Буграк В. - Східний обряд як релігійний феномен (2006)
Васільєва О. - Релігія в структурі духовних цінностей (2006)
Жиртуєва Н. - Мусульманський містицизм: особливості та основні напрямки (2006)
Капран С. - Біблія у творчості І. Франка (2006)
Катуніна О. - Поняття "релігійний культ": науковий та юридичний аспекти (2006)
Петрушкевич М. - Елементи православної комунікативної системи (2006)
Пирог Г. - Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект) (2006)
Сітарчук Р. - З історії виникнення та розвитку адвентизму в ХІХ ст. (2006)
Климов В. - Друковані пам'ятки української культури в аспекті діяльності вітчизняного чернецтва (2006)
Тамамян Н. - Неоіндуїзм на території України: виникнення й сучасне положення (2006)
Шкрібляк М. - Єпископи Львівської та Перемиської єпархій Руської Православної церкви (Київської митрополії) в унійних пошуках наприкінці XVI ст (2006)
Шугаєва Л. - Іоанніти – течія хіліастично-есхатологічного спрямування православного походження (2006)
Сарапін О. - Привид блукає в Україні, привид плагіату… (рецензія на навчальний посібник Я. Я. Чорненького "Релігієзнавство: теоретико-практичний курс") (2006)
Summary (2006)
До відома авторів (2006)
Колодний А. - Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства (2005)
Виговський Л. - Постмодерн як фактор трансформації функціональності релігійного комплексу (2005)
Мартинюк Е. - Конвергентні процеси релігійного життя нашого часу (2005)
Свистунов С. - Глобальні транформації християнства доби постмодерну (2005)
Бучма О. - Фундаменталізм і лібералізм в сучасному християнстві (2005)
Кулагіна Г. - Християнська духовність та її сучасні конструкти (2005)
Павленко П. - Змирщення християнства та відстороненість його від світу (2005)
Горкуша О. - Трансформація концепту Логос в добу постмодерну (2005)
Павленко П. - Утопія єдиного християнства та конвергенційні процеси в ньому (2005)
Титаренко В. - Харизматизація християнства як світова тенденція (2005)
Єленський В. - Релігійність в Україні: характер і напрямки змін (2005)
Бабій М. - Вільний релігієвибір людини як складний духовний процес (2005)
Саган О. - Православна ортодоксія у світі релігійного постмодерну (2005)
Здіорук С. - Конституювання Помісних Церков як інтрументу захисту національних інтересів українського народу (2005)
Недавня О. - Трансформації католицьких конфесій в роки Незалежності України (2005)
Яроцький П. - Інституалізація протестантизму як вихід у світ, Решетніков Ю. (2005)
Филипович Л. - Неорелігії України в епоху постмодерну (2005)
Климов В. - Трансформації державно-церковних відносин у незалежній Україні (2005)
Колодний А. - Післяслово. Християнство на порозі нового тисячоліття (2005)
Бєлова Л. - Невідоме аркушеве видання друкарні Львівського Успенського братства (2019)
Бондар Н. - Орнаментика оправ книг Острозького єзуїтського колегіуму і загадки її міграції (2019)
Дзира О. - Внесок українських учителів у розвій українознавчих студій у школах діаспори Канади 1918–1939 рр. (2019)
Дригайло С. - Стан та функціонування преси в Українській Державі (29 квітня – 14 грудня 1918 р.), Носкіна Н. (2019)
Заболотна Н. - Кириличні стародруки князівств Молдови та Волощини: огляд видань і особливості примірників із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Курганова О. - Українська дескриптивна поезія у кириличних виданнях XVII–XVIII ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Лук’янець К. - Трудовий конгрес України (січень 1919 р.) крізь призму листівок з колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Максимчук О. - "Лілея серед терня": Акафіст святій великомучениці Варварі Йоасафа Кроковського і його флористичні образи-домітанти (2019)
Рудакова Ю. - Нетипові особливості примірника львівського видання "Chwała krzyża" 1758 р. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Фрис В. - Про особливості читання книжних текстів в Україні в XІ–XVIІІ ст. (2019)
Ціборовська-Римарович І. - Книжки нерелігійної тематики у фондах книгозбірень католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII – першої половини XIX ст.: історико-книгознавчий огляд (2019)
Шпаргало А. - Попримірникова наукова каталогізація українських видань гражданського друку XVIII – перших десятиліть XIX століття (2019)
Іщенко О. - Енциклопедистика як складник книжкової культури України: тенденції сьогодення (2019)
Вараксіна Н. - Сучасні системи керування бібліографією – інструмент для наукових досліджень (2019)
Головащук А. - Бібліографічні посібники з економіки – важливий складник інформаційного забезпечення користувачів (2019)
Дзюбич С. - Леся Українка в українській бібліографії ХХ ст. (2019)
Дуднік О. - Визвольні змагання українського народу (1917–1921) у покажчиках змісту періодичних видань (2019)
Лиханова І. - Бібліографічні видання Національної бібліотеки України імені В. (2019)
Штих П. - Дослідження життя української еміграції крізь призму покажчиків змісту українських часописів (2019)
Шумілова А. - Персональні бібліографічні покажчики: специфіка структури і змісту (2019)
Гришина Т. - Відображення розвитку українського письменства (1917–1943) у сучасних бібліографічних покажчиках змісту періодичних видань (2019)
Гончаренко О. - Науково-інформаційна діяльність провідних бібліотек освітянської галузі: тенденції, напрями, перспективи (2019)
Рубан А. - Науково-методична робота книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в дзеркалі видавничої діяльності (2019)
Жабін А. - Україна у наукометричних системах "Scopus" та "Web of Science" (2019)
Добко Т. - Бібліограф Зофія Врублевська (2019)
Керзюк О. - Робота в "Скарбниці щастя": Олекса та Валентина Воропаї – українські бібліотекарі в Британській бібліотеці (2019)
Martynyuk V. - Improved impedance mathematical model of a solar cell, Radelchuk G., Shpak O. (2019)
Драч І. В. - Нечітка продукційна модель оцінки визначального параметра методу випадково-спрямованого пошуку збалансованого стану ротора, Ройзман В. П. (2019)
Мацюк М. В. - Визначення руйнівних навантажень і деформацій при розтягуванні конденсаторів з вимірюванням сигналів акустичної емісії, Горошко А. В., Ройзман В. П. (2019)
Петрушак В. С. - Аналіз методів та засобів вимірювання частоти радіосигналу, Поліщук А. О. (2019)
Свідерський Р. В. - Виявлення причини руйнування скла фотодатчиків, Ройзман В. П. (2019)
Таранчук А. А. - Чисельно-аналітичне моделювання механічних коливань кварцових п'єзоелементів ат-зрізу, Кушнір Б. В. (2019)
Муляр І. В. - Методи ідентифікації особи комп’ютерним зором та їх оптимізація, Ботвін В. Ю. (2019)
Говорущенко Т. О. - Cучасні проблеми формування та аналізу вимог до програмного забезпечення, Боднар М. А., Кушнір В. О. (2019)
Макаришкін Д. А. - Аналіз впливу зосереджених завад на системи передачі інформації зі згортковим кодуванням, Кисіль Т. М., Карпова Л. В., Драбинка О. С. (2019)
Макаришкін Д. А. - Аналіз особливостей статистичних властивостей трафіку сучасних інформаційних мереж та підходів до моделювання інформаційних потоків, Ковтун Л. О., Ткачук В. М., Кінаш М. О. (2019)
Муляр І. В. - Метод надання доступу до сервісів однорангової розподіленої хмарної системи, Сівак А. С. (2019)
Макаришкін Д. А. - Метод згорткового декодування в умовах перемеження символів, Лужанський В. І., Онишко О. Г., Невиданчук С. А. (2019)
Пятін І. С. - Дослідження сигналів з багатопозиційною модуляцією, Мішан В. В., Вершкова І. В. (2019)
Бабій М. Ю. - Ісламський фактор: європейський контекст і міжнародний правовий простір (2006)
Кочубей Ю. М. - "Європейський Іслам" чи "Іслам в Європі": дві концепції в контексті євроінтеграції (2006)
Хазир-Огли Т. В. - "Євроіслам" – рідда чи вимога часу? (2006)
Кирюшко М. І. - Діалог мусульман і християн як складова процесу інтеграції мусульман в європейське суспільство (2006)
Швед В. О. - Ісламський світ у зовнішній політиці Євросоюзу в сучасних умовах (2006)
Лубська М. В. - Методологічні аспекти реформи сучасного мусульманського права (2006)
Семчинський К. В. - Компаративний аналіз доктрин "справедливої війни" в ісламі та християнстві (2006)
Канах А. М. - Відносини "Захід – Схід" через призму ісламського фундаменталізму (2006)
Ярош О. А. - Ісламський суфізм і "неосуфізм" у Західній Європі (2006)
Здіорук С. І. - Україна, іслам, Європа: сучасний світовий контекст (порівняльний аналіз суспільних і державних орієнтацій мусульман) (2006)
Кулагіна Г. М. - Релігійні парадигми духовності ісламу і християнства в контексті євроінтеграційних процесів України (2006)
Саган О. Н. - Етноконфесійпий синкретизм в ісламі (на прикладі Криму) (2006)
Колодний А. М. - Іслам в контексті політичних реалій Криму (2006)
Кирюшко М. І. - Інституційні вияви і соціальні причини політизації ісламу (2006)
Владиченко Л. Д. - Світовий мультикультуралізм та проблема толерантності (ісламський чинник), Киссльов О. С. (2006)
Маєвська Л. Б. - Мусульмани України – невід'ємна частина українського суспільства (2006)
Вихідні дані (2006)
Вступ (2006)
Колодний А. - Релігієзнавча думка України: її історія і сьогодення (2006)
Колодний А. - Академічна релігієзнавча інституція (2006)
Филипович Л. - Етнологія релігії – актуальна сфера українського релігієзнавства (2006)
Колодний А. - Релігієзнавча наука і релігієзнавча освіта (2006)
Филипович Л. - Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігію (2006)
Шевченко В. - Українське богословське релігієзнавство сьогодення (2006)
Климов В. - Процес конфесіоналізації релігійного життя України – об'єкт наукового вивчення (2006)
Бабій М. - Свобода конфесійного буття в її науковому пізнанні (2006)
Павленко П. - Наукова християнологія України (2006)
Саган О. - Православна проблематика в дослідницьких здобутках українських релігієзнавців (2006)
Недавня О. - Католицизм України в сучасних академічних дослідженнях (2006)
Яроцький П. - Протестантизм як предмет релігієзнавчого дослідження (2006)
Филипович Л. - Нові релігійні течії в дослідженнях українських вчених (2006)
Титаренко В. - Харизматизм в дослідницькому пошуку релігієзнавців (2006)
Хазир-Огли Т. - Проблеми ісламу України в їх науковому відтворенні (2006)
Колодний А. - Післяслово. Актуальні проблеми релігієзнавчої науки (2006)
Додаток. Видання книжкової, брошурної та журнальної форми Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 1996-2006 років (2006)
Вступ (2007)
Яроцький П. - Арсен Річинський як науковець і полеміст (2007)
Семенюк Б. - Життя і творчість А Річинського як приклад служіння християнським ідеалам (2007)
Візітів Ю. - Пластовий сенюр А. Річинський: "до щастя, слави і свободи" (2007)
Гудима А. - Праця Арсена Річинського "Проблеми української релігійної свідомості" в українському релігієзнавстві, Андрейчин М. (2007)
Мазур П. - Увічнення пам'яті Арсена Річинського на рідній землі (2007)
Мазур П. - Арсен Річинський і виховання студентської молоді, Голуб Г. (2007)
Паєвський Ю. - Арсен Річинський був моїм хресним батьком (2007)
Бучма О. - Релігія і сучасні проблеми буття нації в проекції творчої спадщини А. Річинського (2007)
Панасюк В. - Арсен Річинський - етнолог релігії (2007)
Кралюк П. - Проблема співвідношення національного та релігійного в інтерпретації Арсена Річинського (2007)
Ющишин О. - Церква і нація як дві форми організації людства в науковому доробку Арсена Річинського (2007)
Шеретюк Р. - Язичницькі традиції у формуванні української етноконфесійної духовності за А. Річинським (2007)
Шевченко В. - Проблема єдності християнських церков у творчості А.Річинського (2007)
Павленко П. - Християнство сучасної України: погляди через призму етнологічної спадщини А. Річинського (2007)
Кондратик Л. - Арсен Річинський про національні церкви як спосіб реалізації універсального змісту християнства (2007)
Колодний А. - Українське Православ'я з погляду А. Річинського (2007)
Автори статей наукового збірника (2007)
Тексти купюр польського цензора в рукописі книги А. Річинського "Проблеми української релігійної свідомості" (2007)
Бутирін Є. О. - Зміни в правовому регулюванні місцевого самоврядування на Лівобережній Україні в умовах самодержавства (ХVIII–XIX століття) (2019)
Ісаков П. М. - Освітній процес у виправно-трудовій системіУСРР у 1923 році (2019)
Сокальська О. В. - Головне тюремне управління російської імперії в портретах його очільників (до 140-літнього ювілею відомства) (2019)
Золотарьова Н. І. - Актуальні питання надання адміністративних послуг правоохоронними органами (2019)
Кізь С. М. - Недоліки адміністративно-правового законодавства, що негативно позначаються на діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2019)
Шевченко А. Є. - Періодизація змін у кримінально-виконавчому законодавстві щодо виконання покарань у виді позбавлення волі в Україні в період незалежності, Біба Ю. В. (2019)
Шумна Л. П. - Проблеми дотримання трудових прав засуджених в Україні у відповідності до європейських стандартів (2019)
Михайлик О. Г. - Поняття та структура кримінально-правового насильства в установах виконання покарань (2019)
Попко В. В. - Принципи міжнародного співробітництва держав із надання взаємної правової допомоги у транснаціональному кримінальному праві (2019)
Дучимінська Л. М. - Принципи діяльності пенсійного фонду України як суб’єкта запобігання злочинам (2019)
Колб Р. О. - Про зміст обов’язків засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у банківській сфері україни (2019)
Кузнецов М. Г. - Віктимологічний портрет жертви домашнього насильства, що є небезпечним для життя (2019)
Кузь І. І. - Правове регулювання взаємодії органів та установ виконання покарань з релігійними організаціями (2019)
Махніцька К. Г. - Заборонені для використання в місцях позбавлення волі предмети: поняття, сутність та суспільна небезпека (2019)
Халавка В. І. - Підвищення якості застосування заохочувальних та заборонних заходів у державних і приватних кримінально-виконавчих установах (2019)
Кріпак А. А. - Новий закон України "про оперативно-розшукову діяльність": бути чи не бути? (2019)
Бараш Є. Ю. - Актуальне дослідження з питань діяльності прокуратури як учасника кримінально-виконавчих правовідносин (2019)
Вербицький Р. - Європейські принципи правової визначеності та належного урядування в адміністративному судочинстві (2018)
Жук А. - Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як ефективний спосіб захисту: розмежування адміністративної юрисдикції від цивільної і господарської (2018)
Кравчук М. - Вплив Європейського Суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві (2018)
Ментух Н. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності органів юстиції, Шевчук О. (2018)
Цимбалістий Т. - Акти Конституційного Суду України як дієвий механізм захисту прав і свобод людини в адміністративному судочинстві (2018)
Чудик Н. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2018)
Грубінко А. - Застосування принципу верховенства права в практиці Європейського суду з прав людини, Галашин І. (2018)
Сташків Н. - Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини) (2018)
Литвин Н. - Органи державної фіскальної служби України як суб’єкт інформаційних правовідносин (2018)
Іванець М. - Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів (2018)
Піляй І. - Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури (2018)
Пянковський В. - Деякі питання правового забезпечення фінансування проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні (2018)
Шевчук О. - Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб’єктів господарювання в Україні, Теслюк І. (2018)
Гомотюк О. - Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці, Сліпченко Т. (2018)
Кравчук Н. - Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів, Вербіцька М. (2018)
Баранецька О. - Зловживання владою або службовим становищем як елемент економічної злочинності, Олійничук О. (2018)
Пілюков Ю. - Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні (2018)
Прокопів Б. - Специфіка функціонування вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії (2018)
Рогатинська Н. - Значення та особливості отримання доказів в кримінально – процесуальному доказуванні, Куйбіда А. (2018)
Kováčová Z. - Victims of crime acts in Slovakia (does it fulfil minimum European requirements?) (2018)
Білоцький С. - Рецензія на монографію А. В. Кулька "Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод" (2018)
Олійник Ю. - Становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (2018)
Савенко В. - Теоретичні засади дослідження закону у структурі правової реальності (2018)
Тернавська В. - Категорія "правова політика" (теоретико-правовий аналіз) (2018)
Юрійчук О. - До філософсько-правового аналізу поняття толерантності (2018)
Артеменко І. - Деякі теоретичні проблеми визначення структурного складу адміністративно-процесуальних правовідносин (2018)
Баганець О. - Теоретико-правові передумови розвитку електронного урядування в органах прокуратури України) (2018)
Вячеслав В. - Регулювання діяльності автомобільних перевізників з урахуванням вимог європейських стандартів (2018)
Гайдай С. - Теоретико-правовий феномен прокурора як суб’єкта інформаційного права (2018)
Годованик Є. - Місце та роль системи права у національній правовій системі (2018)
Гречанюк С. - Теорія взаємодії в управлінні правоохоронними органами, Терещук Г., Мамчур Л. (2018)
Кондратенко В. - Система адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності (2018)
Kravchuk N. - Legal regulation of information activity in the internet, Zhukorska Y., Lutsyshyn A. (2018)
Мельник А. - Адміністративно-правовий статус органів державної влади, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю (2018)
Мокрицька А. - Інструментальні можливості розпізнавання достовірності інформації: історичний екскурс (2018)
Сезонова О. - Система та повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення надання освітніх послуг закладами вищої освіти (2018)
Соболь Є. - Формування правової категорії "суб’єкт публічної адміністрації" (2018)
Яремко О. - Право на повагу до сімейного життя: проблеми застосування практики ЄСПЛ у справах про примусове повернення та примусове видворення за межі України (2018)
Бутрин-Бока М. - Право громадян на охорону здоров’я, Іванчук М. (2018)
Гнатів О. - Захист права власності на об’єкти нерухомості у договірних зобов’язаннях шляхом визнання правочинів недійсними (2018)
Зайцева-Калаур І. - Організаційно-правові процедури забезпечення охорони та захисту комерційної таємниці суб’єкта господарювання (2018)
Майка Н. - Договірні підстави виникнення права суперфіцію (2018)
Марценко Н. - Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві (2018)
Труфанова Ю. - Невизначений строк як воля сторін при укладенні договору найму (оренди) (2018)
Драгоненко А. - Дія Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України (2018)
Пілюков Ю. - Судова експертиза, як форма використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів, Шрамко О. (2018)
Прокопів Б. - Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів України (2018)
Фурман А. - Адміністративно-правові засади діяльності психологічної служби сучасного університету, Надвинична Т. (2018)
Бутрин-Бока Н. - Мирова угода:новели національного цивільного процесуального законодавства, Чорний А. (2018)
Жукорська Я. - Конституційно-правовий статус Президента України, Тарасюк Р. (2018)
Зигрій О. - Вода як об’єкт правового регулювання використання та охорони, Вітик А., Кузьменчук А. (2018)
Рогатинська Н. - Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх: спектр невирішених питань, Колодійчук Н. (2018)
Росоляк О. - Проблематика визнання та запровадження правових механізмів щодо реалізації права на одностатевий шлюб у світі (порівняльно-правовий аспект), Єднак О. (2018)
Шевчук О. - Корпоративні права учасника господарського товариства: проблеми правової регламентації, Бобер С. (2018)
Title, Content (2019)
Plakhtii O. - Improving energy characteristics of ac electric rolling stock by using the three-level active four-quadrant rectifiers, Nerubatskyi V., Sushko D., Ryshchenko I., Tsybulnyk V., Hordiienko D. (2019)
Nikolsky V. - Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices, Kuzyayev I., Alieksandrov O., Ved V., Pugach А., Yaris V., Ptitsyn S., Lopatin V. (2019)
Rudy Soenoko - Bowl bladed hydrokinetic turbine with additional steering blade numerical modeling, Purnami Purnami (2019)
Kulinchenko H. - Assessment of efficiency of electric drive of stop valves, Маsliennikov А., Bаhutа V., Chervyakov V. (2019)
Tarasova V. - Development of a vacuum-evaporative thermotransformer for the cooling system at a nuclear power plant, Kuznetsov M., Kharlampidi D., Kostikov A. (2019)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology to maintain the functioning of a wind-solar electrical system (2019)
Bondarchuk А. - Study into predicted efficiency of the application of hybrid solar collectors to supply energy to multiapartment buildings (2019)
Abstract and References (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 50: Конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун и его свершения в ракетостроении (2019)
Бібік О. В. - Формування характеристик робочих режимів вентильно-індукторних двигунів з періодичним навантаженням, Мазуренко Л. І., Шихненко М. О. (2019)
Kuznetsov B. I. - High voltage power lines magnetic field system of active shielding with compensation coil different spatial arrangement, Nikitina T. B., Bovdui I. V. (2019)
Лозинський О. Ю. - Синтез та аналіз системи керування електричним режимом дугової печі на основі розподілу тривимірного вектора струмів фаз, Лозинський А. О., Паранчук Я. С., Паранчук Р. Я. (2019)
Шавьолкін О. О. - Усунення похибки контуру регулювання струму багатофункціонального однофазного мережевого інвертора, Каплун В. В., Шведчикова І. О. (2019)
Баранов М. И. - Особенности проявления и влияния на электромагнитные процессы нестационарного поверхностного эффекта в металлических проводниках с импульсным током (2019)
Антонець Ю. О. - Технологічний моніторинг електричного опору пресованих кабельних провідників в умовах виробництва, Щебенюк Л. А., Гречко О. М. (2019)
Беспрозванных А. В. - Выявление технологических дефектов в высоковольтной твердой изоляции электроизоляционных конструкций по характеристикам частичных разрядов, Кессаев А. Г., Мирчук И. А., Рогинский А. В. (2019)
Бойко Н. И. - Исследование амплитудно-временных характеристик высоковольтного резистивного делителя напряжения, Семкин С. О. (2019)
Dehghani M. - Energy commitment: a planning of energy carrier based on energy consumption, Montazeri Z., Malik O. P. (2019)
Клепиков Владимир Борисович. К 80-летию со дня рождения (2019)
Мінцер О. П. - Трансформування знань з атерогенезу: використання нано- асоційованих біотехнологій і мережевого аналізу, Заліський В. М. (2019)
Марценюк В. П. - Застосування кіберфізичних біосенсорних та імуносенсорних систем, Сверстюк А. С., Бігуняк Т. В., Павлишин А. В., Мочульська О. М. (2019)
Ґуляр С. О. - Фізіологічні ефекти світла з перетвореною фуллереном просторовою структурою, Тамарова З. А., Кириленко Є. К., Філімонова Н. Б., Макарчук М. Ю., Кривдюк Ю. М. (2019)
Мінцер О. П. - Мережева основа функціонування біологічних осциляторів — тригерів коливальних ланцюгів у клітинах і безклітинних системах. Аналітичний огляд, Заліський В. М., Бабінцева Л. Ю. (2019)
Левицька Л. В. - Методи ідентифікації динамічної моделі реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на інфаркт міокарда в процесі реабілітації, Вовкодав О. В. (2019)
Інформація для авторів (2019)
Братасюк М. - Правова нормотворчість: проблема якісного виміру, Росоляк О. (2019)
Грубінко А. - Нормативно-правові аспекти планування зовнішньої політики України в умовах становлення незалежної держави: проблеми і перспективи (2019)
Дацків І. - Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин (2019)
Савенко В. - Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в ній (2019)
Галай В. - Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України (2019)
Губіна Г. - Ліцензійні умови провадження страхової діяльності в морській сфері в Україні (2019)
Гуцул В. - Нормативно-правове забезпечення правової освіти населення: міжнародно-правовий аспект (2019)
Мазурик Н. - Щодо питання про забезпечення спрямованості норм адміністративного права на захист прав та законних інтересів невладних осіб (2019)
Мельник С. - Адміністрування національної безпеки й оборони органами військового управління у державах Азії (на прикладі Японії, Китаю, Південної Кореї) (2019)
Микитин В. - Механізми зменшення негативного впливу корупції на суспільство в країнах світу (2019)
Ніронка Ю. - Сутність громадського контролю за діяльністю органів публічної влади (2019)
Облещук О. - Теоретико-правові засади та особливості надання адміністративних послуг в Україні (2019)
Скляренко І. - Поняття, ознаки та види комунальної власності як виду публічного майна (2019)
Терещук Г. - Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності (2019)
Хиля М. - Юридичні вимоги до нормативно-правових актів у системі джерел адміністративного права (2019)
Шаталюк А. - Міжнародний арбітраж як дієвий засіб вирішення міжнародних господарських спорів (2019)
Шевчук О. - Фінансово-правовий аспект державного бюджету та його роль у бюджетній системі України, Федиши О. (2019)
Hrechaniuk R. - Administrative activity as characteristic of public administration (2019)
Вербіцька М. - Теоретико-методологічне обґрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції, Вакіряк В. (2019)
Зигрій О. - Законодавче забезпечення процесу становлення та функціонування ринку землі в Україні (2019)
Круковес В. - Правовий статус експерта з питань права в цивільному судочинстві України (2019)
Лукасевич-Крутник І. - Якість надання транспортних послуг в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Майка Н. - Односторонній правочин, як підстава виникнення речових прав на чуже нерухоме майно, Яцишин О. (2019)
Труфанова Ю. - Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймодавця (2019)
Фрончко В. - До питання про цифрову юриспруденцію (2019)
Банах С. - Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз (2019)
Голота Н. - Особливості інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів (2019)
Мокрицька А. - Використання поліграфа у правоохоронній діяльності: досвід зарубіжних країн, Сліпченко Т. (2019)
Пілюков Ю. - Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва (2019)
Шрамко О. - Види спеціальних знань, що використовуються під час розслідування корупційних злочинів (2019)
Мінцер О. П. - Системна біологія старіння: моделювання молекулярних механізмів розвитку вікових захворювань.Концептуальний аналітичний огляд, Заліський В. М. (2019)
Білошенко В. О. - Автоматизована експертна система оцінки результатів обстеження молочних залоз для контактної цифрової термографії, Гур’янов В. Г., Лях Ю. Є., Приходченко В. В. (2019)
Карленко В. П. - Персоніфікована медицина як глобальна об’єднуюча мета розвитку страхової та системної медицини, Мінцер О. П., Сарканич О. В., Карленко Б. В. (2019)
Мінцер О. П. - Логіка підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціалізації "медична та біологічна інформатика і кібернетика", Бабінцева Л. Ю. (2019)
Інформація для авторів (2019)
Титул, зміст (2018)
Булатова М. - Олимпизм и олимпийское образование: история, современность, будущее, Платонов В. (2018)
Передерий В. - #OlympicLab – результаты и перспективы проекта (2018)
Бойко І. - Добровольча діяльність в олімпійському спорті, Радченко Л. (2018)
Сушко Р. - Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр (2018)
Евпак Н. - Оптимизация процесса соревновательной деятельности спортсменок, специализирующихся в водном поло (2018)
Никинетко А. - Эффективность тренировочных программ, направленных на развитие ловкости (на материале рукопашного боя) (2018)
Тропин Ю. - Влияние изменений правил на показатели соревновательной деятельности в греко-римской борьбе, Коробейников Г., Коробейникова Л., Шацких В. (2018)
Мартиросян А. - Менеджмент возвращения в спорт элитных спортсменов: многомерная перспектива (2018)
Коваленко Я. - Статодинамическая устойчивость тела спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, на этапе специализированной базовой подготовки, Болобан В. (2018)
Павленко Ю. - Система подготовки спортсменов в Нидерландах, Платонов В. (2018)
Соколова І. - Медична освіта України: світові тенденції,європейські орієнтири і національні пріоритети (2019)
Дембіцька С. - Формування навичок працеохоронної діяльності в студентів машинобудівних спеціальностей: теоретичний аспект (2019)
Діденко І. - Роль освітянських з’їздів 1911–1914 років у розв’язанні проблем учительства, Філатова О. (2019)
Machynska N. - Professional burnout of teachers: theoretical and practical aspects, Derkach Y. (2019)
Hladkova V. - Adaptive control of personnel reserve training in institution of higher education (2019)
Budak V. - Patriotic education of students in teaching psychological and pedagogical discipline (on example of critical thinking technology), Oleksiuk O. (2019)
Стеблюк С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової дяльності: морально-етична складова (2019)
Сліпчук В. - Формування комунікативних компетентностей іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України (2019)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади (2019)
Кристопчук Т. - Стандарти професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз (2019)
Бінницька К. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Республіці Польща в педагогічній теорії (2019)
Коломієць А. - Феномен якості освіти: доба бароко (2019)
Tsyuk O. - Directions of the implementation of the Swedish experience for quality assurance of higher education in Ukraine (2019)
Попов Г. - Особливості розвитку державно-церковних відносин та релігійно-церковного комплексу в сучасній Україні (2007)
Бабій М. - Державно-конфесійні відносини в Україні: проблемні питання практичної реалізації (2007)
Виговський Л. - Розширення функціональності релігії і Церкви в умовах розвитку демократизаційних процесів в Україні (2007)
Любчик В. - Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин (2007)
Васін М. - Підходи до реформування законодавства України у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (2007)
Здіорук С. - Державно-церковні відносини як чинник зміцнення національної ідентичності: досвід постсоціалістичних держав для України (2007)
Шуба О. - Армія і Церква в Україні: проблеми та перспективи гармонізації відносин, Базар-Налисник О., Онопченко В. (2007)
Ятченко Є. - Особливий статус релігійної організації як суб’єкта цивільних правовідносин та власника майна (2007)
Продивус С. - Питання релігії і Церкви в передвиборчих програмах політичних блоків і партій (2007)
Вергелес К. - Особливості сучасної релігійної ситуації на Вінничині (2007)
Филипович Л. - Традиційні Церкви України в системі міжнародного міжрелігійного діалогу (2007)
Горкуша О. - Проблеми функціональності релігії в сучасній Україні (2007)
Грінер О. - Становлення Церкви як інституту громадянського суспільства: управлінський аспект (2007)
Манжалій Х. - Нові форми інституалізації християнства в сучасній Україні (2007)
Гаврілова Н. - Нові форми соціальної діяльності релігійних організацій (2007)
Свистунов С. - Сучасні зміни позаконфесійного поля комунікацій (2007)
Кисельов О. - Тенденції розвитку екуменічних відносин в Україні (2007)
Арістова А. - Реальні та уявні загрози етнорелігійного тероризму (2007)
Марчишак А. - Православна духовна освіта в Україні: стан та перспективи (2007)
Бодак В. - Традиційні і нетрадиційні релігійні спільноти України в сучасному її культурному просторі (2007)
Павленко П. - Релігійний чинник в духовному відродженні України: християнський контекст (2007)
Гаврилюк Т. - Роль ідеї Бога у відродженні духовності України (2007)
Хіміч Я. - Суспільно значуща, культурно-мистецька та історична роль фондових зібрань церков і релігійних організацій України (2007)
Недзельський К. - Роль релігії і Церкви у формуванні української національної еліти (2007)
Черенков М. - Антиномії релігійного і національного в соціальнобогословській позиції українського євангельського протестантизму (2007)
Федючек І. - Сучасне осмислення феномену секуляризації (2007)
Яроцький П. - Християнське конфесійне різноманіття України: стан і тенденції розвитку (2007)
Недзельська Ю. - Характерні ознаки життя православних мирян в контексті українських реалій (2007)
Соколова О. - Ісихазм як джерело толеризації відносин "православна церква — суспільство" та "православна церква — держава" (2007)
Юраш А. - Від ідеї Автокефалії — до ідеї Єдиної Помісної Церкви (2007)
Докаш В. - Актуальні проблеми соціального служіння протестантських деномінацій в умовах формування громадянського суспільства (2007)
Титаренко В. - Особливості неохристиянського дискурсу в українських реаліях (2007)
Авдєєва С. - Радикалізм в ісламі: причини виникнення і релігійно-політична реальність (2007)
Крижешевська Л. - Неоязичництво як засібг утвердження українства (2007)
Беднарчик Т. - Актуальні проблеми сьогодення рідновірів діаспори (2007)
Чумаченко А. - Історичні витоки, релігійна практика та асиміляція конфесії Свідомості Крішни в українському контексті (2007)
Рибак О. - Основні напрями хасидизму та особливості їх розвитку (2007)
Колодний А. - Толерантність відносин як риса української поліконфесійності (2007)
Вихідні дані (2007)
Титул, содержание (2019)
Загітова М. - Організація діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень і олімпійської освіти в Україні, Радченко Л. (2019)
Козлова О. - Змагання в системі річної підготовки легкоатлетів високої кваліфікації, Рабін Мохаммед Фахмі (2019)
Манолаки В. - Cиловая подготовка спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе: состояние и перспективы совершенствования (2019)
Улан А. - Функціональна асиметрія у спорті: особливості прояву та підходи до використання в процесі орієнтації підготовки фехтувальників, Шинкарук О. (2019)
Лисенчук Г. - Инновационная технология компьютерного тестирования психомоторики в спортивных играх, Тищенко В. (2019)
Пенчен Г. - Системный подход к реализации обобщенных, групповых и индивидуальных моделей энергообеспечения специальной работоспособности в гребле на байдарках, Дьяченко А., Синьинань В. (2019)
Дмитриев А. - Углеводы в спорте высших достижений: стабильность и инновации использования, Гунина Л. (2019)
Мирошников А. - Прогнозирование мощности работы на уровне максимального потребления кислорода при аэробных нагрузках, применяемых для гипертрофии скелетной мускулатуры в силовых видах спорта, Сидоров Е., Смоленский А. (2019)
Açak M. - A new shoe desing in wrestling, Korkmaz M. F., Taşkiran C., Karabulut S. E., Düz S., Bayer R. (2019)
Павленко Ю. - Методология олимпийской подготовки и ее реализация в Великобритании, Платонов В., Бубка С. (2019)
Кургаев А. Ф. - Модификация метаязыка нормальных форм знаний (2019)
Шкільняк О. С. - Відношення логічного наслідку в логіках часткових предикатів з композицією предикатного доповнення (2019)
Шкільняк С. С. - Першопорядковi композиційно-номінативні логіки з предикатами слабкої та строгої рівності (2019)
Сидоров Н. А. - Основы программирования в контексте инженерии программного обеспечения (2019)
Балабанов О. С. - Задачі та методи аналізу великих даних (огляд) (2019)
Резниченко В. А. - Что такое Big Data (2019)
Захарова О. - Платформи великих даних. Основні задачі, властивості та переваги (2019)
Дорошенко А. Ю. - Програмна система аналізу хмарності за даними супутникових спостережень, Шпиг В. М., Овдій О. М. (2019)
Титул, содержание (2019)
Єрмолова В. - Освітньо-виховний потенціал культурної спадщини олімпійського руху, Кроль І. (2019)
Мітова О. - Уніфікований алгоритм комплексного контролю підготовленості спортсменів у командних спортивних іграх (2019)
Тропин Ю. - Модельные характеристики технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации греко-римского стиля различных весовых категорий, Коробейников Г., Шацких В., Коробейникова Л., Воронцов А. (2019)
Гунина Л. - Современные фармаконутриенты в практике подготовки квалифицированных спортсменов, Дмитриев А. (2019)
Шустов Е. - Принципы применения и метаболические основы создания современных продуктов функционального питания спортсменов (2019)
Хуртик Д. - Моделирование технических действий лыжников–гонщиков высокой квалификации, Хмельницкая И., Смирнова З. (2019)
Павленко О. - Ресурсне забезпечення підготовки спортивних команд на базі закладів вищої освіти (на матеріалі баскетболу) (2019)
Платонов В. - Організаційно-методологічні основи олімпійської підготовки спортсменів у Франції, Павленко Ю., Томашевський В. (2019)
Белозьоров І. В. - Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з минулого в майбутнє, Матвєєнко М. С., Кириченко М. І. (2018)
Бойко В. В. - Стентирование пищеводных анастомозов, Белозёров И. В., Кудревич А. Н., Новиков Е. А., Савви С. А., Грома В. Г., Сариан И. В., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Замятин Д. П. (2018)
Хворостов Е. Д. - Стандартизация подходов к применению малоинвазивных методов в лечении желчеистечения после лапароскопических холецистэктомий, Гринёв Р. Н., Бычков С. А., Цивенко А. И., Шевченко Е. В. (2018)
Душик Л. Н. - Миниинвазивные методы лечения жидкостных образований паренхиматозных органов и брюшной полости в плановой и неотложной абдоминальной хирургии, Черкова Н. В., Скалозуб Т. Е. (2018)
Супрун О. М. - Місце ксенотрансплантації серед існуючих інших видів трансплантації, Свергунова А. О., Свергунов А. О. (2018)
Sherstiuk S. A. - Simulation-based medical teaching and learning in human anatomy, Zubova Ye. O, Nakonechna S. A. (2018)
Жилкова Є. С. - Вплив фрагментації ДНК у сперматозоїдах на розвиток ембріонів у програмах екстракорпорального запліднення, Тищенко О. О., Феськов В. О., Феськов О. М., Федота О. М. (2018)
Водка М. Є. - Анімалотерапія як метод роботи з дітьми з ранньою затримкою психічного розвитку, Алієва Т. А., Вашкіте І. Д. (2018)
Чернуский В. Г. - Неспецифические факторы иммунитета в патогенезе бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2018)
Чернуский В. Г. - Диагностика аутоиммунного процесса при бронхиальной астме у детей с использованием антигенов бронхолегочной системы, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2018)
Маланчук С. Г. - Формування біоплівок полірезистентними штамами Pseudomonas aeruginosa під впливом оптичного випромінювання синього та фіолетового спектрів (2018)
Попов М. М. - Особенности продукции цитокинов при различных формах Эпштейна-Барр вирусной инфекции, Лядова Т. И., Сорокина О. Г. (2018)
Ромаданова О. И. - Аспекты позднего закрытия стента как осложнение коронарного стентирования на клиническом примере, Гужва Н. Ю., Крайз И. Г. (2018)
Колодний А. - Актуальні проблеми релігійного життя нинішньої України (2008)
Колодний А. - Багатоманіття виявів релігійного життя України (2008)
Колодний А. - Релігійна мережа України: конфесійні та регіональні зрізи (2008)
Климов В. - Міжконфесійні відносини: стан і форми (2008)
Климов В. - Церква і політика в Україні: проблеми взаємозв'язку (2008)
Бабій М. - Свобода віросповідного вияву в Україні (2008)
Кулагіна Г. - Індивідуальні вияви релігійності українця (2008)
Павленко П. - Українськість спільнотного життя віруючих (2008)
Недзельська Ю. - Спосіб життя православного віруючого (2008)
Шевченко В. - Українська релігійна місійність в її дослідницьких інтерпретаціях (2008)
Горкуша О. - Тематичне поле конфесійного богослов'я України (2008)
Колодний А. - Плюральність релігійного життя України (2008)
Саган О. - Стан Православ'я України як відображення його історії (2008)
Яроцький П. - Римо-католицизм в Україні (2008)
Недавня О. - Стан сучасного українського греко-католицизму (2008)
Климов В. - Християнське чернецтво України (2008)
Яроцький П. - Стан пізньопротестантських конфесій (2008)
Хозирогли Т. - Проблеми ісламського світу нинішньої України (2008)
Бучма О. - Релігійні меншини України: стан і проблеми (2008)
Филипович Л. - Нові релігійні течії в українському соціумі (2008)
Титаренко В. - Неохристиянські течії в сучасній Україні (2008)
Свистунов С. - Окультизм і новітня містика в Україні. Фактори поширення окультизму (2008)
Филипович Л. - Післяслово. Україна у світовому релігійному просторі (2008)
Додаток. Релігійна мережа України (2008)
Хворостов Є. Д. - Особливості впливу на тканини електрохірургічної і ультразвукової дисекції та коагуляції при операціях на шлунку і кишечнику, Цівенко О. І., Бичков С. О., Гриньов Р. М., Олефіренко О. О. (2018)
Чепелюк А. А. - Перфузионный индекс как индикатор компенсации гиповолемии и возможных осложнений у больных с сочетанной травмой, Матвеенко М. С. (2018)
Макаров В. В. - Особенности хирургического лечения доброкачественных образований молочной железы (2018)
Косова А. А. - Роль посттравматической гипотензии при лечении травматической болезни, Грищенко А. В., Муць Ю. И., Карбан И. Н. (2018)
Попов Н. Н. - Клиническая эффективность левофлоксацина в комплексной терапии больных негоспитальными пневмониями, Лядова Т. И., Волобуева О. В., Гололобова О. В., Козлов А. П. (2018)
Mykhaylov B. V. - Combined use of animal-assisted therapy and psychotherapy in the rehabilitation of combatants, Aliieva T. A., Vashkite I. D. (2018)
Аравицкая Дж. Н. - Взаимосвязь локализации очагов демиелинизации с выраженностью когнитивных нарушений у больных рассеянным склерозом, Дарий В. И, Маслова И. Г. (2018)
Самойлова О. В. - Історичні, клінічні та психологічні особливості формування посттравматичних стресових розладів, Міщенко О. М. (2018)
Проценко О. С. - Клінічні та експериментальні дослідження тканин при термічних пошкодженнях, Шаповал О. В., Тесленко Г. О., Родіонов М. О., Вощилін Б. Р., Єлецький М. С. (2019)
Ингеберг Х. - Прогнозирование вагинальных родов с помощью УСГ в родах – проспективное когортное исследование, Мыскова А., Анджане Д. (2019)
Федота О. М. - Спектр та поширеність генетичної патології серед дітей та підлітків північних районів Харківської області, Садовниченко Ю. О., Грищенко М. І., Тищенко К. В., Грищенко Я. А. (2019)
Гарелик Т. М. - Медико-социальные факторы риска рака шейки матки у женщин репродуктивного возраста, Лисок Е. С., Наумов И. А. (2019)
Agwu Ch. Ch. - Hygienic features of the diet of foreign medical students considering their national cultures, Holubhycha H., Maliarova L. (2019)
Малова О. С. - Стан вакцинопрофілактики дифтерії та правця населення України у 2015-2018 рр., Мотика О. І., Слесарчук О. М., Павлій Р. Б. (2019)
Давиденко В. Л. - Деякі біохімічні показники, що характеризують функціональну активність печінки у хворих на гострий епіглотит, Головко Н. А, Самусенко С. О. (2019)
Holovko T. - Аdaptive possibilities of the cardiovascular system in adolescents with non-inflammatory diseases of the myocardium, taking into account the functioning of the right ventricle of the heart, Shevchenko N., Akpofure E., Boateng H. K., Chibale D. B., Muselepete P., Okoronkwo U. P. (2019)
Лутковський Р. А. - Алопластика післяопераційних вентральних гриж живота з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки (2019)
Мартинчик О. С. - Особливості клінічного перебігу серцево – судинних уражень на фоні тиреотоксикозу, Гончаренко Ю. О., Целік Н. Є., Шевченко О. О. (2019)
Колодний А. - Стані проблеми релігійного життя України (2008)
Колодний А. - Релігійне життя України в його перспективах (2008)
Бабій М. - Тенденції змін системи правового забезпечення свободи буття релігії в Україні: прогнозні оцінки (2008)
Кисельов О. - Екуменічні тенденції у відносинах християнських спільнот (2008)
Горкуша О. - Етизація релігії як об'єктивний наслідок її функціональних обмежень (2008)
Гаврілова Н. - Урізноманітнення виявів соціального служіння релігійних спільнот (2008)
Колодний А. - Толерантизація міжконфесійних відносин в Україні (2008)
Колодний А. - Громадянська релігія як засіб вирішення проблем міжконфесійного діалогу (2008)
Гаврілова Н. - Релігійні пошуки молоді України (2008)
Шевченко В. - Актуалізація української релігійної духовності в проблематичному зрізі внутрішньодержавного та загальноцивілізаційного поступу (2008)
Саган О. - Помісна Православна Церква: проблеми і прогнози конституювання, Здіорук С. (2008)
Яроцький П. - Східна політика Ватикану: еклезіальні та екуменічні вияви в Україні (2008)
Недавня О. - Український греко-католицизм: прогнози розвитку (2008)
Климов В. - Зростання ролі біляцерковних спільнот в житті традиційних церков (2008)
Черенков М. - Перспектива розвитку євангельського протестантизму в українському соціумі (2008)
Филипович Л. - Прогнози неорелігійних процесів в Україні (2008)
Колодний А. - Неоязичництво-рідновірство України у його суті і перспективах (2008)
Андросова В. - Хабад в контексті релігійного відродження українського єврейства (2008)
Колодний А. - Зростання ролі мусульманськогочинника в суспільному житті України (2008)
Свистунов С. - Перспективи поширення окультизму і позавіросповідної містики (2008)
Колодний А. - Конфесії України в контексті міжнародних релігійних реалій (2008)
Єленський В. - Післяслово. Тенденції релігійних змін у світі ххі століття та їхні імплікації в українському контексті (2008)
Додаток. Нові видруки відділення релігієзнавства іф нан україни з проблем релігійного сьогодення України (2008)
Title (2018)
Contents (2018)
Yu H.-Ch. - Debt maturity and corporate R&D investment – the empirical study of US listed firms, Phan T.-T. (2018)
Subrahmanya K. N. - Payments transition in India – consumer preferences and policy shifts, Puttanna K. (2018)
Al-Smadi M. O. - The role of financial inclusion in financial stability: lesson from Jordan (2018)
Jasmin D. - Optimization of Mudaraba Sharia bank finance through agency theory perspective, Moeljadi M., Djumahir Djumahir, Djazuli A. (2018)
Prymostka O. - Ukrainian banking system efficiency after double reducing of the number of bank institutions, Prymostka L. (2018)
Tulung J. E. - The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks, Saerang I. S., Pandia S. (2018)
Kuznichenko Y. - Regulatory assessment of the bank market risk: international approaches and Ukrainian practice, Frolov S., Zhuravka F., Yefimov M., Fedchenko V. (2018)
Nurkhin A. - The role of the Sharia Supervisory Board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance – evidence from Indonesia, Rohman A., Rofiq A., Mukhibad H. (2018)
Ismiyanti F. - Do foreign and state banks take more risk?, Rahman A., Mahadwartha P. A. (2018)
Asaleye A. J. - The credit channels of monetary policy transmission: implications on output and employment in Nigeria, Popoola O., Lawal A. I., Ogundipe A., Ezenwoke O. (2018)
Zachosova N. - Research and methodological framework for managing the economic security of financial intermediaries in Ukraine, Babina N., Zanora V. (2018)
Gamaliy V. - Exchange rates: the influence of political and economic events. А fundamental analysis approach, Shalimova N., Zhovnovach R., Zahreba M., Levchenko A. (2018)
Balatskyi I. - Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine, Andrieieva V., Solodovnik O., Lypchanskyi V. (2018)
Hindrayani A. - Does business cycle matter in bank-firm relationships to overcome under-over-investment?, Tandelilin E., Husnan S., Lantara I. W. N. (2018)
Li Ch. L. K. - The rise of international financial centres in bank-based and market-based financial systems, Zhao S. X. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Jusni Jusni - Financing profitability optimization: case study on sharia business unit of regional development banks in Indonesia, Aswan A., Syamsuddin A. R., Possumah B. T. (2019)
Shami M. Kh. - Relationship between financial performances and marketing practices in the banking sector of Jordan (2019)
Hosen M. N. - Non-performing financing of Islamic rural bank industry in Indonesia, Muhari S. (2019)
Al-Zararee A. N. - The impact of external factors on the monetary stability in Jordan for the period 1990–2015, Batarseh A. (2019)
Muda I. - The role of institutional ownership in strengthening to the enterprise value on the banking issuers, Erlina Erlina, Diharja M. P., Omar N. H., Said J. (2019)
Vu L. T. - Measuring banking efficiency in Vietnam: parametric and non-parametric methods, Nguyen N. T., Dinh L. H. (2019)
Akande J. O. - The interplay of competition, regulation and stability: the case of Sub-Saharan African commercial banks, Kwenda F., Tewari D. (2019)
Omar H. H. - Central bank impact on practicing Mudarabah financing in Islamic banks: the case of Tanzania, Yusoff M. E. (2019)
Tran T. T. T. - The determinants of liquidity risk of commercial banks in Vietnam, Nguyen Y. T., Nguyen T. T. H., Tran L. (2019)
Mukhtarov S. - The effectiveness of exchange rate channel in Azerbaijan: an empirical analysis, Yüksel S., Ibadov E., Hamidov H. (2019)
Mishi S. - Bank stability in South Africa: what matters?, Khumalo S. A. (2019)
Shetty A. S. - Imperative of revisiting the operational risk control architecture in public sector banks (PSBs) in India: a qualitative analysis, Nagendra B. V. , Jeevananda S. , Divakar G. M. (2019)
Almoneef A. - Corporate governance and firm performance in the Saudi banking industry, Samontaray D. P. (2019)
Elghaffar E. S. A. - Determining factors that affect risk disclosure level in Egyptian banks, Abotalib A. M., Khalil M. A. A. M. (2019)
Kofanova O. - Actual situation of computer crime in the credit and financial sphere of Ukraine (modern aspects), Tereshchenko Y., Kutsyi R., Morhun N., Gushchyn O. (2019)
Lokesha Lokesha - Impact of factors on the utilization of agricultural credit of banks: an analysis from the borrowers’ perspective, Hawaldar I. Th. (2019)
Nhung N. Th. - Has Merger and Acquisition been considered as a method of dealing with weak banks? Evidence from the third bank restructuring process in Vietnam, Anh T. Th. V. (2019)
Банах С. В. - Правова культура журналістів в сучасному інформаційно-правовому просторі (2017)
Баран А. В. - Реалізація законодавства Австро-Угорщини щодо загального виборчого права в Східній Галичині на поч. ХХ ст (2017)
Грубінко А. В. - Система євроатлантичної безпеки в умовах військово-політичного протистояння на Сході Європи (2017)
Кравчук В. М. - Просторовий поворот в праві: філософського-правове розуміння (2017)
Кравчук М. В. - Армія в державотворенні Західноукраїнської Народної Республіки: організаційно-правові основи (2017)
Мудрак Р. М. - Генеза становення інституту юридичних клінік у світі та Україні (2017)
Подковенко Т. О. - Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи, Фігун Н. І. (2017)
Ухач В. З. - "Геноцидна" інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943 – 1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект) (2017)
Годованик Є. В. - Ефективність правотворчості як категорія сучасного європейського конституціоналізму (2017)
Гречанюк С. К. - Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and the sfs of Ukraine), Пузирна Н. С., Терещук Г. А., Гречанюк Р. В. (2017)
Демків Д. М. - Проблемні аспекти кадрового забезпечення спеціалізовано антикорупційного прокуратури (2017)
Жукорська Я. М. - Правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах (2017)
Зарембський Ю. В. - Правове регулювання виїзду українських громадян за кордон та в’їзду в Україну (2017)
Кондратенко В. М. - Система суб’єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю (2017)
Мокрицька А. Б. - Окремі проблеми правового забезпечення здійснення моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування у питаннях надання адміністративних послуг, Петриків А. В. (2017)
Молень І. Й. - Основні напрямки реформування законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Пузирний В. Ф. - Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Трошкіна К. Є. - Генеза наукової думки щодо формування поняття громадянства та його ознак (2017)
Шевчук О. Р. - Правові аспекти професійної орієнтації учасників АТО, Ментух Н. Ф. (2017)
Юркевич І. І. - Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в Україні (2017)
Боженов М. І. - Національні та іноземні особливості відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних прав (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Щодо питання про прийомну сім’ю: деякі правові аспекти (2017)
Гладьо Ю. О. - Захист прав добросовісного набувача у разі витребування майна з чужого незаконного володіння (2017)
Дяченко С. В. - Проблематика відновлення становища, яке існувало до порушення права у сфері інтелектуальної власності, Ліхтанська Д. М. (2017)
Стахира Г. М. - Проблеми визначення поняття цифрового контенту (2017)
Філімонова А. В. - Еволюція становлення та розвитку командитних товариств (2017)
Цвігун І. М. - Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України (2017)
Черніцька І. М. - Деякі аспекти розгляду та вирішення цивільних справ про усунення від права на спадкування (2017)
Єдинак І. М. - Конструктивні особливості ст.163 Кримінального кодексу України "Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер" (2017)
Карапетян О. М. - Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці, Скакун Т. Ю. (2017)
Муравська (Якубівська) Ю. Є. - Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви (2017)
Ніпіаліді О. Ю. - Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід (2017)
Олійничук Р. П. - Розмежування групового порушення громадського порядку з самоправством (2017)
Пілюков Ю. О. - Окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах реформування системи МВС України (2017)
Прокопів Б. В. - Проблема вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду, Бейгер В. А. (2017)
Фаріон А. І. - Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань (2017)
Чудик Н. О. - Судова реформа – вагомий крок до європейського правосуддя (2017)
Олійничук О. І. - Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в Україні в контексті детінізації економіки, Швець Я. М. (2017)
Мнацаканян А. Е. - Що стримує людину від вчинення злочину: совість чи закон? (2017)
Баран А. В. - Австрійські конституційні акти 1848 та 1849 рр. – основа становлення виборчих прав українського населення східної Галичини (2018)
Братасюк М. Г. - Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності, Росоляк О. Б. (2018)
Греченко В. А. - Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О. І. (друга половина ХІХ ст.), Марцеляк О. В. (2018)
Грубінко А. В.Кучер А. М. - Юридичний статус подружжя в давньоафінській сім’ї (2018)
Кравчук М. В. - Правова політика в сучасній Україні: сутність, особливості формування та реалізації, Матола В. М. (2018)
Подковенко Т. О. - Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток концепції (2018)
Ухач В. З. - Законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правовий аспект), Сирко У. П. (2018)
Барегамян С. Х. - Запобігання та протидія корупції в сучасній Україні: на прикладі досвіду зарубіжних країн, Дудар Н. О. (2018)
Блажівська Н. Є. - Поняття "справедливий баланс" у практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Волік В. В. - Межі прав та обов’язків суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом (2018)
Галай А. О. - Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в’язничної системи, Галай В. О. (2018)
Городовенко А. В. - Загальні засади конституційної модернізації судової системи як об’єктивного суспільно-правового процесу (2018)
Годованик Є. В. - Конституційно-правова норма та її відображення в Європейському праворозумінні (2018)
Зливко С. В. - Керівник пенітенціарного закладу: питання правового закріплення вимог професійної компетентності (2018)
Іванець М. Г. - Правове забезпечення особистої безпеки працівників органів прокуратури як елемент кадрової політики (2018)
Наулік Н. С. - Особливості правового статусу керівника державної служби в місцевій прокуратурі, Горзов А. П. (2018)
Пянковський В. В. - Іноземний досвід проведення децентралізації та пропозиції для України (2018)
Рибалка Н. О. - Робота з інформацією як елемент транспарентності в діяльності органів прокуратури, Мазурик С. В., Терещук Г. А. (2018)
Сикал М. М. - Питання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах (2018)
Андріїв В. М. - Стажування як категорія трудового права, Вахонєва Т. М. (2018)
Вербіцька М. Ю. - Укладення мирових угод в апеляційному, касаційному провадженнях у господарському процесі та на стадії виконання судових рішень (2018)
Зигрій О. В. - Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні, Малиновський В. Р. (2018)
Колосов Р. В. - Суб’єкт та учасник корпоративних правовідносин: особливості юридичного розуміння та тлумачення (2018)
Кусмарцев В. І. - Розслідування шахрайств, пов’язаних iз залученням коштiв громадян на будiвництво житла, Ворко Є. Ю. (2018)
Олійничук Р. П. - Групове порушення громадського порядку та злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця: проблеми розмежування (2018)
Пілюков Ю. О. - Сучасна система державних судово-експертних установ в Україні. Окремі напрями удосконалення їх діяльності (2018)
Прокопів Б. В. - Удосконалення процесів управління в органах внутрішніх справ (2018)
Рогатинська Н. З. - Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні (2018)
Якимчук О. В. - Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури (2018)
Baran B. - Models of electronic supervision system in Polish penal executive law (2018)
Гонак І. М. - Українсько-польські відносини в період другої половини XIV ст. – початку ХХІ ст. (історико-правовий аспект) (2018)
Голота Н. М. - Оприлюднення інформації про осіб, які вчинили корупційне діяння як механізм протидії корупції: історико-правовий аспект (2018)
Сташків Н. М. - Свобода вираження поглядів та повага до суду в контексті практики Європейського суду з прав людини (теоретичне узагальнення рішень у справах "Барфод проти Данії", "Прагер і Обершлік проти Австрії", "Де Хаес і Гійселс проти Бельгії", "Перна проти Італії") (2018)
Григоренко Є. І. - Вплив юридичної відповідальності на юридично значущу поведінку військовослужбовців (2018)
Заїка К. П. - Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації (2018)
Коваль В. П. - Правові гарантії як самостійний елемент адміністративно-правового статусу військовослужбовців: теоретично-практичний аспект (2018)
Кондратенко В. М. - Актуальні питання вдосконалення адміністративно-правових засобів забезпечення професійної орієнтації осіб з інвалідністю (2018)
Мельник С. М. - Деякі аспекти удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів військового управління у сфері вищої військової освіти (2018)
Миргород-Карпова В. В. - Міжнародні фінансові організації як суб’єкти фінансової системи України (2018)
Пирога І. С. - Мінімальний споживчий бюджет: нормативно-правове визначення (2018)
Піляй І. В. - Адміністративно-правові засади реалізації принципу транспарентності в органах прокуратури України (2018)
Пузирний В. Ф. - Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, Іванець М. Г. (2018)
Пянковський В. В. - Характеристика проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні: організаційний та фінансовий аспекти (2018)
Савельєва І. М. - Особливості організації первинної професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліції, на рівні центрів первинної професійної підготовки "Академія поліції" (2018)
Соболь Є. Ю. - Кодифікація правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів, Владимирова В. І. (2018)
Сокуренко О. А. - Адміністративно-правовий аспект захисту прав та свобод людини та громадянина (2018)
Зигрій О. В. - Правові аспекти мораторію та їх вплив на становлення й розвиток ринку землі в Україні, Колодійчук Н. Р., Павлишин М. М. (2018)
Труфанова Ю. В. - Окремі питання припинення договору найму у зв’язку з ліквідацією юридичної особи в процесі банкрутства (2018)
Деркач С. М. - Можливості національного антикорупційного бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій (2018)
Карапетян О. М. - Злочинні технології збагачення з використанням криптовалют та особливості їх розслідування, Білинськи В. В. (2018)
Маланчук П. М. - Інструменти легaлiзaцiї дoхoдiв, oтримaних злoчинним шляхoм (2018)
Petričko D. - Criminal judiciary in Slovakia (2018)
Кононенко В. І. - Мовно-естетичні параметри новостилю в прозових текстах українських письменниць (2019)
Ґрещук В. В. - Василь Німчук – дослідник "Лексикона словенороського" Памви Беринди (2019)
Барчук В. М. - Український час: граматична інтерпретація (2019)
Стефурак Р. І. - Асоціативно-образне поле номінації "світ" у поетичному тексті Ольги Слоньовської (2019)
Брус М. П. - Словник фемінітивів як спроба упорядкування мови творів Леся Мартовича (2019)
Іванишин Н. Я. - Лексичні (імпліцитні й експліцитні) засоби реалізації концепту "білий/світлий" у прозовому тексті Дари Корній "Зворотний бік світла" (2019)
Вакалюк В. І. - Ітеративність як базова кратна семантика та типологічний різновид квантитативно членованої дії (2019)
Магрицька І. В. - Співвідношення національного та іншомовного в сучасній нафтогазовій термінології (на матеріалі "Енциклопедичного словника морських нафтогазових технологій") (2019)
Семенюк О. А. - Суб’єктні компоненти у семантичній структурі речень із предикативами емоційного стану (2019)
Піхманець Р. В. - Ставлення Михайла Драгоманова до еміграційних форм революційно-визвольного чину на початку 1870-х років (2019)
Голод Р. Б. - Концепція зганьбленої неволею Вітчизни в українській поетичній історіософії (2019)
Мафтин Н. В. - "Мене тримала моя віра…": життєвий і творчий подвиг Василя Кархута (2019)
Романов С. В. - Леся Українка та Людмила Старицька-Черняхівська: своєрідність культурної інтеріоризації (2019)
Слоньовська О. В. - Міфологічна критика як літературознавчий метод аналізу художніх творів української діаспори 20–50-х років ХХ ст. (2019)
Маланій О. О. - Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття у критичних шкіцах і спогадах Х. О. Алчевської (2019)
Радько А. В. - До історії першої публікації тексту Лесі Українки "Спогади про Миколу Ковалевського" (2019)
Зайдлер Н. В. - "А ми були, є й будемо завжди" (Пророчі "Приносини" Миколи Невидайла) (2019)
Rudnytzky L. І. - The disinherited dramatist on the reception of Vynnyčenko’s plays in Germany (2019)
Лазарович О. М. - Синонімія у польській та українській фразеології: функціональний аспект (2019)
Селігей В. В. - Транскультурна семантика у творчості Цзінь Юна (2019)
Mycan D. - Frazeologizmy określające śmierc (na materiale polskich i ukraiśkich pieśni ludowych) (2019)
Мартинець А. М. - Просторові переміщення як сюжетотворчий елемент казкової повісті Діани Джонс "Мандрівний замок Хаула" (2019)
Ткачук Т. О. - Українські письменниці "зламу віків" про С. Пшибишевського: епістолярний дискурс (2019)
Корпало О. Р. - Вторинні функції особових займенників у польській мові (2019)
Данилюк-Терещук Т. Я. - Образ відьми: літературна версія Г. Ф. Квітки – Основ’яненка (2019)
Васильчук М. М. - Особливості художнього відтворення опришківства у першій редакції повісті Гната Хоткевича "Камінна душя": фольклорний зріз (2019)
Карбашевська О. В. - Орнітоморфний образ-символ "орел" у літературній та фольклорній поезії: британсько-український контекст (2019)
Гросевич І. В. - Літературна готика: образно-сюжетна парадигма (2019)
Хороб С. І. - Творення кіносвіту як художній процес (на матеріалі фільмів українського "поетичного кіно") (2019)
Вівчарик Н. М. - Трансформація євангельського сюжету в п’єсах "На полі крові" Лесі Українки та "Голгота – Страсті, Смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа" Григора Лужницького (2019)
Олексюк Г. В. - Музичність як елемент драматургічного мислення Олександра Олеся (2019)
Федорів М. В. - Роман В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" крізь призму кінематографічних засобів художнього творення (2019)
Василюк М. В. - Жанрово-композиційні особливості п’єси Миколи Куліша "Патетична соната" (2019)
Пароваткіна Г. О. - Вершник неба: Василь Барка – живописець (2019)
Холод О. М. - Класифікація комунікаційних технологій соціального інжинірингу в газетах Рейхкомісаріату "Україна" (у період від 1 вересня 1941 року до 17 липня 1942 року) (2019)
Думчак І. М. - Жаргонізми в ролі засобів інтимізації в публіцистичних текстах (на матеріалі друкованих ЗМІ 2016 – 2018 рр.) (2019)
Пелехата О. М. - Лексико-семантичні особливості польськомовного рекламного тексту початку ХХ століття (2019)
Хороб С. С. - Публіцистика: жанр літератури чи журналістики? (2019)
Скрипник М. В. - Метафора гри в сучасних польських медіа-текстах (2019)
Пристай Г. І. - Комунікаційні засоби мережевого позиціювання культурного розвитку регіону (2019)
Добош І. І. - Газети "Русин", "Руська нива" і формування національної свідомості мешканців Закарпаття (2019)
Юрчак Г. М. - Проблема національної свідомості в романі "Дивимося в очі смерті" Юрія Косача (2019)
Стрільчик Б. А. - Оніротоп "Сателітів" у романі А. Жураківського "Сателіти" як локус алюзійно-постмодерної симуляції (алюзії, цитування та ремінісценції американської популярної культури) (2019)
Грицюк М. С. - Художні домінанти ранньої творчості Василя Рябого на тлі експериментальної лірики кінця ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Фотуйма І. В. - "Новий" образ жінки у романі Ольги Слоньовської "Упольоване покоління" (2019)
Литвин О. М. - Художні особливості прози Всеволода Нестайка для дітей (на матеріалі роману "Тореадори з Васюківки") (2019)
Михалків Я. Ю. - Історична правда і художній вимисел у романі "Журавлиний крик" Романа Іваничука (2019)
Бенюк Х. М. - Жанрові модифікації історичної прози Юрія Мушкетика (2019)
Касіян З. Л. - Повість Дарії Ярославської "Її Нью-Йорк": пошуки національної ідентичності (2019)
Гуляк Т. М. - Феміністичний компонент у жіночому детективному романі: компаративний аспект (на матеріалі творів Ірен Роздобудько "Подвійна гра в чотири руки" і "Випускний вечір" Дороті Сейерс) (2019)
Лесюк М. - Популяризатор української літератури у Польщі (2019)
Баран Є. - Василь Стефаник: витоки літературної творчості (2019)
Баран Є. - Реставрування зникомих літер... (2019)
Баран Є. - Поетичний світ Ярослава Ясінського (на матеріялі авторського вибраного "Логос") (2019)
Баран Є. - Петро (Згадуючи Петра Сороку) (2019)
Баран Є. - Учитель (Пам’яті Володимира Олександровича Брюггена) (2019)
Дупляк М. - Книга про альма-матер українців у Польщі (2019)
Лепьохін Є. - Емблематичні сенси від міфу до постмодерну (2019)
Хороб М. - Стражденний голос перепілки (2019)
Солецький О. - Література і мистецтво в діалозі (2019)
Фотуйма І. - "Душа летить в дитинство як у вирій" (2019)
Фотуйма І. - Етюди пам’яті (2019)
Слоньовська О. - Степан Пушик: погляд з вічності (26 січня 1944 – 14 серпня 2018) (2019)
Слоньовська О. - Останній лицар ХХ століття: Степан Пушик (2019)
Кононенко В. - Василь Ґрещук – людина, вчений, педагог (2019)
Рудницький Л. - Життя у слові: кілька штрихів до портрета Стефана Хороба (2019)
Радишевський Р. - Компаративістські студії Степана Хороба: предмет і стратегія (2019)
Коваль О. О. - Соціальна складова економічної безпеки підприємства (2015)
Білик І. Я. - Трактування сутності поняття "моніторинг" (2015)
Гавловська Н. І. - Прийняття стратегічних управлінських рішень щодо формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор, Рудніченко Є. М. (2015)
Нижник А. Ю. - Шляхи досягнення конкурентних переваг підприємств за сучасних умов поглиблення конкуренції (2015)
Гросул В. А. - Турбулентність зовнішнього середовища: сутність, детермінанти протистояння під час формування антикризової стратегії підприємства, Жилякова О. В. (2015)
Момчев О. М. - Формування оптимальної структури власного капіталу на вітчизняних підприємствах та шляхи її удосконалення, Стащук О. В. (2015)
Нижник О. В. - Вплив інтеграційних процесів на проблеми формування конкурентного потенціалу підприємства (2015)
Олійник Н. М. - Забезпечення сталого розвитку підприємств молочної галузі, Мєшкова-Кравченко Н. В., Мєшков О. Ю. (2015)
Рзаєв Г. І. - Потенціал підприємства: підходи, характеристики, складові, Белаш О. В. (2015)
Рзаєва Т. Г. - Аналіз результативності діяльності підприємства: кількісні та якісні аспекти, Демчук Ю. А. (2015)
Давидова І. О. - Прояв модальностей у сфері зайнятості та соціально-трудових відносин (2015)
Кривенко С. В. - Кваліфікаційні аспекти системи управління поводженням з відходами на державному та регіональному рівнях (2015)
Дима О. О. - Персонал – ключовий елемент комплексу маркетингу посередницького підприємства (2015)
П’ятницька Г. Т. - Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики, Пенюк В. О. (2015)
Щипанова Я. І. - Прогнозування чистого прибутку енергопостачального підприємства ПАТ "Хмельницькобленерго”, Щука В. Г. (2015)
Белова І. М. - Теоретичні основи облікової політики (2015)
Будько О. В. - Якісні характеристики обліково-аналітичної інформації в системі управління підприємством (2015)
Даценко Г. В. - Дослідження окремих аспектів методики здійснення аудиту показників фінансової звітності підприємства та шляхи її удосконалення, Мізернюк А. А. (2015)
Даценко Г. В. - Теоретичні аспекти аналізу та методологічні аспекти контролю динаміки податкових платежів, Ємець В. В. (2015)
Дідоренко Т. В. - Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства (2015)
Давлєтбаєва Назгуль - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості україни в умовах глобальної та регіональної конкуренції (2015)
Кіш Г. В. - Теоретичні засади інноваційних туристичних напрямів розвитку в межах туристичних дестинацій (2015)
Приварникова І. Ю. - Соціально-екологічна та ресурсозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії (2015)
Ратушняк О. Г. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України, Лялюк О. Г. (2015)
Сидорчук І. П. - Формування джерел інформаційного забезпечення оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (2015)
Черевань І. В. - Державне регулювання та управління лізинговою діяльністю на підприємствах провідного інвестування АПК, Мазур Д. В., Суслікова М. В. (2015)
Корнєєв М. В. - Оцінка фінансової ефективності процесу інтеграції суб’єктів фінансового сектора, Македон В. В. (2015)
Лемішко О. О. - Стан і проблеми залучення капіталу сільськогосподарськими підприємствами України (2015)
Мацедонська Н. В. - Адаптація національної моделі оцінювання стійкості фінансової системи (2015)
Кузьменко А. В. - Концептуальні основи розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту України (2015)
Наторіна А. О. - Місце та роль маркетингової товарної стратегії підприємства (2015)
Баша І. М. - Моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ (2015)
Коваленко О. В. - Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України (2015)
Кузик О. В. - Етика в маркетингових комунікаціях (2015)
Томашевська А. М. - Іноземні інвестиції в підприємства харчової промисловості Чернівецької області (2015)
Огданський К. М. - Оцінка рівня використання матеріальних ресурсів в контексті забезпечення економічної динаміки (2015)
Супрун С. Д. - Особливості встановлення митної вартості товару: методичний аспект (2015)
Зянько В. В. - Соціально-економічні причини тіньової економіки в Україні, Тесьолкіна А. О. (2015)
Гнатенко І. А. - Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки (2015)
Грицюк П. М. - Економіко-математичний аналіз витратності вирощування зернових в розрізі регіонів України, Бабич Т. Ю. (2015)
Данило С. І. - Алгоритм формування і реалізації інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі на мезорівні (2015)
Дмитришин Л. І. - Аналіз міжрегіональних відмінностей в розподілі доходів домогосподарств (2015)
Кучай О. В. - Перспективи сільського зеленого туризму в Україні та його роль у розвитку сільських територій (2015)
Радзіховська Л. М. - Використання математико-статистичних методів під час проведення експертних оцінювань (2015)
Роскладка А. А. - Математичне моделювання динамічних систем управління в умовах трансформаційної економіки (2015)
Журба І. Є. - Стан використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області в умовах трансформації економіки (2015)
Крупчан О. Д. - Методологічні засади свободи у цивілістичних дослідженнях, Кочин В. В. (2019)
Беляневич О. А. - Відповідальність органів місцевого самоврядування за зобов’язаннями некомерційних комунальних підприємств (2019)
Берестова І. Е. - Конкуренція фундаментальних прав осіб у цивільному процесі: роль рішень Конституційного Суду України (2019)
Гетманцев М. О. - Значення та роль правил етики у діяльності арбітрів міжнародних комерційних арбітражів, Волощук О. Т. (2019)
Калаур І. Р. - Принцип справедливості у цивільно-правових зобов’язаннях, Зайцева-Калаур І. В. (2019)
Коструба А. В. - Проблеми формування професійної комунікативної компетентності юристів (2019)
Кот О. О. - Загальні засади здійснення суб’єктивних цивільних прав (2019)
Майданик Н. Р. - Загальні положення методології вирішення цивільного спору судом (2019)
Махінчук В. М. - Засади притягнення до відповідальності кінцевого бенефіціара (контролера) корпорації через доктрину підняття корпоративної вуалі: іноземний досвід та перспективи в Україні (2019)
Первомайський О. О. - Поняття юридичної особи публічного права: окремі недоліки норм чинного законодавства (2019)
Пленюк М. Д. - Дуалізм звичаю: нормативні приписи та юридичні факти (2019)
Янчук І. А. - Переклад на українську мову acquis communautaire в процесі реалізації інтеграційних зобов’язань України (2019)
Бернацький М. В. - Перспективи врегулювання правовідносин обігу криптовалют в Україні (2019)
Бесарабчик В. О. - Приватноправові засади реформування дошкільної освіти України в умовах європейської інтеграції (2019)
Бобрик В. І. - Спеціалізація судової діяльності за законодавством України (2019)
Заіка Ю. О. - Дії в чужому інтересі як підстава виникнення зобов’язань (2019)
Козак О. М. - Становлення та розвиток інституту прийомної сім’ї у вітчизняному законодавстві (2019)
Луць В. В. - Строки (терміни) у механізмі правового регулювання цивільних відносин (2019)
Миронова Г. А. - Приватноправові норми у правових актах та медико-технологічних документах із надання медичної допомоги (2019)
Пожоджук Р. В. - Захист права на недоторканність приватного життя споживача послуг у мережі Інтернет (2019)
Простибоженко О. С. - "Community debt" у системі зобов’язань подружжя за сімейним правом європейських держав (2019)
Резнік Г. О. - Особливості інституту патронатного виховання (2019)
Чаплян С. Є. - Правова природа грошей (2019)
Шабалін А. В. - Судовий захист прав авторів (творців) (2019)
Штефан О. О. - Підстави апеляційного оскарження рішення суду особами, які не брали участі у справі (2019)
Гриняк А. Б. - Цивільно-правова норма в механізмі правового регулювання підрядних відносин (2019)
Лукасевич-Крутник І. С. - Елементи виконання зобов’язань з надання транспортних послуг (2019)
Міловська Н. В. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за договором страхування (2019)
Примак В. Д. - Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань в умовах збройного конфлікту (2019)
Федорченко Н. В. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань з надання послуг (2019)
Галянтич М. К. - Проблеми кодифікації житлового законодавства України, Пижова О. В. (2019)
Безух О. В. - Державна допомога і економічна конкуренція: проблеми взаємодії (2019)
Гончаренко О. М. - Саморегулівні організації: проблематика делегування повноважень, нагляду та контролю (2019)
Попович Т. Г. - Правове забезпечення інноваційної діяльності та регіональна нестабільність в Україні (2019)
Черненко О. А. - Реалізація права на виплату дивідендів в Україні (2019)
Короленко В. М. - Імплементація міжнародних стандартів регулювання процедур оскарження у цивільному та господарському процесуальних кодексах України (2019)
Король В. І. - Модернізація податкового законодавства України щодо "контрольованих іноземних компаній" в контексті забезпечення публічних суспільних інтересів (2019)
Бутирська Т. О. - Пристрасть як суб’єктивне начало держави (2019)
Громадецький О. М. - Модернізм і постмодернізм у державному управлінні: від протиставлення до комплементарності (2019)
Дуліна О. В. - Система внутрішнього контролю Китайської Народної Республіки: взаємозв’язок східних цінностей та чіткого поля відповідальності посадовців (2019)
Карпюк С. В. - Державне управління як суспільно-політичний феномен XXI століття: теоретико-концептуальний аспект (2019)
Пугач В. Г. - Адміністративна реформа у Хорватії: ретроспективний аналіз системних змін (2019)
Біляєв Я. М. - Узагальнення світового досвіду державної політики соціальної мобільності молоді (2019)
Гаврилюк А. М. - Програмно-цільовий підхід до реалізації державної регіональної політики в сфері туризму в Україні: соціогуманітарний контекст (2019)
Горбата Л. П. - Діяльність структурних підрозділів органів публічної влади в контексті забезпечення їх інформаційної відкритості (2019)
Гребенюк Б. О. - Ефективність взаємодії влади, інститутів держави та громадянського суспільства в протидії корупції (2019)
Грень Л. М. - Особливості та тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України: державно-управлінський аспект (2019)
Децик О. П. - Державний механізм координації діяльності суб’єктів публічної дипломатії в Україні (2019)
Житник О. М. - Концептуальні та методологічні засади формування державної політики національної безпеки, Гриценко А. А. (2019)
Кашталян Т. М. - Удосконалення механізмів державного регулювання земельних відносин у контексті забезпечення національної безпеки (2019)
Коврига О. С. - Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг (2019)
Комаров О. В. - Механізми забезпечення вибірковості митного контролю при управлінні ризиками (2019)
Костюк Т. О. - Концептуальні засади державного управління вищою освітою в Європі: огляд тенденцій (2019)
Кравченко С. О. - Аналіз сутності цивілізованого лобізму як форми взаємовідносин влади та суспільства, Кучерявий В. М. (2019)
Крилова І. І. - Забезпечення стійкості та безпеки систем водопостачання та водовідведення в рамках державного регулювання критичної інфраструктури (2019)
Кучеренко О. Ю. - Стратегії й результати державної житлової політики в Україні (2019)
Лободенко К. В. - Удосконалення механізмів правозахисної політики держави (2019)
Лукіянчук А. А. - Напрями використання державної підтримки розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Науменко А. О. - Механізми формування державної інноваційної політики в агропромисловому комплексі України (2019)
Николаєва В. І. - Організаційне забезпечення системи соціальної роботи в Україні: сучасні реалії (2019)
Пристайко В. В. - Ситуаційні центри як ключовий інституційний механізм державного антикризового управління: зарубіжний досвід (2019)
Тарасенко К. М. - Імплементація міжнародного досвіду в удосконаленні механізмів державного управління міграційними процесами (2019)
Федорова А. М. - Концепція взаємодії органів публічної влади з громадськістю (2019)
Шмагун А. В. - Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців (2019)
Малекі О. А. - Концептуальні підходи щодо екологічної реабілітації урбаністичних територій (2019)
Мурзіна Т. А. - Шляхи вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в європейських країнах (2019)
Мартьянова Р. А. - Необхідність взаємодії органів Державної міграційної служби України з органами Служби безпеки України щодо нейтралізації загроз національній безпеці (2019)
Торічний В. О. - Особливості державного управління регіональними системами інформаційної безпеки (2019)
Відомості про авторів (2019)
Шаталов Н. Н. - Африканские озера Ниос и Монун — индикаторы уникальногоуглекислотного глубинного дыхания Земли (2019)
Титаренко О. В. - Валідація результатів картування контурів покладів вуглеводнів за матеріалами наземного спектрометрування, дистанційними та геолого геофізичними даними (2019)
Дугін С. С. - Верифікація результатів обробки спектральних даних супутника Sentinel-2А, наземного спектрорадіометра ASD FieldSpec 3FR і системи реєстрації мінливості параметрів середовища DJI STS-VIS, Сибірцева О. М., Голубов С. І., Дорофей Є. М. (2019)
Piestova I. O. - Urban thermal micro-mapping using satellite imagery and ground-truth measurements: Kyiv city area case study, Lubskyi M. S., Svideniuk M. O., Golubov S. I., Laptiev O. A. (2019)
Ліщенко Л. П. - Аналіз розподілу літніх температур поверхні міста Миколаєва за даними теплового діапазону супутників серії Landsat, Пазинич Н. В., Філіпович В. Є. (2019)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 3. Методи дистанційного виявлення родовищ рудної та нерудної сировини. Підрозділ 3.6 (2019)
Атаманчук Н. М. - Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку із синдромом гіперактивності (2018)
Блінов О. А. - Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОСПТСР) (2018)
Чулкова К. О. - Аналіз досліджень проблеми асертивної поведінки особистості (2018)
Чуйко Г. В. - Сенс життя у контексті відчуття задоволеності життям (2018)
Клименко І. В. - Антиципаційна спроможність як компонент прогностичної компетентності курсантів-майбутніх правоохоронців (2018)
Колишкіна А. П. - Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання, Чобанян А. В. (2018)
Лазуренко О. О. - Тенденції модернізації професійно-психологічної підготовки лікарів: компетентнісний підхід (2018)
Martsynyak-Dorosh O. - Relationship between meaning of life and real as well as ideal self-image in women with sufficient and low sports activity, Ogińska-Bulik N. (2018)
Мельничук Т. І. - Психолого – педагогічна інтеграція дітей у дошкільний закладі із сімей внутрішньо переміщених осіб, Лосєва О. В. (2018)
Павленко Т. В. - Визначення особистісних чинників розвитку комунікативних властивостей підлітків (2018)
Проскурняк О. П. - Чинники, які впливають на якість повторного шлюбу (2018)
Сорока А. В. - Результативність програми психологічної корекції ресоціалізації особистості після звільнення від відбування терміну покарання (2018)
Блінов О. А. - Бойовий стрес та результати його емпіричного дослідження (2018)
Бондаренко Н. П. - Дослідження психологічних осоливостей жінок в прегравідарній підготовці для попередження у них психосоматичних розладів під час вагітності, Наритник Т. Т., Слободяник О. Я., Зіатдінова М. Р. (2018)
Чичуга М. М. - Взаємозв’язок деструктивних психічних станів працівників установ виконання покарань з професійним вигоранням та професійною деформацією (2018)
Маркова М. В. - Особливості емоційного вигорання та його роль в структурі дезадаптації волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні АТО, Глаголич С. Ю. (2018)
Максьом К. В. - Особливості комунікативної взаємодії учасників булінгу в підлітковому віці (2018)
Полухіна М. П. - Оcобливості поведінкового компонента кризи професійного становлення особистості у ранній дорослості (2018)
Панфілов Д. А. - Експериментальне вивчення екзистенційних даностей буття особистості (2018)
Цимбаленко О. - Засоби формування соціально прийнятної поведінки у дітей з порушеннями спілкування (2018)
Власенко А. А. - Психологічні характеристики особистості психолога в парадигмах існуючих класифікацій професій (2018)
Бевз Г. M. - Психологічна робота в практиці кейс-менеджменту: аналіз досвіду впровадження (2018)
Чаплак Я. В. - Кліпова хаотичність як маніпулятивна технологія соціально-психологічного впливу в кіберпросторі, Чуйко Г. В. (2018)
Гальцева Т. О. - Дослідженння вікових особливостей навчальної самоефективності дорослих (2018)
Каламаж Р. В. - Політична культура студентської молоді у контексті компетентнісного підходу, Ільницький В. О. (2018)
Лазуренко О. О. - Психолого-педагогічні особливості моделювання професійної компетентності студентів-медиків у процесі професійного становлення (2018)
Макаренко С. С. - Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій (2018)
Мельничук Т. І. - Соціально-психологічні закономірності економічної соціалізації молодої сім’ї: теоретико – емпіричне дослідження (2018)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктна взаємодія в ігровій спільно-розподеліній діяльності (2018)
Папуча М. В. - Внутрішній світ як система з високим ступенем нелінійності (2018)
Репецька А. В. - Екзистенціальна рефлексія як діагностичний конструкт: верифікація основних положень (2018)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні особливості осіб з девіантною поведінкою (2018)
Барко В. І. - Напрями вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2018)
Чаплак Я. В. - Кліпова хаотичність як засіб абсурдизації та маніпулятивна технологія, Зварич І. М. (2018)
Чуйко Г. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування кліповості індивідуальної та суспільної свідомості, Чаплак Я. В. (2018)
Демянюк О. Б. - Особливості соціальної перцепції у студентської молоді (гендерний аспект), Косарєва О. І. (2018)
Ігнатович О. М. - Психолого-технологічні аспекти розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників (2018)
Камінська О. В. - Проблема дитячих страхів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців, Громик Н. В. (2018)
Кодлубовская Т. Б. - Механизмы психофизиологических методов регуляции функциональных состояний у сотрудников полиции (2018)
Лазуренко О. О. - Проблема особистісно-професійного становлення майбутнього лікаря та шляхи її вирішення у практиці вищої медичної школи (2018)
Потоцька І. С. - Суїцидальна налаштованість як прояв саморуйнівної поведінки у робітниць комерційного сексу, Гришина О. В. (2018)
Пузь І. В. - Значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів, Шевченко О. М. (2018)
Рибик Л. А. - Дослідження притаманних дружинам загиблих правоохоронців копінг-стратегій подолання втрати при системному психологічному супроводженні (2018)
Сіраковська О. Б. - Психологічні аспекти репродуктивного здоров’я жінок (2018)
Слободяник Н. В. - Спілкування як основа психолого-педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу (2018)
Шебанова В. І. - Вплив основних інформаційних мета-систем на формування іпохондричного дискурсу (2018)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічна корекція основних форм девіантної поведінки (2018)
Васюк К. М. - Етнічні особливості архетипу героя в слов’янській культурі (2018)
Bihunov D. - Communicative situations: the standard and the conflict ones (2018)
Чаплак Я. В. - Проблема емпатії в психології та її важливість у професійному становленні психолога (2018)
Чуйко Г. В. - Емпатія в контексті моральних почуттів (2018)
Кот Г. М. - Психологічна культура майбутніх менеджерів сфери дозвілля: управлінські вміння (2018)
Коваленко О. Г. - Осмисленість життя літніх жителів сільської місцевості (2018)
Любіна Л. А. - Емоційна компетентність як показник психологічного здоров’я особистості майбутніх лікарів, Тимофієва М. П., Осипенко В. А. (2018)
Максименко С. Д. - Генералізований тривожний розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті, Яковлева Н. Ю. (2018)
Остапович В. П. - Дієві підходи щодо надання психологічної допомоги працівникам Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, що брали участь у АТО, Дубова І. О., Кирієнко Л. А. (2018)
Ревуцька І. В. - Концептуальна модель корекції негативних психічних станів та психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку засобами тілесно-орієнтованої терапії (2018)
Скрипник Т. В. - Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Смірнова О. М. - Аналіз діагностики рівня інтегрального показника загальних інтелектуальних здібностей кандидатів на службу в Національну поліцію та навчання у закладах освіти МВС України (2018)
Соломка Т. М. - Адаптація як базова детермінанта особистісного самоконструювання персоналу організацій (2018)
Штепа О. С. - Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації (2018)
Ващенко І. В. - Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків, Онуфрієва Л. А. (2018)
Яблонська Т. М. - Етичні виміри діяльності психолога в практиці психологічного консультування, Булатевич Н. М. (2018)
Ярема Н. Ю. - Психологічний аналіз професійної діяльності поліції особливого призначення, Пампура І. І. (2018)
Яскевич О. І. - Особливості мотивації до навчання студентів першого курсу психологічних спеціальностей, Миколайчук М. І. (2018)
Завязкіна Н. В. - Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності "розуміти, оцінювати та приймати рішення" в цивільному процесі (2018)
Царькова О. В. - Психологічний супровід емпатично-толерантного ставлення шкільного колективу батьків до дітей з психофізичними порушеннями, Пономаренко В. В. (2018)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз факторів, які впливають на харчову поведінку людини (2018)
Діденко М. С. - Розвиток професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій засобами психологічного тренінгу (2018)
Гальцева Т. О. - Діагностика уявлень педагогічних працівників щодо ефективності власної навчальної діяльності (2018)
Гончарук Н. М. - Особливості формування психологічних захисних механізмів у ситуаціях спілкування в дітей підліткового віку, Онуфрієва Л. А. (2018)
Гурлєва Т. С. - Дослідження поняття "гармонія" в аспекті життєвих смислів особистості (2018)
Карпенко З. С. - Мобінг в акмеперіоді: ризики і ресурси корекції життєвого сценарію особистості (2018)
Колярова А. О. - Особливості рефлексивних процесів осіб із різним тілесним досвідом у контексті самопроектування (2018)
Крошка Н. П. - Модель розвитку професійної відповідальності в майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2018)
Євдокімова О. О. - Детермінанти домінуючих психічних станів учасників АТО (2018)
Лантух І. В. - Дослідження індивідуальних психологічних чинників, що визначають особистісну надійність суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Просандєєва Л. Є. - Творчість як засіб самореалізації особистості в період дорослішання (2018)
Бацилєва О. В. - Особливості ставлення до здоров’я молоді з різним рівнем психоемоційного напруження, Пузь І. В., Гресько І. М. (2018)
Туз О. С. - Результати дослідження психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами (2018)
Топоркова І. В. - Взаємозв’язки структурно-функціональних складових брехливості з особистісними рисами у жінок – злочинниць та жінок з умовно-нормативною поведінкою (2018)
Ямницький В. М. - Життєві перспективи акмеперіоду особистості в контексті психології життєтворчості (2018)
Вихідні дані (2015)
Братасюк М. Г. - Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб’єкта права, Росоляк О. Б. (2017)
Ухач В. З. - Проблема легітимізації повстанської влади на контрольованих ГК УПА українських територіях (др. пол. 1943 – поч. 1945 рр.): історіографічний аспект (2017)
Гречанюк Р. В. - Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України (2017)
Миколенко В. А. - Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі (2017)
Мігалчан А. І. - Аналіз позитивного міжнародного досвіду у боротьбі із торгівлею людьми за допомогою інструменту грета (2017)
Розвадовський В. І. - Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика (2017)
Струкова К. О. - Особливості організації надання безоплатної правової допомоги недержавними суб’єктами (2017)
Терехов В. Ю. - Адміністративно-правові засади системи оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування у безпековому напрямі (2017)
Христинченко Н. П. - Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах (2017)
Цимбалістий Т. О. - Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Щодо питання про прийомну сім’ю: деякі правові аспекти (2017)
Длугопольська Т. І. - Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян (2017)
Микитин В. І. - Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування (2017)
Паславська О. Я. - Особливості спільної власності на землю за законодавством України (2017)
Слова В. М. - Елементи цивільно-правового зобов’язання (2017)
Труфанова Ю. В. - Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна (2017)
Vivchat O. I. - Сontemporary pragmatics and vectors of combating cybercrime in the context of information and economic security strengthening (2017)
Гуменний П. П. - Розмір майнової шкоди і майнового становища потерпілого при кваліфікації малозначності діяння як межа між злочинною та формально злочинною поведінкою (2017)
Зливко С. В. - Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії (2017)
Марків С. І. - Історико-правовий аспект кібертероризму (2017)
Олійничук Р. П. - Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (2017)
Рогатинська Н. З. - Деякі особливості застосування взяття під варту як запобіжний захід в кримінальному провадженні (2017)
Терещук Г. А. - Зарубіжний досвід функціонування основних моделей ювенальної юстиції (2017)
Пластун М. С. - Глава держави як суб’єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Бригадир М. Б. - Шизофренія: міф чи реальність? (2017)
Надвинична Т. Л. - Підготовка ефективного соціального працівника сьогодні: виклики та реалії (2017)
Хондогій І. В. - Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу (2017)
Слово редактора (2018)
Iancu L. M. - Maritime-commercial empires and land-territorial empires in the Black Sea region (2018)
Ротар Н. - Особливості позиціонування геополітичного статусу України в медіа-дискурсі країн Кавказького регіону (на прикладі Азербайджану) (2018)
Ciobanu N. - Traseul Republicii Moldova in cadrul Parteneriatului Estic intre realizari i eecuri politice (2018)
Новоскольцева Л. - Геополітичні виклики сучасної України (2018)
Daud T. - Іnfluenta migratiei internationale asupra indicatorilor demografici în Republica Moldova la etapa actuală (2018)
Russu R. - Threats and challenges for young European countries in new international conditions, using Ukraine and Moldova as a case study (2018)
Филипенко А. - Придністровський конфлікт 1992 року та російська агресія проти України: компаративний аналіз (2018)
Gribincea A. - Piaţa serviciilor bancare internaţionale şi implicaţiile acesteia asupra economiei Republicii Moldova, Gribincea C. (2018)
Gribincea A. - O privire asupra situaţiei demografice si economia în 2035 (2018)
Shubitidze K. - Сomparative analysis of Southern Сaucasus countries’ political systems, Tevdoradze T. (2018)
Павлюк М. - Поглиблення транскордонної співпраці у контексті участі Чернівецької області у конкурсному відборі у рамках Спільної операційної програми "Румунія – Україна 2014-2020" (2018)
Roşca L. - Cooperarea regională pentru dezvoltare: tendinţe, dificultăţi, perspective (2018)
Curoş L. - Politicile educationale în UE: actualitate si semnificatie practică (2018)
Ursu V. - Democratia participativă în conditiile reformării modului de organizare politică a societătii contemporane – modele europene (2018)
Бутирська І. - Pозвиток політики та економіки Румунії в ЄС (2018)
Пастернак О. - Оцінка впливу дії Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС на розвиток прикордонних територій (2018)
Бандура Т. - Роль іноземних інвестицій в економіці прикордонних територій Карпатського регіону (2018)
Gribincea C. - The role of the decision system from the perspective of the moldovan rural tourism valorification (2018)
Buruian V. - Originea instituţiei reprezentantului statului în teritoriu în Moldova (2018)
Мельничук Л. - Концептуальні засади відносин Румунії з Європейськими Співтовариствами (1980 – початок 1990-х рр.) (2018)
Becciu S. - Political pressure methods used for imposing the Bolshevik regime in Bessarabia and Northern Bukovina (2018)
Житарюк М. - Україно-чехословацькi й україно-румунські стосунки в інтерпретації часопису "Діло" (Львів) (2018)
Піддубний І. - Діяльність короля та уряду Румунії на початку Другої світової війни (2018)
Ціватий В. - Дипломатичний інструментарій, дипломатія неурядових акторів і регіональні ініціативи Румунії в Чорноморському регіоні (2006-2018 рр.): досвід для України (2018)
Bohatyrets V. - "Ukrainian Institute" as a strategic narrative of Ukraine’s positive image making, Egorova O. (2018)
Roşca S. - Diversitatea culturală: abordări conceptuale (2018)
Pletniov V. - Globalizarea economică şi implicaţiile acesteia asupra diplomaţiei internaţionale (2018)
Kozachuk O. - The Problem of Ethnopolitical Stability in Central and Eastern Europe and Theoretical Framework for the New Institutionalism, Vasilescu G. (2018)
Бурдяк В. - Успіхи Румунії на шляху європейської інтеграції (2018)
Vranceanu E. S. - Migration crisis in EU – exploring the cultural and political challenges (2018)
Ungur C. - Mecanisme de organizare si dezvoltare a unui cluster (2018)
Tibuleac S. - Republica Moldova în contextul provocărilor de securitate regională din Europa de Est (2018)
Мельничук Г. - Інтеграція Республіки Молдова до ЄС: реалії і перспективи (90-ті рр. ХХ ст. – перша пол. ХХІ ст.) (2018)
Senic E. - Perspectivele colaborării trilaterale Ucraina – România – Moldova în domeniul energetic (2018)
Банар А. - Центр румунських студій: крок за кроком (2018)
Макар Ю. - Нове свідчення професора Миколи Лазаровича про нинішню російсько-українську війну, Мельничук Л., Павлюк М. (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма привода ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2018)
Проценко В. О. - Вплив конструктивних параметрів канатно-роликової муфти на її роботу в умовах радіальної неспіввісності, Клементьєва О. Ю. (2018)
Костюк Н. О. - Обґрунтування параметрів компенсаційної пружної системи вібраційної машини з ексцентриковим приводом, Гордєєв А. І., Урбанюк Є. А. (2018)
Ткачук В. П. - Зниження вібрацій центрифуг цукрової промисловості, Драч І. В. (2018)
Місяць В. П. - Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефлаталу під час завантаження в роторні дробарки, Місяць О. В., Скиба М. Є., Зозуля П. Ф., Поліщук А. О. (2018)
Матвійчук В. А. - Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем апк, Любін М. В., Токарчук О. А., Рубаненко О. О. (2018)
Стаценко Д. В. - Удосконалення системи керування електропривода кухонного комбайна на основі універсального колекторного двигуна, Злотенко Б. М. (2018)
Чудов В. В. - Моделювання взаємодії ножів кутера з м'ясною сировиною, Батраченко О. В., Філімонова Н. В., Філімонов С. О. (2018)
Курпе О. Г. - Проектування технології виробництва рулонного прокату для труб на стані стеккеля заводу "Ferriera Valsider" (Італія) (2018)
Скиба М. Є. - Розробка математичної моделі пластичної деформації поліетилену під дією валків профілю Рело, Кравчук А. Ю. (2018)
Нахайчук О. В. - Розробка тривимірної моделі манекену із застосуванням програми "Компас-3D", Захарова Е. А., Горобчишина В. С., Марчук О. В. (2018)
Шокрута О. С. - Дизайн-розробка колекції моделей жіночого одягу, Остапенко Н. В., Креденець Н. Д., Луцкер Т. В. (2018)
Мусієнко В. О. - Особливості використання принципів масової кастомізації в дизайн-проектуванні одягу, Кирячова М. С., Пашкевич К. Л. (2018)
Струмінська Т. В. - Особливості проектування святкового одягу для дівчат, Пашковська Т. А., Кабанець К. В. (2018)
Попова Т. І. - Особливості проектування спецодягу для працівників салонів краси, Дев’ятко Н. В. (2018)
Васильєва О. С. - Удосконалення процесу дизайн-проектування форменого одягу для школярів на основі принципів трансформації, Гуйван І. О., Васильєва І. В., Яворський О. Л. (2018)
Мартиросян І. А. - Вплив біоцидного оброблення целюлозовмісних текстильних матеріалів на зміну їх властивостей, Пахолюк О. В., Лубенець В. І. (2018)
Панкратова К. Ю. - Особливості сприйняття кольору споживачем у дизайні упаковки харчових товарів, Васильєва О. С. (2018)
Параска О. А. - Дослідження експлуатаційних властивостей текстильних виробів після обробки композиціями на основі екологічно безпечних речовин, Рак Т. С., Радек Н. (2018)
Сакалова Г. В. - Очищення стічних вод від іонів хрому природними сорбентами. Технологічні аспекти (2018)
Будаш Ю. О. - Вплив процесу механічної переробки природних волокон на їх розмірні характеристики, Кучеренко Є. В., Плаван В. П., Создана В. О. (2018)
Осадчук О. В. - Мікроелектронний оптичний перетворювач концентрації газу, Селецька О. О., Крилик Л. В. (2018)
Торчинський О. І. - Інформаційна технологія формування актуальних компетентностей та прогнозування тенденцій вимог до фахівців ІТ-галузі, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2018)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія визначення критеріїв ділянок обличчя, що відтворюють емоційну міміку, Калита О. Д., Гащук Т. О., Скрипник Т. К. (2018)
Міхалевська Г. І. - Критерії оптимізації та побудови математичної моделі для систем підтримки прийняття рішень, Міхалевський В. Ц. (2018)
Білий Д. І. - Система автоматизованого проектування cad/cae додатків, Скрипник Т. К. (2018)
Пшедзял Я. Е. - Інформаційна система забезпечення ефективності функціонування бізнес-процесів організації на прикладі кінотеатру, Скрипник Т. К. (2018)
Ширмовська Н. Г. - Систематизація характеристик технологічних об’єктів управління низових рівнів розподілених комп’ютерних систем на засадах теоретичних основ випадкових процесів, Михайлюк І. Р., Левицька Г. І., Ваврик Т. О. (2018)
Міхалевcький В. Ц. - Функції підсистем картографічної підтримки просторових веб-сервісів у промислових геоінформаційних технологіях, Міхалевська Г. І. (2018)
Сверстюк А. С. - Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів PhysioNet для проведення розрахунку показників спектрального аналізу електрокардіограм, Вакуленко Д. В., Кучвара О. М., Кравчик Ю. В. (2018)
Таранчук А. А. - Електростатичний memc-перетворювач як основа реалізації мікроелектронного акселерометра, Слободян В. О., Осадчук О. В. (2018)
Стецюк В. І. - Системи автоматизованого управління телекомунікаційними мережами, Мішан В. В., Крилівськкий В. В. (2018)
Шевченко М. А. - Забезпечення якості обслуговування та самоподібність трафіку в IP-мережах, Горященко К. Л., Кучерук О. Я. (2018)
Radiuk P. M. - Neuroevolution of convolutional neural networks for the classification of lung cancer images (2018)
Праворська Н. І. - Проектування системи обміну даними датчика інтернету речей, Грипинська Н. В. (2018)
Стецюк В. І. - Методи багатокритеріальної маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Любчик В. Р., Семенюк А. С. (2018)
Кунгурцев А. Б. - Информационная технология выделения аббревиатур для словарей предметных областей, Поточняк Я. В., Липинская А. Г., Жиро Л. С. (2018)
Стецюк В. І. - Методи контролю інформаційних потоків в телекомунікаційних системах, Мішан В. В., Боженок О. В. (2018)
Romanuke V. V. - Optimal partitioning of an initial dataset into subdatasets to be clustered for getting rid off the dataset superfluities for a machine learning task (2018)
Даков С. Ю. - Метод підвищення ефективності SDN мережі за допомогою керуючого програмного забезпечення (2018)
Вакуленко Д. В. - Обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань, Вадзюк С. Н., Семенець А. В., Гевко О. В., Андрущак І. Є. (2018)
Книш Б. П. - Метод розподілу часу на доставку товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів згідно з пріоритетом, Кулик Я. А., Лісовенко А. І. (2018)
Бабенко О. В. - Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення, Видмиш А. А., Штуць А. А. (2018)
Гунко І. В. - Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу, Бурлака С. А., Єленич А. П. (2018)
Денисенко М. П. - Напрями проведення оцінки рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу, Колісніченко П. Т. (2018)
Коваленко В. В. - Аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств легкої промисловості (2018)
Мальчик М. В. - Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємства, Оплачко І. О. (2018)
Олійник Н. М. - Аналіз ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі в Україні, Семенова Г. Ю., Макаренко С. М. (2018)
Сакун Л. М. - Використання методів менеджменту якості на підприємствах машинобудівної галузі, Дорожкіна Г. М., Орлова К. О. (2018)
Хорольський В. П. - Багаторівнева система оцінки економічної безпеки й діагностики стану підприємств на основі теорії нечітких множин, Діянов І. П., Рябикіна Н. І., Хорольський К. Д. (2018)
Яремко С. А. - Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на основі сучасних експертних систем (2018)
Бабенко О. М. - Інструменти та засоби розвитку лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства (2018)
Білявський В. М. - Впровадження системи 5 S як фактор оптимізації виробництва промислової продукції, Власенко В. В. (2018)
Ведерніков М. Д. - Вдосконалення тарифної системи оплати праці як ключового елементу в системі мотивації праці персоналу, Волянська-Савчук Л. В., Зелена М. І. (2018)
Коваленко І. М. - Корпоративна культура і культурні виміри в контексті соціально-економічних перетворень, Коваленко М. П. (2018)
Мельничук Д. П. - Розвиток трудового потенціалу та соціальна відповідальність як функціонал-імперативи соціальної політики України, Шпиталенко Г. А. (2018)
Олійник О. О. - Сучасний формат реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості подачі звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, Вакулова В. О. (2018)
Нечипорук Н. В. - Нормативне регулювання бухгалтерського обліку земельних ресурсів (2018)
Толмачова А. М. - Теоретичні та практичні аспекти обліку витрат профспілкових організацій, Панченкова Ю. В. (2018)
Васильців Т. Г. - Розвиток інноваційних кластерів як чинник забезпечення економічної безпеки держави, Шехлович А. М., Рудик С. А. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні індикатори оцінки інвестиційної привабливості за показниками фінансової звітності, Антонюк П. П., Подокопна О. Я. (2018)
Череп А. В. - Інвестиційна активність промислових підприємств як фактор забезпечення економічного розвитку, Іванова А. Г. (2018)
Васильківський Д. М. - Офшорний банківський бізнес: проблема "витоку капіталу" з України, Галкіна Ю. В. (2018)
Гудзовата О. О. - Обґрунтування пріоритетів стратегії розвитку грошово-кредитного сектору держави (2018)
Ланг С. Р. - Місце андерайтингу в системі управління фінансовими ризиками страхової організації (2018)
Моргачов І. В. - Передумови створення двовалютної грошової системи (2018)
Олійник А. В. - Проблеми діяльності банків на ринку кредитування в умовах фінансової нестабільності, Атаманова Ю. І. (2018)
Попович Л. О. - Характеристика механізму фінансування закладів вищої освіти (2018)
Салайчук О. М. - Особливості фінансового механізму гарантій у системі автотранспортного страхування (2018)
Ченаш В. С. - Методика розрахунку показників фінансової стійкості та їх взаємозв`язок у промислових підприємств, Ковальчук Ю. В. (2018)
Галюк Я. Д. - Можливості сучасних маркетингових технологій для розвитку туристичного бізнесу в Україні, Стадник В. В. (2018)
Григор’єва Л. В. - Застосування соціального медіа-маркетингу в просуванні туристичного продукту (2018)
Кучменко В. О. - Маркетинговий аналіз інноваційного проекту (2018)
Rakosii P. - EFQM excellence model: structure and benefits, Garafonova O., Barabas D. (2018)
Бабенко В. А. - Методы и модели оценивания риска на примере производства продукции сельского хозяйства (2018)
Бондар О. В. - Динаміка структури експорту та імпорту товарів україни за умов трансформаційних процесів в економіці країни, Танасієнко Н. П. (2018)
Волошин В. І. - Концептуальні засади системи забезпечення економічної безпеки сектору інформаційних технологій, Васильців В. Г. (2018)
Гавловська Н. І. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки: переваги та недоліки, Рудніченко Є. М., Гавловська В. І. (2018)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція: регулювання (2018)
Патраманська Л. Ю. - Електронна комерція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Пунін Ю. О. - Тенденції розвитку ринку окремих видів гнучкого пакування в Україні (2018)
Торб’як Б. М. - Аналіз тенденцій формування та розвитку регіональних фармацевтичних ринків (2018)
Яременко О. Ф. - Транскордонне співробітництво як напрям сучасної зовнішньоекономічної політики (2018)
Верба С. Ю. - Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні (2017)
Грабовий В. В. - Кількісні показники норм юридичної відповідальності за злочини проти власності в КК УСРР 1922 р (2017)
Грубінко А. В. - Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці (2017)
Кіндюк Б. В. - Місце та роль указів як підзаконних нормативно-правових актів в системі охорони природи (2017)
Кравчук В. М. - Повага до суду як один із принципів правової держави, Сташків Н. Б. (2017)
Кравчук М. В. - Військовий чинник державного будівництва України (1917–1921 рр.): історико-правовий аспект (2017)
Патлачук О. В. - Юридична техніка земельного кодексу УСРР 1922 р., Закону "Про ліси УСРР" 1923 р., Гірничого кодексу УСРР 1928 р (2017)
Подковенко Т. О. - Медіація: міжнародно-правові стандарти (2017)
Ухач В. З. - Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс (2017)
Гавриленко О. А. - Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання торговельної діяльності в Європі у ХІІ–ХІV ст (2017)
Голота Н. П. - Інформаційна політика в діяльності правоохоронних органів (2017)
Зливко С. В. - Врахування питань безпеки в системі управлінських ризиків в діяльності керівника в системі виконання покарань (2017)
Коханчук С. С. - Окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та громадськості в зарубіжних країнах, спрямовані на забезпечення прав осіб з інвалідністю (2017)
Лихачов Н. С. - Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України (2017)
Лях М. Ю. - Зарубіжні моделі органів суддівського самоврядування (2017)
Навроцький О. О. - Теоретичні проблеми визначення адміністративної правоздатності дитини як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини (2017)
Олійничук О. І. - Правові форми реалізації фіскальних і регулюючих ефектів акцизного оподаткування в Україні та ЄС, Дрижак Н. В. (2017)
Росоляк О. Б. - Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України (2017)
Ростовська К. В. - Міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в інших державах (2017)
Савранчук Л. Л. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні (2017)
Савранчук С. Л. - Юридична відповідальність працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (2017)
Струкова К. О. - Інформаційно-правове забезпечення системи безоплатної правової допомоги (2017)
Терехов В. Ю. - Міжнародний досвід взаємодії суб’єктів забезпечення муніципальної безпеки (2017)
Чорнописький П. Б. - Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави (2017)
Чудик Н. О. - Участь адвоката в адміністративному процесі (2017)
Шевчук О. Р. - Сутність страхування як інституту фінансового права (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського