Корнійчук В. С. - Золоті пропорції поезії Тараса Шевченка (доба "романтичного націоналізму") (2019)
Потапенко С. І. - Тексти англомовних новин: руйнування жанрового канону? (2019)
Форманова С. В. - Коментар у соціальних мережах як мовленнєвий жанр (2019)
Шевченко І. С. - Дискурсивні стратегії неввічливості у когнітивно-прагматичному вимірі, Петренко О. М. (2019)
Асіїв Л. В. - Соціолінгвістичний аспект морфонології (2019)
Гірняк М. О. - "Quid est veritas?” Наталени Королевої: комунікативні стратегії та прагматика тексту (2019)
Дяків Х. Ю. - Спортивне відеоінтерв’ю в українській і німецькій лінгвокультурах: причини комунікативних невдач (2019)
Забуранна О. В. - Роль семантики спонукального дієслова у "проханні-вимозі” (зіставний аналіз даних експерименту в українській та японській мовах) (2019)
Заоборна М. С. - Дихотомія "смисл – текст” в екстраполяції на мотив як лінгвістичну текстову категорію (2019)
Мацкевич А. Р. - Емоційно-експресивна модальність у сучасному українському й арабському публіцистичному текстах (2019)
Сокіл Б. М. - До питання про мову навчання у всеучилищах (університетах) на засіданнях Галицького Сейму (2019)
Жаботинська С. А. - Семантика іллокуції: лінгвокогнітивний ракурс (на матеріалі англомовного мовленнєвого акту докору) (2019)
Тищенко О. В. - Концептуалізація елементів матеріальної культури в лінгвокультурологічному вимірі (2019)
Антоненко Ю. М. - Толерантність в українській лінгвокультурі (аналіз лексикографічних джерел) (2019)
Мартінек С. В. - Концептосфера здоров’я в українській мовній картині світу (2019)
Olkhovych-Novosadyuk М. М. - The emotion concept of joy in the English linguaculture (2019)
Чабан В. М. - Вербалізація концепту dignity в англійській мові (2019)
Загнітко А. П. - Корпусно-об’єктивна граматика: статус, рівні (2019)
Levchenko O. Р. - Modern approaches to automated identification of metaphor, Romanyshyn N. І. (2019)
Buk S. N. - Distinguishing quantitative parameters of author’s language and style (a case of Ivan Franko long prose fiction) (2019)
Андрейчук Н. І. - Рівні та виміри дії знака (2019)
Саєвич І. Г. - Знак у метамовній рефлексії (на матеріалі малої прози Андрія Содомори) (2019)
Жуйкова М. В. - Прийоми опису емпіричного компонента "запах” у словниках слов’янських та германських мов (2019)
Кочан І. М. - Синонімія в лінгвістиці тексту як ознака розвитку чи неупорядкованості термінів? (2019)
Купчинська З. О. - До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). ІІІ. (2019)
Гонтарук Л. В. - Структура та природа значення слова (2019)
Мойсієнко А. К. - Перекладний сонет у творчості Ігоря Качуровського (2019)
Паславська А. Й. - Поліфонія творів та німецькомовних перекладів Івана Франка (2019)
Shmiher T. V. - The historical and epistemic perspectives of translation quality assessment in Ukraine (2019)
Григорук C. І. - Рецензія на монографію: Бацевич Ф., Чернуха В. Комунікативна особистість у сімейному спілкуванні. – Львів: Паіс, 2018. – 260 с. (2019)
Антоненко Ю. М. - Рецензія на монографію: Бацевич Ф. Частки української мови як дискурсивні слова : монографія / Флорій Бацевич. – Львів : Паїс, 2014. – 288 с. (2019)
Абрамян Н. Д. - Сучасний підхід у використанні методів психокорекції та консультування підлітків (2017)
Вальо Л. І. - Особливості соціальної реадаптації педагогів передпенсійного віку: емпіричний аспект дослідження (2017)
Горова О. О. - Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ (2017)
Дворник М. С. - Використання мобільних додатків як соціально-психологічної стратегії реабілітації (2017)
Кіраль А. Й. - Кримінальна злочинність неповнолітніх: шляхи запобігання (2017)
Кочубейник О. М. - Соціально-психологічні дослідження: методологічні симптоми неблагополуччя (2017)
Кулакевич Т. В. - Особистісна зрілість як результат психологічного зростання: умови й методи її формування (2017)
Кухарук О. Ю. - Соціально-психологічна модель конфліктної взаємодії ветеранів і цивільного населення в умовах гібридної війни (2017)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як наслідок гібридної війни: відчуження та засвоєння травматичного досвіду (2017)
Османова А. М. - Психологічні детермінанти адикції підлітків від психоактивних речовин, Єрємеєнко І. С. (2017)
Помиткіна Л. В. - Помиткін Е.О. Розвиток мотивації навчальної діяльності дітей із сімей мігрантів як фактор їх майбутнього життєвого самовизначення (2017)
Суший О. В. - Архетипна програма конфлікту як форма соціально-психологічного мислення: теоретична модель (2017)
Татенко В. О. - Процес націєтворення в суб'єктно-вчинковому вимірі: спроба концептуалізації (2017)
Титаренко Т. М. - Стратегії сприяння посттравматичному зростанню особистості (2017)
Чорна Л. Г. - Когнітивні та емоційні складники процесу регуляції рольової взаємодії (2017)
Шетеля Н. І. - Психологічний клімат як інтегральний показник міжособистісних стосунків у колективі (2017)
Фоменко Д. С. - Удосконалення нормативної документації щодо методів вимірювання та усунення динамічної неврівноваженості металевих тіл обертання газоперекачувальних агрегатів газокомпресорної станції, Костенко В. Л. (2019)
Барибін О. І. - Методологія тестування на проникнення веб-сайту закладу вищої освіти (2019)
Rozbytska T. - The effective wastewater treatment food processing and agribusiness, Sukhenko V., Miedviedieva N. (2019)
Гуменюк Г. Д. - Контролювання якості та безпечності харчових продуктів у зарубіжних країнах, Кійко В. В. (2019)
Тернова Т. І. - Інформаційні технології в автоматичних системах управління, Кругла Н. А., Сердюк О. І. (2019)
Шубіна Л. Ю. - Вплив рослинних порошків на якість м'ясних продуктів, Янушкевич Д. А., Афанасьєва В. А., Лисенко В. В. (2019)
Шубіна Л. Ю. - Аналізування сучасних тенденцій ринку харчових продуктів функційного призначення, Янушкевич Д. А., Чорна Т. О., Істоміна О. І. (2019)
Бойко Г. А. - Покращення якості лубу технічних конопель за допомогою оптимізації декортикації, Тіхосова Г. А., Кутасов А. В. (2019)
Янчик М. В. - Дослідження впливу пакування на якість кисломолочного сиру впродовж зберігання, Маринін А. І., Мазур М. В. (2019)
Васильєва В. Г. - Оцінювання температурної стабільності під час визначення метрологічних характеристик термостатичних камер, Шведова В. В. (2019)
Фоменко Д. С. - Оптимізація методів урівноваження гнучких роторів газоперекачувальних агрегатів для підвищення продуктивності газокомпресорної станції, Костенко В. Л. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
Титул, зміст (2019)
Шиндер О. І. - Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 2. Методологічні проблеми і критерії виділення адвентивних ергазіофітів в умовах інтродукційного осередку (2019)
Буйдіна Т. О. - Історичні аспекти інтродукції та селекції витких троянд роду Rosa L. у світі та Україні, Рожок О. Ф., Чижанькова В. І. (2019)
Гриценко В. В. - Оцінка успішності інтродукції рідкісних видів рослин у лучно-степовому культурфітоценозі (2019)
Мельник В. І. - Рослинність заказника "Залавський” та прилеглих територій, Баранський О. Р., Харчишин В. Т. (2019)
Перебойчук О. П. - Онтоморфогенез окремих видів роду Primula L. у культурі в умовах Північного Лісостепу України (2019)
Мельничук О. А. - Біолого-морфологічні особливості рослин роду Lophanthus Adanson при інтродукції в Кременецькому ботанічному саду (2019)
Клименко С. В. - Aubrieta deltoidea (L.) DC. (Brassicaceae) – потенційний ергазіофіт флори України та Східної Європи, Ільїнська А. П., Каліста М. С., Григор’єва О. В. (2019)
Драган Н. В. - Моніторинг стану вікової діброви дендрологічного парку "Олександрія” НАН України. Повідомлення 1. Санітарний стан (2019)
Vergun O. M. - Antioxidant activity of seed extracts of selected forage plants, Rakhmetov D. B., Shymanska O. V., Rakhmetova S. O., Fishchenko V. V. (2019)
Павлюченко Н. А. - Фітотехнологічні засади боротьби з алелопатичною ґрунтовтомою у монокультурних насадженнях Syringa vulgaris L., Довгалюк Н. І. (2019)
Абоімова О. М. - Горіх серцеподібний та г. айлантолистий (Juglans cordiformis Maxim., J. ailantifolia Carr.) в умовах Лісостепу України: підсумки інтродукції та перспективи використання, Левон В. Ф., Дорошенко О. К. (2019)
Мельник В. І. - Олександр фон Гумбольдт – основоположник фітогеографії (до 250-річчя від дня народження) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Базелюк В. Г. - Розвиток конкурентоспроможного фахівця в коледжі (2019)
Бесарабчук Г. В. - Дослідження результативності впровадження моделі управління процесом посиленої військово-фізичної підготовки учнів у військових ліцеях (2019)
Вишневська Г. П. - Рекламна кампанія в освітній галузі (2019)
Віролайнен О. В. - Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема (2019)
Кравчинська Т. С. - Формування громадянської компетентності педагога Нової Української школи (2019)
Лук'янова Л. Б. - Теоретичні і практичні аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й практиці, Андрощук І. М., Баніт О. В. (2019)
Мхітарян Л. С. - Модель формування здоров'язбережувальної компетентності у бакалаврів медсестринства, Манжуловський В. М., Петрюк С. Є. (2019)
Отич О. М. - Виховання як духовне преображення особистості (2019)
Сиско Н. М. - Провідні принципи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Федорець В. М. - Антропологічно-ціннісна рефлексія пайдеї як культурно співвідносний шлях удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2019)
Титул, зміст (2019)
Гриценко В. В. - Історичний аналіз інтродукції рослин і наукової діяльності: до 70-річчя ботаніко-географічної ділянки "Степи України" у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2019)
Шиндер О. І. - Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 3. Адвентивні види: ергазіофіти (2019)
Лукаш О. В. - Digitalis grandiflora Mill. у долині р. Ревна (Чернігівська обл.), Бузунко П. А., Рак О. О. (2019)
Маковський В. В. - Особливості вегетативного розмноження деревних ліан родини Vitaceae Juss. в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України (2019)
Довгалюк Н. І. - Динаміка агрохімічних показників ґрунту в межах колекційно-експозиційної ділянки "Сад бузків" Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2019)
Медведєв В. А. - Монументальна галявина Державного дендрологічного парку "Тростянець" НАН України: особливості формування, тенденції змін композиційної структури, сучасний стан, Ільєнко О. О. (2019)
Мордатенко І. Л. - Відновлення та реконструкція історичної ландшафтної ділянки Східна балка в дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М., Драган Н. В., Силенко О. В. (2019)
Rakhmetov D. B. - Biochemical study of plant raw material of Silphium L. spp. in M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, Vergun O. M., Stadnichuk N. O., Shymanska O. V., Rakhmetova S. O., Fishchenko V. V. (2019)
Vergun O. M. - Content of phenolic compounds in plant raw of Cichorium intubus L., Lamium purpureum L. and Viscum album L., Grygorieva O. V., Brindza J., Shymanska O. V., Rakhmetov D. B., Horčinová Sedlačková V., Korablova O. A., Fishchenko V. V., Ivanišová E. (2019)
Рубцова О. Л. - Доктор біологічних наук, професор Леонід Іванович Рубцов – знавець квітниково-декоративних рослин, Чувікіна Н. В., Чижанькова В. І. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бевз Г. М. - Формування громадської думки щодо реформ методом "Дослідження шляхом участі" (2019)
Бондарчук О. І. - Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їхніх рефлексій засобами трансформаційної гри, Горова О. О. (2019)
Брюховецька О. В. - Асертивність як складова професійної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Довгань Н. О. - Соціальна система поколінних мереж: сильні і слабкі зв'язки (2019)
Лимар Л. В. - Зміст і складові професійної компетентності сімейного лікаря: психологічний аспект (2019)
Павелків Р. В. - Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості (2019)
Сухенко Я. В. - Структурно-функціональна типологія особистісного потенціалу педагогічного працівника (2019)
Титул, зміст (2010)
Глухов О. З. - Декоративні інтродуценти природної флори в техногенному мегаполісі Донецьк-Макіївка, Прохорова С. І., Дерев'янська Г. Г., Хархота Г. І. (2010)
Шиндер О. І. - Поширення рідкісних ранньовесняних видів флори Мурафських товтр (2010)
Мельник В. І. - Інтродукція бука європейського (Fagus sylvatica L.) в зелену зону м. Києва, Дзиба А. А., Харчишин В. Т., Савчук Р. І. (2010)
Трофименко Н. М. - Сучасний стан та перспективи збереження і розвитку ділянки Розоцвітих у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Бабицький А. І., Чернишов О. В. (2010)
Черевченко Т. М. - Пристосування орхідних (Orchidaceae Juss.) до запилення, Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2010)
Горницкая И. П. - Репродуктивная биология растений тропической и субтропической флор в условиях защищенного грунта (2010)
Зиман С. Н. - Современный взгляд на таксономию рода Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.). Часть 2, Булах Е. В., Кадота Ю. (2010)
Зуєва О. А. - Анатомо-морфологічні особливості стебла Cissus tuberosa Moc. et Sesse ex DC. (Vitaceae) при підготовці до періоду спокою, Нужина Н. В., Гайдаржи М. М. (2010)
Домницька І. Л. - Колекція родини Gesneriaceae Dumort. у Ботанічному саду Дніпропетровського національного університету (2010)
Ильенко А. А. - Горно-холмистый ландшафтный район дендропарка "Тростянец": история формирования, приемы композиции, Медведев В. А. (2010)
Грабовецкая О. А. - Биохимические особенности Asimina triloba (L.) Dun. в условиях Херсонской области, Клименко С. В., Палий А. Е., Гребенникова О. А. (2010)
Кругляк Ю. М. - Водний режим і посухостійкість листків видів, форм та гібридів роду Salix L. (2010)
Chandler Stephen F. - Biotechnology in floriculture (2010)
Музичук Г. М. - Наукова діяльність Л. М. Яременко як основоположника українського квітникарства: результати досліджень і їх значення для сучасної інтродукції та селекції квітниково-декоративних культур (2010)
Вахновська Н. Г. - М. І. Орлов – відомий вчений-інтродуктор і селекціонер, Казанська Н. А. (2010)
Чувікіна Н. В. - З думкою про чисте довкілля (2010)
Мельник В. І. - Садівництво Вільгельма Крістера в Києві – важливий осередок інтродукції рослин, Рубцова О. Л. (2010)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2010)
Титул, зміст (2009)
Кучеревський В. В. - Ценотична різноманітність ковилових степів басейну р. Базавлук, Провоженко Т. А., Сіренко Т. В. (2009)
Лукаш О. В. - Біоморфологічна структура флори Східного Полісся у контексті созологічної цінності (2009)
Остапко В. М. - Шкала оценки декоративности петрофитных видов флоры юго-востока Украины, Кунец Н. Ю. (2009)
Меженський В. М. - Декоративні сорти Louiseania triloba (Lindl.) Pachom. та її гібриди в умовах Південного сходу України (2009)
Термена Б. К. - Значення генотипічної мінливості в аспекті адаптаційної здатності рослин (2009)
Горєлов О. М. - Особливості режимів освітлення, температури та вологості у кроновому та підкроновому просторі деревних рослин, Горєлов О. О. (2009)
Закрасов А. В. - Сравнительный анализ анатомического строения поверхности листа различных сортов азалии индийской, Сытнянская Н. П. (2009)
Андрущенко О. Л. - Проблеми морфології суцвіття видів роду Amaranthus L.: типологія, структура цимоїдів, метатопії (2009)
Нестеренко В. П. - Травянистый покров балок и побережья Малых прудов дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А., Медведев В. А. (2009)
Потапенко И. Л. - Древесные растения в озеленении населенных пунктов восточного района Южного берега Крыма, Кузнецов С. И. (2009)
Гончаренко Б. В. - Перспективи використання видів та культиварів роду Форзиція (Forsythia Vahl.) у зеленому будівництві в Правобережному Лісостепу України (2009)
Гришко В. М. - Вплив забруднення на формування генеративної сфери деяких видів роду Penstemon Schmidel. в умовах промислового майданчика гірничо-збагачувального підприємства, Машталер Н. В. (2009)
Сметана О. М. - Закономірності просторового розподілу грунтів та рослинного покриву балкових систем басейну р. Інгулець. Балка "Зелена", Сметана М. Г., Красова О. О. (2009)
Заіменко Н. В. - Наука – в житті, життя – в науці, Буюн Л. І., Мороз П. А., Ковальська Л. А., Гапоненко М. Б. (2009)
Черевченко Т. М. - Академік Микола Миколайович Гришко – життєвий і творчий шлях, Чувікіна Н. В. (2009)
Трофименко Н. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України (2009)
Відомості про авторів (2019)
Карташов Є. Г. - Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі (2019)
Кириченко М. О. - Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти) (2019)
Klokar N. І. - Development of Ukrainian School Principal'S Professional Standards: key approaches (2019)
Мороз С. А. - Відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів з Китаю (2019)
Титул, зміст (2010)
Мельник В. І. - Нові відомості про флористичне різноманіття Кременецьких гір, Глінська С. О. (2010)
Троїцька Т. Б. - Варіабельність забарвлення оцвітини Iris pumila L. у природних популяціях Миколаївської області, Буйдін Ю. В. (2010)
Колдар Л. А. - Біоморфологічні особливості рослин Cercis chinensis Bunge в умовах інтродукції у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України (2010)
Кирієнко С. В. - Результати вивчення інтродукованих видів роду Cerasus Mill. в умовах Лівобережного Полісся (2010)
Масальський В. П. - Сезонний ритм розвитку видів роду Tilia L. в умовах Правобережного Лісостепу України (на прикладі м. Біла Церква) (2010)
Ковтун-Водяницька С. М. - Морфологія чашечки (calyx) як додаткова діагностична ознака видів роду Nepeta L. (2010)
Гришко В. Н. - Анатомическое строение двухлетних побегов тополей секций Aegirus Doby и Tacamahacae L. Spach, Данильчук А. В. (2010)
Нестеренко В. П. - Травянистый покров горно-холмистого ландшафтного района дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А., Медведев В. А. (2010)
Глухов О. З. - Принципи добору асортименту деревно-кущових рослин для стеблової репродукції на південному сході України, Довбиш Н. Ф., Хархота Л. В. (2010)
Дениско І. Л. - Троянди патіо – сучасна садова група троянд (2010)
Федорончук М. М. - Види гвоздичних (Caryophyllaceae Juss.) як перспективні декоративні рослини (2010)
Спрягайло О. В. - Становлення та розвиток культивованої дендрофлори Лісостепового Придніпров'я (2010)
Машковська С. П. - Оптимізація технології вирощування гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) шляхом застосування препаратів біологічного походження, Бєлова Н. Ю., Шумик М. І., Ільєнко О. О., Козировська Н. О., Саваскул Н. П. (2010)
Косенко І. С. - Сади Боболі у Флоренції як взірець садів Італії епохи Ренесансу (2010)
Клименко С. В. - М. О. Касаєва – одна із найперших співробітників відділу дендрології Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чувікіна Н. В. (2010)
Музичук Г. М. - Наукова діяльність М. П. Ященка, його роль у розвитку вітчизняного квітникарства та формуванні напрямів досліджень з інтродукції і селекції квіт ниководекоративних рослин в Україні, Дорошенко А. С. (2010)
Буйдін Ю. В. - Багатогранність таланту вченого-ботаніка, селекціонера-квітникаря і педагога В. Ф. Горобця, Машковська С. П. (2010)
Левон Ф. М. - Професор С. І. Кузнецов. Життя, пов’язане з лісом, ботанічними садами, парками, озелененням (2010)
Баранський О. Р. - Невтомний дослідник та захисник природи, Мороз П. А. (2010)
Рахметов Д. Б. - Рецензія на монографію "Расторопша пятнистая – от интродукции к использованию" / В. С. Кисличенко, С. В. Поспелов, В. Н. Самородов, А. П. Гудзенко и др. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 288 с., Ковтун С. М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Заіменко Н. В. - Сучасні наукові здобутки Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Гапоненко М. Б. (2010)
Черевченко Т. М. - Найвидатніші постаті Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України – М. М. Гришко, Л. І. Рубцов, С. С. Харкевич, Є. М. Кондратюк, А. М. Гродзінський, Чувікіна Н. В. (2010)
Косенко І. С. - Становлення Національного дендрологічного парку "Софіївка" як науково-дослідного інституту НАН України та роль у цьому вчених НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2010)
Мельник В. І. - Наукова діяльність відділу природної флори НБС ім. М. М. Гришка НАН України за 65 років його існування (2010)
Джуренко Н. І. - Медична ботаніка – пріоритетний напрям наукових до сліджень сьогодення, Паламарчук О. П. (2010)
Гапоненко М. Б. - Життя і наукова діяльність професора В. Г. Собка та його вклад у розвиток досліджень з інтродукції та охорони рідкісних і зникаючих рослин (2010)
Чувікіна Н. В. - Життя, присвячене науці (2010)
Мороз П. А. - Внесок Д. Б. Рахметова в інтродукцію рослин і розвиток агросфери України (2010)
Булах П. Е. - Экологические аспекты интродукции растений с позиции системного анализа (2010)
Меженський В. М. - До питання удосконалення української ботанічної номенклатури (2010)
Галкін С. І. - Історичні насадження дендропарку "Олександрія" НАН України як ключова ботанічна територія в Україні (2010)
Ильенко А. А. - Динамика видового состава и возрастная структура древесных насаждений лесного ландшафтного района дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2010)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходженнях рідкісних видів вищих рослин у південно-західній частині Житомирського Полісся, Баранський О. Р., Шиндер О. І., Рак О. О. (2010)
Іваницька Б. О. - Особливості генеративного розмноження Aglonema commutatum Schott (Araceae Juss.) при інтродукції, Жила А. І. (2010)
Дениско І. Л. - Троянди патіо. Динаміка пагоноутворення (2010)
Байрак О. М. - Історія створення та сучасний стан дендрофлори ювілейних парків Полтавщини (2010)
Титул, зміст (2009)
Мельник В. І. - Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі, Баранський О. Р., Харчишин В. Т., Хом'як В. І., Корнійчук В. С., Тітова О. Т. (2009)
Марценюк І. М. - Насіннєва продуктивність та біологія проростання насіння видів роду Allium L. флори Північного Причорномор'я (2009)
Токарюк А. І. - Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті, Чорней І. І. (2009)
Рубіс В. Л. - Колекційний фонд культиварів Thuja occidentalis L. в дендрологічному парку "Олександрія" НАН України (2009)
Горай Г. О. - Результати інтродукції Hunnemannia fumariifolia Sweet у НБС НАН України (2009)
Горлачева З. С. - Распределение по флористическим областям эфиромасличных растений, интродуцированных в Донецком ботаническом саду НАН Украины (2009)
Буюн Л. І. - Особливості будови насінної оболонки тропічних орхідних (Orchidaceae Juss.) (2009)
Скрипченко Н. В. - Статевий диморфізм видів роду Actinidia Lindl., Мороз П. А. (2009)
Кустова О. К. - Сравнительный морфобиологический анализ видов рода Ocimum L. (2009)
Бойко Л. І. - Особливості анатомічної будови листової пластинки представників роду Pittosporum Banks et Soland. ex Gaertn. в умовах промислового інтер’єру (2009)
Дорошенко О. К. - Феноформове різноманіття Aesculus hippocastanum L. (2009)
Бойко І. В. - Початкові етапи онтогенезу Hоsta ventri cosa (Salisb.) Stearn. (2009)
Ильенко А. А. - Динамика видовой и пространственной структуры прибрежных ландшафтных насаждений Большого пруда дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2009)
Нємченко М. В. - Оцінка стану рослин Catalpa bignonioides Walt. та C. speciosa Ward. в умовах придорожньої лісосмуги, Бессонова В. П. (2009)
Чувікіна Н. В. - Внесок родини Дудіків-Харченко у наукову роботу та створення колекцій рослин Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2009)
Дубина Д. В. - Наукові погляди і внесок професора С. С. Харкевича у розвиток ботанічного ресурсознавства в Україні (2009)
Мельник В. І. - До 200-річчя видатного ботаніка Е.-Р. Траутфеттера, Кудренко І. К. (2009)
Кавун М. Е. - Історія виникнення Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Савчук В. С., Опанасенко В. Ф., Пахомов О. Є. (2009)
Чорна Г. А. - Дмитро Васильович Дубина (до 60-річчя від дня народження), Куземко А. А., Музичук Г. М., Вакаренко Л. П., Олешко А. М. (2009)
Титул, зміст (2010)
Музика Г. І. - Особливості цвітіння і запилення витких жимолостей в умовах інтродукції (2010)
Макогон И. В. - Качество пыльцы ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) и ели колючей (Picea pungens Engelm.) в условиях интродукции на юго-востоке Украины, Коршиков И. И. (2010)
Корольова О. В. - Екологічні особливості консортивної взаємодії фітотрофних локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) та деревних рослин-інтродуцентів, Слюсаренко О. М. (2010)
Шейко О. А. - Сучасний стан досліджень особливостей симбіотичного та асимбіо тичного розмноження орхідних, Мусатенко Л. І. (2010)
Похильченко О. П. - Перспективи насінництва Picea omorica Purk. у Правобережному Лісостепу України, Петльовий І. С. (2010)
Горелов А. М. - Влияние фитогенного поля ивы козьей (Salix caprea L.) на формирование микроклимата и рост побегов (2010)
Ильенко А. А. - Динамика ландшафтных насаждений горно-холмистого района дендропарка "Тростянец”, Медведев В. А. (2010)
Галкін С. І. - Державний дендрологічний парк "Олександрія” НАН України: історія та сьогодення (2010)
Вегера Л. В. - Особливості росту і розвитку однорічних сіянців видів роду Rhododendron L. в умовах дендропарку "Софіївка” НАН України (2010)
Драган Н. В. - Застосування індексу флуктуючої асиметрії для районування території дендрологічного парку "Олександрія” за величиною техногенного забруднення, Дойко Н. М., Драган Г. І. (2010)
Росіцька Н. В. - Добова динаміка водного режиму листків Betula pendula Roth та їхня адаптивна реакція, Заіменко Н. В. (2010)
Левон В. Ф. - Вміст флавоноїдів у пагонах і листках рослин представників роду Alnus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України, Левон Ф. М., Горєлов О. О. (2010)
Бондаренко-Борисова И. В. - Исследование фитосанитарного состояния интродуцированных видов рода Iris L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины, Попов Г. В., Пельтихина Р. И. (2010)
Сосновський Є. В. - Членистоногі-фітофаги у захищеному ґрунті Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка, Прокопів А. І. (2010)
Черевченко Т. М. - Неперевершений талант вченого та організатора науки, Мороз П. А. (2010)
Смілянець Н. М. - Репортаж про святкування 75-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (14–17, 21 вересня 2010 року) (2010)
Кавун Л. І. - Символіка кодів пам'яті у творчості Тараса Шевченка (2019)
Савенко О. П. - Великдень у літописній "Промові Філософа (2019)
Карпінчук Г. В. - Шевченкові вчителі-священно- і церковнослужителі (2019)
Мовчанюк В. П. - Поема "Катерина": творчі інтенції автора і літературний контекст (2019)
Харчук Р. Б. - Імпліцитний читач Шевченка 1860-х рр. у Галичині: Й. Могильницький, А. Вахнянин, М. Михалевич (2019)
Калинчук А. М. - Поезія Тараса Шевченка в науковому осмисленні Олександра Багрія: пролегомени (2019)
Меленчук О. В. - Шевченкова присутність у творчості буковинських письменників (2019)
Лебідь-Гребенюк Є. М. - Художня модель тревелогу у структурі щоденників В .Григоровича-Барського і Т. Шевченка (2019)
Поліщук В. Т. - Оповідання Володимира Штангея "Злотий" як один із перших художніх творів малої форми про Тараса Шевченка (2019)
Скорина Л. В. - Тарас Шевечнко як дзеркало: особливості рецепції класика в українській літературі 1920 років (2019)
Лащик Н. М. - Шевченкіана в літературно-критичному доробку Василя Щурата, Баланюк В. С. (2019)
Ромащенко Л. І. - Костянтин Паустовський і Тарас Шевченко: точки дотику (2019)
Павленко М. В. - "Садок вишневий і блокпост..." (Рецепція постаті Тараса Шевченка в українській поезії) (2019)
Стадніченко О. О. - Феномен Тараса Шевченка в українській мемуаристиці кінця ХХ-початку ХХІ століття (2019)
Марценішко В. О. - Шевченкіана В'ячеслава Чорновола (2019)
Клименко Г. A. - Шевченкіана Леоніда Череватенка (2019)
Погосян Н. І. - Заголовок як вираження авторської концепції характеру героя в романі Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" (2019)
Пахаренко В. І. - Пророчий потенціал "Посланія" (2019)
Сулима М. М. - До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка (2019)
Мірошник О. Ю. - Дискурс насильства й помсти в ранній історичній поезії Тараса Шевечнка ("Тарасова ніч") (2019)
Соколюк Ю. І. - Сороміцькі пісні в контексті української сміхової культури (за збіркою Т. Г. Шевченка) (2019)
Боронь О. В. - Доменіко Цамп'єрі та одруження Карла Брюллова (з нових коментарів до шевченкової повісті "Художник") (2019)
Наєнко М. К. - Шевченко і Гоголь у зарубіжній транскрипції (2019)
Близнюк О. А. - Твори Тараса Шевченка в англомовних та німецькомовних перекладах (2019)
Вертипорох О. В. - Художній простір "романтичної" автопсихоаналітики "Щоденника страченої" Марії Матіос (2019)
Ярмоленко Н. М. - Вишивана Шевченкіана (на матеріалі експонатів музею рушника Черкаського національного університету) (2019)
Брижицька С. А. - Історія Тарасової гори у фотографіях (2019)
Танана Р. В. - Федір Павлович Матушевський і Шевченкова могила (2019)
Орлова Н. І. - М. М. Новицький: внесок дослідника у розвтоко шевченківських музеїв (2019)
Чуйко Т. П. - Символізм в образотворчій шевченкіані: від І. Косинина до М. Толмачова (2019)
Колісник Ю. В. - Тоталітарне інформування та його значення в системі радянської освіти (2019)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача 15-а) (2019)
Мацько В. П. - Епістолярна творчість українських письмнників-романістів у світлі сучасних літературознавчих концепцій (2019)
Янковська Ж. О. - "Штирнайцятий рік сумний настав": фольклорно-філософське бачення "трудної" історії України та її народу в період першої половини ХХ століття (2019)
Титул, зміст (2009)
Юдин С. И. - Интродукция растений Горного Алтая в условиях Киева и Кировска (Мурманская обл.) (2009)
Кругляк Ю. М. - Колекція верб (Salix L.) Національного ботанічного саду ім. М. М.Гришка НАН України, Мінченко Н. Ф., Горєлов О. М. (2009)
Колісник Л. М. - Історія інтродукції видів роду Sambucus L. в Україні, Клименко С. В. (2009)
Меженський В. М. - Інтродукція нових видів і гібридів роду Cerasus Mill. в Україні, Сичов О. І. (2009)
Гриценко В. В. - Stipa capillata L. (Poaceae) на Київському плато: еколого-ценотичні умови місцезростань, стан і структура природних та інтродукційних ценопопуляцій (2009)
Никифоров А. Р. - Растения реликтового эндемика Горного Крыма – Sobolewskia sibirica (Willd.) P. W. Ball (Brassicaceae) ex situ Южного Крыма (2009)
Буюн Л. І. - Біологія розвитку Coelogyne massangeana Rchb. f. (Orchidaceae Juss.) в умовах культури, Ковальська Л. А. (2009)
Глухов О. З. - Біоекологічні особливості малопоширених деревних рослин в умовах південного сходу України, Довбиш Н. Ф., Хархота Л. В. (2009)
Жила А. І. - Онтоморфогенез і сезонний розвиток Veltheimia bracteata Harv. (Hyacinthaceae Batsch) (2009)
Махиня Л. М. - Насінна продуктивність видів роду Bidens L. долини Середнього Дніпра (в межах Лісостепу України) (2009)
Шумик М. І. - Родина Вересові (Ericaceae DC.): екологічні та біоморфологічні аспекти еволюції в зв’язку з інтродукцією окремих представників, Остап'юк В. М. (2009)
Ильенко А. А. - Динамика ландшафтных насаждений балки "Боговщина" и побережья Лебединого пруда дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2009)
Левон В. Ф. - Фенольные соединения растений видов рода Allium L. флоры Северного Причерноморья, Булах П. Е., Марценюк И. М. (2009)
Арапетьян Е. Р. - Вплив комплексу мікроелементів на схожість насіння Alyssum gmelinii Jord. та Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Борсукевич Л. М., Білінська І. С. (2009)
Мельник М. А. - Вплив типу субстрату на обкорінення живців двох видів фуксії Fuchsia magellanica Lam. та F. triphylla L., Лях В. О., Дубова О. В. (2009)
Копилов Є. П. - Використання Chaetomium cochliodes Palliser для підвищення врожайності сої (Glycine max (L.) Merr), Надкерничний С. П., Мельник А. І., Усманова Г. О. (2009)
Горєлов О. М. - З думками про майбутній ліс (2009)
Чувікіна Н. В. - Перша завідувачка наукової бібліотеки Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України Клавдія Степанівна Калачевська, Ісакова Л. О. (2009)
Мельник В. І. - Дарвін і Гумбольдт. Ювілейне есе (2009)
Титул, зміст (2011)
Глухов О. З. - Створення стійких до умов Степу України високопродуктивних сортів кормових і лікарських рослин, Шевчук О. М., Кохан Т. П., Купенко Н. П., Остапко І. М. (2011)
Архипенко Ф. Н. - Сильфий пронзеннолистный (Silphium perfoliatum L.) в Лесостепи Украины, Ларина В. И. (2011)
Турлай О. І. - Інтродукція листопадних магнолій на Буковині, Галицька Л. Г., Трофименко Н. М. (2011)
Степаненко Н. П. - Аналіз репрезентативності заповідної екзотичної дендросозофлори ex situ Лісостепу України (2011)
Павлова М. А. - Особенности онтогенеза представителей семейства Hyacinthaceae Batsch в условиях культуры на юго-востоке Украины (2011)
Бармак І. М. - Pulsatilla bohemica (Skalickỳ) Tzvelev (Ranunculaceae Juss.) на Кіровоградщині: біоморфологічні особливості, стан і структура ценопопуляцій (2011)
Ільєнко О. О. - Динаміка систематичної структури дендрофлори Тростянецького парку, Медведєв В. А., Рахінська М. А. (2011)
Рубіс В. Л. - Карликові культивари роду Picea Dietr. у колекції хвойних рослин дендропарку "Олександрія” НАН України (2011)
Кудренко І. К. - Еколого-фізіологічна роль вторинних метаболітів у рослинах. Ціаногенні глікозиди, Левон В. Ф., Мороз П. А., Голубкова І. М. (2011)
Коршиков И. И. - Генетические особенности деревьев сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) с существенными отличиями в семенной продуктивности в насаждениях Криворожья, Мазур А. Е., Терлыга Н. С., Красноштан О. В. (2011)
Корнільєв Г. В. - Вплив метеоумов на хімічний склад плодів нектарина (Persica vulgaris subsp. nectarina (Ait.) Shof.), Ріхтер О. О., Єжов В. М. (2011)
Нужина Н. В. - Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій, Палагеча Р. М. (2011)
Меженський В. М. - До історії інтродукції плодових рослин в Україні (2011)
Галкін С. І. - Вікова діброва дендропарку "Олександрія” НАН України: історія, сучасний стан, оптимізація (2011)
Вітенко В. А. - Історія введення в культуру та використання Morus alba L. (2011)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2011)
Пам'яті Б. К. Термени (2011)
Пам'яті В. Г. Стельмащука (2011)
Титул, зміст (2009)
Булах П. Е. - Математическое моделирование как метод интродукционного прогнозирования (2009)
Попович С. Ю. - Методика інтегральної аутфітосозологічної оцінки раритетних дендроекзотів, Варченко Н. П. (2009)
Гриценко В. В. - Підсумки інтродукції рослин на ботаніко-географічній ділянці "Степи України" Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2009)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції вітчизняних сортів троянд у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І., Кузнєцова Т. В. (2009)
Музичук Г. М. - Квітниково-декоративні рослини роду Anemone L. у культигенній флорі світу та перспективи їх інтродукції в Україну, Перебойчук О. П. (2009)
Меженський В. М. - Новий міжродовий гібрид × Cydolus rudenkoana Mezhenskyj (Rosaceae Juss.) (2009)
Мельник В. І. - Рослинний покрив урочища "Хілінські гори" на Поліссі, Баранський О. Р., Шиндер О. І., Рак О. О. (2009)
Лоя В. В. - Біологічні особливості та географічне поширення Neottia nidus-avis (L.) Rich. (Orchidaceae Juss.) у Закарпатті, Гапоненко М. Б. (2009)
Крохмаль І. І. - Анатомічна будова та структура епідермісу видів роду He me rocallis L. в умовах посушливого степу, Пугачова А. Ю. (2009)
Колдар Л. А. - Особливості адаптації рослинре ге не рантів Cercis siliquastrum L. до умов ex vitro (2009)
Дубова О. В. - Морфолого-фізіологічні особливості рослин Paulownia tomentosa Steud. в умовах промислового міста та перспективи її інтродукції, Фендюр Л. М. (2009)
Сергеєва Т. В. - Вегетативне розмноження стебловими живцями рослин роду Pyracantha M. Roem. (2009)
Мартинова Н. В. - Активність окисних ферментів у вегетативних органах ґрунтопокривних рослин за умов дії полютантів, Лихолат Ю. В., Опанасенко В. Ф. (2009)
Нестеренко В. П. - Травянистый покров лесного ландшафтного района дендропарка "Тростянец”, Ильенко А. А., Медведев В. А. (2009)
Чувікіна Н. В. - Вклад професора Леоніда Івановича Рубцова у наукову роботу та будівництво Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2009)
Кузнецов С. І. - Професор М. А. Кохно – видатний вчений-дендролог, Левон Ф. М., Мороз П. А., Пархоменко Л. І. (2009)
Смілянець Н. М. - Життя, присвячене людям (2009)
Левенко Б. А. - Памяти Владимира Павловича Зосимовича, Клименко С. В. (2009)
Мельник В. І. - Перший професор природничої історії Волинської гімназії (До 250-річчя з дня народження Францішека Шейдта) (2009)
Титул, зміст (2011)
Кучеревський В. В. - Інвазійно активні інтродуценти як джерело можливого поповнення адвентивної фракції флори, Шоль Г. Н. (2011)
Теслюк М. Г. - Види роду Cynoxylon Raf., інтродуковані в Україну (2011)
Куземко А. А. - Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку "Софіївка” НАН України та її зміни внаслідок антропопресії (2011)
Косаківська І. В. - Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій, Цимбалюк Т. І., Цимбалюк З. М. (2011)
Непеин А. Ю. - Особенности репродуктивной фенологии представителей рода Frailea Britton & Rоse (Cactaceae Juss.) в условиях культуры (2011)
Ільєнко О. О. - Представники родини Cupressaceae F. W. Neger у ландшафтах дендропарку "Тростянець”, Медведєв В. А., Рахінська М. А. (2011)
Крохмаль И. И. - Оценка адаптационной способности видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников в Донецком ботаническом саду НАН Украины, Пирко И. Ф. (2011)
Шумик М. І. - Оптимізація технології вирощування видів роду Rhododendron L. шляхом застосування препаратів біологічного походження, Машковська С. П., Белова Н. Ю., Козировська Н. О., Саваскул Н. П. (2011)
Шкура О. В. - Аналіз генофонду газонних трав та відбір перспективних видів за показниками продуктивності і декоративності, Рахметов Д. Б. (2011)
Нецветов М. В. - Экспериментальное определение механической устойчивости деревьев к вибрационным нагрузкам (2011)
Броун І. В. - Оцінка пошкодженості насаджень гіркокаштана звичайного дендропарку "Олександрія” каштановою мінуючою міллю, Трегуб Т. Г., Плескач Л. Я. (2011)
Елланська Н. Е. - Вплив тривалості культивування сортів Syringa vulgaris L. на мікробіоту та алелопатичний стан ґрунту, Павлюченко Н. А., Юношева О. П. (2011)
Росіцька Н. В. - Підвищення стійкості газонних покриттів за різних умов зволоження (2011)
Марчук Н. Ю. - Динамика состава и содержания эфирного масла в хвое и шишках кипариса лузитанского в течение вегетации (2011)
Вітер А. В. - Властивості лектинів люцерни посівної, вирощеної за зміненої дії гравітації, Дмитрієв О. В., Дзюба О. І. (2011)
Галкін С. І. - Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов’язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку "Олександрія” НАН України) (2011)
Черевченко Т. М. - Яскравий шлях у науці (До 75-річчя від дня народження С. М. Зиман), Булах О. В., Шиян Н. М., Царенко О. М., Дремлюга Н. Г., Буюн Л. І., Вахрушкін В. С. (2011)
Мельник В. І. - Володимир Гаврилович Собко (до 80-річчя вченого), Гапоненко М. Б., Гнатюк А. М. (2011)
Титул, зміст (2008)
Масальський В. П. - Історичний огляд систем роду Tilia L. у зв'язку з інтродукцією в Україні (2008)
Меженський В. М. - Видовий склад плодових рослин України та перспективи їхнього використання (2008)
Паламарчук Е. П. - Интродукция шелковицы в Украине, Джуренко Н. И. (2008)
Коршиков И. И. - Генетические особенности деревьев сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) с высокой и низкой выживаемостью фертильных семяпочек в искусственных насаждениях Криворожья, Терлыга Н. С. (2008)
Лукаш О. В. - Salvinia natans (L.) All. на Східному Поліссі, Рак О. О. (2008)
Гнатюк А. М. - Фітоценотичні особливості Colchicum fominii Bordz. в Україні (2008)
Іванніков Р. В. - Довготривале культивування тропікогенних орхідних in vitro як спосіб збереження цінних генотипів (2008)
Зиман С. Н. - Современный взгляд на таксономию рода Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.). Часть I, Булах Е. В., Кадота Ю. (2008)
Скрипченко Н. В. - Особливості морфоструктури насіння актинідії гібридного походження, Ситнянська Н. П., Мороз П. А. (2008)
Леппік М. В. - Ріст пагонів та пошкодження листків Catalpa bignonioides Walt. в умовах техногенного навантаження, Бессонова В. П. (2008)
Митина Л. В. - Особенности строения пыльцы Berberis amurensis Maxim. (2008)
Ильенко А. А. - Приозерно-балочный ландшафтный район дендропарка "Тростянец": история и современное состояние пейзажных композиций, Медведев В. А. (2008)
Ільєнко О. О. - Збереження та відновлення видів і форм роду Aesculus L. у старовинному ландшафтному парку, Смілянець Н. М., Машковська С. П. (2008)
Попіль Н. І. - Оцінка продуктивності роздільностатевих видів у природних та інтродукційних популяціях (2008)
Малецкий С. И. - Эпигенетическая изменчивость пола цветков и создание на ее основе однодомных форм конопли (Cannabis sativa L.) (к исследованиям Н. Н. Гришко 1930-х гг.) (2008)
Кір'ян В. М. - Рецензія на книгу Байрак О. М., Самородова В. М., Панасенко Т. В. "Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку”, Бідаш Ю. І., Білик О. М. (2008)
Кузнецов С. І. - Рецензія на книгу Казимирової Р. Н., Антюфєєва В. В., Євтушенко А. П. "Принципы и методы агроэкологической оценки территории для зеленого строительства на юге Украины” (2008)
Балан В. М. - Продуктивність цукрових буряків залежно від генотипу, Балагура О. В., Присяжнюк О. І. (2015)
Присяжнюк О. І. - Аномалії розвитку кошика соняшнику у разі застосування гербіциду Євро-Лайтнінг, Димитров С. Г. (2015)
Присяжнюк О. І. - Динаміка вмісту хлорофілів у листках цукрових буряків, Коровко І. І. (2015)
Доронін В. А. - Якість насіння буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів їх вирощування, Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Поліщук В. В. (2015)
Kornieieva M. O. - Sugar content variability in simple sterile hybrids as components of experimental hybrids as affected by genotype and environment, Nenka M. M. (2015)
Присяжнюк Л. М. - Розподіл кукурудзи середньоранньої групи стиглості за господарсько-цінними показниками, Іваницька А. П., Король Л. В., Коровко І. І. (2015)
Титул, зміст (2008)
Щербакова О. Ф. - Біоморфологічні та демографічно-популяційні особливості смілки Ситника (Silene sytnikii Krytzka, Novosad et Protopopova) в Кодимо-Еланецькому Побужжі, Новосад В. В., Крицька Л. І. (2008)
Сіренко О. Г. - Онтогенез та вікова структура популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах (2008)
Кушнир Н. В. - Ценопопуляции некоторых ранневесенних эфемероидов в Горном Крыму, Козак Т. А. (2008)
Чорна Г. А. - Антропогенна трансформація фіторізноманіття карбонатних боліт вододілу басейнів рік Дністер та Прип'ять, Багацька Т. С. (2008)
Криворучко Т. В. - Порівняльна характеристика природних та інтродукційних популяцій Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Hyacinthella leucophaea (C. Koch.) Schur, Muscari neglectum Guss. (2008)
Коротченко В. В. - Порівняльна характеристика подільського та карпатського фенотипів Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae Juss.) в умовах культури (2008)
Клименко С. В. - Інтродукція і селекція нетрадиційних плодових рослин в Україні: історія, реалії, перспективи (2008)
Глухов О. З. - Створення високопродуктивних сортів малопоширених видів харчових та декоративних рослин, адаптованих до умов південного сходу України, Горлачова З. С., Мітіна Л. В., Кустова О. К., Закотенко С. М. (2008)
Деревянко В. М. - Результати інтродукції гібридів Diospyros virginiana × D. kaki F1 та F2 у Миколаївській області (2008)
Шанайда М. І. - Результати інтродукційних та фітохімічних досліджень видів роду Dracocephalum L. (D. grandiflorum L. та D. moldavica L.) у Північному Лісостепу та на Західному Поділлі України, Пасемків Ю. А., Корабльова О. А., Рахметов Д. Б. (2008)
Красовський В. В. - Особливості розмноження Zizyphus jujuba Mill. (Rhamnaceae R. Br.), Мороз П. А., Васюк Є. А. (2008)
Копань Ю. Г. - Биоморфологические особенности пыльцы и семенная продуктивность некоторых сортов хризантемы садовой в условиях Южного берега Крыма (2008)
Нестеренко В. П. - Состояние и перспективы оптимизации травянистой растительности дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А., Медведев В. А. (2008)
Багацька О. М. - Зимостійкість дерев'янистих ліан в умовах м. Києва (2008)
Меженський В. М. - Особливості біохімічного складу плодів різних видів плодових рослин, інтродукованих на південному сході України. Повідомлення 3. Загальна кислотність та цукро-кислотний коефіцієнт, Можаєва Л. Л., Меженська Л. О. (2008)
Іваницька Б. О. - Алелопатична активність деяких видів родини Araceae Juss. (2008)
Павлова О. С. - Алелопатична взаємодія насіння та проростків газонних трав (2008)
Собко В. Г. - Рецензія на книгу Комендаря В. І. "Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні", Лебеда А. П. (2008)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу Вергунова В. А. "Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927)" (2008)
Корнєєва М. О. - Оцінка і добір за енергетичними показниками компонентів гібридів буряків цукрових, придатних для виробництва біопалива, Тимчишин С. М., Сидорчук С. І., Тичишин Л. С. (2016)
Гудзенко В. М. - Основні напрями та завдання селекції ячменю озимого у Центральному Лісостепу України, Васильківський С. П. (2016)
Миколайко В. П. - Інтенсивність квіткоутворення рослин цикорію коренеплідного (2016)
Доронін В. А. - Вплив вологості ложа для пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання, Кравченко Ю. А., Гончарук Г. С., Доронін В. В., Шевченко Т. В., Карпук Л. М. (2016)
Орлов С. Д. - Селекційні матеріали різновидів гороху, стійкі до вилягання, осипання та з підвищеною врожайністю зерна, Калюжна Е. А., Українець В. В. (2016)
Кохан А. В. - Ефективність різних способів обробітку ґрунту (2016)
Саблук В. Т. - Поширення та шкідливість бурякового довгоносика-стеблоїда на території України, Половинчук О. Ю., Смірних В. М. (2016)
Присяжнюк О. І. - Бази даних технологій вирощування біоенергетичних культур, Половинчук О. Ю., Шевченко О. П. (2016)
Дрига В. В. - Формування маточних кореневищ міскантусу гігантського залежно від якості садивного матеріалу та умов вирощування (2017)
Корнєєва М. О. - Посівні якості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та типи їхнього успадкування, Фалатюк Л. В., Суслик Л. О., Мельник Я. А. (2017)
Роїк М. В. - Оцінка генетичного потенціалу вихідних матеріалів буряків цукрових гібридного походження в селекції ліній О-типу за формою коренеплоду, Парфенюк О. О. (2017)
Чередничок О. І. - Генетичний потенціал та цитоембріологічна характеристика лінійних матеріалів Beta vulgaris L. з апозиготичним способом відтворення, Дубчак О. В. (2017)
Карпук Л. М. - Формування продуктивності біологічних форм буряків цукрових залежно від тривалості вегетаційного періоду, Вахній С. П., Крикунова О. В., Павліченко А. А. (2017)
Квак В. М. - Визначання площі листкової поверхні у різних видів міскантусу розрахунковим методом, Ганженко О. М., Зиков П. Ю., Хіврич О. Б. (2017)
Паламарчук В. Д. - Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології (2017)
Присяжнюк О. І. - Ефективність агротехнологічних прийомів вирощування сочевиці, Карпук Л. М., Топчій О. В. (2017)
Сторожик Л. І. - Формування структурних показників урожаю сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування, Музика О. В. (2017)
Юник А. В. - Особливості формування продуктивності гірчиці сарептської (2017)
Калатур К. А. - Бур’яни – резерватори популяцій паразитичних видів фітонематод, Пилипенко Л. А. (2017)
Бондар С. О. - Енергетична ефективність ланки різноротаційних сівозмін (2017)
Білявська Л. Г. - Модель ранньостиглого сорту сої, Присяжнюк О. І. (2018)
Vojnich V. J. - Effect of plant protection on the production of hydroponic lettuce (Lactuca sativa convar. capitata L.), Pető J., Hüvely A. (2018)
Доронін В. А. - Резерви підвищення продуктивності буряків цукрових, Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Калатур К. А., Суслик Л. О., Ворожко С. П., Половинчук О. Ю., Доронін В. В., Шапран В. С. (2018)
Присяжнюк О. І. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування сортів сої залежно від застосування добрив, регуляторів росту та вологоутримувача, Григоренко С. В., Половинчук О. Ю., Маляренко О. А. (2018)
Сінченко В. М. - Фізіологічні основи накопичення біомаси верби енергетичної в умовах Центрального Лісостепу, Фучило Я. Д., Мельничук Г. А. (2018)
Фучило Я. Д. - Ріст і розвиток енергетичних плантацій верби різної густоти за внесення азотних добрив на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу, Сінченко В. М., Вокальчук Б. М. (2018)
Калатур К. А. - Взаємовідносини між мікогельмінтами і грибами та їх використання в захисті рослин від хвороб (огляд), Пилипенко Л. А. (2018)
Макух Я. П. - Особливості забур’янення проса прутоподібного залежно від густоти посівів, Найденко В. В., Ременюк С. О. (2018)
Цвей Я. П. - Забур’яненість посівів пшениці озимої в короткоротаційній зернопросапній сівозміні, Тищенко М. В., Денисенко О. В. (2018)
Хареба О. В. - Технологічні аспекти сушіння коренеплодів пастернаку, Пєтрова Ж. О., Кузнєцова І. В. (2018)
Титул, зміст (2011)
Черевченко Т. М. - Методи насіннєвого та клонального мікророзмноження ендема о. Мадагаскар – Angraecum eburneum Bory (Orchidaceae Juss.), Буюн Л. І., Лаврентьєва А. М., Іванніков Р. В. (2011)
Горелов А. М. - Теория фитогенного поля: становление, современное состояние, перспективы развития (2011)
Горлачева З. С. - Гинодиэция, изменчивость и микроэволюционные процессы в условиях длительной интродукции в Донецком ботаническом саду НАН Украины на примере Majorana hortensis Moench. (2011)
Бойко Л. І. - Досвід інтродукції Pittosporum sahnianum Gowda у Криворізькому ботанічному саду НАН України (2011)
Ковальчук Т. Д. - Систематичне положення роду Rhus L. (2011)
Махиня Л. М. - Онтогенез видів роду Bidens L. долини Середнього Дніпра (2011)
Калашникова Л. В. - Структура интро дукцион ных популяций редких древесных растений в дендропарке "Александрия” (2011)
Заіменко Н. В. - Ультраструктура поверхні листків деяких сортів Syringa vulgaris L., Ільїнська А. П., Довгалюк Н. І., Ситнянська Н. П. (2011)
Меженський В. М. - Новий міжродовий гібрид Pyralus kursakovii (Rosaceae) (2011)
Ільєнко О. О. - Представники роду Pinus L. у ландшафтах дендропарку "Тростянець”, Медведєв В. А., Верба В. В. (2011)
Казанська Н. А. - Історія, сучасний стан, перспективи збереження і розвитку ділянки "Гірський сад” у НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Клименко А. В. (2011)
Тимчишин Г. В. - Репродуктивний потенціал деяких представників роду Rhododendron L. (2011)
Ільєнко О. О. - Гіркокаштани Києва: стан і перспективи насаджень (2011)
Рубцова О. Л. - Троянди в старовинних оранжереях України (XVIII–XIX ст.), Чижанькова В. І. (2011)
Галкін С. І. - Досвід освітньо-виховної діяльності дендрологічних парків НАН України (на прикладі дендропарку "Олександрія”) (2011)
Кудренко І. К. - Використання анальциму для зниження вмісту фенольних речовин у ґрунті під плодовими рослинами, Левон В. Ф., Заіменко Н. В., Мороз П. А. (2011)
Скрипченко Н. В. - Біохімічний склад плодів актинідії, Калайда К. В. (2011)
Вітер А. В. - Вплив кліностатування на структурні показники люцерни посівної за умови взаємодії з Sinorhizobium meliloti, Іваницька Б. О., Маменко П. М., Міськів Н. Г. (2011)
Заіменко Н. В. - Перспективи розвитку досліджень з екології та захисту рослин у НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Шумик М. І., Булах П. Є., Попіль Н. І. (2011)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний стан та необхідність реформування космічного законодавства України, Семеняка В. В. (2019)
Усенко І. Б. - Академік М. І. Палієнко: наукова біографія та актуальні погляди, Іванова А. Ю. (2019)
Кахнич В. С. - Кримінально-правові концепції у Львівському університеті Австрійського періоду (1784–1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України (2019)
Обіход Т. В. - Історичні аспекти і перспективи правового розвитку суспільства (2019)
Цвєткова Ю. В. - Нормативно-правові акти, що регулювали релігійні правовідносини у Римі І–IV ст. та їх застосування на практиці для римських федератів (2019)
Шаркова І. М. - Добросовісність у системі категорій юридичної освіти: історичні та теоретичні аспекти (2019)
Головко А. Л. - Правові форми реалізації природоохоронної діяльності в Україні: загальнотеоретична характеристика (2019)
Батанов О. В. - Муніципальна влада у теорії та практиці народовладдя: проблеми співвідношення та взаємодії (2019)
Рудик П. А. - До питання відповідності основних оновлених конституційно-правових засад щодо ролі судів і присяжних у здійсненні правосуддя в Україні міжнародним і європейським стандартам (2019)
Копча В. В. - Сутність і роль судового конституційного контролю: основні підходи до розуміння (2019)
Кофман Б. Я. - Муніципальні права людини (особистості) як фактор вдосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина (2019)
Роговенко О. В. - Поняття та характеристика суб’єктів муніципальної правотворчості з позиції нових методологічних підходів (2019)
Бобровник Д. О. - Глобалістський потенціал територіальної громади: теоретичні підходи до визначення (2019)
Компанієць М. М. - Компетенція органів місцевого самоврядування у організації та здійсненні безоплатної юридичної допомоги (2019)
Полянський А. Г. - Моделі конституційно-правового закріплення функцій судової влади: національні тенденції та міжнародний досвід (2019)
Pukhtetska A. A. - On the Rule of Law principle narrow understanding as a definition granted in the code of administrative adjudication of Ukraine & appropriate court practice of the European court of human rights to ensure the necessary scope (2019)
Пундор Ю. О. - Проблема відтоку кваліфікованих кадрів у контексті міграційної політики України (2019)
Стрельченко О. Г. - Кваліфікація адміністративних проступків у сфері обігу лікарських засобів, Бухтіярова І. Г. (2019)
Черниш Р. Ф. - Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни (2019)
Часовников Д. В. - Щодо поняття адміністративно-господарських санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (2019)
Грамацький Е. М. - Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права: загальні положення (2019)
Гуйван П. Д. - Правові засади обмеження доступу до публічної інформації (2019)
Михайлів М. О. - Уніфікація колізійних норм у сфері спадкових відносин (2019)
Цувіна Т. А. - "Суд, встановлений законом" як елемент права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві (2019)
Богатир В. К. - Щодо наявності та потенційної ефективності новел у Кодексі України з процедур банкрутства (2019)
Бусуйок Д. В. - Законодавче регулювання вирішення земельних спорів у порядку медіації (2019)
Заєць О. І. - Обрання належного способу захисту земельних прав: окремі проблеми (2019)
Третяк Т. О. - Процедури участі громадськості у прийнятті рішень щодо видів діяльності, що мають або можуть мати негативний вплив на довкілля як засоби встановлення правил добросусідства (2019)
Андрушко А. В. - Віктимологічна характеристика жертв незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2019)
Антонюк Н. О. - Концепції розуміння кримінальної відповідальності (2019)
Мудрак І. В. - Щодо визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні (2019)
Віблий Є. В. - Особливості кримінально-правової регламентації призначення покарання за незакінчений злочин за законодавством зарубіжних країн (2019)
Машика В. П. - Роль захисника у здійсненні представництва в кримінальному провадженні (2019)
Хлопов А. О. - Тенденції розвитку законодавства у сфері кримінально-правового регулювання застосування та обігу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (2019)
Шейко К. В. - Міжнародний досвід протидії незаконному обігу алкогольних напоїв (2019)
Костюченко Я. М. - Концептуальні основи функціонування спільних органів співпраці, створених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (2019)
Петрина В. Н. - Термінологічні проблеми в українському законодавстві про міжнародний комерційний арбітраж (2019)
Polivanova O. M. - The Treaty of Sevres as the legal basis for the Western Armenia’s territorial claims to Turkey, Abraamian A. A. (2019)
Попко В. В. - Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (Палермська конвенція): умови прийняття, структура, зміст (2019)
Габрелян Г. В. - Взаємодія міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного та кримінального права в питанні забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів (2019)
Сегеда І. С. - Організаційно-правові форми підприємництва в Алжирі (2019)
Опришко В. Ф. - Окремі морально-правові аспекти соціальної державності України (2019)
Соловйов Б. О. - Особливості цивільно-правової відповідальності залізничного перевізника за втрату вантажу (2019)
Турканова В. І. - Відкрите і гласне виконання судових рішень в Україні в світлі практики Європейського суду з прав людини (2019)
Фокіна А. О. - Удосконалення форм судового контролю в адміністративному судочинстві (2019)
Тарасевич Т. Ю. - Майнове кредитне забезпечення в процесі банкрутства в країнах Східної і Центральної Європи (2019)
13-ий Всеукраїнський фестиваль науки (2019)
1-ша Міжнародна науково-практична конференція "Трудовий капітал в умовах дії євроінтеграції: досвід України та Республіки Польща" (2019)
Презентація колективної монографії "Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії" (2019)
Круглий стіл до 23-річчя Конституції України (2019)
Редакційні повідомлення (2019)
Титул, зміст (2011)
Кабар А. Н. - Интродукция и селекция персика в Ботаническом саду Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, Опанасенко В. Ф., Шоферистов Е. П. (2011)
Степаненко Н. П. - Аутфітосозологічний аналіз раритетної екзотичної дендрофлори Magnoliоphy та штучних об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу України (2011)
Вегера Л. В. - Види роду Tilia L. у Національному дендропарку "Софіївка” НАН України (2011)
Колісник Л. М. - Кількісні морфологічні ознаки та мінливість вегетативних і генеративних органів бузини чорної (Sambucus nigra L.) у Лісостепу України, Клименко С. В. (2011)
Горелов А. М. - Взаимосвязь между некоторыми параметрами фитогенного поля и морфометрическими показателями побегов древесных растений (2011)
Ільєнко О. О. - Ретроспективний та сучасний стан насаджень Pinus sylvestris L. у ландшафтах дендропарку "Тростянець”, Медведєв В. А. (2011)
Похильченко О. П. - Сезонний розвиток ялин (Picea A. Dietr.) в умовах Правобережного Лісостепу (2011)
Щербакова Т. О. - Фізіолого-біохімічні особливості інтродукованих видів та сортів роду Hemerocallis L. (2011)
Зубов Д. А. - Анализ ДНК-полиморфизма интродуцированных видов рода Galanthus L. (Amaryllidaceae J. St.-Hil.) с помощью RAPD-маркеров, Кашеваров Г. П., Диденко С. Я., Блюм О. Б. (2011)
Павлюченко Н. А. - Застосування негуміфікованої органічної речовини як засіб регулювання алелопатичного режиму (2011)
Шевчук О. М. - Алелопатична активність ґрунту в ризосфері Echinacea purpurea (L.) Moench та Silybum marianum(L.) Gaerth., Агурова І. В., Кохан Т. П. (2011)
Дідик Н. П. - Індукція адаптації до посухи у пшениці алелопатично активними речовинами деяких видів роду Camellia L., Закрасов О. В., Харченко І. І. (2011)
Пономарьова О. А. - Вплив омолоджувального обрізання на водний режим видів роду Tilia L., Бессонова В. П. (2011)
Бабицький А. І. - Особливості льодоутворення у тканинах пагонів малопоширених деревних інтродуцентів родини Rosaceae Juss., Китаєв О. І., Трофименко Н. М., Дорошенко О. К. (2011)
Чумак П. Я. - Деякі особливості біології трипса Liothrips vaneeckei Priesner (Thysanoptera, Phlaeothripidae) та метод знераження цибулин лілій від нього, Кикоть Л. М., Вигера С. М. (2011)
Мельник В. І. - Історія та сучасний стан садово-паркового ансамблю у Молочках, Баранський О. Р., Шиндер О. І. (2011)
Галкін С. І. - 65-річчя дендрологічного парку "Олександрія” НАН України як наукової установи (2011)
Левон Ф. М. - Спогади про Андрія Михайловича Гродзінського (2011)
Шумик М. І. - Перспективи створення ландшафтно-ботанічної ділянки "Альпійський сад” у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Заіменко Н. В. (2011)
Титул, зміст (2007)
Кабанов А. В. - Особенности развития видов-интродуцентов в искусственно созданных травянистых сообществах растений (2007)
Меженський В. М. - Підсумки інтродукції видів роду Berberis L. на Артемівську дослідну станцію розсадництва Інституту садівництва УААН (2007)
Лукаш О. В. - Нові місцезнаходження інвазій здичавілих інтродуцентів на Лівобережному Поліссі (2007)
Лоя В. В. - Історія дослідження представників родини Orchidaceae Juss. у флорі Закарпаття, Гапоненко М. Б. (2007)
Рак О. О. - Gladiolus tenuis Bieb. у нижній частині долини річки Сейм, Козир М. С. (2007)
Мамаева Н. А. - Коллекция Iris hybrida hort. Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: ретроспективный анализ и современное состояние, Васильева И. В., Демидов А. С. (2007)
Сагайдак С. І. - Створення географічних культур Pinus sylvestris L. як банку збереження генофонду виду в Україні, Антоненко О. Г., Шупер К. В. (2007)
Жила А. І. - Особливості репродуктивної біології представників роду Veltheimia Gled. (Hyаcinthaceae Batsch) (2007)
Мальцов И. Ю. - Строение побеговой системы видов рода Dracaena Vand. ex L. (Dracaenaceae R. A. Salisburry) (2007)
Прокопчук В. М. - Штучне формування пагонової системи в інтродукованих видів родини Ранникових (Scrophulariaceae Juss.) (2007)
Порада О. А. - Біологічні особливості насіння лікарських рослин родини Lamiaceae в Лісостепу України, Шевченко Т. Л. (2007)
Винар М. І. - Анатомічна будова ендокарпу плоду кизилу (2007)
Ильенко А. А. - Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": поляна "Восемь братьев", Медведев В. А. (2007)
Приступа И. В. - Эколого-биологическая оценка вечнозеленых лиственных кустарников, используемых в озеленении г. Запорожья (2007)
Дерев’янко В. М. - Особливості водного режиму рослин гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.) в умовах Південного Степу України, Ільницький О. А., Левон В. Ф., Левон Ф. М., Ліщук А. І. (2007)
Рассоха С. М. - Вплив фізіологічно активних сполук ризосферного ґрунту з-під видів роду Echinacea Moench на цитофізіологічні процеси в клітинах гороху посівного (2007)
Косенко І. С. - Мардакянському дендрарію НАН Азербайджану 80 років, Опалко А. І. (2007)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2007)
Титул, зміст (2007)
Рахметов Д. Б. - Генетичні ресурси фітоенергетичних інтродуцентів в Україні (2007)
Термена Б. К. - Інтродукція горіхоплідних у Північній Буковині, Коцюбан І. І. (2007)
Гнатюк А. М. - Таксономія і систематика роду Colchicum L. (Colchicaceae A. P. de Candolle) (2007)
Рак А. А. - Allium ursinum L. на Левобережном Полесье Украины, Лукаш А. В. (2007)
Кучеревский В. В. - Интродукция региональных видов рода Allium L. в Криворожский ботанический сад, Шоль Г. Н. (2007)
Діденко І. П. - Сучасний стан та структура ценопопуляцій видів роду Fritillaria L. у деяких місцезнаходженнях Полтавської області, Стецюк Н. О. (2007)
Севастьянов В. Е. - Цитоморфологическая характеристика пыльцы кипариса аризонского (Cupressus arizonica Greene) в Крыму, Захаренко Г. С. (2007)
Пархоменко Л. І. - Особливості проростання насіння й ріст сходів видів Betula L. у сім'ядольній фазі (2007)
Пономаренко В. О. - Особливості будови кореневих систем у вегетативно розмножених культиварів роду Juniperus L. (2007)
Челомбит А. П. - Биология плодоношения шиповников, используемых как подвои в условиях Присивашья (2007)
Ильенко А. А. - Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Большая поляна", Медведев В. А., Нестеренко В. П. (2007)
Прокопчук В. М. - Використання в декоративному садівництві України інтродукованих видів родини Scrophulariaceae Juss. (2007)
Горєлов О. М. - Вплив фітогенного поля осики на розподіл фітомаси сосни (2007)
Меженський В. М. - Особливості біохімічного складу плодів різних видів плодових рослин, інтродукованих на південному сході України. Повідомлення 1. Вміст аскорбінової кислоти, Можаєва Л. Л., Меженська Л. О. (2007)
Адамчук-Чала Н. І. - Культивування кореневих мутантів Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. in vivo, Бухтіярова Л. М. (2007)
Рубцова О. Л. - Жак-Луї Дессеме – перший директор Імператорського Одеського ботанічного саду, Слюсаренко О. М., Клименко З. К. (2007)
Рихлівський І. П. - Генезис поглядів на механізм акліматизації рослин (2007)
Пам'яті Ераста Анатолійовича Головка — (до 70-річчя від дня народження) (2007)
Титул, зміст (2007)
Горб В. К. - До проблеми генетичної ідентичності видового складу дендрологічних колекцій ботанічних садів (2007)
Гнєзділова В. І. - Інтродуценти дендрарію Івано-Франківського медичного коледжу (2007)
Мельничук О. А. - Морфо-біологічні та популяційні особливості Cornus mas L. у Закарпатті (2007)
Миколайчук В. Г. - Мінливість морфометричних параметрів бульб Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор'я (2007)
Прокопчук В. М. - Цвітіння інтродукованих декоративних видів родини Scrophulariacea Juss. в умовах Центрального Лісостепу України (2007)
Попіль Н. І. - Диференціація статі дводомних рослин на ранніх етапах індивідуального розвитку (2007)
Дерев’янко В. М. - Результати перезимівлі гібридів F1, F2 та F3 між Diospyros kaki L. та D. virginiana L. в умовах Південного Степу України у 2005–2006 рр. (2007)
Приймак О. П. - Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан пилку деяких квітникових рослин, Бессонова В. П. (2007)
Крохмаль И. И. - Особенности наследования некоторых признаков у сеянцев лилейника гибридного (Hemerocallis hybrida hort.) 'Blushing Bell' в первом поколении (2007)
Ильенко А. А. - Ландшафты равнинного района дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2007)
Глухов О. З. - Прискорене розмноження Acer platanoides L. 'Crimson King' стебловими живцями, Довбиш Н. Ф., Хархота Л. В. (2007)
Левон Ф. М. - Гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.) у зелених насадженнях Києва: проблеми та перспективи культури у сучасних умовах, Шумик М. І., Ільєнко О. О. (2007)
Собченко В. Ф. - Перспективи поповнення колекції клена Національного дендропарку "Софіївка" (2007)
Копань Ю. Г. - О новых сортах хризантемы садовой (Chrysanthemum × hortorum Bailey) интродукции Никитского ботанического сада – Национального научного центра УААН (2007)
Меженський В. М. - Особливості біохімічного складу плодів різних видів плодових рослин, інтродукованих на південному сході України. Повідомлення 2. Вміст цукрів, Можаєва Л. Л., Меженська Л. О. (2007)
Гришко В. М. - Акумуляція деяких важких металів тополями та особливості міграції елементів у системі "ґрунт-рослина", Данильчук О. В. (2007)
Бондаренко-Борисова И. В. - Болезни фикусов (Ficus L.) из коллекции Донецкого ботанического сада НАН Украины, Горницкая И. П., Доманова Т. Н. (2007)
Багацька Т. С. - Конференція, присвячена 300-річчю від дня народження Карла Ліннея (2007)
Титул, зміст (2007)
Черевченко Т. М. - Цветение высших сосудистых растений in vitro как проявление потенциальной системы надежности фотосинтезирующих автотрофов, Лаврентьева А. Н., Иванников Р. В. (2007)
Шклярук Л. В. - Інтродукція як фактор біологічного забруднення флори Волинського Полісся адвентивними видами рослин (2007)
Зайцева И. А. - Информационный анализ в интродукционных исследованиях (2007)
Меженський В. М. - Уніфікування шкал оцінок, що застосовуються при інтродукції деревних рослин (2007)
Миколайчук В. Г. - Етапи та перспективи інтродукції Cyperus esculentus L. (2007)
Птиця В. В. - Деякі результати реінтродукції Valeriana officinalis s. l. на південному сході України (2007)
Порада О. А. - Формування колекцій лікарських рослин, Шевченко Т. Л. (2007)
Мельник В. И. - Закономерности географического распространения Adonis wolgensis Stev. (Ranunculaceae Juss.) в Украине, Шевченко Д. Ю., Парубок М. И. (2007)
Сіренко О. Г. - Екологічна приуроченість деревостанів з участю сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах (2007)
Левенко Б. А. - Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова в свете современных данных молекулярной биологии и генетики (2007)
Мальцов И. Ю. - Модусы морфоструктурной изменчивости побегов видов рода Dracaena Vand. ex L. (Dracaenaceae Salisb.) (2007)
Колдар Л. А. - Мікроклональне розмноження рослин Cercis siliquastrum L., Небиков М. В. (2007)
нестеренко В. П. - Травянистый покров равнинно-пейзажного района дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А., Медведев В. А. (2007)
Шлапак В. П. - Вегетативне розмноження Sophora japonica L. стебловими живцями, Пукас С. С. (2007)
Левон В. Ф. - Динаміка накопичення пруназину в пагонах представників роду Prunus Mill., Василишина Н. М., Кудренко І. К., Мороз П. А. (2007)
Деревянко В. А. - Алелопатична активність видів та сортів роду Triticum L. (2007)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2007)
Клименко З. К. - Незабываемые встречи с Н. И. Вавиловым (к 120-летию со дня рождения академика Н. И. Вавилова) (2007)
Горошанська О. О. - Оцінювання ефективності фінансового механізму сталого розвитку підприємств торгівлі (2019)
Нестеренко О. О. - Методологія формування обліково-звітної інформації про соціально-репутаційний капітал фінансових установ, Сердюков К. Г. (2019)
Сіфурова А. І. - Формування фінансової структури оборотного капіталу та оборотних активів підприємств торгівлі України (2019)
Крутова А. С. - Удосконалення внутрішнього аудиту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Янчева Л. М., Семенець А. О. (2019)
Чорна М. В. - Цифрові платформи в економіці: сучасні тенденції та напрями розвитку, Петленко К. Ю. (2019)
Смольнякова Н. М. - Система методів оцінки впливу зовнішнього середовища на формування конкурентних переваг, Михайлова О. В., Волосов А. М., Шинкар С. М. (2019)
Филипенко О. М. - Споживча лояльність: вимірювання та управління, Рачкован О. Д., Петленко К. Ю. (2019)
Краснокутська Н. С. - Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволення економічних інтересів стейкхолдерів підприємств кондитерської промисловості, Госн С. К. (2019)
Лачкова Л. І. - Соціально-економічні диспропорції розвитку підприємств торгівлі України, Лачкова В. М. (2019)
Величко К. Ю. - Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування, Носач Л. Л., Печенка О. І. (2019)
Айрапетян Р. А. - Основні досягнення економічної дипломатії Республіки Білорусь (2019)
Андросова Т. В. - Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку, Кот О. В., Козуб В. О., Чернишова Л. О. (2019)
Бубенець І. Г. - ІК-компетентність як чинник конкурентоспроможності персоналу, Артеменко В. С., Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2019)
Малюк Л. П. - Соціально-історичний розвиток потреб у парадигмі формування сфери послуг, Варипаєв О. М. (2019)
Проскурніна Н. В. - Тестування складних інновацій для операторів роздрібної торгівлі у процесі споживання (2019)
Власенко І. В. - Спеціалізовані засоби розміщення в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2019)
Давидова О. Ю. - Формування системи адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2019)
Горбань В. Г. - Цільові орієнтири розвитку ресторанного господарства м. Харкова, Анісімов Г. Г. (2019)
Горопаха С. - Ключові віхи переговорного процесу щодо вступу Хорватії до ЄС у 2007–2008 рр. (2018)
Мартинов А. - Формування та реалізація політики Європейського Союзу щодо Близькосхідного регіону (2018)
Мітрофанова О. - Особливості реалізації зовнішньої політики та координація позицій провідних держав ЄС (2018)
Хан Є. - Українські студенти у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: проблеми та перспективи міжнародних академічних обмінів (2018)
Автушенко І. - Перепідготовка військовослужбовців збройних сил України за програмою НАТО-Україна (2018)
Бутурлімова О. - Боротьба Лейбористської партії Великої Британії за виборців в 20-х рр. ХХ сторіччя (2018)
Лакішик Д. - Підтримка світової спільноти у встановленні суверенітету України на Донбасі: форми, здобутки й можливості (2018)
Латиш Ю. - Джеремі Корбін і "лівий поворот" в Лейбористській партії (2018)
Мінгазутдінова Г. - Становлення Румунії як країни-члена Північноатлантичного альянсу (2018)
Мотрук С. - Традиції та перспективи розвитку богемістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2018)
Нагнибіда О. - Становлення концепції ірландського нейтралітету в 30-х рр. ХХ ст. (2018)
Саварин В. - Італійська військово-гуманітарна операція "Mare Nostrum" (2013-2014 рр.) (2018)
Срібняк І. - "Ганебна пропозиція повернутися до батьківщини…": оголошення більшовицькою дипломатією амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш, Польша (1922 р.) (2018)
Юшкевич В. - Основні напрямки співпраці між військовою радою з питань біженців США та неурядовими організаціями (1944 – 1945) (2018)
Машевський О. - Траєкторія геостратегії Російської Федерації: виклики та загрози регіональній та глобальній безпеці. Рецензія. (Олег Кондратенко. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації. Монографія. 2017. 607 с.) (2018)
Опанащук П. - Радянський період в історії української греко-католицької церкви у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Рецензія на монографію: Тарас Пшеничний. Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): історіографія. Монографія. Київ: ФОП Блохін О.А., 428 с. (2018)
Котова С. - "Націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі: витоки, ідеологія, соціальна структура". Міжнародний науковий семінар, 16 жовтня 2018 р., Стельмах С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Георгієва М. - Трансформація виробничих відносин в аграрному секторі економіки Болгарії в євроінтеграційних умовах (2019)
Латенко В. - Вишеградська група: історія створення та досвід співпраці з Україною в контексті європейської інтеграції (2019)
Перга Т. - Wilderness в екологічній політиці Європейського Союзу (2019)
Священко З. - Міграційна політика Європейського Союзу щодо країн Північної Африки (2019)
Якуба В. - Європейська інтеграція України в контексті геополітичного протиставлення "Росія-Захід" (2019)
Бутурлімова О. - Взаємовідносини між Лейбористською партією і християнськими церквами в Англії наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (2019)
Чалий А. - Очима європейця: візія Сходу в праці Авраама Анкетіль-Дюперона "Східне законодавство", Іванов О. (2019)
Назарчук О. - Безпекові аспекти відносин УНР із Німеччиною й Австро-Угорщиною у березні-квітні 1918 р., Сацький П. (2019)
Папенко Н. - Колоніальна політика Німецької імперії в Китаї та Океанії в ост. третині ХІХ – поч. ХХ ст. (2019)
Сокирко О. - Західноєвропейські військові практики і технології в Україні XVIII століття (2019)
Срібняк І. - Повсякдення інтернованих вояків-українців у таборі Ліберець, ЧСР: спроба візуалізації (за матеріалами ЦДАВО України і слов'янської бібліотеки у Празі), Хлєбіна Г. (2019)
Яровий В. - Роль національних меншин у Війську Польському під час вересневої кампанії 1939 р., Дмитрук Я. (2019)
Мартинов А. - Наукові здобутки науково- дослідної частини історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2016- 2018 рр.), Машевський О., Хан Є. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Vernyhora S. - Methods of teaching vocational subjects in English at the Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University (2016)
Гузенко Т. А. - Основні засади формування комунікативної стратегії м. Києва: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Гусак О. П. - Івент-аналіз як складник підготовки сучасних PR-фахівців (2016)
Курбан О. В. - Структурна модель інформаційних онлайн-мережевих процесів (2016)
Курбан С. О. - Репрезентація основних типів гендерних стереотипів у рекламі (2016)
Чекалюк В. В. - Залучення медіаінструментів для формування позитивного державного іміджу (2016)
Чечулін О. В. - Комунікаційні і маркетингові заходи в програмах просування територій (2016)
Вернигора Н. М. - Жанри наукової періодики (Методичні рекомендації щодо формування структури і рубрикації текстів) (2016)
Масімова Л. Г. - Залучення представників роботодавців до освітнього процесу (на прикладі підготовки фахівця з видавничої справи та редагування) (2016)
Полковенко Т. В. - Вибрані матеріали з теорії читання як елемент видавничих стратегій, Полковенко О. В. (2016)
Шпак В. І. - Книговидання в Україні: фактори розвитку (2016)
Герасименко О. С. - Взаємодія держави і ЗМІ в питаннях регулювання інформаційного поля (2016)
Маркова М. В. - Інформаційно-психологічна війна проти населення України як сучасна реальність: стан проблеми і шляхи подолання наслідків, Марков А. Р. (2016)
Росінська О. А. - Архетип у медіатексті: просторові образи (2016)
Санакуєв М. Г. - Філософія інформації та філософські основи інформатики (2016)
Матвійчук О. Є. - Бібліотечна педагогіка, або Виховання книгою (2016)
Герасимюк Л. С. - Тенденції впровадження новітніх технологій керування документаційними процесами в умовах інформатизації суспільства (2016)
Сніжко А. С. - Виклики гібридної війни (Наукова рецензія на книгу Магди Є. В. "Гібридна війна: вижити і перемогти)" (2016)
Курбан С. О. Курбан О. В. - Сучасні інформаційні війни у мережевому он-лайн просторі: навчальний посібник. Покажчик змісту (2016)
Приндюк д. В. - Редакторські знання і навички в професії викладача української мови і літератури (2016)
Горбенко Г. В. - Принципи та пріоритети розвитку Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2016)
Титул, зміст (1999)
70 років від дня народження директора НБС ім. М. М. Гришка НАН України, чл.-кор. НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко (1999)
Черевченко Т. М. - Проблеми збереження різноманітності рослин ex situ, Мороз П. А., Кузнєцов С. І., Музичук Г. М. (1999)
Белоусова О. В. - Коллекция рода Tephrocactus Lem. (Cactaceae Juss.) в Никитском ботаническом саду (1999)
Харченко І. І. - Колекція камелій Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (1999)
Собко В. Г. - Сучасна системна парадигма інтродукції рослин, Гапоненко М. Б. (1999)
Кохно М. А. - Інтродукція деревних рослин в Україні: здобутки й перспективи (1999)
Булах П. Е. - Методологические аспекты интродукционного прогноза (1999)
Галушко Р. В. - К методике определения адаптивной стратегии интродуцированных растений (1999)
Рахметов Д. Б. - Теоретические предпосылки интродукции растений и классификация интродуцентов (1999)
Юрчак Л. Д. - Культура чорнобривців в умовах Лісостепу України (1999)
Вегера Л. В. - Сезонний ритм росту рододендронів за умов інтродукції в Правобережному Лісостепу України (1999)
Тимченко О. Д. - Рівень насінневої продуктивності і морфологічні особливості насіння деяких видів і сортів роду Tulipa L., Сініцина Л. В. (1999)
Букин В. П. - Биологические особенности роста и развития Rubia tinctoria L. в онтогенезе (1999)
Ярославская Ж. Н. - Особенности анатомического строения листовой пластинки Laelia sincorana Schltr. и Laelia purpurata Lindl. в связи с эколого-климатическими условиями обитания, Иванников Р. В. (1999)
Заіменко Н. В. - Зв'язок продуктивності цвітіння сортів Cymbidium hybridum Hort. з їх регенераційною та асиміляційною здатністю, Черевченко Т. М., Лаврентьєва А. М. (1999)
Вахрушкін В. С. - Особливості оранжерейної культури Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitz. (Orchidaceae Juss.) (1999)
Клименко С. В. - Селекція аналітична і синтетична як результат планомірної інтродукції (1999)
Клименко Ю. О. - Історичний розвиток, сучасний стан та проблема відродження старовинних парків Правобережного Лісостепу України (1999)
Рубіс В. Л. - Перспективи використання північноамериканських видів глоду в озелененні в умовах Лісостепу України (1999)
Мороз П. А. - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України: основні результати наукової діяльності, Гапоненко М. Б. (1999)
Косенко І. С. - Уманський дендрологічний парк "Софіївка" НАН України – історичний пам’ятник садово-паркового мистецтва та наукова установа (1999)
Євген Миколайович Кондратюк. До 85-річчя з дня народження (1999)
Варич О. П. - Правові межі автономії зво при формуванні освітніх програм, Савохіна М. В. (2019)
Гулей О. Б. - Концептуальна модель формування поняття "паровий котел" і навчальна класифікація ознак цієї моделі, Васюченко П. В. (2019)
Остапенко А. С. - Модель розвитку методичної компетентності вчителя технологій у системі післядипломної освіти (2019)
Рудевіч Н. В. - Загальнонаукові засади концепції професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання (2019)
Riabchykov M. - Universal Matrix Model оf Formation оf Competence with Account оf the Functions of Activity and Measurement of Learning Results Based on Dublin Descriptors, Khurana K. (2019)
Ковальська В. С. - Сутність і структура маркетингової компетентності менеджерів освіти в умовах розбудови ринково-орієнтованої національної освітньої системи (2019)
Лунячек В. Е. - Підготовка керівних кадрів для управління соціальними закладами за магістерськими програмами: теоретико-методологічне обґрунтування та іт-підтримка (2019)
Лазарєв М. І. - Узагальнена трискладова гібридна модель змісту навчання елементів електротехнічного обладнання, Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. (2019)
Борисенко Д. В. - Навчальний кластер як сучасна вимога оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця (2019)
Британ Ю. А. - Досвід створення здоров’язбережувального освітнього середовища закладу вищої освіти як умови формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді (2019)
Гречановська О. В. - Діагностика сформованості когнітивно-креативного компонента конфліктологічної культури майбутніх інженерів у процесі гуманітарної підготовки (2019)
Дембіцька С. В. - Критерії та показники сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії (2019)
Зеленін Г. І. - Іноземна мова як інструмент формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2019)
Литвинов А. Л. - Інформаційна технологія в excel при виконанні індивідуально-розрахункового завдання в курсі математична статистика (2019)
Remizantseva K. - Using the Model of Blended Learning in Teaching the English Language to Students of Non-Language Specialties (2019)
Нижник О. С. - Розвиток креативного мислення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Ryabchikova K. - Algorithm of Development of International Training Plan for Preparation of Fashion Designers with Account of Intercultural Competence Forming, Nechipor S. (2019)
До уваги авторів (2019)
Титул, зміст (1999)
Собко В. Г. - Наукова та історична цінність ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя", Гапоненко М. Б. (1999)
Вахрушкін В. С. - Колекція видів роду Paphiopedilum Pfitz. (Orchidaceae Juss.) в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (1999)
Бараева Т. Э. - Распространение и запасы Astragalus dasyanthus Pall. на Криворожье (1999)
Булах П. Е. - Методические аспекты оптимизации интродукционных исследований (1999)
Мар'юшкіна В. Я. - Нотатки про деякі ботанічні терміни (1999)
Рахметов Д. Б. - Интродукция и селекция кормовых растений семейства мальвовых (Malvaceae) в Лесостепи Украины (1999)
Лямічева А. В. - Інтродукція видів родини Cornaceae Dumort. в Україні і перспективи їх використання, Клименко С. В. (1999)
Мельниченко Н. В. - Интродукция видов рода Sorbus L. в Украине и перспективы их использования (1999)
Клименко С. В. - Біологічні особливості айви довгастої в Лісостепу України (1999)
Дерев'янко В. М. - Гледичія звичайна (Gleditsia triacanthos L.) в лісових культурценозах на південних чорноземах України, Левон Ф. М. (1999)
Абрамов О. С. - Вплив Galega orientalis Lam. на екологічну рівновагу ґрунту в зв'язку з інтродукцією його в Лсостепу України (1999)
Музика Г. І. - Особливості онтогенезу інтродукованих видів роду Lonicera L. у зв’язку з їх філогенезом (1999)
Горєлов О. М. - Віргінільні рослини роду Salix L. як об'єкт біоіндикаційних досліджень, Левон Ф. М. (1999)
Ковальська Л. А. - Початкові етапи розвитку Acacallis cyanea Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах культури, Буюн Л. І., Лаврентьева А. М. (1999)
Косенко І. С. - Філогенез роду Ліщина (Corylus L.) (1999)
Лаврентьева А. М. - Клональне мікророзмноження рослин з роду Aglaonema Schoot, Денисьєвська Н. О. (1999)
Вегера Л. В. - Особливості запилення та насіннєутворення деяких видів рододендрона при інтродукції в Правобережному Лісостепу України (1999)
Козлов В. Г. - Особливості цвітіння і плодоношення видів та форм бука, інтродукованих у дендропарку "Софіївка" НАН України (1999)
Іванніков Р. В. - Використання гомогенату банана при культивуванні Laelia sincorana Schltr. (Orchidaceae Juss.) in vitro, Лаврентьева А. М. (1999)
Заіменко Н. В. - Біохімічні зміни у листках тропічних видів орхідних в умовах герметичної камери, Черевченко Т. М. (1999)
Заименко Н. В. - Физиолого-биохимические особенности эпифитных и наземных видов орхидных с различным типом углеродного метаболизма, Харитонова И. П. (1999)
Скрипченко Н. В. - Функціональний зв'язок фітогормонального статусу видів актинідії з регенераційною здатністю і статтю рослин, Мусатенко Л. І., Мороз П. А., Васюк В. А. (1999)
Галушко Р. В. - Биоморфологические особенности развития видов рода Spiraea L. в условиях интродукции на Южном берегу Крыма (1999)
Ситнянська Н. П. - Анатомічне дослідження листка різних сортів камелії японської (Camellia japonica L.), Харченко І. І. (1999)
Клименко Ю. О. - Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі лісів із сосни звичайної (1999)
Кузнецов С. І. - Використання та інтродукційний потенціал хвойних для гірських садово-паркових ландшафтів в умовах Полісся та Лісостепу України, Казанська Н. А., Богданьок Р. В. (1999)
Мордатенко Л. П. - Історія створення та основні проблеми сучасного стану дендропарку "Олександрія" НАН України (1999)
Мазур А. Ю. - Підсумки і перспективи інтродукції рослин в Криворізькому ботанічному саду НАН України, Федоровський В. Д. (1999)
Титул, зміст (2006)
Рубцова О. Л. - Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України – інтродукційні осередки представників роду Rosa L. (2006)
Рахметов Д. Б. - Сортове різноманіття щавнату (Rumex patientia L. × Rumex tianschanicus Losinsk) та напрями його використання, Рахметова С. О. (2006)
Вітенко В. А. - Підсумки інтродукції Maclura pomifera (Rafin.) Schneid в умовах Правобережного Лісостепу України, Шлапак В. П. (2006)
Мельник В. И. - Ареал, экологоенотические условия местообитаний и структура популяций Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae), Гриценко В. В., Шевченко Д. Ю. (2006)
Черевченко Т. М. - Надійність пагонових систем тропічних орхідних (Epidendroideae : Orchidaceae Juss.), Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2006)
Ситнянська Н. П. - Макро- та мікроморфологія листків деяких видів роду Veltheimia Gled. (Hyacinthaceae Batsch), Жила А. І. (2006)
Кикоть Л. М. - Насінна продуктивність сортів лілії (Lilium L.) колекції НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Тимченко О. Д., Лень О. М. (2006)
Іванковська І. В. - Морфологічні особливості плодів та насіння і насіннєва продуктивність деяких видів Hosta Tratt. у дендропарку "Софіївка" (2006)
Вергун О. М. - Особливості росту та розвитку генеративних рослин видів роду Symphytum L. у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2006)
Рись М. В. - Визначення строків сівби та терміну зберігання насіння видів роду Monarda L. в умовах інтродукції в Північному Лісостепу України (2006)
Ильенко А. А. - Искусственное возобновление и динамика численности древесных интродуцентов в ландшафтах дендропарка "Тростянец", Медведев В. А., Шульга А. А. (2006)
Дорошенко О. К. - Арборетум Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Дяченко Г. Д. (2006)
Кудренко И. К. - Изоферментный состав персика (Persica vulgaris Mill.), Кашеваров Г. П., Мороз П. А. (2006)
Левон В. Ф. - Амигдалін як один з показників рівня адаптації сортів айви довгастої (Cydonia oblonga Mill.) в умовах Лісостепу України, Клименко С. В. (2006)
Bobrownyzky J. - A method for the imitation of drought stress in Arabidopsis thaliana L. (2006)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2006)
Мельник В. І. - Ботанічні сади крізь призму ХVІІ міжнародного ботанічного конгресу, Косенко І. С. (2006)
Мельник В. І. - Перлина природи на межі Європи і Азії (нарис про V міжнародну конференцію "Ліси Євразії – Уральські гори"), Шевченко Д. Ю. (2006)
Юрчак Л. Д. - Міжнародна конференція "Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія" (2006)
Дуда К. М. - Остеоіндуктивні препарати для заміщення кісткових дефектів у стоматології, Кліщ І. М. (2019)
Чоботар А. П. - Акантамеби як резервуар патогенних бактерій та вірусів (огляд літератури) (2019)
Kopach O. Ye. - Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc, Fedoriv O. Ye., Melnyk N. A., Krytska H. A. (2019)
Fedoriv O. E. - Influence of lead acetate in conjunction with stearates on the bone brain and peripheral blood of suspicious animals, Kopach O. E., Melnyk N. A. (2019)
Shulhai A-M. A. - Features of lipid metabolism in overweight and obese adolescents depending on the various levels of vitamin D, Pavlyshyn H. A. (2019)
Андрейчин С. М. - Клінічне значення термографії при хронічному подагричному артриті, Мудра У. О., Чернець Т. Ю. (2019)
Архій Е. Й. - Дисліпідемічні зміни як предиктори прогресування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, Прилипко Л. Б., Москаль О. М. (2019)
Бабінець Л. С. - Вплив стану вегетативної нервової системи на гемодинаміку пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, Федонюк Л. Я., Білочицька В. В., Коцаба Ю. Я. (2019)
Бабінець Л. С. - Значення рH-метрії в діагностиці і формуванні персоніфікованого комплексного лікування пацієнта після пілорусзберігаючої панкреатодуоденальної резекції, Махніцька І. В., Коцаба Ю. Я. (2019)
Бабінець Л. С. - Клінічні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні із вірусним гепатитом С, Шайген О. Р. (2019)
Барбе А. М. - Особливості експериментального ендометріозу при застосуванні агоніста дофамінових рецепторів, Бербець А. М., Юзько О. М. (2019)
Беденюк А. Д. - Шляхи поліпшення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя, Твердохліб В. В., Мисак А. І., Нестерук С. О. (2019)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови венозного русла язика при десквамативному глоситі, Боднарчук І. В., Татарчук Л. В. (2019)
Городецький О. Т. - Значення процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантної системи в міокарді за умов розвитку адреналінового пошкодження міокарда при експериментальному пародонтиті та корекція їх порушень корвітином, Регеда М. С. (2019)
Гощинський В. Б. - Застосування PRP та PRF технологій у підготовці до виконання радіочастотної абляції вен у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладнену трофічною виразкою, Мігенько Б. О., Свідерський Ю. Ю. (2019)
Грицишин Л. Є. - Активність цитолітичних процесів у щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації після застосування цитостатиків, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Денефіль О. В. - Вплив різних моделей іммобілізаційного стресу на морфологічні зміни у серці високо- і низькостійких до гострої гіпоксійної гіпоксії щурів різної статі, Ординський Ю. М., Небесна З. М. (2019)
Давибіда Н. О. - Масаж та лікувальна фізична культура як засоби фізичної реабілітації при різновидах сколіозу в дорослих та дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, Попович Д. В., Безпалова Н. М., Довгань О. М., Коваль В. Б., Вайда О. В., Черній Ю. М. (2019)
Дронов О. І. - Оцінка безпечності внутрішньопечінкового введення 10 % розчину кальцію хлориду у щурів лінії wistar: експериментальне дослідження, Ковальська І. О., Земсков С. В., Козачук Є. С., Бакунець П. П., Жулкевич І. В. (2019)
Літвіненко Д. Ф. - Кінетика абсорбції нового антигіпоксанта ОКАГЕРМ-4 у нормі та за умов гіпоксійного синдрому, Лук’янчук В. Д. (2019)
Матюха Л. Ф. - Адаптація та валідація україномовного варіанта модифікованої версії шкали "Daibetes Knowledge Test”, Процюк О. В., Смаль Б. О. (2019)
Мисула Ю. І. - Соціально-демографічні особливості хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу з урахуванням гендерного фактора (2019)
Пасєчко Н. В. - Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків, Наумова Л. В., Крицький Т. І., Ярема Н. І., Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Радецька Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І. (2019)
Попадюк О. Я. - Результати патоморфологічного та фізичного дослідження впливу біодеградуючої полімерної плівки "Біодеп ДФ" на міцність рубця післяопераційної рани шлунка в експерименті, Костюк В. М., Волошин М. М. (2019)
Футуйма Ю. М. - Методика обробки кукси після виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром, Беденюк А. Д., Павлишин А. В., Боднар П. Я. (2019)
Хоміцька А. І. - Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності, Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Боб А. О. (2019)
Шейко Н. І. - Можливості використання стандартизованого опитувальника для визначення автономних дисфункцій в осіб молодого віку, Фекета В. П. (2019)
Гонцарюк Д. О. - Алергічні прояви при хронічному панкреатиті (погляд на проблему), Ферфецька К. В., Кузик Ф. В., Піц Л. О. (2019)
Швед М. І. - Тромбофілія, ускладнена гострим інфарктом міокарда: клінічний випадок із аналізом сучасних діагностично-лікувальних алгоритмів ведення хворих, Ястремська І. О., Піжицька К. Б., Ковбаса Н. М., Зубанюк В. М., Добрянський Т. О. (2019)
Бабінець Л. С. - Медикаментозна корекція показників абдомінального ожиріння у хворих на хронічний панкреати, Кицай К. Ю. (2019)
Титул, зміст (2006)
Мосякін С. Л. - Сучасні погляди на філогенію та положення родини Orchidaceae Juss. у системі однодольних рослин, Буюн Л. І. (2006)
Красовський В. В. - Перспективи інтродукції унабі (Zizyphus jujuba Mill.) у Лісостепу України, Кудренко І. К., Мороз П. А. (2006)
Рубцова О. Л. - Рід Rosa L. у дослідженнях І. Ф. Шмальгаузена (2006)
Мельник В. І. - Рідкісні лісові угруповання Кременецьких гір, Парубок М. І., Глінська С. О. (2006)
Козак Т. А. - Экспозиции ботанико-географического участка "Крым" в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины (2006)
Олешко В. В. - Рідкісні види дендрофлори Волинської області, Рудь Н. В. (2006)
Сікура Й. Й. - Морфологічні особливості плодів і насіння видів роду Acacia (Tourn.) L. (родина Leguminosae = Papilionaceae = Fabaceae). Повідомлення 2, Сікура А. Й. (2006)
Юдин С. И. - Atragene sibirica L. – декоративная лиана флоры Алтая (2006)
Вергун О. М. - Аномалії вегетативних органів рослин видів роду Symphytum L. (2006)
Дяченко Г. Д. - Підсумки інтродукції сукулентних рослин відкритого грунту в НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2006)
Сушинська Н. І. - Історія інтродукції видів роду Berberis L. в Україні та перспективи використання їх в озелененні (2006)
Васюк Є. А. - Інтродукція маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України. Повідомлення 3. Перспективні селекційні форми, Мороз П. А. (2006)
Арапетьян Е. Р. - Використання методів кріотехнології для зберігання насіння рідкісного виду гвоздики граціанополітанської (Dianthus gratianopolitanus Vill., Caryophyllaceae), Могиляк М. Г., Усатенко Ю. М. (2006)
Закрасов А. В. - Сравнительный анализ сезонного развития различных сортов азалии индийской (2006)
Лічінкіна Н. А. - Особливості біології та біохімії Salvia officinalis L. в умовах півдня степової зони України, Свиденко Л. В. (2006)
Собко В. Г. - Рецензія на книгу О. М. Байрак, П. О. Стецюк "Атлас рідкісних і зни> каючих рослин Полтавщини", Кушнір Н. В. (2006)
Черевченко Т. М. - Яскраве життя в науці, Клименко С. В., Шиян Н. М., Царенко О. М., Булах П. Є., Булах О. В., Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Вахрушкін В. С. (2006)
Титул, зміст (1999)
Музичук Г. М. - Аналіз структури, принципи класифікації і оцінки колекційних фондів культурних рослин (1999)
Минина Ю. В. - Редкие и исчезающие растения центрального бассейна Северского Донца, их охрана в природе и культуре, Гапоненко Н. Б. (1999)
Баранський О. Р. - Структура і динаміка ценопопуляцій Galanthus nivalis L. (Amaryllidaceae) на північній межі ареалу у Волинському Поліссі (1999)
Заіменко Н. В. - Концептуальні моделі структуроутворення у біоекосистемах (1999)
Булах П. Е. - Информационно-энергетическая теория интродукции растений (1999)
Счепіцька Т. С. - Наслідки інтродукції деяких видів роду Philadelphus L. в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (1999)
Белоусова О. В. - Натурализация Opuntia (Tournef.) Mill. в Центральном Южнобережье Крыма, Багрикова Н. А. (1999)
Косенко І. С. - Минуле і сучасне поширення видів Corylus L. в Україні (1999)
Рубіс В. Л. - Декоративні особливості північноамериканських видів роду Crataegus L. (1999)
Шумик М. І. - Основні підсумки вивчення адаптаційних можливостей інтродукованих видів роду Ouercus L. в умовах урбанізованого середовища (1999)
Рахметов Д. Б. - Особенности классификации и введение в культуру кормовых интродуцентов (1999)
Харчишин В. Т. - Інтродукція видів роду Spiraea L. в Українському Поліссі та перспективи їх використання (1999)
Жила А. І. - Великий життєвий цикл розвитку Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop f. sarmentosus (1999)
Мазур Т. П. - Онтогенез та біоекологічні особливості Nymphaea gigantea Hook. (1999)
Вахрушкін В. С. - Деякі особливості розвитку пазушних меристем араукарії високої (Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.) після декапітації, Антонюк H. M. (1999)
Абрамов О. О. - Особливості росту і розвитку Silphium perfoliatum L. у перший рік вегетації в зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України (1999)
Прилуцкая С. А. - Феноритмы некоторых тропических и субтропических геофитов в условиях защищенного грунта Донецкого ботанического сада НАН Украины (1999)
Іщук Л. П. - Ритми розвитку видів роду Carpinus L. у дендропарку "Софіївка" НАН України (1999)
Гайдаржи М. М. - Ритміка росту і розвитку рослин родини кактусових (методична розробка) (1999)
Терлыга Н. С. - Проблемы первичного селекционного семеноводства сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) в насаждениях техногенно загрязненных территорий Кривбасса, Коршиков И. И., Мазур А. Е. (1999)
Вітєнко В. А. - Морфологічна характеристика суплідь та схожість насіння Maclura aurantiaca Nutt. (1999)
Кустовська А. В. - До питання про вторинне цвітіння видів Cornaceae (Dumort.) Dumort. в Україні (1999)
Харитонова І. П. - Вплив токсичних органічних сполук на фізіолого-біохімічні процеси та анатомічну будову листків видів роду Хлорофітум, Ярославська Ж. М. (1999)
Ковальська Л. А. - Angraecum Воrу (Огchidaceae Juss.). Морфологічна характеристика, Буюн Л. І. (1999)
Левон Ф. М. - Особливості фізіолого-біохімічних процесів у листках Populus bolleana Lauche, Ulmus pinnato-ramosa Dieck. та Elaeagnus angustifolia L. в умовах промислового забруднення середовища, Жулавська Г. П. (1999)
Клименко С. В. - Хеномелес: интродукция, состояние и перспективы культуры, Недвига О. Н. (1999)
Щудро-Шолохова Т. А. - Анализ наследования признаков в инбредном потомстве канны садовой (1999)
Мельниченко Н. В. - Модификационная изменчивость и формовое разнообразие рябины крымской в условиях Лесостепи Украины (1999)
Пархоменко Л. І. - Спонтанне формоутворення в роді Betula L. при інтродукції (1999)
Балабушка В. К. - Діагностика формоутворення у деревних рослин в ювенільній стадії онтогенезу (1999)
Клименко Ю. О. - Тенденції зміни деревної рослинності київських парків, створених на базі рослинності заплави Дніпра (1999)
Клименко З. К. - Виткі троянди в Україні, Рубцова О. Л., Скрибченко Т. О., Зикова В. К. (1999)
Рецензія на книгу "Vaskular plants of Ukraine. A nomenklatural checklist". С. Л. Мосякін, М. М. Федорончук (1999)
Рецензія на книгу "Материалы к красной книге Крыма". В. В. Корженевський, А. В. Єна, С. Ю. Костін (1999)
Титул, зміст (2006)
Кучеревський В. В. - Географічне поширення, насіннєва продуктивність та охорона роду Stipa L. у Правобережному степовому Придніпров'ї, Шоль Г. Н., Провоженко Т. А. (2006)
Мельник В. І. - Рівнинна популяція Galanthus plicatus Bieb. (Amaryllidaceae L.) в Україні, Діденко С. Я., Спрягайло О. В. (2006)
Олешко В. В. - Генезис дендрофлори Волині (антропогеновий період) (2006)
Косенко І. С. - Результати і сучасний стан інтродукції декоративних та раритетних видів рослин в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Голуб Н. П. (2006)
Грабовецька О. А. - Азиміна трилопатева (Asimina triloba (L.) Dun.): стан та перспективи культури, біоекологічні особливості в умовах вирощування на півдні України, Дерев'янко В. М., Хохлов С. Ю. (2006)
Меженська Л. О. - Видовий склад місцевих та інтродукованих глодів (Crataegus L.) в Україні (2006)
Колісник Л. М. - Рід Sambucus L. (Sambucaceae Link.) в Україні: видовий склад, еколого-географічне поширення, біоморфологічні особливості, перспективи культивування, Клименко С. В. (2006)
Мордатенко І. Л. - Систематичний огляд роду Larix Mill. у зв'язку з інтродукцією в Україні (2006)
Гриненко Н. С. - Перспективы межвидовой гибридизации в селекции актинидии, Мороз П. А. (2006)
Клименко З. К. - Колекції старовинних троянд у Нікітському ботанічному саду та Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Рубцова О. Л., Зикова В. К. (2006)
Буюн Л. І. - Особливості будови насінної оболонки видів роду Calanthe R. Br. (Orchidaceae Juss.), Гурненко І. В. (2006)
Іванніков Р. В. - Вегетативне розмноження Sansevieria cylindrica Boj. (Dracaenaceae Salisb.) в умовах оранжерейної культури та культури in vitro, Хейлик О. К. (2006)
Тимчишин Г. В. - Біологічні особливості проростання насіння рододендронів (Rhododendron L.) в умовах інтродукції (2006)
Шевчук Н. Ю. - Продуктивність штучних лісових насаджень у підзоні типчаково-ковилових степів (2006)
Павлова М. А. - Galanthus plicatus Bieb. в Донецком ботаническом саду НАН Украины (2006)
Порада О. А. - Біоекологічні особливості Echinacea pallida Nutt. у Лісостепу України (2006)
Ильенко А. А. - Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Ореховая поляна", Медведев В. А. (2006)
Дениско І. Л. - Вітаміноносні шипшини Національного дендрологічного парку "Софіївка" (2006)
Шабарова С. І. - Сучасний стан природного трав'янистого покриву Ботанічного саду Національного аграрного університету та можливості його поліпшення, Верхогляд І. М., Машковська С. П. (2006)
Сидорук Т. М. - Біологічні особливості та розмноження деяких трав'янистих ксеро- та мезофітів, Іщук Л. П. (2006)
Дяченко Г. Д. - Підсумки інтродукції трав'янистих ґрунтопокривних рослин у НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Дорошенко О. К. (2006)
Титул, зміст (2016)
Бошицький Ю. Л. - Перспективи розбудови Київського університету права НАН України в сучасних умовах розвитку України, Армаш Н. О. (2016)
Усенко І. Б. - М. П. Василенко: сторінки великого життя (2016)
Бойко І. Й. - Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) (2016)
Заморська Л. І. - Соціокультурний вимір сучасного права (2016)
Арабаджи Н. Б. - Економічна цінність правового порядку (2016)
Губар С. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності військових трибуналів як спеціальних судів, що діяли на території УСРР у 1920-х рр. (2016)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: теорії науки (2016)
Долматов І. В. - Особливості правового становища "Нового курсу" Президента США Ф. Рузвельта (2016)
Долматова Н. І. - Особливості державотворчої діяльності політичних партій України (1917-1920) (2016)
Luchakivska I. - Characteristic Features of Civil Proceedings in Poland in the Interwar Period (2016)
Капишін С. М. - Проблеми правозаконності: від витоків до сьогодення (2016)
Мельник М. О. - Школа правового реалізму та використання її висновків для вдосконалення правосуддя в Україні (2016)
Сорока О. С. - Поняття та місце права на розвиток у системі основних прав людини (2016)
Батанов О. В. - Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти (2016)
Гаєва Н. П. - До питання розуміння принципу самоврядності утворення та діяльності громадських об’єднань (2016)
Журавльова Г. С. - Формальні аспекти змісту принципу рівності у конституційному праві (2016)
Чехович С. Б. - Деякі питання вдосконалення законодавчого забезпечення права на свободу пересування в Україні, Любченко М. О. (2016)
Андрієвська О. В. - Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Безверха Ю. В. - Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та європейського союзу: порівняльний аналіз (2016)
Вдовічен В. А. - Місце органів Державної казначейської служби України в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами (2016)
Ісаєва Н. К. - Проблеми застосування податкового законодавства України в частині визначення фізичної особи резидентом України (2016)
Сонюк О. В. - Обмеження права на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду за національним законодавством (2016)
Ustinova І. - Some theoretical questions of the legal contents of the financial and legal decentralization in Ukraine, Riabovolenko І., Pestsov R. (2016)
Кучма К. С. - Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні (2016)
Сметана В. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні: її розвиток та роль Конституційного суду (2016)
Червєнкова М. Г. - Правове регулювання релігійних взаємовідносин в суверенній Україні (2016)
Іншин М. І. - Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу (2016)
Гнатів О. М. - Стадії ліквідації юридичних осіб за цивільним законодавством України (2016)
Джавадов Х. А. - Судебные расходы в контексте эффективности гражданского судопроизводства в Украине (2016)
Дмитренко Ю. П. - Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект), Ківа Д. О. (2016)
Дорошенко Л. М. - Щодо питання про припинення юридичних осіб, що не здійснюють господарську діяльність (2016)
Ізарова І. О. - Передумови становлення та розвитку european civil procedure (2016)
Мельниченко О. В. - Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС (2016)
Надьон В. В. - Права та обов’язки (у сукупності) як складові спадщини (2016)
Олефір А. О. - Правові засади створення та діяльності патентних пулів (2016)
Павліченко В. М. - Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу на прикладі Туреччини (2016)
Гоголіна Г. В. - Застосування основних принципів електронної комерції при проведенні інтернет-аукціону (2016)
Голенко І. П. - Наукові дослідження відносин з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2016)
Гуцуляк В. К. - Місце договору на проведення пошукових робіт у системі договорів з виконання робіт (2016)
Кириченко Т. М. - Формування поняття припинення трудового договору: деякі правові аспекти, вияву волі його сторін (2016)
Кочина О. С. - Проблеми презумпції моральної шкоди в цивільному праві України (2016)
Курова А. А. - Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв’язку з припиненням їх повноважень (2016)
Новіков Д. В. - Поняття "майно" в практиці європейського суду з прав людини (2016)
Простибоженко О. С. - Юридична конструкція "договору в інтересах сім’ї" у майнових правовідносинах подружжя: досвід європейських держав і перспективи гармонізації національного законодавства (2016)
Сигидин М. М. - Відмежування корпоративного договору від інших суміжних договірних конструкцій (2016)
Юзько Т. М. - Право на охорону праці працівника як складова захисту права на життя (2016)
Якима А. В. - Правова природа відновлення становища, яке існувало до порушення права, у цивільному праві України (2016)
Соботник Р. В. - Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2016)
Бошицький Ю. Л. - Сучасні проблеми правової охорони географічних зазначень в Україні (2016)
Шишка Р. Б. - Право на аудіовізуальний твір (2016)
Андрусів У. Б. - Ключові питання цивільно-правової охорони інформаційного контенту організацій мовлення (2016)
Кравців Я. В. - Охорона продуктів харчування як об’єктів права інтелектуальної власності (2016)
Ігнатенко І. В. - Проблеми комплексного освоєння підземного простору: еколого-правовий аспект (2016)
Лушпаєв С. О. - Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання (2016)
Манжул І. В. - Потенціал урядових та відомчих нормативно-правових актів щодо розвитку альтернативних джерел енергії (2016)
Осташова В. О. - Особливості правового регулювання договірних відносин у сфері сільського зеленого туризму (2016)
Охотнікова О. М. - Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель, Фетько Ю. Б. (2016)
Ємельянов В. П. - Дискусійні питання щодо загального поняття об’єкта злочинів, Коростиленко А. В. (2016)
Біленчук П. Д. - Правове регулювання та національна програма України в галузі ядерної криміналістики, Обіход Т. В. (2016)
Бісюк О. С. - Суб’єкти та умови викладу окремої думки у кримінальному судочинстві України (2016)
Bryla M. - Narkotyczna zaleznosc w srodowisku mlodziezowym (2016)
Кубрак П. М. - Сутність функцій в кримінальному судочинстві України (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості нормативного врегулювання призначення покарання "Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" щодо різних категорій осіб (2016)
Сметаніна Н. В. - Віктимна поведінка жертв "злочинів ненависті", Рябокінь О. М. (2016)
Григор’єв Р. Г. - Запобігання прийняттю пропозиції, обіцянки або одержанню неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Гуд Т. М. - Особливості караності заздалегідь не обіцяного приховування злочину (2016)
Домбровська Н. С. - Окремі аспекти діяльності суб’єктів забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі (2016)
Ізай І. М. - Регламентація кримінальної відповідальності за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу у країнах пострадянського простору: порівняльний аспект (2016)
Крицька І. О. - Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення (2016)
Лосич Т. С. - Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за вчинення або погрозу вчинення насильства по відношенню до судді та інших представників системи юстиції (2016)
Навроцький Д. М. - Історико-правовий аналіз виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключає злочинність діяння (2016)
Уманець Б. Б. - Поняття кримінально-правових санкцій та сучасна проблематика встановлення їх меж (2016)
Barabash Y. - Derogations from the obligations in abiding by the state of the european convention on human rights in Ukraine (2016)
Котляр О. І. - Торгівля людьми як форма насилля над уразливими групами населення (2016)
Кубієвич С. П. - Україна та Організація з безпеки і співробітництва в Європі: міжнародно-правові засади співробітництва у контексті побудови загальноєвропейської системи безпеки (2016)
Білик О. О. - Проблемні питання визначення моменту початку "окремого проживання подружжя": судова практика США та Канади (2016)
Стрілець Б. В. - Компетенція Європейського Союзу та держав-членів ЄС у сфері укладення двосторонніх інвестиційних договорів (2016)
Ляшенко Н. А. - Отображение решений европейского суда по правам человека в правовой науке и судебной практике по делам, связанным с правом на проживание (2016)
Караев Р. М. - Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины (2016)
Гальонкіна І. С. - Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення (2016)
Артем’єва О. В. - Взаємодія громадянського суспільства та держави у зарубіжній та вітчизняній політико-правовій думці новітнього часу (2016)
Гнатів К. В. - Правова природа та сутність персональних даних в контексті реалізації конституційного права особи на невтручання в особисте, сімейне життя (2016)
Кваша Р. С. - Окремі питання притягнення боржника, службових осіб, уповноважених державою на забезпечення виконання судових рішень, до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення (2016)
Левченко А. О. - Поняття шкідливої інформації в галузі реклами через призму захисту прав дітей (2016)
Недошовенко А. О. - Страхування об'єкта будівництва (комплексу робіт) як умова договору будівельного підряду (2016)
Савчук Є. Ю. - Правове регулювання управління в сфері телекомунікацій (2016)
Столаєва Д. В. - Питання реалізації конституційно-процесуальних норм (2016)
Фещук Т. С. - Поняття та система професійних прав адвоката в Україні (2016)
Ященко Т. В. - Концептуальні засади становлення інституту адміністративних актів (2016)
Гураль П. Ф. - Рецензія на колективну монографію "Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку" за загальною редакцією І. Б. Усенка, Кобилецький М. М. (2016)
Батанов О. В. - Актуальне дослідження проблем філософії гідності, свободи та прав людини (2016)
Армаш Н. О. - Рецензія на монографію Хачатурова Е. Б. "Митне оформлення у суднобудівній галузі України: теоретико-методологічні засади та адміністративно-правове супроводження" (2016)
Біленчук П. Д. - Стратегія, тактика і мистецтво науково-методичного забезпечення використання інформації про особу злочинця, Ярмолюк А. А. (2016)
Майстер-клас Миколи Томенка (2016)
Майстер-клас академіка Ю. С. Шемшученка (2016)
Урочисті збори, присвячені 150-річчю від дня народження академіка М. П. Василенка (2016)
IХ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2016)
Фінал конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: "Права людини в сучасному світі: погляд молоді" (2016)
Всеукраїнські раунди конкурсу ім. Філіпа Джесопа (2016)
Круглий стіл "Захист персональних даних у Європейському Союзі" (2016)
Зустріч ректора КУП НАНУ з директором Департаменту країн з перехідною та розвиненою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності М. Швантнером (2016)
Міжнародний семінар з інтелектуальної власності (2016)
Презентація книги Юліуша Півоварського "Uniformed services’ ethics: psychological, social and legal aspects" (2016)
Майстер-клас директора департаменту країн з перехідною та розвиненою економікою ВОІВ Міхала Швантнера (2016)
Зустріч членів Вченої ради Київського університету права НАН України з представниками Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2016)
Науково-методична конференція "Науково-методичні засади викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ України" (2016)
Київський університет права НАН України отримав золоту медаль та Гран-прі на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2016" (2016)
Цикл майстер-класів професора Райнера Ведде (2016)
Майстер-клас керівника Консульського відділу Посольства Угорської Республіки в Україні пана Яноша Коллара (2016)
Семінар "Захист прав інтелектуальної власності: боротьба з контрафактними товарами" (2016)
Науково-практичний семінар "Інститут шлюбу: умови укладання та особливості за законодавством зарубіжних держав" (2016)
Цикл майстер-класів ректора Мішкольського університету, професора А. Торми (Угорщина) (2016)
Презентація книги "Європейське серце прав людини" (2016)
Майстер-клас Генерального секретаря Європейського Інституту Омбудсмена пана Джозефа Зігеле (2016)
До відома авторів (2016)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при экстремальных ситуациях на химически опасных объектах, Калашников И. В., Шинкаренко В. И., Горячкин В. Н. (2019)
Rusakova T. I. - Method for predicting parameters of the aeroionic mode in open terrain ground areas (2019)
Дрожжин О. Л. - Полісемічність понять "демередж" і "детеншен" у практиці лінійного й трампового судноплавства, Коскіна Ю. О. (2019)
Zarkeshev A. - Hydroelectric road ramp, Csiszar C. (2019)
Притула М. Г. - Оптимізаційні тягові задачі на залізничній мережі, Пасечник О. А. (2019)
Nemeth A. - Laboratory test results of glued insulated rail joints assembled with traditional steel and fibre-glass reinforced resin-bonded fishplates, Fischer S. (2019)
Patlasov О. M. - Impact of cars with 25 tf/axle load on the track condition, Fedorenko E. M. (2019)
Juhasz E. - Specific evaluation methodology of railway ballast particles’ degradation, Fischer S. (2019)
Сагіров Ю. Г. - Моделювання навантаженості та аналіз напружено-деформованого стану елементів порталу крана, Суглобов В. В. (2019)
Иванова А. П. - Анализ и перспективы исследований влияния свч-излучения на строительные растворы и бетоны, Барсукова С. О., Халимендик А. В., Чумак А. Н. (2019)
Титул, зміст (2008)
Железнов А. В. - Эффекты инбридинга и гетерозиса у амаранта (Amaranthus L.) и пути их возможного использования при интродукции, Солоненко Л. П., Железнова Н. Б., Бурмакина Н. В. (2008)
Красовський В. В. - Фенологічні фази росту і розвитку унабі (Zizyphus jujuba Mill.) в Лісостепу України, Васюк Є. А., Мороз П. А., Кудренко І. К. (2008)
Павлова М. А. - Итоги интродукции Allium ramosum L. в Донбассе (2008)
Бойко І. В. - Історія інтродукції та систематичне положення роду Hosta Tratt. (2008)
Сидоренко І. О. - Оцінювання адаптаційної здатності східноазійських видів роду Rhododendron L. в умовах м. Києва (2008)
Шиндер О. І. - Географічне поширення та умови зростання Adonis vernalis L. (Ranunculaceae Juss.) на території Мурафських Товтр (2008)
Клименко З. К. - О формировании сортовых ресурсов садовых роз в Украине, Васьковская С. В. (2008)
Іванников Р. В. - Протокорм орхідних: зв'язок форми та функції, значення в онтогенезі (2008)
Горб В. К. - Класифікація цвітіння деревних і кущових листопадних рослин помірного клімату (2008)
Машковська С. П. - Морфологічна характеристика Cleome spinosa Jacq. (Cleomaceae) та її селекційних форм, інтродукованих у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2008)
Захаренко В. Г. - Онтогенетические состояния солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) в культуре на юге Украины (2008)
Сіренко О. Г. - Мікориза сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) (2008)
Свиденко Л. В. - Компонентний склад ефірної олії Lavandula angustifolia Mill. при інтродукції в Херсонській області (2008)
Нестеренко В. П. - Травянистый покров побережья Большого пруда дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А., Медведев В. А. (2008)
Казанська Н. А. - Інтродукційний потенціал листяних кущів для створення кам'янистих садів у Поліссі та Лісостепу України, Кузнецов С. І., Вовк Р. Я. (2008)
Коршиков И. И. - Жизненная форма и вегетативное разрастание тополя белого (Populus alba L.) на железорудных отвалах Криворожья, Данильчук Н. М., Красноштан О. В., Мазур А. Е. (2008)
Цисарук Т. А. - Биологические особенности сортов Clemаtis L. из коллекции Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины (2008)
Кізима Т. О. - Кредитна поведінка домогосподарств: структурно-аналітичний аспект (2019)
Стащук Е. В. - Комунікативна парадигма у дослідженні фінансової безпеки акціонерних товариств (2019)
Благун І. І. - Цінові зв’язки між ринками акцій та облігацій (2019)
Далєвськая Т. А. - Фінансово-бюджетне та стратегічне планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації (2019)
Шимко Я. Р. - Рейтингування розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2019)
Ватагович М. І. - Фіскальний механізм підтримки виробників: сутність і структура (2019)
Тулай О. І. - Податок на доходи фізичних осіб: досвід зарубіжних країн, Ямелинець А. І. (2019)
Луцик А. І. - Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору, Синютка Н. Г. (2019)
Бак Н. А. - Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози (2019)
Сизоненко О. В. - Бюджет участі в системі публічних фінансів (2019)
Рожелюк В. М. - Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу переробки продукції, Питель С. В. (2019)
Костецький В. В. - Вплив інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на інноваційний розвиток економіки держави (2019)
Ясишена В. В. - Структура і оцінка нематеріальних активів за різними рівнями стандартизації (2019)
Наші автори (2019)
Титул, зміст (2018)
Бошицький Ю. Л. - Перспективи наукової діяльності Київського університету права НАН України у 2018 році, Михайленко О. В. (2018)
Бойко І. Й. - Володимир Семенович Кульчицький – видатний український вчений-правознавець у галузі історії держави і права України та основоположник львівської історико-правової школи (2018)
Биркович Т. І. - Методологія дослідження демократії як явища правової дійсності, Кабанець О. С. (2018)
Барабаш О. О. - Структурна модель юридично значущої поведінки: загально-теоретичний аналіз (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського