Шапкін І. С. - Підстави кримінально-правової заборони створення стійких злочинних об’єднань (2012)
Балинська О. М. - Тактика і стратегія права як тексту / контексту / інтертексту / гіпертексту (2012)
Белая Л. В. - Критерії позитивності в контексті теорії відповідальності (2012)
Дунаєва О. М. - Феномен організаційного механізму європейського союзу (2012)
Михайлюк О. А. - Конституційний аналіз окремих аспектів реформування законодавства про вищу освіту (2012)
Ролінський В. І. - Поняття і ознаки злочинів за міжнародним кримінальним правом (2012)
Матвєєва Л. Г. - Транзитивність державноорганізованого суспільства: основні моделі 68-70 (2012)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння суспільної моралі та її вплив на поведінку людини (2012)
Ситар І. М. - Місце порівняльного правознавства в системі юридичних та соціальних наук (2012)
Резніченко С. В. - Cпіввідношення понять обмеження та обтяження права приватної власності, Федорова В. В. (2012)
Аврамова О. Є. - Моделі права власності на багатоквартирний будинок (2012)
Басай О. В. - Виникнення прав на комерційне найменування (2012)
Батрин О. В. - Об’єкт і предмет апеляційного оскарження рішення в цивільній справі (2012)
Дрішлюк В. І. - Основні принципи регулювання господарських договірних відносин (2012)
Крижанівська І. В. - Нотаріальні дії в акціонерних правовідносинах (2012)
Кріцак Ю. О. - Зміст авторського права на літературний твір (2012)
Маковій В. П. - Особливості припинення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, Янголь Є. В. (2012)
Нечипуренко М. О. - Місце договору на проведення оцінки майна в системі договорів (2012)
Рачинська І. М. - Деякі аспекти правової діяльності громадських організацій (2012)
Ульянова Г. О. - Реклама як складний об’єкт авторського права (2012)
Шаркова Г. Ю. - Визначення місця договору консалтингу в системі цивільно-правових договорів (2012)
Еннан Р. Є. - Правова охорона товарних знаків у зарубіжних країнах (2012)
Заєць О. М. - Значення функцій страхування для інвестиційно-страхової діяльності в Україні (2012)
Костяшкін І. О. - До питання забезпечення соціальної функції в процесі охоронного використання земель (2012)
Мартин А. Г. - Мірошниченко А. М., Ріпенко А. І. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення безоплатної приватизації земель (2012)
Бодунов Є. Р. - Поняття та особливості адміністративно-правових засобів публічного адміністрування іноземного інвестування (2012)
Голубов С. Г. - Правові форми адміністративної діяльності державтоінспекції МВС України (2012)
Гузенко К. О. - Деякі аспекти розвитку сучасних наукових поглядів щодо адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2012)
Козій І. С. - Окремі питання адміністративного судочинства в справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Корнута Л. М. - Особливості стадій дисциплінарного провадження щодо державного службовця в Україні (2012)
Лактіонов Д. В. - Попередження адміністративних правопорушень, вчинюваних дітьми під впливом ЗМІ (2012)
Литвин І. І. - Теоретичні аспекти взаємодії органів внутрішніх справ з державними органами та громадськими формуваннями з профілактики правопорушень (2012)
Мордвін І. А. - Якість надання адміністративних послуг як чинник ефективності діяльності податкових органів України (2012)
Панфілов О. Є. - Особливості провадження в справах про корупційні адміністративні правопорушення (2012)
Рибалка Н. О. - Права як елемент адміністративно-правового статусу органів прокуратури України (2012)
Русецький А. А. - Юридична особа як суб’єкт адміністративного права (2012)
Харенко О. О. - Акти управління державної реєстраційної служби України (2012)
Харченко Ю. Г. - Актуальні проблеми, пов’язані з адміністративно–правовим статусом посадових осіб місцевого самоврядування (2012)
Ходико А. П. - Визначення вини юридичної особи за вчинення адміністративного проступку, як передумова примусового припинення її діяльності: існуючі проблемні питання (2012)
Череучук А. А. - Відповідальність за порушення земельного законодавства: адміністративно-правовий аспект (2012)
Юрченко Ю. В. - Напрями адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів (2012)
Череучук Х. В. - Недоліки запровадження та шляхи вдосконалення державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2012)
Шевченко С. І. - Мережа Інтернет як складова частина сучасного інформаційного простору України (2012)
Пшонка А. В. - Структурно-компонентна характеристика кадрової роботи в органах прокуратури України (2012)
Смоліна М. М. - Науковий супровід службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України: постановка проблеми (2012)
Аркуша Л. І. - Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення (2012)
Стеценко С. Г. - Вплив соціально-психологічних несприятливих умов на процес розкриття та розслідування злочинів (2012)
Тарасенко Р. В. - Унеможливлення контактування взятої під захист особи з іншими учасниками під час кримінального провадження та її ідентифікації за зовнішніми ознаками (2012)
Клюс В. В. - Особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів на релігійному ґрунті (2012)
Хижняк Є. С. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх (2012)
Халілев Р. А. - Історія злочинності на ґрунті міжетнічних конфліктів (2012)
Захарченко П. П. - Місце сенату російської імперії у впорядкуванні земельних відносин в Україні (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. ст.) (2012)
Клименко С. В. - Стадії досудового процесу за "руською правдою” (2012)
Поломаний Ю. С. - Історія правового регулювання й заборони військового найманства (2012)
Продіус К. В. - Становлення системи правосуддя в справах неповнолітніх (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Кислун В. В. - Правовий статус депутата московської міської думи: проблеми й перспективи розвитку (2012)
Лисюк Ю. В. - Історико-правові аспекти виникнення та розвитку правової держави (2012)
Армаш Н. О. - Корупційні ризики в роботі державних політичних діячів (2012)
Казмірук О. В. - Актуальні проблеми організації діяльності податкової міліції України (2012)
Ляшенко М. М. - Економічні злочини: причини скоєння та їх профілактика (2012)
Мастицький В. В. - Економічні злочини: причини скоєння та їх профілактика характеристика корупційних правопорушень у державній пенітенціарний службі України (2012)
Цитряк В. Я. - Особистісні характеристики учасників корупційного підкупу у сфері державної службової діяльності (2012)
Шелехов А. О. - Особистісні характеристики учасників корупційного підкупу у сфері державної службової діяльності щодо характеристики типових способів вчинення злочинів у бюджетній сфері (2012)
Волощук А. М. - Психологічні особливості спілкування з особами різних типів акцентуації характеру та темпераменту (2012)
Бабін Б. В. - Викладання морського права: дослідження вітчизняного досвіду (2012)
Домніцак В. В. - Підготовка курсантів ВНЗ системи МВС до дії в екстремальних ситуаціях (2012)
Пригодська Ю. В. - Бойова психофізіологія снайпера (2012)
Яровий С. А. - Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: стан і шляхи реформування (2012)
Гуржій Т. О. - Рецензія на монографію Заброди Дмитра Григоровича "Державна антикорупційна політика в Україні: теорія, правова основа, інституалізація” (2012)
Балалаєва О. Ю. - Поняття "дидактичний ризик” у контексті проектування електронних посібників (2013)
Безносюк О. О. - Сучасні теоретичні підходи до управління військовою освітою (2013)
Закариашвили М. - Инновация образования: от традиционной технологии обучения до мультимедийных технологий, Чичашвили И. (2013)
Краснолуцький К. К. - Проблематика розвитку професійної освіти в Україні: сучасні тенденції та перспективи (2013)
Кучерявий А. О. - Складники навчального навантаження викладача як суб’єкта системи управління самостійною роботою студентів (2013)
Мосіюк О. О. - Моделі підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідної діяльності (2013)
Оржеховська В. М. - Концепція формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (проект), Кириченко В. І., Єжова О. О., Федорченко Т. Є. (2013)
Пасько Н. А. - Сутність та відмінні ознаки реформ вищої освіти (2013)
Плахотнік О. В. - Проблеми сталого розвитку в еколого-економічній освіті вищої школи (2013)
Потапчук Т. В. - Функції та рівні національно-культурної ідентичності студентів (2013)
Яценко В. В. - Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю на сучасному етапі (2013)
Арнаута Н. В. - Особливості контролю навчальної роботи студентів-аграріїв під час вивчення вищої математики (2013)
Ірза В. І. - Пpедагогічні умови організації дослідної роботи учнів (2013)
Коломієць А. А. - Авторитет викладача – одна з педагогічних умов формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Коцюбівська К. І., Оларь А. В. (2013)
Малихіна Я. А. - Особливості навчально-виробничої практики при роботі зі студентами віком до 18 років (2013)
Попова Г. В. - Тренінг як засіб підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів ВНЗ (2013)
Притуляк Л. М. - Взаємозв’язок теорії та практики заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (2013)
Слюта А. М. - Методичні проблеми формування системної діяльності студентів-екологів у процесі виробничої практики, Лукаш О. В. (2013)
Стаднійчук І. П. - Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження сформованості фахових компетенцій техніків-механіків (2013)
Тарнавська Т. В. - Цифрові технології у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів вищої освіти (2013)
Шевчук Л. О. - Використання інноваційних технологій у процесі викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей (2013)
Гаврілова Л. Г. - Використання електронного посібника "Українська духовна музика” у формуванні соціокультурної компетентності студентів педагогічних вишів (2013)
Гуменникова Т. Р. - Підготовка керівників освітньої галузі до управління зовнішнім незалежним оцінюванням у магістратурі вищого навчального закладу (2013)
Катушенок І. А. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів-філологів у навчальному процесі на основі міжкультурної комунікації (2013)
Кришталь А. О. - Сутність і класифікація навчальних проектів у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2013)
Овчаренко Н. А. - Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2013)
Одерій Л. Є. - Проблема розвитку позитивних взаємин дітей і дорослих у родині – складова професійного становлення фахівців з дошкільної освіти, Роздимаха А. І. (2013)
Рудик Я. М. - Управління фаховою підготовкою випускників професійно-технічних навчальних закладів засобами Інтернету (2013)
Коваленко Є. І. - Георгій Вороний в історії української культури (2013)
Куліш С. М. - Традиції та інновації при організації вступу абітурієнтів до Харківського університету (1804–1917 рр.) (2013)
Курило В. С. - Аналіз змісту професійної підготовки сербських баяністів-акордеоністів у вищій музичній школі м. Ніш (1987–2005 роки), Устименко-Косоріч О. А. (2013)
Михайленко О. В. - Методи навчання у юридичних коледжах США (2013)
Мінкіна Ю. В. - Вчитель природничих дисциплін як організатор екологічної освіти школярів (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Плахотнік О. В. - Зарубіжний досвід роботи спеціалізованих соціальних служб "Телефону Довіри”, Борисюк С. О., Криловець М. Г. (2013)
Пономаренко О. В. - Лідерський компонент у педагогічній практиці студентів (досвід США) (2013)
Робак В. Є. - Система підготовки соціальних працівників у деяких зарубіжних країнах (2013)
Рубан Л. М. - Альтернативний погляд американського педагога Джона Холта на педагогічну майстерність. (2013)
Самойленко О. В. - Проблеми виховання в гімназіях України ХІХ – початку ХХ ст, Коваленко М. (2013)
Сидоренко Т. В. - Інтеграція дорослих мігрантів як складова педагогічної діяльності у ФРН (2013)
Смелянська В. В. - Особливості підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи: американський досвід (2013)
Шарапа С. В. - Ціннісні засади загальнопедагогічної підготовки вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Наші автори (2013)
Іваницький В. П. - Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Калініченко О. А. (2011)
Моргун В. Г. - Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я (2011)
Кушнір С. В. - Незвичні ефекти стискування кристалічної ґратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу, Яремчук Я. В. (2011)
Хоменко В. М. - Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі, Беліченко О. П., Соломатіна Л. О. (2011)
Калиниченко Е. А. - Изоморфизм примесных ионов в структуре гидроксилапатита по данным компьютерного моделирования (2011)
Дудченко Н. О. - Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР (2011)
Задвернюк Г. П. - Поглощение воды и водных растворов глинополимерными нанокомпозитами внедрения, Федоренко Ю. Г., Павлишин Г. П. (2011)
Кривдік С. Г. - 87Sr/86Sr в апатитах із лужних і основних, Дубина О. В., Довбуш Т. І., Котвицька І. М., Висоцький О. Б., Безсмолова Н. В., Амашукелі Ю. А. (2011)
Коновал Н. М. - Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського комплексу (центральна частина Українського щита), Кривдік С. Г. (2011)
Степанюк Л. М. - Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької, Бобров О. Б., Паранько І. С., Пономаренко О. М., Сергєєв С. А. (2011)
Войтюк Ю. Ю. - Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у, Кураєва І. В., Самчук А. І., Манічев В. Й. (2011)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію, Крюченко Н. О., Жук О. А. (2011)
Артеменко Г. В. - Проявления рудной минерализации в интрузивном комплексе архипелага, Бахмутов В. Г., Самборская И. А., Кануникова Л. И. (2011)
Щербак М. П. - Ігорю Михайловичу НАУМКУ - 60, Соботович Е. В., Пономаренко О. М., Жовинський Е. Я., Квасниця В. М., Возняк Д. К. (2011)
Пономаренко О. М. - Світлої пам’яті Дмитрія Миколайовича Щербака, Степанюк Л. М., Хоменко В. М., Черниш Д. С. (2011)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація режиму руху кранового механізму переміщення, Ромасевич Ю. О. (2013)
Малащенко В. О. - Оптимізація габаритів запобіжних фрикційних муфт шляхом уточнення коефіцієнту тертя, Коруняк П. С., Малащенко В. В., Борис А. О. (2013)
Стоцько З. А. - Математичне моделювання транспортних систем з канатними елементами, Лясковська С. Є. (2013)
Грицай І. Є. - Обкочувально-радіальний спосіб нарізання зубчастих коліс та його перспективи для виготовлення приводів підйомно-танспортних машин (2013)
Nan S. M. - The modernization of bucket wheel excavators using intelligent image analysis systems, Dandea D. L., Simon B. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація руху вантажопідйомного крана із траверсною підвіскою вантажу методом динамічного програмування, Ромасевич Ю. О. (2013)
Григоров О. В. - Стенд для дослідження регульованого об'ємного привода пересування й повороту, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Стрижак М. Г. (2013)
Семенюк В. Ф. - Критический анализ некоторых инновационных решений в лифтовых подъемных механизмах, Бойко А. А. (2013)
Гутаревич В. О. - Поперечные колебания подвесного монорельса при действии на него продольных сил (2013)
Малащенко В. О. - Обгрунтування кінематично-силових параметрів з’єднань змінної жорсткості транспортних засобів, Ніколайчук В. В. (2013)
Бойко А. А. - Предварительный анализ возможности рекуперации энергии в лифтовых подъемных механизмах (2013)
Букетов А. В. - Дослідження залежності властивостей епоксидних композитів від вмісту дисперсних наповнювачів з метою формування захисних покриттів для підйомно-транспортних механізмів, Сапронов О. О. (2013)
Васильєва О. Е. - Визначення розмірів конструктивних елементів корпусів редукторів приводів підйомно-транспортного устаткування в залежності від їх напружено-деформованого стану (2013)
Ловейкін В. С. - Аналіз коливань ванажу на гнучкому підвісі при повороті стріли вантажопідйомного крана, Човнюк Ю. В., Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика експериментальних досліджень динаміки пуску скребкового конвеєра, Рибалко В. М., Ткаченко О. Ю. (2013)
Бойко А. А. - Электромеханическое преобразование энергии в подъемных механизмах лифтов, Булгар В. В., Ивлев Д. А. (2013)
Чаюн И. М. - Обоснование повышения точности расчетной прочностной схемы подъемных канатов (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование движения экипажа подвесной монорельсовой дороги с учетом деформации монорельса (2013)
Бойко А. А. - Условия применения приводных двигателей в безредукторных подъемных механизмах пассажирских лифтов, Булгар В. В. (2013)
Малащенко В. О. - Міцність витків спеціальної нарізі для самогальмівних зєднань транспортних засобів, Матвіїв Б. Т., Федик В. В. (2013)
Шевченко С. В. - Геликоиды в червячном зацеплении с локализованным контактом, Мазнев Е. А. (2013)
Грицай І. Є. - Математичне обґрунтування способу корекції профілів зубців синусоїдальних зубчастих передач транспортних засобів, Юрчишин Н. М. (2013)
Basarir M. - On the strong and $\Delta$-convergence for total asymptotically nonexpansive mappings on a $CAT(0)$ space, Sahin A. (2013)
Бігун Г. С. - Дифузії, породжені вінеровим процесом, Осипчук М. М. (2013)
Бубняк М. М. - Оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду (2013)
Verkalets N. B. - On geometric extension of polynomials on Banach spaces, Zagorodnyuk A. V. (2013)
Волошин Г. А. - Топологізація простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. К. (2013)
Глова Т. Я. - Про одну оцінку $R$-типу цілого ряду Діріхле та її точність, Філевич П. В. (2013)
Goy T. P. - New integral functions generated by rising factorial powers, Zatorsky R. A. (2013)
Dmytryshyn R. I. - Positive definite branched continued fractions of special form (2013)
Довгай Б. В. - Оцінка розподілу супремуму розв'язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною (2013)
Заторський Р. - О некоторых связанных между собой перечислительных задачах, Пилипів В., Гулька С. (2013)
Ільків В. С. - Періодичні розв'язки у просторі Соболєва для рівняння із частинними похідними, коефіцієнти якого залежать від параметра, Савка І. Я., Симотюк М. М. (2013)
Kachanovsky N. A. - On extended stochastic integrals with respect to Levy processes (2013)
Лопушанський А. О. - Регулярність розв'язків крайових задач для дифузійно-хвильового рівняння з узагальненими функціями в правих частинах (2013)
Малицька Г. П. - Про стабілізацію інтеграла Пуассона ультрапараболічних рівнянь, Буртняк І. В. (2013)
Мулява О. М. - Зауваження до достатнiх умов належностi аналiтичних функцiй до класiв збiжностi, Шеремета М. М. (2013)
Овчар І. Є. - Один аналог нерівності Вімана для інтегралів Лапласа, залежних від малого параметра, Скасків О. Б. (2013)
Popovych R. - Lower bounds on the orders of subgroups connected with Agrawal conjecture (2013)
Pronska N. I. - Reconstruction of energy-dependent Sturm-Liouville equations from two spectra. II (2013)
Процах Н. П. - Асимптотична поведiнка розв'язку оберненої задачі для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння (2013)
Фединяк С. І. - Простір цілих рядів Діріхле (2013)
Khats’ R. V. - Asymptotic behavior of entire functions of improved regular growth in the metric of $L (2013)
Боднарчук Юрiй Вiкторович (некролог) (2013)
Попович О. В. - Сутність процесу соціалізації (2014)
Волошин В. В. - Конструктивізм, релятивізм та релігія (2014)
Молодцов Б. И. - О выражении скрытой бытийственности духа (2014)
Шилина Н. Е. - Взаимодействие личности и общества: психоанализ конфликта (2014)
Сокуренко Е. В. - Common sense в моральной философии эпохи Просвещения (2014)
Масаев М. В. - Феномен трансформации литературных образов в музыкальные образы и парадигмальные символы соответствующих эпох (философско-исторический анализ) (2014)
Кондратьєва А. В. - Освітній менеджмент у процесі здійснення реформ (2014)
Фандеева А. К. - Виртуальная реальность: ретроспективный анализ понятия (2014)
Мазоренко М. О. - Медіанасильство в інформаційному суспільстві в контексті медіа- антропології (2014)
Чигур Р. Ю. - Інформація та знання як основні ресурси інформаційного суспільства (2014)
Морарь М. В. - Роль партійного лідерства в активізації політичних процесів сучасної України (2014)
Прокопчук І. І. - Формування гендерно-паритетної демократії в сучасній Україні: стан та перспективи (2014)
Зайдель М. І. - Публічне та приватне на пострадянському просторі: проблема демаркації (2014)
Іщенко І. В. - Суб’єктивний чинник і його вплив на адаптацію політичних інститутів до функціонування в умовах нестабільного середовища (2014)
Костіна С. Б. - Концептуальні основи терміну "ідентичність" (етнополітичний аспект) (2014)
Щиголев П. В. - Міжнародний тероризм у системі внутрішньої та зовнішньої політики ФРН (2014)
Лукач Н. М. - Політичні аспекти торгівлі людьми (2014)
Захарова Т. М. - Деякі особливості структурного аналізу політичного класу в сучасній Україні (2014)
Калагін Ю. А. - Стереотипи військовослужбовців-жінок про армію та військову службу (2014)
Пивоварова Н. П. - Сучасна релігійність: детермінанти, характерні риси, тенденції розвитку (2014)
Заріцька Н. Ю. - Зміна смисложиттєвих цінностей як передумова появи альтернативних стилів життя, заснованих на добровільній мобільності (2014)
Супрунець Т. А. - Теоретична інтерпретація поняття "структури довіри" у соціології (2014)
Хрустальов Ф. С. - Особливості медіаспоживання різних соціальних груп (на прикладі м. Запоріжжя) (2014)
Медовкіна Л. Ю. - Місце церковно-історичних та візантинознавчих студій в історії історичної науки, духовної та світської освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Бишовець І. О. - Основні тенденції розвитку професійно-технічної освіти в Україні в 1950-і рр. (2014)
Рацюк О. О. - Державна служба і політика в сучасній Україні: історія пошуку адекватної моделі взаємодії та розмежування (2014)
Метафізик епохи трансцендентального мислення (до 60-річчя Віктора Броніславовича Окорокова (2014)
Негасимый свет звезды... (2014)
Абрамюк І. Г. - Садибне житло луцька довоєнного періоду в контексті архітектурно мистецького розвитку міста (2012)
Кузнецова І. О. - Естетика стилю футуризм в дизайні інтер’єрів аеровокзалів, Анфалова Д. В. (2012)
Борисов Ю. Б. - Дуалістична природа пастелі: художні та технічні властивості у підготовці дизайнерів (2012)
Кузнецова І. О. - Класифікація інтер’єрів магазинів, Вишневська О. В. (2012)
Гнітецька Т. В. - Моделювання об’єктів архітектури та дизайну із застосуванням передачі файлів з AUTOCAD в 3D MAX Designe, Гнітецька Г. О. (2012)
Гурдіна В. В. - Взаємовплив сцени та подіуму (2012)
Обуховська Е. - Дизайн як засіб розвитку особистості в умовах інформаційного предметно–просторового середовища спеціалізованих середніх навчальних закладів (2012)
Кардаш О. В. - Аналітичний розгляд властивостей туристичного спорядження на прикладі дизайн–об'єктів з тентовим покриттям, Таран Ю. C. (2012)
Кобилінський А. Ю. - Спеціальне обладнання як один із компонентів формування художнього образу середовища автосалону (2012)
Мараховский А. А. - Принципы использования синтеза искусств и инноваций при дизайн – проектировании (2012)
Русаков І. О. - Принципи організації інтрер’єрів центру підготовки пілотів–операторів безпілотної авіації, Крупецьких А. Г. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Естетика предметів побуту українців, Куракіна А. В. (2012)
Лижник Н. I. - Особливості використання кольору в інтерєрах мобільних госпіталів (2012)
Лобода О. В. - Застосування динамічного орнаменту в цифровому дизайні (2012)
Русаков І. О. - Особливості формування інтер’єрів навчально – тренувальних залів авіаційних спорткомплексів, Наталушко Г. В. (2012)
Новіков О. С. - Особливості дизайну інтер’єрів офісних приміщень (2012)
Гнатюк Л. Р. - Теорія естетичного формоутворення промислових виробів, Осадча К. М. (2012)
Роженко З. М. - Построение офисного интерьера методом перспективных масштабов, Савченко Л. М. (2012)
Романюк О. В. - Напрямки використання народного житловлаштування волинських поліщуків у сучасному дизайні (2012)
Савченко Л. М. - Створення та редагування анімації за допомогою графічного редактора, Воронцова Д. В., Роженко З. М. (2012)
Сакун І. С. - Інформаційна графіка: до питання термінології (2012)
Суворова Т. А. - Комфорт для всех пассажиров скоростного железнодорожного транспорта (2012)
Ткаченко В. П. - Реалізація деяких принципів побудови візерунків засобами операторів мови maple, Челомбітько В. Ф. (2012)
Шемеліна Т. А. Козійчук К. О. - Роль колірних асоціацій в дизайні (2012)
Шемеліна Т. А - Особливості вікторіанського стилю в дизайні інтер’єру, Соломенко А. Г. (2012)
Шиманська Т. А. - Трансформуючі об'єкти в дизайні, Мараховський А. А. (2012)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2014)
Шпак О. - Повага підлітків до батьків як компонента морального виховання, Повалій Л., Примаченко Н. (2014)
Kryсski А. - "Paidagogos” – "ten, ktуry prowadzi”. Koncepcja pedagoga na wspуіczesne czasy (2014)
Цина А. - Мета і кінцеві результати інвестицій суб’єктів професійної підготовки в людський капітал майбутніх учителів (2014)
Молчанова Т. - Читання з листа і транспонування як важливі компоненти фахової лабораторії піаніста-концертмейстера (2014)
Мадзігон В. - Державне регулювання підприємницької діяльності на основі податків та оборотності капіталу його складу і структури (2014)
Гжещук В. - Суть, поняття та рівні управління менеджменту і підходи до управління в ринковій економіці (2014)
Осадчий В. - Використання мультимедійних технологій під час професійної підготовки учителів (2014)
Дубініна О. - Креативність як засіб і результат формування математичної культури інженера ІТ-галузі (2014)
Попова Т. - Організація різнорівневого виробничого навчання для спеціальностей швейного профілю на основі диференційованого підходу (2014)
Ванівська О. - Проектна технологія в системі компетентнісної освіти, Преснер Р. (2014)
Гарбич-Мошора О. - Розробка інформаційної системи автоматизації діяльності мережі аптек "Фармако”, Лучкевич М. (2014)
Ратко М. - Естетизація освітнього простору як чинник гармонійного розвитку особистості (2014)
Шагала Л. - Концепція педагогічних засад Ярослава Грицковяна на тлі українського шкільництва (1956 – 2006) (2014)
Юзьв’як Г. - Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів під час навчання у ВПНЗ (2014)
Козубцов І. - Структура та зміст методологічної компетентності аспіранта, ад’юнкта вищого навчального закладу (2014)
Володавчик В. - Професійна мобільність фахівця як науково-педагогічна проблема (2014)
Готько О. - Слов’янські лексичні запозичення в німецькій мові (2014)
Потуй Ю. - Професійні цінності економіста як науково-педагогічна проблема (2014)
Осередчук І. - Психолого-педагогічні засади використання віртуальної навчальної лабораторної роботи під час самоосвіти студентів (2014)
Жуковські В. - Призначення майбутнього маркетолога, його доручення та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2014)
Сенкевич Д. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів до підприємницької діяльності (2014)
Хохлова О. - Структура економічної компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості (2014)
Айзенбарт М. - Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема (2014)
Салань Н. - Підготовка майбутнього педагога до здійснення позаурочної роботи з математики як важливе завдання сучасних ВНЗ (2014)
Кулішов В. - Проектна реклама як засіб економічної підготовки учнів старшої профільної школи (2014)
Вітер С. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування економічної компетентності молодших спеціалістів (2014)
Вачевський О. - Реалізація алгоритмів пошуку найкоротших шляхів та їх практичні відомості застосування (2014)
Гейдаров Х. Б. - Ценовой механизм как средство социально-экономического управления в аграрной сфере (2014)
Петречко М. - Філософія освіти Хелен Паркхерст (2014)
Петрицин О. - Реалізація мультимедійних технологій на лекційних курсах при підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг як один із напрямів формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів до ринку праці, Мадзігон В. (2014)
Гардабхадзе І. А. - Особливості інноваційної діяльності у сегменті сучасного одягу індустрії моди (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формоутворення модульних меблів–трансформерів, Драга М. Л. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формотворення середовища навчальних закладів, Кучеренко Ю. Е. (2013)
Зеленкова В. А. - Національні символи в інтер'єрах пасажирського простору аеровокзалів (2013)
Кардаш О. В. - Історія виникнення та дизайн сонцезахисних окулярів, Мамайсур А. Р., Бруєва А. І. (2013)
Ковальов Ю. М. - Елітне житло для "борця": аналіз японських аналогів, Калашнікова В. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Кольорове рішення інтер’єрів психіатричних лікарень, Кфіа Д. В. (2013)
Коляда Е. М. - Проблемы искусствоведческого исследования современных садов и парков (2013)
Кузнецова І. О. - Засоби формоутворення сучасної круглої скульптури, Кащенко А. В., Грищук І. А. (2013)
Кузнецова І. О. - Скульптури із вторинних матеріалів: типи, види та функції, Оксенюк Ю. О. (2013)
Никоненко Т. М. - Соціологічні компоненти взаємодії мистецтва і суспільства, Сахно К. (2013)
Олейник Е. П. - Метод нелинейных параллельных сценариев в постмодернистическом интерьере (2013)
Петрушевская Н. И. - Технологический аспект дизайна европейского камео гласс (2013)
Привольнева С. О. - Особливості дизайну інтер'єрів київських кафе в стилі стімпанк, Бовдуй А. Є. (2013)
Привольнева С. О - Діалектика національного та інтернаціонального в творчості алвара аалто, Стрижавська Ю. А. (2013)
Радомська В. Р. - Українські митці першої чверті хх століття на тлі краківської академії мистецтв, Тирпич І. А. (2013)
Тимошенко М. М. - "Карабах" – садиба перших колоністів криму (2013)
Томілович Л. - Садиби центральної україни в історії та культурі слов'янських народів: проблеми збереження та перспективи використання як туристичних об'єктів (2013)
Ус В. Ф. - Визначення композиційних особливостей використання східного орнаменту в керамічній плитці, Сахно К. С. (2013)
Кананович Т. Н. - Дифференцированный подход к выбору средств и методов индивидуальной гигиены полости рта у лиц пожилого возраста (2013)
Лобовкина Л. А. - Pоль фторсодержащих препаратов в профилактике стоматологических заболеваний, Романов А. М. (2013)
Firla M. T. - Kомпозит "N’Durancetm Cristal": выбор практикующих стоматологов-профессионалов для наилучшего клинического результата (2013)
Рехачев В. М. - Применение эндоканальных штифтов "Bioloren" (Италия) для восстановления коронковой части зуба (2013)
Савченко О. - Проведение сплинт-терапии с помощью фиброволокна "Bioloren" (Италия) (2013)
Романенко Е. Г. - Изменения биохимического состава гликопротеинов ротовой жидкости у детей с хроническим катаральным гингивитом под влиянием лечебных мероприятий (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Oбоснование выбора зубных паст с различной степенью абразивности в комплексной гигиене полости рта, Скибицкая Е. А. (2013)
Острянко В. І. - Гігієнічний індекс пігментованого зубного нальоту, Якубова І. І., Ісаєва Н. С. (2013)
Сажина О. С. - Kомплексный подход к диагностике и лечению генерализованного пародонтита с использованием гипербарической оксигенации (2013)
Димитрова А. Г. - Oценка эффективности различных иммуномодуляторов в комплексном лечении генерализованного пародонтита у лиц молодого возраста (18–25 лет), Коленко Ю. Г. (2013)
Павленко О. В. - Застосування фармакологічного супроводу та магнітно-лазерної терапії в пацієнтів з генералізованим пародонтитом і дентальною імплантацією., Мазур І. П., Леоненко П. В. (2013)
Попова О. І. - Герпетична інфекція як провідна медико-соціальна проблема (2013)
Дайджест (2013)
Тимофеев А. А. - Гигиена полости рта у больных с открытыми переломами нижней челюсти, Максимча С. В., Васадзе Н. К., Гайдамака Н. В., Отрощенко С. И., Романенко А. В. (2013)
Музычина А. А. - Первый опыт хирургического лечения несращения твердого и мягкого неба с использованием кожного бесклеточного трансплантата, Хрипаченко Н. И. (2013)
Панькевич В. В. - Досвід запровадження комплексної програми лікування посттравматичних контрактур жувальних м′язів в умовах стаціонару. (клінічний випадок), Камінський В. І., Камінський В. В. (2013)
Побережник Г. А. - Прогнозирование ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения одонтогенных гайморитов (2013)
Сідельніков П. В. - Застосування засобів індивідуальної гігієни порожнини рота на основі наносорбентів при дентальній імплантації (2013)
Костенко Є. Я. - Kлініко-експериментальне обґрунтування ефективності застосування різних методів визначення міжальвеолярної висоти, Кенюк А. Т., Білищук Л. М., Новак Д. М., Цоцко Ю. В. (2013)
Борисенко А. В. - Kомп’ютерне моделювання напруг у різцях нижньої щелепи з різними реставраційними конструкціями, Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Савичук А. О. (2013)
Флис П. С. - Bлияние ретенированных третьих моляров на результы достигнутого ортодонтического лечения в ретенционный период, Анан А. (2013)
Флис П. С. - Cъемный функционально действующий двухчелюстной ортодонтический активатор для лечения дистального прикуса с нарушенной функцией жевательных и мимических мышц, Касьяненко Д. М. (2013)
Информация от производителей (2013)
Корж В. И. - Нетрадиционный подход к изучению традиционных технологий в ортопедической стоматологии, Мазурина И. А., Александров И. Н. (2013)
Павленко О. В. - Захист поверхні препарування твердих тканин вітальних зубів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів (експериментальне дослідження), Забуга Ю. І., Струк В. І., Біда О. В. (2013)
Шемелько М. Л. - Aналіз хірургічного втручання при комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту в державних стоматологічних поліклініках міста києва за 2010–2011 роки, Бернадська Г. П., Павленко М. О. (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Пародонтологичесий статус людей пожилого и старческого возраста, Павленко Э. М. (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Oценка пролонгированного действия гигиенического лечебно-профилактического комплекса "Colgate® Total Pro "Здоровье десен" на этапе первичного пародонтологического лечения (фаза і) больных с хроническим течением генерализованного пародонтита, Ашаренкова О. В., Богданова М. М. (2013)
Савченко Н. В. - Kомплексный подход к лечению гиперестезии твердых тканей зубов у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2013)
Орехова Л. Ю. - Значимость компонентов метаболического синдрома в возникновении микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта, Мусаева Р. С., Бармашева А. А. (2013)
Голейко М. В. - Aлгоритм застосування нової медикаментної композиціїв комплексному лікуванні поєднаних уражень тканин пародонту та періодонту (2013)
Бернадська Г. П. - Cпостереження фіброматозу ясен у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, Данько В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Ярчук М. М. - Буряки і цукор України: попередні підсумки роботи галузі за 2013 рік (2014)
Калініченко О. В. - Формування енергоефективної вітчизняної системи машин та технології для виробництва цукрових буряків (2014)
Балагура О. В. - Різноякісність насіння цукрових буряків залежно від генотипу та умов вирощування (2014)
Сипко А. О. - Вплив технологій хімічної меліорації грунтів на продуктивність цукрових буряків, Гончарук Г. С. (2014)
Дворак К. П. - Антагоністична активність епіфітної мікробіоти рослин та штаму "Фітант-1" щодо збудників бактеріальних хвороб цукрових буряків, Саблук В. Т., Патика В. П., Гнатюк Т. Т. (2014)
Сичук Л. В. - Вітчизняні сорти й гібриди цукрових буряків: продуктивність і стійкість до хвороб (2014)
Кузнєцова І. В. - Зміна якісних показників листя стєвїї (Stevia rebaudiana bertoni) впродовж зберігання (2014)
Тітул (2010)
Корнильева Л. Н. - Религиозные мотивы в творчестве Р. Саути (2010)
Баняс Н. Ю. - Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля, Баняс В. В. (2010)
Люлька В. Н. - Особенности авторской иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2010)
Перзеке А. Б. - Образ Евгения в поэме "Медный всадник" и проблемы пушкинского гуманизма (2010)
Кудіна А. Л. - Семантична специфіка образу ліричного героя у творах О. С. Пушкіна (2010)
Гришанова Ю. В. - Каролина Павлова и Николай Языков (2010)
Кулікова О. В. - Агіографічні сюжети у творчому доробку Тараса Шевченка (2010)
Ревуцька С. К. - Не чоловічі сентименти або невдала спроба психоаналізу без Фройда (2010)
Горовенко М. А. - Религиозно-философские взгляды Толстого в критике Короленко (2010)
Гулич Е. А. - Роль Л. Я. Гуревич в эволюции журнала "Северный вестник" (2010)
Бескровная Е. Н. - Аггадическая трансформация Торы в творчестве Ицхака Башевиса-Зингера (2010)
Некрылова Е. Л. - Концептуальный анализ эмоционального концепта "обида" (2010)
Іванова Н. І. - Кіноповість О. Довженка "Земля": поетологічні принципи реконструкції кінотексту (2010)
Сухенко И. Н. - Современный англоканадский "nature story" в творчестве Р. Виба (2010)
Крикун О. А. - Переклад як засіб нової інтерпретації персонажа (2010)
Совєтна А. В. - Категорія хронотопу в романах А. Кастілло (2010)
Сатыго И. А. - Леопольд Сенгор: выражение политического самосознания через художественный опыт (2010)
Чигринцева А. В. - Опричнина Ивана Грозного в романе А. В. Толстого "Князь Серебряный" (2010)
Лісун О. В. - Ентропія як прагматична модель художньої свідомості у ранніх оповіданнях Томаса Пінчона (2010)
Ковпак С. І. - Генетико-еволюційні й теоретико-інтерпретаційні засади основних складових поетики (2010)
Валуева Н. Н. - Разработка литературных жанров с использованием постмодернистских приемов (2010)
Содержание (2013)
Леннарц К. - Спортивная борьба в системе олимпийского спорта (2013)
Бубка С. - Принципы любительства в олимпийском спорте и отношение президентов Международного олимпийского комитета к допуску спортсменов-профессионалов на Олимпийские игры (2013)
Сушко Р. - Совершенствование соревновательного процесса в спортивных играх на основе моделирования технико-тактических действий (на примере баскетбола) (2013)
Гунина Л. - Окислительный стресс и адаптация: метаболические аспекты влияния физических нагрузок (2013)
Ахметов И. - Молекулярно-генетические маркеры в спортивном отборе, Ильин В., Дроздовская С. (2013)
Воронова В. - Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в футболе (2013)
Шалманов А. - Оперативный и текущий биомеханический контроль в спорте (проблемы и пути решения), Скотников В., Ланка Я. (2013)
Болобан В. - Регуляция позы тела юных спортсменов, Садовски Е., Нижниковски Т., Масталеж А., Вишниовски В. (2013)
Поли Р. - Глобализация спорта (на материале футбола) (2013)
Платонов В. - Программа олимпийских игр: история становления и современное состояние, противоречия и перспективы (2013)
Борзов В. - Подготовка легкоатлета-спринтера: стратегия, планирование, технологии (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Титул, зміст (2014)
"Ні" - розвалу національного надбання – бурякоцукрового комплексу України! Звернення Всеукраїнського аграрного Форуму до народних депутатів України! (2014)
Новий очільник мінагрополітики - про пріоритети галузі (2014)
Корнєєва М. О. - Оцінка екологічної стабільності і пластичності простих стерильних гібридів цукрових буряків за урожайністю на основі моделі Еберхарда – Рассела, Ненька М. М., Ермантраут E. Р. (2014)
Цвей Я. П. - Eнергетична ефективність вирощування буряків цукрових у короткоротаційних сівозмінах за різного насичення їх зерновими та просапними культурами, Леньшин О. Г., Конопельський М. І. (2014)
Котвицький Б. Б. - Pоль діагностики рослин в оптимізації живлення цукрових буряків, Воєвода Г. Я., Прохорук О. Г. (2014)
Іваніна В. В. - Eнергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни (2014)
Сипко А. О. - Вплив технологій пошарового внесення дефекату на грунт (2014)
Мулярчук О. І. - Bплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива (2014)
Oliveira de M. - Эстетическо-косметическая реставрация слияния (фузии) зубов во фронтальном участке верхней челюсти (2013)
Годфри К. - 3акрытие перфорации дна пульпарной камеры с использованием biodentinetm (2013)
Політун А. М. - Функціональний метод дослідження стану нижнього альвеолярного нерва при ускладненнях ендодонтичного пломбування, Значкова О. А. (2013)
Борисенко А. В. - Pентгенологическая диагностика пульпита, Печковский К. Е., Несин А. Ф., Печковская И. М. (2013)
Непорада К. С. - Xронічний генералізований пародонтит як наслідок порушення біоплівки біотопу порожнини рота, Микитенко А. О., Янковський Д. С., Широбоков В. П., Димент Г. С. (2013)
Дурягіна Л. Х. - Bплив комплексної терапії на стан неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих із запальними захворюваннями пародонту та слизової оболонки порожнини рота (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Oценка лечебно-профилактической эффективности зубной щетки нового поколения ("Шелковые нити", Colgate®) у больных с обострившимся течением генерализованного пародонтита, Ашаренкова О. В., Богданова. М. М. (2013)
Политун А. М. - Kлинико-рентгенологическая и биохимическая оценка состояния костной ткани при генерализованном пародонтите у лиц пожилого возраста, Магомедов С., Кананович Т. Н. (2013)
Сажина О. С. - Oтдаленные результаты лечения больных генерализованным пародонтитом методом гипербарической оксигенации (2013)
Соколова И. И. - Kомбинированное консервативное лечение пролиферативных заболеваний пародонта, Денисова Е. Г., Стоян Е. Ю. (2013)
Сідельнікова Л. Ф. - Oбґрунтування та оцінка ефективності сорбційної терапії в комплексному лікуванні багатоформної ексудативної еритеми, Скібіцька О. О. (2013)
Строяковская О. Н. - Oпыт применения препарата "генгигель" в комплексном лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита, Грицкевич Н. Ю. (2013)
Хоменко Л. О. - Kлінічні типи ураження твердих тканин зубів у дітей раннього віку. частина 2: моляри, Біденко Н. В. (2013)
Колесник К. А. - Изменения биохимических маркеров костного метаболизма у детей с диффузным нетоксическим зобом в процессе комплексного ортодонтического лечения, Писаренко А. С. (2013)
Ісаєва Н. С. - Eфективність схеми корекції порушення орального мікробіоценозу в дітей (2013)
Ковач И. В. - Изменение физических свойств ротовой жидкости у детей с расщелинами твердого и мягкого неба в динамике, Пивоваров М. Ю., Вербицкая А. В. (2013)
Тимофеев А. А. - Cекреторная функция больших и малых слюнных желез при гальванизме и гальванозе (2013)
Музычина А. А. - Cемейный случай синдрома стиклера (клинический случай), Малеева И. А., Сухобокова И. А. (2013)
Тимофеев А. А. - Oсобенности клинического течения и лечения больных с плеоморфными аденомами околоушных желез, Киндрась И. Б., Максимча С. В., Кривошеева А. И. (2013)
Варжапетян С. Д. - Cравнительная оценка информативности обзорной рентгенографии в подбородочно-носовой проекции и конусно-лучевой компьютерной томографии при хронических гайморитах, Гулюк А. Г., Фаренюк О. А. (2013)
Тимофеев А. А. - Гальванические и иммунологические показатели у больных с переломами нижней челюсти при наличии в полости рта пострадавших металлических включений, Васадзе Н. К., Гайдамака Н. В. (2013)
Тимофеев А. А. - Cостояние разных видов чувствительности слизистой оболочки полости рта при гальванизме (2013)
Тимофеев А. А. - Aмелобластомы челюстей. Ретроспективный анализ по данным клиники челюстно лицевой хирургии НМАПО им. П. Л. Щупика, Ушко Н. А., Савицкий А. А. (2013)
Солонько М. Ю. - Aналіз показників кількісної та якісної оцінки кісткової тканини альвеолярного відростка, отриманих за допомогою різних методів рентгендіагностики (2013)
Лось В. В. - Підвищення ефективності лікування відсутніх зубів шляхом диференційного застосування теорії пружності, Неспрядько В. П., Дияк І. І., Григоренко О. Я., Галайчук Б. В. (2013)
Костенко Є. Я. - Aналіз етіологічних факторів виникнення остеонекрозущелеп у хворих на рак після комплексного лікування основного захворювання, Цигика О. І., Немеш Я. І. (2013)
Лабунец В. А. - Уровень удовлетворенности лиц молодого возраста в основных видах зубных протезов, Куликов М. С., Диева Т. В., Лабунец О. В., Лепский В. В., Лепский В. В., Рожкова Н. В. (2013)
Неспрядько В. П. - Дослідження змін геометричних параметрів альгінатних відбитків під впливом двох методів дезінфекції, Шевчук В. О., Омельяненко М. Д. (2013)
Жегулович З. Є. - Порівняльний аналіз ефективності використаннядеяких видів оклюзійних шин при лікувані оклюзійних порушень (2013)
Манжуловская В. В. - Cамое современное в ортодонтии – "Невидимые брекеты" (2013)
Флис П. С. - Mорфофункциональные нарушения у пациентов с адентией, Халед P. (2013)
Информация от производителей (2013)
Черепинская Ю. А. - Kлиническая эффективность применения глюкозамина и кверцетина в сочетании с вектор-терапией, Рябоконь Е. Н. (2013)
Рябоконь Є. М. - Порівняльна характеристика змін індексу рві у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового–І ступеня при застосуванні гелю із гранул кверцетину та ліпосомального кверцетин-лецитинового комплексу, Худякова М. Б. (2013)
Романенко И. Г. - Цитологическая оценка эффективности комплексного лечения генерализованного пародонтита с применением фитопребиотиков и ангиопротекторов у больных хроническим панкреатитом, Мельниченко Д. И., Давыдова А. А. (2013)
Копчак О. В. - 3аболевания тканей пародонта и гиперестезия дентина у женщин во время беременности и лактации: распространенность, особенности течения (2013)
Романенко И. Г. - Cостояние заболеваемости твердых тканей зубов у больных хроническим панкреатитом, Лукенберг В. М. (2013)
Бабенко В. М. - Aлгоритм діагностики та превентивного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Украинские стоматологи присоединились к Европейской федерации пародонтологов (EFP) (2013)
Кобелев В. М. - Эффективность одно- и двухэлементных динамических гасителей колебаний (2008)
Струтинский В. Б. - Анализ возможностей использования гидроприводных механизмов параллельной кинематики в станках, Тихенко В. Н. (2008)
Иванов В. В. - Сравнительный анализ изгибной прочности циклоидальных и эвольвентных зубьев, Андросюк Н. В. (2008)
Белоус В. А. - Динамическое гашение колебаний пластины на упругом основании (2008)
Кожухарь А. А. - Параметрическая оптимизация конструкций корпусов горизонтальных автоклавов, Белоус П. А., Белоус В. А. (2008)
Сурьянинов Н. Г. - Расчет цилиндрических оболочек методом граничных элементов, Лимаренко А. М. (2008)
Немчук А. О. - Определение остаточного ресурса металлоконструкции козлового крана, Стариков М. А. (2008)
Семенов Д. Л. - Параметры контакта деталей машин со сферическими и цилиндрическими поверхностями при сжатии (2008)
Иванов В. А. - Структура механизмов регулирования зажимных элементов переналаживаемых установочно-зажимных приспособлений (2008)
Арцыбашева Н. Н. - Влияние структурного фактора на усталостное разрушение сварных швов, Белецкая О. М. (2008)
Синько И. С. - Аналитический метод моделирования сопряженных поверхностей, Лебедев Б. В. (2008)
Мацей Р. А. - Геометрия арочных зубьев, нарезаемых способом непрерывного деления в передаче зубчатым ремнем, Кравцов Э. Д. (2008)
Карпусь В. Є. - Потенційні можливості переналагодження агрегатних верстатів для багатономенклатурної обробки, Гаврилюк Ю. Р., Цимбал А. М. (2008)
Линчевский П. А. - Совершенствование технологии обработки металлов резанием и пластическим деформированием с учетом использования эффекта Баушингера, Новожилов С. В., Кудряков М. Б. (2008)
Ларшин В. П. - Компьютерное моделирование технологической системы профильного шлифования, Лищенко Н.В. (2008)
Булгар В. В. - Выбор технологических параметров плоского шлифования, Фам Суан Выонг. (2008)
Кравченко В. П. - Температурная неравномерность на поверхности выходного коллектора теплоносителя парогенераторов типа ПГВ-1000 (2008)
Ковальчук В. И. - Осветление добавочной воды золой, Лапчинская И. В., Урсол Е. Н. (2008)
Баласанян Г. А. - Согласование графиков тепловой и электрической нагрузок систем когенерации на базе газотурбинной установки (2008)
Мазуренко А. С. - Економічність когенераційної газотурбінної установки при зміні співвідношення виробництва теплоти та електроенергії за рахунок опалювання газу, Шаповалова А. Є. (2008)
Кузнєцов М. О. - Моделювання стану несправного функціонування матричного помножувача мантис, Коршун С. С., Дрозд О. В. (2008)
Малахов Е. В. - Блочная модель маршрутизации документа, Филатова Т. В., Ахремчук С. Г. (2008)
Кунгурцев А. Б. - Иерархическая модель объектов для исследования запросов к базе данных, Зиноватная С. Л. (2008)
Кунгурцев А. Б. - Поиск закономерностей в распределении запросов для управления материализованными представлениями, Возовиков Ю. Н., Као Ван Ань. (2008)
Трофимов Б. Ф. - Информационная технология сопровождения баз данных в реальном времени с использованием модели расширения реляционных схем (2008)
Шапо Ф. С. - Метод расчета времени транзакции в распределенных компьютерных сетях при построении информационных систем предприятий, Шапо В. Ф. (2008)
Антощук C. Г. - Помехоустойчивое выделение текстовой области на изображении с использованием вейвлет-преобразования, Ткаченко Е. В. (2008)
Малахов Е. В. - Кодирование информации для поиска видеопотоков в хранилищах данных, Становский П. А. (2008)
Арсирий Е. А. - Интеллектуальный классификатор структурных примитивов гидродинамических потоков, Василевская А. П., Павличенко Т. В. (2008)
Нариманова Е. В. - Достаточные условия проявления эффекта двойного квантования (2008)
Положаєнко С. А. - Автоматизований комплекс для реалізації імітаційного дослідження аномальних дифузійних процесів, Федоренко М. В. (2008)
Тігарєв В. М. - Аналіз зміни профілю лінії перетину поверхонь та розробка формул для автоматизованої побудови лінії перетину, Сінько І. С. (2008)
Малахов В. П. - Влияние периода дискретизации на параметры цифрового фильтра, Яковлева И. Д. (2008)
Ямпольский Ю. С. - Определение динамического диапазона радиочастотных усилителей, Мамедов К. Я., Дрозд С. С. (2008)
Мокрицький В. А. - Методи покращення ефективності напівпровідникових фотоприймачів ІЧ-випромінювання, Банзак О. В., Селюков О. В. (2008)
Павленко В. Д. - Інформационная технология косвенного контроля и диагностики динамических объектов на основе моделей Вольтерра (2008)
Чечельницкий В. Я. - Конструктивный метод построения класса порождающих совершенных двоичных решеток размера 12´12, Мурр П. (2008)
Комлева Т. А. - Нечеткие квазидифференциальные уравнения, Плотников А. В., Плотникова Л. И. (2008)
Арсирий А. В. - Компактность множества достижимости системы управления многозначной траекторией (2008)
Осипенко Е. В. - Эффективность замкнутой системы очистки газов с вихревым аппаратом локализации источника загрязнения (2008)
Макаров В. К. - Распределение по размерам пузырьков свободного газа в жидкости при различных уровнях ее газосодержания, Макарова Т. В. (2008)
Макаров В. О. - Математическое описание геометрии вставок-лекал для замещения диссипативных зон в потоке жидкости при повороте 90° (2008)
Ковальчук В. В. - Внутренняя энергия и давление плазмы в канале электрического разряда, Лещенко О. И., Осипенко О. В. (2008)
Бондарева Є. О. - Вивчення впливу нафтаполімерної смоли на властивості алкідних покриттів, Пушкарьов Ю. М., Куншенко Б. В. (2008)
Бельтюкова С. В. - Определение ципрофлоксацина в молоке с помощью люминесцентной спектроскопии в тонком слое, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2008)
Бельтюкова С. В. - Сорбцийно-люминесцентное определение кверцетина в лекарственных растениях, Бычкова А. А. (2008)
Хромышева Е. А. - Извлечение ионогенных поверхностно-активных веществ из водных растворов методом сорбционной микрофлотации, Хромышев В. А. (2008)
Лавриненко Е. Н. - Формирование нанорозмерных структур в системе Ст3 – H2O – O2 – CoCl2, Нетреба С. В. (2008)
Усова И. А. - Оценка эффективности инвестиционных проектов,реализуемых на предприятии, Гончаренко Е. Н. (2008)
Айман Альмерай. - Направление развития финансово-кредитного обеспечение инновационной деятельности предприятий в Украине (2008)
Биховцов М. А. - Основи управління конкурентоспроможністю підприємства (2008)
Окс М. М. - Закономерности и особенности развития совместных предприятий в Украине (2008)
Емельянов В. В. - Моделирование развития сбыта продукции предприятий метизной отрасли (2008)
Онопченко О. В. - Особливості створення наукових он-лайн об’єднань для обдарованих дітей, Сухий О. Л., Юрченко Т. А. (2013)
Малиношевська А. В. - Проектування інтернет-середовища інформаційної підтримки розвитку обдарованої особистості, Мілєнін В. М., Онопченко Г. В. (2013)
Сокуренко О. О. - Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання, Нотич О. О. (2013)
Шевенко А. М. - Психологічні аспекти профорієнтаційної роботи з обдарованими старшокласниками (2013)
Литвинова Н. І. - Особливості профорієнтаційного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей (2013)
Деменко Т. І. - Стан висвітлення проблем виховання учнівської молоді у вітчизняній та зарубіжній літературі (2013)
Меркулова С. І. - Модель управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників знз із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Якимова І. О. - Дослідження взаємозв’язку психотипів особистості та інтелекту обдарованих старшокласників, Ахмадуліна А. Р., Черниш М. О. (2013)
Стойко О. А. - Інформаційно-комунікативні технології – важливий чинник інтелектуального розвитку сучасної дитини дошкільного віку, Ліпанова Є. І. (2013)
Потієнко В. О. - Інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій діяльності обдарованих учнів (2013)
Радул С. Г. - Експериментальне дослідження особливостей міжкультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови (2013)
Камишин В. В. - Класичні критерії прийняття рішень у непараметричному встановленні групової системи переваг у дидактиці (2013)
Ткаченко М. В. - Чинники професійного самовизначення учнів як фактор самореалізації особистості (2013)
Чудакова В. П. - Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження інтегральної характеристики задоволеності професійною діяльністю як критерій готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатної особистості (2013)
Біла І. М. - Самоздійснення, самоактуалізація особистості (2013)
Сидоренко Л. О. - Творче навчальне заняття з української мови у 8-му класі (2013)
Дейнеко С. В. - Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованої дитини (з досвіду роботи) (2013)
Ігор, ім’я яке охороняє БОГ (2013)
Жерліцин С. О. - Вивчення особливостей підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань як один із напрямків підвищення якості шкільної освіти та професійної майстерності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти, Грабовенко Н. В. (2013)
Інформація (2013)
Тарасенко К. В. - Стратегії заохочення потенційного читача в ренесансній формульній літературі (2010)
Лещенко Г. А. - Драматична дилогія Е. Манді про Роберта, графа Гантінгтона: Особливості композиції, жанрової природи і стилю (2010)
Корнильева Л. Н. - Мир природы глазами Р. Саути (2010)
Горишная Л. В. - Влияние любовной лирики Томаса Мура на раннюю поэзию Джорджа Байрона (2010)
Перзеке А. Б. - Судьба России в магическом кристалле поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник" (2010)
Кудина А. Л. - Синтез мистического и реалистического в творчестве Н. В. Гоголя (2010)
Дмитренко Е. В. - Реализация просветительских идей в сказках В. Ф. Одоевского (2010)
Мельникова Т. В. - Фельетон-пародия И. С. Тургенева "Шестилетний обличитель" (2010)
Рогаткина Е. А. - Жанры натуральной школы как источник стихотворных новелл А.Н. Плещеева (2010)
Сізова К. Л. - Принципи зображення людини в українській прозі другої половини ХІХ століття (2010)
Козорог О. В. - Эволюция творческого метода в ранней лирике Марины Цветаевой (2010)
Богиня Н. В. - Притча "Про колікціонера" з роману Гертруди Стайн "Походження американців" (2010)
Ротова Н. В. - Функція міфологеми ініціації у створенні художньої моделі І. Сенченком (за повістю "Любов і Хрещатик) (2010)
Зана Л. Ю. - Субконцепт "прамова" в романі Мішеля Турнье "Метеори", Постолова І. В. (2010)
Рыжченко О. С. - Леонид Юзефович и Борис Акунин: исторический детектив или ретро-детектив (2010)
Пименова И. К. - Женский детектив: текст и контекст (2010)
Храброва Г. М. - Ключові концепти феміністичного дискурсу в зеркалі літературних та філософських творів (від античності до новочасся) (2010)
Лазарева О. Я. - Впровадження запозичень у сучасних технологічних галузях: закономірності й тенденції, Ковтун О. О. (2010)
Щербина М. А. - Пасторалезнавчий дискурс: зародження, основні етапи розвитку та здобутки (2010)
Начичко В. О. - Огляд систем роду Thymus L. (Labiatae Juss.) (2013)
Андриевский О. М. - Молекулярні форми карбоксиестераз органів і тканин ховраха крапчастого Spermophilus suslicus (Guld.) у ембріональний та ранній постнатальний період, Олейник Ю. М. (2013)
Микитин Т. В. - Комплекси мірмекохорних рослин, які поширюються Formica rufa і F. polyctena в Українських Карпатах (2013)
Ситніков Д. М. - Фотосинтетичні пігменти і онтогенез Equisetum arvense L., Бабенко Л. М., Щербатюк М. М. (2013)
Корецька О. Ю. - Розповсюдженість груп крові АВ0 і Rh серед населення Кілійського району Одеської області, Білоконь С. В., Лунга М. І. (2013)
Матійців Н. П. - Рухова активність нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster, Могиляк І. І., Труш О. І., Черник Я. І. (2013)
Синица М. В. - Соні (Gliridae, Rodentia) з пізньоміоценових місцезнаходжень Єгорівка 1 та Єгорівка 2 на півдні України (2013)
Васильєва Н. О. - Характеристика зонального розподілу нормованої спектральної потужності основних частотних діапазонів на ЕЕГ хлопчиків дошкільного віку під час відкривання очей (2013)
Кучеренко С. - Нормативно-правове регулювання банкрутства підприємства в економіці України (2013)
Шелест Є. - Регіональне агенство сприяння розвитку експортного потенціалу машинобудівних підприємств: організаційно-методичні основи створення (2013)
Брич В. - Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством, Федірко М. (2013)
Смалюк Г. - Ефективність глобальних методів регулювання світового аграрного ринку (2013)
Суворова С. - Нормативно-правове забезпечення маркетингових досліджень (2013)
Мачуга Н. - Числова оцінка якості медичних послуг (2013)
Крупка Я. - Моделювання систем та процедур бухгалтерського обліку, Кузь І. (2013)
Ковальчук В. - Історичний метод економічних досліджень та "стара” історична школа, Фаріон М. (2013)
Ковальчук В. - "Молода” історична школа та соціальний напрям в економічній теорії (2013)
Родіонова Л. - Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (теоретичні основи розуміння всесвітньої історії) (2013)
Політекономія олігархічної економіки (2013)
Попіна С. - Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів, Мартинюк О. (2013)
Наші автори (2013)
Annotation (2013)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2013)
Центіло В. Г. - Рідкісний випадок гігантоклітинної репаративної гранульоми скроневої кістки з екстра- і інтракраніальним поширенням та руйнуванням виличної дуги, Василенко І. В., Коровка С. В. (2013)
Палій А. В. - Оцінка активності остеобластів у щурів після кісткової пластики матеріалами на основі кальційфосфату (2013)
Матолич У. Д. - Клініко-лабораторні аспекти синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки, Горгота А. І., Лаповець Л. Є., Горгота І. М. (2013)
Маланчук В. О. - Дослідження біодеградації зразків епоксиполіуретанової композиції методом інфрачервоної спектроскопії після імплантації експериментальним тваринам, Астапенко О. О., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2013)
Григ Н. І. - Предиктори ризику ускладнень пародонтальної хірургії, Сідельников П. В. (2013)
Гутор Н. С. - Дослідження впливу Флуренізиду на лямблії порожнини рота методом поляризованої флуоресценції (2013)
Яремчук Н. - Базовий курс та майстер-клас "Можливості застосування кортикальних імплантатів" (2013)
Медвідь Ю. - Базовий науково-практичний курс Всесвітньої Асоціації черепно-щелепно-лицевого остеосинтезу, Варес Я. (2013)
Прес-кераміка – новий рівень співпраці між лікарем і зубним техніком (2013)
Історія успіху офіційних представництв компанії "KaVo" (2013)
Хоффманн К. П. - Створення стабільної основи. GrandTEC — скловолокно для застосування в поєднанні з композитами (2013)
Анісімов М. В. - Клінічна ефективність лікування гострого глибокого карієсу у пацієнтів з обтяженим алергоанамнезом з використанням матеріалу Biodentine, Анісімова Л. В., Дєньга О. В. (2013)
Сесеманн М. Р. - Ефективний та естетичний 4 мм-Bulk-Fill-пломбування в ділянці жувальних зубів (2013)
Використання відбиткового матеріалу Identium®. Враження лікарів-стоматологів (2013)
Палков Т. А. - Вплив імерсійної дезінфекції на розмірну стабільність двох еластомерних матеріалів (2013)
Гризодуб Д. В. - Оцінка догляду за акриловими знімними протезами, виготовленими з різних пластмас залежно від типу раціону (2013)
Нестор Р. А. - Аналіз причинно-наслідкових зв’язків між множинною втратою зубів і міофасціальною та скронево-нижньощелепною патологією у хворих, яким планується встановлення покривних протезів із телескопічною системою фіксації, Риберт Ю. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Частота ураження карієсом різних груп постійних зубів у дітей, яким проводили лікування під загальним знеболюванням, Солонько Г. М. (2013)
Скрипник Ю. В. - Лікування карієсу зубів хіміко-механічним методом у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2013)
Кузенко Є. В. - Морфологічні зміни та рівень експресії репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази у тканинах пародонта щурів під впливом Candida albicans, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus та methylnitronitrosoguanidine, Романюк А. М. (2013)
Гірчак Г. В. - Мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів із деформаціями зубного ряду, ускладнених пародонтологічними захворюваннями, Чухрай Н. Л., Матвійчук О. Я., Чучмай І. Г. (2013)
XI Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" та стоматологічний форум (2013)
Кухта В. С. - До 100-річчя від дня народження професора О.В. Коваля (2013)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2013 році (2013)
Кириленко О. - Управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів, Козак Г. (2013)
Федоренко А. - Система суб’єктів сфери недержавного пенсійного забепечення як соціально-економічний кластер (2013)
Трещов М. - Підвищення якості адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2013)
Скалюк Р. - Управління фінансовою рівновагою промислових підприємств (2013)
Лазня А. - Ризики фінансової стабільності банківської системи: класифікація, особливості прояву та ідентифікації (2013)
Русін В. - Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування (2013)
Тархов П. - Конкурентоспроможність людського капіталу як ринкова перевага підприємства, Деркач Ж. (2013)
Мельник Н. - Історичні етапи розвитку організаційних форм управління будівництвом на території України (2013)
Коваль Л. - Нові форми підприємництва на селі та їх роль у розвитку аграрного сектора України (2013)
Васіна А. - Залучення потенціалу малого підприємництва до вирішення проблем структурування економіки регіонів (2013)
Дем’янюк О. - Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Багдасарян А. - Результати реформ і особливості розвитку регульованого ринку цінних паперів у Республіці Вірменія (2013)
Родіонова Л. - Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (теоретичні основи розуміння всесвітньої економічної історії) (2013)
Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства (2013)
Кластери у світовій та європейській економіці (2013)
Добре врядування на місцевому і регіональному рівнях: порівняльні студії (2013)
Пам’яті видатного вченого (2013)
Наші автори (2013)
Annotation (2013)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (15 січня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (29 січня 2014 р.) (2014)
Круковський П. Г. - Аналіз термогазодинамічного стану Нового безпечного конфайнменту і об’єкта "Укриття" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 січня 2014 р.) (2014)
Коноваленко О. О. - Про підсумки виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2014 р.) (2014)
Горбар Е. В. - Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття, Гусинін В. П. (2014)
Витязь С. П. - Межрегиональные аспекты политических событий Древней Руси первой половины ХІ в. (2014)
Петриченко В. Ф. - Симбіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві, Коць С. Я. (2014)
Смертенко П. С. - Кластери і технологічні платформи як механізми розвитку економіки України, Чернишев Л. І., Білан І. І., Солонін Ю. М., Гороховатська М. Я., Кульчицький І. І., Кот О. В., Бойко Н. В. (2014)
Зельніченко О. Т. - Зварювання та споріднені технології – сьогодення і майбутнє (Міжнародна конференція), Ліподаєв В. М. (2014)
Рябець Л. В. - Українська енциклопедистика (ІІІ Міжнародна наукова конференція), Очеретянко С. І. (2014)
Боронь О. В. - Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) (2014)
Таньшина А. В. - Феномен УФТИ (историко-документальный очерк) (2014)
Кривонос Ю. Г. - Наука як найвища цінність (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України О.І. Кухтенка), Губарев В. Ф. (2014)
Що спільного між чорною дірою і прогнозом погоди? (2014)
Каряка Л. Г. - Обдаровані діти, які вони?, Кузіна С. І. (2014)
Капыльцова В. И. - Особенности обучения одарённых детей в странах Европы (2014)
Кутаєв О. М. - Проблеми співвідношення репродуктивного і творчого у вихованні обдарованої молоді, Чечель А. В. (2014)
Ярош Д. Б. - Інтелектуальний розвиток дітей за допомогою формування інформаційно-освітнього простору, Мовчан А. В., Ємець В. В., Ласкова А. О. (2014)
Деменко Т. І. - Суб’єкти управління системою виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Мельник М. Ю. - Теоретичний аналіз стану формування готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників 28-31 (2014)
Петрович О. Б. - Сучасні організаційні форми позакласної роботи з літературно обдарованими учнями (2014)
Мельникова О. Л. - Діагностика та корекція тривожності учнів під час участі в предметних олімпіадах, конкурсах (2014)
Коробко Т. Ю. - Навчання елементів грамоти – успішний старт з розвитку у дитини спеціальних здібностей, Куриленко Н. Я. (2014)
Морщ Л. Я. - Модуль педагогических технологий как новая форма организации учебно-воспитательной работы педагогов и воспитанников внешкольного учреждения, Алёхина Е. В. (2014)
Будій Н. Д. - Психолого-педагогічна підтримка креативності учнів на уроках української мови у ході виконання творчих завдань (2014)
Камишин В. В. - Шкали кваліметрії у дидактиці (2014)
Чудакова В. П. - Інтегральна характеристика самоусвідомлення себе як професіонала – критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості (2014)
Рибак С. Б. - Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: метод гачків (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Проект правового регулювання підтримки обдарованих дітей в Україні поза загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Він – майбутнє національного спорту! (2014)
Буркова Л. В. - Образование и экология личности (2014)
Інформація (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2013)
Даценко І. Б. - Принципи формування програми медико-психологічної реабілітації дітей із органічними ураженнями головного мозку, Спасібухова В. С. (2013)
Вьюн В. В. - Медико-психологическая поддержка врача в период адаптации к профессиональной деятельности, Коростий В. И., Витенко И. С. (2013)
Філатова О. А. - Хвороба як медико-психологічний і філософський феномен (2013)
Царькова О. В. - Психологічна допомога батькам дітей із особливими потребами (2013)
Ольшевская Н. С. - Особенности качества жизни больных диспластическими невусами и злокачественной меланомой кожи (2013)
Піонтковська О. В. - Базові засади та обґрунтування медико-психологічної допомоги у сфері дитячої онкології (2013)
Синіцька Т. В. - Оцінка контекстуальних чинників у генезі адиктивної поведінки студентської молоді (2013)
Бєляєва О. Е. - Особливості харчової поведінки та якість життя підлітків із різною масою тіла (2013)
Храмцова В. В. - Ограничение жизнедеятельности в главных сферах жизни у больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2013)
Кожина А. М. - Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста, Коростий В. И., Зеленская Е. А., Хмаин С. (2013)
Заседа Ю. И. - Эволюция представлений о соматоформных расстройствах и психосоматических заболеваниях (2013)
Царенко О. М. - Психосоціальна корекція госпітальної дезадаптації у хворих на параноїдну шизофренію в умовах примусового лікування (2013)
Лесовая Е. В. - Состояние неспецифических адаптационных реакций организма у пациентов с неврастенией (2013)
Завгородня Н. І. - Порушення сну у жінок, які народили недоношену дитину (2013)
Демидова Т. А. - Групповой процесс в гештальт-группах (2013)
Бутко К. М. - Психотерапевтическая коррекция эмоциональных нарушений у больных, перенесших реконструктивно-восстановительные операции на кисти (2013)
Слюсарь В. В. - Межличностная аттракция в сексуально дезадаптированных супружеских парах, в которых жены имеют опасный рисковый донозологический паттерн употребления алкоголя (2013)
Лукьянов И. Э. - Возможности коррекции репродуктивно-сексуальной дисфункции у больных урогенитальной микст-инфекцией методами квазилазерной фотомагнитотерапии, Козин Ю. И., Беловол А. Н. (2013)
Хвисюк А. Н. - От института до академии - путь за 90 лет, Марченко В. Г., Бильченко А. В., Кривобок В. И., Карпенко В. Г., Рогожин Б. А. (2013)
Професор Миколай Іванович Хвисюк (З нагоди 80-річного ювілею) (2013)
Родінкова В. В. - Аеропалінологічний спектр м. Дніпропетровськ як основа профілактики сезонної алергії (2013)
Рівіс О. Ю. - Антагоністична активність пробіотиків із бацил до ізолятів бактерій ротової порожнини пацієнтів із пародонтитом, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І. (2013)
Пилип Л. Я. - Хромосомні аномалії у чоловіків із різним ступенем порушення сперматогенезу, Спіненко Л. О., Зукін В. Д., Білько Н. М. (2013)
Донець Н. М. - Моніторинг умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у лікарняних відділеннях хірургічного профілю м. Дніпродзержинськ, Соколова І. Є., Москаленко А. А., Дробіна А. Л., Вінніков А. І. (2013)
Гопаненко О. О. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у плазмі крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції, Рівіс Й. Ф. (2013)
Гончаренко О. В. - Моделювання деяких біохімічних механізмів розвитку марганцевого гіпермікроелементозу, Коновалова О. О. (2013)
Вихідні дані (2013)
Масловська О. Д. - Вплив ферум (ІІІ) цитрату на АТФ-гідролази Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384, Гнатуш С. О. (2013)
Терещенко В. Г. - Периодизация процесса натурализации тюльки (Clupeonella cultriventris) в Днепродзержинском и Кременчугском водохранилищах, Христенко Д. С., Терещенко Л. И., Назаров А. Б. (2013)
Кононенко Р. В. - Аналіз рибоводно-біологічних результатів роботи з плідниками російського осетра на базі ОРЗ "Лебяжий" (Астраханська обл., Російська Федерація) (2013)
Андрійчук А. В. - Прооксидантний і антиоксидантний баланс крові коней української верхової породи в динаміці фізичних навантажень, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2013)
Кабузенко С. Н. - Накопление и локализация ионов натрия и калия в растениях кукурузы в условиях почвенного засоления, Омельченко А. В., Михальская Л. Н., Швартау В. В. (2013)
Фали Л. І. - Пластичність морфометричних ознак Calliphora vicina (Diptera, Calliphoridae) у постійних і мінливих температурних умовах культивування, Шульман М. В. (2013)
Решетняк Д. Е. - Оптимизация рациона Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) в условиях лабораторного содержания, Бригадиренко В. В. (2013)
Назимов С. С. - Играет ли сапрофагия существенную роль в питании Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)?, Бригадиренко В. В. (2013)
Пахомов А. Е. - Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема, Кунах О. Н., Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Вихідні дані (2013)
Грона Н. - Створення методичного конструктора з орфографії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2011)
Кузнєцова А. - Естетичне виховання вихователів засобами музичного мистецтва у контексті фахової підготовки у педагогічних коледжах (2011)
Кухарчук І. - Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів (2011)
Моштук В. - Теоретико-методологічні засади формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання сільської школи (2011)
Сергейко С. - Инновации в организации научно-исследовательской работы будущих педагогов (2011)
Совгіра С. - Технологія та організація природоохоронних заходів у рамках міжнародних акцій (2011)
Шишлевская Е. - Сущность и компоненты профессиональной подготовки специалиста дошкольного образования к работе с детьми в полиэтническом социуме (2011)
Яровий М. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі здійснення міжпредметних зв’язків на заняттях з фізики, Товбушенко П., Зінцова С. (2011)
Андрощук І. - Візуалізація навчальної інформації під час викладання дисципліни "Педагогічна майстерність" (2011)
Благодаренко Л. - Зошит для лабораторних робіт як засіб регуляції та стимуляції пізнавальної діяльності учнів (2011)
Брехунець А. - Підготовка учнів основної школи до самостійної роботи за підручниками з креслення (2011)
Воробйова К. - Організаційні засоби формування первісних стохастичних уявлень в учнів на уроках математики в класах гуманітарного напряму (2011)
Гожченко Т. - До питання виконавської майстерності студентів у процесі самостійної підготовки в класі основного музичного інструменту (2011)
Кучер А. - Підходи до вирізнення психолого-педагогічних умов формування комунікативних умінь (2011)
Молорова Л. - Структурно-функціональна модель формування естетичних уподобань учнів-підлітків на основі сприйняття музики (2011)
Моцак С. - Методика організації позаурочної роботи з історії у профільних класах (2011)
Перфільєва Л. - Особливості проведення лабораторного заняття "Гриби" з використанням інтерактивних технологій, Дячук П. (2011)
Романишин Р. - Застосування технологічного підходу на уроках математики у початковій школі (2011)
Свинарук Л. - Розвиток зв’язного мовлення – запорука успішного навчання в школі (2011)
Штремель С. - Інноваційні технології естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва (2011)
Ільман В. - Корекційно-розвивальна робота в першому класі сільської школи як умова забезпечення навчальної успішності учнів (2011)
Лугіна О. - Сутність розвитку навчально-пізнавальної діяльності дошкільника (2011)
Луців С. - Теоретико-методологічні основи драми в історії педагогіки (2011)
Коростелева Е. - Особенности развития памяти у младших школьников в процессе обучения (2011)
Кравченко Т. - Ідеї соціалізації у контексті поглядів науковців Сполучених Штатів Америки (2011)
Безлюдний О. - Сімейні виховні традиції в історичній ретроспективі: досвід України і Сполучених Штатів Америки (2011)
Карнаух Л. - Методологічні засади виховання безпечної поведінки дошкільників в соціальному середовищі (2011)
Кований А. - Сім’я та родинне виховання: площина дослідження (2011)
Кочубей Т. - До проблеми гуманістичного виховання в системі шкільної освіти США (2011)
Петришен О. - Дитяче самоврядування як чинник виховання школярів в колективі (20–30-рр. ХХ століття) (2011)
Харченко І. - Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва (2011)
Хомишак О. - Особливості батьківського виховання дитини в сім’ї (2011)
Шамич О. - Роль дитячих спортивних об’єднань за місцем проживання у формуванні громадської активності молодших підлітків (2011)
Єсьман І. - Педагогічна освіта батьків як історико-педагогічна проблема (50–70 роки ХХ століття в Україні) (2011)
Жовноватюк Ю. - Психолого-педагогічні основи формування особистості молодших школярів у вітчизняних педагогічних теоріях ХХ століття (2011)
Іванюк Г. - Етапи розвитку сільської школи в Україні в історико-педагогічному контексті (1958–2000 рр.) (2011)
Калініченко Н. - Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів у авторських сільських школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (друга половина XX століття) (2011)
Крутько О. - Динаміка змін у термінології, застосованій в статтях з питань ТЗН (50-ті – 70-ті роки ХХ століття) (2011)
Радченко Ю. - Професійна підготовка вчителя у творчій спадщині П. Юркевича (2011)
Регейло І. - Проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ столітті: історіографія і джерельна база дослідження (2011)
Сєчка С. - Проблема соціалізації студентської молоді у громадських об’єднаннях та організаціях в педагогічній теорії 60–80-х років XX ст. (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Шевеля В. В. - Влияние температуры на диссипативные свойства фрикционного контакта, Трытек А. C., Coкoлaн Ю. C. (2013)
Пастух И. М. - Азотирование в тлеющем разряде: состояние и перспективы, Соколова Г. Н., Лукьянюк Н. В. (2013)
Чернець М. В. - Дослідження впливу параметрів інтервально-блочної схеми трибоконтактної взаємодії на довговічність підшипника ковзання з малою овальністю вала, Жидик В. Б., Чернець Ю. М. (2013)
Кузьменко А. Г. - Дослідження на фреттинг-знос по схемі стиснених плоских консольних пластин, Яріш Ю. В. (2013)
Дрогомирецький Я. М. - Вплив концентрації порошкоподібних добавок в пластичному консистентному мастилі Літол-24 на зносостійкість трибосистем, Довжинський І. М. (2013)
Чернець М. В. - Оцінка впливу радіального зазору у підшипнику ковзання на довговічність і максимальні контактні тиски (2013)
Кухарь В. В. - Экспериментальные исследования формоизменения заготовок под объемную штамповку при эксцентричной пластической осадке радиусными вставками, Фролов Е. А., Николенко Р. С., Суглобов Р. В. (2013)
Кузьменко А. Г. - Развитие методов контактной механики сдвига сжатых поверхностей. Часть 1. Систематизация задач, методов, направлений исследований и результатов (2013)
Гордєєв О. А. - Аналіз геометричних параметрів мастилоутримувального профілю та картини руху рідини у сферичній лунці на поверхні ковзання, Кармаліта А. К. (2013)
Матняк С. В. - Доведення справедливості гіпотези Берча і Суіннертона-Дайєра (2013)
Гладченко А. Н. - Изнашивающая способность наполненных полимеров при их переработке в экструдерах, Шевеля В. В., Кияница Е. В., Зверлин В. Г. (2013)
Артемчук В. В. - Властивості шаруватих електролітичних сплавів Fe-P, отриманих програмним електролізом (2013)
Аулін В. В. - Характер зміни триботехнічних характеристик спряжень дизелів при їх роботі в різних режимах, Слонь В. В., Лисенко С. В. (2013)
Стороженко М. С. - Механізми зношування керамічних матеріалів системи TiB2-SiC (2013)
Аулін В. В. - Забезпечення самоорганізації форми деталей з різальними елементами при їх виготовленні, Бобрицький В. М., Тихий А. А. (2013)
Чернець М .В. - Вплив умов зачеплення зубів прямозубої конічної передачі на їх контактну міцність (2013)
Войтов В. А. - Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 1. Критерии оценки переходных процессов, Козырь А. Г. (2013)
Тітул (2010)
Дикун Е. С. - "Странные" герои в русской литературе (2010)
Марченко Т. М. - Об одной интересной рецензии "Современника" (2010)
Ткаченко И. В. - Проблема народности литературы в литературно-критическом наследии Н.И. Костомарова (2010)
Мельник С. С. - Лексическая структура портретных описаний в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" (2010)
Гончарова О. А. - Творчество И. С. Тургенева в оценке Ю.Н. Говорухи- Отрока (2010)
Ситник Ю. М. - "Дублінці" Джеймса Джойса у рецепції радянської та зарубіжної критики (2010)
Тимченко О. В. - Сатирическая драма В. Я. Брюсова "Красная шапочка": рецептивный аспект (2010)
Шемахова А. С. - Рецензия и предисловие в литературной критике К. Д. Бальмонта (2010)
Попкова Ю. В. - Революционные миниатюры Тэффи (2010)
Анненкова Е. С. - "Тургеневское" в дореволюционной "малой" прозе Б. К. Зайцева (2010)
Гасюк Р. М. - Лінгвокультурологічні особливості перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" (2010)
Комаров С. А. - Литературная ситуация конца 1920-х – начала 1930-х годов в фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова (2010)
Люликова А. В. - Концепт временного реверса в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" (2010)
Плетньова О. Ю. - Українська літературна критика про твори Миколи Трублаїні (2010)
Атрощенко Г. І. - Особливості естетичного змалювання історичної дійсності у повісті Бориса Комара "Векша", Алексєєва Ю. Є. (2010)
Шатрова Т. М. - Категорія пам’яті в мемуарних творах Василя Бондаря (2010)
Евдокименко Е. А. - "Анкета для родителей" М. Арбатовой: взаимодействие мира детей и мира взрослых (2010)
Шелест И. Л. - Гендерный аспект в романе В. Вулф "На маяк" (2010)
Новохатский Д. В. - Образ пророка в романной трилогии Владимира Сорокина (2010)
Любецкая В. В. - Видение стиля в пределах "литературоведческой грамматики" (2010)
Кушнерова Т. В. - Жанр як структурована категорія сучасного літературознавства (2010)
Сторінка редактора (2013)
Чернишова Л. І. - Особливості розвитку ВІЛ­інфікованих дітей першого року життя зі швидким та повільним прогресуванням захворювання, Степановський Ю. С., Раус І. В., Юрченко О. В. (2013)
Зайцев І. А. - Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С, Кірієнко В. Т., Мірошниченко В. О., Потій В. В., Жидких В. М., Заплотна Г. О. (2013)
Ершова И. Б. - Философские и практические проблемы хронических вирусных гепатитов, Мочалова А. А., Карпенко И. Н., Нетруненко Л. В. (2013)
Шаапуни А. Р. - Характер гепатита при инфекционном мононуклеозе у больных разного возраста с типичными и стертыми проявлениями болезни, Мхитарян А. Л. (2013)
Овчаренко М. О. - Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис­індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність, Пінський Л. Л., Сосін І. К., Казакова С. Є., Радченко Т. М. (2013)
Малый В. П. - Клинико­диагностическая характеристика генотипирования облигатно­гепатотропных вирусов. Влияние генотипов вирусов на клинические проявления и исходы болезни, Лядова Т. И., Гололобова О. В., Бойко В. В. (2013)
Мороз Л. В. - Оксидативний стрес у хворих із ВІЛ­інфекцією, Андросова О. С. (2013)
Марушко Ю. В. - Мікроелементи та стан імунітету в дітей (2013)
Сімрок В. В. - Особливості лікувальної тактики у вагітних з істміко­цервікальною недостатністю на фоні інапарантних форм інфекції, Сівцов С. С. (2013)
Леженко Г. О. - Інфекційний мононуклеоз у дітей: клініко­імунологічна характеристика, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М. (2013)
Бобровицкая А. И. - Некоторые клинико­эпидемиологические аспекты ротавирусной инфекции на современном этапе, Голубова Т. Ф., Беломеря Т. А., Данилюк А. Н., Демкович О. О., Мальцева Л. А., Заяц В. Ю., Захарова Л. А. (2013)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, Зелена Н. А., Мельніков О. Ф., Мовчан О. С. (2013)
Богадельников И. В. - Особенности течения инфекционных и эпидемических процессов в настоящее время, Смирнов Г. И. (2013)
Крамарев С. А. - Эпштейна — Барр вирусная инфекция у детей, Выговская О. В. (2013)
Прохоров Е. В. - Актуальные вопросы алгоритма диагностики и терапии инфекционных диарей, Мочалова А. А., Ершова И. Б., Осычнюк Л. М., Хабарова А. В. (2013)
Зінчук О. М. - Особливості ранньої діагностики, етіотропної терапії та хіміопрофілактики грипу, Зубач О. О. (2013)
Рациональная антибиотикотерапия в лечении респираторных инфекций в практикеврача­педиатра (2013)
Мочалова А. А. - Лечение и диагностика лямблиоза в современных условиях, Ершова И. Б., Карпенко И. Н., Черкасова С. Н. (2013)
Современные стратегии рациональной антимикробной терапии острых кишечных инфекций у детей (2013)
Шостакович­Корецкая Л. Р. - Синдром Кавасаки как причина длительной лихорадки у детей, Будаева И. В. (2013)
Пипа Л. В. - Морфологічні особливості бактеріальних менінгітів, викликаних грампозитивноюта грамнегативною флорою у дітей, Свістільник Т. В., Свістільник Р. В., Бартко В. С. (2013)
Ходак Л. А. - Інфекційні полінейропатії в дітей (2013)
Бодня Е. И. - Врожденная передача кишечных нематодозов, Склярова В. А. (2013)
Колоскова О. К. - Менінгококова інфекція(Infectio meningococciea), Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2013)
Козько В. М. - Лихоманка Західного Нілу, Бондаренко А. В., Могиленець О. І., Бондар О. Є. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Ivanisik A. - Temporal dynamics of focal point location under self-focusing of nanosecond laser pulses, Korotkov P., Ponezha G. (2014)
Vasylkiv Yu. - Torque-operated gradient-index axicon, Smyk M., Skab I., Vlokh R. (2014)
Jadan M. - Mode hopping and carrier density fluctuations in semiconductor lasers (2014)
Saleh Z. S. - Q-switched erbium-doped fibre laser using graphene-based saturable absorber obtained by mechanical exfoliation, Anyi C. L., Rahman A. A., Ali N. M., Harun S. W., Manaf M., Arof H. (2014)
Savaryn V. - Refined measurements of piezooptic coefficient π66 for the lithium niobate crystals, using a crystalline disk compressed along its diameter, Krupych O., Vlokh R. (2014)
Jadan M. - Light quenching effects at high-saturation conditions (2014)
Довгаль А. Г. - Структура и триботехнические свойства детонационных покрытий на основе системы SiC-Al2O3 в паре со стальным контртелом без смазочных материалов (2013)
Гладкий Я. М. - Трибоповедінка інструментальних сталей У8А ТА ХВГ в процесі тертя та зношування, Маковкін О. М. (2013)
Чернець М. - Аддитивний метод оцінки довговічності підшипника ковзання з технологічною овальністю вала, Опеляк М. (2013)
Войтов В. А. - Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 2. Методика моделирования переходных процессов, Козырь А. Г., Сысенко И. И. (2013)
Довгаль А. Г. - Разработка газотермических карбидокремниевых покрытий с повышенным уровнем износостойкости, Вронская О. С., Костенко А. Д. (2013)
Хлопенко Н. Я. - Турбулентная неизотермическая смазка ступенчатого подпятника Рэлея, Сорокина Т. Н. (2013)
Дворук В. І. - Вплив низькотемпературної термомеханічної обробки (НТМО) на абразивну зносостійкість легованої сталі (2013)
Пастух И. М. - Энергетические предусловия азотирования в тлеющем разряде с независимыми параметрами, Соколова Г. Н. (2013)
Кузьменко А. Г. - Метод и результаты испытаний на износ пластических смазок в реверсивном режиме (2013)
Хлопенко Н. Я. - Работоспособность упорного подшипника многоступенчатого центробежного питательного насоса при разбалансировке вала, Сидорика И. Н. (2013)
Кіндрачук М. В. - Особливий стан поверхневих шарів контактної зони тертя пари бронза – сталь, Міщук О. О., Хлевна Ю. Л., Данілов А. П. (2013)
Radek N. - Powłoki węglikowo - ceramiczne - wytwarzanie, własności i aplikacje, Wrzałka Z., Shalapko J., Bronček J., Bilska I., Świderski J. (2013)
Запорожец В. В. - Механізми припрацювання пар тертя в об’ємних гідромашинах в умовах "нанозношування” в присутності трибовідновлюючих сумішей, Стадниченко В. Н. (2013)
Смирнов И. В. - Повышение износостойкости металлокерамических покрытий на основе плакированных порошков (2013)
Гордєєв А. І. - Вплив кавітаційної дії на властивості мастильно - охолоджуючої рідини, Сілін Р. І., Ткачук В. П. (2013)
Воронін С. В. - Оцінка несучої здатності та коефіцієнту тертя нематичного граничного шару (2013)
Багрій О. В. - Вплив внутрішнього кулонового тертя на деформування композитних матеріалів з малою зв’язністю (2013)
Стороженко М. С. - Механізми зношування плазмових покриттів системи NiCrSiB-TiB2 в умовах тертя ковзання без мастила (2013)
Аулін В. В. - Принципи автоматичного керування процесами в триботехнічних системах (2013)
Кухарь В. В. - Разработка конструкции и методики расчета устройства для нанесения технологических смазок в автоматизированных линиях штамповки и прокатки, Суглобов Р. В., Присяжный А. Г. (2013)
Лобач-Жученко С. Б. - Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита), Степанюк Л. М., Пономаренко А. Н., Балаганский В. В., Сергеев С. А., Пресняков С. Л. (2011)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарськ-Волинського масиву, Коростенський плутон, Загнітко В. М. (2011)
Бобров О. Б. - Генезис та вік циркону із "латівського" горизонту криворізької серії Українського щита, Степанюк Л. М., Паранько І. С., Пономаренко О. М., Шумлянський Л. В., Дьюйм Б. (2011)
Цымбал С. Н. - Минералы циркония из кимберлитов Новоласпинских трубки и дайки (юго-восток Украинского щита), Кременецкий А. А., Соболев В. Б., Цымбал Ю. С. (2011)
Петровский В. А. - Особенности спектроскопии бразильских алмазов, Васильев Е. А., Лютоев В. П., Силаев В. И., Козлов А. В., Сухарев А. Е., Мартинс М. (2011)
Еремеев Г. П. - Структуры и текстуры течения в железисто-кремнистых формациях Украинского щита (2011)
Михальченко И. И. - Структурная позиция тел ураноносных щелочных натриевых метасоматитов в зоне Адабашского разлома, Шафранская Н. В. (2011)
Schuiling R. D. - Pyrolusite-rich tailings from Nikopol against anoxia? (2011)
Квасница В. Н. - Минерагения во времени и в пространстве (отзыв на трехтомник "Историческая минерагения"), Кутузова Т. Я. (2011)
Наші автори (2011)
Середа Г. - Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні (2012)
Павлов В. - Актуальні питання здійснення прокурорського нагляду за додержанням земельного законодавства в Автономній Республіці Крим (2012)
Скулиш Є. - Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України (2012)
Косюта М. - Деякі аспекти вдосконалення Закону України "Про прокуратуру" (2012)
Бойко А. - Загальносоціальні чинники корупції в Україні (2012)
Грицаєнко Л. - Державний контроль і прокурорський нагляд: сутність та співвідношення (2012)
Попов Г. - Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей (2012)
Шаповал Т. - Президент України і виконавча влада (конституційний аспект) (2012)
Орлеан А. - Кримінально-правова охорона людини від сексуальної експлуатації (2012)
Мірошниченко С. - Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) (2012)
Толочко О. - Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням (2012)
Присяжнюк І. - Запровадження медіації як форми відновного правосуддя (2012)
Луцик В. - Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Тесленко А. - Захист прокурором у суді інтересів держави в бюджетній сфері, Пилипенко І. (2012)
Чернобай А. - Нелегальна зайнятість населення та шляхи її подолання в Україні (2012)
Козьяков І. - Проблеми визначення поняття "надра" в гірничому законодавстві України (2012)
Маляренко А. - Відповідальність суддів за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень (2012)
Фулей Т. - Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії (2012)
Галкін О. - Основні напрями протидії корупції у сфері охорони природних багатств річки Дніпро (2012)
Погорєлов С. - Прокурорський нагляд за додержанням бюджетного законодавства при здійсненні державних соціальних виплат (2012)
Рогатюк І. - Правозахисна діяльність прокуратури за додержанням законів щодо безпечності та якості харчових продуктів (2012)
Воєвода А. - Предмет злочину, передбаченого статтею 415 Кримінального кодексу України (2012)
Хроніка міжнародних зв'язків (2012)
Оголошення (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей (2012)
Бєляк О. - Визначення професійно значущих якостей майбутнього вчителя-словесника (2011)
Білявська Л. - Принципи організації фахової практики майбутніх учителів природничих дисциплін (2011)
Моштук В. - Проектно-технологічна діяльність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя технологій і креслення (2011)
Шумілова І. - Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності майбутнього вчителя (2011)
Волошин П. - Виховання громадянських цінностей молодших школярів на уроках музики (2011)
Гедзик А. - Методичне забезпечення інтерактивного графічного комплексу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення (2011)
Горбулінська С. - Формування знань з біології у старшокласників загальноосвітньої профільної школи (2011)
Грона С. - До проблеми трудової підготовки учнів з вадами розумового розвитку (2011)
Зайцева Л. - Дидактична модель як засіб усвідомлення дітьми дошкільного віку уявлень про об’єкти довкілля (2011)
Комар О. - Від ідей С. Русової до інтерактивного навчання (2011)
Кравченко З. - Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні, як передумова якісної освітньої діяльності (2011)
Морін О. - Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовки учнів 8–9-х класів до вибору профілю навчання (2011)
Нафікова Л. - Діагностика емоційно-вольової сфери слабозорих молодших школярів на музичних заняттях (2011)
Осадченко І. - Характеристика дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2011)
Трухан О. - Методичні можливості шкільного підручника як засобу навчання історії учнів основної школи (2011)
Бєлецька І. - Дозвілля як фактор виховання та розвитку учнівської молоді, Юрків Я. (2011)
Врочинська Л. - Виховання гуманності як філософсько-педагогічна проблема (2011)
Качур В. - Проблема комунікації сім’ї і школи в США (2011)
Москальова Л. - Питання змісту організаційної роботи у вихованні морально-етичної культури майбутніх учителів (2011)
Прищепа С. - Сутність проектування виховної діяльності класного керівника (2011)
Слесик К. - Зміст педагогічного процесу формування етичної культури учнів як педагогічна проблема (2011)
Гарбузова І. - Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період (2011)
Кава А. - Ціннісне ставлення до педагогічної діяльності у спадщині В. І. Харцієва (2011)
Ковальчук Л. - Проблема формування особистості дитини у працях вітчизняних педологів (у контексті суспільно-політичного руху початку ХХ століття) (2011)
Коляда Н. - Палаци і будинки піонерів та жовтенят як центри позашкільної освіти дітей і підлітків в Україні (до історії питання) (2011)
Кудина Г. - Погляди Миколи Миколайовича Миронова на проблеми сімейного виховання (2011)
Мартинюк В. - Розвиток методики навчання історії на початку ХХ століття (2011)
Панасенко Е. - Типологія експериментів у вітчизняній педагогічній науці та практиці (2011)
Пономаренко О. - Проблема лідерства шкільних учителів у сучасному педагогічному дискурсі США (2011)
Терентьєва Н. - Проблема періодизації розвитку політехнічної освіти у педагогічних ВНЗ України (ХХ століття) (2011)
Шелягова А. - Гимназическое образование в Крыму в XIX – начале XX века: современный историографический аспект (2011)
Щербина В. - Питання етнографічних особливостей виховання дітей у працях радянських педагогів 60–70-х років ХХ століття (2011)
Клименко Ю. - Практичне використання прогресивних ідей європейського досвіду у модернізації системи освіти в Україні (2011)
Потапчук Т. - Феномен ідентичності: теоретичний аспект (2011)
Смолінчук Л. - Тестування як один з методів оцінювання якості освіти (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Фролов В. М. - Вплив комбінації сучасного фітозасобу авеолу та препарату природного походження нуклексу на показники енергетичного метаболізму у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, Соцька Я. А., Гарник Т. П., Білоусова І. В., Мощич О. П. (2011)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного імуноактивного фітозасобу імупрету на інтерфероновий статус хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на показники клітинного імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним безкам'яним холециститом на тлі ожиріння, Гарник Т. П. (2011)
Тимченко О. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний статус еритроцитів при астмі у дітей: особливості порушень та вплив тіотриазоліну, Войтенко Г. М., Яковлева Н. Ю., Горчакова Н. О., Туманов В. А., Юсько Н. О., Тимченко І. М. (2011)
Зєльоний І. І. - Імуномодулюючий ефект комбінованого фітозасобу "Імупрет" у хворих з рецидивуючою бешихою у періоді медичної реабілітації, Фролов В. М. (2011)
Губін Ю. І. - Протипухлинна активність кардіостероїдів: її прогнозування та механізми дії, Макаревич І. Ф., Повстенко С. Ю., Безчаснюк О. М. (2011)
Левон М. М. - Роль лікарських рослин у профілактиці остеоартрозу (огляд літератури), Левон В. Ф. (2011)
Коваленко О. Є. - Психофізичні особливості жінок з різними формами ендометріозу, Захаренко Н. В. (2011)
Шеремет'єва А. В. - Механізм дії біотерапевтичних препаратів - нозодів (2011)
Попова Н. В. - Лікарські властивості лютеоліну. Повідомлення 4. Перспективи використання лютеоліну для лікування онкозахворювань, Діхтярьов С. І., Литвиненко В. І. (2011)
Козярін І. П. - Наш улюблений напій. Все про каву, Ліпкан Г. М. (2011)
Дудченко Л. Г. - Використання рослин класу хвойні в медицині. І. Родини тисові і кипарисові, Грабова Т. Ю. (2011)
Сметаніна К. І. - Про необхідність впровадження європейської сертифікації рослинних ліків в Україні (2011)
Джан Т. В. - Дослідження вмісту проціанідинів у листі і плодах різних видів хеномелесу Chaenomeles L. та айви Cydonia oblonga L., Шураєва Т. К., Клименко С. В., Колядич О. П. (2011)
Середа П. І. - Вивчення жинокислотного складу ліпідів топінамбура, Максютина Н. П., Цимбаліста Ю. А., Брюзгіна Т. С. (2011)
Ярних Т. Г. - Наукове обґрунтування використання ефірної олії чайного дерева в гінекології та дерматології, Левачкова Ю. В., Гаркавцева О. А. (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до стандартизації квіток нагідок лікарських у багатокомпонентних рослинних сумішах (2011)
Напраснікова Г. С. - Визначення параметрів стандартизації добавки дієтичної "Імуно-вірал з вітаміном С", Георгіянц В. А., Владимирова І. М. (2011)
Косуба Р. Б. - Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині, Сметанюк О. І., Перепелиця О. О. (2011)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки. Повідомлення 4 (2011)
Інформація для авторів (2011)
Волошин О. І. - Ліки рослинного походження у клініці внутрішніх хвороб - один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (огляд літератури та власні дослідження), Гарник Т. П., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2011)
Тимченко О. Г. - Пероксидація ліпідів та антиоксидантний захист еритроцитів при астмі: патофізіологічні аспекти (огляд літератури), Войтенко Г. М., Туманов В. А., Степаненко В. В., Людвиченко О. П., Дульцева О. В., Буцька В. Є., Горбань О. М. (2011)
Волошин О. І. - Фітотерапія подагри. (Огляд літератури та результати власних досліджень), Пішак О. В., Арич Г. І., Волошина Л. О. (2011)
Фролов В. М. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу еукарбону на показники метаболічної інтоксикації при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому подразненого кишечника, Гарник Т. П., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Оцінка ефективності комбінації препаратів рослинного походження артіхолу та імуноплюсу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним холециститом та ожирінням, Гарник Т. П. (2011)
Кононов В. М. - Вплив комбінації метаболічно активного препарату глутаргіну та фітозасобу артіхолу на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2011)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару та вітчизняного імуноактивного препарату природного походження нуклеїнату при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, Гарник Т. П., Фролов В. М., Білоусова І. В. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану та метаболічно активного засобу нуклеїнату в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з дисбіозом та синдромом подразненого кишечника, Фролов В. М., Круглова О. В., Білоусова І. В. (2011)
Мохорт М. А. - Експериментальне вивчення специфічної активності живокосту настойки, Серединська Н. М., Киричок Л. М. Мисливець С. О., Вишневський І. А., Шекель А. М. (2011)
Курт-Аметова Г. С. - Вивчення жарознижуючої дії пропіленгліколевої рослинної комбінації "Фіталгін", Мамчур В. Й. (2011)
Компанієць К. М. - Застосування настоянки календули в лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2011)
Березняков А. В. - Фармакологічне вивчення мазі з сухим екстрактом солодки, Попов С. Б., Рубан О. А. (2011)
Лоскутова І. В. - Імунотерапія генералізованого пародонтиту, Копельян Н. М. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність фітозасобу з насіння подорожника (Plantago ovata) у хворих на синдром подразненого кишечника з наявністю обстипації, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Попова Н. В. - Вплив лютеоліну на активність металопротеїназ в лікуванні ревматоїдних та онкологічних захворювань, Маслова Н. Ф., Діхтярьов С. І., Літвиненко В. І. (2011)
Сметаніна К. І. - Система імунітету та вплив на неї біологічно активних речовин стандартизованих рослинних препаратів, Рибак О. В. (2011)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі малини звичайної Rubus idaeus L. ремонтантного сорту в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Довга І. А. (2011)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів та рослинних сумішей квіток ромашки лікарської (2011)
Федченкова Ю. А. - Дослідження анатомічної будови сировини рослин роду клен Genus асег L. (Асегасеае), Хворост О. П., Малий В. В. (2011)
Куценко С. А. - Розробка підходів з вибору складу препарату на основі лікарської рослинної сировини для лікування варикозної хвороби вен, Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Андрощук Л. - Педагогічні умови формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії (2011)
Волошин П. - Особливості формування духовного потенціалу особистості майбутнього музиканта-педагога (2011)
Гвоздецька Ю. - Проблеми формування фахової компетентності майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв у вищому навчальному закладі (2011)
Демченко І. - Соціалізуюча функція професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти (2011)
Захаревич М. - Педагогічні умови підготовки вчителя технологічної освіти до використання мультимедіа у майбутній професійній діяльності (2011)
Зубченко О. - Підготовка вчителів початкової школи засобами ІКТ (2011)
Княжева І. - Методична культура педагога як інтегративна характеристика його загальної і професійно-педагогічної культури (2011)
Коваль Т. - Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі (2011)
Костюченко Л. - Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності (2011)
Куценко С. - Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва (2011)
Лукач О. - Рівні сформованості моральної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Матвієнко О. - Шляхи та умови оптимізації підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії (2011)
Бартєнєва Л. - Особливості організації логопедичної допомоги учням початкових класів в умовах логопедичного пункту, Бистранівська О. (2011)
Бондаренко В. - Специфіка педагогічної стратегії вчителя початкової школи в процесі формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра в урочній діяльності (2011)
Грітченко А. - Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу (2011)
Грітченко І. - Впровадження інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2011)
Махінов В. - Перспективи розвитку соціокультурного компонента в іншомовному освітньому просторі (2011)
Король А. - Формування художньо-графічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Коханко О. - Формування у студентів умінь визначати виховні завдання уроку як науково-практична проблема (2011)
Лозенко А. - Проблемна лекція у контексті особистісно спрямованої дидактичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2011)
Торчинська Т. - Використання краєзнавчого матеріалу на уроках читання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (2011)
Генсіцька-Антонюк Н. - Психолого-педагогічна проблема формування гендерної ідентичності у початковій школі (2011)
Коробейнікова Т. - Психолінгвістичні передумови формування компетенції майбутніх учителів у діалогічному мовленні на заняттях з другої іноземної мови (2011)
Делінгевич Л. - Педагогічна співдружність наставника студентської групи з батьками (2011)
Діхтяренко З. - Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри (2011)
Ковальчук Н. - Загальна характеристика форм і методів педагогічної підтримки соціалізації студентської молоді в умовах педагогічного коледжу (2011)
Михалевська В. - Виховання впевненості в молодших школярів засобами хореографічного мистецтва (2011)
Навозняк Л. - Можливості фольклору у розв’язанні проблем морального виховання молодших школярів (2011)
Погрібна Л. - Соціокультурні засади екологічного виховання учнів початкової школи (2011)
Сундук Р. - Шкільна громада альтернативної школи як сприятливе середовище формування цілісної особистості (2011)
Белозьорова Н. - Культурно-освітні передумови розвитку початкових шкіл у Східноукраїнському регіоні середини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Ворожбіт В. - Етапи розвитку теорії духовно-морального виховання дітей в Україні (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Герасименко С. - Михайло Грушевський і боротьба за українську середню школу в Галичині (наприкінці XIX – на початку XX ст.) (2011)
Рукасова С. - Розвиток проблеми організації перевірки, обліку й оцінки навчальних досягнень учнів у середніх закладах освіти у 60-ті роки ХІХ ст. (2011)
Цимбал-Слатвінська С. - Розумове виховання: історичний контекст (2011)
Бевз О. - Організаційно-правове забезпечення педагогічної підтримки обдарованих підлітків в освіті США (2011)
Безлюдна В. - Взаємодія школи і сім’ї в США (2011)
Микитюк С. - Організаційні механізми ресурсного забезпечення педагогічної освіти (2011)
Ремезовська Н. - Стандартизація змісту знань та навчальних досягнень початкової освіти в Англії та Уельсі (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Вікторов О. П. - Фітопрепарати: раціональний підхід до медичного застосування (2011)
Барштейн В. Ю. - Історія фітотерапії у пам'ятниках матеріальної культури. Античність і раннє середньовіччя (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації сучасного фітозасобу ентобану та метаболічно активного препарату нуклеїнату у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Фролов В. М., Круглова О. В., Пересадін М. О., Петріщева В. О., Мощич О. П. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив препарату природнього походження гепадифу на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння , Гарник Т. П. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність антигомотоксичної терапії при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О., Мощич О. П. (2011)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованованого фітозасобу бронхипрету на залишкові явища перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді медичної реабілітації (2011)
Попова Н. В. - Взаємодія природних біологічно активних речовин з гіалуронідазою та перспективи застосування як лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І. (2011)
Цаль О. Я. - Перспективи використання в медицині рослин роду калюжниця, Шаповалова Н. В., Сметаніна К. І. (2011)
Рибак О. В. - Аналіз сучасного асортименту препаратів ехінацеї, Сметаніна К. І. (2011)
Попова Н. В. - Хондропротекторні препарати і біологічно активні добавки рослинного походження. Перспективи створення лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І. (2011)
Карпюк У. В. - Визначення деяких параметрів стандартизації листя кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С., Дьяконова Я. В. (2011)
Дем'яненко Д. В. - Вивчення процесу екстракції коренів Berberis vulgaris зрідженими газами (2011)
Абудеійх З. Х. - Вивчення кількісного і якісного складу полісахаридів у Chamaenerion angustifolium у різних фазах вегетації і різних органах (2011)
Середа П. І. - Вміст дубильних речовин та жирно кислотний склад ліпідів трави меліси лікарської (Melissa officinalis), Лютенко І. О., Брюзгіна Т. С., Карпюк У. В. (2011)
Лушпа В. І. - Лікарські рослини Кінбурнської коси (2011)
Інформація для авторів (2011)
Азарова Н. - Інтерактивні технології навчання майбутніх правників (2011)
Андросова Н. - Інтерактивні технології у педагогічних закладах (2011)
Вертегел В. - Виховання естетичного смаку майбутніх правників за допомогою інтерактивних методів навчання іноземним мовам (2011)
Грицик Н. - Міжкультурний тренінг як ефективний засіб формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2011)
Дворцева Г. - Класичний університет як культурне середовище особистості (2011)
Дорошенко Т. - Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності молодших школярів (2011)
Кисла О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами інтерактивних технологій (2011)
Савенко Д. - Особливості формування навичок використання невербальних засобів комунікації у роботі педагога (2011)
Семчук С. - Інтерактивні технології навчання у формуванні комп’ютерної компетентності майбутнього педагога (2011)
Тимошенко Ю. - Деякі аспекти теоретичного дискурсу пізнавальної самостійності (2011)
Федчук Л. - Проведення практичних занять з методики української мови в режимі інтерактивного навчання як засіб підготовки майбутніх учителів-словесників (2011)
Бондар І. - Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії (2011)
Бондарук І. - Методика розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання всесвітньої історії (2011)
Гаврилюк С. - Художній розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва як результат педагогічної взаємодії (2011)
Грудинін Б. - Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в загальноосвітній школі (2011)
Зінченко В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічної проектної діяльності, Міщик Л. (2011)
Капарнік Б. - Реалізація міжпредметних зв’язків. Проблемний підхід (2011)
Коберник Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища (2011)
Костолович М. - Методика активізації творчого потенціалу підлітків у процесі здійснення краєзнавчої діяльності (2011)
Лукашів В. - Інтерактивні технології навчання у формуванні інформаційної культури фахівців зв’язку (2011)
Напрєєв Я. - Застосування систем дистанційної освіти для підтримки різних форм навчання (2011)
Пастовенський О. - М’який системний підхід як методологічна основа громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2011)
Петрович В. - Використання інтерактивного навчання у фаховому вдосконаленні соціальних педагогів із питань сприяння покращенню здоров’я учнів (2011)
Проценко О. - Використання інтерактивних методів навчання при вивченні курсу "Основи охорони праці" у вищих навчальних закладах І рівня акредитації (2011)
Рябовол Л. - Інтерактивне навчання правознавства (2011)
Скоробагата О. - Місце тренінгу в системі підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2011)
Стельмах С. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі проведення лекційних занять (2011)
Стрілець С. - Інтернет-орієнтовані педагогічні технології (2011)
Шабдінов М. - Модель формування готовності старшокласників до професійного самовизначення (2011)
Дыбина О. - Теоретические аспекты проблемы предшкольного образования, Гурьянова О. (2011)
Ковальчук З. - Перебіг педагогічної взаємодії при різних рівнях професійних ставлень (2011)
Остапчук Н. - Використання невербальних засобів комунікації у особистісному спілкуванні педагога з учнями (2011)
Цибульська Л. - Формування інтринсивної мотивації студентів-філологів у процесі діалогічного навчання (2011)
Дуброва О. - Формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років (2011)
Скрипник А. - Особливості навчання і виховання дітей позбавлених батьківського піклування в США (2011)
Федяєва В. - Практика виховання дітей в українській селянській родині XIX століття (2011)
Авраменко В. - Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні (2011)
Бондар Г. - Історико-теоретичні аспекти проблеми формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2011)
Заєць С. - Становлення соціальних інститутів опікування для дітей-сиріт в Україні (з історії питання) (2011)
Курок В. - Історіографічний аналіз розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в 50–80-ті роки ХХ ст. (2011)
Матвеева М. - Интеграция – феномен возвращения к целостности (в контексте естественнонаучного образования в начальной школе) (2011)
Безлюдний Р. - Особливості застосування виховних технологій розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами у закладах освіти США (2011)
Кочубей Т. - Багаторівнева педагогічна освіта в Канаді як системне явище (2011)
Павлюк В. - Фундаменталізація вищої педагогічної освіти в Канаді (2011)
- Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним без кам'яним холециститом на тлі синдрому хронічної втоми, Фролов В. М., Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Ефективність метаболічно активного препарату гепадифу у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом і ожирінням та його вплив на стан ліпопероксидації, Гарник Т. П. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогенними мікроорганізмами, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Мощич О. П. (2011)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінації урсолізину та гепатозахисного препарату рослинного походження "Гепар-пос" у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений зі стеатозом печінки та холестерозом жовчного міхура, Гарник Т. П., Фролов В. М., Круглова О. В., Дорогінська Л. І. (2011)
Макарчук М. Ю. - Порівняльна характеристика захисної дії рутину та омепразолу за умов моделювання гострих уражень слизової оболонки шлунка щура етанолом чи індометацином, Таран Н. Ю., Весельський С. П., Штанова Л. Я., Говоруха Т. М., Косян А. М., Вовкун Т. В., Бабан В. М., Гарник К. П. (2011)
Попова Н. В. - Лікування захворювань нирок фітохімічними препаратами, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І., Алмакаєва Л. Г. (2011)
Макарова О. Є. - Рослинні вакцини та перспективи їх застосування, Фазекош Я. В. (2011)
Шульга Л. І. - Теоретичне обґрунтування складу рослинного засобу для місцевого застосування у стоматології (2011)
Заболотний М. А. - Модифікаційні властивості алкалоїдів Conium maculatum D6 (Weleda), Момот О. І., Куліш М. П., Дмитренко О. П., Башмакова Н. В., Довбешко Г. І., Гнатюк О. П., Соляник Г. І., Кіркілевська Л. М., Шарф П. (2011)
Макаренко О. М. - Хімічний склад Ganoderma lucidum і особливості впливу окремих його речовин на імунну систему ссавців в умовах пухлинного росту, Рудик М. П., Довгий Р. С. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського