Пилипака О. - Від бібліотечного краєзнавства до бібліотечної регіоналістики: стан та перспективи досліджень (2018)
Булахова Г. - Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек (2018)
Вихідні відомості (2018)
Dmukauskaite E. - Business development model in a creative hub, Jurėnienė V. (2018)
Jankunaite R. - European capital of culture project success evaluation with critical success factors, Baleviciene D. (2018)
Іванова Т. В. - Аналіз міжнародного досвіду соціально-відповідального інвестування (2018)
Парсяк В. Н. - Розробка стратегії експансії зовнішніх ринків невеликими підприємствами, Жукова О. Ю. (2018)
Тютюник І. В. - Світові практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість, Котенко Н. В. (2018)
Безродна С. М. - Сутність та атрибути поняття конкуренції та конкурентоспроможності підприємства (2018)
Голяш І. Д. - Аудит ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства (2018)
Дзюбановська Н. В. - Оцінка β- та σ-конвергенції розвитку регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі, Гураль І. В. (2018)
Зеркаль А. В. - Вплив комерційної свідомості на формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Калачевська Л. І. - Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні (2018)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства, Кірнос О. В., Бородін М. О. (2018)
Колінько Н. І. - Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості організації управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємствах (2018)
Ліщинський І. О. - Засадничі принципи стратегії полюсів зростання (2018)
Матковський П. Є. - Види, об’єкти та організаційно-правові форми господарювання сільськогосподарських підприємств (2018)
Онищук В. О. - Формування доходів населення та їх вплив на рівень життя, Ващук О. В. (2018)
Руба О. П. - Удосконалення методики оцінки збалансованості інтересів учасників фармацевтичного підприємства (2018)
Рудая М. І. - Механізм трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в умовах глобалізації економіки (2018)
Хобта В. М. - Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства, Панкова М. В. (2018)
Циганова О. С. - Забезпечення функціонування системи контролінгу промислового підприємства (2018)
Шелеметьєва Т. В. - SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні (2018)
Юдіна М. І. - Вплив податкового навантаження на розвиток економічного потенціалу вітчизняних підприємств (2018)
Апанасенко В. С. - Аналіз фінансування основного капіталу на різних економічних рівнях економіки (2018)
Кравчун А. С. - Методологія просторового аналізу інвестиційного ландшафту України (2018)
Нагорний Є. О. - Удосконалення системи моніторингу та контролю при реалізації проектів ДПП в Україні (2018)
Удовиченко С. М. - Правові засади здійснення трансферу технологій (2018)
Бабяк Н. Д. - Бізнес-середовище – корпоративні фінансові стратегії: проблеми синхронізації в Україні, Білоцька І. А. (2018)
Гуткевич С. О. - Управління розвитком поліграфічних підприємств, Шендерівська Л. П. (2018)
Задорожнюк Н. О. - Застосування основ креативного менеджменту у мотивації ІТ-фахівців (2018)
Красноступ В. М. - Готовність машинобудівних підприємств до організаційних змін (2018)
Кузьменко О. В. - Економіко-математичне моделювання оцінювання фінансового стану позичальника в новітніх умовах господарювання, Доценко Т. В., Гапонова О. О. (2018)
Станкевич І. В. - Розвиток сучасного енергоменеджменту: тарифоутворення у сфері надання послуг теплопостачання споживачам, Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е. (2018)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2018)
Вступне слово (2018)
Щербина В. С. - Основні засади (принципи) господарського судочинства України, Рєзнікова В. В. (2018)
Бринцев О. В. - До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні (2018)
Міку В. - Судова реформа: досвід Республіки Молдова, Бутирський А. А. (2018)
Бутирська І. А. - Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві (2018)
Фонова О. С. - Особливості участі свідків у господарському процесі (2018)
Степанова Т. В. - Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві (2018)
Россильна О. В. - Самопредставництво в господарському процесі України (2018)
Устименко В. А. - Процесуальні права та обов’язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді, Яценко С. С. (2018)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві (2018)
Радзивілюк В. В. - Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників (2018)
Кологойда О. В - Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out), Стафійчук В. В. (2018)
Антонюк О. І. - Юрисдикційний елемент права на доступ до суду у справах щодо захисту права власності (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Otradnova O. - Human Rights of Senior People in Ukraine: Current Reality and European Perspectives, Motuzenko O., Dmytruk O. (2018)
Блажівська Н. Є. - Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Кіндюк Б. В. - Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського (2018)
Сіренко В. Ф. - До питання про виконання судових рішень про стягнення заборгованості з юридичних осіб (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 31 липня 2012 р. у справі "Шаповалов проти України” (2018)
Про представництво сторін у малозначних спорах (малозначних справах) (2018)
Щодо предметної юрисдикції розгляду спору про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (2018)
Вихідні дані (2018)
Азарова І. Б. - Модель оцінки стійкості розвитку міст, Ярошук Д. І. (2018)
Балдук Г. П. - Удосконалення визначення якості інвестиційно-будівельного проекту (2018)
Бушуев Д. А. - Механізми управління проектами в умовах "поведінкової економіки" (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі процесного управління е-РМ (2018)
Крамський С. О. - Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи, Руднiченко М. Д. (2018)
Лепський В. В. - Методи трансформації стратегії проектно-орієнтованого медичного закладу в систему медичних проектів (2018)
Лисицін Б. О. - Системна модель проекту створення Call-центру високотехнологічної компанії (2018)
Марущак І. О. - Моделі проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания системы управления проектами на металлургических предприятиях Украины (2018)
Фесенко Т. Г. - Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності, Фесенко Г. Г., Якунін А. В., Фесенко Г. В. (2018)
Чернов С. К. - Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства, Савіна О. Ю. (2018)
Голуб З. Д. - Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення іпм з метою ефективного управління онлайн-спільнотами (2018)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів, Оберемок Н. В., Кун Ю. В. (2018)
Хлапонін Ю. І. - Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління, Шабала Є. Є., Бойко О. В., Бондаренко Б. О. (2018)
Безклубенко І. С. - Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі (2018)
Гончаренко Т. А. - Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи (2018)
Гордієнко С. Б. - Перспективи розвитку сучасних мереж доступу, Манько О. О. Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Михайленко В. М. - Адаптация параметров двухслойного персептрона предназначенного для биометрической аутентификации пользователей по отпечаткам пальцев, Терейковская Л. А., Легеза В. П. (2018)
Андрашко Ю. В. - Аналіз методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість (2018)
Балацька О. С. - Теоретичний і практичний аспект інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі України, Власенко Т. О. (2018)
Малихіна О. М. - Модернізація економічного розвитку будівельних організацій: детермінанти моделі та пріоритети стратегії, Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Коваль Т. С. (2018)
Доценко С. І. - Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством, Савенко В. І., Базиленко С. О., Клюєва В. В., Пальчик С. П., Гігінейшвілі Д. Я. (2018)
Цюцюра М. І. - Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері, Цюцюра С. В. Криворучко О. В. (2018)
Chernyshev D. O. - Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction (2018)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки (2018)
Осипова А. О. - Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля (2018)
Кравець Н. - Форми організації екологічного виховання дітей 6–7-річного віку в сільських дошкільних закладах України на зламі ХХ – ХХІ ст. (2014)
Нич О. - Педагогічні умови сімейного виховання дітей в українській діаспорі США: історичний аспект (2014)
Улюкаєва І. - Соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ющак К. - Formalna i nieformalna edukacja obywatelska w dobie globalizacji (2014)
Балаєва К. - Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності з дітьми (2014)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої обізнаності студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Багрій М. (2014)
Борин Г. - Розвиток творчості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2014)
Будник О. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності (2014)
Веркалець М. - Особливості навчального процесу сільської школи І ступеня в умовах інформатизації освітнього простору: до аналізу проблеми (2014)
Гуменюк І. - Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2014)
Зайцева Л. - Формування готовності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до організації індивідуалізованого навчання в процесі фахової підготовки (2014)
Зданевич Л. - Підвищення якості освіти студентів на засадах інформаційних технологій (2014)
Лисенко-Гелемб'юк К. - Соціально-психологічна модель саморегуляції у подоланні міжособистісних конфліктів майбутніх педагогів (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Сучасні тенденції підготовки педагога до формування іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (2014)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування активного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2014)
Машкіна Л. - Формування інноваційної освітньої культури майбутнього педагога ДНЗ (2014)
Пісоцька Л. - Сучасні виміри формування особистості майбутнього вихователя в системі вищої освіти України (2014)
Циплюк А. - Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров'язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі: теоретичні аспекти (2014)
Дем'яненко С. - Ґенеза метамовних проявів у дітей дошкільного віку (2014)
Дутка І. - Робота з дітьми групи ризику: до питання класифікації відхилень у поведінці дошкільників (2014)
Заредінова Є. - Формирование гендерных стереотипов в процессе социализации детей, Горішняк А. (2014)
Кирста Н. - Виховання дітей трудових мігрантів в умовах освітнього закладу (2014)
Lysenko N. - Educational ideal of Ukrainian Ethnopedagogies (2014)
Maciqg J. - Teacher of early education in the role of a trapper-creator of liberating education (2014)
Стинська В. - "Соціально-педагогічна підтримка дитинства й материнства": дефінітивно-понятійна сутність (2014)
Труш Н. - Формування усвідомленого ставлення старших дошкільників до здоров’я в умовах ДНЗ та сім'ї (2014)
Імбер В. - Проблеми упровадження комп'ютерних технологій в освітній процес ДНЗ (2014)
Лазарович Н. - Розвиток пізнавальної активності обдарованих дітей раннього віку шляхом впровадження інтерактивних методів їх навчання (2014)
Макаренко Л. - Театралізована діяльність дошкільників як фундамент базових компетенцій (2014)
Малиновська Н. - Інноваційне проектування процесу навчання як педагогічна проблема (2014)
Матішак М. - Соціальна компетентність молодшого школяра: теоретичні аспекти (2014)
Чупахіна С. - Формування математичної компетенції сучасних першокласників в умовах інформаційного простору (2014)
Гончарова В. О. - Орієнтація на цілісну особистість як необхідність під час формування постнекласичного економічного знання (2018)
Дорохов О. В. - Теоретичні аспекти розвитку ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу, Бестужева С. В., Бестужев В. О. (2018)
Андрющенко О. Б. - Поняття якості життя як основної категорії державного управління (2018)
Апопій В. В. - Споживча кооперація України: особливості розвитку та сучасне бачення (2018)
Бреус С. В. - Конкурентоспроможність закладів вищої освіти в сучасних умовах (2018)
Дука А. П. - Розвиток форм інтеграції між основними учасниками в системі "наука – виробництво" в Україні, Голик М. М. (2018)
Андрієнко М. М. - Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства, Щиголь І. В. (2018)
Базалійська Н. П. - Еволюція та генезис поведінкової концепції управління персоналом підприємства (2018)
Безчасний О. У. - Оптимізація комунікаційних каналів під час управління розвитком промислового підприємства (2018)
Гугул О. Я. - Сучасний стан розвитку персоналу на українських підприємствах (2018)
Журан О. А. - Формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Задорожнюк Н. О. - Мотивація персоналу в IT-сфері, Алєксєєнко С. О., Жанько К. О. (2018)
Качуровський С. В. - Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання (2018)
Князєва О. А. - Механізм надання соціально значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації, Каленчук А. С. (2018)
Кондратенко Д. В. - Теоретичні засади управління фінансовими результатами ОСББ, Яско Р. С. (2018)
Архипенко С. В. - Виборчі PR-технології як інструмент реалізації зв’язків з громадськістю в публічній сфері: характеристика наявних підходів, Мартиненко В. Ф. (2018)
Білик В. В. - Теоретична концептуалізація інноваційного управління розвитком регіону (2018)
Зварич О. І. - Формування парадигми економічного розвитку регіонів (2018)
Поповиченко Г. С. - Екологічні аспекти ефективного використання земельних ресурсів, Сергієнко С. С. (2018)
Оверчук В. А. - Інформаційне забезпечення як основа механізму реалізації соціальної політики щодо професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Абдуллаєва А. Є. - Вплив трансформаційних процесів на податкові надходження державного бюджету, Яковенко К. А. (2018)
Волошанюк Н. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток промисловості України, Чепа А. О. (2018)
Лебеда М. О. - Принципи реалізації фіскального та регулюючого потенціалу податку на доходи ФОП (2018)
Височан О. О. - Етапи та методи проведення інвентаризації: управлінський підхід (2018)
Костюнік О. В. - Оцінка запасів: проблеми та шляхи їх вирішення, Гудима В. Ю. (2018)
Дорошенко О. О. - Інтеграція показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного та приватного секторів для визначення рівня економічної безпеки країни, Павелко О. В. (2018)
Єршова Н. Ю. - Діалектика взаємозв’язку стратегічного управління і стратегічного управлінського обліку на підприємствах, Гаркуша В. О. (2018)
Дзюбановська Н. В. - Застосування Arima-моделей для прогнозування динаміки зовнішньої торгівлі України, Ляшенко О. М. (2018)
Шапошников К. С. - Рецензія на монографію Н. Д. Маслій "Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти та практичні підходи" (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Вихідні дані (2018)
Gasii G. - Connections systems of the composite cable space frame (2017)
Дудар І. Н. - Тво бетонних виробів із використанням сонячної енергії і тиску, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2017)
Ковальський В. П. - Модифікована суха будівельна суміш на перлітовому заповнювачі, Бондар А. В., Варчук Р. В., Бурлаков В. П. (2017)
Самедов А. М. - Напряженно-деформированное состояние квази-однофазного массива из малопрочной сланцевой породы при сжатии, Охрименко В. И. (2017)
Моргун А. С. - Аспекти визначення несучої спроможності пальового поля за МГЕ, Новіцький Е. О., Шевченко І. І. (2017)
Тугаєнко Ю. Ф. - Застосування фазової моделі оцінки залишкових деформацій в лесових ґрунтах, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання впливу конструктивних характеристик теплових мереж на їх надійність з використанням нечіткої логіки, Свідеревич М. В. (2017)
Кучеренко Л. В. - Аналіз архітектурних особливостей кварталу плавучих будинків, Марущак І. В. (2017)
Ковальський В. П. - Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об’єкту на прикладі Центрального міського парку міста Вінниці, Вітюк І. В. (2017)
Литвинов А. І. - Топоси історичного міста, Олійник Ю. Г. (2017)
Кучеренко Л. В. - Особливості формування об’ємно-просторової композиції оптово-роздрібних ринків, Гарнага В. Л., Бабій І. М., Редька В. А. (2017)
Бікс Ю. С. - Перспективи використання виробів з соломи в малоповерховому будівництві (2017)
Ратушняк Г. С. - Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок, Очеретний А. М. (2017)
Лялюк О. Г. - Екологічний менеджмент відходів будівельного виробництва, Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. (2017)
Лялюк О. Г. - Техніко-економічне оцінювання ефективності інвестиційних проектів влаштування біогазової установки, Спринчук Ю. Я., Лялюк А. О. (2017)
Джеджула В. В. - Системи вентиляції зі змінною витратою повітря: особливості проектування та експлуатації (2017)
Боднар Л. А. - Підвищення енергетичної ефективності й екологічної безпеки теплогенераторів для спалювання соломи, Головко Г. О. (2017)
Степанов Д. В. - Оцінка ефективності джерел енергії для системи теплохолодопостачання, Степанова Н. Д. (2017)
Вовк М. - Етнопедагогічні аспекти розвитку музичної творчості на Прикарпатті (2014)
Добош О. - Батьківський всеобуч у контексті розвитку освіти Закарпаття (2014)
Єрмак Г. - Співпраця громадських організацій із православною церквою з морального виховання учнів у закладах освіти півдня України (кінець ХІХ – поч. ХХ століття) (2014)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Вплив саморегуляції на соціалізацію особистості: історія і сучасний погляд на проблему (2014)
Прокопів Л. - Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Стельмасяк І. - Гірська активність у педагогічному та персоналістичному аспектах (2014)
Яковенко І. - Педагогічні категорії у навчальних курсах етики діячів Києво-Могилянської Академії XVII-XVIII століття (2014)
Яцишин Р. - Художньо-естетичне виховання дітей і молоді України у міжвоєнний період (2014)
Бойчак О. - Рекреаційний туризм у змісті формування професійних компетенцій випускників спеціальності "Туризм” (2014)
Браніцька Т. - Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2014)
Вовчок Я. - Етнографічний туризм у системі професійної підготовки менеджерів туристичної діяльності (2014)
Войнаровська Н. - Подолання утруднень у викладанні білінгвальної фразеології в іншомовній підготовці майбутніх фахівців туристичного бізнесу (2014)
Гомонюк О. - Вплив інтерактивних технологій на формування професійнопедагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Гребеник Ю. - Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами похилого віку (2014)
Жеребецька І. - Навчання гри на фортепіано студентів спеціальності "Музика”: актуальні аспекти (2014)
Казьмерчук А. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2014)
Крехно Т. - Лексикографічний компонент у системі формування мовної та мовленнєвої компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2014)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дошкільниками в умовах інноваційного навчання (2014)
Титунь О. - Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами (2014)
Афтаназів В. - Напрями і зміст співпраці вихователя з батьками дошкільників (2014)
Барило С. - Слухання і сприйняття музики як засіб залучення дітей дошкільного віку до музичного мистецтва (2014)
Клепар М. - Вплив сімейних традицій на виховання дітей та молоді (2014)
Лемко Г. - Формування вольових якостей особистості старшокласника (2014)
Лисенко Н. - Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності (2014)
Сабат Н. - Опіка й опікунська діяльність як предмет наукового аналізу (2014)
Березовська Л. - Сприймання молодшими школярами змісту художніх творів на уроках літературного читання (2014)
Близнюк Т. - Сучасний стан проблеми профільного навчання в Україні та за її межами (2014)
Бойко Н. - Особливості неперервної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2014)
Зданевич Л. - Використання форсайт-ігор, swot-аналізу та інтернетресурсів у підготовці майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2014)
Лах М. - Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Теоретико-наукові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2014)
Матвеєва Н. - Творчий учитель – творчий учень (2014)
Рего Г. - Інклюзивна освіта в угорських дошкільних навчальних закладах: з досвіду роботи (2014)
Червінська І. - Формування особистості в умовах соціокультурного середовища: практико зорієнтований підхід (2014)
Лисенко Н. - Освітні орієнтири і досягнення дошкільного виховання у країнах євроспільноти: перспективи для творчих запозичень (2015)
Фуштей Л. - Історія становлення патронатних відносин в Україні (2015)
Хуан Цзиншен - Система шкільної освіти в давньому Китаї (2015)
Бойченко В. - Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя (2015)
Борин Г. - Пізнавально-когнітивна складова фахової підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України (2015)
Зимовець О. - Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2015)
Гомонюк О. - Вузівські технології – складова частина освітньої підсистеми розвитку загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця соціономічної сфери (2015)
Кирста Н. - Підготовка спеціалістів дошкільного профілю до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2015)
Лах М. - Особливості підготовки майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у навчанні сучасних дошкільників іноземної мови (2015)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх педагогів до комунікативномовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Нікітіна А. - Шляхи формування лінгвокультурознавчої компетентності студентів-філологів (2015)
Оліяр М. - Педагогічні умови забезпечення ефективності формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сливка Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації здоров'я орієнтованого освітнього середовища: теоретична модель (2015)
Струтинська Т. - Підготовка майбутніх педагогів до підвищення психолого-педагогічної культури батька дітей із неповних сімей (2015)
Тимків Л. - Використання інноваційних навчально-тренувальних методик у фаховій підготовці соціальних працівників (2015)
Чупахіна С. - Формування професіоналізму майбутного педагога в умовах інклюзивної освіти (2015)
Бедрій Х. - Педагогічні ресурси змісту букваря та читанок у контексті патріотичного виховання молодших школярів (2015)
Костів В. - Єдність законів, закономірностей і принципів соціального виховання (2015)
Лазарович Н. - Розвиток творчості дошкільника в етнокультурному середовищі (2015)
Ляпунова В. - Особливості формування толерантності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Семенов О. - Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2015)
Смолюк С. - Формування особистості молодшого школяра в умовах розвивального освітнього середовища (2015)
Фуштей Л. - Громадянська спрямованість особистості як системна якість "другого порядку", Костів В. (2015)
Барна Х. - Передумови формування цілісної картини світу старших дошкільників (2015)
Веркалець М. - Інформатизація сучасної освіти молодших школярів у країнах зарубіжжя (2015)
Кудярська Т. - Інклюзивне навчання: перші кроки (2015)
Марчій-Дмитраш Т. - Форми організації навчальної діяльності з іноземної мови з учнями початкової школи (2015)
Моцар М. - Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання (2015)
Худзей О. - Здібності до іноземних мов (Foreign Language Aptitude): суть, характеристика (2015)
Чекан О. - Інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних закладів (2015)
Удовиченко В. В. - Наукові концепції та підходи предметного поля планувальної діяльності: сутнісно-історичний аспект (2015)
Іваненко Є. І. - Комплексне природне районування України: історико-картографічний огляд (2015)
Бортник С. - Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні, Погорільчук Н., Ковтонюк О. (2015)
Філоненко Ю. М. - Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу (2015)
Мисько К. А. - Застосування методу моделювання при вивченні ерозії грунту (2015)
Корогода Н. П. - Геоінформаційне моделювання локальних екомереж (2015)
Приходько М. М. - До питання управління річковими басейнами (2015)
Поліщук А. Б. - Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність (2015)
Салюк М. Р. - Історія вивчення ґрунтів Закарпаття, Микита М. М. (2015)
Колодницька Р. В. - Місце ландшафтних агросистем у функціональній структурі Карпатського національного природного парку (2015)
Бірюков О. В. - Будова і стік річкової мережі Подільської височини (2015)
Мирон І. В. - Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області, Бабак Ю. В. (2015)
Діброва І.О. - Структурно-функціональна організація геосистем міста Суми, Шахаєва О.В. (2015)
Довганенко Д. О. - Про розрахунок деяких морфометричнх показників земної поверхні в басейні р. Cамара за даними супутникових знімків, Шерстюк Н. П. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Сучасний водний режим деяких Причорноморських лиманів у весняний період року (2015)
Медведєва Ю. С. - Максимальные модули склонового притока в период весеннего половодья на территории Причерноморской низменности (2015)
Borzuchowski J. - Digital geomorphological map of Gorce national park: preliminary results. Part I, Frączek M., Kalicki T., Krupa J. (2015)
Лук’янчук П. М. - Автоматичне дешифрування лінеаментів за даними SRTM та використання результатів для морфоструктурного аналізу, Литвин А. С. (2015)
Пясецька С. І. - Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) (2015)
Свінціцька Г. І. - Аналіз основних типів купчасто-дощових хмар (2015)
Семенова І. Г. - Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату (2015)
Круківська А. В. - Динаміка умов вологозабезпечення соняшнику в Південному Степу України (2015)
Толмачова А. В. - Влияние факторов внешней среды на динамику биомассы растений сои в центральной части Северо–Западного Причерноморья (2015)
Мігунова Є. С. - О закономерностях внутризонального разнообразия природы (2015)
Пархоменко О. Г. - Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект (2015)
Приходько М. М. - Оптимізація і планування агро ландшафтів (2015)
Микита М. М. - Морфометричне оцінювання рельєфу південно-східної частини вулканічних гір Закарпаття, Салюк М. Г. (2015)
Мік В. І. - Морфологія Бистрицької улоговини (2015)
Гетьман В. І. - Біосферна роль НПП "Черемоський” у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття (2015)
Терлецька О. В. - Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич (2015)
Підкова О. М. - Деградація ґрунтів Тернопільської області (2015)
Цвид-Ендрю Н. В. - Дослідження зв’язку рівневого режиму Шацьких озер з сонячною активністю (2015)
Новак Т. А. - До проблеми встановлення східної межі Волинської височини (2015)
Філоненко Ю. М. - Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2015)
Шевчук Н. П. - Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу, Лаврук Т. М. (2015)
Савицька О. В. - Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП "Лиса гора"), Циганок Є. Ю. (2015)
Овчарук В. А. - Розрахункові характеристики граничних модулів схилового припливу під час паводків теплого періоду року на річках Гірського Криму, Тодорова О. І. (2015)
Borzuchowski J. - Digital geomorphological map of Gorce national park: preliminary results. Part IІ, Frączek M., Kalicki T., Krupa J. (2015)
Пясецька С. І. - Фізичні умови (температура, швидкість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України у другій половині ХХ сторіччя (1991-2000 рр.) (2015)
Круківська А. В. - Деталізація параметрів моделі "Погода–урожай УкрНДГМІ” для оцінки впливу вологості ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур в Україні (2015)
Краковська С. В. - Проекції регіональних кліматичних характеристик у ХХІ столітті за даними моделювання (на прикладі Одеської області), Білозерова А .К., Паламарчук Л. В. (2015)
Паламарчук Ю. О. - Атмосферні аерозолі: джерела, вплив на фізичну погоду, моделювання (2015)
Прокоф’єв О. М. - Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді (2015)
Ляшенко В. О. - Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею (2015)
Зінькова І. - Формування підприємницької культури особистості – актуальне замовлення соціуму (2017)
Вовк М. - Музична етнопедагогіка у контексті науково-народознавчих розвідок Івана Франка, Савчук В. (2017)
Костів В. - Формування громадянської культури школярів : результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи (2017)
Волочій Ю. - Готовність майбутніх соціальних педагогів до формування волонтерської культури фахівця: критерії і показники оцінювання (2017)
Ільчук Л. - Дзвонознавчі компетенції в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Кіліченко О. - Вплив навчального процесу ВНЗ на розвиток професійної мобільності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Костів В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з патронатною сім'єю, Ваврищук Л. (2017)
Кравець С. - Актуальність розвитку проектної культури педагогів професійного навчання в умовах інноваційного поступу суспільства (2017)
Левко М. - Структура політичної культури курсантів вищих військових закладів (2017)
Тимків Л. - Адаптивна культура особистості як чинник професійного становлення соціальних працівників (2017)
Галущак Г. - Використання педагогічно доцільних методів взаємодії у вихованні дитини в перехідні періоди утворення різних типів сімей із порушеною структурою (2017)
Головач Л. - Методика виявлення готовності майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання старшокласників (2017)
Дацун О. - Основні засади співпраці дошкільних навчальних закладів із родинами вихованців (2017)
Дідух І. - Волонтерська діяльність як засіб для самореалізації та самовизначення особистості (2017)
Дяків-Михайлюк Г. - Національно-патріотичне виховання – загальна вимога і виклик сьогодення (2017)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості деструктивного впливу засобів масової інформації і творів художньої літератури на формування агресивної поведінки старшокласників, Ковбас Б. (2017)
Кажук Р. - Соціальний психолого-педагогічний супровід неповних сімей, Шпільчак Л. (2017)
Конончук Д. - Соціально-педагогічні аспекти анімаційної діяльності (2017)
Кулик І. - Тренінг як інструмент здійснення профілактики ВІЛ-інфекції у середовищі підлітків, Плеш Л. (2017)
Онищук В. - Форми взаємодії вихователя дітей дошкільного віку з родинами учасників бойових дій (2017)
Протас О. - Умови ефективного соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей, постраждалих у ході АТО (2017)
Струтинська Т. - Вплив особистісних рис чоловіка/батька на сімейне виховання (2017)
Чубук Р. - Соціально-превентивна діяльність із підлітками із неповних сімей (2017)
Шпільчак Л. - Психолого-педагогічна підтримка дітей різних вікових груп у передрозлучній ситуації батьків (2017)
Літовка-Деменіна С. - Стан готовності майбутніх фахіців сфери туризму до організації екскурсійної діяльності (2017)
Atamanjuk Z. M. - The concept of the elite in the ukrainian philosophical idea (2018)
Аксьонова В. І. - Козакофільство – феномен соціокультурної комунікації в умовах глобалізації (2018)
Амери С. М. - Соотношение понятий "сложная система и сложная среда" в социально-гуманитарной сфере – предмет социальной философии (2018)
Большакова О. В. - Соціально-філософська рефлексія призначення сучасноїдержави як постачальника послуг (2018)
Глазова Д. А. - Социальній конфликт в философской системе галахи (2018)
Козобродова Д. М. - Розвиток "парадигми нестабільності" в українській соціально-філософській думці (2018)
Надибська О. Я. - Інтерпретація ліберального та романтичного напрямків в розвитку української системи пріоритетів (2018)
Нерубасская А. А. - Аналіз філософського поняття "біфуркаційний стан особистості" і "копінг-поведінки" в психології (2018)
Олейников Ю. В. - Значення аксіології для розуміння сутності культурної трансформації суспільства (2018)
Окорокова В. В. - Специфіка моделювання соціальної реальності в межах парадигми постмодерну (2018)
Петінова О. Б. - Економічна соціалізація як соціогуманітарний габітус економічної людини (2018)
Plavich V. P. - Legal interpretation of legal norms and law enforcement (2018)
Прокопович Л. В. - Порушення норм і правил як складова артистизму в "театрі" життя (2018)
Сайфудинова Е. В. - Профессиональная мобильность молодежи в условиях формирования гибкого общества в украине: социальнофилософский анализ (2018)
Селивёрстова А. - Развитие представлений о хаосе как предмет социально-философского анализа (2018)
Семко Я. С. - Онтологія гламуру в контексті цивілізаційного розвитку (2018)
Терземан О. В. - Дослідження дискурсу в комуникативно-орієнтованому напрямку (2018)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в україні (2018)
Халапсис О. В. - Информационные технологии и социальная реальность (2018)
Янушевич І. А. - Психолінгвистичні основи мови тернарного опису параметричної теорії систем (2018)
Іванова Н. В. - Рецензія на монографію: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання (2018)
Семененко І. М. - Еволюція поглядів на співвідношення приватних цілей власників підприємств і суспільних цілей (2018)
Павлюк О. О. - Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі (2018)
Полоус О. В. - Економічний зміст конкурентоспроможності людського капіталу в умовах глобалізації, Лукій Т. Р. (2018)
Левченко В. П. - Оцінювання збитків банків від їх залучення до процесу легалізації кримінальних доходів, Бойко А. О., Доценко Т. В. (2018)
Січкаренко К. О. - Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку (2018)
Турко Д. О. - Тенденції розвитку високотехнологічного виробництва в Україні (2018)
Федоренко I. А. - Основні напрями державного регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Тереховська I. О. (2018)
Ареф’єва О. В. - Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства, Андрієнко М. М., Кравченко О. Р. (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок торговельних підприємств (2018)
Піскун Д. Н. - Фактори впливу на рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування (2018)
Рикованова І. С. - Теоретичні аспекти планування й організування транспортування негабаритного та нестандартного вантажу (2018)
Семенов В. Ф. - Методи залучення персоналу підприємств сфери туризму до процесів підвищення якості та оцінки послуг туризму, Ніколенко А. О., Кальченко Д. Ю. (2018)
Харчук Т. В. - Формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2018)
Чекаловська Г. З. - Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2018)
Чукіна І. В. - Напрями і пріоритетні завдання диверсифікації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств (2018)
Бодарєва Т. І. - Управління фінансовою стійкістю підприємства, Шірінян Л. В. (2018)
Разумова Г. В. - Теоретичні аспекти децентралізації в умовах трансформації адміністративно-територіальної та фінансової системи України (2018)
Улицкая Н. Ю. - Анализ тенденций развития органического сельского хозяйства, Аширова Т. Г., Абдразакова И. И. (2018)
Халилов А. Э. - Оптимизация транзитивной структуры логистики в экономической системе регионов (2018)
Окландер Т. О. - Роль управління трудовими ресурсами в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства, Осетян О. М., Давидова К. (2018)
Суходольська А. С. - Розвиток сімейних форм виховання соціальних сиріт (2018)
Чижова Т. В. - Сучасний стан справляння податку на доходи фізичних осіб в умовах зовнішньої трудової міграції (2018)
Щербатих Д. В. - Індикатори фінансової безпеки банківської системи України, Шпильовий Б. В. (2018)
Яцух О. О. - Особливості нормативно-правового забезпечення адміністрування плати за землю для товаровиробників сільскогосподарської продукції (2018)
Коцеруба Н. В. - Методичні прийоми та способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Осадча Г. Г. - Ефективність капітального інвестування у ТОВ "Маревен Фуд України", Тацієнко Н. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Трактування сутності доходу в національній та міжнародній практиці (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку і контролю оплати праці на аграрних підприємствах та запропоновані шляхи їх удосконалення (2018)
Юдіна М. І. - Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства (2018)
Шемчук М. Ю. - Аналіз обсягів експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015–2017 роках (2018)
Івашко Л. М. - Моделювання виробничої стратегії компанії з виробництва шоколадних цукерок та шоколаду, Михайлова Д. С. (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Вихідні дані (2018)
Burmistrov S. V. - Matrix method of receiving the full composition of the groups of relativity of Boolean functions, Panasco O. M., Vakulenko D. V. (2018)
Ukhina H. V. - Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes, Bilenko А. A., Sytnikov V. S. (2018)
Базіло К. В. - Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного диску на його амплітудно-частотні характеристики (2018)
Базіло К. В. - Дослідження мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. (2018)
Демчук І. М. - Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі, Столяренко Г. С. (2018)
Дієго Ф. С. Г. - Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків (2018)
Кузьмінська Ю. М. - Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації (2018)
Поволоцький Я. О. - Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління ІТ проектами, Усенко Р. Р. (2018)
Нікольський В. В. - Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин, Бережний К. Ю. (2018)
Тригуб О. А. - Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси, Солтус А. П., Рудь Д. В. (2018)
Цірук В. Г. - Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа акустичним методом (2018)
Броварець О. О. - Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві (2018)
Плахотний О. П. - Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці дротяним електродом (2018)
Рудь М. П. - Кінцевоелементне моделювання термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні методом пошарового наплавлення, Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. (2018)
Чернов С. К. - Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств, Савіна О. Ю. (2018)
Заболотній С. В. - Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома, Рудь М. П., Іващенко К. В. (2018)
Петрищев О. Н. - Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа, Базило К. В. (2018)
Крайник Я. М. - Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim, Перов В. О., Мусієнко М. П. (2018)
Коваленко О. В. - Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій (2018)
Битько Н. М. - Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2018)
Шевченко В. А. - Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий (2018)
Куцевол А. О. - Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром, Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрій М. О. (2018)
Базіло К. В. - Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю. (2018)
Томенко М. Г. - Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв, Корецька О. О. (2018)
Кулик А. Я. - Адаптивна реєстрація і оброблювання сигналу електрокардіограми, Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. (2018)
Федоров Е. Е. - Метод пакетного обучения нейросети с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2018)
Сотуленко O. O. - Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я на основі web і хмарних технологій, Триус Ю. В. (2018)
Миронюк Т. В. - Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі, Чепеленко А. В. (2018)
Миронець І. В. - Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи Android, Орловський В. В. (2018)
Burmistrov S. V. - Modernization of self-movable fixing devices based on Vernam's cipher analogue, Panasco O. M., Laitarov O. D. (2018)
Гурець Н. В. - Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях (2018)
Єгорченков О. В. - Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі, Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. (2018)
Титул, зміст (2019)
Кокоріна Г. В. - Ознаки національної ідентифікації в костюмі народів В’єтнаму в контексті проблем проектування сучасного одягу, Кудрявцева Н. І., Наконечна М. А. (2019)
Печерська В. П. - Дослідження художньо-композиційних характеристик елементів творчості Фернана Леже з метою розробки сучасної колекції одягу, Чупріна Н. В., Кудрявцева Н. І. (2019)
Клопотівська Я. М. - Особливості дизайн-проектування головних уборів з метою їх гармонійного сприйняття, Винничук М. С., Хиневич Р. В. (2019)
Габелко А. М. - Розробка моделі жіночого трикотажного пальта з використанням робочого інтерфейсу Stoll Pattern Workstation M1 Plus, Єліна Т. В. (2019)
Килимниченко О. І. - Удосконалення процесу виготовлення поясного одягу для дівчаток-підлітків, Бакан Л. А. (2019)
Березін Л. М. - Розрахунок пружної запобіжної муфти на втомленісну міцність та надійність, Рубанка М. М. (2019)
Шевченко М. В. - Метричний синтез кривошипно-повзунного механізму з застосуванням прикладних CAD програм, Лагода Е. В., Потопник Д. Р., Скрипак В. М., Єременко Г. Ю., Поповіченко С. А. (2019)
Бєлагаєв І. М. - Дослідження технологічного процесу зволоження повітря за допомогою ультразвукового зволожувача, Кулік Т. І., Гладчук О. З. (2019)
Камінський Р. В. - Вдосконалення системи приготування гарячих напоїв, Біла Т. Я. (2019)
Голубєв Л. П. - Розробка мікропроцесорної системи керування роботом-маніпулятором, Тесленко В. С., Бойко О. С. (2019)
Голубєв Л. П. - Створення автоматизованої мікропроцесорної системи віддаленого моніторингу та збору інформації, Кулаков В. С. (2019)
Даців М. М. - Система автоматичного управління апаратами повітряного охолодження перекачаного газу на компресорній станції, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шеремет М. К. - Автоматизація енергоефективності систем вентиляції з рекуперацією тепла, Пилипенко Ю. М. (2019)
Шевченко А. A. - Особливості процесу цинкування сталевих деталей, Крюкова О. А. (2019)
Власенко Т. М. - Прогресивні електроліти цинкування, Крюкова О. А. (2019)
Рульова А. В. - Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів, Кислова О. В. (2019)
Аль-Аммори А. - Вероятностная модель контроля параметров функционирования информационно-управляющих систем воздушных судов, Аль-Аммори Х. А., Клочан А. Е., Аль-Ахмад А. М. (2018)
Ванін В. В. - Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Вірченко Г. А., Гумен О. М., Юрчук В. П., Яблонський П. М. (2018)
Virchenko Yu. P. - Diagrammatic approach to gas-liquid phase transition in statistical theory, Danilova L. P. (2018)
Данілін О. М. - Задачі упаковки та розкрою в розв'язанні прикладних задач, Комяк В. М. (2018)
Дегтярьов К. Г. - Розрахункові моделі для аналізу механічних властивостей тривимірних нанокомпозитів на основі методів скінчених та граничних елементів, Гнітько В. І., Стрельнікова О. О., Тонконоженко А. М. (2018)
Димова Г. О. - Генерування випадкових процесів динамічними системами, Димов В. С. (2018)
Єдинович М. Б. - Застосування стандарту IEC 61499 при проектуванні розподіленої системи управління лінією виробництва деревинно-стружкових плит, Байрак І. В., Карпенко С. Л. (2018)
Каштальян П. В. - Декомпозиция в задаче динамического позиционирования, Рожков С. А., Терновая Т. И. (2018)
Мацуй А.М. - Обґрунтування вторинного перетворювача системи контролю енергоефективності кульового подрібнення руди оптимізацією, аналізом, моделюванням, Кондратець В.О. (2018)
Melnyk I. V. - Defining of energetic efficiency of triode glow discharge electron guns with plane additional electrode, Pochynok A. V. (2018)
Ніцин Д. О. - Математична модель прогнозування розвитку залежності суспільства від психоактивних речовин, Сидоренко О. С. (2018)
Ніколаєнко Ю. І. - Розв’язок задачі Діріхле для рівняння Лапласа в полярних координатах методом Монте-Карло, Ільвовський В. Г., Моісеєнко С. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по стаціонарній гвинтовій поверхні із заданою кривою осьового перерізу, Несвідомін В. М., Бабка В. М., Клендій М. Б. (2018)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование дозвукового турбулентного обтекания колеблющегося профиля NACA 0015, Моисеенко С. В. (2018)
Русанов С. А. - Математичні моделі і програмні продукти розв’язку задач кінематики і аналізу стратегій обробки, Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. (2018)
Тимофієва Н. К. - Теорія комбінаторної оптимізації та задачі штучного інтелекту (2018)
Човнюк Ю. В. - Пространственно-временная эволюция нелинейных поверхностных возмущений уплотняемой бетонной смеси в вертикально вибрирующем цилиндрическом баке при его идеальном возбуждении, Кравчук В. Т. (2018)
Шулькевич Т. В. - Гібридний лінгвістичний підхід до моделювання часових рядів, Баклан І. В. (2018)
Веселовська Г. В. - Моделі предметної галузі комп'ютерних мультимедійних проектувальних технологій, Лебедь О. С. (2018)
Кащишин М. І. - Повноваження органів місцевого самоврядування в Австрії (2018)
Пашковський В. В. - Загальні засади протидії корупції в Україні (2018)
Знаменський Г. Л. - Місце господарського права у стратегії забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2018)
Шаповалова О. В. - Цифрова платформа електронного адміністрування податку на додану вартість (2018)
Глібко С. В. - Щодо визначення інфраструктури окремих галузей сфери матеріального виробництва: правовий аспект, Проданова М. А. (2018)
Кохан В. П. - Стан розвитку електронних адміністративних послуг: огляд впровадження на державному рівні, Єгорова-Луценко Т. П. (2018)
Курашова І. М. - Дискусійні питання спадкування частки у статутному капіталі ТОВ (порівняльно-правовий аналіз), Носань А. С. (2018)
Подрез-Ряполова І. В. - Проблемні питання правової регламентації функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (2018)
Іванов С. М. - Правові чинники визначення напрямків підготовки студентів для розвитку підприємництва в Україні, Фотул В. В. (2018)
Пустовіт А. В. - Правова характеристика рейдерства та механізмів протидії (2018)
Токарєва К. О. - Реалії та перспективи розвитку податкового законодавства України у сфері електронної комерції, Тімощенкова Н. В. (2018)
Момот Є. О. - Межі централізованого і локального регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників (2018)
Юшко А. М. - Правове регулювання професійних стандартів в Україні (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Умовні та безумовні правові фікції в трудовому праві України (2018)
Мандрик І. - Єдність історичної долі та співробітництво народів і країн Центральної Європи (2017)
Тодоров І. - Трансформації зовнішньої політики ЄС та країн Вишеградської групи в умовах російського виклику міжнародній безпеці, Тодорова Н. (2017)
Остапець Ю. - Вплив парламентських виборів 2013–2016 рр. на конфігурацію партійних систем країн Вишеградської четвірки (2017)
Приходько В. - Past continious… Вибори- 2017 у Нідерландах, Франції та Німеччині – наслідки для європейської спільноти та України (2017)
Черленяк І. - Ціннісна уніфікація адміністративно-правового простору як стабілізаційний чинник еволюції ЄС, Волошин О. (2017)
Артьомов І. - Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4 : досвід для України (2017)
Андрейко В. - Проблеми та перспективи військового співробітництва у форматі V-4 і Україна (2017)
Мателешко Ю. - Вихід Британії з ЄС: політичні та економічні наслідки для України (2017)
Шелемба М. - Основні документи стратегічного розвитку державного управління для національного та регіонального рівнів: оцінка та порівняння з країнами ЄС (2017)
Кoпинець Ю. - Мігрaція як oдин із чинників пoлітичних трaнсфoрмaцій Єврoпи нa сучaснoму етaпі (2017)
Попович К. - Brexit: правові аспекти (2017)
Зуб С. - Україна–Вишеград: новий формат відносин (2017)
Хохол Т. - Вплив країн Вишеградської четвірки на сучасний розвиток Європейського Союзу (2017)
Ареф'єва О. В. - Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки, Мізюк С. Г., Ращепкін М. Д. (2018)
Базалійська Н. П. - Управління трудовою поведінкою персоналу на засадах реалізації системи трудової мотивації, Батовський В. В. (2018)
Блажей І. О. - Екологічний брендинг як невід’ємна частина концепції сталого розвитку суспільства (2018)
Бодруг Т. М. - Сутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України, Гаватюк Л. С. (2018)
Cherlenyak I. I. - The sources of turbulence in the foreign business environment of the post-industrial economy, Bondarenko V. M., Fedurtsya V. P. (2018)
Бондаренко С. М. - Підходи до розроблення системи управління, націленої на якість продукції підприємства індустрії моди (2018)
Босак А. О. - Прямі іноземні інвестиції: вплив зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, проблеми і перспективи розвитку, Жигадло О. І. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "холдингове об’єднання підприємств" (2018)
Ваврик А. Б. - Методи та інструменти Інтернет-маркетингу (2018)
Височан О. С. - Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, функції та завдання, Височан О. О. (2018)
Глєбова А. О. - Стратегія корпоративної соціальної відповідальності: формування та реалізація, Маховка В. М., Шулигін С. А. (2018)
Горбачова О. М. - Аналіз теорії заміщення та теорії ієрархії в дивідендній політиці підприємства, Сухопер Я. І. (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Закарпаття у 2017–2018 рр., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Грищук С. В. - Порівняльний аналіз сутності понять "внутрішньогосподарський контроль" та "внутрішній контроль" (2018)
Гугул О. Я. - Роль в’їзного туризму в Україні та методи його стимулювання, Оливко О. А. (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Проблеми наповнення Пенсійного фонду України та необхідність подальшого реформування системи, Демчук К. Ю. (2018)
Гуменна Ю. Г. - Державна політика протидії тінізації економіки: обґрунтування ключових аспектів формування та реалізації, Тютюник І. В. (2018)
Даценко Ю. М. - Теоретико-інституціональні аспекти формування конкурентної політики держави (2018)
Дорофеєв Д. А. - Сутність і класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі (2018)
Дробот С. А. - Сутність детермінантів розвитку та їх класифікація (2018)
Дроздова В. А. - Розвиток молокопереробної галузі: сьогодення та перспективи, Вєкшина А. П. (2018)
Дроздовський Я. П. - Проблеми формування і розвитку бренду України на міжнародній арені, Юрош В. В. (2018)
Жарікова О. Б. - Проблеми розвитку фінансово-економічної діяльності аграрного сектору економіки України, Пащенко О. В. (2018)
Журавка О. С. - Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості страхових компаній, Темченко А. Р., Федорченко В. Г. (2018)
Залунина О. М. - Систематизация теоретических подходов к решению задач по развитию строительного комплекса, Вовк В. С. (2018)
Зеліско Н. Б. - Формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку економіки у співвідношенні з тенденціями глобалізації, Василина О. Р., Колач С. М. (2018)
Іршак О. С. - Антикризове податкове регулювання фінансового сектору та його структура, Головнюк Ю. І. (2018)
Кабаченко Д. В. - Формування механізму оцінювання інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Калачевська Л. І. - Моделювання оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні (2018)
Вихідні дані (2018)
Тодоров І. - Геополітичний вимір взаємин України, Польщі та Німеччини, Тодорова Н. (2017)
Артьомов І. - Україна в геополітичному просторі сучасності: актуальні аспекти, Артьомова А. (2017)
Мельник О. - Діяльність Ради Безпеки ООН із забезпечення миру на міжнародній арені: українське питання (2017)
Головей В. - Реформування Збройних Сил як пріоритетне завдання для забезпечення національної безпеки України в умовах збройного конфлікту (2017)
Голод К. - Інформаційна безпека США: сучасний стан та уроки для України (2017)
Палінчак М. - Основні моделі вищої освіти в контексті політичної ідеології Європейського Союзу, Ґжещук В. (2017)
Ґжещук В. - Особливості реалізації державної освітньої політики в Республіці Польща (1989 – 2003 рр.) (2017)
Андрейко В. - Вплив ЗМІ та PR-технологій на процеси європейської та євроатлантичної інтеграції: досвід країн Вишеграду, Мандзак О. (2017)
Маргітич Д. - Актуальні проблеми і основні аспекти відносин Україна-ЄС в контексті Угоди про асоціацію (2017)
Павлишина В. - Розбудова напрямів міждержавної співпраці України зі Словацькою Республікою (2017)
Зуб С. - Нова геополітична роль країн Вишеградської групи щодо східної політики ЄС (2017)
Коцан Л. - Європейські політичні партії: особливості функціонування та формування коаліцій в Європарламенті (2017)
Калинич М. - Зовнішня політика лейбористського уряду Тоні Блера у Великобританії (1997-2007 рр.) (2017)
Віднянський С. - Взаємовідносини України і Європейського Союзу після Помаранчевої революції: потенціал і нереалізовані можливості (2018)
Токарь П. - Влияние событий в Украине на украинско-казахстанское сотрудничество и мировой интеграционный процесс, Рубан С. (2018)
Артьомов І. - Правові та зовнішньополітичні засади національної безпеки України: актуальні аспекти (2018)
Сушанин Д. - Актуальні аспекти сучасних взаємовідносин України з НАТО (2018)
Голош М. - Українсько-угорські відносини новітньої доби та їх вплив на європейську інтеграцію (2018)
Лавер О. - Сучасні демографічні проблеми України: біженці, внутрішньо переміщені особи та нелегальна міграція (2018)
Артьомова А. - Актуальні аспекти міграційного права та сучасні демографічні проблеми України (2018)
Гарбовська Д. - Угода про асоціацію України з ЄС: проблеми та перспективи реалізації (2018)
Сембай Н. - Європейська інтеграція – стратегічний пріоритет державної політики України (2018)
Бочковська А. - Сталий розвиток суспільства в Україні (2018)
Лавер О. - Депопуляція населення і міграційні процеси в Україні: причини та можливі наслідки (2018)
Артьомова А. - Актуальні аспекти торгівлі людьми як сучасної форми рабства (2018)
Бевзюк Є. - Панідеологія в геополітиці Російської імперії у першій половині ХІХ століття (2018)
Tokar P. - Problems and prospects of energy cooperation between Ukraine and Kazakhstan, Ruban S. (2018)
Зуб С. - Основні чинники внутрішньої та зовнішньої взаємодії країн Вишеградської групи (2018)
Хохол Т. - Євроінтеграційний потенціал України в контексті досвіду країн В-4, Зуб С. (2018)
Ходанич Х. - Сутність та функції міжнародних організацій у сучасних міжнародних відносинах (2018)
Драпач Є. - Діяльність В-4 в умовах активізації правих популістів у Центральній та Східній Європі (2018)
Антонь Р. - Основні форми розвитку транскордонного співробітництва на східному кордоні Європейського Союзу (2018)
Калініченко З. Д. - Тіньова економіка як перепона до вступу в Євросоюз, Струц А. С. (2018)
Капцош В. Я. - Сучасний стан нелегальної торгівлі в Україні: проблеми та механізми протидії (2018)
Катан Л. І. - Оптимізація виробництва продукції свинарства для підвищення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств, Катан В. О., Бортнік Б. А. (2018)
Качур М. О. - Інтеграція України у спільний авіаційний простір ЄС та розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень (2018)
Килин О. В. - Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід, Тимчишин Ю. В. (2018)
Кліпкова О. І. - Особливості інноваційного бізнес-плану підприємства, Габер А. М. (2018)
Колеснік Я. В. - Аналіз ліквідності банківського сектору України, Попов В. О. (2018)
Краснодєд Т. Л. - Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі (2018)
Кретов Д. Ю. - Аналіз довгострокової пам’яті ринку корпоративного кредиту в Україні (2018)
Крючко Л. С. - Методологія інтеграційної та коопераційної взаємодії в сільському господарстві (2018)
Кудлаєнко С. В. - Форми та напрями контролю процесів соціального розвитку населення в умовах реформування економіки (2018)
Кульбіда М. В. - Напрями вдосконалення співробітництва України з МВФ (2018)
Кучмєєв О. О. - Методи та засоби управління ризиками в логістичних системах торговельних підприємств (2018)
Кушнір Н. О. - Аналіз впливу угоди про асоціацію на окремі галузі економіки та товарні ринки України, Дідик Н. В. (2018)
Лазнева І. О. - Кіберспорт та його вплив на зміну структури світового ринку комп’ютерних ігор, Цараненко Д. І. (2018)
Лазоренко Т. В. - Міжнародний досвід мотивації праці та можливості його застосування в Україні, Місяйло О. В. (2018)
Лісняк А. Є. - Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку (2018)
Ліщинський І. О. - Глокалізація, фрагмеграція та альтернативні візії внутрішніх геоекономічних суперечностей (2018)
Лозиченко О. М. - Формування та використання системи інформаційного забезпечення управління діяльністю на промислових підприємствах (2018)
Лукач К. Л. - Світовий ринок комп’ютерних технологій: тенденції та перспективи розвитку (2018)
Лукашова Л. В. - Методичні засади атрибутивного підходу до господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва (2018)
Максимов О. С. - Інструменти забезпечення споживчої лояльності в умовах трансформації поведінки роздрібних клієнтів електронних банківських послуг, Максимова Ю. О. (2018)
Marek K. - K rozhodcovskému konaniu pred rozhodcovským súdom pri hospodárskej komore Českej Republiky a agrárnej komore Českej Republikyy, Cisko L. (2018)
Мартинов А. А. - Комплексний підхід до оцінки ефективності інноваційних витрат, Розмислов О. М. (2018)
Мельник Т. В. - Інструменти монетарної політики та практика їх застосування Національним банком України (2018)
Мізік Ю. І. - Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою репутацією підприємств водопостачання та водовідведення, Конопліна О. О. (2018)
Міхель Р. В. - Роль малого та середнього підприємництва в економіках Польщі та України (2018)
Мошак О. В. - Аналіз впливу фінансової децентралізації на розвиток окремих областей України, Харахурсах М. О. (2018)
М’ячин В. Г. - Сучасні та перспективні методи оцінки конкурентоспроможності інноваційних підприємств та конкурентоспроможності інноваційної продукції, Алейнікова К. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Віднянський С. - Історіографічні аспекти транскордонного співробітництва України, Вовканич І. (2018)
Тодоров І. - Річні національні програми як інструмент євроатлантичної інтеграції України, Тодорова Н. (2018)
Руденко О. - Подолання кризових протиріч у впровадженні державно-управлінських інновацій: новітні підходи до формування методології, Ющенко Л. (2018)
Приходько В. - Актуальні проблеми розвитку інституційного потенціалу глокалізації (у світлі діяльності єврорегіонів Центрально-Східної та Північної Європи) (2018)
Бевзюк Є. - Молодь як ресурс геополітики, Котляр О. (2018)
Токарь П. - Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для Украины, Амангельдиева А. (2018)
Артьомов І. - Сучасні концепції міжнародних відносин та безпекові фактори зовнішньої політики України, Гончар А. (2018)
Андрейко В. - Чесько-словацькі відносини: сучасні гіпотези розвитку (2018)
Мателешко Ю. - Політика "м’якої сили" Угорщини на Закарпатті: цілі, суб’єкти, напрями (2018)
Азарова Ю. - Діалог традицій Cходу і Заходу в музиці постмодернізму (2018)
Фрайт О. - Трансцендентність музики в прозі В. Домонтовича (Віктора Петрова) (2018)
Ґодек А. - Музична спадщина міста Заслава (XVII–XVIII століття), Кузьмінський І. (2018)
Sikorska I. - Under the Sign of Karol Szymanowski (2018)
Верховенко О. - Балет "Дон Кіхот" Людвіга Мінкуса на сцені Національної опери України: понад 90 років історії (2018)
Фільц Б. - Василь Барвінський та його внесок у національне музичне мистецтво (до 130 річчя від дня народження композитора) (2018)
Шеремета І. - Примхи долі Олександра Смотрича (Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів німецької окупації (2018)
Курінна М. - Валерія Вірська: "Ми були справжні діти війни..." (2018)
Кузик В. - Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) (2018)
Сюта Б. - Монографія про Олександра Козаренка |Рец.: Коменда О. Олександр Козаренко – піаніст, композитор, музикознавець. Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 252 с.| (2018)
Зосім О. - Нові горизонти сучасного веделезнавства |Рец.: Гусарчук Т. Артемій Ведель: постать митця у контексті епох : монографія. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. 768 с.| (2018)
Валерій Посвалюк (2018)
Олександра Цалай-Якименко (2018)
Про авторів (2018)
Архітектор, вчитель, художник, мандрівник, друг Валерій Іванович Книш (2018)
Всеволод Євдокимович Михайленко (2018)
4 Міжнародна науково-практична конференція "Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів" (2018)
Блінов М. О. - Огляд шляхів розвитку центрів реабілітації для осіб з обмеженою працездатністю, Хараборська Ю. О. (2018)
Бончковський О. С. - Водна стратегія міста Києва 2018-2025: сучасний стан та перспективи, Гінзула М. Я. (2018)
Верес М. К. - Аналіз історико-культурної спадщини архітектури невеликих навчальних закладів мексики кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя, Олійник О. П. (2018)
Вітченко Д. М. - Український традиційний контекст в архітектурному доробку П. З. Крупка (2018)
Головатюк А. К. - Меми та точки сенсу як спосіб ідентифікації та координації дії людини в сучасному міському просторі (2018)
Дячок О. М. - Історичні передумови формування архітектури оборонних храмів тернопільської області в період з другої половини XVI – початку XVII століття (2018)
Кондратьєва О. В. - Ахітектор-художник В. М. Покровський – homo universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина І (2018)
Костюченко О. А. - Архітектурно-типологічні моделі арт-центрів (2018)
Кисіль С. С. - Особливості організації дизайну інтер’єрів надземних, надземно-підземних багатоповерхових автостоянок (2018)
Кузьмич В. І. - Центр рівноваги тіла людини та його значення в архітектурному проектуванні (2018)
Кур’ят П. П. - Періодика розвитку індустріального житлового будівництва середньої поверховості в Україні (2018)
Плоский В. О. - Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно-будівельної галузі, Микитась М. В., Кожедуб С. А., Теренчук С. А. (2018)
Повар М. О. - Будівлі громадського призначення києва 1960-1980-х в контексті зарубіжних архітектурних течій (2018)
Праслова В. О. - Перфоманс в художньому проектуванні (2018)
Суліменко Г. Г. - Організація інформаційних систем сучасних архітектурних об’єктів засобами кольорового кодування, Літошенко Г. В., Брідня Л. Ю. (2018)
Сачава А. С. - Художньо-естетичне оформлення початкових навчальних закладів за принципами Вальдорфської системи освіти (2018)
Ольховська О. В. - Екологічний підхід в сучасній ландшафтній архітектурі (2018)
Криворучко Ю. І. - Методологічні підходи осягнення сакрального у архітектурі (2018)
Бакун К. С. - Встановлення доцільності використання функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови, Плешкановська А. М. (2018)
Банах А. В. - Параметри взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2018)
Булах І. В. - Досвід організації системи охорони здоров'я у сполучених штатах америки та франції із визначенням в них місця мережі дитячих лікувальних закладів (2018)
Ватаманюк Н. Ю. - Актуальні проблеми внутрішньоквартальних просторів в історичній забудові (на прикладі міста Чернівці) (2018)
Герич К. І. - Реновація занедбаних промислових зон міста чернівці для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості (2018)
Габрель М. М. - Ергатичні властивості урбанізованих систем. Окреслення підходу до дослідження (2018)
Дьомін М. М. - Містобудівні методи ревіталізації прибережних територій річок, Михайлик О. О. (2018)
Муска Б. В.-Б. - Погляд сьогодення на проблеми збереження та реставрацію пам’яток архітектури і містобудування (2018)
Колмаков Є. О. - Принцип концентрації громадських функцій у багаторівневих міських структурах (2018)
Обиночна З. В. - Функціональні особливості закладів, що надають послуги іпотерапії (2018)
Рубан Л. І. - Адаптаційна модель "блакитно-зеленої" інфраструктури міста (2018)
Ряба К. Ю. - Космічна архітектура: умови життєдіяльності людини у космічному просторі, Дорошенко Ю. О., Хлюпін О. А. (2018)
Павлів А. П. - Елементи імпульсного розвитку ареалу великого Сан-Франциско у другій половині ХХ століття (2018)
Тригуб Р. М. - Гомогенні поля в міському середовищі (2018)
Юрковець О. С. - Фактори порушення екосистеми штучних водойм міста Києва, Приймаченко О. В. (2018)
Антоненко І. В. - Особливості формування плавучих модульних будівель на території України, Сафронова О. О. (2018)
Гурова Д. А. - Особливості дизайну інтер’єру закладу дошкільної освіти компенсуючого типу, Сафронова О. О., Антоненко І. В. (2018)
Васильковська М. О. - Формоутворення архітектури будівель рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду, Пекер А. Й. (2018)
Жовква О. И. - Особенности архитектурно-планировочной организации современных учебных заведений в условиях технического и информационного прогресса (2018)
Іванова Л. С. - Енергоефективні іновації у будівництві (2018)
Кантаурова Н. А. - Прийоми формування внутрішнього простору реабілітаційних центрів для онкохворих дітей в Україні (2018)
Книш В. І. - Інвестиційно-архітектурні та регулятивно-нормативні протиріччя у проектуванні багатоквартирного житла, Шкриба С. В. (2018)
Касім Мохаммед Басім - Розвиток структури сучасних аєропортів (2018)
Саєнко Д. М. - Проектування дитячих дошкільних закладів на території України в 1941-1970 рр (2018)
Мещеряков В. М. - Визначення пропорцій будівлі в ескізному проекті відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Моради Пур Омид - Формообразование архитектуры энергосберегающего жилья (2018)
Смалійчук А. Д. - 10 Архітектрурно-композиційних засобів посилення смислової та образної виразності сучасного багатокватирного житла в Україні (2018)
Семикіна О. В. - Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 3, аеропорти Азії) (2018)
Черняк А. С. - Етнічні мотиви закарпатського регіону в рішеннях екстер’єрів сучасних санаторно-курортних закладів (2018)
Третяк Ю. В. - Досвід проектування інтер'єрів медіатек за допомогою засобів освітлення, Рещікова В. Є. (2018)
Шкварок О. Л. - Досвід проектування туристично-рекреаційних комплексів за принципами "зеленої архітектури", Пекер А. Й. (2018)
Третяк Ю. В. - Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю, Мовчан М. Ю. (2018)
Шокрі Шахрам - Дослідження природно-кліматичних особливостей території оае в аспекті проектування висотних багатофункціональних комплексів (2018)
Яблонська Г. Д. - Сучасні тенденції житла типу cohousing, Куриленко Д. С. (2018)
Яненко О. І. - Повторне використання будівель, як одна з головних складових адаптивності в архітектурі (2018)
Ісаєнко Д. В. - Поняття технічного регулювання у будівництві (2018)
Вимоги до статей (2018)
Заплетнюк О. А. - Історія археологічного дослідження пам’яток Амарнського періоду (2017)
Зелінський А. Л. - Постскриптум до III Сирійської війни (2017)
Лаврентьева Н. В. - "Дом жизни” и сакральная традиция Древнего Египта (2017)
Познанський Є. В. - Александрійський відголос на вбивство Антіпатра І (2017)
Тарасенко М. О. - 6-та глава давньоєгипетської Книги мертвих: текст і віньєтки за "фіванською редакцією” (2017)
Гавриленко О. П. - Зближення географії та екології: теоретико-методологічні засади (2015)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) (2015)
Коваленко Ю. - Таксономічна система одиниць висотної диференціації рівнинних ландшафтів (2015)
Колісник А. В. - Урахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод (2015)
Гілета Л. А. - Конструктивно-географічні основи територіального планування:стан і проблеми (2015)
Славік Р. В. - Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області (2015)
Гетьман В. І. - Небезпечні екзогенні процеси Українських Карпат (екологічний контроль і моніторинг) (2015)
Гринюк О. Ю. - Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) (2015)
Терлецька О. В. - Розвиток і конструктивно-географічна визначеність меж промислового міста на прикладі м. Дрогобич (2015)
Дубіс Л. - Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія, Петрушко Т. (2015)
Павловська Т. С. - Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області, Ковальчук І. П., Рудик О. В. (2015)
Бончковський О. С. - Новий Тік – новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини (2015)
Дубіс Л. - Дослідження інтенсивності та розвитку еолових процесів правобережної частини Українського Полісся на підставі вивчення мікроскопії кварцових зерен (2015)
Берчак В. С. - Господарське освоєння ландшафтів долини річки Синиці(басейн Південного Бугу) (2015)
Багмет О. Б. - Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато (2015)
Полянська К. В. - З історії формування ландшафтів долини Десни (2015)
Бездухов О. А. - Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області) (2015)
Мирон І. В. - До питання ефективності функціонування природно-заповідного фонду Чернігівської області (2015)
Філоненко Ю. М. - Вплив пожеж на стан та еволюцію окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області (2015)
Патиченко О. М. - Роль географічної складової диференціальної міської ренти у формуванні вартості земель малих населених пунктів (2015)
Пархоменко О. Г. - Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу: стратиграфічний аспект (2015)
Бортник С. Ю. - Вплив фізико-географічних характеристик місцевості та її властивостей на виконання миротворчих завдань, Ольховая Ю. І. (2015)
Цюпа Т. - Forest landscape stability in the Holy Cross Mountains (Poland) in the last 200 years, Суліґовскі Р., Валек Ґж. (2015)
Круківська А. В. - Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України (2015)
Пясецька С. І. - Фізичні умови (температура, швидк-ість та напрямок вітру) при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимальних діаметрів на території України на сучасному етапі зміни клімату (2001-2010 рр.) (2015)
Щербань І. М. - Характеристика розподілу атмосферних опадів у Львівській області, Хала О. В. (2015)
Голубцов О. Г. - Геоінформаційні системи у ландшафтному плануванні (2015)
Кулініч Ю. А. - Використання можливостей геоінформаційних систем при побудові електронних ландшафтних карт (на прикладі створення карти заплав річок) (2015)
Мігунова Є. С. - Г. Н. Высоцкий и география (2015)
Працювати – означає жити ! (В. М. Тимофеєву – 80!) (2015)
Нечипорук К. О. - Угода про асоціацію України та ЄС: процес укладення угоди та його наслідки для України, Щерба Р. І. (2018)
Носирєв О. О. - Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку у державній промисловій політиці (2018)
Оверчук В. А. - Міжнародний досвід у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Огородник В. В. - Оцінка соціально-економічної ефективності банків із державною участю в трансформаційних умовах (2018)
Ольшанський О. В. - Особливості управління бізнес-процесами підприємств торгівлі та методи їх удосконалення (2018)
Піскун Д. Н. - Визначення елементів маркетингового управління машинобудівним підприємством за умов євроінтеграції (2018)
Попова О. Ю. - Використання інвестиційних інструментів зростання економіки Донецької області в контексті співробітництва з Європейським Союзом, Кулаков О. О. (2018)
Проскурніна Н. В. - Розвиток роздрібної торгівлі в умовах динамічної природи змін (2018)
Пугач А. М. - Державне регулювання банківського сектору в умовах економічної кризи, Демчук Н. І. (2018)
Пудичева Г. О. - Стан української енергетики в контексті розвитку світової енергетики, Несененко П. П. (2018)
Седіков Д. В. - Логістика зерна: інфраструктурний компонент та проблеми розвитку (2018)
Селиванов А. И. - Архитектура систем поддержки принятия управленческих решений на основе технологий IV промышленной революции, Литвинец В. И. (2018)
Селютіна А. С. - Розвиток нормативно-правової бази фондового ринку в умовах євроінтеграції (2018)
Сич Д. М. - Формування сучасних систем управлінського обліку з використанням концепції ощадливого виробництва (2018)
Сідун О. Б. - Економічні кризи в сучасних умовах розвитку світогосподарських зв’язків (2018)
Сіренко К. Ю. - Євроінтеграційна політика України: позитивні та негативні аспекти (2018)
Соболева І. В. - Методичне забезпечення оцінки рівня монополізації ринку в Україні та країнах ЄС (2018)
Сокровольська Н. Я. - Протидія фінансовому шахрайству у вітчизняних організаціях, Хамига Ю. Я. (2018)
Супрун Н. В. - Проблеми впровадження системи Solvency ІІ у діяльність українських страхових компаній, Петрішина Т. О. (2018)
Ткаченко В. І. - Сутність кадрової безпеки підприємства (2018)
Халилов А. Э. - Диапазон принятия решений в экономической системе: горизонтальный метод (2018)
Харчук Т. В. - Ресурсний підхід в економічному управлінні конкурентним потенціалом машинобудівних підприємств (2018)
Химинець В. В. - Досвід реформ державного управління Словацької Республіки (1990–2006 роки) для процесу децентралізації в Україні, Цімболинець Г. І. (2018)
Цибульська Е. І. - Теоретичні підходи до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності організації, Мацигура В. І. (2018)
Чернуха Т. С. - Інституціональні передумови формування систем вищої освіти країн світу: порівняльний аналіз (2018)
Чумаченко О. М. - Особливості використання потенціалу природних територій країн ЄС, Кривов’яз Є. В. (2018)
Шлапак А. В. - Глобальна продовольча проблема: економічний зміст та підходи до вирішення, Конохов С. В. (2018)
Шуляр Р. В. - Формування карти методів управління якістю як механізму гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів машинобудівних підприємств на основі міжнародного досвіду (2018)
Yakubovskiy S. O. - Comparative analysis of financial-economic indicators and the dynamics of external sectors of Estonia and Denmark, Kyfak A. O., Yugay K. S. (2018)
Якшина Т. П. - Проблеми системного підходу в економіці: світове господарство і міжнародні економічні відносини, Пономаренко М. М., Цехановська О. П. (2018)
Родіонова Т. А. - Аналіз стійкості банківських систем країн Вишеградської групи та України, Янко Є. О. (2018)
Ярыев Cамир Cафар оглы - Управление банковскими рисками с помощью кредитных рейтингов (2018)
Вихідні дані (2018)
Климнюк С. І. - Віхи становлення кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б. (2012)
Жулкевич І. В. - Здобутки і перспективи кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2007-2012 рр.), Галайчук І. Й., Дрижак В. І., Мороз Г. С. (2012)
Понятовський В. А. - Поширеність ентеровірусів у стічних водах (огляд літератури), Бобир В. В. (2012)
Марків І. М. - Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії в умовах терапевтичного відділення міської лікарні (2012)
П'ятночка І. Т. - Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Шманько В. В. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами, Манащук Н. В. (2012)
Мирний Д. П. - Особливості структурно-функціонального стану лівого шлуночка серця у пацієнтів із гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2012)
Бабінець Л. С. - Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті, Шевчук Ю. В., Семенова І. В., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2012)
Шманько В. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи організму у хворих на хронічний панкреатит із патологією тканин пародонта, Чорній Н. В. (2012)
Слободян О. І. - Рання діагностика кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Берегуляк О. Ф. (2012)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку, Миколенко А. З., Бутницький Ю. І., Орел О. С., Добровольська Л. І., Глушко К. Т. (2012)
Творко В. М. - Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту (2012)
Боровик І. О. - Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2012)
Вадзюк С. Н. - Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів з йододефіцитом, Юрчишин О. М. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД ст., яких лікують гемодіалізом, Гончар Ю. І., Буштинська О. В., Клим А. А., Абрагамович Х. Я., Савчук В. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Бігуняк В. В. - Біодеградуючі властивості ксенодермотрансплантата вторинного зрізу при пластиці в'ялогранулюючих ран, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2012)
Герасимчук П. О. - Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи, Головата Т. К., Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2012)
Демкович А. Є. - Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів, Щерба В. В. (2012)
Чорненький М. В. - Клінічний перебіг хронічної венозної недостатності за системою оцінки тяжкості венозної патології у пацієнтів із рецидивом варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (2012)
Задорожна Б. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при травматичній хворобі головного мозку (2012)
Риков С. О. - Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів, Васюта В. А., Задояний Л. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті, Орел Ю. М. (2012)
Буртняк А. М. - Прогностична роль діастолічної дисфункції лівого шлуночка при гострій серцевій недостатності, Іркін О. І., Кушнір С. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові, Герасимюк І. Є. (2012)
Цимбалюк В. І. - Мікро- та ультрамікроскопічна оцінка ефективності моделі ішемічного інсульту та його терапії автологічними стовбуровими мезенхімальними клітинами у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Максим'юк В. В. - Окремі патогенетичні аспекти антипротеазного захисту при гострому панкреатиті (2012)
Даниленко І. А. - Порівняння різних методів оцінки життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Манжос О. П., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М. (2012)
Глєбов О. М. - Стан артеріальної ланки судинної системи головного мозку за умов функціональної зміни мозкового кровообігу, Тананакіна Т. П., Якобсон О. О. (2012)
Гантімуров А. В. - Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті (2012)
Доцюк Л. Г. - Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера постійним світлом та зниження синтезу дофаміну в нирці, Бойчук Т. М., Кушнір І. Г., Кокощук Г. І. (2012)
Кузів І. Я. - Особливості структурної перебудови яєчників самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарним виснаженням (2012)
Гнатюк М. С. - Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому, Доброродній А. В. (2012)
Полянський І. Ю. - Активність трипсину та a1-антитрипсину при гострому панкреатиті, Максим'юк В. В., Тарабанчук В. В., Бічер І. Г., Піжовський Є. С. (2012)
Василюк Н. В. - Заглотковий абсцес у пацієнта молодого віку, Оріщак Д. Т., Кіт Л. С., Герич О. М. (2012)
Сикорский А. И. - Начало документирования торговых операций в Месопотамии. Токенная письменность, клинопись, азбука. Часть 1 (2018)
Сикорский А. И. - Начало документирования торговых операций в Месопотамии. Токенная письменность, клинопись, азбука. Часть 2 (2018)
Бритченко И. Г. - Влияние глобализации на экономическое развитие Азербайджана, Гахраманов Э. Ч. (2018)
Полоус О. В. - Проблеми економічної взаємодії ЄС – США та ЄС – Китаю, Захаренко Д. М. (2018)
Хаджинов І. В. - Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній, Шкурат М. Є. (2018)
Бурлака Є. О. - Формування моделі ефективного управління розвитком ресурсного потенціалу залізничного транспорту України (2018)
Дергачова В. В. - Формування інвестиційного середовища України як чинника розвитку експортного потенціалу підприємств, Мартиненко О. В. (2018)
Калачевська Л. І . - Інформаційно-консультаційна підтримка як складник розвитку інноваційної діяльності в сільській місцевості України (2018)
Колбушкін Ю. П. - Аналіз основних підходів до формування соціально орієнтованої економіки, Клімова О. І., Петрик А. М. (2018)
Kramar I. - Strategic programs of international cooperation of the Western region of Ukraine for 2018-2020, Marynenko N., Podvirna T. (2018)
Носирєв О. О. - Модернізація промислового розвитку в умовах кризових процесів в економіці (2018)
Бєзгіна О. С. - Портфельне управління підвищенням енергоефективності вугледобувного підприємства (2018)
Копецька Ю. О. - Удосконалення класифікації енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості (2018)
Кривов’язюк І. В. - Складники формування лідерських компетенцій сучасного керівника підприємства (2018)
Лазоренко Т. В. - Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством, Солосіч О. С. (2018)
Менчинська О. М. - Оцінювання рівня реалізації інтеграційних бізнес-процесів на підприємствах машинобудування (2018)
Мозгова Г. В. - Інноваційне управління зовнішньоекономічною діяльністю сільськогосподарських підприємств, Бойко Ю. А. (2018)
Нестеренко Р. В. - Стратегічні орієнтири вдосконалення логістичної діяльності підприємств машинобудування: економічний та організаційний аспекти (2018)
Партика І. В. - Концептуальний підхід до управління розвитком персоналу підприємства санаторно-курортної сфери (2018)
Поляков П. А. - Структурні елементи системи управління економічною безпекою підприємства (2018)
Чукурна О. П. - Оцінка впливу доларизації на цінову динаміку машинобудівних підприємств в Україні (2018)
Яремко А. Д. - Виробничий складник антикризового потенціалу підприємства (2018)
Варава Л. М. - Державний контроль у сфері економічної конкуренції на прикладі ринку електричної енергії Дніпропетровської області, Савонік Н. Л. (2018)
Олешко Т. І. - Характеристика та аналіз розвитку лоукостерів в Україні, Геєць І. О., Павлюк Є. Л. (2018)
Шашина М. В. - Запровадження структурної модернізації в країнах ЄС (2018)
Біткова Т. В. - Моделювання впливу демографічних процесів на економічне зростання: системно-динамічний підхід, Гумірова Ю. С. (2018)
Койчева Д. С. - Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту в Україні на різних фазах кредитного циклу, Кретов Д. Ю. (2018)
Кулікова Є. О. - Чинники впливу на функціонування Пенсійного фонду України (2018)
Савчук Д. Г. - Вдосконалення системи адміністрування місцевих податків і зборів в Україні (2018)
Марина А. С. - Підвищення ефективності використання виробничих запасів автодорожнього підприємства, Феськіна З. Ю. (2018)
Сусіденко О. В. - Вибір інструментів обліково-аналітичного та фінансового моніторингу підприємства (2018)
Колбушкін Ю. П. - Особливості та маркетингові тенденції розвитку пивоварної галузі України, Радченко Г. А., Томчук А. С. (2018)
Безпарточний М. Г. - Метод розрахунку оптимальної надійності факторів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Артьомова А. В. (2018)
Дзюбановська Н. В. - Аналіз структурних трансформацій зовнішньої торгівлі України (2018)
Ревенко Д. С. - Структурний підхід до моделювання стійкості соціально-економічних систем (2018)
Смерічевський С. Ф. - Рецензія на наукове видання Кунаєва А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя: ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Сорокіна Л. Ю. - Пам’яті колеги (2015)
Дмитрук О. Ю. - Кафедра географії України: 20 років потому та 20 років вперед (2015)
Давидчук В. С. - Дослідження ландшафатно-екологічних умов зон впливу атомних електростанцій в Україні, Сорокіна Л. Ю. (2015)
Гайдай С. В. - Наукова та науково-методична діяльність професора Людмили Леонідівни Малишевої, Дем’яненко С. О. (2015)
Олішевська Ю. А. - Конструктивно-географічні дослідження: історія виникнення та сучасні завдання (2015)
Кілінська К. Й. - Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень, Скутар Т. Д. (2015)
Петрина Н. В. - Ландшафтно-геохімічне районування території України: сучасний стан (2015)
Бричук М. С. - Конструктивно-географічні підходи до управління великим містом (2015)
Проскурняк М. - Емерджентність карстових ландшафтів (2015)
Курило С. М. - Особливості багаторічних змін хімічного складу річкових вод України (2015)
Ходан Г. Д. - Еколого-геохімічні особливості дорожніх ландшафтів території Чернівецької області (2015)
Гринюк О. Ю. - Підходи щодо ландшафтно-рекреаційного зонування території (2015)
Головатий М. В. - Екологічні загрози збалансованому розвиткові бальнеологічного курорту Моршин (2015)
Койнова І. - Геоекологічні підходи до вибору методів боротьби із борщівником Сосновського, Рожко І. (2015)
Гінзула М. Я. - Аналіз системи моніторингу стану навколишнього природного середовища Тернопільської області (2015)
Ільїна О. В. - Ландшафтно-геохімічний аналіз озера Скомор’є, Пасічник М. П. (2015)
Шульгач А. С. - Ландшафтне різноманіття перспективного національного природного парку "Лісова пісня" (2015)
Кочеткова І. В. - Конструктивно-географічні напрямки розробки обґрунтування рекреаційно-паркової мережі м. Києва (2015)
Удовиченко В. В. - Ландшафтно-геохімічна структура лісостепової частини території Лівобережної України: сутність, система таксономічних одиниць та практичні аспекти дослідження з метою реалізації ландшафтного планування (2015)
Шуліка Б. О. - Актуальні проблеми розвитку виноградарства в Північно-Східному лісостеповому краї України в світлі конструктивної географії (2015)
Семеряга О. П. - Картографування белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області (2015)
Буяновський А. О. - Природні умови і сучасний стан ґрунтів басейну Куяльницького лиману, Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик М. Й., Адобовська М. В., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2015)
Холявчук Д. І. - Кліматична мінливість ландшафтів Українських Карпат (2015)
Суліґовскі Р. - Maximum 1-, 2-, 3-, 4-daily precipitation totals at the Kielce Upland (Poland) (2015)
Клапчук Т. В. - Методичні аспекти аналізу рельєфу для потреб природокористування засобами ГІС і ДЗЗ (на прикладі басейну р. Бистриця Надвірнянська) (2015)
Галаган О. О. - Визначення ступеня забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів за допомогою математично-картографічного моделювання (2015)
Кирилюк С. М. - Аксіоматичний метод при ідентифікації ландшафтів місячної поверхні (2015)
Бортник С. Ю. - Університетський курс "Геопланування та ландшафтна організація території": теоретичні та методичні засади викладання, Лаврук Т. М. (2015)
Устич С. - Компоненти соціологічного сервісу транскордонного співробітництва (2014)
Черниш Н. - Місце соціології транскордонних процесів у структурі соціологічного знання (2014)
Пал Т. - Коментар до анкет з емпіричного соціологічного дослідження транскордонного співробітництва прикордонних регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та України (2014)
Стегній О. - Методологічні складності крос-кордонних соціологічних досліджень (2014)
Артьомов І. - Транскордонне співробітництво в контексті соціології транскордонних процесів (2014)
Шалаї Б. - Методи і результати дослідження двох кордонів в угорсько-українсько-словацькому прикордонні, Геро М., Ла-Торре K., Мічінай І. (2014)
Мітряєва С. - Шенгенський візовий режим між Україною та ЄС: прикордонні території (2014)
Богуцька А. - Міжнародно-правове співробітництво Генеральної прокуратури України (2014)
Вовканич І. - Основні аспекти транскордонного співробітництва України та Румунії в контексті діяльності єврорегіонів, Андрейко В. (2014)
Гарагонич В. - Соціологія туризму та її роль у транскордонному співробітництві, Гарагонич В. (2014)
Лукач М. - Однорідність європейського територіального планування з точки зору Європейського Союзу, Щурокова Р. (2014)
Гусь А. - Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань (2014)
Драпач Є. - Правове регулювання проблематики спрощення візового режиму та реадмісії: реакція України на виклики Шенгену (2014)
П’ясецька-Устич С. - Економіко-соціологічні аспекти євроінтеграції аграрного сектора України (2014)
Бєлов Д. - Конституційна реформа в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму, Гриньо В. (2014)
Жабляк М. - Оcнoвнi пpoблeми тa мexaнiзми peaлiзaцiї дepжaвниx зaxoдiв у cфepi нaцioнaльнoї eтнoпoлiтики України (2014)
Конечний С. - Розвиток соціальної структури Східної Словаччини як фактор прикордонної співпраці (2014)
Іванцик М. - Роль міжнародних організацій у системі безпеки країн регіону (2014)
Ключівський Ю. - Роль соціології туризму у транскордонному співробітництві (2014)
Коцан Л. - Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простір (2014)
Павлишина В. - Правові аспекти лібералізації візового режиму для України (2014)
Горват Л. - Актуальні проблеми транскордонного співробітництва в румунському прикордонні, Віраг П. (2014)
Попович К. - Особливості сучасного стану транскордонного співробітництва Румунії та України (2014)
Савицький Є. - Сучасна парадигма розвитку транскордонного співробітництва в Україні: соціологічний вимір (2014)
Бенко Р. - Європейська група з територіальної співпраці як юридичний інструмент просування ефективності прикордонного співробітництва між сусідніми регіонами Словаччини, України, Угорщини та Румунії (2014)
Тодоров І. - Війна на українському Сході: геополітичні витоки, Тодорова А. (2014)
Чепіжак Г. - Сучасний стан лібералізації візового режиму України з ЄС (2014)
Пересоляк В. - Вплив зеленого туризму на соціальний розвиток сільських населених пунктів, Пересоляк Р. (2014)
Бенчак О. - Питання асиміляції русинів-українців Словацької Республіки та проблема політичного русинства (2014)
Артьомов І. - Основні завдання і базові принципи державної регіональної політики (2015)
Тодоров І. - Українські міжрегіональні відмінності в контексті російської агресії проти України в 2014-2015 рр., Тодорова Н. (2015)
Токарь П. - Развитие политического диалога между Украиной и Казахстаном, Рубан С. (2015)
Волощук С. - Трансформації пріоритетів НАТО в умовах міжнародних криз 2014 - 2015 рр.: український сегмент (2015)
Кляп М. - Освітні проблеми переселенців зі Сходу України та їх вирішення в Закарпатській області (2015)
Лукша О. - Громадянське суспільство України як фактор сучасних геополітичних процесів та фрактал глобальної "контрвлади", Черленяк І., Рябоконь П. (2015)
Мателешко Ю. - Анексія Криму Росією та її геополітичні наслідки (2015)
Менджул М. - Окремі проблеми бюджетної реформи в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (2015)
Моца А. - Щодо окремих політико-правових аспектів вирішення проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Токарь П. - Украинско-казахстанские отношения: культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, Рубан С. (2015)
Черленяк І. - Державне управління стратегією суспільної консолідації України на сучасному етапі геополітичної кризи, Кривенкова Р. (2015)
Діус Н. - Актуальні аспекти вищої освіти України в умовах глобалізації (2015)
Марина М. - Тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації (2015)
Onuchko T. - Certain aspects of Regional Security Challenges and Threats in Central Asia (2015)
Банк В. - Міжнародна торгівля людьми: географія поширення та міжнародні маршрути (2015)
Владієвський В. - Війна в Афганістані 1979-1989 рр. як один із чинників розпаду СРСР (2015)
Дорошевич Р. - Спільне і відмінне у сучасній політичній культурі України та Росії (2015)
Зуб С. - Україна – Росія: соціальні аспекти економічного протистояння (2015)
Іванов М. - Брендинг органів державної влади України в контексті забезпечення національної безпеки (2015)
Іванцик Р. - Геноцид вірмен в Османській імперії початку ХХ століття (2015)
Ісевич Є. - Україна – Росія: газові війни, а що далі? (2015)
Корнута І. - Відносини України та Росії на сучасному етапі (2015)
Кричфалушій А. - Інформаційне бомбардування з боку Росії: першовитоки та сьогодення (2015)
Луканинець В. - Аналіз ключових положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Марголич С. - Голодомор: етноцид українців. Коммеморативна практика та політика визнання (2015)
Молнар В. - Сучасний стан двосторонніх відносин між Україною та Російською Федерацією: проблеми та перспективи (2015)
Найгебавер М. - Геноцид сербів (1941 – 1945 рр.) (2015)
Павлишина В. - Конфлікт на Сході України – це конфлікт для всієї Європи (2015)
Пойда В. - Основні інструменти співробітництва Європейського Союзу з країнами, що розвиваються (2015)
Попович К. - Значення кризи на Сході України в глобальному вимірі сучасності (2015)
Різак В. - Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України з ЄС (2015)
Славич М. - Торговельна війна між Росією та Україною, її вплив на продукцію військово-технічного призначення та машинобудування (2015)
Солодяк С. - Торговельні відносини між Україною та Росією у 2014-2015 рр. (2015)
Турянин Я. - Параїмос, Калі Траш чи Самударіпен? Чорна сторінка в історії циганського народу (2015)
Фенинець Г. - Російський інформаційний вплив як фактор виникнення кризи національної ідентичності в Україні (2015)
Хохол Т. - Україна – Росія: між внутрішньою та зовнішньою політикою (2015)
Чейпеш А. - Міграція українського населення до Росії 2014-2015 рр. (2015)
Шершун А. - Специфіка інформаційної війни Росії проти України: етапи розвитку, засоби ведення та методи протидії (2015)
Лендьел М. - Інтернаціоналізація освіти та наукових досліджень Ужгородського національного університету (за звітними матеріалами за 2015-2016 н.р.), Свеженцева О., Гойдаш Ю., Нагоркін М. (2016)
Тодоров І. - Імплементація безпекових аспектів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах російської агресії (2016)
Черленяк І. - Торгівля Україна – ЄС як індикатор якості європейської інтеграції України, Бондаренко В., Симик Ю. (2016)
Андрейко В. - Економічні переваги інтеграції до ЄС та громадська позиція українців щодо процесів європейської інтеграції України (2016)
Артьомов І. - Стан реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Сіра В. (2016)
Берсуцька С. - Стратегічна карта людського капіталу як основний інструмент реалізації стратегії промислового підприємства, Каменська О. (2016)
Грін О. - Деволюція як методологічний аспект проблеми регіонів Європейського Союзу (2016)
Гусь А. - Євроінтеграційний етап розвитку законодавства України щодо нематеріальних активів (2016)
Карабін Т. - Сучасні теорії публічної адміністрації та їх вплив на реформування публічної адміністрації в Україні (2016)
Кляп М. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС як дороговказ для реформування освіти в Україні (2016)
Малець Н. - Вплив євроінтеграційних процесів на динаміку ринку праці в Україні, Малець О. (2016)
Мателешко Ю. - Між ЄС та Росією: проблеми та перспективи формування Балто-Чорноморського союзу (2016)
Менджул М. - Порушення територіальної цілісності України та перспективи її асоціації з ЄС (2016)
Моца А. - Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2016)
Тодорова Н. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: екологічний вимір (2016)
Діус Н. - З історії реалізації європейських прагнень України: проблеми та перспективи (2016)
Довба І. - Розвиток венчурного інвестування: переваги та недоліки. Досвід Великобританії (2016)
Зуб С. - Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті підписання Угоди про асоціацію (2016)
Іванова М. - Розвиток публічного управління та забезпечення прав людини – особи – громадянина: євроінтеграційний контекст (2016)
Сюсько А. - Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції (2016)
Закревська А. - Болонський процес як передумова інтеграції вищої освіти України до європейського освітньо-наукового простору (2016)
Качур В. - Угода про асоціацію України з ЄС: аналіз перспектив та викликів (2016)
Ковач К. - Наслідки для економіки України від введення в дію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Панів З. - Угода про Асоціацію та аспект візової політики. Яке майбутнє чекає на Україну в ЄС? (2016)
Рацін А. - Співробітництво між Україною та ЄС у сфері безпекової політики (2016)
Шифріс О. - Транскордонне співробітництво як інструмент європейської інтеграції України (2016)
Лендьел М. - Інтеграція в європейський освітній і науковий простір на прикладі міжнародної співпраці ДВНЗ "УжНУ", Свєженцева О. (2016)
Тодоров І. - Геополітичний проект Міжмор'я і російська агресія, Тодорова Н. (2016)
Черленяк І. - Розвиток інститутів публічної та політичної відповідальності як фактор соціокультурної інтеграції України-ЄС (2016)
Артьомов І. - Інноваційний університет – важливий інструмент інтегрування в європейський освітній і науковий простір (2016)
Динис Г. - Сучасні гібридні збройні конфлікти: правові аспекти (приклад агресії Російської Федерації проти України) (2016)
Грубінка І. - Напрями вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств в Україні через призму іноземного досвіду його здійснення (2016)
Дюгованець О. - Вплив економічної інтеграції на транскордонне венчурне фінансування (2016)
Кляп М. - До питання використання інформаційних технологій у реформуванні української освіти (2016)
Менджул М. - Поновлення територіальної цілісності України в умовах кризи глобальної системи безпеки (2016)
Сойма С. - Торговельно-економічне співробітництво України та ЄС (2016)
Шелемба М. - Проблеми геополітичної ідентичності електорального простору України: регіональний та соціокультурний вимір (2016)
Штулер І. - Воєнно-економічна безпека України в сучасному геополітичному просторі (2016)
Грін О. - Міжнародно-правове значення встановлення державного кордону між СРСР та ЧСР згідно радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну 29 червня 1945 року (2016)
Копинець Ю. - Нормативно-правова база та міжнародні інструменти захисту прав національних меншин (2016)
Марина М. - Геополітичні аспекти розвитку міжнародного туризму в Україні (2016)
Діус Н. - Історіографія, сутність, методологічні основи та тенденції розвитку геополітичної проблематики України (2016)
Зуб С. - Міграція як чинник політичних трансформацій Європи: наслідки для країн Вишеградської четвірки та України (2016)
Іванов М. - Деякі аспекти правового режиму перетину українсько-словацького кордону жителями прикордонних територій (2016)
Іванова М. - Державне управління системою вищої освіти та глобальні тенденції і проблеми епохи "Суспільства знань" (2016)
Корнута І. - Геополітика Південно-Китайського моря: інтереси ключових гравців (2016)
Хохол Т. - Релігійно-політичні чинники сучасного розвитку Європейського Союзу (2016)
Від редакційної колегії журналу (2019)
Білорус О. Г. - Проблеми глобального управління в умовах світової фінансової цивілізації (2019)
Єфименко Т. І. - Співпраця Академії фінансового управління з міжнародними інституціями в запровадженні сучасних ініціатив розвитку обліку та звітності на глобальному і національному рівнях, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. (2019)
Лютий І. О. - Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації, Іванюк В. Е. (2019)
Юшко С. В. - Українська практика оподаткування фізичних осіб – підприємців (2019)
Затонацька Т. Г. - Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку, Герасименко О. О. (2019)
Бортніков Г. П. - Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні (2019)
Гура Н. О. - Розвиток бухгалтерського обліку на малих підприємствах України у світлі імплементації Директиви 2013/34/ЄС (2019)
Ходзицька В. В. - Розвиток корпоративних структур: генезис наукових підходів (2019)
Білорус О. Г. - Перший в Україні фундаментальний підручник з теорії міжнародного бізнесу (2019)
Юшкевич В. В. - До питання про становище "Балтійських ДІ-ПІ" в Скандинавії у документах державного департаменту США (1945–1948 рр.) (2018)
Артюшенко І. А. - Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки) (2018)
Грушицька І. Б. - Розвиток університетської астрономії в Україні у 60-х роках ХХ століття (2018)
Демуз І. О. - Мовне питання у публіцистиці та рукописній спадщині громадського діяча Петра Стебницького (1862–1923 рр.), Животівська Д. М. (2018)
Kotsur H. H. - Military activity of last kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in totalitarian historiography (2018)
Варивода К. С. - Питання фізіології праці у дослідженнях учених Київського інституту гігієни праці та професійних захворювань (1928–1941 рр.), Горденко С. І. (2018)
Воловодовська В. О. - Науково-організаційна та викладацька діяльність професора П. Ф. Тушкана в Катеринославській губернії (1899–1918) (2018)
Звонкова Г. Л. - Національна академія наук України: деякі напрями міжнародного співробітництва (1918–2000) (2018)
Коваленко С. Д. - Буряківництво на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. для потреб становлення та розвитку галузевого дослідництва (2018)
Корзун О. В. - Основні напрями діяльності Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства упродовж 1941–1945 рр. (2018)
Косско Т. Г. - Історія діяльності патентних підрозділів Національної академії наук України (1942–2015 рр.), Хоменко І. І. (2018)
Курок О. І. - Уродженці Глухівщини у справі створення Української академії наук, Бєлашов В. І. (2018)
Кучерявий О. В. - Розвиток наукової діяльності відділу алелопатії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (1960–2005) (2018)
Лукашевич Ю. Л. - Науково-організаційна діяльність земських агрономічних організацій наприкінці ХІХ століття (2018)
Нижник С. В. - Перша Всеукраїнська нарада з питань садівництва 1928 р. в історії сільськогосподарської дослідної справи (2018)
Олійник Т. М. - Внесок професора А. А. Осипчука (1937–2015) у розвиток селекції картоплі в Україні (2018)
Платковская О. С. - Роль академика О. К. Кедрова-Зихмана (1885–1964) в развитии учения об известковании почв (2018)
Смірнова Б. О. - Еволюція наукових основ застосування ґрунтозахисного землеробства на Полтавщині у другій половині ХХ століття (2018)
Столяр О. П. - Агроекономічні дослідження у наукових пошуках князя В. О. Кудашева (1846–1916): ретроспективний погляд (2018)
Томашина Г. П. - Українська науково-дослідна станція олійних культур: історія та здобутки (1932–1955 рр.) (2018)
Ігнатенко В. М. - Квазі-інститут недоговірних зобов’язань з односторонніх правомірних дій (2018)
Ісаєв А. М. - Цивільно-правова характеристика договору емісії електронних грошей (2018)
Сібільов Д. М. - Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: окремі питання доктрини та законодавчі тренди (2018)
Сурженко О. А. - Майнові права кредиторів юридичної особи, яка перебуває в процесі припинення (2018)
Янишен В. П. - Законодавче забезпечення відновлення кредитування (2018)
Довгуша М. П. - Предмет договору транспортного експедирування (2018)
Тубольцева Я. С. - Забезпечення найкращих інтересів дитини при розгляді судом справ про усиновлення (2018)
Погрібний Д. І. - Питання визначення правового статусу криптовалют та господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні (2018)
Швидка Т. І. - Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави притягнення до відповідальності за зловживання ним (2018)
Щокіна О. О. - "М’яке право” системи регулювання корпоративних відносин (2018)
Остапенко Ю. І. - Саморегулівна діяльність у сфері господарювання: завдання господарсько-правового забезпечення (2018)
Анісімова Г. В. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення екологічних інтересів у державній політиці України (2018)
Оболенцев В. Ф. - Визначення проблеми злочинності на етапі підготовчих процедур системного аналізу держави Україна (2018)
Павленко С. О. - Сутність і зміст поняття "оперативно-розшукова тактика” (2018)
Харитонов С. О. - Значення суб’єктивної сторони для кваліфікації військових злочинів (2018)
Щёкин Ю. В. - Основания самообороны международных межправительственных организаций (2018)
Title, content (2019)
Deineka K. - Revealing the effect of decreased energy intensity of grinding in a tumbling mill during self-excitation of auto-oscillations of the intrachamber fill, Naumenko Yu. (2019)
Borisenko V. - Development of the method for geometric modeling of S-shaped camber line of the profile of an axial compressor blade, Ustenko S., Ustenko I. (2019)
Kondratiev A. - Weight-based optimization of sandwich shelled composite structures with a honeycomb filler, Gaidachuk V. (2019)
Veliev F. - Influence of elastic characteristics of raw cotton on the mechanics of feed rollers in the cleaners from small impurities (2019)
Nuriyev M. - Construction of algorithms to automatically determine individual indicators when assessing the shape quality of cross-wound packages, Jabbarova G. (2019)
Ivanov O. - Estimation model of the diesel engine fuel system with an electromechanical device to intensify fuel supply, Kharak R., Kostenko O., Arendarenko V., Nazarenko А., Pushka A., Sarana V. (2019)
Loginov V. - Analysis and selection of the parametric profile of a powerplant engine for a light trainer aircraft, Ukrainets Ye., Kravchenko I., Yelanskiy A. (2019)
Mozhaiev O. - Minimization of power losses by traction-transportation vehicles at motion over a bearing surface that undergoes deformation, Kuchuk H., Shvets D., Tretiak V., Tretiak M., Ostropilets V., Markov V., Mozhaiev M., Kolisnyk T., Nechausov A. (2019)
Dudnikov A. - Substantiation of parameters for the technological process of restoring machine parts by the method of plastic deformation, Dudnik V., Ivankova O., Burlaka O. (2019)
Abstract and References (2019)
Рєзнікова В. - Вступне слово (2018)
Щербина В. - Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні (2018)
Коваль І. - Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання (2018)
Радзивілюк В. - Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів (2018)
Поєдинок В. - Окремі проблеми правового становища суб’єктів господарювання державного сектора економіки (2018)
Кравець І. - Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України (2018)
Бутирський А. - Концепція удосконалення законодавства про неспроможність (2018)
Бутирська І. - Відповідальність осіб, що контролюють боржника, у справі про банкрутство (2018)
Кологойда О. - Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування, Стафійчук В. (2018)
Смітюх А. - Щодо співвідношення корпоративних прав, організаційно-господарських повноважень та організаційно-установчих повноважень власника (2018)
Лукач І. - Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Захарченко П. - Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення, Мірошниченко М. (2018)
Богуцький П. - Нелінійна раціональність системи права (2018)
Гетманцев Д. - Об’єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах (2018)
Кравченко С. - Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя (2018)
Костицький М. В. - Про людські права, правовладдя як неологізми в юридичній науці й практиці та серйозну ревізію радянської методологічної спадщини (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 22 травня 2018 р. у справі "Зеленчук та Цицюра проти України” (переклад неофіційний) (2018)
Про захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки (2018)
Про відсутність підстав для визнання протиправними дії контролюючих органів щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлено актом про неможливість проведення зустрічної звірки (2018)
Скрипнюк О. - Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Title, content (2019)
Hovorushchenko T. - Development of an intelligent agent for analysis of nonfunctional characteristics in specifications of software requirements, Pavlova O., Bodnar M. (2019)
Lytvyn V. - Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users, Vysotska V., Kuchkovskiy V., Bobyk I., Malanchuk O., Ryshkovets Y., Pelekh I., Brodyak O., Bobrivetc V., Panasyuk V. (2019)
Kovalskyi B. - Development of a technology for eliminating color rendering imperfections in digital photographic images, Dubnevych M., Holubnyk T., Pysanchyn N., Havrysh B. (2019)
Sheyko T. - Analytical identification of the unmanned aerial vehicles' surfaces for the implementation at a 3D printer, Maksymenko-Sheyko K., Sirenko V., Morozova A., Petrova R. (2019)
Nazarkevych M. - Detection of regularities in the parameters of the ateb-gabor method for biometric image filtration, Riznyk O., Samotyy V., Dzelendzyak U. (2019)
Polhul T. - Development of a method for fraud detection in heterogeneous data during installation of mobile applications, Yarovy A. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Solomon A. - Substantiation of the technology for fermented sour-milk desserts with bifidogenic properties, Bondar M., Dyakonova А. (2019)
Zahorulko An. - Development of the plant for low-temperature treatment of meat products using IR-radiation, Zagorulko Аl., Yancheva M., Serik M., Sabadash S., Savchenko-Pererva M. (2019)
Nazarenko Y. - Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese, Ladyka V., Opara V., Pavlenko Y. (2019)
Pusik L. - Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features, and storage techniques, Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Rozhkov A., Sergienko O., Denisenko S., Kononenko L. (2019)
Dotsenko V. - Studying the possibility of using enzymes, lecithin, and albumen in the technology of gluten-free bread, Medvid I., Shydlovska O., Ishchenko T. (2019)
Hachak Y. - Effect of the cryopowder "Beet" on quality indicators of new curd desserts, Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. (2019)
Tkachenko A. - Development of formulations for sponge cakes made from organic raw materials using the principles of a food products safety management system, Syrokhman I., Lozova T., Ofilenko N., Goryachova E., Hmelnitska Y., Shurduk I. (2019)
Abstract and References (2019)
Авраменко В. - Культура мовлення учителя як засіб професійно-педагогічної комунікації (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського