Лук’яненко О. В. - Сільськогосподарські наділи педагогічних вишів України під час Голодомору 1932-1933 рр. (2018)
Morozov A. - Ukrainian agricultural co-operation on the eve and in the terms of the revolutionary events of the early 20th century, Pavlova N. (2018)
Pasichna Y. - The agricultural issue on the first All-Russian congress of peasant deputies, Berestoviy A. (2018)
Сокирська В. В. - Російська радянська продовольча політика в Україні на початку 1920-х рр. (2018)
Дідик С. С. - Сільське господарство на територіях Нової Сербії та Новослобідського козацького полку за матеріалами "Щоденника подорожі І. А. Гільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень – липень 1774 року)" (2018)
Драган В. І. - Проблеми становища західноукраїнського села у добу австро-угорського панування в творчій спадщині Стефана Коваліва (2018)
Zemzulina N. - Role of rural rebellion movements in state establishment processes in Ukraine (1917-1918): historiographic outline (2018)
Калакура Я. С. - Антропологічний підхід у дослідженнях геноциду-голодомору в Україні 1932-1933 рр. (2018)
Кузьмінець Н. П. - Більшовизація культурно-освітньої сфери у подільському селі у 1920-х роках (2018)
Нечитайло В. В. - Обіг в Україні московських єфімків із ознаками: новітня історіографія дослідження (2018)
Платмір Я. - Українське село Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у візії інтелігенції: між традицією і модерном (2018)
Присяжнюк Ю. П. - Українське селянство в контексті сучасних дослідницьких завдань (2018)
Петренко І. М. - Роль селянського самоврядування у функціонуванні церковнопарафіяльних шкіл у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі українських лівобережних єпархій) (2018)
Чабан А. Ю. - Природнi умови Середньої Наддніпрянщини та їх вплив на формування та спосіб життя населення (2018)
Чубіна Т. Д. - Історія створення та розвитку навчальних закладів, які займалися підготовкою інженерно-технічних кадрів для сільського господарства Черкаської області, Спіркіна О. О., Коротяєв С. І. (2018)
Гоцуляк В. В. - Нове поповнення богданіани. Рецензія на книгу Степанчука Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії: монографія / Ю. С. Степанчук. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі–Поділля". – 2018. – 572 с. (2018)
Капустян Г. Т. - Рецензія на рукопис монографії ""Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років"": Лук’яненко О. В. – Монографія. Полтава: "Видавництво "Сімон" (2018)
Гусєв С. О. - Про розвиток колеса в трипільській культурі (2000)
Восколуп В. П. - Черняхівський могильник Скитка (За матеріалами розкопок П. І. Хавлюка), Хавлюк П. І. (2000)
Заєць І. І. - Виробнича діяльність ранньотрипільського населення Поділля (2000)
Восколуп В. П. - Археологічні дослідження черняхівського поселення біля с. Гармаки Барського району Вінницької області (2000)
Хавлюк П. І. - Коли і як виникло українське козацтво (2000)
Лиса Л. С. - Шаргородський костьол в перші століття свого існування, Лисий А. К. (2000)
Струкевич O. K. - Ідея шляхетської республіки як спосіб реалізації української державності за постмазепинської доби (2000)
Лихогляд М. Ф. - Особливості торгівлі між Лівобережною Україною та Молдовою в другій половині XVIII ст. (2000)
Мельничук О. Ф. - Волосний суд як орган селянського самоврядування на Поділлі у другій половині XIX ст. (2000)
Мазурик В. С. - Секретні комітети і селянське питання в Україні (II чверть ХІХ ст.) (2000)
Тучинський В. А. - Молдавани Півдня України в другій половині XIX - початку XX ст., їх чисельність та розселення (2000)
Вороліс М. Г. - Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині XIX - на початку XX ст. (2000)
Воловик В. П. - Соціально-економічне становище Поділля наприкінці XIX - на початку XX ст. (2000)
Богатчук С. С. - Роль залізничного транспорту в економічному піднесенні подільського краю в XIX - на початку ХХ ст. (2000)
Перкун В. П. - Печатки парафіяльних костьолів Ямпільського та Літинського деканатів (1902 - 1908 pp.) (2000)
Лойко О. Г. - Радгоспне будівництво на Поділлі в 1917-1920 pp. (2000)
Толокньов І. В. - Залізниці України в часи Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 pp.) (2000)
Григорчук П. С. - Хліборобський рух в Україні у 1917-1918 pp. і його роль у встановленні влади Павла Скоропадського, Яременко О. І. (2000)
Яременко О. І. - Становлення інституту державної служби в Українській державі гетьмана Павла Скоропадського (2000)
Журбелюк Г. В. - Соціальна підтримка селянства Поділля в добу Директорії (2000)
Кулібабчук В. В. - До питання про мобілізацію та участь сибіряків у визволенні української землі від польських військ (1920 р.) (2000)
Сергійчук C. Л. - З історії революційних трибуналів в Україні (2000)
Кузьмінець Н. П. - Селянські товариства взаємодопомоги на Поділлі (2000)
Мельничук О. А. - Запровадження соціалістичного землеустрою на Поділлі у 1920-1925 pp. (2000)
Криворучко О. І. - Культурно-просвітницькі заклади в УСРР на початку 1920-х pp. (2000)
Лойко О. О. - Ставлення селян Поділля до політики радянської влади в початковий період НЕПу (2000)
Степанчук Ю. С. - Диференціація селян України щодо їх господарської спроможності в умовах нової економічної політики (2000)
Тростогон A. M. - Деякі аспекти розвитку взаємовідносин українського міста і села в 20-і роки XX ст. (2000)
Коляструк О. А. - Парадокси та уроки українізації 20-30-х років XX ст. (2000)
Зубко О. Є. - Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова в Празі. 1923-1933 pp. (Короткий екскурс десятилітньої діяльності) (2000)
Кравченко П. М. - Окремі проблеми індустріального будівництва в Україні (кінець 20-х - початок 30-х pp. XX ст.) (2000)
Давидюк А. Т. - Слідча справа Бриліанта Г. Д. (2000)
Ніколаєць Ю. О. - Становище на українських землях у 1941-1942 pp. за оцінками німецьких військовослужбовців (2000)
Мельничук І. П. - Німецько-фашистський окупаційний режим у Вінниці, Мельничук Л. С (2000)
Кононенко В. В. - Оцінка голоду 1946-1947 pp. населенням Поділля (2000)
Романюк І. М. - М. С. Хрущов і система планування сільського господарства України на початку 1950-х років (2000)
Гуменюк Н. В. - Українська культура XX ст. в суспільно-історичному контексті (2000)
Дроботенко Н. А. - Становлення зовнішньополітичної діяльності незалежної України (2000)
Пшииніна Т. С. - Проблеми становлення сучасного молодіжного руху України (2000)
Мельничук Л. C. - Традиції, вірування та звичаї подільських гончарів (на матеріалах Бубнівського гончарного осередку) (2000)
Поп Ю. І. - Національні проблеми Австро-Угорщини кінця XIX – початку XX століття в російській публіцистиці (2000)
Шкробтак О. П. - Зовнішня політика франкістської Іспанії у 1946-1959 pp. (2000)
Пилипенко Т. І. - "Органічний закон держави" 1967 р. та його роль у консолідації іспанського суспільства (2000)
Мельников Д. О. - Молодь у сфері управління будівельним виробництвом на прикладах студентських будівельних загонів та МЖК 80-х pp. (2000)
Неприцький О. А. - Великобританія: шлях до сепаратизму регіонів чи побудова "європейського дому" (2000)
Стопчак М. В. - Творчий спадок перших істориків української національнo-демократичної революції 1917-1920 pp. - важливе джерело вивчення державотворчої діяльності Директорії. (2000)
Зінько О. В. - Молодіжні просвіти доби українізації в літературі 20-х pp. XX ст. (2000)
Дровозюк С. І. - Морально-психологічні наслідки голоду 1932-1933 pp. в українській історіографії (2000)
Зінько Ю. А. - Християнська пізньопротестантська церква України в радянську добу. Історіографічний нарис (2000)
Іваницька О. П. - Авторитаризм: історіографічний та компаративний аналіз (2000)
Годлевська В. Ю. - Іспанія: перехід від авторитаризму до парламентської демократії (1975-1982 pp.). Історіографія (2000)
Левчук К. І. - Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) (2000)
Пірус Т. П. - Українська держава П. Скоропадського: методологія та методика вивчення в шкільному курсі історії України (2000)
Воловик В. П. - Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та Історіографія (1918-1920 pp.). - К: Видавничий центр "Просвіта", 1999. - 508 с., Григорчук П. С. (2000)
Калитко С. Л. - Остання адреса: до 60-річчя Соловецької трагедії. В трьох томах. - К.: Сфера, 1997-1999. (2000)
Зінько О. В. - Політичні репресії на Поділлі (20-ті - 30-ті pp.) /Авт. колектив: В. Ю. Васильєв, С. Л. Калитко, П. М. Кравченко, Р. Подкур. - Вінниця, Логос, 1999. – 247 с., Зінько Ю. А. (2000)
Кравець М. М. - Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. К.: Родовід, 1997 (2000)
Ukoh S. N. B. - Comparative study on the growth response and remediation potential of panicum maximum and axonopus compressus in lead contaminated soil, Akinola M. O., Njoku K. L. (2019)
Vambol V. - Study of the effectiveness of the use of biodestructors for liquidation of oil slicks on the water surface in emergency situations, Krusir G., Nuzhna K., Zaitseva E., Kaluzhskykh A. (2019)
Farinmade A. E. - Studying the effect of cement dust on photosynthetic pigments of plants on the example Ewekoro cement industry, Nigeria., Ogunyebi A. L., Omoyajowo K. O. (2019)
Katutu R. - Study of natural disasters and of their impact on the environmental condition Rwenzori Mountain region, Nyamweha B. R., Kabaseke C., Koojo M. S., Sekajugo J., Martens K., Jacobs L., Maes J., Kervyn M. (2019)
Brook V. - Improvement of periodic distribution of water resources routine considering the assimilative capacity of a recipient river, Kovalenko S. (2019)
Mozaffari N. - A review: investigation of plastics effect on the environment, bioplastic global market share and its future perspectives, Kholdebarin A., Mozaffari N. (2019)
Bataltsev Y. - Environmental efficiency of managing the combustion process in boilers with circulating fluidized bed, Plyatsuk L., Ablieieva I., Hurets L., Miakaiev O. (2019)
Ziarati P. - Removing arsenic by food-processing waste (Zizyphus jujuba seeds) and study on its adsorptive properties, Farasati Far B., Mashayekhi E., Sawicka B. (2019)
Вихідні дані (2019)
До відома авторів (2019)
Kharkhalis L. Yu. - Condenson states dynamics in the layered crystals of the indium selenides under elastic deformations, Glukhov К. E., Babuka Т. Ya., Lyakh M. V., Dulkai O. О. (2018)
Катаниця А. Ф. - Опис і фононні спектри кристалів типу Cu7GeS5I, Небола І. І., Студеняк І. П. (2018)
Kharkhalis L. Yu. - Peculiarities of soliton excitations in the In4Se3 crystal, Korolevych O. O. (2018)
Біланич В. В. - Дослідження процесів розм’якшення і кристалізації скловидного селену методом динамічного механічного аналізу, Csach K. K., Flachbart K. K, Біланич В. С., Різак В. М. (2018)
Погодін А. І. - Особливості кристалічної структури та механізм іонної провідності у твердих розчинах системи Cu6PS5I-Cu6AsS5I, Кайла М. І., Філеп М. Й., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2018)
Блецкан Д. И. - Фотолюминесценция кристаллического и стеклообразного тиогерманата свинца, Кабаций В. Н. (2018)
Трикур І. І. - Дослідження впливу детергенту тритон Х100 на властивості пурпурних мембран, Січка М. Ю., Цьома І. Й., Різак В. М. (2018)
Блецкан Д. И. - Энергетическая зонная структура, оптические свойства и химическая связь кристалла Cu7SiS5I, Студеняк И. П., Вакульчак В. В. (2018)
Сватюк Н. І. - Радіологічний моніторинг, поняття: "радіаційна погода" та "радіаційна ідентифікація довкілля", Маслюк В. Т., Симканич О. І. (2018)
Поп О. М. - Гармонізація базових ядерних-фізичних констант в методі ядерного датування: стандартні множини нуклідів, Шарохін К. С., Маслюк В. Т., Саєнко А. А. (2018)
Боровик В. О. - Автоіонізація атома стронцію при збудженні 4р6 оболонки (2018)
Гомонай Г. М. - Припорогове збудження резонансної лінії λ132,2 нм іона Tl+ електронним ударом, Роман В. І., Бандурина Л. О., Гомонай О. І., Звенигородський В. В., Гутич Ю. І. (2018)
Роман В. І. - Електронне збудження квазіметастабільного стану (4p55s5p)4S3/2 атома рубідію, Боровик О. О. (2018)
Булгакова А. І. - Мас-спектрометричні дослідження молекули глютаміну, Завілопуло А. М. (2018)
Снігурський О. В. - Мас-спектрометрія процесів дисоціативної іонізації молекул глутаміну, Романова Л. Г., Папп О. В., Вукстич В. С. (2018)
Шуаібов О. К. - Наносекундний розряд в повітрі атмосферного тиску з ектонним внесенням парів заліза і міді в плазму та його застосування в нанотехнологіях, Данило В. В., Миня О. Й., Малініна А. О., Неймет С. Ю. (2018)
Густі В. В. - Програмно-апаратний комплекс для захисту RFID-міток банківських безконтактних платіжних карток на базі технологій Paypass (Mastercard) та Paywave (Visa) від несанкціонованого зчитування, Матьовка Т. В. (2018)
Фещенко Ю. І. - Клінічна ефективність додавання тіотропію броміду до стандартної базисної терапії у хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Полянська М. О. (2017)
Yeryomenko G. V. - The state of immune homeostasis in patients with the comorbid course of asthma, obesity and diabetes mellitus type 2 (2017)
Гришило А. П. - Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Беш Л. В. - Харчова анафілаксія: аналіз протокольних стандартів, літературних даних і власний клінічний досвід, Мацюра О. І. (2017)
Перцева Т. О. - Нові можливості у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень з використанням фіксованої комбінації бронхолітиків тривалої дії (2017)
Островський M. М. - Подвійна бронходилатація: момент істини в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Перцева Т. А. - Нерешенные вопросы терапии бронхиальной астмы (2017)
Островський М. М. - Медикаментозний фундамент оптимального лікування та контролю бронхіальної астми (2017)
Перцева Т. А. - Доказательная база комбинации индакатерол/гликопирроний: возможности и перспективы (2017)
Островський M. M. - Місце фіксованої комбінації індакатерол/глікопіроній в нових рекомендаціях GOLD 2017 (2017)
Дзюблик Я. О. - Индакатерол/гликопирроний в профилактике обострений хронического обструктивного заболевания легких (2017)
Островський М. М. - Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми (2017)
Зайков C. В. - Ефективність та безпека застосування інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостренні бронхіальної астми (2017)
Конопкина Л. И. - Доставочные устройства для ингаляционной терапии: важность и критерии выбора (2017)
Зайков C. В. - Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок? (2017)
Небулайзерная терапия при обострениях бронхиальной астмы у детей: ответы эксперта (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка балансу потужності комбінованих енергосистем, Лисенко О. В. (2018)
Рохман Б. Б. - Моделирование и численное исследование нестационарного процесса теплопереноса в неподвижном плотноупакованном слое (2018)
Вербовий А. П. - Моделювання динамічних і квазістатичних режимів роботи вітроводонасосної установки з урахуванням стохастичної складової швидкості вітру, Пазич С. Т. (2018)
Рєзцов В. Ф. - Інтерактивна карта потенціалу сонячної енергії України, Матях С. В., Кудреватих О. О. (2018)
Кармазін О. О. - Дослідження впливу вітроелектричних станцій на режими роботи теплових електростанцій (2018)
Циганкова Г. А. - Методика розрахунку розподілу густини струмів в дисковому роторі електродинамічного гальма (2018)
Перминов Ю. Н. - Малые ГЭС и эффективные гидроагрегаты для этих электростанций, Монахов Е. А. (2018)
Васько П. Ф. - Сучасний стан будівництва малих гідроелектростанцій в Україні та оцінка технічного потенціалу їх подальшого розвитку, Мороз А. В., Бриль А. О. (2018)
Морозов Ю. П. - Оцінка теплового потенціалу верхніх шарів Землі на території України, Величко В. В., Кушнір І. О. (2018)
Мхітарян Нвєр Мнацаканович – почесний директор ІВЕ НАН України (2018)
Резолюція ХIX міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Вимоги до публікацій у науково-прикладному журналі "Відновлювана енергетика" (2018)
XX міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2018)
Інформаційні листи щодо проведення виставок (2018)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення про роль просторових тригерних хвиль у системній біології та системній медицині, Заліський В. М. (2018)
Марценюк В. П. - Зменшення розмірності при прогнозуванні успішності в завданнях медичної освіти: підхід на основі методу pca, Дроняк Ю. В., Цікорська І. В. (2018)
Стецюк В. З. - Реєстр спадкових порушень метаболізму, Бабінцева Л. Ю., Іванова Т. П., Барвінська О. Ю., Чиж Ю. М. (2018)
Мінцер О. П. - Концептуальні засади застосування методології системної біомедицини для аналізу розвитку серцево-судинних захворювань, Заліський В. М. (2018)
П’ятночка В. І. - Прогнозування розвитку рецидивів у хворих із первинними та післяопераційними вентральними грижами з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Дзюбановський І. Я., Сельський П. Р. (2018)
Стецюк В. З. - Оптимізація обліку та статистичного аналізу пацієнтів відділення дитячої неврології, Іванова Т. П., Федушка Г. М., Чиж Ю. М., Муха І. П. (2018)
Мінцер О. П. - Ключові тренди розвитку технологій передавання знань у системах післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, Суханова О. О., Шевцова О. М., Мироненко Н. В., Ганинець П. П., Сарканич О. В., Кошова С. П., Шевченко Я. О. (2018)
Потяженко М. М. - Інноваційні методики об'єктивного обстеження з комп'ютерним тестуванням в еволюції реєстрації фізичних феноменів лікарем терапевтичного профілю: історія, реальність, перспективи, Невойт Г. В. (2018)
Дядик О. О. - Ефективність технології організації цифрових навчальних аудиторій, Сміла З. В., Суханова О. О., Григоровська А. В. (2018)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2018)
Коноваленко О. О. - Радiовипромiнювання Всесвiту на декаметрових хвилях (за матерiалами циклу праць, що отримав Державну премiю України в галузi науки i технiки у 2018 році), Захаренко В. В., Калiнiченко М. М., Мельник В. М., Сидорчук М. А., Станiславський О. О., Степкiн С. В., Ульянов О. М. (2019)
Панишко С. К. - Особенности поведения спектрального индекса ионосферных мерцаний по наблюдениям космических радиоисточников в декаметровом диапазоне волн, Литвиненко О. А. (2019)
Аксёнова Е. Д. - Проявления волновых процессов в параметрах ионосферной плазмы в период геокосмической бури 1–3 сентября 2016 г., Панасенко С. В. (2019)
Рябов М. И. - Сравнительный анализ геомагнитной возмущенности в зоне Одесской магнитной аномалии в 24 цикле солнечной активности, Сухарев А. Л., Орлюк М. И., Собитняк Л. И., Роменец А. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Сухомлинська О. В. - Творчість Сухомлинського як об’єкт критики: тоді і нині (2018)
Савченко О. Я. - Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським (2018)
Анисимов Н. В. - Наглядность в наследии В. А. Сухомлинского и ее применение в профессионально-технических учебных заведениях (2018)
Березівська Л. Д. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач Сухомлиністики в інформаційному просторі України (2018)
Білецька І. О. - Педагогіка партнерства та її реалізація в творчій спадщині В. Сухомлинського, Коберник О. М. (2018)
Богуш А. М. - Концептуальні засади громадянсько-патріотичного виховання дітей і молоді Василя Сухомлинського у вимірі століття (2018)
Завгородня Т. К. - Ідеї нової української школи в контексті педагогіки Василя Сухомлинського (2018)
Іванюк Г. І. - Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови нової української школи (2018)
Калініченко Н. А. - Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх учителів природничих наук (2018)
Кічук Н. В. - Формування професійної рефлексії майбутнього фахівця у контексті педагогіки гуманізму В. О. Сухомлинського (2018)
Кодлюк Я. П. - Ідеї суб’єктності молодшого школяра в навчальній діяльності у педагогічному досвіді В. О. Сухомлинського (2018)
Коляда Н. М. - Інсценізація казок В. О. Сухомлинського як форма соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю, Кравченко О. О. (2018)
Кондрашова Л. В. - Концепція формування професійного образу вчителя в педагогичній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Кузьменко В. В. - В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання дітей, Мусієнко В. С. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Сторітеллінг: досвід В. О. Сухомлинського, Рідкоус Л. В. (2018)
Марусинець М. М. - В. Сухомлинський про виховання "важких дітей": педагогічні та психологічні акценти (2018)
Мельничук С. Г. - Василь Сухомлинський про естетичну підготовку вчителя засобами природи (2018)
Михида С. П. - Актуалізація ідей В. О. Сухомлинського в контексті управління закладом освіти (2018)
Ніколаєнко С. М. - Реалізація ідей В. Сухомлинського у процесі формування гармонійно розвиненої особистості студента національного університету біоресурсів і природокористування України (2018)
Пантюк Т. І. - Концепція дошкільної освіти крізь призму педагогічних поглядів Василя Сухомлинського, Пантюк М. П. (2018)
Петренко О. Б. - Ганна Іванівна Сухомлинська – педагог, популяризатор доробку Василя Сухомлинського (2018)
Примакова В. В. - Сучасні пріоритети розвитку вітчизняної шкільної освіти крізь призму положень виховної системи В. Сухомлинського (2018)
Пустовіт Г. П. - Актуалізація ідей Василя Сухомлинського у контексті організації інклюзивної освіти (2018)
Рацул О. А. - Соціально-педагогічна робота в контексті творчої спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Рацул А. Б. - Система самореалізації школярів Павлиша в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2018)
Садовий М. І. - Погляди Василя Сухомлинського на трудове виховання молоді на зламі епох (2018)
Савченко Н. С. - Духовно-моральне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Котелянець Н. В. (2018)
Слюсаренко Н. В. - Проблеми спілкування та комунікацій учасників освітнього процесу в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Троцко А. В. - Школа Василя Сухомлинського як авторська педагогічна система, Попова О. В. (2018)
Хайруліна В. М. - Дивосвіт дитинства в творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Хомич Л. О. - Ідеї В. О. Сухомлинського у змісті підготовки вчителя нової української школи (2018)
Янченко Т. В. - Ідеї соціальної педагогіки у художніх творах Василя Сухомлинського (2018)
Ящук І. П. - Провідні ідеї морального виховання В. Сухомлинського в контексті сучасної практики навчання і виховання (2018)
Довга Т. Я. - Ідея самотворення особистості в педагогіці Василя Сухомлинського (2018)
Баранюк І. Г. - Принципи естетичного виховання учнів початкової школи в книзі Василя Сухомлинського "Серце віддаю дітям" та в його художній педагогіці (2018)
Дубінка М. М. - Проблема педагогічного спілкування в контексті ідей Василя Сухомлинського (2018)
Журат Ю. В. - Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського, Перепелюк І. Р. (2018)
Кузьміч Т. О. - Модель соціалізуючого освітнього простору школи радості Василя Сухомлинського (2018)
Ликов В. Н. - Народнопедагогічна концепція В. О. Сухомлинського (2018)
Наумець О. М. - Історіографічний аналіз наукового доробку Василя Сухомлинського: міжнародний ракурс (2018)
Олешко П. С. - Патріотичне виховання в педагогічній системі Василя Сухомлинського (2018)
Соколовська О. С. - Формування творчої особистості дитини в процесі вивчення родинних традицій у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, Січко І. О. (2018)
Сухомлинська Л. В. - Світ живого в педагогіці Василя Сухомлинського (2018)
Трифонова О. М. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського про освітнє середовище в умовах розвитку сучасного техногенно-інформаційного суспільства (2018)
Філоненко О. В. - Етапи вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Анотації (2018)
Сидоренко О. П. - Tрансформація змісту і функцій знання в умовах глобалізації та змін у некласичній і постнекласичній науках, Макуха С. М. (2018)
Козак Ю. Г. - Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики, Сулим О. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Розвиток логістичного та промислового водного простору України у Чорноморській зоні (2018)
Ukhanova I. - The current state and prospects of Ukrainian enterprises export activity development on the European market of cable products (2018)
Михайлюк О. Л. - Механізми і перспективи функціонування туристичних кластерів в Одеській області, Давиденко І. В. (2018)
Хумарова Н. І. - Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України, Михайлюк О. Л. (2018)
Бедрадіна Г. К. - Науково-методичні основи оцінювання якості туристичних послуг, Нездоймінов С. Г. (2018)
Дыбева Т. - Сравнительный анализ структур гостиничного и ресторанного продуктов (2018)
Katerna O. - Research methodology of traffic flow and infrastructure objects intelligent management (2018)
Літвінов О. С. - Теоретичні засади відтворення інтелектуального капіталу підприємства (2018)
Shkurupska I. - Implications of behavior evolution of Ukrainian internet consumers for integrated marketing communications (2018)
Збрицька Т. П. - Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі, Табанова А. І. (2018)
Іванова Л. В. - Людський потенціал : демографічні чинники його формування в сучасних умовах (2018)
Карпенко Н. В. - Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу (2018)
Кривцова М. С. - Людський капітал та продуктивність праці : взаємозв'язок та узгодженість (2018)
Лебедєв І. В. - Сталий розвиток туризму : досвід Європейського Союзу і завдання для України (2018)
Никифоренко В. Г. - Взаємозв'язок надійності персоналу та кадрової безпеки в системі управління організацією, Кравченко В. О. (2018)
Своробович Л. М. - Роль людського капіталу в розвитку територіальних соціально-економічних систем (2018)
Тринчук О. Б. - Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу (2018)
Піддубна В. Г. - Цифрова трансформація маркетингу банківських інновацій в умовах фінансової нестабільності (2018)
Рогов Г. К. - Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: складові концепції (2018)
Сирчин О. Л. - Методичні особливості планування діяльності банку (2018)
Автори статей (2018)
Проблеми аграрного експорту (2019)
Пугачов М. І. - Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами (2019)
Шпичак О. М. - Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми, Боднар О. В., Пашко С. О. (2019)
Кириленко І. Г. - Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва, Милованов Є. В. (2019)
Данкевич В. Є. - Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз, Пивовар П. В. (2019)
Михайлов А. М. - Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Бойко В. О. - Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу, Аверчева Н. О., Бойко Л. О. (2019)
Юхименко П. І. - Економічний підхід щодо формування людського капіталу в системі управління сільськими територіями, Паска І. М., Загурський О. М. (2019)
Саблук Г. І. - Роль гендерного фактора на селі (2019)
Забуранна Л. В. - Потенціал провадження платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого розвитку, Ярмоленко Ю. О. (2019)
Спаський Г. В. - Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції, Швець А. А. (2019)
Колтунович О. С. - Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України (2019)
Яснолоб І. О. - Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій, Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. (2019)
Кіндюк Б. В. - Подвійні стандарти природоохоронних норм радянського права (2018)
Чудик Н. О. - Реформа судочинства – ключові новації (2018)
Vladymyrova V. I. - Legal education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2018)
Богашов О. А. - Надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки депутатом київської міської ради – політико-правовий атавізм місцевої демократії (2018)
Рябова К. О. - Правова основа корпоратизації публічного акціонерного підприємства "укрзалізниця" в контексті реформування залізничної галузі (2018)
Леонідова О. О. - Шлюбний договір: питання сьогодення (2018)
Поляруш С. І. - Умови трудового договору: поступове зближення європейського і українського законодавства (2018)
Свічкарьова Я. В. - Щодо повідомлення про виклик в договорі про роботу за викликом (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки водного (1995 р.) та лісового (1994 р.) кодексів України (2018)
Sokurenko О. А. - International experience in the field of providing of environmental legal order (2018)
Dobkowski J. - Good administration versus maladministration (2018)
Гриценко В. Г. - Компетенція правоохоронних органів (2018)
Литвиненко В. І. - Проблеми приватної детективної діяльності на сучасному етапі вітчизняного державотворення (2018)
Petkov S. - On separate issues of judicial protection in affairs associated with discrimination by authorities, Zolotarova M. (2018)
Золотоноша О. В. - Організаційно-правове забезпечення фінансово-економічної самостійності місцевих органів влади в умовах децентралізації (2018)
Кондратенко В. М. - Умови оптимізації адміністративно-правових засобів забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю (2018)
Кучеренко О. М. - Особливості адміністративних правопорушень в інформаційній сфері (2018)
Фоменко А. Є. - Принципи, основа забезпечення рівності учасників адміністративно-правового спору (2018)
Фомічов К. С. - Роль громадян щодо забезпечення адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва (2018)
Шевчук О. Р. - Принципи фінансово-правового регулювання страхування в Україні, Ментух Н. Ф. (2018)
Юрах В. М. - Правова природа пені у фінансових правовідносинах (2018)
Грабовий В. В. - Особливості правового регулювання процесу приватизації власності в Україні (1993–1998 рр.) (2018)
Демків Д. М. - Ефективність діяльності спеціалізованих антикорупційних органів як запорука економічної стабільності України (2018)
Ковбасюк В. В. - Шляхи розвитку та удосконалення правового регулювання відносин у сфері адміністративного судочинства (2018)
Міхеєв М. В. - Правовий статус приватних виконавців в Україні та напрями їхньої діяльності (2018)
Миргород-Карпова В. В. - Адміністративно-правовий механізм укладення та виконання міжнародних договорів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в Україні (2018)
Савельєва І. В. - Особливості підготовки кадрів для національної поліції України у сфері вищої освіти (2018)
Сокіран М. В. - Аналіз наукової думки щодо становлення адміністративно-правового регулювання поводження з відходами (2018)
Хамзін Т. Р. - Види адміністративних позовів, пов’язаних із діяльністю органів доходів і зборів під час захисту прав інтелектуальної власності (2018)
Черненко І. В. - Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у паперовому вигляді як атавізм антикорупційного законодавства (2018)
Штепенко В. М. - Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства (2018)
Sharashenidze L. - Сorrelation of institutes of criminal gerontology and prevention of relapse (2018)
Мілова Т. М. - Кримінально-правова характеристика об’єкта і предмета незаконного збагачення (2018)
Трошкіна К. Є. - Визначення директивами єс правового статусу громадян (2018)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету україни як органу оскарження в сфері публічних закупівель, Шашкова А. О. (2018)
Юрах В. М. - Визначення та історичний розвиток патологічних застережень як виду арбітражних застережень, Поддєнєжний А. Р. (2018)
Богатчук С. С. - "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932–1933 рр. як наслідок геноциду сталінського режиму (2019)
Борко Т. М. - Проблеми збереження архівних документів у системі державних архівів України, Тупакова І. Д. (2019)
Михалевич В. В. - Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XX століття в УССР, Братусь І. В., Гунька А. М. (2019)
Гаврилюк М. О. - Формування практичних навичок та умінь на уроках історії в контексті НУШ (2019)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–німецькі фінансові та торговельно–економічні взаємини (1918 р.) (2019)
Hetmanchuk M. P. - Foreign military formations of the SS – "European Army" of the Third Reich (1939–1945) (2019)
Джафарова А. Р. - Международный Стандартный Номер Азербайджанской книги: современное состояние, проблемы и перспективы (2019)
Джафарова Ш. - Создание и деятельность политических и террористических организаций в Турции в конце XIX – в начале ХХ века (2019)
Журавльов С. А. - Діяльність Марка Федоровича Грушевського як активного учасника руху за автокефалію православної церкви в Україні (1917–1930 рр.) (2019)
Казьмирчук Г. Д. - Новітня українська історіографія Гадяцької угоди 1658 р.: досягнення й проблеми вивчення, Казьмирчук М. Г. (2019)
Колесник В. Ф. - Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР в працях фінансистів та радянських вчених 1920–х рр., Чеберяко О. В. (2019)
Корзун О. В. - Вивчення німецькими вченими сільськогосподарського потенціалу українських земель під час Другої світової війни (2019)
Красніцька Г. М. - Періодизація становлення права (2019)
Куницький М. П. - Натуральні податки в системі економічної експлуатації місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Лисенко М. С. - Північне сільськогосподарське товариство: історія і досвід (1893–1924 рр.) (2019)
Логовський І. М. - Робота земських установ Харківської губернії по боротьбі з епідеміями тифу та холери у 1919 р., Харламов М. І. (2019)
Мельник В. В. - Науково–організаційні засади годівлі птиці у птахогосподарствах громадського сектору в Українській РСР у 1951–1964 рр. (2019)
Войнаровський А. М. - Борошномельний промисел Поділля наприкінці XIV – перша половина XVII ст. (2019)
Мина Ж. В. - Історіографічне дослідження періоду Директорії УНР та розбудови її власних Збройних сил (2019)
Мусаева Л. - Музеи как образовательные и воспитательные учреждения (2019)
Олійник О. В. - Діяльність Червоного Хреста на території Прикарпаття в період нацистської окупації на сторінках місцевої легальної преси (2019)
Опря І. А. - "Покарати неможна помилувати": практика переслідування євангельський віруючих у судовому порядку в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Остащук В. І. - Адміністративно–територіальний устрій губернаторства Трансністрія (1941–1944 рр.) (2019)
Пасіцька О. І. - Економічне питання у програмах українських політичних партій та організацій Галичини кінця ХIХ – першої третини ХХ ст. (2019)
Перещ В. М. - Пілоський Ехелав (за даними текстів лінійного письма В) (2019)
Семків А. С. - Миротворчі операції ірландських збройних сил (1958–2018 рр.) (2019)
Середюк М. - Парламентська праця Володимира Целевича: законодавчі ініціативи, депутатські звернення, моніторинг польсько–українських відносин (1928–1930 рр.) (2019)
Сокирська В. В. - Українська СРР в системі "загальнофедеративного бюджету" РСФРР/СРСР 1920–х рр. (2019)
Томіленко А. Г. - Стан пожежно–технічного спорядження та техніки у професійних пожежних підрозділах УСРР у 20–х рр. ХХ ст. (2019)
Хорошев О. М. - Організаційна структура добровільних пожежних команд Харкова на прикладі дружини заводського Товариства Гельферих–Саде (2019)
Чухрай Л. О. - Макети натурних об’єктів як основа експозиції в музеях (2019)
Юшкевич В. В. - Переміщені особи з Югославії в зовнішній політиці США другої половини 1940–х років (2019)
Рябовол Л. Т. - Система законодавства про наукову і науково-технічну діяльність (2018)
Чернік С. Д. - Конституція королівства сербів, хорватів та словенців 1921 р.: передумови прийняття, зміст та значення (2018)
Владимирова В. І. - Інноваційні технології в системі підготовки майбутніх юристів (2018)
Ботвінкін О. В. - Методологічні засади дослідження захисту секретної інформації органами державної безпеки на території України у другій половині ХХ століття (2018)
Поляруш С. І. - Похідні твори: поняття, види та охорона (2018)
Шашкова А. О. - До питання систематизації законодаства у сфері інтелектуальної власності в Україні (2018)
Чижмарь Ю. В. - Джерела трудового права та їх характеристика (2018)
Сокуренко О. А. - Формулювання понятійного апарату пенсійного забезпечення (2018)
Беззубов Д. О. - Проблеми теорії публічного адміністрування в сфері забезпечення національної безпеки (2018)
Соболь Є. Ю. - Визначення поняття та переліку суб’єктів публічної адміністрації в контексті реалізації положень адміністративної реформи (2018)
Матвійчук А. В. - Концептуальні засади державної регуляторної політики (2018)
Окопник О. М. - Сучасні проблеми визначення розміру штрафу за адміністративні правопорушення (2018)
Подоляка С. А. - Особливості функціонування системи суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України (2018)
Пономарьов С. П. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів сектора безпеки і оборони (2018)
Резніченко В. О. - Дослідження поняття докази в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам національної поліції (2018)
Сукманова О. В. - Сутність адміністративно-правової складової права власності (2018)
Терзі О. О. - Визначення повноважень та компетенції в законодавчих актах у сфері охорони здоров’я (2018)
Мехтієва Т. В. - Механізм реалізації інституту реєстрації фізичних осіб та його елементи (2018)
Завгородня Л. О. - Адміністративно-правовий механізм регулювання відносин, пов`язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів (2018)
Колобишко В. В. - Правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю як система принципів (2018)
Косенкова А. Г. - Інститут бенефіціарного власника: поняття, ознаки та критерії визначення (2018)
Мозговий О. О. - Призначення та основні напрями діяльності сервісних центрів МВС України в сучасних умовах (2018)
Нагнибіда Т. А. - Етапи становлення державної міграційної політики (2018)
Назарук С. Л. - Окремі аспекти розвитку та становлення інституту прокуратури (2018)
Обідник Б. М. - Сучасні проблеми участі суспільства у заходах щодо запобігання корупції (2018)
Подорожній С. М. - Впровадження міжнародних стандартів, спрямованих на протидію дискримінації осіб з інвалідністю в Україні (2018)
Сезонова О. М. - Адміністративно-правові засади надання освітніх послуг закладами вищої освіти (2018)
Скляренко І. В. - Підстави участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю (2018)
Чорнобривець В. В. - Правові джерела адміністративного права, які становлять основу для правового регулювання професійної правничої допомоги (2018)
Шевченко Т. В. - Адміністративно-правовий аспект забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних ситуаціях під час виконання повноважень в умовах виникнення групових порушень публічного порядку (2018)
Шеховцова Б. В. - Діяльність уповноваженого верховної ради України з прав людини у напрямі протидії дискримінації за ознакою інвалідності (2018)
Бойчук Д. В. - Загальний правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в контексті кримінального кодексу України (2018)
Драгоненко А. О. - Юридична природа рішень європейського суду з прав людини як джерела кримінального права (2018)
Мошняга Л. В. - Історико-правовий аналіз розвитку дорадянського законодавства про кримінально-правову охорону конституційних основ національної безпеки, Леонідова О. О. (2018)
Ануфрієв М. І. - Розвиток компетенції європейського союзу, Кісілевич-Чорнойван О. М. (2018)
Гриценко В. Г. - Деякі особливості сучасних видів та методів криміналістичної тактики проведення допиту, Пихтіна П. В. (2018)
Мілова М. І. - Ідеологія політичного постмодерну: сутність та ретроспектива становлення, Трушевич Г. Б. (2018)
Мілова Т. М. - Народна законодавча ініціатива як форма безпосередньої демократії, Поляк Ю. В. (2018)
Сікорський О. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення адміністративно-правового механізму реалізації політики інформаційної безпеки України, Гілецький М.В. (2018)
Сікорський О. П. - Інформаційно-психологічні війни: форми та методи, Якобчук М. Ю. (2018)
Трошкіна К. Є. - Технологічні засоби захисту авторських прав на електронні книги: США та Україна, Мітькова І. С. (2018)
Балута Т. П. - Пріоритети інформаційних технологій в вищій освіті (2019)
Биців Н. М. - Проблема нації та національного розвитку української спільноти у соціально–філософській спадщині Івана Франка (2019)
Романенко М. І. - Міждисциплінарне розуміння предметності соціального інтелекту, Братаніч Б. В., Куций А. М. (2019)
Вдовичин І. Я. - Феномен громадської думки – філософсько–соціологічний аспект, Кендус О. З. (2019)
Войтов Б. - Твір "Перспектива…" Касіяна Саковича та відновлення полеміки між православними, уніатами та католиками першої половини XVII ст. (2019)
Грех В. І. - Ландшафтна особливість дитячих і юнацьких років Данила Савича Туптала, святителя Димитрія (2019)
Джабаров Р. Э. - Влияние ислама на социокультурные структуры кавказских народов в XIX веке (2019)
Диденко Л. В. - Последствия инноваций: антропосвернутые риски, Кондрашова–Диденко В. И. (2019)
Добродум О. В. - Російський месіанізм: деякі характерологічні особливості (2019)
Живоглядова І. В. - Антропокреативний потенціал музики: практикування небайдужості (2019)
Калач Д. М. - Міжконфесійний діалог як об’єкт філософсько–релігієзнавчого аналізу (2019)
Калиновський Ю. Ю. - Державотворча концепція В. К. Липинського у філософсько–історичному вимірі, Павліченко О. О. (2019)
Колдунов Я. В. - Дика природа як ресурс соціального розвитку (2019)
Колінько М. В. - Дискурс–аналіз у дослідженні міжкультурної комунікації (2019)
Kubko W. P. - Funkcje spoleczne kultury medialnej (2019)
Кузьменко Г. В. - Музична тематика та музичний інструментарій в історико–культурологічних пам’ятках України (2019)
Максюта М. Є. - До проблеми особистісності соціально–філософської освіти, Соколова О. М. (2019)
Маслікова І. І. - Колективна діяльність та загрози "інституційного зла" (2019)
Мерлянов М. В. - Фольклор та його використання в українському танцювальному мистецтві (2019)
Муляр В. І. - Тема гармонії у філософії Конфуція (2019)
Окорокова В. В. - Основні засади ігрового моделювання образу нової соціальної реальності в суспільстві Постмодерну (2019)
Павлова Т. С. - Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля (2019)
Петрушкевич М. С. - Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (2019)
Прокопович Л. В. - Фольклорні та літературні трикстери у "театрі" буття: соціально–філософський аналіз (2019)
Rechych L. L. - Egology and its deconstruction (2019)
Родян М. В. - Епістемологічний аспект історичного наративу: особливості та специфіка (2019)
Рубський В. М. - Аргументація в світоглядній дискусії: релігійний аспект (2019)
Руско Н. М. - Чудотворний образ Матері Божої Маріямпільської – цінна релігійна пам’ятка Галицького краю (2019)
Савонова Г. І. - Метафізичний театр життя людини в п’єсах Г. Марселя: сутність добра і зла в чуттєвому світі людини (2019)
Семко Я. С. - Механізми та різновиди експансії гламуру в соціумі (2019)
Стрєлкова Ю. О. - Еклезіологія діалектичної теології: христоцентризм, діалектика, історизм (2019)
Тамим А. - Богословская критика переводов смыслов Священного Корана на примере истории пророка Ибрахима (сура "Аль–Ан’ам") (2019)
Цісар О. В. - Значення людської індивідуальності через призму твору І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" (2019)
McGrath Ch. - Ukrainian national identity Taras Shevchenko (2019)
Шмиголь М. Ф. - Гуманітарне знання та його системоутворююча роль в сучасній освіті (2019)
Юшкевич Ю. С. - Модернізація освіти в умовах європейської інтеграції України (2019)
Фандєєва Г. К. - Віртосфера – новий простір формування соціальних ідентичностей (2019)
Коваленко Є. Я. - У кругообігу добра і зла: управлінське мистецтво Ніколо Макіавеллі (2018)
Морщакова О. С. - Культурне самовизначення людини як проекція "образу себе" в умовах сучасного світу (психосоціальний аспект) (2018)
Пашкевич М. Ю. - Карнавальність як феномен сучасної культури та суспільно-культурного життя (2018)
Руденко С. Б. - Музей як засіб розв'язання соціально-комунікаційних проблем (2018)
Хлистун О. С. - Феномен перевтілення в контексті філософського виміру (2018)
Шман С. Ю. - Значення державної експертизи у збереженні культурних цінностей України (2018)
Куцак С. А. - Масові свята незалежної України: традиції та інновації (2018)
Нечаєнко Т. В. - Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект (2018)
Акімов Д. І. - Маркетинг мистецтва та арт-ринки: відмінності від традиційної маркетингової моделі (2018)
Рой Є. Є. - Мистецька взаємодія творчих концепцій П. Вірського та К. Голейзовського як вагомий еволюційний фактор у процесі трансформації художньо-образного мислення українського митця, Рой В. Є. (2018)
Береговська Х. О. - Українська ідентичність у творчості Василя Курилика на прикладі серій "Український емігрант" та "Українські жінки-емігрантки" (2018)
Бойко Х. С. - Художні-стильові особливості свічників в оздобленні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. (2018)
Васильєв С. С. - Youtube як засіб комунікації з аудиторією українських фільмів, які виходять у кінопрокат (2018)
Демессіе М. К. - Особливості формування предметно-просторового середовища в зоні історичної забудови міст (2018)
Іващенко І. В. - Провідні методики професійного акторського тренігу: емоційний аспект, Стрельчук В. О. (2018)
Павлюк Т. С. - Бальна хореографія в сучасному медійному просторі (2018)
Прищенко С. В. - Дизайн у координатах художньо-проектної культури (2018)
Шевченко Л. М. - Альтернативи бетховеніанства – моцартіанства в піаністичних перевагах ХІХ – ХХ століть (2018)
Білаш О. С. - Балет "Спартак": героїчна тематика в трактуванні українських балетмейстерів другої половини ХХ століття (2018)
Вишотравка Л. І. - До історії партнерської співпраці в балеті: Іраїда Лукашова та Валерій Парсєгов (2018)
Дріневська В. С. - Емоційне виконання української народної пісні: педагогічні та методичні замітки (2018)
Кеба М. Є. - "Swing" як невід'ємний елемент європейського бального танцю: методичні коментарі і зауваження (2018)
Перова Г. О. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на розвиток технічних якостей хореографа (2018)
Сварник Б. В. - Поезія фізичного вираження Е. Декру в контексті формування сучасного мистецтва пантоміми (2018)
Авраменко Є. Т. - Дизайн екожитла та класифікація напрямків екобудівництва (2018)
Аль Равашдех Самер - Чинники формотворення в сучасних логотипах Йорданії (2018)
Богданов М. М. - Ефірні квоти на радіостанціях у світовій практиці як засіб стимулювання вироблення вітчизняного музичного продукту (2018)
Бричка А. В. - Особливості історіографічного дослідження духовної спадщини Паїсія Величковського (2018)
Бродченко О. Ю. - Атрибуція ікони "НЕДЕЛЯ МИРОНОСИЦЫ" з церковної колекції храму святого Стефана (м. Афіни, Греція) (2018)
Василенко А. Ю. - Використання зображення вінка в графічному дизайні та рекламі (2018)
Вернигоренко О. С. - Природа футуризму крізь призму маніфестаційної спадщини Філіппо Марінетті (у період 1909-1912 рр.) (2018)
Горова Д. С. - Композиція обкладинки журнального видання: типологічно-жанровий аспект (2018)
Hurenko M. - Lighting and color solutions for interiors, made in the style direction of "glamour" (2018)
Давлатова Т. І. - Родина Тессейрів: штрихи до біографії Марії Донець-Тессейр (за архівними матеріалами) (2018)
Дударець А. В. - Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) (2018)
Захарова В. А. - Регіональний аналіз жіночого виконавства в українському балеті: 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст. (частина іі: Одеса, Харків, Дніпро) (2018)
Каранда А. О. - Особливості формування простору у ландшафтній архітектурі, що впливає на психоемоційний стан людини (2018)
Карплюк В. О. - Засоби дизайну у формуванні художньо-образних рішень дитячого ігрового середовища (2018)
Костюк В. В. - Нематеріальна культурна спадщина України: проблема збереження (2018)
Краснянська Ю. В. - Методи терапії в ландшафті (2018)
Кривушенко Б. О. - Антиквар як сучасний автономний діяч культури (2018)
Крупка Н. В. - Використання біонічних форм у ландшафті міського середовища, Сьомка С. В. (2018)
Лавриненко А. В. - Творчість Іво Бобула: загальна характеристика репертуару (2018)
Мазепа А. О. - Екранна культура в історії візуальних мистецтв: феномен, специфіка, актуальні трансформації (2018)
Міро І. М. - Особливості стріт-арту як феномена сучасного мистецтва (2018)
Попіль М. Б. - Використання трансформованих меблів в інтер'єрі підприємств харчування (2018)
Рассадіна А. О. - Семантичні засоби формоутворення паркових меблів на основі засобів метафори та біоніки (2018)
Стрига А. В. - Основні форми музичної творчості Миколи Мозгового (2018)
Таран В. А. - Інновації майбутнього українського телемовлення (2018)
Tytenko D. - Historical keyboard music interpreting in Ukraine: contexts, performance and instruments (2018)
Хоменко М. В. - Інформаційні системи підприємств в управлінні інтелектуальними ресурсами (2018)
Шворак І. Ю. - Жартівливі наспіви у весільно-обрядовій міфології Потур'я (Західна Волинь) (2018)
Шило А. П. - Маловідомі сторінки біографії Лариси Руденко (за архівними матеріалами) (2018)
Shershova T. - National identity as a crisis challenge for immigrants from the East of Ukraine (2018)
Юрчик А. В. - Українські національні мотиви в презентаційних плакатах (2018)
Якуніна І. К. - Шрифт та колір як важливі елементи дизайну веб-сайтів: комунікативний аспект (2018)
Драч І. С. - Рецензія на монографію В. О. Бондарчука "Дмитро Гнатюк: оперний співак, музичний режисер, педагог" (2018)
Захарчук-Чугай Р. В. - Рецензія на монографію Прищенко Світлани Валеріївни "Художньо-образна система рекламної графіки" (2018)
Станіславська К. І. - Сучасний погляд на минулий час Рецензія на книгу: Пучков А. Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво). Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. 392 с.: 5 арк. портр. (Серія "Постаті культури") (2018)
Садовенко С. М. - Рубен Толмачов – український композитор, аранжувальник, хормейстер, співак, практик. Рецензія на навчально-методичний посібник "Хорове аранжування та композиція". До святкування 50-річного ювілею народного художнього колективу Хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" Толмачова Рубена Владиславовича, заслуженого артиста України, художнього керівника народної хорової капели "Дзвіночок" Київського Палацу дітей та юнацтва (2018)
Алієв А. М. - Теоретичні засади сервісної політики держави (2019)
Алмугхід І. М. - Захист прав і свобод людини в країнах Арабського Сходу: політичний аспект (2019)
Горбачов А. В. - Визначення інфраструктури політичного ринку (2019)
Григор О. - Формування демократичного світогляду та культури суб’єкта політичного мислення та дії як умова досягнення та реалізації політичного консенсусу (2019)
Ишык О. К. - Турецко–азербайджанские связи: основные направления внешнеполитической деятельности (2019)
Коваль І. В. - Отримання томосу на автокефалію православної церкви як вагомий аспект зміцнення соборності та незалежності української держави, Кисляк Л. Н. (2019)
Котляр О. В. - Виклики для НАТО на "північному фланзі": російський фактор (2019)
Крупеня І. М. - Будапештський меморандум 1994 року: тест для верховенства права (2019)
Матвієнків С. М. - Національна свідомість як чинник формування політичної нації (2019)
Михайлова І. О. - Легітимація права в умовах багатополярності політичного поля (2019)
Міщук В. В. - Розширення на "схід" як етап розвитку Європейського Союзу (2019)
Морарь М. В. - Політична опозиція як елемент політичної системи суспільства та демократії, Цвєткова Г. О. (2019)
Поліщук О. М. - Формування сектору безпеки і оборони України: екосистемний підхід (2019)
Сич О. М. - Ренесанс націоналізмів державних націй Західної Європи: Франція, Велика Британія, Греція (2019)
Стародуб Т. П. - Зовнішньополітичні стратегії України у теоретичній спадщині Степана Бандери періоду становлення політичних реалій біполярного світу (2019)
Ткачук А. П. - Політика національної безпеки у програмах політичних партій–учасниць парламентських виборів 2012 р. (2019)
Шаповалова І. В. - Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства української держави, Кравчук О. Ю. (2019)
Шафраньош О. І. - Теоретичні концепти вивчення співвідношення контркультури та субкультури (2019)
Теодорович А. - Методологічні аспекти досліджень англомовних компаративістів (2015)
Загоруйко Л. - Періоди розвитку польської іншомовної освіти (частина 2) (2015)
Дмитрієва О. - Особливості реалізаціі державних програм залучення батьків до формування здорового способу життя у школах США, Фомовська О. (2015)
Панченко Є. - Американський скаутський освітньо-виховний ідеал і демократичний лідер: дві сторони однієї медалі? (2015)
Процько Є. - Особливості професійної педагогічної освіти Бельгії (2015)
Лаухіна І. - Методичні засади реалізації релігієзнавчого компонента у закладах загальної середньої освіти Франції (2015)
Лазаренко С. - Функціонування парцеляції та приєднання в газетному тексті та робота з ними на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Буднік А. - Особливості використання лінгвокраїнознавчого коментаря на заняттях з літератури в іншомовній аудиторії (початковий етап навчання) (2015)
Штик О. - Структура організації навчального процесу в "Йена-план” школі П. Петерсена (2015)
Niesner V. - Glück als pädagogische kategorie: ansätze der ausländischen und ukrainischen wissenschaftler zur interpretation des wesens des begriffs (2015)
Скальські Д. - Нормативне забезпечення шкільної фізкультурної освіти на національному рівні у країнах ЄС (2015)
Максименко О. - Підходи до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській іншомовній освіті (2015)
Демченко І. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті канади (2015)
Kapeliushna T. - Approaches to motivating english language learners in international english foreign language practice (2015)
Назаренко О. - Використання інтернет-ресурсів для формування англомовної компетентності студентів-соціологів, Нестеренко О. (2015)
Постоленко І. - Ефективне навчання англійської мови дистанційно (2015)
Бевз О. - Місце та роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Англії (2015)
Подоляк З. - Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії (2015)
Скиба К. - Теоретичні засади побудови моделі фахівця у галузі перекладу (2015)
Корсун Г. - Європейський досвід формування компетентності у виборі професії майбутніх фахівців технічного профілю в процесі вивчення англійської мови (2015)
Локшина О. - Навчальний посібник "Порівняльна педагогіка" Марії Чепіль – вітаємо українських компаративістів з новим джерелом компаративних знань (2015)
Автори номера (2015)
Анотации (2015)
Білякович Л. М. - Циклічна динаміка моди: теоретико-методологічні засади і перспективи прогнозування на зламі ХХ – ХХІ ст. (2018)
Коваленко Є. Я. - Передумови виникнення культури індустріального менеджменту (2018)
Руденко С. Б. - Спокутування "музейних гріхів" Т. Шоли як напрям інженерної музеології (2018)
Стрельчук В. О. - Святкова народна культура Франції: історична ретроспектива становлення та розвитку, Іващенко І. В. (2018)
Хлистун О. С. - Сутнісні особливості акторського перевтілення (2018)
Холодинська С. М. - Динаміка розвитку осмислення проблеми синтезу мистецтв: "Поезомалярство" як об’єкт дослідження (2018)
Куцак С. А. - Становлення моделі масового свята в тоталітарному суспільстві (2018)
Воронік Д. С. - Конструювання образу героя в українському кіно періоду незалежності (2018)
Варивончик А. В. - Становлення "Укрхудожпрому" в контексті розвитку традиційних народних мистецтв (2018)
Косів В. М. - Український радянський плакат 1945–1989 рр.: стилістичні зміни національної ідентифікації (2018)
Косів Р. Р. - Іконографія пророчого ярусу іконостасів риботицьких майстрів (1680–1760-і рр.) (2018)
Лосик Г. І. - Художні та композиційні особливості вишивки Опілля та бойківського Підгір’я кінця ХІХ – ХХ століття (2018)
Моженко М. В. - Віртуальна реальність: від технології до мистецтва, Прядко О. М. (2018)
Мячкова Т. О. - Іван Дряпаченко: особистість художника та філософсько-релігійні аспекти творчості (2018)
Паранько Н. П. - Художньо-образні особливості українських свит у творчій спадщині Домініка Де ля Фліза (середина XIX ст.), Ніколаєва Т. В. (2018)
Павлюк Т. С. - Проблематика національної ідентичності в процесі стандартизації англійського стилю бального танцю (2018)
Підлипська А. М. - Український народно-сценічний танець "Гопак": науково-теоретичний та художньо-критичний аспекти (2018)
Шумакова С. М. - Сценічне мистецтво: логіка актуального осмислення (2018)
Білаш О. С. - Роль сценічної діяльності Елеонори Стебляк у розвитку вітчизняного балетного мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Вишотравка Л. І. - Роль творчості Олега Сталінського у формуванні вітчизняної школи чоловічого балетного виконавства першої половини ХХ ст. (2018)
Домбругова Н. М. - Семіотика саунд-дизайну в кіно (2018)
Перова Г. О. - Наукове осмислення українського народного танцю: від витоків до сьогодення (2018)
Пономаренко І. В. - Сучасні тенденції режисури оперних вистав (2018)
Шумілова В. В. - Творчість Павла Вірського в сучасному науковому дискурсі (2018)
Левенко О. Ю. - Вистава "В саду світла" театру-студії "Міст" за творами Г. Сковороди: смислові концепти та музично-драматичне рішення (2018)
Новосад Х. Н. - Проблеми творчої та організаційно-практичної діяльності композитора драматичного театру в осмисленні Олександра Радченка (2018)
Батанов В. Ю. - Поняття "сукупності" і "спектральності" у творчій діяльності С. Кусевицького (2018)
Хіль О. М. - Внесок українських авторів в розвиток дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу фортепіанного концерту В. Косенка) (2018)
Шевченко Л. М. - Концерти Л. Бетховена як репертуарний стрижень програм піаністів Одеси (2018)
Ярошенко І. В. - Напрямки та специфіка професійної музичної культури Буковини другої половини ХХ століття (2018)
Злотник О. Й. - Перцептуальний простір функціонування музичного твору (2018)
Борисенко Т. В. - Стилістичний аналіз фортепіанних мініатюр Миколи Сільванського (2018)
Гарькава І. О. - Християнська тематика у творчості Юрія Іщенка (2018)
Бакумець А. Ю. - Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини ХХ століття) (2018)
Гриненко С. М. - Гітарний оркестр: історія формування та сучасний стан (2018)
Овсянніков В. Г. - Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики (2018)
Романец Д. О. - Особливості музичної драматургії дитячої опери Ігоря Щербакова "Пастка для Відьми" (2018)
Шевчук Б. М. - Музичний портрет: огляд розвитку жанру у фортепіанному мистецтві та проблеми типології (2018)
Чернік С. Д. - Особливості правового статусу монарха в Сербії у другій половині ХІХ ст. (2017)
Трошкіна К. Є. - Нормативно-правові акти з УНР з питань громадянства (2017)
Роман В. П. - Ознаки та правове визначення поняття "інвалід" (2017)
Кудрявцев І. О. - Проблеми правового регулювання ядерної енергетики (2017)
Чабур С. В. - Методологічний інструментарій дослідження механізму правотворчості (2017)
Чорна М. В. - Особливості державної політики у сфері охорони земель (2017)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми підвищення ефективності функціонування громадянського суспільства в Україні: муніципально-правові та політичні аспекти (2017)
Мілова Т. М. - Статус суддів конституційного суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти (2017)
Кучеренко О. М. - Контроль та нагляд, як засіб захисту прав споживачів (2017)
Юрах В. М. - Правові засади публічних закупівель в Україні (2017)
Подорожній С. М. - Зарубіжний досвід забезпечення окремо взятих прав осіб з інвалідністю (2017)
Шеховцова Б. В. - Сучасний стан правового забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю (2017)
Штепенко В. М. - Правове регулювання трудових відносин в Україні (2017)
Джафарова О. В. - Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав (2017)
Кобзар О. Ф. - Взаємодія – невід’ємна складова управління в правоохоронній діяльності (2017)
Манжула А. А. - Поняття та сутність провадження у справах про проступки проти громадського порядку (2017)
Пєтков С. В. - Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку, Спицька Л. В. (2017)
Шатрава С. О. - Ступінь наукової розробленості проблеми сутності та значення запобігання корупції в органах національної поліції (2017)
Дегтярьова С. В. - Податки як основний спосіб наповнення національного бюджету у сучасних умовах (2017)
Ковальов І. М. - Фізична підготовка в правоохоронних органах як складова фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання (2017)
Кондратенко В. М. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури (2017)
Окопник О. М. - Історичний розвиток виникнення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади (2017)
Шепетько С. А. - Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення запобігання та протидії корупції, Прокопченко С. І. (2017)
Буран О. А. - Адміністративно-правове регулювання інформаційної сфери (2017)
Вставська Т. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії тероризму в умовах проведення антитерористичної операції (2017)
Золотоноша О. В. - Перспективи фінансової децентралізації в контексті необхідності реформування системи влади в Україні (2017)
Іванов І. Є. - Провадження у справах про проступки: необхідність інноваційних змін (2017)
Кисельов Д. О. - Нормативно-правовий зміст і види податкової інформації (2017)
Колобишко В. В. - Права та свободи інвалідів як об’єкт адміністративно-правової охорони (2017)
Костяков І. А. - Проблеми адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності (2017)
Коханчук С. С. - Правове регулювання взаємодії громадських організацій інвалідів з суб’єктами публічної адміністрації в контексті визначення поняття та форми взаємодії (2017)
Молчанов Р. Ю. - Особливості адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, провадження за якими входить до компетенції патрульної поліції (2017)
Назарук С. Л. - Кваліфікаційно – дисциплінарна комісія прокурорів – вагомий крок на шляху до європейського співтовариства (2017)
Озерна І. В. - Забезпечення реалізації права на освіту як важлива складова діяльності органів державної влади (2017)
Сімчук В. П. - Основні напрями реформування податкової системи України (2017)
Ткаченко О. Ю. - Адмніністративно-правовий механізм реалізації державної політики у паливно-енергетичній сфері України: правова складова (2017)
Драгоненко А. О. - Аналіз норм міжнародного права щодо запобігання обігу порнографічної продукції (2017)
Мошняга Л. В. - Зарубіжний досвід криміналізації злочинів проти конституційних основ національної безпеки на прикладі кримінальних кодексів Азербайджанської республіки, республіки Вірменія, республіки Казахстан та Грузії (2017)
Волошина Ю. В. - Загально-соціальне запобігання погрозам застосування фізичного насильства: теоретичний підхід (2017)
Демідова В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики жорстокого поводження з тваринами (2017)
Поляруш С. І. - Міжнародний рух червоного хреста: правові аспекти становлення і співпраці з Україною (2017)
Гриценко В. Г. - Роль та значення патрульної поліції в забезпеченні безпеки дорожнього руху, Сибірцева Л. С. (2017)
Окопник О. М. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності у сфері забезпечення нормальної діяльності судів, Стеценко С. А. (2017)
Окопник О. М. - Правові проблеми інтеграції України до європейського союзу у сфері правоохоронних органів та шляхи їх вирішення, Тертична В. П. (2017)
Гриценко В. Г. - Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності в сучасних умовах реформування судової системи України, Шашкова А. О. (2017)
Atiushkina V. V. - Information provision of the control system of enterprise’s competitive potential based on marketing mix, Burko I. V., Karnaukh Y. M (2018)
Kholodnyi G. - Modern marketing problems and contradictions (2018)
Ptashchenko O. - Transformation of the global economic space in the present (2018)
Ter-Karapetyants Y. - Analysis of trends in the educational market of Ukraine (2018)
Timofieieva M. - Internally displaced persons: foreign experienceand its realization on the territory of Ukraine (2018)
Zyma O. - The influence of corporate printed editionson the formation and development of corporate culture (2018)
Бєлоусов Я. І. - Деякі аспекти формування інвестиційного потенціалув трансформаційній економіці України – соціально-економічний аспект, Бєлоусова Л. І., Івченко Ю. А. (2018)
Божанова В. Ю. - Теоретико-методологические основы антикризисного управления предприятиями в аспекте устойчивого эволюционного развития, Овечкина Е. А., Вахлакова В. В. (2018)
Бойченко Е. Б. - Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Денищенко Л. В. - Економічні та соціальні проблеми приєднаннясільських і селищних рад під час реформи децентралізаціїв регіонах України та шляхи їх подолання (2018)
Зима О. Г. - Фактори впливу на ринкову вартість людського капіталу, Афанасьєва О. М., Кошарна В. В. (2018)
Касаткіна М. В. - Вугільна промисловість Луганської області: проблеми та перспективи розвиту, Калюжна В. С., Красюк В. О. (2018)
Крамчанінова М. Д. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможностіпромислового підприємства, Кандаурова Ю. С. (2018)
Моргачов І. В. - Перші кроки відкриття власної справи:сучасні технології та дилеми, Чорна О. Ю., Держак Н. О. (2018)
Тімошин А. С. - Економіко-математичне забезпечення оцінки тенденційності розвитку економіки регіонів України, Давиденко В. М., Волков С. В. (2018)
Тяжкороб І. В. - Інструментарій розвитку просторових форм організаціїекономіки регіону, Літвінова І. М., Плетньов М. В., Попова І. А. (2018)
Усик В. І. - Фінансові правила та інституційна автономія:виклики нового українського університету (2018)
Чернявська Є. І. - Мотивація праці: поняття, сутність, місцев системі економічних відносин, Маслош О. В. (2018)
Шаріпова О. С. - Дослідження питань використання поняття "гармонізація" в сучасній науці, Шаріпова А. Г. (2018)
Швець Н. В. - Проблеми та шляхи підвищення енергоефективності в Україні:від виробництва до використання теплової енергії, Касаткіна М. В., Піддубна К. О. (2018)
Штапаук С. С. - Феномен самоорганізації економічної техноструктури (2018)
Щербатюк А. І. - Типи праці в галузі інформаційних технологій (2018)
Гринь Є. Л. - Феномен змін у діяльності підприємства (2018)
Білоус Я. Ю. - Аналіз міжнародного досвіду запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України, Галгаш Р. А. (2018)
Кoмaр Р. O. - Фaктoри впливу мiгрaцiї населення України в умoвaх єврoiнтeгрaцiї (2018)
Кривуля П. В. - Явные и неявные термины-оксюмороны как признак показательно парадоксального терминирования в сложных и эклектичных предметах исследования устойчивого развития, человеческого капитала, поведенческих и корпоративных финансов, Бородавка Н. Г., Омельченко А. Н. (2018)
Недопитанская Н. Н. - Модифицирующий эффект триадимефона на развитие предопухолевых состояний и опухолей в мультиорганном канцерогенезе у крыс, Баглей Е. А., Решавская Е. В., Лисовская В. С., Ткаченко Л. В. (2018)
Федченко О. В. - Біомаркери експозиції та ефекту фосфорорганічних сполук (огляд даних літератури та результати власних досліджень), Жмінько П. Г. (2018)
Колянчук Я. В. - Изучение гонадо- и репродуктивной токсичности карбендазима технического на самцах и самках крыс Wistar Han (2018)
Ткачук Т. В. - Вивчення історії синтезу та хімічної будови піретринів і синтетичних піретроїдів та мутагенна активність піретроїдів у тесті на індукцію мікроядер in vivo (огляд літератури та дані власних досліджень) (2018)
Горцева Л. В. - Оцінка ризиків для здоров'я людини пакувальних матеріалів для харчових продуктів і шляхи їх запобігання, Шутова Т. В., Мартинова О. С., Завальна В. В., Костюченко Т. П. (2018)
Харламова А. В. - Регламентація пластифікатору диізодецилфталату у повітрі робочої зони, Богоявленська В. Ф., Бичова О. Г. (2018)
Через роки та події. 20 років журналу "Сучасні проблеми токсикології" (2018)
Феномен Ісаака Трахтенберга. До ювілею Ісаака Михайловича Трахтенберга (2018)
Покликання. Анатолію Миколайовичу Строю – 70 років (2018)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Український журнал сучасних проблем токсикології" (2018)
Бушуєв C. Д. - Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури, Шкуро М. Ю., Козир Б. Ю. (2019)
Кононенко И. B. - Разработка веб-приложения для решения задачи выбора методологии управления проектом при нечетких исходных данных, Луценко С. Ю. (2019)
Kosenko V. V. - Method for analyzing and assessing the risk cost of an innovative project (2019)
Данченко О. Б. - Iнформаційна модель взаємодії стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків, Сепеда Гуаман Д. Ф. (2019)
Становська І. І. - Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління, Колеснікова К. В. (2019)
Муратулы К. - Оптимизация бизнес процессов в центре занятости населения, Джумадилова Ш. Г. (2019)
Проскурін М. В. - Модель системи управління ІТ-проектами на основі машинного навчання, Морозов В. В., Шелест Т. М. (2019)
Moldagulova A. N. - Modern approach in teaching project management for it specialists, Satybaldiyeva R. Zh. (2019)
Овсянкін А. М. - Вибір ефективних моделей системи управління вимогами в проектах (2019)
Ремешевська І. В. - Ідентифікація стейкхолдерів проектів впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях, Гурець Н. В. (2019)
Ігуменцева Н. B. - Системи "on-line підтримки" як складова стратегії реформування вищої освіти, Овсюченко Ю. В., Пересада О. В., Прібильнова І. Б. (2019)
Bushuyev S. - The space of competencies and emotional intelligence in innovation projects, Bushuiev D., Rusan N., Kozyr B. (2019)
Камысбаев М. К. - Применение проектного управления в АПК Казахстана, Шыныбеков Д. А., Мурзабекова С. В., Хусаинова М. Х., Мырзабаева Ж. Г. (2019)
Chimshir V. I. - Basic value of complex systems (2019)
Морозов В. В. - Дослідження моделей взаємодії процесів в ІТ-проектах на основі проактивного підходу, Кальніченко О. В. (2019)
Данченко О. Б. - Управління конфліктами наукового проекту, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2019)
Пітерська В. М. - Механізм формування портфелю наукових проектів закладів вищої освіти в рамках інноваційної діяльності (2019)
Зачко О. Б. - Моделі управління безпекою інфраструктурних проектів на стадії планування, Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2019)
Чернова Л. С. - Структурна модель системи управління програмами розвитку на підприємстві (2019)
Хрутьба В. О. - Огляд науково-теоретичних аспектів безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту, Зюзюн В. І., Неведров Д. С. (2019)
Луб П. М. - Узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур, Шарибура А. О., Сидорчук Л. Л., Пукас В. Л. (2019)
Тригуба А. М. - Особливості планування проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм, Боярчук В. М., Тригуба І. Л., Боярчук О. В., Рудинець М. В. (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Brodzka A. - Better governance through more transparency on advance cross-border tax rulings (2017)
Ferri Di Fabrizio L. - The pattern of fraudulent accounting: Ethics, external auditing and internal whistle-blowing process (2017)
Oinarov A. - Project management methodology in the public and private sector: The case of an emerging market, Eshimova D. (2017)
Al-Hiyari A. - A critical review of corporate governance reforms in Malaysia. Journal of Governance and Regulation (2017)
Atzori M. - Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary? (2017)
Szombati A. - Banking union through Hungarian eyes–assessment of a possible close cooperation (2017)
Yong W. - Assessing special economic zones in China with the multi-sided platform model, Chongsheng Y. (2017)
Sepahvand M. - Do regulators pay attention? An assessment of IT governance implementation in systemically important banks, Monfared H. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Sudibyo Y. A. - The role of local government in developing small and medium-sized enterprises, Suhardi Soesanto E., Soetjitro P. (2017)
El-Bannany M. - Factors influencing accounting conservatism in banks: the UAE case (2017)
Alshammary M. - Study of causality between civil aviation sector and economic development in Saudi Arabia (2017)
Khandelwal P. - The impact of oil prices on the banking system in the Gulf Cooperation Council, Miyajima K., Santos A. (2017)
Plastun A. - Volatility explosions and price prediction: case of oil market, Bashlai S. (2017)
Dao T. T. B. - Stakeholders approach on corporate governance and performance of Vietnamese manufacturing firms, Tran T. K. A. (2017)
Снітинський В. - Моніторинг антропогенно порушених земель львівського полігону твердих побутових відходів, Зеліско О., Хірівський П., Бучко А., Корінець Ю. (2018)
Захарів О. - Вплив добавок післяспиртової барди на щільність солом’яних пелет та інтенсивність утворення біогазу (2018)
Снітинський В. - Найпоширеніші види деревно-чагарникової рослинності парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва"Дублянський", Лисак Г., Хірівський П., Мазурак О. (2018)
Іванків М. - Видовий склад фітоценозу територій, прилеглих до складів агрохімікатів, Огородник Н., Бальковський В., Павкович С., Вовк С., Городиська І. (2018)
Качмар О. - Формування поживного режиму ґрунту в короткоротаційних сівозмінах, Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Щерба М. (2018)
Ткачук В. - Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого, Тимощук Т., Грицюк Н., Котельницька Г. (2018)
Іванюк В. - Вплив гербіцидів на продуктивність рижію посівного, Смалько А. (2018)
Панюра Я. - Впровадження принципів органічного землеробства на навчально-виробничому полігоні Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, Боруцька Ю., Рибак С., Чучко Т. (2018)
Лихочвор В. - Урожайність сортів нуту залежно від норм висіву, Пущак В. (2018)
Лихочвор В. - Вплив листкового підживлення на урожайність цукрового буряку, Дудар І., Бомба М., Литвин О., Дудар О. (2018)
Григорів Я. - Рижій ярий як перспективна олійна культура на ринку хрестоцвітих олійних рослин України (2018)
Литвин О. - Формування врожайності картоплі залежно від розміру садивних бульб в умовах західного лісостепу України, Влох В., Дудар І., Бомба М., Яромій Р. (2018)
Панасюк О. - Вплив удобрення на показники життєздатності насіння сої, Панасюк Р. (2018)
Форемна І. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна вівса голозерного сорту Авгол у західному лісостепу України, Лихочвор В. (2018)
Багай Т. - Способи усунення апікального домінування у бобів кормових в умовах західного лісостепу України (2018)
Сеник І. - Ботанічний склад люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від передпосівної обробки насіння, удобрення та позакореневих підживлень (2018)
Яровий Г. - Вплив схеми розміщення рослин на врожайність капусти кольрабі, Щербина Є. (2018)
Паламарчук І. - Вплив мульчування ґрунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України (2018)
Слободяник Л. - Ріст дерев інтродукованих сортів яблуні на підщепі М 9 в умовах лісостепу України (2018)
Гулько В. - Розмноження клонових підщеп груші в умовах Західного Лісостепу України, Гулько Б. (2018)
Рожко І. - Назви господарсько цінних видів роду FRAGARIA L, Гель І. (2018)
Маргітай В. - Якісні показники плодів стійких до парші старих сортів яблуні Закарпатської області (2018)
Бондаренко П. - Вплив сорто-підщепних комбінувань та умов року на якість плодів черешні в умовах Південного Степу України (2018)
Голячук Ю. - Ефективність фунгіцидів для захисту середньопізніх сортів картоплі в умовах навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету, Косилович Г. (2018)
Сахненко В. - Обґрунтування моніторингу шкідників пшениці озимої в лісостепу України, Сахненко Д. (2018)
Дереча О. - Ефективність сумісного застосування фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу, Грицюк Н., Бакалова А. (2018)
Лопушняк В. - Продуктивність топінамбура залежно від норми застосування осаду стічних вод на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, Якубовський Т., Грицуляк Г. (2018)
Фатєєв А. - Зміна структурного стану чорнозему звичайного за різних типів використання, Рябченко В. (2018)
Скрильник Е. - Енергетична оцінка ефективності застосування рідких органо-мінеральних добрив за вирощування ячменю ярого, Артем’ва К. (2018)
Оліфір Ю. - Динаміка окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою, Гавришко О., Партика Т. (2018)
Вега Н. - Вплив норм мінеральних добрив на зміну площі асиміляційної поверхні ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу, Полюхович М. (2018)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність гречки в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Павкович С. - Молочна продуктивність і жирнокислотний склад ліпідів молока за використання у раціоні корів "Байпас" олійних добавок, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я. (2018)
Онисковець М. - Активність ензимів системи глутатіону в еритроцитах коропа лускатого за дії плюмбуму, Лопотич Н., Скаб О. (2018)
Багдай Т. - Біологічні та екологічні особливості коропа лускатого (СYPRINUS CARPIO L.) у водних екосистемах та аквакультурі, Панас Н., Качмар Н. (2018)
Федяєва А. - Особливості росту й розвитку чистопородних і помісних тварин (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Mohan D. - Social choice theory and its application in a human rights based approach to development (2017)
Carrothers A. - The Impact of Hedge Fund Activism on Target Firm Performance, Executive Compensation and Executive Wealth (2017)
Pezzuto I. - An Analysis of the Recent Eurozone Recovery: is It Sustainable? (2017)
Pichet E. - Defining and Selecting Independent Directors (2017)
Shimizu K. - Technological Development in Automotive Industry and Transformation in Corporate Governance System (2017)
Long H. - Shanghai Pilot Free Trade Zone: A Test For Renminbi Internationalization? (2017)
Mozghovyi Y. - A book review: "Introducing Islamic banking in new markets" (2017)
Попович Я. М. - Клінічна оцінка результатів лікування тромбозів у системі нижньої порожнистої вени (2018)
Бисага Н. Ю. - Обґрунтування симптоматичної терапії у вагітних із доброякісною патологією шийки матки, Корчинська О. О. (2018)
Бисага Н. Ю. - Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі, Корчинська О. О. (2018)
Больбот Ю. К. - Значення дефіциту вітаміну D у формуванні повторних епізодів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку, Годяцька К. К., Бордій Т. А. (2018)
Торохтін О. М. - Протосимптоми – дезінтегровані симптоми – метрична основа аналітичної медицини (2018)
Торохтін О. М. - Багатогранність клінічних ефектів, спричинених фармакологічними чинниками – опосередкований доказ конформаційної варіабельності активних сайтів рецепторів, Різак Г. В. (2018)
Маляр В. А. - Патогенетичні аспекти пізніх абортів у жінок із недеференційованими дисплазіями сполучної тканини на тлі порушень мікробіоценозу піхви, Маляр В. В., Цмур О. В., Маляр В. В. (2018)
Горленко О. М. - Динамічне моделювання показників функції щитоподібної залози у дітей під впливом суплементації комплексом йоду з селеном, Пушкаш Л. Ю., Девіняк О. Т., Томей А. І., Студеняк В. М. (2018)
Майданник В. Г. - Вплив L-аргініну на стан мікроциркуляторного русла у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Шевченко Т. А., Корнійко Л. Ю., Гавриленко Ю. В. (2018)
Горленко О. М. - Вплив препаратів есенціальних фосфоліпідів на функціональні показники у дітей з артеріальною гіпертензією, Сочка Н. В., Дебрецені О. В., Радовецька Г. В., Ленченко А. В., Александров О. Ю., Переста М. І., Брич В. В., Піріді В. Л. (2018)
Савка Ю. М. - Синдром професійного вигорання у медичних працівників м. Ужгород, Сливка Я. І., Поляк-Митровка І. І., Райко О. Ю., Савка Г. С. (2018)
Маляр В. - Рецензія на "Бібліографічний покажчик Новак Андрій (Ендре): до 167-ї річниці від дня народження та 150-річчя від заснування Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака" (автор – Н. С. Вакула) (2018)
Кубаш Н. В. - Роздуми про життя, безсмертя, вічність (пам’яті черниці Серафими (Дудаш) (2018)
Андрусів Ю. М. - Оцінка ефективності застосування електроножа в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Рожко М. М., Пюрик В. П., Ярмошук І. Р. (2019)
Бакалець О. В. - Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією, Мудра А. Є., Олещук О. М. (2019)
Бульбук О. В. - Поширеність і топографічна характеристика дефектів твердих тканин зубів у пацієнтів, які проживають на прикарпатті (2019)
Василюк С. М. - Синдром діабетичної стопи. діабетична периферійна невропатія, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Осадець В. С., Кримець С. А., Василюк А. С. (2019)
Вакалюк І. П. - Ефективність метаболічної терапії при коморбідному стані – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі, Середюк Н. М., Вацеба М. О. (2019)
Возіанова С. В. - Визначення тактики лікування хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошов з урахуванням клініко-імуногістохімічних показників тяжкості перебігу хвороби, Дядик О. О., Бойко В. В., Радкевич Я. С. (2019)
Войчишин Л. І. - Дослідження ефективності впливу прогрaми фізичної реaбілітaції нa функціонaльний стaн хребтa осіб із сутулістю (2019)
Virstyuk N. G. - Nephropathic characteristics in patients with diabetes mellitus type 2 and essential hypertensive disease, Іkwuka А. О. (2019)
Готюр О. І. - Кожен пацієнт має право на максимально якісні та безболісні медичні процедури, Влашин Х. В. (2019)
Дрогомерецька О. І. - Сучасні підходи до діагностики глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у хворих на бронхіальну астму (2019)
Коломійцев В. І. - Порівняльний аналіз віддалених результатів різних методів інтервенційного лікування хворих з кістозно-зміненими вузлами щитоподібної залози, Маріна В. Н., Костюк О. В. (2019)
Курилів Г. М. - Оцінка імунологічних порушень у хворих на в-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію, Дрогомерецька О. І., Якубовська І. О. (2019)
Клименко А. О. - Залежність функціонального стану тимусу від впливу біоелемента цинку як фактора неспецифічного імунного захисту організму, Струк О. А., Клименко Ю. А. (2019)
Левченко В. А. - Вплив метеорологічних чинників у передгір'ї карпат на частоту виникнення гіпертонічних кризів у різні сезони року, Гордійчук Л. І., Левченко Л. В., Зарівна І. В., Свистун І. І. (2019)
Литвинець Є. А. - Цитомегаловірусна інфекція. нове в етіології хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2019)
Мельничук Г. М. - Сучасні засоби догляду за ротовою порожниною, жувальні гумки.правила їхнього використання, Кушніренко М. О., Мельничук А С., Кашівська Р. С., Літинська О. В. (2019)
Нестерак Р. В. - Роль сугестивної терапії у відновному лікуванні хворих після гострого коронарного синдрому (2019)
Ординський Ю. М. - Стрес-лімітуючі механізми адаптації до іммобілізаційного стресу високорезистентних до гіпоксичної гіпоксії самців і самиць щурів, Рябоконь М. О., Денефіль О. В., Болюх О. О. (2019)
Пантус А. В. - Аналіз хірургічних методик та підходів усунення дефектів кісток лицевого скелету, Рожко М. М., Ярмошук І. Р., Когут В. Л., Солоджук Ю. І. (2019)
Панчук О. В. - Ліпоабдомінопластика – комплексний метод корекції дефектів передньої черевної стінки, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Сімонов В. Ф., Донець Є. Г., Бик П. Л., Огороднік Т. О. (2019)
Поясник I. М. - Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень (2019)
Проць Г. Б. - Аналіз стану зубощелепного апарату хворих з генералізованим пародонтитом та дефектами зубних рядів, Рожко М. М. (2019)
Рожко М. М. - Патологічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ротовій порожнині, Керзюк О. П. (2019)
Рожко М. М. - Рентгенологічне обґрунтування використання малоінвазивного методу лікування радикулярних кіст щелеп, Яців Т. З., Пантус А. В., Ярмошук І. Р., Когут В. Л. (2019)
Синоверська О. Б. - Шкільна дезадаптація у дітей: передумови розвитку, механізми виникнення та клінічні прояви, Осадець Н. Б. (2019)
Сніжко С. С. - Визначення мікрофлори та чутливості до антибактеріальних препаратів у хворих із гострим гнійним медіастинітом (2019)
Тимофійчук І. Р. - Вплив естрогенів на проокисно-антиоксидантну систему лімбічних структур головного мозку, Семененко С. Б., Савчук Т. П., Юрків О. І., Слободян К. В. (2019)
Чайковська Т. В. - Ефективність застосування гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води при дисфункціональних станах підшлункової залози у хворих з хронічною гастроентерологічною патологією та різним рівнем ризику цукрового діабету, Гайсак М. О., Дичка Л. В., Ляхова О. Б., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Голубка О. П, Гіттер Л. М. (2019)
Ціфринець О. І. - Діагностична цінність комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії при місцевих ускладненнях гострого панкреатиту, Денисенко В. М. (2019)
Чурпій І. К. - Реабілітаційний потенціал санаторно-курортного комплексу "Моршинкурорт", Голод Н. Р., Федірко А. М., Мельник О. В. (2019)
Чурпій І. К. - Фізична реабілітація при гіперактивності у дітей різного віку, Фіцич М. В. (2019)
Боднарук Ю. Б. - Поєднання інтерактивних форм навчання та мультимедійних технологій на курсі "дитяча стоматологія" навчально-наукового інституту післядипломної освіти івано-франківського національного медичного університету (2019)
Karatieieva S. Yu. - Practical classes with foreign students in the surgical department, Plesh I. A., Muzyka N. Ya., Kshanovska G. I., Antoniv A. A. (2019)
Пудова С. С. - Оцінка сили впливу причин на вибір майбутньої професії студентами-фармацевтами, Шпільчак Л. Я., Назаренко Н. С. (2019)
Tymochko N. B. - Interactive education methods use during internal medicine teaching of 6-year students (2019)
Tymoshchuk O. V. - Modern principles of innovative educational technologies use in the masters of medicine training (2019)
Skakun O. Z. - Atrioventricular type i heart block associated with pseudo-pacemaker syndrome: a case report, Fedorov S. V., Verbovska O. S., Tverdokhlib I. Z. (2019)
Нагорна А. М. - Епідеміологічні дослідження професійного здоров'я в Україні, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2018)
Basanets А. V. - The state of the bone tissue in miners with chronic lumbosacral radiculopathy, Lashko О. М., Gvozdetskyi V. A. (2018)
Андрущенко Т. А. - Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості, Соловйов О. І., Мартиновська Т. Ю., Чуй Т. С., Гончаров О. Е. (2018)
Рубцов Р. В. - Значимість деяких змін показників запалення у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Варивончик Д. В. - Науково­освітнє партнерство в напрямі медицини праці між Національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та Інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи, Пишнов Г. Ю., Стеренбоген М. Ю., Мішенін А. Б., Безвербний П. С., Еджибія О. М. (2018)
Капустник В. А. - Досвід міжнародної співпраці у вирішенні актуальних медико­біологічних проблем гігієни праці та екології, Завгородній І. В., Беккельманн І., Літовченко О. Л., Лалименко О. С. (2018)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2018)
Яворовський О. П. - З історії кафедри гігієни і екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Інституту медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: науково­дослідні, кадрові та освітні аспекти спільної виробничої діяльності й співробітництва Брухно, Паустовський Ю. О., Никитюк О. А., Шевцова В. М., Гончарук Г. О., Зенкіна В. І., Веремей М. І., Шкурко Г. А., Солоха Н. В., Брухно Р. П. (2018)
Дмитруха Н. М. - Слово про Вчителя, Старшого Друга та Наставника. До 95-річчя з дня народження та 70 років наукової діяльності видатного вченого в галузі профілактичної медицини та токсикології академіка НАМН України І. М. Трахтенберга, Короленко Т. К., Краснокутська Л. М. (2018)
Відомості щодо рецензентів у 2018 році (2018)
Інформація для рецензентів (2018)
До відома авторів (2018)
Бардецький А. Б. - Етюди до характеристики поселення ранньозалізного віку Хрінники — Шанків Яр (2019)
Рейда Р. М. - Конструктивні характеристики інгумаційних поховань черняхівської культури Шишацького могильника, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2019)
Мизгін К. В. - Знахідки римських монет на Волині: основні категорії та особливості розповсюдження (до проблеми регіонального вивчення) (2019)
Прищепа Б. А. - Формування ранньослов'янських поселенських структур за матеріалами досліджень пам'яток другої половини І тис. басейну р. Горині (2019)
Пуголовок Ю. Ю. - Південний рубіж роменської культури (2019)
Борисов А. В. - Дослідження Пороської археологічної експедиції ІА НАН України (1945—2016 рр.) (2019)
Скиба А. В. - Пастирське городище: керамічний комплекс із засипки внутрішнього рову (за результатами досліджень у 2017 р.), Баранов В. І. (2019)
Петраускас А. В. - Дослідження середньовічного кургану поблизу с. Тепениця (до питання про кургани з кам'яними конструкціями у Середньому Подніпров'ї), Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Павленко С. В. (2019)
Чміль Л. В. - Дослідження багатошарового поселення Іванків 3 у 2014—2015 рр., Козюба В. К., Оленич А. М. (2019)
Плавінскі М. А. - Раскопкі курганнага могільніка Кастыкі ў вярхоўях Віліі ў 1973 годзе, Сцяпанава М. І. (2019)
Біляєва С. О. - Археологічні дослідження городища Тягинка: деякі результати та завдання (2019)
Готун І. А. - Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів, Казимір О. М. (2019)
Ієвлєв М. М. - Археологічні дослідження в м. Малин Житомирської обл. в 2017 р., Петраускас А. В., Тімошенко В. І. (2019)
Козюба В. К. - Нові пам'ятки Києва Х—ХVIII ст. (матеріали до археологічної карти) (2019)
Шультце Э. - Гончарные горны западного и восточного регионов черняховской культуры: новые материалы к вопросу организации гончарного производства, Любичев М. В. (2019)
Володарець-Урбанович Я. В. - Про один тип прикрас голови у слов'ян: за матеріалами Малоржавецького та Мартинівського скарбів (2019)
Манігда О. В. - Переваги використання геоінформаційних технологій при фіксації археологічних об'єктів, Гнера В. А. (2019)
Бончковський О. С. - Палеопедологічні дослідження на археологічній пам’ятці Хрінники (Шанків Яр) (2019)
Оленич А. М. - Ранньослов'янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідження, Сергєєва М. С., Куцоконь Ю. К., Горбаненко С. А. (2019)
Комар О. В. - Досвід використання радіокарбонного методу для датування ранньослов'янських пам'яток України (1970—1987 рр.) (2019)
Козак О. Д. - Дитячий "цвинтар" ХІ—ХІІ ст. на Подолі (2019)
Пшеничний Ю. Л. - Матеріали до вивчення рибальського промислу у Дубні в XVI—XVIIІ ст. (2019)
Короткий звіт про конференцію "Археологія Волині. Господарство. Ремесло. Культ" у 2017 р. (А. Панікарський) (2019)
Конференція "Слов’яно-руська археологія: новітні дослідження 2017 р." — відродження давньої традиції проведення наукових обговорень новітніх археологічних досліджень зі слов’яно-руської проблематики (В. Івакін, І. Зоценко) (2019)
Дейко Р. Д. - Нейропептиди та їхнє місце в лікуванні захворювань нервової системи (частина II), Штриголь С. Ю. (2018)
Кметь О. Г. - Стан глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в структурах головного мозку щурів зі скополамін-індукованою нейродегенерацією після введення карбацетаму, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С. (2018)
Беленичев И. Ф. - Антиоксидантные свойства модуляторов HSP70 в условиях церебральной ишемии, Била Ю. В. (2018)
Бондарєв Є. В. - Стреспротекторна дія препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої загальної холодової травми, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2018)
Demchenko S. A. - Synthesis and antiviral activity of derivatives of 1-(41-chlorophenyl)-3-aryl-3-hydroxy-2,5,6,7,8,9- hexahydro-3Н-imidazo|1,2-а|azepinium for Flu A H1N1 California/07/2009 and Flu A H3N2 Brisbane/10/2007, Yadlovskyi O. E., Bobkova L. S., Demchenko А. M. (2018)
Литкін Д. В. - Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на постпрандіальну глікемію та вміст фруктозаміну в сирійських хом’ячків на тлі експериментального метаболічного синдрому (2018)
Маньковська І. М. - Корекція фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном мітохондріальної дисфункції печінки щурів за умов ротенонової інтоксикації, Гончар О. О., Носар В. І., Братусь Л. В., Карабань І. М. (2018)
Яцина А. И. - Влияние эстрадиола и тестостерона на сократительную активность мочевого пузыря крыс, Паршиков А. В., Вастьянов Р. С., Костев Ф. И., Данова И. В. (2018)
Зайченко Г. В. - Частота поліморфізму гена цитохрому Р-450 3А4 серед дітей з фармакорезистентними формами епілепсії, Танцура Є. О. (2018)
Кечин И. Л. - Сравнительная фармакодинамика амлодипина при ректальном и энтеральном путях введения у больных с синдромом легочной гипертензии на фоне кардиальных гипертензивных кризов (2018)
Ісаак Михайлович Трахтенберг. Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2018)
Гельмбольдт В. О. - Розчинність 2-, 3-, 4-карбоксиметилпіридинію, 2-аміно-4,6-дигідрокси­піри­мідинію та октенідину гексафторосилікатів, Шишкін І. О. (2019)
Драпак І. В. - Фармакофорне моделювання ряду 3,5-дизаміщених похідних (4-метил/R-феніл-3H-Тіазол-2-ІЛІДен)-R1-феніл/циклогексил-амінів із кардіопротекторною активністю (2019)
Чабан Т. І. - Синтез деяких похідних 3-(5-меркапто-|1,3,4|оксодіазол-2-іл-метил)-5,7-диметил-3H-тіазоло|4,5-b|піридин-2-ону як потенційних біологічно активних речовин (2019)
Матійчук Ю. Е. - Синтез та протипухлинна активність 2-(1h-бензімідазол-2-іл)- і 2-бензтіа­зол-2-іл-3-(5-арилфуран-2-іл)акрилонітрилів, Огурцов В. В., Матійчук В. С. (2019)
Цикало Т. О. - Макро- та мікроскопічне вивчення Camelina sativa (l.) Crantz, Тржецинський С. Д. (2019)
Vronska L. V. - Amino acid profile of phaseolus vulgaris pods and dry extract prepared of them, Demyd А. Ye. (2019)
Лисюк Р. М. - Морфолого-анатомічне дослідження трави астрагалу солодколистого (Astragalus glycyphyllos L.), Ковальська Н. П. (2019)
Гриновець І. С. - Розробка складу та технології зубної пасти з метилсаліцилатом, Шостак Т. А., Яремишин Ю. В., Гриновець В. С. (2019)
Пругло Є. С. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток метиламонію 2-|(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо|ацетату методом вологої грануляції, Бідненко О. С. (2019)
Бурмака О. В. - Валідація ВЕРХ-методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті (2019)
Літвінова О. В. - Актуальність впровадження механізмів державно-приватного партнерства при реалізації інноваційних проектів зі створення лікарських засобів, призначених для лікування соціально загрозливих захворювань, Посилкіна О. В. (2019)
Слободянюк М. М. - Маркетинговий підхід до удосконалення управління інноваційним продуктовим портфелем фармацевтичного підприємства, Самборський О. С., Гаврищук Л. М. (2019)
Онищук Л. В. - Дослідження впливу потенційного лікарського засобу з протизапальною та протимікробною активністю на структурні зміни слизової оболонки піхви на моделі травматичного вагініту, Ніженковська І. В., Савосько С. І. (2019)
Паращук Е. А. - Визначення антимікробної активності бедринцю ломикаменевого екстракту густого, Ткачук Н. І., Марчишин С. М., Козир Г. Р. (2019)
Світлій пам’яті Безуглого Петра Овксентійовича (2019)
Світлій пам’яті Тихонова Олександра Івановича (2019)
Верхівкер Я. Г. - Методологія розробки нормативної документації, адаптованої до європейського законодавства, Мирошніченко О. М. (2016)
Голінська Я. А. - Желе із соку коріння селери (2016)
Безусов А. Т. - Розробка способу одержання продуктів із біохімічно модифікованих пектинових речовин поліфенолами рослинної сировини, Нікітчіна Т. І., Саркісян Г. О. (2016)
Ряшко Г. М. - Аналіз енергозберігаючих технологій в ресторанному господарстві, Крусір Г. В., Новічкова Т. П. (2016)
Горобець О. М. - Використання екстрактів з вичавок хеномелесу в технології виробів з дріжджового тіста, Хомич Г. П., Ткач Н. І. (2016)
Левченко Ю. В. - Розробка технології солодких соусів з використанням топінамбуру та хеномелесу, Хомич Г. П., Олійник Н. В. (2016)
Герасим А. С. - Вивчення функціональних особливостей фаршевих виробів з прісноводних риб, Кушніренко Н. М. (2016)
Памбук С. А. - Товарознавча оцінка та розробка пропозицій щодо якості рибних пресервів (2016)
Антипина Е. А. - Функциональные ингредиенты на основе кофейного шлама (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використання комбікорму з різною нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору (2016)
Калмикова І. С. - Розробка раціональної технології застосування хітозану у виноробстві (2016)
Мельник І. В. - Інтенсифікація процесу зброджування пивного сусла в умовах виробництва ТОВ "Пивоварня "Опілля", Чуб С. А. (2016)
Ватренко О. В. - Аналіз виходу СО2 при бродінні виноградного сусла періодичним способом, Вігуржинська С. Ю. (2016)
Ткаченко Н. А. - Інноваційна технологія виробництва білкового кисломолочного продукту дитячого харчування, Дюдіна І. А., Грегуль Л. А. (2016)
Шарахматова Т. Є. - Підбір жирових компонентів для сумішей морозива з комбінованим складом сировини, Танасова Г. С. (2016)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочно—рисових сумішей йогуртовими заквасками, Чагаровський О. П., Ізбаш Є. О., Копійко А. В. (2016)
Азарова Н. Г. - Підвищення споживних властивостей рубаних напівфабрикатів із м'яса індика, Стамікосто С. С., Агунова Л.В. (2016)
Ковальчук Д. А. - Оценка энергетической эффективности газового конденсационного водогрейного котла как объекта управления, Мазур А. В., Гудзь С. С. (2016)
Ярошенко В. М. - Історична місія Саді Карно, Мілованова В. В. (2016)
Милованова В. В. - Новый метод охлаждения лопаток газотурбин, Ярошенко В. М. (2016)
Колесниченко Н. А. - Аналитическое исследование процесса теплопроводности при интенсивном нагреве плотных тел, Волгушева Н. В., Бошкова И. Л. (2016)
Солодкая А. В. - Изучение процессов теплопереноса в теплообменнике с гранулированной насадкой (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Matias D. - Regularity of structuralization of jelly mammelade on agar polyeshaharides and pectins with low content of sugars, Kambulova Ju., Goncharuk O. (2018)
Ahmed T. - Evaluation of quality and antioxidant activity of developed instant black tea and commercial tea (camellia sinensis) available in Bangladesh, Sarwar N. (2018)
Peshuk L. - Influence of thermal processing by steam convector of the pickled game meat, Gorbach O., Galenko O., Budnik N. (2018)
Grek O. - Determination of biologically active substances in protein-berry concentrates, Onopriichuk O., Pshenychna Т., Tymchuk A. (2018)
Yasinska I. - Impact of germination conditions on antioxidant properties and protein content in lentils (Lens culinaris) of Ukrainian cultivars, Ivanova V. (2018)
Nedelkoska D.N. - Dietary calcium intake and bone mineral density among Macedonian women, Tefova T., Uzunoska Z. (2018)
Yevtushenko O. - Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management, Siryk A. (2018)
Berezianko T. - Problems of innovative development of the system of Ukraine (2018)
Gavva O. - Object-oriented design of packaging machines on the principles of mechatronics, Kryvopiias-Volodina L., Kokhan O. (2018)
Abstracts (2018)
Instructions for authors (2018)
Contents of Volume 6 (Year 2018) (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bazhay-Zhezherun S. - Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose, Simakhina G., Bereza-Kindzerska L., Naumenko N. (2019)
Zabolotets A. - Morphological characteristics of starch granules of Eastern and Central European potato varieties (Solanum Tuberosum), Litvyak V., Yermakou A., Ospankulova G. (2019)
Ivanova T. - Extracts from physalis leaves (Physalis peruviana L.) for prospective application in medicine and cosmetics, Popova V., Mazova N., Stoyanova A., Damyanova S. (2019)
Rege S.A. - Structure activity relationship of tautomers of curcumin: a review, Arya M., Momin Sh.A. (2019)
Yukalo V. - Characteristics of proteolytic processes during the isolation of natural casein phosphopeptides, Krupa O., Storozh L. (2019)
Polumbryk M. - Surface morphology of soybean, pea, whey protein isolates, and their dried gels, Shestel O., Yatsenko O., Yuschenko N., Kuzmyk U. (2019)
Nosenko T. - Effect of hydrolytic enzymes pretreatment on the oil extraction from pumpkin seeds, Vovk G., Koroluk T. (2019)
Yudina T. - Substantiation of rational modes of semi-finished milk-plant stuffings freezing, Gnitsevych V., Nazarenko I. (2019)
Pirog T. - Application of surface-active substances produced by Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 for the treatment of vegetables, Beregova K., Geichenko B., Stabnikov V. (2019)
Skrotskyi S. - Influence of nanoparticles on the solventogenesis of bacteria Сlostridium beijerinckii ІМV В-7806, Clostridium acetobutylicum ІМV В-7807, Voychuk S., Khomenko L., Vasyliuk O., Pidgorskyi V. (2019)
Huliienko S. - Influence of operating pressure on concentration polarization layer resistance in revers osmosis, Leshchenko O. (2019)
Mazurenko O. - Method of thermometric determination of thermophysical characteristics of thermolabs materials, Kharchenko L., Kolomiets D., Mazurenko O. (2019)
Strelchenko L. - Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples obtained by the convection-thermoradiation method of drying, Dubkovetskyi I., Malezhyk I. (2019)
Kaletnik H. - Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing, Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Yu., Malicki M. (2019)
Jurkenaite N. - Lithuanian carrot market: production, foreign trade, and price transmission issues, Paparas D. (2019)
Abstracts (2019)
Instructions for authors (2019)
Вихідні дані (2019)
Івахно О. П. - Сучасні методичні підходи до нормування харчування дитячого населення в Україні, Козярін І. П. (2018)
Арустамян О. М. - Особливості харчування працівників локомотивних бригад, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю., Ткачишина Н. Ю. (2018)
Шепельская Н. Р. - Идентификация опасности репродуктивной токсичности восьми образцов пестицида карбендазима, Иванова Л. П., Григоренко Л. И. (2018)
Куцак А. В. - Соціально-гігієнічний моніторинг здоров’я дітей в аспекті оцінки радіаційного ризику через радон-222, Севальнєв А. І., Костенецький М. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - Токсиколого-гігієнічна оцінка безпечності шприців ін’єкційних, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Харченко О. А., Строй А. М., Терещенко Н. В., Юрченко Т. В., Хомак С. О., Бойко Н. І. (2018)
Фоменко А. Є. - Удосконалення управління каналами відеопотоків в системі "диспетчер – патрульний поліцейський", Вишня В. Б. (2018)
Шинкаренко І. Р. - Етапи формування моделей оперативно-розшукової діяльтності сил правопорядку та спецслужб на теренах України (2018)
Дніпров О. С. - Окремі аспекти взаємодії Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічного порядку (2018)
Іваниця А. В. - Методологічні аспекти діяльності Національної поліції України (2018)
Швець Д. В. - Взаємозв’язок правосвідомості і моралі в діяльності працівників поліції України як чинник протидії професійній деформації (2018)
Турчанікова Г. О. - Нормативно-правове регулювання форм службово-бойової діяльності підрозділів Національної поліції України: постановка проблеми (2018)
Балинська О. М. - Опіка і піклування у Другій Речі Посполитій (1918–1939) та Українській РСР: порівняльний аналіз, Рудий Н.Я. (2018)
Барабаш О. О. - Ціннісно-правові властивості юридично значущої поведінки (2018)
Грицай І. О. - Гендерні аспекти забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект (2018)
Марчук М. І. - Особливості еволюції правового статусу прокуратури в Республіці Польща (2018)
Мінченко О. В. - Зв'язок деонтичної логіки і юридико-лінгвістичних знань (2018)
Орлова О. О. - Визначення складових доктрини "мінімального рівня жорстокості" як критерію виокремлення катування від нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання (2018)
Пайда Ю. Ю. - Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини (2018)
Сердюк І. А. - Реалізація норм права: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2018)
Соколов О. М. - Правове регулювання процесу внутрішнього переміщення осіб в Україні: історичний аспект (2018)
Талдикін О. В. - Форма держави відповідно до Пактів і конституції прав і вольностей Запорозького Війська (2018)
Баган Я. Й. - Становлення та розвиток законодавства у сфері функціонування авіаційного транспорту: історико-правовий екскурс (2018)
Гуменюк К. П. - Зміст права на розпорядження відумерлою спадщиною (2018)
Журавель О. А. - Принципи реалізації права громадян на самозахист (2018)
Захарова О.В. - Суспільна мораль як об’єкт адміністративно-правової охорони (2018)
Коптєв А. М. - Напрями діяльності сервісних центрів МВС України та класифікація адміністративних послуг, що ними надаються у сфері безпеки дорожнього руху (2018)
Коротаєв В. М. - Порівняльний аналіз адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичного дослідження в зарубіжних країнах (2018)
Костенко О. М. - Проблемні питання здійснення моніторингу публічних закупівель Державною аудиторською службою України (2018)
Яромій І. В. - Історико-правове дослідження становлення інституту порушення митних правил в Україні (2018)
Шаблистий В. В. - Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинення корупційного правопорушення (2018)
Бурдега Р. В. - Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України (2018)
Волошина Ю. В. - Теоретичний аналіз спеціально-кримінального запобігання погрозам застосування фізичного насильства (2018)
Голубош В. В. - Форми об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2018)
Єфімов М. М. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (2018)
Плетенець В. М. - Особливості використання невербальної інформації у подоланні протидії досудовому розслідуванню (2018)
Федченко В. М. - Теоретико-прикладні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів (2018)
Демідова В. В. - Криміналістична характеристика жорстокого поводження з тваринами: поняття та сутність (2018)
Кирюха Д. Є. - Сутність та система криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2018)
Коцюба С. А. - Криміналістична характеристика слідової картини у справах про незаконне заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
Кузьменко А. С. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з особистісних джерел при розслідуванні квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами (2018)
Кулянда М. І. - Напрями вдосконалення апеляційного провадження в Україні (2018)
Мрочко Р. М. - Проблемні питання взаємодії слідчих і оперативних підрозділів у кримінальних провадженнях про сутенерство, учиненого організованою групою (2018)
Поцілуйко В. М. - Підстави та порядок застосування кримінально-процесуального та адміністративного затримання особи (2018)
Птушкін Д. А. - Криміналістична характеристика особи, яка вчзиняє шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна громадян (2018)
Цибенко О. С. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні незаконного заволодіння автомобілем, учиненого із подоланням систем захисту (2018)
Чіпець О. І. - Використання можливостей оперативних підрозділів під час слідчого огляду при розслідуванні незаконного переміщення вогнепальної зброї (2018)
Рецензії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Rashkivska I. - Harmonization of quality systems OECD GLP and National State Standart ISO/IEC 17025 in Ukraine, Prodanchuk M., Prokopenko L., Zhminko P., Nedopytanska N., Bubalo N., Kolianchuk Y., Usenko T., Zuzanska E. (2019)
Чміль В. Д. - Нагальність проблеми визначення ПАВ у продуктах харчування згідно з нормативами ЄС, Голохова О. В., Видрін Д. Ю., Крук В. І. (2019)
Власик Л. Й. - Підвищення дієвості профілактичних втручань з контролю маси тіла у рамках профілактики неінфекційних захворювань, Сухолотюк А. Л., Христич Т. М. (2019)
Omelchuk S. - Forecastins the risk of bifenthrin-based insecticides for human health when consuming agricultural products grown after their application, Vavrinevych O., Antonenko A., Bardov V. (2019)
Колодніцька Т. Л. - Шляхи зменшення тягаря хвороб харчового походження, Селезньова В. О. (2019)
Дуфинець В. А. - Оптимізована сучасна регіональна система надання офтальмологічної допомоги населенню в умовах багатоукладності охорони здоров’я, Грузєва Т. С. (2019)
Зайцев В. В. - Встановлення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, Рублевська Н. І., Рублевський В. Д. (2019)
Тимофійчук І. Р. - Аналіз харчових раціонів студентів-медиків на основі принципів раціонального харчування, Семененко С. Б., Савчук Т. П., Піддубна А. А., Борейко Л. Д., Семененко В. В. (2019)
Кушнір О. В. - Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Грачова Т. І., Фундюр Н. М., Жуковський О. М., Іфтода О. М., Селезньова В. О., Колодніцька Т. Л. (2019)
Дячук М. Д. - Моніторинг захворюваності на хвороби сечостатевої системи як основа для обгрунтування лікувально-профілактичних заходів, Грузєва Т. С. (2019)
Тащук В. К. - Ефективність L-аргініну при артеріальній гіпертензії, Власик Л. І., Хребтій Г. І. (2019)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Єдине здоров’я та проблеми харчування України" (2019)
Любченко О. М. - Соціальна сутність дозвілля в античній Греції (2016)
Шеретюк Р. М. - Шкільний театр у контексті культурно-освітньої діяльності ордену піарів на Волині (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Вишневська Г. Г. - Традиційні обряди звичаєвого права у контексті збереження та популяризації історико-культурної спадщини України, Гаєвська Т. І. (2016)
Грінберг Л. Ф. - Культурологічна концепція П. О. Куліша (2016)
Дабло Л. Г. - Культурологічна складова наукового доробку в багатовекторній діяльності Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Богатікова О. В. - Громадська діяльність Г. Павлуцького як складова розбудови українського культурного простору кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Давва В. В. - Українська культура в умовах ідеологічної боротьби 1917-1920 років (2016)
Фарина О. В. - Культуротворчі рефлексії греко-католицького духовенства в історіософській парадигмі Східної Галичини 1921-1946 років (2016)
Холодинська С. М. - Концепція деструкції Михайля Семенка та трансгресивний досвід Жоржа Батая: потенціал паралельного аналізу (2016)
Кригіна О. В. - Метричні книги: вимоги та особливості ведення (2016)
Нікольченко Ю. М. - Берестецька битва 1651 року у наукових публікаціях документознавчого характеру в Україні: моніторинг інформаційного потоку (2016)
Лучанська В. В. - Культурогенез еволюції взаємовідносин людини й природи (2016)
Причепій Є. М. - Моделі космосу в орнаментах Подільських рушників, Причепій О. Є. (2016)
Кухаренко О. О. - Дослідження національної обрядовості за допомогою структури весільного циклу (2016)
Маркова О. М. - Музыкальная культурология как дисциплина музыкальной высшей школы (2016)
Бабушка Л. Д. - Ритуальна та ігрова домінанти в просторах свята й фестивації: культурологічний аспект (2016)
Волкова Г. В. - Ритуал як культурний феномен і основа освітньо-творчих акцій (2016)
Гайдукевич К. А. - Масове свято як соціокультурний феномен (2016)
Чернишевич Н. І. - Масове видовище: символічний зміст та форми (2016)
Морозова О. В. - Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу, Морозова Т. П. (2016)
Карпова Л. О. - Комунікативний аспект міжнародної практики художньої культури (2016)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі творчості О.Богомазова і художників "Краківської групи") (2016)
Доброєр Н. В. - Код культури як механiзм самореалізації особистості (2016)
Дихнич Л. П. - Гендерне тло у сучасних дослідженнях моди, Костюченко О. В. (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарська культура України: перспективи кампанологічних студій (2016)
Бабкін В. О. - Європейська стратегія у сфері культури (2016)
Лапська О. О. - Громадські організації і їх роль у реалізації завдань міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України (2016)
Зараховський О. Є. - Друковані інформаційні джерела про туристичні об’єкти культурної спадщини Черкащини: аналіз та узагальнення (2016)
Булгакова Н. В. - Впровадження іноземного досвіду щодо організації залізничних круїзів в Україні (2016)
Грипич С. Н. - Книжкові пам’ятки ХІХ – поч. ХХІ ст. у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: напрями наукового розкриття, Семенюк Г. П. (2016)
Медведєва В. М. - Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: тенденції формування і нові перспективи (2016)
Сабадаш Ю. С. - Наукові бібліотеки України: здобутки і проблеми (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Натяма С. В. (2016)
Дем’янюк М. Б. - Діяльність спілки християнських письменників України як втілення синергії гуманізму, етики та естетики (2016)
Виткалов В. Г. - Антологія як спосіб презентації книгознавчої школи, Виткалов С. В. (2016)
Гребняк М. П. - Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я, Кірсанова О. В., Таранов В. В., Мікрюкова Н. Г. (2018)
Соколовська І. А. - Фактори ризику для здоров’я населення в урбанізованих регіонах на прикладі промислового м. Запоріжжя та області (2018)
Дедунов С. В. - Оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності працівників при відкритому видобуванні залізної руди (2018)
Volkova Yu. - Energy drinks as a risk factor for students’ health, Savoskin D., Sydorenko N. (2018)
Федоренко Ю. В. - Метаболічний і функціональний стан печінки за умов комбінованої дії свинцю і фтору на фоні застосування біопротекторів (2018)
Бужин О. А. - Забезпечення фізіологічних потреб населення України в енергї та білку (2018)
Єльцова Л. Б. - Оцінка середньодобового споживання овочів та фруктів у раціоні студентської молоді, Омельчук С. Т. (2018)
Власик Л. І. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на патогенетичні ланки артеріальної гіпертензії в осіб з абдомінальним ожирінням, Тащук В. К., Хребтій Г. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - Оцінка ризиків для здоров’я споживачів використання сучасних засобів для миття скла, Ісаєва С. С., Головащенко Г. В., Строй А. М., Харченко О. А., Терещенко Н. В., Коверин В. В. (2018)
Ставніченко П. В. - Порівняльна оцінка небезпеки для дітей та підлітків різного віку вживання сільськогосподарських продуктів, контамінованих фунгіцидами класу амідів та триазолів, Антоненко А. М., Коршун М. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2018)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Єдине здоров’я та проблеми харчування України" (2018)
Личковах В. А. - Польський авангард в контексті діалогу культур "Україна – Польща" (2018)
Безугла Р. І. - Візуальні образи в сучасному науковому дискурсі. Гламур як візуально-образна репрезентація (2018)
Білякович Л. М. - Об'єктивація циклічної динаміки моди в дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Галудзіна-Горобець В. І. - Соціокультурні, естетичні і художньо-проектні передумови поширення історизму в дизайнерських практиках 1950–1970-х рр. (2018)
Журавель-Змєєва Л. С. - Індивідуальний дизайн: особливості формування та функціонування (2018)
Голубінка Х. М. - Взаємодія поезії і музики (на прикладі вокальних творів Б.-Ю. Янівського на вірші Б. Стельмаха) (2018)
Бучок Л. В. - Постромантичні та постмодерні ідеалізації у фортепіанній творчості закарпатських композиторів (2018)
Климбус І. М. - Взаємодія літературного та хореографічного першоджерел у сюїті з балету "Тіні забутих предків" Віталія Кирейка для скрипки й фортепіано (2018)
Павлюк Т. С. - Психологічні навички у сучасних хореографічних тренінгах (2018)
Хлистун О. С. - Принципи сценічного перевтілення актора (2018)
Вишотравка Л. І. - Творча діяльність Євгенії Єршової в контексті розвитку мистецьких процесів на українській балетній сцені 1940–1960-х років (2018)
Білаш О. С. - До історії балетного дуетного виконавства: Людмила Сморгачова та Сергій Лукін (2018)
Маркевич Л. А. - До питання про модернізацію художньої мови балетних вистав 60-80 років ХХ століття (2018)
Тимофеєнко А. В. - Образ Токіо у європейському ігровому кіно (1945–2015) (2018)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарство історико-географічного регіону України Покуття (2018)
Бондарчук Я. В. - Теорії виникнення і розвитку первісного мистецтва у дослідженнях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Москаль М. - Образ Євстахія Плакиди в українському сакральному мистецтві ХІ–XVIII ст. (2018)
Степанюк І. В. - Народні танці Волині і Волинського Полісся у фольклорно-етнографічних дослідженнях Миколи Полятикіна (2018)
Лавриненко А. В. - Вокально-виконавська творчість: вітчизняна наукова рефлексія (2018)
Перцова Н. О. - Постать Платона Майбороди в контексті української музичної хорової культури, Брояко Н. Б. (2018)
Шевченко Р. С. - Солоспів М. В. Лисенка "Гетьмани, гетьмани" з поеми "Гайдамаки" Т. Г. Шевченка у контексті особливостей кобзарського виконавства (на прикладі фортепіанної партії солоспіву) (2018)
Зваричук Ж. Й. - Традиції українського богослужбового співу в творчості сучасних композиторів північноамериканської діаспори (2018)
Молчко У. Б. - Кантати "Січ іде" та "Повстанці" Р. Никифоріва на вірші В. Романюка – взірець сучасної героїко-драматичної хорової музики (2018)
Марченко В. В. - Акордеонне мистецтво України в контексті розвитку конкурсного та фестивального руху, Сідлецька Т. І. (2018)
Манелюк О. І. - Особливості виконавської манери муніципального камерного хору "Галицькі передзвони" (м. Івано-Франківськ) (2018)
Дружинець М. І. - Масова культура як комунікативний простір сучасного музичного естрадного мистецтва (2018)
Гриненко С. М. - Різновиди акустичної гітари та їх застосування в сучасній музичній культурі (2018)
Вергунова Н. С. - Цифрові технології в дизайні та архітектурі. До питання про термінологію (2018)
Совгира Т. І. - Голографічне проектування в організаціїї сценічних розважальних видовищ (2018)
Виткалов С. В. - Митець у культурному просторі міста: До 60-річчя Рівненського художника Олександра Бобришева (2018)
Кольц І. П. - Київська домрова школа: історичні аспекти формування (2018)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування низхідного гнійного медіастиніту, Сніжко С. С., Андреєщев С. А. (2019)
Черній В. І. - Вплив карбоксиперитонеуму на серцевий індекс у пацієнтів з морбідним ожирінням та супутньою серцево-судинною патологією під час лапароскопічних баріатричних втручань, Євсєєва В. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Бабаева Р. Р. - Применение лечебного пиобактериофага секстафага в комплексном лечении больных с деструктивным холециститом (2019)
Мушенко Е. В. - Ишемически-реперфузионные повреждения печени у пациентов после выполнения комбинированных резекционных вмешательств на поджелудочной железе и воротной вене, Тищенко А. М., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Ремнева Н. А., Проценко Е. С., Гончарова Н. Н. (2019)
Ничитайло М. Ю. - Неоад’ювантна та ад’ювантна селективна внутрішньоартеріальна регіональна хіміотерапія у хворих з раком підшлункової залози, Загрійчук М. С., Кондратюк В. А., Неженцева Ю. В., Романів Я. В., Терзова Т. Б. (2019)
Іскра Ю. А. - Частота та фактори ризику виникнення післяопераційних стресових виразок у дітей, Біляєв А. В. (2019)
Ріга A. С. - Концентрація інтерлейкіну-10 у сироватці крові хворих з внутрішньочеревними інфекціями в періопераційному періоді, Бойко В. В. (2019)
Адылханов Ф. - Определение концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста в сыворотке крови пациентов с варикозным расширением вен после стандартной флебэктомии и гибридного лечения, Фурсов А., Носо Ю. (2019)
Кравець О. В. - Ефективність застосування регіонарного модифікованого клаптя великого грудного м’яза та вільного променевого клаптя передпліччя для заміщення субтотальних дефектів язика в онкологічних хворих, Копчак А. В., Хлинін О. В., Буртин О. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Мотузюк І. М. - Мультимодальна програма "Fast trасk surgery" в лікуванні раку молочної залози, Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Ковтун Н. В., Понятовський П. Л. (2019)
Ковальов О. П. - Косметичний ефект загоєння ран після хірургічного лікування зобу, Люлька О. М., Ляховський В. І., Нємченко І. І., Сидоренко А. В. (2019)
Фищенко Я. В. - Опыт хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки, Шевчук А. В., Сапоненко А. И., Кравчук Л. Д. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського