук В. В. - Деякі особливості змісту договору купівлі-продажу майнових прав на об'єкт будівництва (2019)
Поліщук М. Г. - Поняття і зміст права власності: види позовів до суду у Древньому Римі (2019)
Борщевська О. М. - Вдосконалення правового регулювання оцінки впливу на довкілля в морегосподарському комплексі, Іванова О. М. (2019)
Атаманчук Н. І. - Особливості правового статусу платників податку на додану вартість в Україні (2019)
Дорохіна Ю. А. - Зміст процесуального розсуду адміністративного суду у справах, ускладнених публічним правонаступництвом (2019)
Романюк М. В. - Місце та роль експерта з права в адміністративному судочинстві (2019)
Цвіркун Ю. І. - Сутність феномену публічно-правових спорів про оскарження рішень, дій чи бездіяльності колегіального суб'єкта публічної адміністрації (2019)
Бусол О. Ю. - Розслідування діяльності організованих злочинних об’єднань: сучасна специфіка та новітня методика, Романюк Б. В. (2019)
Гуйван П. Д. - До питання про кваліфікацію провокації підкупу: європейський досвід (2019)
Коваленко А. В. - Теоретико-правовий аналіз поняття та функцій кримінологічної політики держави (2019)
Сингаївська І. В. - Особливості регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (2019)
Шевченко С. В. - Принцип пропорційності у вітчизняній доктрині права: дискусійні та малодосліджені аспекти (2019)
Жидков В. Л. - Законодавчі зміни до КПК України, що пов’язані зі строками досудового розслідування, та їх вплив на здійснення досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України (2019)
Кудінов С. С. - Міжнародний досвід протидії тероризму та його значення для України (2019)
Пацула М. П. - Правові аспекти ексгумації трупа у кримінальному провадженні (2019)
Сачко О. В. - Реалізація інтегративного принципу верховенства права під час застосування особливих форм та порядків кримінального провадження (2019)
Karvatska S. В. - Dilemma of juridical activism in international justice (2019)
Відомості про авторів (2019)
Добренька Н. В. - Реалізація права на незалежне життя особами з інвалідністю (2019)
Іванов О. В. - Правові (компетенційні) форми в системі форм діяльності НАЗК (2019)
Солоненко О. М. - Деякі питання офіційної інтерпретації юридичної сили (2019)
Джуська А. В. - Булінг – порушення права дитини на повагу до її гідності, Джуський В. В. (2019)
Іляшко О. О. - Соціальні права мешканців тимчасово окупованих територій: проблеми реалізації (2019)
Піфко О. О. - Історичні етапи конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок у Польщі (2019)
Драч І. Є. - Нормативно-правові аспекти використання інтелектуальної власності в рекламі (2019)
Коваленко І. А. - Управління майном малолітньої дитини: сімейно-правовий аспект (2019)
Новосад А. С. - Проблематика медіації як альтернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката, Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. (2019)
Рим Т. Я. - Довірче управління майном як механізм залучення приватних інвестицій в будівництво (2019)
Щестюк О. М. - Визначення та розмежування понять "земельні права" і "права на землю" (2019)
Єфіменко Л. Л. - Медіація як спосіб вирішення податкових спорів: досвід США та Німеччини, Тарасюк О. Б. (2019)
Ковальов С. В. - Статус працівників антикорупційних органів України: правовий аспект (2019)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правова охорона комерційної таємниці в сфері підприємницької діяльності (2019)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правовий статус державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України як суб'єкта створення лікарських засобів (2019)
Шило Є. П. - Проблеми збалансованості системи територіальних органів Національної поліції України (2019)
Бусол О. Ю. - Стан запобігання корупції та протидії корупційній злочинності в контексті національної безпеки України (2019)
Топчій В. В. - Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2019)
Громовенко К. В. - Аспекти відносин у сфері вищої освіти у багатосторонніх міжнародних договорах ХІХ та початку ХХ століть (2019)
Несправа М. В. - Філософія прав людини: повернення до духовних джерел (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мурашкін М. - Міф, самодостатність, спасіння (2006)
Іванченко А. - Особливості дослідження мови як аспекта релігійної свідомості (2006)
Бондар С. - Філософсько-богословський зміст, символіка Святого Хреста у Давній Русі і Священна історія (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського