Потоцька О. І. - Індивідуалізація процесу навчання в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) як реалізація оновлення освітнього простору (2014)
Борисенко В. В. - Современные представления об эпизодическом употреблении алкоголем и запойных формах алкогольной зависимости (2014)
Давиденко В. Ю. - Смак та смакова чутливість – невід’ємна складова фізіологічного функціонування зубощелепної системи, їх зміни при повній відсутності зубів (2014)
Денисенко С. В. - Актуальність біобезпеки як фактора збереження людського життя та потенціалу, Міщенко А. В., Філатова В. Л. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Ефективність методів лікування адентії верхніх латеральних різців, Якимець А. В. (2014)
Костюк І. Р. - Етіопатогенетичні аспекти періодонтиту постійних зубів у дітей (2014)
Огоновський Р. З. - Аналіз та характеристика методів профілактики та лікування патологічних рубців шкіри, Мельничук Ю. М. (2014)
Соляник О. В. - Современные представления о роли витамина К в физиологии и патологии детей, Иванько О. Г. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Застосування препарату "Йодид-100” для корекції психофізіологічних розладів у дітей з латентним гіпотиреозом (2008)
Бабінець Л. С. - Математична модель прогнозування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит (2008)
Благініна І. І. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин (2008)
Вакуленко Д. В. - Шляхи керування процесом ремоделювання кісткової тканини у хворих на остеопороз за допомогою масажу (2008)
Міщук В. Г. - Оцінка ефективності препарату Енерлів в лікуванні хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, Лапковський Е. Й., Масюк Н. А. (2008)
П’ятночка І. Т. - Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Самогальська О. Є. - Порівняльний аналіз поширеності та особливостей перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок, Карпенко Н. В. (2008)
Якубова М. М. - Особливості ускладнених форм ішемічного інсульту залежно від поліморфізму генів FII, FV, MTHFR (2008)
Грубар Ю. О. - Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба, Сморщок Ю. С. (2008)
Лучанко П. І. - Соціально-демографічний портрет донорських кадрів тернопільщини, Гриза П. В. (2008)
Ван Пин - Клінічний аналіз гістеректомій із застосуванням лапароскопії підвісного типу, Воробйова Л. І., Кривокульський Д. Б. (2008)
Попович В. І. - Деякі біохімічні показники сироватки крові у хворих на хронічний гнійний синусит з обтяженим гепатологічним анамнезом, Василюк Н. В. (2008)
Нагірний Я. П. - Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Чорній Н. В. (2008)
Запорожан С. Й. - Шлунково-кишкові кровотечі в ранньому післяопераційному періоді після ушивання проривної виразки (причини, діагностика, лікування) (2008)
Булавенко О. В. - Особливості тиреоїдного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з недостатністю лютеїнової фази, Ісламова А. О. (2008)
Бойчук А. В. - Ефективність різних методів лікування посткастраційного синдрому в корекції змін гемостазу та ліпідограми, Берегуляк О. О., Франчук А. Ю., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2008)
Смірнова В. Л. - Прогнозування захворюваності в неповних сім’ях (2008)
Пішак В. П. - Стрес-індуковані зміни про- та антиоксидантного стану крові старих щурів за умов уведення синтетичного біорегулятора за різних режимів освітлення, Ломакіна Ю. В. (2008)
Петрушенко В. В. - Активність панкреатичних ферментів в умовах раннього гострого експериментального панкреатиту (2008)
Гнатюк М. С. - Особливості локальних імунних реакцій в шлунку при пілоростенозі, Франчук В. В., Гнатюк Р. М. (2008)
Марченко Н. В. - Визначення залишкового мономера і вивчення мікроструктури базису знімного пластинкового протеза, армованого поліетиленом (2008)
Дрижак В. І. - Здобутки кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини за 25 років її діяльності, Галайчук І. Й., Жулкевич І. В., Угляр Ю. В., та ін. (2008)
Anisimova O. - Analysis of use of the information and communication platforms in education, Spektor A. (2018)
Andrukhiv A. - Scientific journals concept for integration into the international information space, Petrushka A. (2018)
Kovalska L. - Auto communicative nature of the documents of personal origin (1941-1945) (2018)
Добровольська В. В. - Інформаційно-документаційне забезпечення установ галузі культури в Україні (2018)
Вовк Н. С. - Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації (2018)
Тур О. М. - Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960–1979-ті рр.) (2018)
Maslak V. - Information systems in the library by universities in the case of the program "library" (2018)
Бачинська Н. А. - Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки (2018)
Збанацька О. М. - Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності (2018)
Шендрик О. О. - Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (2018)
Анісімова О. М. - Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі, Денисова К. О. (2018)
Komova М. - Social and informational status of mass communication document (2018)
Курбан О. В. - Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація (2018)
Диба О. П. - Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури (2018)
Пашкевич М. Ю. - Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації (2018)
Варцаба Н. В. - Розвиток PR у сфері культури: до історіографії питання (2018)
Рибачук О. М. - Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик (2018)
Кунанець Н. Е. - Документна евристика: сучасні наукові погляди (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Михайлюк О. В. - Міждисциплінарне дослідження документознавчої термінології: унормувальний аспект (Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Тур Оксани Миколаївни. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації: монографія. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2018. 301 с.) (2018)
Syrota L. - Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Новальська Т. В. - Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл (2018)
Пелещишин А. М. - Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі, Добровольська В. В., Трач О. Р., Тимовчак-Максимець О. Ю. (2018)
Прокопенко Л. С. - Робочі групи Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL) як осередки фахової співпраці (2018)
Яковенко О. Г. - Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації (2018)
Сидоренко А. І. - Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. – ХХІ ст.) (2018)
Komova М. - Factors of the mass communication document functioning in social and cultural space (2018)
Збанацька О. М. - Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід (2018)
Kovalska L. - Methodology of archivistics research of thematic complexes of files (2018)
Яворська Т. М. - Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців (2018)
Бородкіна І. Л. - Машинний переклад як складова підготовки майбутніх документознавців, Бородкін Г. О. (2018)
Anisimova O. - Business analytics as a fundamental instrument of management information systems (2018)
Кирилишен Я. В. - Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу, Денисова К. О. (2018)
Cherednyk L. - Online literature: problems and development prospects (2018)
Варцаба Н. В. - Комунікативні технології у процесі іміджмейкінгу та особливості їх застосування у сфері іміджу корпорації (2018)
Коржова Т. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення підготовки спеціалістів із зв’язків з громадськістю в системі вищої школи України (2018)
Kunderevich E. - The development of the public relations technologies in the sphere of ecology and ecological education in Ukraine (2018)
Шемаєва Г. В. - Перша монографічна студія з документної евристики (Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с.: рис., табл.) (2018)
Покажчик змісту за 2018 рік (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Беззубов Д. О. - Правова оцінка логіки прийняття рішень екіпажами цивільних повітряних суден в умовах загрози безпеці (2018)
Гусар О. А. - Адміністративно-правові заходи протидії корупції в сфері цивільної авіації, Ущапівська А. Р. (2018)
Радзівілл О. А. - Розвиток міжнародного повітряного права в системі Ліги Націй (2018)
Ситніченко О. М. - Актуальні питання правової охорони атмосферного повітря від забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів (2018)
Хом’яченко С. І. - Правове регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку авіарейсу, Хоцяновська Н. Ф., Часова Т. О. (2018)
Бородін І. Л. - Правова антропологія як методологія дослідження прав людини і громадянина – історико-правовий аналіз (2018)
Габибова К. А. - Отличительные черты преступления геноцида, совершенного против этнических групп, от подобных преступлений (2018)
Головко С. Г. - Особливості та перспективи розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні (2018)
Пильгун Н. В. - До питання про історію формування американської правової системи (2018)
Череватюк В. Б. - Інститут примирення та медіація в контексті специфіки ментальності сторін конфлікту, Сай Р. Є. (2018)
Лепех Ю. С. - Президент України як суб’єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз (2018)
Проскура Г. М. - Науково-правові засади формування інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь (2018)
Усенко А. А. - Умови запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: адміністративно-правовий аспект (2018)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правові засади подолання дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні, Кудра І. А. (2018)
Янчук А. О. - Узгодження порядку призначення керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: теоретико-правовий аспект (2018)
Вишновецька С. В. - Особливості припинення трудових відносин з керівниками юридичних осіб, Кролевець Р. І. (2018)
Гаращенко Л. П. - Дистанційна праця в ЄС: аспекти правового регулювання, Гаращенко В. В. (2018)
Корнєєв Ю. В. - Колізійне регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту, Берегович Л. В. (2018)
Тімуш І. С. - Поняття та проблематика прийомного виховання у сімейному праві України, Тімуш Д. І. (2018)
Козирєва В. П. - Показання свідків як засіб доказування в господарському процесі, Хомченко О. В. (2018)
Матвійчук А. В. - Адміністрування у сфері господарської відповідальності (теоретичний аспект) (2018)
Рябова К. О. - Правова природа корпоративних договорів (2018)
Ахмедов В. А. - Латентність злочинів проти правосуддя: умови і причини виникнення, методи виявлення (2018)
Кубальський В. Н. - Теорії причинового зв’язку у науці кримінального права, Браславець К. П. (2018)
Малярчук Н. В. - Довічне позбaвлення волі: недоліки виконaння покaрaння, Мороз М. В. (2018)
Mozgawa M. - The Offence of Identity Theft in the Polish Criminal Law (Article 190a § 2 of the Penal Code). Part one, Nazar K. (2018)
Рибікова Г. В. - Системи покарань за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз, Проскура Т. Б. (2018)
Остапенко Л. А. - Визначення місця академічної відповідальності у загальній системі юридичної відповідальності, Рудик В. А. (2018)
Шуст Н. Б. - Інновації в освіті як необхідність (2018)
Михальчук В. М. - Традиційні та перспективні підходи до профілактики грипу, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2008)
Жук С. І. - Вплив ендометріозу на фертильну функцію жінок (огляд літератури), Ревчук Н. В. (2008)
Бабінець Л. С. - Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Творко В. М., Чорна А. С., та ін. (2008)
Возняк А. В. - Вікові особливості перебігу головного болю перенапруження, Няньковський С. Л. (2008)
Климнюк С. І. - Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Калатай Н. Р., Дронова О. Й. (2008)
П'ятночка І. Т. - Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою І резус-приналежністю крові, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Проценко Г. О. - Особливості перебігу подагри у жінок, Бойчук Н. С. (2008)
Крайничин Н. Я. - Цукровий діабет: більше питань, ніж відповідей (2008)
Покришко О. В. - Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ, Бігуняк Т. В. (2008)
Грищук Л. А. - Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Білик С. О., Білик Н. М. (2008)
Климнюк С. І. - Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології, Герасимів І. М., Покришко О. В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н. І. (2008)
Вадзюк С. Н. - Вплив молока, збагаченого йодом, на психофізіологічний стан школярів віком 8 та 13 років у йододефіцитному регіоні, Каплун В. А. (2008)
Радзівіл П. Н. - Аналіз показників антиендотоксинового імунітету у хворих на грамнегативну позагоспітальну і госпітальну пневмонії з летальним результатом, Білоглазов В. А. (2008)
Гребеник М. В. - Проаритмогенна активність міокарда в процесі післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2008)
Савельєв С. О. - Прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих, що прооперовані з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Матвійчук О. Б. - Стан неспецифічної резистентності у хворих із гнійно-септичними ускладненнями у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок, Лаповець Л. Є., Порохнавець Л. Є. (2008)
Попович В. І. - Порівняльна оцінка ефективності схем ранньої післяопераційної реабілітації хворих на хронічні риносинуїти, Савчук О. І. (2008)
Волосюк Я. О. - Порушення функцій кульшового суглоба внаслідок спондилолістезу поперекового відділу хребта (2008)
Залізняк М. С. - Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит початкового – i ступеня тяжкості при лікуванні на курорті Гусятин (2008)
Сатурська Г. С. - Варіабельність серцевого ритму у щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда в умовах зміненого функціонування опіоїдної системи, Хара М. Р. (2008)
Гульчук Н. М. - Дослідження активності препарату ізофон на моделі експериментального туберкульозу нелінійних мишей з преморбідною імунною недостатністю (2008)
Пентюк Н. О. - Роль епідеміологічних та етіологічних факторів у формуванні фіброзу печінки при HCV-інфекції (2008)
Єрошенко Г. А. - Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну, Костиленко Ю. П., Шепітько В. І., Лисаченко О. Д. (2008)
Бойків А. Б. - Зміни гуморального імунітету у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції (2008)
Пришляк А. М. - Особливості ремоделювання камер серця при ураженні організму чотирьоххлористим вуглецем (2008)
Абдул-Огли Л. В. - Становлення позазародкових органів у період раннього ембріонального розвитку людини (2008)
Андрейчин С. М. - Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні, Скірак З. С. (2008)
Волянський А. Ю. - Вплив екзогенного тироксину на рівень специфічного антитілогенезу за умов імунізації АДП-анатоксином, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., та ін. (2008)
Старченко І. І. - Особливості будови слизової оболонки альвеолярної дуги верхньої щелепи людини в ембріогенезі (2008)
Денефіль О. В. - Вплив альфа-адреноблокаторів на автономний баланс серцевого ритму щурів-самиць за різних типів погоди (2008)
До 70-річчя від дня народження Василюка Василя Миколайовича (2008)
Фещенко Ю. І. - Клінічна ефективність тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію: бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Назаренко К. В. (2016)
Курик Л. М. - Основні складові якості життя хворих на бронхіальну астму в залежності від ступеня тяжкості перебігу захворювання (2016)
Зайков С. В. - Спектр сенсибілізації до алергенів у дітей та молоді Вінницької області з респіраторною алергією, Гацька Д. О., Корицька І. В. (2016)
Добрянський Д. В. - Оцінка ефективності комбінованої терапії у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Belyaeva N. - Medical experts aspects of the efficiency of measures for rehabilitation of disabled respiratory diseases, Shevchuk S., Kurylenko I., Iliuk I., Yavorovenko A., Danilenko Y., Tomlyak T., Boyko V. (2016)
Фещенко Ю. І. - Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Уманець Т. Р. - Місце небулайзерної терапії в лікуванні загострень бронхіальної астми у дітей: ефективність небутамолу (2016)
Островський М. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми (2016)
Конопкина Л. И. - Важность выбора доставочного устройства для пациентов с бронхиально астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких (2016)
Островський М. М. - Доказательная медицина в реальной практике бронхообструктивных заболеваний (2016)
Конопкина Л. И. - Особенности лечения больных с бронхообструктивными заболеваниями в сочетании с сахарным диабетом и ожирением (2016)
Конопкина Л. И. - Доказательная база Ультибро® Бризхайлер®: возможности улучшения менеджмента хронического обструктивного заболевания легких (2016)
Островський М. М. - Місце подвійної бронходилатаційної терапії в щоденній клінічній практиці (2016)
Дзюблик Я. А. - Двойная бронходилатация в профилактике обострений. Перспективы, открытые исследованием FLAME (2016)
Крахмалова Е. О. - Выбор терапии хронического обструктивного заболевания легких у пациентов с сопутствующей кардиоваскулярной патологией (2016)
Островський М. М. - Гострі та хронічні запальні захворювання дихальних шляхів: вибір патогенетичної терапії (2016)
Конопкина Л. И. - Рациональный подход к лечению больных бронхиальной астмой (2016)
Охотникова Е. Н. - Новые возможности противовоспалительной терапии аллергического ринита (2016)
Островський М. М. - Бронхіальна астма, вірус-індуковані загострення: погляд через призму метаболізму лейкотрієнів (2016)
Романюк Л. И. - Оказание неотложной помощи при анафилаксии. Автоинъектор с адреналином EpiPen (2016)
Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у профілактиці вірус-асоційованих загострень бронхіальної астми (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Ilkova N. - External conditions of bankruptcy institute functioning in the economy of Ukraine, Rynkevych N. (2018)
Kvach Y. - Tourism and hospitalityindustryin the context of global economic development, Koval V., Hrymaliuk A. (2018)
Franchuk O. - Elements of control of competitiveness of telecommunication companies, Petrova M., Tolkachova G. (2018)
Kostetska K. - Rational nature use of recreational management subjects on the basis of inclusive, Smol M., Gaska K. (2018)
Baratashvili N. - Importance of double taxation to increase export potential, Pharsenadze Z. (2018)
Slobodianiuk O. - Importance of agrarian insurance market development for the national economy, Lositska T., Pukala R. (2018)
Zamlynskyi V. - Features of a complex marketing approach in management of the tourism industry, Yurchenko N., Haltsova O. (2018)
Burkynskyi B. - Property management dominants for recreational natural resources, Martienko A., Khumarova N., Prokopiuk A. (2018)
Kodzhebash A. - Transport and logistic components of waste management strategies in the context of implementing resource-saving and environmental policy, Krivencev A. (2018)
Акбергенов А. А. - Візуалізація найпростіших сценаріїв ідеальної турбулентності, Романенко О. Ю. (2019)
Атласюк О. М. - Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач у просторах Соболєва (2019)
Бойчук О. А. - Лінійні крайові задачі для слабкосингулярних інтегральних рівнянь, Ферук В. А. (2019)
Вовк І. В. - Збудження автоколивань потоком рідини в циліндричному каналі з двома діафрагмами, Маципура В. Т., Троценко Я. П. (2019)
Eftekharinasab K. - A global diffeomorphism theorem for Fréchet spaces (2019)
Каратаєва Т. В. - Соціум, математична модель динамічної системи конфлікту, Кошманенко В. Д. (2019)
Ковальчук Т. В. - Метод усереднення в задачах оптимального керування імпульсними системами, Могильова В. В., Шовкопляс Т. В. (2019)
Сєров М. І. - Класифікація симетрійних властивостей (1+2)-вимірного рівняння реакції – конвекції – дифузії, Сєрова М. М., Приставка Ю. В. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Умови абсолютної нестійкості розв’язків різницевих рівнянь зі самоспряженими операторними коефіцієнтами, Слюсарчук Л. М. (2019)
Yuryk I. I. - Partial solutions of a system of Euler equations (2019)
Святоцький О. Д. - Подальша інтеграція журналу "Право України" у світовий науковий простір, Стефанчук Р. О. (2018)
Харитонов Є. О. - Сутність ІТ-права: пошук парадигми, Харитонова О. І. (2018)
Стефанчук Р. О. - Інформаційні технології та право: quo vadis? (2018)
Сімсон О. Е. - ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання (2018)
Кохановська О. В. - Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) (2018)
Кодинець А. О. - Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики (2018)
Яворська О. С. - Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет (2018)
Венедіктова І. В. - Авторське право на елементи літературного твору у комп’ютерній відеогрі (2018)
Тарасенко Л. Л. - Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права (2018)
Селіванов М. В. - Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень (2018)
Радутний О. Е. - Суб’єктність штучного інтелекту у кримінальному праві (2018)
Жилінкова О. В. - Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій (2018)
Бачинський Т. В. - Аналіз юридичних ризиків господарської діяльності ІТ-компаній у Львові (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Рішення Суду Справедливості Європейського Союзу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із криптовалютами та коментар до нього (2018)
Мартинюк Р. С. - Змішана республіка – напівпрезидентська форма правління? (2018)
Мота А. Ф. - Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами Державної прикордонної служби України (2018)
Дроздов О. М - Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами (2018)
Денисов В. Н. - Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції, Фалалєєва Л. Г. (2018)
Буяджи Г. В. - Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять (2018)
Голосніченко І. П. - До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні (2018)
Задорожний О. В. - До питання захисту прав інвесторів у разі розірвання договору купівлі-продажу приватизованого майна (2018)
Довгерт А. С. - Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права (2018)
Про особливості застосування повороту виконання рішення у цивільній справі (2018)
Про дотримання принципу стабільності при внесенні змін до будь-яких елементів податків та зборів в Україні (2018)
Порушення права на свободу та особисту недоторканність через вади нового Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Порушення права на справедливий суд через свавільність рішення вищого національного суду (2018)
Порушення права на повагу до житла через проведення обшуку в квартирі за відсутності достатніх законодавчих гарантій (2018)
Панов М. І. - Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.), Зінченко І. О. (2018)
Держипільська А. М. - Всесвітня актуальність правозахисних концепцій Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна – випускників Львівського університету (2018)
Гончаров В. В. - Успішне продовження нового циклу львівських міжнародних круглих столів з праволюдинної міждисциплінарної проблематики (2018)
Ювілей академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України Мамутова В. (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Дрьоміна В.(до 65-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Нагребельного В. (до 65-річчя від дня народження (2018)
Вихідні дані (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз тканинного напруження слизових клаптів порожнини рота різних ступенів, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Malko N. V. - Estimation of influence of the therapeutic – prophylactic complex on the immune system indices of experimental animals with simulated gingivitis, Bezvushko E. V. (2018)
Аветіков Д. С. - Досвід використання цифрових систем для діагностики гіпертрофічних рубців шкіри обличчя, Буханченко О. П., Іваницький І. О., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2018)
Удод О. А. - Потенціометричні показники в пацієнтів із незнімними ортопедичними конструкціями та інтраоральним галітозом, Глівінська А. О. (2018)
Філімонов Ю. В. - Дослідження біохімічних показників ротової рідини при ортодонтичному лікуванні, Істошин В. М., Пачевська А. В., Драчук Н. В., Дудік О. П., Філімонов В. Ю. (2018)
Каськова Л. Ф. - Порівняльна характеристика показників гігієни порожнини рота в дітей початкової школи залежно від стоматологічного статусу, Попик К. М., Уласевич Л. П. (2018)
Лагода Л. С. - Особливості фізичного розвитку і захворюваність на карієс зубів дітей, які проживають у екологічно несприятливих умовах, Мусій-Семенців Х. Г., Лисак Т. Ю. (2018)
Скрипников П. М. - Клінічні прояви саркоїдозу на червоній облямівці губ і слизовій оболонці порожнини рота, тактика лікаря-стоматолога, Скрипнікова Т. П., Вітко Ю. М. (2018)
Рибалов О. В. - Деонтологія і професійна етика в діяльності лікаря-стоматолога, Литовченко І. Ю., Коломієць С. В., Прочанкіна В. Л. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс та особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей із бронхіальною астмою, Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Григоров С. М. - Сучасний погляд на експериментальне і клінічне обґрунтування використання prf у процесах репаративної регенерації шкіри, Криничко Л. Р., Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Ахмеров В. Д. (2018)
Макєєв В. Ф. - Сучасні погляди на етіологічні чинники розвитку скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури), Олійник М. Ю. (2018)
Савєльєва Н. М. - Деякі аспекти етіології захворювань пародонта (огляд літератури), Соколова І. І., Герман С. І., Томіліна Т. В. (2018)
Самойленко А. В. - Застосування діагностичних маркерів ротової рідини в ранній діагностиці стоматологічної захворюваності в працівників сталепромислових підприємств, Павлов С. В., Возна І. В. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Клінічні показники стоматологічного статусу хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легень (2018)
Кузь В. С. - Результати лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів протезами з термопластичного базисного матеріалу "Deflex Acrylato", Дворник В. М., Кузь Г. М., Баля Г. М., Мартиненко І. М. (2018)
Мірчук Б. М. - Вторинні деформації в дорослих пацієнтів із дефектами зубних рядів, Максимов Я. В. (2018)
Фліс П. С. - Дослідження стану ЛОР-органів у дітей з аномаліями і деформаціями зубощелепного апарату й порушенням мовлення, Ращенко Н. В., Мельник А. О., Філоненко В. В., Котов О. І. (2018)
Скрипнікова Т. П. - Роль клінічної конференції у формуванні професійних компетенцій лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів умса, Хребор М. В., Силенко Ю. І., Писаренко О. А. (2018)
Удальцова-Гродзинська К. О. - Особливості практичної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії, Писаренко О. А. (2018)
Возний О. В. - Епідеміологічні аспекти захворюваності на карієс і особливості розвитку карієсогенної ситуації в дітей з бронхіальною астмою (огляд літератури), Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2018)
Ружицька О. В. - Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп (2018)
Łukianowa L. - Z polskich doświadczeń kształcenia kadr pedagogicznych edukacji dorosłych (2018)
Аніщенко О. - Моделі центрів освіти дорослих в Україні (2018)
Vasylenko O. - Development of soft skills in the system of Adult education (2018)
Ващенко Л. - Теоретичні засади неформальної освіти дорослих (2018)
Волярська О. - Теорія і практика освіти дорослого економічно активного населення України в контексті європеїзації (2018)
Полтавець Н. - Творчий потенціал дорослих у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2018)
Pavliuk R. - Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine (2018)
Баранова Л. - Забезпечення кроскультурної підготовки студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти Канади (2018)
Боса І. - Культурно-освітня діяльність Єлисаветградського товариства поширення грамотності і ремесел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Боярська-Хоменко А. - Інституалізація освіти дорослих в Німеччині: історичний аспект (2018)
Вовк М. - Канадський досвід українознавчої освіти: можливості конструктивного використання у вітчизняній освітній практиці, Машкова І. (2018)
Горетько Т. - Системний підхід до професійної підготовки IT-менеджерів у закладах вищої освіти США (2018)
Гришко В. - Університети третього віку як складова неперервної освіти: зарубіжний досвід (2018)
Кобюк Ю. - Організація процесу набуття професійного досвіду майбутніми вчителями початкових класів в університетах Австралії (2018)
Маслова Т. - Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителів польської мови в Республіці Польща (2018)
Огієнко О. - Організаційно-змістові аспекти функціонування системи освіти дорослих у Канаді (2018)
Теренко О. - Екстраполяція північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих у вітчизняний освітній простір (2018)
Товканець Г. - Тенденції в розвитку європейської мовної освіти у ХХІ столітті (2018)
Баніт О. - Бізнес-освіта в системі професійного розвитку топ-менеджерів міжнародних організацій (2018)
Бокша Н. - Особливості організації адаптаційного навчання молодих фахівців інженерних спеціальностей в умовах виробництв швейної промисловості (2018)
Сиско Н. - Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку викладачів в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Franc M. - Strategie radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy w kontekście szczebli menedżerów i umiejętności menedżerskich (2018)
Ходацька О. - Розвиток професіоналізму вчителя-філолога в умовах неформального та інформального навчання (2018)
Щербина Д. - Розвиток готовності до самореалізації старших дорослих в умовах неформальної освіти (2018)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка результатів лабораторного дослідження міцності адгезії А-силіконового матеріалу при виготовленні двошарових конструкцій знімних протезів, Запара П. С., Федотова О. Л. (2018)
Бандрівський Ю. Л. - Динаміка даних лейкограми у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою належністю крові (2018)
Шевчук М. М. - Поширеність і структура хвороб тканин пародонта хворих стаціонару Львівської обласної клінічної лікарні залежно від віку (2018)
Куцевляк В. Ф. - Порівняльна експериментальна і клінічна оцінка остеогенних властивостей аутологічних стовбурових клітин кісткового мозку і жирової тканини, Куцевляк В. І., Циганова І. В. (2018)
Гоцко Ю. М. - Уміст інтерлейкінів у ротовій рідині пацієнтів, протезованих незнімними металокерамічними протезами, Лаповець Л. Є. (2018)
Ступницький Р. М. - Цифрові методи вивчення анатомічних елементів зубощелепної системи й основних оклюзійних співвідношень, Яричківський В. Р. (2018)
Ярина І. М. - Аналіз обстеження пацієнтів із незадовільними результатами ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів (2018)
Дорошенко С. І. - Особливості будови лицевого черепа в пацієнтів із глибоким прикусом за даними цефалометричного дослідження методом A. M. Schwarz, Ірха С. В., Яковчук В. П., Мельник І. В. (2018)
Лихота К. М. - Оцінка динаміки оклюзійних співвідношень під час ортодонтичного лікування пацієнтів у постійному прикусі (2018)
Макарова О. М. - Ортодонтична й ортопедична реабілітація пацієнтів із незрощеннями верхньої губи, альвеолярного відростка, твердого і м'якого піднебінь, Семеняка М. В., Баля Г. М., Куроєдова В. Д. (2018)
Фліс П. С. - Алгоритм лікування пацієнтів за наявності аномалій прикусу і мовленнєвих порушень, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Мельник А. О., Лопоха А. Б. (2018)
Бойченко О. М. - Упровадження інноваційних методів навчання у вищій медичній школі, Сідаш Ю. В. (2018)
Гуржій О. В. - Особливості викладання хірургічної стоматології лікарям-інтернам на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної академії, Коломієць С. В., Мельник В. Л., Бережна О. Е. (2018)
Макєєв В. Ф. - Основні властивості абразивних стоматологічних матеріалів, що використовуються в поліруванні базисів знімних протезів, Гуньовський Я. Р., Гуньовська Р. П. (2018)
Рябушко Н. О. - Основні етіологічні фактори ксеростомії, Дворник В. М. (2018)
Title (2019)
Bahorka M. - Formation of the ecological-economical management of ecologization of agrarian production (2019)
Kononenko О. - Transformation of land relations regulation mechanism throughout the rural sustainable development contex (2019)
Levkina R. - Management of innovative marketing techniques as an effective business tool, Petrenko A. (2019)
Zubikova A. - The resource curse and its implications for fiscal policy (2019)
Кравченко О. - Особливості економічних відносин між учасниками ринку продукції тваринництва (2019)
Мельник Н. - Агропотенціал України у виробництві біопалива (2019)
Пармакли Д. - Методические основы градации показателей эффективности реализованной продукции в сельском хозяйстве, Сорока Л., Бахчиванжи Л. (2019)
Пришляк Н. - Виробництво біогазу в індивідуальних біогазових установках: досвід Індії та перспективи для України (2019)
Сівіцька Ю. - Основні питання оцінки вартості сільськогосподарського підприємства (2019)
Чемерис В. - Бізнес-модель розвитку сільських територій України, Душка В., Максим В., Соломонко Д. (2019)
Алькема В. - Рецензія на навчальний посібник Сумця Олександра Михайловича і Власовця Віталія Михайловича. Стратегії управління бізнесом. Харків: ТОВ "Планета-Прінт", 2018. 120 с. (2019)
Запрошення до публікації (2019)
Романюк О. І. - Зміна кількості нафти та динаміка фітотоксичності ґрунту при нафтовому забрудненні, Шевчик Л. З., Жак Т. В. (2018)
Дрозд О. М. - Визначення локальних змін підтримувальної екосистемної послуги ґрунтів територій нафтогазовидобутку, Журавель М. Ю., Найдьонова О. Є., Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю. (2018)
Сінченко В. Г. - Гідроенергетичні ресурси гірської річки: підходи до розрахунку валової потенційної потужності водяного потоку на ділянці русла за наявності притоки, Николаєв А. М. (2018)
Glibovytska N. - Adaptive and Destructive Processes of Dendrological Objects under Oil Contamination Conditions, Karavanovych K. (2018)
Кундельська Т. В. - Оцінка візуальних впливів на навколишнє середовище в межах міста Івано-Франківська, Микицей М. Т. (2018)
Mandryk O. - Factors of Spatial Constraints and Opportunities in the Carpathian Region of Ukraine for Renewable Energy Projects, Arkhypova L., Pobigun O., Latsyk N. (2018)
Орел С. М. - Поетапна оцінка ризику впливу на людину забруднення довкілля внаслідок військової діяльності, Іващенко О. В. (2018)
Кошлак Г. В. - Технічні рішення для зменшення викидів NOx вугільними ТЕС, Павленко А. М. (2018)
Адаменко Я. О. - Методи прийняття рішень при виборі альтернатив у процедурі оцінки впливів на довкілля (2018)
Шаравара В. В. - Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення), Бондаренко О. О., Тарасова О. Г., Гаврилюк Р. Б., Гулевець Д. В., Савченко С. А. (2018)
Красовський Г. Я. - Інформаційні технології моніторингу екологічних наслідків видобутку бурштину в Україні, Шумейко В. О., Клочко Т. О., Семенцова Н. І. (2018)
Триснюк В. М. - Створення системи мобільного екологічного моніторингу, Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Сметанін К. В., Голован Ю. М. (2018)
Дядін Д. В. - Принципи розміщення пунктів локального моніторингу підземних і поверхневих вод на ділянках нафтогазовидобування (2018)
Адаменко О. - Верховинський метеорит, Пасс А., Ковбанюк І., Дутчак Р., Зорін Д., Ногач М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Вихідні дані (2018)
Егоров Г. В. - Обоснование концепта "сверхполного" сухогрузного судна смешанного плавания проекта RSD59, Тонюк В. И. (2018)
Егоров А. Г. - Круизный пассажирский флот: анализ и тенденции (2018)
Ефремова Н. В. - Оценка точности определения характеристик погруженного обьема судна порожнем для судов смешанного река-море плавания, Нильва А. Е. (2018)
Котовская Н. Н. - Определените основных характеристик морских нефтехимовозов дедвейтом свыше 10000 тонн в первом приближении (2018)
Вассерман А. А. - Учёт процесса дросселирования в цикле комбинированного двигателя (2018)
Лапкіна І. О. - Проектування та оптимізація транспортних систем з твикористанням методів імітаційного моделювання, Малаксіано М. О., Савченко Є. С. (2018)
Дрожжин О. Л. - Модель взаємозв'язку параметрів системи фідерного обслуговування контейнеропотоків і зовнішнього середовища, Шибаєв О. Г., Онищенко С. П. (2018)
Король В. Ю. - Система доставки вантажу: логічна характеристика поняття і його дефініція (2018)
Акимова О. В. - Организационные аспекты перевозки проектных грузов, Мельник А. Н. (2018)
Нещерет В. И. - Концепция программного движения в задаче управления летательным аппаратом, Панченко Т. Д., Стародуб В. И. (2018)
Руденко С. В. - Новый путь решения экологических проблем Китая - создание экологической цивилизации, Ковтун Т. А. (2018)
Чернова Л. С. - Концептуальні особливості управління інноваційними проектами (2018)
Леонтьева А. И. - Оптимизация состава программы технического развития предприятия на базе концепции "Образа программы", Онищенко С. П. (2018)
Доронін В. В. - Структурня перетворення об'єктів зовнішнього середовища в умовах річкової е-навігації, Алейніков В. М., Спіан О. М. (2018)
Коноплёв А. В. - Уточнение коэффициента относительной долговечности для обьектов с низкими пределами твыносливости, Кононова О. Н., Кибаков А. Г. (2018)
Коноплёв А. В. - О точках перелома кривых усталости, выраженных степенным и показа тельным уравнениями, Гречко А. В., Чередарчук Н. И., Сологуб В. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bolotov D. V. - Nonpositive curvature foliations on 3-manifolds with bounded total absolute curvature of leaves (2018)
Коновенко Н. Г. - Специальные классы псевдоримановых пространств с f-структурой, допускающих 2F-планарные отображения, Курбатова И. Н. (2018)
Kumpera A. - On the integrability problem for systems of partial differential equations in one unknown function, I (2018)
Kravchenko A. - Automorphisms of Kronrod-Reeb graphs of Morse functions on 2-sphere, Maksymenko S. (2018)
Фурдичко О. І. - Агроекологія — фундаментальна основа формування збалансованої агросфери, Дем’янюк О. С. (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції цинку в агроландшафтах України (2014)
Сайдак Р. В. - Агрометеорологічний потенціал степової зони України, Сорока Ю. В. (2014)
Дацько Л. В. - Якість поверхневих вод Черкаської області, Мелешко Ю. В., Іващенко С. П., Заїка І. В., Богун О. І. (2014)
Іващенко О. А. - Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики, Будзанівська І. Г., Іващенко І. В., Поліщук В. П. (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічне оцінювання ґрунтів Чернігівської області, Ліщук А. М. (2014)
Лавров В. В. - Просторові особливості розвитку водної ерозії ґрунту в дендропарку "Олександрія", Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю. (2014)
Сичевський М. Є. - Вплив коньячної барди на вміст рухомих форм макро- та мікроелементів у чорноземі карбонатному, Віннік А. Л. (2014)
Ключевич М. М. - Природний захист рослин за виробництва органічної продукції, Вигера С. М., Лісовий М. М. (2014)
Літвінов Д. В. - Екобезпечне використання добрив у короткоротаційних сівозмінах Лісостепу (2014)
Жукорський О. М. - Оцінювання стану снігового покриву в санітарно-захисній зоні свинокомплексів різної потужності, Никифорук О. В. (2014)
Горган Т. М. - Роль фітонцидів сортів цибулі ріпчастої у формуванні життєвих стратегій грибів роду Penicillium, Парфенюк А. І., Безноско І. В., Тищенко Г. Ф., Благініна А. А. (2014)
Стадник А. П. - Екологічні особливості трофічної та гормональної детермінації ризогенезу in vitro регенерантів хости, Філіпова Л. М., Мацкевич В. В. (2014)
Гришко В. М. - Структура угруповань мікроміцетів еда- фотопів підприємств металургійної та гірничорудної промисловості, Коріновська О. М. (2014)
Коніщук В. В. - Сукцесії монтанного болота Чорна Млака (2014)
Курдюкова О. М. - Розповсюдження та контроль Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen у антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2014)
Незнамов С. О. - Видовий склад та рибопродуктивність вирощувальних ставів на торфових і піщаних ґрунтах (2014)
Шумигай І. В. - Спосіб пом’якшення підземних вод за використання іонообміну (2014)
Коцюба А. С. - Біотестування якості питних вод урбані- зованих територій (2014)
Клименко А. М. - Вплив різних фракцій Біополіциду на схожість насіння та розвиток сільськогосподарських культур (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Семененко В. П. - Природа нанорозмірних зерен мінералів у метеоритах, Гіріч А. Л., Ширінбекова С. Н., Шкуренко К. О., Кичань Н. В., Горовенко Т. М. (2013)
Вишневський О. А. - Мінеральні включення в піропах із осадових порід західного схилу УЩ: загальна характеристика, походження та генетичне значення (2013)
Щириця О. С. - Псевдокубічні "дипірамідальні" кристали кварцу Криворізького залізорудного басейну, Возняк Д. К., Вишневський О. А. (2013)
Курило С. І. - Мінеральні включення в кристалах циркону порід Брусилівської шовної зони, Степанюк Л. М., Зюльцле О. В., Зюльцле В. В. (2013)
Павлюк О. В. - Мідне зруденіння Чемерпільської ділянки (Середнє Побужжя), Павлюк В. М. (2013)
Карданець Ю. В. - Створення синтетичних аналогів природного опалу, Дудченко Н. О., Брик О. Б., Калініченко А. М. (2013)
Гречановська О. Є. - Польові шпати – індикатори умов утворення туфо-ігнімбритів з цеолітових родовищ та проявів Закарпаття (Україна), Лазаренко О. Є., Лупашко Т. М. (2013)
Павлишин В. І. - Науково-організаційна діяльність академіка В. І. Вернадського в Києві в галузі мінералогії (2013)
Кульчицька Г. О. - "Коли писатимете історію Мінералогічного товариства ..." (2013)
Галабурда Ю. А. - Ювілейний рік академіка Євгена Лазаренка (2013)
Ювілей Петра Васильовича Заріцького (2013)
Ювілей Антона Антоновича Вальтера (2013)
Бельський В. М. - Літературні джерела з мінералогії України за 2009–2012 рр. (2013)
Привітання (2013)
Лауреат премії імені академіка Є. К. Лазаренка за 2012 р. (2013)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2013)
Прокопець В. В. - Агати, Рудюк Я. О. (2013)
Правила публікації матеріалів у журналі "Записки Українського мінералогічного товариства" (2013)
Зубець М. В. - Система ведення селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві України, Буркат В. П., Єфіменко М. Я., Хаврук О. Ф., Петренко І. П., Подоба Б. Є., Кругляк А. П., Антоненко В. І., Полупан Ю. П. (1999)
Антонеко В. І. - Племінна цінність голштинських бугаїв у різних умовах використання (1999)
Антоненко В. І. - Методичні підходи до оцінки племінної цінності бугаїв-плідників, Мільченко Ю. В. (1999)
Арсеньева А. П. - Метод анкетирования при проведении маркетинговых исследований на аукционах племенных животных, Пономарчук Е. Д. (1999)
Басовський Д. М. - Вивчення впливу концентрації сперми на запліднюваність in vitro ооцитів корів з частково розсіченою прозорою оболонкою (1999)
Бащенко М. І. - Нова методика лінійної оцінки екстер'єру молочної худоби, Хмельничий A. M. (1999)
Бердичевський М. С. - Оптимізуючий (модальний) відбір та проблеми консолідації типів виду BOS 16 (1999)
Білошицький В. М. - Відтворювальна здатність поліського зонального типу (1999)
Білошицький В. М. - Характеристика росту і розвитку тварин поліського зонального типу (1999)
Буйная П. Н. - Биологическая ценность мяса животных южной мясной породы крупного рогатого скота, Мокеев И. А. (1999)
Буркат В. П. - Нові технологічні підходи підвищення виходу спермопродукції бугаїв-поліпшувачів, Бегма А. О. (1999)
Вдовиченко Ю. В. - Селекційно-племінна робота на заключному етапі створення південної м'ясної породи (1999)
Вишневський В. М. - Формування галузі м'ясного скотарства в районах радіоактивного забруднення Житомирщини (1999)
Вознюк О. І. - Породні особливості структури органів травлення молодняка великої рогатої худоби (1999)
Вознюк О. І. - Якість м'яса бугайців різних генотипів, Мазуренко М. О., Гуцол А. В. (1999)
Воленко И. С. - Консолидация продуктивных качеств чистопородных голштинских коров, Гавриленко Н. С., Петренко И. П., Коновалов B. C. (1999)
Гавриленко М. С. - Особливості експлуатації молочних корів з незавершеним ростом (1999)
Гапонова В. Е. - Наследуемость признаков молочной продуктивности у коров черно-пестрой породы в племенных хозяйствах Брянской области (1999)
Герасимчук А. В. - Оцінка неспецифічної резистентності, як фактора консолідації продуктивності репродуктивних якостей та життєздатності тварин (1999)
Голубчук Ю. І. - Оцінка чорно-рябої худоби племзаводу "Чайка" за особливостями росту, Заблудовський Є. Є. (1999)
Гринь М. П. - Повышение генетического сходства в популяциях молочного скота методами племенного подбора (1999)
Гузєв І. В. - Використання методу трасплантації ембріонів при створенні м'ясних стад, Гармаш І. О., Духницький М. С., Черговий Я. І., Іванчиков В. Ю., Воленко І.С., Мадісон В. В., Мадісон А. В. (1999)
Гузєв І. В. - Методичні основи створення автоматизованої системи реєстрації оцінки молодняка м'ясної худоби, Костюк А. Г., Чиркова О. П., Марченко Н. І., Ревнюк Н. Й. (1999)
Гузєв І. В. - Генетичний потенціал української м'ясної породи, Чиркова О. П. (1999)
Данилкив О. Н. - Показатели экстерьера коров в прогнозировании уровня их надоя (1999)
Данилкив Я. И. - Биогеоценотический подход в размещении пород сельскохозяйственных животных (1999)
Данилкив Я. И. - Породоведению — научное биологическое обеспечение (1999)
Данилов А. - Продуктивность и воспроизводительные качества хряков мясного направления продуктивности в зависимости от уровня витаминов в рационах, Зубкова И. (1999)
Демчук М. П. - Проблеми консолідації стад імпортованої чорно-рябої худоби на півдні України (1999)
Денисевич В. А. - Пути повышения мясности свиней белорусской черно-пестрой породы, Курбан Т. К., Заяц В. И., Гридюшко И. Ф. (1999)
Денисенко В. Ю. - Мобилизация кальция из внутриклеточных депо клеток гранулезы свиньи, Кузьмина Т. И., Позднякова Т. Э. (1999)
Демянчук В. П. - Изучение опыта селекции голштинской породы по улучшению типа коров (1999)
Дзіцюк В. В. - Перспективи використання деяких тестів оцінки генотипу великої рогатої худоби, Чернякова Н. Є., Заблудовський Є. Є., Курило Г. О. (1999)
Діхтярук Н. С. - Порівняльна характеристика внутрішніх органів бичків української чорно-рябої і симентальскої порід (1999)
Дмитрієв В. А. - Перші кроки по створенню нової ресурсозберігаючої технології по формуванню та вирощуванню племінного матеріалу рослинноїдних риб в ставових умовах півдня України, Кучеренко А. П. (1999)
Добронецька В. О. - Продуктивні якості різних генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Поділля (1999)
Єлісєєв А. І. - Морфофункціональні особливості вим'я у корів створюваного типу червоно-рябої молочної худоби (1999)
Еременко В. И. - Состояние и резервы имунно-эндокринной системы у разных пород крупного рогатого скота в ранний период постнатального онтогенеза (1999)
Єфіменко С. Т. - Вплив рівня годівлі корів на формування центрального типу червоно-рябої породи (1999)
Єфіменко М. Я. - Імуногенетичний моніторинг в держплемзаводі "Плосківський", Подоба Б. Є., Антоненко В. І., Грінченко О. М. (1999)
Єфіменко М. Я. - Генетичний моніторинг при консолідації порід молочної худоби, Подоба Б. Є., Антоненко В. І., Дзіцюк В. В. (1999)
Жмур А. Й. - Деякі характеристики генофонду західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бердичевський М. С. (1999)
Забелина Н. В. - Использование инактивированной гомологичной фолликулярной жидкости в качестве среды для культивирования и оплодотворения ооцитов коров, Голубев А. К., Кузьмина Т. И., Шагиахметова Г. А. (1999)
Завертяев Б. П. - Популяционно-генетические аспекты создания пород и типов молочного скота (1999)
Завертяев Б. П. - Эффективность биотехнологических методов в воспроизводстве и селекции молочного скота, Никиткина Е. В., Ялуга В. Л. (1999)
Зубець М. В. - Прогнозування запліднювальної здатності сперми за її енергетичними показниками, Бегма А. А. (1999)
Зубець М. В. - Продуктивність і екстер'єрні особливості бурих карпатських та помісних телиць, Височанський Й. С. (1999)
Зубець М. В. - Формування бурих карпатських та помісних телиць, вирощених на підсосі, Височанський Й. С. (1999)
Зубець М. В. - Мезатоновий тест для оцінки якості сперми в спермодозі, Щеголєва Т. Ю., Колесніков В. Г., Кісельова Н. Е. (1999)
Иванушкин С. Д. - Предварительная и основная оценка возрастания гомозиготи ости при длительной селекции в замкнутых популяциях (1999)
Іовенко В. М. - Процеси формування генетичної структури нового таврійського типу асканійських мериносів (1999)
Кернога Л. П. - Взаємозв'язок показників крові з продуктивністю і їх використання у селекції молочної худоби (1999)
Килимар С. - Выращивание племенных бычков на элевере НПО "Тевит", Мирон И. (1999)
Киселева Т. Ю. - Изучение динамики хромосомных аберраций крупного рогатого скота, находящегося в 10-и 30-км зоне ЧАЭС, Петрова Л. И., Лазарев Н. М., Павлова О. И., Архипов И. П. Козикова Л. В., Терлецкий В. П. (1999)
Коваленко В. П. - Прийоми стабілізації генетичної структури ліній і кросів птиці (1999)
Коваленко Г. С. - Вплив факторів середовища на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи (1999)
Коваль А. І. - Породні особливості ремонтних телиць за ростом і розвитком (1999)
Козикова Л. В. - Репликация ДНК в пронуклеусах кролика, Терлецкий В. П., Пивко Ю., Киселева Т. Ю. (1999)
Козырь B. C. - Популяционно-генетические параметры хозяйственно-полезных признаков голштинизированного красного степного скота, Мовчан Т. В., Близно В. М. (1999)
Колта М. М. - Молочна продуктивність корів різних генотипів симентальської худоби з голштинами в умовах Прикарпаття (1999)
Коновалов B. C. - Тенденции обусловленности плейотропного влияния генов окраски на формирование желательного конституционального типа украинского черно-пестрого скота, Пахолюк B. C., Калиниченко З. Л., Белый Ю. А. (1999)
Коновалов B. C. - Феногенетическая консолидация голштинского скота по признаку масти, Петренко И. П., Гавриленко Н. С. (1999)
Кононенко Н. В. - Селекційно-генетичні параметри нового типу червоної молочної худоби на півдні України, Салій I. I., Назаренко В. Г. (1999)
Констандогло А. Г. - Комплексные генотипы полиморфных белков крови в породообразовательном процессе (1999)
Косенюк Ю. М. - Виготовлення мікроінструментів для пересадки ядер ембріонів ссавців в енуклейовані ооцити (1999)
Кривопушкин В. В. - Корреляционная оценка эффективности испытания абердин-ангусских бычков от 7- до 36-месячного возраста (1999)
Крилова Л. Ф. - Поглиблення та розширення консолідації відгодівельних м'ясних якостей свиней (1999)
Кругляк А. П. - До ДЕСТУ "Сперма бугаїв заморожена", Черняк Н. Г., Кругляк П. А. (1999)
Кругляк П. А. - Модифікації пайстовводжувачів для осіменіння корів і телиць, Кругляк А. П. (1999)
Кудлай И. Н. - Продуктивность голштинизованных первотелок в зависимости от уровня кормления нетелей (1999)
Кузнецов B. C. - Значення синхронізації клітинних циклів в клонуванні у ссавців методом пересадки ядер (1999)
Кузнецов В. Є. - Підвищення генетичного прогресу в молочному скотарстві при використанні методики отримання ембріонів in vitro (1999)
Кузнецов В. Є. - Одержання метафазних хромосом сперматозоїдів бугая з використанням незрілих ооцитів корів, Кузнецова І. Б. (1999)
Кузнецова I. E. - Одержання химерних ембріонів великої рогатої худоби in vitro, Ковтун С. І. (1999)
Кузьмина Т. Н. - Влияние бычьего пролактина на морфологии ядер кумулюса ооцитов коров, выделенных из фолликулов разного диаметра, при их культивировании in vitro, Хелейл Б., Торнер X., Альм X. (1999)
Кураш В. Г. - Білоголова українська порода — резерв спадкового матеріалу, адаптованого до умов України, Булка В. М., Кругляк А. П., Подоба Б. Є., Стоянов P. O. (1999)
Курулюк В. Г. - Селекционные модели реконструкции местных пород скота в Республике Молдова (1999)
Кушнір В. М. - Створюємо енерготрудоресурсо-зберігаючу технологію кріоконсервації сперми бугаїв, Міхнюк І. В. (1999)
Ладика В. І. - Ріст та розвиток телиць північно-східного молочного типу бурої худоби, Котенджі Г. П., Обливанцов В. В. (1999)
Лебедева И. Ю. - Пролиферативная активность клеток гранулезы коров при культивировании в бессывороточной системе с пролактином и инсулином, Кузьмина Т. И., Шелухина Т. В. (1999)
Лебедько Е. Я. - Селекционно-генетические приемы улучшения хозяйственно-полезных признаков костромского скота молочного типа (1999)
Лукашенко О. О. - Партеногенетичний розвиток ооцитів корів, активованих етанолом на метафазі II мейозу (1999)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів червоно-рябої молочної породи різного генеалогічного походження, Пахолок А. А., Москалюк Б. В. (1999)
Люцканов П. И. - Группы крови овец цигайской породы густошерстного типа, Марзанов Н. С. (1999)
Мадіч А. В. - Цитологічна і морфологічна характеристика ембріонів норок (1999)
Мадіч А. В. - Перші результати трансплантації ембріонів норок в Україні, Шаловило Л. Є. (1999)
Мазуренко М. О. - Морфофункціональна характеристика ендокринних залоз бугайців різних генотипів (1999)
Мамчак Ї. В. - Продуктивні якості споріднених порід чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції, Брантюк А. П., Довгополий І. М., Остапів Д. С. (1999)
Мамчак І. В. - Вплив сезонних факторів на показники імунобіологічного статусу корів української чорно-рябої молочної породи, Вахуткевич Н. М. (1999)
Мамчак І. В. - Перспективи створення зонального прикарпатського типу м'ясної худоби, Жигала В. М., Луник Ю. М., Поляк І. І., Якимів П. С. (1999)
Марченко A. M. - Результаты выведения нового молдавского типа чорно-пестрого скота (1999)
Михайлова М. П. - Методы создания и консолидации новых генотипов свиней (1999)
Можар А. О. - Клініко-фізіологічні показники у тварин в умовах довготривалої дії малих доз радіації, Семенченко М. А. (1999)
Москаленко A. M. - Селекция свиней крупной белой породы по мясным качествам с отложением азота корма в теле (1999)
Мунтяну Г. Л. - Совершенствование молочных стад путем использования быков голштинской породы (1999)
Назаренко В. Г. - Імуногенетичний статус нових типів червоної молочної худоби, Вороненко А. В. (1999)
Нежлукченко Т. І. - Використання інформаційно-статистичних методів для оцінки рівня консолідації нового типу овець асканійської тонкорунної породи (1999)
Обливанцов В. В. - Лінійна оцінка типу будови тіла корів різних генотипів бурої худоби, Ладика В. І. (1999)
Остапів Д. Д. - Стан дихального ланцюга овоцит-кумулюсних комплексів (1999)
Павлів Б. А. - Використання генетико-біохімічних маркерів у селекційному процесі при консолідації української чорно-рябої молочної породи, Щербатий З. Є. (1999)
Павліченко М. Ф. - Вплив віку осіменіння м'ясних телиць на їх наступну продуктивність і відтворювальну здатність, Данильченко В. Г. (1999)
Пасіцький М. Д. - Стійкість ембріонів до надшвидкого заморожування залежно від біохімічних.показників крові донорів, Дєдово А. І., Балабан С. П., Яремчук І. М. (1999)
Пасіцький М. Д. - Вплив препарату "кальмофіл " на стійкість ембріонів до надшвидкого заморожування при введенні його в середовища для кріоконсервації, Дєдова А. І., Яремчук І. М. (1999)
Пахолюк B. C. - Використання генофонду імпортної худоби для генетичного вдосконалення та консолідації створення порід і типів (1999)
Пелехатий М. С. - Відтворювальна здатність чорно-рябих корів різного походження і генотипів в умовах українського Полісся, Шипота Н. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Пелехатий М. С. - Консолідація тварин поліського типу української чорно-рябої молочної породи за тілобудовою, Шипота И. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Пелехатий М. С. - Про ефективність оцінки племінної цінності голштинських бугаїв різними методами, Шигіота И. М., Волківська З. О., Федоренко Т. В. (1999)
Петренко І. П. - До теорії консолідації порід у скотарстві (1999)
Пилипенко А. Л. - Крымский массив нового украинского типа красного голштинизированного скота (1999)
Пилипенко Л. А. - Оценка быков-производителей по продолжительности производственного использования их дочерей (1999)
Погрібний Г. Г. - Вплив попередньої сенсибілізації організму прогестероном на показники поліовуляції у корів (1999)
Погрібний Г. Г. - Шляхи поліпшення репродуктивної функції у високопродуктивних молочних корів, Сірацький Й. З. (1999)
Полупан Ю. П. - Внутрипородные типы и консолидация создаваемой красной молочной породы (1999)
Полупан Ю. П. - Прогнозування і зажиттєва оцінка забійних якостей ремонтних бугайців (1999)
Полупан Ю. П. - Фенотипическая консолидация первотелок красной молочной породы, Ковтун Э. В., Коваль Т. П. (1999)
Полупан Ю. П. - Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи, Семенко О. В., Кобельська Г. Г. (1999)
Пономаренко М. М. - Формирование молочной продуктивности голштинизированных первотелок симментальской породы, Кудлай И. Н., Засуха Т. В., Стрикало Ю. П. (1999)
Приймич В. І. - Вплив гено- і паратипових факторів на продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи (1999)
Рошкован Г. И. - Программа селекционно-племенной работы в республике Молдова (1999)
Руснак П. Й. - Оцінка генотипу бугаїв-плідників, Щербатий З. Є. (1999)
Рясенко Є. М. - Вплив зовнішнього опромінення та інкорпорації радіонуклідів на латентний період вагітності норок, Сірацький Й. З. (1999)
Савчук Д. И. - Костный скелет племенного быка — важный селекционный признак (1999)
Савчук Д. И. - Совершенствование оценки строения конечностей у племенных быков (1999)
Салій І. І. - Перспективи створення стад великої рогатої худоби інтенсивного молочного типу з використанням голштинів (1999)
Салій І. І. - Шляхи підвищення ефективності схрещування і консолідації ознак у новому типі червоної молочної худоби (1999)
Салій І. І. - Шляхи підвищення селекційного ефекту і консолідації ознак при формуванні молдавського типу чорно-рябої породи (1999)
Салій І. Ї. - Оцінка продуктивних якостей бугаїв спорідненої групи Геркулеса 17890 в новому типі червоної молочної худоби, Мокеєв І. О., Ковалик О. Г., Мокеєв О. С. (1999)
Семенова Е. І. - Константність алельної структури генофонду порід та механізми її збереження (1999)
Семенова E. І. - Щодо "консолідації" в породоутворенні (1999)
Сенькусь Я. Т. - Вплив гормоноподібного препарату мелакрилу на термін дозрівання та якість хутра у норок, Петрух І. М., Шевчук Н. П. (1999)
Сірацький Й. З. - Конституційний тип як фактор консолідації порід, Меркушин В. В., Шапірко В. В., Шум'як Г. І., Демчук С. Ю., Євтух І. С. (1999)
Сірацький Й. З. - Селекція і фактори мінливості великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Шапірко В. В., Шум'як Г. І., Демчук С. Ю., Євтух І. С. (1999)
Сірацький Й. З. - Відтворювальна здатність бугаїв м'ясних порід, Шапірко В. В., Кадиш В. О. (1999)
Смирнов Э. Д. - Выведение молдавского типа черно- пестрого скота с использованием мирового генофонда, Курулюк В. Г. (1999)
Сохацкий П. С. Полупан Ю. П. - Селекционно-генетические параметры отбора ремонтных бычков, Гаевый В. В. (1999)
Сочкан И. А. - Сочетаемость линий кур Род-Айленд, Сокольников Б. Е., Чеботарь Г. В. (1999)
Стоянов P. O. - Використання маркерів груп крові для оцінки генетичної диференціації новостворених порід (1999)
Терлецкий В. П. - Микросателлитные маркеры в изучении популяций животных, Козикова Л. В., Киселева Т. Ю. (1999)
Ткачук С. С. - Новий метод підбору кріоконсервантів сперми бугаїв на основі її експрес-прогнозування за енергетичними показниками (1999)
Тунік В. М. - Розведення м'ясної худоби на Чернігівщині, Данильченко В. Г., Данилевський О. О. (1999)
Туринский В. М. - О комбинационной способности животных при создании южной мясной породы, Буйная П. Н. (1999)
Угнівенко A. M. - Методи консолідації ознак продуктивності при створенні української м'ясної породи великої рогатої худоби (1999)
Угнивенко Е. Е. - Крымский тип цигайских овец (1999)
Фокша В. Ф. - Совершенствование селекционно-племенной работы при создании молдавского типа черно-пестрого скота (1999)
Фокша В. Ф. - Молочная продуктивность скота в связи с некоторыми генотипами полиморфных систем крови, Констандогло А. Г. (1999)
Фурманюк О. Г. - Господарсько-біологічні особливості тварин чорно-рябої породи різної селекції, Сірацький Й. З. (1999)
Хімченко А. В. - Автоматизована картотека бугаїв-плідників (1999)
Хомин С. П. - Сезонна динаміка вмісту аскорбінової кислоти в спермі бугаїв, Остапів Д. Д., Кава С. Й. (1999)
Хомут И. С. - Роль производителей в эволюции породы (1999)
Цілуйко Г. О. - Генетичний моніторинг у м'ясному скотарстві (1999)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичних маркерів у селекції м'ясних порід і типів худоби (1999)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичного моніторингу в м'ясному скотарстві України (1999)
Чеботарь В. - Селекция карпатских пчел в Молдове, Белиогло Н. (1999)
Чехівський М. Й. - Особливості прояву впливу спадкових чинників у реалізації різних варіантів підбору порід при схрещуванні (1999)
Чігірьов В. О. - Поліморфні системи і фракції білка крові, їх взаємозв'язок з продуктивністю у кросбредизованих цигайських овець (1999)
Чиркова О. П. - Удосконалення української м'ясної породи, Шевченко В. І., Лукаш В. П. (1999)
Шаловило С. Г. - Вплив гормональних обробок та вимивань на інволюцію матки у корів-донорів, Шаран М. М., Пасіцький М. М. (1999)
Шаловило С. Г. - Вплив згодовування дефіцитних мікроелементів на інволюційні процеси в статевих органах корів-донорів, Шаран М. М., Пасіцький М. Д. (1999)
Шапиев И. Ш. - Влияние протеинкиназы С на выход кальция из внутриклеточных хранилищ при действии на клетки гранулезы свиньи пролактина, Кузьмина Т. И., Денисенко В. Ю. (1999)
Шарапа Г. С. - Відтворювальна здатність абердин-ангуських корів (1999)
Шарапа Г. С. - Проблеми відтворення великої рогатої худоби (1999)
Шевченко М. І. - Розвиток основних тканин симентальської та напівкровної герефордської худоби (1999)
Шемігон О. І. - Господарсько-біологічні особливості тварин нового молочного типу бурої худоби України, Сірацький Й. З. (1999)
Штомпель М. В. - Генетико-популяційні основи породної консолідації сільськогосподарських тварин (1999)
Штомпель М. В. - Шляхи вдосконалення асканійських тонкорунних овець таврійського внутріпородного типу (1999)
Яковлева С. Е. - Влияние возраста на плодовитость русских рысистых кобыл (1999)
Бащенко М. І. - Використання біотехнологічних методів у селекції молочної худоби Черкащини (1999)
Purici Ş. - The Bukovina matter and the National councils (October - November 1918) (2018)
Фісанов В. П. - "Чотирнадцять пунктів" президента США Вудро Вільсона: джерелознавчі аспекти (2018)
Шмигель М. - Первая мировая война и распад империй как факторы миграционных процессов в Восточной и Центральной Европе (1914–1922) (2018)
Безаров О. Т. - Політика Чернівецького губернатора С. Д. Євреїнова в єврейському питанні (2018)
Глібіщук М. В. - Концепція "Другої Великої війни" 1917-1923 рр. Джея Вінтера (2018)
Підубний І. А. - Діяльність уряду Румунії у 1918-1921 рр.: посадовці та їх дії в надзвичайних умовах (2018)
Корновенко С. В. - Розгортання селянської революції в Російській імперії за умов Першої світової війни, Герасименко О. В. (2018)
Яворська І. Т. - Єврейські біженці з Буковини під час Першої світової війни (2018)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Маніпуляція свідомістю людини в умовах зародження нової світ-системи: досвід Великої війни для ХХІ століття (2018)
Мінаєва Т. В. - Табірний побут військовополонених офіцерів російської армії в Німеччині та Австро-Угорщині в роки Першої світової війни (2018)
Срібняк І. В. - Діяльність Видавничого товариства імені Івана Франка в таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1918 рр., Голоско С. М. (2018)
Глібіщук М. В. - Рецензія на кн.: Фассел П. Великая война и современная память. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 470 с., Сімаченко Д. І. (2018)
Безаров О. Т. - Рецензія на кн.: Каппелер А. Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності / пер. з нім. В. Кам'янець. – Чернівці: Книги-ХХI, 2018. – 320 с. (2018)
Мінаєв А. В. - Ідентичність та революція (Рецензія на кн.: Безаров О.Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917 роки): монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 440 с.) (2018)
Nechaev A. V. - Experimental Study of the Effects of a Constant and Variable Electric Fields on the Strength Properties of the Blade Steel Surface Layer (2019)
Gakal P. G. - Heat Transfer During Subcooled Boiling in Tubes (A Review), Gorbenko G. A., Turna R. Yu., Reshitov E. R. (2019)
Kyrylova O. I. - Stressed State of a Hollow Cylinder with a System of Cracks under Longitudinal Shear Harmonic Oscillations, Popov V. H. (2019)
Kovalchuk S. B. - Major Stress-Strain State of Double Support Multilayer Beams Under Concentrated Load. Part 2. Model Implementation and Calculation Results, Goryk O. V. (2019)
Degtyarev M. A. - Experimental Strength Analysis of Variable Stiffness Waffel-Grid Cylindrical Compartments. Part 1. Experimental Procedure, Danchenko V. G., Shapoval A. V., Avramov K. V. (2019)
Loveykin V. S. - Substantiation of Boundary Accelerations of Roller Forming Unit Optimal Reversal Mode According to Fourth-Order Acceleration, Pochka K. I., Pristaylo N. A., Pochka O. B. (2019)
Anosov V. L. - Solution of the Structural Optimization Problem of a Multiagent Approach Based Cutter Design, Bohdanova L. M., Kolodiazhnyi V. M., Litovka V. D. (2019)
Sheyko T. I. - Screw-Type Symmetry in Machine Components and Design at Implementation on a 3D Printer, Maksymenko-Sheiko K. V., Morozova A. I. (2019)
Yaskov G. N. - Methodology to Solve Multi-Dimentional Sphere Packing Problems (2019)
Levterov A. M. - Calculated Evaluation of the Thermal Physical Properties of Nitrogen as a Working Fluid of Cryogenic Piston Engines. Heat Conductivity Calculation, Umerenkova K. R. (2019)
Kramskiy S. - Business technologies and processes of IT-project management on the platform of simulation, Matolikov D. (2018)
Азарова И. Б. - Управление качеством городской среды в проектах развития городских территорий (2018)
Бойко Е. Г. - Выбор методологий при создании ценностно-управляемой корпоративной системы управления проектами и программами, Куценко М. Н. (2018)
Гусєва Ю. Ю. - Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2018)
Крицкий Д. Н. - Модификация метода "Дом качества", Пащук Ю. А., Крицкая О. С., Носач А. Д. (2018)
Лепський В. В. - Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу з використанням методології С4П-управління, Кравцова І. О. (2018)
Попов С. О. - Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2018)
Хлевна Ю. Л. - Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами (2018)
Микитась М. В. - Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі, Плоский В. О., Кожедуб С. А. (2018)
Башков Є. О. - Грант Erasmus+Gamehub – суттєва підтримка ДОННТУ на новому етапі розвитку, Костюкова Н. С. (2018)
Блажко О. А. - Інструментальні особливості автоматного програмування комп’ютерних ігор, Антонюк В. В., Трояновська Ю. Л. (2018)
Горєлов В. О. - Методи ущільшення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх, Іляш Ю. Ю., Ровінський В. А. (2018)
Лугова Т. А. - Розробка навчальних відеоігор, заснованих на активізації неявних знань, Блажко О. А. (2018)
Лященко Т. О. - Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу, Гришуніна М. В., Пічкур В. Р. (2018)
Серков О. А. - Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання, Кравець В. О., Касілов О. В., Заковоротний О. Ю. Заволодько Г. Е. (2018)
Шерстюк В. Г. - Побудова інфраструктури ХНТУ для підготовки розробників компютерних ігор за проектом Gamehub, Ляшенко О. М., Жарікова М. В., Кирийчук Д. Л. (2018)
Якубів В. М. - Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в україні: результати Gamehub дослідження (2018)
Савенко В. І. - Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу, Доценко С. І., Клюєва В. В., Пальчик С. П., Терещук М. О. (2018)
Басараб В. А. - Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем, Кравченко І. М. (2018)
Иносов С. В. - Связь ошибок измерения температуры с динамикой регулирования теплового объекта, Бондарчук О. В. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Формування нечіткої бази знань системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання будівельної діяльності, Плоский В. О., Теренчук С. А. (2018)
Содержание (2017)
Герасименко И. М. - Получение трансгенных растений салата, синтезирующих потенциально антигипертензивную короткую шпилечную РНК, Клещевников В. В., Кедлян В. Р., Сахно Л. А., Арбузова И. А., Шелудько Ю. В., Досенко В. Е., Кучук Н. В. (2017)
Подвицкий Т. А. - Анализ стратегий экспрессии генов целлюлозосинтаз высшими растениями на основе данных РНК­секвенирования, Галиновский Д. В., Анисимова Н. В., Баер Г. Я., Пирко Я. В., Емец А. И., Хотылева Л. В., Блюм Я. Б., Кильчевский А. В. (2017)
Моцний І. І. - Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht­генів, Гончарова А. І., Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2017)
Бобошко О. П. - Динаміка накопичення калози як механічного захисного бар’єра в проростках пшениці за патогенезу, Панюта О. О., Артеменко О. Ю., Ємельянов В. І., Таран Н. Ю. (2017)
Хаблак С. Г. - Особенности наследования признаков корневой системы Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаимодействии генов CTR1 и ALF3, NPH4 и IAR2 (2017)
Іванович Я. І. - Генетичне профілювання українських сортів черешні (Prunus avium L.) з використанням ISSR­ПЛР маркерів, Удовиченко К. М., Бублик М. О., Волков Р. А. (2017)
Деркач К. В. - Морфогенез in vitro у ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер, Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. (2017)
Кулибаба Р. А. - Новый AluI­полиморфизм в четвертом интроне гена гормона роста кур, Ляшенко Ю. В., Юрко П. С. (2017)
Demirhan O. - Identification of the short arm of the Y chromosome by cytogenetic and molecular analyses, Yilmaz M. B., Tanriverdi N., Kocaturk­Sel S., Erkoc M. A., Oksuz H. (2017)
Jiménez­Villarreal J. - Formaldehyde induces DNA strand breaks on spermatozoa and lymphocytes of Wistar rats, Betancourt­Martínez N.D., Carranza­Rosales P., Ezequiel Viveros Valdez, Guzmán­Delgado N. E., López­Márquez F. C., Morán­Martínez J. (2017)
Estaji A. - The effects of colchicine­induced autotetraploidy on selected characteristics of nuruozak (Salvia leriifolia), Hosseini B., Ghotbi Ravandi E., Sefidkon F., Dehghan E. (2017)
Хильчевский В. К. - Кафедра гидрологии и гидроэкологии Киевского университета имени Тараса Шевченко - 70 лет подготовки кадров и научных исследований (1949-2019 гг.) (2019)
Гребінь В. В. - Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України, Ободовський О. Г., Жовнір В. В., Мудра К. В., Почаєвець О. О. (2019)
Морозова А. О. - Гідрохімічна характеристика р. Стрий та деяких її приток в літньо-осінній період спостережень, Осипенко В. П. (2019)
Петровська М. А. - Оцінка якості питної води Старосамбірського району Львівської області, Карлик Ю. І. (2019)
Катинська І. В. - Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013-2017 роки (2019)
Пилипович О. - Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В'яр, Рутар А., Петровська М., Андрейчук Ю. (2019)
Рибченко Л. С. - Геліоенергетичні ресурси України за 1986-2015 рр., Савчук С. В. (2019)
Лєсков Б. Н. - До питання про потужність градових процесів у літньому сезоні в Криму, Носар С. В., Сирота М. В., Бондаренко А. В., Єгорова А. В. (2019)
Пясецька С. І. - Характер поля відкладень ожеледі у випадках його найменшого розповсюдження в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр., Савчук С. В. (2019)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2019)
Пастернак І. І. - Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем (2017)
Lupenko S. A. - Integrated onto-based information analytical environment of scientific research, professional healing and e-learning of Chinese image medicine, Orobchuk O. R., Vakulenko D. V., Sverstyuk A. S., Horkunenko A. B. (2017)
Бодянський Є. В. - Послідовне ядерне нечітке кластерування великих масивів даних на основі гібридної системи обчислювального інтелекту, Дейнеко А. О., Жернова П. Є., Золотухін О. В., Хаустова Я. В. (2017)
Буров Є. В. - Формальна модель опрацювання знань у системах із ситуаційною обізнаністю, Микіч Х. І. (2017)
Romanyshyn Y. M. - Generalized description of contrast of image elements, Yelmanova E. S. (2017)
Василюк А. С. - Інтелектуальний аналіз математичного забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгоритмів, Басюк Т. М. (2017)
Грабовська Н. Р. - Метод тривимірної реконструкції поверхні за тріадою зображень та оцінка його точності, Русин Б. П., Іванюк В. Г. (2017)
Левус Є. В. - Аналіз алгоритму Apriori для структурованих та неструктурованих даних, Нечипір Н. І., Полиняк Ю. В. (2017)
Корж Р. О. - Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету, Пелещишин А. М., Мастикаш О. В. (2017)
Верес О. М. - Класифікація методів аналізу Великих даних, Оливко Р. М. (2017)
Заяць В. М. - Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності, Заяць М. М. (2017)
Гомон К. О. - Паралельний алгоритм розв’язування задач теорії пружності, Дияк І. І., Копитко М. Ф. (2017)
Кравець П. О. - Ігрова модель прийняття рішень в ієрархічних системах (2017)
Завущак І. І. - Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах, Буров Є. В. (2017)
Длугунович Н. А. - Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях, Форкун Ю. В. (2017)
Кульчицький І. М. - Дослідження довжини речення та слова у творах Романа Іваничука (2017)
Висоцька В. А. - Порівняння складності автоматичного опрацювання англійських та українських текстів з урахуванням семантики та синтаксису природних мов, Наум О. М. (2017)
Кушнір О. С. - Статистика появи слів у природних і рандомних текстах, Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В., Сокульський В. І. (2017)
Кунанець Н. Е. - Тезаурус проблемної області "Розумне місто”, Мацюк Г. Р. (2017)
Білятинська І. М. - Інтегровані лексикографічні системи та методи їх побудови (2017)
Шаховська Н. Б. - Шкалювання емоційно забарвлених слів для використання у методах класифікації тональності, Гірак Х. Ю. (2017)
Бабич С. В. - Методи формування матриць розкладів на основі модифікованих перманент, Турбал Ю. В. (2017)
Литвин В. В. - Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів, Угрин Д. І., Іллюк О. Д., Білоус С. В., Рибчак З. Л. (2017)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури інтелектуальної системи на основі інноваційних методів навчання студентів, Висоцька В. А., Скотар О. О. (2017)
Ковалюк Т. В. - Узгодження вимог професійних та освітніх ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей ВНЗ (2017)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2017/І Information systems, networks and technology (2017)
Ловинська В. М. - Нормативи оцінки фітомаси компонентів стовбура соснових деревостанів Північного Степу України (2019)
Василишина О. В. - Зміни біохімічних показників плодів вишні залежно від сорту та способу заморожування, Постоленко Є. П. (2019)
Ворон В. П. - Запаси лісової підстилки приміських лісів Харківщини як основного горючого матеріалу в чистих сосняках, Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є., Коваль І. М. (2019)
Саюк О. А. - Видовий склад бур'янового компоненту агроценозу картоплі, Трояченко Р. М., Павлюк І. О. (2019)
Гамаюнова В. В. - Окупність сумісного використання добрив та біопрепаратів на пшениці озимої в Південному Степу України, Панфілова А. В. (2019)
Зимароєва А. А. - Дослідження просторових моделей варіювання урожайності картоплі у Поліській та Лісостеповій зонах України (2019)
Назаренко М. М. - Мутаційна мінливість пшениці озимої (Triticum aestivum L.) при хімічному мутагенезі, Сологуб І. М. (2019)
Білявська Л. Г. - Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах Лівобережного Лісостепу України, Рибальченко А. М. (2019)
Токмакова Л. М. - Ефективність фосфорного живлення рослин кукурудзи за дії Поліміксобактерину, Трепач А. О., Шевченко Л. А. (2019)
Ткаченко О. Б. - Вплив системи формування кущів на склад монотерпенів винограду, Пашковський О. І., Кована О. О., Юрченко Є. М. (2019)
Тригуб О. В. - Залежність тривалості фаз вегетаційного періоду у гречки від погодно-кліматичних факторів середовища, Ляшенко В. В. (2019)
Назаренко М. М. - Мінливість за врожайністю та якістю зерна колекції сортів пшениці озимої, Горщар В. І. (2019)
Мостіпан М. І. - Реакція пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації в Північному Степу України (2019)
Писаренко П. В. - Ландшафтно-екологічне різноманіття території Полтавської області, Самойлік М. С., Диченко О. Ю. (2019)
Писаренко В. М. - Посухи в контексті змін клімату України, Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. (2019)
Центило Л. В. - Динаміка змін твердості ґрунту залежно від його основного обробітку, Цюк О. А. (2019)
Корчан Л. М. - Спосіб знезараження гною і отримання з нього високоякісного добрива, Писаренко П. В., Корчан М. І. (2019)
Прудніков В. Г. - Генофонд м'ясної худоби в Україні, Криворучко Ю. І., Колісник О. І. (2019)
Підпала Т. В. - Результати використання бугаїв-плідників голштинської породи при створенні високопродуктивного стада, Зайцев Є. М., Правда А. О. (2019)
Канівець Н. С. - Нефролітіаз у корів: діагностика забійних тварин (2019)
Мельничук В. В. - Новий спосіб дослідження ґрунту на наявність яєць нематод (2019)
Євстаф’єва В. О. - Поширення парамфістоматидозів великої рогатої худоби на території Полтавської області, Хорольский А. А. (2019)
Данілова І. С. - Вплив термічної обробки на вміст неорганічних елементів у м'ясі равликів (2019)
Зезекало В. К. - Оновлення таксономічної класифікації мікроорганізмів порядку Chlamydiales, Передера С. Б., Щербакова Н. С. (2019)
Горб К. О. - Епізоотологічні особливості ктеноцефальозу собак в умовах міста Полтави (2019)
Стародуб Є. С. - Удосконалення копроовоскопічної діагностики трихостронгільозу гусей (2019)
Лєві Л. І. - Синтез автоматизованої системи керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні (2019)
Бурлака О. А. - Експериментальні дослідження процесу транспортування зерна елеватором зернозбирального комбайну, Яхін С. В., Дудник В. В. (2019)
Березовський А. П. - Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні, Трус О. М., Прокопенко Е. В. (2019)
Палій А. П. - Дослідження особливостей завершення машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу, Іщенко К. В. (2019)
Басюк Т. М. - Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів, Василюк А. С. (2018)
Цмоць І. Г. - Система моніторингу технологічних процесів "розумного підприємства”, Батюк А. Є., Яворський А. В., Теслюк Т. В. (2018)
Бачинський Р. В. - Система криптографічного захисту Bluetooth зв’язку між пристроєм інтернету речей та мобільним обчислювальним пристроєм, Купецький А. В. (2018)
Бачинський Р. В. - Геоконтекстний інтернет-сервіс пошуку та збору оперативних новин з використанням нейронної мережі, Шеренговський О. В. (2018)
Бородатий П. А. - Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території Західної України з використанням супутникових зображень, Бунь Р. А. (2018)
Верес О. М. - Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень, Кісь Я. П., Кугівчак В. А., Рішняк І. В. (2018)
Цегелик Г. Г. - Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи, Краснюк Р. П. (2018)
Дудикевич В. Б. - Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи, Микитин Г. В., Ребець А. І. (2018)
Кравець П. О. - Ігровий метод формування коаліцій у мультиагентних системах (2018)
Говорущенко Т. О. - Метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет, Медзатий Д. М., Семенюк В. С. (2018)
Кужій Л. І. - Побудова системи діалогу студент–ПК на базі природної мови обміну з використанням середовища Java, Хархаліс І.-Р. Р., Худий А. М. (2018)
Камінський Р. М. - Відновлення пропусків у результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Худий А. М. (2018)
Савків Л. Г. - Розроблення структур файлів для оптимального відображення первинних електромагнітних даних геофізичних досліджень (2018)
Кузнєцова Н. В. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків, Бідюк П. І. (2018)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2017/І Information systems, networks and technology (2018)
Мазаракі А. - Ідентифікація контенту національного брендингу, П’ятницька Г., Григоренко О. (2019)
Мельник Т. - Стратегії національного бренду в умовах глобалізації, Варібрусова А. (2019)
Уманців Ю. - Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі (2019)
Глушко В. - Вектор розвитку туризму в Україні (2019)
Блакита Г. - Методика CVP-аналізу: теорія та практика, Адаменко В. (2019)
Шатайло О. - Кризи соціально-економічних систем: прояви та ознаки (2019)
Чугунов І. - Видатки бюджету в системі соціально-економічного розвитку країни, Самошкіна О. (2019)
Шульга Н. - Кредитна стресостійкість банківської системи України, Дрюк А. (2019)
Рубан М. - Фінансова спроможність місцевих бюджетів (2019)
Бідюк А. - Вища освіта в Україні: тенденції розвитку (2019)
Ковалишин О. С. - Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальної терапії (2018)
Дудикевич В. Б. - До проблеми управління комплексною системою безпеки кіберфізичних систем, Микитин Г. В., Ребець А. І. (2018)
Литвин В. В. - Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами користувача, Висоцька В. А., Кучковський В. В., Дуткевич С. Ю., Наум О. М. (2018)
Берко А. Ю. - Моделі великих даних для систем електронної комерції (2018)
Литвин В. В. - Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж, Висоцька В. А., Кучковський В. В., Оливко Р. М. (2018)
Кравець П. О. - Ігрова модель системи з авторитарним прийняттям рішень (2018)
Лобур М. В. - Моделі і методи прогнозування рекомендацій в колаборативних рекомендаційних системах, Шварц М. Є., СтехЮ. В. (2018)
Андруник В. А. - Інформаційні технології навчання учнів з АСД, Шестакевич Т. В., Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2018)
Мельник М. - Розроблення конвертера 3D-моделей приміщень з системи Sketchup у систему Catt-Acoustic, Керницький А., Рубаха Я., Камісінські Т. (2018)
Василюк А. C. - Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів, Басюк Т. М. (2018)
Верес О. М. - Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів, Рішняк І. В., Цюп’як Т. О. (2018)
Досин Д. Г. - Пертинентність інформації як цінність знань для інтелектуального агента (2018)
Цимбал Ю. В. - Нейромережевий метод симетричного шифрування даних (2018)
Литвин В. В. - Методи та засоби розвитку територіальної громади в напрямку ремонту доріг, Рибчак З. Л., Завущак І. І. (2018)
Завущак І. І. - Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування, Буров Є. В. (2018)
Слухаєвська О. К. - Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування, Захарія Л. М. (2018)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2018/І Information systems, networks and technology (2018)
Віткін Л. М. - Економічні переваги від застосування міжнародних стандартів, Мельниченко Т. Ю., Ролько О. Р. (2015)
Вовченко О. В. - Технопарки як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Нікішин Є. В. - Концептуальні засади забезпечення економічної та продовольчої безпеки регіонів (2015)
Огданський К. М. - Економічне зростання через призму формування можливостей його забезпечення (2015)
Румик І. І. - Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки (2015)
Кухта П. В. - Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, Антонюк Є. В. (2015)
Федорак В. І. - Інноваційно-інвестиційна діяльність агропромислових підприємств (2015)
Гудим К. М. - Сучасні тенденції міжнародної та національної політики у сфері регулювання діяльності агропромислових ТНК (2015)
Орленко Я. Ю. - Оцінювання міжнародної конкуренто-спроможності підприємства, Шута А. Ю., Шутий О. Г. (2015)
Римашевська В. В. - Модель імпортної безпеки країни та алгоритм її побудови (2015)
Алькема В. Г. - Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств, Копитко М. І. (2015)
Ляшенко О. М. - Аудит як функція управління економічною безпекою суб'єкта господарювання (2015)
Снігир Л. П. - Сутність і зміст економічної безпеки освітніх установ (2015)
Філатов С. А. - Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного машинобудівного підприємства, Мізюк Н. А. (2015)
Шапоренко О. І. - Управління реструктуризацією промислових підприємств в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Жереб Л. Б., Могильна Я. С. (2015)
Алькема В. Г. - Оцінювання якості логістичних послуг з мiжнapoдниx aвтoмoбiльниx перевезень негабаритних вантажів, Романюк О. В. (2015)
Галица И. А. - Стратегические аспекты инновационно-креативных трансформаций во внутрихозяйственном менеджменте (2015)
Кузнецова Н. Г. Жеребко Р. І. - Інструменти становлення системи маркетингових комунікацій для інноваційних підприємств (2015)
Калина И. И. - Управление инвестиционными проектами в инновационной сфере, Гобадзе З. (2015)
Каліна І. І. - Особливості маркетингу інновацій фармацевтичної компанії, Віхренко М.В. (2015)
Снігир А. В. - Eкономічна безпека та управління ризиками туристичних підприємств (2015)
Гаман Н. О. - Удосконалення державного регулювання забезпечення ефективної зайнятості населення (2015)
Денисенко М. П. - Інноваційний потенціал України: досвід і проблеми (2015)
Румик І. І. - Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу продовольчого виробництва (2015)
Терехов В. І. - Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища, Одягайло Б. М. (2015)
Шапоренко О. І. - Причини та наслідки функціонування тіньового сектору економіки, Шайдоров О. І. (2015)
Грушко В. І. - Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою, Чумаченко О. Г. (2015)
Мосійчук Т. К. - Бюджетна політика як інструмент активізації інноваційного розвитку та зміцнення економічної безпеки країни (2015)
Половинчак Л. А. - Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах (2015)
Сугак Т. О. - Використання інструментарію облікової політики з метою забезпечення економічної безпеки суб'єкта господарювання (2015)
Харламова О. В. - Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо активів при складанні МСФЗ-звітності (2015)
Бенмасуд Н. М. - Динаміка й перспективи розвитку торговельних відносин між Союзом країн Арабського Магрибу та Європейським Союзом (2015)
Ковтонюк К. В. - Новий міжнародний економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку (2015)
Бєлова О. І. - Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Снігир А. В. - Економічна безпека та управління ризиками туристичних підприємств (2015)
Цюцюпа С. В. - Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Алькема В. Г. - Управління розвитком компетентності майбутнього керівника навчального закладу, Шахматова Т. В. (2015)
Гусєв Ю. В. - Стратегії розвитку малого бізнесу на засадах франчайзингу (2015)
Наумова О. О. - Фактори споживання товарів розкоші (2015)
Петрова І. Л. - Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин (2015)
Хрутьба В. О. - Удосконалення системи управління безпекою праці в рамках системи управління якістю, Рибалко Т. В. (2015)
Шапоренко О. І. - Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Демченко В. О. (2015)
Шарова О. С. - Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерств (2015)
Больботенко І. В. - Шляхи реформування незалежного професійного аудиту в Україні (2015)
Борисенко З. М. - Регулювання природних монополій як фактор економічної безпеки (2015)
Голюк В. Я. - Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку (2015)
Лисюк О. С. - Особливості регіонального ринку праці Вінниччини (2015)
Терехов В. І. - Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках (2015)
Оксенюк С. Г. - Економічні кластери як фактор забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Забіяка Б. Ф. - Аналіз сучасного стану логістичної ефективності України (2015)
Тимошенко О. В. - Економічна безпека України в регіональному вимірі (2015)
Вербинська М. О. - Ризики комерційних банків як деструктивні чинники економічної безпеки держави (2015)
Гилка М. Д. - Аналіз процесу формування та відтворення основного капіталу аграрних підприємств (2015)
Рокоча В. В. - Світогосподарська діяльність у теоретичних підходах поведінкової економіки (2015)
Чорний В. М. - Транспортна інфраструктура у внутрішніх ризиках експортних поставок зернових (2015)
Борковська В. В. - Класифікація та бюджетування витрат підприємства для потреб управління (2015)
Сугак Т. О. - Облікова інформація в системі управління економічною безпекою підприємства (2015)
Січиокно Г. Б. - Модернізація функцій служби економічної безпеки суб'єктів середнього підприємництва (2015)
Виходцев Є. С. - Управління якістю сервісу служби наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту (2015)
Сирота В. С. - Методи прийняття управлінських рішень у процесі попередження загроз економічній безпеці підприємств (2015)
Снігир Л. П. - Концептуальні засади економічної безпеки освітнього закладу в сучасних умовах (2015)
Іванюта С. Ю. - Методологічні аспекти оцінювання персоналу випробувальних лабораторій (2015)
Степанкевич К. С. - Хайєк і кейнсіанська макроекономіка – виклики для сучасної України (2015)
Алімпієв Є. В. - Державне регулювання рекламної технології продакт-плейсмент на українському ринку, Павлюченко Я. К. (2015)
Бобров Є. А. - Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як одного зі шляхів виходу української промисловості з кризи (2015)
Бондаренко С. А. - Інноваційна система Одеської області та її роль у розвитку виноробних підприємств регіону (2015)
Гарін Б. Б. - Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України, Гофман М. О. (2015)
Грушко О. В. - Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій (2015)
Курляк М. Д. - Оцінка стану національної продовольчої безпеки України в контексті євроінтеграційних процесів, Кучер Р.-Д. А. (2015)
Нікішин Є. В. - Оцінка економічних збитків здоров'ю населення Київського регіону, зумовлених недостатнім і нераціональним харчуванням (2015)
Снігир Л. П. - Виділення класифікаційних ознак функціональних складових економічної безпеки вищої освіт (2015)
Штундер І. О. - Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні (2015)
Ромашко О. М. - Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів, Шаповалова А. П. (2015)
Січевлюк Л. В. - Особливості сучасного глобального економічного розвитку, Гофман М. О. (2015)
Алькема В. Г. - Структурно-функціональний аналіз логістичних систем комерційних посередницьких підприємств, Іванова І. Є. (2015)
Братиця Є. Г. - Стан та тенденції розвитку інноваційної політики держави як чинник економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Максимчук Л. В. - Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності агропромислових підприємств України в контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Наумова О. О. - Управління грошовими потоками підприємства (2015)
Пазєєва Г. М. - Сутність та значення діагностики економічної безпеки в діяльності підприємств (2015)
Алькема В. Г. - Теоретичні аспекти формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів, Дем’янів С. Б. (2015)
Алькема В. Г. - Реструктуризація вищого навчального закладу як інструмент формування освітнього простору академічної свободи, Чаюн Н. С. (2015)
Андреєва В. А. - Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер (2015)
Боденчук Л. Б. - Формування професійних компетенцій керівників різних рівнів управління машинобудівного підприємства як умова підвищення потенціалу його інноваційного розвитку (2015)
Ліганенко І. В. - Професійні компетенції керівників структурних підрозділів для забезпечення інноваційної спрямованості стратегії розвитку вищого навчального закладу (2015)
Захаров О. І. - Глобалізація та її вплив на економічну безпеку (2016)
Розевелът В. Ж. - Сучасні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства (2016)
Соляник А. В. - Енергетична безпека України як функціональна складова її економічної безпеки (2016)
Сулейман В. М. - Роль информации в процессе производства (2016)
Ткач Д. І. - Лібералізація господарської діяльності в Угорщині як перший крок на шляху економічних трансформацій (досвід 90-х років XX сторіччя) (2016)
Ткаченко Н. О. - Регулювання зовнішніх ефектів: теоретичні підходи та практичний досвід (2016)
Вербинська М. О. - Кредитні ризики комерційних банків в сучасних економічних умовах (2016)
Бобров Є. А. - Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу (2016)
Одягайло Б. М. - Мінімізація негативного впливу ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках, Швай В. В. (2016)
Рокоча В. В. - До питання про методологію аналізу проблем інформатизації світової економіки (2016)
Борисова О. О. - Зовнішні чинники економічної безпеки підприємств сфери ресторанного бізнесу України (2016)
Евтушенко С. В. - Інвестиційна безпека підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді (2016)
Кириченко О. С. - Економічна безпека інноваційного розвитку виробничих підприємств в Україні, Дарага І. А. (2016)
Леонова О. О. - Удосконалення аналітичної оцінки тіньової економічної діяльності промислового підприємства на основі аналізу використання ресурсів (2016)
Петрова І. Л. - Мотивування стратегічної активності підприємств, Белова О. І. (2016)
Сова О. Ю. - Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні (2016)
Алькема В. Г. - Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності, Кучмєєв О. О. (2016)
Лелюк О. О. - Управління витратами на формування техніко-технологічного потенціалу аграрних підприємств (2016)
Наумова О. О. - Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку та бажання володіти розкішшю (2016)
Шапоренко О. І. - Фактори впливу інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції, Чібузор О. Л. (2016)
Альонкін О. - Конституційно-правовий статус українського народу, Колодій О. (2019)
Крегул Ю. - Гармонізація системи регулювання електронної комерції України з ЄС, Батрименко В. (2019)
Мазаракі Н. - Сінгапурська конвенція: теоретико-правовий аналіз (2019)
Goncharova Yu. - International organizations and its role in global security policy maintenance, Ivashchenko D., Mishchuk K. (2019)
Давиденко В. - Тактика викриття неправдивих показань при розслідуванні економічних злочинів (2019)
Ільченко Г. - Міжнародно-правове регулювання створення компанії у США (2019)
Гончаренко О. - Організаційно-правові форми саморегулівних організацій (2019)
Ромащенко І. - Припинення корпоративних прав (2019)
Jakuszewicz A. - Doctrinal interpretation of Article 23(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (2019)
Сидоренко А. - Право на донорство крові: сутність та значення (2019)
Осауленко С. - Поняття права на об’єднання у політичні партії (2019)
Кісловський А. - Правове регулювання прийняття статутів територіальних громад (2019)
Базалєва О. С. - Проблемні аспекти бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні (2013)
Васильєв О. В. - Транспорт і зв'язок як елементи інфраструктури виробничого середовища (2013)
Геворкян А. Ю. - Особливості стратегії ЗЕД для підприємств машинобудівної галузі України, Ковальова О. О. (2013)
Гриненко О. М. - Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Пічугіна Т. С. (2013)
Дорошенко А. А. - Инструменты управления валютными рисками предприятий нефинансового сектора (2013)
Жарченко К. М. - Особливості формування політики просування підприємства ПАТ "Роганська картонна фабрика" на зовнішній ринок, Пічугіна Т. С. (2013)
Жовтяк Г. А. - Регіональна асиметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту в Україні (2013)
Загребальна О. B. - Порівняльний аналіз політики фінансування міжнародних компаній у сфері автомобільної промисловості (2013)
Зубкова А. Б. - Використання сучасних комунікаційних технологій в управлінні ланцюгами постачання, Поволоцька О. В. (2013)
Кононенко Я. В. - Концепції ефективності зовнішньої торгівлі (2013)
Крисенко А. В. - Корпоративна культура як основна конкурентна перевага підприємства, Іваницький В. Д. (2013)
Лернер Ю. І. - Фактори, що характеризують ліквідність банківської системи, Панчішна О. О. (2013)
Микитенко В. Ю. - Оцінка ефективності маркетингу взаємовідносин на промисловому підприємстві, Долінськая Р. Г. (2013)
Мищенко В. А. - Моделирование механизмов построения системы материального стимулирования персонала малых и средних предприятий машиностроения, Бондаренко Д. А. (2013)
Мищенко В. А. - Формування маркетингової стратегії промислового підприємства на зовнішньому ринку на основі маркетингової моделі "4С", Мартиненко О. Г. (2013)
Мищенко В. А. - Вплив підвищення ефективності функціонування ланцюгів постачання на фінансові результати діяльності підприємства, Зіміна К. С. (2013)
П’ятак Т. В. - Оцінка вартості товарного знаку (бренду) компанії, Ігумнова В. O. (2013)
Рекун Г. П. - Дослідження взаємозв’язків розвитку ринків туристичних та пасажирських авіаційних послуг в Україні, Лещенко А. С. (2013)
Родченко В. Б. - Особливості маркетингових комунікацій ринку туристичних послуг України, Лемешко М. А. (2013)
Руди М. О. - Інтеграція інструментів SMM у маркетингову діяльність українських підприємств (2013)
Скворчевський О. Є. - Економетричні дослідження залежності кількості науково-дослідних робіт від обсягів їх фінансування з різних джерел, Золотарь Н. Ю. (2013)
Чекмасова І. А. - Вплив вступу України до СОТ на митне регулювання ЗЕД, Кнельц А. Ю. (2013)
Чумак О. В. - Аналітична технологія управління витратами підприємств ресторанного господарства, Андрющенко І. С. (2013)
Чайкова О. І. - Визначення критеріїв оцінки доцільності вибору зарубіжного ринку, Запорізька Я. В. (2013)
Щербань О. Д. - Контролінг як інструмент ефективного управління підприємством (2013)
Лагутін В. - Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. (2019)
Онищенко В. - Геоекономічний зміст міжнародних конфліктів (2019)
Калюжна Н. - Детермінанти зовнішньоторговельних конфліктів (2019)
Ходжаян А. - Світова практика структурно-галузевих трансформацій, Ходжаян А. (2019)
Галько С. - Зовнішня торгівля товарами: нові процедури СОТ, Терещенко С. (2019)
Лебедева Л. - Економічна теорія у дослідженнях ХХІ ст. (2019)
Уманців Г. - Глобальний вимір розвитку інтелектуальної власності, Мартинів І. (2019)
Мазаракі А. - Домінанти FinTech на ринку платіжних послуг, Волосович С. (2019)
Канєва Т. - Європейський досвід формування місцевих бюджетів, Дрепін А. (2019)
Пасічний М. - Монетарна політика в трансформаційній економіці (2019)
Музиченко А. С. - Реалії та перспективи державного регулювання витратами підприємницького сектора в Україні (2016)
Одягайло Б. М. - Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України, Терехов В. І. (2016)
Січевлюк Л. В. - Організаційно-економічні засади державності у теоретичній спадщині В'ячеслава Липинського (2016)
Ткач Д. І. - Формування ринкової фінансово-кредитної системи в Угорщині (досвід 90-х років XX сторіччя) (2016)
Філончук Л. Я. - Система забезпечення та моніторингу боргової безпеки держави (2016)
Шапоренко О. І. - Ціноутворення медичних послуг як механізм державного регулювання охорони здоров'я (2016)
Ромашко О. М. - Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці, Зданович Л. С. (2016)
Сова О. Ю. - Аналіз сфери вітчизняного споживчого кредитування (2016)
Черномор В. О. - Сутність і функції платіжних систем (2016)
Оксенюк С. Г. - Кластеризація в системі економічної безпеки країн Європейського Союзу (2016)
Токар В. В. - Оцінка сучасного стану соціальної безпеки країн ЄС (2016)
Чорний В. М. - Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств, що виходять на світові товарні ринки (2016)
Алькема В. Г. - Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування, Копитко М. І. (2016)
Лаптєв М. С. - Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах (2016)
Оласюк Г. П. - Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі (2016)
Кириченко О. С. - Інноваційна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств в Україні, Щербатюк А. М. (2016)
Поскрипко Ю. А. - Рівновага Неша у забезпеченні кадрової безпеки підприємств (2016)
Федорак В. І. - Напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Олійник М. Й. (2016)
Черевко О. В. - Вплив інформаційної прозорості ВНЗ на їхню економічну безпеку, Радзіховська Ю. М. (2016)
Бобров Є. А. - Аналіз проблемних питань і перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці (2016)
Наумова О. О. - Поняття та значення інформації у маркетинговій діяльності підприємства, Горобець С. В. (2016)
Сулейман В. М. - Факторы, оказывающие влияние на формирование информационно-конкурентной политики (2016)
Штундер І. О. - Стимулювання продажів нової продукції, Майсюра Д. І. (2016)
Лебедь Ю. К. - Влияние выхода шлака на эффективность и результативность доменной плавки, Крячко Г. Ю. (2017)
Толок А. О. - Експериментальне дослідження розподілу температур в шихті в процесі отримання цирконію ядерної чистоти в індукційних печах з холодним тиглем, Романюк Р. Я. (2017)
Каїра Л. Г. - Активізація інноваційної діяльності металургійного підприємства (2017)
Єршов С. В. - Дослідження напружено-деформованого стану розкату при прокатуванні швелерів в умовах сучасного виробництва, Кравченко К. О., Романюха Р. А., Филоненко А. А. (2017)
Максименко О. П. - Теоретический анализ момента при прокатке с натяжением полосы, Присяжный А. Г, Кузьмин Е. В., Кострица А. А. (2017)
Бабешко М. Е. - Математическое моделирование осесимметричного упругопластического состояния составных тел при термосиловом нагружении и радиационном облучении, Савченко В. Г. (2017)
Бейгул О. О. - Обґрунтування умови поперечної стійкості зчленованого портального контейнеровоза при кососиметричних кінематичних збуреннях, Смирнов А. І., Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2017)
Бельмас І. В. - Форма твірної деталі обертання при мимобіжному розташуванні її осі відносно осі обертання шліфувального круга, Бобильова І. Т., Соромітько І. Ю. (2017)
Волосова Н. Н. - Прогнозирование работоспособности крановых колес в процессе эксплуатации, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2017)
Камель Г. И. - Исследование экспериментальных характеристик привода конической трибосистемы установки шведской фирмы "Камюр", Ивченко П. С., Мартовицкий Л. М., Гасило Ю. А., Савонов Ю. М., Котляров Н. С. (2017)
Камель Г. И. - Исследование трубопроводного гидротранспорта для транспортирования древесной щепы в варочный котел, Гасило Ю. А., Волков Г. П., Косарев Е. О., Котляров Н. С. (2017)
Танцура Г. І. - Напружений стан шліфувального круга від дії зосередженого радіального тиску на абразивне зерно, Білоус М. О. (2017)
Часов Д. П. - Математичний опис планування експерименту для визначення ефективних параметрів шнекового конвеєра з урахуванням додаткових коефіцієнтів, Король М. О., Краєвський О. (2017)
Шульга А. С. - Метод оцінки довговічності за зношуванням деталей п’ятникових вузлів, Адамчук С. І., Бельмас І. В., Шульга О. А., Павелко С. В., Парфьонова Т. В. (2017)
Бейгул О. О. - Отримання зносостійких покриттів на автомобільних деталях при нестаціонарних температурних умовах, Адамчук С. І., Середа Д. Б., Шульга А. С. (2017)
Журавский А. Д. - Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером, Жульковский О. А. (2017)
Съянов А. М. - О влиянии интерференции на OFDM канал связи в диапазоне частот 5Ггц, Рязанцев О. В, Кулик М. В., Кулик Ю. Г. (2017)
Дерец А. Л. - Алгоритм адаптации релейной системы управления четвёртого порядка, синтезированной методом N-i переключений, к изменению формы переходной траектории, Садовой А. В. (2017)
С’янов О. М. - Розрахунки економічної ефективності нових і перспективних асинхронних двигунів, Косухіна О. С., Поляков Р. М. (2017)
Хмельницький Є. Д. - Визначення ефективності фільтрів вищих гармонік у мережі 10 КB металургійного комбінату, Клюєв О. В. (2017)
Хоменко В. І. - Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора, Нізімов В. Б. (2017)
Глущенко О. Л. - Розробка математичної моделі спільної роботи газових та повітряних регенераторів нагрівальних колодязів для оптимізації їх утилізаційних характеристик (частина 2) (2017)
Клімов Р. О. - Вплив структурних та фізичних параметрів в процесах приготування рідких палив (2017)
Стасевич Р. К. - Исследования совместной работы вентиляторов главного проветривания действующей шахты, Стасевич Д. О., Литвиненко А. А., Юрченко А. А. (2017)
Дранишников Л. В. - Інформаційний аналіз аварійного ризику об’єктів підвищеної небезпеки (2017)
Жульковская И. И. - Типизация современных языков программирования, Жульковский О. А., Бильо В. В. (2017)
Пишний М. А. - Інтелектуальні методи обробки даних: мурашині алгоритми, Марченко О. О., Косухіна О. С., Гулєша О. М. (2017)
Яшина К. В. - Огляд гнучких методологій розробки програмного забезпечення, Ялова К. М., Сугаль Є. О. (2017)
Баранник К. В. - Аналіз використання соняшникового лушпиння у якості палива, Волошин М. Д. (2017)
Бєлянська О. Р. - Дослідження впливу попередньої обробки зброджувальної сировини на якість метанового бродіння (на прикладі м. Кам`янського), Клименко І. В., Волошин М. Д. (2017)
Гуляєв В. М. - Дослідження технології отримання біопалива біотехнологічним методом, Корнієнко И. М., Рудакова К. Ю., Волошина С. Г. (2017)
Іванченко А. В. - Інтенсифікація технології одержання біомінерального добрива з відходів (2017)
Коваленко А. Л. - Особенности координационных соединений биометаллов с аминоспиртами реактивировать холинэстеразу и мембранные механизмы антидотно-лечебного действия, Кизымишина Т. О. (2017)
Коваленко А. Л. - Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом, Кізимішина Т. О., Шумило К. П. (2017)
Куріс Ю. В. - Дослідження впливу автотранспорту на шумову безпеку міста в сталому розвитку урбанізованих територій, Матяшева О. Б., Бєлоконь К. В., Кожемякін Г. Б. (2017)
Левчук К. О. - Забруднення ґрунтових вод України, Марченко О. (2017)
Мілютін В. М. - Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху, Роздобудько Е. В. (2017)
Валуєва Н. М. - Дослідження білінгвальних особливостей вивчення мов у ВНЗ в контексті сучасних концепцій освіти (2017)
Лещенко О. П. - Використання Інтернет у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти (2017)
Таран В. Г. - Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей, Калініна Т. В., Харитонова О. А., Григор’єва О. І. (2017)
Таран В. Г. - Хвильова природа світла як фундаментальна концепція вивчення розділів геометричної, хвильової та квантової оптики в курсі фізики ВНЗ, Губарєв С. В., Трусєєва Н. О., Гурін І. В. (2017)
Трусєєва Н. О. - Викладання теми "Коливання та хвилі" в курсі загальної фізики для студентів інженерних спеціальностей (2017)
Часов Д. П. - Методи підвищення рівня сприйняття та засвоєння матеріалу, викладеного під час лекційних занять, Король М. О. (2017)
Ovcharuk O. - Methodological aspects of comprehension of human being in the culturological scientific paradigm (2018)
Zhurba M. - The transmedia universe of digitized culture (2018)
Karpenko O. - The concept of cultural competence of the digital governance specialists within public administration, Glubochenko K. (2018)
Karpov V. - Homo in via: from the Plato’s cave to the modern neuroscreen, Syrotynska N. (2018)
Kostyrya I. - Origins of modern diplomacy: Aksum, Syria and Bizantium between the West and the East (2018)
Литвин С. Х. - Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри (2018)
Вавженчук С. Я. - Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми, Биркович О. І. (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи К. Малевич – В. Стшемінський і Г. Стажевський: пошуки супрематичної та конструктивістської мови авангардистського мистецтва (cтаття третя) (2018)
Маслак В. І. - Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra, Бутко Л. В., Василенко Д. П. (2018)
Мельник В. В. - Феномен смерті і пошук трансцендентного виміру в екзистенційній культурі, Славова Л. Л. (2018)
Мєднікова Г. С. - Давньоруський стиль: переосмислення елліністичних та візантійських традицій (2018)
Гоцалюк А. А. - Інтерес як фактор самоорганізації культури (2018)
Оленіна О. Ю. - Інтернет-меми українського походження Інтерес як фактор самоорганізації культури в культуротворчій практиці сучасного суспільства, Пічугіна Ю. О. (2018)
Добровольська В. В. - Вікіпедія як інструмент документування явищ соціально-культурної сфери, Пелещишин А. М. (2018)
Petrova I. - Peculiarities of formation of the leisure activity sphere in Ukraine of the 20-30ies of the XX century (2018)
Rybinska Y. - Integration of cultures as a 21st century phenomenon (2018)
Прокопович Л. В. - Театралізація структур повсякденності в культурних практиках метамодерну, Розова Т. В. (2018)
Сабадаш Ю. С. - Теоретичний спадок Миколи Реріха в контексті філософії космізму: джерелознавчий та культурологічний аспекти, Попович О. В. (2018)
Срібняк І. В. - 3-тя Залізна стрілецька дивізія армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва, Надтока Г. М. (2018)
Чурсін М. М. - Про роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі, Сілютіна І. М. (2018)
Shevchenko O. - Ukrainian folk embroidery as a way of identification and communicative interaction of the Ukrainian people in modern conditions (2018)
Шевченко С. Л. - Ревіталізація цінностей християнської культури в творчості Пауля Тілліха (2018)
Shynkaruk L. - Dialogue of cultures: E. Hall and F. Kluckhohn, Salata H., Danylova T. (2018)
Іванюк О. Л. - Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.), Ковальов Є. А. (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура управління Стародавньої Греції (2018)
Кушнарьов В. В. - Формування "людини культури" як проект навчально-виховних студій майбутнього (2018)
Пилипів В. В. - Соціокультурні аспекти змісту поняття "гість": до постановки проблеми (2018)
Руденко С. Б. - Потрактування марксизму в авангардній музеології А. Жиляєва (2018)
Варцаба Н. В. - Аналіз PR-діяльності Французького культурного центру в Києві (2018)
Гавеля О. Р. - Культурні пріоритети сучасної студентської молоді України: особливості релігійного, естетичного, мистецького і літературного вибору (2018)
Красовський С. О. - Природа і основні етапи крос-культурної комунікації у міжнародному туризмі (2018)
Пашкевич М. Ю. - Івент-технології як інструмент формування державного іміджу (2018)
Cheban V. - Female images of Ukrainian women in the works of illustrators, designers of books and magazines of the twentieth century (2018)
Андросова Д. В. - Cимволістські-веристські аспекти виразності піанізму С. Рахманінова (2018)
Afonina O. - The artistic image in the context of culturological hermeneutics (2018)
Bezruchko O. - Life path and a creative activity of O. S. Moussienko (on the occasion of the 80th anniversary) (2018)
Берегова О. М. - Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест" як сучасний формат презентації національних музичних культур: польські імпрези (2018)
Маркова О. М. - Неосимволізм музики ХХІ сторіччя та виконавське музикознавство (2018)
Osadcha S. - The symbolic properties of liturgical singing tradition: from the category of symbol to the noetic measurement of culture (2018)
Savchenko R. - Culturality of music-pedagogical training of future specialists artistic education (2018)
Злотник О. Й. - Парадигма просторового структурування творів музичного мистецтва (2018)
Petryk O. - Contribution of Nataliia Slobodian to the establishment of artistic traditions and formation of Lviv ballet repertory (2018)
Антоненко О. М. - Православна духовна музика: історичні та культуротворчі аспекти розвитку, Антоненко М. М. (2018)
Антошко М. О. - Театральне життя Подільського краю кінця XIX − початку XX століття (2018)
Асталош Г. Л. - Угорська інструментальна музика в контексті становлення національного стилю (2018)
Бєлявіна Н. Д. - Концертні осередки при дворах прусських королев у першій половині XVIII століття (2018)
Бенюк О. Б. - Мистецький експеримент в естетичному дискурсі (2018)
Бондарчук В. О. - Епічна традиція в координатах оперного жанру: на прикладі постановка опери О. Бородіна "Князь Ігор" Д. М. Гнатюка (2018)
Буркацький З. П. - Характерні види техніки у творах пограниччя класицизму й романтизму (2018)
Vasiuta O. - Chernihiv Revutsky Music College: European vector of development (2018)
Волосатих О. Ю. - Українська тематика в театральному репертуарі Правобережної України першої половини ХІХ століття (2018)
Го Суншан - Рецепция стихотворения "Не пой, красавица, при мне" А. С. Пушкина в камерно-вокальной музыке ХІХ и ХХ веков (2018)
Zolotareva N. - Paraphrase in the genre system of piano transcriptions of Franz Liszt (2018)
Зосім О. Л. - Літургічний сакральний текст у середньовічній і новочасній європейській культурній парадигмі (2018)
Kaznacheieva T. - Pre-scenic musical and dance genres and forms of the Middle Ages (2018)
Kapliyenko-Iliuk Y. - Violin transcriptions as one of the methods of Yuri Gina's practice as a composer (2018)
Косів Р. Р. - Євхаристійні образи Христа у творчості риботицьких майстрів 1690–1750-х рр.: джерела іконографії та причини популярності (2018)
Landiak O. - The animated painting in new media art: technological and communicative features (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Покрови у вигляді орла у візантійському мистецтві (2018)
Микуланинець Л. М. - Мистецтво як засіб культурної комунікації людства (2018)
Муляр П. М. - Архаїчні передумови першомузичної творчості та її пролонгації у виконавство (2018)
Нан Жи - "Похищение из сераля" В. А. Моцарта: к проблеме сценической интерпретации оперного текста (2018)
Охманюк В. Ф. - Становлення київської академічної баянної школи: 50–80-ті роки ХХ століття (2018)
Panyok T. - Ukrainian baroque and European context (2018)
Підлипська А. М. - Критика сучасного балету в Україні: наукові та мистецькі риси (2018)
Рижова О. О. - Стилістичні та іконографічні особливості ікони "Успіння" з колекції Національного художнього музею України (2018)
Татарнікова А. А. - "Тангейзер" Р. Вагнера у річищі еволюційних шляхів німецького музичного театру: міфопоетичні та жанрово-стильові аспекти (2018)
Ткач Ю. С. - Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як предмет теоретичного дослідження (2018)
Turchak L. - O. Arkhypenko’s creative work in the context of the world art (2018)
Chernoivanenko A. - Improved folk instruments as a factor of holistic system of academic musical and instrumental culture of our time (2018)
Шевченко Л. М. - Ліризм української ментальної установки та її музичне виявлення (2018)
Волкова Г. В. - Онтологічний аспект залучення до творчості Й. С. Баха та до символіки духовної християнської музики (2018)
Дроздова E. О. - Преемственность в истории гитарного исполнительства (2018)
Жукова О. М. - Стиль та виконавська інтерпретаціясучасної фортепіанної мініатюри (2018)
Кучурівський Ю. С. - Національні аспекти розвитку жанру реквієму в англійській музиці (2018)
Лукацька Г. О. - Про втілення традицій салонної музики у творах для флейти і фортепіано Г. Форе, Ф. Гобера і С. Шамінад (2018)
Макарова З. М. - Балет Дмитра Шостаковича "Світлий струмок" у редакціях Федора Лопухова та Олексія Ратманського: хореографічні трансформації (2018)
Чжу Сюэмин - Принципы претворения мотива-монограммы DEsCH в творчестве Эдисона Денисова (2018)
Сиваш І. О. - Концептуальні засади етнодизайну в Україні (2018)
Маркова О. М. - Рецензія на монографію Ян Ірини Миколаївни "Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини ХІХ – початку ХХ століття" (2018)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему: досвід, проблеми та шляхи вирішення" (Київ, 27 - 28 листопада 2018 р.) (2019)
Носовський А. В. - Стратегічні напрями діяльності на об’єкті "Укриття" після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнментa (2019)
Балан О. В. - Концептуальні рішення щодо демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття", Паскевич С. А., Пашинов М. В., Підберезний С. С., Рудько В. М. (2019)
Краснов В. О. - Стан паливовмісних матеріалів усередині НБК "Арка" та проблеми, що пов’язані із забезпеченням їхньої ядерної та радіаційної безпеки, Годун Р. Л. (2019)
Бертольд А. - Фактори, що визначають безпечний стан об’єкта "Укриття" у складі нового безпечного конфайнмента, Веселов Є., Кондратьєв С., Кутіна І., Кюхлер Л. (2019)
Стельмах Д. А. - Попередній аналіз можливості переведення паливовмісних матеріалів у контрольований стан, Шумилова Л. Є. (2019)
Габєлков С. В. - Кристалізація лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ, Жиганюк І. В., Кудлай В. Г., Пархомчук П. Є., Чиколовець С. А. (2019)
Ольховик Ю. О. - Заскловування лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта "Укриття" (2019)
Малахов Ю. В. - Стратегия преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. Проблемы и вызовы, Байбузенко Т. Ю. (2019)
Сверчков С. Ф. - Интегрированная автоматизированная система контроля объекта "Укрытие" (2019)
Новиков А. Е. - Измерение МЭД в ближней зоне НБК для оценки эффективности противорадиационной защиты, Шаршун С. В., Яковенко Л. В., Стромко Е. В., Евстигнеев А. Ю. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського