Чайка В. А. - Лечебная эффективность видеолапароскопии при сочетанной краниоабдоминальной травме (2014)
Шаповалова Е. И. - Возможности использования баллонной дилатации большого дуоденального сосочка при лапароскопических операциях на желчных протоках, Грубник В. В., Дюжев А. С. (2014)
Шейко В. Д. - Динаміка видового спектру та антибіотикочутливості збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій, Должковий С. В. (2014)
Витко Ю. Н. - Особенности наружного строения тройничного узла человека во внутриутробном периоде развития, Старченко И. И. (2014)
Гордієнко Л. П. - Оксидативний стрес – провідний механізм розвитку патологічних змін в слинних залозах за умов експериментального ожиріння (2014)
Гринь В. Г. - Особливості анатомічної та гістологічної будови червоподібного відростку плодів людини, Дейнега Т. Ф., Тарасенко Я. А., Свінцицька Н. Л. (2014)
Довбня Ю. Н. - Топографоанатомическая характеристика желез слизистой оболочки лобных пазух человека, Пронина Е. Н., Данильченко С. И. (2014)
Єлінська А. М. - Роль ядерного фактора κB у механізмах порушень окиснювальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2014)
Зупанец И. А. - Терапевтическая эффективность оригинального комбинированного хондропротектора на модели системного стероидного артроза у крыс, Зимин С. М. (2014)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование механизма антирадикальных процессов на наноуровне с участием глутатиона в биологических системах, Соловьева Н. В. (2014)
Метешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурні зміни шкіри щурів при довготривалому впливі опіоїду, Дісковський І. С. (2014)
Підвальна У. Є. - Структурні особливості судинної оболонки очного яблука за умов довготривалого опіоїдного впливу в експерименті (2014)
Повар М. А. - Стан мікробної екології загального препарату товстої кишки в щурів зі стрептозотоцин–індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку, Ткачук О. В. (2014)
Рябушко Н. О. - Ясеневий міжзубний сосочок: гістологічна будова в нормі та при ішемічній хворобі серця, Дворник В. М., Баля Г. М. (2014)
Сидоренко А. Г. - Визначення гострої токсичності етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти (2014)
Соловйова Н. В. - Фізико-хімічна оцінка можливості використання оксиду азоту у якості ефективного регулятора багатьох патологій в організмі людини (2014)
Сухомлин Т. А. - Вплив препарату Ліпін на показники вуглеводного обміну при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2014)
Тимошенко А. В. - Морфологічна оцінка впливу гострого іммобілізаційного стресу на серце щура, Дяуленко Д. О., Коптев М. М. (2014)
Тимошенко О. О. - Зміни хімічного складу та мікроскопічної структури посмугованих м’язів білих щурів за умов впливу на організм солей важких металів, Масленко Г. О., Ткач Г. Ф. (2014)
Филенко Б. М. - Плоскоклітинний рак легень з ороговінням: мітотичний режим та проліферативна активність (2014)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз кардіопротекторної дії нового структурного аналога мелатоніну за умов патологій міокарда різного ґенезу (2014)
Шатов Д. В. - Анализ морфометрических показателей паренхимы лёгких крыс при введении итраконазола и ксеногенной цереброспинальной жидкости, Григорьев П. Е. (2014)
Ярмоленко О. С. - Особливості морфологічної перебудови міокарду щурів старечого віку за умов впливу гіпоосмолярної гіпергідратації (2014)
Коваленко К. Г. - Конверсія як продуктивний засіб словотворення у субмові медицини (на матеріалі англійської медичної термінології) (2014)
Kotelevskiy R. А. - The use of modern computer and network technologies in teaching prosthetic dentistry for foreign English-speaking students (2014)
Лисанець Ю. В. - Енантіосемія в англомовному медичному дискурсі (2014)
Ніколаєва Н. М. - Складові особистісної культури сучасного викладача, Мішук К. О., Протовень О. П. (2014)
Усачова О. В. - Підходи до викладання циклу "Імунопрофілактика" для інтернів педіатричного профілю на кафедрі дитячих інфекцій, Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сіліна Є. А. (2014)
Дубина В. О. - Удосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Силенко Б. Ю., Силенко Г. М. (2014)
Луценко Р. В. - ГАМК-ергічна система та її роль у анксіогенезі (2014)
Рибалов О. В. - Сучасний погляд на виникнення та розвиток периферичних уражень лицевого нерва, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2014)
Романова Ю. Г. - Аспекты профилактики хронической герпетической инфекции в условиях дентальной имплантации, Беда А. В. (2014)
Шиленко Д. Р. - Особливості корекції нейром’язевого впливу на жувальну систему з урахуванням віку дитини, Писаренко О. А. (2014)
Андренко П. М. - Математична модель клапана розвантаження з регульованим гістерезисом UZOP...NHY, Дмитрієнко О. В., Кулініч К. О., Еденко В. В. (2018)
Бомба А. Я. - Прогнозування зміни характеристик кусково-однорідних пористих завантажень швидких багатошарових фільтрів, Климюк Ю. Є. (2018)
Girya N. P. - Mathematical model of H-polarized wave radiation from longitudinal slots of a cylindrical antenna, Dukhopelnykov S. V. (2018)
Гомозов Є. П. - Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках, Заїка Т. С. (2018)
Гомозов Е. П. - Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов, Мезерная М. В. (2018)
Кожушко А. П. - Моделювання пов’язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом, Григор’єв О. Л. (2018)
Коржов І. М. - Перспективи розвитку теорії і практики контролю та діагностування в розрізі перевірки кваліфікації лабораторій (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання балки з бінарним закріпленням країв при імпульсному навантаженні, Ольшанський С. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Про удар в'язко-пружного тіла об жорстку перешкоду (2018)
Онищенко С. П. - Практические аспекты оптимизации состава программы развития в условиях "нечеткости" условий и результатов реализации проектов, Леонтьева А. И. (2018)
Першина Ю. І. - Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу, Черногор Т. Т., Саприкін С. О. (2018)
Плаксій Ю. А. - Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС, Гомозкова І. О. (2018)
Polyanskaya T. S. - Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral, Naboka O. O. (2018)
Полянский В. И. - Математическая модель управления упругими перемещениями при механической обработке (2018)
Ребров О. Ю. - Розподіл допустимого тиску на ґрунт ходових систем колісних тракторів за територією України (2018)
Успенский В. Б. - Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается, Некрасова М. В., Багмут И. А. (2018)
Чайка Д. О. - Математическое моделирование процессов подачи строительных смесей беспоршневым шланговым бетононасосом, Емельянова И. А., Андренко П. Н., Григорьев А. Л. (2018)
Shevchenko S. A. - Universal orthometric real gas equation of state for modeling processes in rocket-and-space technology units, Konokh V. I., Mitikov Yu. A., Grigoriev A. L. (2018)
Янютин Е. Г. - Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек, Гнатенко Г. А., Егоров П. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Мавров Г. І. - Новітні методи стримування інфекцій, що передаються статевим шляхом, Щербакова Ю. В., Осінська Т. В. (2019)
Прокопів О. В. - Неврологічні ускладнення кору у дітей, Лишенюк С. А., Прикуда Н. М. (2019)
Смирнова Д. Д. - Особливості перебігу кору в епідсезоні 2017-2018 рр. – розвиток асоційованого з вірусом кору ураження печінки, Усачова О. В., Фірюліна О. М. (2019)
Матвісів М. В. - Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-позитивних жінок з HCV-інфекцією (2019)
Цико О. В. - Ретроспективний аналіз захворюваності на негоспітальну пневмонію серед ВІЛ-позитивних осіб обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013-2017 рр., Козько В. М., Юрченко І. С. (2019)
Шкільна М. І. - Етіологічна структура гострого Лайм-бореліозу за видами збудника (2019)
Андрейчин Ю. М. - Термосеміотика хронічного тонзиліту, Копча Ю. В., Лойко І. І. (2019)
Бондаренко А. М. - Екстрена профілактика зараження HCV – реальність і перспективи (2019)
Копча В. С. - Дещо про лексику лікарів (2019)
Визначний науковець, педагог і лікар Б. М. Дикий (до 80-річного ювілею) (2019)
Відомому інфекціоністу, професору О. М. Зінчуку виповнилося 60 років (2019)
Андрейчин М. А. - Стома И. О. Микробиом человека / И. О. Стома, И. А. Карпов. – Минск: Доктор Дизайн, 2018. – 122 с. (2019)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби” (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Сheremisin O. - The Dialectics of the Authority and Morality on the South of Ukraine at the End of 18th, the Early 20th Centuries, Herasymenko M. (2018)
McGrath C. - Kazakh Famine 1928-1932, Ibadildin N. (2018)
Pavlova O. - Politically-Technological Potential of Cultural Practices in Ukrainian Perspective (2018)
Rahmani Z. - Corruption in Afghanistan: an Experience for Ukraine, Tytarenko V. (2018)
Svyrydenko D. - Dialectics of Nominal and Real Power in the Ukrainian and World Politics, Yatsenko O. (2018)
Tytarenko V. - Correlation between Morality and Religion in Ukrainian Society: Productive Ideas in German Idealism for Modern Consideration (2018)
Vilkov V. - "Scientific Communism" and the Modern Political Science in Ukraine (2018)
Liashenko M. - Is a New Generation of Managers Likely to Come to Small Towns of Ukraine? (An interview with Mykola Liashenko), Rudenko S. (2018)
Абрамова І. О. - Методичні засади оцінки системи антикризового управління підприємством (2018)
Божидарнік Т. В. - Інноваційно-технологічна модернізація окремих секторів національної економіки в умовах поглиблення інтеграційних процесів, Колтунович О. С. (2018)
Бойко О. В. - Особливості маркетингово-орієнтованого управління лісогосподарським підприємством, Слива Ю. М. (2018)
Вавдіюк Н. С - Управлінський аналіз фінансових правопорушень, Рудь К. І., Селівончик О. А. (2018)
Василик Н. М. - Методичні підходи до оцінки системи креативного менеджменту підприємства (2018)
Вахович І. М. - Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства: сутність, трансформація і капіталізація, Камінська І. М., Хомицький В. М., Гарасюк А. В. (2018)
Гелiч Н. В. - Економічна доцільність проведення агрохімічного аналізу розмноження лохини (2018)
Герасимяк Н. В. - Теоретико-методичні засади задоволення студентів у послугах вищої освіти, Завалій Ю. Є. (2018)
Герасимяк Н. В. - Сутність та складові стимулювання інноваційної активності працівників підприємства, Касян Л. В. (2018)
Гхома Муса Ібрагім Абдула - Міжрегіональні економічні зв’язки: структуризація та особливості формування (2018)
Зось-Кіор М. В. - Обґрунтування напрямів забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень в реалізації заходів державної політики зайнятості (2018)
Ковальська Л. Л. - Сутнісна характеристика конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства, Аухімік О. В. (2018)
Корецька Н. І. - Оцінка системи менеджменту на підприємстві, Єфімчук А. С. (2018)
Коробчук Л. І. - Екологічний менеджмент як управління в сфері безпеки товарів народного споживання, Троць Ю. А. (2018)
Коробчук Т. І. - Сутність та переваги банківського страхування кредитів, Мостовенко Н. А. (2018)
Кощій О. В. - Оцінювання розвитку національної економіки (2018)
Кощій О. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління іміджем підприємства, Стрижеус Л. В., Новік Н. В. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Концепцiї лiдерства, типiзацiя керiвникiв пiдприємства та навики ефективного керiвництва (2018)
Куцай Н. С. - Сутність та значення інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Савош А. О. (2018)
Маліновська О. Я - Фінансово-матеріальні засади функціонування територіальних громад, Луць А. А. (2018)
Морохова В. О. - Обгрунтування доцільності використання маркетингових технологій на сільськогосподарських підприємствах, Булавчик М. І. (2018)
Морохова В. О. - Концепція маркетингової орієнтації інноваційної діяльності, Бойко О. В. (2018)
Писаренко Т. М. - Загальна характеристика державного фінансування сфери освіти в Україні, Сидорчук В. М. (2018)
Полінкевич О. М. - Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств (2018)
Потьомкіна О. В. - Реалізація термінів "мотивація" та "стимулювання" у ефективній діяльності персоналу (теоретичний підхід), Дорош В. Ю., Биховець Н. Г. (2018)
Примостка О. О. - Холакратія як інноваційний підхід до менеджменту в корпораціях (2018)
Рудь Н. Т. - Екологічний маркетинг підприємства: інфраструктура, політика, маркування, Козеровська Ю. О. (2018)
Середа О. В. - Проблеми та перспективи формування і реалізації енергетичних стратегій в Україні (2018)
Сидорук С. В. - Практичний аспект франчайзингу торгівельних підприємств, Матвійчук Н. М. (2018)
Тендюк А. О. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Медвєдєва О. І. (2018)
Фесіна Ю. Г. - Економічний потенціал підприємства: структура та оцінювання, Рябий В. В. (2018)
Хвищун Н. В. - Сутність логістичної концепції в економічних дослідженнях, Ковальчук О. В. (2018)
Штик Ю. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації використання природного капіталу, Свиридюк А. А., Кошкіна Д. А. (2018)
Шубала І. В. - Оцінка тенденцій руху робочої сили в регіоні (2018)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни та напрями підвищення трудового потенціалу сфери охорони здоров'я у регіоні, Зімич Р. В. (2018)
Шубалий О. М. - Інструменти економічного стимулювання активного розвитку поглибленої лісопереробки, Косінський П. М. (2018)
Мінцер О. П. - Щодо парадигми поєднання системно-біологічних і системно-медичних уявлень для формування нового погляду на діагностику та лікування ішемічної хвороби серця, Бабінцева Л. Ю., Харченко Н. В. (2018)
Марценюк В. П. - Вивчення класифікації іммуносенсорів з погляду на медичні завдання, Клос-Вітковська А., Сверстюк А. С. (2018)
Карленко В. П. - Теоретико-методичні та практичні засади щодо розроблення та впровадження спеціалізованих складових медичного електронного паспорта людини, Мінцер О. П., Сарканич О. В., Карленко Б. В. (2018)
Стецюк В. 3. - Робоче місце лікаря-педіатра, Іванова Т. П., Муха І. П., Бабінцева Л. Ю., Ольхович Н. В., Чиж Ю. М. (2018)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології оцінки тяжкості та моніторингу стану дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Дубініна Т. Ю. (2018)
Мінцер О. П. - Трансдисциплінарне представлення інформації за допомогою інтерактивних документів, Приходнюк В. В., Стрижак О. Є., Шевцова О. М. (2018)
Марценюк В. П. - Інформаційні моделі загального догляду за хворими з підтримкою алгоритмів прийняття рішень на основі класифікатора ICNP, Андрущак І. Є., Цікорська І. В. (2018)
Кривенко В. І. - Переваги використання онлайн-форм як засобу викладання в інтернатурі, Качан І. С., Непрядкіна І. В., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Пахомова С. П., Радомська Т. Ю. (2018)
Рябуха О. І. - Перспективи застосування нових підходів до впровадження математичних технологій для вивчення діяльності клітини (2018)
Савченко В. - Технологія "Доповненої реальності" у спеціалізованих медичних виданнях (2018)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2018)
Немчинов Ю. І. - Нормативні акти в сфері сейсмостійкого будівництва нового покоління. Зміна № 1 ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України", Мар’єнков М. Г., Бабік К. М., Єгупов К. В., Кендзера О. В., Шеховцов І. В., Петраш С. В. (2019)
Ковров А. В. - Будівництво в сейсмічних районах України будівель і споруд зі стінами із цегли і великорозмірних блоків, Петраш С. В., Шеховцов І. В. (2019)
Ісаєнко Д. В. - Структура та особливості методології побудови системи технічного регулювання в будівництві (2019)
Кендзера О. В. - Вплив локальних ґрунтових умов на сейсмічні коливання майданчика Ташлицької ГАЕС, Семенова Ю. В., Вербицький С. Т., Єгупов В. К., Лісовий Ю. В. (2019)
Дорофеев В. С. - Проблемы научного сопровождения проектирования зданий повышенной этажности в городе Одесса, Егупов К. В., Мурашко А. В., Сорока Н. Н. (2019)
Хакимов Ш. А. - Современные технологии домостроения и проблемы сейсмической безопасности застроек городов в Центральноазиатском регионе, Исмаилов В. А., Ибрагимов А. Х. (2019)
Беспаев А. А. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций предварительно напряженными фиброармированными пластиками, Куралов У. С., Алтигенов У. Б., Досаев Н. Г. (2019)
Лапин В. А. - Анализ эффекта сейсмоизоляции на основе результатов записей станций инженерно-сейсмометрической службы на зданиях, Ержанов С. Е., Даугавет В. П. (2019)
Мар'єнков М. Г. - Обґрунтування сейсмостійкості висотної будівлі за результатами інструментальних та динамічних досліджень, Бабік К. М., Богдан Д. В., Недзведська О. Г., Глуховський В. П., Самойленко С. М. (2019)
Абаканов М. С. - К вопросу применения в сейсмостойком строительстве свайных фундаментов с высоким ростверком (2019)
Микитась М. В. - Системне моделювання структури архітектурно-будівельних кластерів, Єременко Б. М., Кожедуб С. А. (2019)
Кривошеєв П. І. - Сейсмостійке будівництво у виданнях Міжнародної федерації залізобетону, Сенаторов В. М. (2019)
Горбаль Н. М. - Моніторинг синтезу IFN-α на місцевому та системному рівнях у хворих на рецидивуючу просту герпесвірусну інфекцію, Іщейкін К. Е., Потьомкіна Г. О., Гайдучок І. Г., Кріль І. Й., Чопяк В. В. (2018)
Bahmut I. Yu. - Pathogenetic role of thrombocytes in the development of autoimmune pathology of the thyroid gland, Halmyz O. O., Hramatiuk S. М., Titkova A. V. (2018)
Avetikov D. S. - Ultrasound study of patients with keloid scars of the maxillofacial area, Bukhanchenko O. P., Aipert V. V., Lokes K. P. (2018)
Popova T. M. - Evaluation of growth and development of rat pups, prenatally exposed to laprol-604 (2018)
Bahmut Yu. - Effect of diclofenaс sodium on mechanisms of differentiation of bone marrow cells and peripheral blood: a literature review, Ivanov O. S., Tsapko G. V. (2018)
Примаченко В. І. - Ожиріння як актуальна медична проблема ХХІ століття: сучасний погляд на хворобу людства (2018)
Prymachenko V. I. - English version: obesity as a topical medical problem of the 21st century: a modern view on the disease of the humanity (2018)
Kolesnyk I. L. - Peculiarities of metabolism of free plasma amino acids in the blood of rats under the exposure to sodium fluoride (2018)
Бородін Є. І. - Регіональна соціальна політика: концептуальні засади визначення поняття, Кришень О. В. (2018)
Лях Ю. І. - Комунікативна політика як основа організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування (2018)
Рудік Н. М. - Нові підходи до формування бюджету ЄС на 2021 – 2027 рр. в контексті сценаріїв майбутнього розвитку ЄС (2018)
Рудік О. М. - Розроблення політики в ЄС: нові підходи в контексті розбудови більш демократичного союзу (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз стану економічної безпеки за суб'єктивними оцінками експертів (2018)
Беззубко Л. В. - Проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні, Беззубко Ю. І. (2018)
Горбик В. М. - Методологічні засади державного регулювання еколого-економічної діяльності в регіонах (2018)
Ревенко Н. Г. - Оцінювання впливу управління на ефективність діяльності керованих систем, Ломоносов Д. А. (2018)
Трощинський В. П. - Перепис населення в умовах розвитку інформаційних технологій: управлінський аспект, Кравченко М. В. (2018)
Фоменко Т. В. - Передумови формування публічно-приватного партнерства у сфері добробуту тварин (на основі концепції сталого розвитку) (2018)
Шевцов В. Г. - Програмно-цільове управління як основа розвитку комунального сектору стоматологічної допомоги населенню (2018)
Акімов О. О. - Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців (2018)
Гуртова Ю. В. - Запровадження стандартів професійної діяльності суддів у практиці публічного управління в Україні (2018)
Маланчій М. О. - Емпіричні індикатори професійного розвитку особового складу державної прикордонної служби України (2018)
Онуфрієнко О. В. - Реформування публічної служби України: прогностичні довгострокові сценарії (2018)
Бобровська О. Ю. - Теоретико-методичний і практичний підхід до налагодження ефективних економічних відносин у територіальних громадах, Полянська Я. В. (2018)
Смоквін М. В. - Міжнародний досвід впровадження несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості (2018)
Винничук С. Д. - Метод множинного квадратичного k-решета з використанням сигнальних остач при просіюванні пробних значень, Місько В. M. (2019)
Дорогий Я. Ю. - Модель розподілу ресурсів критичної ІТ-інфраструктури з чіткими параметрами на основі методу рою часток, Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2019)
Ефанов Д. В. - Модифицированные коды с суммированием взвешенных разрядов и переходов для решения задач синтеза дискретных устройств с обнаружением отказов, Сапожников В. В., Сапожников В. В. (2019)
Куцан Ю. Г. - Кіберзагрози в електроенергетичних системах України, Гурєєв В. О., Лисенко Є. М., Аветі-сян О. В. (2019)
Каменева И. П. - Вероятностное моделирование экспертных знаний с использованием методов психосемантики, Артемчук В. А., Яцишин А. В. (2019)
Зубок В. Ю. - Оцінювання ризику кібератак на глобальну маршрутизацію (2019)
Бідюк П. І. - Аналіз кредитоспроможності за допомогою методів інтелектуального аналізу даних, Гуськова В. Г. (2019)
Zvaritch V. M. - The Method of Color Formalization of the Level of Information Security Risk, Davydiuk A. V. (2019)
Bogush A. - Discourse "Radiotelephony of Civil Aviation": psycholinguistic aspect, Kovtun O. (2019)
Gordiienko-Mytrofanova I. - Gender- and Role-Specific Differences in the Perception of the Concept "Impishness" (based on the results of a psycholinguistic experiment), Kobzieva Iu. (2019)
Грищук Е. - Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України, Коваленко А. (2019)
Дробот О. - Психосемантичні особливості змісту професійної свідомості інженерів (2019)
Ivashkevych Ed. - Psycholinguistic Study of Functioning of Cognitions and Metacognitions on the Levels of Social Intelligence, Yatsjuryk A. (2019)
Калмикова Л. - Без мотиву не буває цілеспрямованої мовленнєвої активності: своєрідність дитячих монологічних висловлювань, Волженцева І., Харченко Н., Мисан І. (2019)
Камінська О. - Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж, Стежко Ю., Глєбова Л. (2019)
Крутов В. - Психолингвистический потенциал нейрогенеза (обоснование применения психолингвистических методик для самосовершенствования механизмов Сознания человека с использованием идеи нейрогенеза) (2019)
Максименко К. - Психосемантична реконструкція уявлень про здоров’я у пацієнтів із соматогенією, Кудерміна О. (2019)
Mykhalchuk N. - Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader, Ivashkevych Er. (2019)
Пангелова Н. - Нейропсихологічні засади активізації мовлення дітей старшого дошкільного віку при виконанні рухових дій, Круцевич Т. (2019)
Поуль В. - Вплив регулятивної та планувальної функцій мовлення на вольовий розвиток старших дошкільників і молодших школярів, Бодик О. (2019)
Супрун Д. - Психолінгводидактика розвитку мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку з аутистичними порушеннями, Федоренко М. (2019)
Тюнников Ю. - Преемственность мифологизированных представлений будущих и практикующих педагогов, Мазниченко М., Афанасьева Т. (2019)
Хомуленко Т. - Психолингвистическое значение концепта "вера", Кузнецов А. (2019)
Чепелева Н. - Дискурсивные технологии самопроектирующейся личности, Рудницкая С. (2019)
Шамне А. - Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів, Доцевич Т., Акімова А. (2019)
Шебанова В. - Нікнейм як засіб мовної самопрезентації в Інтернеті осіб з порушеннями харчової поведінки, Яблонська Т. (2019)
Shymko V. - Natural Language Understanding: Methodological Conceptualization (2019)
Титул, зміст (2013)
Чайковский Ю. Б. - Гисто-эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особеностей деформабельности эритроцитов (сообщение 1), Яценко В. П., Яценко Е. В. (2013)
Попель С. Л. - Будова мікроциркуляторного русла окремих елементів простої рефлекторної дуги при обмеженні рухової активності (2013)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості капілярних петель ворсинок судинних сплетень третього і четвертого шлуночків головного мозку людини у віковому аспекті, Пішак В. П. (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Електронно-мікроскопічний стан структурних компонентів селезінки в пізні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні зміни внутрішніх органів після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка терапевтичної дії метроксану при модельованому пародонтиті, Чумакова Ю. Г., Саіф М. Нагм Аль-Джбурі (2013)
Безсмертний Ю. О. - Морфологічна характеристика тканин у хворих з порушеннями репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії (2013)
Макогончук А. В. - Влияние возраста на течение репаративного остеогенеза в эксперименте (2013)
Борисенко В. Б. - Билиарный септический шок: особенности патоморфологических изменений внутренних органов в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз, Гасюк П. А. (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів собаки (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна організація оболонок міхурово-сечівникового сегмента у плодів другого триместру (2013)
Федорович О. А. - Особливості структурної перебудови судинного русла язика щурів при його опіках різного генезу (2013)
Пашинська О. С. - Морфологічні зміни в серці щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією на фоні лікування вінбороном та мілдронатом (2013)
Пида В. П. - Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та їх корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної (2013)
Гурський О. С. - Морфологічні зміни матково-плацентарної ділянки у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Сарафинюк Л. А. (2013)
Чэнь Вэй - Экспериментально-гистологический анализ применения комплексного препарата маточного молочка и фитоэкдистероидов при лечении глубокого кариеса, Морозова С. И., Мнихович М. В., Казанцева Г. П., Эль Уаззани Мохаммед, Безмен С. А., Бабушкина Е. С. (2013)
Шпак І. В. - Прогностичне значення морфологічної оцінки стану плацент плодів жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Cтрижаковська Л. О. - Cтатево-вікові особливості морфогенезу і становлення топографії сечівника у передплодовому періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Марчук Ф. Д. (2013)
Масік Н. П. - Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів, Гормаш П. П. (2013)
Драчук О. П. - Вивчення протигіпоксичних властивостей похідних бурштинової кислоти при циркуляторній гіпоксії мозку у щурів (2013)
Говда Р. В. - Структурні зміни плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи при важкій позаклітинній дегідратації організму (2013)
Ліскіна І. В. - Морфологічні прояви порушень ліпідного обміну в тканинах легень хворих на мультирезистентний фіброзно-кавернозний туберкульоз, Кузовкова С. Д., Олексинська О. О., Загаба Л. М. (2013)
Шевчук Т. І. - Морфологічні зміни судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та за умов її фармакокорекції (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Сміюха О. А. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка при моделюванні варикоцеле (2013)
Soleyeko O. V. - Complex rehabilitations of patients with complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м'язів хворих на деформуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Салдан Ю. Й. - Діагностична значимість спектральної оптичної когерентної томографії при захворюваннях рогівки (2013)
Превар А. П. - Cучасні аспекти лікування гнійних ран м'яких тканин (2013)
Саволюк С. І. - Об'єктивізація оцінки вихідної важкості стану хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології в виборі тактики хірургічного лікування (2013)
Слепченко Н. С. - Паління тютюну серед підлітків та його вплив на формування астенічного синдрому (2013)
Барало Р. П. - Антибактеріальна терапія при ускладненій сечокам'яній хворобі (2013)
Белік Н. В. - Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників кардіоінтервалографії у жінок і чоловіків з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Чугу Т. В. - Обгрунтування необхідності комплексного підходу до лікування дистального прикуса з порушеною функцією дихання носом (2013)
Паламарчук О. В. - Біоритмологічні особливості організму студентів першого курсу та їх значення у досягненні успіху навчання (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії вмісту холестерину в тканині наднирників людини для визначення тривалості перебігу смертельної травми (2013)
Боброва І. А. - Показники прозапальних цитокінів IL-1В та IL-6 у хворих з цитокініндукованими тиреопатіями на тлі гепатиту С (2013)
Боднар Г. Б. - Характеристика мікроекологічного стану порожнини товстої кишки у дітей з вродженою патологією кишечника (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни сили жувального тиску при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями, Мунтян Л. М. (2013)
Коновалов С. В. - Клініко-морфологічні зміни при алкогольній кардіоміопатії (ретроспективний аналіз) (2013)
Коробко О. А. - Гендерно-вікові відмінності та кореляційні зв'язки між показниками якості життя та функцією зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму (2013)
Мантак Г. І. - Деякі аспекти фізичного розвитку дітей, народжених від батьків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді (2013)
Пипа Л. В. - Ризик виникнення ускладнень з боку ЦНС у дітей хворих на гострі менінгіти в залежності від рівня в сироватці крові ексайтотоксичних амінокислот та аутоантитіл до субодиниць NMDA-рецепторів NR2A, Свістільнік Т. В., Фоміна Л. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Динаміка компонентів метаболічного синдрому у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця під впливом лікування аторвастатином (2013)
Бойко А. А. - Ассоциированные формы алкоголизма у женщин (2013)
Гур'єв С. О. - Вибір метода остеосинтезу як профілактика інфекційних ускладнень у постраждалих з скелетним компонентом політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Качула С. О. - Застосування протеонектичних властивостей силіксу для лікування вугрової хвороби (акне) (2013)
Курик О. Г. - АPUD-система молочної залози в нормі та при пухлинних процесах, Гаврилюк А. О., Стратійчук А. С. (2013)
Дроненко В. Г. - Особливості захворюваності ободової кишки, яка потребує радикального хірургічного лікування (2013)
Герич О. Х. - Фетоплацентарні ензимні системи метаболізму ксенобіотиків, Григоренко А. П., Фещенко Н. Г. (2013)
Король Т. М. - Ультраструктурні зміни плаценти та роль клітин Кащенко-Гофбауера (ККГ) при антенатальному інфікуванні з розвитком фетоплацентарної недостатності (2013)
Мнихович М. В. - Межклеточные взаимодействия при инвазии клеток: морфологические и молекулярно-биологические особенности, Циперович К., Яхонсон М., Гитерман Ц., Гаврилюк А. А., Фомина Л. В., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Тернов М. М., Мигляс В. Г. (2013)
Семененко С. И. - Синдром головокружения: классификация, диагностика и современная терапевтическая стратегия (2013)
Шпонька І. С. - Морфогенез ушкоджень печінки та морфологічні градації ступеню активності і стадії розвитку хронічного вірусного гепатиту, Мніхович М. В., Кириленко В. А., Меркулова Д. О. (2013)
Старинець Н. Г. - Сучасні аспекти психосоматичної медицини (2013)
Теклюк С. В. - Підходи до реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах розвитку захворювання (2013)
Гунько П. М. - М. К. Даль-учасник першого ребальзамування тіла М. І. Пирогова, Вінниченко О. Е. (2013)
Title (2019)
Content (2019)
Бєлєхова Л. - Когнітивна ігрова модель нарації "Квест" у казці Роалда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика", Цапів А. (2019)
Бровкіна О. - Родина vs дискур, Баранова С. (2019)
Can E. - Language Changes in Late-Onset Alzheimer’s Disease, Kuruoğlu G. (2019)
Климкина О. - Ассоциативные опоры в процессе изучения лексики иностранного языка: психолингвистический подход в лингводидактике (2019)
Корольова Т. - Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою, Попова О. (2019)
Крисанова Т. - Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс, Шевченко І. (2019)
Кузнецова М. - Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції (2019)
Кушмар Л. - Взаємовідношення між концептуальною та мовною картинами світу (на прикладі лексеми економічної сфери КЛІЄНТ) (2019)
Лепетюха А. - Cинонімічні синтагми та висловлення як феноменологічно реконструйовані мовленнєві інновації (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2019)
Marzban A. - Probing into Native and Nonnative Students’ Mental Lexicon: a Case of Word Association Comparison, Bagheri Sadegh M., Sadighi F., Rassaei E. (2019)
Mergen F. - Hemispheric Organization of Visual Word Recognition in Turkish Monolinguals, Kuruoglu G. (2019)
Mizin K. - The Linguo-Cultural Concept TORSCHLUSSPANIK as the Representative of Ethno-Specific Psycho-Emotional State of Germans, Letiucha L. (2019)
Пілішек С. - Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності (на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса) (2019)
Skryl O. - Linguistic Personality of Homo Ridens, Sharun Yu. (2019)
Тараненко К. - Куртуазна стратегія мовленнєвої поведінки комунікативного садиста (2019)
Туркевич О. - Процеси засвоєння і вивчення другої та іноземної мови: унормування і гармонізація основних термінів (2019)
Formanova S. - A Sociolinguistic Experiment in Defining the Forms of Impoliteness, Dombrovan T. (2019)
Холод О. - Завдання психолінгвістичної методології досліджень і квантовий підхід (2019)
Юдко Л. - Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ СПЕЦСЛУЖБИ в психолінгвістичному вимірі (2019)
Юрьева Н. - Интерактивный компонент в устных нарративах детей-дошкольников: к постановке гипотезы (2019)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Устенко Р. Л. - Стереоморфология тубуло-альвеолярных совокупностей желез периферической зоны простаты человека (2013)
Кривенцов М. А. - Структурная организация тимуса крыс предстарческого возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Браверман Л. Б. - Порівняльна оцінка впливу похідного 3,2'-спіро-пірроло-2- оксіндолу (сполука r-86) та цитиколіну на динаміку нейрод еструктивних змін при модельному інтрацеребральному крово виливі (2013)
Феджага О. П. - Вплив порушень мікроциркуляції на розвиток ентеральної недостатності при гострій обтураційній тонкокишковій непрохідності в експерименті (2013)
Розова К. В. - Порушення структури тканин пародонта при хронічному іммобілізаційному стресі та підходи до їх фармакологічної корекції, Братусь Л. В., Опанасенко Г. В., Тіньков В. А., Французова С. Б., Маньковська І. М. (2013)
Чернуха С. Н. - Состояние слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, Вильцанюк И. А. (2013)
Костєв Ф. І. - Оптимізація алопластики за допомогою біологічних матеріалів: експериментальне дослідження, Чайка О. М., Роша Л. Г., Сажиєнко В. В. (2013)
Філіпець Н. Д. - Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2,4-динітрофенолу, Гоженко А. І., Давиденко І. С. (2013)
Чуйко Н. Я. - Роль апоптоза клітин судинної стінки у морфогенезі змін артерій головного мозку при метаболічному синдромі (2013)
Хавич О. О. - Порівняльна оцінка протипухлинної дії комбінацій лікарських засобів на основі флудинату (2013)
Захаренко В. В. - Влияние пропеса на процессы воспаления (2013)
Онисько І. О. - Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Палій Г. К. - Формування резистентності у штамів стафілококів до лікарських антисептичних препаратів, Назарчук О. А., Гончар О. О., Назарчук Г. Г., За дерей Н. В., Олійник Д. П., Береза Б. М. (2013)
Шухтин В. В. - Особенности структурно-функциональных изменений кожи и слизистых, вич-инфицированных при проведении avr-терапии, Насибуллин Б. А. (2013)
Шутурма О. Я. - Морфологічні зміни стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному ураженні підшлункової залози (2013)
Савка І. І. - Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення формування резистентності у клінічних штамів мікроорганізмів до горостену, декасану, мірамістину (2013)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Чернухіна О. О. (2013)
Рауцкієне В. Т. - Експериментальний гігантоклітинний гепатит з порушенням лімфообігу у статевонезрілих щурів, Кулик Я. М. (2013)
Гнідик Ю. В. - Ультраструктурна організація слизової оболонки губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла у білих щурів на ранніх термінах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2013)
Левицький В. А. - Гісто-ультраструктура язика в нормі і при цукровому діабеті І типу, Атаманчук О. В. (2013)
Гавриш О. С. - Патоморфологія скоротливого міокарда позаішемічних відділів лівого шлуночка при хронічній ішемічній хворобі серця, Кричкевич В. А. (2013)
Ковальчук Н. Є. - Морфологічний стан нейронів інтрамуральних гангліїв тонкої кишки щурів після гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Багрій М. М., Попович Ю. Л. (2013)
Мнихович М. В. - Ультраструктурные особенности ангиогенеза и клеточного микроокружения в кожной ране под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения (экспериментальное исследование), Еремин Н. В., Фомина Л. В., Гаврилюк А. А., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Мигляс В. Г. (2013)
Мороз Г. А. - Оценка эффективности физической реабилитации студентов с неосложненной близорукостью (2013)
Константинович Т. В. - Поширеність та особливості психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму (2013)
Антонець В. А. - Діагностика та особливості клінічного перебігу гастроезофагеального рефлюксу у дітей (2013)
Білонько О. Ф. - Раннє виявлення ішемічної хвороби серця у молодих, можливості сьогодення (2013)
Клименко В. І. - Профілактика безпечності тривалого застосування статинів у хворих на стабільну стенокардію (2013)
Гунас І. В. - Комп'ютерно-томографічні розміри таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули в здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів, Бабич Л. В., Коваленко Д. А., Прокопенко С. В. (2013)
Павлів Х. І. - Динаміка показників щільності коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку в осіб жіночої та чоловічої статі (2013)
Козовий Р. В - Цитоденситометричні показники та епігенетична модифікація хроматину в соматичних клітинах у довгожителів Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є., Багрій М. М, Дем'янчук М. В. (2013)
Андрійчук В. М. - Особливості змін товщини шкірно-жирових складок юнаків-курсантів в умовах педагогічного процесу, Логвіненко В. А. (2013)
Гунас І. В. - Відмінності комп'ютерно-томографічних параметрів центральної частини бічних шлуночків головного мозку у хворих на епілепсію юнаків і дівчат Поділля загалом та з урахування м краніотипу, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Ясько В. В. (2013)
Мороз Л. В. - Морфологічні особливості печінки у хворих з коінфекцією х гс/віл, Давидюк І. О, Шипулін В. П. (2013)
Мазченко В. Ф. - Особливості вікової динаміки розмірів голови у підлітковому віці, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2013)
Онофрійчук О. С. - Синдром незелофа - клінічний приклад (2013)
Пшук Є. Я. - Соціальне функціонування референтних родичів хворих на шизофренію (2013)
Константинович Т. В. - Особливості параметрів якості життя хворих на бронхіальну астму за фіксованих розладів емоційно-психічної сфери та їх динаміка під впливом терапії (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії та активності запалення в сироватці кров і дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від ризику летальності (2013)
Распутіна Л. В. - Структурно-геометричне ремоделювання міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень - статево-вікові особливості (2013)
Крижанівська А. Є. - Патоморфоз раку шийки матки ІІb стадії при неоад'ювантній системній поліхіміотерапії, Кіндратів Е. О., Михайлюк І. О. (2013)
Навроцький В. А. - Зміни біоценозу товстого кишківника у дітей з гнійно-запальними захворюваннями (2013)
Костюченко А. В. - П'ятирічний досвід спостереження хворих на множинний склероз у Вінницькій області: аналіз 314 випадків, Смолко Н. М., Смолко Д. Г. (2013)
Ігнащук О. В. - Особливості мікрофлори стравоходу в залежності від контам інації шлунку helicobacter pylori при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (2013)
Левицька У. С. - Оцінка функціонального стану щитоподібної залози в осіб Прикарпаття у віковому аспекті (2013)
Очеретна Н. П. - Ультраструктурні зміни в селезінці щурів через 1, 3 та 7 діб після опіку шкіри та їх корекція інфузійним розчином "лактопротеїну з сорбітолом" (2013)
Вітер В. С. - Морфометрична характеристика серця при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів у рідинах тіла в разі смертельн ої дії травматичного фактору (2013)
Дудік О. П. - Метод "Конкурентних груп" у системі сучасної медичної освіти, Нагайчук В. В. (2013)
Дудник В. М. - Современные технологии определения слуха у детей раннего возроста, Изюмец О. И., Лобко К. А., Моравская О. А., Чугу Т. В., Шамрай С. О., Лета А. И., Лось С. А., Королёва Н. Д. (2013)
Колодій С. А. - До вдосконалення лабораторної діагностики туберкульозу (2013)
Костенко Є. Я. - Алгоритм рентгенологічного аналізу ортопантомограм з метою обрахування комплексних константних антропометричних індексів та оцінки атрофії альвеолярної частини нижньої щел епи, Гончарук-Хомин М. Ю. (2013)
Савосько С. І. - Експериментальна модель повторного локального інсульту (2013)
Геращенко С. Б. - Нюхові нервові стовбурові клітини (нейрогенез у дорослих), Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2013)
Стопінчук О. В. - Гомоцистеїн та структурні ураження головного мозку: чи є статистично достовірний зв'язок? (2013)
Гунько П. М. - Внесок професора І.І.Грекова в увічнення пам'яті геніального вченого і видатного хірурга М.І. Пирогова, Гайдуков В. О., Юкальчук М. І. (2013)
Гунько П. М. - Ю. К. Шимановський - кращий представник наукової школи М.І . Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф. (2013)
Akhiiezer O. - Use of triangular models of non-stationary processes in modeling variability of heart rhythm, Dunaievska O., Shyshkin M., Butova O., Rohovyi A. (2019)
Bodyanskiy Ye. - Online fuzzy clustering of high dimension data streams based on neural network ensembles, Perova I., Zhernova P. (2019)
Bolohova N. - Image processing models and methods research and ways of improving marker recognition technologies in added reality systems, Ruban I. (2019)
Великодний С. С. - Метод представлення оцінки реінжинірингу програмних систем за допомогою проектних коефіцієнтів (2019)
Vladov S. - Identification of rear model of TV3-117 aircraft engine based on the basis of neuro-multi-functional technologies, Shmelov Yu., Derevyanko I., Dieriabina I., Chyzhova L. (2019)
Кадикова І. М. - Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів, Ларіна С. О., Чумаченко І. В. (2019)
Kosenko V. - Models and applied information technology for supply logistics in the context of demand swings, Gopejenko V., Persiyanova E. (2019)
Lytvynenko D. - Analyzing the interests and interaction of the participants of a transport system development project, Dorokhina A., Artiukh R. (2019)
Martsenyuk V. - Cyber-physical model of the immunosensor system at the hexagonal lattice with the use of differential equations of the population dynamics, Sverstiuk A. (2019)
Momot T. - Strategic monitoringof of the external environment in the system of ensuring the financial and economic security of the state, region, enterprise, Vashchenko O., Teslenko R., Momot D. (2019)
Popov A. - Development of the application for the information support of logistic business processes of the construction services on buildings insulation, Yelizyeva A., Gubka S., Kryivulia S. (2019)
Прокопенков В. Ф. - Определение оптимального кольцевого маршрута, проходящего через заданное множество пунктов на карте, Кожин Ю. Н., Малых О. Н. (2019)
Chernova L. - Key competence as a basis for innovation projects management (2019)
Філімончук Т. В. - Модифікована інформаційна технологія розподілення завдань на ресурси для систем хмарних обчислень, Волк М. О., Рісухін М. В., Ольшанська Т. І., Казьміна Д. Р. (2019)
Iastremska O. - Main trends of investment and innovative activity of business entities in the conditions of european integration, Strokovych H. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Надюк З. О. - Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України, Безкоровайна У. Ю., Неділько Р. В. (2018)
Знаткова О. М. - Фасилітація як партисипативна технологія в системі публічного управління в Україні (2018)
Малишева О. В. - Сучасні дослідження "громадянського суспільства" в науковому дискурсі українських учених (2018)
Охотникова О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "меритократія" як механізму формування управлінської еліти (2018)
Степаненко С. В. - Сучасні технології на ринку інновацій (2018)
Дзядук Г. О. - Концептуальні положення стратегії розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Аналіз сучасного стану організаційно-правового механізму стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі (2018)
Мепарішвілі Х. Н. - Особливості сучасної системи інституційного управління водними ресурсами в Україні (2018)
Вишняк І. О. - Механізми державного регулювання енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: дерегуляція та стимулювання (2018)
Лелюк Р. В. - Аналіз становлення та розвитку владно-громадських ініціатив в умовах сучасних демократичних реформ в Україні (2018)
Білосорочка С. І. - Олена Пчілка й Наталія Кобринська як започатковувачки суспільно-політичних рухів українських жінок за гендерну рівність (2018)
Білоус К. С. - Проблеми встановлення та механізми забезпечення політичної відповідальності (2018)
Лебець В. С. - Особливості "психологізації" державної служби як чинник її удосконалення, Сова І. І. (2018)
Єфімов Ю. В. - "Парадокс підзвітності" як чинник розвитку системи публічного управління (2018)
Полехіна І. С. - Механізми вдосконалення соціокультурної складової корпоративної культури публічного управління в Україні (2018)
Котовська О. П. - Континентальна традиція публічної політики та сучасні виклики для Європейського Союзу (2018)
Рябець К. А. - Зарубіжний політико-правовий досвід публічного управління у галузі водного господарства (на прикладі окремих країн Європейського Союзу) (2018)
Лукашов О. О. - Закордонний досвід формування ефективного державного регулювання стратегічного розвитку регіону: поєднання теорії та практики (2018)
Мельниченко О. А. - Пріоритети публічного управління розвитком ринку стоматологічних послуг, Ємченко В. І. (2018)
Грибко О. В. - Основні підходи до визначення поняття "якість освіти" (2018)
Sadovska L. - Public administration in the sphere of civil education of Ukraine: history, development and strategic orientations (2018)
Борисенко Д. В. - Сучасні моделі реалізації державної політики у сфері культури в розвинених країнах світу (2018)
Лаврентій Д. С. - Законодавчі аспекти державно-приватного партнерства в Україні у сфері охорони здоров’я (2018)
Солових В. П. - Трансформація парадигмальних вимірів про сутність держави та зміст публічного управління (2018)
Білосорочка С. І. - Соціально-психологічні детермінанти гендерних відносин у публічному управлінні (2018)
Дідок Ю. В. - Історичні та управлінські аспекти розвитку ветеринарної медицини на території українських земель у період ХІ -ХVIІ століть (2018)
Мельниченко О. А. - Механізми державного регулювання використання енергоресурсів, Логозинський О. О. (2018)
Таукешева Т. Д. - Трансформація державних фінансів: гендерний бюджет, Даудова Г. В. (2018)
Кравець Р. Б. - Електронна черга як результативна складова впровадження принципів електронного урядування, Романів Т. М. (2018)
Лагунова І. А. - Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту (2018)
Леонова О. О. - Умови реалізації державної політики у сфері детінізації економіки України (2018)
Радькова О. С. - Поводження з твердими побутовими відходами як результат збалансованого публічного управління (2018)
Хараїм І. В. - Співробітництво з міжнародними організаціями для модернізації публічної політики управління ризиками в будівництві (2018)
Мамонова В. В. - Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію до нової парадигми, Ольшанський О. В. (2018)
Степанов В. Ю. - Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Клімушин П. С. - Впровадження найкращих практик надання соціальних послуг у Харківському регіоні, Литвяк О. М. (2018)
Кузьменко С. Л. - Контроль за здійсненням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування (2018)
Поступна О. В. - Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих та непідконтрольних Україні територій на освіту: публічно-управлінський аспект, Полякова О. С. (2018)
Рогова О. Г. - Адаптація законодавства України у сфері охорони здоров’я до європейських стандартів (2018)
Рибалко К. В. - Особливості чинного законодавчого регулювання першочергового права на землю (2018)
Лунячек В. Е. - Професійна компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу (2018)
Ревенко О. В. - Проблеми формування іміджу та соціальної відповідальності органів ДФС в Україні (2018)
Колеснікова В. В. - Професійна адаптація молодих фахівців: дефініція та правовий аспект забезпечення (2018)
Боковикова Ю. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, Панова О. В. (2018)
Терещенко Д. А. - Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз світового досвіду (2018)
Хашиєва Л. В. - Сучасні світові практики взаємодії органів публічного управління центрального та місцевого рівнів (2018)
Васільєв В. Т. - Організаційно–правове регулювання протидії нелегальній міграції в системі забезпечення національної безпеки України (2018)
Зюзь Д. В. - Аналіз результативності та соціальної ефективності використання об'єктів власності України (2018)
Кондратенко О. О. - Організаційно–структурне забезпечення державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції (2018)
Мартиненко Н. В. - Теоретичні засади становлення і розвитку національних пенсійних систем (2018)
Cамойленко А. П. - Інституційне забезпечення соціального партнерства в державному управлінні (2018)
Бевзенко В. М. - Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого? (2018)
Колпаков В. К. - Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права (2018)
Бучик А. Ю. - Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві (2018)
Коломоєць Т. О. - Оціночні поняття адміністративного судочинства України:наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині, Лютіков П. С. (2018)
Лук’янець Д. М. - Сучасні погляди на проблеми адміністративного судочинства (2018)
Гетманцев Д. О. - Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду, Блажівська Н. Є. (2018)
Хлібороб Н. Є. - Запровадження електронного адміністративного судочинства в Україні:інновації та перспективи (2018)
Смокович М. І. - Обмеження права суддів на судовий захист (2018)
Кравчук В. М. - Проблеми визначення складу суду касаційної інстанції (2018)
Цвіркун Ю. І. - Оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Білак М. В. - Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини судами України (2018)
Буяджи Г. В. - Особливості управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2018)
Ravljen M. - Avoidance of the Law in German Legal Theory and Practice (2018)
Комарова Т. В. - Феномен судового активізму у практиці Суду Справедливості Європейського Союзу (2018)
Ткачук А. О. - Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій (2018)
Прилипко C. М. - Актуальне дослідження проблем реформування державної служби, Батанов О. В. (2018)
Лук’янець Д. М. - Сучасні погляди на проблеми адміністративного судочинства (2018)
Про захист у судовому порядку права на працю (2018)
Про відсутність підстав для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами (п. 2 ч. 3 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України) (2018)
Про предметну юрисдикцію спору щодо скасування рішення державного реєстратора з підстав неправомірності набуття особою права власності на нерухоме майно (2018)
Чи діє слідчий суддя не як судовий орган, що запобігає можливим порушенням із боку органів розслідування, а як орган розслідування, фактично ініціюючи перевірку, надаючи слідчому або прокурору повноваження, яких вони за законом позбавлені? (2018)
Ювілей академіка Національної академії правових наук України Борисова В. (до 75-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Носіка В.(до 60-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Олефіра В.(до 60-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей академіка Національної академії правових наук України Прилипка С. (до 55-річчя від дня народження) (2018)
Вихідні дані (2018)
Ковальчук С. П. - Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами підприємства (2019)
Бут Т. В. - Визначення проблем та перспектив розвитку екстремального туризму в Україні (2019)
Веремеєнко О. О. - Розвиток енергоменеджменту як основний спосіб підвищення енергоефективності виробничих підприємств (2019)
Гуржій Н. М. - Впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність ГК "Полетехніка", Фуклєва Ю. І. (2019)
Мороз О. С. - Промисловість України: характеристика, тенденції та проблеми розвитку (2019)
Головань О. О. - Менеджмент краудсорсингових проектів транснаціональних корпорацій в умовах глокалізації, Олійник О. М., Маркова С. В (2019)
Антонюк Д. А. - Соціальні інновації: досвід реалізації проектів провідних країн світу для України, Буй Ю. В. (2019)
Антонюк К. І. - Актуальність забезпечення безпеки споживання в процесі євроінтеграції України (2019)
Лобунець В. І. - Оцінка результативності реформи місцевого самоврядування та зміни адміністративно-територіального устрою в Україні (2019)
Kuchyn S. P. - Modern trends of development of service sector in Ukraine and in the world (2019)
Приймук О. Р. - Дослідження та прогнозування ринку споживання поголів’я свинини, Устинович Н. В., Ярошок В. М. (2019)
Шабатура Т. С. - Формування адаптивної стратегії економічного розвитку підприємств в контексті євроінтеграції (2019)
Загурський О. М. - Оцінка соціально-екологічної ефективності автотранспортних підприємств з урахуванням трансакційних витрат (2019)
Москвич Л. М. - Довіра до суду: стан та інструменти впливу (2018)
Прилуцький С. В. - Суд як першооснова предмета судового права України (2018)
Сердюк В. В. - Проблеми створення Вищого антикорупційного суду: первинний аналіз (2018)
Городовенко В. В. - Реалізація принципу верховенства права у цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя (2018)
Шило О. Г. - Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства (2018)
Щербанюк О. В. - Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації (2018)
Хотинська-Нор О. З. - Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Гаврилюк Р. О. - Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини (2018)
Коструба А. В. - Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції (2018)
Мельник Р. С. - Предмет адміністративного права (2018)
Шеляженко Ю. О. - Особиста автономія у праві інформаційних технологій (2018)
Про захист у судовому порядку права власності та права користування земельною ділянкою (2018)
Про оскарження наказів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині визнання нікчемними договорів (2018)
Про дотримання принципів справедливого судового розгляду, серед яких – рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом (2018)
Щодо дотримання принципу презумпції невинуватості особи доти, доки цього не буде доведено відповідно до закону (2018)
Рабінович П. М. - Професор Філіп Сендс – світовий авторитет із теорії та практики міжнародно-юридичного захисту прав людини, Добрянський С. П. (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Гусарова С. (до 65-річчя від дня народження) (2018)
Світлій пам’яті академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України Мамутова В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Іваннікова Л. - Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України (2018)
Налепин А. - Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА (2018)
Козар Л. - Марія Грінченко та її рукописна збірка прислів’їв і приказок в історії української фольклористики(до 145 річчя від дня народження, 90 річчя від дня смерті) (2018)
Шевчук Т. - З історії вивчення українського народного сонника: лист Катерини Грушевської до Чарльза Ґабріеля Селіґмана (з архіву Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії) (2018)
Новак В. - Традыцыі вясельнай абраднасці Ельскага і Кармянскага раёнаў Гомельскай вобласці: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці (2018)
Алфёрава А. - Семантыка жылой прасторы ў беларускіх і ўкраінскіх жартоўных песнях (2018)
Коваль-Фучило І. - Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції "Вісла" (1947) (2018)
Гуменюк О. - Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття (2018)
Simonsen M. - La magicienne apprivoisée. Propos sur le conte de La Fille du diable (ATU 413) (2018)
Требик О. - Персонажний код кумулятивної казки: Коза (2018)
Яринчина О. - Військові мотиви у весняній календарно-обрядовій пісенності (2018)
Руда Т. - Максим Рильський і сербська культура (2018)
Гуменюк В. - Особливості інтерпретації драми Йордана Йовкова "Албена" на сцені Житомирського театру імені Івана Кочерги (2018)
Del Gaudio S. - Recent Changes in the Linguistic Landscape of Černihiv (2018)
Федорук О. - Центр дослідження життя й творчості Пантелеймона Куліша: виклики часу та напрями роботи (2018)
Бріцина О. - Слово про відомого німецького казкознавця (2018)
Утер Г. - Енциклопедія казки. Проект століття незадовго до закінчення (2018)
Дель Ґаудіо С. - Наукова діяльність Санте Ґрачотті (до 95 річчя від дня народження) (2018)
Курінна М. - Катерина Мегедин. Авторські гуцульські співанки (2018)
Мушкетик Л. - Книга про суть і вияви політичного русинізму |рец.: Белей Л. "Русинський сепаратизм". Націєтворення in vitro. Київ : Темпора, 2017. 392 с.| (2018)
Вахніна Л. - Кримськотатарська народна пісня про кохання та її українські фольклористичні й перекладацькі інтерпретації |рец.: Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… – В зелен-листі червона троянда… Кримськотатарська народна пісня кохання. Поетичні тексти. Упоряд., автор вступ. статті О. Гуменюк. Переклав з кримськотатарської В. Гуменюк. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2018. 329 с.| (2018)
Карацуба М. - Монографія Марієтки Голеж-Каучич про словенську баладу |рец.: Golež-Kaučič M. Slovenska ljudska balada. Folkloristični zvezki 2. Ljubljana : Založba, 2017. 444 s.| (2018)
Булаховська Ю. - Нове дослідження фольклорного пограниччя |рец.: Вахніна Л. Фольклорне пограниччя: традиції та сучасність. Збірник наукових праць. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. 306 с.| (2018)
Леся Мушкетик (2018)
Міла Сантова (2018)
Венжинович Н. - Чверть віку Белградської академічної україністики, Попович Л. (2018)
Корбич Г. - У полі зору дослідників – минуле Галичини (2018)
Соболь В. - Презентація чергових томів енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" (2018)
Микитенко О. - Дванадцята Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" (2018)
Конференція з питань мовної політики й законодавства від 15 листопада 2017 року (інтерв’ю Лілії Пасічник з Богданом Ажнюком) (2018)
Вахніна Л. - Мудрості від Максима Рильського, Микитенко О. (2018)
Вахніна Л. - Європейський вимір українсько-польського наукового співробітництва, Микитенко О. (2018)
Карацуба М. - ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам'яті академіка Леоніда Булаховського (2018)
Вахніна Л. - IX Міжнародний конгрес україністів, Мушкетик Л. (2018)
Вахніна Л. - XVI міжнародний з’їзд славістів, Коваль-Фучило І. (2018)
Коваль-Фучило І. - Міжнародна наукова конференція "Пам’ять, ідентичність, Голокост. Нові науково-методичні проблеми" (2018)
Карацуба М. - Хорватистика в Україні: пам’ятна дата (2018)
Іван Драч (2018)
Володимир Анікін (2018)
Інформація про авторів (2018)
Голуб О. - Хімічна термінологія та номенклатура координаційної хімії (2018)
Стандритчук О. - Закономірності розподілу за температурами плавлення і кипіння простих речовин та хімічних сполук і їх зв'язок з іншими фізико-хімічними параметрами, Максін В. (2018)
Vassilyeva O. - Direct synthesis and crystal structure of bis(bromido-bis(1,10-phenanthroline)-copper(II)) nitroprusside dimethylformamide solvate, Buvaylo E., Skelton B. (2018)
Перепелиця О. - Система подвійних вольфраматів і молібдатів MR(EO4)2, M – NH4, Ag, Cu, Ti; R – тривалентний метал; E – Mo, W, Максін В. (2018)
Дзязько О. - Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану, Неділько С., Фесич І., Войтенко Т., Зеленько М., Бондар О. (2018)
Зозуля В. - Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом, Шатрава Ю., Слива Т., Овчинніков В., Амірханов В. (2018)
Аблятіпова А. - ІЧ-спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату, Беруашвілі Т., Губіна К. (2018)
Стругацька М. - Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом, Олишевець І., Овчинніков В., Амірханов В. (2018)
Ковалик А. - Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду (II), Тананайко О. (2018)
Кловак В. - Вплив поверхнево-активних речовин на флюоресцентні властивості флуоресцеїну, Лелюшок С., Куліченко С., Запорожець О. (2018)
Котова Н. - Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn–Al–Gd, Головата Н., Усенко Н. (2018)
Івон Є. - Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів, Ле В., Войтенко З. (2018)
Шокол Т. - Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду, Горбуленко Н., Хиля В. (2018)
Крикун С. - Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації, Левков І., Єгорова Т., Войтенко З. (2018)
Куницька Л. - Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид, Желтоножська Т. (2018)
Юхименко Н. - Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону, Харченко О., Смокал В., Колендо О. (2018)
Вишневський Д. - Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі, Овденко В., Павлов В., Мокринська О., Давиденко М. (2018)
Юрченко Д. - Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2, Олексенко Л., Максимович Н., Федоренко Г., Матушко І. (2018)
Міщенко Л. - Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої, Криницька К., Павленко В., Дуніч А. (2018)
Кир’якулов В. - Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів, Макеєв А., Кеда Т., Запорожець О. (2018)
Бур’янов О. А. - Застосування автологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в експерименті на тваринах, Лябах А. П., Дедух Н. В., Омельченко Т. М., Черновол П. А., Турчин О. А. (2019)
Рушай А. К. - Физиотерапия в комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий В. Г., Богданова Л. В., Богданова К. И., Борзых Н. А. (2019)
Лоскутов О. Є. - Аналіз результатів хірургічного лікування переломів дистального відділу плечової кістки, Доманський А. М., Жердєв І. І., Лушня С. Л. (2019)
Васюк В. Л. - Математичне моделювання варіантів остеосинтезу переломів дистального метаепіфіза великогомілкової кістки типу С1, Коваль О. А., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2019)
Гур’єв С. О. - Віково-статева характеристика постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В. (2019)
Стауде В. А. - Мануальная терапия у больных с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, Карпинская Е. Д. (2019)
Філіпенко В. А. - Результати лабораторних досліджень рідини з колінних та кульшових суглобів після ендопротезування для ранньої діагностики перипротезної інфекції, Марущак О. П., Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В., Кузнєцова Н. В. (2019)
Бурьянов А. А. - Особенности регенераторных реакций при заполнении дефектов костной ткани биостеклом в сочетании с аутологической плазмой, обогащенной тромбоцитами, Чорний В. С., Дедух Н. В., Дубок В. А., Проценко В. В., Омельченко Т. Н., Вакулич М. В., Лянскорунский В. Н., Шаповалов В. С. (2019)
Турчин О. А. - Віддалені результати застосування остеотомії за L.S. Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії, Лазаренко Г. М., Пятковський В. М., Коструб О. О., Лябах А. П. (2019)
Хмизов С. О. - Рентгенологічна оцінка функціонування наросткової зони після припинення її тимчасового двобічного блокування пластинами різних типів: експериментальне дослідження, Рокутов В. С., Єршов Д. В., Македонський І. О. (2019)
Ткачук П. В. - Структурні порушення колінного суглоба при моделюванні остеоартрозу, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2019)
Дігтяр А. В. - Експериментальне дослідження міцності кісткового цементу залежно від вмісту антибіотикa, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2019)
Бодня А. И. - Малоинвазивный остеосинтез пяточной кости у больных пожилого и старческого возраста (2019)
Гайко Г. В. - Використання 3D-моделювання з виготовленням пластикового прототипу в травматології та ортопедії (клінічні приклади), Галузинський О. А., Бурбурська С. В. (2019)
Філь А. Ю. - Фіксація перелому ключиці в пацієнтів із флотуючою грудною кліткою й політравмою, Левицький Н. В., Сенюк Ю. І., Валігурський М. І. (2019)
Зазірний І. М. - Погляд спортивного травматолога на біомеханіку кульшового суглоба, Рижков Б. С. (2019)
Рушай А. К. - Новые возможности комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости при использовании системы полужесткой фиксации, Богданова Л. В., Богданова К. И., Ставицкий А. Б., Соловьев И. О., Пастернак Д. В., Лыжин А. В. (2019)
Фіщенко В. О. - Остеоартроз кульшового суглоба. Клінічні та соціальні аспекти захворювання Аналітичний огляд літератури. Частина I, Кириченко В. І., Яремин С. Ю., Браніцький О. Ю., Карпінська О. Д. (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2019)
Василькова О. Н. - Инсулиноподобный фактор роста 1 и хроническая болезнь почек у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Мохорт Т. В., Науменко Е. П., Коротаева Л. Е., Филипцова Н. А. (2019)
Кирилюк М. Л. - Роль фракталкіну в розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сук С. А., Риков С. О., Могілевський С. Ю. (2019)
Зябліцев С. В. - Поліморфізм rs1800629 гена TNF-α при цукровому діабеті 2-го типу. Зв’язок із розвитком нефропатії, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С. (2019)
Sokolova L. K. - Association of 5’AMP-activated protein kinase activity with disease duration and HbA1c content in leukocytes in diabetic patients, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Vatseba T. S., Tronko N. D. (2019)
Лучицький В. Є. - Рівень прозапальних лімфокінів і гормонів у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічний аналіз поширеності гіпотиреозу в Харківській області, Гончарова О. А., Пащенко Л. С. (2019)
Паньків В. І. - Взаємозв’язок між прийомом метформіну й дефіцитом вітаміну В12 у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия: алгоритм лабораторной диагностики причин (2019)
Шевчук М. В. - Практичне значення діагностики депресії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Циганенко О. О., Тараненко О. В., Крижевський В. В., Маньковський Б. М. (2019)
Сорокман Т. В. - Синдром Мак-Кьюна — Олбрайта — Брайцева (огляд літератури та клінічний випадок), Макарова О. В., Попелюк Н. О. (2019)
Ляшук П. М. - Основні синдроми гіперандрогенії в жінок: патогенез, диференціальна діагностика (огляд літератури та власні спостереження), Ляшук Р. П. (2019)
Чернявська І. В. - Використання інтерактивного методу навчання "Case-study" у підготовці майбутніх лікарів, Скрипник Н. В., Дідушко О. М., Паньків І. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Броварская О. С. - Влияние метода выделения на состав и биологические свойства липополисахарида Escherichia coli, Варбанец Л. Д. (2019)
Tashyrev O. B. - Bromothymol Blue as the Universal Indicator for Determining the Stereometric Allocation of pH and Eh in the Medium in Heterophase Microorganisms Cultivation, Sioma I. B., Tashyreva G. O., Hovorukha V. M. (2019)
Рибальченко Н. П. - Вплив умов культивування на лізуючу активність штаму Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2019)
Lemanova N. - Biological Method for Prevention Grown Gall in Horticulture, Magher M. (2019)
Полищук Л. В. - Гомологичность первичной структуры бета-галактозидазного гена Streptomyces globisporus 1912 и аналогичных генов стрептомицетов, Бамбура О. И. (2019)
Ianieva O. D. - Characterization, Stability and Antimicrobial Activity of Biosurfactants Produced by Candida Yeasts Isolated from Flowering Plants (2019)
Muljukina N. А. - Grapevine Trunk Diseases Pathogens Identification on Grapevine Rootstocks in Ukraine, Pečenka J., Geretskij R. V., Eichmeier А. (2019)
Суворова З. С. - Вивчення антифунгальної дії похідного арилаліфатичних аміноспиртів 1-|4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси|-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду (2019)
Serga S. V. - Low Prevalence of Wolbachia Infection in Ukrainian Populations of Drosophila, Kovalenko P. A., Gora N. V., Lavrinienko A. V., Demydov S. V., Mestres F., Pascual M., Kozeretska I. A. (2019)
Пирог Т. П. - Синтез біологічно активних гіберелінів ГК4 і ГК7 мікроорганізмами, Гаврилкіна Д. В., Леонова Н. О., Іутинська Г. О., Шевчук Т. А. (2019)
Курдиш І. К. - Рецензія на книгу О. Г. Коваленка, С. В. Афонської (Дроботько) "Відданість науковій істині" (К.: Наукова Думка, 2018, 232 с.) (2019)
Грубінко А. В. - Законодавче забезпечення зовнішньої політики України: проблема стратегічного планування (2018)
Бутирін Є. О. - Історико-теоретичні витоки місцевого самоврядування. Теорія вільної громади (2018)
Філіпова О. І. - Правосвідомість як фактор формування професійного менталітету державного службовця (2018)
Захарчин Н. Г. - Функціонування органів територіального самоврядування у гмінах Львівського повіту в 30-х рр. ХХ століття (2018)
Шумський І. К. - Проблеми комплексних історико-правових досліджень Київської Русі в історіографії (2018)
Сало В. А. - Юридична аргументація в судовій практиці Стародавнього Риму (2018)
Рябовол Л. Т. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року у вітчизняному конституційному процесі (2018)
Годованик Є. В. - Ефективність конституційно-правових норм: проблеми визначення та інтерпретації (2018)
Гордієнко І. Л. - Вплив на державну владу громадянського суспільства та інститутів безпосередньої демократії (2018)
Задорожний Б. Ю. - Види гарантій конституційних обов’язків Української та європейських держав (2018)
Коломоєць Т. О. - Премія для державного службовця: засіб стимулювання результативності його діяльності чи все ж таки збагачення? (2018)
Волік В. В. - Безпечні умови роботи міського транспорту загального користування та запровадження єдиної системи продажу квитків для проїзду (2018)
Припутень Д. С. - Примус у службовому праві як інтегративна категорія: деякі вихідні позиції теоретико-правової інтерпретації (2018)
Чорна В. Г. - Юридична природа, поняття та ознаки адміністративно-правових обмежень (2018)
Іванова Г. С. - Адміністративні процедури у сфері агропромислового комплексу України (2018)
Сукманова О. В. - Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування охорони права власності в Україні (2018)
Гоцалюк С. Ю. - Правове забезпечення саморегулювання в галузі електроенергетики (2018)
Запотоцька О. В. - Поняття адміністративно-правового механізму публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції (2018)
Загородня Н. В. - Адміністративно-правовий статус громадян України (2018)
Полях Н. А. - Право на свободу вираження поглядів при формуванні нового Верховного Суду (2018)
Кадникова Г. В. - Історико-правова характеристика становлення системи законодавства у сфері доступу до публічної інформації (2018)
Кондратьєв А. Ю. - Структура адміністративно-правової норми: аналіз сучасних наукових підходів до конструювання (2018)
Бірюкова А. Г. - Особливості договору як джерела цивільного права України (2018)
Слома В. М. - Право на регрес внаслідок виконання солідарного зобов’язання (2018)
Черновалюк Ю. Ю. - Права та обов’язки батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу з виховання дітей (2018)
Білоус Т. Й. - Загальна характеристика правового регулювання майнових відносин на сучасному етапі розвитку суспільства (2018)
Кравчик М. Б. - Спадкові правовідносини як механізм здійснення спадкових прав (2018)
Швидка Т. І. - Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи реформування вітчизняного конкурентного законодавства в умовах глобалізації (2018)
Федчишин Д. В. - Обмеження при здійсненні права власності на земельні ділянки різних категорій земель (2018)
Цилюрик Р. А. - Понятие земель для ведения органического земледелия (2018)
Козаченко О. В. - Нові підходи до дефініції закону про кримінальну відповідальність у зв’язку з розширенням меж кримінально-правового регулювання, Адаменко К. А. (2018)
Чигрина Г. Л. - Докази і доказування фактів учинення фіктивного підприємництва (2018)
Карпенко М. І. - Зміст родового об’єкта військових злочинів. Чи відповідає він реаліям сьогодення? (2018)
Тiгранян Г. С. - Кримінально-правові санкції за розбій (ст. 187 КК України): існуючі проблеми та шляхи оптимізації (2018)
Мамка Г. М. - Антибюрократизм як принцип юридичного процесу в кримінальному провадженні (2018)
Мовчан Р. О. - Поняття та критерії неплатоспроможності банку за законодавством України та країн СНД: компаративістський аналіз (2018)
Ващенко В. А. - Процедура денонсації міжнародних договорів за законодавством України: проблеми і шляхи вдосконалення (2018)
Іванов А. Г. - Умови створення міжнародних органів із встановлення фактів у рамках Організації Об’єднаних Націй (2018)
Тицька Я. О. - Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти (2018)
Сидоренко О. М. - Аксіологічні та антропологічні засади ефективності правових норм в умовах сучасності, Таран З. В. (2018)
Білоус О. В. - Ефективність права у світлі концепції людиноцентризму (2018)
Баранов С. О. - Сучасні проблеми правового регулювання процесу децентралізації влади в Україні та шляхи їх вирішення (2018)
Ковалко Н. М. - Види корпоративних бездокументарних цінних паперів у праві Іспанії (2018)
Коломоєць Н. В. - Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (2018)
Стасюк О. Л. - Міжнародний фактор адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Рєзнік О. М. - Організаційні основи діяльності правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2018)
Ляшко О. Б. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері містобудування (2018)
Воронятніков О. О. - Юридична відповідальність Державної міграційної служби України (2018)
Белей Є. Н. - Спеціальні принципи діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я (2018)
Блажівська Н. Є. - Вплив інфляції на захист майнових прав у контексті практики Європейського суду з прав людини (2018)
Гуйван П. Д. - Щодо сутнісних відмінностей давнісних і присічних строків (2018)
Філінович В. В. - Передання прав на доменне ім’я та його трансфер до іншого реєстратора (2018)
Баб’юк М. П. - До питання про якість надання вищими навчальними закладами освітніх послуг (2018)
Федчишина К. В. - Єдність і диференціація соціальних послуг в Україні (2018)
Сердюк П. П. - В поисках гармонии преступности (2018)
Шевченко О. Д. - Стан та перспективи професійної освіти засуджених до позбавлення волі (2018)
Осетрова Є. С. - Щодо мети та умов затримання уповноваженою службовою особою, Грига М. А. (2018)
Приходько В. О. - Нормативно-правове забезпечення використання криміналістичних обліків МВС України (2018)
Барвенко В. К. - Особливості допиту свідків і підозрюваних осіб зі злочинів, пов’язаних із порушенням правил охорони вод (2018)
Мохд Н. О. - Исламское международное право (сийар): генезис и основные положения (2018)
Могильчук О. О. - Європейська служба зовнішніх справ як установа sui generis (2018)
Лютіков П. С. - Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни на тему "Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права" (2018)
Peer W. - What literature does to our emotions, and how do we know? Empirical studies will tell, Chesnokova A. (2019)
Радзієвський В. - Авторські відступи як репрезентація авторської позиції в новелах Леоніда Мосендза (2019)
Вощенко О. - Жанрова домінанта химерної прози (2019)
Семенюк Л. - Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні (2019)
Літвінчук Т. - Художня рецепція дихотомії "місто — степ" в історичних романах П. Загребельного, Р. Іванченко та П. Угляренка (2019)
Добродій В. - Жанрові особливості різдвяного оповідання Дзвінки Матіяш "Різдво брата Заїки" (2019)
Насмінчук І. - Концепт "свій/чужий" у публіцистиці Олега Чорногуза (2019)
Щока О. - Тематичні групи фразем у творах Бориса Грінченка (2019)
Кузь В. С. - Вплив базисних стоматологічних пластмас на показники крові білих щурів (експериментальне дослідження), Дворник В. М., Кузь Г. М., Акімов О. Э. (2017)
Груздева А. А. - Стоматологический статус рабочих железорудной промышленности, Глазунов О. А. (2017)
Золотухина Е. Л. - Клинические результаты применения нового локального метода лечения и профилактики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих, Кравченко Л. С., Гончаренко О. В., Бас А. А., Строченко Е. А. (2017)
Петрушанко В. М. - Відновлення коронок зруйнованих зубів за допомогою скловолоконних штифтів із застосуванням для їх фіксації рідкотекучого фотополімерного композитного матеріалу, Скрипник М. І. (2017)
Кінаш Ю. О. - Інтегрований порівняльний аналіз результатів аксіографічних досліджень у осіб зі скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження (2017)
Кіндій Д. Д. - Особливості ретракції при виготовленні естетичних конструкцій, Кіндій В. Д., Король Д. М., Тончева К. Д., Шеметов О. С., Петренко Р. В. (2017)
Мандич О. В. - Поширеність хвороб тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів (2017)
Фліс П. С. - Незнімна ортодонтична техніка –фактор ризику розвитку хвороб твердих тканин зубів і тканин пародонта, Савичук О. В., Новаковська Г. В., Опанасенко О. О., Немирович Ю. П., Новаковська О. К. (2017)
Гавриленко М. А. - Ефективність використання запропонованого лікувально-профілатичного комплексу в дітей-інвалідів із захворюваннями тканин пародонта (2017)
Удод О. А. - Аналіз біофізичних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1 типу, Куліш А. С. (2017)
Близнюк А. С. - Історичний досвід становлення та розвитку державного регулювання рекреаційної сфери України (2018)
Венцель В. Т. - Соціальна функція держави в умовах глобалізації та трансформації економіки (2018)
Гута С. С. - Державне управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками: історико-бібліографічний аналіз (2018)
Євсюков О. П. - Публічно-правове забезпечення соціально-економічної безпеки України як науковий напрям (2018)
Козачишина Т. О. - Сучасні виклики та загрози формування й реалізації бюджетно-податкової політики в Україні (2018)
Крук С. І. - Інституціоналізація національної безпеки в системі державного управління (2018)
Опар Н. В. - Реалізація державної політики щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні (2018)
Пугач В. Г. - Слабкий уряд: спроба ідентифікації в контексті кризової реальності демократії (2018)
Акімова Л. М. - Аналіз та ідентифікація основних чинників впливу діяльності фінансових компаній на економічну безпеку держави (2018)
Алебрі Мохамед Абдулла - Формування підходів до державної політики розвитку водного господарства (2018)
Алхемері Мохаммед Алі - Теоретичні засади розвитку антикризового публічного управління територіями (2018)
Базарко І. М. - Управління майном та ресурсами державної власності органами виконавчої влади в Україні: соціально-економічний та правовий аспекти, Радух Н. Б. (2018)
Гаман М. В. - Нормативно-правове забезпечення державної інвестиційної політики (2018)
Горбик В. М. - Ресурсозбереження в механізмі державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2018)
Дяченко С. А. - Особливості функціонування механізму державного управління в системі міжбюджетних відносин України (2018)
Житник О. М. - Дивергенція монополії насильства в умовах глобальних трансформацій у військовій сфері: державно-управлінський аспект (2018)
Залізнюк В. П. - Адаптивний механізм управління системою забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Клименко О. М. - Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування (2018)
Kostiuk T. О. - Academic mobility vs internationalisation at home: the world trend and Ukrainian way (2018)
Крилова І. І. - Історичні аспекти становлення державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні (2018)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади в Іспанії: самоврядування, регіоналізація та податки (2018)
Лаврентій Д. С. - Європейський досвід публічно-приватного партнерства: case study кращих практик для України (2018)
Майсара Алкум - Європейський досвід удосконалення політико-управлінських відносин держави та громадянського суспільства (2018)
Марусіна О. С. - Інноваційний контекст розвитку сучасної вищої освіти – найважливіша умова прогресивного суспільного поступу (2018)
Марушева О. А. - Особливості методології наукових досліджень державного управління соціально-економічними відносинами у будівництві (2018)
Медвецька Т. В. - Ефективність реалізації механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні на сучасному етапі (2018)
Пахлеванзаде А. - Поняття та правове регулювання патологоанатомічної служби в Україні (2018)
Приліпко С. М. - Інноваційний механізм розвитку обслуговуючої кооперації у житловій та будівельно-експлуатаційній сферах у сільських територіальних громадах (2018)
Сисюк В. М. - Вплив соціально-гуманітарних факторів валеології на становлення державної політики з фізичної культурита масового спорту в Україні (2018)
Сімак С. В. - Формування інституційних механізмів взаємодії громадянського суспільства та бізнесу (2018)
Сіренко Р. Р. - Ефективність державного регулювання процесами соціалізації української молоді за її активної участі у масовому спорті (2018)
Сторожев Р. І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності (2018)
Шмагун А. В. - Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування (2018)
Шостак С. М. - Особливості механізму державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій (2018)
Ярошович В. І. - Ефективність законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики щодо можливостей самореалізації у молоді в Україні (2018)
Аршиннікова А. В. - Взаємозв’язок корупції та політичної нестабільності: науковий дискус та сучасні реалії (2018)
Ларіна Н. Б. - Клієнтоорієнтований підхід у професіоналізації управлінських кадрів (2018)
Фищук І. М. - Управління змінами у державних організаціях у трансформаційних умовах в Україні (2018)
Пилипенко Я. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Бондаренко О. Г. - Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, Василенко В. П. (2018)
Горник В. Г. - Розвиток інструментарію державної політики забезпечення безпеки національної економіки в контексті антикризового управління, Кравченко С. О. (2018)
Оноприенко О. С. - Зміст завдань сил Національної гвардії України у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах, Споришев К. О. (2018)
Шерстюк А. Д. - Особливості ведення розвідки Національною гвардією України у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення масових заходів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Богатир В. К. - Історико-правова характеристика становлення ліквідаційної процедури як окремої судової процедури в справах про банкрутство (2019)
Гончаров А. В. - Життєвий шлях, юридичні погляди та педагогічна діяльність В. Г. Кукольника (1765–1821), Гончаров М. В. (2019)
Павліченко Є. В. - Становлення порівняльного правознавства та порівняльно-правової методології, Голинська М. І. (2019)
Пашутін В. В. - Симулякри в праві: запрошення до дискусії (2019)
Щамбура Д. В. - Концепція юридичного плюралізму як основа дослідження неофіційного права (2019)
Костюченко О. Є. - Правове забезпечення якості трудового життя працівників в умовах інтеграції України до Євросоюзу (2019)
Назимко О. В. - Міжнародне право як джерело трудового права України (2019)
Гузенко О. П. - Актуальні сегменти правових регуляторів циклу фінансової безпеки підприємств, Хайлова Т. В. (2019)
Орлов В. А. - Правові засади становлення муніципальної варти в Україні (2019)
Циганов О. Г. - Характеристика стадій адміністративно-процедурної діяльності правоохоронних органів України з надання адміністративних послуг (2019)
Данилевський А. О. - Перспективи розвитку інституту кримінального проступку (2019)
Лобач А. М. - Право на отримання освіти як об’єкт кримінально-правової охорони (2019)
Пилипенко Є. О. - Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці відповідно до законодавства країн змішаної та далекосхідної правових систем (2019)
Сорокіна Л. В. - Особа злочинця, яка вчиняє злочини у сфері пенсійного забезпечення (2019)
Войчишена М. В. - Криміналістична характеристика наслідків вчинення кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів (2019)
Волобоєв А. О. - Організація і планування розслідування незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (2019)
Городецька М. С. - Визначення предмета відання слідчого судді за територіальним критерієм щодо звернень учасників кримінального провадження (2019)
Пилипенко Д. О. - Нормативні аспекти врегулювання депутатського імунітету в кримінальному процесі України, Тарасенко О. С. (2019)
Павлиш Т. Г. - До проблеми розвитку професійної мобільності викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2019)
Сабельникова Т. М. - Культурна політика держави й суспільний прогрес (2019)
Данилевська Ю. О. - Особливості дотримання права на захист особи, яка вчинила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд якого належить до компетенції Національної поліції (2019)
Сіроштан Ю. В. - Адміністративна діяльність патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції: упровадження позитивного досвіду в Україні (2019)
Шелехов А. О. - Деякі особливості застосування чинного законодавства в діяльності Національної поліції України, Корнієнко М. В. (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2018)
Байдаченко В. - Техніко-тактичні дії фехтувальників-шаблістів високої кваліфікації в різних умовах ведення поєдинку, Гамалій В., Шевчук О. (2018)
Ван В. - Специфічні характеристики спеціальної витривалості кваліфікованих веслувальників на байдарках на дистанції 1000 м, Дяченко А. (2018)
Козлов К. - Багаторічна підготовка легкоатлетів (узагальнення світового досвіду) (2018)
Kohut I. - Adaptive sports: features of its origin and problems of development, Kropivnitskaya T., Goncharenko I., Marynych V., Matvieiev S. (2018)
Максимова Ю. - Ідеомоторне тренування акробатів під час навчання базових елементів на етапі попередньої базової підготовки, Юрченко Ю., Максимов С. (2018)
Нікітенко О. - Інформативність комп’ютерних програм тестування когнітивних і психомоторних можливостей спортсменів у рукопашному бою (2018)
Подгурський С. - Особливості техніко-тактичної та швидкісно-силової підготовки кваліфікованих спортсменів у таїландському боксі (2018)
Тракалюк Т. - Ефективність диференційованої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки у спортивних танцях, Єременко О. (2018)
Афанасьєв С. - Характеристика опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання, Бурдаєв К. (2018)
Баннікова Р. - Перспективи застосування оздоровчих ­технологій у профілактиці остеопорозу у віл-інфікованих, Пархоменко М. (2018)
Гончарова Н. - Соціально-педагогічні передумови розробки концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання школярів (2018)
Григор'єва Н. - Показники функціонального тестування та якості життя жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців, Поворознюк В., Баннікова Р., Рибіна О. (2018)
Коробейніков Г. - Функціональна асиметрія мозку і когнітивні стратегії у спортивних єдиноборствах, Коробейнікова Л., Вольський Д., Го Ш. (2018)
Нагорна А. - Використання інформаційних технологій у процесі проектування профілактично-оздоровчих занять жінок зрілого віку, Андрєєва О. (2018)
Петровська Т. - Модель позашкільних занять карате, спрямована на психофізичний та соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку, Імас Є., Сергієнко В. (2018)
Імас Є. - Організаційно-методичні засади розвитку студентського спорту: вітчизняний та зарубіжний досвід, Дутчак М., Катерина У. (2018)
Кроль І. - Обізнаність школярів закладів загальної середньої освіти з питань культурної спадщини олімпійського руху (2018)
Круцевич Т. - Наслідки руйнації конструкту фізична підготовленість в архітектоніці предмета фізична культура, Саїнчук М., Підлетейчук Р. (2018)
Сейсенбеков Э. - Олимпийское образование в педагогическом процессе, направленное на воспитание подрастающего поколения, Тастанов А., Жумадилханов А., Жоксилмович M. (2018)
Бабич І. М. - Нетрадиційні сорти винограду в Україні, Мукоїд Р. М., Василів В. П., Кос Т. С. (2018)
Божко Н. В. - Розробка м'ясомістких запечених виробів з м’яса птиці, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Сацький М. М. (2018)
Бокій О. В. - Стійкість функціонування продовольчої системи (2018)
Вербицький С. Б. - Забезпечення стабільності теплотехнічних характеристик теплообмінників при копченні м’ясопродуктів, Усатенко Н. Ф., Доброскок С. С., Калашник М. Г. (2018)
Войцехівська Л. У. - Дослідження впливу бактеріального препарату "ЛРР" на функціонально-технологічні показники м’яса впродовж процесу соління, Борсолюк Л. М., Шелкова Т. В., Гавриленко А. В. (2018)
Григоренко Н. О. - Дослідження зміни технологічної якості соку Sorghum Saccharatum у процесі зберігання стебел, Даниленко С. В., Штангеєва Н. І. (2018)
Заславський О. М. - Динаміка засвоювання елементів грибами шиїтаке, Гавриленко О. С., Козич О. М., Станіславів С. І., Бахлуков Д. О., Веліканов О. О. (2018)
Коваленко О. В. - Потенціал матеріально-сировинних ресурсів у виробничих ланцюгах основних галузей харчової промисловості, Лисенко Г. П. (2018)
Коткова Н. С. - Від експортно-сировинного сценарію до конкурентної моделі розвитку економіки України в умовах глобальних викликів (2018)
Кохан О. О. - Дослідження впливу фруктози і глюкози на технологічні операції виробництва неглазурованих помадних цукерок, Онофрійчук О. С., Ткаченко С. В. (2018)
Кушніренко А. М. - Проблеми та напрями розвитку сучасних підприємств з розливу мінеральних вод в Україні (2018)
Матко С. В. - Вибір рецептурних компонентів для виробництва плодових соусів на основі ягід кизилу, Мельник Л. М., Шейко Т. В., Ткаченко С. В. (2018)
Михонік Л. А. - Показники якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в процесі низькотемпературного консервування, Гетьман І. А., Бєла Н. І., Богдан Г. С. (2018)
Науменко О. В. - Новий бактеріальний препарат "Іпровіт-Біфідолюкс" у медичній практиці, Бережницька Т. Г., Кігель Н. Ф., Вережак Д. В. (2018)
Паска М. З. - Розробка рецептур та удосконалення технології функціональних м’ясних посічених напівфабрикатів та котлет з використанням білкового збагачувача, Маслійчук О. Б. (2018)
Пашова Н. В. - Вплив борошна знежиреного насіння олійних культур та порошку топінамбура на якість та безпечність житнього хліба, Волощук Г. І., Грегірчак Н. М., Карпик Г. В. (2018)
Самілик М. М. - Удосконалений спосіб отримання меляси низької чистоти з метою підвищення ефекту кристалізації сахарози (2018)
Семко Т. В. - Вимоги ЄС щодо безпечності харчових продуктів та особливості впровадження НАССР в м’ясній промисловості України, Іваніщева О. А. (2018)
Хомічак Л. М. - Використання зерна пшениці м'якої озимої вітчизняної селекції для отримання модифікованого борошна, Кузнєцова І. В., Маринін А. І., Висоцька С. І. (2018)
Юрченко Н. С. - Концепція оцінки соціально-економічного стану та потенціалу самозабезпеченості основними продовольчими ресурсами окремого регіону (2018)
Ященко Л. О. - Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку цукрової галузі до 2030 року (2018)
Карлова В. В. - Пріоритети гуманітарної політики в умовах викликів та загроз національній безпеці України (2018)
Крук С. І. - Методологія побудови інституційних механізмів державного управління у сфері національної безпеки (2018)
Пугач В. Г. - Адміністративна система в постімперській проекції (2018)
Ажажа М. А. - Структурно-функціональні особливості державного управління модернізаційними процесами у сфері вищої освіти (2018)
Алебрі Мохамед Абдулла - Соціально-еколого-економічні тенденції розвитку водосховищ у різних регіонах України (2018)
Алхемері Мохаммед Алі - Тенденції реалізації сучасних механізмів антикризового публічного управління територіями (2018)
Голяшкіна О. А. - Органи судової влади в механізмі запобігання та подолання конфлікту інтересів у публічному управлінні (2018)
Євсюков О. П. - Удосконалення державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки (2018)
Колодій О. М. - Вплив децентралізації на зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Константинівська А. К. - Особливості запровадження електронного урядування в Україні (2018)
Костюк Т. О. - Держава – академічна свобода – інтернаціоналізація вищої освіти: ступінь взаємозалежності (2018)
Крилова І. І. - Формування системи державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення (2018)
Мохова Ю. Л. - Європейський досвід державного регулювання легкої промисловості (2018)
Муц Луай Файсал - Міграційна криза в суспільстві Євросоюзу внаслідок політики мультикультуралізму (2018)
Олійник А. М. - Критерії та показники діяльності в механізмі оцінювання державних службовців органів доходів і зборів України (2018)
Столар В. М. - Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення надання державних послуг в Україні (2018)
Хома О. З. - Функції державного регулювання розвитку освітніх послуг України в умовах децентралізації (2018)
Мельничук Т. П. - Правообмеження в публічній службі в Україні та в деяких країнах Європи (2018)
Сімак С. В. - Доцільність взаємодії публічного та приватного секторів при реализації соціально-економічних проектів (2018)
Споришев К. О. - Порядок планування раціонального застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань із припинення масових заворушень силами Національної гвардії України, Луньов О. Ю., Матросов М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Гончарова О. М. - Колекції творів українських митців другої пол. ХІХ – першої пол. ХХ ст. у художніх музеях США (2018)
Трач Ю. В. - Інтерактивність і віртуальність як феномени сучасності (2018)
Радіонова Л. О. - Знак і символ як форми комунікації культур у сучасних умовах (2018)
Доброєр Н. В. - Креативність як спосіб самоідентифікації (на прикладі сучасного українського музичного соціокультурного простору) (2018)
Сапожнік О. В. - Церковний спів як феномен духовної культури українського православ’я (XI–XVIII століття) (2018)
Холодинська С. М. - Український мистецький авангард початку ХХ століття в європейському культурному просторі (2018)
Кухаренко О. О. - Цикл українських традиційних родильних обрядів: структурно-функціональний аналіз (2018)
Толмачова І. А. - Благодійництво в контексті обрядово-ритуальної та звичаєвої культури українців (2018)
Москаленко А. В. - Пам’ятки археології Канівського Подніпров’я в контексті збереження культурної спадщини: історіографічний аспект (2018)
Смоліна О. О. - Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення Східних областей України), Ополонін А. М. (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура управління на шляху від середньовіччя до індустріалізму крізь призму економічних шкіл (2018)
Бондарчук Я. В. - Концепції розвитку світової культури другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2018)
Дабло Л. Г. - Європейські виміри української культурологічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті наукової діяльності Дмитра Овсянико-Куліковського (2018)
Яців І. В. - Україноцетричні вектори творчої діяльності Мирона Федоріва (2018)
Гаєвська Т. І. - Трансформація цінності дитинства в контексті суспільних змін: культурологічний вимір, Вишневська Г. Г. (2018)
Левчук Я. - Традиційна українська дитяча субкультура в сучасному музейному просторі (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як тотальна артизація культури повсякденності (2018)
Легенький І. Ю. - Абсолют у музичній культурі (2018)
Ареф’єва Є. Ю. - Поетика як хорея та аретея: синкретизм музики І. Стравінського (2018)
Адамовська М. С. - Туристичні практики в модусі культурних поворотів (2018)
Шибер О. О. - Рекреаційно-дозвіллєві практики в контексті становлення індустрії "4.0" (2018)
Виткалов С. В. - Регіональні культурні практики в діяльності музеїв Рівненщини, Бояр Н. М. (2018)
Гоголюк О. П. - Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл, Козак Ю. Я., Росоловскі Є., Стахів П. Г. (2019)
Васьковский Ю. Н. - Усовершенствование и оптимизация рельсового ускорителя электропроводных тел, Райчев П. О. (2019)
Волков І. В. - Підвищення ефективності пристроїв перетворювальної техніки шляхом керування часом заряду (перезаряду) їхніх ємнісних накопичувачів енергії, Зозульов В. І., Христо О. І. (2019)
Петрушин В. С. - Модіфікація критерію приведених витрат для проектування енергозберігаючих асинхронних двигунів, Єноктаєв Р. М. (2019)
Милых В. И. - Сравнительный численно-полевой анализ мощности магнитных потерь в двигателе постоянного тока, Дзенис С. Е. (2019)
Кучинський К. А. - Механічні характеристики лобових частин обмотки статора турбогенератора за різних варіантів їхнього кріплення в торцевій зоні осердя, Крамарський В. А., Тітко В. О., Гуторова М. С. (2019)
Фриз М. Є. - Статистичний аналіз періодичної авторегресії з випадковими коефіцієнтами в задачах оперативного прогнозування електроспоживання підприємств, Щербак Л. М. (2019)
Терешкевич Л. Б. - Метод обмеженого перебору варіантів для задач внутрішнього симетрування однофазних електроприймачів, Хоменко О. О. (2019)
Сивокобыленко В. Ф. - Микропроцессорная селективная защита от замыканий фазы на землю в электрических сетях с катушкой Петерсена в нейтрали, Лысенко В. А. (2019)
Паньків В. І. - Виявлення в онлайн режимі насичення магніто-проводів високовольтних трансформаторів струму трифазних первинних вимірювальних каналів електричних підстанцій в перехідних режимах енергосистем, Танкевич Є. М. (2019)
Юрченко О. М. - Дослідження роботи насосних агрегатів у режимі стабілізації рівня рідини в резервуарі на основі імітаційної моделі, Чермалих О. В., Данілін О. В. (2019)
Лисенко В. П. - Енергоефективна система керування електротехнологічним комплексом промислових теплиць, Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2019)
Мельник В. Г. - Повышение производительности измерительных систем с емкостными сенсорами, Борщев П. И., Василенко А. Д., Слицкий А. В. (2019)
Ламеко А. Л. - Вариационный метод измерения разности фаз (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Popov N. N. - New coding sequences formation by viruses with the help of horizontal transfer and gene duplication, Sklyar N. I., Kolotova T. Yu., Davidenko M. B., Voronkina I. A. (2019)
Obaid Hiro - Parasitic stages isolation from soil samples of Kirkuk technical college (2019)
Kovalevska I. V. - A study of the influence of solvents on crystallographic characteristics of local anesthetics, Borko Ye. A., Poluian S. M. (2019)
Малий В. П. - Аналіз рівнів цитокінів у хворих на вірусний гепатит A у різні стадії захворювання в залежності від генотипу збудника, Асоян І. М., Бойко В. В. (2019)
Verkhovodovoda Y. V. - In vitro antimicrobial study of new modifications of Salvia officinalis extracts, Kireyev I. V., Koshovyi O. M. , Osolodchenko T. P. (2019)
Tolmachova К. S. - Antibacterial action of the phytosubstances from Ledum palustre shoots, Kireyev І. V., Osolodchenko T. P., Koshovyi O. M., Upyr Т. V. (2019)
Osolоdchenko T. P. - Primary microbiological screening of amino acids and their modified variants, Andreieva I. D., Ponomarenko S. V., Komisarenko A. N., Koshoviy O. M., Zavada N. P., Ryabova I. S. (2019)
Farber B. - Application of synergetic set of TRIZ priciples for developing cAMP - accumulation activators and their influence on multi-drug resistance microorganisms, Martynov A., Osolodchenko T., Kleyn I. (2019)
Farber B. - Method of images and influence of lighting radiation intensity on student learning effectivity in hygiene and ergonomics of education, Manzini D. (2019)
Zaremba N. - Informational and educational internet application, as a form of pharmaceutical intervention in the medication-taking behavior of the applicants of higher medical education, Zimenkovskyі A. (2019)
Shapovalov V. V. (Jr.) - Experience of the USA concerning an organization of healthcare system for pharmaceutical provision for privileged categories of citizens, Gudzenko A. O. , Andrieieva V. V., Shapovalova V. O., Shapovalov V. V. (2019)
Bobina I. V. - Vladimir Pavlovich Bobin – a doctor and social activist of Kharkiv medical society (dedicated to his 160-year anniversary), Lutenko M. A., Andreyev G. I., Popov N. N., Davydenko M. B. (2019)
Большаков В. І. - Спосіб поліпшення структури і властивостей труб з низьколегованих сталей, Дергач Т. О., Сухомлин Г. Д. (2019)
Вахрушева В. С. - Контроль поширення в’язкої тріщини у сучасних магістральних газопроводах, Лючков А. Д., Пушкаренко М. В. (2019)
Губенко С. І. - Види і структура гетерофазних включень в сталях, Беспалько В. М. (2019)
Дейнеко Л. Н. - Использование аппаратно-программного обеспечения для оптимизации новых и существующих технологий и оборудования для термического упрочнения рельсов, Москаленко А. А., Перчун Г. И. (2019)
Калініна Н. Є. - Зміна властивостей деформованих алюмінієвих сплавів під час модифікування, Давидюк А. В., Калінін В. Т., Носенко О. П., Носова Т. В., Мамчур С. І. (2019)
Королянчук Д. Г. - Структура и физико-механические свойства электролитических сплавов Ni–Co, Овчаренко В. И., Трофименко В. В. (2019)
Kutsova V. Z. - The structure and properties formation of the modificated Al−Mg−Si−Cu alloy, Ayupova Т. А., Shvets О. V., Storozhko K. D. (2019)
Лаухін Д. В. - Дослідження впливу зовнішнього навантаження на розподіл пластичної деформації в структурі низьковуглецевих мікролегованих сталей після прискореного охолодження, Бекетов О. В., Ротт Н. О., Тютєрєв І. А., Іванцов С. В., Шаповал А. В., Брагар Є. О. (2019)
Ставровская В. Е. - Влияние схемы прокатки последеформационного охлаждения на механические свойства листового проката из V−Nb−Al-содержащей стали, Ефременко В. Г., Зотов Д. С., Сагиров Р. И., Зурнаджи В. И., Чабак Ю. Г. (2019)
Антипцева О. Ю. - Залучення споживачів до створення конкурентоспроможної ринкової пропозиції в контексті клієнтоорієнтованого підходу, Гусаров О. О., Обидєннова Т. С. (2019)
Баришевська І. В. - Теоретичні аспекти управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Богачук М. І., Резніченко А. М. (2019)
Бечко П. К. - Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в оподаткуванні, Барабаш Л. В., Лиса Н. В. (2019)
Бойко С. В. - Горизонтальне вирівнювання обласних бюджетів України в умовах децентралізації, Гошовська В. В., Гнатенко О. А. (2019)
Brychko M. - Trust in Hryvnia: Functional Aspect, Badalov H. (2019)
Бурляй А. П. - Гносеологія поняття "екологізація сільського господарства" в контексті сталого розвитку суспільства, Бурляй О. Л. (2019)
Вакун О. В. - Адаптивність програмного забезпечення для подання звітності до вимог користувачів, Грабчук І. Л., Захарчук В. В. (2019)
Valiullina Z. V. - Identification of Features of an International Institute in the Activities of Corporations (2019)
Гнатюк А. А. - Дилема зміни вартості активів (2019)
Гордієнко Л. А. - Науково-методологічні підходи фінансування соціальних виплат малозахищеним верствам населення (2019)
Добрик Л. О. - Концепт формування потенціалу держави та її регіонів і механізми його реалізації (2019)
Доценко І. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття фінансової стабільності банку (2019)
Дубініна М. В. - Соціальний облік: закордонний та вітчизняний досвід, Галкін В. В., Трум О. Ю., Височанська А. В. (2019)
Єрмакова О. А. - Теоретико-концептуальний базис інноваційної парадигми "зеленої економіки" в умовах глокалізації (2019)
Єфремова Н. Ф. - Соціально відповідальні інвестиції: сутність та напрями спрямування, Коваленко О. В., Присвітла О. В. (2019)
Mustopa Z. - Factors Decreasing Water Crossing Retribution as One of Regional Own Source Revenue of South Sumatera Province in 2017, Azwardi Azwardi (2019)
Zachosova N. - New Developments in State Regulation of Banking Safety and Security of the Non-Banking Financial Market: Expectations from SPLIT, Nosan N., Bauer G. (2019)
Звірід Н. В. - Використання статистичних методів при реалізації аналітичних процедур аудиту (2019)
Жук Л. В. - Концептуальні засади побудови стратегій розвитку наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти (2019)
Калюжна О. В. - Розвиток зернової логістики в Україні, Іваненко Т. Я., Мартіросян Я. Г. (2019)
Кoблянськa O. I. - Методика i організація обліку доходів i витрат комерційних банків, Зaхaрчук A. I., Коблянська Г. Ю. (2019)
Короленко Р. В. - Державний борг України: сутність та управління, Потапчук А. В. (2019)
Krasnyuk M. - Reengineering of a Logistic Company and its Information System Taking into Account Macroeconomic Crisis, Hrashchenko I., Krasniuk S., Kustarovskiy O. (2019)
Лугова О. І. - Професійна етика в роботі бухгалтера, Єременко А. В., Кириченко І. О., Косовська Ю. С. (2019)
Макаренко І. О. - Світовий досвід запровадження стратегій сталого розвитку та корпоративної соціально-екологічної відповідальності у контексті посилення національної конкурентоспроможності, Биченко Д. О., Макаренко С. М. (2019)
Малюта К. Г. - Фактори інвестиційної привабливості туристичної сфери України (2019)
Мовчанюк А. В. - Особливості функціонування спроможної територіальної громади в умовах децентралізації влади (2019)
Nurhayati Nurhayati - The Effect of Financial Policy on Tax Aggressiveness for Manufacturing Companies Listed at Indonesia Stock Exchange, Didik Susetyo, Luk Luk Fuadah (2019)
Палехова В. А. - Чинники економічного зростання: пошуки пріоритетів для України (2019)
Патика Н. І. - Світовий ринок продуктів тваринного походження та напрями посилення позицій України на ньому, Пріб К. А. (2019)
Пахольчук В. В. - Теоретичний та практичний підхід до аналізу даних фінансування Збройних Сил України та інших військових формувань (2019)
Петренко О. П. - Фінансово-економічний аналіз ринку зерна як передумова продовольчої безпеки України (2019)
Смачило В. В. - Класифікаційна система підприємств агропромислового комплексу, Божидай І. І. (2019)
Соляр В. В. - Параметрична модель екосистеми освітніх інновацій регіону (2019)
Ставська Ю. В. - Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства (2019)
Струк Н. П. - Економіка добробуту Вілфредо Парето як теоретична основа забезпечення високої якості життя населення, Струк Т. В. (2019)
Тимощик Л. П. - Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність, на прикладі ікон (2019)
Ховрак І. В. - Еволюція парадигмату регіонального розвитку (2019)
Цалан М. І. - Кластерна модель розвитку лісогосподарської діяльності в регіоні (2019)
Chernyavska I. - Organizational Support for Industrial Restructuring at Metallurgical Enterprises (2019)
Shvets S. M. - Early Warning System: Logit/Probit introduction for Ukraine (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Козей A. С. - Методика порогової сегментації КТ-зображень кісток скелета, Ніколов М. О., Бурбурська С. В., Галузинський О. А. (2019)
Prigancová A. - Some Aspects of Mathematical Modeling of the Electromagnetic Field Influence on the Human Brain, Hvoždara M., Túnyi I., Gorgo Yu. P., Mamilov S. A. (2019)
Сверстюк А. С. - Дослідження глобальної притягувальності розв’язків і стійкості моделі імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці (2019)
Примаченко С. В. - Вплив складу супрамолекулярних комплексів зостеран–борна кислота на ефективність ростових процесів злакових культур, Кустовська А. Д., Мохнєв Д. С. (2019)
Гергелюк Т. С. - Вплив інтерферону альфа-2b на багатоклітинні пухлинні сфероїди лінії MCF-7, збагачені стовбуровими пухлинними клітинами, Перепелиціна О. М., Остапченко Л. І., Сидоренко М. В. (2019)
Сербов В. О. - Аналіз впливу механічних чинників при глибинному культивуванні мікроорганізмів, Мотроненко В. В. (2019)
Клестова З. С. - Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки експрес-методу виявлення ентеровірусів у воді методом поверхневого плазмонного резонансу, Ющенко А. Ю., Блоцька О. Ф., Маслов В. П., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Кравченко С. О., Дорожинська Г. В. (2019)
Кузьмін О. Є. - Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності, Мельник О. Г., Яструбський М. Я. (2017)
Кіщак І. Т. - Глобалізація та економічна безпека: сучасний аспект, Слюсаренко А. В. (2017)
Григорук І. І. - Перспективи розвитку сфери виробництва біодизельного палива в Україні (2017)
Попадинець Н. М. - Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні (2017)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку політики ресурсозбереження на макрорегіональному рівні, Галаганов В. О. (2017)
Пшик Б. І. - Методологічні засади дослідження міжбюджетних відносин в контексті розвитку процесів фінансової децентралізації (2017)
Беновська Л. Я. - Напрямки вдосконалення фінансування середньої освіти з місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2017)
Жовтанецька Я. В. - Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України (2017)
Левченко О. А. - Фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій (2017)
Васьківська К. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: теоретичний аспект, Децик О. І., Прокопишак О. Б. (2017)
Пасінович І. І. - Необхідність і напрями модернізації механізму фінансового забезпечення ЖКГ, Іванець Л. В. (2017)
Савіна Н. Б. - Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи, Ковшун Н. Е., Капраль О. Р. (2017)
Копилюк О. І. - Механізм управління фінансовою безпекою банків України (2017)
Голинський Ю. О. - Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів, Луців Л. М. (2017)
Осадчук Ю. М. - Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг (2017)
Луцків О. М. - Організаційно-інноваційні засади розвитку підприємництва регіону, Габрель М. С. (2017)
Кудря Я. В. - Методичний підхід до оцінки ресурсозабезпеченості інноваційно-інвестиційного розвитку корпорації (2017)
Лаврів І. М. - Вплив цінових факторів на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області (2017)
Завійський О. І. - Інвестиційно-інноваційна активність послуг автотранспортних підприємств: стан та перешкоди (2017)
Бирка М. І. - Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство (2017)
Пилипів Н. І. - Сутність банкрутства підприємства як економічної категорії для потреб обліку та аудиту, Максимів Ю. В. (2017)
Пелехатий А. О. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, Долбнєва Д. В. (2017)
Скриньковський Р. М. - Бізнес-діагностика підприємства як особливий вид консультаційних послуг, Шпак О. Г. (2017)
Попський А. В. - Інституційне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (2017)
Кіслова І. В. - Роль та особливості фінансового потенціалу в структурі економічного потенціалу аграрного підприєства (2017)
Іщук С. О. - Сценарне моделювання розвитку економіки регіону (2017)
Стефінін В. В. - Організаційно-економічні засади розвитку лісового сектору в регіонах України, Попадинець Н. М. (2017)
Піхоцька О. М. - Корупція як загроза соціально-економічного розвитку регіонів України, Пелехатий А. О. (2017)
Карп’як М. О. - Формування креативних просторів та їх значення для економічного розвитку регіону в умовах децентралізації влади (2017)
Кривокульська Н. М. - Впровадження новітніх технологій в процеси менеджменту і регламентування діяльності персоналу в органах місцевого самоврядування, Апостолюк О. З. (2017)
Мельник М. І. - Пріоритетні напрями управління сталим розвитком сільських територій в умовах децентралізації (2017)
Залуцький І. Р. - Концептуальні пріоритети державної політики розвитку сільських територій в умовах реалізації угоди про асоціації між Україною та ЄС: специфіка актуалізації та проблеми реалізації (2017)
Капленко Г. В. - Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент" (2017)
Міхель Р. В. - Методи підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості: світовий досвід (2017)
Войтків П. С. - Сучасний стан та використання земельних ресурсів (на прикладі Бродівського району Львівської області), Кравців С. С. (2017)
Панас Я. В. - Порівняльна оцінка науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні, Польщі та Німеччині, Ткач С. М. (2017)
Тимечко І. Р. - Особливості розвитку прикордонних територіальних громад (2017)
Перетятко Л. А. - Формування експортної стратегії як запорука розвитку експортного потенціалу України (2017)
Черторижський В. М. - Специфіка розвитку тіньової економіки прикордонних регіонів України (2017)
Шемшученко Ю. С. - Інституційні аспекти організації правознавчих наукових досліджень в Україні. До 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2019)
Оніщенко Н. М. - Контроль за забезпеченням прав людини: дихотомія впливу (2019)
Пархоменко Н. М. - Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні (2019)
Бобровник С. В. - Правозастосовні акти: природа, сутність та місце в системі законодавства (2019)
Малишев Б. В. - Теоретико-правова характеристика прецедентної норми права (2019)
Тарахонич Т. І. - Метод моделювання як засіб оптимізації правового регулювання (2019)
Богініч О. Л. - Представницька демократія: сучасні виклики та загрози (2019)
Макаренко Л. О. - Національна домінанта у правовій культурі (2019)
Львова О. Л. - Ідея влади в часи реформації: Ян Гус, Мартін Лютер, Жан Кальвін (2019)
Сунєгін С. О. - Правова ідеологія: матеріальні та духовні засади формування і розвитку в контексті сучасних реалій (2019)
Васецький В. Ю. - Правова антропологія: філософські аспекти з позиції становища особи в суспільстві (2019)
Скрипнюк О. В. - Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм (2019)
Ющик О. І. - Доктринальний підхід – необхідна умова політико-правових реформ в Україні (2019)
Зайчук О. В. - Проблема набуття громадянства за законодавством Української Народної Республіки та ЗУНР (2019)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми конституційно-правового забезпечення ґендерної рівності у місцевому самоврядуванні: вітчизняний та світовий досвід (2019)
Костецька Т. А. - Про контроль у інформаційній сфері в контексті децентралізації влади (2019)
Батанова Н. М. - Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність: концептуальні проблеми співвідношення та взаємодії (2019)
Музика І. В. - Деякі актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історико-правової науки (2019)
Окіпнюк В. Т. - Державний терор як елемент системи тоталітарного владарювання в Україні у 1929–1953 роках (2019)
Бондарук Т. І. - Історико-правові дослідження в контексті нової гуманітаристики: деякі тенденції і акценти (2019)
Іванова А . Ю. - Конституція Української Народної Республіки: до історії творення (2019)
Самойленко О. О. - Державна служба імперського періоду як об’єкт дослідження сучасних українських вчених (2019)
Малишев О. О. - Адріанів поділ скарбу і археологічне право (2019)
Худояр Л. В. - Витоки принципу рівності в європейському конституціоналізмі кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття (2019)
Малишева Н. Р. - Дистанційне зондування Землі з космосу – не лише технічна проблема (2019)
Кулинич П. Ф. - Цілі земельного права України (2019)
Красіліч Н. Д. - Еколого-правові проблеми поводження з побутовими відходами в Україні та перспективи їх вирішення (2019)
Кузнєцова С. В. - Загальна характеристика та деякі підстави виникнення правовідносин у сфері охорони клімату (2019)
Гурова А. М. - Компаративний аналіз дозвільної системи космічної діяльності за законодавством України та Франції (2019)
Бабаскін А. Ю. - Забезпечувальний платіж як спосіб забезпечення виконання зобов’язань (2019)
Андрійко О. Ф. Банчук О. А. - Форми і методи адміністративного контролю в умовах децентралізації виконавчої влади (2019)
Тимощук В. П. - Підвищення ефективності та законності міжмуніципального співробітництва у сфері адмінпослуг (2019)
Ісаєва Н. К. - Організаційно-правові аспекти фінансового контролю в Україні в контексті децентралізації влади (2019)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правові аспекти контролю органів виконавчої влади за реалізацією повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування (2019)
Дерець В. А. - Адміністративно-правові засади реформи місцевих органів виконавчої влади (2019)
Воротіна Н. В. - Парламентський контроль у бюджетній сфері: теоретичні проблеми та особливості правового регулювання (2019)
Костенко О. М. - Тероризм: поняття і протидія йому у світлі соціального натуралізму (2019)
Кваша О. О. - Дотримання судом принципу справедливості при призначенні покарання за незакінчений особливо тяжкий злочин (2019)
Загиней З. А. - Потерпілий за статтею 46 Кримінального кодексу України: окремі проблеми тлумачення (2019)
Кубальський В. Н. - Проблеми кримінально-правової протидії колабораційній діяльності (2019)
Козлюк Л. Г. - Деякі аспекти протидії екологічній злочинності в Україні (2019)
Нерсесян А. С. - Теоретичні аспекти процесуальної відповідальності у кримінальній юстиції (2019)
Денисов В. Н. - Світова війна та міжнародне право. До 100-річчя першої світової війни 1914–1918 рр. (2019)
Кресін О. В. - Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ООН (2019)
Савчук К. О. - Професор Йоган Баптист Шад та становлення університетської науки міжнародного права в Україні на початку XIX ст. (2019)
Проценко І. М. - Права іноземців як складова "людського виміру" ОБСЄ (2019)
Фалалєєва Л. Г. - Реформування суду Європейського Союзу та практика захисту основоположних прав (2019)
Островська Б. В. - Захист права на життя в контексті розв’язання актуальних проблем біоетики в міжнародному праві (2019)
Плавич В. П. - Системне застосування міжнародного права у внутрішньому (національному) правопорядку України (2019)
Кресіна І. О. - Лібералізація, селективність та інтеграція – ключові елементи сучасної міграційної політики, Стойко О. М. (2019)
Горбатенко В. П. - Проблеми і перспективи формування "альтернативної цивілізації" (2019)
Явір В. А. - Концептуальні та політико-правові засади етнокультурної автономії як механізму протидії етнополітичній дезінтеграції України (2019)
Кукуруз О. В. - Трансформаційні процеси в наукових підходах польських вчених (2019)
Менюк Д. О. - Виключні обставини як новела цивільного процесуального законодавства України (2019)
Токарчук О. В. - Національні мотиви державотворення у політико-правовій думці українських інтелектуалів 20–30-х років ХХ ст. (2019)
Дейнека К. О. - Принципи кодифікаційної техніки: сутність, природа, призначення (2019)
Ляшенко Р. Д. - Казуальне судове тлумачення: поняття та принципи (2019)
Кваша Р. С. - Протидія злочинності серед неповнолітніх як пріоритетний напрям державної політики (2019)
Левенець Б. Б. - Проблема виокремлення стадій судового правозастосування (2019)
Барчук А. О. - Процесуальні аспекти прийняття надзвичайних законів (2019)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2018 році (2019)
Скрипнюк О. В. - Людська гідність – основа прав людини: доктринальні аспекти (2019)
Загиней З. А. - Другий київський полілог: актуальні проблеми кримінальної юстиції щодо забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в Україні, Кваша О. О. (2019)
Засідання круглого столу, проведеного відділом проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (2019)
Сунєгін С. О. - 9 Міжнародна науково-практична конференція "Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри" (2019)
Скрипнюк О. В. - Національна державність і вітчизняний конституціоналізм доби Української Центральної Ради. До 100-річчя Конституції УНР 1918 р. , Усенко І. Б. (2019)
Скрипнюк Скрипнюк - Права людини і громадянина: конституювання та практика їх реалізації, О. В. (2019)
Скрипнюк О. В. - Державний, громадський, міжнародний контроль: нові підходи та пошуки ефективних рішень (2019)
Бондарук Т. І. - Міжнародний круглий стіл "політичні партії і громадські рухи в перехідних суспільствах: політико-правовий та історико-правовий аспекти" (2019)
Іванова А. Ю. - 38 Міжнародна історико-правова конференція "Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки" (2019)
Малишев О. О. - ІХ Міжнародна науково-практична конференція Ради молодих учених Інституту держави і права імені В. М. Корецького "Майбутнє науки в обріях права. До 100-річчя Національної академії наук України" (2019)
До 65-річчя від дня народження члена-кореспондента Національної академії правових наук України В. П. Нагребельного (2019)
Ювілей Тетяни Іванівни Тарахонич (2019)
Ювілей Людмили Євгенівни Кисіль (2019)
Малишева Н. Р. - До ювілею В’ячеслава Івановича Олещенка (2019)
До ювілею Костецької Тетяни Анатоліївни (2019)
Шемшученко Ю. С. - До ювілею відомого історика, правознавця і педагога Б. І. Андрусишина (2019)
Горбатенко В. П. - Учитель на всі часи. До 95-річчя від дня народження Володимира Дмитровича Бабкіна, Усенко І. Б. (2019)
Боєчко. В. Ф. - Вирішення аграрного питання в Польщі (1918-1926 рр.) (2018)
Kornovenko S. - Рeasant-ideoman in the period of Ukrainian revolution (1917-1921) as an object of the soviet agricultural policy in Ukraine in the end of the 1920s - the beginning of the 1930s (2018)
Комарова О. О. - Діяльність Платона Доманицького щодо подолання фінансової кризи в ощадно-позичковому товаристві с. Колодистого (1908-1910): спроба мікроаналізу (2018)
Кухаренко А. А. - Специфика проведения столыпинских аграрных преобразований на территории Беларуси (1906–1916 гг.) (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського