Юревич В. Р. - Дикарбониловый стресс в тканях глаз кроликов с глазной гипертензией при экспериментальном диабете, Михейцева И. Н. (2019)
Вергун А. Р. - Ускладнений оніхомікоз з інкарнацією нігтів: патогенетичне обґрунтування малотравматичного видалення нігтів і деяких особливостей комплексного лікування, Кульчицький В. В., Чуловський Я. Б., Кіт З. М., Островська Л. Б., Вергун О. М., Чуловський Б. Я., Ютанова А. В. (2019)
Даник Ю. Г. - Методика апаратно-інструментального виявлення та діагностики стрес-асоційованих та посттравматичних стресових розладів, Зборовська О. В. (2019)
Дружина О. М. - Використання розчину Бретшнайдера для фармако-холодового кардіоплегічного захисту міокарду при аортокоронарному шунтуванні, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Копица Н. П. - Клинический случай использования параметров продольной деформации при остром инфаркте миокарда, Титаренко Н. В., Суманова И. А., Гончарь А. В., Родионова Ю. В., Кобец А. В., Кутя И. Н., Аболмасов А. Н. (2019)
Короленко Р. Н. - Частота выявления активной формы хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом с различными формами дискинезии желчевыводящих путей, Авраменко А. А. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу у постраждалих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі (2019)
Морозенко Д. В. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки при лямбліозі, Глєбова К. В., Іваннікова С. В., Гейдеріх О. Г., Шаповалова О. В., Деревянко А. В. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Студентський соціум як підґрунтя для змін якості життя у молодих осіб хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та автоімунний тиреоїдит (2019)
Полковнікова К. Ю. - Можливості логістичного аналізу в побудові прогностичної моделі персональної оцінки ризику розвитку ускладнень внаслідок субарахноїдального крововиливу, Полковніков А. Ю. (2019)
Псарьова В. Г. - Особливості активності окремих компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при гіпертонічній хворобі та супутньому ожирінні (2019)
Сенаторова Г. С. - Роль генетичних та медико-соціальних факторів у перебігу муковісцидозу. Клінічне спостереження, Тельнова Л. Г., Черненко Л. Н., Поляков В. В., Башкірова Н. В., Стрелкова М. І. (2019)
Тодуров Б. М. - Состояние внутрисердечной и центральной гемодинамики у пациентов с недостаточностью митрального клапана, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б. (2019)
Хухліна О. С. - Інтенсивність механізмів взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок на тлі ожиріння, Антонів А. А., Воєвідка О. С., Коцюбійчук З. Я., Гайдичук В. С., Андрусяк В. С. (2019)
Литвин О. І. - Хвороби студентів з позиції сімейного лікаря, Адамович І. В., Ніколенко Є. Я., Бакуменко М. Г. (2019)
Оглобліна М. В. - Аналіз моніторингу побічної дії лікарських засобів у Миколаївській області за 2017 рік, Михайлова Т. М., Черненко О. І. (2019)
Ключка Є. О. - Предиктори тяжкості перебігу запальних захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції, Соколова І. І., Тучкіна І. О., Піонтковська О. В. (2019)
Слинько Ю. О. - Склад мікрофлори різних біотопів порожнини рота у осіб із частковою вторинною адентією, Мішина М. М., Соколова І. І. (2019)
Стеблянко А. А. - Оценка эффективности заживления послеоперационных ран в комплексной терапии острого гнойного одонтогенного периостита челюстей, Григоров С. Н. (2019)
Бабкіна О. П. - Динаміка ультразвукових і гістологічних змін селезінки при визначенні давності ушкоджень у травмованих з відсутністю ознак алкогольної інтоксикації, Матюхін Д. О., Золотаревський Р. С., Данильченко С. І. (2019)
Вербовська Р. І. - Історичні передумови зародження та розвитку медичної деонтології в античний період (2019)
Крамар С. Б. - Значення міжкафедральної інтеграції для підготовки фахівців-стоматологів у світі системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001:2015, Горшкова А. Є. (2019)
Крамар С. Б. - Роль и значение латинского языка в подготовке успешного специалиста в медицинском ЗВО, Назарова Д. И., Филипенко В. В. (2019)
Боброва О. М. - Вплив заморожування-відігрівання плаценти на біологічну активність її екстрактів, Рєпіна С. В., Нарожний С. В., Нардід О. А., Розанова К. Д. (2019)
Войтович О. М. - Фенотипи антибіотикорезистентності сальмонел, збудників гострих кишкових інфекцій у Запорізькій області, Войтович О. В., Колєсніченко Н. О. (2019)
Зуграва М. О. - Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної системи юнаків 17–21 року Подільського регіону, Фурман Ю. М., Сулима А. С. (2019)
Kuts B. O. - Regulation of Donor-Acceptor Relations in the System of Deposition of Assimilates – Growth in Legume Plants during Germination (2019)
Літовченко О. Л. - Оцінка функціонального стану лімфоцитів за впливу електромагнітного випромінювання, холодового фактору per se, та у поєднанні (експериментальне дослідження), Мішина М. М., Завгородній І. В., Мозгова Ю. А. (2019)
Макарчук В. В. - Вплив тривалого застосування блокаторів протонної помпи на мікрофлору шлунка та товстої кишки у щурів, Пилипенко С. В., Коваль А. А. (2019)
Федота О. М. - Тягар моногенної і хромосомної патології дитячого населення Південного Сходу Харківської області, Садовниченко Ю. О., Руденко М. О., Полікова Л. В., Лисак М. П., Зінов’єв Д. І., Білодід Л. М., Дулич Л. А., Федота Н. М. (2019)
Title (2017)
Zabolotna O. - Impact of academic mobility: the lessons learnt, Hadaś K. (2017)
Panchenko I. - Evidence-based methodology on studying students' leadership skills (2017)
Kuzan K. - Preparation for the research conducting under the programme "Interdisciplinary individual studies" in Poland (2017)
Svyrudiuk O. - Multicultural education in the light of international academic mobility (2017)
Hritchenko I. - Language schools and foreign language studying programs in Portugal (2017)
Komar O. - English language teaching and teacher training at the university of porto and Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university: comparative analysis, Wing T. (2017)
Zagoruiko L. - Polish experience of usage innovative methods of teaching foreign languages, Kapeliushna T. (2017)
Gut N. - The role of migrant associations in language education of ukrainian children with migrant background in Portugal (2017)
The 1st International conference on comparative and international education - 2017 "Education transformations in the context of European integration and globalisation" (2017)
Title (2017)
Binytska K. - Retrospective analysis of education in the Czech Republic in the context of trainingof the future primary school teachers (2017)
Palaguta I. - The organization of pedagogical support of future teacher’s professional development (2017)
Petrenko S. - Treating of the concept "ICT competitiveness of the pedagogue" by foreign and Ukrainian scientists: comparative analysis (2017)
Malysheva M. - Internationalization of tourism specialists' vocational training in Turkey and Ukraine (2017)
Skalski D. - Development of physical education in European Union: literature review (2017)
Kuzan K. - Student as a researcher in humanities: cultural limitations for objectivity (2017)
Gorbatchev N. - Open sources-based course "robotics" for inclusive schools in Belarus, Zagoumennov I. (2017)
Fursenko T. - The development of University-based actuarial education in Canada (2017)
Yaremenko-Gasiuk O. - Formation of future technical and technological specialists' translation competence by means of ICT (2017)
Zabolotna O. - Impact of internationalization on innovational technologies in teaching english as a foreign language (EFL) (2017)
Call for papers (2017)
Interview with theo wubbles – president of the European educational research association (Aug. 17, 2016) (2017)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Резников А. Г. - Взгляд патофизиолога-эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH-синдром) (2014)
Исмаилов С. И. - Оценка клинико-метаболических параметров эффективности длительного обучения и достижения целевых уровней терапии сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков, Рахимова Г. Н., Ташманова А. Б., Абдуразакова З. К. (2014)
Тулюлюк С. В. - Вміст селену в біологічних рідинах організму пацієнтів із поєднаною травмою, які проживають в селенодефіцитному регіоні (2014)
Дідушко О. М. - Гіперлептинемія як один із чинників порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2014)
Будрейко О. А. - Вплив фізичної активності на формування дисліпідемій у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Морозов О. В. (2014)
Кравчун П. П. - Стан систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та ожирінням (2014)
Бережной В. В. - Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики, Маменко М. Е. (2014)
Горобейко М. Б. - Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи (2014)
Паньків В. І. - Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу: досвід використання воглібозу (2014)
Кравчун Н. А. - Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа, Романова И. П., Полозова Л. Г., Чернявская И. В., Олейникова С. П. (2014)
Корзун Ю. В. - Анемія у розвитку судинних ускладнень при цукровому діабеті: причина чи наслідок?, Соколова Л. К. (2014)
Носенко И. В. - Опыт применения препарата Пентосан полисульфат SP 54 у больных с синдромом диабетической стопы (2014)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет (2014)
Паньків В. І. - Ефективність застосування ліраглутиду у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням в реальній клінічній практиці (огляд літератури й дані власних спостережень) (2014)
Мазур Л. П. - Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані) (2014)
Гура Е. Ю. - Особливості змін добового моніторування артеріального тиску та його варіабельність у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Марван A. - Особливості деяких гормональних показників пацієнток із перинатальними втратами (2014)
Вернигородський С. В. - Морфологічні зміни судинного русла легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Пашковська Н. В. - Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози (2014)
Черенько С. М. - Первичный гиперпаратиреоз: современная лабораторная диагностика и дифференциальная диагностика (2014)
Кирилюк М. Л. - Диагностика и лечение гипофизарного синдрома Кушинга (2014)
Международный симпозиум "Актуальные вопросы в диагностике и лечении рака щитовидной железы", организованный Европейской школой онкологии (2014)
Международные эндокринологические форумы (2014)
Еспа-Ліпон® ін’єкції 600, Еспа-Ліпон® таблетки 600. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників (2014)
Кравчун Н. О. - Поверхнева електроміографія в діагностиці урогенітальної форми діабетичної автономної нейропатії в пацієнток із цукровим діабетом 1-го типу, Ткачук О. Ю. (2017)
Сорокман Т. В. - Зниження маси тіла — наріжний камінь терапії метаболічного синдрому в підлітків, Макарова О. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Паньків В. І. - Переваги комбінованої терапії метформіном і глімепіридом у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Исмаилов С. И. - Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии, Абдувахабова М. Б. (2017)
Колоскова О. К. - Особливості персистування бронхіальної астми у школярів залежно від кортизол-продукуючої функції надниркових залоз, Глов’як Х. П., Крецу Н. М. (2017)
Турчина С. І. - Цинк та соматостатевий розвиток підлітків (2017)
Мадаминова Х. Р. - Оценка качества жизни больных с синдромом Кушинга при хирургическом и консервативном лечении (2017)
Паньків В. І. - Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози (2017)
Камінський О. В. - Гіпотиреоз і вагітність: нові рекомендації щодо особливостей діагностики й тактики лікування, Татарчук Т. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Особливості лікувальної тактики та періопераційного супроводу при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Томашевський Я. В. (2017)
Маслянко В. А. - Рання діагностика й частота розвитку діабетичної нефропатії залежно від тривалості цукрового діабету 1-го типу (2017)
Марунчин Н. А. - Застосування принципу мультипараметричного ультразвуку для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Динник О. Б., Ковалеренко Л. С. (2017)
Ахмедова Ш. У. - Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением, Кадырова З. С. (2017)
Марченко О. В. - Аналіз негативних результатів лікування синдрому діабетичної стопи в амбулаторних умовах (2017)
Гончарова О. А. - Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) (2017)
Пішак В. П. - Адреногенітальний синдром: молекулярні механізми розвитку, Ризничук М. О. (2017)
Bytsko N. I. - Linguistic aspects of eponymic professional endocrinologic terminology, Pavlovich L. B., Bilous I. I., Semenko I. V. (2017)
Баянова Е. Г. - Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением (2017)
Title (2017)
Popova A. - Social and pedagogical fundamentals of social workers’ training to work with migrants in Sweden (2017)
Bezrukova A. - The role of school in parental involvement in the USA (2017)
Bhinder N. - Content analysis of professional training of border guards in the Republic of India (2017)
Velykozhon V. - "With languages, you are at home anywhere": about importance of mastering Ukrainian for foreign students (2017)
Modestova T. - Internationalisation of higher education through English as a medium of instruction: the UK experts' view (2017)
Ocheretianyi A. - Life values of American students: historical and pedagogical aspects (2017)
Zhizhko E. - Development of the textual communicative competences in postgraduate students (2017)
Komar O. - Teaching foreign languages in the secondary and higher educational establishments: overview of main approaches (2017)
Hunko L. - The historical development of applied linguistics as an independent science in China from 1978 up till nowdays (2017)
Čalovková S. - Approach to English as a lingua franca (2017)
Call for papers (2017)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2017)
Prysyazhnyuk V. P. - Peculiarities of biochemical blood parameters and cytokine profile in patients with non-alcoholic fatty liver disease depending on the form of hypothyroidism, Voloshyn O. I., Pashkovska N. V. (2017)
Мохорт Т. В. - Нарушения сна при сахарном диабете 1-го типа в зависимости от показателей суточного мониторинга гликемии и достижения целевых уровней гликемии, Дорошкевич И. П. (2017)
Малачкова Н. В. - Уровень гликемии и инсулинорезистентности у больных с сахарным диабетом 2-го типа, диабетической ретинопатией и ожирением, Комаровская И. В., Кирилюк М. Л. (2017)
Місюра К. В. - Динаміка фракталкіну в мешканців м. Харкова з різною масою тіла, Кравчун П. П. (2017)
Костіцька І. О. - Взаємозв’язок між діабетичним гастропарезом і ризиком розвитку гіпоглікемічних станів, Маньковський Б. М. (2017)
Боднар П. М. - Вплив аморфного нанокремнезему на показники мультипараметричного ультразвукового дослідження у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Марунчин Н. А., Динник О. Б., Воронін Є. П., Осіння Л. М. (2017)
Урманова Ю. М. - Частота и особенности течения субклинического синдрома Кушинга у женщин с синдромом поликистозных яичников, Халимова З. Ю., Мадаминова Х. Р., Абдувахабова М. Б., Алиева Д. А., Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. О., Каримова М. М., Ходжаева Ф. С., Насырова Х. К., Рихсиева Н. Т. (2017)
Мадаминова Х. Р. - Характеристика клинико-инструментальных и гормональных показателей у больных с АКТГ-зависимым синдромом Кушинга до и после лечения (2017)
Кваченюк А. М. - Дисгормональні стани репродуктивної системи в жінок після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми щитоподібної залози, Кучменко Т. М., Божок Ю. М., Зелінська А. В., Шелковой Є. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм (2017)
Гавриленко Ю. В. - Влияние препарата BNO 1030 на про-/антиоксидантный статус крови при экспериментальном сахарном диабете 1-го типа, Лайко А. А., Кучмировская Т. М., Гудзик М. М. (2017)
Камінський О. В. - Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії (2017)
Генделека Г. Ф. - Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета, Генделека А. Н. (2017)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан, Рашитов М. М. (2017)
Шоріков Є. І. - Резистентність до інсуліну, її зв’язок з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та еластичністю аорти у хворих з артеріальною гіпертензією, Шорікова Д. В. (2017)
Воробьев Л. В. - Возможности фотоплетизмографии в ранней диагностике диабетической ангиопатии нижних конечностей (2017)
Гаєвська В. Ю. - Особливості фагоцитарної активності моноцитів та нейтрофілів у хворих на анкілозивний спондилоартрит з ожирінням залежно від носійcтва HLA B27-антигена (2017)
Тронько М. Д. - Історичні аспекти розвитку ендокринології, Бальон Я. Г., Самсон О. Я. (2017)
Title (2018)
Borysenko I. - Modeling as method of educational reality abstraction, Baliasnikova T., Ihnatovych T. (2018)
Yeremenko I. - Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations (2018)
Kolisnichenko A. - Impact of educational reforms on the improving of teachers' training quality in the Netherlands (2018)
Martsikhiv K. - Journalist public work in US universities (2018)
Zagoruiko L. - Approaches to educational quality assessment: the European context (2018)
Zmietska O. - Using facebook movie club to develop 21st century skills, Glazunova T. (2018)
Zhizhko E. - Development of the textual communicative competences in postgraduate students (2018)
Kasatkina-Kubyshkina O. - Reducing affective factors in SLA: key solutions to maximize the outcome of learning English (2018)
Główka D. - Congruence of strategies to manage causes and effects of test anxiety among international baccalaureate students before taking their final exams (2018)
Soroko N. - Using cloud computing for stem education in general school (2018)
Studnicka-Mariańczyk K. - Shaping the image of the school as a competence skill (2018)
Konovalenko T. - Future English language teachers’ life skills development in methodology course, Goncharova O. (2018)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі" (2018)
ІІ Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти "Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження" (2018)
Title (2018)
Handayani R. - The effect of problem based learning and expository toward learning outcomes of christian education course (2018)
Dzhurylo A. - Educational reform in the EU countries and Ukraine: historical background, current issues and futureprospects (2018)
Puspitawati R. - The innovative problem solving strategy as the model of teaching problem solving, Yyuanita L., Srirahayu Y. (2018)
Salo L. - Broad context of general educational training of choreography teachers in the USA (2018)
Sipayung T. - The module development of realistic mathematics approach to improve number problem solving ability, Dewi A. (2018)
Panchenko I. - Leadership of erasmus mundus phd students in multicultural societies: defining and building a competence (2018)
IInd International scientific conference "Innovations in modern education: Ukrainian and global context" (2018)
Барсов В. И. - Определение расстояния до объекта и его геометрических параметров для навигации робота, Плахотный А. В. (2018)
Ивашко А. В. - Разработка методов удаления дефектов на изображениях энергообъектов, полученных в процессе дистанционного мониторинга с помощью БПЛА, Зуев А. А. (2018)
Гришманов Д. Є. - Аналіз форм представлення інформації про моделі діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру, Несміян О. Ю., Барилюк Ф. А., Толкаченко Є. А. (2018)
Павленко М. А. - Модель функціональної діяльності оператора автоматизованої системи управління повітряним рухом, Шило С. Г., Дмитрієв О. М. (2018)
Ситник Ю. Б. - Формування інформаційного поля в кабіні бойового літака в умовах застосування потужних вибухів, Стадник В. В. (2018)
Boriak B. - Relationships between filter-extrapolator parameters and quality of filtration and forecast (2018)
Волосюк В. К. - Синтез когерентных изображений поверхностей пространственно-распределенными многоканальными системами в зоне Фраунгофера, Жила C. C., Помазан А. И. (2018)
Заполовський М. Й. - Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму, Скородєлов В. В., Мезенцев М. В. (2018)
Кириченко Ю. В. - Плазменная антенна на основе стратифицированного плазменного столба, Карлов В. Д., Кириченко И. Ю., Артеменко А. Н. (2018)
Горбачов П. Ф. - Експериментальне дослідження прибутковості міжнародних автомобільних перевезень вантажів за разовими заявками, Макарічев О. В., Немна Т. В., Свічинський С. В. (2018)
Ахиезер Е. Б. - Методы решения многоиндексных транспортных задач высокой размерности, Дунаевская О. И., Сердюк И. В., Стрельникова А. Ю., Гармаш Д. В. (2018)
Гадецька С. В. - Застосування статистичних мір релевантності для векторних структурних описів об’єктів у задачі класифікації зображень, Гороховатський В. О. (2018)
Дєдов О. П. - Визначення впливу середовища на динаміку машини на основі спектрального аналізу (2018)
Дьяченко О. С. - Теоретичні дослідження просторових коливань віброустановки з пневматичними віброзбудниками коливань (2018)
Самохвалов Ю. Я. - Оценка эффективности научных и научно-технических проектов на основе обобщенной функции Харрингтона, Бурба О. И. (2018)
Чала О. В. - Метод ієрархічного виведення в базі знань інформаційно-управляючої системи в парадигмі "Enterprise 2.0" (2018)
Шуклін Г. В. - Математичне моделювання керування процесами інформаційної безпеки в системі державного регулювання кібернетичною безпекою фондового ринку, Барабаш О. В. (2018)
Alyoshin S. - Python programming features and new possibilities, Borodina E., Kikot A., Zabran I. (2018)
Бульба С. С. - Метод розподілу ресурсів між композитними застосунками, Давидов В. В., Кучук Г. A. (2018)
Ichanska N. - Development of software service for sale of vehicles, Gritsenko A., Shefer V. (2018)
Кальченко В. В. - Огляд методів проведення тестування на проникнення для оцінки захищеності комп’ютерних систем (2018)
Коваленко О. В. - Розробка інформаційної технології передтестової компіляції та розподілу доступу (2018)
Мелешко Є. В. - Проблеми сучасних рекомендаційних систем та методи їх рішення (2018)
Мерлак В. Ю. - Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів, Зиков І. С., Молчанов Г. І. (2018)
Москаленко А. О. - Інформаційнодовідкова система сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/QT, Сокол Г. В., Рвачова Н. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В., Буряк Т. В. (2018)
Нгуен А. В. - Рекуррентная нейронная сеть для обработки больших текстовых данных, Сидоров Я. Е. (2018)
Певнев В. Я. - Результаты исследований генераторов псевдослучайных последовательностей с динамичными параметрами, Фролов А. В., Фролов В. В. (2018)
Рысованый А. Н. - Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности без использования обратных связей (2018)
Улічев О. С. - Дослідження моделей розповсюдження інформації та інформаційних впливів в соціальних мережах (2018)
Хох В. Д. - Розробка скриптової мови запису правил в експертній системі на основі нечіткої логіки (2018)
Глива В. А. - Методи визначення концентрацій аероіонів у приміщеннях та моделювання їх змін, Левченко Л. О., Тихенко О. М. (2018)
Макогон О. А. - Застосування методів перевірки статичних гіпотез для підвищення ефективності засобів пожежогасіння зразка ОВТ, Акіншин О. Г., Щокін В. М., Пономаренко А. П., Кумпан О. О., Шпінда Є. М. (2018)
Тютюник В. В. - Основоположні принципи створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, Калугін В. Д., Писклакова О. О. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Agaçi F. - Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in diabetic patients with pulmonary diseases, Tafaj S., Xhardo E., Suraj L. (2019)
Zhuravleva M. I. - Relationship between carbohydrate exchange parameters and interleukin-22 in patients with acute myocardial infarction with regard to concomitant type 2 diabetes mellitus, Ryndina N. G., Dunaeva I. P. (2019)
Караченцев Ю. І. - Частота поєднано різних гістологічних форм папілярного раку щитовидної залози з іншими захворюваннями тиреоїдної паренхими, Дубовик В. М., Гопкалова І. В., Хазієв В. В., Гойденко Н. І., Корчагін Є. П., Сазонов М. Є. (2019)
Minukhina D. V. - The role of plasminogen activator ingibitor type 1 in the development of endothelial disfunction in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus, Babadzhan V. D., Kravchun P. G., Dunaeva I. P., Minukhin D. V., Krasnoyaruzhskiy A. G., Yevtushenko D. A. (2019)
Місюра К. В. - Метаболічні порушення у пацієнтів з надлишком ваги: формування та прогнозування, Кравчун П. П., Дунаєва І. П., Кравчун Н. О. (2019)
Tyzhnenko T. - Circulating levels of tumor necrosis factor-alpha in type 2 diabetes mellitus patients with non-alcoholic fatty liver disease taking into account the vascular complications, Krasova N., Gorshunska M., Leshchenko Z., Cherniaieva A., Gladkih A., Plohotnichenko O., Jаnsen E., Роltorak V., Karachentsev I. (2019)
Titova Ju. A. - Complex treatment of osteoporosis in patients with 2 type diabetes mellitus in combination with non-alcoholic fatty liver disease (2019)
Федоренко І. Д. - Внутрішньовенний парацетамол (інфуган) — альтернатива опіоїдам в ранньому післяопераційному періоді, Дубовик В. М. (2019)
Бречка Н. М. - Вплив тривалого введення хондроїтин сульфату на функціонування репродуктивної системи самців щурів (2019)
Волкова Ю. В. - Оцінка стану про-/антиоксидантної систем у серці щурів пубертатного віку за умов гіпогонадизму, Сухова Л. Л. (2019)
Seliukova N. Yu. - Stress and reproductive disorders: modern views on the problem and own research experience, Gladkova A. I., Koreneva E. M., Yaremenko F. G., Kustova S. P., Misyura E. V., Kravchun N. O., Karachentsev Yu. I. (2019)
Зайченко Г. В. - Простатопротекторна дія супозиторіїв комбінованого складу з індол-3-карбінолом та мелоксикамом на моделі сульпірид-індукованої доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Равшанов Т. Б. (2019)
Коренєва Є. М. - Моделювання хронічного простатиту. Абактерійний простатит в аспекті відтворення експериментальної гіпофертильності (огляд літератури), Філімонова Н. І., Бречка Н. М., Чистякова Е. Є., Смолєнко Н. П., Бєлкіна І. О., Карпенко Н. О. (2019)
Сафонова О. В. - Синдром Іценка–Кушинга (АКТГ-ектопічна пухлина): випадок з практики, Урбанович А. М. (2019)
Тихонова Т. М. - Ураження шкіри при цукровому діабеті: чинники ризику розвитку, клінічні прояви, засоби профілактики та лікування (2019)
Звіт про проведення ХVI науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 22–23 листопада 2018 року (2019)
Пам’яті Будрейко Олени Анатоліївни (некролог) (2019)
Вітання з ювілеєм! Коркушко Олег Васильович (2019)
Вітання з ювілеєм! Наталія Георгіївна Цариковська (2019)
Звіт видавництва (2019)
До відома авторів (2019)
Літвінова Н. Ю. - Методика лікування хворих із нереконструктабельною хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок із застосуванням аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин, Черняк В. А., Кефелі­Яновська О. І., Дубенко Д. Є. (2019)
Амосова К. М. - Вплив терапії вторинного гіперпаратиреозу на показники пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Нішкумай О. І., Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2019)
Чернуха Л. М. - Артеріовенозні форми вроджених судинних мальформацій кінцівок: аспекти патогенезу, Каширова О. В., Влайков Г. Г., О Власенко. А., Кондратюк В. А., Гуч А. О., Гомоляко І. В. (2019)
Целуйко В. Й. - Клініко­анамнестична характеристика хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М., Радченко О. В., Дьолог М. В. (2019)
Пуляева И. С. - Результаты лечения больных со стенозом сонных артерий при патологии зрения, Бойко В. В., Сардарян В. В., Прасол В. А., Ковтун М. И. (2019)
Гардубей Є. Ю. - Тромбоз перфорантних вен: частота, структура, особливості лікування та зв’язок з онкологічними захворюваннями, Вацуро М. Ф., Даниленко О. І., Сидорко Ю. С. (2019)
Карпенко К. К. - Эффективность различных методов хирургического лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей (анализ собственного опыта), Черняк В. А., Дубенко Д. Е., Кузьменко О. В., Билык Е. С., Музыченко П. Ф. (2019)
Целуйко В. Й. - Вміст лейкоцитів у периферичній крові та прогноз у хворих на інфаркт міокарда, яким проведено тромболітичну терапію, Матузок О. Е., Міщук Н. Є., Яковлева Л. М. (2019)
Кобза Т. І. - Оцінка частоти уражень черепно­мозкових нервів після операційних втручань на сонних артеріях (2019)
Косинський О. В. - Обмеження життєдіяльності населення України внаслідок хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, Марійченко С. О., Бузмаков Д. Л., Т Іорж. В. (2019)
Зайцева О. Е. - Нечастые причины тромбофилии, Карпович Л. Г., Нишкумай О. И., Кушнир Л. В. (2019)
Березін О. Є. - Фактор росту і диференціювання 15 — біомаркер несприятливого прогнозу при серцево­судинних захворюваннях, Петюніна O. В., Копиця М. П. (2019)
Оголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Шановні науковці! (2018)
Киричок П. О. - Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням, Тріщук Р. Л., Рибак О. В. (2018)
Хмілярчук О. І. - Аналіз конструкцій видань зі змінними елементами блоку та сфери їх використання, Клішина М. О. (2018)
Менжинська Н. В. - Особливості технології друку на принтерах прямим цифровим способом при нанесенні зображень на текстиль (2018)
Киричок П. О. - Експлуатаційні дослідження показників кутового зсуву клейової полімерної пластини корінцевої частини книжкового блоку, Палюх О. О. (2018)
Гузенко Ю. М. - Удосконалення пристрою для визначення товщини змащувальних плівок при випробуваннях матеріалів зубчастих передач (2018)
Шендерівська Л. П. - Розвиток медіа в контексті корпоратизації, Лисенко М. А., Малиш Н. О. (2018)
Фіялка С. Б. - Проблеми медіаграмотності населення щодо ліків, медичних товарів та послуг (2018)
Hoffmann T. - A Transfer of Modern Technologies from Universities to SMEs-Organisational — the Picture in Polish Media (2018)
Турчина Н. С. - Методи корекції інфекційно-запальних порушень після гострих ішемічних розладів мозкового кровообігу, асоційованих з вірусною інфекцією (2019)
Кальбус О. І. - Клінічні особливості перебігу міастенії, Школьник В. М. (2019)
Лекомцева Є. В. - Вміст тау-протеїну в сироватці крові хворих з віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми (2019)
Коваль М. В. - Провокаційні проби в діагностиці синдрому грудного виходу, Гриб В. А. (2019)
Шульга О. Д. - Структурні зміни головного мозку на етапі клінічно ізольованого розсіяного склерозу (2019)
Фломін Ю. В. - Чинники ризику неповного функціонального відновлення у пацієнтів після інсульту, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці, Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2019)
Жданова В. М. - Діагностика герпесвірусної інфекції як складова комплексного обстеження хворих з порушеннями функції окорухових черепних нервів, Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2019)
Макаров С. А. - Классический тип спорадической болезни Крейтцфельдта — Якоба (клинический случай), Букреева Ю. В., Пашковский В. И., Погорелов А. В. (2019)
Антоненко К. В. - Загадкова хвороба порфірія: тяжкість установлення діагнозу. Аналіз клінічного випадку порфірійної полінейропатії, Сирота Н. В., Вакуленко Л. О., Куценко О. В., Щирський Т. О. (2019)
Прокопів М. М. - Клінічні випадки синдрому опсоклонусу-міоклонусу в двох пацієнтів, Щирський Т. О., Вакуленко Л. О., Монастирський В. О., Трепет Л. М., Гайнутдінова Т. Е., Куценко О. В. (2019)
Первеева Е. И. - Митохондриальная энцефаломиопатия с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами: современный взгляд на проблему, Кальбус А. И. (2019)
Коваленко Т. М. - Вплив гіпоксичного прекондиціювання на чутливість нейронів зони СА1 гіпокампа при експериментальній ішемії мозку, Осадченко І. О., Чайка Н. В., Скибо Г. Г. (2019)
До уваги авторів (2019)
Содержание (2018)
Шевченко С. А. - Термодинамические свойства газообразного рабочего тела в агрегатах автоматики ракетной техники, Конох В. И., Митиков Ю. А., Григорьев А. Л. (2018)
Савчук В. П. - Обеспечение надежности головных подшипников судовых малооборотных двигателей, работающих на режимах частичных нагрузок, Белоусов Е. В., Самарин А. Е., Симагин А. Ф. (2018)
Povgorodny V. O. - Task solving organization of the inverse thermoelasticity problem for a rectangular plates, Budanova O. S. (2018)
Михайлов Н. С. - Расчет внутрибаллистических характеристик малогабаритных РДТТ, Толочьянц Г. Э., Оглих В. В., Магдин Э. К. (2018)
Логинов В. В. - Анализ методов улучшения топливной эффективности магистрального самолета, Дмитриев С. В., Украинец Е. А., Глущенко П. А. (2018)
Коваленко А. Н. - Экспериментальное исследование рабочего процесса в ЖРДМТ тягой 400 Н, организованное при помощи газовой завесы, Блишун Ю. В. (2018)
Жулай Ю. А. - Определение продольных виброускорений бурового снаряда с кавитационным гидровибратором, Николаев А. Д., Дзоз Н. А. (2018)
Єнчев С. В. - Динамічна оптимізація системи автоматичного керування авіаційного газотурбінного двигуна (2018)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисcа - Численное исследование теплогидравлических процессов в камере подшипник а ГТД, Михайленко Т. П., Лисица А. Ю., Петухов И. И. (2018)
Головин Д. Ю. - Математическая модель циркуляционной системы захолаживания криогенной двигательной установки, Куда С. А., Ломской Д. А. (2018)
Библик И. В. - Прогнозирование усталостной прочности поверхностно упрочненных материалов на основе нейросетевого моделирования (2018)
Нерубасский В. В. - Из прошлого – в будущее. Об истории развития авиационного двигателестроения (2018)
Бабенко О. Н. - Анализ результатов исследования частот и форм собственных колебаний рабочей лопатки 1 ступени КНД, Прибора Т. И. (2018)
Щербаков О. Н. - Экспериментальное исследование теплового состояния силового блока газотурбинного газоперекачивающего агрегата в условиях компрессорной станции, Ткаченко Д. А., Ушаков С. М., Переяславский А. Н., Ефремов С. В. (2018)
Моргалюк О. Л. - Оптимiзацiя конструкцiї електромагнiтного клапана, Лоян А. В., Тiтов М. Ю. (2018)
Абдуллаев П. Ш. - К вопросу профилирования реактивного сопла ЖРД, Самедов А. С. (2018)
Бадун О.П. - Проблемы использования подшипников скольжения в качестве опор роторов ТНА ЖРД (2018)
Зайцев Б. Ф. - Динамическое напряженно-деформированное состояние композитного обтекателя при отделении от ракеты, Асаенок А. В., Протасова Т. В., Клименко Д. В., Акимов Д. В., Сиренко В. Н. (2018)
Михальчишин Р. В. - Особенности пневмогидравлической системы подачи при использовании криогенных компонентов топлива "кислород-метан", Рожко В. И. (2018)
Назаренко Ю. А. - Оценка результативности процесса проектирования авиационных двигателей, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Покровский В. В. - Влияние эксплуатационных и конструкционных факторов на скорость роста усталостных трещин в жаропрочном никелевом сплаве корпуса ка меры сгорания авиационного ГТД, Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Петрик И. А., Михайлютенко А. В., Романенко Ю. Г. (2018)
Семенов К. И. - Гибридный ракетный двигатель, Копейка А. К. (2018)
Шакало Р. Ю. - Разработка охлаждаемой рабочей лопатки ТВД с внутристеночной системой охлаждения, Якушев Ю. В., Резник С. Б., Борис С. Б., Придорожный Р. П. (2018)
Шереметьев А. В. - Об учете многокомпонентного нагружения при обеспечении прочностной надежности деталей авиационных ГТД (2018)
Сотников В. Д. - Розробка та аналіз комплексної деталі групового виробництва, Третьяк В. В., Худяков С. В., Савченко М. Ф. (2018)
Красников А. О. - Проверка износостойких и прирабатываемых покрытий, Торба Ю. И., Занин А. Е., Климик Р. Р. (2018)
Фролов Г. А. - Результаты испытаний покрытий на основе диборида циркония на углерод-углеродных подложках для тепловой защиты изделий ракетно-космической техники, Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Бучаков С. В. (2018)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства низкоуглеродистых никелевых сплавов для монокристаллических отливок, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2018)
Содержание (2015)
Паньків В. І. - Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширеність порушень ліпідного обміну в міській популяції України залежно від ступеня й типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Черенько С. М. - Диференціальна діагностика первинного та вторинного гіперпаратиреозу, спричиненого дефіцитом вітаміну D, Бандура Г. В. (2015)
Поворознюк В. В. - Асоційовані зміни гормонального статусу та скелетної м’язової тканини у жінок старших вікових груп, Дзерович Н. І. (2015)
Орловський В. Ф. - Вплив корекції гіпергомоцистеїнемії на функціональні печінкові проби та ліпідний профіль у пацієнтів iз неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Кучма Н. Г. (2015)
Коваль С. М. - Ендогенний пептид апелін та патологічне ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу, Юшко К. О., Старченко Т. Г. (2015)
Чак Т. А. - Оценка молекулярно-биологических показателей лейкоцитов периферической крови пациентов с дистальной сенсомоторной нейропатией при сахарном диабете 2-го типа, Сорокина В. Н., Павлющик Е. А., Анисович М. В., Хапалюк А. В., Афонин В. Ю., Билодид И. К., Черенкевич С. А. (2015)
Чернявська І. В. - Оцінка можливості розвитку цукрового діабету при різному рівні серцево-судиного ризику у чоловіків (2015)
Комиссаренко Ю. И. - Актуальные европейские рекомендации по ведению хронического гипопаратиреоза у взрослых. По материалам 17-го конгресса Европейского общества эндокринологов, Дублин, Ирландия, 16 – 20 мая 2015 г., Бобрик М. И., Сидорова И. В., Бурка О. А. (2015)
Чому варто відвідати VII Міжнародний медичний форум? (2015)
Полторак В. В. - Амарил®М СР: новая форма выпуска, новые возможности для пациентов, Горшунская М. Ю., Красова Н. С. (2015)
Черноброва О. І. - Препарат Цитофлавін® у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу: досвід використання, Літвінова С. В., Черноброва В. І., Ферубко А. С., Маруа Хаюк, Головань А. В. (2015)
Кобиляк Н. М. - Сучасні підходи до діагностики та скринінгу метаболічних порушень у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Динник О. Б., Кирієнко Д. В. (2015)
Шкала Л. В. - Опыт применения дапаглифлозина у больных сахарным диабетом 2-го типа, Клебан Я. И., Черпак О. В., Шкала О. В., Карапетян Е. А., Волковская Т. Г. (2015)
Гудкова В. В. - Сахарный диабет и инсульт: от патофизиологических механизмов повреждения к обоснованному лечению, Усанова Е. В., Стаховская Л. В. (2015)
Марченко О. В. - Шляхи корекції модифікованих факторів ризику в лікуванні синдрому діабетичної стопи (2015)
Надашкевич О. Н. - Ускладнений оніхомікоз у хворих із метаболічним синдромом: клінічні аспекти девіацій лабораторних ознак ендотеліальної дисфункції та полігіповітамінозу, Вергун А. Р., Кіт З. М., Вергун О. М. (2015)
Іванова Л. А. - Особливості фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів із схильністю до надлишкової маси тіла (2015)
Паньків І. В. - Значення фактора Віллебранда як предиктора ризику розвитку остеопоротичного процесу в жінок із гіпотиреозом (2015)
Присяжнюк І. В. - Особливості цитокінового профілю у хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом, Пашковська Н. В. (2015)
Кашперська В. Я. - Особливості порушень мінерального обміну у хворих на багатовузловий зоб після тиреоїдектомії (2015)
Прилуцкий А. С. - Физиологические изменения функции щитовидной железы во время беременности, Глушич С. Ю. (2015)
Ткаченко В. І. - Порівняльний аналіз основних показників здоров’я населення та кадрового забезпечення діабетологічної допомоги в Київській області за умов впровадження медико-технологічних документів (2010 – 2012 рр. і 2012 – 2014 рр.), Маньковський Б. М., Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2015)
Кравчун Н. О. - Діагностика діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (Огляд літератури та власні дані), Дорош О. Г., Романова І. П., Чернявська І. В., Полозова Л. Г., Дунаєва І. П., Черняєва А. О. (2015)
Зелінська Н. Б. - Аналіз показників росту дівчаток із синдромом Шерешевського — Тернера залежно від каріотипу в українській популяції, Шевченко І. Ю., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В. (2015)
Сорокман Т. В. - Розлади харчової поведінки як предиктори розвитку ожиріння в дітей (2015)
Бабаходжаева Ш. А. - Случай сочетания синдрома пустого турецкого седла и опухоли надпочечника с ложным преждевременным половым развитием у четырехлетнего мальчика, Урманова Ю. М. (2015)
Чейлях А. П. - Анализ разрушения, микроструктуры и свойств тяжелонагруженных шестерен разных производителей, Були С. А., Мак-Мак Н. Е., Звонарева М. И., Чейлях Я. А., Рябикина М. А. (2018)
Нарівський О. Е. - Сучасні уявлення про пітінгову корозію корозійнотривких сталей і сплавів, Бєліков С. Б. (2018)
Глотка О. А. - Прогнозування температурних інтервалів кристалізації і гомогенізації в монокристалічних жароміцних нікелевих сплавах, Гайдук С. В. (2018)
Гайдук С. В. - Оптимізація складу ливарного жароміцного нікелевого сплаву для виготовлення литих робочих лопаток методом спрямованої (моно) кристалізації для перспективних газових турбін, Мілонін Є. В., Наумик В. В. (2018)
Билоник И. М. - Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЭШВ+ДП), Давидченко С. В., Билоник Д. И., Шумикин С. А., Кононенко А. В. (2018)
Кравцов В. В. - Влияние двойной химико-термической обработки на качество изготовления зубчатых колес вертолетной трансмиссии, Качан А. Я. (2018)
Шаломеев В. A. - Способы и технологии улучшения литья из магниевых сплавов, Айкин Н. Д., Лукьяненко А. С. (2018)
Попов С. М. - Исследование комплексного влияния параметров наплавки на физико-механические свойства износостойких гетерогенных хромо-бористых сплавов, Шумикин С. А. (2018)
Задоя Н. О. - Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків, Рудик Н. Г. (2018)
Ненароков В. К. - Тугоплавкие эмали для авиационной техники (обзор), Грешта В. Л., Леховицер З. В., Ольшанецкий В. Е. (2018)
Selivyorstova T. V. - Revealing of regularity, processing and prediction of sulfide inclusions distribution in carbon steel that is hardened in a chill mold, Mikhalyov A. I., Selivyorstov V. Yu. (2018)
Ершов А. В. - Оценка распределения остаточных механических напряжений в плазменных покрытиях, Лоскутов С. В., Зеленина Е. А. (2018)
Попов С. М. - Аналіз характеру зношування і визначення основних критеріїв працездатності скребків бетонозмішувачів, Шумикін С. О., Білоник І. М., Губар Є. Я. (2018)
Левчук С. А. - Застосування матриць типу Гріна для розрахунку напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами, Хмельницький А. А. (2018)
Акимов Д. В. - Численно-экспериментальный анализ напряженно-деформированного состояния топливного бака третьей ступени ракетоносителя, Грищак В. З., Гоменюк С. И., Чопоров С. В., Дегтярев А. В., Дегтяренко П. Г., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Сиренко В. Н. (2018)
Плескач В. М. - Технології виробництва та використання керамоматричних композитів, Ольшанецький В. Ю. (2018)
Слинько Г. І. - Умови забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини, що працює за високих температур, Цокотун П. В., Сухонос Р. Ф. (2018)
Прочан В. В. - Щодо технологічного процесу виготовлення деталі "завіхрювач" для авіаційного двигуна, Гуляєва Л. В. (2018)
Джуган А. А. - Получение качественных порошковых материалов с несферической формой частиц из деформированных заготовок, Ольшанецкий В. Е., Овчинников А. В. (2018)
Титул, содержание (2019)
Лобанов Л. М. - Влияние параметров электродинамической обработки на остаточные напряжения сварных соединений сплава АМг6, Пащин Н. А., Тимошенко А. Н., Миходуй О. Л., Гончаров П. В. (2019)
Молтасов А. В. - Концентрация напряжений в стыковых сварных соединениях с односторонним усилением (Обзор), Ткач П. Н., Ткач И. Г., Верушкин В. В. (2019)
Кулинич М. В. - Расчет тепловых полей в процессе соединения алюминиевых пластин через промежуточные прослойки при локальном нагреве зоны соединения, Запорожец Т. В., Гусак А. М., Устинов А. И. (2019)
Люшинский А. В. - Применение ультрадисперсного порошка никеля для диффузионного соединения титана с нержавеющей сталью (2019)
Размышляев А. Д. - Расчет характеристик знакопеременного поперечного магнитного поля, влияющего на перенос капель при дуговой сварке и наплавке, Агеева М. В. (2019)
Сом А. И. - Восстановление шнеков экструдеров и термопластавтоматов плазменно-порошковой наплавкой (2019)
Кусков Ю. М. - Формирование металлической ванны при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе, Грищенко Т. И. (2019)
Сварка дуплексных нержавеющих сталей (2019)
Інноваційне обладнання для зварювання поліетиленових труб великого діаметру (2019)
Международная выставка "Сварка и резка – 2019" (2019)
К 100-летию со дня рождения Ю. А. Стеренбогена (2019)
Создание первого отечественного способа автоматической дуговой сварки под флюсом (2019)
К 60-летию разработки ИЭС им. Е. О. Патона первой самозащитной порошковой проволоки для дуговой сварки ПП-АН1 (2019)
Демчак І. М. - Міжнародний досвід оподаткування податком на додану вартість операцій з купівлі-продажу продовольчих та інших товарів, Микитюк Д. М., Свиноус І. В., Шапаренко Л. В. (2018)
Демчак І. М. - Міжнародний досвід встановлення вимог, лімітів та критеріїв до сільськогосподарських виробників – одержувачів державної допомоги, Варченко О. М., Голик В. М., Мартиненко Г. В. (2018)
Полонська О. М. - Борошномельна галузь України та її експортний потенціал, Солошонок А. Л. (2018)
Славов В. П. - Ефективність вирощування сільськогосподарських культур у грунтово-кліматичних умовах Сумської області, Рудень О. В. (2018)
Величко А. Є. - Матеріально-технічна база та її вплив на ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області, Тимошенко Л. Г., Коваленко Ю. А. (2018)
Денега А. Л. - Організація процесу бізнес-планування в галузях АПК України (2018)
Маційчук В. М. - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків у технології вирощування льону-довгунця, Баліцька Л. М., Фещук О. М., Нечипорук А. А., Сущенко О. В. (2018)
Калюжний А. П. - Методика оцінювання ефективності енергетичного господарства підприємств агропромислового комплексу, Зубричева Л. Л., Черняк О. М. (2018)
Борисенко В. О. - Комплексне обґрунтування напрямів підвищення рівня продуктивності агропромислових підприємств, Риженко Ю. Є. (2018)
Савенко С. Ю. - Ефективність розвитку свинарства в Запорізькому регіоні (2018)
Хорольська І. А. - Сучасний стан виробництва молока в Миколаївській області (2018)
Цигенс О. П. - Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях (2018)
Солошонок А. Л. - Методичні аспекти формування нормативних систем у виробництві молочних продуктів (2018)
Тітова Т. І. - Оптимізація процесу нормування праці робітників-формувальників в умовах домобудівельних комбінатів та заводів збірного залізобетону (2018)
Чипак О. В. - Сучасний стан продовольчої безпеки Рівненського регіону (2018)
Щербак Е. А. - Аналіз розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні (2018)
Івченко В. М. - Стан і перспективи розвитку фермерства та механізми його державної підтримки в Україні, Шишкіна К. І. (2018)
Витоптова В. А. - Сучасний стан та актуальні проблеми сільськогосподарського землекористування в процесі розвитку сільських територій в Кіровоградській області, Спесівцев А. Л., Пухлякова М. В. (2018)
Величко А. Є. - Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Дніпропетровської області, Маслова І. В., Коваленко Ю. А. (2018)
Мариненко В. О. - Оподаткування доходів особистих селянських господарств, Філоненко О. С. (2018)
Конкурс (2018)
Продуктивність агропромислового виробництва (2018)
Харжевський В. О. - Використання важільних механізмів для забезпечення періодичної зупинки вихідної ланки та їх оптимізаційний кінематичний синтез, Марченко М. В. (2019)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатическое исследование шарнирной группы ассура четвертого класса второго порядка, Липин А. П., Ромашкевич С. А. (2019)
Поліщук О. С. - Експериментальне дослідження процесу різання взуттєвих матеріалів (2019)
Manoilenko O. P. - Development of the double thread chain stich sewing machine with reverse movement, Gorobets V. A., Nenno D. O. (2019)
Сяський А. О. - Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з еліптичним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2019)
Ганзюк А. Л. - Спеціальний пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників із досягненням мінімального ризику для життя вибухотехніків, Кравчук О. В., Гордєєв А. І., Гребельський В. В., Кудинов О. О. (2019)
Потопальська К. Є. - Оцінка надійності та прогнозування ресурсу елементів трубопроводу з урахуванням процесів накопичення втоми та розвитку корозії, Ларін О. О. (2019)
Славінська А. Л. - Технологічний аспект багатофункціональності експлуатації виробу-трансформера, Сиротенко О. П., Кошевко Ю. В. (2019)
Галавська Л. Є. - Розробка асортименту трикотажних виробів для дітей дошкільного віку з використанням лляної еко-сировини, Гнатюк О. В. (2019)
Винничук М. С. - Дизайн-проектування моделей колекції жіночого одягу в стилі "мілітарі" із застосуванням плоского виду оздоблення, Луцкер Т. В., Лазарчук М. А., Піддубна О. О. (2019)
Бабич А. І. - Розробка асортименту жіночого взуття з урахуванням споживчих переваг, Кернеш В. П. (2019)
Ганзюк А. Я. - Дослідження процесів очищення нафтопродуктів за допомогою активованих смектитових глин, Вишневська Д. М., Похило Н. Л., Шелестюк О. П., Міщук О. М. (2019)
Богданова О. Ф. - Економічне обґрунтування доцільності використання ненаркотичних конопель в різних сферах функціонального призначення, Тіхосова А. О., Оліфірук В. В., Забродіна О. С. (2019)
Боброва С. Ю. - Деформаційні властивості трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень, Шипко Д. О., Галавська Л. Є. (2019)
Пахолюк О. В. - Використання деяких поліфункціональних обробних препаратів для захисту текстильних целюлозовмісних матеріалів від мікробіологічних пошкоджень, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2019)
Калашник О. В. - Порівняльне тестування фарфорового посуду, Мороз С. Е., Поліщук Л. В., Кириченко О. В. (2019)
Єфімова В. Г. - Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах, Пилипенко Т. М., Хрокало Л. А., Ляшук О. В., Федорчук С. Ф. (2019)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу підготовки на кінетику сорбції та ступінь фіксації активних барвників на бавовняному трикотажі, Скалозубова Н. С. (2019)
Мясищев А. А. - Возможности полетного контроллера cc3d с прошивкой inav (2019)
Черепанська І. Ю. - Штучна нейронна мережа для автоматизованого розпізнавання складових похибок вимірювання, Сазонов А. Ю., Безвесільна О. М. (2019)
Сверстюк А. С. - Кіберфізичні біосенсорні та імуносенсорні системи (2019)
Приймак А. В. - Дослідження можливості використання алгоритму циклічного надлишкового коду для підвищення стійкості криптосхеми ecies, Салієва О. В., Яремчук Я. Ю. (2019)
Пунченко Н. О. - Надійність роботи складових інформаційної системи (2019)
Мансуров Т. М. - Анализ точности оценок системы fbm/d/1 для решения задачи качества обслуживания мультисервисной сети, Ганифаев Р. А. (2019)
Гафурова А. Д. - Нейромережева адаптація plda для використання у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2019)
Кравчук О. А. - Аналіз наявного програмно-технічного забезпечення щодо розробки програмного продукту для автоматизації обробки замовлень інтернет-магазинів (2019)
Петрушак В. С. - Аналіз засобів вимірювання амплітуди, що базуються на перетворенні змінного струму в постійний (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество часть 5. физические эффекты, используемые для измерения энергии ферми (2019)
Одегов Н. А. - Зависимость длительности и формы оптических сигналов от неравномерности коэффициента затухания, Гузун А. И. (2019)
Петрова Р. В. - Инновационный реинжиниринг бизнес-процессов в информационной среде, Морозова А. И. (2019)
Васильківський М. В. - Оцінювання енергетичних характеристик волоконно-оптичних ліній зв'язку за критерієм коефіцієнта помилок, Паламарчук Р. П. (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: бикольцоиды и кольцоиды — плоские вещественные алгебраические кривые шестого порядка (2019)
Князєва Н. О. - Метод оцінки та забезпечення структурної живучесті телекомунікаційної мережі невизначеної топології, Князєв О. А. (2019)
Кичак В. М. - Технологія психофізіологічного відбору операторів безпілотних літальних апаратів, Злепко С. М., Макогон В. І. (2019)
Кучеренко О. К. - Застосування пiрометра спектрального співвідношення для контролю зносу контактного дроту залізничної мережі, Томашевська А. Е. (2019)
Піротті Е. Л. - Аналіз джерел факторів негативного впливу на експлуатаційну надійність силового електротехнічного обладнання (сето) (за даними літературного контенту), Кривоносов В. Є., Коваль Л. Г., Паламарчук М. І. (2019)
50 ПЛІДНИХ РОКІВ КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АГРОІНЖЕНЕРІЇ (2019)
Скиба М. Є. - Безводневе азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами процесу, Стечишин М. С., Лук?янюк М. В., Олександренко В. П. (2019)
Стечишин М. С. - Вплив середовищ на інтенсивність кавітаційно-ерозійного зношування металів, Мартинюк А. В., Білик Ю. М., Курской В. С. (2019)
Мазур М. П. - Особливості 3d конструювання фасонних різців у середовищі solidworks, Харжевський В. О. (2019)
Здоренко В. Г. - Удосконалення привода круглов'язальної машини та вибір його параметрів (2019)
Воляник О. Ю. - Дослідження взаємодії обичайки та гребенів барабану з оброблюваним матеріалом під час обертання барабану з підвищеною швидкістю, Петко І. В. (2019)
Веселовська Н. Р. - Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів, Малаков О. І., Бурлака С. А. (2019)
Заверач Є. М. - Інгібітори корозії алюмінію в лужному середовищі, Стремецький О. І. (2019)
Башинський А. Л. - Оцінка стану функціонування системи технічної підтримки парку автобронетанкової техніки, Осташевський С. А., Букоємський С. Л. (2019)
Горін В. В. - Результати дослідження теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині мініканалів, Середа В. В. (2019)
Марченко М. В. - Кінематичний синтез важільних механізмів з подвійною зупинкою вихідної ланки, Харжевський В. О. (2019)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу імпульсного розпилення рідини коливальним соплом, Горященко К. Л. (2019)
Михайлова Н. В. - Особливості оцінювання захисних властивостей матеріалів для ізолюючого костюма працівників хімічної промисловості, Привала В. О. (2019)
Нахайчук О. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик тканин з використанням математичного моделювання, Захарова Е. А., Мізрах А. А., Марчук О. В. (2019)
Нікуліна А. В. - Методи моделювання форми костюма за принципом хустки (2019)
Кизимчук О. П. - Дослідження тиску еластичного основов'язаного трикотажу, Мельник Л. М., Богунова О. А. (2019)
Петко К. І. - Удосконалення лабораторного методу окиснення бензилових спиртів до відповідних альдегідів, Строкань А. П., Харитоненко Г. І. (2019)
Гаргаун Р. В. - Дослідження впливу силіконів на властивості косметичних емульсій прямого типу, Куник О. М., Сарібєкова Д. Г., Попова З. М. (2019)
Гаврилюк Р. Л. - Математична модель процесу діагностування схем оперативної пам'яті з довільним доступом, Кравчук Р. В., Ференс В. О., Чешун В. М. (2019)
Мясищев А. А. - Производительность gpu и cpu для матричного умножения, Полозова В. М. (2019)
Хиневич Р. В. - Систематизація комп'ютерних технологій обробки фотозображень, Яворський О. Л. (2019)
Савенко О. С. - Мережний метод виявлення файлового зловмисного програмного забезпечення в комп'ютерних системах локальних мереж (2019)
Джулій В. М. - Метод виявлення та протидії розподіленим атакам, спрямованим на відмову в обслуговуванні, Чорненький В. І., Савіцька О. О. (2019)
Ткачук А. А. - Дослідження режимів роботи базових станцій мереж стільникового зв'язку, Заблоцький В. Ю., Селепина Й. Р., Мороз С. А., Терлецький Т. В. (2019)
Мансуров Т. М. - Статический анализ характеристик входящего потока вызовов в softswitch, Ганифаев Р. А. (2019)
Міхалевcький В. Ц. - Деякі особливості віртуалізації сучасного інформаційного суспільства, Міхалевська Г. І. (2019)
Шілінг А. Ю. - Модель поведінки закладу вищої освіти у процесі планування надання освітніх послуг на основі лінгвістичного аналізу комунікативної активності в освітніх веб-спільнотах, Жежнич П. І. (2019)
Гула І. В. - Метод зменшення періодичної складової шумів цифрових синтезаторів прямого синтезу, Карпова Л. В., Мельничук В. М., Полікаровських О. І. (2019)
Осадчук О. В. - Математична модель газореактивного ефекту в напівпровідникових сенсорах газу, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2019)
Васильківський М. В. - Метод оцінювання джитеру в цифрових радіоприймальних пристроях, Воловик А. Ю., Паламарчук Р. П. (2019)
Марценюк В. П. - Математичні моделі біосенсорів та імуносенсорів, Сверстюк А. С., Багрій-заяць О. А., Козодій Н. В. (2019)
Дозорський В. Г. - Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини, Яворська Є. Б., Дозорська О. Ф., Дедів І. Ю., Дедів Л. Є., Паньків І. М. (2019)
Гаврілов Д. В. - Універсальний регістр на пліс, Воловик А. Ю., Гаврілова Н. М., Кофанова Н. В., Яровий Д. В. (2019)
Дружинін В. А. - Роль та задачі управління інформаційною мережею, побудованою за допомогою безпроводових радіотехнологій, Міщенко В. О., Бойко Ю. М., Рубан О. М. (2019)
Петровський С. С. - Побудова інформаційного середовища ВНЗ (2019)
Чигінь В. - Експериментальний безпілотний авіаційний комплекс для фотозахоплення, Михайлишин П. (2019)
Яременко Е. А. - Расчет железобетонных кессонных перекрытий, Яременко Н. А. (2019)
Бурлака С. А. - Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлюваних ресурсів на роботу дизельного двигуна, Явдик В. В., Єленич А. П. (2019)
Elsayed A. Elnashar - Egyptian school of stem and the needs' for the labour market of teacher of excellence through higher education, Zeinab E. Elnashar (2019)
Мясищев А. А. - Программирование esc регуляторов simonk-30a и emax simon-12a через arduino и полетный контроллер (2019)
Заспа Ю. П. - Ядерний та гідродинамічний бафтинг, флаттер та колапс в гетерогенних системах: псевдокооперативна вихор-хвильова динаміка і топологія чорнобильської та саяно-шушенської катастроф (2019)
Содежание (2018)
Круковский А. П. - Напряженное состояние и фильтрационная проницаемость барьерных целиков вблизи изолированного пожарного участка, Круковская В. В. (2018)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия газонасыщенного угольного пласта в условиях медленной его разгрузки, Молчанов А. Н., Камчатный А. А. Соболев В. В., Билан Н. В. (2018)
Елисеев В. И. - Эмпирические параметры длительной пропитки образцов пористых материалов, Луценко В. И., Семененко Е. В. (2018)
Кузьменко А. М. - Влияние химических элементов твердой массы смесей при заполнении искусственных полостей в земной коре, Петлёваный М. В., Лозинский В. Г. (2018)
Мінєєв С. П. - Вплив виходу летких речовин на визначення вибуховості вугільного пилу, Дякун І. Л., Ященко І. О. (2018)
Земляная Ю. В. - Поддержание выработок большого сечения, сохраняемых на границе с выработанным пространством (2018)
Блізнюков В. Г. - Розвиток методології визначення границь кар'єрів, Луценко С. О., Баранов І. В. (2018)
Антіпович Я. В. - Методика визначення закритої пористості в уламкових зернах порід (2018)
Стефанко С. В. - Россыпи черных песков северного побережья Азовского моря (2018)
Дзюба С. В. - Аналіз сучасних систем прийняття рішень щодо удосконалення технологій переробки мінерального сировини (2018)
Семененко Е. В. - Расчет параметров и режимов гидротранспортирования при разработке техногенных месторождений в хранилищах отходов обогащения, Медведева О. А., Киричко С. Н., Никифорова Н. А. (2018)
Говоруха В. В. - Повышение износостойкости и устойчивости рельсового пути криволинейных участков малых радиусов, Макаров Ю. А., Семидетная Л. П. (2018)
Семененко Е. В. - Использование колебаний железнодорожных цистерн для приготовления водоугольного топлива при его транспортировке, Рубан В. Д., Подоляк К. К., Рыжова С. А. (2018)
Рубель А. А. - Исследование различных типов канатов и выбор оптимальных для конструкций канатно-профильного проводника, Рубель А. О. (2018)
Чоботько І. І. - Методи та засоби локалізації осередків самозаймання породних відвалів, Тинина С. В. (2018)
Чеберячко С. І. - Визначення коефіцієнту захисту респіратора за термограмою смуги обтюрації, Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В., Кравченко Ю. О. (2018)
Бубнова О. А. - Маркшейдерський супровід внутрішнього відвалоутворення та рекультивації земель при відтворенні природних форм рельєфу (2018)
Lopatin V. V. - Objective technical monitoring of the condition of the sucker rod pumping unit (2018)
Ларіонов Г. І. - Про один метод оцінки вантажоспроможності металополімерного анкеру від впливу його параметрів, Ларіонов М. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ґрещук В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художнього тексту. Гора, Ґрещук В. (2018)
Кононенко В. - Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана (2018)
Барчук В. - Про деякі суспільні меми сучасних українців (2018)
Яцій В. - До питання слов'янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики) (2018)
Бігусяк М. - Діалектне членування говорів Прикарпатського ареалу в лінгвістичних студіях першої третини ХХ століття (2018)
Ципердюк О. - Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина (2018)
Семенюк О. - Гуцульські діалектні риси в мові роману Р. Іваничука "Вогненні стовпи" (2018)
Хороб С. - Літературно-критичні концепції Миколи Євшана (На матеріалі статті П. Петренка "Естетичне "вірую" М. Євшана") (2018)
Піхманець Р. - Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова (2018)
Васильчук М. - Гуцульський текст в системі нового українського письменства: причини появи і вектори розвитку (на підступах до вивчення художнього дискурсу Гуцульщини в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст.) (2018)
Мочернюк Н. - Поетична збірка як інтермедіальний проект: досвід Василя Хмелюка (2018)
Солецький О. - Література українського бароко в контексті європейської емблематичної традиції (2018)
Грещук Б. - Словотвірна категорія "неповний вияв ознаки" в українській мові в зіставленні з англійською мовою (2018)
Адамович С. - Злочини нацистської Німеччини в м. Калуші (1941–1944 рр.) (2018)
Чернявський М. - Структурно-динамічна парадигма біоекологічних засад гірського лісівництва Українських Карпат, Парпан Т. (2018)
Дутчак В. - Діяльність українських бандуристів у міжвоєнній Чехословаччині (20-30 рр. ХХ ст.) як прообраз національних соціокультурних інституцій (2018)
Гнатюк М. - Різьбяр Микола Грепиняк і народне мистецтво Гуцульщини (2018)
Ґрещук В. - Технологічно-маніпуляційна природа неорусинського руху (Любомир Белей. "Русинський" сепаратизм: націєтворення in vitro. Київ: Темпора, 2017. 392 с.) (2018)
Ґрещук В. - Мені його не вистачає досі (2018)
Максименко А. - Відеоарт у Львові (творення перших концептуальних відеопроектів) (2018)
Мільчевич С. - Художня освіта в загальноосвітніх школах Закарпаття у 20-х – 30-х роках XX століття: дизайнерський аспект, Галишич Р. (2018)
Павельчук І. - Імпровізації імпресіонізму в практиці Олександра Мурашка: синтез об’єктивної емпіричної дійсності та суб’єктивних вражень як підготовка до художнього узагальнення натури (2018)
Чуйко О. - Храми-ротонди в контексті міжкультурних взаємин Давнього Галича ХІ–ХІІІ століть (2018)
Бренюк А. - Художники-графіки Кам’янеччини останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: видова, художньо-стильова та сюжетно-тематична специфіка творів (2018)
Hrynda B. - The image of oneself in a medieval fine art tradition: features of artistic interpretation (2018)
Косів Р. - "Господи нехай буде благословення Твоє на цьому місці": іконографія та причини популярності св. Антонія і Теодосія Печерських на творах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр. (2018)
Кіщук Н. - Кушнірство на Покутті: історичні аспекти становлення та шляхи відродження промислу (2018)
Кусько К. - Сучасна текстильна аплікація України (2018)
Ковальчук І. - Вишитий іконостас отця доктора Дмитра Блажейовського (2018)
Matveiva U. - The curtains of the Theodoric’s palace in Sant’Apollinare Nuovo: monumental art and semantics (2018)
Бойко Х. - Типологія та художні особливості зооморфних мотивів у декоруванні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. (2018)
Ян Цзе - Коротка історія ісинської кераміки Цзи Ша XVI – XX ст. (2018)
Косів В. - За лаштунками творчості художника плакату в УРСР: професійні практики 1950–1980-х рр. (2018)
Полякова О. - Засоби формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища (2018)
Білякович Л. - Темпоральність у структурі модних трендів: сутність, динаміка, прогнозування (2018)
Зайцева В. - Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень (2018)
Коржева А. - Надгробкові портрети представників шляхетських родів у контексті еволюції скульптури ренесансу і маньєризму на сучасних західноукраїнських землях у другій половині XVI – на початку XVII ст. (2018)
Максимлюк А. - Проблема традиції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини (2018)
Мулик А. - Настінний живопис ХVIII – ХІХ ст. Вознесенського храму Домініканського монастиря у Підкамені (2018)
Чжан Ібо - Жень Сихун — орієнтир китайського постмодернізму (2018)
Лупій С. - Володимир Оврах. Грані мистецького хисту (2018)
Береговська Х. - Творчість Василя Курилика: архетипи та символи (2018)
Бесага М. - Живопис Дмитра Парути: палітра краєвиду (2018)
Шпирало-Запоточна Л. - Образотворча ґенеза художньої форми Михайла Селезінки (2018)
Лосик О. - Взаємозв’язки модернізму та постмодернізму в контексті емансипації західного світогляду (2018)
Чуріков О. - Еволюція виконавської техніки валторністів: історіографія питання (2018)
Косів В. - Рецензія на книгу "Український книжковий знак ХІХ – ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки" (2018)
Пацунов В. - Cценографія як потужний інструмент створення сценічних метафор (2018)
Москалюк М. - Євген Лисик як педагог та особистість (за спогадами учнів) (2018)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Balinchenko S. - Mythologeme-Related Crisis of Identity: Reality and Fictional Markers of Alienation (2019)
Czyz A. - Science Education as a Response to the Needs of the Modern Open "Education for Everyone” System, Svyrydenko D. (2019)
Fraczek B. - Knowledge and Behaviour in the Field of Saving by Young with Asperger Syndrome. Challenges for Financial Education, Gagat Matula A. (2019)
Hajder T. - Spiritual Crisis as a Sign of Time: the Projection of the Problem in the Fiction of the Slavic World (2019)
Lappo V. - Theoretical and Methodological Principles of Formation of the Spiritual Values of Students in the Conditions of Higher Education Institution (2019)
Mozgin W. - The Condition of a Modern University — Is There a Problem? (2019)
Piletsky E. - Consciousness and Unconsciousness of Artificial Intelligence (2019)
Pohribna D. - The Ways and Means of the Ukrainian Nation’s Self-Determination: a Philosophical Look into the Future by Julian Vassyian, Tytarenko V. (2019)
Shwed Z. - Theoretical Approaches to the Study of the Economy of Religion (2019)
Smirnov G. - "Homo Nooeconomicus” as a Human Image for the Noospheric Epoch, Odintsova A. (2019)
Sobolievskyi Y. - Philosophical Ideas of Roger Williams in the Treatise "A Key into the Language of America” (2019)
Trocha B. - Anthropological Aspects of Jozef Tischner’s Philosophy of Drama (2019)
Turenko V. - Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period, Yarmolitska N. (2019)
Zou Ch. - China as a Subject of International Education: Experience of Development, Gao W. (2019)
Міхальов О. - Методологічні аспекти дослідження сучасної еліти (2018)
Бакуменко В. - Аналіз дисертаційної статистики на етапі становлення вітчизняної наукової галузі публічного управління та адміністрування, Красноруцький О., Попов С. (2018)
Бєлошапка Т. - Державний вплив на розвиток рибного господарства України: шляхи вдосконалення, Ковальов Г. (2018)
Білорусов С. - Пріоритети розвитку людського капіталу Херсонської області (2018)
Дацюк В. - Публічна комунікація як фактор протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих (2018)
Дуліна О. - Система внутрішнього контролю в публічному управлінні: досвід країн східного партнерства (2018)
Клюцевський В. - Використання сучасних цифрових технологій при наданні адміністративних послуг на регіональному рівні (2018)
Коваль З. - Архітектура стратегії інформаційно-психоісторичної стійкості України (2018)
Колосовська І. - Стратегічне планування реалізації публічної політики соціального розвитку: регіональний аспект (2018)
Кривцова В. - Переваги та зауваги щодо прийнятого 21 червня 2018 року Закону "Про національну безпеку України", Усатюк І. (2018)
Марущак О. - Податки і право (2018)
Приходченко Л. - Державне регулювання морської транспортної інфраструктури україни: полісуб’єктність системи, принципи та інституційні джерела розвитку, Голинський В. (2018)
Сивак Т. - Місце та роль стратегічних комунікацій у процесі забезпеченні ефективності реформ (2018)
Сікало М. - Зарубіжний досвід державного регулювання ринку зерна та перспективи його залучення в умовах України (2018)
Haas M. - How has the 2015 migration crisis contributed to the creation of the european border and coast guard agency? (A policy analysis using Kingdon’s multiple streams framework within the European Union) (2018)
Худоба О. - Державна політика формування здорового довголіття населення або "життя на пенсії" в Україні (2018)
Hladunova O. - The role of the institute of the state service in organizational providing activities of Ukrainian judicial authorities (2018)
Грицко Р. - Громадське здоров’я і сімейна медицина об’єднаних територіальних громад, Базилевич А., Фуртак І., Лемішко Б. (2018)
Davtyan S. - Interaction of public authorities at the regional and local levels on realization of own powers in the field of social protection of the population, Yelchiieva O. (2018)
Костенюк Н. - Адміністративний реінжиніринг та інформаційно-комунікаційні технології в органах місцевого самоврядування (2018)
Липовська С. - Вдосконалення регламентування діяльності органів місцевого самоврядування з метою посилення ефективності міжсекторальної взаємодії (2018)
Лозовська К. - Комунікаційна інфраструктура в системі місцевого самоврядування (2018)
Негода В. - Про формування територіальної основи організації влади в умовах децентралізації (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Tsapin A. - Do Firm-Bank Relationships Affect Corporate Cash Holdings? (2017)
Cai R. - How Does Credit Risk Influence Liquidity Risk? Evidence from Ukrainian Banks, Zhang M. (2017)
Shevchuk V. - The Impact of Anticipated and Unanticipated Exchange Rate Variability in Ukraine (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Grui A. - Nowcasting Ukraine's GDP Using a Factor-Augmented VAR (FAVAR) Model, Lysenko R. (2017)
Danylenko A. - Evolving Ukraine’s Deposit Guarantee System Towards Global Standards: A Macroprudential Perspective (2017)
Illiashenko P. - Behavioral Finance: Household Investment and Borrowing Decisions (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Koziuk A. - Price Stability and Inflation Targeting in Commodity Economies: Macroeconomics versus a Political Economy? (2018)
Vdovychenko A. - How Does Fiscal Policy A-ect GDP and Inflation in Ukraine? (2018)
Bondarenko O. - The Redistributive E-ects of Monetary Policy Across Generations (2018)
Васенко В. К. - Економічний націоналізм в політекономії Ф. Ліста та його актуальність для сучасної України (2018)
Даценко Ю. М. - Світовий досвід реалізації конкурентної політики та законодавства держав (2018)
Лойко Д. М. - Динаміка структурних зрушень споживчих сукупних витрат домогосподарств України та Чехії (2018)
Терехов В. І. - Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на європейських конкурентних ринках, Одягайло Б. М. (2018)
Ткач Д. К. - Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України (2018)
Обушний С. М. - Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України, Мельник О. О. (2018)
Січевлюк Л. В. - Досвід створення та функціонування та функціонування українського державного банку та його значення для формування компетентностей сучасних банкірів (2018)
Гаман П. І. - Державне фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи, Гаман Н. О. (2018)
Лисюк В. С. - Недоліки та тенденції розвитку податкової системи України (2018)
Рамський А. Ю. - Проблема бідності працюючого населення в Україні, Лойко В. В. (2018)
Бєлова О. І. - Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі (2018)
Карюк В. І. - Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов, Білокур Г. В. (2018)
Гребень С. Є. - Удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти (2018)
Глевацька Н. М. - Дослідження динаміки безробіття у Кіровоградській області та розробка шляхів його зниження (2018)
Кормишкін Ю. А. - Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва, Бовкун О. А. (2018)
Денисенко М. П. - Стан та перспективи розвитку науки та освіти в Україні на поточному етапі їх реформування, Хаустова Є. Б. (2018)
Safar H. - Measurements and indicators of quality in technical institutions, Elbaruni J., Еlosta Е. (2018)
Шапоренко О. І. - Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів, Паращенко Л. І. (2018)
Алькема В. Г. - Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств, Кучмєєв О. О. (2018)
Мельничук Д. П. - Модернізація системи управління закладами охорони здоров’я: аналіз проблеми з позицій поліпшення якості життя осіб літнього віку , Хом’як Л. І. (2018)
Кофанов О. Є. - Маркетингове стратегічне планування й управління процесом реалізації стартап-проектів (2018)
Терон І. В. - Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки (2018)
Коваль Я. С. - Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України (2018)
Яровой Т. С. - Технології лобіювання інтересів громадянського суспільства на основі принципу більшості (2018)
Денисов О. Є. - Формування та розвиток механізму забезпечення економічної безпеки галузі (2018)
Січиокно Г. Б. - Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки України (2018)
Мігус І. П. - Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві (2018)
Бобров Є. А. - Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії (2018)
Денисенко М. П. - Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств, Будякова О. Ю. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Matvieiev M. - Mykhailo Land Reform in the Credit Cycle Framework: The Case of Ukraine (2018)
Sukhomlyn O. - Communicative E¬ciency in Ukraine’s Banking System: Evidence from Independent Auditor Reports (2018)
Vdovychenko A. - Estimating the Fiscal Impulse in Ukraine (2018)
Скринник-Миська Д. - "Модернізм", "аванґард" і їх співвідношення в українських мистецтвознавчих дослідженнях (2018)
Бабунич Ю. - Український живопис доби модернізму: національне та інтернаціональне в абстракціонізмі та конструктивізмі (2018)
Вольський С. - "Мистецтво рук твоїх…" (до проблеми формування художнього методу мистця-ювеліра) (2018)
Бондарчук Я. - Вплив релігійно-світоглядних ідей на формування образу жінки в мистецтві палеоліту в домінантних системах знаків Зодіаку (2018)
Kosiv R. - 1688–1691 Icons from the Kotan’ Church Iconostasis by Master Yakiv from Rybotychi (2018)
Гурмак В. - Медаль – спроба визначення (2018)
Ковальчук І. - Українська вишита ікона ХХ – ХХІ століття (2018)
Попенюк Ю. - Сюжет Різдва Христового з поклонінням волхвів в українському іконописі другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: іконографія та стилістичні особливості (2018)
Щевйова У. - Вхідні простори житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : сучасний стан і проблема збереженості (2018)
Косів В. - Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945–1989 рр. (2018)
Квасниця Р. - Етнічний напрямок у дизайні демонстраційних просторів для модних інновацій (2018)
Мільчевич С. - Дизайн недосліджених взірців виробів Ужгородської фабрики гнутих меблів на межі XIX і XX століть, Мотиль Р., Габрель Т. (2018)
Кравченко Я. - "Йому завжди буде двадцять шість…" (до перевидання книги Дмитра Антоновича "Тимко Бойчук") (2018)
Береговська Х. - Канадський мультикультуралізм у творчості Василя Курилика (2018)
Mysiuha B. - Evolution of Oleh Minko’s Creative Method as an Example of Developing the Typology of Modernism in Lviv Art in the second half of the XXth century (2018)
Зінчук О. - Творчі пошуки львівського митця Степана Голінчака в акварелі (2018)
Матковська І. - Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел (2018)
Гаврилюк Б. - Український мурал-арт у контексті світового мистецтва (2018)
Трохим Л. - Графіка Мирона Яціва: мистецькі пошуки 1960-х – 1990-х років (2018)
Станичнов О. - Роль образу янгола в творчості Я. Мальчевського (2018)
Франжуло В. - Архітектурні новації сучасного орнаменту в архітектурі Криму (2018)
Сунь Ке - Китайський олійний живопис періоду "шрамів мистецтва" та виникнення неокласицизму (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Grui A. - A Neutral Real Interest Rate in the Case of a Small Open Economy: Application to Ukraine, Lepushynskyi V., Nikolaychuk S. (2018)
Faryna O. - What Drives the Difference between Online and Official Price Indexes?, Talavera O., Yukhymenko T. (2018)
Dadashova P. - Macroeconomic Effects of Introducing a Capital Conservation Buffer in the Ukrainian Banking Sector, Jonsson M., Onyshchenko H. (2018)
Фомін О. В. - Огляд досліджень з проблем проектування несучих систем вантажних вагонів (2012)
Подоляк О. С. - Експериментальне дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при динамічних режимах роботи, Назаркін О. А., Ісьєміні І. І. (2012)
Попов С. Н. - Анализ совместного влияния химического состава и твердости наплавочных сплавов Fe-C-Cr-B-Si на способность к сопротивлению абразивному изнашиванию (2012)
Головко Л. Ф. - Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості колекторів буримої сланцевої гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Shatovska T. B. - Ontology models research and development for data mining repository, Zaremskaya A. A. (2012)
Евланов М. В. - Концепция представления требований к информационной системе (2012)
Поліновський В. В. - Математичні моделі для обрахунку часу доставки керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережах (2012)
Журавель К. В. - Особливості впровадження системи управління господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, Крихтіна Ю. О. (2012)
Масалигіна В. В. - Структурування стратегічних цілей управління нерухомістю залізничного транспорту (2012)
Никитюк В. А. - Модель семантического представления функциональных сервисов (2012)
Коваленко И. И. - Принятие решений по выбору типов судов для перевозки грузов на основе нечетких отношений, Пономаренко Т. В., Швед А. В. (2012)
Сторожилова У. Л. - Информационные технологии в менеджменте, Руссова Е. А. (2012)
Шаповалова С. І. - Оптимізація моделі представлення WEB-системи на основі SPA-архітектури, Скорська І. Я. (2012)
Тубальцева Н. П. - Принцип системності в разробці мотиваційної моделі для проекту розвитку проектно-орієнтованого підприємства (2012)
Золотухин О. В. - Нечеткая кластеризация и нечеткая классификация политематических текстовых документов (2012)
Дубинский А. Г. - Взаимосвязи подчинения агентов в мультиагентной системе (2012)
Ульяновська Ю. В. - Інформаційна технологія для оптимізації управління роботою автомобільних пунктів пропуску (2012)
Василенко Ю. А. - Measure of information acquisition in the detection process, Поповская Е. О., Хусейн Яхья Тарик (2012)
Коваль А. О. - Критерій та схема навчання нейромережевої моделі вимірювального датчика (2012)
Найденова М. В. - Использование зарубежного опыта политики найма персонала в украинских реалиях, Громова Е. В., Паламарчук И. В. (2012)
Политанский Л. Ф. - Анализ шумовых характеристик автодинного спин-детектора, Самила А. П., Хандожко В. А. (2012)
Сперанский В. А. - Инструментальные средства построения моделей нелинейных систем в виде рядов вольтерра в частотной области (2012)
Тушницький Р. Б. - Програмна система для дослідження паралельних алгоритмів з використанням обчислень на графічному процесорі, Кожух І. Я. (2012)
Широкопетлева М. С. - О подсистеме адаптации интерфейса для лексикографического украино-русско-английского словаря с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей личности (2012)
Штангей С. В. - Использование геоинформационных технологий в телекоммуникации (2012)
Сидор П. О. - Проблемы и пути преодоления препятствий передачи сообщений средствами охранно-пожарной сигнализации (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Компенсація крайових шумових спотворень на цифровому зображенні (2012)
Приміський В. П. - Сучасні засоби інструментального контролю (газоаналізатори і газоаналітичні системи) відпрацьованих газів автомобілів, Івасенко В. М., Корнієнко Д. Г., Ватаву А. В., Жужа А. В. (2012)
Лазько І. В. - Управління невідповідностями в системі управління якістю проектів (2012)
Жернова П. Е. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Бизюк А. В. (2012)
Козыренко В. П. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Дьячкова О. В. (2012)
Чибісов Ю. В. - Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм (2012)
Палант Д. О. - Необхідність застосування системи глобального позиціювання транспортної логістики в Україні (2012)
Капустина Е. В. - Особенности получения тетрамеркурметана из различных органических субстратов, Бутенко Э. О., Капустин А. Е. (2012)
Реутський В. В. - Вплив кавітації на процес рідинофазного окиснення етилбензолу, Старчевський В. Л. (2012)
Гликин М. А. - Применение технологии аэрозольного нанокатализа к процессу паровой конверсии углевродородов С3-С4, Кудрявцев С. А., Махммод С. М. (2012)
Гнатів З. Я. - Одержання темних нафтополімерних смол каталітичною співполімеризацією важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива, Никулишин І. Є., Піх З. Г., Рипка А. М., Ворончак Т.О. (2012)
Межиброцький В. П. - Технологія отримання порошкового N, N′- дитіодиморфоліну, Старчевський В. Л., Олійник Л. П. (2012)
Федоренко О. Ю. - Технологічні аспекти отримання щільноспеченої кераміки в умовах енергоощадної термообробки, Чиркіна М. А., Шаповалова Ю. Є. (2012)
Одарченко Д. М. - Використання кріоскопічних характеристик для ідентифікації культивованих грибів, Бабіч А. О., Одарченко М. С., Штих С. В. (2012)
Погожих М. І. - Дослідження оптичних властивостей плазм з м`яса птиці та гідробіонтів, Одарченко Д. М., Гасай Є. Л., Карпенко З. П. (2012)
Одарченко Д. М. - Виробництво нового виду овочевого морозива "Заморожений лід", Сподар К. В., Михайлик В. І., Сесь А. М. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Кинетика процесса обезвоживания сыпучих материалов, Прядко Н. С., Грачёв О. В. (2012)
Карвацький А. Я. - Зниження концентрації со в процесі випалу графітових заготовок, Шилович І. Л., Крутоус Л. В., Кутузов С. В. (2012)
Кобринович Ю. О. - Построение структурно-разностных моделей высокоскоростных тепловых процессов с осциллирующим теплообменом (2012)
Мамедов Б. Ш. - Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно-реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vп ≥ 0 (2013)
Попов С. Н. - Анализ влияния химического состава жаропрочных сталей и температурного градиента на прочность сварных соединений (2013)
Коваль О. С. - Исследование структур чугуна, модифицированного Si-Ba (2013)
Котляр А. В. - Моделирование процесса шлифования валков прокатных станов на вальцешлифовальных станках, Любимый Ю. Н. (2013)
Святуха А. А. - Собираемость соединений с натягом при тепловой сборке с использованием покрытий, Плахотникова И. Б. (2013)
Ванюшкин А. С. - Модель формирования портфелей инвестиционных проектов (2013)
Бондарєв С. І. - Удосконалення процесу транспортування молока та організація його переробки, Сарана В. В., Свердюк Б. А. (2013)
Себко В. В. - Повышение точности измерений температурных параметров контролируемой пробы пищевого красителя за счёт реализации многопараметрового метода измерительного контроля, Литвинова Ю. Л., Ляшенко К. И. (2013)
Кісельов Є. М. - Побудова системи віддаленого моніторингу передінфарктних станів (2013)
Нефьодов Л. І. - Алгоритм оцінки економічної ефективності впровадження інфармаційної технології у торговельну огранізацію, Маркозов Д. О., Ільге І. Г., Беспалий В. О. (2013)
Батракова А. Г. - Математическая модель обработки и интерпретации данных подповерхностногозондирования дорожных одежд (2013)
Рапин В. В. - Влияние аргументной фазовой обратной связи на характеристики автоколебательной системы (2013)
Шуляков В. М. - Аналіз використання методу субтрактивної кластерізації при створені нечітких регуляторів електрогідравлічних слідкуючих приводів автомобілів (2013)
Бельчева А. В. - Модель оценки качества пространственных данных для ГИС-приложений (2013)
Гаєвська В. О. - Управління інформаційними, матеріальними і фінансовими потоками в системах постачання населенню нефасованої питної води, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Поляков Е. А. - Требования к нормированию динамических характеристик средств измерений для обеспечения качественного восстановления входных сигналов (2013)
Кудрявцева М. С. - Модель организационной структуры управления проектной деятельностью электроэнергетического предприятия (2013)
Данильченко А. О. - Модифікація генетичного алгоритму для вирішення задачі про паросполучення зі зникаючими дугами (2013)
Ноздрачова К. Л. - Визначення "мертвої зони" при ультразвуковому контролі виробів циліндричної форми (2013)
Гринь С. А. - Использование установки кипящего слоя для сушки повареной соли, Филенко О. Н., Якибчук В. В. (2013)
Хижняк О. С. - Біотехнологічні аспекти отримання комплексного препарату, який містить різні штампи пробіотичних культур, Краснопольський Ю. М. (2013)
Литвиненко О. А. - Фракціонування пальмової олії з використанням детергентів (2013)
Хитрова И. В. - Выбор катализаторов для обезвреживания многокомпонентных углеводородных смесей, Гарбуз Ю. М., Новожилова Т. Б. (2013)
Демидов И. Н. - Использование жирных кислот соапстока для получения бутиловых эфиров жирных кислот, Муниршавкат Садик, Гранкина К. В. (2013)
Грицаенко И. В. - Альтернативные виды топлив на основе растительных масел, Федоренко И. А. (2013)
Бєлінська А. П. - Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування, Кричковська Л. В., Жирнова С. В., Петров С. О. (2013)
Рой В. Ф. - Проблеми використання бактерицидних індукційних ламп, Рой Ю. В. (2013)
Червоный И. Ф. - Процесс водородного восстановления трихлорсилана, Реков Ю. В., Головко О. П. (2013)
Русанов М. Г. - Актуальні проблеми підвищення безпеки життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання, Ремзі І. В. (2013)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование сопряженного теплообмена в системе "массив-полость", Венгеров И. Р. (2013)
Кшановський І. П. - Критерій скінченності - типу аналітичних в проколеній площині функцій (2013)
Яловенко С. Н. - Чёрный предел. Часть 10.1 продолжение теории относительности (2013)
Кузнєцова І. В. - Методологія виробництва стевії (Stevia rebaudiana) як сировини гарантованої якості (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 48: Авиаконструктор Андрей Туполев и его свершения в самолетостроении (2019)
Маляр В. С. - Метод розрахунку механічних характеристик асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, Маляр А. В., Андреїшин А. С. (2019)
Петрушин В. C. - Исследование динамических характеристик асинхронных двигателей в электроприводах с согласующими трансформатором и редуктором, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Прокопенко Н. С. (2019)
Kuznetsov B. I. - Improving of electromechanical stabilization systems accuracy, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Kobilyanskiy B. B. (2019)
Гальченко В. Я. - Побудова RBF-метамоделей структур збудження рухомого концентричного вихрострумового перетворювача, Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2019)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальное определение критических сечений электрических проводов и кабелей в цепях устройств высоковольтной сильноточной импульсной техники (2019)
Bourzami A. - On-line voltage stability evaluation using neuro-fuzzy inference system and Moth-Flame optimization algorithm, Amroune M., Bouktir T. (2019)
Кирик В. В. - Обґрунтування оптимального місця підключення джерела розосередженого генерування та значення його потужності, Богомолова О. С. (2019)
Ягуп В. Г. - Исследование режимов полной компенсации реактивной мощности в трехфазной системе электроснабжения, Ягуп Е. В. (2019)
Шумилов Ю. Н. - Исследование взрывобезопасности полимерных ограничителей перенапряжений 3,3 кВ постоянного тока для тяговой сети железнодорожного транспорта, Бондаренко В. И. (2019)
Буткевич Олександр Федотович (до 70-річчя з дня народження) (2019)
Данько Володимир Григорович (до 85-річчя з дня народження) (2019)
Сосков Анатолий Георгиевич (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Єгоров Б. В. - Технологія виробництва білково-вітамінної добавки біотехнологічним методом, Кананихіна О. М., Турпурова Т. М. (2018)
Єгоров Б. В. - Технологічна ефективність удосконалення технології гранулювання комбікормів, Батієвська Н. О. (2018)
Поварова Н. М. - Розвиток системи простежуваності у м'ясній промисловості, Мельник Л. А. (2018)
Жигунов Д. О. - Коригування пшеничного борошна із незадовільними хлібопекарськими властивостями, Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. (2018)
Макаринська А. В. - Теоретичні основи фізіології годівлі молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2018)
Левицький А. П. - Обгрунтування доцільності використання борошна з вичавок винограду при виробництві комбікормової продукції, Лапінська А. П., Ходаков І. В., Хоренжий Н. В. (2018)
Безусов А. Т. - Щодо питання про утворення біогенних амінів в харчових продуктах, Манолі Т. А., Нікітчіна Т. І., Баришева Я. О. (2018)
Шульга О. С. - Дослідження теплофізичних характеристик формувального розчину біодеградабельного їстівного покриття/плівки, Іванов С. О., Листопад В. В., Мазуренко О. Г. (2018)
Бужилов М. Г. - Оцінка фракцій висівок пшениці як об’єктів біотехнологічної переробки, Капрельянц Л. В., Пожіткова Л. Г. (2018)
Тележенко Л. М. - Дослідження способів вилучення фітокомпонентів з буряку, Бурдо А. К., Чебан М. М. (2018)
Пономарьова Л. М. - Визначення сумарного вмісту фенольних сполук в екстракті з листя Ginkgo biloba L., Ярощук Р. А., Коваленко І. М., Гузь О. І. (2018)
Азарова Н.Г. - Інноваційні технології проти йододефіциту, Шлапак Г.В. (2018)
Палвашова Г. І. - Використання прийомів біотехнології для підвищення виходу соку з капусти білоголової, Нікітчіна Т. І. (2018)
Юрковська В. В. - Вплив різних умов зберігання на якість зерна проса, Овсянникова Л. К., Євдокимова Г. Й., Валевська Л. О., Соколовська О. Г. (2018)
Kalmykova I. S. - The automatic control of wine quality attributes (2018)
Кушніренко Н. М. - Теоретичні аспекти та обгрунтування сучасного способу стерилізації рибних консервів, Паламарчук Г. С., Лисюк В. М. (2018)
Бабков А. В. - Дослідження агротехнологічних характеристик зерна окремих гібридів кукурудзи, Желобкова М. В. (2018)
Станкевич Г. М. - Порівняльні характеристики різних способів відмивання клейковини, Борта А. В., Пенаки А. А. (2018)
Бандура В. М. - Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем, Яровий І. І., Маренченко О. І., Пилипенко Є.О. (2018)
Пазюк В. М. - Дослідження тепломасобмінних процесів сушіння насіння овочевих культур (2018)
Иванова Л. А. - Оценивание влияния активов пищевого предприятия на экономическую безопасность, Малых В. П., Шофул И. И. (2018)
Іванова Л. О. - Алгоритми вартісного оцінювання інтелектуальної промислової власностї, Малих В. П., Сагач Л. Н. (2018)
Мамедов Б. Ш. - Краткий анализ состояния теории и проектирования воздушно-реактивных двигателей на современном этапе (2013)
Попов С. М. - Дослідження впливу титану на зносостійкість вуглецевохромистих сплавів при ударно-абразивному зношуванні (2013)
Васильченко Т. А. - Экспериментальные исследования планетарного привода кривошипных прессов (2013)
Мороз В. І. - Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних напіввагонів, Фомін О. В., Братченко О. В., Фомін В. В. (2013)
Ноздрачова К. Л. - Особливості ультразвукового контролю протяжних виробів (2013)
Кроль О. С. - Моделирование шпиндельного узла обрабатывающего центра, Бурлаков Е. И. (2013)
Ванюшкин А. С. - Доказательства действенности показателей диверсификации портфеля инвестиционных проектов (2013)
Ревенчук І. А. - Математичні моделі геометричних перетворювань при візуалізації 3D об'єктів (2013)
Баляр В. Б. - Суб'єктивно-статистична оцінка технічної якості роботи системи DVB-T2 на рівні транспортного потоку (2013)
Левыкин И. В. - Моделирование процесса выбора СУС для разработки удалённой информационной аналитической издательской системы, Хорошевский А. И. (2013)
Копп В. Я. - Автоматизация процессов управления сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри, Качур С. А. (2013)
Бельчева А. В. - Модель минимизации временных затрат реализации ГИС-проекта с учетом полноты информационного обеспечения, Манакова Н. О. (2013)
Корчинский В. В. - Модель шумового сигнала для передачи конфиденциальной информации (2013)
Гаєвська В. О. - Управління проектами будівництва об'єктів виробництва питної води з підземних джерел, Шур В. А., Кабиш А. Ю. (2013)
Лошаков В. А. - Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE С MIMO, Лихограй В. Г., Ал-Джанаби Хуссам Дхеа, Нух Таха Насиф (2013)
Іовенко О. В. - Програмний комплекс "автоекзаменатор "Охорона праці". Задачі, які вирішує комплекс в навчальному процесі, Кот Т. М., Малишев В. В., Кошуков О. В., Перлій В. М. (2013)
Василенко Ю. А. - Анализ вероятностных характеристик при комбинированном многостанционном доступе, Хуссейн Я. Т. (2013)
Федякіна З. П. - Купажування олій з оптимізованим жирнокислотним складом, Матвєєва Т. В., Шаповалова І. Є., Петік І. П. (2013)
Кузнецова Л. Н. - Получение низкоплавкой фракции пальмового масла, Папченко В. Ю., Демидов И. Н. (2013)
Свідло К. В. - Визначення потенційних ризиків технології хлібців "томатних" геродієтичного призначення, Липова Ю. Ю. (2013)
Березуцкий В. В. - Разработка проточного активатора воды, Березуцкая Н. Л., Халиль В. В. (2013)
Штамбург В. В. - Гетерофазный синтез триалкилортоформиатов в присутствии полиэтиленгликоля-9 (2013)
Кіщенко В. А. - Визначення сквалену - унікального фітостериту ліпідів методом газорідинної хроматографії, Левчук І. В., Осейко М. І., Голубець О. В., Литвиненко О. А. (2013)
Мойсейко Ю. В. - Піроущільнення пористих композитів за низької температури (2013)
Кириченко А. Г. - Макрокинетические закономерности термокаталитического распада углеродсодержащих газов на металлах подгруппы железа. Часть 1 (2013)
Рудяк Ю. А. - Визначення абсолютних значень та величин співвідношення оптико-механічних констант прозорих діелектриків, Ткаченко Г. І., Грибков О. В., Шостак Д. І. (2013)
Тиньянова І. І. - Моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем радіально-осьової гідротурбіни (2013)
Дунев А. А. - Алгоритм работы программного пакета MAXWELL 3D, применяемого для численного анализа магнитного поля в двигателе с катящимся ротором (2013)
Педченко А. Ю. - Математичне моделювання фізичних полів у викочастотному індукційному плазмотроні (2013)
Белянин Р. В. - Анализ влияния способа изготовления медной катанки на характеристики медной проволоки (2013)
Лісяний М. І. - Особливості експресії FcγIII-рецептора на лімфоцитах та нейтрофілах крові хворих на пухлини головного мозку, Гнедкова І. О., Разуменко В. Д., Лісяний О. М., Бєльська Л. М. (2018)
Хоменко В. І. - Роль трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в лікуванні гострої променевої хвороби (2018)
Коваль Г. Д. - Вплив лактобактерій на ендометріозні вогнища в експериментальній моделі ендометріозу, Бойко Н. В., Кирик В. М., Луценко Т. М., Устименко А. М., Клименко П. П., Щубелка Х. М. (2018)
Сатурская А. С. - Динамика показателей гуморального иммунитета на этапах развития экспериментального диффузного кардиосклероза в зависимости от индивидуальной резистентности организма к гипоксии, Усинский Р. С., Сатурская У. В., Левчук Р. Д. (2018)
Грушко В. В. - Результати використання адеметіоніну і його віддалені ефекти на показники функціональної активності імунних клітин у спортсменів високої професійної майстерності і у хворих на хронічний гепатит С (2018)
Мойсеєнко В. О. - Імунологічні та нутріціологічні аспекти кардіології: фокус на трансфер фактор кардіо (2018)
Пам'яті Олени Анатоліївни Будрейко (2019)
Зелінська Н. Б. - Дитяча ендокринологія в Україні у 2018 році, Руденко Н. Г., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю., Кавецька Ю. С. (2019)
Солнцева А. В. - Проблема инсулинорезистентности у детей с сахарным диабетом 1 типа. Часть 1, Волкова Н. В. (2019)
Зелінська Н. Б. - Гендерна самоідентифікація і внутрішньосімейні відносини дітей з порушенням розвитку статі, Шевченко І. Ю., Анопрієнко О. В., Глоба Є. В., Гамідова О. І. (2019)
Кашкалда Д. А. - Особенности взаимоотношений показателей оксидативного стресса и липидного обмена у мальчиков­подростков при гипоандрогении, Будрейко Е. А., Косовцова А. В. (2019)
Пархоменко Л. К. - Печінкові прояви метаболічного синдрому у хлопців з гіпоандрогенією, Страшок Л. А., Турчина С. І., Косовцова Г. В., Кашкалда Д. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2019)
Дудник В. М. - Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці, Андрікевич І. І., Хромих А. В., Хромих К. В. (2019)
Турчина С. І. - Особливості функціонального стану системи СТГ—ІРФ­1 у хлопців із різним перебігом пубертатного періоду та дифузним нетоксичним зобом (2019)
Спринчук Н. А. - Оптимізація лікування дітей пубертатного періоду із синдромом біологічно неактивного гормона росту (2019)
Солнцева А. В. - Диагностический поиск причин развития первичной надпочечниковой недостаточности у детей, Волкова Н. В. (2019)
Зелінська Н. Б. - Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21­гідроксилази. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства .Частина 2 (2019)
До відома авторів (2019)
Сторінка головного редактора (2019)
Бойко І.В. - Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові (2019)
Венедіктова І. В. - Електронна система охорони здоров’я у публічному адмініструванні: чи можливі електронні лікарі-боти (2019)
Головчак Я. В. - До характеристики міжнародно-правового забезпечення репродуктивних прав людини (2019)
Зима О. Т. - Адміністративна процедура у царині донорства крові та її компонентів (2019)
Пашков В. М. - Проблеми правового регулювання донорства крові та її компонентів, Гуторова Н. О. (2019)
Селіванова І. А. - Державно-приватне партнерство та інші правові форми співпраці бізнесу, держави (територіальних громад) і закладів служби крові у сфері донорства крові та її компонентів (2019)
Терешко Х. Я. - Види інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування (2019)
Щодо можливості проводити лікування в умовах закладу охорони здоров’я препаратами, діюча речовина яких зареєстрована в Україні, але препарати придбані пацієнтами в інших країнах і під іншою торговою маркою (2019)
Щодо функціональних обов’язків лікаря-онколога перевіряти реєстрацію лікарського засобу в Україні та знати його торгову марку, з’ясовувати місце придбання пацієнтом препарату, знати ціну препарату, перевіряти чек, виданий аптекою, чи інші відповідні документи, якщо пацієнт самостійно придбав ліки, а придбаними препаратами планується лікування в умовах закладу охорони здоров’я (2019)
Щодо права лікаря відмовити у введенні лікарського препарату, якщо, на його думку, препарат придбаний сумнівним шляхом, а пацієнт наполягає на його введенні. Чи не стане відмова від введення такого лікарського засобу в умовах закладу охорони здоров’я підставою для кримінальної відповідальності за ненадання медичної допомоги хворому? (2019)
Справа "Тисяк проти Польщі" (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо проходження інтернатури (22.12.2018 р. № 22.1/08.1-31/34467) (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо видачі в медичних закладах документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (12.06.2017 р. № 3.04.02-Н-7698/6898-зв) (2019)
Рішення Ради адвокатів України щодо роз’яснення деяких питань, пов’язаних з реалізацією права адвоката на звернення з адвокатським запитом (13.10.2018 р. № 172) (2019)
З юридичної практики (2019)
Порядок проведення наукових досліджень, експериментальних розробок і підготовки наукових творів з використанням лабораторних тварин у закладі вищої медичної освіти (з додатками) (2019)
Персоналії (2019)
Афоризми (2019)
Анотації (2019)
Захист дисертації Ірини Сенюти на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, присвячений розвитку медичного права та правової медицини в Україні (2019)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2019)
Call for papers and instruction sheet for the authors (2019)
Троян С. - Велика війна 1914–1918 рр.: нова міжнародна система і Вестфальський світопорядок (2019)
Теміров Ю. - Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності (2019)
Фісанов В. - Ліберальний міжнародний порядок: "реалії" втілення тa концептуальне бачення (2019)
Мицик Л. - Еволюція глобального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин (2019)
Богінська І. - Проблеми сучасного світового порядку / безладу в російському офіційному дискурсі (2019)
Магда Є. - Фактор міжнародного іміджу в гібридній війні (2019)
Швед В. - Сучасна геополітика Близького Сходу у контексті змін світового порядку (2019)
Прихненко М. - Ідея "об’єднаної Європи" в сучасних реаліях функціонування європейського проекту, Бабій Д. (2019)
Каліщук О. - Концепт Центральної Європи: історична ретроспектива та політична перспектива (2019)
Паніна І. - Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах (2019)
Городня Н. - Принцип національного самовизначення у формуванні нового світового порядку після Великої війни (2019)
Орлова Т. - Феномен імперіалізму в історичному аспекті (2019)
Глібіщук М. - Позиція В. Вільсона щодо імперій у роки Великої війни, П’ятничук Т. (2019)
Тодоров І. - Тріанонський договір: сучасні рефлексії (2019)
Срібняк М. - Версальський договір: проблеми репатріації полонених вояків з теренів Німеччини (теоретико-практичний аспект) (2019)
Зубко О. - Соціалістична Ліга Нового Сходу (Прага, 1925–1929(30)) як одна зі спроб виправлення помилок Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних домовленостей (2019)
Machitidze I. - Spoilers and black knights of democratization: why the experience of the West in fighting Russia’s strategies is useful for Georgia? (2019)
Szeptycki A. - The "other Europe" since the end of the Cold War: scope, specificity, perspectives (2019)
Атаманенко А. - Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення (2019)
Чабан А. - Витоки імперської політики Росії щодо України (2019)
Попов В. - Ностальгія за імперією: австрійські історики про спадщину Габсбургів (2019)
Добржанський О. - Проблема державної приналежності Буковини в міжнародних відносинах напередодні та під час Паризької мирної конференції (2019)
Стрільчук Л. - Сучасний польський націоналізм та українсько-польські суперечності – нові обличчя старих проблем (2019)
Mieliekiestsev K. - Polish-Ukrainian partnership and Ukraine’s NATO aspirirations: regional and international cooperation after the orange revolution (2019)
Романюк Б. - Роль кіно в соціально-культурному житті колгоспного селянства в перше післявоєнне десятиріччя (1944–1954 рр.) (2019)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення головного редактора ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Сокальська О. В. - Тюремна система доби української національної революції (до 100-літнього ювілею) (2018)
Биба Ю. В. - Виконання покарання у виді позбавлення волі за Виправно-трудовим кодексом УРСР 1970 року: історико-правовий аналіз (2018)
Золотарьова Н. І. - Особливості вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2018)
Шаркова В. В. - Відповідальність за корупційні вчинки у сфері державних закупівель (2018)
Barash Ye. - Formation of the prison fortresses system in the Kharkiv region in the first half of the 19th century (2018)
Богатирьов І. Г. - Поняття та генеза відбування засудженими інвалідами в місцях несвободи кримінального покарання, Лаптінова О. К. (2018)
Денисова Т. А. - Тероризм в Україні: проблеми призначення покарання, його виконання та відбування (2018)
Колб О. Г. - Щодо необхідності прийняття в Україні нового Кримінального кодексу, Годлевська-Коновалова А. В. (2018)
Крикушенко О. Г. - Особа засудженого та деформація її особистісних характеристик в умовах ізоляції від суспільства (2018)
Пальченкова В. М. - Релігійна діяльність в установах виконання покарань: благочинність, духовна підтримка та крок засуджених на шляху до ресоціалізації (2018)
Яцишин М. М. - Перспективи реформування пенітенціарної системи України: досвід Фінляндії, Крисюк Ю. П. (2018)
Богатирьов А. І. - Латентна злочинність у місцях несвободи: поняття та сутність (2018)
Залялова І. М. - Чинники злочинності неповнолітніх (на підставі соціологічного дослідження), Політова А. С. (2018)
Колб І. О. - Провокуюча протиправна поведінка засуджених – одна з підстав застосування до них засобів приборкання (2018)
Макаренко Н. К. - Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця: огляд соціологічного моніторингу (2018)
Михайлик О. Г. - Методологічний інструментарій дослідження насильства у виправних колоніях України (2018)
Астаф’єва К. Ю. - Безпека особи як одна з основних складових безпеки у виправних колоніях, Христич І. П. (2018)
Дем’як П. Ю. - Господарський суд як суб’єкт запобігання злочинам в Україні: історичний аспект (2018)
Калашнікова К. А. - Сутність соціально-виховного впливу на засуджених органами пробації (2018)
Попельнюк Т. В. - Про деякі ознаки кримінологічної характеристики осіб з числа персоналу ДКВС України, які вчиняють злочини (2018)
Сингаєвська М. І. - Кримінальна відповідальність за посягання на земельні відносини в законодавстві зарубіжних країн (2018)
Кларенс Там - Навеяно природой: бионика с композитной пломбой (2019)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Зміна показників електроодонтодіагностики в пацієнтів при різній лікувальній тактиці при ятрогенному компресійно-токсичному ураженні нижнього альвеолярного нерва, Погоріла А. В., Ковальчук Л. О. (2019)
Білинський О. Я. - Роль близнюків у вивченні проблеми виникнення карієсу та їх поширеність у світі та Україні, Костенко Є. Я., Добровольська М. К. (2019)
Голинка О. П. - Реставрация фронтальной группы зубов при их скученности как этап подготовки к комплексной реабилитации пациента (2019)
Печковська І. М. - Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Несин О. Ф., Печковський К. Є., Відерська Г. В., Тімохіна Т. О. (2019)
Антоненко М. Ю. - Роль тканевої алергії до кісткового антигена в діагностиці початкового ступеня генералізованого пародонтита, Решетник Л. Л., Зелінська Н. А., Значкова О. А., Ревич В. О. (2019)
Борисенко А. В. - Порушення місцевого імунітету та цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит, Коленко Ю. Г., Тімохіна Т. О. (2019)
Пури-захидан С. В. - Лечение пародонтита комбинацией антибактериальных средств, Гурбанов Р. Я., Алиева Г. Г. (2019)
Кононова О. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит в умовах психоемоційного стресу (2019)
Ищенко П. В. - Математическая модель, ее состоятельность и факторы риска с учетом показателей при использовании традиционных и заявленных ортопедических конструкций у пациентов с генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации, Борисенко А. В. (2019)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка зубного віку, визначеного за методом Cameriere, і календарного віку 6 7-річних дітей Прикарпатського регіону України, Ісакова О. О. (2019)
Якубова І. І. - Алгоритм дій лікаря-стоматолога під час вагітності, Кузьміна В. А. (2019)
Скульська C. В. - Герметизація фісур як метод первинної профілактики фісурного карієсу зубів у дітей (2019)
Ушко Н. А. - Научная школа челюстно-лицевой хирургии профессора А.А. Тимофеева (2019)
Тимофеев А. А. - Особенности послеоперационного обезболивания у больных с челюстно-лицевой патологией, Ушко Н. А., Максимча Н. А., Ухарская О. А., Блинова В. П., Серга Е. А., Ушко В. Д. (2019)
Тимофеев А. А. - Клиническая классификация гальванических проявлений, появляющихся в полости рта после введения металлических включений (лекция), Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А. Кабанчук С. В., Беридзе Бека (2019)
Мищенко О. Н. - Воспалительные процессы в периимплантатной зоне. (Обзор), Погорелов М. В., Волчихина К. П. (2019)
Струк В. І. - Особливості ортопедичного лікування пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів зі збереженням їх вітальності, Забуга Ю. І. (2019)
Мазур І. П. - Призначення фармакотерапевтичних препаратів і засобів догляду за порожниною рота у практичній діяльності лікарів-стоматологів: аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2017–2018 роки, Супрунович І. М., Бакшутова Н. О. (2019)
Самойленко А. В. - Ділова гра як засіб педагогічного впливу на студента-стоматолога при вивченні клінічної пародонтології, Горшкова А. Є., Кареліна Ю. В. (2019)
Сучасні погляди на профілактику основних стоматологічних захворювань (2019)
Гриновець В. С. - Професор стоматології європейського рівня (професору С. Й. Кухті – 80 років), Петришин О. А. (2019)
Мазур І. П. - "Інтегрована медицина та стоматологія" – міждисциплінарна професійна освіта, Супрунович І. М. (2019)
Аксаков М. О. - Дослідження впливу складу та структури сталі Cт3пс на твердість (2019)
Архипов О. Г. - Деградація анодних заземлень під час тривалої експлуатації, Любимова−Зінченко О. В., Усов Д. (2019)
Большаков В. И. - Основные этапы фрактального моделирования в материаловедении, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2019)
Гуль Ю. П. - Перспективные направления развития технологии получения стальной арматуры, упрочняемой холодной деформацией, Ивченко А. В., Перчун Г. И., Кондратенко П. В., Чмелева В. С. (2019)
Дейнеко Л. М. - Основні напрями розвитку технологій термічної обробки заготівок для стволів артилерійських систем, Надтока В. М., Лобода П. І., Гарбуз Д. В. (2019)
Романова Н. С. - Исследование и анализ технологических параметров получения гранулированного сплава альрезист на основе первичного электротермического силумина, Кокашинская Г. В., Кимстач Т. В. (2019)
Сізова О. Р. - Модель оцінки механічних властивостей середньовуглецевої сталі, Живиця О. Р. (2019)
Uzlov K. I. - Effective method of tin-free foundry bronze refining from endogenous origin impurities, Movchan A. V., Dziubina A. V., Belaya E. V. (2019)
Фролов Р. О. - Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки, Волчок І. П., Мітяєв О. А., Лукінов В. В. (2019)
Мамедов Б. Ш. - Анализ современной трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы воздушно-реактивных двигателей при взлёте, полёте, посадке (2013)
Попов С. М. - Дослідження впливу залишкового аустениту та твердої надлишкової фази на зносостійкость наплавлювальних сплавів (2013)
Кроль О. С. - Твердотельное моделирование и исследование шпиндельного узла обрабатывающего центра, Кроль А. А., Бурлаков Е. И. (2013)
Марченко А. В. - Параметризація дифузорного блоку напрямного апарату відцентрового насоса (2013)
Евланов М. В. - Анализ возможностей применения подходов к самоорганизации отдельных сервисов в сервис-ориентированных информационных системах, Неумывакина О. Е., Карамышева А. Ю. (2013)
Конкин Р. В. - Методы ранжирования данных с учётом свойств нечётких систем (2013)
Лаврухін О. В. - Формування параметру безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції (2013)
Никитина А. В. - Система автоматизированного тестирования серверной части web-приложений (2013)
Мозолевич Г. Я. - Підвищення конкурентоспроможності залізничих перевезень шляхом управління параметрами вантажних поїздопотоків (2013)
Воргуль А. В. - Адаптация цифровой системы передачи информации к метеорному каналу, Сулейман Ю. Х. (2013)
Стерин В. Л. - Маршрутизация с балансировкой нагрузки по длине очереди на узлах телекоммуникационной сети, Вавенко Т. В., Еферов Д. М. (2013)
Білова Т. Г. - Формування основних показників для ієрархічної системи моніторингу документообігу, Ярута В. О., Побіженко І. О. (2013)
Бізюк А. В. - Оптимізаційна задача вибору комплексу поліграфічного захисту, Бізюк І. Г. (2013)
Біленко О. І. - Вимоги до купчастості стрільби кінетичної зброї несмертельної дії, Пащенко В. В. (2013)
Грабовський О. В. - Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальнихсистем (2013)
Карнаухов М. А. - Принципы разработки графическо-логического движка для игровых приложений на ОС Android (2013)
Заміховський Л. М. - Рекомендації щодо вибору діагностичних параметрів при прогнозуванні залишкової довговічності нафтогазового обладнання, Лисканич М. В., Джус А. П., Лисканич О. М. (2013)
Киричек А. А. - Алгоритм фильтрации для системы определения плагиата в программном коде, Амонс А. А., Киричек Г. Г. (2013)
Корчинский В. В. - Конфиденциальная система связи на основе псевдослучайной перестройки рабочей частоты и таймерных сигналов (2013)
Шаповалова С. І. - Оптимізація архітектури Web-систем, Лазуренко О. І. (2013)
Ліщина В. О. - Проблеми формування етичного кодексу інженерів програмного забезпечення (2013)
Лозовский И. Н. - Сравнение подходов Code FirsT и Database First в построении хранилища данных веб-приложений на платформе ASP.Net. (2013)
Муниб М. Б. - Многокритериальная оптимизация в задачах управления (2013)
Калуш В. В. - Влияние состояния ходовых рельс на точность измерения положения контактного рельса в тоннеле метрополитена, Наконечный А. А., Подорожняк А. А., Поляков Е. А., Полярус А. В., Сидоров В. В. (2013)
Свид І. В. - Оптимізація інформаційного забезпечення системи множинного доступу з кодовим розподілом каналів (2013)
Швець О. О. - Програмна реалізація розрахунку значень коефіцієнтів логістичної регресії для аналізу факторів впливу хворих на атеросклероз, Настенко Є. А. (2013)
Бутенко Э. О. - Селективное удаление фенолов из промышленных сточных вод при помощи слоистых двойных гидроксидов, Капустин А. Е. (2013)
Дуденко Н. В. - Математичне моделювання овочевих консервів із заданими споживними властивостіми, Ольховська В. С. (2013)
Шавкун В. В. - Очистка отстойника полигона твердых бытовых отходов от фенолов, Капустин А. Е., Бутенко Э. О. (2013)
Гликин М. А. - Паровая конверсия высокомеолекулярных углеводородов в расплаве высокотемпературного теплоносителя, Шовкопляс Ю. А. (2013)
Коц Л. С. - Смачивание керамической поверхности как фактор, определяющий биостойкость фасадной керамики, Федоренко О. Ю., Лесных Н. Ф., Щукина Л. П. (2013)
Литвинчук М. Ю. - Контактний опір шару коксової пересипки, Шилович І. Л. (2013)
Діхтенко К. М. - Дослідження утворення азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазових родовищ (2013)
Мазур Е. В. - Методика определения пористости и удельной поверхности жмыха масличных культур, Евтушенко С. Л., Катасонова Н. Г., Литвиненко Е. А. (2013)
Петік І. П. - Зниження вмісту продуктів окиснення в оліях, які пройшли нейтралізацію в розчині, що містить етанол (2013)
Саввова О. В. - Дослідження впливу кристалізаційної здатності на температурний коефіцієнт лінійного розширення кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту титану, Шадріна Г. М. (2013)
Петрухін С. Ю. - Результати експертно-аналітичного оцінювання впливу типового військового об'єкту на стан навколишнього природного середовища, Пісня Л. А. (2013)
Барсукова Г. В. - Аналіз науково-інформаційних джерел щодо отримання легкофільтруючих осадів Fe(OH)3, Карпович Е. О., Вакал С. В. (2013)
Дем'яненко Д. В. - Дослідження ефективності екстракту листя липи на моделі ад'ювантного артриту у щурів, Бєлік Г. В., Тимченко Н. М. (2013)
Климаш А. А. - Испытание каталитически-стабилизированных газогорелочных устройств в энерготехнологических высокотемпературных печных процессах, Соловьёв Г. И. (2013)
Кравец В. Ю. - Влияние клэффициента заполнения на инетнсивность теплоотдачи в зоне испарения двухфазного термосифона, Конышин В. И., Бехмард Голамреза, Салий Я. Н. (2013)
Ляшенко В. П. - Определение параметров управления движущегося сосредоточенного источника тепла (2013)
Ногин Н. В. - Периодическое движение вязкой несжимаемой жидкости по неограниченной цилиндрической трубе (2013)
Глотка О. А. - Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту (2013)
Алалі М. - Технологічні засоби отримання наносорбентів на основі вуглецевих матеріалів, Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л. (2013)
Слесаренко А. П. - Визуальные исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых процессов на согласованных дисплеях, Кобринович Ю. О. (2013)
Добрицкая Н. Ф. - Метод измерения поверхности порошкообразных и гранулированных сплавов, Трошенькин В. Б., Зипунников Н. Н. (2013)
Калін М. А. - Спосіб зварювання чавуну, Емдін А. О. (2013)
Попов С. Н. - Численное моделирование влияния технологических параметров контактной сварки на прочность соединения (2013)
Рындяев В. И. - Кинематико-силовой анализ адаптивного привода конвейера (2013)
Медведев В. С. - Аналитическое определение геометрических параметров очага деформации при прокатке фланцевых профилей. Сообщение 2, Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2013)
Хлобистова О. А. - Вибір методу захисту інформації в системах документообігу, Гладка М. В. (2013)
Самісько Т. О. - Основні етапи розвитку наукової думки з прогнозування параметрів мережі автомобільних доріг (2013)
Павленко Е. П. - Разработка модуля защиты информационной системы полиграфического предприятия, Криворотенко И. А., Айвазов В. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Метод определения степени тяжести аденокарциномы желудка, Жуков В. И., Порван А. П., Моисеенко А. С., Фам Тхи Хуэн Чанг (2013)
Костюченко Л. В. - Особливості розвитку транспортного обслуговування в умовах глобалізації (2013)
Новоселов С. П. - Исследование методов динамического наблюдения за объектом на охраняемой территории с помощью распределенной системы видеонаблюдения, Дудченко С. С. (2013)
Шевченко Е. Л. - Онтологическая модель представления знаний для семантического аннотирования профиля процесса (2013)
Муниб М. Б. - Использование нейронной сети обратного распространения ошибки для построения нейроконтроллеров (2013)
Наумейко И. В. - Анализ псевдо-хаотического поведения кейсианских моделей экономики, Альрефаи Валид Ахмед, Аль-Азави Рази Джабур (2013)
Саенко В. И. - Метод оценивания оптимальности проектирования информационного сервиса, Коленцева Т. А. (2013)
Шипулін В. Д. - ГІС-підтримка управління орендою нерухомого майна, Білоконєва О. В. (2013)
Вовк А. В. - Исследование технологии переиздания на примере дореволюционных книг, Бельчева А. В., Тришина И. В. (2013)
Сокольський О. Л. - Дослідження ефекту розбухання при екструзійному формуванні полімерних профілів, Романченко М. А., Коваленко К. Г. (2013)
Сівецький В. І. - Моделювання гідродинаміки та гомогенізації полімерних композицій в динамічному змішувачі екструдера, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Рослов О. В. (2013)
Сокольський О. Л. - Підвищення рівнотовщинності термоформованих полімерних виробів, Слісаренко І. В. (2013)
Русанов М. Г. - Теоретичні аспекти практичних занять із вивчення впливу забруднення повітря на працездатність людини, Красногорська В. В., Почтар Н. В. (2013)
Юрченко Г. О. - Дослідження кінетичних параметрів процесу вилучення нікол (ІІ) гідроксиду буферним розчином амоніаку й амоній хлориду, Бутенко А. М., Лавренко А. О., Блінков М. А. (2013)
Мельник А. П. - Оцінка адсорбційних властивостей амідованої лляної олії в розчинах соляної кислоти, Дегтярьов Д. О., Малік С. Г. (2013)
Лабжинський В. А. - Розробка мультиагентної системи обробки даних для забезпечення екологічного моніторингу (2013)
Пристайлов С. О. - Исследование влияния условий и факторов процесса сушки ПЭТФ-гранулята, Власюк С. А. (2013)
Червинский В. П. - К вопросу применения электробуров при бурении нефтегазовых скважин, Василенко В. В., Голубенко В. П. (2013)
Маланяк Д. В. - Особливості гідрометалупгійної переробки мідьвмісної сировини, Нестеренко Т. М., Червоний І. Ф. (2013)
Шурчкова Ю. А. - Исследование влияния метода дискретно-импульсного ввода энергии на свойства воды, Дубовкина И. А. (2013)
Слободюк Р. Є. - Моделювання технології десертної продукції, виготовленої з використанням оклейстеризованого механічно зруйнованого крохмалю, на основі методу системного аналізу, Прасол Д. Ю. (2013)
Казаков Д. Д. - Вплив вхідних параметрів на процес сушіння молока, Якуба С. М., Сабадаш С. М. (2013)
Толстохатько В. А. - Моделювання розвитку території міста з використанням космічних знімків, Євсюков М. С. (2013)
Святуха А. А. - Особенности тепловой сборки деталей неподвижных соединений подшипниковых узлов скольжения, Плахотникова И. Б. (2013)
Севостьянов И. В. - Методика расчета параметров гидроимпульсной установки для потокового виброударного фильтрования дисперсных пищевых отходов (2013)
Грабовський О. В. - Регуляризація визначення показників якості функціонування ІВС з врахуванням нечіткості інформації, Волков С. Л., Скопа О. О. (2013)
Толстохатько В. А. - Прогнозування стану лісів з використанням космічних знімків і засобів ГІС, Поморцева О. Є., Тарнопільска Н. П. (2013)
Гринь О. М. - Розвиток технології алюмінію з вторинної сировини, Бредихін В. М., Червоний І. Ф., Маняк М. О. (2013)
Полоусова Н. В. - Использование паралингвистических средств в корпоративной интернет-коммуникации (на примере постов англоязычных корпоративных блогов) (2013)
Кузнєцова І. В. - Вивчення умов екстракції при отриманні концентрату із листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertroni) сушеної (2013)
Филоненко Д. В. - Анализ направлений усовершенствования реактора-смесителя отделения дистилляции содового производства, Шестопалов А. В. (2013)
Потетенко О. В. - Численное исследование пространственного течения в проточной части высоконапорного гидроагрегата, Дранковский В. Э., Цехмистро Л. М., Вахрушева О. С. (2013)
Бейнер Н. В. - Анализ особенностей формирования гидротермического режима в пруде – охладителе Запорожской АЭС, Бейнер П. С. (2013)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей на непрерывных потоках. Краткая теория однорядных гребных винтов (2013)
Попов С. М. - Модель росту центрів кристалізації при ультразвуковомуподрібненні зміцнюючої фази твердих наплавлених сплавів (2013)
Попов С. В. - Дослідження гідродинамічних явищ плоского шліфування периферією круга, Северин Т. О. (2013)
Прасолов Є. Я. - Вдосконалення агрегату для розкидання мінеральних добрив, Педора Є. В., Бочарова Я. А. (2013)
Фомін О. В. - Впровадження круглих труб в якості складових елементів рам вантажних вагонів (2013)
Сапожников Н. Е. - Оценка точности и быстродействия при вероятностной форме представления информации, Моисеев Д. В., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2013)
Ярощук Л. Д. - Налаштування нечіткої системи керування режимом пуску процесу екструзії полімерів, Жученко О. А. (2013)
Муниб М. Б. - Нейросетевое управление в задачах преследования (2013)
Кунгурцев А. Б. - Модель процесса определения требований к программному продукту, Калинина С. А., Новикова Н. А. (2013)
Сакало Є. С. - Аналіз процесів роботи динамічних об'єктів (2013)
Шатоха О. В. - Инструмент KPI и методология Agile: современные подходы в управлении проектами (2013)
Ледовской В. В. - Программное обеспечение для построения цифровой модели рельефа поверхности по интерференционной картине, Думин П. М. (2013)
Скляров Н. В. - Задачи совершенствования автотехнических экспертиз дорожно-транспортных происшествий (2013)
Зубрецкая Н. А. - Нейросетевое прогнозирование уровня качества промышленной продукции (2013)
Машошин Д. А. - Адаптивная обработка нестационарных временных рядов на основе нечеткого подхода (2013)
Левыкин В. М. - Разработка категорной модели реализации жизненого цикла процесса выбора мероприятий, Гниденко О. С. (2013)
Корчинський В. В. - Метод моделирования шумовых сигналов для систем передачи конфиденциальной информации (2013)
Сазонова М. С. - Розв’язання деяких нескінченновимірних нелінійних задач розбиття множини споживачів на сфери обслуговування підприємствами (2013)
Прихно Ю. Е. - Методика реализации мультипроекта развития судоходной компании (2013)
Шароватова О. П. - Професійна орієнтація, у тому числі осіб з особливими потребами, як провідний фактор формування сучасних прогресивних фахівців (2013)
Бельчева А. В. - Метод генерации тестового информационного обеспечения ГИС (2013)
Висоцкая Е. В. - Прогнозирование заболеваемости расстройствами психики непсихотического характера среди сельского населения Украины, Коростий В. И., Зинченко Е. Н., Порван А. П., Страшненко А. Н. (2013)
Пархоменко О. М. - Застосування геоінформаційних технологій для оцінки ергономічних умов в системі "працівник-вітроенергетична установка-середовище”, Сєріков Я. О. (2013)
Кузнецов В. Г. - Модель экономического ущерба от ненадёжности силового оборудования, участвующего в регулировании режимов системы тягового электроснабжения (2013)
Захарченко Н. В. - Эффективность применения корректирующих блоковых таймерных кодов в адаптивних системах с решающей обратной связью, Гаджиев М. М., Мартынова Е. Н., Лысенко С. И. (2013)
Землянський О. Н. - Прогнозирование концентрации "тяжелого газа" после залпового выброса, Снитюк В. Е. (2013)
Матюхов Д. В. - Пошук та використання математичної моделі розчинності соняшникової олії в етиловому спирті (2013)
Мельник А. П. - Дослідження одержання кисень- і азотовмісних похідних жирних кислот амідуванням лляної олії, Малік С. Г. (2013)
Радовенчик В. М. - Використання часток магнетиту в процесах очищення стічних вод від нафтопродуктів, Романенко М. І., Черняк В. Ю. (2013)
Шмельков В. В. - Кинетика осаждения кристаллов хлорида натрия в жидкостях содового производства, Райко В. Ф., Цейтлин М. А. (2013)
Рябоконь Н. В. - Оптимизация процесса охлаждения сгущенных молочных консервов с плодово-ягодными сиропами, Осьмак Т. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського