Yakushko K. - The stages to involve the English statements in order to discuss the achievements of agrochemistry, Petrenko M. (2019)
Заїка А. Ю. - Сучасний стан готовності майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах України (2019)
Кардаш Л. В. - Лінгвістичні основи формування риторичних умінь старшокласників (2019)
Кириченко Т. О. - Ефективність викладання іноземної мови професійного спрямування при співпраці викладачів іноземної мови з викладачами економічних дисциплін (2019)
Кривенко І. П. - Технологія формування у майбутніх лікарів інформатичної компетентності у процесі навчання медичної інформатики: сучасний стан та перспективи, Криштопа А. О., Андрійчук М. Д. (2019)
Малежик Ю. М. - Використання можливостей кольору під час практики з пленерного живопису у майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Балах Д. І. (2019)
Марков Д. Ф. - Умови розвитку художньо-творчого потенціалу майбутнього вчителя трудового навчання (2019)
Марков Д. Ф. - Графічний компонент як один із основних елементів професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2019)
Новик І. М. - Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів, Левонюк А. В. (2019)
Рябокінь А. О. - Римо-ірландська вчена традиція в діяльності учнів і послідовників Алкуїна Йоркського: Рабан Мавр (2019)
Хищенко О. О. - Педагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-технологічної діяльності (2019)
Царук В. П. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики (2019)
Цюняк О. П. - Філософське осмислення поняття "інноваційна діяльність" (2019)
Штохман Л. М. - Деякі аспекти викладання ділової іноземної мови (2019)
Врещ Ю. О. - Запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України: реалії та перспективи, Радченко О. А. (2019)
Грига В. В. - Штучний інтелект як потерпілий від злочину (2019)
Занкевич Н. В. - Розхитаний захист прав людини та основоположних свобод в Європейському Союзі (2019)
Іванов Ю. А. - Становлення нормативно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури у кредитно-банківській сфері (2019)
Лаврович Д. С. - Оціночні поняття в кримінальному праві України (2019)
Полєхіна М. А. - Деякі проблеми правового регулювання охорони водосховищ на території України (на прикладі Печенізького водосховища), Остапов А. Н. (2019)
Сердечна А. Ю. - Передумови затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (2019)
Соха С. С. - Стаття N Конституції "Право на володіння зброєю", Павлов Р. В. (2019)
Дорош О. Л. - Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм, Сальникова Т. В. (2019)
Іващенко А. В. - Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі, Молоченко В. В. (2019)
Іващенко А. В. - Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства, Молоченко В. В. (2019)
Іващенко А. В. - Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності, Молоченко В. В., Волошина О. В. (2019)
Овчаренко Т. С. - Запровадження системи формування та реалізації проектів на вітчизняних підприємствах фармацевтичної галузі, Казбекова К. Д. (2019)
Тимкова В. А. - Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств, Савіна С. С. (2019)
Тютюнникова С. В. - Нестійка зайнятість молоді в умовах панування цифрової економіки, Романіка Т. К. (2019)
Ходова Я. О. - Комплексна система збутового логістичного менеджменту на промисловому підприємстві (2019)
Штуца В. М. - Роль держави у вирішенні економіко-екологічних проблем в Україні (2019)
Шановні землевпорядники, ветерани галузі та студенти землевпорядники! (2019)
Дорош Й. М. - Методичні підходи до проведення робіт із інвентаризації земель при здійсненні землеустрою потребують змін, Тарнопольський А. В., Аврамчук Б. О. (2019)
Malashevska O. - Exchange of land plots in ordering existing agricultural land uses in Ukraine (2019)
Пересоляк В. Ю. - Шведський досвід управління та ведення кадастру вторинних ресурсів (2019)
Стецюк М. П. - Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту, Іщенко Н. Ф. (2019)
Bugaenko I. S. - Economic benefits of using scientific improvement of the service "National Natural Parks of Ukraine" at the stages of formation of objects of the nature reserve fund (2019)
Дорош О. С. - Національні вектори запровадження ринку земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, Фоменко В. А., Третяченко Д. В. (2019)
Drebot O. - Land survey of Ukraine in the conditions of European integration, Zubova O., Lukianenko O., Krasnolutsky O. (2019)
Дорош О. С. - Практичні аспекти встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, Ібатуллін Ш. І., Тарнопольський Є. А., Харитоненко Р. А. (2019)
Аврамчук Б. О. - Деякі питання відповідності системи координат УСК-2000 земельному законодавству, Патіюк О. О. (2019)
Польова І. С. - Дослідження особливостей трансформації ґрунтового покриву Присивашшя під впливом природних та антропогенних факторів (на прикладі Новотроїцького району та Азово-Сиваського національного природного парку), Фокіна С. В. (2019)
Martynyuk V. - Development of a photovoltaic panel simulation model based on its single-diode equivalent circuit, Slobodian M., Fedula M. (2018)
Кучерук В. Ю. - Вимірювальні перетворювачі рівня молока з дискретним вихідним сигналом для молокоприймальної камери доїльного апарата, Кулаков П. І., Маньковська В. С., Зубенко К. О., Кулакова А. П. (2018)
Васілевський О. М. - Оцінювання міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Дідич В. М. (2018)
Бойко Ю. М. - Методи та засоби вимірювання електричних параметрів конденсаторів надвеликої ємності, Єрьоменко О. І., Мартинюк В. В. (2018)
Кучерук В. Ю. - Засіб контролю концентрації природних газів у атмосферних газоподібних середовищах на основі оптико-абсорбційного методу, Дудатьєв І. А., Баранець В. В., Драч Р. П. (2018)
Дрючин О. О. - Визначення оптимального об’єму вибірки під час проведення експериментальних досліджень, Возняк О. М., Севастьянов В. М., Маньковська В. С. (2018)
Yanenko O. - Low─intensive microwave signals in biology and medicine (2018)
Савенко О. С. - Формалізоване структурування шкідливого програмного забезпечення на основі алгебраїчних систем (2018)
Лисенко С. М. - Метод та програмні засоби виявлення шкідливого програмного забезпечення типу backdoor на основі використання алгоритму клонального відбору, Шевчук О. І. (2018)
Гнатчук Є. Г. - Формування параметрів користувача в адаптивних системах навчання, Корольчук А. І., Іванов О. В. (2018)
Поморова О. В. - Модуль обробки текстових документів автоматизованої інформаційної системи зберігання та опрацювання наукових робіт, Ковтун Л. О., Белза В. Б. (2018)
Бадіміна Л. А. - Генетичні алгоритми в синтезі діагностичних тестів для цифрових пристроїв, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2018)
Буряк В. Г. - Метод оптичного розпізнавання текстів на основі неорієнтованих псевдографів, Буряк В. В. (2018)
Кравчук Р. В. - Функціональний підхід в діагностуванні цифрових процесорів і елементів пам’яті, Стецюк О. І., Чешун В. М. (2018)
Горященко С. Л. - Перспективи застосування та огляд технології індукційного нагрівання електропровідних матеріалів в електротехнічній промисловості, Шевчук А. В., Кравчик Ю. В. (2018)
Любчик В. Р. - Електронний перетворювач аналогової величини барометричного датчика висоти в цифровий код літакових відповідачів, Яновицький О. К., Яновицький О. С. (2018)
Здоренко В. Г. - Моделювання роботи електроакустичного тракту з об’єктом дослідження, Лісовець С. М., Барилко С. В., Яненко О. П. (2018)
Ковтун Л. О. - Метод підвищення завадостійкості передачі аудіоповідомлень в сучасних комунікаційних пристроях, Ткачук В. М., Савчук С. О. (2018)
Стецюк В. І. - Схемотехнічні та програмно-алгоритмічні задачі диспетчеризації віддалених об’єктів, Харчун С. М. (2018)
Рендюк Т. - Українці Румунії: етнокультурна історія і сучасний стан (2019)
Стасюк О. - Вплив тривалого голодування на людину та трансгенераційні наслідки Голодомору-геноциду (2019)
Семенова О. - Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання (2019)
Аксьонова Н. - Сучасні ігри дітей Куп’янщини: від традицій до інновацій (2019)
Сушко В. - Взуття в українській традиційній культурі (2019)
Чибирак С. - Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Іванчишен В. - Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині (2019)
Сауляк Б. - Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій (2019)
Круковський В. - Боротьба української діаспори за багатокультурність Канади (1962–1971) (2019)
Кушнір М. - Громадсько-політичне, культурне та конфесійне життя української діаспори в Росії (1990-ті роки) (2019)
Бондаренко Г. - Канів: етнокультурний ресурс (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Muzyka L. V. - Mass flow control in a jet mill based on acoustic moni-toring, Pryadko N. S., Strelnikov H. O., Grinev A. F. (2019)
Kyrychenko O. L. - A technique to measure sensitivity of explosives to the effect of laser pulse radiation, Kulivar V. V., Skobenko O. V., Khalymendyk O. V. (2019)
Azzouz Rached H. - Application of the tensile strength to rock blasting, Yahyaoui S. (2019)
Aftanaziv I. S. - Improving reliability of drill pipe by strengthening of thread connections of its elements, Shevchuk L. I., Strohan O. I., Kuk A. M., Samsin I. L. (2019)
Bondarenko V. V. - Experimental study of the method and device for wheel-sets acoustic monitoring of railway cars in motion, Skurikhin D. I., Vizniak R. I., Ravlyuk V. H., Skurikhin V. I. (2019)
Vynohradov B. V. - Impact of flexibility of support on gear mesh dynamics, Fedin D. O., Ved V. V. (2019)
Dreus A. Yu. - Approximate analytical model of rock thermal cyclical disintegration under convective cooling, Kozhevnykov A. A., Baochang Liu, Sudakova D. A. (2019)
Boukarm R. - Geotechnical risk assessment of rock slope stability using non-linear strength criterion, Houam A., Fredj M., Boucif R. (2019)
Volkov V. A. - Energy-saving tachograms of acceleration (deceleration) of a frequency-regulated asynchronous engine (2019)
Kulagin D. O. - Using a phase-differential bus-bar protection for switchgears of power system facilities, Fedosha D. V., Nitsenko V. V., Shevchenko S. Yu., Danylchenko D. O. (2019)
Plakhtii O. A. - Analysis of the energy efficiency of a two-level voltage source inverter in the overmodulation mode, Nerubatskyi V. P., Hordiienko D. A., Tsybulnyk V. R. (2019)
Bezverkhnia Yu. S. - A voltage loss preliminary estimation in AC busbars (2019)
Lutyi Ye. M. - Dynamics of the two-drum electromechanical drive of suspended timbertransporting cable system, Kuzio I. V., Baryliak V. V., Udovytskyі O. M. (2019)
Abramov Yu. O. - Modeling of spilling and extinguishing of burning fuel on horizontal surface, Basmanov O. Ye., Krivtsova V. I., Salamov J. (2019)
Bachynckyi V. V. - Technology of obtaining intumescent fire retardant mastics, Antoniuk N. R. (2019)
Bondarenko А. O. - Comprehensive solution of recycling waste from stone processing industry, Naumenko R. P. (2019)
Vasylchenko O. - Public control over the actions of government in the field of research and rational use of mineral resources, Lotiuk O., Kudriavtseva O., Kravtsova Z. (2019)
Podolchak N. Y. - The influence of coaching on the development of manager’s leadership skills, Prokopyshyn-Rashkevych L. M., Karkovska V. Y. (2019)
Petrunia Yu. - Business environment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes, Petrunia V., Shvets V. (2019)
Pylypenko Yu. - Pathway of the institutional develop-ment: practice of liberal transformation in Ukraine and Belarus, Pylypenko H., Lytvynenko N., Tryfonova O., Prushkivska E. (2019)
Chukhrai N. I. - Methodical approaches to distribution of resources of an energy supplying company to reduce operational losses, Sorochak O. Z., Bokhonko I. V. (2019)
Yankovyi O. - Optimization of the capital-labor ratio on the basis of production functions in the economic model of production, Goncharov Yu., Koval V., Lositska T. (2019)
Soroka L. - State policy in the field of energy efficiency, Riabchenko O., Zamryha A., Korotun O. (2019)
Dubiei Yu. V. - Management of reproduction of current assets of machine-building enterprises of Ukraine (2019)
Видобора В. В. - Специфіка інвестиційного попиту в умовах сучасного етапу реформування економіки України (2019)
Мудрак Н. О. - Стратегії міжнародних регуляторів у сфері детінізації офшорного бізнесу у контексті правил оподаткування контрольованих іноземних компаній (2019)
Мут А. О. - Страхування у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Ковалик О. А. (2019)
Письменна У. Є. - Ефективне використання та розвиток енергетичної інфраструктури України як надавача енергетичних послуг, Трипольська Г. С., Мухін В. В. (2019)
Дергалюк Б. В. - Інтелектуально-інноваційні структурні зміни в економіці України (2019)
Кириченко О. С. - Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку (2019)
Слюсаренко А. В. - Забезпечення економічної безпеки аграрного сектору України, Богославська А. В. (2019)
Томілін О. О. - Ризик-менеджмент підприємства та його вплив на конкурентоспроможність, Шабельник С. С. (2019)
Холявко Н. І. - Синхронізація інтересів стейкхолдерів у контексті формування резильєнтності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки (2019)
Базалійська Н. П. - Побудова економіко-математичної моделі преміювання робітників в системі регулювання оплати праці промислового підприємства (2019)
Безугла Л. С. - Стратегия развития предприятий экотуризма как фактор повышения их конкурентоспособности (2019)
Воловик О. І. - Теоретичні передумови управління якістю у логістичних ланцюгах (2019)
Гнатенко М. К. - Бюджетування як ефективний спосіб процесу планування діяльності підприємства (2019)
Даценко Г. В. - Фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємств в умовах нестабільності (2019)
Дискіна А. А. - Теоретичні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства, Скіцан Г. О. (2019)
Іваненко Л. М. - Інноваційні концепції та формати розвитку індустрії ритейлу (2019)
Ігнатюк В. В. - Вплив інвестиційної активності підприємства на його інвестиційну привабливість, Гончар Т. М., Малахова Ю. А. (2019)
Капінус Л. В. - Інтергація поведінкової економіки з маркетинговою наукою, Скригун Н. П., Бакуліна С. А. (2019)
Кравченко М. В. - Основні засади формування конкуренції підприємств галузі птахівництва, Іжболдіна О. О. (2019)
Куліш О. А. - Принципи стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств в умовах трансформації ринкового простору (2019)
Малярець Л. М. - Оцінювання економічної стійкості промислового підприємства в сучасних умовах, Сабадаш Л. О. (2019)
Рубан В. В. - Сучасні тенденції цифрового маркетингу (2019)
Ushkalyov V. V. - Approaches to the analysis of efficiency of goal-setting, Martiyanova M. P. (2019)
Чижишин О. І. - Ефективні методи фокусування грошових ресурсів в інвестування розвитку підприємств (2019)
Gruzd M. V. - Efficient use of innovation and investment potential for regional development (2019)
Кузьмин В. М. - Стратегічні аспекти низьковуглецевого розвитку регіону, Борецька Н. В. (2019)
Лендєл О. М. - Механізми визначення ризиків інвестиційного проекту на регіональному рівні (2019)
Овчаренко О. В. - Оцінка економічної безпеки регіону на основі методу кластерного аналізу, Дубницький В. І. (2019)
Тур О. В. - Обґрунтування підходу до формування розумних міст в Україні (2019)
Лемішко О. О. - Фінансова політика на ринку аграрного лізингу в системі відтворення капіталу (2019)
Временко Л. В. - Місце добровільного страхування від нещасних випадків в системі соціального страхування, Лисенко Є. В. (2019)
Спасів Н. Я. - Методичні підходи до оцінювання ризиків бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Ставерська Т. О. - Бюджетна децентралізація як регулятор сталого розвитку України, Шевчук І. Л. (2019)
Ткачук Н. М. - Теоретичні аспекти та особливості самоорганізації банківської системи з позиції ентропійного підходу (2019)
Хуторна М. Е. - Оцінка фінансової стабільності кредитних установ на основі потенціального підходу (2019)
Чмутова І. М. - Визначення впливу макроекономічних факторів на раціональність структури джерел банківських ресурсів, Нікітіна А. В. (2019)
Наші автори (2019)
Нотатки (2019)
Вихідні дані (2019)
Жукова Н. І. - Використання відходів мінеральної вати у виробництві керамічної цегли для підвищення її теплоізоляційних показників, Смоляр В. Г., Мельник А. М. (2019)
Загоруйко Є. А. - Оцінка деформації основи в процесі освоєння підземного простору при влаштуванні підземної споруди, Полібін Р. В. (2019)
Князь В. І. - Вплив способу гальмування на гальмівну динаміку автомобіля, Маланчук В. В., Москалюк А. В., Олійник О. В., Славін В. В. (2019)
Мельник О. С. - Сучасні одноелектронні нанотехнології, Мишинський А. О. (2019)
Орлінська О. В. - Вплив фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів на прилеглі території, Чушкіна І. В., Стрепетова Х. В. (2019)
Писарець О. П. - Дослідження якості спельтового борошна вищого сорту і цільнозернового, Бєла Н. І. (2019)
Колядич М. М. - Медико-соціальні аспекти управління соціальною сферою в Україні, Грицко Р. Ю., Фуртак І. І. (2019)
Антошко М. О. - Культура музичного мислення країн Сходу (2019)
Кваша С. І. - Методика розвитку поліфонічного слуху в курсі сучасного сольфеджіо: основні тенденції (2019)
Гонтаренко Н. Н. - Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека) (2019)
Davydovska N. - Manipulation strategies classified according to the perlocutionary effect (based on Trump's speeches in 2018-2019), Dmytruk O. (2019)
Демецька В. В. - Символіка центру в жанрі казки та специфіка її відтворення у перекладі, Воловик А. А. (2019)
Лебеденко С. О. - Подорожі Рільке Україною та Росією, Тарасова Н. І. (2019)
Надточій К. А. - Щодо проблеми класифікації фразеологізмів у сучасній німецькій мові, Лазебна О. А. (2019)
Тихонова Ю. Я. - Звуконаслідування як явище звукопису у поезії Поля Верлена (2019)
Воробйова О. П. - Європейський вимір щодо забезпечення якості вищої освіти (2019)
Вульчин М. Б. - Використання засобів наочності у процесі інтегрованого навчання на уроках у початковій школі, Пикулицька З. С., Деркач Ю. Я. (2019)
Єфименко Л. М. - Педагогічна практика як засіб виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2019)
Соколова Ю. І. - Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання (2019)
Стахів М. О. - Засоби формування мовленнєвого етикету в умовах наступності дошкільної та початкової освіти, Пітик О. Я. (2019)
Палагнюк О. В. - Психологічний потенціал християнських настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості: науково-методичний аналіз (2019)
Шемчук О. М. - Психологічні особливості професійного мислення фахівця (2019)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості розвитку схильності до педагогічної діяльності у підлітковому і старшому шкільному віці (2019)
Боровська Ю. М. - Гендерні стереотипи: журналістика в кінострічках, Назарук В. М. (2019)
Пак Н. Т. - Запобігання корупції в Україні, Тітарчук А. О., Кобець К. О. (2019)
Гусєв О. Ю. - Проблеми визначення поняття електронних доказів на прикладі Цивільного процесуального кодексу України (2019)
Bolor-Erdene Turmunkh - Opportunity to improve the competitiveness of foreign direct investment in Mongolian coal mining industry, Yabin Zhang (2019)
Маслов О. Г. - Настройка воронки продаж для дорогих продуктов (электромобили) (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до публікації статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Слесик К. - Формування моральних відносин іноземних студентів на підготовчому відділенні університету (2019)
Михайличенко В. - Способи і методи діагностики і розкриття лідерського потенциала студентів, Гура Т. (2019)
Резнік С. - Вимоги до викладача вищої школи в умовах сучасних тенденцій розвитку дистанційної освіти (2019)
Тадіян С. - Ставлення до себе та світу в парадигмі глобальності та позиційності (2019)
Нестуля С. - Модель дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету (2019)
Черкашин А. - Методологічні підходи до виховання особистості майбутніх фахівців-лідерів у закладах вищої освіти України (2019)
Романовський О. - Лідерський потенціал майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби України, Горбач І. (2019)
Прочухан Д. - Умови самостійної роботи майбутніх техніків-програмістів підчас використання інтерактивних елементів дистанційного курсу (2019)
Костиря І. - Моделювання підготовки та професійної діяльності майбутнього фахівця-лідера (2019)
Богдан Ж. - Визначення співвідношення емпатійних каналів та їхніх об’єктів відповідно до гендерного аспекту, Крамчанінова Д. (2019)
Передмова (2018)
Харитонов Є. О. - До проблеми визначення сутності спортивного права, Харитонова О. І. (2018)
Бабич І. Г. - Значення принципу добросовісності при здійсненні права на честь і гідність (2018)
Гуйван П. Д. - Строки захисту права: матеріально-правовий і процесуально-правовий аспекти (2018)
Журило С. С. - До питання про відшкодування моральної шкоди (2018)
Федосєєв П. М. - Суміжні з порукою правовідносини в цивільному праві України (2018)
Лукасевич-Крутник І. С. - Розмежування договорів з надання транспортних послуг та договорів підряду (2018)
Токарева В. О. - Обчислювальна творчість (щодо питання творчості штучного інтелекту) (2018)
Лавренюк О. Ю. - Деякі проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності у сфері спорту (на прикладі знака для товарів і послуг) (2018)
Пономаренко О. М. - Припинення та зміна аліментного договору: проблеми теорії та практики (2018)
Берназ-Лукавецька О. М. - Захист персональних даних у соціальній мережі (2018)
Некіт К. Г. - Поняття та правова природа акаунта в соціальній мережі (2018)
Фасій Б. В. - Реклама в соціальних мережах:проблема регулювання, Матвійчук А. В. (2018)
Поліщук М. Г. - Малозначність справ цивільної юрисдикції, Паталаха І. О., Трубіцин Е. С. (2018)
Харитонова Л. І. - Особливості пенсійного забезпечення спортсменів (2018)
Дугієнко Н. О. - Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку Республіки Корея, Осаул А. О., Гаврилова К. О. (2019)
Мудрак Н. О. - Ефективність макропруденціальної політики у сфері регулювання міжнародного офшорингу (2019)
Олійник А. А. - Девальвація як інструмент експорт-промоушн за умов глобалізації (2019)
Вовчанська О. М. - Маркетингова ідентифікація детермінант впливу на cвітовий ринок нативної реклами, Іванова Л. О. (2019)
Каличева Н. Є. - Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку транспортних послуг за рахунок високошвидкісного руху, Валюх В. Ю. (2019)
Кириченко О. С. - Досвід провідних країн світу в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку (2019)
Крутько М. А. - Інтеграційні процеси як чинники економічної стабільності аграрного сектору (2019)
Медвідь В. Ю. - Системний підхід щодо визначення змістовних складників конкурентних переваг аграрного сектору економіки в умовах глобалізаційних викликів, Бузовська І. Є. (2019)
Холявко Н. І. - Конкурентоспроможність системи вищої освіти на основі формування її резильєнтності до викликів інформаційної економіки (2019)
Багорка М. О. - Маркетингове забезпечення промислового підприємства, Путінова Ю. Є. (2019)
Безугла Л. С. - Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств санаторно-курортного туризму в Україні (2019)
Блащак Б. Я. - Фінансовий потенціал у структурі потенціалу підприємства (2019)
Дюкарєв Д. С. - Концептуальні засади аутсорсингу (2019)
Касьянова Н. В. - Управління ризиками інноваційного проекту, Яцюк С. С. (2019)
Костіна О. М. - Стратегічні аспекти забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Козлова І. М. (2019)
Тушевська Т. В. - Стійкий розвиток підприємства з позиції соціальної та економічної ефективності (2019)
Фонарьова Т. А. - Оцінка динаміки вартісних показників людського капіталу у промисловості, Черняк В. І. (2019)
Ivanova N. - The economic essence and importance of the infrastructure system as the dominant regional development (2019)
Пелехатий А. О. - Міська агломерація як механізм взаємодії територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні, Патицька Х. О. (2019)
Сімак С. В. - Впровадження ефективних механізмів взаємодії сторін у національній іноваційній системі (2019)
Василик А. В. - Професійна втома: чинники, наслідки та обов’язки роботодавців щодо відновлення працездатності працівників, Дода О. Д. (2019)
Zhuk A. - Analysis of the efficiencyof introduction of the professional standard "Public Procurement Specialist", Boyarko I. (2019)
Xia Yuan-Yuan - A competency-based approach to the preparation of head of the preschool educational institution in China, Stoyanets N. (2019)
Бобирь О. І. - Показники ефективності підприємств за рівнем КСВ та їх зв’язок із державною фінансовою політикою (2019)
Кудренко Н. В. - Інвестиційна активність ПрАТ "Оболонь", Ярощук В. В. (2019)
Степура В. В. - Сутність та переваги краудфандингу як зовнішнього джерела фінансування проектів (2019)
Будько О. В. - Інформаційне забезпечення в системі управління сталим розвитком підприємства (2019)
Гончаренко О. О. - Формування та реалізація облікової політики небанківських фінансово-кредитних установ (2019)
Латишева О. В. - Використання інструментарію проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для управління проектами на підприємствах, Рачок А. І. (2019)
Бондаренко В. - Україна: особливості релігійного відродження (2003)
Яроцький П. - Проблеми Церкви в секулярному, плюралістично–ідейному суспільстві (2003)
Богачевська І. - Мова християнства і мова християнських церков в Україні (2003)
Дудар Н. - Громадська думка населення України про роль релігії і Церкви в житті суспільства (2003)
Недавня О. - Взаємодія Української Греко-Католицької та РимськоКатолицької церков в контексті викликів громадянського суспільства (2003)
Стоколос Н. - Етноконфесійні трансформації в Україні: історичні уроки (2003)
Пащенко В. - Соціалізм на церковному згарищі: 20-30–ті роки ХХст. (2003)
Черній А. - Бог і Батьківщина в інтерпретації Ю.Вассияна (2003)
Горкуша О. - Традиційний релігійний концепт "Логос" та його сучасні можливості вияву (2003)
Табачин В. - Про церковну мову (2003)
Батуркін М. - Вплив національної української символіки на культову символіку християнських церков України за роки незалежності (2003)
Матвеєв В. - Вплив феномену двовір'я на формування менталітету українського народу (2003)
Махота А. - Соціальне служіння церкви в об'єднаній Європі (2003)
Титаренко О. - Сучасне соціальне католицьке вчення: проблеми та тенденції (2003)
Волошин Ю. - Статево-віковий склад населення "государевых описных малороссийских раскольнических слобод" (друга половина XVIII ст.) (2003)
Нагорна Т. - Політичні тенденції діяльності духовних християн в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2003)
Колодний А. - Нинішній стан православ'я України як вияв його історії (2003)
Саган О. - Домінуючі концепції розвитку православ'я в Україні (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2003)
Заремба В. - Деякі особливості та тенденції Поширення католицизму в незалежній Україні (на прикладі Вінницької області) (2003)
Заремба В. - З історії католицької церкви на Поділлі (ХІV-ХVІІ ст.), Лисий А. (2003)
Матвеєв В. - Сучасний іудаїзм і проблеми єврейської самоідентифікації в Україні (2003)
Новиченко М. - Нові релігії на конфесійній карті України (2003)
Свистунов С. - Етноконфесійні трансформації в Україні в умовах глобалізації (2003)
Кальниш Ю. - Формування нової політичної культури України в контексті європейських цінностей: християнство (2003)
Савельєв В. - Історичний розвиток поняття "національна Церква" (2003)
Марчишак А. - Консерватизм та обновленство в сучасному православ'ї (2003)
Магеря О. - Етична доктрина сучасного православ'я (2003)
Гулько Г. - До проблем подолання православно-протестантських протиріч на Волині: історичний аспект (1983 – 2003 рр.) (2003)
Гануліч П. - Проблеми Церкви АСД в сучасному релігійному світі України (2003)
Насиров Р. - Ислам в Украине: пути преодоление стереотипов прошлого (2003)
Сумовський В. - Історія розвитку духовного вчення Єдиної Віри в Україні та суть його основного положення (2003)
Бабій М. - Свобода релігії: теоретичний і практичний контекст (2003)
Здіорук С. - Проблеми гармонізації суспільно-релігійних відносин в Україні (2003)
Климов В. - Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: зміст та тенденції сучасних трансформацій (2003)
Любчик В. - Законодавче забезпечення діяльності етноконфесійних меншин в Україні (2003)
Лахно А. - Право як пріоритет гармонізації сучасних державно-церковних відносин (2003)
Рудюк Д. - Церква і держава: історія взаємовідносин і сьогодення (2003)
Кубеліус О. - Розколи в православ'ї і держава (2003)
Решетніков Ю. - Церковно-державні відносини: погляд євангельських християнбаптистів (2003)
Закович М. - Релігійна освіта в Україні та особливості її розвитку (2003)
Маліборський В. - Історичний аспект сучасних етно-конфесійних стосунків в Криму (2003)
Костенко Г. - Державно-церковні відносини на Донеччині: історія і сучасність (2003)
Кулагіна Г. - Релігійні конфлікти і методологія їх подолання (2003)
Левчук В. - Феномен религиозной мобильности в Украине, Сафронов А. (2003)
Фисун Ю. - Розвиток законодавства України про свободу совісті та релігійні організації (2003)
Суярко В. - Позитивні чинники відродження сакральної культури України (2003)
Інтерв’ю-портрет (2019)
Tarnopolsky O. - Students workshops: one of the most challenging experiential learning tasks in courses of English as a foreign language at tertiary schools, Kabanova M. (2019)
Биконя О. П. - Принципи добору матеріалів для навчання курсантів пенітенціарної служби англомовного аудіювання, Борисенко І. В., Іванишина В. П. (2019)
Мацнєва О. А. - Сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу формування професійної міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю (2019)
Карпенко Ю. П. - Компоненти готовності студентів закладів вищої медичної освіти до науково-дослідної діяльності (2019)
Козаченко Ю. С. - Освітні технології у навчанні іноземних мов студентів-медиків (2019)
Доброскок І. І. - Використання потенціалу мистецтвознавства у професійному становленні вчителів образотворчого мистецтва, Данилюк Л. В. (2019)
Ярошенко О. В. - Культура як джерело непорозумінь у процесі міжкультурної комунікації (2019)
Rusnak D. A. - Dimension sociolinguistique de l'enseignement interculturel des futures enseignantes de FLE (2019)
Стрілець В. В. - Зміст навчання майбутніх бакалаврів філології письмового науково-техічного перекладу: предметний аспект (2019)
Коробейнікова Т. І. - Сучасні он-лайн сервіси організації самостійної роботи майбутніх перекладачів з англійської мови (2019)
Kniazian M. O. - Les exercices d'activité creative (à partir de la nouvelle de Pierre Gamarra "La Dame aux cerises"), Pantchenko I. V. (2019)
Безвін Ю. Г. - Формування у майбутніх викладачів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності засобами інформаційно-дослідницького проекту, Подосиннікова Г. І. (2019)
Мись Т. І. - Використання платформи MyEnglishLab у навчанні майбутніх юристів англійської мови (2019)
Синекоп О. С. - Експериментальна перевірка методики диференційного навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного усного спілкування (2019)
Щербина М. Б. - Репродуктивно-когнітивна диференціація формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в діалогічному мовленні: теоретичне обґрунтування й засоби реалізації (2019)
Стельмах Д. О. - Засоби контролю та взаємоконтролю рівня сформованості компетентності майбутніх учителів у англійському монологічному мовленні (2019)
Биркун Л. В. - Програма навчальної дисципліни "Курс "Англійська мова" у закладах середньої освіти та методика його викладання" (2019)
Голуб Д. О. - Програма навчальної дисципліни "Англійська мова для перекладачів”, Коробейнікова Т. І., Миронова Т. Ю. (2019)
Данилич В. С. - Рецензія на навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату "Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти" (автор Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.), Задорожна І. П. (2019)
Кузьменко Ю. В. - Рецензія на підручник "Англійська мова. 10 клас. Профільний рівень" (автор Л. Морська). – Тернопіль: Астон, 2018. – 288 с. (2019)
Бігич О. Б. - Сучасні формати диктанту з іноземної мови (2019)
Плотніков Є. О. - Комп’ютерне тестування у навчанні іноземних мов: анотована бібліографія, ЛарінаТ. В. (2019)
Бігич О. Б. - Аналітичний огляд навчальних матеріалів "Tío Spanish: aprender español online", Заїка В. В. (2019)
Вимоги до публікацій у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія (2019)
Галич В. А. - Змішана просторова задача теорії пружності для тришарових пластин (2018)
Галстян Г. А. - Кінетика і механізм реакцій рідиннофазного окиснення метилбензенів оксигенвмісними газами, Кулєшова Т. С., Галстян А. Г. (2018)
Гусейнзаде С. О. - Задача идентификации кинетического коэффициента в уравнении диффузии–реакции при неизвестном граничном режиме (2018)
Квасова А. В. - Порівняльний аналіз технологій очистки скидних газів теплових електростанцій, Зубцов Є. І., Тарасов В. Ю. (2018)
Король Д. Р. - Розробка каталітичного генератора тепла з використанням технології аерозольного нанокаталізу, Філліпс Т. Ч, Кудрявцев С. О. (2018)
Корчуганова О. М. - До питання визначення пористості, Потапенко Е. В. (2018)
Кохан І. В. - Промислові процеси гідроформілювання їх особливості та каталізатори що застосовуються, Кудрявцев С. О. (2018)
Кубіцька І. І. - Одержання акрилової кислоти конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом на B–P–W–V–Oх каталізаторах на основі аеросилів різних марок, Комарецька А. А., Небесний Р. В. (2018)
Мелконов Г. Л. - Стійкість інструментів з круговою режучою кромкою, Глазунов Я. І. (2018)
Мелконов Г. Л. - Визначення залежності температури різання від режимів різання й кута схрещування при чистовому точенні валів чашковими різцями, що примусово обертаються, Ткачов Р. П. (2018)
Мельник Ю. Р. - Естерифікація жирних кислот соапстоку естеро-альдегідною фракцією, Онуфрак К. О., Андрушко В. О., Мельник С. Р. (2018)
Москалик В. М. - Экспериментальное определение коэффициента гидравлического сопротивления короткого диффузора. Подготовка к эксперименту, Карпюк Л. В., Табунщиков В. Г. (2018)
Польгуль Т. Д. - Метод подолання різнорідності даних для виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків, Яровий А. А. (2018)
Сафронов А. М. - Тормозная система высокоскоростного электропоезда ЭКР1, Крамаренко М. В, Лутонин С. В., Водянников Ю. Я. (2018)
Сотнікова Т. Г. - Методи підвищення якості роботи одноконтурних систем автоматичного регулювання (2018)
Супонєв В. Н. - Визначення сили опору грунту при очищенні свердловини після її розширення кільцевим ножем (2018)
Тарасов В. Ю. - Азбест. Стан проблеми в Україні, Захарова О. І., Зубцов Є. І., Заіка Р. Г. (2018)
Уваров П. Є. - Ліквідаційний цикл об'єкту інвестиційно-будівельної діяльності. Особливості організаційно-технологічного проектування, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Є. (2018)
Устименко Д. В. - Анализ влияния температуры нагрева скользящего контакта "контактный провод – вставка токоприемника" на его ресурс, Муха А. Н. (2018)
Федорова Ю. В. - Неефективність експорту продукції гірничо-збагачувальних комбінатів України (2018)
Черних О. А. - Оцінка масштабу співучасті мешканців міст в реалізації завдань розвитку систем теплозабезпечення, Соколенко К. В. (2018)
Кравченя И. Н. - Применение имитационного моделирования для оптимизации параметров цикла светофорного регулирования перекрестка (2018)
Гезеві А. Г. А. - Сучасна класифікація моделей, Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2018)
Фурдичко О. І. - Управління агроресурсами України засобами аерокосмічного дистанційного зондування: актуальність та перспективи, Дребот О. І. (2019)
Булигін С. Ю. - Пряма сівба — no-till: агрофізична експертиза стадії переходу, Вітвіцький С. В., Антонюк Д. О. (2019)
Бердніков О. М. - Вплив систем удобрення на запаси сполук азоту в дерново-підзолистих ґрунтах, Потапенко Л. В., Дацько Л. В., Дацько М. О. (2019)
Гаврилюк О. С. - Особливості формування продуктивності колоноподібних яблунь, Кондратенко Т. Є., Гончарук Ю. Д. (2019)
Шелевач А. В. - Обмін поліненасичених жирних кислот родин омега-3 і омега-6 в організмі ремонтних телиць віком 6–12 міс., Федак Н. М. (2019)
Роїк М. В. - Клональне мікророзмноження імбиру в умовах in vitro, Бех Н. С., Коцар М. О. (2019)
Єгоров Д. К. - Жито озиме як джерело сировини для виробництва біоетанолу, Змієвська О .А. (2019)
Тараріко Ю. О. - Стан та перспективи розвитку аграрного виробництва в Лісостепу в умовах змін клімату, Сорока Ю. В., Сайдак Р. В., Лукашук В. П. (2019)
Яцик М. В. - Обґрунтування режимів водорегулювання при вирощуванні високопродуктивних кормових культур на осушуваних землях, Воропай Г. В., Кіка С. М. (2019)
Приймачук Т. Ю. - Ідентифікація ролі малого підприємництва у виробництві агропродовольчої продукції регіону Полісся, Штанько Т. А. (2019)
Кернасюк Ю. В. - Прогноз розвитку аграрного сектору економіки з використанням штучних нейронних мереж (2019)
Вергунов В. А. - Культури боліт у науково-освітньому доробку М. О. Тюленєва (2019)
А. М. Третяку — 70 (2019)
Бондаренко В. Д. - Релігійне життя в сучасній Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку (2004)
Здіорук С. І. - Українські суспільно-релігійні відносини в умовах трансформації і глобалізації (2004)
Бабій М. Ю. - Проблеми свободи релігії в контексті релігійного багатоманіття України (2004)
Гануліч П. В. - Релігійна свобода – сприятлива умова впливу Церкви на суспільство (2004)
Дьюрем К. - Права человека и правительственная политика по отношению к религиозному экстремизму и терроризму (2004)
Яроцький П. Л. - Церква в умовах секулярного гуманізму і євроінтеграції (2004)
Климов В. В. - Місце Церкви у системі суспільних інституцій сучасної України як результат забезпечення релігійної свободи (2004)
Виговський Л. А. - Свобода совісті як чинник переорієнтації функціональної ролі релігійних інституцій (2004)
Кальниш Ю. Г. - Пріоритети розвитку моделі державно-церковних відносин у контексті європейської інтеграції України (2004)
Свистунов С. В. - Новітні трансформації процесу релігійних комунікацій в українському суспільстві (2004)
Бодак В. А. - Шляхи "входження" релігії в глобальну культуру за умов свободи життєдіяльності людини (2004)
Кулагіна Г. М. - Релігійна та етнічна ідентичності за умов релігійної свободи України (2004)
Уткін О. І. - Питання свободи совісті в українському війську (2004)
Саган О. Н. - Православне розуміння екуменізму (2004)
Кияк С. Р. - Український католицизм в умовах релігійної свободи та побудови громадянського суспільства в Україні (2004)
Марчишак А. Р. - Місіонерство у православ'ї: сучасні підходи та інтерпретації в умовах свободи релігії (2004)
Недавня О. В. - "Нетрадиційний" вибір традиційних конфесій в умовах свободи віровизнань (2004)
Крамар Ю. Б. - Антикультизм та РПЦ: органічне поєднання чи тактичний союз? (2004)
Павленко П. Ю. - Неохристиянський рух в Україні: погляд через призму свободи релігієвияву та національної самоідентичності (2004)
Кирюшко М. І. - Питання подальшого забезпечення релігійної свободи мусульман в Україні (2004)
Новиченко М. Р. - Міжконфесійні конфлікти: шляхи подолання (2004)
Филипович Л. О. - Американізація релігійного життя України як прояв трансформаційних процесів глобалізованого світу (2004)
Титаренко В. В. - Харизматизм як релігійний феномен американізаційних впливів (2004)
Колодний А. М. - Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в умовах української демократії (2004)
Мартинюк Е. І. - "Віра в релігію" – сучасний глобальний чинник толеранції релігійного життя, Никитченко О. Е. (2004)
Бучма О. В. - Проблеми реалізації релігійної свободи в контексті глобалізаційних трансформацій сучасного суспільства (2004)
Колодний А. М. - Релігія в Україні: переддень 2004 року (2004)
Таблиця змін мережі релігійних організацій України (2004)
Яроцький П. Л. - Про дотримання конституційного принципу відокремлення школи від церкви, розділення релігійної та світської освіти та збереження світського характеру державних закладів освіти в Україні, Колодний А. М. (2004)
Ширак Ж. - Світськість як основоположний принцип Республіки (2004)
Рекомендації на зустрічі ОБСЄ з проблем свободи релігії і віросповідання у Відні 17-18 липня 2003 г. (2004)
ООН: Боротьба проти тероризму використовуються як повід для посягання на релігійну свободу (2004)
Афендікова С. В. - Інституційне проектування розвитку конкурентних відносин у внутрішній торгівлі (2019)
Теліщук М. М. - Засоби реалізації податкової діяльності держави в емерджентній економіці, Теліщук М. М. (2019)
Чумак О. В. - Демографічні проблеми в Україні та їх вплив на стан і розвиток національної економіки в сучасних умовах, Федорченко О. К. (2019)
Бутко Б. О. - Еволюція макромоделей економічного зростання в контексті глобального інноваційно-високотехнологічного прогресу (2019)
Самойленко Т. Г. - Перспективні напрями використання досвіду Європейського Союзу для розвитку малого підприємництва на сільських територіях України (2019)
Вараксіна О. В. - Теоретико-методичні підходи до класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності (2019)
Залізко В. Д. - Інноваційні рішення у стимулюванні ринку нафтопродуктів України: сучасний стан та перспективи, Кухта П. В., Михайличенко І. С. (2019)
Каличева Н. Є. - Роль інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах ринкової економіки, Алєксєєнко В. І. (2019)
Кириченко О. С. - Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до четвертої промислової революції (2019)
Залізко В. Д. - Стан та перспективи використання широксмугового доступу до мережі інтернет на підприємствах України в умовах інноваційного розвитку, Лісова Р. М. (2019)
Новіченко Ю. А. - Концептуально-стратегічні орієнтири переходу України до стійкого розвитку (2019)
Овчиннікова В. О. - Системний стратегічний аналіз залізничного транспорту в умовах обмеженості ресурсів (2019)
Січкаренко К. О. - Комунікаційна роль електронних платформ у цифровій економіці на прикладі ринку освітніх послуг (2019)
Агаркова А. В. - Вибір стратегічних напрямів виходу машинобудівних підприємств на зовнішні ринки в умовах глобалізації, Кащєєва В. Ю. (2019)
Шостак Л. В. - Становлення біржової діяльності в Україні, Близнюк А. Л., Богдан М. А. (2019)
Волошко Н. О. - Акціонерний капітал в системі регулювання корпоративних відносин (2019)
Гринько Т. В. - Теоретично-методичні аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства, Коновалова А. С. (2019)
Злотенко О. Б. - Система моніторингу економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2019)
Маркович І. Б. - Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки, Струтинська І. В. (2019)
Окландер М. А. - Залежність клієнтоорієнтовності банківських установ від організації маркетингових інформаційних систем, Ветрогон О. В. (2019)
Продіус О. І. - Теоретично-методичні аспекти управління персоналом транспортного підприємства, Наврузов Ш. (2019)
Свірідова С. С. - Стратегія нарощування потенціалу лісового господарства України, Бондаренко А. А., Кобальчинська Є. О. (2019)
Синиціна Ю. П. - Використання нейронних мереж у прогнозуванні макроекономічних показників підприємства, Каут О. В., Бушуєв К. М. (2019)
Соколов М. О. - Аналіз діяльності підприємств аграрної сфери та їх фінансове забезпечення, Сухоставець А. І. (2019)
Тєшева Л. В. - Формування та розвиток ефективної корпоративної культури, Зінов'єва А. Ю. (2019)
Тимошенко О. В. - Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення підприємств в Україні, Гудима Л. О. (2019)
Черкасова Т. І. - Збалансована система показників як інструмент управління розвитком аграрних підприємств, Каражова Н. Д., Стоянова Н. О. (2019)
Андрусяк Н. О. - Індекс еколого-економічної конкурентоспроможності країни та регіону: підходи до визначення та вибору складників (2019)
Лифар В. В. - Прогнозна оцінка створення транспортно-логістичних центрів в регіоні (2019)
Корягіна Т. В. - Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів в Україні, Ільченко В. М. (2019)
Cлободянюк О. В. - Тенденції розвитку страхування майна в Україні, Бендюк М. С. (2019)
Харун О. А. - Розвиток грошово-кредитної політики України в умовах глобалізації, Грицина Л. А. (2019)
Шейко О. П. - Проблемна заборгованість у банківській системі: чинники впливу та інструментарій урегулювання, Стороженко О. О. (2019)
Гершман Ю. В. - Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: правові вимоги та перспективи подальшого функціонування (2019)
Долінська О. М. - Методика оцінювання якості роботи внутрішнього аудитора банку (2019)
Костюк У. З. - Перспективи впровадження екологізації бухгалтерського обліку: необоротні активи, Негрич І. М. (2019)
Бабій М. - Міжконфесійні відносини: теоретичний і практичний аспекти виміру (2005)
Павленко П. - Богословські підвалини міжконфесійного протистояння (2005)
Побочій Л. - Фундаметалізм як контроверсійний фактор у конструюванні міжрелігійного (міжконфесійного) діалогу (2005)
Гаврилюк Т. - Перспективи міжрелігійного діалогу в контексті ідеї Бога (2005)
Мартинюк Е. - Особливості релігійного життя другої половини ХХ століття: конвергентні процеси (2005)
Єленський В. - "Повстання релігій", міжрелігійні відносини і толерантність у глобалізованому світі (2005)
Здіорук С. - Конфлікти як спосіб розв'язання суперечностей у суспільно-релігійних відносинах (2005)
Головащенко С. - Нова культура релігійного життя як культура миру (2005)
Абосов А. - Культура миру як трансформація свідомості: від монологу до діалогу (2005)
Волков В. - Толерантність як принцип взаємодії в сучасному світі (2005)
Филипович Л. - Неохристиянська релігійність в умовах конфлікту ідентичностей (2005)
Колодний А. - Міжконфесійні та міжцерковні протистояння в незалежній Україні (2005)
Філарет - Взаємовідносини УПЦ КП з іншими християнськими церквами (2005)
Кубеліус О. - Гілки православ'я України: проблемні аспекти взаємин (2005)
Здіорук С. - Природа міжцерковних конфліктів у православ'ї України (2005)
Май Й. - Діалог між католиками та православними: нинішній стан та перспективи (2005)
Яроцький П. - Пізні течії протестантизму: характер взаємодії (2005)
Матвєєв В. - Міжрелігійний діалог в Україні: стан та нові візії після Помаранчевої революції (2005)
Саган О. - Місіонерство і національний фактор в Україні, Павленко П. (2005)
Павленко П. - Позитивний досвід присутності церкви в соціумі (2005)
Филипович Л. - Міжнародний досвід міжрелігійного діалогу і Україна (2005)
Недавня О. - Міжконфесійна взаємодія під час виборів Президента України 2004 року: виклики й відгуки (2005)
Решетніков Ю. - Міжденомінаційні відносини в пізньопротестантському і неопротестантському середовищі: український вимір (2005)
Бодак В. - Роль культури в подоланні міжконфесійних конфліктів (2005)
Борисенко В. Д. - Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до їх головних напрямів у всіх кінцевих точках, Устенко А. С., Друзь Є. І. (2018)
Комяк В. М. - Модель та метод оптимального покриття неопуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами, Соболь О. М., Кравців С. Я. (2018)
Ницын А. Ю. - Выбор точки зрения, картинной плоскости и центра проецирования при визуализации трёхмерной сцены (2018)
Небелюк В. І. - Облаштування пожежної частини добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах, Мартин Є. В. (2018)
Рижавський К. Є. - Спеціалізоване графічне програмне забезпечення у підготовці рятувальників, Мартин Є. В. (2018)
Черніков О. В. - Особливості комп'ютерного моделювання екскаватора "Menzi Muck M545" для досліджень його руху та стійкості при заданих умова, Скляров Є. Ю., Швейкін І. О. (2018)
Мацулевич О. Є. - Автоматизація процесу геометричного моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів, Щербина В. М., Залевський С. В. (2018)
Сидорова Н. В. - Види перспективи та можливості їх застосування, Доценко Ю. В. (2018)
Дашкевич А. А. - Алгоритм пространственного хеширования для решения задач приблизительного поиска ближайших соседей (2018)
Зубішин І. О. - Дослідження засобів та обґрунтування рекомендацій щодо розробки та анімації індивідуального персонажу комп`ютерної гри, Кузьменко А. С., Сидоренко О. С., Сімонова О. Г. (2018)
Спірінцев В. В. - Геометричне моделювання профілів лопаткових апаратів компресорів на основі адаптивного методу дискретної інтерполяції (2018)
Фролов О. В. - Параметричні рівняння поверхні відносно системи її інваріантного тригранника в точці (2018)
Пихтєєва І. В. - Особливості вирішення задач апроксимації неперервних функцій, Івженко О. В., Залевський С. В. (2018)
Северин В. П. - Геометричне моделювання імунітету людини, як системи зі зворотнім зв'язком, Ніцин Д. О., Сидоренко О. С. (2018)
Бережной В. А. - Моделирование изображений в механических средах деталей, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2018)
Спірінцев В. В. - Алгоритм перетворення Dicom зображення у формат JPEG, BMP та PNG, Кондратюк Ю. Р. (2018)
Лясковська С. Є. - Взаємозв’язки між етапами життєвого циклу об’єктів машинобудування (2018)
Адоньєв Є. О. - Застосування геометричних матриць для утворення точкових рівнянь Б-поверхонь, Верещага В. М., Найдиш А. В. (2018)
Прищепов М. А. - Расчёт механических и электромеханических характеристик асинхронных электродвигателей в двигательном и генераторном режимах при частотном управлении, Прищепова Е. М., Иванов Д. М. (2018)
Дубініна С. В. - Моделювання електричного поля в програмі Matlab (2018)
Петров В. О. - Вдосконалення сімплекс методу оптимізаціі Нелдера-Міда з апробацією в багатовимірному факторному просторі (2018)
Стручаев Н. И. - Гелиоэлектрическое устройство с концентратром энергии, Стёпин Ю. А., Перова Н. П. (2018)
Стручаєв М. І. - Термосифонна геліосушарка, Постол Ю. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Колодний А. - Проблеми плюральності релігійного життя України (2007)
Удовенко Г. - Правові та законодавчі аспекти відносин держави і церкви в сучасній Україні (2007)
Горбунова Л. - Удосконалення законодавства про свободу світогляду та віросповідання у європейській перспективі (2007)
Филипович Л. - Новий закон про свободу совісті: проект на майбутнє (2007)
Стретович В. - Влада і релігійні організації в Україні: проблемні питання відносин (2007)
Друзенко Г. - Між традицією та свободою (2007)
Саган О. - Політичні ризики зміни українського законодавства у сфері свободи совісті, Здіорук С. (2007)
Бабій М. - Проблеми понятійного дискурсу в контексті нової редакції Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (2007)
Новиченко М. - Державно-церковні відносини в Україні: законодавчий механізм забезпечення (2007)
Климов В. - Новий проект Закону України щодо релігійної сфери: pro i contra (2007)
Гануліч П. - Проект нового Закону України "По свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації: рух уперед чи топтання на місці? (2007)
Докаш В. - Проблеми реалізації свободи совісті в контексті українського законодавства: регіональний аспект, Позняк Я. (2007)
Друзенко Г. - Несвоєчасний законопроект (2007)
Одінцов М. - Свобода совісті в Російській Федерації: точка зору Омбудсмена (2007)
Подопригора Р. - Держава і релігійні організації в Казахстані: нова стадія взаємин (2007)
Решетніков Ю. - 2006 рік: релігійний вимір (2007)
Єленський В. - Проблема релігійного навернення, теорія "промивки мозку" і релігійна свобода (2007)
Федючек І. - Досвід державно-церковних відносин країн Центрально-Східної Європи (2007)
Кисельов О. - Законопроект "про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації" і європейські стандарти у сфері науки, освіти та релігії (2007)
Продивус С. - Політизація релігії: необхідність визначення межі (2007)
Заяць О. - Про свободу совісті і релігійні організації (2007)
Яроцький П. - Римо-католицизм як чинник етноконфесійної ідентифікації (2007)
Черенков М. - Протестантизм у системі міжконфесійних відносин в Україні (2007)
Горкуша О. - Свобода людини перед обличчям Бога та сучасної України (2007)
Гаврилюк Т. - Свобода вибору: релігійний вимір (2007)
Гаврілова Н. - Роль молодого покоління в утвердженні цінностей релігійної свободи в умовах побудови громадянського суспільства (2007)
Павленко П. - Україна в координатах глобалізаційних процесів: релігійний контекст (2007)
Свистунов С. - Бізнес-комунікації в новітніх релігійних течіях: проблеми громадянського та законодавчого контролю (2007)
Заява Синоду УПЦ Київського патріархату з приводу проекту нової редакції Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (2007)
Резолюція ПАРЄ 1464 (2005) Жінки й релігія в Європі (2007)
Рекомендація ПАРЄ 1720 (2005) Освіта й релігія (2007)
Резолюція ПАРЄ 1510 (2006) Свобода слова й повага релігійних вірувань (2007)
Данова К. В. - Оцінка сенсорних обмежень осіб з інвалідністю в аспекті безпеки праці (2018)
Мартиненко В. Г. - Чисельно-експериментальна процедура визначення ефективних характеристик та міцності армованого композита, Львов Г. І. (2018)
Поліщук М. М. - Оптимізація параметрів мобільного робота з газовим накопичувачем енергії (2018)
Рудик А. В. - Ефективне шліфування поверхонь обертання за рахунок керування контактом, Венжега В. І. (2018)
Лавінський Д. В. - Аналіз деформування конструкцій для пресування порошків у разі дії електромагнітного поля, Морачковський О. К. (2018)
Єнчев С. В. - Розробка адаптивного нейромережевого регулятора інтелектуальної системи керування авіаційним двигуном, Таку С. О. (2018)
Olali N. V. - A model of compressor blades contamination in aviation GTE in operation, Olali M. O., Orukari M., Jumbo E. E. (2018)
Щербань А. П. - Спосіб контролю літій полімерної акумуляторної батареї безпілотного повітряного судна, Ларін В. Ю., Маслов В. П., Качур Н. В. (2018)
Голубєва С. М. - Порівняльна оцінка систем графічного моделювання і принципів автоматизації проектування під час використання студентами інженерних спеціальностей, Морнева М. О., Торопов А. С. (2018)
Кириченко О. С. - Чисельне тримірне моделювання термоелектричного охолоджувача вимірювального електроустаткування автоматичних систем, Білюк І. С., Шарейко Д. Ю., Фоменко А. М., Гаврилов С. О., Бугрім Л. І. (2018)
Коваленко М. А. - Експериментальний стенд з малопотужним трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором, Маляр І. В. (2018)
Лисенко О. І. - Процедура синтезу топології безпровідної сенсорної мережі моніторингу цілей із мінімізацією загальної потужності передачі вузлів, Новіков В. І., Петрова В. М., Гуйда О. Г. (2018)
Андрощук Г. В. - Розробка та дослідження автоматичної системи управління властивостями ядерного палива ВВЕР-1000 для програми регулювання потужності реактора з постійною середньою температурою теплоносія, Пелих C. Н. (2018)
Биряк В. В. - Назначение оборудования системы управления и защиты. Режимы работы функциональных систем СУЗ. Модель эффективности регулирующей группы огранов регулирования СУЗ на ЗАЭС (2018)
Бланарь П. Г. - Разработка системы автоматического управления контура генерации тепловой энергии когенерационной установки, Улицкая Е. О. (2018)
Бойко О. В. - Розробка та дослідження автоматизованої системи управління властивостями ядерного палива ВВЕР-1000 для програми регулювання потужності реактора з постійним тиском пари другого контуру, Пелих С. В. (2018)
Бородкіна І. Л. - Інформаційна підтримка маркетингової діяльності на ринку ветеринарної продукції, Бородкін Г. О. (2018)
Вербицкий В. Г. - Исследование возможности реализации управляемого движения автопоезда вдоль программной кривой, Полякова Н. П., Татиевский Д. Н. (2018)
Власюк А. П. - Математичне та комп’ютерне моделювання просторових деформаційних процесів ґрунтових масивів з урахуванням тепломасоперенесення та сил зв’язності, Жуковська Н. А., Жуковський В. В., Шендера І. М. (2018)
Вовк І. В. - Моделювання водогрійних котлів при глибоких збуреннях за змістом палива, Беглов К. В. (2018)
Водка О. О. - Розробка методів комп’ютерного синтезу та аналізу характеристик матеріалів неоднорідної структури, Панаріна О. Д. (2018)
Дмитришин С. С. - Підвищення ефективності горіння вуглеводних газів у парогенеруючих установках шляхом зміни відношення пальне/повітря, Давидов В. О. (2018)
Дуба І. Е. - Моделювання водогрійних котлів при глибоких збуреннях за теплотворною спроможністю палива, Беглов К. В. (2018)
Дубко В. А. - Первые интегралы уравнений Ито со случайными коэффициентами и расширенной системы уравнений Ито (2018)
Ермаков И. А. - Усовершенствованная система автоматического регулирования уровня воды с сигналом по разнице температур в установке генерирования пара энергоблока ВВЭР-1000 АЭС, Ложечников В. Ф. (2018)
Жученко О. А. - Модель формування вуглецевих виробів у режимах підготовки та пресування, Хібеба М. Г. (2018)
Кириленко М. В. - Розрахунок оптимальних настроювань регулятора розрідження в топковій камері (2018)
Киричек Г. Г. - Децентралізована система підтримки обчислень, Рудьковський О. Р., Тимошенко В. С. (2018)
Киселёва Н. И. - Разработка автоматической системы регулирования мощности энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 в режиме Н, Погребной Я. С., Беглов К. В. (2018)
Киселёва Н. И. - Разработка автоматической системы регулирования мощности энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 в режиме Т, Погребной Я. С., Беглов К. В. (2018)
Климчук В. О. - Інтелектуальна система розпізнавання емоцій людини на відео за допомогою нейронної мережі, Корнага Я. І. (2018)
Конушбаєва Т. В. - АСР потужності енергоблока АЕС з ВВЕР-1000 за утримання середньої температури першого контуру постійною, Беглов К. В. (2018)
Лютенко Ю. М. - Удосконалена система управління тепловим навантаженням барабанного котла для спалювання горючих кисневмісних вуглеводневих газів, Ложечнікова Н. В. (2018)
Мастикаш О. В. - Модель соціального середовища Інтернету (2018)
Муренко В. В. - CRM-система продажу та купівлі рекламних повідомлень у "Telegram”, Дьяков С. О. (2018)
Павленко В. Д. - Побудова апроксимаційної моделі нелінійної динамічної системи у вигляді полінома Вольтерра, Ломовий В. І. (2018)
Пасєка М. С. - Системний аналіз хмарної технології для розробки програмних додатків (2018)
Петросян А. А. - Автоматична система регулювання економічності парового котла ГМ-50, Давидов В. О. (2018)
Повхан І. Ф. - Проблема функціональної оцінки навчальної вибірки в задачах розпізнавання дискретних об’єктів (2018)
Портянко Т. М. - Практичний підхід до формування валідаційного майстер-плану в процесі валідації комп’ютеризованих систем (2018)
Портянко Т. М. - Особливості управління ризиками у процесі впровадження комп’ютеризованих систем на фармацевтичних підприємствах, Кучеренко В. С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Попов Г. Д. - Релігійно-церковний комплекс та міжконфесійні відносини в сучасній Україні: стан, тенденції, проблеми розвитку (2007)
Бабій М. Ю. - Діалог як фактор оптимізації міжконфесійних відносин: теоретичний і практичний виміри (2007)
Здіорук С. І. - Міжконфесійний діалог як інструмент реалізації права на свободу совісті (2007)
Ганулич П. В. - Міжконфесійний діалог – основа духовної консолідації українського суспільства (2007)
Бодак В. А. - Міжрелігійний діалог в культурах світу, Филипович Л. О. (2007)
Виговський Л. А. - Церква як чинник формування і утвердження громадянського суспільства в Україні (2007)
Любчик В. П. - Політико-правові засади та стратегія державної етноконфесійної політики: становлення сучасного розуміння (2007)
Арістова А. В. - Ризики міжконфесійного діалогу (2007)
Недзельський К. К. - Глибинно-психологічна рефлексія етнонаціональних суперечностей і релігійної толерантності українців (2007)
Шевченко В. В. - Актуалізація української релігійної духовності і міжконфесійні реалії сьогодення (2007)
Шелудченко О. Т. - Біблійні пророцтва як основа міжконфесійного діалогу авраамістичних релігій (2007)
Титаренко В. В. - Поняття "сучасний християнин" у контексті діалогу суспільства і релігії (2007)
Вергелес К. М. - Міжконфесійний конфлікт як перешкода до національного відродження України (2007)
Колодний А. М. - Громадянська релігія як засіб вирішення проблем міжконфесійного діалогу (2007)
Любчук В. В. - Міжконфесійна співпраця християнських церков в умовах становлення громадянського суспільства (2007)
Мартьянов П. К. - Экуменизм в практике христианства (2007)
Буяк Б. Б. - Проблеми розвитку духовно-релігійних якостей сучасної української молоді (2007)
Климов В. В. - Українське чернецтво і міжконфесійні відносини: історичний та сучасний аспекти (2007)
Кривоус М. Б. - Релігійний плюралізм і міжрелігійна напруга в сучасній Великій Британії (досвід вирішення) (2007)
Продивус С. Р. - Проблема міжконфесійних відносин у передвиборчих програмах політичних партій України (2007)
Манжалій Х. C. - Психологія конфлікту: неохристиянський контекст (2007)
Рудюк В. М. - Роль (2007)
Марчишак А. Р. - Православ'я в умовах мультиконфесійного суспільства: український контекст (2007)
Недзельська Ю. К. - Погляд православ'я на міжконфесійний діалог та його вплив на життя мирян (2007)
Яроцький П. Л. - Православно-католицький діалог: проблеми і перспективи (2007)
Бистрицька Е. В. - Православно-католицькі відносини в контексті релігійної ситуації України: проблема патріархату УГКЦ (2007)
Кияк С. Р. - Христоцентричність українського католицизму як передумова екуменічного діалогу в контексті становлення громадянського суспільства (2007)
Вільховий Ю. В. - Міжцерковні зв'язки та посилення інституалізації протестантських конфесій на сучасному етапі (євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники) (2007)
Черенков М. М. - Перспективи діалогу євангельських протестантів з християнами інших конфесій України (2007)
Спис О. А. - Присутність протестантських церков у релігійному просторі України і світу (2007)
Вінніченко О. Я. - Англіканська Церква про можливість міжконфесійного діалогу в релігійно-плюральному світі (2007)
Андросова В. І. - Іудео-християнський діалог: історична ретроспектива (2007)
Бучма О. В. - Буття релігійних меншин в Україні в контексті міжконфесійних відносин (2007)
Никитченко О. Е. - Релігійні конфлікти та діяльність новітніх релігій у сучасній Україні: соціологічний вимір (2007)
Шугаєва Л. М. - Православні церкви і православне сектантство: проблеми взаємин (2007)
Владиченко Л. Д. - Розвиток християно-мусульманських відносин в контексті релігійної толерантності (2007)
Матвеєв В. О. - Паралелі християнської езотерики та індуїзму в аспекті самореалізації особистості (2007)
Кулагіна Г. М. - Народні релігії в умовах глобалізації (2007)
Беднарчик Т. Р. - Міжконфесійні відносини в рідновірському русі української діаспори (2007)
Боруцький С. - Особливості державно-церковних, міжконфесійних та внутрішньо церковних відносин на Львівщині (2007)
Мурашкін М. Г. - Міжцерковні відносини на теренах Дніпропетровщини (2007)
Гундерін С. С. - Проблеми та особливості міжконфесійних відносин Католицької церкви в Україні (2007)
Шуба О. В. - Проблема зближення школи і церкви в контексті сучасних міжконфесійних відносин, Базар-Налисник О., Онопченко В. (2007)
Позняк Я. Л. - Духовна освіта в Україні як предмет міжконфесійного діалогу (2007)
Закович М. М. - Релігійне розуміння співвідношення науки і релігії як чинник діалогу світоглядів (2007)
Докаш В. І. - Міжконфесійний діалог як фактор утвердження злагоди і миру в Буковинському регіоні (2007)
Сошин В. В. - Релігійна ситуація на Полтавщині у контексті міжконфесійного діалогу (2007)
Кисельов О. С. - Діяльність Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій після Помаранчевої революції (2007)
Недавня О. В. - Інтернет як дискусійне поле міжконфесійного спілкування (2007)
Добродум О. В. - Політкоректність і міжрелігійний діалог (2007)
Ятченко Є. О. - Особливості міжконфесійного діалогу при вирішенні майнових питань (2007)
Пахомов І. В. - Робота релігійних організацій у місцях позбавлення волі (міжконфесійні відносини) (2007)
Декларация о содействии диалогу и взаимопониманию между религиями и цивилизациями (2007)
Релігієзнавчі конференції 2008 (2007)
Супрунцова Ю. А. - Модель расчета переменного состава газообразного горючего, Брунеткин А. И. (2018)
Супрунцова Ю. А. - Анализ возможности прямого решения задач и определения условной формулы горючего переменного состава, Брунеткин А. И. (2018)
Ткачук А. И. - Особенности внедрения системы управления портфелем проектов, Доценко Н. В. (2018)
Чернов М. Ю. - Разработка в SCADA-системе Trace Mode 6 имитационной модели, автоматической системы регулирования удаления кислорода в деаэраторе (2018)
Швець М. Ю. - Порівняння SQL та NoSQL баз даних, Заруба Д. С., Хохлов Ю. В. (2018)
Щербак Д. В. - Система рекомендації навчальних матеріалів, Сирота О. П. (2018)
Бойко С. М. - Аспекти моделі прогнозування електроспоживання підприємств за умови впровадження до системи їх електропостачання розосередженої генерації, Некрасов А. В., Борисенко О. М., Бондарець О. М., Онищенко А. О. (2018)
Пантєлєєва І. В. - Стан розвитку автоматизованих систем управління в електричних мережах (2018)
Стародyб А. О. - Дослідження вдосконаленої автоматичної системи регулювання економічності процесу горіння у топочній камері парового котла ГМ-50, Ложечнікова Н. В. (2018)
Нестерович С. О. - Розробка моделі для регулювання якості змішування компонентів із PID, PI, І-регуляторами при виготовленні електротехнічного фарфору, Тарахтій О. С. (2018)
Курпе О. Г. - Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів із марки сталі В для подальшого виробництва труб згідно з вимогами API-5L на стані 1700 ПрАТ "ММК імені Ілліча", Кухар В. В., Шебаніц О. М. (2018)
Гомеля М. Д. - Знекиснення води за допомогою завантаження на основі залізомістких композитів, Шуриберко М. М., Голяка А. В. (2018)
Колб Ю. І. - Прогнозування біологічної активності та "drug-like” сполук родини Ranunculaceae як пошук нових ефективних діючих речовин, Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2018)
Рымар Т. Э. - Исследование структуры теплоизоляционных материалов на основе жидкого стекла в зависимости от количества газообразующего агента (2018)
Смірнова О. О. - Аналіз ступеня очищення стічних вод від нафтопродуктів методом електрофлотації, Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. (2018)
Твердохліб М. М. - Дослідження динаміки процесу очищення води від сполук заліза на каталітичному фільтрі, Гомеля М. Д. (2018)
Фролова Л. А. - Ферити як ефективні магнітні адсорбенти для видалення катіонів хрому (III) з водних розчинів (2018)
Valevskaya L. A. - Comparative assessment of chemical composition and physical and technological indicators of land seed and land chia, Ovsyannikova L. K., Sokolovskaya O. G., Orlova S. S., Grischuk Y. V. (2018)
Кожевнікова В. О. - Пряно-ароматичні добавки як функціональний інгредієнт продуктів оздоровчого призначення для закладів ресторанного бізнесу, Гушпіт Л. О., Ткачук О. В. (2018)
Максимів Ю. І. - Використання овочевого пюре для підвищення біологічної цінності молочного пудингу, Турчин І. М. (2018)
Миколенко С. Ю. - Розробка технології зернових галет із диспергованої кукурудзи, Крикун Л. Ю. (2018)
Назаренко Ю. В. - Використання козиного молока у харчуванні сучасної людини, Трейтяк Ю. А., Іващенко А. С. (2018)
Перцевой Ф. В. - Оптимізація співвідношення полісахаридів у синергетичних комбінаціях "сульфатований полісахарид – конжаковий глюкоманнан", Бідюк Д. О., Душенок Д. К., Маренкова Т. І. (2018)
Перцевой Ф. В. - Залежність міцності структури гелів на основі бінарної комбінації полісахаридів від технологічних факторів, Бідюк Д. О., Кошель О. Ю., Журахов В. А. (2018)
Скульська І. В. - Вплив біозахисної культури Fresh-Q на термін зберігання бринзи, виготовленої за вдосконаленою технологією, Цісарик О. Й. (2018)
Шершун М. І. - Визначальні властивості сучасних матеріалів для виготовлення жіночих суконь з декоруванням, Білей-Рубан Н. В. (2018)
Босий Д. О. - Дослідження впливу параметрів контактних підвісок на показники якості струмознімання, Антонов А. В., Косарєв Є. М., Михайлов В. С. (2018)
Воропай В. С. - Синхронізація логістичного розподільного центру зернових та маслянистих культур в умовах нечіткого та нестабільного фінансування промислового району України, Черкасова В. В., Ягмурджи А. А. (2018)
Литвиненко В. П. - Газодинамические особенности в цикле работы судового дизельного двигателя, Вагнер М. А., Спиридонов В. В. (2018)
Славін В. В. - Зниження шкідливого впливу автомобілів на оточуюче середовище, Томаш В. В. (2018)
Шелудченко Л. С. - Забезпечення експлуатаційної надійності конструкції автомобільної дороги шляхом дослідження її реологічних властивостей, Поліщук Д. В., Комарніцький С. П., Носко В. Л., Кобринська Л. В. (2018)
Валовой О. І. - Несуча здатність балок із сумісним армуванням базальтопластиковою та металевою арматурою, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Афанасьєв В. В., Герб П. І. (2018)
Левенко Г. М. - Особливості будівництва на ґрунтах, що набрякають. Можливість закріплення набрякаючих ґрунтів (2018)
Новомлинець О. О. - Огляд сучасних роботизованих технологій кам’яної кладки, Прибитько І. О., Ющенко С. М., Величко О. О. (2018)
Постернак А. А. - Исследование изгибаемых элементов из керамзитобетона на многокомпонентном вяжущем при действии кратковременной нагрузки, Кравченко С. А., Агафонова И. П., Иванова С. С. (2018)
Самченко Р. В. - Врахування зміни характеристик ґрунтів основ за наслідками їх обтиснення фундаментами у процесі експлуатації будівель для усунення їх деформованого стану, Юхименко А. І. (2018)
Стоянов В. В. - Сравнительный анализ моделей турбулентности при моделировании ветровых и снеговых воздействий на здания и сооружения, Жгалли Ш. (2018)
Трач Р. В. - Причини виникнення переробок під час реалізації проекту у будівництві (2018)
Мамонов К. А. - Теоретичні підходи до визначення територіального розвитку використання земель регіону (2018)
Пілічева М. О. - Геоінформаційні технології автоматизації побудови рельєфу та ухилів місцевості для землевпорядних потреб, Попик Н. В. (2018)
Поморцева О. Є. - Моделювання розташування екологічно небезпечних об’єктів за допомогою геоінформаційних систем (2018)
Оксанич А. П. - Удосконалення методу отримання поруватого шару на підкладках n-GaAs, Притчин С. Е., Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сикорский А. И. - Деньги как продукт письменности (2019)
Шевченко О. М. - Світові тенденції розвитку краудфандингу та особливості його функціонування в Україні, Крекотень І. М., Жовнір Н. М. (2019)
Шедяков В. Е. - Социокультурные коммуникации как фактор целостности экономического структурирования и регулирования (2019)
Бутко Б. О. - Періодизація етапів становлення теорії національних інноваційних систем у контексті глобалізації (2019)
Tul S. - Systemic transformation of business and labor market in the conditions of digitalization (2019)
Федотова Ю. В. - Особливості торговельної політики країн Європейського Союзу (2019)
Засанський В. В. - Інноваційно-ресурсний потенціал економічного розвитку України, Бабич Р. Б. (2019)
Кириченко О. С. - Формування системи механізмів та інструментів державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості: теоретико-методичний аспект (2019)
Куриліна О. В. - Тіньова та корупційна діяльність в транзитивній економіці (2019)
Лопатін А. О. - Інновації в наземному вантажоперевезенні небезпечних вантажів (2019)
Мельникова О. В. - Аналіз структури та динаміки розвитку високотехнологічних галузей виробництва в Україні, Олійник Ю. О. (2019)
Мірзоєва Т. В. - Економічні аспекти виробництва лікарських ефіроолійних культур (2019)
Носань Н. С. - Управління ризиками у процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави: сильні сторони та області для розвитку крізь призму глобальних індексів, Герасименко О. М. (2019)
Орлова-Курилова О. В. - Теоретико-методологічні аспекти управління інноваціями у національній економіці (2019)
Паливода О. М. - Державне регулювання мережевих структур в економіці: причини, ризики, напрями (2019)
Разумова Г. В. - Підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Савіна Н. Б. - Формування засад розвитку підприємств учасників банківського сектору національної економіки, Баланюк М. В. (2019)
Серьогіна Н. В. - Аналіз стану житлового будівництва в Україні, Петренко О. В., Пашинов В. О. (2019)
Холявко Н. І. - Системно-синергетична парадигма формування резильєнтності системи вищої освіти до умов становлення інформаційної економіки (на основі моделі Quadruple Helix) (2019)
Шеремет О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності при реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості, Осипов В. І. (2019)
Шпарик Я. Я. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення землі та його особливості (2019)
Юхновська Ю. О. - Вплив готельно-ресторанного бізнесу на розвиток туристичної галузі України (2019)
Багорка М. О. - Шляхи формування екологічно орієнтованого господарювання аграрних підприємств, Самарець Н. М. (2019)
Бєляєва Н. С. - Компанія, корпорація, організація, підприємство, установа, фірма: законодавче обґрунтування застосування понять (2019)
Гакова М. В. - Рівні управлінського впливу в контексті регулювання поведінкових подій персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2019)
Hnatenko I. - Formation of the personnel potential of innovative enterprise by improvement of labor market infrastructure, Rubezhanska V., Parkhomenko O. (2019)
Горобець Н. М. - Використання стратегічних інструментів менеджменту під час планування діяльності аграрних підприємств (2019)
Демчук Н. І. - Синергетичний гістерезис як інноваційне явище в економіці підприємництв, Безугла Л. С. (2019)
Демчук Н. І. - Теоретико-методичні підходи до формування ефективної системи антикризового управління підприємством, Сірко А. Ю., Рондова М. А. (2019)
Димченко О. В. - Інвестиційна привабливість підприємства як економічне поняття, Тараруєв Ю. О., Аболхасанзад А. (2019)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями під час формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку підприємства, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2019)
Колеватова А. В. - Основні напрями вдосконалення процесу управління прибутком на підприємстві (2019)
Ліпич Л. Г. - Вплив інтелектуального капіталу на управління знаннями підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2019)
Михайленко О. В. - Розробка, впровадження та автоматизація процесу бюджетування на підприємстві, Свірідкіна К. В. (2019)
Міщук Є. В. - Урахування тривалості етапів процедури банкрутства під час оцінювання безпеки фінансової спроможності підприємства (2019)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Філантропія як форма дискреційної відповідальності в процесі соціалізації бізнесу (2019)
Остряніна С. В. - Функціональний підхід до соціального управління підприємства (2019)
Вихідні дані (2019)
Потетюєва М. В. - Роль організаційно-економічного механізму у формуванні корпоративного управління майновим комплексом АТ "Укрзалізниця" (2019)
Рудь І. Ю. - Управління персоналом у страховій компанії, Кишковська О. Л., Скрипник К. М. (2019)
Рудь І. Ю. - Методи ризик-менеджменту у страховій компанії, Ткаченко М., Крамаренко А. (2019)
Соломянова-Кирильчук К. О. - Модель діагностування ризику банкрутства підприємств машинобудування (2019)
Хижняк В. О. - Суперечності розвитку споживчого ринку будівельних послуг та напрями їх розв’язання (2019)
Юрченко Ю. О. - Таксономія стратегій підприємств (2019)
Артюхіна М. В. - Підвищення конкурентоздатності суб’єктів малого та середнього бізнесу донеччини шляхом формування регіональних галузевих кластерів, Попова А. В. (2019)
Безхлібна А. П. - Принципи системного підходу у філософії управління регіональною конкурентоспроможністю (2019)
Беля А. Р. - Можливості імплементації світового досвіду державного фінансового контролю місцевих бюджетів (2019)
Белявцева В. В. - Особливості сучасного етапу районування обласних територій, Димченко О. В., Рудаченко О. О. (2019)
Гаврилова О. В. - Сучасний стан упровадження інноваційних технологій у туристичну галузь Миколаївського регіону (2019)
Науменко Н. Ю. - Методичний підхід до синтезу системи інформаційної безпеки в умовах регіональної соціально-економічної системи (2019)
Наумова М. А. - Аналіз екологічної ситуації в Україні як складової функціонування ринку праці, Пелехацький Д. О. (2019)
Дружиніна В. В. - Основні детермінанти рівня професійної активності осіб з обмеженими можливостями, Лєбєдєва Д. О. (2019)
Калюжна Ю. В. - Факторний аналіз формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу, Захарова К. В. (2019)
Білявська А. Ю. - Основні напрями розвитку та вдосконалення політики внутрішніх державних запозичень України (2019)
Бодрецький М. В. - Антикризове управління банком: прийняття кредитних рішень за дворівневою схемою (фізичні особи) (2019)
Грановська І. В. - Інституційні засади фінансового забезпечення соціальних стандартів, Макарчук І. М. (2019)
Іляшенко А. Х. - Роль бюджетного механізму у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, Баєтул Г. П. (2019)
Кобко Р. В. - Структурна динаміка у розвитку страхового ринку України (2019)
Литвинова Є. В. - Проблема адміністрування та реформування механізму митних платежів України в умовах глобалізації (2019)
Малишко В. В. - Розвиток фінансової політики та зміцнення бюджетної безпеки України, Доброскок С. С. (2019)
Мартиненко В. В. - Проблеми кількісної оцінки рівня фінансової децентралізації (2019)
Солопенко Т. В. - Прогнозування бюджетних видатків економетричними методами в контексті програмно-цільового бюджетування (2019)
Бондарчук Н. В. - Модель аналізу дебіторської заборгованості: основні показники, Тімашова А. М. (2019)
Василішин С. І. - Ризики економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами (2019)
Височан О. С. - Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: intosai-підхід, Литвиненко Н. О. (2019)
Гринь В. П. - Бухгалтерський облік в системі управління підприємством: історичні аспекти та сучасні особливості здійснення наукових досліджень (2019)
Зінкевич А. В. - Технології адміністрування та прогнозування податку на додану вартість: реалії сьогодення (2019)
Мезенцева Н. М. - Витрати виробництва в умовах обмеженості ресурсів, Павликівська С. Г., Янчиленко Я. О. (2019)
Павлова Г. Є. - Нормативно-правові засади обліку та аналізу розрахунків за виплатами працівникам аграрної сфери, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2019)
Потійко С. В. - Аналітичне забезпечення управління сільськогосподарським страхуванням (2019)
Грищенко О. Ф. - Використання матричних методів портфельного аналізу для виявлення напрямів розвитку промислових підприємств (2019)
Данкеєва О. М. - Перспективи подальшого розвитку роздрібних підприємств (2019)
Donskykh A. - Role of marketing in increasing competitiveness of agrarian enterprises, Kadyrus І., Yakubenko Y. (2019)
Юрченко Н. І. - Принципи формування конкурентоспроможного бренду в туристичній галузі (2019)
Шапуров О. О. - Макроекономічна стабільність та безпека країни через призму взаємозалежності економічних показників (2019)
Щербініна С. А. - Оптимізація валютного резерву комерційного банку, Шевченко О. М. (2019)
Вихідні дані (2019)
Александрук І. В. - Концептуальна категорія культура та засоби її вербалізації (на матеріалі творів жанру фентезі американських та британських авторів) (2018)
Альзахрані Д. О. - Витоки китайської герменевтичної традиції в літературі (2018)
Васянович Г. П. - Соціальний дискурс у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Нагірняк М. Я., Лаврецький Р. В. (2018)
Воловик А. А. - Композиційна домінанта казки з погляду перекладацької інтерпретації символіки (2018)
Гайдук Н. А. - Культурно-ціннісна інтерпретація політичного концепту толерантність в українській мовній картині світу (2018)
Губич П. В. - Дериваційні моделі творення пожежної терміносистеми у польській мові (2018)
Zembytska M. - Stylistic features of English advertising slogans, Mazur Yu. (2018)
Kapustian I. - Poetic singularity of H. C. Andersen’s novel "Only a fiddler" (2018)
Лабенко О. В. - Концепт хвороба в українській, англійській та французькій мовах: етнолінгвістичний ракурс (2018)
Лазаренко В. В. - Функціонально-стилістичні особливості флорономенів у творах українських поетів ХХ століття, Чухрій Н. М. (2018)
Лисанець Ю. В. - Світ крізь призму психічного розладу: наративи пацієнток у літературно-медичному дискурсі ХХ століття (2018)
Лисова К. А. - Методологія дослідження образності лімінального в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2018)
Лотоцька Н. Я. - Структурне роззначення речень з чужим мовленням у корпусі текстів Р. Іваничука (2018)
Malanyuk M. S. - The concept of evil in A. Christie’s detective stories, Barnych I. I., Svydnytska-Ilkiv N. V. (2018)
Павлюк Х. Т. - Метафоричне втілення емоційного концепту anger (на матеріалі романів-антиутопій Лорен Олівер Delirium, Pandemonium, Requiem) (2018)
Пальчевська О. С. - Біблійні прецедентно мотивовані номінації "народної мови" XIX ст. (2018)
Попко І. А. - Профілювання у тексті французької народної казки (2018)
Савчук А. Я. - Функції питальних речень в науково-критичному дискурсі (2018)
Свириденко О. М. - Суспільно-політичні вектори епістолярної публіцистики М. Костомарова (2018)
Содель О. С. - Крос-культурна інконгруентність, втілена в англійськомовних анекдотах, як проблема перекладу (2018)
Строченко Л. В. - Концепт genius в англомовних публіцистичних текстах (2018)
Тимочко Б. В. - Назви антропогенного суходільного довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть (2018)
Тищенко З. Р. - Особливості функціонування бажальних речень у поезії Тараса Мельничука (2018)
Тищенко О. В. - Номінація та символіка предметів матеріальної культури у фразеологічному та паремійному контексті (2018)
Ус Г. Г. - Явище варіантності в українській термінології сімейного права 20-50 років ХХ століття (2018)
Цапів А. О. - Наратив "догори дригом" у казці Кетрін Хеллер "Білосніжка: невідома історія" (2018)
Шмігер Т. В. - Переклад лексем на позначення емоцій крізь призму прототипного аналізу (2018)
Слободяник В. І. - Діяльність навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2018)
Анотації (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Зубець М. В. - Селекційні та організаційні методи виведення української червоно-рябої молочної породи, Буркат В. П., Кругляк А. П., Хаврук О. Ф. (1995)
Зубець М. В. - Нова спеціалізована мʼясна порода рогатої худоби вітчизняної селекції, Лукаш В. П., Чиркова О. П, Шевченко В. І. (1995)
Кушнір В. М. - Вплив оточуючого спермії середовища на якісні показники розмороженої сперми бугаїв (1995)
Сірацький Й. З. - До питання комплексної оцінки корів, Меркушин В. В., Костенко О. І., Євтух І. С., Шапірко В. В., Романенко Л. І. (1995)
Дубін А. М. - Лінійна оцінка екстерʼєру корів червоно-рябої молочної породи, Буркат В. П. (1995)
Данилків Я. Н. - Регресійний аналіз в оцінці корів за надоєм (1995)
Близниченко В. П. - Використання відтворного схрещування для поліпшення червоної степової породи, Полупан Ю. П., Коваленко О. Л., Іващенко О. Б., Вороненко В. І. (1995)
Дубін А. М. - Роль бугаїв-лідерів у генетичному поліпшенні популяцій (1995)
Сірацький Й. З. - Перспективи селекції корів лебединської породи за екстерʼєром, Данилків Я. Н. (1995)
Шемігон О. І. - Результати схрещування лебединської породи із швіцькою (1995)
Шумяк Г. І. - Молочна продуктивність корів різних генотипів бурої карпатської породи (1995)
Антоненко В. І. - Вплив матерів на результати оцінки бугаїв за величиною надою дочок (1995)
Сірацький Й. З. - Стадо-репродуктор імпортної худоби німецької селекції на Черкащині, Шемігон О. І., Дубін А. М. (1995)
Подоба Б. Є. - Імуногенетичні фактори запліднюваності великої рогатої худоби (1995)
Макаренко М. П. - Прижиттєве передбачення кількості мʼякоті туш бугайців, Хаврук О. Ф. (1995)
Федак В. Д. - Звʼязок активності амінотрансфераз сироватки крові з інтенсивністю росту бугайців чорно-рябої породи, Федак Н. М., Назарук Н. Я. (1995)
Гавриленко М. С. - До методики визначення коефіцієнта молочності корів (1995)
Кругляк А. П. - Мінливість концентрації амінокислот сперми бугаїв, Шустовська М. Д. (1995)
Бойко О. В. - Динаміка показників спермопродуктивності бугаїв різних генотипів за перші два роки їх використання (1995)
Шапірко В. В. - Відтворна здатність бугаїв герефордської породи (1995)
Семенченко М. А. - Вплив радіонуклідного забруднення навколишнього середовища на відтворну функцію корів і фізіологічний стан телят, Бегма А. А., Сенчан Е. М. (1995)
Титул, зміст (2019)
Геєць В. М. - "Новий Прагматизм" як інструмент інклюзивної глобалізації (до 70-річчя Гжегожа В. Колодко), Гриценко А. А. (2019)
Корнєєва Ю. В. - Міжнародне інституціональне фінансування стратегічних державних підприємств на основі сучасної технології смарт-контракту (2019)
Цимбал Л. І. - Інтелектуальний потенціал розвитку економіки в глобальному середовищі: український контекст (2019)
Плескач В. Л. - Інституційно-організаційне забезпечення середньострокового бюджетного планування в Україні, Прокопенко Н. О. (2019)
Бутко М. П. - Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень, Попело О. В., Колоша В. П. (2019)
Іванов С. В. - Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України (2019)
Геєць В. М. - Видатний учений-економіст і практик (2019)
Економіст із світовим ім'ям (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Титул, зміст (2019)
Логацький В. М. - Удосконалення тарифної політики у сфері електроенергетики для досягнення секторальної та макроекономічної збалансованості (2019)
Afanasieva M. - Risk analysis of inefficiency at Ukraine's machine building enterprises (2019)
Шірінян А. С. - Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу, Шірінян Л. В. (2019)
Олексюк Г. В. - Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об'єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності, Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. (2019)
Мельник М. І. - Міста – центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку, Лещук І. В. (2019)
Амоша О. І. - Промислові реформи як шлях до оновлення української економіки (2019)
Орєхова Т. В. - Міжнародний маркетинг та фінанси для розвитку бізнесу (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Содержание (2010)
Безуглая Л. Р. - Имплицитные смыслы в дискурсе: когнитивно-коммуникативный подход (2010)
Бондаренко Е. В. - Эволюция концепта ВРЕМЯ в британском дискурсе (2010)
Воркачев С.Г. - Значимостная составляющая лингвокультурной идеи справедливости (2010)
Воробьева О. П. - Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии (2010)
Zhabotynska S. A. - Principles of building conceptual models for thesaurus dictionaries (2010)
Мартынюк А. П. - Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта СELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе) (2010)
Приходько А. Н. - Дискурсивные акты: прагмасемантика и прагматипология (2010)
Чернявская В. Е. - Текст статичен или текст процессуален? (2010)
Абрамова А. Г. - Перспективи проектування готельних підприємств із застосуванням смарт-технологій, Коваль О. В., Кононко Д. К. (2019)
Архіпова С. А. - Про неможливість відновлення розподілу похибок вихідних даних в регресійних моделях (2019)
Оборонов Т. Ю. - Порівняння розрахунку геліосистеми для дошкільного навчального закладу, Гайдар А. О. (2019)
Шаповаленко О. І. - Дослідження кормових сумішей на основі олійної і зернової сировини і гідроксидів натрію та калію, Євтушенко О. О., Кожевнікова М. І. (2019)
Гриджук І. А. - Організація та управління PR-кампанією підприємства та система/критерії визначення її ефективності, Кучер М. В. (2019)
Корбутяк А. Г. - Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства, Чопенко Т. М. (2019)
Криша В. В. - Доходи і рівень життя населення: стан, проблеми, перспективи, Власюк В. Є. (2019)
Куцяк В. О. - Основні парадигми та можливості подолання бідності в Україні, Чопенко Т. М. (2019)
Лівошко Т. В. - Амортизаційна політика – шлях до техніко-технологічної модернізації промислових підприємств, Кругліков Є. В. (2019)
Малахова О. Л. - Детермінанти формування попиту на гроші в Україні, Іващук О. О. (2019)
Позднякова Л. О. - Європейський досвід інтеграційних процесів в галузі комерційного та соціального страхування (2019)
Прохорова Л. І. - Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду, Юхименко Є. С. (2019)
Семчук І. А. - Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства (2019)
Стеців І. С. - Оптимізація діяльності лісового господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення, Стеців І. І. (2019)
Томашук І. В. - Формування новоії регіональноії соціально-економічноії політики розвитку сільських територіиї Вінницького регіону (2019)
Юрій С. М. - Роль фінансово-кредитних установ у запобіганні та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Щавінська О. В. (2019)
Кошель В. В. - Правове регулювання процедури імпічменту Президента України в контексті конституційної реформи, Псьота О. В., Федотов І. М. (2019)
Фесан М. В. - Надання соціальної допомоги кримінально-виконавчою інспекцією особам, які звільнені від відбування покарання (2019)
Козубенко Ю. Л. - Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Центральної України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2019)
Кравченко О. В. - Опіка над сиротами сільського населення: практика діяльності Романовського комітету в українських губерніях (1913–1917 рр.) (2019)
Панас Н. Б. - Використання цифрових технологій у музейній та пам'яткоохоронній діяльності (2019)
Черняєв О. С. - Геостратегічне становище Антарктики наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Авер'янова Н. М. - Росія – Україна: міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу, Воропаєва Т. С. (2019)
Білан Т. О. - Філософсько-освітній дискурс української художньої культури ХХ–ХХІ ст. (2019)
Горобинская М. В. - Механистические архаизмы современного научного сообщества в эволюции научной картины мира (2019)
Громцев Р. С. - Модуси буття танцю (2019)
Гурик М. І. - Становлення культури громадянськості як передумова успішної децентралізації, Шумка М. Л. (2019)
Malimon V. - Suicide as an outcome of persons loneliness (2019)
Голубчак К. Т. - Інфографіка як основний інструмент візуальної комунікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти, Костюк У. З. (2019)
Клочко О. О. - Українська благодійність у сучасних соціокультурних умовах, Знобей О. В. (2019)
Дорошина В. В. - Емоційний стан та емоційна пам'ять як професійні складові акторської майстерності (2019)
Филиппова О. Н. - Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) (2019)
Филиппова О. Н. - Натюрморт в творчестве П. В. Кузнецова (1878-1968) (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество А. П. Боголюбова (1824-1896) – мастера русского и европейского пейзажа (2019)
Петрів О. В. - Творчість Юхима Михайліва у контексті розвитку українського мистецтва (2019)
Коваленко О. В. - Використання відео і фільмів у формуванні комунікативної іншомовної компетенції майбутніх економістів (2019)
Носкова М. В. - Аналіз нормативно-правової бази забезпечення існування дистанційної форми навчання в Україні, Сардига М. В. (2019)
Тарасенко М. І. - Місце і значення контролю як мотивація до успішного навчання студентів у ЗВО (2019)
Ворона Т. О. - Смартфон як невичерпне джерело актуальної інформації для вивчення іноземних мов (2019)
Kuznietsova K. - Reflection of modern human in the contemporary existential prose of Czech writer Jan Balaban (2019)
Макєдонова О. Д. - Мовленнєва реалізація стратегії інформативного впливу на адресата в англійськомовному рекламному дискурсі (2019)
Ніколащенко Ю. А. - Формування навичок перекладу фразеологізмів у майбутніх перекладачів (на матеріалі німецької мови) (2019)
Shevchenko M. - Discourse analysis in cognitive linguistics, Bikezina A. (2019)
Shevchenko M. - Stylistic and philosophical maintenance of epistles of A. von Droste-Hulshoff, Bikesina A. (2019)
Шевчишена О. В. - Моніторинг когнітивного розвитку школярів в умовах інформаційного середовища (2019)
Корнелюк О. А. - Стратегічні напрями активізації транскордонного співробітництва міських поселень в умовах євроінтеграції (2019)
Кульбіда М. В. - Роль Світового банку у сучасній світовій економіці (2019)
Багорка М. О. - Концепція екологічного маркетингу в маркетинговій стратегії сталого розвитку виробництва аграрних підприємств (2019)
Бодрова Д. В. - Інститути шерингової економіки в умовах цифрової трансформації соціогосподарських систем (2019)
Бреус С. В. - Прогнозування та оцінювання рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти (2019)
Войтенко А. Б. - Системно-синергетичні основи розвитку сільських громад в умовах децентралізації, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2019)
Гребінська С. І. - Перешкоди розвитку страхування в Україні на сучасному етапі (2019)
Забаштанський М. М. - Сучасні аспекти державного регулювання туристичної галузі в умовах дефіцитного бюджетного фінансування, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2019)
Задніпровський О. Г. - Оцінка основних засобів в бухгалтерському обліку: засади поліваріантності, Мартинів І. К. (2019)
Козлова І. М. - Чинники внутрішнього середовища стратегічного розвитку підприємства, Костіна О. М. (2019)
Лепейко Т. І. - Обгрунтування теоретичних засад зв’язку організаційної культури та стратегії підприємства, Баркова К. О. (2019)
Мосієнко О. В. - Синергетичний ефект рефлексивної взаємодії персоналу підприємства (2019)
Носань Н. С. - Гіпотези управління безпекою фінансової складової національної економіки України (2019)
Ольшанський О. В. - Систематизація наукових проблем процесного управління підприємствами торгівлі, Ткаченко О. П. (2019)
Пілявський В. І. - Трудовий потенціал підприємства: сутність, моделі зайнятості і ефективність використання (2019)
Старинець О. Г. - Сучасні методи діагностики рівня ефективності антикризового управління аграрними підприємствами (2019)
Тулуш Л. Д. - Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів, Грищенко О. Ю. (2019)
Шевчук Ж. А. - Необхідність подальшого формування ринку інститутів в Україні (2019)
Шкромида В. В. - Особливості дослідження репутації підприємства, Шкромида Н. Я. (2019)
Шпарик Я. Я. - Аналітична оцінка земельних ресурсів України (2019)
Боровік Л. В. - Вплив інвестиційної політики на формування екологічного інвестиційного потенціалу сільського господарства, Танклевська Н. С. (2019)
Миколюк О. А. - Окремі аспекти інноваційного розвитку відновлюваної енергетики України, Бобровник В. М. (2019)
Грінченко Р. В. - Тенденції розвитку підприємництва в Україні (2019)
Палант О. Ю. - Формування економічного і соціального ефекту від впровадження систем автоматичного ведення поїздів метрополітену, Стаматін В. В. (2019)
Потетюєва М. В. - Особливості капіталізації активів АТ "Укрзалізниця" (2019)
Похильченко О. А. - Тренди логістики та Supply Chain Management в проекції трансформаційних змін Industry 4.0 (2019)
Шевчук Ю. В. - Аналіз витрат домогосподарств та держави на охорону здоров’я (2019)
Рогач С. М. - Формування організаційно-економічного механізму управління у сфері органічного землекористування (2019)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "МІжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2019)
Демиденко О. В. - Трансформація структури посівних площ, урожайність зернових і стан родючості ґрунтів Черкаської області, Кривда Ю. І., Бойко П. І. (2019)
Токмакова Л. М. - Засвоєння фосфору рослинами кукурудзи за впливу фосфатмобілізувальних бактерій, Трепач А. О., Шевченко Л. А., Ларченко І. В., Лепеха О. П., Хаітова Н. О. (2019)
Павлюк Л. В. - Фітовірусологічний стан маточних насаджень вишні та черешні в Україні, Ряба І. А., Удовиченко К. М., Тряпіцина Н. В., Бублик М. О. (2019)
Іващенко О. О. - Проблеми стресів у рослин і способи їх розв’язання, Іващенко О. О. (2019)
Шувар А. М. - Продуктивність сумісних агроценозів ярих зернових і зернобобових культур, Рудавська Н. М., Беген Л. Л. (2019)
Рівіс Й. Ф. - Жирнокислотний склад тканин, відтворна здатність і медова продуктивність бджіл за згодовування соняшникової олії, Саранчук І. І. (2019)
Бєлоусов А. О. - Зв’язок добору за довжиною зернини з морфологічними ознаками первинної кореневої системи кукурудзи (Zea mays L.), Соколов В. М. (2019)
Штанько І. П. - Оцінка адаптивних ознак сортів та номерів хмелю (2019)
Зубов А. О. - Особливості охорони ґрунтів від ерозійної деградації та забруднення в промислових регіонах (2019)
Федько Р. М. - Вирощування лікарських рослин на сільських селітебних територіях: переваги та проблеми, Шевченко Т. Л., Калініна М. А., Федько Л. А. (2019)
Семеняка І. М. - Науково-інноваційне забезпечення розвитку агропромислового виробництва Центрального регіону, Гайденко О. М., Томашина Г. П. (2019)
Руденко Є. В. - Концептуальні засади розвитку сільської кооперації (на прикладі молочних ферм), Марченко В. А., Бовсуновський В. В. (2019)
П. І. Бойку — 85 (2019)
Борейко В. І. - Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності (2019)
Захарченко В. І. - Функційні й управлінські характеристики економічних реформ на національному та регіональному рівнях (2019)
Пришляк К. М. - Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (2019)
Просов В. М. - Іпотечне кредитування в Україні: передумови та сучасний стан (2019)
Сментина Н. В. - Інструменти активізації підприємницького середовища на мезорівні, Доброва Н. В. (2019)
Александрова С. А. - Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні, Оболенцева Л. В., Радіонова О. М. (2019)
Борисова В. А. - Екологічний аудит природних ресурсів АПВ (2019)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації, Новікова М. М., Волкова М. В. (2019)
Полінкевич О. М. - Матриця вибору інструментів продакт плейсменту у маркетинговій діяльності підприємств (2019)
Баранник Л. Б. - Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні (2019)
Зелінська Г. О. - Розвиток регіонального ринку праці у контексті формування економіки знань (2019)
Кічурчак М. В. - Оцінка диференціації освітніх суспільних благ в умовах формування соціального капіталу і сталого розвитку економіки України (2019)
Васильчук І. П. - Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку (2019)
Дебунов Л. М. - Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства, Яковенко О. Г. (2019)
Дем’янчук О. І. - Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями (2019)
Зачосова Н. В. - Моделювання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки професійних учасників фінансового ринку з урахуванням державного впливу на цей процес (2019)
Клюско Л. А. - Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи (2019)
Кулиняк І. Я. - Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України, Прокопишин-Рашкевич Л. М., Бородавко А. П. (2019)
Летняк С. П. - Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні (2019)
Ліснічук О. А. - Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни (2019)
Момот О. М. - Регулювання кредитної експансії транснаціональних банків (2019)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діагностика фінансового стану підприємств як інструмент управління фінансовою безпекою (2019)
Тютюник І. В. - Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки, Гуменна Ю. Г. (2019)
Шимко Я. Р. - Роль державного регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів (2019)
Шулик Ю. В. - Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів, Мороз Е. Г. (2019)
Шульга К. Д. - Оцінка правового поля укладання та здійснення угод консолідації банків в Україні та в міжнародному банківському секторі (2019)
Гнилицька Л. В. - Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії, Аль-газу А. (2019)
Зінкевич А. В. - Анкетування підприємств як технічний прийом аудиту податків (2019)
Кривицька О. Р. - Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя (2019)
Осадча О. О. - Управлінський аналіз як аналітична функція управлінського обліку, Левицька І. О. (2019)
Парасій-Вергуненко І. М. - Методологічні аспекти управління витратами закладами вищої освіти: завдання, принципи та функції (2019)
Васильєва О. В. - Порівняльний аналіз динаміки інвестиційних інструментів у контексті гіпотези ефективного ринку, Максишко Н. К. (2019)
Данилюк Н. М. - Теоретико-ігрові моделі взаємодії виробника і посередника в каналі товароруху (2019)
Микитенко Н. В. - Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації (2019)
Колодний А. - Постмодерн в історії християнства (2008)
Ювсечко Я. - Специфіка змін свідомості віруючої людини в добу постмодерну (2008)
Кобяковский И. - Постмодернизм как здоровая почва для экуменического диалога (2008)
Свистунов С. - Трансформація релігійних комунікацій в епоху постмодерну (2008)
Арістова А. - Релігійні конфлікти в постмодерному світі (2008)
Шевченко В. - Релігійна ідентичність і провідні тенденції церковно-релігійного розвитку в сучасній Україні (2008)
Шелудченко О. - Пророцтва в умовах постмодерну (2008)
Добродум О. - Віртуалізація релігії в США (2008)
Саган О. - Особливості розвитку державно-конфесійних відносин у сучасній Україні (2008)
Стретович В. - Християнство і політика, політика і християни (2008)
Здіорук С. - Українські суспільно-політичні відносини в системі європейських демократичних цінностей (2008)
Фотре В. - Взаємини між громадянською владою, віросповідними громадами та суспільством (2008)
Ringvee R. - State and religions: estonian txperience (2008)
Артемьев А. - Состояние и перспективы религиеведческой науки и образования в современном Казахстане (2008)
Кривоус-Сисак М. - Свобода совісті й еволюція статусу державної церкви у Великій Британії (2008)
Мирошникова Е. - Государственно-церковные отношения в ФРГ: прошлое и будущее (2008)
Подопригора Р. - Государственно-конфессиональные отношения в Казахстане: время противоречий (2008)
Кучеренко Ю. - Драгоманівське поняття воля віри і проблеми його актуалізації (2008)
Себенцов А. - Правовые проблемыразвития и применения законодательства Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях (2008)
Красиков А. - Три вызова сегодняшней России: взгляд из Москвы (2008)
Ситников М. - Православная религиозность в России: эволюция или мутация? (2008)
Элбакян Е. - Современная российская интеллигенция перед выбором (2008)
Климов В. - Міжконфесійні відносини у їх сутності та виявах в Україні (2008)
Новиченко М. - Особливості міжконфесійних відносин в Україні (2008)
Вудс Ф. - Принципи ефективного міжрелігійного діалогу (2008)
Павленко П. - Священні книги авраамістичних релігій про ставлення до іновірців (2008)
Кулагіна Г. - Ціннісно-смислові домінанти авраамістичних релігій: співіснування відмінностей (2008)
Ямчук П. - Етнорелігійні аспекти творчої спадщини Івана Вишенського в контексті конфесійного багатоманіття сучасної України (2008)
Дьюрем К. - Законодавче забезпечення свободи релігії в Східній Європі та Україні (2008)
Цепкова И. - Свобода совести – гарант демократии (2008)
Бабій М. - Інститут свободи совісті в Україні: проблемні питання функціонування (2008)
Решетніков Ю. - Законодавче забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій: стан, тенденції, проблеми (2008)
Ківіорг М. - Європейські практики і підходи до реєстрації релігійних організацій (2008)
Амбросевич-Якобс Й. - Рекомендації ОБСЄ у сфері навчання релігії: толедські принципи (2008)
Заец А. - Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций и его позиция в отношении законодательных инициатив в религиозной сфере (2008)
Друзенко Г. - Вплив прецедентного права Європейського суду з прав людини на законодавство України у сфері свободи віросповідання: реалії та перспективи (2008)
Кисельов О. - Релігійні організації як суб'єкти громадянського суспільства (2008)
Рогова Г. - Християнські моральні цінності в сучасній політиці (2008)
Недзельський К. - Засилля псевдокультури в добу постмодерну і роль Церкви у справі національного виховання української молоді (2008)
Горкуша О. - Сучасне формулювання ціннісних орієнтацій: релігійний та світський контекст (2008)
Уткін О. - Свобода совісті та проблеми запровадження військових священників у Збройних Силах України (2008)
Савісько Є. - Релігійні ЗМІ як складова сучасного інформаційного простору (2008)
Пахомов І. - Релігійність засуджених–рецидивістів в умовах сьогодення (2008)
Яроцький П. - Католицька Церква у секулярному, постмодерному світі: інновації й антиномії (2008)
Гудима А. - Київський Патріархат в контексті розмірковувань московськоправославних (2008)
Недзельська Ю. - Особливості життя православних віруючих в умовах постмодерного суспільства (2008)
Шугаєва Л. - Православні секти в Україні: постмодерний аспект (2008)
Черенков М. - Євангельське християнство як релігійний та соціальний феномен у постмодерному дискурсі (2008)
Докаш В. - Постмодерністський характер есхато-сотеріологічних концептів новітнього протестантизму (2008)
Булатов А. - Внутрішньоісламські процеси в Автономній Республіці Крим (2008)
Андросова В. - Феномен Хабад Любавич у світовій практиці: між традиційним та ліберальним (2008)
Баркер А. - Постмодернізм, модернізм, премодерний консерватизм у нових релігійних рухах (2008)
Кантеров І. - Нові релігії в контексті духовного життя пострадянського простору Росії (2008)
Єленський В. - Про нові релігії та старі інструкції (2008)
Филипович Л. - Антисектантская истерия в украинских СМИ: видимые и невидимые причины (2008)
Зіганшина Л. - Незалежність та свобода як вихідні принципи вчення Порфирія Іванова (2008)
Міжнародні правові документи (2008)
Автори статей спецвипуску "Релігійна Свобода" (2008)
Саган О. - Нові напрями та пріоритетні завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті (2009)
Климов В. - Тенденції розвитку державно-церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів урегулювання відносин між державами та церквами в Європі (2009)
Бабій М. - Державна політика у сфері свободи совісті й свободи буття релігій в контексті перспектив формування демократичної держави і громадянського суспільства (2009)
Прудивус С. - Релігія та політика: особливості суспільного статусу та функціонування (2009)
Грінер О. - Взаємодія держави і церкви (релігійних організацій) на шляху становлення громадянського суспільства в Україні (2009)
Яроцький П. - Національно-культурна ідентифікація і конфесійна уніфікація як вияви особливостей релігієгенезу (2009)
Недзельський К. - Політичні і духовні підвалини буття української нації в контексті державно-церковних відносин (2009)
Свистунов С. - Транскультурні взаємини та глобальні комунікативні чинники трансформації релігії в Україні (2009)
Колодний А. - Прогнози ближніх перспектив релігійного життя України (2009)
Титаренко В. - Прогнозування релігійних процесів як складова державно-церковних відносин (2009)
Любчик В. - Міжконфесійні відносини в Україні: фактори соціально-політичного впливу (2009)
Бучма О. - Держава, релігія і право в контексті творення громадянського суспільства в Україні (2009)
Кучеренко Ю. - Релігійний фактор в державотворчих і націотворчих процесах (за концепцією М. Драгоманова) (2009)
Гануліч П. - Державно-конфесійні відносини в епоху постпосмодерну (2009)
Морозюк С. - Громадянське суспільство і релігія: проблеми толерантності відносин (2009)
Арістова А. - Етнорелігійні конфлікти в процесах національного відродження України (2009)
Недавня О. - Релігія: сецесіоністські процеси в Україні (2009)
Молочко В. - Релігія в демократичному просторі: межі впливу держави і церкви на процеси формування й утвердження відкритого громадянського суспільства (2009)
Зубченко С. - Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації гуманітарної безпеки Української Держави (2009)
Вергелес К. - Етноконфесійні чинники в процесах утвердження української державності (2009)
Закович М. - Проблеми релігійної освіти в контексті міжконфесійних відносин (2009)
Уткін О. - Свобода совісті та проблеми запровадження військових священиків у Збройних Силах України (2009)
Хмільовська О. - Духовна опіка армії в контексті зміцнення національної безпеки України (2009)
Владиченко Л. - Реєстрація релігійних організацій в Україні: законодавчий аспект (2009)
Здіорук С. - Діяльність квазіцерковних організацій як загроза суспільній безпеці України (2009)
Кияк С. - Релігійно-церковний чинник в становленні громадянського суспільства: український католицький аспект (2009)
Савчук О. - Соціальне вчення українського греко-католицизму й утвердження громадянського суспільства в Україні (2009)
Черенков М. - Український євангельський протестантизм: парадигма Реформації в сучасному контексті (2009)
Филипович Л. - Нові релігійні течії України: загрози уявні і реальні (2009)
Кононенко Є. - Політично-релігійний фанатизм біляцерковних православних спільнот (2009)
Шугаєва Л. - Православна Церква і феномен леонтіївщини (2009)
Тернопільський Б. - Українське християнство і громадянське суспільство: безпековий вимір (2009)
Маліборський В. - Відродження ісламу у Криму: проблемні питання (2009)
Зінкевич Т. - Ідеї громадянської релігії у "Повісті минулих літ" (2009)
Ямчук П. - Християнська концепція еліти Петра Могили і сучасні процеси релігійного відродження (2009)
Шутенко Н. - Відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі у контексті державно-церковної політики (2009)
Титул, зміст (2019)
Єщенко П. С. - Інформаційна економіка – шанс побудови нової моделі розвитку суспільства чи ілюзія шансу? (2019)
Шевчук В. О. - Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості, Черкас Н. І. (2019)
Шірінян А. С. - Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу, Шірінян Л. В. (2019)
Пасхавер Б. Й. - Цінові обставини розвитку агропродовольчого комплексу (2019)
Шубравська О. В. - Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження (2019)
Олейник Д. А. - Механизм формирования банковского процента на макроэкономическом уровне и его экономико-математическая (2019)
Філіпенко А. С. - Розвиток глобалістики як новітнього напряму сучасної системи економічних знань (2019)
Авторитетний вчений економіст-аграрник (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського