Трушляков Є. І. - Підвищення ефективності кондиціювання зовнішнього повітря системи комбінованого типу, Радченко A. М., Радченко М. І., Кантор С. А., Ткаченко В. С. (2019)
Корниенко В. С. - Использование циклона и эффекта "микровзрывов" капель водотопливной эмульсии при комплексной очистке выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, Радченко Р. Н. (2019)
Пирисунько М. А. - Зменшення викидів суднового дизеля утилізацією теплоти рециркуляційних газів ежекторною холодильною машиною, Радченко Р. М., Андреєв A. A., Корнієнко В. С. (2019)
Фордуй С. Г. - Резерви підвищення ефективності трансформації теплоти установки автономного енергозабезпечення, Радченко А. М., Зубарєв А. А., Бойчук В. В., Остапенко О. В. (2019)
Коновалов Д. В. - Чисельне моделювання проточної частини маловитратного аеротермопресора для проміжного охолодження циклового повітря газотурбінного двигуна, Кобалава Г. О. (2019)
Шкабура В. А. - Результаты исследований компрессорной и турбинной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных двигателях (2019)
Филипковский С. В. - Нелинейные нормальные формы колебаний конечноэлементной модели ротора на шарикоподшипниках, Филипковская Л. А., Филипковская М. С. (2019)
Назин В. И. - Влияние углов положения камер на наружных и внутренних частях гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа на его несущую способность (2019)
Лось А. В. - Понятие коэффициента эллиптичности трапециевидного крыла и метод его оценки, Рябков В. И. (2019)
Лебедев В. А. - Напряженное состояние плоских образцов с напыленным слоем при испытаниях на изгиб, Лой С. А., Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В. (2019)
Фомичев П. А. - Закон распределения разрушающих нагрузок элементов каркаса купола парашюта, Сила И. М. (2019)
Миронов К. В. - Экспериментальное определение остаточной прочности элементов конструкций парашютов, исчерпавших заданный срок эксплуатации, Кучерявый Е. Ф. (2019)
Доценко В. Н. - Влияние изгиба плунжера на изменение объема в цилиндровой полости авиационного аксиально-плунжерного насоса, Лихошерст И. Г., Бурда М. Н. (2019)
Калиниченко Н. Ю. - Технико-экономическое обоснование эффективности применения планетарных шлифовальных головок (2019)
Криживець Є. О. - Автоматизоване виробництво відводів склопластикових трубопроводів, Ківіренко О. Б., Комбаров В. В., Аксьонов Є. О. (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Харченко В. С. - Від редактора: До 80-річчя професора Олексія Петровича Стахова (2019)
Стахов А. П. - Мой путь в большую науку (2019)
Доценко С. І. - Принцип функціональної самоорганізації діяльності інтелектуальних систем (2019)
Доценко С. І. - Аналіз методологічних основ формування інформаційно-управляючих систем підприємств в Індустрії 3.0: рух до Індустрії 4.0, Ілляшенко О. О., Каменський С. С., Купрейшвілі Д. Р., Харченко В. С. (2019)
Васильева И. К. - Исследование эффективности методов пост-классификационной обработки зашумленных многоканальных изображений, Лукин В. В. (2019)
Цехмистро Р. В. - Оцінка характеристик шуму на реальних зображеннях з використанням згорткової нейронної мережі на мобільній платформі, Абрамова В. В., Рубель А. С., Усс М. Л., Проскура Г. А., Рубель О. С. (2019)
Науменко В. В. - Відтворення сигналів та зображень за біспектром у присутності шумів, Рубель О. С., Тоцький О. В., Шаронов В. Б. (2019)
Егоров А. Д. - Мультисенсорная камера для спектральных измерений на приборах с зарядовой связью линейной структуры, Егоров В. А., Егоров С. А., Синельников И. Е., Бабаков М. Ф. (2019)
Дакі О. А. - Методи синтезу вимірювальних сигналів з нормованим спектром (2019)
Литовченко Л. В. - Особливості побудови системи електроживлення інверсної магнетронної розпорошувальної системи для формування багатокомпонентних покриттів (спосіб управління процесом розпорошення та його практична реалізація), Колесник В. П., Чугай О. М., Бояркін А. О., Слюсар Д. В., Степанушкін М. П., Олійник С. В. (2019)
Москаленко В. В. - Модель та метод навчання системи класифікації рухомих об’єктів для малогабаритного безпілотного апарату, Зарецький М. О., Москаленко А. С. (2019)
Вартанян В. М. - Застосування методу аналізу ієрархій для побудови стратегії управління знаннями високотехнологічних проектів, Штейнбрехер Д. О. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Методика відбору системи показників для ідентифікації стану комп’ютерної системи (2019)
Огородник І. М. - Оптимізація по критерію продуктивності діагностично-оздоровчого комплексу "Quanton", Висоцька О. В., Крутов О. В. (2019)
Фесенко Г. В. - Моделі надійності угруповань флотів БПЛА з ковзним резервуванням для моніторингу потенційно небезпечних об’єктів, Харченко В. С. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Данилова Е. И. - Глобальные трансформации и перспективы социально-экономического развития (2015)
Чернуха Т. С. - Елементи системи вищої освіти в рамках ієрархії підстав інституціональної архітектоніки (2015)
Azarenkova O.V. - Norwegian energy policy in the changing environment: experience and prospects for Ukraine, Kazakova N.A. (2015)
Дерід І. О. - Сучасні риси міжнародної мобільності робочої сили (2015)
Diaby A. - Modern scales and structural dimensions of investment cooperation between Ukraine and France (2015)
Андрєєва Г. П. - Оцінка національного туристично-рекреаційного комплексу щодо перспектив формування конкурентних переваг (2015)
Барановська І. В. - Теоретичні аспекти ідентифікації факторів модернізації економіки (2015)
Бойко М. Г. - Концептуальні основи розвитку корпорацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі, Охріменко А. Г., Расулова А. М. (2015)
Гончарова З. В. - Сучасні тенденції реформування системи управління житловим фондом в Україні (2015)
Сергієнко О. М. - Сучасні тенденції макроекономічних процесів в Україні (2015)
Стеблянко І. О. - Формалізація структурного розвитку національної економіки в бюджетній сфері (2015)
Грозний І. С. - Кваліметрічна оцінка якості виробничих процесів (2015)
Гудзь Ю. Ф. - Оцінка економічного потенціалу переробних підприємств АПК регіону (2015)
Гут Л. В. - Особливості і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі, Буряковська А. М. (2015)
Гут Л. В. - Наукові засади функціонування та відтворення аграрних підприємств у ринкових умовах, Воліхова А. В. (2015)
Добровольська О. В. - Вплив диверсифікації на формування прибутків сільськогосподарських підприємств, Дубина Ю. С. (2015)
Сидоренко Т. М. - Дослідження розвитку підприємств побутового обслуговування України (2015)
Сіренко С. О. - Методичні засади оцінки ефективності конкурентоспроможності підприємства, Тернова А. С. (2015)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення оцінювання інтегрального показника ефективності діяльності підприємств машинобудування, Соколов О. Є. (2015)
Сороківська О. А. - Особливості управління конфліктними ситуаціями на підприємствах малого бізнесу (2015)
Теплюк М. А. - Сутнісна характеристика та таксономія ресурсів підприємства (2015)
Трегуб О. М. - Застосування теорії нечітких множин для визначення рівня диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Хаджинова Е. В. - Формирование концепции управления взаимодействием с контрагентами в предпринимательской сети (2015)
Дмитерко М. О. - Науково-методичні основи ідентифікації кластерних утворень (2015)
Антоненко І. Я. - Методичні підходи до оцінки техніко-економічного стану об'єктів інфраструктури лісового господарства (2015)
Тимошенко О. О. - Економічне обґрунтування режиму відпрацювання залізорудного родовища на засадах раціонального надрокористування (2015)
Чудовська В. А. - "Зелений" тариф в системі стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, Савенко Б. М. (2015)
Штока Є. Т. - Формування культури саморозвитку персоналу організації (2015)
Алексеєнко Л. М. - Механізм фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах реалізації пріоритетних економічних реформ, Стецько М. В. (2015)
Водолазська О. А. - До питання збалансованості страхового портфеля (2015)
Гарбар Ж. В. - Напрями діяльності банків на фондовому ринку України, Гарбар В. А. (2015)
Грицино О. М. - Управління резервним капіталом на підприємствах України (2015)
Денис О. Б. - Державне регулювання відносин "принципал-агент" в банках (2015)
Борковська В. В. - Облік, класифікація та поведінка витрат м'ясопереробного підприємства (2015)
Гедз М. Й. - Забезпечення принципу об'єктивності в аудиторській діяльності (2015)
Тимрієнко І. Ю. - Контролінг в системі управління витратами на якість продукції, Шабатура В. І. (2015)
Харламова О. В. - Концепція архітектоніки фінансової звітності (2015)
Гольтяєва Л. А. - Статистичне дослідження ризикованості зовнішнього середовища сучасних підприємств (2015)
Витвицька О. М. - Математичне моделювання процесу вартісної оцінки інформаційного капіталу підприємства (2015)
Жданова Л. Л. - Індустріальний ренесанс: перспективи економіки України (2015)
Кудласевич О. М. - Історико-економічні та національно-етнічні засади формування концепції підприємництва у вітчизняній науковій думці (2015)
Оксенюк Т. М. - Фактори підвищення прибутковості підприємства: еволюційний аспект (2015)
Калугін С. П. - Міжнародна процедура застосування санкцій в умовах глобалізації (2015)
Касич А. О. - Стан та перспективи торговельних відносини України з країнами Європейського Союзу, Цокало О. А. (2015)
Єфремов Д. П. - Формування інституціональної бази інноваційного розвитку: підхід Китаю (2015)
Каламбет С. В. - Фінанси домогосподарств як категорія (2015)
Костинець Ю. В. - Сучасні концепції мотивації як інструменти маркетингу персоналу в системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Литвиненко К. О. - Аналіз ринку комерційної нерухомості за допомогою матриці соціальних рахунків (2015)
Мазур О. А. - Вплив тінізації економіки на інвестиційний процес країни, Сержанов В. В. (2015)
Москвічова О. С. - Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми розвитку (2015)
Задорожнюк Н. О. - Шляхи та напрями активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні, Кашуба О. О. (2015)
Замазій О. В. - Злиття/поглинання як механізм зростання сучасних підприємств (2015)
Замлинская О. В. - Маркетинговая политика спортивно-оздоровительного комплекса: социально-педагогические аспекты (2015)
Захарчин Г. М. - Роль організаційної культури у формуванні адаптаційної політики підприємства, Теребух А. А., Гладун С. О. (2015)
Зеленська М. О. - Впровадження проектного підходу в діяльність підприємств поліграфічної галузі (2015)
Короткий Ю. В. - Механізм управління логістичним потенціалом машинобудівного підприємства (2015)
Кузнєцова О. В. - Тенденції розвитку мережі Інтернет України (2015)
Логвінова О. П. - Вплив аутсорсингу на інвестиційну привабливість підприємства (2015)
Лубінець М. С. - Трансформація системи планування промислового підприємства ПАТ "Мотор Січ" в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Бульбенко К. Г., Олійник О. М. (2015)
Миколюк О. А. - Розвиток управління організаційною культурою ПАТ "Укртелеком" в контексті факторів її формування, Соколюк Г. О. (2015)
Нестеренко С. А. - Економічна безпека підприємств в системі національної безпеки країни, Бочарова Н. О. (2015)
Озірська Н. В. - Концептуальні відмінності та точка перетину організаційної та корпоративної культури (2015)
Іванова О. Ю. - Фактори саморозвитку регіонів в умовах трансформаційних перетворень (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Інвестиційні основи розвитку зеленого туризму в Україні, Тищук І. В. (2015)
Литвинчук А. О. - Ресурсно-екологічне оподаткування як важіль покращення якості соціального захисту населення (2015)
Лисюк О. С. - Проблеми, особливості та перспективи розвитку ринку праці в Україні (2015)
Жмуркo Н. В. - Аналіз впливу депозитного ризику на ліквідність банківської системи України, Мельник Ю. В. (2015)
Жмуркo Н. В. - Оцінка ресурсного потенціалу комерційних банків України в умовах фінансової кризи, Миляник З. С. (2015)
Канцур І. Г. - Роль фіскального механізму у розвитку соціальної сфери (2015)
Коцюба О. В. - Конкретизація економічної сутності грошових потоків банків: теоретичний та прикладний аспекти (2015)
Кужелєв М. О. - Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективи (2015)
Кушнір С. О. - Краудфандінг як одна з реальних можливостей фінансування стартапів та перспективи його розвитку в Україні (2015)
Левкович О. В. - Теоретичне обґрунтування зв'язку між макроекономічними новинами та ринком акцій (2015)
Драчук В. Ю. - Облікове забезпечення операцій по розрахунках з бюджетом за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських підприємств (2015)
Іващенко І. М. - Визначення справедливої вартості при перевірці необоротних активів на зменшення корисності (2015)
Матрос О. М. - Організаційні вимоги щодо формування облікової політики підприємства (2015)
Грицишен Д. О. - Калькулювання собівартості переробки відходів власними силами (2015)
Одношевна О. О. - Концепт удосконалення обліку і аудиту власного капіталу підприємства (2015)
Редченко К. І. - Аналіз стратегій розвитку закупівельних груп (2015)
Абрамов Д. В. - Визначення зміни технічного стану автомобіля та показників якості палива в експлуатації, Тесля В. О., Пиндус Т. Б. (2016)
Гевко І. Б. - Теоретичні передумови проектування розточних головок для обробки отворів в автомобілебудуванні, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2016)
Гевко Б. М. - Оснащення для дослідження технологічних процесів в автомобілебудуванні, Марчук Н. М., Мельничук С. Л. (2016)
Гудз Г. С. - Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища "гільза - охолодник" ДВЗ, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. (2016)
Гуменюк П. О. - Основні припущення при побудові математичної моделі плоскопаралельного руху автопоїзда, Кузнєцов Р. М. (2016)
Гунько Ю. Л. - Дослідження умов інтенсифікації роботи вакуум-апаратів цукрового виробництва, Федорусь Ю. В. (2016)
Гюлєв Н. У. - Вплив дорожніх заторів на функціональний стан водіїв різних вікових категорій, Доля В. К. (2016)
Дембіцький В. М. - Прогнозування режимів роботи систем рекуперативного гальмування, Павлюк В. І. (2016)
Дерюгін О. В. - Обгрунтування вибору ефективного автомобіля-таксомотора з урахуванням потреб учасників перевізного процесу, Новікова О. О., Чеберячко С. І. (2016)
Дударєв І. М. - Визначення кінематичних параметрів спірального сепаратора, Голячук С. Є. (2016)
Забродець І. П. - Динаміка пружної муфти у приводі вібраційної машини з дебалансним збудником коливань, Дутчак Б. І., Ярошевич М. П. (2016)
Защепкіна Н. М. - Використання нового способу для контролю пилопроникності матеріалів, Мелконян А. А., Недобойко С. О. (2016)
Кузнецов О. П. - Формування потокоутворюючих і потокопоглинаючих вузлів на моделі вулично-дорожньої мережі м. Дніпро (2016)
Кірічок О. Г. - Методичні основи математичного моделювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2016)
Леонтьєв Д. М. - Методика визначення максимальних значень теоретично необхідних кутів повороту коліс напівпричепів, Дячук М. В., Лиходій О. С., Малий В. М., Мережко С. В. (2016)
Ляшук О. Л. - Обґрунтування параметрів розточних головок для блоків циліндрів, Гевко І. Б., Казмірчук П. В. (2016)
Мазилюк П. В. - Дослідження руху КТЗ при проїзді стоп-лінії світлофора (2016)
Новицкий А. В. - Повышение эффективности взаимодействия погрузочных и транспортных средств в условиях циклично-поточного производства, Барташевский С. Е. (2016)
Процюк В. О. - Шляхи зменшення аварійності на автомобільних дорогах Шацького району, яка викликана незадовільним станом покриття, Андрійчук О. В., Шимчук О. П. (2016)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання криволінійних сіток із заданими крайовими умовами на трикутному плані суперпозицією числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2016)
Рудзінська О. В. - Підвищення експлуатаційної безпеки комерційних автомобілів в інтелектуальних транспортних системах (2016)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження стійкості руху автопоїзда з перекосом мостів напівпричепа, Поляков В. М., Тімков О. М., Шарай С. М., Мурований І .С. (2016)
Сістук В. О. - Дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією у лабораторних умовах, Веснін А. В. (2016)
Таран І. О. - Комплексне дослідження зміни кінематичних та силових параметрів трансмісії шахтного дизелевоза, Клименко І. Ю. (2016)
Таран И. А. - Создание транспортной модели г. Павлоград с использованием программного комплекса PTV VISION VISUM, Литвин В. В. (2016)
Шведик М. С. - Обгрунтування диференційованої системи обробітку грунту в аспекті ефективного застосування біопрепаратів для захисту рослин, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2016)
Шимчук Ю. П. - Аналіз умов роботи та дефектів внутрішніх циліндричних поверхонь, Селезньов Е. Л., Клименко О. Д., Муравинець Ю. В. (2016)
Шостачук А. М. - Регулярний рух громадського транспорту різних маршрутів на їх спільній ділянці в районах висотної забудови, Шостачук Д. М., Шумляківський В. П. (2016)
Содержание (2019)
Лось О. В. - Экономическая необходимость создания модификаций отечественных военно-транспортных самолетов (2019)
Makarov I. A. - Selection and optimization of fuselage components for modern airplanes, Ignatovich S. R. (2019)
Бойко Л. Г. - Определение дроссельной характеристики турбовального ГТД на основе метода математического моделирования с использованием одно- и двумерных подходов к расчету параметров компрессора, Даценко В. А., Пижанкова Н. В. (2019)
Годунов А. М. - Малоинерционный теплообменник аммиак-антифриз для исследования переходных процессов в элементах двухфазной системы терморегулирования спутника, Роговой Е. Э., Орлов Р. С., Турна Р. Ю. (2019)
Торба Ю. И. - Моделированиe процесса горения в факельных воспламенителях ГТД, Планковский С. И., Трифонов О. В., Цегельник Е. В., Павленко Д. В. (2019)
Ткач М. Р. - Ефективність енерготехнологічної установки щодо видобування сірководню з глибин Чорного моря, Тимошевський Б. Г., Проскурін А. Ю., Галинкін Ю. М. (2019)
Чередниченко А. К. - Применение термохимической утилизации в энергетических установках высокотехнологичных судов (2019)
Коробко В. В. - Експериментальні дослідження робочих процесів в термоакустичному турбогенераторі (2019)
Трушляков Є. І. - Методологічні підходи до визначення холодопродуктивності систем кондиціювання повітря за змінних кліматичних умов, Радченко А. М., Радченко М. І., Фордуй С. Г., Кантор С. А., Портной Б. С. (2019)
Радченко А. М. - Аналіз ефективності охолодження повітря когенераційного газопоршневого модуля установки автономного енергозабезпечення, Зубарєв А. А., Фордуй С. Г., Бойчук В. В., Цуцман В. В. (2019)
Коновалов Д. В. - Застосування газодинамічного охолодження в системах рециркуляції відхідних газів суднових дизелів (2019)
Корниенко В. С. - Сокращение выбросов двигателя внутреннего сгорания при сжигании водотопливных эмульсий c использанием эффекта "микровзрывов", Радченко Р. Н., Щербак Ю. Г. (2019)
Матусевич В. А. - Параметрическая оптимизация по критерию объема двухступенчатого планетарного механизма типа AI– II, Шарабан Ю. В., Шехов А. В. (2019)
Шереметьев А. В. - Экспериментальное подтверждение ретроспективного метода установления ресурсов авиационных ГТД (2019)
Шакало Р. Ю. - Демпфирование колебаний охлаждаемых попарно бандажированных рабочих лопаток турбин, Придорожный Р. П., Якушев Ю. В., Меркулов В. М., Зиньковский А. П. (2019)
Бурау Н. І. - Інтерпретація вібраційних сигналів складної роторної системи на основі фрактального аналізу, Паздрій О. Я. (2019)
Войтенко И. В. - Идентификация и контроль неустойчивых режимов работы ГТД по сигналам датчиков вибрации в процессе испытаний (2019)
Лысенко Н. А. - Получение выжигаемых моделей методом 3D-принтинга для отливок газотурбинных двигателей, Педаш А. А., Клочихин В. В., Наумик В. В. (2019)
Грекова М. В. - Технологічні особливості обробки нанокомпозиціями ливарних жаростійких сплавів для авіаційних двигунів, Калініна Н. Є., Калінін В. Т., Джур Є. О., Бондаренко О. В. (2019)
Шорінов О. В. - Розрахунок температурно-швидкісних параметрів частинок при холодному газодинамічному напилюванні, Волков А. О., Маркович С. Є., Долматов А. І. (2019)
Онопченко А. В. - Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва дефлектора з використанням імпульсних технологій (2019)
Буряченко А. Г. - Метрологическое обеспечение калибровки каналов контроля вибрации в составе регулятора авиадвигателя (2019)
Комбаров В. В. - Визначення динамічних характеристик виконавчих органів технологічного обладнання, Аксьонов Є. О., Цегельник Є. В., Криживець Є. О, Задорожний С. М. (2019)
Кононыхин Е. А. - Метод проектирования электрогидравлических усилителей авиационных двигателей, Епифанов С. В. (2019)
Назаренко Ю. А. - Оценка результативности и эффективности планирования в системе менеджмента качества предприятия-разработчика авиационной техники, Степаненко С. М. (2019)
Цинык Я. Л. - Внедрение риск-ориентированного мышления в практику проектирования авиационных двигателей, Харченко В. Г. (2019)
Волошина Н. П. - Особенности авторизации и оценки стоимости встроенного и прикладного программного обеспечения авиационного применения в Украине, Нерубасский В. В. (2019)
Информационное сообщение (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Bartłomiejczyk M. - Hybrid battery trolleybuses in practice (2017)
Лабецкас Г. - Вплив цетанового числа різних сумішей дизельного палива і гідробробленої рослинної олії (hvo) на процес згоряння дизельного двигуна з турбонаддувом, Славінскас С., Канапкіенe I. (2017)
Біліченко В. В. - Статистичне дослідження законів розподілу фактичного ресурсу міських автобусів в процесі експлуатації, Коробов С. С. (2017)
Бондаренко А. Е. - Электро-механическое упрочнение и его возможности для повышения долговечности деталей строительной техники (2017)
Герасимчук О. П. - Системно-технологічний метод модернізації та його реалізація на прикладі льонобралки ТЛН-1,5, Ткачук О. Л. (2017)
Дацюк Л. М. - Аналіз роботи двигунів великої потужності, Вржещ М. В., Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2017)
Дерюгін О. В. - Аналіз санітарно-гігієничних умов роботи водіїв маршрутних автобусів, Чеберячко С. І. (2017)
Дударєв І. М. - Розрахунок багатопотокового спірального змішувача сипких матеріалів (2017)
Сітовський О. П. - Використання сонячних батарей для автономного руху автомобіля з електроприводом, Жилко І. С., Бодак В. І. (2017)
Кожушко А. П. - Обґрунтування впровадження безступінчастої трансмісії на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин, Таран І. О. (2017)
Кравченко O. П. - Аналіз закономірностей порушень працездатності автомобілів-тягачів Volvo FH 1242, Кравченко К. О. (2017)
Мазилюк П. В. - Спостереження за діями водіїв під час руху вуличними мережами м. Луцька (2017)
Мельничук C. В. - Підвищення паливної економічності та екологічних показників міського автобуса шляхом оптимізації параметрів і режимів руху, Чуйко С. П., Рафальський О. І. (2017)
Мошковський С. О. - Коригування питомих трудомісткостей то і ремонту легкових автомобілів під час технологічного розрахунку СТО, Павлюк В. І., Дембіцький В. М. (2017)
Муравинець Ю. В. - Наукові передумови удосконалення обладнання для первинної переробки трести льону, Селезньов Д. Е. (2017)
Опанасюк Є. Г. - Покращення показників роботи ДВЗ шляхом створення розрідження в випускному колекторі, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2017)
Познаховський В. А. - Оцінка ефективності функціонування автомобільного транспорту, Кірічок О. Г. (2017)
Пустюльга С. І. - Побудова дискретних моделей просторових замкнутих траєкторій із заданими геометричними властивостями, Самостян В. Р., Клак Ю. В. (2017)
Рибай О. В. - Оцінка ефективності експлуатації автобусів в Україні (2017)
Сахно В. П. - Дослідження маневреності шарнірно-зєднаних автобусів особливо великого класу за гібридної системи повороту, Ященко Д. М., Мурований І. С., Селезньов В. Е. (2017)
Хомич С. М. - Технологічні основи пневматичного добування озерного сапропелю, Цизь І. Є., Павлік В. А. (2017)
Шведик М. С. - Визначення установочних параметрів лемеша картоплекопача з конічно-спіральним сепаратором, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2017)
Мельник Н. В. - Термінологічне дослідження поняття "послуга" (2015)
Охріменко О. В. - Фактори формування стратегічних альянсів (2015)
Ціхановська В. М. - Адаптативний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів (2015)
Богдан О. Д. - Перспективи впровадження сталих державних закупівель в агропромисловому секторі України (2015)
Красноруцький О. О. - Оцінка конкурентного розвитку цільових ринків продукції аграрних підприємств, Богомолова К. С. (2015)
Пєнцова Н. В. - Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2015)
Пішенін І. К. - Особливості процесу стратегічного планування транспортного кластера (2015)
Попов О. Є. - Теоретичні основи соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання у сфері міжсекторальної взаємодії, Мордовець А. В. (2015)
Руденко О. А. - Формування державної інвестиційної політики як основи економічного зростання (2015)
Світовий О. М. - Шляхи досягнення оптимальної структури доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі (2015)
Тополенко Н. М. - Актуальні питання інтеграції ризик-менеджменту в систему бюджетування, Терещенко В. С. (2015)
Торосян Г. А. - Досвід зарубіжних країн у питанні розвитку та державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у контексті розвитку сільських територій (2015)
Хорішко І. В. - Формування інституційного механізму екологобезпечного агровиробництва (2015)
Грицина В. В. - Розвиток корпоративного управління в Україні (2015)
Дробишева О. О. - Сутність та типологія криз промислового підприємства, Ніколаєва Ю. В. (2015)
Кузнєцова О. В. - Сфера телекомунікацій: соціально-економічні проблеми впровадження інтернет-послуг у сільських регіонах, Слободянюк О. В., Урікова О. М. (2015)
Нестерович А. В. - Теоретико-методологічні аспекти мотивації праці у сільському господарстві (2015)
Полторак К. А. - Краудмаркетинг у мережі Інтернет: визначення, ознаки, механізм реалізації (2015)
Равікович І. Є. - Інтернет-маркетинг як невід’ємна складова збутової логістики промислового підприємства (2015)
Сербінова К. Х. - Особливості класифікації тарифів підприємств міського господарства (2015)
Судомир М. Р. - Організаційно-економічний механізм стійкості функціонування сільськогосподарських підприємств (2015)
Ткаченко К. О. - Рейтингове оцінювання підприємств підготовки фахівців водного транспорту (2015)
Туленінова Д. М. - Формування механізму управління системою економічної безпеки підприємницької діяльності (2015)
Фоміних В. І. - Аналіз регулюючого впливу податку на прибуток підприємств на економіку України, Красільнікова Ю. О., Зубайрова О. О. (2015)
Чорний А. В. - Теоретичні аспекти методів оцінки організаційно-економічного механізму управління підприємством (2015)
Шахно А. Ю. - Оцінка впливу кадрових факторів на рівень підвищення конкурентоспроможності людського капіталу (2015)
Шевцова Г. З. - Реалізація концепції організованої синергії. Оцінка ефектів (2015)
Явтуховська І. В. - Корпоративна культура у системі управління підприємством, Баранчук В. Л. (2015)
Яцишина К. В. - Аналіз досвіду та передумов проектного менеджменту на підприємствах торгівлі в Україні (2015)
Помінчук С. Г. - Формування ринку праці у контексті подолання дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили (2015)
Труфен А. О. - Реалізація основних напрямів соціальної політики України (2015)
Федоришин В. С. - Реформування комунальної власності територіальних громад у системі соціальної регіональної політики (2015)
Цупко А. О. - Проблеми зайнятості на малих підприємствах в умовах кризи, Дергалюк Б. В. (2015)
Маловичко С. В. - Оцінка привабливості ринку роздрібної електронної торгівлі (2015)
Савицька О. І. - Формування та управління фінансовими потоками у контексті підвищення ефективності фінансового забезпечення регіону, Шинкаренко Т. О. (2015)
Сенищ П. М. - Сучасні проблеми активізації впливу банків на економічне зростання України (2015)
Соцька Ю. І. - Оцінка конкуренції на регіональних ринках банківських послуг України (2015)
Щербай Г. О. - Нормативно-правове забезпечення та облік прав на об’єкти інтелектуальної власності: вітчизняний і зарубіжний досвід (2015)
Пілько А. Д. - Модель оцінки потенціалу регіонального ринку товарів споживчого попиту та її застосування у маркетинговому аналізі (2015)
Содержание (2019)
Ткач М. Р. - Показники сірководневої роторно-поршневої розширювальної машини у складі енерготехнологічної установки, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Проскурін А. Ю., Галинкін Ю. М. (2019)
Коваль П. С. - Определение коэффициента конвективного теплопереноса в гидроаккумуляторе с тепловым регулированием для условий невесомости, Решитов Э. Р., Турна Р. Ю. (2019)
Рева В. С. - Особенности создания систем электроснабжения наземных комплексов с учетом эксплуатационных ограничений и режимов работы, Земляной К. Н., Фролов В. П., Безручко К. В. (2019)
Палюх А. В. - Конструкторское и технологическое обеспечение изготовления корпуса ракетного двигателя на твердом топливе типа "кокон”, Мотылёв С. А., Малый Л. П. (2019)
Абдуллаев П. Ш. - К вопросу термодинамического проектирования камеры ЖРД, Абдулла Н. П. (2019)
Орловська С. Г. - Горіння палива на основі алканів під дією електричного поля, Шкоропадо М. С., Зуй О. М. (2019)
Трушляков Є. І. - Підвищення ефективності систем кондиціювання повітря шляхом розподілу теплового навантаження за ступеневим принципом, Радченко М. І., Радченко А. М., Фордуй С. Г., Кантор С. А., Ткаченко В. С., Портной Б. С. (2019)
Радченко А. М. - Аналіз ефективності охолодження повітря на вході когенераційного газопоршневого модуля на часткових навантаженнях, Зубарєв А. А., Фордуй С. Г., Бойчук В. В., Коновалов А. В. (2019)
Коновалов Д. В. - Аналіз ефективності тепловикористовуючої термопресорно-ежекторної холодильної машини (2019)
Корниенко В. С. - Улучшение экологических показателей двигателя внутреннего сгорания использованием скрубберных технологий и эффекта "микровзрывов" капель водотопливной эмульсии, Радченко Р. Н., Щербак Ю. Г. (2019)
Тарасенко А. А. - Нестационарные крутильные колебания пропульсивного комплекса с учетом волновых явлений в валопроводе и работы регулятора скорости дизеля, Тарасенко А. И. (2019)
Зиньковский А. П. - Результаты оценки динамической устойчивости к дозвуковому флаттеру лопаточных венцов компрессоров некоторых авиационных газотурбинных двигателей, Стельмах А. Л., Кабанник С. Н. (2019)
Библик И. В. - Нейросетевая модель для оценки влияния качества поверхностного слоя на усталостную прочность деталей ГТД (2019)
Третьяк В. В. - Возможности программного комплекса для проектирования импульсных технологий методом "ближайшего соседа", Онопченко А. В., Федорова А. С. (2019)
Игнатович С. Р. - Деформационный рельеф и деструкция поверхности как показатели усталостной поврежденности плакированного алюминиевого сплава, Карускевич М. В., Юцкевич С. С., Хижняк С. В. (2019)
Грешта В. Л. - Расчетно-экспериментальная методика определения динамического модуля упругости прирабатываемых уплотнительных покрытий турбин ГТД, Павленко Д. В., Двирнык Я. В., Ткач Д. В. (2019)
Красников А. О. - Проверка износостойких и прирабатываемых покрытий, Торба Ю. И., Занин А. Е., Климик Р. Р. (2019)
Kulyk M. S. - Automation control system of technical condition of gas turbine engine compressor, Kozlov V. V., Volianska L. G. (2019)
Томашевський О. В. - Визначення функції надійності невідновлюваних технічних систем при неповних даних, Сніжной Г. В. (2019)
Шакало Р. Ю. - Методы контроля внутренней полости охлаждаемых лопаток ТВД с перспективными системами охлаждения, Халимонюк М. (2019)
Ильченко М. Е. - Исследование подходов к построению орбитальной вычислительной сети спутниковой системы интернета вещей, Нарытник Т. Н., Присяжный В. И., Капштык С. В., Матвиенко С. А. (2019)
Чумак О. А. - О требованиях к документации по ремонту авиационных двигателей с модернизацией, Харченко В. Г. (2019)
Кокотина В. В. - Нормоконтроль конструкторской документации в условиях реформирования системы технического регулирования, Степаненко С. М. (2019)
Буряченко А. Г. - Внедрение новой версии стандарта DO-178С в практику сертификации программного обеспечения, Нерубасский В. В. (2019)
Информационное сообщение (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з Днем фармацевтичного працівника України (2019)
Карпіна В. Р. - Пошук нових потенційних інгібіторів протеїнкінази Pim-1 серед амідів 1,2,4-триазоло |4,3-а| піридин-3-метанаміну з 1,2,4-оксадіазольним циклом у 7 та 8 положеннях, Коваленко С. М., Заремба О. В., Сілін О. В., Іванов В. В., Коваленко С. С. , Лангер Т. (2019)
Чабан Т. І. - Cинтез та антиоксидантні властивості нових тіазоло |4,5-b| піридин-2-онів, Матійчук Ю. Е., Огурцов В. В., Чабан І. Г., Матійчук В. С. (2019)
Чаленко Н. М. - Cинтез та біологічна активність біс-мефенамідокаліксарену, Родік Р. В., Сирова Г. О. (2019)
Власов С. В. - Дослідження антимікробних властивостей похідних 6-(1,2,4-оксадіазол-3-іл)- та 6-(2-амінотіазол-4-іл)тієно |2,3-d| піримідин-4-онів методом серійних розведень, Коваленко С. М., Осолодченко Т. П., Власов В. С. (2019)
Колісник С. В. - Кислотно-основні властивості 2-(бензоїламіно)(1-r-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот, Свєчнікова О. М., Алтухов О. О., Колісник О. В., Винник О. Ф. (2019)
Блажеєвський М. Є. - Розробка та валідація ензимної кінетико-фотометричної методики визначення залишкових кількостей деквалінію хлориду на поверхні фармацевтичного обладнання, Ковальська О. В., Цапко Є. О., Шаповаленко Д. Д. (2019)
Agafonov O. M. - The comparative quantum chemical study of the epoxidation reaction mechanism of eugenol and isoeugenol with peracetic and perbenzoic acids, Okovytyy S. I., Blazheyevskiy M. Ye. (2019)
Олійников Д. С. - Розробка та валідація верх-методики кількісного визначення ізосорбіду динітрату в матричних гранулах, Каплаушенко А. Г. (2019)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з Днем фармацевтичного працівника України (2019)
Гудзь Н. І. - Трава чаберу гірського (satureja montana l., lamiaceae) як перспективна лікарська сировина для розробки антимікробних та антиоксидантних засобів, Шанайда М. І., Свиденко Л. В., Шимкова Я. (2019)
Кисличенко В. С. - Порівняльне вивчення флавоноїдів груші звичайної листя сортів ноябрська, лісова красуня та лимонка, Новосел О. М., Король В. В. (2019)
Фуклева Л. А. - Розробка лікарської форми з ефірною олією чебрецю звичайного для профілактики гінекологічних захворювань, Пучкан Л. О. (2019)
Тихонов О. І. - Розробка технології ліофілізованого порошку для виготовлення розчину для ін’єкцій на основі отрути бджолиної, Алмакаєва Л. Г., Шпичак О. С. (2019)
Могилюк В. В. - Підходи до підвищення пероральної біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів другого класу за біофармацевтичною класифікаційною системою, Давтян Л. Л., Новиков Д. О., Катинська М. Г., Шмирьова Ю. В., Добровольний О. О. (2019)
Баліцька О. П. - Комплексний аналіз призначень лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань у стаціонарних умовах, Григорук Ю. М., Гайдай О. Д. (2019)
Білоус М. В. - Система медичного постачання збройних сил україни: фокус на інтеграцію, Шматенко О. П., Рижов О. А., Приходько Т. В. (2019)
Меликова Н. В. - Сравнительный анализ некоторых биохимических показателей сыворотки крови у больных сахарным диабетом 2 типа, абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией при метаболическом синдроме, Эфендиев А. М., Ахмедов Э. Ю. (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації" (2019)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з Днем фармацевтичного працівника України (2019)
Zimina M. S. - The serum levels of cytokines in thyroid heart failure patients, Andrieieva O. O., Zimin S. M., Tkachenko K. M. (2019)
Місюрьова С. В. - Підходи до впровадження системи якості згідно з ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики клініко-діагностичного центру національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів лактатдегідрогенази та глюкози у біологічних рідинах, Доброва В. Є., Свід Н. О., Отрішко І. А., Пропіснова В. В. (2019)
Доброва В. Є. - Науково-практичне обґрунтування процедури терапевтичного лікарського моніторингу на прикладі вальпроєвої кислоти: валідація аналітичної методики, Попов О. С., Місюрьова С. В. (2019)
Фещенко Г. І. - Дослідження впливу ліофілізованого екстракту хамерію вузьколистого на гістологічний стан слизової оболонки шлунка щурів на моделі етанол-преднізолонової виразки, Олещук О. М., Марчишин С. М., Андріїшин О. П. (2019)
Ткаченко К. М. - Антиапоптозна дія комбінації доксицикліну з глюкозаміном при експериментальному лікуванні суглобового синдрому, Отрішко І. А., Шебеко С. К., Зупанець К. О. (2019)
Кухтенко О. С. - Дослідження бронхолітичної дії екстракту "бронхостен", Галузінська Л. В. (2019)
Толмачова К. С. - Вивчення емоційно-поведінкової реакції у щурів після введення новогаленового фітокомплексу пагонів ledum palustre, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Цеменко К. В., Боцула І. В. (2019)
Цеменко К. В. - Вивчення гострої токсичності у мишей після введення фітосубстанції глікозидів фенольних сполук з листя брусниці звичайної в комбінації з амінокислотою аргінін, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Толмачова К. С., Боцула І. В. (2019)
Немцова В. Д. - Вплив комбінованої терапії статинами та левотироксином на динаміку ліпідного профілю у пацієнтів з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу, Євтушенко О. М., Чайковська В. В. (2019)
Ангелов А. - Против модерности: концепции Эмиля Штайгера, Михаила Лифшица и Ганса Зедльмайра. Часть 1. (2019)
Варецька С. - Вплив поколіннєвого фактору на діяльність "Групи 47” (2019)
Іваненко В. - Придумати Шотландію: шотландська література другої половини ХХ – початку ХХІ століття від націоналізму до космополітизму (2019)
Паладян К. - Некласичні форми у поезії Джеордже Баковія: гомоморфні структури (2019)
Гречешнюк О. - Роль письменницьких поколінь у генераційному романі ("Листи Павла” М. Марон і "Небесне тіло” Т. Дюкерс) (2019)
Драненко Г. - Байки Байяра: художня теорія літератури чи/та/є літературознавчий роман (2019)
Matiychak A. - Narrative Unreliability as a Literary Device and Reception Shift (2019)
Криницька Н. - Гра в бога vs гра в людину: пост/гуманізм від Філіпа Діка до Дені Вільнева (2019)
Басняк Т. - Роман З. Ленца "Перебіжчик”: успіх після провалу або парадокс рецептивної трансгресії (2019)
Калинич К. - Система навчання як соціальна провокація: за романом Р. Мерля "За склом” (2019)
Нестер Л. - Одяг як ідентифікаційний означник особистості в романах В. Ґенацино (2019)
Абрамова В. В. - Тактическая подготовка как средство умственного развития футболистов 8-10 лет, Зеленюк С. А. (2018)
Алєксєєв О. О. - Аналіз атакуючих технічних дій у настільному тенісі гравців Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Прозар М. В. (2018)
Бабюк С. М. - Шляхи формування та структура фізичної вихованості дітей старшого дошкільного віку, Козак Є. П. (2018)
Бабюк Т. Й. - Професійно-валеологічна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Боднар А. О. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Солопчук Д. М. (2018)
Бутов Р. С. - Фізична терапія при холецеститі і жовчекам'яній хворобі (2018)
Гакман А. В. - Мотиваційні пріоритети до процесу фізичного виховання студентів закладів вищої освіти І рівня акредитації (на прикладі м. Чернівці), Балацька Л. В., Григоришина Т. Б., Ніколайчук О. П. (2018)
Галаманжук Л. Л. - Особливості науково-методичного супроводу фізичної культури дошкільників превентивної спрямованості (2018)
Галаманжук Л. Л. - Педагогічні умови реалізації занять з фізичної культури превентивного змісту для корекції фізичного стану дошкільників (2018)
Герасименко С. Ю. - Оцінка рівня соматичного здоров'я хлопців 6–7-х класів, Жигульова Е. О. (2018)
Гоншовський В. М. - Щодо дослідження методики навчання техніки метання диска, Колісник О. І., Ладиняк А. Б. (2018)
Граневский В. В. - Особенности коррекция дисгармоничного телосложения старшеклассников занимающихся бодибилдингом с учетом их соматического типа (2018)
Грибан Г. П. - Педагогічні засади навчання силових вправ з паерліфтингу студентської молоді в освітньому процесі з фізичного виховання, Мичка І. В. (2018)
Гурман Л. Д. - Особливості застосування варіаційного методу тренування важкоатлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Ротар О. В. (2018)
Гуцу В. Ф. - Формирование волевых качеств как фактор успешности личности, Брадик Г. М. (2018)
Єдинак Г. А. - Педагогічні умови реалізації рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у різних формах занять фізичними вправами (2018)
Єдинак Г. А. - Соціальні аспекти концепції рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у різних формах занять фізичними вправами (2018)
Жигульова Е. О. - Оздоровчі аспекти фізичної активності у літньому віці, Герасименко С. Ю. (2018)
Заікін А. В. - Корекція дефектів опорно-рухового апарата спортсменів засобами фізичної реабілітації (2018)
Закаляк Н. Р. - Оздоровлення дітей шляхом підвищення рівня фізичної підготовленості засобами лікувальної фізичної культури (2018)
Зданюк В. В. - Значення та роль мануально-м'язового тестування у фізичній терапії (2018)
Иванькова Ю. А. - Психология спортивных команд (2018)
Касьян А. В. - Дослідження взаємозв'язку показників спеціальних здібностей кваліфікованих баскетболістів студентських команд (2018)
Кириченко Т. Г. - Особливості побудови тренувального процесу в атлетизмі осіб різного віку та статі (2018)
Клюс О. А. - Профілактика захворювань опорно-рухового апарату людей літнього віку використовуючи фізичні вправи силового спрямування, Скавронський О. П. (2018)
Коваль О. Г. - Формування рухової активності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (2018)
Ковальчук О. В. - Психологічна підготовка баскетболісток у період змагальної та тренувальної діяльності, Ковальчук А. А. (2018)
Кучинська І. О. - Педагогічна компетентність сучасного викладача вишу: пріоритетні орієнтири й перспективи (2018)
Луценко Р. В. - Вивчення мотивації до занять футболом серед сучасної студентської молоді (2018)
Мазур В. А. - Особливості впливу та оздоровчий ефект засобів фізичної активності на організм людини, Вергуш О. М., Ліщук В. В. (2018)
Мазур В. Й. - Методичні особливості розвитку рухових здібностей юних борців ДЮСШ в тренувальному процесі, Петров А. О. (2018)
Мельніков А. В. - Концептуальні положення підготовки майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України до фізичного виховання особового складу (2018)
Михальський А. В. - Особливості проведення фізичної терапії виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки на різних етапах реабілітації, Михальська Ю. А. (2018)
Молєв В. П. - Фізична реабілітація дітей хворих на хронічний бронхіт (2018)
Назимок Є. В. - Інтерактивні підходи у вивченні дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях" вітчизняними та іноземними студентами, Бірюк І. Г., Куковська В. І., Логуш Л. Г., Куковська І. Л., Сикирицька Т. Б. (2018)
Одайник В. В. - Баскетбол як один з основних засобів розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів в умовах сучасної системи освіти (2018)
Окіпняк Д. А. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців із розмінування з урахуванням вимог сьогодення, Окіпняк А. С., Зубаль М. В. (2018)
Отравенко О. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в інноваційному освітньо-інформаційному просторі закладів вищої освіти (2018)
Погребняк Т. М. - Оздоровчий фітнес, здоров'я та працездатність (2018)
Потапчук С. М. - Єдиноборства – критерії відбору (2018)
Прозар М. В. - Вияв рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки юних волейболісток 9-14 років, Алєксєєв О. О. (2018)
Райтаровська І. В. - Теоретичні аспекти відбору юних плавців на початковому етапі навчання, Авінов В. Л. (2018)
Самусь А. І. - Динаміка показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості студенток під впливом занять зі спортивних ігор у процесі фізичного виховання в умовах ЗВО (2018)
Совтисік Д. Д. - Деякі особливості профілактики остеохондрозу хребта у спортсменів (2018)
Стасюк В. А. - Порівняльний аналіз показників підготовленості та змагальної діяльності кваліфікованих футболістів на різних етапах підготовки (2018)
Стасюк І. І. - Спортивні здобутки студентів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році, Воронецький В. Б., Боднар А. О. (2018)
Стасюк І. І. - Порівняльна характеристика росто-вагових показників та рівня фізичної підготовки юних футболістів, Воронецький В. Б. (2018)
Цись Н. О. - Розвиток фізичних якостей студентів під час занять з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю (2018)
Чаплінський Р. Б. - Особливості санаторного етапу реабілітації хворих інфарктом міокарда (2018)
Чебан Т. Н. - Современная парадигма профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузах, Матреницкая И. А. (2018)
Шахлина Л. Я.-Г. - Особенности адаптации организма спортсменок к нагрузкам в спорте, Чистякова М. А. (2018)
Шульга М. П. - Методичні особливості силової підготовки юнаків у бігу стипль-чез (2018)
Щепотіна Н. Ю. - Моделювання тренувального процесу кваліфікованих волейболісток у міжігрових мікроциклах при двохцикловій системі підготовки протягом року, Шевчик Л. М. (2018)
Юрчишин Ю. В. - Шляхи посилення мотивації студентів до оздоровчої рухової активності, Мисів В. М., Марчук В. М, Марчук Д. В. (2018)
Ячнюк І. О. - Формування рухових умінь і навичок в учнів на уроках фізичної культури легкоатлетичними вправами, Ячнюк М. Ю., Ячнюк Ю. Б. (2018)
Вихідні дані (2018)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 3. Алгоритм синтеза электромагнитной системы шкивного сепаратора, Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Луценко И. А. (2018)
Іщенко К. О. - Енергетична ефективність анаеробних біореакторів із змінним за часом технологічним процесом, Денесяк Д. І. (2018)
Давиденко Л. В. - Побудова правил дискримінації добових графіків витрати води з мережі водопостачання з урахуванням сезонних та соціальних чинників, Давиденко Н. В. (2018)
Терещенко В. В. - Аналіз сучасних методів інформаційного пошуку (2018)
Tretyak N. - Research of current means of compensating higher harmonics of current and capacity in three-phase systems, Hongsheng S. (2018)
Рилова Н. В. - Інформаційна технологія підтримки процесу забезпечення нафтопродуктами автозаправних станцій, Расторопов Є. А., Рилов Б. О. (2018)
Загорянский В. Г. - Оптимизационная модель выбора технических средств контейнерных перевозок и их рационального сочетания, Гайкова Т. В., Хорольский В. Л., Кузев И. О. (2018)
Васильковський В. О. - Визначення параметрів транспорту метану у викопному вугіллі при десорбції, Чеснокова О. В. (2018)
Батсайхан Ж. - Решение задачи взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с полупространством бетонной смеси (2018)
Подкопаев С. В. - Об изгибных деформациях пород кровли угольного пласта при действии ударных нагрузок, Конопелько Е. И., Иорданов И. В., Чепига Д. А., Положий А. В. (2018)
Яцина М. М. - Забезпечення надійності функціювання та підвищення ефективності пневмодвигунів на транспорті з рекуперацією енергії (2018)
Хоменчук О. В. - До проблеми забезпечення стійкості підготовчих виробок, Хомчук О. В., Сахневич А. В. (2018)
Новохатько О. В. - Оптимізація біологічної складової аграрної технології NO-TILL, Никифорова О. О., Козловська Т. Ф., Мазницька О. В., Пасенко А. В. (2018)
Рашкевич Н. В. - Дослідження небезпеки продуктів розкладання в місцях депонування твердих побутових відходів, Цитлішвілі К. О. (2018)
Хоменко Л. М. - Підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності вагонобудівного підприємства, Дідур С. В. (2018)
Бочко О. І. - Децентралізовані корпоративні форми управління земельними ресурсами (2018)
Кірнос І. О. - Вибір методів діагностики готовності роботодавців до роботи з персоналом похилого віку (2018)
Elizbarashvili N. - Methodological approach for land transport research and its importance for Georgia’s spatial arrangement, Sidamonidze D., Deisadze N. (2019)
Niemets L. - Sociological methods in human-geographic researches: features of application, Lohvynova M., Suptelo O. (2019)
Braslavska O. - The integrated economic-geographical analysis of the Greater Poland voivodeship (Poland) and the Cherkasy region (Ukraine), Нerasymenko O. (2019)
Kornus O. - Industrial tourism in Sumy region: resources and perspectives, Siutkin S., Kornus A. (2019)
Tapachai N. - Applying a tourism micro cluster model to rural development planning: a case study of Kaeng Ruang village in Thailand (2019)
Гусєва Н. В. - Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи, Кандиба Ю. І., Кобилін П. О. (2019)
Правила оформлення та подання статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з Днем фармацевтичного працівника України (2019)
Volkova A. V. - Analysis of the problems of the rational use of antibacterial drugs in ukraine, Tereshchenko L. V., Zhirova I. V. (2019)
Maslii Yu. S. - The marketing substantiation of the relevance of new domestic products development for topical application in dentistry, Ruban О. А., Ievtushenko О. M. (2019)
Немченко А. С. - Наукове узагальнення міжнародних засад розвитку рецептури ліків аптечного виготовлення, Назаркіна В. М., Царьова К. О. (2019)
Баранова І. І. - Завдання та основні етапи розвитку фармацевтичного товарознавства, Коваленко С. М., Бреусова С. В., Безпала Ю. О., Нікітіна М. В. (2019)
Zakharko N. V. - The study of the current state and trends of development of the foreign economic activity of domestic pharmaceutical companies, Sahaidak-Nikitiuk R. V., Demchenko N. V. (2019)
Гала Л. О. - Аналіз ефективності виконання аптекою основних функцій за умов упровадження Належної аптечної практики в Україні (2019)
Соловйов О. С. - Конвенція "Медикрим" як інструмент протидії підробленню медичної продукції в Україні (2019)
Самборський О. С. - Обґрунтування підходу до визначення потенційної ємності ринку лікарських засобів специфічної дії (на прикладі групи антианемічних лікарських засобів), Слободянюк М. М., Євтушенко О. М. (2019)
Немченко А. С. - Анализ условий ведения фармацевтического бизнеса в Королевстве Марокко, Мищенко В. И., Винник Е. В., Лебедин А. Н. (2019)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 4. Проектирование электромагнитных шкивов с рациональными параметрами (методика), Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Луценко И. А. (2018)
Папаїка Ю. А. - Проблеми електромагнітної сумісності в задачах надійності та ефективності електропостачання з урахуванням тенденцій концепції Smart Grid, Рогоза М. В., Лисенко О. Г., Якимець С. М. (2018)
Филянин Д. В. - Применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии для решения задач идентификации и оценки источников гармонических искажений (2018)
Назірова Т. О. - Інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційних систем медичних державних закладів, Костенко О. Б. (2018)
Шмельов Ю. М. - Моделювання перехідних процесів газодинамічного потоку у компресорі авіаційного двигуна ТВ3-117, Владов С. І., Кришан Кришан, О. Ф. Гвоздік С. Д. (2018)
Завгородній В. В. - Метод подання знань про оцінку ризику виникнення техногенних аварій, Завгородня Г. А. (2018)
Оксанич А. П. - Разработка математической модели контакта металл-пористый арсенид галлия с барьером Шоттки, Притчин С. Е., Когдась М. Г., Холод А. Г. (2018)
Коваленко С. В. - Зниження хвилястості та шорсткості крайки заготовки від дії швидкоплинного струменя у гідрорізних системах із рухомою заготовкою, Мельничук С. П., Орел В. М., Саленко О. Ф., Щетинин В. Т. (2018)
Батсайхан Ж. - Разработка плоскостного глубинного уплотнителя бетонных смесей (2018)
Закусило Р. В. - Розробка технології отримання подовжених зарядів для видобування блокового каменю, Романченко А. М., Закусило Д. Р. (2018)
Загорянський В. Г. - Збереження якісних характеристик картоплі в післязбиральний період шляхом удосконалення процесу транспортування і супутніх операцій, Гайкова Т. В., Хорольський В. Л., Кузєв І. О. (2018)
Лашко Є. Є. - Визначення раціональних умов гідроабразивного різання товстих карбон-карбонових пластин на основі моделювання двофазного потоку рідини (2018)
Маслов А. Г. - Разработка структурного состава полимерного бетона, Савелов Д. В. (2018)
Bondarenko I. - Modernization of solid waste crushing equipment (2018)
Писанко Я. І. - Екологічне прогнозування стану розвитку техногенно-зміненої гирлової ділянки річки ірпінь (2018)
Dychko A. - Risks analisys and management of water ecosystems, Yeremeev I. (2018)
Загірняк Д. М. - Розподіл держзамовлення як інструмент фінансової політики у сфері вищої освіти (2018)
Сторож Я. Б. - Алгоритм інформаційно-аналітичної підтримки оцінки виробничих ризиків на основі методу Елмері (2018)
"Нехай прапор нашої незалежності гордо майорить у мирному небі України!" (2019)
Святкування Дня Незалежності (2019)
Міністерство юстиції затвердило План заходів з реалізації правопросвітницького проєкту "Я маю право!" у 2020-2022 роках (2019)
Відновне правосуддя: укладено 43 медіаційні угоди між потерпілими та неповнолітніми (2019)
Рівень повторної злочинності серед підлітків становить лише 1% (2019)
Україна приєдналася до Сінгапурської Конвенції щодо медіації (2019)
"Ми цінуємо довіру наших клієнтів і дбаємо про якісне надання безоплатної правової допомоги", – Олена Демченко (2019)
Максимова Г. М. - Реалізація майна боржника (2019)
Галущенко Г. В. - Загальний огляд мультилатерального та унілатерального методів вибору іноземного права (2019)
Паламарчук І. В. - Адміністративно-правовий вимір публічного правонаступництва як недосліджений та неврегульований напрям суспільних відносин (2019)
Дьоров С. Л. - Основні історичні етапи розвитку оперативно-розшукової та слідчої діяльності (2019)
Пащенко М. О. - Система захисту природних прав людини: нормативно-правовий та індивідуально-правовий рівень (2019)
Призначення (2019)
Вітаємо з Днем народження! (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень мін’юсту України" (2019)
Реклама (2019)
Лико Д. В. - Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся), Зубкович І. В., Мартинюк В. О., Лико С. М. (2018)
Пінкіна Т. В. - Еколого-фізіологічні характеристики ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae) за впливу іонів кадмію водного середовища, Соломатіна В. Д., Світельський М. М., Іщук О. В., Матковська С. І. (2018)
Лико Д. В. - Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області, Лико С. М., Мартинюк В. О., Портухай О. І., Якута О. О. (2018)
Суходольська І. Л. - Екологічна оцінка стану гідроекосистеми за видовим багатством фітопланктону, Глінська С. О., Логвиненко І. П. (2018)
Господаренко Г. М. - Комплексне оцінювання системи застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. (2018)
Фурман В. М. - Характериристика грунтового покриву Рівненської області, Люсак А. В., Солодка Т. М., Олійник В. С. (2018)
Ткачук С. О. - Ефективність комплексного застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив при вирощуванні ячменю ярого в умовах Західного лісостепу, Трушева С. С., Олійник О. О. (2018)
Веремеєнко С. І. - Ефективність застосування вапнякового шламу в якості меліоранту на дерновопідзолистому супіщаному ґрунті Західного полісся України, Фурманець О. А., Піддубняк В. А., Кондратюк М. (2018)
Колесник Т. М. - Тип системи удобрення як чинник формування врожаю кукурудзи на дерновопідзолистих грунтах, Щербачук В. М., Ковальчук Н. С. (2018)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з Днем фармацевтичного працівника України (2019)
Зупанець І. В. - Сучасний стан розробки таблеток, що розпадаються у ротовій порожнині, Рубан О. А., Колісник Т. Є. (2019)
Маслій Ю. С. - Обґрунтування способу введення лізоциму гідрохлориду та аскорбінової кислоти у склад гумок жувальних лікувальних "Лізодент С", Рубан О. А., Колісник Т. Є., Ляпунова О. О. (2019)
Alkhalaf Malek Walid Ahmad - Substantiation of auxiliary substances of in the composition of tablets with dry extract of zingiber officinale, Ruban O., Kutova O., Нerbina N. (2019)
Щиковський О. Е. - Вивчення фізико-хімічних та біофармацевтичних властивостей важкорозчинних субстанцій для прогнозування складу та технології твердих лікарських форм, Крутських Т. В., Чегринець А. А. (2019)
Пида В. П. - Встановлення умовно терапевтичної дози сухого екстракту з листя салату посівного на моделі тетрахлорометанового ураження печінки щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Palagina I. - Impact of succinate derivatives on oxidant/antioxidant balance system in the rat pancreas and liver (2019)
Лугініч Н. М. - Вплив введення мелатоніну на стан глутатіонової системи і рівень гідроген сульфіду у крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Геруш І. В. (2019)
Должикова О. В. - Вплив супозиторіїв "Меланізол" на рівень електролітів у щурів на тлі експериментального вагініту, Малоштан Л. М. (2019)
Гордєй К. Р. - Вивчення фенольних речовин у траві маруни дівочої методом тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної хроматографії, Гонтова Т. М., Сербін А. Г., Котов А. Г., Котова Е. Е. (2019)
Шанайда М. І. - Вміст карбонових кислот у насінні Nigella sativa та N. Damascenа seeds (2019)
Москаленко А. М. - Дослідження фенолокарбонових кислот сировини безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2019)
Привітання ректора НФаУ А. А. Котвіцької з днем фармацевтичного працівника України (2019)
Алмакаєв М. С. - Аналіз факторів ризику забруднення механічними включеннями лабораторних серій препарату "Ніавіт", розчин для ін’єкцій" на етапі фармацевтичної розробки, Доля В. Г. (2019)
Гонтова Т. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором, Гапоненко В. П., Проскуріна К. І., Машталер В. В., Мала О. С. (2019)
Доброва А. О. - Аналіз сучасних підходів до попередження антимікробної резистентності: роль і місце фізико-хімічних методів досліджень in vitro та оцінки біоеквівалентності, Попов О. С., Зупанець І. А., Георгіянц В. А. (2019)
Соловйов О. С. - Міжнародний механізм протидії фальсифікації медичної продукції як засіб підвищення якості у фармації України (2019)
Толочко В. М. - Визначення мотиваційних профілів спеціалістів фармації в аптечних закладах, Артюх Т. О. (2019)
Башура О. Г. - Дослідження ринку лікарських препаратів, які застосовуються для місцевого лікування дерматитів, Миргород В. С., Бобро С. Г. (2019)
Котвіцька А. А. - Моніторинг показників фізичної та соціально-економічної доступності лікарських засобів, які застосовуються у лікуванні хвороби Паркінсона, Прокопенко О. С. (2019)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання лікарських засобів групи нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України, Тітова А. А. (2019)
Титул, зміст (2017)
Булах П. Є. - Про неоднозначне розуміння термінів "адаптація" і "акліматизація" в інтродукції рослин, Єльпітіфоров Є. M., Попіль Н. І. (2017)
Котюк Л. А. - Оцінка успішності інтродукції ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. в умовах Полісся України, Рахметов Д. Б., Пінкіна Т. В. (2017)
Москалюк Б. І. - Види родини Orchidaceae урочища "Вовчий" гори Чолієнка (Українські Карпати (Закарпатська обл.)), Діденко С. Я. (2017)
Коршиков І. І. - Життєздатність Betula pendula Roth. в урбосистемі м. Кривого Рогу, Петрушкевич Ю. М. (2017)
Юхименко Ю. С. - Колекція видів роду Crataegus L. у Криворізькому ботанічному саду НАН України : історія створення та сучасний стан (2017)
Галкін С. І. - Критерії оцінки стану ландшафтної ділянки "трав’яниста діброва" дендропарку "Олександрія" НАН України, Драган Н. В., Дойко Н. М. (2017)
Юдин С. И. - К созданию ботанико-географической экспозиции "Алтай" в Полярно-альпийском ботаническом саду (2017)
Попова О. М. - Дендрофлора парку імені О. В. Суворова (м. Ізмаїл, Одеська обл.), Абрашкіна І. В. (2017)
Рубцова О. Л. - Сорти троянд канадської селекції в колекції Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2017)
Tkachenko H. M. - Antimicrobial screening of the ethanolic leaves extract of Ficus carica L. (Moraceae) — an ancient fruit plant, Buyun L. I., Osadowski Z., Honcharenko V. I., Prokopiv A. I. (2017)
Скрипченко Н. В. - Особливості мікроклонального розмноження представників роду Actinidia Lindl., Мацкевич В. В., Філіпова Л. М., Кибенко І. І. (2017)
Олійник О. О. - Особливості нагромадження фенольних сполук в експлантатах троянди ефіроолійної в умовах in vitro, Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д., Чижанькова В. І. (2017)
Заіменко Н. В. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Гнатюк А. М. (2017)
Гапоненко М. Б. - Пам’яті Володимира Павловича Грахова: великого інтелектуала і світлої людини, Буюн Л. І., Іванніков Р. В. (2017)
Бугайова В. О. - Курс "креативне мислення в режисерській арт-практиці": інновація змістово-дисциплінарного оновлення фахового знання (2018)
Гапчук Ю. О. - Антреприза в сценічному мистецтві Києва наприкінці XX – початку XXI століть (2018)
Доколова А. С. - Використання новітніх технологій 3D Mapping в Україні (2018)
Donchenko N. - Modern Comedy Shows on the Ukrainian Stage: the Concept of Idea and Operative Signs (2018)
Іващенко І. В. - Драматургія С. Беккета в контексті формування інноваційних театральних практик ХХІ століття, Стрельчук В. О. (2018)
Майборода Н. В. - Професіоналізація каскадерського мистецтва в США (1900–1960 рр.): історична ретроспектива (2018)
Мельник М. М. - Імпровізація як один із найважливіших аспектів професійної майстерності артиста естради (2018)
Пацунов В. П. - Сценографічні перетворення роману Ф. Достоєвського "Ідіот" (2018)
Riazantsev L. - The Influence of Sound Technology on the Formation of the Musical Film (2018)
Татаренко М. Г. - Метафорика Київського експериментального театру "Золоті ворота" як відлуння європейського театрального постмодернізму, Кожухова Н. О. (2018)
Федоренко В. П. - Кінематографічне мислення як феномен підсвідомого в мистецтві (2018)
Хренов Д. О. - Роль звукорежисури в становленні та розвитку українського кіно та телемистецтва (2018)
Юдова-Романова К. В. - Просторово-технічне забезпечення українського театру епохи Середньовіччя (2018)
Бойко О. С. - Контамінація як прояв еклектичності в сучасній стилізації українського народно-сценічного танцю (2018)
Вакуленко О. М. - Традиції та новації Blackpool Dance Festival: історична ретроспектива (2018)
Павлюк Т. С. - Специфіка конкурсних танцювальних секвенцій стилю Нью-Воуг (2018)
Тимчула А. В. - Становлення та професіоналізація народно-сценічного танцю на Закрaпатті (1945–1960-х рр.) (2018)
Журба В. В. - Характерні риси виконавського стилю Ч. Паркера в аспекті еволюційних процесів джазової музики (2018)
Журба Я. О. - Роль блюзу в джазовій музиці (2018)
Підгорбунський М. А. - Головні структурні різновиди Стовпового (невменого) розспіву та його нотопис (2018)
Сізова Н. С. - Розвиток хорового музикування у духовних училищах Подільської єпархії кінця ХІХ століття (2018)
Турчак Л. І. - Творчість О. А. Кошиця у контексті світового мистецтва (2018)
Яницький Т. Й. - Особливості методики викладання гри на бандурі Я. Г. Пухальського (2018)
Божко Т. О. - Композиція як чинник художньої виразності творів графічного дизайну (2018)
Вергунова Н. С. - Скульптура як продукт промислового дизайну. Досвід застосування в проектній практиці, Вергунов С. В. (2018)
Удріс І. М. - Українська графіка барокової доби як предмет вивчення в працях вітчизняних мистецтвознавців першої чверті ХХ століття, Удріс-Бородавко Н. С. (2018)
Чуботіна І. М. - Чоловічий костюм 1960-х рр.: "революція" чи "еволюція"? (2018)
Оборська С. В. - Традиції та новації живопису на склі в мистецтві модерну (2018)
Петрашик В. І. - Приватні музеї Києва: ґенеза, історична еволюція, сучасний стан, Цугорка О. П. (2018)
Школьна О. В. - Реконструкція першого тонкокерамічного скульптурного образу "Українки" як проект фірми С. Воронова "Історичний фарфоровий завод А. Міклашевського" (2018)
Tsimokh N. - Trends in the Development of Genres of Modern Television Programs (2019)
Хренов Д. О. - Перспективи розвитку саунд-дизайну в Україні (2019)
Chorna K. - Infotainment is a Genre on Verge of Information and Entertainment (2019)
Чупринський О. С. - Студія звукозапису "Skywalker Sound" як розробник звукового дизайну (2019)
Ilnytska O. - The Development of Circus Genres in Variety Art at the Present Stage (2019)
Малярчук К. Г. - Особливості використання гриму в українському театральному мистецтві (2019)
Mezhenin A. - The Specifics of Integrating the Elements of the Physical Theater into Modern Performances of Classical Drama Works (2019)
Поспєлов О. О. - Циркове мистецтво у науковому дискурсі (кінець ХVІІІ–ХІХ ст.) (2019)
Рой Є. Є. - Синкретизм танцювального і театрального мистецтва та його прояв у художньо-образній структурі драматургічної канви сценічного дійства, Литвиненко В. А. (2019)
Sovgyra T. - The Use of Three-dimensional Images in Stage Art (2019)
Strelchuk V. - The Feldenkrais Method in the Context of Institutional Models Development in Actor Training in the XXI Century, Ivashchenko I. (2019)
Arefievа Y. - Stravinsky’s Compositio as a Synthetic Reality of the World Vision (2019)
Bench O. - The Phenomenon of Music in Literature (Music in the Metamorphoses of Good and Evil – on Daniel Pastircak’s "Chintet"), Dolinska E. (2019)
Лігус О. М. - Теоретичні аспекти проблеми стилю в музикознавчих дослідженнях ХХ – початку ХХІ століття, Лігус В. О. (2019)
Рidhorbunskyi M. - Formation of the System of Singing Collections in the Ukrainian Orthodox Church from the XV to the First Half of the XVII Century (2019)
Shevchenko L. - O. Scriabin’s Sonatas as a Repertory Achievement of Odesa Pianists (2019)
Shylenko L. - Concepts of Stage Performances at World’s Contemporary Opera House (2019)
Вакуленко О. М. - Символи та знаки в контексті хореографічного художнього образу (2019)
Hutnyk I. - Amateur Dance Groups Repertoire: Problems and Tendencies (2019)
Yefanova S. - Regional Specifics of the Ball Art of Podolsk Province (the Second Half of the XIX Century – the Beginning of the Twentieth Century) (2019)
Kebа M. - Development of Execution of Dance Technique and Methods of Teaching the European and Latin American Ballroom Dancing of the International Style: the Historiographic Aspect (2019)
Крись А. І. - Специфіка естетичного сприйняття сценічної бальної хореографії (2019)
Bozhko T. - Factors of Imaginative Thinking Formation of a Graphic Designer, Hordiichuk Y. (2019)
Варивончик А. В. - Організація виробничо-промислової діяльності концерну "Укрхудожпром" (2019)
Вергунова Н. С. - Предметний дизайн. Тотожні терміни та їхні семантичні значення, Вергунов С. В. (2019)
Hardabkhadze I. - Augmentation Reality as a Trends Origination Factor in the Fashion Industry (2019)
Доколова А. С. - 3D-mapping як засіб створення асоціативних аспектів художнього образу (2019)
Залевська О. Ю. - Метафора як художній засіб формування образності в українському плакаті 1990-х – 2010-х рр. (на прикладі плакатів VI Міжнародної трієнале "4-й Блок") (2019)
Кравчук Ю. М. - Особливості дизайну європейського туристичного плаката у формуванні привабливого іміджу регіону (початок ХХ ст.) (2019)
Давидова К. О. - Розвиток привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття в загальноєвропейському контексті (2019)
Цугорка О. П. - Тенденції сучасного українського іконопису (2019)
Школьна О. В. - Особливості становлення і розвитку українського фарфорового колекційного наперстку 2010-х рр. (2019)
Безега О. В. - Вплив антиоксидантної терапії на тяжкість перебігу, ефективність лікування та тривалість ремісії у хворих на псоріаз, Попова І. Б. (2019)
Ждан В. М. - Циркадно-залежні ектопічні ритми у молодих осіб: етіопатогенетичні особливості та підходи до лікування, Катеренчук О. І. (2019)
Ждaн В. М. - Сучасний підхід до терапії коморбідної патології, Хaйменoвa Г. С., Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Іваницький І. В. (2019)
Журавльова М. І. - Зв'язок кальпротектина, параметрів імунного запалення з параметрами ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі цукрового діабету 2 типу (2019)
Іващенко Д. М. - Оцінка місцевого застосування бактеріофагів у лікуванні бешихи, Дудченко М. О., Кравців М. І., Прихідько Р. А. (2019)
Кас’ян В. В. - Особливості перебігу гострого тяжкого панкреатиту, ускладненого асцит-перитонітом (2019)
Кизименко О. О. - Вплив субатмосферного негативного тиску на тенденційні зміни водневого показника при гнійно-некротичних дефектах синдрому діабетичної стопи (2019)
Климчук Ю. Ю. - Частота та ризики виникнення несприятливих наслідків, асоційованих з гестаційним цукровим діабетом у новонароджених (2019)
Кравец О. В. - Влияние рестриктивного режима инфузионной терапии на периоперационный период больных с неотложной патологией органов брюшной полости (2019)
Кудря І. П. - Вираженість розладів афективного спектру у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від тактики лікування, Шевченко Т. І., Насонов Д. І., Сорокіна С. І., Шапошник О. А. (2019)
Лиманець Т. В. - Оцінка мієлотоксичності індукційної хіміотерапії у хворих на гострі мієлобластні лейкемії (2019)
Попруга А. О. - Особливості впливу поліморфізму Pro197Leu гену GPx1 на розвиток ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу та хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ожирінням (2019)
Приткова Г. В. - Метаболізм інтерлейкіну 6 та функціональний стан нирок при ранньому ревматоїдному артриті (2019)
Савченко Р. Б. - Особливості паранефрального абсцесу без обструктивної нефропатії, Панасенко С. М., Шудря Д. В. (2019)
Салiмов Г. Р. - Абдомiнопластика при хiрургiчному лiкуваннi хворих iз складними дефектами черевної стiнки, Лисенко Р. Б. (2019)
Страшко Є. Ю. - Ефективність схеми реабілітації з використанням теорії м’язових спіралей у пацієнтів із плечолопатковим больовим синдромом за даними зсувнохвильової еластометрії, Іваницький І. В., Іваницька Т. А. (2019)
Стебловська І. С. - Зміни та динаміка інтраопераційних та післяопераційних ускладнень після різних методів хірургічного лікування катаракти, Безкоровайна І. М. (2019)
Телегань В. О. - Клінічні характеристики післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку, Шкурупій Д. А. (2019)
Терів П. С. - Екстрацеребральні цинк-залежні порушення та їх корекція у пацієнтів із гострою церебральною недостатністю (2019)
Тягла О. С. - Параметри спектрального та часового аналізу варіабельності серцевого ритму в умовах дисрегуляції апоптотичної активності при бронхо-легеневій патології у коморбідності із артеріальною гіпертензією (2019)
Холод Д. А. - Білок, що зв’язує жирні кислоти – сучасний маркер діагностики і ефективності інтенсивної терапії синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених (2019)
Черкун О. Ю. - Прогностичне значення біохімічних маркерів при гнійно-септичних ускладненнях гострого тяжкого панкреатиту, Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Крижановський О. А. (2019)
Акімов О. Є. - Корекція оксидативного стресу в слизовій оболонці шлунка щурів ентеросорбентами різних класів за умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації, Міщенко А. В., Костенко В. О. (2019)
Басараб Я. О. - NO-ергічна система в тканинах нирок при опіковій хворобі (2019)
Єлінська А. М. - Поєднана дія водорозчинної форми кверцетину та інгібітора транскрипційного чинника AP-1 на дезінтеграцію органічного матриксу пародонта щурів за умов системного та локального введення ліпополісахариду Salmonella typhi, Костенко В. О. (2019)
Каплун Д. В. - Особливості морфологічної будови слизових клаптів порожнини рота в стані спокою і при їх розтягуванні, Аветіков Д. С. (2019)
Крамаренко Д. Р. - Реактивні зміни резистивної ланки гемомікроциркуляторного русла після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти, Шевченко К. В., Ячмінь А. І. (2019)
Ковальова І. О. - Вплив інгібітора транскрипційного чинника AP-1 на структурно-метаболічні та біомеханічні зміни кісткової тканини за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію, Костенко В. О. (2019)
Пославська О. В. - Діагностика пухлин із герміногенних клітин в позагонадних ділянках з погляду алгоритмів визначення метастазів карцином невідомої первинної локалізації (2019)
Сидоренко М. І. - Патоморфологічні особливості пневмопатій та їх ускладнень у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом, Совгиря С. М., Бабенко В. І., Проскурня С. А., Винник Н. І. (2019)
Стебловський Д. В. - Морфологічне обгрунтування проведення пластичних та реконструктивних оперативних втручань в соскоподібній ділянці, Бондаренко В. В., Попович І. Ю. (2019)
Филенко Б. М. - Особливості мікроциркуляторного русла високодиференційованого плоскоклітинного раку легенів (2019)
Шешукова О. В. - Цитологічна характеристика клітинного складу слизової оболонки ясен у дітей шкільного віку, Бауман С. С., Єрошенко Г. А. (2019)
Браїлко Н. М. - Дослідження конічної точки плинності за Хепплером у адгезивних систем (2019)
Бублій Т. Д. - Прояви кору в практиці стоматолога-терапевта, Дубовая Л. І. (2019)
Водоріз Я. Ю. - Визначення опору на зсув реставраційних матеріалів при різній глибині препарування твердих тканин зубів фронтальної групи, Ткаченко І. М. (2019)
Крутікова А. Д. - Характеристика аміно-тесту як експрес-методу виявлення збудників бактеріального вагінозу в ротовій порожнині (2019)
Мельник В. С. - Прогнозування розвитку зубощелепних аномалій у дітей молодшого шкільного віку, Горзов Л. Ф. (2019)
Гринь В. Г. - Епонімічні терміни в морфології та патологїї черепа людини, Черкун Н. О., Головко О. Г. (2019)
Дельва І. І. - Симуляція у медичній освіті: історія розвитку, Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю., Пінчук В. А., Кривчун А. М. (2019)
Жовнір М. М. - Український науковий стоматологічний текст у нормативному аспекті: граматичні вади й практичні рекомендації, Бондар Н. В. (2019)
Левченко К. І. - Медичний блог у генристичному вимірі (2019)
Микитюк О. П. - Міжпредметна інтеграція в медичному університеті: пропедевтика внутрішніх хвороб та медична і біологічна фізика, Микитюк О. Ю. (2019)
Октисюк Ю. В. - Досвід імітаційних методів викладання дитячої терапевтичної стоматології, Атаманчук О. В., Рожко М. М. (2019)
Прийма Л. Ю. - Застосування корпусного підходу на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти, Чуприна К. С. (2019)
Совгиря С. Н. - На пороге виртуальной анатомии (2019)
Товстяк М. М. - Наукові підходи до структурування змісту навчального матеріалу дисциплін медичного спрямування, Голованова І. А. (2019)
Доброскок П. І. - Лікувально-профілактичні заходи при гострих та хронічних лімфаденітах щелепно-лицевої ділянки у дітей, Ткаченко В. О., Доленко О. Б., Коротич Н. М., Попело Ю. В. (2019)
Ємченко Я. О. - Роль PPAR в патогенезі псоріазу та ожиріння (2019)
Katsenko A. L. - General biological patterns of the structure of human major and minor lacrimal glands and under-researched aspects of their morphology, Sherstiuk O. A., Svintsytska N. L., Piliuhin A. V., Piliuhin V. A. (2019)
Мавров Г. І. - Механізм проникнення ВІЛ-інфекції, Щербакова Ю. В., Іщейкін К. Є., Каменєв В. І., Ємченко Я. О. (2019)
Тарашевська Ю. Є. - Класичні та сучасні системи телескопічного з`єднання (2019)
Tkachenko L. A. - Kidney damage in patients with rheumatoid arthritis, Kostrikova U. A., Yarmola T. I., Pustovoit G. L., Talash V. V. (2019)
Чумак Ю. В. - Мікробіологічні аспекти формування резистентності Н. Pylori до антимікробних препаратів, Лобань Г. А., Фаустова М. О., Ананьєва М. М., Войнаш В. А. (2019)
Щербак О. В. - Роль комбінованого призначення урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину у лікуванні дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2019)
Бешлягэ И. И. - Анализ термодинамических процессов двигателей внутреннего сгорания работающих на биодизеле, Малай Л. Г. (2018)
Лещенко С. М. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів робочих органів глибокорозпушувача на тяговий опір, Сало В. М., Петренко Д. І., Васильковський О. М. (2018)
Васильковська К. В. - Системний аналіз конструкцій пневмомеханічних висівних апаратів для точного висіву насіння просапних культур (2018)
Lobok O. - The Problem of Selection of the Optimal Strategy of Minimax Control by Objects in Agricultural Production with Distributed Parameters, Goncharenko B., Vihrova L., Sych M. (2018)
Рудковський А. В. - Методика планування експерименту та побудови математичної моделі процесу зміцнення поршнів автотракторних двигунів вакуумним азотуванням у пульсуючому пучку плазми, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2018)
Ковальчук Ю. О. - Дослідження структури та мікротвердості обробленої лазером поверхні чавунів, Лісовий І. О. (2018)
Кулєшков Ю. В. - Енергозберігаючий гідропривід механізму піднімання кузова автомобіля-самоскида, Руденко Т. В., Красота М. В. (2018)
Lobok O. - Synthesis of Modal Control of Multidimensional Linear Systems in Agricultural Production Based on Linear Matrix Inequalities, Goncharenko B., Vihrova L., Sych M. (2018)
Пархоменко Ю. М. - Аналіз можливостей датчиків об’ємної дії, що застосовуються в діючих системах контролю висіву, Пархоменко М. Д., Бокій А. Р. (2018)
Минайленко Р. М. - Апаратно-програмний комплекс вимірювання вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen, Дрєєв О. М., Собінов О. Г., Денисенко О. О. (2018)
Маркович С. І. - Структура, зносотривкість та корозійна тривкість покриттів VC-FeCr та VC-FeCrСо, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням hvof, Задорожна Х. Р., Веселівська Г. Г., Гвоздецький В. М., Сірак Я. Я., Корінь Я. С. (2018)
Куликівський В. Л. - Транспортування зерна сої гвинтовими робочими органами під час збирання та післязбиральної обробки, Боровський В. М., Палійчук В. К. (2018)
Кулєшков Ю. В. - Зниження масогабаритних показників шестеренного насоса оптимізацією параметрів зубчатого зачеплення, Руденко Т. В., Красота М. В., Осін Р. А. (2018)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні зносостійкого інструменту, Пукалов В. В., Юр’єв В. В. (2018)
Заєць М. Л. - Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби (2018)
Скринник І. О. - Механічне травмування насіння, Пісарькова І. О., Петренко М. М. (2018)
Коломієць Л. В. - Оцінка шляхів використання відходів рослинницької продукції, Мартиненко С. А., Левицька К. А. (2018)
Велит І. А. - Агрегат для плющення зерна в потоково-технологічних лініях кормоприготувального відділення молочної ферми, Бондаренко Д. О. (2018)
Алієв Е. Б. - Критерії оцінки якості процесу сепарації насіннєвої суміші (2018)
Васильковський О. М. - Дослідження енергоємності холостого ходу відцентрового сепаратора зерна, Лещенко С. М., Мороз С. М., Петренко Д. І. (2018)
Дейкун В. А. - Результати дослідження процесу роботи нового комбінованого робочого органа (2018)
Хмельовський В. С. - Аналіз руху кормової суміші в бункері кормоприготувального агрегату (2018)
Вихідні дані (2018)
Абдряхімов Р. А. - Способи психологічного захисту учасників бойових дій із травмою очей та частковою втратою зору на тлі стресу різного ступеня вираженості, Маркова М. В. (2019)
Ісаков Р. І. - Особливості ціннісно-особистісної сфери жінок із депресивними розладами залежно від вираженості психосоціальної дезадаптації (2019)
Камінська А. О. - Дескриптори стрес-долаючої поведінки референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами (2019)
Яворська Т. П. - Особливості прояву агресії у пацієнтів із цереброваскулярною патологією (2019)
Марута О. С. - Семантический дифференциал счастья (клинико-психологические аспекты) (2019)
Проноза-Стеблюк К. В. - Особливості медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій із постконтузійним синдромом (2019)
Сидоренко О. О. - Медико-психологічна корекція станів психологічної дезадаптації у держслужбовців (2019)
Ходаківський Ю. С. - Психологічні особливості при хронічному больовому синдромі внаслідок захворювань опорно-рухового апарату (2019)
Челахова А. С. - Сімейні детермінанти психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку (2019)
Яремкевич Р. Р. - Особливості психоемоційного стану дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу (2019)
Абдряхімова Ц. Б. - Індивідуально-психологічні та клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора, Белов О. О. (2019)
Бабалян В. О. - Динаміка депресивно-тривожних проявів у хворих похилого та старечого віку при лікуванні переломів проксимального відділу стегна (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Фактори ризику розвитку галюцинаторно-параноїдних порушень у хворих на деменцію судинного генезу (2019)
Харитонов В. І. - Специфіка клініко-психопатологічних проявів депресивних розладів у хворих на епілепсію в інтеріктальному періоді (2019)
Колоколова В. В. - Особливості сексуальної поведінки залежно від типу адикції (2019)
Чугунов В. В. - Характер психологічного реагування студентської молоді на вторинну шкоду, пов’язану з уживанням алкоголю оточуючими, Підлубний В. Л., Плєхов В. А. (2019)
Аталієва А. О. - Стресове навантаження осіб із хімічною адикцією на різних етапах життєвого шляху (2019)
Шестопалов В. М. - Підземні води верхньосарматського водоносного горизонту як резервне джерело питного водозабезпечення Миколаєва (Україна), Стеценко Б. Д., Руденко Ю. Ф. (2019)
Bagriy I. D. - Rationale of search technology on hydrogen and geodynamic phenomena (oil and gas regions, mine fields), Gozhik P. F., Repkin A. A., Kuzmenko S. A., Loktiev A. A., Semenuk V. G. (2019)
Бондар Г. М. - Вплив тектонічної деформації на фільтраційно-ємнісні властивості глибокозалягаючих порід, Євдощук М. І., Зімін О. Л. (2019)
Сокур О. Н. - Донные карбонатные постройки – объекты для поисков углеводородного сырья, Омельчук А. В. (2019)
Гуров Е. П. - Реликты палеофлоры в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия), Пермяков В. В. (2019)
Кулянда М. Й. - Стратиграфія та умови седиментаціїї міоценових відкладів північно-західної частини Українського Прикарпаття на основі вивчення форамініфер (2019)
Шевчук Р. М. - Моніторинг сучасного стану Милятинського кар’єру зернистих фосфоритів за даними дистанційного зондування Землі (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфия гранулитовых комплексов Украинского щита и их геолого-формационная корреляция. Статья 1, Лысак А. М., Сиворонов А. А. (2019)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог-нефтяник академик Владимир Борисович Порфирьев (К 120-летию со дня рождения) (2019)
Асанова А. Т. - О начально-краевой задаче для интегро-дифференциального уравнения третьего порядка, Василина Г. К., Иманчиев А. Е. (2019)
Бурилко О. А. - Колективна динаміка та бiфуркації у симетричних мережах фазових осциляторів. II (2019)
Городецький В. В. - Про наближені розв’язки однієї абстрактної задачі Коші, Мартинюк О. В. (2019)
Евтухов В. М. - Асимптотика быстро меняющихся решений дифференциальных уравнений, асимптотически близких к уравнениям с правильно меняющимися нелинейностями, Дрожжина А. В. (2019)
Пелюх Г. П. - Асимптотическое поведение решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Бельский Д. В. (2019)
Працьовитий М. В. - Узагальнення Трибін-функції, Барановський О. М., Маслова Ю. П. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Лінійні функціональні рівняння з Dh-нестійкими розв’язками (2019)
Тлеубергенов М. И. - О разрешимости стохастической задачи Гельмгольца, Ажымбаев Д. Т. (2019)
Троценко Ю. В. - Применение метода Ритца к определению свободных колебаний сопряженных оболочек вращения (2019)
Чуйко С. М. - Про наближене розв’язання матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач методом найменших квадратів, Нєсмєлова О. В., Дзюба М. В. (2019)
Antonivska M. - Motivation as one of the Most Effective Ways of Optimizing Foreign Language Learning Process in Higher Educational Establishments (2019)
Biletska O. - Multiculturalism: Language and Culture Identity Problem (2019)
Борисенко Ю. С. - Культурно-дозвіллєва діяльність архітектурних комплексів скансенівського типу в Україні на початку ХХІ ст. (2019)
Братіцел М. Л. - Національні екокультурні традиції в сучасних ресторанних закладах (2019)
Hardabkhadze I. - Design Thinking Transformation on the Platform of Digital Project Culture Under the Influence of Industrialization (2019)
Dobrodum O. - Modern Technology and Religious Culture: Some Methodological Aspects (2019)
Zaitseva A. - Legal Protection of TV Programs and Shows as the Objects of Intellectual Property Rights (2019)
Зараховський О. Є. - Сучасний стан державної реєстрації українських нерухомих об’єктів культурної спадщини (2019)
Karakoz O. - The origins and formation of library censorship in Ukraine (2019)
Кобзар М. В. - Основні напрями досліджень кулінарних традицій в працях закордонних учених у XIX–XXI ст.: культурологічний вимір (2019)
Куцак С. А. - Масові свята в Україні: їх форми та можливості трансформацій (XIX–XX ст.) (2019)
Легенький І. Ю. - Абсолют, ідея, ідеал у філософській традиції (2019)
Манделіна О. С. - Засади вивчення нових медіа в контексті науки про культуру (за Л. Вайтом, М. Маклюеном) (2019)
Маслова А. О. - Китайська та американська мрія з культурної перспективи: порівняльний аналіз (2019)
Олійник О. М. - Культурний простір, комунікація, місто: співвідношення понять (2019)
Прокопенко Л. І. - Читання як складова у формуванні культури сучасної молоді (2019)
Sarnovska N. - Cultural Aspect of Foreign Languages Teaching for Higher Educational Establishments Students (2019)
Solomatova V. - Visual Culture in Social Networks (2019)
Ареф’єва А. Ю. - Синтез мистецтв у сезонах Сергія Дягілєва як діалог культур: постреальність інтерпретативних парадигм (2019)
Barnych M. - Pretending Factor in Acting of the Theater and Film Actors (2019)
Вежбовська Л. Р. - Експериментально-дослідна робота Казимира Малевича в галузі художньої культури (2019)
Zheliezniak S. - Specificity of Audiovisual Culture in Multimedia Space: Sound Aspect (2019)
Ilnitsky V. - The Phenomenon of the Comic in Contemporary Variety Art (2019)
Svarnyk B. - "Pantomimic culture" and Interdisciplinary Aspects of its Theoretical Understanding (2019)
Шевченко Л. М. - Готовність до інновацій музиканта-фахівця у втіленні цивілізаційної специфіки музичного професіоналізму (2019)
Горбань Ю. І. - Не шлях у минувшину, а дорога… до органічного буття народу в нових умовах (2019)
Троєльнікова Л. О. - Культурологічний "парафраз" праці А. Маршалла "Принципи економічної науки" (2019)
Дяченко М. В. - Роздуми Епікура, Сенеки і Ламетрі про щасливе життя (2019)
Chastnyk S. V. - Regional Dialects in the Cultural Life of Germany (2019)
Сошніков А. О. - Основні аспекти вивчення музейного джерела (2019)
Соломатова В. В. - Специфіка візуальних форм ідентичності в соціальному віртуальному середовищі (2019)
Савченко В. Г. - Культурологічні аспекти історичної динаміки розвитку декоративно-ужиткового мистецтва (2019)
Пічугіна Ю. О. - Мережева творчість у контексті герменевтичних досліджень культури (2019)
Шуляков І. М. - Модель розгляду сучасної діалогової ситуації (2019)
Набоков Р. Г. - Роль та місце комічної маски-образу в масових формах сценічного мистецтва (2019)
Шейко В. М. - Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 років: персоніфікована історіографія (2019)
Мараховська Е. В. - Особливості ринку релігійних товарів і послуг в Україні (2019)
Гаюк І. Я. - Формування характерних ознак вірменської діаспоральної культури в Україні (2019)
Калита Т. В. - Застосування проектної діяльності у сфері культури, Заряжко Т. В. (2019)
Корнієнко В. В. - Культурологічна рефлексія кроскультурного діалогу Україна — Франція в контексті історіографії (2019)
Куцак С. А. - Політичні свята сучасної України: витоки, особливості, тенденції (2019)
Нечипоренко Л. В. - Функції будинку культури в соціокультурному середовищі сьогодення (2019)
Кухаренко О. О. - Створення структури циклу українських традиційних поховальних обрядів, Кухаренко А. В. (2019)
Фененко А. О. - Віртуальний об’єкт у системі збереження культурної пам’яті (культурологічний та законодавчий аспекти) (2019)
Братіцел М. Л. - Екокультурні тенденції ресторанної діяльності в Україні (2019)
Федоренко О. Ю. - Перспективи розвитку діяльності культурно-дозвіллєвих центрів у сучасному урбаністичному просторі (2019)
Савенко М. О. - Метакультурний аспект творчості сучасних українських композиторів: богородична традиція (2019)
Братіцел М. Л. - Перспективи розвитку еко-культури в умовах євроінтеграційних процесів (2018)
Кириленко К. М. - Теорія зворотніх інновацій як свідчення зацікавленості в здобутках національних культур у глобалізованому світі (2018)
Мурашкін М. Г. - Стан митця в художній культурі і містицизм (онтологічний аспект) (2018)
Парфенюк І. М. - Роль культури під час інформаційно-психологічного впливу за доби козацтва (2018)
Поплавська А. В. - Особливості становлення та розвитку інституту гостинності (2018)
Трач Ю. В. - "Технополія" Нейла Постмана як концепція про зіткнення культури і технологій (2018)
Бaбкiн В. О. - Icлaмiзaцiя Нiмеччини в умoвaх кpизи мультикультуpaлiзму (2018)
Добродум О. В. - Культура вайшнавізму в постмодерністському контексті (2018)
Осіковіч Ж. - Культурно-просвітницька діяльність громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі (у період 1991–2012 рр.) (2018)
Лисинюк М. В. - Внесок представників письменництва у становлення української літературної мови (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2018)
Хлистун О. С. - Символічний зміст перевтілення акторів у творах кіномистецтва (2018)
Гаврилаш І. С. - Мурал-арт у контексті масової культури ХХІ століття (2018)
Пожарська О. Ю. - Цирк як поєднання масового та елітарного мистецтва в системі сучасної культури (2018)
Antonivska M. - Foreign Language Studing as a Factor of Intercultural Communication Achievement and Indicator of Valuable Self-determination of Higher Educational Establishments Students (2018)
Бабушка Л. Д. - Семіотика комунікації в практиках конструювання фестивної культури (2018)
Biletska O. - Language Culture as a Component of the International Relations Specialists Training: Origins and Present (2018)
Устименко Л. М. - Розвиток національно-орієнтованих видів туризму в епоху глобалізації, Булгакова Н. В. (2018)
Шибер О. О. - Рекреація і дозвілля в парадигмі Digital Age (2018)
Зайцева А. В. - Актуальні питання правової охорони телевізійних передач та програм як об’єктів права інтелектуальної власності (2018)
Telep О. А. - Discoursive Research Directions of Social Communications: in Search of an Integral Basis for Modelling Communication Processes (2019)
Кучина Н. І. - Правова база діяльності клубних закладів України (2019)
Вербицька Г. А. - Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади "влада (technai)" — "обчислення (logismos)" — "міра (metron)" (2019)
Коржик Н. А. - Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки (2019)
Elbeshausen H. - The Internationalization of Public Libraries — a Danish Case Study (2019)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний сервіс як вектор розвитку сучасних бібліотек (2019)
Шевченко М. О. - Критерії відбору документів для оцифрування історико-культурної спадщини України (2019)
Ярута В. О. - Курс "Електронні архіви": практика викладання (2019)
Темчур К. О. - Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу (2019)
Kovalenko I. P. - Journalistic Objectivity in the Process of Political Elections in the Conditions of Democracy (2019)
Temchur K. O. - Conflict Discourse in Ukrainian Media During the Russian Aggression in the Azov Sea (2019)
Осаула В. О. - Соціальна реклама як сфера інтересів українських науковців (2019)
Rostovtsev S. S. - Branding of Ukraine as a Tourist Destination (2019)
Шейко В. М. - Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: історіографія за окремими сферами культури (2019)
Лиман С. І. - Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної академії культури за перші п’ять років існування (2013–2018), Фомін М. В. (2019)
Сошніков А. О. - Музеалізація як процес перетворення речі на музейний предмет (2019)
Ямполь Т. І. - Інноваційні методи в діяльності Рубіжанського музею (Луганщина) (2019)
Тодорова Є. М. - Взаємозв’язок бібліографії та мистецтва (2019)
Куцик П. О. - Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України, Процикевич А. І. (2019)
Барна М. Ю. - Концептуальні засади формування інструментів регуляторної політики розвитку малого підприємництва, Мороз С. Г. (2019)
Семак Б. Б. - Формування маркетингової стратегії просування туристичних продуктів для іноземних туристів (2019)
Ощипок І. М. - Перспектива інвестиційної діяльності у готельному бізнесі України (2019)
Підлипна Р. П. - Дослідження системної парадигми механізму державного регулювання соціального страхування (2019)
Миколайчук І. П. - Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні, Силкіна Ю. О. (2019)
Куцик П. О. - Диверсифікація діяльності як адаптивна стратегічна альтернатива для підприємства, Ковтун О. І. (2019)
Годунько Р. Б. - Стратегія як комплексний механізм адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища (2019)
Башнянин Г. І. - Економічна ефективність макроекономічної соціалізації, Антонюк Я. М., Середа С. А. (2019)
Башнянин Г. І. - Про соціальне оцінювання в економічних системах, Лапчук Я. С., Коцупей В. М. (2019)
Миронов Ю. Б. - Методологічні підходи до оцінювання економічної ефективності індустрії туризму та туристичного бізнесу, Миронова М. І. (2019)
Ящук В. І. - Рекреаційний простір як об'єкт управління інноваційним розвитком територій міста (2019)
Артищук І. В. - Тенденції розвитку сучасної інформатики: графічний аспект, Бабич В. І., Хмілярчук Л. І. (2019)
Artman M. - Strefy uprzywilejowane ekonomicznie w gospodarce światowej (2019)
Реслер М. В. - Класифікація витрат підприємств торгівлі в системі обліку та управління ними, Захаркевич В. М. (2019)
Шевчук В. Р. - Проблемні аспекти та перспективи розкриття у звіті про управління інформації про ризики та невизначеності діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання (2019)
Вовчик Н. Л. - Організаційно-методичні засади побудови внутрішнього контролю витрат молокопереробних підприємств (2019)
Курак А. І. - Забезпечення майбутніх витрат і платежів: методичні аспекти вдосконалення облікового відображення (2019)
Черкасова С. В. - Розвиток банківського кредитування як механізму фінансування економічного зростання, Дмитрига Т. О. (2019)
Титул, зміст (2017)
Дорошенко О. К. - Середземномор’я – один з флористичних центрів інтродукції видів Quercus L. до Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Олешко В. В. (2017)
Діденко С. Я. - Весняні ефемероїди флори Кавказу в природі та культурі Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2017)
Шиндер О. І. - Інтродукційна популяція Taxus baccata L. у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Рак О. О. (2017)
Гнатюк А. М. - Біоморфологічні особливості та поліваріантність розвитку Delphinium sergii Wissjul. (Ranunculaceae Juss.) ex situ (2017)
Андрух Н. А. - Онтогенетичний розвиток рослин видів роду Heuchera L.в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Гиренко О. Г. - Особливості будови елементарного пагона та пагонової системи чотирьох видів роду Coelogyne Lindl. (Orchidaceae Juss.), Ковальська Л. А., Ткаченко Г. М. (2017)
Медведєв В. А. - Тенденції змін у структурі ландшафтних композицій дендропарку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2017)
Коршиков І. І. - Життєздатність Picea abies (L.) Karst. у насадженнях м. Кривого Рогу (степова зона України), Гусейнова Е. Р. (2017)
Горелов А. М. - Особенности метеорологического режима, видового состава и возобновления древесных насаждений на склонах в условиях городской среды, Чорномаз Н. М. (2017)
Красноштан О. В. - Життєздатність рослин Pinus pallasiana D. Don. і P. sylvestris L. на залізорудних відвалах Криворіжжя (2017)
Вергун О. М. - Біохімічна характеристика сировини Camelina sativa (L.) Crantz, Рахметов Д. Б., Шиманська О. В., Фіщенко В. В., Друзь Н. Г., Рахметова С. О. (2017)
Лихолат Ю. В. - Морфологічні показники продихів і склад кутикулярних восків листків липи повстистої (Tilia tomentosa Moench) за умов освітлення та затінення, Хромих Н. О., Алексєєва А. А., Серга О. І., Якубенко Б. Є., Григорюк І. П. (2017)
Дорошенко О. К. - Життєвий шлях Олексія Лаврентійовича Липи — першого завідувача відділу дендрології Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Титул, зміст (2017)
Слюсар С. І. - Формування генетико-екосистемної концепції в інтродукційних дослідженнях (2017)
Булах П. Е. - "Критические" этапы в индивидуальном развитии интродуцированных растений, Ельпитифоров Е. Н. (2017)
Журжа Ю. В. - Філогенез та систематичне положення роду Rhamnus L. (2017)
Медведєв В. А. - Представленість видів Червоної книги України та переліку рідкісних рослин Чернігівщини у флорі дендропарку "Тростянець" НАН України, Ільєнко О. О. (2017)
Щербакова Т. О. - Сезонний ритм розвитку багаторічних декоративних злаків при інтродукції в Лісостепу та на Поліссі України (2017)
Коршиков І. І. - Експансія Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. у насадження Криворіжжя, Бондаренко І. О. (2017)
Васьківська С. В. - Репродуктивна здатність чайно-гібридних троянд в умовах Лісостепу України, Чижанькова В. І. (2017)
Рубцова О. Л. - Наукова школа доктора біологічних наук професора Л. І. Рубцова, Чувікіна Н. В. (2017)
Галкін С. І. - Омела в системі відносин "господар–паразит", Драган Н. В., Дойко Н. М., Пидорич Ю. В. (2017)
Rakhmetov D. B. - Investigation of bentgrass (Agrostis L.) in M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, Vergun O. M., Revunova L. G., Shymanska O. V., Rakhmetova S. O., Fishchenko V. V., Druz N. G. (2017)
Гончаровська І. В. - Посухостійкість гібридів яблуні з участю сорту Видубицька плакуча в умовах Лісостепу України, Кузнецов В. В., Галушко В. М., Антонюк Г. О. (2017)
Росіцька Н. В. - Вплив гідроксикоричних кислот та кумарину на захисні реакції у листках озимої пшениці за дії посухи в ранню фазу онтогенезу (2017)
Заіменко Н. В. - Світлій пам’яті Тетяни Михайлівни Черевченко, Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Іванніков Р. В., Вахрушкін В. С., Гапоненко М. Б. (2017)
Титул, зміст (2017)
Vergun O. M. - Biochemical composition of the genus Miscanthus Anderss. plant raw material in conditions of introduction, Rakhmetov D. B., Fishchenko V. V., Rakhmetova S. O., Shymanska O. V., Druz N. G. (2017)
Бондарчук О. П. - Продуктивність рослин видів роду Astragalus L. в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України, Рахметов Д. Б. (2017)
Калашнікова Л. В. - Таксономічна, cозологічна та біологічна характеристика раритетних видів трав’янистих рослин з колекції дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Шиндер О. І. - Види родини Orchidaceae в Голованівських лісах (захід Кіровоградської області) (2017)
Жила А. І. - Макро- та мікроморфологічна будова листків деяких видів роду Phaedranassa Ravenna (Amaryllidaceae), пов’язана з висотою зростання, Маринюк М. М. (2017)
Кузнецова М. С. - Особливості опушення рослин Calluna vulgaris (L.) Hull та його сортів, Вакуленко Т. Б. (2017)
Гусейнова Е. Р. - Характеристика пилку Picea abies (L.) Karst. у насадженнях Криворіжжя, Коршиков І. І. (2017)
Бойко Т. О. - Зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона, Бойко П. М., Січна Ю. М. (2017)
Скакун В. О. - Особливості плодоношення та насінного розмноження Buddleja davidii Franche в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Заіменко Н. В. - Фестиваль "Ландшафтна весна-2017" у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Шумик М. І., Смілянець Н. М., Гапоненко М. Б., Рахметов Д. Б. (2017)
Рубцова О. Л. - Англійські троянди в колекціях Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України та Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Гордієнко Д. С., Чижанькова В. І. (2017)
Горб В. К. - Вплив шкідливих організмів на декоративність рослин Саду бузків Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2017)
До 80-річчя від дня народження Світлани Валентинівни Клименко (2017)
До 80-річчя від дня народження Олега Борисовича Блюма (2017)
Рубцова О. Л. - Рецензія на книгу: І. С. Івченко, А. С. Івченко. Письменник, вчений, педагог, Чувікіна Н. В. (2017)
Пам’яті В. В. Кучеревського (2017)
Вергунов В. А. - Пам’яті Лариси Дем’янівни Юрчак, Юрчак Е. В. (2017)
Село і децентралізація (2019)
Рябоконь В. П. - Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад (2019)
Скрипник А. В. - Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності, Ткачук В. А., Андрющенко В. М., Букін Е. К. (2019)
Шиян Н. І. - Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності (2019)
Буняк Н. М. - Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур, Данилко І. М. (2019)
Захарчук О. В. - Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (2019)
Павленчик Н. Ф. - Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності (2019)
Мацибора Т. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Сегеда С. А. - Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України (2019)
Ходаківська О. В. - Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі, Юрченко І. В. (2019)
Ільчук О. М. - Державна підтримка сільського господарства в Україні (2019)
Шпичак О. М. - До річниці пам’яті знаного вченого, економіста-аграрника, філософа-гуманіста – Віктора Наумовича Зимовця (2019)
Ільчуку Миколі Максимовичу – 65 (2019)
Павлову Олександру Івановичу – 70 (2019)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2019)
Титул, зміст (2019)
Келембет С. - Князі Глинські: походження роду, Глинське князівство, володіння в Сіверській землі (2019)
Філіпова Г. - Козаки у шведському полоні в часи Великої Північної війни 1700–1721 рр.: значення біографічного аспекту. Частина друга (2019)
Пилипенко О. - Iсторіографія історії самоврядування грецької громади міста Ніжина у середині ХVІІ – ХІХ ст. (2019)
Шуміло В. - Корпус писемних пам’яток Катакомбної Істинно -Православної Церкви: проблеми збирання, збереження та дослідження (2019)
Мицик Ю. - З листів Є. Ю. Спаської до С. А. Таранушенка, Тарасенко І. (2019)
Коропатник М. - Кубань: від української колонізації до її зросійщення. Спроба неупередженого аналізу (2019)
Блакитний М. - Документальні матеріали до історії Чернігівського реального училища (початок ХХ ст.) (2019)
Назарова В. - Фрагменти біографій найяскравіших представників єврейської общини м. Глухова XIX – початку XX століття, чиї надгробки на могилах збереглися на Глухівському юдейському кладовищі (2019)
Лук’янець К. - Агітаційно-пропагандистська аркушева література Директорії УНР (листопад 1918 р. – січень 1919 р.) (2019)
Студьонова Л. - Доля людини в одній архівній справі як дзеркало політики колективізації в українському селі (2019)
Салтан Н. - "Історія Русі-України має відношення до московської не більше, ніж історія Англії до історії США". Проекти програм з рідної історії для народних шкіл Харкова на 1942–1943 навчальний рік, Салтан О. (2019)
Онищук К. - Корюківська трагедія: як вижили живі? (2019)
Нестеренко Л. - "<...> Я не желала жить в Советском Союзе, я желала жить в Германии и для этого предпринимала меры бежать в Германию <...>". Сторінки життя Юти Густавівни Кельм (Лідії Іванівни Кельман) (2019)
Герасько М. - Рід Кочубеїв у генеалогічних дослідженнях (2019)
Петреченко І. - У центрі уваги – непересічна особа лідера Гетьманщини (2019)
Мазепа І. - Міркування про Україну та наболіле (Підготував та переклав із староукраїнської мови Сергій Павленко) (2019)
Подоляко Л. - Події Північної війни 1700–1721 рр. на території Коропщини у науковій та екскурсійній роботі Мезинського національного природного парку, Луценко Р. (2019)
Травкіна О. - Гетьман Іван Мазепа та заснування Чернігівського колегіуму (2019)
Руденок В. - Чернігівський Троїцький Іллінський монастир доби Гетьманщини за результатами археологічних досліджень, Новик Т. (2019)
Гейда О. - Церковна політика гетьмана Івана Мазепи (2019)
Ситий Ю. - Садиба гетьмана І. Мазепи на Гончарівці у Батурині (2019)
Мицик Ю. - Три невідомих універсали гетьмана Івана Мазепи (2019)
Шуміло С. - Подлевський С. Графіті Чернігова у соціокультурному просторі Х–ХVIІ століть. Монографія. Чернігів: Scriptorium, 2018. 276 с., іл. (2019)
Половець В. - Силка О. З. Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Черкаси, 2016. 574 с. (2019)
Table of contents (2018)
Gulina O. - Marketing model for recreational enterprises: special features and instruments (2018)
Savchuk N. - Forming and realization of territorial entrepreneurial potential in the conditions of the macroeconomic environment deterioration (2018)
Shcherbak V. - Influence of forced migration on the economy of Ukraine (2018)
Krakhmalova N. - Enterprise as an efficient instrument for reintegration of demobilized from the ATO area (2018)
Dudko P. - Modern methods of formation and strategic development of integrated business structures in light industry (2018)
Dudorova T. - Directions for improvement of goods declaration in conditions of integration processes (2018)
Ptashchenko O. - Ranking as an effective tool for quality assurance of labor potential (2018)
Zarichna O. - New forms of cross-border cooperation (2018)
Kulak N. - Competitive advantages of modern forms of management by a hotel business (2018)
Dudorova L. - Socio-environmental risks of human health, Bazilyuk T. (2018)
About the Authors (2018)
Ступнік М. І. - Проблеми розкриття та підготовки рудних родовищ на глибоких горизонтах шахт Кривбасу, Федько М. Б., Письмений С. В., Колосов В. О., Курносов С. А., Маланчук З. Р. (2018)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання характеристик різнорозмірного кульового навантаження млина першої стадії подрібнення вихідної руди (2018)
Солодянкін О. В. - Вдосконалена методика проведення інструментальних вимірювань у виробках з металевим арочним кріпленням, Григор’єв О. Є., Солодянкіна О. А. (2018)
Сінчук О. М. - Тенденції розвитку і удосконалення електрообладнання скіпових підйомних установок шахт, Філіпп Ю. Б., Кутовий Ю. М. (2018)
Артемов С. В. - Підвищення технічного рівня роликів стрічкових конвеєрів, Кононов Г. С., Дубровський С. С., Качур О. В. (2018)
Бровко Д. В. - Построение моделей возможных дефектов объектов поверхности шахт в виде анализа статистических данных их технических осмотров, Хворост В. В. (2018)
Несмашный Е. А. - Применение метода конечных элементов для оценки степени устойчивости групп уступов и бортов карьера № 3 ЧАО "ЦГОК", Ткаченко Г. И., Болотников А. В. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу розрідження на температурний режим процесу випалювання вуглецевих виробів на етапі камера "під вогнем", Коротинський А. П. (2018)
Чередник В. А. - Вугільна промисловість України у розрізі світових кліматичних цілей (2018)
Федоренко П. Й. - Аналіз факторів, що впливають на положення реперів профільних ліній спостережної станції, Долгіх О. В., Долгіх Л. В. (2018)
Рудь Ю. С. - О динамической устойчивости става штанг станков шарошечного бурения СБШ-250, Кучма В. В., Белоножко В. Ю. (2018)
Лапшин О. Є. - Розробка конструкції запобіжного рухомого кріплення при проведенні гірничих виробок, Гацький А. К., Гацький І. А. (2018)
Азарян А. А. - Разработка комплексной системы для повышения качественных показателей железной руды, Зубкевич В. Ю., Швец Д. В. (2018)
Пахомов В. І. - Дослідження характеристик ефективності екскаваторно-автомобільних комплексів на кар'єрах Кривбасу, Гірін І. В., Пристинський М. Г. (2018)
Шаповалова Н. Н. - Ідентифікація користувача системи за відбитками пальців на основі методів штучного інтелекту, Доценко І. О., Щербина В. О. (2018)
Вусик О. О. - Передумови та реалії застосування гірничих комбайнів фрезерного типу на залізорудних кар'єрах, Пижик А. М. (2018)
Лобов В. Й. - Супервізорне керування режимами роботи газоповітряної енергетичної установки, Лобова К. В., Даць А. В. (2018)
Калініченко О. В. - Фізичне моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок (2018)
Громадский А. С. - Обоснование рациональных эксплуатационных параметров оборотов буровых ставов станков шарошечного бурения, Громадский В. А., Громадский Вик. А., Чумак Ю. И. (2018)
Кіяновський М. В. - Конструктивне забезпечення сталості врівноваженого положення валів роторних машин в опорах ковзання, Бондар О. В. (2018)
Завершинська Ю. І. - Аналіз сучасного стану землевпорядкування в Україні (2018)
Максимов С. В. - Оптимізація структури ремонтних циклів кар’єрних самоскидів на основі дослідження надійності їх роботи, Максимова О. С. (2018)
Паламар А. Ю. - Особливості кадастрової оцінки лісових ресурсів, Полтавченко А. В. (2018)
Гірін І. В. - Можливості інтенсифікації процесу електрифікації авторинку України (2018)
Жуков С. А. - Исследование влияния производительности карьера на экономические показатели разработки, Луценко С. А. (2018)
Гулівець О. А. - Векторний метод диференціювання векторних функцій скалярного аргумента, Олійник С. Ю. (2018)
Нечаєв В. П. - Вплив силового і теплового навантаження зуба фрези на стійкість леза при плазмово-механічному фрезеруванні, Рязанцев А. О., Солодун О. О. (2018)
Таірова Т. М. - Оцінювання результативності СУОП у хімічному комплексі (2018)
Письменный С. В. - Исследование формы очистного блока в неустойчивых рудах Криворожского железорудного бассейна (2018)
Шашенко О. М. - Оцінка економічної доцільності повторного використання підготовчих виробок на шахті "Краснолиманська", Хозяйкіна Н. В., Дубовик О. І. (2018)
Бабец Д. В. - Численное моделирование влияния поверхности трещин при оценке прочности породного массива, Сдвижкова Е. А., Сосна Д. О. (2018)
Круцяк М. О. - Кореляційний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту і показників функціонування електроенергетики України (2018)
Мєшков О. Ю. - Програмно-апаратний комплекс для задачі аутентифікації особистості за голосовим сигналом (2018)
Brazhnyk D. - Method of making a symbol library for the WE-maps, Haowen Y. (2018)
Ляшенко О. А. - Формування комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій вишів в мережі Internet, Калініченко І. В. (2018)
Крепич С. Я. - Програмна система автоматичного генерування описів готелів із використанням шаблонів на основі ланцюгів Маркова (2018)
Тытюк П. В. - Мониторинг функционирования транспорта на международных перевозках, Шевченко И. В. (2018)
Собко Б. Ю. - Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар’єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів, Ложніков О. В. (2018)
Батсайхан Жанар - Разработка крестообразного глубинного уплотнителя бетонных смесей (2018)
Васильковский В. А. - Влияние влажности и давления свободной фазы метана на метаноёмкость углей метаморфического ряда, Чеснокова О. В. (2018)
Шевченко А. И. - Численные эксперименты по изучению кинетики обезвоживания минерального сырья при виброударном грохочении (2018)
Курносов С. А. - Концептуальные основы функционирования шахтных дегазационных систем, Макеев С. Ю., Новиков Л. А., Константинова И. Б. (2018)
Сергієнко С. А. - Застосування графічного середовища LabVIEV у моделюванні біотехнологічних процесів, Никифоров В. В., Бедрій Т. О., Новохатько О. В., Дігтяр С. В., Козловська Т. Ф. (2018)
Мельник О. В. - Підвищення надійності бункерування на водному транспорті як фактор забезпечення екологічної безпеки, Тимощук О. М. (2018)
Бондаренко І. В. - Оцінка ефективності формування технічного забезпечення систем поводження з відходами в умовах малих населених пунктів, Кутняшенко О. І. (2018)
Протасенко О. Ф. - Екологічні потреби працівника як складова екологічної безпеки (2018)
Каштанов С. Ф. - Особливості сучасного європейського законодавства в сфері реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження хімічних речовин, Полукаров Ю. О., Мітюк Л. О. (2018)
Оболенцева Л. В. - Економічна діяльність регіональних промислових комплексів України: наукові підходи щодо оцінювання (2018)
Papaika Yu. - Energy losses within the electric equipment in terms of poor voltage quality, Lysenko O., Rogoza M., Stepanenko Yu., Tokar L., YakimetsEnergy S. (2019)
Власенко Р. В. - Вплив потужності спотворення на параметри елементів силової частини трифазного силового активного фільтра, Бялобржеський О. В. (2019)
Давиденко Л. В. - Моделювання електроспоживання насосної станції водоподачі, Давиденко Н. В. (2019)
Shmelоv Yu. - The problem of the identification of TV3-117 aircraft engine dynamic multi-mode model in flight envelope, Vladov S., Derevyanko I., Dieriabina I., Chyzhova L. (2019)
Prykhodko O. - Use of methods of machine learning for prediction of the dangerous convective phenomena by means of a numerical model of a convective cloud (2019)
Кириченко А. М. - Закономірності формування вихідних показників якості при обробці нещільних карбоновмісних матеріалів абразивним інструментом, Ібрахім Метак Аль, Ченчева О. О., Щетинін В. Т. (2019)
Рязанцев А. Н. - Ауксетические свойства горных пород, Рязанцев Н. А., Носач А. К. (2019)
Труш В. С. - Методика вибору параметрів термодифузійного насичення титанових сплавів для досягнення заданого рівня поверхневого зміцнення, Федірко В. М., Лук’яненко О. Г. (2019)
Шевченко А. И. - Численные эксперименты по изучению кинетики грохочения с обезвоживанием минерального сырья при виброударном грохочении (2019)
Иорданов И. В. - Об устойчивости боковых пород при действии динамических нагрузок, Симонова Ю. И., Положий А. В., Подкопаев С. В., Довгаль В. Ю., Бойченко Г. Э. (2019)
Пригоровська Т. О. - Дослідження впливу точності виготовлення деталей на розподіл навантаження між витками конічного з’єднання, Величкович А. С., Роп’як Л. Я. (2019)
Калько А. Д. - Обґрунтування параметрів розробки алмазоносних родовищ у складних гідрогеологічних умовах, Ігнатюк Р. М., Стадник О. С., Рижий О. П., Пахаренко В. Л. (2019)
Струтинська А. Л. - Про можливість використання гнучких струминних інструментів для очищення внутрішніх криволінійних поверхонь, Ткачук В. В., Студинський В. А., Щетинін В. Т., Саленко О. Ф. (2019)
Алєксєєва Т. М. - Екологічний стан рослинності міських парків як чинник розвитку туризму (2019)
Василенко М. Г. - Екологічно безпечна біосорбційно-фільтраційна технологія попередньої анаеробної очистки стічних вод (2019)
Ісаєнко В. М. - Теоретична концепція формування еколого-небезпечних ризиків у процесі розвитку техноприродних водних екосистем, Маджд С. М. (2019)
Міхно П. Б. - Функціональна модель планування раціонального використання порушених земель (2019)
Наторіна А. О. - Імперативи менеджменту цифрового бізнесу (2019)
Кудряшова Т. І. - Скандинавська ходьба – різновид фітнесу, Губченко О. О., Бондаренко В. В. (2019)
Білоус М. В. - Концептуальні аспекти управління розподілом медичного майна з позиції військово-фармацевтичної логістики, Шматенко О. П., Рижов О. А., Трохимчук В. В., Галан О. В., Дроздов Д. В. (2019)
Косяченко К. Л. - Аналіз переліку лікарських засобів для лікування бронхіальної астми у дітей згідно з Державним формуляром, Костюк І. А. (2019)
Гуз В. С. - Аналіз динаміки асортименту лікарських засобів у програмі "Доступні ліки" для лікування серцево-судинних захворювань, Заліська О. М. (2019)
Толочко В. М. - Дослідження мотиваційних аспектів тематичного удосконалення спеціалістів фармації, Адонкіна В. Ю., Должнікова О. М. (2019)
Кухтенко О. С. - Дослідження з розробки рідкогоекстрактукардіотонічної дії, Бевз Н. Ю., Гладух Е. В., Кухтенко Г. П. (2019)
Maslii Yu. S. - Justification of local anesthetic and choice of its concentration in composition of dental gel, Hrudnytska O. О., Ruban O. A., Zaychenko G. V. (2019)
Slipchenko G. D. - Determination of the critical parameters of the technological process of obtaining solid dosage forms with dry extract and crushed roots and rootes of Scutellaria baicalensis (2019)
Коритнюк Р. С. - Mедико-біологічна функція води, Давтян Л. Л., Гудзь Н. Ф., Дроздова А. О., Власенко І. О., Лелека М. В., Оліфірова Т. Ф. (2019)
Федоровська М. І. - Розроблення складу гель-маски з соком кропиви дводомної, що призначена для нашкірного застосування при телогеновій алопеції, Половко Н. П., Стрілець О. П. (2019)
Анісімов В. Ю. - Карієспрофілактична і пародонтопротекторна дія октенідину гексафторосилікату у щурів, які отримували карієсогенний раціон, Шишкін І. О., Левицький А. П., Гельмбольдт В. О. (2019)
Должикова О. В. - Вплив супозиторіїв "Меланізол" і "Клімедекс" на фагоцитарну активність поліморфноядерних лейкоцитівin vitro, Малоштан Л. М. (2019)
Анонс. Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo (17–19 вересня 2019 року, м.Київ) (2019)
Вихідні дані (2019)
Кобилянська А. В. - Визначення "Центру глобальної економіки" та дослідження показників, що формують його становлення та діяльність (2015)
Сльозко О. О. - Аналіз проблем регулювання валютних курсів і створення глобальної валюти Міжнародним валютним фондом (2015)
Туровська О. А. - Філософія швейцарського державного управління в умовах глобалізації (2015)
Щава Р. П. - Глобальні вектори бюджетної політики в Європейському Союзі (2015)
Кізь І. В. - Проблеми та перспективи розвитку кластеризації у високотехнологічному комплексі України (2015)
Письменна О. Б. - Cистема цілей та прогнозування ефективності управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі (2015)
Тимченко І. П. - Застосування міжнародних енергетичних рейтингів при ідентифікації рівня конкурентоспроможності енергетичного сектора національної економіки (2015)
Ткаленко Н. В. - Підприємницька інтеграція як об'єкт системного дослідження, Косач І. А. (2015)
Цибуляк В. Я. - Триєдине партнерство у розв'язанні проблем життєзабезпечення на селі (2015)
Королюк Н. Я. - Обгрунтування необхідності оцінки ефективності використання бренду (2015)
Могилова А. Ю. - Фінансово-банківські установи: роль у забезпеченні капіталізації підприємств (2015)
Олійник Є. В. - Роль макроекономічних чинників у процесах відтворення основних засобів (2015)
Охріменко О. О. - Оцінювання ефективності ризик-менеджменту інвестиційних проектів підприємств електрогенерації, Яресько Р. С. (2015)
Плотницька С. І. - Формування економічного потенціалу аграрних підприємств в умовах територіальної депресії (2015)
Полозова Т. В. - Модель оцінки можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства (2015)
Полубєдова А. О. - Діагностика формування професійної ідентичності студентів-економістів (2015)
Ралко О. С. - Використання методів реальних опціонів при прийнятті інвестиційних рішень (2015)
Сиченко В. В. - Особливості розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері, Ходирєва О. С. (2015)
Славкова О. П. - Інформаційне забезпечення як чинник розвитку сільськогосподарських підприємств та сільських територій (2015)
Тарасенко С. І. - Інтегрована концепція управління витратами підприємства (2015)
Ткачук Г. Ю. - Оцінка ділової активності підприємства (2015)
Федорова Т. А. - Основы управления проектами на базе маркетинговой бизнес-модели 3.0 (2015)
Хомчук М. В. - Ідентифікація та оцінювання ризиків в процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі (2015)
Швець Ю. О. - Синергія планування фінансових результатів та процесу бюджетування на машинобудівному підприємстві, Коробов О. О. (2015)
Бондар В. В. - Державно-приватне партнерство як базовий елемент інноваційного оновлення транспортної інфраструктури України (2015)
Душейко Д. М. - Еволюція, предмет та роль регуляторної політики у розвитку малого та середнього бізнесу (2015)
Іртищева І. О. - Розвиток логістичних транспортних систем України, Корнієнко К. М. (2015)
Коренюк П. І. - Менеджмент якості життя населення у контексті зростання показників відтворення здоров'я людини (2015)
Смочко Н. М. - Територіально-функціональна структура регіональної господарської системи (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Сухоставець А. І. - Шляхи покращення інвестиційної привабливості регіонів (2015)
Швець О. Г. - Проблеми оцінки ефективності відновлення техногенно порушених земель (2015)
Калмиков О. В. - Реалізація механізму фінансово-кредитної підтримки інноваційних малих підприємств (2015)
Онищенко Ю. І. - Методологічні засади організації діяльності спеціалізованих банківських установ (2015)
Павленко О. П. - Особливості глобального страхового ринку в контексті сталого розвитку, Демчук Н. І., Лащенко А. С. (2015)
Petchenko M. V. - FINANCIAL recovery of banks in the terms of unfavourable conditions (2015)
Сергієнко Л. К. - Фінансова безпека – складова економічної безпеки України (2015)
Писаревська Г. І. - Формування системи аудиту персоналу на підприємстві (2015)
Плахтій Т. Ф. - Якісний підхід у бухгалтерському обліку (2015)
Сахаров П. О. - Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків електронними грошима в автоматизованій інформаційній системі підприємства (2015)
Федорченко О. Є. - Особливості бюджетного відшкодування ПДВ у 2015 році, Баранов С. М. (2015)
Стадник Ю. А. - Застосування методу кластерного аналізу у плануванні кредитних операцій комерційного банку (2015)
Стрельченко І. І. - Комплексна структурна модель моніторингу, оцінки та прогнозування негативних тенденцій на фінансовому ринку (2015)
Юрчук Н. П. - Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств (2015)
Андрієць А. В. - Оцінка оваріального резерву в пацієнток із ендометріозом яєчників та безпліддям (2019)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу ііі стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та їх корекція кверцетином і аргініном гідрохлоридом, Бойко В. В., Казанцева Т. В., Петринич О. А., Шкраба Я. М. (2019)
Бойко В. В. - Профилактика реперфузионных повреждений у пациентов, оперированных по поводу острой ишемии нижних конечностей, Прасол В. А., Зарудный О. А., Иванова Ю. В., Гилёв Б. В. (2019)
Вовк В. А. - Лікування гострого холангіту, викликаного доброякісними процесами в ділянці великого дуоденального сосочка, Шадрін О. В. (2019)
Григорук Г. В. - Зміни товстокишкового мікробіома та показники ліпідного спектра крові у хворих на синдром подразненої кишки у поєднанні з ожирінням, Міщук В. Г., Церп’як Н. В. (2019)
Єрохіна В. В. - Морфологічні зміни прищитоподібних залоз та тимуса щурів після корекції індукованої імуносупресії, Авілова О. В. (2019)
Кривенко В. І. - Оцінка взаємозв'язку мінеральної щільності кісткової тканини, ризику переломів та кісткового метаболізму в осіб, які постійно проживають в умовах промислового регіону, Радомська Т. Ю., Бородавко О. І. (2019)
Марчук Ю. Ф. - Хронічний некалькульозний холецистит та цукровий діабет типу 2: клінічно-інструментальні особливості коморбідної патології, Андрійчук Д. Р. (2019)
Милиця М. М. - Експериментельне обґрунтування зміцнення та морфологічні зміни в ділянці товстокишкового анастомозу, Стеблянко В. В. (2019)
Рябоконь О. В. - Особливості етіологічної структури та клінічна характеристика основних гельмінтозів у запорізькій області, Фурик О. О., Рябоконь Ю. Ю., Зарудна О. В., Оніщенко Т. Є. (2019)
Сирота Б. В. - Імуногематологічні індекси ендогенної інтоксикації та клітинної реактивності за гострих діарейних ешерихіозів (2019)
Сливка Н. О. - Індекс резистентності як маркер ниркової функції при гепаторенальному синдромі, Вірстюк Н. Г., Мартинюк Г. А., Плеш І. А., Борейко Л. Д., Бевз Т. І. (2019)
Тимочко Н. Б. - Застосування тредміл-тесту у хворих після перенесеного інфаркту міокарда з урахуванням факторів ризику серцево-судинних подій (2019)
Усыченко Е. Н. - Особенности иммуногенетического профиля и биохимических показателей у больных хроническим гепатитом В, Усыченко Е. М., Бажора Ю. И., Гудзь В. А. (2019)
Шульга О. Д. - Атрофія мозолистого тіла у пацієнтів із розсіяним склерозом (2019)
Гонцарюк Д. О. - Фармакотерапія хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця (Огляд літератури) (Наукові огляди), Христич Т. М., Кузик З. В. (2019)
Iлaщук Т. О. - Особливостi перебiгу iшемiчної хвороби серця у пaцiєнтiв з ревмaтоїдним aртритом: сучaсний погляд нa проблему (Огляд лiтерaтури) (Наукові огляди), Сучевaн A. Г. (2019)
Михалойко І. С. - Роль порушень гемостазу в розвитку і прогресуванні гломерулонефритів (Огляд літератури) (Наукові огляди) (2019)
Москалюк В. Д. - Клінічні, лабораторні та рентгенологічні особливості віл-інфекції в асоціації з туберкульозом і лікування таких хворих, Колотило Т. Р., Сорохан В. Д., Соколенко М. О., Рудан І. В., Баланюк І. В. (2019)
Цисар Ю. В. - Роль тиреоїдної патології в становленні менструальної функції у дівчат - підлітків (2019)
Кшановська Г. І. - Актуальні аспекти поєднання теорії і практики у викладанні дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" (Проблеми вищої медичної освіти), Борейко Л. Д., Плеш І. А., Каратєєва С. Ю., Сливка Н. О. (2019)
Малик Ю. Ю. - Досвід та проблеми викладання гістології, цитології та ембріології (Проблеми вищої медичної освіти), Семенюк Т. О., Пентелейчук Н. П. (2019)
Прудніков О. В. - Актуальні аспекти роботи з іноземними студентами іv курсу під час вивчення модуля "Абдомінальна хірургія" (Проблеми вищої медичної освіти), Василюк С. М., Гуцуляк А. І. (2019)
Тащук В. К. - Електрокардіографічні маркери в диференціації ішемії і некоронарних ушкоджень серця у пацієнтів молодого віку (Випадок із практики), Маліневська – Білійчук О. В., Маковійчук І. О., Турубарова – Леунова Н. А., Злонікова К. М., Дінова О. П., Анфілофієва В. В., Михайлова Г. В., Герасим Н. Д., Ковалишена О. Я. (2019)
Ткаченко Ю. А. - Проблеми з вакцинацією та лікуванням правця в україні (Аналіз клінічного випадку), Редько С. І. (2019)
Медичні internet-вісті. Частина ХXI. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2019)
Пам'яті професора Рубленика Івана Михайловича (2019)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2019)
Швець Н. О. - Музична творчість у системі архаїчної культури (2018)
Олейнікова Т. П. - Семантика музичних символів українського бароко в контексті діалогу культур (2018)
Ареф’єва Є. Ю. - Музична поетика І. Стравінського як риторика (2018)
Кригіна О. - Обряд хрещення та наречення іменем (за матеріалами метричних книг) (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського