Вовк О. Й. - Організація самоврядування за міською реформою 1917 року в містах України (2018)
Іванов О. Ю. - Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) (2018)
Кахнич В. С. - Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес (2018)
Обіход Т. В. - Історія виникнення і еволюції права і подолання проблем правозастосування в Україні як гарантія її успіху (2018)
Цвєткова Ю. В. - Деякі аспекти взаємин православних братств Великого Князівства Литовського, церковної ієрархії та корони: підґрунтя та правові засади (2018)
Головко А. Л. - Природоохоронна діяльність в Україні: історико-правовий ракурс (2018)
Гончар Д. В. - Механізм гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (2018)
Пиртко М. С. - Вплив політики абсолютизму на становлення законодавства в Австрійській монархії у ХVІІІ ст. (2018)
Черновол О. П. - Механізм забезпечення та реалізації основних обов’язків людини і громадянина: окремі аспекти (2018)
Рудик П. А. - Порівняльний аналіз особливостей загального і спеціального порядків (процедур) внесення змін до Конституції України (2018)
Бориславська О. М. - Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї до конституційної системи правління (2018)
Корнієнко П. С. - Особливості правозахисної діяльності як різновиду юридичної діяльності (2018)
Кравцова З. С. - Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні (2018)
Гринь А. А. - Система конституційних процесуальних гарантій при здійсненні негласних слідчих дій та захист персональних даних (2018)
Рагимов К. А. - Общие основы становления конституционного права человека на жизнь в Украине и Азербайджанской республике (2018)
Торяник О. Ю. - Конституційне реформування представницької функції прокуратури України (2018)
Пухтецька А. А. - Зауваження щодо самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу" (2018)
Стахура І. Б. - Поняття і види меж адміністративного розсуду (2018)
Шинкарук О. В. - Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів, Іванов Ф. О. (2018)
Владимиренко І. В. - Нормотворче провадження як засіб забезпечення прав та свобод людини (2018)
Литвиненко Є. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз основних видів кодифікаційних актів у країнах Європейського Союзу та Україні (2018)
Одоладов Д. А. - Джерела банківського законодавства України та Європейського Cоюзу (2018)
Аврамова О. Є. - Ланки механізму правового регулювання житлових відносин (2018)
Вакарюк Л. В. - До питання структури правового режиму в трудовому праві (2018)
Великанова М. М. - Ризик та цивільно-правова відповідальність: огляд доктринальних підходів щодо проблеми їх співвідношення (2018)
Петруненко Я. В. - Стадійно-процедурна характеристика застосування прямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів (2018)
Муляр М. С. - Фінансові установи, на які поширюється дія закону України "Про споживче кредитування" (2018)
Наставний І. В. - Місце правовідносин у сфері професійного спорту у структурі цивільного права та цивільного законодавства (2018)
Бошицький Ю. Л. - Правові аспекти реалізації прав інтелектуальної власності в Україні на прикладі НАН України, Капіца Ю. М. (2018)
Панченко І. М. - Вищий навчальний заклад на шляху до інноваційного розвитку: проблеми та перспективи (2018)
Будка Р. В. - Гармонізація права інтелектуальної власності Чеської Республіки із законодавством Європейського Союзу (2018)
Латишева В. В. - Правовий статус селянина в контексті сталого розвитку сільських територій (2018)
Дуюнова Т. В. - Щодо правової природи необхідної оборони та умов її правомірності (2018)
Кубрак П. М. - Попереднє слідство в кримінальному процесі Республіки Франції (2018)
Мудрак І. В. - Щодо забезпечення права потерпілого на процесуальну комунікацію у кримінальному провадженні (2018)
Перелигіна Р. В. - Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі, Митник У. М. (2018)
Сметаніна Н. В. - Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни, Манагарова Є. С. (2018)
Филиппов С. А. - Незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу: тенденции в контексте перспектив криминализации (2018)
Болгов Р. О. - Групи смерті – кіберзлочинність нового рівня (2018)
Ващенко І. О. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорі (2018)
Говорун Є. О. - Актуальні питання встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом (2018)
Заічко О. В. - Актуальні аспекти міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання незаконній порубці лісу (2018)
Кібальник С. О. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон у кримінологічній науці ЄС та США (2018)
Криволапов В. М. - Криміналістична характеристика протидії злочинам, пов’язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів (2018)
Півненко Л. В. - Особливості пред’явлення особи для впізнання за функціональними ознаками (2018)
Скоромний Д. А. - Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття (2018)
Сляднєва К. А. - Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення як форма реалізації диспозитивності (2018)
Топузян А. Р. - Характеристика суб’єкта втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (2018)
Шейко К. В. - Детермінація злочинності у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв (2018)
Гулієв А. Д. - Основы устойчивости и крепости вековой азербайджанской государственности: базовые принципы внешних сношений института президентства Гейдара Алиева (2018)
Грачова В. В. - Етап зародження багатостороннього антитерористичного співробітництва держав та його роль у формуванні міжнародно-правових основ боротьби з тероризмом (2018)
Плахотнюк Н. В. - Універсальний механізм ООН в сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми (2018)
Прокопенко І. П. - Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії, Дерманська О. В. (2018)
Локшина Ю. В. - До питання про реформу правового регулювання засобів захисту торгівлі в Європейському Союзі (2018)
Тулба К. Г. - Актуальні проблеми функціонування правових режимів взаємних поїздок громадян (2018)
Jeszenszky G. - How the problem of Transylvania was born? (2018)
Витушко В. А. - Континуальное правопонимание в прошлом, настоящем и будущем цивилизации (2018)
Глоба А. О. - Вплив застосування судового прецеденту на формування національної системи права в деяких європейських країнах: теоретико-правовий аналіз (2018)
Катеринюк Л. О. - Концепція єдиного ринку та проблема подвійного оподаткування в Європейському Союзі (2018)
Котенко Я. В. - Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна практика та зарубіжний досвід (2018)
Strukova К. А. - Freedom of speech protection in social media (2018)
Цюприк В. І. - Правовий звичай як джерело права в сучасній системі права: теоретико-правовий аналіз (2018)
Шимон С. І. - Рецензія на монографію А. Ю. Бабаскіна "Кредитні відносини у цивільному праві України" (2018)
Грицяк І. А. - Рецензія на робочу програму навчальної дисципліни "Становлення публічної адміністрації в Україні" (2018)
Нові перспективи співпраці КУП НАНУ з факультетом права та управління Гданського університету (2018)
Майстер-класи професора Райнера Ведде (Німеччина (2018)
11-та Міжнародна науково-практична конференція "Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2018)
Студентська конференція "Студентська наука в духовній школі" (2018)
Майстер-клас Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Корея в Україні, пана Лі Янг-Гу (2018)
Майстер-клас міністра закордонних справ Угорщини (1990-1994 рр.) Гези Єсенського (2018)
Презентація колективної монографії "Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща)" (2018)
Майстер-клас науковців Гданського університету (Польща) (2018)
1-ша Міжнародна українсько-польська науково-практична конференція "Сучасні проблеми правотворення: досвід України та Польщі" (2018)
КУП НАНУ налагоджує співпрацю у сфері освіти і науки із заступниками глав місій Вишеградської четвірки (2018)
Делегація КУП НАНУ взяла участь у роботі Загальних зборів Відділення історії, філософії та права НАН України (2018)
Спільна міжнародна науково-практична конференція КУП НАНУ та Дебреценського університету (2018)
Пішов із життя польський вчений-конституціоналіст Богуслав Банашак (2018)
Редакційні повідомлення (2018)
Титул, зміст (2006)
Черевченко Т. М. - Вклад академіка А. М. Гродзінського у розвиток теорії та практики інтродукції рослин і созології, Мороз П. А. (2006)
Юрчак Л. Д. - Алелопатія: ретроспективний погляд, сучасний стан та перспективи досліджень (2006)
Буюн Л. І. - Експозиція "Орхідарій": принципи створення та значення для охорони фітогенофонду тропічних орхідних в Україні (2006)
Сніжко В. В. - Розвиток ідей А. М. Гродзінського про фітодизайн, Харитонова І. П. (2006)
Мороз П. А. - Экологическая роль аллелопатического последействия растений в естественных и культурных фитоценозах, Деревянко В. А. (2006)
Мельник В. І. - Інтродукційні популяції рідкісних видів рослин на ботаніко-географічних ділянках Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2006)
Левон Ф. М. - Концептуальні аспекти формування міських зелених насаджень у сучасних умовах, Кузнецов С. І. (2006)
Радіоза С. А. - Біологічна активність екзометаболітів ароматичних рослин та перспективи їх використання в агрофітоценології (2006)
Гнатів П. С. - Оцінка адаптивного потенціалу деревних інтродуцентів за функціональними критеріями, Коршиков І. І. (2006)
Ильенко А. А. - Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": "Буковая поляна", Медведев В. А. (2006)
Шумик М. І. - Екологічна оптимізація рослинного покриву та ландшафту території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Рудь Н. В. (2006)
Музичук Г. М. - Система якісно-кількісних параметрів мінімально-репрезентативного колекційного фонду роду Dahlia Cav. Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Дорошенко А. С. (2006)
Пугачева А. Ю. - Засухоустойчивость гибридных лилий при интродукции в Донбассе (2006)
Попиль Н. И. - Половой диморфизм цветковых растений с позиции генетико-экологической теории В. А. Геодакяна, Булах П. Е. (2006)
Мороз П. А. - Аллелопатическая функция фенольных соединений плодовых растений, Осипова И. Ю., Деревянко В. А. (2006)
Архів академіка А. М. Гродзiнського (2006)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2006)
Козюк В. - Таргетування інфляції в країнах з середніми та низькими доходами: традиційні дилеми та посткризові виклики (2019)
Маршалок Т. - Вплив державного боргу на економічний розвиток країни, МОРОЗ І. (2019)
Шулюк Б. - Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження (2019)
Возняк Г. - Фінансова децентралізація та сталеендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу (2019)
Бондарук Т. - Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України, Бондарук І., Дубина М. (2019)
Спасів Н. - Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Беновська Л. - Фінансове вирівнювання в контексті реформи децентралізації влади: проблеми та перспективи (2019)
Максимчук О. - Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів (2019)
Кізима Т. - Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підгрунтя, Хамига Ю. (2019)
Титул, зміст (2005)
Перегрим М. М. - Fritillaria ruthenica Wikstr. на Донецькому кряжі, Накоп'юк І. П. (2005)
Сіренко О. Г. - Поширення та регресивні зміни ареалу сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах (2005)
Гриценко В. В. - Інтродукційні популяції рослин у лучно степових культурфітоценозах (2005)
Дорошенко О. К. - Підсумки інтродукції видів Tilia L. в умовах Києва (2005)
Термена Б. К. - Математична модель адаптаційних здатностей Syringa persica L., Даскалюк І. І. (2005)
Харчишин В. Т. - Природна дендрофлора Українського Полісся як джерело збагачення культурної дендрофлори регіону (2005)
Петрушенко В. В. - Методические аспекты отбора газоустойчивых растений, Шихалеева Г. Н. (2005)
Музичук Г. М. - Світовий асортимент культиварів квітниково декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) та перспективи їх інтродукції в Україну, Прокопчук В. М. (2005)
Верхогляд І. М. - Біоморфологічний аналіз деяких видів родини Fabaceae – представників декоративної дендрофлори України та перспективи їх використання в зеленому будівництві, Шабарова С. І., Машковська С. П. (2005)
Гончаренко Б. В. - Форзиції (Forsythia Vahl.) у міських насадженнях та ботанічних садах м. Києва (2005)
Чипиляк Т. Ф. - Перспективи інтродукції видів та культиварів лілійнику (Hemerocallis L.) в умовах степового Придніпров'я (2005)
Кушнір О. А. - Особливості оформлення кладовищ декоративними насадженнями та квітниковими композиціями (2005)
Кудренко И. К. - Изучение качества пыльцы абрикоса (Armeniaca vulgaris L.) и персика (Persica vulgaris Mill.) при интродукции в Лесостепи Украины, Гриненко Н. С., Мороз П. А. (2005)
Капелюш Н. В. - Зміна анатомічних показників листків Platanus orientalis L. під дією промислових емісій (техногенного навантаження), Бессонова В. П. (2005)
Демченко О. О. - Вегетативне розмноження видів роду Viburnum L. (2005)
Орел Л. В. - Алелопатично активні сполуки бур'янових рослин та наукові принципи розробки фіторегуляторів з гербіцидною дією, Головко Е. А., Заєць І. М. (2005)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2005)
Дорошенко О. К. - Миколі Федоровичу Каплуненку – 80, Трофименко Н. М. (2005)
Титул, зміст (2019)
Витвицький Я. С. - Потенціал ресурсів природного газу сланцевих формацій в Україні, Лебега О.В. (2019)
Horal L. T. - Actualization definitions and theoretical justification distribution ratio of oil and gas royalties under decentralization, Perevozova I. V., Shyiko V. I. (2019)
Дзьоба О. Г. - Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку, Кінаш І. П. (2019)
Метошоп І. М. - Аналіз економічного взаємозв’язку нафтогазових підприємств із місцевими бюджетами, Дубінська А. А. (2019)
Арабчук Я. І. - Контролінг- складова мистецтва ефективного публічного управління (2019)
Давидовська Г. І. - Митні пільги: механізм надання і припинення, Кульчицька С. М. (2019)
Данилюк М. О. - Аналіз сучасного стану партнерської співпраці для забезпечення інноваційної діяльності підприємства, Білан В. М. (2019)
Гальцова О. Л. - Децентралізація управління національною економікою: досвід Європейських країн (2019)
Головня О. М. - Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки (2019)
Зелінська Г. О. - Регулювання зайнятості населення на ринку праці України (2019)
Мацькевич О. Ю. - Формування підсистеми управління людським капіталом підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток (2019)
Сімків Л. Є. - Шляхи покращення ресурсного забезпечення територій з особливими проблемами розвитку (2019)
Сидор Г. В. - Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів, Андрусів У. Я. (2019)
Тарасова Т. О. - Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства, Черчата А. О., Ставерська Т. О. (2019)
Камінська І. Б. - Нефінансова (соціальна) звітність підприємств (2019)
Полянська А. С. - Концептуальні засади планування розвитку закладів вищої освіти, Тимошенко Д. В. (2019)
Попадинець І. Р. - Мотивація як чинник розвитку персоналу організації: методичний підхід, Кінаш І. П. (2019)
Сакаль О. В. - Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористування, Третяк Н. А., Штогрин Г. С. (2019)
Сулейманов Г. С. - Организационно-экономические механизмы кластерного управления предприятиями химической промышленности Aзербайджана, Туркан Ш. А. (2019)
Шмиголь Н. М. - Сутність конкурентоспроможності галузі в системі конкурентних відносин, Соловйов О. А. (2019)
Автори номера (2019)
Домрачев В. М. - Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії, Семенко Т. О. (2018)
Фімяр С. В. - Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення: стан та перспективи розвитку, Почтарь І. В. (2018)
Березіна О. Ю - Методичний підхід до оцінки ендогенної складової соціальної відповідальності бізнесу (2018)
Тарасенко Д. Л. - Формування соціальних складових політики сталого розвитку (2018)
Войцещук А. Д. - Світовий досвід та вітчизняна практика захисту об'єктів права інтелектуальної власності: митний аспект (2018)
Прокопенко Н. С. - Конкурентоспроможність підприємств і маркетинг інновації: оцінка та перспективи, Коваленко О. В. (2018)
Ганечко І. Г. - Практичні аспекти оцінювання інноваційного потенціалу підприємства, Зелінський Д. Е., Скляренко О. В. (2018)
Петрина О. О. - Інвестиційна діяльність аутсорсингових компаній: практичний аспект (2018)
Kwilinsky A. - Trends of development of the informational economy of Ukraine in the context of ensuring the communicative component of industrial enterprises (2018)
Тарасова Г. О. - Розвиток промислових підприємств в кризохив умовах, Шостаковська А. В. (2018)
Жовковська Т. Т. - Аналіз сутності цілепокладання в рефлексивному управлінні розвитком промислових підприємств (2018)
Русінова О. С. - Дивергентно-конвергентне управління забезпеченням розвитку промислового підприємства (2018)
Катьалова-Литвин І. В. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності фінансового забезпечення розвитку підприємства (2018)
Bezchasnyi O. - Formation of the system of organizational communications of the industrial enterprise in the conditions of implementation of development projects (2018)
Малевський Е. З. - Щодо бухгалтерського обліку цифрових активів (токенів) (2018)
Жилінська Л. О. - Підходи до визначення маркетингового потенціалу підприємства та управління його розвитком, Адєєва Т. О. (2018)
Козловський А. Т. - Біхевіористичні аспекти інвестиційного контролінгу на сучасному етапі розвитку вітчизняних молокопереробних підприємств (2018)
Кузьмак О. М. - Управління банківськими ризиками як об'єктивна необхідність у забезпеченні стійкості банківської системи, Кузьмак О. І. (2018)
Філіпішин І. В. - Інформаційні системи у механізмі управління підприємством в умовах інформаційної економіки (2018)
Шимко О. В. - Приватна вища школа України як фактор державного будівництва, Драшовці А. А. (2018)
Наконечний О. Г. - Міжнародна конференція з проблем вищої освіти в Єгипті, Романовський О. О. (2018)
Титул, зміст (2008)
Заіменко Н. В. - Результати наукових досліджень та перспективи розвитку Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Гапоненко М. Б. (2008)
Черевченко Т. М. - Рада ботанічних садів та дендропарків України, Трофименко Н. М. (2008)
Чувікіна Н. В. - Документи про життя і діяльність академіка М. Ф. Кащенка у музеї історії Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2008)
Мельник В. І. - Гербарій Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Діденко С. Я., Багацька Т. С. (2008)
Кузнецов С. І. - Концептуальні аспекти інтродукції деревних рослин у сучасних умовах в Україні (2008)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції паркових троянд у Національному ботсаду ім. М. М. Гришка НАН України, Клименко А. В., Чижанькова В. І. (2008)
Крохмаль И. И. - Итоги интродукции декоративных видов коллекции травянистых многолетников в Донецком ботаническом саду НАН Украины, Кудина Г. А. (2008)
Козир М. С. - Еколого-ценотична характеристика Iris sibirica L. в заплаві р. Сейм, Якушенко Д. М., Подорожний Д. С. (2008)
Кушнір Н. В. - Ценопопуляції Crocus angustifolius Weston (Iridaceae) в Криму (2008)
Калашник С. О. - Систематика, морфологія та біохімічні особливості рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae), Гайдаржи М. М. (2008)
Іваницька Б. О. - Вплив елементів мінерального живлення на ріст рослин різних екоморфотипів родини Araceae Juss., Заіменко Н. В. (2008)
Закрасов А. В. - Начальные этапы морфогенеза и малый жизненный цикл развития азалии индийской (2008)
Пугачева А. Ю. - Особенности вегетативного размножения Lilium hybridum hort. при разных сроках отделения чешуй (2008)
Василишина Н. М. - Види роду Prunus L. (Rosaceae Juss.) в Україні (2008)
Ильенко А. А. - Динамика ландшафтных насаждений балки и побережья пруда Куцыха дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2008)
Бондаренко-Борисова И. В. - Изучение сортовой устойчивости розы садовой гибридной (Rosa × hybrida hort.) к грибным заболеваниям в открытом грунте Донецкого ботанического сада НАН Украины, Пельтихина Р. И. (2008)
Вітенко В. А. - Формове різноманіття Morus alba L. для озеленення: розмноження і вирощування (2008)
Гончаренко Б. В. - Фітосанітарна оцінка форзицій (Forsythia Vahl) у зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України, Медін Н. В. (2008)
Титул, зміст (2005)
Шевченко Д. Ю. - Флористичне різноманіття Кремінського лісового масиву (2005)
Левенко Б. А. - Генетические основы интродукции растений (2005)
Васюк Є. А. - Інтродукція маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України. Повідомлення 1. Морфологічні особливості та сезонний розвиток, Мороз П. А. (2005)
Григор’єва О. В. - Рід Diospyros L. (Ebenaceae Guerke) в Україні: інтродукція, перспективи культивування, Клименко С. В. (2005)
Демченко О. О. - Систематика та філогенетичні зв'язки видів роду Viburnum L. (2005)
Зибенко О. В. - Морфологія та життєздатність насіння інтродукованих видів роду Veronica L. у Донецькому ботанічному саду НАН України (2005)
Свиденко Л. В. - Біологічні особливості і нагромадження ефірної олії Salvia sclarea L. в умовах Херсонської області, Лічінкіна Н. А. (2005)
Горай Г. О. - Біоморфологічні особливості та перспективи використання у декоративному садівництві України меконопсиса камбрійського (Meconopsis cambrica (L.) Vig.) (2005)
Горелов А. М. - Сезонные особенности фитогенных полей (2005)
Сидорук Т. М. - Трав'яниста рослинність деяких старовинних парків Черкаської області (2005)
Дзиба А. А. - Інтродуценти міських лісів Києва, Кузнецов С. І. (2005)
Деревянко Н. В. - Хвойные интродуценты, перспективные для зеленого строительства в Северном Причерноморье (2005)
Дорошенко О. К. - До таксономії рослин-господарів Viscum album L. в Україні (2005)
Заіменко Н. В. - Вплив сполук кремнію на розподіл асимілятів у рослинах троянд, уражених Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosea Woron., Медін Н. В. (2005)
Терлыга Н. С. - Генетические особенности устойчивых в условиях Криворожья деревьев сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.), Коршиков И. И., Мазур А. Е. (2005)
Юрчак Л. Д. - Алелопатичні властивості видів роду Calendula L., Радіоза С. А. (2005)
Булах П. Е. - Повышение устойчивости интродуцированных видов жимолости с помощью хлорхолинхлорида (2005)
Дідик Н. П. - Фітогербіцидні властивості продуктів деструкції чорнобривців (Tagetes L.), Машковська С. П., Елланська Н. Е., Юношева О. П., Хохлова І. Г., Кикоть Л. М. (2005)
Деревянко В. А. - Алелопатичні властивості рослин та ґрунту заповідника "Михайлівська цілина" (2005)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу "Професор Іваницький Борис Георгійович (1878–1953)" / За наук. ред. В. А. Вергунова. — К.: Аграрна наука, 2004. —186 с. (2005)
Титул, зміст (2005)
Черевченко Т. М. - Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України 70 років, Чувікіна Н. В. (2005)
Заіменко Н. В. - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка: досягнення і перспективи розвитку наукових досліджень у ХХІ ст., Мороз П. А., Гапоненко М. Б. (2005)
Кохно М. А. - Внесок відділу дендрології та паркознавства у вивчення дендрофлори України і поліпшення довкілля, Кузнецов С. І., Левон Ф. М. (2005)
Буюн Л. І. - Інтродукція рослин як метод збереження фітогенофонду тропічних флор ex situ: досягнення та перспективи (2005)
Горобець В. Ф. - Відділ квітниково-декоративних рослин: минуле і сучасне, Машковська С. П., Тимченко О. Д., Буйдін Ю. В., Щербакова Т. О. (2005)
Шумик М. І. - Колекційно-експозиційні ділянки як об'єкти садово-паркового ландшафту, Рубцова О. Л., Пилипчук В. Ф., Казанська Н. А., Вахновська Н. Г., Дяченко Г. Д., Счепіцька Т. С., Клименко А. В., Клюєнко О. В., Гайдаєнко М. В. (2005)
Мороз П. А. - Інтродукція і селекція плодових культур: досягнення та перспективи розвитку досліджень, Кудренко І. К. (2005)
Рахметов Д. Б. - Відділ нових культур: минуле, сучасне та майбутнє (2005)
Головко Е. А. - Закономірності і парадокси в алелопатії вищих рослин: ретроспективний погляд (2005)
Перегрим М. М. - Життя і діяльність професора О. І. Соколовського (2005)
Мельник В. І. - Життя і наукова діяльність С. С. Харкевича, Діденко С. Я., Чувікіна Н. В. (2005)
Вакуленко Т. Б. - Підсумки 60-річної діяльності насіннєвої лабораторії, Чувікіна Н. В. (2005)
Вакуленко Т. Б. - Ділянка "Декоративні форми", Клименко А. В. (2005)
Дяченко Г. Д. - Гірка декоративних сукулентів (2005)
Клюенко О. В. - План-проект экспозиционно-коллекционного участка "Шиповники", Клименко А. В. (2005)
Ісакова Л. О. - Основні підсумки 60-річної діяльності наукової бібліотеки, Чувікіна Н. В. (2005)
Білоконенко Л. - Концепт згода: універсалія моделі злагодженого спілкування (2018)
Демиденко Г. - Репрезентація невербальної поведінки в ареальній фразеології української мови (2018)
Іваноў Я. - Крылатыя выразы з Бібліі ў беларускай мове (лексікаграфічны аспект) (2018)
Петрушэўская Ю. - Аб’ём і склад універсальных адзінак ў парэміялагічным фондзе беларускай мовы (2018)
Рабчук І. - Співвідношення понять "прикладка” і "присудок” у лінгвістичній науці (2018)
Соловйова Т. - Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі (2018)
Vasilenko Е. - Lexical language play in "The big bang theory” sitcom, Kniga A. (2018)
Горбань А. - Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях (2018)
Колоїз Ж. - Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного (2018)
Бакум З. - Феномен "духовність” і мовна освіта (2018)
Колоїз Ж. - Праця, ґрунтована на вичерпній дескрипції українських писемних пам’яток ХVІ–ХVІІ ст. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови ХVІ–ХVІІ ст. Київ: КММ, 2017. 934 с. (2018)
Титул, зміст (2017)
Оніщенко Н. М. - Гласність і обізнаність у праві: соціальна необхідність чи особиста потреба (2017)
Андрусяк Т. Г. - Михайло Драгоманов – ключова постать української правової думки ХІХ ст. (2017)
Антошкіна В. К. - Правова природа результатів тлумачення цивільно-правових норм (2017)
Кабанець О. С. - До питання про ціннісно-правові аспекти сучасної демократії (2017)
Кахнич В. С. - Деякі аспекти функціонування юридичного факультету в Львівському університеті (1920 – 1930-х рр.) (2017)
Костенко І. В. - Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVI – XVIII ст.) (2017)
Титко А. В. - Концептуальні підходи до визначення "дифамації" в загальній доктрині права (2017)
Гончар Д. В. - Міжнародні стандарти надання безоплатної правової допомоги та їх вплив на національний правопорядок (2017)
Демиденко В. О. - Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні (2017)
Журавльова Г. С. - Конституційний принцип заборони дискримінації та обґрунтованість відмінного ставлення до особи (2017)
Корнієнко П. С. - Правозахисна діяльність адвокатури як ефективний спосіб запобігання свавіллю держави (2017)
Мартьянова Т. С. - Пряма дія Конституції України як умова незалежності судової влади (2017)
Миколенко В. А. - Європейський досвід удосконалення організації та діяльності прокуратури в контексті конституційної модернізації (2017)
Подорожна Т. С. - Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку (2017)
Прокопенко І. П. - Правовий аналіз захисту прав та свобод у Росії та Україні, Доронін В. Є. (2017)
Дубас В. В. - Європейські стандарти конституційної скарги (за позиціями Венеціанської комісії) (2017)
Сподинський О. О. - Набуття і припинення (позбавлення) громадянства: історія та сучасність (2017)
Гедзюк О. В. - До питання кваліфікації доходу, що впливає на зміни у майновому стані суб'єкта декларування (2017)
Карпунцов В. В. - Проблемні питання розмежування процесуальної компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Москаленко С. І. - Система органів публічної влади, які здійснюють державний контроль в галузі цивільної авіації (2017)
Німко О. Б. - Історія виникнення реадмісії та аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання реадмісії, Мамчур С. М. (2017)
Охотнікова О. М. - Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні (2017)
Панасюк Р. П. - Камералістика в системі регулювання господарських правовідносин (2017)
Пожидаєва М. А. - Перехід від валютних обмежень до правової регламентації як сприятлива умова для ефективного функціонування платіжних систем в Україні (2017)
Чернадчук Т. О. - Аналіз правових засад фінансування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Сокоренко Н. В. (2017)
Шинкарук О. В. - Державний контроль як форма захисту виборчих відносин, Співаков І. І. (2017)
Майданевич Г. А. - Особливості підстав адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2017)
Павлюк Н. М. - Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності (2017)
Паніотов Є. К. - Адміністративно-правові відносини в діяльності Національного центрального бюро Інтерполу (2017)
Курило М. П. - Цивілістичний процес в умовах проведення судово-правової реформи (2017)
Пашков В. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання реклами лікарських засобів, Олефір А. О. (2017)
Бірюков І. А. - До законодавчого визначення поняття шлюбу (2017)
Василина Н. В. - Правовий статус заявників та заінтересованих осіб у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, Круковес В. В. (2017)
Великанова М. М. - Методична складова пізнання юридичного ризику (2017)
Горбань Н. С. - Договір страхування життя (2017)
Дерій О. О. - Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом (2017)
Кожевникова В. О. - Законодавче обмеження права на укладення релігійного шлюбу в Україні (2017)
Макаренко Н. А. - Особливості розгляду позовів про захист честі та ділової репутації (2017)
Надьон В. В. - Зв’язок суб’єктивного цивільного обов’язку з нормою права та правовідносинами (2017)
Островська Б. В. - Право на життя в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та науково-технічного прогресу в біомедицині (2017)
Похиленко І. С. - Правове регулювання договору про надання ритуальних послуг (2017)
Шкребець Д. В. - Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві (2017)
Бойко А. О. - Функції завдатку в контексті динаміки зобов’язальних правовідносин (2017)
Верхола Ю. В. - Джерела правового регулювання договору водопостачання та водовідведення (2017)
Данилова І. О. - Правове регулювання туристичної діяльності в Україні (2017)
Майка Н. В. - Проблеми інституційної належності права володіння та прав з обмеженою речовою природою (2017)
Муляр М. С. - Стан вітчизняних цивілістичних досліджень правовідносин споживчого кредитування (2017)
Панченко О. І. - Проблема визначення розміру відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірними діями поліцейських в Україні (2017)
Панькевич Р. В. - Критерії правомірного втручання держави у право власності особи з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2017)
Строкач І. І. - Деякі проблемні питання виконавчого напису нотаріуса в судовому процесі (2017)
Чабан О. А. - Пасивні суб’єкти права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я (2017)
Чекіта В. Г. - Процедура нотаріального посвідчення консулом аліментних договорів (2017)
Бошицький Ю. Л. - Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ, Швантнер М. (2017)
Андрусів У. Б. - Особливості правового статусу кабельних провайдерів (2017)
Рассомахіна О. А. - Положення міжнародних договорів щодо підстав для відмови у наданні правової охорони описовим позначенням (2017)
Демченко Я. О. - Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб’єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав (2017)
Лісова Т. В. - Відновлення земель: економічний та правовий аспекти (2017)
Дудар М. І. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні (2017)
Дударенко В. В. - Порівняльно-правова характеристика аграрної розписки та форварду в механізмі кредитування агрохолдингу (2017)
Жмудінський В. П. - Правові категорії суб’єктів аграрного права (2017)
Заічко О. В. - Поняття та сутність явища незаконної порубки лісу (2017)
Кулинич А. П. - Правові аспекти розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями в умовах децентралізації влади (2017)
Шаблистий В. В. - Безвідповідальні зловживання та перевищення влади, службова недбалість: що далі? (2017)
Біленчук П. Д. - Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму, Обіход Т. В. (2017)
Бобрик К. Ю. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених злочинною організацією (2017)
Калиновський О. В. - Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності, Школьніков В. І. (2017)
Мудрак І. В. - Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження (2017)
Назарук О. І. - Режим відеоконференції у кримінальному процесі: переваги та недоліки, Ковальова Р. Я. (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Поняття, ознаки покарань, пов’язаних з ізоляцією особи військовослужбовця (2017)
Чуваков О. А. - Деякі питання щодо видових об’єктів злочинів проти основ національної безпеки України (2017)
Запорожець Р. А. - Загальносоціальні заходи запобігання вчиненню шахрайств у сфері іпотечного кредитування (2017)
Карпова Н. Ю. - Суддя як суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 КК України (2017)
Олійник Д. О. - Поняття та види корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур (2017)
Ониськів А. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції (2017)
Усатова Т. І. - Основні стратегічні напрями запобігання злочинам, пов’язаним зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2017)
Харкевич О. О. - Детермінанти, що впливають на зростання злочинів, що вчиняються злочинними організаціями (2017)
Притика Ю. Д. - Уніфікація процедур надання міжнародної правової допомоги в межах Європейського Союзу (2017)
Попко В. В. - Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія (2017)
Тропін З. В. - Сучасна основа вирішення міжнародних спорів: принцип мирного вирішення міжнародних спорів чи принцип захисту прав та інтересів суб’єктів міжнародних правовідносин (2017)
Харчук О. О. - Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій, Білий О. О. (2017)
Грачова В. В. - Поняття універсальних антитерористичних договорів (2017)
Хмельова І. Є. - Визнання урядів: класичні підходи та сучасні тенденції (2017)
Szikora V. - Modernisierung und Reformen in deutschen und osterreichischen Gesellschaftsrecht (2017)
Ткач Д. І. - Угорська національна меншина в Україні – політико-правовий аспект (2017)
Ореховський М. Л. - Як судді допомагають слідчим та прокурорам уникати судового контролю за вилученим майном, Коломієць В. А. (2017)
Гвагвалія М. М. - Спрощений порядок захисту прав осіб в цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект (2017)
Кукса Т. В. - Підстави виникнення сімейних правовідносин (2017)
Мусієнко Н. Є. - Правонаступництво як підстава переходу права на арбітражну угоду (2017)
Недошовенко А. О. - Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання (2017)
Непийвода І. В. - Правове забезпечення комерційних послуг із транспортування вантажів на навколоземну орбіту у США (2017)
Панасюк К. В. - Проблемні питання судового розгляду справ за нововиявленими обставинами (2017)
Письменна А. О. - Характеристика взаємодії держави та церкви як сили, яка регулює суспільні відносини: історичні етапи (2017)
Подворна К. І. - Деякі аспекти заповіту з умовою (2017)
Суліма Ю. О. - Проблемні питання оскарження в адміністративних судах адміністративних актів суб’єктів публічної адміністрації (2017)
Топча А. О. - Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів (2017)
Біленчук П. Д. - Світоглядно-філософські засади кримінологічної науки в Україні: ідеї, інновації, ноу-хау, Шульга О. О. (2017)
Новий партнер КУП НАНУ – громадська організація "Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин" (2017)
10 Міжнародна науково-практична конференція "Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні паном Красіміром Мінчевим (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Міхеїлом Уклебою (2017)
Зустріч з представником Всесвітньої організації інтелектуальної власності Євгеном Сесицьким (2017)
Майстер-клас спеціаліста з авторського права Угорщини Міхала Фічора (2017)
Майстер-класи професора Аттіли Петерфалві (2017)
Майстер-клас на тему: "Наслідки вступу до ЄС для національної правової системи на прикладі Польщі" (2017)
Круглий стіл за участю представників делегації Китайської Народної Республіки (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з представниками Міністерства освіти і науки та Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2017)
8 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2017)
Ювілей відомого правознавця (до 60-річчя з дня народження професора І. Б. Усенка) (2017)
Редакційні повідомлення. До відома авторів (2017)
Титул, зміст (2002)
Глухов О. З. - Роль Донецького ботанічного саду НАН України у вивченні й збереженні біорізноманітності степів південного сходу України, Остапко В. М., Приходько С. А. (2002)
Гавриленко B. C. - Біосферні функції "Асканії-Нова" у південному степовому регіоні України (2002)
Рубцов А. Ф. - Колекційний фонд деревних рослин парку "Асканія-Нова": стан та перспективи збагачення і використання, Гавриленко Н. О. (2002)
Long V. N. - The genus Eria Lindl. (Orchidaceae Juss.) in Vietnam (2002)
Харченко І. І. - Інтродукція камелій (2002)
Карнатовская М. Ю. - Градиентный анализ растительности на топоклине Нижнеднепровских песков (2002)
Булах П. Е. - Понятие "надежность" в интродукции растений (2002)
Мар'юшкіна В. Я. - Адвентизація рослинності як наслідок спонтанної та цілеспрямованої інтродукції рослин (2002)
Рубцова О. Л. - Інтродукція Rosa spinosissima L., її форми 'Double White' та сортів у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2002)
Косенко І. С. - Ліщини (Corylus L.) у плодівництві України (2002)
Гриценко В. В. - Інтродукційні популяції видів роду Arum L. (Агасеае Juss.) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2002)
Вітенко В. А. - Насіннєве розмноження Maclura pomifera (Raf.) Schneid. в умовах Правобережного Лісостепу України (2002)
Іщук Л. П. - Насіннєве розмноження Carpinus caucasica A. Grossh. у дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2002)
Грабовий В. М. - Схожість і динаміка проростання насіння платанів західного та кленолистого (2002)
Солоненко В. І. - Морфобіологічні особливості Trifolium ambiguum Bieb. у фазах цвітіння й плодонош ення в умовах Лісостепу України (2002)
Комир З. В. - Начальные периоды онтогенеза ex situ некоторых видов рода Stachys L. (сообщение 2), Алехин А. А., Алехина Н. Н. (2002)
Колдар Л. А. - Вплив інтенсивності освітлення на ріст і розвиток Cercis canadensis L. та С. siliquastrum L. (2002)
Дойко Н. М. - Особливості перезимівлі деревних витких рослин дендрологічного парку "Олександрія" НАН України (2002)
Собко В. Г. - Екобіоморфи водних і прибережних рослин середнього басейну р. Рось, Бабенко Л. О. (2002)
Чернецький М. А. - Структурна організація листка інтродукованих видів каланхое в умовах захищеного ґрунту (2002)
Плескач Л. Я. - Фітотоксичність техногенно забруднених ґрунтів дендропарку "Олександрія” НАН України (2002)
Голуб В. М. - Декоративні гідрофіти Правобережного Лісостепу України та перспективи використання їх в озелененні водойм, Голуб Н. П. (2002)
Черевченко Т. М. - Світлана Миколаївна Приходько – видатний науковець, зароблений у квіти (до 80-річчя з дня народження), Чувікіна Н. В. (2002)
Титул, зміст (2000)
Рахметов Д. Б. - Интродукция как фактор обогащения растительных ресурсов и увеличения видового разнообразия культурфитоценозов, Мороз П. А. (2000)
Булах П. Е. - Устойчивость интродуцированных растений с позиции общей теории систем (2000)
Бараева Т. Э. - Распространение и запасы видов рода Thymus L. на Криворожье (2000)
Баранський О. Р. - Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин у Волинському Поліссі (2000)
Венедиктова Т. Б. - Взаимовлияние актинидии и кизила в смешанных посадках (2000)
Гапоненко М. Б. - Орхідеї центрального басейну Сіверського Дінця у природі і первинній культурі, Мініна Ю. В. (2000)
Деревенко Т. О. - Деякі особливості насіннєвого розмноження клокички перистої в культурі, Термена Б. К. (2000)
Діденко С. Я. - Стан природних та інтродукційних популяцій Galanthus elwesii Hook. в Україні (2000)
Дубенець Т. Г. - Флористичний склад степової рослинності Середнього Придніпров'я (2000)
Жилкина И. Н. - Лесной виноград на левобережье Днестра, Тищенкова B. C. (2000)
Кондратюк-Стоян В. Г. - Daphne altaica Pall. в умовах культури (2000)
Лисак Г. А. - Порівняльна характеристика волинського та карпатського генотипів Potentilla erecta (L.) Raeusch. (Rosaceae) в культурі (2000)
Маковецкая Е. Ю. - Перспективы интродукции видов рода Hypericum L. (2000)
Парубок М. І. - Порівняльна характеристика природних та інтродукційних популяцій Adonis vernalis L. (2000)
Решетюк О. В. - Локалітети Cypripedium calceolus L. на Волині та його впровадження у природний фітоценоз (2000)
Романюк В. В. - Сучасний стан популяцій та проблема збереження Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах (2000)
Свистун О. В. - Порівняльна характеристика природних та інтродукційних популяцій Allium ursinum L. і Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (2000)
Шоль Г. Н. - Деякі аспекти збереження рідкісних і зникаючих рослин на урбанізованих територіях (2000)
Елланська Н. Е. - Вплив степових рослинних угруповань на формування структури мікроскопічних грибів (2000)
Rostanski K. M. - Composition of the chosen landscape parks of the 19th Century in Silesia region of Poland (2000)
Балабак O. A. - Вплив фізіологічно активних речовин ауксинової природи на ризогенну активність стеблових живців Lonicera edulis Turcz. і Cornus mas L., Варлащенко Л. Г. (2000)
Вашека O. B. - Особливості анатомічної будови черешків вічнозелених представників родини Dryopteridaceae Ching, Брайон О. В. (2000)
Григоренко И. В. - Особенности метаболизма углеводов в побегах магнолиевых в связи с их зимостойкостью в условиях юго-востока Украины, Головня Ю. Н., Бессонова В. П. (2000)
Грабовий В. М. - Перспективи використання видів роду Platanus L. в зеленому будівництві (2000)
Демченко О. О. - Сучасний стан видів роду калина (Viburnum L.) в умовах колекційних і паркових насаджень Києва (2000)
Іщук Л. П. - Декоративна форма Carpinus betulus L. в дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Клименко Ю. О. - Деревна рослинність старовинних парків – пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення у Сумській області (2000)
Комар-Темная Л. Д. - Коллекция декоративных персиков Никитского ботанического сада (2000)
Красноштан I. B. - Формування генеративних органів Quercus robur L. внаслідок ініціювання репродуктивного процесу (2000)
Пилипчук В. Ф. - Основні принципи створення композицій із деревних покритонасінних (2000)
Похильченко О. П. - Створення бази даних таксонів роду Picea A. Dietr., представлених у колекції Національного ботанічного саду НАН України з допомогою системи управління базами даних MS Access (2000)
Рапотина И. В. - Размножение шиповников, интродуцированных в Кольскую Субарктику, Маслаков Н. И., Жибоедов П. М., Кашулин П. А. (2000)
Слюсар С. І. - Визначення декоративності екземплярів виду Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng (2000)
Харитонова И. П. - Анализ фитонцидной активности видов рода Ficus L. (2000)
Юсипіва T. I. - Деякі аспекти озеленення техногенних територій, Грицай З. В. (2000)
Янчук О. П. - Декоративні трав'янисті рослини в озелененні міст Буковини, Смолінська М. О., Королюк В. І. (2000)
Вахрушкін В. С. - Морфолого-екологічні особливості і оранжерейна культура Paphyiopedilum delenatii Guill. (Orchidaceae Juss.) (2000)
Іванніков Р. В. - Морфологічні особливості Laelia lobata (Lindl.) Veitch (Orchidaceae Juss.), Криворучко I. C. (2000)
Кикоть Л. М. - Сучасний стан та перспективи селекції лілії (2000)
Клименко А. А. - Состояние и перспективы исследования и интродукции в Украину видов семейства Papaveraceae (2000)
Лещенюк А. В. - Биоморфометрическая характеристика генеративных побегов некоторых видов и сортов рода Canna L., интродуцированных в Криворожском ботаническом саду НАН Украины (2000)
Мазур Т. П. - Досвід використання видів роду Nymphaea L. у штучних водоймах (2000)
Мартынова М. А. - Изучение декоративных дикорастущих многолетников в Хакасии (2000)
Прилуцкая С. А. - Интродукция Veltheimia viridifolia Jacq. в Донецкий ботанический сад НАН Украины (2000)
Рудік Г. О. - Особливості репродуктивної стадії розвитку Iberis sempervirens L. в умовах культури (2000)
Тростенюк Н. Н. - Первоцветы в озеленении городов Кольского Севера, Святковская Е. А. (2000)
Харченко И. И. - Особенности семенного размножения камелии японской (Camellia japoniса L.) (2000)
Чипиляк Т. Ф. - Принципы подбора многолетних и однолетних интродуцентов для создания цветников непрерывного цветения, Яцкевич Г. Н. (2000)
Шолохова Т. А. - Интродукция канны в Никитском ботаническом саду (2000)
Бахмат О. Н. - Влияние экологических условий на биологический азот и продуктивность сои в условиях юго-западной части Лесостепи Украины (2000)
Васюк Є. А. - Структурні елементи продуктивності лоніцери голубої (2000)
Дідик Н. П. - Скринінг інтродуцентів за їх алелопатичною активністю до пирію повзучого (Elytrigia repens (L.) Nevski) (2000)
Дзюба О. І. - Фізіолого-біохімічні особливості насіння різних видів роду Rhododendron L., Дерев'янко В. А., Соляник O. B. (2000)
Журавель Т. А. - Биологические особенности эхинацеи пурпурной при интродукции на юго-восток Украины (2000)
Капустян А. В. - Фермент пероксидаза – універсальний маркер зимостійкості рослин (2000)
Корсакова С. П. - Наследование массовой доли и компонентного состава эфирного масла при межвидовой гибридизации рода Thymus L. (2000)
Митрофанова И. В. - Прямая регенерация микропобегов из листовых дисков киви (Actinidia delisiosa (Chev.) Liang, Ferguson) в условиях in vitro (2000)
Паршукова O. B. - Итоги первичной интродукции валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.) в среднетаежной подзоне Республики Коми (2000)
Савосько В. Н. - Некоторые особенности распределения подвижных форм тяжелых металлов в почвах горнорудного региона под различными растительными ассоциациями (2000)
Сініцина Л. В. - Аномалії насіння Ginkgo biloba L. (2000)
Скрипченко Н. В. - Особливості росту і розвитку видів актинідії (2000)
Смілянець Н. М. - Вивчення Foeniculum vulgare Mill. в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2000)
Тельной П. В. - Структура соцветия и семенная продуктивность овсяницы красной (Festuca rubra L.), Мальцев А. В. (2000)
Худченко Л. М. - Життєздатність пилку кизилу (Cornus mas L.) у період вимушеного спокою (2000)
Демиденко Г. - Словник фразеологізмів української мови на позначення невербальної комунікації: засади і принципи побудови (2019)
Yelovska Yu. - Somatic idioms describing traits of character in teaching English (2019)
Колоїз Ж. - Відонімні деривати в термінології гірничої справи (2019)
Сегін Л. - Структурні типи мікротопонімів села Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області (2019)
Масляєва І. - Особливості функціонування глютонічних найменувань у жіночому романі Лариси Денисенко "Кавовий присмак кориці” (2019)
Онікієнко І. - Полідискурсивність роману Сергія Жадана "Інтернат” (2019)
Остроушко О. - Параметри українського кулінарного сайту: соціально-комунікативна ситуація, комунікативна мета, концепції адресанта й адресата (2019)
Соловйова Т. - Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) (2019)
Бакум З. - Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект, Пальчикова О. (2019)
Бузько С. - Робота з текстами фахового спрямування під час навчання української мови як іноземної (2019)
Костюк С. - Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців (2019)
Лапіна В. - Реалізація іншомовної підготовки студентів на засадах педагогіки співпраці (2019)
Tsehelska M. - English language instruction for clip thinkers (2019)
Жак В. - Рецензия |Антчак А., Плашкина И. Культовая пропаганда. Российский дискурс политической коммуникации в телевещании "Первого канала”. Торунь: Изд-во Адам Маршалек, 2017. 235 с.| (2019)
Відомості про авторів (2019)
Титул, зміст (2005)
Гриценко В. В. - Pulsatilla nigricans Störck (Ranunculaceae Juss.) на Київському плато: поширення; умови місцезростань, стан і структура ценопопуляцій у лучно степових угрупованнях; охорона (2005)
Булах П. Е. - Фенологические критерии устойчивости в интродукции растений (2005)
Кудренко І. К. - Рід Armeniaca Mill. (Rosaceae Juss.): видовий склад, географія, інтродукція, селекція, Собко В. Г. (2005)
Перебойчук О. П. - Історія і сучасні напрями досліджень видів роду Anemone L. актуальні науково практичні завдання для декоративного садівництва України (2005)
Васюк Є. А. - Інтродукція маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України. Повідомлення 2. Насіннєве та вегетативне розмноження, Мороз П. А. (2005)
Буюн Л. І. - Морфологічні особливості Dendrobium lomatochilum Seidenf. (Orchidaceae Juss.), Ковальська Л. А., Малюк Г. О. (2005)
Масальський В. П. - Фітопатологічний стан рослин роду Tilia L. у насадженнях дендрологічного парку "Олександрія" (2005)
Коршиков И. И. - Естественное возобновление сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) на железорудном отвале Криворожья, Красноштан О. В., Терлыга Н. С., Мазур А. Е. (2005)
Ильенко А. А. - Естественное возобновление и динамика численности древесных видов дендропарка "Тростянец", Медведев В. А. (2005)
Колдар Л. А. - Видове та формове різноманіття роду Cercis L. Перспективи використання (2005)
Шевчук Н. Ю. - Структура рослинного покриву штучних лісових насаджень Володимирівської дачі (2005)
Панасенко Т. В. - Історія формування осередків культивованої дендрофлори Полтавщини (2005)
Рубцова О. Л. - Троянди в російських садах і парках ХVІІ–ХVІІІ ст. (2005)
Ткачук О. О. - Фізіолого біохімічні методи стимулювання проростання насіння шипшин (2005)
Мищенко О. В. - Особенности аллелопатической активности эхинацеи пурпурной первого и второго годов вегетации, Головко Э. А., Поспелов С. В. (2005)
Титул, зміст (2004)
Черевченко Т. М. - Роль ботанічних садів помірної зони у збереженні біорізноманіття тропікогенних флор ex situ, Буюн Л. І. (2004)
Демидов А. С. - Пути и методы сохранения представителей семейства Orchidaceae Juss., Коломейцева Г. Л. (2004)
Горницкая И. П. - Коллекционные фонды тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада НАН Украины и их интродукция в защищенный грунт (2004)
Капустян В. В. - Колекція тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, Нікітіна В. В., Гайдаржи М. М. (2004)
Жила А. І. - Колекція тропічних та субтропічних однодольних у НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Ковальська Л. А., Денисьєвська Н. О., Ярославська Ж. М. (2004)
Лаврентьєва А. М. - Використання методів асептичної культури для розмноження рідкісних та високодекоративних представників тропікогенної флори, Іванніков Р. В. (2004)
Жила А. І. - Особливості цвітіння та плодоношення Protoasparagus densiflorus (Kunth) Oberm. f. sarmentosus (2004)
Харитонова І. П. - Дослідження питань фітодизайну в НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2004)
Галицька Л. Г. - Колекція тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Гаврилюк В. О., Андрійчук П. В., Савінова Г. І. (2004)
Мальцов И. Ю. - Стратегии роста видов рода Dracaena Vand. ex L. (Dracaenaceae R. A. Salisburry) (2004)
Собко В. Г. - Таксономічна структура родини Orchidaceae Juss. флори України, Гапоненко М. Б., Решетюк О. Б. (2004)
Кучер Е. Н. - Влияние консортивных связей на репродуктивное усилие у некоторых видов орхидей (2004)
Белоусова О. Б. - Морфо-физиологические особенности представителей подсемейства Opuntioideae К. Sch, произрастающих в открытом грунте на Южном берегу Крыма, Губанова Т. Б. (2004)
Професор Т. М. Черевченко – видатний ботанік, інтродуктор, орхідолог (2004)
Ситник К. М. - Внесок Т. М. Черевченко в розвиток космічної біології, Кордюм Є. Л., Мусатенко Л. І., Заіменко Н. В. (2004)
Косенко І. С. - Роль члена-кореспондента НАН України професора Т. М. Черевченко в становленні дендропарку "Софіївка" як наукової установи НАН України, Шлапак В. П. (2004)
Горєлов О. М. - З турботою про завтрашнє науки (2004)
Титул, зміст (2002)
Кучеревський В. В. - Сучасний стан, тенденції змін та шляхи збереження біорізноманіття флори Правобережного степового Придніпров'я (2002)
Собко В. Г. - Екзотичні та індигенні види шипшин (Rosa L.) як джерело збагачення асортименту троянд України, Деркач О. В. (2002)
Мороз П. А. - Интродукция и селекция актинидии: достижения и перспективы развития исследований, Гриненко Н. С., Скрипченко Н. В. (2002)
Шлапак В. П. - Підсумки інтродукції видів роду Ріnus L. на Нижньодніпровських пісках (2002)
Косенко І. С. - Селекція ліщин (Corylus L.) як засіб збагачення їх генофонду для культури в Україні (2002)
Чорна Г. А. - Перспективи інтродукції водяного горіха шаваючого (Trapa natans L. s. l.) в Україні (2002)
Булах П. Е. - Критерии устойчивости в интродукции растений (2002)
Архипенко Ф. М. - Енергетична та економічна оцінка вирощування ехінацеї пурпурової, Дербаль Ю. М. (2002)
Лихолат Ю. В. - Інтродукція однорічних квітково-декоративних рослин на промислових майданчиках степового Придніпров'я, Опанасенко В. Ф. (2002)
Коломейцева Г. А. - Особенности онтогенеза Dendrobim unicum Seid. (Orchidaceae Juss.) в культуре in vitro и в оранжерейной культуре, Черевченко Т. М., Лаврентьева А. Н. (2002)
Лемченко О. О. - До характеристики морфологічних ознак видів роду Viburnum L. (2002)
Горб В. К. - Ріст і розвиток генеративно зрілих рослин видів роду Syringa L. в умовах Києва (2002)
Горобец С. А. - Аллелопатические приёмы регулирования почвенных процессов при длительной культуре Syringa vulgaris L., Павлюченко Н. А., Блюм А. А. (2002)
Клименко Ю. О. - Планування та насадження Устимівського дендропарку, Клименко А. В. (2002)
Слюсар С. І. - Визначення сезонної декоративності видів родини Taxodiaceae, інтродукованих у Правобережний Лісостеп України (2002)
Минченко Н. Ф. - Жизнь и деятельность профессора Л. И. Рубцова (2002)
Кузнецов С. І. - Біоекологічні основи створення садово-паркового ландшафту (у світлі поглядів Л. І. Рубцова), Клименко Ю. О. (2002)
Мешкова В. И. - Творческая деятельность Л. И. Рубцова в садово-парковом искусстве (на примере экспозиций Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины) (2002)
Маевская В. Т. - Светлой памяти мастера, Полозкова Ю. С., Гоцкий Л. А., Ступаченко В. С. (2002)
Титул, зміст (2004)
Коба В. П. - Исследование процессов восстановления биоценозов Pinus pallasiana D. Don., поврежденных огнем, Корженевский В. В., Ларина М. В. (2004)
Вірченко В. М. - Нові знахідки рідкісних мохів на півдні України, Попова О. М., Перегрим М. М. (2004)
Скрипченко Н. В. - Інтродукція актинідії в Лісостепу України. Повідомлення 1. Феноритміка і особливості сезонного розвитку актинідії, Мороз П. А. (2004)
Мороз О. К. - Теоретичні і практичні основи регенераційної здатності у живців різних груп і сортів троянд, Банк B. C. (2004)
Іванніков Р. В. - Досвід культивування Cattleyopsis lindenii (Lindl.) Cgn. (Orchidaceae Juss.), Ковальська Л. А., Лаврентьєва А. М. (2004)
Харитонова І. П. - Особливості анатомічної будови листкової пластинки у представників роду Peperomia Ruiz et Pav. в умовах інтродукції, Ярославська Ж. М., Кучинська О. В. (2004)
Прокопчук В. М. - Особливості онтогенезу та перспективи використання в декоративному садівництві України видів родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) (2004)
Ткачук О. О. - Філогенез роду Rosa L. (2004)
Собко В. Г. - Аналіз системи роду Rosa L. (Rosaceae) флори України, Деркач О. В. (2004)
Рубіс В. Л. - Філогенія та систематика роду Crataegus L. (2004)
Гришко В. Н. - Содержание тяжелых металлов и продуктов перекисного окисления липидов у тополей в условиях загрязнения, Данильчук А. В. (2004)
Буйдін Ю. В. - Посухостійкість інтродукованих сортів астильби (Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don) (2004)
Морозова К. Н. - Сравнительный анализ аллозимного полиморфизма материнских деревьев и их семенного потомства у пихты белой (Abies alba Mill.) из популяции Украинских Карпат, Коршиков И. Л. (2004)
Долгова Л. Г. - Активность процессов дыхания чубушников, Зайцева И. А. (2004)
Плескач Л. Я. - Забруднення водойм дендропарку "Олександрія" та його вплив на стан рослинності (2004)
Пархоменко Л. І. - Сучасний стан та перспективи використання видів берези (Betula L.) у декоративних насадженнях Києва (2004)
Ільєнко О. О. - Методологічні аспекти вивчення та оптимізації дендроценозу Тростянецького парку, Медведєв В. А. (2004)
Титул, зміст (2018)
Акуленко В. І. - Глухівський слід в історії вітчизняної академічної науки: до 100-річчя НАН України (2018)
Бошицький Ю. Л. - Нові завдання Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України (2018)
Усенко І. Б. - Петро Омелянович Недбайло - вчитель наших вчителів (2018)
Атаманчук І. В. - Окремі аспекти уніфікації процесуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції, Ковальчук Ю. І. (2018)
Бігун В. С. - Доброчесність як принцип правосуддя: постановка проблеми та сучасний дискурс (2018)
Вовк О. Й. - Литовська метрика: історичне джерело міського права України XV-XVIII століть (2018)
Гайдулін О. О. - Інтерпретація поняття "уразливий стан особи": законодавчі визначення та сучасний правовий дискурс (2018)
Костенко І. В. - Українські університети у європейських країнах (2018)
Макаренко Л. О. - Правосуб'єктність: проблеми і перспективи наукового пізнання (2018)
Осауленко А. О. - Реформування кримінально-виконавчої системи в перші роки існування України як незалежної держави (1992-1993 рр.) (2018)
Софінська І. Д. - Громадянство: зародження правової доктрини (2018)
Федчишин Д. В. - Розвиток правового регулювання здійснення прав на землю в Україні до початку ХХ століття (2018)
Цвєткова Ю. В. - Правове забезпечення свободи віросповідання як чинник утворення І Речі Посполитої (2018)
Шаркова І. М. - Типологія уразливих груп населення: історико-правова реконструкція (2018)
Волошина Я. Л. - Правове супроводження зовнішньоекономічної діяльності підприємства, установи, організації (2018)
Ковальчук І. В. - Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855-1918 рр.) (2018)
Кужелєв О. М. - Класифікація правових послуг (2018)
Корнієнко П. С. - Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні (2018)
Мартьянова С. М. - Чинники ефективності судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2018)
Панова І. Ю. - Правовий статус старости як виборної посадової особи місцевого самоврядування (2018)
Богданова С. Д. - Категорія "взаємодія" як фактор у контексті діяльності суб'єктів конституційного права (2018)
Яковець І. С. - Роль суспільно корисних робіт у системі адміністративних стягнень, Лук'янченко Є. О. (2018)
Вакарюк Л. В. - Принцип встановлення податків і зборів виключно законом та конституційні засади місцевого оподаткування в Україні, Худик А. М. (2018)
Німко О. Б. - Публікація в соціальній мережі, скріншот та електронне листування як докази для захисту прав у адміністративному судочинстві, Дерманська О. В. (2018)
Гбур Л. В. - Органи публічної влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання та охорони водних ресурсів (2018)
Макарчук Р. В. - Вплив елементів податку на здійснення процедури його адміністрування (на прикладі екологічного податку) (2018)
Saliy S. - Reforming the taxation system in terms of interaction with international financial organizations (2018)
Труба Р. М. - Особливості діяльності Державного бюро розслідувань в Україні: адміністративно-правові засади (2018)
Бондар І. В. - Об'єкти особистих немайнових правовідносин (2018)
Бондарчук Н. В. - Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність, Мамчур С. М. (2018)
Дорошенко Л. М. - Поняття та сутність корпоративного договору (2018)
Лукасевич-Крутник І. С. - Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у системі цивільно-правових зобов'язань (2018)
Малярчук Л. С. - Нові правила оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців під час звернення стягнення на майно боржника: переваги та недоліки (2018)
Москаленко С. І. - Систематизація адміністративно-правових норм у галузі цивільної авіації в Україні (2018)
Терзі О. О. - Система суб'єктів управління у сфері охорони здоров'я (2018)
Воронцова К. О. - Особливості судового порядку захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (2018)
Гичка К. І. - Зміст судового рішення у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (2018)
Гоголіна Г. В. - Суб'єктний склад Інтернет-аукціону (2018)
Мамедова С. М. - Деякі питання стягнення пені та штрафу за порушення господарсько-правових зобов'язань (2018)
Орінда Е. Н. - Забезпечення права на доступ до лікарських засобів як інструмент боротьби з епідеміями і пандеміями (2018)
Бошицький Ю. Л. - Деякі актуальні питання реалізації права інтелектуальної власності в системі Національної академії наук України (2018)
Ващинець І. І. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на межі суб'єктивних авторських прав (2018)
Кузьмич І. І. - Міжнародно-правові акти у сфері правової охорони інтелектуальної власності на біотехнології (2018)
Мартинич М. К. - Освіта як ключовий чинник в сприянні захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні (2018)
Потурай К. С. - Проблематика забезпечення балансу інтересів суспільства, авторів та інших правовласників при створенні і використанні твору кінематографії як складного комплексного об'єкта права інтелектуальної власності (2018)
Романюк Т. В. - Порівняльний аналіз систем захисту корисних моделей: ключові аспекти (2018)
Синдецька А. В. - Проблемні аспекти спадкування прав на винаходи: аналіз теорії та практики (2018)
Стройко І. А. - Актуальні проблеми використання технології блокчейн для захисту суміжних прав організацій мовлення (2018)
Lullier V. - Le droit de communication au public en matiere de droit d'auteur : ses sources et leurs articulations (2018)
Кулинич П. Ф. - Питання правової теорії та практики оренди землі в умовах завершення земельної реформи в Україні (2018)
Заєць О. І. - Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні (2018)
Кулинич А. П. - Особливості права комунальної власності на землю в об'єднаних територіальних громадах (2018)
Хорошевська О. І. - Класифікація правовідносин у сфері паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств (2018)
Череміс О. О. - Правове регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Європі та рецепція європейських норм законодавством України (2018)
Ахмедов В. А. - Об'єкт злочинів проти правосуддя як одна з підстав їх наукової класифікації: сучасні теоретичні підходи і практичне значення (2018)
Гальцова О. В. - Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засуджених до позбавлення волі (2018)
Горбань Н. С. - Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення (2018)
Перелигіна Р. В. - Щодо окремих аспектів кримінальної відповідальності за провокацію підкупу, Мирко Б. М. (2018)
Філіппов С. О. - Кримінологічна політика у сфері транскордонних відносин (2018)
Бойко В. В. - Специфіка детермінації тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров'я особи в особливо великих містах України (2018)
Дерновий В. В. - Особливості здійснення міжнародно-правової допомоги у кримінальних провадженнях, пов'язаних із розслідуванням злочинів, вчинених із залученням іноземців (2018)
Овсюк О. М. - Мораль і міжнародний захист прав людини (2018)
Магеррамов О. М. - Общественное телевидение и радиовещание как один из видов информационных ресурсов и средств массовой информации (2018)
Барцось Г. В. - Міжнародно-правові зобов'язання Європейського Союзу щодо боротьби з тютюном (2018)
Мазуренко В. В. - Погляди П. Є. Казанського на міжнародне приватне право (2018)
Назарова І. В. - Принцип добросовісності в міжнародному публічному і міжнародному приватному праві (2018)
Рагимов К. А. - Критерий эффективности национального официального расследования факта смерти человека (2018)
Рябовол Л. Т. - Тестування загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК): деякі дискусійні аспекти проблеми (2018)
Gorgoshadze M. B. - The Essence and the Place of the Preamble in the Structure of the Normative-legal Act (2018)
Менюк Д. О. - Перегляд судових рішень як елемент змісту права на справедливий суд з огляду на практику Європейського суду з прав людини (2018)
Подорожна Т. С. - Рецензія на монографію Ірини Дмитрівни Софінської "Філософсько-правова візія доктрини громадянства" (2018)
Биков О. М. - Права та свободи людини і правозахисна діяльність як важливий напрям конституційно-правових досліджень (2018)
Стефанчук Р. О. - Актуальна праця, присвячена проблемам сучасної цивілістики (на прикладі України та Угорщини) (2018)
1-ша Міжнародна українсько-швейцарсько-ізраїльська науково-практична конференція "Актуальні питання права інтелектуальної власності" (2018)
Саміт із безпеки-2018 (2018)
Науково-практична конференція "Охорона культурної спадщини в Україні: стан та перспективи (2018)
Нове унікальне видання - "Мала енциклопедія канонічного права" (2018)
Колективна праця науковців КУП НАНУ та Гданського університету (2018)
До 100-річчя Національної академії наук України побачило світ нове енциклопедичне видання КУП НАНУ (2018)
Редакційні повідомлення (2018)
Титул, зміст (2004)
Булах П. Е. - Алгоритмы создания, хранения и использования информации о методах прогноза в интродукции растений (2004)
Горницкая И. П. - Прогноз и изучение адаптивных стратегий тропических и субтропических растений при интродукции (2004)
Ткачук О. О. - Класифікація сучасних садових груп троянд за способом їх практичного використання (2004)
Белокурова В. Б. - Разработка биотехнологических методов для восстановления численности некоторых охраняемых видов класса однодольных, Сикура А. И., Сикура И. И., Кучук Н. В. (2004)
Яворська О. Г. - Ергазіофіти київської міської агломерації (2004)
Скрипченко Н. В. - Інтродукція актинідії в Лісостепу України. Повідомлення 2. Особливості насіннєвого та вегетативного розмноження актинідії, Мороз П. А. (2004)
Собко В. Г. - Малий життєвий цикл Iris japonica Thunb. (Iridaceae Juss.), Швець Т. А. (2004)
Прокопчук B. M. - Насіннєва репродукція декоративних видів родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) в умовах Центрального Лісостепу України (2004)
Гриценко В. В. - Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Степи України" в НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2004)
Козак Т. А. - Интродукционные популяции на ботанико-географическом участке "Крым" в НБС им. Н. Н. Гришко НАН Украины (2004)
Маринич И. С. - Современное состояние и перепективы использования североамериканских хвойных в условиях Лесостепи Украины (2004)
Елланська Н. Е. - Мікробні угруповання та біологічна активність ризосфери різних видів ехінацеї, Щербакова Т. О., Хохлова І. Г., Юношева О. П. (2004)
Косенко І. С. - Основні результати діяльності національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за 1999–2003 pp., Шлапак В. П., Мороз О. К., Грабовий В. М. (2004)
Косенко І. С. - Творець колекційного фонду шипшин у Національному дендрологічному парку "Софіївка", Шлапак В. П. (2004)
Іванковська І. В. - Первинне інтродукційне випробування видів роду Хоста (Hosta Tratt.) у дендропарку "Софіївка" (2004)
Кудренко І. К. - Внесок Михайла Максимовича у розвиток ботаніки (2004)
Мельник В. І. - Й. К. Пачоський (До 140-річчя з дня народження) (2004)
Черевченко Т. М. - Гайдаржи М. М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія: Моногарфія: - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - 174 с., Денисьєвська Н. О. (2004)
Кашеваров Г. П. - Кортикова И. И., Терлыга Н. С., Бычков С. А. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) / Отв. ред. член-кор. НАН Украины Т. М. Черевченко. - Донецк: ООО "Лебедь", 2002. - 328 с., Кохно М. А., Мороз П. А. (2004)
Титул, зміст (2004)
Мельник В. І. - Географічне поширення Betula humilis Schrank в Україні, Савчук Л. А. (2004)
Собко В. Г. - Рід Rosa L. (Rosaceae) у флорі Тернопільського плато, Клюєнко О. В., Яворівський Р. Л. (2004)
Мельник В. І. - Географічне поширення, еколого-ценотичні умови місцезростань та сучасний стан популяцій Euonymus nana Bieb. (Сеlastraceae) в Європі, Свистун О. В. (2004)
Перегрим М. М. - Crocus reticulatus Stev. ex Adam. на Донецькому кряжі (2004)
Гайдаржи М. М. - Репродуктивна стратегія сукулентних рослин родини Асфоделові (Asphodelaceae Juss.) (2004)
Хейлик О. К. - Колекція роду Sansevieria Thunb. (Dracaenaceae R. A. Salisburry) у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2004)
Зубцова Т. В. - Насіннєва продуктивність і схожість насіння рожево- та білоквіткової форм Betonica peraucta Klokov у первинній культурі, Остапко В. М. (2004)
Опанасенко В. Ф. - Репродуктивная способность и качество семян представителей рода Дейция (Deutzia Thunb.), Харчишин В. Т., Сыроватко Е. Е., Плюто К. Б. (2004)
Шанайда М. І. - Зміна статі у представників роду верба (Salix L.) під впливом факторів довкілля (2004)
Шумик М. І. - Теоретичне обґрунтування перспектив розмноження декоративних деревних рослин на сучасному етапі (2004)
Музика Г. І. - Декоративні властивості інтродукованих витких жимолостей як основа їх використання в зеленому будівництві (2004)
Дорошенко O. K. - Вітростійкість окремих складових елементів декоративних насаджень як функція їх способу вирощування (2004)
Ільєнко О. О. - Розвиток і життєвість ценопопуляцій домінуючих деревних видів в умовах дендропарку "Тростянець", Медведєв В. А. (2004)
Рубцова O. Л. - Рід Rosa L. у гербарії НБС ім. М. М. Гришка НАН України (2004)
Чумак П. Я. - Плоскотілка оранжерейна (Brevipalpus obovatus Donn.) та біологічні засоби захисту рослин-інтродуцентів від шкідника (2004)
Трофименко Н. М. - У Раді ботанічних садів України (2004)
Мороз П. А. - Іван Миронович Шайтан – видатний учений-плодовод, інтродуктор, селекціонер (До 90-річчя від дня народження), Кудренко І. К., Чуприна Л. М. (2004)
Кудренко І. К. - Іван Петрович Білокінь (До 90-річчя від дня народження) (2004)
Титул, зміст (2017)
Бошицький Ю. Л. - Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року (2017)
Кулинич П. Ф. - Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні (2017)
Усенко І. Б. - С. С. Дністрянський: світоч західноукраїнської юриспруденції (2017)
Гладкий С. О. - Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти (2017)
Великанова М. М. - Становлення категорії ризику у правовій доктрині (2017)
Дячук Л. В. - Соllatio legum Мosaicarum et Romanorum: зовнішня характеристика та норми про шлюб (2017)
Терела Г. В. - Організаційно-правове забезпечення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в радянській Україні (1917 – 1920 рр.) (2017)
Толкачова Г. В. - Проблеми виникнення, розвитку та реалізації прав і свобод дитини у світовій та вітчизняній історіографії (окремі аспекти) (2017)
Щербина В. С. - Поняття засобів законодавчої техніки: аналіз новітніх наукових підходів (2017)
Антонов В. О. - Воєнна політика України: сучасні реалії та перспективи (2017)
Демиденко В. О. - Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні (2017)
Демченко І. С. - Охорона здоров’я та права людини у практиці Конституційного Суду України (2017)
Корнієнко П. С. - Правозахисні організації як основний елемент громадянського суспільства в Україні (2017)
Кінаш Н. Б. - Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України (2017)
Чан Т. В. - Инспекторская деятельность в туристической сфере Вьетнама (2017)
Шульга Є. В. - Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин (2017)
Малько К. В. - Особливості застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства за законодавством України (2017)
Смітюх Н. В. - Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності: поняття та структура (2017)
Шило Є. П. - Мета та завдання діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади (2017)
Зельдіна О. Р. - Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, Колесник Р. М. (2017)
Кодинець А. О. - Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання (2017)
Фурса С. Я. - Врегулювання спору за участі судді – новий зміст медіації, Фурса Є. І. (2017)
Антошкіна В. К. - Суб’єктний склад цивільно-правового тлумачення (2017)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми та перспективи запровадження інституту банківського комісійного кредиту в цивільному законодавстві України (2017)
Бірюков І. А. - Співвідношення життя фізичної особи як належного їй блага з правом на життя (2017)
Бондар І. В. - Примусове виконання рішення про виселення боржника (2017)
Бондарєва М. В. - Нотаріальний порядок визначення майна спадковим (2017)
Джавадов Х. А. - Некоторые проблемные вопросы разграничения судебных юрисдикций в современных условиях (2017)
Дика А. О. - Сутність спору про право: матеріальний та процесуальний аспект (2017)
Кожевникова В. О. - Здійснення та обмеження права особи на материнство, батьківство: компаративістичний аспект (2017)
Німко О. Б. - Правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин (2017)
Котормус Т. І. - Стан наукової розробки проблеми адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Муляр М. С. - Правовий статус споживача за договором споживчого кредиту в контексті новел Закону України "Про споживче кредитування" (2017)
Пасайлюк І. В. - Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України (2017)
Сампара Н. М. - Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов’язання за цивільним законодавством України (2017)
Строкач І. І. - Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики (2017)
Ткаченко М. О. - Правова сутність поняття "мирова угода" (2017)
Чижов Д. А. - Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Чубар Т. М. - Поняття та загальнотеоретичні умови застосування зарахування зустрічних однорідних вимог (2017)
Щербина Б. С. - Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України (2017)
Рассомахіна О. А. - Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав (2017)
Будка Р. В. - Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці (2017)
Лузан А. В. - Проблеми державного управління об’єктами патентного права та шляхи їх подолання в сучасній Україні (2017)
Стройко І. А. - Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі Інтернет (2017)
Шевченко О. С. - Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії й перспективи (2017)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (2017)
Злий Я. В. - Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні (2017)
Кулинич А. П. - Міська територіальна громада як суб’єкт земельних правовідносин (2017)
Маленко Я. В. - Правова сутність територіального планування: вітчизняний та європейський досвід (2017)
Ємельянов В. П. - Актуальні питання визначення поняття "Кримінальне право України" (2017)
Підюков П. П. - Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення, Калиновський О. В., Конюшенко Я. Ю. (2017)
Людвік В. Д. - Окремі напрями запобігання економічним злочинам (2017)
Маломуж А. І. - Злочини проти правосуддя: окремі проблемні питання кваліфікації (2017)
Мартьянова Т. С. - Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання (2017)
Палюх Л. М. - Зміст поняття "особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг" у кримінально-правових нормах (2017)
Філіппов С. А. - Бар’єрність кордонів vs транскордонна злочинність? (2017)
Білецький А. В. - Взаємодія донорів та національних громадських організацій у заходах запобігання корупції (2017)
Болгов Р. О. - Приватна детективна (розшукова) діяльність в країнах Європейського Союзу: сучасний стан правового регулювання (2017)
Денисенко Г. В. - Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні (2017)
Ізай І. М. - Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за погрозу вбивством, насильством, або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) (2017)
Карпова Н. Б. - Кримінально-правова охорона права на представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження (2017)
Medvedieva M. - Sovereignty, Jurisdiction and Responsibility in the Era of Climate Change (2017)
Ганберов Д. М. - Основные принципы обеспечения права на объединение (2017)
Мушак Н. Б. - Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору (2017)
Попко В. В. - Шведська модель місцевого самоврядування (2017)
Кортукова Т. О. - Співробітництво ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики (2017)
Peterfalvi A. - The significance of freedom of information in the function of rule of law in Hungary, Revesz B. (2017)
Safarov A. - Some aspects of protection of copyrights on the Internet (2017)
Похиленко І. С. - Особливості соціалізації в Київському університеті права НАН України (2017)
Lullier V. - Les rapports entre les juges Europeens dans le domaine de la protection des donnees a caractere personnel (2017)
Вишневська А. А. - Вплив правосвідомості на ефективність виконання рішень суду (2017)
Гомола О. А. - Право на оскарження судових рішень у доктрині цивільного процесу (2017)
Задорожній О. О. - Берлінський протокол в сучасному космічному праві (2017)
Полубатко В. В. - Принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації (2017)
Ревуцька Т. В. - Деякі актуальні проблеми та напрями вдосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці (2017)
Скічко К. І. - Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок (2017)
Гафурова О. В. - Актуальна праця з управлінських та сервісних правовідносин у земельному праві України (2017)
Мельничук О. Ф. - Теоретико-правові засади національної безпеки України: проблеми та реалії (2017)
Луць В. В. - Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України, Бісюк О. С. (2017)
Круглий стіл "Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері" (2017)
8 Міжнародна науково-практична конференція "Зміни в цивільному праві Європейського Союзу" (м. Дебрецен, Угорщина) (2017)
Зустріч ректора з президентом Національного відомства із захисту персональних даних Угорщини (2017)
Участь представників Польщі у засіданні Вченої ради КУП НАНУ (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з почесним членом Парламентської асамблеї Ради Європи Анатолієм Раханським (2017)
Майстер-клас Антатолія Раханського (2017)
Міжнародний форум "Ганс Гросс – невичерпне джерело сучасного наукового пошуку і цивілізаційного поступу" (2017)
Візит делегації Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Київського університету права НАН України до Львівської ОДА (2017)
Міжнародний семінар "Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах" (2017)
Візит до КУП НАН України науковців зі Швейцарії, Ізраїлю, Словаччини, Азербайджану та Білорусії (2017)
Музей підробок УАПП та КУП НАНУ приймає відвідувачів (2017)
60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності Володимира Павловича Горбатенка (2017)
Славний ювілей науковця і педагога Ірини Володимирівни Музики (2017)
Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого (2017)
Редакційні повідомлення. До відома авторів (2017)
Титул, зміст (2000)
Черевченко Т. М. - Старовинні парки – першоджерела інтродукції тропічних і субтропічних рослин в Україні, Чувікіна Н. В. (2000)
Кузнецов С. И. - Хвойные в старинных парках Лесостепи Украины: история, современное состояние, перспективы (2000)
Косенко І. С. - Матеріалізація образів Гомерової "Одіссеї" в паркових композиціях "Софіївки" як вершина геніальності Людвига Метцеля (2000)
Клименко Ю. О. - Історія та сучасний стан деяких магнатських резиденцій XVIII–XIX ст. в Лісостепу України (2000)
Черняк В. М. - Магнатські парки Волино-Поділля XVIII–XIX ст., їх збереження та охорона (2000)
Орловский В. К. - Защита и восстановление паркового комплекса дендропарка "Веселые Боковеньки” (2000)
Гавриленко B. C. - Парки сім'ї Фальц-Фейнів, їх внесок у зелене будівництво Північного Причорномор’я, Гавриленко Н. О., Рубцов А. Ф. (2000)
Чернецький Є. А. - Біла Церква. Браницькі. "Олександрія", Мордатенко Л. П. (2000)
Кривошея І. І. - Князі Чарторийські в Україні: сторінки історії (до XVII ст.) (2000)
Клименко А. В. - Родинні зв'язки між власниками Печерського, Раївського, Антонінського, Новоселицького, Немирівського і Тальнівського парків (2000)
Чорна Г. А. - Водойми парків – пам'яток садовопаркового мистецтва Правобережного Лісостепу України (2000)
Косенко І. С. - Дендропарк "Софіївка" як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні (2000)
Гревцова Г. Т. - Особливості композиційного використання представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin у садово-паркових ландшафтах, Колесник В. І. (2000)
Голуб В. М. - Особливості формування декоративних композицій у водоймах дендропарку "Софіївка" (2000)
Пономаренко В. О. - Декоративні форми роду Juniperus L. у дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Козлов В. Г. - Формування колекції видів і культиварів бука в дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Іщук Л. П. - Використання видів і форм Carpinus L. у зеленому будівництві (2000)
Трофименко Н. М. - Представники родини Rosaceae Juss. для оптимізації садово-паркових ландшафтів Полісся та Лісостепу України (2000)
Грабовий В. М. - Інтродукція видів роду платан (Platanus L.) у парках і ботанічних закладах України (2000)
Куліш В. В. - Підсумки інтродукції деревних екзотів родини Rosaceae Juss. у ботанічному саду Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, Климчук М. М. (2000)
Сидорук Т. М. - Трав'яниста флора та рослинність дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Швець Т. А. - Історичні аспекти інтродукції видів роду Iris L. в Україні та перспективи їх використання в озелененні (2000)
Щербина М. О. - Рідкісні деревні рослини в колекції ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка, Петрова Л. М. (2000)
Літвіненко С. Г. - Оцінка плодоношення покритонасінних деревних інтродуцентів Атлантично-Північноамериканської флористичної області в умовах Північної Буковини, Термена Б. К. (2000)
Собченко В. Ф. - Вегетативне розмноження декоративних форм Ulmus L. і Acer L. у дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Музика Г. І. - Сезонний ритм розвитку інтродукованих жимолостей у дендропарку "Софіївка" НАН України (2000)
Вегера Л. В. - Сучасні ареали культивованих рододендронів як показник їх екологічної пластичності (2000)
Вітенко В. А. - Порівняння росту та розвитку Maclura pomifera (Raf.) Schneid. у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України та Синицькому дендрарії Уманського лісництва методом моделювання (2000)
Колдар Л. А. - Біологічні особливості насіння Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. в умовах Правобережного Лісостепу України (2000)
Рура С. В. - Состояние покоя у жимолостей, интродуцированных в степную зону Правобережной Украины, Опанасенко В. Ф. (2000)
Титул, зміст (2002)
Собко В. Г. - Рідкісні види флори України у Європейському Червоному списку, Гриценко В. В., Гнатюк А. Н., Деркач О. В., Мініна Ю. В. (2002)
Перегрим М. М. - Вікова структура та стан популяцій Scutellaria creticola luz. у Слов'янсько-Артемівському геоботанічному районі, Лесняк Л. І., Перегрим О. М. (2002)
Клименко С. В. - Виды рода Cornus L. в Евразии и Северной Америке: интродукция, использование, селекция. перспективы культивирования (2002)
Булах П. Е. - Алгоритмы теории сходства в интродукции и селекции растений (2002)
Пархоменко Л. І. - Оцінка успішності інтродукції та перспектнвності видів берези в умовах Києва (2002)
Захаренко Г. С. - Индивидуальная изменчивость репродуктивных органов у Cupressus sempervirens L., С. arizonica Greene., С. lusitaica Mill. и С. macrocarpa Hartv. в культуре на юге СНГ (2002)
Жила А. І. - Особливості цвітіння та плодоношення Protoasparagus densiflorus (Kunth) Oberm. f. sarmentosus (2002)
Жигалова С. Л. - Види роду Juglans L (Juglandaceae). інтродуковані в Україну: ключі для визначення (2002)
Юдін С. І. - Біологічні особливості насіннєвого розмноження Adonis vernalis L. (2002)
Сикура А. И. - Морфологические особенности плодов и семян видов рода Lonica L. (Caprifoliaceae Juss.), Сикура И. И. (2002)
Солоненко В. І. - Особливості органогенезу Trifolium ambiguum Bieb. першого року життя за різних строках посіву (2002)
Кудренко І. К. - Зимостійкість генеративних бруньок Persica vulgaris Mill. у Лісостепу України, Гриненко Н. С. (2002)
Коршиков И. И. - Гетерозиготность и индивидуальная изменчивость доли полных и пустых семян у ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) в первичном интродукционном насаждении, Макогон И. В., Морозова Н. Н., Пирко Я. В. (2002)
Паламарчук Е. П. - Сравнительные морфологические критерии плодов пастернак (2002)
Зиман С. Н. - Морфологические особенности видов Anemone blanda Schott et Kotschy и A. caucasica Willd. ex Rupr., интродуцированных в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Царенко О. Н., Булах Е. В. (2002)
Косенко І. С. - Розробка методу насіннєвого розмноження видів роду Соrylus L. в культурі in vitro, Лаврентьєва А. М. (2002)
Черногород Л. Б. - Динамика состава эфирного масла Achillea collina Beck, (ex Reich) в процессе онтогенеза, Работягов В. Д., Виноградов Б. А. (2002)
Бессонова В. П. - Зміна поглинальної здатності коренів інтродукованих декоративних квіткових рослин в умовах забруднення ґрунту сполуками заліза і хрому, Іванченко О. Є. (2002)
Рассоха С. Н. - Определение активности действия эмистима С на разных фазах прорастания гороха (Pisum sativum L.) (2002)
Клименко Ю. О. - Оброшинський дендропарк: минуле та сьогодення (2002)
Горелов А. М. - Перспективы использования биолокации в ландшафтном проектировании и озеленении (2002)
Мельник В. І. - Генріх Вальтер і Україна (2002)
Черевченко Т. М. - Рецензия на монографию В. Г. Мичурина "Введение в климатическую ботанику: с основами учения о биоэкологическом прогрессе", Горницкая И. П., Булах П. Е., Горелов А. М. (2002)
Мельник В. І. - Рецензія на книгу Ткачик В. П. "Флора Прикарпаття", Собко В. Г., Шевченко Д. Ю. (2002)
Мар'юшкіна В. Я. - V міжнародна конференція "Антропізація та довкілля міст і сільських поселень" – перші кроки до комплексних досліджень?, Дідик Н. П. (2002)
Вировень В. Г. - Професор Данило Федорович Лихвар – видатний учений, організатор, теоретик, селекціонер (2002)
Володимир Гаврилович Собко (до 70-річчя від дня народження) (2002)
Пам’яті Михайла Загульського (2002)
Титул, зміст (2000)
Черевченко Т. М. - Профессор Ю. А. Утеуш – ученый интродуктор, селекционер, Мороз П. А., Рахметов Д. Б. (2000)
Абрамов О. О. - Життєвий шлях відомого вченого селекціонера професора Ю. А. Утеуша, Рахметов Д. Б., Корабльова О. А. (2000)
Мельник В. І. - Стратегія і тактика охорони рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах (2000)
Дорошенко O. K. - Сучасний стан та формування колекцій дендрарію Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Кузнецов С. І. (2000)
Черевченко Т. М. - Інтродукція та збереження ex situ біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин, Буюн Л. І., Ковальська Л. А. (2000)
Собко В. Г. - Систематична і еколого-ценотична структура флори Тернопільського плато, Яворівський Р. Л. (2000)
Собко В. Г. - Еколого-географічна структура орхідей Далекого Сходу в зв'язку з їх інтродукцією, Гапоненко М. Б., Альохін О. О. (2000)
Булах П. Е. - Физиолого-биохимические и генетические предпосылки интродукции растений (2000)
Корінько О. М. - Порівняльний аналіз природних та інтродукційних популяцій бука лісового (Fagus sylvatica L.) на східній межі ареалу виду (2000)
Дерев’янко В. М. - Гледичія звичайна (Gleditsia triacanthos L.) в полезахисних і придорожніх насадженнях південного степу України, Левон Ф. М. (2000)
Собко В. Г. - Флора середнього басейну Росі як джерело для інтродукції гідрофільних видів рослин, Бабенко Л. О. (2000)
Лаба А. В. - Інтродукція та перспективи культури айви довгастої у Західному Лісостепу України, Клименко С. В. (2000)
Пархоменко Л. І. - Інтродукція і використання беріз природної флори Кавказу в Україні, Дорошенко O. K. (2000)
Мельниченко Н. В. - Горобина: стан та перспективи культури (2000)
Юдин С. И. - Интродукция растений флоры Алтая в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гришко НАН Украины (2000)
Рихлівський І. П. - Стан інтродукційної роботи з топінамбуром на Поділлі (2000)
Рахметов Д. Б. - Биоморфологические особенности Lavatera thuringiaca L. и Sida hermaphrodita Rusby в условиях Лесостепи Украины (2000)
Корнійчук B. C. - Особливості росту й розвитку інтродукованих в Житомирському Поліссі витких деревних рослин, Харчишин В. Т. (2000)
Царенко О. Н. - Биолого-морфологические особенности роста и развития Gypsophila paniculata L. в онтогенезе (2000)
Ситнянська Н. П. - Анатомічні особливості будови листків різних видів роду Actinidia Lindl., Мороз П. А., Скрипченко Н. В. (2000)
Бут А. А. - Біологічні основи розмноження айви довгастої в Лісостепу України (2000)
Головко Е. А. - Фізіолого-біохімічні властивості інтродукованих видів роду Echinacea Moench, Щербакова Т. О. (2000)
Мороз П. А. - Біологічні та біохімічні особливості маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України, Васюк Є. А., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. (2000)
Юрчак Л. Д. - Сучасні критерії алелопатичної оцінки виділень м'яти, інтродукованої в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2000)
Мітіна Л. В. - Посухостійкість селекційних форм Morus alba L. на південному сході України (2000)
Харитонова И. П. - Фитонцидная активность ароидных, Заименко Н. В., Денисьевская Н. А. (2000)
Медведев В. А. - Суммарное содержание ионов в листьях растений различного эволюционного уровня, Ильенко А. А. (2000)
Губанова Т. Б. - Некоторые вопросы морозоустойчивости представителей подсемейства Opuntioideae К. Sch., интродуцированных на Южном берегу Крыма, Белоусова О. В. (2000)
Елланська Н. Е. - Алелопатичний моніторинг заповідника Кам’яні Могили, Головко Е. А., Дерев'янко В. А., Шроль Т. С., Хохлова І. Г. (2000)
Коршиков И. И. - Популяционно-генетические аспекты интродукции сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) в промышленные районы степной зоны Украины, Бычков С. А., Терлыга Н. С. (2000)
Машковська С. П. - Алелопатичні особливості інтродукованих видів роду Tagetes L. (2000)
Шумик Н. И. - Основные тенденции изменения структуры и внешнего облика зеленых насаждений Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко (на примере проекта реконструкции участка "Цветочная горка"), Счепицкая Т. С. (2000)
Шовкошитня Т. П. - Биологические основы и приемы использования ягодных и малораспространенных плодовых растений в формово-декоративном садоводстве, Клименко С. В. (2000)
Клименко Ю. О. - Рельеф, ландшафти та деревна рослинність дендропарку "Софіївка”, Косенко І. С. (2000)
Закотенко С. Н. - Штамбовые формы декоративных кустарников для садоводства Донбасса (2000)
Косенко І. С. - Цвітіння і плодоношення видів Corylus L. в Україні (2000)
Ільєнко О. О. - Дендропарк "Тростянець": минуле, сучасне, перспективи (2000)
Харчишин В. Т. - Ботанічний сад Державної агроекологічної академії України – центр збереження біорізноманіття рослин в Українському Поліссі (2000)
Шайтан І. М. - Корифеї садівництва України та їх спадщина, Кудренко І. К. (2000)
Черевченко Т. М. - До 100-річчя з дня народження Миколи Миколайовича Гришка, Чувікіна Н. В. (2000)
Собко В. Г. - До 250 річниці виходу в світ праці Карла Ліннея ‘‘Філософія ботаніки”, Гапоненко М. Б. (2000)
Титул, зміст (2019)
Колесник М. О. - Аналіз результатів та прогноз діяльності ДУ "Інститут нефрології НАМН України", Дріянська В. Є., Ліксунова Л. О., Козлюк Н. І. (2019)
Gokhan Ertugrul - Use of double J stent in kidney transplantation: a single-center cohort report, Tumay Yanaral (2019)
Gokhan Ertugrul - Efficacy of short term valganciclovir in a standard-dose for cytomegalovirus prophylaxis in living donor kidney transplantation: a single-center repor, Tumay Yanaral (2019)
Лебідь Л. О. - HELLP синдром на тлі гломерулонефриту: клінічний випадок, Снісар Л. М., Ліксунова Л. О. (2019)
Багдасарова І. В. - Активність лізосомальних ензимів сечі у дітей, які перенесли гостре пошкодження нирок, Король Л. В., Лавренчук О. В., Мигаль Л. Я. (2019)
Суржко Л. М. - Вплив гідратаційного статусу на резидуальну функцію нирок у хворих на ХХН 5ГД (повідомлення перше), Лубашев В. С., Поперечний І. І. (2019)
Malasaiev M. - Peritoneal dialysis - associated peritonitis during treatment with continuous ambulatory peritoneal dialysis, Dudar I., Shymova A. (2019)
Прусський Ф. O. - Серцево-судинні ускладнення у хворих, які лікуються гемодіалізом: сучасні підходи для пролонгації та підвищення якості життя пацієнтів (2019)
Чуб O. І. - Лікування інфекцій сечової системи в умовах зростаючої антибіотикорезистентності: Antimicrobial Stewardship program, Більченко О. В., Годлевська О. М., Тесленко С. В. (2019)
Тарас Денисович Никула (1936-2019). Некролог (2019)
Iнформацiя до читачiв (2019)
Повідомлення (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Pankratov I. - Long-Lived Banana Orbit Formation of Suprathermal Electrons During MHD Spikes in Runaway Tokamak Discharges, Bochko V. (2019)
Iudin A. - Analysis of Isolated Photons in Photoproduction in PYTHIA, Voronov S. (2019)
Shablenko V. - Fixed Points Features In N-Point Gravitational Lenses (2019)
Kutniy K. - Structural State Effect on Mechanical Properties and Acoustic Emission of High-Purity Titanium at Different Types of Deformation, Kislyak I., Kalchenko A., Stoev P., Tikhonovsky M., Khaimovich P. (2019)
Grytsyna V. - On Structural Aspects of Texture Changes During Rolling of Zr 2.5%Nb Alloy, Malykhin D., Yurkova T., Kovtun K., Chernyayeva T., Kovtun G., Tantsura I., Voyevodin V. (2019)
Kuklin V. - Energy Exchange Between the Field and the Active Medium of the Waveguide, Poklonskiy E. (2019)
Onyshchenko G. - The Investigation of Mechanisms of Fast Neutron Registration in Oxide Scintillators, Ryzhikov V., Yakymenko I., Khodusov V., Naydenov S., Opolonin A., Makhota S. (2019)
Zhytniakivska O. - Competitive Binding of Novel Cyanine Dye AK3-5 and Europium Coordination Complexes to DNA, Zabrudska A., Tarabara U., Vus K., Trusova V., Gorbenko G., Kurutos A., Deligeorgiev T. (2019)
Daniel T. - Electric Double Layer Field Effect Transistor Using SnS Thin Film as Semiconductor Channel Layer and Honey Gate Dieletric, Uno U., Isah K., Ahmadu U. (2019)
Duplij S. - Supergravity Was Discovered by D.V. Volkov and V.A. Soroka in 1973, Wasn’t it? (2019)
Титул, зміст (2003)
Косенко І. С. - Проблеми збереження вікових насаджень дендропарку "Софіївка" НАН України, Козлов В. Г., Джим М. М. (2003)
Курбаль Т. М. - Дендрологічна колекція парку Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. В. Гоголя, Ільєнко О. О., Медведєв В. А., Басак Е. А. (2003)
Рубцова О. Л. - Основні тенденції світової колекції троянд (2003)
Бойко Л. І. - Колекція тропічних та субтропічних рослин Криворізького ботанічного саду – основа для фітодизайну інтер’єрів Кривбасу (2003)
Буюн Л. І. - Роль експедиційних досліджень у збереженні біорізноманіття тропічної флори ex situ, Вахрушкін В. С. (2003)
Маринич І. С. - Видовий склад роду Pinus L. у сучасній флорі України, Балабушка В. К. (2003)
Собко В. Г. - Прогнозування успішності інтродукції видів роду Cypripedium L. (Orchidaceae), Решетюк О. В. (2003)
Черевченко Т. М. - Структурно-функціональна організація тканин листка при довготривалому вирощуванні тропічних і субтропічних рослин у гермооб'ємі, Ситнянська Н. П., Мартин Г. Г. (2003)
Скрипка О. Л. - Вивчення перганосності та встановлення явища ентомофілії в інтродукованих видів роду Amaranthus L. (2003)
Солоненко В. І. - Морфогенез у рослин Trifolium ambiguum Bieb. на другому році життя в умовах культури (2003)
Колдар Л. А. - Рід Securinega і біологічні особливості виду Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd, Шлапак В. П. (2003)
Паламарчук Е. П. - Структурные особенности поверхностей мерикарпиев видов Pastinaca L., Ситнянская Н. П. (2003)
Чорна Г. А. - Особливості життєвих форм дернинних та купиноутворюючих видів родів Carex L. (Cyperaceae) та Juncus L. (Juncaceae) (2003)
Шевченко В. Г. - Синфлорисценція Nicotiana tabacum L. та його цитоплазматичних гібридів (2003)
Пономаренко В. О. - Обкорінення стеблових живців видів і культиварів роду Juniperus L. залежно від життєвої форми (2003)
Елланська Н. Е. - Значення мікроорганізмів в алелопатії вищих рослин (2003)
Архипенко Ф. М. - Особливості формування і функціонування мікробного ценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту під сумішшю свербиги східної зі щавлем гібридним залежно від добрив (2003)
Васюта С. А. - Изучение степени заражения вирусами выделенных маточных растений сорта персика Подвойный (Спутник-1), Кудренко И. К. (2003)
Коваленко Е. О. - Залежність водного режиму інтродукованих лісових рослин від їх біологічної активності, Каспарі В. М. (2003)
Рассоха С. Н. - Определение активности эмистима С методом биотестов (2003)
Горєлов О. М. - Телуричні поля як екологічний фактор (2003)
Сидорук Т. М. - Очитки для озеленення (2003)
Черевченко Т. М. - У Раді ботанічних садів України, Клименко С. В. (2003)
Собко В. Г. - Рецензія на монографію В. В. Кучеревського "Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини" (2003)
Чувікіна Н. В. - Творчий шлях відомого науковця, селекціонера-квітникаря Федора Степановича Дудіка (до 100-річчя від дня народження) (2003)
Мінченко Н. В. - Слово о друге (2003)
Титул, зміст (2003)
Клименко С. В. - Вклад академіка М. Ф.Кащенка у розвиток теорії і практики інтродукції рослин в Україні (2003)
Черевченко Т. М. - Життєвий та творчий шлях Володимира Іполитовича Липського, Чувікіна Н. В. (2003)
Чувікіна Н. В. - Роль Володимира Іполитовича Липського в розробці наукових основ Ботанічного саду АН УРСР, Черевченко Т. М., Кваша В. В. (2003)
Мельник В. І. - В. І. Липський – ботанік, географ, мандрівник (2003)
Мороз П. А. - Становлення та розвиток селекційних досліджень у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Черевченко Т. М., Рахметов Д. Б. (2003)
Черевченко Т. М. - Воздействие имитированной микрогравитации на физиолого-биохимические преобразования у орхидных различного экоморфотипа, Заименко Н. В. (2003)
Кудренко И. К. - Интродукция и селекция персика (Persica vulgaris Mill.) в Лесостепи Украины, Мороз П. А., Чуприна Л. М. (2003)
Рубцова О. Л. - Найважливіші етапи інтродукції видів роду Rosa L. (2003)
Романюк В. В. - Підсумки інтродукції Rhodiola rosea L. в умовах ботанічного саду Чернівецького державного університету, Галицька Л. Г., Деревенко Т. О. (2003)
Вийчей О. А. - Cornus mas L. в природі і культурі в Закарпатті (2003)
Буюн Л. І. - Особливості морфологічної будови пагонової системи Paphiopedilum insigne Pfitzg. (Orchidaceae Juss.), Бахрушин B. C., Ковальська Л. А. (2003)
Лаврентьєва А. М. - Клональне розмноження п’яти генотипів Corylus L. в культурі in vitro, Косенко І. С. (2003)
Кустовська А. В. - Ритми росту і розвитку інтродукованих видів Cornaceae (Dumort.) Dumort. в Лісостепу України, Клименко С. В., Кустовський О. П. (2003)
Коршиков И. И. - Оценка устойчивости сосны крымской (Pinus paUasiana D. Don) к условиям техногенно загрязненной среды в. насаждениях степной зоны Украины, Терлыга Н. С., Бычков С. А., Мазур А. Е. (2003)
Криклива С. Д. - Характеристика генеративного періоду однорічних видів роду Trifolium L., інтродукованих у Правобережному Лісостепу України (2003)
Корабльова О. А. - Біологічні особливості естрагону (Artemisia dracunculus L.) в умовах інтродукції в Поліссі України (2003)
Ванзар О. М. - Особливості репродуктивної біології деяких рідкісних видів рододендрона в умовах Північної Буковини, Ванзар В. В. (2003)
Спрягайло О. А. - Біологія цвітіння нових сортів і гібридних форм груші в умовах Центрального Лісостепу України (2003)
Мацейко Л. М. - Агробіологічна оцінка буковинських сортів груші в умовах Лісостепу України, Матвієнко М. В. (2003)
Веденічева Н. П. - Фітогормональний комплекс рослин Syngonium в умовах герметичної камери, Васюк В. А., Генералова В. М., Мусатенко Л. І., Черевченко Т. М. (2003)
Дерев'янко В. А. - Сорт крізь призму алелопатичних параметрів (2003)
Венедиктова Т. Б. - Взаємодія актинідії і лимоннику в змішаних посадках, Мороз П. А. (2003)
Пархоменко Л. І. - Формове різноманіття паркоутворюючих деревних рослин у Поліссі, Лісостепу та Українських Карпатах, Дорошенко O. K., Горб В. К., Трофименко Н. М. (2003)
Курбаль Т. М. - Парки родини Галаганів (2003)
Лихолат Ю. І. - Трав’янисті квітниково-декоративні рослини в озелененні трубопрокатних підприємств, Опанасенко В. Ф. (2003)
Черевченко Т. М. - Професор М. А. Кохно – видатний дендролог, інтродуктор, вчитель, Мороз П. А., Кузнецов С. І., Пархоменко Л. І. (2003)
Косенко І. С. - Роль професора М. А. Кохна у розвитку дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Шлапак В. П. (2003)
Кохно М. А. - Наш славний ювіляр (до 75-річчя з дня народження кандидата біологічних наук Ніни Федорівни Мінченко), Чувікіна Н. В. (2003)
Коча І. А. - Особливості формування здорового способу життя учнів початкової школи в сучасному освітньому просторі (2018)
Вихрущ В. О. - Проблеми розвивального підручника для початкової школи в концепції Л. В. Занкова (2018)
Сидорович М. М. - Ідеї В. О. Сухомлинського щодо організації творчої діяльності учнів як психолого-педагогічна основа цілеспрямованого розвитку теоретичного мислення (2018)
Богайчук О. С. - Сучасний стан проблеми навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу (2018)
Даниленко О. О. - Відбір навчального матеріалу для формування продуктивної граматичної компетентності майбутніх учителів під час навчання англійської мови після німецької в процесі самостійної роботи (2018)
Конотоп О. С. - Навчально-стратегічна компетентність у контексті сучасних вітчизняних науково-методичних досліджень (2018)
Lytvynenko I. Yu. - Role of clil for learning maritime English (2018)
Frolova O. O. - Cross-curricular approach to the development of maritime English course for navigators, Barsuk S. L. (2018)
Чеховская О. Л. - Педагогические закономерности развития лингвистических способностей у младших школьников (2018)
Мачинська Н. І. - Акмеологічна модель вихователя закладу дошкільної освіти, Музика О. Б. (2018)
Микитенко Н. О. - Міжкультурна комунікація як умова формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей, Котловський А. М. (2018)
Шмалєй С. В. - Сучасні тенденції практикоорієнтованої підготовки майбутніх фахівців морської галузі (2018)
Авраменко О. В. - Підготовка майбутніх фахівців хореографії до інноваційної професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2018)
Баб’юк О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму (2018)
Виспінська Н. М. - Методичні передумови формування англійськомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів (2018)
Демченко Л. І. - Удосконалення лінгвістичної компетенції студентів-філологів на базі конструкцій із іменними формами предикатів (2018)
Івасів Н. С. - Організаційно-змістові особливості та структурно-функціональна модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства (2018)
Ієвлєв О. М. - Структура професійно-педагогічної мобільності випускника магістратури (2018)
Коваленко О. М. - Аналіз поняттєво-категорійного апарату професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту (2018)
Kovalska N. M. - Coaching as a component of the educational process in higher school, Bohadorova L. M., Kovalova K. I. (2018)
Kondrashov M. M. - Readiness for successful professional activities as an important composition of pedagogical professionalism (2018)
Мазур І.-С. В. - Дидактичне проектування вивчення систем комп’ютерного зору фахівцями ІТ-спеціальностей (2018)
Навроцька М. М. - Аналіз експериментального дослідження розвитку професійного іміджу педагога в післядипломній освіті (2018)
Нечепоренко М. А. - Характеристика рівнів, критеріїв, показників готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку (2018)
Пайкуш М. А. - Медичне пізнання як основа інтеграції природничонаукової й професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Репський В. І. - Про необхідність вивчення кібернетики як засобу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Смутченко О. С. - Навчально-методичний супровід формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Соломенко А. О. - Методика розвитку критичного мислення майбутніх учителів фізики в процесі вивчення спеціальної теорії відносності (2018)
Томашевська А. Ю. - Особливості реалізації методики формування в майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні в процесі самостійної роботи (2018)
Андрощук І. М. - Позитивний досвід управління професійним розвитком викладачів університетів Республіки Польща (2018)
Попроцький І. С. - Напрями вдосконалення навчально-виховного процесу Інституту військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія" (2018)
Шерман М. І. - Педагогічні засади створення дистанційного курсу "Інформаційні технології в соціально-правовій діяльності соціального працівника" (2018)
Щербяк Ю. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю з особливими потребами у вищому навчальному закладі (2018)
Дереш В. С. - Соціальне виховання дітей в Україні (50-ті роки ХХ століття) (2018)
Коновал О. A. - Ідеї фундаменталізації фізичної освіти: історико-методичний вимір (2018)
Примакова В. В. - Роль вихователів у розвитку дошкільної освіти Півдня України (друга половина ХХ століття), Ходаковська Л. В. (2018)
Гончар М. В. - Інституалізація підготовки морехідних кадрів на Херсонщині: історико-педагогічний аспект (2018)
Дарійчук С. В. - "Буковинські відомості" як презентатор ідей здорового способу життя на Буковині початку ХХ ст. (2018)
Дяков І. В. - Позашкільна освіта у творчій спадщині й просвітницькій діяльності Софії Русової (1856-1940) (2018)
Золотовська В. С. - Історіографія проблеми вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти морського профілю України (2018)
Кохановська О. В. - Розвиток початкової природничо-математичної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Ляшкевич А. І. - Історія розвитку військово-морських навчальних закладів у першій половині ХХ століття (2018)
Остапенко Л. В. - Нормативно-правове забезпечення правового виховання учнівської молоді в Україні (1990-2015 рр.) (2018)
Рябуха І. М. - Перші очільники морської галузі СРСР: внесок у розвиток морської справи та системи підготовки кадрів для флоту (довоєнні та повоєнні роки) (2018)
Шугай Я. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності початкових шкіл в Україні (40-ві роки ХХ століття) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2019)
Мушенко Е. В. - Улучшение непосредственных результатов панкреатодуоденальной резекции, Бойко В. В., Тищенко А. М., Смачило Р. М., Иванова Ю. В. (2019)
Агаев Э. К. - Оценка эффективности комбинированного применения способов профилактики несостоятельности швов кишечных анастомозов, Исмайылова З. Э., Мамедов Т. Э. (2019)
Ткаченко А. И. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы с целью профилактики поздних осложнений и болевого синдрома после герниопластики, Четвериков С. Г., Атанасов Д. В. (2019)
Зарудный О. А. - Влияние модифицированной управляемой реперфузии на системный воспалительный ответ при острой ишемии конечности, Иванова Ю. В., Гилёв Б. В. (2019)
Діденко С. М. - Порівняльна оцінка результатів хірургічного та консервативного лікування хворих з цукровим діабетом та хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки, Субботін В. Ю., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Капелюшний В. Ф., Майструк В. І. (2019)
Мазур А. П. - Вплив внутрішньочеревного тиску на газообмін і механіку дихання у пацієнтів з морбідним ожирінням під час проведення штучної вентиляції легенів, Винниченко О. В. (2019)
Смирнова Л. М. - Объективная оценка периоперационных осложнений у пациентов с отягощенной операционной травмой, Смирнова М. В. (2019)
Яковлев П. Г. - Тримодальна органозберігаюча терапія в сучасному алгоритмі лікування первинного низькодиференційованого м’язово-інвазивного раку сечового міхура (2019)
Пасічник С. М. - Оцінка функціонального ниркового резерву після резекції нирки у хворих з нирково-клітинним раком різних вікових груп (2019)
Євстахевич Ю. Л. - Показання до спленектомії при В-клітинній лімфоїдній неоплазії і її результати, Євстахевич І. Й., Виговська О. Я., Семерак М. М., Логінський В. Є. (2019)
Коваленко О. М. - Лікування опікового шоку на спеціалізованому етапі (2019)
Беляев А. М. - Гистологическая классификация степени тяжести острого холецистита: хирургические последствия, Анджело Н., Бут М., Бергин С. (2019)
Мамонтов И. Н. - Влияние частичной обструкции общего желчного протока без гипербилирубинемии на печень, Тамм Т. И., Ивахно И. В., Панасенко В. А., Падалко В. И., Зульфугаров И. И. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Морфологічна характеристика легенів тварин з експериментальним перитонітом, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2019)
Хомяк А. І. - Парадуоденальний (groove) панкреатит: сучасний погляд на діагностику та хірургічне лікування (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Чернуский В. Г. - Аутоиммунные реакции у детей с бронхиальной астмой, индуцируемые гетерофильними антигенами микроорганизмов бронхолегочной системы, Попов Н. Н., Летяго А. В., Говаленкова О. Л., Евдокимова Т. В., Толмачова С. Р., Попова А. Н. (2019)
Іськів М. Ю. - Роль ендотеліальної дисфункції у дітей з пієлонефритом на фоні порушення фібрилогенезу, Лук’яненко Н. С. (2019)
Хворостов Є. Д. - Синдром жовчовитікання після лапароскопічної холецистектомії, Цівенко О. І., Бичков С. О., Гриньов Р. М., Захарченко Ю. Б. (2019)
Kolesnyk Y. - Prediction of prolonged course of infectious mononucleosis in children on the basis of structural organization of lymphocytes of blood (2019)
Лядова Т. І. - Дослідження динаміки показників імунної відповіді у хворих на інфекційний мононуклеоз, викликаний вірусом Епштейна-Барр, Волобуєва О. В., Павлікова К. В., Сорокіна О. Г., Гололобова О. В., Козлов О. П. (2019)
Matvieienko M. - Analysis of acute and early periods complications of traumatic disease in severe polytrauma, Baranova N., Kozlova T., Matvieienko S., Gryshchenko A., Sukesh Arora (2019)
Шевченко Н. С. - Рівень прозапальних цитокінів у крові дітей з різними клінічними варіантами функціональної диспепсії, Волошин К. В., Зімницька Т. В., Раковська Л. О., Головко Т. О., Панько Н. О. (2019)
Вереснюк Н. С. - Вплив однорогої матки на репродуктивне здоров’я жінки (2019)
Волянский А. Ю. - Оценка напряженности иммунитета против кори у медицинских работников г. Харькова, Клыса А. А., Кучма М. В., Карлова Т. А., Зверева Н. В. (2019)
Шаргородська Є. Б. - Вроджені вади серця серед новонароджених дітей: генетичні аспекти (огляд літератури) (2019)
Фіалко Н. М. - Оцінка ефективності повітронагрівача теплоутилізаційної системи на основі методів ексергетичного аналізу, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І. (2019)
Савченко В. В. - Магнітна обробка розчинів, Синявський О. Ю., Гонський Р. О. (2019)
Голодний І. М. - Дослідження робочих характеристики трифазного асинхронного електропривода з перетворювачем напруги на базі ШІП, Санченко О. В. (2019)
Калініченко Р. А. - Моделювання процесу сушіння сільськогосподарських матеріалів при використанні сонячної енергії, Котов Б. І., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2019)
Семичев С. В. - Разработка алгоритма работы автоматизированного устройства для позиционирования сельскохозяйственных орудий в агрегате, Хорт Д. О., Филиппов Р. А., Кутырёв А. И. (2019)
Заєць Н. А. - Сценарно-цільовий аналіз електротехнічного комплексу харчових виробництв, Роговик А. В., Власенко Л. О. (2019)
Чміль А. І. - Підвищення енергечної ефективності екологобезпечних технологій очищуння відходів свиновідгодівельних комплексів, Олійник Ю. О. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського