Міщенко А. Б. - Довіра громадян до політики правого спрямування в країнах Європи: інтеграційний аспект (2019)
Наконечний В. М. - Польсько-українські взаємини 1930–1940-х рр. у висвітленні Юліана Тарновича (2019)
Олійник М. А. - Рим і Боспор: військові контакти на тлі взаємовідносин між обома державами в І–ІІ ст. н. е. (2019)
Семчинський К. В. - Агресія Російської Федерації проти України в контексті російської геостратегії на пострадянському просторі (2019)
Шевель І. П. - Дипломатична толерантність як вираз нового культурного спілкування в міжнародній практиці (2019)
Карасьова Н. А. - Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку (2019)
Ревенко А. Д. - Економічний ефект Brexit: хто матиме сильнішу переговорну позицію? (2019)
Важна К. А. - Поняття та характеристика держави як суб’єкта міжнародного публічного права (2019)
Ластовський В. В. - Канонічне право: характер співвідношення з державним і міжнародним правом (2019)
Burova O. - Gentrification as a phenomenon of a modern world (2019)
Mikolajczak A. - Ukrainian monks and pilgrims on the Holy Mount Athos, Dymczyk R. (2019)
Моравець Н. - Фортифікаційні об’єкти кінця ХVII–ХVIII ст. на теренах України в контексті міжнародних відносин: історіографічні аспекти (Частина І), Ластовський В. В. (2019)
Сірий Є. В. - Теоретичний опис концептуального поля соціальної напруженості в розробці методики її дослідження (2019)
Шевель І. П. - Кримськотатарське питання у міждержавних відносинах Туреччини та України, Кравцова Н. О. (2019)
Шевченко М. І. - Культурна політика України в умовах євроінтеграції: дилеми та виклики (2019)
Dibrova V. - Linguistic and speech means of expressing negation in English and Ukrainian official and business discourse (2019)
Кочубей Л. О. - Зовнішні інформаційно-комунікативні впливи: виклики для України (2019)
Ручка А. О. - Компетентність як чинник міжкультурної комунікації в глобалізованому світі, Танчер В. В. (2019)
Лозова Т. І. - Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю як фактором росту виробничої активності, Олійник Г. Ю., Аль-Тмейзі А. Ю. (2019)
Голян В. А. - Публічні природоохоронні видатки в умовах децентралізації: стратегія нарощення, Сундук Т. Ф., Поліщук Л. М. (2019)
Басюк Д. І. - Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн, Примак Т. Ю., Погуда Н. В. (2019)
Юрченко Ю. Ю. - Ключові пріоритети і цільові орієнтири дорожних карт розвитку туризму (2019)
Босовська М. В. - Мультиатрибутивний підхід до оцінки результативності управління інтеграційними процесами туристичних підприємств, Бойко М. Г., Ведмідь Н. І., Полтавська О. В. (2019)
Бондаренко О. С. - Управління фінансовими потоками в контексті оцінки ефективності соціальних інвестицій, Савченко Н. Г. (2019)
Свірко С. В. - Функції, завдання, елементи та принципи управлінського обліку в державних закладах вищої освіти, Тростенюк Т. М. (2019)
Чужиков А. В. - Ідентифікація конкурентоспроможності медійних продуктів (2019)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль у неприбуткових організаціях, Савченко Н. М. (2019)
Марчук Ю. М. - Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання: особливості та інституціональні передумови формування, Уварова В. І. (2019)
Касперович Ю. В. - Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни (2019)
Качула С. В. - Трансформація механізму реалізації державної фінансової політики соціального розвитку в Україні (2019)
Кизенко О. О. - Розвиток концепції контролінгової діяльності на підприємстві: від аналітичного обліку до стратегічної трансформації (2019)
Степанова О. В. - Держава добробуту та сучасні процеси трансформації фіскального простору (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної безпеки підприємства, Троян О. В., Бондаренко І. В. (2019)
Баранецька О. В. - Деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України, Ладюк О. Д., Гарач К. С. (2019)
Гамова О. В. - Розробка програми аудиту нематеріальних активів на пат "запорізький залізорудний комбінат", Козачок І. А., Палюткіна Н. В. (2019)
Яцишина Л. К. - Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні (2019)
Стоян К. С. - Необхідність підвищення рівня аналітичної культури туристичних підприємств, Широка В. В. (2019)
Макаренко С. С. - Концептуальні підходи до діяльності лісогосподарських підприємств (2019)
Волошин А. В. - Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств (2019)
Городко М. В. - Оцінка факторів впливу на функціонування логістичної системи молокопереробних підприємств (2019)
Чабан Г. М. - Актуальні питання попередження ризику в цивільній авіації України (2019)
Зайченко К. С. - Методи та моделі формування організаційної структури інноваційно-активного малого підприємства: сутність та практичне значення (2019)
Бузевич І. Ю. - Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області (2019)
Гейна К. М. - Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни пониззів р. Дніпро (2019)
Kolesnyk N. - Oligochaetes (Oligochaeta): dero furcata, sludge worm, Enchytraeus albidus and grindal worms as valuable food objects in fish farming (review), Simon M., Marenkov O., Nesterenko O., Tushnytska N. (2019)
Пашко М. М. - До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України, Третяк О. М., Колос О. М. (2019)
Шишман Г. Ф. - Комбінаційна здатність коропів малолускатого типу при схрещуванні з нивківським лускатим. Вирощування цьоголіток. Повідомлення 1, Бех В. В., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2019)
Паламарчук Р. А. - Стан системи антиоксидантного захисту організму коропа при згодовуванні амаранту (Amaranthus Linnaеus, 1753) в стандартних і стресових умовах вирощування, Дерень О. В., Михайленко Н. Г., Кориляк М. З. (2019)
Грициняк І. Й. - Методи досліджень у генетиці, селекції риб та біотехнологіях. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2019)
Simon M. - Sturgeon (Acipenseridae Bonaparte, 1831). Thematic English language bibliography (2019)
До 80-річчя з дня народження Кражан Сталіни Анатоліївни (2019)
Лозова Т. І. - Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості, Олійник Г. Ю., Бєлова А. І. (2019)
Романенко В. А. - Міжрегіональна інтеграція в промисловості як чинник формування економічного простору України, Лазебна І. В. (2019)
Пелех О. Б. - Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика дослідження, Юськів Б. М. (2019)
Голян В. А. - Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення, Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. (2019)
Басюк Д. І. - Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств, Мельник Д. О., Маршаленко М. П. (2019)
Моісєєва Н. І. - Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму (2019)
Безугла Л. С. - Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні (2019)
Савенко В. І. - Роль факторів ентропії і синергії в ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи, Доценко С. І., Федоренко С. В., Пальчик П. П. (2019)
Покрас О. С. - Питання розвитку галузі приладобудування в Україні в індустрії-4.0, Войтко С. В. (2019)
Довгаль О. В. - Оцінка ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій (2019)
Іванченкова Л. В. - Системний підхід до побудови інформаційно-аналітичної (моніторингової) підсистеми управління харчовим підприємством (2019)
Чуприна Ю. А. - Залучення прикладних переваг bim-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером (2019)
Шевчук С. В. - Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави (2019)
Касперович Ю. В. - Фіскальна прозорість як інструмент протидії гібридній війні (2019)
Drobyazko S. - Theoretical preconditions for improvement of management of economic security of insurance sector enterprises (2019)
Лівенко А. І. - Соціально-економічні проблеми й суперечності формування освітніх ресурсів (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку, Чакалова Н. С., Іващенко Є. Є. (2019)
Гамова О. В. - Удосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання у тво олександрівського району, Козачок І. А., Спіркач Т. А. (2019)
Євсейцева О. С. - Таргетинг — цілеспрямований вплив на споживача, Меркулова Д. Д. (2019)
Соловей Н. В. - Проблеми та шляхи покращення обліку нематеріальних активів, Деркач О. С., Тітаренко А. Д. (2019)
Ганас Л. М. - Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках, Дорош О. І., Ноджак Л. С., Луцишин О. П. (2019)
Матвєєва Ю. Т. - Дослідження сутнісно-змістовної основи конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування, Бондар Т. В., Курасов А. І. (2019)
Бараняк І. Є. - Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти (2019)
Полегенька М. А. - Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні (2019)
Щукін Д. В. - Методологічні аспекти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства (2019)
Гончаренко В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради (2018)
Єрмолаєв В. - Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр. (2018)
Рум’янцев В. - Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана (2018)
Козаченко А. - Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення (2018)
Федоренко В. - Конституціоналізм і революції (2018)
Бориславська О. - Конституційна юрисдикція в умовах європейської моделі конституціоналізму (2018)
Слінько Т. - Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму (2018)
Мішина Н. - Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Токарська А. - Сучасна правова доктрина громадянства: проблеми та перспективи розвитку, Софінська І. (2018)
Вакуленко О. - Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді (2018)
Гетманцев Д. - Сучасний світ. Новий погляд на легітимність публічних фінансів (2018)
Панов М. - Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення (2018)
Черновський О. - Допит як спосіб встановлення істини у кримінальному провадженні (2018)
Комарова Т. - Взаємодія Суду справедливості Європейського Союзу з іншими міжнародними судовими установами (2018)
Крючко Н. - Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект (2018)
Шабаліна К. - Дотримання вимоги розумності строку судового розгляду в умовах реформування цивільного процесуального законодавства України (2018)
Про захист права на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом (2018)
Про визнання недійсним договору фінансового лізингу в частині (2018)
Про відсутність підстав для задоволення позову про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу через неможливість отримати трудову книжку з тимчасово неконтрольованої території Луганської області (2018)
Про порядок і підстави проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину (2018)
Русанова І. - Актуальні проблеми судового права (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції з проблем судового права, м. Харків, 23 квітня 2018 р.) (2018)
Воробей П. - Актуальні питання функціонування інституту помилування в Україні та світі (2018)
Світлій пам’яті заслуженого журналіста України Алли Степанівни Полешко (2018)
Васильців Т. Г. - Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Породко О. Ю. (2017)
Кантур К. С. - Засоби антимонопольного регулювання ринку нафтопродуктів: світовий досвід і перспективи його застосування в Україні (2017)
Ткаченко О. О. - Розвиток понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів просторової інтеграції бізнесу (2017)
Попадинець Н. М. - Роль стратегічного планування в економічному розвитку регіону (2017)
Пастернак О. І. - Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад, Карп’як М. О. (2017)
Папп В. В. - Особливості планування розвитку лісопромислового комплексу регіонів країни (2017)
Іванова Н. С. - Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Бутусов О. Д. - Сучасні підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності регіону (2017)
Коркуна О. І. - Напрямки імплементації контролю за використанням бюджетних коштів в умовах реалізації медичної реформи на рівні територіальних громад, Цільник О. Я. (2017)
Процевят О. С. - Аналіз стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області (2017)
Бирка М. І. - Роль давальницької сировини в експортно-імпортних операціях у Львівській області (2017)
Маргіта Н. О. - Регіональні пріоритети формування лісогосподарського потенціалу (2017)
Шніцер Л. П. - Депресія як системно-структурний феномен просторового розвитку (2017)
Бутрим О. В. - Аспекти стратегії формування внутрішнього вуглецевого ринку при використанні сільськогосподарських земель, Дребот О. І. (2017)
Біланюк О. П. - Транскордонні туристичні ринки: концептуальні засади дослідження та розвитку (2017)
Дребот О. І. - Вдосконалення методологічно-інституціональних підходів до транскордонного співробітництва з питань природокористування, Гадзало А. Я. (2017)
Притула Х. М. - Особливості формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів, Калат Я. Я., Попадинець Н. М. (2017)
Колодійчук І. А. - Відходи та їх позиціонування в територіальних соціально-економічних системах (2017)
Сухіна О. М. - Методологія визначення кореляційних коефіцієнтів асиміляційних властивостей екосистем для оцінювання збитків від забруднень (2017)
Сологуб Ю. О. - Стратегічні напрями збалансованого розвитку лікарського рослинництва (2017)
Квітка І. В. - Організаційно-економічні проблеми поводження з відходами птахівництва в Україні (2017)
Levytska O. - Challenges and perspectives for the development of human resource management and labour relations in the information society (2017)
Гринчишин І. М. - Інституційні засади трансформації системи соціального захисту (2017)
Бачинська М. В. - Розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України в контексті трансформації регіональних ринків праці, Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. (2017)
Бас-Юрчишин М. А. - Організаційно-фінансовий механізм функціонування медичного страхування в системі охорони здоров’я України (2017)
Іртищева І. О. - Вплив сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу, Криленко Д. В. (2017)
Гуріна О. В. - Соціалізація економіки: сутність та категоріальний апарат, Огієнко М. М., Работін Ю. А. (2017)
Галько І. М. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації (2017)
Галамай Р. Я. - Формування податкової системи в умовах децентралізації: досвід країн-членів Європейського Союзу, Прокіпчук Л. І. (2017)
Чакій О. І. - Інструментарій розвитку домашніх господарств: зарубіжний досвід (2017)
Рижикова Н. І. - Окремі питання розвитку венчурного підприємництва в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку (2017)
Щеглюк С. Д. - Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації (2017)
Гобрей М. В. - Теоретико-методична сутність інвестиційного процесу як економічної категорії (2017)
Іващук І. О. - Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір, Герман Л. Т., Ксенжук О. С. (2017)
Луцишин З. О. - Економічні ефекти зовнішньої заборгованості для національних економік, Южаніна Н. П. (2017)
Карп’як М. О. - Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ (2017)
Якубів В. М. - Методика оцінки ефективності роботи персоналу сільськогосподарських підприємств, Полюк М. І. (2017)
Колісник Г. М. - Функціональний аналіз побудови збалансованих показників регулювання витрат підприємництва в Україні (2017)
Журавель Ю. В. - Етапи удосконалення стратегічного планування підприємств харчової промисловості (2017)
Бошота Н. В. - Перспективи кластерної моделі розвитку підприємств туризму в Україні (2017)
Богданов С. - Проектування соціально-економічного розвитку територій: теоретичний аспект (2018)
Ростіянов Б. - Перша світова війна й приховані механізми глобального управління (2018)
Butkevich A. - Performance audit as a tool for improving the efficiency and effectiveness of public administration in a decentralized environment (2018)
Давтян С. - Класифікація й аналіз основних рівнів "multilevel governance": наднаціональний, національний, регіональний, субрегіональний, місцевий в системі соціального захисту населення, Єльчієва О. (2018)
Дзядзіна Н. - Взаємозв’язок цілей та пріоритетів стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Dolzhenkov O. - Managerial activity in a general educational institution (2018)
Куспляк Г. - Класифікаційний склад та структура механізмів державного управління (2018)
Піроженко Н. - Державна лісова політика Словацької Республіки: уроки для України, Мусійовський А. (2018)
Устименко О. - Система військового управління на тактичному рівні, за принципами та стандартами НАТО: досвід для України (2018)
Яцун Є. - Володіння англійською мовою як критерій успішності професіонала (на прикладі сфери публічного управління Греції) (2018)
Давтян С. - Взаємодія органів публічної влади як умова ефективного управління (2018)
Давтян С. - Використання інструментів реінжинірингу для оптимізації адміністративних процесів у територіальних громадах, Липовська С. (2018)
Козюра І. - Роль та забезпечення діяльності центрів "cпорт для всіх" на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні (2018)
Резніков О. Г. - Порушення нейроендокринної регуляції систем репродукції та адаптації у самиць щурів за умов експериментальної гіперандрогенії, Носенко Н. Д., Сініцин Ч. В., Тарасенко Л. В., Лимарева А. А., Полякова Л. I. (2013)
Бамбуляк А. В. - Особливості будови та форми лобових пазуху зрілому періоді онтогенезу людини (2013)
Баранніков K. В. - Варіанти оптимізації сучасних моделей діагностики та лікування раннього раку шлунка (2013)
Бєлашова О. В. - Діагностичне значення показників клітинної та гуморальної ланки імунітету у верифікації бронхіальної астми в дітей раннього віку, Марусик У. І., Макарова О. В. (2013)
Бодяка В. Ю. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів за дії підвищеного внутрішньочеревного тиску в експерименті, Іващук О. І., Давиденко I. С., Гавадза Р. В., Казановський І. А. (2013)
Бойчук O. M. - Будова і синтопія решітчастої кістки у людей літнього та старечого віку, Макар Б. Г. (2013)
Бойчук T. M. - Диференціація поляризаційних полікристалічних мереж плівок жовчі людини, Ушенко О. Г., Баланецька В. О., Григоришин П. М. (2013)
Борис P. M. - Динаміка показників пер оксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматчиної хвороби за умов експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією, Гоженко А. І., Губима А. А. (2013)
Бурденюк І. П. - Природний мінерал – базальтовий туф, перспективи застосування в харчовій промисловості, біології та медицині, Ковбаса І. М., Волощук А. Г., Петрюк А. Є., Пастушенко Є. П. (2013)
Вацеба Т. С. - Взаємозв 'язок між дисліпідемією та інсулінорезистентністю у хворих на первинний гіпотиреоз (2013)
Вепрюк Ю. M. - Фізіологічні особливості функцій нирок при поєднаній дії солей алюмінію і свинцю, Роговий Ю. Є. (2013)
Вівсянник В. В. - Вільнорадикальне ушкодження та стан антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії з ураженням гастродуоденальної ділянки (2013)
Вітковський О. О. - Ефективність лікування методом уведення в післяопераційну рану дилататорів із нікелід-титану, з ефектом пам'яті, хворих із переломами нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами, Кузняк Н. Б., Трифаненко С. І. (2013)
Гевкалюк H. О. - Утворення первинних вивідних проток слинних залоз в ході другого етапу ембріогенезу, Гайсюк П. А. (2013)
Данилюк О. І. - Підвищення антиаритмічної ефективності аміодарону у хворих з аміодароніндукованою дисфункцією щитоподібної залози (2013)
Деген А. С. - Вплив експериментального цукрового діабету на експресію транскрипційного фактору NF-кВ в лімфоїдних структурах клубової кишки щурів, Камишний О. М. (2013)
Дікал M. В. - Окиснювальна модифікація білків у печінці щурів за умов уведення 2,4-динітрофенолу (2013)
Дмитрів І. В. - Оцінка венозної гемодинаміки в пацієнтів із постромботичною хворобою в периопераційному періоді на основі даних ультразвукового сканування (2013)
Задорожна Б. В. - Клініко-параклінічнїособливості віддалених наслідків легкої черепно-мозкової травми (2013)
Зуб Л. О. - Особливості клінічних підходів до лікування хворих на хронічний пієлонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії, Мороз Т. П. (2013)
Кавуля E. В. - Особливості кардіальної геодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь (2013)
Каратєєва C. Ю. - Стан згортальної системи крові за наявності гнійних процесів на фоні цукрового діабету в експерименті, Плеш І. А., Петрович Г. В., Мінтянська I. О. (2013)
Колотило О. Б. - Аналіз частоти окремих чинників ризику синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет (2013)
Коржинсъкий Ю. С. - Стан здоров'я дітей раннього віку, які в неонатальному періоді перебували на пролонгованій штучній вентиляції легень, Слівінська-Курчак X. Б. (2013)
Кузняк H. Б. - Стоматологічна захворюваність у дітей з ендокринною патологією, Годованець О. І., Гончаренко В. А. (2013)
Кузняк H. Б. - Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові для оптимізації репараційного остеогенезу після атипового видаленні зубів, Продан M. П., Трифаненко С. І. (2013)
Лаповець H. Є. - Рівні інтерлейкінів та кореляційні зв'язки між ними у хворих на абдомінальний туберкульоз (2013)
Левицька С. А. - Прогнозування ризику розвитку окремих форм хронічного запального процесу в навколоносових пазухах у дітей (2013)
Лозинська M. P. - Генетичні особливості та фенотип пацієнтів із синдромом Пейтца-Єгерса, Хавунка І. В., Шуварська В. І. (2013)
Малишевська І. В. - Клініко-лабораторні особливості перебігу стабільної стенокардії на тлі метаболічного синдрому (2013)
Микитюк О. П. - Добові та сезонні особливості процесів протеолізу та фібринолізу крові хворих на остеоартроз (2013)
Мислицький В. Ф. - Аналіз можливих недоліків при визначенні груп крові за системою АВ0, Чернюх О. Г., Дікал М. В., Лопушинська І. В., Перепелюк М. Д. (2013)
Москалюк І .I. - Генетичні та нейро-гуморальні особливості різних типів синдрому подразненого кишечнику у хворих на токсичні форми зобу (2013)
Петринич В. В. - Ефекти застосування кверцетину за умов підгострого впливу свинцю ацетату в щурів із різним типом ацетилування, Власик Л. I. (2013)
Пилькевич H. Б. - Изучение показателей внешнего дыхания детей старшего школьного возраста с дефектами зрения (2013)
Платонова О. М. - Клініко-патогенетичні паралелі ожиріння та синдрому подразненого кишечнику в дітей, Величко В. І. (2013)
Поляченко Ю. В. - Експериментальна модель ізопротеренол-індукованого ушкодження міокарда, Габрієлян А. В., Доманський Т. М., Сморжевський В. Й., Оніщенко B. Ф., Мазур А. П., Романова C. В., Кудлай І. В., Якушев А. В., Клименко П. П. (2013)
Польовий П. В. - Характер метаболічних змін ротової рідини у вагітних (2013)
Рошка Ю. О. - Ефективність застосування протиальвеолітної активної пов 'язки при лікуванні альвеолітів, Кузняк И. Б., Трифаненко С. I. (2013)
Рудковская О. Д. - Возрастная макулодистрофия – пути решения проблемы (аналитическое исследование) (2013)
Русіна С. M. - Клініко-хронобіологічна характеристика психотичних психічн их розладів атеросклеротичного ґенезу, Деркач В. Г., Нікоряк Р. А. (2013)
Сорокман Т. В. - Характеристика больового синдрому в дітей, хворих на виразкову хворобу, Сокольник С. В., Пнгуляк М. Г., Швигар Л. В. (2013)
Степан В. Т. - Спосіб моделювання гострого гнійного запалення тканини нирок та паранефральної клітковин (2013)
Тащук В. К. - Об'єктивізація ефективності лікування стабільної стенокардії, вплив на гіпертрофію лівого шлуночка, Руснак I. Т., Турубарова-Леунова H. А., Пнгуляк О. М. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Вплив експериментальних гетероциклічних сполук, похідних імідазолу на мікобактерії туберкульозу, Єременчук І. В. (2013)
Топол I. О. - Вивчення експресії молекулярних маркерів Т-регуляторних клітин в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. M. (2013)
Цисар Ю. В. - Цитокіновий статус дівчат-підлітків хворих на пубертатні меноррагії, асоційовані з патологією щитоподібної залози, Андрієць О. А. (2013)
Шахова O. О. - Оцінка ефективності терапії бронхіальної астми в підлітків із частковим контролем захворювання, Тарнавська С. I., Січкар I. Б. (2013)
Юсипчук У. В. - Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію шляхом застосування інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту та донаторів оксиду азоту (2013)
Кузняк H. Б. - Використання інформаційно -комунікаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах, Гончаренко В. А., Дмитренко P. Р. (2013)
Семененко С. Б. - Вплив блокади синтезу монооксиду нітрогену на хроноритмічну регуляцію кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції пінеальної залози (2013)
Буряк О. Г. - Стандартизовані шкали оцінки тяжкості стану хворих при критичних станах та їх застосування в неонатальній практиці (2013)
Кадельник Л. О. - Сучасні уявлення про мікрофлору шлунково-кишкового тракту та чинники, що впливають на інтестинальну нормо флору (2013)
Лynup M. B. - Морфологічні особливості будови лобних та верхньощелепних пазух (2013)
Пенішкевич Я. І. - Сучасний стан проблеми діабетичної ретинопатії, Зуб Л. С., Слободян М. І. (2013)
Присяжнюк В. П. - Роль поліморфізму гена ендотеліальної синтази монооксиду нітрогену в розвитку захворювань серцево-судинної системи та печінки (2013)
Ткачук О. В. - Фундаментальні основи нейроімунних взаємовідносин у нормі та при неврологічній патології, Кметь Т. I., Ткачук С. С., Лєньков О. М., Мислицький В. Ф., Донченко П. В. (2013)
Рубленик Іван Михайлович (2013)
Дудко Геннадій Євтихійович (2013)
Зінченко Анатолій Тимофійович (2013)
Дейнеки С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХ, Дейнеки Л. Л. (2013)
Гудзевич А. В. - Геосередовище: зміст, сфера і перспективи використання (2014)
Сінна О. І. - Розвиток теорії та досвід ландшафтно-екологічного картографування в Україні та світі (2014)
Соловйов В. О. - Історія розвитку загальної екології й екологічної геології (рос.), Варавіна О. П., Прибилова В. М., Фик І. М. (2014)
Максименко Н. В. - Моделювання атмосферного переносу забруднення для цілей ландшафтного планування, Ляшенко О. Л. (2014)
Холопцев О. В. - Міжрічні зміни станів арктичного та північноатлантичного коливань як чинники варіацій ЗВО у земній атмосфері (рос.), Больших О. В. (2014)
Холопцев О. В. - Оцінка ефективності моделювання змін розподілу в атмосфері середньомісячних значень загального вмісту озону з урахуванням варіацій поверхневих температур значущих районів Атлантичного океану на прикладі Польщі (рос.), Клюєва А. Д. (2014)
Ачасов А. Б. - Дані дистанційного зондування як основа картографування ґрунтів: економічний аспект , Тітенко Г. В., Курілов В. І. (2014)
Полянський С. В. - Історія дослідження заболочених ґрунтів Волинської області (2014)
Міщенко О. В. - Сучасний стан та особливості природокористування в національних природних парках України (2014)
Некос А. Н. - Історія формування та сучасні дослідження малих міст, Кравченко О. К. (2014)
Максименко Н. В. - Геоекологічна оцінка радіаційного забруднення північних районів Житомирської області, Пересадько В. А., Малик Т. О. (2014)
Лепіх Я. І. - Аналіз водного режиму рік басейну р. Десна приграничних областей, Приступа А. Л., Бунякова Ю. Я., Сантоній В. І., Будіянська Л. М., Аверченков В. І., Кришнев Ю. В. (2014)
Куценко М. В. - Комплексна просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь: регіональний рівень (2014)
Гоголь О. М. - Шляхи підвищення рибопродуктивності на Печенізькому водосховищі (2014)
Лісняк А. А. Вілчек Дж. - Закономірності екологічної диференціації ґрунтового покриву Східно-Словацької низовини (англ.), Міхаелі Є. (2014)
Мірошниченко В. В. - Оцінка ступеня престижності вернакулярних районів м. Харкова (2014)
Адаменко О. М. - Екологічні карти – основа природно-техногенної безпеки території (2014)
Некос А. Н. - Застосування геоінформаційних систем при вирішенні завдань просторового планування вітроенергетики, Молодан Я. Є. (2014)
Фоміна І. Г. - Компостування осаду стічних вод в лабораторних умовах з наповнювачем з відходів тютюну і квасолі (рос.) (2014)
Хоботова Е. Б. - Властивості шлаколужних в'яжучих на основі содолужного плаву і метасилікату натрія (рос.), Калмикова Ю. С. (2014)
Тинітовська О. І. - Оцінка клінічного стану хворих на хронічний тонзиліт після проведення імунотерапії у вигляді вакцинації бактерійними антиґенами (2018)
Барабаш О. С. - Ехокардіоґрафічна оцінка динаміки правошлуночкової функції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою протягом медикаментозного лікування (2018)
Лозинська М. Р. - Вплив чинників різної етіолоґії у виникнення завмирання вагітності, Прокопчук Н. М., Мікула М. І., Корінець Я. М., Олексюк О. Б. (2018)
Іванов В. П. - Динаміка біохімічних маркерів системної запальної відповіді і функціонального стану нирок у пацієнтів із інфарктом міокарда без елевації сеґменту ST залежно від проведення перкутанної ангіопластики, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2018)
Троцький Г. М. - Аналіз якості підготовки лікарів-інтернів, що розпочинають навчання в інтернатурі зі спеціальностей "Педіатрія" та "Неонатолоґія", до виконання базових практичних навичок при невідкладних станах, Лісний А. Є., Пакулова-Троцька Ю. В., Романів О. І. (2018)
Рудень В. В. - Динаміка, проґноз та тенденції у абсолютному виразі смертності серед пацієнтів з гострим інфарктом міокарда |I.21| в Україні, Ковальська І. М. (2018)
Гржибовський Я. Л. - Смертність населення України: реґіональні особливості за період від 1991 до 2017 років (2018)
Кияк Ю. Г. - Рідкісний випадок спонтанного тромболізису у пацієнтки з гострим інфарктом міокарда з елевацією сеґмента ST, Галькевич М. П., Лабінська О. Є., Барнетт О. Ю. (2018)
Белявська Б. М. - Хірурґ, Вчений, Вчитель, Людина.Присвячується 90-річчю від дня народження Ореста Володимировича Фільца, Бідюк Д. М., Зубенко О. В., Тумак І. М., Федоришин Т. М. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Krasnoshchekov Ye. A. - Controlled generation of rotating vector beams in quasi-isotropic laser, Yaparov V. V., Taranenko V. B. (2019)
Wan J. - Resonance light absorption of granular aluminium and silver films placed on a rough sublayer of multilayered ZnS, Beloshenko K. S., Makarovskiy M., Riabenko I., Shulga S., Prokhorenko S. (2019)
Krupych O. - Analytical relations for the strain tensor components caused by acoustic waves with arbitrary wave vector directions in crystals: acousto-optic applications, Adamenko D., Vlokh R. (2019)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit in tetragonal crystals with accounting for non-orthogonality of acoustic eigenwave polarizations. 1. The cases of KH2PO4 and NH4H2PO4 crystals, Kostyrko M., Adamenko D., Vlokh R. (2019)
Abbas M. N. - Wide-range tunable subwavelength band-stop filter for the far-infrared wavelengths based on single-layer graphene sheet, Khaleel F. A. (2019)
Батова О. М. - Вплив строків сівби на розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в умовах Харківської області (2018)
Бушулян М. А. - Стійкість сортів озимої пшениці щодо збудників піренофорозу та фузаріозу колосу в Степу України (2018)
Васильєв С. В. - Сисні шкідники яблуні за інтенсивної технології вирощування (2018)
Васильєва Ю. В. - Бруньковий бузковий кліщ (Aceria loewi (Nalepa, 1890)) - адвентивний вид у паркових насадженнях Харківської області, Леженіна І. П. (2018)
Davydenko K. V. - Sphaeropsis shoot blight in pine plantations under stress conditions (2018)
Дрозда В.Ф. - Особливості технології масового лабораторного розведення ектопаразитоїда габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae), Статкевич О. І. (2018)
Євтушенко М. Д. - Шкідники плодів яблуні в садах Харківської області (2018)
Забродіна І. В. - Видовий склад і чисельність садових довгоносиків у саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Молчанова О. А. (2018)
Карпович М. С. - Роль ентомофагів у популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Черкащини, Дрозда В. Ф. (2018)
Кулєшов А. В. - Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур у наступному році на біометеорологічній основі (2018)
Луханін І. В. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток кореневих гнилей ячменю ярого (2018)
Мартиненко В. І. - Оцінка ефективності комбінованих фунгіцидів у захисті пшениці озимої від борошнистої роси, Логвенок О. І. (2018)
Медвідь Я. А. - Роль кокцинелід (Coleoptera: Coccinellidae) у контролі чисельності злакових попелиць, Гаврилюк Н. М. (2018)
Меленті В. О. - Ялинові несправжні щитівки (Physokermes piceae Schrank, 1801; Physokermes hemicryphus Dalman, 1826; Physkermes inopinatus Danzig & Kozаr, 1973) у дендрологічному парку Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (2018)
Мєшкова В. Л. - Динаміка пошкодження комахами листя дуба звичайного у полезахисних лісових смугах Харківської області, Байдик Г. В., Бережненко Ж. І. (2018)
Мєшкова В. Л. - Симптоми та ознаки пошкодження й ураження дерев берези повислої в Дергачівському лісництві, Кошеляєва Я. В., Скрильник Ю. Є., Зінченко О. В. (2018)
Нагорна Л. В. - Комплекс шкідливих організмів персикових агроценозів та біологічні заходи регулювання їхньох чисельності, Юдицька І. В. (2018)
Сінявін А. В. - Особливості розвитку і поширення плямистостей суниці садової у східній частині Лісостепу України (2018)
Сіроус Л. Я. - Капустяна міль (Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) - небезпечний шкідник пізніх насаджень капусти в Харківській області (2018)
Станкевич С. В. - Зміна парадигми у захисті олійних капустяних культур від ріпакового квіткоїда за останні 140 років (2018)
Станкевич М. Ю. - Ентомологічний матеріал на уроках природознавства у початковій школі, Станкевич С. В. (2018)
Тесля Т. О. - Успадкування стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі (2018)
Туренко В. П. - Септоріоз пшениці озимої та ефективні заходи, що обмежують його розвиток (2018)
Швачунова І. С. - Біологічний метод як складова інтегрованого захисту від яблуні від парші в Харківській області (2018)
Правила для авторів (2018)
Примак І. Д. - Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого та нульового обробітків грунту в Україні з середини першої половини 20 ст. до сьогодення, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Карпенко В. Г., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2018)
Доронін В. А. - Продуктивність насінників цукрових буряків залежно від якості маточників, Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Будовський М. Д., Доронін В. В. (2018)
Кривенко А. І. - Ефективність форм і строків внесення цинку на посівах пшениці озимої, Бурикіна С. І. (2018)
Городецький О. С. - Технологічні якості коренеплодів та економічна ефективність вирощування гібридів буряка цукрового компанії КВС в умовах ФГ "Расавське" Кагарлицького району Київської області, Грабовський М. Б. (2018)
Лозінська Т. П. - Оцінка сортів пшениці ярої за елементами продуктивностi в умовах Лісостепу України, Федорук Ю. В., Ображій С. В. (2018)
Сидорчук В. І. - Сучасний погляд на перспективу використання природного добору в селекції рослин, Гагін А. О., Синьогуб С. В., Глеваський В. І. (2018)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на біометричні показники та продуктивність рослин шавлії мускатної (Salvia solaria L.), Горбатюк В. С., Мельник І. А. (2018)
Лозінський М. В. - Оцінка селекційних номерів пшениці м’якої озимої на адаптивність за кількістю зерен із головного колосу (2018)
Карпук Л. М. - Структура забур’яненості посівів буряків кормових за різних систем обробітку грунту, Павліченко А. А., Караульна В. М., Богатир Л. В., Поляков В. І. (2018)
Роговський С. В. - Аналіз складу і стану дендрофлори парку с. Крюківщина КиєвоСвятошинського району Київської області (2018)
Розпутній О. І. - Міграція 137Сs і 90Sr на чорноземах типових в овочеву продукцію центрального Лісостепу України, Герасименко В. Ю., Перцьовий І. В., Скиба В. В., Савеко М. Є. (2018)
Вступне слово (2018)
Бедринець М. Д. - Контролинг в системе финансового антикризисного управления предприятием, Денега Т. М. (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Сучасний стан та проблеми автомобільного страхування в Україні (2018)
Гурочкіна В. В. - Інтеграційні виробничі ланцюги та місце українського машинобудування в міжнародних рейтингах, Менчинська О. М. (2018)
Гусятинський М. В. - Особливості управління проектами соціально-економічного розвитку населених пунктів, Ковальчук О. П. (2018)
Діденко Л. В. - Діяльність нерезидентів на українському ринку цінних паперів та проблеми її регулювання, Касянчук Д. С. (2018)
Житар М. О. - Особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Чамор Г. С. (2018)
Клименко Д. Б. - Особливості та перспективи банківського кредитування аграрного сектора в Україні (2018)
Клюско Л. А. - Грошово-кредитне регулювання в умовах макроекономічної нестабільності (2018)
Ковда Н. І. - Злиття та поглинання банківських установ як чинник підвищення їх конкурентоспроможності на фінансовому ринку (2018)
Коляда Т. А. - Сутність та значення податкових інструментів у забезпеченні стабілізації національної економіки, Ковалюк А. В. (2018)
Кужелєв М. О. - Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти, Нечипоренко А. В. (2018)
Ліснічук О. А. - Формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Литовченко Н. А. (2018)
Мамонова Г. В. - Ефективність фінансування закладів вищої освіти, Попович Л. О. (2018)
Марченко О. І. - Визначення місця України в міжнародних інноваційних рейтингах, Рожко Ю. В. (2018)
Мельник В. М. - Основні причини корупції в Україні та шляхи її подолання, Корень Н. В. (2018)
Мельничук Г. С. - Теоретичні аспекти проведення аналізу грошових потоків підприємства (2018)
Наумова Л. Ю. - Сучасний стан і проблеми фінансування капітальних видатків в установах Національної академії медичних наук України (2018)
Одінцова Т. М. - Оптимізація податкового навантаження як інструмент економічного зростання (2018)
Онишко С. В. - Фінансова безпека і фінансова політика держави в категоріях їх взаємовпливу та узгодження (2018)
Павлюк В. В. - Державне казначейство України та його роль у бюджетному процесі, Олійник В. О. (2018)
Перехрест Л. М. - Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових посередників в Україні: проблеми формування та напрями трансформації, Черкашина К. Ф. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Факторний аналіз формування прибутку виробничого підприємства, Скочій С. В. (2018)
Ріппа М. Б. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні, Шамун Н. В. (2018)
Сидоренко О. М. - Покращення консультативного супроводження великих платників податків як ключовий елемент удосконалення податкового адміністрування в Україні, Воленко В. Г. (2018)
Сосновська О. О. - Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності, Деденко Л. В. (2018)
Тарасенко Д. Л. - Соціальний ресурс сталого розвитку: інституціональні умови та фактори впливу в Україні (2018)
Чернова О. В. - Проблеми економічного та інноваційного розвитку Латвії після входження до ЄС, Валігура А. Т. (2018)
Шевчук С. В. - Управління як важлива складова регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів, Мискін Ю. І. (2018)
Яремчук І. В. - Державний внутрішній фінансовий контроль в умовах реформування галузі охорони здоров’я України (2018)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2018)
Zabolotnyi O. V. - Proximate testing method of moisture measurement for substances of dielectric nature (2019)
Romanenko V. P. - Methodology of justification the type and evaluation of quality group search of defects in the repair radio-electronic means, Sakovich L. N., Ryzhov Y. V., Gnatyuk S. E., Rozum I. Y. (2019)
Artiukh A. V. - Numerical analysis of slow steady and unsteady viscous flow by means of r-functions method, Lamtyugova S. N., Sidorov M. V. (2019)
Мочурад Л. І. - Mетод редукції моделі для розрахунку електростатичних полів систем електронної оптики (2019)
Нагорный В. В. - Прогнозирование индивидуального ресурса технических систем, Лавров Е. А., Чибиряк Я. И. (2019)
Сидоров М. В. - Mетод двобічних наближень розв’язання першої крайової задачі для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь на основі використання функції Гріна (2019)
Тарасов В. Н. - Исследование систем массового обслуживания с сдвинутыми эрланговскими и экспоненциальными входными распределениями, Бахарева Н. Ф. (2019)
Babichev S. - Implementation of dbscan clustering algorithm within the framework of the objective clustering inductive technology based on r and knime tools, Vyshemyrska S., Lytvynenko V. (2019)
Herasina O. V. - Neuro-fuzzy forecasting of non-linear processes of blast furnace production, Husiev O. Yu., Korniienko V. I. (2019)
Kotsur D. V. - Voronoi-based skeletonization algorithm for segmenting the network of biological neurons, Tereshchenko V. M. (2019)
Moskalenko V. V. - A model and training algorithm of small-sized object detection system for a compact aerial drone, Moskalenko A. S., Korobov A. G., Zaretsky M. O. (2019)
Субботин С. А. - Построение деревьев решений для случая малоинформативных признаков (2019)
Bisikalo O. V. - Modeling the security policy of the information system for critical use, Kovtun V. V., Yukhimchuk M. S. (2019)
Великодний С. С. - Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем (2019)
Вовк С. М. - Постановка задач обработки данных на основе критерия минимума протяженности (2019)
Havrylko Ye. V. - The method of multivariate statistical analysis of the time multivariate critical quality attributes of manufacture process with the data factorization, Kurchenko O. A., Tereshchenko I. V., Tereshchenko A. I. (2019)
Гальченко А. В. - Заперечуване шифрування на основі застосування підходу гібридних криптографічних систем, Чопоров С. В. (2019)
Dadenkov S. A. - Analytical model of random multiple access protocol predictive p-persistent CSMA (2019)
Панін В. В. - Побудова нейромережевої експертної системи обробки навігаційних даних в умовах річкової е-навігації, Доронін В. В., Спіян О. М. (2019)
Bieliakov R. O. - Method of the intelligent system construction of automatic control of unmanned aircraft apparatus, Radzivilov H. D., Fesenko O. D., Vasylchenko V. V., Tsaturian O. G., Shyshatskyi A. V., Romanenko V. P. (2019)
Bukaros A. Y. - Modernization of luenberger observer for control system of hermetic compressor electric drive, Onyshchenko O. A., Montik P. N., Malyshev V. L., Bukaros V. N. (2019)
Гурко А. Г. - Робастное управление приводом лазера системы технического зрения (2019)
Косолап А. И. - Оптимизация надежности сложных неремонтопригодных систем, Довгополая А. А. (2019)
Us S. A. - An optimal two-stage allocation of material flows in a transport-logistic system with continuously distributed resource, Koriashkina L. S., Stanina O. D. (2019)
Відомості про авторів (2017)
Balakhtar K. - Creativity as a factor of harmonious development of teacher (2017)
Бондарчук О. І. - Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої освіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів (2017)
Жданюк Л. О. - Соціально-психологічні особливості студентського віку (2017)
Івкін В. М. - Психологічна готовність менеджерів організацій до управління змінами в організаціях, Наливайко Г. В. (2017)
Інжиєвська Л. А. - Арткорекційна програма для майбутніх психологів та особливості її реалізації в умовах післядипломної освіти (2017)
Лукіянчук А. М. - Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності (2017)
Меленчук Н. І. - Готовність авантюрних і неавантюрних осіб до змін (2017)
Москальова А. С. - Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект, Чубко О. М. (2017)
Павлюк О. Д. - Мотивація до лідерства учнів закладів професійної освіти: сутність та етапи формування (2017)
Перегончук Н. В. - Толерантність до невизначеності як професійно важлива якість майбутнього психолога, Краєвська Т. С. (2017)
Шевченко С. В. - Методика дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів (2017)
Гуцаленко Л. В. - Контроль в системі управління (2019)
Дорош Н. І. - Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, Чечуй А. В. (2019)
Жук В. М. - Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні (2019)
Канцедал Н. А. - Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів (2019)
Кучеренко Т. Є. - Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства, Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. (2019)
Людвенко Д. В. - Облік витрат і калькулювання собівартості корму в галузі свинарства (2019)
Мисака Г. В. - Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії, Дерун І. А. (2019)
Обиход К. О. - Організаційні та облікові аспекти функціонування наукових установ державного сектору (2019)
Пилипенко Л. М. - Організація і методика оцінювання резервів капіталу в бухгалтерському обліку, Демська Ю. В. (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій, Шишка Р. О. (2019)
Калівошко О. М. - Аналіз системно важливих комерційних банків (2019)
Нашкерська М. М. - Напрями проведення аналізу доходів і витрат бюджетної установи (2019)
Стахов Б. В. - Проблеми та перспективи акцизного оподаткування (2019)
Трусова Н. В. - Розвиток фіскальної консолідації місцевих бюджетів регіонального рівня (2019)
Шірінян Л. В. - Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння, Шірінян А. С. (2019)
Шкромида В. В. - Податкове бюджетування на підприємстві в умовах мінливого бізнес-середовища: бути чи не бути, Гнатюк Т. М., Мельник Н. Б. (2019)
Замлинський В. А. - Вплив корпоративної культури на розвиток компанії (2019)
Котенко О. О. - Енергоефективні автомобілі та їх роль в антикризовій стратегії підприємств України, Домашенко М. Д., Сердюк С. В. (2019)
Крупельницька О. Л. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання сталого розвитку сільських територій, Гуденко О. Д., Волинець О. Я. (2019)
Сосновська О. О. - Методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємств зв'язку (2019)
Шаповал С. Л. - Механізм державного регулювання космічної галузі України, Возненко А. А. (2019)
Блог головного редактора (2019)
Асадуллина Н. Р. - Комплексная оценка конкурентоспособности переработанной плодоовощной продукции (2019)
Артьомова А. В. - Особливості торгового балансу Німеччини в умовах кризового і посткризового розвитку світової економіки, Малкіна М. С. (2019)
Дегтярьова О. В. - Форсайт-технології зміни пріоритетів виробничо-господарської діяльності підприємств (2019)
Комар Р. О. - Економіко-правові засади розвитку регулювання міжнародних міграційних процесів (2019)
Луцишина Є. В. - Інновації як складова факторів впливу на стабільний розвиток сучасного підприємства (2019)
Машкіна А. С. - Економіка знань: соціально-економічні перешкоди на шляху до інноваційних процесів (2019)
Павлов К. В. - Экономическая оценка интенсивного характера производства в условиях развития природной cреды (2019)
Пригодич И. А. - Добровольное страхование гражданской ответственности перед таможенными органами, Конончук И. А., Киевич А. В. (2019)
Соломянова-Кирильчук К.О. - Формування системи показників діагностування ризику банкрутства підприємств машинобудування, Гребенікова О. В. (2019)
Євтушенко М. В. - Методи менеджменту ЕВМ у фінансовій діагностиці ефективності управління вартістю суб’єктів господарювання (2019)
Калінеску Т. В. - Кластери підприємств: віртуальність та практика застосування (2019)
Мустафаев А. А. - Концептуально-критериальный подход к обеспечению конкурентоспособности АПК северного региона (2019)
Новини науки та практики (2019)
Редакційна колегія рекомендує (2019)
Рецензенти (2019)
Вимоги до оформлення статтей (2019)
Вихідні дані (2019)
Лісовий В. М. - Становлення і розвиток кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Харківського національного медичного університету (до 130-річчя від дня заснування), Капустник В. А., Дуденко В. Г., Падалиця М. А., Горяїнова Г. В., Євтушенко І. Я., Кондрусик Н. Ю. (2014)
Антипов Н. В. - Реализация компетентностного подхода к обучению на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, Сироид Д. В., Жиляев Р. А., Зарицкий А. Б., Войтенко С. В. (2014)
Вовк Ю. М. - Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії за десять років існування Болонської системи медичної освіти, Вовк О. Ю., Ткаченко К. Д. (2014)
Кобзар О. Б. - Дидактичні проблеми індивідуалізації вивчення клінічної топографічної анатомії і оперативної хірургії в сучасних умовах, Дітковський А. П., Дорошенко С. В., Єршов В. Ю., Радомська Н. Ю., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Прокопець К. О., Хворостяна Т. Т. (2014)
Проніна О. М. - Формування клінічного мислення у студентів під час вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М., Половик О. Ю. (2014)
Синицька А. М. - Шляхи підвищення мотивації викладання курсу анатомії людини, Ковальчук О. І., Дзевульська І. В., Матківська Р. М., Устименко О. С. (2014)
Черкасов В. Г. - Історико-гносеологічне підґрунтя формування клінічної направленості анатомії, Дзевульська І. В., Ковальчук О. І., Маліков O. I., Титаренко В. М. (2014)
Антипов Н. В. - Орхидометрия и варикоцеле-обусловленная атрофия яичек, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Колесникова И. А. (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Морфометрические характеристики почечных пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста (2014)
Вовк Ю. М. - Індивідуальна анатомічна мінливість провідних морфометричних параметрів IV шлуночка головного мозку людей зрілого віку, Журавльова Ю. П., Шаповалов В. А., Крохмаль К. Є. (2014)
Вовк Ю. Н. - Возрастные особенности послойной топографии конвекситальной части твердой оболочки головного мозга человека, Кувенёв А. А. (2014)
Волошин М. А. - Особливості реактивності колінного суглоба щурів при модельованому остеоартрозі, Григор'єва О. А., Моніна О. В. (2014)
Воробьев А. А. - Внутрибрюшинное спайкообразование при послеоперационной эстрогенной недостаточности, Жаркин Н. А., Засядкина Н. Э., Поройский С. В., Дворецкая Ю. А. (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфофункциональное состояние надпочечников у взрослых потомков при введении в рацион генно-модифицированной сои, Денисенко С. А., Горбач Т. В., Колоусова Н. Г., Андреев А. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Построение персонализированной анатомической модели диафрагмы человека, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Учет анатомических отверстий при построении компьютерной модели диафрагмы, Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Куринной В. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Структурні основи старечих змін гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи (2014)
Квятковська Т. О. - Ехографічна характеристика стану судинного русла нирок і уродинаміки верхніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Федорінчик Т. В. (2014)
Корсак А. В. - Ультраструктурні особливості невроми на етапах дегенерації та ранньої регенерації за умов різних методів впливу електрохірургічного високочастотного інструменту на периферійний нерв, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Чернець О. В. (2014)
Костиленко Ю. П. - Морфометрический анализ нижних больших коренных зубов человека, Саркисян Е. Г. (2014)
Kuzenko Ye. - Identification of epulis patients with a high risk of periodontal diseases: DNA infrared spectra,expression MGMT and p53 by and apoptosis analysis, Romaniuk A. (2014)
Малеев Ю. В. - Новый взгляд на хирургическую анатомию органов передней области шеи, Черных А. В., Шевцов А. Н. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние предоперационной терапии на пролиферативную активность плоскоклеточного рака шейки матки, Винник Ю. А., Ключко Е. А., Плитень О. Н., Гаргин В. В. (2014)
Ольховський В. О. - Морфофункціональне обгрунтування класифікації мієлінових волокон вісцеральних нервів людини, Терещенко А. О. (2014)
Пастухова В. А. - Структурная перестройка скелетных мышц под воздействием длительных физических нагрузок, Лукьянцева Г. В., Дуденко В. Г. (2014)
Похил С. І. - Мікроанатомія селезінки нелінійних мишей у нормі і при бабезіозній інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2014)
Прокопець К. О. - Морфофункціональні зміни селезінки після оклюзії її судин, Кобзар О. Б., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Радомська Н. Ю., Єршов В. Ю., Шамрай Д. В. (2014)
Пятикоп В. А. - Сравнительная эффективность введения в черную субстанцию мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека и индуцированных клеток по нейрональному пути в модели паркинсоноподобного синдрома, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Кутовой И. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Романюк А. М. - Зміни гістоморфометричних показників нижньої щелепи за умов впливу солей важких металів, Коробчанська А. Б., Гортинська О. М., Будко Г. Ю. (2014)
Рудюк Т. Я. - Особливості морфологічних змін ушкодженого сідничого нерва у тиреоїдектомованих щурів за умов комбінованої фармакологічної корекції гіпотиреозу, Раскалєй В. Б., Cтеченко Л. О., Чухрай С. М. (2014)
Самойлова М. В. В. - Сонографічні критерії в діагностиці ендометріозу яєчників (2014)
Степаненко А. Ю. - Закономерности клинической анатомии мозжечка: индивидуальная изменчивость линейных размеров по данным магнитно-резонансной томографии (2014)
Топка Э. Г. - Проблема негативного влияния факторов внешней среды в комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы в эксперименте, Шарапова Е. Н. (2014)
Феджага І. П. - Клінічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків різних конституційних типів: порівняльні КТ-вимірювання у осіб без патології та при раку гортані перед проведенням ларингектомії, Костюк О. Г. (2014)
Фёдоров Д. Ю. - Индивидуальные различия положения, формы и размеров артерий твердой оболочки головного мозга (2014)
Черно В. С. - Індивідуальна морфометрична мінливість поперечних пазух твердої оболонки головного мозку у дорослих людей в залежності від типу будови черепа (2014)
Черных А. В. - Клинико-анатомические параллели хирургической анатомии околощитовидных желез, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н. (2014)
Шуба Д. Г. - Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из четырех экскреторных секторов (2014)
Пересипкіна Т. В. - Динаміка стану здоров’я дітей та підлітків харківської області, Сидоренко Т. П., Пересипкіна А. М. (2019)
Сідаш Ю. В. - Сучасні підходи до медичного стажування науково-педагогічних працівників та практикуючих лікарів, Бойченко О. М., Попович І. Ю. (2019)
Грищенко О. В. - Наш досвід викладання акушерства та гінекології англомовним клінічним ординаторам, Лахно І. В, Пак С. О., Ромаєва В. П., Дудко Л. В., Шевченко О. І. (2019)
Романюк Л. Б. - Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології, Кравець Н. Я. (2019)
Левченко Л. І. - Міждисциплінарна інтеграція як складова методів викладання офтальмології у вищих медичних навчальних закладах, Деєва Т. В., Степаненко О. Ю., Гірка В. Д. (2019)
Лісяна Т. О. - Стан біоценозу кишечнику в дітей з виразковим колітом, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Музика Н. М., Пономарьова І. Г., Букулова Н. Ю., Дорошенко О. О. (2019)
Коробко Е. Ю. - Клінічна ефективність анестезії під час операцій на нижніх кінцівках, Георгіянц М. А. (2019)
Білецький О. В. - Оцінка вмісту рідини в грудній клітці в пацієнтів із забоєм легень на тлі політравми та його зміни під впливом заходів інтенсивної терапії, Курсов С. В. (2019)
Багмут І. Ю. - Роль Т- і В-лімфоцитів у патоґенезі розвитку хірургічної патології щитоподібної залози, Гальмиз О. О., Граматюк С. М., Тіткова А. В. (2019)
Водолажський М. Л. - Проблеми тютюнопаління серед студентської молоді за умов високої професійної спрямованості, Летяго Г. В., Чернуський В. Г., Говаленкова О. Л., Савельєва Л. М. (2019)
Сухова Л. Л. - Состояние процессов антиоксидантной защиты и свободнорадикального окисления в печени крыс в условиях гипоандрогении, Волкова Ю. В. (2019)
Гризодуб Д. В. - Аналіз частоти соматичних ускладнень у пацієнтів з непереносимістю конструкційних стоматологічних матеріалів, які користуються незнімними мостоподібними протезами (2019)
Остафійчук Д. І. - Термографія в медицині – загальні принципи, Шайко–Шайковський О. Г., Рожнов О. О., Білов М. Є. (2019)
Сідь Є. В. - Значення визначення показників центральної гемодинаміки та ремоделювання серцево-судинної системи при гіпертонічних кризах, Соловйов О. В., Лелюк Д. В. (2019)
Кебкало А. Б. - Методика накладання герметичного шва для перитонеооментопексії, Рейті А. О., Грянила В. В. (2019)
Лукьянцева О. Ю. - Изучение эффективности применения "Омника" в лечении неврозоподобного энуреза у детей с учетом гендерного распределения (2019)
Середенко Н. П. - Впровадження сучасної концепції fast-track surgery в пацієнток, розроджених шляхом операції кесарів розтин (2019)
Служіння науці та охороні здоров’я (До 85-річчя професора Миколи Івановича Хвисюка) (2019)
Титул, зміст (2014)
Батєєва Н. П. - Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу у річному макроциклі підготовки з урахуванням модельних характеристик (2014)
Котелевський В. І. - Психодіагностика у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2014)
Сэйдел В. - Сравнение и оценка участия польских плавцов на олимпийских и паралимпийских играх в лондоне, Приступа Т., Фиц М. (2014)
Халайцан А. П. - Формування основ культури здоров’я як педагогічна проблема (2014)
Харченко Г. Д. - Основные принципы восстановления спортсменов с миофасциальным болевым синдромом с учётом психологического аспекта их реабилитации (2014)
Jamshidi - far Saeed - Strength and conditioning practices of Iran wrestling league strengthand conditioning coaches, Mirzeai Bahman, Damirchi Arsalan (2014)
Mrozkowiak M. - The correlations among the complex of spine-pelvis traits and the feet traits in boys aged 4 to 6 years, Posłuszny M., Żukowska H., Iermakov S., Szark-Eckardt M. (2014)
Ahmadabady Z. N. - A comparison mental health, physical symptoms, anxiety and sleeping disorders and disorders in social function among male andfemale athletes and non- athletes students, Rastegar H., Mahri H. (2014)
Зависляк И. В. - Управляемые отражающие поверхности на основе ферритового слоя, Чумак Г. Л. (2019)
Гуо Цян - Неэквидистантные двумерные антенные решетки, синтезированные с использованием латинских квадратов и циклических разностных множеств, Ло Иян, Луценко В. И., Джин Юн (2019)
Гутник В. Г. - Характеристики рассеивающих элементов морской поверхности при распространении радиоволн под малыми углами скольжения, Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2019)
Николаенко А. П. - Модель локального возмущения нижней ионосферы над очагом землетрясения и его влияние на сигналы глобального электромагнитного резонанса, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2019)
Векслерчик В. Е. - Корреляционные функции линейных аддитивных марковских цепей высших порядков, Мельник С. С., Притула Г. М., Усатенко О. В. (2019)
Глибицкий Д. М. - Метод оценки влияния химических и физических факторов на биополимеры по текстурам их пленок, Горобченко О. А., Николов О. Т., Чейпеш Т. А., Джимиева Т. Н., Зайцева И. С., Рошаль А. Д., Зибаров А. М., Шестопалова А. В., Семенов М. А., та ін. (2019)
Литвинова Л. - Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій (2019)
Ісаєва О. - Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі "Наука України", Дорош М., Власова Т. (2019)
Ільницька Л. - Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914 – 1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація (2019)
Колеснікова В. - Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності (2019)
Ляшко С. - Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с. (2019)
Венідиктова А. - Семінар "Стандартизація бібліотечної діяльності" (2019)
Хмелярчук М. І. - Міжнародні відмінності у фінансуванні корпоративного бізнесу, Павлишин А. І., Павлишин М. І. (2017)
Стеблій Г. Я. - Соціальна спрямованість економіки України в контексті реалізації європейських цінностей, Тувакова Н. В., Панчишин С. М. (2017)
Другов О. О. - Ендаументи в системі розвитку процесів інтелектуалізації економіки (2017)
Борусевич Х. Ю. - Теоретичні підходи до визначення тіньової економічної діяльності (2017)
Зварич М. С. - Фінансова безпека домогосподарства: чинники впливу i загрози (2017)
Рак Н. Є. - Методичні та прикладні аспекти визначення прожиткового мінімуму в Україні (2017)
Узєнбло А. К. - Прибутковий податок з фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність у Польщі, – хороше рішення? (2017)
Чорний Р. С. - Основні проблеми розвитку трудового потенціалу в малих містах (2017)
Олійник Н. Ю. - Стратегії розвитку ринку праці України: гендерний аспект (2017)
Горбачевська О. В. - Про формування інтелектуального ресурсу: новітній погляд економічної науки (2017)
Гладунський В. Н. - Проблеми формування інтелектуальної техніки економічно активного креативного фахівця нової економіки, Берегова Г. І. (2017)
Шпак О. Г. - Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства і діагностика резервів її зростання, Скриньковський Р. М. (2017)
Пшик Б. І. - Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення, Голуб Р. Р. (2017)
Садов’як М. С. - Ринок житлового будівництва в Україні: сучасні тенденції розвитку (2017)
Русинко М. К. - Аналіз узгодженості експертів при оцінці інвестиційних проектів (2017)
Чорна Н. П. - Проблеми залучення інвестицій у сільське господарство і самозабезпечення продуктами харчування в Україні (2017)
Возна Л. Б. - Креативний менеджмент: активізація творчого потенціалу персоналу організації (2017)
Калинець К. С. - Метаморфоза корпоративної соціальної відповідальності: від минулого до сучасного (2017)
Фітель О. І. - Роль соціального підприємництва у забезпеченні спроможності територіальних громад (2017)
Прохоренко В. П. - Вплив показників діяльності банківської сфери на динаміку ВВП України (2017)
Дудинець Л. А. - Напрями забезпечення довіри споживачів фінансових послуг (2017)
Грудзевич У. Я. - Оцінка банків національними рейтинговими агентствами (2017)
Мамедов С. Г. - Система антикризової адаптації банків в Україні: теоретичні аспекти (2017)
Лісняк А. Є. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку (2017)
Рисін В. В. - Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України, Рисін М. В. (2017)
Слобода Л. Я. - Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: міжнародний досвід для України, Цілуйко Д. (2017)
Рисін В. В. - Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням ризику, Чаплига В. В. (2017)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України, Слобода Л. Я. (2017)
Сідельник О. П. - Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України, Руденко З. М. (2017)
Шурпенкова Р. К. - Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства, Калайтан Т. В. (2017)
Костенко М. М. - Дайкові комплекси основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита (2018)
Лисенко О. А. - Південно-Білозірське родовище багатих залізних руд, Колотієвський Р. П., Ковтун О. В. (2018)
Деревська К. І. - Трахтемирівський півострів: історія досліджень, геологічна будова, сучасні проблеми збереження території, Пилипчук О. М., Спиця Р. О., Шевела Ю. О. (2018)
Зинчук Н. Н. - Особенности продуктов выветривания различных пород в алмазоносных регионах и их поисковое значение (на примере Сибирской платформы) (2018)
Дем’яненко І. І. - Особливості гіпсометричного розподілу покладів вуглеводнів в утвореннях фанерозою Західного нафтогазоносного регіону України (2018)
Рудько Г. І. - Визначення залежностей між кількісними та якісними параметрами оцінки вугільних родовищ з незначними запасами, Курило М. М., Бала В. В., Маковський Ю. С. (2018)
Рой М. М. - Технологія дослідження високодебітних газових свердловин при нестаціонарному режимі фільтрації (2018)
Слоницкая С. Г. - Структурная модель Закарпатского литосферного блока по геофизическим данным (2018)
Лисенко О. А. - V Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 100-річчю геологічної служби України ("Геофорум-2018") (2018)
Нечаев С. В. - Большой Донбасс и необычная история Самарской партии Украинского геологического управления (2018)
Пам’яті Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Спогади друзів і колег про Сергія Валентиновича Нечаєва (2018)
Пам’яті Дмитра Сергійовича Гурського (2018)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2018 рік (2018)
Андрушків Б. - Управління соціогуманітарними та економічними чинниками створення передумов щасливого шлюбу та зміцнення сімейних устоїв в Україні, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Г. (2018)
Антонюк В. П. - Соціальна політика забезпечення соціальної справедливості щодо вимушених переселенців (2018)
Безхлібна А. П. - Аналіз підходів до визначення факторів регіональної конкурентоспроможності (2018)
Бойченко М. В. - Проблеми транспортної логістики вантажних перевезень в Україні (2018)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення ефективності використання водних ресурсів України (2018)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка можливостей фінансування капітальних інвестицій за рахунок прибутку і амортизації, Чорна О. А., Черних О. В. (2018)
Бутенко А. І. - Класифікатор інноваційних товарів: методичний аспект, Уманець Т. В., Шаталова Л. С. (2018)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану трудових ресурсів України, Нікуліна А. А. (2018)
Дейч М. Є. - Соціальна політика щодо ліквідації соціальної нерівності окремих прошарків населення (2018)
Дятлова Ю. В. - Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії (2018)
Жадько К. С. - Теоретико-методологічні засади маркетингової діяльності на промислових підприємствах, Падерін І. Д., Гуртова Н. В. (2018)
Жуков С. А. - Особливості формування стратегічних бюджетів людського капіталу, Маліношевська К. І. (2018)
Задорожный Г. В. - Прорывные методологические основания антикризисных исследований национального хозяйства (2018)
Зось-Кіор М. В. - Сучасні аспекти управління якістю продукції в умовах динамічного середовища, Германенко О. М., Іщенко К. І. (2018)
Іванов С. В. - Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем (2018)
Івченкова О. Ю. - Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні, Гарбуз О. А. (2018)
Каїра З. С. - Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства, Єлецьких С. Я., Свинаренко Т. І. (2018)
Кондратенко О. О. - Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку України, Ніколаєв О. Д. (2018)
Кочешкова І. М. - Реверсивна логістика промислових відходів, Трушкіна Н. В. (2018)
Криворучко Г. В. - Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат (2018)
Латишева О. В. - Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління, Підгора Є. О. (2018)
Ляшенко В. І. - Модернізація промисловості регіонів в контексті територіальної та функціональної децентралізації, Солдак М. О. (2018)
Мадых А. А. - Экономико-математическое моделирование смарт-предприятий: мировой опыт и перспективы, Охтень А. А., Дасив А. Ф. (2018)
Нечволода Л. В. - Дослідження сучасних математичних підходів до прийняття рішень у галузі управління людськими ресурсами промислового підприємства, Гудкова К. Ю., Лучинецький В. В. (2018)
Палига Є. М. - Методологія розвитку видавничо-поліграфічної діяльності регіонів України в умовах інституційних змін, Босак І. П. (2018)
Смирнова І. І. - Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві, Сімаков К. І. (2018)
Сытник Е. А. - Возможные негативные последствия реструктуризации бюджетной задолженности в Украине с помощью казначейских векселей (2018)
Усоский В. Н. - Сущность криптовалюты и исторические предпосылки возникновения абстрактного обязательства как условия эмиссии банком кредитных денег (2018)
Шевченко Н. Ю. - Оцінка пожежного ризику на АЗС: моделювання, аналіз, прийняття рішень, Верещак О. О. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Систематизація принципів управління розвитком туризму в умовах трансформації національної економіки (2018)
Ястремський О. І. - Ключові та ефективні види економічної діяльності України (2018)
Вишневський В. П. - До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України, Єгоров І. Ю., Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Князєв С. І., Підоричева І. Ю., Ковчуга Л. І. (2018)
Пономарев С. В. - Экономика знаний (развитие интеллектуального и компьютерного капитала предприятия) (2018)
Рабыко И. Н. - Этапы развития корпоративной системы управления акционерными обществами в Республике Беларусь как путь минимизации финансовых рисков (2018)
Устименко В. А. - Правове забезпечення сталого розвитку промислових регіонів (2018)
Contents (2018)
Kryvonohova I. - Innovation and investment monitoring as a tool of information support for activisation of the innovation and investment activity of an enterprise, Muzhailo V. (2018)
Araftenii A. - Social point on the evaluation of accounting, Bashynska M. (2018)
Slobodianiuk O. - Competition and itsinfluence on the development of the insurance market (2018)
Makarova M. - The influence of bitcoin ecosystem on digital economy (2018)
Mushynska N. - Means of future economists’ professional self-development in the educational process of foreign language studying (2018)
Koval V. - State regulation of energy security in national economy (2018)
Vivchar O. - Analysis of indicators impact on economic security of enterprises in the context of socio-humanitarian components, Redkva O. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Байрак Генералка в рекреаційній системі м. Запоріжжя (2018)
Бессонова В. П. - Таксономічна характеристика деревних насаджень та дендроресурси балки Любимівської, Пономарьова О. А. (2018)
Бондаренко А. М. - Критерії вибору та оцінка ефективності засобів знищення амброзії полинолистої у селітебних зонах, Долина О. О., Гацький А. К. (2018)
Іванченко О. Є. - Дендрофлора Соснового скверу м. Дніпро: видовий асортимент й таксаційні характеристики (2018)
Легостаєва Т. В. - Репродуктивні особливості Gleditsia triacanthos L. та Fraxinus excelsior L. за умов техногенного забруднення, Берхмілер О. О. (2018)
Юсипіва Т. І. - Динаміка каротиноїдів у листках самосіву деревних рослин за дії промислового забруднення (2018)
Bessonova V. P. - Tree species diversity in the sanitaryp rotection zone of the "Biosphere Corporation" in the City of Dnipro, Ukraine, Dzhygan O. P. (2018)
Чонгова А. С. - Мікрокліматична роль заповідних паркових дендроценозів м. Запоріжжя (2018)
Войтович О. М. - Оцінка генетично обумовленої стійкості сортів рицини та структури сапротрофного комплексу ризосфери до фузаріозу, Костюченко Н. І. (2018)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів, що формуються в умовах північного варіанту степової зони України та їх еколого-мікроморфологічна характеристика, Мітіна Н. Б. (2018)
Васенко О. Г. - Фотосинтетичні пігменти альгофлори як біомаркери екологічного стану водних об’єктів (на прикладі пониззя Дунаю), Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. (2018)
Зайцева І. А. - Дендробіонтні філофаги Tilia L. у насадженнях м. Дніпро: весняна фенологічна група (2018)
Валерченко Ю. В. - Скринінг пігментосинтезувальних дріжджів – біоіндикаторів йонів хрому (VI), Крупєй К. С. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Біомаркерні показники селезінки Rana ridibunda P. (2018)
Крупєй К. С. - Детоксикаційна дія гумату Натрію на каротинвмісні дріжджі-індикатори в присутності йонів важких металів, Поваляєва А. А. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Diachenko M. - Vacuum birefringence in a supercritical magnetic field, Novak O., Kholodov R. (2019)
Stashko O. S. - Spherically symmetric configurations in general relativity in the presence of a linear massive scalar field: separation of a distribution of test body circular orbits, Zhdanov V. I. (2019)
Hazra R. - Study of atomic populations, electromagnetically induced transparency, and dispersive signals in a Λ-type system under various decoherence effects, Hossain M. (2019)
Feldman E. P. - Kinetic theory of the fracture of the coal (rock) edge by the gas-filled cracks. Instantaneous loading-out, Kalugina N. A., Melnik T. N. (2019)
Romanenko V. I. - On the accuracy of error propagation calculations by analytic formulas obtained for the inverse transformation, Kornilovska N. V. (2019)
Virko V. F. - Influence of nonuniform magnetic field on the helicon discharge excited by various antennas, Virko Yu. V. (2019)
Makhlaichuk V. M. - Shear viscosity of aqueous electrolyte solutions (2019)
Alekseev O. M. - The structure of polymer clusters in aqueous solutions of hydroxypropyl cellulose, Zabashta Yu. F., Kovalchuk V. I., Lazarenko M. M., Bulavin L. A. (2019)
Yushchuk S. I. - Growing of thick single-crystalline La-substituted yttrium-iron garnet films with reproducible parameters, Yuryev S. O., Pokladok N. T. (2019)
Tomchenko M. D. - Low-lying energy levels of a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions (2019)
To the centenary of the birthday of the outstanding physicist I. Z. Fisher (2019)
Ігнатенко Є. В. - Міжнародний фестиваль і конгрес "Musica Antiqua Europae Orientalis" в оцінках радянської музичної преси (2019)
Матусевич А. П. - Оперное творчество Андрея Тихомирова (2019)
Якубов Т. А. - Скрипковий концерт ор. 22 Сергія Борткевича як перший зразок жанру в історії української музики (2019)
Ракочі В. О. - Виражальні, синтезуючі та драматургічні функції оркестрування в Concerto in F Джорджа Гершвіна (2019)
Довжинець І. Г. - Музичне середовище та музичне життя (2019)
Бацак К. Ю. - Сезони італійської опери в Одесі 1855–1857 років: репертуар, виконавці, реконструкція антрепризи (2019)
Прокопова О. В. - Засоби сонористики у циклі Ганни Гаврилець "Фортепіанні п’єси для юних піаністів" (2019)
Пучко-Колесник Ю. В. - Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка (2019)
Бабушка Л. Д. - Фестивація та карнавалізація: проблема дискурсивності в сучасній культурі (2019)
Бурган І. О. - Культурний діалог у сучасній теорії та практиці концертування (2019)
Антонюк В. Г. - Видатний педагог-концертмейстер класу камерного співу Зоя Юхимівна Ліхтман (2019)
Вимоги до статей (2019)
Contents (2018)
Horokhivska T. - Developing Professional Pedagogical Competency Of Lecturers in the Leading EU Countries (2018)
Pliushch V. - Developing Metacognitive Strategies of Future Teachers in the French System of Higher Education (2018)
Balendr A. - Current status and prospects for the quality assurance in Border Guards Training: European Experience (2018)
Nahorna O. - Open Book Exam as Assessment Method at Master Degree Programmes in International Arbitration and Alternative Dispute Resolution: Foreign Experience (2018)
Özkara A. B. - Comparative Research on Inclusive Education in England, Germany, France and Turkey from the Perspective of Physical Activity (2018)
Bidyuk D. - Professional Training of Choreography Students in European Universities (2018)
Romaniuk I. - Training Social Educators to Organize Cultural and Leisure Activities: British and Ukrainian Experience (2018)
Isaieva I. - Police Training in The System of Professional Training for Federal Police Force in Germany (2018)
Yakovyshena L. - Professional Training of Medical Specialists: International Experience (2018)
Malysheva M. - Professional Training of Hospitality Specialists in Turkish and Ukrainian Vocational Schools (2018)
Ovcharuk V. - Health, Health Preservation and Health-Preserving Competency in the Context of Ukrainian and Foreign Scholars’ Views (2018)
Moshenets O. - Professional Training of International Communication Specialists: the Example of Coventry University (2018)
Kolomiiets B. - The Roots of Independent Study in the USA (2018)
Яковишена Л. - Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід (2018)
Овчарук В. - Здоров’я, здоров’язбереження та здоров’язберігаюча компетентність у контексті поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (2018)
Пазюк В. М. - Дослідження низькотемпературних режимів сушіння рослинних капілярно-пористих матеріалів сферичної форми (2018)
Корнієнко Я. М. - Визначення температурного поля в дисперсних системах при одержанні кристалічно-аморфних твердих структур, Магазій П. М., Гатілов К. О., Сачок Р. В. (2018)
Кремньов В. О. - Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції на основі базальтових супертонких волокон, Шпільберг Л. Ю., Тимощенко А. В., Гулієнко О. В., Тимощенко Є. В. (2018)
Недбайло А. Н. - Особенности кинетики массообменных процессов в процессе обжига керамических материалов, Чернышин А. Г. (2018)
Титова О. О. - Закарпатський перліт як компонент мінерального в`яжучого матеріалу, Черняк Л. П., Нудченко Л. А. (2019)
Корнієнко Я. М. - Радіаційно-конвективна конвеєрна сушка базальто - бентонітових картонів, Магазій П. М., Гатілов К. О., Сачок Р. В. (2019)
Снєжкін Ю. Ф. - Математична обробка результатів експериментальних досліджень низькотемпературних режимів сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми, Пазюк В. М., Петрова Ж. О. (2019)
Тельников Е. Я. - Исследование электрофизических свойств толстопленочных электродов на пьезокерамике в особых условиях, Хмара И. А., Чернышин А. Г., Недбайло А. Н. (2019)
Contents (2019)
Desyatov T. - Adapting Mechanisms for Managing Quality of Pedagogical Education in Ukraine to International Educational Standards: Comparative Analysis (2019)
Zhuravska N. - Methodological Approaches to Constructing a Didactic Model of Specialist Courses: Comparative Aspect (2019)
Mukan N. - Teachers’ Digital Competence Development: Estonian State Policy in the Field, Noskova M., Zinchuk I. (2019)
Sadovets O. - Academic English as aComponent of Curriculum for ESL Students (Foreign Experience) (2019)
Zorochkina T. - Financial Support of Higher Education Development in Ukraine and the Uk (2019)
Hubina O. - Professional and Pedagogical Aspect of Developing Open Education in the Field of Future Specialists’ Training at British Universities (2019)
Marusynets M. - Continuing Education as a Factor of Personality Socialization (in the Context of Austria`S Experience) (2019)
Yuzyk O. - Quality of Higher Education in Ukraine and Poland: Comparative Aspects, Mazaikina I., Bilanych H., Yuzyk M. (2019)
Roskvas I. - Conceptual Aspects of Professional Training for Englishlanguage Teachers: the UK Experience (2019)
Yashchuk S. - Organizing the Education Process in France: the Experience of Regional Institute of Social Work Aquitaine, Bordeaux (2019)
Moshenets O. - Goals, Objectives and Content of Professional Training for International Communication Specialists in the UK (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (2019)
Демкович А. Є. - Зміни клітинного імунного захисту організму в процесі хронізації експерементального бактеріально-імунного парадонтиту, Бондаренко Ю. І., Якимчук М. М. (2018)
Силенко Ю. І. - Клінічні та біохімічні показники у білих щурів при лікуванні експериментального генералізованого парадонтиту, Хребор М. В., Силенко Г. М., Писаренко О. А. (2018)
Удод О. А. - Лабораторне вивчення глибини полімерізації фотокомпозитних матеріалів, Бекузарова Х. І. (2018)
Хаврона М. Ю. - Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту, Бензель І. Л., Федін Р. М., Піняжко О. Р., Хаврона О. П. (2018)
Горай М. А. - Підвищення ефективності лікування herpexsimplexlabialis при застосуванні діодного лазера і гелю "tebodont", Курдиш Л. Ф., Попова О. І., Кутельмах О. І. (2018)
Зубачик В. М. - Клінічна ефективність застосування озонованої обліпихової олії в курців, хворих на генералізований пародонтит, Ільчишин М. П. (2018)
Мандич О. В. - Поширеність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів (2018)
Петрушанко Т. А. - Психосоматические аспекты сочетанной патологии пародонта и слизистой рта, Иленко Н. Н. (2018)
Шульженко А. Д. - Клініко-лабораторна ефективність лікування жінок із захворюваннями пародонта на тлі бактеріального вагінозу, Петрушанко Т. О., Микитюк М. В. (2018)
Микиєвич Н. І. - Порівняльна клінічна оцінка ефективності лікування дефектів твердих тканин бічних зубів прямими і непрямими реставраціями, виготовленими з композитних матеріалів (2018)
Тончева К. Д. - Визначення залежності жувальної ефективності від темпераменту, Король Д. М., Запорожченко І. В., Калашніков Д. В., Кіндій Д. Д. (2018)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота в дітей у перший період змінногоприкусу, Мандзюк Т. Б., Новікова С. Ч., Уласевич Л. П. (2018)
Ковач І. В. - Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології, Штомпель Г. В., Дичко Є. Н., Вербицька А. В. (2018)
Мельник В. С. - Терміни формування тимчасового і постійного прикусув дітей Ужгорода, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2018)
Любченко А. В. - Применение методики непосредственной дентальной имплантации при тотальных дефектах на нижней челюсти с использованием синтетического остеопластического материала "клипдент пл" и мембраны "клипдент мк", Кравцов Н. С. (2018)
Гуржій О. В. - Ускладнення ендодонтичного лікування: особливості клінічних проявів, діагностика, Коломієць С. В. (2018)
Дрок В. О. - Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків (2018)
Коломієць С. В. - Рекомендації щодо тактики при виявленні потенційно злоякісних уражень у порожнині рота, Удальцова К. О., Шинкевич В. І. (2018)
Мельник В. Л. - Місце синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба серед больових синдромів обличчя, Шевченко В. К., Силенко Ю. І. (2018)
Писаренко О. А. - Клінічні спостереження за лікуванням дисколоритів девітальних зубів методом вибілювання, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2018)
Скрипнікова Т. П. - Відкрита перфорація альвеолярного відростка верхньої щелепи, перфорація дна порожнини зуба при ендодонтичному лікуванні першого моляра верхньої щелепи (клінічний випадок), Хміль Т. А., Білоус С. В. (2018)
Іленко Н. М. - Методи розвитку професійної мотиваціїстудентів-старшокурсників на кафедрі терапевтичної стоматології, Бойченко О. М. (2018)
Скрипников П. М. - Науковий спадок професора Максименка Павла Тихоновича, Скрипнікова Т. П., Хміль Т.Ф. (2018)
Дяченко М. - Вакуумне подвійне променезаломлення в надкритичному магнітному полі, Новак О., Холодов Р. (2019)
Stashko O. S. - Spherically symmetric configurations in general relativity in the presence of a li­near massive scalar field: Separation of a distribution of test body circular orbits, Zhdanov V. I. (2019)
Hazra R. - Study of atomic populations, electromagnetically induced transparency, and dispersive signals in a ?-type system under various decohe­rence effects, Hossain Md. M. (2019)
Feldman E. P. - Kinetic theory of the fracture of the coal (rock) edge by the gas-filled cracks. Instantaneous loading-out, Kalugina N. A., Melnik T. N. (2019)
Романенко В. І. - Про точність розрахунку перенесення похибок за аналітичними формулами для оберненого перетворення, Корніловська Н. В. (2019)
Вірко В. Ф. - Вплив неоднорідного магнітного поля на геліконний розряд, збуджуваний різними антенами, Вірко Ю. В. (2019)
Махлайчук В. М. - Зсувна в'язкість водних розчинів електролітів (2019)
Алєксєєв О. М. - Структура кластерів у водних розчинах гідроксипропілцелюлози, Забашта Ю. Ф., Ковальчук В. І., Лазаренко М. М., Булавін Л. А. (2019)
Ющук С. І. - Вирощування товстих монокристалічних плівок La-заміщеного залізо-ітрієвого гранату з відновлювальними параметрами, Юр’єв С. О., Покладок Н. Т. (2019)
Tomchenko M. D. - Low-lying energy levels of a one-dimensional weakly interacting Bose gas under zero boundary conditions (2019)
До 100-річчя з дня народження видатного фізика Фішера Йосипа Залмановича (2019)
Бойко М. М. - Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті (2018)
Короткова Ю. М. - Активізація академічної мобільності студентів закладів вищої освіти як засіб підвищення їхньої конкурентоспроможності: вітчизняний і грецький досвід (2018)
Демидова М. Г. - Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні, Лоу Яньмей (2018)
Ткачук Г. В. - Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти (2018)
Лупак Н. М. - Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти (2018)
Реброва О. Є. - Феноменологія міждисциплінарності та умови її застосування в підготовці майбутніх учителів художніх та гуманітарних дисциплін, Реброва Г. О. (2018)
Батюк Н.О. - Методика діагностики рівня сформованості проектних умінь студентів-хореографів (2018)
Демидова М. Г. - Особливості творчого музикування як способу самовираження майбутніх учителів музичного мистецтва у сучасному артпросторі, Чень Ч. (2018)
Пацалюк І. І. - Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик (2018)
Білоусова Л. І. - Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності, Житєньова Н. В. (2018)
Кравець В. П. - Зміст, форми і технології статевого виховання школярів у зарубіжних країнах (2018)
Стельмащук З. М. - Нелінійний підхід у формуванні духовних цінностей школярів засобами музичного фольклору (2018)
Шатайло Н. В. - Структурні компоненти формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва (2018)
Никіфорчук Ж. В. - Психолінгвістичні особливості англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх релігієзнавців (2018)
Ференчук-Піонтковська І. О. - Зміст формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів (2018)
Бурак М. І. - Взаємопов’язанe формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2018)
Назаренко І. М. - Компонентний склад професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх інженерів програмного забезпечення (2018)
Morska L. I. - The Role of Psycholinguistic Segment in the Organization of the Educational Process of Future Translators, Sabat N. O. (2018)
Винничук О. Т. - Організаційні структури фізкультурно-спортивного руху в Україні (1920–1939 рр.) (2018)
Білик В. Г. - Обгрунтування шляхів оптимізації природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Аветіков Д. С. - Біомеханічні властивості шкіри соскоподібної ділянки при проведенні нижньої рітідектомії та косметичної отопластики, Стебловський Д. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Порівняльна характеристика різних методів диференційної діагностики патологічних рубців, що розташовані в різних ділянках голови та шиї, Буханченко О. П. (2014)
Аветіков Д. С. - Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при одноосному розтягуванні, Гутник А. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Цитометричне дослідження динаміки загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенних флегмон дна порожнини рота, Ву В’єт Куонг, Лепський В. В., Лепський В. В. (2014)
Білозецький І. І. - Особливості перебігу хронічного пародонтиту у пацієнтів з ревматоїдним артритом і остеопорозом (2014)
Бойченко О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний стан крові та ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит на тлі ішемічнщї хвороби серця, Ступак О. П., Гасюк Н. В. (2014)
Браїлко Н. М. - Досвід застосування ультракаїну при лікуванні одонтопатології (2014)
Желнин Е. В. - Метаболиты оксида азота при затрудненном прорезывании зубов мудрости, Гулюк А. Г. (2014)
Іваницький І. О. - Особливості застосування адгезивних мостоподібних конструкцій у прямій техніці для заміщення малих дефектів зубних рядів, Іваницька О. С., Островська Л. Й., Мошель Т. М., Гасюк Н. В. (2014)
Галич Л. В. - Естетичні особливості профілю обличчя у дітей 10-13 років із зубощелепними аномаліями іі1 класу за енглем із різними типами росту нижньої щелепи (2014)
Годованець О. І. - Стан сполучнотканинних елементів зубощелепної системи у дітей при дифузному нетоксичному зобі, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2014)
Антоненко А. М. - Оцінка екотоксикологічної небезпечності та ризику забруднення підземних вод новими пестицидами інгібіторами 4-гідроксифенілпіруватдиоксигенази та інгібіторами мікросомальних ферментів (2014)
Бичков М. А. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2014)
Боднар В. А. - Реплікативна форма хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції як предиктор неефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит С (2014)
Бойко Д. М. - Стан розповсюдженості споживання продуктів тютюну та марихуани серед професіоналів медичної галузі, Бойко М. Г., Бойко О. С., Чорнуха В. Л., Кривякова І. Є. (2014)
Вахненко А. В. - Коморбідні стани: артеріальна гіпертензія і ускладнена негоспітальна пневмонія, Моісєєва Н. В., Шумейко О. Г. (2014)
Волошин К. В. - Сравнительный анализ клинико-параклинических признаков различных клинических вариантов функциональной диспепсии у детей (2014)
Гриджук Т. І. - Глутаргін в комплексній терапії хворих на хронічний лімфолейкоз з медикаментозно-індукованими ураженнями печінки (2014)
Ємченко Я. О. - Аналіз захворюваності та поширеності на псоріаз в Україні та в Полтавській області, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2014)
Коваленко А. В. - Інформаційно-освітнє забезпечення населення працездатного віку про чинники ризику – основа профілактики хвороб системи кровообігу, Клименко В. І., Ткалич І. В. (2014)
Крекотень О. М. - Характеристика існуючої системи профілактики інвалідизації та медико-соціального забезпечення працюючих (2014)
Курята О. В. - Субклінічні прояви атеросклерозу, функціональний стан ендотелію та жорсткість судин у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю. (2014)
Кутинська І. П. - Роль хондропротекторної терапії в лікуванні коморбідної патології (2014)
Маринчак О. В. - Особливості процесів перикисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом та їх лікувальна корекція (2014)
Нагурна Я. В. - Фактори ризику розвитку запальних захворювань кишечнику (2014)
Приступа Л. Н. - Зв'язок етіологічних чинників бронхіальної астми із Всl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора, Кмита В. В., Гученко І. П., Пономарьова А. І., Лаврик А. В. (2014)
Stupak E. P. - Medical effect of kvertulin in diabetes mellitus type 2, Tsiselskaya O. Y., Tsiselskiy Y. V., Levitsky A. P. (2014)
Станіславчук Л. М. - Оцінка впливу погодних умов на частоту стенозуючого ларинготрахеїту і рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей на основі медичної типізації погоди, Попенко Н. А. (2014)
Тихонова Т. М. - Порівняльний аналіз стану вуглеводного обміну та рівня с-пептиду у хворих на повільно прогресуючий аутоімунний діабет дорослих (2014)
Усачова О. В. - Деякі особливості лабораторних показників крові дітей з ураженням дихальної системи на тлі токсокарозної інвазії, Дралова О. А. (2014)
Федоров С. В. - Роль цитокінів у формуванні серцевої недостатності (2014)
Антонюк Т. В. - Застосування методу вакуум-кавітаційної санації в комплексному лікуванні хронічних гнійно-некротичних процесів (2014)
Гончарук В. А. - Коррекція ентерогенної токсемії при хірургічній патології в абдомінальній хірургії, Гривенко С. Г. (2014)
Кирик Т. П. - Корекція товстокишкової мікроекології при гострому панкреатиті (2014)
Козловська І. М. - Оцінка інтенсивності больового синдрому в пацієнтів з хронічними анальними тріщинами, Іфтодій А. Г., Білик О. В., Бродовський С. П. (2014)
Лисенко С. А. - Вплив наявності паранеопластичного ревматологічного синдрому на виживаність хворих на рак легені (2014)
Михалойко І. Я. - Вивчення рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій (2014)
Петрашенко І. І. - Діагностика гострого апендициту у вагітних, Родинська Г. О. (2014)
Продан А. М. - Варикозний синдром при недиференціальній дисплазії сполучної тканини як одна з причин післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок (2014)
Соручан В. П. - Портосистемне шунтування, як метод лікування кровотеч при допечінковій формі портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С. (2014)
Спахи О. В. - Особенности динамики микроциркуляции инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2014)
Спахі О. В. - Комбінований підхід у діагностиці вроджених вад нирок плода, Соловйов А. Є., Кокоркін О. Д. (2014)
Абрамов А. В. - Зависимость постэкстракционных осложнений от степени тяжести экспериментального сахарного диабета, Ганчев К. С. (2014)
Аветіков Д. С. - Можливість застосування фотодинамічної терапії для лікування патологічних процесів слизової оболонки порожнини рота, Баштан В. П., Іщенко В. В. (2014)
Благая А. В. - Токсикологічна характеристика та гігієна застосування гербіциду Артист 41,5 WG в сільськогосподарському виробництві (2014)
Ганчева О. В. - Экспериментальное моделирование хронической гипергликемии плода для изучения особенностей метаболизма во взрослом возрасте, Данукало М. В., Федотова М. И., Вародеева Ю. И. (2014)
Єлінська А. М. - Роль пероксинітриту у механізмах вільнорадикальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому, Соловйова Н. В., Костенко В. О. (2014)
Котюжинская С. Г. - Характеристика липидтранспортной системы при экспериментальной гиперлипидемии на фоне гипергепаринемии, Гоженко А. И., Савицкий И. В., Свирский А. А. (2014)
Кохан Р. С. - Перебудова поверхневої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок (2014)
Кузьо Н. В. - Анализ патофизиологических моделей артериальной гипертензии у мелких лабораторных животных, Тищенко С. В., Самойленко Н. Ю., Нифонтова В. В. (2014)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на состояние гидроксилирующей монооксигеназной системы микросом гепатоцитов в условиях длительной токсификации (2014)
Кущ О. Г. - Виявлення PLA+-лімфоцитів-хелперів в децидуальній оболонці матки у ІІ-триместрі при самовільному викидні і у породіль (2014)
Макаренко А. Н. - Особенности восстановительных процессов у крыс с интрацеребральной посттравматической гематомой, Гарибова Т. Л., Воронина Т. А., Крайнева В. А. (2014)
Мельник В. С. - Особливості динаміки неврологічного дефіциту у щурів з експериментальним ішемічним інсультом на тлі антитромботичної та антикоагулянтної фармакокорекції, Савосько С. І. (2014)
Миронченко С. И. - Метаболиты оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок, Звягинцева Т. В. (2014)
Онул Н. М. - Вміст мікроелементів в організмі самки і плоду при фізіологічній вагітності та впливі важких металів (2014)
Плевинскис П. В. - Влияние средств безопасности современного легкового автомобиля на механизм образования и морфологию телесных повреждений у водителя и пассажиров (2014)
Проняєв Д. В. - Топографоанатомічні особливості яєчників плодів у третьму триместрі вагітності (2014)
Скорук А. Г. - Лектин-вуглеводні взаємодії в ембріотопографічних перетвореннях загруднинної залози людини (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування орієнтаційної побудови речовини гістологічних зрізів зорового нерва плодів людини (2014)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез піднижньощелепної слинної залози в зародків і передплодів людини, Олійник І. Ю. (2014)
Татарко С. В. - Особенности иммуногистохимической характеристики лимфоцитарной реакции очага при разных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Хмара Т. В. - Класифікація порушень морфогенезу чоловічих статевих органів, Васильчишин Я. М., Васильчишина А. В., Строіч М. М. (2014)
Хомич Н. М. - Експериментальне дослідження антиексудативних властивостей препарату "Дексаметазон" та локальної гіпотермії за умов розвитку запалення, викликаного флогогеном карагенін, Огоновський Р. З., Патерега І. П. (2014)
Бондарчук Г. О. - Шляхи формування судово-медичного експертного мислення у студентів, Гаврилюк А. О., Легін Г. О., Перебетюк А. М. (2014)
Пахольчук О. П. - Анализ "линических задач-клонов" для изучения педиатрии: сущность, дидактические функции (2014)
Попова О. М. - Літня хірургічна школа як нова допоміжна методика поглибленого вивчення хірургії у вищих медичних навчальних закладах, Чайка В. О. (2014)
Потоцька О. І. - Індивідуалізація процесу навчання в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) як реалізація оновлення освітнього простору (2014)
Борисенко В. В. - Современные представления об эпизодическом употреблении алкоголем и запойных формах алкогольной зависимости (2014)
Давиденко В. Ю. - Смак та смакова чутливість – невід’ємна складова фізіологічного функціонування зубощелепної системи, їх зміни при повній відсутності зубів (2014)
Денисенко С. В. - Актуальність біобезпеки як фактора збереження людського життя та потенціалу, Міщенко А. В., Філатова В. Л. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Ефективність методів лікування адентії верхніх латеральних різців, Якимець А. В. (2014)
Костюк І. Р. - Етіопатогенетичні аспекти періодонтиту постійних зубів у дітей (2014)
Огоновський Р. З. - Аналіз та характеристика методів профілактики та лікування патологічних рубців шкіри, Мельничук Ю. М. (2014)
Соляник О. В. - Современные представления о роли витамина К в физиологии и патологии детей, Иванько О. Г. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Застосування препарату "Йодид-100” для корекції психофізіологічних розладів у дітей з латентним гіпотиреозом (2008)
Бабінець Л. С. - Математична модель прогнозування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит (2008)
Благініна І. І. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин (2008)
Вакуленко Д. В. - Шляхи керування процесом ремоделювання кісткової тканини у хворих на остеопороз за допомогою масажу (2008)
Міщук В. Г. - Оцінка ефективності препарату Енерлів в лікуванні хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, Лапковський Е. Й., Масюк Н. А. (2008)
П’ятночка І. Т. - Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Самогальська О. Є. - Порівняльний аналіз поширеності та особливостей перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок, Карпенко Н. В. (2008)
Якубова М. М. - Особливості ускладнених форм ішемічного інсульту залежно від поліморфізму генів FII, FV, MTHFR (2008)
Грубар Ю. О. - Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба, Сморщок Ю. С. (2008)
Лучанко П. І. - Соціально-демографічний портрет донорських кадрів тернопільщини, Гриза П. В. (2008)
Ван Пин - Клінічний аналіз гістеректомій із застосуванням лапароскопії підвісного типу, Воробйова Л. І., Кривокульський Д. Б. (2008)
Попович В. І. - Деякі біохімічні показники сироватки крові у хворих на хронічний гнійний синусит з обтяженим гепатологічним анамнезом, Василюк Н. В. (2008)
Нагірний Я. П. - Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Чорній Н. В. (2008)
Запорожан С. Й. - Шлунково-кишкові кровотечі в ранньому післяопераційному періоді після ушивання проривної виразки (причини, діагностика, лікування) (2008)
Булавенко О. В. - Особливості тиреоїдного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з недостатністю лютеїнової фази, Ісламова А. О. (2008)
Бойчук А. В. - Ефективність різних методів лікування посткастраційного синдрому в корекції змін гемостазу та ліпідограми, Берегуляк О. О., Франчук А. Ю., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2008)
Смірнова В. Л. - Прогнозування захворюваності в неповних сім’ях (2008)
Пішак В. П. - Стрес-індуковані зміни про- та антиоксидантного стану крові старих щурів за умов уведення синтетичного біорегулятора за різних режимів освітлення, Ломакіна Ю. В. (2008)
Петрушенко В. В. - Активність панкреатичних ферментів в умовах раннього гострого експериментального панкреатиту (2008)
Гнатюк М. С. - Особливості локальних імунних реакцій в шлунку при пілоростенозі, Франчук В. В., Гнатюк Р. М. (2008)
Марченко Н. В. - Визначення залишкового мономера і вивчення мікроструктури базису знімного пластинкового протеза, армованого поліетиленом (2008)
Дрижак В. І. - Здобутки кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини за 25 років її діяльності, Галайчук І. Й., Жулкевич І. В., Угляр Ю. В., та ін. (2008)
Anisimova O. - Analysis of use of the information and communication platforms in education, Spektor A. (2018)
Andrukhiv A. - Scientific journals concept for integration into the international information space, Petrushka A. (2018)
Kovalska L. - Auto communicative nature of the documents of personal origin (1941-1945) (2018)
Добровольська В. В. - Інформаційно-документаційне забезпечення установ галузі культури в Україні (2018)
Вовк Н. С. - Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації (2018)
Тур О. М. - Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960–1979-ті рр.) (2018)
Maslak V. - Information systems in the library by universities in the case of the program "library" (2018)
Бачинська Н. А. - Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки (2018)
Збанацька О. М. - Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності (2018)
Шендрик О. О. - Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (2018)
Анісімова О. М. - Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі, Денисова К. О. (2018)
Komova М. - Social and informational status of mass communication document (2018)
Курбан О. В. - Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація (2018)
Диба О. П. - Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури (2018)
Пашкевич М. Ю. - Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації (2018)
Варцаба Н. В. - Розвиток PR у сфері культури: до історіографії питання (2018)
Рибачук О. М. - Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик (2018)
Кунанець Н. Е. - Документна евристика: сучасні наукові погляди (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Михайлюк О. В. - Міждисциплінарне дослідження документознавчої термінології: унормувальний аспект (Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Тур Оксани Миколаївни. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації: монографія. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2018. 301 с.) (2018)
Syrota L. - Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Новальська Т. В. - Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл (2018)
Пелещишин А. М. - Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі, Добровольська В. В., Трач О. Р., Тимовчак-Максимець О. Ю. (2018)
Прокопенко Л. С. - Робочі групи Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL) як осередки фахової співпраці (2018)
Яковенко О. Г. - Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації (2018)
Сидоренко А. І. - Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. – ХХІ ст.) (2018)
Komova М. - Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space (2018)
Збанацька О. М. - Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід (2018)
Kovalska L. - Methodology of archivistics research of thematic complexes of files (2018)
Яворська Т. М. - Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців (2018)
Бородкіна І. Л. - Машинний переклад як складова підготовки майбутніх документознавців, Бородкін Г. О. (2018)
Anisimova O. - Business analytics as a fundamental instrument of management information systems (2018)
Кирилишен Я. В. - Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу, Денисова К. О. (2018)
Cherednyk L. - Online literature: problems and development prospects (2018)
Варцаба Н. В. - Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх застосування у сфері іміджу корпорації (2018)
Коржова Т. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення підготовки спеціалістів із зв’язків з громадськістю в системі вищої школи України (2018)
Kunderevich E. - The development of the public relations technologies in the sphere of ecology and ecological education in Ukraine (2018)
Шемаєва Г. В. - Перша монографічна студія з документної евристики (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Покажчик змісту за 2018 рік (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Беззубов Д. О. - Правова оцінка логіки прийняття рішень екіпажами цивільних повітряних суден в умовах загрози безпеці (2018)
Гусар О. А. - Адміністративно-правові заходи протидії корупції в сфері цивільної авіації, Ущапівська А. Р. (2018)
Радзівілл О. А. - Розвиток міжнародного повітряного права в системі Ліги Націй (2018)
Ситніченко О. М. - Актуальні питання правової охорони атмосферного повітря від забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів (2018)
Хом’яченко С. І. - Правове регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку авіарейсу, Хоцяновська Н. Ф., Часова Т. О. (2018)
Бородін І. Л. - Правова антропологія як методологія дослідження прав людини і громадянина – історико-правовий аналіз (2018)
Габибова К. А. - Отличительные черты преступления геноцида, совершенного против этнических групп, от подобных преступлений (2018)
Головко С. Г. - Особливості та перспективи розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні (2018)
Пильгун Н. В. - До питання про історію формування американської правової системи (2018)
Череватюк В. Б. - Інститут примирення та медіація в контексті специфіки ментальності сторін конфлікту, Сай Р. Є. (2018)
Лепех Ю. С. - Президент України як суб’єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз (2018)
Проскура Г. М. - Науково-правові засади формування інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь (2018)
Усенко А. А. - Умови запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: адміністративно-правовий аспект (2018)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правові засади подолання дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні, Кудра І. А. (2018)
Янчук А. О. - Узгодження порядку призначення керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: теоретико-правовий аспект (2018)
Вишновецька С. В. - Особливості припинення трудових відносин з керівниками юридичних осіб, Кролевець Р. І. (2018)
Гаращенко Л. П. - Дистанційна праця в ЄС: аспекти правового регулювання, Гаращенко В. В. (2018)
Корнєєв Ю. В. - Колізійне регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту, Берегович Л. В. (2018)
Тімуш І. С. - Поняття та проблематика прийомного виховання у сімейному праві України, Тімуш Д. І. (2018)
Козирєва В. П. - Показання свідків як засіб доказування в господарському процесі, Хомченко О. В. (2018)
Матвійчук А. В. - Адміністрування у сфері господарської відповідальності (теоретичний аспект) (2018)
Рябова К. О. - Правова природа корпоративних договорів (2018)
Ахмедов В. А. - Латентність злочинів проти правосуддя: умови і причини виникнення, методи виявлення (2018)
Кубальський В. Н. - Теорії причинового зв’язку у науці кримінального права, Браславець К. П. (2018)
Малярчук Н. В. - Довічне позбaвлення волі: недоліки виконaння покaрaння, Мороз М. В. (2018)
Mozgawa M. - The Offence of Identity Theft in the Polish Criminal Law (Article 190a § 2 of the Penal Code). Part one, Nazar K. (2018)
Рибікова Г. В. - Системи покарань за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз, Проскура Т. Б. (2018)
Остапенко Л. А. - Визначення місця академічної відповідальності у загальній системі юридичної відповідальності, Рудик В. А. (2018)
Шуст Н. Б. - Інновації в освіті як необхідність (2018)
Михальчук В. М. - Традиційні та перспективні підходи до профілактики грипу, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2008)
Жук С. І. - Вплив ендометріозу на фертильну функцію жінок (огляд літератури), Ревчук Н. В. (2008)
Бабінець Л. С. - Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Творко В. М., Чорна А. С., та ін. (2008)
Возняк А. В. - Вікові особливості перебігу головного болю перенапруження, Няньковський С. Л. (2008)
Климнюк С. І. - Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Калатай Н. Р., Дронова О. Й. (2008)
П'ятночка І. Т. - Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою І резус-приналежністю крові, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Проценко Г. О. - Особливості перебігу подагри у жінок, Бойчук Н. С. (2008)
Крайничин Н. Я. - Цукровий діабет: більше питань, ніж відповідей (2008)
Покришко О. В. - Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ, Бігуняк Т. В. (2008)
Грищук Л. А. - Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Білик С. О., Білик Н. М. (2008)
Климнюк С. І. - Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології, Герасимів І. М., Покришко О. В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н. І. (2008)
Вадзюк С. Н. - Вплив молока, збагаченого йодом, на психофізіологічний стан школярів віком 8 та 13 років у йододефіцитному регіоні, Каплун В. А. (2008)
Радзівіл П. Н. - Аналіз показників антиендотоксинового імунітету у хворих на грамнегативну позагоспітальну і госпітальну пневмонії з летальним результатом, Білоглазов В. А. (2008)
Гребеник М. В. - Проаритмогенна активність міокарда в процесі післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2008)
Савельєв С. О. - Прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих, що прооперовані з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Матвійчук О. Б. - Стан неспецифічної резистентності у хворих із гнійно-септичними ускладненнями у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок, Лаповець Л. Є., Порохнавець Л. Є. (2008)
Попович В. І. - Порівняльна оцінка ефективності схем ранньої післяопераційної реабілітації хворих на хронічні риносинуїти, Савчук О. І. (2008)
Волосюк Я. О. - Порушення функцій кульшового суглоба внаслідок спондилолістезу поперекового відділу хребта (2008)
Залізняк М. С. - Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит початкового – i ступеня тяжкості при лікуванні на курорті Гусятин (2008)
Сатурська Г. С. - Варіабельність серцевого ритму у щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда в умовах зміненого функціонування опіоїдної системи, Хара М. Р. (2008)
Гульчук Н. М. - Дослідження активності препарату ізофон на моделі експериментального туберкульозу нелінійних мишей з преморбідною імунною недостатністю (2008)
Пентюк Н. О. - Роль епідеміологічних та етіологічних факторів у формуванні фіброзу печінки при HCV-інфекції (2008)
Єрошенко Г. А. - Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну, Костиленко Ю. П., Шепітько В. І., Лисаченко О. Д. (2008)
Бойків А. Б. - Зміни гуморального імунітету у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції (2008)
Пришляк А. М. - Особливості ремоделювання камер серця при ураженні організму чотирьоххлористим вуглецем (2008)
Абдул-Огли Л. В. - Становлення позазародкових органів у період раннього ембріонального розвитку людини (2008)
Андрейчин С. М. - Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні, Скірак З. С. (2008)
Волянський А. Ю. - Вплив екзогенного тироксину на рівень специфічного антитілогенезу за умов імунізації АДП-анатоксином, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., та ін. (2008)
Старченко І. І. - Особливості будови слизової оболонки альвеолярної дуги верхньої щелепи людини в ембріогенезі (2008)
Денефіль О. В. - Вплив альфа-адреноблокаторів на автономний баланс серцевого ритму щурів-самиць за різних типів погоди (2008)
До 70-річчя від дня народження Василюка Василя Миколайовича (2008)
Фещенко Ю. І. - Клінічна ефективність тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію: бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Назаренко К. В. (2016)
Курик Л. М. - Основні складові якості життя хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання (2016)
Зайков С. В. - Спектр сенсибілізації до алергенів у дітей та молоді Вінницької області з респіраторною алергією, Гацька Д. О., Корицька І. В. (2016)
Добрянський Д. В. - Оцінка ефективності комбінованої терапії у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Belyaeva N. - Medical experts aspects of the efficiency of measures for rehabilitation of disabled respiratory diseases, Shevchuk S., Kurylenko I., Iliuk I., Yavorovenko A., Danilenko Y., Tomlyak T., Boyko V. (2016)
Фещенко Ю. І. - Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Уманець Т. Р. - Місце небулайзерної терапії в лікуванні загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність небутамолу (2016)
Островський М. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми (2016)
Конопкина Л. И. - Важность выбора доставочного устройства для пациентов с бронхиально астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких (2016)
Островський М. М. - Доказательная медицина в реальной практике бронхообструктивных заболеваний (2016)
Конопкина Л. И. - Особенности лечения больных с бронхообструктивными заболеваниями в сочетании с сахарным диабетом и ожирением (2016)
Конопкина Л. И. - Доказательная база Ультибро® Бризхайлер®: возможности улучшения менеджмента хронического обструктивного заболевания легких (2016)
Островський М. М. - Місце подвійної бронходилатаційної терапії в щоденній клінічній практиці (2016)
Дзюблик Я. А. - Двойная бронходилатация в профилактике обострений. Перспективы, открытые исследованием FLAME (2016)
Крахмалова Е. О. - Выбор терапии хронического обструктивного заболевания легких у пациентов с сопутствующей кардиоваскулярной патологией (2016)
Островський М. М. - Гострі та хронічні запальні захворювання дихальних шляхів: вибір патогенетичної терапії (2016)
Конопкина Л. И. - Рациональный подход к лечению больных бронхиальной астмой (2016)
Охотникова Е. Н. - Новые возможности противовоспалительной терапии аллергического ринита (2016)
Островський М. М. - Бронхіальна астма, вірус-індуковані загострення: погляд через призму метаболізму лейкотрієнів (2016)
Романюк Л. И. - Оказание неотложной помощи при анафилаксии. Автоинъектор с адреналином EpiPen (2016)
Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у профілактиці вірус-асоційованих загострень бронхіальної астми (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Ilkova N. - External conditions of bankruptcy institute functioning in the economy of Ukraine, Rynkevych N. (2018)
Kvach Y. - Tourism and hospitalityindustryin the context of global economic development, Koval V., Hrymaliuk A. (2018)
Franchuk O. - Elements of control of competitiveness of telecommunication companies, Petrova M., Tolkachova G. (2018)
Kostetska K. - Rational nature use of recreational management subjects on the basis of inclusive, Smol M., Gaska K. (2018)
Baratashvili N. - Importance of double taxation to increase export potential, Pharsenadze Z. (2018)
Slobodianiuk O. - Importance of agrarian insurance market development for the national economy, Lositska T., Pukala R. (2018)
Zamlynskyi V. - Features of a complex marketing approach in management of the tourism industry, Yurchenko N., Haltsova O. (2018)
Burkynskyi B. - Property management dominants for recreational natural resources, Martienko A., Khumarova N., Prokopiuk A. (2018)
Kodzhebash A. - Transport and logistic components of waste management strategies in the context of implementing resource-saving and environmental policy, Krivencev A. (2018)
Акбергенов А. А. - Візуалізація найпростіших сценаріїв ідеальної турбулентності, Романенко О. Ю. (2019)
Атласюк О. М. - Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач у просторах Соболєва (2019)
Бойчук О. А. - Лінійні крайові задачі для слабкосингулярних інтегральних рівнянь, Ферук В. А. (2019)
Вовк І. В. - Збудження автоколивань потоком рідини в циліндричному каналі з двома діафрагмами, Маципура В. Т., Троценко Я. П. (2019)
Eftekharinasab K. - A global diffeomorphism theorem for Fréchet spaces (2019)
Каратаєва Т. В. - Соціум, математична модель динамічної системи конфлікту, Кошманенко В. Д. (2019)
Ковальчук Т. В. - Метод усереднення в задачах оптимального керування імпульсними системами, Могильова В. В., Шовкопляс Т. В. (2019)
Сєров М. І. - Класифікація симетрійних властивостей (1+2)-вимірного рівняння реакції – конвекції – дифузії, Сєрова М. М., Приставка Ю. В. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Умови абсолютної нестійкості розв’язків різницевих рівнянь зі самоспряженими операторними коефіцієнтами, Слюсарчук Л. М. (2019)
Yuryk I. I. - Partial solutions of a system of Euler equations (2019)
Святоцький О. Д. - Подальша інтеграція журналу "Право України" у світовий науковий простір, Стефанчук Р. О. (2018)
Харитонов Є. О. - Сутність ІТ-права: пошук парадигми, Харитонова О. І. (2018)
Стефанчук Р. О. - Інформаційні технології та право: quo vadis? (2018)
Сімсон О. Е. - ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання (2018)
Кохановська О. В. - Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) (2018)
Кодинець А. О. - Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики (2018)
Яворська О. С. - Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет (2018)
Венедіктова І. В. - Авторське право на елементи літературного твору у комп’ютерній відеогрі (2018)
Тарасенко Л. Л. - Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права (2018)
Селіванов М. В. - Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень (2018)
Радутний О. Е. - Суб’єктність штучного інтелекту у кримінальному праві (2018)
Жилінкова О. В. - Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій (2018)
Бачинський Т. В. - Аналіз юридичних ризиків господарської діяльності ІТ-компаній у Львові (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Рішення Суду Справедливості Європейського Союзу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із криптовалютами та коментар до нього (2018)
Мартинюк Р. С. - Змішана республіка – напівпрезидентська форма правління? (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами Державної прикордонної служби України (2018)
Дроздов О. М - Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами (2018)
Денисов В. Н. - Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції, Фалалєєва Л. Г. (2018)
Буяджи Г. В. - Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять (2018)
Голосніченко І. П. - До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні (2018)
Задорожний О. В. - До питання захисту прав інвесторів у разі розірвання договору купівлі-продажу приватизованого майна (2018)
Довгерт А. С. - Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права (2018)
Про особливості застосування повороту виконання рішення у цивільній справі (2018)
Про дотримання принципу стабільності при внесенні змін до будь-яких елементів податків та зборів в Україні (2018)
Порушення права на свободу та особисту недоторканність через вади нового Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Порушення права на справедливий суд через свавільність рішення вищого національного суду (2018)
Порушення права на повагу до житла через проведення обшуку в квартирі за відсутності достатніх законодавчих гарантій (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.), Зінченко І. О. (2018)
Держипільська А. М. - Всесвітня актуальність правозахисних концепцій Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна – випускників Львівського університету (2018)
Гончаров В. В. - Успішне продовження нового циклу львівських міжнародних круглих столів з праволюдинної міждисциплінарної проблематики (2018)
Ювілей академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України Мамутова В. (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Дрьоміна В.(до 65-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Нагребельного В. (до 65-річчя від дня народження (2018)
Вихідні дані (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз тканинного напруження слизових клаптів порожнини рота різних ступенів, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Malko N. V. - Estimation of influence of the therapeutic – prophylactic complex on the immune system indices of experimental animals with simulated gingivitis, Bezvushko E. V. (2018)
Аветіков Д. С. - Досвід використання цифрових систем для діагностики гіпертрофічних рубців шкіри обличчя, Буханченко О. П., Іваницький І. О., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2018)
Удод О. А. - Потенціометричні показники в пацієнтів із незнімними ортопедичними конструкціями та інтраоральним галітозом, Глівінська А. О. (2018)
Філімонов Ю. В. - Дослідження біохімічних показників ротової рідини при ортодонтичному лікуванні, Істошин В. М., Пачевська А. В., Драчук Н. В., Дудік О. П., Філімонов В. Ю. (2018)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика показників гігієни порожнини рота в дітей початкової школи залежно від стоматологічного статусу, Попик К. М., Уласевич Л. П. (2018)
Лагода Л. С. - Особливості фізичного розвитку і захворюваність на карієс зубів дітей, які проживають у екологічно несприятливих умовах, Мусій-Семенців Х. Г., Лисак Т. Ю. (2018)
Скрипников П. М. - Клінічні прояви саркоїдозу на червоній облямівці губ і слизовій оболонці порожнини рота, тактика лікаря-стоматолога, Скрипнікова Т. П., Вітко Ю. М. (2018)
Рибалов О. В. - Деонтологія і професійна етика в діяльності лікаря-стоматолога, Литовченко І. Ю., Коломієць С. В., Прочанкіна В. Л. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс та особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей із бронхіальною астмою, Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Григоров С. М. - Сучасний погляд на експериментальне і клінічне обґрунтування використання prf у процесах репаративної регенерації шкіри, Криничко Л. Р., Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Ахмеров В. Д. (2018)
Макєєв В. Ф. - Сучасні погляди на етіологічні чинники розвитку скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури), Олійник М. Ю. (2018)
Савєльєва Н. М. - Деякі аспекти етіології захворювань пародонта (огляд літератури), Соколова І. І., Герман С. І., Томіліна Т. В. (2018)
Самойленко А. В. - Застосування діагностичних маркерів ротової рідини в ранній діагностиці стоматологічної захворюваності в працівників сталепромислових підприємств, Павлов С. В., Возна І. В. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Клінічні показники стоматологічного статусу хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легень (2018)
Кузь В. С. - Результати лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів протезами з термопластичного базисного матеріалу "Deflex Acrylato", Дворник В. М., Кузь Г. М., Баля Г. М., Мартиненко І. М. (2018)
Мірчук Б. М. - Вторинні деформації в дорослих пацієнтів із дефектами зубних рядів, Максимов Я. В. (2018)
Фліс П. С. - Дослідження стану ЛОР-органів у дітей з аномаліями і деформаціями зубощелепного апарату й порушенням мовлення, Ращенко Н. В., Мельник А. О., Філоненко В. В., Котов О. І. (2018)
Скрипнікова Т. П. - Роль клінічної конференції у формуванні професійних компетенцій лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів умса, Хребор М. В., Силенко Ю. І., Писаренко О. А. (2018)
Удальцова-Гродзинська К. О. - Особливості практичної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії, Писаренко О. А. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс і особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей з бронхіальною астмою (огляд літератури), Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Ружицька О. В. - Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп (2018)
Łukianowa L. - Z polskich doświadczeń kształcenia kadr pedagogicznych edukacji dorosłych (2018)
Аніщенко О. - Моделі центрів освіти дорослих в Україні (2018)
Vasylenko O. - Development of soft skills in the system of Adult education (2018)
Ващенко Л. - Теоретичні засади неформальної освіти дорослих (2018)
Волярська О. - Теорія і практика освіти дорослого економічно активного населення України в контексті європеїзації (2018)
Полтавець Н. - Творчий потенціал дорослих у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2018)
Pavliuk R. - Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine (2018)
Баранова Л. - Забезпечення кроскультурної підготовки студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти Канади (2018)
Боса І. - Культурно-освітня діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності і ремесел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Боярська-Хоменко А. - Інституалізація освіти дорослих в Німеччині: історичний аспект (2018)
Вовк М. - Канадський досвід українознавчої освіти: можливості конструктивного використання у вітчизняній освітній практиці, Машкова І. (2018)
Горетько Т. - Системний підхід до професійної підготовки IT-менеджерів у закладах вищої освіти США (2018)
Гришко В. - Університети третього віку як складова неперервної освіти: зарубіжний досвід (2018)
Кобюк Ю. - Організація процесу набуття професійного досвіду майбутніми вчителями початкових класів в університетах Австралії (2018)
Маслова Т. - Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителів польської мови в Республіці Польща (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського