Попович О. С. - Зміни вікової структури кадрового потенціалу української науки, Костриця О. П. (2015)
Кияк Б. Р. - Обґрунтування критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень, Андрущенко В. Б. (2015)
Khmara M. - The Ukrainian Context (2015)
Грачев О. А. - Национальные академии наук стран Азии, Австралии и Новой Зеландии. Науковедческий анализ деятельности, Хоревин В. И. (2015)
Храмов Ю. О. - Начальный этап ракетно-космической науки и техники (1926–1944) (2015)
Оноприенко В. И. - Патриарх всемирной истории геологии (к 100-летию со дня рождения В. В. Тихомирова) (2015)
Перша республіканська конференція з історії техніки (2015)
Хроніки наукового життя (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Богомолов А. В. - Новое направление в технологии переработки зерна пшеницы, Ирклиенко В. И. (2018)
Ольшанський В. П. - Про контактну взаємодію деяких овочів з грунтом, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Про перетворення ударом задемпфованої механічної системи в осцилятор, Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2018)
Спольник А. И. - О возможности повышения износостойкости свеклорезных ножей с помощью комбинированного воздействия лазерной обработки и карбонитрации, Калиберда Л. М., Гайдусь А. Ю. (2018)
Ольшанський В. П. - Про ударну взаємодію важкого твердого тіла з пружним півпрсторон, Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2018)
Богомолов О. В. - Вплив пружності стрічки та тертя у стрічково-барабанному механізмі на работоздатність елеваторів, Лук’янов І. М., Машко В., Шмуляк А. (2018)
Богомолов О. В. - Дослідження процесу виділення домішок олійної сировини з відходів способом розділення суміші на гіраційному сепараторі, Ільїн В. І., Ільїна Н. О. (2018)
Машкін М. І. - Активація закваски електромагнітним полем при виробництві кисломолочного продукту – ряженки, Бредихін В. В., Денисенко С. А., Могутова В. Ф., Богомолова В. П. (2018)
Сліпченко М. В. - До дослідження руху зернового матеріалу в певмосепаруючому пристрої вібровідцентрового сепаратора (2018)
Кісь В. М. - Проблеми накопичення і переробки твердих побутових відходів великих міст України, Денисенко С. А., Кісь О. В. (2018)
Лукьянов И. М. - К определению тяговой способности ленточно-барабанных механизмов норий с различными типами лент, Кись Л. В., Бурда Н. В., Осика А. Н., Кротов Е. О. (2018)
Мезенцев В. А. - Влияние размерных характеристик частиц на толщину семенной оболочки у семян нута, Бредихин В. В., Черняев А. А., Ильина Н. А., Кобызева Л. Н., Безуглая О. Н. (2018)
Шаніна О. М. - Амінокислотний склад безглютенового парового хліба, Мінченко С. М. (2018)
Пузік Л. М. - Показники якості зерна тритикале ярого, Пузік В. К., Рожков А. О. (2018)
Шаніна О. М. - Визначення виду та раціональної масової частки концентратів тваринних білків в технології крупів підвищеної харчової цінності, Дугіна К. В. (2018)
Гавриш Т. В. - Дослідження впливу полісахаридної та білкової добавки на гідратаційні властивості безглютенового бездріжджового тіста, Шаніна О. М., Галясний І. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти, Любич В. В., Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2018)
Коркач Г. В. - Дослідження натуральності вафельних виробів з синбіотиками, Крусир Г. В. (2018)
Фоміна І. М. - Доцільність інтенсифікації пророщування озимої пшениці в технології зернових пластівців підвищеної біологічної цінності, Ізмайлова О. О., Шурдугайло А., Шурдугайло О. (2018)
Івчук Н. П. - Обґрунтування та розроблення способу отримання інуліновмісного сухого кавового напою, Башта А. О., Ущаповський А. О. (2018)
Благополучна А. Г. - Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання, Заморська І. Л., Ляховська Н. О. (2018)
Дейниченко Г. В. - Розробка пристроїв для процесу екстрагування рослинної сировини, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Шевченко Г. В. (2018)
Гніцевич В. А. - Дослідження мікроструктури молочно-білкових концентратів, Дейниченко Л. Г., Перекрест В. В., Гусятник П. В. (2018)
Сичов А. І. - Моделювання обладнання переробних та харчових виробництв при розрахунках на міцність, Сичова Т. О. (2018)
Сукманов В. А. - Автоматическая классификация объектов при оценке качества оборудования (2018)
Гречухина И. Д. - Семантические особенности концепта "турист” в английском, немецком и украинском языках, Сахно И. А. (2018)
Kim L. А. - Le Fonctionnement des Connecteurs de Reformulation Dans le Discours, Biloivanenko N. О. (2018)
Косенко Н. М. - Функціонування одиниць повторної номінації у художньому тексті, Рябовол С. Л. (2018)
Манякина Т. И. - К использованию малых форм при обучении иностранному языку как специальности (на материале немецкого языка) (2018)
Пачева В. М. - Формування системи запорізько-надазовських гідронімів (2018)
Самойленко О. В. - Типологія ономасіологійних базисів та ознак квазікомпозитів російської мови (2018)
Сидоренко О. М. - Особливості використанння різних частин мови в українському ергоніміконі (2018)
Stezhko Yu. G. - Languocultural Identification of Ukraine in Artistic Translations of Postmodernists (2018)
Styrnik N. S. - Considering Findings in Academic Paper (2018)
Толкачова А. В. - Фонова інформація у творах Божени Адамкевич, Датченко Ю. В. (2018)
Хабарова Н. А. - Лінгвістичні функції франкомовних текстів анотацій (2018)
Шпітько І. М. - Філологія в алфавітному порядку (2018)
Заболотний Т. Д. - Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом, які працюють в умовах тепличних господарств за впливу пестицидів на окремі показники ротової рідини, Бандрівська Н. Н., Дирик В. Т. (2017)
Ніколішина Е. В. - Біорегулююча терапія в комплексному лікуванні аутоінфекційних стоматитів, Іленко Н. М., Іленко Н. В. (2017)
Личковська О. Л. - Дослідження коротко ланцюгових жирних кислот – метаболітів пародонтопатогенної мікрофлори – як діагностичних маркерів стану мікробіоценозу ротової порожнини, Мельничук Г. М. (2017)
Заболотний Т. Д. - Ефективність лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією за окремими показниками ротової рідини, Кордіяк О. Й., Шкребнюк Р. Ю. (2017)
Нагірний Я. П. - Особливості гемограми й імунного статусу постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи залежно від типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Дієв Є. В. - Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах, Дієва Т. В., Обідняк В. З. (2017)
Новиков В. М. - Миофациальная симптоматика в клинике компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, Яценко П. И., Рыбалов О. В. (2017)
Ожоган Р. З. - Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими розлади скронево-нижньощелепного суглоба, Рожко М. М., Ожоган З. Р. (2017)
Пехньо В. В. - Показники електроміографічного дослідження жувальних м’язів у вагітних із дефектами зубних рядів за індексами roc та I roc mm, Гулавська К. П. (2017)
Ступницька О. М. - Аналіз ускладнень при протезуванні непрямими реставраціями фронтальної групи зубів, Чамата В. В., Павленко К. І. (2017)
Тончева К. - Залежність жувальної ефективності від статі при звичному типі жування, Король Д., Кіндій Д., Козак Р., Скубій І. (2017)
Готь С. – Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях у досліді in vivo на прикладі streptococcus mitis та streptococcus salivarius, Угрин М. М., Фаль О. М., Бариляк А. Я., Панас М. А. (2017)
Яковин О. М. - Клінічні аспекти результатів протезування хворих незнімними протезами із zro2 покриттям, Ожоган З. Р. (2017)
Фліс П. С. - Оцінка ефективності застосування знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною в лікуванні медіального прикусу за даними антропометричних досліджень у змінний період прикусу, Дорошенко Н. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Динаміка вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення профілактичних протикаріозних заходів, Уласевич Л. П. (2017)
Ткаченко П. І. - Вираженість психоемоційного напруження на ситуаційний стрес у дітей із незрощенням піднебіння, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доброскок В. О. (2017)
Павліш І. В. - Дослідження остеоінтергації бікортикально встановлених імплантатів малого діаметра методом частотно-резонансного аналізу, Дворник В. М. (2017)
Колісник І. А. - Тестовий контроль студентів: переваги і недоліки (2017)
Косенко В. М. - Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних (2017)
Лещенко Т. О. - Терміни в стоматології: іменники чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини (2017)
Литвиненко Н. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою з використанням інноваційних технологій, Силенко Г. Я., Пінчук В. А., Пурденко Т. Й., Гладка В. М., Силенко Ю. І. (2017)
Беспалов С. (протоієрей) - Роль і значення віри для спасіння людини (2018)
Вепрук В. (протоієрей) - Догматичні аспекти Божественної Літургії святого Іоанна Золотоустого. Частина перша (2018)
Яровий С. (архімандрит) - Збереження християнина у спасінні (2018)
Борщевич В. - Волинська православна єпархія в 1938 р.: хроніка протистояння ревіндикаційній кампанії (2018)
Генсьорський В. - "Волинські єпархіальні відомості" як джерело до вивчення історії міжконфесійних відносин на Волині (2018)
Сацький П. - Радянська політика щодо проявів релігійності в Україні у період пізньої сталінщини (2018)
Смирнов А. - Українське православ'я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського (2018)
Вакін В. (протоієрей) - Судова влада помісного собору Київської митрополії на прикладі Київського собору 1628 року (2018)
Хорошко О. (священик) - Історія видань та перекладів пам'яток християнської писемності (2018)
Лозовицький В. (протоієрей). - Святитель-українець Іоан (Максимович), митрополит Тобольський, - останній святий, канонізований Російською Православною Церквою у Синодальну епоху (2018)
Фульмес В. (протоієрей) - Вікарій Київської єпархії єпископ Канівський Сильвестр (Малеванський) - богослов та видатний випускник Волинської духовної семінарії (2018)
Цап М. (протоієрей) - Маловідомі події із життя та архіпастирського служіння митрополита Іоана (Боднарчука) (2018)
Маласпіна В. - Канти, псальми, духовні пісні - жанри нелітургійної духовної музики (2018)
Карліна О. - Трактування людини у "Сповіді" Августина Блаженного (2018)
Шваб Л. - Людина і релігія в модерному світі (2018)
Milko P. - Vybrané otázky byzantské filosofie (2018)
Ямчук П. - Український християнський консерватизм як трансцендентальна ідея національного буття (2018)
Яроцький П. - Визнання релігійної ідентичності й релігійного плюралізму як фундаменту релігійної свободи і стабільності міжконфесійних і суспільних відносин (2018)
Вінцукевич П. - "Возови мя, Спасе, и спаси мя" (По следам незабываемых встреч). Очерк (2018)
Тетеря С. - Знищене бандурництво Полтавщини (спогади Г. Д. Кулакової (Івахненко)), Костюк Н. (2018)
Бей И. - Рецензия на книгу: Kulik, A., and Minov, S., Biblical Pseudepigrapha in Slavonic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2016) (2018)
Січова О. В. - Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України (2016)
Дубовик С. О. - Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (2016)
Березовська О. В. - Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України у 1956 – 1960 рр. (за архівними документами установи) (2016)
Ващук Л. В. - Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2016)
Звілінський С. О. - Мемуарні джерела радянської доби з історії Української революції 1917 – 1921 рр. в архівах Півдня України (2016)
Комарніцький О. Б. - Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20 – 30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Лобанова Н. М. - Художник і педагог Іван Лисицин (за документами Державного архіву Чернігівської області) (2016)
Марчук О. А. - Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2016)
Романова К. В. - Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) (2016)
Савіцький Р. П. - Нацистська окупація Галичини в 1941 – 1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) (2016)
Щур Ю. І. - Джерела з історії ОУН на території Запорізької області (2016)
Фотодобірка. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Упорядник Макарова Т. О. (2016)
Єфремова О. Г. - Утворення та діяльність Української республіканської капели (1919 – 1921 рр.) в архівних документах (2016)
Редько О. М. - Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. (2016)
Сапонов А. О. - Асоціація канадських архівістів: віхи історії (2016)
Кот С. І. - Документи про боротьбу української діаспори за визнання Голодомору 1932 – 1933 рр. геноцидом передано в Україну (2016)
Ковтанюк Ю. С. - Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви” (17 – 18 березня 2016 року, м. Київ) (2016)
Лебідь В. О. - ІІІ архівні читання Державного архіву Херсонської області "Історія в документах" (20 квітня 2016 р., м. Херсон) (2016)
Каменєва С. А. - Українська науково-практична конференція "Виставкова діяльність архівних установ Київщини: досвід та перспективи" (22 квітня 2016 р., м. Бориспіль) (2016)
Журжа І. В. - Виставка документів центральних державних архівних установ України "Чорнобиль: трагедія, відображена в документах" (25 квітня 2016 р., м. Київ) (2016)
Ничитайло М. Ю. - Динаміка показників гепатодепресивного, цитолітичного і холестатичного синдромів та частота ускладнень у хворих із механічною жовтяницею пухлинного генезу після ендоскопічної і лапароскопічної передопераційної декомпресії загальної жовчної протоки, Кондратюк О. П., Хіль­ко Ю. О., Огороднік П. В., Дейні­ченко А. Г., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А., Юсупов Т. А., Булік І. І., Дєєв В. А. (2018)
Самойленко Г. Є. - Ефективність хірургічних методів лікування гастродуоденальних виразкових кровотеч на тлі коморбідного цукрового діабету, Гмошинський М. В., Синяченко О. В. (2018)
Абдул Кадір Абдулрахман - Качество жизни пациентов после реконструктивно-восстановительных операций, выполненных по поводу неопухолевых заболеваний толстой кишки (2018)
П’ятночка В. І. - Аналіз хірургічного лікування хворих на первинну та післяопераційну вентральні грижі в період із 2001 до 2017 року (2018)
Banadyga А. I. - Early diagnosis of infected acute necrotising pancreatitis, Dzyubanovsky I. Ya., Dzyubanovsky O. I., Paslay O., Lambert G. (2018)
Гаврищук Ю. М. - Особливості ультраструктурної перебудови нейроцитів головного мозку після стенозу аортоклубового сегмента в щурів, Герасимюк І. Є., Геник Т. Р. (2018)
Сушко Ю. І. - Вплив експери­ментальної краніоскелетної травми на активність процесів ліпідної пероксидації в легенях щурів різного віку, Гудима А. А. (2018)
Татарчук Л. В. - Морфофункціональна перебудова венозного русла клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії та її корекції (2018)
Ковальов В. В. - Динаміка активності супероксиддисмутази кіркового і мозкового шару нирок та рівень низькомолекулярних пептидів за умов скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою (2018)
Кащак Т. В. - Інтенсивність процесів ліпідної пероксидації та рівень маркерів запалення в пізній період комбінованої травми в експерименті, Гудима А. А. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості та ефективність застосування електрозварювання живих тканин у виконанні хірургічного втручання та досягненні локального контролю при лікуванні місцево поширеного раку ободової кишки, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Маринський Г. С., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Дубко А. Г. , Корчак В. П. (2018)
Сніжко С. С. - Тактика хірургічного лікування хворих із перфораціями стравоходу, ускладненими гострим гнійним медіастинітом (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт минилапароскопической холецистэктомии при остром холецистите, Галімон М. М., Бадiон С. Ю. (2018)
Ponomarenko О. V. - Use of complex patches for the reconstruction of defects of soft tissue of the trunk and limbs caused by traumatic damage (2018)
Венгер І. К. - Клініко-лабораторна характеристика хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок при ІІІА-Б – ІV ступені хронічної артеріальної недостатності і ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому, Герасимюк Н. І., Костів С. Я. (2018)
Сусак Я. М. - Лапароскопічна холедохолітотомія в лікуванні хворих на гострий панкреатит із жовчною гіпертензією, Цимбалюк Р. С., Максименко М. В., Тюлюкін І. О., Ходзинський О. В. (2018)
Боднар Л. П. - Сімейна кістозна гіпоплазія легень: клінічне спостереження, Боднар Я. Я., Орел Ю. М., Боднар П. Я. (2018)
Дейкало І. М. - Гнійно-септична патологія заочеревинного простору: досвід діагностики та лікування, Запорожан С. Й., Че­піль І. В., Никитюк М. М. (2018)
Герасимюк Н. І. - Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії (2018)
Геник Т. Р. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як додаткове унаочнення на кафедрі анатомії людини, Герасимюк Н. І. (2018)
До 55-річчя від дня народження професора Віктора Павловича Польового (2018)
Передмова (2009)
Полтавець С. - Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській національній революції середини XVII століття (2009)
Степанчук Ю. - Козацька старшина у політичних планах царату у період діяльності Першої Малоросійської колегії в Україні (2009)
Яремчук В. - Загальна Укоаїнська Рада (1915-1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України (2009)
Любовець О. - Перша коаліція Тимчасового уряду – перший досвід об’єднання "всіх живих сил" революції (2009)
Жванко Л. - Деякі аспекти дослідження проблеми біженства Першої світової війни на початку Української революції (2009)
Мельник О. - Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради (2009)
Гай-Нижник П. - Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917-1918 рр.) (2009)
Стрілець В. - Невдала спроба "українізації" уряду (Позіція Української партії соціалістів-федералістів у перші дні Української Держави гетьмана П. Скоропадського) (2009)
Кучер В. - Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. (2009)
Корновенко С. - Заходи Особливої наради з проведення весняної посівної кампанії та жнив на підконтрольних українських територіях у 1919 р. (2009)
Солдатенко В. - Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 1919 – травень 1920 р.) (2009)
Бевз Т. - Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії (2009)
Огієнко В. - Націонал-комунізм у добу Української революції (2009)
Пономаренко О. - Релігійні чинники українського державотворення (2009)
Дорошко М. - Проблема соборності українських земель у ХХ столітті (2009)
Собачко О. - Встановлення монополії партійної критики в літературі в 1927-1932 роках (2009)
Цубов Л. - На шляху до державності (До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України) (2009)
Кучер В. - Рух опори на перешкоді нацистських злочинів в Україні (2009)
Штейнле О. - Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940-х – початку 1950-х років (2009)
Прилуцька О. - Українська багатопартійність в історичних студіях І. Ф. Кураса (2009)
Бочко-Бойчук Л. - Суспільні реформи як керовані соціальні інновації: методологічні засади моделювання (2009)
Каращук М. - Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні (2009)
Омельчук В. - Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав (2009)
Черінько І. - Українсько-британські відносини: історія та сучасність (2009)
Андрєєва О. - Перспектива конструктивістської парадигми в Україні (2009)
Зварич І. - Формування національної ідентичності – домінанта етнополітичного менеджменту України (2009)
Білошицький С. - Методологічні проблеми обґрунтування універсального характеру ліберально-демократичної трансформації сучасних суспільств (2009)
Крушинський Ю. - Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства, Білий М. (2009)
Федько О. - Здоровий спосіб життя як цінність: проблеми формування (2009)
Відомості про авторів (2009)
Буславець О. А. - Застосування Smart Grid технологій для балансування режимів в локальних електричних системах, Лежнюк П. Д. (2018)
Тугай Ю. І. - Статистична модель для аналізу надійності систем електропостачання, Нікішин Д. А., Гай А. В. (2018)
Лиховид Ю. Г. - Аналіз напруги при однофазних режимах роботи ліній електропередач, Мельничук В. А., Тугай І. Ю. (2018)
Бондаренко В. Е. - Совершенствование структуры воздушных линий для повышения информативности электропередачи, Барбашов И. В., Черкашина В. В. (2018)
Пазій В. Г. - Підвищення ефективності експлуатації електричних ліній 6-35 кВ за рахунок моніторингу аварійних ситуацій, Черемісін М. М., Мірошник О. О. (2018)
Ванін В. А. - Оптимальне електромеханічне керування гідродинамічними системами ТЕС, Кругол М. М., Лазуренко О. П. (2018)
Король С. В. - Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення, Шубенко О. В. (2018)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання якості електропостачання в локальних електричних системах з різнотипними відновлювальними джерелами енергії, Комар В. О., Кравчук С. В., Котилко І. В., Прокопенко І. О. (2018)
Савченко О. А. - Концепція автоматизованої системи керування технологічними процесами лінії електропередавання як окремого компонента "розумних" мереж, Дудніков С. М., Дюбко С. В., Замніус В. Ю. (2018)
Шутенко О. В. - Безперервний контроль стану ізоляції високовольтних вводів в середовищі інформаційно-аналітичної системи "СИРЕНА", Загайнова О. А., Сердюкова Г. М. (2018)
Ерхан Ф. М. - Оценка надежности компактных линий электропередачи напряжением 10 кВ, Постолатий В. М. (2018)
Єгоров О. Б. - Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ, Глєбова М. Л. (2018)
Івахнов А. В. - Моделювання системи накопичення електроенергії як високоманевреної потужності з застосуванням в різних вузлах енергосистеми, Лазуренко О. П., Федорчук С. О. (2018)
Попадченко С. А. - Розвиток системи Smart Metering в концепції ефективності електропостачання споживачів Smart Grid, Дудніков С. М. (2018)
Трунова І. М. - Аналіз використання типових графіків електричних навантажень, Грицай А. С., Шумєєва А. В. (2018)
Пушкар М. В. - Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження, Гузинський А. С., Приходько В. А. (2018)
Хоменко І. В. - Нове технічне рішення пристрою РПН силових трансформаторів, Стасюк І. В., Єгоров А. В., Маслєнніков А. М., Дунєв О. О. (2018)
Дюбко С. В. - Обґрунтування параметрів моніторингу для прогнозування ожеледе-паморозевих відкладень на повітряних лініях електропередавання, Вахтеров Н. Є. (2018)
Гродецкий М. В. - Совершенствование методов решения неленейных задач большой размерности в электроэнергетике с использованием эвристических подходов (2018)
Філянін Д. В. - Визначення ступеню участі суб’єктів електричної мережі в розподілі потужності вищих гармонік (2018)
Красношапка Н. Д. - Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру, Блащук О. О., Божок О. В. (2018)
Дривецький С. І. - Дослідження індукованих перенапруг на лініях електропередавання напругою 6-35 кВ з різними типами проводів (2018)
Бондаренко Р. В. - Підвищення надійності функціонування розподільних електричних мереж, Довгалюк О. М., Омельяненко Г. В., Піротті О. Є., Сиромятнікова Т. В. (2018)
Abjadpour M. - H28: a portable low-cost SSVEP-based EEG signal processing unit along with visual stimuli, Volosyak I. (2018)
Давиденко Л. В. - Нейромережеве моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання з урахуванням сезонних змін водоподачі, Давиденко В. А. (2018)
Нестерчук Д. М. - Метод та пристрій прогнозування поточного технічного стану ізоляції низьковольтних асинхронних електродвигунів, Попова І. О., Постнікова М. В. (2018)
Хандола Ю. М. - Удосконалення методики вибору електродвигунів для електроприводів змішувачів кормів, Лисиченко М. Л., Середа А. І., Назаренко О. Ю. (2018)
Калюжний О. Б. - Підготовка шахтного метану для стабільної роботи когенераційного обладнання, Платков В. Я. (2018)
Жила В. І. - Керування режимами електропривода з аналізом технологічних та енергетичних параметрів при виготовленні кормових сумішей, Гузенко В. В. (2018)
Яковлєв В. Ф. - Використання прямого електричного нагріву в технологічному процесі комбінованого сушіння фруктів, Савойський О. Ю. (2018)
Лисиченко М. Л. - Установки для пастеризації молока, Жила В. І., Піскун В. І. (2018)
Червінський Л. С. - Дослідження біфілярної котушки Тесла в якості джерела електричної енергії, Усенко С. М., Сподоба М. О. (2018)
Кузнєцов Е. Г. - Математична модель імпульсного торцевого ущільнення, Нагорний В. В., Ващенко С. М. (2018)
Курашкін С. Ф. - Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна, Попова І. О., Попрядухін В. С. (2018)
Цибух А. В. - Визначення вимог до електроприводу установки для сортування овець перед стриженням, Лисиченко М. Л., Скрипка Л. С. (2018)
Попова І. О. - Захист асинхронного двигуна від несиметричних режимів, Курашкін С. Ф., Нестерчук Д. М. (2018)
Теряєв В. І. - Джерело безперебійного живлення з використанням електромеханічного накопичувача енергії (2018)
Пашковська Н. І. - Дослідження впливу інфрачервоного опромінення на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці, Савчук М. В., Червінський Л. С. (2018)
Гайдукевич С. В. - Розробка автоматизованої системи керування температурно-вологісним режимом теплиці, Семенова Н. П., Колодійчук Л. С. (2018)
Рамш В. Ю. - Експлуатаційна оцінка стану обладнання біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Шаршонь В. Л. (2018)
Ковбаса С. М. - Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування, Пушніцина І. І. (2018)
Сотнік О. В. - Теоретичне обґрунтування запасу потужності асинхронних двигунів електропривода сільськогосподарських машин, Величко І. А., Сотнік О. В. (2018)
Бур’ян С. О. - Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки на основі нейронної мережі: експериментальні дослідження, Титаренко А. С., Землянухіна Г. Ю. (2018)
Ягуп В. Г. - Аналіз еквівалентного навантаження на візуальній моделі засобами пошукової оптимізації, Ягуп К. В., Бобровський О. Д., Олійник В. І. (2018)
Хандола Ю. М. - Експериментальне визначення функціональної залежності продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 та кута нахилу шнеку, Сорокін М. С., Сухін В. В., Назаренко О. Ю. (2018)
Сухін В. В. - Визначення методу і системи із загальної класифікації гідропонних установок для ефективного використання лазерної обробки кореневої системи рослин, Лисиченко М. Л. (2018)
Міленін Д. М. - Визначення впливу лазерного випромінювання та сполуки ПКР-125 на якість інкубації яєць, Лисиченко М. Л., Пархоменко Л. І. (2018)
Гуцол Т. Д. - Анализ состояния животных по электромагнитному излучению их органов (2018)
Ляшенко Г. А. - Результати застосування НВЧ-коливань з метою терапевтичної дії на біологічно активні точки тварин, Кравченко П. О., Полянова Н. В. (2018)
Чорна М. О. - Обґрунтування дослідження біоелектричних потенціалів з метою оцінки стану рослин, Кравченко П. О. (2018)
Сапрыка А. В. - Калибровка импульсных рефлектометрических систем для исследования биообъектов, Сапрыка В. А., Сингатулин Р. С. (2018)
Ляшенко Г. А. - Определение частот электромагнитного излучения для стимуляции иммунокомпетентных клеток животных, Полянова Н. В., Кравченко П. О., Черепнев И. А. (2018)
Кунденко О. М. - Ефективність дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти, Замула О. П. (2018)
Косуліна Н. Г. - Оцінка похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії, Гаркавенко О. С. (2018)
Черенков О. Д. - Аналіз похибки вимірювання діелектричних характеристик біооб’єктів імпульсними рефлектометричними системами, Мельник О. О. (2018)
Кунденко А. Н. - Обоснование автоматизированных систем для информационных технологий с биологическими объектами, Михайлова Л. Н. (2018)
Гайдукевич С. В. - Підвищення посівних якостей насіння томатів, Антонів О. С. (2018)
Сухомлинська О. - Педагогіка і педагоги в діяльності Всеукраїнської академії наук (до 100-річчя НАН України і 25-річчя НАПН України) (2017)
Маврін В. - Витоки становлення педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (ХVІ – початок ХХ ст.) (2017)
Березівська Л. - Спроби реформування шкільної освіти в імперську добу: історіографія та джерела дослідження (2017)
Кравченко О. - Пролеткульт як історико-педагогічний феномен: від суперечностей до новаторства (2017)
Воровка М. - Ревізія патріархатних установок у філософії Нового часу як передумова розвитку гендерних досліджень (2017)
Безлюдна В. - Підготовка вчителя іноземних мов у 80-ті роки ХХ століття (2017)
Таможська І. - Приват-доценти в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Бондаренко Г. - Організаційні засади діяльності реальних училищ (1872–1917 рр.) (2017)
Караманов О. - Музейна педагогіка і організація експозиційного простору: сучасні підходи та інструменти навчання (2017)
Кравчук І. - Жіноча освіта у Великій Британії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Дослідження з питань розвитку української / вітчизняної освіти і педагогічної науки. Покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 (1995 – 2014) (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Ахновська І. О. - Сімейна освіта у парадигмі економіки знань (2018)
Беспалова А. Г. - КАСКО на страховому ринку України: оцінка привабливості споживачем (2018)
Вахлакова В. В. - Фінансово-економічна безпека як основа розвитку економіки України, Овечкіна О. А. (2018)
Волкова Н. І. - Альтернативні джерела фінансування малого та середнього підприємництва в Україні, Саржевська А. О. (2018)
Волкова В. В. - Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку, Верницький Б. В. (2018)
Hryniuk I. - Depreciation as a source of current capital financing (2018)
Гуменюк Р. П. - Актуальні питання планування та формування оборонного бюджету в сучасних умовах (2018)
Железнова Д. С. - Механізм оптимізації податкового навантаження в системі корпоративного податкового менеджменту, Юрчишена Л. В. (2018)
Іонін М. Є. - Конкурентні переваги страхових компаній в контексті розвитку страхового ринку України (2018)
Іонін Є. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансових інвестицій підприємств гірнично-металургійного комплексу України, Єгорова А. О. (2018)
Karpova T. - Financial problems of small business and its role in the structure of market economy (2018)
Козлов В. П. - Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні, Бєлєга О. В. (2018)
Лаврик С. С. - Активізація інвестиційних можливостей домогосподарств у контексті детінізації економіки України (2018)
Лактіонова О. А. - Фінансове стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в містах України: аналіз та оцінка ефективності, Лемешко М. О. (2018)
Матвійчук В. І. - Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання, Грабчак К. М. (2018)
Поліщук О. А. - Інвестиційна привабливість венчурної індустрії України (2018)
Разборська О. О. - Особливості застосування фінансової звітності банківськими установами України за МСФЗ, Левченко І. А. (2018)
Тарасенко Л. О. - До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств (2018)
Tomchuk O. F. - The role of the analytical system in the information support of the enterprise management, Tomchuk V. V. (2018)
Юрчишена Л. В. - Підвищення доходів місцевих бюджетів на основі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, Горлов Є. І. (2018)
Венгрович Д. Б. - Вплив форми гранул на нелінійні хвилі в дискретних середовищах (2018)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по гвинтовому коноїду, обмеженому вертикальним шорстким циліндром, Клендій М. Б., Кресан Т. А. (2018)
Войцеховський О. Н. - Дослідження поверхневого ефекту та ефекту близькості двопровідної лінії, Дон Н. Л., Демченко О. О. (2018)
Грамов В. О. - Моделювання процесу пайки струмопровідної шини фотоелектричного перетворювача неевтектичним припоєм з відстеженням положення границі фазового переходу, Єршова В. В., Баганов Є. О. (2018)
Зозуля П. Ф. - Математичне визначення геометричних параметрів шнекового обладнання для переробки полімерів в легкій промисловості, Поліщук О. С., Місяць В. П. (2018)
Клименко Л. П. - Дифузійна модифікація поверхонь пар тертя з застосуванням титанової губки, Андрєєв В. І., Случак О. І. (2018)
Кузнецов Ю. Н. - Области перспективного применения роботов произвольной ориентации в пространстве, Полищук М. Н. (2018)
Кузнєцов Ю. М. - Напрямки удосконалення високоточних високошвидкісних осесиметричних затискних механізмів, Ель-Дахабі Ф. В. (2018)
Малєєв В. О. - Аналіз комунально-побутового сектора – пріоритетного учасника водогосподарського комплексу Херсонської області, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2018)
Мєшков О. Ю. - Дослідження часової динаміки критерію аутентифікації особистості за голосовим сигналом (2018)
Мєшков Ю. Є. - Кінематичний синтез кривошипно-повзунного механізму 3-го класу при заданих положеннях робочого органу і його направляючої в момент вистою, Войтович О. А. (2018)
Мотайло А. П. - Аналітичноекспериментальний спосіб визначення модуля Юнга (2018)
Музичка Д. Г. - Дослідження впливу режимів різання на теоретичну довжину твірної головного різального конусу, Солод В. Ю., Кашинський І. С. (2018)
Носуленко В. І. - Електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою, Шмельов В. М., Пащенко А. А. (2018)
Стрембовський Ю. Г. - Обгрунтування оптимальної геометрії профіля навантаженої поверхні агрегату гвинтових холодильних компресорів, Горохов В. О., Костогриз О. П. (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі налагодження параметрів авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Кришан О. Ф., Гвоздік С. Д. (2018)
Боброва С. Ю. - Вплив параметрів в’язання на структурні характеристики трикотажу, виготовленого з високомолекулярних поліетиленових ниток, Галавська Л. Є., Синькова Л. А. (2018)
Бурак В. Г. - Обґрунтування технології виробництва комбінованих м'ясних напівфабрикатів шляхом збагачення білками рослинного походження, Матвієнко А. Б., Мєрна І. І. (2018)
Домбровский А. Г. - Анализ современных технологий формирования мотальных паковок, Домбровская Е. П., Богданова О. Ф. (2018)
Здоренко В. Г. - Дослідження застосування ультразвукового безконтактного методу визначення технологічних параметрів для процесу ткацтва, Барилко С. В. , Барилко О. В. , Лісовець С. М. , Лебедюк Т. В. (2018)
Ковалевський К. А. - Раціональна схема виробництва вин типу кахетинських способом екстракції сусла на ферментованій вичавці з гребенями, Мамай О. І., Валько М. І., Валько П. М., Яковенко Т. О. (2018)
Ковалевський К. А. - Раціональні схеми переробки білих і червоних сортів винограду на червоні і рожеві вина, Мамай О. І., Валько П. М., Яковенко Т. О., Триндюк О. Г. (2018)
Короленко В. О. - Використання сучасних методів контролю при виробництві закусочних консервів, Стоянова О. В. (2018)
Короленко В. О. - Інновації щодо збагачення овочевих консервів біологічно активними речовинами, Стоянова О. В. (2018)
Крамаренко Д. П. - Дослідження харчової і біологічної цінності нового комбінованого фаршу з м’ясом птиці та рослинними гідробіонтами, Гіренко Н. І., Ревякіна О. О. (2018)
Мамай О. І. - Комплексна обробка для освітлення виноматеріалів, Ковалевський К. А., Валько П. М., Яковенко Т. О., Триндюк О. Г. (2018)
Новікова Н. В. - Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчової продукції, Ряполова І. О. (2018)
Ряполова І. О. - Превентивна система контролю виробництва яловичини за біологічними ризиками, Новікова Н. В. (2018)
Слепчук И. - Исследование термической стабильности стирол-акриловых полимеров, наполненных полифосфатом аммония, Горохов И. В., Субботина Н. Е., Кулиш И. Н. (2018)
Тіхосова А. О. - Визначення перспектив розвитку промислового виробництва україни за рахунок зміцнення вітчизняної сировинної бази, Богданова О. Ф., Чурсіна Л. А. (2018)
Тулученко Н. В. - Оцінка якісних показників інноваційного нетканого матеріалу з льону олійного для дорожнього будівництва, Матвієнко А. Б. (2018)
Шинкарук М. В. - Модификации конопляного волокна, Шамшура М. В., Кузьмина Т. О. (2018)
Григорова А. А. - Інформаційна технологія аналізу показників соціально-економічного розвитку території, Сидорук М. В., Дроздова Є. А. (2018)
Kozel V. M. - Forming the queue of in formation flows depending on the indicators of information, timeliness and completeness, Drozdova Ye. А. (2018)
Солодка Н. О. - Використання графової та реляційної моделей даних при розробці експертних систем, Поліщук Є. О., Ляшенко О. А. (2018)
Цивільський Ф. М. - Дослідження взаємодії людини із протезом у процесі навчання студентів, Дроздова Є. А., Мерешко Є. Д. (2018)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2018)
Krasnikov K. S. - Mathematical modeling of heat and mass transfer in sinter layer (2018)
Поліщук О. С. - Дослідження пристрою з електромагнітним приводом для виконання операцій маркування та клеймування деталей одягу та взуття, Кармаліта А. К., Бурмістенков О. П. (2018)
Одрехівський М. В. - Формування механізму управління потенціалом сталого просторового розвитку регіону, Бурда А. І. (2018)
Тимчук Л. - Підготовка фахівців для освіти дорослих в Україні: ретроспекція 20 – 30-х років ХХ століття (2017)
Галян О. - Погляд на суб’єктність особистості школяра у педагогічному дискурсі А. С. Макаренка та Г. Г. Ващенка (2017)
Клименко Ю. - Роль есперанто-бюро в розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924 – 1937 рр.) (2017)
Наровлянський О. - Екскурсії в системі вітчизняної освіти та виховання (XIX – початок XX століття) (2017)
Половка С. - Науковий і творчий шлях Бутило Марії Дем’янівни (1945 – 2009 рр.): до 80-річчя з дня народження, Макаревич І. (2017)
Окольнича Т. - Звичаєво-обрядова культура як засіб соціалізації дітей та молоді східних слов’ян (2017)
Петрушкова А. - Етапи розвитку викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах Польщі (2017)
Кірдан О. - Архівні джерела з питань управління вищими навчальними закладами на українських землях в імперську добу: 1802 – 1917 рр. (2017)
Теми досліджень з історії педагогіки (1995 – 2014): покажчик тем дисертаційних досліджень, що закоординовані зі спеціальностей 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.06, 13.00.07, 13.00.08, 13.00.09 (2017)
Анотації (2017)
Наші автори (2017)
Синявська О. - Педагогічна діяльність І. С. Орлая: новаторство, що витримало випробування часом (2018)
Розман І. - Матеріали особових фондів архівів і бібліотек України як джерело дослідження педагогічних персоналій (2018)
Баргій М. - Просвітницько-виховна діяльність молодого покоління Західної України у товаристві "Пласт” (ІІ половина ХІХ століття) (2018)
Кравчук О. - Регіональна педагогічна преса як чинник пропагування здобутків передового педагогічного досвіду в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Горбань Т. - Українознавство у позашкільній освіті в УСРР (20-ті роки ХХ століття) (2018)
Бойко Н. - Рефлексологія як навчальний предмет у Харківському інституті народної освіти (2018)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в добу Української революції (1917–1921): історіографія та джерела дослідження (2018)
Теми досліджень з історії педагогіки, що закоординовані в міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (2014–2015 роки) (2018)
Анотації (2018)
Наші автори (2018)
Моргай Л. - Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.) (2018)
Матрос О. - Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького (2018)
Коляда Н. - Педагогічна історіографія та джерелознавство як важливі складові історико-педагогічного дослідження (2018)
Кравченко О. - Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту в Україні (1917 – 1932 рр.) (2018)
Безлюдна В. - Проблема професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов у вишах України в умовах освітніх реформ (50-ті рр. ХХ століття) (2018)
Скальські Д. - Популяризація Тернерівської гімнастики в Німеччині: масове захоплення фізичною культурою чи політична необхідність? (2018)
Матвієнко С. - Музичне навчання в закладах початкової освіти Чернігівської губернії (60–90 роки ХIХ століття) (2018)
Кочубей Т. - Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні (2018)
Теми досліджень з історії педагогіки, що закоординовані у міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (2016, 2017, 2018 роки) (2018)
Анотації (2018)
Наші автори (2018)
Bulakh I. - The medicine and architecture of healthcare institutions at contemporary times in Ukraine (2018)
Шокрі Шахрам - Досвід проектування і будівництва висотних багатофункціональних комплексів в місті Дубай (ОАЕ) (2018)
Dzhura V. M. - Bearing capacity of compressed steel reinforced concrete structural elements using shaped pipes with cavities for engineering communications, Babenko V. O. (2018)
Ковальчук С. Б. - Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 1. Моделювання зосереджених у точці навантажень, Горик О. В. (2018)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание пролетного строения конвейерной галереи с целью контроля его жесткости, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2018)
Борисов А. А. - Исследование раствора защитного грунтобетонного экрана, Кирилюк С. В., Руссый В. В., Дроздова К. С. (2018)
Киричок В. І. - Вплив ефірів целюлози на забезпечення реологічних властивостей лужних алюмосилікатних зв'язуючих (2018)
Кривенко П. В. - Вивчення співвідношення оксидів у складі лужного алюмосилікатного зв'язуючого на його модуль пружності, Гузій С. Г. (2018)
Кровяков С. О. - Наукові та практичні основи підвищення довговічності модифікованих бетонів на легких заповнювачах для тонкостінних гідротехнічних споруд (2018)
Ластівка О. В. - Ефективність використання декоративно-захисних порошкових покриттів для будівельних металевих виробів, Гоц В. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. (2018)
Lyashenko T. V. - Fibre-reinforced decorative composite: the effects of composition on the strength, Dovgan A. D., Dovgan P. M. (2018)
Попов О. О. - Аналіз теплоізоляційних властивостей монолітного перекриття із застосуванням гумової крихти, як конструктивного шару, Гострик А. М., Crnoja Andelko (2018)
Солодкий С. Й. - Діагностика стану та ремонтні заходи для реабілітації ділянки бетонного покриття ЗПС міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького, Турба Ю. В., Воробець А. В., Женчак Р. В. (2018)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності гребель із грунтових матеріалів за критерієм стійкості укосів на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Столяров Л. С. - Определения параметров волн в лабораторных условиях при помощи современной измерительной аппаратуры, Чернецкий А. В., Синица Р. В. (2018)
Yasinska L. R. - Influence of the bottom sills on the flow scouring capacity on the foothill areas of the rivers, Bezusyak O. V., Tokar L. O., Kosynska I. E. (2018)
Воинов А. П. - Об уменьшении загрязнения атмосферы отопительными котельными на твердом топливе, Элькин Ю. Г. (2018)
Даниченко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия свободных струй сыпучих материалов и воздушных потоков, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В. (2018)
Петраш В. Д. - Тепловой поток испарителя термотрансформаторного контура в усовершенствованной системе утилизации теплоты отработанных газов, Полунин Ю. Н., Макаров В. О. (2018)
Асроров Ф. - Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом (2018)
Геселева К. - Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв'язання крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь (2018)
Герасименко В. - Асимптотика розв'язку ієрархії квантових рівнянь ББҐКІ в границі самоузгодженого поля, Кречко В. (2018)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару, Конет І., Пилипюк Т. (2018)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною , Конет І., Пилипюк Т. (2018)
Мацак І. - Граничні теореми для екстремальних значень довжини черги в системах массового обсуговування, Скуржанський О. (2018)
Кіфоренко Б. - Оптимізація переходів між близькими еліптичними орбітами зі сталою малою тягою, Ткаченко Я., Василь'єв І. (2018)
Кіфоренко Б. - Оптимальні переходи між близькими еліптичними орбітами з обмеженою малою тягою, Ткаченко Я., Василь'єв І. (2018)
Киричок І. - Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в'язкопружної балки з п'єзоелектричними сенсором і актуатором, Жук Я., Круць С. (2018)
Сухорольський М. - Система функцій, біортогональна з многочленами, спорідненими з многочленами Чебишова, Достойна В., Веселовська О. (2018)
До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка (2018)
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Математика. Механіка" (2018)
Вихідні данні (2018)
Тараненко М. С. - Розвиток сільського господарства Ізраїлю та перспективи співпраці з Україною (2018)
Трускавецький Р. С. - Фосфатний фактор інтенсивності та фосфат-буферна ємність — основні інструменти діагностики та оптимізації фосфатного стану ґрунтів, Зубковська В. В. (2018)
Петриченко В. Ф. - Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва, Гетман Н. Я., Циганський В. І. (2018)
Мусієнко М. М. - Вплив бактеріальних ізолятів Bacillus subtilis 537/Б1 на лектинову активність проростків пшениці озимої, уражених збудником очкової плямистості, Бацманова Л. М., Письменна Ю. М., Кондратюк Т. О., Таран Н. Ю., Берегова Т. В. (2018)
Воробель М. І. - Ефективність дії природних мінералів на емісію парникових газів у гноєвому субстраті, Мороз В. В., Каплінський В. В. (2018)
Товстановська Т. Г. - Ефективність використання селекційно-генетичних параметрів у селекції льону олійного (2018)
Булгаков В. М. - Теорія процесу очищення картоплі спіральним сепара­тором, Адамчук В. В., Головач І. В., Ружило З. В. (2018)
Михальська Л. М. - Фітомеліоративні властивості рослин Lavandula angustifolia L., Швартау В. В., Кременчук Р. І. (2018)
Яцик А. В. - Водогосподарсько-екологічні проблеми річок Західного Полісся України (на прикладі басейну річки Горинь), Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2018)
Круглов О. В. - Захист ґрунтів від ерозії на рівні окремих землекористувань в сучасних умовах , Коляда В. П., Назарок П. Г., Ачасова А. О., Шевченко М. В. (2018)
Терещенко В. К. - Розвиток органічного сільського господарства як фактор прискорення екологізації агровиробництва, Милованов Є. В. (2018)
Слєпцова Л. П. - Інноваційний розвиток садівничих підприємств (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Andrushchak М. О. - Kidney lesions in HIV-infected patients (2018)
Khan S. - Prevalence of gestational diabetes mellitus in an urban Indian cohort using diabetes in pregnancy study group in India (Dipsi) criteria – validating one-step approach, Bal H., Khan I. D., Paul D. (2018)
Biradar S. M. - Bullous pemphigoid a rare autoimmune disease: a case report, Dhanavidya S., Kavya P., Keerthi T., Sunanda N., Marapur S. C., Vijaykumar Warad, Kalyane N. V. (2018)
Shulhai A-M. A. - Prevalence and risk factors for vitamin D deficiency in overweight and obese adolescents in Ukraine, Pavlyshyn H. A. (2018)
Piatnochka V. I. - Morphological response to implantation of a polypropylene mesh with a PRF membrane in patients with postoperative ventral hernia and undifferentiated connective tissue dysplasia, Prodan A. M. (2018)
Ponomarenko O. V. - Reconstructive surgery of severe damages of lower extremities integument after injury (2018)
Ivankiv V. Ya. - Microbiota of vagina and mammary glands skin in the pregnant women with preeclampsia, Malanchyn I. M., Tkachuk N. I. (2018)
Roy A. S. - Obesity: a causative risk factor of breast cancer, Basu S., Bandyopadhyay A. (2018)
Lisetska I. S. - Dynamics of periodontal tissues microbiocenosis under the complex treatment of catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis in the adolescents, Rozhko M. M., Kutsyk R. V. (2018)
Kaur S. - Infrastructure, resources, services evaluation and gap analysis of integrated maternal and child development services in India, Gupta R., Khan I. D., Jindal A. K., Prajapati S., Makkar A., Rajmohan K. S. (2018)
Gerashchenko B. I. - Melphalan-induced cytotoxicity in the bone marrow of rats by flow cytometry measurements, Todor I. M., Shevchuk O. O., Nikolaev V. G. (2018)
Rutska A. V. - Gender and age aspects of bioenergetics processes in experimental passive tobacco smoking and monosodium glutamate administration, Krynytska I. Ya. (2018)
Вихрущ В. - Розумова перевтома як наукова проблема в контексті шкільної дієтетики та дидактики кінця ХІХ – початку ХХ століття, Ковальчук Л. (2013)
Кірдан О. - Погляди професорів університетів на проблему управління вищими навчальними закладами Російської імперії (початок ХХ століття) (2013)
Поліщук Р. - Фізичне здоров'я як проблема в історії класичної західноєвропейської педагогічної думки (2013)
Федосова І. - Методологічне забезпечення дослідження історії розвитку вищої інженерно-технічної освіти (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. - Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги (2013)
Гончар І. - Концепція морального виховання К. Вентцеля: філософський та педагогічний аспект (2013)
Гіптерс З. - Роль виставок в економічній освіті дітей і дорослих на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть (2013)
Гончаренко Н. - Реальні навчальні заклади в системі середньої освіти Російської імперії (друга пол. ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Татаринов С. - Взаємовідносини земських установ та церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту в XIX – на початку XX ст (2013)
Білецька І. - Становлення іншомовної освіти в США (ХVI–XIX століття) (2013)
Кравченко О. - Культурно-просвітницька діяльність театральних студій Пролеткульту (2013)
Пахолок Р. - Особливості організації середньої ланки чоловічої освіти у західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Пєтухова І. - Застосування методів психолого-педагогічної діагностики в установах соціального виховання (2013)
Войтова Л. - Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности 12-го марта 1896 года (До історії перших товариств грамотності: Московського та С.-Петербурзького) (2013)
Герасименко О. - Положение об учебных округах Министерства народного просвещения (25 июня 1835 г.) (Про попечительські ради як органи державно-громадськогоуправління навчальними закладами) (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Березівська Л. - Колекція журналу "Вільна українська школа" (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України (2016)
Карпич І. - Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Басенко Р. - Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів (2016)
Кравчук О. - Упровадження дальтон-плану як втілення новаторських пошуків українських педагогів у 20–30-х роках ХХ ст. (2016)
Русакова Л. - Внесок педагогів-фундаторів, випускників приватних художніх шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ століття у становлення першої Академії мистецтв в Україні (2016)
Новаківська Л. - Розвиток форм і методів навчання словесності у вітчизняній педагогічній думці (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Клименко Ю. - Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Сухомлинська О. - Українсько-польсько педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В. Сухомлинського (2016)
Су С. - Издание книг В.А. Сухомлинского в Китае как составляющая развития образовательной среды, Сяоянь Ц. (2016)
Литвин А. - Особистість А. Степовича у контексті формування педагогічного світогляду (2016)
Лашко М. - Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко "Колись і тепер" (2016)
Дослідження з питань історії зарубіжної педагогіки і освіти: покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 (1995–2014) (2016)
Анотації (2016)
Наші автори (2016)
Гринько В. - Роль методів активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів (2010)
Жукова О. - Процес формування професійного досвіду майбутніх вчителів молодших класів (2010)
Китайгородська Г. - Методика роботи над вокальним твором у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2010)
Кучеренко Н. - Технологія формування професійно-педагогічних якостей викладача іноземних мов вищого навчального закладу (2010)
Макарчук В. - Сучасні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів, Потапова Н. (2010)
Осадченко І. - Аналіз поняття "дидактична система" у контексті педагогічних категорій (2010)
Постнікова Т. - Самостійна робота як один з чинників розвитку творчої особистості студента (2010)
Бартків О. - Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності (2010)
Добридень А. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інтерактивного навчання (2010)
Заїка О. - Розвиток просторової уяви у майбутніх вчителів математики під час вивчення проективної геометрії (2010)
Лупенко-Ковтун С. - Технології співпраці у підготовці майбутнього вчителя (2010)
Морохов О. - Готовність вчителя до роботи з інформаційно-комунікаційними ресурсами (2010)
Опанасенко Н. - Використання інтерактивних технологій у викладанні навчальних дисциплін при підготовці вчителя початкової школи (2010)
Радченко І. - Технології Concept Mapping та Mind Mapping у контексті інформаційно-дидактичного середовища (2010)
Ткачук Л. - Ретроспектива генезису освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах (2010)
Чижанова Л. - Інтегральна технологія та ТНГІС у підготовці майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності (2010)
Ярошинська О. - Креативність як провідний принцип побудови освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2010)
Авраменко В. - Культура мовлення учителя, як засіб професійно-педагогічної комунікації (2010)
Бабенко К. - Психолого-педагогічні основи формування у студентів іншомовної компетен-ції діалогічного мовлення (2010)
Гагарін М. - Проблема формування професійної майстерності майбутнього вчителя на сучасному етапі розвитку освіти України (2010)
Дзюбенко І. - Проблема єдності теорії і практики у підготовці вчителя нової генерації (2010)
Русавська С. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2010)
Тивонюк І. - Професійна компетентність вчителя – необхідна умова вдосконалення його педагогічної діяльності (2010)
Черненко Г. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інноваційних технологій (2010)
Бойченко В. - Громадянське виховання студентської молоді (на прикладі роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) (2010)
Бондар Г. - Стан сформованності гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2010)
Дашицька Л. - Моральне виховання школярів засобами музичного мистецтва (2010)
Козак І. - Виховна система як педагогічна категорія (2010)
Ревнюк Н. - Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної самосвідомості майбутніх учителів (2010)
Юркова Т. - Параметри виміру ціннісного ставлення до природи (2010)
Безлюдна Н. - Стан здоров'я дитини як проблема освіти (2010)
Бондар С. - Alma Mater вищої освіти: витоки (2010)
Бочкарьова Н. - Принципи педагогічної взаємодії, згідно гуманістичної концепції Карла Роджерса (2010)
Коляда Н. - Підготовка педагогів-організаторів дитячого руху: історико-педагогічний аспект (2010)
Пащенко Д. - Імідж учителя: уроки історії та сучасність (2010)
Бєлова Ю. - Тестування студентів як засіб контролю їх науково-навчальних досягнень (2010)
Василькова О. - Професійні кризи вчителів в умовах сучасного освітнього простору, Васильков В. (2010)
Напрєєв Я. - Освітній потенціал систем дистанційного навчання (2010)
Плахотнюк О. - Шляхи інтеграції європейського мовного портфоліо в іншомовне навчання студентів економічних спеціальностей (2010)
Наші автори (2010)
Аннотации (2010)
Коберник Г. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах діалогічного навчання (2010)
Коваль В. - Лінгво-методичні засади навчання фразеології в основній школі, Розгон В. (2010)
Музика О. - Композиційні здібності як основа художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2010)
Панченко В. - Розвиток математичних здібностей учнів початкових класів (2010)
Рибінська Ю. - Психологічні особливості креативного мислення майбутніх учителів-філологів (2010)
Совгіра С. - Методика проведення педагогічного експерименту (2010)
Тімець О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя географії: взаємозв'язок когнітивного, операційного і особистісного компонентів його фахової компетентності (2010)
Харченко І. - Формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Русавська С. (2010)
Кавиліна Г. - Особливості взаємодії дітей різновікової групи на заняттях з образотворчої діяльності (2010)
Криловець М. - Сучасні технології економіко-географічної підготовки майбутніх учителів географії (2010)
Кухарчук Р. - Проектна технологія створення навчальних відеоматеріалів для формування творчих здібностей студентів у процесі проведення навчального фізичного експеримента (2010)
Макарчук В. - Інноваційні технології у підготовці майбутнього фахівця загальноосвітньої школи, Потапова Н. (2010)
Радченко І. - Технологія "Knowledge management" у підготовці студентів до науково-дослідницької роботи (2010)
Гагарін М. - Профілактика та подолання синдрому професійного згорання вчителя національної школи (2010)
Мамчур Л. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ (2010)
Мовчан Н. - Підготовка майбутніх учителів до формування навчально-виховного середовища з розвитку здібностей і обдарувань дітей в умовах сільської школи, Горбатюк Л. (2010)
Пащенко Д. - Педагогічна майстерність як складова готовності вчителя до професійної діяльності (2010)
Перець О. - Основні критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2010)
Побірченко Н. - Формування дослідницького середовища вищого педагогічного навчального закладу як засобу розвитку професійної компетентності майбутніх учителів, Ярошинська О. (2010)
Чепелюк А. - Формування психолого-педагогічної компетентності фахівця фізичного виховання у вищій школі (2010)
Авраменко С. - Мовленнєва особистість майбутнього вчителя в аспекті толерантності (2010)
Бабко К. - Формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів (2010)
Дзямулич Н. - Формування мовленнєвої культури студентів педагогічних коледжів на заняттях із зарубіжної літератури (2010)
Куценко С. - Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2010)
Мамчур Н. - Виховання естетичних смаків майбутніх філологів під час вивчення та виготовлення традиційного обрядового рушника в процесі позааудиторної роботи (2010)
Сирота З. - Творчість як умова становлення, самопізнання та розвитку особистості, Сирота В. (2010)
Баздирєва О. - Проблема гуманітаризації математичної освіти в історичному аспекті (2010)
Белозьорова Н. - М. Корф як ініціатор розвитку земської школи східноукраїнського регіону у 60–70-х роках ХІХ ст. (2010)
Гудовсек О. - Реформування системи естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1984–1991 рр.) (2010)
Коляда Н. - Підготовка організаторів дитячого руху: уроки минулого та перспективи на майбутнє (2010)
Опанасенко Н. - Ідеал учителя у спадщині українських діячів "Просвіт" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Радченко Ю. - Ідеї професійної підготовки вчителя у спадщині англійських та французьких просвітителів (середина XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2010)
Савич Л. - Культура мовлення вчителя: аналіз наукових розвідок О.М. Біляєва (2010)
Черненко Г. - Професійна підготовка вчителів початкових закладів України в період 1917–1920 рр. (2010)
Бірюкова І. - Реформування вищої освіти Німеччини в світі європеізації (2010)
Бойченко В. - Проблема розумового виховання студентів у контексті сучасних освітніх вимог (2010)
Василина М. - Актуальні проблеми практичної підготовки студентів вищої школи України, Майборода В. (2010)
Красноштан І. - Педагогічні умови впровадження модульно-розвивального навчання в вищій школі, Пащенко М. (2010)
Шарко А. - Впровадження гендерної освіти в університетах Німеччини як вимога Болонського процесу (2010)
Наші автори (2010)
Аннотации (2010)
Гожченко Т. - Розвиток творчого мислення як провідна умова професійної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Гончарук В. - Підготовка майбутнього вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання на уроках українознавства (2016)
Кожуріна І. - Вплив оздоровчих вправ на фізичну підготовленість та функціональний стан студентів вищого навчального закладу (2016)
Лобода В. - Педагогічні умови формування культури здоро'я студентів на заняттях з фізичного виховання (2016)
Староста В. - Розвиток професійної мотивації майбутніх учителів у процесі педагогічної практики, Говдош А. (2016)
Сянюн Ч. - Забезпечення рефлексивно-творчої діяльності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки (2016)
Фальштинська Ю. - Принципи впровадження дистанційного навчання (2016)
Циганок О. - Реалізація моделі підготовки майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі (2016)
Чирва Г. - Професійно-орієнтоване навчання майбутніх вчителів технологічної галузі (2016)
Шаповал Л. - Створення опорного конспекту – важлива складова підготовки майбутнього вчителя біології до проведення уроку (2016)
Безлюдна В. - Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Браславська О. - Формування пізнавальної самостійності майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2016)
Коваль В. - Онтологія професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2016)
Носова К. - Мовні аспекти професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Ратушинська А. - Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя (2016)
Семенова О. - Модель педагогічної системи формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Ткаченко О. - Проблема професійно-педагогічної підготовки магістрів аграрного профілю у педагогічній теорії (2016)
Кириченко В. - Формування системи культурних цінностей у студентів-філологів в процесі їх підготовки до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) (2016)
Максютов А. - Деонтологічна підготовка майбутніх учителів (2016)
Петляєва В. - Педагогічні умови формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов в процесі професійної підготовки (2016)
Клименко Ю. - До історії створення перших педагогічних періодичних видань міжнародною мовою есперанто в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Моргай Л. - Поняття "нація" у творчості Никифора Яковича Григоріїва (2016)
Новаківська Л. - Літературна бесіда як форма навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Санівський О. - Механізм творення українського ідеалу вчителя-українознавця за В. Сухомлинським (2016)
Бабин І. - Загальноєвропейський додаток до диплома як інструмент прозорості та визнання у ЄВО, Голуб І. (2016)
Малишевська І. - Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні (2016)
Полєхіна В. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх соціальних робітників з вимушено переселеними особами (2016)
Фан С. - Педагогічні умови виховання духовності майбутніх піаністів з КНР засобами народної музики в умовах фахової підготовки вищих педагогічних навчальних закладів України (2016)
Наші автори (2016)
Бойченко В. - Технологічність та інноваційність сучасного педагогічного мислення майбутніх учителів (2016)
Дружененко Р. - Лінгвістична основа вивчення прагматики простого речення майбутнім учителем української мови і літератури (2016)
Кремешна Т. - Шляхи і засоби формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки, Бондар О. (2016)
Петрик К. - До питання про сутність поняття "підготовка майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів" (2016)
Стеценко Н. - Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи (2016)
Шевчук І. - Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи на уроках математики при роботі над складеними задачами (2016)
Балдинюк Д. - Різновиди мистецтва як засіб формування комунікативного досвіду молодшого школяра, Балдинюк О. (2016)
Безлюдна Н. - Теорія і практика розвивального навчання (2016)
Сює В. - Принципи та педагогічні умови формування звукообразних уявлень школярів на початковому етапі фортепіанного навчання (2016)
Ватаманюк Г. - Закономірності формування комунікативних умінь старших дошкільників у музично-ігровій діяльності (2016)
Kurlishchuk I. - The impact of educational game use on young children’s foreign language communication (2016)
Мотрич В. - Шляхи підвищення ефективності роботи по розкриттю причинно-наслідкових зв’язків на уроках географії в спеціальній загальноосвітній школі (2016)
Пінчук І. - До проблеми формування англомовного діалогічного мовлення учнів початкових класів (2016)
Бєлєкчі А. - Вплив середовища на формування музичного смаку сучасних школярів (2016)
Завітренко Д. - Особливості формування трудової активності молодших школярів (2016)
Небикова Т. - Цінність як системоутворююча категорія особистісних якостей підлітків (2016)
Нечерда В. - Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогів і батьків у формуванні просоціальної поведінки учнів старшої школи (2016)
Новосадова С. - Творча самостійність вчителя музики як психолого-педагогічна проблема (2016)
Сизоненко В. - Психолого-педагогічні умови виховання наполегливості і впевненості в молодших школярів у процесі занять хореографією (2016)
Скрипник С. - Науково-методичні засади формування активної екологічної позиції учнів загальноосвітньої школи сільської місцевості (2016)
Торчинская Т. - Психолого-методичні умови засвоєння учнями молодшого шкільного віку власних назв (2016)
Барбаш Є. - Історичний аспект розвитку об’єктів контролю іншомовних навчальних досягнень учнів у 60–80-х роках ХХ століття (2016)
Йовенко Л. - Духовна структура героїв творчості Т. Шевченка та їхня інтерпретація у шкільних підручниках радянської доби (2016)
Калабська В. - Уманська струнно-смичкова школа: історичний та виконавський аспекти, Шевчук А. (2016)
Коберник Г. - Формування громадянської компетентності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Пєнов В. - Особливості змісту валеологічної освіти на південноукраїнських землях в міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (2016)
Рацул А. - Софія Федорівна Русова – організатор і теоретик національно-освітньої системи України (2016)
Терешко І. - Художньо-естетичне виховання у сім’ях української еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі родини Старицьких – Лисенків) (2016)
Форостюк В. - Проблема розвитку творчої активності в наукових дослідженнях (2016)
Андрущенко Н. - Феномени здоров’я та здоров’язбереження дитини в контексті сучасних наукових поглядів (2016)
Дудник Н. - Формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти як педагогічна проблема (2016)
Топчій О. - Андрагогіка в контексті неперервної освіти (2016)
Наші автори (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Prodeus A. M. - Assessment of Clipped Speech Quality, Kotvytskyi I. V., Ditiashov A. A. (2018)
Holubnychyi A. G. - Features of Multiplicative Complementary Signal Constructions Based on Generalized Binary Barker Sequences (2018)
Al-Ammouri A. - Methods for Improving the Data Reliability in Information and Control Systems, Al-Ammori H. A., Klochan A. E., Tymchenko O. P., Al-Ahmad A. (2018)
Mukhina M. P. - Comparison of Brief and ORB Binary Descriptors, Trach Yu. V., Prymak A. P. (2018)
Zgurovsky M. Z. - Structural-Parametric Synthesis of the Direct Distribution Neural Networks with Sigmoid Piecewise-Type Neurons, Chumachenko O. I., Gorbatiuk V. S. (2018)
Shevchuk D. O. - Method of Determining the Accuracy Characteristics of the Satellite Navigation System, Kravchuk M. P., Panchuk L. V., Galchenko S. M. (2018)
Yenchev S. V. - Fuzzy Automatic Control System Synthesis of the Propeller Fan the Aviation Gas Turbine Engine, Mazur T. А., Tovkach S. S. (2018)
Sineglazov V. M. - Vertical Axis Wind Turbine with Adjustable Blades, Shvaliuk I. S. (2018)
Sushchenko O. A. - Basic Problems of Design of Redundant Noncollinear Configurations with Inertial Sensors, Golitsyn V. O. (2018)
Kolomiets І. V. - The Method of Dynamic Design of a Search Engine Based on Automated Analysis of User Requests, Oleshchenko L. M. (2018)
Sineglazov V. M. - Intelectual Approach to the Design of Wind Energy Plant Rotor Parameters, Khok S. A. (2018)
Mukhina M. P. - Combination of Hough Transform and Canny Edge Detecor for Improvement of Linear Obect Detection Results, Derkach V. Yu., Prymak A. P. (2018)
Filyashkin M. K. - Compensation of Quadratured Error in the Auto-Oscillation Micromechanical Gyroscope, Chernyay O. I. (2018)
Statsenko O. V. - Adjustable Load for Automatic Testing of DC Power Supply, Nedashkivsky D. S. (2018)
Goncharenko A. V. - Neuron Model Sigmoid Activation Function Based on Multi-Optional Functions Entropy Conditional Optimization Doctrine (2018)
Kvach Yu. M. - Modeling the Influence of Factors on the Monitoring of the Light-Signal Fires of the Civil Aviation Aerodrome in the Matlab Environment (2018)
Zelenkov A. A. - Imitation Modeling of the Recovery Process of the on-Board Fault-Tolerance Computer System (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Publisher's imprint (2018)
Бутенко Л. - Технології запитування в контексті методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників (2016)
Васьківська Г. - Технології інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів: дидактичний аспект (2016)
Сімін В. - Системний підхід у дослідженні темпо-ритмічних умінь майбутніх учителів музики (2016)
Гусак В. - Специфіка виявлення сценічно-виконавської майстерності вчителя музичного мистецтва (2016)
Дубровіна І. - Організація самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва: акмеологічний підхід (2016)
Калабська В. - Оригінальний репертуар як складовий компонент підготовки майбутнього вчителя по класу домри (2016)
Козій О. - Педагогічні принципи вокально-хорового навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Комар О. - Огляд та шляхи реалізації основних принципів комунікативного підходу до навчання англійської мови (2016)
Кремешна Т. - Творча інтерпретація музичних творів в інструментальному виконанні (2016)
Криворотенко А. - Подолання м'язових блоків у майбутніх учителів хореографії засобами танцювально-рухової терапії (2016)
Кучерявий О. - Мистецтво як засіб забезпечення якості педагогічної освіти: Теоретико-методологічний вимір (2016)
Лань Л. - Психологічні аспекти художнього сприйняття (2016)
Пічкур М. - Етапність та методика навчання композиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Нассиб Р. - Методические аспекты подготовки будущих педагогов-скрипачей. Их виды и значимость (2016)
Юйцень Х. - Зміст та структура умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва (2016)
Шульгач Н. - Самостійна робота майбутніх учителів з формування англомовної граматичної компетентності (2016)
Щербіна І. - Формування позитивних співочих навичок: методичний дискурс (2016)
Ятло Л. - Специфіка технічних прийомів співу та їх застосування вчителем музичного мистецтва у практичній роботі зі шкільним хором, Ятло Л. (2016)
Бондаренко Т. - Печа-Куча як ефективна форма організації публічного виступу (2016)
Гвоздецька Ю. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв (2016)
Сирота З. - Сутність набуття студентами художньо-творчої компетентності засобами інтерактивних технологій навчання у мистецькій освіті, Сирота В. (2016)
Бондаренко С. - Формування та розвиток інтерпретаційного мислення майбутнього вчителя музики (2016)
Іюань Г. - Педагогічні умови формування інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2016)
Гекалюк Л. - Формування творчої особистості майбутніх вчителів хореографії в процесі викладання циклу дисциплін "Режисура в танці" (2016)
Гупало О. - Сутність та структура художньо-виконавської компетентності скрипалів (2016)
Косінська Н. - Формування музично-естетичного досвіду майбутнього учителя музичного мистецтва засобами інтеграції мистецтв (2016)
Куценко С. - Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2016)
Музика О. - Проблема професійного саморозвитку особистості майбутнього художника- педагога в процесі фахової підготовки (2016)
Петрова Н. - Методологічні орієнтири дослідження інтелектуальної культури майбутнього педагога (2016)
Побірченко О. - Формування художньо-творчої майстерності майбутніх педагогів-художників засобами народного мистецтва (2016)
Семенчук В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі проходження фольклорної практики (2016)
Султанова Л. - Вплив ціннісних орієнтацій викладачів на розвиток їх професійного досвіду (2016)
Грошовик І. - Роль балетних вистав у формуванні естетичних цінностей студентів- хореографів (2016)
Купчик В. - Виховання національної свідомості майбутніх учителів музичного мистецтва засобами музики (2016)
Андрощук Л. - Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2016)
Жиров О. - Засоби розвитку української народної хореографії в педагогічних пошуках К. Василенка (2016)
Коваленко А. - Розвиток вітчизняної музичної освіти ХХ століття: до проблеми періодизацій (2016)
Миколінська С. - Витоки дослідження проблеми слухової уваги особистості в музичній діяльності (2016)
Пиж'янова Н. - Тематичний аналіз збірки "Народні українські пісні в Київщині" Порфирія Демуцького (2016)
Пригода Л. - Ґенеза та шляхи розвитку навчальної дисципліни "Народно-сценічний танець" (2016)
Умрихіна О. - Розвиток музичного виконавства в Україні (2016)
Філіпчук Н. - Досвід українських педагогів-музикантів XVIII ст. у контексті сучасних пріоритетів розвитку мистецької освіти (2016)
Кузан К. - Модернізація вищої освіти: індивідуалізація та міждисциплінарність (2016)
Сін Л. - Стимулювання інтересу до музичного виконавства як провідна умова наступності фортепіанного навчання (2016)
Олександренко К. - Щодо психотехнології розвитку особистісних і професійних ресурсів майбутнього фахівця міжнародних відносин (2016)
Палагута І. - Педагогічна підтримка професійного самопізнання майбутніх учителів у їхній фаховій підготовці (2016)
Повалій Т. - Європейський контекст модернізації хореографічної освіти (2016)
Тименко В. - Підготовка майбутніх учителів до виявлення і підтримки профілів обдарованості учнів (2016)
Кай Ч. - Особливості виконавсько-просвітницької підготовки майбутнього вчителя музики в системі вищої педагогічної освіти (2016)
Наші автори (2016)
Грітченко Т. - Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності на уроках природознавства у початковій школі (2017)
Дзюбенко І. - Формування компетентності студентів ВНЗ методами активного навчання (2017)
Калюжка Н. - Професійна готовність майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності (2017)
Комар О. - Організація тренінгових занять для засвоєння студентами інтерактивних технологій (2017)
Ткаченко Л. - Формування професійної компетентності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Возна З. - Альтернативні методи у структурі оцінювання проектної діяльності учнів у процесі навчання суспільствознавства (2017)
Гарачук Т. - Психологічні особливості навчання іноземних мов молодших школярів (2017)
Горбулінська С. - Модульно-рейтингова технологія навчання біології в практиці профільної загальноосвітньої школи, Боднар Л. (2017)
Дуденко О. - Порівняльні конструкції української мови: до методики розрізнення порівнянь при вивченні в основній школі, Шевчук І. (2017)
Карасєвич С. - Упровадження інтерактивних форм і методів навчання у процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Комарова О. - Концепція формування системи знань старшокласників із загальної біології та її методична реалізація (2017)
Лоюк О. - Діагностика рівнів розвитку творчого мислення учнів початкової школи (2017)
Омельчук О. - Індивідуальний підхід до старшокласників у процесі виконання творчих проектів на уроках технологічного профілю, Уруський А. (2017)
Федорова Л. - Форми і методи соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі (2017)
Цигода В. - Використання різних методів та прийомів у формуванні практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку життя (2017)
Шкуренко О. - Особливості формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2017)
Голуб Н. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів з мовленнєвими порушеннями засобами усної народної творчості, Голуб В. (2017)
Дорогань А. - Формування творчого мислення учнів на уроках трудового навчання (2017)
Литвишко О. - Казка у дошкільному навчальному закладі як основна умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років (2017)
Кириченко В. - Формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах: до проблеми дослідження, Нечерда В., Тарасова Т. (2017)
Сирота З. - Імпровізація як чинник розвитку самостійної творчо-пізнавальної діяльності, Сирота В. (2017)
Сокол І. - Розвиток творчого потенціалу вчителя, Сопіна В. (2017)
Харитонова В. - Формування художньо-конструкторської компетентності учнів у процесі технологічної освіти (2017)
Підвальна Ю. - Соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Плужник О. - Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх учителів початкової школи (2017)
Томашівський С. - Використання засобів декоративно-ужиткового мистецтва для профілактики стресових станів школярів (2017)
Хайдарі Н. - Виховний феномен приватних шкіл-пансіонів Великобританії (2017)
Клименко Ю. - Форми освітньо-просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Левченко Н. - Підготовка організаторів дитячого руху: понятійний аспект (2017)
Моргай Л. - Формування світоглядних переконань і життєвих цінностей Никифора Яковича Григоріїва (2017)
Янц Н. - Питання проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХХ століття (2017)
Гаращенко Л. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку (2017)
Коляда Н. - Особливості соціально-педагогічної комунікації крізь призму проблеми дорослого лідерства (2017)
Лисенко О. - Підготовка вчителів початкової школи у системі вищої освіти Республіки Ірландія (2017)
Пукас І. - Мережева взаємодія в освіті як фактор підвищення професійної компетентності педагогів (2017)
Сергійчук О. - Вплив євроінтеграційних освітянських реформ на сутність вищої педагогічної освіти в Україні, Багно Ю. (2017)
Хмельницька О. - Особливості управлінської діяльності директора ЗОШ в умовах децентралізації (2017)
Цина А. - Сучасні моделі організації навчальної діяльності учнів за технологічним напрямом профільного навчання (2017)
Наші автори (2017)
Іващенко О. О. - Гербологія — пріоритети і перспективи (2018)
Зуза В. С. - Новий підхід до типів забур’яненості посівів, Гутянський Р. А. (2018)
Клечковський Ю. Е. - Вовчок гіллястий — злісний паразит томатів на півдні України, Могилюк Н. Т., Ігнатєва О. В. (2018)
Іващенко О. О. - Екологічна загроза орним землям від автомобільних доріг, Андреєв В. О. (2018)
Манько Ю. П. - Методика довгострокового розрахункового прогнозу сходів бур’янів (2018)
Найденко В. В. - Контролювання бур’янів у посівах проса прутоподібного (2018)
Потапова В. П. - Роль бур’янів у водному режимі посівів буряків цукрових (2018)
Чернелівська О. О. - Продуктивність сорго цукрового за різних систем захисту від бур’янів, Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2018)
Ременюк С. О. - Особливості забур’янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.), Смолкова Н. П. (2018)
Різник В. М. - Сочевиця — культура, що не терпить бур’янів на полі (2018)
Цвей Я. П. - Моніторинг забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у зерно-буряковій сівозміні, Тищенко М. В. (2018)
Герасименко Л. А. - Захист посівів сорго зернового від бур’янів у Правобережному Лісостепу України, Дубовий Ю. П. (2018)
Грабовський М. Б. - Регулювання рівня забур’яненості посівів сорго цукрового агротехнічними і хімічними методами (2018)
Косолап М. П. - Гвардіан Тетра на посівах соняшнику, Дудченко В. М., Кротінов О. П. (2018)
Іващенко О. О. - Фізіологічні основи фітоценотичного способу контролювання бур’янів (2018)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність використання ґрунтових та післясходових гербіцидів в агрофітоценозах кукурудзи (2018)
Макух Я. П. - Мульчування міжрядь — як ефективний екологічний захист посадок енергетичної верби від бур’янів, Мошківська С. В. (2018)
Швартау В. В. - Резистентність біотипів бур’янів до дії гербіцидів — інгібіторів ацетолактатсинтази, Михальська Л. М., Мосякін С. Л. (2018)
Сторчоус І. М. - Розвиток рослин осотів рожевого (Cirsium arvense (L.) Scop) та жовтого (Sоnchus arvensis L.) за різних способів обробітку ґрунту (2018)
Galagan R. M. - Analysis of application of neural networks to improve the reliability of active thermal NDT, Momot A. S. (2019)
Dychka I. A. - Ordering operations in algebraic system of aggregates for multi-image data processing, Sulema Ye. S. (2019)
Romanuke V. V. - An infinitely scalable dataset of single-polygon grayscale images as a fast test platform for semantic image segmentation (2019)
Романський А. О. - Квантовомеханічні розрахунки атомної структури та електронної будови карбонатвмісних апатитів кальцію, Карбівська Л. І., Карбівський В. Л., Кузнецова О. Я., Стоніс В. В, Сорока А. П. (2019)
Генсицкая Т. Н. - Метод калибровки угловых параметров сканеров дистанционного зондирования Земли, Гураль Т. И., Тягур В. М. (2019)
Білоус Є. І. - Спрощення моделі вимірювання в алгоритмі кватерніонного фільтра Калмана безплатформної курсовертикалі, Нестеренко О. І. (2019)
Петренко С. Ф. - Дослідження резонансних характеристик п’єзоелектричного двигуна залежно від ресурсного стану, Омелян А. В., Горбатюк О. О., Антонюк В. С. (2019)
Цапенко В. В. - Models of evaluation of biomechanical parameters of lower extremities in children, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2019)
Pershina K. D. - The electrochemical facing of powder iron for thermogalvanic elements, Kravchenko O. V., Shcherbatiuk I. M. (2019)
Автори номера (2019)
Вовк Н. - Теоретичні та практичні аспекти дидактичного проектування у професійній освіті, Сокіл М. (2017)
Возна З. - Екскурсійний метод у структурі предметно-методичних знань учителя історії (2017)
Волошина А. - Особенности работы над словом на уроках русского языка в начальной школе, Роенко Л. (2017)
Гвоздецька Ю. - Практична підготовка інженера-педагога сфери харчових виробництв у вищому навчальному закладі (2017)
Джевага Г. - Підготовка лабораторних робіт до виконання студентами в умовах дистанційного навчання (2017)
Дубова Н. - Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів- педагогів харчових технологій під час проведення лабораторно-практичних занять (2017)
Ізбаш С. - Порівняльна характеристика особливостей навчання дорослих і дітей в контексті андрагогічної підготовки майбутніх викладачів (2017)
Іщенко Р. - Роль методу аналогії при вивченні фізичних основ механіки в технічних університетах (2017)
Ковбаса Т. - Перспективні напрями удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Кравченко Л. - Особливості застосування педагогічних технологій в процесі вивчення курсу "Охорона праці"у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Лаврентьєва О. - Проблема змісту загальнотехнічної підготовки студентів технолого-педагогічних спеціальностей (2017)
Радзівіл Т. - Розвиваюче навчання у професійній підготовці інструменталістів в умовах ВНЗ (2017)
Стецик С. - Реалізація інтегративного підходу в процесі вивчення основ сучасної електроніки майбутніми учителями фізики, Ільніцька К. (2017)
Супрун Д. - Волонтерська практика студентів-психологів як складова формування їхньої професійної умілості (2017)
Сусла Н. - Системний підхід як найважливіша методологічна основа формування графічної культури майбутніх учителів технологій (2017)
Умрихіна О. - Музичний образ як складова фортепіанного виконавства (2017)
Ящук С. - Науково-дослідницька діяльність майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій, Азізов Т., Шабага С. (2017)
Вдовенко О. - Використання інноваційних технологій у професійно-технічних навчальних закладах в процесі підготовки майбутнього кваліфікованого робітника (2017)
Герасимчук Т. - Самостійна робота студентів як невід'ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням Інтернет-технологій (2017)
Дубовик В. - Сутність та види інноваційно-комунікаційних технологій навчання (2017)
Коберник Г. - Готовність учителів до впровадження інноваційних педагогічних технологій (2017)
Перинський Ю. - Експериментальна перевірка сформованості професійної готовності майбутніх вчителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2017)
Петрицин О. - Ресурси інформаційно-освітнього середовища в процесі формування інформаційно- технологічної культури майбутнього вчителя (2017)
Ребенок В. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми учителями в процесі професійного навчання (2017)
Хорунжа Л. - Сутність поняття "комп'ютерна підтримка" як засобу інформаційно- комунікативної технології навчання студентів (2017)
Божко Л. - До питань технічного проектування як складової формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Вересоцька Н. - Формування творчої компетентності студентів технологічної освіти засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Гевко І. - Професійні компетенції сучасного вчителя технологій як основи його самореалізації (2017)
Гупало О. - Аналіз компетентної структури художньо-виконавської компетентності скрипалів (2017)
Дрокіна А. - Формування інформаційно-методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Коваль В. - Реалізація компетентністного підходу на основі вдосконалення фахових дисциплін у процесі професійної підготовки учителів-філологів (2017)
Кулінка Ю. - Формування дизайнерської культури майбутніх учителів трудового навчання засобами проектних технологій (2017)
Малишевський О. - Технологічний підхід як основа формування фахової компетентності студентів спеціальності "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" (2017)
Маслюк Р. - Проблема підготовки учителів фізичного виховання в умовах наступності ступеневої освіти (2017)
Обманець Л. - Формування креативності майбутніх учителів музики в процесі інструментально- виконавської підготовки (2017)
Поліщук О. - Значення педагогічних умов у формуванні правової компетентності майбутніх менеджерів (2017)
Рубан І. - Педагогічна практика як засіб формування предметних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рукасова С. - Удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти з обладнання для виготовлення швейних виробів, Рощина Н. (2017)
Ящук О. - Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування логічних умінь молодших школярів (2017)
Кремешна Т. - Актуалізація мотивації майбутніх учителів музики до професійної діяльності, Бондаренко С. (2017)
Люленко С. - Екологічне виховання школярів засобами природоохоронної діяльності (2017)
Маслюк К. - Педагогічні умови формування культури особистісного самовизначення студентів-філологів у позааудиторній роботі (2017)
Пильтяй О. - Формування первинних уявлень про світ професій молодших підлітків на уроках трудового навчання (2017)
Созикіна Г. - Відповідальність викладача як умова професійно-етичного розвитку студентів технічних ВНЗ, Саєнко Н. (2017)
Калабська В. - Концерт для домри з оркестром В. Подгорного: виконавський аспект (2017)
Нищак І. - Історія та сучасний стан інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Пагута М. - Історико-педагогічні аспекти становлення основ професійної освіти в Україні (2017)
Цзін Л. - Особливості впровадження елективного курсу "Основи формування концертно-виконавської компетентності" у процесі фахової (фортепіанної) підготовки студентів магістратури з КНР (2017)
Лебідь В. - Мистецька освіта в Сербії та Україні: сучасні проблеми розвитку, Савранська О. (2017)
Savchenko L. - Modernization of the quality of education during the preparation of future teachers of labor learning and technology (2017)
Торубара О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів в умовах сьогодення (2017)
Наші автори (2017)
Безлюдна Н. - Лабораторні заняття як умова підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в середовищі загальноосвітнього закладу (2017)
Волошина Г. - Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного мислення на уроках літературного читання, Роєнко Л. (2017)
Оліяр М. - Педагогічна практика як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Фомін К. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до діалогічного навчання з учнями молодшого шкільного віку (2017)
Безверхня Г. - Використання елементів ритміки і хореографії на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку в сільській школі (2017)
Блажко О. - Електронний навчально-методичний комплекс як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя хімії профільної школи (2017)
Дудик Н. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкової загальноосвітньої школи, Зевченко Т. (2017)
Комар О. - Дещо про інтеграцію та інтегровані уроки (2017)
Мужикова І. - Освітня цінність традицій образотворчого навчання школярів (2017)
Ніколаєску І. - Методичні засади формування соціальної компетентності учнів початкової школи (2017)
Побидайло Н. - Інноваційний підхід краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії (2017)
Прибора Р. - Застосування інтернет-ресурсів для вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2017)
Ратинська І. - Структура і стан сформованості професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в процесі підготовки в коледжі (2017)
Сокол І. - Застосування технології дебатів для розвитку ключових компетентностей учнів, Сопіна О., Свириденко І. (2017)
Стеценко Н. - Сутність та структура методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи (2017)
Торчинська Т. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів під час засвоєння граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу (2017)
Шевчук І. - Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи у процесі роботи над сюжетними задачами на уроках математики (2017)
Божок О. - Педагогічні умови формування конкурентоспроможної особистості майбутнього вчителя іноземної мови на основі компетентнісного підходу, Cурмач О. (2017)
Бондар В. - Рефлексивний механізм формування адаптивного досвіду студентів у процесі підготовки вчителя: психолого-дидактичний аспект (2017)
Бондаренко О. - Теоретико-практичні аспекти формування патріотизму учнів військових ліцеїв у процесі навчання історії України (8 клас) (на прикладі вивчення теми "Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст." (2017)
Грітченко Т. - Модель формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі, Майданик О. (2017)
Коберник Г. - Формування життєвої компетентності дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування початкової освіти (2017)
Лоюк О. - Модель розвитку творчої особистості молодшого школяра (2017)
Мельничин А. - Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей учнів, Біляковська О. (2017)
Савченко Н. - Сутність, структура та формування професійного іміджу учителя початкової школи (2017)
Смолянко Ю. - Діагностика стану сформованості професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Суворова А. - Соціальні інститути як фактори формування гендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2017)
Дячук П. - Аспекти навчально-виховних завдань предмету "Природознавство" у початковій школі, Перфільєва Л. (2017)
Карнаух Л. - Особливості впливу батьківсько-дитячих взаємин на формування гендерної ідентичності старших дошкільників (2017)
Коблик В. - Методика діагностування рівня вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці (2017)
Микитенко М. - Тренінгова технологія як основа корекційної роботи з неповнолітніми з девіантною поведінкою, Федорченко Т. (2017)
Зузяк Т. - Історичні витоки становлення другокласних церковно-приходських шкіл на Поділлі (кінець XIX – початок XX століття) (2017)
Кравчук О. - Організаційно-управлінські чинники активізації новаторського руху (перша половина ХХ ст.) (2017)
Прибора Т. - Шкільний театр як форма єзуїтської системи виховання (XVII–XVIII ст.) (2017)
Базильчук Л. - Суть і специфіка позакласної роботи в сучасній школі (2017)
Гуцало Э. - Влияние дискурсивных процессов в академической среде на становление культуры власти современного руководителя (социокультурный аспект) (2017)
Дудник Н. - Зміст та структура професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2017)
Лісова Н. - Динаміка розвитку загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління: результати експерименту (2017)
Макхулі І. - Діагностика готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин (2017)
Їн Ч. - Методика формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Наші автори (2017)
Саєнко Ю. Л. - Ідентифікація змішаного навантаження з відновлювальними джерелами енергії в задачі оцінки викривлення напруги в точці загального приєднання, Калюжний Д. М., Свергуненко С. В. (2018)
Жарков А. В. - Теплові акумулятори для енергозабезпечення приватного домогосподарства (2018)
Рубаненко О. О. - Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК (2018)
Быкова Е. В. - Использование программы "COPERT" для расчетов эмиссий загрязняющих веществ от автотранспорта (2018)
Дудніков С. М. - Методика оптимізації розмірів компонентів місцевої системи енергопостачання з відновлюваними джерелами, Савченко О. А., Попадченко С. А., Зінченко Д. А. (2018)
Цивенкова Н. М. - Дослідження двостадійного процесу газифікації соломи, Ярош Я. Д., Голубенко А. А., Терещук М. Б. (2018)
Єгоров О. Б. - Вплив достовірності вхідних параметрів електродвигуна на розрахунок стійкості електроенергетичних систем, Єгорова О. Ю. (2018)
Федорчук С. О. - Використання систем акумуляції для балансування електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії, Неміровський І. А., Івахнов А. В. (2018)
Мірошник О. О. - Дослідження енергоощадних режимів роботи розподільних мереж, Довгопола А. С., Глушач Є. В., Романенко Я. A. (2018)
Давиденко Н. В. - Формування набору інформативних визначальних змінних базового рівня електроспоживання насосної станції водопостачання (2018)
Попадченко С. А. - Перспективи розвитку Micro Grid як складової частини Smart Grid, Бабич К. Р. (2018)
Жуков С. Ф. - Моделирование процессов и автоматизация термической обработки рельсового профиля, Важинский А. И., Коробкин О. С. (2018)
Середа А. І. - Моделювання процесу дощування машини фронтальної дії з секторними насадками, Хандола Ю. М., Назаренко О. Ю. (2018)
Кучанський В. В. - Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії, Нестерко А. Б., Гунько І. О. (2018)
Давиденко Л. В. - Бенчмаркінг енергоефективності водопровідних господарств: формування групи партнерів (2018)
Довгалюк О. М. - Оцінка ефективності використання відновлюваних джерел енергії в об’єднаній енергетичній системі України, Лазуренко О. П., Саїдов Ш. Н., Яковенко І. С. (2018)
Шутенко О. В. - Аналіз вмісту газів в обладнанні з розрядами високої енергії, Кулик О. С. (2018)
Абраменко І. Г. - Визначення інтервалів дискретизації часових рядів вимірів параметрів технологічного процесу в АСК ТП, Бовчалюк С. Я., Фоменко В. О. (2018)
Заїка О. В. - Автоматизація пошуку пошкоджень у мережі електропостачання 10 кВ на основі нечіткої логіки, Чала Н. Г. (2018)
Здоровець Ю. В. - Проектування бездротових мереж для рухомих об’єктів, Плахтєєв А. П. (2018)
Нездвецька І. В. - Автоматизація процесів сушіння рослинної сировини (2018)
Окопний Р. П. - Симісторне регулювання обертів однофазного двигуна відцентрованого циркуляційного насосу у системі опалення будівлі, Неня В. Г., Захарченко В. П. (2018)
Панов А. О. - Методи та засоби підвищення якості електроенергії в розподільних мережах 10 кВ (2018)
Шендрик С. А. - Cтратегия управления режимами работы Smart Grid на основе возобновляемых источников энергии, Тимчук С. А., Шендрик В. В., Бойко О. В., Парфененко Ю. В., Уалиев Ж. (2018)
Загуменна К. В. - Аналіз систем паралельної обробки алгоритмів, Радченко С. С. (2018)
Григоренко О. А. - Комплексне рішення захисту інформації у комплексі засобів автоматизації проектування енергетичних машин, Захарченко В. П., Неня В. Г. (2018)
Радченко С. С. - Проблеми підвищення надійності в автоматизованих системах керування, Загуменна К. В., Старовєров Р. М. (2018)
Толбатов А. В. - Удосконалення функціонування газотурбінної електростанції на основі інформаційної технології обробки даних при змінах навантажень, Cмоляров Г. А., Яковлєв В. Ф. (2018)
Бовчалюк С. Я. - Реалізація функцій нечіткого логічного керування на базі автомата паралельної дії для інтелектуальних електричних мереж, Тимчук С. О., Фурман И. А., Азацький Р. В. (2018)
Дмитренко В. О. - Аналіз засобів і методів контролю наробітку годин електрообладнання на виробництві (2018)
Фурман І. О. - Побудова моделі якості програмних засобів логічного керування промисловим обладнанням, Тимчук С. О., Піскарьов О. М., Аллашев О. Ю. (2018)
Кунденко Н. П. - Определение изменений коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами, Кунденко А. Н., Енсен А. (2018)
Кунденко М. П. - Аналіз ефективності застосування теплових насосів, Шинкаренко І. М., Каліберда Є. А. (2018)
Кунденко М. П. - Методи виміру діелектричної проникності речовин і функцій газообміну біологічних об'єктів, Бородай І. І. (2018)
Кунденко М. П. - Узагальнення процесів передачі та перетворення енергії в зовнішньому покриві бджоли, Устименко О. А., Кравченко П. О. (2018)
Iegorova O. - Improving the reliability of outdoor lighting systems, Iegorov А., Gaunt А. (2018)
Єгорова О. Ю. - Моделювання як метод досліджень освітлювальних установок, Рудак С. С., Рамазанов Р. Ж. (2018)
Романченко М. А. - Особливості взаємодії УФ випромінювання з біологічним об’єктом бджола - кліщ Варроа деструктор, Санін Ю. К., Романченко В. М. (2018)
Бровко К. Ю. - Практичні рекомендації щодо підвищення надійності та безпеки при експлуатації автономних пересувних електроустановок, Буданов П. Ф. (2018)
Олійник Ю. С. - Якість електричної енергії (2018)
Гуцол Т. Д. - Основные направления и тенденции развития современных методов и приборов для измерения теплового излучения животных (2018)
Павлов. Г. О. - Організаційне і економічне обґрунтування можливості автономного функціонування ферми молочно-товарного напрямку незалежно від централізованих мереж енергопостачання, Кулагін Д. О. (2018)
Бородай І. І. - Теплоенергозбереження. Когенерація теплової енергії, Пацюк В. Є. (2018)
Попрядухін В. С. - Пристрої контролю, діагностування та захисту асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі живлення (2018)
Бевз В. - Педагогічні інновації у побудові курсу "Методика навчання математики", Годованюк Т. (2017)
Бойко Ю. - Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття "установка до здорового способу життя" студентської молоді педагогічних ВНЗ (2017)
Вакалюк Т. - Особливості та специфіка підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Волошин П. - Основні аспекти підготовки вчителя до навчання мистецтву співу (2017)
Медведєва М. - Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу (2017)
Реброва О. - Методи візуалізації та творчого розвитку хореографічно-композиційного мислення майбутніх учителів хореографії, Лісовська Н. (2017)
Семенчук В. - Розвиток вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення музичної інформатики (на прикладі аудіоредактора Celemony Melodyne) (2017)
Chyrva H. - Innovative approach to using trainings as form of classes in high school, Osadchenko I. (2017)
Ящук С. - Асистентська практика в системі професійної підготовки майбутнього викладача (2017)
Андрощук І. - Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Семчук Б. - Вплив медіаінформації на соціалізацію дітей дошкільного віку (2017)
Семчук С. - Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти (2017)
Возносименко Д. - Підготовка майбутніх вчителів математики до реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей "Здоров'я і безпека" (2017)
Гекалюк Л. - Роль інтегрованого курсу "Режисура в танці" у розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів хореографії (2017)
Гуцало Э. - Актуализация творческого потенциала будущих учителей в процессе профессиональной подготовки (2017)
Дудник Н. - Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя (2017)
Козій О. - Питання розвитку вокального слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. - Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Музика О. - Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку: мотиваційно-ціннісний аспект (2017)
П'ясецька Н. - Готовність майбутнього вчителя до освітньої діяльності, Білан В. (2017)
Семенова О. - Критерії та показники розвитку художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Степанова Л. - Компонентна структура художньо-герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії (2017)
Ханьцзе Х. - Діагностування готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Цзін Л. - Принципи формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури у процесі фахової (фортепіанної) підготовки (2017)
Гатеж Н. - Структура естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Куценко С. - Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2017)
Прищепа С. - Особливості морального впливу керівника-чоловіка та керівника-жінки на працівників організації (2017)
Сирота З. - Педагогічна стратегія "від дитини до мистецтва" в інтеграційному процесі творчого розвитку молодших школярів, Сирота В. (2017)
Умрихіна О. - Соціальне виховання в контексті музичного мистецтва, Висоцька Т. (2017)
Цжи Ц. - Потенціал музичного навчання у формуванні етномистецької компетентності школярів (2017)
Авхутська С. - Полікультурність як принцип історичної освіти: шляхи впровадження у вищу школу (2017)
Андрощук Л. - Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні (2017)
Біляковська О. - Якість освіти: історико-педагогічний аспект (2017)
Мельникова О. - Розвиток дошкільного виховання в Україні в рецепції сучасних історико-педагогічних досліджень (2017)
Кірдан О. - Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні (2017)
Корінна Г. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах європейського освітнього простору (2017)
Кочубей Т. - Підготовка майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці: з досвіду роботи, Полєхіна В. (2017)
Осадченко Т. - Конструювання практико-орієнтованого здоров'язбережувального середовища вищого навчального закладу (2017)
Їн Ч. - Модель формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Наші автори (2017)
Горват М. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до здійснення патріотичного виховання засобами краєзнавства (2018)
Кільдеров Д. - Організаційно-педагогічна модель підготовки вчителів технологій на засадах інтеграції (2018)
Мінько Н. - Підготовка майбутніх учителів технологій до викладання кулінарії в старшій школі, Приходько Р. (2018)
Олексюк М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2018)
Осадченко Т. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2018)
Цісарук І. - Актуальність проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи (2018)
Бабійчук С. - Основні етапи учнівського дослідження на уроках науки в школах США (2018)
Близнюк М. - Інформаційні технології у навчанні етнодизайну майбутніх фахівців художньо-проектного напряму (2018)
Буга О. - Структура професійно-педагогічної культури вчителя трудового навчання в умовах компетентнісного підходу, Глуханюк В., Соловей В. (2018)
Валюк В. - Активізація пізнавального інтересу учнів при навчанні хімії з використанням історичного матеріалу (2018)
Вовк Н. - Практико-орієнтовані технології у профільній технологічній підготовці старшокласників, Кулінка Ю., Савченко Л. (2018)
Гаркушевський В. - Особливості графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій на засадах компетентнісного підходу, Цвілик С., Шимкова І. (2018)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках біології, Боднар Л., Щербакова О. (2018)
Коломієць Н. - Теоретичний аналіз поняття "взаємодія" (2018)
Курач М. - Інформаційні технології у практиці підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Ошурко І. (2018)
Кушнір В. - Сучасні підходи до вивчення сім’ї в умовах закладу дошкільної освіти (2018)
Медведєва М. - Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ, Лещенко С., Ненька Р. (2018)
Миколайко В. - Формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики (2018)
Миколайко В. - Використання історичного матеріалу при викладанні шкільного курсу біології, Миколайко І. (2018)
Миронюк Т. - Теоретичні та методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Небикова Т. - Обґрунтування критеріїв, показників діагностування рівнів сформованості в підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я (2018)
Савош В. - Аналіз педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті складників діади "розвиток – саморозвиток" (2018)
Семчук Б. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами медіа-освітніх технологій (2018)
Шарошкіна Н. - Інформаційна культура як основа загальної культури дорослих (2018)
Ящук І. - Змістове наповнення поняття "професійно-педагогічна компетентність вчителя початкових класів": функціональний підхід, Біницька К. (2018)
Лозан Т. - Психолінгвістичні особливості розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів (2018)
Рославець Р. - Професійна компетентність учителя початкових класів – запорука розвитку здібностей і обдарувань учня, Матіяш В. (2018)
Торчинська Т. - Мовленнєва підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2018)
Власенко О. - Теоретичні основи формування громадянських цінностей старшокласників в освітньому просторі навчального закладу (2018)
Грітченко Т. - Діагностичний інструментарій сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі, Майданик О. (2018)
Ивлева Н. - Применение компeтeнтностно-ориeнтированных заданий для достижeния качественных образоватeльных рeзультатов в условиях обновленного содержания школьного образования, Увалиев М. (2018)
Комар О. - Полікультурний контекст професійної освіти вчителів англійської мови в європейських країнах (2018)
Кучер Г. - Інноваційний досвід освітньо-соціальної інклюзії в умовах центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю "Пролісок" (2018)
Семчук С. - Компетентнісна парадигма у формуванні інформаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Кармазіна М. - Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.) (2018)
Горбатюк М. - Діяльність НДП як "партії влади" у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області) (2018)
Бевз Т. - Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр. (2018)
Яремчук В. - Вибори до органів місцевого самоврядування 1990 - 2015 рр. як індикатор стану регіональних політичних режимів (на прикладі Львівської області (2018)
Ясінська А. - Підстави формування регіональних політичних режимів у харківській області (1991 - 2017 рр.) (2018)
Ротар Н. - Вибори як механізм формування та динаміки регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2018)
Горбатюк М. - Експертне середовище республіки Молдова про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі (2018)
Нападиста В. - Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії (2018)
Бевз Т. - Соборність України: виклики і загрози (2018)
Василевська Т. - Публічні інтелектуали: в пошуках призначення (2018)
Ладний Ю. - Політика Центральної Ради у сфері міжнаціональних відносин на етапі мирного розвитку революції (березень – листопад 1917 р.): історико-політологічні дискурси (2018)
Іщук С. О. - Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України (2018)
Таран-Лала О. М. - Особливості надійності розвитку споживчої кооперації України (2018)
Камушков О. С. - Державне регулювання готельно-реcторанного господарства як складової індустрії туризму (2018)
Карп’як М. О. - Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти (2018)
Коваль Л. П. - Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України (2018)
Жук П. В. - Актуальні завдання політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні (2018)
Попадинець Н. М. - Проблеми реалізації моніторингу регіональних і місцевих стратегій, Процишин О. Р. (2018)
Слава С. С. - Обґрунтування пріоритетів спеціалізації областей Карпатського регіону на основі цілеформуючого сегментування економічної діяльності (2018)
Максимчук М. В. - Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах (2018)
Созанський Л. Й. - Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку (2018)
Ляховська О. В. - Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Бондаренко В. М. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства в Україні, Дрипка К. Р. (2018)
Цісінська О. Б. - Можливості використання інструментів та механізмів Європейського Союзу в рамках транскордонного співробітництва України (2018)
Войтків П. С. - Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області, Кравців С. С. (2018)
Сухіна О. М. - Стратегічні пріоритети модернізації економічних механізмів надрокористування та екологізації гірничодобувного виробництва (2018)
Бідак В. Я. - Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства (2018)
Біль М. М. - Соціальний захист громадян України за кордоном: практика забезпечення і пріоритети вдосконалення (2018)
Мельник М. І. - Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в містах обласного значення Львівської області, Лещух І. В. (2018)
Пітюлич М. М. - Напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в умовах децентралізації, Побережник Г. В. (2018)
Чорний Р. С. - Активізація інвестиційної діяльності України в умовах економіко-політичної нестабільності, Чорна Н. П., Бердей І. І. (2018)
Юринець З. В. - Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу, Круглякова В. В., Мищишин І. Р. (2018)
Войцещук А. Д. - Оцінка впливу митного простору країн на збалансований розвиток в глобальному середовищі (2018)
Живко М. А. - Глобальні механізми нової економіки та їх адаптація для України (2018)
Яхно Т. П. - Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку, Шимановська-Діанич Л. М. (2018)
Рафальський О. О. - Передмова (2018)
Михальченко М. - Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України (2018)
Майборода О. - Політична стратегія цивілізаційного самовизначення України (2018)
Чорний О. - Україна в європейській цивілізаційній конкуренції (2018)
Самчук З. - Повернення епохи Realpolitik: принцип задоволення проти принципу реалізму (2018)
Зернецька О. - Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз (2018)
Сич О. - Націоналізм – фактор цивілізаційного визначення (2018)
Поліщук Ю. - Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України (2018)
Бегей І. - Цивілізаційне самовизначення інтелігенції України наприкінці XX – на початку XXI століття (2018)
Рудакевич О. - Українська національна стратегема початку XXI століття (2018)
Галина Куц - Влада і суспільство в постмайданній Україні: діагностика відносин (2018)
Шульга М. - Цивілізаційний вибір у поведінковому вимірі (2018)
Недюха М. - "Суспільні відносини" та "соціальні відносини" як поняття політико-правової науки (2018)
Литвин В. - Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні (2018)
Фурманюк М. - Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України (2018)
Кукуруз О. - Наукова основа вдосконалення політики і права як необхідна умова ефективного розвитку України (2018)
Дем’яненко Б. - "Путінізм" як різновид авторитарного політичного режиму, Дем’яненко В. (2018)
Кривицька О. - Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації (2018)
Андрійчук Т. - Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз досвіду Албанії та України (2018)
Ткач О. - Антикорупційна політика і демократія в Бразилії: досягнення і нові виклики, Ткач А. (2018)
Лозовицький О. - Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав (2018)
Колупаев Ю. Е. - Участие полиаминов в регуляции редокс-гомеостаза у растений, Кокорев А. И. (2019)
Прядкіна Г. О. - Ефективність використання фотосинтетично активної радіації посівами озимої пшениці, Стасик О. О., Капітанська О. С., Ярмольська О. Є., Цукренко Н. В. (2019)
Жигачева И. В. - Влияние N-ацетилцистеинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на функционирование митохондрий и устойчивость проростков гороха к дефициту воды, Бинюков В. И., Миль Е. М., Русина И. Ф. (2019)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на вміст вільних амінокислот та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у Brassica napus L. за вирощування на техноземах, Баранов В. І., Терек О. І. (2019)
Шкляревский М. А. - Антиоксидантные эффекты фунгицида седаксана при действии осмотического стресса на проростки кукурузы, Швиденко Н. В., Луговая А. А., Ястреб Т. О., Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е. (2019)
Войтенко Л. В. - Особливості росту й розвитку Equisetum huemale L. в Україні, Косаківська І. В. (2019)
Ковбасенко Р. В. - Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo, Дмитрієв О. П. (2019)
Лавров В. В. - Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2019)
Колупаев Ю. Е. - "Регуляция роста, развития и продуктивности растений" IХ Международная научная конференция (Минск, 24 - 26 октября 2018 года) (2019)
Правила для авторів (2019)
Правила для авторов (2019)
Rules for authors (2019)
Гриценко А. А. - Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація (2018)
Яременко О. Л. - Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку (2018)
Єщенко П. С. - Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку – пріоритетне завдання суспільних наук (2018)
Москаленко О. М. - Економія та демократія у фіскальній політиці (2018)
Радіонова І. Ф. - Теоретичний та прикладний аспекти правил макроекономічної політики в контексті фінансування освіти, Усик В. І. (2018)
Бурлай Т. В. - Тема 38. Міжнародна економічна інтеграція та європейські інтеграційно-конвергенційні процеси (2018)
Татаренко Н. О. - Проблеми формування світ-системи постіндустріального глобалізму (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі Економічна теорія 2018 року (2018)
Вихідні дані (2018)
Бучківська Г. - Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2018)
Роєнко Л. - Фахова підготовка майбутніх учителів до навчання української мови у початковій школі, Торчинська Т. (2018)
Савченко Н. - Теоретичні аспекти формування індивідуального іміджу майбутнього педагога (2018)
Титаренко В. - Формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання, Охріменко Л. (2018)
Бєдакова С. - Технологічний підхід до пізнання музичного твору (2018)
Залізняк А. - Економічна соціалізація дошкільників (2018)
Зевченко Т. - Урахування вікових психофізіологічних особливостей розвитку молодших школярів для ефективного навчання читання іноземною мовою, Дудик Н. (2018)
Кифенко А. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коберник Г. - Інтерактивне освітнє середовище як чинник самоствердження особистості молодшого школяра (2018)
Колодницька О. - Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів вищої освіти (2018)
Куценко С. - Формування хореографічної культури студентів: етнокультурний підхід (2018)
Лавриченко Н. - Фактор інтелекту в розвитку обдарованої особистості (2018)
Лоюк О. - Основні результати дослідження проблеми формування суспільствознавчих понять у молодших школярів (2018)
Лупанова В. - Сучасні дидактичні принципи музичної педагогіки в аспекті інструментального виконавства (2018)
Семчук С. - Моральне становлення майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтернет-технологій (2018)
Смірнова О. - Формування національної свідомості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі художньої вишивки), Пелих М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського