Клименко О. О. - Центральний емісійний банк "Україна" – важливий механізм Райху для експлуатації й пограбування окупованих територій у роки Другої світової війни (2015)
Мягкий І. М. - Концтабори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України) (2015)
Колєчкін В. П. - Діяльність німецької окупаційної адміністрації (за документами Бобринецької районної управи Кіровоградської області 1941–1944 рр.) (2015)
Вєтров І. Г. - Відродження важкої індустрії України у 1943–1945 рр.: стратегія і практика (2015)
Пшенична Т. О. - Лики смерті в день Перемоги (2015)
Шелейко Т. В. - Шляхи розв’язання кадрової проблеми на залізничному транспорті України у 1943–1945 роках (2015)
Маєвський О. О. - Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.) (2015)
Третяк В. Л. - Особливості видання часописів 1-го Українського фронту (1943–1945 рр.) (2015)
Ухач В. З. - Сучасна вітчизняна історіографія похідних груп ОУН(б) та ОУН(м) на Великій Україні (1941–1943 рр.) (2015)
Касян Л. Г. - Фотодокументальне видання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного "Війна 1941–1945 рр.", Макарова Т. О. (2015)
Любарська Л. В. - Повсякдення війни (2015)
Антоненко В. В. - "Україна: шлях до Перемоги" (виставка документів Національного архівного фонду) (2015)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (28 лютого 2018 року) (2018)
Про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2017 році та пріоритети Укрдержархіву на 2018 рік (2018)
Майстренко А. А. - Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд, Романовський Р. В. (2018)
Чернятинська Ю. Г. - Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання (2018)
Бабенко О. О. - Технологія фальсифікації карних справ учасників "контрреволюційної військово-повстанської націоналістичної організації" у 1937–1938 роках (за документами Державного архіву Кіровоградської області), В. П. Колєчкін. (2018)
Ващук Л. В. - Творчість українських митців за кордоном: джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ (2018)
Дубовик С. О. - Документи особового фонду мистецтвознавця П. Ф. Оболенцева у ЦДАМЛМ України як джерело вивчення історії українських художніх студій початку ХХ століття (2018)
Левчук О. В. - Економічні реалії міського повсякдення у пресі Києва 1905–1914 років (2018)
Решетченко Д. В. - Історія Організації українських націоналістів (за фондами ЦДАЗУ) (2018)
Саранча В. І. - Фонди рекрутських присутствій Державного архіву Полтавської області (2018)
Токаленко П. О. - Хроніка подій Першої російської революції у документах державних архівних установ південних регіонів України (1905–1910 рр.) (2018)
Бездрабко В. В. - Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості (2018)
Масіян Н. Б. - Огляд архівних зібрань Північного Тіролю та фондів Тірольської університетської і крайової бібліотеки (Австрія) (2018)
Балишев М. А. - Архівіст – архівісту. До ювілею Євгена Семенова (2018)
Лоштин Н. Т. - "Правильник" 1934 року бібліотеки Греко-католицької духовної семінарії у Львові (за документами ЦДІА України, м. Львів) (2018)
Опацький І. Ю. - Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-Василенко (за матеріалами листування) (2018)
Тельвак В. В. - Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського, Радченко О. А. (2018)
Климович Н. М. - "Територія АРХІВ: діалог з документом" – новий проект ЦДАМЛМ України (2018)
Легун Ю. В. - Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922–2017) (2018)
Любарський К. А. - Сучасні підходи до оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода, Борщевський П. Г., Бабіна І. В. (2018)
Грігор Г. М. - Проблемні питання інженерно-транспортної експертизи по дослідженню обставин та механізму дорожньо-транспортних пригод (2018)
Ковальчук О. Б. - Дослідження випадків наїздів рухомого складу на перешкоду у судовій залізнично-транспортній експертизі (2018)
Джус О. В. - Актуальність дослідження впливу особливостей процесу перевезення вантажу при виникненні залізнично-транспортної пригоди (2018)
Батіг А. В. - Дослідження технічного стану зливного приладу вагона-цистерни при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз (2018)
Батіг А. В. - Дослідження величини рамної сили, яка діє на колісні пари електровозів при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз, Кузишин А. Я. (2018)
Шмерего О. Б. - Організаційні питання дослідження обставин пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки (2018)
Лисенко О. В. - Особливості проведення експертних досліджень по пожежах, виникнення яких пов’язане з аварійною роботою електрообладнання (2018)
Теселько П. О. - Визначення задач при проведенні експертних досліджень наслідків короткого замикання та його причетності до виникнення пожеж (2018)
Командиров О. В. - Особливості дослідження дотримання вимог нормативно-правових актів України в частині пожежної безпеки при аналізі проектної документації та будівельних об’єктів (2018)
Рибальський О. В. - Деякі аспекти побудови вітчизняної системи інструментарія експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису, Соловйов В. І., Журавель В. В., Шабля О. М. (2018)
Коліса Я. Ю. - Віртуалізація в комп’ютерній криміналістиці (2018)
Пасько Р. М. - Концептуальний підхід до оцінки майна на дату віддалену від поточної, Маркус Я. І. (2018)
Савчак В. В. - Збитки чи шкода? Апробація застосування у практиці судової експертизи (2018)
Проскура К. П. - Деякі аспекти призначення та проведення судово-економічних експертиз з питань документальної обґрунтованості тарифів на теплову енергію, Жолобецька М. Б. (2018)
Гриненко І. М. - Особливості дослідження електронних документів при проведенні судово-економічної експертизи, Полєнніков М. О. (2018)
Жолобецька М. Б. - Особливості досліджень економічних збитків від ненадійності системи електропостачання (2018)
Ляшенко О. А. - Особливості проведення досліджень з обгрунтування застосування банками процентної ставки LIBOR при кредитуванні в іноземній валюті, Щербина О. В. (2018)
Коновалов Ю. В. - Дослідження розрахунків з підзвітними особами, направленими у службові відрядження (2018)
Юхименко А. В. - Узагальнення експертної практики з розрахунку вартості придатних до подальшої експлуатації складових колісних транспортних засобів, Бондар В. М. (2018)
Федоренко В. Л. - Літературні твори наукового характеру як об’єкти авторського права: поняття та класифікація, Голікова О. В. (2018)
Мотлях О. І. - Поліграфологія як міждисциплінарна галузь знань та взаємозв’язок із науковою криміналістикою (2018)
Ващук О. П. - Участь спеціаліста з невербальної інформації в кримінальному провадженні: процесуальні аспекти (2018)
Бєлік Л. С. - Психологічний портрет злочинця, крізь призму історичних досліджень. Ген злочинності, Шиян А. І. (2018)
Савечко В. О. - До питання актуалізації нормативних актів, що регламентують проведення судових військових експертиз, Козлов О. В. (2018)
Чисников В. Н. - Г. М. Рудой – родоначальник полицейской экспертно-криминалистической службы в Украине (2018)
Бабкіна О. П. - Визначення давності травми та часу смерті за змінами температурних показників підшлункової залози (2018)
Бабкіна О. П. - Про можливість визначення наявності хронічної алкогольної інтоксикації у травмованих при проведенні судових експертиз, Шевченко Л. А., Матюхін Д. О., Коробко І. С. (2018)
Ліщинська А. А. - Виявлення діатомового планктону у випадках смерті від утоплення (2018)
Самойлов Д. В. - Судово-медична оцінка гідродинамічної травми: випадок з практики, Плетенецька А. О. (2018)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли сексуальні злочини (2018)
Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, які надаються до публікації у збірнику "Криміналістика і судова експертиза" (2018)
Хронологічний перелік випусків міжвідомчого науково-методичного збірника "Криміналістика і судова експертиза" (2018)
Монографії, методики, посібники, довідники, матеріали конференцій, семінарів, бібліографічні та біобібліографічні матеріали (1992-2018 рр.) (2018)
Загальні питання криміналістики та судової експертизи (2018)
Почеркознавча експертиза (2018)
Авторознавча експертиза (2018)
Технічна експертиза документів (2018)
Фототехнічна і портретна експертиза (2018)
Експертиза голограм (2018)
Трасологічна експертиза (2018)
Дактилоскопічна експертиза (2018)
Балістична експертиза (2018)
Експертиза холодної зброї (2018)
Вибухотехнічна експертиза (2018)
Експертиза відеозвукозапису (2018)
Експертиза матеріалів, речовин та виробів (2018)
Ґрунтознавча експертиза (2018)
Біологічна експертиза (2018)
Автотехнічна експертиза (2018)
Транспортно-трасологічна експертиза (2018)
Ідентифікаційна експертиза номерів транспортних засобів (2018)
Пожежно-технічна експертиза (2018)
Будівельно-технічна експертиза (2018)
Земельно-технічна експертиза (2018)
Електротехнічна експертиза (2018)
Комп’ютерно-технічна експертиза (2018)
Експертиза телекомунікаційних систем та засобів (2018)
Інженерно-екологічна експертиза (2018)
Економічна експертиза (2018)
Товарознавча експертиза (2018)
Автотоварознавча експертиза (2018)
Експертиза охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності (2018)
Психологічна експертиза (2018)
Мистецтвознавча експертиза (2018)
Військова експертиза (2018)
Інші види експертиз (2018)
Боротьба зі злочинністю та розслідування злочинів (2018)
Судово-експертна профілактика (2018)
Історія криміналістики та судової експертизи (2018)
Інша література (2018)
Покажчик дисертаційних робіт (2018)
Покажчик авторефератів (2018)
Покажчик патентів (2018)
Покажчик стандартів (2018)
Персоналії (2018)
Науково-дослідні розробки Київського НДІ судових експертиз (1992–2018 рр.) (2018)
Методики, що включені до Реєстру (2018)
Цалиев Т. А. - Анализ характреристик планарной широкополосной двухкольцевой антены (2018)
Siden S. V. - Out-of-band characteristics of the microstrip antenna (2018)
Мазур А. Д. - Влияние погрешности коррекции дисперсии на качественные показатели ВОСП DWDM, Педяш В. В. (2018)
Орєшков В. І. - Ефективність впровадження технології VDSL2 з опцією "векторинг" на мережі ПАТ "Укртелеком" (2018)
Odegov N. A. - Optimization methods of optical signals by the criterion of the minimum of the presented base, Bahachuk D. H. (2018)
Nikityuk L. A. - Cognitive monitoring in an information and communication network operation system (2018)
Nikityuk L. - The method of optimal synthesis of the broadband subscriber access network, Tsaryov R., Lavreka K., Shulakova K. (2018)
Tsaryov R. - The method of selecting a hardware-software IoT-platform taking to account the factors of functionality and cost, Nikityuk L. (2018)
Шмелёва Т. Р. - Реентерабельная модель РВВ сети (2018)
Керимова С. К. - Метод расчета характеристик узла доступа сети NGN при обслуживании трафика и передачи речи и данных, Левенберг Е. В. (2018)
Голубенко В. В. - Аналіз аналітичних рішень з пріоритезації трафіка в пакетних мережах зв'язку, Ложковський А. Г. (2018)
Yegoshyna G. A. - Intellectualization of project management web services based on integration with natural language processing modules, Voronoy S. M. (2018)
Prokop Y. V. - A study of software development tools that are required in the job market in Ukraine and the world, Trofymenko O. G., Kapustin M. М. (2018)
Korchynskyi V. V. - Research methods for increasing the security of information transfer based on timer signals, Kildishev V. I., Holev D. V., Berdnikov О. M. (2018)
Кадацкий А. Ф. - Математические модели параметров электромагнитных процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа, Русу А. П. (2018)
Vyznuk O. M. - Noise elimination by the Savitzky-Golay filter with non-invasive monitoring of human health, Baliar V. B., Osharovska O. V. (2018)
Оryabinskaya О. А. - Coherent direction of two-dimensional digital modulation signals, Rozenvasser D. M. (2018)
Ящук Л. О. - Створення передумов підвищення конкурентоспроможності призначених операторів на ринку кур'єрських послуг поштового зв'язку (2018)
Balieiev M. S. - The directional optical coupler based on anisotropic optical fiber (2018)
Donchenko O. І. - Research of the effect of the chemical composition of the optical fiber glass on the signal specific chromatic dispersion (2018)
Orlov V. M. - About the transformation of the organizational management structure of enterprises, Obodovskyi Yu. V. (2018)
Бездрабко В. В. - Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває (2018)
Маврін О. О. - "Перспективний видавничий план" як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років (2018)
Петришак Б. І. - Дослідження суспільно-економічної історії Галичиниукраїнськими та польськими вченими: здобутки й перспективи (2018)
Резнік І. С. - Сучасні форми використання інформації у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (2018)
Гулюк Є. Ю. - Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів (2018)
Дубовик С. О. - Український професійний театр кінця ХІХ – початку ХХ століть (за документами особового фонду українського театрознавця П. П. Перепелиці) (2018)
Івашко Р. В. - Проведення Ювілейного року середини XV століття у Короні Польській (2018)
Касян Л. Г. - "Такий я ніжний, такий тривожний…" (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах) (2018)
Лях Г. В. - Церковно-парафіяльне літописання на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Морозова А. В. - Нові документи до біографії Г. Ф. Вороного (до 150-річчя від дня народження вченого) (2018)
Музичко О. Є. - Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал (2018)
Петренко О. С. - Генерал Валентин Естергазі та його родина – власники маєтків на Правобережній Україні (2018)
Романова К. В. - Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2018)
Хоменко В. О. - Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії (2018)
Любарська Л. В. - До 100-річчя від дня народження О. Т. Гончара (2018)
Журжа І. В. - Історія архівної справи у документах ЦДАГО України (2018)
Місюк М. Д. - Діяльність архімандрита Алексія (Олександра Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 1920–1930-х роках (на основі документів Державного архіву Закарпатської області) (2018)
Пономарьов О. М. - До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети (2018)
Тельвак В. В. - Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського, Радченко О. А. (2018)
Шаповал А. І. - Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України (2018)
Алєксєєнко А. О. - Міжнародний круглий стіл "Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)", Балишев М. А. (2018)
Щербак М. Г. - Історику і архівісту Юрію Кулінічу – 70 (2018)
Любченко А. В. - Изучение репаративных процессов костной ткани крыс с использованием остеотропного материала "Клипдент ПЛ" и мембраны "Клипдент МК" компании "Владмива", Россия (экспериментально-морфологическое исследование), Кравцов Н. С. (2016)
Паливода Р. С. - Забір анатомічного комплексу: виростковий відросток нижньої щелепи, скронево-нижньощелепний суглоб, скронева кістка, Воловар О. С., Маліков О. В. (2016)
Петренко Р. В. - Биомеханическое обоснование выбора конструкции раннего протеза при протезировании включенных дефектов зубных рядов, Фенко А. Г., Петренко А. И., Марченко К. В., Дворник В. Н., Павленко А. П., Киндий В. Д. (2016)
Паталаха О. В. - Гігієнічний стан ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит з опійною залежністю, Лоскутова І. В. (2016)
Удод А. А. - Возрастные и локационные особенности реституции эмали зубов, Воронина А. С. (2016)
Біда О. В. - Функціональний стан жувальних м’язів у осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, Забуга Ю. І. (2016)
Братусь-Гриньків Р. Р. - Вплив діагностично зумовлених клінічних рішень на результати лікуванн пацієнтів із частковою втратою зубів на нижній щелепі (2016)
Дворник В. М. - Проектування резекційного імплантата підборідної ділянки нижньої щелепи, Ясько С. Г., Єрис Л. Б., Тесленко О. І. (2016)
Кузь В. С. - Використання сучасних безкрилових базисних матеріалів у клініці ортопедичної стоматології, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2016)
Лунькова Ю. С. - Особливості топографо-анатомічних і морфологічних змін елементів СНЩС у пацієнтів з одностороннім та двостороннім вивихом суглобового диска за даними МРТ-досліджень, Ступіна Ю. В., Новіков В. М. (2016)
Пилипенко Т. І. - Протезування зубними конструкціями з металевою основою: індивідуальний підхід (2016)
Рибалов О. В. - Показники біоелектричної активності власне жувальних м’язів із різною м’язовою масою в чоловіків, Семененко Ю. І., Яценко П. І., Яценко О. І., Іваницька О. С. (2016)
Семененко Ю. І. - Послідовність діагностичного процесу під час дослідження власне жувальних і скроневих м’язів у пацієнтів з інтактними зубними рядами, Семененко І. П., Дворник В. М., Поліщук Т. В. (2016)
Рябушко Н. О. - Покращення процесу адаптації до знімних конструкцій зубних протезів у хворих на ішемічну хворобу серця, Дворник В. М., Павліш І. В., Баля Г. М. (2016)
Шеметов О. С. - Функциональная оценка состояния жевательных мышц в процессе адаптации к полным съемным протезам, Мартиненко И. Н., Петренко Р. В., Рябушко Н. В. (2016)
Куцевляк В. І. - Хірургічні методи в комплексному лікування ортодонтичних пацієнтів у постійному прикусі, Любченко О. В., Данилова Ю. Г., Старіков В. В. (2016)
Фліс П. С. - Диференційована діагностика орогенічних форм прикусу та її значення в прогнозуванні результатів ортодонтичного лікування, Стороженко К. В. (2016)
Павліш І. В. - Спосіб виготовлення хірургічного шаблона для встановлення дентальних імплантів, Дворник В. М., Рябушко Н. О. (2016)
Проць Г. Б. - Сучасні аспекти променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації, Пюрик В. П., Солоджук Ю. І., Ничипорук Г. П., Омельчук Л. Г., Пюрик Я. В., Шуджаірі Ахмед Карім, Огієнко С. А., Проць І. І. (2016)
Козак Р. В. - Потреба вдосконалення методів протезування при дистально необмежених дефектах зубних рядів (2016)
Хрипаченко И. А. - Оценка дыхательных путей в амбулаторной стоматологической практике, Демина Т. В., Удод А. А. (2016)
Голік Віктор Павлович пам’яті видатного педагога, лікаря, вчителя… (2016)
До відома авторів (2016)
Ємельянова Т. О. - Балтійський форум з обміну досвідом і передовими практиками у сфері архівування і просування аудіовізуальної спадщини (2018)
Кот С. І. - Архівні документи як фактор ідентифікації і повернення втрачених культурних цінностей (на прикладі мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві) (2018)
Легасова Л. В. - Електронно-картографічний проект "Місця пам’яті про Другу світову війну на адміністративно-територіальній мапі України": проблеми джерельної бази, Філатова Н. С. (2018)
Маврін О. О. - Археографічна передмова як відображення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1940-х – 1950-х років (2018)
Палієнко М. Г. - Міжнародне архівне співробітництво: від зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів) (2018)
Другий щорічний круглий стіл українських архівістів "Українські архіви: виклики та реалії" (25 вересня 2018 р., м. Київ) (2018)
Горєва В. В. - Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) (2018)
Дубовик С. О. - До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) (2018)
Ємчук О. І. - Джерела до біографії українського радянського дипломата і педагога Василя Тарасенка (2018)
Клименко Т. А. - До історії Польського повстання 1863–1864 років (за документами Державного архіву Черкаської області) (2018)
Павлова О. Ф. - Огляд нових надходжень документів до ЦДАМЛМ України за 2017 рік (2018)
Тимченко Р. В. - Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича (до 100-річчя утворення ЗУНР) (2018)
Горбатюк М. В. - Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920–1923 років, Шнуровська Л. В. (2018)
Гула О. Г. - Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки), Гула В. Д. (2018)
Орел Ю. В. - Листування військового аташе при посольстві Росії у США А. К. Боде у фондах ЦДІА України, м. Київ (2018)
Пономарьов О. М. - Неопубліковані документи про Коліївщину (2018)
Срібняк І. В. - Становище вояків-українців групи інтернованих армії УНР у таборах Каліш та Щипіорно (Польща) навесні 1923 року (за архівними документами) (2018)
Папакін Г. В. - Нове дослідження з теорії та історії української археографії (2018)
Кулініч Ю. Я. - Слово про Петра Слободянюка (2018)
Cтеценко Є. І. - Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В. І. Вернадського, Шищенко П. Г. (2018)
Матвіїшина Ж. М. - Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях археологічних пам’яток, Кушнір А. С. (2018)
Мезенцев К. В. - Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі, Денисенко О. О. (2018)
Підгрушний Г. П. - Виробничі території Києва: методологія дослідження та історія формування, Бикова М. Д. (2018)
Добиш М. П. - Сучасні тренди електорально-географічних досліджень в світі та розвиток електоральної географії в Україні (2018)
Санталова С. О. - Передумови виникнення, розвитку та поширення в Україні особливо небезпечних захворювань населення (2018)
Лев Т. Д. - Басейново-ландшафтний принцип в оцінюванні ступеня радіоекологічної критичності території України, Прістер Б. С., Виноградська В. Д., Тищенко О. Г., Піскун В. Н. (2018)
Чабанюк В. С. - Нові пошуки у розвитку мовної парадигми картографії: мова та знання (2018)
Лісовський С. А. - Міжнародна конференція "Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму", Поливач К. A. (2018)
До ювілею Т. І. Козаченко (2018)
Інформація (2018)
Пшик Б. І. - Теоретико-методичні засади розроблення концепції управління фінансовими ресурсами економіки держави, Вознюк М. А. (2018)
Дудинець Л. А. - Фінансова інклюзивність та її детермінанти, Верней О. Є. (2018)
Кавецький В. Я. - Застосування блокчейн-системи у фінансовій сфері (2018)
Квасній М. М. - Аналіз та особливості динаміки бюджету України в умовах трансформаційних змін (2018)
Прохоренко В. П. - Методологія оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору (2018)
Садов’як М. С. - Теоретичні засади функціонування дохідних будинків (2018)
Семеген І. Б. - Місце і роль криптовалюти у світовій економіці, Дребот Н. П. (2018)
Слобода Л. Я. - Розвиток та імплементація технології блокчейн у проведенні розрахунків фінансових установ, Сенькович Ю. А. (2018)
Тяжкороб І. В. - Інвестиційний консалтинг у розвитку інвестиційного бізнесу банків України, Голуб Р. Р. (2018)
Голуб Г. Г. - Ритейл у банківському секторі України, Сідельник О. П. (2018)
Грудзевич У. Я. - Проблеми і перспективи впровадження вимог "Базелю ІІІ" при визначенні ліквідності банків України (2018)
Мамедов С. Г. - Роль зовнішніх консультантів у процесах реструктуризації банків (2018)
Руденко З. М. - Вплив розвитку ФінТех на банківський ринок в Україні (2018)
Семенцов Р. В. - Опис бізнес-процесу діагностики фінансового стану банку, Самородов Б. В. (2018)
Вагнер І. М. - Особливості обліку і оподаткування роялті: актуальні аспекти, Демко І. І., Пришляк Г. В. (2018)
Попадинець Н. М. - Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості (2018)
Горбачевська О. В. - Економічний імперіалізм як сучасна практика збагачення соціальних наук (2018)
Іщук С. О. - Діагностика ключових трендів розвитку промисловості України, Процевят О. С. (2018)
Олексюк Г. В. - Проблеми та перспективи розвитку збудованих об'єктів до Євро 2012 (2018)
Волошин В. І. - Інструменти мінімізації гібридних загроз економічній безпеці України (2018)
Ярошевич Н. Б. - Удосконалення механізму фінансування перевезення пільгових категорій пасажирів в Україні в умовах децентралізації, Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. (2018)
Sozanskyy L. - Evaluation of the results of industry functioning in Ukraine and Poland (2018)
Луцків О. М. - Програмно-цільовий підхід до управління регіональним розвитком (2018)
Кльоба С. М. - Сучасний стан розвитку територіальних громад: нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення (2018)
Кльоба Т. Л. - Суть та значення ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів (2018)
Корицька О. І. - Особливості формування та розвитку об'єднаних територіальних громад у Львівській області, Назаркевич О. Б., Кіндзюр О. С., Назаркевич І. Б. (2018)
Максимчук М. В. - Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні (2018)
Пітюлич М. М. - Вплив економічної стійкості лісопромислового холдингу на розвиток економіки регіону, Попик М. М., Чакій О. І. (2018)
Попадинець Н. М. - Роль спеціалізованих організацій у розвитку лісопромисловості регіону (2018)
Карп'як М. О. - Особливості функціонування ринку м'яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів (2018)
Васильців Т. Г. - Напрями і засоби детінізації економіки на субрегіональному рівні, Породко О. Ю. (2018)
Коркуна О. І. - Агломерації як полюси економічного зростання територій (2018)
Борщевський В. В. - Актуалізація локальних механізмів модернізації сільських територій в умовах децентралізації, Залуцький І. Р. (2018)
Далик В. П. - Перспективи розвитку підприємництва у сільській територіальній громаді в контексті реформи децентралізації, Жук П. В. (2018)
Жабинець О. Й. - Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності агрохолдингів в Україні (2018)
Притула Х. М. - Ефективність структурної трансформації економічного середовища прикордонних регіонів (2018)
Дребот О. І. - Інституційне забезпечення лікарського рослинництва в Україні, Сологуб Ю. О. (2018)
Гадзало А. Я. - Особливості фінансового забезпечення інституціонального середовища природокористування (міжнародний досвід) (2018)
Возняк Г. В. - Особливості прояву фінансової децентралізації на регіональному рівні: компаративний аналіз вітчизняної та світової практики, Жеребило І. В. (2018)
Беля А. Р. - Аналіз формування доходів місцевих бюджетів в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (2018)
Бочарова Ю. Г. - Інкрементальна та ітеративна моделі реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції (2018)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання соціально-культурної сфери та його адаптація в Україні (2018)
Кузьмін О. Є. - Розвиток обліку суб'єктів малого підприємництва України в умовах євроінтеграції, Яструбський М. Я. (2018)
Лозинська І. В. - Стратегічні пріоритети розвитку скотарства в аграрних підприємствах, Данько Ю. І. (2018)
Кондратенко С. І. - Оцінка післядії мутагенних чинників на мінливість якісних ознак, що визначають фенотип листкової пластинки мутантних рослин салату листкового (2018)
Сергієнко О.В. - Результати використання нових батьківських ліній кавуна (Citrullus Lanatus (Thunb.) Matsum. еt Nakai) при створенні конкурентнодатних високогетерозисних гібридних комбінацій першого покоління (2018)
Вдовенко С. А. - Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України, Полутін О. О. (2018)
Пащенко В. Ф. - Ґрунтообробна установка з використанням гнучкого робочого органу для контролю росту бур’янів, Сиромятников Ю. М., Храмов М. С. (2018)
Попович Г. Б. - Вплив додаткового штучного освітлення на початкові етапи росту та розвитку розсади помідора і огірка, Малініна А. О., Аксенюк І. І., Грицак Р. В. (2018)
Улянич О. І. - Вплив біогумусу на ріст, урожайність і якість часнику (Allium Sativum L.) в умовах Правобережного Лісостепу України, Яценко В. В. (2018)
Пузік Л.М. - Теплофізичні властивості головок капусти цвітної залежно від умов вегетаційного періоду, Гайова Л.О. (2018)
Онищенко О.І. - Особливості патогенезу хвороб огірка в умовах плівкових теплиць за весняно-літньої культурозміни, Чаюк О.О. (2018)
Могильна О. М. - Пріоритетні напрями наукового забезпечення виробництва малопоширених видів овочевих рослин в Україні, Рудь В. П., Хареба О. В., Горова Т. К., Куц О. В., Терьохіна Л. А., Сидора В. В. (2018)
Хвесик М. А. - Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Мокій А. І. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України, Павліха Н. В., Науменко Н. С., Дацко О. І. (2018)
Гречана С. І. - Удосконалення методичного контенту з питань стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, Рогозян Ю. С. (2018)
Патицька Х. О. - Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації (2018)
Вахович І. М. - Стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів України, Камінська І. М., Дорош В. Ю., Камінська Д. В. (2018)
Фера-Клемонца О. Ю. - Тенденції розвитку продовольчого забезпечення регіонів України (2018)
Залуцький І. Р. - Природно-сільськогосподарське районування земель в Україні: особливості нормативно-методичного забезпечення та проблеми системного здійснення (2018)
Бутко М. П. - Методичні підходи до екологізації просторового розвитку в умовах децентралізації владних повноважень, Петровська А. С. (2018)
Жеребило І. В. - Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспект, Колодій С. К. (2018)
Гринчишин І. М. - Напрями підвищення ефективності використання бюджетних коштів на соціальний захист в Україні: регіональний та місцевий виміри (2018)
Ключник Л. В. - Потенціал використання міграційного капіталу як ресурсу розвитку економіки регіону (2018)
Давимука С. А. - Цифрова трансформація регіонів України, Федулова Л. І. (2018)
Якубів В. М. - Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива, Максимів Ю. В., Григорук І. І. (2018)
Зміст за рік (2018)
Апатенко Т. М. - Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності, Безлюбченко О. С., Завальний О. В. (2018)
Котлярова Ю. О. - Аналіз методів, моделей та алгоритмів персоналізації для розроблення рекомендаційних систем (2018)
Святненко В. Ю. - Використання холістичного маркетингу як умова ефективного управління промисловим підприємством (2018)
Ludanov K. - The method of joint determination of the hidraulic permeability of a porous structure and its capillary radius (2018)
Гуцол Т. Д. - Создание метода и схем подавление внеполосных помех (2018)
Михайловський Д. В. - Практичні рекомендації по розрахунку карнизних вузлів гнутоклеєних рам з клеєної деревини з врахуванням складного напруженого стану, Матющенко Д. М. (2018)
Обушенко Т. І. - Дослідження закономірностей флотоекстракції катіонних барвників, Толстопалова Н. М., Астрелін І. М., Науменко О. С. (2018)
Abstract and References (2018)
Мазур І. П. - Утрата твердих тканин зубів (некаріозні ураження): клініка, диференціальна діагностика. Огляд, Супрунович І. М. (2018)
Мочалов Ю. О. - Аналіз застосування сучасних стоматологічних пломбувальних (реставраційних) матеріалів у багатопрофільному приватному стоматологічному закладі, Алексєєва О. Г., Кравцов Р. В., Голінка О. П. (2018)
Бургонський В. Г. - Сучасні можливості застосування лазерних технологій у лікуванні генералізованих захворювань пародонта: виклики, перспективи, переваги. Огляд, Миколайчук С. І. (2018)
Борисенко А. В. - Особливості лікування захворювань пародонту в жінок, які приймають оральні контрацептиви, Ватанха Т. В. (2018)
Борисенко А. В. - Мікробна екологія пародонту в осіб молодого віку, Коленко Ю. Г., Мялківський К. О. (2018)
Батіг В. М. - Віддалені результати комплексного лікування хворих із хронічним перебігом генералізованого пародонтиту та переважанням парасимпатичної вегетативної нервової системи (2018)
Кононова О. В. - Взаємозвяок між рівнем психологічного стрессу та ураженням тканин пародонту (2018)
Костенко О. Є. - Аналіз домінуючих мікробних асоціацій у порожнині рота й особливості їх чутливості до антибактеріальних та антисептичних препаратів, Кривцова М. В., Костенко Є. Я., Савчук О. В. (2018)
Годований О. В. - Особливості застосування розчину Тантум Верде® в підготовці пародонтологічних хворих до ортодонтичного лікування, Годована О. І. (2018)
Тимофеев А. А. - Электрохимические процессы, происходящие в полости рта у пациентов при наличии металлических включений. Лекция, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Кабанчук С. В., Ярифа М. А. (2018)
Барило О. С. - Особливості регенерації тканин у лунці видаленого зуба у хворих на цукровий діабет, Канішина Т. М., Закалата Т. Р. (2018)
Ищенко П. В. - Физиологичность дентальной имплантации (2018)
Неспрядько В. П. - Диагностика травматической окклюзии и планирование ортопедических мероприятий при генерализованном пародонтите (обзор литературы), Захарова А. Е., Закут Яра Салах (2018)
Кушлик А. П. - Клінічне обґрунтування запропонованого методу безпосереднього протезування в пацієнтів з генералізованим пародонтитом, Ожоган З. Р., Палійчук І. В. (2018)
Мельник А. О. - Оцінка ефективності комплексу діагностично-лікувальних заходів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, які супроводжувались фонетичними порушеннями (2018)
Коваль О. І. - Кримінальна відповідальність лікарів за правопорушення: що треба знати стоматологу, Коваль П. Б., Біденко Н. В. (2018)
Валько Н. - Досвід впровадження STEM-освіти у США та Канаді (2018)
Вєнцева Н. - Поняття "система” як педагогічна категорія (2018)
Лавриш Ю. - Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади (2018)
Лісіна Л. - Методичні особливості розробки і реалізації курсу "Основи інноваційного навчання фізики” (2018)
Онипченко О. - Відповідальне батьківство та репродуктивне здоров’я підлітків як складові статевого виховання (2018)
Орос І. - Система освіти дорослих Угорщини і Данії (2018)
Лаврушина Н. - Діяльність Центральної комісії допомоги дітям у боротьбі з безпритульністю в Україні (1922 - 1932 рр.) (2018)
Пліско Є. - Організація освітньо-виховного процесу неповнолітніх правопорушників у спеціалізованих установах протягом другої половини ХХ століття (2018)
Коваль Л. - Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі, Попова О., Нестеренко М. (2018)
Попова О. - Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови, Попова Л. (2018)
Чемоніна Л. - Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи (2018)
Ніщенко М. - Соціальні ролі як важливий засіб формування соціокультурної компетентності учнів 8 класу (2018)
Шинкаренко В. - Підходи та принципи патріотичного виховання старшокласників в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти (2018)
Вернигора О. - Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки (2018)
Волошинов С. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців морського та річкового транспорту (2018)
Гречанюк С. - Використання міжпредметних зв’язків природничо-математичних дисциплін у викладанні фізики (2018)
Гуренко О. - Концептуальні засади застосування культурологічного підходу до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2018)
Дутчак Ю. - Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури як педагогічна проблема, Квасниця О. (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Діагностика рівнів формування професійно-етичної компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Коновальська Л. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи у старшій школі (2018)
Крапчатова Я. - Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій, Головко О. (2018)
Лихошвед Н. - Вміння вчитись: сутність, зміст і структура в навчанні іноземної мови студентів немовних закладів вищої освіти, Лесь Т. (2018)
Марціхів Х. - Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України (2018)
Маслій О. - Сучасні технології в професійній підготовці майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2018)
Наливайко Т. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій (2018)
Овчиннікова Л. - Принципи та функції формування в майбутніх учителів музики стилю управління мистецько-педагогічним колективом (2018)
Поночовна-Рисак Т. - Особистісно орієнтовані технології формування професійних якостей майбутніх фахівців (2018)
Романчук О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів спорту і фізичної культури в Австрії в повоєнний період (2018)
Самойленко І. - Сучасний погляд на проблему професійної підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання (2018)
Степанюк К. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як проблема педагогічної науки (2018)
Чернуха Н. - Формування професійно значущих якостей сучасного фахівця: вектори успіху, Хоссейн Моініджазані. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2019)
До 95-річчя видатного вченого та громадського діяча Ісаака Михайловича Трахтенберга (2019)
Vlasenko I. O. - Active pharmaceutical ingredients in dermatological medicines of Ukrainian pharmaceutical market, Davtian L. L. (2019)
Бєлозьорова О. В. - Порядок нормування лікарських засобів при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям, Шматенко О. П. (2019)
Яцкова Г. Ю. - Напрями оптимізації інформаційного забезпечення фармацевтичної профілактики при артеріальній гіпертензії, Максимович Н. М., Заліська О. М. (2019)
Шматенко О. П. - Аналіз доступності лікарських засобів, які використовують для лікування військовослужбовців із пораненнями та травмами головного мозку, Осьодло Г. В. , Власенко О. М., Плєшкова О. В. (2019)
Шошміна О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармакотехнологічні властивості таблеток-ядер декскетопрофену, Гуреєва С. М., Вронська Л. В. (2019)
Тихонов О. І. - Дослідження показників якості та вивчення стабільності гелю "Прополіс-АК" для лікування вугрової хвороби, Ярних Т. Г., Бобро С. Г., Шпичак О. С. (2019)
Рев’яцький І. Ю. - Оптимізація представлення результатів дослідження при використанні методу випадкового балансу із факторами впливу, що мають різні одиниці вимірювання, Барчук О. З. (2019)
Войтюк О. Д. - ВЕРХ-визначення активних компонентів у дієтичній добавці "L-КАРНІТИН смарт", Єгорова А. В., Скрипинець Ю. В., Кашуцький С. М., Ключник О. Г., Умецька І. В. (2019)
Соловйов С. О. - Аналіз критеріїв ефективності застосування противірусного препарату у комплексній фармакотерапії негоспітальних пневмоній, Дзюблик І. В., Трохимчук В. В. (2019)
Філінюк А. - Кадрова і теоретико-методологічна складова підготовки фахівців на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, проблеми, перспективи (2017)
Комарніцький О. - Навчальна робота в Кам’янець-Подільському педінституті у добу хрущовської "відлиги", Кушнірова О. (2017)
Комарніцький О. - Демократизація суспільно-політичного життя вишів Хмельниччини у другій половині 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст., Зварич Ю. (2017)
Газін В. - Педагогіка: індивідуальна vs колективна (2017)
Франчук Т. - Синергетичний підхід у системі компетентнісної освіти (2017)
Горбатюк О. - Методичні аспекти розвитку професійної компетентності вчителя історії (2017)
Сахновський О. - Історико-антропологічний підхід як засіб формування гуманістичного світогляду школярів (2017)
Камбалова Я. - Процес створення навчально-методичного комплекту з історії: методичні принципи (2017)
Мисан В. - Місія шкільної історії: вчити мислити, чи зазубрювати факти-події? (2017)
Ігнатенко Н. - Методологічні властивості дидактичних ігор при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) (2017)
Василюк О. - Педагогічні умови використання міжпредметних зв’язків історії України та української літератури (2017)
Омельчак Т. - Використання підручника на уроці історії (2017)
Камбалова Я. - Взаємодія школи та музею в освітньому процесі, Власюк О. (2017)
Коляда І. - Формування уявлення про соціальні рухи та протести на уроках історії України у 9 класі: до проблеми персоналізації історичних знань учнів, Клодницький В. (2017)
Кравчук О. - Ігрова модель навчання історії (2017)
Коляда І. - Формування уявлень про форму соціального протесту "опришківський рух" засобами художньої літератури на уроках історії України у 8 класі, Загребельна Н., Якущенко Ю. (2017)
Бондарець О. - Організація самостійної роботи школярів на уроках правознавства (2017)
Боровець І. - Історія у середній школі Франції на рубежі ХХ-ХХІ ст. (2017)
Дубінський В. - Українська культура другої половини XVI - першої половини XVIII ст.: інформаційна складова, Верстюк В. (2017)
Брехуненко В. - Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти / М. М. Мудрий, О. Г. Аркуша. Київ: Ґенеза, 2018 (2017)
Відомості про авторів (2017)
Акімова Л. Н. - Самоідентичність молодих жінок як складова їх суб’єктності (2019)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічна адаптація дітей із родин вимушених переселенців (2019)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх вплив на формування здоровʼязбережувальної компетентності (2019)
Волинець Н. В. - Порівняльний аналіз вікових особливостей особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби україни та фахівців інших професійних спільнот (2019)
Галієва О. М. - Методи саморегуляції ситуативної тривожності майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки (2019)
Гарькавець С. О. - Проблема віктимності особистості та її психологічні класифікації (2019)
Горбатих В. В. - Психолого-педагогічні умови гармонізації становлення самоставлення старших дошкільників (2019)
Дзюба Т. М. - Ознаки деструкцій професійного самоставлення педагога в умовах пролонгованого стресу (2019)
Durkalevych I. - Poczucie skuteczności studentek kierunków nauczycielskich polskiej i ukraińskiej uczelni: badanie porównawcze (2019)
Дятченко Д. О. - Аналіз впливу ситуації на поведінку людини в умовах реальної та потенційної небезпеки (2019)
Жигаренко І. Є. - Соціально-психологічний вплив самообмеження особистості на її соціальну мобільність в період професійного становлення, Завацький Ю. А., Бугайова Н. М., Українець Л. П. (2019)
Завацька Н. Є. - Комунікативно-конфліктологічна компетентність особистості у координатах сучасних парадигм, Смирнова О. О., Ахтирська Ю. І. (2019)
Каширіна Є. В. - Роль соціальних інститутів у формуванні еталонів жіночності в юності, Сотнікова К. К. (2019)
Кім О. В. - Формування захисних реакцій у психолога та професійне вигорання, Бохонкова Ю. О. (2019)
Клак В. О. - Теоретичний аналіз загальної системи розумових дій та операцій мислення (2019)
Коброслі А. Х. - Соціальні мережі та психологічне благополуччя підлітків: переваги та ризики (2019)
Коваленко А. Б. - Особливості прояву стратегії альтруїстичного інвестування у представників різних професійних груп, Ільчук М. С. (2019)
Кудінова М. С. - Критеріально-показникова характеристика рівнів розвитку стресостійкості учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2019)
Кушнеров В. А. - Особливості часової перспективи військовослужбовців (2019)
Лосієвська О. Г. - Електронне освітне середовище як психологічна технологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2019)
Михальська С. А. - Антиципація як універсальний феномен психологічної активності дитини у спілкуванні з оточенням (2019)
Мороз Л. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку мовленнєвої культури психолога (2019)
Москалюк В. М. - "Я" людини в універсумі мистецтва: психологічний аспект (2019)
Павленко Г. В. - Ресурси досягнення психологічного благополуччя (2019)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні аспекти ставлення до здоров’я сучасної молоді (2019)
Сотнікова К. К. - Проблема психосоціальної адаптації людей з вадами зору в сучасній Україні, Федорова О. В. (2019)
Талдонова Л. О. - Інклюзивна освіта як ознака системи демократичних процесів в освіті (2019)
Юрчинська Г. К. - Особливості системи цінностей користувачів соціальних мереж (на прикладі Facebook і Instagram), Прухніцька М. С. (2019)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічні чинники професійної діяльності керівників пенітенціарних закладів (2019)
Вихідні дані (2019)
Kustov M. - Organizational and technical methods of natural and technogenic emergencies consequences liquidation (2018)
Абрамов Ю. А. - Математические модели процесса тушения пожара как объекта управления системы автоматического пожаротушения, Басманов А. Е., Хижняк А. А. (2018)
Бабарика І. Г. - Розвиток інноваційних методів скорочення наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру, Єременко С. А., Кривулькін І. М., Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. (2018)
Дадашов І. Ф. - Дослідження властивостей вогнегасної системи на основі піноскла (2018)
Яцишин А. В. - Особливості впливу золовідвалів підприємств теплоенергетики на навколишнє середовище, Матвєєва І. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Каменева І. П. (2018)
Мелещенко Р. Г. - Предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры путем раннего выявления загрязнений воздуха (2018)
Скородумова О. Б. - Дослідження хімічної активності поверхні гібридних гелів SіO2 – прекурсорів функціональних матеріалів, Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Галайда М. П. (2018)
Христич О. В. - Розробка та оптимізація складу спеціального бетону, Корогодська А. М., Шабанова Г. М. (2018)
Трегубов Д. Г. - Вплив кластерної будови технічних сумішей рідин на значення характерних температур, Тарахно О. В., Кірєєв О. О. (2018)
Куценко Л. М. - Моделювання дій маніпулятора типу схвата для об’єктів циліндричної форми під час аварійно-рятувальних робіт в умовах невагомості, Запольський Л. Л., Ковальов О. О., Кривошей Б. І., Шевченко С. М. (2018)
Говаленков С. В. - Дослідження математичних моделей розміщення пожежних депо в сільській місцевості, Олейник О. С. (2018)
Содержание (2018)
Пост-реліз науково-практичної конференції "Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції", присвяченої World Thrombosis Day (11 жовтня, м. Київ) (2018)
Пост-реліз I Міжнародного конгресу "Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic Resistance Stop!" (Київ, 15–16 листопада 2018 року) (2018)
Пост-реліз 11 грудня 2018 року відбулася зустріч з президентом Акредитаційної ради безперервної медичної освіти США Гремом Макманом (2018)
Давыдова Ю. В. - Обеспечение эффективных защитных концентраций фолиевой кислоты для профилактики перинатальных ослонений (2018)
Гордієнко І. Ю. - Аналіз даних комплексного пренатального обстеження при вродженій діафрагмальній килі у плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Нікітчина Т. В. (2018)
Расуль-Заде Ю. Г. - Допплерометрические показатели кровотока в перешейке аорты плода и их ассоциации с синдромом ограничения роста плода и другими перинатальными сходами, Климашкин А. А., Каюмова Р. Р. (2018)
Давыдова Ю. В. - Заболевания сердца у женщин, ассоциированные с беременностью, Дубров С. А., Сиромаха С. О., Лиманская А. Ю., Огородник А. А., Руденко К. В., Бутенко Л. П., Чижевская Е. А. (2018)
Ліманська А. Ю. - Ентеросорбція як метод лікування хронічної хвороби нирок у вагітних, Тарнавська А. О., Давидова Ю. В. (2018)
Тиха В. Г. - Спосіб корекції біоценозу піхви у породіль із лейоміомою матки, Скрипченко Н. Я. (2018)
Булавенко О. В. - Що ми можемо змінити в профілактиці передчасних пологів у жінок із багатопліддям?, Вознюк А. В., Костюченко А. В., Титаренко Н. В., Балабуєва С. В., Михальчук М. А., Пролигіна О. В., Льовкіна О. Л. (2018)
Скрипченко Н. Я. - Застосування транскраніальної електростимуляції в підготовці до партнерських пологів, Невишна Ю. В., Карпенко О. П. (2018)
Ghi T. - ISUOG Практические рекомендации: УЗИ в родах, Eggebo T., Lees C., Kalache K., Rozenberg P., Youssef A., Salomon L. J., Tutschek B. (2018)
Доброванов А. - Свободный билирубин как предиктор нейротоксичности: вопрос будущего?, Кралинский К. (2018)
Дудник В. М. - Зміни еритроцитарних індексів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня тяжкості захворювання та рівня контролю, Жмурчук В. М. (2018)
Слабкий Г. О. - До питання сучасного стану деяких соціально-економічних детермінант дитячої смертності в Україні, Дудник С. В. (2018)
Лук'янова І. С. - Жовтяниці новонароджених: особливості ехографічних проявів, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Головченко О. В., Солодущенко В. В. (2018)
Дудник В. М. - Антифосфоліпідний синдром у дітей, Фурман В. Г., Демянишина В. В. (2018)
Гайдучик Г. А. - Клініко-параклінічні особливості перебігу індукованого харчовими білками ентероколітичного синдрому у дітей раннього віку (2018)
Лисиця Ю. М. - Частота афективних розладів у підлітків Подільського регіону України (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Лупаренко Г. В. - 12,7 міліметровий кулемет Дегтярьова-Шпагіна крупнокаліберний модернізований: історія і перспективи використання (2018)
Цюпа А. М. - Пароплави Дніпровського флоту – від давнини до сучасності (2018)
Середін А. П. - Деякі аспекти та принципи відновлення раритетної та антикварної побутової радіоапаратури (2018)
Фірсов О. В. - Діяльність інженера Б. Г. Луцького в галузі літакобудування, авіаційного моторобудування та дирижаблебудування (2018)
Писарська Н. В. - Використання автоматизованих систем управління на підприємствах Харківського тракторобудівного комплексу (1970-1980рр.) (2018)
Салата Г. В. - Петро Кіндратович Худяков (1858-1935) – вчений-механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф: до 160-річчя від дня народження (2018)
Гутник М. В. - Вчений в галузі котлобудування, професор Харківського практичного технологічного інституту Олексій Іванович Предтеченський (1857-1905): до 160-річчя від дня народження (2018)
До 70-річчя від дня народження О. Я. Пилипчука (2018)
До 45-річчя від дня народження А. І. Харука (2018)
Аннотации (2018)
Чайка Г. В. - Закономірності статевого розвитку практично здорових міських дівчат підліткового та юнацького віку Подільського регіону (2010)
Пришляк А. М. - Терапевтична стратегія на початковому етапі лікування хронічних депресій в контексті механізму їх формування, Пришляк В. І. (2010)
Кузьмінова Н. В. - Ремоделювання екстракраніальних судин та показники артеріальної еластичності у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від стадії захворювання (2010)
Боярчук О. Р. - Зміни вегетативного гомеостазу у дітей з гострою ревматичного лихоманкою (2010)
Ратушненко В. О. - Роль сульфгідрильних і дисульфідних груп у розвитку оксидативного стресу при новоутвореннях щитоподібної залози (2010)
Шкробот С. І. - Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі, Бударна О. Ю., Салій З. В., Сохор Н. Р. (2010)
Сміян О. І. - Клінічні особливості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку на сучасному етапі, Васильєва О. Г. (2010)
Савула М. М. - Диференційна діагностика при легеневих дисемінаціях, Лопушанська Н. М., Прохоренко О. О. (2010)
Меленко С. Р. - Перебіг кріоглобулінемії при антиретровірусній терапії ВІЛ-інфекції, Москалюк В. Д., Лесюк Ю. М. (2010)
Погорєлов В. М. - Особливості змін ліпідного обміну під впливом сартанів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Брек В. В., Прохоренко В. Л., Денисова С. В. (2010)
Зозуля В. В. - Клініко-економічний аналіз в оцінці розподілу коштів на ліки хворим похилого і старечого віку у лікувальних закладах (2010)
Ігнащук О. В. - Варіабельність електрофізіологічних параметрів серцевого ритму при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі як показник функціонального стану автономної нервової системи, Сєркова В. К. (2010)
Лісяна Т. О. - Особливості мікробіоценозу вагіни і кишечнику у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, Матяшова О. І. (2010)
Ковальчук О. Л. - Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Фіра Д. Б., Дуць С. І., Мельничук В. В. (2010)
Нагірний Я. П. - Вплив початкового рівня мінеральної щільності кісткової тканини на особливості репаративного остеогенезу у хворих із травматичними переломами нижньої щелепи, Ступницький Р. М. (2010)
Непрелюк О. А. - Показники біопотенціалів ротової порожнини в ортопедичних хворих на тлі виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки після установки імплантатів, Жадько С. І., Колбасін П. М. (2010)
Буднюк О. О. - Частота і фактори ризику тяжкої вентиляції через лицьову маску під час анестезіологічного забезпечення оперативних втручань на щитоподібній залозі (2010)
Курязов А. К. - Лікування стоматологічних захворювань у вагітних в умовах екологічного неблагополуччя, Сувонов К. Ж. (2010)
Чумаченко О. В. - Використання фібринового гелю аутокрові при оперативних втручаннях на альвеолярних відростках, Пермінов О. Б., Стаханська О. О. (2010)
Нуралієв Н. А. - Аналіз результатів комплексного вивчення мікрофлори зіва та антимікробного імунітету у хворих на хронічні тонзиліти, Машаріпов А. А., Рахманова С. С. (2010)
Березовський О. І. - Біомеханічні основи прогнозування варіантів пошкоджень проксимального епіметафізу стегна (повідомлення перше), Мильніков О. В., Кіцак Я. М., Котовська Н. О., Сидор Ю. Б. (2010)
Максим'як Г. І. - Ефективність застосування інфузій 5-фторурацилу в поєднанні із препаратами класу "Ербісол" та інтерфероном-альфа у лікуванні хворих на дисемінований рак прямої кишки, Жильчук В. Є., Жильчук А. В., Кудрявець Ю. Й., Воронцова А. Л., Ніколаєнко О. М. (2010)
Божко М. Г. - Методичні підходи щодо означення лецитиназної активності у мікроорганізмів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus), Мартіросян І. О., Кучма І. Ю., Юрченко Л. А., Волянський А. Ю., Маланчук С. Г., Мізін В. В., Балута І. М., Вальчук С. Л., Бондар В. О. (2010)
Посохова К. А. - Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю, Шевчук О. О., Пришляк А. М. (2010)
Даниленко І. А. - Оптимізація визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Манжос О. П., Москаленко Р. А., Кащенко Л. Г. (2010)
Гораш Є. В. - Топографоанатомічна характеристика сигморектального сегмента в ранньому неонатальному періоді (2010)
Хожаназарова С. Ж. - Вікові особливості внутрішньоорганних вен маткових труб (2010)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан печінки при експериментальному цукровому діабеті, Чернухіна О. О. (2010)
Слободян К. В. - Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3 % розчином хлориду натрію при сулемовій нефропатії, Роговий Ю. Є. (2010)
Гончаренко В. В. - Особливості культивування збудників хламідіозів на перещеплюваній лінії клітин McCoy з використанням амінокислот, Джораєва С. К., Кучма І. Ю., Яремчук Д. О., Пилюгін С. В., Воропай А. Ю., Волянський А. Ю., Волков Т. О., Лахман С. М. (2010)
Авдєєв О. В. - Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті (2010)
Чорноіван Н. Г. - Вплив гастропротекторних засобів на окиснювальну модифікацію білків при ініціюванні вільнорадикального окиснення в дослідах in vitro, Степанюк Г. І., Беленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Павлов С. В. (2010)
Лісничук Н. Є. - Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання, Демків І. Я., Куліцька М. І. (2010)
Ястремська С. О. - Оцінка ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у лікарській формі - паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою, Ніколаєв В. Г., Кліщ І. М., Ніколаєва В. В., Олещук О. М., Куліцька М. І., Головко Л. Л. (2010)
Борис Р. М. - Зміни тканинного фібринолізу в динаміці експериментального колоногенного перитоніту (2010)
Кулик М. М. - Адаптивна модель регулювання частоти і потужності в енергосистемах з вітровими електростанціями, Згуровець О. В. (2018)
Майстренко Н. Ю. - Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження (2018)
Шурчкова Ю. А. - Мировые тенденции в развитии геотермальной энергетики. Часть 1. Геотермальные ресурсы по регионам мира (2018)
Коберник В. С. - Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України (2018)
Білодід В. Д. - Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 3. Витрати енергії на експлуатацію, ліквідацію та визначення загальної ефективності (2018)
Іваненко Н. П. - Моделювання та порівняльна оцінка собівартості електроенергії генеруючих та накопичувальних технологій, Денисов В. А. (2018)
Дерій В. О. - Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України, Нечаєва Т. П. (2018)
Шрайбер О. А. - Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України, Редькін В. Б. (2018)
Дешко В. І. - Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання, Замулко А. І., Карпенко Д. С. (2018)
Рефератиї (2018)
Інформація для авторів (2018)
Лисяный Н. И. - Двойная роль иммунной системы в патогенезе черепно-мозговой травмы (2019)
Palamar O. I. - Peculiarities of the third ventricle surgery in endoscopic frontal transcortical approach, Huk A. P., Okonskyi D. I., Aksyonov R. V., Teslenko D. S. (2019)
Ткачишин О. В. - Показники коагуляційного гемостазу у хворих із геморагічним інсультом, асоційованим із гіпертонічною хворобою, після раннього відновного періоду (2019)
Шанько Ю. Г. - Опыт диагностики и лечения 34 менингиом области краниовертебрального перехода, Смеянович А. Ф., Булгак В. В. (2019)
Цзян Лун - Особливості діагностики та хірургічного лікування гострого дислокаційного синдрому у хворих з внутрішньочерепними кістозними менінгіомами, Кваша М. С., Герасенко К. М., Робак О. П., Дмитрієва Н. Ю., Іванович І. М. (2019)
Rozumenko A. V. - Surgical management of periventricular glioma: decision-making and preoperative assessment of resectability, Kliuchka V. M., Rozumenko V. D., Dashchakovskyi A. V., Fedorenko Z. P. (2019)
Pyatikop V. O. - Structural and biological evaluation of new chitosan membrane for dural closure, Kravtsova A. V., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N. (2019)
Кулик А. В. - Посттравматические расстройства сознания: нейровизуализационные исследования в процессе восстановления (2019)
Арнольд Федорович Смеянович: к 80-летию со дня рождения (2019)
Савченко С. О. - Особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів у ВНЗ, Лисенко А. В. (2017)
Одінцов М. М. - Економічні кризи та роль освітньої діяльності у їхньому подоланні, Одінцова Т. М. (2017)
Панкова Л. І. - Оцінка економічної ефективності управління комерціалізацією в підприємницьких структурах регіону (2017)
Титаренко Ю. С. - Державне регулювання та підтримка аграрно-промислового комплексу України (2017)
Дмитрук Б. П. - Заробітчани України: особливості працевлаштування в Польщі та проблеми їхнього соціального захисту (2017)
Драган І. О. - Удосконалення механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природокористування (2017)
Манн Р. В. - Інноваційно-інвестиційний потенціал сільськогосподарського виробництва у контексті забезпечення економічного розвитку Черкаського регіону (2017)
Проданова Л. В. - Cпецифіка умов і факторів розвитку ринку в’їзного медичного туризму в Україні, Миргородська Д. О. (2017)
Дешевенко Л. П. - Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ–ХХ століть, Щербина С. І. (2017)
Ткаченко О. О. - Регіональні територіально-галузеві підсистеми як системні мультиплікатори розвитку регіональної економіки (2017)
Пасічник Ю. В. - Трансформація податкової системи україни в процесі європейської інтеграції (2017)
Тарангул Л. Л. - Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи (2017)
Єфіменко Т. І. - Таксономія фінансової звітності: методичні питання, Мінка В. Ф., Грушева А. А. (2017)
Сукач О. М. - Бюджетна децентралізація в україні: проблеми і перспективи, Луценко Н. О. (2017)
Коваль В. В. - Методологічні засади розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації, Могілей С. О. (2017)
Плаксюк О. О. - Методологічні засади розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації (2017)
Сурай А. С. - Теорія систем як базис побудови мультикомпонентного прототипу ділового середовища регіону (2017)
Костьян Н. Л. - Аналіз доцільності створення спільних інформаційних локальних ресурсів мешканців багатоповерхового житлового будинку, Тарандушка Л. А. (2017)
Наші автори (2017)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "Економіка" (2017)
Запрошуємо авторів до співпраці (2017)
Вихідні дані (2017)
Kudryavtsev I. - Development of environmentally safe cryogenic power installations for vehicles (2019)
Поспелов Б. Б. - Меры рекуррентности и методика их использования для изучения и прогнозирования динамики состояния экосистем, Мелещенко Р. Г., Прокопенко O. В., Мельниченко А. С. (2019)
Данілін О. М. - Алгоритм моделювання індивідуально-потокового руху людей при евакуації в умовах пожежі та його характеристики, Комяк В. М., Дворецька Т. О. (2019)
Пєтухов Р. А. - Підвищення ефективності локалізації надзвичайних ситуацій пов’язаних з розливом летучих токсичних рідин шляхом використання пін із заданим часом тверднення, Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Савченко О. В. (2019)
Лєвтєров О. А. - Апаратно-програмна реалізація сучасних підходів з попередження надзвичайних ситуацій природного характеру, Шевченко Р. І. (2019)
Третьяков О. В. - Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми, Безсонний В. Л., Пономаренко Р. В., Бородич П. Ю. (2019)
Рибалова О. В. - Новий метод оцінки ризику для здоров’я населення від впливу забруднення ґрунтів важкими металами, Бригада О. В., Макаров Є.О., Бондаренко О. О. (2019)
Данченко Ю. М. - Епоксидні полімерні матеріали з підвищеною стійкістю до водних розчинів для реставрації натурального каменю, Струмскас О. В., Обіженко Т. М., Уманська Т. І. (2019)
Коровникова Н. І. - Дослідження вмісту сірки та сірковмісних сполук в гідроочищених дистилятах дизельного палива, Олійник В. В. (2019)
Андрющенко Л. А. - Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (Огляд), Борисенко В. Г., Кудін О. М., Горонескуль М. М. (2019)
Куценко Л. М. - Модель підвіски з двома вантажами для компенсації вертикальних коливань візка при русі по шляху синусоїдального профілю, Калиновський А. Я., Васильєв С. В., Семків О. М., Болібрух Б. В. (2019)
Вихідні дані (2017)
Георгієвський Ю. В. - Діяльність суб'єктів господарювання у зоні проведення операції об'єднаних сил: особливості правового регулювання (2018)
Давидюк О. М. - Особливості господарсько-правового статусу технології створеної в результаті наукових чи науково-дослідних робіт (2018)
Чубенко В. А. - Поняття високотехнологічної та наукоємної продукції як об’єктів правовідносин державного стимулювання розвитку та поставки (2018)
Сарибекян М. С. - Державна підтримка розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування в Україні (2018)
Водорєзова С. Р. - Правове регулювання господарських інформаційних відносин в Україні (2018)
Токарєва К. О. - Бюджет участі: сучасний стан та тенденції розвитку (досвід України та іноземних держав (2018)
Іванова Г. С. - Удосконалення норм законодавства України у сфері агропромислового комплексу щодо закріплення контрольних функцій суб’єктів АПК (2018)
Калмикова О. С. - Напрямки впровадження в Україні антидискримінаційного права (2018)
Походзіло Ю. М. - Внесок міністрів фінансів Російської імперії другої половини xIx століття в розвиток наукових поглядів про фінанси (2018)
Дмитрик О. О. - Бюджетний процес в Україні в сучасних умовах (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Представництво в трудовому праві як юридична фікція (2018)
Маркевич В. В. - Напрямки вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність в Україні (2018)
Dobysh M. - Intraregional Variability and Place-Specific Electoral Behavior in Ukraine (2018)
Мезенцева Н. - Відкриті публічні простори Києва в контексті соціально-просторового підходу, Пальчук М. (2018)
Матвієнко Н. - Сільський туризм: сутність та аспекти понятійно-термінологічного апарату, Околович І. (2018)
Доценко А. - Міське розселення у Київській області: динаміка та структура (2018)
Дністрянський М. - Новаторське дослідження в галузі гуманістичної географії (2018)
Нємець Л. - Від географії захворюваності до географії здоров'я: сучасні акценти наукового пошуку (2018)
Eglitis R. I. - Comparative Ab initio Calculations for ABO3 Perovskite (001), (011) and (111) as well as YAlO3 (001) Surfaces and F Centers, Popov A. I. (2019)
Колесник А. І. - Спектральні і фотометричні методи контролю параметрів світлодіодних джерел випромінювання, Усіченко Д. О., Назаренко Л. А. (2019)
Sobol' O. V. - The Influence of Layer Thickness and Deposition Conditions on Structural State of NbN/Cu Multilayer Coatings, Andreev A. A., Meylekhov A. A., Postelnyk А. А., Stolbovoy V. A., Ryshchenko I. M., Sagaidashnikov Yu. Ye., Kraievska Zh. V. (2019)
Malan R. C. - Electrical Transport Properties of Liquid Li1–xNax Alloys, Vora A. M. (2019)
Pawar A. V. - Simulation Study of Field-Effect Transistor Based Cylindrical Silicon Nanowire Biosensor: Effect of Length and Radius of the Nanowire, Kanapally S. S., Chougule A. P., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Botsula O. V. - InGaAs- based Graded Gap Active Elements with Static Cathode Domain for Terahertz Range, Prykhodko К. H., Zozulia V. A. (2019)
Головацький В. - Вплив магнітного поля та нецентральної домішки на енергетичний спектр електрона в сферичній багатошаровій наносистемі, Яхневич М., Чубрей М. (2019)
Halyan V. V. - Growth of the (Ga69,5La29,5Er)2S300 Single Crystal and Mechanism of Stokes Emission, Ivashchenko I. A., Kevshyn A. H., Olekseyuk I. D., Tishchenko P. V., Tretyak A. P. (2019)
Syrotyuk S. V. - Effect of the Strong Correlations on the Spin-Polarized Electronic Energy Bands of the Cdmnte Solid Solution, Malyk O. P. (2019)
Витренко А. Н. - Переходы, индуцированные взаимно коррелированными гаусовскими белыми шумами: метод эффективного потенциала (2019)
Ahmed Mahmood - Electrical charac-terization of Ge-FinFET Transistor Based on Nanoscale Channel Dimensions, Waheb A. Jabbar, Hadi Bin Manap, Yasir Hasim. (2019)
Fedosov S. N. - Distribution of the Ferroelectric Polarization in Polyvinylidene Fluoride During Initial Poling and Polarization Reversal, Sergeeva A. E. (2019)
Kadam K. D. - Shape Dependent Optical Properties of GaAs Quantum Dot: A Simulation Study, Patil S. L., Patil H. S., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Benhabara H. - Crystalline Volume Fraction Effect on the Electronoc Properties of Hydro-genated Microcrystalline Silicon µc-Si:H Investigated by Ellipsometry and AMPS-1D Simulation, Sib J. D., Bouhekka A., Chahi M., Benlakhel D., Kebbab A., Bouizem Y., Chahed L. (2019)
Danilevska N. B. - Synthesis of Zn1–xCdxS Nanocrystals by Electrolytic Method, Moroz M. V., Lysytsya A. V., Nechyporuk B. D., Prokhorenko M. V., Tataryn B. A., Fiseha Tesfaye. (2019)
Tovkach S. S. - Wavelet Decomposition for Diagnosing the Technical State of the Engine Automatic Control Systems (2019)
Yakhnevych U. V. - Investigation of Optical and Pyroelectric Properties of Lithium Niobate Single Crystals Caused by Metal Ions Diffusion, Suchaneck G., Eydam A., Sugak D. Yu., Syvorotka I. I., Haiduchok V. G., Buryy O. A., Ubizskii S. B., Gerlach G. (2019)
Sudzhansksaya I. V. - Effect of BiScO3 Additive on the Structure and Electrical Properties of the Y2O3-ZrO2-SrTiO3 System, Yaprintsev M. N., Nekrasova Yu. S., Beresnev V. M., Vasilev A. N. (2019)
Boyko I. V. - Shear Acoustic Phonons in Multilayer Arsenide Semiconductor Nanostructures, Petryk M. R. (2019)
Gulyamov G. - Magnetic Quantum Effects in Electronic Semiconductors at Microwave-Radiation Absorption, Erkaboev U. I., Gulyamov A. G. (2019)
Vasuki G. - Systematic Investigations on the Effect of Divalent Metal Ions (Mg2+ and Zn2+) Substitution on Nanocrystalline Manganese Ferrites, Balu T. (2019)
Haribhau Borate - DC-Magnetron Sputtered Mo Back Contact for Chalcopyrite Thin Film Solar Cells, Subhash Pandarkar, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Bharat Gabhale, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priti Vairale, Sandesh Jadkar. (2019)
Makhniy V. P. - Effect of Chemical Treatment of the Surface on Optical Properties of ZnSe Substrates, Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Senko I. M. (2019)
Maireche Abdelmadjid - A Nonrelativistic Subatomic Model to Describe a Behavioral of 2D New Anharmonic Sextic Potential for Atomic Nucleus in the Symmetries of Extended Quantum Mechanics (2019)
Borodulya N. A. - Application of Cross-correlation Method of the Fluid Flow Rate on X-ray Radiation, Rezaev R. O., Chistyakov S. G., Smirnova E. I., Gogolev A. S., Filatov N. A. (2019)
Hima A. - Effect of Electron Transporting Layer on Power Con-version Efficiency of Perockite-based Splar Cell: Comparative Study, Lakhdar N., Saadoune A. (2019)
Zargar R. A. - CdZnO Coated Thin Films: Application for Energy Conversion Devices, Arora M., Reshi H. A., Khan S. D. (2019)
Samanta P. K. - Sol-gel Synthesis and Structural Properties of Cu Doped ZnO Nanoparticles towards Biomedical Applications, Das M., Rana N. K. (2019)
Передмова (2018)
Атаманчук П. С. - Важливі передумови якісного навчання (2018)
Краснобокий Ю. М. - Методологічні засади формування змісту підручника інтегрованого характеру, Ткаченко І. А. (2018)
Кузьменко О. С. - Дослідження ефективності методичної системи навчання фізики на основі STEM-технологій у технічних закладах вищої освіти (2018)
Мартинюк О. О. - STEM-технології як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів та учнів (2018)
Мендерецький В. В. - Перспективи використання інформаційно-телекомунікаційних технологій як засобу STEM-інтеграції в системі підготовки майбутнього спеціаліста, Недільська У. І. (2018)
Садовий М. І. - Програмні компетентності майбутніх фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (природничі науки)": зміст та особливості формування (2018)
Сальник І. В. - Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання (2018)
Сморжевський Ю. Л. - Методологія використання системи фізичних задач в курсі алгебри і початків аналізу 11 класу (2018)
Трифонова О. М. - STEM середовище навчання фізико-технічних дисциплін (2018)
Фоменко В. В. - Навчальні фізичні моделі як засіб формування засад STEM-освіти в курсі загальної фізики для нефізичних інженерно-технічних спеціальностей (2018)
Андрєєв А. М. - Вимоги до методів, форм і засобів навчання, що слід враховувати у процесі підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, Тихонська Н. І. (2018)
Атаманчук П. С. - Комп'ютеризація процесу навчання розв’язування фізичних задач старшокласниками, Німчук Н. І. (2018)
Берека В. Є. - Формування базових компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (2018)
Величко С. П. - Віртуальна лабораторія з вивчення основ квантової фізики, Сірик Е. П., Шульга С. В. (2018)
Зикова К. М. - Аналіз формування наукового світогляду в учнів старшої школи при вивченні фізики, Шишкін Г. О. (2018)
Konet I. - Pedagogical software for physics: classification, analysis, creation tools, Pylypiuk T. (2018)
Кремінський Б. Г. - Методичні зауваги щодо зваженого використання цифрового вимірювального обладнання у процесі навчання фізики в школі (2018)
Кулик Л. О. - Формування готовності майбутнього вчителя фізики та інформатики до організації проектної діяльності учнів у сучасній школі, Ткаченко А. В. (2018)
Поведа Р. А. - Застосування програм символьної математики для моделювання складних електронних процесів під час вивчення фахових дисциплін в університеті (2018)
Погромська Г. С. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Методика навчання інформатики" для майбутніх вчителів інформатики через призму засад технологічної освіти (2018)
Соколов Є. П. - Реалізація ідеї поетапного формування розумових дій в університетському лабораторному практикумі з фізики, Лозовенко О. А. (2018)
Федчишин О. М. - Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів, Мохун С. В. (2018)
Атаманчук П. С. - Ідеолог дидактичного креативу: від прогнозу до результату (2018)
Дідик А. О. - Використання інтерактивних методів при викладанні курсу "Електротехніка та електроніка" для майбутніх педагогів професійної освіти (2018)
Криськов Ц. А. - Сучасні уявлення про агрегатні стани речовин, Рачковський О. М., Люба Т. С. (2018)
Круць О. О. - Проблема формування світоглядних компетентностей старшокласника на уроках фізики (2018)
Ніколаєв О. М. - Моделювання активної пізнавальної діяльності учнів як складова методичної компетентності майбутнього учителя фізики (2018)
Никорич В. З. - Развитие интереса к дисциплине "Физика" посредством проведения лабораторных работ, Адомница А. П., Губанова А. А. (2018)
Панчук Н. П. - Психологічні особливості управління розвитком педагогічної творчості майбутнього фахівця (2018)
Радзієвська О. І. - Деякі фізико-математичні аспекти у вивченні економічних процесів, Ковальська І. Б. (2018)
Semernia O. М. - Future bachelor as a manager of the educational process in the natural direction of preparation (2018)
Татауров В. П. - Використання сервісів для організації освітньо-інформаційного середовища студентів ІТ-спеціальностей, Чевська К. С. (2018)
Форкун Н. В. - Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в старшій школі (2018)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси в сучасній освіті (2018)
Шут М. І. - Усвідомлення ролі фізики в історії - потужний мотиваційний ресурс освітнього процесу, Благодаренко Л. Ю., Чернявський В. В. (2018)
Білик Р. М. - Про особливості підготовки майбутніх фахівців технологічної галузі з дисциплін безпекового циклу (2018)
Близнюк М. М. - Художньо-проектна діяльність: до питання навчання майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Дінділевич Є. М. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя фізики і засоби медіаосвіти, Кух А. М. (2018)
Килимник С. М. - Професійно-орієнтована діяльність студентів коледжів харчової промисловості з фізики, Кух А. М. (2018)
Кобилянський О. В. - Особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта" у закладах вищої освіти, Дембіцька С. В. (2018)
Кух А. М. - Управління процесом професійної підготовки магістрів, Кух О. М. (2018)
Кух О. М. - Формування елементів професійної культури, Кух А. М. (2018)
Мохун С. В. - Астрономічні спостереження та методика проектування сонячного годинника, Федчишин О. М. (2018)
Панчук О. П. - Проблеми впровадження проектно-технологічної діяльності учнів як ефективного методу розвитку науково-технічної творчості (2018)
Петруньок Т. Б. - Лабораторні заняття з фізики як засіб формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії (2018)
Поведа Т. П. - Формування дослідницьких умінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Метрологія та ергономіка в організації охорони праці" (2018)
Роздобудько М. О. - Інтенсифікація навчального процесу з фізики в аграрних коледжах, Кух А. М. (2018)
Сиско Н. М. - Мотивація як важливий чинник неперервного професійного розвитку викладача закладу професійної освіти (2018)
Цідило І. М. - Застосування технології 3-D друку на заняттях з основ матеріалознавства, Замора Я. П. (2018)
Чорна О. Г. - Організація охорони праці у професійній діяльності вчителя технологій (2018)
Щирба В. С. - Методологічно-організаційні особливості науково-дослідної роботи студентів як виду фахового творчого зростання, Фуртель О. В. (2018)
Дані про авторів (2018)
Ємельянова Т. О. - Концепт "незалежність" в аудіовізуальних документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2016)
Григорчук Н. В. - "Я думкою і тепер вже козак, але малий..." (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років) (2016)
Ухач В. З. - Сучасна історіографія ролі українських націоналістів у становленні Карпатської України (2016)
Майстренко А. А. - Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд (2016)
Чижова О. В. - Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років (2016)
Білоусова Л. Г. - Українці на Далекому Сході: міграційні потоки у ХІХ – на початку ХХ cтоліть (2016)
Горбунова Г. А. - Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського (2016)
Бєлая О. М. - Документи до біографії першого київського міського архітектора А. І. Меленського у Державному архіві Київської області (2016)
Дубовик С. О. - Особовий фонд В. О. Коротича у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) (2016)
Ємчук О. І. - Джерельно-інформаційний потенціал особових фондів Державного архіву м. Києва (2016)
Касян Л. Г. - Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2016)
Метка Л. О. - Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень (2016)
Рожко В. Є. - Архівне зібрання Інституту Дослідів Волині та Товариства "Волинь" у Вінніпезі (Канада) у фондах Державного архіву Волинської області (2016)
Тихенко В. О. - Документи з історії Світового Конґресу Українців (2016)
Янковенко О. О. - Україна в трагічні дні 1941–1942 років: щоденниковий дискурс (фондово-джерелознавчий огляд) (2016)
Фотодобірка. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги). Упорядник Любарська Л. В. (2016)
Морозова А. В. - Пам’яткоохоронна діяльність Прилуцької земської управи за доби Директорії УНР (2016)
Гаранін О. Я. - XVI Міжнародна конференція архівів "Складні питання іcторії та архіви" із циклу Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata (19–20 травня 2016 р., м. Варшава), Ковтанюк Ю. С. (2016)
Каменєва С. А. - Українська наукова конференція "Шляхами незалежності: історичний аспект" (18 серпня 2016 р., м. Київ) (2016)
Решетченко Д. В. - Створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ (2016)
Верстюк В. Ф. - Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Богдана-Романа Хаварівського (2016)
Верлань А. Ф. - Відновлення сигналів в системах спостереження та керування на основі розв'язування оберненої задачі з урізанням спектру ядра інтегрального оператора, Федорчук В. А. (2018)
Газдюк К. П. - Застосування методу рухомих клітинних автоматів до моделювання локомоції черв'якоподібних організмів, Жихаревич В. В., Нікітіна О. М., Остапов С. Е. (2018)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною (2018)
Дуднік А. С. - Методи визначення відстані між об'єктами засобами сенсорних мереж (2018)
Дячук А. А. - Коллокационные алгоритмы решения уравнений Вольтерры, Костьян Н. Л. (2018)
Ivanyuk V. A. - Method of Inverse Operator for the Recover Input Signal (2018)
Ковальчук П. І. - Математичне моделювання сценаріїв водообміну в системі каналу Дніпро-Донбас, Рожко В. І., Балихіна Г. А., Демчук О. С. (2018)
Кожушко О. Д. - Дослідження впливу розливу забруднюючої речовини на вологоперенесення в ґрунті засобами комп'ютерного та математичного моделювання, Мартинюк П. М. (2018)
Коляно Я. Ю. - Моделювання процесу тепломасоперенесення в композитних поліграфічних структурах, Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2018)
Лисецкий Ю. М. - Динамическое моделирование предприятия на основе сетей Петри (2018)
Литвин О. М. - Тестування методу побудови виробничих функцій зі змінними коефіцієнтами (ВФЗКЕ), Артюх М. В. (2018)
Мусій Р. С. - Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії, Мельник Н. Б., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я., Гошко Л. В. (2018)
Ponedilok V. V. - Regularization Method of Restoration of Input Signals of Nonlinear Dynamic Objects that Determined by Integro-Power Volterra Series (2018)
Фомін О. О. - Формування простору діагностичних ознак на основі перетинів ядер Вольтерра (2018)
Furtat I. E. - Customizable Adaptive User Interfaces Implementation in Control and Learning Automated Systems as Way of Increasing their Reliability and Efficiency, Furtat Yu. O. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Bomba A. - Modeling of Explosive Processes in Anisotropic Media where Boundary of the Influence Region is Identified, Malash K. (2018)
Верлань А. Ф. - Применение эквивалентной модели для оценки состояния систем, Положаенко С. А. (2018)
Verlan A. A. - Implementation of Integral Explicit Macromodels by Means of Quick-Acting Algorithms, Sterten Jo (2018)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі (2018)
Ефименко Н. В. - Математическая модель углового движения твердого тела в параметрах Родрига-Гамильтона и ее использование в задачах управления ориентацией космического аппарата (2018)
Ivaniuk V. - Method of Restoration of Input Signals of Nonlinear Dynamic Object with Destributed Parameters, Ponedilok V. (2018)
Сікора О. В. - Прогнозна оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою, Дорошенко М. В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. (2018)
Федорчук В. А. - Комп'ютерне моделювання динаміки одновимірних нелінійних об'єктів з розподіленими параметрами, Канарчук Ю. В. (2018)
Филоненко Е. М. - Оценка значимости признаков на основе нейронных сетей в задачах анализа качества дистанционного обучения, Рубан А. Д., Фомин А. А. (2018)
Furtat I. E. - Building User Interface and Domain Models Based on the Users' Cognitive Characteristics and Work Process Specifics, Furtat Yu. O. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Герасименко В. І. - Про поширення кореляцій в квантових системах в наближенні самоузгодженого поля, Кречко В. В. (2018)
Геселева К. Г. - Дослідження на сумісність та відшукання наближених розв'язків інтегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю та обмеженнями (2018)
Gromyk А. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder, Konet I., Pylypiuk T. (2018)
Гудима У. В. - Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору, Гнатюк В. О. (2018)
Зайцева К. С. - Побудова асимптотичного солітоноподібного розв'язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами, Самойленко В. Г., Самойленко Ю. І., Вовк Л. В. (2018)
Ковальська І. Б. - Наближення нескінченно-диференційовних функцій в інтегральній метриці (2018)
Мусій Р. С. - Зв'язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій, Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О. В., Орищин О. Г. (2018)
Омелян О. М. - Нелокальні анзаци та редукція системи нелінійних рівнянь конвекції-дифузії з хемотаксисною дифузивною матрицею (2018)
Пичугина О. С. - Полиэдрально-сферические конфигурации: особенности и применение (2018)
Semenov V. Yu. - Method of Iterative Single-Channel Blind Separation for Qpsk Signals (2018)
Семчишин Л. М. - Застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab (2018)
Сеньо П. С. - Методи розв'язування граничних задач на основі математики функціональних інтервалів (2018)
Хома-Могильська С. Г. - Дослідження Т-періодичних розв'язків рівнянь гіперболічного типу, Чорний В. З. (2018)
Швець О. Ю. - Cиметричні сценарії переходу до детермінованого хаосу в системах з обмеженим збудженням, Сіренко В. О. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Пиріг Р. Я. - Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року в контексті подальшої долі вченого (2016)
Гирич І. Б. - Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві (2016)
Масненко В. В. - Трансформація теоретичних засад наукового дискурсу М. С. Грушевського в контексті етнології та соціальної антропології (2016)
Орел Ю. В. - Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених (2016)
Панькова С. М. - Михайло Грушевський та "Украинский Вестник" у світлі листів Олександра Лотоцького (1906 рік) (2016)
Пономарьов О. М. - Листи Володимира Ястребова до Михайла Грушевського (1895 рік) (2016)
Тельвак В. В. - Михайло Грушевський та Російська Академія наук: історія невдалого обрання (кінець 1924 року) (2016)
Фотодобірка. Із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Упорядник Любарська Л. В. (2016)
Калакура Я. С. - Архівний менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства (2016)
Палієнко М. Г. - Образ "архіву" в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій (2016)
Бойко В. Ф. - Розроблення нової редакції Класифікатора управлінської документації (2016)
Коник Ю. О. - Інформаційний потенціал межових книг Півдня України та особливості його використання (2016)
Федорович О. В. - Візит делегації польських архівістів до Миколаївщини, Хозяшева Г. І. (2016)
Байдич В. Г. - Сторінки архівної справи на Поділлі у міжвоєнний період (2016)
Буценко Н. Д. - Доля архівних установ Донецької області в 2014–2015 роках: виклики часу (2016)
Григорчук Н. В. - Створення Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (2016)
Безгинська К. М. - Зародження хімічної промисловості на Луганщині в архівних документах, Лисенко Т. А. (2016)
Ващук Л. В. - Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2016)
Лоштин Н. Т. - Бібліотека монастиря та парафії каноніків регулярних Св. Гробу господнього у польському місті Лежайську (за матеріалами інвентаря кінця XVIII століття) (2016)
Масіян Н. Б. - Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2016)
Саранча В. І. - Фонди особового походження архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради як джерело з історії міста (1880–2005 роки) (2016)
Сукало А. М. - Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Оперна співачка Марія Сокіл-Рудницька (2016)
Фотодобірка. "Поезіє, сонце моє оранжеве!" (до 80-річчя від дня народження І. Ф. Драча ). Упорядник Макарова Т. О. (2016)
Величко О. Г. - Шкільна мандрівка до дніпровських порогів (1901 рік), Козлова І. В. (2016)
Кононенко І. І. - Спогади сучасників про видатного діяча українського театру М. Л. Кропивницького, Полякова Ю. Ю. (2016)
Марканич М. В. - Переміщення архіву п’яти коронних міст Марамороша до крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому (за документами Державного архіву Закарпатської області) (2016)
Фрасинюк О. Н. - Українські золотарі XVI–XVIII століть у дослідженнях Д. М. Щербаківського (2016)
Ващенок І. І. - Відзначення 120-річчя утворення Чернігівської губернської вченої архівної комісії у Державному архіві Чернігівської області (23 листопада 2016 р.) (2016)
Касян Л. Г. - Нове науково-довідкове видання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2016)
Лисенко О. Є. - Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років, Крупина В. О. (2016)
Мех О. А. - Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних точок "зростання"/"кластерів" (2018)
Яковлєв А. І. - Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення (2018)
Булкин И. А. - Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть ІI (2018)
Ісакова Н. Б. - Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні (2018)
Витязь П. А. - Научные советы при Международной ассоциации академий наук как форма самоорганизации отраслей научных знаний, Щербин В. К. (2018)
Фірсов О. В. - Борис Григорович Луцький та Україна (2018)
Гармасар В. Г. - Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР (2018)
"Вкрадене звання" (боротьба за повернення звання академіка АН УРСР) (2018)
100 років від дня введення григоріанського календаря і середньоєвропейського часу (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Бак С. М. - Стоячі хвилі з періодичною амплітудою в дискретному нелінійному рівнянні типу Шредінгера із насичуваною нелінійністю на двовимірній ґратці, Ковтонюк Г. М., Печериця І. В. (2018)
Bomba A. Ya. - Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Anisotropic Media Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Part 1: Problem Statement and its Approximation, Boichura M. V. (2018)
Верлань А. Ф. - Идентификационный метод оперативного контроля процесса численного решения дифференциальных уравнений, Положаенко С. А., Протасов С. Ю. (2018)
Верлань А. Ф. - Метод решения сингулярной динамической задачи в форме интегрального уравнения, Фуртат Ю. О. (2018)
Верлань А. А. - Параметрическая редукция математических моделей динамических систем, Дячук О. А., Палагина Е. А. Палагин В. В. (2018)
Геселева К. Г. - Колокаційно-ітеративний метод розв'язування інтегро-функціональних рівнянь з обмеженнями (2018)
Гудима У. В. - Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору, Гнатюк В. О. (2018)
Іванюк В. А. - Інтегральний метод розв'язування диференціальних рівнянь при моделюванні об'єктів із розподіленими параметрами, Костьян Н. Л. (2018)
Конет І. М. - Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною, Пилипюк Т. М. (2018)
Кріль С. О. - Комбінаторна гра — "Зв'язна незв'язність", Зегельман М. М. (2018)
Літовченко В. А. - Гладкі розв'язки гіперболічних за Шиловим систем (2018)
Подгорний О. Р. - Чисельний аналіз методом R-функцій фільтраційних течій у неоднорідному ґрунті (2018)
Сачук Ю. В. - Комп'ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною, Максимук О. В. (2018)
Semenov V. Yu. - Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs (2018)
Сидоров М. В. - Застосування методу квазіфункцій Гріна-Рвачова для побудови двобічних наближень до розв'язку задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності (2018)
Хома Н. Г. - Математичне моделювання коливних процесів у смузі, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Войтович О. В. - Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року) (2017)
Кучерук О. В. - Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри (2017)
Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Упорядник Любарська Л. В. (2017)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року) (2017)
Приходько Л. Ф. - "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура (2017)
Денисенко О. В. - Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію (2017)
Доліновський В. І. - Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій (2017)
Карпенко О. В. - "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка (2017)
Сухих Л. А. - "Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве": до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг) (2017)
Романова К. В. - З історії українських навчальних закладів та наукових осередків Європи у міжвоєнний період (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2017)
Дубовик С. О. - Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (2017)
Завальнюк К. В. - Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського (2017)
Ийслуу А. Е. - Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) (2017)
Паламарчук С. В. - З історії міста Ізмаїла (османська доба) (2017)
Петришак Б. І. - Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття (2017)
Шаповал А. І. - Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва (2017)
Журжа І. В. - Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) (2017)
Бегош Н. Б. - Офтальмологічні аспекти впливу персональних комп'ютерів на зоровий аналізатор (2010)
Дзвонковська Т. Т. - Сучасні підходи до діагностики і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori (2010)
Коломієць В. В. - Лікування аторвастатином хворих на есенціальну гіпертензію і хронічне обструктивне захворювання легень, Боброва О. В., Ванханен Н. В., Подоляка В. Л. (2010)
Пилипенко В. М. - Метаболічні і гіпоталамо-гіпофізарні порушення у чоловіків зі спадковими синдромами з ожирінням (2010)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпетензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом, Антюк Ж. О., Слаба У. С., Боднар Р. Я., Грималюк Н. В. (2010)
Кияк Ю. Г. - Ультраструктурні зміни клітин крові при алкогольній кардіоміопатії, Оброцька Х. М. (2010)
Оринчак М. А. - Вплив комбінованого антигіпертензивного лікування із статином та метформіном на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Гаман І. О. (2010)
Оринчак М. А. - Клінічна ефективність мелоксикаму при захворюваннях опорно-рухового апарату, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П. , Краснопольський С. З. (2010)
Гребеник М. В. - Досвід застосування тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в умовах міського центру невідкладної кардіологічної допомоги, Кміта В. В., Степанчук Б. І., Назвальський Б. В. (2010)
Вірстюк Н. Г. - Клініко-ендоскопічні особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки залежно від маси тіла хворих, Соляник М. М. (2010)
Швед М. І. - Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями, Боб А. О., Наумова Л. В., Смачило І. В., Прокопович О. А. (2010)
Швед М. І. - Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області, Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Мартинюк Л. П., Боб А. О., Стасюк С. М. (2010)
Смашна О. Є. - Клінічні аспекти синдромогенезу параноїдної шизофренії коморбідної із патологією серцево-судинної системи (2010)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит, Мерецька І. В., Шманько О. В., Келічава Л. М., Бородайко І. В. (2010)
Шкробанець І. Д. - Аналіз показників дитячої неврологічної патології у просторовому та часовому вимірах, Нечитайло Ю. М. (2010)
Пак С. В. - Діагностична оцінка основних ознак порушення функції слинних залоз у ротовій порожнині на тлі цукрового діабету, Черкашин С. І. (2010)
Шаюк А. В. - Моделювання комп'ютерно-томографічних параметрів структур передньої черепної ямки та зорового нерва у здорових юнаків і дівчат Поділля, Черкасов В. Г., Машталір М. А., Ольховський В. О., Гунас І. В., Прокопенко С. В. (2010)
Гончарук О. М. - Крововиливи в заднб черепну ямку при артеріальних аневризмах, Щеглов Д. В. (2010)
Аль Хашим А. - Дослідження вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, які зазнали дії малих доз іонізуючого випромінення (2010)
Крайдашенко О. В. - Рівень гомоцистеїнемії і показники якості життя у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку, Саржевська А. В. (2010)
Боднар Р. Я. - Структурно-функціональна характеристика "атеросклеротичного серця" у померлих похилого віку, Боднар Л. П., Ваврух П. О. (2010)
Токаренко О. І. - Особливості стану артеріального та венозного кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Андреєва Я. О. (2010)
Слободін Т. М. - Зміни співвідношень основних метаболітів мозку при протонній магніторезонансній спектроскопії у хворих на хворобу Паркінсона та депресію, Грабовецький С. А., Головченко Ю. І. (2010)
Буртняк А. М. - Лабораторні маркери несприятливого госпітального прогнозу у хворих на інфаркт міокарда з проявами гострої серцевої недостатності, Іркін О. І. (2010)
Мартинів І. В. - Вплив аторвастатину на рівень С-реактивного протеїну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2010)
П'ятночка І. Т. - Бецежит - одне з найчастіших ускладнень вакцинації БЦЖ, Грищук Л. А., Довбуш Ю. В., Корнага Н. В., Корнага Т. В. (2010)
Ільницька Л. А. - Застосування комбінації інгібітора АПФ периндоприлу та блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ лозартану у хворих на ниркову артеріальну гіпертензію (2010)
Дейкало І. М. - Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Привроцький В. М., Васильків М. Б. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби шлунка, Кіт О. М., Шкробот Л. В. (2010)
Шідловський О. В. - Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії, Осадчук Д. В., Павловський І. М., Шідловський В. О. (2010)
Нагірний Я. П. - Аналіз частоти і структури травматичних переломів нижньої щеелпи у Тернопільській області (2010)
Мадамінов А. С. - Вивчення і оцінка показників лізосомальних катіонних білків у хворих на сечокам'яну хворобу (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих доброякісних неепітеліальних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Андрейчин Ю. М. - Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах - морфометричні аспекти, Орел Ю. М., Боднар Я. Я., Дацко Т. В. (2010)
Ревчук Н. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із генітальним ендометріозом (2010)
Березовський О. І. - Біомеханічні основи прогнозування варіантів пошкоджень проксимального епіметафізу стегна (повідомлення друге), Мильніков О. В., Кіцак Я. М., Котовська Н. О., Сидор Ю. Б. (2010)
Гнатюк М. С. - Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в ендотеліоцитах артерій товстої кишки, Пришляк А. М., Головатюк Л. М., Татарчук Л. В. (2010)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови судин та м'яких тканин пародонта в динаміці експериментального моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету, Якимець М. М. (2010)
Олещук О. М. - Зміни морфофункціонального стану печінки на фоні введення L-аргініну та N-нітро-L-аргініну при ішемії-реперфузії, Дацко Т. В., Боднар Я. Я., Фурдела М. Я. (2010)
Пилипко І. В. - Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі, Пришляк А. М., Герасимюк М. І. (2010)
Піняжко Р. О. - Перспективи застосування мелатоніну як цитопротекторного засобу при експериментальному езофагіті на тлі гіпотиреоїдної дисфункції, Гжегоцький М. Р., Терлецька О. І., Ковалишин В. І. (2010)
Зворський С. Л. - Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу (2018)
Клименко Т. А. - Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області (2018)
Безгинська К. М. - Шлях милосердя: діяльність Товариства Червоного Хреста на Луганщині (1918–2018 рр.), Лисенко Т. А. (2018)
Булгакова Т. О. - До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва) (2018)
Гречко М. В. - "Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание" (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у документах ЦДАГО України) (2018)
Доліновський В. - Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст, Слюсарек К. (2018)
Дубовик О. С. - Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Ийслуу А. Е. - Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825–1855): між покровительством і здібностями (2018)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті (2018)
Сємков В. Г. - Радіоскрипти радіо "Свобода" як джерело інформації про події в Україні другої половини ХХ століття (2018)
Тихенко В. О. - Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2018)
Шаповал А. І. - Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського (2018)
Батрак Л. В. - Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції "Український музей в Празі" ЦДАГО України) (2018)
Гула О. Г. - Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.), Гула В. Д. (2018)
Орел Ю. В. - Документи про службу Януша Корчака (Г. О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу (2018)
Пономарьов О. М. - Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках (2018)
До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (2018)
Алєксєєнко А. О. - Відкрита дискусія "Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів" (6 грудня 2018 р., м. Київ), Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. (2018)
Гула О. Г. - Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині", 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський) (2018)
Коломієць Н. А. - Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання "Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів", присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ) (2018)
Палієнко М. Г. - Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія) (2018)
Паламарчук Л. В. - Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі, Чернятинська Ю. Г. (2018)
Завальнюк О. М. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету: забезпечення вивчення історико-суспільних дисциплін та проведення науково-дослідної роботи з історії та культури (1918-1920 рр.) (2018)
Прокопчук В. С. - Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст., Айвазян О. Б. (2018)
Климчук Л. В. - Керівники бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2018 рр.) (2018)
Биковська В. Ф. - Читальний зал історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія та сьогодення (2018)
Комарніцький О. Б. - Бібліотеки сільськогосподарських вишів УСРР у 20-ті рр. ХХ ст., Покалюк В. В. (2018)
Циганок О. М. - Бібліотечний фонд наукової бібліотеки ПДАТУ на порозі сторічного ювілею (2018)
Синиця Н. М. - Історія бібліотечної справи на Хмельниччині у виданнях початку ХХI ст. (2018)
Айвазян О. Б. - Жінки-лідери – базис якісного розвою бібліотеки, Баланюк Т. М. (2018)
Чабан К. А. - Синиця Надія Миколаївна – професіонал бібліотечної справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська діячка (2018)
Великосельська О. М. - Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки, Шаєвська О. В. (2018)
Фастишевська К. М. - Гортаючи сторінки минулого і сьогодення бібліотеки (2018)
Ярмолюк А. Г. - Бібліограф за покликанням (2018)
Бережняк О. В. - Контент-аналіз місцевих періодичних видань як джерел краєзнавчої інформації (на прикладі Рівненщини), Костенко М. С. (2018)
Ребенок В. В. - Польські історіографічні праці в складі полоністичного зібрання XIX – початку XX ст. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2018)
Крючкова Н. Д. - Історико-краєзнавче дослідження періодичних видань ХІХ – початку ХХ ст. відділу рідкісних видань бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Опря Т. М. - Роль бібліографічних покажчиків змісту у відображенні стану розвитку науково-дослідної роботи вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018)
Адамовський В. І. - Збірники документів і матеріалів як джерело дослідження процесу реабілітації депортованих громадян (2018)
Лубчинський А. А. - Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи непу (2018)
Мельник Т. Б. - Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти (2018)
Головко Л. В. - Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки), Ростальна Г. П. (2018)
Ситник Л. В. - Якісне комплектування фонду – запорука ефективного обслуговування користувачів (2018)
Литвиненко О. В. - Книжкові дари – важливий інструмент поповнення бібліотечного фонду (з досвіду роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2007-2017 рр.) (2018)
Фоміних В. В. - Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів, Кучеренко М. В. (2018)
Толочко С. Є. - Інноваційний розвиток бібліотек закладів вищої освіти (2018)
Мацей О. О. - Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета (2018)
Бичко О. М. - Роль бібліотеки у наукометричних дослідженнях університету (2018)
Дитинник Л. В. - Стратегія розвитку бібліотеки ХГПА в гармонійному поєднанні традиційних та новітніх інформаційних технологій (2018)
Ільницька Т. В. - Нові напрями роботи відділу наукової бібліографії Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка", Шквір М. Я. (2018)
Головенко Н. П. - Традиції та новації в роботі Могилів-Подільської центральної районної бібліотеки, Вартанович Н. М. (2018)
Чорна Л. П. - Електронні ресурси наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на допомогу освітньому процесу (за результатами соціологічного дослідження) (2018)
Панасюк Т. Г. - Роль бібліотеки у вихованні екологічної свідомості та культури студентської молоді, Салюк Л. І. (2018)
Молчанова С. А. - Бібліотека ЗВО як центр формування навичок здорового способу життя студентів (2018)
Сологуб Т. В. - Читальний зал педагогічного факультету: традиції та інновації (2018)
Грінішина І. І. - Співпраця бібліотеки університету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з лабораторією етнології та українського народознавства (2018)
Шекенева В. І. - Бібліотека закладу вищої освіти – осередок формування культури академічної доброчесності (2018)
Шевчук В. А. - Сучасна бібліотека. Удосконалений бібліотекар – задоволений користувач (2018)
Резнічук Л. В. - Робота відділу абонементів та читальних залів з національно-патріотичного виховання молоді (2018)
Рубан А. І. - Книгозбірні ЗВО мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму видавничої діяльності (2013-2017 рр.): методичний аспект (2018)
Козак Н. О. - Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками ЗВО як платформи комунікації (з досвіду роботи бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка), Кунцевич А. В. (2018)
Бабенко Ж. В. - Підготовка консолідованої інформації як напрям трансформації діяльності бібліотек (2018)
Шевченко В. Б. - Трансформація філософсько-культурологічних та ціннісних орієнтирів людини майбутнього в інформаційному суспільстві (2018)
Трачук Л. Ф. - Формування інформаційної культури користувачів як напрям науково-видавничої діяльності бібліотеки закладу вищої освіти (2018)
Сілкова Г. В. - Аналітика як провідна тенденція підготовки фахівців інформаційної діяльності, Луцишина Т. С. (2018)
З творчого доробку попередників (2018)
Ситник Л. В. - Її покликання – книга (2018)
Сологуб Т. В. - Бібліотекар: професія на все життя (2018)
Сивак Н. Й. - Талант, покликання, професія служити книзі і студенту (2018)
Опря Т. М. - Бібліотека на все життя (2018)
Творчий доробок працівників бібліотеки (2012-2018 рр.) (2018)
Наші автори (2018)
Бондар В. О. - Олександрівськ. Рік 1917. Події Української національної революції на Запоріжжі (за документами Державного архіву Запорізької області), Величко О. Г., Козлова І. В. (2017)
Кузьмук О. С. - Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України (2017)
Шинкаренко О. І. - Події Української революції на Херсонщині в документах Державного архіву Херсонської області (2017)
Приходько Л. Ф. - "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура (продовження. Початок статті – у випуску 1(306) за 2017 р.) (2017)
Бездрабко В. В. - Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні (2017)
Бобрицький С. М. - Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України), Захарчук А. В. (2017)
Загорулько Р. О. - Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2017)
Ухач В. З. - "Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку": ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія) (2017)
Алєксєєнко А. О. - Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України), Балишев М. А. (2017)
Бєлая О. М. - Фонд "Колекція карт та креслень" Державного архіву Київської області як джерело вивчення історії Київщини (2017)
Касян Л. Г. - Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за аудіовізуальними документами Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) (2017)
Кирилюк А. О. - Джерела з історії римо-католицьких монастирів Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області (2017)
Лоштин Н. Т. - Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття) (2017)
Распутіна Л. А. - Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області) (2017)
Хромов А. В. - Жертви "червоного терору" 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області) (2017)
Чучман Х. Ю. - Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС (2017)
Каменєва С. А. - Науково-практична конференція до 85-річчя утворення Київської області "Київщина: історія та сучасність" (6 квітня 2017 року) (2017)
Матушак Т. - Державні архіви II Речі Посполитої: правові засади та організація (2017)
Бажан О. В. - Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Власенко С. І. - Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія, Лисенко О. Є. (2017)
Калакура Я. С. - Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів (2017)
Палієнко М. Г. - "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія (2017)
Патриляк І. К. - Дослідник важких питань вітчизняної історії (2017)
Клименко Т. А. - Учений, політичний та громадський діяч В. М. Доманицький (1877–1910) (2017)
Титул, зміст (2019)
Шимановський О. В. - Методи та практичні заходи з ослаблення наростаючого руйнування сталевих конструкцій (2019)
Ісаєнко Д. В. - Концептуальні засади системи технічного регулювання у будівництві (2019)
Шимановський О. В. - Щодо технічного стану моста ім. Є. О. Патона, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2019)
Скляренко О. Ю. - Зарубіжний досвід архітектурно-планувальної організації дошкільних закладів (2019)
Гайдайчук В. В. - Аналіз деформування дорожнього покриття на металевій плиті Південного моста, Мозговий В. В., Густєлєв О. О., Шевчук Л. В. (2019)
Моради Пур Омид - Современные энергосбрегающие технологии в формообразовании архитектуры зданий (2019)
Стовпник С. Н. - Внедрение прогрессивной технологии при сооружении Бескидского тоннеля горным способом в условиях флишевого сложения геомассива, Зуевская Н. В., Осипов А. С. (2019)
Суббота І. С. - Застосування золошлакових відходів для виробництва будівельної кераміки, Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Токова М. І. (2019)
Вишневська Л. І. - Розробка складу та технології комбінованого гелю з рослинними екстрактами, Постой В. В. (2019)
Zarichkova M. V. - Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution, Dolzhnikova O. M., Muzika T. F. (2019)
Котвіцька А. А. - Вивчення та практична апробація основних засад Концепції гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку, Тарасенко Д. Ю., Чмихало Н. В., Карпенко Л. А. (2019)
Білоус М. В. - Система електронного обліку медичного майна в країнах-членах НАТО як приклад використання сучасних інформаційних логістичних систем, Рижов О. А., Шматенко О. П., Вороненко Д. В. (2019)
Ольховська А. Б. - Теоретико-методичні аспекти формування механізму антикризового управління маркетинговими комунікаціями фармацевтичних підприємств, Малий В. В. (2019)
Левицька О. Р. - Фармакоекономічна оцінка подвійної антитромбоцитарної терапії при гострому малому ішемічному інсульті, Громовик Б. П. (2019)
Піняжко О. Б. - Методологічні підходи та використання мультикритеріального аналізу рішень для впровадження державної політики забезпечення лікарськими засобами в Україні, Заліська О. М. (2019)
Яковлєва Л. В. - Лікарські засоби для лікування мігрені: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Ткачова О. В., Федорова А. В., Бердник О. Г. (2019)
Вихідні дані (2019)
Слободянюк М. М. - Визначення вартості інвестиційного проекту з розробки нового генеричного лікарського засобу на основі змістовного підходу, Самборський О. С., Губін Ю. І., Мандзій Т. П. (2019)
Юрченко Г. М. - Аналіз витрат на фармацевтичне забезпечення новонароджених в Україні (2019)
Федяк І. О. - Оцінка соціально-економічної доступності діуретиків спіронолактону (C03DA01) та фуросеміду (С03СА01) на вітчизняному фармацевтичному ринку, Максименко О. В. (2019)
Olkhovska A. B. - Formation of partnership relations between subjects of the pharmaceutical market in promotion of medicines in Ukraine and foreign countries, Malyi V. V. (2019)
Датхаев У. М. - Анализ деятельности фармацевтических дистрибьюторов Республики Казахстан, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2019)
Панфілова Г. Л. - Аналіз сучасних організаційно-економічних підходів до функціонування аптечних закладів у Республіці Польща, Сокуренко І. А. (2019)
Посилкіна О. В. - Науково-методичні підходи до формування стратегії управління асортиментом лікарських косметичних засобів в аптечних закладах, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2019)
Малий В. В. - Обґрунтування маркетингових рішень і підходів до підвищення ринкового потенціалу гепатотропного лікарського засобу, Муса Істаніс Марвек Медхат, Жадько С. В. (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2019)
Author Guidelines for Publications in "Social Pharmacy in Health Care" Journal (2019)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2019)
Головатюк В. М. - Стратегічні ризики наукоємного розвитку національної економіки, Підоричева І. Ю., Соловйов В. П. (2018)
Вовченко О. В. - Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки (2018)
Рибачук В. П. - Національні академії наук у світовому інформаційному просторі: вебометричні оцінки, Квіст Г. (2018)
Грачев О. О. - Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу, Хоревін В. І. (2018)
Онопрієнко В. І. - Прогресс через исследования и инновации: опыт Германии в инновационном развитии, Онопрієнко М. В. (2018)
Храмов Ю. О. - Періодизація в історії фундаментальних наук (2018)
Мамедов З. - История нотариата в Азербайджане (XIX век — начало ХХ века) (2018)
Кригер Б. - Информационная ловушка: угроза для нервно-психической эволюции человека (2018)
"Дорогі" гості: про прийом делегації Кубинської академії наук на чолі з президентом доктором Антоніо Нуньєсом Хіменесом в АН УРСР у 1963 р (2018)
Хроніка наукового життя (2018)
Орел Ю. В. - Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1921 років (2017)
Пахоменков Ю. Г. - Революційні події 1917–1921 років на Придніпров’ї в архівних документах, Юзбашева Н. Л. (2017)
Булгакова Т. О. - Діяльність Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (1991–2005 роки) (2017)
Киструська Н. В. - Репресоване духовенство (за документами Державного архіву Дніпропетровської області), Шумейко О. В. (2017)
Клименко Т. А. - Повернення із забуття імен жертв терору 1920–1930-х років на Черкащині (2017)
Мага І. М. - Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2017)
Байдич В. Г. - Використання архівної інформації у Державному архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики) (2017)
Приходько Л. Ф. - Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти (2017)
Чижова О. В. - Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання (2017)
Балишев М. А. - Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого), Голубкіна Г. С. (2017)
Дубовик С. О. - Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) (2017)
Каменєва С. А. - "Губернію Київську здав… губернію прийняв" (із документів Державного архіву Київської області) (2017)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського (2017)
Павлова О. Ф. - Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік (2017)
Редько О. М. - "… бажаю … дочекатися визволення України…" (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) (2017)
Пономарьов О. М. - Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.) (2017)
Папакін Г. В. - Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії (2017)
Реєнт О. П. - Нове дослідження з проблем регіональної історії (2017)
Рожко В. Є. - Фонд особового походження лідера дисидентського руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві Волинської області (нове надходження) (2017)
Вихідні дані (2018)
Королюк В. С. - Від редколегії, Козаченко Ю. В., Кукуш О. Г., Леоненко М. М., Майборода Р. Є., Мацак І. К., Мішура Ю. С., Сахно Л. М., Шевченко Г. М. (2018)
Alfelt G. - Stein-Haff identity for the exponential family (2018)
Arab I. - Asymptotic results for certain weak dependent variables, Oliveira P. E. (2018)
Bodnar T. - On the product of a singular Wishart matrix and a singular Gaussian vector in high dimension, Mazur S., Muhinyuza S., Parolya N. (2018)
Боднарчук С. В. - Модифікований метод Ейлера для слабкої апроксимації стохастичних диференціальних рівнянь, керованих процесом Вінера, Кулик О. М. (2018)
Борисенко O. Д. - Виживання і вимирання у стохастичній неавтономній логістичній моделі популяційної динаміки, Борисенко Д. О. (2018)
Гусак Д. В. - Про особливість розподілів перестрибкових функціоналів майже напівнеперервних зверху процесів на ланцюгу Маркова, Карнаух Є. В. (2018)
Іванов О. В. - Про мінімаксні оцінки параметрів моделі регресії, Мацак І. К. (2018)
Капустей М. М. - Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів, Слюсарчук П. В. (2018)
Козаченко Ю. В. - Побудова моделі Карунена-Лоєва для вхідного гауссового процесу, що подається на лінійну систему, з урахуванням виходу, Розора І. В. (2018)
Кукуш О. Г. - Критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання, Чернова О. О. (2018)
Leonenko N. N. - Ehrenfest-Brillouin-type correlated continuous time random walk and fractional Jacobi diffusion, Papic I., Sikorskii A., Suvak N. (2018)
Логвіненко С. С. - Асимптотичний розподіл оцінок максимальної вірогідності у дробовій моделі Васічека, Ральченко К. В. (2018)
Майборода Р. Є. - Метод ортогональної регресії для спостережень із суміші, Навара Г. В., Сугакова О. В. (2018)
Malykh N. O. - Calculation of the convexity adjustment to the forward rate in the Vasicek model for the forward in-arrears contracts on LIBOR rate, Postevoy I. S. (2018)
Мішура Ю. С. - Відшукання екстремумів ентропійних функціоналів, Железняк Г. С. (2018)
Працьовитий М. В. - Властивості та розподіли значень фрактальних функцій, пов'язаних із Q_2-зображенням дійсних чисел, Ратушняк С. П. (2018)
Радченко В. М. - Наближення розв'язків хвильового рівняння, керованого стохастичною мірою, Стефанська Н. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Korotkova Y. - Language Education Trends in Ukraine (late ΧΧ – early ΧΧΙ) (2018)
Stronskyy H. - Polish Societies Role in the "Third Sector” Development in Volyn, Panyshko H. (2018)
Durdas A. - Higher Education in France: Historical Development (2018)
Kaminska M. - Trends in Continuing Education of Teachers in European Education Systems (2018)
Batechko N. - Engineering Education Quality Assurance in the European Educational Area, Lut M. (2018)
Pavlenko O. - US higher engineering education: the spotlight on current trends (2018)
Voyevutko N. - Masters’ Degree in Educational Managers in the Republic of Cyprus: Program Analysis (2018)
Ivashko O. - Teaching Foreign Languages of Third Age Students in Poland (2018)
Serheieva O. - The Role of Adult Student’s Individuality in Optimization of Educational Process (2018)
Minczanowska A. - Cultural Context of Children and Youth’s Self-esteem from the Polish – Czech Borderland (2018)
Papadopoulos I. - Investigating factors enhancing intercultural communication: from students’ writing to teachers’ practice (2018)
Sopova D. - Conceptual Bases of Academic Honesty Formation at Teachers Training (2018)
Засідання "Круглого столу" з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього" (21 вересня 2017 р., м. Київ) (2017)
Маврін О. О. - Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках (2017)
Ємельянова Т. О. - Нотатки з історії кіноархівів (2017)
Клименко Т. А. - Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області (2017)
Алєксєєнко А. О. - Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття", Балишев М. А. (2017)
Любарська Л. В. Фотодобірка (2017)
Бандура М. В. - Надійний супутник архівістів та істориків (2017)
"Архіви України". Фотодобірка (2017)
Алєксєєнко А. О. - Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації, Балишев М. А. (2017)
Калакура Я. С. - Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського