Безручко Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні, Жук Ю. (2018)
Білоус С. - Тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області (2018)
Бордун О. - Сучасний стан та перспективи забезпечення перевезень туристів Львівської області повітряним транспортом, Кизима В. (2018)
Комар Н. - Вигоди та втрати греції в процесі європейської інтеграції (2018)
Манько А. - Маркетингове дослідження і аналіз конкурентного середовища в туроперейтингу, Мандюк Н. (2018)
Масюк Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність як нова форма ведення бізнесу за сучасних умов сталого розвитку економіки (2018)
Пандяк І. - Теоретичні основи комерційної концепції у сфері гостинності (2018)
Паньків Н. - Порівняльна характеристика сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області, Лесик І. (2018)
Грицишин А. - Діяльність центральних банків країн ЦСЄ у сфері управління міжнародними резервами (2018)
Грабинський І. - Еволюція теоретичних засад міжнародної трудової міграції, Лех-Дебера А. (2018)
Матічин Ю. - Основні підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2018)
Рабош Г. - Соціолінгвістична ситуація у Франції та інших франкомовних країнах (2018)
Лапчук Б. - Новий сучасний посібник з банківської справи для студентів та фахівців (2018)
Інформація для авторів (2018)
Баранов Г. Л. - Процесні інфологічні моделі в задачах гетерогенної взаємодії складних динамічних систем та нестаціонарного середовища, Комісаренко О. С., Прохоренко О. М. (2019)
Gameliak I. P. - Ensuring reliability of rigid pavement when using high-strength concrete, Dmitriev M. M., Dmytrychenko A. M. (2019)
Гуляєв В. І. - Дослідження напружено-деформованого стану дорожнього одягу з укріпленою основою під поперечними тріщинами і швами, Мозговий В. В., Густєлєв О. О., Шлюнь Н. В., Куцман О. М., Баран С. А. (2019)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу на екологічні показники двигунів з іскровим запалюванням в режимах холостого ходу, Шуба Є. В., Сирота О. В., Тріфонов Д. М. (2019)
Данчук В. Д. - Наукові та методологічні принципи застосування системного підходу в дослідженні інформаційних процесів в документознавстві, Садовенко В. С. (2019)
Дмитриченко М. Ф. - Реологічні особливості моторних олив в період прогрівання двигуна, Міланенко О. А., Білякович О. М., Туриця Ю. О., Cавчук А. М. (2019)
Klimenko A. - Approaches to regulation of CO2 emission and energy consumption indicators of new light duty vehicles in Ukraine, Hill N., Windisch E. (2019)
Корпач А. О. - Всесвітня узгоджена процедура випробувань транспортних засобів малої вантажопідйомності (WLTP), Корпач О. А. (2019)
Лановий О. Т. - Удосконалення функціонування мережі автомобільних доріг загального користування України, Виговська І. А. (2019)
Матейчик В. П. - Особливості моделювання шумового забруднення придорожнього середовища транспортними потоками з використанням Plant Simulation, Лавров О. А., Нагайчук В. М., Комар К. В. (2019)
Мельниченко О. І. - Ідентифікація стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків, Сепеда Гуаман Д. Ф., Бєлова О. І. (2019)
Морозова Т. В. - Скринінг паліноморфологічного та палінотоксичного ефекту автотранспортних емісій, Хрутьба В. О., Кобзиста О. П. (2019)
Мусійко В. Д. - Методика визначення масштабних коефіцієнтів моделювання сил різання ґрунтів одиночними різцями робочих органів землерийних машин безперервної дії, Коваль А. Б. (2019)
Поліщук В. П. - Проблеми сучасного міста, Нагребельна Л. П. (2019)
Прокудін Г. С. - Вплив структури транспортної системи на показники якості доставки вантажів у міжміському сполученні, Оліскевич М. С. (2019)
Савін Ю. Х. - Методичні основи удосконалення структури виробничих підрозділів автотранспортних підприємств, Митко М. В. (2019)
Сахно В. П. - Коректування періодичності технічного обслуговування автотранспортних засобів з метою попередження більшості відмов, Іванушко О. М. (2019)
Сахно В. П. - До обґрунтування взаємозв’язку витрати палива та періоду експлуатації міських автобусів з дизелем, Савостін-Косяк Д. О., Кудашева В. О. (2019)
Хабутдінов Р. А. - Моделювання часу доставки вантажів у міжнародному автомобільному сполученні, Ширяєва С. В., Свір Д. О. (2019)
Мальський М. - Політичні передумови та міжнародний контекст українських революцій, Іжнін І. (2019)
Яковенко Н. - Росія та Північноатлантичний Альянс: від співробітництва до невдалого партнерства (2019)
Гладиш М. - Еволюція безпекової парадигми скандинавських держав протягом ХХ століття (2019)
Дем’янчук Ю. - На шляху до НАТО: сучасні виклики та перспективи реалізації політики безпеки (2019)
Зінько І. - Національна політика Фінляндської Республіки. Досвід для України, Папіш Н. (2019)
Магда Є. - Підсумки гібридної п’ятирічки (2014-2019 рр.) (2019)
Пик С. - Фолклендська війна 1982 р. крізь призму "особистісного чинника” (2019)
Сагайдак О. - Західноукраїнські землі в контексті радянсько-німецької змови 1939 року, Рожик М. (2019)
Теленко О. - Республіка Південна Осетія як маріонеткова держава Російської Федерації (2019)
Феденко О. - Російсько-український конфлікт як агресія нового типу (2019)
Фролова О. - Міжнародне співробітництво в галузі забезпечення інформаційної безпеки (2019)
Асо Араз К. - Відносини Іракського Курдистану з США у 1990-х – 2000-х рр: чинники співпраці та основні протиріччя (2019)
Бойчук О. - Політика історичної пам’яті в науці про міжнародні відносини: контекст польсько-німецьких відносин (2019)
Копійка М. - Понятійно–категоріальні характеристики інформаційної безпеки (2019)
Мустафазаде П - Зовнішньополітичні відносини Азербайджану та США в Каспійському регіоні (2019)
Співак К. - Інформаційна політика протидії російської пропаганди в Україні, Саврук М. (2019)
Сичов В. - Терористичні загрози в Швеції: чинник мігрантів та біженців (2019)
Твердохліб Ю. - Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації проти України – основні етапи та цілі (2019)
Khomei O. - Neorealism and the EU-Ukraine association Agreement: insights and shortcomings (2019)
Штурма М. - Зовнішньополітичні преференції "малих держав" у міжнародних відносинах (2019)
Яворська І. - Захист персональних даних у праві Європейського Союзу, Микієвич М. (2019)
Микієвич М. - Особливості розвитку ржавної служби в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правова характеристика, Сеник С. (2019)
Шередько О. - Генеза закріплення прав людини у міжнародному праві (2019)
Присяжнюк С. - Форми співробітництва між Міжнародним кримінальним судом та державами (2019)
Біленко Ю. - Економічні ефекти функціонування інтеграційного об’єднання NAFTA, причини протекціонізму сша та можливості створення USMCА, Шкрум’як О. (2019)
Кальніцька М. - Критеріальний підхід оцінювання оргацізаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного ринку, Мешко Н. (2019)
Комар Н. - Brexit: виклики для Європейського Союзу, Белюх Т., Пилипчук К. (2019)
Присяжнюк Ю. - Інструменти екологічної дипломатії на прикладі Китаю, Трофимчук А. (2019)
Копич Р. - Фіскальна політика країн Єврозони: засадничі тенденції (2019)
Рабош Г. - Соціолінгвістична ситуація у Франції та інших франкомовних країнах (2019)
Інформація для авторів (2019)
Антоненко Н. В. - Сучасний стан і перспективи застосування інтегрованої звітності в Україні, Вербицька А. І. (2019)
Безуглий А. О. - Теоретичні аспекти визначення показника соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод, Концева В. В., Стасюк Б. О. (2019)
Бойко В. В. - Теоретичні основи забезпечення стійкості автотранспортного підприємства, Куімова А. С. (2019)
Бондаренко Є. В. - Оцінка інвестиційної привабливості в умовах визначення транснаціоналізації капіталу, Заплітна Т. В., Зюзіна В. П., Філоненко І. А. (2019)
Воркут Т. А. - Підвищення ефективності управління постачаннями швидкопсувних продуктів харчування в системах ланцюгів постачань, Сопоцько О. Ю. (2019)
Гайдай Г. Г. - Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії (2019)
Гурнак В. М. - Проблеми взаємодії та конкуренції різних видів транспорту держави в сучасних умовах, Волинець Л. М., Ананченко О. В. (2019)
Дзюба О. М. - Податок на виведення капіталу замість податку на прибуток: чого чекати, Гуцалюк О. І. (2019)
Дудка Т. В. - Аналіз міжнародних тенденцій, особливостей і закономірностей злиттів та поглинань, Рябоштан Л. Г., Мельник О. Ю., Корзун Н. О. (2019)
Зюзюн В. І. - До розробки моделей управління регіональними програмами безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту, Неведров Д. С. (2019)
Козак Л. С. - Стратегічна фінансова підтримка ЄС програм соціально-економічного розвитку в Україні, Федорук О. В. (2019)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти поняття управління витратами виробництва, Лук`яненко К. О. (2019)
Назаренко Я. Я. - Блокчейн-технологія: переваги та перспективи використання у транспортній галузі, Яворенко М. А. (2019)
Осипов В. О. - Питання зниження швидкості: теоретичні основи та інженерні рішення (2019)
Павлюк В. І. - Динаміка та перспективи розвитку сфери міжнародної торгівлі транспортними послугами України, Муленко В. М. (2019)
Полонський В. Г. - Інноваційні підходи до управління якістю у сфері транспортних послуг, Тарануха О. М. (2019)
Турпак Т. Г. - Державне регулювання інвестиційної привабливості України, Гошовська В. В., Корольова О. І. (2019)
Хоменко І. О. - Причини виникнення та напрямки подолання тіньової економіки в Україні, Горобінська І. В., Вовк Є. А. (2019)
Хоменко І. О. - Ухилення від податкового оподаткування як наслідок фіскальної спрямованості в податкової системи в Україні, Горобінська І. В., Матяш Л. М. (2019)
Червякова В. В. - Особливості тіньової економіки в Україні та шляхи її мінімізації (2019)
Стаценко В. І. - Особливості керування ризиками на ранніх етапах розвитку інноваційних проектів для підвищення енергетичної ефективності технічних пристроїв перетворення енергії відновлюваних джерел, Федоряцька Н. І. (2019)
Сокол Г. И. - Системы энергообеспечения с альтернативными источниками энергии: безопасность функционирования акустических источников, Накашидзе Л. В., Кириченко С. Ю. (2019)
Гаевская А. Н. - Алгоритм аппроксимации вольт-амперных характеристик фотомодулей в условиях частичного затенения (2019)
Бондаренко Д. В. - Еквівалентні схеми акумуляторів електроенергії, які підключені до сонячних фотоелементів (2019)
Бордаков М. М. - Дослідження ефективності роботи інвертора центрального типу на промисловій сонячній електростанції (2019)
Кудря С. О. - Аналітичний огляд оновлених оцінок щодо перспектив розвитку вітроенергетики, Тучинський Б. Г., Іванченко І. В. (2019)
Зварич В. М. - Використання рішень оберненої задачі лінійних процесів авторегресії для побудови систем вібродіагностики вузлів вітрогенераторів (2019)
Ібрагімова М. Р. - Метод розрахунку диференційної щільності імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу витрат стоку річки в задачах гідроенергетики (2019)
Морозов Ю. П. - Експериментальне дослідження добового акумулювання холоду шляхом використання води підземних горизонтів м. Києва, Чалаєв Д. М., Олійніченко В. Г., Величко В. В. (2019)
Рохман Б. Б. - Математическое описание процесса газификации твердого топлива в фиксированном слое: 1. Численные результаты термохимической переработки торфа в парокислородной смеси под давлением 3 МПа (2019)
Трипольський А. І. - Металоксидні каталізатори на структурованих керамічних носіях для низькотемпературного спалювання метану, Космамбетова Г. Р., Соловйов С. О., Капран А. Ю., Стрижак П. Є. (2019)
XXI Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті", 14 - 15 травня 2020 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37 (2019)
Zulauf C. - Agriculture improvement act of 2018: summary and perspective (2019)
Лопатинський Ю. В. - Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки, Ушкаленко І. М. (2019)
Jekabsone S. - The productivity and competitiveness problems of Latvia in the context of the global economy (2019)
Дячинська О. М. - Особливості розвитку зеленого туризму у Вінницькій області (2019)
Колесник Т. В. - Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій (2019)
Потапова Н. А. - Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки (2019)
Новицька Л. І. - Роль математичної освіти у професійній підготовці фахівців туристичної сфери (2019)
Мазур А. Г. - Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях (2019)
Коваль Н. І. - Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств, Радченко О. Д. (2019)
Коваль Л. В. - Облік інноваційної діяльності (2019)
Козаченко А. Ю. - Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ (2019)
Подолянчук О. А. - Грошові кошти в системі рахунків обліку (2019)
Бурко К. В. - Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва (2019)
Тимкова В. А. - Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю (2019)
Ковальова К. В. - Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей (2019)
Khomiakovska Т. - The role of educational environment of an agricultural university in formation of intellectual potential of human capital (2019)
Від упорядника (2016)
Мудрик В. Г. - Віктор Косенко: шлях від кадета до артиста (за матеріалами оновленої експозиції Музею-квартири композитора (2016)
Таранченко О. Г. - Віктор Косенко: тракторія долі митця (2016)
Шамаєва К. І. - З архіву Віктора Косенка (2016)
Волосатих О. Ю. - "Чарівна дама" Віктора Косенка (2016)
Копиця М. Д. - Два рішення - дві художні картини світу (романс Віктора Косенка "На майдані" на вірш Павла Тичини) (2016)
Беренбейн І. С. - Драматургічна ідея фортепіанного циклу "11 етюдів у формі старовинних танцв" Віктора Косенка як вияв романтично-барокової рефлексії (2016)
Глущенко Ю. П. - Ознаки модернізму у фортепіанних творах Віктора Косенка (2016)
Сумарокова В. Г. - Соната для віолончелі та фортепіано Віктора Косенка: стиль і виконавська інтерпретація (2016)
Ревакович Н. Б. - Концертний вальс fis-moll op.22 №1 для фортепіано Віктора Косенка: індивідуально-стилістичні особливості вирішення жанру (2016)
Антонюк В. Г. - Вокальна лірика Віктора Косенка та формування української школи камерного співу (2016)
Корольова Т. В. - Павло Батюшков - продовжувач музичних традицій сім"ї Віктора Косенка (2016)
Іщенко Ю. - Роздуми про підготовку фестивалю, який так і не відбувся (2016)
Ляшенко І. - Класик української музики (2016)
Батюшков П. - Віктор Косенко: цикл етюдів op.8 (перша назва "11 романтичних етюдів") (2016)
Таранченко Ю. - Спогади про навчання у Віктора Степановича Косенка (2016)
Більчинський Л. - До питання про інтерпретацію творів Віктора Степановича Косенка (2016)
Автобіографічні записки Віктора Степановича Косенка. Короткий життєпис професора Музтеаінституту ім. Лисенка композитора В. С. Косенка (2016)
Довженко В. - Зауваження до нотографії творчості В. С. Косенка (2016)
Нотографія творчості Віктора Степановича Косенка (2016)
Скороход В. - Спогади про Віктора Степановича Косенка (2016)
Ільницька М. - Вправи для фортепіано Віктора Косенка (2016)
Корифей польської шопеністики - Александр Міхаловський (2016)
Музичні вечори в музеї Віктора Косенка (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дюк А. А. - Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах (2019)
Білик Р. С. - Інвестиційний потенціал інноваційного розвитку національних економік та шляхи його модернізації (2019)
Пасічник Т. О. - Оцифрування та підвищення адаптивності сучасних ланцюгів поставок (2019)
Петрова Г. Є. - Зовнішньоторговельні відносини окремих єврорегіонів України як складник євроінтеграції, Войтов С. Г., Праля Д. В. (2019)
Бугайчук Н. В. - Таксономічний аналіз розвитку житлово-комунальної інфраструктури як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2019)
Бурляй А. П. - Особливості екологічного оподаткування в країнах ЄС та Україні (2019)
Бусарєв Д. В. - Ідентифікація головних напрямів енергетичної політики України з погляду забезпечення завдань сталого розвитку (2019)
Гомон М. В. - Формування принципів пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства (2019)
Ільїна А. О. - Вплив інвестицій у людський капітал на економічний і соціальний розвиток країни (2019)
Кайдаш О. В. - Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України (2019)
Котельбан С. В. - Аналіз інноваційного розвитку економіки України в глобалізаційних умовах (2019)
Кузьменко О. В. - Роль фінансового моніторингу в сучасній системі забезпечення економічної безпеки національної економіки, Доценко Т. В., Скринька Л. О. (2019)
Петрук І. П. - Теоретико-методичні аспекти оцінки антикризового управління національної економіки (2019)
Пиртко М. С. - Формування інтегрованих комунікацій об'єднаних територіальних громад із середовищем їхнього функціонування (2019)
Разумова Г. В. - Регуляторна політика: сутність та класифікація (2019)
Гросул В. А. - Бізнес-модель підприємства ресторанного господарства: сучасний науковий погляд на визначення та ключові характеристики, Чатченко О. Є. (2019)
Кацемір Я. В. - Формування та забезпечення корисності туристичного продукту через використання оцінки задоволеності споживача (2019)
Ліпич Л. Г. - Інтерфейс понять "компетенція" та "кваліфікація", Кушнір М. А., Хілуха О. А. (2019)
Палант О. Ю. - Системна результативність роботи підприємств метрополітену (на прикладі КП "Харківський метрополітен"), Стаматін В. В. (2019)
Шира Т. Б. - Формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств (2019)
Яроміч С. А. - Особливості маркетингу персоналу транспортно-експедиторських підприємств України, Бекетова О. А. Антоненкова Н. А. (2019)
Томашук І. В. - Основні складники ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання (2019)
Збарський В. К. - Малі форми господарювання як середовище формування середнього класу на селі, Грибова Д. В. (2019)
Рудик О. А. - Сутнісні характеристики соціально-трудових відносин як економічної категорії (2019)
Бодрецький М. В. - Виклики і загрози діяльності банківських установ України – реорганізація, припинення, ліквідація (2019)
Зюзін В. О. - Зарубіжний досвід фінансування програм охорони здоров'я та українські реалії (2019)
Мартиненко В. В. - Особливості модернізації фіскальної політики держави у сфері прямого оподаткування (2019)
Мельник Л. В. - Оцінка стану державного регулювання ресурсного потенціалу аграрної сфери (2019)
Мельник С. І. - Процес управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах розвитку (2019)
Савастєєва О. М. - Використання концепції детермінізму для побудови моделі системи реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині бюджетоутворення (2019)
Сидоренко О. М. - Теоретичні засади визначення взаємозв'язків між категоріями "бюджетний процес" та "державний фінансовий контроль", Воленко В. Г., Кумков Д. Л. (2019)
Tiutiunyk I. - Analytical assessment of tax gaps depending on the level of the shadow economy (2019)
Щирий Г. Л. - Роль специфічних акцизів у системі інструментів державного регулювання в Україні (2019)
Кравченко М. В. - Економічний зміст і завдання обліку витрат на виробництво продукції рослинництва, Вільхова Т. В. (2019)
Сокольська Р. Б. - Оцінка ліквідаційної вартості основних засобів у фінансовому обліку підприємств України в сучасних умовах господарювання, Зелікман В. Д., Шерстньова О. О. (2019)
Шахбазов Я. О. - Встановлення технологічних умов ефективності процесу шліфування, Широков В. В., Паламар О. О., Коломієць А. Б. (2019)
Конюхов О. Д. - Електронно-мікроскопічні дослідження офсетних відбитків штрихових кодів, надрукованих фарбами з магнітними властивостями, Гавенко С. Ф. (2019)
Шибанов В. В. - Методика розрахунку світлочутливості фотополімеризаційних матеріалів (шарів) на основі ПВС, Базилюк К. Ф., Ясінський М. Ф. (2019)
Гавриш Б. М. - Сторітелінг в інфографіці як спосіб виокремлення в інформаційному шумі, Лотошинська Н. Д., Маїк Л. Я. (2019)
Кудряшова А. В. - Синтез моделі пріоритетного впливу факторів проектування післядрукарських процесів (2019)
Сеньківський В. М. - Альтернативні варіанти реалізації процесу запису видання на носій, Піх І. В., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2019)
Вітинський П. Б. - Дослідження та експериментальний аналіз методів машинного навчання в задачах електронної комерції, Ткаченко Р. О., Гавриш Б. М. (2019)
Вергун В. Р. - Прогнозування успішності студентів на основі методів інтелектуального аналізу даних навчальних програм (2019)
Крупка М. І. - Державна підтримка у фінансуванні високотехнологічних галузей національної економіки, Яремик М. М. (2019)
Боднар Н. Р. - Трудоресурсна безпека як складова економічної безпеки держави (2019)
Бусарєв Д. В. - Характеристика основних складових системи економічної безпеки паливно-енергетичного комплексу (2019)
Босак І. П. - Підприємницький успіх: суть, складові та фактори забезпечення, Гомольська В. В. (2019)
Шира Т. Б. - Пріоритетні завдання корпоративної безпеки на українських підприємствах (2019)
Мельник С. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2019)
Кавин С. Я. - Передумови формування системи безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2019)
Кобрин Л. Й. - Застосування інструментів управління виробничим потенціалом з метою підвищення результативності діяльності підприємства (2019)
Книш О. Б. - Комплексна оцінка енергосилових параметрів привода ланцюгового транспортера в машині незшивного скріплення (2019)
Регей І. І. - Комбінований двокривошипно-повзунний механізм (обґрунтування методики синтезу), Кузнецов В. О., Коваль Т. В., Бегень П. І. (2019)
Манько О. В. - Вплив накочування на мікротвердість шаруватого дифузійного покриву та процеси текстуроутворення в ньому (2019)
Kushlyk B. - Physical processes of an imprint creation in offset printing, Kushlyk-Dyvulska O. (2019)
Маїк В. З. - Дослідження формування висоти елемента шрифта Брайля на макулатурному картоні типу НМ (2019)
Базилюк К. Ф. - Моделювання світлочутливості фотополімеризаційноздатних матеріалів, Ясінський М. Ф., Шибанов В. В. (2019)
Сеньківський В. М. - Формалізоване подання зв'язків між факторами проектування післядрукарських процесів, Кудряшова А. В. (2019)
Morozov A. S. - Trends of transformation of printed products, Kravchenko A. V. (2019)
Піх І. В. - Моделі факторів формування якості процесу запису видання на носій, Сеньківський В. М., Литовченко О. В. Голубник Т. С., Сеньківська Н. Є. (2019)
Головко Х. І. - Польська школа художнього репортажу: історія та процес розвитку (2019)
Щегельська Ю. П. - Особливості застосування технологій доданої реальності як інструмента перетворення друкованої продукції на тривимірну в практиці промоційних комунікацій (2019)
Скібан О. І. - Конвергентні медіа як платформа для промоції та просування книг на сучасному українському ринку (2019)
Фіголь Н. М. - Електронний підручник в іноземних дослідженнях (2019)
Говера О. І. - Якісні дослідження в рекламі: теоретичні аспекти, Рижий І. Б. (2019)
Савчук Г. М. - Матеріальний носій як джерело прихованої інформації (2019)
Астапцева Х. А. - Гендерні стереотипи у рекламних оголошеннях українських, польських, американських періодичних видань 1930-х рр. (2019)
Мизнікова Т. В. - Аналіз тематики літературно-художніх видань жіночого авторства крізь призму гендеру (2019)
Волкогон В. В. - Мікробні препарати в технологіях вирощування сільськогосподарських культур як чинник регулювання активності процесу денітрифікації, Москаленко А. М., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Пиріг О. В., Сидоренко В. П. (2019)
Коць С. Я. - Формування та функціонування симбіотичних систем соя - Bradyrhizobium japonicum за впливу комплексів наночастинок карбоксилатів мікроелементів, Рибаченко Л. І., Пухтаєвич П. П., Мокрицький К. А. (2019)
Логоша О. В. - Характеристика властивостей бульбочкових бактерій нуту, поширених в агроценозах Лісостепової та Степової зон України, Воробей Ю. О., Усманова Т. О., Стрекалов В. М. (2019)
Мельникова Н. М. - Вплив бульбочкових бактерій козлятника на формування симбіозу соя - Bradyrhizobium japonicum 634б, Коць С. Я. (2019)
Derkach S. M. - Exogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate, Volkohon V. V., Horban V. P. (2019)
Григор'єва О. М. - Ефективність біопрепаратів у технології вирощування сої на чорноземі звичайному важкосуглинковому Правобережного Степу України, Дімова С. Б., Алмаєва Т. М. (2019)
Потапенко Л. В. - Вплив мікробних препаратів на баланс гумусу в дерново-підзолистому грунті, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2019)
Передерій М. Г. - Якість та аеробна стабільність ферментованого плющеного зерна кукурудзи за сумісної інтродукції пробіотичних штамів молочнокислих бактерій та представників Bacillus subtilis, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Дмитрук О. М. (2019)
Правила для авторів (2019)
Головін О. О. - Застосування логіко-лінгвістичних моделей в системах інформаційно-аналітичного забезпечення процесів технічного оснащення Збройних Сил України (2019)
Гриб Д. А. - Інтелектуальні технології у задачах управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення, Демідов Б. О., Хмелевський С. І., Матющенко О. Г. (2019)
Щербак Г. В. - Алгоритм адаптивного масштабування інформаційної моделі відображення повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г., Дмітрієв О. М., Кукобко С. В. (2019)
Петрівський В. Я. - Збільшення часу роботи датчиків шляхом регулювання енерговитрат, Шевченко В. Л., Бражиненко М. Г. (2019)
Величко О. М. - Фрактальний аналіз скатерограми, Ал-Халалмех Садам Еяд Хамед, Міхайлова Е. А., Колеснікова Т. А. (2019)
Ізмайлов А. В. - Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування у комп'ютеризованих системах діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ (2019)
Мегель Ю. Є. - Підхід до кількісної оцінки впливу в'їзного туризму на економіку країни, Коваленко С. М., Коваленко С. В., Міхнова О. Д. (2019)
Тимчук О. С. - Застосування алгоритму мурашиної колонії до вирішення задачі декількох комівояжерів без депо, Проценко Я. А., Парамонов А. І. (2019)
Kuchuk N. - Method for calculating the probability delivery time of messages in a hyperconvergent system (2019)
Лаврів О. А. - Забезпечення доступу до статичного контенту із використанням CDN мереж як PaaS сервісу Azure Cloud, Шпур О. М., Пелех Н. В. (2019)
Пастушенко М. С. - Аналіз напрямків підвищення якості систем голосової аутентифікації, Корягін К. І. (2019)
Сторчак А. С. - Метод оцінювання рівня захищеності мережевої частини комунікаційної системи спеціального призначення від кіберзагроз, Сальник С. В. (2019)
Шостак Н. В. - Аналіз стійкості стеганографічних методів вбудовування даних в відеофайли до атак, Астраханцев А. А. (2019)
Тютюник В. В. - Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації, Калугін В. Д., Писклакова О. О., Затхей В. А., Тесленко О. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Смирний М. Ф. - Магнітометричні перетворювачі інформаційно-вимірювальних систем транспортних засобів (2019)
Шавкун В. М. - Аналіз сучасних методів діагностики технічного стану асинхронних двигунів, Ліньков В. В. (2019)
Єсаулов С. М. - Дослідження, моделювання і проектування компонентів штучного нейромережевого модуля для дистанційної теплової діагностики електродвигунів, Бабічева О. Ф., Рогожина Х. О. (2019)
Зінченко Д. В. - Вдосконалення технології сіркоочищення зрідженого вуглеводневого газу, Козін О. В., Лактіонов В. О., Ожинський І. В., Нестеренко С. В., Банніков Л. П., Донський Д. Ф. (2019)
Полив'янчук А. П. - Дослідження точності частковопотокових систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів (2019)
Михайлова Є. О. - Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Панчева Г. М., Резніченко Г. М. (2019)
Лисенко М. В. - Виявлення можливих напрямків удосконалення методики розрахунку індексу людського розвитку, Снітко О. С., Брук В. В. (2019)
Метешкін К. О. - Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "розумний вищий навчальний заклад", Маслій Л. О. (2019)
Шипулін В. Д. - Забезпечення збору інформації для тривимірного кадастру, Нестеренко С. Г., Головачов В. В., Касьянов В. В. (2019)
Нестеренко С. Г. - Дослідження кадастрових робіт в системі регулювання земельних відносин регіонів, Радзінська Ю. Б., Афанасьєв О. В., Мироненко М. Л., Фролов В. О. (2019)
Благовестова О. О. - Принципи проектування вулично-дорожньої мережі екопоселень (2019)
Горбачов П. Ф. - Закономірності розподілу відстаней пересування пасажирів громадського транспорту в приміському сполученні, Макаричев О. В., Кочина А. А. (2019)
Протасенко О. Ф. - Проблеми сучасно ергономіки: визначення структурної надійності, Мигаль Г. В. (2019)
Буц Ю. В. - Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму у галузевому розрізі, Барбашин В. В., Крайнюк О. В., Осіпова Ю. С., Павліченко П. В. (2019)
Стрілець В. М. - Розробка процедур та алгоритму забезпечення цільового доступу в системі інформаційної QR-підтримки дій аварійно-рятувальних підрозділів, Шевченко О. С., Шевченко Р. І. (2019)
Лєвтєров О. А. - Виявлення надзвичайної ситуації техногенного характеру за акустичним випромінюванням осередку небезпеки (2019)
Сошинський О. І. - Формування методики градуювання діапазону спрацювання пожежних сповіщувачів (2019)
Присяжнюк В. В. - Щодо обгрунтування технічних вимог до переносних засобів димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Якіменко М. Л., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілюгін О. В. (2019)
Присяжнюк В. В. - Рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення, Семичаєвський С. В., Якіменко М. Л., Осадчук М. В., Куртов О. В., Мілюгін О. В. (2019)
Капранов С. В. - Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) (2019)
Hazran Yu. - Minority Groups in Palestine during the British Mandate (2019)
Khvalkov E. - The Guizolfi Family: Brokers in the Medieval Black Sea Space (2019)
Ковальчук Ю. А. - Деконструкція традиційної тілесності в романі Хан Ґан "Вегетаріанка" (2019)
Петрова Ю. І. - Християнська богослужбова термінологія в арабській мові: становлення та функціонування (2019)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глави 6–7 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2019)
Синь Б. - Мириады звёзд. Стихи / Перевод с китайского и вступительная статья Н. А. Черныш (2019)
Філь Ю. С. - Індія: погляд з великих та маленьких міст Уттар-Прадешу, Західної Бенгалії та Одіші (2019)
Петрова Ю. І. - Світлої пам'яті Лідії Аріївни Петрової (2019)
Герич М. С. - Гусак Дмитро Васильович — до 80-ти річчя від дня народження (2017)
Бондаренко В. М. - Достатні умови звідності в категорії мономіальних матриць над комутативним локальним кільцем, Бортош М. Ю. (2017)
Бондаренко В. М. - Про комбінаторні властивості напівгруп четвертого порядку, Заціха Я. В. (2017)
Боярищева Т. В. - Деякі узагальнення оцінок Золотарьова для послідовності серій, Далекорей М. В., Михасюк М. М., Поляк І., Cлюсарчук П. В. (2017)
Брила А. Ю. - Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про ранець з альтернативними критеріями, Гренджа В. І. (2017)
Гопкало О. М. - Узагальнені теореми Деві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів (2017)
Костишин Е. М. - Алгебра Ауслендера для напівгрупи всіх перетворень двоелементної множини (2017)
Лукашів Т. О. - Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості в l.i.m. для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами і перемиканнями, Малик І. В. (2017)
Маринецъ К. В. - Дослідження розв’язності нелінійних двоточкових крайових задач за допомогою топологічних індексів, Мауриц О. Т. (2017)
Мич І. А. - Повні системи тотожностей в одному класі алгебр, Ніколенко В. В. (2017)
Petechuk V. M. - Fixed and Residual Modules, Petechuk Yu. V. (2017)
Plakosh A. I. - On cohomologies of the Klein four-group, Shapochka I. V. (2017)
Гоманюк І. В. - Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи (2017)
Сливка-Тилищак Г. І. - Оцінки для розподілу супремуму на нескінченності розв’язку задачі про коливання струни з випадковими початковими умовами (2017)
Чуйко С. М. - Лінійна матрична диференціально-алгебраїчна крайова задача у випадку параметричного резонансу, Сисоєв Д. В. (2017)
Чупов С. В. - Бінарні алгоритми пошуку лексикографічних екстремумів множин у задачах про покриття та упаковку скінченної множини (2017)
Ясинський В. К. - Існування та єдиність сильного розв’язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішніми випадковими збуреннями, Юрченко І. В., Кисілюк У. М. (2017)
Жадан І. В. - Комунікативні практики як чинник громадянської і національної самоідентифікації: теоретико-методологічні засади дослідження (2016)
Poznyak S. I. - Socializing discourse as a factor of constructing semantics of social interaction (2016)
Яровий Д. О. - Концептуалізація громадянського протистояння в політологічних, політико-психологічних та соціально-психологічних дослідженнях (2016)
Корчовий В. В. - Соціальна ідентифікація як чинник розвитку громадянської суб’єктності особистості: теоретична модель дослідження (2016)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність: міждисциплінарний аспект наукових досліджень (2016)
Блозва П. І. - Соціальний капітал як психологічний ресурс: теоретичне означення поняття (2016)
Синельников Р. Ю. - Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності (2016)
Анцибор А. І. - Бідність як економічне аутсайдерство: спроба психосемантичного осмислення та диференціації (2016)
Жовтянська В. В. - Соціально-психологічні чинники фашизму (2016)
Губенко О. В. - Трансформації нормативної сфери особистості в умовах бунту як форми аномічної поведінки (2016)
Турецька Х. І. - Психоаналітична інтерпретація феномена тероризму (2016)
Палагнюк О. В. - Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень у контексті формування соціальної відповідальності особистості (2016)
Dvornyk M. S. - Remaking kidults’ irresponsibility: postmodern viewpoint (2016)
Товстокора Ю. В. - Соціальний запит як чинник конструювання практик толерантного ставлення в суспільстві (2016)
Іванченко С. М. - Методи соціальної взаємодії як складова соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільних реформ (2016)
Baliuta V. V. - Psychological requisites for radicalization of youth political behavior: theoretical analysis (2016)
Шусть В. В. - Політичні цінності молоді в просторі шкал "радикалізм – консерватизм" та "авторитаризм – демократизм" (2016)
Бондар К. М. - Цінності та життєві смисли юнацтва українського відлуння-покоління Y (2016)
Горянська А. М. - Становлення комунікативної толерантності студентів: суб’єктний підхід, Пісоцький В. П. (2016)
Никоненко Л. В. - Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні (2016)
Семків І. І. - Волонтерська активність студентської молоді: статеворольовий аспект (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Contents (2019)
Gordiuk M. - Determination of the technical state of buildings and constructions after force and temperature influences, Semynoh M., Holodnov O., Tkachuk I. (2019)
Alekseyenko S. - The development of a three-dimensional model of the ice growth process on aerodynamic surfaces, Yushkevich O. (2019)
Mel’nick V. - Application of Cassini ovals for the formation of the 24-hour light attention of the runway, Shybetskуy V. (2019)
Skalozubov V. - Analysis of experience, safety and prospects of diversification of nuclear fuel at nuclear power plants, Melnik S., Pantak O., Gryb V., Spinov V., Komarov Yu. (2019)
Ved V. - Research of gas content and interfacial area in the downflow pipes of a circulation apparatus with jet injection gas filling, Nikolsky V., Okhtina O., Kiselev V. (2019)
Vabischevich M. - Experimental determination of the spectrum of structure vibrations under the influence of technological load, Dedov O., Glitin O. (2019)
Gabdrahmanova K. - Research of the possibility of using thermoelectric elements (TEE) in wells with low geothermal gradient, Izmailova G. (2019)
Samadov T. - Choice of optimal technological operation mode of off-shore gas-condensate wells exploited in complicated conditions, Novruzova S. (2019)
Girshfeld A. - Development and optimization of technology and modernization of forging line for bearing rings, Simson E. (2019)
Васютинський В. О. - Психологічні аспекти ціннісного порозуміння українців в умовах воєнного конфлікту (2016)
Hubeladze I. H. - Psychological peculiarities of maintaining а family relationship in conditions of military conflict (2016)
Циганенко Г. В. - Соціально-психологічне осмислення конфліктів між цивільними і військовими в ході групової взаємодії, Кухарук О. Ю. (2016)
Богданов С. О. - Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України, Гірник А. М., Лазоренко Б. П., Савінов В. В., Соловйова В. В. (2016)
Вінков В. Ю. - Адаптаційний потенціал трансформації соціального капіталу спільноти в умовах воєнного конфлікту (2016)
Мяленко В. В. - Особливості ставлення українців до внутрішньо переміщених осіб (2016)
Головченко Д. І. - Соціально-психологічні передумови стану психологічного благополуччя у внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Larina T. O. - Personal resources of prevention of destructive trauma consequences (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічна модель соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я в групах самодопомоги (2016)
Мельник О. В. - Вікові особливості життєстійкості учасників АТО (2016)
Сусська О. О. - Нові медійні практики як фактор формування особистості (2016)
Яровий Д. О. - Особливості групової поляризації в дискурсі соціальних медіа (2016)
Воронова В. В. - Проблеми деперсоналізації та дегуманізації сучасних засобів брендингу і реклами: психологічний аналіз (2016)
Горбанюк О. С. - Структура іміджy політичних партій в Україні і його вимірювання, Бевз Г. М., Паскевська Ю. А., Куц О. В. (2016)
Смотрицкий А. В. - Особенности диагностики социальной дистанции в контексте изучения социально-психологической адаптации мигрантов (2016)
Зливков В. Л. - Автентичне лідерство в контексті сучасної соціально-політичної ситуації (2016)
Османова А. М. - Етнічна свідомість кримських татар в умовах кризового періоду (2016)
Бачурін І. О. - Cоціально-психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів, Курапов А. О. (2016)
Петрунько О. В. - Імпліцитна модель соціального оптимізму у свідомості студентів: досвід емпіричної реконструкції, Рафіков О. Р. (2016)
Корчовий В. В. - Вектори впливу соціальної ідентифікації на розвиток громадянської суб’єктності особистості: програма емпіричного дослідження (2016)
Пазьоха В. Л. - Самозайнятість молоді в сучасному світі: постановка проблеми (2016)
Плошинська А. А. - Фізична активність особистості в інформаційному суспільстві: психологічні аспекти державної політики регуляції (2016)
Блозва П. І. - Структурні компоненти політичної культури молоді: психологічні чинники становлення (2016)
Фролов П. Д. - Традиційна сім’я та альтернативні форми сексуально-шлюбних стосунків в уявленнях молоді, Фролова Ю. П. (2016)
Яцина О. Ф. - Сім’я, шлюб, партнерство, батьківство в постмодерних координатах (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Єлисеєва І. В. - Навчений уроджений імунітет як основа нових стратегій у розробці вакцин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2019)
Зайченко Г. В. - Cпектр фармакологічної активності моноклональних антитіл, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В., Ходаківська О. В. (2019)
Пішак В. П. - Становлення інтеграції нефронів в онтогенезі: участь мікроРНК (огляд літератури), Ризничук М. О., Заморський І. І., Хмара Т. В. (2019)
Бамбуляк А. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини при застосуванні тканинних еквівалентів кісткової тканини на основі ММСК-ЖТ (2019)
Гарапко Т. В. - Зміни структурної організації компонентів та судинного русла селезінки при експериментальному ожирінні, Матешук-Вацеба Л. Р. (2019)
Козлов С. В. - Cтруктурні особливості розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів людини протягом онтогенезу, Снісар О. С. (2019)
Ленік Р. Г. - Дослідження динаміки лейкоцитарного та еритроцитарного індексів інтоксикації в патогенезі експериментального перитоніту, Савицький І. В., Ціповяз С. В., Защук Р. Г., М'ястківська І. В. (2019)
Макаров В. Б. - Клініко-біохімічна оцінка токсичності сталевих імплантатів із алмазоподібним вуглецевим покриттям після введення до стегнової кістки щурів в експерименті, Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2019)
Понирко А. О. - Порівняльна характеристика стану кісткової тканини у щурів різних вікових груп за умов індукованої гіперглікемії, Рябенко Т. В. (2019)
Рябоконь Є. М. - Динаміка ранового процесу після імплантації золотих кліпс до язика та щоки в експерименті на тваринах, Шатов П. О., Горголь Н. І., Каміна Т. В., Стоян О. Ю. (2019)
Савицький І. В. - Динаміка IL-1β та активності індуцибельної NO-синтази в крові щурів за експериментального остеоартрозу та його корекції, Орел К. С., М'ястківська І. В., Савицький В. І. (2019)
Старіков В. В. - Динаміка лабораторних маркерів крові щурів після імплантації магнітів із захисним ZrN покриттям, Куцевляк В. І. (2019)
Хмара Т. В. - Особливості морфогенезу передміхурової залози у плодів людини 8-10 місяців, Заморський І. І., Візнюк В. В., Кавун М. П., Пришляк А. М., Ванзяк О. А. (2019)
Яковцова И. И. - Иммуногистохимическая характеристика и стадирование эпителиально-мезенхимальной трансформации мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря как критерии прогноза рецидивирования и прогрессии заболевания, Титов Е. В., Ивахно И. В. (2019)
Аксьонов Є. В. - Ендотеліальна дисфункція та шляхи її профілактики при проведенні рентгенендоваскулярних процедур по реканалізації коронарних артерій (2019)
Аль-Травнех Е. В. - Глипикан-4 – биомаркер кардиоваскулярного ремоделирования у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией, Тихонова Т. М., Лысенко Н. В. (2019)
Гасанов Ю. Ч. - Персоніфікована прогностична оцінка ефективності метопрололу сукцинату в комплексному лікуванні пацієнтів з серцевою недостатністю та ожирінням, Рудик Ю. С., Меденцева О. О. (2019)
Доценко С. Я. - Професійна захворюваність на підприємствах гірничо-металургійної галузі Запоріжжя з 2009 по 2018 роки, Афанасьєв А. В., Данюк І. О., Тягла В. М., Бородавко Л. І. (2019)
Звягіна Н. Ю. - Результати клініко-інструментального обстеження та лікування жінок з дискоординацією родової діяльності, Лазуренко В. В. (2019)
Зубченко С. - Регіональні особливості сенсибілізації та ефективність сублінгвальної імунотерапії при алергії до бур?янів в Україні, Шарікадзе О., Охотнікова О., Єрьоменко Г., Білоус В., Бездітко Т. (2019)
Лазіді К. Л. - Фактори, асоційовані з розвитком кардіоренального синдрому 2 типу при хронічній серцевій недостатності та збереженій скоротливій функції лівого шлуночка, Рудик Ю. С. (2019)
Lyzohub M. V. - Hemodynamics in Different Types of Anesthesia Depending on the Initial Blood Circulation Regime during Spine Surgery in Prone Position (2019)
Науменко В. А. - Зависимость выраженности посленаркозной когнитивной дисфункции от степени личностной дезадаптации больных в амбулаторной анестезиологической практике, Бойко Е. В., Баранова Н. В., Лантухова Н. Д. (2019)
Науменко А. Н. - Воздухообмен в верхнечелюстной пазухе в послеоперационном периоде у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи после гайморотомии через нижний носовой ход, Криничко Л. Р., Резмак К. Ф. Мохаммед (2019)
Одинець Ю. В. - Діагностично-прогностична шкала оцінки ступеня тяжкості дітей, хворих на гостру лейкемію, Кондратюк Т. О. (2019)
Петренко В. Н. - Структурные изменения головного мозга у детей с черепно-мозговой травмой разной степени тяжести, Приходько Т. М., Гекова М. В., Шевченко В. В. (2019)
Пікас П. Б. - Застосування симбітеру у комплексі з хірургічним лікуванням у хворих на поліпи шлунка і кишечника (2019)
Сірчак Є. С. - Корекція дисбіозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу, Грига В. І., Пічкар Й. І., Гема-Багіна Н. М. (2019)
Сірчак Є. С. - Дослідження рівня греліну у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз, Опаленик С. М. (2019)
Тарасенко К. В. - Зростання частоти кесаревого розтину як проблема сучасного акушерства, Громова А. М., Шафарчук В. М., Нестеренко Л. А. (2019)
Федевич В. С. - Молекулярні маркери VEGF, TNF-α ТА TNF-β у хворих на рак сечового міхура стадії Т3N0M0 та їх зв’язок зі ступенем неоплазії пухлини, Мицик Ю. О., Борис Ю. Б. (2019)
Фуштей І. М. - Зв'язок маркерів оксидативного стресу з діастолічною функцією лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію поєднану з ревматоїдним артритом, Риндіна Н. Г, Сідь Є. В. (2019)
Ханько Е. В. - Сравнение эффективности энтерального и парентерального питания у пациентов с острым панкреатитом, Волченко И. В. (2019)
Хижняк К. А. - Динаміка маркерів функціонального стану еритроцитів як реакція хворих з хірургічною патологією аорти на проведене оперативне втручання з використанням штучного кровообігу, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Хоменко І. П. - Дослідження структури зв'язків морфофункціональних показників постраждалих з вогнепальними пораненнями діафрагми з використанням факторного аналізу, Кочина М. Л., Шипілов С. А. (2019)
Хухліна О. С. - Особливості перебігу неалкогольного стеатозу печінки та стеатогепатиту залежно від наявності коморбідної хронічної хвороби нирок, Антонів А. А., Мандрик О. Є., Ляхович О. Д., Косар Л. Ю. (2019)
Shelest B. O. - Hypertension Grade Influence on Inflammation and Adropin Level in Diabetic Patients with Obesity (2019)
Шупер В. О. - Оптимізація діагностики респіраторних есктраезофагеальних симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Шупер С. В., Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І. (2019)
Якименко В. В. - Патогістологічні особливості біоптатів ниркового трансплантату у реципієнтів у залежності від виразності порушення функціонального стану алонирки (2019)
Гнідь М. Р. - Інтерактивне опитування пацієнтів та лікарів-стоматологів для вивчення мотивації до вибілювання зубів, Пупін Т. І., Виноградова О. М., Гнідь Р. М., Мінько Л. Ю. (2019)
Григоров С. М. - Можливості прогнозування та оцінки результатів лікування пацієнтів ретроспективної групи з різноманітними формами одонтогенного верхньощелепного синуситу за допомогою автоматизованої комп'ютерної програми, Демяник Д. С., Волошан О. О., Ентіна Ю. М., Аврунін О. Г. (2019)
Данкевич-Харчишин І. С. - Поширеність основних стоматологічних захворювань у пацієнтів з атеросклерозом (2019)
Іськів М. О. - Віддалені результати лікування хворих з рецесією ясен за допомогою препарату на основі гіалуронової кислоти, Авдєєв О. В. (2019)
Назарян Р. С. - Оптимизация междисциплинарного подхода к повторному эндодонтическому лечению моляров верхней челюсти со сложной анатомией мезиобуккального корня при одонтогенных гайморитах, Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Фоменко Ю. В., Голик Н. В. (2019)
Скрипа О. Л. - Параметри електроміографії у хворих з переломами нижньої щелепи різної локалізації при дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу (2019)
Федоренко С. М. - Управління та мотивація пацієнта, як шляхи підвищення результативності фізичної терапії при ортопедичних порушеннях, Вітомський В. В, Лазарєва О. Б., Вітомська М. В. (2019)
Неффа М. Ю. - Психологические особенности онкологических больных на этапе паллиативной и хосписной помощи (2019)
Козлов С. В. - Оцінка студентами організації навчально-педагогічного процесу на кафедрі анатомії людини, Снісар О. С., Есаулов О. Г., Картамишева В. Д. (2019)
Лехан В. М. - Схильності та мотиви вибору професії студентами-майбутніми фельдшерами, Максименко О. П. (2019)
Антіпова Р. В. - Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання жирів різного походження, Комісова Т. Є., Смолєнко Н. П., Сак А. Є. (2019)
Бречка Н. М. - Показники гормонального статусу самців щурів після застосування препаратів природного походження в умовах доброякісної гіперплазії передміхурової залози (2019)
Kalynychenko D. O. - Social-Hygienic Aspects of Reproductive Behavior and Reproductive Settings of Girls Aged 17-22 (2019)
Селюкова Н. Ю. - Гістологічне дослідження матки вагітних щурів молодого та зрілого віку в умовах фетоплацентарної недостатності, Місюра К. В., Лар'яновська Ю. Б. (2019)
Tkachenko V. M. - Long-Term Effects of Parents’ Passive Smoking on the Morphofunctional Status of Adrenal Glands and Thymus in their Descendants, Komisova T. E. (2019)
Beghalia Mohamed - Somatotype in 6–12-year-old West of Algeria Primary Schoolchildren, Nacer Abdelkader, Boufaden Othmane, Belghrissi Abdelhamid (2019)
Bodnar A. I. - Peculiarities of Changes in Bioimpedance Indices in Women aged 18-21 during a Long-Term Dance and Power Training (2019)
Винничук Ю. Д. - Показатели кислотно-основного состояния крови у представителей разных видов спорта, Безуглая В. В. (2019)
Дубачинський О. В. - Особливості зміни морфометричних параметрів тіла у чоловіків в процесі занять фітнесом з використанням різних часових показників м’язової діяльності (2019)
Коробейнікова Л. Г. - Обґрунтування спеціалізованої фізичної підготовки спеціалістів творчих професій, Муса Джаміль С. А., Перепилиця А. В., Ричок Т. М., Аксютін В. В. (2019)
Корчагін М. В. - Система дистанційного навчання керівників форм фізичної підготовки, Ольховий О. М., Баркатов І. В., Гунченко В. О., Цепляєв Ю. В. (2019)
Чернозуб А. А. - Наукове обгрунтування структури та змісту тренувального навантаження спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, Адамович Р. Г., Штефюк І. К. (2019)
Титаренко Т. М. - Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації (2017)
Dvornyk M. S. - The role of mobile apps in a post-war psychotrauma overcoming (2017)
Лазаренко В. О. - Наратив як засіб переосмислення особою життєвих подій у контексті проблеми адаптації до наслідків воєнного конфлікту (2017)
Денисевич Н. Ю. - Моделі психологічної допомоги дружинам демобілізованих військовослужбовців (2017)
Васютинський В. О. - Індивідуальні і колективні стратегії адаптації мешканців міських громад до життя в період воєнного конфлікту (2017)
Мяленко В. В. - Психологічні стратегії адаптації сімей учасників АТО до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду (2017)
Боровинська І. Є. - Соціально-психологічна природа стратегій життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб (2017)
Чаплінська Ю. С. - Використання медіапсихологічних засобів для подолання наслідків психотравматичних подій: авторська методика "Посттравматичне зростання" (2017)
Кришовська О. О. - Діалогічне спілкування з незнайомцями в соціальних мережах як джерело медіатравми та ресурс для її профілактики (2017)
Татенко В. О. - Проблема суб’єкта націєтворення: соціально-психологічний аспект (2017)
Суший О. В. - Глибинні рифи українського націєтворення: архетипна програма конфлікту (2017)
Данилюк І. В. - Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості українців, Гресько В. В. (2017)
Баранова С. В. - Концепція становлення особистісної зрілості в умовах суспільних трансформацій (2017)
Петровська І. Р. - До проблеми множинності громадянської ідентичності особистості (2017)
Poznyak S. I. - Communication practices as a factor of youth citizenship and national self-identification: theoretical background of the research (2017)
Остапенко І. В. - Особливості використання якісних методів для дослідження комунікативних бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації (2017)
Скнар О. М. - Модель емпіричного дослідження комунікативних практик розвитку самосвідомості як чинника громадянської та національної самоідентифікації молоді (2017)
Кочубейник О. М. - Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі "верхів" і дискурсі "низів" (2017)
Зімовін О. І. - Політичне в контексті життєвого шляху особистості (2017)
Жовтянська В. В. - Тенденції розвитку політичних ідеологій: соціально-психологічний аналіз (2017)
Горностай П. П. - "Гібридна ідеологія" як об’єкт соціальної патопсихології (2017)
Купенко О. В. - Залучення людей до розвитку території через органи самоорганізації населення: аналіз результатів пілотного проекту (2017)
Abashidze A. - Is volunteerism experiencing growth in Georgia? Assessment before and after the flood in Tbilisi on 13 June, 2015 (2017)
Коваль Г. В. - Цінності як соціальні прескрипції волонтерської практики (2017)
Яровий Д. О. - Застосування критичного дискурс-аналізу як методу дослідження групової поляризації в соціальних медіа (2017)
Дроздов О. Ю. - Особливості зв’язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору (2017)
Грабовська С. Л. - Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив’язаності до місця проживання, Мандзик Т. М. (2017)
Лісневська А. О. - Суб’єктивне економічне благополуччя студентської молоді з різними еміграційними настроями (2017)
Субашкевич І. Р. - Теоретична модель формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді під впливом медіа (2017)
Кравчук С. Л. - Особливості ставлення студентської молоді до агресії в розв’язанні політико-правових питань (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Авдєєва М. - Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів, Лісова К. (2015)
Артеменко Г. - Монументальне мистецтво м. Харькова кінця ХХ століття (70-80рр.) (2015)
Бікетов С. - Особливості рельєфу пейзажних парків (2015)
Єпіхіна Д. - Монументально-декоративні твори в інтер'єрах лікувально-профілактичних закладах України (2015)
Запорожченко О. - Провідні тенденції у формуванні о'бємно-планувальних рішень екоготелів, Волощук С. (2015)
Михалевич В. - Естетика типової радянської архітектури на прикладісерійних будинків 60-80-х рр., Кириленко М. (2015)
Пузирний В. - Особливості ландшафтного урбанізму при проектуванні міських територій (2015)
Солярська І. - Онтологічні засади архітектури ХХ сторіччя (2015)
Степанчук О. - Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів (2015)
Баранова А. - Неавтоклавній пенобетонт на пластицированной матрице, Савенков А. (2015)
Триколенко О. - Древні форми в традиційній українській кераміці (2015)
Гнатюк Л. - Особливості освітлення загальноосвітніх шкіл, Кучеренко Ю. (2015)
Агеева Г. - Особенности эксплуатации сводчатых кирпичных конструкций в системе жилых зданий (2015)
Ходан М. - Концептуальне вирішення розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини (2015)
Тимошенко М. - Дизайн архітектурного макро-міді-середовища авіаційного комплексу в м. Баки, Симоненко В. (2015)
Правдохін В. - Спогади про старий Київ (2015)
Трошкіна О. - Розміщення кладовищ в структурі населених пунктів, Комар І. (2015)
Давиденко М. - Оценка достоверности определения параметров трещиностойкости стали с помощью ВК "ЛИРА WINDOWS", Давиденко А., Кирьязев П. (2015)
Авдєєва Н. - Особливості формування екологічного архітектурного середовища, наближеного до аеропорту "Київ" (Жуляни) (2015)
Слюсаревський М. М. - Немає людини – немає проблеми: деякі гіпотези щодо взаємозв’язку масових політичних репресій з масовою культурою і побутовою злочинністю, Ревера І. І. (2017)
Кальницька К. О. - Насильство як соціальний феномен: соціально-психологічні причини та етико-моральні засади протидії, Шакун Н. В. (2017)
Бевз Г. М. - Корупція як соціально-психологічне явище: на прикладі аналізу соціальних систем підтримки дитини та сім’ї (2017)
Лозинський О. М. - Ставлення громадян до політичної корупції в термінології психологічних підходів Е. Еріксона і Р. Кегана (2017)
Гуменюк О. І. - Комунікативна активність громадян у соціальних мережах у контексті впровадження освітніх реформ: програма дослідження (2017)
Коробка Л. М. - Особливості адаптації педагогічної спільноти до наслідків воєнного конфлікту: соціально-психологічний аспект (2017)
Мяленко В. В. - Психологічні стратегії адаптації спільноти волонтерів до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду (2017)
Вінков В. Ю. - Психологічні труднощі набуття соціального капіталу особами, що відчули наслідки воєнного конфлікту (2017)
Ларіна Т. О. - Реабілітаційні ресурси життєздатності особистості в умовах переживання наслідків травматичних подій (2017)
Череповська Н. І. - Програма психосоціальної підтримки ветеранів війни за допомогою медіапсихологічних ресурсів (2017)
Мирончак К. В. - Вплив переживання втрати на самоефективність військових (2017)
Іванюк М. О. - Ноогенна основа суб’єктивного відчуження учасників антитерористичної операції (2017)
Ангелова С. О. - Концепція соціально-психологічної абілітації підлітків, на життя яких вплинули бойові дії на сході України: досвід мандрівного табору миру (2017)
Klymchuk V. O. - Prevalence of the PTSD symptoms among Ukrainian children: a brief report on the reserch findings, Gorbunova V. V. (2017)
Осадько О. Ю. - Соціально-психологічні чинники становлення політико-правової свідомості сучасної молоді (2017)
Никоненко Л. В. - Довіра студентів до політико-правового інформування в умовах освітнього середовища (2017)
Горова О. О. - Методичні засади соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільних реформ: емпіричне обґрунтування (2017)
Petrenko I. V. - Peculiarities of designing communication technologies of social conflict settlement in the educational environment (2017)
Жадан І. В. - Регіональні особливості комунікативних практик громадянської та національної самоідентифікації студентської молоді (2017)
Кухарук О. Ю. - Соціально-психологічні особливості взаємозв’язку етнонаціональної і мовної ідентичностей українського студентства (2017)
Воронова В. В. - Соціокультурна та регіональна ідентичність як фактор розвитку особистості (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Слюсаревський М. М. - Маса як об’єкт соціально-психологічного пізнання: розпорошений стан і феномен сконцентрованості (2018)
Hubeladze I. H. - Social and psychological determination of personal sense of ownership formation in ontogenesis (2018)
Васютинський В. О. - Семантична структура уявлень студентів про історичні провини українців (2018)
Горностай П. П. - Колективна травма як проблема соціальної та політичної психології (2018)
Слюсаревський М. М. - Психологічний стан і громадянська ідентичність дітей-переселенців зі сходу України, Чорна Л. Г. (2018)
Кухарук О. Ю. - Конфліктне мислення і конфліктна взаємодія: соціально-психологічні особливості взаємодії військових і цивільного населення (2018)
Лазаренко В. О. - Дослідження просторових ідентичностей внутрішньо переміщених осіб за допомогою картографічної візуалізації наративів місця проживання: постановка проблеми (2018)
Дроздов О. Ю. - Геополітичний образ майбутнього молоді з різних регіонів України в контексті психологічної безпеки (2018)
Осадько О. Ю. - Соціально-психологічні практики розвитку життєвої компетентності особистості (2018)
Скнар О. М. - Дискурс громадянської та національної ідентичності: конструкти самосвідомості молоді (2018)
Череповська Н. І. - Розвиток патріотизму молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб" (2018)
Вінков В. Ю. - Уявлення молоді про життєвий успіх: структурно-змістовий аспект дослідження (2018)
Краснякова А. О. - Мережа Інтернет як комунікативний простір національної та громадянської самоідентифікації кіберпокоління (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Батанов О. В. - Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо ЛГБТІ-спільноти: політичні та правові аспекти, Товпеко Я. К. (2017)
Воронянський О. В. - Національний суверенітет: політологічний аспект (2017)
Моісєєва Н. І. - Ідея національного суверенітету у працях європейських філософів XVII–XVIII століть (2017)
Літвін Л. А. - Теоретичні засади дослідження національних інтересів (2017)
Шуліка А. А. - Політична бідність як фактор виключення суспільних груп з сфери прийняття політичних рішень (2017)
Кулішенко Т. Ю. - Механізм процесу інституційного оформлення децентралізації влади (2017)
Ніколаєнко Н. О. - Сутнісні характеристики політичного міфу, Захаров Д. С. (2017)
Худолій А. О. - Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході (2017)
Грачевська Т. О. - Особливості нормативно‐правової регламентації двостороннього співробітництва України і НАТО (2017)
Тихоненко І. В. - Механізми Південноазійської асоціації регіонального співробітництва як чинник формування регіональної системи безпеки (2017)
Кочубей Л. О. - Політична конкуренція та суспільна конфронтація в Україні: причини, прояви, каталізатори (2017)
Наумкіна С. М. - Використання мовно‐маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту, Дяченко О. В. (2017)
Хома Н. М. - Трансформаційні зміни партійної системи Японії на новітньому етапі (2017)
Савойська С. В. - Проросійський націоналізм у сучасній Україні (2017)
Чупрій Л. В. - Особливості та шляхи вирішення воєнно‐політичного конфлікту на сході України, Загребельний О. В. (2017)
Митко А. М. - Деструктивні елементи цифрового контенту й інформаційних послуг у ракурсі впровадження і-демократії, Шуляк Н. О. (2017)
Годован Ю. В. - Соціальна мобільність молоді як стратегічна складова політичної соціалізації молоді, Ніколаєнко Н. О. (2017)
Батанов О. В. - Аксіосфера сучасного муніципалізму: політичні та правові аспекти (2016)
Козьма В. В. - Природа та механізми включення особистості в політику: політологічний аналіз (2016)
Кулішенко Т. Ю. - Децентралізація державної влади: основні підходи (2016)
Карагіоз Р. С. - Консенсуализм у політиці як умова стабільності та подальшого цивілізаційного розвитку суспільства (2016)
Воронянський О. В. - Національна ідея в політико-комунікативному дискурсі: постановка проблеми (2016)
Москальова Н. П. - Концепції національного інтересу в науковій літературі (2016)
Лазарович М. В. - Інституційні та нормотворчі заходи Директорії й Уряду УНР щодо забезпечення права громадян на життя (на прикладі єврейської національної меншини), Лазарович Н. А. (2016)
Trawicki P. - Demographic reality in Canada as the immigration fostering factor (2016)
Ржевська Н. Ф. - Геоінформаційний чинник як механізм трансформації міжнародних конфліктів (2016)
Пик С. М. - Види таємної дипломатії та особливості їхнього функціонування у міжнародних відносинах, Костюк Д. А. (2016)
Новакова О. В. - Тенденції формування геополітичних орієнтацій громадян в сучасній Україні (2016)
Худолій А. О. - Американо‐пакистанські відносини на початку ХХІ століття (2000-2008 рр.) (2016)
Павлюк О. І. - Еволюція двосторонніх відносин США та Ісламської Республіки Іран за адміністрації Р. Ніксона: реалізація концепції "двох опор" (2016)
Кокорєв О. В. - Позитивні і негативні наслідки трансформації в країнах Балтії та вступу до ЄС (2016)
Демичева А. В. - Ренкінги міст як результат компаративно-політичного аналізу позицій міст у просторі міжнародних відносин (2016)
Бабкіна О. В. - Порівняльний аналіз політичних протестів в Україні та Бельгії, Булда О. А. (2016)
Польовий М. А. - Прогнозування загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р. на основі синергетичного параметру порядку (2016)
Наумкіна С. М. - Політичний гепенінґ у системі акціоністських форм політичної активності, Груєва О. В. (2016)
Корнієнко В. О. - Комунікативний потенціал лобіфеномену в сучасній українській політиці, Годний С. П. (2016)
Юзва Л. Л. - Вплив інформаційного забезпечення суспільства через пресу у передвиборчий період на подолання політсилами прохідного бар’єру (2016)
Шерман О. М. - Колористика одягу в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера: діахронічний та синхронічний аспект (2016)
Ніколаєнко Н. О. - Інноваційні інститути політичної соціалізації молоді в Україні, Годован Ю. В. (2016)
Лузанов А. В. - Симметрия парности в ряде задач квантовой и структурной химии (2019)
Zakharov A. B. - A new approach in topological descriptors usage. Iterated line graphs in the theoretical prediction of physico-chemical properties of saturated hydrocarbons, Ivanov V. V. (2019)
Blazhynska M. M. - Polarizable force field for molecular dynamics simulations of silver nanoparticles, Kyrychenko A. V., Kalugin O. N. (2019)
Кітик А. А. - Вольтамперометричне дослідження особливостей анодної обробки біомедичної нержавіючої сталі AISI 304 в ethaline: вплив температури та добавок води, Банник Н. Г., Кун О. В. (2019)
Колос H. М. - Синтез заміщених піроло|2,3-d|піримідинів та піридо|2,3-d|піримідинів в однореакторній конденсації 2-тіо-6-аміноурацилу, арилгліоксалів і CH-кислот, Чечина Н. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Лесюк М. П. - Мовна ситуація в Україні початку ХХІ століття (2019)
Мороз Л. В. - Рольовий герой поезії Тараса Шевченка (2019)
Bogachevska L. O. - Typological features of the artistic embodiment of "a gifted personality” phenomenon in the novel "David Copperfield” by Ch. Dickens and the short story "Khudozhnyk” by T. Shevchenko (2019)
Чередник Л. А. - "Давидові псалми” Тараса Шевченка та Ліни Костенко в аспекті інтертекстуальності (2019)
Дребет В. В. - Складні іменники-новотвори та синергетика їх семантичного декодування у німецькомовній пресі (2019)
Ґрещук В. В. - Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Вуйко (2019)
Ткачівська М. Р. - "Angst kennt kein pardon” (табірний дискурс) (2019)
Свистун Н. О. - Складнопідрядні речення з підрядними мети й умови як різновиди структур розчленованого типу зі значенням прямої зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі романів Василя Шкляра "Чорний Ворон", "Маруся") (2019)
Герцовська Н. О. - Лексичні засоби вираження любові в англійській мові, Лабош О. М. (2019)
Цимбалиста О. Р. - Кінесика у паралінгвістичному аспекті (2019)
Volkovetska-Ireland N. V. - Culturally Responsive Teaching as an Innovative Strategy in Education: Experience of the Ukrainian Educator in the American Educational System (2019)
Tytun O. L. - Teaching English professional writing to students of design and fine arts, Boichuk A. P., Sivkovych H. M. (2019)
Бондар Н. В. - Польова структура терміносистеми гастроентерології в німецькій мові (2019)
Klipatska Y. A. - Foreign borrowings in the focus of the problem "language and culture” (2019)
Богатирьова К. В. - Динамічний пейзаж у "Поемі на руйнування Лісабону” Вольтера та в поемі Симеона Лисинецького "Воззръніе страшилища во Пестъ и Будъ”, Гуща Г. В. (2019)
Битківська Я. В. - Словотвірне пристосування англіцизмів до прикметникової підсистеми сучасної української мови (2019)
Kobuta S. S. - Positivism vs negativism as an artistic impulse (comparative approach to Ivan Bahrianyi and George Orwell works) (2019)
Семак О. І. - Ігор Костецький та Ежен Йонеско: типологія художнього мислення (2019)
Остапчук Я. В. - Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування (2019)
Чура Ю. О. - Семантичні особливості перекладу німецьких фразеологізмів в історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа” в інтерпретації Юрія Федьковича (2019)
Нич О. Б. - Перекладацький аспект бурлескної семантики англійської мови, Серман Л. В. (2019)
Конкульовський В. В. - Гумор у серіалі "Бруклін 9-9”. Перекладацький аспект, Панченко В. В., Савчишин В. В. (2019)
Pohlod H. Y. - Una lengua con valor cultural y ecnomico (2019)
Лащик Н. М. - Переклад художнього тексту та інтерпретація (літературознавчий аспект), Кучера А. М. (2019)
Луцак С. М. - Підручник з української мови як іноземної – дидактична модель формування соціокультурної і професійної мовної компетенції студента-медика, Ільків А. В. (2019)
Vasylyk М. S. - Innovative technologies and foreign languages teaching methods at non-linguistic faculties (2019)
Savchak I. V. - Teaching international relations experts English dialogue communication (2019)
Sernyak O. M. - Teaching of talk versus language teaching in the EFL classroom (2019)
Дорогович Н. О. - Синтаксична сполучуваність польських дієслів: особливості викладання україномовним студентам (2019)
Турчин В. В. - Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації, Турчин В. М. (2019)
Деркачова О. С. - Locus amoenus у творчості Марії Ткачівської (на матеріалі роману "Тримайся за повітря”) (2019)
Землянська А. В. - Образ шпигуна в романі С. Постоловського "Ворог, або Гнів Божий” – герой чи злочинець?, Землянський А. М. (2019)
Слоньовська О. В. - Особливості міфологічної критики як літературознавчого методу аналізу художніх текстів української діаспори (2019)
Монолатій Т. П. - Особливості інтертекстуальної та інтеркультурної парадигми прози Йозефа Рота (2019)
Тереховська О. В. - Гофманівські ремінісценції в романі Дж. Фаулза "Колекціонер” (науково-методичні матеріали до вивчення роману Дж. Фаулза "Колекціонер” у ВИШу) (2019)
Ницполь В. І. - Просодичні комунікативні компоненти невербальної поведінки персонажів серійних убивць в американській прозі ХХ століття (2019)
Черниш А. Є. - Біографічні романи С. Процюка в інтертекстуальному вимірі (2019)
Павлова О. М. - Радянські міфи як постколоніальна проекція історичної пам’яті (2019)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу в романі Макса Кідрука "Де немає Бога” (2019)
Хороб С. С. - Концепт "душа” в повісті-фентезі Володимира Арєнєва "Душниця” (2019)
Селігей В. В. - Транскультурна перспектива переосмислення спадщини традиційної культури в збірці есе Го Діншена "Огидні китайці” (1985) (2019)
Бялик В. Д. - Цивілізаційна місія перекладу: північно-американський контекст (2019)
Мельник Н. І. - Особливості перекладу абревіатур освітніх та педагогічних організацій країн Європейського союзу (2019)
Ткачівський В. В. - Відтворення оказіоналізмів у німецькомовному перекладі роману В. Барки "Жовтий князь”, Ткачівська М. Р. (2019)
Казанджиєва М. С. - Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної, Роденко А. В., Тубол Н. О. (2019)
Серман Л. І. - Проблема професійного іміджу викладача іноземної мови в контексті глобалізації (2019)
Даниленко О. С. - Заголовок і його функції в сучасному масс-медійному політичному дискурсі (на матеріалі німецьких новинних статей) (2019)
Буджак М. - "Чогось вартнішого за Україну та літературу у мене немає” (2019)
Бічуя Н. - Розхристане інтерв’ю (2019)
Шмагало Р. - Кольорова феєрія Тараса Григорука (2019)
Голод Н. С. - Трансформаційний потенціал малої прози в історико-літературному процесі (на матеріалі художньої творчості Василя Стефаника) (2019)
Бобик Ю. В. - Афористичність як стильова домінанта у тексті роману Мирослава Дочинця "Криничар” ("Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії”) (2019)
Захарчук Є. О. - Ціннісний вимір технологізації глобалізаційних процесів, Терешкун О. Ф. (2019)
Калитяк В. В. - Еклектика жанрів у романі Вікторії Гранецької "Тіло ТМ” (2019)
Паньків М. З. - Ключові модуси екзистенціалізму крізь призму новел Василя Стефаника (2019)
Кузьмин М. Р. - Екзистенціальна парадигма прози Б. Антоненка-Давидовича (2019)
Рязанова В. О. - Українське казкарство: морально-естетична парадигма фольклористики та літературознавства, Заяць О. Т., Ігнатоля А. А. (2019)
Фінів В. М. - Лексичний повтор як когезійно-когерентний засіб у художньому тексті (2019)
Баран Є. - "Франкова кузня”: контекст 60-х (2019)
Хороб М. - Знехтувані Богом і Ноєм (2019)
Chubok O. - Hryhor Luzhnytsky (2019)
Хороб С. - Предмет дослідження – вітаїстичний консолідуючий міф України в літературі діаспори першої половини ХХ століття (2019)
Пахомов В. - Пам’ятай про коріння своє… (2019)
Єфименко Т. І. - Координація протидії процесам дестабілізації в економічному просторі Чорноморського регіону (2019)
Lehnert S. - Development of Peanut Quality Criteria for Determination of its Rational Use, Khomenko O., Dubinina A., Malyuk L., Skyrda O., Radchenko A. (2019)
Зельцер Р. Я. - Цифрова трансформація процесів ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення будівництва, Бєлєнкова О. Ю., Новак Є. В., Дубінін Д. В. (2019)
Bulakh І. V. - Artistic and Aesthetic Formation and Evolution of Architectural and Urban Planning Space (2019)
Бреус Н. М. - Розроблення математичного апарату експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості, Грибков С. В., Поліщук Г. Є., Сєдих О. Л. (2019)
Гродзинська Г. А. - Збагачення біомаси цінних їстівних грибів сполуками германію, селену і молібдену, Самчук А. І., Небесний В. Б. (2019)
Lytvynenko Yu. M. - Manual Version of 3D Printing, Ostapenko S. O., Rogozinsky A. А., Solonin Yu. M. (2019)
Гриньов Б. В. - Україна — CERN: шлях до співпраці, Тітов М. П., Стадник П. О. (2019)
Зойменіхт О. - Біла книга: Ідеї та рекомендації як рухатися вперед українській науці? Погляд української наукової діаспори, Гаращук О., Ладохін О. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Титул, зміст (2016)
Бошицький Ю. Л. - Правовій державі - сучасна європейська освіта! Випуск 2016 року Київського університету права НАН України, Чернецька О. В. (2016)
Кулинич П. Ф. - Право оренди землі як об'єкт ринкового обігу в Україні: стан та перспективи (2016)
Усенко І. Б. - П. Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник, Музика І. В. (2016)
Оніщенко Н. М. - Соціальна держава та соціальна політика: причинно-наслідковий континуум (2016)
Бедрій М. М. - Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві: окремі акценти (2016)
Губар К. А. - Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст (2016)
Проць О. Є. - Правова компетентність учителя як складова його професійної компетентності (2016)
Sagaidak Y. - The contracts Kievan Rus with Byzantium as a source of law Kievan Rus and important instrument for geopolitical situation in modern Ukraine (2016)
Софінська І. Д. - Громадянство на перехресті вірності та консюмеризму (2016)
Терела Г. В. - Нагляд і контроль за додержанням робітничого законодавства за доби Директорії Української Народної Республіки (2016)
Гуняк А. Я. - Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект (2016)
Костюк О. М. - Легальне тлумачення: до визначення сутності та змісту (2016)
Олійник С. М. - Поняття міжнародно-правового інституту реадмісії осіб (2016)
Гаєва Н. П. - До питання розуміння принципу прозорості, відкритості та публічності утворення і діяльності громадських об'єднань (2016)
Клименко О. І. - Законодавче закріплення конституційно-правової реформи в України (2016)
Попко В. В. - Децентралізація влади - необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування (2016)
Прокопенко І. П. - Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах, Доронін В. Є. (2016)
Безверха Ю. В. - Використання досвіду країн ЄС для вдосконалення правового регулювання доступу до інформації в Україні (2016)
Гетманцев Д. О. - Стабільність та визначеність податкового права (2016)
Рябченко О. П. - Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання (2016)
Анпілогов В. Є. - Визначення і характеристика суб'єктів територіальної та галузевої організації управління регіоном: сучасні наукові підходи (2016)
Охотнікова О. М. - Правові аспекти державного управління промисловою власністю на шляху до інноваційної моделі розвитку економіки, Щава А. В. (2016)
Ракул О. В. - Актуалізація участі громадських об'єднань у формуванні фіскальної політики в Україні (2016)
Сонюк О. В. - Проблемні питання скороченого провадження в адміністративних справах (2016)
Гнот Х. Я. - Про методологічні аспекти адміністративно-правового забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні (2016)
Лізунова О. Д. - Виборчі інформаційні відносини: теоретико-практичний аспект (2016)
Лоюк І. А. - Особливості реалізації дискреційних повноважень Національним банком України при створенні банків (2016)
Селіванова К. В. - Проблематика виборчої системи на окупованих територіях (2016)
Співаков І. І. - Центральна виборча комісія як основний суб'єкт адміністративно-правового регулювання виборчих відносин (2016)
Уложенко В. М. - Правові засади становлення дослідницьких університетів в Україні (2016)
Хабарова Т. В. - Правова природа протидії корупції в Україні (2016)
Чан Т. В. - Система местных органов исполнительной власти Вьетнама в сфере туризма (2016)
Штода І. В. - Аналіз взаємодії органів влади та вимушено переселених осіб з окупованих територій та зони проведення АТО (2016)
Джабраілов Р. А. - Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення (2016)
Кологойда О. В. - Корпоративний позов в акціонерних правовідносинах (2016)
Бондарєва М. В. - Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) (2016)
Гаро Г. О. - Визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на території України та Німеччини (частина перша: загальні положення визнання та виконання рішень) (2016)
Джавадов Х. А. - Значение процессуальных ресурсов для эффективности гражданского судопроизводства (2016)
Захарченко А. М. - Щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів (2016)
Кочин В. В. - Об'єкти відносин участі суб'єктів підприємництва у саморегулівних організаціях (2016)
Мельниченко О. В. - Принципи поділу майна подружжя в Україні (2016)
Назимко О. В. - Базові елементи трудового права в сучасному законодавстві Латвії у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності (2016)
Хрімлі О. Г. - Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Шинкарук О. В. - Порушення права юридичної особи на ділову репутацію (2016)
Войцеховська І. М. - Державне регулювання перестрахової діяльності: об'єктивна необхідність та форми здійснення (2016)
Грінько А. А. - Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб'єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України (2016)
Гуцуляк В. К. - Забезпечення виконання умов договору підряду на проведення пошукових робіт (2016)
Зайцев А. Ю. - Суб'єктивне право власності на житло в Україні: проблемні аспекти (2016)
Коротенко Т. Ф. - Особливості отримання доказів за кордоном у цивільному процесі України (2016)
Кравців Я. В. - Інформація про продукти харчування як об'єктів цивільних прав (2016)
Куліцька С. В. - Щодо обсягу відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади (2016)
Строкач І. І. - Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення (2016)
Хобор Р. Б. - Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд (2016)
Chaban O. - Est-ce que l'implementation de "la personne de confiance" en droit medical en Ukraine est indispensable? (2016)
Кулініч О. О. - Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи (2016)
Кульбашна А. Ю. - Поняття службового об'єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником, Парамонова О. С. (2016)
Культенко О. В. - Автоматизована система обліку і розрахунків (білінг) юридичної діяльності та можливість використання утилізації і реалізації (2016)
Рассомахіна О. А. - Набуття розрізняльної здатності позначеннями, які реєструються вперше в Україні (2016)
Тарасенко Л. Л. - Вирішення спорів щодо порушення патентних прав (2016)
Черниш Р. Ф. - "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області), Назарчук Б. Ю. (2016)
Санченко О. І. - Ознаки театральної постановки як об'єкта авторського права (2016)
Григор'єва Х. А. - Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об'єктів (2016)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Німко О. Б. - Міжнародне співробітництво та адміністративно-правове регулювання атомної енергетики в Україні та світі (2016)
Степська О. В. - Ліс як об'єкт правового регулювання в лісовому та земельному законодавстві України, Заверюха М. М. (2016)
Голенко В. Е. - Право на встановлення "зеленого" тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств вітроенергетики (2016)
Лавріненко І. А. - Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу, Панченко І. М. (2016)
Родік О. О. - Правова охорона ґрунтів у доктрині земельного права України (2016)
Багіров С. Р. - Вчинення необережного злочину кількома суб'єктами як явище об'єктивної реальності і проблема теорії кримінального права (2016)
Бакаянова Н. М. - Об'єднання адвокатів за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність (2016)
Бобрик К. Ю. - Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності (2016)
Василенко Д. Л. - Значення рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України (2016)
Лисодєд О. В. - Сучасний стан прав засуджених в Україні (2016)
Мудрак И. В. - Потерпевший в уголовном производстве: проблемы защиты прав (2016)
Довгаль М. В. - Характеристика особистості злочинця, який вчинив насильницькі злочини проти носіїв авторитету органів державної влади (2016)
Краснопольська Л. П. - Угоди в кримінальному судочинстві України (2016)
Куц Я. О. - Обмеження прав захисника в суді першої інстанції (2016)
Лук'янець О. О. - Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування (2016)
Оберемко Ю. О. - Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів (2016)
Шрамко С. С. - Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні (2016)
Шуміло О. О. - Міжнародний і зарубіжний досвід запобігання жорстокому поводженню з тваринами (2016)
Котляр О. І. - Поняття та юридична природа права притулку (2016)
Кубієвич С. П. - Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей (2016)
Тропін З. В. - Доведення військової та напіввійськової діяльності держави територією іншої держави на прикладі справи Республіка Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки (2016)
Харчук О. О. - Наслідки глобальної зміни клімату: екологічні і правові виклики для міжнародного співтовариства, Озерова К. О. (2016)
Хмельова І. Є. - Невизнання в міжнародному праві (2016)
Peterfalvi А. - The transparency of financial management of political parties and the effectiveness of the implementation of freedom of information, Horvath А. (2016)
Рябовол Л. Т. - Система вищої юридичної освіти в Україні (2016)
Денисенко Т. О. - Історичні аспекти розвитку адвокатської етики (2016)
Митник У. М. - Дослідження кримінологічних аспектів проблеми нелегальної міграції (2016)
Недошовенко О. О. - Правовий режим органів і тканин людини: доктрина і практика (2016)
Омельянович О. Т. - Публічна служба в Україні: поняття та зміст (2016)
Смірнов Г. Ю. - Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти (2016)
Тертична А. А. - Особливості об'єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) (2016)
Боняк В. О. - Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби (2016)
Шевченко А. Є. - Рецензія на монографію Р. П. Луцького на тему: "Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій" (2016)
16-та науково-практична конференція "Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності" (2016)
Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" (2016)
Круглий стіл, присвячений 20-річчю Конституції України (2016)
Зустріч ректора КУП НАНУ з директором Східноєвропейського агентства розвитку (Словаччина) (2016)
Візит делегації Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія) (2016)
7-ма Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2016)
Налагодження наукових зв’язків між КУП НАНУ та університетами Чеської Республіки (2016)
7-ма звітно-виборна конференція Київської міської організації Союзу юристів України (2016)
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "П'яті харківські кримінально-правові читання" (2016)
Зустріч ректора КУП НАНУ із головою Академічного співтовариства ім. Михайла Балудянського Міхалом Вархолою (Словаччина) (2016)
Науково-практична конференція "Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина" (2016)
Участь КУП НАНУ в роботі VIII з'їзду Союзу юристів України (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти" (2016)
Наукова конференція "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів у Центрально-Східній Європі" (2016)
7-ма Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кодифікації цивільного законодавства України та Угорщини" в м. Дебрецен (Угорщина) (2016)
Візит представників Угорської Академії наук до Київського університету права НАН України (2016)
Редакційні повідомлення (2016)
Антоненко С. В. - Вычислительные схемы восстановления сплайн-экспоненциального распределения с двумя узлами, Полонская А. Е. (2017)
Baybuz О. G. - Software "Proimg" of content-aware cataloging, searching and editing images, Sydorova M. G., Siniehina Y. D., Siniehina A. D. (2017)
Байбуз О. Г. - Апроксимація згортки розподілів Вейбулла за допомогою сплайн-експоненційних розподілів, Хамхотько О. С., Мащенко Л. В., Бегарь М. О. (2017)
Білобородько О. І. - Розробка програмного забезпечення пошуку зображень у каталозі, Колчин Д. Д. (2017)
Божуха Л. М. - Про побудову комплексної оцінки у структурі ієрархії факторів (2017)
Варех Н. В. - Дослідження динаміки розповсюдження комп’ютерного вірусу в мережі, Вольфсон О. Я., Падалка О. А. (2017)
Дзундза В. С. - Програмна система розв'язання задач маршрутизації транспортних засобів, Михальчук Г. Й. (2017)
Долгіх А. О. - Огляд сучасних розробок прогнозування часових рядів з використанням прихованих марківських моделей, Байбуз О. Г. (2017)
Ємел’яненко Т. Г. - Дослідження моделей соціальних мереж, Домашич А. О. (2017)
Зайцева Т. А. - Організація інформаційної системи "Медична картка пацієнта" Дніпропетровської обласної лікарні, Пилипенко Т. О. (2017)
Луценко О. П. - Структура інформаційної системи аналізу часових рядів даних гідрохімічного моніторингу, Байбуз О. Г., Шерстюк Н. П. (2017)
Мартюк Б. І. - Дослідження похідних лінійної комбінацій В-сплайнів пятого порядку, Чолишкіна О. Г., Приставка П. О. (2017)
Мацуга О. М. - Порівняння якості та швидкості кластеризації алгоритмом Ллойда залежно від методу ініціалізації, Гончарук О. М. (2017)
Письмак Д. О. - Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису, Малайчук В. П., Клименко С. В. (2017)
Приставка П. О. - Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей, Тиводар О. В. (2017)
Слипченко О. О. - Использование аппарата нейросетей при распознавании лица, Клименко С. В., Степанова А. Ю. (2017)
Степанова А. Ю. - Иследование криптостойкости систем на основе нейронных сетей, Клименко С. В., Слипченко О. О., Михайлов Н. С. (2017)
Павлов М. С. - Інформаційна технологія оптимізації мережі моніторингу стану підземних вод з використанням генетичного алгоритму, Антоненко С. В., Доровська І. О. (2018)
Батурінець А. Г. - Ідентифікація складових часового ряду гідрологічних даних, Антоненко С. В. (2018)
Варех Н. В. - Дослідження життєвого циклу комп'ютерних вірусів, Вольфсон О. Я., Падалка О. А. (2018)
Верба О. В. - Автоматизована система обліку руху контингенту здобувачів вищої освіти дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Зайцева Т. А., Марченко О. О. (2018)
Луценко О. П. - Структура інформаційної технології видалення емоційних ознак з мовного сигналу, Пономарьова Ю. М. (2018)
Matsuga O. - Decision tree ensemble constructing algorithms and their comparative analysis, Nashylnyk B. (2018)
Дзундза В. С. - Дослідження методів розв'язання задачі маршрутизації великої розмірності, Михальчук Г. Й. (2018)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія аналізу динаміки швидкості реакції операторів, Сидорова М. Г., Вершиніна Т. В. (2018)
Шахов М. І. - Аналіз та можливість модифікації наявних алгоритмів пошуку оптимального шляху на квадратній сітці з використанням методів паралельного програмування, Байбуз О. Г. (2018)
Мезеря В. В. - Механічний підхід до моделювання поведінки натовпу, Щербатюк П. І. (2018)
Andrushkiv R. - Analysis of the international and domestic marketing communication systems (2019)
Булкот О. В. - Міжнародні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій (2019)
Бутко Б. О. - Бенчмаркінг євроатлантичної моделі національних інноваційних систем в контексті технологічної євроконвергенції України (2019)
Halahur Y. - Export management of agricultural enterprises under conditions of integration into the world economic space (2019)
Цибуляк А. Г. - Суперечливість екологізаційного розвитку світової торгівлі (2019)
Водовозов Є. Н. - Показники якості обслуговування міським громадським транспортом (2019)
Кузнєцова Г. О. - Інноваційні аспекти кластеризації ринків відновлювальної електроенергетики на мезорівні (2019)
Мартинюк Л. А. - Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні (2019)
Мостова А. Д. - Правове забезпечення стратегії продовольчої безпеки держави (2019)
Тарнавська О. Б. - Формування та тенденції розвитку фермерських господарств в Україні (2019)
Гулик Т. В. - Гендерні чинники адаптації ринкових стратегій в умовах невизначеності, Кербікова А. С., Іваниця О. І. (2019)
Коваленко Н. В. - Методологічні засади систематизації методів управління розвитком підприємств (2019)
Корольов Д. С. - Стратегічний аспект формування моделей компетенцій працівників компанії (2019)
Kudryashova S. - Formation of the counteraction against raiding and unfriendly takeovers of agricultural enterprises (2019)
Матвій І. Є. - Деякі аспекти визначення пріоритетності оптимізації допоміжних бізнес-процесів у виробничо-господарських об'єднаннях, Матвій С. І. (2019)
Makhmudov Kh. - The prognosis of discounted cash flows for agricultural business valuation, Sivitska Y. (2019)
Нечипорук Л. В. - Ризик-менеджмент персоналу бізнес-організацій (2019)
Серебреников В. М. - Моделювання функціонування господарської одиниці в умовах внутрішніх змін, Берідзе Т. М., Пасічник Н. В. (2019)
Середа Н. М. - Маркетинговий підхід та стратегічна спрямованість в діяльності авіакомпаній (2019)
Старинець О. Г. - Органічне сільськогосподарське виробництво як інноваційна модель господарювання (2019)
Харченко Т. О. - Інноваційні методи управління персоналом підприємства, Коваленко І. Г., Петренко М. О. (2019)
Шира Т. Б. - Детермінанти формування та функціонування системи корпоративної безпеки підприємства (2019)
Білоусова С. В. - Енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності на мезорівні: сучасні виклики, Кузнєцова Г. О. (2019)
Сєрєбряк К. І. - Застосування системно-синергетичного підходу у дослідженні інноваційної стійкості промислових систем регіону (2019)
Давиденко Н. М. - Фінансове забезпечення вирішення еколого-економічних проблем землекористування в аграрному секторі економіки України, Порохівник Ю. О. (2019)
Шестерняк М. М. - Статистика в Україні: основні етапи розвитку, стан, тенденції та перспективи (2019)
Титул (2019)
Guliy V. - Peculiarities of distribution and composition of betafite from different formations of the Aldan shield (Sakha-Yakutia), Poberezhska I., Bilyk N. (2019)
Пушкарьов О. - Активація азотною та гуміновими кислотами алюмосилікатів для покращення адсорбції тритію з водних розчинів, Руденко І., Зубко О., Долін В. (мол.) (2019)
Назаревич А. - Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій – провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій, Назаревич Л., Баштевич М. (2019)
Меньшов О. - Інформативність магнітних методів при моніторингу природно-техногенних процесів, які пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури (2019)
Михайлов В. - Рудно-магматическая система Sukumaland (Танзания) (2019)
Хомин В. - Геолого-промислові особливості розкриття та випробування слабопроникних газонасичених відкладів, Цьомко В. Гоптарьова Н., Броніцька Н., Трубенко А. (2019)
Балега А. - Оптимізація фінансування стадій геологічного вивчення надр у вітчизняній практиці, Курило М. (2019)
Ободовський О. - Перспективи використання гідроенергетичного потенціалу на річках басейну Дніпра (на прикладі р. Рось), Онищук В., Почаєвець О. (2019)
Наседкін Є. - Щодо антропогенної складової речовини атмосферного аерозолю м. Запоріжжя, Іванова Г., Стадніченко С., Андреєв О., Морозенко В. (2019)
Вижва С. - Використання технології інтерактивної класифікації геологічних тіл для прогнозування покладів газу на сході України, Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. (2019)
Malik T. - Evaluation of engineering structures deformation (accuracy), Bryk Ya., Zatserkovnyi V., Belenok V. (2019)
Віршило І. - Інтегроване стохастичне моделювання петрофізичних параметрів для оцінки мінералогічного складу земної кори, Пап І. (2019)
Курганський В. - "Геофизические исследования скважин" – 50 лет в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (2019)
Михайлов В. - Слово про ювіляра. На честь 80-річчя професора Олександра Івановича Лукієнка, Іванік О., Янченко В., Кравченко Д. (2019)
Буценко Л. М. - Сучасні методи контролю збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур виду Pseudomonas syringae, Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В. (2019)
Сторчоус І. М. - Побічний вплив глюфосинат амонію та триазинових гербіцидів на ґрунтові мікроорганізми та збудників хвороб, Стефківська Ю. Л. (2019)
Бальвас-Гремякова К. М. - Система захисту рослин огірків у закритому ґрунті від кореневих гнилей (2019)
Габенець В. В. - Вплив технології вирощування на cтійкість чіпсових сортів картоплі проти сухої фузаріозної гнилі, Бомок С. К. (2019)
Черній А. М. - Іржа груші: особливості біології збудника хвороби, заходи захисту й профілактики (2019)
Титул, зміст (2019)
Серпнева конференція "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи" (2019)
Загальні тенденції розвитку системи освіти в Україні (2019)
Реалізація Плану дій Уряду з поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку (2019)
Кадрове забезпечення у сфері дошкільної освіти (2019)
Упровадження нової української школи (НУШ) (2019)
Моніторинг результативності впровадження нових підходів до навчання у початковій школі (Нова українська школа) (2019)
Реалізація рівного доступу до якісної освіти (2019)
Мережа закладів повної загальної середньої освіти (2019)
Якість освіти (2019)
Кадрове забезпечення повної загальної середньої освіти (2019)
Мережа закладів позашкільної освіти (2019)
Фінансування закладів позашкільної освіти (2019)
Кадрове забезпечення закладів позашкільної освіти (2019)
Здобувачі позашкільної освіти (2019)
Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти (2019)
Висновки та перспективи розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в Україні (2019)
Титул (2019)
Aissi A. - Slope stability assessment in the opencast quarry in Hammam Dalaa (M'sila, Algeria), Cheikhaoui Y., Kanli A. I., Benselhoub A., Ariznavarreta F. (2019)
Баран А. - Закономірності зв'язків між потужностями і поширеністю теригенних відкладів на прикладі осадового чохла півночі Українського щита (2019)
Попова Л. - Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область), Крочак М., Крохмаль О., Циж Є. (2019)
Тіkhlivets S. - Morphological characteristics of magnetite and quartz in the productive strata of Northern district of Kryvyi Rih basin (2019)
Вижва С. - Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини, Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2019)
Ахмедов Т. - Нефтегазоносность миоценовых отложений площади Зых-Говсан в свете данных скважинной сейсморазведки (2019)
Вольвач А. - Модель инсоляции поверхности земли в пункте "Карадаг" по данным SSE, Курбасова Г. (2019)
Круглов О. - Магнітна сприйнятливість ґрунтів у складі ерозієзнавчих досліджень, Меньшов О., Назарок П., Коляда Л., Коляда В., Ачасова А. (2019)
Дубей Н. - Вплив геологічної неоднорідності пластів на роботу підземних газосховищ (2019)
Рудько Г. - Стандарт PRMS-SPE: методичні аспекти, результуюча звітність і можливість застосування до ГЕО запасів нафти і газу в Україні, Михайлів І. (2019)
Lubkov M. - Estimation of filling processes in the gas cap of geosoliton field (2019)
Zatserkovnyi V. - Analysis of the approaches to the development of the mathematical model for the monitoring of natural and anthropogenic systems on the basis of determination of gradual failures probability, Plichko L., Bohoslavskyi M. (2019)
Михайлов В. - Геологічному факультету – 75 років! (2019)
Скидан О. В. - Космічні технології у виробничій системі сільськогосподарських товаровиробників, Бродський Ю. Б., Топольницький П. П., Пивовар П. В. (2019)
Дема Д. І. - Трансформація місцевих податків та зборів в Україні (2019)
Абрамова І. В. - Фінансова підтримка сільського розвитку: європейський досвід (2019)
Віленчук О. М. - Взаємодія стейкхолдерів страхового ринку на засадах державно-приватного партнерства (2019)
Дорохова Л. М. - Формування екологічної складової фінансової регіональної політики держави, Куровська Н. О. (2019)
Мартинюк Г. П. - Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб, Шевчук І. В. (2019)
Недільська Л. В. - Капіталізація сільськогосподарських підприємств як рушій сільського розвитку (2019)
Стойко О. Я. - Лізингове кредитування як інструмент капіталізації аграрного сектора України (2019)
Сус Л. В. - Функціонування державних банків на ринку банківських послуг України, Онищук М. О. (2019)
Шубенко І. А. - Ризики солідарного рівня пенсійної системи України, Годнюк І. В. (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Eftekharinasab K. - On the generalization of the Darboux theorem (2019)
Matsumoto K. - A (CHR)_3-flat trans-Sasakian manifold (2019)
Виннишин Я. - Додатні ряди, множини підсум яких є канторвалами, Маркітан В., Працьовитий М., Савченко І. (2019)
David Cl. - On fractal properties of Weierstrass-type functions (2019)
Гінзбург М. - Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову (2018)
Павлова О. - Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи (2018)
Альбота С. - Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? (2018)
Дуцяк І. - Принципи укладання словника узагальнювальних виознак (2018)
Філіппова Н. - Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника "Суднові трубопровідні системи", Мітєнкова В. (2018)
Германович Г. - Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові (2018)
Єщенко Т. - Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії "інформативність" (2018)
Зубченко В. - Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя, Мішура Ю. (2018)
Калінін І. - Проблеми тлумачення поняття "суміш" і сумісних із ним термінів у навчальній літературі, Богатиренко В. (2018)
Кочан І. - Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові (2018)
Нікуліна Н. - Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика (2018)
Панасюк К. - Військова термінологія в романі Юрія Щербака "Зброя судного дня" (2018)
Хирівська Г. - Тематична класифікація української фармацевтичної термінології (2018)
Фецко І. - Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва (2018)
Чуєшкова О. - Термінологія гендерної лінгвістики як система (2018)
Старчевський В. - Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич), Никипанчук М. (2018)
Абетковий покажчик прізвищ (2018)
Валлас Т. - Місце науки про комунікацію в класифікації наукових дисциплін (2018)
Бічікашвілі І. Б. - Світоглядні орієнтири сучасного суспільства: погляд із Грузії (2018)
Єжижанська Т. С. - Підготовка PR-менеджерів для українських книжкових видавництв за спеціалізацією "Реклама та PR у видавничій справі" на кафедрі видавничої справи Університету Грінченка (2018)
Осмоловська О. А. - Проект "Київ – Всесвітня книжкова столиця": перспективи реалізації (2018)
Полковенко Т. В. - Принципи крос-медіа у політичній журналістиці (2018)
Литвинова А. В. - Медіатека у світових та українських реаліях (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Рецензія на монографію Збанацької О. М. "Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів" (2018)
Дмитренко Т. Р. - Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів: монографія. Покажчик змісту (2018)
Вернигора Н. М. - Рецензія на каталог "Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (автори Дениско Л. М., Рудакова Ю. К.) (2018)
Вернигора С. М. - Дениско Л. М., Рудакова Ю. К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Покажчик змісту (2018)
Доронцева Є. Д. - Класифікаційна характеристика медіа-консалтингу як сегменту українського ринку інтелектуальних послуг (2018)
Карпета С. Я. - Комунікаційні інструменти розбудови бренда видавництва "Основи" (2018)
Горбенко Г. В. - Іміджеві заходи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2018)
Масімова Л. Г. - Проведення круглого столу з видавцями-практиками щодо питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Editorial (2019)
Sukmanov V. - Effect of high pressure processing on meat and meat products. A review, Hanjun M., Li Y. (2019)
Kocatepe D. - Comparison of fatty acids, lipid quality index and amino acid profiles of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman, 1840) meat and roe during fishing season in Black Sea, Altan C., Turan H. (2019)
Osterhout A. - Effect of packaging type and storage temperature on the quality characteristics of beef longissimus lumborum and triceps brachii muscles aged for extended storage postmortem, Carr C., Johnson D. (2019)
Sychevsky M. - Lignin-cellulosic biomass delignification for methylated alcohol production, Oliynychuk S. (2019)
Jukic M. - Influence of damaged starch on the quality parameters of wheat dough and bread, Komlenic K., Mastanjevic K., Mastanjevic K., Lucan M., Popovici C., Nakov G., Lukinac J. (2019)
Bozhko N. - Analysis of the effectiveness of natural plant extracts in the technology of combined meatcontaining breads, Tishchenko V., Pasichnyi V., Svyatnenko R. (2019)
Chochkov R. - Effect of hydrocolloids on some properties of dough and quality of gluten-free bread enriched with whey protein concentrate, Zlateva D., Dushkova M., Topleva S. (2019)
Oseyko M. - Chemical aspects of the composition of industrial hemp seed products, Sova N., Lutsenko M., Kalyna V. (2019)
Hadjikinova R. - Рhysicochemical and textural properties of reduced sugar jellies from Physalis peruviana L. fruit, Stankov S., Popova V., Ivanova T., Stoyanova A., Mazova N., Marudova M., Damyanova S. (2019)
Grek O. - Biological value in milk-protein concentrates with malt ingredients, Onopriichuk O., Tymchuk A. (2019)
Nykyforov R. - Determination of the effect of calcium chloride on sodium alginate on the restructuring of fish products, Korenets Y., Frolova N., Kuzmin O. (2019)
Litvyak V. - Features of the formation of taste sensations, Sysa A., Batyan A., Kravchenko V. (2019)
Kryvoplias-Volodina L. - Investigation of ejection process in mechatronic functional modules of packaging machines, Gavva O., Hnativ T., Rivna K. (2019)
Myronchuk V. - Influence of discrete-pulse energy input on the distribution of plant biomass, Obodovych O., Sydorenko V. (2019)
Pozdniakova E. - Development trends and risk factors of meat global exports, Pozdniakov V., Brench A. (2019)
Анотації (2019)
Instructions for authors (2019)
Вихідні дані (2019)
Шелудченко Б. А. - Синхронізація динаміки колективного руху автотранспортних потоків у вузлах автотранспортної мережі, Тростенюк Ю. І., Кухарець С. М., Забродський П. М., Котков В. І., Плужніков О. Б. (2019)
Грабар І. Г. - Eкспрес-оцінка відносної вартості металічних конструкційних матеріалів для заданих умов експлуатації та заданого ресурсу, Дубишевська Т. Ю. (2019)
Дерев'янко Д. А. - Рух, деформація та мікротравмування зернівок згідно рівняння еліпсоїда обертання, Сукманюк О. М., Чичилюк С. Б., Дерев'янко О. Д. (2019)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів фото-електронного сепаратора насіння соняшника (2019)
Ємець Б. В. - Покращення показників розганяння автомобілів сільськогосподарського призначення під час роботи на генераторному газу (2019)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів секції агрегату для смугового обробітку на поперечну нерівність ґрунту, Дворник А. В. (2019)
Медведський О. В. - Динаміка вакуумметричного тиску молочної камери колектора доїльного апарата, Ачкевич О. М., Ачкевич В. І. (2019)
Євчук Я. В. - Удосконалення технології хліба пшеничного, збагаченого нетрадиційними рослинними інгредієнтами, Любич В. В. (2019)
Ліннік А. Ю. - Обґрунтування конструції та кінематичного режиму роботи гичкоочисного пристрою, Диня В. І., Семенів І. І. (2019)
Цаль-Цалко Ю. С. - Бюджетні програми розвитку туризму: формування показників результативності, їх облікове забезпечення і аналіз, Мороз Ю. Ю., Рябцева Н. О. (2019)
Овдіюк О. М. - Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень (2019)
Войцицький А. П. - Двоканальний п’єзоперетворювач вимірювання віброзміщення внаслідок вібрації вузлів та агрегатів сільгоспмашин, Гончаренко Ю. П. (2019)
Савчук Д. П. - Досвід захисту сільських населених пунктів від підтоплення у зоні зрошення, Харламов О. І., Котикович І. В. (2019)
Голуб Г. А. - Розробка блок-схем установки замкнутого водопостачання для виробництва продукції аквакультури, Завадська О. А., Кухарець В. В. (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Содержание (2019)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на нормальные волны в упругом сжимаемом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости, Багно А. М. (2019)
Карнаухов В. Г. - Критическая электрическая нагрузка на шарнирно опертую термовязкоупругую прямоугольную пластину с пьезоэлектрическими сенсорами и актуаторами, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2019)
Голуб В. П. - К определению параметров ядер наследственности изотропных нелинейно-вязкоупругих материалов при сложном напряженном состоянии, Кобзарь Ю. М., Фернати П. В. (2019)
Бабешко М. Е. - Упругопластическое осесимметричное деформирование оболочек в условиях термосилового нагружения и радиационного облучения, Савченко В. Г. (2019)
Бабич С. Ю. - Контактная задача для двух одинаковых полос с начальными напряжениями, усиленных периодически расположенными креплениями, Дихтярук Н. Н., Дегтяр С. В. (2019)
Семенюк Н. П. - Устойчивость и начальное закритическое поведение трехслойных ортотропных цилиндрических оболочек с однонаправленно упругим заполнителем, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2019)
Никитина Н. В. - Анализ устойчивости вращательных движений квадрокоптера (2019)
Алиев Ф. А. - Об управлении спектром линейных механических систем, Ларин В. Б. (2019)
Петрищев О. Н. - Возбуждение пространственно развитых волн Лэмба системой объемных и поверхностных нагрузок (Часть 1.), Романюк М. И. (2019)
Rushchitsky J. J. - Nonlinearity of Elastic Deformations and Moderateness of Strains as a Factor Explaining the Auxeticity of Materials (2019)
Geng X. - Design on Key Parameters of Double Damper System for Hydraulic Rock Drill, Ma W., Ma F., Tian X. (2019)
Алфавитный указатель, т. 55, 2019 (2019)
Волков А. Ф. - Критерії оцінювання ефективності організації взаємодії під час ведення протиповітряної оборони військ, Яненко О. А., Кравченко С. А. (2019)
Греков В. П. - Оцінка впливу дій сил та засобів розвідки на ефективність застосування ракетного комплексу з урахуванням характеристик озброєння сторін, Бзот В. Б., Кужель І. Є., Шигімага Н. В. (2019)
Писарєв А. В. - Аналіз факторів, що впливають на визначення дальності видимості об’єктів крізь аерозольну завісу, Лазутський А. Ф., Тузіков С. А., Писарєв С. А. (2019)
Поплавець С. І. - Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування (2019)
Фаріон О. Б. - Концептуальна модель інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України (2019)
Ярош С. П. - Аналіз тактики бойового застосування крилатих ракет при нанесенні ударів по важливих державних об’єктах та угрупованнях військ, Рогуля О. В. (2019)
Залевський Г. С. - Показники та критерії комплексної методики оцінювання ефективності виконання завдань логістичного забезпечення військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України у збройному конфлікті, Леках А. А., Гурін О. М., Старцев В. В., Калачова В. В. (2019)
Dmitriiev О. - Method of psychodiagnostic tools' determination for professional selection and training of specialists in complex ergatic systems, Melnichuk М., Khmelevskiy S., Shcherbak G., Shylo S. (2019)
Турінський О. В. - Основні положення методології формування концепції розвитку і технічних обрисів зенітних ракетних комплексів як структурних компонентів перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил, Гриб Д. А., Демідов Б. О., Хмелевська О. О. (2019)
Сорока М. Ю. - Моделі та методи побудови мультиагентних адаптивних навчальних систем (тренажерів), Сало Н. А., Калачова В. В. (2019)
Климченко В. Й. - Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л., Рибалка Г. В. (2019)
Рисаков М. Д. - Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку для визначення надійності зв’язку, Кулик О. П., Кубрак В. Г., Блащук С. М., Щербак О. В. (2019)
Сидоренко Р. Г. - Шляхи удосконалення радіоелектронного захисту об’єктів від впливу сучасних та перспективних засобів виявлення та ураження, Мегельбей Г. В., Рибалка Г. В., Резніченко А. І., Скопінцев О. О. (2019)
Грубель М. Г. - Теоретичні основи моделювання взаємодії пневматичної шини автомобіля з бездоріжжям (2019)
Пацек П. - Використання наукометричних баз та їх інструментарію у наукових дослідженнях (2019)
Хижняк В. В. - Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту, Шевченко В. Л., Дмитрієв А. Г. (2019)
Шинкарук О. М. - Сучасний стан прикордонного безпекового середовища України, Лисий М. І., Купрієнко Д. А., Бабій Ю. О., Ігнатьєв А. В., Ананьїн О. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Колодний А. - Слово редактора (2019)
Колодний А. - Релігійна мережа України 2018 (на початок 2019р.) (2019)
Борейко Ю. - Подія як протиставлення повсякденності віруючого (2019)
Бороденко О. - Підготовка до обряду вінчання у XVIII - першій половині ХІХ ст. (на основі матеріалів дозвільної документації) (2019)
Головата Н. - Чудотворні ікони Богородиці та семіотика світового дерева (2019)
Филипович Л. - Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація (2019)
Шепетяк О. - Релігієзнавче поняття "політеїзм" як результат мовленнєвого непорозуміння (2019)
Ємець-Доброносова Ю. - Рецензія на монографію Титаренко В.В. "Від пророцтв в релігії до прогнозів у релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи" (2019)
Автори (2019)
Содержание (2017)
Смирнов А. Н. - Bлияние вдувания аргона в жидкую ванну кристаллизатора через стопор-моноблок на зарастание погружного стакана, Верзилов А. П., Кубенский С. В., Гойда В. И. (2017)
Бубликов В. Б. - Исследование закономерностей и оптимизация технологических параметров производственного процесса получения высокопрочного чугуна с применением комплексного модификатора ЖКМК-2Р. Распределение структуры и механических свойств высокопрочного чугуна. Сообщение 2, Бачинский Ю. Д., Нестерук Е. П., Ясинский А. А. (2017)
Середенко Е. В. - Bлияние режимов термовременной обработки расплава и постоянного магнитного поля в период его охлаждения на литую структуру проводникового сплава алюминия (2017)
Иванченко Д. В. - Mикроструктура алюминиево-кремниевого сплава ак5м, упрочненного цирконием, введенным из фторида (2017)
Дорошенко В. С. - О получении аусферритного чугуна из литого состояния при лгм-процессе (2017)
Свинороев Ю. А. - Повышение связующей способности технических лигносульфонатов для разработки на их основе современных литейных связующих материалов (2017)
Затуловский А. С. - Исследование процесса формирования переходных зон при изготовлении биметаллических изделий с плакирующим слоем из медноматричного композита, Щерецкий В. А., Лакеев В. А., Косинская А. В. (2017)
Глухенький А. И. - Выбор конструкций гарнисажных тиглей повышенной емкости для электроннолучевой плавки титана, Гориславец Ю. М., Бондар А. И., Ладохин С. В., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. (2017)
Максюта И. И. - Усовершенствование способов получения отливок с ориентированной структурой для рабочих лопаток гтд, Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В. (2017)
Найдек Владимир Леонтьевич (к 80-летию со дня рождения) (2017)
Кравець В. П. - Підготовка школярів до виконання батьківських функцій: зарубіжний досвід (2018)
Канішевська Л. В. - Учнівське самоврядування як засіб формування соціальної активності особистості, Булавенко С. Д. (2018)
Сопівник Р. В. - Досвід виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти, Трутень А. В. (2018)
Вишнівська Н. В. - Методика діагностування вихованості милосердя в учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2018)
Степанюк А. В. - Інтегрований підхід як концептуальна основа формування змісту природничо-наукової освіти (2018)
Худенко О. М. - Реалізація наскрізної лінії "Громадянська відповідальність" на уроках української і зарубіжної літератур в основній школі (2018)
Чабан Н. І. - Використання компаративних методів у роботі студентів із науковим текстом (2018)
Козловський Ю. М. - Можливості розвитку професійної STEM-освіти на засадах інтегративно-проблемного підходу, Стечкевич О. О. (2018)
Мешко Г. М. - Професійне здоров’я вчителів сучасної школи: бажане і реальне, Мешко О. І. (2018)
Микитенко Н. О. - Сучасні технології формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів, Семеряк І. З. (2018)
Сидорович М. М. - Фахова підготовка студентів-природничників у класичному університеті в межах проблемної наукової групи на засадах відкритої освіти (2018)
Чайка В. М. - Самостійна навчальна робота й самоосвітня діяльність майбутніх педагогів як засоби їхньої самореалізації (2018)
Шерман М. І. - Проблема використання міжнародних інформаційних ресурсів у контексті формування професійної компетентності фахівців (2018)
Шмалєй С. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування безпечної професійної поведінки в системі морської освіти (2018)
Шоробура І. М. - Розвиток вищої освіти в Україні: компетентнісний підхід, Ткаченко У. Ю. (2018)
Бурак М. І. - Можливості використання дистанційних навчальних програм для формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2018)
Комінарець Т. В. - Використання неформальної та інформальної освіти у процесі професійного вдосконалення педагога (2018)
Корх М. В. - Комп’ютерне моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців морського флоту в процесі навчання у вищих морських навчальних закладах, Варварецька Г. А. (2018)
Наливайко О. О. - Формування інформаційно-цифрової компетентності як результат професійної підготовки студентів класичних унівеситетів (2018)
Писарчук О. Т. - Формування іміджу вчителя початкової школи в умовах освітньо-розвивального середовища (2018)
Попова Г. В. - Застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх судноводіїв (2018)
Сокол І. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін (2018)
Стеценко Н. М. - Сучасні підходи до реалізації психолого-педагогічної підготовки студентів технічних університетів, Фролова М. Е. (2018)
Сушенцев А. О. - Зарубіжний досвід розвитку професійної туристичної освіти (2018)
Сушенцев О. О. - До проблеми інноваційної діяльності викладача закладу вищої освіти (2018)
Сушенцева М. Є. - Вимоги до професійної підготовки фахівців туристичного бізнесу (2018)
Томашевська А. Ю. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування в майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні в процесі самостійної роботи (2018)
Чух Г. П. - Післядипломна освіта вчителів філологічних дисциплін Півдня України в педагогічній теорії і практиці (2018)
Шандра Н. А. - Структура лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців (2018)
Шмалєй С. В. - Наукова робота студентів у закладах вищої освіти, Богатов О. І., Попов В. П. (2018)
Юрженко А. Ю. - Навчально-методичне забезпечення підготовки суднових механіків у процесі вивчення англійської мови (2018)
Данилова О. І. - Розвиток управлінських компетентностей керівників закладів освіти в процесі магістерської підготовки (2018)
Корольова І. І. - Імідж керівника як чинник формування іміджу освітнього закладу (2018)
Пришляк О. Ю. - Сучасні тенденції формування полікультурної компетентності фахівців соціальної сфери в західноєвропейських країнах (2018)
Герганов Л. Д. - Тенденції розвитку морської освіти в Придунайському регіоні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Дічек Н. П. - Дитиноцентрованість як практична філософія освіти в Україні: психолого-педагогічний контекст (перші десятиліття доби незалежності) (2018)
Дороніна Т. О. - Військова підготовка учнівської молоді в Другій Речі Посполитій у 1920-х рр. на території західноукраїнських земель (2018)
Жорова І. Я. - Ґенеза змісту шкільної гуманітарної освіти Закарпаття початку ХХ століття (2018)
Бейліс Н. В. - Деструктивні фактори оволодіння учнями німецькою мовою в школах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2018)
Кохановська О. В. - Зміст природничо-математичної освіти дівчат у гімназіях Міністерства народної освіти Російської імперії (70-ті роки ХІХ ст.) (2018)
Куценко І. В. - Особливості моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів за часів перебудови радянської системи (80-90 роки XX століття) (2018)
Рябуха І. М. - Внесок К. Кнорре в розвиток морської освіти та підготовки фахівців (2018)
Сав’юк А. М. - Просвітницько-педагогічна діяльність жіночої інтелігенції в складі громадських організацій Півдня України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття) (2018)
Школьна М. С. - Історико-педагогічні аспекти проблеми формування в молодших школярів позитивного ставлення до навчання (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського