Ковальчук Н. О. - Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України, Чопенко Т. М. (2019)
Лисяк Л. В. - Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект, Кушнір А. І. (2019)
Литвин І. В. - Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність (2019)
Мазуренко В. О. - Вдосконалення показників оцінювання ефективності управління дебіторською заборгованості підприємства (2019)
Михалик М. В. - Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки, Чубай В. М. (2019)
Назаренко О. П. - Корпоративна соціальна відповідальність аеропорту, Волинець А. Ю. (2019)
Положенцева К. В. - Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в контексті інтеграції до ЄС (2019)
Савченко А. М. - Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства суб'єкта господарювання, Блищик Л. В. (2019)
Сікун О. А. - Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2019)
Соломіна Г. В. - Формалізація механізму удосконалення кадрового ризик-менеджменту в системі економічної безпеки підприємства, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2019)
Стояненко І. В. - Вплив діджиталізації на діяльність та економічну безпеку підприємств торгівлі, Лубенець А. О. (2019)
Терлецька Н. М. - Впровадження нових стандартів надання послуг у контексті модернізації пенсійної системи України, Руснак Д. І. (2019)
Томашевська О. А. - Економічна ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах та підвищення рівня їх конкурентоспроможності, Шевченко К. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Shinkaruk V. D. - Discourse witn an Actualized Prepositive Question Component, Dubovyk O. M. (2018)
Степаненко М. І. - Перефрази-фемінітиви в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв'язки (2018)
Семашко Т. Ф. - Візуальні перцептиви мовного ідіостилю Василя Стуса (2018)
Шабат-Савка С. Т. - Інтенційна опозиція ствердження / заперечення в поетичному дискурсі Василя Стуса (2018)
Бабенко Е. В. - Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмі (2018)
Браїлко Ю. І. - "Чужий" топос у поезії Василя Стуса: топонімні актуалізатори (2018)
Вітрук Н. Л. - Методологічні засади дослідження односкладних підметових речень (2018)
Капніна Г. І. - Ахроматичні кольори в українській та німецькій мовах (2018)
Козуб Л. С. - Структурно-змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами (2018)
Лепетюха А. В. - Монопредикативні вербальні смнонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2018)
Рубінська Б. І. - Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкування (2018)
Тарасова В. В - Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі (2018)
Шестакова С. О. - Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу (2018)
Ярмолович О. И. - Лингвокульторологический предпереводческий анализ текста (на примере стихотворений А. К. Толстого) (2018)
Лисенко О. М. - До питання класифікації дискурсу в сучасному мовознавстві (2018)
Піскунова О. Б. - L'Analyze du Discourse - дисципліна, що інтерпретує (2018)
Максимчук Г. В. - Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі (2018)
Личук М. І. - Термінологійна таксонiмія в українській біологічній галузі (2018)
Вакулик І. І. - Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису, Шинкарук В. Д. (2018)
Завальнюк І. Я. - Специфіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв'ю, Думанська А. В. (2018)
Balalaieva O. Yu - Journalistic Genres According to the International Press Telecommunications Council Standards (2018)
Лодзинська О. В. - Знайдено пізнішу редакцію статті В. Стуса "Феномен доби ( сходження на Голгофу слави)" (2018)
Погребенник В. Ф. - Українська поетична класика як оформлювач гідної нації (2018)
Токмань Г. Л. - Василь Стус як художній образ у поезії Івана Світличного (2018)
Бялик В. Д. - Вища освіта в координатах міждисциплінарності та багатодисциплінарності: аналіз проблеми (2018)
Іванова О. В. - Проблемно-комунікативні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів технічних спеціальностей (2018)
Мудра С. В. - Якість освіти: стратегія підвищення в контексті трансформації суспільства (2018)
Пономаренко О. Г. - Технологічні аспекти професійної адекватності учнів у контексті європейських тенденцій гуманізації освіти (2018)
Чередніченко Г. А. - Сучасні тенденції та виклики професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей, Зеліковська О. О. (2018)
Якушко К. Г. - Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття "switch" на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням, Березова Л. В. (2018)
Яременко Н. В. - Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів (2018)
Галушко Т. В. - Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи її набуття (2018)
Бабенко О. В. - Формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів, Гайда А. В. (2018)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі, Хачпанова І. В. (2018)
Козуб Л. С. - Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі, Довгань О. Л. (2018)
Сидорук Г. І. - Синергія комплексних лексико-граматичних та синтаксичних замін при перекладі англійської термінології аграрного бізнесу, менеджменту та маркетингу українською мовою, Лехновська А. П. (2018)
Сидорук Г. І. - Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу), Шаблій В. С. (2018)
Данькевич Л. Р. - Використання фразеологізмів у професійному мовленні менеджменту, Ямнич Н. Ю, Войтко Б. О. (2018)
Contents (2018)
Владимиров В. - Історія китайської пражурналістики за професором Лі Лянжуном:від імператора Цинь Ші Хуана до династії Цин (2018)
Белецька А. - Соціальна проблематика дослідження соціальних комунікацій як сфери функціонування масових емоцій (2018)
Приступенко Т. - Міжнародні документи та національне законодавство України щодо регулювання права на свободу слова журналістів (2018)
Грисюк В. - Механізм впровадження у телеконтент сексуального типу "неідеальний герой" (2018)
Пушкарук Н. - Мультимедійні технології французьких іномовних і міжнародних теле- та радіоканалів (2018)
Вівдич М. - Особливості тематики та структури соціальних ток-шоу на українському телебаченні (на прикладі телеканалів "Інтер", "СТБ" та "Україна") (2018)
Вихідні дані (2018)
Основні засади реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО (2019)
Звіт про роботу Мін’юсту "Мін’юстта міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!" (2019)
День Героїв Небесної Сотні (2019)
Результати роботи адвокатів системи безоплатної правової допомоги у 2018 році (2019)
Контакт-центр системи БПД (2019)
Система пробації у 2018 році (2019)
Конференція "Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі" (2019)
Павло Петренко відвідав з робочим візитом Полтавську область (2019)
"Весільний марафон"-2019 (2019)
У День всіх закоханих в Україні одружилися майже дві з половиною тисячі пар (2019)
"Фундаментальна наука не може існувати без державної підтримки, як і сучасна держава та нація не матимуть майбутнього без науки", – Олександр Скрипнюк (2019)
Реалізація проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" (2019)
Малозначні справи в цивільному провадженні (2019)
Оніщенко Н. М. - До питання про теорію та практику державотворчих процесів в Україні (2019)
Предместніков О. Г. - Роль та місце Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, Павкович С. М. (2019)
Марченко М. А. - Формування та розвиток ідеї прав людини в історико-правовій думці (2019)
Паламарчук В. В. - До питання реалізації деяких аспектів громадянської освіти як профілактики негативних явищ у суспільстві (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2019 року (2019)
Гладка М. В. - Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC, Бойко Р. О., Гладкий Я. В. (2019)
Скроцька О. І. - Лігноцелюлозні відходи як сировина для синтезу бутанолу клостридіями, Пирог Т. П., Скроцький С. О. (2019)
Басюк Д. І. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного госпо-дарства в Україні, Івченко Л. О., Ткачук Н. А., Верес К. О. (2019)
Пєтухова О. М. - Розвиток експортної діяльності бурякоцукрового комплексу, Ямкова А. М. (2019)
Тюха І. В. - Стан, тенденції і перспективи розвитку українського експорту продукції АПК, Полінчик-Ярова Т. В. (2019)
Пахомська О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ресторанного господарства в Україні (2019)
Милованов Є. В. - Особливості розвитку ринку органічних круп в Україні, Коняшин А. В. (2019)
Кулініч О. А. - Теоретичні аспекти формування рейтингової вагомості закладів вищої освіти, Федоренко Н. М. (2019)
Українець А. І. - Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні: точки зору, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2019)
Васильков В. В. - Багатокритеріальний вибір обладнання для формування котлетних виробів, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2019)
Шевченко О. Ю. - Замкнуті енергетичні контури в харчових технологіях, Соколенко А. І., Бут С. А., Степанець О. І. (2019)
Балюта С. М. - Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Соколова О. М. (2019)
Мазуренко О. О. - Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів, Коломієць Д. П., Луценко В. В., Мазуренко О. Г. (2019)
Король А. М. - Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар'єр у 3D топологічному ізоляторі, Медвідь Н. В., Гуцало І. В., Ісай В. М. (2019)
Александров О. В. - Розробка рецептури сиркового десерту "Слоненя" з використанням харчової добавки "Магнетофуд", Цихановська І. В., Кайда Н. С., Євлаш В. В. (2019)
Карпутіна М. В. - Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння, Войтенко М. К., Харгелія Д. Д., Тетеріна С. М., Романова З. М. (2019)
Кравченко М. Ф. - Обгрунтування технології соусу з композиційною сумішшю грибних порошків, Кублінська І. А. (2019)
Радзієвська І. Г. - Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості, Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. (2019)
Дробот В. І. - Борошно сорго у технології безглютенового хліба, Приходько Ю. C., Бережна Г. О. (2019)
Ditrikh I. - Characteristics of fish zrazy with brassica oleracea (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.) in quality of functional ingredient, Ilchuck N., Yefymovych P. (2019)
Шаповаленко О. І. - Дослідження впливу додавання соди та пшеничних висівок на екструдування зерна кукурудзи, Євтушенко О. О., Ляшко Г. В. (2019)
Степанькова Г. В. - Кваліметрична оцінка якості хліба пшеничного з використанням шроту зародків вівса та макухи зародків кукурудзи, Олійник С. Г., Шидакова-Каменюка О. Г. (2019)
Ясінська І. Л. - Використання порошків з пророщеного насіння сільськогосподарських культур у технології майонезу висококалорійного, Іванова В. Д. (2019)
Литвяк В. В. - Теория и практика модификации крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов питания (2019)
До відома авторів (2019)
Баула О. В. - Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика, Савош Л. В., Міщук Я. А. (2019)
Захарченко В. І. - Європейський досвід вирішення проблем децентралізації: український контекст (2019)
Родіонова Т. А. - Регіональні особливості процесу злиття та поглинання в країнах ЦСЄ, Зав’ялова К. С. (2019)
Киевич А. В. - Налоговое регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2019)
Дорош В. Ю. - Діагностика фінансування соціально-культурних видатків зведеного бюджету Волинської області, Камінська І. М. (2019)
Смолич Д. В. - Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону (2019)
Лазарєва О. В. - Організація збалансованого використання землі в Причорноморському регіоні, Коваль А. О. (2019)
Климчук М. М. - Архітектоніка системи енергоощадного девелопменту на платформі будівельного енергокластеру, Івахненко І. С., Шовківська В. В. (2019)
Лепкий М. І. - Регіональна політика структурної модернізації рекреаційно-туристичного господарства (2019)
Битов В. П. - Менеджмент як засіб підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах (2019)
Дячков Д. В. - Особливості управління інноваціями промислових підприємств в умовах споживчих змін, Вибиванець А. Б. (2019)
Колодійчук В. А. - Про зміст та співвідношення логістичних категорій "канал” і "ланцюг” через призму життєвого циклу логістичної системи (2019)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку ІТ-ринку в Україні (2019)
Морохова В. О. - Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств, Бойко О. В., Лорві І. Ф. (2019)
Островська Г. Й. - Система менеджменту знань як інструмент ефективного використання інтелектуального потенціалу підприємства (2019)
Помаз О. М. - Зв'язок національного менталітету працівників з управлінням конфліктами на вітчизняних підприємствах, Безуглий А. С., Микоць К. В., Рибалко В. А. (2019)
Потапюк І. П. - Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності підприємства як невід’ємний елемент її забезпечення, Помаз Ю. В., Поровай І. В., Пушкар А. С. (2019)
Полінкевич О. М. - Діагностика ринку міського електротранспорту України (2019)
Талах Т. А. - Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства, Талах В. І. (2019)
Вахович І. М. - Державний борг як індикатор фінансової безпеки країни, Кульчинська О. П. (2019)
Олександренко І. В. - Напрями підвищення фінансової безпеки фермерських господарств, Шевченко М. О. (2019)
Пиріг С. О. - Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни, Ніколаєва А. М., Олександренко І. В. (2019)
Тулай О. І. - Методологічні аспекти дослідження державних фінансів (2019)
Вигівська І. М. - Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу, Макарович В. К. (2019)
Жураковська І. В. - Облік права користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів (2019)
Писаренко Т. М. - Прогнозування обсягів виробництва, як важливий етап організації управлінського обліку на промисловому підприємстві (2019)
Романченко Ю. О. - Облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (2019)
Потьомкіна О. В. - Стимулювання праці як чинник забезпеченні ефективності використання персоналу, Дзямулич М. І., Шубала І. В. (2019)
Рудь Н. Т. - Інтелектуальний потенціал та капітал: взаємозв’язок та часові горизонти, Копера К. (2019)
Сакун Л. М. - Мотивація працівників та стимулювання праці в умовах економічної кризи, Вєдєніна Ю. Ю., Бражнікова Т. М. (2019)
Цимбалюк В. І. - Сучасні науково-теоретичні концепти та методологія досліджень етіопатогенезу ішемічного інсульту, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Павлишин Г. А. - Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту, Ковальчук Т. А. (2012)
Андрейчин С. М. - Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності, Голомша Т. О. (2012)
Фафула Р. В. - Вікові особливості Na+, K+-АТФазної активності лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Личковська Н. Е., Єфремова У. П., Воробець З. Д., Калинський М. І. (2012)
Кравців В. В. - Серцеві прояви токсичного зоба в пацієнтів похилого і старечого віку, які проживають у регіоні йодного дефіциту, Шідловський О. В., Гулька Н. Я. (2012)
Кіхтяк О. П. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу, Скрипник Н. В., Пасєчко Н. В. (2012)
Самогальська О. Є. - Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В., Баб'як О. В. (2012)
Салтанова С. Д. - Діагностична ефективність неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori при контролі ерадикації інфекції Helicobacter pylori у дітей (2012)
Юзвишина О. В. - Характер структурного ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Худойбердієв С. В. - Позалікарняна пневмонія у вагітних, Юсупова М. А., Юсупов А. Ш. (2012)
Заболотний Д. І. - Аспіринова тріада: гено-фенотипові особливості, Попович В. І., Островський М. М., Фіщук Р. М. (2012)
Солошенко В. В. - Особливості комбінованої травми в шахтарів при вибухах метано-вугільної суміші (2012)
Процайло М. Д. - Випадок патологічної перебудови проксимального кінця кісток гомілки у дитини (2012)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне дослідження тереоїдної пероксидази: застосування у цитологічній діагностиці вузлів щитоподібної залози в дітей (2012)
Величко В. І. - Фактори ризику виникнення ожиріння у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Габор Г. Г. - Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес-синдрому новонароджених, Орел Ю. М. (2012)
Ріга О. О. - Прогностична цінність клініко-інструментального обстеження новонароджених у критичних станах (2012)
Герасимюк І. Є. - Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів, Шкробот Л. В., Гойдало Т. Р. (2012)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації, Гаргула Т. І. (2012)
Левкін М. О. - Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічний стан гіпокампа при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2012)
Марущак М. І. - Електронно-мікроскопічне дослідження легень щурів за умови гострого ураження легень у динаміці (2012)
Олещук О. М. - Оксид азоту та жовчовиділення (2012)
Островська Л. О. - Морфометрична характеристика динаміки ремоделювання судин органів травного тракту після усунення експериментального стенозу аорти у щурів (2012)
Свистун І. І. - Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тереотоксикозом (2012)
Стоян Н. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота (2012)
Фоміна К. О. - Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату "Тіотриазолін" та настойки ехінацеї пурпурової, Ющак М. В., Говда Р. В. (2012)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2012)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2012)
Маслій С. М. - Клінічний "портрет" хворого з фібриляцією передсердь (2012)
Мисула І. Р. - Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини, Бакалюк Т. Г., Вахновська Є. Є. (2012)
Ковальчук М. Т. - Біофізичні підходи до мікроскопічної діагностики демодикозу у хворих на розацеа (2012)
Пасєчко Н. В. - Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області, Ярема Н. І., Наумова Л. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок, Гаврилюк М. В., Гощинський П. В. (2012)
Панчишин Н. Я. - Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2012)
Голяченко А. О. - Сучасна модель реабілітації в умовах санаторію (2012)
Заремба Є. Х. - Інтенсивність ліпопероксидації та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в крові хворих із хронічною серцевою недостатністю при застосуванні озонотерапії, Кашаєва Г. Х., Заремба О. В., Бучак К. Х. (2012)
Гощинський В. Б. - Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. А., Гощинський П. В. (2012)
Коцюба О. І. - Особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Гребеник М. В., Ярема Н. І. (2012)
Іванова Л. А. - Показники спірографічного дослідження в дітей за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми, Воротняк Т. М., Скращук Н. А. (2012)
Бабінець Л. С. - Параметри цитокінового статусу як маркер ефективності комплексного лікування хворих на поперековий остеохондроз із больовим синдромом, Надкевич А. Л. (2012)
Смачило І. В. - Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит, Гаврилюк М. Є., Боб А. О. (2012)
Салій З. В. - Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2012)
Григор О. О. - Ресурсне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону, Пригодюк О. М. (2018)
Фінагіна О. В. - Соціальний менеджмент та пріоритети розвитку ринку електричної енергії України, Проданова Л. В., Гулак Д. В. (2018)
Манн Р. В. - Особливості ресурсного та резервного забезпечення економічного потенціалу сільськогосподарської галузі Черкаської області, Плигач К. Д. (2018)
Буднікевич І. M. - Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії "населення", Гавриш І. I. (2018)
Лояк Л. М. - Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2018)
Дорошенко В. М. - Сучасні інструменти забезпечення фінансування енергозбереження: "green finances" (2018)
Омельченко В. Я. - Інвестиційна політика АСЕАН на рубежі ХХ–ХХІ століть в умовах посилення глобальних інтеграційних процесів, Узун В. В. (2018)
Загоруйко І. О. - Принципи моделювання загальної економічної рівноваги (2018)
Koлoмицeвa O. В. - Соціальний діалог та соціальний капітал в економічному середовищі: регіональний контекст (2018)
Ровенська В. В. - Концептуальні підходи до забезпечення сталого розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах, Сидорченко Ю. М. (2018)
Гудзинський О. Д. - Управління ризиками соціально-економічних систем: методологічний аспект, Судомир С. М. (2018)
Коломицева О. В. - Стратегія диверсифікації виробництва як інструмент інноваційного розвитку підприємства, Опаленко А. М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рохман Б. Б. - Об организации наиболее эффективного режима сжигания смеси отсева АШ и шламов в котлоагрегате с циркулирующим кипящим слоем блока №4 Старобешевской ТЭС. 2. Моделирование и теоритические исследования движения и физико-химических процессов в надслоевом пространстве (2014)
Будько В. І. - Концепція зарядження акумуляторної батареї електромобіля від фотоелектричної станції, Кудря С. О., Павлов В. Б. (2014)
Губин С. В. - Постановка задачи комплексирования нетрадиционной энергетической установки для электроснабжения автономного объекта, Гонтарь М. Г. (2014)
Гусев А. Л. - Фотохромные и электрохромные триплексы для систем климат-контроля (2014)
Рєзцов В. Ф. - Аналіз розповсюдження вищих гармонійних складових напруг і струмів у кабельних лініях фотоелектричних станцій та засобів обмеження їх впливу на оточуюче середовище, Суржик Т. В., Теймуразян М. С. (2014)
Кныш Л. И. - Влияние тепловой инерционности элементов плоского солнечного коллектора на его энергетические показатели (2014)
Сімейко К. В. - Дослідження можливості карботермічного відновлення кремнію (2014)
Стебленко Л. П. - Влияние полимерных покрытий и магнитной обработки на время жизни носителей в кремнии, используемом в солнечной энергентике, Подолян А. А., Коротченков О. А., Калиниченко Д. В., Кобзарь Ю. Л., Курилюк А. Н., Тодосийчук Т. Т., Ященко Л. Н., Воронцова Л. О. (2014)
Яковлев А. И. - Сравнение энергетических характеристик лопастей ортогональных ВЭУ различных типов, Затучная М. А., Пашков В. Н., Балбеков М. М., Меркушев В. Н. (2014)
Кузнєцов М. П. - Методи оцінки випадкових параметрів роботи енергосистем з інтегрованими вітровими електростанціями (2014)
Пекур П. П. - Імовірнісні характеристики механічних навантажень ротора вітроелектричної установки (2014)
Мороз А. В. - Аналіз розрахункових досліджень гідроенергетичних ресурсів малих річок України (2014)
Пазюк В. М. - Основні напрямки зменшення енергетичних витрат у схемах сушіння зерна з тепловим насосом (2014)
Четверик Г. О. - Синергетичний аналіз умов виникнення автоколивань температури та концентрації органічної речовини під час анаеробного зброджування субстрату в біореакторі (2014)
Довженко Д. С. - Розрахунок термодинамічного циклу автомобільного двигуна внутрішнього згоряння, що працює на генераторному газі (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2014)
Abstracts (2014)
Москаленко В. Г. - Про індивідуально-стильові засади музичного авторства (2018)
Юник Д. Г. - Психологічні механізми сприймання авторського нотного тексту музичного твору виконавцями-інтерпретаторами (2018)
Беліченко Н. М. - Архітектонічна цілісність поліфонічного твору в аспекті дискурс-аналізу (2018)
Волик О. О. - Класичне та акласичне у виконавських інтерпретаціях Етюдів op. 25 Фридерика Шопена (2018)
Воловчук Ю. В. - Симфонія для мішаного хору "Страсна седмиця" Святослава Луньова: авторське прочитання духовно-музичних традицій (2018)
Диняк Т. І. - Національні музичні традиції у фортепіанній творчості Хоакіна Туріни (2018)
Дульдієр В. А. - Про унікальність тембро-фактурної організації в тріо Б. Бартока "Контрасти" (2018)
Ліва Н. В. - Феномен "смерті Автора" у постмодерністичному просторі Європи як знакове явище перехідних культурних процесів рубежу ХХ–ХХІ століть (2018)
Підпорінова К. В. - Попурі як особливий вид музичної композиції (2018)
Стронько Б. Ю. - Антирецепт як складова композиторської творчості (2018)
Федорова І. Ф. - Специфіка прояву авторства у world music (2018)
Шемякіна О. М. - Про деякі особливості авторства у музичному відео-проекті (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Лисицкий К. Е. - Ускоренный метод вычисления алгебраической имунности нелинейных узлов замены симметричных шифров, Кузнецов А. А., Горбенко Ю. И., Оноприенко В. В., Стельник И. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Дослідження методів формування випадкових нелінійних вузлів замін симетричних шифрів, Білозерцев І. М., Пушкарьов А. І., Горбенко Ю. І., Онопрієнко В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Періодичні властивості криптографічно стійких псевдовипадкових послідовностей, Кіян А. С., Прокопович-Ткаченко Д. І., Звєрєв В. П., Котух Е. В. Кузнецова Т. Ю. (2018)
Луценко М. С. - Генерація ключів з біометричних образів райдужної оболонки ока, Кузнецов О. О., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Уварова А. О. (2018)
Кузнецов А. А. - Доказуемо стойкий генератор псевдослучайных последовательностей для постквантового применения, Киян А. С., Прокопович-Ткаченко Д. И., Зверев В. П., Котух Е. В., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Елисеев Р. Ю. - Дифференциальный криптоанализ блочного ARX-шифра "Кипарис-256", Родинко М. Ю., Олейников Р. В. (2018)
Горбенко І. Д. - Аналіз сутності та моделі протоколу інкапсуляції ключів у кільці поліномів над скінченим полем, Качко О. Г., Пономар В. А., М. В., Акользіна О. С., Кулібаба В. А. (2018)
Горбенко Ю. І. - Порівняння кандидатів електронного підпису на постквантовий стандарт NIST PQC на базі MQ-перетворень та функцій ґешування, Кудряшов І. С., Науменко Д. С., Онопрієнко В. В. (2018)
Кравчук П. В. - Аналіз застосування фунції гешевання у технології Blockchain., Горбенко І. Д., Пушкарьов А. І. (2018)
Бессалов А. В. - 2-изогении полных и квадратичных кривых Эдвардса над простым полем (2018)
Єсіна М. В. - Модель безпеки постквантових протоколів інкапсуляції ключів (2018)
Конюшок С. М. - Метод розпізнавання к-вимірності булевих функцій, заданих за допомогою оракулів (2018)
Есин В. И. - Метод преобразования унаследованных баз данных в базу данных с универсальным базисом отношений, Вилигура В. В. (2018)
Луценко М. С. - Порівняльний аналіз біометричних криптосистем, Кузнецов О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І., Звєрєв В. П., Уварова А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Назаренко Л. Г. - Актуальне уявлення щодо ролі патології пуповини у перинатальній медицині (Клінічна лекція) (2018)
Kurtash N. Y. - The main markers of liver function abnormalities in pregnant women with positive HBsAg, Perkhulyn O. M., Pakharenko L. V. (2018)
Дронов А. И. - Клинический случай диагностики, лечения эндометриоза и аномалии развития половой системы. Клиническое наблюдение множественных пороков развития мочеполовой и сердечно-сосудистой систем и эндометриоза, Дронова В. Л., Рощина Л. А., Теслюк Р. С., Дейнека Е. Р. (2018)
Каминский В. В. - Клинический опыт применения агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона в лечении лейомиомы матки с сопутствующей гинекологической патологией, Прокопович Е. В. (2018)
Пирогова В. І. - Терапія репродуктивних порушень з позицій подолання оксидативного стресу, Шурпяк С. О., Ошуркевич О. О. (2018)
Лучицкий В. Е. - Применение тадалафила у мужчин, больных сахарным диабетом 2-го типа с эректильной дисфункцией (2018)
Терсіна О. Д. - Статеві особливості показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла (2018)
Кравченко О. В. - Сучасна пробіотична система Флоріка: можливості використання в акушерстві та гінекології (Оглядова стаття) (2018)
Жеребак Н. М. - Гормональний профіль у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень, Гнатко О. П. (2018)
Ошовський В. І. - Шляхи оптимізації моніторингу хронічної та гострої гіпоксемії плода (2018)
Шевченко А. О. - Психоемоційні аспекти стану вагітних із загрозою передчасних пологів, Круть Ю. Я. (2018)
Жабченко І. А. - Вплив мікронутрієнтного статусу на перебіг вагітності у жінок–переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк Н. Г. (2018)
Говсєєв Д. О. - Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі (2018)
Вознюк В. П. - Патология гемостаза и невынашивание беременности, Бурнаева С. В., Вдовина Е. П., Янюта А. С. (2018)
Кузнецова И. В. - Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной коррекции, Бурчакова М. Н., Бурчаков Д. И., Хаджиева Н. Х., Филиппова Г. Г. (2018)
Круг О. Ю. - Поєднана патологія матки і грудних залоз у жінок перименопаузального віку (2018)
Дронова В. Л. - Комплекс заходів щодо покращання психологічного стану у жінок з гінекологічною, хірургічною та симультанною патологією перед хірургічним лікуванням, Дронов О. І., Мокрик О. М., Теслюк Р. С. (2018)
Круть Ю. Я. - Клініко-анамнестичні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки, Земляна Н. А. (2018)
Дронова В. Л. - Прогнозування перебігу післяопераційного періоду у жінок з симультанними хірургічними втручаннями, Дронов О. І., Мокрик О. М., Теслюк Р. С., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П., Рощіна Л. О. (2018)
Товстолиткіна Н. П. - Вітамін D – чи все так просто, як здається? (2018)
Стрелко Г. В. - Особливості перебігу вагітності та перинатальні результати у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у програмах допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Placenta praevia и Placenta accreta: диагностика и менеджмент (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкогінекології" (2018)
Атрощенко Т. - Полікультурне виховання особистості крізь призму праць М.Г.Стельмаховича (2018)
Лисенко Н. - Принцип наступності у руслі модернізації початкової освіти : Нова українська школа (2018)
Розман І. - Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект (2018)
Сівкович Г. - Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) (2018)
Білавич Г. - Формування культури наукового мовлення майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи у процесі професійної підготовки (2018)
Воронова Н. - Освоєння майбутніми культурологами інтерактивного освітнього середовища (2018)
Кирста Н. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2018)
Козак Л. - Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача (2018)
Кононова М. - Професійна підготовка майбутніх дефектологів за системно-діяльнісним підходом (2018)
Максимів Ю. - Особливості становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів-логопедів, Чупахіна С. (2018)
Матвеєва Н. - Формування педагогічної майстерності фахівців початкової освіти у процесі магістерської підготовки (2018)
Рогульська О. - Актуальні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Таможанська А. - Петанк как средство развития двигательных качеств студентов с ослабленным здоровьем, Мятига О., Гончарук Н., Улаєва Л. (2018)
Чупахіна С. - Готовність майбутніх педагогів до використання інформаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Шевцова Л. - Формування комунікативної компетентності студентів-філологів, Башманівська Л. (2018)
Пісоцька Л. - Виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку як педагогічна проблема (2018)
Пуйо О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання рухливої гри як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку (2018)
Танько Т. - Духовно-моральні цінності як ознака професіоналізму вихователя сучасного закладу дошкільної освіти (2018)
Фань Ч. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як суб'єкта музично-просвітницької діяльності (2018)
Гомонюк О. - Формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти (2018)
Лисенко О. - Вітально-чуттєві цінності людини – суб'єкта, носія і творця ціннісного потенціалу (2018)
Кравець С. - Вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання (2018)
Кузенко О. - Професіограма сучасного вчителя початкових класів у руслі впровадження концепції Нової української школи, Мацук Л. (2018)
Лисенко О. - Особливості організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, Камінська О. (2018)
Лисенко О. - Організація корекційної роботи в закладі дошкільної освіти з дітьми групи ризику, Тринчій В. (2018)
Новоселецька І. - Інформаційне забезпечення мистецької освіти дітей дошкільного віку (2018)
Слободяник О. - Проектно-технологічний підхід у площині модернізації освітніх систем (2018)
Содержание (2018)
Романюк М. Г. - Пріапізм: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування (2018)
Рецензія на монографію І. І. Горпинченко, П. В. Аксьонов "Ударно-хвильова терапія у лікуванні хворих на еректильну дисфункцію судинного генезу" (2018)
Рецензия на книгу "Оргазм, его расстройства и их преодоление", подготовленную профессором кафедры сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктором мед. наук, профессором Кочаряном Г. С. (Кочарян Г. С. Оргазм, его расстройства и их преодоление: монография / Г. С. Кочарян. – Харьков: "Диса Плюс", 2018. – 395 с.) (2018)
Антонян І. М. - Комбінована терапія еректильної дисфункції, Мошель Ф. Г. (2018)
Кочарян Г. С. - Роль генетических факторов в формировании гомосексуальности: современный анализ проблемы (2018)
Романюк М. Г. - Эффект Аденорма на частоту отхождения конкрементов верхней трети мочеточников: открытое рандомизированное контролируемое исследование, Аксенов П. В. (2018)
Возіанов С. О. - Радикальна простатектомія як метод лікування раку передміхурової залози: у фокусі промежинна та позадулонна методики її виконання (Історико-аналітичний огляд літератури), Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Сакало А. В. - Негативний вплив лікування на якість життя хворих на гермінативні пухлини яєчка (Огляд літератури) (2018)
Вітковський В. Ф. - Оцінка ефективності фітопрепарату Канефрон® Н у комплексному лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу з використанням дистанційної ударно-хвильової літотрипсії (2018)
Гурженко А. Ю. - Обґрунтування вибору методу літотрипсії у хворих на уретеролітіаз із супутнім цукровим діабетом (2018)
Нікітін О. Д. - Підвищення ефективності лікування екскреторно-токсичної безплідності з використанням комбінованої імуномодуляції (2018)
Гурженко Ю. Н. - Оценка влияния тамсулозина на постэякуляторную боль, Спиридоненко В. В. (2018)
Зайцев В. І. - Можливості неінвазивної діагностики інфравезикальної обструкції при доброякісній гіперплазії передміхурової залози (2018)
Gorpynchenko І. - Intracavernous stem cell transplantation in erectile dysfunction: modification of adhesive properties of stem cells increases their ability to restore contractile and phosphatase activity of cavernous tissue damaged by hyperglycemia, Sytenko A. (2018)
Лучицький В. Є. - Стан андрогенного забезпечення та еректильної функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2018)
Кочарян Г. С. - Паттерны измененного поведения у мужчин, обусловленные сексуальными дисфункциями (2018)
Лесовой В. Н. - Оценка оперативных методов лечения комбинации эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции, Книгавко А. В., Аркатов А. В. (2018)
Мороз О. Л. - Вплив активності ензимурії на результати уретеролітотрипсії у хворих на уретеролітіаз єдиної нирки (2018)
Савчук Р. В. - Особливості гістохімічних змін глутаматдегідрогенази в артифіційному сечовому міхурі у динаміці (експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Насибуллін Б. А. (2018)
Борисов С. О. - Вплив препаратів багатовекторної дії на активність глутатіонпероксидази у крові та тканині нирок щурів під час моделюванні гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету 1-го типу (2018)
Содержание (2018)
Ткаченко В. И. - Международная классификация первичной медицинской помощи (ICPC-2): история создания, структура, принципы кодирования (Лекция дистанционного обучения) (2018)
25 років на варті медичної освіти та здоров’я Прикарпаття (2018)
Ткаченко В. И. - Первичная медицинская помощь в будущем – профессиональное совершенствование (По результатам 22-й Всемирной конференции WONCA World, Сеул, Южная Корея, 17-21.10.2018 г.) (2018)
Климась І. В. - Від компетентного до досвідченого викладача сімейної медицини (За результатами навчального курсу "Leonardo EURACT. Рівень 2". Єрусалим, Ізраїль, 2018) (2018)
Рудіченко В. М. - Атипові прояви подагри у загальній практиці-сімейній медицині: власні клінічні спостереження та дані літератури, Кушнєрова М. О. (2018)
Жарінова В. Ю. - Поширеність основних факторів кардіоваскулярного ризику в осіб літнього віку з ішемічною хворобою серця, які померли від кардіоваскулярних захворювань, та прогностична значущість зазначених показників, Войнаровська Г. П., Шаповаленко І. С., Кузнєцова В. О. (2018)
Чернявський В. В. - Діагностика синдрому надмірного бактеріального росту і лактазної недостатності у хворих із синдромом подразненого кишечнику у практиці сімейного лікаря, Руденко М. М., Байло А. Є. (2018)
Терсіна О. Д. - Вікові особливості гемодинамічних показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла (2018)
Марушко Ю. В. - Клініко-інструментальне оцінювання стану кишечнику у дітей з респіраторною патологією та корекція виявлених порушень, Гищак Т. В., Московенко О. Д., Іовиця Т. В. (2018)
Tkachenko V. I. - Croatian primary care: features of family doctors’ training and work. Ukrainian movement of young general practitioners’ activity in exchange programs, Alekseichenko O. I. (2018)
Черкашина Л. В. - Розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги: дослідження медичних маршрутів при хронічній екземі (2018)
Зубач О. О. - Корекція астенічного синдрому у хворих на лептоспіроз, Зінчук О. М., Плевачук О. Ю. (2018)
Видиборець С. В. - Гемофілія, Дерпак Ю. Ю., Попович Ю. Ю. (2018)
Оптимизация поддержки грудного вскармливания как часть акушерской практики (2018)
Kaszuba E. - Влияние сердечной недостаточности и других сопутствующих заболеваний на смертность у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: проспективное когортное исследование, основанное на данных реестров, Odeberg H., Råstam L. and Halling A. (2018)
Лучицкий В. Е. - Возрастные особенности дефицита тестостерона у мужчин с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа (Обзор литературы с собственными данными), Лучицкий Е. В. (2018)
Мороз О. Л. - Прогнозування калькульозного рецидиву в осіб із уретеролітіазом єдиної нирки за рівнем сольових профілів сечі (2018)
Чухрієнко Н. Д. - Сучасні можливості використання продуктів бджільництва у хворих на хронічний бронхіт на первинному рівні, Кийко Л. А. (2018)
Стрелко Г. В. - Дослідження впливу низьких доз андрогенів на оваріальний резерв, біохімічні та гормональні показники (2018)
Гаврилюк Г. О. - Застосування нативної плазми у лікуванні травми колінного суглоба (2018)
Ігнатенко Є. В. - Історичні відомості про грецький спів в україно-білоруській церковній традиції (XVI – XVIІІ століття) (2018)
Жукова О. А. - Орнаментика у клавірних творах доби бароко: питання нотації (2018)
Godek A.-E. - Musical Collection from Latin Cathedral in Lviv as the Source of the History of the Cathedral Choir and Orchestra (2018)
Nowak A. - Songs by Witold Friemann set to the poems of Taras Shevchenko: Polish-Ukrainian inspirations in art (2018)
Озджанлы-Мирзайев Б. - Произведения турецких композиторов для этнических инструментов в сопровождении оркестра : диалог Востока и Запада (2018)
Беренбейн І. С. - Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі "12 солоспівів на слова Лесі Українки") (2018)
Войтенко О. С. - Симфонія № 1 Володимира Загорцева: історія створення, коментар до реконструкції (2018)
Сіраш О. С. - Становлення репертуарної концепції камерного хору "Київ" (за архівними матеріалами) (2018)
Федорова І. Ф. - Специфіка сприйняття цитати у world music (на прикладі творчості гуртів "Deep Forest" та "ДахаБраха") (2018)
Кавунник О. А. - Музичне середовище як об’єкт музичного краєзнавства (2018)
Троєльнікова Л. О. - Творчий крнцепт буття в контексті постмодерного культурологічного осягнення (2018)
Назаренко В. І. - Ірина Миколаївна Вілінська. Композитор в українській вокальній школі, Вілінський Ю. С. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Горохівська Т. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи у контексті досвіду США (2018)
Комінарець Т. - Актуальність компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі у руслі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Мартиненко С. - Педагогічне моделювання освітнього середовища університету в умовах євроінтеграції (2018)
Марусинець М. - Освіта Австрії: історичні акценти розвитку (2018)
Мельниченко Л. - Процес формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у педагогічній теорії та практиці (2018)
Mova L. - The dev elopment of musical forms in choreographic art in the second half of the XXth century (2018)
Ткаченко Л. - Українська академічна риторична школа (2018)
Варава І. - Педагогічне моделювання готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самоудосконалення (2018)
Варениченко А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження тренінгових технологій в Новій українській школі (2018)
Волинець К. - Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти (2018)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Марусинець М. - Формування інтегральної психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Кузенко О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів-логопедів в процесі професійної підготовки (2018)
Ненько Ю. - Професійний саморозвиток педагога: світові тенденції (2018)
Плахотнік О. - Професійно-особистісний імідж сучасного викладача вищої школи, Плахотнік О. (2018)
Потапкіна Л. - Готовність фахівців готельно-ресторанної справи до інноваційної професійної діяльності : рівнева характеристика (2018)
Себало Л. - Використання STEM-технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Синишина В. - Місце інноваційних освітніх технологій на практичних заняттях студентів психологів (2018)
Танько Т. - Теоретичні аспекти формування професійно-значущих якостей особистості вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти (2018)
Бей І. - Паритетний діалог як чинник суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі спілкування викладача і студента факультету іноземних мов (2018)
Гаращенко Л. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти (2018)
Гомонюк О. - Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти (2018)
Звєрєва Н. - Сучасні підходи до формування комунікативної культури викладача (2018)
Матішак М. - Культура демократії у змісті професійної педагогічної підготовки майбутніх магістрів (2018)
Тарарак Н. - Формування у дітей старшого дошкільного віку художньо-естетичних смаків засобами музичного мистецтва (2018)
Шуп'яна М. - Конституційно-правовий захист дітей із внутрішньо переміщених сімей у руслі сучасного законодавства (2018)
Кіщенко Н. - Англійський педагогічний дискурс : класифікація методичних термінів, Цимбал Ю. (2018)
Лисенко Н. - Напрями проекції принципу наступності в контексті модернізації української школи : вектор дошкільної освіти (2018)
Лук'янченко О. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкової школи засобами мистецтва (2018)
Мацук Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів (2018)
Мацьонг Й. - Wyzwania i obszary edukacji wczesnoszkolnej we współczesnychdyskursach pedagogicznych (2018)
Михайлишин Г. - Teoretyczne oraz metodyczne zasady monitorowania jakości edukacji uniwersyteckiej, Червінська І., Кондур О. (2018)
Рогульська О. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Томашевська М. - Підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання : моделювання педагогічного процесу, Кобаль В. (2018)
Топчу І. - Формирование коммуникативных компетенций учеников средствами игровых ситуаций (2018)
Markiewicz-Patkowska J. - Three-dimensional photography as a new technique to make didactic presentations more attractive, Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K. (2019)
Fedorenko S. V. - Experience of developing students’ multimodal literacy in the digital learning environment of higher education institutions (2019)
Назаренко Г. А. - Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості дошкільної освіти, Андрющенко Т. К. (2019)
Bogachkov Yu. M. - Competency concepts analysis in the system of computer modeling of educational tasks, Ukhan P. S., Yutsevych I. S. (2019)
Шевчук П. Г. - Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365 (2019)
Набока О. Г. - Освітній блог як засіб професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Демченко М. О. (2019)
Осадчий В. В. - Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника, Сердюк І. М. (2019)
Попович Н. М. - Інформаційно-творче освітнє середовище як умова професійно-творчої самореалізації фахівця з музичного мистецтва (2019)
Бевз В. Г. - Електронні квест-посібники у фаховій підготовці майбутніх учителів математики, Годованюк Т. Л., Дубовик В. В. (2019)
Velychko V. Ye. - Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers, Stopkin A. V., Fedorenko O. H. (2019)
Горбатюк Р. М. - Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій, Кабак В. В. (2019)
Терентьєва Н. О. - Особливості дистанційної підготовки магістрантів факультетів фізичної культури (2019)
Федоренко Л. О. - Використання веб-квестів у навчанні німецької мови в закладах вищої освіти (2019)
Хижняк І. А. - Критеріально-рівнева структура готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2019)
Яненко Я. В. - Мультимедійний творчий проект як форма самостійної роботи студентів та чинник їх професійної соціалізації (2019)
Vlahov R. D. - Information modeling of behavioral project management competencies, Klindžić M., Radujković M. (2019)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу анотацій наукових статей за допомогою вільнопоширюваних програмних продуктів, Усатий А. В., Дяченко Н. М., Халін В. В. (2019)
Gurevych R. S. - Computer diagnostics of prospective teachers’ readiness for professional self-development, Frytsiuk V. A., Dmytrenko N. Ye. (2019)
Matvieieva O. O. - Application of ict for expert assessment of latent variables in psychological and pedagogical research, Gryniova V. M., Kuznetsova O. Yu. (2019)
Швед В. В. - Аналіз практики використання наукометричних платформ в Україні (2019)
Косенчук О. Г. - Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти, Бахмат Н. В. (2019)
Roliak A. O. - ICT implementation in the system of teacher education: Nordic dimension (2019)
Буйницька О. П. - Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету (2019)
Бабаков Р. М. - Структурная классификация методов синтеза микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2019)
Балабанов А. С. - Верхняя граница для суммы корреляций трех индикаторов в отсутствие общего фактора (2019)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционное представление геометрических фракталов (2019)
Машталир С. В. - Кластеризация последовательностей видеоданных на основе гармонических k-средних, Столбовой М. И., Яковлев С. В. (2019)
Самохвалов Ю. Я. - Доказательство теорем в нечеткой логике на основе структурной резолюции (2019)
Губарев В. Ф. - Проблема математической интерпретации данных. I. Системы с сосредоточенными параметрами (2019)
Булавацкий В. М. - Об одной обратной задаче для уравнения аномальной диффузии с бипорядковой производной Хильфера (2019)
Ротштейн А. П. - Надежностное проектирование условий деятельности человека на основе нечеткой перфектности (2019)
Koroliouk D. - Equilibrium in Wright–Fisher models of population genetics, Koroliuk V. S. (2019)
Стоян В. А. - Методы линейной алгебры в задачах исследования некоторых классов нелинейных дискретно преобразующих систем. ІІ. Системы с адитивно выделенной нелинейностью (2019)
Самойленко І. В. - Подвійне укрупнення фазового простору для диференціальних рівнянь зі стохастичними малими добавками в умовах пуассонової апроксимації, Нікітін А. В. (2019)
Калюх Ю. И. - Факторизация в задачах управления и динамики протяженных систем, Вусатюк А. Е. (2019)
Раппопорт И. С. - О стробоскопической стратегии в игровых задачах динамики с терминальной функцией платы и интегральными ограничениями на управления (2019)
Гречко А. В. - Застосування методу вимірювання функціонального розміру на прикладі Національного реєстру України, Мелащенко А. О. (2019)
Косаревич К. В. - Ймовірнісний підхід у задачі міжнародної конкуренції виробників з випадковими змінними, Єлейко Я. І. (2019)
Кривцун О. В. - Представлення фрагментарних структур орієнтованими графами (2019)
Довгай Б. В. - Асимптотична поведінка екстремальних значень довжини черги в системах масового обслуговування M/M/m, Mацак I. K. (2019)
Городецкий А. С. - Численные методы определения жесткостных характеристик сечения стержня, Барабаш М. С., Филоненко Ю. Б. (2019)
Примин М. А. - Метод и алгоритм получения элементов тензора пространственных производных вектора магнитной индукции в задаче поиска магнитных аномалий, Недайвода И. В. (2019)
Міхелі С. В. - Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну (2015)
Бортник С. Ю. - Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу, Лаврук Т. М. (2015)
Самойленко В. М. - Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи, Пласкальний В. В. (2015)
Маляренко О. С. - Типологічне класифікування базових структурних елементів регіональних екомереж (2015)
Сплодитель А. О. - Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків (2015)
Буряник О. О. - Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) (2015)
Бончковський О. С. - Колодежі – новий розріз лесово-ґрунтової серії верхнього неоплейстоцену Волинської височини (2015)
Багмет О. Б. - Трансформація рельєфу в районах гідротехнічного будівництва (Дніпровський каскад водосховищ) (2015)
Філоненко Ю. М. - Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся, Філоненко О. Ю. (2015)
Матвіїшина Ж. М. - Мікроморфологічні особливості та генезис ґрунтів захисного валу раннього залізного віку неподалік с. Моринці на Черкащині, Пархоменко О. Г. (2015)
Новіцька К. В. - Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області (2015)
Авдєєнко Ю. Л. - Рослинність та клімат останнього міжзледеніння у карстових районах Криму та Середнього Придністров'я (2015)
Монюшко М. - Основні закономірності розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії (2015)
Недострелова Л. В. - Статистична структура енергетичних перетворень в атмосфері під час її блокування (2015)
Хоменко І. А. - Метеорологічні умови утворення ожеледно–паморозевих та снігових відкладень в Україні (2015)
Пясецька С. І. - Порівняльна характеристика температури повітря при досягненні максимального діаметру ожеледі НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України по окремих місяцях протягом десятиріч кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (1991–2000 та 2001–2010 рр.) (2015)
Єрмоленко Н. С. - Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011–2040 рр., Хохлов В. М. (2015)
Нажмудінова О. М. - Зміни поля опадів на Одещині у 2006-2014 рр (2015)
Галич Є. А. - Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів у Північно-Тихоокеанському регіоні (2015)
Білоус Л. Ф. - Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ (2015)
Мисько К. А. - Геопросторове моделювання ерозійних процесів на локальному рівні (2015)
Бондаренко Е. Л. - Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу, Шорохова Р. С. (2015)
Бортник С. - Досвід проведення геолого- геоморфологічекой практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща), Погорільчук Н., Ковтонюк О., Пабіан Гж. (2015)
Наукова школа професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" (до 80-річчя з дня народження) (2015)
Мігунова Є. С. - Зачинатель ландшафтоведения (к 155-летию со дня рождения Н.М. Сибирцева) (2015)
Титул, содержание (2019)
Протоковилов И. В. - Особенности структур ообразования прецизионного сплава 29НК при ЭШП с порционным формированием слитка, Назарчук А. Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2019)
Гречанюк Н. И. - Электронно-лучевая выплавка трубчатых заготовок из сплавов NiCrAlY, используемых в качестве катодов для ионно-плазменного нанесения покрытий, Смашнюк Ю. А., Хоменко Е. В., Клочихин В. В., Гречанюк И. Н. (2019)
Овчинников О. В. - Технология выплавки слитков кобальтового сплава способом дугового переплава, Теслевич С. М., Тизенберг Д. Л., Єфанов В. С. (2019)
Патон Б. Е. - Индукционная плавка в секционном кристаллизаторе, Григоренко Г. М., Шейко И. В. (2019)
Гасик М. И. - Применение электрошлакового и вакуумно -дугового переплавов для повышения качества металла цельнокатаных железнодорожных колес, Пройдак Ю. С. (2019)
Тимошенко С. Н. - Пути повышения энергоэффективности дуговых сталеплавильных печей, Стовпченко А. П., Костецкий Ю. В., Губинский М. В. (2019)
Міжнародна конференція "Зварювання та споріднені технології — сьогодення і майбутнє" (2019)
Наші вітання (2019)
Диссертации на соискание ученой степени (2019)
Календарь выставок и конференций в 2019 г. (2019)
Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2019)
Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти (2018)
Parkitna A. G. - The Role of Measuring The Efficiency of Marketing E-Toolbrend Management, Tutaj J. B., Kaminska A. M. F. (2018)
Фомішина В. М. - Оцінка впливу смаків та уподобань споживачів на рівень адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробних підприємств, Федорова Н. Є. (2018)
Пунін Ю. О. - Стратегія і тактика інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку (2018)
Гегедош К. В. - Сучасний стан інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні (2018)
Яшкіна O. I. - Маркетингові дослідження споживачів для вдосконалення смакових якостей вина, Сиротюк Н. В. (2018)
Natorina A. O. - Management of digital business in the context of country’s economic development (2018)
Radkevych L. - Marketing research prospects for the development of unmanned vehicles in Ukraine, Dubovych Н. (2018)
Волчук В. Н. - Ранжирование показателей качества металла, Дубров Ю. И., Большаков В. И. (2018)
Алексеенко С. В. - Распределение параметров воздушно-капельной смеси вдоль обтекаемой криволинейной поверхности с учетом фазовых переходов, Юшкевич О. П. (2018)
Губенко С. И. - Влияние неметаллических включений и продуктов коррозии на износ поверхности катания железнодорожных колес (2018)
Дубров Ю. И. - Имитационное моделирование многопараметрических технологий (2018)
Фортигін А. А. - Прогноз механічних властивостей сталі Ст6сп (2018)
Большаков В. И. - Фрактальное моделирование структуры малоуглеродистой стали, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Губенко С. И. - Влияние лазерного воздействия на образование трещин вблизи включений при деформации в интервале температур 25…900 °C, Никульченко И. А. (2018)
Лук’яненко О. Г. - Кінетика навуглецювання титанових сплавів за термодифузійного насичення з газового середовища, Труш В. С., Федірко В. М. (2018)
Костицький М. В. - Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення, Кушакова-Костицька Н. В. (2018)
Бандура О. О. - Гносеологія права як складова філософії права (загальні думки) (2018)
Шаптала Н. К. - Предмет доказування в конституційному судовому процесі європейських країн (кельзенівська модель) (2018)
Калиновський Б. В. - Методологія дослідження конституційно-правових засад функціонування та розвитку місцевої демократії в Україні, Кулик Т. О. (2018)
Шевчук Р. М. - Аксіотерапія вищої юридичної освіти в Україні, Носенко О. В. (2018)
Губань Р. В. - Методологічні особливості дослідження історії правового регулювання адміністративно-територіального устрою України (2018)
Демиденко В. О. - Поняття, юридичний зміст і види методів муніципального права України (2018)
Климчук М. П. - Методологія дослідження проблем здійснення кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості, Трекке А. С. (2018)
Білоус О. Д. - Методологічні засади дослідження виклику на стадії досудового розслідування та наслідків неприбуття на нього (2018)
Мамчин П. І. - Трансформація світоглядних основ давньогрецького правосуддя дорійського періоду (2018)
Козак Ю.-М. Р. - Історія легітимації державної влади як явища державно-правової дійсності на історичних землях України (2018)
Рудюк В. С. - Судова влада в Україні (Х–ХVIII ст.): філософсько-історичний аналіз (2018)
Бровко Н. І. - Генезис засад і принципів філософсько-правового розуміння особистості та процесу її формування (2018)
Островська Б. В. - Добровільна інформована згода на біомедичні втручання як складова прав людини (2018)
Сидорчук Ю. М. - Філософсько-правові проблеми реалізації людиною права на захист у кримінальному процесі (2018)
Кравцова З. С. - Зарубіжні теоретико-правові традиції організації державної влади (2018)
Савойська С. В. - Конструктивна комунікативна політика як модель національної консолідації (на прикладі України) (2018)
Софінська І. Д. - Рефлексія сутності та правового змісту громадянства (2018)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософсько-правові засади формування інформаційного суспільства в Сполучених Штатах Америки (2018)
Драган І. В. - Інститут покарання в культурно-ціннісному вимірі (2018)
Koliusheva О. - Improvement of Domestic Legislation by Adapting it to English Terminology (2018)
Кравець В. М. - Інформаційне суспільство та право в інформаційному суспільстві з позиції філософії права, Павлишин О. В. (2018)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність глобальна проблема, Трохимчук В. В., Вернер О. М., Лугач О. О. (2018)
Салманов А. Г. - Епідеміологічний нагляд за нозокоміальною пневмонією у відділеннях інтенсивної терапії: проблеми та шляхи їх вирішення, Слепова Л. Ф. (2018)
Мустафаева А. А. - Сравнительный анализ эффективности симультанных лапароскопических операций у пациентов с острым аппендицитом, сопровождающимся различными гинекологическими патологиями (2018)
Салманов А. Г - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp у хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрових досліджень, Вернер О. М. (2018)
Салманов А.Г. - Епідеміологія та антимікробна резистентність Acinetobacter, Вернер О. М., Слепова Л. Ф. (2018)
Вітальне слово (2017)
Бережнюк І. Г. - Системи реєстрації пасажирів (PNR) як джерело інформації на авіаційному транспорті, Фрадинський О. А. (2017)
Булана В. В. - Розвиток інструментів таргетингу в контексті спрощення процедур міжнародної торгівлі та забезпечення національної безпеки, Брендак А. І., Несторишен І. В. (2017)
Гребельник О. П. - Розвиток митної справи за часів Київської Русі (2017)
Запорожець О. Ф. - Особливості застосування бухгалтерської документації для підтвердження заявленої митної вартості товарів (2017)
Івашова Л. М. - Відповідальність суб’єктів ЗЕД за результатами митного пост-аудиту в Україні: реалії та наближення до міжнародних стандартів, Скоромцева Т. О. (2017)
Капітанець С. В. - Соціально-психологічна компонента професійної компетентності посадових осіб ДФС (2017)
Ляшук Р. М. - До питання про функції управління діяльністю органів охорони державного кордону (2017)
Медвідь Ю. О. - Митні аспекти застосування попередньої інформації при переміщенні товарів, транспортних засобів через митний кордон (2017)
Мельник В. М. - Професійна компетентність персоналу державної фіскальної служби України, Нагорічна О. С. (2017)
Молдован Е. С. - Функції митної вартості у здійсненні державної митної справи України, Коновалов Ю. О. (2017)
Попель С. А. - Характеристика способів інформування та консультування громадян митними адміністраціями (2017)
Проскура К. П. - Формування системи стандартів пост-митного аудиту в Україні, Брехов C. C. (2017)
Прус Л. Р. - Інформування та консультування громадян з питань державної митної справи в Євразійському економічному союзі (2017)
Руда Т. В. - Європейський досвід надання митних спрощень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Шило О. І. (2017)
Хома В. О. - Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил: співзалежність чинників (2017)
Царенко В. І. - Ціна життя людини: морально-правовий та економічний аспект, Дворнічена І. М., Мартинов Д. Ю. (2017)
Яковенко О. В. - Аналіз нормативного забезпечення застосування технічних систем при здійсненні митного контролю (2017)
Наші вітання (2017)
Видання Університеті ДФС України (2017)
Інформація про навчаня за митним спрямуванням в Університеті ДФС України (2017)
Вимоги до рукопису (2017)
Вихідні дані (2017)
Мисула Ю. І. - Особливості терапії когнітивного дефіциту у хворих на параноїдну шизофренію (2012)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості та топографія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини (2012)
Грищук М. І. - Вплив засобів захисту рослин на екосистему і людину (2012)
Семенюк Т. О. - Клапани серця: основні моменти їх розвитку, мікроскопічна будова та особливості кровопостачання (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності семестрового тестування та об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії, Сельський П. Р. (2012)
Бількевич Н. А. - Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії (2012)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і терапія серцевої недостатності, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова І. В. (2012)
Малик Ю. Ю. - Аномально розташовані струни лівого шлуночка серця як прояв сполучнотканинної дисплазії (2012)
П'ятночка І. Т. - Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П'ятночка В. І. (2012)
Скрипник Н. В. - Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому (2012)
Боровик І. О. - Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гевко С. Р., Пастернак А. М., Бородюх І. І., Войтович Л. В. (2012)
Перцева Т. О. - Вплив небівололу та івабрадину в складі комплексної терапії на показники добового моніторування ЕКГ у пацієнтів з поєднанням ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Фесенко О. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни нирок при локальному та розлитому перитоніті (2012)
Авдєєв О. В. - Клінічна ефективність використання біотриту при лікуванні гінгівіту в юнаків (2012)
Нечай О. Р. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму в працівників сірчаного виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М., Бандрівська Н. Н. (2012)
Лебідь О. І. - Стан тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2012)
Ішков М. О. - Спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту з використанням препарату на поліетиленоксидній основі "Діоксизоль" (2012)
Левандовський Р. А. - Умовно-знімний протез на імплантатах при складній щелепно-лицевій патології (2012)
Лісяна Т. О. - Особливості мікроекології статевих шляхів у жінок з папіломавірусною інфекцією, Пономарьова І. Г., Доброчинська Л. І., Коблош Н. Д. (2012)
Борис О. М. - Динаміка гормонів сироватки периферичної крові залежно від схеми підготовки до оваріальної стимуляції кломіфен-цитратом у жінок із хронічною гіперандрогенною ановуляцією (2012)
Мисула І. Р. - Особливості перебігу пародонтиту в тварин з адреналіновою міокардіодистрофією, Суховолець І. О. (2012)
Велика А. Я. - Зміни показників тіобарбітурат-реакційних продуктів та продуктів окисно-модифікованих білків у нирках щурів за умов сольового навантаження на тлі сулемової нефропатії, Пішак В. П., Роговий Ю. Є., Мацьопа І. В. (2012)
Мерецький В. М. - Морфологічні порушення у структурах головного мозку на тлі експериментальної черепно-мозкової травми (2012)
Сатурська Г. С. - Негативні хронотропні реакції серця на ендогенний і екзогенний ацетилхолін у ранньому періоді при моделюванні дифузного кардіосклерозу (2012)
Шкробот Л. В. - Морфометрична характеристика перебудови судин тонкої кишки і селезінки при моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності в експерименті (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі, Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. (2012)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці, Шевчук О. О., Ніколаєва В. В. (2012)
Федорців О. Є. - Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини, Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М. (2012)
Тітова Н. С. - Дезадаптація серцево-судинної системи у дітей раннього віку на тлі постгіпоксичних уражень ЦНС, Самсоненко В. І., Дзікевич Л. О. (2012)
Левицький П. Р. - Вплив фотостимуляції на адаптаційні процеси у молодих осіб жіночої статі до фізичного навантаження з різним рівнем вегетативного гомеостазу (2012)
Починок Т. В. - Порушення ліпідного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Пономарева Г. В., Фік Л. О., Веселова Т. В. (2012)
Волошин М. А. - Внутрішньоутробна дія антигену як фактор, що сприяє розвитку алергічно-інфекційних захворювань у новонароджених, Матвєйшина Т. М. (2012)
Левенець С. О. - Вплив деяких медико-біологічних та соціальних чинників на результати лікування дівчаток-підлітків з вторинною аменореєю, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А., Бондаренко В. А. (2012)
Павлишин Г. А. - Морфологічні зміни стінки сонної артерії при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Слободян О. І. (2012)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу гострого пієлонефриту в дітей раннього віку (2012)
Шульгай О. М. - Застосування препарату "Мікразим" у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання в дітей, Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Кінаш М. І. (2012)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів від матерів із фізіологічною вагітністю (2012)
Боярчук О. Р. - Імунокорегуюча терапія у дітей із хронічною ревматичною хворобою серця (2012)
Синенко О. А. - Медико-соціальні та біологічні чинники успішної лактації у жінок сільської місцевості Полтавської області, які міють дітей віком до двох років (2012)
Чайковська Г. С. - Клінічний та імунологічний стан здоров'я дітей, які проживають в районах з різним характером забруднення, Гнатейко О. З., Лук'яненко Н. С. (2012)
Федорців О. Є. - Медико-соціальні та екологічні проблеми дітей Тернопільської області, Голяк М. В., Корицький Г. І., Крупей В. Я. (2012)
Беш Л. В. - Аналіз динаміки структури сенсибілізації дитячого населення Львівської області до рослинного пилку, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2012)
Черненко Л. М. - Особливості перинатального анамнезу дітей із бронхолегеневою дисплазією (2012)
Сторожук І. В. - Ефективність використання L-карнітину в комплексній терапії ожиріння у дітей, Хромих К. В., Шаламай М. О., Анрікевич І. І., Однорогова Г. Г. (2012)
Сенаторова Г. С. - Медико-статистичний аналіз впливу соціально-біологічних факторів пренатального періоду на розвиток бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Галдіна І. М. (2012)
Title (2019)
Contents (2019)
Olimov Kh. K. - Centrality dependences of characteristics of negative pions in ?π– + 12C interactions at 40 GeV/c, Olimov K., Tojimamatov Sh. D., Oli­mov A. K., Bozorov E. Kh., Lutpullaev S. L., Kanokova Sh. Z., Aliev M., Fazilov M., YuldashevB. S. (2019)
Kuzmichev V. E. - Generalized uncertainty principle in quantum cosmology for the maximally symmetric space, Kuzmichev V. V. (2019)
Romanenko V. I. - Spatial distribution of atoms in the field of intersecting standing bichromatic light waves, Kornilovska N. V., Udovytska O. G., Yatsenko L. P. (2019)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of infectious pancreatic necrosis virus, its major capsid protein, and RNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Stepanenko Ye. Yu., Gryn D. V., Yashchuk V. M. (2019)
Lesnikov V. P. - Reciprocal relations for the open hydrodynamic steady states (OHSS) (2019)
Gnatenko Kh. P. - Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry (2019)
Vasilev A. N. - Peculiarities of bacterial chemotaxis in a cylindrical pore, Serhushev B. Y. (2019)
Chechko V. E. - Qualitative analysis of clustering in aqueous alcohol solutions. II, Gotsulskiys V. Ya., Diieva T. V. (2019)
Luniov S. V. - Features of radiation-defect annealing in n-Ge single crystals irradiated with high-energy electrons, Zimych A. I., Khvyshchun M. V., Maslyuk V. T., Megela I. G. (2019)
Hashim A. - Fabrication of novel (biopolymer blend-lead oxide nanoparticles) nanocomposites: Structural and optical properties for low-cost nuclear radiation shielding, Al-Attiyah K. H. H., Obaid S. F. (2019)
Orletskyi I. G. - Electrical properties of Sis heterostructures n-SnS2/CdTeO3/p-CdZnTe, Ilashchuk M. I., Maistruk E. V., Solovan M. M., Maryanchuk P. D., Nichyi S. V. (2019)
Gomonnai O. O. - Temperature dependence of raman-active modes of TlIn(0.95Se0.05)2 Single, Ludemann M., Gomonnai A. V., Roman I. Yu., Slivka A. G., Zahn D. R. T. (2019)
Киричок Т. Ю. - Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку, Талімонова Н. Л., Клименко Т. Є. (2018)
Ковальський Б. М. - Взаємозв’язок основоположних понять теорії кольору з кольоровідтворенням у сучасних цифрових системах, Дудяк В. О., Занько Н. В., Писанчин Н. С. (2018)
Нерода Т. В. - Супровідна візуалізація академічних досягнень при проектуванні медійних засобів соціальних комунікацій (2018)
Регей І. І. - Експериментальна оцінка впливу швидкісного режиму на силові навантаження комбінованого механізму привода натискної плити при штанцюванні картону, Терницький С. В., Кандяк Н. М., Влах В. В. (2018)
Кульчицька Х. Б. - Застосування методу аналізу ієрархій при виборі проекту в поліграфії, Предко Л. С. (2018)
Осінчук О. І. - Оптимізація альтернативних варіантів тематичного планування книжкових видань, Сеньківський В. М. (2018)
Репета В. Б. - Термографічний аналіз фарбового апарату вузькорулонної флексографічної машини, Кукура Ю. А., Місюра М. О. (2018)
Шахбазов Я. О. - Технологічне забезпечення процесу шліфування, Широков В. В., Широков О. В., Паламар О. О. (2018)
Кудряшова А. В. - Формування інтегрального показника якості процесу структурування видання, Литовченко Н. М. (2018)
Верхола М. І. - Визначення оптимальної кількості циклів попереднього заповнення фарбою фарбодрукарської системи з врахуванням дії розтирального циліндра, Пановик У. П. (2018)
Книш О. Б. - Дослідження міцності і довговічності клейового скріплення книжкових блоків, Кравчук І. М., Терницький С. В. (2018)
Кавин Я. М. - Лазерна обробка зернистих структур — метод аналізу поширення теплового поля в об’єкті (2018)
Порпуліт О. О. - Інформаційно-комунікаційний і технологічний виміри медіапростору (2018)
Гиріна Т. С. - До питання періодизації історії українськомовного радіо у світовому медіа середовищі (2018)
Бондар О. В. - Літературний конкурс у контексті видавничої справи (2018)
Мудра І. М. - Нейромаркетинг — теорія і особливості застосування редакціями друкованих газет (2018)
Кіца М. О. - Особливості журнальної періодики для чоловіків в Україні: тематика, жанрологія, перспективи (2018)
Якубовська М. С. - Культурологічна парадигма сучасності як основа формування інформаційної безпеки суспільства (2018)
Макарчук О. Г. - Епістолярний дискурс Лесі Українки як джерело до вивчення часопису "Народ" (1890–1895) (2018)
Мизнікова Т. В. - "Чоловіча" та "жіноча" проза в репертуарі українських видавництв: гендерний чинник (на прикладі видавництв "Клуб сімейного дозвілля", "Видавництво Старого Лева", "Фоліо", "Наш формат", "Vivat") (2018)
Opeida Z. - U.S. countervailing duty law and the WTO rules for subsidies: the issue of consistency (2019)
Коваль Н. О. - Правила визначення непреференційного походження товару відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу (2019)
Mishehlina K. - Maritime policy: administrative and legal measurement in the context of the realization of the Maritime doctrine of Ukraine (2019)
Панчук А. О. - Сучасні форми управління морськими портами та проблеми адміністрування морської галузі в Україні (2019)
Стець О. М. - Публічне (державне) адміністрування у сфері морського та річкового транспорту в Україні (2019)
Лефтеров Л. В. - Загальносоціальні заходи запобігання шахрайству, що вчиняється шляхом використання засобів електронних комунікацій (2019)
Карпенко Г. Л. - Мас-медіа право на етапі постмодерну, Смірнова Н. Р. (2019)
Сєров С. Л. - Нагляд і контроль у сфері господарської діяльності як засіб реалізації публічного інтересу (2019)
Averochkina T. - Joint efforts for mobility in the Danube region (2019)
До уваги авторів (2019)
Орєхова Т. В. - Детермінанти формування конкурентної політики країн, Іванов А. В. (2018)
Коляденко С. В. - Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів (2018)
Лісогор Л. С. - Конкурентоспроможність робочої сили: проблеми формування та реалізації в умовах інноваційних змін на ринку праці, Руденко Н. В., Чувардинський В.О. (2018)
Савченко М. В. - Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації, Шкуренко О. В. (2018)
Bahliuk Yu. - Influence of ecologization tendencies in the world on renewal and development of motor car industry in Ukraine, Kryzhanivska I. (2018)
Біленко Д. В. - Особливості впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг (2018)
Andronik O. - Identification and conditions of formation of the middle class in Ukraine taking into account world social trends, Voronin A. (2018)
Коваленко Ю. О. - Методологічні підходи щодо управління інформаційним потенціалом в регіональному інформаційному менеджменті (2018)
Харабуга С. В. - Концепція управління трудовим потенціалом соціально-економічної системи (2018)
Налбандян М. А. - Еволюція трансформаційних змін економічної природи людського капіталу (2018)
Бруслиновська І. В. - Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства, Матвійчук В. І. (2018)
Букреєва А. А. - Особливості реалізації інвестиційних заходів в умовах антикризового управління у Китаї, Жолобецька Л. В., Руденко О. А. (2018)
Олійник Л. В. - Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства, Кузнєцова А.П. (2018)
Орєхов М. О. - Структурні трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації (2018)
Тертичний Я. С. - Аналіз світових тенденцій розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації (2018)
Грабчак К. М. - Формування дохідної частини місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Матвійчук В. І. (2018)
Баглюк Ю. Б. - Модель McKinsey 7-S як інструмент оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Шевчук О. Ю. (2018)
Остапченко К. П. - Договірне регулювання компенсаційної системи в бюджетній сфері: стан та перспективи розвитку (2018)
Сеньківський В. М. - Формування інтегрального показника якості реалізації процесу проектування видання, Кудряшова А. В. (2017)
Луцків М. М. - Моделювання автотипної тонопередачі з ромбічним растровим елементом в короткій фарбодрукарській системі послідовної структури, Курка П. З. (2017)
Шибанов В. В. - Вплив динамічного навантаження на набрякання флексографічних фотополімерних друкарських форм, Слободяник В. Г., Шибанов С. В. (2017)
Піх І. В. - Функціональні компоненти інтегрального показника якості книжкових видань (2017)
Сельменська З. М. - Теоретичні аспекти побудови якісної композиції в поліграфії, Комар С. М. (2017)
Осінчук О. І. - Оптимізація моделі факторів забезпечення якості тематичного планування книжкових видань, Сеньківський В. М. (2017)
Васюта С. П. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення інфографіки, Хамула О. Г. (2017)
Маїк Л. Я. - Дослідження якості флексографічних друкарських форм лазерного гравіювання, Никируй В. Е., Лотошинська Н. Д. (2017)
Прохоренко С. В. - 2D-модель діагностики покриття методом термічної візуалізації на основі девіації неоднорідності температурного поля, Плох Даріуш, Кавин Я. М. (2017)
Козак Р. О. - Основи управління інформаційною безпекою редакційно-видавничих бізнес-процесів, Загородна Н. В., Сеньківський В. М. (2017)
Bessarab А. O. - Levels of formation of culture of reading of Ukrainian book in the information society by means of social and communication technologies (2017)
Hirina T. S. - Ukrainian radiobroadcasting in the atmosphere of Canadian polyculturalism in the creative legacy of S. Izyk (2017)
Шевченко О. В. - Система функціонування документаційної культури в сучасному комунікаційному середовищі (2017)
Бондаренко І. С. - Концептуалізація поняття "соціальний інжиніринг" у філософії К. Поппера (2017)
Стєкольщикова В. А. - Конвергентність класичних та інноваційних інструментів інформаційного досьє крізь призму ефективності журналістського розслідування (2017)
Harmatiy O. V. - Journalistic investigation on ukrainian television (2017)
Благовірна Н. Б. - Апарат видання як інтелектуальна автономність читача (2017)
Фіялка С. Б. - Розмаїття засобів утримання читацької уваги в сучасній пізнавальній книзі для дітей (2017)
Куза А. М. - Роль перекладеної богословської літератури у формуванні посттоталітарної свідомості (2017)
Дерпак О. В. - Реклама як ефективний чинник формування мовленнєвої культури споживача (на матеріалі реклами будівельних послуг) (2017)
Abstracts (2017)
Регей І. І. - Синтез кулачково-зубчастого механізму для дискретного повороту циліндрів з інструментами для ротаційного виламування обрізків у штанцювальному обладнанні, Кузнецов В. О., Олішкевич В. Ю., Кравчук І. М., Кавин Я. М. (2018)
Слоцька Л. С. - Дослідження фізико-механічних властивостей клейових плівок при заклеюванні корінців книжкових блоків, зшитих нитками, Зацерковна Р. С. (2018)
Хмілярчук О. І. - Оцінка зносостійкості відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах (2018)
Чепурна К. О. - Дослідження зміни колірних показників відбитків електрографічного друку після ламінуванням поліпропіленовими плівками (2018)
Сеньківський В. М. - Семантична мережа факторів формування видавничого портфелю, Кудряшова А. В., Козак Р. О. (2018)
Havrysh B. - Optical quality of the image and methods of its determination, Tymchenko O., Logoida M., Partyka U., Polischuk М., Slyusarchuk Y., Slyusarchuk O. (2018)
Осінчук О. І. - Побудова та розрахунок функцій належності лінгвістичних змінних процесів планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є. (2018)
Огар Е. І. - Сучасний український "мальопис": видавничі реалії та перспективи, Копильчак Х. C. (2018)
Baliun O. O. - Reputation capital as the factor of competitive recovery of Ukrainian enterprises on the international market, Fiialka S. B. (2018)
Листвак Г. Б. - Нові підходи до промоції літератури та читання в Україні (на прикладі Львова – міста літератури ЮНЕСКО) (2018)
Савчук Г. М. - Поняття прихованої інформації та методики її пошуку в офіційних документах (2018)
Бондаренко І. С. - Індустріальні й комунікаційні парадигми соціальної інженерії: історія української школи наукової організації праці (2018)
Бессараб А. О. - Редакторський погляд на українські абетки, Пономаренко Л. Г. (2018)
Fiialka S. B. - The disclosure of Ukrainian scientists’ research results in academic journals: problems and prospects (2018)
Якубовська М. С. - Роль книги у формуванні культурологічного світогляду студентів (2018)
Кияновський А. - Школа гуманітарної праці: розвиток інтелектуальної особистості, виховання патріота-громадянина (2016)
Таранік-Ткачук К. - Авторські програми – шлях до успіху інноваційного навчального закладу (2016)
Тригуб С. - Використання мультимедійних технологій на уроках природознавства та географії (2016)
Бистрянцев М. - Створення інформаційно-освітнього простору загальноосвітньої школи (2016)
Бойко Т. - Веб-сайт як засіб розвитку комунікативної компетентності старшокласників під час навчання англійської мови (2016)
Койрах О. - Автентичні віршовані твори на уроках англійської мови (2016)
Полушкіна Н. - Інтернет-сайт як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови (2016)
Плакида Н. - Формування національної самосвідомості учнів на уроках української літератури. Під час вивчення життя і творчості Уласа Самчука (2016)
Вишневецька Є. - Розвиток толерантності як активної життєвої позиції зростаючої особистості (2016)
Фелющенко І. - Викладання художньої культури в загальноосвітньому навчальному закладі: пошук підходів (2016)
Алєксєєва А. - Курс "Класична греко-римська міфологія": зміст і особливості викладання в початковій школі (2016)
Шавалда Л. - Організація сімейних вечорів у контексті співпраці педагогів і батьків (2016)
Кулькіна К. - Музей і школа: досвід та перспективи співпраці (2016)
Лихожон Т. - Бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель шкільної бібліотеки (2016)
Традиції давньогрецького театру. 5–11 класи. Програма курсу за вибором (2016)
Історія театрального мистецтва. 2–4 класи. Програма курсу за вибором (2016)
Луцків М. М. - Корекція автотипної тонопередачі для растрових елементів квадратної форми, Курка П. З. (2017)
Топольницький П. В. - Критичний аналіз сучасного устаткування для обрізування книжково-журнальних блоків під час їх переміщення, Кузьма С. В. (2017)
Широков В. В. - Роль тривалих навантажень у формуванні структури і фізико-механічних властивостей ванадію і сплаву системи ванадій-цирконій-вуглець, Широков О. В. (2017)
Піх І. В. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів композиційного оформлення видання на основі лінійного згортання критеріїв, Кудряшова А. В. (2017)
Терницький С. В. - Виламування обрізків з відштанцьованих картонних заготовок (експериментальна оцінка технологічного навантаження), Кандяк Н. М., Олішкевич В. Ю. (2017)
Прохоренко С. В. - Діагностика покриття з дефектами шляхом девіації теплового поля, Плох Даріуш, Кавин Я. М. (2017)
Палига Є. М. - Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств ВПД та його вплив на конкурентоспроможність регіонів, Онещак О. Я. (2017)
Гомольська В. В. - Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні (2017)
Панчишин Т. В. - Регіональний бенчмаркінг як інструмент муніципального та державного управління (2017)
Штангрет А. М. - Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств шляхом розроблення моделі пріоритетності впливу ключових зовнішніх загроз, Ратушняк Ю. В., Сухомлин Л. Є. (2017)
Обертан Д. В. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму формування економічної безпеки управління підприємств (2017)
Стеців Л. П. - Ризики у видавничому підприємництві: фінансово-економічні та соціально-психологічні аспекти, Лазановський П. П., Гірняк О. М. (2017)
Shtangret A. - System of accounting and analytical support for managing the economic security of the company, Sylkin O., Karaim M. (2017)
Халіна О. В. - Основні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємства, Козаченко Н. О. (2017)
Мандзіновська Х. О. - Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки підприємства, Перетятко І. І. (2017)
Шинкар С. М. - Методичний інструментарій формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2017)
Гірняк О. М. - Сучасні підходи до організування праці менеджера, Лазановський П. П. (2017)
Шляхетко В. В. - Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією (2017)
Безпалько І. Р. - Організація та впровадження практики маркетингового аудиту на видавничо-поліграфічних підприємствах, Базилюк В. Б. (2017)
Новик І. В. - Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві (2017)
Когут У. І. - Антикризове управління витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності, Горбаль Н. І., Вільгуцька Р. Б. (2017)
Чорненька О. Б. - Аналіз наукових підходів щодо сутності кредиторської заборгованості та її класифікації (2017)
Боженко О. М. - Резерви підвищення техніко-економічного рівня виробництва (2017)
Мартинів В. В. - Визначення напрямів диференціації норм витрат фарби в офсетному виробництві, Янкевич П. В. (2017)
Кобрин Л. Й. - Основні складові механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємства (2017)
Галаджун З. В. - Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні": еволюція документа з 1992 по 2017 рр. (2017)
Гиріна Т. С. - Реконфігурація медіаресурсів у процесі становлення мобільної та радіожурналістики (2017)
Левицька О. С. - Франкознавство в бібліографічному та науковому доробку Мирослава Бутрина (2017)
Дутчак А. А. - Передумови та історія виникнення онлайн-телебачення в Україні (2017)
Берест І. Р. - Передумови та середовище виникнення робітничих кас взаємної допомоги серед львівських друкарів (2017)
Мудра І. М. - Додатки до газет: види та перспективи, Кіца М. О. (2017)
Abstracts (2017)
Данчук О. В. - Взаємозв'язки та вплив коркових процесів на активність супероксиддисмутази в еритроцитах свиней за технологічного стресу, Карповський В. І., Постой Р. В., Трокоз В. О. (2017)
Кирилів Б. Я. - Інтенсивність метаболічних процесів в організмі перепелів за впливу біологічно активних добавок (2017)
Клюцук М. Р. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів в організмі свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу (2017)
Медвідь С. М. - Клітинний і білковий профілі крові курчат-бройлерів за введення їм до раціону цитратів мікроелементів (2017)
Милостива Д. Ф. - Вплив цитрату германію на захисну антиоксидантну систему організму щурів (2017)
Пащенко А. Г. - Вплив цитратів Со і Nі на ліпідний склад тканин організму бджіл та стільників за умови їхнього введення до підгодівлі у літньо-осінній період, Каплуненко В. Г., Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Печений Є. А. - Вікові особливості морфологічних показників крові корів української м’ясної породи (2017)
Ратич І. Б. - Вплив різного рівня жиророзчинних вітамінів у складі ячмінно-бобових раціонів курей на процеси пол та несучість, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Мартинюк У. А., Коретчук С. І. (2017)
Саулко В. В. - Активність трансаміназ у сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних зон, Мазуркевич А. Й., Довга Л. В. (2017)
Седіло Г. М. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові свиноматок за різного рівня йоду в раціоні, Гунчак Р. В., Пащенко А. Г. (2017)
Сірко Я. М. - Мінеральний склад тканин перепелів у критичні періоди росту і розвитку за додаткового введення фосфатидів до раціону, Гунчак А. В., Кисців В. О., Лісна Б. Б. (2017)
Степченко Л. М. - Вплив кормових добавок гумінової природи на морфо-функціональні показники крові щурів, Дяченко Л. М. (2017)
Трач В. В. - Вплив хімічної обробки яєчної шкаралупи на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в тканинах печінки перепелів та його корекція, Данчук В. В. (2017)
Двилюк І. І. - Вміст мікроелементів у тканинах організму медоносних бджіл за умов підгодівлі цитратами Аg і Cu, Ковальчук І. І. (2017)
Ковальчук І. І. - Уміст окремих мікроелементів у тканинах медоносних бджіл за згодовування цукрового сиропу і цитратного мікроелементного комплексу "aватар-захист", Кикіш І. Б., Романів Л. І. (2017)
Радчиков В. Ф. - Использование трепелсодержащих кормовых добавок в кормлении молодняка крупного рогатого скота, Шнитко Е. А., Бесараб Г. В. (2017)
Ривак Р. О. - Встановлення оптимальних технологічних параметрів культивування біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за внесення йоду в поживне середовище (2017)
Хомин М. М. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів та якісні показники молока за згодовування цитрату кобальту у початковий період лактації, Ковальчук І. І., Романів Л. І., Олексюк Н. П., Храбко М. І., Кропивка С. Й. (2017)
Величко В. О. - Вплив препарату гермакап на поліпшення показників якості молока-сировини корів, Якубчак О. М., Каплуненко В. Г., Авдос'єва І. К. (2017)
Влізло В. В. - Функціональний стан і структура печінки та нирок у тварин за застосування мікроелементів із полімерними носіями (2017)
Дичок А. З. - Вплив сполук сульфуру на вміст протеїну в крові та продуктивність кролів, Лесик Я. В. (2017)
Дроник Г. В. - Вплив традиційної та генетично модифікованої сої на рівень деяких метаболітів азотистого обміну в сироватці крові щурів, Чорна І. В. (2017)
Кушнір В. Ю. - Регіональна лімфотропна антигомотоксична терапія як метод патогенетичної та імуннокорегуючої фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2017)
Литвиненко В. М. - Раціональне застосування кормової пробіотичної добавки імунобактерин-y2b молодняку великої рогатої худоби, Куновський Ю. В. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Дослідження молочної залози корів з використанням методу узд, Грищук А. В., Грищук І. А. (2017)
Новіцька О. В. - Визначення поруватої структури сорбентів, призначених для лікування та профілактики токсикозів тварин, Новіцький К. М. (2017)
Омельченко Н. М. - Вплив традиційної та генетично модифікованої сої на постнатальний розвиток щурів, Дроник Г. В. (2017)
Петрух І. М. - Концентрація кортизолу та кетогенних амінокислот у крові корів за лікування кетозу, Сімонов М. Р., Влізло В. В., Каплінський В. В. (2017)
П’ятничко О. М. - Ефективність препарату азіцеф-макс при лікуванні бронхопневмонії у телят, Шкодяк Н. В., Лісова Н. Е., Горбенко О. В., Михалюк О. В. (2017)
Собко Г. В. - Гематологічні показники периферичної крові корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії препарату "антимаст" (2017)
Стецько Т. І. - Ефективність нового антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу при лікуванні стрептококозу свиней, Балян О. З., Калініна О. Й., Угрин Г. П., Дубін О. М. (2017)
Тішин О. Л. - Терапевтична ефективність препарату "амітраз-т смужки" за вароозу бджіл, Хирівський О. В., Хом’як Р. В., Данко М. М. (2017)
Шарандак П. В. - Комплексне лікування остеодистрофії вівцематок, Шарандак В. В. (2017)
Шкодяк Н. В. - Ефективність та безпечність нового антибактеріального препарату на основі тилмікозинупри лікуванні телят, хворих на пастерельоз, Стецько Т. І., Дубін О. М., П’ятничко О. М., Максимович О. А., Балян О. З. (2017)
Авдосьєва І. К. - Ефективність пробіотичної кормової добавки "еко синбіо-інулактен", Лук'янчук І. В. (2017)
Бібен І. А. - Вплив пробіотичного препарату на імунобіологічну реактивність організму білих мишей та курчат-бройлерів , Сосницький О. І., Зажарський В. В. (2017)
Гриневич Н. Є. - Оцінка токсичності мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра "фільтронорм-д" для вирощування райдужної форелі за показниками виживаності риб гуппі та інфузорій (2017)
Гужвинська С. О. - Розробка середовища для культивування лактобактерій, Палій А. П., Стегній Б. Т. (2017)
Касяненко О. І. - Експериментальне обґрунтування складу селективної домішки до поживних середовищ для ізоляції campylobacter spp., Гладченко С. М. (2017)
Кліщова Ж. Є. - Експерементальне дослідження резистентності антибактеріальних засобів "сарофлокс" та "енрофлоксацин" до виділеної мікрофлори пташників північно-східного регіону України (2017)
Кольчик О. В. - Заходи щодо викорінення асоційованого пастерельозу кролів, Романько М. Є. (2017)
Мазур Т. В. - Вплив температурного та атмосферного фактора на життєздатність ліофільно висушеної культури гемолітичної пастерели, Сивовол Г. П. (2017)
Нагорна Л. В. - Діагностика гістомонозу гусей в умовах присадибних господарств (2017)
Неволько О. М. - Особливості діагностики та епізоотології африканської чуми свиней, Прискока В. А., Сапачова М. А., Марущак Л. В., Свідерський В. С., Сушко М. І. (2017)
Постоєнко В. О. - Протибактеріальні властивості наноаквахелатного комплексу "шумерське срібл" по відношенню до збудника європейського гнильцю бджіл, Гордієнко О. І., Салганська О. О., Каплуненко В. Г., Пащенко А. Г., Єфіменко Т. М., Воробій О. А. (2017)
Авдаченок В. Д. - Конструирование новых высокоэффективных фитопрепаратов (2017)
Богач М. В. - Визначення параметрів гострої токсичності препарату "ампролев–плюс" на білих мишах, Бондаренко Л. В., Скальчук В. В. (2017)
Великанов В. В. - Зеараленоновый микотоксикоз у поросят: патогенез и диагностика (2017)
Доценко Р. В. - Вивчення гострої токсичності тебуконазолу для перепелів самців (2017)
Журавльов О. Ю. - Гістологічні зміни в печінці щурів за експериментального токсикозу та вплив бад "силімаск" на відновлення її функції, Гунчак В. М., Гутий Б. В. (2017)
Коцюмбас І. Я. - Токсикологічна оцінка мийно-дезінфікуючого засобу бійодцид, Брезвин О. М., Івашків Ю. А., Рудик Г. В., Васянович О. М. (2017)
Коцюмбас І. Я. - Визначення параметрів підгострої токсичності нового ветеринарного препарату імуномодулюючої дії "біотон", Жила М. І., Михалусь Г. М., Михалюк О. В., Бассараб В. П. (2017)
Криштальська М. О. - Імуностимулювальна дія препаратів "гамавіт" і "фоспреніл" у птиці за вторинного імунодефіциту, викликаного еймеріозною інвазією, Гунчак В. М., Гутий Б. В., Солтис М. П. (2017)
Кушнір І. М. - Вивчення ембріотоксичної дії дезінфікуючого засобу, виготовленого на основі полігексаметиленгуанідину, Колодій Г. В., Кушнір В. І. (2017)
Левицький Т. Р. - Сучасні методи визначення гострої токсичності кормових добавок та їх порівняльна оцінка (2017)
Оробченко О. Л. - Визначення параметрів гострої токсичності брому для перепелів, Даншина О. І., Курбацька О. В. (2017)
Патерега І. П. - Визначення параметрів гострої і підгострої токсичності препарату на основі антибіотика доксициклін (2017)
Салата В. З. - Оцінка токсичності мийно-дезінфікуючого засобу "сан-актив" на інфузоріях tetrachymena pyriformis (2017)
Тесарівська У. І. - Оцінка ембріотоксичності наногерманію цитрату на самицях щурів потомства f2 (2017)
Фотіна Т. І. - Екологічний моніторинг забруднення навколишнього середовища в зоні свинокомплексу, Петров Р. В., Назаренко С. М. (2017)
Jose L. Valverde Piedra - The impact of a bovine proteins reach diet on cadmium, zinc and copper concentration in liver, kidney and fеces of cadmium intoxicated rats, Khudhur H. B., Chałabis-Mazurek A., Furmaga B., Szymanczyk S., Zienkiewicz A. (2017)
Бокотько Р. Р. - Мікроскопічні зміни в щитоподібній залозі білих щурів за відновлення її структури шляхом введення мезенхімальних стовбурових клітин при експериментальному гіпотиреозі, Мазуркевич А. Й., Сердюков Я. К., Данілов В. Б., Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Ковпак В. В., Кладницька Л. В. (2017)
Коцюмбас Г. І. - Мікроструктурні та гістохімічні зміни в нирках курей за спонтанного орнітобактеріозу , Бліщ Г. І. (2017)
Лісова Н. Е. - Оцінка імунофізіологічних параметрів організму курчат за впливу кокцидіостатиків турил та толікокс, П‘ятничко О. М., Максимович О. А., Михалюк О. В., Бассараб В. П. (2017)
Мазур І. Я. - Патогістологічні зміни в органах імунної системи індиків за дії препарату "авестим" на тлі експериментального еймеріозу, Стибель В. В., Щебентовська О. М., Березовський А. В. (2017)
Захарін В. В. - Біотехнологічний вплив фетоплацентату, сапоніту і сірки на перебіг отелення та післяотельного періоду в корів, Грищук Г. П., Ревунець А. С. (2017)
Калиновський Г. М. - Індекс функціонального стану яєчників корів, Заремблюк С. Б., Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2017)
Кобилюх І. Б. - Влив препарату "фос-бевіт" на стан гуморальної ланки імунної системи організму корів та перебіг у них післяотельного періоду, Стравський Я. С., Панич О. П., Чайковська О. І. (2017)
Остапів Д. Д. - Ліпопротеїни сперми бугаїв за впливу антибактеріальних засобів, Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Кава С. Й., Атаманюк І. Є., Стецько Т. І., Панич О. П., Угрин Г. П. (2017)
Стецько Т. І. - Підвищення якісних характеристик розбавлювачів сперми кнурів, Островська Л. Л., Атаманюк І. Є., Угрин Г. П., Хом'як О. І. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив сезону народження й першого отелення корів молочних порід на тривалість та ефективність їх довічного використання, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2017)
Заплатинський В. С. - Екстер'єрно-конституційні особливості гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах львівщини (2017)
Халак В. І. - Показники білкового обміну та їх зв'язок з ознаками власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів, Грабовська О. С., Денис Г. Г. (2017)
Deriabin O. M. - Development of simple diagnostic kit for quick detection dna of african swine fever virus, Babkin M. V., Klestova Z. S., Blotska O. F. (2017)
Довжаниця Т. Ю. - Розробка та валідація методики кількісного визначення пропіленгліколю в кормових добавках на основі оксиду кремнію методом газової хроматографії, Коробова О. В., Березюк М. І. (2017)
Мазур Т. В. - Застосування пробіотика нового покоління "бактонорм" при шлунково-кишкових хворобах новонароджених телят, Сорокіна Н. Г., Гальчинська О. К., Бежнар Г. М. (2017)
Маслій І. Г. - Розробка нового екологічно безпечного препарату для регуляції чисельності популяції кліща Varroa destructor (anderson & trueman. 2000) в сім'ях бджіл Apis mellifera l. на основі органічної кислоти, Десятникова О. В., Беліба Л. П. (2017)
Сачук Р. М. - Розроблення нового аерозольного внутрішньоматкового препарату для ветеринарної практики "цефтіозол" (2017)
Ривак Г. П. - Контроль вмісту масляної кислоти у силосах і сінажах методом капілярного електрофорезу (2017)
Тесляр Г. Ю. - Застосування УФ-спектроскопії для кількісного визначення кетопрофену у ветеринарних препаратах, Коцюмбас І. Я., Юркевич М. В., Смейко М. Б. Рогуля Н. Г., Смолінська М. Я., Знак В. C. (2017)
Березовська І. А. - Реформування українського законодавства щодо виробництва ветеринарних препаратів у світлі асоціації України з ЄС (2017)
Величко В. О. - Механізми захисту організму тварин від деструктивної дії техногенних факторів різного походження (2017)
Величко В. О. - Якість та ефективність продукції для ветеринарної медицини, Голуб І. А., Гарвас Г. Д., Сенишина Т. Є. (2017)
Косенко Ю. М. - Фармацевтична розробка ветеринарних лікарських засобів, Павлюк І. В., Калиновська Л. В. (2017)
Левицький Т. Р. - Дієвість контролю якості та безпечності ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2017)
Мазур Т. В. - Дослідження вітчизняного ринку ветеринарних фітопрепаратів, Гальчинська О. К., Сорокіна Н. Г., Саргсян А. В. (2017)
Напненко О. О. - Основні підходи та вимоги до виробництва і контролю якості вакцин проти нодулярного дерматиту, Ющенко А. Ю. (2017)
Стецько Т. І. - Ідентифікація небезпеки та попередня оцінка ризику, як початкові етапи аналізу ризику розвитку антибіотикорезистентності у людей, як наслідок застосування антимікробних препаратів продуктивним тваринам , Музика В. П., Островська Л. Л. (2017)
Темненко С. М. - Застосування методу відстаней для оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2017)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2017)
Єлісєєва О. К. - Статистичне моделювання фінансової безпеки України (2018)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання структури сільськогосподарської діяльності підприємств:вплив зональності (2018)
Приходько К. Р. - Статистичний аналіз впливу факторів мікро- та макросередовища та продажі продукції дитячого харчування, Фаталієва А.-Н. Я. (2018)
Безверхий К. В. - Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування, Пантелеєв В. П. (2018)
Сокіл О. Г. - Методологічна основа обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Струк Н. С. - Особливості застосування прийомів бухгалтерського обліку до процесу використання фінансових ресурсів у бюджетних установах, Рак Г. В. (2018)
Дорош Н. І. - Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю підприємства, Фесай М. О. (2018)
Редько О. Ю. - Як жити далі вітчизняним аудиторам (новели законодавчого регулювання аудиту в Україні) (2018)
Selishchev S. V. - Selected Issues of Using International Standards of Auditing When Assessing the Application of the Going Concern Basis by Management Personnel of a Company (2018)
Півньова О. М. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та знецінення фінансових активів на прикладі КП "Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" (2018)
Рішення АПУ по включенню до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за 2017 рік. (2018)
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів станом на 01.01.2018 року (2018)
Гасім С. - Стратегія виходу українських виробників на ринки країн Близького Сходу та Північної Африки (на прикладі ринку ветеринарних препаратів Королівства Марокко) (2018)
Радіонова Н. Й. - Теоретико-методичні аспекти розроблення стратегії управління затратами на промисловому підприємстві (2018)
Дубина М. В. - Концептуальні засади місцевих бюджетів (2018)
Сіницький М. Є. - До питання розв'язку обернених задач економічного спрямування (2018)
Вітаємо з ювілеєм! Кадієвському Володимиру Андрійовичу – 80! (2018)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2018)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2018)
Борисюк І. О. - Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства, Мельник К. О. (2018)
Брадул О. М. - Оптимальна структура балансу як передумова фінансової стійкості підприємства, Ухова І. М. (2018)
Бугас В. В. - Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів для підприємств, Бугас В. В., Лисиця Р. Р., Шкуринська К. П. (2018)
Sutarka W. - The determinants of capital structure of listed retailing sector companies on Indonesia stock exchange (IDX, Isnurhadi Isnurhadi, Yuliani Yuliani, Agustina Hanafi (2018)
Венцковський Д. Ю. - Інституціональні механізми зміцнення економічної безпеки України в умовах розвитку інтеграційних процесів, Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б., Руда М. В. (2018)
Вишневська О. М. - Вимір і прояви соціальної глобалізації суспільства, Чабаненко О. О., Вишневська А. С. (2018)
Грубляк О. М. - Аналіз бюджетної політики держави у сфері державного боргу (2018)
Губа М. І. - Управління сталим розвитком на засадах зеленої економіки, Карташова О. Г., Барсук Ю. В. (2018)
Данілова Е. І. - Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства (2018)
Джурик Х. Б. - Зарубіжний досвід фінансування місцевого самоврядування (2018)
Дубініна М. В. - Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку, Сирцева С. В., Буганов О. В., Тусова Н. О. (2018)
Жаворонок А. В. - Детермінанти розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні, Савчук Д. Г. (2018)
Занора В. О. - Організаційна культура підприємства: проектний підхід до формування за умов індустрії 4.0 (2018)
Захарченко Л. А. - Стратегічні напрями формування інформаційного потенціалу підприємства в умовах цифрової економіки, Хазрат М. С., Григор’єв М. С. (2018)
Коляда Т. А. - Бюджетний дефіцит України: сутність, причини виникнення та особливості управління, Косминіна О. С. (2018)
Котикова О. І. - Виробництво та маркетинг органічної сільськогосподарської продукції в Україні, Тен І. В. (2018)
Кравченко С. І. - Національна інноваційна система України в контексті моделі "quadruple helix" (2018)
Крилова І. Г. - Експортні можливості України в зерновиробництві, Гураль Ю. І. (2018)
Kupriienko A. V. - Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision (2018)
Лугова О. І. - Помилки в бухгалтерському обліку: виявлення та виправлення, Ворошилова О.Г., Лата Ю. В. (2018)
Максименко А. Г. - Оцінка ефективності управлінської праці в сільськогосподарських підприємствах Баштанського району, Проскурня А. І. (2018)
Мельник О. І. - Особливості розробки антикризових програм діяльності сільськогосподарських підприємств, Молчанова Т. В., Врабіє Н. В. (2018)
Мордовець А. В. - Методичний підхід до побудови системи інформаційно-аналітичного оцінювання складових інституціональної автономії закладів вищої освіти (2018)
Попова Л. В. - Сучасний стан страхового ринку та нові вимоги для його подальшого розвитку (2018)
Потриваєва Н. В. - Оцінка ресурсного потенціалу підприємств Миколаївської області, Довгаль О. В., Косюга Н. І., Сазонова В. В. (2018)
Репушевська Ю. О. - Аналіз методик оцінки вартості підприємств, що проходять реструктуризацію (2018)
Середницька Л. П. - Аналіз ринку послуг мобільного зв’язку України, Васількова А. О. (2018)
Sirenko N. M. - Financial Mechanisms for the Development of the Agrarian Sector in Market Environment, Mikulak K. A., Ihnatenko Zh. V. (2018)
Хадарцев О. В. - Інтегрованість кризових явищ у діяльності комунальних підприємств: урбаністичний підхід, Міщенко А. Ю. (2018)
Чебан Ю. Ю. - Соціальні ризики аграрного підприємства: теоретичні аспекти, Веретюк В. В., Яновська Г. О. (2018)
Чорний О. В. - Економічна наука та статистика: міждисциплінарні зв’язки (2018)
Чумак Л. Ф. - Сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Грушовец Ю. Б., Курило О. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Ягольник О. О. - Енергетичним фермам в Україні – бути! (2018)
Бондар В. С. - Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні, Гументик М. Я., Фурса А. В. (2018)
Бунецький В. А. - Біочар – висококалорійне паливо та запорука великої врожайності!, Ганженко О. М., Роїк М. В. (2018)
Макух Я. П. - Ефективні способи захисту посадок верби енергетичної від бур’янів (2018)
Гелетуха Г. Г. - Як система електронної торгівлі біопаливом забезпечить якість біопалива в Україні, Олійник Є. М. (2018)
Лис Н. М. - Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття, Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. (2018)
Трибой О. В. - Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси miscanthus x giganteus в Україні (2018)
Доронін В. А. - Формування садивного матеріалу міскантусу в другому році вегетації залежно від елементів технології його вирощування, Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Доронін В. В. (2018)
Грабовський М. Б. - Продуктивність сумісних посівів сорго цукрового й кукурудзи та вихід біогазу залежно від густоти стояння рослин і ширини міжрядь (2018)
Браверман В. Я. - Про заміщення вугілля в твердопаливних котельнях бюджетної сфери (2018)
"Золотий Міскантус AWARDS-2018" визначив переможців (2018)
Шлях до міжнародної наукометричної системи SCOPUS (2018)
Бунецький В. А. - Тверде біопаливо : необхідність галузевих рішень (2018)
Тупіков А. А. - Досвід Франції у створенні системи антитерористичної безпеки населення: уроки для України, Бєлай С. В., Кізян Р. В. (2018)
Халеп В. В. - Умови виникнення міжетнічних конфліктів в Україні (2018)
Годлевський С. О. - Методика оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку, Споришев К. О., Бацамут В. М., Лавніченко О. В., Приходько І. І. (2018)
Луньов О. Ю. - Методика визначення раціонального порядку застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України, Ковальов І. В., Споришев К. О. (2018)
Городнов В. П. - Методика оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців, Суконько С. М. (2018)
Овчаренко В. В. - Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з'єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань (2018)
Сутюшев Т. А. - Тактика подолання інженерних загороджень у вигляді барикад, Полупан Л. П., Кірвас В. В. (2018)
Мірошниченко Г. М. - Побудова об'єднаних сил охорони правопорядку для боротьби з незаконними збройними формуваннями на території держави, Швецов А. С., Гордієнко І. А. (2018)
Моргунов О. А. - Розробка техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України в системі спеціальної фізичної підготовки, Ярещенко О. А., Хацаюк О.В., Белошенко Ю. К. (2018)
Капелюшний С. А. - Вимоги до сержантського складу Національної гвардії України: досвід Збройних сил Канади та США (2018)
Табуненко В. О. - Методика визначення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України для охорони громадського порядку в мирний час, Іванченко О. В., Буряк П. Б., Кужелович В. І. (2018)
Майборода І. М. - Підходи до побудови мобільної компоненти системи зв'язку Національної гвардії України з використанням технології MANET, Лазарев В. Д., Ніконенко О.В., Новіков М. І. (2018)
Бабков Ю. П. - Форми інформаційно-психологічного протиборства в ході виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України, Пасічник В. І., Чепель М. О. (2018)
Волков І. М. - Актуальні питання правового регулювання процесу виконання Національною гвардією України завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час масових заходів та у ході припинення масових заворушень, Перепадя В. І. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Мазур А. Г. - Ефективність виробництва продовольчої продукції в особистих селянських господарствах системи АПК, Шепель Т. П., Дмитрик О. В. (2018)
Климчук А. О. - Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства (2018)
Брояка А. А. - Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості, Хаєцька О. П. (2018)
Kirieieva E. A. - The Tourism Industry Contribution into Ukrainian Economy Growth: Trends and Forecasts, Chaikin O. V. (2018)
Шевчук О. Ф. - Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку (2018)
Підгурський О. І. - Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій (2018)
Скорук О. П. - Перспективні напрями організації фермерської кооперації, Зубар І. В. (2018)
Коритний В. О. - Удосконалення класифікації та методики показників аналізу використання основних засобів сільськогосподарських підприємств (2018)
Кравчук В. - Ергатичне випробування у просторі та часі комплексних техніко-технологічних рішень керованого землеробства, Баранов Г., Комісаренко О. (2018)
Калінін Є. - Визначення втрат на тертя в шарнірах опорної ділянки гусеничного рушія аналітичними методами, Поляшенко С., Шуляк М., Козлов Ю. (2018)
Подольський М. - Визначення вібраційних навантажень трансмісійного приводу колісних тракторів, Лілевман І. (2018)
Лебедєв С. - Гаковий коефіцієнт корисної дії гусе­ничного трактора в агрегатуванні з плугом (2018)
Молодан А. - Основні підходи до надійності авто­тракторного двигуна з вимкненням циліндрів як складної системи, Коробко А. (2018)
Карпенко А. - Технічне забезпечення випробувань кабін та каркасів колісних тракторів статичним навантаженням, Гапоненко О., Іваненко І. (2018)
Цема Т. - Дослідження оновлених вимог щодо технічної безпеки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, Лисак Л. (2018)
Думич В. - Дослідження ефективності роботи тракторів в агрегаті з сільськогоспо­дарськими машинами, Сало Я. (2018)
Кравчук В. - Аналіз будови та функціювання зерносушарок шахтного типу, Занько М., Лисак О. (2018)
Шарко В. - Моделирование процесса взаимодействия частиц гранулированной среды при рассеивании, Цулая А., Читаев Д. (2018)
Гайдай Т. - Визначення основних параметрів грунтообробно-посівного агрегата для висіву сидеральних культур, Читаєв Д. (2018)
Броварець О. - Біодинамічний датчик рівня прогину (висоти) стеблостою – "біодинамометр" конструкції Олександра Броварця (2018)
Думич В. - Огляд конструкцій та результатів випробувань дисколапових агрегатів (2018)
Думич В. - Сучасна ґрунтообробна техніка для лісового господарства, Мазурак М. (2018)
Новохацький М. - Новітні агротехнологічні рішення для вирощування теплолюбних культур в умовах кліматичних змін, Сердюченко Н., Бондаренко О., Гусар І. (2018)
Павлишин М. - Технологія Strip-till як інструмент секвестрації парникових газів, Шустік Л., Гусар І. (2018)
Шустік Л. - Смуговий обробіток грунту – важливий агротехнічний прийом вологозбереження, Нілова Н., Клочай О., Лисак О., Громадська В. (2018)
Новохацький М. - До питання розроблення біологізованих сівозмін біологічного агровиробництва, Таргоня В., Бондаренко О., Мельник О. (2018)
Панченко Т. - Накопичення вологи та поживних речовин у грунті залежно від попередників пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України, Новохацький М., Бондаренко О. (2018)
Сидоренко В. - Застосування інформаційних технологій у розвитку систем зрошення (2018)
Малярчук В. - Врожайність гібридів соняшника за різного основного обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України, Сидоренко В. (2018)
Сидоренко В. - Гарбузові технології. Збирання та доведення гарбузового насіння до кондиції. Машини та обладнання, Малярчук В., Сидоренко С. (2018)
Соляник М. - Удосконалення технології виробництва зволоженої ферментованої гомогенної кормової суспензії та ефективність її використання у відгодівлі тварин (2018)
Коробко А. - Оцінка витрат потужності та енергії двигуна під час руху машини "Крабом", Подригало М., Мазін О. (2018)
Гапоненко О. - Визначення енергетичних показників глибокорозпушувача залежно від компонування робочих органів (2018)
Вихідні дані (2018)
Терницький С. В. - Комбінований механізм приводу натискної плити плоского штанцювального преса (експериментальна оцінка навантажень), Кандяк Н. М., Влах В. В., Паламар О. О. (2018)
Верхола М. І. - Моделювання та комп’ютерного визначення оптимальної величини початкової фази осьового ходу розтиральних циліндрів, Гук І. Б., Білан В. П. (2018)
Романчук В. І. - Метод декомпозиції структури мережного пристрою з віртуалізацією ресурсів, Бешлей М. І., Прислупський А. М., Бешлей Г. В. (2018)
Гуртовий О. Г. - Деформування багатошарових плит на жорсткій основі під дією локального навантаження, Тинчук С. О., Угрин Л. С. (2018)
Кукура Ю. А. - Дослідження впливу добавок у флексографічні друкарські фарби на їх властивості на відбитках, Кукура В. В., Голик Ю. М. (2018)
Манько О. В. - Прояв ефекту структурної пристосовуваності при трибологічному дослідженні покриття, отриманого методом комплексної зміцнюючої обробки, Паламар О. О., Стецько А. Є. (2018)
Ривак П. М. - Вплив структури паперу на величину втрат інформаційної ємності офсетних відбитків, Шаблій І. В., Бернацек В. В., Рибка Р. В., Кам’янська-Гасюк Л. І., Глова А. П. (2018)
Дубневич М. М. - Аналіз поліграфічного виконання журнальної періодики для дітей (2018)
Горечко О. М. - Наближений підхід до задач моделювання складного теплообміну (2018)
Кавин Я. М. - Моделювання лазерного нагрівання об’єкта на основі оптимізації побудови сітки за допомогою геометричного розбиття об’єкта (2018)
Кульчицький А. Д. - Фотоіндукована анізотропія в смугах поглинання МА+-центра забарвлення кристалу SrCl2-K, Пірко І. Б., Салапак В. М., Семотюк О. В. (2018)
Топольницький П. В. - Результати досліджень багатолезового різального інструмента із викорис- танням засобів САПР, Кандяк Н. М., Ватуляк Ю. В. (2018)
Швайка Л. А. - Проблеми забезпечення сталого розвитку національної економіки, Жидецька Х. В. (2018)
Цебенко Н. М. - Роль міжнародних фінансових організацій у модернізації виробничої інфраструктури української економіки (2018)
Харечко В. М. - Культура, цінності та економічний розвиток: аналіз деяких концепцій (2018)
Босак І. П. - Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні (2018)
Лазановський П. П. - Аналітичне дослідження суті та змісту менеджменту як основи його науково-практичного застосування, Леневич М. М. (2018)
Shtanhret A. M. - Anti-crisis management of financial security of machine-building enterprises: methodological basis, Sylkin O. S. (2018)
Когут У. І. - Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах стресу, Гончар М. Ф., Дуляба Н. І. (2018)
Боженко О. М. - Управління формуванням і розвитком техніко-технологічного потенціалу поліграфічних підприємств (2018)
Кобрин Л. Й. - Теоретико-методичні підходи до управління діловою активністю підприємства (2018)
Фостяк В. І. - Методичні засади формування системи управління безпековою діяльністю підприємств (2018)
Єременко А. О. - Стратегія корпоративного управління як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної діяльності (2018)
Motuzka I. - Consumer rights protection: the priorities of the European Union, Lackova A., Jarossova M. (2019)
Азарова І. - Індикатори якості житла в Україні (2019)
Зіміна А. - Транспортні термінали в логістичних системах вантажопотоків (2019)
Кордзая Н. - Асортимент батончиків зернових на регіональному ринку, Ковалів І. (2019)
Жалдак М. - Реологічні властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту, Мокроусова О. (2019)
Белінська С. - Прогнозування збереженості якості капусти броколі, Камєнєва Н., Левицька С. (2019)
Романенко О. - Структурно-механічні параметри рибних пресервів під час зберігання, Сидоренко О., Шаповал С. (2019)
Антонюк І. - Технологія десерту "Оксамит" з покращеним нутрієнтним складом (2019)
Михонік Л. - Технологія безглютенового хліба з використанням заквасок спонтанного бродіння, Гетьман І. (2019)
Пешук Л. - Якість варених ковбасних виробів з добавкою "Рекорд 75", Горбач О., Вовк Л. (2019)
Бабенко А. Д. - Клінічна оцінка пародонтологічного статусу ортодонтичних хворих на тлі застосування незнімної апаратури (2015)
Грижак І. Г. - Застосування специфічної імуноглобулінотерапії у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний токсоплазмоз (2015)
Гудз І. М. - Зміни показників коагуляційного профілю при планових лапароскопічних операціях, Ткачук-Григорчук О. О., Ткачук О. Л. (2015)
Драпчак І. М. - Особливості оцінки якості життя в осіб з хронічними захворюваннями печінки (2015)
Жегулович З. Є. - Застосування кількісних показників оклюзіограми у клінічній практиці, Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А. (2015)
Кінаш І. О. - Зміни орального мікробіоценозу в процесі застосування різних способів корекції крайових ясен при підготовці до ортопедичного лікування, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2015)
Козак Д. В. - Мінералізація кісткової тканини за різних режимів рухової активності у віковому аспекті, Давибіда Н. О. (2015)
Колесник Е. Л. - Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію і нормотензивних пацієнтів у молодому віці (2015)
Костишин А. Б. - Динаміка змін міостатичних рефлексів m. masseter та m. temporalis у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу після тимчасового ортопедичного лікування, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2015)
Костіцька І. О. - Морфологічні аспекти діабетичного гастропарезу, Маньковський Б. М., Жураківська О. Я., Перцович В. М. (2015)
Кравчук І. В. - Показники імуногістохімічних маркерів у жінок з генітальною вірусною інфекцією (2015)
Маринчак О. В. - Цитогенетичні порушення у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом, Ковальчук Л. Є., Пришляк О. Я., Бойчук О. П. (2015)
Makhlynets N. P. - Rheological Changes of the Mucous Membrane of the Mouth Vestibule on the Vestibuloplasty Background (2015)
Мельник С. В. - Ретроспективний аналіз якісних показників трансдуоденальних ендобіліарних оперативних втручань без анестезіологічного супроводу, Ткачук О. Л., Тітов І. І. (2015)
Насонова Т. І. - Структурно-волюметричні особливості церебральних уражень у пацієнтів з метаболічним синдромом (2015)
Николюк А. М. - Дослідження гідродинаміки ока у пацієнтів з різними клінічними формами ендокринної офтальмопатії (2015)
Няньковський С. Л. - Вікові особливості харчової поведінки у школярів 1-11 класів м. Львова, Пасічнюк І. П. (2015)
Оринчак М. А. - Кореляційні взаємозв'язки ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із фібриляцією передсердь та метаболічним синдромом, Василечко М. М. (2015)
Пахаренко Л. В. - Оцінка інтенсивності клінічного перебігу передменструального синдрому (2015)
Пенішкевич Я. І. - Стан деградації низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні склери вексперименті: вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів (2015)
Пилипчук В. І. - Вивчення етіологічних факторів хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією, Дирів О. Л., Гедзик С. М. (2015)
Пилюк І. І. - Стан редокс-системи глутатіону при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Притуляк О. М. - Вплив тіотриазоліну на зміни артеріального тиску у хворих із перенесеним інфарктом міокарда та супутньою артеріальною гіпертензією, які знаходились на етапі відновного лікування та фізичної реабілітації (2015)
Скоропад К. М. - Особливості патоморфологічної картини печінки і підшлункової залози при їхньому одночасному алкогольному ураженні, Дєльцова О. І., Міщук В. Г. (2015)
Сміян С. І. - Особливості перебігу подагри у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки, Даньчак С. В. (2015)
Сухоребська М. Я. - Діагностична роль маркерів системного запалення у хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням, Яцишин Р. І. (2015)
Chubiy I. Z. - Treatment Features of Generalized Paradontitis in Environmentally Contaminated Regions of Prykarpattia, Rozhko M. M. (2015)
Шешукова О. В. - Діагностичні критерії при виборі методу лікування періодонтиту тимчасових зубів (2015)
Якубовська І. О. - Особливості перебігу фібриляції передсердь у хворих на гострий міокардит, Офорі Ішмаель Ніі, Курилів Г. М., Лібрик О. М. (2015)
Ячник І. М. - С-реактивний протеїн для диференційної діагностики сепсису та синдрому системної запальної відповіді (2015)
Судус А. В. - Коарктація аорти в дорослих: кардіологічна чи кардіо-хірургічна проблема?, Середюк Н. М., Будзан І. М., Гудзенко Т. Б., Івасюк У. Д., Стефанський О. Ю., Гретчин О. В., Рогів Н. В., Гричинюк С. М., Іванишин В. М. (2015)
Белегай Р. І. - Особливості проведення підсумкового модульного контролю з предмету "Клінічна фармакологія" (2015)
Благодир В. С. - Використання практики судових та правоохоронних органів при вивченні теми "Правопорушення в сфері охорони здоров' і юридична відповідальність" в курсі медичного правознавства (2015)
Гаморак Г. П. - Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог (2015)
Герасимчук М. Р. - Сучасні підходи до вивчення патологічної фізіології (2015)
Деніна Р. В. - Олімпіада як маркер якості знань, практичних навиків і умінь студентів (2015)
Мельник Н. С. - Організація виробничої практики в умовах кредитно-модульної системи у студентів IV курсу стоматологічного факультету, Плав’юк Л. Ю., Федоров С. В. (2015)
Мергель Т. В. - Особливості формування клінічного мислення і набуття навичок курації терапевтичних хворих під час проведення практичних занять з амбулаторно-поліклінічної виробничої практики у студентів V курсу в умовах кредитно-модульної системи навчання (2015)
Новицький О. В. - Використання медичного навчального тренажеру в засвоєнні практичних навичок з дисципліни "Хірургія" (2015)
Попович Ю. І. - Проблеми викладання оперативної хірургії і топографічної анатомії в умовах реформування вищої медичної освіти, Федорак В. М., Клим’юк Ю. В., Білінський І. І. (2015)
Рудник В. Т. - Місце семінарських занять під час навчання лікарів-інтернів (2015)
Сем'янчук В. Б. - Основні проблеми викладання дитячої імунології на кафедрі дитячих хвороб післядипломної освіти (2015)
Хопта Р. М. - Проведення комплексного практично-орієнтованого іспиту як невід’ємна складова формування майбутнього фахівця - лікаря-стоматолога (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського