Авдєєв О. В. - Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті (2010)
Чорноіван Н. Г. - Вплив гастропротекторних засобів на окиснювальну модифікацію білків при ініціюванні вільнорадикального окиснення в дослідах in vitro, Степанюк Г. І., Беленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Павлов С. В. (2010)
Лісничук Н. Є. - Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання, Демків І. Я., Куліцька М. І. (2010)
Ястремська С. О. - Оцінка ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у лікарській формі - паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою, Ніколаєв В. Г., Кліщ І. М., Ніколаєва В. В., Олещук О. М., Куліцька М. І., Головко Л. Л. (2010)
Борис Р. М. - Зміни тканинного фібринолізу в динаміці експериментального колоногенного перитоніту (2010)
Кулик М. М. - Адаптивна модель регулювання частоти і потужності в енергосистемах з вітровими електростанціями, Згуровець О. В. (2018)
Майстренко Н. Ю. - Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження (2018)
Шурчкова Ю. А. - Мировые тенденции в развитии геотермальной энергетики. Часть 1. Геотермальные ресурсы по регионам мира (2018)
Коберник В. С. - Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України (2018)
Білодід В. Д. - Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 3. Витрати енергії на експлуатацію, ліквідацію та визначення загальної ефективності (2018)
Іваненко Н. П. - Моделювання та порівняльна оцінка собівартості електроенергії генеруючих та накопичувальних технологій, Денисов В. А. (2018)
Дерій В. О. - Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України, Нечаєва Т. П. (2018)
Шрайбер О. А. - Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України, Редькін В. Б. (2018)
Дешко В. І. - Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання, Замулко А. І., Карпенко Д. С. (2018)
Рефератиї (2018)
Інформація для авторів (2018)
Лисяный Н. И. - Двойная роль иммунной системы в патогенезе черепно-мозговой травмы (2019)
Palamar O. I. - Peculiarities of the third ventricle surgery in endoscopic frontal transcortical approach, Huk A. P., Okonskyi D. I., Aksyonov R. V., Teslenko D. S. (2019)
Ткачишин О. В. - Показники коагуляційного гемостазу у хворих із геморагічним інсультом, асоційованим із гіпертонічною хворобою, після раннього відновного періоду (2019)
Шанько Ю. Г. - Опыт диагностики и лечения 34 менингиом области краниовертебрального перехода, Смеянович А. Ф., Булгак В. В. (2019)
Цзян Лун - Особливості діагностики та хірургічного лікування гострого дислокаційного синдрому у хворих з внутрішньочерепними кістозними менінгіомами, Кваша М. С., Герасенко К. М., Робак О. П., Дмитрієва Н. Ю., Іванович І. М. (2019)
Rozumenko A. V. - Surgical management of periventricular glioma: decision-making and preoperative assessment of resectability, Kliuchka V. M., Rozumenko V. D., Dashchakovskyi A. V., Fedorenko Z. P. (2019)
Pyatikop V. O. - Structural and biological evaluation of new chitosan membrane for dural closure, Kravtsova A. V., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N. (2019)
Кулик А. В. - Посттравматические расстройства сознания: нейровизуализационные исследования в процессе восстановления (2019)
Арнольд Федорович Смеянович: к 80-летию со дня рождения (2019)
Савченко С. О. - Особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів у ВНЗ, Лисенко А. В. (2017)
Одінцов М. М. - Економічні кризи та роль освітньої діяльності у їхньому подоланні, Одінцова Т. М. (2017)
Панкова Л. І. - Оцінка економічної ефективності управління комерціалізацією в підприємницьких структурах регіону (2017)
Титаренко Ю. С. - Державне регулювання та підтримка аграрно-промислового комплексу України (2017)
Дмитрук Б. П. - Заробітчани України: особливості працевлаштування в Польщі та проблеми їхнього соціального захисту (2017)
Драган І. О. - Удосконалення механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природокористування (2017)
Манн Р. В. - Інноваційно-інвестиційний потенціал сільськогосподарського виробництва у контексті забезпечення економічного розвитку Черкаського регіону (2017)
Проданова Л. В. - Cпецифіка умов і факторів розвитку ринку в’їзного медичного туризму в Україні, Миргородська Д. О. (2017)
Дешевенко Л. П. - Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ–ХХ століть, Щербина С. І. (2017)
Ткаченко О. О. - Регіональні територіально-галузеві підсистеми як системні мультиплікатори розвитку регіональної економіки (2017)
Пасічник Ю. В. - Трансформація податкової системи україни в процесі європейської інтеграції (2017)
Тарангул Л. Л. - Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи (2017)
Єфіменко Т. І. - Таксономія фінансової звітності: методичні питання, Мінка В. Ф., Грушева А. А. (2017)
Сукач О. М. - Бюджетна децентралізація в україні: проблеми і перспективи, Луценко Н. О. (2017)
Коваль В. В. - Методологічні засади розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації, Могілей С. О. (2017)
Плаксюк О. О. - Методологічні засади розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації (2017)
Сурай А. С. - Теорія систем як базис побудови мультикомпонентного прототипу ділового середовища регіону (2017)
Костьян Н. Л. - Аналіз доцільності створення спільних інформаційних локальних ресурсів мешканців багатоповерхового житлового будинку, Тарандушка Л. А. (2017)
Наші автори (2017)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "Економіка" (2017)
Запрошуємо авторів до співпраці (2017)
Вихідні дані (2017)
Kudryavtsev I. - Development of environmentally safe cryogenic power installations for vehicles (2019)
Поспелов Б. Б. - Меры рекуррентности и методика их использования для изучения и прогнозирования динамики состояния экосистем, Мелещенко Р. Г., Прокопенко O. В., Мельниченко А. С. (2019)
Данілін О. М. - Алгоритм моделювання індивідуально-потокового руху людей при евакуації в умовах пожежі та його характеристики, Комяк В. М., Дворецька Т. О. (2019)
Пєтухов Р. А. - Підвищення ефективності локалізації надзвичайних ситуацій пов’язаних з розливом летучих токсичних рідин шляхом використання пін із заданим часом тверднення, Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Савченко О. В. (2019)
Лєвтєров О. А. - Апаратно-програмна реалізація сучасних підходів з попередження надзвичайних ситуацій природного характеру, Шевченко Р. І. (2019)
Третьяков О. В. - Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми, Безсонний В. Л., Пономаренко Р. В., Бородич П. Ю. (2019)
Рибалова О. В. - Новий метод оцінки ризику для здоров’я населення від впливу забруднення ґрунтів важкими металами, Бригада О. В., Макаров Є.О., Бондаренко О. О. (2019)
Данченко Ю. М. - Епоксидні полімерні матеріали з підвищеною стійкістю до водних розчинів для реставрації натурального каменю, Струмскас О. В., Обіженко Т. М., Уманська Т. І. (2019)
Коровникова Н. І. - Дослідження вмісту сірки та сірковмісних сполук в гідроочищених дистилятах дизельного палива, Олійник В. В. (2019)
Андрющенко Л. А. - Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (Огляд), Борисенко В. Г., Кудін О. М., Горонескуль М. М. (2019)
Куценко Л. М. - Модель підвіски з двома вантажами для компенсації вертикальних коливань візка при русі по шляху синусоїдального профілю, Калиновський А. Я., Васильєв С. В., Семків О. М., Болібрух Б. В. (2019)
Вихідні дані (2017)
Георгієвський Ю. В. - Діяльність суб'єктів господарювання у зоні проведення операції об'єднаних сил: особливості правового регулювання (2018)
Давидюк О. М. - Особливості господарсько-правового статусу технології створеної в результаті наукових чи науково-дослідних робіт (2018)
Чубенко В. А. - Поняття високотехнологічної та наукоємної продукції як об’єктів правовідносин державного стимулювання розвитку та поставки (2018)
Сарибекян М. С. - Державна підтримка розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування в Україні (2018)
Водорєзова С. Р. - Правове регулювання господарських інформаційних відносин в Україні (2018)
Токарєва К. О. - Бюджет участі: сучасний стан та тенденції розвитку (досвід України та іноземних держав (2018)
Іванова Г. С. - Удосконалення норм законодавства України у сфері агропромислового комплексу щодо закріплення контрольних функцій суб’єктів АПК (2018)
Калмикова О. С. - Напрямки впровадження в Україні антидискримінаційного права (2018)
Походзіло Ю. М. - Внесок міністрів фінансів Російської імперії другої половини xIx століття в розвиток наукових поглядів про фінанси (2018)
Дмитрик О. О. - Бюджетний процес в Україні в сучасних умовах (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Представництво в трудовому праві як юридична фікція (2018)
Маркевич В. В. - Напрямки вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність в Україні (2018)
Dobysh M. - Intraregional Variability and Place-Specific Electoral Behavior in Ukraine (2018)
Мезенцева Н. - Відкриті публічні простори Києва в контексті соціально-просторового підходу, Пальчук М. (2018)
Матвієнко Н. - Сільський туризм: сутність та аспекти понятійно-термінологічного апарату, Околович І. (2018)
Доценко А. - Міське розселення у Київській області: динаміка та структура (2018)
Дністрянський М. - Новаторське дослідження в галузі гуманістичної географії (2018)
Нємець Л. - Від географії захворюваності до географії здоров'я: сучасні акценти наукового пошуку (2018)
Eglitis R. I. - Comparative Ab initio Calculations for ABO3 Perovskite (001), (011) and (111) as well as YAlO3 (001) Surfaces and F Centers, Popov A. I. (2019)
Колесник А. І. - Спектральні і фотометричні методи контролю параметрів світлодіодних джерел випромінювання, Усіченко Д. О., Назаренко Л. А. (2019)
Sobol' O. V. - The Influence of Layer Thickness and Deposition Conditions on Structural State of NbN/Cu Multilayer Coatings, Andreev A. A., Meylekhov A. A., Postelnyk А. А., Stolbovoy V. A., Ryshchenko I. M., Sagaidashnikov Yu. Ye., Kraievska Zh. V. (2019)
Malan R. C. - Electrical Transport Properties of Liquid Li1–xNax Alloys, Vora A. M. (2019)
Pawar A. V. - Simulation Study of Field-Effect Transistor Based Cylindrical Silicon Nanowire Biosensor: Effect of Length and Radius of the Nanowire, Kanapally S. S., Chougule A. P., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Botsula O. V. - InGaAs- based Graded Gap Active Elements with Static Cathode Domain for Terahertz Range, Prykhodko К. H., Zozulia V. A. (2019)
Головацький В. - Вплив магнітного поля та нецентральної домішки на енергетичний спектр електрона в сферичній багатошаровій наносистемі, Яхневич М., Чубрей М. (2019)
Halyan V. V. - Growth of the (Ga69,5La29,5Er)2S300 Single Crystal and Mechanism of Stokes Emission, Ivashchenko I. A., Kevshyn A. H., Olekseyuk I. D., Tishchenko P. V., Tretyak A. P. (2019)
Syrotyuk S. V. - Effect of the Strong Correlations on the Spin-Polarized Electronic Energy Bands of the Cdmnte Solid Solution, Malyk O. P. (2019)
Витренко А. Н. - Переходы, индуцированные взаимно коррелированными гаусовскими белыми шумами: метод эффективного потенциала (2019)
Ahmed Mahmood - Electrical charac-terization of Ge-FinFET Transistor Based on Nanoscale Channel Dimensions, Waheb A. Jabbar, Hadi Bin Manap, Yasir Hasim. (2019)
Fedosov S. N. - Distribution of the Ferroelectric Polarization in Polyvinylidene Fluoride During Initial Poling and Polarization Reversal, Sergeeva A. E. (2019)
Kadam K. D. - Shape Dependent Optical Properties of GaAs Quantum Dot: A Simulation Study, Patil S. L., Patil H. S., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Benhabara H. - Crystalline Volume Fraction Effect on the Electronoc Properties of Hydro-genated Microcrystalline Silicon µc-Si:H Investigated by Ellipsometry and AMPS-1D Simulation, Sib J. D., Bouhekka A., Chahi M., Benlakhel D., Kebbab A., Bouizem Y., Chahed L. (2019)
Danilevska N. B. - Synthesis of Zn1–xCdxS Nanocrystals by Electrolytic Method, Moroz M. V., Lysytsya A. V., Nechyporuk B. D., Prokhorenko M. V., Tataryn B. A., Fiseha Tesfaye. (2019)
Tovkach S. S. - Wavelet Decomposition for Diagnosing the Technical State of the Engine Automatic Control Systems (2019)
Yakhnevych U. V. - Investigation of Optical and Pyroelectric Properties of Lithium Niobate Single Crystals Caused by Metal Ions Diffusion, Suchaneck G., Eydam A., Sugak D. Yu., Syvorotka I. I., Haiduchok V. G., Buryy O. A., Ubizskii S. B., Gerlach G. (2019)
Sudzhansksaya I. V. - Effect of BiScO3 Additive on the Structure and Electrical Properties of the Y2O3-ZrO2-SrTiO3 System, Yaprintsev M. N., Nekrasova Yu. S., Beresnev V. M., Vasilev A. N. (2019)
Boyko I. V. - Shear Acoustic Phonons in Multilayer Arsenide Semiconductor Nanostructures, Petryk M. R. (2019)
Gulyamov G. - Magnetic Quantum Effects in Electronic Semiconductors at Microwave-Radiation Absorption, Erkaboev U. I., Gulyamov A. G. (2019)
Vasuki G. - Systematic Investigations on the Effect of Divalent Metal Ions (Mg2+ and Zn2+) Substitution on Nanocrystalline Manganese Ferrites, Balu T. (2019)
Haribhau Borate - DC-Magnetron Sputtered Mo Back Contact for Chalcopyrite Thin Film Solar Cells, Subhash Pandarkar, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Bharat Gabhale, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priti Vairale, Sandesh Jadkar. (2019)
Makhniy V. P. - Effect of Chemical Treatment of the Surface on Optical Properties of ZnSe Substrates, Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Senko I. M. (2019)
Maireche Abdelmadjid - A Nonrelativistic Subatomic Model to Describe a Behavioral of 2D New Anharmonic Sextic Potential for Atomic Nucleus in the Symmetries of Extended Quantum Mechanics (2019)
Borodulya N. A. - Application of Cross-correlation Method of the Fluid Flow Rate on X-ray Radiation, Rezaev R. O., Chistyakov S. G., Smirnova E. I., Gogolev A. S., Filatov N. A. (2019)
Hima A. - Effect of Electron Transporting Layer on Power Con-version Efficiency of Perockite-based Splar Cell: Comparative Study, Lakhdar N., Saadoune A. (2019)
Zargar R. A. - CdZnO Coated Thin Films: Application for Energy Conversion Devices, Arora M., Reshi H. A., Khan S. D. (2019)
Samanta P. K. - Sol-gel Synthesis and Structural Properties of Cu Doped ZnO Nanoparticles towards Biomedical Applications, Das M., Rana N. K. (2019)
Передмова (2018)
Атаманчук П. С. - Важливі передумови якісного навчання (2018)
Краснобокий Ю. М. - Методологічні засади формування змісту підручника інтегрованого характеру, Ткаченко І. А. (2018)
Кузьменко О. С. - Дослідження ефективності методичної системи навчання фізики на основі STEM-технологій у технічних закладах вищої освіти (2018)
Мартинюк О. О. - STEM-технології як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів та учнів (2018)
Мендерецький В. В. - Перспективи використання інформаційно-телекомунікаційних технологій як засобу STEM-інтеграції в системі підготовки майбутнього спеціаліста, Недільська У. І. (2018)
Садовий М. І. - Програмні компетентності майбутніх фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (природничі науки)": зміст та особливості формування (2018)
Сальник І. В. - Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання (2018)
Сморжевський Ю. Л. - Методологія використання системи фізичних задач в курсі алгебри і початків аналізу 11 класу (2018)
Трифонова О. М. - STEM середовище навчання фізико-технічних дисциплін (2018)
Фоменко В. В. - Навчальні фізичні моделі як засіб формування засад STEM-освіти в курсі загальної фізики для нефізичних інженерно-технічних спеціальностей (2018)
Андрєєв А. М. - Вимоги до методів, форм і засобів навчання, що слід враховувати у процесі підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, Тихонська Н. І. (2018)
Атаманчук П. С. - Комп'ютеризація процесу навчання розв’язування фізичних задач старшокласниками, Німчук Н. І. (2018)
Берека В. Є. - Формування базових компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (2018)
Величко С. П. - Віртуальна лабораторія з вивчення основ квантової фізики, Сірик Е. П., Шульга С. В. (2018)
Зикова К. М. - Аналіз формування наукового світогляду в учнів старшої школи при вивченні фізики, Шишкін Г. О. (2018)
Konet I. - Pedagogical software for physics: classification, analysis, creation tools, Pylypiuk T. (2018)
Кремінський Б. Г. - Методичні зауваги щодо зваженого використання цифрового вимірювального обладнання у процесі навчання фізики в школі (2018)
Кулик Л. О. - Формування готовності майбутнього вчителя фізики та інформатики до організації проектної діяльності учнів у сучасній школі, Ткаченко А. В. (2018)
Поведа Р. А. - Застосування програм символьної математики для моделювання складних електронних процесів під час вивчення фахових дисциплін в університеті (2018)
Погромська Г. С. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Методика навчання інформатики" для майбутніх вчителів інформатики через призму засад технологічної освіти (2018)
Соколов Є. П. - Реалізація ідеї поетапного формування розумових дій в університетському лабораторному практикумі з фізики, Лозовенко О. А. (2018)
Федчишин О. М. - Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів, Мохун С. В. (2018)
Атаманчук П. С. - Ідеолог дидактичного креативу: від прогнозу до результату (2018)
Дідик А. О. - Використання інтерактивних методів при викладанні курсу "Електротехніка та електроніка" для майбутніх педагогів професійної освіти (2018)
Криськов Ц. А. - Сучасні уявлення про агрегатні стани речовин, Рачковський О. М., Люба Т. С. (2018)
Круць О. О. - Проблема формування світоглядних компетентностей старшокласника на уроках фізики (2018)
Ніколаєв О. М. - Моделювання активної пізнавальної діяльності учнів як складова методичної компетентності майбутнього учителя фізики (2018)
Никорич В. З. - Развитие интереса к дисциплине "Физика" посредством проведения лабораторных работ, Адомница А. П., Губанова А. А. (2018)
Панчук Н. П. - Психологічні особливості управління розвитком педагогічної творчості майбутнього фахівця (2018)
Радзієвська О. І. - Деякі фізико-математичні аспекти у вивченні економічних процесів, Ковальська І. Б. (2018)
Semernia O. М. - Future bachelor as a manager of the educational process in the natural direction of preparation (2018)
Татауров В. П. - Використання сервісів для організації освітньо-інформаційного середовища студентів ІТ-спеціальностей, Чевська К. С. (2018)
Форкун Н. В. - Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в старшій школі (2018)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси в сучасній освіті (2018)
Шут М. І. - Усвідомлення ролі фізики в історії - потужний мотиваційний ресурс освітнього процесу, Благодаренко Л. Ю., Чернявський В. В. (2018)
Білик Р. М. - Про особливості підготовки майбутніх фахівців технологічної галузі з дисциплін безпекового циклу (2018)
Близнюк М. М. - Художньо-проектна діяльність: до питання навчання майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Дінділевич Є. М. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя фізики і засоби медіаосвіти, Кух А. М. (2018)
Килимник С. М. - Професійно-орієнтована діяльність студентів коледжів харчової промисловості з фізики, Кух А. М. (2018)
Кобилянський О. В. - Особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта" у закладах вищої освіти, Дембіцька С. В. (2018)
Кух А. М. - Управління процесом професійної підготовки магістрів, Кух О. М. (2018)
Кух О. М. - Формування елементів професійної культури, Кух А. М. (2018)
Мохун С. В. - Астрономічні спостереження та методика проектування сонячного годинника, Федчишин О. М. (2018)
Панчук О. П. - Проблеми впровадження проектно-технологічної діяльності учнів як ефективного методу розвитку науково-технічної творчості (2018)
Петруньок Т. Б. - Лабораторні заняття з фізики як засіб формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії (2018)
Поведа Т. П. - Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" (2018)
Роздобудько М. О. - Інтенсифікація навчального процесу з фізики в аграрних коледжах, Кух А. М. (2018)
Сиско Н. М. - Мотивація як важливий чинник неперервного професійного розвитку викладача закладу професійної освіти (2018)
Цідило І. М. - Застосування технології 3-D друку на заняттях з основ матеріалознавства, Замора Я. П. (2018)
Чорна О. Г. - Організація охорони праці у професійній діяльності вчителя технологій (2018)
Щирба В. С. - Методологічно-організаційні особливості науково-дослідної роботи студентів як виду фахового творчого зростання, Фуртель О. В. (2018)
Дані про авторів (2018)
Ємельянова Т. О. - Концепт "незалежність" в аудіовізуальних документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2016)
Григорчук Н. В. - "Я думкою і тепер вже козак, але малий..." (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років) (2016)
Ухач В. З. - Сучасна історіографія ролі українських націоналістів у становленні Карпатської України (2016)
Майстренко А. А. - Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд (2016)
Чижова О. В. - Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років (2016)
Білоусова Л. Г. - Українці на Далекому Сході: міграційні потоки у ХІХ – на початку ХХ cтоліть (2016)
Горбунова Г. А. - Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського (2016)
Бєлая О. М. - Документи до біографії першого київського міського архітектора А. І. Меленського у Державному архіві Київської області (2016)
Дубовик С. О. - Особовий фонд В. О. Коротича у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) (2016)
Ємчук О. І. - Джерельно-інформаційний потенціал особових фондів Державного архіву м. Києва (2016)
Касян Л. Г. - Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2016)
Метка Л. О. - Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень (2016)
Рожко В. Є. - Архівне зібрання Інституту Дослідів Волині та Товариства "Волинь" у Вінніпезі (Канада) у фондах Державного архіву Волинської області (2016)
Тихенко В. О. - Документи з історії Світового Конґресу Українців (2016)
Янковенко О. О. - Україна в трагічні дні 1941–1942 років: щоденниковий дискурс (фондово-джерелознавчий огляд) (2016)
Фотодобірка. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги). Упорядник Любарська Л. В. (2016)
Морозова А. В. - Пам’яткоохоронна діяльність Прилуцької земської управи за доби Директорії УНР (2016)
Гаранін О. Я. - XVI Міжнародна конференція архівів "Складні питання іcторії та архіви" із циклу Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata (19–20 травня 2016 р., м. Варшава), Ковтанюк Ю. С. (2016)
Каменєва С. А. - Українська наукова конференція "Шляхами незалежності: історичний аспект" (18 серпня 2016 р., м. Київ) (2016)
Решетченко Д. В. - Створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ (2016)
Верстюк В. Ф. - Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Богдана-Романа Хаварівського (2016)
Верлань А. Ф. - Відновлення сигналів в системах спостереження та керування на основі розв'язування оберненої задачі з урізанням спектру ядра інтегрального оператора, Федорчук В. А. (2018)
Газдюк К. П. - Застосування методу рухомих клітинних автоматів до моделювання локомоції черв'якоподібних організмів, Жихаревич В. В., Нікітіна О. М., Остапов С. Е. (2018)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною (2018)
Дуднік А. С. - Методи визначення відстані між об'єктами засобами сенсорних мереж (2018)
Дячук А. А. - Коллокационные алгоритмы решения уравнений Вольтерры, Костьян Н. Л. (2018)
Ivanyuk V. A. - Method of Inverse Operator for the Recover Input Signal (2018)
Ковальчук П. І. - Математичне моделювання сценаріїв водообміну в системі каналу Дніпро-Донбас, Рожко В. І., Балихіна Г. А., Демчук О. С. (2018)
Кожушко О. Д. - Дослідження впливу розливу забруднюючої речовини на вологоперенесення в ґрунті засобами комп'ютерного та математичного моделювання, Мартинюк П. М. (2018)
Коляно Я. Ю. - Моделювання процесу тепломасоперенесення в композитних поліграфічних структурах, Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2018)
Лисецкий Ю. М. - Динамическое моделирование предприятия на основе сетей Петри (2018)
Литвин О. М. - Тестування методу побудови виробничих функцій зі змінними коефіцієнтами (ВФЗКЕ), Артюх М. В. (2018)
Мусій Р. С. - Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії, Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. (2018)
Ponedilok V. V. - Regularization Method of Restoration of Input Signals of Nonlinear Dynamic Objects that Determined by Integro-Power Volterra Series (2018)
Фомін О. О. - Формування простору діагностичних ознак на основі перетинів ядер Вольтерра (2018)
Furtat I. E. - Customizable Adaptive User Interfaces Implementation in Control and Learning Automated Systems as Way of Increasing their Reliability and Efficiency, Furtat Yu. O. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Bomba A. - Modeling of Explosive Processes in Anisotropic Media where Boundary of the Influence Region is Identified, Malash K. (2018)
Верлань А. Ф. - Применение эквивалентной модели для оценки состояния систем, Положаенко С. А. (2018)
Verlan A. A. - Implementation of Integral Explicit Macromodels by Means of Quick-Acting Algorithms, Sterten Jo (2018)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі (2018)
Ефименко Н. В. - Математическая модель углового движения твердого тела в параметрах Родрига-Гамильтона и ее использование в задачах управления ориентацией космического аппарата (2018)
Ivaniuk V. - Method of Restoration of Input Signals of Nonlinear Dynamic Object with Destributed Parameters, Ponedilok V. (2018)
Сікора О. В. - Прогнозна оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою, Дорошенко М. В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. (2018)
Федорчук В. А. - Комп'ютерне моделювання динаміки одновимірних нелінійних об'єктів з розподіленими параметрами, Канарчук Ю. В. (2018)
Филоненко Е. М. - Оценка значимости признаков на основе нейронных сетей в задачах анализа качества дистанционного обучения, Рубан А. Д., Фомин А. А. (2018)
Furtat I. E. - Building User Interface and Domain Models Based on the Users' Cognitive Characteristics and Work Process Specifics, Furtat Yu. O. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Герасименко В. І. - Про поширення кореляцій в квантових системах в наближенні самоузгодженого поля, Кречко В. В. (2018)
Геселева К. Г. - Дослідження на сумісність та відшукання наближених розв'язків інтегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю та обмеженнями (2018)
Gromyk А. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder, Konet I., Pylypiuk T. (2018)
Гудима У. В. - Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору, Гнатюк В. О. (2018)
Зайцева К. С. - Побудова асимптотичного солітоноподібного розв'язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами, Самойленко В. Г., Самойленко Ю. І., Вовк Л. В. (2018)
Ковальська І. Б. - Наближення нескінченно-диференційовних функцій в інтегральній метриці (2018)
Мусій Р. С. - Зв'язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій, Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О. В., Орищин О. Г. (2018)
Омелян О. М. - Нелокальні анзаци та редукція системи нелінійних рівнянь конвекції-дифузії з хемотаксисною дифузивною матрицею (2018)
Пичугина О. С. - Полиэдрально-сферические конфигурации: особенности и применение (2018)
Semenov V. Yu. - Method of Iterative Single-Channel Blind Separation for Qpsk Signals (2018)
Семчишин Л. М. - Застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab (2018)
Сеньо П. С. - Методи розв'язування граничних задач на основі математики функціональних інтервалів (2018)
Хома-Могильська С. Г. - Дослідження Т-періодичних розв'язків рівнянь гіперболічного типу, Чорний В. З. (2018)
Швець О. Ю. - Cиметричні сценарії переходу до детермінованого хаосу в системах з обмеженим збудженням, Сіренко В. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Пиріг Р. Я. - Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року в контексті подальшої долі вченого (2016)
Гирич І. Б. - Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві (2016)
Масненко В. В. - Трансформація теоретичних засад наукового дискурсу М. С. Грушевського в контексті етнології та соціальної антропології (2016)
Орел Ю. В. - Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених (2016)
Панькова С. М. - Михайло Грушевський та "Украинский Вестник" у світлі листів Олександра Лотоцького (1906 рік) (2016)
Пономарьов О. М. - Листи Володимира Ястребова до Михайла Грушевського (1895 рік) (2016)
Тельвак В. В. - Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання (кінець 1924 року) (2016)
Фотодобірка. Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Упорядник Любарська Л. В. (2016)
Калакура Я. С. - Архівний менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства (2016)
Палієнко М. Г. - Образ "архіву" в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій (2016)
Бойко В. Ф. - Розроблення нової редакції Класифікатора управлінської документації (2016)
Коник Ю. О. - Інформаційний потенціал межових книг Півдня України та особливості його використання (2016)
Федорович О. В. - Візит делегації польських архівістів до Миколаївщини, Хозяшева Г. І. (2016)
Байдич В. Г. - Сторінки архівної справи на Поділлі у міжвоєнний період (2016)
Буценко Н. Д. - Доля архівних установ Донецької області в 2014–2015 роках: виклики часу (2016)
Григорчук Н. В. - Створення Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (2016)
Безгинська К. М. - Зародження хімічної промисловості на Луганщині в архівних документах, Лисенко Т. А. (2016)
Ващук Л. В. - Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2016)
Лоштин Н. Т. - Бібліотека монастиря та парафії каноніків регулярних Св. Гробу господнього у польському місті Лежайську (за матеріалами інвентаря кінця XVIII століття) (2016)
Масіян Н. Б. - Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2016)
Саранча В. І. - Фонди особового походження архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради як джерело з історії міста (1880–2005 роки) (2016)
Сукало А. М. - Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Оперна співачка Марія Сокіл-Рудницька (2016)
Фотодобірка. "Поезіє, сонце моє оранжеве!" (до 80-річчя від дня народження І. Ф. Драча ). Упорядник Макарова Т. О. (2016)
Величко О. Г. - Шкільна мандрівка до дніпровських порогів (1901 рік), Козлова І. В. (2016)
Кононенко І. І. - Спогади сучасників про видатного діяча українського театру М. Л. Кропивницького, Полякова Ю. Ю. (2016)
Марканич М. В. - Переміщення архіву п’яти коронних міст Марамороша до крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому (за документами Державного архіву Закарпатської області) (2016)
Фрасинюк О. Н. - Українські золотарі XVI–XVIII століть у дослідженнях Д. М. Щербаківського (2016)
Ващенок І. І. - Відзначення 120-річчя утворення Чернігівської губернської вченої архівної комісії у Державному архіві Чернігівської області (23 листопада 2016 р.) (2016)
Касян Л. Г. - Нове науково-довідкове видання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2016)
Лисенко О. Є. - Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років, Крупина В. О. (2016)
Мех О. А. - Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних точок "зростання"/"кластерів" (2018)
Яковлєв А. І. - Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення (2018)
Булкин И. А. - Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть ІI (2018)
Ісакова Н. Б. - Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні (2018)
Витязь П. А. - Научные советы при Международной ассоциации академий наук как форма самоорганизации отраслей научных знаний, Щербин В. К. (2018)
Фірсов О. В. - Борис Григорович Луцький та Україна (2018)
Гармасар В. Г. - Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР (2018)
"Вкрадене звання" (боротьба за повернення звання академіка АН УРСР) (2018)
100 років від дня введення григоріанського календаря і середньоєвропейського часу (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Бак С. М. - Стоячі хвилі з періодичною амплітудою в дискретному нелінійному рівнянні типу Шредінгера із насичуваною нелінійністю на двовимірній ґратці, Ковтонюк Г. М., Печериця І. В. (2018)
Bomba A. Ya. - Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Anisotropic Media Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Part 1: Problem Statement and its Approximation, Boichura M. V. (2018)
Верлань А. Ф. - Идентификационный метод оперативного контроля процесса численного решения дифференциальных уравнений, Положаенко С. А., Протасов С. Ю. (2018)
Верлань А. Ф. - Метод решения сингулярной динамической задачи в форме интегрального уравнения, Фуртат Ю. О. (2018)
Верлань А. А. - Параметрическая редукция математических моделей динамических систем, Дячук О. А., Палагина Е. А. Палагин В. В. (2018)
Геселева К. Г. - Колокаційно-ітеративний метод розв'язування інтегро-функціональних рівнянь з обмеженнями (2018)
Гудима У. В. - Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору, Гнатюк В. О. (2018)
Іванюк В. А. - Інтегральний метод розв'язування диференціальних рівнянь при моделюванні об'єктів із розподіленими параметрами, Костьян Н. Л. (2018)
Конет І. М. - Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною, Пилипюк Т. М. (2018)
Кріль С. О. - Комбінаторна гра — "Зв'язна незв'язність", Зегельман М. М. (2018)
Літовченко В. А. - Гладкі розв'язки гіперболічних за Шиловим систем (2018)
Подгорний О. Р. - Чисельний аналіз методом R-функцій фільтраційних течій у неоднорідному ґрунті (2018)
Сачук Ю. В. - Комп'ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною, Максимук О. В. (2018)
Semenov V. Yu. - Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs (2018)
Сидоров М. В. - Застосування методу квазіфункцій Гріна-Рвачова для побудови двобічних наближень до розв'язку задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності (2018)
Хома Н. Г. - Математичне моделювання коливних процесів у смузі, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Войтович О. В. - Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року) (2017)
Кучерук О. В. - Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри (2017)
Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Упорядник Любарська Л. В. (2017)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року) (2017)
Приходько Л. Ф. - "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура (2017)
Денисенко О. В. - Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію (2017)
Доліновський В. І. - Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій (2017)
Карпенко О. В. - "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка (2017)
Сухих Л. А. - "Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве": до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг) (2017)
Романова К. В. - З історії українських навчальних закладів та наукових осередків Європи у міжвоєнний період (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2017)
Дубовик С. О. - Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (2017)
Завальнюк К. В. - Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського (2017)
Ийслуу А. Е. - Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) (2017)
Паламарчук С. В. - З історії міста Ізмаїла (османська доба) (2017)
Петришак Б. І. - Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття (2017)
Шаповал А. І. - Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва (2017)
Журжа І. В. - Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) (2017)
Бегош Н. Б. - Офтальмологічні аспекти впливу персональних комп'ютерів на зоровий аналізатор (2010)
Дзвонковська Т. Т. - Сучасні підходи до діагностики і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori (2010)
Коломієць В. В. - Лікування аторвастатином хворих на есенціальну гіпертензію і хронічне обструктивне захворювання легень, Боброва О. В., Ванханен Н. В., Подоляка В. Л. (2010)
Пилипенко В. М. - Метаболічні і гіпоталамо-гіпофізарні порушення у чоловіків зі спадковими синдромами з ожирінням (2010)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпетензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом, Антюк Ж. О., Слаба У. С., Боднар Р. Я., Грималюк Н. В. (2010)
Кияк Ю. Г. - Ультраструктурні зміни клітин крові при алкогольній кардіоміопатії, Оброцька Х. М. (2010)
Оринчак М. А. - Вплив комбінованого антигіпертензивного лікування із статином та метформіном на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Гаман І. О. (2010)
Оринчак М. А. - Клінічна ефективність мелоксикаму при захворюваннях опорно-рухового апарату, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П. , Краснопольський С. З. (2010)
Гребеник М. В. - Досвід застосування тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в умовах міського центру невідкладної кардіологічної допомоги, Кміта В. В., Степанчук Б. І., Назвальський Б. В. (2010)
Вірстюк Н. Г. - Клініко-ендоскопічні особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки залежно від маси тіла хворих, Соляник М. М. (2010)
Швед М. І. - Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями, Боб А. О., Наумова Л. В., Смачило І. В., Прокопович О. А. (2010)
Швед М. І. - Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області, Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Мартинюк Л. П., Боб А. О., Стасюк С. М. (2010)
Смашна О. Є. - Клінічні аспекти синдромогенезу параноїдної шизофренії коморбідної із патологією серцево-судинної системи (2010)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит, Мерецька І. В., Шманько О. В., Келічава Л. М., Бородайко І. В. (2010)
Шкробанець І. Д. - Аналіз показників дитячої неврологічної патології у просторовому та часовому вимірах, Нечитайло Ю. М. (2010)
Пак С. В. - Діагностична оцінка основних ознак порушення функції слинних залоз у ротовій порожнині на тлі цукрового діабету, Черкашин С. І. (2010)
Шаюк А. В. - Моделювання комп'ютерно-томографічних параметрів структур передньої черепної ямки та зорового нерва у здорових юнаків і дівчат Поділля, Черкасов В. Г., Машталір М. А., Ольховський В. О., Гунас І. В., Прокопенко С. В. (2010)
Гончарук О. М. - Крововиливи в заднб черепну ямку при артеріальних аневризмах, Щеглов Д. В. (2010)
Аль Хашим А. - Дослідження вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, які зазнали дії малих доз іонізуючого випромінення (2010)
Крайдашенко О. В. - Рівень гомоцистеїнемії і показники якості життя у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку, Саржевська А. В. (2010)
Боднар Р. Я. - Структурно-функціональна характеристика "атеросклеротичного серця" у померлих похилого віку, Боднар Л. П., Ваврух П. О. (2010)
Токаренко О. І. - Особливості стану артеріального та венозного кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Андреєва Я. О. (2010)
Слободін Т. М. - Зміни співвідношень основних метаболітів мозку при протонній магніторезонансній спектроскопії у хворих на хворобу Паркінсона та депресію, Грабовецький С. А., Головченко Ю. І. (2010)
Буртняк А. М. - Лабораторні маркери несприятливого госпітального прогнозу у хворих на інфаркт міокарда з проявами гострої серцевої недостатності, Іркін О. І. (2010)
Мартинів І. В. - Вплив аторвастатину на рівень С-реактивного протеїну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2010)
П'ятночка І. Т. - Бецежит - одне з найчастіших ускладнень вакцинації БЦЖ, Грищук Л. А., Довбуш Ю. В., Корнага Н. В., Корнага Т. В. (2010)
Ільницька Л. А. - Застосування комбінації інгібітора АПФ периндоприлу та блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ лозартану у хворих на ниркову артеріальну гіпертензію (2010)
Дейкало І. М. - Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Привроцький В. М., Васильків М. Б. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби шлунка, Кіт О. М., Шкробот Л. В. (2010)
Шідловський О. В. - Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії, Осадчук Д. В., Павловський І. М., Шідловський В. О. (2010)
Нагірний Я. П. - Аналіз частоти і структури травматичних переломів нижньої щеелпи у Тернопільській області (2010)
Мадамінов А. С. - Вивчення і оцінка показників лізосомальних катіонних білків у хворих на сечокам'яну хворобу (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих доброякісних неепітеліальних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Андрейчин Ю. М. - Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах - морфометричні аспекти, Орел Ю. М., Боднар Я. Я., Дацко Т. В. (2010)
Ревчук Н. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із генітальним ендометріозом (2010)
Березовський О. І. - Біомеханічні основи прогнозування варіантів пошкоджень проксимального епіметафізу стегна (повідомлення друге), Мильніков О. В., Кіцак Я. М., Котовська Н. О., Сидор Ю. Б. (2010)
Гнатюк М. С. - Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в ендотеліоцитах артерій товстої кишки, Пришляк А. М., Головатюк Л. М., Татарчук Л. В. (2010)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови судин та м'яких тканин пародонта в динаміці експериментального моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету, Якимець М. М. (2010)
Олещук О. М. - Зміни морфофункціонального стану печінки на фоні введення L-аргініну та N-нітро-L-аргініну при ішемії-реперфузії, Дацко Т. В., Боднар Я. Я., Фурдела М. Я. (2010)
Пилипко І. В. - Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі, Пришляк А. М., Герасимюк М. І. (2010)
Піняжко Р. О. - Перспективи застосування мелатоніну як цитопротекторного засобу при експериментальному езофагіті на тлі гіпотиреоїдної дисфункції, Гжегоцький М. Р., Терлецька О. І., Ковалишин В. І. (2010)
Зворський С. Л. - Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу (2018)
Клименко Т. А. - Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області (2018)
Безгинська К. М. - Шлях милосердя: діяльність Товариства Червоного Хреста на Луганщині (1918–2018 рр.), Лисенко Т. А. (2018)
Булгакова Т. О. - До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва) (2018)
Гречко М. В. - "Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание" (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у документах ЦДАГО України) (2018)
Доліновський В. - Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст, Слюсарек К. (2018)
Дубовик О. С. - Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Ийслуу А. Е. - Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825–1855): між покровительством і здібностями (2018)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті (2018)
Сємков В. Г. - Радіоскрипти радіо "Свобода" як джерело інформації про події в Україні другої половини ХХ століття (2018)
Тихенко В. О. - Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2018)
Шаповал А. І. - Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського (2018)
Батрак Л. В. - Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції "Український музей в Празі" ЦДАГО України) (2018)
Гула О. Г. - Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.), Гула В. Д. (2018)
Орел Ю. В. - Документи про службу Януша Корчака (Г. О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу (2018)
Пономарьов О. М. - Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках (2018)
До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (2018)
Алєксєєнко А. О. - Відкрита дискусія "Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів" (6 грудня 2018 р., м. Київ), Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. (2018)
Гула О. Г. - Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині", 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський) (2018)
Коломієць Н. А. - Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання "Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів", присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ) (2018)
Палієнко М. Г. - Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія) (2018)
Паламарчук Л. В. - Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі, Чернятинська Ю. Г. (2018)
Завальнюк О. М. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету: забезпечення вивчення історико-суспільних дисциплін та проведення науково-дослідної роботи з історії та культури (1918-1920 рр.) (2018)
Прокопчук В. С. - Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст., Айвазян О. Б. (2018)
Климчук Л. В. - Керівники бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2018 рр.) (2018)
Биковська В. Ф. - Читальний зал історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія та сьогодення (2018)
Комарніцький О. Б. - Бібліотеки сільськогосподарських вишів УСРР у 20-ті рр. ХХ ст., Покалюк В. В. (2018)
Циганок О. М. - Бібліотечний фонд наукової бібліотеки ПДАТУ на порозі сторічного ювілею (2018)
Синиця Н. М. - Історія бібліотечної справи на Хмельниччині у виданнях початку ХХI ст. (2018)
Айвазян О. Б. - Жінки-лідери – базис якісного розвою бібліотеки, Баланюк Т. М. (2018)
Чабан К. А. - Синиця Надія Миколаївна – професіонал бібліотечної справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська діячка (2018)
Великосельська О. М. - Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки, Шаєвська О. В. (2018)
Фастишевська К. М. - Гортаючи сторінки минулого і сьогодення бібліотеки (2018)
Ярмолюк А. Г. - Бібліограф за покликанням (2018)
Бережняк О. В. - Контент-аналіз місцевих періодичних видань як джерел краєзнавчої інформації (на прикладі Рівненщини), Костенко М. С. (2018)
Ребенок В. В. - Польські історіографічні праці в складі полоністичного зібрання XIX – початку XX ст. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2018)
Крючкова Н. Д. - Історико-краєзнавче дослідження періодичних видань ХІХ – початку ХХ ст. відділу рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Опря Т. М. - Роль бібліографічних покажчиків змісту у відображенні стану розвитку науково-дослідної роботи вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Адамовський В. І. - Збірники документів і матеріалів як джерело дослідження процесу реабілітації депортованих громадян (2018)
Лубчинський А. А. - Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи непу (2018)
Мельник Т. Б. - Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти (2018)
Головко Л. В. - Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки), Ростальна Г. П. (2018)
Ситник Л. В. - Якісне комплектування фонду – запорука ефективного обслуговування користувачів (2018)
Литвиненко О. В. - Книжкові дари – важливий інструмент поповнення бібліотечного фонду (з досвіду роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2007-2017 рр.) (2018)
Фоміних В. В. - Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів, Кучеренко М. В. (2018)
Толочко С. Є. - Інноваційний розвиток бібліотек закладів вищої освіти (2018)
Мацей О. О. - Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета (2018)
Бичко О. М. - Роль бібліотеки у наукометричних дослідженнях університету (2018)
Дитинник Л. В. - Стратегія розвитку бібліотеки ХГПА в гармонійному поєднанні традиційних та новітніх інформаційних технологій (2018)
Ільницька Т. В. - Нові напрями роботи відділу наукової бібліографії Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка", Шквір М. Я. (2018)
Головенко Н. П. - Традиції та новації в роботі Могилів-Подільської центральної районної бібліотеки, Вартанович Н. М. (2018)
Чорна Л. П. - Електронні ресурси наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на допомогу освітньому процесу (за результатами соціологічного дослідження) (2018)
Панасюк Т. Г. - Роль бібліотеки у вихованні екологічної свідомості та культури студентської молоді, Салюк Л. І. (2018)
Молчанова С. А. - Бібліотека ЗВО як центр формування навичок здорового способу життя студентів (2018)
Сологуб Т. В. - Читальний зал педагогічного факультету: традиції та інновації (2018)
Грінішина І. І. - Співпраця бібліотеки університету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з лабораторією етнології та українського народознавства (2018)
Шекенева В. І. - Бібліотека закладу вищої освіти – осередок формування культури академічної доброчесності (2018)
Шевчук В. А. - Сучасна бібліотека. Удосконалений бібліотекар – задоволений користувач (2018)
Резнічук Л. В. - Робота відділу абонементів та читальних залів з національно-патріотичного виховання молоді (2018)
Рубан А. І. - Книгозбірні ЗВО мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму видавничої діяльності (2013-2017 рр.): методичний аспект (2018)
Козак Н. О. - Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками ЗВО як платформи комунікації (з досвіду роботи бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка), Кунцевич А. В. (2018)
Бабенко Ж. В. - Підготовка консолідованої інформації як напрям трансформації діяльності бібліотек (2018)
Шевченко В. Б. - Трансформація філософсько-культурологічних та ціннісних орієнтирів людини майбутнього в інформаційному суспільстві (2018)
Трачук Л. Ф. - Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти (2018)
Сілкова Г. В. - Аналітика як провідна тенденція підготовки фахівців інформаційної діяльності, Луцишина Т. С. (2018)
З творчого доробку попередників (2018)
Ситник Л. В. - Її покликання – книга (2018)
Сологуб Т. В. - Бібліотекар: професія на все життя (2018)
Сивак Н. Й. - Талант, покликання, професія служити книзі і студенту (2018)
Опря Т. М. - Бібліотека на все життя (2018)
Творчий доробок працівників бібліотеки (2012-2018 рр.) (2018)
Наші автори (2018)
Бондар В. О. - Олександрівськ. Рік 1917. Події Української національної революції на Запоріжжі (за документами Державного архіву Запорізької області), Величко О. Г., Козлова І. В. (2017)
Кузьмук О. С. - Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України (2017)
Шинкаренко О. І. - Події Української революції на Херсонщині в документах Державного архіву Херсонської області (2017)
Приходько Л. Ф. - "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура (продовження. Початок статті – у випуску 1(306) за 2017 р.) (2017)
Бездрабко В. В. - Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні (2017)
Бобрицький С. М. - Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України), Захарчук А. В. (2017)
Загорулько Р. О. - Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2017)
Ухач В. З. - "Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку": ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія) (2017)
Алєксєєнко А. О. - Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України), Балишев М. А. (2017)
Бєлая О. М. - Фонд "Колекція карт та креслень" Державного архіву Київської області як джерело вивчення історії Київщини (2017)
Касян Л. Г. - Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за аудіовізуальними документами Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) (2017)
Кирилюк А. О. - Джерела з історії римо-католицьких монастирів Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області (2017)
Лоштин Н. Т. - Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття) (2017)
Распутіна Л. А. - Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області) (2017)
Хромов А. В. - Жертви "червоного терору" 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області) (2017)
Чучман Х. Ю. - Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС (2017)
Каменєва С. А. - Науково-практична конференція до 85-річчя утворення Київської області "Київщина: історія та сучасність" (6 квітня 2017 року) (2017)
Матушак Т. - Державні архіви II Речі Посполитої: правові засади та організація (2017)
Бажан О. В. - Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Власенко С. І. - Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія, Лисенко О. Є. (2017)
Калакура Я. С. - Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів (2017)
Палієнко М. Г. - "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія (2017)
Патриляк І. К. - Дослідник важких питань вітчизняної історії (2017)
Клименко Т. А. - Учений, політичний та громадський діяч В. М. Доманицький (1877–1910) (2017)
Титул, зміст (2019)
Шимановський О. В. - Методи та практичні заходи з ослаблення наростаючого руйнування сталевих конструкцій (2019)
Ісаєнко Д. В. - Концептуальні засади системи технічного регулювання у будівництві (2019)
Шимановський О. В. - Щодо технічного стану моста ім. Є. О. Патона, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2019)
Скляренко О. Ю. - Зарубіжний досвід архітектурно-планувальної організації дошкільних закладів (2019)
Гайдайчук В. В. - Аналіз деформування дорожнього покриття на металевій плиті Південного моста, Мозговий В. В., Густєлєв О. О., Шевчук Л. В. (2019)
Моради Пур Омид - Современные энергосбрегающие технологии в формообразовании архитектуры зданий (2019)
Стовпник С. Н. - Внедрение прогрессивной технологии при сооружении Бескидского тоннеля горным способом в условиях флишевого сложения геомассива, Зуевская Н. В., Осипов А. С. (2019)
Суббота І. С. - Застосування золошлакових відходів для виробництва будівельної кераміки, Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Токова М. І. (2019)
Вишневська Л. І. - Розробка складу та технології комбінованого гелю з рослинними екстрактами, Постой В. В. (2019)
Zarichkova M. V. - Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution, Dolzhnikova O. M., Muzika T. F. (2019)
Котвіцька А. А. - Вивчення та практична апробація основних засад Концепції гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку, Тарасенко Д. Ю., Чмихало Н. В., Карпенко Л. А. (2019)
Білоус М. В. - Система електронного обліку медичного майна в країнах-членах НАТО як приклад використання сучасних інформаційних логістичних систем, Рижов О. А., Шматенко О. П., Вороненко Д. В. (2019)
Ольховська А. Б. - Теоретико-методичні аспекти формування механізму антикризового управління маркетинговими комунікаціями фармацевтичних підприємств, Малий В. В. (2019)
Левицька О. Р. - Фармакоекономічна оцінка подвійної антитромбоцитарної терапії при гострому малому ішемічному інсульті, Громовик Б. П. (2019)
Піняжко О. Б. - Методологічні підходи та використання мультикритеріального аналізу рішень для впровадження державної політики забезпечення лікарськими засобами в Україні, Заліська О. М. (2019)
Яковлєва Л. В. - Лікарські засоби для лікування мігрені: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Ткачова О. В., Федорова А. В., Бердник О. Г. (2019)
Вихідні дані (2019)
Слободянюк М. М. - Визначення вартості інвестиційного проекту з розробки нового генеричного лікарського засобу на основі змістовного підходу, Самборський О. С., Губін Ю. І., Мандзій Т. П. (2019)
Юрченко Г. М. - Аналіз витрат на фармацевтичне забезпечення новонароджених в Україні (2019)
Федяк І. О. - Оцінка соціально-економічної доступності діуретиків спіронолактону (C03DA01) та фуросеміду (С03СА01) на вітчизняному фармацевтичному ринку, Максименко О. В. (2019)
Olkhovska A. B. - Formation of partnership relations between subjects of the pharmaceutical market in promotion of medicines in Ukraine and foreign countries, Malyi V. V. (2019)
Датхаев У. М. - Анализ деятельности фармацевтических дистрибьюторов Республики Казахстан, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2019)
Панфілова Г. Л. - Аналіз сучасних організаційно-економічних підходів до функціонування аптечних закладів у Республіці Польща, Сокуренко І. А. (2019)
Посилкіна О. В. - Науково-методичні підходи до формування стратегії управління асортиментом лікарських косметичних засобів в аптечних закладах, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2019)
Малий В. В. - Обґрунтування маркетингових рішень і підходів до підвищення ринкового потенціалу гепатотропного лікарського засобу, Муса Істаніс Марвек Медхат, Жадько С. В. (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2019)
Author Guidelines for Publications in "Social Pharmacy in Health Care" Journal (2019)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2019)
Головатюк В. М. - Стратегічні ризики наукоємного розвитку національної економіки, Підоричева І. Ю., Соловйов В. П. (2018)
Вовченко О. В. - Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки (2018)
Рибачук В. П. - Національні академії наук у світовому інформаційному просторі: вебометричні оцінки, Квіст Г. (2018)
Грачев О. О. - Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу, Хоревін В. І. (2018)
Онопрієнко В. І. - Прогресс через исследования и инновации: опыт Германии в инновационном развитии, Онопрієнко М. В. (2018)
Храмов Ю. О. - Періодизація в історії фундаментальних наук (2018)
Мамедов З. - История нотариата в Азербайджане (XIX век — начало ХХ века) (2018)
Кригер Б. - Информационная ловушка: угроза для нервно-психической эволюции человека (2018)
"Дорогі" гості: про прийом делегації Кубинської академії наук на чолі з президентом доктором Антоніо Нуньєсом Хіменесом в АН УРСР у 1963 р (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Орел Ю. В. - Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1921 років (2017)
Пахоменков Ю. Г. - Революційні події 1917–1921 років на Придніпров’ї в архівних документах, Юзбашева Н. Л. (2017)
Булгакова Т. О. - Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки) (2017)
Киструська Н. В. - Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області), Шумейко О. В. (2017)
Клименко Т. А. - Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині (2017)
Мага І. М. - Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2017)
Байдич В. Г. - Використання архівної інформації у Державному архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики) (2017)
Приходько Л. Ф. - Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти (2017)
Чижова О. В. - Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання (2017)
Балишев М. А. - Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого), Голубкіна Г. С. (2017)
Дубовик С. О. - Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) (2017)
Каменєва С. А. - "Губернію Київську здав… губернію прийняв" (із документів Державного архіву Київської області) (2017)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського (2017)
Павлова О. Ф. - Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік (2017)
Редько О. М. - "… бажаю … дочекатися визволення України…" (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) (2017)
Пономарьов О. М. - Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.) (2017)
Папакін Г. В. - Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії (2017)
Реєнт О. П. - Нове дослідження з проблем регіональної історії (2017)
Рожко В. Є. - Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження) (2017)
Вихідні дані (2018)
Королюк В. С. - Від редколегії, Козаченко Ю. В., Кукуш О. Г., Леоненко М. М., Майборода Р. Є., Мацак І. К., Мішура Ю. С., Сахно Л. М., Шевченко Г. М. (2018)
Alfelt G. - Stein-Haff identity for the exponential family (2018)
Arab I. - Asymptotic results for certain weak dependent variables, Oliveira P. E. (2018)
Bodnar T. - On the product of a singular Wishart matrix and a singular Gaussian vector in high dimension, Mazur S., Muhinyuza S., Parolya N. (2018)
Боднарчук С. В. - Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, керованих процесом Вінера, Кулик О. М. (2018)
Борисенко O. Д. - Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки, Борисенко Д. О. (2018)
Гусак Д. В. - Про особливість розподілів перестрибкових функціоналів майже напівнеперервних зверху процесів на ланцюгу Маркова, Карнаух Є. В. (2018)
Іванов О. В. - Про мінімаксні оцінки параметрів моделі регресії, Мацак І. К. (2018)
Капустей М. М. - Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів, Слюсарчук П. В. (2018)
Козаченко Ю. В. - Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу, Розора І. В. (2018)
Кукуш О. Г. - Критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання, Чернова О. О. (2018)
Leonenko N. N. - Ehrenfest-Brillouin-type correlated continuous time random walk and fractional Jacobi diffusion, Papic I., Sikorskii A., Suvak N. (2018)
Логвіненко С. С. - Асимптотичний розподіл оцінок максимальної вірогідності у дробовій моделі Васічека, Ральченко К. В. (2018)
Майборода Р. Є. - Метод ортогональної регресії для спостережень із суміші, Навара Г. В., Сугакова О. В. (2018)
Malykh N. O. - Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate, Postevoy I. S. (2018)
Мішура Ю. С. - Відшукання екстремумів ентропійних функціоналів, Железняк Г. С. (2018)
Працьовитий М. В. - Властивості та розподіли значень фрактальних функцій, пов'язаних із Q_2-зображенням дійсних чисел, Ратушняк С. П. (2018)
Радченко В. М. - Наближення розв'язків хвильового рівняння, керованого стохастичною мірою, Стефанська Н. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Korotkova Y. - Language Education Trends in Ukraine (late ΧΧ – early ΧΧΙ) (2018)
Stronskyy H. - Polish Societies Role in the "Third Sector” Development in Volyn, Panyshko H. (2018)
Durdas A. - Higher Education in France: Historical Development (2018)
Kaminska M. - Trends in Continuing Education of Teachers in European Education Systems (2018)
Batechko N. - Engineering Education Quality Assurance in the European Educational Area, Lut M. (2018)
Pavlenko O. - US higher engineering education: the spotlight on current trends (2018)
Voyevutko N. - Masters’ Degree in Educational Managers in the Republic of Cyprus: Program Analysis (2018)
Ivashko O. - Teaching Foreign Languages of Third Age Students in Poland (2018)
Serheieva O. - The Role of Adult Student’s Individuality in Optimization of Educational Process (2018)
Minczanowska A. - Cultural Context of Children and Youth’s Self-esteem from the Polish – Czech Borderland (2018)
Papadopoulos I. - Investigating factors enhancing intercultural communication: from students’ writing to teachers’ practice (2018)
Sopova D. - Conceptual Bases of Academic Honesty Formation at Teachers Training (2018)
Засідання "Круглого столу" з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього" (21 вересня 2017 р., м. Київ) (2017)
Маврін О. О. - Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Нотатки з історії кіноархівів (2017)
Клименко Т. А. - Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області (2017)
Алєксєєнко А. О. - Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття", Балишев М. А. (2017)
Любарська Л. В. Фотодобірка (2017)
Бандура М. В. - Надійний супутник архівістів та істориків (2017)
"Архіви України". Фотодобірка (2017)
Алєксєєнко А. О. - Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації, Балишев М. А. (2017)
Калакура Я. С. - Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту (2017)
Переверзєва Л. М. - Створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини, Колісник О. В. (2017)
Ухач В. З. - "Важкі" питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків (2017)
Бабенко О. О. - Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС (2017)
Марканич М. В. - Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі (2017)
Масіян Н. Б. - Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча) (2017)
Романова К. В. - Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції (2017)
Бездрабко В. В. - Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи (2017)
Колесник І. І. - Діалог з істориком (2017)
Мага І. М. - Учитель (2017)
Палієнко М. Г. - Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства (2017)
Пиріг Р. Я. - Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви (2017)
Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури (2017)
Вовк О. Б. - "Даби публичніе дѣла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях предположенному" (до історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.), Демченко Л. Я. (2017)
Фрасинюк О. Н. - Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського (2017)
Андрієвська Л. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Архіви в сучасному світі: виклики та завдання" (7–8 грудня 2017 р., м. Київ) (2017)
Гуль О. В. - Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття (2017)
Палієнко М. Г. - 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.) (2017)
Чернятинська Ю. Г. - VIІ Конгрес польських архівістів "Архіви без кордонів" (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща) (2017)
Dzhala R. M. - Influence of the pipe defect on its magnetic field, Dzhala V. R., Melnyk M. I., Horon B. I., Senyuk O. I. (2018)
Dzhala R. M. - Antiinterference determination of underground pipeline placement, Verbenets B. Ya., Horon B. I., Senyuk O. I. (2018)
Javorskyj І. М. - Covariance LSM-analysis of biperiodic nonstationary vibration signals, Dzeryn O. Y., Yuzefovych R. М. (2018)
Skalsky V. R. - The method of measuring the velocity of surface acoustic waves by laser probing, Mokryy O. M., Rudavskyy D. V. (2018)
Ivasenko І. B. - Analysis of dimple shape on fractographic heat-resistant steel images, Berehulyak O. R., Vorobel R. A. (2018)
Mandziy T. S. - Segmentation of corrosion damage images with unknown background by energy minimization, Ivasenko I. B. (2018)
Rubel A. S. - Assessment of visual quality of denoised images, Lukin V. V. (2018)
Stasyshyn I. V. - Retrieving the surface relief components using phase-shifting interferometry and Gaussian filter, Kotsiuba Y. M., Muravsky L. I., Voronyak T. I. (2018)
Krasniuk R. P. - Modeling of the optimal databases allocation of information systems by the availability of intermediate servers, Tsegelyk G. G. (2018)
Dosyn D. H. - Pertinence evaluation system architecture on a basis of learning ontology with planning in a certain domain (2018)
Yerokhin A. L. - Fuzzy probabilistic neural network in document classification tasks, Zolotukhin O. V. (2018)
Vorobel R. A. - To the 100-th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine (2018)
Vorobel R. A. - The V-th Scientific Conference "Computational Methods and Information Transformation Systems – 2018" in honor of prof. Bohdan Popov (2018)
Borys Yevhenovych Paton – President of the National Academy of Sciences of Ukraine (to the 100th birthday) (2018)
Бараболя О. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від системи удобрення та погодних умов вегетаційного періоду, Барат Ю. М., Кулик М. І., Онопрієнко О. В. (2018)
Вечерська Л. А. - Пшениця полба: переваги, недоліки і перспективи, Реліна Л. І., Голік О. В. (2018)
Січкар А. О. - Змішані посіви кукурудзи на силос з високобілковими компонентами в Правобережному Лісостепу, Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Климович Н. М. (2018)
Мостов’як І. І. - Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України, Кравченко О. В. (2018)
Полторецький С. - Енергетична ефективність насінницьких посівів Panicum Miliaceum (L.), Полторецька Н., Яценко А., Білоножко В., Кравченко В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. (2018)
Войціцька О. М. - Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу (2018)
Карпенко В. П. - Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів, Новікова Т. П., Притуляк Р. М. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив добрив на ріст і розвиток насінників, урожайність і якість насіння цибулі ріпчастої сорту Любчик в умов зрошення в умовах Степу України (2018)
Улянич О. І. - Адаптивність та сортові особливості цикорію салатного ендивій і ескаріол у Правобережному Лісостепу України, Лук'янець О. Д., Воєвода Л. І. (2018)
Хареба О. В. - Зональна мінливість урожайності салату посівного листкового (Lactuca sativa var. secalina L.) сорту Сніжинка, Горова Т. К., Кондратенко С. І., Ткалич Ю. В. (2018)
Яценко В. В. - Адаптивність і стабільність сортів часнику озимого за інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Карпенко В. П. - Продуктивність нуту за впливу гербіциду і біологічних препаратів, Коробко О. О. (2018)
Карпенко В. П. - Ферментативна активність рослин соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин, Шутко С. С. (2018)
Новак В. Г. - Агрометеорологічні умови 2017–2018 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак А. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої, Черно О. Д., Бойко В. П., Стасінєвич О. Ю. (2018)
Polunina O. V. - Evaluation methods of estimation of young apple trees leaf area, Maiboroda V. P., Seleznov A. Y. (2018)
Мельник О. В. - Укорінення відсадків підщепи яблуні 54-118 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2018)
Герасько Т. В. - Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на фізіологічні показники листя черешні, Злоєдова А. В. (2018)
Попович З. О. - До питання про можливість співіснування ринкових, планових і адміністративних механізмів господарювання в економічній системі СРСР (2015)
Оноприенко В. І. - Ризикогенність суспільства знань і мегатехнологій (2015)
Бублик С. Г. - О возможностях применения лингвостатистических подходов к анализу государственной научно-технологической политики (2015)
Попович О. С. - Зміна структури кадрової складової наукового потенціалу України протягом 1995–2013 років, Костриця О. П. (2015)
Живага О. В. - Соціальні ефекти і ризики біотехнологічної революції (2015)
Добровська С. В. - Розвиток національної системи реферування (2015)
Грачев О. О. - Наукознавчий аналіз стану національних академій наук США, Канади і країн Латинської Америки та Карибського басейну, Хорєвін В. І. (2015)
Malitsky B. A. - Foreign Grant Support for Projects in the Context of R&D Structure and Performance in Ukraine (2015)
Gryga V. - Opportunities for Financing Basic Research in Austria (2015)
Kostenko L. - Scientometrics: A Tool for Monitoring and Support of Research, Zhabin A., Kuznetsov A., Lukashevich T., Kukharchuk E., Simonenko T. (2015)
Храмов Ю. А. - Военно-политические и научно-технические предпосылки активизации работ в ядерной и ракетной науке и технике в СССР в 1945–1954 годах с целью создания ракетно-ядерного оружия (2015)
Глоба О. Ф. - З історії становлення та розвитку акарології (2015)
Грушицька І. Б. - Є. А. Кирилов – фундатор одеської школи наукової фотографії, Сухотерина Л. І. (2015)
Звонкова Г. Л. - Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні: історія створення, напрямки і результати діяльності. (2015)
З історії створення Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР (2015)
Хроніки наукового життя (2015)
Рецензії (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Головатюк В. М. - Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-технологічної та інноваційної політики (2016)
Сенченко В. В. - Моніторинг розвитку інформаційного суспільства в Україні (2016)
Исакова Н. Б. - Сучасний стан та проблеми підприємницького сектору науки (2016)
Лобанова Л. С. - Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики, Гуменюк А. Ю. (2016)
Макаренко І. П. - Моніторинг інноваційної діяльності в азійських країнах: уроки для України, Рогожин О. Г., Соловйов В. П. (2016)
Грачев О. А. - Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности, Хоревин В. И. (2016)
Слонимский А. А. - Интернационализация ресурсов инновационного развития национальной экономики: пример Беларуси, Гордейчик М. В. (2016)
Кордюм Е. Л. - Космическая биология и медицина в Украине: история и перспективы (2016)
Бабічук І. В. - Значення праць професора І. Я. Горбачевського для охорони здоров’я, Шендеровський В. А. (2016)
Татарчук В. В. - Ф. Р. Гешвенд – піонер ракетної техніки в Україні (2016)
Фірсов О. В. - Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) (2016)
Нелегкі часи. З історії Відділу історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР (2016)
Хроніка наукового життя (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Акбаш К. С. - Про закон повторного логарифма для схеми максимуму в банахових ідеальних просторах, Макарчук О. П. (2019)
Безкрила С. І. - Про одну нерівність для модулів неперервності дробового порядку, породжених півгрупою операторів, Нестеренко О. Н., Чайковський А. В. (2019)
Боднар Д. І. - Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди, Дмитришин Р. І. (2019)
Goginava U. - Strong summability of two-dimensional Vilenkin – Fourier series (2019)
Дзюбенко Г. А. - Майже коопукле наближення неперервних періодичних функцій (2019)
Кофанов В. А. - Задача Боянова – Найденова для функций с несимметричными ограничениями на старшую производную (2019)
Кузьмич В. І. - Геометричні властивості метричних просторів (2019)
Türkmen E. - Z*-semilocal modules and the proper class RS (2019)
Pham Hoang Ha - Unicity theorems with truncated multiplicities of meromorphic mappings in several complex variables for few fixed targets, Si Duc Quang. (2019)
Александрович І. М. - Диференціальні оператори, що визначають розв'язок ітерованого рівняння еліптичного типу, Сидоров М. В.-С. (2019)
Рибачук В. Д. - Мікробіологічне обґрунтування вибору концентрації антимікробних речовин у складі присипки на основі цеоліту природного (кліноптилоліту), Рубан О. А., Філімонова Н. І. (2019)
Kovalevska I. - Study of biopharmaceutical solubility of quercetin and its solid dispersions, Ruban O., Grudko V. (2019)
Ференчук Є. О. - Вплив триденного введення глутатіону на метаболізм гідроген сульфіду у печінці щурів за умов експериментальної нефропатії, Геруш І. В. (2019)
Бондарєв Є. В. - Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, "Глюкозаміну-С БХФЗ" та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми, Штриголь С. Ю., Синиця В. О., Савенко П. В., Беляєва С. В. (2019)
Badalova A. - The study of antidiabetic action of the phlomis pungens extract (2019)
Сахарова Т. С. - Вивчення впливу парацетамолу на функціональний стан нирок щурів за умов експериментальної інсулінорезистентності, Бондарь Ю. Ю., Кравченко Г. Б., Красільнікова О. А. (2019)
Шаталова О. М. - Експериментальне дослідження протизапальної активності екстрактів з рослин родини Iridaceae, Михайленко О. О. (2019)
Геруш О. В. - Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр., Яковлєва Л. В., Ткачова О. В. (2019)
Цеменко К. В. - Оцінка емоційно-поведінкової реактивності у щурів після введення комплексу брусниці звичайної в комбінації з аргініном, Кіреєв І. В., Кошовий О. М. (2019)
Гонтова Т. М. - Вивчення флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у траві сортів жоржин, що культивуються в Україні, Ільїнська Н. І., Гапоненко В. П., Козира С. А. (2019)
Романова С. В. - Вивчення елементного складу трави деяких видів сочевиці, Волочай В. І., Демешко О. В., Руденко В. П. (2019)
Маміна О. О. - Дослідження мебгідроліну хроматографічними методами, Кабачний В. І., Томаровська Т. О., Бондаренко Н. Ю. (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Raza M. A. - Study on low-grade galena-barite ore beneficiation in Khuzdar, Balochistan, Pakistan, Bhatti M. A., Nasir S., Bashir F., Mahmood Z., Kazmi K. R., Hafeez I. (2019)
Osemenam R. A. - Evaluation of some ceramic properties of Gadabiu clay deposit (Kwali Area Council, Abuja, Nigeria), Afeni T. B., Alfred V. A., Onwualu-John J. N. (2019)
Skipochka S. - Non-destructive testing of rock bolt fastening as an element of monitoring the state of mine workings, Krukovskyi O., Serhiienko S., Krasovskyi I. (2019)
Petlovanyi M. - Review of man-made mineral formations accumulation and prospects of their developing in mining industrial regions in Ukraine, Kuzmenko O., Lozynskyi V., Popovych V., Sai K., Saik P. (2019)
Toderaş M. - Finite element method applied in mine pressure computation within the context of rock massif – support system interaction, Moraru R., Danciu C. (2019)
Malanchuk Ye. - Regularities of hydromechanical amber extraction from sandy deposits, Korniienko V., Moshynskyi V., Soroka V., Khrystyuk A., Malanchuk Z. (2019)
Bulat A. - Modelling of deep wells thermal modes, Blius B., Dreus A., Liu B., Dziuba S. (2019)
Ozcelik M. - Geological features and marble production qualities of western Turkey, Leventeli Y. (2019)
Sekerin V. - Mineral resources and national economic security: current features, Dudin M., Gorokhova A., Bank S., Bank O. (2019)
Nesterova O. - Lifelong learning competence development of mining students and academic integrity: case study of language courses (2019)
Gamiy Yu. - Applying European approach to predict coal self-heating in Ukrainian mines, Liashok Ya., Kostenko V., Zavialova O., Kostenko T., Kostyrka O. (2019)
Ogunsola N. O. - Variations of physico-mechanical, mineralogical and geochemical properties of marble under the influence of weathering, Lawal A. I., Saliu M. A. (2019)
Voloshyn O. - Experimental study of the thermal reaming of the borehole by axial plasmatron, Potapchuk I., Zhevzhyk O., Yemelianenko V., Zhovtonoha M., Sekar M., Dhunnoo N. (2019)
Ilyashov M. - Prospective tendencies of coal mining risk management, Diedich I., Nazimko V. (2019)
Калько М. І. - Дієслівна стилізація тотально-часових реляцій у контексті аспектологічних досліджень (2018)
Тимко-Дітко О. - Порiвняння дiєслiвних категорiй у сучаснiй українськiй і хорватськiй мовах (2018)
Христіанінова Р. О. - Дуплексив у формально-граматичній та семантико-синтаксичній структурі речення (2018)
Шитик Л. В. - Внутрішньоранговий різнокатегорійний синкретизм складних сполучникових речень (2018)
Пчелінцева О. Е. - Аспектуальні властивості українського віддієслівного іменника зі значенням дії (2018)
Грозян Н. Ф. - Додаток як другорядний член речення: традиційний вимір (2018)
Демешко І. М. - Морфонологія словотвірних гнізд вербативів із членованою вершиною на групу приголосних (2018)
Лонська Л. І. - Антропоніми в складі українських паремій: лінгвостатистичне дослідження (2018)
Калько В. В. - Проблема дефініції паремії в сучасній лінгвістиці (2018)
Таран А. А. - Роль вторинної номінації в оновленні українського лексикону (2018)
Дзира І. Я. - Ідентифікація особи в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року (2018)
Драган Ю. М. - Діалектні особливості мови історичних творів А. Кащенка (2018)
Матвеєва Н. Р. - Мовна ситуація в столиці в другій половині ХІХ ст. (2018)
Мартинова Г. І. - Подовження приголосних в ареалі середньонаддніпрянських говірок (у світлі діалектного тексту) (2018)
Бігусяк М. В. - Кушнірська лексика в говірках Тисмениччини: структурно-семантичний, номінативний та динамічний аспекти (2018)
Делюсто М. С. - Специфіка інтерферентних процесів у південнобессарабських говірках (2018)
Клименко Н. Б. - Робота над укладанням хрестоматії українських говірок Донеччини (2018)
Литвиненко Я. О. - Інваріантна модель тематичної групи як інструмент вивчення діалектної лексики (2018)
Поліщук С. О. - Назви картоплі в говірках середньонадбузького ареалу (2018)
Симоненко І. В. - Займенники прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті крізь призму діалектного тексту (2018)
Чаган О. І. - Назви підсобних господарських приміщень у бойківських говірках (2018)
Щербина Т. В. - Словник говірки с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл. (2018)
Юсікова О. В. - Темпоральність у діалектному тексті-оповіді: деякі аспекти дослідження (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області) (2018)
Денисенко З. М. - Прізвищеві назви в антропонімії с. Хмільна Канівського р-ну Черкаської обл (2018)
Колісник Ю. В. - Мовні стереотипи радянських ЗМІ, їхня роль у формуванні суспільної свідомості (на прикладі журнальної преси УРСР 1950–1980 рр.) (2018)
Зайцева О. М. - Активізація варіантних форм словозміни іменників та числівників у сучасному телемедійному дискурсі (2018)
Цюра С. В. - Комунікативні характеристики оцінних тактик як компонентів англомовного діалогічного дискурсу (на матеріалі п’єс О. Уайльда) (2018)
Савченко І. С. - Духовні основи спілкування (2018)
Артеменко А. І. - Перепитування в англійському та українському дискурсах (2018)
Бойко О. О. - Інтердискурсивність у сучасному українському фентезі (на матеріалі роману Дари Корній "Гонихмарник") (2018)
Селіванова О. О. - Лінгвокогнітивні параметри етнічної ідентичності (2018)
Чистяк Д. О. - Космогонічна концептосистема в поезії Якова Савченка (2018)
Пикалюк Р. В. - Концептуальна система твору як чинник імплікації модальних значень (на матеріалі художньої прози І. Багряного) (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Sayed M. A. - Determination of the suitable drilling operating parameters in different geological formations El-Sharara Oil Field (South-Western Libya), Boghdady G. Y., Abdellah W. R. (2018)
Olovyannyy A. - Simulation of sample testing under compression with the help of finite-element model of rocks being broken, Chantsev V. (2018)
Kozhevnykov A. - Power consumption of rock decomposition process during diamond core drilling using pulse flushing, Dreus A. (2018)
Voloshyn O. - Study of the plasma flow interaction with the borehole surface in the process of its thermal reaming, Potapchuk I., Zhevzhyk O., Yemelianenko V., Horiachkin V., Zhovtonoha M., Semenenko Ye., Таtarko L. (2018)
Abdelhaffez G. S. - Estimation of the wear rate associated with ball mill of Mahd Ad Dahab gold mine, Saudi Arabia (KSA) (2018)
Biletskyi V. - Theoretical background of rock failure at hydraulic seam fracture and aftereffect analysis, Horobets L., Fyk M., Al-Sultan M (2018)
Svitlytskyi V. - Use of the energy of parametric oscillations to improve drilling indices, Ohorodnikov P., Kovalchuk Yu. (2018)
Golik V. - Improvement of hole drilling technology for ore drawing intensification, Morkun V., Morkun N., Gaponenko I. (2018)
Skitsa L. - Ways to improve safety of a pumping-circulatory system of a drilling rig, Yatsyshyn T., Liakh М., Sydorenko О. (2018)
Ozcelik M. - Energy consumption analysis for natural aggregate processing and its results (Atabey, Isparta, Turkey) (2018)
Cheberiachko S. - Analysis of the factors influencing the level of professional health and the biological age of miners during underground mining of coal seams, Cheberiachko Yu., Sotskov V., Tytov O. (2018)
Remli S. - Optimization of salt crystallization process by solar energy with the use of mirror reflection, case of Chott Merouane El-Oued (south east of Algeria), Bounouala M., Rouaiguia I., Benselhoub A. (2018)
Kostenko V. - Mitigating the adverse environmental impact resulting from closing down of mining enterprises, Zavyalova O., Chepak O., Pokalyuk V. (2018)
Ibe K. - Reconstruction of the primary organic productivity of Campano-Maastrichtian shales of Nkporo and Aptian-Albian Awi Formations, Calabar Flank using pigment yield index, Ogwuche C. (2018)
Кулініченко Р. В. - Вивчення впливу дефектів зубних рядів на анатомічні характеристики дисків скронево-нижньощелепних суглобів за результатами морфологічного дослідження (2016)
Гриценко П. И. - Эффективность временной корневой пломбы на основ полиоксидония при лечении деструктивных форм вторичного верхушечного периодонтита, Самойленко А. В. (2016)
Дичко Є. Н. - Характеристика калікреїн-кінінової системи у хворих на глосалгію, Срібник П. Л., Штомпель Г. В. (2016)
Романова Ю. Г. - Особливості функціонування ферментних систем ротової порожнини в жінок, які страждають на синдром полікістозних яєчників, Дізік С. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Роль механизмов гуморального иммунитета в развитии хронического генерализованого пародонтита I-II степени тяжести у лиц с паразитарной инвазией (2016)
Фесенко В. І. - Клініко-імунологічний статус хворих на генералізований пародонтит на тлі хронічного вірусного гепатиту В, Швець С. В. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Функціональний стан мікроциркуляції пародонта у хворих на генералізований продонтит на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією, Мрочко О. І., Ключковська Н. Р. (2016)
Ярмошук І. Р. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на генералізований пародонти з остеопенією, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2016)
Потапов В. Ю. - Выбор оптимальных антисептических средств для обработки костной полости в процессе хирургического лечения нагноившихся радикулярных кист, Вакуленко Е. Н., Протасенко Я. Д. (2016)
Герман С. А. - Дослідження оптичної щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у ділянці дефектів зубних рядів (2016)
Диев Е. В. - Показатели времени исполнения специалистами ортопедического профиля комплексного протокола изготовления полного условно-съемного зубного протеза с опорой на имплантаты, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Т. В. (2016)
Ірха С. В. - Диференційний підхід до збереження коренів зубів та їх використання при зубному протезуванні (2016)
Янішен І. В. - Проблема комплаєнтно-орієнтованих інновацій зуботехнічного матеріалознавства в контексті підвищення ефективності стоматологічного лікування, Федотова О. Л. (2016)
Фалінський М. М. - Стан тканин пародонта в пацієнтів з ортодонтичною патологією, Бойцанюк С. І., Островський П. Ю. (2016)
Безвушко Е. В. - Значимість суб'єктивних індикаторів стоматологічного здоров'я для оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів у дітей, Лагода Л. С. (2016)
Дичко Є. Н. - Первинна стоматологічна профілактика дитячого населення техногенного регіону (2016)
Макєєв В. Ф. - Мінеральна щільність кісткової тканини альвеолярних відростків у дітей у віковому аспекті, Крупник А. – С. А. (2016)
Добровольская О. В. - Хирургические методики формирования десневого края на втором этапе имплантации, Добровольский А. В., Павлиш И. В., Луговая Л. А. (2016)
Пономаренко В. О. - Динаміка рівня цитокінів ротової рідини в пацієнтів із повною вторинною адентією після протезування з опорою на імплантати, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2016)
Скрипнікова Т. П. - Аналіз структури науково-дослідної роботи лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів вднзу "умса", Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2016)
Груздева А. А. - Состояние тканей пародонта у робочих железорудного производства (обзор литературы), Глазунов О. А. (2016)
До відома авторів (2016)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (тези доповіді на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Мех О. А. - Інституційний фактор у науково-технічній сфері: стан і перспективи в умовах глобальних змін (2016)
Бублик С. Г. - Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности (2016)
Попович А. С. - Эволюция возрастной структуры научных кадров Украины, России и Беларуси после 2000 года, Кострица Е. П. (2016)
Булкін І. О. - Особливості вікової структури наукових кадрів НАН України як провідного елемента наукової системи країни (2016)
Жабін С. О. - Аналіз анкетування молодих учених НАН України у 2015 р., Казьміна О., Вашуленко О. С., Соснов О. С. (2016)
Батурин Ю. М. - Похвала ФАНО. Искусствоведческий комментарий к академической реформе (2016)
Храмов Ю. А. - Пионеры ракетно-космической науки и техники, Костюк Г. Г., Мушкало Ю. И. (2016)
Бар’яхтар В. Г. - Катастрофа на ЧАЕС 30 років тому. Як це було, Прістер Б. С., Уманець М. П. (2016)
Барановская Н. П. - Чернобыльский опыт Киева для АЭС Фукусимы, Миягоши Юкико (2016)
З архівів України (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Рецензії (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Красівський О. Я. - Політичний діалог між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію, Пасічник В. М. (2018)
Гук О. І. - Управлінське значення ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2018)
Котовська О. П. - Ціннісно-смислові особливості формування англосаксонської традиції публічної політики (2018)
Нєма О. С. - Залучення та використання міжнародної технічної допомоги в сучасних умовах розвитку України, Колосовська І. І. (2018)
Підбережник Н. П. - Забезпечення етнокультурних прав української державотворчої нації, національних меншин в Україні в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2018)
Худоба О. В. - Вплив старіння населення на систему охорони здоров’я: аналіз для перегляду державної політики (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз сучасного правового регулювання взаємовідносин між Україною та ЄС у сфері економічної безпеки (2018)
Корецька Т. К. - Механізм забезпечення ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону (2018)
Лесняк-Іглінська Н. Ю. - Аналіз управління ризиками як засобу реалізації державної політики щодо безпеки праці (2018)
Лішик О. П. - Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в контексті забезпечення права на освіту (2018)
Соломко Ю. І. - Розвиток системи надання адміністративних послуг як умова забезпечення ефективності впровадження електронних послуг (2018)
Сухомлин В. Б. - Особливості становлення державної політики у сфері зайнятості населення: методологія проблеми (2018)
Шведа Ю. І. - Вплив конкуренції на ефективність системи охорони здоров’я України (2018)
Карпа М. І. - Реформування державної служби в Україні в контексті політичної асоціації між Україною та ЄС (компетенційний вимір) (2018)
Голинська О. В. - Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах (2018)
Загорський В. С. - Синергетизм процесів управління соціально-економічними системами, Ліпенцев А. В. (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Удосконалення складання маршрутів руху інкасаторських автомобілів у підрозділах Національного банку України за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, Федець А. В. (2018)
Маліцький Б. А. - Аналіз розвитку науки України в контексті змін державної наукової політики (2016)
Саліхова О. Б. - Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України, Бак Г. О. (2016)
Денисюк В. А. - Аналіз стану економіки та науково-технічної діяльності в Південному регіоні України., Хуторной О. М. (2016)
Жукович І. А. - Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств (2016)
Сергеєва Т. А. - Біосенсори. З’єднання живого з неживим, Єльська Г. В. (2016)
Булкин И. А. - Приоритеты удельного финансирования НИОКР в Украине в дисциплинарном аспекте (2016)
Коренєв М. М. - Удосконалення методів оцінювання наукового результату дослідницької роботи в галузі медицини, Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В. (2016)
Головащенко Л. Р. - Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004–2008 рр., Хоменко Л. О., Примаченко С. І. (2016)
Батурин Ю. М. - "Охота на Снарка" = Охота на РАН. Попытка осмысления абсурда происходящей реформы Российской академии наук (2016)
Хорошева С. А. - С. П. Парняков и его научно-техническая школа в области ракетно-космического приборостроения, Храмов Ю. А. (2016)
З архівів України (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Title (2018)
Content (2018)
Ali A. M. A - Optimization of blending operation for Aswan phosphate mines using linear programming, Wasly H. S., Abdellah W. R., Jang H. (2018)
Liashok Ya. - Experimental studies of the seam openings competence in different methods of protection under pitch and steep coal seams development, Iordanov I., Chepiga D., Podkopaiev S. (2018)
Idris M. A. - Effects of elevated temperature on physical and mechanical properties of carbonate rocks in South-Southern Nigeria (2018)
Tiutkin O. - Сontrolling stress state of a hoisting shaft frame in the context of specific freezing process, Petrenko V., Petrosian N., Miroshnyk V., Alkhdour A. (2018)
Olovyannyy A. - Nonlinear criteria and the influence of the average principal stress on rocks destruction (2018)
Fomychov V. - Analysis of the efficiency of geomechanical model of mine working based on computational and field studies, Mamaikin O., Demchenko Yu., Prykhorchuk O., Jarosz J. (2018)
Stupnik M. - Choice and substantiation of stable crown shapes in deep-level iron ore mining, Kalinichenko O., Kalinichenko V., Pysmennyi S., Morhun O. (2018)
Chetveryk M. - Review of geomechanical problems of accumulation and reduction of mining industry wastes, and ways of their solution, Bubnova O., Babii K., Shevchenko O., Moldabaev S. (2018)
Akinbinu V. A. - Evaluation of volumetric strain quantities and types of volumetric strain curves under failure-deformation process of hard brittle rocks, Ajaka E. O., Afu D. J. (2018)
Vagonova O. - Topical problems concerning both methods and ecomomy to develop mineral deposits, Mormul T., Zakharchenko Yu., Romaniuk N., Kasianenko L. (2018)
Chen L. - Мechanism conversion process and timeliness of N2-ECBM, Yang T., Yang H., Wang L. (2018)
Sinchuk I. - Harmonization of modeling systems for assessing the electric-power consumption levels at mining enterprises (2018)
Krupnik L. - Selection of accessing and development schemes for extracting reserves of ore body 2 in Irtysh deposit, Shaposhnik Yu., Shaposhnik S., Konurin A., Shokarev D. (2018)
Nehrii S. - Analyzing kinetics of deformation of boundary rocks of mine workings, Sakhno S., Sakhno I., Nehrii Т. (2018)
Demchenko S. A. - The synthesis and the study of the antitumor activity of 1,4-diaryl-5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a triazacyclopenta |cd| azulene derivatives, Fedchenkova Yu. A., Bobkova L. S., Artemchuk L. P., Demchenko A. M. (2019)
Мельников С. В. - Синтез 3-арил-3-трифторометил-2,3-дигідро-1Н-піролізин-1-онів, Ткачук В. М., Грозав А. М., Жілазо І., Сукач В. А. (2019)
Kobyzhcha N. I. - The synthesis of novel spirocyclic N-aryl-substituted 2-thiopyrimidine-4,6-diones, Holovatiuk V. M., Rozhkov V. V., Kashkovsky V. I. (2019)
Karpina V. R. - The synthesis and biological assessment of ||1,2,4|triazolo|4,3-a|pyridine-3-yl|acetamides with an 1,2,4-oxadiazol cycle in positions 6, 7 and 8, Kovalenko S. S., Kovalenko S. M., Zaremba O. V., Silin O. V., Langer T. (2019)
Kalchenko O. I. - The chromatographic study of complexation of functionalized calix|4,8|arenes with aromatic aldehydes, Cherenok S. O., Solovyov A. V. (2019)
Agafonov O. M. - The quantum chemical study of the mechanism of the epoxidation reaction of limonene and geraniol with peracetic and perbenzoic acids, Okovytyy S. I., Blazheyevskiy M. Ye. (2019)
Slabiak O. I. - Development and validation of HPLC/UV-procedures of efavirenz determination in biological fluids, Ivanchuk I. M., Klimenko L. Yu., Kolisnyk Iu. S. (2019)
Єрьоміна Г. О. - Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу, Упир T. В., Осолодченко Т. П., Єрьоміна З. Г., Демченко Н. Р., Перехода Л. O. (2019)
Головатюк В. М. - Трансформація євроінтеграційного потенціалу національної економіки (2016)
Козловський І. В. - Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання показників Європейського інноваційного табло (2016)
Яковлев А. И. - Развитие систем стимулирования работников и организаций для повышения качества и конкурентоспособности новых разработок (2016)
Булкин И. А. - Эволюция возрастной структуры исследователей в организациях НАН Украины (2016)
Головащенко Л. Р. - Моніторинг публікацій у вітчизняних ЗМІ з проблем науки та діяльності НАН України, а також інформаційної активності вчених НАН України за період 2009–2013 рр., Хоменко Л. О., Бодеко В. П., Примаченко С. І. (2016)
Задача о "взвешивании ученых" как стратегическая операция (Интервью с членом-корреспондентом РАН Ю. М. Батуриным) (2016)
Глебова А. Н. - О приоритете создания магнетронного генератора высокочастотных колебаний (2016)
Интервью с академиком НАН Украины А. И. Ахиезером (к 20-летию создания Института теоретической физики им. А. И. Ахиезера) (2016)
З архівів України (2016)
Кавуненко Л. Ф. - Юбилейные даты киевского науковедения, Велентейчик Т. Н. (2016)
Слонимский А. А. - 40 лет белорусскому науковедению, Карелина В. А., Шарый И. Н. (2016)
До 75-річчя В. П. Соловйова (2016)
До 65-річчя Л. П. Кавуненко (2016)
Хроніки наукового життя (2016)
Рецензії (2016)
Автори номеру (2016)
Abstracts (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Pogorelova Ye. Yu. - Geotectonic aspects of oil and gas potential of the intermountain segment of the Black ­Sea-Caspian Sea region (2019)
Brovender Yu. M. - On extraction of ore minerals of the Donetsk basin in the early metal age, Okalelov V. N. (2019)
Biletsky M. T. - Dependence of the drilling speed on the frictional forces on the cutters of the rock-cutting tool, Kozhevnykov A. A., Ratov B. T., Khomenko V. L. (2019)
Shashenko O. M. - Analysis of calculation models while solving geomechanical problems in elastic approach, Hapieiev S. M., Shapoval V. G., Khalymendyk O. V. (2019)
Fedko M. B. - Determination of drilling and blasting parameters considering the stress-strain state of rock ores, Muzyka I. O., Pysmennyi S. V., Kalinichenko O. V. (2019)
Nadutyy V. P. - The results of experimental studies of in-fluence of variable parameters on the performance indicators of shock-centrifugal disintegrator, Haddad Jamil, Sukharyev V. V., Loginova A. O. (2019)
Doroshenko Е. V. - Aeroacoustic charac-teristics of the axial compressor stage with tandem impeller, Tereshchenko Yu. M., Tereshchenko Yu. Yu., Kushchinskiy А. O. (2019)
Pivnyak G. G. - Method for determining high-speed vehicle contact forces of the ground transport, Sakhno V. P., Kravets V. V., Bas K. M. (2019)
Kryzhanivskyi Ye. I. - The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber, Panevnyk D. O. (2019)
Vynohradov B. V. - Limitation of oscillations of vibrating machines during start-up and shutdown, Samusya V. I., Kolosov D. L. (2019)
Havrysh V. I. - Determination of temperature field in thermally sensitive layered medium with inclusions, Kolyasa L. I., Ukhanska O. M., Loik V. B. (2019)
Skyba M. Ye. - Model of changing the stressed-deformed state of a polymer sheet during stretching, Synyuk O. M., Zlotenko B. M. (2019)
Volkov V. O. - Optimization of times of start-braking regimes of frequency-regulated asynchronous engine with pumping load (2019)
Dekhane A. - Investigations and control of the DC bus effect for adjusting wind turbine power, Tahar W., Abderrezak А. (2019)
Dreval Yu. D. - Methodological aspects of regulatory support of labor protection, Sychenko V. V., Sharovatova O. P., Vilkhova T. V. (2019)
Goncharenko D. F. - Restoration of urban underground workings using secondary polymer composites, Ubyivovk A. V., Garmash O. O., Gorokh M. P. (2019)
Boutemedjet A. - Assessment of dust pollution related to granite quarry operations in Kef Bouacida, Annaba (Algeria), Bounouala M., Idres A., Benselhoub A. (2019)
Korchemlyuk M. - Anthropogenic influence from point and ­diffuse sources of pollution in the Upper Prut River basin, Arkhipova L., Kravchynskyi R. L., Mykhailyuk J. D. (2019)
Bazylevych V. - Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies, Grazhevska N., Mostepaniuk A., Virchenko V. (2019)
Novak O. - Features of master’s degree programs in Ukraine: formation of administrative competencies, Levchenko L., Levchenko I., Kostenko O. (2019)
Snihova O. - Prospects of recovery of efficient functioning of coal industry in the east of Ukraine (2019)
Pohoretskyi M. А. - Expert’s findings in criminal proceedings on environmental crimes, Serhieieva D. B., Starenkyi О. S. (2019)
Маліцький Б. А. - Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання. (2018)
"Чтобы видеть историю, надо измерять время эпохами" Интервью с президентом Национальной академии наук Украины, директором Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, первым президентом Международной ассоциации академий наук, академиком Б. Е. Патоном (2018)
Наумовець А. Г. - Національна академія наук України — країні і людям (2018)
Грачев О. О. - Академическая форма организации науки: объективные тенденции развития и антиакадемическая критика, Рибачук В. П. (2018)
Корнієнко О. М. - Б. Є. Патон – інженер, учений та організатор науки (до 100-річчя з дня народження), Храмов Ю. О. (2018)
Діденко Ю. В. - Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України, Радченко A. І. (2018)
Литвинко А. С. - Інституалізація історії науки і техніки в Національній академії наук України, Луговський О. Г. (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Горбачов В. П. - Нормативне регулювання і практика реалізації принципу незалежності прокурора в кримінальному процесі Російської імперії після судової реформи 1864 року (2018)
Мазур Т. В. - Методологія дослідження правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні (2018)
Онищук І. І. - Моніторинг правових колізій і прогалин у законодавстві України (2018)
Блажівська Н. Є. - Підстави та способи захисту корпоративних прав у практиці ЄСПЛ (2018)
Мищак І. М. - Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2018)
Нікіфорова М. О. - Поняття та види принципів податкового законодавства (2018)
Бугайчук А. А. - Моніторинг наукової розробленості сучасної джерельної бази кримінального процесуального права України (2018)
Баліцький В. В. - Міжнародне право як нормативна основа дипломатичної діяльності (2018)
Маловацький О. В. - Міжнародно-правові зобов’язання України в галузі забезпечення безпеки цивільної авіації: сучасність та перспективи (2018)
Пилипенко В. П. - Воєнні злочини як серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного кримінального права (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Фундаментальні права та концепція наднаціональності: новітні підходи у практиці Європейського Союзу (2018)
Dzhumelya V. V. - Organizational and functional mechanism of the state policy of counteraction to the shadow economy in Ukraine (2018)
Kazarian G. G. - Regulatory environment for the formation of the provision system of persons with disabilities in Ukraine, Gryshova R. V. (2018)
Андрійчук Ю. М. - Публічне управління регіональним і місцевим розвитком: шляхи реформування системи в Україні (2018)
Ляшенко О. О. - Державна етнополітика України: науковий і законодавчий аспекти (2018)
Мепарішвілі Х. Н. - Аналіз розвитку законодавства ЄС щодо управління водними ресурсами (2018)
Проданик В. М. - Взаємодія об’єднань підприємців і органів державного управління в частині реалізації регуляторної політики в Україні (2018)
Родченко Л. М. - Система принципів взаємовідносин органів державної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні (2018)
Шинкарьов А. М. - Інституційний розвиток співпраці влади, бізнесу та громадськості на регіональному та місцевих рівнях (2018)
Андрущак І. Є. - Аналіз поширення тріщин в композитних матеріалах із використанням розширеного методу скінченних елементів, Кошелюк В. А. (2018)
Бадір К. К. - Електромагнітна складова утримання феромагнітних забруднень на поверхнях деталей машин (2018)
Галян В. В. - Люмінесценція неопроміненого та γ-опроміненого монокристалу (Ga69,5La29,5Er)2S300, Кевшин А. Г., Іващенко І. А., Федосов С. А., Лебедь О. О., Олексеюк І. Д. , Тищенко П. В., Тимошук А. Б. (2018)
Головенко Т. М. - Збагачення виробництв України сертифікованою лубоволокнистою сировиною з льону олійного, Ткачук О. Л., Ковтун О. М., Горач О. О., Шовкомуд О. В. (2018)
Дегтяр М. В. - Основні технологічні прийоми при очищенні дренажних вод полігонів твердих побутових відходів (2018)
Джугурян Т. Г. - До визначення температури безцентрового шліфування переривчастими кругами поверхонь обертання, Марчук В. І., Марчук І. В., Олексин М. В. (2018)
Дудніков А. А. - Технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності машин, Горбенко О. В., Келемеш А. О., Дудник В. В. (2018)
Защепкіна Н. М. - Контроль інформативних показників моторних олив засобами і методами люмінесцентної спектрометрії, Таранов В. В., Наконечний О. А. (2018)
Zuev D. O. - Modeling and control of data center power consumption minimization strategies, Dos E. V., Kropachev A. V., Babkin O. V. , Varlamov О. О. (2018)
Іванов В. О. - Алгоритм вибору установлювальних елементів верстатних пристроїв, Залога В. О., Басова Є. В., Капанайко В. С. (2018)
Калюжний В. Л. - Аналіз методом скінченних елементів впливу осьового зазору на неповністю закрите відрізання заготовок із круглого прокату зсувом у штампі на пресі, Касян Д. В. (2018)
Клец Д. М. - Потенційна можливість реалізації прирощення вповільнення легковими автомобілями під час екстрених гальмувань в різних експлуатаційних умовах, Назаров О. І., Шпінда Є. М. (2018)
Кропачов Р. В. - Применение новых материалов в строительстве при 3D-печати, Ахтямова Е. Р., Мухаметзянова З. Р., Дібіров А. К. (2018)
Литвин О. В. - Аналіз передумов застосування нейронних мереж при синтезі конструкцій в машинобудуванні, Ящук І. Р., Паньков С. Б. (2018)
Литвин О. В. - Приведення жорсткості системи патрон – деталь токарного верстата, Ящук І. Р. , Раус С. С. (2018)
Лучко Й. Й. - Проблеми експлуатації потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів, Кичма А. О. (2018)
Мащенко В. А. - Відбивання акустичних хвиль від межі рідини та ауксетик-середовища (2018)
Молошний О. М. - Вплив негладких стінок обертового осьового підвідного пристрою на робочий процес відцентрового насоса, Сотник М. І. (2018)
Мухі Алдін Хассан Мохамед - Методология построения корреляционных алгоритмов классификация сетевого трафика (2018)
Найдьонов І. М. - Формалізація голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту (2018)
Налобіна О. О. - Дослідження котка дорожнього зі змінним контактним впливом на робочу поверхню, Герасимчук О. П., Пуць В. С., Мартинюк В. Л., Шовкомуд О. В. (2018)
Поліщук О. С. - Руйнування взуттєвих та швейних матеріалів ударом (2018)
Поляченко А. І. - Можливості методів пошуку та локалізації аномалій у томографічних та рентгенівських знімках для підвищення точності встановлення діагнозу (2018)
Потопальська К. Є. - Статистична оцінка надійності та ресурсу трубопроводу з урахуванням процесів накопичення втоми та розвитку корозії, Ларін О. О. (2018)
Ратушний О. В. - Методика определения оптимальных параметров капиллярного насоса (2018)
Редько О. І. - Дослідження складу і технології формування захисних покриттів з підвищеними антикорозійними характеристиками і зносостійкістю, Редько Р. Г. (2018)
Редько Р. Г. - Технологія виготовлення нерозвідних затискних цанг, Редько О. І. (2018)
Росул Р. В. - Історичний аспект розвитку шкіргалантерейних виробів, Садовнікова Т. М., Рейс Т. Т. (2018)
Савчук П. П. - Вплив фізичних полів на структурування епоксиполімерів, Кашицький В. П., Боярська І. В., Матрунчик Д. М. (2018)
Садова О. Л. - Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля, Кашицький В. П., Заболотний О. В., Щеглов С. М., Янчук С. Л. (2018)
Скідан В. В. - До питання впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес, Романюк Є. О. , Єфімчук Г. В. (2018)
Surianinov M. G. - Choice of a constructive solution of a high-frequency stabilizer of dynamic tension of a warp threads by means of a modal analysis in ANSYS package, Lazareva D. V., Chaban V. V. (2018)
Топчій В. С. - Статистический анализ показателей фазового портрета ЭМГ-сигнала с целью дифференцирования заболеваний опорно-двигательного аппарата, Жемчужкіна Т. В., Носова Т. В. (2018)
Федорчук-Мороз В. І. - Шляхи подолання шкідливої дії вібрації у виробничих процесах, Вісин О. О. (2018)
Фоменко Д. С. - Контроль динамічної неврівноваженості металевих тіл обертання (2018)
Чигвінцева О. П. - Вивчення властивостей вуглепластика на основі фенілона С-2, Рула І. В., Токар А. В., Кравченко С. В., Петрушина Г. О. (2018)
Чумало Г. В. - Вплив захисних покриттів на корозійно-механічне руйнування трубних сталей, Студент М. М., Харченко Є. В., Палюх В. М. (2018)
Дзюбецький Б. В. - Характеристика тесткросів ранньостиглих ліній кукурудзи плазми Айодент в умовах північної зони Степу України, Абельмасов О. В. (2018)
Байса І. П. - Колекція сорго: формування,вивчення і використання зразків генофонду (2018)
Бєліков Є. І. - Нові кременисті лінії кукурудзи, Купріченкова Т. Г. (2018)
Кирпа М. Я. - Біологічна довговічність і господарська придатність насіння зернових культур залежно від обробки та зберігання, Базілєва Ю. С., Лой О. Ю. (2018)
Кравець С. С. - Вплив ґрунтового гербіциду пропоніт на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Алдошин А. В., Ляшенко Н. О., Бернацький М. М. (2018)
Ткаліч І. Д. - Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшника в умовах Степу України, Гирка А. Д., Бочевар О. В., Ткаліч Ю. І. (2018)
Черенков А. В. - Вплив передпосівної обробки насіння на морозо- та зимостійкість пшениці озимої після різних попередників, Грузінов С. К., Кобос І. О. (2018)
Мамєдова Е. І. - Вплив агротехнологічних заходів вирощування на формування надземної маси рослин ячменю ярого в умовах Північного Степу України (2018)
Єрашова М. В. - Ріст і розвиток рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу України (2018)
Гавриш С. Л. - Вплив гранульованого біогумусу на розвиток рослин еспарцету в літніх посівах, Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. (2018)
Лемішко С. М. - Ефективність використання біопрепаратів та стимуляторів росту у посівах гороху в умовах Північного Степу України (2018)
Gyrka A. D. - Growth, development and productivity of winter wheat depending on the different soil tillage and sowing systems, Gasanova I. I., Gyrka T. V., Bokun O. I. (2018)
Ярчук І. І. - Строки сівби і норми висіву пшениці твердої озимої, Мельник Т. В. (2018)
Молдован Ж. А. - Оцінка показників індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи при допосівній обробці насіння та позакореневому підживленні, Собчук С. І. (2018)
Shevchenko M. S. - Аgrophysical and biotic factors of regulation the biological activity of soil in crop rotation, Shvets N. V., Shevchenko S. M. (2018)
Чабан В. І. - Реалізація потенціалу продуктивності польових культур в умовах Північного Степу України, Подобед О. Ю., Клявзо С. П., Горбатенко А. І. (2018)
Судак В. М. - Інтегрований контроль бур’янів при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару, Горбатенко А. І., Матюха В. Л. (2018)
Козир В. С. - Напрямки розвитку молочного скотарства в Ерастівській дослідній станції (2018)
Халак В. І. - Відгодівельні якості молодняку свиней та їх зв'язок з деякими показниками білково-ліпідного обміну (2018)
Нечмілов В. М. - Забійні якості свиней при різній тривалості дорощування і сухому типі годівлі, Вдовіченко Ю. В., Повод М. Г. (2018)
Дімчя Г. Г. - Розщеплюваність сирого протеїну кормів та ефективність його використання, Майстренко А. Н. (2018)
Денисюк О. В. - Результати оцінки бугаїв-плідників за поєднанням господарсько-цінних ознак у дочок (2018)
Шпетний М. Б. - Забійні та м’ясні якості свиней за дорощування у станках з різним типом ґратчастої підлоги, Повод М. Г. (2018)
Носенко Ю. М. - E-mail розсилки як інструмент інтернет-маркетингу, Сінельник Л. М. (2018)
Артеменко С. Ф. - Продуктивність та ефективність вирощування зернових і зернобобових культур в сівозмінах короткої ротації, Ковтун О. В. (2018)
Гирка А. Д. - Завжди в творчому пошуку (до 80 річчя з дня народження Ігоря Дмитровича Ткаліча), Бочевар О. В., Клименко Л. О. (2018)
Хурані І. Ф. - Паліативна допомога онкологічним хворим, Ковальчук А. П. (2009)
Андрейчин С. М. - Сучасні погляди на лікування первинного остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2009)
Хміль С. В. - Особливості перебігу дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції, Федорейко Л. Р. (2009)
Хміль С. В. - Загальна характеристика програм допоміжних репродуктивних технологій, Лесняк Ю. І., Давид Л. В., Пелех Л. Б., Якименко Г. В. (2009)
Мисула І. Р. - Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі, Сусла О. Б., Смачило І. В., Гоженко А. І. (2009)
П'ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Стародуб Є. М. - Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти, Олійник Н. М. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив гель-німодипіну на порушення енергетичного метаболізму та оксидативного стресу при неускладнених гіпертензивних кризах, Рогачов І. О. (2009)
Вадзюк С. Н. - Антропометричні та психофізіологічні особливості у молодих практично здорових осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Цибульська Л. С. (2009)
Заічко Н. В. - Визначення вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові, Пентюк Н. О., Пентюк Л. О., Мельник А. В., Андрушко І. І. (2009)
Денефіль О. В. - Взаємозв'язок показників електрокардіограм і психологічного стану молоді при різних типах медико-метеорологічної ситуації (2009)
Гунько І. П. - Вторинний ревматоїдний синдром на фоні гемофілії (Випадок з практики) (2009)
Лобода В. Ф. - Застосування пробіотика "Симбітер" для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, Шульгай О. М., Кінаш М. І. (2009)
Мазур О. П. - Особливості динаміки показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні застосування імунофану (2009)
Романюк Л. Б. - Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті, Климнюк С. І., Калатай Н. Р. (2009)
Ковалик А. П. - Хронічний набряково-поліпозний ларингіт (2009)
Вергун А. Р. - Оніхоґрифоз: хірургічні аспекти комплексного лікування (2009)
Олійник О. В. - Стан кисневого гомеостазу у хворих з вертебро-базилярною недостатністю та з суб'єктивним вушним шумом, Яшан О. І. (2009)
Галай О. О. - Сегментарна резекція низньої щелепи у хворих на рак слизової порожнини рота (2009)
Суханова А. А. - Моніторинг індексу апоптозу в процесі лікування передракових станів епітелію шийки матки у вагітних (2009)
Олійник І. Ю. - Морфогенез варіантів форми навколощитоподібних залоз, Ахтемійчук Ю. Т., Александрович Т. А. (2009)
Лепявко А. А. - Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м'яза (2009)
Мерзлікін Д. С. - Експериментальне обґрунтування вибору основи-носія вагінальних супозиторіїв гемостатичної дії (2009)
Шульгай А. Г. - Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція, Кіцак Я. М., Шульгай О. М. (2009)
Волянський А. Ю. - Антитілогенез за умов імунізації щурів на тлі гіпотиреоїдного стану організму, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Нікітченко Ю. В., Цейтлін Н. А. (2009)
Фоміна К. А. - Мікроанатомія щитоподібної залози білих щурів у віковому аспекті, Ющак М. В. (2009)
Ніколаєв В. Г. - Застосування препарату Ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті, Кліщ І. М., Жулкевич І. В., Олещук О. М., Ніколаєва В. В., Шевчук О. О. (2009)
Zaychenko G. V. - The study of the subchronic toxicity of the cream with cerium dioxide nanoparticles in cutaneous application in rabbits, Pokotylo О. А., Nikitina N. S. (2019)
Фещенко Г. І. - Вивчення противиразкової дії ліофілізованого екстракту трави хамерію вузьколистого на моделі етанол-преднізолонового ураження шлунка у щурів, Олещук О. М., Марчишин С. М., Кошова О. Ю. (2019)
Подольський І. М. - Динаміка розвитку антидепресивного ефекту атристаміну при багаторазовому введенні (2019)
Кухтенко О. С. - Дослідження седативної дії екстракту "Седостен", Галузінська Л. В. (2019)
Doroshenko A. I. - The in vitro antimicrobial activity of highly dispersed silica and polyhexamethylene guanidine hydrochloride composite for treating local infections, Balko O. B., Voronin Ye. P., Doroshenko A. M., Zaychenko G. V. (2019)
Томаровська Л. Ю. - Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь атомоксетином, Баюрка С. В., Карпушина С. А. (2019)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація" за 2018 рік (2019)
Євтушенко О. М. - Статини: фармакоекономічні аспекти застосування препаратів групи інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, Немцова В. Д., Чайковська В. В. (2019)
Матяшова Н. О. - Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратів, які впливають на структуру та мінералізацію кісток, Герасимова О. О. (2019)
Содержание (2018)
Донець О. Д. - Конструктивно-технологічні рішення забезпечення статичної міцності та ресурсу регіональних пасажирських літаків, Семенець О. І., Василевський Є. Т., Гребеніков О. Г., Гуменний А. М. (2018)
Нечипорук М. В. - Дослідження проблеми проектування надлегких літаків з урахуванням вимог споживача, Поліщук О. О., Полупан А. С. (2018)
Лосев А. В. - Особенности термоимпульсной очистки поверхностей и кромок деталей от загрязнений после механической обработки, Бычков И. В., Коллеров В. В., Селезнева А. С. (2018)
Бычков С. А. - Методика реализации системы автоматизированного конструирования и изготовления приспособлений при технологической подготовке самолетостроительного производства в режиме виртуальной реальности, Читак В. Г. (2018)
Суббота А. М. - Кинематика движения робота с тремя роликонесущими колесами, Костерная Е. Ю. (2018)
Фролов Е. А. - Исследование функциональной зависимости прочности клеевого соединения направляющих элементов УСПШ, Агарков В. В., Ясько С.Г., Кравченко С. И. (2018)
Нарожный А. Н. - Космическое микроволновое излучение и тёмная материя (2018)
Нарожный А. Н. - Квазары и тёмная материя (2018)
К сведению авторов (2018)
Процедура рецензирования (2018)
Выходные данные (2018)
Васильєв В. М. - Структура та зміст адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності (2018)
Карманний Є. В. - Протидія диверсійним заходам щодо складів боєприпасів у контексті сучасної гібридної війни, Лись М. В. (2018)
Лизогуб Я. Г. - "Карати не можна милувати", або чи потрібні заохочувальні норми у статтях КК України про злочини проти волі, честі та гідності особи (2018)
Мілорадова Н. Е. - Проблемні питання профорієнтації та професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної поліції України (2018)
Євдокіменко С. В. - Управління юридичними ризиками в економічній сфері (2018)
Оніщенко О. Ю. - Ретроспектива законодавства у сфері добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання та розведення у напіввільних умовах чи в неволі (2018)
Волуйко О. М. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та індивідуально-стильова саморегуляція поліцейських (2018)
Колесніченко О. С. - Використання інформаційних технологій для прогнозування та діагностики психологічної травматизації військовослужбовців – учасників бойових дій, Горєлишев С. А. (2018)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби (2018)
Твердохлєбова Н. Є. - Особистісні трансформації складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців (2018)
Сторінка редакції (2018)
Рубрики журналу (2018)
Вихідні дані (2018)
Головатюк В. М. - Інноваційність української економіки в контексті євроінтеграції (2015)
Попович З. О. - Особливості соціально-класової структури радянського суспільства, витоків та характеру протестного руху в СРСР (2015)
Забарна Е. М. - Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку (2015)
Яковлев А. І. - Структура показників наукоємності на сучасному етапі економічного розвитку (2015)
Artyukhov A. - Analysis of Practical Aspects in Implementing Basic Research Projects: International Experience, Ukrainian Realities and Prospects, Vorobiyov S., Omelyanenko V. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського