Феджага І. П. - Шкірно-фасціальний клапоть басейну надключичної артерії в реконструктивній хірургії голови та шиї, Кравець О. В., Шамрай В. А., Півторак В. І., Феджага О. П., Плахотнюк І. М., Ковальчук А. О. (2019)
Шинкевич В. І. - Внесок макрофагів у патогенез хронічного пародонтиту у людини та перспективи дослідження. Огляд літератури, Кайдашев І. П. (2019)
Бойчук-Товста О. Г. - Особливості етіології, патогенезу, лікування та профілактики захворювань пародонта у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії (огляд літератури), Бойчук О. Г. (2019)
Raznatovska O. M. - HIV-associated B-cell lymphoma of a patient with multiresistant tuberculosis (clinical case), Fedorets A. V., Potapenko M. S., Pashсhenko I. V., Voitiuk I. M., Zakharchuk S. I. (2019)
Бадюк М. І. - Удосконалення заходів диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил України хворих на артеріальну гіпертензію, Бібік Т. А., Солярик В. В., Денисюк Ю. П. (2018)
Бадюк М. І. - Удосконалення диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил України з серцево-судинними захворюваннями, Бібік Т. А., Солярик В. В. (2018)
Галушка А. М. - Математична модель моделювання ризику розвитку вторинної патології серцево-судинної системи у постраждалих з бойовою травмою, Сидорова Н. М. (2018)
Радченко О. М. - Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою, Жакун І. Б., Деркач З. В., Філіпюк. .А. Л. (2018)
Осьодло Г. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу коморбідної патології у військовослужбовців, Бичкова С. А., Желеховський О. А., Дяченко В. В. (2018)
Кіх А. Ю. - Досвід використання провідникової анестезії при наданні травматологічної допомоги військовослужбовцям з вогнепальними пораненнями кінцівок, Яловенко В. А., Беспаленко А. А., Андронов Я. В. (2018)
Сидорова Н. М. - Вторинна патологія серцево-судинної системи у військовослужбовців з бойовою травмою – сучасний погляд на проблему (2018)
Ергард Н. М. - Судово-медична оцінка встановлення діагнозу "Лімфогранулематоз" (2018)
Шидловська Т. А. - Стан слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії у постраждалих з акутравмою отриманою в зоні проведення антитерористичної операції, Шевцова Т. В., Пойманова О. С., Петрук Л. Г., Кузьмук І. О. (2018)
Баркевич В. А. - До питання особливостей радіаційних аварій в медичних закладах та ліквідації їх наслідків (2018)
Мороз Г. З. - Тютюнокуріння військовослужбовців: сучасний стан проблеми та готовність до змін нездорової поведінки, Ткачук І. М., Єпішев Ю. П, Міхріна М. І., Кравець А. В., Захарчук Л. М. (2018)
Іващенко С. М. - Вплив заходів превентивної медицини на професійну діяльність військовослужбовців, Козак Н. Д. (2018)
Бєлозьорова О. В. - Маркетингове дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів у хірургічному лікуванні військовослужбовців (2018)
Кучмістов В. О. - Фармацевтичне дослідження природної вільнодисперсної багатокомпонентної системи, Кучмістов О. Ф., Шматенко В. В. (2018)
Полова Ж. М. - Обґрунтування технологічного процесу виробництва антимікробного препарату срібла в ампулах, Алмакаєва Л. Г. (2018)
Базунова Н. В. - Дослідження параметрів гелю "Фузіпан-Дерма" з метою визначення терміну придатності, Власенко О. М., Байва П. П. (2018)
Устінова Л. А. - Зовнішні та внутрішні чинники негативного впливу на розвиток Збройних Сил та медичної служби, Печиборщ В. П., Якимець В. М, Печиборщ О. В. (2018)
Шматенко О. П. - Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти, Хомутецька Н. І., Голуб А. В., Волох Д. С., Устінова Л. А., Харченко Д. С. (2018)
Савицький В. Л. - Організація цивільної і військової медицини та освіти в Канаді, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф. (2018)
Гайда І. М. - Роль ранньої діагностики психологічного стану учасників АТО у виборі необхідних реабілітаційних заходів, Бадюк М. І. (2018)
Дзязько Ю. С. - Органо-неорганический ионит, содержащий гидрофосфат циркония, для извлечения соединений урана(VI) из водных растворов, Перлова Н. А., Перлова О. В., Сазонова В. Ф., Пономарева Л. Н., Вольфкович Ю. М., Пальчик А. В., Трачевский В. В., Беляков В. Н. (2016)
Горбик П. П. - Синтез і магнітні характеристики кристалічних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xZnx)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2016)
Kuzema P. O. - TGA and TPD MS study of silica-gelatin materials, Laguta I. V., Stavinskaya O. N. (2016)
Карпенко О. С. - Cтроение и свойства гексагональных углеродных нанокластеров C95N графеноподобной структуры, Лобанов В. В., Картель Н. Т. (2016)
Снегір С. В. - Гідрофілізація поверхні Au(111), функціоналізованої алкантіолами, Куценко В. Є., Лопатіна Я. Ю., Муха Ю. П., Єременко Г. М., Марченко О. А. (2016)
Шкилев В. П. - Определение параметров субдиффузионного уравнения на основании данных SPT эксперимента, Лобанов В. В. (2016)
Генцарь П. О. - Лазерно-стимульовані процеси в напівпровідниках, Левицький С. М. (2016)
Русецкий И. А. - Фоточувствительные нанокомпозиты на основе нанотрубок TiO2, CdSe и оксида графена, Слободянюк И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я. (2016)
Семенцов Ю. І. - Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів, Ковальська Є. О., Картель М. Т., Чуніхін О. Ю. (2016)
Лерман Л. Б. - Лазерный нагрев биметаллических наночастиц, применяемых в медицине, Породько Л. В. (2016)
Куколевська О. С. - Медико-біологічне дослідження нанокомпозитного матеріалу "Поліденс", Сіора І. В., Чорнопищук Р. М., Геращенко І. І. (2016)
Туранська С. П. - Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae, Кусяк А. П., Петрановська А. Л., Горобець С. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2016)
Карась Н. И. - Эффект локализации фотопроводимости в структурах макропористого кремния, Паршин К. А. (2016)
Бадюк М. І. - Дорожня карта розробки нормативної бази медичного забезпечення Сил Оборони України в умовах оборонної реформи, Ковида Д. В., Микита О. О. (2016)
Жупан Б. Б. - Організація медичної допомоги пораненим офтальмологічного профілю в умовах єдиного медичного простору України (2016)
Галушка А. М. - Еволюція органів управління і координації медичної евакуації поранених і хворих (за досвідом медичних служб ближнього і дальнього зарубіжжя), Казмірчук А. П., Власенко О. М., Стриженко В. І., Булох О. Ю. (2016)
Заруцький Я. Л. - Клінічні прояви і лікування септичного шоку при різних захворюваннях (повідомлення доруге), Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2016)
Хитрий Г. П. - Оптимізація періопераційної інфузійної терапії під час анестезіологічного забезпечення оперативних втручань з приводу вогнепальних поранень черевної порожнини у поранених АТО на етапі спеціалізованої медичної допомоги, Мельник В. М., Тихоревський О. В. (2016)
Ткачук І. М. - Оптимізація лікування та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії військовослужбовців в умовах денного стаціонару клініки амбулаторної допомоги, Мороз Г. З., Єпішев Ю. П., Захарчук Л. М., Кравець А. В. (2016)
Іванько О. М. - Освітня складова протиепідемічних аспектів біозахисту та біобезпеки, Огороднійчук І. В., Крушельницький О. Д. (2016)
Притула Р. Л. - Антибіотики цефалоспоринового ряду на фармацевтичному ринку України, Притула Л. Г., Осьодло Г. В., Кожокару А. А., Нарожнов В. В. (2016)
Тарасенко В. О. - Небажані лікарські реакції та взаємодія лікарських засобів, які використовуються в геріатричній практиці, Козіко Н. О., Страшний В. В., Кучмістов В. О., Добровольний О. О. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців на етапі надання кваліфікованої медичної допомоги в районі проведення антитерористичної операції, Гульпа В. С. (2016)
Шматенко О. П. - Вивчення досвіду окремих аспектів медичного і логістичного забезпечення у країнах НАТО: огляд, Кучмістов В. О., Ніколайчук О. П., Галан О. В., Дроздов Д. В. (2016)
Приходько Т. В. - Аналіз асортименту седативних лікарських засобів рослинного походження, Коритнюк Р. С., Нарожнов В. В. (2016)
Гамий Ю. В. - Исследование выделения индикаторных газов при разрушении угля (2018)
Григор’єв І. Є. - Технологія відпрацювання техногенного родовища відкритими рудоскатами, Григор’єв Ю. І., Усачов В. Е., Євтушенко М. С. (2018)
Корсунський Г. Я. - Дослідження схем комплектации крокуючих екскаваторів при розробці пологих родовищ, Конопльова О. О. (2018)
Курляк А. В. - Предохранительные эмульсионные взрывчатые вещества. Оценка рецептурных факторов влияния на свойства, Соболев В. В., Устименко Е. Б., Балакин О. А. (2018)
Мельниченко Н. П. - Удосконалення бетону з вмістом відходів гірничої промисловості для гірничо-капітальних робіт у період знакозмінних температур (2018)
Садовенко И. А. - Обоснование перспективных направлений использования природно-техногенного ресурса угольных месторождений Украины, Инкин А. В., Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2018)
Скачков А. А. - Адаптация метода конформных отображений к задачам дифференцированного энергонасыщения массива породкомбинированными скважинными зарядами, Жуков С. А. (2018)
Собко Б. Ю. - Дослідження параметрів транспортної системи відкритої розробки обводнених розсипних родовищ, Ложніков О. В. (2018)
Стовпник С. М. - Взаємодія динамічного і статичного рівнів водопонижуючих свердловин в умовах Єристівського ГЗК, Ган А. Л., Шайдецька Л. В. (2018)
Strilets O. - Features of formation of technogenic limestone deposits, Pchelkin G., Mekshun M. (2018)
Кравець В. В. - Математичні моделі складових силової установки гібридного транспортного засобу, Зіборов К. А., Бас К. М., Крівда В. В., Федоряченко С. О. (2018)
Проців В. В. - Системний підхід до розміщення функціонального обладнання для обслуговування електричних і гібридних автомобілів, Зіборов К. А., Крівда В. В., Федоряченко С. О., Ванжа Г. К. (2018)
Терновая Е. В. - Имитационное моделирование системы управления струйным измельчением, Музыка Л. В., Жукова Е. А. (2018)
Кожевников А. А. - Повышение эффективности скалывающего воздействие шарошек на породу за счет применения механических вибраторов, Чернышов Д. В. (2018)
Науменко Н. А. - Исследования влияния размера отверстий каркаса гравийных фильтров на их скважность (2018)
Дрешпак А. С. - Эффективность обогащения и классификации сырья неоднородного карбонатного месторождения (2018)
Халимендик А. В. - Трансформация критериев прочности горных пород при наличии в поровой жидкости избыточного давления, Шашенко А. Н., Шаповал В. Г., Солодянкин А. В., Сторчак Г. Г. (2018)
Бубліков А. В. - Алгоритм фазифікації вхідної величини системи нечіткого автоматичного керування видобувним комбайном на основі гістограм розподілу значень (2018)
Ус С. А. - Математические методы оптимального разбиения множеств в задаче распределения материальных потоков, Станина О. Д. (2018)
Беляев Н. Н. - Локальная защита атмосферы от загрязнения, Калашников И. В., Беляева В. В., Берлов А. В. (2018)
Біляєв М. М. - Способи зменшення рівня інтоксикації працівників в робочих зонах біля автомагістралі, Русакова Т. І. (2018)
Чеберячко С. І. - До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Соцков В. О. (2018)
Юрченко А. А. - Формування та росповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі, Кулікова Д. В. (2018)
Верба А. В. - Медична евакуація: її роль та значення в системі медичного забезпечення військ, Власенко О. М., Галушка А. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2017)
Стриженко В. І. - Історичний огляд евакуації застосування залізничних транспортних засобів для евакуації поранених і хворих, Булох О. Ю., Мацера П. В., Ляшенко О. О. (2017)
Казмірчук А. П. - Організація надання медичної допомоги військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на сході України, Іванцова Г. В., Льовкін І. М. (2017)
Казмірчук А. П. - Організація надання спеціалізованої (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України (за даними Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ") (2017)
Король С. О. - Аналіз шокогенності вогнепальних осколкових поранень окремих ділянок кінцівок та розробка засобів захисту військовослужбовців під час антитерористичної операції (АТО) (2017)
Заруцький Я. Л. - Патоморфологічна характеристика клінічних проявів септичного шоку при різних захворюваннях (повідомлення третє), Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2017)
Гаврецький А. І. - Значення розвантажувальних методів при біомеханічних порушеннях в патогенезі діабетичної стопи (огляд літератури) (2017)
Баркевич В. А. - Гігієна праці і стан здоров’я медичних працівників різних спеціальностей (2017)
Приходько Т. В. - Аналіз асортименту седативних лікарських засобів рослинного походження, Коритнюк Р. С., Загорій В. А. (2017)
Гончаренко Н. В. - Комунікативна компетентність майбутнього фармацевтичного працівника – основа безконфліктної взаємодії, Скуратівська С. І., Вороненко Д. В., Харченко Д. С., Семенченко Г. Б. (2017)
Давтян Л. Л. - Вивчення впливу допоміжних речовин на органолептичні властивості сиропу, Хомич О. О., Руденко В. В., Шматенко В. В., Оліфірова Т. Ф. (2017)
Скуратівська С. І. - Оптимізація вивчення питань обліку медичного майна у медичних підрозділах Збройних Сил України, Гончаренко Н. В., Притула Л. Г., Вороненко Д. В. (2017)
Жупан Б. Б. - Транспортна іммобілізація проникних поранень очей у бойових умовах, Стрельников М. О. (2017)
Хоменко І. П. - Перспективи використання цивільних закладів військ в єдиному медичному просторі, Галушка А. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2018)
Галушка А. М. - Огляд наукових публікацій, присвячених дослідженню проблемних питань організації медичного забезпечення військ у зоні АТО, Подолян Ю. В., Стриженко В. І., Булах О. Ю., Мацера П. В. (2018)
Кожокару А. А. - Інфекційна (спалахова) захворюваність у ЗС України за 2017 рік, Огороднійчук І. В., Рожков А. В., Січінава Р. М., Олещенко О. Є., Нерубальщук П. Ю. (2018)
Кравчук В. В. - Сучасний стан психофізіологічного забезпечення діяльності військових льотчиків (2018)
Швець А. В. - Методичні аспекти удосконалення системи професійного психофізіологічного відбору кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Трінька І. С., Дорошенко М. М., Ричка О. В., Лук’янчук І. А. (2018)
Заруцький Я. Л. - Сучасний алгоритм пластичної реконструкції шкірного покриву при ранових дефектах, Компанієць А. О., Мандрусяк С. Л. (2018)
Павловський А. С. - Морфометрична картина печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній із цукровим діабетом типу 2 (2018)
Шматенко О. П. - Досвід з оснащення військових аптек для отримання інфузійних розчинів у польових умовах, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г., Руденко В. В., Галан В. В. (2018)
Саханда І. В. - Методи фармакоекономічної оцінки раціональності лікарської терапії для лікування гіпертонічної хвороби, Косяченко К. Л., Негода Т. С., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2018)
Сидорова Н. М. - Концептуальна модель програми тематичного удосконалення "Патологія ССС у постраждалих з бойовою травмою в умовах сучасних воєнних конфліктів: прогнозування, профілактика, лікування" для лікарів загальної практики – сімейної медицини (2018)
Галушка А. М. - Удосконалення організації освітнього процесу для якісної підготовки лікарів до надання кваліфікованої медичної допомоги постраждалим з бойовою травмою, Сидорова Н. М. (2018)
Ювілеї Військова психофізіологія – покликання серця та душі (2018)
Титул, зміст (2019)
Альошин Г. В. - Вплив каналу синхронізації на завадостійкість цифрової системи передачі, Панченко С. В., Приходько С. І. (2019)
Мірошник М. А. - Методи автоматизованого комп'ютерного проектування цифрового пристрою локального управління, Клименко Л. А. (2019)
Володарский В. А. - Исследование надежности ремонтируемой аппаратуры автоматики и телемеханики (2019)
Усик В. В. - Особенности применения методологии оценки акустических свойств помещения на примере пресс-центра, Беликов И. Г. (2019)
Білорус О. Г. - Азійська фінансово-торговельна експансія та фінансовий мережевий глобалізм із японсько-китайською специфікою, Власов В. І. (2019)
Ловінська Л. Г. - Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання (2019)
Дробязко А. О. - Посилення ролі банків з участю держави в капіталі у забезпеченні розвитку реального сектору економіки України, Любіч О. О. (2019)
V Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку”, присвячена 90-річчю від дня народження В. В. Сопка (2019)
Бондар М. І. - Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти, Єршова Н. Ю. (2019)
Шигун М. М. - Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу (2019)
Олійник Я. В. - Інституціональне забезпечення трансфертного ціноутворення: глобальний контекст і перспективи для України, Чижикова О. В. (2019)
Слободяник Ю. Б. - Імплементація міжнародних стандартів державного аудиту в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства (2019)
Білорус О. Г. - Долаючи економічні пастки (2019)
Хоменко І. П. - Воєнно-медична доктрина України – основоположний документ військової медицини, Білий В. Я., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2018)
Бадюк М. І. - Оцінка якості надання медичної допомоги військовослужбовцям в умовах стаціонару військового госпіталю, Бібік Т. А., Солярик В. В., Середа І. К., Бережок Д. В. (2018)
Галушка А. М. - Аналіз кодифікованих випадків захворювань у закладах Охорони здоров’я Міністерства оборони України у 2017 році, Сидорова Н. М. (2018)
Стриженко В. І. - Аналіз нормативного врегулювання системи захисту населення і військовослужбовців у надзвичайних ситуаціях минулого і воєнного часу, Булах О. Ю. (2018)
Устінова Л. А. - Чітка, всебічно збалансована взаємодія системи охорони здоров’я населення та військ в операції Об’єднаних Сил – об’єктивна реальність, Тодуров І. М., Печиборщ В. П., Якимець В. М., Якимець В. В. (2018)
Сидорова Н. М. - Аналіз показників ефективності роботи закладів охорони здоров’я Міністерства Оборони України у 2015-2017 роках (2018)
Устинова Л. А. - Проблеми збереження здоров’я і навколишнього середовища в зоні конфлікту на Сході України (підготовлено за матеріалами науково-практичного семінару-конференції НАТО в Україні, Київ 20-12 травня 2018 року), Курділь Н. В., Сагло В. І., Євтодьєв О. А. (2018)
Кожокару А. А. - Превентивна медицина у ЗС України (за підсумками проведених ТСН в УМВА у вересні 2018 року), Савицький В. Л., Литовка С. Л., Огороднійчук І. В., Рожков А. В., Скрипник В. М., Нарожнов В. В. (2018)
Ергард Н. М. - Раптова смерть, як один із показників стану здоров’я населення України, Біляков А. М., Михайличенко Б. В., Бондар С. С. (2018)
Хоменко І. П. - Аналіз дефектів надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок, Король С. О., Матвійчук Б. В. (2018)
Педаченко Є. Г. - Пластика кісткових дефектів черепа після бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень, Дзяк Л. А., Сірко А. Г, Каджая М. В., Білошицький В. В., Дядечко А. А. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-анатомічна характеристика постраждалих, інвалідизованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М. (2018)
Шматенко О. П. - Методи дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку, Плєшкова О. В., Харченко Д. С., Власенко О. М., Добровольний О. О. (2018)
Білоус М. В. - Сучасна термінологія у військово-фармацевтичній логістиці України, Шматенко О. П., Рижков О. А., Галан О. В., Дроздов Д. В. (2018)
Шматенко О. П. - Проблеми розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів та шляхи їх вирішення, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г., Руденко В. В., Тахтаулова Н. О., Рум’янцев Ю. В. (2018)
Хомич О. О. - Фізико-хімічні властивості лікарського сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та левокарнітином, Дроздова А. О., Давтян Л. Л., Трохимчук В. В. (2018)
Бадюк М. І. - Удосконалення організації медичного забезпечення підрозділів територіальної оборони України, Півник В. М., Ляшенко О. О, Тіщевський С. А., Козачок В. О., Середа І. К., Микита О. О. (2018)
Савицький В. Л. - Погляди Паська В. В. на реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України, Стриженко В. І., Булах О. Ю. (2018)
Бадюк М. І. - У витоків теорії організації медичного забезпечення військ (до 140-річчя від дня народження П. І. Тимофієвського), Бібик Т. А., Радиш Я. Ф., Пасько І. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Кузьмінов С. В. - Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання, Макоткіна О. В. (2018)
Куцеволова М. В. - Особливості розвитку самостійної зайнятості населення України (2018)
Валіков В. П. - Перехідні стратегії організаційних змін та інтеграційних перетворень для промислових підприємств, Македон В. В., Курінна І. Г. (2018)
Миколайчук І. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління ризикозахищеністю підприємства (2018)
Рижкова Г. А. - Про підвищення ролі торгово-промислової палати у розвитку експортного потенціалу регіону (2018)
Глуха Г. Я. - Сучасний підхід до побудови інноваційної стратегії на підприємстві, Цимбалюк А. І. (2018)
Трут О. О. - Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації (2018)
Сергієнко С. А. - Матричний метод оцінки рівня ефективності комплексу маркетингових комунікацій авіакомпанії (2018)
Chorna O. - Economic development of Sudan, Al-Naamani S., Al-Maskari S. (2018)
Задоя О. А. - Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України, Кущова В. С. (2018)
Шкура І. С. - Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців, Щербініна Т. О. (2018)
Казмірчук А. П. - Удосконалення системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах локального збройного конфлікту, Галушка А. М., Стриженко В. І., Булох О. Ю., Ричка О. В. (2017)
Жупан Б. Б. - Удосконалення системи офтольмологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України у збройному конфлікті (2017)
Ткачук І. М. - Розробка пропозицій щодо створення галузевого клінічного протоколу медичної допомоги "Профілактика серцево-судинних захворювань у військовослужбовців", Мороз Г. З. (2017)
Жаховський В. О. - Роль та місце цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного забезпечення військ, Лівінський В. Г., Михайлик О. П. (2017)
Галушка А. М. - Огляд можливостей застосування клітинних технологій у військовій медицині, Казмірчук А. П., Горішна О. В., Рущак Л. В. (2017)
Король С. О. - Характеристика патофізіологічних змін показників гомеостазу у поранених з нетяжкою бойовою травмою кінцівок на етапах медичної евакуації (2017)
Савічан К. В. - Порівняльна характеристика захворюваності внутрішніми хворобами учасників АТО, поранених і травмованих у кінцівки та в тулуб (2017)
Устінова Л. А. - Роль і місце військово-медичної служби в забезпеченні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка токсикологів, Курділь Н. В., Сагло В. І., Барасій М. І., Євтодьєв О. А. (2017)
Швець А. В. - Психофізіологічний відбір кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій країн НАТО, Трінська І. С., Голуб О. В., Ричка О. В., Лук’янчук І. А. (2017)
Приходько Т. В. - Аналіз номенклатури та компетентного складу седативних лікарських засобів екстемпорального виготовлення на основі лікарської рослинної сировини, Волох Д. С., Устінова Л. А. (2017)
Качанюк В. В. - Ризик – орієнтований підхід у виробництві "Фтордезоклиглюкоза 18F, розчин для ін’єкцій" (2017)
Шматенко О. П. - Використання малих когенераційних установок з двигунами Стірлінга для виробітку енергії в модульних системах військово-медичних підрозділів, Семіренко Ю. І., Семіренко І. І., Соломенний А. М. (2017)
Радченко О. М. - Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою, Жакун І. Б., Деркач З. В., Філіпюк А. П. (2017)
Волошин В. О. - Основні принципи організації медико-психічної реабілітації постраждалих в зоні бойових дій, Михайлов Б. В., Рижинко С. А., Тітов Г. І., Мороз С. М., Яворська І. П., Хаітов Р. П. (2017)
Лурін І. А. - Основні завдання та заходи медичної реабілітації в системі медичного забезпечення Збройних Сил України, Галушка А. М., Кіх А. Ю., Швець А. В., Льовкін І. М., Горішна О. В (2017)
Гайда І. М. - Обґрунтування інтеграційно-координаційної моделі медичної реабілітації учасників бойових дій на регіональному рівні (2017)
Король С. О. - Вплив засобів захисту кінцівок військовослужбовців на боєздатність та функцію життєво важливих органів (2017)
Остапенко С. М. - Лікування закритих переломів проксимального відділу стегнової кістки з використанням сучасних методик, Верба А. В., Рум’янцев Ю. В., Матвійчук Б. В., Бадюк М. І., Устинова Л. А., Галушка А. М., Котуза А. С. (2017)
Савицький В. Л. - Сучасні підходи до хірургічного лікування відкритих переломів довгих кісток кінцівок, Остапенко С. М., Білий В. Я., Матвійчук Б. В., Клішевич Б. А., Компанієць О. А., Печиборщ В. П., Нарожнов В. В. (2017)
Рушай А. К. - Комплексна реконструкція у хворого з незрощенням великогомілкової кістки, Бебих О. Р., Борзих Н. О. (2017)
Ткачук І. М. - Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції (2017)
Галушка А. М. - Особливості визначення груп військовослужбовців, які отримали бойову травму, та мають підвищений ризик розвитку патології серцево-судинної систем, Сидорова Н. М. (2017)
Сидорова Н. М. - Порівняльний аналіз моделей внутрішньо серцевої гемодинаміки у військовослужбовців, які отримали бойову травму в зоні проведення антитерористичної операції, та хворих з патологією серцево-судинної системи різного генезу (2017)
Хоменко І. П. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Хорошун Е. М., Єнін Р. В. (2017)
Павловський С. А. - Результати лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, Власенко О. М. (2017)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії, Мечев Д. С. (2017)
Павловська М. О. - Динаміка розподілу за ступенем тяжкості клімактеричного синдрому у пацієнток в залежності від виду використання комплексного лікування (2017)
Кальниш В. В. - Динаміка зміни нервово-емоційного напруження за час перебування особового складу миротворчого контингенту в Ліберії, Щепанков С. М. (2017)
Депутат Ю. М. - Аналіз стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Гуліч М. П. (2017)
Трінька І. С. - Стан психофізіологічної готовності військовослужбовців – кандидатів до проходження курсу підготовки сил спеціальних операцій, Швець А. В., Дорошенко М. М., Голуб О. В., Михайлик О. П. (2017)
Кучмістов В. О. - Результати оглядово-експериментального дослідження молочних витяжокиз лікарських рослин, як неофіційної лікарської форми (2017)
Саханда І. В. - Методологія сучасного фармацевтичного маркетингу, Косяченко К. Л., Негода Т. С., Козіко Н. О., Дроздова А. О., Тарасенко В. О. (2017)
Власенко О. М. - Оцінка споживання лікарських засобів при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям в умовах військового мобільного госпіталю, Румянцев Ю. В., Нарожнов В. В., Бєлозьорова О. В. (2017)
Бадюк М. І. - До 180-річчя видання "Воєнно-похідної медицини" Я. О. Чаруківського, Пасько І. В., Бадюк Л. М. (2017)
Бойчак М. П. - Пирогов М. І. – як військово-польовий терапевт (2017)
Титул,зміст (2018)
Сенченко М. - Життя Людини і Книги (2018)
Петрова Н. - Становлення Української книжкової палати (2018)
Стрішенець Н. - Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати (2018)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. - До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (2018)
Гастинщиков В. - Особливості діяльності вітчизняних ЗМІ у контексті нових викликів і загроз інформаційній безпеці України, Онищук М. (2018)
Телеп О. - Еволюція соціально-комунікаційних моделей як об'єкт наукової рефлексії (2018)
Збанацька О. - Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України, Кириленко О., Яценко О. (2018)
Матвієнко О. - Бібліотечна освіта в Україні: "креативне руйнування" чи шлях до поступового зникнення? (2018)
Муравйова В. - Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" (2018)
Чен Я. - Бібліотеки Китаю як інфраструктурний складник цифрової економіки (2018)
Прокопенко Л. - Конференція директорів європейських національних бібліотек (CENL): від обміну досвідом до спільних проектів (2018)
Титул,зміст (2019)
Сенченко М. - Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій (2019)
Парфенюк І. - Інструментарій інформаційних війн: традиційні та новітні засоби (2019)
Соколова Н. - Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах (2019)
Коржова Т. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі підготовки PR-фахівців у закладах вищої освіти України (2019)
Іванченко А. - Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" (2019)
Петруняк Я. - Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури (2019)
Сідлецька Т. - Музика життя (2019)
Ковальчук Н. - Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек (2019)
Лісова І. - "Приватна бібліотека": історико-термінологічний аналіз (2019)
Колоскова Г. - Інформаційна інфраструктура як основа бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра (2019)
Гончаренко О. - Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із популяризації спадщини Василя Сухомлинського (До 100-річчя від дня народження) (2019)
Ахвердова М. - Особливості використання підкласів УДК 00/02, Набхан Ю. (2019)
Черниш Н. - Дві українські енциклопедії (До історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького та "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) (2019)
Бондарчук О. - Каталог "Періодичні видання 1917—1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського" як джерело сучасних історіографічних досліджень (2019)
Петрова Наталія Олександрівна (2019)
Title,contents (2018)
Kovova I. - Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union, Malyshkin O., Vicen V., Shulyarenko S., Semenova S., Shpyrko O. (2018)
Akhmet S. - Antitrust regulation by OECD standards in Kazakhstan (2018)
Somov D. - The functional approach to strategic management (2018)
Lazareva M. - Transaction costs and synergy effects in modern corporations (2018)
Vu Thi K. A. - Factors influencing the cost-based pricing method: the empirical study of Vietnamese feed mills, Hoang Khanh V., Ha Thi Thuy V., Vu Thuy D. (2018)
Kravtsiv V. - The greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets, Kolodiichuk V., Kolodiichuk I. (2018)
Arakelova I. - A nonlinear model for evaluating the impact of internally displaced persons dynamics on the level of regional socio-economic (2018)
Hubálek T. - A comparative analysis of pupils’ and teachers’ public opinion on European citizenship and European identity in the Czech Republic and the Slovak Republic, Lincényi M., Staněk A. (2018)
Череп А. В. - Міжнародний туризм через призму глобалізації, Бондаренко А. Г. (2018)
Босак А. О. - Перспективи забезпечення пшеницею країн Азії, Несміян Д. А. (2018)
Доленко Л. Х. - Особливості розвитку світової торгівлі в контексті сучасних теорій міжнародної торгівлі, Переяславська В. О. (2018)
Rodionova T. A. - Theoretical bases of operations of mergers and acquisitions in the modern world economy, Zavialova K. S. (2018)
Вараксіна О. В. - Теоретичні підходи до класифікації конкурентних переваг підприємства (2018)
Волік М. А. - Теоретичні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу (2018)
Гаврись М. О. - Аналіз сучасного стану основних засобів в українській економіці, Гаврись О. О. (2018)
Гнатенко І. А. - Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва (2018)
Багорка М. О. - Формування інноваційної моделі функціонування аграрних підприємств на засадах екологізації та сталого розвитку (2018)
Білецька І. М. - Дослідження функціонування механізму управління системою інноваційного розвитку туристичного підприємства (2018)
Гавренкова В. В. - Навчання і розвиток персоналу підприємства в контексті процесного підходу до управління якістю (2018)
Гвініашвілі Т. З. - Удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу підприємства в умовах його інноваційного розвитку (2018)
Гунченко М. В. - Формування стратегії розвитку діяльності підприємства в умовах ризику, Амеліна І. В., Сизон Р. В. (2018)
Єгоращенко І. В. - Методи "зеленої" логістики як інструменти модернізації промислового підприємства (2018)
Заюкова М. С. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності сучасних підприємств (2018)
Згурська О. М. - Формування ресурсно-компетенційного потенціалу інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах (2018)
Каліна І. І. - Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття "цифрова економіка" в інформаційно-комунікаційному середовищі (2018)
Кімуржий М. І. - Персоніфікація заходів стратегії управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ за видами діяльності (2018)
КліпковА О. І. - Корпоративна культура як основа для формування кодексу корпоративної етики, Кіндзера Р. Б. (2018)
Комліченко О. О. - Обґрунтування стратегії розвитку інтелектуального капіталу підприємства, Ротань Н. В. (2018)
Кошевий М. М. - Управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах системного підходу, Лимаренко К. А. (2018)
Бурак О. М. - Врахування впливу стейкхолдерів на розвиток бізнесу (на прикладі ПрАТ "Трест Житлобуд-1"), Кузьменко Л. С. (2018)
Кучмєєв О. О. - Вплив ризиків логістичних систем торговельних підприємств на підвищення ефективності їх діяльності (2018)
Халилов А. Э. - Основные принципы теории принятия решений в структуре распределительной системы регионов (2018)
Длугопольський О. В. - Сприйняття екології як суспільного блага: компаративний аналіз, Івашук Ю. П. (2018)
Казакова Т. С. - Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти (2018)
Кудлаєнко С. В. - Забезпечення належного рівня якості життя населення в механізмах соціальної політики держави (2018)
Bidzinashvili D. Sh. - The tendencies of the tax system development in Georgia, Tavzarashvili N. K. (2018)
Болдова А. А. - Оцінка справедливої вартості як основний критерій інвестиційної привабливості компанії, Косюч Р. О. (2018)
Гаврилко Т. О. - Аналіз кредитної діяльності МВФ в умовах фінансової нестабільності, Гавриленко А. В. (2018)
Діденко Є. В. - До питання про стандартизацію діяльності актуаріїв в Україні (2018)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування нормативного грошового оцінювання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Пащенко О. В. (2018)
Канюк В. М. - Апробація методики оцінювання достовірності фінансової звітності на основі нефінансових показників (2018)
Гуменюк А. Ф. - Систематизація та групування відновлювальних робіт основних засобів в обліковій практиці управляючих муніципальних та керуючих компаній (2018)
Кузь В. І. - Моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах розвитку інформаційного суспільства (2018)
Малікова І. П. - Аналіз використання основних засобів на підприємствах у сучасних економічних реаліях (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності й структури експорту Кіровоградщини у 2017–2018 рр., Шпига С. П., Дунаєвський М. С. (2018)
Маханець Л. Л. - Оцінювання стійкості фінансової системи країни (2018)
Ломачинська І. А. - Роль FinTech у модернізації банківської діяльності в умовах глобалізації, Куниця В. С. (2018)
Наші автори (2018)
Герасимов С. В. - Особливості визначення точності вимірювань інерціальних приладів визначення координат, Коломійцев О. В., Пустоваров В. В. (2018)
Зуєв А. О. - Розробка методу компактного зберігання полів висот у геоінформаційних системах та імітаційно-тренажерних комплексах БПЛА (2018)
Остроумов І. В. - Аналіз перспективних систем зональної навігації (2018)
Худов Г. В. - Метод виділення об’єктів міської забудови на зображеннях бортових систем оптико-електронного спостереження з використанням перетворення Хафа, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Соломоненко Ю. С., Юзова І. Ю. (2018)
Павленко М. А. - Процедура оцінки ступеня небезпеки ситуації обстановки для системи підтримки прийняття рішень в АСУ повітряним рухом, Шило С.Г., Борозенець І. О., Дмитрієв О. М. (2018)
Сурков К. Ю. - Декомпозиція діяльності диспетчерів управління повітряним рухом в адаптивній тренажерній системі (2018)
Худов Г. В. - Аналіз існуючих шляхів підвищення ефективності виявлення малорозмірних повітряних об`єктів радіолокаційними засобами контролю повітряного простору, Місюк Г. В., Олексенко О. О., Райков Р. Ю., Безклубенко О. О., Добрєв В. Ю. (2018)
Зубко І. А. - Алгоритм перевірки працездатності компонента функціонально-орієнтованої системи спеціального призначення (2018)
Коржов І. М. - Загальне формулювання задачі функціональної діагностики для моделей параметричної дискримінації (2018)
Денисенко О. В. - До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання (2018)
Hafiiak A. - Application of genetic programming tools as a means of solving optimization problems, Borodina E., Diachenko-Bohun A. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение предельной абсолютной и относительной погрешности вычисления основных типов индексов потребительских цен, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Іванець Г. В. - Комплексна модель прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій в державі, Толкунов І. О. (2018)
Руденко О. А. - Знаходження параметрів скоригованої лінії експоненціальної апроксимації експериментальних даних виявлених дефектів при оцінюванні кількості вторинних дефектів програмних засобів, Руденко З. М., Головко Г. В., Одарущенко О. Б. (2018)
Рысованый А. Н. - Метод синтеза нелинейных генераторов псевдослучайной последовательности на основе использования первого состояния матрицы состояний в конечном поле GF(3) (2018)
Главчева Ю. М. - Ідентифікація текстового плагіату в академічних документах, Каніщева О. В. (2018)
Гороховатський В. О. - Статистичні розподіли та ланцюжкове подання даних при визначенні релевантності структурних описів візуальних об’єктів, Гадецька С. В., Пономаренко Р. П. (2018)
Горошко А. І. - Програмно-апаратний комплекс по вимірюванню зорової втоми людини, Демиденко М. І. (2018)
Гребенюк Д. С. - Аналіз методів розподілення ресурсів у середовищах віртуалізації (2018)
Дмитренко Т. А. - Розробка модуля управління науковою та науково-технічною діяльністю кафедри для інформаційної інтелектуальної системи "портал-кафедра”, Деркач Т. Н., Дмитренко А. О., Івасько І. А. (2018)
Рудницький В. М. - Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Федотова-Півень І. М., Пустовіт М. О., Нестеренко О. Б. (2018)
Серпухов О. В. - Дослідження моделі міжнародного інформаційного простору з метою пошуку ефективних механізмів захисту національного інформаційного суверенітету, Макогон О. А., Новік С. А., Клімов О. П., Ковальов І. О., Базелюк В. М. (2018)
Чала О. В. - Принципи автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки прийняття рішень з управління підприємством (2018)
Шутка П. М. - Огляд проблемно-орієнтованих мов програмування для паралельного аналізу статичних графів, Філоненко А. М. (2018)
Князєва Н. О. - Використання базових структурних характеристик мережі невизначеної топології для оцінки її структурної надійності, Колумба І. В. (2018)
Семко О. В. - Логіко-семантична модель управління маршрутизацією потоків даних в сенсорних мережах (2018)
Shefer О. - The ways of technical realization of adaptive algorithm of compensation of non-linear distortions of radio devices, Ichanska N., Topikha B., Shefer V. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Pozniakovskyi Yu. V. - Productivity of growing rabbits for use of forrage with different zinc content, Holubiev M. I., Holubieva T. A. (2018)
Petriv M. D. - Meat quality of obroshyno grey geese while their cultivation, Sloboda L. Ia., Sloboda O. M. (2018)
Shcherbatyy A. R. - Hypocobaltosis and hypocuprosis in pregnant mares in the western biogeochemical zone of Ukraine (distribution, diagnosis), Slivinska L. G., Lukashchuk B. O. (2018)
Melnychuk V. - Disinvasive efficacy of chlorine-based preparations of domestic production for eggs of nematodes of the species Aonchotheca bovis parasitizing in sheep, Yuskiv I. (2018)
Petruh I. - The role of insulin-like growth factor and leptin in the pathogenesis of internal non-contagious pathology of dairy cows, Simonov M., Vlizlo V., Ostapiv D. (2018)
Краснодєд Т. Л. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України, Попова Т. В. (2018)
Ліщинський І. О. - Парадигма просторової організації локального економічного розвитку (2018)
Rodionova T. A. - Impact of energy resources prices on the certain countries’ balance of payments structure and dynamics, Manceva O. G. (2018)
Yakubovskiy S. O. - Factors affecting the international investment position of the Czech Republic, Efendieva V. O., Hryhorian R. A. (2018)
Масюк Ю. О. - Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на макрорівні, Білоус С. В., Біланюк О. П. (2018)
Мельник І. М. - Методичне забезпечення дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Передерко В. П. - Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2016–2017 рр. за даними мобільного зв’язку. Частина 1 (2018)
Соболева І. В. - Оцінка рівня монополізації економіки України та економік країн ЄС (2018)
Чмерук Г. Г. - Аналіз стану цифрової економіки України (2018)
Матукова Г. І. - Тайм-менеджмент у системі управління персоналом: теорія та практика впровадження, Макаренко В. О. (2018)
Мельник Т. С. - Дослідження моделей поведінки та споживчого вибору пасажирів залізничного транспорту (2018)
Мітал О. Г. - Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектору (2018)
Момот Т. В. - Детермінанти розвитку підприємств водопостачання та водовідведення в Україні, Панов В. В., Шпілько В. Л. (2018)
Невлад В. Ф. - Основи розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2018)
Нестерчук Ю. О. - Ефективність інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового виробництва, Соколюк С. Ю. (2018)
Педько А. Б. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку електротехнічної промисловості України, Губаренко Л. М., Душина Л. М. (2018)
Поляков П. А. - Показники та критерії оцінювання економічної безпеки підприємств машинобудування в умовах глобалізації (2018)
Тимошик М. М. - Оцінювання ризиків промислових підприємств у різних умовах функціонування (2018)
Цибульська Е. І. - Методичні основи формування показників конкурентоспроможності та ефективності в торгівлі, Ліганенко К. Е. (2018)
Чумак Л. Ф. - Актуальні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства, Калініна О. О., Шевцов Д. С. (2018)
Шапуров О. О. - Стан інновацій та ефективні механізми розвитку металургійних підприємств (2018)
Шапурова О. О. - Підходи до формування фінансової стратегії промислового підприємства: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Спірідонова К. О. - Вплив особливостей функціонування будівельних підприємств на визначення основних напрямів їх санації, Швець А. О. (2018)
Шуляр Р. В. - Оцінювання методів забезпечення адаптивності та гнучкості систем управління якістю бізнес-процесів машинобудівних підприємств (2018)
Шубалий О. М. - Переваги та економічні стимули активізації виробництва й обігу біопалива в контексті забезпечення енергетичної безпеки, Косінський П. М. (2018)
Міщенко С. О. - Інноваційні сервіси з профорієнтації як інструмент збалансування сучасного ринку праці (2018)
Оверчук В. А. - Формування моделі соціальної політики України в умовах глобалізації (2018)
Огородник В. В. - Вектори реалізації концепції соціальної відповідальності у банках із державною участю в Україні (2018)
Пантелєєва К. О. - Інвестиційно-кредитна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва міжнародними фінансовими організаціями (2018)
Першко Л. О. - Теоретичні засади формування та практична реалізація фінансового забезпечення розвитку регіонів, Цикалюк Є. О., Козлова О. О. (2018)
Понікаров В. Д. - Світовий досвід реформування пенсійних систем: висновки для України, Федорищева О. А. (2018)
Сидор І. П. - Вища освіта в Україні та джерела її фінансового забезпечення (2018)
Сокровольська Н. Я. - Фінансове шахрайство: шляхи попередження та методи боротьби, Хамига Ю. Я. (2018)
Старух А. І. - Роль центрального банку України у регулюванні валютного ринку (2018)
Стрєльніков Р. М. - Облік і контроль оподаткування капітальних інвестицій, Стрєльнікова М. С. (2018)
Сусіденко О. В. - Контроль товарно-матеріальних цінностей у системі управління підприємствами виробництва (2018)
Тополенко Н. М. - Проблеми розвитку системи оподаткування в аграрному секторі економіки України з урахуванням міжнародного досвіду, Козова Д. В. (2018)
Шевчук В. Р. - Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: підходи, загрози і перспективи (2018)
Хорошун В. В. - Моделювання та аналіз результатів вимірювання твердості сталі методами Роквелла та Брінелля, Радуль І. С. (2018)
Янковий В. О. - Оптимізація фондоозброєності – шлях до внутрішньої рівноваги підприємства (2018)
Наші автори (2018)
Kolomytseva O. V. - Entrepreneurial ecosystems, universities and Ukrainian innovation policy, Porev S. M. (2018)
Захарова О. В. - Перспективи побудови економіки знань в Україні (2018)
Porev S. M. - Knowledge management for entrepreneurial ecosystems and the cognitive gaps problem (2018)
Андрусяк Н. О. - Методологічні підходи до оцінки еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів (2018)
Опалько В. В. - Наслідки соціально-економічної нерівності в умовах глобальної нестабільності (2018)
Вартанова О. В. - Структурні трансформації глобального ринку праці, Коломицева О. В. (2018)
Кондратенко Н. О. - Поліпшення якості прийняття управлінських рішень в організації, Новікова М. М., Гнатенко М. К. (2018)
Оболенцева Л. В. - Кластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіону (2018)
Мостенська Т. Л. - Бенчмаркінг в системі формування організаційної культури, Сова А. В. (2018)
Пехник А. В. - Транснаціональні корпорації у реаліях сучасного міжнародного бізнесу, Присяжнюк Ю. І. (2018)
Боровий А. І. - Сталий розвиток підприємництва: етапи та інструменти впровадження (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зеленська Л. Д. - Нова українська школа – стан і перспективи, Саакова С. О. (2019)
Водолазська Т. В. - Міфи Нової української школи: як педагогам дати собі раду в умовах змін (2019)
Мороз-Рекотова Л. В. - Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема (2019)
Давидченко І. Д. - Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Слухенська Р. В. - Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ, Жуковська В. І., Логуш Л. Г. (2019)
Сиско Н. М. - Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Козаченко Г. В. - Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи колледжу (2019)
Чуприна К. С. - Особливості та перспективи розвитку початкової жіночої освіти Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ століття), Ніколаєва Н. М. (2019)
Дяченко А. В. - Порівняльний аналіз дизайну одягу викладача сучасності на прикладі викладачів зарубіжних країн (2019)
Сем’ян Н. В. - Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену (2019)
Закрасняна Ж. М. - Виховання співаків спеціальності "Академічний вокал" в умовах інклюзивної освіти (2019)
Поліщук А. В. - Методичні аспекти роботи концертмейстера з хоровим колективом, Сабрі С. С. (2019)
Скопцова О. М. - Специфіка використання інструментального супроводу в народному хорі, Марченко В. В. (2019)
Стадник А. М. - "Концерт" у системі жанрових апробацій інструментального мистецтва (на прикладі баянного та акордеонного виконавства) (2019)
Сінельніков І. Г. - Робота з фольклорним колективом: методи опанування традиційного музичного матеріалу (2019)
Гобдич М. М. - Духовний концерт "В началіх Ти, Господи" С. Дегтярьова: питання авторства (2019)
Тилик І. В. - Творча постать Н. П. Кошиць у контексті виконавської специфіки вокально-оперного мистецтва, Комаренко Н. М. (2019)
Севрюк Н. П. - Городошный спорт на современном этапе развития и совершенствования, Циповяз А. Т., Коваль С. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Данильян О. Г. - Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації, Дзьобань О. П. (2019)
Мануйлов Є. М. - Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності, Калиновський Ю. Ю. (2019)
Юркевич О. М. - Комплексний характер логіки в юридичній методології (2019)
Коваленко І. І. - Правове життя як феноменологічна модель: поняття та структура, Кальницький Є. А. (2019)
Владленова И. В. - Гражданское общество и факторы его развития (2019)
Фінін Г. І. - Специфіка розробки курикулуму в сучасній освіті та інноваційний потенціал курикулярних пропозицій (2019)
Панфілов О. Ю. - Багатомірність повсякдення у контексті життєвого світу особистості, Петрова Л. О. (2019)
Kovalenko I. I. - Conceptual dimensions of legal life: gnosiological aspect, Kalnytskyi E. A. (2019)
Мелякова Ю. В. - Проблема дефицита реальности: субъект права как человек присутствующий (2019)
Павленко Ж. О. - Використання юридичного знання як матеріалу технології (2019)
Трофименко В. А. - Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права (2019)
Стасевська О. А. - Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Костенко П. Ю. - Розділення-виявлення хаотичних зондувальних сигналів, Тарнополова В. В., Какава Д. О. (2019)
Лубко Д. В. - Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів, Зінов’єва О. Г., Шаров О. В. (2019)
Голян В. В. - Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров’я людини, Самойленко Д. І. (2019)
Milov O. - Development of basic principles for corporate planning, Milevskyi S., Korol O. (2019)
Поморцева О. Є. - Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій, Герасименко М. Д. (2019)
Антошкін О. А. - Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації, Панкратов О. В. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Решение в параметрическом виде прямой и обратной задачи о разорении страховой компании для модели индивидуального риска, Скорикова И. Г., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2019)
Ситников Д. Э. - Определение параметров обобщенных ассоциативных правил методом декомпозиции, Ситникова П. Э., Титов С. В., Титова Е. В. (2019)
Гриб Д. А. - Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Шубін Є. В. (2019)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Krasilenko V. - Designing of array neuron-equivalentors with a quasi-universal activation function for creating a self-learning equivalent-convolutional neural structures, Lazarev A., Sheremeta A. (2019)
Красиленко В. Г. - Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису, Нікітович Д. В., Яцковська Р. О., Яцковський В. І. (2019)
Федотова-Півень І. М. - Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2019)
Мещеряк О. О. - Калібрування прецизійних мір частоти, Величко О. М., Шевкун С. М., Добролюбова М. В. (2019)
Невмержицький І. М. - Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Дацків Ю. І., Сидоренко Д. С., Оленин О. М. (2019)
Сурков К. Ю. - Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Калачова В. В., Качан М. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Гончаренко В. В. - Нормативне забезпечення влаштування захисних шарів зносу покриттів автомобільних доріг, Нагайчук В. М., Катукова В. М., Клименко О. М. Ілляш С. І. (2016)
Гончаренко В. В. - Застосування полімерних добавок в технології холодного ресайклінгу, Ларін Д. А., Єремейчук А. Д. (2016)
Гостєв Ю. Г. - Демаркування найсучаснішими методами горизонтальної дорожньої розмітки, влаштованої різними розмічальними матеріалами, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2016)
Боднар Л. П. - Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ), Степанов С. М., Коваль П. М., Стабровський О. О. (2016)
Оксень Є. І. - Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності (2016)
Редченко В. П. - Методика визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень (2016)
Харитонова Н. М. - Вирішення проблеми безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями через автомобільні дороги в україні та в світі, Кошель А. О., Стоянович Н. С. (2016)
Кіщинський С. В. - Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену полідом (2016)
Копинець І. В. - Дослідження зміни властивостей асфальтобетонів (2016)
Бондар Т. В. - Cмуги шумові як засіб підвищення безпеки дорожнього руху. "ЗА" і "ПРОТИ", Єфименко Р. В., Пина О. Л. (2016)
Поліщук В. П. - Аналіз факторів, що спричиняють ДТП на автомобільних дорогах загального користування, та пропозиції по їх ліквідації, Нагребельна Л. П. (2016)
Вознюк А. Б. - Швидкісні режими на автомобільних дорогах (2016)
Безуглий А. О. - Особливості визначення коштів на покриття ризиків при розрахунку вартості дорожніх робіт, Бібик Ю. М., Гресько І. Л. (2016)
Реферати (2016)
Терещенко Т. А. - Аспекти успішного впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2017)
Безуглий А. О. - Вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування в Україні, Ілляш С. І., Зеленовський В. А., Печончик Т. І., Стасюк Б. О. (2017)
Гаркуша М. В. - Підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу (2017)
Боднар Л. П. - Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень, Коваль П. М., Степанов С. М. (2017)
Гостєв Ю. Г. - Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних композицій, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2017)
Жданюк В. К. - Дослідження довговічності щебенево-мастикових асфальтобетонів різних видів за критерієм морозостійкості, Костін Д. Ю. (2017)
Возний С. П. - Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження (2017)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основ дорожніх одяв (2017)
Кватадзе А. І. - Удосконалення методу визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях дренажними шарами (2017)
Бондар Т. В. - Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року, Нагребельна Л. П., Кононенко А. О., Беленчук О. В., Ольхова М. Ю., Петрашенко О. П. (2017)
Бібик Ю. М. - Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC, Бельська О. Л., Гайдукова С. Ю. (2017)
Печончик Т. І. - Розроблення інвестиційних проектів як механізм ефективного використання бюджетних коштів і коштів інвесторів, Оксюта Н. С. (2017)
Дехтяр А. С. - Економічні особливості проектування кам’яних мурувань (2017)
РЕФЕРАТИ (2017)
Олимов Л. О. - Переключение тока и напряжения при нагреве беспереходного поликристаллического кремния, легированного щелочными металлами в области межзеренных границ, Абдурахманов Б. М., Омонбоев Ф. Л. (2014)
Гулямов Г. - Температурная зависимость плотности энергетических состояний в сильном квантующем магнитном поле, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2014)
Каримов А. В. - Моделирование тепловых процессов высокочастотного кремниевого p-i-n-диода, Каримов А. А., Рахматов А. З., Дадаматова К. Т. (2014)
Журавель И. А. - Эволюция структуры и механизм термического разрушения многослойных композиций C/Si, Бугаев Е. А., Пеньков А. В., Зубарев Е. Н., Севрюкова В. А., Кондратенко В. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив функціоналізації поверхні наповнювача на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлєв Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Пилипів В. М. - Розподіл хімічних елементів в поверхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізоітрієвого гранату, Коцюбинський В. О., Гарпуль О. З., Гасюк І. М. (2014)
Хороших В. М. - Структура и механические свойства покрытий ZrN, получаемых осаждением потоков плазмы вакуумной дуги, Леонов С. А., Белоус В. А., Василенко Р. Л., Колодий И. В., Куприн А. С., Тихоновский М. А., Толмачева Г. Н. (2014)
Долгов А. С. - Миграция примесей в двумерной гексагональной структуре при наличии протяженных неоднородностей, Жабчик Ю. Л. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура, оптичні та електричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi на слюдi, Биліна І. С., Матеїк Г. Д., Бачук В. В., Люба Т. С. (2014)
Швець Р. Я. - Гібсит і беміт як нові матеріали-господарі з супрамолекулярною архітектурою для Li+-інтеркаляційного струмоутворення (2014)
Соболь О. В. - Влияние высокоэнергетического протонного облучения на структуру и напряженно-деформированное состояние ионно-плазменных покрытий квазибинарной системы TiC-WC, Шовкопляс О. А. (2014)
Милославский В. К. - Фотоиндуцированные спектры экстинкции в тонких волноводных пленках AgCl-Ag, Агеев Л. А., Резникова В. М. (2014)
Торяник И. Н. - Физические закономерности формирования многоэлементных, композиционных (многофазных) покрытий, полученных ионно-плазменными методами, Немченко У. С., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Гранкин С. С., Турбин П. В., Битиманова С. С. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование модели фотоэлектрического преобразователя на основе монокристаллического кремния при помощи фото-элекромагнитного и магнитоконцентрационного эффекта, Слипченко Н. И., Селевко С. Н., Умяров Р. Я., Садым Д. Н. (2014)
Абєлєнцев В. М. - Досдідження фізики процесу взаємодії контурної води та газових покладів у зв'язку з їх вибірковим обводненням, Пеліхатий М. М. (2014)
Литовченко С. В. - Формирование эвтектических композиционных покрытий высокоскоростным плавлением, Береснев В. М., Чишкала В. А., Манучарян И. А. (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Онищенко Ю. І. - Еволюція теоретичних підходів до визначення сутності дефініції "цифрова економіка" (2018)
Ліщинський І. О. - Новий міський регіоналізм як сучасна парадигма регіональної економіки (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі за допомогою національної стратегії експорту, Мерзла Л. І. (2018)
Бовкун О. А. - Бюджетне та стратегічне планування соціально–економічного розвитку управління інфраструктурним проектом територіальних громад (2018)
Бусарєв Д. В. - Загрози для економічної безпеки взаємопов'язаних соціально-економічних систем (2018)
Волік М. А. - Концептуальні засади державного регулювання інвестиційного потенціалу (2018)
Горбань В. Б. - Проблематика впровадження енергоефективних проектів у медичних закладах (2018)
Носирєв О. О. - Фінансові результати промислових підприємств: галузеві та регіональні тенденції (2018)
Феофанова І. В. - Бюджетування як засіб контролю за використанням фінансових ресурсів закладів освіти, Кичкіна В. В. (2018)
Феофанова І. В. - Вдосконалення системи стимулювання малого бізнесу в Україні, Коляка Е. О. (2018)
Бовкун О. А. - Розробка механізму забезпечення ефективного використання сучасних форм і методів роботи з персоналом, Пачева Н. О. (2018)
Борецька Н. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках: сучасний стан , проблеми та перспективи, Ковтун Г. С. (2018)
Борецька Н. П. - Удосконалення системи управління персоналом на підприємствах, Москалець М. В. (2018)
Борецька Н. П. - Моніторинг бізнес-середовища як інструмент забезпечення стратегії розвитку підприємства, Півторак Д. І. (2018)
Борецька Н. П. - Підвищення фінансової стійкості підприємств в сучасних умовах, Сіра С. Г. (2018)
Весперіс С. З. - Тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі Сумської області, Самусь Г. І., Щербина О. В. (2018)
Державська А. В. - Аналіз сутноcті тoвapнoї стартегії підприємства, Круш П. В. (2018)
Дибчук Л. В. - Ефективність використання нетрадиційного маркетингу та ступінь довіри до нього потенційних споживачів (2018)
Дикань О. В. - Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту, Гараєв М. огли (2018)
Зеркаль А. В. - Дослідження комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Ковінько О. М. - Формування диверсифікаційного підходу до створення вітчизняними підприємствами нових пропозицій на зарубіжних ринках (2018)
Мурашко І. С. - Визначення поняття "механізм стійкого розвитку підприємства" (2018)
Ольшанський О. В. - Розробка концепції удосконалення управління бізнес-процесами підприємств торгівлі (2018)
Орзул О. Ю. - Історія розвитку банківської системи України (2018)
Петрищенко Н. А. - Сучасні технології в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Серьогіна Н. В. (2018)
Сімкова Т. О. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком авіапідприємств, Добробог А. В. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура та її вплив на успішність організації, Черватюк Д. О. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура – чинник здобутку в підприємницькій діяльності (2018)
Циганова О. С. - Система контролінгу на промислових підприємствах: класифікаційний аспект (2018)
Шандова Н. В. - Маркетингові інструменти дослідження бізнес-моделі компанії, Ожго М. В. (2018)
Андрусяк Н. О. - Світовий досвід управління еколого-економічною конкурентоспроможністю регіонів (2018)
Кудлаєнко С. В. - Індикативне регулювання процесів соціального розвитку населення в умовах реформування соціальної політики (2018)
Старостенко Г. Г. - Підвищення ефективності державного регулювання трудового потенціалу в умовах глобалізації, Перегудова А. С. (2018)
Віленчук О. М. - Методологічні орієнтири функціонування страхових відносин в аграрній сфері (2018)
Горин В. П. - Резерви збільшення доходів бюджетів територіальних громад в умовах реформи децентралізації (2018)
Злобіна К. С. - Конкретизація змісту фінансового планування, його цілей і завдань для сучасних тенденцій розвитку підприємства (2018)
Ізюмська В. А. - Історичні підходи до збалансування державного бюджету (2018)
Коваленко В. В. - Депозитна політика та її вплив на забезпечення конкурентних переваг банків, Радова Н. В. (2018)
Насібова О. В. - Податкове регулювання соціального захисту населення (2018)
Петрушка О. В. - Класифікація ризиків недержавного пенсійного страхування (2018)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України, Башко Л. М. (2018)
Тютюник І. В. - Методичні засади оцінки обсягів тіньових фінансових потоків в економіці (2018)
Ярема Я. Р. - Система податкового менеджменту в Україні та шляхи її удосконалення, Лазука Р. Ю., Пелюшкевич В. І. (2018)
Бондаренко О. М. - Порядок проведення аудиту використання виробничих запасів, Гудима В. Ю. (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасна організація бухгалтерського обліку в умовах інтеграції до міжнародних стандартів (2018)
Носач Н. М. - Організація обліку реалізації товарів на підприємствах торгівлі (2018)
Осадча Г. Г. - Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності, Синявська Ю. (2018)
Порсюрова І. П. - Формування системи показників для комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Польова Т. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Обліково-фінансові ресурси акціонерних товариств: теоретико-організаційні аспекти (2018)
Фесенко В. В. - Облік факторингу та управління сумнівною дебіторською заборгованістю підприємства, Остапчук І. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Метод визначення стійкості структури національної економіки України (2018)
Степаненко Н. В. - Використання математичних моделей для підвищення економічної ефективності прогнозування живої маси яєчних кросів (2018)
Вихідні дані (2018)
Шевченко Л. І. - Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Стилістичні особливості кириличних графіті домонгольської доби Софії Київської (2018)
Овсейчик С. В. - Варіантність в українській мистецькій термінології (2018)
П`ятецька О. В. - Лінгвістичні та функціонально-стильові особливості українських рекламних постів у соціальній мережі FACEBOOK (2018)
Левко О. В. - Аксіологічний статус лексем Цнотливий, Цнотливість і Цнота в українському медіадискурсі (2018)
Сизонов Д. Ю. - "Якщо куля в лоб…": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру (2018)
Bulakh M. - Periphrases in media headlines (2018)
Войтенко М. В. - Смисл та комунікативний синкретизм французького рекламного дискурсу у сфері "PRODUITS DE LUXE" (2018)
Pliasun O. - Taras Shevchenko in image strategies of modern Ukraine: linguistic argumentation (2018)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису (2018)
Дзера О. В. - Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах (2018)
Малишева М. А. - Таксонімія імператива в релігійному дискурсі (2018)
Шевченко Л. І. - Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Рима Григорія Сковороди як мовне явище (2018)
Сизонов Д. Ю. - Оцінність як категорія сучасної фразеології (2018)
Булах М. Б. - Актуалізація інформації засобами евфемізації в юридичних текстах (2018)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 2 (2018)
Levko O. - Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric (2018)
Pliasun O. - The category of image in linguistic discourse (2018)
Чепорнюк А. В. - Інфотейнмент як неожанр медійної комунікації: функціонально-стилістичний аналіз (2018)
Андрєєва Т. М. - Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці (2018)
Aliyeva A. - Semantic and functional features of tauromachy (bullfighting) vocabulary within the framework of cognitive and linguoculturological approaches (2018)
Краузе О. І. - Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі (2017)
Шостаківська Н. М. - Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки (2017)
Струтинська І. В. - Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу (2017)
Голда Н. М. - Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії (2017)
Зеленський К. В. - Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Стельмащук Л. В., Луців І. В. (2017)
Кіляр О. Р. - Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств (2017)
Крамар І. Ю. - Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації (2017)
Мельник О. О. - Розроблення стратегії ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства (2017)
Нагорняк Г. С. - Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств (2017)
Шпилик С. В. - Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Кравчук Н. В. - Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу, Співак С. М. (2017)
Марущак Л. І. - Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах (2017)
Синькевич Н. І. - Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку (2017)
Фесенко В. В. - Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг (2017)
Владимир О. М. - Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України (2017)
Андрушків Б. М. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Кузьмінський Ю. А. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Видавнича сторінка (2017)
Вихідні дані (2017)
Бец І. О. - Мотивація як одна з педагогічних умов формування особистості перекладача під час навчання у ВВНЗ, Янковець А. В. (2019)
Гуменюк О. М. - Методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх медичних медсестер, Цюра С. Б., Гуменюк В. В. (2019)
Левицька А. А. - Структурно-функціональна модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій (2019)
Лемешко О. В. - Щодо питання систематизованого вивчення англійської мови прикордонниками Латвії (2019)
Мельничук І. М. - Сутність освіти як соціальної цінності, Федірчик Т. Д., Калинюк Н. М. (2019)
Назаренко Н. С. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного фахового спілкування (2019)
Рогульська О. О. - Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов, Тарасова О. В. (2019)
Скидан С. О. - Проектна діяльність майбутніх юристів у змісті вивчення мовного блоку дисциплін (2019)
Тернавська Т. А. - Аналіз психолого-педагогічного дослідження осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі (2019)
Харжевська О. М. - Психолого-педагогічні основи навчання аудіювання студентів інженерно-технічних спеціальностей із використанням автентичного тексту (2019)
Юрченко А. О. - Динаміка розвитку ІК-компетентності майбутніх учителів фізики: когнітивний критерій (2019)
Янковець А. В. - Використання аудіо і відео матеріалів з інтернет-ресурсів для навчання професійно-орієнтованого аудіювання у військових навчальних закладах, Бец І. О., Янковець О. В. (2019)
Колобердянко І. - Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України, Григорович Л. (2018)
Крамар І. Ю. - Заходи стимулювання інтернаціоналізації підприємств на прикладі західного регіону України (2018)
Луциків І. В. - Стратегічне управління як інструмент розвитку суб'єктів публічної сфери в Україні, Котовська І. В. (2018)
Мазуренок О. Р. - Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування) (2018)
Струтинська І. В. - Україна на шляху до більш стійкого європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу, Маркович І. Б. (2018)
Фесенко В. - Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту (2018)
Кузь Т. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості (2018)
Краузе О. І. - Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості китаю, Мащак А. (2018)
Нагорняк Г. С. - Визначення ролі та особливостей формування інтелектуального капіталу сучасних підприємств галузі машинобудування, основних аспектів методик його оцінювання (2018)
Хомин П. Я. - Гризайль – Ignis Sanat облікової теорії (2018)
Зеленський К. - Обчислення множин конкурентоспроможних структур об'єктів методом матричних діагоналей, Луців І. В. (2018)
Строцень Л. - Якісні методи прогнозування попиту (2018)
Андрушків Б. М. - Політичні реверанси з історико-претензійним забарвленням: Польща – Україна – Світова Спільнота, Дейнега І., Владимир О. М., Павликівська О. І., Решетник В. (2018)
Криськов А. - Державні установи іпотечного кредитування в губерніях правобережної України (кінець ХІХ ст.), Грузін В. (2018)
Видавнича сторінка (2018)
Вихідні дані (2018)
Коменда О. І. - Системно-динамічні аспекти творчої діяльності Миколи Лисенка (до 175-річчя від дня народження) (2018)
Павленко А. М. - Соціокультурна зумовленість новаторства Франсуа-Жозефа Госсека у Великій симфонії до мажор (2018)
Кохан Л. Й. - Роль маєткового мистецтва і приватної антрепризи у становленні українського професійного музично-драматичного театру (2018)
Кузьма М. Х. - Автентичний голос Дмитра Бортнянського: музичний звук і теологічне значення у його духовних хорових концертах (2018)
Рожок О. В. - Хоровий вектор Десятої Міжнародної Пасхальної асамблеї "Духовність єднає Україну-2018": здобутки і перспективи (2018)
Бабушка Л. Д. - Маркери "сакральне" і "профанне" в культуротворчих вимірах фестивної моделі сучасності (2018)
Левкулич Є. О. - Фортепіанна спадщина Сергія Борткевича у виконавському просторі першої половини ХХ століття (2018)
Савенко М. О. - Богородична традиція у творчості сучасних українських композиторів: метакультурний вимір (2018)
До 160-річчя від дня народження Марії Башкірцевої (2018)
Золозова - Ле Менестрель Т. В. - Музыка в жизни и творчестве Марии Башкирцевой (по страницам "Дневника") (2018)
Цекало О. О. - Торкаючись серця (пам’яті Галини Непорожньої), Борисенко Т. В., Омельченко Т. А. (2018)
Дерев’янченко О. О. - Друга Міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях" (2018)
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня (2018)
Покажчик публікацій "Часопису..." за 2018 рік. №№ 1 (38) – 4 (41) (2018)
Вимоги до статей (2018)
Лашин П. М. - Інституційне забезпечення взаємодії реального та фінансового секторів в умовах глобальних трансформацій (2018)
Платонова І. О. - Торгове фінансування у вирішенні завдань сталого розвитку економіки (2018)
Зварич І. Я. - Е-мобільність – імплементація циркулярної економіки в напрямі інклюзивності (2018)
Марков Р. Р. - Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки (2018)
Радєва М. М. - Інноваційні концепти розвитку глобальної економіки (2018)
Ушенко Н. В. - Моніторинг зовнішньоторговельної діяльності України з країнами Європейського Союзу, Казмірчук В. С. (2018)
Бусарєв Д. В. - Сталий розвиток: історичні аспекти та сучасні виклики (2018)
Волік М. А. - Формування механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу (2018)
Гнатенко І. А. - Системологія інституціонального середовища інноваційного розвитку підприємництва в Україні (2018)
Залужний А. Л. - Потреби споживачів у теоретичному дискурсі сучасних економічних теорій (2018)
Кисельов А. В. - Підходи до вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку банківської системи (2018)
Командровська В. Є. - Інноваційні парки як засіб активізації інноваційної діяльності в Україні, Колесник М. В., Артюхов В. І. (2018)
Кононова І. В. - Розроблення стратегії розвитку національної економіки (2018)
Кундицький О. О. - Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі, Сенишин О. С. (2018)
Литовченко Т. В. - Теоретико-методичні засади оцінки ефективності розвитку галузі молочного скотарства (2018)
Ліпський В. В. - Особливості розвитку морських портів України як об’єкта інвестування (2018)
Соломніков І. В. - Формування стратегічного контролінгу для залізничної галузі України, Островерх Г. Є. (2018)
Стрілець В. Ю. - Детермінація впливу кредитного забезпечення на розвиток малого бізнесу (2018)
Чикало І. В. - Управління ресурсним потенціалом об’єднаних територіальних громад на засадах стратегічного підходу (2018)
Волощук Ю. О. - Тенденції розвитку підприємницького потенціалу агробізнесу (2018)
Гараєв М. - Формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту (2018)
Громко Л. С. - Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності підприємства: методологічний аспект (2018)
Докуніна К. І. - Антикризове управління підприємством: сутність поняття та функції (2018)
Занора В. О. - Інтернет та цифровий маркетинг: теоретичні основи (2018)
Зеркаль А. В. - Розвиток персоналу підприємств на основі формування комерційної свідомості та компетенцій (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив техніко-технологічного розвитку на забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2018)
Канцір І. А. - Концептуальні засади антикризового управління, Габер М. М. (2018)
Костюк М. Г. - Комплексна оцінка організаційно-економічної ефективності управління виробничою діяльністю машинобудівного підприємства у сфері ресурсозбереження (2018)
Марчук А. О. - Маркетингові підходи до оптової торгівлі молочною продукцією у Причорноморському регіоні (2018)
Овсак О. П. - Сутність та складники комерційної діяльності хендлінгової компанії, Кривицька Н. Ю., Могімі К. Б. (2018)
Тимохова Г. Б. - Основні напрями формування механізму забезпечення економічної безпеки інтелектуального бізнесу, Кочерова А. О. (2018)
Данкевич А. Є. - Підходи до класифікації загроз економічної безпеки підприємства, Ткачук Г. Ю. (2018)
Хадарцев О. В. - Система енергозбереження підприємства: засади формування та удосконалення, Ізотова І. Ю. (2018)
Шереметинська О. В. - Оцінка країнового ризику в країнах Східної Європи, Ковальчук А. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Єлісєєва Л. В. - Вплив економічних чинників на розвиток соціального капіталу (2018)
Однорог М. А. - Податкові інноваційні інструменти інституціоналізації імпортозаміщення в аграрній сфері (2018)
Орзул О. Ю. - Аналіз взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку України (2018)
Почерніна Н. В. - Інноваційна політика в Україні: проблема цілісності на макрорівні (2018)
Чернуха Т. С. - Система вищої освіти в контексті інституціональної теорії (2018)
Шедяков В. Е. - Ценность жизни и возможность творчества как характеристики общественных изменений (2018)
Щетинін А. І. - Гносеологічний аналіз соціально–економічної категорії "людський капітал" (2018)
Ліщинський І. О. - Концептуальний мейнстрим регіонального зростання (2018)
Остапенко Т. Г. - Порівняльний аналіз структури наноекономіки та теорій людського капіталу, креативної економіки й інформаційної економіки (2018)
Бусарєв Д. В. - Паливно-енергетичний комплекс: пріоритетність забезпечення економічної безпеки (2018)
Вдовічен А. А. - Управління макроекономічними диспропорціями національної економіки в умовах інклюзивного розвитку (2018)
Гнатенко І. А. - Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва (2018)
Корінь М. В. - Інфраструктурні асиметрії розвитку залізничного транспорту України в умовах інтеграції в транспортно-логістичний простір ЄС (2018)
Носирєв О. О. - Регіональні пріоритети промислової політики в стратегії комплексного економічного розвитку (2018)
Носирєв О. О. - Стратегія підвищення фінансових результатів підприємств промисловості, Бабич І. Є. (2018)
Андрієнко М. М. - Управління прибутковістю виробничої діяльності транспортних підприємств, Нікольський В. А. (2018)
Базалійська Н. П. - Розвиток поведінкової технології управління персоналом промислового підприємства (2018)
Білоцерківський О. Б. - Антикризове управління торговельним підприємством у сучасних економічних умовах України (2018)
Герасименко О. М. - Порівняльний аналіз методів та програмних методик ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2018)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Джеджула В. В. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія, Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. (2018)
Ільїна Т. А. - Методичні засади формування системи управління ризиками в сучасних умовах (2018)
Канцір І. А. - Інструментарій діагностики фінансово-економічних результатів діяльності підприємств, Дубас Ю. Я. (2018)
Капінус Л. В. - Теоретичне осмислення сутності категорії "маркетингова поведінка", Лабінська Н. О., Скригун Н. П. (2018)
Лозовська Г. М. - Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства на ринку плодоовочевої консервації, Хлєбодарова О. І. (2018)
Мазуркевич І. О. - Теоретичні аспекти культури обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства, Лук’янець А. В. (2018)
Менчинська О. М. - Управління бізнес-процесами промислових підприємств на основі процесних інновацій (2018)
Ольшанський О. В. - Розроблення алгоритму оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємств торгівлі (2018)
Піскун Д. Н. - Маркетингове адаптивне управління конкурентою здатністю промислових підприємств (2018)
Приймак Н. С. - Середовище діяльності підприємства як джерело стратегічних змін (2018)
Серьогіна Н. В. - Готельно-ресторанна справа як складник туристичної галузі, Петрищенко Н. А. (2018)
Сніжко Л. Л. - Розроблення ефективної системи мотивації на підприємстві в сучасних умовах, Карпенко А. О. (2018)
Терещенко К. М. - HR-менеджмент та ринок праці: аспекти взаємодії, Зеленська Д. Ю. (2018)
Цимбалюк Г. С. - Соціологічний метод оцінювання якості хлібобулочної продукції підприємств Хмельницької області в управлінні асортиментною політикою (2018)
Шарко М. В. - Соціальні аспекти діяльності підприємства, Мєшкова-Кравченко Н. В., Латкіна С. А. (2018)
Богдан Н. М. - Розвиток внутрішнього туризму як пріоритет економічних інтересів регіону, Писаревський М. І. (2018)
Гобрей М. В. - Прогнозування регіонального інвестиційного клімату регіону (2018)
Єрмак С. О. - Розвиток концепції інноваційних екосистем у сучасній економіці (2018)
Тульчинська С. О. - Особливості понятійно-категоріального апарату теорії регіональної економіки, Шашина М. В., Тульчинський Р. В. (2018)
Фера-Клемонца О. Ю. - Сучасний стан продовольчого забезпечення Закарпатської області (2018)
Борщ В. І. - Сучасні тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні: порівняльний аналіз (2018)
Holovchenko Ye. Yu. - State regulation of social-labour relations: theoretical aspects, Kakhovska O. V. (2018)
Серікова О. М. - Соціальний капітал колективу як передумова корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Устіловська А. С. - Ґенеза поняття "управління персоналом" крізь призму наукових шкіл та підходів, Щербаков Г. К. (2018)
Конєва Т. А. - Вплив тривалості фінансового циклу на фінансовий стан підприємств, Кузнєцов А. В. (2018)
Конєва Т. А. - Чинники впливу на політику фінансування діяльності підприємства, Малий І. В. (2018)
Кулікова Є. О. - Історичні передумови формування системи пенсійного страхування в Україні (2018)
Раделицький Ю. О. - Основи формування податкового потенціалу місцевих бюджетів у контексті децентралізаційних процесів, Квасній О. Р. (2018)
Тютюник І. В. - Тіньова зайнятість населення: форми прояву та наслідки для економіки країни, Антонюк Н. А., Котенко Н. В. (2018)
Войцехова К. К. - Облік запасів підприємства у системі єдиного віртуального складу (2018)
Дзюбановська Н. В. - Оцінювання зовнішньої торгівлі регіонів України з використанням методів кластеризації, Гураль І. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Формування стохастичного підходу до діагностики і моделювання стійкості соціально-економічних систем (2018)
Вихідні дані (2018)
Каніковський О. Є. - Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці, Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Каніковський Д. О. (2016)
Кінаш І. О. - Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб'єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, Рожко М. М., Костишин А. Б. (2016)
Кобза І. І. - Результати лікування пацієнтів з трофічними виразками ніг, Терлецький І. Р., Верхола М. Р., Савченко А. А., Ященко А. М. (2016)
Коваленко А. Є. - Постчорнобильский папілярний рак щитовидної залози, Таращенко Ю. М. (2016)
Конопліцький В. С. - Характеристика больового синдрому при хронічному колостазі органічного походження у дітей, Погорілий В. В., Фомін О. О., Якименко О. Г., Лукіянець О. О., Дмитриєв Д. В. (2016)
Кополовець І. - Диференціальний підхід до хірургічного лікування атеросклеротичних уражень супрааортальних артерій, Берек П., Сіхотськи В., Кубікова М., Торма Н., Штефаніц П., Франковіцова М. (2016)
Костів С. Я. - Діагностично-лікувальний алгоритм попередження венозних тромбоемболічних ускладнень у хірургічних пацієнтів, Венгер І. К., Зарудна О. І., Костів О. І., Грубар М. Ю. (2016)
Костюкевич В. М. - До питання перфоративних виразок дванадцятипалої кишки у підлітків, Коломийчук В. М., Зозуляк В. Л., Середюк В. В. (2016)
Кохан Р. С. - Шляхи покращення безпеки та ефективності ендовенозної лазерної коагуляції у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Гощинський В. Б. (2016)
Кравців В. В. - Тиреотоксична кардіоміопатія та серцева недостатність у хворих на токсичний зоб. Зміни після хірургічного лікування, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2016)
Кравченко О. І. - Наш досвід застосування вакуум-терапії в поєднанні з методикою TopClosure TRS у лікуванні "хронічних" ран, Бабінець Ю. В., Махатадзе Д. Ш., Фомін А. В. (2016)
Криворучко І. А. - Прогнозування ймовірності летального результату та виникнення післяопераційних ускладнень при хірургічному лікування хворих на абдомінальний сепсис, Антонова М. С. (2016)
Криса Б. В. - Профілактика ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції (2016)
Криса В. М. - До вибору тактики лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Криса Б. В. (2016)
Кулик О. М. - Наш досвід діагностики та лікування біліарної атрезії у дітей, Курило Г. В., Грицак Д. І., Никифорук О. М. (2016)
Куліш С. О. - Використання PRP терапії у комплексному лікуванні пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок, Смирнов О. Б., Ситнік П. О., Залєвський Д. М. (2016)
Кутовий О. Б - Лікування розлитого перитоніту із застосуванням вакуум-терапії, Косульников С. О., Завізіон Є. М., Тарнопольський С. О., Кравченко К. В. (2016)
Kucher M. D. - Laparoscopic Proctocolectomy for Ulcerative Colitis and Crohn's Disease of the Large Intestine: Short-Term and Long- Term Outcomes of 53 Cases, Bilianskyi L. S., Kryvoruk M. I., Tkachenko F. H., Stelmakh A. I. (2016)
Лупальцов В. И. - Восстановительные и реконструктивные операции на желчных протоках при их ятрогенных повреждениях и рубцовых стриктурах, Трофимова А. В. (2016)
Макарчук О.М. - Особливості перебігу гіперпластичних процесів матки у жінок з ожирінням, Абдулрахман Абдулбасет Мослем (2016)
Maksymyuk V. V. - Some Genetic Aspects of Acute Pancreatitis, Polyansky I. Yu., Tarabanchuk V. V., Haruk L. M. (2016)
Мартинюк Т. В. - Кишкова непрохідність як ускладнення некротичного ентероколіту у дітей, Горбатюк О. М., Мартинюк В. Ф., Селюк В. С (2016)
Мельник І.В. - Особливості комплексного лікування хворих із защемленими грижами та ознаками метаболічного синдрому (2016)
Мельниченко М. Г. - Рівні запальної реакції при хірургічних захворюваннях у дітей, Елій Л. Б., Антонюк В. В. (2016)
Мельниченко М. Г. - Спосіб лікування післяопераційного інфільтрату черевної порожнини у дітей з апендикулярним перитонітом, Антонюк В. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Мельниченко М. Г. - Інформативність фенотипічних ознак сполучнотканинної дисплазії у дітей з перитонеальними спайками, Квашніна А. А. (2016)
Михайлусов Р. М. - Оцінка антибактеріального і протизапального ефекту фотодинамічної терапії при лікуванні інфікованих вогнепальних ран (2016)
Михальчук Д. С. - Комплексне лікування гнійно-некротичних процесів стопи у хворих на цукровий діабет, Симчич А. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Особливість лапароскопічного адгезіолізісу при лікуванні птозу передньої черевної стінки в комбінації зі злуковою хворобою черевної порожнини, Бондарєв Р. В., Кондакова О. Ю., Маркулан Л. Ю., Храпач В. В. (2016)
Можаєв Є. О. - Лапароскопія в лікуванні апендикулярного перітоніту у дітей, Река І. Я., Висоцький І. А. (2016)
Назарчук С. А. - Оцінка ефективності застосування антимікробних ксенодермоімплантатів в абдомінальній хірургії, Суходоля А. І., Назарчук О. А., Назарчук Г. Г. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Особливості формування гепатикоєюноанастомозів методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в клінічній практиці, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Дебенко І. В., Різник М. В. (2016)
Новицький О. В. - Результати лікування хворих з дивертикулярною хворобою товстого кишечника, Шевчук І. М., Шаповал А. Л., Садовий І. Я. (2016)
Огурцов О. В. - Новий метод візуалізацій жовчного дерева та сечоводів під час лапароскопії за допомогою hevlapvision, Лукавецький О. В. (2016)
Палагнюк Г. О. - Співвідношення концентрацій ендотеліну-1 та С-натрійуретичного пептиду у чоловіків з гіпертонічною хворобою різної тяжкості. Регулююча роль поліморфізму гена ендотеліну-1 (2016)
Пасько А. Я. - Роль окисного стресу у формуванні гіпопаратиреозу після операцій на щитоподібній залозі, Скрипко В. Д., Бойко Н. І., Скрипко Ю. В. (2016)
Пашкова Ю. П. - Варіанти SNPs – поліморфізму гена мозкового натрійуретичного пептиду та відповідні структурно-функціональні показники міокарда у чоловіків, мешканців Подільського регіону України, з гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю (2016)
Переяслов А. А. - Лапароскопія у лікуванні дітей з інвагінацією, Дворакевич А. О., Никифорук О. М. (2016)
Петренко Г. Д. - МДКТ критерии оперативного лечения диастаза прямых мышц живота, Сипливый В. А., Петренко Д. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Аналіз якості життя пацієнтів після виконання ендовенозних втручань з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Татарін А. Є., Гребенюк Д. І. (2016)
Петрушенко В. В. - Ефективність лапароскопічних втручань із використанням аргоноплазмової коагуляції в лікуванні гемангіом печінки, Стукан С. С., Гребенюк Д. І., Радьога Я. В., Стойка В. І. (2016)
Пилипчук В. І. - Сучасна стратегія діагностики та хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит з ознаками біліарної гіпертензії (2016)
Пиптюк О. В. - Алгоритми лікування гнійно-некротичних процесів при синдромі діабетичної стопи, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2016)
Полянський І. Ю. - Новітні підходи до діагностики та лікування гострого перитоніту, Москалюк В. І., Андрієць В. В., Мороз П. В. (2016)
Годованець О. І. - Коморбітність стоматологічної та соматичної патології в дітей, Павлов Ю. О., Гринкевич Л. Г., Вітковський О. О. (2018)
Джус М. Б. - Фактори ризику розвитку низького рівня якості життя у дорослих хворих з ювенільним ідіопатичним артритом (2018)
Золотарьова Ж. М. - Важкохворі пацієнти: деякі питання організації паліативної допомоги (2018)
Kvit A. D. - Acute Appendicitis: Approaches to Complex Surgical Treatment in Accordance with the Principles of Multimodal Surgical Strategy (Fast-Track Surgery), Kushniruk O. I. (2018)
Кімак Г. Б. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит осіб молодого віку, Мельничук Г. М., Ерстенюк А. М. (2018)
Korovay S. V. - Evaluation of Serotonin and Hystamine Exchange in Women with Premature Birth in Different Terms of Gestation (2018)
Кравченко В. І. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у пацієнтів з вузловим зобом серед мешканців Київської області, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М., Полумбрик М. О. (2018)
Maksymchuk N. O. - The Effect of Single Use of Sorbilact and Its Combination with L-Arginine on the State of the Cardiovascular System in Endogenous Intoxication Syndrome of Purulent-Septic Genesis, Konovchuk V. M. (2018)
Міщук В. Г. - Рівень серотоніну та показників ліпідного обміну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні різного ступеня ожиріння, Григорук Г. В. (2018)
Musharaf Bashir - Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in Young Diabetics, Sayeed Sheikh Imran (2018)
Odokuma Emmanuel Igho - Comparative Histologic Evaluation of Vertebrate Ovaries (2018)
John Chukwuma Oyem - Histomorphological Effects of Nicotine on Selected Parts of the Brain of Adult Wistar Rats, Odokuma Emmanuel Igho (2018)
Сарапук В. І. - Оральна стереогнозія у пацієнтів з повною відсутністю зубів, Рожко М. М. (2018)
Genyk S. M. - Mechanism Development of Diabetic Microangiopathy and Opportunity of Diabetic Warning (2018)
Myshchenko I. - Sensorineural Hearing Loss in the Structure of Occupational Morbidity in Ukraine: the Problem of Disease Detection, Soloviov O., Malyshevska O., Mizyuk M. (2018)
Титул, зміст (2014)
Кутельмах О. І. - Вплив нанорозмірної композиції "Метроксан" на показники клінічних проб і індексів, що характеризують стан тканин пародонту, при лікуванні генералізованого пародонтиту, Саіф Мохамед Нагм Аль-Джбурі (2014)
Богомаз О. В. - Порівняння просторово-часових параметрів ходьби з тимчасовою зоровою депривацією і ходьби з додатковим моторним навантаженням в осіб юнацького віку (2014)
Фурман В. Г. - Особливості клінічного перебігу герпетичної інфекції у дітей, хворих на гострий лейкоз (2014)
Черкасов В. Г. - Особливості амплітудних показників реовазограми гомілки у практично здорових дівчат різного віку та різних соматотипів, Рикало Н. А., Іваниця А. О. (2014)
Коблош Н. Д. - Рідинна цитологія у діагностиці захворювань шийки матки, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П., Пустовалова О. І. (2014)
Пентюк Н. О. - Вміст ендотоксину та маркерів запалення у сироватці крові хворих на цироз печінки: зв'язок із важкістю печінкової енцефалопатії (2014)
Пилипонова В. В. - Статевий диморфізм кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами в юнаків і дівчат Поділля мезоморфного соматотипу (2014)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobacter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2014)
Саволюк С. І. - Динаміка цитокінового профілю та значення його маркерів в оцінці ранніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з ускладненими непухлинними обтураційними жовтяницями (2014)
Руда І. В. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей шкільного віку м. Вінниці (2014)
Шевчук Ю. Г. - Зв'язки КТ параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропо-соматотипологічними показниками в практично здорових дівчат-мезоцефалів (2014)
Солєйко О. В. - Судинна дисфункція у пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: предиктори реабілітаційного потенціалу, Осипенко І. П. (2014)
Феджага І. П. - Особливості будови та синтопія гортанного відділу глотки у чоловіків до та після ларингектомії (2014)
Боднар Л. В. - До вивчення волокнистих структур білої лінії живота у здорових і хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В., Власов В. В., Вітковська С. В. (2014)
Вадзюк С. Н. - Реовазографічна оцінка тонусу артерій стегна у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів, Цвинтарний А. В. (2014)
Дуло О. А. - Вивчення рівня фізичного здоров'я дівчат низинних районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного енергозабезпечення (2014)
Йолтуховский М. В. - Моделирование нормативных индивидуальных показателей кардиоинтервалографии в зависимости от особенностей строения и размеров тела практически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 26 до 35 лет, Гунас И. В., Ищенко Г. А., Кириченко И. М. (2014)
Osypenko I. P. - Pathogenetic correction of arterial hypertension in patients with idiopathic mitral valve prolapse, Solyeyko O. V., Sarafynuk P. V. (2014)
Годлевський А. І. - Ендоскопічні критерії оцінки важкості гострого панкреатиту у хворих старшої вікової групи, Саволюк С. І., Балабуєва В. В., Сацик О. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Ефективність різних режимів емпіричної антибактеріальної терапії у хворих з інфекційним загостренням хозл із наявністю факторів ризику інфекції, викликанної P.aeruginosa (2014)
Кавацюк О. О. - Клініко-анамнестичні особливості пацієнтів різного віку з аневризмою висхідного відділу аорти, Осовська Н. Ю. (2014)
Solyeyko O. V. - Q-myocardial infarction based on undifferentiated connective tissue dysplasia: from phenotype to clinic - biochemical characteristics, Chernykh M. O. (2014)
Стигар М. В. - Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від їх соматотипового статусу, Станіславчук М. А. (2014)
Харченко О. В. - Діагностичні особливості диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою методу ISSR-PCR у хворих на хронічну виразку шлунка (2014)
Яремчук Л. В. - Можливості трансвагінальної ехографії в діагностиці істміко-цервікальної недостатності (2014)
Завгородня Н. І. - Особистісні чинники формування розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Колісник С. П. - Вивчення показників добового езофаго-рн-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з атиповими проявами в динаміці лікування ланзопразолом (2014)
Небесна З. М. - Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів II типу респіраторного відділу легень після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2014)
Горай М. А. - Експериментальне обгрунтування лікування хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота (2014)
Заяць Л. М. - Ультраструктура альвеолярних макрофагів в умовах промислового забруднення атмосфери, Савчук Р. М. (2014)
Котляренко Л. Т. - Морфологічні зміни у порожній кишці експериментальних тварин залежно від вегетативного гомеостазу організму за умови отруєння блідою поганкою, Федонюк Л. Я., Попадинець О. Г., Грищук М. І. (2014)
Фоміна Н. С. - Антимікробна характеристика сучасних антисептичних препаратів (2014)
Сорока Ю. В. - Структурна реорганізація печінки в умовах експериментального канцерогенезу, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2014)
Бурков М. В. - Зміни в клітинах дифузної нейроендокринної системи при хірургічній корекції гострої кишкової непрохідності в експерименті (2014)
Блищак Н. Б. - Структурна перебудова підщелепних слинних залоз щура та їх судинного русла за умов експериментального цукрового діабету (2014)
Заічко Н. В. - Зміни в системі гемостазу та тіол-дисульфідному обміні у щурів з експериментальними порушеннями метаболізму гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Козак Д. В. - Динаміка структурних змін тканини міокарда у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби (2014)
Крамар С. Б. - Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Пида В. П. (2014)
Кіщук Б. М. - Ультраструктурна організація альвеолоцитів II типу на ранніх стадіях розвитку стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Заяць Л. М. (2014)
Слободян О. М. - Фетальна топографія панкреатодуоденального органокомплексу, Антонюк О. П., Рябий С. І. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни печінки, нирок та наднирників експериментальних тварин при довготривалому згодовуванні раундапостійкої генетично модифікованої сої, Гаврилюк А. О., Рауцкієне В. Т., Хіміч О. В. (2014)
Данилов М. О. - Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу та 5-фторурацилу на гістологічну структуру печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу, Линчак О. В., Островская Г. В., Рыбальченко В. К. (2014)
Мельник А. В. - Утворення гідроген сульфіду в аорті щурів: зв'язок із рівнем статевих гормонів (2014)
Островська С. С. - Cтан аорти після дії радіації, солей кадмію і свинцю (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями (экспериментальное исследование), Жмурик Д. В., Милиенко М. В. (2014)
Попик П. М. - Морфологічні зміни судин підшлункової залози при перитоніті, спричиненому введенням налбуфіну в експерименті (2014)
Посохова К. А. - Морфологічні зміни у плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну, Сампара С. Р., Яремчук О. З., Дацко Т. В. (2014)
Семененко А. І. - Оцінка терапевтичного ефекту 0,9% розчину NaCl за динамікою показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги в ішемізованому головному мозку щурів (2014)
Шапринський Є. В. - Динаміка ультраструктурних змін клітин клубової кишки щурів після перев'язки клубовотовстокишкової артерії (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів, Чайковський Ю. Б., Шепітько В. І. (2014)
Ярмоленко О. С. - Аналіз морфометричних показників міокарда щурів різного віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації (2014)
Любич Л. Д. - Дослідження дії супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на клітини культивованих гліом людини, Семенова В. М., Стайно Л. П., Главацький О. Я. (2014)
Боднар О. Б. - Експериментальне моделювання хірургічної патології кишечника у щурів (2014)
Кацал В. А. - Ефективність оптимізованих методів хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (2014)
Назарчук Г. Г. - Вивчення антимікробних властивостей шовних матеріалів для офтальмохірургії, Салдан Й. Р., Назарчук О. А., Палій В. Г., Задерей Н. В., Салдан Ю. Й. (2014)
Остап'юк Л. Р. - Використання методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики в акушерсько-гінекологічній та хірургічній практиці (2014)
Петрушенко В. В. - Ендоскопічні та патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті, Вернигородський С. В., Сухань Д. С. (2014)
Хомовський В. В. - Вертебротерапевтичні методи як засіб профілактики цереброваскулярних ускладнень при артеріальній гіпертензії (2014)
Левицька У. С. - Роль сучасних методів дослідження у вивченні морфологічних особливостей кісткової тканини та ранньої діагностики патологічних змін (2014)
Палапа В. В. - Cучасні аспекти діагностично-лікувальної тактики набрякової форми передменструального синдрому (ПМС) (2014)
Голубовський І. А. - Морфофункціональні зміни нирок при ожирінні, сучасні напрямки лікування (2014)
Маевский А. Е. - Клинико-морфологические аспекты эндометриоза яичников, проблемы диагностики, лечения и профилактики (2014)
Чепкій В. В. - Концептуалізація предметної області моделі інтегральної конфігурації "Наземний робототехнічний комплекс – надсистема – проблемне середовище експлуатації", Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д., Дудуш А. С. (2018)
Galak А. V. - Linyvtsev Improvement of operation of filtering systems by methods for cleaning gas emissions, Sakhnenko N. D., Kravchuk O. I., Menshov S. N., Klimov О. Р., Linyvtsev O. V. (2018)
Ісмаілова Н. П. - Дослідження концентрації напружень при експлуатації важкого механізованого мосту (ТММ-3) під час його експлуатації, Кушнарьова Г. О., Могилянець Т. М., Рабоча Т. В. (2018)
Семон Б. Й. - Аналіз оцінки ефективності вогневого ураження та параметрів оптимізації обстрілу складових об’єктів стійкої структури, Яковенко В. В., Гончарук А. А. (2018)
Оленєв В. М. - Визначення перспективного складу системи ураження (стрілецька зброя, засоби ближнього бою) у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України, Гончарук А. А., Шлапак В. О., Дідик В. О., Оленєв М. В. (2018)
Слюсаренко М. О. - Моделювання безвідмовності зразка техніки з мостиковою схемою з’єднання комплектуючих, Семененко О. М., Коркін О. Ю., Іванов В. Л., Науменко М. П. (2018)
Водчиць О. Г. - Погляди щодо постановки двохточкових перешкод з одного літака, Семененко О. М., Коркін О. Ю., Поливода М. О., Целіщев І. О. (2018)
Гордейчук В. В. - Увеличение скрытности передаваемых сообщений в системе остаточных класов (2018)
Шевченко В. А. - Решение задачи оптимального управления подгонкой частоты дизель-генераторов в судовых электроэнергетических установках (2018)
Клименко В. В. - Проблема устойчивости решений информационных задач в системах технического зрения автомобилей, Сакно О. П., Мойся Д. Л., Котов Д. О. (2018)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до оцінювання ефективності ремонту озброєння та військової техніки, Поповіченко О. В., Харченко В. П. (2018)
Сініло Ю. Г. - Порівняльний аналіз місць зберігання боєприпасів на польових артилерійських складах, Прокопович Є. П., Булгаков Р. В., Іванов Т. С. (2018)
Кривогуз Г. І. - Пропозиції щодо удосконалення методики визначення обсягів підвезення матеріальних засобів служб тилу підрозділам механізованого батальйону під час підготовки і ведення бойових дій (2018)
Сініло Ю. Г. - Розроблення рекомендацій щодо обладнання польових складів блискавкозахистом за досвідом бойових дій Збройних Cил України в районі проведення операції об’єднаних сил (АТО), Сопко М. А., Босий О. В., Іванов Т. С. (2018)
Симоненков В. М. - Шляхи розширення інформаційних можливостей наземних роботизованих комплексів на підтримку мережецентричних сценаріїв бойових дій, Симоненкова І. В., Ковалішин С. С., Лукаш Р. В. (2018)
Pawlisiak M. - Theoretical perspective on the fundamental aspects of national security (2018)
Семененко О. М. - Аналіз проблемних питань та загальна структурно-логічна схема методики воєнно-економічного обґрунтування заходів бойової підготовки в Збройних Сил України, Пекуляк Р. О., Легкоход Р. Л., Коверга В. Л. , Семененко Л. М. (2018)
Дем’янчук Б. О. - Методика оцінки бойової ефективності засобів вогневої підтримки десантно-штурмових підрозділів, Клименко В. М., Кудрявцев В. В. (2018)
Семененко О. М. - Воєнно-економічна аналітична діяльність як система обгрунтування рішень у процесі військового управління, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Плахута О. Л., Паюк О. С. (2018)
Мінасов В. С. - Бойове застосування вертольотів у локальних війнах і збройних конфліктах, Кіндеркнехт Л. В., Смоляний М. В. (2018)
Поліщук Л. І. - Алгоритм роботи органів управління в сухопутних військах збройних сил країн НАТО під час прийняття рішення на ведення бойових дій, Климович О. К., Богуцький С. М. (2018)
Харун О. М. - Методичні рекомендації щодо фортифікаційного обладнання опорного пункту прикордонного підрозділу швидкого реагування, Головня С. Б. (2018)
Клят Ю. О. - Вплив різноманітних чинників на умови успішного функціонування десантного забезпечення підрозділів десантно-штурмових військ при проведенні спільної прикордонної операції в особливий період (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до статей для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) (2018)
Вихідні дані (2018)
Геник Б. Л. - Рекомендації щодо використання знімних конструкцій зубних протезів у хворих на акантолітичну міхурницю та їх оцінка (2018)
Гуменюк О. В. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу колінних суглобів залежно від рівня екскреції 6-сульфатоксимелатоніну з сечею, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Джус М. Б. - Ремісія та активне захворювання у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом на етапі переходу з дитячої до дорослої служби охорони здоров'я та в дорослому віці (2018)
Imran Nazir Salroo - Thyroid Volume and Doppler Indices of the Inferior Thyroid Artery in Clinically Euthyroid Adults in Kashmir, Nasir Ahmad Lone, Musharaf Bashir (2018)
Мельничук А. С. - Досвід дослідження стану оклюзійних співвідношень у хворих на генералізований пародонтит, які потребують ортопедичного лікування незнімними конструкціями за допомогою системи "T-Scan" (2018)
Олексин Х. З. - Поширеність карієсу у молодих людей, які проживають у регіонах з низьким рівнем фтору, Рожко М. М. (2018)
Павлюк Т. В. - Оцінка стану тканин пародонта в студентів молодших курсів медичного університету з різними рівнями тривожності, Рожко М. М., Панчак О. В. (2018)
Черкашина Л. В. - Сфера компетенції спеціалістів та фахівців первинної ланки медичної допомоги в реалізації персоналізованих програм освітньо-поведінкової корекції при хронічних дерматозах (2018)
Ярмошук І. Р. - Біохімічні зміни під впливом комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією (2018)
Omar Mourafiq - Management of Necrotizing Fasciitis Following Human Bite on the Upper Limb, Abdelmoughit Echchaoui, Bouchaib Chafri, Ahmed Salim Bouabid, Driss Benchebba, Moustapha Boussouga (2018)
Камінський В. Я. - Морально-етичні принципи виховання майбутніх медиків: святий лікар Джузеппе Москаті – приклад для наслідування, Гнатюк О. Р. (2018)
Котик Т. Л. - Django & LaTeX: досвід розробки системи для підготовки методичних вказівок з вивчення дисципліни "Анатомія людини", Токарук Н. С., Грищук М. І., Попадинець О. Г. (2018)
Сабадош Р. В. - Симуляційні методи у розвитку професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування (2018)
Кобза І. І. - Діагностично-лікувальна тактика при аорто-мезентеріальному пінцеті, Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л. (2018)
Титул, зміст (2014)
Сырма Е. И. - Морфофункциональная характеристика дермы кожи при введении наночастиц серебра, Скобеева В. М., Ульянов В. А. (2014)
Булько М. П. - Клітинний склад лімфоїдних вузликів тонкої кишки при хірургічному лікуванні та ентеродетоксикації високої гострої обтураційної кишкової непрохідності (2014)
Hancheva O. V. - Age features of morfo-histochemical state of neurons of the supraoptic nucleus of the hypothalamus in wistar male rats (2014)
Торяник І. І. - Морфологічний дизайн експериментального ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2014)
Петрик І. О. - Оцінка захисної дії на міокард нових похідних 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу в умовах гострої кардіальної ішемії, Ходаківський О. А. (2014)
Шапринський В. О. - Гістологічні зміни езофагокардіальної ділянки під впливом портальної гіпертензії в експерименті на щурах, Король А. П., Дзьоба А. І. (2014)
Биркун А. А. - Сурфактант-антибактериальная терапия острой экспериментальной пневмонии: морфологическая оценка и анализ состояния процессов протеолиза, Кубышкин А. В., Фомочкина И. И. (2014)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кулыгина В. Н. - Морфологические исследования твердых тканей зуба при развитии кариозного процесса в пришеечной области и характер локального повреждения тканей пародонта, Аль Мохаммад Мохаммад Али (2014)
Чегодарь Д. В. - Состояние процессов протеолиза у крыс с экспериментальной пневмонией при эндотрахеальном введении раствора наносеребра (2014)
Назарчук О. А. - Антимікробні властивості сучасних перев'язувальних матеріалів, імпрегнованих антисептиками, Палій В. Г., Кеніг Е., Береза Б. М., Кравчук П. О. (2014)
Ульянова Н. А. - Ультраструктурные изменения сетчатки при моделировании депривационной миопии, Венгер Л. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Рикало Н. А. - Вікова динаміка функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його медикаментозній корекції, Яровенко Л. О. (2014)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика експериментального відтворення порушення порфіринового обміну на моделях алкогольної та свинцевої інтоксикацій (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна гістологічна характеристика заживлення ентеро-ентеро анастомозу в експерименті при використанні подовженої перидуральної аналгезії, Урбан О. Г. (2014)
Гумінська О. Ю. - Морфологічні зміни тимуса статевонезрілих щурів з хронічним медикаментозним гепатитом, їх звязок з рівнем трансформуючого фактору росту b-1, корекція "антралем" та "квертином" (2014)
Гур'янова В. Л. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку фіброзу при ремоделюванні серця внаслідок адренергічного пошкодження міокарда, Кузьменко М. О., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми і стадійність порушень, які зумовлюють розвиток синдрому ендогенної інтоксикації, Єльський В. М., Стрельченко Ю. І., Піщуліна С. В. (2014)
Хара М. Р. - Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота, Головач Н. А., Орел Ю. М. (2014)
Доцюк Л. Г. - Патофізіологічні механізми участі дофаміну в порушенні функції нирок при експериментальному нефриті (2014)
Ткачук О. В. - До питання патогенезу гіперглікемії за умов гострого порушення церебрального кровообігу, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2014)
Шиш А. М. - Ультраструктурні зміни міокарда щурів при експериментальному цукровому діабеті та можливості їх корекції препаратами метаболітного типу дії , Максимчук О. В., Розова К. В., Французова С. Б., Чащин М. О., Мойбенко О. О. (2014)
Глодан О. Я. - Гістоструктурні зміни у яєчку в умовах венозної гіпоксії та корекції крововідтоку (2014)
Чайковський Ю. Б. - Електронно-мікроскопічна картина змін легень щурів через 14, 21 та 30 діб після опіку шкіри на тлі інфузійної терапії розчином лактопротеїну зі сорбітолом, Король А. П., Макарова О. І. (2014)
Топол І. О. - Експресія імунної субодиниці протеасоми lmp2 лімфоцитами кишково-асоційованої лімфоїдної тканини в умовах хронічного соціального стресу і модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. М. (2014)
Болгова Т. В. - Морфометричний аналіз стану мітохондріального апарату легень і міокарда при різних режимах інтервальної гіпоксії, Дубова М. Г., Розова Е. В., Маньковська І. М. (2014)
Гоженко А. І. - Особливості структурно-функціональних змін нирок після модуляції іонних каналів за умов хронізації експериментальних екзотоксичних нефропатій, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми розвитку експериментального стрептозотоцинового діабету, Ролінська Л. М. (2014)
Колесник Ю. М. - Oособливості експресії білків bcl-2, p53 та проліферативної активності в панкреатичних острівцях під впливом переривчастої гіпоксії за умов експерименту, Абрамов А. В., Іваненко Т. В., Жулінський В. О. (2014)
Кресюн Н. В. - Морфологічні зміни сітківки при експериментальному цукровому діабеті за умов впливу міліметрового електромагнітного випромінювання, Годлевський Л. С., Нєнова О. М., Полясний В. О. (2014)
Хара М. Р. - Характеристика ступеня пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. І. (2014)
Полінкевич С. Г. - Особливості ультраструктури печінки молодих статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кущ О. Г. - Розподіл нра+-інтердигітуючих клітин в паракортикальній зоні медіастинального лімфатичного вузла в нормі та в експерименті, Волошин М. А., Васильчук Н. Г. (2014)
Лапікова-Бригінська Т. Ю - Вікові зміни структури і функції серця у спонтанно гіпертензивних щурів, Гончаров С. В., Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Портниченко А. Г., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Мальченко О. А. - Изменение активности неспецифических протеиназ и их ингибиторов в мышечной ткани крыс при экспериментальном реперфузионном синдроме, Анисимова Л. В., Кубышкин А. В. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни тучних клітин легень та серця при довготривалій дії гербицидів дипиридилфосфату та раундапу в малих дозах, Рауцкієне В. Т., Гаврилюк А. О., Борейко М. Р. (2014)
Фещенко Ю. І. - Дослідження антибіотикорезистентності штамів s.pneumoniae та h.influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів у 2010-2012 рр. в Україні, Дзюблик О. Я., Перцева Т. О., Мостовой Ю. М., Братусь О. В., Дзюблик Я. О. (2014)
Федонюк Л. Я. - Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку, Семенюк Т. О., Туманова О. А. (2014)
Анчева І. А. - Патоморфологічний субстрат прогресування дисфункції плаценти у вагітних з проявами сидеропенічного синдрому (2014)
Дзісь Н. П. - Встановлення ймовірних причин дисплазії шийки матки у жінок раннього та середнього репродуктивного віку (2014)
Запорожченко М. Б. - Роль фактору росту і кальцію в патогенезі лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку (2014)
Петров В. А. - Роль ендогенних та екзогенних ритмів у прогнозуванні розвитку синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю, Гоженко А. І. (2014)
Пилипонова В. В. - Особливості статевого диморфізму кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у юнаків і дівчат Поділля екто-мезоморфного соматотипу (2014)
Смолко Д. Г. - Корекція тривожно-депресивних розладів та якість життя хворих із хронічною церебральною ішемією (2014)
Цибульська В. П. - Якість життя та сенсорно-афективні складові загострення поперекового больового синдрому під час лікування в стаціонарі (2014)
Зяблицев Д. С. - Значение полиморфизмов гена рецептора витамина d в патогенезе остеодефицита у женщин постменопаузального периода, Пищулина С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев А. П. (2014)
Коваленко М. В. - Дослідження вікових особливостей феномену перфекціонізму у студентів внмз (2014)
Чорнопищук Р. М. - Фактор форми нейтрофільних гранулоцитів як якісний показник активності фагоцитозу, Зайков С. В., Бурковський М. І., Бобело О. Л. (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические механизмы нарушений функционирования липидтранспортной системы при гиперлипидемии, Гоженко А. И. (2014)
Ерошкин А. А. - Профилактика осложнений торакоскопической симпатэктомии при лечении ладонного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Кузьменко О. В. - Патофизиологические особенности эндовенозной лазерной коагуляции и foam-form склеротерапии при лечении хронического заболевания вен класса с2, Михайличенко В. Ю. (2014)
Бойнюк А. Л. - Наш опыт эндопротезирования больных диспластическим остеоартрозом тазобедренного сустава (2014)
Вильчевская Е. В. - Популяция сd34+/cd38- у пациентов с b-лимфобластным острым лейкозом на различных этапах терапии, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Ходус О. Н., Бахчиванжи И. А. (2014)
Гненна В. О. - Особливості лінійних розмірів щитоподібної залози у практично здорових чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психосоматичного статусу вагітних жінок залежно від типу гестаційної домінанти (2014)
Пшук Є. Я. - Здатність до сприйняття соціальної підтримки пацієнтів із шизофренією, Маркова М. В. (2014)
Распутіна Л. В. - Клініко-інструментальні предиктори фібриляції передсердь у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Чечуга С. Б. - Аналіз гормонального статусу у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле, Сілін Г. А. (2014)
Якушева Ю. І. - Особливості тотальних та окремих парціальних антропометричних розмірів у волейболісток юнацького віку, Сарафинюк Л. А. (2014)
Федосов М. И. - Изменения неспецифических протеиназ, их ингибиторов и провоспалительных цитокинов в крови больных с критическими состояниями, Кубышкин А. В., Анисимова Л. В., Асриянц С. Ю., Калиновский О. А. (2014)
Гальчин К. С. - Вікові особливості порушень психіки та поведінки у дітей з розладами аутиcтичного спектру (2014)
Макарчук І. М. - Порівняння поперечних розмірів тіла між здоровими та хворими на вугрову хворобу юнаками та дівчатами Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2014)
Черепаха О. Л. - Особливості перекладу антропометричної термінології з української на англійську мову (2014)
Bернигородський С. В. - Патоморфологічні критерії в діагностиці різних типів хронічного гастриту (2014)
Павлович С. І. - Імуноморфологічна характеристика моделі системної патології імунокомплексного генезу у мишей, Литвиненко А. П., Макогон Н. В., Мартинова Т. В., Бризгіна Т. М., Янчій Р. І., Сухіна В. С., Грушка Н. Г., Шепель О. А., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В., Гетьманець А. В. (2014)
Родин Ю. В. - Математическое моделирование бифуркации сонной артерии после оперативного вмешательства с формированием анастомоза, Михайличенко В. Ю., Белоцерковская М. А., Яснопольская Н. В. (2014)
Барило О. С. - Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Склярук Н. В., Фурман Р. Л. (2014)
Ізюмець О. І. - Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням цнс, Лайко Л. І., Шевчук О. В. (2014)
Голубовський І. А. - Cучасні підходи до лікування непрохідності маткових труб, Дусик А. В., Бурков М. В. (2014)
Барасий А. А. - Роль микро-рнк при раке молочной железы, Шатова О. П. (2014)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії, Юрченко П. О., Мельник А. В., Штатько О. І. (2014)
Ткач А. А. - Сучасні підходи до паліативного лікування хворих на рак легень з метою покращення якості життя (2014)
Антощук К. Ф. - Внесок професора Болярського М.М. у розвиток медицини м. Вінниці і створення Пироговського меморіалу, Юкальчук М. І. (2014)
Содежание (2018)
Фірстов С. О. - Формування квазікристалічного апроксиманту 1/1 у сплавах на основі титану, легованих Fe та Cr, Рокицька О. А., Карпець М. В., Горбань В. Ф., Крапивка М. О., Самелюк А. В., Зубець Ю. Ю. (2018)
Мільман Ю. В. - Вплив мікролегування алюмолітієвих сплавів перехідними металами на структуру, механічні властивості та корозійну стійкість, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Даниленко М. І., Музика О. О., Шаровський А. О., Гончарук В. А. (2018)
Коржова Н. П. - Структура та властивості високоміцних ливарних сплавів алюмінію на основі потрійної системи Al—Ge—Mg, Легка Т. М., Мільман Ю. В., Гончарук В. А., Воскобойнік І. В., Мордовець Н. М., Самелюк А. В., Мельник В. Х. (2018)
Борисовская К. М. - Зависимость предела текучести монокристалла тантала от температуры при растяжении и сжатии, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2018)
Подрезов Ю. М. - Експрес-метод прогнозування довготривалої міцності та опору повзучості в високотемпературних сплавах на основі титану, Вербило Д. Г., Даниленко В. І., Циганенко Н. І., Шуригін Б. В., Романко П. М. (2018)
Валуйська К. О. - Зносостійкість in situ композитів Ti—Si—Ga, Горна І. Д., Варченко В. Т., Бега М. Д., Окунь І. Ю., Євич Я. І., Фірстов С. О. (2018)
Ракицкий А. Н. - Послестендовые исследования обечаек из малолегированного сплава ВХ-2К с защитным покрытием в составе жаровой трубы, Зубец Ю. Е., Бродниковский Н. П., Бега Н. Д., Фирстов С. А., Мяльница Г. Ф., Косой А. В. (2018)
Минаков Н. В. - Влияние лазерной обработки на структуру и свойства поверхностных слоев деформируемого титанового сплава ОТ4, легированного В, Nb, С, Блощаневич А. М., Рудык Н. Д., Стегний А. И., Шурыгин Б. В., Подрезов Ю. Н. (2018)
Роїв М. Л. - Дослідження закономірностей подрібнення відходів твердих сплавів з використанням прокатного стану, Радченко О. К., Іценко А. І., Романенко Ю. М., Орел Г. Г. (2018)
Олейник Г. С. - Особенности микроструктуры покрытия карбида кремния на вольфрамовой нити, Силенко П. М., Котко А. В., Шлапак А. Н. (2018)
Роша Л. Г. - Основи впровадження державно-приватного партнерства у патолого-анатомічній службі України (2018)
Цвілій Ю. А. - Витрати стаціонарної допомоги при добровільному медичному страхуванні, Котуза А. С. (2018)
Журавель В. І. - Актуалізація менеджменту в системі медичної допомоги населенню України, Журавель В. В. (2018)
Перепадя О. В. - Методичні підходи до оцінки якості сестринської допомоги (2018)
Дерменжі Т. В. - Результати використання радикальної нервозберігаючої гістеректомії (РГЕ С2) у хворих на рак шийки матки, Свінціцький В. С., Лігірда Н. Ф., Ренкас О. П. (2018)
Литвин О. В. - Клінічні та гемодинамічні особливості перебігу гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії в осіб працездатного віку, Кондратюк Н. Ю. (2018)
Танська О. О. - Критерії відбору хворих на трансплантацію серця (лист очікування) (2018)
Sokolovska I. - Influence of specific features of ecological the industrial zone of Zaporizhzhya region on the prevalence of psoriasis, Makurina G., Petrenko P., Kalashnykova N. (2018)
Танський В. Г. - "Механічний міст" до трансплантації серця (bridge to transplantation – BTT) (2018)
Гончаренко В. М. - Ендоскопічне хірургічне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок постменопаузального віку, Ярмак В. С. (2018)
Михальська Л. В. - Порфирія у практиці гематолога, Килівник О. В., Юнгер В. І. (2018)
Кулик О. В. - Використання моментного методу Каплан-Мейера для оцінки результатів проведених реабілітації та відновного лікування у пацієнтів із посткоматозними тривалими розладами свідомості після тяжкої черепно-мозкової травми (2018)
Савчук А. М. - Детермінанти вибору маркетингових стратегій підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Свиноус І. В. - Сутність економічної ефективності як об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах, Гура А. М. (2018)
Подольчак Н. Ю. - Таксономічна оцінка антикорупційного потенціалу публічних закупівель регіонів України, Дзюрах Ю. М., Тосько Р. Р. (2018)
Івасів І. І. - Підприємницьке середовище та його роль у розвитку Прикарпаття, Запухляк І. Б. (2018)
Козирєва О. В. - Вплив чинників економічного зростання регіонів на їх соціально-економічний розвиток, Князєва В. Ю. (2018)
Коркуна О. І. - Роль об’єднаних територіальних громад і міських агломерацій у розвитку економіки держави: зарубіжний досвід, Цільник О. Я. (2018)
Шашина М. В. - Модернізаційна парадигма в сучасній структурно-функціональній теорії (2018)
Шевченко О. В. - Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України (2018)
Ланська С. П. - Система безперервного професійного розвитку працівників:актуалізація та етапи формування в Україні (2018)
Оверчук В. А. - Детермінанти формування ефективного соціально орієнтованого ринку праці (2018)
Сомик О. М. - Роль ціннісних орієнтацій у формуванні економічної активності в контексті поведінкової економіки (2018)
Баранова В. Г. - Деякі аспекти ідентифікації загроз функціонуванню страхового ринку України, Бондаренко П. В., Захаренко О. О. (2018)
Дубовик О. Ю. - Розвиток податкового механізму адміністрування в Україні, Любчик О. К. (2018)
Киш Л. М. - Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах (2018)
Малиш Д. О. - Фінансова архітектура підприємства як основа протидії фінансовому рейдерству, Душак М. І. (2018)
Парандій О. В. - Р2р-кредитування та його особливості (2018)
Пелехатий А. О. - Теоретико-прикладні аспекти взаємодії та розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, Галько І. М. (2018)
Побоча К. П. - Податкове стимулювання банківського інвестування в Україні (2018)
Раделицький Ю. О. - Розвиток співробітництва територіальних громад як інструмента забезпечення їх спроможності (2018)
Сідельникова Л. П. - Фіскальні перспективи акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні (2018)
Скопова О. С. - Рентні платежі та екологічний податок в Україні: історичний аспект (2018)
Шалієвська Л. І. - Вплив деструктивних чинників на розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Литвин З. Б. - Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах (2018)
Тітарчук М. І. - Етапи організації та здійснення економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства (2018)
Шинкаренко А. В. - Визнання, оцінка та класифікація нематеріальних активів (2018)
Щирська А. Ю. - Розвиток властивостей об’єкта бухгалтерського обліку як складових формування якісних характеристик інформаційних ресурсів (2018)
Тарасенко С. І. - Вища освіта в контексті визначальних факторів розвитку країни, Тарасенко Т. В. (2018)
Негрей М. В. - Моделі часткової рівноваги як інструмент дослідження аграрного сектору, Чабаненко І. C. (2018)
Ревенко Д. С. - Декомпозиція та параметричне регулювання складників стійкості макроекономічної системи України, Либа В. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбня С. Б. - Еволюція і напрями розвитку системи збалансованих показників, Дрофа Є. А. (2018)
Кімуржий М. І. - Обґрунтування маршрутизації стратегічного управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ із позицій процесного підходу (2018)
Козуб В. О. - Управління збутовою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку, Уварова А. Є. (2018)
Маховка В. М. - Особливості управління підприємствами ресторанного господарства, Шаренко Ю. О., Тузніченко О. Ю. (2018)
Проскурніна Н. В. - Основні теоретичні положення та практичні заходи інноваційної економіки: торговельний аспект (2018)
Циган Р. М. - Удосконалення механізму ціноутворення на підприємствах молочної промисловості, Сердюк Д. М. (2018)
Конохова З. П. - Асиметрія інформації в управлінні економічною системою України, Харченко А. О. (2018)
Смєсова В. Л. - Інституційне забезпечення відтворення економічних відносин та економічних інтересів інтенсивного типу (2018)
Ліщинський І. О. - Сучасна теорія регіонального зростання та розвитку (2018)
Денис О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку колекторського бізнесу в Україні (2018)
Конєва Т. А. - Фінансовий цикл промислових підприємств України, Кузнєцов А. В. (2018)
Ткаченко С. О. - Стратегії розвитку страхових компаній на основі побудови матриці бостонської консалтингової групи, Третяк Д. Д. (2018)
Височан О. С. - Інвентаризація: документальне оформлення, Височан О. О. (2018)
Абрамова О. С. - Удосконалення автоматизації обліку нематеріальних активів методом експертних оцінок, Фідря В. Ю. (2018)
Сусіденко О. В. - Методи моніторингу обліково-аналітичної безпеки підприємства (2018)
Ревенко Д. С. - Еволюція розвитку макроекономічної системи України і діагностика її стійкості (2018)
Вихідні дані (2018)
Гоцалюк А. А. - Зміни в традиційній обрядовості ритуальних ряджень українців Карпатського регіону у XX-XXI столітті (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства (2018)
Кухаренко О. О. - Часові й просторові межі сакралізації в структурно-функціональних дослідженнях українського весілля (2018)
Пашкевич М. Ю. - Видовищні форми тоталітарної культури (2018)
Пилипів В. В. - Феномен культурного розмаїття у сфері готельного бізнесу в контексті теорії культурних вимірів Г. Хофстеде (2018)
Руденко С. Б. - Мова музейних пам’яток як метафізична теорія (2018)
Хлистун О. С. - Символічний зміст перевтілення персонажів у "Лісовій пісні" Лесі Українки: культурологічний аспект (2018)
Борисенко Ю. С. - Характерні особливості становлення і розвитку скансенів в Україні на початку ХХІ ст.: культурно-дозвіллєва складова (2018)
Колос Т. М. - Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації (2018)
Гончарук С. М. - Трансформація професійної компетентності тележурналіста як відповідь на виклики сучасного медійного поля (2018)
Демессіе М. К. - Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну (2018)
Кузьмінський І. Ю. - Музика в житті київських воєвод та губернаторів (ХV–ХVІІІ cтоліття) (2018)
Новакович М. О. - Віденський fin-de-siecle та його рецепція у творчості Станіслава Людкевича (2018)
Матоліч І. Я. - Засадничі риси функціонування кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (2018)
Міненко О. А. - Естетика Італійського ренесансу в жіночій аристократичній зачісці (2018)
Павлюк Т. С. - Специфіка естетичного сприйняття бального танцю (на прикладі бальної секвенції "Вальс у сутінках" стилю Нью Воуг (2018)
Підлипська А. М. - Хореографічна, театральна, музична критика в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Прядко О. М. - Від панорами як видовища до панорамування в технології екранного живопису, Гармаш Ю. Т. (2018)
Шевченко Л. М. - Сонати О. Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів (2018)
Пушонкова О. А. - Методологія візуальних досліджень постсучасності: дискурсивні виміри (2018)
Білаш О. С. - Балетмейстерська діяльність Вадима Федотова в контексті розвитку українського музичного театру останньої чверті ХХ століття (2018)
Перова Г. О. - Балет "Лускунчик" редакції В. Вайнонена: генезис та композиція (2018)
Іващенко І. В. - Специфіка "Поетичної динаміки" Д. Стейна, Стрельчук В. О. (2018)
Вежневець І. Л. - "Музичний портрет", жанри mélodies і chanson в камерно-вокальной творчості Франсіса Пуленка (2018)
Мельник І. П. - Важливість проведення форуму аматорського циркового мистецтва в контексті розвитку циркової галузі (2018)
Ситченко К. В. - Роль хореографії у системі підготовки спортсменів техніко-естетичних видів спорту (2018)
Слупська Н. В. - Практичні рекомендації та особливості роботи концертмейстера у класі хореографії (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського