Бойко В. В. - З’ясування можливості оптичного моніторингу адсорбції аніонів CrO42 на вуглецевих наноструктурах шляхом теоретичних розрахунків коливальних спектрів, Неділько С. Г., Борисюк В. І., Хижний Ю. А. (2019)
Панталієнко Л. А. - Оптимізація поздовжнього руху заряджених частинок з урахуванням вимог чутливості (2019)
Nesvidomin A. V. - Maple-models of motion of the particle on rough sloping disk given in the polar coordination system (2019)
Бойко В. В. - Люмінесцентні властивості фосфату K3Bi5(PO4)6 легованого іонами європію (ІІІ), Чорній В. П., Неділько С. Г., Слободяник М. С., Теребіленко К. В., Щербацький В. П. (2019)
Василенков В. Є. - Енергозберігаючі режими роботи для занурю вального насоса, Грабарчук А. Б. (2019)
Савченко В. В. - Зміна посівних якостей насіння жита після обробки в магнітному полі, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Кашуба С. Р. (2019)
Штепа В. М. - Електроенергоємність процесів очищення стічних вод (2019)
Котов Б. І. - Математичне моделювання нестаціонарних теплових режимів біореактора безперервної і періодичної дії, Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О. (2019)
Голодний І. М. - Дослідження механічних характеристик трифазного асинхронного електропривода осьового вентилятора з широтно-імпульсним перетворювачем напруги, Санченко О. В. (2019)
Ткаченко О. М. - Ітераційне моделювання динаміки поверхневого забруднення, Мироненко А. Р. (2019)
Вдовенко С. В. - Автоматизована система моніторингу та управління якістю стічних вод хімічних підприємств (2019)
Клендій Г. Я. - Компютерне моделювання асинхронного двигуна електропривода зерносушильного агрегату з використанням програмного забезпечення Ansys Maxwell RMXPRT, Клендій П. Б., Дудар О. П. (2019)
Грищенко В. О. - Математична модель динаміки випарного охолодження повітря в апараті з площинно-паралельною насадкою (2019)
Чміль А. І. - Дослідження процесу електроімпульсної обробки стоків свинокомплексів, Олійник Ю. О. (2019)
Василенков В. Є. - Дослідження технологій електроводонагрівання для тваринницьких приміщень, Заблоцький Я. І. (2019)
Nesvidomin A.V. - Maple-model of movement of particle on an included plane in the function of parameter of movement (2019)
Ромасевич Ю. О. - Метод оптимального налаштування ПІ-регуляторів із врахуванням обмежень, Ловейкін В. С., Ляшко А. П., Макарець В. В. (2019)
Заблодський М. М. - Трифазна двополюсна шаблонна одношарова обмотка асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2019)
Заєць Н. А. - Розроблення комплексної програми технічного обслуговування електротехнічних комплексів харчових виробництв, Штепа В. М., Савчук О. В., Роговик А. В. (2019)
Савченко В. В. - Замочування насіння сільськогосподарських культур у магнітоактивованій воді, Синявський О. Ю., Захлюпаний О. П., Цибулько П. О. (2019)
Spodyniuk N. A. - Application of the energy efficient heating system of the poultry house (2019)
Ткаченко О. М. - Інформаційна система експертиз радіаційної безпеки, Куценко В. М. (2019)
Луцька Н. М. - Розробка методики ідентифікації математичних моделей технологічних об’єктів з невизначеностями (2019)
Мірошник В. О. - Моделювання метаногенезу гною свиней в біогазових установках з використанням середовища simulink MatLab, Лендєл Т. І., Шворов С. А., Давиденко Т. С. (2019)
Никифорова Л. Є. - Концепція створення автоматизованих біотехнічних систем у рослинництві (2019)
Потапенко М. В. - Методика визначення якісних показників продуктів ферментації біогазових установок, Рамш В. Ю., Шаршонь В. Л. (2019)
Голодний І. М. - Дослідження на комп'ютерній моделі характеристик синхронного генератора, Лісовенко В. А. (2019)
Несвідомін А. В. - Maple-модель руху частинки по похилій площині в функції часу (2019)
Василенко В. В. - Шляхи удосконалення системи електропостачання сільської місцевості, Джура О. В., Герасименко В. П. (2019)
Червінський Л. С. - До питання визначення величини поглиненої енергії оптичного випромінювання біологічним об’єктом, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Editorial foreword (2019)
Aushev V. - Charm and beauty production cross-section measurements in deep inelastic electron-proton scattering at HERA (2019)
Bozzo E. - The transient high-energy sky and early Universe surveyor, Amati L., O'Brien P., Gotz D. (2019)
Cieśla K. - On the centrality determination with forward proton detectors, Staszewski R., Chwastowski J. J. (2019)
Dittert D. - Electromagnetic radiation from Au + Au collisions at GeV measured with HADES (2019)
Fionda F. - Quarkonium production measurements with the ALICE detector at the LHC (2019)
Fraenkle F.M. - The neutrino mass experiment KATRIN (2019)
Gornushkin Yu. - Study of tau neutrino production in proton nucleus interactions (2019)
Harabasz S. - Exploring baryon rich matter with heavy-ion collisions (2019)
Horváth D. - Tests of the CPT invariance at the antiproton decelerator of CERN (2019)
Van Hulse C. - Central exclusive production at LHCb (2019)
Kovalenko O. - Neutral meson and direct photon measurements with the ALICE experiment (2019)
Lymanets A. - The silicon tracking system of the CBM experiment at FAIR (2019)
Nosek T. - Results on neutrino and antineutrino oscillations from the NOvA experiment (2019)
Pugatch V. - Heavy-ion and fixed-target physics in LHCb (2019)
Rostomyan T. - Status of the MUSE experiment (2019)
Rymbekova A. - Study of the polarized gluon structure of a proton via prompt-photon production in the SPD experiment at the NICA collider (2019)
Schever M. - Status of the jiangmen underground neutrino observatory (2019)
Schmidt M. - The PANDA detector at FAIR (2019)
Valiño I. - The Pierre Auger observatory: Studying the highest energy frontier (2019)
Vorobel V. - Latest results from neutrino oscillation experiment Daya Bay (2019)
Титул, зміст (2018)
Бошицький Ю. Л. - Розвиток Київського університету права Національної академії наук України у 2018/2019 навчальному році: кроки до створення університету світового класу, Загрішева Н. В. (2018)
Бондарук Т. І. - Терни і зірки академіка ВУАН Оникія Малиновського (до 150-річчя від дня народження) (2018)
Куян І. А. - Правовий патріотизм як оптимальна модель державницької ідеології України, Андрушко І. П. (2018)
Бігун В. С. - Доброчесність як нормативно закріплена інституційна об'єктивація чесноти у сфері правосуддя (2018)
Гайдулін О. О. - Компаративна інтерпретація понять законодавчого регулювання та правової дискреції: досвід Казахстану та перспективи для України, Запорожченко А. В. (2018)
Григорчук М. В. - Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права (2018)
Іванов О. Ю. - Становлення централізованої державності в Японії (І-VІІ ст. ст.): історико-правовий аспект (2018)
Кривицький Ю. В. - Правова реформа: теоретико-прикладні виміри актуалізації проблеми (2018)
Окіпнюк В. Т. - Слідча діяльність органів державної безпеки УРСР (середина 1930-х - початок 1950-х років): історико-правовий аналіз (2018)
Самойленко О. О. - Проблеми пенітенціарної системи на прикладі Київської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) (2018)
Токарчук О. В. - Переяславський договір 1654 р. в оцінці вчених діаспори у 20-40 рр. ХХ ст. (2018)
Цвєткова Ю. В. - Від Аугсбургу до Аугсбургу: загальноімперські нормативно-правові акти, що регулювали свободу протестантського віросповідання в середині XVI ст. (2018)
Васін М. С. - Правові аспекти взаємодії держави і релігійних організацій у сфері розвитку пенітенціарного капеланства (2018)
Головко А. Л. - Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення охорони навколишнього природного середовища в Україні (2018)
Дубінко Д. О. - Подолання практики втручання в процес функціонування судової влади (2018)
Левенець Б. Б. - Типова модель судового правозастосування (2018)
Фляжнікова Я. В. - Історичні витоки етичних правил у професії адвоката (2018)
Рудик П. А. - Про стандарти добору кандидатів на посаду судді в основних міжнародних і європейських документах (2018)
Гаєва Н. П. - Об'єднання громадян як суб'єкти громадського контролю: термінологічний аспект (2018)
Суржинський М. І. - Громадянство Європейського Союзу: проблеми визначення (2018)
Сметана В. В. - Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування (2018)
Бухтіярова І. Г. - Громадські організації щодо функціонування інституту материнства в Україні, Носова А. С. (2018)
Горбань Н. С. - Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним (2018)
Гусєва К. А. - Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації, Мартинова М. В. (2018)
Квітка Я. М. - Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням, Дмитрик Р. В. (2018)
Харенко О. В. - Адміністративний розсуд у діяльності суб'єктів публічного адміністрування (2018)
Іванов Ф. О. - Принципи правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні (2018)
Кеба Є. Г. - Стан наукових досліджень та законодавства України щодо територіальної організації влади як об'єкта адміністративно-правового забезпечення (2018)
Лоюк І. А. - Створення банку як предмет адміністративно-правового регулювання (2018)
Нефедова А. В. - Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративних проступків: визначення і співвідношення понять (2018)
Романенко Є. О. - Досвід правового регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетній сфері на прикладі Федеративної Республіки Німеччина (2018)
Хамзін Т. Р. - Деякі практичні аспекти застосування адміністративно-правової відповідальності за порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України (2018)
Яровий К. В. - Адміністративно-правове регулювання принципів взаємодії Національної поліції України з суб'єктами публічної адміністрації на території проведення операції Об'єднаних сил (2018)
Гончаренко О. М. - Питання мети, функцій та завдань саморегулівних організацій (2018)
Грамацький Е. М. - Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: проблемні питання (2018)
Гуйван П. Д. - Феномен взаємних перебігів набувальної та позовної давностей (2018)
Гук Б. М. - Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми (2018)
Кожевникова В. О. - Межі та обмеження здійснення права на визначення та зміну імені дитини (2018)
Мазаракі Н. А. - Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут (2018)
Плахотнюк Н. В. - Захист прав людини як пацієнта при трансплантації органів і тканин: міжнародний та національний рівень, Григоренко М. В. (2018)
Скрипник В. Л. - Тварини як джерело підвищеної небезпеки (2018)
Аветисян М. Р. - Зміст організаційно-правової форми господарювання (2018)
Волкова А. О. - Житлова сфера в Україні: стан та перспективи правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю (2018)
Джабурія О. О. - Принципи організації і діяльності адвокатури та їх вплив на організаційні форми адвокатської діяльності в умовах реформування адвокатури України: постановка проблеми (2018)
Мельник І. А. - Правова природа договору споживчого кредитування (2018)
Хоменко В. О. - Правові наслідки прийняття рішення про припинення господарського товариства (2018)
Коверзнєва Г. П. - Правове забезпечення трансляції в ефірі роликів з Youtube, Коверзнєв М. С. (2018)
Будка Р. В. - Окремі аспекти запровадження суду з інтелектуальної власності в Україні та зарубіжний досвід (2018)
Вішар Ю. Ю. - Міжнародно-правові акти у сфері правової охорони інтелектуальної власності на лікарські засоби (2018)
Ткачук Г. В. - Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки (2018)
Федчишин Д. В. - Теоретичні питання процедури здійснення права на приватизацію земельних ділянок (2018)
Андрушко А. В. - Проблеми кваліфікації захоплення заручників (2018)
Біленчук П. Д. - Кібербезпека і засоби запобігання та протидії кіберзлочинності й кібертероризму, Обіход Т. В. (2018)
Бойчук Д. В. - Проблеми законодавчого регулювання відсторонення від посади як заходу забезпечення кримінального провадження (2018)
Войтенко І. С. - Банківські кредитні картки як засіб вчинення шахрайства (2018)
Волошина В. К. - Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини (2018)
Кулик К. Д. - Причини вчинення розбещення неповнолітніх в Україні (2018)
Миронюк Т. В. - Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності, Король М. Г. (2018)
Падалка А. М. - Удосконалення традиційних та розробка нових криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування (2018)
Сметаніна Н. В. - Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу, Попова Д. І. (2018)
Віблий Є. В. - Деякі проблеми призначення покарання за незакінчений злочин (2018)
Данилова І. О. - Щодо кримінального провадження на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (2018)
Дерновий В. В. - Правова основа здійснення міжнародно-правової допомоги при проведенні процесуальних дій під час розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого особою шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців (2018)
Дзюба А. Ю. - Виховання як основна ідея ювенального кримінального права ФРН (2018)
Курілець П. А. - Сутність поняття "пробація" та її завдання за кримінально-виконавчим законодавством України (2018)
Місюра Л. Ю. - Актуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях у сфері довкілля (2018)
Тимошук В. Є. - Процесуальні дії, що проводяться під час з'ясування обставин кримінального провадження та перевірки їх доказами (2018)
Попко В. В. - Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину (2018)
Савчук К. О. - Міжнародні договори SOFA/SOMA: особливості укладення та змісту, Проценко І. М. (2018)
Глущенко К. В. - Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО (2018)
Дев'яткіна М. С. - Забезпечувальні заходи та пришвидшена процедура розгляду спору в новій редакції Регламенту МКАС при ТПП України: аналіз та пропозиції з удосконалення (2018)
Демчишина В. Р. - Правові інструменти регулювання співпраці України з Європейським Союзом у сфері міграції (2018)
Акуленко В. І. - Дещо про нормативне регулювання "реституції" культурних цінностей з України (2018)
Коломієць Н. А. - Проблемні питання створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного суду в Україні крізь призму світового досвіду (2018)
Маалулі О. В. - Доброчесність як одна із вимог сучасного антикорупційного законодавства (2018)
Макаренко О. О. - Відповідальність за порушення у сфері прав інтелектуальної власності (2018)
Маліновська М. В. - Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (2018)
Легка О. О. - Охорона прав інтелектуальної власності: актуальні проблеми (2018)
Третьякова М. В. - Протидія неприхованій агресії РФ: політико-дипломатичний інструментарій України на тлі глобальних і регіональних викликів та загроз (2018)
Коверзнєва Г. П. - Актуальне видання з конституційного права Польщі (2018)
Майстер-клас доктора права, професора Пенсильванського університету (США) Вільяма Батлера (2018)
Науково-практична конференція з глобальної цифрової комунікації і кібербезпеки (2018)
Професор КУП НАН України Ніна Карпачова з доповіддю на Пекінському Форумі з прав людини (2018)
Науково-практична конференція "Проблеми ювенальної юстиції: європейський досвід, українські реалії" (2018)
Майстер-клас японських дипломатів Хошіно Юічі та Кирила Ярошика (2018)
Зустріч із заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким (2018)
Круглий стіл на тему: "Концептуальні засади реформування адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах" (2018)
6-та Міжнародна українсько-швейцарська науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2018)
Міжвідомча науково-практична конференція "Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології" (2018)
3-ій Міжнародний форум інновацій "Innovation Market" (2018)
Редакційні повідомлення (2018)
Спогади – роздуми з нагоди ювілею засновника наукової школи на Волині у галузі льонарства (2018)
Бундза О. З. - Аналіз технічних засобів для знищення чагарнику на меліоративних каналах із розробкою удосконаленого робочого органу, Нікітін В. Г., Гавриш В. С. (2018)
Васильчук Н. В. - Дослідження площинного розподілу стебел соняшнику на полі в залежності від висоти (2018)
Гевко І. Б. - Техніко-економічне обґрунтування процесу механічної обробки з використанням комбінованого свердла-мітчика, Лещук Р. Я., Стойко І. І., Марчук Н. М., Сіправська М. Д. (2018)
Гевко Р. Б. - Конструктивні схеми робочих органів для підвищення експлуатаційних показників гнучких гвинтових конвеєрів, Клендій О. М. , Розум Р. І., Вітровий. А. О. (2018)
Голотюк М. В. - Оцінка впливу гусеничного рушія на грунт (2018)
Гудь В. З. - Механізація процесів завантажувально-розвантажувальних операцій в багатофункціональних гвинтових системах (2018)
Гудь В. З. - Технологічне оснащення для дослідження гвинтових завантажувачів, Слободян Л. М., Марунич О. П. (2018)
Ляшук В. М. - Дослідження використання озерних сапропелів при вирощуванні картоплі, Дідух В. Ф., Поліщук М. М, Хомич А. В. (2018)
Панасюк С. Г. - Дослідження кінетики комбінованого сушіння кісточкових плодів, Голячук С. Є., Мазур О. (2018)
Сацюк В. В. - До теорії визначення однорідності складу органомінеральної суміші, Луць І. В. (2018)
Синій С. В. - Підвищення ефективності процесів очищення коренеплодів, Гевко Р. Б., Фльонц І. В., Клендій О. М. (2018)
Сиротинський О. А. - Екологічні аспекти облаштування автомобільних лісових доріг, Дмишук М. Д. (2018)
Слободян Л. М. - Технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів (2018)
Хайлис Г. А. - Определение положения центра тяжести двухосной машины, Толстушко Н. Н., Толстушко Н. А., Мартынюк В. Л., Шевчук В. Г. (2018)
Хітров І. О. - Організація технічного сервісу машин дилерським підприємством, Буднза О. З., Бабич Я. О. (2018)
Шведик М. С. - Обгрунтування конструктивних параметрів барабанної картоплесортувалки з конічною променерозхідною сортувальною поверхнею, Хведенчук О. В., Теслюк В. В. (2018)
Юхимчук С. Ф. - Енергетика брання стебел льону, Юхимчук С. М., Толстушко М. М. (2018)
Аnnotations (2018)
Завгородня Т. К. - Вирішення освітніх проблем у Китаї та можливості творчого використання цього досвіду в Україні, Стражнікова І. В. (2019)
Чумак Л. В. - Теорія поколінь у контексті парадигм освіти (2019)
Нагрибельний Я. А. - Філософія освіти Мирослава Стельмаховича в сучасному вимірі педагогіки (2019)
Остапенко Л. В. - Родинно-шкільний простір як виховне середовище (2019)
Юрженко В. В. - Практика методології техніко-технологічного знання (2019)
Кузьмич В. І. - Формування в школярів понять відстані та прямолінійності засобами метричної геометрії (2019)
Герганов Л. Д. - Навчальні заклади судноплавних компаній як освітні середовища формування та професійного становлення фахівців морського транспорту (2019)
Заболотська О. О. - Методичні основи формування готовності майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого писемного спілкування (2019)
Кузьменко В. В. - Формування готовності педагогів до патріотичного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти, Мусієнко В. С. (2019)
Кузьменко Ю. В. - Реформування системи юридичної вищої освіти в Україні (2019)
Мельничук І. М. - Наукові підходи в підготовці майбутніх логопедів (2019)
Шмалєй С. В. - Інноваційні підходи в системі неперевної освіти фахівців морської галузі (2019)
Грицик Н. В. - Моніторинг іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти України як предмет дослідження (2019)
Dzividzinska I. S. - Teaching phonetics: the introduction of digital technologies into classrooms (2019)
Жукова О. А. - Реалізація дидактичної технології формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій (2019)
Задерій І. Ю. - Формування готовності майбутніх юристів до здійснення міжнародної професійної діяльності (2019)
Ключковська І. М. - Сучасний підручник як засіб інтеграції фундаментальних знань, Козловська І. М., Якимович Т. Д. (2019)
Kondrashov N. N. - Adaptive physical culture – pledge of professional success of teacher (2019)
Писаревська О. В. - Стратегічна компетентність у структурі професійної компетентності юристів–міжнародників (на прикладі досвіду університетів Франції) (2019)
Пришляк О. Ю. - Вплив правових теорій міжкультурної компетентності на практику професійної підготовки фахівців до міжкультурної взаємодії (2019)
Русалкіна Л. Г. - Інтеграція фахових і лінгвістичних дисциплін як педагогічна умова якісної англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2019)
Савенко Л. П. - Сутність етнокультурного світогляду майбутніх учителів української мови і літератури (2019)
Самодумська О. Л. - Діагностичний інструментарій перевірки формування готовності майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти (2019)
Свиридюк В. П. - Навчання писемного мовлення студентів-філологів з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій (2019)
Свірідюк О. Ю. - Сутність та структура поняття "готовність майбутніх офіцерів збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності" (2019)
Скріль І. В. - Етапи та система вправ для формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в говорінні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2019)
Солодовник А. О. - Зміст поняття практичної підготовки здобувачів вищої освіти в національному та європейському вимірах (2019)
Солона Ю. О. - Інформаційна підтримка як засіб адаптивного навчання у фаховій підготовці майбутніх учителів біології (2019)
Сотер М. В. - Шляхи підвищення ефективності мовної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Хомик А. Ю. - Сутність та структура поняття стратегічної компетентності в офіційному спілкуванні майбутніх програмістів (2019)
Чабан Н. І. - Дескриптивні методи аналізу фахових текстів у процесі української мовної підготовки майбутніх культурологів (2019)
Чубрей О. С. - Структура та вимоги до технології підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2019)
Худенко О. М. - Інформаційний менеджмент у закладі освіти: теоретико-методологічний аспект (2019)
Білавич Г. В. - Громадські ініціативи щодо природничо-математичної освіти жінок в Україні (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) (2019)
Калініченко Н. А. - Жіноча освіта на Єлисаветградщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Примакова В. В. - Формування культури здоров’я школярів засобами викладання гігієни в закладах освіти ХІХ століття (2019)
Слюсаренко Н. В. - Малокомплектні та малочисельні школи в Україні: історичний аспект та сьогодення (2019)
Султанова Н. В. - Становлення та розвиток навчальних закладів для дівчат у контексті реформацій шкільної системи освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Багрій М. А. - Внесок письменників – членів НТШ Західної України кінця XVIII – 30-тих років XX ст. в розвиток української освіти (2019)
Вербій І. В. - Соціокультурна складова професійної підготовки майбутніх судноводіїв у закладах освіти України другої половини ХХ ст. (2019)
Золотовська В. С. - Генеза тенденцій у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти морського профілю (2019)
Чижик Т. Г. - Теорія та практика фізичної підготовки підлітків (перша половина ХХ століття) (2019)
Чух Г. П. - Професійне вдосконалення вчителів філологічних дисциплін Півдня України в 1965 – 1984 рр. (2019)
Шугай Я. М. - Вплив вітчизняної педагогічної теорії і практики на розвиток початкової освіти в 1932 – 1958 рр. (2019)
Яців С. О. - Мирослав Стельмахович як класик української педагогічної науки другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя (до 85-річчя від дня народження вченого) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Editorial foreword (2019)
Ayala A. - Effects of superstatistics on the location of the effective QCD critical end point, Hentschinski M., Hernández L. A., Loewe M., Zamora R. (2019)
Catto S. - Hadronic supersymmetry from QCD, Gürcan Y., Khalfan A., Kurt L., Nicolescu B., Yu E. (2019)
Fadin V. S. - Regge cuts and NNLLA BFKL (2019)
Gkigkitzis I. - Black hole torsion effect and its relation to information, Haranas I., Cavan E. (2019)
Gorkavenko V. M. - Search for hidden particles in intensity frontier experiment SHiP (2019)
Lebiedowicz P. - Searching for odderon in exclusive reactions, Szczurek A., Nachtmann O. (2019)
Lukashevich S. A. - The construction of relativistically invariant equations of motion and the momentum energy tensor for spin-1/2 particles with polarizabilities in an electromagnetic field, Maksimenko N. V. (2019)
Machado M. V. T. - Investigating the soft processes within the QCD color dipole picture (2019)
Minaiev P. - The electroweak phase transition in a spontaneously magnetized plasma, Skalozub V. (2019)
Obikhod T. V. - Mass reconstruction of MSSM Higgs boson, Petrenko I. A. (2019)
Petronilo G. X. A. - Symplectic field theory of the Galilean covariant scalar and spinor representations, Ulhoa S. C., Santana A. E. (2019)
Procházka J. - Models of elastic pp scattering at high energies – possibilities, limitations, assumptions, and open questions, Kundrát V., Lokajíček M. V. (2019)
Ptashynskiy D. A. - Multiparticle fields on the subset of simultaneity, Zelentsova T. M., Chudak N. O., Merkotan K. K., Potiienko O. S., Voitenko V. V., Berezovskiy O. D., Oyatyuk V. V., Zharova O. V., Yushkevich T. V., Sharph I. V., Rusov V. D. (2019)
Rybczyński M. - A look at multiplicity distributions via modified combinants, Wilk G., Włodarczyk Z. (2019)
Satarov L. M. - Phase transitions and Bose–Einstein condensation in alpha-nucleon matter, Mishustin I. N., Motornenko A., Vovchenko V., Gorenstein M. I., Stoecker H. (2019)
Schäfer W. - Recent results on inclusive quarkonium pair production in proton-proton collisions, Babiarz I., Cisek A., Szczurek A. (2019)
Skalozub V. - Induced color charges, effective γγG vertex in QGP. Applications to heavy-ion collisions (2019)
Szanyi I. - Pomeron-pomeron scattering, Svintozelskyi V. (2019)
Szymański M. - Searching for the QCD critical point with net-proton number fluctuations, Bluhm M., Redlich K., Sasaki C. (2019)
Trzebiński M. - Diffractive physics at the LHC (2019)
Bar’yakhtar V. G. - To the 110th anniversary of Academician M. M. Bogolyu­bov birthday, Zagorodny A. G., Loktev V. M., Mryglod I. M., Shul’ga M. F., Yukhnovs’kyi I. R. (2019)
Антонюк К. І. - Проблеми логістичного забезпечення безпеки споживання (2018)
Афтаназів І. С. - Проблеми створення і ефективної діяльності екологічних харчових і переробних підприємств малого та середнього бізнесу на теренах західної України, Струтинська Л. Р., Андрусів С. В. (2018)
Боєнко О. Ю. - Дослідження еволюції поняття "бренд” в контексті розвитку суспільства (2018)
Бочко О. Ю. - Вплив соціальних мереж на процес купівлі-продажу: орієнтація на економію часу, ресурсу, Якимишин Л. Я. (2018)
Бублик М. І. - Розвиток молодіжного лідерства в структурі інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти, Копач Т. М. (2018)
Герасимчук В. Г. - Маркетингова складова "дорожньої карти” розвитку зовнішньої торгівлі (2018)
Гладкова О. В. - Місце фінансового контролінгу в управлінні фінансовими потоками в логістичних системах (2018)
Дейнега О. В. - Ентропія в діяльності підприємства: суть та основні підходи до оцінювання, Дейнега І. О. (2018)
Демків Я. В. - Цифрова трансформація торгівлі: стан та тенденції в Україні і світі, Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2018)
Ілляшенко С. М. - Управлінння знанням університету в контексті концепції його інноваційного розвитку, Ілляшенко Н. С., ШипулінаЮ. С. (2018)
Карп’як А. О. - Ринок інформаційних технологій в Україні та світі (2018)
Касян С. Я. - Забезпеченння цифрового інтегрування логістичних потоків між підприємствами в Україні і Польщі, Шостек Д. (2018)
Качуровський С. В. - Сучасні тренди E-COMMERCE в логістиці (2018)
Кисіолек А. - Дослідження онлайн маркетингу у вищих освітніх закладах Польщі та України, Карий O., Прокопенко O. (2018)
Ковінько О. М. - Управління брендами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, Ковальчук С. В., Шевченко Н. О. (2018)
Копець Г. Р. - Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності шляхом застосування системи управління об’єктами рекреаційно-туристичної сфери в Україні, Гербут М. В. (2018)
Корольков В. В. - Інтелектуалізація Інтернет-середовища та новий інструментарій для дослідження споживчого попиту, Литвин К. В. (2018)
Литвиненко С. Л. - Визначення економіко-технологічних інструментів оптимізації діяльності авіакомпанії при мультимодальній доставці негабаритних вантажів, Литвиненко Л. Л. (2018)
Мальчик М. В. - Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів, Оплачко І. О. (2018)
Мамчин М. М. - Організація служби управління госпітальною допомогою, Фуртак І. І., Паробецька І. М. (2018)
Михайлик Н. І. - Аналіз логістичних процесів: економічний аспект, Кузяк В. В. (2018)
Попко О. В. - Ідентифікація особливостей міжнародних систем управління якістю продукції, які діють в Україні (2018)
Посилкіна О. В. - Дослідження тенденцій розвитку аптечних мереж в Україні і факторів їх конкурентоспроможності, Мала Ж. В. (2018)
Потапова Н. А. - Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації (2018)
Терлецька В. О. - Маркетингова та логістична діяльність автомобілебудівних підприємств (2018)
Хадріан П. - Оцінка координації елементів комплексу маркетингу. Результати дослідження (2018)
Чипак А. А. - Обґрунтуванння напрямів покращання маркетингової діяльності вітчизняних виробників кухонних меблів (на прикладі ТЗОВ "Діоліні”), Кузьо Н. Є., Косар Н. С. (2018)
Шандрівська О. Є. - Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну, Якимишин Л. Я. (2018)
Фігун Н. В. - Концепція маркетингу територій в розвитку зеленого туризму, Пастернак О. І. (2018)
Вовчанська О. М. - Маркетингова оцінка детермінант регіональних сегментів світового ринку ресторанних послуг, Іванова Л. О. (2018)
Гронська Н. С. - Квантифікація інтеграційного менеджменту (2018)
Рикованова І. С. - Управління ризиком у логістичній системі через систему страхового захисту, Таранський І. П., Донець Д. М. (2018)
Чорнописька Н. В. - Професійний портрет логіста: маркетингові дослідження, Стасюк К. З. (2018)
Мних О. Б. - Експортна стратегія і тренди розвитку маркетингової діяльності підприємств в умовах відкритої економіки України (2018)
Глинський Н. Ю. - Місцеве самоврядування як активний суб’єкт господарювання (2018)
Antonowicz M. - Korytarze dla nowego jedwabnego szlaku z udziałem Ukrainy i Polski – perspektywy rozwoju (2018)
Титул, зміст (2019)
Нікішина О. В. - Принципи формування логістичних ланцюгів товарних ринків: конвергенція підходів (2019)
Vaskovska K. - Credit indebtedness of the enterprise: theoretical and practical aspects of analysis and management, Doycheva K., Volodina O., Kukushkina O. (2019)
Gryshova I. - Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production, Nikoliuk O., Marchuk L. (2019)
Дьяченко Ю. В. - Аналіз впливу макрофакторів зовнішнього середовища на діяльність м’ясопереробних підприємств України (2019)
Kuprina N. - Features of the analysis of financial results of the enterprise activities in modern conditions, Volodina O., Zavatska Yu. (2019)
Kalaman O. - Conceptual positions of enterprise strategy functioning, Savenko I., Dolynska O. (2019)
Седіков Д. В. - Управління логістичними ланцюгами підприємств (2019)
Дурбалова Н. І. - Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку хлібопекарських підприємств (2019)
Chichinadze B. - Challenges and prospects for the development of self-governments in post-soviet republics (2019)
Дишкантюк О. В. - Система послуг "Аll inclusive” в аспекті економіки вражень та перспективи її впровадження в Україні (2019)
Dobrianskа N. - Organizational and economic measures of tourism development on the example of the Avangard United Territorial Community of Odessa region, Nikoliuk O., Lebedieva V. (2019)
Деркач Т. В. - Індикативні властивості процесів трансформації золотовалютних ресурсів країн світу (2019)
Мацука В. М. - Державне регулювання міжнародного туризму в Україні (2019)
Васильців Т. Г. - Галузеві особливості інноваційно-технологічного розвитку як передумова забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України, Панченко В. А., Зайченко В. В. (2019)
Висоцька М. П. - Дослідження основних тенденцій боргової політики України (2019)
Гнатенко І. А. - Фундаментальні умови державного регулювання та підтримки інноваційного підприємництва (2019)
Горбаченко С. А. - Інституційні умови впровадження управлінських інновацій у морегосподарській сфері (2019)
Забаштанський М. М. - Економічна безпека держави в умовах трансформаційних змін туристичної галузі України, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2019)
Кириченко О. С. - Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції та індустрії 4.0 (2019)
Куриліна О. В. - Прояви різних видів корупції у транзитивній економіці, Дублян О. О. (2019)
Нежид Ю. С. - Зайнятість в аграрному секторі економіки: економічна сутність та чинники формування (2019)
Башинська І. О. - Управління промисловим підприємством як організаційною системою: критерії безпекоорієнтованості (2019)
Вартанова О. В. - Забезпечення стійкості персоналу на основі технологій маркетингу персоналу (2019)
Гайденко С. М. - Діагностика діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2019)
Довбуш В. І. - Особливості оцінювання конкурентоспроможності готельних підприємств (2019)
Коваленко Н. В. - Система управління розвитком підприємства та її складники (2019)
Колещук О. Я. - Інноваційність як чинник впливу на формування технологічних укладів (2019)
Корчинський І. О. - Формування стратегії управління безпековою діяльністю підприємства, Фостяк В. І. (2019)
Милованов Є. В. - Теоретико-методичне обґрунтування стратегії розвитку органічного сектору в Україні (2019)
Некрасова Л. А. - Децентралізація в Україні: тенденції, переваги та ризики впливу на розвиток виробничих підприємств (2019)
Гарькава В. Ф. - Економіко-математичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки регіону (2019)
Новаковська І. О. - Шляхи вдосконалення законодавства у сфері авіаційного землекористування, Скрипник Л. Р. (2019)
Благун І. І. - Взаємозв’язки між ринками акцій: прогнозування на основі фондових індексів (2019)
Городніченко Ю. В. - Оцінка рівня тінізації української економіки, Малишко В. В. (2019)
Житар М. О. - Динаміка інституційних змін наднаціональних фінансових регуляторів (2019)
Мельник С. І. - Дослідження викликів, ризиків, загроз та небезпеки в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства (2019)
Багорка М. О. - Формування портфеля маркетингових інструментальних стратегій підприємств, Мартинюк В. В. (2019)
Добрянська В. В. - Маркетингові заходи з формування іміджу адміністративного району, Проскура В. С. (2019)
Капінус Л. В. - Дослідження маркетингових комунікацій підприємства на онлайн-ринку, Бикова В. О., Ніколаєнко І. В. (2019)
Безуглий І. В. - Напрями використання інформаційних технологій у туризмі (2019)
Кравцов О. О. - Моделювання виробничої функції промислового підприємства (2019)
Вихідні дані (2019)
Поченчук Г. М. - Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху, Бабух І. Б. (2019)
Пробоїв О. А. - Формування євроінтеграційної зовнішньоторговельної політики України (2019)
Пулій О. В. - Сучасний стан та перспективи торговельно-інвестиційного співробітництва України і Туреччини, Іванов Є. І. (2019)
Чужиков А. В. - Секторальна диверсифікація глобального медійного ринку (на прикладі компаній США, а також "ВВС" і "Sony") (2019)
Носань Н. С. - Парадигми та технології забезпечення фінансової безпеки держави: вітчизняний та світовий досвід (2019)
Пушак Я. Я. - Завдання трудоресурсної безпеки в умовах формування постіндустріальної економічної системи, Боднар Н. Р. (2019)
Рубежанська В. О. - Моделювання впливу національного ринку праці на макроекономічний розвиток країни (2019)
Юхновська Ю. О. - Формування стратегії розвитку кластеру туристичної галузі України та Запорізького регіону (2019)
Овсак О. П. - Особливості формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні, Палієнко Т. П., Назаренко О. П. (2019)
Ольшанський О. В. - Процесне управління підприємствами у сучасних організаційно-економічних концепціях (2019)
Поповиченко І. В. - Щодо питання про вибір показника на роль критерію ефективності, Луценко І. А. (2019)
Продіус О. І. - Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи відповідно до вимог сучасного суспільства (2019)
Радєва М. М. - Економічна ефективність діяльності підприємства: методичний і практичний аспекти (2019)
Роскладка Н. О. - GDS-тур як інструмент оптимізації продуктового портфеля туристичного підприємства, Врона А. О. (2019)
Садченко О. В. - Мережевоцентричний підхід до управління підприємствами туристичних дестинацій, Гайворонська І. В. (2019)
Сопіга В. Б. - Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах, Алілуйко М. С. (2019)
Шира Т. Б. - Оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на корпоративну безпеку промислових підприємств (2019)
Ревко А. М. - Методологічні засади оцінки впливу соціальної інфраструктури на трансформацію соціогуманітарного простору регіону (2019)
Сєрєбряк К. І. - Кластерна політика розвитку промислового комплексу регіонів України (2019)
Ольхович С. Я. - Аналіз ринку лікарських препаратів на основі сировини рослинного походження в Україні, Паляничко Н. І., Крохтяк О. В. (2019)
Смочко В. Ю. - Регіональні аспекти державної політики зайнятості, Бедзир В. С. (2019)
Феленчак Ю. Б. - Вплив рівня доходів населення на формування соціальної доктрини туризму (2019)
Семенча І. Є. - Управління банківським маркетингом: теоретичні аспекти та узагальнення, Григорьєва В. С. (2019)
Ткачук І. Я. - Правове регламентування здійснення витрат неприбутковими організаціями в Україні (2019)
Шевчук К. Д. - Ризики оподаткування доходів юридичних осіб на ринку фінансових послуг України: проблеми сучасного етапу (2019)
Шулюк Б. С. - Особливості формування фінансового механізму державно-приватного партнерства: інституційний підхід (2019)
Панасюк В. М. - Обліково-аналітичний інструментарій управління оборотними активами підприємства в частині витрат майбутніх періодів, Маринович О. О., Шухманн В. А. (2019)
Попівняк Ю. М. - Підходи до оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій у практику ведення бухгалтерського обліку (2019)
Сібрук В. Л. - Формування підходів до управління маркетингом територій на засадах теорії обмежень систем, Радченко Г. А., Кутліна І. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2017)
Бабанлы М. Б. - Разработка оптимального технологического процесса плавки высококачественного чугуна и его контроль по методу планирования эксперимента, Алиев Э. А., Гусейнов Б. Г., Гафаров Н. А., Джаббаров Т. Г. (2017)
Котлярский Ф. М. - Возникновение и перспективы водородного рафинирования алюминиевых сплавов (2017)
Золотарь Л. С. - Исследование влияния параметров литья на размеры газоусадочных дефектов в литых поршнях с применением компьютерно-интегрированного моделирования, Идрис Г. Г., Акимов О. В., Горощенко А. Н., Салтыков Л. А. (2017)
Христенко В. В. - Расчет тепловых эффектов при охлаждении и нагревании сплавов системы Pb-Sn, Омелько Л. Г. (2017)
Дубоделов В. И. - исследование электрических, напорных и расходных характеристик макета двухзонной магнитодинамической установки при его испытаниях с жидким металлом, Середенко В. А., Фикссен В. Н., Погорский В. К., Горшков А. О., Паренюк А. А., Горюк М. С., Ященко А. В. (2017)
Дорошенко В. С. - Структура исследований по разработке технологии литья по ледяным моделям с использованием ряда особенностей и природных явлений (2017)
Свинороев Ю. А. - Tенденции развития современных литейных связующих,поиск альтернатив (2017)
Гнатуш В. А. - Тренды мирового рынка литья (2017)
Жизнь во имя науки и образования (К 100-летию со дня рождения Г. Г. Ефименко) (2017)
Апопій В. В. - Нові вектори розвитку та інноваційні тренди у сфері торгівлі України, Процишин О. Р. (2019)
Міщук І. П. - Інноваційні формати торговельних об’єктів у системі торговельного обслуговування, Кабаці Б. І., Алмаші Ю. Ю., Дубина М. О. (2019)
Антонюк Я. М. - Тенденції розвитку ритейлу в Україні, Шиндировський І. М. (2019)
Гаврилишин В. В. - Окремі аспекти управління асортиментом продовольчих товарів у провідних роздрібних мережах, Олексин І. І. (2019)
Бойчук І. В. - Трансформація маркетингових стратегій в умовах інтернет-торгівлі (2019)
Ощипок І. М. - Основні вимоги законів України щодо впровадження системи HACCP на м’ясопереробних підприємствах в контексті законодавства ЄС (2019)
Черкасова С. В. - Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку (2019)
Башнянин Г. І. - Про соціальні оцінки та технологію їх визначення, Городиський Т. І., Паласевич М. Б. (2019)
Bashnyanyn G. I. - Perspective directions of state information policy improvement, Bodnar I. R. (2019)
Валінкевич Н. В. - Сутність та види показників, що характеризують клієнтський капітал підприємства, Завалій Т. О. (2019)
Куцик В. І. - Розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2019)
Батьковець Н. О. - Соціально-економічні аспекти інформаційного суспільства та його правове регулювання, Марусяк Л. О. (2019)
Васильців Т. Г. - Стан інноваційної діяльності в Україні як передумова формування технологічної конкурентоспроможності національного господарства, Панченко В. А., Зайченко В. В. (2019)
Калайтан Т. В. - Резерви зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шурпенкова Р. К., Сарахман О. М. (2019)
Колянко О. В. - Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту (2019)
Гудзовата О. О. - Використання уніфікованої мови візуального моделювання UML (Unified Modeling Language) як інструменту підтримки проектування інформаційних систем, Костирко В. І., Артищук І. В. (2019)
Миронова М. І. - До питання методології оцінювання ефективності бізнесу (2019)
Ніколайчук Л. Г. - Сучасні напрямки вдосконалення системи підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю на основі використання у навчальному процесі університетів України компетентнісного підходу, Галик І. С., Семак Б. Д. (2019)
Олійник Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку ринку заморожених напівфабрикатів, Тарасюк А. В., Макаренко С. М., Котик О. А. (2019)
Середа С. А. - Необхідність використання фінансового інжинірингу на підприємстві, Виклюк М. І., Іваночко О. В. (2019)
Чуй І. Р. - Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах, Власюк Н. І., Журбич К. М. (2019)
Барна М. Ю. - Узагальнення світового досвіду регуляторної політики розвитку малого підприємництва, Мороз С. Г. (2019)
Олексин І. І. - Регіональна політика сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва, Квасниця В. С. (2019)
Вовчанська О. М. - Кон’юнктура міжнародного туристичного ринку та чинники її формування, Іванова Л. О. (2019)
Миронов Ю. Б. - Космічний туризм: соціально-економічні детермінанти становлення та розвитку в світі, Топорницька М. Я. (2019)
Воронко Р. М. - Місце внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі управління підприємством, Вовчик Н. Л., Гончарук В. С. (2019)
Содержание (2017)
Скребцов А. М. - Mикронеоднородность металлического расплава и оптимальные температуры заливки стали в литейные формы, Макуров С. Л., Качиков А. С. (2017)
Христенко В. В. - Определение температурно-концентрационых зависимостей свободных энергий по равновесным составам фаз, Омелько Л. Г. (2017)
Моисеев Ю. В. - Bлияние слабого электромагнитного поля (B ≤ 0,2 тл) на затвердевание и микроструктуру силуминов ак7 и а390, Личак А. И. (2017)
Глухенький А. И. - Mоделирование электронно-лучевой плавки титана в гарнисажных тиглях, Гориславец Ю. М., Бондар А. И., Ладохин С. В., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. (2017)
Котлярский Ф. М. - Упрощение автономного питающего устройства (проект) (2017)
Нурадинов А. С. - Mетодика определения коэффициента теплоотдачи теплоносителя в кристаллизаторе мнлз, Ноговицын А. В., Нурадинов И. А., Школяренко В. П. (2017)
Сребрянский Г. А. - Tеоретические и практические аспекты формирования быстрозакаленных лент при одновалковой разливке (2017)
Богдан К. С. - Mагнитовесовая литейная установка с микропроцессорной сау электрофизической обработкой и дозированием алюминиевых расплавов, Горюк М. С., Терновой С. А., Кизилова А. Ю. (2017)
Гнатуш В. А. - Tенденции мирового рынка литья из чугуна с шаровидным графитом, Дорошенко В. С. (2017)
Костенко О. І. - До питання селекції бугаїв-плідників, Сірацький Й. З., Меркушин В. В., Шапірко В. В. (1994)
Петренко І. П. - Ефективність відбору корів-первісток за продуктивністю їх матерів, Макаренко М. П. (1994)
Данильченко Л. І. - Інбридинг у селекційній роботі з молочною худобою (1994)
Сірацький Й. З. - Динаміка вікових змін, морфологічних і біологічних показників крові та сперми у бугаїв-плідників чорно-рябої породи (1994)
Бойко В. П. - До питання схрещування сименталів з голштинською та монбельярдською породами (науково-виробничий дослід), Рогочій В. П. (1994)
Антоненко В. І. - Оцінка бугаїв за якістю потомства в умовах створювання нових порід (1994)
Данилків Я. Н. - Про збереження порід сільськогосподарських тварин з точки зору екології (1994)
Коваленко Г. С. - Використання генофонду голштинів для поліпшення чорно-рябої худоби у Львівській області, Федорович Є. І., Конценціуш І. К., Кравець С. М. (1994)
Олександров С. М. - Результати використання голштинів у Донецькій області, Топалов Ф. Г. (1994)
Сич М. П. - Екстерʼєр і продуктивні якості корів червоної степової породи та її помісей з червоно-рябою голштинською породою, Шиховцова Є. К., Дудка В. П., Яриш М. В. (1994)
Сич М. П. - До питання створення високопродуктивного стада, Чирик І. І., Шиховцова Є. К. (1994)
Чехівський М. Й. - Молочна продуктивність голштинських помісей залежно від умов забезпечення кормами, Харчук І. Т. (1994)
Сірацький Й. З. - Характеристика імпортних швіцьких корів за продуктивними якостями, Данилків Я. Н. (1994)
Лень В. С. - Результати міжпорідного схрещування великої рогатої худоби в Чернігівській області, Ігнатенко М. М., Карашевська О. М. (1994)
Гармаш І. О. - Продуктивність бугайців залежно від статевого використання, Лукаш В. П. (1994)
Чергавий Я. І. - Забійні показники чорно-рябої худоби та її помісей з мʼясними бугаями (1994)
Донченко Т. А. - Продуктивність помісей чорно-рябої худоби з бугаями мʼясних порід різних генотипів (1994)
Донченко Т. А. - Екстерʼєрно-конституційні особливості помісей чорно-рябої худоби з бугаями мʼясних порід (1994)
Подоба Б. Є. - Генетичні маркери продуктивних і адаптаційних ознак у молочної худоби (1994)
Цілуйко Г. О. - Імуногенетична характеристика ліній української мʼясної породи великої рогатої худоби (1994)
Мільченко Ю. В. - Розрахунок селекційних індексів із використанням програмованого мікрокалькулятора (1994)
Бегма А. А. - Ефективність згодовування коровам спеціальних добавок в умовах підвищеної радіації, Сенчан Є. М., Семенченко М. А. (1994)
Новоставський В. М. - Повторюваність результатів оцінки генотипу бугаїв різними методами, Савчук І. М., Василенко В. В., Тимошенко З. А. (1994)
Кругляк А. П. - Спермопродуктивність бугаїв різних генотипів, Бойко О. В. (1994)
Маркова М. В. - Порушення здоров'я родини в учасників бойових дій у світлі концепції пост-стресової психологічної дезадаптації: клініко-психологічні прояви, механізми формування, засади психокорекції, Росінський Г. С. (2019)
Ткач С. І. - Майстер-клас як одна із сучасних форм викладання професійної патології лікарям різних спеціальностей, Карабан О. М., Боровик І. Г. (2019)
Галій Л. В. - Впровадження дистанційної форми навчання в систему післядипломної освіти: проблемні питання сьогодення, Шульга Л. І., Якущенко В. А., Нартов П. В., Бур’ян К. О., Баган С. О. (2019)
Білецький О. В. - Ефективність респіраторної підтримки та N-ацетилцистеїну в пацієнтів із синдромом гострої дихальної недостатності на тлі політравми, Курсов С. В. (2019)
Риндіна Н. Г. - Вплив диференційованої метаболічної терапії на рівень маркерів системної запальної відповіді у хворих на ревматоїдний артрит поєднано з артеріальною гіпертензією, Сідь Є. В. (2019)
Грищенко О. В. - Особливості вітамін D статусу серед вагітних жінок промислового міста, Гоман Т. І. (2019)
Кравец О. В. - Формирование гемодинамического ответа при целенаправленном режиме инфузионной терапии у больных высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Опарин А. А. - Роль грелина в формировании коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сахарным диабетом 2 типа у лиц молодого возраста, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2019)
Багмут И. Ю. - Интенсивность тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования в митохондриях гепатоцитов крыс под влиянием фторида натрия, Колесник И. Л., Титкова А. В. (2019)
Опарин А. А. - Инсомния и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: особенности течения, механизмы возникновения и пути коррекции, Балаклицкая И. О. (2019)
Снопкова Л. В. - Сучасні можливості діагностики хронічного ендометриту, Черепова В. І., Кандиба Л. І., Сикал І. М. (2019)
Ліпакова К. Ю. - Особливості змін вуглеводного та ліпідного обмінів при різних варіантах несприятливого перебігу серцевої недостатності у хворих на ІХС поєднано з цукровим діабетом 2 типу (2019)
Вітаємо з ювілеєм Олена Петрівна Шармазанова (2019)
Abstract & References (2019)
До уваги авторів! (2019)
Содержание (2017)
Бубликов В. Б. - Исследование закономерностей и оптимизация технологических параметров производственного процесса получения высокопрочного чугуна с применением комплексного модификатора жкмк-2Р. Технологический регламент. Характер распределения контролируемых химических элементов в плавках высокопрочного чугуна. Сообщение 1, Бачинский Ю. Д., Нестерук Е. П., Ясинский А. А. (2017)
Иванова О. С. - Mатематическое моделирование электрического сопротивления шлаковой ванны эштп, Рыбак В. Н. (2017)
Баглюк Г. А. - Mодифицирование и микролегирование железоуглеродистых расплавов карбамидсодержащими брикетами для отливок из азотистого чугуна высокой прочности с пластинчатым и вермикулярным графитом, Куровский В. Я., Захарченко Э. В., Клименко С. И., Данильчук Г. А., Зинзура Л. П., Сиренко Е. А. (2017)
Дмитришина Я. Ю. - Анализ кинетики роста и прогнозирование размеров зерна алюминия в доэвтектических силуминах (2017)
Ноговицын А. В. - Tехнология получения листового проката из сплава д16 на валковой разливочной установке, Наривский А. В., Баранов И. Р., Школяренко В. П., Шаповал В. И. (2017)
Нурадинов А. С. - Влияние формы поверхности теплообмена на эффективность тепловой работы кристаллизатора МНЛЗ, Ноговицын А. В., Нурадинов И. А., Баранов И. Р. (2017)
Головаченко В. П. - Исследование влияния качания расплава в форме на структуру сплава ак7ч. Сообщение 1, Исайчева Н. П., Дука В. М., Вернидуб А. Г., Сиренко Е. А. (2017)
Верховлюк А. М. - Kремний полупроводниковый: технологии и перспективы, Червоный И. Ф. (2017)
Марковский Евгений Адамович (К 90-летию со дня рождения) (2017)
Конференции 2017 г. (2017)
Содержание (2017)
Тыднюк В. З. - Концепция температурных волн и влияние вибрации на теплообмен и процессы кристаллизации в отливках, Шинский О. И., Кравченко В. П., Клименко С. И. (2017)
Сигарев Н. к - Исследование процесса растворения шлакообразующих смесей в виде фильтра, Сорока Я. А., Плакущий Д. О. (2017)
Бубликов В. Б. - Исследование закономерностей и оптимизация технологических параметров производственного процесса получения высокопрочного чугуна с применением комплексного модификатора ЖКМК-2Р. Влияние основных технологических факторов производственного процесса на механические свойства высокопрочного чугуна. Сообщение 3, Бачинский Ю. Д., Нестерук Е. П., Ясинский А. А. (2017)
Белик В. И. - Исследование возможности зерноизмельчения сплава ак7 путем его получения смешиванием расплавов АК12 И А7, Цир Т. Г., Дука В. М. (2017)
Борисов А. Г. - Прямой термический метод реолитья сплавов на основе цинка и меди, Шейгам В. Ю., Дука В. М., Цир Т. Г., Вернидуб А. Г. (2017)
Богдан К. С. - Aвтоматическое управление процессом заполнения литейных форм при литье под низким электромагнитным давлением, Фикссен В. Н., Семенко А. Ю., Горюк М. С. (2017)
Шинский О. И. - Процессы песчаной формовки с использованием градиентов давления, температуры и концентрации реагентов в формовочной смеси, Дорошенко В. С. (2017)
Жуков Л. Ф. - Bлияние материалов и конструкции термоэлектрических сменных преобразователей на инерционность контактных измерений температуры металлических расплавов методом погружения, Гончаров А. Л., Петренко Д. А. (2017)
Затуловский А. С. - Kомпозиционный антифрикционный материал с матрицей из несмешивающихся компонентов, армированный частицами железоуглеродистых сплавов, Щерецкий В. А., Лакеев В. А. (2017)
Памятка для авторов (2017)
Титул, зміст (2001)
Корженевский В. В. - Проблемы сохранения разнообразия степной биоты Крыма и Национальная экологическая сеть, Садогурский С. Е., Костин С. Ю. (2001)
Булах П. Е. - Понятие "жизненность" в интродукции растений как отражение устойчивости и энергетического состояния организмов (2001)
Абрамов А. А. - Интродукция новых кормовых растений в Китай (2001)
Вітенко В. А. - Оцінка успішності інтродукції Масlura pomifera (Raf.) Schneid в умовах Правобережного Лісостепу України (2001)
Клименко С. В. - Малораспространённые плодовые растения как лекарственные (2001)
Нізіль С. Л. - Інтродукція видів роду Juglans (Juglandaceae) в Україну (2001)
Колдар Л. А. - Природні ареали видів роду Cercis L. і її поширення в культурі (2001)
Радионова Е. С. - Растительный покров США как источник интродукции декоративных многолетников в Средней полосе России (2001)
Черевченко Т. М. - Особливості репродуктивної біології та початкових етапів розвитку деяких видів тропічних та субтропічних орхідей, Ковальська Л. А., Буюн Л. І., Лаврентьєва А. М., Вахрушкін В. С. (2001)
Комир З. В. - Начальные периоды онтогенеза ex situ некоторых видов рода Stachys L. (сообщение 1), Алёхин А. А., Алёхина Н. Н. (2001)
Овечко С. В. - Биология роста и развития змееголовника молдавского в условиях степной зоны юга Украины, Свиденко Л. В., Работягов В. Д. (2001)
Собко В. Г. - Адаптивний поліморфізм проростків та ювенільних особин півників секції Limniris Tausch (Iridaceae), Бабенко Л. О., Швець Т. А. (2001)
Косенко І. С. - Особливості насіннєвого розмноження видів Corylus L. в культурі (2001)
Пархоменко Л. І. - Філогенез роду береза (Betula L.) за палеоботанічними даними (2001)
Косенко І. С. - Теоретичні і практичні аспекти вегетативного розмноження видів та форм Corylus L. (2001)
Васюта С. А. - Выращивание алычи на клоновых подвоях (2001)
Kalacheva N. V. - Thermo dependent accumulation of flavonoids by arboreal plants introduced in Circumpolar North, Zhiboedov P. M., Kashulin P. A., Zhirov V. K. (2001)
Рубіс В. Л. - Зимо- та морозостійкість північноамериканських видів глоду (Crataegus L.) в умовах дендропарку "Олександрія" (2001)
Шанайда М. І. - Цитоембріологічне дослідження Salix cinerea L. і S. caprea L. у зв'язку з явищем перевизначення статі (2001)
Клименко Ю. О. - Дендропарк "Олександрія": характеристика старої та нової територій, Мордатенко Л. П. (2001)
Медведев В. А. - Парцеллярный анализ структурно-функциональной организации ландшафтов лесного типа дендропарка "Тростянец", Ильенко А. А. (2001)
Голуб Н. П. - Прибережно-водні рослини дендрологічного парку "Софіївка" НАН України та перспективи їх використання в озелененні рекреаційних зон (2001)
Косенко І. С. - Дендропарк "Софіївка": 45 років у підпорядкуванні Національної академії наук України (2001)
Черевченко Т. М. - Сьогоденні проблеми озеленення міст в Україні (Матеріали Міжнародної конференції "Міські сади і парки: Минуле, сучасне, майбутнє"), Кузнецов С. І. (2001)
Гузенко Т. А. - Роль суспільних комунікацій у демократичному самоврядуванні: досвід столичного міста Варшави (Республіка Польща) (2017)
Курбан О. В. - Специфіка створення алгоритмічної системи управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах (2017)
Курбан С. О. - Нейромаркетинг: історія, напрями та перспективи розвитку (2017)
Куцай Т. І. - Вплив гасел на поведінку людини як засіб маніпулювання свідомістю (2017)
Bernyhora N. - Formation of editing knowledge and skills of future librarians in terms of study of the discipline "Editing of artistic and children's editions" (2017)
Єжижанська Т. С. - PR-комунікації видавництв як об'єкт наукової рецепції (2017)
Шпак В. І. - Методологія дослідження історії видавничого підприємства (2017)
Росінська О. А. - Просторові контексти інформаційного простору як спосіб ментального картографування України (2017)
Землякова Т. - Види культурних воєн: формалізація, медіареальність, реакція аудиторії (2017)
Іващенко В. Л. - Термін "плебсологія" в українській мові (2017)
Білас Х. О. - Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж: монографія. Покажчик змісту (2017)
Женченко І. В. - Навчальний посібник "Комп'ютерна графіка: Adobe Photoshop CC". Анотація (2017)
Теремко В. І. - Рецензія на інтерактивний навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Комп'ютерна графіка: Adobe Photoshop CC" (автори: Ігор Женченко, Марина Женченко . Київ: Жнець, 2017 . 96 с .) (2017)
Данилюк Ю. М. - Жанри наукового стилю: структура, лексика, синтаксис (2017)
Коваль В. В. - Ключовий сегмент цільової аудиторії в теорії та практиці брендингу міста (2017)
Онищенко О. М. - Збереження авторського стилю під час редагування літературного перекладу (на прикладі порівняльної характеристики трьох редакцій перекладу казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц") (2017)
Петрина Л. В. - Методика проведення інтерв'ю у форматі соціального ток-шоу "Говорить Україна" (2017)
Повар А. В. - Редагування в період рукописної книги (2017)
Горбенко Г. В. - Результати роботи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за 2016–2017 навчальний рік (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода, Коц І. В., Іванчук Я. В., Івашко Є. І. (2018)
Лещенко С. М. - Оцінка енергоємності глибокого обробітку ґрунту комбінованими чизельними глибокорозпушувачами, Сало В. М., Петренко Д. І. (2018)
Лисих А. Ю. - Розробка та розрахунок кінематичної схеми механізму для одержання короткого льоноволокна (2018)
Павленко С. І. - Виробничі випробування технології механізованого компостування органічних відходів з використанням аератора-змішувача (2018)
Семен О. Я. - Аналітична модель зубка часнику, Кузенко Д. В., Семен Я. В. (2018)
Боков В. М. - Підвищення ефективності електродугового різання бідротовим електродом-інструментом (2018)
Герук C. М. - Особливості розвитку автоматизації зварювання і наплавлення з використанням промислових роботів, Сукманюк О. М. (2018)
Ломакін В. М. - Дослідження процесу затвердіння та прогнозування структури литих чавунних молольних тіл, Клименко В. В., Пукалов В. В., Кузик О. В., Дубодєлов В. І., Горюк М. С. (2018)
Мажейка О. Й. - Чисельне моделювання при дослідженні процесів ультразвукової обробки сталевих деталей сільськогосподарської техніки, Лутай А. М. (2018)
Носуленко В. І. - Якісні характеристики джерел тепла на сталевих електродах, Шмельов В. М. (2018)
Mazheyka O. - Improved quality control of welded joints (2018)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні напрямного ролика з композиційного матеріалу на основі реліту, Пукалов В. В., Свяцький В. В. (2018)
Шелепко О. В. - Експериментальне визначення жорсткості багатокоординатного верстата паралельної структури "пентапод", Кириченко А. М., Гречка А. І. (2018)
Баглай Р. О. - Механізми управління безпекою банківських інформаційних систем (2018)
Дрєєва Г. М. - Визначення фрактальної розмірності числової послідовності за розподілом ймовірності значень її елементів, Дрєєв О. М., Денисенко О. О. (2018)
Коваленко О. В. - Управління ризиками розробки програмного забезпечення за умови обмеженості коштів виділених на усунення помилок безпеки (2018)
Lobok O. - Synthesis of Modal Control of Multidimensional Linear Systems Using Linear Matrix Inequalities, Goncharenko B., Vihrova L., Sych M. (2018)
Лужков Д. М. - Ідентифікація лінеаризованої моделі динаміки контролера та терморегулювального вентилю фірми Danfoss за даними пасивного експерименту, Осадчий С. І., Дідик О. К. (2018)
Паладійчук Ю. Б. - Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін, Руткевич В. С., Зінєв М. В., Лісовий І. О. (2018)
Улічев О. С. - Математична модель поширення інформаційно-психологічних впливів у сегменті соціальної мережі (2018)
Хох В. Д. - Автоматизована система проведення аудиту інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж (2018)
Шингалов Д. В. - Математична модель рекомендаційної системи з врахуванням емоційного забарвлення коментарів у якості контексту, Мелешко Є. В., Минайленко Р. М., Резніченко В. А. (2018)
Plaskura P. - Modelling of forgetting curves in educational e-environment (2019)
Стежко Ю. Г. - Подання інформації в комп'ютерно орієнтованих освітніх технологіях та її експлікація в імперативах постмодернізму (2019)
Воротникова І. П. - Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України (2019)
Горошко Ю. В. - Методичні підходи до розв'язування олімпіадних задач з інформатики, Міца О. В., Мельник В. І. (2019)
Литвинова С. Г. - Smart Kids як технологія навчання учнів початкової школи (2019)
Болюбаш Н. М. - Формування педагогічної компетентності магістрантів IT-спеціальностей засобами освітніх інформаційних технологій (2019)
Yurzhenko A. Yu. - An e-course based on the LMS moodle to teach "Maritime english for professional purpose" (2019)
Астаф’єва М. М. - Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики, Бодненко Д. М., Прошкін В. В. (2019)
Bogush A. M. - Teaching machine translation to the students majoring in the humanities, Korolova T. M., Popova O. V. (2019)
Бойчук В. М. - Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання, Горбатюк Р. М., Кучер С. Л. (2019)
Вакалюк Т. А. - Добір хмаро орієнтованих засобів навчання баз даних майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Коротун О. В., Антонюк Д. С. (2019)
Zadorozhna I. P. - Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students, Klymenko A. O., Quam Ph. (2019)
Карпенко А. С. - Використання сервісів Google Apps у процесі інформатизації закладу вищої освіти (2019)
Кучерук О. А. - Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури, Караман С. О., Караман О. В., Віннікова Н. М. (2019)
Pokrovska I. L. - Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines (2019)
Tsymbal S. V. - Enhancing students' confidence and motivation in learning English with the use of online game training sessions (2019)
Shekhavtsova S. O. - Organization of distance subject-subject interaction in the course of future english philologists training (2019)
Ягупов В. В. - Критерії та показники діагностування розвиненості інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти, Кива В. Ю. (2019)
Коломієць А. М. - Психологічні засади оптимізації волонтерської діяльності студентської молоді засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Паламарчук О. М., Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Габа І. М. (2019)
Mescheryakov D. S. - Development of the adults’ subjectness activity in Facebook (2019)
Morgulets O. B. - Information and communication technologies managing the quality of educational activities of a university, Derkach T. M. (2019)
Balendr A. V. - Border guards' distance learning development in the European Union countries, Korolov V. O., Adamchuk O. V., Iakymchuk A. V., Sinkevych S. V., Bloshchynskyi I. H. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Varetsky Y. - Switching on Power Harmonic Filters (2018)
Stotsko Z. - Determination of Hydro-Erosion Wear Coefficient for Sealing Elements of Pipeline Fittings, Sheremeta R. (2018)
Bakhor Z. - Improvement of 6/10 kV Distribution Power Networks Efficiency, Kozovyi A., Lysiak H., Yatseiko A. (2018)
Kopchak B. - Genetic Algorithm Application for Synthesis and Analysis of Electromechanical Systems Control Systems, Kasha L. (2018)
Matiko F. - Technique for Evaluating the Uncertainty of Enthalpy of Water and Steam for Thermal Energy Metering Systems, Slabyk O., Lesovoy L., Matiko H. (2018)
Malyar A. - Method of Selecting the Speed of Jack Pump Driving Motor Based on Reservoir Flow Rate, Kaluzhnyi B., Kvit R. (2018)
Fedoryshyn R. - Design of Optimal Filter for Analog Signal, Klos S., Savytskyi V., Pistun Y., Woloszyn M. (2018)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2018)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2018)
Барбе А. М. - Експериментальна модель ендометріозу на щурах, Бербець А. М., Давиденко І. С., Юзько О. М. (2019)
Бліндер О. О. - Етіологічна структура гнійно-запальних захворювань ЛОР-органів у амбулаторних пацієнтів м.Чернівці, Бліндер О. В., Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Ротар Д. В., Гуменна А. В. (2019)
Бойко В. В. - Клиническая оценка прогностических лабораторных маркеров при острой ишемии нижних конечностей, Зарудный О. А., Иванова Ю. В., Гилёв Б. В. (2019)
Вацик М. З. - Статеве та репродуктивне здоров'я молодих громадян України, Ясинська Е. Ц. (2019)
Годованець О. І. - Аналіз сполучнотканинних компонентів ротової рідини дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зобу, Кіцак Т. С., Муринюк Т. І. (2019)
Гуньков С. В. - Полікістоз яєчників та потенційна роль екологічних факторів у виникненні гормонального стрессу (2019)
Кишкан І. Г. - Фармакоекономічний аналіз макролідних та азалідних антибіотиків (2019)
Кільмухаметова Ю. Х. - Рівень імуноглобулінів класу G у піддослідних тварин на тлі та без лікування комплексом антиоксидантних препаратів, Батіг В. М. (2019)
Кулешов О. В. - Морфо-функціональна характеристика серця та центральна гемодинаміка у дітей з пролапсом мітрального клапана з урахуванням його ступеня, Медражевська Я. А., Малик С. Л., Хребтій Г. І. (2019)
Півторак К. В. - Вплив ангіоліну на метаболічні процеси при експериментальному стеатогепатиті, Яковлева О. О. (2019)
Семененко С. І. - Дослідження церебропротекторної ефективності адемолу та магнію сульфату на експериментальній моделі черепно-мозкової травми (2019)
Соколова М. В. - Динаміка показників деформації лівого шлуночка та маркерів кардіального ремоделювання ST-2 І кардіотрофіну-1 у жінок із гіпертонічною хворобою в постменопаузі під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії (2019)
Стець М. М. - Ультразвукова архітектоніка щитоподібної залози після використання зварювальних технологій при хірургічному лікуванні, Антонів В. Р., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Білик І. І., Польовий В. П., Сидорчук Р. І. (2019)
Хухліна О. С. - Показники пошкодження та функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом на фоні застосування метадоксину та гуарової смоли, Ляхович О. Д., Коваленко С. В., Дудка І. В., Дудка Т. В., Мандрик О. Є. (2019)
Цигикало О. В. - Джерела та хронологічна послідовність закладки структур очної ямки людини, Козарійчук Н. Я., Сикирицька Т. Б. (2019)
Шоріков Є. І. - Асоціація генотипів поліморфізму NOS3 з макроангіопатіями у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із цукровим діабетом типу 2, Шорікова Д. В., Хухліна О. С., Шупер В. О., Трефаненко І. В. (2019)
Юрценюк О. С. - Діагностика та лікування депресивних та тривожних розладів у студентів (2019)
Гоженко А. І. - Роль білкового та ліпідного обмінів в енергетичному забезпеченні організму, Гришко Ю. М., Граматюк С. М. (2019)
Зуб Л. О. - Особливості прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит, Роборчук С. В., Кулачек В. Т., Мороз Т. П. (2019)
Тащук В. К. - Клінічний випадок венозного тромбоемболізму, Хребтій Г. І., Пересунько О. М., Хмара Р. С., Шкварковська Н. В., Маліневська-Білійчук О. В. (2019)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХIV. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана, М. М. Тураша (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Педаченко Е. Г. - Хроническая травматическая энцефалопатия: природа, механизмы и стадии развития, Лисяный Н. И. (2019)
Слынько Е. И. - Классификации травматических повреждений шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне. Часть 1. Общие принципы, Нехлопочин А. С., Вербов В. В. (2019)
Биндю А. В. - Кліпування церебральних аневризм, ускладнене їх інтраопераційним розривом, Орлов М. Ю., Єлейник М. В., Литвак С. О. (2019)
Костюк К. Р. - Гемісферотомія у лікуванні тяжких форм симптоматичної епілепсії, Чебурахін В. В., Бунякін В. М. (2019)
Гридина Н. Я. - Первый опыт комбинированного лечения злокачественных глиом головного мозга с помощью блокирования мембранных кальциевых каналов, Жебровская Ф. И., Морозов А. Н., Розуменко В. Д., Ушенин Ю. В., Розуменко А. В., Шмелёва А. А., Белоусова А. Д., Белошицкий В. В. (2019)
Волощук О. С. - Якість життя хворих після пункційної вертебропластики, проведеної з приводу травматичних компресійних переломів тіл хребців, Красиленко О. П. (2019)
Кирпа І. Ю. - Травматична дислокація головки нижньої щелепи в середню черепну ямку, яка ускладнилася внутрішньомозковим крововиливом у скроневу частку мозку: огляд літератури та власне спостереження, Сірко А. Г., Комок О. А. (2019)
Шевага Володимир Миколайович: до 80-річчя від дня народження (2019)
Маринець В. В. - Міклош Йосипович Ронто — до 75-ти річчя від дня народження (2017)
Аюбова Н. С. - Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань (2017)
Баранник В. Ф. - Тензорні добутки незвідних проективних цілочислових 2-адичних зображень циклічної 2-групи (2017)
Бобик І. О. - Задача типу Діріхле для рівнянь із частинними похідними з відхиленим аргументом, Симотюк М. М. (2017)
Бондаренко В. М. - Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2хS2, Костишин Е. М. (2017)
Бондаренко В. М. - Опис категорії зображень постійного Жорданового типу найменшої нециклічної групи, Литвинчук І. В. (2017)
Боярищева Т. В. - Швидкість збіжності в ЦГТ для послідовності серій випадкових величин, Поляк І. Й. (2017)
Варга Я. В. - Про одну нелінійну інтегральну крайову задачу (2017)
Жучок Ю. В. - Моноїди ендоморфізмів напіврешіток напівгруп (2017)
Заціха Я. В. - Опис піднапівгруп напівгруп малого порядку (2017)
Капустей М. М. - Застосування усереднених псевдомоментів для оцінки близькості розподілів двох сум випадкових величин, Слюсарчук П. В. (2017)
Кирилюк О. А. - Мінімальні незвідні роз'язні підгрупи групи GL(2, Rp) (2017)
Клименко І. С. - Алгебри Лі диференціювань з абелевими ідеалами максималвного рангу, Лисенко С. В., Петравчук А. П. (2017)
Козаченко Ю. В. - Дійсні стаціонарні Гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями, Петранова М. Ю. (2017)
Корепанова К. С. - Асимптотична поведінка розв'язків звичайних диференціальних рівнянь n-то порядку з правильно змінними нелінійностями (2017)
Король I. І. - Побудова лінійних багатокрокових методів розв’язання задачі Коші методом невизначених коефіцієнтів, Король І. Ю. (2017)
Мич І. А. - Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр, Ніколенко В. В. (2017)
Skochko V. M. - Transition graphs of iterations of initial (2,2)-automata (2017)
Тоічкіна О. О. - Ендотипи деяких часткових відношень еквівалентності (2017)
Титул, зміст (2019)
Задоя О. А. - Інструменти та напрями реалізації стратегії інклюзивного розвитку в Україні (2019)
Мостова А. Д. - Стратегічні карти у формуванні стратегії продовольчої безпеки держави (2019)
Павлова В. А. - Прогнозування ринкового попиту на ювелірні вироби, Лук’яненко В. В. (2019)
Степанюк О. С. - Економічні процеси оборотності активів та її показники (2019)
Момот В. Є. - Особливості адаптації співробітників до корпоративної культури в організаціях зі значною питомою вагою дистанційної зайнятості, Литвиненко О. М. (2019)
Мажара Г. А. - Ірраціональні стратегії в умовах часткової інформованості гравців на прикладі індивідуально-оптимальних рівноваг, Капустян В. О. (2019)
Шевченко В. М. - Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії, Мішустіна Т. С., Бондаренко А. А. (2019)
Задоя А. О. - Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози? (2019)
Кузьмінов С. В. - Динаміка економічного зростання у ФРН: джерела, фактори та інтереси, Журавльов В. Є. (2019)
Тараненко І. В. - Глобальне макросередовище функціонування підприємств трубної промисловості у складі металургійного комплексу України, Кулеба О. О., Яременко С. С. (2019)
Ожерельєва В. М. - Академік В. Я. Юр’єв – селекціонер, генетик, фундатор української селекційної науки (до 140-річчя від дня народження), Кириченко В. В., Білинська О. В. (2019)
Bazalii V. V. - Problems and productivity of winter wheat varieties selection with increased environmental stability, Boichuk I. V., Lavrynenko Yu. О., Bazalii H. H., Domaratskyi Ye. O., Larchenko O. V. (2019)
Білинська О. В. - Чоловіча стерильність соняшника (Helianthus annuus L.), індукована новими гаметоцидними препаратами, Лютенко В. С., Дульнєв П. Г., Безпарточна В. П. (2019)
Блюм Р. Я. - Оцінка перспективності використання нової гібридної олійної культури тифону у порівнянні з її батьківськими видами як сировини для виробництва біодизелю, Лантух Г. В., Левчук І. В., Рахметова С. О., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2019)
Бугайов В. Д. - Особливості формування кормової та насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного походження, Горенський В. М., Мамалига В. С. (2019)
Вировець В. Г. - Ненаркотичні коноплі як новий різновид посівних конопель Cannabis sativa L. convar. non-narcotic Vyrovets, Лайко І. М., Горшкова Л. М., Міщенко С. В., Кириченко Г. І., Бірюкова Т. С., Лайко Г. М. (2019)
Вільчинська Л. А. - Урожайні і якісні показники нового сорту гречки Кам’янчанка, Гораш О. С. (2019)
Вожегова Р. А. - Мінливість ознаки "маса насіння з рослини" у гібридів сої різних груп стиглості, Лавриненко Ю. О., Базалій В. В., Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Клубук В. В. (2019)
Gasimova F. I. - The effect of nanoparticles of biogenic metal oxides on seed germination capability, photosynthetic pigment content, activities of PS II and superoxide dismutase in wheat seedlings, Khanishova M. A., Taghiyeva K. R., Azizov I. V. (2019)
Демидов О. А. - Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої озимої на високу стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України, Вологдіна Г. Б., Волощук С. І., Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Хоменко С. О. (2019)
Дубровна О. В. - Фізіолого-біохімічний аналіз трансгенних рослин пшениці насіннєвого покоління Т2 з гетерологічним геном орнітин-Δ-амінотрансферази, Сливка Л. В., Кулеш С. С. (2019)
Ємець З. В. - Моніторинг жирномолочності корів сучасних молочних порід України, Маменко О. М., Мірошнікова О. С. (2019)
Жарікова Д. О. - Використання мікросателітних локусів, зчеплених з генами Е, для ідентифікації та паспортизації сортів сої, Аксьонова О. А., Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2019)
Жук О. І. - Репродуктивна здатність рослин пшениці м’якої озимої за умов посухи (2019)
Заїка Є. В. - Поліморфізм запасних білків гречки їстівної (Fagopyrum esculentum Moench.) у групах сортів із різним кольором квітки, Козуб Н. О., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Каражбей П. П. (2019)
Іллєнко В. В. - Надходження 137Cs у рослини бобової культури (Vicia sativa L.) за впливу комплексних бактеріальних препаратів, Паренюк О. Ю., Шаванова К. Є., Нестерова Н. Г., Рубан Ю. В., Шпирка Н. Ф., Гудков І. М. (2019)
Козаченко М. Р. - Генетичні закономірності селекції сорту ячменю ваксі Шедевр в Україні, Наумов О. Г., Васько Н. І., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Зимогляд О. В. (2019)
Козуб Н. О. - Мутанти за гліадиновими локусами на основі сорту пшениці м’якої Безоста 1, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Блюм Я. Б. (2019)
Корнєєва М. О. - Продуктивність закріплювачів стерильності цукрових буряків на селекційних агрофонах з регульованими абіотичними чинниками, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С., Тимчишин С. М. (2019)
Кулеш С. С. - Фізіолого-біохімічний аналіз трансгенних рослин пшениці м’якої покоління Т2 з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Дубровна О. В., Сливка Л. В. (2019)
Моргун В. В. - Індукування селекційно-цінних мутацій у Triticum aestivum L. за дії фізичних і хімічних мутагенних чинників навколишнього середовища, Якимчук Р. А. (2019)
Oliferchuk V. P. - Application of mycorrhizal fungus Tuber melanosporum to stimulate the growth and development of soybean and spring barley, Fedorovych D. V. (2019)
Полякова А. С. - Визначення функціональної залежності між кислотами і нейтральними сполуками канабіноїдів у сучасних однодомних сортів Cannabis sativa L. (2019)
Полякова А. С. - Зміна вмісту канабіноїдних речовин в інцухт-поколінь Cannabis sativa L. під впливом плюс- і мінус-доборів, Рахметов Д. Б. (2019)
Радченко М. М. - Виділення та ідентифікація штаму-продуценту рибофлавіну, Бейко Н. Є., Андріяш Г. С., Тігунова О. О., Шульга С. М. (2019)
Радченко О. М. - Поліморфізм ізоферментів альфа-амілази озимої м’якої пшениці, Сандецька Н. В., Дикун М. О., Сірант Л. В. (2019)
Стельмах А. Ф. - Особливості темпів початкового розвитку нових європейських сортів озимої пшениці м’якої у зв’язку з системами генів Ppd-1 та Vrd, Файт В. І. (2019)
Тимчук Д. С. - Генетичний аналіз вмісту олеїнової кислоти в оліях мутантів кукурудзи sugary-2, Потапенко Г. С., Тимчук Н. Ф., Мужилко В. В. (2019)
Хаблак С. Г. - Роль аллельного и неаллельного взаимодействия генов в механизме возникновения гетерозиса, Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2019)
Хохлов А. М. - Конституція свиней в онтогенезі та філогенезі, Барановський Д. І., Данілова Т. М. (2019)
Багацька Н. В. - Аналіз родоводів хворих із психічними розладами, Глотка Л. І., Сухов В. А. (2019)
Багацька Н. В. - Особливості хромосомного апарату у пацієнтів із ювенільним ідіопатичним артритом із супутньою мультифакторною патологією, Нефідова В. Є., Медзяновська О. В. (2019)
Bandazhevsky Yu. I. - The role of folate metabolism genome in the formation of triiodothyronine in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubovaya N. F. (2019)
Гулеюк Н. Л. - Довжина теломер у жінок із ранніми репродуктивними втратами, Заставна Д. В., Тирка М. (2019)
Дємєнкова І. Г. - Фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини у дітей із патологією серцево-судинної системи (2019)
Лукаш Л. Л. - Стволовые клетки и генетика развития (2019)
Онищенко К. В. - Генетичні та епігенетичні зміни гена VHL у пухлинах світлоклітинного раку нирки, Григоренко В. М., Перета Л. В., Сербай Ю. Р., Войціцький Т. В., Скрипкіна І. Я. (2019)
Скрипкіна І. Я. - Аналіз експресії міРНК hsa-miR-30a-5p та hsa-miR-200c-3p у пухлинах головного мозку, Онищенко К. В., Герасимчук Д. О., Анопрієнко О. В., Арешков П. О. (2019)
Смаль М. П. - Взаимодействие генома хозяина с геномом опухоли при раке мочевого пузиря, Кужир Т. Д., Ролевич А. И., Красный С. А., Гончарова Р. И. (2019)
Терпиляк О. І. - Вивчення HLA-маркерів схильності до целіакії у жінок з навиковим невиношуванням вагітності, Заставна Д. В., Сосніна К. О. (2019)
Утевська С. В. - Перебіг експериментального аутоімунного енцефаломієліту (ЕАЕ) у пренатально-стресованих самців щурів, нащадків матерів з різною чутливістю до ЕАЕ (2019)
Федота О. М. - Лактозна непереносимість та її зв’язок з показником походження серед населення сходу України, Бабалян В. О., Борозенець В. В., Мазняков С. М., Пузік Н. Г. (2019)
Джуренко Н. І. - Оцінка генетичних ресурсів колекційного фонду лікарських рослин Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Паламарчук О. П., Коваль І. В., Четверня С. О. (2019)
Молодченкова О. О. - Біохімічна характеристика сортів сої за впливу вірусної інфекції та умов вирощування, Міщенко Л. Т., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Лаврова Г. Д., Мурсакаєв Е. Ш. (2019)
Моргун В. В. - Биомасса как фактор повышения урожайности озимой пшеницы, Прядкина Г. А., Стасик О. О., Зборивская О. В. (2019)
Моцный И. И. - Оценка показателей качества зерна интрогрессивных линий пшеницы методом ближней инфракрасной спектроскопии, Молодченкова О. О., Безлюдный В. Н., Соломонов Р. В., Кульбида М. П. (2019)
Полищук Л. В. - Закономерности распределения бета-галактозидазных генов в хромосомах стрептомицетов (2019)
Собко Т. О. - Генетична мінливість локусів запасних білків у сортів пшениці м’якої озимої європейської селекції, що придатні для вирощування в Україні, Лісова Г. М., Сірант Л. В. (2019)
Шутова А. Г. - Оценка перспективности Artemisia annua L. в качестве источника биологически активных веществ в Беларуси, Шиш С. Н., Шабуня П. С., Фатыхова С. А., Скаковский Е. Д., Тычинская Л. Ю. (2019)
Гуральчук Ж. З. - Проблема резистентності рослин до гербіцидів – інгібіторів ацетолактатсинтази, Мордерер Є. Ю. (2019)
Зубрич О. І. - Вплив фотоперіоду на морфогенетичні процеси у ізогенних за генами PPD ліній пшениці м’якої, Авксентьєва О. О. (2019)
Кравець О. А. - Ембріональна загибель насіння в інвазивних популяціях Ulmus pumila L. та Ulmus suberosa Moench у Cтеповому Придніпров’ї, Пірко Я. В., Калафат Л. О., Рабоконь А. М., Білоножко Ю. О., Постовойтова А. С., Лихолат Ю. В. (2019)
Shamilov E. N. - Antiradiation properties of extracts from Hypericum perforatum L., Abdullaev A. S., Shamilli V. E., Azizov I. V. (2019)
Андрєєв І. О. - Біоінформатичний пошук мобільних генетичних елементів надродини Ty1/Copia у Deschampsia antarctica E. Desv., Конвалюк І. І., Кунах В. А. (2019)
Karpov P. A. - Plant β-tubulin phosphorylation on Ser172 as a canonical suppressing factor of microtubule growth, Blume Ya. B. (2019)
Karpov P. A. - Conservation of dinitroaniline/phosphorothioamidate site of α-tubulin in Plasmodium species distributed in India, Demchuk O. M., Ozheredov S. P., Spivak S. I., Yemets A. I., Blume Ya. B. (2019)
Ozheredov S. P. - Identification of plant α-tubulin amino acids playing a key role in specific binding of nitroaniline compounds, Demchuk O. M., Karpov P. A., Spivak S. I., Blume Ya. B. (2019)
Підпала О. В. - Формування ретроелемента L1Hs в інтроні гена MGMT людиноподібних мавп, Лукаш Л. Л. (2019)
Сліщук Г. І. - Біоінформатичний аналіз гена, що кодує ацетогидроксиацидсинтазу, нуту звичайного, Волкова Н. Е., Захарова О. О., Корчмарьова А. В. (2019)
Андрашко Ю. В. - Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів, Максим В. В. (2018)
Білецька Д. Ю. - Тензорні добутки нерозкладних цілочислових матричних зображенв симетричної групи третвого степеня, Шапочка І. В. (2018)
Boldyreva V. O. - The probability of non-ruin of an insurance company with advertising expenses and investing in bank term deposit by MHull insurance of 10 Top insurance companies of Ukraine. II., Zhmykhova T. V. (2018)
Бондаренко В. М. - Канонічні форми матричних зображень напівгруп малого порядку, Заціха Я. В. (2018)
Bondarenko V. M. - On properties of posets of MM-type (1,3,5), Styopochkina M. V. (2018)
Брила А. Ю. - Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервалвними оцінками (2018)
Глебена М. І. - Визначення оптимальних параметрів моделей доступу до інформації у файлах баз даних, Глебена В. Ф., Попельський О. М. (2018)
Дрожжина А. В. - Асимптотика розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь n-го порядку, що є асимптотично близькими до рівнянь з правильно змінними нелінійностями (2018)
Зубарук О. В. - Про зображувалвний тип напівгрупи S0 32 над довільним полем (2018)
Кирилюк О. А. - Мінімальні незвідні розв'язні підгрупи групи GL(q,Zp) (2018)
Кічмаренко О. Д. - Ступінчасте усереднення керованих функціонально-дифференціальних систем (2018)
Козаченко Ю. В. - Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V(ф,ψ), Василик О. І. (2018)
Маринець В. В. - Дослідження крайової задачі для нелінійного хвильового рівнння з розривною правою частиною, Питьовка О. Ю. (2018)
Мич І. А. - Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2, Ніколенко В. В., Варцаба О. В. (2018)
Сапожнікова К. Ю. - Часткове усереднення систем дифференціальних рівнянь з максимумом (2018)
Сливка-Тилищак Г. І. - Властивості узагальненого розв'язку задачі Коші для рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною з простору Орліча, Михасюк М. М. (2018)
Chuiko S. M. - On of solving nonlinear Noether integral-differential boundary value problems by the of Newton-Kantorovich method, Chuiko O. S., Chechetenko V. O. (2018)
Андрашко Ю. В. - Застосування генетичного алгоритму для розв'язування конкурентної задачi розмiщення (2018)
Балога С. I. - Iнварiантнi многовиди одного класу систем диференцiальних рiвнянь (2018)
Бондаренко В. М. - Про матричнi зображення моноїдiв четвертого порядку, Зацiха Я. В. (2018)
Бортош М. Ю. - Про звiднiсть однiєї дуомiальної матрицi над комутативним локальним кiльцем (2018)
Брила А. Ю. - Про одну задачу лексикографiчно-лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками, Брила С. П. (2018)
Варцаба О. В. - Сигнатурна решiтка одного класу алгебр, Мич I. А., Нiколенко В. В. (2018)
Герич М. С. - Про розподiл перестрибкiв через нульовий рiвень для одного класу гратчастих процесiв (2018)
Глебена М. I. - Чисельний метод вiдшукання нулiв будь-якої неперервно диференцiйованої функцiї на заданому промiжку, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2018)
Гопкало О. М. - Умови обмеженостi гауссового випадкового процесу з ймовiрнiстю 1 на ℝ+ та їх застосування (2018)
Жучок Ю. В. - Про зображення впорядкованих трiоїдiв бiнарними вiдношеннями (2018)
Капустей М. М. - Точнiсть наближення в центральнiй граничнiй теоремi в термiнах усереднених псевдомоментiв, Слюсарчук П. В. (2018)
Лiманська Д. Є. - Iснування аналiтичних розв'язкiв системи звичайних диференцiальних рiвнянь, якi частково розв'язанi вiдносно похiдних, поблизу нерухомої особливої точки (2018)
Матурiн Ю. П. - Оцiнки характеристичного визначника задачi Нiколеттi для строго гiперболiчного рiвняння, Симотюк М. М. (2018)
Мич I. А. - Еквацiональна решiтка одного класу алгебр, Нiколенко В. В. (2018)
Повiдайчик М. М. - Розробка утилiти автоматизованого формування математичних виразiв на основi лiнгвiстичного аналiзу тексту, Майорський Д. О., Шпонтак I. Я. (2018)
Stanzhytskyi A. N. - Cauchy problems and invariant measures for one stochastic functional-differential equation, Tsukanova A. O. (2018)
Волошин В. С. - Ожидаемые и реальные риски в блокчейн-технологиях (2018)
Перевозова І. В. - Концептуальна модель процесу стратегічного управління системою зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Устенко А. О., Малинка О. Я., Морозова О. С. (2018)
Коренюк П. І. - Податкове регулювання та екологічне підприємництво у контексті інноваційних підходів (2018)
Маматова Л. Ш. - Стан інвестиційної діяльності України в умовах глобалізації (2018)
Зінченко О. А. - Концептуальні підходи до оцінки іміджу територій в контексті перспектив регіонального розвитку (2018)
Перевозова І. В. - Застосування новітніх інформаційних технологій в системі контролінгу як метасистеми управління промисловим підприємством (2018)
Пятикоп Е. Е. - Формализация паттернов японских свечей с учетом особенностей валютных рынков, Жилкин М. С. (2018)
Кравченко М. С. - Запровадження закордонного досвіду управління розвитком інтелектуального капіталу державних службовців, Погорелов В. М. (2018)
Солошенко П. В. - Теоретико–методологічні підходи щодо управління якістю продукції промислового підприємства, Федянін Б. С. (2018)
Нємкова О. А. - Фактори вибору хмарних рішень для ERP-систем промислових підприємств, Орлова О. М. (2018)
Тульчинський Р. В. - Підвищення інноваційної культури регіонів в умовах становлення нового регіоналізму (2018)
Коваленко Ю. О. - Управлінські інструменти та технології розвитку регіонального інформаційного менеджменту (2018)
Горошкова Л. А. - Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами, Волков В. П., Карбівничий Р. А. (2018)
Горошкова Л. А. - Фінансові важелі як механізми управління децентралізованими ресурсами, Волков В. П., Карбівничий I. О. (2018)
Гончар В. В. - Дослідження загроз та ризиків економічної безпеки України, Бурак П. В. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів бюджетної установи, Шабаліна Г. В. (2018)
Апальков С. С. - Вплив світового ринку альтернативного фінансування на розвиток малого та середнього бізнесу (2018)
Калінін О. В. - Аналіз інвестиційної привабливості "event marketing", Присяжна Г. А. (2018)
Терент’єва Н. В. - Формування збутової стратегії за допомогою матриці Shell/Dpm для машинобудівних підприємств Запорізької області (2018)
Коляденко С. В. - Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання (2018)
Маматова Л. Ш. - Корпоративне та стратегічне управління як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства, Андрусенко Г. М. (2018)
Куровска А. А. - Впровадження системи контролінгу в управління закупівельними групами, Рицька А. О. (2018)
Швець Г. О. - Теоретико-методологічні засади управління соціально-психологічним кліматом трудового колективу на підприємстві (2018)
Білоус-Сергєєва С. О. - Впровадження системи загального управління якістю (TQM) на фармацевтичних підприємствах (2018)
Хаджинова О. В. - Роль впровадження системи менеджменту якості на підприємствах в підвищенні їх конкурентоспроможності, Адамовська І. Р. (2018)
Костенко О. О. - Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності (2018)
Кузнецова Ю. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку законодавчої бази України в сфері авторського права і суміжних прав, Мєхінті П. О. А. (2018)
Бессонова С. И. - Актуальные проблемы Украины в сфере интеллектуальной собственности, Бессонова А. В. (2018)
Устинов Р. Г. - Організаційні засади управління організаційною культурою підприємства (2018)
Якушева О. В. - Міжрегіональний взаємозв’язок як фактор зростання економіки (2018)
Маслова Г. В. - Дослідження складових елементів інноваційної інфраструктури (2018)
Кальніцька М. О. - Оцінка стану розвитку міжнародних готельних мереж в процесі формування організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу (2018)
Череп О. Г. - Удосконалення економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Омельченко Л. С. - Синдиковане кредитування як інноваційний фінансовий інструмент для комерційних банків України, Кравченко Т. Д. (2018)
Зусин В. Я. - Этика и этикет бизнесмена (2018)
Ланська С. П. - Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на виробництві – провідна компонента стратегічного розвитку підприємства (2018)
Коренюк П. І. - Cтратегічне управління персоналом хімічного підприємства в контексті маркетингової політики, Кіщенко А. Ю. (2018)
Кусакова Ю. О. - Механізми стимулювання інноваційної діяльності на рівні регіону, Худолєй Л. В. (2018)
Макарова М. В. - Вплив інноваційних інформаційних технологій на діяльність промислових підприємств в умовах Industry 4.0 (2018)
Інформація для авторів (2018)
Єрошенко Г. А. - Трансформація інтенсивності маркування компонентів слизової оболонки твердого піднебіння за допомогою лектину кори золотого дощу звичайного (LAVA) в умовах дії 1% ефіру метакрилової кислоти, Тимошенко Ю. В. (2019)
Гуржій О. В. - Застосування методу радіохвильової коагуляції дл лікування гемангіном щелепно-лицевої ділянки, Ткаченко І. М., Коломієць С. В. (2019)
Ткаченко П. І. - Імунокомпетентність лімфоцитарного пулу периферичної крові при гострому гнійному лімфаденіті в дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Резвіна К. Ю., Попело Ю. В. (2019)
Ткаченко П. І. - Об'ємна лімфангінома щелепно-лицевої ділянки з супурацією в дитини грудного віку, Чоловський М. О., Доленко О. Б., Лохматова Н. М., Коротич Н. М. (2019)
Kuroiedova V. D. - The state of the orbicularis oris muscle in patients with hearing deprivation, Sokologorska-Nykina Y. K., Makarova O. M., Rud Y. V. (2019)
Мельник В. С. - Поширеність і структура зубощелепних аномалій у дітей початкових класів м. Ужгорода, Горзов Л. Ф. (2019)
Movchan O. V. - Ortopedictreatment of patients with edentulous jaws with complete removable plastic dentures using adhesive material (2019)
Магера Н. С. - Клінічна оцінка стану зубощелепної системи при надмірному стираннізубів і скронево-нижньощлепних розладів (2019)
Нідзельский М. Я. - Фонетична реабілітація при знімному стоматологічному протезуванні, Чикор В. П., Цветкова Н. В. (2019)
Тарашевська Ю. Є. - Різноманіття і принципи взаємодії подвійних коронок телескопічного з'єднання, Шиян Є. Г. (2019)
Ткаченко І. М. - Обгрунтування конструкції знімного протеза з безкламерною фіксацією при мезіодистальному нахилі зубів, Герман С. А., Бережна О. О., АНдрієнко К. Ю., Ізотова А. О. (2019)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей склоіономерних цементів для постійної фіксації незнімних ортопедичних конструкцій, Сідорова О. В. (2019)
Каськова Л. Ф. - Можливості прогнозування карієсу в дітей шкільного віку за даними анкетування їх і їхніх бітьків, Мандзюк Т. Б., Уласевич Л. П., Коровіна Л. Д., Садовскі М. О. (2019)
Каськова Л. Ф. - Вікові особливості стану гігієни порожнини рота в дітей шкільного віку, Попик К. М., Уласевич Л. П., Ващенко І. Ю., Бережна О. Е. (2019)
Притульська Н. - Маркування харчових продуктів: новели українського законодавства, Антюшко Д., Осика В. (2019)
Лабурцева О. - Комунікаційні бренд-стратегії торговельних мереж України (2019)
Кордзая Н. - Маркетингове дослідження вподобань споживачів продуктів оздоровчого харчування, Ковалів І. (2019)
Мотузка Ю. - Ринок аналогів молочних продуктів рослинного походження: світові тренди, Кошельник А. (2019)
Власенко І. - Олійно-жирова галузь України: виклики та потенціал розвитку, Семко Т. (2019)
Караваєв Т. - Взуття з текстилю в Україні: ринкові дослідження, Коломієць Т., Сім’ячко О. (2019)
Мережко Н. - Постільні вироби: систематизація показників властивостей за моделлю Кано, Михайлова Г., Осієвська В. (2019)
Белінська С. - Товарознавча оцінка рамбутана (Nephelium lappaceum L.), Камєнєва Н., Мороз О. (2019)
Гніцевич В. - Технологія та якість низьколактозних емульсійних соусів, Гончар Ю. (2019)
Кравченко М. - Новітні технології марципанових паст, Рибчук Л. (2019)
Кунах В. А. - Кілька слів про вчителя – члена-кореспондента НАН України В. П. Зосимовича (до 120-річчя від дня народження) (2019)
Lutsenko V. A. - Xerotolerant strain of Penicillium chrysogenum MF18_10 isolated from the damaged walls of Saint Sophia’s Cathedral, Kyiv, Polishchuk L. V., Hong J., Fomina M. A. (2019)
Твардовська М. О. - З’ясування походження каріотипу Iris pumila L., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2019)
Бєлікова О. Ю. - Генетична структура райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) чернівецького локального стада за SSR-маркерами, Залоїло О. В., Тарасюк С. І., Мрук А. І., Романеско В. М. (2019)
Горенская О. В. - Анализ роли триптофан-кинуренинового метаболизма в контроле длительности жизни Drosophila melanogaster, Навроцкая В. В. (2019)
Городнянский И. Д. - Изменение внутрилинейного уровня проявления гибридного дисгенеза Drosophila melanogaster в скрещиваниях с особями с подавленной тетрациклином внутренней микрофлорой (2019)
Горпинченко М. Ю. - Популяційно-генетичний аналіз населення Закарпатської області за даними прізвищ, Атраментова Л. О. (2019)
Козак Н. А. - Индексы Кроу в этнических и социальных группах городского населения, Атраментова Л. А. (2019)
Козуб Н. О. - Дослідження матеріалу пшениці м’якої від гібридизації з Aegilops biuncialis Vis. за допомогою маркерів хромосоми 1U, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Блюм Я. Б. (2019)
Красиленко Ю. А. - Поширення рослин-паразитів родів Cuscuta L. та Orobanche L. в Україні, Горюнова І. І., Плоховська С. Г., Борова М. М., Пушкарьова Н. О. (2019)
Лемеш В. А. - Полиморфизм микросателлитных локусов дикорастущих популяций и культурных сортов масличного рапса (Brassica napus L.), Богданова М. В., Мозгова Г. В., Буракова А. А. (2019)
Муратова Е. Н. - Кариологические и цитогенетические исследования хвойных бореальной зоны классическими и новыми методами, Седельникова Т. С., Пименов А. В., Горячкина О. В. (2019)
Панчук І. І. - Субповтори у 5s рДНК як молекулярний маркер у популяціях Acer platanoides L., Касіянчук Р. М., Волков Р. А. (2019)
Скоробагатько Д. О. - Індекси добору у нащадків Drosophila melanogaster Meig. після гострого γ-опромінювання, Страшнюк В. Ю., Мазілов О. О. (2019)
Торяник В. М. - Морфогенетичний поліморфізм Trifolium repens L. за малюнком "сивої" плями на листку на територіях м. Суми з різним антропогенним навантаженням, Міронець Л. П. (2019)
Эткало Е. Н. - Сходство по типам темперамента у родственников, Атраментова Л. А. (2019)
Анопрієнко О. В. - Комплексна регуляція гепарином експресії гена CHI3L1 та локуса ERVW-1 у клітинах гліобластом U-87 MG та U-251 MG, Арешков П. О., Жук О. В., Шаблій В. А., Скрипкіна І. Я. (2019)
Білоножко Ю. О. - Поширення омели (Viscum album L.) у Києві, яка зростає на різних видах деревних рослин, та її генетичні особливості, Пономаренко Л. О., Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Блюм Я. Б., Пірко Я. В. (2019)
Буряченко С. В. - Варіабельні локуси генів HA, NA та NP як ефективні РНК – мішені для генотипування субтипів H1N1 та H7N9, Стегній Б. Т. (2019)
Воробьёва М. М. - Расшифровка последовательностей гена субъединицы 1 цитохромоксидазы с (COI) и гена субъединицы α фактора элонгации (EF1α) ряда видов тлей фауны Беларуси, Воронова Н. В. (2019)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудника бурої бактеріальної плямистості люпину за наявністю гена секреції сирингоміцину (syrD) (2019)
Кропивко С. В. - Взаємодія скафолдного білка інвадоподій TKS4 з родиною інтерсектинів, Грязнова Т. А., Риндич А. В. (2019)
Kurchii B. A. - On the nature of non-protein receptors from the conceptual point of view. Paradigm for abscisic acid (2019)
Mutenko H. V. - Microbe-plant interactions between Streptomyces and model agricultural plants – Hordeum vulgare and Lycopersicon esculentum (Microtom), Ostash B. O., Rothballer M., Weiss A., Schmid M., Hartmann A., Fedorenko V. O. (2019)
Наваліхіна А. Г. - Неадитивна експресія регуляторів розвитку остей у ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2019)
Орловская О. А. - Молекулярная характеристика высокомолекулярных субъединиц глютенина 1Bx6.1 и 1By22.1 образца Triticum spelta К1731, Яцевич К. К., Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. (2019)
Постовойтова А. С. - Поліморфізм довжини І-го та ІІІ-го інтронів генів актину як інструмент для ДНК-профілювання льону-довгунця, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2019)
Похоленко Я. О. - Вплив введення генів інтерлейкіну-2 та інтерлейкіну-12 до складу експериментальної маркованої ДНК-вакцини, Гулько Т. П., Кордюм В. А. (2019)
Романчук С. М. - Експресія гена β-глюкозидази PYK 10 у проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. за умов кліностатування та за Х-опромінення (2019)
Урбанович О. Ю. - Полиморфизм двух генов, кодирующих дегидрины пшеницы, Кузмицкая П. В., Боровський Г. Б. (2019)
Білинська О. В. - Ефективність отримання гаплоїдів ярого ячменю у культурі пиляків in vitro на основі гібридного матеріалу: порівняння базової та удосконаленої технологій, Дульнєв П. Г. (2019)
Бузіашвілі А. Ю. - Agrobacterium-опосередкована трансформація картоплі геном лактоферину людини, Ємець А. І. (2019)
Варченко О. І. - Створення генетичних конструкцій за допомогою методу клонування Golden Gate, Красюк Б. М., Федчунов О. О., Зіміна О. В., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2019)
Гнатюк І. С. - Підбір селективних концентрацій гліфосату для ефективного відбору in vitro трансгенних тканин озимого ріпаку Brassica napus L., Варченко О. І., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2019)
Голубенко А. В. - Явище вітрифікації при розробці технології клонального мікророзмноження рідкісної рослини Salvia scabiosifolia Lam., Нужина Н. В. (2019)
Омельяненко В. А. - Концептуальні основи макропроектування інноваційно-технологічних систем (2017)
Грицак Л. Р. - Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтезтичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro, Герц А. І., Герц Н. В., Дробик Н. М. (2019)
Годящев М. О. - Організаційна складова управління діловою активністю підприємств: сутність та інструменти (2017)
Гуляєва Г. Б. - Роль хелатованого добрива і наночасток у формуванні елементів продуктивності за штучного вірусного і фітоплазмового ураження, Богдан М. М., Токовенко І. П., Патика В. П. (2019)
Щербакова Т. Г. - Принципы и методы управления экологическим проектом на автомобильно-транспортном предприятии (2017)
Жук В. В. - Адаптивна реакція рослин кукурудзи на дію гострого ультрафіолетового випромінювання, Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. (2019)
Горошкова Л. А. - Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами, Волков В. П., Коваленко Г. В., Карбівничий Р. О. (2017)
Жук І. В. - Вплив коєвої кислоти та донору NO на Triticum aestivum L. за умов біотичного стресу, Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2019)
Горошкова Л. А. - Олігополістичний сценарій розвитку житлово-комунального господарства, Волков В. П., Карбівничий І. О., Горбова І. А. (2017)
Зюзюн А. Б. - Аналіз ефективності розвитку поза організмом ембріонів свиней за використання нанобіоматеріалу, Щербак О. В., Ковтун С. І., Свергунов А. О., Свергунова Г. О. (2019)
Гринюк І. М. - Управління вартістю підприємства як складова загальної концепції управління: закордонний досвід (2017)
Кирієнко А. В. - Використання апікальних меристем молодих проростків для індукції калюсогенезу Triticum spelta L. та Triticum aestivum L., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В., Кучук М. В., Щербак Н. Л. (2019)
Osakwe Ikenna. - Creating a project team based on the subjective well-being as a criteria: practical and theoretical prospects review (2017)
Кляченко О. Л. - Екстракція біологічно активних речовин з решток перикарпіїв буряків цукрових (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris), Янсе Л. А., Ліханов А. Ф. (2019)
Россошанська О. В. - Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Комісаренко А. Г. - Продуктивність рослин пшениці озимої з додатковою копією гена орнітин-δ-амінотрансферази за умов водного дефіциту, Михальська С. І., Курчій В. М. (2019)
Ляшенко П. А. - Діапазон розуміння економічного розвитку регіону (2017)
Кондрацкая И. П. - Создание межродовых гибридов фестулолиума морфотипа овсяницы тростниковой с использование постгеномных технологий и ДНК-маркирования, Юхимук А. Н., Столепченко В. А., Чижик О. В., Козловская З. Г., Васько П. П., Решетников В. Н. (2019)
Maagone A Mpone Christelle Claud Babette. - Peculiarities in opening and implementing online business project: case study of service broker between countries (2017)
Лагуновская Е. В. - Эффективность использования различных типов индукционных питательных сред при культивировании пыльников гексаплоидного тритикале, Зайцева О. И., Лемеш В. А. (2019)
Lystvan K. V. - Study of influence of ascorbic acid, reducing sugars and methyldopa on betalains content in Celosia cristata L. callus (2019)
Лукьянчук В. В. - Стабильность наследования гибридной плазмиды TrS16 при длительной культивации трансформанта без поддерживающей селекции, Голембиовская С. Л., Полищук Л. В. (2019)
Матвєєва Н. А. - Вплив ванадію (IV) на ріст "бородатих" коренів Artemisia tilesii Ledeb., Гаврилюк О. А., Дуплій В. П. (2019)
Мельничук О. В. - Біометричні та біохімічні особливості нових ліній M.×giganteus з підвищеним рівнем плоїдності, Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Рахметова С. О., Баєр О. О., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2019)
Ніщенко Л. В. - Оцінка деяких фізіологічних і біохімічних параметрів проростків рижію (Camelina sativa (L.) Crantz) за умов осмотичного стресу, Сахно Л. О. (2019)
Олійник Т. М. - Можлива заміна цитокінінів та ауксинів у культурі in vitro, Ковбасенко Р. В., Дмитрієв О. П., Дульнєв П. Г. (2019)
Пикало С. В. - Регенераційний потенціал перспективних ліній пшениці м’якої озимої у культурі апікальних меристем пагонів, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Прокопік Н. І., Гуменюк О. В. (2019)
Пикус П. А. - Влияние дозы мезенхимальных стромальных (стволовых) клеток пуповины человека на острое воспаление на модели перитонита у мышей, Рымарь С. Е., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2019)
Салівон А. Г. - Визначення впливу різних доз передпосівного опромінення насіння на вміст флавоноїдів у лікарській сировині звіробою звичайного, Листван К. В., Літвінов С. В., Пчеловська С. А., Шиліна Ю. В., Жук В. В., Тонкаль Л. В. (2019)
Сергеева Л. Е. - Некоторые аспекты in vitro биотехнологии пшеницы, Бронникова Л. И. (2019)
Усенко М. О. - Отримання рекомбінантного злитого білка rhIL7-BAPmut та його функціональна характеристика, Окунєв О. В., Бенціонова К. І., Горбатюк О. Б., Іродов Д. М., Кордюм В. А. (2019)
Шадріна Р. Ю. - Розвиток аутофагії як адаптивної відповіді рослин Arabidopsis thaliana на умови мікрогравітації, Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2019)
Блюм Я. Б. - До 140-річчя від дня народження академіка В. Я. Юр’єва. Сторінки біографії в спеціальних історичних дисциплінах, Барштейн В. Ю. (2019)
Бородіна К. І. - "Хмарні" технології як засіб формування та розвитку еволюційних понять у майбутніх вчителів біології, Кмець А. М., Луценко О. І. (2019)
Гуменюк Г. Б. - Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст, Чень І. Б., Волошин О. С. (2019)
Мірошник Н. В. - Оцінювання екологічних загроз парковим лісовим екосистемам, Тертична О. В., Тесленко І. К. (2019)
Михеев А. Н. - Основная проблема изучения биологической эволюции (2019)
Опалко А. І. - Лексичні проблеми селекційно-генетичної термінології в аграрній науці і освіті, Опалко О. А. (2019)
Піскун Р. П. - Сучасна концепція викладання генетики у медичному вищому навчальному закладі, Шкарупа В. М., Гринчак Н. М., Спрут О. В., Климчук І. М. (2019)
Вибрані тези доповідей на XIV Міжнародній науковій конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VII з’їзді Всеукраїнської асоціації біологів рослин" (15–20 вересня 2019 р., м. Київ, Україна) (2019)
Gems G. - Sport and Nation Building: A Comparison of the United States and South Africa (2019)
Вільчковська А. - Особливості інтеграції музики й рухової діяльності школярів у процесі фізичного виховання (2019)
Вільчковський Е. - Розвиток системи фізичного виховання загальноосвітніх шкіл Польщі (1918–1939 рр.) (2019)
Гнесь Н. - Внесок товариства "Bukowiner Allgemeiner Sportklub" у розвиток фізкультурно-спортивного руху на Буковині, Ячнюк І. (2019)
Пангелова Н. - Соціально-економічні умови розвитку форм активного дозвілля в країнах Сходу в епоху Середньовіччя, Круцевич Т. (2019)
Яловик В. - Історичні аспекти становлення та розвитку Фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" на Волині, Яловик А., Собчук О. (2019)
Дем'янчук О. - Методи та засоби підготовки в спортивному туризмі, Єрко І., Войтович І., Єрко А., Войтович В., Мордик М. (2019)
Ніколаєв С. - Рівень розвитку психофізіологічних особливостей студентів вищих закладів освіти, Ніколаєв Ю., Гребік О. (2019)
Пантік В. - Стан та динаміка соматичних захворювань студентів закладів вищої освіти, Іщук О., Іванюк О. (2019)
Тимрук-Скоропад К. - Фізична активність у реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень, Дуб О., Ціж Л., Рудакова Н. (2019)
Цюпак Т. - Аналіз стану окремих показників фізичного й функціонального розвитку школярів 11–12 років із сутулістю, Цюпак Ю., Цюпак Ю., Філак Ф., Тарасюк В. (2019)
Воронова В. - Особливості прояву особистісних якостей спортсменів різної статі у футболі, Шинкарук О., Борисова О., Хмельницька І., Костюкевич В. (2019)
Давыдов В. - Морфологические модели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Шантарович В., Пригодич Д. (2019)
Zapletalova L. - Musculoskeletal Condition and Adaptation as the Predictors of Low Back Pain in Sports Games, Luptakova G. (2019)
Карабанов Є. - Функціональна підготовленість гирьовиків середньої кваліфікації в підготовчому періоді, Конох А., Христова Т. (2019)
Звіт про проведення ІІІ Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури "Історія фізичної культури і спорту народів Європи" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Кочубей Л. О. - Класифікація політичних криз та їх основні ознаки, Гаврилюк К. К. (2018)
Чупрій Л. В. - Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiджeння воєнних кoнфлiктiв в cучacних глoбaлiзaцiйних peaлiях (2018)
Воронянський О. В. - Суверенітет: проблема суб’єктності (2018)
Савойська С. В. - Біополітична парадигма як основа формування політологічного контексту моделі мовної політики України (2018)
Krüger S. - Why did Trump announce his intent to withdraw from the Paris Climate Agreement? (2018)
Літвін Л. А. - Стратегія в зовнішній політиці та реалізації національних інтересів держави: сутність та значення (2018)
Стойко О. М. - Тимчасова адміністрація ООН як перший етап державного будівництва (2018)
Худолій А. О. - Імміграція в Португалію в ХХІ столітті (2018)
Батанов О. В. - Децентралізація та місцеве самоврядування у гендерному вимірі: вітчизняний досвід та міжнародні стандарти (2018)
Гапоненко В. А. - Децентралізація як механізм створення передумов демократизації політичної системи в Україні (2018)
Наумкіна С. М. - Антикорупційні ініціативи болгарського громадянського суспільства: оцінка впливу на системну корупцію, Кабанцева І. А. (2018)
Панасенко Г. С. - Сучасний стан глобального розвитку культури політичних виборів: український контекст (2018)
Editorial foreword (2019)
Aushev V. - Charm and beauty production cross-section measurements in deep inelastic electron-proton scattering at HERA (2019)
Bozzo E. - The transient high-energy sky and early Universe surveyor, Amati L., O'Brien P., Gotz D. (2019)
Cieśla K. - On the centrality determination with forward proton detectors, Staszewski R., Chwastowski J. J. (2019)
Dittert D. - Electromagnetic radiation from Au + Au collisions at GeV measured with HADES (2019)
Fionda F. - Quarkonium production measurements with the ALICE detector at the LHC (2019)
Fraenkle F.M. - The neutrino mass experiment KATRIN (2019)
Gornushkin Yu. - Study of tau neutrino production in proton nucleus interactions (2019)
Harabasz S. - Exploring baryon rich matter with heavy-ion collisions (2019)
Horváth D. - Tests of the CPT invariance at the antiproton decelerator of CERN (2019)
Van Hulse C. - Central exclusive production at LHCb (2019)
Kovalenko O. - Neutral meson and direct photon measurements with the ALICE experiment (2019)
Lymanets A. - The silicon tracking system of the CBM experiment at FAIR (2019)
Nosek T. - Results on neutrino and antineutrino oscillations from the NOvA experiment (2019)
Pugatch V. - Heavy-ion and fixed-target physics in LHCb (2019)
Rostomyan T. - Status of the MUSE experiment (2019)
Rymbekova A. - Study of the polarized gluon structure of a proton via prompt-photon production in the SPD experiment at the NICA collider (2019)
Schever M. - Status of the jiangmen underground neutrino observatory (2019)
Schmidt M. - The PANDA detector at FAIR (2019)
Valiño I. - The Pierre Auger observatory: Studying the highest energy frontier (2019)
Vorobel V. - Latest results from neutrino oscillation experiment Daya Bay (2019)
Бутенко В. Г. - Розвиток критичного мислення засобами іноземної мови у процесі формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх правоохоронців (2019)
Гринь А. К. - Проблеми підготовки здобувачів освіти з питань забезпечення антитерористичної безпеки в Україні (2019)
Желясков В. Я. - Експериментальна перевірка педагогічної системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії (2019)
Жембровський С. М. - Спеціальна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників як складова формування їх готовності до професійної діяльності, Сич Р. В. (2019)
Левчук Н. П. - Теоретичні аспекти поетапного розвитку економічної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах освітнього процесу закладу вищої освіти (2019)
Максимчук Л. В. - Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови (2019)
Маслій О. М. - Методичні основи проведення воєнно-спеціальних ігор і командно-штабних навчань під час підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Мельніков А. В. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до фізичного виховання (2019)
Мірошніченко В. І. - Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості (2019)
Покалюк В. М. - Підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах цивільного захисту (2019)
Романишина О. Я. - Інформаційні технології як засоби формування естетичної культури майбутніх дизайнерів, Островська Н. Д. (2019)
Шумовецька С. П. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної культури офіцера-прикордонника (2019)
Чебаненко О. А. - Спрямований синтез різнолігандно-гетерометалічних ксиларатогерманатів Со (II) з 1,10-фенантроліном та 2,2’-біпіридином, Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. (2019)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение феруловой кислоты в виноградних винах, Теслюк О. И., Ливенцова Е. О. (2019)
Величко О. В. - Комплексні сполуки диренію (III) з імідазолом та бензімідазолом, Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2019)
Чеботарев А. Н. - Кислотно-основные равновесия в рас творах нових 4-гидроксистириловых красителей на основе 1-октилпиридиния, Жукова Ю. П., Студеняк Я. И., Снигур Д. В. (2019)
Гайдаржи І. І. - Синтез фторомісних аналогів новокаїнаміду, Мотняк Л. А., Кравченко І. А., Куншенко Б. В. (2019)
Сторчак А. М. - Поверхня ліквідуса і діаграма плавкості потрійної системи Ni-Ti-Zr в багатій на нікель області складів, Великанова Т. Я., Артюх Л. В., Турчанін М. А., Агравал П. Г., Петюх В. М. (2019)
Перлова О. В. - Волокнисті іоніти фібан як сорбенти сполук урану (VI), присутніх у сульфатних розчинах, Текменжи К. І., Перлова Н. О., Полікарпов О. П. (2019)
Эннан А. А. - Волокнистый хемосорбент-амфолит на основе комплексних соединений хлорида ник еля (II) c этилендиамином, Хома Р. Е., Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н., Михайлова Т. В. (2019)
Кожемяк М. А. - Сорбція іонів лантану клиноптилолітом, Гурова О. О. (2019)
Антонюк Н. - Стан і напрями досліджень регіоналізму та процесів регіоналізації закордонними дослідниками міжнародних відносин (2018)
Тихомирова Є. - Зміна клімату як складова міжнародних програм безпеки (2018)
Zyla M. - Security environment of Central and Eastern Europe (2018)
Koziol A. - Znaczenie Republiki Bialorusi w systemie bezpieczenstwa swiatowego (2018)
Lason M. - Wplyw transformacji wspolczesnego systemu stosunkow i bezpieczenstwa miedzynarodowego na polityke obronna i bezpieczenstwa Narodowego Nowej Zelandii w drugiej dekadzie XXI wieku (2018)
Romanczuk M. - The crisis in Ukraine in 2014 and the Russian perspective on European security (2018)
Сагайдак О. - Формування та розвиток дипломатичної служби у Скандинавських країнах, Гладиш М. (2018)
Феденко О. - Гібридна війна як форма збройної боротьби, Панасюк В. (2018)
Cendrowski W. - Media interpretations of history and modernity: how selected Polish media present Polish-Ukrainian relations?, Klepka R. (2018)
Czajkowski M. - Non-State Actors and Space Security (2018)
Араз Асо К. - Взаємини іракського Курдистану із Турецькою Республікою після 2003 р.: чинники стратегічного зближення та основні протиріччя (2018)
Кушта О. - Трансформація відносин Україна-НАТО в контексті російсько-українського збройного конфлікту (2018)
Мелінчук Н. - Глобальна автоматизована інформаційна система "ГАРТ" у сфері захисту державного кордону України та Словаччини (2018)
Пітей Н. - Система ПРО в американо-російських відносинах під час президентства Б. Обами (2018)
Яворська І. - Правові засади імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у сфері регулювання діяльності товариств (2018)
Гольденберг Т. - Конституція Всесвітньої організації охорони здоров’я як договір sui generis (2018)
Грабинський М. - Роль принципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кредитних відносин (2018)
Присяжний П. - Європейський вектор концепцій зовнішньої політики України у доктрині Миколи Лівицького (2018)
Шаповал Т. - Значення вибору дати оцінки майна для встановлення розміру компенсації у міжнародному публічному праві (2018)
Грабинський І - Вплив Угоди про зону вільної торгівлі України з ЄС на еколого-інноваційну діяльність виробників-експортерів, Горін Н. (2018)
Біленко Ю. - Механізми ендогенного економічного зростання держав та можливості для України (2018)
Гурняк І. - Про деякі аспекти реформування банківського сектору у Центральній та Східній Європі, Козак О. (2018)
Єлейко І. - Характерні риси управлінської культури в Україні (2018)
Лапчук Б. - Основні відмінності криптовалют від традиційних грошей (2018)
Lipinska E. J. - The world economic and political system as a tool for the mushroom installation (2018)
Лупак Р. - Інтегральне оцінювання імпортозалежності та економічної безпеки регіонів України (2018)
Українець Л. - Теоретичні засади зростання прямих іноземних інвестицій розвинених країн і країн, що розвиваються, в умовах глобалізації (2018)
Черторижський В. - Деякі форми та принципи транспарентності прикордонних територій (2018)
Шамборовський Г. - Структурні перетворення на шляху євроінтеграції країн Центрально-Східної Європи (2018)
Cendrowski W. - Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Klepka R. (2018)
Інформація для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Markina I. - Trends of the development of digital economy in Ukraine, Diachkov D. (2018)
Анопрієнко Т. В. - Особливості інформаційного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок у контексті державного регулювання (2018)
Глуха Г. Я. - Фактори ризику в інноваційній діяльності організацій в умовах глобалізації, Євтушенко О. А. (2018)
Губені Ю. Е. - Соціологічний моніторинг земельних очікувань селян, Бойко В. В., Оліщук П. О., Крупа В. Р. (2018)
Volovyk I. - Development of cooperation in grain production of Ukraine: challenges and perspectives, Pugach A. (2018)
Гринишин Г. М. - Стан та перспективи розвитку ріпаківництва (2018)
Калачевська Л. І. - Тенденції та проблеми розвитку сільських територій в Україні (2018)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональний розвиток сільських територій (2018)
Кошкалда І. В. - Підвищення якості та безпеки продовольства в Україні, Шелудько Л. В. (2018)
Ільїн В. Ю. - Облік виробничих витрат у молокопродуктовому підкомплексі (2018)
Ніценко В. С. - Сучасний стан системи управління і обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах, Гоголь М. М. (2018)
Ольшанський О. В. - Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства (2018)
Потьомкін М. Л. - Наукові основи підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств (2018)
Біловодська О. А. - Методичний підхід щодо оцінювання посередників при комерціалізації промислових товарів, Шимаріна А. К. (2018)
Сагер Л. Ю. - Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції, Сигида Л. О. (2018)
Тєлєтов О. С. - Інноваційно-маркетингові перспективи в умовах створення сільських територіальних громад, Летуновська Н. Є. (2018)
Мандич О. В. - Маркетинг в агробізнесі: необхідність формування практичних моделей (2018)
Літвінов О. С. - Управління інтелектуальним капіталом підприємством, як засіб підвищення конкурентоспроможності (2018)
Shkarupa O. V. - Economic aspects of beekeeping business activity in Ukraine, Treus A. A. (2018)
Яців І. Б. - Селективна функція конкуренції у середовищі сільськогосподарських підприємств (2018)
Жмайлов В. М. - Конкуренція аграрного виробництва як інструмент інноваційної діяльності та фактор соціально-економічного розвитку регіону, Слюсарева Л. В. (2018)
Житник Т. П. - Інновації в аграрному секторі економіки України в контексті розвитку європейської інтеграції (2018)
Ілляшенко С. М. - Засадничі аспекти визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Нагорний Є. І. (2018)
Ільїна О. В. - Інноваційні пріоритети підвищення інвестиційної привабливості підприємств (2018)
Антошкін В. К. - Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки агроформувань з органічним виробництвом (2018)
Резнік Н. П. - Покращення інвестиційного клімату в сучасних умовах розвитку фондового ринку України, Зіновєв М. О. (2018)
Слободяник А. М. - Роль спекуляцій на біржовому фондовому ринку, Собко К. Г. (2018)
Бутенко В. М. - Аналіз екологічних аспектів визначення необхідності розвитку біоекономіки в Україні, Забара А. М. (2018)
Нєсвєтов О.О. - Перспективи розвитку аграрної сфери об’єднаних територіальних громад, Нєсвєтова С.В. (2018)
Фраєр О. В. - Диверсифікація культур для підтримання сталості розвитку сільського господарства (2018)
Філіппов В. Ю. - Особливості розвитку підприємництва у країні, що обрала шлях сталого розвитку (на прикладі Одеського регіону) (2018)
Ярошенко І. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку лісопромислового комплексу України (2018)
Ярова І. Є. - Сутнісні ознаки та змістовна характеристика простору лісогосподарювання України (2018)
Мальський М. - Випускники Львівського університету в дипломатичній діяльності УНР та ЗУНР, Мороз Ю. (2018)
Debska M. - Proby zapewnienia bezpieczenstwa w regionie Rogu Afryki na przykladzie Somalii (2018)
Demkowicz A. - CSDP-Ukraine relations in the face of the conflict the experience and perspectives (2018)
Дем’янчук Ю. - Україна – регіональна безпека у нових геополітичних концепціях (2018)
Кучик О. - Україна в багатосторонньому міжнародному співробітництві: нові виклики та тенденції 2018 року (2018)
Krzykowski P. - Hybridity of contemporary threats (2018)
Motyl P. - Przyszlosc miedzynarodowych regulacji dotyczacych dobr wspolnych ludzkosci (2018)
Поліщук К. - Генеза конфліктів у Південнокавказькому регіоні: передумови, еволюційні моделі, проблеми врегулювання (2018)
Potocki L. - Polityka obrony kontynentu Europejskiego – relacje WPBIO/PESCO do NATO (2018)
Piotrowski S. - Zdolnosci Unii Europejskiej do walki z zagrozeniami bezpieczenstwa miedzynarodowego (2018)
Цебенко О. - Перспективи глобального лідерства Китаю, Іванова В. (2018)
Мелінчук Н. - Військове співробітництво України та Словаччини у сфері захисту державного кордону (2018)
Сичов В. - Позиція Швеції щодо міграційної кризи в ЄС (2018)
Uzalowicz K. - Francuska polityka bezpieczenstwa po 1989 roku (2018)
Шаран О. - Політика Європейського Союзу щодо протидії сепаратизму (2018)
Штурма М. - Безпекові стратегії малих держав (2018)
Панкевич І. - Втручання у виборчий процес як елемент гібридної війни: внутрішні виклики та зовнішні загрози (2018)
Земан І. - Компетенція Європейського Суду з прав людини щодо розгляду міждержавних спорів – справи України проти Російської Федерації (2018)
Лисик В. - Правовий статус міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії, Присяжнюк Ю. (2018)
Романишин О. - Співробітництво держав-членів Ради Європи у сфері спорту: міжнародно-правові аспекти (2018)
Фалалєєва Л. - Повага до прав людини як складова виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2018)
Barna M. - The use of resort destinations and event tourism resources of Lviv region to stimulate the development of tourism in Carpathian region, Malska M., Topornytska M. (2018)
Писаренко С. - Вплив євроінтеграції на конкурентоспрможність національної економіки України (2018)
Присяжнюк Ю. - Стратегія українсько-турецького економічного розвитку в умовах поглиблення євроінтеграції (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського