Коржов Г. - Теоретические контроверзы в интерпретации двойной идентичности и пути их эмпирической верификации (2017)
Паращевин М. - Влияние религиозности на распространенность ценности традиционализма (2017)
Дембицкий С. - Применение L-шкалы (MMPI) среди общей популяции в Украине: результаты и гипотезы (2017)
Батаева Е. - Мотив-анализ школьных учебников по литературе в контексте теории формирования достижительности, Макаренко Е., Полякова Ю. (2017)
Maksymenko O. - The influence of home environment on the characteristics and level of development of environmental consciousness in students (2017)
Yachna N. - Initial factors contributing to occupational mobility of Ukraine’s youth (2017)
Кравченко А. - Из истории советской социологии: концепция стимулирования труда И.М.Поповой (2017)
Круглый стол "Выборочные социологические исследования в Украине: история и современные проблемы. К 70-летию Николая Чурилова” (2017)
Чурилов Н. - Выборка в маркетинговых исследованиях (2017)
Молодикова И. - 25 лет спустя: между советским прошлым и неясным евразийским и европейским будущим, Мнацаканян Р. (2017)
Содежание (2017)
Нашему журналу — 20 лет! Слово главных редакторов (2017)
Черныш Н. - Социология сегодня: тенденции и перспективы развития (2017)
Макеев С. - Глобальный и локальный диалект нарратива о неравенстве, Ковалиско Н. (2017)
Злобина Е. - В цепях разочарований: современные тренды эмоциональных трансформаций в украинском обществе (2017)
Сокурянская Л. - Подростки в пограничном пространстве: ценностные ориентации и жизненные планы, Щудло С. (2017)
Резник В. - Позитивистское (мета)теоретизирование Дж. Г. Тернера: основания и наброски стратегии (2017)
Шульга Р. - Рядовой человек на культурном раздорожье (2017)
Дембицкий С. - Интегральный индекс социального самочувствия: альтернативный подход (2017)
Мельников А. - Социальная экзистенция как предмет социологического анализа (2017)
Кухта М. - Модели жизни и критерии эффективности жизненных стратегий (2017)
Hayoz N. - Political Friendship, Trust and Democracy: Some Lessons from Recent Theories on Political and Civic Friendship for the Analysis of Democracies and Autocracies (2017)
Chepurko G. - Insufficiently Competitive Population Groups in the Labour Market: The Risk of Unemployment, Novak I. (2017)
Сохань И. - Сбывшееся предсказанное (2017)
20 лет журналу "Социология: теория, методы, маркетинг": редакция, редколлегия и авторы научных публикаций (2017)
Круглый стол "К 26-й годовщине государственной независимости Украины: тенденции изменений общественного мнения" (2017)
Круглый стол "Социальная напряженность и протестная активность: взгляд социологов" (2017)
Памяти Андрея Николаевича Алексеева (2017)
Contents (2018)
Tukaiev S. - Shifts in the Autonomic Nervous System Defined by the Valence of TV News, Havrylets Y., Rizun V., Khylko M., Zyma I., Makarchuk M., Reshetnik E., Kravchenko V., Dolgova O., Seleznov I. (2018)
Alex Eloho Umuerri - Utilisation of Uses and Gratifications Theory and Newspapers by Citizens for Political Information Purposes (2018)
Fiialka S. - Predatory Journals as a Threat to Science, Scientific Communication, and Author's Reputation (2018)
Zakharchenko A. - Ukrainian Media as the Research Object in Peer-Reviewed Journals Indexed in the Top Scientometric Bases: Review (2018)
Вітаємо Миколу Миколайовича Чурилова! (2017)
Вітаємо Володимира Самуїловича Магуна! (2017)
Димерська-Цигельман Л. - Томас Ман і Микола Бердяєв про культурно-історичні джерела націонал-соціалізму і російського комунізму (2017)
Мафесолі М. - Хвала релятивізму (2017)
Мейжис І. - Соціокультурні складові поняття безпеки в соціології (2017)
Рахманов О. - Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні (2017)
Коржов Г. - Теоретичні контроверзи в інтерпретації подвійної ідентичності та шляхи їх емпіричної верифікації (2017)
Паращевін М. - Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму (2017)
Дембіцький С. - Застосування L-шкали (MMPI) щодо загальної популяції в Україні: результати і гіпотези (2017)
Батаєва К. - Мотив-аналіз шкільних підручників з літератури в контексті теорії формування досягальності, Макаренко К., Полякова Ю. (2017)
Maksymenko O. - The influence of home environment on the characteristics and level of development of environmental consciousness in students (2017)
Yachna N. - Initial factors contributing to occupational mobility of Ukraine's youth (2017)
Кравченко А. - З історії радянської соціології: концепція стимулювання праці І.М.Попової (2017)
Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" (2017)
Чурилов М. - Вибірка в маркетингових дослідженнях (2017)
Молодикова І. - 25 років по тому: між радянським минулим і неясним євразійським та європейським майбутнім, Мнацаканян Р. (2017)
Arute John Edophe - Home Based Management of Uncomplicated p. Falciparum Malaria in Children below Five Years in Delta State, Odili Valentine Uche (2019)
Igho Odokuma Emmanuel - A 10-Year Histopathologic Audit of Uterine Cervical Biopsies in Warri, Nigeria (2019)
Kedyk A. V. - State of Lipid and Fat-Acidic Spectrum of Blood Plasma in the Residents of the Plain Regions of Transcarpathia Depending On Age and Trophological Status, Zhulkevych I. V. (2019)
Кухта О. П. - Ускладнення хронічного сечостатевого хламідіозу у жінок, Александрук О. Д. (2019)
Nazeer Masarat - Color Vision Deficiency in Medical Students in Jammu & Kashmir, India, Bashir Snobar, Rafiq Nadeema (2019)
Нестерак Р. В. - Психологічна адаптація хворих на ішемічну хворобу серця на етапах реабілітації після реперфузійних втручань (2019)
Огієнко Т. - Колонізація дріжджоподібними грибами ротової порожнини у хворих із синдромом Шегрена (2019)
Хомик М. І. - Зміни цитоморфометричних показників в епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини хворих на генералізований пародонтит, Ковальчук Л. Є., Мельничук Г. М. (2019)
Чаплинська Н. В. - Вторинний остеопороз у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Рудник В. Т. (2019)
Василюк Я. І. - Використання протигрибкових кремів у комбінованому лікуванні облітеруючих захорювань артерій нижніх кінцівок, Василюк С. Я. (2019)
Zaizi Abderrahim - A Revision Arthrodesis of Severe Charcot Foot with Intramedullary Nail: a Case Report and Literature Review, Benomar Hicham Ahmed, Bakayan Mohamed Said, Krimch Omar, Lamrani Moulay Omar, Berrada Mohammed Saleh (2019)
Bobrykovych O. S. - Interns’ Participation in the Work in "Children’s Health School" as a Method of Teaching and Educational Process, Synoverska O. B., Tsymbalista O. L., Vovk Z. V., Berezna T. H., Fomenko N. M., Semianchuk V. B., Semkovych Ya. V., Fofanov V. O., Haridzhuk L. I. (2019)
Вишиванюк В. Ю. - Модель готовності викладача до виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі, Скробач Н. В., Петрина В. О., Шаповал О. А., Соломчак Д. Б. (2019)
Римарчук М. І. - Значення післядипломної освіти в забезпеченні соціально-професійної мобільності фахівців у сфері охорони здоров’я, Вакалюк Л. М. (2019)
Tymochko N. - Student’s Research Activity (2019)
Title, content (2019)
Zahorka О. - Development of methodical provisions regarding the substantiation of the combat structure of forces for activities in the airspace, Shchipanskyi P., Pavlikovskyi A., Oksiiuk О., Vialkova V. (2019)
Brzozowska A. - Analysis of the road traffic management system in the neural network development perspective, Bubel D., Kalinichenko A. (2019)
Lavrukhin O. - Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous goods, Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. (2019)
Matsiuk V. - Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a "flexible model", Myronenko V., Horoshko V., Prokhorchenko A., Hrushevska Т., Shcherbyna R., Matsiuk N., Khokhlacheva J., Biziuk I., Tymchenko N. (2019)
Otradska T. - Development of the method of distances for processing expert estimates in information systems, Shybaieva N., Shyrshkov O., Rudnichenko M., Halustian А. (2019)
Rach V. - Method for configuring the composition of a project team based on the criteria of subjective well-being, Osakwe I., Medvedieva O., Rossoshanska O., Borulko N. (2019)
Mochammad Rofieq - The model selection for micro and small enterprises (MSEs) for handicraft product design innovation in Malang, Sudjito Soeparman, Sugiono Sugiono, Sri Herminingrum (2019)
Abstract and References (2019)
Нашому часопису — 20 років! Слово головних редакторів (2017)
Черниш Н. - Соціологія сьогодні: тенденції та перспективи розвитку (2017)
Макеєв С. - Ґлобальний і локальний діалект наративу про нерівність, Коваліско Н. (2017)
Злобіна О. - Ланцюги розчарувань: сучасні тренди емоційних трансформацій в українському суспільстві (2017)
Сокурянська Л. - Підлітки в пограничному просторі: ціннісні орієнтації та життєві плани, Щудло С. (2017)
Резнік В. - Позитивістське (мета)теоретизування Дж.Г.Тернера: підстави та начерки стратегії (2017)
Шульга Р. - Пересічна людина на культурному роздоріжжі (2017)
Дембіцький С. - Інтеґральний індекс соціального самопочуття: альтернативний підхід (2017)
Мельников А. - Соціальна екзистенція як предмет соціологічного аналізу (2017)
Кухта М. - Моделі життя та критерії ефективності життєвих стратегій (2017)
Hayoz N. - Political Friendship, Trust and Democracy: Some Lessons from Recent Theories on Political and Civic Friendship for the Analysis of Democracies and Autocracies (2017)
Chepurko G. - Insufficiently Competitive Population Groups in the Labour Market: The Risk of Unemployment, Novak I. (2017)
Сохань І. - Справджене непередбачене (2017)
20 років часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг": редакція, редколеґія та автори наукових публікацій (2017)
Круглий стіл "До 26-ї річниці державної незалежності України: тенденції змін громадської думки" (2017)
Круглий стіл "Соціальна напруженість та протестна активність: погляд соціологів" (2017)
Пам’яті Андрія Миколайовича Алексєєва (2017)
Кулинич В. Д. - Аналіз існуючих методів використання поверхнево-активних речовин у гірничій промисловості та їх раціональність (2018)
Солодянкин А. В. - Исследование влияния параметров упрочненного слоя закрепного пространства выработок на смещения контура, Прокудин А. З., Выгодин М. А., Кравченко К. В., Мясников И. В. (2018)
Скипочка С. И. - Закономерности влияния геомеханической системы "массив – выработка – крепь" на информативные параметры акустических полей в массиве горных пород, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Яланский А. А., Бобро Н. Т. (2018)
Крючков А. І. - Вплив зміни пустотності і температури на коефіцієнт Пуассона гірських порід та сніжно-льодових утворень, Бахтин А. І. (2018)
Кузьменко А. О. - Новий спосіб визначення інтенсивності сейсмічних хвиль при масових вибухах, Чала О. М., Лемешко В. А. (2018)
Колосюк В. П. - Полезное использование реактивной энергии потребителей для повышения их полезной мощности в шахтах, Чебенко В. Н., Колосюк А. В. (2018)
Мнухін А. Г. - Розрахункова оцінка емнісних кіл іскробезпечного обладнання для шахт, небезпечних за газом, Гладков О. Ю. (2018)
Колосюк В. П. - Предупреждение взрывов метана и зарядов взрывчатых веществ от статического электричества в шахтах, опасных по газу, Чебенко В. Н., Артамонов В. В., Колосюк А. В. (2018)
Мнухін А. Г. - Оптимізація шахтного освітлення з урахуванням граничних параметрів іскробезпеки, Гладков О. Ю., Шманьов С. В. (2018)
Звернення до авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Список авторів (2018)
Title, content (2019)
Artyukh T. - Improving a procedure for determining the assay of gold in a precious alloy of different composition using a touchstone, Kupalova G., Bazylevych V., Hryhorenko I., Ternova A. (2019)
Vasetskaya L. - Analysis and comparison of mechanical and chemical properties of protective coatings obtained at different combinations of "target – substrate" (2019)
Kyrychok T. - Determining special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels, Klymenko T., Talimonova N., Svezhentsova K. (2019)
Korobiichuk V. - Analysis of change in the decorative properties of granites under thermal exposure, Shlapak V., Kryvoruchko A., Sobolevskyi R., Zuievska N. (2019)
Minitsky A. - A study of the structure and properties of material based on an iron – copper composite powder, Byba Ie., Minitska N., Radchuk S. (2019)
Voronin S. - Determining the influence of carbon black in oil on the wear resistance of elements in the tribological system "steel – oil – bronze", Suranov O., Onopreichuk D., Stefanov V., Kryvonogov S., Pashchenko V., Radionov H., Gonchar R., Safoshkina L., Horbachov M. (2019)
Petryshchev A. - Studying the physical-chemical transformations at resource-saving reduction melting of chrome-nickel-containing metallurgical waste, Milko D., Borysov V., Tsymbal B., Hevko I., Borysova S., Semenchuk A. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2019)
Сенченко М. - Суть парламентаризму (2019)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2018 року (2019)
Скаченко О. - "Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство"" в історичній ретроспективі (2019)
Онищук М. - Президентські вибори в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ (2019)
Лісіна С. - Нотні видання ЛОУНБ: теоретичні основи, сучасний стан і перспективи розвитку, Письменна Н. (2019)
Подошовка Н. - Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова (2019)
Капралюк О. - Мережа сільськогосподарських бібліотек та її інформаційний ресурс (2019)
Муравйова В. - Правила побудови індексів у класах 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент, Солодовнік В. (2019)
Кубко В. - Медіакультура сучасного інформаційного суспільства (2019)
Матвієнко М. - "Інформаційні науки" для "інформаційної справи": виявлення інваріантів і взаємозв'язку, Цивін М. (2019)
Колоскова Г. - Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра (2019)
Якубова Т. - Провенієнції — елементи атрибуції колекції "Бібліотека Луцько-Житомирської семінарії (2019)
Віткін Л. М. - Технічне регулювання для сталого розвитку, Мельниченко Т. Ю. (2019)
Івченко О. В. - Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми), Гуль Ю. П., Перчун Г. І., Чмельова В. С., Кондратенко П. В. (2019)
Чуйко М. М. - Якість карамельних виробів, представлених на вітчизняному споживчому ринку, та відповідність її вимогам стандартів країн ЄС, Янушкевич Д. А. (2019)
Мєдвєдєва Н. А. - Теорія та практика виконання діагностичного енергоаудиту, Левицький М. А., Сухенко В. Ю., Слободянюк Н. М. (2019)
Тіхенко В. М. - Удосконалення системи управління якістю надання послуг медичними лабораторіями на підставі ризик-орієнтованого підходу, Тіхенко Н. М. (2019)
Шугалій Є. П. - Методологія генерації варіантів функціональних структур органів державного управління (2019)
Машков О. А. - Технологія синтезу системи керування дистанційно-пілотного літального апарата з заданими динамічними властивостями, Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В., Нігородова С. А. (2019)
Редько В. В. - Процесний підхід до опису переходу організації на аутсорсинг у міжнародному стандарті ISO 37500:2014 "Guidance on Outsourcing" (2019)
Кругла Н. А. - Застосування ІТ-технологій у підвищенні якості трикотажних виробів, Бабіч С. С. (2019)
Рицар Б. Є. - ХV Міжнародна термінологічна конференція "Проблеми української термінології CловоСвіт 2018", Зубков М. Г. (2019)
Самойленко Г. В. - Багатство засіяного і зібраного інтелектуаль¬ного ужинку академіка Ф. С. Арвата (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Блохин Д. - Причини українського національного самогубства Миколи Гоголя (2018)
Самойленко Г. В. - Нежинские письма Н. Гоголя к Г. Высоцкому: к проблеме жизненных и творческих связей (2018)
Білецька А. А. - Образ жінки як характерологічний засіб реалістичного зображення людини і середовища (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Козир-дівка", "Сердешна Оксана") (2018)
Бондаренко Ю. І. - Повість-поема Осипа Турянського "Поза межами болю" в контексті історичного регресизму: народження екзистенціалізму (2018)
Мещенинець Г. В. - Специфіка спілкування В. Винниченка з поколінням ДіПі (на прикладі листування письменника з Ю. Мовчаном) (2018)
Ковальчук О. Г. - Голос роздвоєної свідомості(роман М. Хвильового "Вальдшнепи") (2018)
Токар Н. В. - Жанрові модифікації історичного роману у творчості Івана Корсака (на прикладі романів "Завойовник Європи", "Перстень Ганни Барвінок", "Корона Юрія ІІ") (2018)
Остапенко Л. М. - Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда "Парфуми". Частина І. Плоть світу (2018)
Ісаєнко К. П. - Метамодерний вияв і літературний контекст розвитку сучасної української прози (на матеріалі роману А. Куркова "Сірі бджоли") (2018)
Pavlova O. M. - The Myth of Chornobyl in Contemporary Ukrainian Drama Plots (2018)
Кураш С. Б. - Специфика поэтической коммуникации с точки зрения лингвометафорологии (2018)
Шевченко С. П. - Актуалізація форм дієприкметника в художньому мовленні О. Гончара (2018)
Кайдаш А. М. - Мовностилістичний аспект образу сім'ї в концептосфері ДІМ поезії Ірини Жиленко (2018)
Бойко Н. І. - Лексико-фразеологічна об'єктивація іронічних семантичних планів в ідіолекті Михайла Стельмаха (2018)
Пасік Н. М. - Прагматика односкладних особових речень у контексті лірико-психологічної прози Євгена Гуцала (2018)
Вакуленко Г. М. - Складнопідрядні речення з присубстантивно-означальними частинами в художньому мовленні Євгена Гуцала, Теплуха В. В. (2018)
Бойко В. М. - Процесуальні фразеологізми у творах Марії Матіос, Давиденко Л. Б. (2018)
Сивова Т. В. - Феномен веры в языковой картине мира К. Г. Паустовского (2018)
Trybukhanchyk A. M. - Etymological aspects of a phraseosemantic field (2018)
Соловйова Н. Д. - Розвиток умінь структурного розуміння текстів при навчанні читанню на уроках іноземної мови, Ніконенко С. С. (2018)
Pavlenko M. H. - Values of normal and apocalyptic society in english internet news discourse (2018)
Блажко М. І. - Лінгвістичні засоби втілення євроскептицизму в німецькомовному електоральному дискурсі, Католик Т. О. (2018)
Боровская Е. Н. - Художественное своеобразие комических опер Н. А. Львова (2018)
Корнєєва Л. Л. - Кросс-опусний художній світ: до необхідностідефініції терміну (2018)
Самойленко Г. В. - Революційний час у різноголоссі персонажів творів М. Хвильового (рецензія на монографію доктора філологічних наук, професора О. Г. Ковальчука "Світ як "голос присутності" (поезія та проза М. Хвильового)" Ніжин, 2018, 116 с.) (2018)
Якубіна Ю. В. - Від Свіфта до Роулінг: англійські письменники і дитяча література (рецензія на навчальний посібник: Бобир О. В., Михед Т. В. Студії з історії англійської дитячої літератури / О. В. Бобир, Т. В. Михед. Ніжин: Видав. ПП Лисенко М. М., 2018. 264 с. (2018)
Правила подання рукописів (2018)
Zhang Hong - China-Ukraine economic cooperation in a changing world: the current situation and proposals (2019)
Hong Lin - Retrospect, status and prospect of the social organizations development in China (2019)
Sun Zhaoyang - Economic reform and hte change of employment structure in China (2019)
Ma Feng - What the China international import expo means to development (2019)
Wu Ying - China"spopulationaging and old-age security in the past 40 yers of reform and opening-up (2019)
Ярова Н. В. - Методичні підходи щодо механізму забеспечення економічної безпеки підприємств морського транспорту, Воркунова О. В., Ліщенко В. С. (2019)
Щербина В. В. - Формування процесно-орієнтованого бюджетування на підприємствах портової галузі, Задорожнюк В. В. (2019)
Ивченко В. П. - Анализ эффективности работы банковской системы Украины, Ширяева Л. В., Хотеева Н. В. (2019)
Вєрсанова Г. А. - Управління фінансовими ризиками порту (2019)
Загородня Ю. В. - Тарифна політикапортів України як чинник підвищення їх конкурентоспроможності (2019)
Правила подання наукових статей до опублікування (2019)
Балабух Я. А. - Робота анкерних з’єднань залізобетонної плити і балок сталезалізобетонних мостів (2008)
Бєлятинський А. О. - Методи дистанційного зондування землі, Теплюк Є. Ф. (2008)
Бігун Г. Г. - Міцність і деформативність бетонів на основі безгіпсового портландцементу (2008)
Бігун Г. Г. - Доцільність застосування цементобетонну на безгіпсовому в’язному в дорожньому будівництві, Карасьова Л. О. (2008)
Biliszczuk J. - A cable-stayed foonbridge made of glued-laminated wood – desiqn, election and experimental investigations, Hawryszków P., Sułkowski M., Maury A., Węgrzyniak M. (2008)
Biliszczuk J. - Dynamic sensibility of cable stayed footbridge, Machelski C., Barcik W., Tadla J., Hawryszkow P. (2008)
Боднар І. Д. - СОУ "Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань", Гамеляк І. П., Журба Г. В. (2008)
Бондар Т. В. - Ступені небезпечності дорожніх умов на ділянках концентрації ДТП, визначених з урахуванням аварійності з пострадалими та матеріальним збитком (2008)
Бусел А. В. - Управление зимним содержанием мостов и их защита от солевой коррозии, Вольский Е. В., Исаков С. Е. (2008)
Валовой М. О. - Задачи и методика експериментальных исследований железобетонных балок, усиленных наращиванием в сжатой зоне бетоне из отходов обогащения железных руд, Попруга Д. В. (2008)
Винниченко В. И. - Теоретические параметры сушилки-грохота, Бабинцев А. В. (2008)
Вінниченко В. І. - Технологічний комплекс з виробництва гіпсового в’язного з відходів, Котляренко В. В. (2008)
Волкова В. Е. - Фазовые траектории в оценке параметров механических систем с комбинированным трением (2008)
Гапоненко Е. А. - Мелкозернистые бетоны повышенной водонепроницаемости для тонкостенных железобетонных конструкций (2008)
Григорова Т. М. - Прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах (2008)
Демчина Б. Г. - Перспективи впровадження пінобетону в дорожньому будівництві, Марчук С. В. (2008)
Емельянова И. А. - Двухпоршневые растворобетононасосы при выполнении торкрет-работ и транспортировании малоподвижных бетонных смесей, Задорожный А. А., Непорожнев А. С. (2008)
Jenner C. - Модульный фасад из блоков, армирование грунтов под откосные стены моста, использование керамзита как заполнителя, Wills P., Karri S., Blundell L. (2008)
Иванов А. П. - Определение прочности стали с применением локального разрушения, Пронько А. М. (2008)
Кихья А. Х. - Способ повышения качества монолитных железобетонных плит перекрытий (2008)
Коваль П. М. - Особливості корозії заліза у гетерогенних структурах, Бездєтко І. М., Колесник Д. Ю. (2008)
Коваль П. М. - Вплив армування пінобетонних зразків плит на їх несучу здатність при продавлюванні, Демчина Х. Б., Гладишев Г. М. (2008)
Коваль П. М. - Методика проектування складів пінобетону з необхідними властивостями на підставі експериментально-статистичних моделей, Кушнір О. В., Мартинов В.І. (2008)
Костюк Т. А. - Восстановление бетона и железобетона проникающей гидроизолчцией, Кондращенко Е. В., Прощин О. Ю. (2008)
Крусь Ю. О. - Урахування особливостей деформування бетонів при визначенні коефіцієнта повноти епюри стискаючих напружень і розрахунку міцності нормальних перерізів згинаних залізобетонних елементів за граничними зусиллями, Крусь О. Ю. (2008)
Купко О. Д. - Метод оперативного контролю відповідності кольору дорожніх знаків державним стандартам, Полярус О. В. (2008)
Лучко Й. Й. - Вплив технологічних факторів на процеси просочення та полімеризаціЮ бетонних виробів (огляд), Гайда О. М. (2008)
Мазурак А. - Використання торкрет-бетону при підсиленні бетонних та залізобетонних конструкцій, Барабаш В. (2008)
Матченко Т. І. - Конструктивне рішення стільникового залізобетонного аеродромного покриття з підогріваемою основою, Баклан Н. М. (2008)
Назаренко В. В. - Интеллектуальные бетоны спасут дорожные конструкции (2008)
Наро Х. - Міцність зчеплення арматури з бетоном при підвищенних та високих температурах (2008)
Сідун С. І. - Прогноз витрат на утримання і ремонт в автоматизованій системі управління мостами (2008)
Солодкий С. Й. - Оцінювання неоднорідності та надійності характеристик тріщиностійкості бетонів (2008)
Chaperon A. - Infrastructure Network Rehabilitation: A real matter where new methodologies offer high technical and cost-effective solutions (2008)
Щеглюк М. Р. - Технологія електротермічного напруження арматури криволінійної ділянки дослідної прогонової будови естакади, Гнідець Б. Г. (2008)
Реферати (2008)
Varga A. - The dimensions of peripherization from the viewpoint of the development policy through the example of a Hungarian periphery, the Encs district, Karácsonyi D., Jeney L. (2018)
Bednář P. - Mapping spatio-temporal patterns of creative industries development in the Czech Republic, Danko L. (2018)
Varga L. - A grassroots development in the light of the development theories, a case study in rural India: food for life Vrindavan (2018)
Niemets K. - Modeling of development trajectories in the multidimensional space: socio-geographic interpretation, Sehida K., Niemets L., Telebienіeva Ie., Kravchenko K. (2018)
Basumatary M. G. - Sustainable urban infrastructural development for smart city in Guwahati, India, Anand S. (2018)
Elizbarashvili N. - Main concepts of sustainable development and mountainous regions (on the example of the Caucasus), Sulkhanishvili N., Elizbarashvili R. (2018)
Omoush M. M. - Impact knowledge management on innovation. Field study on tourist agencies in Irbid city, Jordan (2018)
Нємець Л. М. - Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості, Гусєва Н. В., Логвинова М. О., Кандиба Ю. І., Ключко Л. В. (2018)
Шаблій О. І. - Географічне світобачення проф. О. Т. Ващенка: проекція на сучасність, Влах М. Р. (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Кудінов С. С. - Вступне слово ректора Національної академії СБ України С. С. Кудінова (2017)
Дубов Д. В. - Організаційно-правові проблеми впровадження системи стратегічних комунікацій в Україні, Баровська А. В. (2017)
Компанцева Л. Ф. - Комунікативні виклики інститутам сектору безпеки та оборони світу як передумова виникнення страткому (2017)
Лапутіна Ю. А. - Стратегічні комунікації у секторі безпеки: сучасний стан правового регулювання та перспективи удосконалення (2017)
Пелепейченко Л. М. - Стратегічні комунікації силових структур України в сучасному соціальному контексті (2017)
Шмоткін О. В. - Теоретичні основи правової кібернетики (2017)
Жалубак В. М. - Етичні засади виконання професійного обов’язку співробітниками правоохоронних структур України, які працюють в інформаційній сфері (2017)
Іванова Н. Г. - Психологічні аспекти використання методів психологічного впливу у спілкуванні (2017)
Покальчук О. В. - Динаміка соціальних установок на окупованих територіях ОРДЛО та Криму (2017)
Пономаренко Л. В. - Інноваційні підходи до попередження радикалізації настроїв і проявів екстремізму в контексті забезпечення сталого демократичного розвитку (2017)
Васюкова Н. В. - Цивільно-військове співробітництво в Україні: створення та розвиток у кризових умовах (2017)
Мачикова М. К. - Розбудова іміджу силових відомств як інструмент публічної дипломатії (2017)
Черненко Т. В. - Сутнісні особливості публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій (2017)
Мільо В. Ю. - Проблеми правового регулювання діяльності "нових медіа" (2017)
Мильченко О. М. - Деструктивні стратегічні комунікації Росії (за матеріалами мас-медіа) (2017)
Череватий С. В. - Робота відомчих ЗМІ Держприкордонслужби України в контексті розвитку концепції стратегічних комунікацій, Патола В. Б., Хатамова Т. З. (2017)
Заруба О. Г. - Планування спеціальних інформаційних операцій (2017)
Карпенко В. М. - Інформаційна робота з населенням на територіях, звільнених від окупації та прилеглих до зони бойових дій (за матеріалами подій в Україні 2013–2016 рр.) (2017)
Козюра В. Д. - Аналіз кібернетичної безпеки інформаційного суспільства, Хорошко В. О., Шелест М. Є. (2017)
Бондаренко О. О. - Міфологічний вимір консцієнтальної війни, Гречка С. О. (2017)
Куцька О. М. - Особливості інформаційно-психологічного впливу Російської Федерації напередодні та початковому етапі антитерористичної операції на сході України (2017)
Присяжнюк М. М. - Інтернет-простір як арена сугестії в інформаційних війнах сучасності, Христофорова О. Ф. (2017)
Слухай Н. В. - Неоміфи у віртуальному просторі сучасної України (2017)
Снитко О. С. - Проекти тотального зомбування в інформаційному просторі України (2017)
Хаба Р. С. - Деструктивні інформаційні впливи в сучасних реаліях (2017)
Криволапов М. - Висвітлення сучасних проблем культурно-мистецького життя Києво-Печерської лаври, Криволапова Б. (2018)
Frants M. - Kształcić artystów czy rzemieślników? (2018)
Задніпряний Г. - Каліграфія — прекрасна гілка на дереві шрифтів (2018)
Пилипушко Б. - Становлення феномену "внутрішньої еміграції" у західному науковому дискурсі (2018)
Bratus I. - The 76 th Anniversary of the Tragedy of Babi Yar (cultural aspect) (2018)
Михайлевич В. - Золотий перетин як універсальний спосіб пізнання та відображення природи в культурі (2018)
Срібняк І. - "Змога пережити естетичну насолоду …", Срібняк М. (2018)
Шпортько В. - Штрих до ювілею Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (2018)
Кравець В. - Жанр портрета XVII в. в контексте духовных поисков эпохи, Шило О. (2018)
Кузьменко Г. - Літературна спадщина Бориса Грінченка у творчості художників-графіків (2018)
Стрельцова С. - Інтерпретація мотивів українського народного мистецтва у творчості сучасної художниці Тетяни Русецької (2018)
Жиров В. - Асамбляж як художня техніка в сучасному мистецтві (2018)
Зайцева В. - Ілюстрування поеми "Енеїда" Івана Котляревського зарубіжними художниками (2018)
Изория М. - Пространство, форма, функция в художественных поисках грузинской керамики последних лет (2018)
Буйгашева А. - Ручне ткацтво в сучасному культурному просторі України : традиція, що зникає (2018)
Konovalova O. - Formation of Female Deity Archetype in Arts and Crafts of Ukraine (2018)
Зіневич В. - Синтез традицій і новацій у сучасному писанкарстві України (2018)
Shkolna O. - Integration of Fine Art Works into Design of Environment on the Example of Works by Eugenia Gapchinska (2018)
Пучков А. - До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми (на прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х рр.) (2018)
Коваль-Цепова А. - Особливості художньої експозиції дитячих творчих робіт у дизайні інтер’єру спеціалізованих закладів для дітей (2018)
Поліщук А. - Знакові системи в дизайні у контексті інноваційних методів навчання (2018)
Barbalat A. - Technika gorącej emalii — zdumiewająca sztuka znana od dawna. Emalię jako kosztowną wstawką w wyrobach jubilerskich (2018)
Нам 20 років: як все починалося (2018)
Віткін Л. М. - Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України, Черних О. О., Ляшок Ю. В., Мельниченко Т. Ю. (2018)
Нечипоренко М. Ю. - Огляд системи стандартизації Китайської народної республіки (2018)
Марченко Н. В. - Щодо стандартизації круглих лісоматеріалів, Буйських Н. В., Мазурчук С. М. (2018)
Рувін О. Г. - Становлення стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні: перспективи розвитку, Полтавський А. О. (2018)
Перпері Л. М. - Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг, Паленний Ю. Г., Цехоцька О.Г. (2018)
Розбицька Т. В. - Ринок сухого молока в Україні, Сухенко В. Ю. (2018)
Букреева О. С. - Реформування законодавства щодо відповідальності за недодержання вимог у галузі технічного регулювання (2018)
Лісовець С. М. - Контролювання міцності силових конструкцій з полікристалічних матеріалів із застосуванням неруйнівних нелінійних акустичних методів, Зенкін А. С (2018)
Поцелуйко М. П. - Якість молока українського виробника, Вдович В. Г., Вінник І. В. (2018)
Рудницький В. Ф. - Практичні аспекти побудови програм-передумов в НАССР-системах згідно з вимогами ISO 22000 (2018)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2018)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток музично-естетичного виховання в позашкільних закладах у другій половині ХХ століття (2017)
Палій К. С. - Розуміння сучасного концепту автентичності у філософській антропології через поняття ідентичності: компромісні методології (2017)
Свідовська В. А. - Сутнісні характеристики й структурні компоненти професійної компетентності: основні наукові позиції (2017)
Душний А. І. - Фольклорно-естрадна типологія ансамблевого музикування за участю баяна-акордеона в Україні (остання чверть XX століття - теперішній час), Шафета В. В. (2017)
Олексюк А. В. - Мандоліна в системі народно-музичного мистецтва України першої половини ХХ століття (2017)
Charova N. - Ways to overcome the stress of the individual in the process of mastering choreography (2017)
Аніщенко Г. В. - Майстерність - систематизуюча основа виконавської діяльності майбутнього педагога-музиканта (2017)
Касаткіна О. М. - Тональність як засіб виразності (емоційно- колористична складова) (2017)
Кузніченко О. В. - До питання професійного самовизначення майбутніх викладачів-музикантів (2017)
Черевата О. В. - Практичний досвід упровадження новітніх мистецько-педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Погляд педагога-практика (2017)
Калашник О. П. - Монтаж як один з технологічних аспектів створення документального кіно (2017)
Тарасенко О. К. - Навчальний потенціал пленерної практики з живопису у фаховій підготовці студентів мистецьких ВНЗ (2017)
Шаров О. В. - Методика викладання хореографії учням з особливими потребами (з досвіду "string theory charter schools", м. Філадельфія, США) (2017)
Михайлова А. О. - Формування музично-інтонаційної культури майбутнього музиканта: термінологічний аспект (2017)
Мадравски Е. - Авторское учебное пособие по обучению игре на баяне "Пенал первоклассницы Майи А." (2017)
Сташевський А. Я. - Фольклоризм і неофольклоризм у баянній творчості сучасних українських композиторів (на прикладі творів малих форм) (2017)
Ященко І. А. - Фахова термінологія аплікатурної дисципліни в баянному виконавстві (2017)
Гнидіна О. В. - Сутність поняття "художньо-педагогічна культура майбутнього вчителя образотворчого мистецтва" (2017)
Сташевська І. О. - Українське декоративно- прикладне мистецтва як засіб формування художнього досвіду студентів, Дігтяр Н. М. (2017)
Метель Т. В. - Дуальність понять "форма" та "контрформа" в мистецтві (2017)
Коваль І. С. - Культурологічний аспект формування професійно орієнтованої особистості майбутнього дизайнера-стиліста (2017)
Химченко О. М. - Професійна культура стилістів як психолого-педагогічна проблема (2017)
Димидовська М. В. - Казковість і грація декоративних порцелянових композицій Віри Сіробаби-Климко (2017)
Andriichuk A. - Hematological changes and resistance of erythrocytes of horses in response to 32 km races, Tkachenko H., Tkachova I., Matiukha I. (2019)
Довганюк В. В. - Вплив хлорпірифосу на деякі фізіолого-біохімічні показники риб Danio rerio, Росаловський В. П., Салига Ю. Т. (2019)
Karami M. - Color characteristics of goat meat under dietary regime, Bagheri M. (2019)
Коба Л. В. - Вікові особливості чутливості еритроцитів щурів, Ніпот О. Є., Шапкіна О. О., Жуйкова А. Є., Бондаренко В. А. (2019)
Морозов Б. С. - Епізоотична ситуація щодо ехінококозу в Сумській області (2019)
Оробченко О. Л. - Токсикодинаміка брому в організмі щурів за умов гострого отруєння натрію бромідом, Романько М. Є., Коренева Ю. М., Куцан О. Т. (2019)
Романович М. М. - Динаміка інтенсивності процесів окисної модифікації протеїнів і стан системи антиоксидантного захисту курчат-бройлерів за дії препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Куртяк Б. М., Романович М. С., Віщур О. І., Мудрак Д. І., Матюха І. О. (2019)
Слівінська Л. Г. - Корекція електролітного дисбалансу в спортивних коней, Максимович І. А. (2019)
Стародуб Л. Ф. - Особливості каріотипу нащадків диких коней — тарпанів Яворівського національного природного парку, складової частини міжнародного біосферного резервату "Розточчя" під егідою ЮНЕСКО, Каплінський В. В., Біляк М. В. (2019)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2019)
Оголошення (2019)
Реклама (2019)
Сутула В. - Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності (2019)
Шарбель Ю. - Результати використання професійного рухового тесту у програмі фізичної реабілітації футболістів після ушкоджень гомілковостопного суглоба, Підкопай Т., Підкопай Д. (2019)
Сак А. - Вікові особливості структурних перебудов хребетно-рухового сегменту в умовах обмеженої рухової активності, Антіпова Р. (2019)
Богуш В. - Функциональное состояние гребцов на байдарках в процессе предварительного отбора, Богатырев К., Резниченко О., Сокол О., Веселова И., Фарионов В. (2019)
Пилипко О. - Особливості техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів при пропливанні дистанції 100 метрів способом кроль на грудях (2019)
Фролова Л. - Мотиваційно-емоційні та когнітивні чинники спортивної підготовленості юних баскетболістів, Тімофєєв А., Хоменко І. (2019)
Сутула В. - Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки, Дейнеко А., Рябченко О. (2019)
Гончар Л. - Аналіз показників фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку, Борисова Ю. (2019)
Середа Н. - Механізм формування кокнурентоспроможності неолімпійських видів спорту (2019)
Журавльов Ю. - Ефективність використання засобів аквааеробіки у процесі секційних занять з плавання студентів 18–19 років, Маліков М. (2019)
Саннікова М. - Організаційно-правові умови створення спортивного арбітражу в Україні (2019)
Баламутова Н. - Особенности реакций дыхательной и сердечно-сосудистой системы девочек 10–12 лет на плавательную нагрузку, Кучеренко Г., Ширяева С., Шейко Л. (2019)
Романенко В. - Контроль успішності студентів з використанням комп'ютерних технологій, Тропін Ю., Бойченко Н., Голоха В. (2019)
Zerf M. - Relationship between power strength and anaerobic power index as a clear picture of the effect of strength training among young soccer elite players, Kerroum M.A., Bouabdellah S.B.A. (2019)
Приходько В. - До питання про вдосконалення організації системи підготовки спортсменів, Ткачов С. (2019)
Сухенко І. - Зміни показників фізичного стану студентів під впливом занять у спортивних секціях (2019)
Мироненко С. Г. - Зміст програм фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет (2019)
Передерій Н. О. - Генетичне обгрунтування визначення статі. Поняття про зчеплене успадкування (2019)
Бульда В. І. - Використання телемедичних технологій у менеджменті артеріальної гіпертензії, Богомаз В. М., Бердник І. О. (2019)
Гальперін О. І. - Значення мікроелементів церію та германію для підтримки морфо-функціонального статусу організму, Руденко К. О., Придиус І. О., Каплуненко А. М., Фролова Г. М. (2019)
Єрошенко Г. А. - Структурно-функціональні особливості слинних залоз змішаної секреції, Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Білаш С. М., Проніна О. М., Ячмінь А. І. (2019)
Зелінка-Хобзей М. М. - Ендотеліальна дисфункція, як патогенетична основа акушерських ускладнень у вагітних з ожирінням (огляд літератури), Тарасенко К. В. (2019)
Помогайбо В. М. - Генетика великого депресивного розладу, Березан О. І., Петрушов А. В. (2019)
Сорока Д. С. - CRISPR/Cas – адаптивна імунна система у бактерій та перспективи її застосування у редагуванні геномів, Соколова І. Є., Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В. (2019)
Шевчук В. І. - Організація медичної реабілітації в провідних країнах світу, Яворовенко О. Б., Беляєва Н. М., Куриленко І. В., Андросова Н. С. (2019)
Шепітько В. І. - Порівняльна характеристика морфології гепатоцитів при впливі різних патогенних факторів, Волошина О. В., Пелипенко Л. Б. (2019)
Янішен І. В. - Клінічні аспекти застосування стоматологічних матеріалів у контексті забезпечення якості лікування ортопедичними конструкціями, Ярова А. В., Бережна О. О., Доля А. В., Богатиренко М. В. (2019)
Волкова Н. О. - Застосування біополімерів при кріоконсервуванні тестикулярної тканини щурів, Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М. (2019)
Загоруйко Ю. В. - Закономерности кардиомиогенеза у крыс Wistar: рост суммарной численности кардиомиоцитов и образование популяции двуядерных миоцитов в паренхиме миокарда комплекса (ЛЖ + МЖП), Загоруйко Г. Е., Марциновский В. П., Филатова В. Л. (2019)
Сушко О. О. - Вплив цитрату ванадію на масу тіла, рівень глюкози в крові та антиоксидантний захист у печінці та нирках щурів із алоксановим цукровим діабетом, Іскра Р. Я. (2019)
Козішкурт О. В. - Еволюція розвитку епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій з невстановленим збудником на сучасному етапі, Голубятников М. І., Малий В. П., Федоренко Т. В., Гриценко К. С. (2019)
Мельник О. А. - Клініко-епідеміологічна характеристика лептоспірозу в Одеській області (за даними багаторічного спостереження), Голубятников М. І., Бондаренко Д. А., Дементєв С. О. (2019)
Орєхова О. В. - Сучасна модель оцінки та керування професійним ризиком від хімічних факторів виробничого середовища, Павленко О. І., Орєхов А. В. (2019)
Савушина І. В. - Керування ризиком розвитку професійного ларингіту у вчителів, Павленко О. І. (2019)
Алиев М. Х. - Современные проблемы эпидемиологии, диагностики и лечения осложнений мочекаменной болезни, Мусеибов Е. А. (2019)
Андрашко Ю. В. - Мікробіоценоз шкіри в хворих на піодермії, Альаркан Мохаммад Ахмад (2019)
Arefeh Amiri - The influence of nanocrystalline cerium dioxide on physical and chemical properties of rat skin, Radziminska O. V., Vereschaka V. V., Stepanova L. I., Beregova T. V. (2019)
Асланова Х. Р. - Некоторые итоги и перспективы изучения Helicobacter pylori-инфекции (2019)
Барила Н. І. - Вплив препарату Аквавіт-Д3 на морфо-функціональну перебудову еритроцитів, добовий ритм та варіабельність артеріального тиску у хворих на хронічну серцеву недостатність при дефіциті вітаміну D (2019)
Білецький О. В. - Дослідження ефективності застосування магнію сульфату в складі рідинної ресусцитації для профілактики пошкодження клітинних мембран у постраждалих з політравмою в умовах гіповолемічного травматичного шоку та ішемії / реперфузії, Ступницький М. А. (2019)
Геруш І. В. - Вплив 14 добового введення мелатоніну на продукцію гідроген сульфіду у печінці щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом, Лугініч Н. М. (2019)
Дельва І. І. - Профіль маркерів системного запалення та особливості клінічного перебігу постінсультної втоми, Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2019)
Демитер І. М. - Післяопераційний делірій у планових пацієнтів похилого віку, Воротинцев С. І. (2019)
Драгомирецька Н. В. - Нові можливості лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Заболотна І. Б., Гуща С. Г., Калініченко М. В., Іжа Г. М. (2019)
Дружина А. Н. - Выбор режима искусственного кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста при аортокоронарном шунтировании, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Кальбус О. І. - Кількісна оцінка втомлюваності у хворих на міастенію (2019)
Кононенко А. Г. - Застосування настойки листеця ряски малої, L-тироксину та їх комбінації з метою корекції гіпотиреоїдного стану у щурів, Кравченко В. М. (2019)
Кузьменко Т. С. - Ефективність застосування спонукальної спірометрії у передопераційному періоді, Воротинцев С. І. (2019)
Курочкін М. Ю. - Мультимодальна анестезія у новонароджених, роль центральних нейроаксіальних блокад, Давидова А. Г., Городкова Ю. В., Капустін С. А. (2019)
Лісова Г. В. - Хронологія розвитку ВК-поліомавірусної інфекції у хворих після трансплантації нирки, Желєзнікова М. О., Андон’єва Н. М. (2019)
Лутковський Р. А. - Оперативне лікування післяопераційних гриж живота великого розміру при використанні поліпропіленової сітки модифікованої вуглецевими нанотрубками та антисептиком (2019)
Пилипчук Т. П. - Дослідження показників ендогенної інтоксикації у щурів в динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення, Криницька І. Я. (2019)
Риков С. О. - Дослідження ефективності консервативного лікування хворих на деструктивне ураження (виразка) рогової оболонки, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Корнілов Л. В. (2019)
Сокол В. К. - Биомеханические параметры позиции крупных суставов нижних конечностей как критерий оценки утраты общей трудоспособности. Сообщение 1 (2019)
Сухоносова О. Ю. - Особливості перебігу епілепсії у дітей різних вікових груп в залежності від отримуваної терапії (2019)
Fesenko M. Ye. - The Holter electrocardiogram monitoring method for evaluating the heart rhythm variability in children with diabetes mellitus of type 1, Fastovets M. M., Pokhylko V. I., Ovdiyenko O. D., Cherevko I. G. (2019)
Чиж М. О. - Електрофізіологічні показники серця та молекулярно-масовий розподіл пептидів в сироватці крові щурів з експериментальним інфарктом міокарда, Гальченко С. Є. (2019)
Shelest B. O. - Vascular remodeling in hypertensive patients with diabetes and obesity (2019)
Школьник В. М. - Влияние неустраненных факторов риска развития на тяжесть когнитивных расстройств у больных, перенесших гемисферный ишемический инсульт, Гударьян Ю. И. (2019)
Якименко О. О. - Комплексна гіполіпідемічна терапія пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом із сімейною гіперхолестеринемією, Мазніченко Є. О. (2019)
Yakovleva О. О. - A comparative analysis of the theraputical efficacy of L-arginine L-glutamate and thiotriazolin in the complex pharmacotherapy of stable ischemic heart disease, Semenchuk S. A. (2019)
Яловенко М. І. - Прогностичне значення показників високочутливого С-реактивного білка плазми крові та системи цитокінів для оцінки ризику розвитку фібриляції передсердь у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою недостатністю, Ханюков О. О. (2019)
Волкогон А. Д. - Статеві відмінності у зв’язку rs1899663-поліморфізму гена довгої некодуючої РНК HOTAIR із розвитком раку нирки, Обухова О. А., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Гайбонюк І. Є. - Мутації H1069Q гена ATP7B та C282Y та H63D гена HFE в осіб з гепатобіліарними захворюваннями нез’ясованого генезу, Макух Г. В., Тиркус М. Я., Третяк Б. І., Яджин Л. М. (2019)
Дмитренко І. В. - Прогностичне значення додаткових хромосомних аберацій у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, які отримують терапію інгібіторами тирозинкіназ, Мінченко Ж. М., Федоренко В. Г., Дягіль І. С. (2019)
Феськов О. М. - Особливості проведення передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів, отриманих від чоловіків з вираженим порушенням сперматогенезу, Жилкова Є. С., Феськов В. О., Сотник Н. М., Руденко В. А. (2019)
Каськова Л. Ф. - Модернізація методики викладання дисципліни "Дитяча терапевтична стоматологія" іноземним студентам, Ващенко І. Ю., Хміль О. В., Андріянова О. Ю., Янко Н. В. (2019)
Ханюков О. О. - Навчання студентів медичних вузів на клінічних кафедрах з використанням методики "Стандартизований пацієнт", Єгудіна Є. Д., Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Кравченко О. І. (2019)
Золотухіна О. Л. - Особливості методів діагностики інфекції Helicobacter pylori у шлунку і порожнині рота у пацієнтів з хронічним гастритом (2019)
Кебкало А. Б. - Метод лапароскопічної оментоперитонеопексії при перитонеальному діалізі як засіб пролонгації ефективної фільтрації, Рейті А. О., Грянила В. В. (2019)
Дайновський Ю. А. - Цифрові комунікаційні стратегії у маркетингу послуг вищої освіти, Семак Б. Б., Бойчук І. В. (2018)
Солоджук Ю. І. - Використання остеопластичного матеріалу тваринного походження при атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи в поєднанні з осеїн-гідроксиапатитним комплексом, Рожко М. М., Денисенко О. Г., Ярмошук І. Р. (2019)
Алєксєєв І. В. - Комунікаційні інструменти маркетингу в підвищенні фінансової грамотності населення й активізуванні внутрішніх інвестицій, Басій Н. Ф., Скоропад І. С., Скибінський С. В. (2018)
Хоменко І. П. - Нові підходи в діагностиці вогнепальних поранень діафрагми з використанням відеоторакоскопічних технологій в умовах сучасного збройного конфлікту, Біленький В. А., Шипілов С. А., Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В. (2019)
Мельник І. М. - Просторово-територіальні особливості соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в Україні (2018)
Кривцова М. В. - Мікроскопічні гриби роду Candida у структурі мікробних асоціацій в умовах генералізованого пародонтиту та їх чутливість до антибіотиків та ефірних олій (2019)
Ощипок І. М. - Науково-інноваційна інфраструктура регіону в контексті розвитку готельно-ресторанної індустрії, Петришин Н. З., Бліщ Р. О., Попович М. П. (2018)
Маланчук О. І. - Аналіз складу мікробіоценозу кишечника у пацієнтів з неспецифічно виразковим колітом та хворобою Крона, Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В., Соколова І. Є. (2019)
Заярна Н. М. - Реалії інтеграції економіки України у європейський економічний простір, Лупак Р. Л., Голубка В. В. (2018)
Герасимюк І. Є. - Особливості ремоделювання кровоносних судин легень щурів при застосуванні різних методів регідратації після загального зневоднення, Вацик М. О. (2019)
Свидрук І. І. - Інтелектуально-креативна діяльність суб'єктів економіки як джерело науково-технологічного прориву України (2018)
Григор’єва О. А. - Особливості розподілу та динаміки клітин сполучної тканини яєчників потомства щурів після введення прогестерону під час вагітності, Ковальчук К. С. (2019)
Ковтун О. І. - Актуальні інновації для бізнесу на ринку фінансових послуг (2018)
Григор’єва О. А. - Морфометрична характеристика вінцевих артерій серця щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробного введення глюкокортикоїдів, Чернявський А. В. (2019)
Боднар І. Р. - Основні проблеми та перспективи реалізації національної політики в інформаційній сфері (2018)
Дігтяр В. А. - Коротко- та довготривалий вплив антисептика декаметоксину (Декасан®) на структурні компоненти колінного суглоба в умовах внутрішньосуглобового введення (експериментальне дослідження), Дігтяр А. В., Дєдух Н. В., Нікольченко О. А. (2019)
Миронов Ю. Б. - Соціальне партнерство в туризмі: детермінанти та соціально-економічні механізми розвитку за сучасних умов, Михальський Ю. В. (2018)
Омельченко Т. М. - Експериментальне дослідження використання методів регенераторної медицини при внутрішньо суглобових кістково-хрящових дефектах, Бур’янов О. А., Дєдух Н. В., Лябах А. П., Черновол П. А., Натрус Л. В. (2019)
Мацера С. М. - Оцінка стану розвитку вищих навчальних закладів в Україні, Олійник Л. Г. (2018)
Ошурко А. П. - Динаміка щільності кісткової тканини верхньої щелепи людини у пренатальному онтогенезі визначена методом комп’ютерної томографії, Олійник І. Ю. (2019)
Тарасюк А. В. - Перспективи розвитку ефективного ринку молочної продукції в Україні, Олійник Н. М., Мамєдова А. С. (2018)
Пантус А. В. - Вивчення морфометричних характеристик капілярної сітки на ранніх термінах субкутаної імплантації пористого волокнистого матриксу, Рожко М. М., Багрій М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р. (2019)
Семак Б. Б. - Роль прес-служб в організації роботи органів державної влади, Басій Н. Ф., Бойчук І. В. (2018)
Шаторна В. Ф. - Вплив ацетату свинцю та наносрібла на кардіогенез щурів, Кононова І. І., Каплуненко А. М. (2019)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем: аналіз з позицій негативного соціалізаційного ефекту, Паласевич М. Б., Лапчук Я. С., Городиський Т. І. (2018)
Яковенчук Н. М. - Експресія судинного ендотеліального фактора росту в суглобовому хрящу та субхондральній кістці при артрозі (експериментальне дослідження) (2019)
Куцик В. І. - Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, Кліпкова О. І., Жихарцева О. О. (2018)
Шерстюк С. О. - Патоморфологічні особливості печінки щурів, котрі зазнали впливу змішаної гіпоксії, Зотова А. Б. (2019)
Artman M. - Analiza metody KAM (Knowledge Assessment Methodology) − wady i zalety (2018)
Гавловський О. Д. - Обґрунтування робочого часу психолога при реабілітації учасників АТО, Голованова І. А., Товстяк М. М., Ошурко О. І. (2019)
Іванченко Г. В. - Розробка алгоритму стратегічного планування економічного розвитку території, Міценко Н. Г., Широких В. Д. (2018)
Саксонов С. Г. - Стратегічні напрями оптимізації кадрового забезпечення офтальмологічної служби, Грузєва Т. С. (2019)
Шиндировський І. М. - Характеристика користувачів всесвітньої мережі Інтернет, Міщук І. П., Шалева О. І. (2018)
Баліцька О. Ю. - Особливості змін рівня протизапальних інтерлейкінів у крові хворих з хронічним генералізованим пародонтитом та цукровим діабетом 2 типу (2019)
Барна М. Ю. - Механізм реалізації стратегії мультисистемного інноваційного розвитку туристичних підприємств України, Білецька І. М. (2018)
Боднарук Ю. Б. - Динаміка змін окремих фізико-хімічних показників ротової рідини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу (2019)
Міценко Н. Г. - Мотиваційні аспекти стратегії підприємства сфери обслуговування в умовах конкуренції, Різник Д. В., Васильків Ю. В. (2018)
Гавалешко В. П. - Особливості протезування дефектів зубних рядів у пацієнтів із ревматоїдним артритом (2019)
Куцик В. І. - Система збалансованих показників як складова ефективної оцінки вартості підприємства, Петрів І. В. (2018)
Гармаш О. В. - Показники карієсу зубів у дітей харківської популяції, які народилися із макросомією. Ретроспективно-статистичне дослідження (2019)
Кліпкова О. І. - Інтелектуальний капітал як чинник формування інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Германчук С. М. - Результати клінічного дослідження осіб з частковою втратою зубів при захворюваннях тканин пародонта, Біда В. І. (2019)
Васильців Т. Г. - Інструменти детінізації фінансового сектору України, Гудзовата О. О. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Пародонтальний статус при хронічному обструктивному захворюванні легень та ішемічній хворобі серця (2019)
Власюк Н. І. - Необхідність зміцнення фіскально-регулюючих засад оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, Чуй І. Р. (2018)
Каськова Л. Ф. - Вікові відмінності показників карієсу постійних зубів у дітей 6-16 років, Попик К. М., Уласевич Л. П., Андріянова О. Ю., Кулай О. О. (2019)
Василевська Г. В. - Структурні елементи формування організаційно-економічного механізму оптимального фіскального простору та їх взаємодія (2018)
Король М. Д. - Витривалість пародонта до навантаження у зубів, які не функціонують при деформаціях зубного ряду, Скубій О. М., Король Д. М., Петрук Д. О., Малюченко Т. П. (2019)
Дмитрів В. І. - Фіскальні пріоритети адміністрування податків і зборів до місцевих бюджетів (2018)
Ніколішина Е. В. - Використання зубної пасти SENSITIV PRO-Relief для усунення гіперестезії при флюорозі зубів, Іленко Н. М. (2019)
Журба О. Ю. - Формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни (2018)
Олійник Р. П. - Покращення емалевої резистентності у дітей за допомогою ремінералізуючої терапії, Рожко М. М., Хабчук В. С. (2019)
Boyko R. V. - XBRL – digital standard for financial reporting submission (2018)
Пантус А. В. - Порівняльний аналіз ефективності використання волокнистого матриксу та полімерних мембран з метою відновлення кісткових дефектів нижньої щелепи після процедури енуклеації, Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В., Когут В. Л., Малендевич Т. Л. (2019)
Калайтан Т. В. - Генезис та розвиток концепції контролінгу (2018)
Скрипникова Т. П. - Применение зубной пасты содержащей природный минерал для профилактики кариеса и заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста, Хавалкина Л. М., Хмиль Т. А., Удальцова-Гродзинская К. А., Сидельников А. Э. (2019)
Сулим Ю. В. - Досвід застосування композицій з амізоном (енісаміумом йодидом) для лікування пародонтитів, Петришин О. А., Бучковська А. Ю. (2019)
Фастовець О. О. - Причини незадовільних результатів повного знімного зубного протезування у найближчий термін спостереження, Кривчук О. А. (2019)
Коновал Н. С. - Обгрунтування критеріальної значимості структурно-біохімічних змін м’язової тканини міокарду в судово-медичній діагностиці давності настання смерті (2019)
Лавінска К. - Розробка вимог до взуття для дітей, Попович Н., Сервета В. (2018)
Шульга І. В. - Аналіз сучасного асортименту кавових машин, Ніколайчук Л. Г. (2018)
Заяць Я. І. - Актуальні проблеми вітчизняної судової товарознавчої експертизи, Яровий О. Д., Беднарчук М. С. (2018)
Брусенська Г. І. - Особливості використання методів елементного аналізу при проведенні товарознавчих досліджень, Єштокін В. І., Лінючев Г. В. (2018)
Демидчук Л. Б. - Сучасний колісний гаджет – іграшка чи транспортний засіб особистого користування, Сапожник Д. І. (2018)
Мазур І. В. - Інноваційні вироби для безпечного і зручного використання жіночого взуття на високому каблуку: товарознавча характеристика і класифікація, Шумський О. В., Заяць Я. І., Беднарчук М. С. (2018)
Шегинський О. В. - Дослідження формування показників якості асортименту ювелірних виробів релігійного змісту (2018)
Сирохман І. В. - Перспективні напрями технологічних рішень якості й безпечності харчової продукції, Лозова Т. М. (2018)
Ощипок І. М. - Застосування гідратованих добавок різних класів у технології переробки м'яса, Палько Н. С., Давидович О. Я., Багрій Л. М. (2018)
Решетило Л. І. - Поліпшення зберігання та якості яєць курячих харчових шляхом обробки їх поверхні (2018)
Лебединець В. Т. - Обґрунтування рецептурного складу кексів з використанням продуктів переробки айви звичайної та хеномелесу, Гаврилишин В. В., Лебединець А. І. (2018)
Бодак М. П. - Особливості формування споживних властивостей та асортименту лікерів, Гірняк Л. І., Гирка О. І. (2018)
Паламарек К. В. - Розробка технології та визначення якості овочевих паст з йодовмісною сировиною (2018)
Петришин Н. З. - Удосконалення технології десертних страв з використанням яблучного порошку, Бліщ Р. О. (2018)
Ніколайчук Л. Г. - Використання компетентнісного підходу для вдосконалення у закладах вищої освіти підготовки фахівців товарознавчого профілю для торгівлі та легкої промисловості України, Галик І. С., Семак Б. Д. (2018)
Ємченко І. В. - Профайлінг як метод митного контролю (2018)
Передрій О. І. - Контрабанда наркотичних засобів через митний кордон України, Дзюбинський А. В. (2018)
Передрій О. І. - Ідентифікаційна експертиза предметів філателії при їх переміщенні через митний кордон, Ємченко І. В. (2018)
Костирко В. С. - Сучасні підходи та тенденції в розробці застосувань для мобільних пристроїв, Костенко А. В., Плеша М. І. (2018)
Артеменко В. Б. - Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі "Теорія і методика дистанційного навчання", Артищук І. В., Гудзовата О. О. (2018)
Устименко-Косоріч О. - Cербська баянно-акордеонна школа народної музики: історико-педагогічний аспект (2015)
Дічек Н. - Рецепція як новітній інструмент розширення методологічних засад порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних студій (2015)
Сбруєва А. - Стратегії інтеграції освітньої та наукової діяльності університету: аналіз зарубіжного досвіду (2015)
Клонцак О. - Організація академічно-громадського навчання як складова професійної підготовки студентів у системі університетської освіти США (2015)
Улановська А. - Змістові та процесуальні засади взаємодії основних суб'єктів Болонського процесу (2015)
Лавриченко Н. - "Руки в тісті" - інноваційний освітінй проект у Франції (2015)
Воєвутко Н. - Професійна підготовка вчителів в Україні та Республіці Кіпр у ХХІ столітті: відмінні особливості (2015)
Жижко О. - Стратегії розвитку соціально-освітніх програм для тимчасових робітників у діяльності освітніх організацій Латинської Америки (2015)
Околович О. - Застосування інформаційних технологій при підготовці вчителя іноземної мови у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2015)
Інформаційне повідомлення про можливість участі у ІІ міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи" (2015)
Автори номера (2015)
Аннотации (2015)
Карпенко О. - Опікунсько-виховна діяльність школи у Польщі (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2016)
Комочкова О. - Postgraduate Courses in Linguistics at Universities of Great Britain (2016)
Сменов О. - Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду формування творчо спрямованої особистості дитини у закладах неформальної освіти (2016)
Hadaś J. - The interaction factor as a challenge for foreign language learning in the technology based education: a pedagogical reflection (2016)
Солодка А. - Зарубіжні концепції крос-культурного навчання (2016)
Корсун Г. - Становлення та розвиток автономії університетів: європейський досвід (2016)
Підгаєцька А. - Міжнародні волонтерські студентські організації університетів Канади (2016)
Губіна О. - Стратегічні ініціативи ЮНЕСКО щодо розвитку відкритої освіти (2016)
Лавриченко Н. - Збагачення освітнього процесу за моделлю обдарованості Рензулі (2016)
Івашньова С. - Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті (2016)
Палагута І. - Основні форми педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів у Великобританії (2016)
Безлюдна В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Франції та Німеччині (2016)
Інформаційне повідомлення про Міжнародний дискусійний форум "Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування" (2016)
Автори номера (2016)
Аннотации (2016)
Першукова О. - Методологічна модель порівняльно-педагогічного дослідження тенденцій розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2016)
Орсова Р. - Діагностичні завдання у процесі психолого-педагогічної практики студентів (на прикладі Кошицького університету імені Павла Йозефа Шафарика, Словацька Республіка), Староста В. (2016)
Коляда Т. - Позаурочна діяльність в елітній школі Великої Британії ХІХ століття (2016)
Бялик О. - Статеве виховання учнів у закладах освіти країн першої хвилі вступу до Європейського співтовариства (2016)
Viktorova L. - Comparative analysis of the theoretical approaches to profession teaching in the educational systems of USA, UK and Austria (2016)
Федоренко С. - Організаційно-педагогічні умови для забезпечення формування гуманітарної культури студентів у вищій школі США (2016)
Улановська А. - Особливості залучення національних студентських союзів до управління вищою освітою у країнах Болонського клубу (2016)
Mengling Xu - A Functionalist View of Task-based Language Teaching (2016)
Береза Л. - Засоби формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-іноземців технічних спеціальностей у процесі навчання української мови (2016)
Коротун О. - Механізми засвоєння студентами-іноземцями фахової термінології (2016)
Цимбрило О. - Самостійна робота студентів як необхідна дидактична складова у вивченні іноземної мови у ВТНЗ (2016)
Zabolotna O. - Analysis of the questionnaire results for EMINENCE alumni (BA/MA, Phd, staff and postdocs who finished mobilities in 2014, 2015 and staff and postdocs who finished in 2016) (2016)
Автори номера (2016)
Аннотации (2016)
Кушнір В. - Історія розвитку гуманістичних ідей у зарубіжній педагогіці (від стародавнього світу до XVI ст.) (2016)
Комісаренко Т. - Розвиток жіночої освіти в Англії: огляд джерел (2016)
Ярхо Т. - Багатоступенева математична підготовка майбутніх фахівців технічного профілю у системі неперервної освіти в контексті європейської інтеграції (2016)
Копенкіна Л. - Особливості професійної підготовки вчителів у двоступеневій педагогічній освіті Франції (1989 – 2013 р.) (2016)
Борисенко І. - Практичні підходи до моделювання змісту початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (2016)
Скальскі Д. - Нормативне впровадження європейського виміру фізкультурної освіти (2016)
Zagoruiko L. - Polish And Ukrainian Education:Gender Aspect In Cross-Cultural Context (2016)
Пироженко П. - Основні напрями реформування системи освіти в КНР у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Пасічник Л. - Професійний розвиток вчителів у Німеччині: стан, виклики, перспективи (2016)
Гурова Т. - Професійний портфоліо як форма контролю сформованості компетентностей у майбутнього вчителя англійської мови (2016)
Kiełb-Starczewska E. - The role of family environment and culture in the language development of children (2016)
Analysis of the questionnaire results for EMINENCE alumni (2016)
Автори номера (2016)
Аннотации (2016)
Grytsenko А. А. - Peculiarities of the current crisis in Ukraine: a logical and historical approach, Grytsenko O. А. (2019)
Камінська Т. М. - Місце України у міжнародній торгівлі послугами (2019)
Timoshenkov I. V. - Economic indicators as instruments of the rhetoric of science, Nashchekina O. M., Shkodina I. V. (2019)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку експертно-аналітичного середовища в Україні, Марченко О. С. (2019)
Гадецька С. В. - Особливості моделювання інноваційної поведінки суб’єктів господарювання, Філатова Л. Д. (2019)
Можайкіна Н. В. - Регіональні особливості формування та реалізації інвестиційного потенціалу економіки України (2019)
Шевченко Л. С. - Корпоративна правова стратегія: сутність, типи, особливості реалізації (2019)
Костюченко О. Є. - Напрями реформування трудового законодавства України на основі ціннісної орієнтації його норм (2019)
Задирака Н. Ю. - Встановлення адміністративної юрисдикції відносин щодо публічного майна: вплив правового режиму (2019)
Шевченко Л. С. - Майбутнє професії "економіст”: наукова дискусія в редакції журналу "Економічна теорія та право”, Марченко О. С., Вовк І. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право” (2019)
Геркерова А. М. - Метод проектов в процессе подготовки будущих учителей английского языка на специальном факультете (2019)
Дубовик В. В. - Сучасні технології візуалізації навчального матеріалу на лекційних заняттях із лінійної алгебри (2019)
Козаченко О. М. - Специфіка викладання і навчання польської мови україномовних мовців (2019)
Новицька Н. А. - Рівень фізичного здоров'я та рівень фізичної активності студенток 1‒2 курсу закладу вищої освіти, Іванов І. В. (2019)
Березовська Л. І. - Комунікативно-мовленнєва компетентність як складник процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2019)
Каплун В. М. - Формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики за задачним підходом, Маріна М. С., Тадеуш О. Х. (2019)
Папушина В. А. - Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки, Красильникова Г. В. (2019)
Рудик Н. М. - До проблеми подолання мовного бар’єру у процесі спонтанної комунікації іноземною мовою студентів гуманітарних факультетів (2019)
Линенко А. Ф. - Професійна самоефективність як педагогічна проблема (2019)
Богуш А. М. - Особенности мотивации поведения детей дошкольного возраста в конфликтных ситуациях с игрушками, Абрамова Л. Н. (2019)
Осипова Т. Ю. - Стан підготовленості майбутніх педагогів-організаторів до професійної діяльності в загальноосвітніх закладах: констатувальний етап (2019)
Цзінь Лулу - Експериментальна модель формування лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл засобами китайськомовних художніх творів (2019)
Русалкіна Л. - Особливості впровадження спецкурсу з англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2019)
Начинова О. В. - Використання рухових ігор в інклюзивному середовищі учнів початкової школи (2019)
Руденко Ю. А. - Коучінговий підхід до розвитку мовного потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Артеменко І. Е. - Концептуальні засади діяльності школи волонтерів для роботи з людьми поважного віку (2018)
Булавенко С. Д. - Вплив учнівського менеджменту на формуваннясоціальної активності особистості (2018)
Гордієнко Т. В. - Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи, Долматова М. П. (2018)
Дубровська Л. О. - Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової української школи, Дешко О. О. (2018)
Лісовець О. В. - Особливості становлення і розвитку самостійності дитини у дошкільному віці (2018)
Качалова Т. В. - Формування інклюзивної культури закладу вищої освіти (2018)
Кирилюк В. М. - Теоретико-методичні засади роботи з хореографічним колективом (2018)
Новгородська Ю. Г. - Теоретичні основи формування конскурентноспроможного менеджера освіти в умовах євроінтеграції (2018)
Падун Н. О. - Деякі аспекти розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів, Стельмашенко І. (2018)
Самаріна С. І. - Теоретико-методологічні аспекти навчання дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивного простору (2018)
Шумська Л. Ю. - Методологічні підходи до формування професійної майстерності хорових диригентів у процесі магістерської підготовки (2018)
Ющенко К. О. - Відхилення у поведінці дітей як психолого-педагогічна та соціальна проблема (2018)
Бобро А. А. - Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів, Коваль Т. В. (2018)
Бугаєць Н. О. - Мотиваційні основи навчально-дослідної діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики (2018)
Замашкіна О. Д. - Система корекційно-профілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків (2018)
Івашньова С. В. - Супервізія в діяльності освітнього тренера (2018)
Корсунська Н. О. - Психолого-педагогічні методи розвитку творчого мислення для студентів ВНЗ, Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Хоменкова Л. Ю. (2018)
Кузів М. З. - Застосування медіації для врегулювання конфліктів (2018)
Кьон Н. Г. - Методика подолання недоліків вокального інтонування у школярів молодшого та підліткового віку, Лі Ліцюань. (2018)
Липовецька Є. Ю. - Зміст професійної діяльності керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва (2018)
Пихтіна Н. П. - Корекція негативної поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку засобами соціально-педагогічних і реабілітаційних ігор (2018)
Пісоцький О. П. - Характеристика продуктивних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку, Пісоцька Л. М. (2018)
Шевченко С. І. - Розвиток критичного мислення під час аудіювання іншомовних повідомлень, Халимон І. Й. (2018)
Яблоков С. В. - Технологія проблемного навчання як ефективний спосіб навчання англійської мови, Адамова Г. О. (2018)
Голуб Н. М. - Проблема взаємодії викладача та студентів у процесі лекції-візуалізації (2018)
Завидівська О. І. - Готовність до створення здоров'яорієнтованого середовища організації як особлива категорія професійної освіти майбутніх менеджерів (2018)
Кьон Н. Г. - До питання про подолання виконавсько-психологічного бар'єру в магістрантів у процесі їх підготовки до вокально-фахової діяльності, Чжу Юньжуй. (2018)
Перхайло Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до ефективної партнерської взаємодії (2018)
Самойленко О. В. - Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки, Мостовенко А. Г. (2018)
Ян Сяохан. - Структура пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу (2018)
Ельбрехт О. М. - Історія шкільного підручника США (2018)
Матвійчук М. І. - Організація оздоровлення та відпочинку дітей: міжнародна практика (2018)
Фурдуй С. Б. - Фандрайзингова діяльність – підтримка розвиткуінклюзивної освіти в Україні (2018)
Наші автори (2018)
Правила подання рукописів (2018)
Колобов Г. А. - Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года, Печерица К. А., Павлов В. В., Осипенко А. В., Панова В. О. (2019)
Пазюк М. Ю. - Оцінка практичного функціонування системи управління процесом грудкування шихтових матеріалів у барабанних грудкувачах на основі методу розпізнавання, Овчинникова І. А., Ренгевич О. В., Мних А. С., Міняйло Н. О. (2019)
Харченко А. В. - Удаление примесей из газовой фазы высокотемпературной реакционной зоны жидкой сталеплавильной ванны, Синяков Р. В., Личконенко Н. В. (2019)
Билоник И. М. - Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода, Попов С. Н., Шумикин С. А., Давидченко С. В., Билоник Д. И. (2019)
Давидченко С. В. - Повышение однородности и дисперсности структуры электрошлакового слитка ледебуритных сталей, Логозинский И. Н., Сальников А. С., Билоник И. М., Шумикин С. А., Губарь Е. Я. (2019)
Забудченко Д. В. - Дослідження технологічної особливості виробництва феросилікоалюмінію з використанням вторинних та неліквідних матеріалів, Сиваченко В. М., Воденнікова О. С., Воденнікова Л. В., Мазур Н. М. (2019)
Григор’єв С. М. - Використання брикетів, що вміщіють хром, у виробництві порошкових спеціальних сталей, Кириченко О. Г., Воляр Р. М., Зінченко О. Я. (2019)
Терновой Ю. Ф. - Особенности получения микрослитков для 3d-принтеров, Личконенко Н. В. (2019)
Колобов Г. А. - Рециклинг радиоактивных металлов из вторичного сырья, Печерица А. К., Бубинец А. В., Прохорова Н. Д. (2019)
Бєлоконь Ю. О. - Технологічні основи одержання інтерметалідних каталізаторів на основі алюмінідів нікелю (2019)
Скачков В. О. - Деякі фізико-технічні характеристики пластинчастого та об’ємного пірографіту, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2019)
Коломоец А. Г. - Влияние технологии получения тонких пленок теллурида кадмия на эффективность работы солнечных элементов на их основе, Хрипко С. Л. (2019)
Ніколаєнко А. М. - Дослідження теплообміну в роторній ливарній машині, Трегулова І. П., Баришенко О. М. (2019)
Каюков Ю. М. - Про вплив параметрів факелу на якість нагрівання заготовок у камерній печі з одностороннім бічним опалюванням, Чепрасов О. І., Іванов В. І., Назаренко І. А. (2019)
Коваленко В. Л. - Алгоритм визначення оптимальних енергетичних параметрів термічної печі з біогазовим опаленням за наявності просторового електричного поля в її камері (2019)
Усенко Ю. І. - Теплова робота протяжних електропечей за нагрівання сталевого дроту під термообробку, Іванов В. І., Зінченко В. Ю., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Полешко Ю. П. (2019)
Явтушенко О. В. - Розрахунок нормальних контактних напружень в осередку деформації під час прокатування штаб, Проценко В. М., Бондаренко Ю. В. (2019)
Каюков Ю. М. - Розрахунково-експериментальні дослідження процесу охолодження злитків у неопалюваних термостатах, Назаренко І. А., Кузьменко А. А., Чижов С. Є. (2019)
Гречаний О. М. - Дослідження динамічних процесів, виникаючих у вузлах приводу ножиць з паралельними ножами, Кобрін Ю. Г., Васильченко Т. О., Шевченко І. А., Тесленко О. В. (2019)
Быткин С. В. - Восстановление и развитие металлургии полупроводникового кремния как возможный путь преодоления деиндустриализации страны, Критская Т. В. (2019)
Куликов В. Ю. - О влиянии фракционного состава шихтовых материалов и режимов прессования на качественные показатели полуфабриката магнезиальных огнеупоров, Варченко Д. А. (2019)
Тарасов В. К. - Про підвищення техногенної безпеки конвертерного виробництва, Куріс Ю. В., Румянцев В. Р., Ткаліч І. О. (2019)
Рижков В. Г. - До розрахунку вентиляції виробничих приміщень з урахуванням змінювання виділення шкідливих речовин, Бєлоконь К. В., Манідіна Є. А., Троїцька О. О. (2019)
Ковалевський С. В. - Шляхи підвищення надійності та забезпечення швидкодії спрацювання запираючих пристроїв пневмотранспортних установок для належного захисту навколишнього середовища, Залужна Г. В. (2018)
Фідровська Н. М. - Вплив засобу встановлення підкранової рейки на її напружений стан, Перевозник І. А. (2018)
Фідровська Н. М. - Визначення максимального кута відхилення канату набігаючого на блок, Писарцов О. С., Водолажський В. П. (2018)
Новиков Ф. В. - Повышение эффективности алмазно-искрового шлифования, Дитиненко С. А. (2018)
Полянский В. И. - Эффективное применение современных технологий механической обработки (2018)
Скоркін А. О. - Дослідження процесу обробки складних фасонних поверхонь на основі нелінійних формотворних рухів, Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Протопова А. С. (2018)
Стрельчук Р. М. - Исследование съема алмазоносного слоя круга под воздействием единичных электрических разрядов (2018)
Ловейкін В. С. - Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного привідного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О., Почка О. Б. (2018)
Агарков В. В. - К вопросу автоматизированного проектирования переналаживаемой технологической оснастки для листовой штамповки и прессования, Ясько С. Г. , Фролов Е. А. , Дерябкина Е. С. (2018)
Гордєєв А. С. - Стандартизация технологических процессов в полиграфии (2018)
Дерябкина Е. С. - Выбор способа и разработка технологии восстановления деталей автотракторной техники, Огер В. В. (2018)
Ізотова К. О. - Розробка флюсу для газового зварювання алюмінію, Тіщенко А. А. (2018)
Калін М. А. - Розробка електродів для зварювання міді (2018)
Князева В. Н. - Снижение погрешностей измерения расхода нефти в магистральных нефтепроводах, обусловленных пульсациями нестационарностью потока, Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Андреев А. В. (2018)
Ламнауер Н. Ю. - Принцип побудови єдиної карти контроля за точністю розмірів виробів машинобудування (2018)
Лаппо І. М. - Дослідження впливу керованих параметрів в зоні різання на точність профілю отвору під час оброблення осьовим інструментом, Гордєєв А. С. (2018)
Резниченко Н. К. - Исследование работы монорельсового пути усиленного приваркой полосы, Дереза К. А. (2018)
Маліцький І. Ф. - Теплодинамические характеристики при сборке колесной пары локомотивов с термовоздействием, Смирнов І. П. (2018)
Черняк Е. Н. - Методика розрахунку поглинутої дози рухомого об'єкта, що опромінюється прискореними електронами, Трищ Р. М., Моргунов В. В. (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул,зміст (2018)
Шановні читачі! (2018)
Бeлiченко О. П. - Викопні смоли світу. Група руменіту (2018)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика циркона з ефектом зміни кольору, Бeлiченко О. П. (2018)
Борняк У. І. - Перспективи мінералого-петрографічних досліджень природного каміння деяких архітектурних та сакральних споруджень минулих часів на території Галичини, Гулій В. М. (2018)
Старокадомский Д. Л. - Поверхностная гидрофобизация гипсового камня – эффективный метод улучшения его прочности, стойкости и декоративных свойств, Решетник М. Н. (2018)
Манохіна Л. В. - Автоматизована система реєстрації на курсове навчання та підготовку експертів-гемологів на базі сайту ДГЦУ, Грущинська О. В., Максюта О. В. (2018)
Триколенко С. Т. - Андрій Комаров: мистецтво неприборканої стихії (2018)
Міжнародний симпозіум "Бурштин. Наука і мистецтво" (2018)
25 Міжнародна виставка бурштину, ювелірних виробів і дорогоцінного каміння (2018)
Коштовне камiння (2018)
Декоративне камiння (2018)
Титул,зміст (2018)
Шановні читачі! (2018)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження рожевого кварца з трьома типами включень, Бeлiченко О. П. (2018)
Гелета О. Л. - Концептуальні засади створення нової класифікації декоративного каміння (на прикладі карбонатних порід), Нестеровский В. А., Горобчишин О. В. (2018)
Рудько Г. І. - Геолого-економічна оцінка запасів каменесамоцвітної сировини під час комплексного освоєння родовищ карбонатних порід, Озерко В. М., Курило М. М. (2018)
Бєлєвцев О. Р. - Валідація методик діагностики дорогоцінного каміння: постановка завдання, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О. (2018)
Манохін О. Г. - Дослідний прототип експертної системи "Атестація та експертна оцінка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння", Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2018)
Триколенко С. Т. - Уява природи безмежна – краса необроблених каменів у творчості майстерні "Воображаріумм" (2018)
Коштовне камiння (2018)
Декоративне камiння (2018)
Інформація (2018)
Pikovskyi M. Y. - Flower-ornamental plants – the host of Botrytis Cinerea Pers., Kolesnichenko O. V., Melnyk V. I., Serediuk O. O. (2018)
Паренюк О. Ю. - Розрахунок ризику перевищення дозових лімітів на елементи екосистеми за допомогою ERICA tool, Давидова В. І. (2018)
Середа Т. М. - Оцінка процесів евтрофікації водних об’єктів річки Стрижень, Усов О. Є., Жежеря В. А., Цибульський О. І., Батог С. В. (2018)
Білкей М. В. - Просторово-часова характеристика мікробіологічних та гідрохімічних показників якості поверхневих вод річки Уж (Україна), Кривцова М. В. (2018)
Швець І. В. - Зимостійкість та перспективи використання рослин-інтродуцентів Rodgersia aesculifolia Batalin в умовах міста Києва (2018)
Сиводед Є. В. - Ріст та розвиток гриба Phomopsis Helianthi M. на різних живильних середовищах, Кирик М. М., Колесніченко О. В., Мельник В. І. (2018)
Муштрук М. М. - Аналіз технологічної бази для виробництва кормового борошна і його сумішей (2018)
Омельченко Н. М. - Вплив генетично модифікованої сої на постнатальний розвиток щурів третього покоління, Дроник Г. В. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Інтегрована система управління якістю та безпечністю харчової продукції, Ніколаєнко М. С. (2018)
Паренюк О. Ю. - Визначення основних метрик різноманіття мікробіомів забруднених радіонуклідами грунтів, Сімутін І. О., Самофалова Д. О. (2018)
Рубежняк І. Г. - Фітотоксична активність деяких мікроміцетів, Паламарчук А. О., Чайка В. М. (2018)
Кацан В. А. - Вплив ізатізону та наносрібла SS1000 на ростові процеси, зернову продуктивність та фотосинтез вівса сорту незламний, Потопальський А. І. (2018)
Кузьменко І. С. - Створення карт землекористування органічнічних господарств за використання геоінформаційних систем, Макаренко Н. А. (2018)
Кочкодан О. Д. - Вплив рН і йонної сили розчину на колоїдно-хімічні властивості бінарних сумішей поверхнево-активних речовин, Максін В. І., Антрапцева Н. М., Семененко Т. С. (2018)
Markovska O. Y. - Optimization of the system of irrigated winter wheat protection against harmful organisms in Southern Ukraine, Pikovskyi M. Y., Nikishov O. O. (2018)
Бондарь В. І. - Спосіб оцінювання технологій вирощування пшениці озимої за впливом на родючість ґрунтів, Макаренко Н. А. (2018)
Цюк О. А. - Структурно-агрегатний склад грунту залежно від основного обробітку та удобрення, Центило Л. В., Мельник В. І. (2018)
Миронюк В. В. - Точність вибіркової таксації лісу залежно від конфігурації пробних ділянок, Білоус А. М., Дячук П. П., Федина К. Р. (2018)
Вакулик І. І. - Вікові дерева паркових зон сучасного мегаполісу як засіб комунікації, Балалаєва О. Ю. (2018)
Гноєвий В. І. - Ефективність використання кормосумішей у літній період у зв’язку з переведенням корів на безприв’язне боксове утримання, Батир Р. Ю., Войтенко Т. С. (2018)
Климчук В. В. - Моделювання остеоартрозу колінного суглоба у собак (2018)
Федець О. М. - Електрофорез білків крові собак з пухлинами молочної залози, Курляк І. М., Заяць О. І. (2018)
Дубова О. А. - Стан системи гемостазу за трансмісивної венеричної саркоми собак, Фещенко Д. В., Згозинська О. А., Дубовий А. А. (2018)
Білошицький Р. В. - Методи діагностики і надання консервативного та хірургічного лікування при дископатіях у собак (2018)
Miagka K. C. - Analysis of veterinary residues and contaminants in honey, Tkachuk S. A., Akateva I. S. (2018)
Кучерук М. Д. - Антибіотикорезистентність польових штамів мікроорганізмів, Засєкін Д. А., Виговська Л. М., Ушкалов В. О. (2018)
Arnauta N. V. - Use of numerical high-exactly algorithms for modeling dynamic demeanour of disretely substantiated five-layered cylindrical shells, Roman R. R. (2018)
Прядка К. О. - Особливості використання даних аерофотознімання у процесах збирання відомостей про землі лісогосподарського призначення (2018)
Зубко В. М. - Техніко-технологічна ефективність начіпної сівалки для посів кукурудзи, Мельник В. І., Проценко А. М., Комісар Е. О. (2018)
Калінчик М. В. - Чи є застосування рактопаміну в годівлі свиней проблемою для України та інших бідних держав, Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Шановні читачі! (2018)
Бeлiченко О. П. - Мікросвіт мінералів. Включення в дорогоцінному камінні, Гаєвський Ю. Д., Кормакова К. Є., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В. (2018)
Гелета О. Л. - Вплив стійкості до вивітрювання декоративного каміння на його довговічність, Сергієнко І. А., Стич О. І., Горобчишин О. В., Ткаленко А. М., Ляшок В. І. (2018)
Бeлiченко О. П. - Розроблення остаточної редакції проекту національного НД ДСТУ ХХХХ:201Х "Бурштин у сировині. Загальні технічні умови", Євдокимов Д. М., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Гаєвський Ю. Д., Фуголь Л. Д. (2018)
Бєлєвцев О. Р. - Застосування аналітичних фізико-хімічних методів під час гемологічних досліджень дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Сергієнко І. А., Андреєв О. О. (2018)
Грущинська О. В. - Огляд нових тенденцій у сфері обробки культивованих перлів на світовому ринку ювелірної індустрії, Стич О. І. (2018)
Татарiнцев В. І. - Пленарна зустріч країн-учасниць Кімберлійського процесу 2018. Оновлення "алмазної номенклатури" та зміни в сертифікаційній схемі (2018)
Гелета О. Л. - Звіт про міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння – 2018" (2018)
Інформація (2018)
Требушкова Т. М. - Практичні аспекти унормування термінології у сфері страхового фонду документації, Гребцова І. А. (2019)
Гінзбург М. Д. - Постійне поліпшування перекладів європейських стандартів як засіб забезпечувати якість роботи газотранспортної системи України, Клюнь А. М. (2019)
Барибін О. І. - Модель якості для гнучкої методології розроблення програмного забезпечення Scrum (2019)
Редько В. В. - Процесний підхід до опису переходу організації на аутсорсинг у міжнародному стандарті ISO 37500:2014 "Guidance on Outsourcing" (2019)
Шілінг А. Ю. - Оцінювання якості планування надання освітніх послуг закладам вищої освіти, Жежнич П. І. (2019)
Вус В. А. - Зведені показники віртуальних спільнот та пріоритезація з точки зору державної безпеки, Пелещишин А. М. (2019)
Думанський Н. О. - Формування оцінки навчальних матеріалів у системах електронної освіти (2019)
Здоренко В. Г. - Застосування фазового та амплітудно-фазного акустичних методів для автоматизованого контролювання поверхневої щільності текстильних матеріалів, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О., Дерій Ю. О. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
Титул, зміст (2019)
Шановні читачі! (2019)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження олександриту з нехарактерними діагностичними властивостями, Ладжун Ю. І., Бeлiченко О. П. (2019)
Рудько Г. І. - Геолого-економічна оцінка запасів каменесамоцвітної сировини під час комплексного освоєння родовищ карбонатних порід, Озерко В. М., Курило М. М. (2019)
Шевченко С. В. - Застосування неодимового магніту для діагностики дорогоцінного каміння, Смєлова В. Є. (2019)
Татарiнцев В. І. - Дорогоцінне, коштовне каміння: історичні та нормативні аспекти термінології, які впливають на формування Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Вишневська Л. І. (2019)
Дрозд Т. І. - Експертиза ювелірних виробів у ломбардній діяльності та ідентифікація підробок (практичний досвiд) (2019)
Татарiнцев В. І. - Кімберлійський процес: докладно для українських учасників алмазного ринку. Частина І (2019)
Інформація (2019)
Воробєй Є. С. - Бактерiофаги та їх вплив на бактерiальнi бiоплiвки, Воронкова О. С., Маліновська І. В., Вінніков А. І. (2013)
Юрченко О. О. - Молекулярно-генетическая характеристика вируса клещевого энцефалита, циркулирующего в Северо-Западном Причерноморье, Дубіна Д. О., Виноград Н. О. (2013)
Галкін М. Б. - Синтез піоціаніну Pseudomonas aeruginosa за впливу ві смутових металокомплексів порфіринів та аутоіндукторів системи quorum sensing, Iваниця В. О. (2013)
Лейбенко Л. В. - Фiлогенетичний аналiз вiрусiв грипу людей А(H3N2), видiлених в Українi в епiдемiчному сезонi 2011–2012 рокiв, Поліщук В. П., Радченко Л. В., Міроненко А. П. (2013)
Iутинська Г. О. - Вплив нових бiопрепаратiв на основi аверкому на розвиток i продуктивнiсть рослин та експресiю генiв синтезу si/miРНК, Циганкова В. А., Білявська Л. О., Козирицька В. Є. (2013)
Скороход І. О. - Вплив наночасточок дiоксиду кремнiю та вермикулiту на активнiсть ензимiв антиоксидантного захисту Bacillus subtilis IМВ В-7023, Курдиш І. К. (2013)
Волошко Т. Є. - Вплив деяких мiкроелементiв на активнiсть оксидоредуктаз базидiомiцетiв, Федотов О. В. (2013)
Білоіваненко С. О. - Резистентнiсть Rhodotoru larubra g2/1 до важких металiв та їх адсорбцiя, Бухтіяров А. Є. (2013)
Triapitsyna N. V. - Detection of Plum pox virus isolates in the orchards of the Eastern Steppe of Ukraine, Udovychenko К. M., Vasyuta S. O., Medvedyeva T. V., Yarushnikov V. V., Udovychenko V. M. (2013)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2012 році (2013)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2013)
Дибкова С. Н. - Оцінка цитотоксичності та генотоксичності стимулюючого тканинного препарату ("СТП") та "СТП", модифікованого наночастинками заліза, Тютюн С. Н., Резниченко Л. С., Жовнир А. М., Андриящук В. А., Уховская Т. Н., Грузина Т. Г. (2019)
Доброжан Ю. В. - Вміст колістину в посліді курей за мезофільного способу зберігання, Шевченко Л. В. (2019)
Ерхан Д. К. - Влияние фасциол на показания химического состава мяса и печени у крупного рогатого скота, Русу С. Ф., Кихай О. П., Заморня М. Н., Герасим Е. В. (2019)
Євтушенко А. В. - Ефективність препарату на основі хлорохіну за ціліафорозів риб (2019)
Єрмоленко О. М. - Проліферативна ентеропатія свиней (ілеїт) (оглядова стаття) (2019)
Жовнір О. М. - Гематологічні показники крові кролів, щеплених експериментальними зразками вакцин "Вельшісан", "Вельшісан+AUNP" "Вельшісан+AUNP-стимул", Андріящук В. О., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Минцюк Є. П. (2019)
Касяненко О. І. - Визначення рівня інфікування забійної птиці мікроорганізмами Campylobacter spp., Гусєв В. O, Касяненко С. М., Нагорна Л. В., Пунько І. В. (2019)
Катюха С. М. - Сучасні протипаразитарні засоби для ставового рибництва (оглядова стаття), Вознюк І. О., Орел А. М. (2019)
Катюха С. М. - Особливості патогенезу за симуліїдотоксикозу великої рогатої худоби (2019)
Кривошия П. Ю. - Імунобіологічні показники крові за прихованого перебігу ринопневмонії коней, Рудь О. Г. (2019)
Кучерук М. Д. - Дослідження загального мікробного числа та кількості мікроміцетів у пташнику за застосування пробіотичного препарату, Білик Р. І., Ігнатовська М. В., Тарасов О. А. (2019)
Пискун А. В. - Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики лептоспірозу тварин, Уховський В. В., Алєксеєва Г. Б., Спиридонов В. Г., Пискун О. О. (2019)
Пінчук Н. Г. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо бешихи свиней на території України за 2006–2017 рр., Головко А. М., Гаркавенко Т. О. (2019)
Приходько Ю. О. - Трихомоноз домашніх собак і котів, Люлін П. В., Булавіна В. С., Руденко І. О. (2019)
Прокопенко Т. О. - Оцінка результатів дослідження радіаційної забрудненості харчових продуктів та кормів за 2013–2017 роки, Малімон З. В., Гусак Л. М., Молодик А. Г. (2019)
Сапачова М. А. - Результати лабораторного контролю деяких інфекційних хвороб тварин в Україні у 2018 році молекулярно-генетичними методами, Піщанський О. В., Сушко М. І., Усаченко Н. В., Меженський А. О. (2019)
Сачук Р. Н. - Ефективність препарату на основі ефірних олій та масляного розчину хлорофіліпту при гіперкератозі сосків вимені у корів (2019)
Старчук М. - Некоторые эпидемиологические аспекты бешенства у животных Республики Молдова, Осадчи Н., Манчу А., Енчу В. (2019)
Тимошенко Р. Ю. - Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса курчат-бройлерів за умов використання в раціонах хелатних мікроелементів, Фотіна Т. І., Назаренко С. М. (2019)
Еnciu Valeriu - Incidence, diagnosis and treatment of some acropodium lesions in dairy cows in the conditions of farms of the Republic of Moldova (2019)
Блайда И. А. - Биотехнологические методы переработки некондиционных руд и промышленных отходов, Васильева Т. В. (2018)
Галкін М. Б. - Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-ГМФ за присутности синтетичних аналогів сигнального хінолону, Водзінський С. В., Стрезєва Л. М., Джура М. А., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2018)
Пастощук А. Ю. - Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сортів, Сківка Л. М., Буценко Л. М., Патика В. П. (2018)
Зінченко О. Ю. - Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst, Мірось С. Л. (2018)
Романовська І. І. - Карбоксилестерази гомогенатів травних залоз Rapana venosa, Севастьянов О. В., Шестеренко Є. А., Крисько А. А., Шестеренко Ю. А., Топтіков В. А. (2018)
Горшкова О. Г. - Очищення води від фенолу та іонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Конуп І. П., Бєляєва Т. О. (2018)
Грицев О. А. - Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України, Зозуля О. Л., Воробйова Н. Г., Сківка Л. М. (2018)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2018)
Берницька Д. І. - Дослідження процесів розвитку малого і середнього бізнесу: зарубіжний досвід (2019)
Горбач Л. М. - Правова природа та особливості системи міжнародного фінансового права, Кадебська Е. В. (2019)
Рибчук А. В. - Перспективи розширення інтегрованого простору функціонування транспортної інфраструктури Європейського союзу, Левківський В. М. (2019)
Caкyн Л. М. - Свiтoвий дocвiд мoтивaцiї пpaцi тa мoжливicть йoгo впpoвaджeння в Укpaїнi, Шкoдiнoвa I. O., Шeвчeнкo A. C. (2019)
Дорофєєв О. В. - Конвергенція і взаємодія у виробничих системах: науковий дискурс у контексті гармонізації управління (2019)
Іщук Л. І. - Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2019)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку рибного господарства України (2019)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку хлібопекарської галузі в Україні, Радчук Ю. Л. (2019)
Щурик М. В. - Збереження та генеза соціального капіталу як ключова передумова розвитку національної економіки, Тодорюк С. І. (2019)
Калашнікова Х. І. - Державне управління соціально-економічною системою регіону, Острогляд О. Г. (2019)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінка ефективності масштабу інвестиційної діяльності в регіонах України, Нахаєва М. М. (2019)
Ковальська Л. Л. - Зміст та структура підприємницького потенціалу регіону, Оксенюк К. І. (2019)
Корольчук Л. В. - Кластерна модель еко-інноваційного розвитку транскордонного регіону: декаплінг-фактор (2019)
Павлюк Л. В. - Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності, Завадська О. М. (2019)
Тютюнник Ю. М. - Особливості аналізу фінансових результатів і рентабельності діяльності суб’єктів малого підприємництва, Тютюнник С. В. (2019)
Шитікова Т. В. - Аналіз сфери гостинності Закарпатської області (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка масштабів і наслідків молодіжного безробіття у регіоні (2019)
Terekhow E. - Bestimmung der biodiversitätsveränderung des bodens nach tagebauen als faktor nachhaltiger bewirtschaftung zerstörter grundflächen (2019)
Вахович І. М. - Методичні підходи до аналізу фінансових потоків у логістичній діяльності підприємства, Камінська І. М., Гарасюк А. В. (2019)
Вовк М. О. - Економічна сутність поняття технологічної реструктуризації підприємства в умовах трансформаційних змін (2019)
Галич О. А. - Особливості формування моделі стратегічного планування розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки, Ніколаєнко А. В. (2019)
Zabedyuk M. - Efficiency of the activity of an enterprise: factors of influence and evaluation (2019)
Зеленко О. М. - Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу (2019)
Карлова О.А. - Методичні основи стимулюючого тарифного регулювання для комунальних підприємств (2019)
Лупак Р. Л. - Ключові фактори успіху як системна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Юсипович О. І., Лаба Г. Р. (2019)
Полінкевич О. М. - Ефективність змін при реінжинірингу бізнес-процесів підприємств (2019)
Помаз О. М. - Процесний підхід до управління підприємством у сучасних умовах, Писаренко О. В. (2019)
Рудь Н. Т. - Інноваційний потенціал персоналу підприємства: сутність, управління та методи оцінки (2019)
Федірець О. В. - Чинники впливу на управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва, Гордівська А. С., Дековець К. О. (2019)
Шубала І. В. - Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства, Гура І. С., Гура О. С. (2019)
Вівчар О. І. - Аналізування та прогнозна оцінка фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності: безпечний вимір (2019)
Poltorak A. - Рrinciples of building a system of ensuring state's financial security (2019)
Романченко Ю. О. - Контроль виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, Бігун Н. В., Збарська Л. А. (2019)
Тлучкевич Н. В. - Бюджетування в управлінській обліковій системі, Нужна О. А. (2019)
Дзямулич М. І. - Необхідність формування системи недержавного пенсійного страхування в Україні, Чиж О. М., Потьомкіна О. В. (2019)
Zhuk O. - Gender mainstreaming in higher education institutions (exemplified by Lutsk national technical university), Sushyk I., Sushyk O. (2019)
Завадська О. М. - Соціальне партнерство як запорука розвитку бізнесу та суспільства (2019)
Кучин С. П. - Поєднання компаративного аналізу, експертного методу та методу головних компонент при дослідженні стану розвитку та рівня безпеки соціально-культурної сфери України (2019)
Маркіна І. А. - Соціально-економічні аспекти інклюзивної освіти та охорони здоров’я (2019)
Іваниця Т. В. - Загальна характеристика бактерій роду Pantoea, Страшнова І. В., Смальчук Д. С. (2018)
Golembiovska S. L. - Variability of carotenoid-synthetic strains Streptomyces globisporus 1912 after deep cultivation and storage, Dvornyc T. V., Polishchuk L. V., Matselykh B. P. (2018)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil, Sokolova N. V., Sudak A. A., Galkin M. B., Ivanytsia V. O. (2018)
Ivanytsia T. V. - Quantity and biological properties of the bacterium Pantoea agglomerans isolated from diferent grape varieties in Odesa region, Strashnova I. V. (2018)
Kakabadze E. - Microbiological investigation of artisanal Caucasian yogurt-like product Matsoni, Bakuradze N., Grdzelishvili N., Makalatia Kh., Natroshvili G., Chanishvili N. (2018)
Мерліч А. Г. - Склад жирних кислот бактерій штаму Enterococcus italicus ОНУ547, Коротаєва Н. В. (2018)
Shtenikov M. D. - Antagonistic activity of endosporeforming bacteria of deep water the Black Sea sediments, Ostapchuk A. M., Ivanytsia V. O. (2018)
Костерін С. О. - Академік Сергій Васильович Комісаренко – засновник молекулярної імунології в Україні, відомий державний і громадський діяч (До 75-річчя від дня народження) (2018)
Васильєва Н. Ю. - ХІІІ Міжнародна літня школа-конференція "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" за тематичним напрямом "Біоінформатика" (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Tverdokhlib V. S. - Ability of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ONU 484 to stimulate growth of wheat seedlings and to form biofilms, Limanska N. V., Krylova K. D., Ivanytsia V. O. (2018)
Верхоляк Н. С. - Морфофізіологічні властивості сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із системи очищення стічних вод м. Львова, Перетятко Т. Б. (2018)
Титова Л. В. - Ефективність комплексного застосування мікробних препаратів з фунгіцидами для контролю захворювань та підвищення продуктивності овочевих культур, Сергієнко В. Г. (2018)
Лопухова М. А. - Якість соку та вина з винограду ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом АгроМар, Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. (2018)
Лаврик Г. С. - NO-синтазна активність лейкоцитів периферичної крові у хворих на acne vulgaris, Корнійчук О. П., Федорович З. Я., Воробець З. Д. (2018)
Васильєва Н. Ю. - Мікробна різноманітність прибережних вод Одеської затоки Чорного моря, Крилова К. Д., Кристофферсен Й. Б., Дубровіна О. А., Іваниця В. О. (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Забулонов Ю. Л. - К оценке влияния глубины погружения выхлопной трубы в корпус циклона на эффективность улавливания пыли и гидравлическое сопротивление, Архипенко О. Н., Рыжов В. И. (2018)
Верховцев В. Г. - Головні чинники забруднення ураном поверхневих та колодязних вод при розробці уранових родовищ новокостянтинівського рудного поля, Семенюк М. П., Вайло О. В., Ганевич А. Є., Студзінська А. О. (2018)
Бондаренко Г. Н. - Миграция свинца и цинка в черноземной почве в условиях жесткого техногенного загрязнения, Кононенко Л. В., Высотенко О. А., Маничев В. И., Кузенко С. В. (2018)
Сущук К. Г. - Підземне вилуговування урану: переваги та ризики для довкілля, Верховцев В. Г. (2018)
Буглак О. В. - Ризики виникнення техногенно-екологічних катастроф на теплоелектростанціях донецької та луганської областей, Улицький О. А. (2018)
Белєвцев Р. Я. - Термодинаміка викидів токсичних речовин автомобілями в повітря міст та очищення його рослинами, Блажко В. І., Дерман В. А., Жолуденко О. О., Кузенко С. В., Терещенко С. І. (2018)
Удалов І. В. - Еколого-гідрогеохімічні особливості формування підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту та прогноз їх якості (на прикладі житлівського водозабору в луганській області), Кононенко А. В. (2018)
Rudenko I. M. - Geochemical features of adsorption of tritium from water solutions by clinoptilolite, Pushkar'ov O. V., Zubko O. V., Dolin V. V. (young), Koshliakova T. O. (2018)
Сущук К. Г. - Пам’яті Лисиченка Георгія Віталійовича (2018)
Тищенко Ю. - Пам’яті колеги та друга (2018)
Інформація для авторів Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (2018)
Вихідні дані (2018)
Бойко В. Г. - Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору (2019)
Большакова Т. В. - Сучасні умови фахової діяльності викладачів інструментально-виконавських спеціалізацій у закладах вищої освіти України, Рябуха Н. О. (2019)
Большакова Т. В. - Компетентнісна модель фахівця музичного мистецтва та напрями її реалізації в сучасних закладах вищої музичної освіти (2019)
Донцова-Пушенко К. Ю. - Ідилічне й апокаліптичне в музичній драматургії концерту "Сад божественних пісень" І. Карабиця (2019)
Зимогляд Н. Ю. - Соната B-Dur (К 266) Доменіко Скарлатті: особливості виконавських інтерпретацій (2019)
Ян Кайсень - Європейські витоки хорового мистецтва Китаю (2019)
Лі Ян - Програмний інструменталізм як принцип художнього мислення виконавця (на прикладі музичних творів для флейти соло китайських композиторів ХХ ст.) (2019)
Іванова Ю. М. - Композиторська інтерпретація Псалма 138 "Камо пойду от лица твоего" у творчості Вік. Каліннікова, М. Лисенка й Веденецького (2019)
Алфьорова З. І. - Реалізація творчого потенціалу особистості в процесі аудіовізуальної освіти (на прикладі факультету кіно-, телемистецтва ХДАК) (2019)
Борис І. О. - Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру (2019)
Го Чанлу - Специфіка функціонування сучасного оперного театру в культуротворчій сфері Китаю (2019)
Гордєєв В. А. - Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини (2019)
Драч Т. Л. - Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні (2019)
Ігнатьєва Н. М. - Значення жесту в театрі (2019)
Чайковська В. Б. - Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни "Основи звукорежисури" (2019)
Курило К. В. - Веб-серіал як новітнє явище культури постмодернізму (2019)
Маркевич Л. А. - Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ ст. (2019)
Островська К. В. - Значення творчості театру народного танцю "Заповіт" ХДАК для української національної культури (2019)
Рощенко О. Г. - Протиріччя "нелегкої" долі "Leichte Sonaten" (ор. 49) в історії бетховенознавства (2019)
Зінків І. Я. - Козак-Мамай: герменевтичний аспект музичного образу (2019)
Рябуха Н. О. - Специфіка звукообразного мислення К. Дебюссі: онто-сонологічний підхід (2019)
Манелюк Д. І. - Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект (2019)
Манелюк Є. В. - Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності (2019)
Чебан В. О. - Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну (2019)
Шейко В. М. - Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні (2019)
Сташевська І. О. - Актуальні проблеми масової музичної освіти в Україні (2017)
Боженський А. В. - Наукові пріоритети вокального мистецтва ХХІ століття в контексті української академічної школи, Душний А. І. (2017)
Вільховченко Т. І. - Розвиток танцювально-рухової терапії в Україні (2017)
Безпаленко Ю. В. - Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) (2017)
Громцев Р. С. - Шляхи розвитку педагога-хореографа в умовах глобалізації (2017)
Аль-Фавади Аль-Фавади - Этнодизайн в современном художественном образовании: тенденции развития креативных способностей студентов (2017)
Скакун В. М. - Полтавський симфонічний оркестр: історія створення та сьогодення (2017)
Філоненко Н. М. - Інтерсеміотичний характер творчості літугруповання "Бу-Ба-Бу" (2017)
Шелупахіна Т. В. - Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації поза навчальної діяльності з естетичного виховання учнів (2017)
Strenacikova M. - Music education of children with dyslexia (2017)
Борисова С. В. - Вплив музичного мистецтва на формування ціннісних орієнтацій молоді, Плохотнюк О. С. (2017)
Кириченко О. А. - Деякі аспекти виховання самостійності в роботі студента-музиканта (2017)
Гетьман О. П. - Інноваційна технологія нанесення декоративної косметики Airbrush (2017)
Шпетная С. А. - Роль самостійної роботи в процесі підготовки магістрів мистецьких спеціальностей (2017)
Сокіл Л. М. - Хореографічна культура Полтавщини як складова змісту дисципліни "Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю" (2017)
Сбітнєва О. Ф. - Хоровий спів як ефективний засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2017)
Нестеренко А. А. - Специфіка викладання історії мистецтв майбутнім архітекторам у вищих навчальних закладах (2017)
Корнюхіна А. В. - Інноваційні методики музичного виховання та розвитку здібностей дітей дошкільного віку (2017)
Петрик О. О. - До проблеми балетмейстерської інтерпретації класичної хореографічної спадщини (2017)
Назаренко Н. В. - Музична буденність як умова саморуху еволюції сучасної культури (2017)
Гуржій І. А. - Принципи удосконалення середовища рекреаційних систем засобами художньої кераміки (2017)
Крепак К. В. - Індивідуальність композиторського стилю Лесі Дичко (2017)
Коршунов Д. О. - Формування об’ємно-просторового мислення на заняттях зі скульптури у студентів вищих мистецьких закладів спеціальності "Декоративно-прикладне мистецтво" (2017)
Шимко В. В. - Перспективи розвитку професійної освіти майбутніх художників-керамістів, Саєнко Т. В. (2017)
Бодня Н. В. - Символіка полтавського художнього розпису, Сташевська В. А. (2017)
Бабаєв В. М. - Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації, Стадник Г. В., Момот Т. В. (2019)
Koiuda O. P. - The formation of а regional innovation system. The institutional approach (2019)
Момот Т. В. - Європейський досвід публічно-приватного партнерства на прикладі реалізації проектів транспортно-дорожньої інфраструктури, Солодовнік О. О., Шутенко А. Л. (2019)
Решетило В. П. - Формування фінансово-монетарної моделі глобальної економіки та її наслідки для національних держав (2019)
Островський І. А. - Інституціональні аспекти інноваційного розвитку України: міжнародні порівняння і регіональні особливості (2019)
Матвєєва Н. М. - Дослідження теоретичних основ формування потенціалу підприємства, Жога А. С. (2019)
Костюк В. О. - Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства (2019)
Пилипенко І. О. - Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства (2019)
Полив'янчук А. П. - Комплексне оцінювання економічної та еколого-енергетичної ефективності використання технологій "розумний будинок" в системах опалення закладів освіти, Коваленко Ю. Л., Романенко С. В., Семененко Р. А. (2019)
Шкурупій К. В. - Проблеми ведення малого та середнього бізнесу в Україні. Ключ до вирішення проблеми безробіття (2019)
Новобранов В. М. - Основні складові мотивації підприємств будівельної галузі України при прагненні до європейського ринку, Жилякова Г. С., Давиденко О. А. (2019)
Угоднікова О. І. - Роль інформаційних технологій у розвитку менеджменту та маркетингу міжнародного туризму, Щербаченко Т. С. (2019)
Кондратенко Н. О. - Модель антикризового управління організацією, Вороніна О. О. (2019)
Колонтаєвський О. П. - Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України, Шаповаленко Д. О. (2019)
Колонтаєвський О. П. - Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства, Привалова К. О. (2019)
Карпушенко М. Ю. - Особливості оцінки бізнес-процесів, персоналу, фінансових та маркетингових компонентів із застосуванням збалансованої системи показників (2019)
Світлична В. Ю. - Система контролінгу підприємств енергетичного комплексу (2019)
Момот Т. В. - Дослідження взаємозв’язку між ефективністю управління оборотними активами і вартістю будівельних підприємств, Шаповал Г. М., Савенкова М. В. (2019)
Косяк А. П. - Основні засоби: поняття, класифікація, вартість, первинний облік і документальне оформлення комунальними підприємствами (2019)
Чех Н. О. - Забезпечення інформаційної безпеки бухгалтерського обліку підприємства, Конопліна О. О., Шахвердян Д. С. (2019)
Москаленко О. Ю. - Виникнення географічних знань упервісного населення України (пізній палеоліт, мезоліт) (2018)
Гайденко П. І. - Миротворчість єпископату у внутрішньокнязівських і політичних конфліктах Русі: християнське примирення сторін чи відстоювання інтересів? (2018)
Верамееў С. Ф. - Мітрапаліт Іосіф Вельямін Руцкі і Яго Роля ў гістарычным развіцці Беларусі (2018)
Луняк Є. М. - Чи належав Ніжин Московському царству до 1618 р.? (2018)
Бровко А. Г. - Роль Ніжинського козацького полку в українсько-російських протистояннях: історіографія питання (2018)
Алмазов А. С. - Особенности уклада жизни гарнизона "ратных людей" в период осады нежинского "верхнего земляного города" во время Украинского восстания 1668 г. (2018)
Желєзко Р. А. - Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині: причини, перебіг та наслідки поразки (2018)
Солдатова К. О. - Батуринська сотня як військово-адміністративнаодиниця Ніжинського полку в ХVII та ХVIII cт. (2018)
Мойсейчук І. І. - "Рейнські" погреби як причина конфлікту між грецькими купцями та місцевим населенням у XVIII–XIX ст. у Ніжині (2018)
Крупенко О. В. - Сільське господарство лівобережних губерній у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: між модернізацією і традицією (2018)
Котельницький Н. - До питання про участь В. В. Тарновського-молодшого у земському ліберальному русі на півночі Лівобережної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.) (2018)
Лейберов О. О. - Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті: демографічне та економічне становище (2018)
Солодка К. Ю. - Вплив контрреформ 1880–1890-х років на соціальний склад Ніжинської міської думи (2018)
Степанова О. В. - Організація цукрового виробництва в Чернігівській губернії в роки Першої світової війни (2018)
Баров В. В. - Козацькі та повстанські традиції у річковій війні на Дніпрі (2018)
Лущай В. І. - Етнонаціональний чинник національної політики радянського комуністичного режиму щодо поляків (1920-ті – перша половина 1940-х років), Сілецький Б. П. (2018)
Зубченко С. П. - Політика радянського комуністичного режиму щодо церковно-релігійного життя в Україні (1930–1940-ві рр.), Батюк І. В. (2018)
Стасюк О. - Сприйняття Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. внезалежній Україні: політичні кроки та освітні уроки (2018)
Зубченко С. П. - Депортації польського населення з західноукраїнських земель на початку Другої світової війни (2018)
Авраменко Н. Д. - Запровадження німецького окупаційного режиму в селі Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області, Черненко Т. В. (2018)
Aimaro-Parmut Gregory D. - Genocide in a small space: a comparative case study of Srebrenica and Koriukivka (2018)
Сидорович О. С. - Споживча кооперація УРСР у міжнародному кооперативному русі у другій половині ХХ ст. як прояв ідеологічної боротьби із Заходом (2018)
Філатов Б. С. - Криза в Сумському осередку КПУ (1990–1991 рр.) (2018)
Дудка Р. А. - Гендерна політика: завдання в умовах глобалізації (2018)
Кузьменко Ю. В. - Мода та дозвілля радянських жінок у 1960–1980-ті рр., Іванова А. С. (2018)
Моціяка О. П. - Виникнення усташсько-домобранського руху та його програмні документи (2018)
Mytsyk L. M. - The Obama doctrine in the context of the US foreign policy evolution (2018)
Кучменко Е. М. - Системний підхід і "зіткнення цивілізацій" у міжнародних відносинах – історіософський огляд (2018)
Моціяка П. П. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка і "українське питання" на ІІ сесії IV Державної думи (лютий 1914 р.) (2018)
Стахурська-Козоріз А. В. - Лялька-мотанка як оберіг для українського воїна (2018)
Рой С. В. - Зібрання творів Миколи Гоголя (перевидання кінця ХІХ ст.) у фондах Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського (2018)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2018)
Вихідні дані (2018)
Савіна О. М. - Клініко-епідеміологічні особливості вродженої і спадкової очної патології у дітей, Риков С. О. (2019)
Биховець М. Ю. - Особливості способу життя як фактор ризику розвитку і прогресування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Риков С. О., Натрус Л. В. (2019)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти великих і гігантських аденом гіпофіза, Гук М. О., Задояний Л. В., Гук О. М. (2019)
Карлійчук М. А. - Особливості перипапілярних нейрональних змін у хворих з аксіальною діабетичною оптичною нейропатією залежно від стадії захворювання, Бездітко П. А. (2019)
Назарчук Г. Г. - Ретроспективний аналіз етіологічної структури гнійно-запальних захворювань переднього відрізка ока, Салдан Ю. Й., Назарчук О. А. (2019)
Малачкова Н. В. - Дослідження значення поліморфізму rs1107946 гена COL1A1 щодо розвитку міопії у дітей Подільського регіону України, Яценко Д. А., Людкевич Г. П., Шкарупа В. М. (2019)
Кацан С. В. - Визначення рівня фактора росту ендотелію судин у сльозі недоношених дітей із групи ризику розвитку ретинопатії недоношених, Федотова С. Г. (2019)
Салдан Й. Р. - Статистичне моделювання ризику прогресування часткової атрофії зорового нерва різної етіології, Галінська І. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Сидорова М. В. - Эффективность глазных капель Травинор® и Дорзитим® в лечении первичной открытоугольной глаукомы и некоторые биоморфометрические корреляции (2019)
Цибульська Т. Є. - Офтальмологічні критерії синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з набутою міопією, Завгородня Т. С. (2019)
Литвиненко Б. В. - Микрографическая хирургия по Мосу для лечения базальноклеточных карцином высокой степени риска, Литус А. И., Коровин С. И., Василенко С. С., Петренко О. В., Литвиненко В. Е., Баштан В. П. (2019)
Панченко Ю. О. - Вплив вітреоретинальних втручань на клінічний перебіг діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Могілевський С. Ю. (2019)
Веснина Н. А. - Наращивание ресниц: красота или проблема?, Копань Л. В. (2019)
Риков С. О. - Гліковані протеїни, оксидативний стрес, інтерлейкіни: фактори ризику виникнення й прогресування діабетичної ретинопатії, Видиборець С. В. (2019)
Пам’яті лікаря-офтальмолога Джека Канського (Jack J. Kanski, MD, MS, FRCS, FRCOphth (05.08.1939 — 05.01.2019)) (2019)
Gora N. V. - Dynamics of frequencies of Wolbachia genotypes in Drosophila melanogaster population from Uman’ under influence of climate factors, Serga S. V., Maistrenko O. M., Kozeretska I. A. (2019)
Ліманська Н. В. - Здатність Lactobacillus plantarum ОНУ 12 до виживання в умовах ґрунту, Басюл О. В., Суворова Т. В., Степанюк Г. В., Іваниця В. О. (2019)
Блайда И. А. - Устойчивость к тяжелым металлам ацидофильных хемолитотрофных бактерий, выделенных из техногенного сырья, Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Васильева Н. Ю. (2019)
Гудзенко Т. В. - Вилучення фенолу з води бактеріями Bacillus subtilis ONU551, адгезованими на носіях різної природи, Конуп І. П., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Беляєва Т. О., Чабан М. М. (2019)
Чабан М. М. - Виявлення АНАМОКС бактерій у стічних водах фармацевтичного виробництва, Гудзенко Т. В. (2019)
Васильєва Н. Ю. - Акумуляція Cu(II) морськими нейтрофільними тіоновими бактеріями, Слюсаренко Л. І., Васильєва Т. В. (2019)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2018 році (2019)
Інформаційне повідомлення для авторів (2019)
Доліна Олеся - Любов до Батьківщини починається з родини... (2019)
Павло Петренко підписав меморандум про співробітництво з Національною академією правових наук та Інститутом права та післядипломної освіти Мін’юсту (2019)
Публічне представлення інформації про виконання Міністерством юстиції бюджетних програм за 2018 рік (2019)
Результати роботи органів ДВС у 2018 році (2019)
Четвертий щорічний Всеукраїнський форум сім’ї (2019)
Проект "Від мрії до дії" (2019)
Шемшученко Ю. - "Юридична наука має прокладати шлях для практики" (2019)
Павло Петренко підписав програму співробітництва між міністерствами юстиції України та Німеччини до 2021 року (2019)
Співпраця Координаційного центру і "Freedom House" (2019)
Співробітництво з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (2019)
Українсько-норвезька співпраця (2019)
#ЯМаюПравоОбирати: основні права та обов’язки виборця (2019)
Тимошенко В. І. - Філософія юридичного позитивізму у кримінальному праві та кримінології (з історії політичної і правової думки) (2019)
Кубко А. Є. - Трансформація завдань держави: телеологічний та аксіологічний аспекти (2019)
Палій Н. О. - Правові аспекти протидії дискримінації жінок (міжнародний досвід) (2019)
Нагородження (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2019 року (2019)
Гурський Т. Г. - Оцінка граничної дальності зв’язку на сучасних радіо- та радіорелейних лініях, Степаненко Є. О., Шишацький А. В. (2019)
Івченко М. М. - Напрями вдосконалення системи технічного обслуговування засобів зв'язку та АСУ ЗС України, Яровий В. С., Гришина Н. С., Ткач В. О., Побережець Т. В. (2019)
Жук О. В. - Оцінка ефективності методів управління безпроводовими сенсорними мережами (2019)
Карабань О. В. - Аналіз характеристик апаратури внутрішнього зв’язку та комутації призначеної для використання у бронетехніці в Збройних Силах України, Драглюк О. В., Зінченко М. О., Бондаренко Т. В. (2019)
Креденцер Б. П. - Оцінка надійності телекомунікаційного обладнання мережі спеціального призначення з урахуванням збоїв, Могилевич Д. І., Кононова І. В., Пантась І. О. (2019)
Кротов В. Д. - Аналіз методів управління трафіком при забезпеченні QoS в мобільних радіомережах тактичної ланки управління, Ткаченко А. Л., Науменко О. Г. (2019)
Ольшанський В. В. - Алгоритм оцінювання просторових параметрів сигналів з псевдовипадкових перестроюванням робочої частоти, Петрова Д. В. (2019)
Петров Д. В. - Аналіз можливості застосування технології McWiLL у телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Пилипчук Ю. В., Яровий В. С., Троцько Л. Г. (2019)
Радзівілов Г. Д. - Аналіз достовірності прийому дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без зворотного каналу, Залужний О. В., Залужна С. В. (2019)
Радзівілов Г. Д. - Аналіз способів реалізації автономних систем навігації БпЛА, Фесенко О. Д. (2019)
Романов О. І. - Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови інформаційно-телекомунікаційних систем, Нестеренко М. М., Фесьоха Н. О. (2019)
Слюсар В. І. - Модель оцінювання дисперсій помилок демодуляції OFDM сигналів при зв'язку з високошвидкісними об'єктами, Остапчук В. М., Симоненко О. А., Троцько О. О. (2019)
Степаненко Є. О. - Модель позиціонування телекомунікаційної аероплатформи для оптимізації пропускної здатності вузлів зони покриття (2019)
Ткаченко А. Л. - Модель розрахунку кількісних показників додаткових втрат в каналі радіозв’язку, Троцик С. М., Ліманська О. Л., Гуржій І. А. (2019)
Уривський Л. О. - Аналіз можливостей організації мобільного зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій на основі стандартів 802.11хх, Мошинська А. В., Осипчук С. О. (2019)
Яценко К. В. - Симптоматична епілепсія: причини виникнення та перспективні методи лікування (2019)
Babinets L. S. - The role of pancreas exocrine function and other parameters on the trophological status of patients with chronic pancretitis, Kotsaba Yu. Ya., Halabitska I. M. (2019)
Levytska L. V. - Functional characteristics of patients with myocardial infarction with concomitant diseases of peripheral arteries and peculiarities of approaches to their rehabilitation treatment (2019)
Volotovska N. V. - Changes in the glutathione system's activity of internal organs in the first hours of experimental limb ischemia-reperfusion syndrome, combined with blood loss and mechanical injury, Nhokwara T. Cliff, Zhulkevych I. V. (2019)
Архій Е. Й. - Розлади системи мікроелементів у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Вацеба М. О. - Ефективність метаболічного впливу мельдонію дигідрату при коморбідних станах – артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі (2019)
Гапонов К. Д. - Особливості аддиктивних і афективних станів, асоційованих з розладами, пов'язаними із вживанням алкоголю, у хворих з різним рівнем психосоціального стресу (2019)
Денефіль О. В. - Механізми адаптації до іммобілізаційного стресу в низькостійких до гіпоксії щурів різної статі, Ординський Ю. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С. (2019)
Дзецюх Т. І. - Особливості неспецифічної і специфічної ланок імунного захисту у щурів з гострим пародонтитом на тлі гіпотиреозу (2019)
Кланца М. П. - Стан кислотно-основної рівноваги та в'язкості крові у щурів при гострому і хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою та їх вплив на структурну організацію печінки і нирок, Герасимюк І. Є., Корицький А. Г. (2019)
Коваленко О. Є. - Хронічна церебральна венозна дисфункція: поширеність та фактори ризику, Притико Н. Г. (2019)
Коршняк В. О. - Актуальність та обґрунтованість нейропсихологічної та фізіотерапевтичної реабілітації хворих із закритою черепно-мозковою травмою, зумовленою дією вибухової хвилі, Коршняк О. В. (2019)
Кузнєцова Л. П. - Особливості клінічного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця в поєднанні із негоспітальною пневмонією у хворих похилого віку – в фокусі статини, Богослав Т. В. (2019)
Кузовкова С. Д. - Імунокомпетентні клітини та локальний імунорегуляторний індекс ураженої тканини при туберкульомі легень з ознаками активності специфічного процесу, Ліскіна І. В., Хмель О. В., Загаба Л. М. (2019)
Лучко О. Р. - Ефективність Канефрону Н у комплексному лікуванні субклінічних ознак ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію із хронічним пієлонефритом (2019)
Любович О. Є. - Стан ендогенної інтоксикації в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2019)
Пасєчко Н. В. - Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах, Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Хоміцька А. І. (2019)
Пелих В. Є. - Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при пошкодженні міокарда дексаметазоном та застосуванні L-карнітину для корекції даного стану, Свередюк Ю. А. (2019)
Сірчак Є. С. - Особливості біоімпедансометрії у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз, Опаленик С. М., Курчак Н. Ю. (2019)
Сірчак Є. С. - Особливості кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний гастрит та цукровий діабет 2 типу, Пацкун С. В. (2019)
Скибчик В. А. - Добовий профіль артеріального тиску та когнітивні порушення, Пелешко О. С. (2019)
Слабий О. Б. - Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання структур м'язової оболонки порожньої кишки при портальній та легеневій гіпертензіях, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2019)
Ференц І. М. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування синдрому подразненої кишки у хворих з ожирінням, Бичков М. А. (2019)
Хухліна О. С. - Зміни основних показників червоної крові у хворих на стеатогепатит різної етіології, Антофійчук Т. М., Антофійчук М. П., Каушанська О. В. (2019)
Хухліна О. С. - Вплив дефіциту гідрогену сульфіду на патогенетичні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легень та неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння, Гринюк О. Є., Мандрик О. Є., Каушанська О. В., Смандич В. С. (2019)
Черначук С. В. - Особливості сучасної гендерної диференціації параноїдної шизофренії, Буздиган О. Г., Шкробот С. І. (2019)
Четайкіна А. В. - Рівні TNF-α у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастропатіями після лікування даної коморбідної патології, Дутка Р. Я., Скляров Є. Я. (2019)
Чорненька Г. М. - Особливості ремоделювання звивистих артерій ендометрія при формуванні судинного компоненту фіброваскулярного ядра поліпів у жінок репродуктивного віку (2019)
Швед М. І. - Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії, Цуглевич Л. В., Геряк С. М., Ковбаса Н. М., Прокопович О. О., Ястремська І. О. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського