Піскульова І. В. - Нуль-базис бюджетування в системі управління оборотними активами промислових підприємств (2017)
Шестакова Т. М. - Формування кадрової стратегії великого промислового підприємства сходу України в умовах кризи (2017)
Бессонова Г. П. - Проблемы развития малого бизнеса в Украине (2017)
Бессонова С. И. - Современное состояние и перспективы инвестирования морских портов Украины (2017)
Обухова Н. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку вугілля, Судніцина В. М. (2017)
Узун М. В. - Формування системи мотивації персоналу на підприємстві, Бурак П. (2017)
Псарьова І. С. - Інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства як складова ефективної діяльності підприємств (2017)
Захаренко Н. С. - Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України (2017)
Омельченко Л. С. - Международная оценка налоговой системы Украины, пути совершенствования, Лактионова О. Е. (2017)
Кравченко Т. Д. - Необхідність та напрями забезпечення фінансового оздоровлення комерційних банків в Україні, Тігранян В. С. (2017)
Мандра Н. Г. - Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования, Харченко Н. В. (2017)
Мальцев М. Н. - Особенности аутсорсинга при ведении бизнеса в современных условиях, Усенко В. П. (2017)
Заіка Ю. А. - Головні тенденції і показники динаміки функціонування вітчизняних підприємств промисловості (2017)
Шлапак Н. С. - Методологічні основи оцінки інноваційного економічного розвитку на синергетичних засадах, Солоха Д. В., Серкутан Т. В., Бєлякова О. В. (2017)
Мінц О. Ю. - Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні, Джамбаз Н. Ю. (2017)
Потапова Н. М. - Ресурсозбереження у системі управління житлово-комунальним комплексом регіону (2017)
Патошина Г. М. - Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами Донецької області (2017)
Ходова Я. О. - Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів (2017)
Melikhov A. - Evaluation of the efficiency of cluster formations’ activity based on synergy’s principles, Kulaieva M. (2017)
Анісімова О. М. - Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні (2017)
Голобоков С. А. - Чтобы стать конкурентоспособным, образование должно быть эффективным (2017)
Шлапак Н. С. - Проблеми розвитку страхового бізнесу в сучасних умовах, Кривич Т. Е. (2017)
Коростова І. О. - Основи екологічного аудиту промислових підприємств (2017)
Гривківська О. В. - Мотивація економічної діяльності підприємств в умовах розвитку, руйнування та впливу асиметричної інформації, Сахно А. А. (2017)
Белоус-Сергеева С. А. - Право промышленной собственности, Сорокина Л. С. (2017)
Логутова Т. Г. - Логістична інфраструктура як складова частина об’єднання промислових підприємств, Полторацький М. М. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Adiaha M. S. - Combating tropical soil degradation: the rоle of nitrogen fertilizer as a climate-smart strategy towards maize (Zea mays L.) productive cultivation (2019)
Ромащенко М. І. - Проблеми та водно-екологічні ризики забудови осушуваних земель давньої заплави р. Дніпро, Яцюк M. B., Шевченко A. M., Шевчук C. A., Савчук Д. П., Козицький О. М., Боженко Р. П., Лютницький С. М., Землянська Д. П., Забуга А. О. (2019)
Шатковський A. П. - Режим краплинного зрошення та водоспоживання яблуні залежно від методів призначення строків поливу, Мінза Ф. А (2019)
Ушкаренко B. О. - Оцінка агромеліоративного стану основних типів ґрунтів рисових сівозмін, Дудченко К. В. (2019)
Заєць C. О. - Осінній ріст та розвиток рослин пшениці озимої на зрошуваних землях залежно від гідротермічних умов, сорту і строків сівби (2019)
Фундират К. С. - Водоспоживання тритикале озимого при формуванні насіннєвої продуктивності залежно від видів і норм добрив на зрошуваних землях Південного Степу України (2019)
Рудаков Л. М. - Сучасний стан, динаміка змін та перспективи розвитку гідротехнічних меліорацій у Дніпропетровській області, Гапіч Г. В (2019)
Пашкова М. В. - Продуктивність пшениці озимої на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах Волинського Полісся залежно від систем удобрення та температурного режиму (2019)
Дубинська 0. Д. - Вплив інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями на врожайність різностиглих сортів сої в умовах зрошення Південного Степу України, Титов Л. В. (2019)
Мосійчук Я .Б. - Раціональні конструктивні і технологічні параметри установок для доочищення стічних вод у сільській місцевості, Хоружий В. П. (2019)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Веселуха, Басюк Т. О. (2019)
Голобородько С. П. - Глобальна зміна клімату: причини виникнення та наслідки для сільськогосподарського виробництва Південного Степу, Димов О. М. (2019)
Мельничук Ф. С. - Захист картоплі від шкідливих організмів, Алексеева С. А., Гордієнко О. В. (2019)
Коваленко О. В. - Сучасні гідроактивні поліуретани для відновлення водонепроникності гідротехнічних споруд (2019)
Левицька В. Д. - Оптимізація протифільтраційних завіс із сифонним водовідбором із дренажних свердловин (на прикладі Кам'янка-Дніпровської протифільтраційної завіси), Хоружий П. Д. (2019)
В зоне особого внимания: зубная боль (2019)
Еременко С. - Оценка перспектив розничного товарооборота в 2019 г. (2019)
Демецька О. - Технології майбутнього: система бактеріального імунітету CRISPR (2019)
НФаУ пропонує вступникам–2019 нові магістерські програми (2019)
Чому шаперони цікаві фармакологам? (2019)
Чому різні засоби демонструють різну ефективність при лікуванні мігрені? (2019)
Демецька О. - Вакцинація: захист від інфекції та його перевірка (2019)
Красиві ніжки — здорові, а не просто: "від вух"! (2019)
Дедишина Л. - Старінню шкіри можна запобігти (2019)
Демецька О. - Обережно, холера! (2019)
Порятунок від діареї: Стопдіар! (2019)
Примак Р. - У багатьох іпостасях (2019)
Редькін Р. - Назальні кортикостероїди: вигоди та застереження, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Олії: для смакування і лікування (2019)
Коритнюк Р. - Фармакотехнологічні аспекти допоміжних речовин в ін’єкційних розчинах (2019)
Ткаченко Т. - Фторхінолони — ефективні антимікробні засоби, що потребують обережності (2019)
Орловецька Н. - Ex tempore. Приготовление мягких лекарственных форм: онихопласт, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Один чоловік, одна робота, одна аптека (2019)
Кириленко М. - Что делать с тараканами в голове? (2019)
До здорового хребта через йогу (2019)
Пить, чтоб здоровью не навредить (2019)
Астрологічний прогноз на липень 2019 року (2019)
Ящук К. І. - Параметричний генератор частоти на неколінеарних магнітних полях, Журавльов А. Ю., Щека В. І. (2019)
Biliaiev M. M. - Minimization of the chemical pollution level at the working zones in open areas using screens, Rusakova T. I., Shynkarenko V. I. (2019)
Долина Л. Ф. - Очистка вод от пластика, Савина О. П., Долина Д. А. (2019)
Калашников И. В. - Комплекс программ для оценки уровня загрязнения воздушной среды, Габринец В. А., Горячкин В. Н. (2019)
Ходоскина О. А. - Роль транспортной логистики в деятельности промышленного предприятия, Анасович В. Д., Хилькевич А. И. (2019)
Nemeth A. - Field tests of glued insulated rail joints with usage of special plastic and steel fishplates, Fischer S. (2019)
Pakhomova V. M. - Intelligent routing in the network of information and telecommunication system of railway transport, Skaballanovich T. I., Bondareva V. S. (2019)
Глотка А. А. - Прогнозирование свойств монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов, Гайдук С. В. (2019)
Поляков В. А. - Продольные нестационарные движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2019)
Равлюк В. Г. - Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі вантажних вагонів (2019)
Shatunov O. V. - Study of dynamic indicators of flat wagon with load centre shift, Shvets A. O. (2019)
Kruhlikova N. G. - Rational design of short-span industrial building roof for reconstruction conditions, Bannikov D. О. (2019)
Варченко О. О. - Теоретичні аспекти функціонування агропродовольчих ланцюгів та особливостей їх розвитку в Україні (2019)
Chitchuyi Tumeni Armand Anasiye - Modern trends in agricultural development in Cameroon and ways to ensure its sustainability (2019)
Іббатулін М. І. - Виробництво органічної продукції свинарства: зарубіжний досвід та виклики для України, Микитюк Д. М. (2019)
Rovný P. - Comparison of farm size calculation in plant production in the conditions of the Slovak and Czech republic, Dobák D., Evteeva T., Plachý M. (2019)
Підгорний А. В. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах (2019)
Радько В. І. - Економічні аспекти енергоефективності в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств України (2019)
Утеченко Д. М. - Інфраструктурне забезпечення соціального розвитку сільських територій Київської області (2019)
Свиноус Н. І. - Теоретичні основи трактування понять "інвестиція" та "інвестиційна діяльність" (2019)
Repiský J. - Risk consideration in the investment plan of creating a vineyard (2019)
Parmakly D. - Operational leveridge is an important economic indicator, Todorich L., Dudoglo T. (2019)
Іщенко А. В. - Функції і значення особистих селянських господарств в суспільно-економічному розвитку сільських територій України (2019)
Биба В. А. - Диверсифікація як інструмент забезпечення економічної стійкості фермерських господарств (2019)
Кальченко С. В. - Особливості розвитку овочівництва в особистих селянських господарствах, Колокольчикова І. В. (2019)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремнийтитан-кислород. Дуплекс-система: железо-титанистые силикаты/силициды. Сообщение 3, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С., Карликова Я. П. (2016)
Котлярский Ф. М. - Формирование силуминовых отливок на стадии фильтрационного питания (2016)
Борисов Г. П. - Влияние морфологии α-фазы на физико-механические свойства отливок из алюминиевого сплава АК7ч, Щерецкий А. А., Головаченко В. П., Дука В. М., Вернидуб А. Г. (2016)
Дорошенко В. С. - Автоматизация изостатического прессования затвердевающей отливки при литье по газифицируемым моделям (2016)
Череповский С. С. - Возможности повышения эффективности магнитно-импульсной обработки расплавов, Иванов А. В. (2016)
Христенко В. В. - О возможности получения Cu-Fe-C-r-C сплавов со структурой "замороженная эмульсия", Ушкалова О. В., Трубаченко Л. Н. (2016)
Ладохин С. В. - Получение сплавов циркония для ядерно-топливного цикла Украины с использованием электронно-лучевых технологий, Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. (2016)
Евлаш Константин Федотович (к 75-летию) (2016)
Памяти Бабаскина Юрия Захаровича (2016)
Памяти Коновалова Юрия Вячеславовича (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Хіміч О. М. - Про розробку паралельних алгоритмів для новітніх процесів INTEL XEON PHI, Попов О. В., Чистяков О. В. (2018)
Раппопорт И. С. - К решению задачи преследования с интегральными ограничениями на управления (2018)
Березовский О. А. - Симметричная задача о компленетарных собственных числах, Бардадым Т. А. (2018)
Кирилюк В. С. - Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности (2018)
Рясна І. І. - Проблеми формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах (2018)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 127, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2018)
Лиховид А. П. - Результаты тестирования двух реализаций r-алгоритма, Ивличев А. В. (2018)
Семенова Н. В. - Оптимізація розподілу зовнішніх ресурсів між двома конкуруючими двопродуктовими еволюційними системами, Гром Н. В. (2018)
Доценко С. И. - Об оптимальном порядке групп в задаче секретаря с групповым просмотром (2018)
Аралова Н. И. - Уравнения динамики инертных газов для оптимизации принятия решений при обеспечении безопасной декомпрессии акванавтов, Машкин В. И. (2018)
Петренюк В. І. - Верхня межа орієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2018)
Бойко В. В. - Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’, Кузьменко В. Н. (2018)
Сидорук В. А. - Один ітераційний метод розв’язування СЛАР з розрідженими симетричними матрицями (2018)
Семчик Т. А. - Механізми взаємодії математичної моделі імунного відклику з моделями дихання, кровообігу та теплообміну (2018)
Горбачук В. М. - Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства, Шулінок Г. О., Сулейманов С.-Б. (2018)
Гуляницький Л. Ф. - Формалізація та розв’язування одного типу задач маршрутизації БПЛА, Рибальченко О. В. (2018)
Стецюк П. И. - Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ, Стовба В. А., Жмуд А. А. (2018)
Ненахов Э. И. - Об одном методе решения задачи выпуклого программирования (2018)
Годонога А. Ф. - Некоторые модели принятия решений в условиях неопределенности, Голбан Л. Л., Чумаков Б. М. (2018)
Донець Г. П. - Метод оптимізації лінійної функції на перестановках, Нагірна А. М. (2018)
Журбенко Н. Г. - Регуляризация матрицы преобразования r-алгоритма, Лиховид А. П. (2018)
Семенова Н. В. - Адитивний алгоритм розв’язання векторних задач лінійної оптимізації з булевими змінними, Чайка Д. О. (2018)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Классификация и оптимизация сплавов ферроалюминия для ковшовой обработки стали, Троцан А. И., Мельник С. Г., Александров В. Д., Карликова Я. П. (2016)
Котлярский Ф. М. - Комплексное влияние водородного рафинирования и скорости затвердевания на структуру и механические свойства сплава АК7, Дука В. М. (2016)
Ноговицын А. В. - Турбулентный гидродинамический и тепловой процессы при двухвалковой разливке стали (трёхмерное компьютерное моделирование), Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2016)
Головаченко В. П. - Исследование влияния динамической литниково-питающей системы на структуру и свойства толстостенных отливок из алюминиевого сплава АК7ч. Сообщение 1, Дука В. М., Вернидуб А. Г., Исайчева Н. П. (2016)
Нурадинов А. С. - Способ оптимизации тепловой работы кристаллизатора МНЛЗ, Эльдарханов А. С., Дымнич А. Х., Ноговицын А. В., Нурадинов И. А. (2016)
Дорошенко В. С. - Формообразование реакционной камеры для внутриформенного модифицирования высокопрочного чугуна при ЛГМ-процессе (2016)
Гусейнов Б. Г. - Чугунный литой шар для мельниц, Алиев Э. А., Гафаров Н. А., Бабанлы М. Б. (2016)
Кириевский Б. А. - Структура и свойства меди, легированной хромистым чугуном, Моисеев Ю. В. (2016)
12-та міжнародна спеціалізована виставка "Литво", 24 - 26 травня 2016 (2016)
Памятка для авторов (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кальций-кремнийтитан-кислород. Дуплекс-система CaO-TiO2/Ca-Ti. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Полозюк О. Е., Рябчиков И. В. (2016)
Иванов А. В. - Влияние высоковольтной электроимпульсной обработки расплавов на результат кристаллизации технически чистого алюминия, Федченко Н. А. (2016)
Скребцов А. М. - О большой термодиффузионной подвижности серы в железоуглеродистых расплавах и новое в зависимостях скоростей её окисления и обезуглероживания расплава, Проценко Д. Н., Качиков А. С., Алексеева В. А., Помазков М. В. (2016)
Смирнов А. Н. - Оценка распределения неметаллических включений в стали с применением метода стереологической реконструкции, Ефимова В. Г. (2016)
Дорошенко В. С. - Методы выжигания или газифицирования пенополистирольной модели с использованием вакуума и вентиляции песчаной формы при тонкостенном литье, Шинский И. О. (2016)
Богдан К. С. - Заливочная МГД-установка с весодозирующим сливным жёлобом для алюминиевых расплавов, Кизилова А. Ю., Терновой С. А. (2016)
Затуловский А. С. - Получение алюмоматричных функциональных композитов с применением вторичных материалов меди и алюминия, Щерецкий В. А., Лакеев В. А. (2016)
Квасницкая Ю. Г. - Коррозионнные свойства жаропрочных сплавов на основе никеля (2016)
Ворон М. М. - Особенности структурно-фазового состояния литых титановых сплавов Grade5 и Timet-10-2-3 электронно-лучевой выплавки, Дрозд Е. А., Лапшук Т. В. (2016)
Николай Иванович Тарасевич (к 70-летию) (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Содержание (2016)
Дубоделов В. И. - Mоделирование электромагнитного перемешивания металлических расплавов под воздействием пульсирующегои бегущего магнитных полей, Фикссен В. Н., Гориславец Ю. М., Глухенький А. И., Бондар А. И. (2016)
Белов Б. Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кальций-кремнийтитан-кислород. дуплекс-система CaO-SiO2/Ca-Si-Ti. Сообщение 2, Троцан А. И., БродецКий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В., Полозюк О. Е. (2016)
Тыднюк В. З. - Оценка теплового потока при кристаллизации отливок с учётом обобщённого закона фурье и фононной теплопередачи, Шинский О. И., Кравченко В. П., Клименко С. И. (2016)
Дмитришина Я. Ю. - Условия формирования железосодержащих фаз при кристаллизации заэвтектических силуминов с повышенным содержанием железа (2016)
Афтандилянц Е. Г. - Bлияние химического состава и технологических параметров литья на напряжённо-деформированное состояние биметаллических отливок, Пеликан О. А., Лихошва В. П., Клименко Л. М. (2016)
Дорошенко В. С. - Kонтроль качества высокопрочного чугуна при внутриформенном модифицировании и возможности оптимизации конструкций отливок при снижении их металлоёмкости, Кравченко Е. В. (2016)
Верховлюк А. М. - Bзаимодействие расплавов системы cu-zr-х (x = ni, co, hf) с огнеупорными материалами, Фирстов Г. С. , Верховлюк П. А., Затульский Г. З. (2016)
Максюта И. И. - Повышение ресурсных возможностей газотурбинных установок путём оптимизации легирующего комплекса, Квасницкая Ю. Г., Верховлюк А. М., Мяльница Ф. Г. (2016)
Гай-Нижник П. - Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. — листопад 1918 р.) (2019)
Краснодемська I. - Військово-політичне протистояння між УНР та РСФРР в новітній українській історіографії (2019)
Слободянюк M. - Початок третього етапу операції вступу німецьких військ в Україну (5 березня — кінець березня 1918 року) (2019)
Хоменко О. - Акт Злуки у політичній концептосфері "українського 1919 р." (2019)
Іванець A. - До питання про діяльність органів національного самоврядування кримськотатарського народу у 1919 р. і проблему датування Кримськотатарської революції (2019)
Шакурова O. - Апологетика та критика псевдонаукових гіпотез українського етногенезу: історіографічний дискурс (2019)
Хоменко О. - Усна словесність як "великий Інший": світоглядовість українського спротиву на схилку козацької епохи (2019)
Безсмертна Н. - Новинні повідомлення порталу "Ukr.net" у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні, Чирков О. (2019)
Полек Т. - Паразитна архітектура як стратегія подолання урбаністичних кордонів, Петренко-Лисак А. (2019)
Отрошко Л. - Особливості етнокультурних взаємин української діаспори з Україною у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття (2019)
Турпак H. - Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури (2019)
Презентація книги "Трансформація української національної ідеї" у північно-західних областях України (2019)
Содержание (2019)
Гузь А. Н. - Распространение квазилэмбовских волн в упругом слое, взаимодействующем с полупространством вязкой жидкости, Багно А. М. (2019)
Кубенко В. Д. - Нестационарная плоская задача для слоя жидкости на жестком основании (2019)
Григоренко А. Я. - Расчет напряженно-деформированного состояния неоднородных полых цилиндров в пространственной постановке на основании различных подходов, Яремченко С. Н. (2019)
Булат А. Ф. - Долговечность термоупругонаследственных тел при длительном циклическом нагружении, Дырда В. И., Карнаухов В. Г. (2019)
Сторожук Е. А. - Нелинейно-упругое состояние композитной цилиндрической оболочки с прямоугольным отверстием, Максимюк В. А., Чернышенко И. С. (2019)
Каминский А. А. - О модели пластической зоны предразрушения в окрестности точки пересечения линий микропластического деформирования, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2019)
Луговой П. З. - Применение метода сплайн-коллокации для решения задач статики и динамики многослойных цилиндрических оболочек с конструктивными и технологическими особенностями, Скосаренко Ю. В., Орленко С. П., Шугайло А. П. (2019)
Мольченко Л. В. - Термомагнитоупругое деформирование гибкой ортотропной конической оболочки с учетом электропроводности и джоулевого тепла, Лоос И. И. (2019)
Ткаченко Я. В. - Метод оптимизации маневров межорбитального транспортного аппарата в сильном центральном гравитационном поле (2019)
Рожок Л. С. - Анализ напряженного состояния полых ортотропных цилиндров с вогнутым гофрированным поперечным сечением (2019)
Никитина Н. В. - О существовании аттракторов в диссипативных трехмерных системах (2019)
Ольшанский В. П. - Динамика импульсно нагруженной балки с односторонними опорными связями, Бурлака В. В., Слипченко М. В. (2019)
Титул, зміст (2016)
Реброва О. Є. - Організаційно-методичні стратегії навчання мистецтва в освітньому просторі України (2016)
Чжан Сянюн - Педагогічні умови формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів в КНРl (2016)
Кондратова Л. Г. - Електронні підручники та інформаіійні технології на уроках музики (2016)
Горожанкіна О. Ю. - Розвиток пізнавального інтересу школярів до класичної музики, Шевченко Н. А. (2016)
Денисюк І. С. - Музична імпровізація: від учителя до учня (2016)
Вовк Л. В. - Трансформація силуетної форми в аплікації (2016)
Караченцева О. В. - Відродження традицій виготовлення народної іграшки (2016)
Катюха С. М. - Групові форми роботи у образотворчому мистецтві (2016)
Рідна школа (ноти) (2016)
Томашевська О. Ю. - Дидактична казка в художній школі (2016)
Гусаченко Л. М. - Підготовка майбутніх хореографів до роботи з дитячими танцювальними колективами (2016)
Чугай Л. В. - Веб-квест на уроках художньої культури (2016)
Парфентьєва І. П. - Зліт понад півстоліття (2016)
Овсиенко Я. М. - "Дивосвіт": мистецько-творчі здобутки (2016)
Соломаха С. О. - Крила педагогічної майстерності (2016)
Комаровська О. А. - Життя як віддзеркалення доби: Людмила Хлєбникова – ювіляр! (2016)
Таскіна Л. І. - Закохані в музику (2016)
Аннотации (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-барий-кислород.Дуплекс-система SiO2-BaO/Si-Ba. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2016)
Фикссен В. Н. - Pасчет закона регулирования для электромагнитной заливки (2016)
Тыднюк В. З. - Kвантовые особенности размеров зерна структуры металла на основании концепции температурных волн, Шинский О. И., Кравченко В. П., Клименко С. И. (2016)
Бубликов В. Б. - Bлияние графитизирующего модифицирования в предкристаллизационном периоде на структуру тонкостенных отливок из высокопрочного чугуна, Берчук Д. Н., Зеленая Л. А., Овсянников В. А. (2016)
Щерецкий А. А. - Bлияние морфологии первичных кристаллов α-твердого раствора в алюминиевых отливках на их термофизические характеристики, Головаченко В. П., Дука В. М. (2016)
Дубоделов В. И. - Bозможность повышения электромагнитного давления в двухзонных магнитодинамических установках для литья алюминиевых сплавов, Середенко В. А., Фикссен В. Н., Паренюк А. А., Горшков А. О., Горюк М. С. (2016)
Жуков Л. Ф. - Двухцветовая компенсационная термометрия металлических сплавов и ее инструментальные погрешности, Петренко Д. А., Корниенко А. Л. (2016)
Затуловский А. С. - Литые композиты с неметаллическими наполнителями на основе отходов промышленного производства, Лакеев В. А., Косинская А. В., Щерецкий В. А. (2016)
Кузьменко А. А. - Применение фторфлогопитовых изделий в литейном производстве и цветной металлургии (2016)
Сундус М. А. - Улучшение эксплуатационных свойств сплава на основе железа с эффектом памяти формы методом вакуумной переплавки, Акимов О. В., Костик Е. А., Глотка А. А., Чечель Н. В. (2016)
Анатолий Михайлович Верховлюк (к 60-летию) (2016)
Памятка для авторов (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Хрипунов Г. С. - Пленочные солнечные элементы ITO/SnO2/CdS/CdTe/Cu/Au, Пирогов А. В., Ковтун Н. А., Хрипунова А. Л., Кудий Д. А. (2014)
Дінжос Р. В. - Вплив методу введення наповнювача на теплофізичні властивості систем на основі термопластичних полімерів та вуглецевих нанотрубок, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М., Клепко В. В. (2014)
Дяденчук А. Ф. - Получение периодических слоев GaAs методом электрохимического травления, Кидалов В. В. (2014)
Клочко Н. П. - Кестеритные слои, полученные сульфуризацией электроосажденных металлических прекурсоров, Момотенко А. В., Любов В. Н., Волкова Н. Д., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Зайцев Р. В. (2014)
Зайцева Л. В. - Плівкові гнучкі ємнісні перетворювачі на основі структури ITO/поліімід/Al2O3, Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Хрипунова А. Л. (2014)
Гулямов Г. - Зависимости изменения концентрации избыточных электронов (Δn) от переменной деформации (ε) в полупроводниках, Дадамирзаев М. Г. (2014)
Сичікова Я. О. - Технологічні засади формування поруватого простору на поверхні фосфіду індію (2014)
Фреїк Д. М. - Механізми формування, структура та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi/ситал, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Уманців Р. В., Михайлюк В. В. (2014)
Гасюк І. М. - Вплив умов синтезу на структуру Fe­заміщеної літій­марганцевої шпінелі, Бойчук А. М., Бойчук Т. Я., Яремій І. П., Кайкан Л. С., Угорчук В. В. (2014)
Кондрахова Д. М. - Магнітооптичні властивості гранульованих плівкових систем на основі Со та Cu, Ag і Au, Макуха З. М., Ткач О. П., Проценко І. Ю., Кузовлєв О. В. (2014)
Маликов Л. В. - Структура и свойства плазменно­детонационного покрытия Al­Ni (2014)
Турбин П. В. - Распределение элементов по глубине многокомпонентных покрытий на основе системы (Ti­Al­Zr­Nb­Y)N (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2016)
Падалка Г. М. - Розвиток мистецької освіти: модернізаційні аспекти (2016)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження хореографічно-педагогічної освіти в Україні, Реброва О. Є. (2016)
Рожко Ю. В. - Мнемотехніки у розвитку музичної пам’яті (2016)
Аристова Л. С. - Проектна діяльність на уроках музики (2016)
Калініченко О. В. - Активізація творчого самовираження молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2016)
Мусіна Н. І. - Ліплення з учнями основної школи (2016)
Семенова О. В. - Cтворення композиції ілюзорно-фантастичного орнамента (2016)
Здрастуй, рідна школо! (ноти) (2016)
Гайдамака О. В. - Мистецтво у 8-му класі: методичний аспект (2016)
Лисенко В.В. - Практична складова уроків художньої культури (2016)
Гайдамака О. В. - Школа методичного досвіду – 10-річний ювілей (2016)
Масол Л. М. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Назаренко Н. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі (2016)
Аннотации (2016)
Содержание (2016)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-барий-кислород. Дуплекс-система FeO-SiO2-BaO / Fe-Si-Ba. Сообщение 2, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2016)
Иванов А. В. - Электротоковое инициирование процесса перераспределения зародышей кристаллизации в объеме расплава (2016)
Котлярский Ф. М. - Bлияние структуры на механические свойства литого металла и формирование отливки (2016)
Гнатуш В. А. - Kасательно классификации литейных технологий, Самарай В. П. (2016)
Тарасевич Н. И. - Прогнозирование области рациональных режимов теплоотвода при формировании тонкой полосы при валковой разливке, Корниец И. В., Тарасевич И. Н., Токарева О. О. (2016)
Дубоделов В. И. - Исследование электрических, магнитных и силовых характеристик двухзонной магнитодинамической установки для литья алюминиевых сплавов на макетном устройстве в холостом режиме, Середенко В. А., Фикссен В. Н., Ященко А. В., Горюк С. В., Паренюк А. А., Финько Е. А., Лакомская Л. М., Буряк В. В. (2016)
Жуков Л. Ф. - Влияние температуры на методические погрешности двухцветной компенсационной термометрии металлических сплавов, Петренко Д. А. (2016)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Процессы литья" в 2016 г. (2016)
О создании технического комитета стандартизации 177 "Литейное производство" (2016)
9 Международная выставка LABCompiex (2016)
Соглашение о передаче авторами права на опубликование рукописи (2016)
Титул, зміст (2016)
Султанова М. Э. - ЮНЕСКО и творческие молодежные субкультуры Казахстана: опыт взаимодействия (2016)
Локарєва Г. В. - Можливості використання музикотерапії в загальноосвітніх закладахl (2016)
Кусонская Т. С. - Музыкально-певческое воспитание по методике Д.Огороднова (2016)
Черкасов В. Ф. - Інтерактивні методи музичного виховання (2016)
Власова В. Г. - Естетичне ставлення молодших школярів до навколишнього світу: методи формування (2016)
Брюханова Г. В. - Використання інфографіки в мистецькій освіті (2016)
Бирюков М. Ю. - Консеквентні основи створення паперових художніх композицій (2016)
Дубровіна І. В. - Організація шкільного лялькового театру (2016)
Войцях С. А. - Граматика оберегів у обряді виряжин (2016)
Масол Л. М. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Гайдамака О. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Назаренко Н. В. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Кондратова Л. Г. - Орієнтовний календарний план уроків мистецтва у 8 класі(ІІ семестр (2016)
Залуцький О. В. - Музична зірка Степана Сабадаша (2016)
Аннотации (2016)
Greetings to Delegates at the 10th International Scientific and Practical Conference on "Spiritual and Cultural Upbringing of a Personality in Conditions of Humanity Entry into the Age of Culture" in Kyiv, Ukraine, May 22, 2019 (Текст подано англійською та українською мовами) (2019)
Алфімов В. М. - Виховання культурної особистості ліцеїста (2019)
Апостолова Д. С. - Культура педагогического взаимодействия для преодоления проблем в поведении детей дошкольного возраста (2019)
Березовська Л. І. - Комунікативна культура як складник професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Блага О. Б. - Климент Александрійський про духовне виховання людини (2019)
Вітченко А. О. - Аксіологічні виміри вищої освіти в сучасній Україні (2019)
Димитрова Д. M. - Закладка основ эстетической культуры в дошкольном возрасте через музыкальную игру (2019)
Зеленов Є. А. - Людина культури як ідеал планетарного виховання студентської молоді (2019)
Иванова Г. С. - Игровая культура учителя (2019)
Иванов С. А. - Проблемы в социальной интеграции юношей из мультикультурных семей (2019)
Кабанець М. М. - Педагогічна підтримка обдарованих школярів: східноукраїнський досвід (2019)
Kaloferova B. M. - Health Culture of the Child of Preschool Age –Knowledge, Skills for a Healthy Way of Life and Positive Attitude to Health (2019)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - Arts Education and Theatre Pedagogy as a Tool for Education in the 21st Century. Polish case study (2019)
Осадча Н.О. - Християнське вчення про виховання учнівської молоді (2019)
Помиткін Е. О. - Психолого-педагогічний супровід духовно-культурного виховання особистості у ХХІ столітті, Помиткіна Л. В. (2019)
Samoraj M. - Education through Art as an Opportunity to Shape a Culture of Peace in the Age of Culture (2019)
Саух П. Ю. - Культура vs релігія в добу глобалізації. Правда про універсалізацію (2019)
Slavcheva-Andonova G. V. - Cultural Influence of Globalization and Internet on Contemporary Adolescents (2019)
Тюріна Т. Г. - Вплив фахових цінностей та духовно-моральних якостей соціального працівника на особистість клієнта (інформаційно-енергетичний підхід), Климанська Л. Д. (2019)
Francis L. J. - Examining the Relationship between Spirituality and Character Virtues: an Empirical Study among a Sample of 11- to 16-year-old UK Students, McKenna U., Lewis Ch. A. (2019)
Schafer D. P. - The Age of Culture - Why, What, and How? (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Егудина Е. Д. - Лабораторные аспекты и клиническая значимость маркеров костного ремоделирования, Головач И. Ю. (2019)
Войда Ю. В. - Біологічні властивості клінічних штамів Escherichia coli з різних біотопів, Бірюкова С. В. (2019)
Volyanskiy A. Y. - Anti-measles immunity assessment in Ukrainian health workers and schoolteachers, Kuchma I. Y., Kuchma M. V., Klisa A. A., Stepnova Yu. B. (2019)
Вдовіченко Н. І. - Динаміка показників імунного статусу у пацієнтів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом до та після лікування препаратом "Бетфер-1а", Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Білозоров О. П. , Негреба Т. В. (2019)
Смілянська М. В. - Дисбаланс субкласів IgG у дітей дошкільного віку з різним типом вакцинальної відповіді на КПК (2019)
Shulga L. I. - Burnet roots extract dry: study of pharmaco-technological and antibacterial properties, Bezkrovna K. S., Soldatov D. P., Osolodchenko T. Р. (2019)
Martynov A. V. - Synthesis of dynamic riboflavin derivatives and the study of their ability to urease photoinactivation, Bomko T. V., Farber B. S., Nosalskaya T. N., Kleyn I. (2019)
Konovalenko I. S. - Study of the influence of pharmaceutical factors on the optimization of the release of biologically active substances upon receipt the water extracts from gynecological plant medical collection, Polovko N. P. (2019)
Daniel O. Ebakota - Phytochemical screening and in vitro antilisterial attributes of different aqueous and ethanolic leaf extracts, Onilude A. Abiodun, Obayagbona Omoregbe Nosa (2019)
Astuti Amin - Synthesis and characterizations of absorbent dressing turmeric extract curcumin chitosan-alginate hydrogen and ZnO nano for mediate and high exudation, Wahyu Hendrarti, Jenny Wunas (2019)
Ivaniuk O. I. - Choice of the preservative in the composition of vaginal gel with resveratrol and hyaluronic acid for treatment of urogenital symptoms in the climaх period, Strilets O. P., Yarnykh T. G. (2019)
Каплун В. В. - Математичне моделювання електроспоживання у будівлях закладів вищої освіти. Повідомлення 2., Краснитський С. М., Бобровник В. М. (2019)
Zalyubovskyi M. G. - Experimental investigation of the handling process of polymeric units in a machine with a compacted space movement of working capacity, Panasyuk I. V., Smirnov Y. I., Klaptsov Y. V., Malyshev V. V. (2019)
Асаулюк Т. С. - Дослідження впливу полімерів акрилової та уретанової природи на механічні властивості бавовняного трикотажу, Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2019)
Первая Н. В. - Оптимізація параметрів рідинного оздоблення шкіри, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2019)
Безсмертна В. І. - Дослідження втрати міцності параарамідних ниток у процесі в’язання кулірного трикотажу, Галавська Л. Є., Боброва С. Ю. (2019)
Головня О. В. - Дослідження структурних ефектів на базі кулірного трикотажу подвійних пресових переплетень, Кизимчук О. П. (2019)
Жмурак Т. А. - Дослідження зносостійкості малюнків, нанесених на трикотажні полотна різними способами друку, Білоцька Л. Б. , Харченко Ю. М. , Лозовенко С. Ю. (2019)
Кизимчук О. П. - Трикотаж для застосування у виробах спеціального функціонального призначення, Новак Д. С., Романенко М. В., Овсієнко Р. О. (2019)
Супрун Н. П. - Порівняльний аналіз гігієнічних властивостей флісових полотен для військової форми в аспекті їх функціонального призначення, Шатило Т. В., Остапенко Н. В., Гаврусенко Н. Ф. (2019)
Костенко А. М. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення впливу інститутів громадянського суспільства на розвиток внутрішньополітичних процесів (2019)
Міхно Н. К. - Особливості (ре)конфігурації публічних просторів у місті: до питання актуалізації проблеми у науковому дискурсі (2019)
Верланов Д. С. - Людина у новому, біотехнокібернетичному, "театрі" буття (2019)
Usubaliyev O. - Management in the publishing of modern period (2019)
Кудінов І. О. - Соціальний аудит діяльності громадських об’єднань Запорізької області, Павленко І. О., Гончарова В. С. (2019)
Strihul M. - Economism, commercialization and massification of university education (on the example of american and european educational systems) (2019)
Мулярчук Є. І. - Протестантська етика покликання: минуле і сучасність (2019)
Guntsadze M. - Prejudice as the control method of the Soviet Union (example from the modern history of Georgia) (2019)
Донченко С. П. - Легітимація державної влади в контексті міжнародних відносин (2019)
Міхальський Т. - Проблемы мониторирования качества жизни населения на региональном и локальном уровнях (на польском примере), Кучабський О., Рагімов Ф. (2019)
Bendjama A. - GGE biplot analysis of yield perfomance and stability of durum wheat genotypes in multi environment trials in Algeria, Solonechnyi P. (2018)
Василенко А. О. - Створення селекційного матеріалу гороху з підвищеною якістю насіння, Солонечний П. М., Понуренко С. Г. (2018)
Васько Н. І. - Створення голозерних сортів та ліній ячменю ярого з високими харчовими якостями, Козаченко М. Р., Поздняков В. В., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В., Шелякіна Т. А., Ільченко Н. К. (2018)
Вінюков О. О. - Агробіологічний підбір сортів ячменю ярого за адаптивними ознаками, Логвиненко Ю. В. (2018)
Кириченко В. В. - Мінливість та успадкування ознак вмісту олеїнової кислоти, маси 1000 насінин у поколіннях F1, F2 соняшнику, Удовіченко А. Ю., Леонова Н. М., Супрун О. Г. (2018)
Makliak K. M. - Evaluation of sunflower hybrids for yield variability at very high air temperatures, Kyrychenko V. V., Varenyk B. F., Kutishcheva N. M., Trotsenko V. I. (2018)
Рябуха С. С. - Особливості формування біохімічного складу насіння сучасних сортів сої, Чернишенко П. В., Сєрікова Л. Г., Святченко С. І. (2018)
Хареба О. В. - Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного, Могильна О. М., Штепа Л. Ю., Горова Т. К., Черкасова В. К. (2018)
Січкар В. І. - Рівень прояву та характер успадкування елементів продуктивності у гібридних популяціях нуту, Пасічник С. М. (2018)
Гонтаренко С. М. - Метод підвищення ефективності індукції експериментального андрогенезу цукрових буряків в умовах in vitro, Герасименко Г. М. (2018)
Relina L. I. - Grain quality of tetraploid wheat Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk, Boguslavskyi R. L., Vecherska L. A., Didenko S. Yu., Golik O. V., Sheliakina T. A., Pozdniakov V. V. (2018)
Труш О. К. - Вплив передпосівної обробки бактеріальними препаратами насіння квасолі на основні елементи структури врожаю, Бобро М. А., Рожков А. О. (2018)
До уваги авторів (2018)
Журавльова О. В. - Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття "прокрастинація" (2019)
Savchuk V. - The interrelation between national self-consciousness and historical myths (2019)
Stanibula S. - Formation of productive coping behavior at students (2019)
Клак В. О. - Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку (2019)
Kozyar M. - Professional adaptation as one of the conditions for acquisition of a future profession by medical college students (2019)
Матласевич О. В. - Проектування програми розвитку педагогічних здібностей: процесуальні та змістові аспекти (2019)
Примачок Л. Л. - Соціально-психологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних реабілітологів (2019)
Якубовська М. С. - Культурологічна основа педагогічної взаємодії: система психологічної безпеки (2019)
Zakharevych N. - Key competencies through self-regulated learning, motivation and metacognition in school leavers (2019)
Shovkova O. - Better learning through metacognitive monitoring: developing students’ critical thinking (2019)
Васіна М. О. - Співвідношення стурбованості глобальними екологічними проблемами й особливостями емоційної сфери підлітків (2019)
Волошин С. М. - Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища (2019)
Бурлакова І. А. - Соціальні аспекти професійного здоров’я фахівців економічної сфери (2019)
Гільман А. Ю. - Упровадження навчально-терапевтичної програми "Психосоматика" в практичну діяльність психолога, Кулеша Н. П. (2019)
Онопченко І. В. - Психологічна валідизація і культурна адаптація опитувальника "The Workaholism Facet-Based Scale” (WFBS) (2019)
Проніна В. О. - Текстові методики дослідження мотиваційно-смислової сфери жінки в процесі реалізації материнської поведінки (2019)
Contents (2019)
Zhuravska N. - The Employee Resourcing of Human Resources Management: a Comparative Aspect (2019)
Khrapach D. - Comparative Analysis of Dual Education in Germany and Ukraine: Approaches and Models, Krasylnykova H. (2019)
Danylenko O. - Forming readiness in Future Navigators for Professional Activity in Maritime Universities of Great Britain (2019)
Martynyuk O. - American Flipped Classroom Model in Teaching Linguistic Disciplines to Students Majoring in a Foreign Language (2019)
Sadovets O. - The Relevance of Applied Linguistics in Relation to Language and Communication Studies: a Worldwide Overview (2019)
Horokhivska T. - Characteristics of Developing Professional-Pedagogical Competency in University Teachers in the Context of Polish Experience (2019)
Terenko O. - Technologies of Adult Education: Northern-American Experience (2019)
Braiko B. - Comparative Pedagogical Analysis of Professional Training for Masters in Sybersecurity in Ukraine and the UK (2019)
Yashchuk S. - Educational Management in the Regional Institute of Social Work Aquitane (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (2019)
Contents (2019)
Mozgovyi V. - Pedagogical Animation: Educational Practices of Ukraine and Poland (2019)
Terenko O. - Diversification of Structural and Content Peculiarities of Non-Formal Adult Education in the USA and Canada (2019)
Rogulska O. - Polish Experience of Polish Language Teachers’ Training, Tarasova O. (2019)
Alemdağ C. - The Role of Parent's Participation in Sports on Change in Exercise Level: a Cross-Cultural Comparison (2019)
Namli S. - Examination of Physical Education and Sports Undergraduate Programs of the Bologna Process Countries (Poland-Turkey Case) (2019)
Khan F. Y. - Power Engineering Education in India: Past, Present and Future Scenario, Srivastava A., Ahmad N., Bajpai Sh. (2019)
Braiko B. - The Content of Professional Training of Masters in National Security at the UK Universities (2019)
Medynska A. - The Characteristics of Subject-Subject Interaction during Professional Training of Future Foreign Language Teachers at French Universities (2019)
Kvasnytsya I. - Analysis of Experience in Professional Training of Future Specialists in Physical Culture and Sport in Higher Educational Establishments of Norway and Sweden (2019)
Vorobiova L. - American Experience of the Dalton Plan in the Dutch Schooling (2019)
Ничкало Н. - Інноваційний поступ польської педагогіки праці. (Рецензія на монографію "Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?” Renata Tomaszewska-Lipiec. Bydgoszcz 2018. – 672 s.) (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (відповідно до міжнародних вимог) (2019)
Манхарт Ю. - Наногибридный ормокер для технологии пломбирования в один слой в постериальных областях. Отчет о клиническом случае (2019)
Мазур І. П. - Застосування медикаментозної композиції на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти при лікуванні деструктивних процесів у периапікальній ділянці, Хлєбас С. В., Бакшутова Н. О. (2019)
Коленко Ю. Г. - Использование современных инновационных нанотехнологий для выполнения высокоэстетичных стоматологических реставраций, Литвин Т. В. (2019)
Борисенко А. В. - Нова класифікація захворювань пародонта і періімплантних станів (2017) (2019)
Борисенко А. В. - Оцінка ефективності застосування препаратів аргініну в комплексній терапії генералізованого пародонтита за допомогою лазерної допплерівської флоуметрії, Куваєв О. С., Відерська Г. В. (2019)
Майбородіна Д. Д. - Оцінка якості життя при ситуаційному аналізі факторів ризику генералізованих уражень пародонта осіб молодого віку з ожирінням, Велика Н. В., Антоненко М. Ю. (2019)
Різник С. С. - Патогенетичне значення дисфункції ендотелію судин пародонта у хворих на цукровий діабет II типу в розвитку і прогресуванні генералізованого пародонтита, Різник Ю. Б. (2019)
Іщенко П. В. - Аналіз результатів застосування заявлених традиційних ортопедичних конструкцій за діагностично значущими показниками у групах дослідження пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит у стадії стабілізації, Борисенко А. В., Іщенко Т. М. (2019)
Самедли Я. А. - Состояние тканей пародонта на фоне хронического холецистита и лечебные мероприятия (2019)
Приймак Х. В. - Захворювання на карієс зубів дітей з органічним ураженням нервової сиситеми та ортопедичною патологією (2019)
Якубова І. І. - Шляхи вирішення стоматологічних проблем дітей з розладами аутистичного спектра, Ципан С. Б., Жданова Т. В. (2019)
Лісова І. Г. - Онкологічна насторога в діяльності стоматологів, алгоритми первинного обстеження, Фурніченко М. П. (2019)
Пантус А. В. - Вивчення морфометричних характеристик колагенових волокон на ранніх термінах субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу, Рожко М. М., Багрій М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В. (2019)
Гусейнова Н. М. - Клинико-микробиологическая оценка эффективности профилактических мер, рекомендуемых для пациентов с протезными конструкциями (2019)
Макеєв В. Ф. - Комплексна ортопедична стоматологічна реабілітація хворих з посиленим стиранням зубів і скронево-нижньощелепними розладами, Риберт Ю. О., Магера Н. С. (2019)
Клочан С. М. - Вивчення питання застосування міжнародних діагностичних критеріїв скронево-нижньощелепних розладів – DC/TMD, як основного діагностичного алгоритму в дослідницьких і клінічних цілях (аналіз літератури) (2019)
Гриновець В. С. - Львівська університетська школа ортопедичної стоматології, Макєєв В. Ф., Кухта В. С., Петришин О. А. (2019)
Годований О. В. - Застосування препаратів "Тантум Верде®"у профілактиці ушкоджень слизової оболонки порожнини рота при застосуванні незнімної ортодонтичної техніки, Годована О. І. (2019)
Біденко Н. В. - Досвід організації об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для студентів третього курсу стоматологічного факультету (2019)
5-й національний український стоматологічний конгрес "Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації" 18–19 жовтня 2019 року (2019)
Архипов О. А. - Підвищення рухової активності студентів ЗВО педагогічного профілю засобами плавання, Філатова З. І., Євтушок М. В. (2019)
Бегун П. И. - Приведение сил тяги мышц, фиксирующих внешнюю нагрузку (2019)
Бондаренко В. В. - Специфіка фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, Пронтенко К. В., Данильченко В. А. (2019)
Борисенко В. В. - Біомеханічне моделювання у навчанні волейболу студентів ЗВО, Козерук Ю. В., Толочний В. М. (2019)
Гавроник В. И. - Оценка эффективности программ по физической подготовке мотострелковых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь, Лушневский А. К. (2019)
Голяка С. К. - Динаміка рівня розвитку фізичної працездатності борчинь вільного стилю, Глухов І. Г., Дробот К. В. (2019)
Єдинак Г. А. - Внутрішні чинники студентів медичного коледжу до здійснення фізичної активності, Галаманжук Л. Л., Марчук В. М. (2019)
Єфременко А. М. - Графічна характеристика основних тренувальних навантажень бігунів-спринтерів, Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. (2019)
Кравчук К. В. - Основи модельних характеристикморфо-фукціональної підготовленості волейболісток, Андреєва В. В., Кравчук Т. В. (2019)
Кривенцова І. В. - Сучасний стан фізичної працездатності студентів педагогічного університету, Пашкевич С. А., Хворост М. В. (2019)
Кривицкая Н. А. - Влияние массажного устройства для стопы на соревновательные результаты метателей молота (2019)
Носко Ю. М. - Зовнішні та внутрішні чинники професійного розвитку особистості майбутнього учителя початкових класів до викладання фізичної культури (2019)
Оксьом П. М. - Управління студентською футзальною командою під час змагань, Азаренков В. М., Бережна Л. І. (2019)
Петрик Д. П. - Рівень особистої безпеки співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Пилипко О. О. - Моделювання показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 100 метрів, Пилипко А. В. (2019)
Приймак С. Г. - Прогнозування успішності професійної діяльності боксерів, Радзієвський В. П. (2019)
Приймаков А. А. - Совершенствование структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, Мазурок Н. С., Омельчук Е. В. (2019)
Синіговець В. І. - Взаємозв’язок компонентів тіла з базальним метаболізмом кваліфікованих біатлоністок, Синіговець І. В., Павленко В. Й. (2019)
Синіговець Л. І. - Засоби пілатесу і степ-аеробіки у процесі фізичного виховання студенток, Пильтяй С. В., Редько С. Ю. (2019)
Слюсарчук В. В. - Зміна показників фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників упродовж першого року навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти (2019)
Соколовская Л. Н. - Сравнительная характеристика психофизиологических показателей иностранных студентов на разных этапах первого года обучения, Кондратенкова Е. А. (2019)
Худолій О. М. - Рухові здібності: структура розвитку у хлопців 12-14 років, Іващенко О. В., Веремеєнко В. Ю. (2019)
Шалар О. Г. - Властивості особистості юних гандболісток та їх вплив на ефективність змагальної діяльності, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М. (2019)
Корягін В. М. - Контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Блавт О. З., Пономарьов С. В. (2019)
Волков Ю. О. - Контроль и оценка знаний студентов с использованием педагогических тестов, Солтанович Л. Л. (2019)
Жула Л. В. - Розвиток спеціальних рухових якостей студентів у процесі занять волейболом, Ткаченко С. В., Жула В. П. (2019)
Куртова Г. Ю. - Структура рухової підготовленості студентів технічного університету, Гришко Ю. Ю., Пономаренко О. В. (2019)
Лисенко Л. Л. - Шляхи розвитку емпатії у майбутніх фахівців з фізичного виховання, Вітченко А. М., Воєділова О. М. (2019)
Огарь Г. О. - Особливості силової підготовленості борців різної кваліфікації у закладах вищої освіти, Кальницький Б. О., Кривенцова І. В. (2019)
Полулященко Ю. М. - Генераційний процес кумуляції патріотизму за сутністю фізичної культури, Саєнко В. Г., Толчєва Г. В. (2019)
Проніков О. К. - Проблеми й перспективи розвитку студентського спорту в Україні, Терентьєва Н. О., Дейкун М. П. (2019)
Рибалко Л. М. - Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до провадження здоров’язбережувальних технологій (2019)
Сагач О. М. - Педагогічна рефлексія як одна з основоположних складових професійного зростання вчителя (2019)
Строк А. Н. - Методика оценки военно-прикладной физической подготовленности учащихся кадетских училищ 10–11 классов, Городилин С. К. (2019)
Сундукова І. В. - Психічне здоров’я як передумова успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури (2019)
Федорець В. М. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі розкриття феномену здоров’я, репрезентованого як екзистенція та онтологія, Клочко О. В. (2019)
Цигура Г. О. - Підготовка студентів факультету фізичного виховання до освітньої діяльності з питань сталого розвитку (2019)
Шинкарьова О. Д. - Компоненти і рівні готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до організації позааудиторної діяльності з фітнесу в ЗВО (2019)
Бужина І. В. - Збереження здоров’я у процесі формування постави в онтогенезі школярів 10–12 років, Імерідзе М. Б., Непомнящая І. М. (2019)
Завидівська Н. Н. - Особливості структурно-логічної схеми фізичного виховання студентів в умовах сьогодення: концепт здоров’язбережувального навчання (2019)
Мехед О. Б. - Аналіз факторів, що впливають на формування здорового способу життя молоді, Рябченко С. В., Жара Г. І. (2019)
Носко М. О. - Сучасні фактори ризику для здоров’я учнів і студентів, Гаркуша С. В., Вертель О. В. (2019)
Носко М. О. - Структура комплементарно-інтегративної педагогічної технології формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організації, Завидівська О. І. (2019)
Павленко І. О. - Фізкультурно-педагогічна діяльність вчителя-предметника як соціально необхідний напрямок професійної діяльності (2019)
Петренко Н. В. - Теоретико–методичні аспекти формування фізичної культури студентів в умовах сьогодення, Петренко О. П., Романова В. Б. (2019)
Самохвалова І. Ю. - Неформальна фізкультурна освіта студентів (2019)
Трояновська М. М. - Профілактика травматизму в адаптивній фізичній культурі для учнів з особливими освітніми потребами, Лазаренко М. Г., Жлобо В. О. (2019)
Ханікянц О. В. - Фізична підготовленість дівчат 15–16 років (на прикладі студенток коледжу 1 року навчання), Соломонко А. О., Римар О. В. (2019)
Юраго О. Л. - Концептуальные основы уровня физической подготовленности студентов Гродненского Государственного Университета имени Янки Купалы (2019)
Яготін Р. С. - Модель індивідуалізованого педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень, Дегтяренко Т. В., Босенко А. І. (2019)
Бермудес Д. В. - Застосування засобів фітнесу в навчально-тренувальних заняттях студентів-футболістів, Балашов Д. І., Чхайло М. Б. (2019)
Бойчук Р. І. - Значущість спритності та координації для успішної ігрової діяльності волейболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Короп М. Ю., Бєлявський І. Л. (2019)
Бурла А. О. - Особливості відновлення юних лижників-гонщиків і біатлоністів, Возний А. П., Сірик А. Є. (2019)
Вертель А. В. - Взаимосвязь уровня физического состояния и технико-тактической оснащенности волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Ляпин В. П., Сероштан В. М. (2019)
Воронович Ю. В. - Сравнительный анализ антропометрических данных спортсменов тяжелоатлетов различной спортивной квалификации (2019)
Гейченко Л. М. - Взаимосвязь показателей специальной физической подготовленности и соревновательных результатов легкоатлеток, специализирующихся в спортивной ходьбе (2019)
Жлобо Т. М. - Розвиток координаційних якостей студенток під час занять Kangoo Jumps™, Жлобо В. О., Половніков І. І. (2019)
Кривенков Ю. В. - К вопросу о профессионально-технической подготовке курсантов учреждений образования МВД (2019)
Левков Р. В. - К вопросу об эффективности применения некоторых технических действий в спортивном поединке таэквондо WT (2019)
Лутовинов Ю. А. - Проблема использования средств общей и специальной физической подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла (2019)
Николаичева А. С. - Эффективность методики силовой подготовки квалифицированных студентов-баскетболистов на основе использования элементов вольной борьбы (2019)
Николаичева А. С. - Пути повышения двигательной активности юных баскетболистов на этапе начальной специализации, Белова Т. Ч., Попко Л. Ф. (2019)
Печковский И. В. - Повышение быстроты двигательной реакции у курсантов милиции при нанесении контратакующих действий ногами, Лавшук Д. А., Комоцкий К. Р. (2019)
Титул, зміст (2017)
Олексюк О. М. - Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства (2017)
Хусаинова Г. А. - Развитие этнокультурной компетенции будущего учителя музыки (2017)
Тодорова Л. Д. - Проблема фальшивого співу у дітей (2017)
Дубровіна І. В. - Проблемно-моделюючі ігри у музичному навчанні молодших школярів (2017)
Павленко Н. О. - Застосування музичних мультимедійних наративів (2017)
Зубань В. М. - Уроки гончарства в "Колегіумі мистецтв у Опішні" (2017)
Дігтяр Н. М. - Вивчення народної картини "Козак Мамай" на уроках образотворчого мистецтва (2017)
Веснянки (ноти) (2017)
Пшінка Н. М. - Образотворчість Тараса Шевченка в освітньому просторі України (2017)
Краснова Н. М. - Види візуалізації музичних образів (2017)
Благова Т. О. - Професійно-практична підготовка хореографа в умовах вищої педагогічної освіти (2017)
Таран В. Л. - Практичний аспект виховання патріотизму на уроках художньої культури (2017)
Просіна О. В. - Міні-EdCamp Kyiv – платформа для педагогів (2017)
Шибанова А. Т. - Київські мурали (2017)
Аннотации (2017)
Кудінов Д. В. - Страйковий рух українського селянства на початку ХХ століття: історіографічний огляд (2015)
Даниленко С. В. - "Податкова система” і "податкова політика” УСРР у 1920-х роках: історіографічний та методологічний дискурси висвітлення (2015)
Pryn M. O. - Correspondence Between the Academician Evgeny Fedorov and Tsou Yi-Hsin: Materials to the History of Latitude Investigations, Pryn O. V., Degtyarev S. I. (2015)
Васильев К. К. - Украинский поэт К. Белиловский как врач, Виксна А. (2015)
Власенко В. М. - Консервативно-гетьманське середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи (1918-1939 рр.) (2015)
Ільницький В. І. - Про чисельність повстанців у воєнній окрузі 4 "Говерля” (2015)
Боднарюк Б. М. - Формування характерних рис і традицій в літературі Візантії у IV - першій половині V ст. (2015)
Рецензії. Бібліографія (2015)
До уваги авторів! (2015)
Калакура Я. С. - Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку (2016)
Пелещишин А. М. - Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців, Білущак Т. М. (2016)
Pryn M. O. - The Correspodence between S. M. Kozhevnikov and J. P. Den Hartog as a Source for the Study of Scientific Collaboration between the Mechanicians (to the 110th Anniversary of Sergei Kozhevnikov’s birth), Pryn O. V., Degtyarev S. I. (2016)
Валеев Н. М. - Волго-Камський край у современной историографии, Корнилова И. В., Магсумов Т. А. (2016)
Нименко Н. А. - Проблемы охраны культовых сооружений в 20-х годах ХХ в. (на примере Покровской церкви в г. Полтава) (2016)
Міронова І. С. - Цигани України: політика переведення на осілий спосіб життя (1920-1950-ті роки) (2016)
Yarova A. G. - Pobozhiy S. I. Value and Price of Art: A Collection of Articles. – Sumy: University Book, 2016. – 159 p.; ill. (2016)
До уваги авторів! (2016)
Варфоломеева О. Г. - Усовершенствование конструкции и технологии изготовления замедляющей системы широкополосной ЛБВ, Перепелица Н. Л., Предмирский В. С., Тарбаев С. И., Твердохлеб Н. Г. (2019)
Кременецька Я. А. - Аналіз обмежуючих та компенсуючих факторів при розрахунку енергетичної ефективності радіосистем в міліметровому діапазоні, Марков С. Ю., Градобоєва Н. В., Харченко Є. М. (2019)
Собчук В. В. - Метод діагностування прихованих відмов в інформаційній системі на основі застосування дворівневої системи забезпечення функціональної стійкості, Коваль М. О., Мусієнко А. П., Мацько О. Й. (2019)
Тушич А. М. - Вимоги до інтелектуальних систем аналізу даних та їх класифікацій, Сторчак К. П., Бондарчук А. П. (2019)
Баховський П. Ф. - Етапи розвитку мереж в концепції віртуальних технічних функцій (2019)
Gololobov D. A. - Asymptotic properties of the method of empiricalmean for stationary random processes and homogeneous random fields, Kotomchak O. Yu., Sudareva O. V., Yartsev V. P. (2019)
Лаптєв О. А. - Векторні аналізатори сигналів для удосконалення методики пошуку засобів негласного отримання інформації, Барабаш О. В., Зозуля С. А. (2019)
Дегтярьов С. І. - Практика застосування покарань до цивільних чиновників Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (2016)
Котляр Ю. В. - Крестьянские религиозные восстания на юге Украины (1917-1922 гг.), Соловьева А. С. (2016)
Волосник Ю. П. - Процесс привлечения и условия деятельности иностранного капитала в экономике Украины в 1920-е годы, Онацкий М. Ю. (2016)
Spohr J. - Ukraine 1943-1944: Decisions during the retreat of the German administration and army (2016)
Ільницький В. І. - Причини та наслідки виникнення конфліктних ситуацій у середовищі підпілля Карпатського краю ОУН (1945-1952) (2016)
Balukh O. V. - Bukovyna during Bohdan Khmelnytskyi’s Campaigns in Moldova of 1650-1653: Military and Political Dimension (2016)
Мосієнко О. В. - Внутрішня і зовнішня пропаганда Австро-Угорської та Російської імперій на Південно-Західному фронті в роки Першої світової війни (2016)
Ковалець Т. Р. - Перед лицем критики. Одна українська історична праця та її польське видання (Рецензія на книги: Пилипенко В. Перед лицем ворога. Польська антитурецька література середини XVI ст. – середини XVII ст. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2014. – 232 с.; Pyіypenko W. W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od poіowy XVI do poіowy XVII wieku / tіum. P. Tafiіowski. – Oњwiкcim: Napoleon V, 2016. – 192 s.) (2016)
До уваги авторів! (2016)
Балух В. О. - Толерантність і Реформація: точки дотику, Балух О. В. (2017)
Клочко Н. А. - Китай в международных отношениях Российской империи в 90-х годах ХІХ – начале ХХ вв.: колониальный проект "Желтороссия”, Гончаренко А. В. (2017)
Шмигель М. - Беженцы из Восточной Европы в Чехословакии после Первой мировой войны, Меньковский В. И. (2017)
Герасько М. О. - Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII ст. (2017)
Сосюра Л. Г. - Засади та принципи діяльності М. Драгоманова у колі Громади (1859-1875 рр.) (2017)
Боженко А. О. - Модерне місто другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як єдність центру та периферії (на матеріалах м. Харків) (2017)
Хоменко В. О. - Між Товариством українських поступовців та Українською партією соціалістів-революціонерів: політичний вибір Михайла Грушевського (2017)
Білобровець О. М. - Акт проголошення Королівства Польського 5 листопада 1916 р. у польській суспільній думці в Україні (2017)
Михтуненко В. В. - Критика опозиційних партій Росії в роботах І. Я. Гурлянда (Н. П. Васильєва) (2017)
До уваги авторів! (2017)
Фещенко Ю. І. - Aдаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень (частина 2), Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О. (2019)
Линник М. І. - Обгрунтування хірургічного лікування хіміорезистентного туберкульозу легень на основі денситометричних показників комп’ютерної томографії, Калабуха І. А., Маєтний Є. О., Тарасенко О. Р. (2019)
Mакарова Г. В. - Вплив інтрабронхіальних інфузій монооксиду азоту на бактеріальне навантаження слизової бронхів при лікуванні хворих на хронічний бронхіт, Рекалова О. М., Сергієнко А. В., Мясний І. С., Шевченко Л. В. (2019)
Фещенко Ю. І. - Лікування бронхообструктивного синдрому: бета-агоністи, Островський М. М., Варунків О. І. (2019)
Мостовой Ю. М. - Aстма та серце, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д. (2019)
Кірєєва Т. В. - Aцц® — обгрунтоване рішення для лікування кашлю, Кравченко Н. К., Басіна Б. О. (2019)
Юдина Л. В. - Инфекционное обострение ХОЗЛ: выбор антибиотика на амбулаторном этапе (2019)
Ходош Э. М. - Cистемные васкулиты: гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз вегенера), Грифф С. Л. (2019)
Гаврисюк В. К. - Mультикистозные заболевания легких (часть I) (2019)
Oпанасенко М. С. - Pідкісний випадок карциносаркоми правої легенi, Конік Б. М., Терешкович О. В., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Турчина І. П. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Haurysh V. Yu. - Dalitz decays of unflavored mesons in the poincar? covariant quark model, Andreev V. V. (2019)
Blonskyi I. V. - Ultrashort light pulses in transparent solids: Propagation peculiarities and practical applications, Kadan V. M., Pavlova S. V., Pavlov I. A., Shpotyuk O. I., Khasanov O. K. (2019)
Eremko A. A. - Generalized spin-orbit interaction and its manifestation in two-dimen­sional electron systems, Brizhik L., Loktev V. M. (2019)
Vaskivskyi V. I. - Third-order correlation functions for a Coulomb pair (2019)
Khomenko A. V. - Self-similar mode of metals fragmentation under severe plastic deformation (2019)
Zdorevskyi O. O. - The possibility of blocking the process of DNA base pairs opening by hydrogen peroxide, Volkov S. N. (2019)
Tomchenko M. D. - Electric field and electric forces in a spontaneously polarized nonpolar isotropic dielectric (2019)
Neimash V. B. - Influence of laser light on the formation and properties of silicon nanocrystals in a-Si/Sn layered structures, Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Shepelyavyi P. Ye., Litvinchuk P. M., Melnyk V. V., Olkhovyk I. V. (2019)
Sizova Z. I. - Local magnetic anisotropy of the Co-based amorphous alloy, Gorbatch V. N., Mozul K. A. (2019)
Haurysh V. Yu. - Dalitz decays of unflavored mesons in the poincar? covariant quark model, Andreev V. V. (2019)
Blonskyi I. V. - Ultrashort light pulses in transparent solids: Propagation peculiarities and practical applications, Kadan V. M., Pavlova S. V., Pavlov I. A., Shpotyuk O. I., Khasanov O. K. (2019)
Єремко О. О. - Узагальнена спін-орбітальна взаємодія та її прояв у двовимірних електронних структурах, Брижик Л. С., Локтєв В. М. (2019)
Васьківський В. І. - Кореляційні функції кулонівської пари третього порядку (2019)
Хоменко О. В. - Самоподібний режим фрагментації металів при інтенсивній пластичній деформації (2019)
Zdorevskyi O. O. - The possibility of blocking the process of DNA base pairs opening by hydrogen peroxide, Volkov S. N. (2019)
Tomchenko M. D. - Electric field and electric forces in a spontaneously polarized nonpolar isotropic dielectric (2019)
Неймаш В. Б. - Вплив лазерного світла на формування і властивості нанокристалів кремнію в шаруватих структурах a-Si/Sn, Ніколенко А. С., Стрельчук В. В., Шепелявий П. Є., Литвинчук П. М., Мельник В. В., Ольховик І. В. (2019)
Сизова З. І. - Локальна магніт­на анізотропія аморфного сплаву на основі Co, Горбач В. М., Мозуль К. О. (2019)
Буцька О. Л. - Обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті, Зезюков Д. М., Махінько М. М., Зінкевич О. Г. (2019)
Дубров Ю. І. - Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць, Волчук В. М. (2019)
Doumongue M. - Particle emission in paper printing facility in la rochelle, Boulbair A., Limam K., Benabed A. (2019)
Качур В. І. - Математична модель оцінки твердості сталі Р6М5 (2019)
Ковтун-Горбачова Т. А. - Перевірка й аналіз кошторисної документації на всіх етапах інвестиційного процесу, Галич Є. Г., Бичкова Т. П. (2019)
Кірічек Ю. О. - Конструкції з грунтоцементу для зведення фундаментів будівель і споруд, Комісcаров Г. В. (2019)
Кірічек Ю. О. - Зміна властивостей основ за довготривалого навантаження, Коник В. С. (2019)
Колохов В. В. - Деякі аспекти вимірювання часу поширення ультразвукових коливань у бетоні, Колохов О. В. (2019)
Кондратьєва Н. В. - Вплив дискретних волокон (мінеральні, полімерні) на реологічні властивості розчинів на основі мінеральних в’яжучих, Мороз Л. В., Мороз В. Ю. (2019)
Limam K. - Evaluation of particle concentration in a diesel car: exposure of driver and passengers, Doumongue M., Boulbair A., Benabed A. (2019)
Панченко С. П. - Вплив кута нахилу вектора навантаження на міцність біодеградуючого гвинта для блокувального інтрамедулярного остеосинтезу, Яцун Є. В., Земська Є. О., Головаха М. Л. (2019)
Парусов Е. В. - Особливості впливу параметрів післядеформаційної термічної обробки та хімічного складу сталі на формування величини дійсного зерна, Луценко В. А., Парусов О. В., Чуйко І. М. , Голубенко Т. М., Сівак Г. І. (2019)
Чуприна В. Л. - Обґрунтування доцільності розширення сфери застосування індукційних теплонагрівачів для опалення житлових і цивільних будівель, Котов Н. А., Зезюков Д. М., Махінько М. М. (2019)
Яровий С. М. - Реабілітація та концепція розвитку палацово-паркового комплексу "Садиба" в смт Шарівка Харківської області, Слободянюк С. О. (2019)
Титул, зміст (2015)
Бахтіяров Д. І. - Комп’ютерне моделювання захищеного каналу керування безпілотним літальним апаратом, Конахович Г. Ф., Лавриненко О. Ю. (2015)
Глазок О. М. - Урахування колективного руху середовища у модифікованому методі решітчастих рівнянь Больцмана (2015)
Ільницький Г. І. - Моделювання динаміки та кластеризації поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Ільницький Я. М. (2015)
Корнієнко Б. Я. - Мінеральні добрива – інформаційна технологія оптимального управління виробництвом (2015)
Курочкін В. М. - Аналіз неоднорідних текстур посівних площ на основі оцінки суміші розподілів, Приставка П. О. (2015)
Юдін О. К. - Теоретичні основи організації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення, Ільєнко А .В., Зюбіна Р. В., Сергеєв-Горчинський О. О. (2015)
Shmatok A. S. - Simulation of geometric attacks against transmission systems of the hidden information, Petrenko A. B., Yelizarov A. B., Panadiv V. S. (2015)
Мелешко О. О. - Захист інформації з обмеженим доступом в мобільних пристроях у середовищі OS Аndroid, Болотнікова О. С. (2015)
Хлапонін Ю. І. - Методика оцінки захищеності інформації від витоку каналом побічних електромагнітних випромінювань та наведень (2015)
Юдін О. К. - Загальна модель формування системи захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С., Фролов О. В. (2015)
Сулима Л. О. - Перспективи розвитку авіаційних перевезень в Україні, Соколова О. Є., Матійчик О. М. (2015)
Терещенко Ю. М. - Вплив параметрів щілинного каналу на аеродинамічні характеристики дворядних решіток, Дорошенко К. В., Аболхассан заде Дж. (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделювання режиму запирання течії в двохрядній компресорній решітці, Дорошенко К. В., Ластівка І. О. (2015)
Бойченко С. В. - Проблема очищення природних водойм, забруднених стічними водами об’єктів сфери нафтопродуктозабезпечення, Черняк Л. М., Радомська М. М., Бондарук А.В. (2015)
Бойченко С. В. - Оцінка неонкологічного ризику для здоров’я населення від викидів вуглеводнів з резервуару типової АЗС, Радомська М. М., Черняк Л. М., Антропченко А. К. (2015)
Титул, зміст (2018)
Savchenko A. S. - Computer networks monitoring and management methods, Vasylenko V. A., Kolisnyk O. V., Holiavkina T. V. (2018)
Азаренко О. В. - Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних, Куклінський М. В., Клімова А. С. (2018)
Бараннік В. В. - Вдосконалення методів компенсації руху динамічних об’єктів у відеопотоці в системі відеоконференцзв’язку, Бараннік Д. В., Сорокун А. Д., Дворський М. В. (2018)
Бараннік В. В. - Технологія багаторівневої селективної обробки аерофотознімку для перспективних літальних сенсорних мереж, Гаврилов Д. С., Фустій Фустій, В. С., Бараннік В. В. (2018)
Жуков І. А. - Cпосіб оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, згенерованих абонентами комп’ютерної мережі речей, Печурін М. К., Кондратова Л. П., Печуріна О. О. (2018)
Козловський В. В. - Захисні властивості електромагнітних екранів на основі залізорудного пилу та їх застосування для захисту інформації та людей, Глива В. А., Ходаковський О. В. (2018)
Kozlovskii V. V. - Analysis and security management of telecommunication systems based on predictive technologies, Ivanov O. V., Snizhko V. V. (2018)
Kozlovskii V. V. - Single-factor model of information security threats of the automated management system of production of high-speed telecommunication distributed data transfer systems, Kubiv S. I., Balanyuk Yu. V. (2018)
Бараннік В. В. - Методи виявлення прихованих сугестивних інформаційно-психологічних впливів в інформаційних ресурсів текстового змісту, Довбенко О. В., Белікова Т. В., Мусієнко О. П. (2018)
Бойко Ю. П. - Огляд сучасних фільтруючих пристроїв НВЧ і їх методів побудови, Приходько Т. Ю., Басюк І. О. (2018)
Ільєнко А. В. - Програмний модуль з використанням процедури формування та верифікації електронного цифрового підпису, Ільєнко С. С. (2018)
Одарченко Р. С. - Метод побудови семантичного словника у складі досконало стійкої криптосистеми захисту текстової інформації, Самойлик Є. О., Абакумова А. О. (2018)
Malikov E. - Fluctuations of an airplane with aerodynamic wingtip "At winglets" (2018)
Козлюк І. О. - Методи оцінки показників надійності авіаційної техніки за результатами випробувань та технічної діагностики, Коваленко Ю. Б. (2018)
Соломенцев О. В. - Аналіз ефективності процедури виявлення розладнання в системах експлуатації наземних засобів аеронавігації, Заліський М. Ю., Герасименко Т. С. (2018)
Ремез Н. С. - Екологічна санітарія як засіб покращення ґрунтоворослинного покриву, Бойко А. Г. (2018)
Капітанчук К. І. - Розрахунок подовження енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції при трансформації спіралі у площину, Андріїшин М. П. (2018)
Сердюк О. С. - Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України (2019)
Шірінян А. С. - Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати, Шірінян Л. В. (2019)
Шубравська О. В. - Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: основні характеристики процесу (2019)
Веклич О. О. - Специфіка вартісного виміру цінності екосистемних послуг при визначенні збитку від забруднення навколишнього природного середовища (2019)
Хаустов В. К. - Охорона прав інтелектуальної власності у глобальних процесах розвитку цифрової економіки (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Коломієць Л. А. - Використання світового генофонду пшениці м’якої озимої в нових сортах миронівської селекції, Гуменюк О. В. (2019)
Мурашко Л. А. - Джерела стійкості пшениці озимої проти церкоспорельозної прикореневої гнилі, Муха Т. І. (2019)
Сіроштан А. А. - Урожайні властивості насіння пшениці м’якої озимої залежно від морфотипів зародків і впливу на них гідротермічних умов та попередників, Кавунець В. П., Ільченко Л. І. (2019)
Стариченко В. М. - Аналіз зерна колекційних зразків тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю, Левченко О. С. (2019)
Іванова Т. В. - Діагностика мікоплазмових інфекцій на грибах печериці двоспорової у штучних агроекосистемах (2019)
Пикало С. В. - Морфогенетичні процеси в культурі апікальних меристем пагонів пшениці та їх взаємозв’язок, Юрченко Т. В., Прокопік Н. І., Харченко М. В. (2019)
Близнюк Б. В. - Вплив погодних умов на тривалість окремих періодів вегетації та врожайність пшениці м’якої озимої у Лісостепу й Поліссі, Лось Р. М., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Данюк Т. А. (2019)
Буценко Л. М. - Збудник базального бактеріозу в агрофітоценозі пшениці, Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В., Дуб’янська С. А. (2019)
Господаренко Г. М. - Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні, Бойко В. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2019)
Демидась Г. І. - Вплив технологічних заходів вирощування різних видів еспарцету на динаміку накопичення біомаси та її структуру, Лихошерст Е. С., Бурко Л. М. (2019)
Дудкіна А. П. - Ефективність внесення мінеральних добрив за вирощування сої в умовах Південно-Східного Степу України, Бондарева О. Б. (2019)
Заїма О. А. - Ефективність застосування фунгіцидів у фазу колосіння пшениці озимої, Дергачов О. Л. (2019)
Центило Л. В. - Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення і обробітку ґрунту (2019)
Демидов О. А. - Понад 100 років виробничо-просвітницької діяльності, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2019)
Івасишен С. Д. - Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження, Мединський І. П. (2018)
Баранецький Я. О. - Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями умов Діріхле для рівнянь із частинними похідними парного порядку зі сталими коефіцієнтами, Каленюк П. І. (2018)
Пукальський І. Д. - Одностороння крайова задача з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням, Яшан Б. О. (2018)
Махней О. В. - Змішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами (2018)
Кушнір Р. М. - Пружно-пластичний граничний стан неоднорідних оболонок обертання з внутрішніми тріщинами, Николишин М. М., Ростун М. Й. (2018)
Гарматій Г. Ю. - Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну, Калиняк Б. М., Кутнів М. В. (2018)
Вовк О. М. - Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару, Соляр Т. Я. (2018)
Токовий Ю. В. - Розв’язок тривимірної задачі термопружності для необмеженого трансверсально-ізотропного тіла, Бойко Д. С. (2018)
Білущак Ю. І. - Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. ІІ. Кількісний аналіз, Чернуха О. Ю. (2018)
Гачкевич О. Р. - Моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів у магнітних середовищах за врахування моментних чинників, Терлецький Р. Ф., Івасько Р. О. (2018)
Аврамов К. В. - Динамическая неустойчивость пологих оболочек при их взаимодействии с трехмерным потенциальным течением газа (2018)
Дубик Я. Р. - Використання понять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних частот коливань циліндричних оболонок, Селіверстова І. П., Ориняк І. В. (2018)
Процюк Б. В. - Нестаціонарні нелінійні задачі теплопровідності для півпростору (2018)
Алфавітний покажчик за 2018 рік (том 61) (2018)
Вихідні дані (2018)
Шигаль Д. А. - Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного історико-правового аналізу (2019)
Москаленко О. М. - Концепція правової системи – теоретичні та порівняльні аспекти (2019)
Патлачук О. В. - Юридична техніка законодавчих актів у сфері охорони природи (1992 – 2006 рр.) (2019)
Савчин М. В. - Конституція і політика: виклики сучасній конституційній демократії (2019)
Цувіна Т. А. - Єдність судової практики як елемент правової визначеності: підхід Європейського суду з прав людини (2019)
Denisenko M. A. - Civil law protection from direct discrediting: the Paris Convention and the Belarusian Legisation, Maskaeva N. G. (2019)
Любченко П. М. - До питання щодо реалізації місцевими радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин, Шульга М. В. (2019)
Кульчій І. М. - Географічне зазначення походження сільськогосподарської продукції: правові реалії та перспективи в умовах євроінтеграції (2019)
Бевз С. І. - Адміністративно-правові режими у сфері господарської діяльності (2019)
Шевчук О. М. - Механізм адміністративно-правового регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: науково-теоретичний аспект (2019)
Сухоребра Т. І. - Адміністративна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства в кодифікованих актах України (1994 – 2002 рр.) (2019)
Веселов М. Ю. - Сучасні парадигми та моделі ювенальної юстиції (2019)
Панов М. І. - Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів наук кримінального циклу (2019)
Бочарова К. А. - Щодо необхідності законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вандалізм (2019)
Столітній А. В. - Формування інституту електронних доказів у кримінальному процесі України, Каланча І. Г. (2019)
Корчева Т. В. - Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування: проблемні аспекти (2019)
Крицька І. О. - Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація засади поваги до людської гідності у ході кримінального процесуального доказування (2019)
Гетьман Г. М. - Отримання психологічної інформації щодо особи невідомого злочинця під час проведення допиту в умовах змагального кримінального процесу (2019)
Шевчук В. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення (2019)
Яремчук В. О. - Формування сучасної системи криміналістичних знань (2019)
Остафійчук Л. А. - Принципи врегулювання спору за участю судді (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2017)
Belikova T. V. - The technology of suggestive information-psyhological operations masking in the infocommunication space (2017)
Dubchak E. V. - Comparative analysis of sip-libraries. Improvements of jssip library as the most reliable, functional and accessible, Petrash I. B. (2017)
Бараннік В. В. - Технологія обробки передбачених кадрів відеопотоку для бортових інформаційних технологій, Тарасенко Д. А., Медвєдєв Д. О., Хіменко В. В. (2017)
Красноруцький А. О. - Обгрунтування рідходу до зниження інформаційної інтунсивності сегментів аерофотознімку, які несуть інформацію про ланшафт (2017)
Одарченко Р. С. - Метод проектування SDN-мережі операторського класу, Даков С. Ю. (2017)
Піскунов О. Г. - Нанесення фотоматеріалів літального апарату на растрові карти відкритих катографічних сервісів, Юрчук І. А. (2017)
Yudin O. K. - Methods of digital filtration and their impacts on the quality of images of different classes, Veselska O. M. (2017)
Бучик С. С. - Руалізація програмного забезпечення визначення функціональних профілів та рівня гарантій автоматизованих систем від несанкціонованого доступу, Нетребко Р. В. (2017)
Корнієнко Б. Я. - Побудова та тестування імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів, Галата Л. П. (2017)
Юдін О. К. - Технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційних систем на стадії модернізації, Стрельбіцький М. А. (2017)
Юдін О. К. - Використання стеганографічних методів в задачах захисту державних інформаційних ресурсів, Симонинченко Я. А., Симонинченко А. А. (2017)
Юн Г. М. - Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві, Мединський Д. В. (2017)
Железняк О. О. - Застосування інфрачервоної зйомки для дослідження теплових полів міських агломерацій та об'єктів на їх території (2017)
Зацерковний В. І. - Застосування технологій ГІС і ДЗЗ в задачах моніторингу лісових ценозів, Оберемок Н. В., Ягорлицька К. П. (2017)
Зацерковний В. І. - Аналіз системи управління водогосподарським комплексом України та пошук шляхів щодо її вдосконалення, Плічко Л. В. (2017)
Сердюк І. - Діти-сироти у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (2017)
Тарасенко О. - Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.) (2017)
Казакевич О. - Цензура й українська мова у національній політиці Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Срібняк І. - Полонені офіцери-українці царської армії у таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового повсякдення (2017)
Вовк О. - Стереотипи сприйняття міста українським селянством (кінець 1910-х – 1920-ті рр.) (2017)
Буравський О. - Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.), Власюк І. (2017)
Доценко В. - Атеїстична політика більшовиків в Україні та її сприйняття римо-католицьким духовенством і віруючими у 1920-30-ті рр. (2017)
Рубан В. - Деякі типи зовнішньополітичних настроїв селянства Поділля в умовах розкуркулення та суцільної колективізації наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. (2017)
Маслюк О. - Законодавчі засади управління кінематографом в Українській РСР у 1938-1945 рр. (2017)
Татіївська І. - Діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у розрізі напрямку декоративно-прикладного мистецтва й етнодизайну (2017)
Лук’янов О. - Другий окремий мотопіхотний батальйон "Горинь": Етапи формування та участь у бойових діях на Сході України під час проведення АТО (2017)
Лукіянчук В. - Рух за громадянські права сінті та ромів у ФРН (1945-1995 рр.) (2017)
Матлай Л. - Зовнішньополітична діяльність регіонів Іспанії (на прикладі Країни Басків і Каталонії) (2017)
Буглай Н. - Зовнішня політика Республіки Польща 1995-2005 рр. в українській історіографії (2017)
Вишня І. - Участь і взаємодія України та Молдови в інтеграційних об’єднаннях пострадянського простору (на прикладі СНД) (2017)
Ухач В. - Українсько-польські взаємини у період 1942-1944 років: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) (2017)
Нефьодов Д. - Радянська історична наука другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. про культурно-технічний рівень повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 рр.) (2017)
Левченко І. - Наукова діяльність членів природничого, фізико-хімічного та математичного товариств Харківщини (2017)
Чупанова Д. - Проблема класифікації засобів масової інформації в умовах суспільно-політичних перетворень в Україні у кінці 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2017)
Красножон А. - О культовых зданиях Аккермана в свете последних публикаций (2017)
Гайко Г. В. - Використання адитивних технологій при лікуванні хворих із дефектами кульшової западини, Галузинський О. А., Козак Р. А., Підгаєцький В. М., Бурбурська С. В. (2018)
Герасименко С. І. - Нові підходи у діагностиці синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Гайко О. Г., Полулях М. В., Перфілова Л. В., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2018)
Страфун С. С. - Структурно-функціональний стан кисті та передпліччя у хворих із втратою опозиції великого пальця кисті, Оберемок М. П., Тимошенко С. В (2018)
Лоскутов О. А. - Выбор позиции ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом (2018)
Піонтковський В. К. - Ендоскопічна трансфорамінальна мікродискектомія поперекового відділу хребта. Ретроспективний аналіз 150 клінічних випадків (2018)
Омельченко Т. М. - Хірургічне лікування передньо-латеральної нестабільності гомілковостопного суглоба, Турчин О. А., Лазаренко Г. М., Пятковський В. М., Лябах А. П. (2018)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із неповним розривом сухожилка надостьового м’яза, Страфун О. С., Богдан С. В., Аббасов С. М. (2018)
Гошко В. Ю. - Трисуглобовий артродез у лікуванні плоско-вальгусної деформації стоп у хворих старшого дитячого віку та підлітків на тлі нервово-м’язових захворювань, Чеверда А. І. (2018)
Магомедов С. - Метаболические нарушения в соединительной ткани при повреждении коленного сустава и влияние на эти процессы препарата меди, Страфун С. С., Литовка И. Г., Орибко И. Б., Кузуб Т. А., Полищук Л. В., Криницкая О. Ф. (2018)
Турчин О. А. - Динаміка обсягу рухів у гомілковостопному суглобі під впливом вправ на розтягнення у пацієнтів із підошовним фасціїтом, Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2018)
Кабацій М. С. - Особливості розвитку проксимального відділу стегна при аваскулярному некрозі головки стегнової кістки у дітей при консервативному лікуванні дисплазії кульшового суглоба, Герцен I. Г. (2018)
Зазірний І. М. - Методологія написання систематичного огляду та мета-аналізу, Машталер Р. Т. (2018)
Гузенко Ю. - Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій (2017)
Коваленко О. - Ралець – обов’язковий видаток ремісників Гетьманщини XVIII ст. (2017)
Земський Ю. - Ексцентричний побут польської шляхти Українського Правобережжя 30-х рр. ХІХ ст. як вияв політичного протесту (2017)
Подгорна А. - Ім’янаречення дітей у містечку Пирятині у 30-х роках ХІХ ст. (2017)
Коляда І. - Український історик та імперський сановник: до історії взаємин М. Костомарова та київського цивільного губернатора І. Фундуклея (2017)
Крот В. - Громадсько-політична діяльність Михайла Грушевського у творчій спадщині Дмитра Дорошенка (2017)
Авхутська С. - До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин армії УНР (1919-1921 рр.) (2017)
Тригуб О. - УАПЦ на Єлисаветградщині: від світанку до згасання (2017)
Бугрій В. - Причини та результати реорганізації історичної освіти і науки у вищих педагогічних навчальних закладах України (1930-1933 рр.) (2017)
Сапожников И. - Мечети и церкви Бендер до середины XIX вв. (2017)
Верховцева І. - Селянські реформи 1860-х – 1870-х рр. чи Велика реформа 1861-1871 рр.?: уніфікація самоврядування селян у Російській імперії (2017)
Колісніченко А. - Законотворчість у парламентах світу (2017)
Калкутіна Н. - Південь України у системі радянського військового полону: історіографія питання (2017)
Біловус Л. - Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (2017)
Німенко Н. - Вивчення музейних колекцій як метод відновлення наукової біографії (Микола Макаренко) (2017)
Пилипчук О. - Створення та розвиток юридичного факультету в університеті Св. Володимира у І половині ХІХ ст. (2017)
Стрелко О. - Розвиток наукових методів дослідження рухомого складу залізниць, Бердниченко Ю. (2017)
Салата Г. - Залізничні мости професора Л. Д. Проскурякова: нотатки до золотої скарбниці історії науки і техніки (2017)
Ісаєнко С. - Я. М. Гаккель: дитинство та студентські роки (2017)
Зосімов І. - Економічне становлення аграрного виробництва в Україні: проблематика владних експериментів (1920-1930 рр.) (2017)
Соловей Г. - Протиерозійні заходи у землеробстві Карпатського регіону: історичний аспект (2017)
Бей Н. - Наукові здобутки Державного Підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" з розвитку автомобілебудування в Україні (2017)
Башта О. В. - Антифунгальна та рістрегулююча дія нових металоорганічних сполук, Пасічник Л. П., Волощук Н. М., Репіч Г. Г., Жолоб О. О., Васильченко О. В., Сорокін О. С., Ширина Т. В., Орисик С. І., Пальчиковська Л. Г. (2018)
Джафаров Э. С. - Влияние предпосевного облучения семян на солеустойчивость нута бараньего, Велиджанова М. З., Оруджева Дж. Р. (2018)
Жалій Н. A. - Дослідження прояву трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta пшениці Triticum aestivum L., Банникова М. О., Плугатар М. О., Великожон Л. Г., Тараненко А. М., Моргун Б. В. (2018)
Іщенко О. О. - Молекулярна організація 5S рДНК пажитниці багаторічної Lolium perenne L., Панчук І. І. (2018)
Лялько І. І. - Аналіз мейозу в сортів пшениці озимої м’якої – носіїв пшенично-житніх транслокацій 1ВL.1RS та 1AL.1RS, Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2018)
Немеш Я. М. - Нові взаємодії скафолдного білка інвадоподій TKS5 з білками перебудови актинового цитоскелету, ендо-/екзоцитозу та ремоделювання клітинної мембрани, Кропивко С. В. (2018)
Парнікоза І. Ю. - Визначення зведеного латентного показника пристосовуваності (ЗЛПП) із врахуванням внеску деяких показників довкілля для популяцій Deschampsia antarctica острова Галіндез (Морська Антарктика) в сезон 2017/2018, Мірюта Н. Ю., Іванець В. Ю., Дикий Є. О. (2018)
Твардовська М. О. - Введення в культуру in vitro та цитогенетичний аналіз рослин Iris attica Boiss. & Heldr. та Iris pseudopumila Tineo, Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2018)
Топораш М. К. - Поліморфізм у короткому плечі 1R хромосоми жита в лініях пшениці, що мають 1RS.1BL транслокацію та 1R(1В) заміщення з різних джерел, Моцний І. І., Бьорнер A., Сурділль П., Чеботар С. В. (2018)
Филимонов В. М. - ПЦР-анализ генов фотопериодической чувствительности у сортов мягкой озимой пшеницы селекции Белоцерковской исследовательско – селекционной станции, Бакума А. А., Чеботарь Г. А., Бурденюк-Тарасевич Л. А., Чеботарь С. В. (2018)
Gora N. V. - The relationship of Wolbachia infection and different phenotypes in the Drosophila melanogaster natural populations from radioactively polluted and clear areas in Ukraine, Serga S. V., Maistrenko O. M., Protsenko O. V., Kozeretska I. A. (2018)
Підпала О. В. - Професор Любов Леонідівна Лукаш (до 70-річчя від дня народження), Кунах В. А. (2018)
Дзюбецький Б. В. - Професор Тетяна Миколаївна Сатарова (до 60-річчя від дня народження), Черчель В. Ю., Деркач К. В. (2018)
Андрій Андрійович Сибірний (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Лідія Степанівна Боднар (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Академік Созінов Олексій Олексійович (26.04.1930 - 4.08.2018) (2018)
Голубенко А. В. - XIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів", Дробик Н. М, Пороннік О. О., Кунах В. А. (2018)
Інформаційний лист №1 (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, содержание (2015)
Долінський А. А. - Дослідження впливу механізмів дискретно-імпульсного введення енергії на водневий показник водних систем, Шурчкова Ю. А., Дубовкіна І. O., Коник А. В. (2015)
Халатов А. А. - Численное моделирование теплообмена и гидродинамики в круглой трубе с наклонно-тангенциальной закруткой потока на входе, Кобзарь С. Г., Дашевский Ю. Я. (2015)
Басок Б. І. - Взаємодія твердих і рідких фаз, рушійні сили розтікання, адгезія, змочування, Кулінченко В. Р., Каптановський Д. В. (2015)
Авраменко А. А. - Исследование режимов ухудшенного теплообмена при течении воды сверхкритических параметров в вертикальной трубе, Ковецкая М. М., Кондратьева Е. А., Тыринов А. И. (2015)
Круковский П. Г. - CFD-моделирование сопряженного паро- и влагопереноса в пористых строительных материалах, Полубинский А. С., Тадля О. Ю., Коваленко В. Н. (2015)
Ободович А. Н. - Снижение энергозатрат при переработке крахмалосодержащих сред методом дискретно-импульсного ввода энергии, Лымарь А. Н., Костик С. И., Сидоренко В. В. (2015)
Гелетуха Г. Г. - Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 2, Железная Т. А., Дроздова О. И. (2015)
Прокопов В. Г. - Энергетическая эффективность зданий при использовании комбинированных систем теплоснабжения на основе газопотребляющих котлов и электрических систем прямого действия (2015)
Божко И. К. - Пассивные дома в Украине и странах СНГ, Лысенко О. Н., Гончарук С. М., Калинина М. Ф. (2015)
Бабак В. П. - Підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повітря в котлоагрегатах із застосуванням газоаналізаторів електрохімічного типу, Запорожець А. О., Редько О. О. (2015)
Титул, содержание (2019)
Тимошевський Б. Г. - Дослідження параметрів роботи роторно-поршневого двигуна, Митрофанов О. С. (2019)
Колеснікова Т. М. - Математична модель бензинового двигуна, що працює за циклом Аткінсона, Заренбін В. Г., Сакно О. П., Олло В. П. (2019)
Ковальов С. О. - Камера згоряння газового ДВЗ, конвертованого на базі дизеля для роботи на зрідженому нафтовому газі (2019)
Марченко А. П. - Сфера застосування та визначення резервів підвищення ефективності згоряння в опозитних двотактних дизелях із зустрічно-протилежно рухомими поршнями, Парсаданов І. В., Лал А. Г. (2019)
Белоусов Е. В. - Исследование процессов топливоподачи в газодизельных малооборотных двухтактных двигателях низкого давления, Варбанец Р. А., Савчук В. П., Грицук И. В., Вербовский В. С. (2019)
Марченко А. П. - Моделювання періоду затримки спалаху палива в циліндрі дизеля, Парсаданов І. В., Савченко А. В. (2019)
Триньов О. В. - Дослідження теплового стану циліндрової гільзи з алюмінієвого сплаву, Кравченко С. С. (2019)
Лєвтєров А. М. - Моторне дослідження впливу мікродомішок водню на показники токсичності малолітражного дизеля, Бганцев В. М. (2019)
Strokov O. P. - Description of mass hourly emissions of particulate matter of diesel engine by beta-distribution with taking into account the passport accuracy of gas analyzer, Kondratenko O. M., Koloskov V. Yu., Mishchenko I. V. (2019)
Дмитриев С. А. - Некоторые аспекты повышения выходных параметров ДВС при модернизации в условиях серийного производства, Хрулев А. Э. (2019)
Осетров О. О. - Визначення кількості та послідовності відключення циліндрів стаціонарного дизель-генератора на експлуатаційних режимах, Жуковський Є. І. (2019)
Строков А. П. - Юбилей без юбиляра, Парсаданов И. В. (2019)
Титул, содержание (2019)
Варбанец Р. А. - Международная научно-практическая конференция FS-2019, посвященная памяти профессоров Фомина Ю. Я. и Семенова В. С. Oдесса – Стамбул – Одесса, апрель 2019 (2019)
Триньов О. В. - Вплив конструктивних факторів на тепловий стан циліндрової гільзи, Кравченко С. С. (2019)
Лисовал А. А. - Безмоторные испытания центробежного компрессора фирмы Rotrex, Разумцев А. Г. (2019)
Ковальов С. О. - Розроблення та дослідження газового двигуна Д-240-LPG, конвертованого на базі тракторного дизеля (2019)
Мордвінцева І. О. - Спрощення граничних умов нестаціонарної задачі теплопровідності при визначенні ресурсної міцності поршня дизеля, Пильов В. О. (2019)
Ткач М. Р. - Особливості кінематики роторно-поршневого двигуна нової конструкції, Митрофанов О. С., Познанський А. С. (2019)
Kondratenko O. M. - Features of determination of the efficiency of devices for improvement of ecological safety level of vehicles with reciprocating ice exploitation, Chernobay G. O., Derkach Ju. F., Kovalenko S. A. (2019)
Полив’янчук А. П. - Створення на базі мікротунеля універсальної системи екологічного діагностування транспортних двигунів і котелень, Парсаданов І. В., Строков О. П., Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2019)
Клименко Л. П. - Повышение механических свойств чугунных деталей ДВС методом комплексного легирования, Прищепов О. Ф., Андреев В. И., Щесюк О. В., Случак А. И. (2019)
Кожушко А. П. - Шляхи зменшення впливу поздовжніх коливань транспортного засобу з агрегатами перемінної маси, Кравченко С. С., Мамонтов А. Г., Болжаларський О. О. (2019)
Левченко Д. В. - Обґрунтування необхідності наступного кроку щодо застосування методу математичного планування експерименту у дослідженні ДВЗ, Грицюк О. В., Кузьменко А. П. (2019)
Лисовал А. А. - Ученый, педагог, специалист. К 95-летию со дня рождения Долганова Кинт Евгеньевича (1925–2004 гг.), Парсаданов И. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Халатов А. А. - Эффективность регенеративного цикла Брайтона с переменными теплофизическими свойствами рабочего тела. Часть 2, Северин С. Д., Ступак О. С., Шихабутинова О. В. (2019)
Фиалко Н. М. - Потери эксергетической мощности в воздухонагревателе теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Пресич Г. А. (2019)
Авраменко А. А. - Приближенные оценки интенсивности сложного теплообмена в оптически толстом и оптически тонком турбулентном пограничном слое, Дмитренко Н. П., Коваленко В. М., Горобец В. Г. (2019)
Soroka B. S. - Comprehensive analysis of transfer processes in modern high-temperature heat exchangers, Zgurskyi V. O. (2019)
Kobasko N. I. - New direction in liquid quenching media development, Moskalenko A. A., Logvinenko P. N., Dobryvechir V. V. (2019)
Селихов Ю. А. - Интеграция процесса теплообмена теплового насоса для горячего водоснабжения и отопления, Коцаренко В. А., Костенко О. В. (2019)
Шараєвський Г. І. - Еволюція теплофізичних проблем в конструкціях головних циркуляційних насосів реакторів ВВЕР, Фіалко Н. М., Шараєвський І. Г., Зімін Л. Б. (2019)
Сорока Б. С. - Энергетическая эффективность процессов "влажного” горения и сопутствующее сокращение вредных выбросов, Згурский В. А. (2019)
Абдулін М. З. - Взаємозв’язок робочого процесу пальникового пристрою на основі струменево-нішової технології спалювання газу з екологічними аспектами роботи вогнетехнічних об’єктів, Горбань К. С., Сірий О. А. (2019)
Кшевецький О. С. - Про деякі можливості використання теплових насосів у процесах, які передбачають рух речовини (2019)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Частина 1, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2019)
Скляренко Є. В. - Біовуглець як ефективне тверде паливо з біомаси, Сергієнко Р. В. (2019)
Волошина І. В. - Переробка сміття, що містить пластик (Огляд) (2019)
Титул, содержание (2016)
Грищенко Т. Г. - Работы Института технической теплофизики в решении проблем разрушенного реактора и строящегося конфайнмента (к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС), Круковский П. Г., Коваленко Г. В., Декуша Л. В., Воробьев Л. И., Метель М. А., Полубинский А. С. (2016)
Авраменко А. А. - Влияние ионов примеси на количество водородных связей, Тыринов А. И., Дмитренко Н. П., Кравчук А. В. (2016)
Басок Б. И. - Теплофизическая модель автоколебаний в рекуперативных теплообменниках холодильников промышленных агрегатов, Гоцуленко В. В. (2016)
Ободович А. Н. - Исследование абсорбции кислорода воздуха в ферментационном аппарате с дискретно-импульсным вводом энергии, Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Садовенко И. А. - Перспективы использования тепловой энергии водоносных горизонтов при подземном сжигании угля, Инкин А. В. (2016)
Клименко В. М. - Дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі, Баштовий А. І., Зубенко В. І., Антощук Т. О. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Кравченко І. П. - Геотермальна електрогенерація в умовах низькопотенційної геосистеми території України (2016)
Карпенко Д. С. - Анализ эффективности фотоэлектрических систем коммунального назначения, Дубровская В. В., Шкляр В. И. (2016)
Маліновський А. А. - Розвиток методів аналізу й удосконалення режимів систем комунальної теплоенергетики, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2016)
Титул, содержание (2016)
Авраменко А. О. - Застосування методу граток Больцмана до аналізу течії нанорідини в каналі між коаксіальними циліндрами, Тирінов А. І., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2016)
Фиалко Н. М. - Моделирование течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических давлениях, Пиоро И. Л., Майсон Н. В., Меранова Н. О. (2016)
Ободович А. Н. - Особенности гидродинамической обработки питательных сред в роторно-пульсационном аппарате, Мудрак Т. Е., Сидоренко В. В. (2016)
Євтушенко О. В. - Дослідження теплообмінника із заданим законом розподілення коефіцієнтів теплопередачі вздовж поверхні теплообміну (2016)
Виноградов А. Г. - Влияние процессов радиационного нагрева и испарения капель на экранирующие свойства противопожарных водяных завес, Яхно О. М. (2016)
Левтеров А. М. - Численное моделирование процессов тепло- и массообмена в бортовом кавитаторе системы поддержания стабильности автомобильных смесевых топлив, Авраменко А. Н., Мараховский В. П., Бганцев В. Н. (2016)
Долинский А. А. - Развитие геотермальной энергетики в мире, Ободович А. Н., Резакова Т. А. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Куцый Д. В. - Оптимизация расстояния между скважинами системы сбора биогаза (2016)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні, Кутра Д. С. (2016)
Титул, содержание (2016)
К 85-летию со дня рождения академика НАН Украины А. А. Долинского (2016)
Фиалко Н. М. - Влияние массовой скорости потока на характеристики течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических параметрах, Пиоро И. Л., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Шараевский И. Г. (2016)
Воскобійник В. А. - Поле швидкості та вихровий рух усередині напівциліндричної траншеї, Воскобійник А. В. (2016)
Долинский А. А. - Сравнение эффективности аэрации культуральной среды в массообменных установках с дискретно-импульсным вводом энергии при культивировании хлебопекарских дрожжей, Ободович А. Н., Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Бошкова И. Л. - Циклическая микроволновая сушка плотного слоя зерновых материалов, Волгушева Н. В. (2016)
Степанова А. И. - Анализ работоспособности установки с комбинированной теплоутилизационной системой для подогрева воды и дутьевого воздуха котлоагрегата (2016)
Авраменко А. А. - Перспективные исследования инновационных технологий ядерных энергетических установок, Ковецкая М. М., Кравчук А. В., Ковецкая Ю. Ю. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Желєзна Т. А. - Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел в Україні, Баштовий А. І., Гелетуха Г. Г. (2016)
Басок Б. И. - Внутренняя энергия земли: новая гипотеза (обзор), Базеев Е. Т. (2016)
Титул, содержание (2016)
Фиалко Н. М. - Влияние теплового потока на стенке канала и давления воды на характеристики течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических параметрах, Пиоро И. Л., Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Шараевский И. Г. (2016)
Горбунов А. Д. - К расчету полей температур и термических напряжений при переменных коэффициенте теплообмена и температуре среды, Уклеина С. В., Сорохманюк А. И. (2016)
Горобец В. Г. - Численное моделирование и экспериментальное исследование процессов гидродинамики и теплообмена в теплообменных аппаратах новой конструкции, Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2016)
Смирнов Г. Ф. - Проблема выбора лучшего технического решения для обеспечения вакуум-выпарной установки подводом тепла, Зыков А. В., Резниченко Д. Н. (2016)
Демченко В. Г. - Порівняльна оцінка ефективності системи транспортування теплоносія на базі коаксіальних труб, Дуняк О. В., Євтушенко О. В. (2016)
Долинский А. А. - Как это было… (К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС), Басок Б. И., Базеев Е. Т. (2016)
Авраменко А. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в тепловыделяющей сборке в нестационарных режимах, Ковецкая М. М., Ковецкая Ю. Ю., Кравчук А. В., Олейник Л. В. (2016)
Кравченко І. П. - Тепломасообмінні процеси в геотермальній внутрішньо-свердловинній U-подібній циркуляційній системі при неперервному відборі теплоти, Кузнєцов М. П. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Декуша Л. В. - Нові моделі сенсорів теплового потоку для систем моніторингу та діагностики енергетичного обладнання, Воробйов Л. Й., Ковтун С. І. (2016)
Титул, содержание (2016)
Фиалко Н. М. - Тепломассообменные процессы в цилиндрических горелочных устройствах с нишевыми полостями, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Тимощенко А. Б. (2016)
Авраменко А. О. - Динаміка розгінної течії в мікроциліндрі, що починає раптово обертатися, Тирінов А. І., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2016)
Кравчук А. В. - Монте–Карло моделирование теплообмена наножидкости в канале (2016)
Абаржи И. И. - О процессах дробления в ударно-центробежных установках (2016)
Басок Б. І. - Температурно-вологісний стан стінової конструкції з шаром утеплювача в зимовий період року, Давиденко Б. В., Тимощенко А. В., Гончарук С. М. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики, Желєзна Т. А., Трибой О. В., Баштовий А. І. (2016)
Магера Ю. М. - Создание расчетной модели процессов сжигания твердых бытовых отходов (2016)
Басок Б. И. - Особенности расчета теплообменного аппарата для утилизации теплоты сточных вод, Новицкая М. П., Литвинюк Ю. Н. (2016)
Бабак В. П. - Технологія Smart Grid в системах моніторингу об’єктів теплоенергетики, Запорожець А. О., Свердлова А. Д. (2016)
Перечень стетей, опубликованных в 2016 году (2016)
Endo A. - Bi2Ne: Weakly bound cluster of diatomic bismuth with neon, Hatanaka M., Ueno N., Morisawa Y., Wakabayashi T. (2019)
Lara-Moreno M. - Effects of trapping site on the spectroscopy of 1P1 excited group 12 metal atoms in rare gas matrices, Alvarez-Hernández J., Negrín-Yuvero H., McCaffrey J. G., Rojas-Lorenzo G. (2019)
Kleshchina N. N. - Triplet emission of atomic ytterbium isolated in a xenon matrix, Kalinina I. S., Lambo R., Buchachenko A. A., Bezrukov D. S., Hu S.-M. (2019)
de Pujo P. - The role of spin-orbit coupling in the optical spectroscopy of atomic sodium isolated in solid xenon, Ryan M., Crépin C., Mestdagh J.-M., McCaffrey J. G. (2019)
Khyzhniy I. V. - Electron-induced delayed desorption of solid argon doped with methane, Uyutnov S. A., Bludov M. A., Savchenko E. V., Bondybey V. E. (2019)
Ban K. - New ion desorption mechanism from rare gas solids by multiply charged ion impacts, Akiwa M., Ueta H., Tachibana T., Hirayama T. (2019)
Boltnev R. E. - Luminescence of molecular nitrogen in cryogenic plasmas, Bykhalo I. B., Khmelenko V. V., Krushinskaya I. N., Lee D. M., McColgan P. T., Sheludiakov S., Pelmenev A. A. (2019)
Meraki A. - Thermoluminescence of nitrogen–neon and nitrogen–argon nanoclusters immersed in superfluid helium, McColgan P. T., Sheludiakov S., Lee D. M., Khmelenko V. V. (2019)
Ostapenko N. I. - Effect of the polymer ordering on the optical spectra and thermoluminescence of polygermane and polysilane films and nanocomposites, Kerita O. A., Ostapenko Yu. V., Chursanova М. V. (2019)
Karachevtsev V. A. - Composite films of single-walled carbon nanotubes with strong oxidized graphene: characterization with spectroscopy, microscopy, conductivity measurements (5–291 K) and computer modeling, Plokhotnichenko A. M., Karachevtsev M. V., Linnik A. S., Kurnosov N. V. (2019)
Feodosyev S. B. - Discrete atomic vibrations localized on defects in linear chains of atoms adsorbed by carbon nanobundles, Gospodarev I. A., Manzhelii E. V., Sirenko V. A., Syrkin E. S. (2019)
Кленов Н. В. - Нейрон на основе одного потокового кубита, Кузнецов А. В., Щеголев А. Е., Соловьев И. И., Бакурский С. В., Куприянов М. Ю., Терешонок М. В. (2019)
Шаповалов А. П. - О возможности увеличения скорости регистрации изменений магнитного потока в счетчике одиночных фотонов ВЧ СКВИДом с контактом MoRe–Si(W)–MoRe, Шатерник В. Е., Турутанов О. Г., Ляхно В. Ю., Шнырков В. И. (2019)
Хаджай Г. Я. - Эволюция поперечного электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при воздействии облучения высокоэнергетическими электронами, Литвинов Ю. В., Вовк Р. В. (2019)
Перевозчикова Ю. А. - Экспериментальное наблюдение аномалий электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера на основе кобальта при изменении содержания переходных элементов, Семянникова А. А., Доможирова А. Н., Терентьев П. Б., Марченкова Е. Б., Патраков Е. И., Eisterer M., Коренистов П. С., Марченков В. В. (2019)
Мамниашвили Г. И. - Влияние низкочастотного магнитного поля на свойства основного и дополнительного сигналов эха в марганцевом феррите, Гегечкори Т. О., Гавашели Ц. А. (2019)
Ermakov V. N. - Nonlinear resonant tunneling as mechanism of cool electrons filtration, Ponezha E. A. (2019)
Смолянец Р. В. - Низкотемпературная особенность зернограничного упрочнения нанокристаллического титана, Москаленко В. А. (2019)
Деркач Т. В. - Тенденції просторово-часових змін міжнародних резервів країн світу (2019)
Разумова Г. В. - Прогностичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці (2019)
Рибицька О. М. - Проблеми рейтингового позиціювання як фактору впливу на конкурентоспроможність закладів вищої освіти в умовах міжнародних економічних відносин, Бублик М. І., Карп’як А. О. (2019)
Семеног А. Ю. - Концептуальні засади розвитку цифрових платформ в умовах формування цифрової економіки (2019)
Боровик М. В. - Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти (2019)
Гнатишин Л. Б. - Діагностика доданої вартості продукції фермерських господарств (2019)
Корж Н. В. - Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід (2019)
Хомюк Н. Л. - Аналіз економічної ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад в регіонах України, Грицюк П. М. (2019)
Ящишина І. В. - Реалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика (2019)
Береславська O. I. - Теоретичні та практичні аспекти консолідації банків (2019)
Дем’янчук O. I. - Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (2019)
Жогіна O. B. - Теоретизація сутності бюджетування військових витрат (2019)
Мартиненко B. B. - Шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами при модернізації фіскальної політики (2019)
Маршалок Т. Я. - Соціально-економічне та фіскальне середовище України в умовах економічних дисбалансів (2019)
Спасів Н. Я. - Прагматизм оцінювання ризиків місцевих бюджетів (2019)
Шулюк Б. С. - Принципи формування та функціювання фінансового механізму державно-приватного партнерства (2019)
Осадча O. O. - Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління підприємством (2019)
Павелко O. B. - Методологія обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: гносеологічний аспект (2019)
Кім О. О. - Поведінкові основи формування пастки продуктивності у системі менеджменту процесів (2019)
Іващенко М. В. - Макроекономічна політика України в умовах глобалізації, Недождій В. В. (2019)
Федотова Ю. В. - Економічна дипломатія у системі сучасних міжнародних відносин (2019)
Байда Б. Ф. - Система менеджменту туризму крізь призму ієрархічних рівнів управління (2019)
Забаштанський М. М. - Детінізація туристичної галузі України: умови, можливості та наслідки, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2019)
Кириченко О. С. - Аналіз стану інноваційного забезпечення розвитку промисловості України в сучасних умовах (2019)
Кононова О. Є. - Тенденції розвитку будівельної галузі у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються (2019)
Плинокос Д. Д. - Проблеми комерціалізації результатів науково-дослідної роботи закладів вищої освіти, Коваленко М. О. (2019)
Позднякова Л. О. - Удосконалення стратегії управління кадровою політикою транспорту, Котик В. В., Нагібіна Н. С. (2019)
Позднякова Л. О. - Формування стратегії інтеграційного розвитку національної економіки України, Котик В. О., Клименко С. В. (2019)
Приймак В. І. - Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні, Міщук Н. В. (2019)
Драчук Ю. З. - Smart-технології як пріоритетний напрям сфери освітніх послуг в умовах глобалізації світової економіки, Сав’юк Л. О., Снітко Є. О. (2019)
Соловйов І. О. - Формування стратегії управління інноваціями туристичного підприємства: теоретичний аспект, Петрушенко Н. В., Яковенко О. В. (2019)
Хмурова В. В. - Інституційні основи запровадження публічно-приватного партнерства (2019)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Тенденції розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні України (2019)
Божко В. П. - Обґрунтування ефективності інноваційних рішень як критерію конкурентоспроможності, Карацева Н. З., Омельченко О. Л. (2019)
Боровик М. В. - Тенденції розвитку закладів вищої освіти в Україні (2019)
Палант А. Ю. - Оценка спроса на услуги городского транспорта г. Киева, Водовозов Е. Н. (2019)
Громова О. В. - Методологічні основи формування системи репутаційного менеджменту підприємства, Бічева Є. В. (2019)
Даценко Г. В. - Основні інструменти забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у підвищенні фінансової безпеки підприємства (2019)
Карабаник С. М. - Теоретичний аспект собівартості будівельно-монтажних робіт будівельних організацій (2019)
Кацемір Я. В. - Визначення напрямів підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області (2019)
Кіктенко О. В. - Механізми поліпшення фінансової стратегії розвитку підприємства, Буря В. В. (2019)
Крамар І. Ю. - Факторний аналіз діяльності машинобудівних підприємств за показником рентабельності власного капіталу (2019)
Лисевич С. Г. - Господарські механізми гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу, їх характеристика та порівняння (2019)
Миронова Л. Г. - Управління персоналом підприємства: компетентнісний підхід, Зеркаль А. В. (2019)
Дубницький В. І. - Конкурентоспроможність: сучасний зміст поняття, Нефедова О. Г. (2019)
Продіус О. І. - Історичні передумови розвитку проектного управління, Прокоф’єва В. К. (2019)
Чеснік Н. М. - Експортно-імпортний потенціал молочної промисловості України, Рожко З. П., Струс Л. А. (2019)
Рябова Т. А. - Проблеми та перспективи екологічного маркетингу в Україні, Рябов І. Б. (2019)
Стефанишин Л. С. - Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я (2019)
Сухоставець А. І. - Пріоритетні напрями розвитку кооперації як форми підприємництва в аграрній сфері (2019)
Штучний В. Г. - Вибір та порядок використання інструментів при стратегічному аналізі підприємств сільськогосподарського комплексу, Хлібосолов А. С. (2019)
Ревко А. М. - Диспропорції розвитку освітньої компоненти соціогуманітарного простору регіону (2019)
Степаненко А. В. - Міські агломерації як форма сучасного світового процесу урбанізації, Омельченко А. А. (2019)
Феленчак Ю. Б. - Розвиток фестивального туризму як напрям реалізації соціальної доктрини туризму в Україні (2019)
Могильна Л. М. - Екологічні проблеми та їх демографічні наслідки (2019)
Біль М. М. - Методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної громади, Лещух І. В. (2019)
Перепадя Ф. Л. - Сучасний стан оплати праці в Україні: соціально-економічні аспекти, Тонких Л. С. (2019)
Хандій О. О. - Активізація соціальних та трудових чинників економічного зростання на засадах сталого розвитку (2019)
Бричка Б. Б. - Політика зміни нормативу обов’язкового резервування в Україні (2019)
Литвинчук І. В. - Оцінка функціонування державних загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області, Прохорчук Н. О. (2019)
Мельник С. І. - Сутнісна характеристика поняття "фінансова безпека підприємства" (2019)
Погріщук Г. Б. - Особливості управління фінансами малих підприємств, Волощук Р. Є. (2019)
Спасів Н. Я. - Прагматизм оцінювання структури видатків бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Будько О. В. - Обліково-аналітична інформація в системі інформаційного забезпечення сталого розвитку (2019)
Іщенко М. І. - Особливості обліку виробничих запасів з урахуванням специфіки гірничо-збагачувального виробництва, Бутковська О. В. (2019)
Ларікова Т. В. - Методологічні основи бухгалтерського обліку капіталу закладів вищої освіти (2019)
Шалімова Н. С. - Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств, Роєва О. С. (2019)
Лунячек В. Е. - Оптимізація методики гідролого-геоморфологічних досліджень як інструменту формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-географа, Сінна О. І., Борисенко К. Б., Попов В. С. (2019)
Бурла М. П. - Теоретические и прикладные экономико-географические исследования в Приднестровье: история, современность, перспективы (2019)
Галай Е. И. - Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух Могилёвской области, Савостьянова А. В. (2019)
Донцов О. О. - Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів (2019)
Клименко В. Г. - Активні методи навчання як складова інновації у викладанні географії, Ачкасова В. В., Іваненко Л. О. (2019)
Опара В. М. - Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами, Бузіна І. М., Хайнус Д. Д. (2019)
Остапчук С. М. - Основні географічні сталі території Рівненської області, Німкович Р. С. (2019)
Остроух В. І. - Використання інтерактивних карт як новітній підхід в організації навчання з географії у сучасній школі, Свір Н. В. (2019)
Решетченко С. І. - Динаміка місячної кількості атмосферних опадів на території Харківської області, Слащова І. М. (2019)
Сухинин С. А. - Компетенции картографической грамотности школьников: сущность и методические основы формирования (2019)
Zhеmеrоv A. - Main directions in scientific research of continuous geographical education (2019)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения неточных аффинных систем, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2019)
Крот А. М. - Эволюционная модель хаотических волновых процессов в сложных динамических системах на основе теории матричной декомпозиции (2019)
Каминский А. А. - О трансформации области пассивной деформации в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной, Курчаков Е. Е. (2019)
Цибрій З. Ф. - Особливості технології формування металічних контактів до дискретних ІЧ та ТГц приймачів випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe (2019)
Сергєєв В. П. - Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру, Бошицька Н. В., Кліпов В. Д., Проценко Л. С., Будиліна О. М. (2019)
Усенко О. В. - Использование вещественного состава пород для корреляции стратиграфических единиц Украинского щита (2019)
Андронаті С. А. - Синтез та антиагрегаційна активність антагоніста αIIIbβ3-рецепторів на основі 2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону, Корнилов О. Ю., Поліщук П. Г., Крисько А. А., Крисько О. Л., Кабанова Т. А., Самбурський C. Е. (2019)
Крупская Т. В. - Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем—полиметилсилоксан, Гунько В. М., Процак И. С., Туров В. В. (2019)
Лапань О. В. - Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів, Міхєєв О. М. (2019)
Рушковський С. Р. - Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину, Курінний Д. А., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2019)
Чекман И. С. - Аспекты создания нейропротективных, противовоспалительных лекарственных средств, Беленичев И. Ф., Сыровая А. О., Горчакова Н. А., Бухтиярова Н. В., Рыженко В. П., Левашова О. Л., Чаленко Н. Н. (2019)
Вацеба Т. С. - Активація протеїнкінази p70S6K1 у мононуклеарних клітинах крові хворих на рак та діабет, Соколова Л. К., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Дульнева Т. Ю. - Сумісне очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів (2019)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2019)
Долгий О. - Професійна компетентність і компетенції державного службовця у контексті реформування публічної служби, Хрущ О. (2019)
Наулік Н. - Ранги державних службовців органів прокуратури: питання законодавчого регулювання, Горзов А. (2019)
Казак О. - Етапи оцінювання результатів діяльності державних службовців місцевих прокуратур (2019)
Кравчук В. - Завдання професійної етики прокурорів (2019)
Чайковська Н. - Інформаційне забезпечення представницької діяльності прокурора у сфері захисту довкілля (2019)
Баулін О. - Правові санкції, примус і відповідальність як гарантії процесуальної самостійності прокурора у досудовому кримінальному провадженні (2019)
Андрусенко С. - Принципи діяльності оперативних підрозділів під час конфіденційного співробітництва, Пашаєв А. (2019)
Мороз А. - Адміністративно-правовий статус Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як суб’єкта реалізації нормування у будівництві (2019)
Gryshchenko I. M. - Design of the fur garments in the context of artistic and compositional shaping, Kolosnichenko M. V., Pashkevych K. L. (2019)
Vasylieva O. S. - The design of school uniform in the context of transformative shaping (2019)
Артеменко М. П. - Костюмована гра як рекреаційно-туристичний захід в Україні (2019)
Безугла Р. І. - Гламур в контексті класичних естетичних категорій та паракатегорій некласичної естетики (2019)
Головчанська Є. О. - Стилістичні характеристики і художньо-композиційні ознаки блузок 1950-1960-х років (2019)
Колісник О. В. - Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду, Пономарьова Н. С. (2019)
Колосніченко М. В. - Авторські принти в дизайні хустково-шарфових виробів, Пшінка Н. М., Пашкевич К. Л., Остапенко Н.В. (2019)
Креденець Н. Д. - Образне мислення в структурі вітчизняної дизайн-освіти, Семко А. О., Шпирало-Запоточна Л. Р. (2019)
Кротевич О. В. - Значення графічних образів в традиційному японському художньому татуюванні (2019)
Кузнецова І. О. - Образотворче мистецтво як джерело системи моди (2019)
Лай Юеге - Образ і символ квітучого дерева у мистецтві Китаю і Європи (2019)
Михайлюк О. Ю. - Підхід до дизайн-проектування фактурних рішень жіночого одягу, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В. (2019)
Решетньова Г. О. - Майсенська порцеляна в українських колекціях. До питань термінології та періодизації (2019)
Спасскова О. П. - Творчість Віктора Єфименка в контексті розвитку української книжкової графіки (остання третина ХХ століття) (2019)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість ознаки "маса насіння з рослини" у гібридів та сортів сої різних груп стиглості, Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Іванів М. О., Клубук В. В. (2018)
Яланський О. В. - Вміст цукру в соку стебел сорго цукрового залежно від насіннєвої продуктивності, Середа В. І., Носов М. Г., Таганцова М. М. (2018)
Псьолова А. О. - Вміст антоціанів у стеблі різних генотипів кукурудзи, Деркач К. В., Бєліков Є. І., Сатарова Т. М. (2018)
Кирпа М. Я. - Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи та його технікоекономічна ефективність, Кулик В. О., Йова О. В. (2018)
Gyrka A. D. - Features of realization the productivity potential of oat varieties in Northern Steppe of Ukraine, Viniukov О. О., Gyrka Т. V., Shevchenko T. V., Neklesa Ye. M. (2018)
Черенков А. В. - Вплив попередників, мінеральних добрив та способів сівби на урожайність і якість зерна пшениці озимої в Південному Степу України, Гасанова І. І., Костиря І. В., Остапенко М. А., Білозор І. В. (2018)
Ярошенко С. С. - Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в Північному Степу України (2018)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від норми мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами, Коваленко О. А. (2018)
Пірич А. В. - Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) миронівської селекції, Булавка Н. В., Юрченко Т. В. (2018)
Гирка А. Д. - Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах Північного Степу України, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського