Лазуренко В. В. - Оцінка ризику трансформації клітинного пулу при неатиповій гіперплазії ендометрія, Муризіна І. Ю., Горбатовська Е. В. (2012)
Крицький І. О. - Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі кутор "Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня", Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. (2012)
Левенець С. С. - Показники фізичного розвитку в дітей з бронхолегеневою патологією (2012)
Павлишин Г. А. - Епідеміологічна ситуація щодо надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей м. Тернополя, Левандовська К. В. (2012)
Федорців О. Є. - Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей, Левенець С. С., Косовська Т. М. (2012)
Бажан О. Г. - "Ми всіх ворогів народу зметемо з лиця землі, щоб не бруднили наш Радянський Союз…". Великий терор на Київщині в 1937 – 1938 рр.: механізм, діапазон, специфіка / вступна стаття та публ. О. Бажана (2017)
Потапова Н. А. - Механизмы, целевые категории и масштабы "харбинской" операции НКВД СССР 1937 – 1938 гг. в Украине (2017)
Василенко В. М. - Політичні репресії учасників антибільшовицького руху в Україні (1917 – 1925 рр.): архівні кримінальні справи свідчать / вступна стаття, упоряд. В. Василенка (2017)
Машталір В. В. - Доля одеського військово-історичного музею (за матеріалами архівно-кримінальної справи Андрія Івановича Посохова "Весна”) (2017)
Марочко В. І. - Професор демографії Арсен Хоменко: "причина смерті – розстріл" (2017)
Антонюк Я. М. - Життєпис одного із засновників УПА: Микола Колтонюк-Якимчук (2017)
Мороз В. Р. - Рец. на кн.: Ігор Галагіда. "І ваc переслідувати будуть…". Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944 – 1957 рр. (2017)
Шевченко В. Ф. - Неординарна особистість в буремних подіях першої половини ХХ століття (2017)
Книжкова полиця (2017)
Вихідні дані (2017)
Беркман Л. Н. - Визначення обсягу інформаційних потоків в системі управління телекомунікаційними мережами з урахуванням кореляційних зв'язків, Варфоломеєва О. Г., Твердохліб М. Г., Перепелиця Н. Л. (2018)
Козелкова К. С. - Алгоритм розроблення нечітко-логічних моделей управління та прийняття рішень, Степанов М. М., Торошанко Я. І., Уварова Т. В. (2018)
Кожухівська О. А. - Рoзрoбкa мeтoду мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeлiнiйних гeтeрocкeдacтичних прoцeciв, Вишнівський В. В., Кожухівський А. Д. (2018)
Мельник Ю. В. - Ідентифікація голосу в системах розумний дім, Сторчак К. П., Пушкарьов Д. М., Дорошенко Д. В., Попов Д. Л. (2018)
Кременецька Я. А. - Моделювання інтерференційних завад в стільникових системах зв'язку міліметрового діапазону, Дудка О. Б., Морозова С. В., Корсун В. І. (2018)
Гниденко О. Н. - Повышение динамической точности системы частотной автоподстройки в радиоприемных устройствах, Гниденко Н. П., Ильин О. А. (2018)
Мельник Ю. В. - Вплив методів введення інформаційної надмірності на обмеження за достовірністю і оперативністю обробки інформації у телекомунікаційній системі, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2018)
Черевик В. М. - Особливості використання операційної системи LINUX в комп'ютерних системах, Кучеренко В. М. (2018)
Гололобов Д. О. - Структурні побудови в k-значній логіці оптоектроних пристроїв відображення інформації, Котомчак О. Ю., Ярцев В. П. (2018)
Негоденко О. В. - Інтерполяційні моделі для відновлення сигналів в технологіях інтернет речей (2018)
Ліпінський В. В. - Застосування стандартів НАТО при створенні систем захисту інформації в сфері національної безпеки (2018)
Шевченко А. В. - Створення комп’ютерної моделі розвитку епідемій грипу на основі виявлення закономірностей статистичних даних (2018)
Мудрий М. - Зміна етнонаціонального складу села Старошведське (Зміївка) у ХХ столітті (2018)
Баковецька О. - Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття (2018)
Ніколаєв І. - Діяльність та ліквідація національних партійних утворень УСРР періоду становлення тоталітарної системи першої половини 1920-х років (2018)
Докашенко В. - Профспілки "відлиги" в політичній ретроспективі реформи управління (2018)
Шарін О. - Стан освіти на Півдні України у 60-Х роках ХХ ст. (2018)
Чорна Н. - Європейський вибір України: проблеми реалізації крізь призму взаємин з Європейським Союзом (2018)
Царюк В. - Історичний процес формування та становлення системи охорони історико-культурних цінностей в Україні (2018)
Буглай Н. - Методологія дослідження зовнішньої політики Польщі (1995-2005) (2018)
Зубанич Л. - Порядок надання дворянських титулів та гербів в Угорському королівстві та Трансільванському князівстві у XVI-XVII ст. (2018)
Кіш Є. - Системний аналіз нового східного кордону Європейського Союзу: від історії лімесу до сучасного фронтіру (2018)
Седляр Ю. - Безпекова політика Туреччини у Чорноморському регіоні у постбіполярну добу (2018)
Радченко І. - Діяльність благодійних організацій з порятунку євреїв Угорщини у роки Другої світової війни: основні етапи та їх особливості (2018)
Морозов С. - Межнациональная организация "Конфедерация Великого княжества Литовского" (1915-1916 гг.): создание, деятельность, крах (2018)
Торопцева А. - Проблема психологізму та суб’єктивності его-документів як джерел з історії у поглядах зарубіжних науковців (2018)
Філас В. - Художньо-графічна візуалізація Північного Причорномор’я в останній чверті XVIII ст.: особливості та персоналії (2018)
Ласінська М. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції єврейського населення (наприкінці ХІХ – початку ХХ століття): до історіографії питання (2018)
Ревенко В. - Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період незалежності України (2018)
Гамза В. - Мемуари Кости Панайодова як історіографічне джерело для дослідження особливостей підготовки балканських еліт в Україні у другій половині XIX ст. (2018)
Кучер В. - Економічні реалії Миколаївської області наприкінці ХХ ст. (2018)
Горбуров Е. - История 209-го пехотного резервного Николаевского полка, полкового жетона и его владельца, Горбуров К. (2018)
Чорномаз Б. - Умань: міжнаціональні відносини (2018)
Зеркаль М. - Миттєвості новітньої історії в обличчях та долях сучасників (усна історія) (2018)
Пархоменко В. - 456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни (2018)
Коваль Г. - Деятельность продовольственной комиссии Николаевской управы в июле – декабре 1916 года (2018)
Бортник С. Ю. - До історії дослідження лінеаменту Карпінського. Кряжова смуга Карпінського, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2016)
Кіптач Ф. - Використання земель сільськогосподарського призначення України, Теліш П. (2016)
Цуркан Н. В. - Створення реєстру особливо цінних земель в Україні (2016)
Олійник В. В. - Вплив змін клімату на внутрішньорічний розподіл складових водного балансу річки Західний Буг – м. Кам‘янка Бузька, Чорноморець Ю. О. (2016)
Харченко В. В. - Захист атмосфери від газопилових забруднень автотранспортом (2016)
Філоненко Ю. М. - Дрібні форми фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся (2016)
Бортник С. Ю. - Динаміка рельєфу та розвиток сучасних небезпечних екзогенних процесів в умовах антропогенного навантаження на території міста Києва, Лаврук Т. М. (2016)
Барановський М. О. - Радіаційне забруднення території Чернігівської області: особливості, динаміка та наслідки, Барановська О. В. (2016)
Матвіїшина Ж. М. - Особливості голоценового педогенезу на Шестовицькому археологічному комплексі Х-ХІ ст, Пархоменко О. Г. (2016)
Гетьман В. І. - Геолого-геоморфологічна будова території національного природного парку "Олешківські піски” (2016)
Гопченко Є. Д. - Універсальна розрахункова модель для нормування характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль, Овчарук В. А., Романчук М. Є. Кирилюк О. С. (2016)
Приходько В. Ю. - Особливості застосування методу зважених балів для районування території за використанням земель для видалення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області) (2016)
Пясецька С. І. - Аналіз характеру та обсягу збитків від відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) та НЯ (небезпечні) на території України протягом 1961-1990 рр (2016)
Антоненко В. С. - До питання агрокліматичної оцінки потенціалу урожайності соняшника на території Київської області, Круківська А. В. (2016)
Нажмудінова О. М. - Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв (2016)
Байшоланов С. С. - Оценка влагообеспеченности вегетационного периода северной зерносеющей территории Казахстана, Польовий А. М. (2016)
Garkavyi S. S. - On the question of methyltrebutyl ether, Garkava K. G. (2018)
Тарасюк С. І. - Актуальність молекулярно-генетичних досліджень в аквакультурі, Бєлікова О. Ю., Колісник С. О. (2018)
Горупа В. В. - Екологічні та енергетичні аспекти спалювання біогазу в атмосферних пальниках (2018)
Прокофьєва М. А. - Розробка технології культивування високопродуктивного штаму Chlorella vulgaris в умовах низьких температур, Семенов М. І., Степневська Я. В., Сметанін В. Т. (2018)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Стимпо і Регопланту на ріст, вміст пігментів фотосинтезу і білку у проростків ріпаку за росту на техноземах, Баранов В. І., Карпінець Л. І. (2018)
Кобеза П. А. - Екзоконсортивні зв’язки масових видів турунів з карабофільними кліщами Anystipalpus livshitsi (Eidelberg, 1989) та Caraboacarus stammeri (Krezal, 1959) в умовах центральної частини степової зони України, Пахомов О. Є. (2018)
Дмитренко І. В. - Прогностичне значення ранньої редукції експресії гена BCR/ABL1 в спектрі критеріїв досягнення глибокої молекулярної відповіді на терапію іматинібом у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією (2018)
Borysenko Y. V. - Determination of antagonistic activity of extracts of medicinal plants on oral bacteria, Baranovskyi M. M. (2018)
Українська А. О. - Вплив космічного випромінювання на біоорганічні молекули та клітини (2018)
Hryvnak B. - Antioxidant properties of different blueberries species, Baranovsky M. (2018)
Матвєєва О. Л. - Мікробіологічна активність пробіотичних препаратів при взаємодії з антибіотиками, Омельчук С. О., Решетняк Л. Р. (2018)
Руденко В. М. - Вплив концентрації гідроген-іонів на утворення проміжних сполук в реакції розкладу D-глюкози (2018)
Marushchak H. - Rice by-products – raw materials for alternative energy production in Ukraine, Lisovyi M., Birina N. (2018)
Цвігун В. О. - Моніторинг вірусних інфекцій, що уражують овочеві культури на території України, Шевченко Т. П., Бойко А. Л. (2018)
Матвєєва О. Л. - Біологічна активність заквасувальних композицій кисломолочних продуктів, Старинщак В. В., Решетняк Л. Р. (2018)
Примаченко С. В. - Біологічна активність та біологічна доступність супрамолекулярних комплексів (пектин-борна кислота) в системах вищих наземних рослин, Кустовська А. Д., Мохнєв Д. С. (2018)
Глушко Ю. М. - Отримання стовбурових клітин риб та їх використання, Бєлікова О. Ю., Суховерська Л. П., Алексєєва Ю. О. (2018)
Бортник С. Ю. - Геологічне середовище як екологічний чинник великого міста (на прикладі м. Києва), Погорільчук Н. М., Дубіс Л. Ф. (2016)
Ілляшенко І. О. - Роль екологічної модернізації при вирішенні екологічних проблем міста Києва (2016)
Герасименко Н. П. - Методика реконструкції внутрішньорегіональної ландшафтної структури для палеогеографічних етапів четвертинного періоду (на прикладі території м. Київ та прилеглих районів), Хруль Н.В. (2016)
Мельник А. В. - Ландшафти басейну річки Молода (Українські Карпати), Шпильчак О. А. (2016)
Бортник С. Ю. - Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України, Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. (2016)
Ілляшенко І. О. - Екологічний стан довкілля міста Києва: ризики, загрози, небезпеки (2016)
Бортник С. Ю. - Ґрунтовий покрив території Києва: сучасний стан та закономірності просторової організації, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. (2016)
Герасименко Н. П - Ландшафтна структура території м. Київ та прилеглих районів впродовж широкинського етапу еоплейстоцену та завадівського етапу середнього плейстоцену, Лук’янчук П. М. (2016)
Цвелих Є. М. - До питання ревіталізації київських кар’єрів (2016)
Удовиченко В. В. - Репрезентативність природно-заповідного фонду території Лівобережної України як передумова впровадження ландшафтного планування (2016)
Пясецька С. І. - Аналіз характеру та обсягу збитків від відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) та НЯ (небезпечні) на території України протягом кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (1991-2015 рр.) (2016)
Федонюк В. В. - Дослідження сезонної динаміки атмосферного тиску в м. Луцьку, Федонюк М. А. (2016)
Волошина О. В. - Динаміка режиму опадів в районі Причорномор'я в умовах глобального потепління (2016)
Ляшенко Г. В. - Моделювання формування продуктивності винограду в Північному Причорноморї під впливом агрометеорологічних умов, Соборова О. М. (2016)
Байшоланов С. С. - Оценка засушливых явлений в северной зерносеющей территории Казахстана (2016)
Бортник С. Ю. - Географічна інформаційна модель Києва, Голубцов А. Г., Сосса Р. І., Ілляшенко І. О. (2016)
Іксанов О. М. - Застосування задач лінійного програмування при розробці інтерактивного атласу Києва, Полоцький С. В., Голубцов О. Г. (2016)
Іксанов О. М. - Задачі кластерної оптимізації у проектуванні структури інтерактивного атласу Києва, Полоцький С. В. (2016)
Боднар Ю. - Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла (2018)
Janiak T. - Sztywności przekrojów żelbetowych i analiza belek z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych, Burchenya S. (2018)
Delyavskyy M. - Metoda rozwiązywaniapłytyużebrowanej jako nośnej części konstrukcji mostowej, Buchaniec D., Famulyak Yu. (2018)
Керницький І. - Геометричне моделювання в архітектурі та техніці спряжених поверхонь обертання другого порядку, Нікітенко О., Стукалець І. (2018)
Моркляник Б. - Вплив температурних коливань на фізико-механічнівластивості ґрунтів під час роботи колекторів теплових насосів, Брездень Б. (2018)
Білозір В. - Пропозиції щодо вдосконалення українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій (2018)
Журавський О. - Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою, Тимощук В. (2018)
Бубняк Т. - Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля (2018)
Мазурак Р. - Аналіз методик розрахунку необхідної довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні, Цап О. (2018)
Матвіїшин Є. - Комп’ютерна генерація варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки потрібних типорозмірів (2018)
Демчина Б. - Результати експериментальних досліджень опертих по чотирьох кутах скляних плит з різними типами скла, які працюють на згин, Осадчук Т. (2018)
Фамуляк Ю. - Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних деревобетонних балок, Демчина Б., Демчина Х. (2018)
Добрянський І. - Розробка способів мінімізації залишкових напружень і деформацій у зварних металоконструкціях, Добрянська Л., Грицевич А. (2018)
Моркляник Б. - Вплив морозного здимання ґрунтів на фундаменти споруд за експлуатації теплових насосів, Проценко П. (2018)
Масюк Г. - Експериментальні дослідження впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток тріщин нерозрізних залізобетонних балок, Ющук О. (2018)
Гомон С. - Робота балок з клеєної деревини в умовах косого згину, Павлюк А. (2018)
Марущак У. - Дослідження швидкотверднучих бетонів, модифікованих комплексною нанодобавкою, Сидор Н., Мазурак О., Мазурак Р. (2018)
Титаренко Р. - Принципи оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження, Хміль Р. (2018)
Мазурак А. - Методи розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі, Ковалик І., Михайлечко В. (2018)
Гнатюк О. - Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження, Лапчук М. (2018)
Sobczak-Piąstka Ju. - Problematyka diagnozowania stanu budynków wielkopłytowych, Famulyak Yu. (2018)
Вознюк Л. - Ефективне швидкозбірне багатошарове перекриття з балкових плит (2018)
Степанюк А. - Аграрні реформи та територіально-просторові трансформації сільських поселень Західної України другої половини XX – початку XXI століть (на прикладі села Гологори Золочівського району Львівської області), Кюнцлі Р. (2018)
Савчак Н. - Естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель, Савчак Р. (2018)
Кюнцлі Р. - Проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану сільських територій України, Степанюк А. (2018)
Гнідець Р. - Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму, Фамуляк Я. (2018)
Гнесь Л. - Вплив транспортних мереж на розвиток сільських територій як пріоритет cоціально-економічної стратегії держави (2018)
Партика Р. - Багатоквартирне житло сільської місцевості за умов ринкової економіки, Черевко Н. (2018)
Сільник О. - Архітектурно-планувальна композиція у формуванні сільських поселень України (2018)
Баранович А. - Організація і планування виробничої зони фермерських господарств, Баранович Л., Фамуляк Я. (2018)
Смолинець В. - Утримання та відновлення кращих взірців маєтків та палаців Західної України (2018)
Ступень М. - Особливості системи державної реєстрації земельних ділянок в Україні (2018)
Сохнич А. - Методологічні підходи прийняття управлінських рішень, Сохнич О. (2018)
Курильців Р. - Сутність інженерно-технологічних заходів з охорони земель при розробці робочих проектів землеустрою, Кришеник Н. (2018)
Богіра М. - Консолідація земель в умовах удосконалення земельних відносин (2018)
Рій І. - Точність відлічування нівелірних рейок, Бочко О. (2018)
Карась І. - Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів, Трофименко Н., Трофименко П., Коткова Т., Зубова О. (2018)
Радомський С. - Сучасні напрями і завдання раціонального використання земель у туристично привабливих регіонах, Дума Ю. (2018)
Турченюк В. - Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення (2018)
Ступень Р. - Організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості в Україні (2018)
Нестеренко Г. - Визначення вартості та термінів виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2018)
Шпік Н. - Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі (2018)
Смолярчук М. - Особливості землекористування з врахуванням екологічних параметрів (2018)
Біда О. - Геоінформаційні системи і технології в управлінні міськими агломераціями, Застулка І.-О. (2018)
Рижок З. - Моделювання внесення мінеральних добрив за даними агрохімічних обстежень ґрунту (2018)
Бережницька Г. - Аналіз механізму рентних відносин у лісоресурсній сфері (2018)
Шкурченко Ю. - Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Розміщення виробничих центрів і населених пунктів, Котик З. (2018)
Вихідні дані (2018)
Чехман Я. І. - Соосний кулачково-важільний механізм періодичного повороту, Шустикевич А. І. (2018)
Манько О. В. - Вплив накочування на шорсткість поверхні хромованої сталі із зовнішньою композиційною зоною, Кавин Я. М. (2018)
Шибанов В. В. - Пероксидвмісні фотоініціатори радикальної полімеризації, Слободяник В. Г., Шибанов С. В. (2018)
Піх І. В. - Семантична мережа та модель факторів процесу друкування книжкових видань, Сеньківський В. М., Литовченко О. В., Калиній І. В. (2018)
Маїк Л. Я. - Дослідження градаційних параметрів цифрових флексографічних друкарських форм для виготовлення етикетково-пакувальної продукції, Ковальський Б. М., Голубник Т. С. (2018)
Козак Р. О. - Методи та засоби захисту від атак на RFID-мітки в автоматизованих системах обліку книжкової продукції, Яворська Н. І., Яворський А. В., Осінчук О. І. (2018)
Поліщук М. Б. - Когнітивні моделі пізнавальних проблемних задач у формуванні навчального процесу, Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З. (2018)
Ковалишин О. С. - Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальних процедур (2018)
Рак Т. Є. - Ризики та показники надзвичайних техногенних ситуацій сучасного суспільства, Михайлюк С. М. (2018)
Гомольська В. В. - Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід формування і функціонування (2018)
Шира Т. Б. - Забезпечення корпоративної безпеки підприємства: теоретичні аспекти (2018)
Дюк О. М. - Місце корпоративної культури у процесі вибору найефективніших технологій управління на вітчизняних підприємствах (2018)
Струк Н. Р. - Інтегрування логістичних функцій в систему управління підприємством (2018)
Кобрин Л. Й. - Використання системи моніторингу при формуванні інноваційної політики підприємства (2018)
Лазановський П. П. - Економічна ефективність комплексного підготовлення виробництва журнальних видань, Калітовська В. О., Прокопюк М. Д. (2018)
Лазановський П. П. - Економічне обґрунтування варіантів технічного підготовлення виробництва газетної продукції, Батин В. П. (2018)
Карнаух А. С. - Особливості застосування маркетингових інструментів в спортивних комунікаціях (2018)
Бусарєв Д. В. - Економічна безпека паливно-енергетичного комплексу: теоретичні засади забезпечення (2018)
Лобода В. Ф. - Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі нервово-артритичної аномалії конституції, Миколенко А. З., Лазуренко Л. П., Юхимчук Г. Т., Величко Н. М. (2010)
Галіяш Н. Б. - Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у дітей, хворих на гострі пневмонії (2010)
Блажієвська Г. Й. - Пальцьовий малюнок як фактор фенотипу в прогнозуванні підвищеного рівня ліпідів крові у практично здорових міських підлітків чоловічої статі Подільського регіону (2010)
Герасимчук П. О. - Медико-соціальна адаптація та якість життя хворих на синдром стопи діабетика, Романів І. Б. (2010)
Марецький В. М. - Досвід застосування S-амлодипіну у хворих на есенціальну гіпертензію (2010)
Константинович Т. В. - Епідеміологічний аналіз клінічних синдромів соматопсихічної дисфункції в структурі бронхіальної астми (2010)
Лобанець Н. В. - Механізми формування та місце синдрому ендогенної інтоксикації при алкогольних цирозах печінки (2010)
П'ятночка І. Т. - Випадок розшарування аневризми дуги аорти у хворої протитуберкульозного стаціонару, Корнага С. І., Кирилюк Я. В., Білоус Л. І., Дереш Н. В., Корнага Н. В. (2010)
Бабінець Л. С. - Застосування певерхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації в комплексному лікуванні захворювань внутрішніх органів, Ляпко М. Г., Ялинська Г. П., Пінкевич О. Я., Ониськів О. О., Творко В. М., Пашкудська О. М., Мороз С. Я., Качмар О. А., Макар І. Й. (2010)
Бугера О. П. - Стан мінерального обміну у дітей із дифузним ендемічним зобом І ступеня на фоні супутньої патології (2010)
Боярчук О. Р. - Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2010)
Бабова І. К. - Комплекс лікувальної гімнастики з м'ячем для профілактики падінь у хворих похилого та старечого віку (2010)
Чінов Г. П. - Вплив статевого диморфізму на захворюваність сифілісом протягом десятиління у трьох містах Криму, Притуло О. О., Кравченко Н. В. (2010)
Шкробанець І. Д. - Аналіз срціальних очцкувань лікарів педіатричного профілю, Нечитайло Ю. М. (2010)
Цимбалюк В. І. - Нейроофтальмологічні прояви пухлин мостомозочкового кута. Клініка та діагностика, Васюта В. А., Жабоєдов Г. Д., Конах В. М., Задояний Л. В. (2010)
Грубар Ю. О. - Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп, Чайківський Я. Ф., Майка Б. М., Ганич Т. С. (2010)
Гасюк А. П. - Гістогенез окремих варіантів амелобластоми щелепи, Ніколенко Л. Г., Новосельцева Т. В., Гасюк Н. В. (2010)
Паєнок О. С. - Структура патології щитоподібної залози серед вагітних жінок за умов легкого йодного дефіциту (2010)
Жук С. І. - Клінічні ефекти використання левоноргестрел-рилізингу внутрішньоматкової системи у жінок із ендометріозом після пологів та кесаревого розтину, Ревчук Н. В. (2010)
Пентюк Н. О. - Патогенетичне значення порушення обміну аденозину у формуванні розладів функції нирок у щурів з цирозом печінки. Протективна дія пентоксифіліну, ізофлавоноїдів та цитраргініну (2010)
Ковалик Н. П. - Наш досвід лікування хворих на хронічний гіперпластичний ларингіт, Ковалик А. П., Антонів Т. В. (2010)
Волощук Н. І. - Оцінка проективної дії препаратів флавоноїдів та ізофлавоноїдів за умов НПЗЗ-гастропатії у щурів (2010)
Паєнок А. В. - Нейропротекторний вплив дигоксину на моделі ішемічного інсульту в щурів, Кухленко О. Я. , Фартушок Н. В., Федевич Ю. М., Хаврона О. П., Кухленко Р. В. (2010)
Картіфузова Ж. В. - Вплив даларгіну на морфоструктуру тканини печінки та активність ферментів сироватки крові щурів за умов моделювання підгострого алкогольного гепатиту, Решетнік Є. М., Павлович С. І., Пустовалов А. С., Матвієнко М. Г., Макарчук М. Ю. (2010)
Пасєчко Н. В. - Динаміка параметрів оксигенації крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений ангіопатією нижніх кінцівок та ефективність лікування фотопотенційною гідротерапією, Балабан А. І. (2010)
Якубишина І. Г. - Антиінфекційна резистентність у жінок із хронічними запальними захворюваннями сечостатевих органів хламідійної етіології, Білик Н. М. (2010)
Шевченко Л. І. - Стан імунної системи в новонароджених дітей з вродженою пневмонією, Митник Н. Я. (2010)
Колбасіна М. В. - Вікові зміни у процесі старіння в аспекті догляду за літніми людьми, Колбасіна Л. П. (2010)
Довгалюк А. І. - Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини, Трач Росоловська С. В. (2010)
Залужна А. Є. - Душа у філософсько-психологічних поглядах Г. Челпанова, Веремейчик С. В. (2018)
Васильєва Л. А. - "Людина публічна" як демонстративний символ комунікативного простору (2018)
Тарасюк Л. С. - Феномен андрогинной культуры (2018)
Бродецька Ю. Ю. - Осмислення як зв’язність і зв’язаність людського буття: онтологічне призначення сенсу (2018)
Северин В. Д. - Філософсько-культурологічний вимір виставкової діяльності в комунікативному просторі суспільства, Северин Н. В. (2018)
Чумак Н. В. - Психоанализ пластического языка культуры модерна и постмодерна (2018)
Charles O. Nwarukweh - The use of language in conflict management and resolution (2018)
Charles O. Nwarukweh - Towards combating the ills of the present day Nigeria (2018)
Научитель О. Д. - Механізми психологічного захисту як засоби подолання пенітенціарного стресу юнаками, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, Гулий Ю. І. (2018)
Каніщев Г. Ю. - Логіка викладання історії держави і права України відповідно до конституції України (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Delva I. - Post-stroke fatigue and its dimensions over the second year after acute cerebrovascular events (2018)
Дудченко М. О. - Порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування хронічного парапроктиту, високих ректальних нориць в залежності від використаного методу, Кравців М. І., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А., Мішура З. І. (2018)
Єльцова Л. Б. - Оцінка середньодобового споживання молочних та кисломолочних продуктів харчування у раціоні студентської молоді, Омельчук С. Т., Петросян А. А. (2018)
Івченко Д. В. - Можливості застосування збагаченої тромбоцитами аутологічної плазми у постраждалих із переломами кісток тазу у поєднанні з іншими сегментарними переломами на тлі полі травми, Труфанов І. І. (2018)
Кучерявченко В. В. - Аналіз змін гомоцистеїну як маркера метаболічного синдрому у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при полі травмі (2018)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Поширеність діабетичного кетоацидозу та його причинні фактори у Подільському регіоні України, Секрет Т. В., Власенко М. В. (2018)
Перцева Н. О. - Можливості прогнозування розвитку ускладнень цукрового діабету 1 типу за показниками глікемічного контролю, Мошенець К. І. (2018)
Полковнікова К. Ю. - Особливості клінічного перебігу субарахноїдального крововиливу нетравматичного генезу у гострому періоді захворювання (2018)
Строна В. І. - Варіабельність ритму серця у хворих стабільною ішемічною хворобою серця з цукровим діабетом 2 типу, Горб Ю. Г., Комір І. Р. (2018)
Тягла О. С. - Особливості експресії апоптотичних маркерів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі артеріальної гіпертензії (2018)
Фуштей І. М. - Взаємозв’язок змін якості життя та артеріальної жорсткості у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з ожирінням, Солов’юк О. А., Солов’юк О. О. (2018)
Хухліна О. С. - Роль оксидативного стресу в патогенезі прогресування неалкогольного стеатогепатиту за умов коморбідності з ішемічною хворобою серця, Кузьмінська О. Б., Данилишин Т. М., Гринюк О. Є., Кропива В. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Оцінка якості медичної допомоги на первинному етапі її надання хворим на екзему: дослідження обсягів та оцінка адекватності лікувально-профілактичних заходів (2018)
Холод Д. А. - Cтан та корекція цитоенергетичного забезпечення в комплексі інтенсивної терапії синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених, Шкурупій Д. А. (2018)
Гринь В. Г. - Загальна анатомічна характеристика тонкої кишки білих щурів (2018)
Бугаевский К. А. - Проявления предменструального синдрома: особенности в разных возрастных группах у спортсменок в ряде видов спорта, Черепок А. А. (2018)
Гаврелюк С. В. - Влияние длительной ваготонии на структурные изменения в стенке брюшной аорты при иммобилизационном стрессе в эксперименте, Левенец С. В. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора транскрипційного фактора STAT-3 на показники окисно-нітрозативного стресу в тканинах пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду, Костенко В. О. (2018)
Чумак Ю. В. - Количественная характеристика общей микробной колонизации слизистой оболочки полости рта во время адаптации к частичным съемным пластиночным протезам из акриловой пластмассы, Фаустова М. А., Ананьева М. Н., Луговая Л. А. (2018)
Єхалов В. В. - Клінічне та "кліпове" мислення у лікарів-інтернів за фахом "нервові хвороби", Мізякіна К. В., Бараннік С. І., Чеха К. В. (2018)
Роша Л. Г. - Реалізація освітніх цілей у викладанні дисципліни "Патоморфологія" у вищих навчальних закладах України (2018)
Ємченко Я. О. - Роль макрофагів в імунопатогенезі псоріазу та ожиріння (2018)
Кас’ян В. В. - Прогностичні критерії тяжкого перебігу гострого панкреатиту з останніх переглядів класифікаційних ознак, Черкун О. Ю., Ситнік Д. А., Шейко В. Д. (2018)
Каценко А. Л. - Морфология слезных и гардеровой железы лабораторных крыс, Шерстюк О. А., Устенко Р. Л., Свинцицкая Н. Л., Пилюгин А. В. (2018)
Філатов М. С. - Зміни мікробіому при обтурації жовчних шляхів внаслідок прогресуючого росту пухлини підшлункової залози, Довгань Р. С., Макаренко О. М. (2018)
Українець А. І. - Окисно-відновний баланс питної води – показник її якості та фізіологічної повноцінності, Большак Ю. В., Маринін А. І., Святненко Р. С. (2018)
Федорова Д. В. - Обґрунтування вибору рослинної сировини для виробництва сухих рибо-рослинних напівфабрикатів. Частина 2. (2018)
Дітріх І. В. - Кокосове борошно як нетрадиційна сировина для виготовлення кексу спеціального призначення, Приступа В. А. (2018)
Андронович Г. М. - Використання подрібненого насіння білого льону у виробництві хлібобулочних виробів, Бондаренко Ю. В., Гмиря І. В., Буцик Н. А. (2018)
Бурченко Л. М. - Технологічний ефект використання фосфатидних концентратів у виробництві хлібобулочних виробів, Білик О. А., Кочубей-Литвиненко О. В., Бондар В. І., Іскрицька В. О. (2018)
Пасічний В. М. - Дослідження впливу використання натуральних і штучних оболонок на мікробіологічну стабільність і вологовміст варених ковбасних виробів в часі зберігання, Маринін А. І., Желуденко Ю. В., Задкова С. П. (2018)
Зінченко І. М. - Дослідження процесу гідротермічного оброблення грибів шіїтаке, Бондар М. В. (2018)
Пешук Л. В. - Дослідження властивостей сосисок подовженого терміну зберігання з включенням лейцину та хітозану, Горбач О. Я., Радзієвська І. Г., Іванова Т. М. (2018)
Пасічний В. М. - Вплив застосування технології Sous Vide на різні види м’яса птиці, Гармаш Д. В., Рамік О. С., Кохан Б. А. (2018)
Cоколенко А. І. - Енерго- і масообмінні процеси в умовах аеробного синтезу мікроорганізмів, Бут С. А., Гіджеліцький В. М., Головкіна Л. І. (2018)
Бабанов І. Г. - Використання електроконтактного нагрівання в процесах та апаратах харчової промисловості, Бабанова О. І., Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2018)
Литвиненко О. А. - Диспергування емульсій в багатоступеневих кавітаційних апаратах, Кадомський С. В., Пащенко Б. С. (2018)
Марцинкевич Л. В. - Моделювання процесу освітлення пивного сусла у гідроциклонних апаратах, Удодов С. О., Риндюк Д. В. (2018)
Васильківський К. В. - Інновації в обладнанні для аеробного синтезу мікроорганізмів, Юхно М. І., Костюк В. С., Піддубний В. А. (2018)
Чепелюк О. О. - Обґрунтування режиму роботи обладнання для змішування компонентів сумішей для таблетування, Чепелюк О. М., Губеня О. О. (2018)
Якимчук М. В. - Дослідження впливу тиску рідкого харчового продукту на закон переміщення клапана прецензійного дозатора, Горчакова О. М., Токарчук С. В., Валіулін Г. Р. (2018)
Нікітін А. А. - Удосконалення методики оцінювання ризику в умовах надзвичайної ситуації, Хіврич О. В., Володченкова Н. В. (2018)
Полупан В. В. - Дослідження роботи генетичних алгоритмів в системі автоматизованого управління апаратом іі сатурації, Сідлецький В. М., Ельперін І. В. (2018)
Стоянова Л. О. - Деякі аспекти актуалізації систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів до вимог нових версій міжнародних стандартів, Іващенко К. Ю. (2018)
Осьмак О. - Оптимізація процесу газифікації рослинної біомаси, Серьогін О. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему, Jafferany M., Святенко Т. В., Біловол А. М., Болотна Л. А., Іщейкін К. Є., Олійник І. О., Гаврилюк О. А., Матюшенко В. П. (2018)
Мавров Г. І. - Окремі показники цитокінового статусу у хворих на сифіліс споживачів психоактивних речовин, Миронюк В. І., Щербакова Ю. В., Осінська Т. В. (2018)
Федорич П. В. - Ультраструктурные особенности морфотипов Trichomonas vaginalis,выделенных от больных с хронической трихомонадной инвазией, Мавров Г. И., Джораева С. К., Осинская Т. В. (2018)
Ата М. А. - Особенности активности эластазы, коллагенолитической активности и содержание гликозаминогликанов у больных ограниченной склеродермией (2018)
Лопандина А. А. - Использование мелатонина в комплексном лечении псориаза (2018)
Нікітенко І. М. - Корекція судинних порушень у пацієнтів з латентними формами сифілісу, Бондаренко Г. М., Дудченко М. О., Безрученко О. А., Кондакова А. К., Кутова В. В., Унучко С. В. (2018)
Калюжная Л. Д. - Невоспалительные изменения сосудистого русла кожи (2018)
Татузян Е. Г. - Применение PRP-терапии в сочетании со срединными пилингами в лечении постакне, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г., Береговая А. А. (2018)
Хмель Н. В. - Особенности влияния терагерцового излучения на плазму крови и резистентность мембран эритроцитов у пациентов с лекарственной болезнью, Кондакова А. К., Солошенко Э. Н., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Каменев Ю. Е. (2018)
Джораєва С. К. - Ретроспективний аналіз поширеності статевих інфекцій серед сімейних пар, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Іванцова О. К., Щеголєва О. В., Бабута А. Р. (2018)
Чухраева Е. Н. - Применение метода электрофореза аутоплазмой крови при лечении акне, осложненного себореей, Терехов Г. В., Кисилевский В. М. (2018)
Expert laser meeting 2018 (2018)
Совет экспертов: ключевые моменты успешной терапии системным изотретиноином (2018)
Питання профілактики, сучасна діагностика та інноваційні методи терапії в дерматології (2018)
Акне: современные возможности комплексной фармакотерапии (2018)
Место топической терапии в современном лечении онихомикозов (2018)
Попов М. - Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України (2017)
Попов С. - Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи пенсійного фонду України, Гуртова А. (2017)
Безрук В. - Комунікативна компетентність в контексті сучасних дослідницьких концепцій та підходів (2017)
Дутчак Г. - Український національний комітет в Парижі: обманливі можливості й перспективи (2017)
Kovalevska A. - Information wars: suggestive features classification (2017)
Сенча І. - Теоретичне обґрунтування сутності діагностики стану соціально-економічної системи в державному антикризовому управлінні (2017)
Артеменко І. - Суб’єктні моделі взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у процесі формування і реалізації молодіжної політики (2017)
Botvina N. - State budgetary policy management in financing the agrarian sector of economy, Krasnostanova N. (2017)
Войновський М. - Механізми подолання інституційного монополізму в сфері ЖКГ (2017)
Воронов О. - Циклічність в системі прийняття рішень органами публічного управління (2017)
Коваль З. - Підходи до державного управління стійкістю соціально-економічних бінарних систем в умовах деструктивного інформаційно-психологічного впливу на Україну (2017)
Костецька Л. - Виборчий процес у сучасній Україні в контексті аналізу його проблемних етапів (2017)
Кучерява К. - Методичні підходи до діагностики розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на рівні регіону (2017)
Лужецька Н. - Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії (2017)
Марущак В. - Напрямки державного регулювання фінансової діяльності, Кулінкович Т. (2017)
Рижих В. - Напруженість на ринку праці в умовах глобалізації: соціальні наслідки та шляхи їх подолання, Морозова Н. (2017)
Сазонець І. - Вплив формаційних циклів на пріоритети державного управління економічною рівновагою, Гладченко А. (2017)
Сазонець І. - Виміри комерційної дипломатії та економічної політики в регіональних інтеграційних відносинах, Тихончук Л. (2017)
Сенча С. - Аналіз концептуальних підходів до визначення сутності міжрегіонального співробітництва в системі міжрегіональних відносин (2017)
Титаренко Д. - Управління освітою дорослих: європейський досвід (2017)
Толпиго О. - Модернізація політико-управлінських відносин у сфері публічних закупівель: концептуальний підхід (2017)
Стасишин М. - Інституційна спроможність громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень: вітчизняна практика (2017)
Човган О. - Взаємозв’язок компетентнісного підходу та інтерактивних методів навчання в процесі професійної підготовки кадрів для органів публічної влади (2017)
Лановик М. - "Смеркання Заходу” Освальда Шпенґлера: провіденційна модель науки, Лановик З. (2018)
Червінська О. - Креатив невизначеності: поетичний текст через сто років (2018)
Астрахан Н. - Художественная концепция памяти в романе У. Эко "Таинственное пламя царицы Лоаны” (2018)
Богдевич Е. - Топос "книга” в истории культуры: истоки формирования семантического поля, динамика значений (2018)
Романенко О. - Топос Донбасу як наративний феномен в українській культурі ХХ–ХХІ ст.: спостереження, аналіз, узагальнення (2018)
Витрикуш А. - Рефлексії Першої світової війни в публіцистиці Й. Рота (2018)
Маценка С. - "Далеке дзеркало”: 1618–2018 – відгомін Тридцятилітньої війни в новітній німецькомовній літературі (2018)
Рихло П. - Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть (2018)
Юхимук Я. - Вершини української лірики: вірші П. Тичини – І. Драча – Ю. Іздрика (2018)
Naumenko N. - An Endeavor of Freedom: Modern Anthologies of Ukrainian Free Verse (2018)
Tychinina A. - The Fantastic Shakespeare: Character’s Passionary Confocality in the Aspect of Reception, Paranyuk D. (2018)
Богданова О. - Интертекст в повести Сергея Довлатова "Заповедник” (Пушкин и русская классика), Власова Е. (2018)
Васильєв Є. - Інтермедіальні виміри метадраматичності: дитячий кінематограф 1960–1980-х років (2018)
Василюк Є. - Обігравання неоміфологічних структур "Улісса” Дж. Джойса в "Мьорфі” С. Беккета (2018)
Нікоряк Н. - Українська еміграція на межі: кінострічка Л. Осики "Камінний хрест” (1968) (2018)
Ван Сяоюй - "Український Достоєвський”, або Універсальний психологізм художньої прози Івана Франка: теорія і методологія дослідження (2018)
Дроздовський Д. - Аутичне мислення й екзистенціалістські виміри постпостмодернізму (2018)
Matiychak A. - Polyvalence of the Cave Paradigm: Iris Murdoch’s Reception (2018)
Ковалець Л. - Федьковичезнавчий дискурс Олександра Огуя (до питання про творчий феномен ученого) (2018)
Оляндэр Л. - Жанр "взгляд” и его модификация: монографии О. В. Богдановой и Л. Г. Фризмана в контексте монографий Е. М. Васильева, Т. И. Гундоровой, Б. Ф. Егорова, В. Б. Мусий и др. (2018)
Strona pzrednia (2018)
Spis treści (2018)
Misiuk A. - Nauki o bezpieczeństwie – geneza, istota i perspektywy rozwoju (2018)
Sizikov A. S. - Создание отечественного комплекса "Визир” для измерений двунаправленных спектрополяризационных коэффициентов отражения и яркости природных и искусственных объектов, Beliaev Y. V., sykman I. M. (2018)
Luzar A. - Wykorzystanie mediów społecznościowych przez komendy powiatowe, miejskie i wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie serwisu Facebook (2018)
Węsierski T. - Określanie składników środków pianotwórczych mogących mieć decydujący wpływ na zmniejszenie chłonności odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem odpadów poakcyjnych pian, Eszer O. (2018)
Walczak A. - Badania właściwości absorpcyjnych pianek polimerowych stosowanych w krajowej produkcji hełmów strażackich, Pieniak D., Naworol I., Wąsik W., Chudya P., Sutuła M. (2018)
Ciuka-Witrylak M. - Nowoczesne rozwiązania w zakresie segregacji medycznej na przykładzie systemu EvaCopNet, Jarosławska-Kolman K., Grosset R. (2018)
Orłowska I. - Stochastyczny charakter procesu ewakuacji ludzi z budynków, Dziubiński M. (2018)
Orłowska I. - Porównanie modelowych czasów ewakuacji z przeprowadzonymi eksperymentami, Dziubiński M. (2018)
Mazur J. - Nowe wymogi dla autonomicznych czujek dymu, Bakanov V. (2018)
Chomoncik M. - Jakie są granice kwalifikowanej pierwszej pomocy?, Nitecki J. (2018)
Wyrębek H. - Koncepcja interaktywnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, Szmitkowski P. (2018)
Мойсієнко А. - Наша кафедра (2018)
70-річному ювілею професора Анатолія Мойсієнка присвячуємо (2018)
Коломийцева В. - Регістри життя й поезії Анатолія Мойсієнка (2018)
Строкаль О. - Поетика кольороназв у творах Анатолія Мойсієнка (2018)
Мокієнко В. - Українське арго як джерело російського жаргону (2018)
Кононенко І. - Словесні зрощення в українській і польській мовах (2018)
Ніка О. - Розов Володимир Олексійович в історії університету святого Володимира (2018)
Наєнко Г. - Підручник Євгена Тимченка "Курс історії українського язика" та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття (2018)
Мозер М. - Чи історія літературної мови є історією мови літератури? (2018)
Мацько О. - Проблема дефініції терміна "оказіоналізм" (2018)
Тарасюк Т. - Найменування адресата в сучасних релігійних посланнях (2018)
Кравченко Л. - Перейменування сучасних українських ойконімів (2018)
Лаврінець О. - Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі (2018)
Пуряєва Н. - Новий посібник з історичної фонетики і фонології (Рецензія) (2018)
Азизов Т. Н. - Учет нелинейности при определении НДС железобетонных элементов с нормальними трещинами при кручении (2009)
Балабух Я. А. - Застосування сучасних методів розрахунку для проектування сталезалізобетонних прогонових будов мостів (2009)
Балашова О. С. - Влияние остаточных напряжений на устойчивость стальных элементов, подверженных осевому сжатию с изгибом (2009)
Барашиков А. Я. - Розрахунок підсилених таврових залізобетонних балок за різними методиками, Валовой М. О. (2009)
Бігун Г. Г. - Про оцінку несної здатності асфальтобетонного покриття проти хвилеутворення, Андрусик Я. Ф. (2009)
Більченко А. В. - До реорганізації дорожньої галузі, Кіслов О. Г., Бадаева О. А. (2009)
Бильченко А. В. - Концепция сохранения мостовых сооружений Харькова, Кислов А. Г., Безбабичева О. И. (2009)
Валовой А. И. - Экспериментальные исследования прочности и деформативности железобетонных балок, изготовленных и усиленных бетоном из отходов обогащения железных руд, Герб П. И. (2009)
Валовой О. І. - Аналітичний метод оцінювання несної спроможності згинаних елементів з використанням деформаційної методики розрахунку, Єрьоменко О. Ю. (2009)
Валовой О. І. - Міцність контактних швів підсилених залізобетонних конструкцій, Попруга Д. В. (2009)
Голеско В. О. - Дослідження горизонтальних переміщень на поверхні та контактах шарів тришарового напівпростору (2009)
Гордіюк М. П. - Розрахунок залізобетонних плит при силових, деформаційних і високотемпературних впливах (2009)
Дехтяр А. С. - До вибору схеми автодорожнього моста (2009)
Іванов А. П. - Визначення характеристик міцності арматурної сталі методом "зрізу різі" у конструкціях, що експлуатуються, Отрош Ю. А. (2009)
Катукова В. М. - Можливість підвищення коефіцієнта ущільнення грунтів земляного полотна (2009)
Кваша В. Г. - Реконструкція залізобетонного плитного нерозрізного, косого в плані моста та результати його випробувань, Салійчук Л. В., Рачкевич В. С., Семанів Л. Я. (2009)
Кваша В. Г. - Експериментальні дослідження роботи натурних мостових балок з багаторядовою каркасною арматурою до та після підсилення ребристою накладною плитою, Стечишин С. М. (2009)
Кислов А. Г. - Создание базы данных мостов Харькова, Безбабичева О. И., Коровниченко А. В. (2009)
Коваль П. М. - Вдосконалення системи утримання автодорожніх мостів України (2009)
Коваль П. М. - Дослідження властивостей гідроізоляційних матеріалів для плит мостів на експериментальному об’єкті, Бабяк І. П., Мозговий В. В., Онищенко А. М. (2009)
Коваль П. М. - Оцінка зчеплення торкрет-бетону при ремонті бетонних та залізобетонних конструкцій, Фаль А. Є., Мазурак А. В. (2009)
Коваль П. М. - Забезпечення експлуатаційної надійності деформаційних швів автодорожніх мостів, Полюга Р. І., Фаль А. Є., Бойко C. І. (2009)
Кожушко В. П. - Робота деяких вузьких прольотних будов із типових елементів, Більченко А. В., Лозицький А. С. (2009)
Козачок Л. Д. - Визначення глибини інженерно-геологічного розвідування на територіях спорудження транспортних будівель, Фабрика Ю. М. (2009)
Колякова В. М. - Дослідження напружено-деформованного стану залізобетонних плит при дії температурних впливів за допомогою ПК ЛІРА 9.4, Халік Наро, Клименко В. В. (2009)
Крусь Ю. О. - Застосування енергетичних положень до визначення малоциклової втомленості і циклічної довговічності бетону та арматурної сталі, Крусь О. Ю. (2009)
Лапенко О. І. - Згинані елементи зі сталевих двотаврів із заповненими бетоном порожнинами за допомогою склеювання (2009)
Литвиненко А. С. - До питання нормування ступеню ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг та визначення статистичних показників оцінки якості ущільнення (2009)
Мазурак А. В. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, виготовлених і підсилених торкретуванням, Калітовський В. М., Юхим М. Я., Мазурак Т. А. (2009)
Моргун А. С. - Вплив техногенного фактора замокання ґрунтової основи на напружено-деформований стан висотної будівлі, Андрухов В. М., Меть І. М., Яркіна І. Ю. (2009)
Мурин А. Я. - Деформативність залізобетонних балок при різних процентах підсилення зовнішньою композитною арматурою, Добрянський Р. З., Сорохтей В. М., Цепков С. В. Приставський Т. В. (2009)
Олійник М. О. - Зміна відцентрового прискорення при руcі автомобіля по кривим змінного радіусу у поздовжньому профілі (2009)
Распопов А. С. - Алгоритм расчета колебаний стержневых конструкций на основе общего уравнения динамики и метода конечных элементов, Артемов В. Е. Русу С. П. (2009)
Редченко В. П. - Порівняння методів активної та пасивної вібродіагностики мостів (2009)
Риблов В. В. - Расчет железобетонных пластинчатых элементов с учетом нелинейных свойств материала (2009)
Саламахин П. М. - Проблемы динамического расчета и определения выносливости автодорожных мостов (2009)
Семиног М. М. - Діагностика технічного стану та визначення залишкового ресурсу будівельних конструкцій, Голоднов О. І. (2009)
Скальський В. Р. Рудавський Д. В. - Визначення за сигналами акустичної емісії механізмів руйнування скловолоконних композитів, Матвіїв Ю. Я. (2009)
Скорук Т. В. - Моделювання напружено-деформованого стану залізобетонної рами за допомогою програми SCAD (2009)
Солодкий С. Й. - Теоретико–експериментальний аналіз повністю рівноважної діаграми деформування важкого бетону з тріщиною нормального відриву, Білоус А. Б., Васьків Н. О. (2009)
Стельнякович С. Я. - Разработка программы преобразований на предприятии (2009)
Стороженко Л. І. - Збірна залізобетонна плита перекриття зі сталевим облямуванням, Лапенко О. І., Нижник О. В. (2009)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами, Нижник О. В., Іванюк А. В. (2009)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок з армуванням трубами, Нижник О. В., Куч Т. П. (2009)
Сухоруков Б. Д. - Испытания мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой (2009)
Терлецкая В. Я. - Взаимосвязь термодинамических и физико-механических характеристик катионных битумных эмульсий, Жданюк В. К. (2009)
Ткачук І. А. - Несна здатність залізобетонних згинаних конструкцій при силових, деформаційних та високотемпературних впливах (2009)
Фамуляк Ю. Є. - Доповнення до інженерного розрахунку та фізичне моделювання роботи згинаних сталебетонних балок з жорсткими торцевими упорами в зоні дії поперечних сил (2009)
Хазін В. Й. - Врахування зсувних зусиль при проектуванні трас картодромів, Ерлі А. О. (2009)
Шкурупій О. А. - Міцність зігнутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі, Митрофанов П. Б. (2009)
Югов А. М. - Визначення міцнісних та деформативних властивостей важкого бетону по об'єму монолітних колон при їх обстеженні, Булавицький М. С., Конопацький Є. В. (2009)
Реферати (2009)
Бабяк І. П. - Методи випробувань адгезійного з’єднання "Бетон-полімер" для полімерних матеріалів, призначених для ін'єктування, Терещенко Т. А. (2011)
Безуглий А. О. - Принципи вдосконалення системи ціноутворення дорожніх робіт, Бібик Ю. М. (2011)
Безуглий А. О. - Науоковобгрунтований механізм об’єктив-ного визначення та ефективного розподілу фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, Ілляш С. І., Печончик Т. І. (2011)
Безуглий А. О. - Організаційно-економічні аспекти ефектив-ного використання фінансових ресурсів в дорожньому господарстві, Ілляш С. І., Печончик Т. І. (2011)
Богомолов В. А. - Нагрузочные режимы дорожной одежды нежестковго типа, Жданюк В. К., Богомолов С. В. (2011)
Боднар Л. П. - Досвід впровадження аналі-тичної експертної системи управління мостами, Коваль П. М., Фаль А. Є., Панібратець Л. Г. (2011)
Вирожемський В. К. - Оцінка еклогічної небезпеки, яка створюється змивами з автомобільної дороги, для придорожньої території, Коротченко М. В., Юрченко В. О. (2011)
Карлаш М. А. - Особливості амортизаційної політики при визначенні вартості дорожніх машин та механізмів, Гресько І. Л. (2011)
Литвиненко А. С. - Про доцільність і необхідність спрощення чивнного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В 2.1-12 (2011)
Литвиненко А. С. - Про недоцільність влаштування дренувальних і взагалі будь-яких пористих прошарків у констуркціях дорожніх одягів автомобільних доріг України (2011)
Литвиненко А. С. - Досвід порівняльної оцінки ущіль-неності дрібнозернистих пісків, що виконувалась різними методами, при спорудженні із них транспортних роз’язок в Києві, Волощук Д. В., Петренко М. Л. (2011)
Мозговий В. В. - Моніторинг стану дорож-нього одягу для планування ремонтних робіт автомобільних доріг, у тому числі для СУСП, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Білан О. О. (2011)
Нагребельна Л. П. - Недоліки в експлуатаційному утриманні доріг (2011)
Онищенко А. М. - Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття на автодорожніх залізобетонних мостах (2011)
Петрович В. В. - Метод наддовгострокового прогнозу змін в часових кліматичних рядах, Артеменко В. А. (2011)
Петрович В. В. - Використання тензо- та гігродатчиків в системах моніторингу дорожньої конструкції, Скрипник В. Ю. (2011)
Редченко В. П. - Визначення положення дефекту за змінюванням власних форм коливань конструкції (2011)
Терещенко Т. А. - Застосування рівнянні Валенти для порівняння показників водонепроникності бетону (2011)
Терещенко Т. А. - Характеристики композиційних матеріалів і арматури на їх основі, яка використовується для будівництва мостів і шляхопроводів за кордоном (2011)
Юрченко В. О. - Екологічна небезпека емісії нафтопродуктів при експлуатації автомобільних доріг, Бригада О. В., Михайлова Л. С., Вирожемський В. К., Коротченко М. В. (2011)
Реферати (2011)
Гостєв Ю. Г. - Дослідження лакофарбових матеріалів для захисту наземної частини металевих елементів облаштування автомобільних доріг та конструкцій мостових споруд, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2015)
Нагайчук В. М. - Цементоорганобетонні суміші – ефективний матеріал для дорожнього будівництва, Вирожемський В. К., Кіщинський С. В., Копинець І. В. (2015)
Пыриг Я. И. - Модификация асфальтобетонов путем прямого введения полимера сбс в минеральную смесь, Галкин А. В., Золотарев В. А. (2015)
Безуглий А. О. - Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту конструкцій дорожнього одягу, Ілляш С. І., Тимощук О. Ю. (2015)
Дехтяр А. С. - Несні конструкції рекламних щитів на дорогах (2015)
Дорошенко Ю. М. - Практические меры по повышению долговечности цементобетонных покрытий для автомобильных дорог, Возный С. П. (2015)
Мозговий В. В. - Розробка рекомендацій з герметизації тріщин в конструкції жорсткого дорожнього одягу на прикладі проїзної частини вул. Набережно-Рибальської в місті Києві, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Лещук О. М., Возний С. П. (2015)
Онищенко А. М. - Технологія захисту навколишнього середовища при виготовленні цементобетонного покриття (2015)
Терещенко Т. А. - Розрахунок зернового складу мінеральної частини регенерованих асфальтобетонних сумішей при використанні нефракціонованого асфальтобетонного грануляту (2015)
Канін О. П. - Оптимізація стратегій експлуатації мостів, Боднар Л. П., Панібратець Л. Г., Степанов С. М. (2015)
Кваша В. Г. - Пропозиції з реконструкції мосту через р. Ворскла біля с. Копили на а/д М-03 – Київ – Харків – Довжанський км 344+615, Котенко В. Т., Нечипоренко М. В., Сухостат О. С. (2015)
Кушнір О. В. - Робота асфальтобетонного покриття в зоні примикання деформаційних швів на автодорожніх мостах, Коваль П. М., Боднар Л. П., Панібратець Л. Г. (2015)
Онищенко А. М. - Моделювання напружено-деформованого стану асфальтобетонного покриття на мостах, Різніченко О. С., Ряпухін В. М. (2015)
Толмачов С. М. - Дослідження властивостей "пісних" укочених бетонів, Бєліченко О. А., Бражник Г. В. (2015)
Вирожемський В. К. - Безпека пішоходів на дорогах, Беленчук О. В. (2015)
Бондар Т. В. - Оцінка мережі доріг державного значення за коефіцієнтами рівнів аварійності та тяжкості наслідків від ДТП, Єфименко Р. В., Пина О. Г. (2015)
Реферати (2015)
Title, contents (2015)
Bomba A. Ya. - Mathematical modeling of thermodynamic effects in well bore zone of gas formation under hydraulic fracturing conditions, Myslyuk M. A., Yaroshchak S. V. (2015)
Zarubin Yu. A. - Parameterization permeability curves for the simulation of oil displacement with gas and water at pressures below the saturation pressure, Gunda M. V., Yurova M. I., Zazulyak O. M. (2015)
Kopey B. V. - Development of vertical and horizontal vortex type separator for subsea application, Kryvonozhko T. A. (2015)
Grudz V. Ya. - Non-stationary processes in oil-product pipeline using anti-turbulence additives, Al-Dandal R. S. (2015)
Kostyshyn V. S. - Simulation of performance characteristics of centrifugal pumps by the electro-hydrodynamic analogy method, Kurlyak P. O. (2015)
Olijnyk A. P. - Application of mathematical methods for condition monitoring of oil and gas facilities, Moroz A. A. (2015)
Title, contents (2015)
Nesterenko M. Yu. - The research of gas tides intensification on the example of the sarmatian deposits in the northwestern part of Bilche–Volytska zone, Balatskyi R. S., Zderka T. V., Piatkovska I. O. (2015)
Shlapak L. S. - To the issue of strength assessment of the pipeline-composite bandage system, Maksymuk O. V., Shyrokov V. V. (2015)
Kopey B. - Optimization of equipment availability of a gas-pumping unit, Khalimi D. (2015)
Kisil I. S. - Recommendations on determination of interfacial tension at the interface between two fluids by the spinning drop method, Barna O. B., Kuchirka Yu. M. (2015)
Porev V. A. - To the issue of melting zone height control in the technology of electron-emitting crucible-less zone melting of silicon, Porev G. V. (2015)
Title, contents (2016)
Malets V. M. - Influence of physical fields upon adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector, Kashytskyi V. P. (2016)
Serediuk M. D. - Experimental study of the influence of starting pumping units on the value of oil pressure in oil-trunk pipelines, Grygorskyi S. Ia. (2016)
Pinka J. - Options and prospects of underground storage of carbon dioxide in the Slovak Republic, Plucinsky I., Susak O. (2016)
Kilic Z. - Foreign experience in assurance management in constructing and exploiting of oil storage constructions, Fadyeyeva I. (2016)
Lytvynenko I. V. - The problem of segmentation of the cyclic random process with a segmental structure and the approaches to its solving (2016)
Title, contents (2017)
Mazur A. P. - Shale rocks of the Spassk suite of the Lower Cretaceous as the prospective objects for extracting hydrocarbons, Bodnarchuk V. S. (2017)
Zarubin Yu. O. - Risks of gas production forecasting, using material balance equations, Gunda M. V., Nikolaychuk V. V., Lastovetska A. V. (2017)
Kopey B. V. - Development of non-marking tubular holding equipment, Liakh M. M., Liakh Yu. M., Mykhailiuk V. V. (2017)
Milenin O. S. - Numerical prediction of the current and limiting states of pipelines with detected flaws of corrosion wall thinning (2017)
Zvirko O. I. - Corrosion degradation of pipeline steels with different strength grades (2017)
Chuiko M. M. - Quality control of surfactants for oil and gas extraction intensification, Vytvytska L. A., Stankovska І. М. (2017)
Title, contents (2018)
Kurovets S. S. - Researching the fracturing of the reservoir rocks, Artym I. V., Kurovets I. M. (2018)
Myslyuk M. A. - Choosing the bottom hole assemblies for drilling stabilized well boresin conditions of information uncertainty, Dolyk R. M., Gavrylov I. V. (2018)
Stukhlyak D. P. - Influence of nanoparticles on the physical and mechanical properties of modified epoxy-composite coatings, Yakushchenko S. V. (2018)
Grudz V. Ya. - Non-stationary processes in the gas transmission systems at compressor stations shut-down, Grudz V. Ya. (junior), Zapukhlyak V. B., Kyzymyshyn Ya. V. (2018)
Serediuk M. D. - Pecularities of calculation of throughput capacity and energy consumption of oil pipeline at parallel operation of pumping units (2018)
Lytvynenko I. V. - Method of evaluating the rhythm structure of a cyclic signal through defining the additional countdowns of a discrete function of rhythm (2018)
Безуглий А. О. - Методичні аспекти системи моніторингу цін на дорожньо-будівельні матеріали, Бібик Ю. М., Стасюк Б. О. (2018)
Безуглий А. О. - Механізм оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому господарстві, Печончик Т. І., Мудриченко Н. С., Маковська Ю. А. (2018)
Вирожемський В. К. - Вплив типу дорожнього покриття на акустичне забруднення прилеглих до автомобільної дороги територій, Харитонова Н. М., Стоянович Н. С. (2018)
Ахмедов К. М. - Основы проектирования нежестких дорожных одежд международных автомобильных дорог для условий жаркого климата с учетом возрастающих нагрузок и движения (2018)
Боднар Л. П. - Досвід впровадження аналітичної експертної системи управління мостами, Панібратець Л. Г., Завгородній С. С., Борисенко М. А. (2018)
Гамеляк І. П. - Метод встановлення термостійкості армуючих синтетичних матеріалів, Бернацький І. І., Дмитренко Л. А. (2018)
Гостєв Ю. Г. - Випробування лакофарбових покриттів на стійкість до стирання на приладі Табера, Румянцев Л. Ю. (2018)
Золотарев В. А. - Стандартизация нефтяных дорожных вязких битумов в Украине, Пыриг Я. И. (2018)
Kopynets I. - Laboratory studies to reduce the technological aging of bitumen, Sokolova O., Gudyma I., Yunak A. (2018)
Мишутин А. В. - Жесткие дорожные покрытия из цементобетона для автомобильных дорог, Солоненко И. П., Леонова А. В. (2018)
Мозговий В. В. - Механічні ефекти і парадокси явищ термопружного напруження в конструкціях дорожніх одягів, Гайдайчук В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В., Густєлєв О. О., Куцман О. М. (2018)
Рахуба О. Ю. - Оцінка впливу групи параметрів паспорта автомобільної дороги на ефективність їх використання із застосуванням факторного аналізу (на прикладі шумозахисних споруд), Тимощук О. Ю. (2018)
Терещенко Т. А. - Аналіз сучасних вітчизняних та закордонних вимог до матеріалів та процесів влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу з сумішей, укріплених гідравлічними в’яжучими (2018)
Бондар Т. В. - Аудит безпеки автомобільних доріг, Бородіна Н. А., Пина О. Г. (2018)
Stupaк D. V. - Flint Assemblage of Severynivka Hillfort, Telizhenko S. A. (2019)
Козак О. Д. - Патологічні ознаки на скелеті як маркери міграцій (2019)
Моця О. П. - Нагальні питання досліджень етнічної історії східних слов’ян середньовічних часів (2019)
Готун І. А. - Богородиця з Ходосівки, Казимір О. М., Сухонос А. М. (2019)
Козубовський Г. А. - Про срібло давньоруських монет (2019)
Буйських А. В. - Самоський килік із колекції Миколаївського краєзнавчого музею "Старофлотські казарми", Чепкасова М. І. (2019)
Петраускас О. В. - Волинцевський комплекс ранньослов’янського поселення Обухів 2 (2019)
Залізняк Л. Л. - "Град русичів ім’ям Пересічень" у м. Дніпро та археологічні реалії (2019)
Осипенко М. С. - Давньоруські зіркоподібні навершя булав із колекції Національного музею історії України (2019)
Жигола В. С. - Новітні методи фіксації в археології, Скороход В. М. (2019)
Vetrova M. N. - Methods of Natural Sciences for the Reconstruction of the Ceramics Firing, Kulkova M. A., Kashuba M. T., Gavrylyuk N. A., Gershkovych Ya. P., Kaiser E., Kulkov A. M. (2019)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні визначення відбитків на виробах з глини з розкопок київського Арсеналу (2019)
Степанчук В. М. - Міжнародна наукова конференція "Палеолітична стоянка Азих в Азербайджані і міграційні процеси", Баку—Габала, 1—5 жовтня 2018 р. (2019)
Шрамко І. Б. - 60-років досліджень Більського городища Харківським університетом (2019)
І Всеукраїнський археологічний з’їзд у Ніжині (2019)
Пам’яті Владилена Опанасовича Анохіна (2019)
Пам’яті Леоніда Васильовича Субботіна (2019)
Луцький А.І. - Перспективи позитивістської ідеології в умовах глобалізації (історико-правовий аспект) (2018)
Луцький М. І. - Правові засади реалізації ідеї соборності (до 100 річчя з моменту створення ЗУНР) (2018)
Євдокимов В. В. - Правові засади системи парламентаризму Австро-Угорщини, та особливості її реалізації в Галичині (2018)
Зварич Р. В. - Процес формування та реалізації регулятивної функції капіталістичного права (2018)
Биркович О. І. - Концепт правди в судовій системі Київської Русі (2018)
Волковецька С. В. - Правове виховання молоді як необхідна умова української демократії (2018)
Книш В. В. - Перспективи розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні (2018)
Андрухів О. І. - Порівняльна характеристика правових заходів радянського та польського урядів міжвоєнних десятиліть у сфері протидії дитячої безпритульності (2018)
Федик Л. Б. - Правова культура учасників виборчого процесу у Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Віконський В. В. - Теоретично-правовий аналіз поліфункціональності сучасного українського права (2018)
Веркалець І. Д. - Правова психологія в механізмі реалізації права (2018)
Аронов Я. - Правова культура юриста (2018)
Довганич В. А. - Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її трансформації у правовій свідомості галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Кузь С. В. - Концепція функціональності в теорії природного права (2018)
Шевчук Л. В. - Відображення правової ідеології в конституційних актах Західноукраїнської Народної Республіки (2018)
Івасин О. Р. - Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи (2018)
Миколаєнко Ю. І. - Права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в основних концепціях сучасного праворозуміння (2018)
Жуковська Л. А. - Правове регулювання засобів масової інформації в Україні (2018)
Бабецька І. Я. - Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії (2018)
Гуйван П. Д. - Часова визначеність національної правової системи (2018)
Піцик Х. З. - Правовий статус спадкоємців при спадкуванні за законом (2018)
Саветчук В. М. - Виконання та відповідальність за невиконання договору про злиття (приєднання) за законодавством України та ЄС (2018)
Стратонов В. М. - Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів, Чесакова М. С. (2018)
Шахова К. В. - Сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинампроти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2018)
Габуда А. С. - Проблеми криміналізації шантажу, Сав’юк О. В. (2018)
Гуцуляк М. Я. - "Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації", Равлюк І. І. (2018)
Огерук І. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції (2018)
Плескач О. Ю. - Окремі особливості оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом розшуку осіб, зниклих безвісти (2018)
Дан А. В. - Причини та умови використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні (2018)
Вихідні дані (2018)
Страфун С. С. - Лікування задньої нестабільності плечового суглоба під артроскопічною асистенцією, Ломко В. М. (2018)
Турчин О. А. - Вплив підвищеної маси тіла на виникнення підошовного фасціїту, Міхневич О. Е., Лазаренко Г. М., Пятковський В. М., Лябах А. П. (2018)
Григоровський В. В. - Показники структурно-функціонального стану губчастої та компактної кістки та їх кореляція за експериментального глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу в умовах застосування вітамінів D та E, Калашніков А. В., Кузів Є. Л. (2018)
Лазарев І. А. - Математичне визначення механічних властивостей капсули ліктьового суглоба при його згинально-розгинальній контрактурі, Страфун О. С., Крищук М. Г., Скибан М. В., Максимішин О. М. (2018)
Герасименко С. І. - Лікування хворих на хронічну тофусну подагру, Полулях М. В., Дуда М. С., Пшеничний Т. Є., Тимочук В. В. (2018)
Фіщенко В. О. - Оцінка ризику порушення зрощення переломів трубчастих кісток у дослідженні випадок-контроль, Килимнюк Л. О. (2018)
Коструб О. О. - Результати оперативного лікування навколосуглобових форм синдрому пахового болю у спортсменів, Блонський Р. І., Смірнов Д. О., Лучко Р. В. (2018)
Фищенко Я. В. - Дегенеративный спинальный стеноз поясничного отдела позвоночника. Часть 1: Определение, эпидемиология, клиника, патофизиология, диагностика. Мета-анализ литературных данных, Кравчук Л. Д., Перепечай О. А., Кудрин А. П. (2018)
Костогриз Ю. О. - Пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури) (2018)
Магомедов С. - Прокальцитонін як біохімічний маркер при діагностиці запальних процесів (огляд літератури), Кравченко О. М., Колов Г. Б., Шевчук А. В. (2018)
Яцкевич А. Я. - Доцільність внутрішньосуглобового введення гіалуронової кислоти при артроскопії з приводу остеоартрозу гомілковостопного суглоба (2018)
Коструб Олександр Олексійович (2018)
Перелік робіт, надрукованих у журналі 2017 року (2018)
Про міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, присвячену 25-річчю Національної академії медичних наук України (2018)
Денисюк Борис Семенович (2018)
In memoriam (2018)
Омельчук О. М. - Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини (2018)
Литвиненко І. Л. - Реформування територіальної організації влади в Україні: здобутки та перспективи (2018)
Кочин В. В. - Поняття та ознаки ендавменту (2018)
Білоусов Ю. В. - Гарантії майнових інтересів держави під час виконання судових рішень: міжнародний та національний аспекти (2018)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування (2018)
Весна Н. О. - Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку (2018)
Анікіна Г. В. - Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Гарієвська М. Б. - Забезпечення майнових інтересів учасників справи в цивільному процесі: порівняльно-правовий аспект (2018)
Самбір О. Є. - Розмежування форвардного контракту та договору купівлі-продажу, Бориславська М. В. (2018)
Сердечна І. Л. - Самозахист особистих немайнових прав інших членів сім’ї та родичів (2018)
Завадська Н. В. - Принцип повного відшкодування шкоди при визначенні обсягу цивільно-правової відповідальності за вчинення терористичного акту (2018)
Бичковська М. Є. - Правова охорона незареєстрованих дизайнів у сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки (2018)
Сидоренко Д. І. - Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України (2018)
Чудик-Білоусова Н. І. - Становлення договірного регулювання соціального страхування в Україні (2018)
Андрушко А. В. - Окремі аспекти правового регулювання праці старост об’єднаних територіальних громад (2018)
Михайлова І. Ю. - Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2018)
Місінкевич А. Л. - Удосконалення правового регулювання функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням досвіду Республіки Польща (2018)
Ратушна С. І. - Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю (2018)
Димінська О. Ю. - Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС (2018)
Мадзігон Н. В. - Правовий статус комбатантів та цивільного населення в контексті імплементації норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне законодавство України (2018)
Грень Л. М. - Механізми державного управління жіночою професійною освітою на території України у ІІ половині ХІХ — початку ХХ ст. (2018)
Лаврук О. В. - Сутність поняття державної політики (2018)
Дяченко С. А. - Складові системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (2018)
Мороз С. А. - Забезпечення відповідності університетських знань вимогам ринку праці як напрям удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти (2018)
Прав Ю. Г. - До питання нормативно-правового забезпечення реалізації механізмів державного управління у будівництві (2018)
Синчак В. П. - Публічна політика фіскальної служби як чинник зміцнення національної безпеки в бюджетній сфері (2018)
Шевчук І. В. - Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України в контексті захисту національних інтересів держави (2018)
Корюгін А. В. - Інформаційні технології управління маркетинговою діяльністю підприємства (2018)
Кудельський В. Е. - Управління збалансованим розвитком підприємств у сфері АПК (2018)
Андрос С. В. - Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Крушинська А. В. - Концесія як форма стимулювання інвестицій в туристичну сферу (2018)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка забезпечення сталого людського розвитку, Кулинич Р. О. (2018)
Михайлов В. С. - Рейтингові оцінки у військовій сфері: методологія і практика, Єфімова В. В. (2018)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове дослідження громадянства (рецензія на монографію І. Д. Софінської "Філософсько-правова візія доктрини громадянства") (2018)
Буханевич О. М. - Монографічне дослідження діяльності Державної прикордонної служби України щодо протидії нелегальній міграції, Михеєнко М. М. (2018)
Хмельницький університет управління та права — вищий навчальний заклад комунальної форми власності (2018)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки” (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
De Luca F. - Editorial: The intertwined play of governance, regulation, financial information and disclosure – Suggestions for further research (2019)
Pezzuto I. - Turning globalization 4.0 into a real and sustainable success for all stakeholders (2019)
Albarrak H. - AAOIFI governance standards: Sharia disclosure and financial performance for Islamic banks, El-Halaby S. (2019)
Salia H. - The role of an audit committee in bank solvency: an emerging market case, Addo E. B., Adoboe-Mensah N. (2019)
Wood A. - An assessment of corporate governance in financial institutions in Barbados, Small K. (2019)
Elfeituri H. - Examining banking productivity drivers in MENA banks after financial liberalisation in 1990s (2019)
Carbonai D. - Board interlocking network in the Brazilian stock market. A hypothesis on the conflicting manager (2019)
Рохман Б. Б. - Исследование различных схем реконструкции проектной системы пылеприготовления при переводе парогенератора ТПП-210А блока №4 Трипольской ТЭС с АШ на газовый уголь марок Г и ДГ-100 (2017)
Будько В. І. - Застосування теорії черг для описування імовірнісних параметрів процесу заряду електромобілів від відновлюваних джерел енергії (2017)
Кузнєцов М. П. - Побудова математичної моделі режиму споживання електроенергії (2017)
Головко В. М. - Розробка стенду та методики дослідження відцентрових регуляторів для вітроустановок, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2017)
Перминов Ю. Н. - Сравнение технических параметров ветроустановок (ВЭУ) и приливных электростанций (ПЭС) при использовании в зонах с невысокими природными энергетическими потенциалами, Волков Л. В., Перминова С. Ю. (2017)
Кныш Л. И. - Влияние некоторых геометрических параметров на энергетические показатели ветродвигателей с вертикальной осью вращения, Гоман О. Г. (2017)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена на Киевском водохранилище в зависимости от водности года, Корецкий Е. П. (2017)
Барило А. А. - Дослідження свердловинних термограмм Берегівського гідротермального родовища (2017)
Клюс В. П. - Переробка конденсату газогенераторної установки в біогаз, Четверик Г. О. (2017)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива. Частина 4. Вплив анізотропії гранул на швидкість окислення вуглецю з коксозольного залишку в осьовому та радіальному напрямках (2017)
Білоокий О. В. - Показники імунологічного дослідження крові за інфікованого та неінфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Бортник Ю. В. - Ефективність корекції метаболічних порушень у щурів із комбінованим дефіцитом йоду та заліза (2015)
Бульбук О. В. - Удосконалення діагностичного процесу при ураженнях коронкової частини фронтальних зубів, Рожко М. М. (2015)
Вацеба М.О. - Порушення електролітного балансу в кардіологічній практиці (2015)
Вірстюк Н. Г. - Зміни ліпідного спектру крові у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Вплив глутаргіну на функціональний стан печінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2015)
Макян С. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 1), Гаргаун В. А., Майданник В. Г. (2015)
Михайленко Т. М. - Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної гігієни ротової порожнини в осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів на основі біохімічних та фізико-хімічних показників ротової рідини (2015)
Мішалов В. Г. - Результати диференційованого лікування інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера tenckhoff при проведенні перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Комплексная этапная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2015)
Nefedov A. A. - Pharmacological Correction of Neurological Disorders in Case of Multiple Sclerosis, Mamchur V. I. (2015)
Олійник І. Ю. - Топографоанатомічні особливості структур щічної ділянки у плодів людини, Марценяк І. В., Цигикало О. В. (2015)
Пахаренко Л. В. - Досвід диференційованого підходу до лікування різних форм передменструального синдрому (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичний лізис високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока кроликів при проникному пораненні війчастого тіла (2015)
Петрина В. О. - Вивчення ролі маркерів активності запального процесу при неспецифічному виразковому коліті (2015)
Rybalov O. V. - Treatment of Patients Suffering from Glossalgia Accompanied by Xerostomia, Korolenko I. A. (2015)
Роговий Ю. Є. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу, Колеснік О. В. (2015)
Рожко М. М. - Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Годованець О. І. (2015)
Ромаш І. Р. - Динаміка антропометричних показників, показників вуглеводного, ліпідного та ферментного обміну у пацієнтів із параноїдною шизофренією при лікуванні (2015)
Салижин Т. І. - Оцінка якості життя у хворих на хронічну хворобу нирок, кореговану амбулаторним гемодіалізом, із супутньою хронічною серцевою недостатністю та без неї, Яцишин Р. І. (2015)
Середюк В. Н. - Динаміка фактора росту фібробластів основного і систолічного тиску в легеневій артерії під впливом інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту еналаприлу, блокатора рецепторів ангіотензину-II кандесартану та їхнього поєднаного застосування у хворих на хронічне легеневе серце з артеріальною гіпертензією (2015)
Ткачук Ю.Л. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла надниркових залоз в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (2015)
Четайкіна А. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивновиразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, Склярова О. Є. (2015)
Чубій І. З. - Цитоморфометричні характеристики стану тканин пародонту при використанні препарату кверцетину в поєднанні лазерним опроміненням, Рожко М. М. (2015)
Ячник І. М. - Прокальцитонін для діагностики сепсису та його ускладнень у дітей (2015)
Дельва Ю. В. - Випадок рідкісної варіантної форми системної склеродермії (склередема Бушке), Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Вишиванюк В. Ю., Сухоребська М. Я. (2015)
Палійчук О. В. - Значення мутації 5382 insС у гені BRCA 1 у розвитку спадкових і первинно-множинних пухлин, Россоха З. І. (2015)
Гаморак Г. П. - Сучасні аспекти формування професійних якостей студентів-медиків на кафедрі мікробіології (2015)
Карпінець І. М. - Аналіз соціально-психологічних умов навчання студентів-іноземців Івано-Франківського національного медичного університету (2015)
Кінаш Н. М. - Використання інтернет-ресурсу в освоєнні клінічних дисциплін (2015)
Кравчук І. В. - Психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача вищої школи (2015)
Николюк А. М. - Метод кооперативних груп як засіб оптимізації навчального процесу в медичній освіті (2015)
Петрина В. О. - Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2015)
Pavlenko O. V. - Using PRGF-Endoret Technique for the Regeneration of Soft Tissues Defects Applied in Regenerative Medicine, Bida R. Yu. (2015)
Присяжнюк В. П. - Картографування розподілів азимутів поляризації лазерних мікроскопічних зображень полікристалічних плівок плазми крові у диференційній діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки, Ушенко О. Г., Дуболазов О. В. (2015)
Цигикало О. В. - Застосування тривимірного комп'ютерного реконструювання в морфології, Олійник І. Ю., Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Карпінець І. М. - Аналіз десятирічних трендів показників захворюваності і смертності населення в Україні та Івано-Франківській області від причин, асоційованих із вживанням алкоголю (2015)
Костишин І. Д. - Рак слизової порожнини рота. Діагностика і лікування в Івано-Франківській області, Бойко В. В., Романчук В. Р., Гірна Г. А. (2015)
Литвинець Є. А. - Рак нирки - прогнозування виживаності, Строй О. О., Лесняк О. М., Білоруський Р. О., Оброцький А. С., Марухняк Р. В., Бодлак С. І., Смук Т. М., Сеник О. Р. (2015)
Мищенко І. А. - Аналіз неспецифічних реакцій організму операторів сейсмопрогнозу на акустичне навантаження (2015)
Литвинець Є. А. - Етіопатогенетичні чинники, діагностика сечокам'яної хвороби та кальцій-оксалатного нефролітіазу, Скоропад Н. Т. (2015)
Магрицька І. - Якою має бути медична термінологія в українській державі (2015)
Богмат Л. Ф. - Сучасні підходи до лікування вторинної аритмогенної кардіоміопатії в дітей, Рак Л. І., Ніконова В. В., Головко Т. А., Бессонова І. М., Шевченко Н. С., Ахназарянц Е. Л., Михальчук О. Я. (2019)
Марушко Ю. В. - Аналіз обізнаності лікарів щодо принципів корекції лихоманки в дітей, Гищак Т. В. (2019)
Марушко Т. В. - Забезпеченість вітаміном D та мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Голубовська Ю. Є. (2019)
Агафонова Е. А. - Новые терапевтические возможности фитопрепаратов при лечении острых респираторных инфекций у детей, Никулина А. А., Петренко Л. Л., Шленчак Е. П. (2019)
Буднік Т. В. - Важливість корекції вегетативної дисфункції у дітей із розладами сечовипускання, або як підвищити ефективність терапії гіперактивного сечового міхура (2019)
Кривуша О. Л. - Лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, Бабич В. Л., Леоненко Н. Й. (2019)
Никитюк С. О. - Синдром Стівенса — Джонсона в підлітка: діагностика і лікування (клінічний випадок), Демборинська Н. М., Кміта І. В. (2019)
Колоскова О. К. - Вроджений кір (клінічний випадок), Іванова Л. А., Поліщук М. І., Гопко Н. В., Гарас М. Н. (2019)
Абатуров О. Є. - Хронічна Helicobacter pylori-асоційована інфекція у дітей, парацелюлярна проникність слизової оболонки шлунка та харчова алергія, Ликова А. Е. (2019)
Левицький А. Ф. - Підходи до хірургічного лікування вродженої клишоногості у дітей, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2019)
Абатуров А. Е. - Ингибирование бактериального кворум сенсинга (общие представления), Крючко Т. А. (2019)
Новакович М. - Рецепція стилю Д. Бортнянського в церковних композиціях М. Вербицького (2016)
Гаргай О. - Пізньоромантична парадигма інтерпретації фольклорних джерел у скрипкових творах А. Солтиса (на прикладі п’єси "Куяв’як") (2016)
Стоянова А. - Нові модифікації жанру кантати у творчості сучасних українських композиторів (2016)
Білас О. - Функції музики та музичні концепти в новітніх театральних системах першої половини ХХ ст. (2016)
Вовченко Г. - Монограма як провідний формотворчий принцип у "Каноні пам’яті Ігоря Стравинського" Альфреда Шнітке (2016)
Городецький А. - Kammermuzik № 5 Пауля Гіндеміта: на шляху до формування індивідуального композиторського стилю (2016)
Вавшко І. - Рок-балада та народна пісня: механізми взаємодії (2016)
Бабенко О. - "Дума про Довбуша" В. C. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором (2016)
Созанський Й. - Малярський світ симфонії C. Туркевич-Лукіянович (ракурс міжвидової мистецької взаємодії в аспекті технічного арсеналу) (2016)
Мазуренко А. - Статичний та динамічний методи аналізу в дослідженні процесу формотворення пісенної строфи (аспект української етнічної музики) (2016)
Семенець О. - Ностальгія у контексті проявів модернізму в українській музичній культурі кін. XIX – поч. XX ст.: до постановки проблеми (2016)
Бабенко К. - Про інтерпретаційний аналіз алонімного музичного твору (на прикладі Сонати для мюзету та basso continuo op. 13 № 6 "Il Pastor Fido" Н. Шедевіля / А. Вівальді) (2016)
Жарковський Р. - До проблеми неокласицизму в інструментальному стилі І. Стравінського (2016)
Марушко А. - Тема дитинства у творчості Моріса Равеля: музично-текстологічний аспект (2016)
Тетюк М. - Семантичні коди у вокальних жанрах (2016)
Войтович О. - Критерії оцінювання звучання оркестру в концертних залах, Тракало О. (2016)
Катрич О. - Аналітичний ресурс концепції музично-виконавських архетипів в контексті взаємодії культурологічних парадигм Ероса і Етоса (2016)
Герега М. - Парний цикл в сучасній українській навчальній фортепіанній літературі (2016)
Левкулич Є. - Творчий портрет C. Борткевича-піаніста (2016)
Бернацька-Гловаля Е. - Мистецьке середовище Львова 20–30-х років ХХ століття та його вплив на камерно-вокальну творчість львівських композиторів (мультикультурний аспект) (2016)
Нікітюк О. - Особливості виконання кантатно-ораторіальних творів сучасних українських композиторів (на прикладі фольклорної сценічної ораторії "Барбівська коляда" Ганни Гаврилець) (2016)
Левицький О. - Генрик Ярецький – одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини ХІХ століття (2016)
Пилатюк І. - Вступне слово (2017)
Новакович М. - Танцювальність в оркестрових творах М. Вербицького як характерна ознака "віденської ідентичності” (2017)
Сиротинська Н. - Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії (2017)
Мазепа Т. - Рудольф Шварц –забутий директор Галицького Музичного Товариства (2017)
Борецький В. - Кларнет у творчості І. Стравінського (2017)
Кулиняк Н. - Критично-публіцистична діяльність Антіна Рудницького (сторінками галицької преси першої третини ХХ століття) (2017)
Рудакевич М. - Функції кіномузики на прикладі фільму "Владика Андрей" (2017)
Федорняк Н. - Українські фольклорні студії в Канаді (2017)
Грабовська О. - Інтерпретація поезії Івана Франка у камерно-вокальній творчості українських композиторів (на прикладі циклів "Зів’яле листя" Ігоря Соневицького та "П’ять пісень на слова Івана Франка" Валентина Сильвестрова) (2017)
Лазаревич Є. - Літургійний спів "західної" традиції: естетичний аспект та проблема музики в сучасній літургії (2017)
Бернацька-Гловаля Е. - Польська аматорська пісня ХІХ ст. у львівському культурно-мистецькому континуумі (2017)
Фішер Т. - Професійна музична освіта Галичини в період німецької окупації Львова (1941–1944) (2017)
Загородній Т. - Вокальні цикли Ю. Мейтуса на слова українських поетів у світлі стильових особливостей творчості та виконання (2017)
Єфіменко М. - Скрипкова фантазія у творчості українських композиторів ХIХ–ХХІ століть (2017)
Пославський А. - Стильові витоки та авторські інтерпретації камерно-ансамблевого інструменталізму композиторів нововіденської школи (2017)
Ельтек І. - Філософські візії поетичних концептів Івана Франка у вимірах сучасної естетики (на матеріалі творів Мирослава Скорика) (2017)
Демчук О. - У пошуках матриці фортепіанної творчості Олів’є Месіана (2017)
Маруняк В. - Музика та малярство в творчості українських митців ІІ пол. ХХ століття (до проблеми синтезу мистецтв) (2017)
Мендюк Н. - Деякі oсобливості втілення юнгівських архетипів у міфологемі русалки на прикладі творів митців епохи Романтизму (балади "Причинна", "Утоплена", "Русалка" Т. Шевченка та опера "Ундина" Е. Т. А. Гофмана) (2017)
Олійник С. - Регіональні параметри рецепції творчості композиторів-романтиків (на прикладі Ф. Шопена, Ф. Ліста та Р. Ваґнера в музичній культурі Львова) (2017)
Лісогорська А. - Щодо інтерпретаційного дискурсу в сучасній опері (на прикладі режисерських інтерпретацій опери "Пікова Дама" П. І. Чайковського) (2017)
Сенишин Л. - Квартетна музика в українському музикознавстві другої половини XX століття (2017)
ЛІ Янь Лун - Представництво у світовому контенті скрипкової музики китайського композитора ХХ ст. Ма Сіконґа у світлі синтезу національних та європейських традицій (2017)
Скрипник Н. - Карлгайнц Штокгаузен в радянській музикознавчій літературі (2017)
Драганчук В. - Національний Еґо-концепт у музичному дискурсі: теоретичні засади і приклад втілення (за філософією Г. Сковороди) (2017)
Новакович М. - Дмитро Бортнянський як "винайдена традиція" галицької музичної культури ХІХ століття (2017)
Мазепа Т. - Діяльність Галицького Музичного Товариства в період формування структури (1838–1848 роки) (2017)
Зінків І. - До постановки проблеми розвитку органології в Україні (2017)
Герега М. - Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність у фортепіанному циклі Ігоря Шамо "Гуцульські акварелі” (2017)
Вавренчук І. - Виявлення західноєвропейської сецесійної моделі в українській музиці на прикладі опери М. Леонтовича "На Русалчин Великдень" (2017)
Андрєєва В. - Біля витоків Полтавського оперного театру: забуте ім’я Василини Старостинецької (джерелознавчий аспект) (2017)
Білас О. - Інноваційні риси музичних концепцій театру Леся Курбаса (на прикладі вистав "Гайдамаки" за Шевченком і "Газ" Г. Кайзера) (2017)
Плечелюк Г. - Семантичні площини архетипу Переродження у зразках сучасної української музики (2017)
Мазуренко А. - Дослідження звуковисотних коливань в українському пісенному фольклорі методами електронно-акустичного та статистичного аналізу (2017)
Серко О. - Традиційна вокально-обрядова культура Середньої Волині (етнографічний та жанровий аспекти) (2017)
Чистякова Н. - Струнно-смичкові аматорські колективи Харкова: регіональна специфіка та творчі репрезентації (2017)
Ткачук А. - Фаготовий тембр як засіб виразовості в симфонічних творах Б. Лятошинського (2017)
Чабан Т. - Традиції символізму в сонаті Des-dur Василя Барвінського (2017)
Катрич О. - До питання моделювання психологічної структури особистості композитора, Чубак А. (2017)
Коменда О. - Піаніст – композитор – музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка (2017)
Гав’юк-Шеремет О. - Фортепіанна лисенкіана Олександра Козаренка (2017)
Хшановський М. - Ars subtilior: перші зразки графічних партитур, Тракало О. (2017)
Сіраш А. - Камерне хорове мистецтво України: етап становлення (2017)
Лазаревич Є. - Концертне виконання давньої релігійної музики з погляду "історично орієнтованого виконавства" (2017)
Зотов Д. - Особливості функціонування психологічної сфери саксофоніста-імпровізатора (2017)
Бійо В. - Король-Сонце, озброєний богами (2017)
Лагунов П. - Комунікативні моделі квартетного музикування та їхня роль у австро-німецькій музиці другої половини XVIII ст. (2017)
Ліва Н. - Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Сидоренко Л. - Міжкультурні взаємодії: історико-стильові проекції (2017)
Черевко К. - До питання "відкритого" фіналу в опері "Турандот" Джакомо Пуччіні (2017)
Леонтьєв С. - Музика "тривожного очікування" як один з художніх прийомів у практиці композиторів Голлівуду (2017)
Жарковський Р. - Імпресіоністські риси струнного інструменталізму у квартетній творчості К. Дебюссі та М. Равеля (2017)
Кантемирова А. - Етногенез у визначенні культурного феномену Молдови (2017)
Янь Чжихао - Музичне мистецтво в умовах міжкультурної взаємодії Схід – Захід (2017)
Енджі Пань Хунь - Жанр концерту для фортепіано з оркестром у творчості китайських композиторів 2010-х років (2017)
Ма Веньтін - Форми професійного музичного життя і музичної освіти у Шанхаї початку ХХ століття (2017)
Ке Лун - Становлення жанру камерної вокальної лірики у творчості композиторів провінції Гуандун першої половини ХХ століття (2017)
Арпентьева М. - Бульварный роман: повседневные и профессиональные психотерапевтические отношения (2018)
Бузов А. - "Безумний пакт" як історія однієї ініціації: новела Віталія Бендера "Таємниця" в контексті модерністських пошуків автора (2018)
Вірченко Т. - Сучасна українська драматургія для дітей: аксіологічний вимір крізь поколіннєву призму (2018)
Гайдаш А. - Композиційні особливості п’єси-спогаду "М. Баттерфляй" Д. Г. Хуанга (2018)
Гуль О. - Філософське підґрунтя імагологічних імплікацій соціокультурного компонента китайської флористичної лірики (2018)
Іщенко О. - Свій / чужий хронотоп як маркер ідентичності героїв у романах Мирослава Дочинця (2018)
Козлов Р. - Концепт "структура" в дискусіях мистецького українського руху (2018)
Кошман П. - Мова і нацыя як праблемнае поле сучаснай беларускай прозы (2018)
Ліхоманова Н. - Онтологія ідентичності у прозі Амелі Нотомб (2018)
Набитович І. - Музичний дискурс творчости Дарії Віконської (2018)
Пащенко Є. - Хорватія Дмитра Павличка (2018)
Руснак І. - Жанрові особливості і прототипи роману "Сонце з заходу" Уласа Самчука (2018)
Сафарян С. - Індоєвропейські та праслов’янські космологічні мотиви у фольклорній спадщині Давньої Русі (2018)
Терехова І. - Художнє відображення проблеми гріховного та праведного в повісті М. Костомарова "Сорок лет" (2018)
Циганок О. - Проблеми атрибуції поетики Києво-Могилянської академії "Praecepta de arte poētica…" (1735?) (2018)
Гончаренко А. - Літературна спадщина Бориса Грінченка для дітей і про дітей (2018)
Погребенник В. - Самобутність літературного фольклоризму поезії Бориса Грінченка (2018)
Яковлева І. - Осмислення ідей жіночого руху у перекладах "нової драми" М. Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана "Heimat") (2018)
Луцюк М. - Давньоєгипетська "Пісня арфіста": художній переклад українською і коментування (2018)
Бровко О. - Компаративні виміри художнього підтексту (2018)
Відомості про авторів (2018)
Содержание (2018)
Афтанділянц Е. Г. - Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул, Лопатько К. Г., Зауличний Я. В. (2018)
Сизоненко О. Н. - Влияние толщины переходной интерметаллидной зоны CuAl2 на твердость материала системы Al-Cu, Зайченко А. Д., Присташ Н. С. (2018)
Кудь І. В. - Композиційні порошки системи Si3N4-ZrN електротехнічного призначення, Єременко Л. І., Крушинська Л. А., Широков О. В., Згалат-Лозинський О. Б., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Кудь І. В. - Особливості синтезу порошків твердих розчинів Cr0,9Tі0,1Si2 і Cr0,9Ta0,1Si2, призначених для високоомних резистивних матеріалів, Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Кудь І. В. - Одержання нанорозмірних порошків твердих розчинів на основі дисиліциду молібдену для виготовлення мішеней, Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Ситник Я. А. - Вплив легуючих добавок і температури нагрівання на розмагнічування і точку Кюрі порошкових термомагнітних матеріалів на основі залізонікелевих сплавів, Маслюк В. А., Блощаневич О. М., Стегній А. І. (2018)
Пінчук М. О. - Використання продукту утилізації автомобільних шин для синтезу карбіду хрому, Гадзира М. П. (2018)
Ivanchenko S. E. - Tape Casting of anode and electrolyte layers for solid oxide fuel cells, Polishko І. O., Baranovskyi D. I., Brodnikovskyi Y. M., Vasylyev O. D., Ragulya A. V. (2018)
Гречанюк Н. И. - Влияние технологических факторов на механические свойства конденсатов на основе меди и молибдена, Гречанюк В. Г. (2018)
Гречанюк І. М. - Фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів Cu-Cr, Гречанюк В. Г. (2018)
Сосновский Л. А. - Исследование особенностей прессования и вакуумного спекания порошковой смеси железо-кремний, Власова О. В., Миницкий А. В. (2018)
Епифанцева Т. А. - Влияние объемной доли и дисперсности вольфрамовых частиц на электрическое сопротивление гетерогенного материала на медной основе, Власова О. В., Солонин Ю. М., Баглюк Г. А., Штерн М. Б., Коваль А. Ю. (2018)
Гречанюк И. Н. - Новые направления работ НПП "Элтехмаш” по получению перспективных материалов и покрытий методами электронно-лучевой плавки и высокоскоростного испарения-конденсации в вакууме (2018)
Шишкіна Ю. О. - Аналіз основних напрямків отримання порошкових алюмоматричних композиційних матеріалів (2018)
Затовський В. Г. - Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки, Хоменко О. В., Хоменко О. І. (2018)
Козирацкий Е. А. - Использование скорости ультразвука для исследования особенностей формирования структуры псевдосплава Fe-Cu-Mo, Колесников А. Н., Гетьман О. И., Радченко П. Я., Талько О. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Nowakowski P. - Synod zamojski 1720 w spoleczno-polityczne??i zycie Koscielne Ukrainy (2018)
Гаврилюк М. О. - Український історик Михайло Драгоманов (2018)
Дроботюк К. О. - Земський учитель у соціальній структурі села Російської імперії (70 – 80-і рр. ХІХ ст.) (2018)
Доценко В. О. - Єврейське землеволодіння та оренда земель в українських губерніях Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Романюк Н. Й. - Зміни в системі землеволодіння і землекористування у Правобережній Україні та їх наслідки: 1861 – 1914 рр. (2018)
Титівець О. О. - Спільна діяльність громадських об’єднань та органів управління у східних українських регіонах 1917 – 1920 роках (2018)
Семанишин Т. С. - Концептуальні засади функціонування громадських об’єднань в радянській Україні доби становлення тоталітарного режиму (1920-ті рр.) (2018)
Мацур Л. М. - Участь громадських організацій радянської України у роботі з політемігрантами (20-і рр. ХХ ст.) (2018)
Свистович С. М. - Розвиток кооперативного руху в радянській Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Pesotskiy M. M. - People’s commissariat of interior affairs of Ukraine in the 1920’s. historiography of creation and activity (2018)
Rolduhina Y. O. - Involvement of State Security Agencies in Solving Social and Economic Issues in the 1920s-1930s in the territory of Ukraine (2018)
Treitiak D. V. - The impact of korenization policies on greek ethnic minority in the twenties-thirties of the 20th century (2018)
Чуян І. Л. - Матеріальні чинники організації повсякденного життя чехів радянської України: харчування та житло (1921 – 1934 гг.) (2018)
Стьопул І. В. - Демократичні традиції українського націоналізму (2018)
Кравченко Д. Ю. - Проблема "переміщених осіб" – неповерненців у період повоєнної репатріації українських громадян у сучасній українській історіографії (2018)
Нагірняк О. Р. - Розвиток українознавства у системі науково – освітніх центрів української еміграції (1945 – 1991 рр.): тенденції, проблеми, досягнення (2018)
Сидорович О. С. - Торгівля книгами у сільській місцевості УРСР у 1950 – 80-их рр. (2018)
Паска Б. В. - Розправа радянського режиму над городенківською групою дисидентів (2018)
Ющенко П. А. - Нові радянські "історичні ювілеї і дати" та їх відзначення в період наростання системної кризи комуністичного ладу (1965 – 1985 рр.) (2018)
Падалка С. С. - Бідність в українському селі як культурне і соціально-економічне явище: середовища, носії, життєві стилі (1990 – 2000-і рр.) (2018)
Артюшенко І. А. - Верховна Рада України, як інституційний чинник держави в антикорупційній діяльності: історичний аспект (1990 – 2000-і роки) (2018)
Мороз М. В. - Становлення української автокефалії в міжцерковному дискурсі світового православ’я (2018)
Коваленко А. І. - Концепт стародавнього слов’янського етносу в історіографічному дискурсі (2018)
Сазіна Т. Ю. - Українська діаспора в Росії: поява та причини міграції (2018)
Гусєв В. І. - Ефіопія: на шляху за збереження політичної незалежності (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) (2018)
Погромський В. О. - Діяльність Американської адміністрації допомоги та інших американських філантропічних організацій у відновленій Польщі в 1918 – 1922 рр. (2018)
Гідревич М. М. - Пропаганда та ідеологія як інструменти нацистської дипломатії в Ірані напередодні Другої світової війни (2018)
Журба М. А. - Громадсько-політичні об’єднання Східної Німеччини в аграрних проектах радянської окупаційної адміністрації (1945 – 1950 рр.) (2018)
Глоба О. Ф. - Пластиды растительных клеток: исторический аспект их изучения (2018)
Проців О. Р. - Оцінка харчової цінності дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Коваленко Н. П. - Організація ведення сільського господарства в межах діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (1917–2017 рр.) (2018)
Столяр О. П. - Внесок В. О. Кудашева у розвиток сільського господарства в Україні (2018)
Шарлай Н. І. - Становлення контрольно – насіннєвої справи в Україні у творчійспадщині професора П. Р. Сльозкіна (2018)
Кучер В. І. - Академік В. І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства (2018)
Воловодовська В. О. - Діяльність професора П. Ф. Тушкана в контексті розвитку аграрної освіти в Україні (2018)
Корзун О. В. - Діяльність Українського науково-дослідного інституту агролісомеліорації і лісового господарства у роки Другої світової війни (2018)
Татарчук Л. М. - Внесок професора В.С. Михайловського у розвиток системи заходів боротьби з хворобами і шкідниками плодово-ягідних культур в Україні (до 125 річчя від дня народження) (2018)
Мельник В. В. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади розвитку штучної інкубації в Українській РСР у 1951 – 1964 роках (2018)
Смірнова Б. О. - Оптимізація структури посівних площ і сівозмін для розвитку ґрунтозахисного землеробства у господарствах Полтавського регіону на початку ХХІ ст. (2018)
Соловей Г. М. - Роль академічної науки у розвитку інноваційних технологій протиерозійного землеробства у Західній Україні на початку ХХІ століття (2018)
Лебедєв І. К. - Методологічні аспекти викладання дисципліни "Історія науки і техніки" для студентів інженерних спеціальностей, Ігнатова Л. Р. (2018)
Падалка С. С. - Нотатки з приводу однієї книги (2018)
Севастьянов О. В. - Повернення забутої перемоги історичної давнини та імені її творця (2018)
Ігнатуша О. М. - Репресії 1920-1930-х років проти православної церкви: регіональний аспект (2018)
Ковпак Л. В. - Документальна розповідь про українську екологічну асоціацію "Зелений світ" (2018)
Титул, зміст (2018)
Бутенко Н. В. - Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0", Кощук А. Г. (2018)
Ісаєва Н. І. - Методи стратегування сталого розвитку Польщі, Дегтярьова О. В. (2018)
Кизим М. О. - Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці, Хаустова В. Є., Шликова В. О., Крамарев Г. В., Пінчук А. О. (2018)
Раєвнєва О. В. - Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем, Аксьонова І. В., Остапенко В. М. (2018)
Бондар-Підгурська О. В. - Матеріалізація науково-методологічного підходу до прогнозування та оцінки ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки на основі модернізованого ІЛР (МІЛР) (2018)
Грицуленко С. И. - Инфокоммуникационное развитие Украины в условиях перехода к цифровой экономике, Уманец Е. Ю. (2018)
Єрмаченко В. Є. - Методичній підхід до вибору пріоритетних напрямів експорту освітніх послуг на основі аналізу показників зовнішньої торгівлі, Чжан Л., Мірзоєв Д. Ш. огли (2018)
Іляш О. І. - Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України (2018)
Кизим М. О. - Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні, Лелюк О. В., Костенко Д. М. (2018)
Ярошенко І. В. - Нормативно-правове забезпечення публічного управління розвитку сільських територій та агропромислового сектора в Україні, Семигуліна І. Б. (2018)
Моргачов І. В. - Потенціал використання інвестиційної ємності регіону (2018)
Оболенцева Л. В. - Визначення факторів впливу на управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів України (2018)
Шашина М. В. - Функціональні особливості структурної модернізації регіональної економіки України (2018)
Ареф’єва О. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства, Кравчук Н. М., Катан М. Я. (2018)
Карлова О. А. - Науково-практичний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств машинобудування, Нестеренко Р. В. (2018)
Коваленко Т. В. - Антикризове управління персоналом у державних організаціях (2018)
Кондратенко Н. О. - Особливості інноваційної корпоративної культури в управлінні організацією, Запорожець Г. В. (2018)
Ус Ю. В. - Діалектичний підхід до формування теоретичних основ стратегічного контролінгу в системі антикризового управління підприємствами, Кузнецова Г. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Дизруптивні інновації: сутність і наслідки впровадження, Бесараб С. О. (2018)
Бурєннікова Н. В. - Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти, Завгородній І. В. (2018)
Ковальов В. М. - Наукові підвалини соціального перевлаштування людства як історичної неминучості (2018)
Rayevnyeva O. V. - Building a System of Institutional Autonomy of a Higher Education Institution: Methodological Background (2018)
Андрушків І. П. - Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід, Надієвець Л. М. (2018)
Vnukova N. M. - The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Andriichenko Z. O., Hontar D. D. (2018)
Дунас Н. В. - Міжнародні стандарти оцінки заставного майна та перспективи їх використання в Україні (2018)
Zhukov V. V. - Analysis of Problematic Issues in Building an Effective Bank Compliance System, Kotsiuba O. V. (2018)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання ефективності масштабу діяльності українських банків за допомогою DEA-аналізу, Мажаров Д. В. (2018)
Khalatur S. M. - Factors Affecting Profitability of Commercial Banks and Directions of its Improvement, Gushcha S. O. (2018)
Кривошлик Т. Д. - Об'єднання страхових компаній як фактор саморегулювання на страховому ринку України (2018)
Луцька Н. І. - Загальні вимоги до формування власного капіталу небанківських фінансових установ, Прокопенко Ж. В. (2018)
Пасічник Ю. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Тарасюк М. В. - Стан і перспективи розвитку інструментарію ринку державних цінних паперів в Україні, Тімошенко Н. М. (2018)
Огліх В. В. - Соціально-економічні детермінанти зміни криміногенної ситуації в Україні, Волкова В. В., Шаповалов О. В. (2018)
Акімова Н. С. - Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Асває А. (2018)
Акімова Н. С. - Удосконалення системи управлінського обліку торгової організації в конкурентному середовищі, Топоркова О. В., Наумова Т. А. (2018)
Замула І. В. - Методика внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції, Сироїд Н. П. (2018)
Кривицька О. Р. - Центри відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя (2018)
Лазебник Ю. О. - Адаптація міжнародної класифікації статусу в зайнятості до національних умов (2018)
Свірко С. В. - Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії, Ковальчук В. В. (2018)
Семенець А. О. - Історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства, Мороз Ю. Ю. (2018)
Дрогобицький І. М. - Моделювання соціокультурних систем (2018)
Клебанова Т. С. - Загальна система оптимізації стратегічних бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії, Баликов О. Г. (2018)
Самарець Н. М. - Економіко-математичний аналіз виробництва олійних культур, Кравець М. О. (2018)
Svetunkov S. G. - Complex Variance in Modern Econometrics (2018)
Довгаль О. А. - Екологічна політика в процесі екологізації економічного розвитку, Панова І. О. (2018)
Лазарєва О. В. - Збалансоване використання зрошуваних земель (2018)
Імас Є. - Оцінювання рівня сформованості цінностей здорового способу життя студентської молоді, Дутчак М., Андрєєва О., Кенсицька І. (2019)
Муллагільдіна А. - Удосконалення технічної підготовки спортсменок 10–11 років у художній гімнастиці у вправах з булавами, Красова І. (2019)
Красова І. - Інформативна значущість показників фізичної підготовленості та морфофункціонального стану у структурі рухової системи учнів 9–10-річного віку, Красов О. (2019)
Путятіна Г. - Політико-економічні параметри оптимізації галузі фітнесу як соціоприродної системи (2019)
Пустовойт Б. - Использование и влияние комплексной программы физической терапии в лечении больных с деформирующим коксартрозом 2–3 степени, Тец А., Повитчан О., Калашникова И. (2019)
Пилипко О. - Вибір ігрового амплуа центральних захисників на підставі аналізу структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, Пилипко А. (2019)
Баннікова Р. - Фактори, що визначають спрямованість процесу фізичної реабілітації чоловіків з остеохондрозом поперекового відділу хребта в стадії ремісії, Кормільцев В., Брушко В., Балаж М. (2019)
Шейко Л. - Физическое развитие и функциональное состояние женщин 20–35 лет, занимающихся плаванием (2019)
Шевченко О. - Зміна рівня показників техніко-тактичної підготовленості у тенісистів на етапі попередньої базової підготовки (2019)
Саннікова М. - Проблема формування теоретичних основ розвитку волонтерського руху в спорті (складовий компонент галузі нормативно-правової основи спортивного права), Петренко І. (2019)
Батєєва Н. - Метод контролю енерговитрат на багатокомпонентні рухові виконання елементів складнокоординаційного завдання, Кизім П., Гуменюк С. (2019)
Годована О. І. - Гістохімічне дослідження глікозаміногліканів альвеолярного відростка нижньої щелепи на тлі фармакологічної корекції експериментального остеопорозу і пародонтиту (2016)
Зубачик В. М. - Порівняльна оцінка остеотропної дії ендодонтичних пломбувальних матеріалів на моделі експериментальної деструкції кісткової тканини щелепи щурів, Ган І. В. (2016)
Сороченко Г. В. - Експериментальне дослідження ефективності глибокого фторування емалі в період вторинної мінералізації емалі постійних зубів (2016)
Тарасенко Л. М. - Механізми стресорних ушкоджень тканин порожнини рота (котороткий огляд літератури і власних досліджень), Білець М. В. (2016)
Єлісєєва О. В. - Вплив лізоцимовмісного зубного еліксиру на м’які тканини порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології, Соколова І. І. (2016)
Ніколішина Е. В. - Перспективи поліпшення лікування герметичних уражень на стоматологічному прийомі, Бублій Т. Д. (2016)
Романова Ю. Г. - Влияние неблагоприятніх факторов окружающей среды на состояние гомеостаза у пациентов со стоматологической патологией, Заградская Е. Л., Строченко Е. А. (2016)
Сулим Ю. В. - Досвід застосування композицій із метилметіонінсульфонію хлоридом ( вітаміном U) для лікування пародонтитів (2016)
Павленко О. В. - Роль плазми збагаченої тромбоцитами і факторами росту, в практиці хірурга-стоматолога, Біда Р. Ю. (2016)
Колесник И. А. - Взаимосвязь степени тяжести крылонебного ганглионита с гигиеническим состоянием полости рта (2016)
Соколов В. Н. - Пластика дефектов тканей головы и шеи артеризированными трансплантатами на базе широчайшей мышцы спины, Аветиков Д. С., Иваницкая Е. С., Бондаренко В. В. (2016)
Чертов С. А. - Непосредственная имплантация в инфицированные лунки удаленных зубов (2016)
Біда О. В. - Особливості ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелеп (2016)
Кіндій В. Д. - Індивідуальний апарат для лікування контрактур нижньої щелепи, Дворник В. М., Новіков В. М. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами і методів їх лікування (2016)
Костура В. Л. - Порушення цитокінової регуляції при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірної масою тіла, Бузвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2016)
Назарян Р. С. - Комплексний аналіз стоматологічного статусу дітей,хворих на алергічні захворювання, Кривенко Л. С. (2016)
Назарян Р. С. - Визначення окремих компонентів стоматологічного статусу дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В. (2016)
Смоляр Н. І. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом постійних зубів у дітей із використанням індексів НІК, ICDAS і якості їхнього стоматологічного здоров’я за критеріями EGOHID, Чухрай Н. Л. (2016)
Ярошенко Е. Г. - Особенности кальций-фосфорного обмена у детей младшего возраста, Соколова И. И. (2016)
Петрушанко Т. О. - Значення фантомних занять у формуванні практичних навичок майбутніх лікарів-стоматологів, Островська Л. Й., Попович І. Ю. (2016)
Професор Чистякова Віра Федорівна. Памяти учителя к 90 – летию профессора В. Ф. чистяковой (2016)
До відома авторів (2016)
Ємець О. О. - Розв’язування лінійної оптимізаційної задачі на полірозміщеннях при сталості сум координат у розміщеннях, Ємець ОЛ-Ра О., Поляков І. М. (2018)
Зеленський А. Г. - Фундаментальні розв’язки визначальної системи диференціальних рівнянь математичної теорії пластин (2018)
Козін І. В. - Алгоритми на фрагментарних структурах для задачі про розбиття множини на дві частини, Сардак В. І., Терешко Я. В. (2018)
Константінов О. В. - Керування системою "резервуар – рідина" зі зворотним зв’язком на основі еталонної моделі, Новицький В. В., Святовець І. Ф. (2018)
Кривохата А. Г. - Застосування ансамблевого навчання в задачах класифікації акустичних даних, Кудін О. В., Давидовський М. В., Лісняк А. О. (2018)
Курапов С. В. - Алгебраические методы построения топологического рисунка непланарного графа, Сгадов С. А. (2018)
Латифов Ф. С. - Свободные колебания облегченных подпорных стен, составленных из ортотропных цилиндрических оболочек, контактирующих с грунтом, Ганиев Д. С. (2018)
Левада В. С. - Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины, Левицкая Т. И., Пожуева И. С., Хижняк В. К. (2018)
Литвин О. М. - Метод знаходження розподілу корисних копалин у шахтній сейсмічній томографії, Драгун В. В. (2018)
Мильцев О. М. - Аналіз функцій трьох змінних на основі воксельних структур образів-моделей в системі "ранок" (2018)
Пожуєв В. І. - Застосування біполярної системи координат до моделювання динаміки двох коаксіальних оболонок у пружному середовищі, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2018)
Сидоров М. В. - Метод Роте у комбінації з методом двобічних наближень розв’язання початково-крайових задач для напівлінійного рівняння теплопровідності (2018)
Татиевский Д. Н. - К синтезу законов управления неголономной модели трехзвенного автопоезда при движении задним ходом (2018)
Халанчук Л. В. - Огляд методів генерації дискретних моделей геометричних об’єктів, Чопоров С. В. (2018)
Хома Г. П. - Про один спосіб побудови т-періодичних розв’язків рівнянь гіперболічного типу, Хома-Могильська С. Г., Чорний В. З. (2018)
Черняков Ю. А. - Теория пластического течения для материалов с площадкой текучести, Лабибов Р. Р. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2018)
Процес рецензування (2018)
Process of review (2018)
Нікітченко М. С. - Пропозиційні логіки часткових предикатів з композицією предикатного доповнення, Шкільняк О. С., Шкільняк C. С., Мамедов Т. А. (2019)
Шкільняк О. С. - Девіантні алгебри істиннісних значень та девіантні класи загальних недетермінованих предикатів (2019)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизоване проектування OpenCL програм на основі алгебро-алгоритмічного підходу, Бондаренко М. М., Яценко О. А. (2019)
Овдій О. М. - До питання автоматизації проектування робочих процесів на основі алгебро-алгоритмічного та онтологічного інструментарію (2019)
Шевченко Р. С. - TermWare-3 – система переписування термів, заснована на контекстному численні, Дорошенко А. Ю. (2019)
Рогушина Ю. В. - Засоби та методи аналізу неструктурованих даних (2019)
Яловець А. Л. - Методи розпізнавання агентом невідомого навколишнього середовища (2019)
Григорян Р. Д. - Симулятор механизмов срочной регуляции гемодинамики человека, Дегода А. Г., Харсун В. С., Джуринский Е. А. (2019)
Зверхановский А. А. - Физико-механическое обоснование структуры пластинки базиса на прочностные характеристики полных съемных протезов, Задорожный В. Г. (2016)
Коломоєць І. С. - Шляхи поліпшення фіксації однокореневих суцільнолитих штифтових конструкцій, Машейко І. В, Герасимчук П. Г., Помойницький В. В. (2016)
Николаева А. В. - Изучение влияния комплекса растительных полифенолов, витамина К и минералов на состояние тканей пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита (2016)
Кулигіна В. М. - Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстра краніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням між хребцевих дисків шийного відділу хребта, Тепла Т. О., Комнацький Б. Ю. (2016)
Пупін Т. І. - Вплив шкідливих факторів виробництва на стоматологічний статус працівників птахофабрик, Кардашевська О. І. (2016)
Давиденко В. Ю. - Дослідження смакової чутливості в період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів (2016)
Диев Е. В. - Нормативные показатели продолжительности зуботехнических этапов изготовления прикручиваемых мостовидных протезов на основе пластиковых выгораемх абатментов и абатментов с платформой для прилеивания с опорой на имплантаты, Лабунец В. А., Диева Т. В. (2016)
Забуга Ю. І. - Результати ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин вітальних зубів, Біда О. В. (2016)
Комариця О. Й. - Застосування гідро гелю адгезивно-активного полімеру з антисептичним засобом у складі знімного пластмасового протеза, Суберляк О. В., Семенюк Н. Б., Вовк Ю. В. (2016)
Рябушко Н. О. - Зміни активності а-амілази ротової рідини в процесі комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з дефектами зубних рядів, Дворник В. М., Баранова А. Ф., Баля Г. М. (2016)
Шибінський В. Я. - Результати діагностики і лікування внутрішніх розладів снщс під контролем магнітно-резонансної томографії (2016)
Лещук С. Є. - Оцінка рівня санітарно-гігієнічних знань у дітей із бронхіальною астмою (2016)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота і водневого показника і дітей із гіпертрофією аденоїдів, Уласевич Л. П. (2016)
Попело Ю. В. - Стоматологічний статус дітей зі злоякісними солідними новоутворами (2016)
Хоменко Л. О. - До питання про сучасну систематизацію карієсу зубів у дітей України, Біденко Н. В. (2016)
Лихота А. М. - Стан і шляхи покращення стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході Україні, Коваленко В. В. (2016)
Яценко П. І. - Мораль, лікарська етика і медичне право (2016)
Сидоренко А. Ю. - Особливості формування тимчасового прикусу в дітей, народжених від матерів груп ризику (огляд літератури) (2016)
Юбилейный год маэстро стоматологии Сергея Радлинского (2016)
Профессор Рибалов Олег Васильович (до 75-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Vadachkoria Z. - The new approach for study the growth regulation of various forms of children hemangioma, Dzidziguri L.., Ghibradze G., Modebadze I., Mikeladze M., Dzidziguri D. (2016)
Січкоріз Х. А. - Зміни фізико-хімічних властивостей ротової рідини у хворих із захворюваннями пародонта на фоні хронічного гепатиту с під час противірусної терапії, Мінько Л. Ю. (2016)
Волошина Л. І. - Про необхідність спільного планування ортопедичної стоматологічної допомоги в комплексному лікуванні пацієнтів із дефектами щелепно-лицевої локалізації, Скікевич М. Г., Аветіков Д. С., Бондаренко В. В., Соколова Н. А., Ахмеров В. Д. (2016)
Мельник В. Л. - Міждисциплінарний підхід у лікуванні пацієнтів із больовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта, Шевченко В. К. (2016)
Діасамідзе Е. Д. - Фактори дезадаптації до знімних зубних протезів, профілактика, лікування, Діасамідзе М. Е., Жуков К. В., Шнайдер С. А. (2016)
Зверхановский А. А. - Оптимизация конструкции полного съмного протеза с целью профилактики протезных стоматитов, Яровая А. В., Максименко П. В. (2016)
Кенюк А. Т. - Клініко-експериментальне обґрунтування модифікованого методу оцінки редукції періімплантатної кісткової тканини при різних схемах ортопедичної реабілітації (2016)
Кирманов О. С. - Результати порівняльної клінічної оцінки застосування пластмас для тимчасового незнімного протезування (2016)
Комариця О. Й. - Динаміка електрофоретичної активності клітин букального епітелію при використанні модифікованого знімного протеза з гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру "Акрилан-ЛПІ" із антисептичним засобом при хронічному генералізованому пародонтиті (2016)
Кулінченко Р. В. - Симптоми внутрішніх розладів скронево-нижньощелепних суглобів за даними обстеження хворих на скронево-нижньощелепні дисфункції (2016)
Кордіяк А. Ю. - Дослідження стану пері апікальних тканин зубів залежно від типу застосованих штифтових конструкцій із відновленням або без відновлення коронкової частини штучними коронками, Дидик Н. М., Павличко Р. Р. (2016)
Король Д. М. - Жувальна ефективність як критерій оцінки функціонального стану зубощелепної системи, Король М. Д., Скубій І. В., Кіндій Д. Д., Тончева Є. Д., Ярковий В. В. (2016)
Лещук Л. С. - Міжзубний контактний пункт жувальних зубів і його значення в збереженні стабільності зубних рядів (2016)
Макєєв В. Ф. - Обґрунтування використання алгоритмів діагностики скронево-нижньощелепних розладів, Телішевська У. Д., Кучер А. Р. (2016)
Телішевська О. Д. - Диференційована діагностика скронево-нижньощелепних розладів із застосуванням розробленої комп’ютерної програми визначення індивідуального ризику їх розвитку (2016)
Циганок О. В. - Розповсюдженість оклюзійних порушень у пацієнтів з ознаками патології моторики язика, Березій М. В., Новіков В. М. (2016)
Флис П. С. - Статика ортодонтических аппаратов с подвижной наклонной плоскостью при лечении мезиального прикуса, Григоренко А. Я., Дорошенко Н. Н., Тормахов Н. Н., Филоненко В. В. (2016)
Безвушко Е. В. - Оцінка якості життя дітей м. Луцька за суб’єктивними індикаторами стоматологічного здоров’я, Лагода Л. С. (2016)
Малко Н. В. - Уміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей, які проживають на території з різними рівнями забруднення, Безвушко Е. В., Гірчак Г. В. (2016)
Нарепеха О. Т. - Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей інтернатних закладів, Дубецька-Грабоус І. С. (2016)
Горб-Гаврильченко И. В. - Роль деловой игры в формировании клинического мышления и коммуникативных навыков у будущих врачей-стоматологов (2016)
Яценко І. В. - Особливості етіології та патогенезу хвороб скронево-нижньощелепного суглоба, ускладнених дисфункцією жувальних м’язів, Аветіков Д. С., Гаврильєв В. М., Іваницька О. С., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2016)
До 65-річного ювілею заслуженого діяча науки і техніки України доктора медичних наук професора Фліса Петра Семеновича (2016)
Професор Ткаченко Павло Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Кучеренко В. О. - Формування поруватості буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом, Тамаркіна Ю. В., Сабєрова В. О. (2019)
Oranska O. I. - X-ray diffraction and thermal studies on some food and cosmetic bentonite clays, Gornikov Yu. I. (2019)
Гузенко Н. В. - Особливості адсорбції парів води на мікро- і мезопористих активованих вугіллях, Лодевик П., Ласло К., Томмас М. (2019)
Rymsha Kh. V. - Proton conductive polymer and hybrid polymer-inorganic membranes, Zhyhailo M. M., Demchyna O. I., Yevchuk I. Yu. (2019)
Жданюк Н. В. - Сорбція іонів кобальту(ІІ) та урану(VI) залізовмісними нанокомпозитами на основі палигорськіту, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2019)
Канцерова М. Р. - Каталітичні властивості In2O3-Al2O3 композицій в окиснювальному дегідруванні пропану в пропілен за участю СО2, Орлик С. М., Яремов П. С. (2019)
Прудіус С. В. - Конверсія D-фруктози в етиллактат на SnO2-вмісних каталізаторах, Вислогузова Н. М., Брей В. В. (2019)
Terets M. I. - Quantum chemical study on the interaction of carbon nanotube with polyethylene and polypropylene oligomers, Demianenko E. M., Zhuravsky S. V., Сhernyuk О. А., Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Sementsov Yu. I., Kokhtych L. M., Kartel M. T. (2019)
Гончар О. М. - Модифікування поверхні монтморилоніту олігоуретаном, що містить функціональні аміногрупи (2019)
Shevchenko V. M. - Biocidicity of paper and basalt fiber, Guts N. A. (2019)
Содержание (2019)
Єрмак О. С. - Галектин-3 та його зв’язок зі станом артерій коронарного русла у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі супутнього ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Боровик К. М. (2019)
Shaparenko O. V. - Evaluation of structural-functional changes of the left ventricular myocardium in patients with arterial hypertension and obesity by the level of irisin, Kravchun P. H., Kravchun P. P., Kadykova O. I., Lisova H. V. (2019)
Сиволап В. В. - Особливості кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу високого додаткового ризику з супутнім субклінічним гіпотиреозом, Новіков Є. В. (2019)
Самура Б. Б. - Вплив терапії аторвастатином на плазмові біологічні маркери та кардіоваскулярний ризик у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в ремісії (2019)
Семененко А. І. - Оцінювання впливу інфузійної терапії на динаміку ендотеліну-1 у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Семененко Н. О., Хребтій Г. І., Малик С. Л., Боднар Р. Я., Гінгуляк О. М. (2019)
Kuznietsov A. A. - Analysis of diagnostic informative value of the Full Outline of UnResponsiveness Scale in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2019)
Михалюк Є. Л. - Фізіологічні та потенційно патологічні зміни на ЕКГ у представників плавання різних спортивних кваліфікацій, Сиволап В. В., Гуніна Л. М., Головащенко Р. В. (2019)
Потапов О. О. - Зміни вмісту інгібітора активатора плазміногена 1 типу у плазмі крові у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від маси тіла та генотипу за -675 4G/5G поліморфізмом гена РАІ-1, Кмита О. П., Циндренко О. О., Хавро М. П., Березний Т. В., Карпеко І. О. (2019)
Гудз О. І. - Можливості вдосконалення дистальних автологічних реконструкцій у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2019)
Васько Л. М. - Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики в оцінюванні неоад’ювантного хіміопроменевого лікування раку прямої кишки, Жукова Т. О., Почерняєва В. Ф., Корнєєв О. В. (2019)
Сафарова С. С. - Оценка ремоделирования костной ткани у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (2019)
Степанов Ю. М. - Функціональний стан підшлункової залози в дітей із неалкогольною жировою хворобою підшлункової залози, Лук’яненко О. Ю., Завгородня Н. Ю., Татарчук О. М., Гравіровська Н. Г., Кленіна І. А. (2019)
Дудник В. М. - Вміст інтерлейкінів-4, 6 та ядерно-транскрипційного фактора NF-kB у дітей, які хворі на атопічну бронхіальну астму, залежно від поліморфізму lle50Val гена IL4RA, тяжкості перебігу та рівня контролю захворювання, Мороз Л. В., Заічко Н. В., Куцак О. В. (2019)
Зубаренко А. В. - Интегральная оценка гематологических показателей при внебольничной пневмонии у детей разного возраста, Копейка А. К., Папинко Р. М., Прохорова С. В., Коваль Л. И. (2019)
Riabokon Yu. Yu. - Influence of interleukin-6 gene polymorphism on the efficacy of antiviral treatment in patients with chronic hepatitis C, Kalashnyk K. V., Riabokon O. V. (2019)
Савельева Н. Н. - Влияние эстрогенной недостаточности и ее сочетания с хроническим стрессом на состояние пародонта старых крыс, Гончаренко О. В., Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2019)
Полякова Є. М. - Діагностика гіперплазії ендометрія у рутинній гінекологічній практиці, Луценко Н. С., Гайдай Н. В. (2019)
Pakharenko L. V. - Assessment of quality of life among women with polycystic ovary syndrome of different reproductive age, Vorobii V. D., Kurtash N. Ya., Perkhulyn O. M. (2019)
Марункевич Я. Ю. - Гендерні особливості параноїдної шизофренії в сучасних умовах (2019)
Джигалюк О. В. - Кардиопротекторная активность и скрининг в ряду N-замещенных хиназолин-4(3Н)-онов, Степанюк Г. И., Шабельник К. П., Коваленко С. И., Пашинская О. С. (2019)
Беленичев И. Ф. - Место тиотриазолина в галерее современных метаболитотропных лекарственных средств, Визир В. А., Мамчур В. И., Курята А. В. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського