Кравченко C. А. - Исходные меры в государственном эталоне ГЭТ61-88 в области фазометрии (2016)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 1 (2016)
Стрельбицкий В. В. - Экспериментальное исследования демпфирующей способности рамы виброупрочняющей установки, Горященко С. Л. (2016)
Кучерук В. Ю. - Розвиток математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку, Кулаков П. І., Возняк О. М., Гнесь Т. В., Антіпов О. Г., Мельничук У. С., Білієнко Р. С. (2016)
Васілевський О. М. - Методика калібрування фторид-селективних електродів на основі методу градуювального графіка (2016)
Стахова А. П. - Результати моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні поверхневих шарів матеріалів з протіканням пластичної деформації (2016)
Бондаренко О. В. - Дослідження загасання сигналу в спірально вигнутому одномодовому оптичному волокні, Багачук Д. Г., Степанов Д. М., Стащук О. М. (2016)
Паленный Ю. Г. - Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений, Перпери Л. М., Гугнин В. П., Голобородько А. М. (2016)
Клещёв Г. М. - Методология активного метода измерения лазерными приборами и корректировка износа режущего инструмента в процессе обработки деталей штампов по "новой технологии", Гонтарь А. А., Кручек К. В., Волосюк С. Ф., Шкорупеев С. Д., Политучий И. В. (2016)
Осадчук О. В. - Вимірювання різниці фаз дискретних сигналів, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2016)
Бортник Г. Г. - Спектральний метод оцінювання динамічних параметрів аналого-цифрових перетворювачів, Васильківський М. В., Бортник О. Г. (2016)
Филинюк Н. А. - Моноиммитансный логический r-элемент "и", Лищинская Л. Б., Войцеховська О. В., Стахов В. П. (2016)
Осадчук О. В. - Перетворювач магнітного поля на основі магнітодіода та активно – індуктивного елемента, Мартинюк В. В., Жагловська О. М. (2016)
Осадчук О. В. - Частотний перетворювач магнітного поля на основі магнітотранзистора та активно – індуктивного елемента, Мартинюк В. В., Селецька О. О. (2016)
Pavlenko P. M. - Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems, Tretiak V. V., Tolbatov S. V., Tolbatov A. V., Smolyarov H. A., Viunenko O. B., Tolbatov V. A. (2016)
Марченкова С. В. - Принцип максимальної швидкості отримання інформації та врахування передісторії в діагностичному процесі (2016)
Катаєва М. О. - Математична модель побудови траєкторії руху сенсора по поверхні деталі (2016)
Коваленко Ю. Б. - Нейросетевые технологии принятия решений управления сложными социотехническими системами (ССТС) в реальном времени (2016)
Заковоротний О. Ю. - Розробка n-направленої дискретної асоціативної пам’яті (2016)
Федоров Е. Е. - Метод повышения производительности формирования трехмерных изображений, Юнис М. (2016)
Шелуха О. О. - Дослідження методів обробки інформації в системах спостереження за рухомими об’єктами (2016)
Богомолов М. Ф. - Розробка та аналіз математичної моделі еритроциту як об’єкта вимірювань лазерних діагностичних систем, Стародуб О. В. (2016)
Осадчук А. В. - Радиоизмерительная информационная система мониторинга физической подготовки и определения мышечной памяти спортсменов-стрелков из лука, Сидорук В. В., Осадчук Я. А., Сидорук В. В., Крыночкин Р. В., Звягин А. С. (2016)
Тимчик С. В. - Інтегральна функціональна електроніка – основа медичних приладів для сімейної медицини (за матеріалами літературних джерел), Вирозуб Р. М., Злепко С. М., Козоріз О. С. (2016)
Савенко Я. В. - Імовірнісний метод визначення стану інтегрованої методології створення медико-діагностичних систем (2016)
Taher A. - Enhancement of the lte-based wireless object interaction (2016)
Timkov V. F. - Evaluation of the main spatial and energy characteristics of the observable universe based on the law "planck universal proportions”, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2016)
Гладких Т. В. - Обнаружение аномалий – обучение без учителя, Гнот Т., Сольский В. (2016)
Мехтиева Б. Г. - Исследование селевых зон в долине реки кюмрюк южного склона большого кавказа на основе гис-технологий (2016)
Сенчишина Ю. В. - Удосконалення багаточастотного фазового методу дальнометрії (2016)
Тимків П. О. - Синтез фільтру калмана для опрацювання низькоінтенсивного електроретиносигналу, Забитівський В. П., Яворський Б. І. (2016)
Шандиба О. Б. - Технологічні особливості очищення циркуляційної води в системах оборотного водопостачання, Шпетний Д. М. (2016)
Якимов А. А. - Особенности прерывистого шлифования, Бовнегра Л. В. (2016)
Захарченко Н. В. - Повышение информационной скрытности передачи не равновероятного алфавита, Гаджиев М. М., Кочетков А. В., Шамшидин Е. Б. (2016)
Троцишин І. В. - Новітня методологія та сучасні технічні засоби виконання Шкільного лабораторного практикуму з фізики (електрика і магнетизм) (2016)
Горохов Ю. С. - Метод кодового розділення каналів на основі таймерних сигнальних конструкцій, Корчинський В. В., Рудий Є. М. (2016)
Tikhonov V. I. - Tensor model of i/q-phase-modulated signal detection (2016)
Вышинский В. А. - Новая модель атома водорода (2016)
Бондаренко О. В. - Методика расчета и построения санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки антенны базовой станции мобильной связи, Степанова Л. И. (2016)
Мотигін В. В. - Аналіз якості обслуговування користувачів телекомунікаційних мереж наступного покоління, Барась С. Т., Шеремета О. П. (2016)
Троцишина Н. І. - Дослідження новітньої методології побудови цап і ацп із програмованими параметрами для обробки радіосигналів, Троцишин І. В., Гордієнко О. М. (2016)
Романюк О. Н. - Модифікація білінійного текстурування з використнням кругової моделі пікселя, Дудник О. О. (2016)
Title (2018)
Prib G. - Vital activity limitations and social isolation in psychiatric patients (2018)
Avramchuk O. - Social anxiety disorder: relevance and perspectives (2018)
Mudrenko I. - The role of impairment of higher mental functions in suicidogenesis in the dementia caused by Alzheimer's disease (2018)
Zubatiuk O. - Impairment of the еmotion control and social functioning in psychoses with depressive-paranoid symptoms, Pyliagina G. (2018)
Dubovyk K. - Prevalence of motor disorders and repetitive movements among children with Autism spectrum disorders and Tics disorders (2018)
Rusina S. - Quality of life for teenagers with social deprivation (2018)
Alifer O. - Levodropropizine for cough treatment in adults: a randomized controlled trial (2018)
Markova M. - Role of stress risk in development and course of cerebrovascular pathology, Yavorska T. (2018)
Khaustova O. - Acupuncture in the treatment of stroke: Invitation to the discussion (2018)
Asanova A. - Typical difficult situations in doctor-patient interactions, Khaustova O. (2018)
Мокрій М. - Тривога у дітей: шляхи подолання, Франкова І. (2018)
Єжов В. М. - Біохімічні аспекти селекції плодових культур роду Prunus L., Гриник І. В. (2019)
Ходаківська Ю. Б. - Українська універсальна підщепа розоцвітних (УУПРОЗ-6) у плодово-декоративному садівництві, Матвієнко М. В., Троян В. І., Лисанюк В. Г. (2019)
Кіщак О. А. - Оцінка перспективних сортів вишні (Cerasus Vulgaris Mill.) на придатність до механізованого збирання плодів, Зарубенко В. І., Пелехатий В. М., Пелехата Н. П. (2019)
Телепенько Ю. Ю. - Господарсько-біологічна оцінка сортів ожини (Rubus Caesis L.) в умовах західного Лісостепу України (2019)
Терещенко Я. Ю. - Адаптивність нових сортів жимолості синьої (Lonicera Cоerulea L.) в умовах Лісостепу України, Кривошапка В. А., Ярещенко О. М., Лисанюк В. Г. (2019)
Шевель Л. О. - Цінні зразки генофонду калістефусу китайського (Сallistephus Chinensis (L.) Nees.) Інституту садівництва НААН України, Трохимчук А. І. (2019)
Гриник І. В. - Берека лікарська (Sorbus Torminalis (L.) Crantz): нові селекційні форми та перспективи їх використання в садівництві, Москалець Т. З., Францішко В. С., Москалець В. В., Чмирь С. М., Лясковський А. А., Францішко В. В., Францішко Б. В., Матлай І. Й. (2019)
Рудник-Іващенко О. І. - Методи створення нових сортів лаванди вузьколистої (Lavandula Angustifolia Mill.), Кременчук Р. І. (2019)
Бублик М. О. - Методи прогнозування врожайності сільськогосподарських рослин, Китаєв О. І., Фризюк Л. А., Чорна Г. А., Пелехатий В. М., Васюта В. М. (2019)
Полгороднік О. Г. - Прогноз врожаю агрусу (Ribes Uva-Crispa L.) на основі математичної моделі в залежності від розвитку сферотеки, Денисюк О. Ф. (2019)
Малюк Т. В. - Удосконалення методів діагностики мінерального живлення плодових культур, Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. (2019)
Дубровський В. І. - Інтродукція горіха чорного (Juglans Nigra L.) в Україні та його господарсько-біологічне значення, Швед М. В. (2019)
Василенко О. С. - Виноградарство в умовах Київщини, Кондратенко Т. Є. (2019)
Шевчук Л. М. - Формування якості і лежкості плодів яблуні (Malus Domestica Borkh) сорту Скіфське золото залежно від підщепи у звичайному охолоджуваному плодосховищі, Бабенко С. М., Жук В. М. (2019)
Шевчук Л. М. - Зменшення загального мікробного забруднення у холодильних камерах плодосховищ з використанням обладнання Airocide®, Левчук Л. М., Омельченко А. М., Вінцковська Ю. Ю. (2019)
Євчук Я. В. - Біохімічна характеристика плодів глоду (Crataegus L.) з метою створення продуктів профілактичного призначення, Меженський В. М., Любич В. В., Парубок М. І. (2019)
Литовченко О. М. - Наукове забезпечення виробництва безалкогольної та слабоалкогольної продукції у плодопереробній галузі, Кузнецов А. В. (2019)
Кіщак О. А. - Морозостійкість сортів сливи (Prunus Domestica L.) у центральному Лісостепу України, Фільов В. В., Васюта В. М. (2019)
Патика Т. І. - Природний консорціум грунтових мікроорганізмів (Екстракон) для оздоровлення агроценозів, Патика М. В., Цизь О. М. (2019)
Ряба І. А. - Відбір безвірусних клонів у маточних насадженнях малини (Rubus Idaeus L.) та ожини (Rubus Caesius L.), Павлюк Л. В. , Удовиченко К. М. , Тряпіцина Н. В. (2019)
Сало І. А. - Розвиток українського ринку плодів і ягід в умовах глобалізації, Попова О. П. (2019)
Ярута О. Я. - Господарсько-економічна оцінка сортів беладони звичайної (Atropa Belladonna L.) Прекрасна пані та Красавка (2019)
Korzeniowski M. - Possibilities of using chemical products for the protection of Rhododendron sp. against Phytophthora plurivora, Chmielowiec-Korzeniowska A., Tereshchenko Ya., Yareshchenko A. (2019)
Title (2018)
Trachuk L. - Recommendations for a doctor-patient communicating in oncology, obstetrics, gynecology and pediatrics (2018)
Бака О. - Оцінка якості життя та психологічного стану у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та надмірною вагою, Скурат К., Франкова І., Потапов О., Перехрестенко О., Маньковський Б., Тодуров І. (2018)
Науменко Г. - Модель спільного прийняття рішення в медичній практиці (2018)
Kozerackaya О. - Criteria for limited sanity for individuals that committed a sexual assault (2018)
Олійник О. - Сучасний стан судово-психіатричної експертизи та надання психіатричної допомоги особам із станами залежності від психоактивних речовин, які скоїли кримінальні правопорушення, Ревенок О. (2018)
Потоцька І. - Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів, Рисинець Т., Лойко Л. (2018)
Romaniv О. - Psychotic manifesto as a symbolic safe space, Pohoriliak К., Nad B. (2018)
Лагутіна С. - Клінічний випадок: короткострокова КПТ при змішаному тривожному та депресивному розладі (2018)
Крамар Ю. - Особливості розладів спектра шизофренії при вживанні канабіноїдів (2018)
Ivanov М. - The case of atypical anorexia nervosa (2018)
Хаустова О. - Загальні правила комунікації студента з пацієнтом (2018)
Gilman А. - Formation of sanogenic thinking as the way of avoiding obsessive thoughts (2018)
Салден В. - Оцінка якості життя пацієнтів, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками і звертаються з соматичними скаргами до сімейних лікарів (2018)
Лещина І. - Маркери ризику-антиризику формування соматоформних розладів у осіб молодого віку, Мозгова Т. (2018)
Живаго Х. - Вибір мішеней психотерапевтичних втручань у хворих із аутоагресивною поведінкою при параноїдній шизофренії із симптомами депресії, Дзеружинська Н. (2018)
Підлубний В. - Аналіз впливу біопсихосоціальних факторів на рівень психічного здоров'я працівників промислових підприємств, Хоміцький М. (2018)
Харченко Д. - Взаємозв'язок нейротизму з посттравматичними стресовими розладами в учасників бойових дій, Чистовська Ю., Ізвєкова О. (2018)
Лісуха Л. - Дослідження когнітивних функцій дітей, які переміщені із Південного Сходу України (зони проведення антитерористичної операції) (2018)
Коршевнюк Д. - Прояви функціональної диспепсії при емоціях образи (2018)
Удовенко І. - Динаміка психологічних та клінічних характеристик пацієнтів з тромбозом центральної вени сітківки у процесі комплексної терапії, Харченко Д. (2018)
Матюшенко В. - Психогенна провокація загострення вульгарного псоріазу (2018)
Кулеша-Любінець М. - Переважні страхи студентської молоді під час навчання у вищій школі (2018)
Саржевський С. - Непсихотичні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію, Хломіцький М. (2018)
Ткаченко Д. - Театр пригноблених як сучасний спосіб профілактики емоційного вигорання волонтерів у громадських організаціях (2018)
Яковенко А. - Відношення до хворих на епілепсію, Клебан К. (2018)
Fedorov S. - Photomagnetic therapy and craniosacral therapy for rehabilitation patients with chronic brain ischemia at subacute phase (2018)
Bartłomiejczyk M. - Dynamic charging of electrical vehicles (2018)
Dizo J. - Substantiation of replacement of the block brake on the disс brake in the bogie of articulated platform wagon for intermodal transport, Blatnicky M., Kravchenko О. (2018)
Hrytsun O. - Determination of Transport delay before the Traffic light on two-lane Streets with tram movement, Royko Yu. (2018)
Royko Yu. - Determination of delays on two-lane streets within public transport stops, Bura R., Maksymiuk S. (2018)
Біліченко В. В. - Використання стратегій та інструментів маркетингу щодо популяризації послуг станції технічного обслуговування, Романюк С. О., Олійник В. В. (2018)
Бондаренко А. Є. - Експериментальне визначення залежностей сил відведення дволанкового автопоїзда, Вербицький В. Г., Місько Є. М., Хребет В. Г. (2018)
Волков В. П. - Особливості визначення швидкісних характеристик транспортного засобу в умовах експлуатації, Грицук І. В., Матейчик В. П., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2018)
Горбай О. З. - Експериментальні дослідження пасажирського сидіння стн-6 компанії "веем" на відповність вимогам європейських правил єекоон R80, Шевців М. Б., Хома В. В. (2018)
Горбачов П. Ф. - Закономірності розподілу відстаней від обласного центру до зупиночних пунктів навколо нього, Макаричев О. В., Кочина А. А. (2018)
Грицунь О. М. - Аналіз ДТП та прогнозування аварійності з пішоходами, Давосир В. А., Островський Р. Б. (2018)
Гук В. І. - Початок динамічної теорії транспортного потоку, Запорожцева О. В. (2018)
Дівеєв Б. М. - Оптимізація напівактивної підвіски з ДГК, Керницький І. С., Дорош І. Р., Вельган І. В., Черчик Г. Т. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження впливу підігріву повітря у впускному колекторі на пускові властивості та паливну економічність автотракторного дизеля, Гутаревич Ю. Ф., Тріфонов Д. М., Сирота О. В., Шуба Є. В. (2018)
Клименко В. В. - Рішення інформаційних завдань в системах технічного зору безпілотних автомобілів, Поляков В. М., Сакно О. П., Колеснікова Т. М. (2018)
Коробко А. І. - Стенд для вимірювання кута поперечної стійкості машини методом послідовного зважування, Лебедєв С. А., Подригало М. А., Шеїн В. С. (2018)
Мармут І. А. - Математичні моделі стендової діагностики гальмівних систем автомобілів (2018)
Павлюк В. І. - Використання програмного забезпечення тримірного моделювання для визначення моментів інерції легкового автомобіля, Булік Ю. В. (2018)
Птиця Г. Г. - Вибір схеми організації дорожнього руху на пішохідному переході біля дитячих навчальних закладів (2018)
Пустюльга С. І. - Методика ідентифікації зображень п’ятен розпилу палива форсунками, Самостян В. Р., Головачук І. П., Придюк В. М., Оксенюк В. А. (2018)
Рубан Д. П. - Методологія прогностичної оцінки ресурсної довговічності автобусів, Крайник Л. В. (2018)
Сахно В. П. - Шляхи поліпшення маневреності метробуса, Мурований І. С., Стельмащук В. В., Онищук В. П., Омельницький О. Є. (2018)
Шраменко Н. Ю. - Технологические особенности транспортного обслуживания потребителей при поставке сельскохозяйственных грузов мелкими партиями (2018)
Title (2019)
Assonov D. - Cognitive impairment in patients with chronic noncommunicable diseases: a review (2019)
Хаустова О. - Поширеність розладів спектру аутизму у дорослих психіатричних пацієнтів: систематичний огляд, Марценковська І. (2019)
Блажіна І. - Нейропсихологічні дослідження пацієнтів, що страждають на епілепсію, з когнітивними розладами, Коростій В. (2019)
Омелянович В. - Суспільні та сімейні аспекти діагнозу посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців після повернення з зони бойових дій (2019)
Нестерак Р. - Ефективність медико-психологічної реабілітації у хворих з гострим коронарним синдромом, Гасюк М. (2019)
Нікоряк Р. - Фактори ризику непсихотичних психічних та поведінкових розладів в умовах соціального стресу (2019)
Фейса С. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та коморбідні захворювання: диференційований підхід до призначення антиоксидантів (2019)
Karakhonova S. - Psychocorrection and optimal pharmacotherapy in anxiety-phobic syndrome (2019)
Kohut A. - Whether the use of a multidisciplinary approach may increase the adherence and effectiveness of treating patients with type 1 diabetes and type 2 diabetes?, Frankova I., Potapov O., Bobryk M., Komisarenko J, Chaban O. (2019)
Мамчур О. - Клінічні особливості динаміки соматизованого розладу та механізми соматизації, Юр'єва Л. (2019)
Мухаровська І. - Тривожні та депресивні розлади у онкологічних пацієнтів з хронічним больовим синдромом на етапі паліативного лікування, Калачов О., Абдряхімова Ц., Клебан К. (2019)
Татаренко О. - Кіберадикція як фактор формування девіантної поведінки у підлітків з ознаками акцентуації особистості (2019)
Макаренко С. - Когнітивні та поведінкові порушення у дітей з вродженою гідроцефалією (2019)
Салдень В. - Ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини (2019)
Ніколенко А. - Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит (2019)
Маркус О. В. - Методика визначення конкурентоспроможності сільськогосподарських культур з урахуванням прибутковості вирощування та витрат на їхнє виробництво, Левчук А. О. (2014)
Поляков М. В. - Инфраструктура экономики знаний: сущность, составляющие и особенности (2014)
Прокопенко М. М. - Вплив державного регулювання на ефективність інституціональних змін в аграрному секторі, Обозна А. О. (2014)
Сментина Н. В. - Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: концептуальний аналіз, Хусаінов Р. В. (2014)
Ящишина І. В. - Антропоцентризм постіндустріального суспільства, Буторіна В. Б. (2014)
Корінь М. В. - Механізм активізації інноваційної діяльності промислових підприємств, Гусєва В. Г. (2014)
Краснокутська Н. С. - Особливості клієнтоорієнтованого управління на підприємствах, Тихонченко Р. С. (2014)
Кучеренко О. В. - Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємств олійножирової галузі Одеського регіону (2014)
Lazarenko Y. O. - The adoption of open innovation practices: a capability-based approach (2014)
Лисак В. Ю. - Актуальні питання щодо формування активів людського капіталу (2014)
Лобов С. П. - Показники економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Невдачина О. І. - Визначення системи показників для оцінки стратегії фінансово-векторного розвитку підприємства (2014)
Редько Н. В. - Аналіз механізму мотивації персоналу в компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (2014)
Садчиков В. С. - Перспективи розвитку підприємств галузі рослинництва в умовах прискорення інтеграційних процесів (2014)
Федорів Н. М. - Управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства у кризових умовах, Ващенко М. Г. (2014)
Омаров Ш. А. - Еволюція розробки стратегій соціально-економічного розвитку Харківської області (2014)
Яценко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку регіональних меліоративно-сільськогосподарських агросистем (2014)
Терованесов М. Р. - Оптимізація управління системою вищої освіти (2014)
Баранова В. Г. - Напрями активізації використання фінансових ресурсів домогосподарств в Україні, Коцюрубенко Г. М. (2014)
Боровик П. М. - Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції, Бечко П. К., Броварна С. М. (2014)
Гудзенко І. С. - Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств (2014)
Давидкова Н. М. - Концептуальні основи визначення податкових ризиків в діяльності банку (2014)
Задворних С. С. - Удосконалення механізму запобігання відмиванню "брудних грошей" в Україні (2014)
Золотарьова О. В. - Концепція кредитної політики комерційного банку та можливості підвищення її ефективності, Півняк Ю. В., Мартиненко П. Ю. (2014)
Косова Е. В. - Власний капітал банків: реакція на фінансову кризу (2014)
Кричинюк А. П. - Модернізація кредитування фізичних осіб в умовах глобалізації (2014)
Кулик П. Л. - Визначення граничних меж фіскального потенціалу ПДВ як фактор якісного прогнозування надходжень податку (2014)
Полторак А. С. - Гармонізація законодавства щодо оподаткування імпорту продукції легкої промисловості в Україні, Бужак Ю. С. (2014)
Поляк Н. П. - Особливості функціонування небанківських фінансових установ та їх вплив на реальний сектор економіки (2014)
Пугарська Н. Б. - Планування і контроль як інструменти системи контролінгу в банках України (2014)
Савич І. В. - Сучасний стан тінізації бюджетних відносин в Україні (2014)
Семенча І. Є. - Зарубіжний досвід розвитку сектора інституційного інвестування: специфіка діяльності та перспективи впровадження в Україні (2014)
Сергєєва О. С. - Використання системного підходу в аналітичному забезпеченні управління грошовими потоками банків (2014)
Собкова Н. Д. - Особливості організації державного фінансового контролю у сучасний період (2014)
Сьомченков О. А. - Сучасна концепція сутності та структури фінансового ринку (2014)
Татарин Н. Б. - Перспективний розвиток фондового ринку як важливої складової фінансового сектора економіки, Шевчук О. М. (2014)
Vovk M. S. - Overcoming barriers towards environmental policy convergence of Ukraine and EU (2014)
Горковенко І. В. - Бухгалтерський облік бюджетних установ: стан та перспективи реформування (2014)
Колумбет О. П. - Втрати оборотних матеріальних активів: обліковий аспект (2014)
Любенко А. М. - Актуальність аналітичної оцінки результатів фінансового контролю (2014)
Озеран А. В. - Сучасний погляд на мету фінансової звітності відповідно до інформаційних потреб її користувачів (2014)
Осадча Г. Г. - Обліковий аспект управління витратами постачальницько-заготівельного процесу, Пержан Т. М. (2014)
Слободян Н. Г. - Аналіз кредитоспроможності підприємства на прикладі ДП ПАТ "Оболонь" "Пивоварня Зіберта", Мануілова А. В. (2014)
Яровий К. О. - Поняття і сутність грошового обігу та безготівкових грошових розрахунків (2014)
Антонюк О. П. - Використання методології Lean Six Sigma для підвищення ефективності організації бізнес-процесів (2014)
Говорушко Т. А. - Теоретичні аспекти використання програми "MetaStock" у фінансовій аналітиці, Ситник І. П., Рябуха О. Д. (2014)
Обнявко Т. С. - Визначення ефективності тендерних проектів у військовій економіці методами економетрики, Онищенко О. А. (2014)
Устенко А. О. - Методи дослідження інформаційних потоків підприємств, Василик І. І. (2014)
Юринець З. В. - Економіко-математичне моделювання впливу інновацій на розвиток економіки України, Юринець Р. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Калюжна Н. - Механізм урегулювання суперечок СОТ, Лежепьокова В. (2019)
Онищенко В. - Справедливість у міжнародних економічних відносинах (2019)
Ясько Ю. - Економіка ХХІ ст.: трансформація ролі держави (2019)
Непиталюк А. - Детермінанти забезпечення демографічної стійкості (2019)
Кифяк О. - Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій (2019)
Nazarova K. - SOX-audit of accounts payable, Mysiuk V. (2019)
Стожок Л. - Еволюція соціального страхування в Україні (2019)
Бідюк А. - Рейтингування в оцінюванні конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2019)
Bartłomiejczyk M. - Dymanic chatging of electric buses - the element emobility in public transportation (2019)
Kravchenko О. - Metodology of increasing the efficiecy of transport systems using decision-making methods, Dizo Y., Gorbunov М., Kravchenko К. (2019)
Nalobina О. - Investigation of dynamic processes in the propeller of minitractor, Holotiuk M., Bundza О., Herasymchuk O., Puts’ V., Shovkomud O., Martyniuk V. (2019)
Волков В. П. - Розробка методу застосування класифікації умов експлуатації автомобілів в інформаційних умовах ITS, Грицук І. В., Волкова Т. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2019)
Гандзюк М. О. - До питання дослідження руху модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач - двовісний підкатний візок - тривісний напівпричіп" у гальмівному режимі, Гандзюк Д. М. (2019)
Грицунь О. М. - Визначення оптимальної тривалості світлофорного циклу на перехрестях з жорсткими типами регулювання, Рогальський Р. Б., Бура Р. Р. (2019)
Гудз Г. С. - Порівняльна оцінка алгоритмів демонтажу пневмопідвіски автобуса БАЗ А 11110 на засадах структурногоаналізу, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Захара І. Я. (2019)
Дембіцький В. М. - Вдосконалення методики технологічного розрахунку підприємств автосервісу, Павлюк В. І., Міщук А. М., Тудрій В. Л. (2019)
Дударєв І. М. - Теоретичне дослідження процесу брання льону конічно-дисковим льонобральним апаратом, Хомич А. В., Герасимик-Чернова Т. П. (2019)
Єфімчук Г. В. - Оптимізація процесу відмочування прісносухої сировини під впливом електроактивованих водних середовищ, Назарчук Л. В., Селезньов Е. Л., Клименко О. Д., Селезньов Д. Е., Шимчук Ю. П. (2019)
Захарчук В. І. - Дослідження показників вантажного автомобіля з переобладнаним з дизеля газовим двигуном, Захарчук О. В., Тарасюта Ю. С., Кулик В. В. (2019)
Кірічок О. Г. - Аналіз основних правових положень щодо перевезення пасажирів та багажу, Антонюк В. П., Шевченко О. В. (2019)
Литвин В. В. - Вплив режимів руху міських автобусів на паливну економічність та екологічну безпеку, Таран І. О. (2019)
Любий Є. В. - Оцінка точності синтетичних моделей розрахунку пасажирських кореспонденцій на прикладі малих міст, Колій О. С. (2019)
Миронюк О. С. - Вплив зовнішнього шуму легкового автомобіля на довкілля, Шевчук В. В., Грабовець В. В. (2019)
Подригало М. А. - Вплив податливості ланок на ККД механізмів і машин, Полянський О. С., Подригало Н. М., Байцур М. В. (2019)
Подригало М. А. - Применение метода парциальных ускорений для оценки функциональной стабильности динамических свойств автомобиля, Тарасов Ю. В. (2019)
Птиця Н. В. - Критерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на основі параметрів системи доставки, Ковцур К. Г. (2019)
Пустюльга С. І. - Багатовимірна геометрична модель функціонування транспортного потоку на перевантаженій ділянці дорожньої мережі, Придюк В. М., Самостян В. Р. (2019)
Сахно В. П. - До вибору та обгрунтуванню компонувальної схеми метробуса особливо великої місткості, Поляков В. М., Мурований І. С., Шарай С. М. (2019)
Солодкий С. Й. - Визначення практичної пропускної здатності смуг руху на регульованих перехрестях, Ройко Ю. Я., Давосир В. А. (2019)
Токмиленко Т. Т. - Дослідження вибору каналу доставки вторинних дорожньо-будівельних матеріалів, Ковцур К. Г. (2019)
Наш спільний захист: вакцини працюють! (2019)
Демецька О. - В зоні особливої уваги: епідемія цукрового діабету (2019)
Демецька О. - Патентна реформа в сфері фармації і медицини: інтереси вітчизняних виробників та пацієнтів понад усе! (2019)
Современные инструменты коммуникации с потребителем вне зоны полочного пространства (2019)
Усенко В. - Ефективність канабісу та канабіноїдів при хронічному больовому синдромі, Косяченко К. (2019)
Чарівне літо з Ліотон® (2019)
Ткаченко Т. - Як стати щасливим? Експеримент довжиною в життя (2019)
Примак Р. - У пошуках найбільш ефективного підходу (2019)
Бальзамед — німецький професійний догляд за стопами (2019)
Дуб О. - Мастектомія — це боротьба, а не вирок (2019)
Міфи у лікуванні еректильної дисфункції (2019)
Дедишина Л. - Дефіцит мікроелементів як причина розвитку ендемічного зоба (2019)
Шнайдер С. - От института зубоврачевания — к научным школам (2019)
Демецкая А. - Опасная валериана (2019)
Редькін Р. - Їсти подано: харчова алергія та харчові алергени, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Ткаченко Т. - Карбапенеми — антимікробні засоби з виключно широким спектром активності (2019)
Швидкість вирішує все! (2019)
Демецька О. - Вимірюємо температуру тіла правильно (2019)
Орловецька Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: жидкость Шинкаревского, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Справжня фармація — в Одесі (2019)
Кириленко М. - Харчові розлади як наслідок жорстких стандартів краси (2019)
Астрологічний прогноз на червень 2019 року (2019)
Як правильно доглядати за віями, бровами і губами (2019)
Клевчік Л. Л. - Вплив глобалізації на формування ринку економічної інформації в Україні (2014)
Чернишевич О. М. - Теоретичні засади розвитку сучасних концепцій розподілу доходів (2014)
Аслонова С. К. - Ресурсний фактор формування національних інтересів у енергетичній сфері ЄС, США та РФ (2014)
Бігун У. В. - Енергетичні стратегії регіонів світу в системі глобальної енергетичної безпеки (2014)
Мазуренко В. П. - Особливості формування та управління інвестиційним портфелем в умовах глобалізації, Тіхонравова Є. О. (2014)
Гаймур К. С. - Поняття та зміст державної підтримки сталого розвитку промислового виробництва: галузеві особливості (2014)
Гуменюк І. Л. - Особисті селянські господарства: роль у вітчизняній економіці та перспективи розвитку (2014)
Мережко Н. В. - Аналіз ринку шкіряно-галантерейних товарів в Україні, Дякова Д. В. (2014)
Огданський К. М. - Екологічна динаміка і метрологічні основи її оцінювання та управління нею (2014)
Ходаківська О. В. - Теорія регулювання аграрної сфери: методи, форми, принципи (2014)
Яковенко Н. В. - Теоретические аспекты исследования депрессивных регионов России (2014)
Абубекерова А. З. - Корпоративні облігації як інструмент фінансування діяльності підприємства в умовах фінансової кризи, Хацер М. В. (2014)
Афтандилянц В. Є. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг України (2014)
Бабчинська О. І. - Самоменеджмент як засіб покращення ефективної управлінської праці туристичного підприємства (2014)
Бойко Н. О. - Оцінювання результатів формування та розвитку відносин промислового підприємства зі споживачами на основі ціннісного підходу (2014)
Бойченко К. С. - Інноваційний розвиток підприємств України (2014)
Боковець В. В. - Стратегічне управління підприємства в кризових умовах на прикладі цукрової галузі, Циганенко О. В., Здановський О. В. (2014)
Бурмака Т. М. - Комплексна оцінка потенціалу розвитку будівельних підприємств (2014)
Дикань В. Л. - Процеси формування стратегій діяльності корпоративних інтегрованих структур (2014)
Дьяконова С. Ю. - Показники ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств (2014)
Дьячук І. В. - Оптимізаційна модель розподілу витрат на промоційну діяльність підприємства виноробної галузі (2014)
Єфімова С. А. - Управління інноваційним потенціалом підприємства (2014)
Лопатовська О. В. - Оцінювання ринкового позиціонування підприємств легкої промисловості Хмельниччини (2014)
Мазур А. Г. - Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості Вінницької області в умовах кризових явищ в економіці, Гонтарук Я. В. (2014)
Мазур А. Г. - Роль та значення господарств населення в сучасному аграрному виробництві та розвитку сільських територій, Дмитрик О. В. (2014)
Мазур С. А. - Досвід управління ресурсно-екологічною безпекою в розвинутих країнах світу, Редько М. С. (2014)
Мейта В. І. - Аналіз методів оцінки економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (2014)
Міщенко С. П. - Загрози економічної безпеки підприємств залізничного транспорту в умовах реформування галузі (2014)
Олійник О. С. - Ефективність та сутність соціально-економічного управління персоналом спиртових підприємств (2014)
Федорко І. П. - Концептуальні засади формування інтегрованої інтелектуальної системи управління розвитком послуг підприємств залізничного транспорту (2014)
Чорна І. Ю. - Економічна ефективність оптимізаційних заходів щодо зростання ресурсного потенціалу підприємства, Юрчишена Л. В. (2014)
Адамовська В. С. - Організація системи управління якістю продукції як складової бізнес-планування, Калініченко Д. Р. (2014)
Власенко О. Б. - Івентивний менеджмент як окремий напрям дослідження в сучасній науці (2014)
Зарічна О. В. - Підвищення конкурентоспроможності регіону (2014)
Кутідзе Л. С. - Розвиток форм і методів управління експортним потенціалом регіону (2014)
Бурак О. М. - Проблеми і перспективи розвитку сфери озеленення в Україні (2014)
Садченко О. В. - Ризик-екоменеджмент як інструмент управління економіко-екологічними ризиками, Барчан М. М. (2014)
Агавердієва Х. Ф. - Система оцінки якості нефінансового звіту (2014)
Олійник О. М. - Вплив глобальних процесів на формування та розвиток сучасного міжнародного ринку праці, Гулбані М. В. (2014)
Шапошникова І. В. - Дослідження особливостей соціально-професійних орієнтацій студентської молоді (2014)
Архипенко С. В. - Фінанси комунальних підприємств: аналіз проблем розвитку житлово-комунального господарства України (2014)
Ачкасова С. А. - Державне регулювання ліквідності банків України відповідно до вимог Базель ІІІ, Устінєнкова М. А. (2014)
Братюк В. П. - Сучасні аспекти інвестиційної діяльності страхових компаній в умовах фінансової кризи (2014)
Гарбар Ж. В. - Державна фінансова політика України в сфері фінансового ринку (2014)
Голинський Ю. О. - Методика та практичні підходи до аналізу виконання бюджету органами Державної казначейської служби України (2014)
Чаплигін О. В. - Макроекономічні наслідки впровадження енергоефективних проектів (2014)
Біляр А. І. - Розвиток звітного сегменту в стратегічному управлінні власністю (2014)
Бондаренко Т. Ю. - Генезис торгівельної діяльності в рамках економічної парадигми, Волков Д. П. (2014)
Василюк М. М. - Організація контролю якості аудиторських послуг (2014)
Глєбова Н. В. - Особливості організації обліку матеріальних активів на підприємстві (2014)
Дубініна М. В. - Інституціональні основи проведення інвентаризації в аграрних підприємствах, Багріна М. О. (2014)
Гальчинський Л. Ю. - Сценарна модель впровадження альтернативного палива на ринку нафтопродуктів України, Баталко М. П. (2014)
Дудник В. В. - Інформаційне забезпечення комплексної оцінки фінансово-економічної діяльності бюджетних установ (2014)
Ільєнко О. В. - Аналіз ринку ІТ-аутсорсінгу в Україні (на прикладі хмарних технологій), Мороз Н. К. (2014)
Вихідні дані (2014)
Кондратов В.Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 2 (2016)
Білинський Й. Й. - Аналіз ультразвукових засобів вимірювального контролю витрати плинних середовищ, Гладишевський М. В. (2016)
Дарзнек С. А. - Метрологическое обеспечение систем неразрушающего контроля и технической диагностики (НКТД), Желкобаев Ж. Е. (2016)
Зайцев Є. О. - Експериментально-теоретичні дослідження ємнісного сенсора повітряного зазору для гідрогенераторів методами регресійного аналізу, Левицький А. С., Кромпляс Б. А. (2016)
Дрючин О. О. - Cтабілізація випромінювання передавачів оптичного діапазону, Отт В. І. (2016)
Клещёв Г. М. - Активный метод безконтактного измерения лазерными приборами и корректировка износа инструмента в процессе обработки деталей штампов, Грабовский О. В., Янковский О. Г. (2016)
Левинський О. С. - Вплив кута спостереження на точність тепловізійного методу вимірювання, Голофєєва М. О., Бабич Ю. І. (2016)
Якимов А. А. - Поиск путей повышения производительности изготовления прерывистых абразивных кругов на керамической связке, Бовнегра Л. В., Бабич Ю. И. (2016)
Семенов А.О. - Транзисторні генератори детермінованого хаосу для засобів прихованої передачі інформації (2016)
Русу О. П. - Методика вимірювання кондуктивних завад імпульсних перетворювачів електричної енергії комплексом акор-3пк, Стайкуца С. В., Голев Д. В., Боєв І. Г. (2016)
Chepok A. O. - Calculation of essential characteristics for em signal transporting along linear nano-scale ag/au/cu-waveguides in sio2 (2016)
Кононов С. П. - Ідентифікатори частоти ЗІГ СВІП-генератора, Миргородський М. М. (2016)
Бортник Г. Г. - Автоматизована система оцінювання динамічних параметрів аналого-цифрових перетворювачів, Васильківський М. В., Бортник О. Г. (2016)
В'юненко О. Б. - Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу, Толбатов А. В., Толбатов В. А., Толбатов С. В. (2016)
Бpоваpець О. О. - Інформаційно-технічні системи керування якістю виконання технологічних процесів у рослинництві з використанням поточного та прогнозованого агробіологічного стану сільськогосподарських угідь (2016)
Левицький С. М. - Автоматизація збору даних з електромеханічних комп'ютеризованих систем для офісних додатків Microsoft, Розводюк М. П. (2016)
Зори С. А. - К вопросу определения временной сложности алгоритмов трассировки лучей (2016)
Романюк О. Н. - Анізотропна фільтрація з використанням вагової функції на основі гаусівської моделі пікселя, Абрамчук І. В., Дудник О. О. (2016)
Богомолов М. Ф. - Комп’ютерне моделювання процесів діагностики спотворень нормального стану формених елементів крові (2016)
Хамза А. А. - Методология оценки эффективности системы рекуперации тепла выхлопных газов для дизельных электростанций, Хамза О. А., Марченко А. П. (2016)
Бачинський М. В. - Оптоелектронні засоби і пристрої для впливу на функціональний стан людини, Титова Н. В., Тимчик С. В., Клапоущак А. Ю. (2016)
Савенко Я. В. - Метод функцій переваг визначення стану інтегрованої методології створення медико-діагностичних систем (2016)
Апикова А. Е. - Нейронная сеть в распознании хрипов дыхательного паттерна (2016)
Рудик А. В. - Використання стелс-технологій в мобільних робототехнічних комплексах та методи виявлення малопомітних об’єктів (2016)
Tikhonov V. - Simulation the algorithm of multimedia data integration in packet based digital channel, Taher A., Tykhonova O. (2016)
Канаки Н. Г. - Способ шифрования сообщений, Афонин И. Л., Бугаёв П. А. (2016)
Патлаєнко М. О. - Аналіз методів стиснення зображень на основі вейвлет-перетворення у застосованнях телевізійного виробництва (2016)
Стрельбицкий В. В. - Исследование погрешностей установки smd-компонетов на печатную плату (2016)
Бартецький А. А. - Мікропроцесорний пристрій діагностування гальмівних кіл частотно-керованих асинхронних електроприводів (2016)
Ширинова А. Я. - Исследование и защита морских сооружений от коррозии, Гасанова У. Э., Джамальханова И. С. (2016)
Шандиба О. Б. - Застосування методів ейлера та лагранжа в прикладних задачах гідродинаміки (2016)
Стайкуца С. В. - Ідентичність об’єктів інформаційної мережі як елемент моделі кібербезпеки, Кільдішев В. Й. (2016)
Timkov V. F. - Fractal structure of the universe, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2016)
Timkov V. F. - The gravitational-electromagnetic resonanse of the sun in the low-frequency of radio spectrum of the Jupiter, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2016)
Кичак В. М. - Оцінювання роздільної здатності кореляційного та позиційного методів, Тромсюк В. Д. (2016)
Вышинский В. А. - Модель появления элементарных частиц вещества в природе (2016)
Михалевський Д. В. - Дослідження безпровідного каналу стандарту 802.11n частотного діапазону 5 ГГц, Рогозіна Л. А., Крутінь А. В. (2016)
Ашраф И. М. Алькейси - Разработка и исследования модели внешнедомменой и внесетевой организаций иерархических оптических сетей на основе метода λ-mpls (2016)
Грабко В. В. - Комп’ютерна модель системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги, Левицький С. М., Бомбик В. С. (2016)
Содержание (2018)
Рябуха О. І. - До питання застосування при гіпотиреозі неорганічного та органічного йоду (огляд) (2018)
Петренко Н. Ф. - Нові технології окислення та знезараження води Advanced oxidation processes (огляд літератури), Мокієнко А. В., Платов С. М. (2018)
Чижевська А. В. - Інформаційний вплив на медичну свідомість та рівень суспільного здоров’я, Добрєва О. О. (2018)
Антомонов М. Ю. - Результати моніторингу якості Дніпровської води щодо органічних та біогенних речовин (деякі еколого- гігієнічні аспекти), Зоріна О. В. (2018)
Кривцова Н. В. - Психологічний супровід самореалізації особистості в умовах медичного університету, Салех О. М. (2018)
Чатковская-Цыбуля В. А. - Оценка психоэмоционального состояния ВИЧ-инфицированных женщин, Шухтина И. Н., Гойдык В. С., Шухтин В. В., Скнарь В. Н., Талалаев К. А. (2018)
Шаповалова Г. А. - Клінічна та клініко-лабораторна оцінка стану дітей після лікування солідних пухлин за призначенням загального комплексу комплексу із додатковим призначенням мінеральної природної лікувально-столової води, Бабов К. Д. (2018)
Мокієнко А. В. - Сучасний стан державного кадастру природних лікувальних ресурсів, Захарченко Є. А., Сидоренко О. М., Погребний А. Л., Олійник Н. П. (2018)
Павлова О. О. - Особливості утворення колагену в легенях при пневмонії асоційованої з недостатністю кровообігу (2018)
Лисенко Т. В. - Динаміка змін харчової поведінки у хворих з надмірною масою тіла та ожирінням під впливом комплексного лікування на амбулаторно- поліклінічному етапі (2018)
Квасницька О. Б. - Метаболізм оксиду азоту та екскреторна функція нирок у хворих на цироз печінки залежно від стадіі захворювання (2018)
Михальченко С. В. - Биохимические исследования ротовой жидкости рабочих шинного производства в процессе лечебно-профилактических мероприятий, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2018)
Бондарь В. Н. - Полиморфизмы гена эндотелиальной No-синтазы и особенности дислипидемии при артериальной гипертензии в сочетании с абдоминальным ожирением, Якименко Е. А., Коломиец С. Н., Чернышова Е. С. (2018)
Кузнецова А. С. - Характеристики эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом, Кузнецова Е. С., Быць Т. Н., Кузнецова Е. Н., Демидов С. М., Поветкина Т. Н., Гоженко А. И. (2018)
Пихтєєва О. Г. - Вміст металотіонеїну в тканині передміхурової залози пацієнтів старшої вікової групи з доброякісною гіперплазією та карциномою простати, Самунжи Г. П., Большой Д. В., Костєв Ф. І. (2018)
Кицюк Н. І. - Морфологічні зміни шкіри морських свинок при дії локального ультрафіолетового опромінення у віддалені терміни (2018)
Попова Т. М. - Изменения в обмене тирозина, индуцированные ксенобиотиком у крыс линии Вистар (2018)
Бирюков В. С. - Актуальные вопросы аудита эффективности реформы первичного звена здравоохранения, Бадюк Н. С. (2018)
Борисенко В. І. - Контроль потужності ВВЕР‑1000 на основі сигналів нейтронних детекторів, Будик Д. В., Горанчук В. В. (2019)
Скалозубов В. И. - Стратегии управления авариями при полной длительной потере электроснабжения на ядерных энергоустановках, Гриб В. Ю., Королев А. В., Габлая Т. В., Кочнева В. Ю. (2019)
Габелков С. В. - Фазовый состав необлученного ядерного топлива 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции, Жиганюк И. В., Кудлай В. Г., Пархомчук П. Е., Чиколовец С. А. (2019)
Yehorov V. V. - Experience and prospects of a shielding in the implementation of works on the transformation of the Shelter Object into an ecologically safe system, Paskevych S. A., Pavlovsky L. I., Balan O. V. (2019)
Лагуненко А. С. - Радиоактивные аэрозоли около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/15 объекта "Укрытие" в 2017–2018 гг, Хан В. Е., Одинцов А. А., Калиновский А. К., Ковальчук В. П., Кравчук Т. А., Филиппов А. В., Попов М. Н. (2019)
Скорбун А. Д. - Періодичності у сигналах довготривалих вимірювань гамма-фону в Чорнобильській зоні відчуження., Кучмагра О. А., Сплошной Б. М., Дорошенко А. О. (2019)
Talerko М. М. - Evaluation of radioactive air contamination due to a forest fire within the Exclusion Zone on June 5–8, 2018, Lev Т. D., Kireev S. I., Каshpur V. О., Кuzmenko G. G. (2019)
Новосьолов Г. М. - Про радіаційний вплив Запорізької та Южно-Української АЕС на довкілля, Масько О. М. (2019)
Протасов А. А. - Применение европейских принципов природоохранной деятельности в стандарте гидробиологического мониторинга водных техноэкосистем АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом"", Немцов А. А., Масько А. Н. (2019)
Барбашев С. В. - Формирование культуры безопасности у студентов атомных специальностей в вузах Украины, Киров В. С., Комарова Я. О., Кравченко В. П. (2019)
Правила для авторів (2019)
Golikova V. V. - Професійна компетентність суднових операторів як предиктор хімічної безпеки у морському перевезенні небезпечних вантажів, Шафран Л. М. (2018)
Пыхтеева Е. Г. - Токсическое воздействие цисплантина при традиционной химиотерапии и гипертермической интраоперационной интраперитонеальной химиоперфузии (обзор материалов собственных исследований) (2018)
Гришко Ю. М. - Сучасний погляд на проблему метаболічного синдрому (огляд) (2018)
Гопко Н. В. - Прогноз епідемічного процесу лептоспірозу в Чернівецькій області та Україні, Задорожна В. І. (2018)
Добрєва О. О. - Методологія оцінки параметрів ефективності діяльності сімейного лікаря з урахування ризик-факторів на етапі реформування, Чижевська А. В. (2018)
Загородняя Л. И. - Мочевой синдром у больніх с гипертонической болезнью І-ІІ стадии (2018)
Радченко В. В. - Клиническая эффективность трансплантации фетальных прогениторных клеток при лечении мышечной дистрофии, Сирман В. М., Дужар В. М., Гоженко А. И. (2018)
Чугунов В. В. - Структура клинико-психопатологических проявлений у пациентов с различными вариантами ипохондрической симптоматики, перенесших сосудистые катастрофы, Подлубный В. Л., Дема И. С. (2018)
Драгомирецька Н. В. - Ефективність застосування мінеральних вод у комплексній терапії хворих на гастроезофагенальну рефлюксну хворобу, Заболотна І. Б., Михайленко В. Л., Калініченко М. В. (2018)
Носенко О. М. - Зміни молекулярного профілю імплантації у жінок в циклах запліднення in vitro у разі розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників, Айзятулова Д. Р. (2018)
Ніколаєва О. В. - Біогенні елементи в підшлунковій залозі та сироватці крові щурят, які перенесли хронічний гестаційний стрес, Сіренко В. А., Павлова О. О. (2018)
Макаренко М. В. - Індивідуальні нейродинамічні та нейровегетвтивні властивості операторів мобільного зв'язку, Лизогуб В. С., Макарчук М. Ю., Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2018)
Третьякова Е. В. - Токсиколого-гигиенические критерии безопасности применения теплоизоляционных материалов в строительстве и на транспорте (2018)
Еберле Л. В. - Фармакологічна дія мазі з екстракту за умов алілізотіоцинат-індукованого запалення, Кобернік А. О., Кравченко І. А. (2018)
Савицький І. В. - Новий підхід до моделювання експериментального хронічного простатиту, Мізевич Ю. В., М'ястківська І. В., Дворецький Р. І. (2018)
Сахарова І. В. - Вплив амінометилізононілфенолу та його оксиетильованого похідного на вміст аденозинфосфатів у печінці щурів (2018)
Заградська О. Л. - Тенденції надання стоматологічної допомоги в умовах розвитку соціальної медицини, Бабенко Д. Л. (2018)
Галахова Т. О. - Креативні індустрії: теоретично-методологічні підходи вивчення (2014)
Марущак Д. Ю. - Інвестиційна політика як засіб реалізації інвестиційної стратегії інтеграційного об’єднання АСЕАН (2014)
Охріменко О. В. - Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії ТНК за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу (2014)
Павлюк О. О. - Сучасні тенденції розвитку світової банківської системи (2014)
Вашай Ю. В. - Створення сприятливого інвестиційного клімату як фактор інвестиційної безпеки держави, Поліщук Н. О. (2014)
Венжега Д. І. - Економічна оцінка стану розвитку промислового виробництва України (2014)
Верхоглядова Н. І. - Оцінка розвитку паливно-енергетичного комплексу України, Завальнюк С. О. (2014)
Голуб Т. І. - Державна підтримка аграрного сектору вітчизняної економіки (2014)
Зборовська О. М. - Оптимізація стратегії управління витратами транспортних підприємств, Дивінець О. Л. (2014)
Киризюк С. В. - Розвиток креативної сільської економіки (2014)
Мікловда В. П. - Характеристика сільського господарства Закарпаття в контексті сталого розвитку сільських територій (2014)
Ніколаєнко Д. В. - Методична база оцінки економічної інтеграції підприємств (2014)
Помянська Н. Ю. - Управління діловою репутацією на синергетичних засадах (2014)
Світящук І. В. - Фактори інноваційного зростання міста (на прикладі міста Львова) (2014)
Сибірцев В. В. - Освітнє забезпечення функціонування та розвитку національного ринку праці (2014)
Аванесова Н. Е. - Оцінка безпекового потенціалу розвитку оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції (2014)
Андрієнко Н. М. - Розвиток сучасних маркетингових комунікацій (на прикладі брендінгу) (2014)
Білецька О. О. - Модель організаційної культури промислового підприємства (2014)
Бояринова К. О. - Розробка програми інноваційного розвитку для підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, Ткачук М. В. (2014)
Голей Ю. М. - Проблеми розвитку машинобудівної галузі для забезпечення устаткуванням підприємств житлово-комунального господарства (2014)
Гончаренко Д. С. - Особенности применения маркетинга в сфере транспортных услуг, Зорин А. В. (2014)
Захарченко Л. А. - Модель процесса экономической деятельности современного предприятия (2014)
Зибарева О. В. - Дослідження теоретичних підходів до визначення поведінки підприємства, Раца О. Б. (2014)
Коваленко Н. М. - Розвиток зовнішньоекономічного потенціалу вітчизняних автомобілебудівних підприємств в умовах інтеграції України в ЄС (2014)
Корнієцький О. В. - Розвиток логістики підприємства на основі інноваційного підходу (2014)
Моргулець О. Б. - Клієнтоорієнтована модель сервіс-менеджменту (2014)
Мохонько Г. А. - Особливості управління стратегічним потенціалом розвитку підприємств хлібопекарської галузі, Лівандовська А. О. (2014)
Партин Г. О. - Ризики аутсорсингової діяльності будівельних організацій, Мукан А. Р. (2014)
Покуца І. В. - Комплексна модель системного планування капітального ремонту основних засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (2014)
Полозова Т. В. - Багатоконтурна діагностика інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2014)
Ракицька С. О. - Ефективність інтегрованих корпоративних структур будівельного комплексу України, Жусь О. М. (2014)
Рудківський О. А. - Формування логістичної стратегії молокопереробного підприємства та ефективність її реалізації (2014)
Удовенко І. О. - Особливості становлення нового типу працівника у сфері туризму в постсоціалістичному суспільстві (2014)
Шевцова Г. З. - Розвиток підприємств хімічної промисловості України: сучасні тренди і напрями модернізації (2014)
Волощук Н. Ю. - Мале підприємництво як динамічний сектор розвитку регіону (2014)
Лаврів Л. А. - Механізм укладання угод щодо регіонального розвитку у системі підтримки та захисту економічної конкуренції в регіоні (2014)
Гаврилець О. В. - Теоретико-концептуальні засади дослідження трудової міграції, Дочинець Н. М., Кампо Г. М. (2014)
Дєліні М. М. - Соціальна відповідальність вищої освіти в Україні (2014)
Дьомкіна О. В. - Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства: класифікація та причини виникнення (2014)
Решетова Г. І. - Зарубіжний досвід регулювання міграційного руху населення (2014)
Шильнікова З. М. - Кадрові аспекти антикризового управління підприємством (2014)
Гринчишин Я. М. - Теоретичні підходи до ідентифікації симптомів фінансової кризи підприємства (2014)
Добровольська О. В. - Правове забезпечення діяльності кредитних спілок в Україні (2014)
Єріс Л. М. - Міжбанківські кредити у системі управління грошовими потоками банку (2014)
Пастушенко А. І. - Формування прибутку сільськогосподарського підприємства, Максимова С. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Інструменти податкового стимулювання залучення інвестицій у енергозбереження в Україні, Лущик В. Д. (2014)
Яременко С. М. - Безпека кредитної діяльності банку та умови її організації в Україні, Толстошеєва А. В. (2014)
Вовк М. О. - Етапи підготовки звітності за сегментами (2014)
Худик О. Б. - Капітал як об’єкт стратегічного аналізу (2014)
Маринчук С. Г. - Модель реалізації механізму податкової оптимізації суб'єкта господарювання з урахуванням лояльності (2014)
Паламарчук О. В. - Визначення граничних значень фінансових показників та формування бази правил для рейтингової оцінки позичальників – юридичних осіб (2014)
Вихідні дані (2014)
Коломієць Н. Д. - Сучасні методології оцінювання дослідницьких організацій у світі й в Україні з використанням наукометричних показників (2019)
Автушенко І. Б. - Система соціального захисту військовослужбовців збройних сил України як гарантія безпеки держави (1991–2013 рр.) (2019)
Bey R. V. - Formation and development of the alcohol industry in Ukraine in the context of theoretical and methodological factors (2019)
Зеркаль М. М. - Голод на Миколаївщині в роки НЕПУ (1921–1922 рр.): державна політика та природні умови (2019)
Малютина О. К. - Депутаты от Харькова о "Выборгском воззвании" 1906 г. (по материалам кадетской периодики) (2019)
Міщенко І. В. - Історико-ретроспективний аналіз педагогічного бачення професора М.В. Скліфосовського (1836–1904), Шарлай Н. М. (2019)
Погромський В. О. - Загальні аспекти діяльності Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці в контексті міжнародної допомоги (1919 р. – середина 20-х рр. ХХ ст.) (2019)
Аннєнкова Н. Г. - Етапи розвитку верстатобудівної промисловості на українських землях з кінця ХІХ ст. до 1940-х років (2019)
Гордієнко Л. В. - Київське політехнічне товариство інженерів та агрономів при Київському політехнічному інституті імператора Олександра ІІ (1911–1916 рр.): організаційні аспекти діяльності (2019)
Єгорова С. В. - Еволюція наукової думки щодо управління водними ресурсами в Україні на початку ХХІ ст. (2019)
Корзун О. В. - Діяльність Науково-дослідного центру Півдня України, створеного німецькою окупаційною владою, як куратора сільськогосподарських наукових установ (1941–1944) (2019)
Мельник В. В. - Розвиток яєчного птахівництва у громадському секторі Української РСР у 1951–1991 роках (2019)
Ожерельєва В. М. - Професор Л. В. Козубенко (1938–2019) – видатний вітчизняний вчений у галузі селекції і генетики (2019)
Олійник Т. М. - Історія розвитку селекції картоплі на Поліській дослідній станції імені О.М. Засухіна (1914–2018) (2019)
Пинда Л. А. - Наукові здобутки професора Іллі Витановича (1899–1973) – відомого економіста і дослідника української кооперації (2019)
Татарчук В. В. - Професор Київського політехнічного інституту М.Б. Делоне (1856–1931): деякі аспекти діяльності в галузі авіації (2019)
Устяк Н. В. - Професор М.В. Винокуров (1890-1955) про створення комфортних пасажирських вагонів (2019)
Щебетюк Н. Б. - Формування моделі управління аграрною наукою в Україні (20-і рр. ХХ ст.): історико-наукознавчий аспект (2019)
Щиголь Г. С. - Внесок академіка АН УРСР М.М. Гришка та професора Д.Ф. Лихваря у розвиток сільськогосподарської дослідної справи та організації ботанічних установ в УРСР (1920-ті – 1950-ті роки) (2019)
Котельницький Н. А. - "Письма из деревни" Н. Н. Волк-Карачевського як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60–80 рр. ХІХ ст.) (2019)
Малащук О. С. - Історіографія розвитку виноградарства в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2019)
Глазунов Г. О. - Михайло Савченко-Більський – міністр землеробства Української Центральної Ради (1917 р.) (2019)
Бей Р. В. - Рец. на кн. : Аннєнкова Н. Г. Верстатобудування Української СРР на етапі відтворення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу республіки в 1920-х – 1930-х роках : монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Харків, 2019. 492 с. (2019)
Бей Р. В. - Рец. на кн. : Коваленко С. Д. Система організації впровадження наукових розробок у сільське господарство України (друга половина ХІХ – 50-ті роки ХХ століття) : монографія / С. Д. Коваленко ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2018. 390 с. (Іст.-бібліогр. сер. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 109) (2019)
Зотова А. С. - Заслуженому працівнику освіти України, вченому, декану-тридцятнику, професору Віктору Віталійовичу Куйбіді – 60 (2019)
Зотова А. С. - Учений, педагог, ХХІ століття – Коцур Надія Іванівна (2019)
Коваленко Н. П. - Провідний вчений України у галузі землеробства – професор Петро Іванович Бойко (до 85-річного ювілею) (2019)
Коцур В. П. - Рец. на кн. : Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / НААН, ННСГБ. Київ : Аграрна наука, 2018. Ч. 1 : Творці та розбудовники (бібліографічні нариси). 604 с. ; Ч. 2 : Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). 616 с. ; Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. 504 с. (Іст.-бібліогр. сер. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 106) (2019)
Сайко В. Ф. - Видатний вчений у галузі меліоративного землеробства, кормовиробництва, луківництва та екології – професор Іван Тимофійович Слюсар (до 80-річного ювілею), Вергунов В. А., Камінський В. Ф., Ромащенко М. І., Коваленко П. І., Рижук С. М., Сільченко В. М. (2019)
Щебетюк Н. Б. - Українське птахівництво як модель дослідження пріоритетних досягнень вітчизняних учених-аграріїв. Рец. на кн. : Мельник В. В. Науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. :/ ННСГБ НААН ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ : ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2019. 310 с. (2019)
Ткаченко Т. М. - Сучасний стан використання "зелених конструкцій" в урбоценозах, Ткаченко О. А. (2019)
Назаренко И. И. - Результаты исследований по созданию новой роторного экскаватора поперечного копания, Гаврюков А. В., Погрибняк С. В., Новиков А. Н. (2019)
Задорожний С .С. - Конструкторські дослідження щодо створення установки для очищення мулистих відкладень, Гаврюков О. В. (2019)
Кірковський Є. В. - Розробка системи оцінки і формування напрямків розвитку виробничого процесу підприємств автосервісу, Чеботар А. Л., Мастепан М. А. (2019)
Амелін О. А. - Формування методики оцінки та підвищення рівня кадрового забезпечення виробничого процесу підприємства автосервісу, Дрюченко В. О., Мастепан М. А. (2019)
Шеремета І. С. - Стан і перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку м. Маріуполя (2019)
Гашутіна О. Е. - Актуальні аспекти управління діяльністю товарних бірж в Україні, Тарасенко Д. Л. (2019)
Занозовська Г. Г. - Особливості удосконалення системи управління персоналом у соціальній сфері в сучасних економічних умовах, Черниш О. І. (2019)
Каменська О. О. - Регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вітчизняних аграрних підприємств в умовах євроінтеграції (2019)
Карасьова М. О. - Економічні аспекти нової медичної реформи, Беззубко Б. І. (2019)
Кулік Ю. Є. - Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Єщенко М. Г. (2019)
Оліфіровська С. С. - Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент для розвитку громад, Вергейчикова С. В. (2019)
Полівода К. А. - Проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб, Рубанова С. Я. (2019)
Ремесник Т. С. - Основні етичні погляди у сфері бізнесу та управління, Єщенко М .Г. (2019)
Сисукіна А. В. - Особливості сучасних демографічних процесів в Україні, Майорова О. С. (2019)
Гевлич Т. І. - Надання адміністративних послуг як маркер соціально-орієнтованої економіки, Гевлич І. Г. (2019)
Павлова С. О. - Удосконалення державної політики у сфері культури Донецької області, Беззубко Л. В. (2019)
Кулик О. А. - Стратегічне управління підприємством, Кулик Д. О., Беззубко Б. І. (2019)
Девятка О. В. - Дослідження ефективності господарської діяльності КВП "Краматорська тепломережа", Попова Г. Ю. (2019)
Камєнєва А. С. - Оцінка показників результативності роботи КВП "Краматорська тепломережа", Єфременко В. В. (2019)
Росла Ю. С. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні, Новікова Е. В. (2019)
Сущенко М. А. - Фінансові аспекти антикризового управління підприємством, Попова Г. Ю. (2019)
Григор’єва С. А. - Порівняльні переваги промислового виробництва Китаю та України, Бурда Л. В. (2019)
Михайличенко В. В. - Мотивація як спосіб активізації діяльності персоналу, Єщенко М. Г. (2019)
Савєльєва Т. О. - Застосування соціально-відповідального маркетингу у роботі сучасних торгових підприємств (2019)
Самсонова Т. М. - Визначення та принципи підприємництва в Україні (2019)
Єщенко К. Л. - Питання активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор, Кузьміна О. В. (2019)
Петренко Н. Ф. - Загальна гігієнічна оцінка якості питної води та стану питного водопостачання в Україні, Мокієнко А. В., Платов С. М. (2018)
Третьякова О. В. - Нові підходи до токсиколого-гігієнічної регламентації полімерних матеріалів транспортного призначення (2018)
Кулик О. В. - Особливості відновлення психічної діяльності у пацієнтів після тяжкої черепно-мозкової травми на стадії синдромів сплутаної свідомості (2018)
Лотоцька О. В. - Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області, Кондратюк В. А., Данчишин М. В., Паничев В. О., Дементьєв Ю. Г., Савка О. О. (2018)
Платонова Е. И. - Коррекция изменений кальциевого обмена у больных пояснично-крестцовым остеохондрозом, как часть патологически обоснованного лечения, Насибуллин Б. А. (2018)
Рибін А. І. - Якість життя хворих на рак яєчників після проведеної циторедуктивної хірургії та хіміотерапії, Демідчік Р. Я. (2018)
Новіков М. В. - Хронобіологічні особливості проявів простатиту вірусної етіології, Гойдик Н. С., Гойдик В. С., Шухтін В. В., Гоженко А. І. (2018)
Мацегора Н. А. - Зв'язок гіпотиреозу з перебігом загострення ХОЗЛ, Шпота О. Є. (2018)
Черкасов С. Є. - Вплив ступеню порушення кортикоспінальної іннервації на зміну показників контралатеральної гемісфери у хворих після перенесеного півкульного ешемічного інсульту (2018)
Лукьянчук О. В. - О состояни эндотелиальной десквамации у онкологических больных, Москаленко А. М., Бокал И. И., Гоженко А. И. (2018)
Андреєва Я. О. - Порушення дихання уві сні у мешканців крупного промислового міста на прикладі міста Запоріжжя (2018)
Черненко І. О. - Сучасні підходи до комплексного лікування посттравматичних стресових розладів у учасників локальних бойових дій (2018)
Будьонний П. В. - Гендерні особливості динаміки незавершених суїцидальних спроб скоєння психічно здоровими особами та особами з різними видами психопатології (2018)
Баженова Н. М. - Стан плазмового гемостазу у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, поєднаною з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням (2018)
Верещагина А. И. - Диагностическая и практическая значимость некоторых маркеров дисфункции эндотелия при гриппе А (2018)
Бочаров А. В. - Мукозопротекторна дія лізоцима-форте на кишечник щурів, які отримували з кормом переокиснену соняшникову олію, Гоженко А. І. (2018)
Якименко Д. О. - Особливості структурно-функціональної організації привушної залози під впливом олії амаранта у щурів з моделлю синдрому Шегрена (2018)
Ковальов В. В. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу мозкового шару нирки під впливом скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою (2018)
Кузмінський І. В. - Особливості жовчовидільної функції печінки в умовах ішемічно-реперфузного синдрому кінцівок, закритої травми органів черевної порожнини, ускладненої масивною крововтратою (2018)
Цимбалюк Г. Ю. - Особливості транспорту іонів натрію в умовах ішемії - реперфузії нижніх кінцівок, травми органів черевної порожнини та гіповолемічного шоку (2018)
Макаров О. В. - Дослідження передових технологій гібридного навчання для студентів спеціальності 226 фармація, промислова фармація. Спеціалізації: технології фармацевтичних препаратів та технології парфюмерно-косметичних засобів та БАД, Борщ О. А. (2018)
Цымбал И. П. - Оптимизация выделения полифенолов из отходов винодельческого производства, Марченко С. И., Пономарьова Л. А., Лялин В. В., Шевченко Л. С. (2018)
Гоженко А. І. - Добові ритми та їх дисбаланс, як один з механізмів порушення здоров'я сучасної людини (огляд літератури), Гришко Ю. М. (2018)
95-летие И. М. Трахтенберга (2018)
Title (2019)
Contens (2019)
Aprile M. C. - Prospect theory and tax compliance: a microfounded equilibrium perspective, Busato F., Giuli F., Marchetti E. (2019)
Schlichter B. R. - Sourcing of information system resorces from an emergent market – an example of Ukraine, Bolkvadze N. (2019)
Gonchar O. - Integration factors of today as a prerequisite for forming a mechanism for managing the marketing potential of the enterprise, Polishchuk I. (2019)
Koziuk V. - Independence of central banks, inflation and fractionalization of society in post-socialist countries (2019)
Desyatnyuk O. - Anti-cyclical fiscal regulation of the worldwide countries’ economies – opportunities for Ukraine, Marshalok T (2019)
Ishchuk S. - Development of chemical industry in Ukraine and the world: comparative estimation, Koval L. (2019)
Sokhatska O. - The impact of social media marketing on consumer buying behaviour: theoretical aspect, Siddharth Siddharth (2019)
Our Authors (2019)
Содержание (2019)
Шафран Л. М. - Гигиеническая регламентация полимеров в XXI веке - новая парадигма, Третьякова Е. В. (2019)
Якименко О. О. - Стратегія санітарно-просвітницької роботи, як фактор впливу на громадське здоров'я, Михайленко В. Л., Літвак А. І. (2019)
Гоженко А. І. - Патогенетичні основи розвитку ожиріння як наслідок функціонально-метаболічного дисбалансу в організмі (огляд), Гришко Ю. М. (2019)
Філіпець Н. Д. - Локальні ренін-ангіотензинові системи в церебро-ренальному континуумі (огляд) (2019)
Морозова Н. С. - Дезинфектология в мегаполисе - эпидемиологические и экологические проблемы (обзор), Ридный С. В., Головчак Г. С., Коробкова И. В., Попов А. А. (2019)
Сидоренко С. Г. - Психогігієна робітників зернового транспртного конвеєру в період реформування агропромислового комплексу (2019)
Prokopchuk E. G. - Anti-inflammatory activity of complex compounds tin (Iv) chloride (SNCL4) with salicyloyl hydrazones benzaldehyde and 4- bromobenzaldehyde on carrageenan and formalin- induced inflammation, Aleksandrova I. O., Kravchenko І. A. (2019)
Пихтєєва О. Д. - Визначення LD50 цисплантину для щурів при внутрішньо-очеревинному введенні, Третьяков О. М. (2019)
Макаренко О. А. - Особливості накопичення тригліцеридів і холестерину в печінці щурів при аліментарному жировому навантаженні, Левицький А. П., Севостьянова Т. О., Мудрик Л. М. (2019)
Khukhlina O. S. - The intensity of lipid distress syndrome in patients with non- alcoholic fatty liver disease on the background of obesity and chronic kidney disease (chronic pyelonephritis), Antoniv A. A., Domanchuk T. I., Gaydichyk V. S. (2019)
Хубетова И. В. - Характеристики боли при болезни Паркинсона (2019)
Зубченко С. О. - Особливості синтезу IL27 та IL33 у пацієнтів з алергопатологією на тлі хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції в активній і латентній фазах, Маруняк С. Р. (2019)
Goriachiy A. V. - Atrial fibrillation and change of extracellular matrix, Gozhenko A. I., Levchenko E. M., Goriachaya A. V. (2019)
Бабелюк В. Е. - Терапевтический эффект применения генератора для электротерапии истимуляции нервных центров человека VEB-1, Бабелюк Н. В., Добровольский Ю. Г., Попович И. Л., Корсунський И. Г. (2019)
Gruzevskiy А. А. - Vaginary microflora spectrum at bacterial vaginosis of different degree (2019)
Железов Д. М. - Вплив методу лікування міоми матки на перебіг вагітності, Салех О. С. (2019)
Зябліцев С. В. - Структура ускладнень цукрового діабету 2 типу у залежності від його тяжкості, Чорнобривцев О. П., Зябліцева М. В. (2019)
Лукьянчук О. В. - Об изменениях в системе гемостаза у онкобольных, Москаленко А. М., Гоженко А. И. (2019)
Пасічник С. М. - Аналіз змін функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки, Гоженко А. І., Кобільник Ю. С. (2019)
Майстренко И. А. - Влияние синусоидальных модулированных токов, скипидарных ванн и ингаляций цитиколина на центральную, церебральную и периферическую гемодинамику у больных с мультифокальным атеросклерозом (2019)
Савчук Н. В. - Зміни фінансового профілю глобального бізнес-середовища: сучасні тенденції, Чівіленко Л. А. (2014)
Зеліч В. В. - Шляхи гарномізації методів протекціонізму та фритрейтерства в Україні як механізму покращення функціонування національної економіки, Сані "С" Г. А. (2014)
Курант Т. І. - Трансформація взаємовідносин споживача і виробника у глобальній економіці (2014)
Петько С. М. - Форми корпоративної експансії на світовому ринку фінансових послуг (2014)
Потапенко Д. Д. - Стратегія виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок, Бондар О. С., Андріанова И. К. (2014)
Турчак В. В. - Аналіз тенденцій міжнародного економічного співробітництва України та Польщі (2014)
Шевченко Т. П. - Проблема економічного змісту корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Ianshyna A. - Corporate responsibility of emerging markets and developing countries non-financial MNCS: institutional aspect (2014)
Загороднюк О. В. - Поняття організаційної структури та структури управління сільськогосподарських підприємств і фактори, що їх визначають (2014)
Козинець Г. О. - Методи державного управління інтелектуальним капіталом (2014)
Кравець О. В. - Сучасні аспекти рівня податкового навантаження для платників єдиного податку в Україні (2014)
Манькута Я. М. - Оцінювання якості надання освітніх послуг як складової системи ефективності ВНЗ (2014)
Палешко Я. С. - Проблеми управління державною заборгованістю: теоретичний аспект (2014)
Рамський А. Ю. - Проблема порушення агентських угод при іпотечному кредитуванні (2014)
Гребеннікова А. А. - Наукові основи інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств (2014)
Данилевська І. В. - Методика оцінки діяльності спеціалістів агроформувань (2014)
Дашко І. М. - Стратегічне управління розвитку трудового потенціалу підприємств (2014)
Захарченко Н. В. - Розвиток маркетингових аспектів функціонування торгового підприємства (2014)
Ігнашкіна Т. Б. - Оцінювання та діагностування конкурентоспроможності продукції підприємства, Семенюк В. С. (2014)
Костенко Т. О. - Виробництво біоетанолу як перспективний напрям інноваційного розвитку цукрової галузі України (2014)
Кошонько О. В. - Соціальний капітал як основа підвищення якості життя населення (2014)
Малахова А. В. - Роль управлінського обліку у функціонуванні системи економічної безпеки торговельного підприємства, Мартиненко О. В. (2014)
Михайловина С. О. - Методологічні аспекти проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку (2014)
Муравський О. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств (2014)
Підгребельна М. І. - Неекономічні наслідки функціонування великотоварного сільськогосподарського виробництва (2014)
Рубан В. В. - Сучасні аспекти визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Рукас-Пасічнюк В. Г. - Поняття та класифікація трансферу технологій (2014)
Трусова Н. В. - Зовнішнє середовище забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовим потенціалом (2014)
Чорнуха І. В. - Моделювання впливу інвестиційної конкуренції на розвиток підприємств будівельної галузі (2014)
Шелегеда Б. Г. - Системна класифікація як інноваційна основа методології економічних досліджень, Колобова В. В. (2014)
Шульгіна Т. С. - Обґрунтування стратегічних напрямів формування управлінського персоналу (2014)
Ярошевська О. В. - Цінові тенденції промисловості України (2014)
Яртим І. А. - Умови забезпечення економічної безпеки стратегічних змін машинобудівних підприємств (2014)
Марчук Ю. В. - Передумови розвитку інноваційної діяльності України та її регіонів (2014)
Пушкарчук І. М. - Взаємообумовленість та взаємозалежність екологічного розвитку та інвестиційної спроможності регіону (2014)
Молина Е. В. - Инвестиционно-инновационные факторы повышения эффективности рынка труда региона (2014)
Федоришин В. С. - Соціально-економічна політика розвитку комунальної власності територіальної громади (2014)
Шкурупій О. В. - Суперечності інтересів учасників ринку житла та особливості їх прояву в Україні (2014)
Деркач Ю. Б. - Сучасні науково-методичні підходи до визначення міжнародної банківської ліквідності (2014)
Жердецька Л. В. - Концептуальні засади формування фінансової моделі як основної складової управління активами та пасивами банку, Литвинюк О. В. (2014)
Керімов П. О. - Вплив каналів фінансування на розвиток машинобудівного підприємства (2014)
Кузнєцов А. М. - Методичні підходи до оцінки персоналу банку (2014)
Павленко О. П. - Страхування банківських ризиків як складова фінансового забезпечення в умовах інтеграції, Дуброва Н. П. (2014)
Петруня Ю. Є. - Акціонерний капітал та корпоративне управління: еволюція поглядів та сучасний стан (2014)
Проць Н. В. - Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні фінансової бази органів місцевого самоврядування, Гринчишин І. М. (2014)
Сушкова О. Є. - Система адміністрування акцизного податку в Україні, Ошуркевич В. В. (2014)
Ткачик Ф. П. - Податкове консультування як спосіб мінімізації ухилення від оподаткування, Дармопук І. В. (2014)
Толуб’як В. С. - Пенсійні реформи в зарубіжних країнах: особливості та результати (2014)
Шепель Є. В. - Обгрунтування оціночних індикаторів впливу монетарних чинників для визначення інфляційної складової у діяльності банків (2014)
Шумейко В. М. - Ризик-менеджмент у період економічної кризи, Каленик К. І. (2014)
Дріга О. П. - Вимоги МСФЗ до обліку процесу сек’юритизації (2014)
Лежненко Л. І. - Особливості аудиту статей активів та пасивів вступного балансу при переході на МСФЗ (2014)
Мазур Н. А. - Бухгалтерський облік у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: загальні вимоги та проблеми (2014)
Петренко Н. І. - Соціально-психологічні аспекти бухгалтерської професії як один із факторів впливу на реалізацію принципу безперервності, Столяренко О. М. (2014)
Комар М. І. - Модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі (2014)
Вихідні дані (2014)
Сайкевич М. І. - Інтелектуальний працівник як рушійна сила розвитку: галузева специфіка сучасного аграрного виробництва (2014)
Гудима О. П. - Сутність інноваційного розвитку регіонів України (2014)
Eshchenko Е. O. - Risks of functioning of the network communities of electronic space and their administration (2014)
Кіржецька М. С. - Організаційно-економічний механізм функціонування цукрової галузі України (2014)
Нестеренко О. Д. - Принципи державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчої продукції (2014)
Паршин Ю. І. - Оцінка розвитку національної економіки (2014)
Самойлик Ю. В. - Перспективи розвитку ринку м’яса за рахунок внутрішнього потенціалу (2014)
Соляр В. В. - Стан і напрями розвитку малого бізнесу в Україні з позицій укріплення конкурентоспроможності економіки (2014)
Амосов О. Ю. - Вплив соціально-економічної ситуації у країні на формування робітничого потенціалу підприємств Харківського регіону, Черняєва А. О. (2014)
Бедринець М. Д. - Державна підтримка розвитку вітчизняних суб’єктів підприємництва у період 2009–2013 роках (2014)
Беземчук О. Г. - Сучасні реалії охорони сільськогосподарських земель у Житомирській області (2014)
Бирка М. І. - Систематизація факторів впливу на залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (2014)
Гоголь І. А. - Організаційно-економічні передумови формування маркетингової стратегії (2014)
Карпенко О. В. - Складові системи економічної безпеки підприємництва (2014)
Колобердянко І. І. - Підприємництво в умовах наявності тіньової економіки, Ланчковська Н. М. (2014)
Лабунська С. В. - Розвиток методологічних основ класифікації інновацій в системі управління витратами інноваційної діяльності підприємства (2014)
Лисак Г. Г. - Стан та динаміка дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі (2014)
Лозинська І. В. - Формування системи інституційного розвитку м’ясо-молочного скотарства (2014)
Майковська В. І. - Особливості застосування інструментів стимулювання збуту суб’єктами малого підприємництва, Синенко К. С. (2014)
М’ячин В. Г. - Алгоритм побудови когнітивної карти формування інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
М’ячин В. Г. - Динамічне моделювання інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Пармакли Д. М. - Запас финансовой прочности и экономическая безопасность производства зерновых культур, Корженевская Н. Л., Яниогло А. И. (2014)
Сагайдак М. П. - Сучасні погляди на теорію внутрішнього маркетингу (2014)
Сагалакова Н. О. - Основні положення сучасної парадигми теорії цінності у визначенні категорії ціни (2014)
Череп А. В. - Методи та моделі управління персоналом підприємств, Семенів Л. Ю. (2014)
Ставицький О. В. - Використання матричного інструментарію у стратегічному управлінні (2014)
Сусліков С. В. - Методологічні основи управління оборотними коштами підприємства, Жмінька Л. А. (2014)
Тащеев Ю. В. - Проблема сущности и понятия "организационно-экономического механизма" в научных исследованиях (2014)
Гнатів Н. Б. - Проблемні аспекти дослідження сільських територій (2014)
Обиход Г. О. - Методичні засади визначення конкурентного екологічного потенціалу регіонів України (2014)
Співак Я. О. - Енергозбереження як один із напрямів екологічної стратегії України, Лазаренко Д. О. (2014)
Байрактар Ю. П. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження та дотримання принципів концепції корпоративної соціальної відповідальності, Комарова А. А. (2014)
Клокар О. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження формування та розвитку соціального капіталу (2014)
Ланська С. П. - Удосконалення системи професійного розвитку працівників на виробництві в Україні: врахування зарубіжного досвіду (2014)
Лисенко Ж. П. - Практичне застосування методичних підходів управління плинністю персоналом на підприємстві (2014)
Ліпич Л. Г. - Щодо питання оцінки ефективності управління доходами та витратами вітчизняних домогосподарств, Мостенець С. В. (2014)
Почтовюк А. Б. - Управління сферою вищої освіти на засадах раціональності (2014)
Баскаков А. Ю. - Бюджетне планування та його роль у підвищенні ефективності управління бюджетними коштами в Україні (2014)
Гарасим П. М. - Бюджети-донори державного бюджету, Старух А. І. (2014)
Грінченко В. О. - Теоретичні підходи до трактування поняття "капітал підприємства" (2014)
Комар Н. Г. - Сутність реструктуризaції фінансів підприємств (2014)
Кулик О. Б. - Податкове регулювання та стимулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Кміть В. М. (2014)
Курдидик Н. І. - Актуальні тенденції банківських запозичень на міжнародних ринках капіталів (2014)
Олексин А. Г. - Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років (2014)
Палінчак М. М. - Державне фінансування церкви (на прикладі Словацької Республіки), Дроздовський Я. П. (2014)
Пустовгар С. А. - Прогнозування фінансової неплатоспроможності підприємств металургійної галузі (2014)
Бондаренко О. В. - Апробація інструментарію вибору програмного забезпечення аналітичних систем для ефективного управління (2014)
Малышкин А. И. - База налогообложения прибыли предприятия Украины и Российской Федерации: анализ совместимости (2014)
Мардус Н. Ю. - Аспекти організації обліку і фінансової звітності, Брік С. В. (2014)
Іванченко Н. О. - Представлення системи нечіткого логічного висновку та активації нечітких правил бази знань доменного простору економічної безпеки підприємства (2014)
Мельников В. В. - Моделювання інвестицій в інноваційні кластери (2014)
Опаленко А. М. - Організаційна модель системи ризик-менеджменту виробничого підприємства (2014)
Підгородецька В. М. - Математичні моделі й моделювання макроекономічної динаміки (2014)
Роскладка А. А. - Методика діагностики та контролю швидкості доступу до мережі Інтернет, Божко В. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Борщевський І. В. - Форма (джерело) права: теоретико-правова сутніст ь понятт я (2016)
Домбровський Я. О. - Творча співпраця С.П. Шелухіна та І.Я. Франка і іі вплив на формування політико-правових поглядів (2016)
Сметюх В. С. - Реалізація ідеї сучасної національної держави в Україні (2016)
Чернохатній Д. А. - Поняття "інститут лобіювання": теоретико-правове дослідження (2016)
Шершенькова В. А. - Посилення репресивної складової в законодавстві про військові злочини у радянській Україні (1929– 1939 рр.) (2016)
Казаков Ю. Ю. - Сучасні тенденції розширення кола суб’єкті в, які мають право вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю в українському законодавстві, як ознака трансформаційних змін інституту банківської таємниці (2016)
Міщук І. В. - Адміністративно-правовий статус донорів добровольців за кордоном та в Україні (2016)
Попов Р. В. - Заперечення відповідача в адміністративному процесі: природа та види (2016)
Притуляк В. М. - Перспективи створення інституту приватних виконавців, як елемент правової держави (2016)
Стукаленко О. В. - Забезпечення гармонізації стандартів у будівельній галузі в ЄС (2016)
Філіппов А. В. - Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, в контексті прав людини (2016)
Апаров А. М. - Правовий режим як системоутворюючий критерій спортивного права України (2016)
Гора М. А. - Проблемні питання оскарження рішень органів Антимонопольного комітету у справах про захист економічної конкуренції (2016)
Петренко Н. О. - Характеристика виключної підсудності господарських спорів (2016)
Смітюх А. В. - Щодо класифікації корпоративних прав, їх суб’єктів та корпоративних правовідносин (2016)
Андронов І. В. - Законність судового рішення у цивільному процесі України (2016)
Апалькова І. С. - Перегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільних справах у світлі судової реформи (2016)
Волкова Н. В. - Щодо участі прокурора у цивільному процесі (окремі аспекти) (2016)
Голубцова Е. А. - Теоретические основы рассмотрения дел по виндикационным искам в гражданском процессе Украины (2016)
Гонгало Р. Ф. - Термін касаційного оскарження (2016)
Дрогозюк К. Б. - Електронний документ як доказ у цивільному процесі України та Франції (2016)
Журило С. С. - Особливості підготовки судом справ про усиновлення українських дітей іноземними громадянами до розгляду (2016)
Іліопол І. М. - Забезпечення конституційного права на апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі України (2016)
Притченко Р. С. - Сплата судового збору: проблеми та реалії законодавчого забезпечення (2016)
Соломахіна О. М. - Вплив об’єднань професійного самоврядування нотаріусів на етичні аспекти їх діяльності (2016)
Стоянова Т. А. - Аналіз впливу окремих положень Європейської конвенції про усиновлення при розгляді судами справ про усиновлення (2016)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Особливості інституту третіх осіб у цивільному процесі (2016)
Черемнов Д. В. - Проблеми відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному процесі: теоретичний та практичний аспекти (2016)
Яніцька І. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання інституту опіки та піклування (2016)
Бут І. О. - Розгляд трудових спорів третейськими судами та квазіарбітражними органами (2016)
Пляцко О. М. - Правове регулювання охорони праці робітників при роботі з небезпечними речовинами у ЄС (2016)
Потопахіна О. М. - Поняття роботодавця як сторони трудового договору (2016)
Барабаш О. Л. - Кримінально-правовий захист таємниці приватного життя у законодавстві іноземних держав (2016)
Гринь О. Д. - Характерні особливості встановлення ознак суб’єктивної сторони злочину "неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби" (2016)
Донченко О. І. - Кримінально-правовий захист місцевих органів управління за Руською Правдою (2016)
Козерацька О. С. - Особливості процесу конвергенції кримінального законодавства України з правом і політикою Європейського Союзу в частині охорони права на належні, безпечні і здорові умови праці (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Oкремі питання нормативного регулювання режиму виконання та відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (2016)
Павлова Т. О. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням як примусовий захід кримінально-правового характеру (2016)
Цимбалюк В. І. - Судова психіатрична експертиза свідків і потерпілих у кримінальному процесі (2016)
Чуваков О. А. - Научно-теоретические основы классификации преступлений против основ национальной безопасности Украины (2016)
Костюченко Я. М. - Особливості механізмів врегулювання суперечностей в процесі європейської економічної інтеграції України (2016)
Нагуш О. М. - Імперативні норми та застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві (2016)
Трояновский А. В. - Характеристика категории убытков в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (2016)
Фетисенко В. О. - Становлення міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері: міжнародно-правовий аспект (2016)
Косенкова А. Г. - Комітет з прав дитини як міжнародно-правовий механізм захист у прав людини і громадянина (2016)
Крістєва Е. А. - Особливості дотримання нотаріальної таємниці в Україні (2016)
Мхітарян А. М. - Конституційно-правові основи діяльності національно-культурних автономій в Україні (2016)
Інформація для авторів (2016)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 7. Тонкая Структура УИИ и УЧЗ (с учетом погрешностей и поправок) (2017)
Вышинский В. А. - Об одном алгоритме структурирования натурального ряда целых чисел, Терентьев М. Л. (2017)
Вышинский В. А. - Кризис современной теоретической физики (2017)
Шандиба О. Б. - Оптимізація каскадної системи репульпаційних апаратів для промивання дисперсних матеріалів (2017)
Аракелян В. П. - Новый метод расчета вторичных параметров линий электропередач (2017)
Олейник О. Ю. - Вибростержневые частотные преобразователи температуры, Тараненко Ю. К. (2017)
Фук В. З. - Аппроксимация вольт-амперных характеристик в режиме облучения полупроводника, Зиньковский Ю. Ф. (2017)
Борщов П. І. - Ємнісні вимірювачі зусиль в стяжних призмах осердя статора потужних турбогенераторів, Левицький А. С. (2017)
Семенов А. О. - Генератор детермінованого хаосу кияшко-піковського-рабіновича на основі біполярної транзисторної структури з від'ємним опором (2017)
Бортник Г. Г. - Цифровий аналізатор спектра радіосигналів, Коваленко А. В., Болдинюк С. О. (2017)
Рудик А. В. - Синтез та моделювання цифрових фільтрів програмними засобами Matlab (2017)
Абрамчук І. В. - Використання математичних пакетів прикладних програм для підвищення мотивації вивчення математики у ВНЗ, Романюк О. Н., Величко Н. П. (2017)
Барченко Н. Л. - Інформаційна технологія агента-менеджера ергономічної підтримки електронного навчання (2017)
Литвиненко Я. В. - Метод інтерполяції кубічним сплайном дискретної функції ритму циклічного сигналу із визначеною сегментноюструктурою (2017)
Клещов Г. М. - Реалізація методології метрологічних методів в кібер-інтегрованої інформаційно - вимірювальної системі (2017)
Vyatkin S. I. - Perturbation functions and operations in geometric modeling, Romanyuk A. N., Voit B. L. (2017)
Топорівський Б. П. - Актуальні механізми дослідження та добування інформації з web-документів та сервісів, Гагарін О. О. (2017)
Гончаренко Ю. Ю. - Теоретическое решение задачи защиты людей от поражающих факторов радиоактивного и химического загрязнения атмосферы, Мирошник О. М., Высотенко О. А., Качур Т. В., Рыжкин А. С. (2017)
Tolbatov A. V. - Functional modeling – methodological basis for invertigation of business processes at indusrtial enterprises, Tolbatov S. V., Tolbatova O. O., Tolbatov V. A. (2017)
Сачік К. О. - Отпоелектронна система дистанційного вимірювання характеристик біологічних об’єктів, Богомолов М. Ф., Савенко Я.В. (2017)
Азаренко Е. В. - Математическая модель выявления нештатных ситуаций террористического характера с использованием образов людей, находящихся около объектов критической инфраструктуры, Бородина Н. А., Дивизинюк М. М., Касаткина Н. В., Лазаренко С. В., Рыбка Е. А. (2017)
Ниженський А. Д. - Реалізація та оцінка похибок двоканальних частотно-фазових далекомірів (2017)
Троц А. А. - Генератор газу Брауна, Ружило З. В., Новицький А. В., Богомолов М. Ф. (2017)
Стрельбицкий В. В. - К вопросу о расчетных моделях шероховатости поверхности после токарной обработки легированных сталей (2017)
Бабчук С. М. - Критерії вибору спеціалізованої безпровідної мережі для об’єктів нафтогазового комплексу (2017)
Троцишин І. В. - Дослідження впливу методичних та інструментальних похибок на процес вимірювання частоти цифровими частотомірами, Шокотько Г. Ю. (2017)
Михалевський Д. В. - Дослідження впливу чутливості приймачів стандарту 802.11 (2017)
Басов В. Е. - Итерационное декодирование по Витерби перфорированных кодов с сокращённым входным алфавитом, Севастеев Е. А. (2017)
Timkov V. F. - Fractal structure of the fundamental constants. Numerical evaluation of the values of some of fundamental constantswith use of the major characteristics of muon, Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanasiev K. E.. (2017)
Марченко О. О. - Спосіб динамічного розпаралелення пошуку в дереві методом Монте-Карло в grid-системах, Марченко О. І. (2017)
Ульянов О. М. - Создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы Mark-4B. 1. Проект модернизации и первые результаты, Резниченко А. М., Захаренко В. В., Антюфеев А. В., Королев А. М., Патока А. Н., Присяжный В. И., Поихало А. В., Войтюк В. В., Мамарев В. Н. (2019)
Кугай Н. В. - Щодо питання вибору моделі слабких міжпланетних мерехтінь радіовипромінювання космічних джерел в діапазоні 8÷80 МГц, Калініченко М. М. (2019)
Соіна А. В. - Семиденна циклічність в параметрах атмосферних аерозолів за даними станцій Aeronet в Україні (2019)
Gordiyenko E. Yu. - Thermal Smearing of Infrared Pattern on the Surface of a Thin Film HTSC Bolometer, Glushchuk N. I., Turutanov O. G., Fomenko Yu. V., Shustakova G. V. (2019)
Мышенко В. В. - Гетеродины аэрономических приемников миллиметрового диапазона, Шульга В. М., Королев А. М., Карелин Ю. В., Чечёткин Д. Л., Антюфеев А. В., Патока А. Н. (2019)
Просвирнин Сергей Леонидович (к 70-летию со дня рождения) (2019)
Вихідні дані (2019)
Попсуєнко Л. О. - До питання про розвиток юридичної освіти в Одесі в радянський період, Капустіна Н. Б. (2016)
Степанов С. В. - Окремі підходи щодо підготовки суддів: міжнародний досвід (2016)
Чернохатній Д. А. - "Лобіювання" та "урядові відносини": розмежування понять (2016)
Дулина О. В. - Процессуальное решение субъектов административно юрисдикционной деятельности (определение содержания) (2016)
Кістанова Я. М. - Питання визначення та реалізації адміністративно-правового статусу іноземців в Україні (2016)
Миколенко О. М. - Реалізація регулятивної і охоронної функцій адмініст ративного права на стадіях відкриття дисциплінарного провадження та перевірки обставин, повідомлених у скарзі, щодо прокурора (2016)
Стукаленко В. А. - Актуальні питання реформування інституту адміністративної відповідальності у сфері здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2016)
Стукаленко О. В. - До питання еволюції будівельної галузі на території України (2016)
Янчук А. О. - Конституційна модернізація місцевого самоврядування в сучасних умовах в Україні (2016)
Апаров А. М. - Захист життя та здоров’я людини у сфері економіки України: у призмі інституту захист у прав споживачів і засобів державного регулювання господарської діяльності (2016)
Найфлейш В. Д. - Щодо наслідків викладення окремої думки судді господарського суду (2016)
Онищенко О. М. - Допоміжна діяльність у сфері господарювання (2016)
Смирнова Ю. О. - Порушення порядку призначення судді як підстава для його відводу (самовідводу) у господарському судочинстві (2016)
Степанова Т. В. - Особливості представництва юридичних осіб у господарському процесі адвокатом та іншими особами (2016)
Терзі О. О. - Проблеми оптимізації ліцензування медичної практики (2016)
Чайковська В. В. - Економічні вимоги щодо модернізації правового режиму зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Богустов А. А. - Тенденции развития института ценных бумаг в модельном Законе "О предпринимательстве" (2016)
Глиняна К. М. - Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини (2016)
Алієва О. М. - Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності пластичних хірургів (2016)
Гуртієва Л. М. - Правова природа та поняття судового рішення у кримінальному провадженні України (2016)
Карпенко В. М. - К вопросу о юридической силе объяснения в уголовном процессе России (2016)
Нарожна О. В. - Проблемні питання використання спеціальних знань під час розслідування незаконного видобування корисних копалин (2016)
Орловський Б. М. - Кримінальна відповідальність за участь у бійці: зарубіжний досвід континентальних країн (2016)
Найда Д. І. - Методи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель житлової та громадської забудови на намивних територіях (2016)
Толкаченко О. В. - Природоохоронні аспекти в Конвенції ООН з морського права 1982 року (2016)
Миколенко О. І. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу як соціально-правове явище (2016)
Саракуца М. А. - Некоторые проблемы современной миграционной политики Европейского Союза (2016)
Чистякова Ю. В. - Правові основи функціонування наднаціональних партій в Європейському Союзі (2016)
Гріненко О. О. - Право людини брати участь в управлінні державними справами в контексті міжнародно-правових стандартів (2016)
Грушко М. В. - Застосування положень інституту воєнного полону в практиці МГП: на прикладі України (2016)
Koch O. V. - Principle iura novit curia in international commercial arbitration (2016)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 5. Графоаналитические методы введения поправок (2017)
Клещов Г. М. - Метрологічне забезпечення інтегрованої інформаційно-вимірювальної системи автоматизації виробництва детелей штампів на базі штампів напівфабрикатів (2017)
Ведміцький Ю. Г. - Узагальнене електричне коло з урахуванням фізичного явища гіпервалентної взаємодії (2017)
Кондратов В. Т. - Избыточная пирометрия: состояние и перспективы развития, Корогод А. А. (2017)
Бойко О. В. - Підвищення швидкодії терморезистивних перетворювачів (2017)
Бабій Ю. О. - Амплітудний метод розпізнавання рухомого об’єкту трьохкоординатним сейсмічним приймачем сигналізаційного засобу охорони (2017)
Васильківський М. В. - Високошвидкісні оптичні мережі доступу, Антонюк Г. Л., Полуденко О. С., коваль К. О. (2017)
Chepok A. O. - Calculation of the linear attenuation rate for 1-dimentional nano-sized waveguides (2017)
Толбатов А. В. - Моделювання процесу вироблення електроенергії газотурбінними електростанціями, Смоляров Г. А., Толбатов В. А. (2017)
Барило Г. І. - Методика підвищення точності вимірювального перетворення в імпедансній спектроскопії з врахуванням негармонічності сигналів, Вірт В. В., Везир Ф. Ф., Голяка Р. Л., Готра З. Ю., Кучмій Г. Л. (2017)
Вышинский В. А. - Природа электрического тока в проводнике и взаимодействие его с магнитным полем (2017)
Зинченко М. В. - Исследование режимов работы универсального имитатора нелинейого рассеивателя, Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. (2017)
Бортник Г. Г. - Апаратно-програмний засіб первинного оброблення вузькосмугових радіосигналів, Коваленко А. В., Тищенко А. В. (2017)
Семенов А. О. - Модельне дослідження динамічних процесів у генераторі детермінованого хаосу за схемою копитця з двотранзисторним активним елементом (2017)
Филинюк Н. А. - Иммитансный полусумматор, Лищинская Л. Б., Лазарев А. А., Стахов В. П. (2017)
Horiaschenko K. l. - A comparison of phase reflectometry methods for location fault in telecommunication cables, Zemlanskiy O. E. (2017)
Богомолов Н. Ф. - Мероприятия по технической реализации систем защиты информации персональных ЭВМ, Троц А. А. (2017)
Корнієнко О. О. - Вейвлет-пакетні ознаки мовного сигналу у завданні розпізнавання мовця (2017)
Броварець О. О. - Модель оптимального керування якістю виконання технологічної операції на основі оперативних даних від технічної системи оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2017)
Сергеев-Горчинский А. А. - Выбор меры различия образцового и отфильтрованного периодических сигналов в задаче поиска оптимальных значений параметра цифрового фильтра при высоких уровнях флуктуационного шума (2017)
Кривоносов В. Е. - Прогнозирование времени протекания аварийного процесса в соединении токоведущих частей медицинского оборудования, Бачинский М. В., Штофель Д. Х., Криворучко И. А. (2017)
Дорош О. І. - Застосування медичних мобільних засобів для створення інфокомунікаційної системи вимірювання та аналізу показників, що характеризують стан здоров’я людини, Ермакова І. Й., Кучмій Г. Л., Бойко О. В., Дорош Н. В., Волошин Д. В. (2017)
Дубовик В. О. - Комп’ютерне моделювання при лазерному дослідженні біологічних об’єктів, Богомолов М. Ф. (2017)
Савенко Я. В. - Радіотехнічні системи для медичних та аграрних застосувань, Мельник В. П., Курпас Д. С. (2017)
Вакуленко Д. В. - Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи, Кравець Н. О., Сверстюк А. С., Семенець А. В., Климук Н. Я., Кучвара О. М. (2017)
Tykhonova O. V. - The principles of maxflow task study for multi-pole software defined network (2017)
Азаренко Е. В. - Математическая модель выявления признаков чрезвычайных ситуаций террористического характера против объектов критической инфраструктуры с использованием автомобильных транспортных средств, Бородина Н. А., Высотенко О. А., Дивизинюк М. М., Касаткина Н. В., Лазаренко С. В. (2017)
Стецюк В. І. - Сенсорні технології в ліфтовій індустрії, Войтюк О. П.. (2017)
Тараненко Ю. К. - Разработка модели обработки даных для решения задачи преодоления априорной неопределенности, Олейник О. Ю. (2017)
Корчинский В. В. - Повышение защищённости системы связи с таймерными сигнальными конструкциями и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, Кильдишев В. Й., Бердников А. М., Осадчук Е. А. (2017)
Захарченко М. В. - Ефективність використання таймерних сигнальних конструкцій в спільному просторі прийомопередачі на прикладі ethernet технології з підвищенням захищеності передачі даних, Шнайдер С. П. (2017)
Бабчук С. М. - Визначення безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж для систем автоматизації технологічних процесів (2017)
Одегов Н. А.. - Сигналы минимальной дисперсии. Постановка задачи. Алгоритм синтеза (2017)
Chepok A. O. - The stylistic content-analyzer of texts: part b – towards the automatic text style recognizing, Kalyuzhnyi L. V. (2017)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 6 (аналитические методы) (2017)
Вышинский В. А. - Начало перечня проблем, разрешение которых обеспечит жизнеспособность земной цивилизации (2017)
Троцишин І. В. - Методологія створення та становлення квантової теорії вимрювальних перетворень як представника новітніх підходів вимірювальної техніки (2017)
Шапар В. М. - Багатоканальний оптичний обертовий з’єднувач з волоконно-оптичним компенсатором, Савчук А. В. (2017)
Плавич В. П. - Дослідження процесу взаємодії права з економікою в умовах глобалізації (2016)
Трет’як Д. Ю. - Правосуб’єктність глухонімих в Російській імперії наприкінці ХIХ століття – на початку ХХ століття (2016)
Хохуляк В. В. - Фінансове право як навчальна дисципліна в системі вітчизняних університетів другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Чернохатній Д. А. - Суб’єкти інституту лобіювання: теоретико-правовий аналіз (2016)
Шершенькова В. А. - Особливості законодавства про військові злочини в радянській Україні у перші повоєнні роки (2016)
Ільєва Н. В. - Публічно-правовий статус нотаріуса та інших суб’єктів нотаріального процесу в Україні (2016)
Литвиненко В. Є. - Порядок та особливості анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю в Україні (2016)
Мисаревич Н. В. - Магдебургское право как феномен белорусской правовой культуры (2016)
Морозюк С. М. - Класифікація факторів впливу на процес реалізації Конституції України (2016)
Баламуш М. А. - "Міграційне право" та "міграційний режим" як категорії юридичної науки (2016)
Миколенко О. І. - Поділ національного права на публічне і приватне право та його теоретичне і практичне значення (2016)
Миколенко О. М. - Цілі адміністративного права: поняття, класифікація та рівень дослідження в науці (2016)
Апаров А. М. - Поняття сільськогосподарської діяльності та її суб’єктів (2016)
Онищенко О. М. - Поняття господарської будівельної діяльності та капітального будівництва (2016)
Смирнова Ю. О. - Порушення порядку визначення як підстава для відводу в господарському судочинстві (2016)
Смитюх А. В. - Правовая концепция оборотоспособных символов прав (2016)
Степанова Т. В. - Щодо поняття та характерних рис арбітражного керуючого (2016)
Краснов Є. В. - Особливості звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією підприємства (2016)
Пасічнюк В. Б. - Історія становлення та розвитку правового регулювання галузі охорони праці (2016)
Розгон О. В. - Проблеми колізійного регулювання відносин міжнародного усиновлення (2016)
Танасійчук І. М. - Посмертне донорство в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Гуртієва Л. М. - Аналіз положень ч. 2 ст. 110 КПК України щодо видів судових рішень (2016)
Орловський Б. М. - Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації заподіяння приватними особами шкоди при затриманні злочинця (2016)
Павлова Т. О. - Види конфіскації за чинним Кримінальним кодексом України (2016)
Хорсуненко О. В. - Роль міжнародних правових актів у визначенні незалежності прокурора в Україні (2016)
Чуваков О. А. - К вопросу о генезисе преступлений против основ национальной безопасности Украины (2016)
Барцось Г. В. - Міжнародно-правові засади прийняття Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну (2016)
Кононенко Д. Ф. - Проблема юридичної автономії міжнародних контрактів від міжнародних актів, якими запроваджуються економічні санкції (2016)
Куклева Е. А. - Коллизионные вопросы преддоговорной ответственности (2016)
Мамедов Парвиз - Роль национального превентивного механизма в предупреждении пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в Азербайджане (2016)
Стрельцова Е. Д. - Коллизионные принципы международного частного права в морском праве: особенности и сферы применения (2016)
Титул, содержание (2018)
Филипенко О. І. - Методи контролю структур топології поверхонь матеріалів виробів електронної техніки, МЕМС та МОЕМС, Чала О. О., Бондаренко Ю. В. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Методи автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення МЕМС акселерометрів, Бортнікова В. О. (2018)
Замирец Н. В. - Влияние изменения значений коэффициентов электрической нагрузки электрорадиоизделий при расчете интенсивности отказов РЭС, Андрусевич А. А., Стародубцев Н. Г. (2018)
Невлюдов І. Ш. - Методи машинного навчання в системі управління автономної роботизованої платформи, Пономарьова Г. В., Волкова М. О. (2018)
Тышко С. А. - Определение фазового сдвига двух гармонических сигналов по суммарной функции двухполупериодного преобразования, Смоляр В. Г., Забула О. Е., Черниченко Ю. Н. (2018)
Невлюдова В. В. - Фільтруючі та контрастозбільшуючі методи підготовки реального зображення гнучких структур для контролю якості, Гуріна Д. В. (2018)
Малик Б. О. - Анализ электрофизических свойств диэлектрических пленок в зависимости от параметров технологического процесса, Гурин Д. В. (2018)
Хрусталев К. Л. - Автоматизация процессов управления автономными робототехническими платформами на основе использования систем технического зрения, Функендорф А. А., Кобеляцкий Д. А. (2018)
Разумов-Фризюк Є. А. - Конструкція та моделювання акустоелектричного перетворювача енергії, Демська Н. П., Бродецький А. Ю. (2018)
Олександров Ю. М. - Автоматизація підрахунку SMD компонентів у стрічці, Скляренко Д. О. (2018)
Замирец О. Н. - Разработка информационно-управляющей системы ориентации космического аппарата на базе оптического звездного датчика, Замирец Я. О. (2018)
Теслюк С. И. - Создание универсальных многофункциональных устройств для макетирования систем автоматизированного управления мобильными устройствами (2018)
Бронніков А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку гнучких інтегрованих систем (2018)
Роменський В. І. - Моделювання інтелектуального маніпулятора засобами Solid Works, Ель-Хурі К. А., Бохвалов І. А. (2018)
Бачур Б. С. - Личность в праве: в контексте синергетической парадигмы развития (2016)
Гринь О. Д. - Категорія юридичної відповідальності: методологічний аналіз поняття (2016)
Кудрявцев І. О. - Поняття та ознаки підзаконних нормативно-правових актів (2016)
Мазуренко В. Є. - Нормативізм прав людини крізь призму категорій суспільних і правових цінностей (2016)
Романюк Я. М. - Функції правозастосування: окремі питання (2016)
Чабур С. В. - Порівняльний аналіз існуючих підходів до понять "правотворчість" і "механізм правотворчості" (2016)
Бориславська О. М. - Вплив Ради Європи та Європейського Союзу на формування європейської (континентальної) моделі конституціоналізму (2016)
Кравчук В. М. - Методи дослідження конституційних основ правового статусу суддів в Україні (2016)
Назаров В. В. - Судова реформа в Україні: новації та проблеми її запровадження (2016)
Панасюк В. М. - Конституція України як основа реалізації державної молодіжної політики в Україні (2016)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Місце мирової юстиції у державному механізмі України (2016)
Баламуш М. А. - Цілі міграційно-правового регулювання в Україні (2016)
Бурлака Р. А. - Дослідження процесуальних рішень в адміністративно-деліктному праві України: проблеми сьогодення та шляхи їх розв’язання (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Особливості організації виховної роботи в вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання України в умовах інформатизації суспільства, Сіфоров О. І. (2016)
Косиця О. О. - Законодавчі підходи до структури органів поліції в Україні (2016)
Миколенко О. І. - Публічний і приватний інтерес в адміністративному праві (2016)
Миколенко О. М. - Цілі, засоби і результат як елементи функцій адміністративного права: поняття та співвідношення (2016)
Нестеренко А. А. - Поняття фінансового правопорушення: український та закордонний досвід (2016)
Окерешко М. В. - Проблематика визначення адміністративно-правового статусу лікаря (2016)
Марущак Я. С. - Суб’єктивні корпоративні обов’язки в Україні (2016)
Онищенко О. М. - Юридична природа галузі господарського права та перспективи її розвитку (2016)
Смитюх А. В. - К вопросу об определении понятия корпоративного правоотношения (2016)
Бельчиков И. А. - Правовые основания разглашения врачебной тайны (2016)
Lagutina I. V. - Promotion gender equality at work (2016)
Татулич І. Ю. - Неупереджений судовий розгляд – гарантія досягнення основних завдань цивільного судочинства (2016)
Дидич О. Ю. - Співвідношення загальних умов і принципів кримінального провадження в апеляційному судочинстві (2016)
Форос Г. В. - Правове регулювання протидії кіберзлочинам (2016)
Дорофеев А. В. - Гармонизация правового регулирования государственных закупок посредством типового закона ЮНСИТРАЛ (2016)
Ілюшина Т. В. - Правове регулювання відповідальності перевізника за договором міжнародного морського перевезення пасажира та багажу (2016)
Князєва Д. О. - Юрисдикція ratione loci гібридних кримінальних судів (2016)
Кучерук М. М. - Протидія міжнародному тероризму: аксіологічно-правовий аспект (2016)
Нігреєва О. О. - Загальні принципи права як регулятор міжнародних відносин: поняття та значення (2016)
Руденко Л. Г. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2018 році, Маруняк Є. О. (2019)
Шуйський Ю. Д. - Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України, Вихованець Г. В., Панкратенкова Д. О. (2019)
Черваньов І. Г. - Обґрунтування вибору індикативних об’єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання, Залюбовська О. В., Овчаренко А. Ю. (2019)
Руденко Л. Г. - Зміни у використанні земель лісостепової зони України протягом 1991 – 2018 років: методика, основні тенденції, Голубцов О. Г., Чехній В. М., Тимуляк Л. М., Фаріон Ю. М. (2019)
Підгрушний Г. П. - Виробничі території Києва: сучасний стан і напрямки трансформації, Бикова М. Д. (2019)
Надточій Л. М. - Особливості динаміки забруднення атмосферного повітря пилом у деяких містах України, Савенець М. В., Баштаннік М. П., Дворецька І. В. (2019)
Мацібора О. В. - Веб-орієнтовані геоінформаційні системи та їх використання для обробки палеогеографічних даних (2019)
фон Льовіс С. - Соціально-просторова диференціація минулого України та її прояв у Західній Україні (2019)
До ювілею М. І. Фащевського (2019)
Вийшли в світ (2019)
Джураєва О. О. - Загальнотеоретичний аспект інноваційної функції сучасної держави (2017)
Миколенко О. І. - Нормативно-правова регламентація заохочення працівників прокуратури України (2017)
Попсуєнко Л. О. - До питання про розвиток ідеї та становлення європейської міждержавної інтеграції у ХІХ ст. (2017)
Стукаленко О. В. - Нотатки до розуміння категорії "механізм правового регулювання" (2017)
Колюх В. В. - Трансформація судової системи України на основі Конституції України 1996 року з наступними змінами (2017)
Прієшкіна О. В. - Права людини в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Степанов С. В. - Принципи формування суддівського корпусу України (2017)
Баламуш М. А. - Сучасний стан наукових досліджень міграційного режиму у доктрині адміністративного права (2017)
Боровиков Г. М. - Щодо визначення статусу суб’єктів, що розглядають справи з приводу розгляду спорів щодо перевезення вантажів морським транспортом в сфері міжнародних відносин (2017)
Ведмідська Е. М. - Теоретико-правові аспекти щодо питання створення фінансової поліції (2017)
Кононець В. П. - Актуальні питання законного застосування технічних засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в діяльності працівників Національної поліції, Лонська Є. В. (2017)
Миколенко О. М. - Функції науки адміністративного права та навчальної дисципліни "адміністративне право" (2017)
Стукаленко В. В. - Трансформація фінансового контролю в Україні в контексті інформатизації (2017)
Чорна М. В. - Періодизація розвитку основних напрямів діяльності органів державної влади у сфері охорони земель (2017)
Смитюх А. В. - Оборотоспособные символы прав (транзитивные знаки) в системе объектов прав по ГК Украины (2017)
Тесля Л. В. - До питання залучення іноземних інвестицій у сферу рекреаційної діяльності в Україні (2017)
Полюк Ю. І. - Правова природа права на звернення до суду в цивільному судочинстві України (2017)
Труба В. І. - Межі захисту прав авторів (за матеріалами судової практики), Морозова С. Є. (2017)
Фальковський А. О. - Запровадження суду інституту присяжних в цивільному судочинстві як складова судової реформи в Україні, Майстренко М. О. (2017)
Шароварова В. В. - Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору в Україні (2017)
Асєєв Р. О. - Проблема визначення суб’єкта у корупційних злочинах (2017)
Козерацька О. С. - Положення законодавчої техніки, які використовуються при формулюванні ознак злочинів проти безпеки виробництва, Козерацький Г. В. (2017)
Назаров В. В. - Реалізація засади верховенства права в кримінальному провадженні (2017)
Назарук О. І. - Актуальні питання кримінального провадження in absentia, Кислюк Р. Л. (2017)
Черкесова А. С. - Досвід зарубіжних країн у механізмі реалізації гарантій прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого (2017)
Чуваков О. А. - К вопросу о месте диверсии в системе преступлений против основ национальной безопасности Украины (2017)
Шкаплеров Ю. П. - Некоторые вопросы проведения следственных действий в уголовном процессе Республики Беларусь (2017)
Андрейченко С. С. - Класичні теорії вини держави у міжнародному праві (2017)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та межі національного розсуду (2017)
Крилов М. А. - Категорія "громадянство" як передумова дипломатичного захисту (2017)
Баглей Е. А. - Промоторный эффект генериков S – метолахлора с различной гепатотоксичностью в канцерогенезе печени у крыс, Недопитанская Н. Н., Лисовская В. С., Решавская Е. В., Ткаченко Л. В. (2019)
Andriychuk N. - Subacute toxicity of decahedron and spheral silver nanoparticles in rats, Vlasyk L. (2019)
Балан Г. М. - Влияние биоцида триклозана на здоровье человека и окружающую среду и обоснование необходимости оптимизации регуляторных мероприятий при его использовании, Колесник С. Д., Жминько П. Г., Бубало Н. Н., Бабич В. А. (2019)
Гуньков С. В. - Потенційна роль екологічних факторів у виникненні гінекологічної патології (2019)
Андрющенко В. В. - Характеристика гематологічних індексів токсичності при комбінованих отруєннях метадоном і етанолом, ускладнених гострою нирковою недостатністю, Курділь Н. В. (2019)
Устінова Л. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку засобів ідентифікації бойових отруйних речовин в Україні: шляхи гармонізації у відповідності до стандартів ЄС і НАТО. Частина І, Баркевич В. А., Курділь Н. В., Швець Р. М., Сагло В. І., Євтодьєв О. А. (2019)
Курділь Н. В. - Досвід Хорватії в розбудові системи хімічного, біологічного, радіаційного і ядерного захисту (інформаційне повідомлення, за матеріалами Світового Конгресу "ХБРЯ – прикладні науки та управління наслідками – 2018", Цавтат, Хорватія, 2-4 вересня 2018 р.) (2019)
Щиросердні вітання (до 70-річчя Бобильової Ольги Олександрівни) (2019)
Самовіддано служити науці – кредо вченого (до 70-річчя від дня народження Петра Григоровича Жмінька) (2019)
Жданова Л. Л. - Новая индустриализация и третья промышленная революция – концепции экономического развития (2014)
Ус Г. О. - Місце і роль людського капіталу в неокласичних моделях економічного зростання, Павленко Л. І. (2014)
Ярмак О. В. - Організаційні особливості суб’єктів господарювання сектора інтелектуальних послуг (2014)
Апалькова В. В. - Ключові складові фінансової інфраструктури цифрової економіки (2014)
Гохберг Г. О. - Взаємозв’язок між рівнем світової продовольчої безпеки та розвитком ринку біопалива (2014)
Довгань Д. А. - Рівні конкурентоспроможності експорту чорних металів (2014)
Дорофєєва Х. М. - Властивості та особливості глобалізації як фактору фундаментальної реконфігурації світового порядку (2014)
Пономаренко І. В. - Методичні основи дослідження тіньового банкінгу (2014)
Токар В. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність ТНК аерокосмічно-оборонного сектору економіки Європейського Союзу (2014)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентне співробітництво або кооперація підприємств: сутність та особливості розвитку в умовах глобалізації (2014)
Матюшенко І. Ю. - Біоекономіка: медичні біотехнології в світі і Україні (2014)
Помірча О. М. - Розвиток технологій та інновацій в сучасних умовах господарювання (2014)
Таран-Лала О. М. - Методологічна конструкція системно-організаційного підходу (2014)
Фарат О. В. - Сутність та види розвитку інноваційних кластерів (2014)
Чайка І. В. - Аналіз нормативно-правової бази функціонування ринку праці України (2014)
Шутаєва О. О. - Деякі теоретичні аспекти поняття "тіньова економіка" (2014)
Буханець В. В. - Етимологія категорії "потенціал підприємства" (2014)
Вольвач М. М. - Інвестування інновацій для розвитку потенціалу авіапромислових підприємств і антикризової профілактики (2014)
Грабчук І. Ф. - Мотивації інноваційного розвитку аграрних підприємств, Бугайчук В. В., Мужицька Н. В. (2014)
Гуржій Н. Г. - Обгрунтування стратегічних управлінських рішень щодо визначення учасників каналу збуту (2014)
Жилякова О. В. - Антикризове управління: сучасний категоріальний вимір (2014)
Каминский П. Д. - Анализ развития украинских крупных промышленных комплексов в условиях неоиндустриализации (2014)
Камінська І. Б. - Управління витратами на працівників з використанням системи підтримки прийняття рішень (2014)
Рябикіна К. Г. - Ефективність управління капіталом гірничодобувних підприємств за вартісними критеріями (2014)
Сидоренко О. В. - Дефінітивна характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" через понятійно-категорійний апарат теорії ринків (2014)
Сокольська Р. Б. - Особливості інформаційного забезпечення планування діяльності підприємств в умовах недосконалої конкуренції, Акімова Т. В., Просенко А. С. (2014)
Сталінська О. В. - Стратегічне планування інноваційної діяльності в Україні, Болгов В. Є. (2014)
Фірсова С. Г. - Методичні підходи до сегментування споживачів продукції дитячого харчування компанії Nestle, Дацькова Д. В. (2014)
Цеслів О. В. - Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів (2014)
Череп А. В. - Системний підхід до побудови системи управління діяльністю підприємства, Юдіна Х. К. (2014)
Чернявська І. М. - Напрями підвищення інвестиційної вартості підприємства (2014)
Шацкова Л. П. - Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційної діяльності підприємства, Станкова Л. І. (2014)
Шишмарьова К. В. - Визначення сутності поняття "тактичне планування діяльності підприємства" (2014)
Богуславська С. І. - Концептуальні засади формування інвестиційного клімату в регіонах України (2014)
Дітріх І. В. - Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибних товарів (2014)
Турок В. В. - Соціально-економічні методи дослідження торгівлі людьми (2014)
Хмелевська О. М. - Людський розвиток регіонів України: оцінка досягнень у сфері освіти (2014)
Шитікова Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства (2014)
Алексеєнко Л. М. - Модернізація боргової політики та управління зовнішнім державним боргом в умовах макроекономічної нестабільності, Стецько М. В., Партика П. М. (2014)
Дубина М. В. - Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку України, Лисенко І. В., Пілевич Д. С. (2014)
Рубанов П. М. - Сутність та значення транспарентності для діяльності фінансових посередників в сучасних умовах (2014)
Тришак Л. С. - Методологічні складові дослідження сутності банківського капіталу (2014)
Хмелевський С. М. - Від податкової реформи до податкової політики (2014)
Чайковська В. П. - Сутність фінансової політики, її значення та роль у житті держави (2014)
Ярыгина И. З. - Институты развития как фактор совершенствования международного сотрудничества (2014)
Курган Н. В. - Обґрунтування вибору промисловими підприємствами методів обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції (2014)
Первій І. В. - Бухгалтерський облік створення веб-сайтів (2014)
Горбачук В. М. - Розвиток математичної економіки європейськими державними діячами (2014)
Пасічник Т. В. - Оптимізаційні моделі кормовиробництва і розвитку тваринництва із гнучкими граничними обмеженнями, Сибаль Я. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Игнатий Александрович Ивановский (2017)
Мамедова А. Е. - Система джерел права Туреччини (2017)
Сліпенюк В. В. - Забезпечення незалежності суддів як одне із завдань вищої ради правосуддя (2017)
Юзбашян Х. А. - Правова природа виникнення та розвитку нотаріальної діяльності (2017)
Білоскурська О. В. - Ступінь наукової розробки інституту конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні (2017)
Кузнєцов Е. А. - Принципи конституціоналізму професійної системи менеджменту, Кузнєцова З. В. (2017)
Прієшкіна О. В. - Особливості фінансування місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізаціїї, Кривошликова А. С. (2017)
Баламуш М. А. - Правові гарантії як елемент структури міграційного режиму в Україні (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського