Сабат П. - Унікальність рукописного Київського Требника (XV - поч. XVI ст.) Апостольської Ватиканської Бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко №15 для історії рукописної спадщини Київської Русі (2011)
Шевченко В. - Пересопницька Євангелія в ореолі свого 450-річчя (або кілька дослідницьких рефлексій з нагоди ювілею) (2011)
Лучанін С. - Роль архієпископа Феофана (Прокоповича) у формуванні імперського духу Московії та піднесенні постаті Петра І (2011)
Шкрібляк М. - Українська Церква (Київська Митрополія) в контексті зовнішньої політики Гетьмана Івана Самойловича (2011)
Сергійко В. - Людина і суспільство в системі соціального вчення католицизму (2011)
Бистрицька Е. - Особливості політики тимчасового уряду в Росії щодо Католицької Церкви латинського і східного обрядів (2011)
Кузев В. - Православне вчення про митарства як варіація посмертного шляху (сутність і витоки) (2011)
Белов А. - Взаимосвязь американского движения реставрации и славянского евангельского движения: исторический и богословский аспекты (2011)
Шестопалець Д. - Від православ'я до правовір'я: деякі аспекти конверсії в іслам серед священиків РПЦ (2011)
Недзельська Ю. - Таїнства в православ'ї та католицизмі: спільні та відмінні риси (2011)
Майданевич Л. - Релігієзнавча експертиза: сутність і її особливості (2011)
Summary (2011)
До відома авторів (2011)
Aliieva E. E. - Military–technical cooperation between turkey and Ukraine (2019)
Арабаджиєв Д. Ю. - Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні, Сергієнко Т. І. (2019)
Барабаш О. В. - Досвід розвитку Республіки Коста–Ріка: реалізація проекту "чисте життя, щаслива країна" (2019)
Бокоч В. М. - Антиукраїнська спрямованість релігійно–політичної концепції "руського мира" (2019)
Васильчук Є. О. - Ідеологічні доктрини парамілітарних праворадикальних об’єднань в Україні (1990–2014 рр.) (2019)
Гарькавий Є. М. - Генезис інституалізації стратегічних комунікацій сил оборони в умовах сучасного інформаційного протиборства (2019)
Григор О. О. - Людство перед необхідністю стабільного світу: конструктивні ініціативи і філософські пошуки консенсусу (2019)
Гурицька М. С. - Особливості становлення громадянського суспільства та інформаційного суспільства в сучасній Україні, Рихлік В. А., Шмига Ю. І. (2019)
Денисюк С. Г. - Екологізм як нова соціально–політична парадигма розвитку суспільства (2019)
Забіян В. В. - Членство в БРІКС як фактор трансформації зовнішньої політики Китаю (2019)
Комарницький В. В. - Теоретико–методологічне обґрунтування функціональної складової політичних партій (2019)
Крупеня І. М. - 34–й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно–Східної Азії (2019)
Лаврук Т. - Геополітичний центр та периферія: фактори генезису (2019)
Луценко А. В. - Окремі аспекти оборонної політики Австрії (2019)
Рудень Д. М. - Кандидати від партій лівого руху на виборах президента України 2019 року: криза ідеології та особистостей (2019)
Сваволя І. З. - Гендерна політика: проблематика ролі жінки у цивільно–військових відносинах (2019)
Чекалюк В. В. - Політичні перегони "вибори 2024": перспективні методи формування громадської думки, Ільянова А. О. (2019)
Щолокова Г. В. - Національний брендинг: теоретико–методологічний та праксеологічний виміри (2019)
Боюн В. П. - Принципи організації сітківки ока людини та їхнє використання в системах комп’ютерного зору, Возненко Л. О., Малкуш І. Ф. (2019)
Крывый С. Л. - Численные методы решения задачи о математическом сейфе (2019)
Бессалов А. В. - Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса над простым полем. ІI. Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса с j-инвариантом, равным 663, Ковальчук Л. В. (2019)
Чеботарев А. Н. - Определение фиктивных состояний в Σ-автомате, синтезированном по спецификации в языке LP (2019)
Алексейчук А. Н. - Верхние оценки несбалансированности дискретных функций, реализуемых последовательностями конечных автоматов, Конюшок С. Н., Поремский М. В. (2019)
Галба Е. Ф. - Разложение взвешенных псевдообратных матриц со смешанными весами в матричные степенные ряды и произведения, Варенюк Н. А. (2019)
Кнопов П. С. - О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем, Касицкая Е. И. (2019)
Селезов И. Т. - Обратная дифракционная задача определения свойств плазменного объекта (2019)
Наконечний О. Г. - Наближені гарантовані середньоквадратичні оцінки функціоналів від розв’язків параболічних задач зі швидко коливними коефіцієнтами при нелінійних спостереженнях, Капустян О. А., Чикрій А. О. (2019)
Булавацкий В. М. - Некоторые нелокальные краевые задачи для бипараболического эволюционного уравнения и его дробно-дифференциального аналога (2019)
Стоян В. А. - К построению интегральных математических моделей двух классов нелинейных пространственно распределенных систем. I. Случай дискретно определенных внешнединамических возмущений (2019)
Война Ал. А. - Математические модели управления риском для марковских процессов регенерирующего типа, Война Ан. А. (2019)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики. I (2019)
Летичевський О. О. - Огляд сучасних методів захищеності та безпеки програмних систем, Песчаненко В. С., Гринюк Я. В., Радченко В. Ю., Яковлев В. М. (2019)
Марасанов В. В. - Граничные задачи определения энергетического спектра сигналов акустической эмиссии в сопряженных сплошных средах, Шарко А. В., Шарко А. А. (2019)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска сходных символьных строк (2019)
Титул, зміст (2010)
Фещенко Ю. І. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення, Гуменюк М. І., Денисов О. С. (2010)
Вікторов О. П. - Цефалоспорини чи фторхінолони? Проблеми безпеки при медичному застосуванні залишаються (2010)
Гусак И. В. - Комплексное лечение больных деструктивным панкреатитом, Иванова Ю. В., Смачило Р. М., Мушенко Е. В., Москаленко А. В. (2010)
Дзюблик Я. О. - Пневмококова інфекція: стан проблеми в світі та в Україні (2010)
Линник М. І. - Застосування мультиспіральної комп'ютерної томографії у фтизіатрії для раннього виявлення туберкульозу легень та контролю ефективності лікування (2010)
Фещенко Ю. І. - Ефективність стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень на момент завершення інтенсивної фази хіміотерапії, Черенько С. О., Бялик Й. Б., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Циганкова Л. М., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Барбова Г. І. (2010)
Бондаренко А. Е. - Лечение больных обширными гнойно-воспалительными процессами мягких тканей с применением препарата Бигафлон, Трифонов В. И. (2010)
Денисов О. С. - Вплив донаторів оксиду азоту на інтенсивність синтезу NO у хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень під час інтенсивної фази лікування (2010)
Дзюблик О. Я. - Ефективність диспергованої форми амоксицилін/клавуланату в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з нетяжким перебігом, Капітан Г. Б., Мухін О. О., Сухін Р. Є. (2010)
Дзюблик О. Я. - Ефективність арбідолу в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу, Сухін Р. Є., Мухін О. О., Клягін В. Я., Гончаров К. А. (2010)
Захараш М. П. - Применение препарата Бигафлон для лечения больных с гнойными инфекциями параректальной области, Кучер Н. Д., Криворук М. И., Яремчук И. А. (2010)
Игнатьева В. И. - Эффективность антисептика Декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического полипозно-гнойного гаймороэтмоидита, Гуменюк Г. Л., Капитан Г. Б. (2010)
Квасницька О. Б. - Ефективність левофлоксацину при лікуванні пацієнтів з інфекцією сечостатевої системи та супутньою бронхолегеневою патологією (2010)
Гончаров К. А. - Застосування препарату Лавомакс в комплексній терапії хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу (2010)
Коваленко С. В. - Досвід застосування небулайзерної терапії Декасаном хворих із інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень в умовах пульмонологічного відділення (2010)
Лебедюк В. В. - Современные подходы к лечению больных острыми воспалительными заболеваниями внутренних половых органов, Акашева Н. Ж. (2010)
Литвяк В. И. - Эффективность гатифлоксацина при остром неосложненном пиелонефрите с тяжелым течением (2010)
Лозицький В. П. - Амінокапронова кислота - засіб для лікування і профілактики грипу та ГРВІ, Федчук А. С., Гридіна Т. Л., Поздняков С. В. (2010)
Палій Г. К. - Обгрунтування ефективності антисептичного препарату Декасан в лікуванні хворих на гнійно-запальні захворювання, Ковальчук В. П., Деркач Н. М., Палій Д. В. (2010)
Рижкова Т. А. - Вплив аеробних та мікроаерофільних умов культивування на чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів різних груп (2010)
Трифонов В. И. - Применение гатифлоксацина в лечении больных острым деструктивным аппендицитом, Бондаренко А. Е. (2010)
Федорук О. С. - Аналіз післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії простати, Владиченко К. А. (2010)
Фисталь Э. Я. - Клиническая эффективность и безопасность ступенчатой терапии гатифлоксацином различных производителей в комплексном лечении обожженных. Подходы к антибактериальной терапии, Сперанский И. И., Анищенко Л. Г., Арефьев В. В., Приходько О. А., Борисова О. В. (2010)
Фомин П. Д. - Применение левофлоксацина в абдоминальной хирургии, Лиссов А. И., Козлов С. Н., Сидоренко В. М. (2010)
Хижняк А. А. - Дифференцированный подход к антибиотикотерапии в комплексе интенсивной терапии больных травматической болезнью, Волкова Ю. В. (2010)
Лишневская В. Ю. - Посиндромная инфузионная терапия в практике врача-терапевта (2010)
Недлінська Н. М. - Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок, Ячник В. А. (2010)
Тертишний М. Г. - Використання розчину етамбутолу для внутрішньовенного введення (інбутол) в комплексі лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Клінічні випадки (2010)
Адабаш М. О. - Населення села Ярославки у другій половині XVIII ст. (за матеріалами відомостей Києво–Видубицького Свято–Михайлівського чоловічого монастиря) (2019)
Акименко К. В. - Діяльність Світової Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій щодо залучення молоді української діаспори до націоналістичного руху (1964 – початок 1990–х років) (2019)
Бричка А. В. - Послідовники Паїсія Величковського та його вплив на розвиток української духовної культури (2019)
Братусь І. В. - Деякі культурно–історичні аспекти київського модерну, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Бровко А. Г. - Благодійність як соціокультурний феномен в античному суспільстві (2019)
Букрєєв Т. Б. - Досвід боротьби із правопорушеннями неповнолітніх на Півдні України у період формування радянського тоталітарного режиму (2019)
Вербовий О. В. - Відновлення навчального процесу в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1943–1953 рр.) (2019)
Григорук Н. А. - Внутрішньополітична діяльність російського імператора Павла І (2019)
Жданович О. П. - Візантійський історик Менандр Протектор та його епоха (2019)
Закрєвський Б. - 18 Дивізія Піхоти Війська Польського на Подільському фронті (1.10.1919–22.01.1920) (2019)
Ілларіонов О. О. - Еволюція політичних поглядів Субхаса Чандра Боса на прикладі його праці "Fundamental questions of Indian Revolution" (2019)
Каріков С. А. - Саксонські церковні статути доби лютеранської конфесіоналізації (2019)
Корзун О. В. - Наукова діяльність вчених селекційно–дослідних установ УРСР упродовж 1941–1945 рр. (2019)
Красніцька Г. М. - Культура України на етапі становлення незалежності (2019)
Мельник В. В. - Внесок учених Українського науково–дослідного інституту птахівництва у розвиток птахівництва в Українській РСР (2019)
Михайлюк М. В. - Участь галичан у львівських погромах липня 1941 року: історіографічний дискурс (2019)
Najafli R. - Materials of Kalbajar Museum as a source of study of Azerbaijani castles (2019)
Сайко М. М. - Землеволодіння в Північній Італії на початку ІІ ст. за даними Велейської таблиці (2019)
Скокова Н. Д. - Самоуправління єврейської національної меншини Східної Галичини: від традиції до модерну (1918–1924 рр.) (2019)
Старка В. В. - Побут сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939.1941 рр. (2019)
Стеценко В. І. - Імперська цензурна політика щодо українського книговидання наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та поширення творів Івана Франка на території Наддніпрянської України (2019)
Сухих А. Ю. - Суспільно–політичні настрої місцевого населення Волині в контексті протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько–підпільним рухом під час німецької окупації (2019)
Терентьєв М. О. - Мобілізація сталінським режимом українських селян на відбудову промислового виробництва і транспорту республіки у 1943–1945 рр. (2019)
Хансон К. - Остання Вечеря як банкет Месії:Кумранський відбиток (2019)
Широколава М. В. - Участь представників різних соціальних верств у розбудові і розвитку початкової народної освіти в Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2019)
Криськов А. А. - Рецензія на монографію: Кравчука Л. В. Суспільно–політичні та соціально–економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.), Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, 600 с. (2019)
Levon A. I. - Two-neutron transfer reactions and the quantum chaos measure of nuclear spectra, Magner A. G. (2019)
Желтоножський В. О. - Фотоподіл 238U гальмівним випромінюванням у широкому інтервалі значень граничної енергії, Саврасов А. М., Плюйко В. А., Горбаченко О. М., Солодовник К. М. (2019)
Куртева А. А. - Бета-распад и структура нечетных ядер, ослабление слабых сил в ядрах, Митрошин В. Е. (2019)
Hameed D. N. - Energy levels of nuclei 40Sc and 40K as a function of semi-classical coupling angle θ1,2 within the modified surface delta-interaction, Hasan A. K. (2019)
Пугач А. М. - Валидация пакета программ MCPV, адаптированного для расчетов переноса нейтронов в околокорпусном пространстве реактора ВВЭР-440, Пугач С. М., Демехин В. Л., Буканов В. Н., Гриценко А. В. (2019)
Skalozubov V. I. - Analysis of nuclear safety in diversification of Westinghouse fuel assemblies at WWER-1000, Kozlov I. L., Komarov Yu. A., Chulkin O. A., Piontkovskyi O. I. (2019)
Конорева О. В. - Електрофізичні характеристики вихідних та опромінених світлодіодів GаAsP, Литовченко П. Г., Радкевич О. І., Попов В. М., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2019)
Кутлахмедов Ю. А. - Исследование и моделирование радиобиологических эффектов в многоклеточном растительном организме методами теории надежности, Матвеева И. В., Гроза В. А. (2019)
Ганжа О. Б. - Гематологічні та цитогенетичні ефекти у потомків лабораторних щурів, опромінених інкорпорованим 131I, Рябченко Н. М., Липська А. І., Родіонова Н. К., Талько В. В. (2019)
Войтер А. П. - Вимірювальна система з гнучкою архітектурою для дослідження ядерних реакцій, Доронін М. І., Ковальов А. М., Мазний І. О. (2019)
Пшеничний В. А. - Перші дослідження реакцій нікель-літій-водневого теплогенератора в Києві, Грицай О. О., Павлович В. М., Кальченко О. І., Венедиктов В. М., Шахов В. П., Дубіковський О. В., Сабов Т. М., Косуля О. В. (2019)
До 60-річчя Віталія Юрійовича Денисова (2019)
Аврахова Л. В. - Абстрактный рационализм истины и экзистенциальная правда в диалогизме М. М. Бахтина (2019)
Айвенко І. О. - Праця як чинник творення людини та суспільства у оцінках давньоруських любомудрів (2019)
Валкевич О. М. - Атеологічна містика Ж. Батая: внутрішній досвід і подолання бога (2019)
Верланов Д. С. - Ареопаґітичний корпус як джерело філософії Ніколи Кузанського (2019)
Гарбар Г. А. - Трансформація феномену гостинності в XXI столітті (2019)
Гірліна Н. Ю. - Медіакультурна визначеність простору соціалізації в епоху постмодерну (2019)
Horban O. - Urban topos in videogames, Maletska M., Chesnokov V. (2019)
Горохолінська І. В. - Постсекулярне осмислення соціальної дійсності (2019)
Готич М. І. - Рецепція ідей Августина у сучасній західній теології (2019)
Грех В. І. - Застосування ландшафтної методики для окреслення потенційних рекреаційно–туристичних ресурсів природних парків (2019)
Гриньків А. П. - Соціокультурна vs соціально–культурна діяльність (2019)
Зінченко Н. О. - Гуманітарна складова медичної освіти (2019)
Іванчук В. В. - Становлення концепту відчуження в європейській філософії XVIII–XIX ст. (2019)
Кадобний Т. Б. - Філософський аналіз основних ризиків інформаційного простору (2019)
Калита Т. В. - Креативна економіка у контексті теорій постіндустріального суспільства: культурологічний підхід, Заряжко Т. В. (2019)
Картаєв В. В. - Відкритий теїзм та божественна темпоральність (2019)
Кислий А. О. - Православний ідеал в сучасних умовах трансформації громадянського суспільства в Україні (2019)
Колесніченко М. В. - Від e pluribus Unum до the united states of America: деякі аспекти філософії американського патріотизму (2019)
Марченко А. О. - Біополітика як технологія реалізації влади на макрорівні у філософському дискурсі М. Фуко (2019)
Морозова Д. С. - Сирійські джерела антропології Йоана Екзарха (2019)
Оленич І. М. - Національний природний парк як природоохоронний об’єкт інформаційної системи (2019)
Орел М. П. - Успіх, як інтегральна характеристика реалізованості життєвої стратегії людини (2019)
Савонова Г. І. - Спокуса злом суспільства споживання у філософії Ж. Бодріяра: етичний рудимент (2019)
Слубська А. Я. - Томос та автокефалія: шанси та виклики українському православ’ю (2019)
Сологуб В. Д. - До проблеми утвердження академічного статусу класичної гітари в Україні (2019)
Степанченко С. В. - Метафора "посудина" в 1 Солунян 4:4. дружина як "посудина" (......) чоловіка: огляд аргументацій (2019)
Філатова М. С. - Взаємодія еволюціонізму та натуралізму, як проблема верифікації вірувань у теїстичній антропології Алвіна Плантінги (2019)
Швець А. І. - Репрезентація образу дитини у фільмах жаху: динаміка осмислення (2019)
Штефан І. П. - Комунікативна раціональність в контексті становлення digital age (2019)
Кушніренко І. В. - Фактори ризику розвитку кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту. Проблема антибіотикотерапії (2019)
Степанов Ю. М. - Кількісний аналіз швидкості антисекреторного ефекту комбінованого інгібітору протонної помпи Езолонг, Саленко А. В. (2019)
Matkovska N. R. - State of endogenous intoxication and immune-inflammatory response in patients with alcoholic liver cirrhosis associated with non-alcoholic fatty liver disease, Virstiuk N. H., Balan U. V. (2019)
Sirchak Ye. S. - Changes in the brain vessels in patients with non-alcoholic fatty liver disease and carbohydrate metabolism disorder, Griga V. I. , Kurchak N. Yu., Kutsenko A. Yu. (2019)
Степанов Ю. М. - Результати обсерваційного перехресного дослідження PRELID 2 (2015–2016). Частина 2. Фактори ризику неалкогольної жирової хвороби печінки й методи лікування хвороби в пацієнтів, які звертаються до терапевтів і гастроентерологів в Україні (2019)
Діденко В. І. - Зв’язок імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу і фіброзу печінки, Кленіна І. А., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2019)
Маслова Г. С. - Оцінка факторів ризику розвитку уражень печінки у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в динаміці хіміотерапії, Скрипник І. М. (2019)
Stepanov Yu. M. - Determination of intercellular contacts in patients with irritable bowel syndrome, Budzak I. Ya., Gaidar Yu. A. (2019)
Губська О. Ю. - Кишковий мікробіом й остеоартрит, Кузьмінець А. А., Гуцул В. М., Лавренчук І. О. (2019)
Оніськова О. В. - Основні підходи до профілактики вірусного гепатиту А, Ющенко Л. О., Тихолаз В. О., Олійник В. С., Гордійчук О. О., Маланіна Т. B. (2019)
Чабан М. П. - Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко — однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2019)
Пашко П. В. - Мотиваційний інструментарій забезпечення митної безпеки України (2009)
Тарасевич В. М. - Про цивілізаційне вимірювання світової економічної кризи (2009)
Макаренко М. І. - Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи (2009)
Бережнюк І. Г. - Реформування митної системи Польщі (2009)
Мещеряков А. А. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків (2009)
Венцковський Д. Ю. - Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України (2009)
Вакульчик О. М. - Концептуальні засади діяльності митних органів з постмитних перевірок суб’єктів ЗЕД, Кнішек О. О. (2009)
Кредісов А. І. - Менеджмент: історичні тенденції розвитку та риси можливих змін у ХХІ ст. (2009)
Літовченко Б. В. - "Язик” управління (2009)
Рибак Я. - Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Польщі та тенденції її розвитку в умовах кризи, Шаповал В. (2009)
Горб К. М. - Концепція міжнародного туристичного маркетингу регіонів (2009)
Борисенко О. П. - Система державного контролю за зовнішньоекономічними операціями в Україні та напрями її вдосконалення (2009)
Кузьмінов С. В. - Застосування квот на вивезення іноземної валюти як інструмент макроекономічного регулювання (2009)
Рева Т. М. - Вплив митно-тарифного регулювання імпорту на регіональні товарні ринки, Кузьміна М. С. (2009)
Морозов О. В. - Протекціонізм в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Міщенко А. П. - Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії, Яременко С. С. (2009)
Волик О. Ф. - Інформаційний обмін Державної митної служби України, Кащеєва О. В. (2009)
Пасічник Т. О. - Освітній фактор економічної безпеки держави (2009)
Суворов В. - Удосконалення системи митного контролю в Україні в контексті концепції "єдиного вікна” (2009)
Привітання заступнику Голови Державної митної служби України П. В. Пашкові (2009)
Привітання Голови Державної митної служби України А. В. Макаренка (2009)
Привітання директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академіка НАН України В. М. Геєця (2009)
Привітання директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України О. С. Власюка (2009)
Власюк О. С. - Українські реалії світової фінансової кризи (2009)
Пашко П. В. - Функції митної політики (2009)
Вакульчик О. М. - Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства, Дубицький Д. П. (2009)
Wolffgang H.-M. - The authorised economic operator in the European Union, Natzel J. M. (2009)
Chentsov V. - Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian academy of customs, Pavlenko O., Kozlovski E. (2009)
Pawłowski Krzysztof - Rankings, accreditations and their influence on the brand of a higher education institution, on the example of Polish tertiary education (2009)
Лапко О. С. - Фонди суверенного добробуту в системі міжнародного фінансового ринку (2009)
Бережнюк І. Г. - Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні (2009)
Дергалюк І. В. - Національні інтереси України на світовому ринку зерна (2009)
Єдинак Т. С. - Класифікація методів постмитного аудиту (2009)
Грущинська Н. М. - Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства України з урахуванням європейських стандартів, Антоненко К. В. (2009)
Васильєва В. Г. - Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його вдосконалення (2009)
Суворов В. В. - Методологічне забезпечення митного регулювання ЗЕД: аналіз категорій та дефініцій (2009)
Пасічник А. М. - Удосконалення системи економічної безпеки держави при транзитному переміщенні товарів, Мальнов В. С. (2009)
Россочинський В. М. - Вимірювання варіації атрибутивної ознаки в митній справі, Щитов О. М., Навроцька Н. Г. (2009)
Рева Т. М. - ПДВ: ефективність і проблеми справляння, Ковальчук К. Ф. (2009)
Галась О. І. - Інвестиційні потоки України та аналіз впливу валютного курсу на обсяги доходів інвесторів, Круцяк Д. Б. (2009)
Волик О. Ф. - Оптимізація витрат суб’єкта господарської діяльності на переробку давальницької сировини, Лавренюк І. В. (2009)
Борейко Н. М. - Оподаткування електронної комерції: досвід іноземних країн (2009)
Міхно О. П. - Михайло Базник – педолог, автор оригінальної методики складання характеристики учня (2019)
Podoliak M. V. - The Child-centered Ideas of S. Baley in Comparison with the Same Ideas of Other Scholars (2019)
Kravets V. P. - Preparing Schoolchildren for Family Life in Europe: Theory and Practice (2019)
Янкович О. І. - Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України (2019)
Горпініч Т. І. - Система підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл у США (2019)
Zhorniak N. Ye. - Developent and Implementation Guidelines for Professional Training of Indigenous Peoples in Canada (2019)
Рокіцька Н. В. - Професійна підготовка "євровчителя" ХХІ століття: пріоритети Німеччини (2019)
Shulha I. M. - Theoretical Basis of the Organization of the Gender-Equitable Environment in the Foreign and Ukrainian Educational System (2019)
Sabat N. O. - Linguodidactic Model of the Process of Formation of Strategic Competence of Future Interpreters (2019)
Natsiuk M. B. - Intercultural Competence in CEFR: Implementation in Practice, Babii L. B. (2019)
Синекоп О. С. - Експериментальна перевірка методики диференційного навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Дибкова Л. М. - Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього процесу (2019)
Попова О. В. - Розвиток комунікативної компетентності з української мови учнів середньої школи в навчальній дискусії з використанням методичного зразка ситуативно-комунікативних завдань (2019)
Палихата Е. Я. - Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства (2019)
Сиско Н. М. - Проєктування професійно-педагогічного профілю викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Гоменюк Г. В. - Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи на засадах технологічного підходу (2019)
Візнюк В. В. - Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід’ємна складова професійної підготовки (2019)
Глазунова О. Г. - Міждисциплінарний проєкт як засіб формування інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців, Ковальчук В. К., Волошина Т. В. (2019)
Якубовська М. С. - "Від культури мислення до культури духовного переживання": дискурс літературного тексту у системі гуманітарної безпеки сучасності (2019)
Мешко Г. М. - Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти, Мешко О. І. (2019)
Паска Т. В. - Писанкове мистецтво Гуцульщини і формування християнських цінностей та етнокультурної ідентичності сучасної молоді (2019)
Кіндрук М. О. - Гігієнічні аспекти навчальної діяльності учнів середнього шкільного віку та її вплив на стан здоров’я (2019)
Kovalenko Ye. L. - Hyperuricemia as a risk factor of arterial hypertension, Melekhovets O. K., Orlovskiy V. F., Melekhovets Yu. V. (2019)
Сміянов Ю. В. - Щільність прилягання реставраційного матеріалу до емалі зубів з різним формуванням краю каріозної порожнини, Лахтін Ю. В., Романюк А. М., Білоножко О. В. (2019)
Малиш Н. Г. - Шляхи оптимізації епідеміологічного нагляду за гострими кишковими інфекціями в Україні, Чемич М. Д., Кузьменко О. В. (2019)
Архій Е. Й. - Оцінка екзокринної функції підшлункової залози у пацієнтів на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Петюніна О. В. - Поліморфізм Т786С гена ендотеліальної NOсинтази, васкулоендотеліальний фактор росту-а при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Пєтєньова Л. Л. (2019)
Риндіна Н. Г. - Корекція діастолічної дисфункції та процесів ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2019)
Мельничук М. П. - Ефективність інгібіторів 5-альфа-редуктази у лікуванні пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією периферичної зони простати (2019)
Дельва І. І. - Постінсультна втома та особливості амбулаторної фармакотерапії після гострих порушень мозкового кровообігу (2019)
Кустов А. В. - Структура качеств врача, вызывающих доверие, Чекмарёва А. М. (2019)
До 80-річчя з дня народження Ільїної Ніни Іванівни (2019)
Бабій М. - Свобода релігії: проблемне питання теоретичного осмислення, практичної реалізації та захисту (2011)
Еленский В. - Религозная свобода: глобальные измерения (2011)
Филипович Л. - Свобода релігії: виклики нового часу і пошук відповідей (2011)
Линдхольм Т. - Новая роль религии и свобода религии и убеждений, Дюрем К., Тахзиб-Ли Б. (2011)
Лернер Н. - Природа и минимальные стандарты свободы религии и убеждений (2011)
Колодний А. - Свобода вероисповеданий в ее обеспечении странами Европейского Союза, Татарчук М. (2011)
Недзельська Ю. - Проблеми свободи релігії в православній періодиці сучасної України (2011)
Недзельська Н. - Участь віруючої жінки в суспільному житті у контексті релігійної свободи (2011)
Дюрэм К. - Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (2011)
Яроцький П. - Міжконфесійні відносини в Україні і державна політика в їх сфері (2011)
Себенцов А. - Особенности государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации и модернизация страны (2011)
Баркер А. - Новые религиозные движения и свобода религии и убеждений (2011)
Пчелинцев А. - Актуализация принципа свободы совести в поликонфессиональной России (2011)
Бучма О. - Етнорелігійні меншини в контексті суспільних реалій сучасної України (2011)
Кантеров И. - Финансово-экономический кризис и религиозные объединения России (2011)
Элбакян Е. - Диалог религий в светском пространстве (2011)
Горкуша О. - Проблеми налагодження міжконфесійного богословського діалогу в сучасній Україні (2011)
Шевченко В. - Істинність релігії в проблематичному дискурсі міжконфесійного діалогу сучасності (2011)
Чорноморец Ю. - Свобода и права человека: современный православный дискурс (2011)
Гануліч П. - Міжконфесійний діалог – запорука миру в Україні (2011)
Магеря О. - Толерантність: релігійно-етичний аспект (2011)
Лункин Р. - Толерантность по-воронежски: опыт построения отношений церквей та государства и межконфессионального диалога (2011)
Колодний А. - Практикум толерантизації міжконфесійних відносин (2011)
Недавня О. - Місце і роль ЗМІ в інформуванні про релігійне життя в контексті потреб оптимізації міжконфесійного діалогу в Україні (2011)
Свистунов С. - Глобальні комунікації і проблеми діалогу ісламу та іудео-християнсьького світу (2011)
Климов В. - Двадцять років Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" і зміни в характері сучасного віруючого (2011)
Богуцький Ю. - Державно-церковні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи співпраці (2011)
Саган О. - Забезпечення права на свободу совісті як базовий чинник розвитку громадянського суспільства в Україні (2011)
Новиченко М. - Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні в його реалізях і проблемах (2011)
Гузар Л. - Умови повної релігійної свободи має створювати держава (2011)
Владиченко Л. - Законодавчі та законотворчі ініціативи вищих органів державної влади у сфері державно-конфесійних відносин 2010 р. (2011)
Недзельський К. - Релігійна свобода і теоретичні проблеми розбудови правової держави: вітчизняний досвід ХХ століття (2011)
Заєць О. - Актуальні питання розвитку законодавства України про свободу совісті і віросповідань (2011)
Здіорук С. - Вплив релігії на демократичний поступ українського народу в новітню добу (2011)
Релігійний аспект міжкультурного діалогу. Рекомендація №1962 Парламентської Асамблеї ПАРЄ від 12 квітня 2011 року (2011)
Держава та церква – міжконфесійний діалог і рівне ставлення (2011)
Пропозиції відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України до плану-проспекту проекту концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (2011)
Рягузов В. - Народ России и христианство (2011)
Свобода релігійного життя (2011)
Piddubnyi A. M. - Molecular aspects of the bone metastastases development in prostate cancer, Moskalenko R. A. (2019)
Хухліна О. С. - Ступінь розвитку та роль ендотеліальної дисфункції у виникненні та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ожирінням, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я., Гайдичук В. С., Андрусяк О. В. (2019)
Sukharev A. B. - Condition of the uterine cervix during uncomplicated multiple pregnancy, Kopitsa T. V. (2019)
Volkogon A. D. - Association of MALAT1 RS3200401 gene polymorphism with kidney cancer in Ukrainian population, Roshchupkin A. A., Chumachenko Ya. D., Harbuzova V. Yu., Ataman A. V. (2019)
Кондратюк В. E. - Особенности структурно-функционального сердца у пациентов на разных стадиях церебрального атеросклероза, Eгорова М. С. (2019)
Коваленко Н. І. - Екологічний аналіз умовно-патогенної мікрофлори при пневмоніях, Замазій Т. М., Новікова І. В., Тараненко Г. П. (2019)
Кочержат О. І. - Оцінка маркерів доклінічного ураження органів-мішеней у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки і метаболічний синдром залежно від ступеня ожиріння (2019)
Безугла В. В. - Вплив препарату кардонат на показники біохімічного та гормонального гомеостазу спортсменів з кардіоміопатією хронічного фізичного перенапруження, Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Клапчук В. В. (2019)
Rusanov A. V. - The role of VEGFA gene polymorphism in diabetic foot syndrome development, Chumachenko Ya. D. (2019)
Potapov O. O. - Features of localization of brain tumors with different histological structure, Kmyta O. P., Tsyndrenko O. O., Dmytrenko N. O., Dudka I. G., Prokopchuk A. А. (2019)
Huriev S. O. - Pathogenetic particularities of the road traffic injuries of the present, Duzhyi I. D., Shkatula Yu. V., Badion Yu. O. (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Gladyshevskii R. - Near 4,800 pupils from all over Ukraine took part in the national contest "Crystals" (2017)
Ivaschenko V. I. - First-principles prediction of stable phases in the Mg–Rh–B–H system, Zavaliy I. Yu., Turchi P. E. A., Medukh N. R., Verbovytskyy Yu. V. (2017)
Zavaliy I. Yu. - Synthesis and crystal structure of the new Mg8Rh4BD3.5 deuteride, Verbovytskyy Yu. V., Paul-Boncour V., Denys R., Berezovets V., Riabov A. (2017)
Stercho I. - Interaction in the system based on the Cs3Sb2Br9(I9) and Cs2TeBr6(I6) compounds, Pogodin A., Kokhan O., Barchiy I., Fedorchuk A., Kityk I., Piasecki M. (2017)
Filep M. - Polyhedration of the Pb–S–Se–Te system, Sabov M. (2017)
Parasyuk O. - Phase equilibria in the quasi-ternary system HgSe–Ga2Se3–Bi2Se3, Marushko L., Zhdanyuk B., Kogut Yu. (2017)
Piskach L. - Phase equilibria in the Tl2S–HgS–SnS2 system at 520 K and crystal structure of Tl2HgSnS4, Mozolyuk M., Fedorchuk A., Olekseyuk I., Parasyuk O. (2017)
Piskach L. - Phase diagram of the TlGaS2–CdS system and optical properties of a TlGaS2:Cd2+ crystal, Myronchuk G., Makhnovets G. (2017)
Author index. Volume 10 (2017) (2017)
Мулярчук Є. І. - До концепції покликання: екзистенційна філософія та етика (2019)
Решетнёва Ю. Ю. - Концептуализация роли СМИ в формировании гендерной культуры последних десятилетий (2019)
Верланов Д. С. - "Золотий вік святоотцівської писемності": грекомовний патристичний дискурс IV–VI ст. (2019)
Літінська Н. В. - Телебачення як інструмент трансформації свідомості сучасної людини (2019)
Дзюба О. М. - Особливості розробки процедурного плану для аналізу дискурсу мусульман в українській пресі (2019)
Buturlina O. - STEM-education in the mirror of sociological research, Lysokolenko T., Dovgal S. (2019)
Кравченко Н. Ю. - Особливості організаційної культури в громадському секторі українського суспільства в умовах демократичного транзиту: соціологічний аналіз (2019)
Скляренко К. О. - Біографічні дослідження повсякденності як стратегія реалізації генеалогічного методу (2019)
Донченко С. П. - Радянсько-фінська війна (2019)
Вейсалова В. - Народные праздники в Гянджабасаре (2019)
Содержание (1996)
Еленский В. - Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы и проблемы посткоммунистических обществ (1996)
Torfs R. - Сhurch and State in Belgium (1996)
Papastathis Ch. - State-Church Relations in Greece (1996)
Moran G. M. - The Spanish System of Church and State (1996)
Ferrari S. - The Emerging Pattern of Church and State in Western Europe: The Italian Model (1996)
van Bijsterveld C. - Freedom of Religion in the Netherlands (1996)
Robbers G. - State and Church in Germany (1996)
Дьюрхем К. - Свобода религии: модель США (1996)
Stadnik S. - Peculiarities of organization of propaganda of non-Olympiс sports in Kharkiv, Bondar T., Orlenko O., Petrenko I. (2019)
Богуш В. - Функциональное состояние гребцов на байдарках на этапе специальной базовой подготовки, Гетманцев С., Богатырев К., Тарасова А., Кулаков Ю., Яцунский Е. (2019)
Волков Л. - Взаємозв'язок спеціальної і функціональної підготовленості борців вільного стилю на різних етапах спортивної підготовки, Захарків С. (2019)
Байрамов Р. - Організаційно-управлінські засади діяльності Харківської обласної федерації сумо, Бондар А. (2019)
Політько О. - Визначення найбільш вагомих показників підготовленості юнаків, представників різних способів плавання, що лімітують їх спортивні досягнення, Шутєєв В. (2019)
Саннікова М. - Актуальні проблеми правового регулювання та законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Україні (2019)
Мандюк А. - Використання фітнес-трекерів для визначення обсягу рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–16 років (2019)
Кизім П. - Характеристика провідних факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С. (2019)
Puhach Y. - Modern methods of monitoring and assessing the current status of athletes-combatants in real time, Druz V., Yefremenko A., Revenko V., Galashko M., Shutieiev V., Nizhevskaya T., Miroshnichenko V. (2019)
Уткіна О. - Становлення специфічного біологічного циклу у юних лижниць-гонщиць і біатлоністок 11–15 років у залежності від рівня і напрямку фізичного навантаження (2019)
Петрухнов О. - Вплив кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом, Рубан Л. (2019)
Бісмак О. - Реабілітаційне обстеження пацієнтів з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки (2019)
Title (2017)
Мухаровська І. - Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці (2017)
Сапон Д. - Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з хронічним болем (2017)
Chaban O. - A new request to the social psychiatry in Ukraine: stress-related disorders and PTSD, are we ready? (2017)
Безшейко В. - Порівняння ефективності інтервенцій для лікування надлишкової ваги та ожиріння: Огляд результатів нещодавніх досліджень (2017)
Романів О. - Клінічний випадок: соціальне навантаження як причина і запобіжник соматизації, Погоріляк К. (2017)
Müller J. - Trauma-focused cognitive-behavioral therapy for posttraumatic stress disorder (2017)
Dammann G. - Narcissism and Narcissistic Personality Disorder (2017)
Вступ (1998)
Саган О. - Релігія як чинник політичного життя суспільства (1998)
Бабій М. - Свобода буття релігії в суспільстві: сутність і проблеми (1998)
Дюрем К. - Перспективи релігійної свободи: історичний контекст в дзеркалі сучасних правових реалій (1998)
Бусбі Л. - Найперша свобода: американська модель церковнодержавних відносин (1998)
Бондаренко В. - Релігія і політика (1998)
Рибачук М. - Християнські партії в контексті політичного життя в Україні, Кирюшко М. (1998)
Литвиненко О. - Національна безпека України: контекст церковнорелігійного життя (1998)
Колодний А. - Становлення національних церков як складова національного відродження, Здіорук С. (1998)
Кудлай О. - Проблеми православ'я в Україні (1998)
Яроцький П. - Протестантизм в Україні: динаміка його розвитку в умовах свободи совісті (1998)
Бондаренко В. - Непомильний принцип: чини за законом (1998)
Єленський В. - Перспективи розвитку української системи церковнодержавних відносин (1998)
Климов В. - Законодавчі ініціативи Державного комітету України у справах релігій: проекти й реалії (1998)
Здіорук С. - Конституційні і законодавчі основи захисту свободи совісті та віросповідань в Україні (порівняльний аналіз з міжнародними правами і практикою), Здіорук О. (1998)
Реєстрація Статутів релігійних організацій в Україні: здобутки і проблеми (редакційна стаття журналу "Людина і світ") (1998)
Свобода совісті у війську (матеріали Круглого столу в журналі "Людина і світ") (1998)
Право на альтернативну (невійськову) службу в Україні (редакційна стаття журналу "Людина і світ") (1998)
Закович М. - Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні, Колодний А. (1998)
Палінчак М. - Правові основи регулювання міжконфесійних конфліктів з приводу культових будівель (1998)
Филипович Л. - Поширення нових релігійних течій і рухів в Україні (1998)
Єленський В. - Біле Братство як підручник соціології релігії (1998)
Карагодіна О. - Проблема навернення в нові релігійні течії (1998)
Єленський В. - Новітні релігії в дзеркалі вітчизняної мас-медіа (1998)
Проблема новітніх релігійних рухів в Європарламенті (редакційна стаття журналу "Людина і світ") (1998)
Інтровігне М. - Атакування релігійних груп у сьогоденній Європі, Мелтон Г. (1998)
Маринович М. - Релігійна свобода і прозелітизм (1998)
Бабій М. - Правові аспекти місіонерської діяльності (1998)
Маринович М. - Релігійна свобода в Україні: місцеві Церкви та закордонні місіонери (1998)
Міжнародні правові гарантії свободи релігії і віровизнань (1998)
Титул, зміст (2018)
Загальні збори Національної академії педагогічних наук України "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи" (2018)
Методологічний семінар "Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи" (2018)
Шкільна природничо-математична освіта: НАПН б’є на сполох. Круглий стіл НАПН України (2018)
Ільченко В. - Модернізація змісту освіти як національна проблема, Гуз К. (2018)
Виговська О. - "Три виміри шкільної науки: науковий, методичний, інформаційний". Всеукраїнський проект НАПН України і журналу – "Педагоги-новатори в Україні" (2018)
Есе колег, авторів-героїв Проекту (2018)
Виговська О. - Ініціативи освітян, що варті уваги та підтримки (2018)
Гончар М. - Каховська освіта на шляху до "Нової української школи" (2018)
Вишневецька С. - Шляхи розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації (2018)
Семенюк В. - Роль місцевого самоврядування у забезпеченні надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації влади (2018)
Кияновський А. - Авторська школа: інноваційні підходи до навчально-виховного процесу (на прикладі навчально-виховного комплексу "Школа гуманітарної праці") (2018)
Голобородова М. - Роль районної методичної служби у підвищенні професійної майстерності педагогів (2018)
Кулик О. - Технологія впровадження моделі управління якістю надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти на основі інформаційних технологій (2018)
Хураскіна А. - Підвищення рівня професійної підготовки вчителів в умовах опорного навчального закладу (2018)
Лопушинський І - Опорна школа як основа забезпечення якісної середньої освіти для територіальних громад України, Ковнір О. (2018)
Соценко Г. - Опорний заклад – Скадовський навчально-виховний комплекс "Академічна гімназія" – престижний заклад освіти на Херсонщині (2018)
Вольська Т. - Cтворення опорного закладу в умовах децентралізації освіти, Стасенко В. (2018)
Коротун В. - Верхньорогачицька опорна школа – опора учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти (2018)
Голобородько Є. - Серця віддавали дітям: педагогічна творчість К. Ю. Голобородька та Л. В. Обідіної як освітянський тренд Херсонщини, Кузьміч Т. (2018)
Стаємо грамотними та об’єднуємося навколо української мови: радіодиктант (2018)
Наші ювіляри (2018)
Title (2017)
Пехенько В. - Якість життя у пацієнтів з коморбідним перебігом ревматоїдного артриту та артеріальної гіпертензії, Аліфер О. (2017)
Прохорова О. - Особливості когнітивної дисфункції у пацієнтів з депресивним розладом на фоні цереброваскулярної патології (2017)
Калугін І. - Якість життя та комплаєнс у пацієнтів геріатричного профілю (2017)
Хаустова О. - Резистентна депресія: критерії визначення, фактори ризику і терапевтичні стратегії (2017)
Дзеружинська Н. - Деякі нові підходи до профілактики розладів спектру шизофренії у осіб з наявністю в анамнезі впливу екзогенних чинників, Марцінковський І, Крамар Ю. (2017)
Безшейко В. - Як мозок впливає на серцево-судинне здоров'я? (2017)
Іванкова-Стецюк О. - Соціологія релігії у пошуках теоретико-методологічних орієнтирів: український контекст (2011)
Мороз В. - Поняття національного у вченні Української ГрекоКатолицької Церкви років незалежності (2011)
Длінна Т. - Поняття "народна релігія" в сучасному німецькомовному науковому просторі (2011)
Климов В. - Скептицизм М. Монтеня: релігієзнавчий аспект (2011)
Ющишин О. - Пізнання та його релігійні специфікації на зламі середньовічно-ренесансного дискурсу (2011)
Білоус С. - Аксіологічні виміри душпастирства у творах Іоана Золотоустого (2011)
Халіков Р. - Термін "канон" та його релевантність щодо текстів позаавраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки, Ганчжура і Данчжура (2011)
Олійник А. - Основні історичні етапи та напрями православної гомілетичної думки в східнохристиянській традиції Київської Русі-України кінця X – поч. XX cт. (2011)
Мурашкін М. - Українці забули себе: фiлософсько-аксiологiчний вимiр (2011)
Жмундуляк Д. - Утвердження християнства на Буковині та культурна різновекторність буковинського православ'я (2011)
Шкрібляк С. - Відновлення та специфіка функціонування православної ієрархії у 20-ті – 30-ті рр. XVII ст (2011)
Буравський О. - Культурно-освітня діяльність римо-католицьких орденів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст (2011)
Лучанін С. - Модель управління православними єпархіями в Україні російським Урядуючим Синодом у кінці XVIII – початку ХІХ століття (2011)
Зенько Ю. - Діяльність протестантських громад у полтавській губернії на початку ХХ ст (2011)
Пасинчук К. - Релігійна свобода у зовнішній політиці США: головні етапи змін (2011)
Черенков М. - Протестантські церкви і демократія по-українськи: соціально-релігійні наслідки політичних процесів (2011)
Недавня О. - Суспільно значуща діяльність християнських церков у дослідженнях українських релігієзнавців (2011)
Шестопалець Д. - Іслам в Україні: проблема релігійного авторитету (2011)
Смирнов М. - Будущее новых религиозных движений в России: неопределённость перспективы (2011)
Колодний А. - Академічне релігієзнавство у видруках 2011 року (2011)
Козерод О. - Проблеми історії та сучасності єврейської думки: найновіша англомовна історіографія (2011)
Филипович Г. - Дослідження ролі релігії і церкви в процесах ідентифікації української діаспори: історіографічний огляд (2011)
Релігієзнавчі інформації (2011)
Summary (2011)
До відома авторів (2011)
Бахтин А. І. - Залежність модуля нормальної пружності від температури при промерзанні гірських порід, Крючков А. І. (2019)
Денисенко В. Р. - Гідродинаміка неоднорідного псевдозрідження, Корнієнко Я. М., Гайдай С. С., Шевченко Я. М. (2019)
Казак І. О. - Аналіз впливу шару накипу на коефіціент теплопередачі у горизонтальному кожухотрубному теплообміннику (2019)
Кичак Р. В. - Обґрунтування способу очистки газового теплоносія при грануляції cушінням, Новодворський В. В., Степанюк А. Р. (2019)
Крестошіна О. П. - Метод імітаційного моделювання для проектування апаратів з мішалкою, Бишко М. А, Подиман Г. С., Двойнос Я. Г. (2019)
Сокольський О. Л. - Моделювання течії розплавів полімерів за наявності низьков’язкого пристінного шару, Івіцький І. І., Олексишен В. О. (2019)
Щербина В. Ю. - Моделювання процесу сепарації в циклонних вихрових апаратах (2019)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності електрохімічної переробки регенераційних розчинів, що містять іони важких металів, Глушко О. В., Рижук О. М. (2019)
Гомеля М. Д. - Очищення води коагулянтами, отриманими з відходів алюмінієвих виробництв, Крисенко Т. В., Бєлов І. В. (2019)
Гоцький Я. Г. - Переваги застосування гранульованих органо-мінеральних добрив пролонгованої дії, Степанюк А. Р. (2019)
Крижановська Я. П. - Безвідходна технологія очистки високомінералізованих вод з отриманням коагулянту, Гомеля М. Д., Радовенчик Я. В. (2019)
Купріянчук С. В. - Аналіз використання збідненого урану як захисного матеріалу при поводженні з радіоактивними відходами, Меньшенін Є. А., Шаблій Т. О. (2019)
Терещенко О. М. - Оптимізація реагентного методу очистки купрум (ІІ)-містких стічних вод (2019)
Лавриненко О. М. - Створення оболонкових нанокомпозитів на основі Fe(II)-Fe(III) шаруватих подвійних гідроксидів, Вембер В. В., Щукін Ю. С. (2019)
Плосконос В. Г. - Використання методу групового врахування аргументів для розроблення інформативних планів експерименту в дослідженні систем виробництва паперу та картону, Якименко О. С. (2019)
Фоменко А. О. - Дослідження структури та теплофізичних властивостей зшитих ПОСС-вмісних поліуретанів, Овсянкіна В. О. (2019)
Швачко Д. Г. - Методика оперативного розрахунку теплового режиму в фасонному вогнетриві, Щербина В. Ю. (2019)
Гавриш Б. А. - Математичне моделювання процесу змішування сировини для виробництва технічного вуглецю, Коржик М. В. (2019)
Гавриш Б. А. - Синтез алгоритмів оптимального керування рецептурою сировини для виробництва технічного вуглецю, Коржик М. В. (2019)
Сокольський О. Л. - Моделювання усадки полімерного виробу в процесі лиття під тиском, Сімончук Є. П. (2019)
Ярощук Л. Д. - Врахування стратегії сталого розвитку при автоматизації очищення олив та мастил адсорбентами, Тюріна Є. О. (2019)
Андреєв І. А. - Віброекструзійне формування плоских фібробетонних виробів з підвищенною поздовжньою орієнтацією фібр, Гайдін Є. М. (2018)
Гребелюк І. В. - Оцінка впливу температурної неоднорідності розплаву на екструзію труб з ПЕТ, Подиман Г. С., Двойнос Я. Г. (2018)
Івіцький І. І. - Вплив параметрів тривимірного друку на фізико-механічні властивості виробів із термопластів, Соловей В. В., Сокольський О. Л., Олексишен В. О. (2018)
Карвацький А. Я. - Моделювання механічних властивостей армованих полімерних матеріалів пакувального призначення, Мікульонок І. О., Борщик С. О., Караулова В. О. (2018)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання температурного поля в апараті з псевдозрідженим шаром, Любека А. М., Денисенко В. Р. (2018)
Панов Є. М. - Експрес-методика визначення середньомасової температури вуглеграфітових виробів в печах графітування за технологією Кастнера, Лелека С. В., Карвацький А. Я., Педченко А. Ю., Боженко М. Ф., Іваненко Д. О. (2018)
Семінський О. О. - Дослідження підходів до енергетичного розрахунку роторно-пульсаційних апаратів, Косенко В. В. (2018)
Сівецький В. І. - Моделювання процесу введення мікровключень у розплав полімеру, Івіцький І. І., Куриленко В. М., Поліщук О. В. (2018)
Сокольський О. Л. - Моделювання процесу видуву ПЕТ-тари із преформ, Дагдій В. М. (2018)
Щербина В. Ю. - Дослідження напружено-деформованого стану обертового теплового агрегату, Швачко Д. Г., Єфименко Є. А. (2018)
Вембер В. В. - Вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот, Носачова Ю. В. (2018)
Іваненко О. І. - Отримання ферратів лужних металів та їх використання у процесах водопідготовки та водоочищення, Шаблій Т. О., Оверченко Т. А., Гаркушина А. О., Довголап С. Д. (2018)
Радовенчик В. М. - Знезалізнення води фільтруванням через завантаження із карбонату кальцію, Нещерет Т. С., Радовенчик Я. В., Іванова В. В. (2018)
Радовенчик Я. В. - Ефективність флокулянтів при видаленні часток каоліну із води, Радовенчик В. М. (2018)
Буря О. І. - Властивості вуглепластиків армованих металізованими волокнами, Рула І. В., Кончиць А. А., Морозов О. Ф., Федоренко М. М. (2018)
Клименко В. В. - Експериментальна оцінка адсорбційних властивостей трепелу Коноплянського родовища Кіровоградської області, Мартиненко А. П., Ковальчук Н. В. (2018)
Плосконос В. Г. - Системний підхід до визначення та аналізу технологічних проблем в системах виробництва паперу та картону з мінімальним споживанням свіжої води (2018)
Жученко А. І. - Дослідження системи автоматичного керування напірним ящиком з повітряною подушкою, реалізованої на базі регулятора Хорнбостела, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2018)
Жученко А. І. - Напірний ящик з повітряною подушкою як об’єкт керування напором маси, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2018)
Жученко А. І. - Система керування тепловим режимом скловарної печі ванного типу, Ситніков О. В. (2018)
Коржик М. В. - Алгоритм формування оптимальної структури модуля фільтрів в процесі очищення питної води, Шух Б. І. (2018)
Миленький В. В. - Використання імітаційних моделей для оптимізації роботи контактного апарату у виробництві сірчаної кислоти, Зань О. В., Долинюк Б. С. (2018)
Вітання ювілярам М. Бабію і П. Яроцькому (2012)
Білокобильський О. - Проблема раціонального розуміння ірраціонального в науці про релігію: історичні детермінанти та можливі перспективи (2012)
Малик В. - Наукові підхіди до визначення сутністних характеристик есхатології (2012)
Климов В. - Філософсько-скептичний метод М. Монтеня як інструмент нового бачення проблем релігієзнавчого кола (2012)
Шинкарюк Ю. - Метакосмологія Августина. Осучаснене тлумачення "Сповіді" (2012)
Мартиненко О. - "Ідеологія майбутнього" в релігійних поглядах Ф. Ніцше (2012)
Чорноморець Ю. - Традиції українського неотомізму в діаспорі, Шеремета О. (2012)
Козерод О. - Проблеми історії і сучасності єврейської думки: найновіша англомовна історіографія (2011 - 2012 рр.) (2012)
Гаврилюк Т. - Особливості антропології ісихазму (2012)
Кузев В. - Вчення про посмертну долю душі в зороастризмі (2012)
Марціновська Д. - Другий Ватиканський собор і феномен релігійної віри (2012)
Щербацький Д. - Відмінність православного і католицького обгрунтування Боговипрадання: філософський контекст (2012)
Козловський І. - Суспільно-релігійні передумови і джерела Реставраційного руху в США (2012)
Маєвська Л. - Погляди Ібн Таймії – фундамент процесу формування вагабітської ідеології (2012)
Маскевич О. - Конфесійні особливості бачення сучасної християнської сім'ї: між традиційністю і модерном (2012)
Павленко П. - Кінець Європи чи західне християнство як інструмент тотальної глобалізації людства (2012)
Яроцький П. - Церква і світ до і після "Великого ювілею" християнства (2012)
Шестопалець Д. - Сучасні концептуалізації співвідношення релігії та націоналізму в західній історіографії (2012)
Стратонова Н. - Релікти дохристиянських вірувань у нарративних творах Київської Русі ХІ - ХІІІ століть (2012)
Бутинський В. - Антиукраїнські виклики та юрисдикційна криза Українського Православ'я (2012)
Филипович Г. - 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого: актуальність ювілею (2012)
Мухамад-Таха А. - Формирование этнической и религиозной толерантности в условиях поликультурного Крыма (2012)
Слубська А. - Ісламський фактор у формуванні державно-конфесійних відносин в Україні (2012)
Боруцька О. - Особливості особистої релігійності сільських респондентів Тернопільщини (2012)
Музичко І. - Отець Іван Музичко про природу і стан української діаспори (2012)
Стан і тенденції розвитку релігійної мережі України в 2011 році. Інформаційний звіт Міністерства культури (2012)
Бабій М. - Свобода совісті в контексті гуманізації українського суспільства: нові виклики і перспективи (2012)
Куліш Н. - Сучасний віруючий як суб'єкт формування міжконфесійних відносин в Україні (2012)
Колодний А. - Іван Шевців – науковець, українець-патріот (2012)
Музичка І. - Вічна пам'ять Івану Шевціву (2012)
Summary (2012)
До відома авторів (2012)
Горкуша О. - Передмова (2012)
Боголюбов М. - Філософія релігії: поняття, особливості галузі та основні напрямки (2012)
Колодний А. - Філософія релігії в дисциплінарній структурі академічного релігієзнавства (2012)
Гоффманн Г. - Особливості співідношення релігієзнавства, філософії релігії та феноменології релігії у сучасному польському релігієзнавстві (2012)
Сарапін О. - Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії і презентація одного з можливих варіантів (2012)
Новікова К. - Метод via negationis у філософії релігії (2012)
Кузнєцов В. - Філософія науки і філософія релігії (2012)
Бучма О. - Філософія релігії та філософія права: на перехресті предметних полів (2012)
Волошин В. - Епістемологічна складова філософії релігії (2012)
Бабій М. - Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність (2012)
Горкуша О. - Філософія релігії як співосмислювання людських пошуків релігійних сенсів (2012)
Гаврилюк Т. - Специфічні особливості дослідження християнського вчення про людину (2012)
Титаренко В. - Релігійні концепції майбутнього як об'єкт дискурс-аналізу (2012)
Черенков М. - Від філософії релігії до феноменології Одкровення (2012)
Чорноморець Ю. - Майбутнє філософії релігії (2012)
Добко Т. - "Бог феноменологів", як відповідь на дилему "Бога Авраама, Ісаака і Якова" чи "Бога філософів та вчених" (2012)
Христокін Г. - Феноменологічні підходи в теології Георгія Флоровського (2012)
Яроцький П. - Філософсько-теологічні пошуки "Цілком Іншого Бога", ніж його уявляє традиційне християнство (2012)
Климов В. - Філософсько-богословські проблеми "мовчання" ("безмовності"), "розумної молитви" та "розумного діяння" як відображення пізнавального поступу руського (українського) чернецтва (2012)
Соловій Р. - Пізнання та істина в епістемічному просторі постмодерну: богословські експерименти Виникаючої церкви (2012)
Капранов С. - Філософія релігії Нісіди Кітаро і сучасність (2012)
Литвинов В. - Станіслав Оріховський (1513 - 1566): від критики католицизму до його апології, Множинська Р. (2012)
Брюховецька Ю. - Концепція культової містики в рамках православної догматичної традиції (2012)
Филипович Л. - Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігію (2012)
Післяслово куратора круглих столів (2012)
Релігієзнавча інформація. Спеціалізована Рада із захисту релігієзнавчих дисертацій Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в 2012 році (2012)
Summary (2012)
Title (2017)
Соченко Т. - Ефективність психотерапії та фармакотерапії в лікуванні ПТСР у військовослужбовців і ветеранів, Габінська А. (2017)
Омельянович В. - Гендерно-асоційований аналіз груп підвищеного ризику порушень психічної адаптації до служби в правоохоронних органах (2017)
Франкова І. - Фактори, що передують виникненню первинної та вторинної гострої соціальної самоізоляції (2017)
Хайтович М. - Залежність комплаєнсу від особливостей особистості у хлопчиків підліткового віку із первинною артеріальною гіпертензією, Місюра O. (2017)
Молчанова О. - Нейрокогнітивне відновлення хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Джус М. - Вплив ювенільного ідіопатичного артриту на якість життя у молодих людей в перехідний період до дорослої ревматологічної служби (2017)
Безшейко В. - Наскільки ефективними є вакцини проти грипу? Уроки Кокранівських оглядів (2017)
Kalugin І. - The effectiveness of psychological interventions in improving quality of life and satisfaction with treatment in the elderly with mental disorders and multimorbidity, Хаустова О., Осуховська О. (2017)
Безшейко В. - Алгоритм професійного спілкування лікаря в окремих клінічних ситуаціях, Давиденко І. (2017)
Chaban О. - A rapidly evolving society as a stress (2017)
Dammann G. - Schizoid personality disorder (2017)
Чабан О. - Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету, Хаустова О., Трачук Л., Безшейко В. (2017)
Title (2018)
Бедлінськии В. - Вплив селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну на систему гемостазу у пацієнтів з черепно-мозковою травмою (2018)
Вербенко Г. - Ефективність аналогів регуляторних пептидів у лікуванні розладу адаптації, Вербенко В. (2018)
Козерацька О. - Обґрунтування критеріїв обмеженою осудності у осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення (2018)
Каленська Г. - Трансформація особливостей особистості та копінг-стратегій залежно від тривалості рекурентного депресивного розладу, Марута Н., Федченко В., Панько Т. (2018)
Title (2018)
Коваленко О. - Вплив рефлексотерапії на динаміку головного болю в комплексному лікуванні хворих після інсульту, Чіжикова М. (2018)
Pustovoyt M. - Characteristics and dynamics of PTSD in the participants of the Ukrainian anti-terrorist operation (2018)
Коломієць С. - Загальні аспекти проявів тривожності у осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (2018)
Волянська Ю. - Медико-психологічний супровід жінок при повторному використанні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) (2018)
Завгородня Н. - Суб'єктивність у психотерапевтичному процесі, Горецька О. (2018)
Вступ (1999)
Бузби Л. - Нарушение прав человека государством. Дискриминация и неравноправие религиозных организаций (1999)
Массімо І. - Свобода релігій в Європі (1999)
Річардсон Дж. Т. - Заяви про "контроль за свідомістю" та релігійні меншини за межами Сполучених Штатів: поширення культури сумнівного поняття на правовій арені (1999)
Мартинез-Торрон Х. - Защита религиозной свободы в системе європейской конвенции по правам человека, Наварро-Валлс Р. (1999)
Баркер Е. - Клітка для свободи і свобода в клітці (1999)
Юраш А. - Релігійний фундаменталізм у сучасному світі (1999)
Кудлай О. - Права людини: релігійна перспектива (1999)
Дьюрэм К. - Религиозная свобода и национальная идентичность: заметки об американском опыте (1999)
Єленський В. - Релігійно-суспільні зміни в посткомуністичній Європі (1999)
Саган О. - Держава і церква - основні моделі взаємодії (1999)
Єленський В. - Церкви, суспільство і проблеми вищої міри покарання (1999)
Бучма О. - Правовий аспект функціонування релігійних відносин (1999)
Бабосов Е. - Особенности современной религиозной ситуации в Беларуси (1999)
Яроцький П. - Визнання релігійного плюралізму – фундамент свободи совісті (1999)
Бондаренко В. - Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку (1999)
Колодный А. - Плюрализм религиозной жизни в Украине: опыт и проблемы (1999)
Климов В. - Формування і реалізація української моделі державноцерковних відносин (1999)
Здіорук С. - Політика і релігія в Україні напередодні 2000-ліття Різдва Христового (1999)
Уткін О. - Законодавство про свободу совісті як показник гуманітарної політики України (1999)
Лубська М. - Реалізація та захист конституційного права на свободу світогляду та віросповідання в Україні (1999)
Біддулф Г. Л. - Нетрадиційна релігійна та місіонерська діяльність у пострадянських державах (1999)
Надтока Г. - Активізація діяльності релігійних організацій в контексті побудови громадянського суспільства в Україні (1999)
Филипович Л. - Релігійні меншини в Україні: ідентифікація та правовий статус, проблеми та шляхи їх розв'язання (1999)
Бабій М. - Правові аспекти місіонерської діяльності в Україні (1999)
"Контроль над свідомістю": позиції експертів (1999)
Єленський В. - Прозелітизм (1999)
Боротьба за релігійну свободу на європейській арені (1999)
Свобода в релігії: зізнання Юрія Кривоногова (1999)
Павленко П. - Нетрадиційні релігії: погляд через призму національного (1999)
Розуміння релігійної свободи наприкінці хх ст.: документи (1999)
Таблиця змін мережі релігійних організацій України (1992-1999 рр.) (1999)
Танюк Л. - Переднє слово (2000)
Бабій М. - Свобода совісті: сутність і структура (2000)
Саган О. - Моделі державно-церковних взаємин у світовій історичній ретроспективі (2000)
Дьюрем К. - Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових реалій (2000)
Яроцький П. - Релігійний плюралізм – основа свободи совісті (2000)
Єленський В. - Релігійні інституції в законодавчому полі посткомуністичної Європи (2000)
Бусбі Л. - Американська модель церковно-державних відносин: здобутки і проблеми (2000)
Біддулф Г. - Місіонерська діяльність і нетрадиційна релігійність в правовому полі пострадянських держав (2000)
Бусбі Л. - Дискримінація і нерівноправність релігійних організацій як антигуманний вияв діяльності держави (2000)
Мартинез-Торрон Х. - Религиозная свобода в проэкции Европейской Конвенции по правам человека, Наварро-Валлс Р. (2000)
"Контроль над свідомістю": позиції експертів (2000)
Дюрэм К. - Аналитическая оценка закона Российской Федерации 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях”, Хоумер Л. Б. (2000)
Климов В. - Особливості української моделі державно-церковних відносин (2000)
Єленський В. - Перспективи розвитку української системи церковно-державних відносин (2000)
Здіорук С. - Законодавчі проблеми України при застосуванні демократичних стандартів Європи у сфері свободи совісті, Здіорук О. (2000)
Филипович Л. - Правові проблеми буття релігійних меншин в Україні (2000)
Закович М. - Освіта в контексті свободи совісті, Колодний А. (2000)
Бабій М. - Правові основи релігійного місіонерства в Україні (2000)
Міжнародне правовегарантування свободи совісті (2000)
Шевчук О. А. - Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus Vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин, Ткачук О.О., Ходаніцька О. О., Сакалова Г. В., Вергеліс В. І. (2019)
Дрига В. В. - Вологість ґрунту залежно від застосування абсорбенту за вирощування міскантусу гіганського (2019)
Бомба М. Я. - Бур’яни в агрофітоценозах та екологізація заходів щодо контролювання їх чисельності, Бомба М. І. (2019)
Семенченко О. Л. - Вирощування кабачка за ущільнених посівів, Заверталюк В. Ф., Богданов В. П. (2019)
Паламарчук І. І. - Ефективність вирощування патисона (Cucurbita Pepo Var. Melopepo L.) за різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного (2019)
Костецька К. В. - Технологічні властивості зерна кукурудзи залежно від особливостей гібриду, Осокіна Н. М. (2019)
Новак А. В. - Забур’яненість і продуктивність посівів кукурудзи залежно від розміщення в сівозмінах на півдні Лісостепу України, Усик С. В., Єщенко В. О. (2019)
Господаренко Г. М. - Поживний режим ґрунту в польовій сівозміні за різного удобрення, Прокопчук І. В., Бойко В. П. (2019)
Бахмат М. І. - Економічна ефективність вирощування ромашки лікарської залежно від досліджуваних чинників в умовах Правобережного Лісостепу, Падалко Т. О., Вишневська Л. В. (2019)
Вересенко О. М. - Насіннєва продуктивність люпину білого (Lupinus Albus L.) залежно від гербіцидного впливу, Полторецький С. П., Полторецька Н. М., Кононенко Л. М., Кравченко В. С. (2019)
Демидась Г. І. - Вміст органічних і мінеральних речовин у кормі різних видів еспарцету залежно від удобрення, Лихошерст Е. С., Бурко Л. М. (2019)
Чинчик О. - Ботанічний склад і врожайність бобово-злакового травостою залежно від строків сівби, Оліфірович В., Кравченко В., Кононенко Л. (2019)
Карпенко В. П. - Багаторічна пшениця - світовий досвід і перспективи вирощування, Сухомуд О. Г., Кравець І. С., Жиляк І. І., Адаменко Д. М. (2019)
Овчарук В. І. - Поєднання позакореневого підживлення мікродобривами з фунгіцидами та їх вплив на біологічні параметри рослин буряка столового, Мулярчук О. І., М’ялковський Р. О., Безвіконний П. В., Кравченко В. С., Климович Н. М. (2019)
Бондар О. Б. - Корінні й похідні типи деревостанів у найбільш поширених типах лісу на водозборах річок Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г. (2019)
Шлапак В. П. - Рослинність дендрологічного парку "Дружба" ДП "Уманське лісове господарство", Парубок М. І., Масловата С. А., Коджебаш А. В. (2019)
Українець О. А. - Історичні аспекти селекційних дослідженнь та перспективи розвитку сортів троянд в Україні, Поліщук В. В. (2019)
Кириленко Л. В. - Збудники грибних хвороб козлятнику східного (2019)
Круть В. В. - Виділення збудників бактеріальних хвороб соняшнику, Ястремська Л. С., Гирич Я. А., Варнашова Н. Ю. (2019)
Мостов’як І. І. - Природоохоронні аспекти захисту зернових культур від фітофагів – векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини лісостепу України, Шевченко Ж.П., Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г., Мостов’як С. М., Крикунов І. В., Кравець І. С., Суханов С. В., Фоменко О. О., Кравченко О. В., Чухрай Р. В., Медвідь В. С. (2019)
Копитко П. Г. - Урожайність і якість плодів яблуні сорту Кальвіль Сніговий за різного удобрення в повторно вирощуваному насадженні, Яковенко Р. В. (2019)
Мельник О. В. - Збереженість груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2019)
Осокіна Н. М. - Технологічні властивості зерна кукурудзи залежно від особливостей гібриду, Герасимчук О. П., Стратуца Я. С. (2019)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення, Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Бондаренко Л. Б. - Вплив мілдронату та тіатриазоліну на печінку за умов етанол-індукованого гепатиту, Блажчук І. С., Коваленко В. М. (2019)
Савчук Р. В. - Особливості змін активності ацетилхолінестерази в артифіційному сечовому міхурі (експериментальне дослідження) (2019)
Янко Р. В. - Морфофункціональні зміни легеневої тканини спонтанно-гіпертензивних щурів після впливу переривчастої гіпоксії, Чака О. Г., Левашов М. І. (2019)
Духовський О. Е. - Особливості електричної активності структур мозку щурів із пентиленететразоловим кіндлінгом за умов електричного подразнення блукаючого нерва, Сон Г. О. (2019)
Bogun L. V. - A case of erosive gastroesophageal reflux disease, Zhuravka N. V., Ballout M. M. (2019)
Дмитренко І. В. - Значення ініціальних клініко-лабораторних показників у прогнозі відповіді на терапію нілотинібом у пацієнтів з хронічною фазою хронічної мієлоїдної лейкемії, у яких терапія іматинібом була неефективною, Мінченко Ж. М., Мартіна З. В., Шляхтиченко Т. Ю., Дмитренко О. О., Дягіль І. С. (2019)
Івчук В. В. - Стан жирнокислотного обміну за перебігу хронічного обструктивного захворювання легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2019)
Колотвін А. О. - Особливості передопераційної підготовки у хворих на гострий калькульозний холецистит на тлі хронічних вірусних гепатитів (2019)
Муратова Т. М. - Вплив чинників довкілля на ризик розвитку цереброваскулярної патології, Храмцов Д. М., Стоянов О. М., Бабієнко В. В., Ворохта Ю. М. (2019)
Jones R. P. - All-cause mortality and nhs sickness absence rates in England show a lagged series of step-like changes (2019)
Бабинец Л. С. - Сопутствующая ишемическая болезнь сердца как фактор снижения качества жизни больных хроническим панкреатитом, Марценюк В. П., Мельник Н. А. (2019)
Бразалук О. З. - Активність гідроксибутиратдегідрогенази у недоношених новонароджених в динаміці неонатального періоду, Євстафьєва О. Ю. (2019)
Говардовська О. О. - Визначення впливу клітинних механізмів запалення на розвиток анемії у хворих на туберкульоз легенів (2019)
Лобойко В. В. - Застосування імпульсної магнітної стимуляції в системах відновлювального лікування при остеохондрозі поперекової зони хребта та його ускладнень (2019)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2019)
Попереднє слово редакційної колегії (2001)
Єленський В. - Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації" – 10 років (2001)
Бондаренко В. - Розвиток та інституалізація конфесійної мережі в Україні як вияв релігійної свободи (2001)
Карпачова Н. - Право громадян на свободу світогляду та віровизнання (2001)
Свобода буття релігії і церкви в Україні в оцінках Держдепартаменту США (2000 рік) (2001)
Бабій М. - Релігійна самореалізація особистості як практичний вияв свободи буття релігії (2001)
Біддулф Г. - Релігійна толерантність і толерантність в новій Україні: перспективи зовнішного оглядача (2001)
Дьюрем К. - Новейшие наслоения в археологии религиозной свободы: современные тенденции в интерпретации международных норм религиозной свободы (2001)
Мартинез-Торрон Х. - Защита религиозной свободы в системе Европейской конвенции по правам человека, Наварро-Валлс Р. (2001)
Бусби Л. - Американский опыт релиозной свободы (2001)
Russo Ch. - An update on the conflicted first amendment jurisprudence of the united states supreme court, Mawdsley R. (2001)
Gvosdev N. - The state, the schools, the press, and matters of ecclesiology: making the american experience relevant for Ukraine (2001)
Schanda B. - Religious freedom in hungary with special regard to education (2001)
Балодис Р. - Теоретические установки отделения церкви от государства и допустимый интерес государства к образованию, регистрации и деятельности религиозных организаций (2001)
Колодний А. - Свобода совісті для і в мас-медіа (2001)
Климов В. - Питання свободи совісті в координатах національного законодавства про інформацію та засоби масової інформації (2001)
Новиченко М. - Висвітлення релігійної свободи в Україні засобами масової інформації (2001)
Карпенко В. - Національний інформаційний простір: від єдності церкви до єдності нації (2001)
Кирюшко М. - Ісламська освіта і преса – свідчення релігійної свободи для мусульман в Україні (2001)
Нікітченко О. - Образ новітніх релігій в засобах масової інформації (2001)
Филипович Л. - Сучасна релігійна ситуація в Україні й український Інтернет (2001)
Свистунов С. - Голос церкви має бути почутим в Інтернеті (2001)
Колодин А. - Религиоведческое и религиозное образование: различие и специфика (2001)
Барякин В. - Особенности формирования религиоведческого образования в Украине, Калюжный В., Пашков В. (2001)
Кудрина Т. - Развитие религиоведческого и религиозного образования как фактор реализации права на свободу совести (2001)
Закович М. - Духовність та місце релігієзнавчої освіти в її формуванні (2001)
Глушак А. - Релігієзнавча освіта в Інтернеті, Наумова Н. (2001)
Лубська М. - Релігійна освіта: історія та сучасна проблема інтерпретації (2001)
Вадзюк О. - Студенти і релігія: сучасний стан і зміни, Калайкайло І., Твердоступ Р. (2001)
Мазур П. - Формування християнської особистості студентів, Герасимович Т., Тугарова О. (2001)
Елбакян К. - Возможность и необходимость преподавания теологии в светских учебных заведениях (2001)
Ткачук Т. - Возможен ли в школах "Закон Божий”? (2001)
Православні ієрархи про духовну освіту (2001)
Брейли Дж. - Для священников двери школ закрыты (2001)
Поликовская О. - Курс истории религии в школах предусмотрен стандартами российского общества (2001)
Лячинський С. - Релігієзнавча освіта в Києво-Могилянській Академії (2001)
Дроботун Н. - Проблеми релігійного виховання дитини в контексті українських та міжнародних правових документів (2001)
Єленський В. - Релігійні права й свободи людини: походження сучасного розуміння (2001)
Пчелинцев А. - К вопросу о терминах "традиционная религия" и "секта" (2001)
Трофимчук М. - Чего добиваются борцы с "сектами"? (2001)
Романова Е. - Религия и терминология (2001)
Павленко П. - Правомірність вживання термінів "секта" і "єресь" у контексті сучасного конфесійного християнства (2001)
Недавня О. - Сучасні неофіти як чинники становлення релігійної свободи в Україні (2001)
Решетніков Ю. - Проблеми релігійної свободи в Україні (бачення євангельських християн-баптистів) (2001)
Яроцький П. - Міжконфесійна толерантність, правова коректність в інституалізаційно-конфесійних означеннях і стосунках (2001)
Жукалюк М. - Проект Закону про свободу совісті в оцінках Церкви адвентистів сьомого дня (2001)
Релігійна свобода: благословення чи прокляття? Погляд Свідків Єгови (2001)
Защита права на свободу вероисповедания в прессе свидетелями Иеговы (2001)
Оцінка стану свободи релігії в Україні Церквою Ісуса Христа Святих останніх днів (2001)
Филипович Л. - Религия в Интернете (2001)
Меморандум про співпрацю Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Мінінформу та Держкомрелігій щодо висвітлення засобами масової інформації проблем релігійно-церковного життя (2001)
Contents (2019)
Ansari A. H. - Coupled coincidence point results for contraction of C-class mappings in ordered uniform spaces, Binbasioglu D., Turkoglu D. (2019)
Bandura A. I. - Some weaker sufficient conditions of L-index boundedness in direction for functions analytic in the unit ball (2019)
Zabolotskyj M. V. - Asymptotics of the entire functions with υ-density of zeros along the logarithmic spirals, Basiuk Yu. V. (2019)
Bilanyk I. - Representation of a quotient of solutions of a four-term linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction, Bodnar D. I., Buyak L. (2019)
Chernega I. V. - Note on bases in algebras of analytic functions on Banach spaces, Zagorodnyuk A. V. (2019)
Dmytryshyn M. I. - Spectral approximations of strongly degenerate elliptic differential operators, Lopushansky O. V. (2019)
Dmytryshyn R. I. - On some of convergence domains of multidimensional S-fractions with independent variables (2019)
Ghosh A. - Ricci soliton and Ricci almost soliton within the framework of Kenmotsu manifold (2019)
Kachanovsky N. A. - Interconnection between Wick multiplication and integration on spaces of nonregular generalized functions in the Levy white noise analysis, Kachanovska T. (2019)
Kravtsiv V. V. - Algebraic basis of the algebra of block-symmetric polynomials on ℓ1 ⊕ ℓ∞ (2019)
Lishchynsky I. I. - The relationship between algebraic equations and (n, m)-forms, their degrees and recurrent fractions (2019)
Lopushansky A. O. - Inverse problem for 2b-order differential equation with a time-fractional derivative, Lopushanska H. P. (2019)
Noor M. A. - Some inequalities for strongly (p, h)-harmonic convex functions, Noor K. I., Iftikhar S. (2019)
Omidi S. - Characterizations of regular and intra-regular ordered Г-semihypergroups in terms of bi-Г-hyperideals, Davvaz B., Hila K. (2019)
Özarslan H. S. - On a new application of quasi power increasing sequences (2019)
Pryimak H. M. - On approximation of homomorphisms of algebras of entire functions on Banach spaces (2019)
Quan L. T. - On the solutions of a class of nonlinear integral equations in cone $b$-metric spaces over Banach algebras, Van An T. (2019)
Sokhatsky F. M. - Classification of generalized ternary quadratic quasigroup functional equations of the length three, Tarasevych A. V. (2019)
Turchyna N. I. - On integral representation of the solutions of a model 2b→-parabolic boundary value problem, Ivasyshen S. D. (2019)
Лопушанському Олегу Васильовичу — 70 рокiв (привітання) (2019)
Кириченко Володимир Васильович. 17.06.1942 — 02.04.2019 (некролог) (2019)
Березанський Юрій Макарович. 08.05.1925 — 07.06.2019 (некролог) (2019)
Каспер В. - Свобода віросповідання та національно-культурна ідентичність (2002)
Дьюрэм К. - Религиозная свобода и национальная идентичность: заметки об американском опыте (2002)
Єленський В. - Релігійна свобода і національна ідентичність: Україна (2002)
Колодний А. - Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст (2002)
Здіорук С. - Проблеми оптимізації релігійної свободи і національної ідентифікації в Україні (2002)
Филипович Л. - Українські візії релігійної свободи і національної ідентичності (2002)
Кулагіна Г. - Релігія в сучасній Україні: роль, функції, значення для особистісного розвитку людини (2002)
Яроцький П. - Екуменізм: стан, проблеми сучасного розвитку (2002)
Beach B. - Evangelism and proselytism – religious liberty and challenge of ecumenism (2002)
Пчелінцев А. - Поняття "традиційна релігія" і "секта": їх сутність і правомірність вживання (2002)
Кирилл - Обстоятельства нового времени: либерализм, традиционализм и моральные ценности объединяющейся Европы (2002)
Маринович М. - Релігійна свобода і прозелітизм: до проблеми співвідношення і визначення (2002)
Павленко П. - Утопія єдиного християнства і конвергенції в християнстві (2002)
Шадрин В. - Религиозное: основания и проявление (2002)
Бабій М. - Свобода совісті: православна, католицька, протестантська та ісламська інтерпретації (2002)
Кралюк П. - Принцип свободи совісті в контексті націогенезу й національної ідентифікації (2002)
Горкуша О. - Особистісна свобода і свобода релігії (проблема самоідентифікації) (2002)
Недзельський К. - Суперечності релігійного життя та проблеми національної ідентифікації українського народу (2002)
Рабинович C. - Проблеми богословського обгрунтування всезагального права на релігійну свободу (на матеріалі соціальної доктрини католицизму) (2002)
Недавня О. - "Свобода в релігії" та потенціал християнських Церков у вихованні українців - будівничих громадянського суспільства (2002)
Решетніков Ю. - Правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні: стан і перспективи (2002)
Свистунов С. - Проблеми мусульмансько-християнського діалогу? (2002)
Канах О. - Зіткнення ісламської та християнської цивілізацій: чи є воно? (2002)
Матвєєв В. - Релігійна свобода в іудаїзмі і проблема національної самоідентифікації євреїв (2002)
Бучма О. - Проблеми суспільно-правового забезпечення релігійної свободи (2002)
Личковах В. - Сакральне мистецтво сучасної України як естетичний вияв етнокультурної ідентичності в умовах становлення релігійної свободи (2002)
Бубенщиков В. - Проблеми свободи віросповідання та етнічної ідентичності в полемічному творі Мелетія Смотрицького "Верифікація невинності." (2002)
Недзельська Н. - Жіноче начало в суспільних і релігійних процесах в історії України (2002)
Бондаренко В. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення свободи совісті (2002)
Климов В. - Основні тенденції сучасної трансформації правових засад вітчизняного законодавства стосовно свободи совісті та релігійних організацій як відображення нового місця релігії та церкви в українському соціумі (2002)
Коваленко Л. - Засади державно-церковних стосунків в контексті становлення українського віросповідного законодавства (2002)
Новиченко М. - Релігійна свобода як визначальний аспект розвитку релігійно-церковного комплексу в сучасній Україні (2002)
Ярмол Л. - Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в Україні (2002)
Любчик В. - Захист прав національних і релігійних меншин у Конституції та законодавстві України (2002)
Шуба О. - Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення (2002)
Уткін О. - Державно-церковна політика та її реалізація в збройних формуваннях на території України (2002)
Алавердян Л. М. - Борошно зі спельти: визначення та обґрунтування тенденцій розвитку ринку, оцінка якості, Юдічева О. П., Романенко О. В. (2019)
Корець Л. І. - Дослідження функціональних властивостей варених ковбас з додаванням пшеничної клітковини з пектином гарбуза (2019)
Мотузка Ю. М. - Споживча оцінка асортименту та якості продуктів для ентерального харчування (2019)
Памбук С. А. - Шляхи гармонізації українських та міжнародних вимог до якості меду, Мартиросян І. А., Кругляк Ю. О. (2019)
Ярошевич Т. С. - Особливості експертизи устриць (2019)
Березовський Ю. В. - Трансформація переробки луб’яних культур з використанням технологічних і професійних факторів, Кузьміна Т. О., Єдинович Б. М. (2019)
Бойко Г. А. - Економічна ефективність одержання целлюлозовмісних товарів з технічних конопель за різних способів збирання стебел, Тіхосова Г. А., Кутасов А. В. (2019)
Голодюк Г. І. - Формування споживних властивостей алкідної фарбувальної композиції (2019)
Горач О. О. - Дослідження змочуваності лубу льону олійного та конопель, Гуреєва С. С., Шот В. Е. (2019)
Євтушенко В. В. - Дослідження якості шампунів різних торговельних марок, Семенченко О. О. (2019)
Захарченко П. В. - Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за уктзед з метою їх правильного митногооформлення, Юдічева О. П., Паламарчук О. К. (2019)
Златкевич С. В. Передрій О. І. - Регулювання використання нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних виробах (2019)
Індутний В. В. - Товарознавча оцінка антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева, Калуга Н. В., Золотарьова О. Г. (2019)
Караваєв Т. А. - Порівняльна оцінка газових балончиків для самооборони, Коломієць Т. М., Сім’ячко О. І. (2019)
Кузьміна Т. О. - Визначення відповідності властивостей модифікованого лляного волокна для одержання товарів медико-гігієнічного призначення (2019)
Лисенко Н. В. - Товарознавча експертиза полімерних пакетів типу майка ТОВ "Комсерв Україна” (2019)
Мартиросян І. А. - Дослідження світлостійкості пофарбувань бавовняного трикотажу, обробленого новими тіосульфонатними препаратами, Пахолюк О. В., Семак Б. Д. (2019)
Мартосенко М. Г. - Товарознавча експертиза акумуляторної батареї, Берлінова Л. В. (2019)
Мережко Н. В. - Кремнійорганічні покриття для захисту паперу,отримані з елементами золь-гель технології, Осауленко К. В. (2019)
Мережко Н. В. - Ринок зольних мікросфер України, Шкода В. М. (2019)
Тіхосова А. О. - Товарознавча оцінка якості целюлози на основі ненаркотичних конопель для застосування її на паперових підприємствах, Богданова О. Ф., Забродіна О. С. (2019)
Тіхосова Г. А. - Товарознавча характеристика ідентифікаційних ознак керамічного посуду з метою класифікації відповідно до УКТЗЕД, Вербицький О. М., Калінський Є. О. (2019)
Пахолюк О. В. - Оцінка якості бетонних тротуарних виробів ТзОВ "Бетон Брук Сервіс”, виготовлених методом напівсухого вібропресування, Разумовський А. Р. (2019)
Ткачук В. В. - Дослідження сучасних проблем виробництва альтернативних палив для бензинових двигунів в Україні (2019)
Ткачук В. В. - Дослідження сучасних проблем українського ринку целюлозно-паперової продукції, Речун О. Ю., Прядко О. А. (2019)
Чурсіна Л. А. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку трикотажних виробів, Глухова Г. Г., Нежлукченко Н. В. (2019)
Шегинський О. В. - Синтетичні шкіри на основі водного розчини поліуретану та їх ергономічні властивості, Дзюбинський А. В. , Дзюбинська О. В. (2019)
Ягелюк С. В. - Дослідження процесів збирання льону олійного з використанням стеблової частини врожаю, Дідух В. Ф., Кірчук Р. В. (2019)
Байдакова Л. І. Байдакова І. М. - Управління і контроль якості товарів (2019)
Домбровська О. П. - Основні засоби державного регулювання у сферітелекомунікації, Домбровський А. Г., Сумська О. П. (2019)
Кузьміна Т. О. - Удосконалення системи управління якістю послуг підприємств, Березовський Ю. В., Стрелюк Л. О. (2019)
Пахолюк О. В. - Ключові компетентності керівника сучасного супермаркету непродтоварів, Галик І. С., Семак Б. Д. (2019)
Предборський В. А. - Генетична матриця кланової, нелегітимно-автономної, неформальної організації влади як основа вітчизняних тінізаційних трендів (2019)
Зоріна О. А. - Особливості обліку операцій з основними засобами в банках України, Петраковська О. В. (2019)
Sotnichenko O. A. - Conceptual principles of excise taxation adjusting in Ukraine, Hnatenko O. A. (2019)
Kudrenko N. V. - Information systems and technologies in the audit, Demianchuk S. Y. (2019)
Галасюк В. В. - Методологічні основи оцінювання ефективності економічної спеціалізації країни (2019)
Семенчук Д. В. - Інвестиційний механізм і його місце в національній економіці (2019)
Лалакулич М. Ю. - Облік фінансових результатів за об’єктами діяльності підприємства (2019)
Андрусь О. І. - Проблема забезпечення ефективності управління логістичними процесами підприємств легкої промисловості, Беляєва Н. С. (2019)
Головіна Д. В - Формування облікової політики на підприємстві: проблеми та напрями їх вирішення, Олексюк О. Ф., Муковіз В. С. (2019)
Гуштан Т. В. - Підходи до формування комунікаційних стратегій підприємства в мережі Інтернет (2019)
Коваленко О. М. - Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства, Воробйова Н. П., Вінчук І. М. (2019)
Гужва І. Ю. - Соціалізація праці та трудових відносин (2019)
Шедяков В. Є. - Діапазон можливостей і обмеження ефективного стратегічного втручання в соціально-економічні процеси (2019)
Громов В. Б. - Споживчий попит як ресурс економічного розвитку (2019)
Атаманюк О. О. - Особливості управління підприємствами соціально-культурної сфери сільських територій України (2019)
Барицька О. - Реалізація практичних аспектів формування пізнавальної самостійності майбутніх викладачів диригентсько-хорових дисциплін у контексті використання мультимедійних технологій (2019)
Бєлікова В. - Висвітлення загальної характеристики музичної творчості Богдани Фільц (2019)
Греськова В. - Формування творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки (2019)
Данілішина М. - Специфіка художньо-творчої діяльності піаніста-концертмейстера у спеціалізованих класах, Зелінська Т. (2019)
Ілініцька Н. - Акмеологічний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Ілляхова І. - Концептуалізація поняття "кайрос" у контексті професійного розвитку креативності науково-педагогічного працівника (2019)
Коханська С. - Фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва на репертуарі творів сучасних українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2019)
Михайлишен О. - Роль керівника творчого колективу як особистості та лідера, Михайлишена А. (2019)
Михаськова М. - Умови формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Мозолюк О. - Корекційно-розвивальний вплив образотворчої діяльності на дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями (2019)
Морозова О. - Деякі особливості виконавської майстерності у контексті музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Сікора Г. (2019)
Найда В. - Підготовка вчителя музики загальноосвітньої школи у вищих навчальних закладах України у ХХ ст., Найда Ю. (2019)
Синицін В. - Історичні персоналії у процесі формування вищої музичної освіти на Вінниччині: Микола Миколайович Юхновський (1924 – 1999) (2019)
Чжоу Л. - Педагогічна діагностика сформованості творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта (2019)
Мосейчук Ю. - Сформованість інформаційно-пізнавального компоненту культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури та шляхи його вдосконалення, Мігай-Раду Я., Мороз О. (2019)
Нікольська Н. - Білінгвальна освіта школярів як предмет дослідження вітчизняних учених (2019)
Voznyuk A. - Application of System and Synergetic Paradigm of Management of Social-Economic, Educational Processes in Ukraine, Zdanevych L. (2019)
Балендр А. - Гармонізація загальноєвропейських стандартів підготовки фахівців з охорони кордону: український досвід (2019)
Лисак Г. - Навчання студентів закладів вищої освіти усного англомовного монологічного мовлення, Мартинюк О. (2019)
Вашак О. - Формування професійно-педагогічного іміджу працівників вищої школи, Мартиросян Л. (2019)
Кабанець М. - Форми залучення обдарованих школярів до науково-дослідницької роботи у східноукраїнському регіоні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2019)
Ткач Л. - Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" (2019)
Нагорна О. - Завершення навчання на спеціалізованій магістерській програмі з міжнародного арбітражу як невід’ємний етап у професійній підготовці майбутніх арбітражних суддів (2019)
Педоренко Н. - Експериментальна перевірка ефективності формування культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер (2019)
Загородня Л. - Формування готовності магістрів до забезпечення управління якістю освітнього процесу в закладі дошкільної освіти під час вивчення фахових дисциплін (2019)
Гринько В. - Формування цифрової компетентності майбутніх учителів під час реалізації навчально-дослідницького проекту (2019)
Коломієць А. - Професійно-орієнтовані задачі як компонент фундаментальної математичної підготовки студентів технічних університетів та коледжів, Клочко В., Стахова О. (2019)
Вихрущ В. - Організація та управління системою освіти у Грецькій республіці (2019)
Артьомов О. В. - Інтелект поза біологічним носієм (медико-біологічний і філософський погляд на проблему штучного розуму), Бурячківський Е. С. (2018)
Утюж І. Г. - Самопричиненные психические расстройства эпохи глобальной интернет-коммуникации. медико-философский аспект, Городокин А. Д. (2018)
Ханжи В. Б. - Фридрих Ницше и Николай Бердяев: обладает ли этическим вектором свобода воли? (2018)
Терзі О. О. - Методологія дослідження інтеграційних процесів у сфері охорони здоров'я (2018)
Пустовойт М. М. - Місце психіатрії в постмодерному суспільстві, Кечур Р. В., Єшкілєв В. Л. (2018)
Кіркілевський С. І. - Оцінка значущості змін у клінічних аналізах пацієнтів, які перенесли процедуру внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії з приводу пухлин шлунково-кишкового тракту, Машуков А. О., Рибін А. І., Згура О. М., Максимовський В. Є., Ярема Р. Р., Лінькевич В. А., Осадчий Д. М. (2018)
Дегтяренко Т. В. - Вплив структурогенного хімічного хвильового поля на формування організму людини. До 20-річчя видання книги А. Н. Барбараша "Волновые процессы в живом: основы стереогенетики и физиологии мышления", Коджебаш В. Ф. (2018)
Хоменко І. П. - Діагностичні можливості спектральної інфрачервоної термографії у лікуванні вогнепальних поранень м'яких тканин, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Гринчук М. М. (2018)
Гуртова Я. М. - Особливості хімічного складу емалі постійних іклів людини, Шнайдер С. А., Бреус В. Є., Ульянов В. О. (2018)
Попеско-Гуркалова І. П. - Микола Никифорович Зайко - видатний український вчений-патофізіолог, педагог і громадський діяч. До 110-ї річниці з дня народження, Кузьменко І. А., Остапенко І. О. (2018)
Афанасьєв О. І. - Складність як антропний феномен, Василенко І. Л. (2018)
Пунченко О. П. - "Новое просвещение" в архитектонике трансформационных процессов общественного развития, Дыдышко И. И. (2018)
Рейдерман И. И. - Целостность личности как философская и психологическая проблема, Зиневич А. С. (2018)
Марічереда В. Г. - Сучасні технології підвищення якості медичної освіти, Рогачевський О. П., Борщ В. І., Кривцова Н. В. (2018)
Тези доповідей конференції (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2018)
Левин С. Ф. - Калибровка на перепутье (2018)
Яремчук Н. А. - Оцінювання комплексного показника якості складного об’єкта з характеристикою невизначеності, Года О. Ю., Проскін В. В. (2018)
Losikhin D. - The method of identifying the distribution laws in estimating the results of multiple measurements, Oliynyk O., Taranenko Yu., Chorna O. (2018)
Neyezhmakov P. I. - Increasing the reliability of calculation methods for determining illuminance, Liashenko O. M., Timofeev E. P. (2018)
Середюк О. Є. - Дослідження можливості оцінювання об’єму газу побутовими лічильниками у всьому діапазоні витрат з використанням статистичних методів, Лютенко Т. В., Винничук А. Г. (2018)
Гринев Б. В. - Детекторы на основе пластмассовых сцинтилляторов для портальных мониторов — оценивание неопределенности чувствительности, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Оценка информационного содержания и оптимизация параметров плана медико-биологического диагностического эксперимента (2018)
Кузьменко Ю. В. - До 60-річчя Олега Миколайовича Величка (2018)
Буняєва Ю. Ю. - 28-ме засідання Комітету СООМЕТ, 16-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ та семінар у рамках програми BIPM із нарощування потенціалу та передавання знань для директорів НМІ країн-членів СООМЕТ (2018)
Грищенко О. Л. - 18-те засідання ТК 2 СООМЕТ "Законодавча метрологія” (2018)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2018)
Віткін Л. М. - Вивчення німецького досвіду у сфері метрології, Попруга Ю. М., Двірник Н. А., Красоха Л. М. (2018)
Pavese F. - Is the revision of the SI "Getting ahead of itself”? (2018)
Захаров І. П. - Визначення ймовірності відповідності засобів вимірювальної техніки метрологічним вимогам, Неєжмаков П. І., Боцюра О. А. (2018)
Народницкий Г. Ю. - Об объёме выборки средств измерительной техники при оценке их соответствия техническим регламентам по модулю F (2018)
Горкунов Б. М. - Нормированные функции вихретоковых измерительных преобразователей с пространственно-периодической структурой поля при многопараметровом контроле металлических изделий, Львов С. Г., Борисенко Е. А., Шибан Т. (2018)
Негрійко А. М. - Конструкція сучасних абсолютних гравіметрів на основі атомних інтерферометрів з холодними атомами та перспективи їх створення в Україні, Неєжмаков П. І., Вінніченко О. І., Яценко Л. П. (2018)
Болюх В. Ф. - Магнитные поля рассеяния электромеханической катапульты электромагнитного и индукционно-динамического типа баллистического лазерного гравиметра, Неежмаков П. И., Винниченко А. И. (2018)
Сєріков Я. О. - Дослідження частотних і амплітудно-частотних характеристик промислових ультразвукових перетворювачів для неруйнівного контролю якості матеріалів, Назаренко Л. А. (2018)
Руда М. В. - Застосування інформаційно-вимірювальних систем для дослідження якості процесу функціонування консорційних екотонів захисного типу, Бубела Т. З. (2018)
Kiporenko P. V. - The procedure for measurement of the human temperature field dynamics, Gordiyenko E. Yu., Fomenko Yu. V., Shustakova G. V. (2018)
Неєжмаков П. І. - Рекомендації ХI Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія та вимірювальна техніка” ("Метрологія–2018”), Скляров В. В. (2018)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2018)
До відома авторів (2018)
Сорокман Т. В. - Рівні оксиду азоту й ендотеліну-1 у крові при Helicobacter pylori-асоційованій виразковій хворобі в дітей, Черней Н. Я. (2019)
Полька Н. С. - Нові загрози на шляху подолання тютюнопаління підлітків в Україні, Добрянська О. В. (2019)
Клименко В. А. - Прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми у дітей, Кожина О. С. (2019)
Абатуров О. Є. - Вибір антибактеріального препарату при інфекціях сечовидільної системи в дітей, Нікуліна А. О. (2019)
Артьомова Н. С. - Клінічний випадок неонатального гострого лімфобластного лейкозу, Цвіренко С. М., Похилько В. І., Калюжка О. О., Вернигора С. І. (2019)
Сорокман Т. В. - Роль галектину-3 у розвитку нефропатій, Попелюк Н. О., Макарова О. В., Колєснік Д. І. (2019)
Лобода А. М. - Можливості діагностики та попередження розвитку діабетичної нефропатії у дітей із цукровим діабетом 1-го типу, Шандиба І. О. (2019)
Абатуров А. Е. - Диспергирование бактериальной биопленки и хронизация инфекционного процесса респираторного тракта, Крючко Т. А. (2019)
Махонін М. В. - Хімічні процеси в розрядній камері генератора озону (2019)
Вихідні дані (2019)
Лисенкова В. В. - Філософізація та інтелектуальний розвиток (2019)
Титар О. В. - Трансдисциплінарність і "суспільство знання" в розвитку сучасної національної філософії науки (2019)
Фрадкіна Н. В. - Українознавчий освітній чинник в умовах сучасної української масової культури (2019)
Півень Г. Г. - "Пастир добрий": суспільний проект Мелетія Смотрицького (2019)
Каніщев Г. Ю. - Конституціоналізм у викладанні "Історії держави і права України" (домодерний період) (2019)
Садіков Г. М. - Структура емоційної сфери IT-фахівців із високим рівнем конкуренції як способу регулювання конфліктів, Гулий Ю. І., Бичко В. А., Цешевська Т. А. (2019)
Богдан О. М. - Категорія пам’яті в романі Ромена Гарі "Повітряні змії" (2019)
Гордеюк А. О. - Проблема вдосконалення правового регулювання веб-сайтів і доменних імен в умовах інформатизації суспільства (2019)
Кудлай О. І. - Упровадження системи Moodle в навчальний процес як ефективний засіб вивчення іноземних мов (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вітання з нагоди 55-ої річниці від дня заснування міжвідомчого науково-методичного збірника "Криміналістика і судова експертиза" (2019)
Відомості про склад редколегії збірника (2019)
Когутич І. І. - Про актуалізацію філософського аспекту розвитку загальної теорії та методології криміналістики (2019)
Клименко Н. І. - Поняття та завдання загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук (2019)
Пиріг І. В. - Щодо питання віднесення судової експертизи до слідчих (розшукових) дій (2019)
Нестор Н. В. - Поняття стандартизації судово-експертної діяльності (2019)
Хоша В. В. - Визначення правових засад акредитації судово-експертних установ України (2019)
Тищенко Є. Ф. - Проблемні аспекти експертизи з питань державної таємниці в кримінальному провадженні (2019)
Столітній А. В. - Електронний висновок експерта в кримінальному провадженні (2019)
Kofanova O. - Current state and prospects of the implementation of pedagogical technology of individual work and self-training of forensic experts, Kofanov A. (2019)
Ахтирська Н. М. - Оцінка експертних висновків "наукових суддів" у практиці Європейського суду з прав людини (2019)
Каланча І. Г. - Участь експерта у судовому розгляді кримінального провадження – інноваційний підхід (2019)
Петкович П. - Некоторые аспекты оценки результатов исследования в судебно-экспертной деятельности их отражение в заключении, Присэкару В. (2019)
Колонюк В. П. - О роли и значении судебной экспертологии, Форис Ю. Б., Юдина Е. В., Виноградова В. С. (2019)
Лук’янчиков Є. Д. - Еволюція нормативного регулювання освідування, Петряєв С. Ю. (2019)
Тіщенко В. В. - Сприйняття та використання вербальної і невербальної інформації під час проведення слідчих (розшукових) дій, Ващук О. П. (2019)
Галаган В. І. - Підготовка та проведення огляду під час розслідування фактів створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, Дударець Р. М. (2019)
Корж В. П. - Використання слідчим знання криміналістичної характеристики вбивств на "замовлення" при огляді місця події (2019)
Цільмак О. М. - Основні завдання слідчого для верифікації показань свідка (2019)
Кофанов А. В. - Генезис застосування IT-технологій у профілактиці та розслідуванні злочинів із використанням вогнепальної зброї, Арешонков В. В. (2019)
Авдєєва Г. К. - Проблеми реалізації прав учасників кримінального провадження на використання спеціальних знань в умовах змагального судочинства (2019)
Падалка А. М. - Поняття слідів злочинів, їх властивості і криміналістичне значення при розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування (2019)
Лук’янчиков Б. Є. - Правові та організаційні питання забезпечення національної поліції сучасними науково-технічними засобами, Усенко О. В. (2019)
Войтенко І. С. - Експертно-криміналістичне забезпечення процесу розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням банківських платіжних карток (2019)
Лиодорова Ю. Г. - Применение концепции треугольника мошенничества в раскрытии экономических преступлений, Иевитис Я. Г. (2019)
Приходько Ю. П. - Технічне забезпечення розслідування злочинів пов’язаних з використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні, Луценко С. Г. (2019)
Плахотнік О. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як обов’язковий елемент судового контролю у кримінальному провадженні (2019)
Плахотнік О. В. - Теорія ігор у кримінальному процесі України (2019)
Топорецька З. М. - Криміналістична характеристика незаконного збагачення (2019)
Томин С. В. - Використання тактичних прийомів допиту з метою з метою профілактики кримінальних правопорушень (2019)
Полтавський А. О. - До питання стандартизації технології огляду (дослідження) місця події (2019)
Яковлєв О. В. - Роль прокурора – процесуального керівника досудовим розслідуванням у призначенні судової експертизи та оцінці її результатів (2019)
Лишак О. А. - Інформаційно-довідкові системи інших міністерств, відомств як складова інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів, Круль С. М. (2019)
Мотліч Ю. О. - Криміналістична класифікація корупційних злочинів в органах місцевого самоврядування (2019)
Будко Т. В. - Ознаки пропаганди деструктивного характеру в тексті мовного повідомлення (2019)
Ованнісян А. Л. - Типи ознак та способи їх діагностичного аналізу при проведенні лінгвістичного дослідження усного мовлення (2019)
Кириченко А. А. - Инновационные основы методологии криминалистики, Тунтула А. С., Ткач Ю. Д. (2019)
Кириченко А. А. - Классификация экспертиз по базисной сущности объекта исследования и иным основаниям, Ланцедова Ю. А. (2019)
Ананьїн О. В. - Спосіб підробки сучасних паспортних документів із застосуванням новітніх друкарських технологій, Жигун Н. Д. (2019)
Сванкулов А. Э. - Использование лингвистических знаний в судебной экспертизе. Сравнительный анализ (2019)
Бандурко В. В. - Проблемні аспекти визначення збиваючих факторів в досліджуваних підписах виконаних рукописним способом (2019)
Молибога М. П. - Визначення місця пострілу (2019)
Науменко С. М. - Стосовно питання щодо підробки ідентифікаційних документів (2019)
Якименко Р. В. - Щодо способів фальсифікації слідів папілярних узорів рук людини та можливостей їх виявлення при проведенні дактилоскопічної експертизи (2019)
Гиверц П. В. - Признаки используемые для определения групповой принадлежности гильз выстреленных из самодельных пистолет пулеметов (2019)
Хох А. Н. - Разработка справочной информационно-поисковой системы "PALEXP" в целях идентификации объектов растительного происхождения для криминалистических исследований, Боброва Н. Л. (2019)
Хох А. Н. - Судебно-экспертное исследование лесоматериалов хвойных пород, Звягинцев В. Б. (2019)
Сич О. А. - Експлуатаційні властивості та ідентифікація карбоксилатних антифризів, Кот Т. М. (2019)
Теселько П. О. - Методика детектування біомолекул для створення сенсорів на основі наноструктурованого Si, Шевченко В. Б. (2019)
Герасимова И. Е. - Использование моноклональных реагентов в судебно-биологической практике (2019)
Сопин Д. С. - Воздействие летучих органических соединений – алкилнитритов на организм и возможность их судебно-химического определения (2019)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення досліджень з проведення судових експертиз з безпеки життєдіяльності при дослідженні нещасних випадків невиробничого характеру, Кучинський В. В. (2019)
Копаниця О. Б. - Особливості визначення розмірів відшкодування збитків від забруднення навколишнього природного середовища, спричиненого аваріями і пожежами на об’єктах підвищеної небезпеки, Матвіенко О. А., Білявський С. Г. (2019)
Юхименко А. В. - Експертне дослідження авіаційних подій та інцидентів в судовій практиці, Борщевський П. Г. (2019)
Шагдарова Т. А. - Особенности судебно-экспертного исследования происшествий, связанных со взрывом газовоздушных смесей и последующим возникновением пожара, Мухин А. П., Кайназаров К. Е. (2019)
Батіг А. В. - Дослідження показників стійкості руху рухомого складу залізниць країн Європейського союзу (2019)
Батіг А. В. - Дослідження процесу обмеження максимальної швидкості руху поїздів в кривих ділянках колії, Ковальчук О. Б. (2019)
Джус О. В. - Особливості дослідження комерційних несправностей при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз (2019)
Кузишин А. Я. - Дослідження впливу різниці діаметрів коліс колісної пари вагона на його схід методом квазідинаміки (2019)
Кузишин А. Я. - Дослідження наїзду локомотива на перешкоду: необхідні дані та документи, Ковальчук О. Б. (2019)
Пасько Р. М. - Визначення вартості нерухомого майна в умовах нестабільного ринку, Максимов С. Й., Псярнецький Є. В. (2019)
Командиров О. В. - Перспективи застосування ВІМ-технології (BUILDING INFORMATION MОDELING) в будівельно-технічній експертизі, Левченко О. В., Кисіль О. В. (2019)
Жолобецька М. Б. - Комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, Колонюк В. П. (2019)
Савчак В. В. - Збитки, завдані встановленням обмежень у використанні землі. Трансформація у кошти (2019)
Лесів С. О. - Контроль якості виконання робіт з вогнезахисного оброблення деревини розчинами ДСА-1 та ДСА-2 (2019)
Маркіна О. - Методичні підходи до оцінки упущеної вигоди, Паєнтко Т. В. (2019)
Проскура К. П. - Організація внутрішнього контролю бюджетними організаціями (установами) як розпорядниками бюджетних коштів (2019)
Рудая М. І. - Новації у трансфертному ціноутворенні в операціях із офшорами (2019)
Гриненко І. М. - Використання інформаційних джерел (баз даних) з питань трансфертного ціноутворення в судово-економічній експертизі, Полєнніков М. О., Гриненко Ю. І. (2019)
Жолобецька М. Б. - Особливості досліджень питань щодо документального підтвердження заборгованості по кредитним суперечкам, у разі відступлення, переуступки прав вимоги, Полєнніков М. О. (2019)
Мамиконян К. О. - Исследование некоторых особенностей распределения прибыли предприятия при проведении финансово-экономической экспертизы (2019)
Ляшенко О. А. - Окремі аспекти, що виникають при виконанні судових економічних експертиз у сфері публічних закупівель, Щербина О. В. (2019)
Кандирал О. О. - Економічний аналіз як метод визначення дійсного фінансового стану підприємства (2019)
Юхименко А. В. - Узагальнення експертної практики з оцінки кремих видів військового майна – бронежилетів (2019)
Голова І. Г. - Деякі аспекти розрахунку суми збитків за порушення суміжних прав (2019)
Кісіль Н. В. - Хореографічні твори як об'єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань (2019)
Арефіна Н. М. - Психологічна оцінка показань дитини в кримінальному провадженні. Чинники, що негативно впливають на точність та повноту відтворення обставин (2019)
Міхєєва О. І. - Вивчення особливостей самосвідомості в дискурсі проблеми судової психологічної експертизи неповнолітніх підекспертних, Міхєєва М. Л. (2019)
Ходченко І. Л. - Деякі особливості мистецтвознавчого дослідження стародрукованих книг кириличного друку, Юдіна О. В., Колонюк В. П. (2019)
Рувін О. Г. - Щодо оцінки управлінських рішень посадових осіб (керівників, командувачів, командирів, начальників) пов’язаних з рівнем обороноздатності держави, Средній О. П. (2019)
Власюк А. П. - Розробка методики проведення судових військових експертиз щодо оцінки дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом в ході антитерористичної операції (2019)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини (2019)
Овсепян А. Н. - Структура дефектов медицинской помощи с учетом ошибок и упущений, Ованесян Р. А., Мхитарян К. Г. (2019)
Батлуков М. А. - Вопросы выявления и предупреждения сексуального насилия в отношении детей (2019)
Іщенко А. В. - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз: погляд через призму історії, Рувін О. Г., Юсупов В. В. (2019)
Нестор Н. В. - Рецепція української судової експертизи у засобах масової інформації на етапі її становлення, Баюрко Н. М., Кривак Т. П. (2019)
Титул, зміст (2019)
Prokudin G. - Development of vehicle speed forecasting method for intelligent highway transport system, Oliskevych M., Chupaylenko O., Dudnik O. (2019)
Vojtov V. - Modeling of reliability of logistic systems of urban freight transportation taking into account street congestion, Kutiya O., Berezhnaja N., Karnaukh N., Belyaeva O. (2019)
Korneyev M. - Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects, Pylypenko A., Popov O., Shmatko N. (2019)
Likhosherst E. - Devising a fuzzy stakeholder model for optimizing the portfolio of projects at a fishing industrial enterprise taking risks into account, Mazelis L., Solodukhin K. (2019)
Ratushnyi R. - Substantiating the effectiveness of projects for the construction of dual systems of fire suppression, Khmel P., Tryhuba A., Martyn E., Prydatko O. (2019)
Kovalenko R. - Development of a method of completing emergency rescue units with emergency vehicles, Kalynovskyi A., Nazarenko S., Kryvoshei B., Grinchenko E., Demydov Z., Mordvyntsev M., Kaidalov R. (2019)
Zahorka О. - Devising methodological provisions for the comparative evaluation of variants for an armament sample in terms of military-technical level, Shchipanskyi P., Pavlikovskyi А., Koretskyi А., Bychenkov V. (2019)
Abstract and References (2019)
Digital MED 2018 — майданчик інноваційних технологічних рішень в медицині (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні системи та технології в медицині" ISM-2018 (2018)
Пезенцалі Г. О. - Гармонізація міжнародних стандартів і розроблення моделей для організації обігу електронних рецептів (2018)
Батаева Ю. Е. - Оценка функции эндотелия по реографическим данным, Кириченко В. А., Кульбашевская Т. В., Сергеев В. Г. (2018)
Marchitto N. - Control of water in the organism of elderly patients with severe chronic heart failure based on bioelectrical impedance analysis, Bergamini E., Di Febbo C., Ciaramella A., Raimondi G. (2018)
Raimondi G. - Effect of acetylcholinesterase inhibitors in the Alzheimer patients on the daily cardiovascular neurovegetative assessment, Marchitto N., Scordamaglia B., Ciaramella A., Masci I., Casacci P., Pistoia M., Sacco S., Sancesario G. (2018)
Майоров О. Ю. - Метод выявления на ранних стадиях больных с расстройствами шизофренического ряда из групп больных с "функциональными" психозами на основе скейлинговых показателей ЭЭГ, Фенченко В. Н. (2018)
Raimondi G. - Daily HRV assesment evaluated by remote control in dementia, Marchitto N., Scordamaglia B., Ciaramella A., Casacci P., Pistoia M., Sacco S., Sancesario G. (2018)
Кулик О. В. - Інформативні показники нелінійного аналізу ЕЕГ у хворих з синдромами посткоматозного порушення свідомості після тяжкої черепно-мозкової травми в динаміці її відновлення, Майоров О. Ю. (2018)
Бузиновський А. Б. - Внутрішньоопераційна оцінка ризиків післяопераційного періоду за характеристиками лапароскопічних зображень, Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Новіков Д. В., Годлевська Т. Л. (2018)
Шушляпина Н. О. - Анализ влияния аэродинамических показателей носового дыхания при диагностике респираторно-обонятельных нарушений (2018)
Соколов В. Н. - Злокачественные опухоли гортаноглотки и гортани — трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия, Шавладзе З. Н., Евчев Ф. Д., Пилипюк Н. В., Цвиговский В. М., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Дойкова Е. М., Корсун А. А., Анищенко Л. В. (2018)
Пенкин Ю. М. - Симулятор воздействия продольной магнитной волны для биохимических исследований, Катрич В. А., Пенкин Д. Ю., Нестеренко М. В. (2018)
Целуйко В. Й. - Впровадження інформаційно-освітніх веб-технологій навчання у систему післядипломної медичної освіти (2018)
До ювілею Миколи Івановича Хвисюка (2018)
До ювілею Валентина Володимировича Кальниша (2018)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування" від 27 грудня 2017 р. № 1075 (2018)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я" від 27 грудня 2017 р. № 1077 (2018)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік" від 25 квітня 2018 р. № 407 (2018)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" від 25 квітня 2018 р. № 411 (2018)
ГО Українська Асоціація "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ) (2018)
The International Medical Informatics Association (IMIA) (2018)
European Federation for Medical Informatics (EFMI) (2018)
European Association of Healthcare IT Managers (HITM) (2018)
MEDINFO2019 The 17th World Congress of Medical and Health Informatics (2018)
New books on medical informatics, statistics and epidemiology, medical imaging, computer diagnostics methods (2018)
Тихомирова Є. - Міжнародно-правове та організаційне оформлення архітектури кліматичних змін (2018)
Чупира В. - Східна Європа як цивілізаційна периферія (2018)
Юрченко А. - Особливості попередження та протидії політичній корупції у Фінляндії та Нідерландах у контексті імплементації європейських антикорупційних норм (2018)
Борисюк О. - Електронне навчання засобами Microsoft Office 365 (2018)
Карпчук Н. - Медіа як невоєнний метод впливу в гібридній війні (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського