Ульєв Л. М. - Оптимізація технологічної схеми автоматизованої установки ректифікації частково розчинної азеотропної суміші за допомогою пінч-технологій, Гарєв А. О., Миронов А. Н. (2013)
Бухкало С. І. - Комплексні інноваційні проекти студентів у якості учасників енергетичної неділі ЕС, Ольховська О. І., Серіков А. В., Зіпунніков М. М., Іглін С. П., Гардер С. Є., Климашко А. І., Заднепровська Д. Ю., Рева Д. С., Борхович А. А. (2013)
Мольченко С. М. - Використання водно-спиртового розчину кальцинованої соди для нейтралізації соняшникової олії, Бродюк І. С., Демидов І. М. (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергетического потенциала процесса стабилизации нефти с помощью пинч-анализа, Кержакова М. О. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процесса ректификации смеси этанол-вода, Грицай С. В. (2013)
Ульев Л. М. - Моделювання теплообміну нафти в насосно-компресорній трубі з навколишнім середовищем, Самойленко М. Г. (2013)
Арутюнян Т. В. - Зміни ліпідного складу пшениці та супутних речовин при пророщуванні, Гладкий Ф. Ф., Данилова Л. А. (2013)
Добрунов Д. Є. - Удосконалення технології отримання харчового білку та олії з насіння соняшнику, Перевалов Л. І, Пивень О. М. (2013)
Мельник А. П. - Емульгуючі властивості монодіацилгліцеринів і азотпохідних жирних кислот лляної олії, Малік С. Г. (2013)
Клещев М. Ф. - Дослідження оптимальних умов спектрофотометричного визначення амінокислот, Костиркіна Т. Д., Варанкіна О. О., Масалітіна Н. Ю., Гришковська А. В. (2013)
Капустенко П. А. - Тепловая интеграция установки кристаллизации гидролизной серной кислоты, Арсеньева О. П., Гарев А. О., Захаров Д. С. (2013)
Невмивака Д. В. - Одержання моноацилглицеролів гліцеролізом етилових ефірів жирних кислот, Демидов І. М. (2013)
Северин О. А. - Розробка нагрівача для інтенсифікації припливу сланцевого газу (2013)
Данилов Ю. Б. - Выпаривание при гравитационном течении пленки раствора, Гавриличенко И. Г. (2013)
Корнюш Г. В. - Співзвучність ідей М. М. Ланге із сучасними постулатами про універсальність у вищій освіті (2013)
Агейчева А. О. - Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції, Бухкало С. І. (2013)
Зеленський Р. М. - Роль і місце навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у формуванні цінністного ставлення студентської молоді до свого здоров'я (2013)
Керімі А. В. - Визначення процедури антикризового управління спрямованого на зниження ризику кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Абдулаева Г. З. - Анализ некоторых направлений повышения финансовой устойчивости предприятия, Смоловик Р. Ф. (2013)
Кін О. М. - Зміст громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2013)
Каракулов М. Б. - До питань забезпечення економічної безпеки кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Каракулов А. Б. - Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності, Смоловик Р. Ф. (2013)
Гайдулін О. О. - Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність (2013)
Заворотченко Т. М. - Механізм реалізації політичних прав громадян: методологічні засади (2013)
Конопелько О. В. - Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми (2013)
Кріцак І. В. - Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ (2013)
Фіночко Ф. Д. - Управління в Стародавньому Китаї та учення про законодавство (2013)
Артеменко І. А. - До питання реалізації адміністративно-процесуальної провосуб’єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві (2013)
Борисова Л. В. - Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України, Тулупов В. В. (2013)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України (2013)
Губарєв Г. Г. - Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв в Україні (2013)
Джагупов Г. В. - Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо попередження насильства в сім’ї, як складова забезпечення громадської безпеки (2013)
Джафарова М. В. - Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України (2013)
Джафарова О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації (2013)
Ковальов І. М. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання (2013)
Комзюк В. Т. - Функціонально-організаційна структура митних органів України (2013)
Логачов І. В. - Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України (2013)
Марков В. В. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в системі міжнародної координації (2013)
Махонін Ю. В. - Адміністративно-правовий статус Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики (2013)
Ситніков О. Ф. - Адміністративне судочинство як форма захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина (2013)
Лекарь С. І. - Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави (2013)
Ратушняк В. І. - До питання взаємодії підрозділів міліції громадської безпеки між собою та з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності (2013)
Бабакін В. М. - Причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень серед молоді (2013)
Варчук О. Г. - Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів" (2013)
Кікінчук В. В. - Типові сліди злочинів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя (2013)
Косий О. М. - Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий і вітчизняний досвід (2013)
Кочура О. О. - Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування (2013)
Кумановський М. В. - Проблема предмета злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) (2013)
Кушнарьов І. В. - Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики (2013)
Мазур Л. А. - Особливості підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом (2013)
Омельченко О. С. - Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності (2013)
Петрухін К. Є. - Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності органів досудового розслідування органів внутрішніх справ (2013)
Прокопенко Н. М. - Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Рябчинська О. П. - Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми (2013)
Федорова О. Ф. - Судово-методична експертиза при розслідуванні вбивств новонароджених дітей (2013)
Лупина О. М. - Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв’язку з хворобою (2013)
Міненко В. Л. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці (2013)
Пшонка А. В. - Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури (2013)
Андрійцьо В. Д. - Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права (2013)
Д’ячкова Н. А. - Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом (2013)
Кійко (Ковальчук) Т. М. - Форми захисту особистих немайнових прав батьків (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення особистого немайнового права дитини на життя на кожному етапі її розвитку (2013)
Скоробогач О. В. - Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (2013)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Устенко Р. Л. - Стереоморфология тубуло-альвеолярных совокупностей желез периферической зоны простаты человека (2013)
Кривенцов М. А. - Структурная организация тимуса крыс предстарческого возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Браверман Л. Б. - Порівняльна оцінка впливу похідного 3,2'-спіро-пірроло-2- оксіндолу (сполука r-86) та цитиколіну на динаміку нейрод еструктивних змін при модельному інтрацеребральному крово виливі (2013)
Феджага О. П. - Вплив порушень мікроциркуляції на розвиток ентеральної недостатності при гострій обтураційній тонкокишковій непрохідності в експерименті (2013)
Розова К. В. - Порушення структури тканин пародонта при хронічному іммобілізаційному стресі та підходи до їх фармакологічної корекції, Братусь Л. В., Опанасенко Г. В., Тіньков В. А., Французова С. Б., Маньковська І. М. (2013)
Чернуха С. Н. - Состояние слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, Вильцанюк И. А. (2013)
Костєв Ф. І. - Оптимізація алопластики за допомогою біологічних матеріалів: експериментальне дослідження, Чайка О. М., Роша Л. Г., Сажиєнко В. В. (2013)
Філіпець Н. Д. - Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2,4-динітрофенолу, Гоженко А. І., Давиденко І. С. (2013)
Чуйко Н. Я. - Роль апоптоза клітин судинної стінки у морфогенезі змін артерій головного мозку при метаболічному синдромі (2013)
Хавич О. О. - Порівняльна оцінка протипухлинної дії комбінацій лікарських засобів на основі флудинату (2013)
Захаренко В. В. - Влияние пропеса на процессы воспаления (2013)
Онисько І. О. - Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Палій Г. К. - Формування резистентності у штамів стафілококів до лікарських антисептичних препаратів, Назарчук О. А., Гончар О. О., Назарчук Г. Г., За дерей Н. В., Олійник Д. П., Береза Б. М. (2013)
Шухтин В. В. - Особенности структурно-функциональных изменений кожи и слизистых, вич-инфицированных при проведении avr-терапии, Насибуллин Б. А. (2013)
Шутурма О. Я. - Морфологічні зміни стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному ураженні підшлункової залози (2013)
Савка І. І. - Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення формування резистентності у клінічних штамів мікроорганізмів до горостену, декасану, мірамістину (2013)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Чернухіна О. О. (2013)
Рауцкієне В. Т. - Експериментальний гігантоклітинний гепатит з порушенням лімфообігу у статевонезрілих щурів, Кулик Я. М. (2013)
Гнідик Ю. В. - Ультраструктурна організація слизової оболонки губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла у білих щурів на ранніх термінах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2013)
Левицький В. А. - Гісто-ультраструктура язика в нормі і при цукровому діабеті І типу, Атаманчук О. В. (2013)
Гавриш О. С. - Патоморфологія скоротливого міокарда позаішемічних відділів лівого шлуночка при хронічній ішемічній хворобі серця, Кричкевич В. А. (2013)
Ковальчук Н. Є. - Морфологічний стан нейронів інтрамуральних гангліїв тонкої кишки щурів після гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Багрій М. М., Попович Ю. Л. (2013)
Мнихович М. В. - Ультраструктурные особенности ангиогенеза и клеточного микроокружения в кожной ране под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения (экспериментальное исследование), Еремин Н. В., Фомина Л. В., Гаврилюк А. А., Гуминский Ю. И., Вернигородский С. В., Мигляс В. Г. (2013)
Мороз Г. А. - Оценка эффективности физической реабилитации студентов с неосложненной близорукостью (2013)
Константинович Т. В. - Поширеність та особливості психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму (2013)
Антонець В. А. - Діагностика та особливості клінічного перебігу гастроезофагеального рефлюксу у дітей (2013)
Білонько О. Ф. - Раннє виявлення ішемічної хвороби серця у молодих, можливості сьогодення (2013)
Клименко В. І. - Профілактика безпечності тривалого застосування статинів у хворих на стабільну стенокардію (2013)
Гунас І. В. - Комп'ютерно-томографічні розміри таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули в здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів, Бабич Л. В., Коваленко Д. А., Прокопенко С. В. (2013)
Павлів Х. І. - Динаміка показників щільності коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку в осіб жіночої та чоловічої статі (2013)
Козовий Р. В - Цитоденситометричні показники та епігенетична модифікація хроматину в соматичних клітинах у довгожителів Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є., Багрій М. М, Дем'янчук М. В. (2013)
Андрійчук В. М. - Особливості змін товщини шкірно-жирових складок юнаків-курсантів в умовах педагогічного процесу, Логвіненко В. А. (2013)
Гунас І. В. - Відмінності комп'ютерно-томографічних параметрів центральної частини бічних шлуночків головного мозку у хворих на епілепсію юнаків і дівчат Поділля загалом та з урахування м краніотипу, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Ясько В. В. (2013)
Мороз Л. В. - Морфологічні особливості печінки у хворих з коінфекцією х гс/віл, Давидюк І. О, Шипулін В. П. (2013)
Мазченко В. Ф. - Особливості вікової динаміки розмірів голови у підлітковому віці, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2013)
Онофрійчук О. С. - Синдром незелофа - клінічний приклад (2013)
Пшук Є. Я. - Соціальне функціонування референтних родичів хворих на шизофренію (2013)
Константинович Т. В. - Особливості параметрів якості життя хворих на бронхіальну астму за фіксованих розладів емоційно-психічної сфери та їх динаміка під впливом терапії (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії та активності запалення в сироватці кров і дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від ризику летальності (2013)
Распутіна Л. В. - Структурно-геометричне ремоделювання міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень - статево-вікові особливості (2013)
Крижанівська А. Є. - Патоморфоз раку шийки матки ІІb стадії при неоад'ювантній системній поліхіміотерапії, Кіндратів Е. О., Михайлюк І. О. (2013)
Навроцький В. А. - Зміни біоценозу товстого кишківника у дітей з гнійно-запальними захворюваннями (2013)
Костюченко А. В. - П'ятирічний досвід спостереження хворих на множинний склероз у Вінницькій області: аналіз 314 випадків, Смолко Н. М., Смолко Д. Г. (2013)
Ігнащук О. В. - Особливості мікрофлори стравоходу в залежності від контам інації шлунку helicobacter pylori при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (2013)
Левицька У. С. - Оцінка функціонального стану щитоподібної залози в осіб Прикарпаття у віковому аспекті (2013)
Очеретна Н. П. - Ультраструктурні зміни в селезінці щурів через 1, 3 та 7 діб після опіку шкіри та їх корекція інфузійним розчином "лактопротеїну з сорбітолом" (2013)
Вітер В. С. - Морфометрична характеристика серця при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів у рідинах тіла в разі смертельн ої дії травматичного фактору (2013)
Дудік О. П. - Метод "Конкурентних груп" у системі сучасної медичної освіти, Нагайчук В. В. (2013)
Дудник В. М. - Современные технологии определения слуха у детей раннего возроста, Изюмец О. И., Лобко К. А., Моравская О. А., Чугу Т. В., Шамрай С. О., Лета А. И., Лось С. А., Королёва Н. Д. (2013)
Колодій С. А. - До вдосконалення лабораторної діагностики туберкульозу (2013)
Костенко Є. Я. - Алгоритм рентгенологічного аналізу ортопантомограм з метою обрахування комплексних константних антропометричних індексів та оцінки атрофії альвеолярної частини нижньої щел епи, Гончарук-Хомин М. Ю. (2013)
Савосько С.І. - Експериментальна модель повторного локального інсульту (2013)
Геращенко С. Б. - Нюхові нервові стовбурові клітини (нейрогенез у дорослих), Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2013)
Стопінчук О. В. - Гомоцистеїн та структурні ураження головного мозку: чи є статистично достовірний зв'язок? (2013)
Гунько П. М. - Внесок професора І.І.Грекова в увічнення пам'яті геніального вченого і видатного хірурга М.І. Пирогова, Гайдуков В. О., Юкальчук М. І. (2013)
Гунько П. М. - Ю.К. Шимановський - кращий представник наукової школи М.І . Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф. (2013)
Андреєв Д. В. - Витоки та парадигми соціально-правової комунікації (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та ознаки конституційного права громадянина україни на соціальний захист (2013)
Бортнік О. Г. - Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання, Степаненко Т. В. (2013)
Галкін Д. В. - Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя (2013)
Греченко В. А. - Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі (2013)
Конопелько О. В. - Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини (2013)
Левченко К. Б. - Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні (2013)
Мурза В. В. - Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян (2013)
Сворак С. Д. - Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького (2013)
Туранін В. Ю. - Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Юревич І. В. - Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи (2013)
Абакумов В. М. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва (2013)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття координаційної діяльності митних органів (2013)
Конопльов В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ (2013)
Маренич В. М. - Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу (2013)
Мастицький В. В. - Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України (2013)
Редько А. О. - Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування (2013)
Тюрін С. Є. - Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України (2013)
Аріт К. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності (2013)
Вайда Т. С. - Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів (2013)
Губарєв Г. Г. - Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ізотов В. А. - Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів (2013)
Кікінчук В. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Марков В. В. - Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект (2013)
Сезонов В. С. - Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження (2013)
Сичов С. О. - Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України, Юхно О. О. (2013)
Чорноус Ю. М. - Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги (2013)
Бурак С. В. - Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві (2013)
Петрова І. А. - Персонал організації як складова її стабільної діяльності (2013)
Другова В. А. - Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (2013)
Д’ячкова Н. А. - Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину (2013)
Любімова С. Ю. - Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Cергєєв А. А. - Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2013)
Теремецький В. І. - Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України, Батрин О. В. (2013)
Украінцев О. А. - Особливості договору концесії морського порту (2013)
Кійков В. М. - Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів (2013)
Іщенко А. В. - Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ, Литвинов О. М. (2013)
Содержание (2013)
Атаходжаева Д. Р. - Клинико-иммунологическая характеристика острого бруцеллеза у детей (2013)
Бояркина А. В. - Риск возникновения сильной боли после операции зависит от предоперационного психологического состояния пациентов (2013)
Боярська Л. М. - Прогностичні фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей i підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією, Іванова К. О. (2013)
Запорожченко А. Г. - Лапароскопическая холецистэктомия у детей, Соловьев A. Е., Гладкий A. П., Спахи O. В. (2013)
Гавриленко М. А. - Стоматологическая заболеваемость у детей с патологией свертываемости крови (2013)
Колеснік О. П. - Експресія cd-31/cd-34 у хворих на недрібноклітинний рак легені I–II стадій, Шевченко A. І., Туманський B. О., Євсєєв A. В., Шишкін М. А. (2013)
Никоненко А. А. - Медикаментозное лечение аневризмы брюшной аорты (2013)
Познанская Е. А. - Состояние вегетативной нервной системы у больных гипертонической болезнью II стадии низкого дополнительного кардиоваскулярного риска в зависимости от статуса курильщика, Сыволап B. В. (2013)
Потапенко М. С. - Оценка индивидуального периоперационного кардиального риска у больных с опухолями головы и шеи на фоне ишемической болезни сердца, Гриценко C. Н. (2013)
Сиволап В. Д. - Структурно-функціональні зміни серця та клінічні особливості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, коморбідний із артеріальною гіпертензією, Земляний Я. В. (2013)
Сыволап В. Д. - Уровень матриксной металлопротеиназы-9 и ремоделирование миокарда у больных острой постинфарктной аневризмой левого желудочка, Киселев С. М. (2013)
Стремоухов О. О. - Вплив жовчних кислот на процеси травлення (2013)
Цема Є. В. - Результати лікування пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки, ускладненої гострим абсцесом за методикою Bascom I (2013)
Авраменко Н. В. - Сперматогенез після екстремальних гіпертермічних, гіпотермічних і травматичних впливів і можливість його медикаментозної корекції в експерименті, Нікіфоров О. А., Ломейко О. О. (2013)
Березин А. Е. - Галектин-3 как фенотипический индикатор кардиоваскулярного риска у пациентов с сердечной недостаточностью, Самура Т. А. (2013)
Павленко А. Л. - Особенности эпидемиологии лептоспироза на современном этапе (2013)
Рекалов Д. Г. - Современные взгляды на вопросы патогенетической терапии ревматоидного артрита, Кулинич А. В., Свистун С. И., Преснякова Е. В. (2013)
Черный В. Н. - Перспективы применения биодеградирующих сплавов на основе магния в остеосинтезе (2013)
Алмохамад Ж. А. - Изучение реологических свойств назальной лекарственной формы каптоприла, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Малецкий Н. Н. (2013)
Білий А. К. - Ефективні методи синтезу 2-гетарил-, Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Малюгіна О. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у суцвіттях чорнобривців розлогих і прямостоячих, Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2013)
Панасенко О. І. - Кількісне визначення нафазоліну нітрату методом УФ-спектрофотометрії, Донченко Н. В., Сафонов А. А., Гоцуля А. С., Юрченко І. О., Постол Н. А., Буряк В. П., Кейтлін І. М., Кочура Н. М. (2013)
Ипатов А. В. - Анализ инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговых травм в Украине за 2012 год, Тарасенко О. Н., Забара О. Ю. (2013)
Вишневський В. О. - Удосконалення програм підготовки лікарів загальної практики щодо надання невідкладної медичної допомоги (2013)
Литвиненко Т. М. - Використання рейтингового оцінювання знань студентів-іноземців під час вивчення технології ліків за умов кредитно-модульної системи навчання (2013)
Пучкан Л. О. - Ефективність засвоєння практичних навичок студентами фармацевтичного факультету під час виробничої практики з аптечної технології ліків (2013)
Правила для авторов (2013)
Гавриленко О. А. - Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Греченко В. А. - Історико-правові погляди М. І. Ланге (2013)
Кравченко В. В. - Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України (2013)
Борко А. Л. - Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів (2013)
Василенко В. М. - Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура (2013)
Гетманець О. П. - Бюджетна відповідальність у системі фінансового права (2013)
Єфименко М. Ю. - Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві (2013)
Пінчук І. С. - До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів (2013)
Сидоренко С. М. - Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами (2013)
Вінаков А. В. - Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Гайчук В. А. - Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення, Малиновська Т. М. (2013)
Ганжа О. О. - Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян (2013)
Даниленко А. В. - Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України (2013)
Житний О. О. - Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України (2013)
Курбатова (Мірошніченко) І. С. - Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого виду (2013)
Лисюк Ю. В. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Малярова В. О. - Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Михайлик М. М. - Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2013)
Настенко А. В. - Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин (2013)
Онишко О. В. - Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин (2013)
Перепелиця Д. І. - Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації (2013)
Степанюк Р. Л. - Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2013)
Чернявська Г. П. - Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки (2013)
Лозо О. В. - Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів (2013)
Огій О. С. - Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні (2013)
Чуркін І. А. - Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Болотова В. О. - Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз, Ляшенко Н. О., Саппа Г.-М. М. (2013)
Ігнатенко Н. М. - Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників (2013)
Мачинська Н. І. - Організація неперервної педагогічної практики магістрантів (2014)
Плаксій Т. М. - Історико-педагогічний аналіз теоретичних підходів до самовиховання особистості (2014)
Сошенко С. М. - Еволюція методів викладання іноземної мови, Коломієць Б. С. (2014)
Москалик Г. Ф. - Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс (2014)
Дирда І. А. - Проблема міжкультурної комунікації в освіті (2014)
Сліпчук В. Л. - Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу (2014)
Кожушко С. П. - Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії (2014)
Євсюков О. Ф. - Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантів (2014)
Колосовська В. В. - Оцінювання сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2014)
Поясок Т. Б. - Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи (2014)
Мартиненко М. Ю. - Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання (2014)
Максимова Л. П. - Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Клопов Р. В. - Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства, Безкоровайна Л. В. (2014)
Сальник І. В. - Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі (2014)
Задорожна Н. В. - Проблема формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Піддячий В. М. - Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Борисова А. О. - Дидактичні завданнядля формування методичної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" (2014)
Солошич І. О. - Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування, Алєксєєва Т. М. (2014)
Сошенко С. М. - Професійні якості як чинник успішності майбутнього психолога (2014)
Федоренко С. А. - Університети "третього віку" як складова безперервної освіти: зарубіжний досвід (2014)
Беспарточна О. І. - Вплив Болонського процесу на формування нацioнальнoї cиcтеми квалiфiкацiй у Російській Федерації (2014)
Антонова З. О. - Психологічні особливості впливу реклами на споживача (2014)
Білоус Р. М. - Вплив емоційної сфери студентана розвиток комунікативної компетентності, Кочергін Р. М. (2014)
Кущ О. С. - Взаємодія механізмів праксису з творчим мисленням в продуктивній діяльності особистості (2014)
Лебединська Г. О. - Соціально-психологічні аспекти формування політичної нації в умовах глобалізації, Давидюк С. Г. (2014)
Левицька Т. Л. - Віктимологічна профілактика дітей у сімейному вихованні (2014)
Титул, зміст (2006)
Иоффе О. С. - О хозяйственном праве (теория и практика) (2006)
Дзейко Ж. О. - Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти (2006)
Ярош Д. В. - Універсали української Центральної Ради — конституційні акти української державності 1917-1918 рр.: їх зміни та історичне значення (2006)
Романовский Г. Б. - Право и демографический кризис в Российской Федерации (2006)
Міщук В. В. - До питання про галузеву приналежність правових норм, які регулюють відносини у сфері транспорту (2006)
Ковтонюк А. М. - Співвідношення основних типів праворозуміння (2006)
Василевич Г. А. - Государственная власть. Демократия. Закон (2006)
Цимбалістий Т. О. - Гарантії стабільності Конституції (2006)
Сердюк В. В. - Правовий статус Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції (2006)
Шевчук І. М. - Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України (2006)
Галус О. О. - Функції форм безпосереднього народовладдя (2006)
Жилінкова І. В. - Деякі проблеми застосування норм Сімейного кодексу України в судовій практиці (2006)
Спасибо-Фатеєєва І. В. - Взаємодія цивільного законодавства з іншими галузями законодавства: проблеми і перспективи, Ус М. В. (2006)
Стефанчук Р. О. - Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб (2006)
Рассказова Н. Ю. - Вопросы общей теории обеспечительных обязательств (2006)
Таранова Т. С. - К вопросу о принципах доказывания в гражданском судопроизводстве (на примере Республики Беларусь) (2006)
Кізлова О. С. - Іпотека морських суден (2006)
Бондарєва М. В. - Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування (2006)
Красильникова О. С. - Суброгація у цивільному праві України (2006)
Романовская О. В. - Контроль за нотариальной деятельностью в России, странах СНГ и Балтии (2006)
Салей Е. А. - Правоспособность коммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь (2006)
Стефанчук М. О. - Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2006)
Якубівський І. Є. - Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) (2006)
Ясинок М. М. - Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2006)
Нижний С. В. - Правове регулювання застави корпоративних прав (2006)
Ратушна Б. П. - Обставини, що не потребують доказування у цивільному процесі України (2006)
Черевко П. П. - Правове регулювання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні (2006)
Андронов І. В. - Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України (2006)
Антипова О. М. - Право акционера на информацию (2006)
Вітка Ю. В. - Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів (2006)
Гулик А. Г. - Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав акціонерів (2006)
Деркаченко Ю. В. - Національне законодавство Англії у сфері міжнародного усиновлення (2006)
Панченко С. В. - Питання визначення права, що підлягає застосуванню до прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічних договорів (2006)
Петренко О. Б. - Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності (2006)
Артюхова О. А. - Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва (2006)
Карнаух Т. М. - Підстави виникнення права притримання (2006)
Саблук С. А. - Історичні передумови формування правового статусу дитини в Україні (2006)
Журик Ю. В. - Окремі питання регулювання орендних відносин за чинним законодавством України, Новченков І. В. (2006)
Мельницька Н. В. - Гендерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок (2006)
Жолнович О. І. - Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм (2006)
Валецька О. В. - Забезпечення функцій заробітної плати: економіко–правовий аспект (2006)
Грицишина Л. В. - Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки (2006)
Краснова М. В. - Формування законодавства про компенсацію екологічної шкоди: історичний та порівняльно-правовий аспекти (2006)
Костяшкін І. О. - До питання про зміну форм власності на землю в Україні (2006)
Тополь Ю. О. - Поняття і структура валютних правовідносин (2006)
Артеменко О. В. - Вплив організаційно-правових факторів на проходження державної служби податківцями (2006)
Заверуха І. Б. - Зміст управління державним боргом: правові аспекти (2006)
Лівак П. Є. - Особливості бюджетного фінансування медичної галузі (2006)
Дєдух А. В. - Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці України (2006)
Омельчук О. М. - Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (2006)
Музика А. В. - Порушення статутних правил несення прикордонної служби як суспільно небезпечне діяння у складі однойменного злочину (2006)
Ілікчієва К. І. - Деякі питання поняття насильства щодо жінок (2006)
Олуйко В. М. - Особливості формування інститутів державної влади (2006)
Нижник Н. Р. - Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті, Мосов С. П. (2006)
Нинюк І. І. - Особливості розвитку державного управління у контексті європейського вибору, Нинюк М. А. (2006)
Пучак Н. П. - Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування Східної Галичини 1927 року (2006)
Нижник Н. Р. - Промислово-фінансові групи — перспективний напрямок господарювання в регіонах України, Кучеренко В. О. (2006)
Рибчак В. І. - Проблеми формування механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні (2006)
Гринчук Н. М. - Систематизація проблем та тенденцій у розвитку міст, Ярощук В. І. (2006)
Черничко Т. В. - Оптимізація механізму державного регулювання економіки України (2006)
Андрейчук С. К. - Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні (2006)
Самара C. Г. - Удосконалення організаційних форм взаємовідносин Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій (2006)
Слюсарчук М. Ю. - Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України (2006)
Кіндзерський С. А. - Кадровий потенціал галузей гуманітарної сфери: сучасні чинники формування (2006)
Шпекторенко І. В. - Інформаційне суспільство і державна служба (2006)
Требик Л. П. - Роль Інтернет-технологій у системі підвищення кваліфікації державних службовців у регіонах України (2006)
Бондар В. Д. - Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід (2006)
Молодожен Ю. Б. - Обстеження як інструмент дослідження фактичного стану адміністративно-територіальних одиниць (2006)
Борзенков С. В. - Навчання і переконання в процесі формування лояльності до бренда компанії (2006)
Крещенко О. В. - Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на металургійних підприємствах (2006)
Гмиря В. П. - Ринкова трансформація аграрного сектора (2006)
Савченко В. Ф. - Особливості розробки економічної частини програми соціально-економічного розвитку регіону на короткостроковий період (2006)
Романова В. В. - Місцеве партнерство як шлях до продуктивної зайнятості населення (2006)
Збаржевецька Л. Д. - Адаптація молоді як чинник впливу на ринок праці (2006)
Гейєр Г. В. - Фінансова вартість брендів і методи її оцінки (2006)
Ілляшенко К. В. - Підвищення економічної ефективності інвестицій за рахунок якісного інвестиційного менеджменту (2006)
Задірака В. К. - Фінансування витрат на захист інформації в економічній діяльності, Олексюк О. С., Смоленюк Р. П., Штабалюк П. І. (2006)
Олексюк О. С. - Модель вибору альтернативи при відомій різниці між імовірностями настання соціально-економічних ситуацій, Штабалюк П. І. (2006)
Виговський Л. А. - Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні (2006)
Гернего О. О. - Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства, Вавринчук М. П. (2006)
Вальчук А. М. - Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні (2006)
Гуменюк О. Г. - Вплив релігії на формування свідомості молоді в період трансформації суспільства (2006)
Безклубий І. А. - Цікава монографія про особисті немайнові права (2006)
Стефанчук Р. О. - Нова робота міжнародного Центру правових проблем інтелектуальної власності (2006)
Кучеренко І. М. - Сучасне комплексне дослідження загальнотеоретичних проблем цивільно-правової відповідальності (2006)
Науково-практична конференція "Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки” (2006)
Хмельницький вп’яте зібрав молодих науковців під егідою "Осінніх юридичних читань” (2006)
Громадські слухання з питання правового врегулювання діяльності опозиції (2006)
Громадські слухання щодо удосконалення законодавства про нотаріат (2006)
Персоналії (2006)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2006)
Інформація для авторів (2006)
Вихідні дані (2006)
Явтушенко А. В. - Повышение надежности клиноременных передач механических прессов путем нагруженного резервирования (2013)
Семчук Г. И. - Технологический процесс обработки почвы рабочими органами сельскохозяйственных машин, Мазур Н. И., Канивец А. В., Беловод А. И., Дудников А. А. (2013)
Свинаренко М. С. - Проектування гідравлічних модулів руху за їх узагальненими математичними моделями (2013)
Николаенко А. П. - Совершенствование конструкции вибрационных станков с U-образной формой контейнера (2013)
Єременко В. С. - Метод оцінювання ступеня ушкодженості композиційних матеріалів (2013)
Лясов В. Г. - Модернизация линии ускоренного охлаждения в условиях мелкосортного стана 250-4 ПАО "АМКР", Мамаев А. В., Гунькин И. А., Мацышин С. О. (2013)
Сотник С. В. - Математическая модель конструктивных элементов литниковой системы (2013)
Харченко С. Л. - Язык проектирования модели поведения сложной системы управления (2013)
Колесніков К. В. - Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних, Карапетян А. Р., Царенко Т. А. (2013)
Колесніков К. В. - Використання нейромережевих моделей для визначення оптимального маршруту в мережах з адаптивною маршрутизацією пакетів даних, Карапетян А. Р., Нікулін О. Г. (2013)
Горбачев П. Ф. - Особенности формирования емкостей транспортных районов прибытия и отправление автомобилей для центральной части города Харькова, Колий А. С. (2013)
Мозолевич Г. Я. - Вибір раціонального розподілу потоків поїздів по залізничному полігону (2013)
Чибісов Ю. В. - Формування раціональних потоків поїздівна мережі залізниць (2013)
Хімічева Г. І. - Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ, Віткін Л. М., Бобрусь О. В. (2013)
Гончаренко С. Ю. - Современные проблемы моделирования матриц пассажирских корреспонденций в средних городах (2013)
Потаман Н. В. - Концепция повышения эффективности управления цепями поставок (2013)
Степаненко А. Г. - Обеспечение навигационной безопасности плавания (2013)
Коломиец Н. В. - Маневры орбитальных переходов группы космических аппаратов с использованием малой тяги (2013)
Кунашев Д. И. - Автоматизована кластеризація зображень клітин пацієнта з використанням штучного інтелекту (2013)
Коломиец Д. П. - О необходимости повышения эффективности речных информационных систем с целью обеспечения безопасности судоходства, Чимшир В. И. (2013)
Лубко Д. В. - Методологія проектування та інструментарій для створення мобільних додатків (2013)
Константінов Д. В. - Формування моделівизначення раціональних маршрутів слідування вагонопотоків у міжнародному сполучені, Лаврухін А. В., Іщенко І. О. (2013)
Константінов Д. В. - Моделювання процесу оперативного регулювання швидкісних міжрегіональних пасажирських перевезень, Крамченко К. В. (2013)
Ліщина Н. М. - Синтез и реализация в плис определенных видов памяти с упорядоченым доступом (2013)
Мазуренко А. А. - Определение эффекта от использования адаптивной технологии обслуживания двугруппных поездов (2013)
Вартанян В. М. - Моделирование экономической безопасности предприятия в условиях неопределенности исходных данных, Скачков О. М., Ревенко Д. С. (2013)
Свідерський О. О. - Дослідження впливу сонячної та місячної активності на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
Иовенко О. В. - Программное обеспечение системы обучения и контроля знаний автоэкзаменатор (веб-версия), Кот Т. М., Перлий В. М. (2013)
Шпилько С.В. - Влияние рисков транспортировки на выбор схем доставки грузов (2013)
Харченко К. В. - Архитектура открытой P2P облачной системы (2013)
Мулеса О. Ю. - Технологія кількісного оцінювання представників груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини в умовах невизначеності (2013)
Манойло Є. В. - Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром, Щербина Д. Б. (2013)
Домнин А. О. - Получение углеводородов С5+ по технологии аэрозольного нанокатализа в виброожиженном слое. Влияние давления, Шершнев С. А., Гликина И. М., Гликин М. А. (2013)
Кузнецов В. Г. - Визначення регламенту зміни коефіцієнта втрат, Босий Д. О., Кирилюк Т. І. (2013)
Ершов С. В. - Расчетно-экспериментальное исследование течения за обратным уступом при наличии пассивного управления, Быков Ю. А., Смульский Я. И., Шаров К. А., Терехов В. И. (2013)
Артемьев С. Р. - Об актуальности применения нитевидных кристаллов в современном производстве (2013)
Дёмин Д.А. - Управление процессом выдачи расплава на плавильно-заливочном участке литейного цеха (2013)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчёта процесса сгорания в автомобильном биогазовом ДВС, Кабанов А. Н., Петров Н. В. (2013)
Костик К. О. - Підвищення зносостійкості деталей прес-форм лиття під тиском методом борування з нанопаст (2013)
Фурсова Т. Н. - Исследование напряженно – деформированного состояния елочных хвостовых соединений рабочих лопаток паровых турбин (2013)
Лясов В. Г. - Исследование влияния технологии термомехани-ческого упрочнения проката на комплекс структурных составляющих и прогнозирование механических свойств, Мамаев А. В., Житникович П. А., Мацышин С. О. (2013)
Филимонихин Г. Б. - Стенд центробежной соковыжималки с автобалансиром для определения оптимальных значений параметров автобалансира, Гончаров В. В. (2013)
Савчук В. П. - Моделирование движения элементов подвески Маcpherson на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110 (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Методи діагностування технічного стану вертикального валкового млина AG-MPS 180BK (2013)
Усиков М. С. - Освоение новой номенклатуры отливок на этапе технического перевооружения литейного производства (2013)
Викович И. А. - Разработка имитационной модели для определения максимальной длины очереди транспортных средств, Зубачик Р. М. (2013)
Филиппенко И.В. - Проектирование систем радиочастотной идентификации с использованием широкополосной технологии (2013)
Сіконенко Г. М. - Удосконалення технології перевезення вантажів з використанням вагонів власності інших держав, Моніч О. А. (2013)
Думанский А. В. - Аналитический анализ антенной системы для лечения эндометрита животных, Михайлова Л. Н. (2013)
Угрин Д. І. - Елементи розвитку та перспективи досліджень технології хмарних обчислень, Шевчук С. Ф. (2013)
Егорова И. Н. - Исследование и практическая реализация современных методов веб-дизайна, Бекетова А. Д., Куница М. Ю. (2013)
Петрушов В. В. - Проблеми інтермодальних перевезень в Україні, Кривцун М. О. (2013)
Егорова И. Н. - Исследование и практическая реализация методов веб-аналитики, Истомина А. А. (2013)
Гоц В. В. - Структура информационной среды девелоперского проекта (2013)
Жемчужкина Т. В. - Медицинская информационная система диагностики группы риска инсульта, Носова Т. В., Шаровская О. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Синтез системы управления импульсным формообразованием в процессе модернизации встряхивающе-прессовой формовочной машины (2013)
Сиротенко В. А. - Синтез системы управления двузпозиционным стержневым автоматом для изготовления стержней в нагреваемой оснастке (2013)
Мисник Л. Д. - Методичні основи навчання та контролю знань студентів з теоретичної механіки з використанням тестових технологій (2013)
Селезньова Г. С. - Огляд і аналіз сучасних концепцій управління життєздатністю проектів, Ревенко Д. С. (2013)
Слободнюк Р. Є - Вивчення процесу фазових перетворень гідгоакустично обробленого оклестеризованого кукурудзяного крохмалю, Прасол Д. Ю. (2013)
Москалюк И. В. - Анализ и профилактика профессиональных заболеваний на предприятиях металлургической и горно-химической промышленности, Сакун Н. Н., Шуляк Н. И. (2013)
Прасолов Є. Я. - Зниження травмо небезпек мобільних агрегатів для внесення добрив технічними засобами захисту, Лапенко Т. Г. (2013)
Шмельков В. В. - Математическое моделирование оседания твердой частицы, сопровождающееся ее растворением, Райко В. Ф., Цейтлин М. А. (2013)
Нетреба А. О. - Волокнисті фільтруючі матеріали в технології очистки жирів, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Баль-Прилипко Л. В. - Сучасна біотехнологія м’ясних продуктів (2013)
Наний В. В. - Угол нагрузки двигателей с катящимся ротором (2013)
Гусева Е. В. - Усовершенствование метода построения множества значений устройств системы электроснабжения, Крастелев О. М. (2013)
Кутовой В. А - Научно – практические основы энергосберегающего термовакуумного процесса сушки дисперсных материалов, Луценко А. С., Кошельник В. М. (2013)
Дубик В. М. - Биофизическое обоснование по применению электро-магнитного излучения для уничтожения вредителей урожая садовых культур, Михайлова Л. Н. (2013)
Дубик В. М. - Определение среднего электрического поля в иологическом объекте цилирдрической формы, Михайлова Л. Н. (2013)
Хандола О. Ю. - Анализ дифракции электромагнитного поля на неоднородной сфере яиц тутового шелкопряда (2013)
Степанов Ю. М. - Основні показники хірургічної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні, Cкирда І. Ю. (2013)
Косинская С. В. - Объективизация тревожно-депрессивных расстройств и обоснование назначения их коррекции у больных гастроэнтерологического профиля (2013)
Решетилов Ю. И. - Функциональная диспепсия у взрослых: диагностика и лечение, Проценко Н. Н., Кузнецова Л. Ф., Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В., Гуз Н. П. (2013)
Степанов Ю. М. - Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом, Симонова Е. В. (2013)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Показники добової рН-метрії та їх взаємозв’язок між клінічними та ендоскопічними проявами ГЕРХ у хворих при поєднанні її з цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Манжалій Е. Г. - Роль фосфатидилхоліну в корекції гепатобіліарних розладів при захворюваннях кишечника, Косинська С. В. (2013)
Меланіч С. Л. - Діагностична значимість сироваткових маркерів фіброзу печінки у хворих на HCV-інфекцію (2013)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки у військовослужбовців (2013)
Швед М. І. - Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти, Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Бойко В. І., Лихацька В. О. (2013)
Бабінець Л. С. - Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті, Коцаба Ю. Я., Денефіль О. В. (2013)
Губергріц Н. Б. - Ефективна інфузійна терапія лікарських ураженьпечінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень, Клочков О. Є., Фоменко П. Г. (2013)
Ошмянська Н. Ю. - Гістометричні особливості ендокринних острівців підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Гайдар Ю. А., Галенко А. П. (2013)
Степанова Ю. Ю. - Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей, Кривуша О. Л., Петренко Л. Л. (2013)
Кришень В. П. - Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Лященко П. В. (2013)
Schevchenko В. F. - Morphofunctional changes of rat pancreas under conditions оf nitric oxyde excess, Babiy A. M., Makarchuk V. A., Oshmyanska N. Yu., Galinsky A. A., Rudenko A. I. (2013)
Власова О. Н. - Сложный вопрос гепатологии — вирусный гепатит и беременность (2013)
Ткач С. М. - Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий (2013)
Шевцова З. И. - Страницы жизни лейб-медика семьи Николая II. Владимира Николаевича деревенко, Гапонов В. В. (2013)
В 2014 году Институту гастроэнтерологии НАМН Украины — 50 лет! (2013)
Вітаємо переможців! (2013)
Авсенёва С. Н. - Керчь конца XVIII – первой четверти XIX века в записках иностранных путешественников (2013)
Двірна К. П. - Фінансово-податкова політика окупаційних органів влади та специфіка її реалізації на прикладі рейхскомісаріату "Україна" та генеральної області "Київ" (1941–1944), Главацький М. В. (2013)
Кармазина Н. В. - Материалы VI Археологического съезда в Одессе как источник о развитии исторического памятниковедения на Юге Украины (2013)
Крюков В. Г. - Уявлення про Північне узбережжя Чорного моря та про Кримський півострів арабського вченого першої половини ІХ століття Ал-Хуварізмі (2013)
Левченко Ю. І. - Особливості окупаційної політики щодо сільського господарства в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. (2013)
Леписевич Н. З. - Династия Романовых и Крым: взгляд со страниц журнала "Морской сборник" (2013)
Османов Э. Э. - Мечеть "Ешиль-Джами" в Бахчисарае (2013)
Парафило Д. М. - Научное изучение книжных богатств "Карай-Битиклиги" (довоенный период) (2013)
Пасечников И. А. - Таврическое охранное отделение в борьбе с революционным движением (1902–1904) (2013)
Руев В. Л. - Объекты культурного наследия на природно-заповедных территориях в ракурсе комплексной охраны биоразнообразия и культурного наследия (2013)
Севастьянов А. В. - Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч-Осмоловского (конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в.) (2013)
Сейт-Маметов Ш. Э. - Крымская коллекция источников дворца-музея Topkapi как объект научного изучения (2013)
Соколов А. А. - Деятельность севастопольской городской организации украинского общества охраны памятников истории и культуры (60-е – 80-е годы ХХ века) (2013)
Спивак И. А. - "Религиозная политика Александра Македонского" – тридцать шесть лет спустя (2013)
Яшный Д. В. - Культурное наследие крыма на художественных досоветских открытках (1895–1917) (2013)
Gertsen A. G. - Main stages of the history Doros-Theodoro (Mangup) in the light of archaeological research expedition Taurida Vernadsky National University (2013)
Ishchenko N. - The Cousins’ War (2013)
Moiseyenkova L. S. - The Greek population of the Genoese colonies in Crimea (2013)
Кремень В. - Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез (2013)
Романовський О. Г. - Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства, Середа Н. В. (2013)
Ткаченко Л. - Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус (2013)
Дольская О. А. - Особенности формирования научного языка в современном образовательном процессе (2013)
Сисоєва C. - Освітні реформи: освітологічний контекст (2013)
Бакіров В. С. - Соціологічний вимір модернізації вищої освіти (2013)
Мещанінов О. П. - Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти (2013)
Сущенко А. В. - Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы (2013)
Ігнатюк О. А. - Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій (2013)
Ільчук В. В. - Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів, Коломієць А.М. (2013)
Исаев И. Ф. - Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект (2013)
Сущенко Т. І. - Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору (2013)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії (2013)
Нечепоренко Л. С. - Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки (2013)
Белозерцев Е. П. - "Технология” в контексте образов и смыслов фундаментальной категории "образование” (2013)
Шестопалюк О. В. - Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання інтерактивних технологій навчання (2013)
Від головного редактора (2013)
В. І. Вернадський: погляд через століття (2013)
Баскевич М. И. - Проверка модели канализованной хромосомной эволюции на новом териологическом материале (2013)
Жук О. И. - Эволюционные аспекты формирования фотосинтеза (2013)
Олькова А. С. - Опыт исследования природно-техногенных систем биосферы методами биотестирования: особенности проблемы, пути решения (2013)
Суслова О. С. - Пігменти дріжджів, виділених з печери Мушкарова Яма, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П., Таширев О. Б. (2013)
Василенко О. П. - Хромосомная нестабильность в облучённых лимфоцитах периферической крови человека при совместном культивировании с клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Рушковский С. Р. (2013)
Дерій С. І. - Застосування крес-салату (Lepidium sativum L.) для оцінки вмісту іонів важких металів у модельованій водній культурі, Білоножко В. Я., Педченко М. О. (2013)
Драгавцев В. А. - О путях создания теории селекции и технологий эколого-генетического повышения продуктивности и урожая растений (2013)
Козуб Н. О. - Вплив гамма-опромінення сухих зерен на продуктивність рослин м`якої пшениці, що відрізняються за присутністю житньої 1BL/1RS транслокації, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем`янова Н. О., Карелов А. В., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Корниенко А. В. - Новая парадигма явления изменчивости и наследственности живых систем организмов, Буторина А. К., Моргун А. В., Труш С. Г., Манько А. А. (2013)
Коршиков И. И. - Ядерно-ядрышковый полиморфизм в краевых популяциях четырех видов хвойных, Ткачева Ю. А., Лаптева Е. В., Мильчевская Я. Г. (2013)
Михальська Л. М. - Вплив мікроелементів на активність гербіциду аксіал у посівах озимої пшениці, Рязанова М. Є., Швартау В. В. (2013)
Михеев А. Н. - Эмерджентность микроэволюционных процессов (2013)
Пардаева Е. Ю. - Изучение цитогенетических характеристик семенного потомства сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в услових засухи и техногенного загрязнения, Машкина О. С., Кузнецова Н. Ф. (2013)
Сафронова Л. Д. - Использование модели t-комплексных домовых мышей (Mus musculus) для экологической биоиндикации, Петросян В. Г., Сычева В. Б. (2013)
Седельникова Т. С. - Кариологическое исследование и количественный анализ ДНК красно- и желтопыльниковой форм сосны обыкновенной в болотных и суходольных экотопах, Пименов А. В. (2013)
Седельникова Т. С. - Хромосомные нарушения у сосны обыкновенной в экстремальных эдафических условиях, Пименов А. В., Ефремова Т. Т. (2013)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Вплив різних умов мінерального живлення на інтенсивність асиміляції СО2, активність антиоксидантних ферментів та продуктивність сортів озимої пшениці (2013)
Страшнюк В. Ю. - Пуфовая активность политенных хромосом у Drosophila melanogaster в связи с различиями по степени политении и условиями температуры, Шаламов Ю. А. (2013)
Таширев А. Б. - Эволюционная экология и стратегия выживания антарктических микроорганизмов в экстремальных условиях, Гладка Г. В., Романовская В. А. (2013)
Fomina M. O. - Phylogenetic fingerprinting of microbial communities in metal polluted soils using ribosomal intergenic spacer analysis (RISA) (2013)
Антонюк М. З. - Поліморфізм інтрогресивних ліній м’якої пшениці за алелями мікросателітних локусів, Штефюк Т. В., Терновська Т. К. (2013)
Воронова Н. В. - Оценка уровня насыщения последовательности гена субъединицы I цитохромоксидазы С у тлей (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea) как метод определения относительного возраста таксонов, Ризевский С. В., Курченко В. П., Буга С. В. (2013)
Геращенков Г. А. - Скрининг геномных локусов, ассоциированных с гаметофитным апомиксисом у растений Boechera holboellii (семейство Brassicaceae), Рожнова Н. А. (2013)
Гулько Т. П. - Моделирование цирроза печени у крыс линии Wistar разного возраста, Драгулян М. В., Рымар С. Е., Кордюм В. А., Левкив М. Ю., Бубнов Р. В. (2013)
Єфіменко Т. С. - Створення чужинно-заміщених та чужинно-доданих ліній Triticum aestivum / Aegilops mutica, Антонюк М. З., Мартиненко В. С. (2013)
Ковальчук М. В. - Микросателлитная нестабильность в клетках линии лабораторных мышей ICR, предрасположенной к спонтанным новообразованиям, Гулько Т. П. (2013)
Козерецька Д. І. - Hobo транспозон в природних популяціях Drosophila melanogaster України, Серга С. В., Демидова А. С., Шкляр С. Є., Козерецька І. А. (2013)
Козерецька І. А. - Явище "мутаційного спалаху" у природних популяціях Drosophila melanogaster України, Серга С. В., Проценко О. В., Жук О. В., Александров А. В., Демидов С. В. (2013)
Крищук И. А. - Хромосомная раса Киев Sorex araneus в бассейне Правобережья Днепра (Беларусь): полиморфизм и контакты с другими расами, Черепанова Е. В., Гайдученко Е. С., Задыра С. В., Левенкова Е. С., Бахарев В. А., Борисов Ю. М. (2013)
Левитес Е. В. - Неменделевское наследование в половых потомствах, Кирикович С. С. (2013)
Лихачева Л. И. - К вопросу идентификации и изучения переноса генетической информации между клетками млекопитающих, Шпилевая С. П., Рубан Т. А., Гулько Т. П., Кордюм В. А. (2013)
Лісовська Т. П. - Мейотична мутація томату, що контролює вихід із мейозу, Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Войтюк В. П. (2013)
Лысенко Н. Г. - Овогенетическая изменчивость и спонтанный партеногенез у тутового шелкопряда Bombyx mori L., Лян Хаоюань, Клименко В. В. (2013)
Матвеевский С. Н. - Мейотическая инактивация хроматина в сперматоцитах межвидовых гибридов слепушонок рода Ellobius, Баклушинская И. Ю., Ляпунова Е. А., Коломиец О. Л. (2013)
Підпала О. В. - тРНК про- та еукаріотного походження як структурні одиниці мобільних генетичних елементів еукаріот, Лукаш Л. Л. (2013)
Потапова Т. В. - Изучение влияния окислительного стресса на транскрипцию митохондриальных генов у Аrabidopsis thaliana, Зубо Я. О., Тарасенко В. И., Бернер Т., Константинов Ю. М. (2013)
Стегний В. Н. - Принципы эволюционной и адаптационной значимости организации видовых геномов и их использование в селекции (2013)
Терновська Т. К. - Гени – промотри остистості у геномах Triticinae, Антонюк М. З., Мартиненко В. С. (2013)
Харченко О. О. Серга С. В. - Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster з різних за радіаційним забрудненням територій, Проценко О. В., Третяк О. П., Козерецька І. А. (2013)
Хохлов А. М. - Микроэволюция и перспективы использования генома свиньи в селекции (2013)
Чирков С. Н. - Обнаружение и молекулярная характеризация нового штамма вируса оспы сливы (Plum pox virus), Иванов П. А, Шевелева А. А. (2013)
Шпильчин В. В. - Застосування технології IRAP та RAMAR для пошуку поліморфізму серед амфідиплоїдів, нестабільних за ознакою воскова осуга, Терновська Т. К. (2013)
Анопрієнко О. В. - Експресія інтерферон-чутливих генів при сумісному культивуванні клітин меланоми і фетальних фібробластів миші, Вагіна І. М., Захарук О. А., Морозова Л. М. Строковська Л. І. (2013)
Білинська О. В. - Вплив умов вирощування донорних рослин та складу живильного середовища на ефективність отримання гаплоїдів ріпаку ярого в культурі пиляків in vitro (2013)
Булко О. В. - Соматический эмбриогенез из зиготических зародышей и каллуса гинкго двулопастного Ginkgo biloba L., Лёшина Л. Г. (2013)
Герасименко И. М. - Гетерологические транзитные пептиды обеспечивают импорт репортерного белка в хлоропласты с разной эффективностью, Шелудько Ю. В. (2013)
Гончарук О. М. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона, Бавол А. В., Моргун Б. В., Дубровна О. В. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи рослин озимої пшениці, Богдан М. М. (2013)
Іванніков Р. В. - Хлороембріогенія орхідних (2013)
Єлісєєва Ю. В. - Використання Аgrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації для підвищення вмісту поліфруктанів у коренях салату Lactuca sativa L., Матвєєва Н. А. (2013)
Жук І. В - Індукція захисних реакцій пшениці, інфікованої збудником септоріозу, Дмитрієв О. П. (2013)
Замбріборщ І. С. - Особливості андрогенезу in vitro міжсортових гібридів Оryza sativa L. української селекції, Шестопал О. Л., Доброва Г. О., Шпак Д. В. (2013)
Зардинова Г. Р. - Влияние фитогормонов на морфогенез эксплантов гипокотиля разных сортов узколистного люпина (Lupinus angustifolius), Заякин В. В., Нам И. Я. (2013)
Зеленина Е. А. - Цитогенетическая характеристика коллекции клонов карельской березы (Betula pendula Roth vаr. саrеliса Мerkl.) в длительной культуре in vitro, Машкина О. С. (2013)
Зінченко М. О. - Геномна мінливість клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2013)
Касіянчук Р. М. - Вплив сахарози на рівень мРНК Apx за дії підвищених концентрацій іонів важких металів, Волков А. Р., Панчук І. І. (2013)
Кирпа Т. Н. - Гетрологическая экспрессия Δ9-ацил-липидной десатуразы цианобактерии в орхидее Dendrobium linguella Rchb. F., Рудас В. А., Овчаренко О. А., Клебанович А. А., Герасименко И. М., Иванников Р. В., Остапчук А. Н., Голденкова-Павлова И. В., Шелудько Ю. В. (2013)
Комисаренко А. Г. - Анализ эффективности Аgrobacterium-опосредованной трансформации подсолнечника (Helianthus annuus L.) in planta с использованием штамма LBA4404, несущего плазмиду pBi2E с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, Михальская С. И., Адаменко Н. И., Тищенко Е. Н. (2013)
Костюкова Е. Е. - Регенерационная способность луковичных эксплантов редкого охраняемого растения Lilium martagon L., Нам И. Я., Заякин В. В. (2013)
Круглова А. Е. - Биотехнология получения регенерантов Oxytropis baschkirensis Knjasev в эмбриокультуре in vitro, Круглова Н. Н. (2013)
Кузовкова А. А. - Биологические эффекты наночастиц селена и cеленита натрия на клеточные культуры многоколосника морщинистого, Мазур Т. В., Азизбекян С. Г., Решетников В. Н. (2013)
Лемеш В. А. - Создание генетически модифицированных растений льна (Linum usitatissimum L.), несущих бактериальный ген устойчивости к глифосату, методами агробактериальной трансформации , Гузенко Е. В., Сакович В. И., Николайчик Е. А., Евтушенков А. Н. (2013)
Майстренко О. М. - Отримання трансгенних культур "бородатих” коренів топінамбуру (Helianthus tuberosus L.), які містять ген людського інтерферону альфа-2b, Лучаківська Ю. С. (2013)
Мамедова А. Д. - Интенсивность синтеза нуклеиновых кислот в цитоплазматических органеллах растений при гетерозисе и стимуляции ростовых процессов, вызываемых действием гидразидмалеиновой кислоты (2013)
Марковський О. В. - Виявлення Cry генів, які детермінують стійкість до комах, за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у трансгенної кукурудзи, Банникова М. О., Михальченко М. В., Моргун Б. В. (2013)
Матвеева А. Ю. - Активность энзимов метаболизма сахарозы в эндосперме молочно-восковой спелости Т2-растений инбредных линий кукурузы, трансформированных in planta с помощью LBA4404 (pBi2E), Курчий В. М., Тищенко Е. Н. (2013)
Матвєєва Н. А. - Порівняння противірусної активності екстрактів з трансгенних коренів цикорію, салату та алтея, Кудрявець Ю. Й., Ліхова О. О., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. (2013)
Мельничук М. Д. - Специфічна трансформація тканин репродуктивних органів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) під впливом патогенних мікроорганізмів, Коломієць Ю. В., Ліханов А. Ф., Аветисян Ю. Ф. (2013)
Пархоменко А. Л. - Физиолого-биохимические и генетические характеристики перспективных энтомопатогенных штаммов Bacillus thuringiensis, Пунина Н. В., Зотов В. С., Пархоменко Т. Ю. (2013)
Ронин Е. И. - Методы генетического картирования на основе SNP-маркеров, Минкова Д. М., Местер Д. И., Король А. Б. (2013)
Сахно Л. А. - Жирнокислотный состав листьев рапса с трансгеном Cyp11a1 в условиях высокотемпературного стресса, Сливец М. С., Петерсон А. А., Король Н. А., Карбовская Н. В., Остапчук А. Н., Кучук Н. В. (2013)
Сірант Л. В. - Ідентифікація білкових спектрів пивоварних сортів ячменю, Дикун М. О., Починок В. М., Завальна Г. В. (2013)
Степаненко О. В. - Молекулярно-генетичні методи ідентифікації алельних варіантів генів Wx у лініях м’якої пшениці за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів, Степаненко А. І., Моргун Б. В. (2013)
Столепченко В. А. - Разработка биотехнологических подходов создания межвидовых гибридов лисохвоста, Васько П. П., Кондрацкая И. П., Фоменко Т. И. (2013)
Урбанович О. Ю. - Гомолог генов HcrVf семьи яблони из генома груши, Кузмицкая П. В., Козловская З. А., Аношенко Б. Ю. (2013)
Фомина И. Р. - Стресс реакции цианобактерий с нарушенными антиоксидантными генами, Креславский В. Д., Балахнина Т. И., Герц С. М., Иванов А. А., Кособрюхов А. А., Любимов В. Ю., Назарова Г. Н., Биль К. Я. (2013)
Шестопал О. Л. - Вивчення гаплопродукційної здатності м’якої пшениці з пшенично-житніми транслокаціями, Замбріборщ І. С., Топал М. М., Літвиненко М. А., Ігнатова С. О. (2013)
Щербак Н. Л. - Получение трансгенных растений земляники садовой и салата, несущих ген сладкого белка тауматина II, Курченко И. Н., Юрьева Е. М., Кучук Н. В. (2013)
Ямскова В. П. - Новая группа мембранотропных гомеостатических тканеспецифических биорегуляторов, Краснов М. С., Рыбакова Е. Ю., Куликова О. Г., Ильина А. П., Ямсков И. А. (2013)
Малецкий С. И. - Гено- и организмоцентрические парадигмы в биологии (2013)
Піскун Р. П. - Історія біології в датах та іменах – до 80-річного ювілею кафедри біології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Коломієць Н. Г., Лиса Н. А., Ващук А. А., Полеся Т. Л. (2013)
Рубан Ю. Д. - Исторический метод в изучении макроэволюционных процессов в животноводстве (2013)
Стельмах А. Ф. - Історія досліджень з генетики рослин у Селекційно-генетичному інституті протягом 100 років, Файт В. І. (2013)
Фомина И. Р. - "Корни научного знания теряются в бесконечной дали веков …" В. И. Вернадскому посвящается (2013)
Эйгес Н. С. - Явление "Химический мутагенез" И. А. Рапопорта – крупнейшее открытие ХХ века, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2013)
Кудин В. Ф. - Квазиоптимальное нелинейное управление электроприводом "запайщика" упаковочной установки, Торопов А. В., Маснык Н. В. (2013)
Tolochko O. - Suppression of Horizontal Structural Vibration of Overhead Crane in Transversal Direction Given Fixed Trolley Position, Bazhutin D. (2013)
Лимонов Л. Г. - Сравнение коэффициентов материалоемкости электродвигателей промышленных электроприводов (2013)
Смотров Е. А. - Анализ показателя удельного расхода энергии электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2013)
Ставинский А. А. - Сравнение массостоимостных показателей трехфазных планарной и пространственной аксиальной статических электромагнитных систем с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2013)
Ляхомский А. В. - Идентификация причинно–следственных связей и травм от электрического тока на железорудных производствах, Синчук О. Н., Харитонов А. А. (2013)
Бобриков С. А. - Цифровой регулятор в системе управления с астатизмом второго порядка, Пичугин Е. Д. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Математична модель рециркуляційної піролізної установки як багатокоординатного об’єкта керування, Козлов О. В. (2013)
Арсирий Е. А. - Цифровой макет оборудования энергетического предприятия, Антощук С. Г. (2013)
Защелкин К. В. - Метод стеганографического скрытия данных в LUT-ориентированных аппаратных контейнерах, Иванова Е. Н. (2013)
Drozd J. V. - А Resource Approach to Development of the Green Technologies in Computer Systems and their Components, Drozd M. A. (2013)
Копытчук Н. Б. - Оценка вероятности проведения атаки на сетевые ресурсы с использованием аппарата нечеткой логики, Тишин П. М., Шапорин Р. О., Шапорин В. О. (2013)
Брюховецкий А. А. - Адаптивная модель обнаружения вторжений в компьютерных сетях на основе искусственных иммунных систем, Скатков А. В. (2013)
Мунзер Аль Абду - Технология моделирования фрагментов реляционных баз данных (2013)
Мещанинов С. К. - Задача о максимуме произведения применительно к оценке надежности функционирования электронных систем (2013)
Емельянов В. А. - Моделирование нейронных сетей распознавания металлографических изображений для диагностики состояния сталей (2013)
Antoschuk S. - Distributed Multi–videocams Security System not Infringing the Private Life Rights, Brovkov V., Kovalenko N. (2013)
Антощук С. Г. - Учет неопределенности данных при моделировании событий с помощью сети Петри, Годовиченко Н. А. (2013)
Меняйленко О. С. - Комбіновані системи розпізнавання образів при аналізі просторового розподілу температури коксового пирога, Захожай О. І. (2013)
Тадєєв О. А. - Проблема оцінки деформованого стану земної поверхні за геодезичними даними, Тадєєва О. О., Черняга П. Г. (2013)
Церклевич А. Л. - Кореляційний аналіз гравітаційного поля і топографії планет земної групи (2013)
Марченко Д. О. - Ізостазія Українських Карпат, Максимчук В. Ю. (2013)
Джуман Б. Б. - Про побудову моделі локального гравітаційного поля (2013)
Лук’янченко Ю. О. - Побудова нормальних рівнянь для опрацювання даних місії GOCE (2013)
Гнідець В. П. - Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну, Григорчук К. Г., Ревер В. Б. (2013)
Павлюк М. І. - Українські Карпати в структурі панкардії (магматизм і геодинаміка), Ляшкевич З. М., Медведєв А. П. (2013)
Григорчук К. Г. - Дискретне формування резервуарів "сланцевого” газу в ексфільтраційному катагенезі, Сеньковський Ю. М. (2013)
Віхоть Ю. М. - Реконструкція кайнозойських полів напружень у флішових комплексах долини ріки Опір (Скибовий покрив, Українські Карпати), Бубняк І. М. (2013)
Владика В. М. - Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Крива І. Г. (2013)
Кирилюк В. П. - Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою (2013)
Черемісський Ю. В. - Тектоніка конседиментогенезу Передкарпатського прогину центрального Паратетісу (2013)
Французова В. І. - Зондування земної кори Північного заходу Руської платформи фоновими мікросейсмами, Данилов К. Б. (2013)
Яроцький Г. П. - Тектонічний феномен Хаілінського землетрусу 8 березня 1991 р. на Південному заході Корякського нагір’я (2013)
Пустовітенко Б. Г. - Про спадкоємність довгострокових закономірностей для вогнищевих параметрів землетрусів в епоху цифрової реєстрації, Мєржей Є. О. (2013)
Бокун О. М. - Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень), Назаревич А. В. (2013)
Хом’як Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу в зоні колізії та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат, Хом’як М. М. (2013)
Розловська С. Є. - Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу, Ганженко Н. С., Муц К. І. (2013)
Орлюк М. І. - Результати магнітометричних досліджень Чернігівської регіональної магнітної аномалії, Роменець А. О., Бакаржієва М. І., Марченко А. В., Лебедь Т. В. (2013)
Сапужак О. Я. - Аномальна динаміка електромагнітних полів на Перемишлянській нафтогазоперспективній структурі, Дещиця С. А., Сироєжко О. В., Кусайло Р. І., Романюк О. І. (2013)
Кузьменко Е. Д. - Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів, Крив’юк І. В., Штогрин Л. В. (2013)
Анікеєв С. Г. - Моделювання густинної будови родовищ самородної сірки за матеріалами гравітаційної дорозвідки (2013)
Беллі Гаврилівні Пустовітенко – 75! (2013)
Юрію Петровичу Стародубу – 60! (2013)
Валентині Георгіївні Кузнєцовій – 80! (2013)
Роману Івановичу Кутасу – 80! (2013)
Содержание (2013)
Григорьев А. Л. - Анализ устойчивости и сходимости численных методов интегрирования дифференциальных уравнений электрогидравлической форсунки дизеля, Прохоренко А. А., Рыкова И. В. (2013)
Алёхин С. А. - Согласование характеристик турбонаддува и двухтактного транспортного дизеля, Герасименко В. П., Опалев В. А. (2013)
Тимошевский Б. Г. - Показатели эффективности двигателя с искровым зажиганием 2Ч 7,2/6 при работе на синтез-газе, Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2013)
Левтеров А. М. - Результаты численного исследования характеристик автомобильного двигателя, работающего на бензоэтаноле, Левтерова Л. И., Гладкова Н. Ю. (2013)
Корогодский В. А. - Повышение топливно-экологических показателей двухтактного ДВС с искровым зажиганием за счет совершенствования процессов внутреннего смесеобразования (2013)
Матейчик В. П. - Контроль роботи транспортного двигуна з використанням інформаційних технологій, Волков В. П., Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. (2013)
Ганжа А. Н. - Повышение эффективности стационарной ГТУ за счет регенерации теплоты с возможным перепуском газов, Марченко Н. А. (2013)
Заренбин В. Г. - К расчету на заедание деталей ЦПГ ДВС, Мищенко Н. И., Богомолов В. В. (2013)
Склифус Я. К. - Повышение эффективности системы охлаждения тепловозного дизеля с использованием фазовых переходов теплоносителей, Могила В. И. (2013)
Тринёв А. В. - Автоматическое регулирование теплового состояния клапанного узла быстроходного дизеля, Сивых Д. Г., Синявский Е. В., Пилипенко О. Ю. (2013)
Marchenko A. P. - The problems of utilization of flare gases in internal combustion engines, Samoilenko D. E., Hamzah O. A. (2013)
Грицюк А. В. - Апробация новых возможностей топливной системы непосредственного действия при формировании внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля, Врублевский А. Н., Овчинников А. А. (2013)
Пылев В. А. - Предварительная оценка ресурсной прочности поршня тракторного дизеля с учетом продолжитеьности циклов технологического нагружения, Нестеренко И. А., Бакланов С. Н. (2013)
Белогуб А. В. - Геометрические и силовые граничные условия при анализе напряженно-деформированного состояния поршней методом конечных элементов, Зотов А. А., Максимова М. А. (2013)
Москаленко И. Н. - Обзор методов профилирования юбок поршней ДВС, Доценко В. Н., Белогуб А. В. (2013)
Гумеров И. Ф. - Разработка адаптивной системы охлаждения ДВС, Гуреев В. М., Гортышов Ю. Ф., Салахов Р. Р., Хайруллин А. Х., Салахов И. Р. (2013)
Луков Н. М. - Автоматическая комбинированая микропроцессорная система экстремального регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С., Кашников Г. Ф. (2013)
Кондратенко А. Н. - Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 2, Строков А. П., Хожаинов С. П. (2013)
Парсаданов И. В. - Определение состава твердых частиц отработавших газов дизелей, Васильев И. П. (2013)
Поливянчук А. П. - Комплексная оценка эффективности сажевого фильтра по показателям счетной, поверхностной и массовой концентраций дисперсных частиц, Львов С. А. (2013)
Морозова В. С. - Прогнозирование содержания сажи в отработавших газах дизеля c использованием оценки эффективности сгорания, Гун В. С., Поляцко В. Л. (2013)
Ведь М. В. - Организация рабочего процесса в камере сгорания ДВС в присутствии каталитических материалов, Сахненко Н. Д., Богоявленская Е. В. (2013)
Шпаковский В. В. - Внедрение поршней с корундовым слоем при ремонте дизелей тепловозов ЧМЭ-3 (2013)
Сирота А. А. - Влияние эксплуатационных факторов и системы охлаждения на температуру наддувочного воздуха на входе в цилиндры судовых дизелей, Радченко Н. И. (2013)
Парсаданов И. В. - Студенческие годы главного инженера (2013)
Адамовская В. Г. - Характер наследования количественного содержания 7S и 11S глобулиновых белков у гибридов F3 семян сои, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2013)
Баєр Г. Я. - Дослідження генетичної мінливості генотипів Eleusine coracana (L.) Gaertn. та Eleusine indica (L.) Gaertn. за допомогою ISSR-аналізу, Пірко Я. В., Стаднічук Н. О., Рахметов Д. Б., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2013)
Базалій В. В. - Характер прояву зимостійкості та врожайності сортів пшениці м’якої різного типу розвитку залежно від умов вирощування, Бойчук І. В., Ларченко О. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2013)
Бондус Р. О. - Аналіз та оцінка генетичних ресурсів картоплі на Устимівській дослідній станції рослинництва, Харченко Ю. В. (2013)
Бублик О. М. - Комплексна оцінка стану популяцій Iris pumila L. України, Андрєєв І. О., Парнікоза І. Ю., Троїцька Т. Б., Кунах В. А. (2013)
Васильев В. С. - Оценка качества спермы методами интерференционной микроскопии (2013)
Вержук В. Г. - Оценка жизнеспособности геноплазмы плодовых культур после криосохранения в парах жидкого азота при – 183 - 185ºС., Павлов А. В., Тихонова О. А., Борзых Н. В., Дорохов Д. С. (2013)
Галаев А. В. - Распределение аллелей микросателлитного локуса Xbarc55-2B, сцепленного с геном гибридного некроза Ne2, в сортах мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), Галаева М. В., Сиволап Ю. М. (2013)
Гузєв І. В. - Цілі, цінності й одиниця збереження біорізноманіття nа генофондовий об’єкт у тваринництві (2013)
Заїка Є. В. - Поліморфізм генів помірної нерасоспецифічної стійкості до хвороб Sr2/Lr27 та Lr34/Yr18/Pm38 у сортах м'якої пшениці ННЦ "Інститут землеробства НААН", Созінов О. О., Карелов А. В., Козуб Н. О., Філенко О. Л., Созінов І. О. (2013)
Земцова Л. В. - Исследование хромосомных маркеров сортов рапса российской и белорусской селекции, Амосова А. В., Саматадзе Т. Е., Грушецкая З. Е., Воловик В. Т., Зеленин А. В., Лемеш В. А., Муравенко О. В. (2013)
Ишмуратова Н. М. - Противороевое действие ТОС-3 на трутневом расплоде, Яковлева М. П., Тамбовцев К. А., Ишмуратов Г. Ю. (2013)
Карелов А. В. - Поліморфізм молекулярного маркера гена Н1, асоційованого зі стійкістю до золотистої нематоди (Globodera rostochiensis), серед сортів картоплі (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) української та світової селекції, Пилипенко Л. А., Козуб Н. О., Бондус Р. О., Філенко О. Л., Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Кобизєва Л. Н. - Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками насіння (2013)
Ковтун С. І. - Застосуванням наноматеріалів у системі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України, Щербак О. В., Троцький П. А., Галицька Т. В., Зюзюн А. Б. (2013)
Козловская З. А. - Оценка и использование генофонда плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в Республике Беларусь, Таранов А. А., Лёгкая Л. В. (2013)
Козуб Н. О. - Реєстрація зразків-стандартів алелів локусів високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінов О. О. (2013)
Лапшин П. В. - Крассулы и содержание в них фенольных соединений, Загоскина Н. В. (2013)
Макляк Е. Н. - Особенности реакции гибридов подсолнечника на температурный режим межфазных периодов, Кириченко В. В. (2013)
Мамедова Н. Х. - Изучение устойчивости к вилту гибридов, полученных от интродуцированных сортов и форм хлопчатника, Шихлинский Г. М., Гасанова Г. И. (2013)
Мосула М. З. - Оцінка генетичного поліморфізму чорногірських популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Українських Карпат: RAPD-аналіз , Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М. (2013)
Опалко А. І. - Посттравматична регенеративна спроможність представників роду Аmelanchier Medik., Андрієнко О. Д., Опалко О. А. (2013)
Полищук Л. В. - Поиск in silico у актиномицетов паттернов, гомологичных LndJ-белку Streptomyces globisporus 1912, Лукьянчук В. В. (2013)
Полякова Л. В. - Биохимическая характеристика многовекового насаждения и 55-летней культуры дуба черешчатого, отличающихся устойчивостью к листогрызущим насекомым, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2013)
Савкин Н. Л. - Особенности реакции генотипов сортов мягкой озимой пшеницы на регуляторы роста растений, предопределяющие величину показателя зимостойкости, Ковтун Н. В., Шелихов П. В., Маруха Н. Н., Павлова М. В., Пономарева К. В. (2013)
Смазнова И. А. - Анализ генетического потенциала племенных быков Брянской области по гену BoLA-DRB3, Немцова К. Н., Заякин В. В., Нам И. Я. (2013)
Трухан В. А. - Стратегическое значение генофонда дикорастущей флоры многолетних трав для создания экологически безопасного земледелия в России, Козлов Н. Н., Коровина В. Л. (2013)
Штарк О. Ю. - Новые данные о роли LRR-рецепторной киназы Sym19 в формировании бобово-ризобиального симбиоза и арбускулярной микоризы у гороха, Овчинникова Е. С., Лимпенс Э., Жуков В. А., Борисов А. Ю., Федорова Е. Е., Бисселинг Т., Тихонович И. А. (2013)
Артемчук І. П. - Ефективність мутагенних чинників у індукуванні практично-цінних мутацій озимої пшениці (2013)
Асадов Ш. И. - Селекционно-генетическое изучение хозяйственных признаков хлопчатника и методы повышения эффективности отбора, Гусейнова Л. А., Абдулалиева Г. С., Юнусова Ф. М. (2013)
Батурин С. О. - Сегрегация признака "окраска венчика" в инбредных потомствах розовоцветковой крупноплодной земляники (Fragaria F ananassa Duch.), Кузнецова Л. Л. (2013)
Білявська Л. Г. - Структура генотипової мінливості кількісних ознак гібридів F1 сої, Корнєєва М. О. (2013)
Буйдін Ю. В. - Успадкування окремих декоративних і господарсько-цінних ознак сіянцями Astilbe Buch. – Ham. Ex D.Don від спонтанного перезапилення (2013)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Характер успадкування ознак T. spelta L. чорнобильськими мутантами пшениці м’якої озимої (2013)
Вировець В. Г. - Невичерпні можливості добору на прикладі посівних конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І., Горшкова Л. М. (2013)
Вірич П. А. - Вплив тринексапак-етилу на накопичення ортофосфатів рослинами озимої пшениці (Triticum aestivum L.), Маковейчук Т. І., Каменчук О. П. (2013)
Власенко В. А. - Стійкість проти бурої іржі у комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями, Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. (2013)
Вожегова Р. А. - Розробка моделей гібридів кукурудзи груп ФАО 150-600 в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В. (2013)
Гордей И. С. - Молекулярно-генетические эффекты дупликации генома у ржи (Secale cerealе L.), Белько Н. Б., Гордей И. А. (2013)
Горшкова Л. М. - Успадкування морфологічних ознак залозистих волосків в потомстві, Богданова А. С., Вировець В. Г. (2013)
Драгулян М. В. - Зв’язок стабільності геному з різними генотипами генів відтворення свиноматок, Костенко С. О., Сидоренко О.В. (2013)
Ємець З. В. - Зміни білковомолочності корів під впливом негативних факторів біогеохімічної провінції, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2013)
Жуков В. А. - Молекулярные маркеры для селекции новых сортов гороха, устойчивых к мучнистой росе, Сулима А. С., Жернаков А. И., Штарк О. Ю., Борисов А. Ю., Тихонович И. А. (2013)
Задорожна О. А. - Поліморфізм маркерних локусів, зчеплених з QTL, що контролюють ознаки насіння (2013)
Захарова В. А. - Селекція яблуні на поліплоїдному рівні, Захаров М. В., Хилько В. Т. (2013)
Катеринчук О. М. - Оптимальні дози хіральних мутагенів в індукуванні видимих мутацій на озимій м'якій пшениці, Чугункова Т. В. (2013)
Ковалева Л. В. - Этилен в прогамной фазе оплодотворения у высших растений, Захарова Е. В., Тимофеева Г. В., Устинова А. В., Ракитин В. Ю. (2013)
Козаченко М. Р. - Генетичні основи селекції на розширення різновиднісного різноманіття ячменю ярого, Солонечний П. М. (2013)
Корнєєва М. О. - Використання діалельних схрещувань для селекційно-генетичної оцінки урожайності запилювачів цукрових буряків, Ненька О. В. (2013)
Корнієнко С. І. - Комбінативна внутрішньовидова гібридизація в селекції Beta vulgaris L., Горова Т. К. (2013)
Коршиков И. И. - Изменчивость плюсовых деревьев сосны обыкновенной по изоферментным и микросателлитным локусам, Демкович А. Е., Макогон И. В., Калафат Л. А., Багдасарова А. Р. (2013)
Лацко Т. А. - Оценка наследования срока созревания плодов в гибридном потомстве Persic vulgaris Mill. (2013)
Малецкая Е. И. - Цитологический анализ миксоплоидии клеточных популяций в апозиготических потомствах гаплоидных растений сахарной свёклы, Юданова С. С. (2013)
Мамалига В. С. - Аналіз успадкування деяких кількісних ознак гороху посівного, Кондратенко М. І., Бугайов В. Д., Янчук В. І. (2013)
Михайлова М. Е. - Характеристика генетической структуры селекционного поголовья крупного рогатого скота голштинской и белорусской черно-пестрой пород по гену пролактина (bPRL), Белая Е. В., Тиханович Н. И., Хотляник Н. В. (2013)
Моцный И. И. - Влияние факторов андрогенеза in vitro на признаки удвоенных гаплоидов пшеницы, Кульбида М. П., Замбриборщ И. С., Лобанова Е. И., Чеботарь Г. А., Чеботарь С. В., Бойко М. С. (2013)
Новикова Т. Н. - Климатипы сосны обыкновенной из южных районов Сибири в географических культурах в Западном Забайкалье (2013)
Подоба Б. Є. - Характеристика великої рогатої худоби сірої української породи за еритроцитарними антигенами, Гузєв І. В., Сидоренко О. В., Гузєєв Ю. В. (2013)
Подоба Ю. В. - Дослідження великої рогатої худоби червоної польської породи за генами капа-казеїну (CSN3) та бета-лактоглобуліну (BLG), Ящук Т. С., Добрянська М. Л., Березовський О. В., Джус П. П., Копилов К. В., Копилова К. В., Сидоренко О. В. (2013)
Рубан С. Ю. - Моніторинг інбридингу серед голштинських бугаїв в Україні, Бірюкова О. Д., Басовський Д. М. (2013)
Салогуб А. М. - Сучасний стан та перспектива селекції генофондного стада лебединської породи, Хмельничий Л. М. (2013)
Сергеев Е. Г. - Стимулирование воспроизводительной способности молодых самок соболей фермерских популяций, Сафронова Л. Д. (2013)
Сиволап Ю. М. - Эволюция генома и маркерная селекция растений (2013)
Сидорчук В. И. - О влиянии эдафических факторов на селекционный процесс (из истории селекции вики яровой на Белоцерковской опытно-селекционной станции), Кулик Л. А. (2013)
Сірацький Й. З. - Показники спермопродуктивності та морфо-фізіологічні параметри сперми бугаїв голштинської породи, Бойко О. В., Кузебний С. В., Федорович В. В. (2013)
Супрун С. М. - Витаминно-протеиновый продукт на основе селекционированных штаммов грибов: характеристика и применение, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Cтепаненко С. П., Лясота В. П., Сидниченко И. В., Кучмеровская Т. М. (2013)
Тимина О. О. - Направления и результаты селекции овощного перца для условий Приднестровья и российской федерации, Тимин О. Ю., Томлекова Н., Валчев Н. Ю. (2013)
Хлебников В. Ф. - Флуктуация массы семени Cucurbita pepo var. giramontia Duch. в зависимости от генотипа и погодных условий года репродукции, Смурова Н. В. (2013)
Юданова С. С. - Хозяйственная продуктивность дигаплоидов и удвоенных гаплоидов у сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), Мелентьева С. А., Малецкая Е. И., Татур И. С., Малецкий С. И. (2013)
Агджоян А. Т. - Следы древних миграций в генофонде крымских и казанских татар: анализ полиморфизма Y-хромосомы, Утевская О. М., Схаляхо Р. А., Дибирова Х. Д., Почешхова Э. А., Юсупов Ю. М., Мансуров Р. И., Наумова Е. А., Атраментова Л. А., Балановская Е. В. (2013)
Атраментова Л. А. - Значение однонуклеотидного полиморфизма +276G/Т гена адипонектина (ADIPOQ) в формировании риска cахарного диабета 2 типа, Горшунская М. Ю., Караченцев Ю. И., Кравчун Н. А., Тыжненко Т. В., Почерняев А. К., Опалейко Ю. А., Полторак В. В. (2013)
Ацаева М. М. - Иммунофлуоресцентный анализ нарушений в структуре синаптонемных комплексов, вызванных ксенобиотиками в сперматоцитах мыши, Коломиец О. Л. (2013)
Батурина О. А. - Сравнительный анализ спектра мутаций гена фенилаланингидроксилазы в Новосибирской и Кемеровской областях, Тупикин А. Е., Бондарь А. А., Морозов И. В. (2013)
Геник-Березовська С. О. - Оцінка ризику виникнення природжених вад розвитку серед новонароджених Львівської області за період 2002-2012 років (2013)
Горпинченко М. Ю. - Миграционная структура населения Валковского района Харьковской области по данным о квазигенетических маркёрах, Утевская О. М., Атраментова Л. А. (2013)
Дибков М. В. - Молекулярно-генетичні методи в діагностиці гострих лейкемій, Завелевич М. П., Глузман Д. Ф., Поліщук Л. О., Малюта С. С., Телегеєв Г. Д. (2013)
Зуева М. И. - Однонуклеотидный и инсерционно-делеционный полиморфизм гена FLG человека при кожных заболеваниях, Парфёнова Д. О., Атраментова Л. А. (2013)
Карпова І. С. - Лектин Phaseolus vulgaris (PHA) як потенційний модулятор захисних та репаративних процесів в клітині, Лило В. В., Коцаренко К. В., Рубан Т. П., Мацевич Л. Л. Лукаш Л. Л. (2013)
Комиссарова С. М. - Индивидуализации лечения блокаторами рецепторов ангиотензина II больных гипертрофической кардиомиопатией, Чакова Н. Н., Крупнова Э. В., Михаленко Е. П., Чеботарева Н. В., Ниязова С. С. (2013)
Кушнірук В. О. - Морфологічні та ростові особливості нової лінії клітин людини 4BL, Рубан Т. П., Лукаш Л. Л. (2013)
Макух Г. В. - Розробка підходів для характеристики сегрегаційної складової генетичного тягаря у людини, Гнатейко О. З. (2013)
Неумержицька Л. В. - Оцінка хромосомних порушень в соматичних клітинах хворих на рак щитоподібної залози, що постраждали від Чорнобильської аварії, Клименко С. В., Коваль Г. М., Вербиленко Р. М., Шкарупа В. Н. (2013)
Рымарь С. Е. - Инкапсулированные генетически модифицированные клетки СНО-К1 как источник рекомбинантного FGF2 человека, Рачкевич Н. О., Кулачко А. В., Рубан Т. А., Кордюм В. А. (2013)
Сосніна К. О. - Дослідження поліморфізму інсерція/делеція 14 п.н. гена некласичного антигена HLA-G при навиковому невиношуванні вагітності нез’ясованого ґенезу (2013)
Тиркус М. Я. - Частота мутації CCR2-64I гена хімокінового рецептора CCR2, що асоціюється з уповільненням прогресування СНІДу серед жителів західного регіону України (2013)
Утевская О. М. - Сходство украинских популяций из различных территориальных подразделений по маркерам Y-хромосомы, Агджоян А. Т., Пшеничнов А. С., Дибирова Х. Д., Чухряева М. И., Атраментова Л. А., Балановская Е.В., Балановский О. П. (2013)
Федота А. М. - Анализ динамики генетико-демографических параметров (численности и половозрастных характеристик населения) малых городов и сел Восточной Украины (2013)
Федота А. М. - Анализ ассоциаций полиморфных вариантов гена MTHFR с онкопатологиями у пробандов с псориазом и их родственников, Беляева Л. В., Солодянкин А. С., Адмакина А. В. (2013)
Шеметун Е. В. - Радиопротекторный эффект комплексного витаминного препарата "Веторон" в культуре лимфоцитов периферической крови человека, Талан О. А., Пилинская М. А. (2013)
Ковалёв Д. М. - Международная научно-практическая конференция "Сейсмо-2013" (2013)
Мармалевский Н. Я. - Миграция дуплексных волн и приближение уголковых отражателей, Костюкевич А. С., Дуброва Г. Б. (2013)
Роганов Ю. В. - Низкочастотная дисперсия скоростей и коэффициент отражения в периодической слабоконтрастной среде, Стовас А. (2013)
Роман В. И. - Интенсивная сейсморазведка, Закариєв Ю. Ш., Рябошапко С. М., Гринь Д. Н., Мукоед Н. И. (2013)
Мендрий Я. В. - Атрибутный анализ сейсмических данных при картировании зон трещиноватости (2013)
Кузин А. М. - Физическое моделирование рассеянных волн в интерпретации сейсмических данных (2013)
Шехтман Г. А. - Методика изучения околоскважинного пространства методом вертикального сейсмического профилирования в сложно построенных средах, Жуков А. П. (2013)
Кузин А. М. - О природе вертикальных зон интенсивной сейсмической записи (2013)
Иванченков В. П. - Фазочастотные методы анализа сейсмических сигналов и их применение в задачах прогноза геологического разреза, Кочегуров А. И., Орлов О. В. (2013)
Кулинич М. С. - Сравнительный анализ данных сейсморазведки и метода спонтанной электромагнитной эмиссии Земли, Захаров И. Г. (2013)
Красножон М. Д. - Комплексна інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин і сейсморозвідки з використанням технології "Геопошук”, Ручко В. О., Ручко К. О. (2013)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения промышленных скоплений газоконденсата в пределах Украинского кристаллического щита, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Шуст Д. Р. (2013)
Юдин В. В. - Угловые несогласия в обнажениях Крыма и сейсмических разрезах (2013)
Стефанов Ю. П. - Численное исследование структуры нарушений в осадочном слое при сдвиге блоков фундамента, Бакеев Р. А., Гогоненков Г. Н., Тимурзиєв А. И. (2013)
Архипов А. И. - Результаты исследований нефтегазоперспективности Кадницкой площади Днепровско-Донецкой впадины сейсморазведкой, Есипович С. М., Семёнова С. Г., Рыбак Е. А. (2013)
Зур’ян О. В. - Международная научно-практическая конференция "Перспективы использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в Украине" (REU 2013) (2013)
Гошовський С. В. - Ґрунтові теплообмінники для геотермальних систем теплопостачання – оптимальні характеристики та конструкції, Зур’ян О. В. (2013)
Пам’яті Георгія Борисовича Сергія (2013)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2013 рік (2013)
Прімєрова О. К. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення, Васильчик А. В. (2013)
Строкаченко О. І. - Визначення структури реєстру статистичних одиниць для формування інформаційної системи енергетичної статистики (2013)
Шмиголь Н. М. - Експортне мито в Україні. Причини використання та наслідки, Антонюк А. А., Анікєєва Д. О. (2013)
Іляш Н. І. - Методологічні аспекти дослідження економічної безпеки реального сектора економіки України (2013)
Кобець С. П. - Світовий та вітчизняний досвід антимонопольного законодавства (2013)
Скірка Н. Я. - Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання (2013)
Чорновіл О. В. - Сучасні проблеми розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Гудзь П. В. - Аналіз підходів до економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу Запорізького регіону, Мовіли Д. В. (2013)
Дикан М. І. - Інтеграція соціально орієнтованого інвестиційного менеджменту в систему управління промисловим підприємством (2013)
Діденко А. В. - Концептуальні положення моделювання соціально-економічної ефективності системи оподаткування в туризмі (2013)
Дмитрук О. В. - Структура маркетингу – резерв підвищення ефективності діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери (2013)
Жикаляк М. В. - Світовий досвід державного регулювання гірничої промисловості (2013)
Карапейчик І. М. - Кількісний аналіз потенційної функції підприємства з урахуванням комплексної дії ендогенних і екзогенних факторів (2013)
Кіктенко З. П. - Відповідність запорізьких готелів міжнародним стандартам за рахунок інвестиційної привабливості, Купа І. В. (2013)
Клименко О. В. - Удосконалення методичних основ управління дебіторською заборгованістю в рамках кредитної політики підприємства (2013)
Пивоваров М. Г. - Дослідження розпізнання неліквідних запасів підприємства і шляхи їх скорочення, Хижняк О. С. (2013)
Карась О. М. - Власні торгові марки та можливість їх створення в споживчій кооперації (2013)
Труш І. Є. - Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки (2013)
Березіна Л. М. - Роль місцевих ринків у розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК (2013)
Сачовський І. М. - До особливостей сільськогосподарського виробництва в Тернопільській області (2013)
Чехова І. В. - Розвиток вітчизняного ринку банківських кредитних ресурсів (2013)
Авксентьєв М. Ю. - Характеристика процесу фінансування вищої освіти в Україні (2013)
Косова Т. Д. - Рейтингове оцінювання інститутів спільного інвестування, Соломіна Г. В. (2013)
До уваги авторів (2013)
Максимчук В. Ф. - Електрифікація, як все починалось…, Лагута І. І., Сиченко В. Г. (2011)
Афанасов А. М. - Определение расхода электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаниях тяговых электрических машин (2011)
Бялонь А. - Problems of electromagnetic compatibility control command devices and rolling stock (2011)
Бондар І. Л. - Фізичне моделювання електричних, теплових і механічних процесів у малогабаритному струмообмежувальному реакторі, Перетятько Т. С. (2011)
Бондар О. І. - Розвиток методики визначення електричних показників якості покриттів в ресурсозберігаючих установках імпульсного електролітичного відновлення деталей електрорухомого складу залізниць (2011)
Власьєвський С. В. - Повышение эффективности работы электровоза переменного тока с плавным регулированием напряжения в режимах тяги и рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Е. В., Фокін Д. С. (2011)
Воронов М. М. - Дослідження можливості використання технічних заходів, що підвищують надійність тягових агрегатів, Ляшук В. М. (2011)
Куделька О. В. - Модернізація фідерної автоматики на тяговій підстанції постійного струму, Ляшук В. М. (2011)
Кузнецов В. Г. - Аналіз динаміки зміни "умовних" втрат електричної енергії в тяговій мережі, Кирилюк Т. І., Сергатий Ю. М. (2011)
Лагута І. І. - Впровадження інформаційних технологій у господарствах електропостачання залізниць України, Лагута А. Л. (2011)
Матусевич О. О. - Методологічні концепції удосконалення системи керування тягового електропостачання залізниць (2011)
Міщенко Т. М. - Перехідні процеси в електротяговій мережі змінного струму при вмиканні силового трансформатора електровоза ДС3 у режимі холостого ходу (2011)
Михаліченко П. Є. - Релейний мікропроцесорний захист системи тягового електропостачання, оснований на новій ознаці. Схемне рішення, Костін М. О. (2011)
Шевельов Д. А. - Дослідження протикорозійного захисту підземних металевих споруд на електролітичній моделі, Дьяков В. О. (2011)
Балійчук О. Ю. - Моделювання роботи статичного перетворювача тягової передачі електровозу (2011)
Бондаренко Ю. С. - Можливість реалізації активної фільтрації перешкод тягового струму у колах СЦБ та зв’язку електрифікованих залізниць (2011)
Краснов Р. В. - Дослідження впливу пуску та роботи електродвигуна (ДК-409) компресора (ЭК-7Б) при номінальних параметрах на нагрівання ізоляції якоря, Шаповалов А. В. (2011)
Рогатюк О. В. - Теоретико-методологічні основи інституціональних перетворень у національній економіці (2013)
Сіра Е. О. - Інвестиції в основний капітал як чинник економічного зростання (2013)
Шевчук С. В. - Інверсія інноваційного розвитку промислового комплексу України (2013)
Жикаляк М. В. - Вплив податків на гірничу ренту на інвестиції, інновації та прийняття ризику (2013)
Мартинюк Н. І. - Зміцнення інституційної спроможності єврорегіонів та інших суб’єктів транскордонного співробітництва (2013)
Мішин Ю. Р. - Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства (2013)
Пуліна Т. В. - Визначення потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону (2013)
Чорновіл О. В. - Економічні моделі управління національними системами охорони здоров’я (2013)
Ащаулов В. В. - Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням його корпоративної місії (2013)
Булеев И. П. - Выбор и обоснование подходов к оценке стоимости бизнеса: теория и практика, Фирсов А. В. (2013)
Закаблук Г. О. - Удосконалення управління кадровим потенціалом підприємства (2013)
Лисенко А. М. - Особливості складання фінансової звітності з 2013 року та їх вплив на формування алгоритму розрахунку основних показників, що застосовуються у процесі аналізу фінансового стану підприємства (2013)
Порохня В. М. - Концептуальні основи оцінювання та збільшення ринкової вартості підприємства, Бирський В. В., Жулід А. Є. (2013)
Салькова І. Ю. - Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості (2013)
Сахно А. А. - Мотиваційна гнучкість у функціонуванні підприємств (2013)
Шахно А. Ю. - Економічна діагностика конкурентних переваг як засіб посилення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шмиголь Н. М. - Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання, Кормишова А. І., Антонюк А. А. (2013)
Даналакі В. В. - Управління персоналом комерційного банку в сучасних умовах (2013)
Негода О. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового сектору Запорізької області (2013)
Поляк М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні (2013)
Сачовський І. М. - До характеристики основних показників виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Тернопільської області (2013)
Вербицкая Н. О. - Теоретические аспекты мотивации и стимулирования труда (2013)
Галабурдо Н. О. - Затратный метод ценообразования: быть или не быть в условиях либерализации цен (2013)
Зенюк Л. А. - Гуру менеджмента качества (2013)
Иванов Е. А. - Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия (2013)
Иванова Ю. В. - Современное состояние и проблемы развития делового туризма в Республике Беларусь (2013)
Масленкова Е. В. - Внешняя трудовая миграция в республике Беларусь: современные тенденции и пути регулирования (2013)
Никитина Э. И. - Факторы развития экспортного потенциала промышленного предприятия (2013)
Хлюст Л. П. - Теоретические подходы к оценке эффективности рекламной деятельности туристического предприятия (2013)
Андрієнко П. Д. - Дослідження реостатно-рекуперативного гальмування у системі імпульсного регулювання серієсного електродвигуна, Шило С. І., Каплієнко О. О., Шевченко Н. М. (2011)
Бабяк М. О. - Дослідження зносу накладок струмоприймачів електрорухомого складу постійного струму, Недужа Л. О., Котик В. Я. (2011)
Бадер М. П. - Электромагнитные процессы в многопроводных линиях тягового электроснабжения (2011)
Бялонь А. - Methodology and problems during testing electromagnetic compatibility of rolling stock, Длужневський А., Джон Л. (2011)
Бондар І. Л. - Ефективність компенсації реактивної потужності на ділянці електричної тяги змінного струму, Кагляк Г. В., Крушельницька Ю. С. (2011)
Влас’євський С. В. - Снижение свободных колебаний напряжения в контактной сети при работе электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Е. В. (2011)
Войтиков Д. В. - К вопросу об интеграции технологий экспертной системы задачи текущего контроля состояния схемы секциони-рования контактной сети в АРМе участкового энергодиспетчера, Іванов В. В. (2011)
Босий Д. О. - Визначення траєкторії розташування контактного проводу для фізичної моделі взаємодії контактної підвіски зі струмоприймачем електрорухомого складу, Мандич В. Г. (2011)
Данилов О. А. - Реалізація двозонного захисту фідерів тягових підстанцій постійного струму 3,3 кВ на мікропроцесорному комплекті, Рябокінь Б. А. (2011)
Костін М. О. - Вплив рекуперації та вибігу електрорухомого складу на його енергетичні показники, Саблін О. І., Нікітенко А. В. (2011)
Костін М. О. - Енергетичні характеристики і показники електротягових мереж системи постійного струму, Петров А. В. (2011)
Кузнецов В. Г. - Исследование зависимости потерь мощности в тяговой сети от показателей неравномерности потока поездов, Калашников К. А. (2011)
Максимець С. М. - Діяльність залізниць як учасників оптового ринку електроенергії України, Лагута А. Л. (2011)
Петров А. В. - Обґрунтування і методика визначення форми та параметрів струму компенсую чого пристрою тягових мереж, Костін М. О. (2011)
Полях О. М. - Визначення низькоомної опори контактної мережі об’єднаних груповим заземленням без від’єднання (2011)
Саблін О. І. - Рациональное регулирование установ-ленной мощности тягового средства в процессе движения, Бондар О. І. (2011)
Сидоров О. О. - Прогнозирование ресурса контактных пар устройств токосъема монорельсового транспорта, Ступаков С. А., Філіпов В. М. (2011)
Шкрабець Ф. П. - Разработка метода контроля параметров изоляции для использования в устройствах защиты от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ сетевых районов электроснабжения, Остапчук О. В. (2011)
Ступаков С. А. - Моделирование изнашивания контактных пар устройств токосъема электрического транспорта, Філіпов В. М., Охріменко Т. В. (2011)
Катков О. С. - Моделювання несиметричних режимів роботи компенсаторів реактивної потужності у середовищі Simulink пакету Matlab, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2011)
Максимчук В. Ф. - Электрификация железных дорог Украины: экономика, перспективы (2012)
Бадер М. П. - Электромагнитная совместимость электрооборудования сверхпроводникового и традиционного исполнения в системе тягового электроснабжения (2012)
Большаков Ю. Л. - Сравнительный анализ конструкций полозов токоприемников электроподвижного состава отечественного и зарубежного производства, Гершман И. С., Сиченко В. Г. (2012)
Афанасов А. М. - Выбор типовых параметров источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин с механическим способом компенсации потерь холостого хода (2012)
Бондар О. І. - Математичне моделювання електроенергетичних комплексів електролітичного осадження металів: сучасний стан та перспективи розвитку, Бондар І. Л., Кузічева О. В. (2012)
Бялонь А. - Исследование затуханий перенапряжений в контактной сети 3 кВ постоянного тока, Фурман Ю. (2012)
Бялонь А. - Испытания перенапряжений в контактной сети на лабораторной модели, Фурман Ю. (2012)
Влас’євський С. В. - Снижение коэффициента искажения синусоидальности напряжения контактной сети при работе электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения, Скорик В. Г., Буняєва Є. В. (2012)
Гетьман Г. К. - Определения критических весовых норм для электровозов производства ООО "Уральские локомотивы" на Львовской ж.д., Арпуль С. В., Демчук Р. Н., Забарило Д. А. (2012)
Денисюк С. П. - Особливості оцінки стійкості, надійності живлення та рівня ЕМС в системах живлення електрифікованого транспорту, Дерев’янко Д. Г., Мирошниченко В. В. (2012)
Жарков Ю. І. - Возможность бесконтактной регистрации и моделирование опасных режимов напряжений на изолирующих рабочих площадках ремонтных дрезин, Семенов Ю. Г., Фігурнов Є. П. (2012)
Коваленко В. В. - Прогнозування експлуатаційних характеристик напайок головних контролерів для електровозів різних українських виробників, Горобець В. Л., Устименко А. П. (2012)
Лагута І. І. - Сферы и направления инновационной деятельности хозяйства электрификации и электроснабжения Укрзализныци на ближайшие годы (2012)
Лі В. Н. - Определение качества изготовления угольных вставок токоприемников, Матицин Е. В. (2012)
Полях О. М. - Прилад діагностики опор (2012)
Саєнко Ю. Л. - Зниження рівнів гармонічних спотворень в електричних мережах з джерелами інтергармонік, Бараненко Т. К., Бараненко Є. В. (2012)
Сидоров О. А. - Особенности применения универсального измерительного токоприемника для иссле-дования системы токосъема на электриче-ских железных дорогах, Смердін А. Н., Ємельянов М. В. (2012)
Агаршева Л. А. - Организация системы мониторинга и диагностики устройств электроснабжения на базе цифровой микропроцессорной системы телемеханики АМТ, Невдачин І. В. (2012)
Сиченко В. Г. - Кафедра електропостачання залізниць – інноваційний поступ (2012)
Бялонь А. - Methodology and problems during testing electromagnetic compatibility of rolling stock, Длужневський А., Джон Л. (2012)
Бадер М. П. - Комплексное решение проблемы однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной и резонансно-заземленной нейтралью (2012)
Денисюк С. П. - Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на електромережу та особливості побудови віртуальних електростанцій, Базюк Т. М. (2012)
Дьяков В. О. - Противокоррозионная защита смежных сооружений (2012)
Саєнко Ю. Л. - Ефективність застосування антирезонансних трансформаторів напруги контролю ізоляції в мережах з ізольованою нейтраллю, Попов А. С. (2012)
Бялонь А. - Применение симулятора системы ERTMS для энергоэффективного ведения поезда, Градовський П., Григлас М. (2012)
Овчаренко А. Д. - Концепція динамічного щита телесигналізації, Матусевич О. О. (2012)
Рейх О. М. - Аналіз методів та засобів діагностування для оцінки стану ізоляторів контактної мережі, Сиченко В. Г., Кім Є. Д. (2012)
Гончаров К. В. - Удосконалення методів обробки сигналів контролю рейкової лінії (2012)
Бабяк М. О. - Взаємодія електровозів постійного струму 2ЕС6 та 2ЕС10 з контактною мережею на Львівській залізниці при експлуатаційних випробовуваннях (2012)
Божко В. В. - Особливості прискореного руху на електрифікованих ділянках залізниць України, Гордієнко Д. О. (2012)
Лі В. М. - Проблемы эксплуатации несущего троса на контактной сети электрифицированных железных дорог Российской Федерации, Бобишев Г. Е. (2012)
Громашова Ю. А. - Электрификация участка ДВЖД Волочаевка II – Комсомольск-на-Амуре-Ванино (Токи) (2012)
Шеремет О. П. - Усовершенствование технологий и материалов при производстве арматуры контактной сети (2012)
Пам’яті енергетика. В. І. Білозер (1939-2012) (2012)
Туманов В. А. - Сучасний вітчизняний фітозасіб з трави вівса посівного (Avena sativa L.): фармакологічні властивості та клінічна ефективність (огляд літератури та матеріали власних досліджень), Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Періщева В. О. (2012)
Добровольний О. О. - Нові препарати валеріани - Валеріка, Валевігран, Меновален та Тривалумен, Шаламай А. С., Войтенко Г. М. (2012)
Волошин О. І. - Імбир: джерело рослинних ліків багатосторонньої та поліорганної дії (огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2012)
Гарник Т. П. - Оцінка ефективності препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку гепар-ПОС у комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура та ожирінням, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Гарник К. В. (2012)
Яремчук І. А. - Особливості корекції психосоматичного стану у хворих на синдром подразненого кишечнику, зайнятих інтелектуальною працею, Бака О. М., Прохоренко О. К., Тараненко Н. Б. (2012)
Васюк В. Л. - Особливості терапевтичної дії екстракту гортензії у хворих на хронічний некам'яний холецистит у поєднанні із сечокислим діатезом (2012)
Панова О. М. - Урикозурична активність і вплив на видільну функцію нирок водних екстрактів плодів аронії, горобини та черемхи, Штриголь С. Ю., Криворучко О. В. (2012)
Попова О. М. - Рослини та препарати на їх основі в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Повідомлення 1. Лікарські засоби на основі Serenoa repens, Cucurbita pepo, Urtica dioica в якості моно- та комбінованих лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Литвиненко В. І. (2012)
Макаренко О. М. - Фармакологічна дія вищих грибів на пухлини, сформовані з різних зародкових листків, Сухомлин М. М., Позур В. В., Гура В. А., Довгий Р. С. (2012)
Ткачишин В. С. - Застосування комбінованого хондропротектора "Артритозамін" в лікуванні неврологічних проявів остеохондрозу хребта, Сова С. Г. (2012)
Лоскутова І. В. - Ефективність алфагіну в комплексній реабілітації хворих на червоний плоский лишай слизових оболонок ротової порожнини, Ульянов О. В. (2012)
Мірошниченко Н. В. - Використання біорезонансної діагностики у практиці лікаря, Кривошеєва І. М., Горова Е. В., Шереметьєва А. В., Павлусенко І. І., Яцкова Л. П. (2012)
Литвиненко В. І. - Основні тенденції у створенні лікарських засобів на основі сполук з рослин, Попова Т. П., Діхтярьов С. І., Попова Н. В., Маслова Н. Ф. (2012)
Рубан О. А. - Перспективи створення нових оригінальних препаратів на основі субстанцій рослинного походження, Малиновська С. А., Аль-Товайті Мурад, Мазурець С. І. (2012)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин у листі смородини червоної Ribes rubrum L. в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Кириченко Г. М. (2012)
Шульга Л. І. - Жирнокислотний склад лікарських рослинних зборів, Журавель І. О., Безценна Т. С. (2012)
Коновалова О. Ю. - Дослідження жирно кислотного складу плодів кизилу, Ковальський О. В., Джан Т. В., Мітченко Ф. А. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення вуглеводних фракцій мальви лісової, Онищенко У. Є. (2012)
Махиня Л. М. - Морфолого-анатомічні особливості Bidens cernua L. у долині середнього Дніпра, Ковальська Н. П., Струменська О. М., Середа П. І. (2012)
Сіра Л. М. - Вивчення макро- та мікроскопічних ознак суцвіть і суплідь Xanthium strumarium L., Владимирова І. М. (2012)
Чолак І. С. - Мікроскопічне дослідження пуп'янків софори японської, Ковальська Н. П. (2012)
Бурлака І. С. - Вивчення морфологічних та анатомічних ознак трави куничника звичайного, Кисличенко В. С. (2012)
Громовик Б. П. - Порівняльний аналіз відношення відвідувачів аптек до застосування ліків рослинного походження, Попович В. П., Парамон О. В. (2012)
Арпуль С. В. - Визначення сили тяги пасажирського електровоза при вирішенні задач тягового забезпечення (2013)
Афанасов А. М. - Повышение энергетической эффективности испытаний на нагрев тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта (2013)
Большаков Ю. Л. - Перспективные направления создания современных углеродных материалов для вставок токоприемников электротранспорта, Гершман І. С., Сиченко В. Г. (2013)
Вісін М. Г. - Аналіз силових схем з використанням високочастотного трансформатора для живлення асинхронних тягових двигунів електрорухомого складу, Забарило Д. О. (2013)
Гетьман Г. К. - Еще раз об определении экономии электроэнергии на тягу за счет частичного отключения тяговых двигателей электроподвижного состава, Васильев В. Е. (2013)
Коваль В. А. - Результати стендових досліджень ковзних контактів міського електротранспорту (2013)
Сидоров О. А. - Оценка показателей надежности токоприемника скоростного электроподвижного состава, Свєшніков В. В., Сосновський С. Ю. (2013)
Сидоров О. О. - К вопросу о построении математической модели изнашивания элементов контактных пар токосъемных устройств, Ступаков С. А., Фiлiппов В. М., Орлов О. А., Москалюк Б. М. (2013)
Трошин І. А. - Анализ методов и средств диагностирования коммутации электрических двигателей постоянного тока (2013)
Бялонь А. - Генерация радиопомех на стыке пантограф – контактный провод, Длужневський А., Казимірчак А., Ласковський М. (2013)
Баранюк Р. А. - Розрахунок перехідних електромагнітних та теплових процесів в перетворювачах електроенергії, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2013)
Закарюкин В. П. - Учет стационарных нагрузок при моделировании режимов систем тягового электроснабжения железных дорог переменного тока, Крюков А. В., Ле Конг Зань (2013)
Кузнецов В. Г. - Automated workstation for calculating rational mode of traction power supply systems (2013)
Лукасік Є. - Эксплуатационные испытания рельсового соединителя нового типа, Сурма Ш. (2013)
Максимчук В. Ф. - Стратегічні задачі та пріоритети розвитку господарства електрифікації та електропостачання (2013)
Михаліченко П. Є. - Електромагнітні процеси в системі електричної тяги постійного струму при перекритті чи пробої дахового ізолятора електровоза, Костін М. О. (2013)
Сурма Ш. - Мониторинг контактной сети, Лукасік Є. (2013)
Бардушко В. Д. - Параметрический синтез системы параллельных емкостных компенсирующих устройств в тяговой сети в современных условиях (2013)
Бялонь А. - Определение расстояния между варисторными ограничителями перенапряжений для контактной сети 3 кВ постоянного тока в лабораторных условиях, Фурман Ю. (2013)
Галкін О. Г. - Применение параметрической модели отказов элементов контактной сети для прогнозирования их жизненного цикла, Ковальов О. А. (2013)
Закарюкін В. П. - Анализ схем симметрирования на тяговых подстанциях железных дорог переменного тока, Крюков А. В., Іванова К. С. (2013)
Кім Е. Д. - Оптимизация электрического поля высоковольтного полимерного проходного изолятора (2013)
Михаліченко П. Є. - Вплив режиму короткого замикання в тяговій мережі постійного струму на перепал контактного проводу (2013)
Катков О. С. - Аналіз впливу ступеня заряду ємностей компенсатора реактивної потужності на характеристики електроенергії у споживача, Тодоренко В. А., Тюрютіков О. І. (2013)
Кузнецов В. В. - Синтез динамической электромагнитной модели асинхронного двигателя, работающего в сетях с некачественной электроэнергией, Николенко А. В. (2013)
Сиченко В. Г. - Voltage quality on traction load buses of DC substations (2013)
Тодоренко В. А. - Дослідження електромагнітних процесів в паралельному ВЧ компенсаторі реактивної потужності в середовищі TСAD 6.2, Василенко С. К. (2013)
Кузнецов В. Г. - Управління транспортним потоком для зменшення експлуатаційних витрат електрифікованих залізниць, Босий Д. О., Калашников К. О. (2013)
Галкін О. Г. - Контроль и диагностика изоляторов линий электропередач, Несенюк Т. А. (2013)
Гнидюк А. Ф. - Принципы моделирования тепловых режимов работы трансформатора (2013)
Ляшук В. М. - Дослідження методів діагностування міжвиткової ізоляції в обмотках тягових сухих трансформаторів, Дем’янюк І. В. (2013)
Зінов'єв Г. С. - Сравнительный анализ высоковольтных преобразователей перспективных электровозов постоянного тока, Роженцева А. В., Суслова А. С. (2013)
Мельниченко О. В. - Аварийные процессы на первой зоне регулирования напряжения преобразователя электровоза переменного тока и обеспечение его работоспособности, Власьєвський С. В. (2013)
Сидоров О. О. - Применения CFD-метода для определения аэродинамических сил токоприемника и его аэродинамического устройства, Смердін А. М., Чепурко О. Є. (2013)
Гарник Т. П. - Ефективність фітотерапії в лікуванні хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно-патогенними мікроорганізмами, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2012)
Гарник Т. П. - Показники системи глутатіону у хворих на синдром подразненого кишечнику з переважанням обстипації при застосуванні фітозасобу з насіння подорожника овального (Plantago ovata), Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Гарник К. В., Петріщева В. О. (2012)
Рендюк Т. Д. - Збір для лікування хронічного пієлонефриту. Результати клінічного застосування, Пронченко Г. Є., Дьяконов В. П. (2012)
Мирзабаєва Н. А. - Специфічність клінічних проявів дуоденогастрального рефлюксу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння, Гарник Т. П. (2012)
Любчик В. М. - Клінічне застосування ефірних олій рослин для аерофітотерапії на санаторному етапі реабілітації, Мірошніченко Н. В., Голубова Т. Ф. (2012)
Козир В. А. - Динаміка рівня ліпідів крові щурів з експериментальною гіперліпідемією при курсовому призначенні екстракту конюшини лучної (2012)
Харченко Н. В. - Особливості харчування людей похилого віку, Анохіна Г. А., Якубовська І. В., Бурмак Ю. Г. (2012)
Рендюк Т. Д. - Мінеральні речовини у складі біологічно активних добавок до їжі. Особливості застосування в медицині, Анохіна Г. А. (2012)
Харченко В. В. - Дозовані аеробні фізичні навантаження в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із гіпертонічною хворобою (2012)
Макаренко О. М. - Хімічний склад cordyceps sinensis і особливості впливу окремих його речовин на імунну систему ссавців в умовах пухлинного росту, Рудик М. П., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2012)
Попова Н. В. - Рослини та препарати на їх основі в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Повідомлення 2. Лікарські засоби на основі Pygeum africanum, Orchis masculo, Xanthium strumarium та ін. в якості моно- та комбінованих лікарських засобів. (Огляд літератури), Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Литвиненко В. І. (2012)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин у листі шовковиці morus alba L. в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Мітченко Ф. А., Осауленко В. М. (2012)
Маційчук О. П. - Дослідження складу жирних та органічних кислот коренів подорожника великого та подорожника ланцетолистого (2012)
Сіра Л. М. - Морфолого-анатомічне вивчення талому cetraria islandica (L.) ach., Владимирова І. М. (2012)
Ситар О. В. - Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Косян А. М., Новицька Н. В., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Боднар Л. М. - Запаси трави чистотілу звичайного (Chelidonium majus L.) в Закарпатській області (2012)
Лушпа І. В. - Дикорослі лікарські рослини південного узбережжя озера Іссик-куль і прилеглих територій (Киргизстан). Повідомлення І, Чурилов А. М. (2012)
Гударенко О. С. - Стан надання стаціонарзамінюючої медичної допомоги населенню похилого віку в умовах великого міста, Чайковська В. В. (2012)
Зволінська А. М. - Стан духовності, інтелекту та світогляду у студентів стоматологічного факультету КМУ УАНМ, Дорошенко С. І. (2012)
Туманов В. А. - Ефективність детоксикаційної терапії у хворих з цирозами печінки при застосуванні сучасного кремнеземного ентеросорбенту, Гарник Т. П., Фролов В. М., Соцька А. Я., Круглова О. В. (2012)
Гарник Т. П. - Ефективність препарату бурштинової кислоти в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику, Фролов В. М., Тєрьошин В. О., Круглова О. В., Гарник К. В., Петріщева В. О. (2012)
Штанова Л. Я. - Гастропротекторна дія корвітину проти ушкоджень слизової оболонки шлунку щурів, індукованих 80% етанолом, Говоруха Т. М., Вовкун Т. В., Барановський В. А., Бабан В. М., Янчук П. І., Весельський С. П., Гарник К. В. (2012)
Харченко В. В. - Особливості порушень ендотелію та структурно-функціонального стану еритроциту у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2012)
Якубова І. І. - Аналіз використання пробіотиків для профілактики карієсу зубів у дітей, Ісаєва Н. С., Острянко В. І., Капій Л. М., Шевченко Т. В. (2012)
Мощич О. П. - Застосування гомеопатичних лікарських засобів у терапії спортивної травми (2012)
Зінченко О. К. - Структура розподілу хворих на артеріальну гіпотонію за статтю та віком (2012)
Джан Т. В. - Унабі (Ziziрhus jujuba Mill)-перспективна лікарська рослина (Огляд літератури), Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Мітченко Ф. А. (2012)
Середа П. І. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідного комплексу Citrullus colocynthis (L) Shrad, Ламазян Г. Р., Асланян С. А., Алексанян С. Ю., Хачатурян Х. В. (2012)
Гергель Є. М. - Дослідження вмісту лектинів у листі рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae juss) (2012)
Гонтова Т. М. - Порівняльне вивчення анатомічної будови листків дев’яти видів родини пасльонові, Міщенко В. А., Прокопенко Ю. С. (2012)
Перепелиця О. О. - Оцінка поглинання флуоридів рослинами виду Plantago lanceolata L. (2012)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Південного Узбережжя озера Іссик-Куль і прилеглих територій (Киргизстан). Повідомлення II, Чурілов А. М. (2012)
Матеріали Форуму-виставки з міжнародною участю "Сучасні досягнення народної і нетрадиційної медицини" (2012)
Бикадоров В. І. - Оцінка ефективності застосування фітозасобів хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту в період медичної реабілітації (2012)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності фітозасобів з артишоку колючого хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Петріщева В. О. (2012)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності сучасних фітозасобів у медичній реабілітації хворих на рецидивуючу бешиху, Фролов В. М. (2012)
Тєрьошин В. О. - Ефективність фітопрепаратів з артишоку колючого у медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, Круглова О. В., Гарник К. В., Декалюк І. В. (2012)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації препарату природного походження нуклеїнату та фітозасобу артіхолу в медичній реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння, Шаповалова І. О. (2012)
Разумний Р. В. - Ефективність сучасного фітозасобу бронхипрету в медичній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію на тлі стеатозу печінки (2012)
Меньшова В. О. - Лікарські рослини в урбосередовищі, Березкіна В. І. (2012)
Штанова Л. Я. - Механізм гастропротекторної дії корвітину при ураженні слизової оболонки шлунку щура етанолом, Говоруха Т. М., Вовкун Т. В., Барановський В. А., Бабан В. М., Весельський С. П., Янчук П. І., Гарник К. В. (2012)
Вовкун Т. В. - Вплив корвітину на відновлення шлункової секреції, зміненої тривалим вживанням алкоголю, Грінченко О. А., Штанова Л. Я., Горенко З. А., Бабан В. М., Янчук П. І., Гарник Т. П. (2012)
Решетнік Є. М. - Вплив кверцетину на жовчносекреторну функцію печінки щурів різного віку, Косян А. М., Андрусь Є. В., Гончаренко О. М., Весельський С. П., Гарник Т. П. (2012)
Мірошніченко Н. В. - Аліментарна профілактика порушень адаптації і стресу, Горовая Е. В., Аверина А. В., Яцкова Л. П. (2012)
Коваленко О. Є. - Звіт про проведення  Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи", присвяченої пам’яті професора Є. Л. Мачарет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні" (4-5 жовтня 2012 р., м. Київ), Гарник Т. П. , Туманов В. А., Коркушко О. О. (2012)
Пересадін М. О. - Рецензія на енциклопедичний довідник "Лікарські рослини в народній та науковій медицині"-2-ге видання із доповненням / Романюк Б. П., Фролов В. М.,-Луганськ: СПД Резніков В. С., 202-356 с. (2012)
До ювілею професора В. І. Литвиненка (2012)
Пам’яті видатної людини. Валерій Митрофанович Фролов (2012)
Содержание (2013)
Марченко А. П. - Математическая модель процесса сгорания топлива в дизельном двигателе, Осетров А. А., Линьков О. Ю. (2013)
Корогодский В. А. - Организация рационального способа регулирования мощности в двигателе с искровым зажиганием (2013)
Кулманаков С. П. - Влияние состава альтернативных топлив на формирование индикаторного КПД дизеля, Кулманаков С. С., Лысенко А. В. (2013)
Сеначин А. П. - Моделирование явления стука перед фронтом пламени в двигателе с искровым зажиганием на основе детальной химической кинетики, Сеначин П. К. (2013)
Швець І. А. - Визначення вихідних параметрів газоповітряного потоку при русі через змішувальний пристрій (2013)
Ткач М. Р. - Характеристики экспериментальной системы конверсии биоэтанола ДВС 2Ч 7,2/6, Тимошевский Б. Г., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2013)
Алёхин С. А. - Анализ температурного состояния корпусов составных поршней двухтактных дизелей специального назначения, Лыков С. В., Пылёв В. А. (2013)
Тарасенко А. И. - Крутильные колебания разветвленного несимметричного пропульсивного судового дизельного комплекса (2013)
Лисовал А. А. - Моделирование внешних воздействий на связи электронного регулятора дизеля, Кострица С. В. (2013)
Хімченко А. В. - Зниження нерівномірності крутного моменту двигуна з відключенням циліндрів на режимах часткового навантаження, Мішин Д. Г., Бузов А. В. (2013)
Міщенко М. І. - Визначення механічних втрат у поршневому двигуні внутрішнього згоряння, Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М., Юрченко Ю. В., Супрун В. Л., Шляхов В. С. (2013)
Безюков О. К. - Совершенствование системы жидкостного охлаждения транспортных ДВС, Жуков В. А., Николенко Е. Н. (2013)
Прохоренко А. А. - Новационная конструкция глушителя шума выпуска тракторного дизеля, Парсаданов И. В., Самойленко Д. Е. (2013)
Белогуб А. В. - Модернизация поршневой группы дизеля K6S310DR, Пылев В. А., Бодяко А. М., Галагаев С. В., Бодяко А. А. (2013)
Samoilenko D. E. - New design of the tractor exhaust muffler based on Computational fluid dynamics analysis (2013)
Мешков Д. В. - Система охлаждения двигателя с электронным управлением, Горячий Я. В. (2013)
Осипов К. Н. - Расчет длительности впрыскивания топлива для снижения концентрации токсичных компонентов в продуктах сгорания дизелей, Первухина Е. Л., Рапацкий Ю. Л. (2013)
Парсаданов И. В. - Особенности внутрицилиндрового экологического катализа в ДВС, Рыкова И. В., Маклаков А. Н. (2013)
Кондратенко А. Н. - Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 1, Строков А. П., Карасиченко Н. М. (2013)
Поливянчук А. П. - Повышение точности гравиметрического метода измерений выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизеля, Львов С. А. (2013)
Шпаковский В. В. - Снижение коэффициента трения пары коленчатый вал - вкладыш двигателей магистральных тепловозов применением дискретного упрочнения и гальваноплазменной обработки, Кравченко С. А., Олейник А. К. (2013)
Таусенев Е. М. - Использование материала "Астратек металл" для теплоизоляции топливной аппаратуры дизеля, Свистула А. Е. (2013)
Богаевский А. Б. - Оценка возможности снижения расхода топлива дизель-генератора маневрового тепловоза за счет совершенствования управления, Борисенко А. Н., Войтенко М. С. (2013)
Вербовський В. С. - Дослідження системи передпускового розігріву газового двигуна на основі використання теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід, Грицук І. В., Адров Д. С., Краснокутська З. І. (2013)
Оксень Д. Е. - Исследование процесса формирования виброакустического поля в механизмах двигателя внутреннего сгорания, Оксень Е. И. (2013)
Головчук А. Ф. - Вільнопоршневий двигун-гідронасос (2013)
Белоусов Е. В. - Цикл Миллера и его реализация в судовых дизельных двигателях, Чернявский В. В. (2013)
Марченко А. П. - Профессор Грунауэр и его время, Белогуб А. В., Григорьев А. Л., Зарубина А. А., Иваницкая Е. П., Король С. А., Петров П. П., Ткачук Н. А., Седач В. В. (2013)
Памяти А. И. Крайнюка (2013)
Любич В. В. - Вміст білка в зерні спельтоїдних гібридів F3–5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. (2013)
Верещагін І. В. - Створення вихідного матеріалу ти особливості родинно-групового добору в селекції конопель на олійність, Вировець В. Г. (2013)
Москалець Т. З. - Спосіб вирощування та вплив сидератів із тритикале озимого на стан компонентів агроекосистем, Москалець В. В., Москалець В. В., Галінський Я. В. (2013)
Чередниченко В. М. - Вирощування капусти броколі у тунельних укриттях з укривним матеріалом плівка поліетиленова перфорована в умовах Лісостепу України (2013)
Гордієнко О. І. - Виявлення живих клітин E.coli при культивуванні на сконструйованому поживному індикаторному середовищі ВС (2013)
Колотвіна С. В. - Біотехнологія делікатесних м'ясних продуктів із свинини зі зниженим вмістом холестерину, Машенцева Н. Г., Мельничук С. Д., Баль-Прилипко Л. В. (2013)
Брошков М. М. - Трансплацентарна та колостральна передачі специфічних антитіл у собак (2013)
Кобиш А. І. - Вплив умов отримання сирого незбираного молока корів на його безпечність (2013)
Арнаута О. В. - Кислотно-основний баланс консервованої крові тварин за комбінованої дії низьких температур та підвищеного вмісту вуглекислого газу (2013)
Кривохижа Є. М. - Аналіз чинників, які спричиняють корозію металевих деталей доїльного устаткування та молочного інвентаря (2013)
Головко А. М. - Розробка засобу контролювання залишкових кількостей протимікробних препаратів в продукції тваринництва біологічним методом, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського