Інформаційне повідомлення щодо проведення Другої Української IEEE конференції "Electrical and Computer Engineering" – UKRCON 2019 (2018)
Титул, зміст (2018)
Новини АПК (2018)
Ткачук С. А. - Жирнокислотний склад жовтків курячих яєць, Мозолюк А. А., Мідик С. В., Сисолятін С. В. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вплив препаратів "Активіо” і "Біло-Актів” на продуктивність птиці, Прудиус Т. Я. (2018)
Мельник В. - Черговий форум птахівників на Прикарпатті – ХІV Міжнародна конференція і виставка "Птахівництво-2018", Шикерук К. (2018)
ТОВ "Опольське птахівництво” пропонує добових курчат кросу "Домінант голубий Д-107” (2018)
Подобед Л. И. - Сухой гемоглобин – суперконцентрат белка в составе комбикормов для молодняка птицы (2018)
Із зарубіжних публікацій (2018)
Tang H. O. - Effects of a Thermostable Phytase on the Growth Performance and Bone Mineralization of Broilers, Gao X. H., Ji F. (2018)
Прокопенко Н. - І навчаємо студентів, і святкуємо Всесвітній день яйця, Базиволяк С. (2018)
Мельник В. - Форум з розвитку фермерства "Агропорт Схід Харків 2018” і конференція "Всесвітній день яйця-2018” (2018)
Ганев А. - О выставке "VIV China 2018” (2018)
Bartnitski V. V. - Classification of the adjustable toothlever mechanisms of periodical turn and a modernized method of regulating angle (2019)
Согор А. Р. - Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини, Ярема Н. П., Бридун А. М., Лех І. П. (2019)
Талпа Е. А. - Энергоэффективность поселков Приднестровья – совокупность выбора схем газоснабжения и тепломодернизации зданий, Дмитриева Н. В., Муравьева И. А. (2019)
Бондаренко О. В. - Зв'язок типу ВНД з екстер'єрними, інтер'єрними особливостями та робочою продуктивністю коней, Слюсаренко Ю. Л. (2019)
Окрушко С. Є. - Регулювання чисельності бур'янів у посівах кукурудзи (2019)
Кривицька І. А. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Крайнюков А. О. (2019)
Воловик В. М. - Етнокультурні ландшафти Шаргорода, Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. (2019)
Кисельов Ю. О. - Господарська діяльність як чинник забруднення водних об'єктів України, Шутак К. В. (2019)
Васькевич С. С. - Сучасні підходи до розвитку витривалості студентів на заняттях з фізичного виховання ВНЗ (2019)
Лісенчук Г. А. - Вплив різновидів тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської молоді засобами силового фітнесу, Славітяк О. С., Грохович О. М. (2019)
Петрушин Д. В. - Методика розвитку спеціальних фізичних якостей курсантів закладів вищої освіти Національної поліції України з використанням системи кросфіт, Анісімов Д. О., Пожидаєв М. Ю. (2019)
Пристинський В. М. - Підготовка педагога до реалізації професійних функцій щодо забезпечення здорового способу життя, Пристинська Т. М., Фролова О. О., Ярхо І. С. (2019)
Пристинський В. М. - Формування в учнівської молоді позитивної мотивації до занять фізичною культурою і спортом на засадах впровадження ідеї школи сприяння здоров’я, Пристинська Т. М., Лисецька О. Я., Сивук А. О. (2019)
Рогаль І. В. - Застосування сучасних засобів для розвитку техніки волейболістів у непрофільних ЗВО (2019)
Войтів Я. Ю. - Фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами (2019)
Дмітрієва Н. С. - Методика використання кінезотерапії як засобу профілактики професійних захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби (2019)
Дмітрієва Н. С. - Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби (2019)
Малицька О. В. - Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності (2019)
Альошина О. А. - Функціонування ремісничої школи при Кам'янецькому православному братстві Подільської губернії у ХІХ ст. (2019)
Василенко С. В. - Визначення перспектив організації садово-паркових ландшафтів Національного заповідника "Хортиця" з метою висвітлення історичних місць та природних об’єктів на їхній території (2019)
Гуменюк О. В. - Держава і сім'я в СРСР: контроль і особисте (2019)
Єремєєва І. А. - Проблеми визнання праведниками народів світу (на прикладі митрополита Андрея Шептицького), Миропольский В. В. (2019)
Маргулов А. Х. - Соціально-економічна інтеграція у міське середовище єврейської громади м. Катеринослав у XIX – початку XX ст., Мороз Т. А. (2019)
Новородовський В. В. - Мовний чинник етнополітичної дестабілізації в Україні (2010-2014 рр.) (2019)
Филиппова О. Н. - М. Ю. Лермонтов – художник и поэт (1814-1841 гг.) (2019)
Береговенко Н. С. - Семантичні відмінності та способи перекладу англійських параметричних прикметників huge та great (на матеріалі фільмів каналу BBC "The Blue Planet" та "Life"), Зізінська А. П. (2019)
Головня А. В. - Лінгвостилістичні особливості жанру психологічний трилер (на матеріалі роману Поли Гукінз "Глибоко під водою"), Панасовська А. О. (2019)
Добош О. С. - Артефактна та соціальна метафори в промовах президента України Петра Порошенка, Сабан О. В. (2019)
Зізінська А. П. - Дієслово pray як реквестивний маркер в історії англійської мови, Береговенко Н. С. (2019)
Коломийська І. А. - Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті (2019)
Кравченко К. О. - Лексичні та стилістичні особливості американських сайтів туристичних агенцій (2019)
Кук Г. І. - Метафори як засіб впливу та переконання в англомовній промові Петра Порошенка (2019)
Павлушенко О. А. - Концепт "Україна" в індивідуально-авторських картинах світу Т. Шевченка й В. Стуса (2019)
Храбан Т. Є. - Візуальна метафора у концептуалізації сучасного російсько-українського конфлікту (2019)
Бабич А. А. - Формування та розвиток самоосвітньої діяльності сучасних фахівці, Яндола К. О. (2019)
Дичка Н. І. - Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей, Михайленко А. В. (2019)
Івашкевич Л. С. - Потенціал опанування САТ-інструментів у системі підготовки сучасних перекладачів (2019)
Kovalenko O. - Communiсаtion in the prоcess of education (2019)
Ковальчук В. І. - Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засобами інноваційних технологій, Фатєєв М. С. (2019)
Ковальчук І. В. - Релігійна культура як складова громадянської культури особистості (2019)
Курінний О. В. - Ефективність функціонування кредитно-модульної системи у вищій школі, Черкасова Т. А. (2019)
Мельник І. М. - Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти, Заремба Л. В. (2019)
Мовмига Н. Є. - Сучасні тенденції працеохоронного менеджменту: формування фахівця нового типу з охорони праці та промислової безпеки, Мезенцева І. О. (2019)
Олійник Н. Ю. - Організаторські вміння як складова компетентності старшокласників (2019)
Полухтович Т. Г. - Дистанційні технології у навчальному процесі, Піменова О. О. (2019)
Чорна В. В. - Пропедевтика підготовки до процесу письма у дітей з порушеннями мовлення, Яковенко І. О. (2019)
Яндола К. О. - Застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін в закладах вищої військової освіти, Лобойко О. П. (2019)
Загурська І. С. - Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів, Халімончук І. П. (2019)
Ічанська О. М. - Особливості "Я-образу" жінок-підприємців з різними видами гендерної ідентичності (2019)
Семенів Н. М. - Проблематика формування позитивної етнічної свідомості в студентському середовищі (2019)
Федоренко О. С. - Особливості процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб з різним типом поселення (на основі серії фокус-груп) (2019)
Шевчишена О. В. - Відстеження психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання (2019)
Клочко О. О. - Освітньо-профілактичний потенціал мережевих ігор (2019)
Kratsashvili N. - The scale of Russian informational influence and countermeasures in the post-soviet space: comparative analysis of Latvia and Georgia (2019)
Грабовська І. М. - Постколоніалізм як конфліктогенний фактор у культурно-історичному просторі сучасної України (2019)
Савойська С. В. - Національна політика як основа формування моделі мовної політики України (2019)
Васільєва Л. М. - Податкове стимулювання інноваційної діяльності в системі державного регулювання (2019)
Ковтун О. О. - Підстави та порядок обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини (2019)
Серебрянський П. В. - Законодавчі проблеми правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу (2019)
Січко Д. С. - Форма заповіту: вітчизняний та зарубіжний досвід, Фурса А. В. (2019)
Студенець І. С. - Особливості страхування в концесіях (2019)
Тимчишин Т. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення транспортної безпеки Національною поліцією (2019)
Демиденко В. И. - Информационно-аналитическая модель количественной оценки интеллектуального продукта (специализированное печатное издание) (2019)
Дорош Н. І. - Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів, Сніжко В. В. (2019)
Дубинська О. С. - Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності (2019)
Івасів І. Б. - Оцінка можливостей впровадження Базель ІІІ щодо відновлення діяльності неплатоспроможних банків, Тараленко О. О. (2019)
Карпенко І. А. - Інноваційні технології у сфері розвитку туризму в Україні та у світі, Мірзодаєва Т. В. (2019)
Кріпкий А. Ю. - Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України (2019)
Куць Т. В. - Засади формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості, Вакуленко В. М. (2019)
Мержвинська А. М. - Креативна економіка: особливості та тенденції розвитку (2019)
Пирог О. В. - Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки, Процик І. С., Томич М. І. (2019)
Терлецька Ю. О. - Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності, Балан А. А., Кузьмук Н. Я. (2019)
Хмарська І. А. - Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин (2019)
Вихідні дані (2019)
Мисака Г. В. - Удосконалення обліку фінансових результатів на основі застосування сучасних інформаційних технологій, Нарсія К. Н. (2019)
Лазуткін М. І. - Компенсації працівникам за умови праці відповідно до результатів атестації робочих місць, Журавель М. О. (2019)
Мустафа Б. Б. - Термическая обработка поршневых колец, изготовленных из высококачественного синтетического чугуна, Шахмарова Р. С., Гусейнов Б. Г., Джаббаров Т. Г. (2019)
Рикусова Н. І. - Аналіз впливу об'єктів нафтогазовидобутку на екологічну безпеку Полтавської області, Шестопалов О. В., Щукіна Л. П. (2019)
Скирда О. Є. - Товарознавчі аспекти якості заморожених овочів, Соколовська О. О., Карпенко З. П., Грінчук А. О. (2019)
Кормош С. М. - Фіточай – інноваційний продукт для поповнення регіонального ринку продовольчої пряної продукції (2019)
Дученко Е. А. - Исследование противовоспалительной активности производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты (2019)
Лагода Д. О. - Оцінка поліморфізму генів TLR2, TLR 4, FTO у пацієнтів з БА з НадМТ або ожирінням в Одеському регіоні, Величко В. І., Бажора Я. І. (2019)
Візітів Ю. М. - Роль одного листа як джерела інформації до пластової історії на Волині (20-30-ті роки ХХ століття) (2019)
Dolzhenko Y. V. - Schädel der Epoche von Kiewer Rus aus der kiometrii der Antoniie Höhlen in der Stadt Chernihiv (2019)
Лисинюк М. В. - Мова і цивілізація: взаємозв'язок та взаємообумовленість (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Проблематика теоретичної моделі культури (2019)
Джабраилова-Кушнир Э. Д. - Понятие "музыкально-художественный образ" в современных музыковедческих концепциях (2019)
Каменецька Ю. В. - Сакральна тематика в сучасному українському екслібрисі (2019)
Петрикова О. П. - Музична культура і духовність як чинники розвитку сучасного суспільства, Юдiн А. А. (2019)
Ужинський М. Ю. - Мистецькі технології та звукорежисура у драматичному театрі (2019)
Андрейкова І. Б. - Чинники вдосконалення якості іншомовної освіти в політехнічному університеті (2019)
Illiakhova M. - Creative activity of personality in the context of formation of educational models (2019)
Мирошниченко О. А. - Розвиток когнітивних навичок дітей в концепції Джерома Сеймура Брунера (2019)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади (2019)
Хоменко І. М. - Критерії та показники рівнів розвитку контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2019)
Чемоніна Л. В. - Створення ситуації успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання (2019)
Голяк Т. В. - Поза кадром: історія підготовки до друку тридцятитомного видання творів Івана Франка (2019)
Панькова А. В. - Використання локальних стратегій при перекладі історичних реалій (2019)
Русинко-Бомбик Л. М. - Прескриптивні та дескриптивні дослідження української мови авторства Василя Сімовича (чехословацький період) (2019)
Шарата Н. Г. - Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки, Кравченко Т. П. (2019)
Шелепкова І. М. - Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму на сучасному етапі розвитку (2019)
Кудінова М. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "стресостійкість" (2019)
Пляка Л. В. - Формування стресостійкості як складової психологічного здоров'я сучасного викладача, Кайдалова Л. Г., Альохіна Н. В. (2019)
Яновська Т. А. - Прояв особливостей мислення першокласників в умовах традиційного навчання (2019)
Шевченко Г. О. - Крос-медійна комунікація: конвергенція світоглядів (2019)
Ліпіна В. В. - Кримінальний проступок у контексті реформування кримінального законодавства (2019)
Марченко В. Ю. - Таємниця кореспонденції (листування) осіб, що взяті під варту, та засуджених в Україні: міф чи реальність? (2019)
Татаренко Г. В. - Служба пробації в Україні: проблеми законодавчого регламентування, Кузнецов О. М., Татаренко І. В. (2019)
Тихоненко І. В. - Українсько-азербайджанські відносини за президентства Петра Порошенка, Андрущак О. В. (2019)
Гайдук І. С. - Ризики імплементації вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2019)
Лысевич С. Г. - Повышение общественной полезности финансово-промышленных групп путём государственного управления, Сенчуков Я. В., Збаранская В. В. (2019)
Пойдин П. І. - Особливості використання окремих економічних інструментів екологічної безпеки у провідних країнах світу (2019)
Рудь І. Ю. - Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику, Рудь В. О. (2019)
Швець В. Г. - Вплив пенсійної реформи на систему бухгалтерського обліку соціального страхування, Однорог Є. В. (2019)
Шкуліпа Л. В. - Конверсія вітчизняної практики обліку податку на прибуток до міжнародних стандартів фінансової звітності (2019)
Вихідні дані (2019)
Біловол О. М. - Життя триває… (до 100-річчя від дня народження видатного вченого Л. Т. Малої) (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби та ожиріння шляхом індивідуальної корекції харчової поведінки, Нікіфорова Я. В. (2019)
Аляви А. Л. - Оценка состояния вентиляционной функции легких при развитии легочной гипертензии у больных бронхиальной астмой во взаимосвязи с нарушениями эндотелийзависимой вазодилатации, Рахимова Д. А., Тиллаева Ш. Ш., Сабиржанова З. Т. (2019)
Топчій І. І. - Особливості впливу нікотинової кислоти на стан фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Тумка А. В. (2019)
Несен А. О. - Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на мультиморбідні патологічні стани та кардіоваскулярний ризик, Чернишов В. А., Шкапо В. Л., Валентинова І. А. (2019)
Коваль С. М. - Кардіопротекторний та антиатерогенний вік-залежний фактор диференціації росту-11 у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням, Снігурська І. О., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю., Гальчинська В. Ю., Щенявська О. М. (2019)
Ткачишин О. В. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2019)
Петюніна О. В. - Зв’язок макрофагінгібуючого фактора з клініко-анамнестичими показниками хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Кобець А. В. (2019)
Маслова Г. С. - Біохімічні особливості уражень печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію групи стандартного ризику, Скрипник І. М. (2019)
Пивовар С. М. - Реверсивний трийодтиронін та серцева недостатність, Рудик Ю. С., Кротова О. Б. (2019)
Ємельянова Н. Ю. - Корекція показників ротової рідини у хворих з бронхокардіальною патологією (2019)
Кондратюк В. Є. - Гіпоурикемічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на подагру, Тарасенко О. М., Натрус Л. В., Пономарьова І. Г. (2019)
Бенца Т. М. - Новые возможности патогенетической терапии остеоартроза (2019)
Запровальна О. Є. - Здорове старіння: медико-біологічні та соціально-економічні аспекти, Колеснікова О. В. (2019)
Лісовий В. М. - Життя і доля творця вітчизняного інсуліну В. М. Когана—Ясного (до 130-річчя з дня народження), Бойчак М. П., Перцева Ж. М. (2019)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2018 року (2019)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2019)
Гринь Г. І. - Дослідження сумісної розчинності сполук ванадія, нікеля та молібдену, Мязіна О. В., Гринь С. О., Мірошніченко Н. М. (2019)
Катенін В. Д. - Наскільки "зелена" альтернативна енергетика?, Лаптій О. О., Босюк А. С., Гринь С. О. (2019)
Козлова А. М. - Біологічна очистка стічних вод в анаеробних умовах. Виробництво біогазу, Кочетов М. С., Гринь С. О. (2019)
Молчанов В. І. - Особливості визначення ринкової вартості мобільних телефонів при проведенні судових товарознавчих експертиз (2019)
Тарновська А. В. - Морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за дії антибіотиків класу фторхінолонів, Генега А. Б., Семочко О. М., Яремчук М. М. (2019)
Матусяк М. В. - Дослідження та аналіз складу трав'яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ (2019)
Крайнюков О. М. - Застосування механізму компенсації негативного впливу хімічного підприємства на навколишнє середовище, Тімченко В. Д., Федорченко О. О., Крайнюков О. О. (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество И. И. Машкова – поэта в живописи (1881-1944) (2019)
Афанасьєв С. М. - Класичний екзерсис І. Лукашової як унікальна педагогічна методика виховання артиста балету (2019)
Гуренко О. А. - Основні підходи до формування культури здоров'я у студентів ЗВО (2019)
Ільчишина В. В. - Розвиток техніки у баскетболістів за рахунок сучасних технологій у закладах вищої освіти (2019)
Пуздимір М. І. - Розвиток витривалості, швидкості та спритності засобами легкої атлетики у студентів непрофільних ЗВО (2019)
Чехівська Ю. С. - Настільний теніс як засіб фізичного виховання для занять студентів спеціальної медичної групи (2019)
Мельник В. С. - Показники дерматогліфіки як маркери ризику виникнення зубощелепових аномалій (2019)
Пруд А. М. - Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію, Шостак Л. Г. (2019)
Мединцов И. В. - Актуальное определение феномена осознанности (mindfulness), Терлецкая Л. Г. (2019)
Семенів Н. М. - Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі (2019)
Демченко Н. С. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-економістів (2019)
Задунайська Ю. В. - Міжкультурна комунікативна компетенція здобувачів вищої освіти: особливості формування в процесі викладання іноземної мови, Кость С. П. (2019)
Косяк В. І. - Роль нарисної геометрії у графічній підготовці іноземних студентів початкового етапу навчання (2019)
Кукса Б. В. - Міжкультурний підхід до формування міжкультурної ділової компетентності у майбутніх фахівців туризму (2019)
Кушнір К. В. - Вітчизняна музично-педагогічна спадщина українських композиторів як невід'ємна частина музичної культури молодших школярів, Пилипчук І. В. (2019)
Мялюк О. П. - Компетентнісний підхід для майбутніх лікарів-лаборантів: зміст і основні підходи формування шляхом проведення професійних змагань з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика", Марущак М. І., Штрімайтіс О. В. (2019)
Фрига І. О. - Встановлення та розвиток освіти дорослих в мережі церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині ХІХ століття – початку ХХ століття (2019)
Shevchenko M. V. - Analysis of authentic videos as study-enhancing aids in English for specific purposes lessons at technical universities (2019)
Шмирко В. І. - Рекомендації по підвищенню безпеки під час роботи фахівців зі спеціальної освіти, Якімцов Ю. В., Коробко О. В., Троян Ю. І. (2019)
Білас А. А. - Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення у перекладі, Семенченко О. В. (2019)
Білоус А. О. - Словотворення відлокативних агентивних іменників в українській мові порівняно з польською та англійською мовами (2019)
Коб'юк М. В. - Ідеографічний аналіз лексико-семантичного поля "морська справа" у романі Дж. Лондона "Морський Вовк" (2019)
Кравченко Т. В. - Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові, Огієнко В. П. (2019)
Nechyporuk V. M. - Concepts of equivalence in the Martin Luther translation of the Bible and its modern revision (2019)
Погорєлова К. Ю. - Рухомий суфіксально-кореневий акцентно-дериваційний тип віддієслівних суфіксальних іменників в українській мові та нерухомі акцентно-дериваційні типи в російській (2019)
Tahiltseva Y. M. - Use of antonyms in English proverbs and sayings, Tiurina K. O., Sakharova L. M. (2019)
Супрун Г. Г. - Типологічна модель поведінки як індивідуальна тактика самореалізації особистості (згідно теорії типів особистості К. Юнга) (2019)
Короткий О. В. - Особливості смертної кари у Війську Запорозькому: проблема відсутності професії ката на Січі (2019)
Крецул Н. І. - Роль В. І. Липського в становленні Академії наук України (2019)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії в Київському державному університеті на прикладі Богдановича Бориса Вікторовича (2019)
Скоропляс Т. В. - Історія субкультури хіпі в Україні від моменту зародження до сучасності (2019)
Карнаух А. С. - Зарубіжний досвід соціального конструювання спорту за допомогою спортивних комунікацій (2019)
Кисіль В. В. - Категорійний апарат предмету популяризації інженерно-технічної наук (2019)
Байда А. О. - Покарання у виді довічного позбавлення волі як порушення прав людини, Петрівна Л. С. (2019)
Настіна О. І. - Об'єкти права комунальної власності на землю та поділ земель на категорії за Земельним кодексом України (2019)
Петерімова О. Р. - Особливості відбування покарання жінками, засудженими до позбавлення волі (2019)
Пшеничка Я. В. - Забезпечення реалізації права на освіту засуджених до позбавлення волі в Україні та зарубіжних країнах (2019)
Соларьова Д. В. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Україні та зарубіжних країнах (2019)
Борисова А. М. - Інформаційні технології як визначальний інструмент формування моделі ефективного державного управління (2019)
Опар Н. В. - Суспільне усвідомлення необхідності забезпечення якості вищої освіти в Україні: соціологічний зріз (2019)
Багрій Н. Я. - Облік фінансових результатів діяльності суб'єктів малого підприємництва та шляхи його вдосконалення, Тивончук О. І. (2019)
Войнича Л. Й. - Стратегічний маркетинг як основа сучасної бізнес-моделі (2019)
Гуренко Т. О. - Вплив непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів на прийняття управлінських рішень, Бабошина О. М. (2019)
Засадний Б. А. - Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність, Башкін І. Е. (2019)
Зінюк М. С. - Корпоративне управління епоху цифровізації (2019)
Козачёк Н. М. - Выявление факторов, влияющих на увеличение производительности проектных команд, Гончар И. А. (2019)
Маршук Л. М. - Особливості оподаткування страхових компаній в Україні: cучасний стан та перспективи розвитку, Плахтій В. Г. (2019)
Ткачук Д. С. - Оптимізація прибутковості підприємства на ринку фінансових послуг (2019)
Чубка О. М. - Системи бюджетування діяльності підприємства: проблеми і раціональне їх вирішення, Постернак І. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Isaev A. P. - The immune system of athletes of different sports, Erlikh V. V., Zalyapin V. I., Bakhareva A. S., Nenasheva A. V., Romanov Yu. N., Sashenkov S. L., Shevtsov A. V., Maleev D. O., Korableva Yu. B. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Comparative analysis of the functional characteristics and motor qualities of students of different generations and body types, Iermakov S. S., Jagiello M. (2018)
Kostyuchenko V. F. - The individual differentiated training design of health-promoting shaping with mature age women, Skidan A. A., Vrublevskiy E. P. (2018)
Lotfi N. - Effects of stretching before intense exercise training on hematologic and cellular injury indices, Mohamadi S., Mirzaei-Takmil M. (2018)
Miroshnichenko V. M. - The maximum oxygen consumption and body structure component of women at the first period of mature age with a different somatotypes, Salnykova S. V., Brezdeniuk O. Y., Nesterova S. Y., Sulyma A. S., Onyshchuk V. E., Gavrylova N. V. (2018)
Özen G. - Retrospective analysis of injury trends in recreational skiers and snowboarders in Erciyes Ski Centre, Yilmaz E., Koç H., Akalan C. (2018)
Palik M. - The relationship between watching sport events and spectators’ engagement in physical activities, Abdi K. (2018)
Yerzhanova Y. - Mode and food habits of athletes of Kazakhstan, Sabyrbek Z., Dilmachambetov E., Madijeva G., Milašius K. (2018)
Information (2018)
Савчак О. - Геодинамічні та геохімічні аспекти нафтогазонагромадження Західного нафтогазоносного регіону України (2018)
Узіюк В. - Анатомічна будова тканин стовбурів рослин карбону України і їх роль у торфо-вуглеутворенні (2018)
Хоха Ю. - Вплив температурного режиму на газогенераційний потенціал гумінових кислот органічної речовини, Любчак О., Яковенко М. (2018)
Максимук С. - Оцінка нафтогазоперспективності Лазещинської площі зони Кросно Карпат за даними комплексних геолого-геофізичних досліджень, Бодлак П., Йосипенко Т. (2018)
Медвідь Г. - Палеогідрогеологічна характеристика міоцену північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2018)
Багрий И. - Водород как источник энергетических и геодинамических процессов, Кузьменко С., Гуня Д. (2018)
Сворень Й. - Властивість глибинного абіогенного метановмісного високотермобарного флюїду утворювати вугілля (2018)
Дяків В. - Оцінка впливу будівництва вітроенергетичних установок на гідрогеологічні та геоекологічні умови Полонини Боржава (Закарпаття), Яремович М., Ковальчук А., Іванська М. (2018)
Наумко І. - Оксана Миколаївна Винар (до 90-річчя від уродин) (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Kolokoltsev M. M. - Morphofunctional and motor characteristics of Baikal region’s students (Russia) with overweight, Iermakov S. S. (2019)
Lotfi Gh. - The impact of variability and distribution of practice on student’s learning of basketball throw skill, Baghaeyan M., Baghaee N. (2019)
Moufti H. - Kinematic analysis of the "attack to the legs” from wrestling: impact of prior judo expertise, Arfaoui A. (2019)
Neporadna N. I. - Changes in the oxygen transport system of erythrocytes in testing the general endurance of students, Pоpеl’ S. L. (2019)
Olefir V. O. - Effect of physical exercises and perceived stress interaction on students’ satisfaction with life, Kuznetsov M. A., Plokhikh V. V. (2019)
Özkatar Kaya E. - The relationship between life satisfaction and alienation level of disabled athletes (Kayseri Case), Pekel A. (2019)
Polevoy G. G. - The development of speed-power qualities of schoolchildren with different typologies applying coordination training (2019)
Savchenko V. G. - Structure and content of tourists’ physical training at the stage of preliminary basic training, Moskalenko N. V., Mikitchik O. S., Gorbonos-Andronova O. R., Lukina O. V. (2019)
Information (2019)
Новини АПК (2018)
Аналітика (2018)
Мельник В. О. - Причини канібалізму у птиці та способи його профілактики, Рябініна О. В. (2018)
Римантас Пранас Будрис - ProbioStopOdor® – больше чем дезодорант (2018)
Ганев А. - О компании "Beijing Challenge Group” (2018)
Квитко В. - ТЕХНА: "У нас в приоритете – создание современного оборудования для птицеводства" (2018)
Тищук І. - Про нерозлучників (Agapornis), Матвійчук М. (2018)
Марченков Ф. С. - ПП "Кронос Агро” – український виробник продукції для сільського господарства (2018)
Це цікаво (2018)
Із зарубіжних публікацій (2018)
Федірко В. - І клітка, і брудер – наш винахід для молодняку сільськогосподарської птиці (2018)
Прокопенко П. С. - Основні ветеринарно-санітарні вимоги до оцінювання якості птахівничої продукції (2018)
ТОВ "Опольське птахівництво” пропонує добових курчат кросу "Домінант червонокрапчастий Д-159” (2018)
Запрошуємо на навчання (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Abebe K. - Effects of selected therapeutic aerobic exercise on remedial case of premenstrual syndrome in case of Arba Minch University, Deyuo M., Aychiluhim W. (2019)
Alpkaya U. - The relationship between the physical activity efficacy and physical activity of the middle school students (2019)
Dobosz D. - Empirical verification of self-rated positive health (somatic dimension) in women with professional competence in the field of health education (2019)
Kale M. - Acute effects of isoinertial resistance application on sprint, vertical and horizontal jump performance, Özmusul A., Heper E. (2019)
Kolosov A. B. - Personal determinants of mental reliability of an athlete, Volianiuk N. Yu., Lozhkin G. V., Buniak N. A., Osodlo V. I. (2019)
Masanovic B. D. - Comparative study of anthropometric measurement and body composition between junior handball and basketball players from the Serbian national league, Bavcevic T. T., Prskalo I. A. (2019)
Vazini Taher A. - Effects of a mixed exercise program on physical and cognitive condition: Differences between older adults with and without dementia, Skrypchenko I. T., Shuba V. V. (2019)
Veremeenko V. Yu. - Motor abilities: methods of strength and strength endurance development in middle-school-aged boys in a 4-week physical training cycle, Khudolii О. М., Ivashchenko О. V. (2019)
Information (2019)
Титул, зміст (2019)
Demchenko A. - The industrial injuries in the daily life of workers of the metallurgical industry of Ukraine in the late XIX - early XX centuries (2019)
Kalishchuk O. - Volyn tragedy in cinema and theatre (2019)
Klapchuk V. - Administrative-territorial division and population dynamics in Galicia during the second half of the 19th century - the first third of the 20th century, Klapchuk M., Pozdniakov O., Novosolov O. (2019)
Levyk B. - Lviv achievements of Armenian Julian Oktawian Zachariewicz (2019)
Melnуk R. - Ukrainian military-theoretical opinion 1920-1939: the first attempts to form a military doctrine, Melnуk V. (2019)
Strilchuk L. - The Volyn tragedy in modern Ukrainian-Polish relations (2019)
Abdurahman A. - The Gada system and the Oromo's (Ethiopia) culture of peace (2019)
Gever V. C. - Effect of Mobile phone communication messages on participation in agriculture among university unemployed graduates (2019)
Zelinska M. - The "weak state" concept: theoretical roots and practical implementation, Chechel A. (2019)
Kryvyzyuk L. - Stalingrad strategic offensive operation (19.11.1942 - 02.02.1943): factors of success of tank for surrounding and destruction of large factions of enemy (2019)
Onyiaji J. - Digital broadcasting in Nigeria by the eyes of its users: history of development and current state, Okwumba E. O. (2019)
Sukhiashvili D. - A comparative analysis of Georgia's European integration policy during the presidency of M. Saakashvili and after the change of power October 1, 2012 (2019)
Hoshko T. - Oriental technologies in the production of cauldrons of Late Bronze Age (2019)
Semerhei N. - Ukrainization of educational space of the 1920s: national context and historiographical navigation (2019)
Погріщук Г. Б. - Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем (2018)
Бутенко Т. А. - Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування, Сирий В. М., Сотников Ю. О. (2018)
Гопцій Д. О. - Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму, Ткаченко Т. Г. (2018)
Довгаль С. В. - Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні, Пасемко Г. П., Бєсєдіна Г. Є. (2018)
Дроботя Я. А. - Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід (2018)
Петров В. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Чернега І.І. - Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання (2018)
Чичкалюк Т. О. - Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів, Волчецький Р. В. (2018)
Бленда Н. О. - Сучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України (2018)
Погріщук О. Б. - Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві (2018)
Момот Т. В. - Стейкхолдеро-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки в сфері житлово-комунального господарства, Чудопал А. І., Панов В. В., Лелета А. В. (2018)
Гуторов О. І. - Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту, Гуторова О. О. (2018)
Копитко В. І. - Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону, Копитко О. В. (2018)
Василіщин С. І. - Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Баценко Л. М. - Модель формування інвестиційного прибутку підприємства, Галенін Р. В., Євченко В. О., Паливода В. І. (2018)
Чебанова Н. В. - Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку, Яковенко С. Л. (2018)
Судомир C. М. - Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем (2018)
Шульга Н. В. - Економетричний аналіз розвитку рослинництва на Харківщині у 1995–2017 рр., Піддубна Л. В. (2018)
Бухало О. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Греськів О. Б. - Сталий розвиток соціально-економічних систем (2018)
Дяченко Т. А. - Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід (2018)
Єфанов В. А. - Сезонність, як фактор інтенсивності логістики зернових в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Лементовська В. А. - Маркетинг плодоягідної продукції: стан, тенденції, перспективи, Харенко А. О., Бортник Т. І. (2018)
Лук'янова М. М. - Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах, Гурська І. С. (2018)
Максименко Я. А. - Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Орлова В. М. - Становлення і розвиток підприємництва в Україні, Власенко Т. Ю. (2018)
Пономарьова М. С. - Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу, Єфремова Н. О., Нагорнюк О. П. (2018)
Сердюков К. Г. - Сутнісна характеристика корпоративної фінансової стратегії господарюючого суб’єкта, Малишкіна К. Ю. (2018)
Криленко Д. В. - Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання (2018)
Руденко Р. Ю. - Дослідження сутності інновацій в роботах провідних учених світу (2018)
Ярута М. Ю. - Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористування (2018)
Болотова Т. Н. - Аналитические уравнения производственных функций в растениеводстве как следствие законов физиологии растений (2018)
Огієнко М. М. - Ефективність людського потенціалу в регіональних соціально-економічних системах України (2018)
Михайлов М. С. - Економічна характеристика інноваційної системи: національні та регіональні особливості (2018)
Яценко О. М. - Глобальна проблема продовольчої безпеки та перспективи органічного виробництва, Овчаренко А. С. (2018)
Гуріна О. В. - Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку (2018)
Павлова Т. Г. - Історико-культурний та туристичний потенціал Харківського району Харківської області (2018)
Рехтета І. І. - Глобалізаційний аспект інноваційної інфраструктури (2018)
Яценко О. М. - Проблеми та напрями активізації інтелектуалізації зовнішньої торгівлі України (2018)
Національна академія наук України: підсумки діяльності за 2018 рік та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року) (2019)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року) (2019)
Фірстов С. О. - 3D-технології і 2D-матеріали (2019)
Гольцев А. М. - Кріобіологія та кріомедицина відповідають на виклики часу (2019)
Суботін В. Г. - Співробітництво АТ "Турбоатом" з Національною академією наук України (2019)
Стріха М. В. - Чи усвідомлюємо ми українську науку як цілісність? (2019)
Донець О. Д. - Співпраця ДП "Антонов" з установами НАН України (2019)
Шиман Л. М. - Вирішення питань у галузі техніки і технології матеріалів спецхімії для забезпечення потреб Збройних Сил України високоточним ракетно-артилерійським озброєнням (2019)
Семиноженко В. П. - Північно-Східний науковий центр НАН та МОН України (2019)
Ємець А. І. - Національний фонд досліджень України як нова національна інституція для підтримки науки (2019)
Яцків Я. С. - Публікаційна активність НАН України та нові тренди Європи щодо відкритого доступу до публікацій (2019)
Грінченко В. Т. - Перехід від змісту до форми. Дорога в задзеркалля (2019)
Копиленко О. Л. - До питання європейських стандартів у науковій сфері: деякі міркування (2019)
Русанов А. В. - Розробки Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України в галузі енергетичного машинобудування (2019)
Бобух І. М. - Людський капітал та інклюзивний розвиток економіки України: освiтньо-науковi чинники (2019)
Рудаковський А. В. - Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень (2019)
Онищенко О. С. - Національна наукова спадщина — інтелектуальні скарби держави (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2019)
Мозер М. - Роздуми про концептуалізацію нової "історії української літературної мови" та її передісторії (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2019)
Локтєв В. М. - Periculum in mora (зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 24 квітня 2019 року (2019)
Жулинський М. Г. - Гуманітарна експансія Росії: історія та сучасність (за матеріалами виступу на сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 року) (2019)
Постанова Загальних зборів Національної академії наук України (2019)
Талановиті молоді вчені та студенти отримали премії НАН України за кращі наукові роботи і грамоти Президії НАН України (2019)
Сергієнко І. В. - Академічні інститути і Київська політехніка: традиції співпраці (2019)
Локтєв В. М. - Блискучий дослідник у галузі фізичного матеріалознавства і нанотехнологій (до 70-річчя від дня народження академіка НАН України А. П. Шпака), Лобанов Л. М., Уваров В. М. (2019)
Богданов В. Л. - Видатний організатор вітчизняної науки (до 70-річчя від дня народження академіка НАН України А. П. Шпака) (2019)
Матвєєв В. В. - Видатний вчений, мудрий керівник і наставник, надійний колега (до 90-річчя академіка НАН України В. Т. Трощенка), Харченко В. В., Зіньковський А. П. (2019)
80-річчя академіка НАН України А. О. Морозова (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Базилевича (2019)
40-річчя члена-кореспондента НАН України С. В. Іванова (2019)
Серьогін С. М. - Вступне слово (2018)
Архипенко І. - Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України (2018)
Бородін Є. - Субсидіарність як основа розвитку взаємовідносин держави та суспільства в сучасній Україні (2018)
Гомоляко О. - Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти (2018)
Котовська О. - Особливості польської традиції здійснення публічної політики (2018)
Крушельницька Т. - Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України, Матвеєва О. (2018)
Мартишин Д. - Взаємовідносини держави та церкви: огляд богословської літератури (2018)
Полехіна І. - Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні (2018)
Рудік О. - Механізм співробітництва та верифікації як інструмент європеїзації посткомуністичних країн у період після вступу в ЄС (2018)
Хомайко К. - Співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями: науковий дискурс (2018)
Акімова Л. - Удосконалення основних складників механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2018)
Бикова Ю. - Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості (2018)
Гайдученко С. - Державне управління реалізацією освітніх реформ: соціокультурний аспект (2018)
Гончарук Н. - Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні, Колєда Г. (2018)
Дзядук Г. - Сучасний стан державного регулювання аграрного сектору економіки України (2018)
Колосовська І. - Удосконалення публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні, Нєма О. (2018)
Павленко Є. - Функціонування суспільного телерадіомовлення України як суб’єкта державної комунікативної політики (2018)
Ревенко Н. - Державне регулювання витрат ресурсів господарюючих суб’єктів у контексті підвищення конкурентоспроможності України, Ломоносов Д. (2018)
Хлєбников А. - Управління розвитком системи надання публічних послуг в Україні (2018)
Шевцов В. - Інституційний механізм державного регулювання комунального сектору стоматологічної допомоги в Україні, Хожило І. (2018)
Маланчій М. - Стратегія розвитку кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України (2018)
Пирогова Ю. - Соціально-психологічні аспекти управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України: теоретичний дискурс (2018)
Бузун О. - Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій (2018)
Сахарова К. - Управління розвитком інтелектуального потенціалу територіальних громад (2018)
Трещов М. - Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Zakharchuk V. - Features of modern expert researches of perfumery products, Nerutsa L. (2018)
Горячук В. Ф. - Методичні засади оцінки капіталізації підприємств, Назаренко Ю. А. (2018)
Дороніна О. А. - Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін (2018)
Сало Я. В. - Макроекономічна динаміка у формуванні українського середнього класу (2018)
Сорока О. В. - Забезпечення кадрової безпеки як функція управління персоналом (2018)
Поздняков Ю. В. - Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів з від’ємним зносом, Садовенко Ю. П. (2018)
Янковий О. Г. - Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на основі виробничих функцій, Янковий В. О. (2018)
Давидов О. І. - Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств (2018)
Сирчин О. Л. - Окремі теоретичні особливості планування діяльності банку (2018)
Крижановська А. С. - Результативність діяльності торговельних підприємств як об’єкт управління (2018)
Андрєєва Н. М. - Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємства, Зіньковська Д. В. (2018)
Бабій О. М. - Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах, Тимченко К. С. (2018)
Кунділовська Т. А. - Формування ринку органічної продукції в Україні, Зеленянська Н. М. (2018)
Литовченко І. Л. - Особливості маркетингової функції субконтрактації, Авдієнко Я. А. (2018)
Petrovska O. M. - Marketing communications strategies in digital economy, Gerzhyk V. A. (2018)
Смирнова Н. В. - Дигіталізація як основний напрям інноваційного розвитку логістики (2018)
Траченко Л. А. - Внутрішній аудит як засіб поліпшення систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг (2018)
Федорова Т. О. - Сучасні бізнес-моделі компаній-посередників на ринку В2В (2018)
Нешков М. - Продление туристического сезона - стратегический шанс для болгарского туризма (2018)
Rakadzhiyska S. - Identity of a tourism destination and the need of linking it to the principles of sustainable tourism development (2018)
Шикіна О. В. - Динаміка розвитку готельного бізнесу Одеської області, Гончаренко Я. Є. (2018)
Музиченко Г. В. - Політико-правові чинники українсько-китайських відносин стратегічного партнерства, Сінь Д. (2018)
Автори статей (2018)
Шадрін О. Г. - Інтолерантність до лактози при алергічному ентероколіті у дітей грудного віку, Гайдучик Г. А. (2019)
Ликова А. Е. - Прогнозування ризику розвитку харчової алергії у дітей із хронічною Helicobacter pylori-асоційованою інфекцією (2019)
Крючко Т. О. - Підхід до профілактики й лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням із позиції сучасних міжнародних рекомендацій, Пода О. А., Несіна І. М. (2019)
Вакуленко Л. І. - Вегетативний статус у дітей із хронічним пієлонефритом на початкових стадіях хронічної хвороби нирок (2019)
Абатуров О. Є. - Медикаментозна модуляція активності генерації мікроРНК при функціональних розладах жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей, Бабич В. Л. (2019)
Мишина Н. В. - Динаміка показників навчальної мотивації студентів медичного ВНЗ на різних етапах навчання, Ільченко С. І., Єфанова А. О. (2019)
Сурков Д. М. - Порівняння динаміки біомаркерів нейронспецифічної єнолази та протеїну S-100 у немовлят із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією залежно від початку проведення лікувальної гіпотермії (0–6 годин та 6–24 години після пологів) (2019)
Волосянко А. Б. - Клінічні прояви й ендоскопічно-гістологічні зміни в дітей із хронічним гастритом, індукованим Helicobacter pylori, із різною токсигенністю, Моісеєнко О. В. (2019)
Козыро И. А. - Иммуноглобулин-А-нефропатия у детей: обзор литературы и собственные данные, Сукало А. В. (2019)
Kuryliak O. B. - Tachyarrhythmia in neonates. Clinical case of atrial flutter in a newborn, Burak T. V., Malska A. A. (2019)
Mavrutenkov V. V. - A case of infantile strongyloidiasis associated with Salmonella infection: diagnostic considerations, Cherginets A. V., Shvaratska O. V., Cherginets L. M. (2019)
Абатуров А. Е. - Ингибиторы механизмов кворум-сенсинга бактерий Streptococcus рneumoniae, Крючко Т. А. (2019)
Проскура Г. М. - Правові засади доступу до екологічної інформації в лісовому законодавстві України (2019)
Семчук Н. О. - Багаж при авіаперевезеннях як предмет злочину: комплексна характеристика, Хоцяновська Н. Ф. (2019)
Абдуллаев М. К. - Основы ограничения прав и свобод в экономической сфере (2019)
Макеєва О. М. - Засоби масової інформації як суб’єкти правової комунікації (2019)
Миронець О. М. - Теоретико-правовий аналіз охоронної функції адміністративного права (2019)
Пильгун Н. В. - Особливості розвитку та функціонування правової системи України (2019)
Сопілко І. М. - Особливості правосвідомості молоді як суб’єктів виборчого процесу на прикладі опитування студентів ЮФ НАУ, Папахчян Т. Р. (2019)
Вінецька Р. М. - Якість освітньої діяльності: сучасні проблеми визначення і забезпечення (2019)
Голобутовський Р. З. - Адміністративно-правове регулювання статусу члена Вищої ради правосуддя (2019)
Гончарук С. Т. - Відповідальність депутатів за адміністративні правопорушення (2019)
Логвиненко А. О. - До питання вдосконалення правового регулювання відносин у сфері притягнення службовців публічної служби до дисциплінарної відповідальності (2019)
Салаєв Т. Г. - Особливості адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки при застосуванні інформаційних технологій та автоматизованих систем у митній сфері у контексті запровадження механізму "єдиного вікна" (2019)
Устинова І. П. - Питання трансфертування в публічному адмініструванні України, Яківчук Ж. В. (2019)
Александров О. В. - Колізійні прив’язки в регулюванні трудових правовідносин з іноземним елементом (2019)
Білоусов В. М. - Феномен творчої діяльності в авторському праві (2019)
Грабовська Г. М. - Новели позовного провадження в цивільному судочинстві, Жаб’як А. (2019)
Жмур Н. В. - Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом, Тодчук В. В. (2019)
Тімуш І. С. - Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла, Логоша В. В. (2019)
Корнєєв Ю. В. - Правове регулювання продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, Козирєва В. П. (2019)
Матвійчук А. В. - Функції та підстави господарсько-правової відповідальності: адміністративний вимір (2019)
Слободська І. А. - Особливості створення та діяльності юридичних осіб за чинним законодавством України, Буцька Т. В. (2019)
Юлдашев С. О. - Нагляд і контроль суб’єктами господарювання в контексті системної побудови антикорупційного механізму, Сєров С. Л. (2019)
Ахмедов В. А. - Фактори, що обумовлюють злочинність у сфері правосуддя: соціальні і психологічні детермінанти (2019)
Коломієць Н. В. - Щодо захисту прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, у кримінальному судочинстві (2019)
Корягіна А. М. - Відображення взаємовідносин потерпілого та злочинця в Загальній частині Кримінального кодексу України (2019)
Шведова Г. Л. - Корупція як загроза економічній безпеці України (2019)
Ямненко Т. М. - Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я (кримінально-правові аспекти), Літвінова І. Ф. (2019)
Сопілко І. М. - Фактори впливу на юридичну професію в умовах сучасного інформаційного простору, Череватюк В. Б. (2019)
Галунько В. В. - Адміністративно-правові аспекти забезпечення оборони України (2019)
Чмиль В. Д. - К проблеме оценки результатов полевых испытаний средств защиты растений (пестицидов) в Украине в аспекте их безопасности для здоровья человека, животных и окружающей среды в соответствии с нормативами Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2019)
Світлий С. С. - До проблеми використання препаратів на основі хлорпірифосу у сфері життєдіяльності людини, Вороніна В. М., Рудая Л. О., Корнута Н. О., Баглій Є. А. (2019)
Зінов‘єва М. Л. - Валідація нейротоксикологічних методів скринінгу хімічних речовин з застосуванням референтних сполук з різноспрямованим впливом на нервову систему, Жмінько П. Г., Кірсенко В. В., Струменська О. М. (2019)
Кузьмінов Б. П. - Оцінка цитотоксичної дії різних концентрацій лосьйону, що містить міноксидил, з використанням тест-об`єкта – сперміїв бугаїв, Зазуляк Т. С., Остапів Д. Д., Юнак Н. Є. (2019)
Леоненко Н. С. - Динамика концентраций наноразмерных частиц в воздухе рабочей зоны в производственных условиях, Демецкая А. В., Леоненко О. Б. (2019)
Трахтенберг І. М. - Науковий ужинок спадщини вченого, Шафран Л. М., Андрусишина І. М. (2019)
Вартовий охорони здоров’я (до 70-річчя С. П. Бережнова) (2019)
Шляхом пізнання і відкриттів (до 80-річчя Є. А. Баглія) (2019)
Вимоги до публікацій в "Українському журналі сучасних проблем токсикології" (2019)
Tadjibaev I. U. - Can globular clusters in the galaxy be classified by the velocity anisotropy parameter?, Nuritdinov S. N. (2019)
Mohammad E. J. - Synthesis of carbon nanotubes from graphite and investigation of the catalytic activity of MWCNTs/Cr2O3–NiO with the removal of Bismarсk brown G dye from its aqueous solution, Kareem M. M., Atiyah A. J. (2019)
Булавін Л. А. - Мінімізація дозового навантаження в алгоритмах рентгенівської комп’ютерної томографії, Забашта Ю. Ф., Мотолига О. В. (2019)
Хорольський О. В. - Ефективні радіуси макромолекул альбуміну людини із даних по зсувній в’язкості його водних розчинів (2019)
Iljin A. - Dynamic grating recording by a light-induced modification of the order parameter in dye-doped chiral nematic liquid crystals, Wei D., Bortolozzo U., Residori S. (2019)
Дегода В. Я. - Параметри пасток для носіїв заряду в ZnSe, Алізадех М. (2019)
Павелець С. Ю. - Сенсори ультрафіолетового випромінювання на основі твердих розчинів ZnxCd1 – xS, Бобренко Ю. М., Семікіна Т. В., Атдаев Б. С., Шереметова Г. Г., Ярошенко М. В. (2019)
Ikramov R. G. - Density of defect states and spectra of defect absorption in a-Si:H, Nuriddinova M. A., Jalalov R. M. (2019)
Dzhumanov S. - Distinctive features of metal-insulator transitions, multiscale phase separation, and related effects in hole-doped cuprates, Khidirov I., Kurbanov U. T., Khudayberdiev Z. S., Rashidov J. Sh. (2019)
Gasanov Kh. A. - Electron-phonon scattering in quantum-sized films with the hyperbolic Poschl–Teller potential, Guseinov J. I., Abbasov I. I., Askerov D. J., Sadig Kh. O. (2019)
Алєксєєв О. М. - Вплив відкрито-пористої системи на твердофазний перехід в 1-октадецені, Алєксєєв С. О., Забашта Ю. Ф., Лазаренко М. М., Гнатюк К. І., Лазаренко М. В., Дінжос Р. В., Сімеонов М. С. (2019)
Васильєв О. М. - Моделювання дифузії газу в металевій пластинці за наявності фазового перетворення (2019)
Maзур Л. O. - Вплив броунівського руху на електропровідність та прозорість двовимірних плівок, наповнених голкоподібними частинками, Булавін Л. A., Вигорницький М. В., Лебовка М. I. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив на ріст й розвиток рослин гречки (2018)
Писаренко П. В. - Динаміка і діагностика токсичного впливу нафтозабрудненого ґрунту на стійкість проростків пшениці ярої, Самойлік М. С., Колєснікова Л. А., Плаксієнко І. Л. (2018)
Лико Д. В. - Агрохімічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся в умовах антропогенезу, Лико С. М., Портухай О. І., Савчук Р. І., Крупко Г. Д. (2018)
Ловинська В. М. - Оцінка індексу площі листкової поверхні деревостанів сосни звичайної в умовах Північного Степу України, Лакида П. І. (2018)
Жуков О. В. - Катенарний комплекс ґрунтів арени р. Дніпро в межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський”, Кунах О. М., Коцун В. І., Дубініна Ю. Ю., Новікова В. О., Мудренко Н. Ю. (2018)
Маслікова К. П. - Фитоиндикация пространственно-временных структур техноземов и эндогенные механизмы устойчивого функционирования антропогенных почвоподобных тел (2018)
Сендецький В. М. - Ріст і розвиток рослин кукурудзи залежно від застосування соломи і сидератів (2018)
Жуков О. В. - Агроекологічний аналіз динаміки врожайності пшениці озимої в Дніпропетровській області (1966 – 2016 рр.), Пеліна Т. О. (2018)
Марковська О. Є. - Динаміка чисельності мікроорганізмів у темно-каштановому ґрунті за різних систем основного обробітку та удобрення в сівозміні на зрошенні (2018)
Харитонов М. М. - Ріст і розвиток рослин кукурудзи залежно від застосування соломи і сидератів, Бабенко М. Г., Мицик О. О., Гаврюшенко О. О., Мартнова Н. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Убогов С. Г. - Дослідження стану готовності аптечних закладів України до впровадження інтегрованих систем якості, Трохимчук В. В., Загорій Г. В., Федорова Л. О. (2019)
Ковалевська І. В. - Дослідження асортименту препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу на фармацевтичному ринку України, Рубан О. А., Євтушенко О. М. (2019)
Шолойко Н. В. - Переваги та перспективи застосування лікарських засобів у вигляді автоінжекторів та попередньо заповнених шприц-ручок, Гончар А. О., Лисенко Т. І. (2019)
Яковлєва Л. В. - Порівняльний аналіз антимікробних лікарських засобів, рекомендованих медикотехнологічними документами для лікування хворих на негоспітальну пневмонію, Баглай Т. О., Хоменко О. В. (2019)
Лелека М. В. - Використання інтегрованого частотного ABC/VEN-аналізу призначень лікарських засобів для лікування грипу та його ускладнень в умовах стаціонару, Давтян Л. Л., Заліська О. М., Кіт С. Ю. (2019)
Драпак І. В. - Cинтез, дослідження діуретичної активності та QSAR-аналіз N-(1,3,4-тіадіазол-2-іл)заміщених амідів кислот алканкарбонового ряду (2019)
Здорик О. А. - Стратегія забезпечення якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках (2019)
Врубель О. Р. - Дослідження ліпофільних речовин листків та квітів бруслини європейської (Euonymus еuropaea L.), Зинь А. Р., Антонюк В. О. (2019)
Головенко М. Я. - Визначення мутагеної активності гідрохлорид N-(ϓ-амінобутирил)-1-аза-15-краун-5 у мікропланшетних варіантах тесту Еймса, Ларіонов В. Б., Басок С. С., Редер А. С. (2019)
Зайченко Г. В. - Вплив крему з наночастинками церію діоксиду на деякі життєві показники щурів при нашкірному нанесенні в умовах хронічного експерименту, Покотило О. А., Нікітіна Н. С. (2019)
Світлій пам’яті Тихонова Олександра Івановича. Некролог. (2019)
10-та Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo (17.19 вересня 2019 року, м. Київ). Анонс. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Рудік О. Л. - Вплив агрозаходів на формування врожаю та якість насіння льону олійного (2019)
Жуков О. В. - Роль геоморфологічних предикторів для моделювання просторового варіювання екологічних режимів, оцінених за допомогою фітоіндикації, Потапенко О. В. (2019)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості води річки Самоткань у районі видобутку поліметалічних руд, Бабенко М. Г., Ситник С. А., Маслікова К. П. (2019)
Василишина О. В. - Вплив кліматичних факторів на формування вмісту сухих розчинних речовин та цукрів у плодах вишні (2019)
Цилюрик О. І. - Особливості формування і регулювання потенційної забур’яненості різних технобіогенних систем, Шевченко С. М., Шевченко О. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2019)
Гриник С. І. - Продуктивність пшениці ярої залежно від обробітку ґрунту та системи удобрення в умовах Передкарпаття (2019)
Запорожченко В. Ю. - Створення нейронних мереж продуктивності люцерни в степовій зоні України, Швець А. В., Ткачук А. В. (2019)
Вожегов С. Г. - Моделювання насіннєвої продуктивності сортів рису в умовах Півдня України, Цілинко М. І., Зоріна Г. Г. (2019)
Волох П. В. - Агроекологічне та правове забезпечення моніторингу особливо цінних земель у складі сільськогосподарських угідь, Кобець А. С., Грицан Ю. І., Острініна О. П. (2019)
Кулік М. І. - Фіторемедіаційні аспекти використання енергетичних культур в умовах України, Галицька М. А., Самойлік М. С., Жорник І. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Оліфіренко Л. - Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні, Коваль К. (2018)
Багмет К. - Довгостроковий вплив соціальних програм у контексті інституціональних змін національної економіки: загальні підходи до оцінювання й державного регулювання, Люльов О., Скляр І. (2018)
Косач І. - Концептуальні засади розробки стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК України (2018)
Савченко В. - Малий бізнес – інструмент диверсифікації аграрного сектору, Долгополов М. (2018)
Лівінський А. - Концептуальні підходи до формування стратегії реновації діяльності підприємств тваринництва та її інституційне забезпечення (2018)
Романова А. - Молодіжний туризм як тренд сучасної туристичної індустрії (2018)
Рудика В. - Методичне забезпечення оцінювання енергетичної безпеки України у сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива (2018)
Чечетова-Терашвілі Т. - Законодавче забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва в Україні: періодизація та класифікація (2018)
Ярошенко І. - Когнітивний підхід до моделювання розвитку лісопромислового комплексу України (2018)
Проценко Я. - Трендовий аналіз фінансової стабільності підприємств готельного господарства (2018)
Мілютін Г. - Методичні положення щодо дослідження структурних зрушень в економіці та енергетичному секторі країни (2018)
Лаготюк В. - Брендинг як один із напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва (2018)
Popelo О. - Analysis of the level of ecological sphere modernization as a component of the productive forces modernization of the Ukraine regions (2018)
Krasnonosova O. - Theoretical aspects of creating communities based on sustainable social and economic development of the region, Mykhailenko D. (2018)
Ільчук В. - Формування та розвиток медичного страхування в Україні та світі, Гарбуз Т. (2018)
Дубина М. - Роль механізмів гарантування виплат у підвищенні рівня страхової довіри в Україні, Савченко Т. (2018)
Кальченко О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківсько-страхової інтеграції в Україні, Лисиця А. (2018)
Шпомер Т. - Маркетинговий комплексно-гармонізаційний механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування (2018)
Kovalenko Yu. - Financing of higher education institutions: problems and directions of improvement in Ukraine, Popovych L. (2018)
Zharii Ya. - Directions of modernization of the environmental projects in Ukraine and the financial aspects of their implementation, Krasnianska Yu. (2018)
Сарапіна О. - Порівняльна характеристика обліку амортизації необоротних активів суб’єктами господарської діяльності: юридичними і фізичними особами, Стефанович Н. (2018)
Акименко О. - Ефективна організація обліку як дієвий контроль за виконанням інвестиційних програм підприємств теплопостачання, Жолобецька М. (2018)
Іванова Л. - Аналітичне забезпечення управлінського процесу в закладах культури, Карасьова В., Судак А. (2018)
Голик В. - Наукові підходи до визначення сутності управлінського обліку (2018)
Len V. - Account of not replaced tenant's costs for improvement of leased land by international accounting standards, Glivenko V. (2018)
Захарченко В. Н. - Технология доменной плавки с совместным вдуванием в горн пылеугольного топлива и оксидов железа, Русских В. П., Шапиро-Никитин Д. Е. (2018)
Иевлев Н. Г. - Управление продольной разнотолщинностью листов на толстолистовых станах (2018)
Василев Я. Д. - Теоретическое исследование особенностей изменения опережения при прокатке с повышенными обжатиями в жестких условиях трения (2018)
Клочихин В. В. - Исследование качества материала слитков, полученных методом электронно-лучевого переплава из 100% отходов сплава НВ-4, Жеманюк П. Д., Гречанюк Н. И., Наумик В. В. (2018)
Мамишее В. А. - Роль теплофизических свойств металлических и неметаллических форм при затвердевании литых заготовок разного назначения. Сообщение 1, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2018)
Гиатуш В. А. - Тенденции мирового и украинского рынков отливок и развития технологии литья в зеркале 2016 г., Дорошенко В. С. (2018)
Лысенко Т. В. - Кинетика затвердевания сплава при большой интенсивности тепломассообмена низкотемпературных форм, Ясюков В. В., Солоненко Л. И. (2018)
Ворон М. М. - Влияние температуры литейной формы на структуру и свойства отливок титанового сплава ВТ6 электронно-лучевой выплавки, Дрозд Е. А., Матвиец Е. А., Сухенко В. Ю. (2018)
Лантух А. С. - Физическое моделирование всплывания неметаллических включений в сталеразливочных ковшах малой емкости, Молчанов Л. С., Синегин Е. В. (2018)
Александр Каленков: "Сегодня украинская металлургия больше всего нуждается в развитии внутреннего рынка и продуманных решениях государства" (2018)
Конференции в 2018 году (2018)
Васильєва Т. - Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України, Захаркін О., Захаркіна Л. (2018)
Лисенко І. - Соціальна інфраструктура як основа формування людського потенціалу в системі європейських координат (2018)
Shyshkina O. - Methodological principles of the analysis and risk assessment of the environment in the process of planning the development of real economy sector subjects, Kalchenko O. (2018)
Чумакова І. - Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об’єкт внутрішнього контролю, Кравченко Ю. (2018)
Partola A. - Research on functioning conditions of enterprises of inland water transport of Ukraine: problems and prospects (2018)
Бутко М. - Принципи становлення нового регіоналізму з використанням системного підходу, Тульчинський Р. (2018)
Гонта О. - Проблеми диспропорційності економічного зростання національного господарства України та її окремих регіонів (2018)
Popelo O. - Analysis of resource potential of Ukraine regions (2018)
Герасименко О. - Національні стандарти з ризик-менеджменту: концептуальні аспекти (2018)
Дубина М. - Розвиток системи захисту прав споживачів з метою підвищення рівня страхової довіри в Україні, Савченко Т. (2018)
Panchenko О. - Medical insurance in the financial provision of public medical service, Bazilinska О., Krasnianska Yu. (2018)
Маргасова В. - Вихід вітчизняних підприємств на європейський ринок в умовах посилення інтеграційних процесів, Акименко О. (2018)
Гонта С. - Досвід університетів ЄС у комерціалізації результатів наукових досліджень (2018)
Повна С. - Організаційний механізм розроблення і впровадження інновацій, використання його в Україні (2018)
Самійленко Г. - Досвід та особливості функціонування світових кластерних центрів та моделей (2018)
Чорний О. - Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики (2018)
Tkachenko N. - Formation of corporate social responsibility, Seliverstova L. (2018)
Вдовенко Н. - Стан та тенденції регулювання розвитку галузей морського господарства та круїзного туризму, Павленко М. (2018)
Крамчанінова М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вантажних залізничних перевезень в Україні, Касаткіна М., Масалова Т. (2018)
Штирхун Х. - Науково-концептуальні засади класифікації ризиків та управління ними на ринку органічної продукції в Україні (2018)
Власова К. - Стратегічні напрями розвитку підприємств АПК у сучасний період (2018)
Салюк – Кравченко О. - Ефективність корпоративного менеджменту підприємств харчової промисловості (2018)
Щурик М. - Роль соціального капіталу в умовах формування об’єднаних сільських територіальних громад (ОСТГ) (2018)
Попело О. - Інноваційно-інвестиційна домінанта в регіональному розвитку продуктивних сил (2018)
Ревко А. - Культурна інфраструктура як базис розвитку соціогуманітарного простору регіонів України в умовах трансформаційної економіки (2018)
Лєонов С. - Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України, Бойко А., Боженко В., Лучко І. (2018)
Дубина М. - Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в Україні, Пілевич Д., Баранець А. (2018)
Шишкіна О. - Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику, Журман С. (2018)
Чут М. - Побудова системи контролю та звітності підприємства на основі центрів фінансової відповідальності (2018)
Гливенко В. - Суттєвість у бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору, Лень В. (2018)
Радченко А. І. - "Мінералогічний журнал": 40 років історії, Мриглод О. І. (2019)
Кульчицька Г. О. - Чому в Україні не відкривають нові мінерали?, Пономаренко О. М., Черниш Д. С. (2019)
Возняк Д. К. - Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України), Кульчицька Г. О., Черниш Д. С., Бельський В. М. (2019)
Герасимець І. М. - Метаміктні мінерали з лужнопольовошпатових сієнітів Українського щита, Кульчицька Г. О., Бельський В. М. (2019)
Антоненко Т. С. - Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типів, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2019)
Кирилюк В. П. - Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения и породный состав петропарагенезисов, Богданова М. И., Савина Е. И. (2019)
Степанюк Л. М. - Деякі критичні зауваження щодо статті В. П. Кирилюка, М. И. Богдановой, Е. И. Савиной "Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения и породный состав петропарагенезисов (2019)
Матковський О. І. - Рецензія на видання "Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів", Наумко І. М., Скакун Л. З. (2019)
Павлишин В. І. - Нотатки до історії створення "Мінералогічного журналу" (2019)
Галенко Т. П. - Особливості формування ціннісного ставлення старших підлітків до власного здоров’я (2014)
Просіна О. В. - Особливості використання проектної технології на уроках художньої культури в загальноосвітній школі (2014)
Ходирєва Ю. Г. - Сутність поняття "інформаційно-комунікаційні технології” та доцільність їх використання на уроках математики (2014)
Волкова Н. П. - Залучення студентів до наукових досліджень як найважливіше завдання сучасного університету (2014)
Гончарова О. А. - Мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності (2014)
Іваній О. М. - Інтегрований спецкурс з формування правової компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів (2014)
Койчева Т. І. - Експериментальне дослідження оцінки докторами наук організаційної культури педагогічного університету (2014)
Петришин О. В. - Сучасні методологічні підходи вивчення проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів (2014)
Рогова В. С. - Вплив сучасних інформаційних технологій на якість дворівневої системи вищої інженерної освіти (2014)
Черненко О. В. - Педагогічна модель та методи професійної адаптації менеджерів торгових організацій до професійної діяльності (2014)
Щербакова Г. В. - Проблема формування полікультурної компетентності студентів-медиків у сучасній педагогічній теорії (2014)
Маріна О. В. - Конфлікти і шляхи їх попередження у колективі академічної групи студентів-першокурсників (2014)
Білецька І. О. - Моделі двомовного навчання в середній школі США (2014)
Калашник Л. С. - Соціальне партнерство в системі державного піклування про дітей-сиріт в КНР (2014)
Сташевська І. О. - Сучасні інновації в галузі позашкільної музичної освіти (зарубіжний досвід), Полянська К. В. (2014)
Пододіменко І. І. - Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії (2014)
Червонецька С. С. - Oбрази природи в англійському фольклорі як моральний ідеал виховання дітей в сім’ї у Великій Британії (2014)
Shkarlet S. M. - Conceptual provisions on the development and implementation of the mechanism of the institute of trust formation in the financial services market, Dubyna M. V., Zhuk О. S. (2018)
Савченко В. Ф. - Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні, Стойка В. О., Стойка С. О. (2018)
Verkhoglyadova N. I. - Attributive model of synergetic type systems development, Levchyns’kyy D. L., Kononova I. V. (2018)
Kolomytseva O. V. - Formation and development of organic production of the Ukrainian market, Vasilchenko L. S., Pepchuk S. M. (2018)
Rekova N. Yu. - Budgetary revenue breakdown at regional level of public administration in the federal countries, Dolozina I. L., Pinchuk A. O. (2018)
Chubukova О. Yu. - Topical conceptions of the development of information society under conditions of NBIC-convergence, Rallie N. V., Zimbalevska Yu. V. (2018)
Bilan Yu. V. - Global dominents for the development of China's trade policy: opportunities and threats for cooperation with Ukraine. Part 2. Modernization of China's trade policy, Yatsenko O. М., Nitsenko V. S. (2018)
Vdovichen А. А. - Synergetic interaction of the bioeconomics principles in the global economic system structure, Vdovichena O. G. (2018)
Міnakova S. М. - Threats and advantages of institutional basis that determined the asymmetry of the market of Ukraine's transport service, Lypynska О. А., Міnakov V. М. (2018)
Stezhko N. V. - Development of model scenarios for food production and consumption forecasts in terms of solving global food problem (2018)
Khaustova V. Ye. - Energy security of the national economy based on a systems approach, Salashenko Т. І., Lelyuk O. V. (2018)
Hafurova O. V. - Economic end legal aspects of ensuring food security, Yermolenko V. M., Stepasyuk L. M. (2018)
Gryshchenko I. М. - Development of the capacity of territorial communities, Kulaiets M. M. (2018)
Strelchenko I. I. - Neuromodelling of financial and economic security of the region, Komirna V. V., Arakelova I. O. (2018)
Tarasovych L. V. - The development of the rural economy: convergence to European modernity, Yaremova M. I., Slobodyanyk A. M. (2018)
Tsymbalenko N. V. - Competitiveness management of Ukrainian higher educational institutions (2018)
Makogon V. D. - Fiscal policy as an element of socio-economic transformations, Adamenko I. P. (2018)
Antoniuk K. I. - Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system, Antoniuk D. A., Bukharina L. M. (2018)
Yemelyanov O. Yu. - Metodologikal principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development, Kurylo O. B., Petrushka T. O. (2018)
Moroz N. V. - Principles of professional management of multiapartment buildings, Bondarenko L. P., Chubka O. M. (2018)
Byba V. V. - Star-up: search of ways of investment support for development of small business, Vasiuta V. B., Miniailenko I. V. (2018)
Казимір В. А. - Регіональні аспекти фінансування середньої освіти в Україні, Гонта О. І. (2018)
Karyу O. I. - Sanatorium and health resorts in Ukraine: view characteristic, regional specificity and dynamics of development, Нalkiv L. I., Halaz L. V. (2018)
Mishchenko D. A. - Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions, Mishchenko L. O. (2018)
Худолей В. Ю. - Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення, Пономаренко Т. В., Іванова Т. М. (2018)
Diatlova Yu. V. - Assessment methodology of food component economic security: regional aspect (2018)
Sirenko K. Y. - Еconomic sufficiency household as the foundation of human capital, Chepurda G. M., Bezuglіy І. V. (2018)
Nazarova G. V. - Approach to analytical support for assessing the security of human development, Nazarov N. K., Demianenko A. A. (2018)
Гилка У. Л. - Оцінка факторів, що визначають успіхи і невдачі інноваційних проектів, Яковенко О. І. (2018)
Novikova I. E. - The entrepreneurial university as imperative for implementation of the strategy of integration into the system of European knowledge transfer: the Ukrainian experience, Huiyu Zhou, Bediukh O. R. (2018)
Melnyk K. Yu. - Economic and legal analysis of premiums and increments to staff, Tsesarsky F. A., Seletskyi O. V. (2018)
Druzhynina V. V. - Approaches to balance labor market by eliminating exclusion factors, Likhonosova G. S., Davidyuk L. Р. (2018)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Danilyan O. - Space Law at 21st Century: The Security Issues, Dzeban A. (2019)
Halunko V. - Private International Space Law. Philosophical and Legal Factors of Approval by the World Community, Didenko S. (2019)
Khomenko O. - Zonal-and-Wave Structure of Open Systems on Micro, Mega- and Macrolevels of the Universe, Barna T. (2019)
Krichevsky S. - Cosmic Union of Communities: a New Concept and Technologies of Creating of Cosmic Humanity (2019)
Sonko S. - Man in Noosphere: Evolution and Further Development (2019)
Haiko H. - The Philosophy of Mining: Historical Aspect and Future Prospect, Saik P., Lozynskyi V. (2019)
Bilyk V. - A New View of the Nature of Reality and the Teaching Higher-Level Cognitive Strategies, Sheremet I. (2019)
Dubinina V. - Hermeneutics as the Methodology of Interpretation of Languages and Texts of Extraterrestrial Intelligence, Tsybulco O. (2019)
Jasinski K. - Future Perspectives for Christianity and its Cosmology (2019)
Kravchenko A. - The Forth Industrial Revolution: New Paradigm of Society Development or Posthumanist Manifesto, Kyzymenko I. (2019)
Sakun A. - Digital Re-Evolution: Learning to be Human at Contemporary Society, Mordous I. (2019)
Smirnov G. - Cephalization of the Noosphere: Socio-Philosophical Aspects, Smirnov D. (2019)
Voitovska O. - Lifelong Learning as the Future Human Need, Tolochko S. (2019)
Kieliszek Z. - Future Conflicts Are Inevitable: Causes of Interpersonal Conflicts According to Immanuel Kant and Thomas R. Malthus (2019)
Shabanova Y. - Conceptual Foundations of the Postmaterialist Paradigm of Science (2019)
Shkil S. - Cosmological Aspect in the Contemporary Ukrainian Theological Discourse: the Controversy of the Phenomenological-poetic and Analytical-philosophical School, Chornomorets Y. (2019)
Tytarenko V. - War and Peace in Kant’s and Hegel’s Consideration (2019)
Дерій Ж. - Інструменти екологічної політики при вирішенні проблем раціонального використання земельних ресурсів, Вінниченко К. (2018)
Кизим М. - Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю, Полякова О., Крамарев Г., Леванда О. (2018)
Кушнір С. - Теоретичні основи використання дефініції "економічна безпека" в аграрному секторі, Русан В. (2018)
Чумак О. - Економічний та обліковий зміст соціального капіталу підприємства, Мельничук М. (2018)
Шабатура Т. - Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць (2018)
Лосовська Н. - Соціальна відповідальність бізнесу в ринкових умовах (2018)
Kazarian H. - Directions for improvement of institutional regulation of social and economic support of disabled persons (2018)
Panyuk T. - Social component of increasing the competitiveness of enterprises, Konarivska O. (2018)
Вдовенко Н. - Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів, Коробова Н. (2018)
Оліфіренко Л. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку медійного рекламного ринку України, Письменюк М. (2018)
Хаустова В. - Аналіз структурних зрушень у виробництві та споживанні електроенергії в Україні, Лелюк О. (2018)
Панченко О. - Фінансове забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу (2018)
Пілевич Д. - Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції (2018)
Сіненок І. - Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури (2018)
Yushchenko N. - Methodical foundations for modeling the timing of modernization of Ukraine’s energy facilities in conditions of limited labor, material and financial resources, Petrakov Ya., Hnedina K. (2018)
Гречко А. - Передумови сталого розвитку регіонів України (2018)
Перепелюкова О. - Особливості бюджетної політики як один із напрямів розвитку територіальних громад (2018)
Ревко А. - Медична підсистема соціальної інфраструктури регіону як домінанта формування людського потенціалу (2018)
Турецков Т. - Інвестиційний фактор стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні (2018)
Давидюк О. - Проблеми та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні (2018)
Дубина М. - Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні, Разгуліна Н. (2018)
Сакун О. - Роль і значення інвестиційного ресурсу в контексті інноваційних структурних перетворень в економіці, Ніколаєнко Ю. (2018)
Шишкіна О. - Проблеми, перспективи та ризики кредитування суб’єктів малого й середнього бізнесу, Краснянська Ю. (2018)
Акименко О. - Облікові аспекти технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, Вертійко А., Мінченко Ю. (2018)
Гончарук С. - Система контролю якості аудиторських послуг та необхідність її вдосконалення (2018)
Онищенко В. - Порівняння національних та міжнародних вимог до складання звіту про управління (2018)
Сидоренко О. - Облік і оподаткування продажу товарів за ціною, нижчою за ціну їх придбання (2018)
Кривіцький В. - Оцінка результативності митного контролю в умовах спрощення митних формальностей (2018)
Мурашко М. - Особливості реалізації інвестиційних процесів будівельного сектору економіки в сучасних умовах, Сотніков Д. (2018)
Шевченко А. Ф. - Особо глубокая десульфурация чугуна (0,001–0,002 % серы) и высокая производительность вдуванием зернистого магния, Вергун А. С., Башмаков А. М., Троценко Э. А., Лю Дун Ие, Кисляков В. Г., Маначин И. А., Двоскин Б. В., Остапенко А. В., Шевченко С. А. (2018)
Тимошенко С. Н. - Энергоэффективные решения при модернизации малотоннажных дуговых сталеплавильных печей литейного класса, Дорошенко А. В., Дядьков Б. П., Тищенко П. И., Онищенко С. П. (2018)
Назюта Л. Ю. - Особенности микролегирования бором при выплавке низколегированных конструкционных сталей, Тихонюк Л. С., Костыря И. Н., Хавалиц Ю. В. (2018)
Писарский С. Н. - Оценка технологических возможностей стабилизации скорости разливки открытой струей на современной сортовой МНЛЗ. Сообщение 1, Смирнов А. Н., Лавренко Д. А., Рябый Д. В. (2018)
Давиденко А. К. - Самотвердеющие жидкостекольные формовочно-стержневые смеси для изготовления отливок энергетического оборудования, Иванов Б. К., Охрименко Г. П., Пономаренко О. И. (2018)
Каратеев А. М. - Опыт и перспективы использования смесей на основе жидкого стекла с эфирными отвердителями, Пономаренко О. И., Берлизева Т. В., Калкаманова О. С., Юрченко В. В. (2018)
Ясюков В. В. - Методы воздействия на процесс формирования отливки, Лысенко Т. В., Солоненко Л. И., Пархоменко Е. А. (2018)
70 лет Ноговицыну Алексею Владимировичу (2018)
Помним Борисова Георгия Павловича (2018)
Конференции в 2018 году (2018)
Зинченко Ю. А. - Уважаемые коллеги! ЧАО "Мариупольский металлургическийий комбинат им. Ильича" – 120 лет (2017)
Зинченко Ю. А. - Совершенствование режимов загрузки доменных печей ЧАО "ММК им. Ильича" в условиях вдувания пылеугольного топлива, Курпе А. Г., Форман А. В., Русских В. П., Семакова В. Б., Семаков В. В. (2017)
Тарасенко О. С. - Освоение новых видов продукции в ЛПЦ-3000 ЧАО "ММК им. Ильича", Шебаниць М. Ю., Балжи Т. Л., Шебаниц О. Н., Петренко А С. (2017)
Томаш М. А. - Модернизация горелочного оборудования зажигательных горнов агломерационных машин аглофабрики ЧАО "ММК им. Ильича", Изотов Б. В., Турбаба А. Е., Абдулин М. З., Дворцин Г. Р., Гребинная М. В. (2017)
Чейлях Я. А. - Функциональные материалы и технологии с эффектом самоупрочнения при эксплуатации и их экономическая эффективность, Цуркан М. Л., Чейлях А. П. (2017)
Писмарев К. Е. - Освоение производства конвертерной извести из известняка марки ЧД в прямоточно-противоточных шахтных печах известково-обжигательного цеха ЧАО "ММК им. Ильича", Булгаков В. А., Изотов Б. В., Томаш М. А., Таушан И. И. (2017)
Курпе А. Г. - Разработка и внедрение модели нормирования расхода топлива в методических печах стана 1700 в рамках функционирования системы энергетического менеджмента ISO 50001:2011, Изотов Б. В., Лаштун А. И., Коткова Е. Ю., Негрий С. Д. (2017)
Писмарев К. Е. - Совершенствование технологии раскисления и внепечной обработки низкокремнистых марок стали, Чичкарив Е. А., Алексеева В. А., Чичкарев К. Е. (2017)
Писмарев К. Е. - Использование огнеупорных порошков, изготовленных из огнеупорного лома отработанной футеровки мартеновских печей, для производства подварочных огнеупоров и торкретмасс, Бохонов О. М., Бердник В. П., Попов Ю. Н., Бородина Ю. Е. (2017)
Курпе А. Г. - Освоение технологии термомеханической контролируемой прокатки на стане 1700, Васильченко С. Е., Негрий С. Д., Шебаниц О. Н. (2017)
Побегайло О. А. - Расширение сегмента производимой ЧАО "ММК им. Ильича" продукции на мировом рынке холоднокатаной стали, Хруль Д. В., Абисидарский О. А., Рапина Ю. А. (2017)
Писмарев К. Е. - Совершенствование технологических смесей в условиях ККЦ ЧАО "ММК им. Ильича", Ларионов А. А., Якин М. Н., Цюцюра А. В., Шабловский В. А., Кривенко А. П., Галинков Д. А., Батюков Д. Ю. (2017)
Захарченко В. Н. - Влияние компенсирующего ресурса увеличения содержания FeO в шихте при вдувании пылеугольного топлива в горн доменной печи, Руденко Ю. Р., Руденко Н. Р., Лебедь Ю. К. (2017)
Хрычиков В. Е. - Влияние регулируемого охлаждения на качество прокатного валка из отбеленного чугуна, Белый А. П., Иванова Л. Х., Осипенко И. А. (2017)
Шапран Л. А. - Об эксплуатационных свойствах роликов МНЛЗ, Иванова Л. Х., Хитько А. Ю., Бойцов А. А. (2017)
Богушевский В. С. - Управление дозированием расплава, Антоневич О. А. (2017)
Меняйло Е. В. - Определение продолжительности питания из прибыли усадки массивных отливок (2017)
Левченко Г. В. - Качество низкоуглеродистой катанки, произведенной из сортовых и блюмовых непрерывнолитых заготовок, Воробей С. А., Борисенко А. Ю., Мосьпан В. В., Антонов Ю. Г., Моцный В. В., Мединский Г. А. (2017)
Мазорчук В. Ф. - Допустимое внутреннее давление в полых цилиндрическихкомбинированных отливках, Наумова И. Ю., Репях С. И. (2017)
Сундус Мохаммед Ахмед - Особенности эксплуатационных свойств сплава на основе железа с эффектом памяти формы, Акимов О. В., Костик Е. А. (2017)
Гримзин И. А. - Исследование процесса сушки гипсовых форм, Пономаренко О. И., Мариненко Д. В., Евтушенко Н. С. (2017)
Немененок Б. М. - Современное состояние производства алюминиевых сплавов, упрочненных неметаллическими наполнителями, Рафальский И. В. (2017)
Конференци в 2017 году (2017)
Колоша В. В. - Оцінка горизонтальних злиттів: міжнародний досвід та Україна (2019)
Кулаковська Т. А. - Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів (2019)
Масько А. М. - Державна допомога суб’єктам господарювання: державне регулювання в Україні та європейський досвід (2019)
Шевчук Ж. А. - Інституційні зміни та їх впровадження в Україні (2019)
Бережна Н. І. - Цілі та наслідки економічних санкцій у сучасних умовах (2019)
Манаєнко І. М. - Пріоритети розвитку Причорноморського регіону за умов міжнародного співробітництва, Іванова Т. В. (2019)
Акименко О. Ю. - Теоретична концептуалізація зовнішньоекономічної діяльності як вагомого фактора економічної стабілізації держави (2019)
Бондаревська К. В - Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів, Аксьонова А. О. (2019)
Гарас О. М. - Управління проектами з розвитку енергозберігаючих технологій на основі концепції маркетингу у сфері ЖКГ, Гарас І. О. (2019)
Гомон М. В. - Оцінка результативності пільгового оподаткування інноваційної діяльності (2019)
Грудцина Ю. В. - Управління якістю в системі державного регулювання економіки України (2019)
Межова О. В. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору економіки Волинського регіону в сучасних умовах (2019)
Пономарьова М. С. - Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів, Трегуб К. М., Басюк М. М. (2019)
Приймак Н. С. - Сучасні підходи до управління змінами (2019)
Січкаренко К. О. - Вплив цифровізації економіки на розвиток транспортної галузі (2019)
Алєксєєва О. В. - Роль аграрного підприємництва у забезпеченні зайнятості населення (2019)
Антипцева О. Ю. - Особливості структурної адаптації під час планування і регулювання діяльності промислових підприємств, Гусаров О. О., Дуднєва Ю. Е. (2019)
Босак А. О. - Концептуальні засади регулювання споживчого капіталу машинобудівних підприємств, Прокопенко І. В. (2019)
Бражник Л. В. - Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства, Дорошенко О. О. (2019)
Власенко Д. О. - Сучасні аспекти формування стратегічних зон господарювання автотранспортних підприємств (2019)
Киш Л. М. - Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства (2019)
Красовська Ю. В. - Поточне планування діяльності торговельного підприємства та роль у ньому трансферного ціноутворення, Подлевська О. М. (2019)
Матковський П. Є. - Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств: переваги та недоліки в умовах модернізації економіки (2019)
Неіленко С. М. - Аналіз ринку ресторанного господарства за 2013–2018 роки в ракурсі етногастрономічного розвитку (2019)
Немченко В. В. - Місце утилізації відходів у реформуванні економіки України, Слободянюк О. В., Колеснікова К. С. (2019)
Пак Н. Т. - Централізація і децентралізація влади в Україні: сучасні виклики (2019)
Потюк В. М. - Зарубіжний досвід формування економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (2019)
Синиця С. М. - Особливості формування іміджу підприємства як чинник конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, Вакун О. В., Фурса Т. П. (2019)
Краус Н. М. - Цифрові компетенції у сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат, Краус К. М., Болдирєва Л. М. (2019)
Бусарєва Т. Г. - Конкурентний потенціал ТНК: сутність та особливості формування (2019)
Горбачова І. В. - Глобальний договір про міграцію: можливості для України (2019)
Коваль В. В. - Державно-приватне партнерство як інститут розвитку соціального капіталу в умовах децентралізації економіки України, Котлубай В. О., Арафтеній А. М. (2019)
Кравчун А. С. - Вплив інформаційних технологій на інвестиційну привабливість національної економіки (2019)
Кропельницька С. О. - Розроблення та реалізація соціальних проектів в Україні, Мигович Т. М., Кулеша-Любінець М. М. (2019)
Lukashova L. V. - Small business: international dichotomies and innovation development strategies (2019)
Фурман О. М. - Державне регулювання діяльності банків (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Вплив трансформаційних процесів в економіці на розвиток туризму в Україні: сучасний стан (2019)
Деренська Я. М. - Аналіз портфелю проектів ключових українських виробників фармацевтичної продукції (2019)
Квілінський О. С. - Розроблення та впровадження інформаційного забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Киричок О. В. - Мотивації персоналу як напрям формування кадрової політики підприємства (2019)
Кустріч Л. О. - Інноваційні аспекти управління розвитком логістичного підприємництва (2019)
Ростовцев С. С. - Доповнена реальність як конкурентна перевага у туристичному бізнесі (2019)
Соколюк С. Ю. - Концептуальні засади формування механізму державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2019)
Ткаченко А. М. - Корпоративне управління на підприємствах морської портової галузі (2019)
Шостаковська А. В. - Управління мотивацією науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти, Мухіна Г. В. (2019)
Мельникова М. В. - Стратегії провайдерів на ринку інформаційно-комунікаційних послуг міста, Богачов О. С. (2019)
Веремчук А. В. - Фінансова інклюзія та ощадна поведінка населення України (2019)
Малишко В. В. - Аналіз основних видів фінансової політики України, Доброскок С. С. (2019)
Бенько М. М. - Актуальні питання методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів кредитування підприємств торгівлі, Приймак Н. В. (2019)
Монташевич С. М. - Законодавче регулювання ведення обліку експортно-імпортних операцій в Україні, Шутка С. Є. (2019)
Цвірко О. О. - Інтеграція України в міжнародну транспортну систему шляхом демонополізації залізничного транспорту (2019)
Цимбалістова О. А. - Інноваційна діяльність авіакомпаній, Турсунов А. Т. (2019)
Черніхова О. С. - Логістичний підхід до формування ринку транспортних послуг (2019)
Безхлібна А. П. - Аналіз підходів до визначення факторів регіональної конкурентоспроможності (2019)
Грінка Т. І. - Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації, Красножон Н. С. (2019)
Кондратенко О. М. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Павлов К. В. - Фактори формування кон’юнктури регіональних ринків нерухомості в Україні (2019)
Стренковська А. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні, Євдокімова О. М. (2019)
Ужва А. М. - Ревіталізація туристичної сфери в умовах сталого розвитку регіону (2019)
Шашина М. В. - Практика Чехії щодо впровадження структурної модернізації на основі розумної спеціалізації (2019)
Лазарєва О. В. - Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування (2019)
Андронік О. Л. - Аспекти взаємозв’язку системи вищої освіти та ринку праці (2019)
Опалько В. В. - Соціально-економічна нерівність і формування нової парадигми інклюзивного розвитку в Україні (2019)
Смагло О. В. - Соціальна політика: реалії та перспективи (2019)
Аврамчук Л. А. - Соціальне значення споживчого кредитування в Україні, Кіча А. О. (2019)
Булюк В. В. - Інструменти депозитної політики банків України: оціночні характеристики та ефективність, Бездітко Ю. М. (2019)
Бенько І. Д. - Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії, Сисюк С. В. (2019)
Драгунов Д. М. - Особливості фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні, Забаштанський М. М. (2019)
Злобіна К. С. - Система фінансового планування на підприємстві (2019)
Казарян О. Г. - Вплив цифрової економіки на діяльність банків України (2019)
Калівошко О. М. - Суперечності розвитку ломбардів в Україні (2019)
Кобко Р. В. - Моніторинг ринку страхових послуг України з використанням прогнозно-аналітичного інструментарію (2019)
Трипольський К. В. - Особливості сучасного розвитку банківського автокредитування в Україні, Кретов Д. Ю. (2019)
Головчак Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення тарифної політики на ринку житлово-комунальних послуг України, Юрченко О. Б. (2019)
Кудирко О. М. - Управління товарними операціями підприємств оптової торгівлі (2019)
Михайловина С. О. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на сільськогосподарських підприємствах, Підлубна О. Д. (2019)
Сторожук Т. М. - Консолідація фінансової звітності: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми, Коротаєва І. Р. (2019)
Шевченко І. О. - Сутність та розвиток аудиту в евроінтеграційних умовах, Липницька М. В. (2019)
Семенов А. С. - Динамическая задача управления инвестиционным портфелем с заданной эффективностью, Сытник В. Р. (2019)
Назаров М. І. - Зворотний бік євроінтеграції: країни-члени ЄС та Україна, Морозова І. В. (2018)
Фатенок-Ткачук А. О. - Особливості обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками, Губей А. В. (2018)
Бусарєв Д. В. - Теоретичне підґрунтя процесу забезпечення безпеки соціально-економічної системи (2018)
Калачевська Л. І. - Зелений туризм як напрям інноваційного розвитку сільських територій (2018)
Коваль П. Ф. - Теоретичні засади пригодницького туризму, Андрєєва Г. П. (2018)
Джур О. Є. - Виробнича ефективність у системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2018)
Зеркаль А. В. - Дослідження особливостей комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Канцір І. А. - Інноваційний складник інвестиційної діяльності будівельних підприємств, Рихліцький Т. І. (2018)
Ладонько Л. С. - Роль фінансового планування як інструменту для забезпечення розвитку малого підприємства, Мітал О. Г. (2018)
Свиноус І. В. - Сутність економічної ефективності як об’єкта управління в сільськогосподарських підприємствах, Гура А. М. (2018)
Слободянюк О. В. - Особливості управління оборотними активами підприємства в сучасних умовах господарювання, Ковтунова Н. С. (2018)
Хадарцев О. В. - Методичні підходи до оцінювання кризових явищ у діяльності підприємств комунального господарства, Міщенко А. Ю. (2018)
Filon M. M. - Origins and analysis of consequences of decommunization, Borsuk Yu. N. (2018)
Огородник В. В. - Специфіка діяльності банків із державною участю в Україні (2018)
Шумська С. С. - Моніторинг макроекономічних дисбалансів за індикаторами фінансової сфери: європейські уроки для України (2018)
Бортнік Н. В. - Особливості правового регулювання та обліково-аналітичний механізм відшкодування податку на додану вартість (value added tax), Афоніна А. -М. В. (2018)
Онищенко В. Є. - Особливості ведення аудиторської діяльності у Франції: адаптація французького досвіду до умов вітчизняної економіки, Головченко Є. Ю. (2018)
Половинчак Л. А. - Особливості етичних норм і принципів діяльності державних аудиторів (2018)
Соколова Н. М. - Узагальнення та систематизація підходів до знецінення фінансових активів (2018)
Либа В. О. - Огляд та аналіз моделей діагностики банкрутства підприємств, Черевко Я. О., Ткачук В. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Моделювання і діагностика стійкості макроекономічної системи України (стохастичний підхід) (2018)
Дятлова Ю. В. - Інтернаціоналізація, інтеграція та інтерналізація в банківському секторі: теоретико-методологічні аспекти в контексті глобальної конкуренції (2018)
Ліщинський І. О. - "Благословенна трійця" регіональної економіки (2018)
Мужев О. О. - Становлення державних інститутів регулювання митної політики в Україні (2018)
Командровська В. Є. - Використання концепції відкритих інновацій для забезпечення економічного зростання країни, Петриченко К. В. (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Носирєв О. О. - Smart-концепція промислової політики в умовах цифрової економіки (2018)
Патика Н. І. - Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України (2018)
Трохимець О. І. - Дослідження сучасного стану фінансових та економічних відносин у розвитку туризму в Україні, Шелеметьєва Т. В. (2018)
Ареф’єва О. В. - Логістичне управління основними засобами на транспортних підприємствах, Кравчук Н. М., Івашута М. Ю. (2018)
Білецька І. М. - Аналіз концептуальних засад формування системи інноваційного розвитку туристичних підприємств (2018)
Божко В. П. - Проблеми інноваційно-технологічного оновлення виробництва, Карацева Н. З., Машкіна А. С. (2018)
Гришко В. В. - Впровадження територіальними громадами сучасних практик поводження з твердими побутовими відходами на засадах міжмуніципального співробітництва, Кравченко Д. В., Устенко О. С. (2018)
Христенко О. В. - Інноваційні бізнес-моделі в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Горбенко Ю. С., Озерчук Т. В. (2018)
Чмерук Г. Г. - Сутність та визначення фінансових відносин суб’єктів господарювання, Стороженко О. О. (2018)
Пандас А. В. - Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту будівництва об’єкта нерухомості, Іщенко І. В. (2018)
Шашина М. В. - Зміни інституціонального середовища в контексті мережевої економіки (2018)
Клоченко Д. С. - Позабіржова торгівля цінними паперами на фондовому ринку України (2018)
Кузьменко В. М. - Розвиток партнерських взаємовідносин держави та бізнесу в Україні (2018)
Весперіс С. З. - Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, Щербина О. В., Циганенко О. В. (2018)
Мелень О. В. - Загальні принципи організації обліку та документування операцій із заробітної плати та розрахунків із працюючими, Потоцька О. А. (2018)
Носач Н. М. - Компонентне моделювання як інструмент визначення резервів підвищення ефективності реалізації товарів у підприємствах торгівлі (2018)
Дзюбановська Н. В. - Застосування методу канонічних кореляцій до оцінювання зовнішньої торгівлі регіонів України (2018)
Картолапов Д. М. - Прогнозування страхового випадку за допомогою нейронних мереж, Олійник Н. М. (2018)
Антонюк В. П. - Проблеми економічної активності та зайнятості ВПО, шляхи та способи їх вирішення, Щетініна Л. В. (2018)
Рісний О. П. - Механізми ефективного реагування на окремі виклики відкритих ринків праці (2018)
Лутай Л. А. - Теоретичні засади управління проектами публічної та соціальної сфер, Баранець І. М. (2018)
Єгоричева С. Б. - Франдрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку, Соколова А. М. (2018)
Близнюк В. В. - Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі, Яценко Л. Д. (2018)
Малиновська О. А. - Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування (2018)
Судаков М. В. - Інституціональні стимули детінізації зайнятості в Україні (2018)
Adamenko V. - The protection of human rights in the context of the realization of the right to decent working conditions for labor migrants (2018)
Надрага В. І. - Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні (2018)
Заїчко О. С. - Інноваційна культура персоналу як складова інноваційного капіталу: інструменти формування та напрями розвитку (2018)
Грішнова О. А. - Організаційне і кадрове забезпечення охорони здоров'я населення України, Тітова Л. С. (2018)
Содержание (2019)
Амброжевич М. В. - Аналитическое определение истинной удельной изобарной теплоёмкости компонент воздуха и продуктов сгорания с учётом влияния температуры и давления и эффекта термической диссоциации, Шевченко М. А. (2019)
Бойко Л. Г. - Метод расчёта термогазодинамических параметров турбовального газотурбинного двигателя на основе повенцового описания лопаточных машин. Часть II. Определение параметров ступеней и многоступенчатых компрессоров, Демин А. Е., Пижанкова Н. В. (2019)
Улитенко Ю. А. - Анализ характеристик турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой сгорания с впрыском воды за входным устройством (2019)
Нгуен Ван Зионг - Определение граничных условий для расчёта термонапряженного состояния поршня, Белогуб А. В. (2019)
Радченко М. І. - Оцінка ефективності глибокого охолодження повітря на вході газотурбінних установок в різних кліматичних умовах, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2019)
Трушляков Є. І. - Метод визначення холодопродуктивності установок кондиціювання повітря комфортного й енергетичного призначення, Радченко А. М., Зонмін Я., Зубарєв А. А., Ткаченко В. С. (2019)
Ерыганов А. В. - Влияние протечек рабочего тела на координату точки максимального роста давления сжатия, Варбанец Р. А., Маулевич В. О. (2019)
Фомичев П. А. - Установление ограничений по максимальным скоростям десантирования с учётом деградации прочностных характеристик материалов купола парашюта. Сообщение 1. Зависимость прочности парашютов от деградации прочностных характеристик конструкционных материалов (2019)
Крашаница Ю. А. - Метод газодинамической обработки деталей объектов авиакосмичесой техники, Гуторова К. В. (2019)
Слюсар Д. В. - Вплив попередньої підготовки поверхні підкладок на морфологію двокомпонентних покриттів, отриманих в інверсній магнетронній розпорошувальній системі, Колесник В. П., Чугай О. М., Литовченко Л. В., Іщенко Є. І., Олійник С. В. (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Лехан В. М. - Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності, Крячкова Л. В., Заярський М. І. (2018)
Лашкул З. В. - Вікові та регіональні особливості смертності дітей від зовнішніх причин, Курочка В. Л., Курган А. П. (2018)
Дудіна О. О. - Ретроспективний аналіз стану здоров’я новонароджених в Україні, Дудник С. В., Слабкий Г. О. (2018)
Медведовська Н. В. - Регіональні особливості захворюваності населення Кіровоградської області на вірусні гепатити, Касьяненко І. І. (2018)
Миронюк І. С. - Оцінка динаміки потреби дорослого населення Закарпатської області в паліативній допомозі, Слабкий Г. О. (2018)
Шевчук В. І. - Потреби учасників антитерористичної операції з інвалідністю внаслідок бойових травм в технічних засобах реабілітації, Яворовенко О. Б., Беляєва Н. М., Куриленко І. В., Даниленко Ю. А. (2018)
Парій В. Д. - Методологічні засади викладання економіки охорони здоров’я серед студентів медичного вузу у світлі сучасних суспільних викликів, Жила А. В., Таран В. В., Матукова-Ярига Д. Г. (2018)
Mackinová M. - Psychosocial rehabilitation, Stanciak J. (2018)
Служинська М. Б. - Оцінка ефективності програм профілактики ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які мають секс з чоловіками у Львівській області, Кутинська О. М., Остапюк Л. Р., Сороколіт А. Л., Чайка І. В. (2018)
Саксонов С. Г. - Наукове обгрунтування заходів з удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в умовах реформування галузі (2018)
Oлексюк O. Б. - Стан і динаміка організації надання медичної допомоги дітям у денних стаціонарах (2018)
Сидоренко О. О. - Ступінь мотивованості дорослого населення до проведення стоматологічних профілактичних заходів (2018)
Вороненко В. В. - Роль середнього медичного персоналу в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Якимець В. М., Печиборщ В. П., Слабкий Г. О., Якимець В. В., Писла М. С. (2018)
Погоріляк Р. Ю. - Стан та перспективи розвитку кадрового забезпечення охорони здоров’я на регіональному рівні (2018)
Тодуров І. М. - Результати рукавної резекції шлунка з лапароскопічного та лапаротомного доступу у хворих на морбідне ожиріння, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Якимець В. М., Плегуца О. І., Потапов О .О. (2018)
Радчук В. Б. - Аналіз рівня прозапальних цитокінів в ротовій та ясенній рідині залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції, Гасюк Н. В., Клітинська О. В., Бородач В. О., Майструк П. О. (2018)
Hasiuk N. V. - Features of the diagnostic process of the red flap in the practice of a dentist, Levandovsky R. A., Klitynska O. V., Maistruk P. O., Sorohan M. M. (2018)
Корчинська О. О. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі, Чонко О. Ю. (2018)
Фейса С. В. - Структурно-функціональні особливості серцево-судинної системи у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та супутньою артеріальною гіпертензією в складі метаболічного синдрому (2018)
Петрова З. П. - Значение научно-исследовательских кафедр социальной гигиены в становлении и развитии социально-гигиенической науки в Украине, Огнев В. А. (2018)
Федірчик Т. - Науково-методичний центр університету в системі забезпечення якості професійного розвитку викладачів, Олійник М., Тимчук Л. (2018)
Karpova E. - Pedagogical Conditions of Future Preschool Teachers’ Intellectual Development, Kudriavtseva O. (2018)
Колишкіна А. - Організація взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів, Кондратюк С., Лянной М. (2018)
Baimuratov M. - Mechanism of Ensuring Quality of Higher Educational Institutions’ Work, Myshshak I., Krynytska O. (2018)
Долженков О. - Крос-культурний менеджмент у закладах освіти, Сакалюк О. (2018)
Mykytenko N. - Technology of Teaching Foreign Language Academic Writing To Students of Non-Philological Specialities, Kish N., Stoika O. (2018)
Омельчук С. - Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів "робота з текстом" і "робота над текстом" (2018)
Anichkina O. - Future Chemists’ Experimental Competence Formation, Avdieieva O., Yevdochenko O. (2018)
Рудюк Т. - Дослідження проблеми формування лексико-фразеологічної компетентності старшокласників на засадах комунікативно-діяльнісного підходу (2018)
Zolotukhina S. - Stages of Training Future Mathematics Teachers in The Field of Pedagogical Improvisation, Bashkir O., Zhernovnykova O. (2018)
Palshkova I. - Education Content Humanization in Terms of Primary School Teacher Training (2018)
Naumov O. - Balance of Labor Market in The Context of Domestic Education Development, Kuznichenko S., Markina I. (2018)
Kolesnichenko N. - Conditions of Future Germanic Studies Specialists’ Professional Image Formation (2018)
Dudchenko V. - Students’ Personal and Professional Potential in The System of University Training, Vitman K., Tsekhan D. (2018)
Shekhavtsova S. - Subjectness Development in Future Foreign Languages Teachers in The Context of Scientific-Methodological Support (2018)
Кошук О. - Обґрунтування методики тестового контролю навчальних досягнень майбутніх інженерів-аграрників, Діденко О., Лузан П. (2018)
Strazhnikova I. - Peculiarities of University Language Training of Medical Students (Based on John Dewey’s Conception of Education), Venhrynovych N., Chopyk Y. (2018)
Haleta Y. - Development of Professional Maturity of Future Foreign Language Teachers By Means of Informational Technologies, Habelko O., Dombrovan T. (2018)
Hribov M. - Methodology of Teaching Specialized Subjects To Future Operation Officers of Law Enforcement Agencies, Shevchenko T, Petinov Y. (2018)
Merkulova N. - Professional Identity Training as a Means of Future Primary School Teachers’ Professional Development, Kochkurova O., Nikonenko T. (2018)
Stasenko O. - Motivating Students For Motor Activity in The Framework of Physical Education, Chernichenko L., Cherednyk A. (2018)
Курлянд З. - Дослідження педагогічної фасилітації учителя як вітагенної педагогічної технології, Фокша О., Поповський Ю. (2018)
Содержание (2019)
Шийко О. М. - Розрахунок аеродинамічних характеристик надзвукових оперених осесиметричних тіл обертання, Павлюченко А. М., Скорик А. В., Обухов О. А., Коплик І. В. (2019)
Ambrozhevich M. V. - Equations of average isobaric heat capacity of air and combustion gases with influence of pressure and effect of thermal dissociation, Shevchenko M. A. (2019)
Шманенко А. И. - Теплообмен во вращающемся гладком круглом канале и влияние на его интенсивность вихревого течения, Сербин С. И. (2019)
Спесивцев В. В. - Возбуждение гармонических температурных волн в твердом образце материала при конвективном нагреве, Сердюкова Л. Е. (2019)
Кобалава Г. О. - Визначення конструктивних параметрів проточної частини аеротермопресора для системи охолодження циклового повітря мікротурбін (2019)
Трушляков Є. І. - Холодопродуктивність системи кондиціювання зовнішнього повітря за поточним тепловим навантаженням, Радченко А. М., Радченко М. І., Зонмін Я., Зубарєв А. А., Ткаченко В. С. (2019)
Радченко А. М. - Визначення встановленої холодопродуктивністі системи охолодження повітря на вході газотурбінної установки за поточним тепловим навантаженням, Зонмін Я., Радченко М. І., Кантор С. А., Портной Б. С., Щербак Ю. Г. (2019)
Фомичев П. А. - Установление ограничений по максимальным скоростям десантирования с учетом деградации прочностных характеристик материалов купола парашюта. Сообщение 2. Зависимость максимальных скоростей десантирования от деградации прочности (2019)
Аджамский С. В. - Реализация SLM - технологии для изготовления образцов из жаропрочного сплава INCONEL 718, применяемого в авиационно-космической технике (2019)
Дакі О. А. - Метод розрахунку функції розподілу параметрів контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Масич В. В. - Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах інтегрованого креативно-розвивального освітнього простору (2018)
Ryabchykova K. - Evaluation of the necessary level of intercultural competences based on the analysis of the difference of cultures (2018)
Шемигон Н. Ю. - Аналiз професiйних гендерних стереотипiв студентiв, що навчаються на економічних спеціальностях, Пасічник Е. О. (2018)
Ковальська В. С. - Аналіз професійної діяльності інженерів машинобудівної галузі в контексті сучасних вимог (2018)
Козак Ю. Ю. - Дослідження ефективності педагогічних умов формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Бачієва Л. О. - Управління системою професійної адаптації учнів у процесі підготовки в закладі професійної освіти (2018)
Єрьоменко О. А. - Визначення ролі органів студентського самоврядування в управлінні закладом вищої освіти, Кривенко Ю. О. (2018)
Шалімова І. М. - Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти, Шалімова А. С. (2018)
Карпова Л. Г. - Модернізація методів роботи з обдарованими дітьми як складова процесу реалізації Концепції Нової української школи (2018)
Корольова Н. В. - Проектування методик навчання на засадах компетентнісного підходу, Суліма Є. М. (2018)
Мілаш О. О. - Напрями вдосконалення реалізації контрольно-діагностичних функцій у процесі викладання студентам дисципліни "Загальна педагогіка" (2018)
Нечуйвітер О. П. - Педагогічні аспекти використання нових інформаційних операторів для задач чисельного інтегрування при підготовці магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей, Каргапольцева Г. В., Ковальчук А. Г., Чорний С. А. (2018)
Масич С. Ю. - Особливості педагогічного сприяння особистісно-професійному саморозвитку викладача вищої школи (2018)
Куруч А. В. - Формування політичної компетентності майбутніх офіцерів в Україні – необхідність сьогодення (2018)
До уваги авторів (2018)
Романюк Л. - Мотиваційна основа механізмів становлення цінностей особистості в психології освіти дорослого, Бабич М. (2018)
Яцишина А. - Дослідження емоційно-деструктивної поведінки в контексті гіперактивності та особистісних особливостей дітей (2018)
Prokhorov A. - Imaginary Characteristics of Psychic States Mental Representations in Students’ Lerning, Chernov A., Khalfieva A. (2018)
Ємець О. - Особливості стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди (2018)
Hromova N. - Influence of Students’ Mindset and Grit on Their Language Aptitude (2018)
Дерев’янко С. - Роль емоційного інтелекту в запобіганні віктимності молоді, Примак Ю., Ющенко І. (2018)
Балахтар В. - Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи (2018)
Шматенко О. - Основні напрямки психологічної допомоги провізорам-інтернам з метою збереження їх психічного здоров’я, Руденко В., Гончаренко Н. (2018)
Цибух Л. - Особливості протікання кризи юнацького віку, Окул І. (2018)
Чебан Ю. - Уровень развития базовых волевых качеств Высококвалифицированных спортсменов-гребцов (2018)
Царькова О. - Генезис трансформації почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями здоров’я, Варіна Г. (2018)
Сулятицький І. - Емпіричні параметри для психотерапевтичної практики учасників АТО-ООС, Кравчук Т. (2018)
Шевченко С. - Особливості соціально-психологчної адаптації підлітків і студентів як передумови їх асоціальної поведінки, Денисов І. (2018)
Малєєв Д. - Дослідження ціннісно-смислової сфери фахівців із різним рівнем професійної надійності (2018)
Саннікова О. - Суб’єктивні уявлення про особливості розпізнання емоційного світу іншої людини, Чжун Ж. (2018)
Саннікова О. - Авантюрність і ризик у структурі прийняття рішень, Санніков О. (2018)
Кічук А. - Проблема становлення психологічного здоров’я сучасного студенства в параметрах психологічних досліджень (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Tadjibaev I. U. - Can globular clusters in the galaxy be classified by the velocity anisotropy parameter?, Nuritdinov S. N. (2019)
Mohammad E. J. - Synthesis of carbon nanotubes from graphite and investigation of the catalytic activity of MWCNTs/Cr2O3–NiO with the removal of Bismarсk brown G dye from Its aqueous solution, Kareem M. M., Atiyah A. J. (2019)
Bulavin L. A. - Minimization of dose load in algorithms of X-ray computed tomography, Zabashta Yu. F., Motolyha O. V. (2019)
Khorolskyi O. V. - Calculation of the effective macromolecular radii of human serum albumin from the shear viscosity data for its aqueous solutions (2019)
Iljin A. - Dynamic grating recording by a light-induced modification of the order parameter in dye-doped chiral nematic liquid crystals, Wei D., Bortolozzo U., Residori S. (2019)
Degoda V. Ya. - Parameters of charge carrier traps in ZnSe, Alizadeh M. (2019)
Pavelets S. Yu. - Ultraviolet sensors based on ZnxCd1 – xS solid solutions, Bobrenko Yu. N., Semikina T. V., Atdaev B. S., Sheremetova G. I., Yaroshenko M. V. (2019)
Ikramov R. G. - Density of defect states and spectra of defect absorption in a-Si:H, Nuriddinova M. A., Jalalov R. M. (2019)
Dzhumanov S. - Distinctive features of metal-insulator transitions, multiscale phase separation, and related effects in hole-doped cuprates, Khidirov I., Kurbanov U. T., Khudayberdiev Z. S., Rashidov J. Sh. (2019)
Gasanov Kh. A. - Electron-phonon scattering in quantum-sized films with the hyperbolic Pöschl–Teller potential, Guseinov J. I., Abbasov I. I., Askerov D. J., Sadig Kh. O. (2019)
Alekseev O. M. - Influence of open-porous system on the solid-state phase transition in 1-octadecene, Alekseev S. O., Zabashta Yu. F., Lazarenko M. M., Hnatiuk K. I., Lazarenko M. V., Dinzhos R. V., Simeonov М. S. (2019)
Vasilev A. N. - A model of gas diffusion in a metal plate with phase transformation (2019)
Mazur L. O. - Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles, Bulavin L. A., Vygornitskii N. V., Lebovka N. I. (2019)
Акименко О. Ю. - Формування механізму сучасного регулювання зовнішньоекономічної діяльності як важливої передумови розвитку експортно орієнтованого виробництва (2019)
Алексєєва Т. І. - Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин (2019)
Алієв Ф. М. - Управління рухом матеріальних потоків на основі ланцюга Маркова (2019)
Антоненко К. В. - Вплив інформаційних технологій на світову торгівлю, Дмитрук В. С. (2019)
Арич М. І. - Оцінка ефективності управління конкурентоспроможністю страхового ринку на основі концепції Six Sigma (2019)
Багорка М. О. - Розроблення альтернативних маркетингових стратегій за видами органічної продукції (2019)
Баула О. В. - Оцінка впливу державного боргу на економіку країни: порівняльний аналіз державного боргу США та України, Лютак О. М., Хвищук П. В. (2019)
Бобирь О. І. - Розроблення соціального рейтингу підприємств як інструмент управління фінансово-економічною політикою на міжнародному та державному рівнях (2019)
Боровик М. В. - Методики оцінювання результативності діяльності українських закладів вищої освіти на державному рівні (2019)
Босак А. О. - Поточний стан та перспективи розвитку АПК України: пошук нових ринків збуту, Мустафаєва Л. А. (2019)
Бреус С. В. - Управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти: проблематика використання ієрархічно-фасетного методу (2019)
Бусарєва Т. Г. - Макрорегуляторне забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2019)
Власенко Ю. Г. - Міжнародні підходи до методики оцінки інклюзивності (2019)
Волошан І. Г. - Методичний підхід до оцінки ефективності експортної діяльності промислового підприємства (2019)
Гегедош К. В. - Інтерактивна маркетингово-логістична система в інформаційному механізмі Карпатського Єврорегіону (2019)
Глазова А. Б. - Особливості віртуалізації світового фондового ринку (2019)
Глущенко Я. І. - Компаративний аналіз експортно-імпортної діяльності України і європейських країн, Стефківський В. М. (2019)
Глущенко Ю. Є. - Особливості маркетингового управління асортиментом, Шумкова О. В. (2019)
Горбачова І. В. - Перспективи глобальної міграції та Україна, Прокопчук О. А. (2019)
Городняк І. В. - Споживання домогосподарств в країнах центральної та Східної Європи, Терендій А. Б. (2019)
Готліб І. Г. - Аналіз бюджетної політики України (2019)
Гречко А. В. - Світовий досвід фіскального стимулювання інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку регіонів (2019)
Грицуленко С. И. - Патентная статистика как индикатор инновационного развития национальной экономики, Хаммаду И. (2019)
Гришина Л. О. - Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції, Карась П. М., Філіпішина Л. М. (2019)
Гуменюк В. В. - Систематизація та удосконалення вимірювання тіньової економіки, Cенів Л. А. (2019)
Данилюк М. О. - Сутність та критерії оцінювання інклюзивного розвитку підприємств, Потьомкіна Н. Ю. (2019)
Добуляк Л. П. - Використання трендових моделей для дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні, Костенко С. Б. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2018)
Фесенко Г. В. - Традиції вжитку вітчизняних видових і родових назв птахів у наукових першоджерелах (2018)
Тищенков А. А. - Птицы водно-болотных угодий заповедника "Ягорлык" (2018)
Сахвон В. В. - Особенности выбора мест для гнездования певчим (Turdus philomelos) и черным (T. merula) дроздами в лесах различного типа в условиях биотопической симпатрии, Гричик В. В. (2018)
Струс Ю. М. - Лучні кулики в басейні верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності, Шидловський І. В., Горбань І. М. (2018)
Цвелых А. Н. - Падение численности желтоногой чайки Larus michahellis J. Ff. Naumann на Крымском полуострове на рубеже XX-XXI веков (2018)
Черничко К. Й. - Таксономічний склад ектопаразитів куликів, що гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі України, Ківганов Д. А., Підгорна С. Я., Делі О.Ф. (2018)
Гриб О. В. - Гніздування сови бородатої (Strix nebulosa forster, 1772) на південній межі Полісся в Житомирській області, Кузьменко Ю. В. (2018)
Бусел В. А. - История одной ненаписанной книги... (2018)
Дубинська О. С. - Проблеми і напрями вдосконалення обліку розрахунків із податку на додану вартість на підприємствах України, Костюченко О. О. (2019)
Ерфан Є. А. - Загальнодержавні податки і збори як основні джерела формування державних доходів, Гук Х. Я. (2019)
Єсіна О. Г. - Проблеми впровадження та використання інформаційних технологій на підприємстві, Лінгур Л. М. (2019)
Заяць О. І. - Прикордонне співробітництво як передумова розвитку міжнародної економічної конвергенції (2019)
Іванов Є. І. - Прикладна модель загальної рівноваги GTAP як інструмент аналізу міжнародної торгової політики (2019)
Іващенко М. В. - Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі, Руда Д. К. (2019)
Ілляшенко С. М. - Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування, Рудь М. П. (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка обсягу та структури фондового ринку України (2019)
Кальний С. В. - Забезпечення ефективності впровадження технологічних інновацій на підприємстві, Шелудько В. М. (2019)
Карабаза І. А. - Маркетингова стратегія у кінобізнесі: зарубіжний досвід просування кінопродукту на ринок, Поплавський О. В. (2019)
Ковальов А. І. - Інтелектуальний капітал як фактор виробничої функції підприємства, Літвінов О. С. (2019)
Колісник М. В. - Методологічні аспекти оцінювання фінансового стану малих підприємств, Балик У. О. (2019)
Колокольчикова І. В. - Результати економічного районування галузі промислового садівництва зони степу України: сучасні реалії (2019)
Коломієць В. М. - Фінансові механізми забезпечення інституціоналізації людського капіталу (2019)
Коляда О. В. - Зовнішня торгівля України як чинник розвитку міжнародних економічних відносин, Райчева А. О. (2019)
Король М. М. - Оцінка зовнішньоторговельної політики України, Шумнєгра О. Р. (2019)
Кріль Я. Я. - Облік та оподаткування операцій щодо забезпечення одягом працівників підприємства, Юрченко О. Б. (2019)
Крутько М. А. - Конкурентоспроможність агропромислової галузі в контексті розвитку інтеграційної взаємодії (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського