Щетина Т. П. - Ретроспективний огляд розвитку системи освіти жінок у Херсонській губернії впродовж ХІХ ст. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Єрмоленко А. М. - Академічна філософія як "нове просвітництво" для діалогічної цивілізації (2019)
Яцків Я. С. - Хочу за науку замовити слово (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (25 вересня 2019 р.) (2019)
Савчук М. М. - Захист інформаційних технологій та кібербезпека (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 вересня 2019 р.) (2019)
Долінський А. А. - Реалії сьогодення та перспективи виробництва біоетанолу як компонента сумішевих палив, Ободович О. М. (2019)
Єгоров І. Ю. - Проміжні результати та проблеми впровадження методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, Жукович І. А., Артюшенко В. В. (2019)
Мацуй В. М. - Проблеми бурштинового Полісся України, пов’язані з освоєнням розсипів бурштину-сукциніту, Науменко У. З., Александров О. Л., Кузьманенко Г. О. (2019)
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України та його мінералогічний музей (2019)
Діденко Ю. В. - Лідер науки України — 2019. Web of Science Award (2019)
Жалко-Титаренко В. П. - Життєпис української мікробіології (пам’яті академіка В.Г. Дроботька) (2019)
Жулинський М. Г. - Фундатор української літературної компаративістики (до 90-річчя академіка НАН України Д.С. Наливайка) (2019)
Трощенко В. Т. - Завжди на вістрі нових ідей та в пошуку оригінальних рішень (до 90-річчя академіка НАН України В. В. Матвєєва), Зіньковський А. П. (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Олійника (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Резнікова (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України С. Г. Одулова (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Даниленка (2019)
Бамбуляк А. В. - Визначення рівня експресії генів BGP. Col 1, VEGF при заміщенні кісткових дефектів тканинними еквівалентами кісткової тканини на основі ММСК-ЖТ, Перебийніс П. П., Яворський А. В. (2019)
Удод О. А. - Клінічне дослідження оптимізованих підходів до місцевої профілактики карієсу зубів у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Куліш А. С. (2019)
Скрипнікова Т. П. - Особливості діагностики і ліквання лептотрихозу слизової оболонки порожнини рота, Скрипников П. М. (2019)
Коломієць С. В. - Оцінка рівня стоматологічної допомоги при ссд/тен: систематичний аналіз клінічних випадків, Гуржій О. В., Шинкевич В. І. (2019)
Живтовський І. В. - Порівняльна характеристика ефективності прямих і непрямих реставрацій на зубах із дисколоритами, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2019)
Кривчук О. А. - Клінічна оцінка ефективності застосування вдосконаленої методики виготовлення пластинкових базисів знімних протезів (2019)
Кузь В. С. - Дослідження функціонального стану власне жувальних м'язів у пацієнтів із повною втратою зубів за даними поверхневої електроміографії в клініці ортопедичної стоматології, Дворник В. М., Кузь Г. М., Баля Г. М., Шеметов О. С. (2019)
Магера Н. С. - Визначення особистісної та ситуативної тривожності за Спілбергом у хворих із надмірною стертістю зубів і скронево-нижньощелепними розладами (2019)
Фліс П. С. - Особливості діагностики і лікування ретенованих зубів (огляд літератури), Бродецька Л. О. (2019)
Макеєв В. Ф. - Визначення зубного віку 10-13-річних дітей Прикарпатського регіону України методом Cameriere у порівнянні з їх хронологічним віком, Ісакова О. О. (2019)
Каськова Л. Ф. - Погляд на сучасні підходи до лікування флюорощу зубів, Моргун Н. А., Амосова Л. І., Янко Н. В., Артем'єв А. В. (2019)
Янко Н. В. - Консервативний підхід до лікування глибокого карієсу в дітей (2019)
Content (2019)
Kocharian A. S. - Expiriental Grounds of Classification and Psychotherapy of the Personality Development Problems (2019)
Argiropoulos D. - "Key Words” and Mediation Practices in Special Pedagogy (2019)
Fedoseev V. - Cognitive Disorders and Their Correction in Children with Epilepsy (2019)
Mykhailiv S. - Dynamics of Psychological Characteristics of Drug Addicts in the Period of Rehabilitation for Up to One Year and From One to Five Years, Myshko N. (2019)
Argiropoulos D. - Specific Learning Disabilities (2019)
Giacomuzzi S. - Beyond Mental Health Disorders: Risk Assessment by Using The 4th Generation of Forensic Tools, Velasquez S., Garber K. (2019)
Mylashenko K. - The Role of Emotional Intelligence in Self-Actualization of Personality, Lavrinenko V. (2019)
Коcharyan G. - On The Influence of Genetic Factors on the Formation of Homosexuality by Data of Twin Studies (2019)
Содержание (2017)
Наривский А. В. - Cтруктура и свойства отливок из обработанной плазмой бронзы, Туник В. А., Наривский О. А., Перехода В. В. (2017)
Смирнов А. Н. - Cовременные методы организации направленных потоков в промежуточном ковше мнлз, Куберский С. В., Верзилов А. П., Гойда Д. И., Кулиш Ю. Ю. (2017)
Котлярский Ф. М. - Cуществующие представления о газоусадочных дефектах в отливках из алюминиевых сплавов (2017)
Шипицын С. Я. - Bлияние дисперсионного нитридного упрочнения на параметры γ→α превращения в высокоуглеродистых сталях, Степанова Т. В., Лиховей Д. И., Кучеренко П. М. (2017)
Лихошва В. П. - Динамика нагрева металлических частиц, движущихся в поле лазерного излучения, Тимошенко А. Н., Мосенцова Л. В., Савин В. В. (2017)
Жуков Л. Ф. - Многоцветовая термометрическая система для непрерывного контроля температуры металлических сплавов, Корниенко А. Л., Петренко Д. А. (2017)
Афтандилянц Е. Г. - Bлияние структуры на твердость биметаллических отливок, Пеликан О. А., Клименко Л. М., Голубчик М. И. (2017)
Верховлюк А. М. - Bлияние химического состава на межфазные и коррозионные свойства биметаллов на основе меди, Щерецкий А. А., Марукович Е. И., Брановицкий А. М., Сергиенко Р. А. (2017)
Мяльница Георгий Филиппович (к 80-летию со дня рождения) (2017)
Варналій З. C. - Інституціональна архітектоніка податкової системи України (2018)
Гражевська Н. І. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці, Мостепанюк А. В. (2018)
Затонацька Т. Г. - Кредитний механізм фінансування здобуття вищої освіти в Україні, Терещенко Г. М. (2018)
Калашнікова Т. В. - Тенденції та перспективи розвитку спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку, Калашніков А. О. (2018)
Мазур І. І. - Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів, Сазонов Р. Ю. (2018)
Сірик З. О. - Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад (2018)
Смєсова В. Л. - Типологія відтворення економічних інтересів акторів (2018)
Ставицький А. В. - Моделювання впливу обсягів державного боргу на економічне зростання країн світу, Біличенко М. М. (2018)
Антонюк В. П. - Проблеми розвитку вищої освіти в контексті потреб модернізації національної економіки Україниї (2018)
Жуков С. А. - Стратегія сталого розвитку України: аналіз національного, регіонального та підприємницького рівнів забезпечення, Маліношевська К. І. (2018)
Борисова С. Є. - Інвестиційний аспект розвитку економіки вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному рівні в умовах фінансової глобалізації, Балашова О. В. (2018)
Перебийніс В. І. - Формування економічної та енергетичної безпеки бурякоцукрового підкомплексу (2018)
Усоский В. Н. - Сущность криптовалюты и исторические предпосылки возникновения абстрактного обязательства как условия эмиссии банком кредитных денег (2018)
Горячук В. Ф. - Аналіз можливості використання коефіцієнта Тобіна для оцінки прихованих активів підприємств, Назаренко Ю. А. (2018)
Михайличенко Н. М. - Контролінг інноваційного бізнесу як система управління венчурним капіталом, Полянська Д. А., Свинаренко Т. І. (2018)
Фоміченко І. П. - Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації, Баркова С. О. (2018)
Латишева О. В. - Специфіка оптимізації бізнес-процесів надання послуг в умовах вітчизняних підприємств газопостачання, Кузнецова О. В. (2018)
Сидорчук О. Г. - Соціальна безпека як елемент державного регулювання: соціально-економічний та гуманітарний контекст (2018)
Климова Т. В. - Проблеми створення хоспісів для осіб з особливими потребами як різновиду готельного бізнесу (2018)
Телишевська Л. І. - Особливості управління персоналом на підприємстві, Ільченко Д. В. (2018)
Ісікова Н. П. - Аналіз конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції, Щербак Ю. А. (2018)
Бившев Р. О. - Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в сучасних умовах, Кондратенко О. О., Вечірко В. В. (2018)
Ляшенко А. Ю. - Тенденції міжнародного технологічного трансферу в Україні (2018)
Івченкова О. Ю. - Аналіз фінансових результатів банківського сектору України, Будакова О. А. (2018)
Савченко М. В. - Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу, Солоненко Ю. В. (2018)
Сердюк О. С. - Експериментальне моделювання процесів оптимізації навантаження на ТЕС (2018)
Шабалина Л. В. - Сравнительная оценка инновационного развития стран БРИКС, Алексеев Н. В. (2018)
Сытник Е. А. - Институциональный и историко-экономический аспекты российско-украинской "дружбы" и коррупции (2018)
Ляшенко В. І. - Поняття "смарт-сили": особливості застосування у сфері космічної діяльності, Осадча Н. В., Дзюба С. В. (2018)
Уманець С. В. - Світовий досвід розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектору (2018)
Анотації (2018)
Аннотации (2018)
Abstracts (2018)
Ніколаєску І. О. - Організаційно-методичні засади формування основ художньо-естетичної компетентності дітей дошкільного віку, Дронова О. О. (2019)
Комінарець Т. В. - Розвиток творчих здібностей дошкільника засобами народної іграшки (2019)
Федоруц М. В. - Учнівське самоврядування як вагомий чинник формування соціальної компетентності сучасних старшокласників (2019)
Палихата Е. Я. - Методика сприймання образу персонажа художнього твору в умовах взаємозв’язку мови і літератури (2019)
Мізюк В. А. - Змішане навчання як проблема сучасного освітнього простору (2019)
Олійник Ю. І. - Педагогічні технології як компонент освітнього середовища (2019)
Писаревська О. В. - Сучасна система вищої юридичної освіти Франції (2019)
Трунова В. А. - Формування читацької самостійності на уроках позакласного читання в початковій школі (2019)
Шугай Я. М. - Понятійний апарат проблеми розвитку початкової освіти (2019)
Якухно І. І. - Вивчення основ християнської етики в закладах освіти (2019)
Джеджула О. М. - Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів (2019)
Зеленська О. П. - Навчання іншомовного монологічного мовлення здобувачів вищої освіти в нелінгвістичній магістратурі (2019)
Козяр М. М. - Науково-педагогічні аспекти в професійній підготовці викладача вищої школи, Козловський Ю. М. (2019)
Кузьменко В. В. - Післядипломна підготовка вчителів до впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес, Примакова В. В. (2019)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних фахівців як чинник інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, Варварецька Г. А. (2019)
Максимчук Б. А. - Аналіз нормативно-правової бази підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті розвитку їхньої педагогічної майстерності (2019)
Мешко Г. М. - Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності, Мешко О. І. (2019)
Шерман М. І. - Перспективи підготовки державних службовців до міжнародної інформаційної діяльності (2019)
Шоробура І. М. - Розвиток вищої освіти в Україні: компетентнісний підхід, Ткаченко У. Ю. (2019)
Агалець І. О. - Вплив етикетних PR-компонентів на імідж представників культурно-освітньої сфери (2019)
Bobrysheva N. M. - Testing as a tool for communicative competence assessment of future navigators (2019)
Бурак М. I. - Відбір навчального матеріалу для взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2019)
Виспінська Н. М. - Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів (2019)
Гребенюк Л. В. - Змістовна частина формування іншомовної культури майбутніх офіцерів Збройних Сил України для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Івасів Н. С. - Змістовий компонент професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2019)
Клепар М. В. - Навчальні видання як засіб інфомативного й методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників (2019)
Коленко В. В. - Використання інтерактивних методів навчання в підготовці здобувачів освіти в умовах політехнічного коледжу, Наконечна В. І. (2019)
Кондрашов М. М. - Подієво-рольова стуація як механізм управління якістю STEM-освіти майбутніх учителів в умовах університету (2019)
Любас А. А. - Теоретичні передумови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення, Оборнєв С. І. (2019)
Маслій О. М. - До проблеми теоретичної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Онуфрів А. Р. - Методологічні основи формування в майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні (2019)
Пришляк О. Ю. - Культурологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2019)
Пугач С. C. - Розвиток правової компетентності фахівців-економістів у закладах вищої освіти (2019)
Сабат Н. О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх перекладачів з урахуванням полінаціонального характеру поширення англійської мови, Сулим В. Т. (2019)
Одайник С. Ф. - Особливості основних євроінтеграційних заходів у галузі загальної середньої освіти України (2019)
Стойчик Т. I. - Парадигмальний пiдхiд до управлiння якiстю професiйної освіти й навчання конкурентоздатних фахівців (2019)
Федорченко Т. Є. - Вплив факторів ризику соціального середовища на поведінку підлітків уразливих категорій (2019)
Співак Я. О. - Акмеологічна складова професійної підготовки соціальних працівників (2019)
Чайковська Г. Б. - Екологічний підхід у професійній підготовці фахівців із соціальної роботи, Главацька О. Л. (2019)
Багрій М. А. - Вимоги до вчителя у творах українських письменників Західної України кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. (2019)
Касьян Т. К. - Формы и методы обучения декоративно-прикладному искусству в Екатеринославской губернии во второй половине XIX – начале XX века (2019)
Кохановська О. В. - Джерельна база природничо-математичної освіти дівчат в навчальних закладах України ХІХ – ХХ століття (2019)
Рябуха І. М. - Поняття сталого розвитку в морській освіті та підготовці фахівців початку ХХІ століття (2019)
Сушко В. В. - Українізація шкіл на Півдні України в 1920–1928 роках: деконструктивні й конструктивні чинники (2019)
Чух Г. П. - Періодизація розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня України (2019)
Щетина Т. П. - Розвиток освітньої мережі Херсонської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Архангельская Е. В. - Возможности использования Microsoft Excel для разработки программных средств решения задач динамического программирования (2019)
Лук’янова Л. Б. - Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі, Товканець Г. В., Сотська Г. І., Тринус О. В. (2019)
Клочек Г. Д. Баранюк О. Ф. - Слово і слайд у лекції: проблема синергетичного ефекту (2019)
Колгатін О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті як складова педагогічної науки України в галузі теорії педагогіки в 90-х роках XX сторіччя, Колгатіна Л. С. (2019)
Sulisworo D. - The collaborative environment using the internet of things in the thematic based learning at the primary school in Indonesia, Suwondo N., Erviana V. Yu., Fitrianawati M. (2019)
Андрощук І. В. - Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, Андрощук І. П. (2019)
Іванюк І. В. - Розвиток цифрової компетентності вчителів: досвід країн Cкандинавії (2019)
Gurevych R. S. - A model of foreign language teachers training in the information-educational environment of higher educational institutions, Rogulska O. O., Tarasova O. V., Magdiuk O. V. (2019)
Попова Г. В. - Оцінювання когнітивного компоненту професійних компетентностей засобами LMS Moodle у підготовці морських фахівців (2019)
Шерман М. І. - Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів, Самчинська Я. Б. (2019)
Алексєєва О. Р. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором "Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця", Бутенко Л. Л., Курліщук І. І., Швирка В. М. (2019)
Vykhrushch A. V. - Development of information culture of students of humanitarian specialities, Hnatyshyn S. I., Klymenko A. O., Medynska O. Ya., Synorub H. P., Horpinich T. I. (2019)
Glazunova O. G. - Using scientific e-conferences for the research competence development: students’ point of view, Kuzminska O. G., Morze N. V., Voloshyna T. V. (2019)
Гриньова М. В. - Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища, Кононец Н. В., Дяченко-Богун М. М., Рибалко Л. М. (2019)
Kotkova V. V. - Study of Kherson State University students and teachers' attitudes to the using of ICT, Perminova L. A. (2019)
Nedeva V. - Students in blended learning by flipped classroom approach, Dineva S., Ducheva Z. (2019)
Рєзіна О. В. - Методичні аспекти навчання студентів створенню цифрових частотних словників (2019)
Спірін О. М. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності бакалаврів інформатики щодо використання хмаро орієнтованого навчального середовища, Вакалюк Т. А. (2019)
Халимон І. Й. - Роль тренувальних тестів LMS Moodle у навчанні студентів лінгвістичного профілю, Шевченко С. І. (2019)
Троцко А. В. - Професійне самовдосконалення викладачів в умовах упровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти, Рибалко Л. С., Кіріленко О. Г., Труш Г. О. (2019)
Шеремет М. К. - Стан сформованості смарт-інформаційного критерію готовності фахівців до реалізації інклюзії в освіті, Ленів З. П., Лобода В. В., Максимчук Б. А. (2019)
Яцишин А. В. - Автоматизовані інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень у галузі екологічної безпеки, Попов О. О., Артемчук В. О., Ковач В. О., Зінов’єва І. С. (2019)
Editorial foreword (2019)
Ayala A. - Effects of superstatistics on the location of the effective QCD critical end point, Hentschinski M., Hernández L. A., Loewe M., Zamora R. (2019)
Catto S. - Hadronic supersymmetry from QCD, Gürcan Y., Khalfan A., Kurt L., Nicolescu B., Yu E. (2019)
Fadin V. S. - Regge cuts and NNLLA BFKL (2019)
Gkigkitzis I. - Black hole torsion effect and its relation to information, Haranas I., Cavan E. (2019)
Gorkavenko V. M. - Search for hidden particles in intensity frontier experiment SHiP (2019)
Lebiedowicz P. - Searching for odderon in exclusive reactions, Szczurek A., Nachtmann O. (2019)
Lukashevich S. A. - The construction of relativistically invariant equations of motion and the momentum energy tensor for spin-1/2 particles with polarizabilities in an electromagnetic field, Maksimenko N. V. (2019)
Machado M. V. T. - Investigating the soft processes within the QCD color dipole picture (2019)
Minaiev P. - The electroweak phase transition in a spontaneously magnetized plasma, Skalozub V. (2019)
Obikhod T. V. - Mass reconstruction of MSSM Higgs boson, Petrenko I. A. (2019)
Petronilo G. X. A. - Symplectic field theory of the Galilean covariant scalar and spinor representations, Ulhoa S. C., Santana A. E. (2019)
Procházka J. - Models of elastic pp scattering at high energies – possibilities, limitations, assumptions, and open questions, Kundrát V., Lokajíček M. V. (2019)
Ptashynskiy D. A. - Multiparticle fields on the subset of simultaneity, Zelentsova T. M., Chudak N. O., Merkotan K. K., Potiienko O. S., Voitenko V. V., Berezovskiy O. D., Oyatyuk V. V., Zharova O. V., Yushkevich T. V., Sharph I. V., Rusov V. D. (2019)
Rybczyński M. - A look at multiplicity distributions via modified combinants, Wilk G., Włodarczyk Z. (2019)
Satarov L. M. - Phase transitions and Bose–Einstein condensation in alpha-nucleon matter, Mishustin I. N., Motornenko A., Vovchenko V., Gorenstein M. I., Stoecker H. (2019)
Schäfer W. - Recent results on inclusive quarkonium pair production in proton-proton collisions, Babiarz I., Cisek A., Szczurek A. (2019)
Skalozub V. - Induced color charges, effective γγG vertex in QGP. Applications to heavy-ion collisions (2019)
Szanyi I. - Pomeron-pomeron scattering, Svintozelskyi V. (2019)
Szymański M. - Searching for the QCD critical point with net-proton number fluctuations, Bluhm M., Redlich K., Sasaki C. (2019)
Trzebiński M. - Diffractive physics at the LHC (2019)
Бар’яхтар В. Г. - До 110-рiччя вiд дня народження академiка М. М. Боголюбова, Загороднiй А. Г., Локтєв В. М., Мриглод І. М., Шульга М. Ф., Юхновський І. Р. (2019)
Avanesova N. - Modern trends in personnel safety of enterprises, Marchenko O., Kolodyazhna T. (2019)
Андреева Т. Е. - Совершенствование методических основ управления организационными изменениями, Гетьман О. А., Терещенко Д. А. (2019)
Bellakhdhar A. - Quantifying optimal policy in an endogenous model: a theoretical analysis (2019)
Momot T. - Assessment of financial security of banks in conditions of macroeconomic instability, Rodchenko S. (2019)
Хілуха О. А. - Особливості впровадження електронного навчання в контексті корпоративного розвитку персоналу (2019)
Чех Н. О. - Поняття регуляторного комплаєнсу: значення та місце в системі економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств водопостачання та водовідведення), Панов В. В., Шпілько В. Л., Савенко К. С. (2019)
Velykodniy S. - Reengineering of open software system of 3D modeling BRL-CAD (2019)
Davydovskyi Yu. - Simulation of computer network load parameters over a given period of time, Reva O., Artiukh O., Kosenko V. (2019)
Yelizyeva A. - Target and system aspects of the transport infrastructure development program, Artiukh R., Persiyanova E. (2019)
Литвиненко Д. П. - Комплексний метод балансування та гармонізації інтересів стейкхолдерів у проектах розвитку транспортних систем, Малєєва О. В. (2019)
Piterska V. - Mechanism for forming an effective portfolio of research projects of institution of higher education, Lohinov O., Lohinova L. (2019)
Чайковський І. В. - Концептуальна модель формування рішень з контролю і аналізу перевезень і роботи флоту (2019)
Shapovalov V. - Modeling of a duplex miller and conditions of formation of treatment of wheel pairs of main electric cards, dual cars, electro sections, Permyakov A., Klochko A. (2019)
Lemeshko O. - Model of data traffic QoS fast rerouting in infocommunication networks, Yevdokymenko M., Yeremenko O. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Voloshchuk I. - The Concept of Creativity into the XXIst Century: One Equation, Unknown Degrees, Shulenok O. (2019)
Омельченко М. С. - Психологічні принципи оптимізації розвитку професійної свідомості корекційного вчителя (2019)
Тименко В. П. - Професійне самовизначення дизайн-обдарованих учнів мистецьких ліцеїв засобами педагогічної діагностики, Дідовець Ю. С. (2019)
Іванова О. В. - Особистісні особливості обдарованих учнів старших класів (2019)
Курбонова Г. Н. - Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов (2019)
Бельская Н. А. - Методика диагностики личностных факторов одаренности (ЛФО) (часть 2, продолжение) (2019)
Русалкіна Л. Г. - Комунікативно- тренувальний етап формувального експерименту з англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2019)
Бафаев М. М. - Структура и критерии классификации толерантности (2019)
Чудакова В. П. - Путівник дослідження складових мотиваційної компетентності: мотивів і мотивації з метою професійного самовизначення (2019)
Здір О. А. - Пізнавально-виховний захід "На землі єдиній…" (2019)
Полющенко І. В. - Авторський дидактичний матеріал з використанням інноваційних освітніх технологій (2019)
Граждан Л. В. - Практичні рекомендації з виявлення критичного мислення в учнів (2019)
Лопушанський Д. А. - Хотілося, щоб мої знання допомогли людям з обмеженими можливостями (2019)
Малиношевська А. В. - Особливості отримання освітніх послуг для обдарованих учнів у закладах загальної cередньої освіти (аналіз Б. Коротяєва) (2019)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Титул, зміст (2017)
Шемшученко Ю. С. - Як обирався перший і останній Президент СРСР (2017)
Андрусяк Т. Г. - Кость Левицький - правник і просвітитель (2017)
Биркович Т. І. - До окремих питань дослідження еволюції демократії, Кабанець О. С. (2017)
Бунчук О. Б. - Праворозуміння Івана Франка (2017)
Вакарюк Л. В. - До питання інтерпретації категорії "правовий режим" в юридичній науці (2017)
Січевлюк В. А. - Етапи еволюції категорії "правова суб'єктність" (2017)
Сокальська О. В. - Польські пенітенціарні концепції початку XIX століття (2017)
Шаркова І. М. - Історичні витоки та сучасна рецепція третейського судочинства ex aequo et bono, Спасібухов Н. І. (2017)
Клещенко Н. О. - Уніфікація юридичної термінології як крок до упорядкування законодавства (2017)
Пиртко М. С. - Характерні риси розвитку австрійської державності (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (2017)
Ткачук І. Д. - Співвідношення релігії та права як форм регуляції суспільних відносин (2017)
Shramova O. - The right to health of the child in prenatal stage (2017)
Гаєва Н. П. - Громадські організації в Україні: критерії класифікації (2017)
Єгорова В. С. - Процес децентралізації влади в Україні (2017)
Кравцова З. С. - Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання (2017)
Омельченко Н. Л. - Парламентаризм як концептуальна та інституційна основа сучасного парламентського права (2017)
Рагимов К. А. - Право человека на жизнь в системе нормативных правовых актов Азербайджанской Республики (2017)
Сподинський О. О. - Проблема подвійного громадянства в Україні: шляхи її вирішення (2017)
Бакаянова Н. М. - Система органів адвокатського самоврядування в аспекті судово-правової реформи (2017)
Гетманцев Д. А. - К вопросу эффективности регулирующей функции налога (2017)
Бойчук А. Ю. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони водних об'єктів: до питання ідентифікаційної характеристики (2017)
Гайдулін О. О. - Доктринальні аспекти інституалізації електронної комерції: розмежування базових понять, Козир Ю. Г. (2017)
Пирога І. С. - Новий метод нарахування, справляння і відшкодування ПДВ (2017)
Федорук Н. С. - Патерналістська природа сучасного адміністративного права України як одна із перешкод його трансформації (2017)
Шинкарук О. В. - Окремі аспекти класифікації суб'єктів адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів, Іванов Ф. О. (2017)
Гуйван О. П. - Сутнісні характеристики цивільно-правових санкцій за правопорушення в інформаційній сфері (2017)
Поворознюк М. І. - До питання про сутність правозахисної природи адміністративного позову (2017)
Тараненко К. Ю. - Природа податково-правового патерналізму фіскальної держави: аргументативно-дискурсивний підхід (2017)
Bodnaruk M. - The development of social insurance in Ukraine during the soviet and post-soviet periods of its history (2017)
Демченко І. С. - Нормативно-правове регулювання обов'язкової вакцинації: аргументи "за" та "проти", Дубицька Н. Т. (2017)
Джавадов Х. А. - Упрощенное производство в гражданском процессе Украины (2017)
Зінченко О. В. - Щодо законодавчого врегулювання відносин у сфері обігу криптовалют (2017)
Бернада Є. В. - Способи захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів, які спрямовані на відновлення становища, що існувало до порушення права (2017)
Диба О. В. - Умови договору підряду на проведення проектних робіт (2017)
Котормус Т. І. - Суб'єкти системи гарантування адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Найченко А. М. - Правова природа електронних доказів у господарському судочинстві (2017)
Сигидин В. М. - Підвищення ефективності інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в сучасних умовах (2017)
Цопіна Н. Л. - Встановлення нотаріусом майна, що може бути об'єктом договору довічного утримання (догляду) (2017)
Андрусів У. Б. - Основні аспекти охорони суб'єктивних прав організацій мовлення на міжнародному рівні (2017)
Ващинець І. І. - Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект (2017)
Лузан А. В. - Щодо сучасного стану та перспектив взаємодії металургійних підприємств з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами в питаннях впровадження інноваційних об'єктів патентного права (2017)
Рассомахіна О. А. - Особливості застосування підстав для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у зарубіжних державах (2017)
Марченко С. І. - Атестація в сільському господарстві України: публічно-правові засади (2017)
Федчишин Д. В. - Обмеження при здійсненні прав на землю в Україні (2017)
Гбур Л. В. - Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів (2017)
Орленко М. І. - Актуальні проблеми функціонально-правового забезпечення дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні (2017)
Тихонова О. В. - Кримінально-правова охорона економічної системи держави від злочинних посягань в період перебування українських земель під протекторатом інших країн (2017)
Андрушко А. В. - Кримінологічна характеристика захоплення заручників (2017)
Ахмедов В. А. - Класифікація злочинів проти правосуддя за суб'єктним критерієм: критичний аналіз (2017)
Новіков О. В. - Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень (2017)
Філіппов С. О. - Кримінологічне значення показника "ціна транскордонної злочинності" (2017)
Фоміна Т. Г. - Тимчасовий арешт як спеціальний вид тримання під вартою: підстави та процесуальний порядок застосування (2017)
Болгов Р. О. - Кіберсуїцидальність - новий виклик суспільству (2017)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Детермінанти перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів (2017)
Іжевський Р. П. - Кримінологічний аналіз проблем управління дорожнім господарством в Україні (2017)
Кравченко С. І. - Момент закінчення злочину, склад якого передбачений ст. 372 КК України (2017)
Олійник Д. О. - Детермінація корупційних злочинів у сфері здійснення митних процедур (2017)
Слотило О. Р. - Соціальна обумовленість виділення складу злочину "Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації" (2017)
Уманець Б. Б. - Загальні засади призначення покарання у межах санкції статті та відповідно до положень Загальної частини КК: взаємозв'язок та взаємообумовленість (2017)
Вайцеховська О. Р. - Правова природа комерційних угод між державами та іноземними приватними юридичними особами (2017)
Півторак Г. Ф. - Міжнародний трибунал з морського права як механізм врегулювання спорів щодо юрисдикції держави прапора (2017)
Харчук О. О. - Сталий розвиток на сучасному етапі міжнародних відносин (2017)
Кортукова Т. О. - Правовий механізм співробітництва України з Європейським Союзом в імміграційній сфері (2017)
Шміт А. - Проблематика правосуддя як предмета петицій до сейму Республіки Польща VIII скликання (2017)
Buzas P. - (Bio)ethical norms within the jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning Assisted Suicide (2017)
Lullier V. - La norme ISO 9001 version 2015: une etude des difficultes structurelles d'application dans l'entreprise, exemple francais (2017)
Балагура М. В. - Правова охорона назви лікарського засобу в Україні (2017)
Петров В. Г. - Стан імплементації Україною економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Pokhodun Y. - Unauthorized agent from a comparative perspective (2017)
Ратушний А. В. - Стимулювання винахідницької діяльність у сфері військово-промислового комплексу (2017)
Цимбалюк О. В. - Проблематика патентування живої матерії в Україні. Гармонізація з законодавством Європейського Союзу (2017)
Шимон С. І. - Актуальне дослідження правової охорони торговельних марок в Інтернет (2017)
Муравйов В. І. - Актуальна праця, присвячена проблемам сучасного конституціоналізму на прикладі України та Республіки Польща (2017)
Майстер-клас професора Інституту наукової стратегії Аделсона (Ізраїль) Бориса Морозова (2017)
9 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2017)
Візит делегації КУП НАНУ до Посольства Угорщини в Україні (2017)
Міжнародний семінар "Актуальні питання права інтелектуальної власності" (м. Женева) (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Постійним представником України при Відділенні ООН (2017)
Візит студентів КУП НАН України до бібліотеки Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2017)
Новий партнер КУП НАНУ - Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (2017)
Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південній Кореї В. Мармазовим (2017)
4 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2017)
До 80-річного ювілею професора Володимира Наумовича Денисова (2017)
Редакційні повідомлення. До відома авторів (2017)
Неменуща С. М. - Підприємства по зберіганню зерна: ризик виникнення пожеж, Фесенко О. О., Лисюк В. М. (2019)
Нуянзін О. М. - Дослідження температурних режимів пожежі у кабельних тунелях за їх різних параметрів, Самченко Т. В., Поздєєв С. В, Кришталь М. А., Ведула С. А. (2019)
Ніжник В. В. - Дослідження теплового впливу вогнища пожежі через віконний проріз будівлі на елементи суміжних об’єктів (2019)
Тесленко О. М. - Аналіз існуючих програмних комплексів для розрахунку часу евакуації людей під час пожежі, Цимбалістий С. З., Кравченко Н. В., Доценко О. Г., Крикун О. М. (2019)
Бенедюк В. С. - Обгрунтування технічних вимог пожежного маячка, Стилик І. Г., Тимошенко О. М., Грачов А. О., Куртов О. В. (2019)
Коробкін В. Ф. - Аналіз вимог та методів випробувань покрівель та покрівельних матеріалів на пожежну небезпеку, Коваленко В. В., Ковалишин Б. М. (2019)
Кодрик А. І. - Залежність властивостей компресійної піни від робочих параметрів процесу генерування піни, Нікулін О. Ф., Тітенко О. М., Шахов С. М., Куртов О. В. (2019)
Новак С. В. - Підвищення стійкості кабелів до поширення полум’я шляхом облицювання металевого кабельного коробу реактивним вогнезахисним матеріалом, Дріжд В. Л., Іллюченко П. О. (2019)
Климась Р. В. - Результати аналізу основних показників статистики пожеж в Україні по відношенню до часу прибуття першого підрозділу пожежної охорони, Одинець А. В., Матвійчук Д. Я., Несенюк Л. П. (2019)
Борис О. П. - Визначення напрямів державного регулювання у сфері пожежної безпеки на основі розгляду даних статистики пожеж (2019)
Кавецький В. В. - Проблемні питання надійності порошкових засобів пожежогасіння і шляхи їх вирішення, Білошицький М. В., Єременко С. А., Пруський А. В., Копильний М. І., Корнієнко О. В. (2019)
Барила Н. І. - Прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих із дефіцитом вітаміну D залежно від наявності патологічних форм еритроцитів з використанням логістичної регресії, Марків Г. Д. (2019)
Вакалюк І. П. - Динаміка показників гіпертрофії та ремоделювання лівого шлуночка у хворих з декомпенсованою серцевою недостатністю в постінфарктному періоді після проведеного відновного лікування, Левандовська Х. В. (2019)
Голод Н. Р. - Результати оцінки рівноваги у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії на стаціонарному етапі реабілітації, Чурпій І. К., Кулібаба С. О. (2019)
Іванов В. П. - Особливості показників структурного стану сонних артерій у пацієнтів із гіпертонічною хворобою залежно від рівня галектину-3 і альдостерону, Онищук Т. П. (2019)
Кіндракевич Ю. Б. - Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів: клінічний профіль пацієнта та лікувальна тактика, Пилипчук В. І., Шаповал А. Л. (2019)
Колесник М. О. - Порівняльна характеристика функціональних параметрів у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від варіанта залізодефіциту (2019)
Nesterak R. V. - Application of "program of clinical-psychological rehabilitation by optimization of the internal picture of health" in patients after acute coronary syndrome (2019)
Matkovska N. R. - Changes in lipids in patients with alcoholic cirrhosis of the liver associated with non-alcoholic fatty liver disease depending on the stage of decompensation, Balan U. V., Mysyk V. M. (2019)
Скоропад Н. Т. - Порушення метаболізму щавлевої кислоти у хворих на оксалатний нефролітіаз та способи їх корекції (2019)
Соломчак П. В. - Оптимальні підходи до сучасних модифікацій операції мілліган-моргана в лікуванні ускладненого геморою, Скрипко В. Д., Пасько А. Я. (2019)
Якименко О. О. - Ефективність біофлавоноїдів при лікуванні хворих на подагру на тлі метаболічного синдрому, Гриценко М. В. (2019)
Яковцова И. И. - Значение ангиогенеза в прогнозе рецидивирования и прогрессии неинвазивного уротелиального рака мочевого пузыря, Титов Е. В., Ивахно И. В. (2019)
Вацеба М. О. - Компетентністний підхід у викладанні внутрішньої медицини (2019)
Готюр О. І. - Роль науково-дослідної роботи студента у формуванні майбутнього фахівця, Деніна Р. В., Волинський Д. А., Кочержат О. І. (2019)
Гриджук Т. І. - Вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу (2019)
Mandzii T. P. - The use of information and education environment of distant learning of students at higher educational institutions, Kucheriavyi Yu. M., Ragrina Z. M., Grytsyk A. R., Popadynets O. G. (2019)
Глаголєва А. Ю. - Огляд ефективності монотерапевтичного та комбінованого лікування венозних виразок, Саволюк С. І. (2019)
Мельничук Н. І. - Коротко про скринінг колоректального раку, Шабат Г. І., Чурпій І. К. (2019)
Титул, зміст (2017)
Бошицький Ю. Л. - Головні пріоритети Київського університету права Національної академії наук України у 2017/2018 навчальному році: інтеграція освіти, науки та виховання (2017)
Бондарук Т. І. - Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) (2017)
Токарська А. С. - Комунікація професійного правового спрямування: перспективи оновлення змісту (2017)
Бойчук А. Ю. - Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки (2017)
Великанова М. М. - Виявлення та ідентифікація як стадії управління ризиком (2017)
Гайдулін О. О. - Інтерпретація на основі здорового глузду в англійському прецедентному праві (2017)
Минькович-Слободяник О. В. - Співвідношення функцій правової та політичної культур (2017)
Семенюк І. Я. - Особливості здійснення захисту українськими адвокатами у політичних процесах над членами УВО (2017)
Софінська І. Д. - Громадянство та міграція: цивілізаційні, конституційні та глобалізаційні виклики сьогодення (2017)
Шаркова І. М. - Європейська правова традиція та національне законодавство України: реципійованість принципу добросовісності (bona fides) (2017)
Корунчак Л. А. - Соціальні фактори утворення джерел права: синергетичний аспект (2017)
Пиртко М. С. - Соціально-політичні передумови формування централізованої держави в Австрії (ІХ – ХVІІ ст.) (2017)
Remins'ka Yu. Yu. - Some methodological remarks regarding the concept of international law-making (outside theoretical perspective) (2017)
Соломінчук В. В. - Професійні спілки в системі забезпечення прав людини і громадянина (2017)
Трепак Л. М. - Створення і структура німецьких спеціальних судів і прокуратури в Польському Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни (2017)
Савчин М. В. - Основні засади методології досліджень сучасних проблем конституційного права та принцип рівності, Журавльова Г. С. (2017)
Гаєва Н. П. - Класифікація громадських організацій: теоретичні підходи (2017)
Суржинський М. І. - Належність до громадянства України та пострадянських держав: порівняльний аналіз (2017)
Бондарев О. Б. - Правові засади діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту прав військовослужбовців (2017)
Васін М. С. - Перспективи законодавчого врегулювання взаємодії держави і релігійних організацій у сфері впровадження військового капеланства (2017)
Гірняк В. О. - До питання про правову природу комунальної власності (2017)
Клочко А. М. - Проблеми формування правових основ взаємодії органів національної поліції, органів місцевого самоврядування та громадських формувань з охорони громадського порядку (2017)
Кисіль Л. Є. - Відносини, що виникають за зверненнями громадян до органів публічної адміністрації: деякі аспекти адміністративно-правового регулювання (2017)
Логвиненко Б. О. - Суб’єкти публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні (2017)
Лук’янова Г. Ю. - Взаємодія адміністративної та кримінальної відповідальності (2017)
Д’ячков Д. С. - Принцип системності побудови органів прокуратури: проблемні аспекти (2017)
Іванов Ф. О. - Адміністративно-деліктні відносини у сфері використання та охорони природних ресурсів: особливості правового регулювання (2017)
Лежненко І. П. - Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності оперативних підрозділів податкової міліції (поліції) України у другій половині 1990-х років (2017)
Назарчук О. М. - Розвиток інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах валютної лібералізації: правовий аспект (2017)
Поворознюк М. І. - Адміністративний позов у системі засобів захисту прав громадянина у сфері публічно-правових відносин (2017)
Антошкіна В. К. - Використання звичаїв ділового обороту в процесі цивільно-правового тлумачення (2017)
Джавадов Х. А. - Обязанность ответчика представить отзыв на исковое заявление как способ обеспечения эффективности гражданского судопроизводства (2017)
Кожевникова В. О. - Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя (2017)
Гоголіна Г. В. - Місце електронного договору купівлі-продажу в системі договорів торгівлі (2017)
Горецький О. В. - Принципи здійснення процедури примирення в цивільному судочинстві (2017)
Кашканова Н. Г. - Особливості змісту договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях (2017)
Кашкова Н. Е. - Зайняття гральним інтренет-бізнесом: проблеми та заходи запобігання (2017)
Мельник І. А. - Адаптація законодавства України про захист прав споживачів споживчих кредитів до законодавства країн ЄС (2017)
Найченко А. М. - Електронні докази та господарське судочинство (2017)
Полякова К. В. - Господарська компетенція органів місцевого самоврядування (2017)
Бошицький Ю. Л. - Деякі питання кодифікації чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності в контексті міжнародних стандартів (2017)
Рассомахіна О. А. - Практичні аспекти застосування підстав для відмови у реєстрації як знака позначень, що є описовими, в Україні (2017)
Романюк Т. В. - Корисні моделі в законодавстві Німеччини (2017)
Хавронюк О. О. - Особливості захисту прав на бази даних шляхом визнання правочину недійсним (2017)
Євстігнєєв А. С. - Пропозиції щодо правового регулювання забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування (2017)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові аспекти впровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (2017)
Позняк Е. В. - Правові засади здійснення екологічного моніторингу в Україні в руслі європейських підходів, Шараєвська Т. А. (2017)
Семеняка В. В. - Перспективи використання космічних технологій у сфері національної безпеки (2017)
Брінцов А. І. - Кодифікація аграрного законодавства України: конституційний аспект (2017)
Дмитренко І. М. - Щодо питання співвідношення понять біобезпека та ветеринарна безпека в системі права України (2017)
Дударенко В. В. - Агрохолдинги у механізмі правового забезпечення продовольчої безпеки України (2017)
Мельник В. О. - Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Біленчук П. Д. - Основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права кіберзлочинності, Борисова Л. В. (2017)
Серкевич І. Р. - Поняття посадової особи і особливості відповідальності за посадові злочини: зарубіжний досвід (2017)
Філіппов С. О. - Вплив політичних чинників на транскордонну злочинність (2017)
Панова С. В. - Стан дослідження крадіжок, поєднаних з проникненням у житло (2017)
Лощихін О. М. - Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України: гарантування та наближення до європейських стандартів дотримання прав людини, Погребний С. Б., Ященко Р. В. (2017)
Мошак Г. Г. - Інституційні та нормативні передумови приватноправового регулювання доступу до залізничної інфраструктури у ФРН (2017)
Блажівська Н. Є. - Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності (2017)
Волощук О. Т. - Злочин агресії в міжнародному праві: проблеми прoцecу розробки та прийняття унiфiкoвaнoгo визнaчeння (2017)
Гуйван П. Д. - Юридична визначеність правозастосування за європейськими принципами (2017)
Попко В. В. - Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці (2017)
Новіков Є. А. - Організація діяльності мереж трансферу технологій в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект (2017)
Тулба К. Г. - Правове регулювання становлення свободи пересування на прикладі Європейського Союзу (2017)
Хмельова І. Є. - Інститут визнання в контексті агресії Російської Федерації на сході України (2017)
Buzas P. - Drones and the Protection of Privacy within the jurisprudence of the Supreme Court of the United States, Revesz B. (2017)
Lullier V. - La Norme ISO 9001 version 2015: une etude des difficultes structurelles d’application dans l’entreprise, exemple francais (2017)
Бойко О. В. - Щодо поняття "криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" (2017)
Катеринюк Л. О. - Кримінологічний профайлінг у діяльності Федерального бюро розслідувань: ефективний метод розслідування злочинів чи наукова фікція? (2017)
Романюк І. Р. - Фракційні міграції в Україні: теорія та прагматичний позитивізм (2017)
Скрипнюк О. В. - Оригінальне дослідження теоретичних проблем конституційного механізму державної влади, Савчук К. О. (2017)
Прилуцький С. В. - Практичні аспекти дослідження Шенгенського простору (2017)
Харчук О. О. - Багатопланове дослідження торгового права Німеччини (2017)
Яроцький П. Л. - Актуальне дослідження Католицької церкви в міжнародному правопорядку (2017)
Візит делегації КУП НАНУ до Дебреценського університету (2017)
Візит делегації КУП НАНУ до Конституційного суду Угорщини (2017)
Презентація робіт студентів КУП НАНУ в офісі Президента Національного комітету Угорщини з питань захисту персональних даних (2017)
Зустріч делегації КУП НАНУ з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Любов'ю Непоп (2017)
Зустріч делегації КУП НАНУ з Головою департаменту Державного комітету Угорщини з прав людини Ковачем Желтом (2017)
Презентація Антиплагіатної Інтернет-системи компанії "Плагіат" (2017)
Майстер-клас Н. Серебрянникової на тему: "Ораторське мистецтво як бізнес-комунікація" (2017)
Лекція-дискурс на тему: "Співпраця України з ЄС в межах Угоди про Асоціацію" (2017)
Круглий стіл на тему: Актуальні аспекти діяльності Ради Європи: сучасні виклики та перспективи" (2017)
Круглий стіл на тему: "Актуальні аспекти діяльності ООН в Україні" (2017)
Редакційні повідомлення. До відома авторів (2017)
Богомолов А. Є. - Всесвітній день боротьби з астмою: чудовий привід активізувати зусилля, Зайков С. В., Гуменюк Г. Л. (2019)
Островський М. М. - Mаркери системного запалення та надмірна маса тіла у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із III ступенем бронхообструкції, Корж Н. В. (2019)
Асанов Э. О. - Дыхательные тренировки с положительным давлением в конце выдоха и качество жизни у больных пожилого возраста с ХОЗЛ, Дыба И. А., Асанова С. О. (2019)
Bogomolov A. Ye. - Different methods of Dermatophagoides farinae sensitization determination in patients with respiratory allergy (2019)
Курик Л. М. - Вплив контрольованості перебігу бронхіальної астми на біофізичні характеристики еритроцитів крові (2019)
Демчук А. В. - Метаболічні фенотипи ХОЗЛ: особливості курації пацієнта (огляд літератури, результати власних досліджень), Мостовой Ю. М., Побережець В. Л. (2019)
Гуменюк М. І. - Можливості комп`ютерної томографії в обстеженні хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та в дослідженні мінеральної щільності кісткової тканини, Гуменюк Г. Л., Линник М. І., Ігнатьєва В. І. (2019)
Полянська М. О. - Роль спірометрії в діагностиці бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2019)
Ходош Э. М. - Одышка: от системы взглядов к диагнозу (2019)
Крахмалова Е. О. - Оценка эффективности и безопасности сочетанного применения формотерола и флутиказона пропионата в лечении пациентов с коморбидностью бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца, Токарева А. Ю., Харченко Ю. Е., Измайлова Е. В. (2019)
Дитятковська Є. М. - Ведення хворих з гострою токсикоалергічною реакцією: аналіз клінічного досвіду з наведенням тяжкого клінічного випадку, Болтянський С. В., Рудейченко С. В., Матушак А. М., Олейник В. І., Корнєєва К. В., Медведєв А. А., Родкіна І. А., Орлов С. С., Бендецька Ю. В. (2019)
Меморандум зустрічі провідних пульмонологів України і спеціалістів з пульмонології та фармацевтичної індустрії Фінляндії (2019)
Резолюція IV з’їзду алергологів україни "Актуальні питання виявлення і лікування aлергічних захворювань" (м. Вінниця, 24 травня 2019 року) (2019)
Денис Малюська: заплановані реформи мінімізують корупційні ризики у сфері юстиції (2019)
Перший моніторинговий звіт директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів (2019)
День юриста в Міністерстві юстиції України (2019)
Захід з керівниками юридичних служб державних органів на тему "Правила однакові для всіх" (2019)
Скорочено кількість територіальних управлінь юстиції (2019)
"Місія Мін’юсту – бути адвокатом прав людини в Уряді", – Олександр Банчук (2019)
"Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм першочерговим завданням вбачає не контроль і покарання, а діалогта співпрацю з закладами вищої освіти", – Сергій Квіт (2019)
Співпраця з Американською торговельною палатою в Україні (2019)
Поняття, види та підстави державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно (2019)
Оніщенко Н. М. - Кодифікація: класичні уявлення та новітні підходи (2019)
Богініч О. Л. - Гуманізація позитивного права – вимога розвитку сучасної правової системи (2019)
Ситайло О. І. - Застава в кримінальному процесі: психологія впливу чи ігри з жадібністю (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2019)
Реклама (2019)
Kardas K. - System ochrony mniejszości narodowych w lidze narodów (2019)
Карпчук Н. - Гуманітарна допомога та цивільний захист як напрям діяльності Європейського Союзу для сприяння міжнародному миру й безпеці (2019)
Кіянка І. - Ідеї консенсусу й компромісу в європейській політиці: приклад для України (2019)
Vetrov K. - Information Terrorism as a Modern Threat for Information Security of European States, Voznyuk Ye. (2019)
Кулик С. - Особливості проведення олімпійського референдуму в Калгарі (2019)
Тихомирова Є. - ЄС: проекти з протидії сфабрикованим новинам (2019)
Тодоріко А. - Антикорупційні реформи як механізм підвищення рівня довіри до інститутів політичної системи в Україні (2019)
Беспалікова О. - Палестинська проблема як один із найвідоміших та найгостріших міжнародних конфліктів (2019)
Гулай В. - "Інформаційна політика Європейського Союзу" як навчальна дисципліна та напрям міждисциплінарних студій, Максимець В. (2019)
Миколайчук Р. - Особливості сучасного соціально-економічного розвитку Казахстану (2019)
Миндреску Ю. - Формування інститутів антикорупційної політики в Україні та Румунії (2019)
Моренчук А. - Антиукраїнські протести в Польщі: польський націоналізм чи російська пропаганда?, Марчук А. (2019)
Ротар Н. - Динаміка політичного дискурсу партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність”" у моделюванні реінтеграційних перспектив Криму та Донбасу (2019)
Лопушинський І. - Публічна служба в Україні (Рецензія на книгу: Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Кондор, 2018. 312 с.) (2019)
Шуляк А. - Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах (Рецензія на книгу: Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: монографія. Київ: Вадекс, 2019. 442 с. (Серія "Комунікації ХХІ століття") (2019)
Ретьман С. В. - Мікози зерна пшениці озимої, Кислих Т. М., Шевчук О. В., Базикін О. В., Афанасьєва О. Г., Голосна Л. М., Лісова Г. М. (2018)
Скрипник Н. В. - Чи існує загроза поширення в Європі ясеневої смарагдової вузькотілої та бронзової березової златок? (2018)
Клечковський Ю. Е. - Застосування меброкарбонових сумішей проти південноамериканської томатної молі, Нямцу Е. Ф. (2018)
Іващенко О. О. - Стреси культурних рослин — потенційні резерви продуктивності (2018)
Ременюк С. О. - Екологічне контролювання рослин бур’янів у посадках тополі чорної (Populus nigra L.), Мошківська С. В., Зінченко О. А., Смолкова Н. П. (2018)
Вітаємо з ювілеєм! (2018)
Ретьман С. В. - Хвороби листя газонних трав, Ничипорук О. М., Шевчук О. В. (2018)
Борисенко В. І. - Видовий склад рослинних угруповань на землях, виведених із сільськогосподарського використання (2018)
Потапова В. П. - Вплив гербіцидів на фізіологічну основу формування урожаю буряками цукровими (2018)
Козорог О. В. - Реквием по Леониду Ушкалову. "Он между нами жил…" (2019)
Антонова В. Ф. - Сказочная традиция в творчестве В. Скотта и поэтов-"лейкистов", Нешко С. И. (2019)
Hayduk S. - Animal Symbolism in Polish Literary Criticism (2019)
Гармаш Л. В. - Эротические жесты в поэзии и литературных симфониях Андрея Белого: от "Золота в лазури" к "Кубку метелей" (2019)
Ґліняновіч К. - (Не)досліджені галицькі дискурси: З приводу проєкту "Знання-влада-насолода. Сексуальність у польській та українській прозі Галичини зламу ХІХ і ХХ століть" (2019)
Hulevich А. - Symbolism of V. Nabokov’s story "Christmas” implied in self-translation peculiarities of English and Russian text versions (2019)
Дроздовський Д. І. - Концепція "простих чисел" як ідентичнісний чинник тематично-змістового комплексу європейського постпостмодерністського роману (2019)
Журенко М. Н. - Размышления М. Ф. Гетманца о времени и о себе, Ильиницая О. П. (2019)
Koval M. - Female Voices in Ukrainian American Fiction: Memory, Trauma, and Forgetting (2019)
Лук’янова О. С. - Секс і насильство в повісті "Камінна душа" Гната Хоткевича (2019)
Остапович М. О. - Алюзія як засіб демонстрації іронічної інтенції наратора в творах Станіслава Дигата (2019)
Силаев А. С. - О литературном еретичестве и еретиках-пророках. (И. Эренбург и его роман "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников") (2019)
Щербина В. В. - Метафора в художественном мире Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2019)
Yakovenko I. V. - The Poet as Literary Critic: Elizabeth Alexander on African American Heritage (2019)
Костенко Н. В. - Лирика Дмитрия Бураго 2000-х – 2010-х гг. Версификационный аспект. Смена стилей. (Дмитрий Бураго. Избранное. Киев, 2018) (2019)
Кравцов О. О. - Соціальна справедливість та її врахування в економічній політиці (2019)
Мостова А. Д. - Оцінка продовольчої безпеки держави на міжнародному рівні (2019)
Петрова Г. Є. - Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України, Войтов С. Г., Зельдін А. В. (2019)
Amit K. G. - Comparative study of economic growth of Ukraine and India, Trokhymets O. (2019)
Горбаченко С. А. - Структуризація морегосподарського комплексу України, Каражія Е. А. (2019)
Ґудзь М. В. - Підходи до формування стратегії інтернаціоналізації закладу вищої освіти, Плинокос Д. Д., Цавалюк К. А. (2019)
Кириченко О. С. - Концептуальні основи модернізації промисловості України на засадах індустрії 4.0 в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції (2019)
Кіктенко О. В. - Покращення напрямів державного регулювання фондового ринку (2019)
Корж Н. В. - Ризик-менеджмент у реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти, Соколовська В. В. (2019)
Кравченко М. О. - Регулювання інноваційної діяльності: досвід провідних країн світу для України, Глущенко Г. Ю. (2019)
Пиртко М. С. - Маркетинг як інструмент розвитку територій об’єднаних громад (2019)
Старченко Г. В. - Інноваційні процеси економіки та проектно-орієнтоване управління: їх взаємовплив (2019)
Худолей В. Ю. - Методологічні засади державного регулювання структурних зрушень у національній економіці в умовах інтелектуалізації, Дергалюк Б. В. (2019)
Гнатишин Л. Б. - Проблеми ефективного розвитку свинарства України (2019)
Гросул В. А. - Оцінка рівня відповідності адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі Харківської області цільовим стратегічним орієнтирам розвитку, Аскеров Т. Т. (2019)
Даниленко В. І. - Сучасний стан виробництва продукції рослинництва в Україні, Коваленко М. В., Салашна В. О. (2019)
Кащена Н. Б. - Концепція адаптивного управління економічною активністю підприємств торгівлі (2019)
Корольов Д. С. - Модель компетенцій: принципи формування та критерії ефективності (2019)
Кушнір Н. Б. - Фінансовий моніторинг підприємства на засадах вартісно-орієнтованого підходу до управління, Царук Д. С. (2019)
Пудичева Г. О. - Логістичні потоки в енергетичному господарстві підприємства (2019)
Семенов А. Г. - Формування стратегії забезпечення фінансової стійкості промислового підприємства (2019)
Серняк І. І. - Креативно-мотиваційні аспекти формування соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві (2019)
Харченко Т. О. - Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств, Бондарук Ю. С. (2019)
Шаповал О. А. - Теоретико-методичні засади управління кадровим забезпеченням підприємства, Котенок С. Б. (2019)
Шпатакова О. Л. - Класифікація екологічних стратегій будівельного підприємства (2019)
Андрусяк Н. О. - Обґрунтування впровадження атмосферної ренти як чинника стимулювання еколого-економічної конкурентоспроможності регіону (2019)
Хитра О. В. - Синергія бренду роботодавця і бренду персоналу як результат успішного HR-брендингу на підприємстві, Вихованчук М. В. (2019)
Волкова О. Г. - Вплив бюджетної системи України на економічний розвиток держави (2019)
Дем’янчук О. І. - Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції (2019)
Панченко В. В. - Зовнішній державний борг та фінансування соціального розвитку України (2019)
Бутко Н. В. - Оподаткування прибутку підприємства: сучасний стан та проблеми розвитку, Ткач А. М. (2019)
Легенчук С. Ф. - Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку, Поліщук І. Р., Брохун Н. С. (2019)
Ткач О. Л. - Забезпечення ефективності проведення державного аудиту (на прикладі підприємств водного господарства) (2019)
Кожухівська Р. Б. - Логістичний Інтернет-провайдинг у туризмі, Саковська О. М. (2019)
Мостов’як І. І. - Продуктивність посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта, Кравченко О. В. (2019)
Шита О. В. - Захист посадок картоплі від сегетальної рослинності (2019)
Ретьман С. В. - Фунгіциди проти хвороб листя газонних трав, Ничипорук О. М., Шевчук О. В. (2019)
Різник В. М. - Контролювання бур’янів у посівах сочевиці їстівної (Lens culinaris Medic.), Мошківська С. В. (2019)
Конуп А. І. - Виявлення та ідентифікація вірусу скручування листя виноградної лози на виноградниках Одеської області, Чистякова В. Л., Конуп Л. О., Ніколаєва Н. І. (2019)
Ткаленко Г. М. - Моніторинг садово-паркових насаджень в Лісостепу України, Ігнат В. В., Лохтенко Д. П. (2019)
Іванова Т. В. - Особливості росту міцелію грибів шиїтаке Lentinula Edodes (Berk.) Pegler в умовах in vitro, Волощук Н. М. (2019)
Іващенко О. О. - Проблеми присутності бур’янів у посівах розпочинаються з насіння, Ременюк С. О. (2019)
Нові підходи в державній аграрній політиці (2019)
Шпичак О. М. - Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії, Боднар О. В. (2019)
Скрипник А. В. - Аналіз та моделювання енергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору, Клименко Н. А., Нам’ясенко Ю. О. (2019)
Данкевич В. Є. - Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель, Данкевич Є. М. (2019)
Киризюк С. В. - Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку, Риковська О. В. (2019)
Олійник О. В. - Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств, Макогон В. В., Брік С. В. (2019)
Захарчук О. В. - Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій (2019)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві (2019)
Бакун Ю. О. - Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації, Ксенофонтов М. М., Байдала В. В. (2019)
Dukhnytskyi B. V. - World Organic Market and Ukraine (2019)
Яснолоб І. О. - Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем, Чайка Т. О., Зоря О. П., Дем’яненко Н. В. (2019)
Тарасюк А. В. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств (2019)
Фітісов А. М. - Лісокористування на територіях районів Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (2019)
Тітова Л. Г. - Аналіз фітосанітарного ризику для України Cydia inopinata Heinrich, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2019)
Скрипник Н. В. - Східна каштанова горіхотворка — небезпечний шкідник каштанів, Мар’єва О. М. (2019)
Ретьман С. В. - Фунгіцидний захист соняшнику від основних хвороб листя, Базикіна Н. Г. (2019)
Мостов’як І. І. - Екологічна парадигма інтегрованого захисту рослин (2019)
Коренчук Є. - Розподіл порогових значень шкідливості личинок пластинчастовусих фітофагів у часі, Дрозда В. Ф. (2019)
Нечепоренко Л. П. - Перспективні джерела стійкості вівса ярого проти летючої сажки, Ворожко С. П. (2019)
Невмержицька О. М. - Особливості елементів системи захисту буряків цукрових від коренеїда, Плотницька Н. М., Суслик Л. О. (2019)
Бащенко М. М. - Плодючість та строки ембріонального розвитку каштанової молі Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) в лабораторних умовах за різних температур, Чайка В. М. (2019)
Іванцев Н. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування уявлень про психологічне благополуччя студентської молоді, Потоцька О. (2019)
Заверуха О. - Експериментально-генетичний метод як ефективний засіб дослідження проблеми психокорекції підліткової адикції (2019)
Склярук А. - Структурно-функціональна модель соціалізації дитини в проблемній сім’ї: емпіричний вимір (2019)
Спицька Л. - Соціально-психологічна специфіка тривожних та депресивних кластерів афективних розладів у осіб зрілого віку (2019)
Куравська Н. - Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях (2019)
Радченко О. - Позитивна психотерапія та її вплив на світогляд українців: філософсько-психологічний аспект (2019)
Пілецька Л. - Соціально-психологічний аспект впливу обіймів на емоційну сферу людини, Смирнова О. (2019)
Черних Л. - Доцільність складових моделі соціальної адаптованості старших дошкільників з особливими потребами (2019)
Вітюк Н. - Соціально-психологічні особливості електорального вибору (2019)
Гасюк М. - Соціальна реклама як засіб профілактики адиктивної поведінки осіб юнацького віку, Шкраб’юк В. (2019)
Іванцев Л. - Психологічні чинники виникнення особистісної тривожності у студентської молоді, Іванишин Т. (2019)
Кондес Т. - Психологічні особливості ставлення до здоров’я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів соціономічного профілю (2019)
Пілецька Л. - Соціально-психологічні особливості саморегуляції підлітків, Когут Ю. (2019)
Пілецька Л. - Соціально-психологічні особливості девіантної поведінки підлітків, Петричук М. (2019)
Українець Л. - Соціально-психологічні характеристики і закономірності формування феномену самообмеження сучасної молоді (2019)
Добровольська Н. - Соціально-психологічний процес становлення обдарованої особистості в умовах трансформаційних змін соціуму (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги (2019)
Титул, зміст (2001)
Головко Е. А. - Історично-аналітичний погляд: від класичної фізіології рослин до сучасної алелопатії (2001)
Черевченко Т. М. - Внесок академіка А. М. Гродзінського у проблему інтродукції та акліматизації рослин, Кузнецов С. І. (2001)
Кузнецов С. І. - А. М. Гродзінський щодо проблем зеленого будівництва та паркознавства в Україні, Черевченко Т. М. (2001)
Гродзінський Д. М. - Пробудження вченого (2001)
Архів академіка А. М. Гродзінського (2001)
Черевченко Т. М. - 23 роки спільної праці, як одна мить (2001)
Клименко С. В. - Щастя було працювати з ним поруч (2001)
Юрчак Л. Д. - Спомин про вчителя (2001)
Борзаківська І. В. - Згадаймо минуле (2001)
Антонюк Н. М. - А. М. Гродзінський, яким я його пам'ятаю (2001)
Юрчак Л. Д. - Апелопатична активність ґрунтів під ароматичними рослинами (2001)
Дзюба О. І. - Хімічна природа алелопатично активних сполук Rhododendron luteum Sweet, Дерев'янко В. А. (2001)
Дідик Н. П. - Алелопатичні властивості Elytrigia repens (L.) Nevski (2001)
Горобец С. А. - Растительные остатки Syringa vulgaris L. как фактор аллелопатического почвоутомления, Павлюченко Н. А., Блюм А. А. (2001)
Машковська С. П. - Леткі виділення видів роду Tagetes L. (2001)
Головко Э. А. - Эколого-аллелопатические исследования шламов меднорудных производств Болгарии, Шроль Т. С., Элланская Н. Э., Хохлова И. Г. (2001)
Осипова І. Ю. - Алелопатичні властивості нових плодових культур, Мороз П. А. (2001)
Пузік В. К. - Виділення культурних злаків, їх склад і використання в рослинництві та селекції, Єльнікова В. А. (2001)
Пида С. В. - Дослідження впливу кореневих екзометаболітів люпину на формування мікрофлори ґрунту, Головко Е. А. (2001)
Борзых А. И. - Микробоценозы почв с различным уровнем радиоактивной загрязненности (2001)
Мороз П. А. - Методичні аспекти вивчення інтродукованих деревних рослин. Повідомлення І. Фенологічні спостереження, оцінка стійкості, цвітіння, плодоношення насіннєвої продуктивності та успішності інтродукції, Васюк Є. А. (2001)
Булах П. Е. - Основные понятия и термины интродукции растений (2001)
Стріла Т. Є. - Наукові основи адаптації мікроклонів і вирощування журавлини в умовах закритого ґрунту (2001)
Попова И. В. - Интродукция дикорастущ их видов семейства Iridaceae в ботаническом саду им. Э. З. Гареева НАН Кыргызской Республики (2001)
Абджунушева Т. Б. - Интродукция видов рода Cotoneaster Medic, в ботанический сад им. Э. З. Гареева НАН Кыргызской Республики (2001)
Мамарахимов О. М. - Лекарственные растения Codonopsis clem atidea (Shrenk) Klarke и Fumaria vaillantii Loisl, применяемые для лечения гепатита, их выращивание в Узбекистане, Каршибаева Н. Х., Камалов М. К. (2001)
Косенко І. С. - Морфологічні особливості культивованих в Україні видів ліщини (Corylus L.) (2001)
Сикура А. И. - Морфология плодов и семян различных родов семейства бобовых, Сикура И. И. (2001)
Бондарцова И. П. - Продолжительность жизни клона гладиолуса гибридного в аридных условиях Кыргызстана (2001)
Кострицына Т. В. - Микроспорогенез у гибрида Prunus domestica L. х Persica vulgaris Mill. (2001)
Шоякубов Р. Ш. - Интродукция аира болотного (Acorus calamus L., семейство Araceae) в Узбекистане и изучение биоэкологических особенностей, Эсонов A. M., Матюнина Т. Е. (2001)
Шоякубов Р. Ш. - Биоэкологические особенности вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L., семейство Menyanthaceae) в условиях интродукции в Узбекистан, Арабова Н., Матюнина Т. Е. (2001)
Скрипченко Н. В. - Роль гібереліноподібних речовин у процесах регенерації і диференціації статі рослин актинідії, Васюк В. А., Мусатенко Л. І., Мороз П. А. (2001)
Захаренко Г. С. - Изменчивость состава летучих терпеноидов в листьях кипариса вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.) на Южном берегу Крыма (2001)
Ахматов М. К. - Интенсивность дыхания цветков и плодов древесно-кустарниковых растений, Эсеналиева С. С., Комкумбаев Т. А. (2001)
Косенко І. С. - Ріст і розвиток аборигенних та інтродукованих в Україні видів ліщини (Corylus L.) (2001)
Ільєнко О. О. - Динаміка структурних змін насаджень дендропарку "Тростянець", Курбаль Т. М., Медведєв В. А. (2001)
Клименко Ю. О. - Дендропарк "Тростянець": методика реконструкції насаджень, Ільєнко О. О., Медведєв В. А. (2001)
Дорошенко O. K. - Декоративна перспективність видів Aesculus L. за аспективними фенофазами, Діденко Т. В. (2001)
Ахмедов Э. Т. - Интродукция мандрагоры туркменской в условиях Ботанического сада АН Республики Узбекистан, Тухтаев Б. Е. (2001)
Бараєва Т. Е. - Стан і перспективи збереження Helichrysum arenarium (L.) Moench на Дніпропетровщині (2001)
Черевченко Т. М. - История развития орхидологии в России конца XIX – начала XX в., Иванников Р. В. (2001)
Андрейченко А. В. - Посилення конкурентоспроможності суб'єктів безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Білорус Т. В. - Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії (2018)
Каліновський Р. О. - Лібералізація стабілізаційної макроекономічної політики: досвід Швеції та уроки для України (2018)
Нікитенко Д. В. - Теоретичні засади інституалізації інвестиційної безпеки (2018)
Старостіна А. О. - Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції, Осецький В. Л., Кравченко В. А. (2018)
Ставицький А. В. - Вплив сучасних геополітичних викликів на економічну безпеку держави (2018)
Хомутенко А. В. - Методологічні підходи в управлінні державними фінансами (2018)
Lawler K. - The impact of the 2008 oil price collapse on Kuwait Gdp 2008-2012: an estimation based on stochastic logistical methods, Alshriaan A. (2018)
Bachev H. - An empirical study on relations between governance and sustainability in Bulgarian agriculture (2018)
Belascu L. - Location attributes of emerging economies: an analysis using principal components, Horobet А., Popovici O. (2018)
Burnete S. - Trans-Atalantic integration: а crucial pace toward а globalized World (2018)
Dumitrescu L. - Implementing new marketing strategies in the context of the online environment – advantages, disadvantages, statistics and trends, Fuciu M., Gorski H. (2018)
Glinkowska B. - Analysis of the origin, modern characteristics and prospects of determining the profile of Ukrainian manager, Chebotarov I., Chebotarov V. (2018)
Ivokhin E. - About production-transport problem reduction to the two-level problem of discrete optimization and its application, Apanasenko D., Navrodskiy V. (2018)
Kharlamova G. - Estimation of renewable energy sources application in the synergy with European Union Policy, Stavytskуy А., Nate S. (2018)
Lawler K. - Exchange rate volatility: an empirical study for state of Kuwait, Sadiq S. (2018)
Popa C. - The influence of ordoliberalism in Europe (2018)
Rimbu G. - Improving youths' social situation in the European Union, Constantinescu L. (2018)
Turkes M. - Comparative analysis of banking performance of comercial banks groups. Case Study: Turkey vs. Romania, Constantinescu L., Topor D. (2018)
Vasiu D. - Correlations between financial performance indicators of companies with core activity in the energy sector and related industries, traded on Bucharest Stock Exchange, and the Bet-Ng Index, Ilie L. (2018)
Варналій З. С. - Роль управління державним боргом уфінансовій стабільності України, Савілова О. В. (2018)
Дерун І. А. - Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України (2018)
Лютий І. О. - Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні, Карпич А. Ю. (2018)
Софіщенко І. Я. - Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обґрунтування підходів до її регулювання, Кириченко Є. М. (2018)
Baltes N. - The assessment of the insolvency risk at the companies from the manufacturing industry, listed on the Bucharest stock exchange, Dragoe A., Cozma M. D. (2018)
Chailiskan U. - Relationship Between Community Attachment, Perceptions on economic impacts of tourism and support to tourism development: an implementation in a settlement near but distant from tourism, Saltik I. (2018)
Dornean A. - The impact of adopting CSR and corporate financial performance. Evidence from BSE, Oanea D. C. (2018)
Draghici D. M. - An aggregate examination of the investment behaviour (2018)
Grigoroi L. - The Experience of the Republic of Moldova in reforming the accounting system and its harmonization with ifrs and European directives, Muntean N. (2018)
Iacobutа A. O. - Institutional factors associated With tax morale: a country group-level analysis, Mursa G. C. (2018)
Pop I. - Brief overview of corporate governance structures within premium listed companies іn Romania (2018)
Бунчуков О. А. - Перспективи розвитку господарства сигналізації та зв’язку АТ "Укрзалізниця", Гончаренко В. І. (2019)
Кара С. В. - Дослідження несучих конструкцій тепловозів серії ЧМЕ3 та визначення можливості продовження терміну їх експлуатації, Петренко В. О., Прокопенко П. М., Гордиенко Т. Н. (2019)
Сулим А. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку парку рухомого складу метрополітену в Україні, Мужичук С. О., Хозя П. О., Павленко Ю. С., Єжов Ю. В. (2019)
Мямлин С. В. - Особенности конструкции и внедрение подвижного состава с нагрузкой 25 тонн на ось (2019)
Науково технічна рада АТ "Укрзалізниця" (2019)
Татур О. К. - Новини стандартизації (2019)
Демченко С. М. - Модернізація проміжного скріплення типу СКД65, Татуревич А. А., Корноухова К. В. (2019)
Макаров Ю. О. - Проблеми наднормативного бокового зносу рейок на ділянках зі складними умовами експлуатації (2019)
Білоус Ю. А. - Сучасні методи та обладнання для проведення неруйнівного контролю колісних пар пасажирських вагонів локомотивної тяги, Корсун О. М., Феногенов А. І., Луценко Т. М., Міщенко В. П. (2019)
Реферати статей (2019)
Богач М. В. - Морфологічні зміни крові овець, щеплених проти інфекційної агалактії овець і кіз, Стегній Б. Т., Богач Д. М. (2019)
Богач М. В. - Вплив гострого та хронічного перебігу давенеозу на біохімічні показники сироватки крові курей, Стоянова В. А. (2019)
Галка І. В. - Поширення сальмонельозу тварин та птиці в Україні у 2015–2018 роках, Музикіна Л. М., Мандигра С. С., Чехун А. І., Сидоренко Т. В., Кравцова О. Л. (2019)
Дедок Л. А. - Результати серологічних досліджень на хламідіоз поголів’я ВРХ в Україні за 2016–2018 роки, Дрожже Ж. Н., Дзюба Я. Н. (2019)
Дуда Ю. В. - Показники клітинного імунітету крові кролів за впливу збудника пасалурозу, Прус М. П. (2019)
Жовнір О. М. - Моніторинг інфекційних хвороб тварин бактеріальної етіології на території України, Андріящук В. А., Гаркавенко Т. А., Уховська Т. М., Мінцюк Є. П., Тютюн С. М. (2019)
Журенко Є. В. - Взаємозв’язок вмісту Купруму в крові корів з різним тонусом автономної нервової системи, Карповський В. І., Данчук О. В., Гудзь Н. В. (2019)
Камінська О. В. - Валідація методу визначення гістаміну в рибі та рибній продукції за допомогою рідинної хроматографії з УФ-детектором та дериватизацією, Марченко Т. В., Медведенко С. І., Шевченко Л. В. (2019)
Красочко П. А. - Изучение противовирусной активности водорастворимой формы прополиса, Притиченко А. В., Борисовець Д. С., Понаськов М. А., Ламан Н. А., Уховська Т. М. (2019)
Красочко П. А. - Изучение роли животных как резервуаров вируса гепатита Е человека, Красочко П. П., Курдеко А. П., Жаворонок С. В., Давидов В. В., Арабей А. А., Борисовець Д. С., Прокопенкова Т. М., Ничик С. А. (2019)
Красочко П. А. - Адъюванты при конструировании ассоциированных вакцин против инфекционных энтеритов молодняка крупного рогатого скота, Яромчик Я. П., Красочко П. П., Красочко В. П., Шашкова Ю. А., Синиця Н. В., Тарасов О. А. (2019)
Нечипоренко О. Л. - Дослідження видового складу мікрофлори в птахогосподарствах різного типу, Березовський А. В., Петров Р. В., Фотін А.І. (2019)
Притиченко А. В. - Аминокислотный состав продуктов метаболизма молочнокислых бактерий, Красочко П. А., Притиченко А. Н., Понаськов М. А., Шагако Н. М., Велева О. Р., Гудзь Н. В. (2019)
Рєзніченко Л. С. - Наночастинки заліза як ефективний засіб профілактики і лікування залізодефіцитної анемії тварин, Дибкова С. М., Дорошенко А. М. (2019)
Руда М. Є. - Випадок фузаріотоксикоза серед свиней, Васянович О.М., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Левченко З. А., Камінска О.В. (2019)
Сачук Р. М. - Ефективність комплексних схем профілактики післяродової патології корів, Стравський Я. С., Горюк Ю. В., Жигалюк С. В. (2019)
Шахабпур А. - Вплив збудників кнемідокоптозу на загальний стан декоративних птахів, Сорока Н. М., Пашкевич І. Ю. (2019)
Bazylevych V. - Conformity of higher education with requirements of "Digital Natives", Osetskyi V., Tatomur I. (2019)
Гражевская Н. И. - Сравнительный анализ функционирования и развития систем здравоохранения Украины и Казахстана, Аймагамбетов Е. Б., Тынгишева А. М. (2019)
Дідик А. М. - Показники оцінювання продуктивності та економності використання бюджетних коштів закладами вищоїосвіти, Погорелов Ю. С. (2019)
Kychko I. - Methodical approaches to evaluation of the creative potential of Ukraine, Кholodnytska A. (2019)
Роганова Г. О. - Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоківпідприємств (2019)
Lawler K. - Potential tax reforms аnd Kuwait economic growth, Farah A. (2019)
Nicula V. - Gastronomic tourism, an opportunity for diversifying the tourist offer in the Sibiu area, Spanu S., Kharlamova G. (2019)
Oboladze D. - Challenges and prospects of evaluation of programs in public finance management in Georgia, Otinashvili R. (2019)
Галушка З. І. - Вплив соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин (2019)
Грішнова О. А. - Формування людського капіталу у сфері охорони здоров'я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації, Брінцева О. Г. (2019)
Bachev H. - Eco-system approach for assessing agrarian sustainability in Bulgaria, Kharlamova G. (2019)
Dirva A. S. - Tax arbitration through offshore centres аnd tax havens, Dirva C. (2019)
Касич А. О. - Узагальнення положень економічної науки щодо стійкого розвитку підприємства, Яковенко Я. Ю. (2019)
Корольова Т. С. - Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток (2019)
Ставицький А. В. - Роль європейської інтеграції в забезпеченні економічної безпеки (2019)
Усик В. І. - Особливості фінансування вищої освіти: аналіз українського та світового контекстів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Lyuta O. - Investigation of Migration of Heavy Metals in the Soil Environment on the Example of Copper Sulfate, Sabadash V., Beymuk M., Gumnitsky J. (2019)
Gruca-Rokosz R. - Black Carbon Content and Distribution in Surface Sediments from Temperate-Zone Reservoirs (Poland), Cieśla M. (2019)
Shapovalov Y. - The Reaserch of Dry Chicken Manure Methanogenesis Stability, Salyuk A., Kotynsky A., Tarasenko R. (2019)
Tkachenko T. - Scientific Priorities of the Development of Environmental Research in Kyiv National University of Construction and Architecture. The Life Path of Professor Voloskhina O. S. (2019)
Masikevych A. - Wood Wastes Utilization of the Pokuttia-Bukovyna Carpathians as the Result of Introduction of Improved Production Technology of Fuel Briquettes, Kolotylo M., Bat R., Masikevych Y., Malovanyy M., Atamanyuk V., Petrushka K. (2019)
Łopata M. - Interstitial Water of Deep, Stratified Lake As Potential Source of Internal Phosphorus Loading – Implications For Preventing Eutrophication, Tandyrak R., Augustyniak R., Parszuto K., Płachta A., Cybulska Z. (2019)
Khliyeva O. - New Indicator for the Assessment of the Life Cycle of Greenhouse Gases Emission of Household Refrigerating Appliances (2019)
Hushchyna K. - Detection of Cyanotoxins in Lake Torment (Nova Scotia, Canada), McLellan K., Nguyen-Quang T. (2019)
Belokon K. - Analysis of Ecological Safety of Emissions From Production of Carbon Products, Belokon Y., Klymenko L. (2019)
Tymchuk I. - Utilising Organic-Mineral Fertilisers Produced from Man-Made Waste of Poultry Farms, Kanda М., Malovanyy M. (2019)
Абизов В. А. - Особливості сприйняття кольору підлітками в інтер’єрах центрів розвитку підлітків, Волчук М. В. (2019)
Рябова Н. О. - Особливості використання знаку в системі графічного проектування фірмового стилю медичних закладів України, Дубрівна А. П. (2019)
Тюх А. І. - Особливості проектування фірмового стилю сучасних культурно-масових заходів (на прикладі дитячих фестивалів), Дубрівна А. П. (2019)
Захарченко В. Д. - Розробка електронної системи запису та зчитування інформації, що міститься в масиві статичної пам’яті, побудованої на основі комплементарної метал-оксид напівпровідник технології, Радецький А. Ю., Швайченко В. Б. (2019)
Голубєв Л. П. - Дослідження роботи PID-регулятора за допомогою мікропроцесорної системи, Підсуха О. В. (2019)
Голубєв Л. П. - Розробка комп'ютерно-інтегрованої системи управління роботом-маніпулятором, Вовк Д. М. (2019)
Логвинчук У. В - Отримання мідного покриття з електроліту з добавками, Гаврилюк Т. В, Макєєва І. С. (2019)
Толочко Й. В. - Нові аспекти процесу анодування алюмінію, Крюкова О. А. (2019)
Маринич А. Л. - Прогресивні електроліти хромування, Крюкова О. А. (2019)
Слюсар М. А. - Сучасні електроліти та методи хромування, Крюкова О. А. (2019)
Кремлянець І. М. - Переваги та технологічні особливості процесу блискучого багатошарового нікелювання, Кислова О. В. (2019)
Товарницький О. Я. - Вплив нових органічних блискоутворюючих добавок на процес цинкування з застосуванням цинкатних електролітів, Кислова О. В. (2019)
Вотякова О. Л. - Техніко-типологічний аналіз матеріалів з розкопу ІІ стоянки Королево ІІ на Закарпатті (2019)
Усик В. І. - Королево ІІ: до питання про епіграветський технокомплекс (шар 0) та культурностратиграфічну колонку стоянки, Кулаковська Л. В., Нігст Ф., Герасименко Н. П. (2019)
Пічкур Є. В. - Складові кременевої індустрії Кукутень-Трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю (2019)
Лысенко С. Д. - Материалы комаровской и сосницкой культур в экспозиции Археологического музея Института археологии НАН Украины (2019)
Кравченко Е. А. - Чи могли бути поховані у Переп’ятисі господарями Хотівського городища? (2019)
Клочко Л. С. - Образи жінок у мистецтві північного Причорномор’я як джерело для реконструкції костюмів скіф’янок (2019)
Кисленко Г. О. - Локальні та міжрегіональні типи намистин з жіночих пізньосарматських поховань Східноєвропейського степу (2019)
Васильєв П. М. - Верхньопалеолітична стоянка Пушкарі ІІІ, Дудник Д. В. (2019)
Кулаковська Л. В. - Верхньопалеолітична стоянка Кормань 9, Усик В. І., Езартс П., Пірсон С., Кононенко О. М., Нігст Ф. (2019)
Ганощенко В. В. - Скарб кола Мартинівки з Правих Солонців Херсонської області, Володарець-Урбанович Я. В. (2019)
Зоценко І. В. - Нова епіграфічна пам’ятка давньоруського часу з околиці Києва, Васильєва М. А., Січінава Д. В. (2019)
Сапожников І. В. - Перші археологічні дослідження османського Татарбунарського замку, Сінельніков О. С. (2019)
Корохіна А. В. - Матеріали доби пізньої бронзи з поселення Мохнач П, Колода В. В. (2019)
Горбаненко С. А. - Зерно з Меджибожа, Толкачов Ю. І. (2019)
Біляєва С. О. - Україна — Туреччина: грані співробітництва, Кулаковська Л. В., Фіалко О. Є. (2019)
Кузьмищев О. Г. - Э. Р. фон Штерн и создание северопричерноморской школы античной археологи (2019)
Кулаковская Л. В. - Автобиграфия доцента Михаила Федоровича Болтенко, кандидата исторических наук (все даты по нов. ст.) (2019)
М. Я. Рудинський. До відділу кадрів АН УРСР (упоряд. Л. В. Кулаковська) (2019)
Левченко К. А. - Численная оценка понятия "обогатимость полезного ископаемого", Младецкий И. К. (2019)
Булах О. В. - Розвиток технологій переробки бідних залізних руд гематит-мартитового складу (2019)
Курнат Н. Л. - Пути изыскания методов повышения надежности режущего инструмента, Ганкевич В. Ф., Ливак О. В., Журавлев М. А. (2019)
Кравченко В. П. - Технологический комплекс переработки смеси металлургических шлаков в аспекте обращения с вторсырьем и побочной продукцией производственных циклов, Таранина Е. В., Ганкевич В. Ф., Киба В. Я., Куц А. В. (2019)
Процив В. В. - Повышение качества минерального сырья при отработке сложно-структурных месторождений полезных ископаемых подземным способом, Пацера С. Т., Журавель А. Ю., Недельский А. Г. (2019)
Шпильовий Л. В. - Український цирконій, Білецький В. С. (2019)
Смирнов В. М. - Теоретичні основи розрахунку продуктивності барабанних млинів, Білецький В. С., Сокур М. І. (2019)
Антончик В. С. - Повышение к.п.д. пневмоударных машин, Назаров А. Е., Ганкевич В. Ф., Ливак О. В. (2019)
Горобец Л. Ж. - Эффекты механоактивации углематериалов при тонком измельчении (2019)
Олійник Т. А. - Вплив дроблення гематитових руд в валковій дробарці з валками високого тиску на кінцеві показники їх збагачення, Ніколаєнко П. К., Ніколаєнко К. В. (2019)
Шевелёва А. М. - Расчет поля скоростей эжектора с дополнительным подводом энергоносителя по оси разгонной трубки, Игнатьев А. Д. (2019)
Білецький В. С. - Дослідження перемішувача "ТУРБОТРОН" із застосуванням програмного середовища SolidWorks, Міщук Ю. С., Саприкіна Є. А. (2019)
Березняк О. О. - Визначення частоти розмагнічування тонких феромагнітних частинок, Младецький І. К. (2019)
Моисеенко О. В. - Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подрешетный продукт вибрационных грохотов на операциях обезвоживания мелких отходов и мелкого промпродукта гидравлических отсадочных машин, Полулях А. Д. (2019)
Полулях А. Д. - Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подрешетный продукт неподвижных сит и вибрационных грохотов на операциях подготовительного обезвоживания мелкого концентрата гидравлических отсадочных машин, Полулях Д. А. (2019)
Полулях А. Д. - Определение коэффициентов извлечения классов крупности в фугат фильтрующих центрифуг (2019)
Полулях А. Д. - Разработка технологии обезвоживания угольных шламовых продуктов УПЦ № 1 ЧАО "Авдеевский КХЗ" (Часть 2) (2019)
Перспективи якості та доступності високоспеціалізованої медичної допомоги передусім залежать від ініціативи і результативності професіоналів (2019)
До 80-річчя Леоніда Лукича Ситара (2019)
Мазур А. П. - Алгоритм прийняття рішень під час коронарного шунтування на працюючому серці, Гурін П. В., Бабіч М. М., Борисенко А. О. (2019)
Руденко С. А. - Результати протезування мітрального клапана у хворих з ішемічною мітральною недостатністю, Федьків С. В., Поташев С. В., Йоффе Н. О., Лазоришинець В. В. (2019)
Усенко О. Ю. - Вибір тактики хірургічного лікування поєднаних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та вінцевих артерій на серці, що працює, Белейович В. В., Габрієлян А. В. (2019)
Габрієлян А. В. - Порівняльний аналіз результатів лікування хворих з кардіоміопатією, що перебувають у листі очікування трансплантації серця залежно від етіології захворювання та обраного методу лікування (2019)
Гуменюк Б. М. - Застосування технологій кровозбереження при хірургічному лікуванні аортальних вад серця в умовах штучного кровообігу, Попов В. В., Гуртовенко А. M., Кліменко С. Н. (2019)
Пукас К. В. - Тромбоемболічні ускладнення у віддалений термін при протезуванні мітрального клапана (2019)
Іманов Е. - Порівняльна характеристика хірургічного лікування та балонної вальвулопластики в немовлят з критичним аортальним стенозом, Труба Я. П., Дзюрий І. В. , Плиска О. І., Лазоришинець В. В. (2019)
Шаповал Л. А. - Власний досвід ехокардіографічного оцінювання ступеня асиметрії атріовентрикулярного з’єднання в пацієнтів з різними анатомічними варіантами атріовентрикулярної комунікації при виборі оптимальної тактики хірургічного лікування, Руденко Н. М., Довгань О. М., Ємець І. М. (2019)
Цвик А. С. - Чи є гіпотермічний циркуляторний арешт фактором ризику для пацієнтів з хірургією патології аорти?, Варбанець С. В., Довгань О. М, Крикунов К. О., Пукас О. Ю. (2019)
Стычинский А. С. - Катетерное лечение фибрилляции предсердий после пластики дефекта межпредсердной перегородки, Альмиз П. А., Ящук Н. C., Мельник Н. В., Топчий А. В., Поканевич А. В., Лозовой А. А. (2019)
Суслина Ю. И. - Влияние радиочастотной катетерной деструкции на фракцию выброса левого желудочка у больных с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий, Руденко Н. Н., Доронин А. В., Мешкова М. С. (2019)
Варбанець С. В. - Неокуспідизація аортального клапана власним перикардом із використанням набору сайзерів і відповідних лекал – безпосередні результати, Гур’єва О. С., Козюра Г. М., Ємець Г. І., Ємець І. М. (2019)
Левчишина О. В. - Клінічний випадок поєднання великої істинної аневризми лівого шлуночка, ускладненої формуванням псевдоаневризми, Бешляга В. М., Руденко А. В. (2019)
Федьків С. В. - Клінічний випадок клітинного відторгнення після трансплантації серця, Поташев С. В., Руденко К. В., Захарова В. П., Чижевська О. О. (2019)
Лазоришинець В. В. - Рекомендації з проведення повноцінного черезстравохідного ехокардіографічного дослідження, Коваленко В. М., Руденко А. В., Вітовський Р. М., Сичов О. С., Іванів Ю. А., Бешляга В. М., Крикунов О. А., Поташев С. В., Руснак А. О. (2019)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2019)
Bielova O. I. - Benefits of integrating the total quality management and management information system into project management, Elbaruni J. E., Safar H. M. (2019)
Вартанова О. В. - Предиктори звільнення персоналу в системі забезпечення його стійкого розвитку (2019)
Подлепіна П. О. - Вплив міжнародного туризму на сучасні пріоритети сталого розвитку країн, що розвиваються (2019)
Діканов Ю. А. - Теоретичні аспекти інфраструктури природокористування як підґрунтя процесу ресурсозбереження (2019)
Dudchenko N. V. - Analysis of the efficiency of Ukrainian financial policy (2019)
Гавриш І. І. - Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону, Крупенна І. А. (2019)
Буднікевич І. М. - Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань, Романюк Н. В. (2019)
Данченко O. Б. - Метод управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу, Коломицева О. В., Денчик О. Р., Круль К. Я. (2019)
Коломицева О. В. - Трисекторна модель вищої освіти України, Опаленко А. М. (2019)
Вардеванян В. А. - Маркетинговий зміст місцевої події як об’єкта формування туристичної привабливості території за допомоги інструментів системи маркетингових комунікацій (2019)
Григор О. О. - Особливості позиціонування продукції аграрних підприємств, Сергієнко О. А., Суботіна Ю. О. (2019)
Черданцева І. Г. - Використання маркетингових підходів у сфері ресторанного бізнесу України, Клипач А. Я. (2019)
Тафій Н. Г. - Особливості регіонального ринку нерухомості та трансформація його функцій (2019)
Клименко Е. С. - Архів Л. М. Ревуцького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: структура та склад (2019)
Вербіцька О. І. - Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності, Яременко Л. М. (2019)
Івченко Л. В. - Встановлення авторства музичних творів ("безіменний Векслер”), Кожушко Є. В. (2019)
Попова Т. Г. - Киевские рукописи Лествицы Иоанна Синайского (2019)
Коломієць М. С. - Документи про участь академіка В. І. Грищенка в VI – X світових конгресах Міжнародної федерації гінекології та акушерства (FIGO) (1970 – 1982) (2019)
Шаповал А. І. - "Тільки у Вас я знайшов відгук на ті зацікавлення, які остаточно заволоділи мною”: з листів В. М. Перетца до П. Г. Житецького (2019)
Курганова О. Ю. - Метафоричний образ богослужбової книги в українській книжковій культурі доби Бароко (2019)
Шихненко І. М. - Науково-популяризаторська діяльність АН УРСР у 1961 – 1965 рр. (за документами Архіву Президії НАН України) (2019)
Кароєва Т. Р. - Регіональні родові бібліотеки початку ХХ ст.: до методики встановлення факту існування (на прикладі Подільської губернії) (2019)
Зінченко С. В. - Рукописна пам’ятка римокатолицької гомілетики XV ст. із монастиря св. Еґідія в Нюрнберзі: addenda et corrigenda до наукового опису, Чернухін Є. К., Гальченко О. М. (2019)
Чернухін Є. К. - Грецький Евхологіон 1778 р. із колекції над азовських рукописів В. І. Григоровича у фондах Державної бібліотеки Росії в Москві (2019)
Шип Н. А. - Інтерпретація слов’янофілами польського й українського питань у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) (2019)
Беба А. М. - Польський тижневик "Tugodnik Ilustrowany” як джерело до вивчення історії та культури України (2019)
Марценюк Р. О. - "Червоний террор” і театральне мистецтво Києва: життя одного актора (за матеріалами ГДА СБУ) (2019)
Дзира О. І. - Українські громадські об’єднання Канади міжвоєнного періоду в зарубіжній історіографії (2019)
Сторчай О. В. - Генії українського мистецтва: листи Олени Кульчицької до Степана Таранушенка (квітень – вересень 1957 року) (2019)
Лось В. Е. - Нове видання з історії Унійної Церкви в Україні (Рецензія на: Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018. 304 с.) (2019)
Галькевич Т. А. - Вільгельм Котарбінський на світлинах Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 170-річчя від дня народження), Донець О. М. (2019)
Світлої пам'яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (2019)
Вихідні дані (2019)
Ковалевський С. В. - Підвищення ефективності вивантаження сипкого матеріалу малогабаритними камерними живильниками, Залужна Г. В. (2019)
Осипова Т. М. - Ефект "перекачування енергії" в канатах двокінцевої піднімальної установки (2019)
Аврунін Г. А. - Комплекс вимірювально-діагностичного устаткування фірми "Parker", Пімонов І. Г. (2019)
Скоркін А .О. - Дослідження методів і умов формоутворення різальних елементів твердосплавного інструменту для фрезерної обробки композиційних неметалевих матеріалів, Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Камчатна-Степанова К. В. (2019)
Стрельчук Р. М. - Распределение теплового потока при электроэрозионном алмазном шлифовании (2019)
Сичов Ю. І. - Формування структури та механічних властивостей зварних зєднань титано-алюмінієвих композитів, Дереза К. О. (2019)
Сичов Ю. І. - Проектування важільних механізмів в курсі ТММ з використанням ПЕОМ, Вадимов Е. О. (2019)
Вольченко Д. А. - К вопросу оценки теплопередачи через металлические фриционные элементы ленточно-колодочного тормоза буровых лебедок, Скрыпнык В. С., Журавлев Д .Ю., Чуфус В. С. (2019)
Вольченко А. И. - К вопросу оценки теплопередачи через металлические фриционные элементы дисково- и барабанно-колодочных тормозов транспортных средств, Возный А. В., Журавлев А. Ю., Витвицкий В. С. (2019)
Фурсова Т. Н. - К вопросу о повышении эксплуатационной надежности ответственных деталей турбин АЭС (2019)
Гордеев А. С. - Разработка нормативной базы ресурсосберегающих технологий при механической обработке (2019)
Дерябкина Е. С. - Исследование влияния способа нанесения покрытий на качество восстановленных деталей средств транспорта (2019)
Дерябкіна Є. С. - Спосіб кріплення труб до тонкої трубної решітки кожухотрубчатого теплообмінника (2019)
Ізотова. К. О. - Розробка електродного покриття для електродугового різання (2019)
Ізотова. К. О. - Розробка термітного електродного покриття для зварювання сталей в монтажних умовах (2019)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи, Смик О. М., Староста Ж. С. (2019)
Резніченко М. К. - Визначення енергоекономічних технологій складання пресових з′єднань (2019)
Резніченко М. К. - Исследование работы монорельсового пути при переменной нагрузке, Резніченко О. М. (2019)
Маліцький І. Ф. - Разборка термовоздействием соединений с гарантированным натягом, Смирнов І. П. (2019)
Черкашина О. С. - Керування якістю технологічних процесів в машинобудуванні з застосуванням трипараметричного моделювання (2019)
Яценко Л. О. - Растрування кольороподілених зображень та аналіз параметрів, що впливають на чіткість поліграфічної репродукції (2019)
До уваги авторів (2019)
Гузенко Т. А. - Комунікативна стратегія м. Києва: зумовлена потреба та основні засади формування (2017)
Камінська О. В. - Психологічний аналіз детермінант інтернет-залежності (2017)
Єжижанська Т. С. - Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі (2017)
Осмоловська О. А. - Формування видавничого напряму української інклюзивної літератури як новітнього тренду розвитку видавничої справи (2017)
Онищенко О. М. - Реалії і перспективи технології друку та інтерпретація тексту шрифтом Брайля у видавничій (2017)
Шпак В. І. - Сучасні тренди українського книговидання (2017)
Харитоненко О. І. - Види періодичних видань у оновленому ДСТУ 3017 "Видання. Основні види. Терміни та визначення": питання, які залишилися відкритими (2017)
Лепка Я. І. - Кросмедійність аудиторії інформаційної агенції "112.ua" (2017)
Сошинська В. Є. - Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2017)
Цюра М. А. - Роль бібліотерапії в соціально-психологочній адаптпції дітей та підлітків у новітніх умовах (2017)
Вернигора Н. М. - Рецензія на конспект лекцій Н. В. Іовхімчук "Дитяча література" (2017)
Вернигора С. М. - Шпак В. І. Поліграфія: книга редактора: навчальний посібник. Покажчик змісту (2017)
Кононенко М. В. - Книжка-іграшка як перспективний видавничий продукт на сучасному книжковому ринку (2017)
Садурська Є. П. - Практико-орієнтовані дисципліни як підґрунтя для набуття знань з редакторського фаху (на прикладі дисципліни "Макетування і верстка" (2017)
Горбенко Г. В. - Практико-орієнтоване навчання під час підготовки бакалаврів Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2017)
Граняк В. Ф. - Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів, Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. (2019)
Чигінь В. І. - Вимірювання координат радіомаяка безпілотного літального апарата (2019)
Максимович В. М. - Модифікована структура дворівневого цифрового синтезатора частоти для дозиметрії, Стахів Р. І, Стахів М. Ю. (2019)
Саєвич І. Б. - Дослідження вмісту хімічних елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою, Стасів Т. Г. (2019)
Yatsyshyn S. - Development of software and hardware for the method of rehabilitation of patients with obliteration of atherosclerosis of the limb vessels, Stadnyk B., Khoma Yu., Mykyichuk M., Mihunov D., Fröhlich Th., Mastylo R. (2019)
Майданюк Н. В. - Проблеми та перспективи застосування технологій Інтернету речей для промислових підприємств (2019)
Микитин І. П. - Залежність похибки визначення температури пірометрами від коефіцієнта випромінювальної здатності об’єктів, Скоропад П. І. (2019)
Большаков В. Б. - Гносеологічні аспекти технічного регулювання забезпечення якості продукції, Косач Н. І., Павлова Г. О., Чернишенко О. В. (2019)
Яцишин С. П. - Розвиток засобів еталонного забезпечення в області дозиметричних вимірювань, Лазаренко С. Л. (2019)
Мотало В. П. - Аналіз методик верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки (2019)
Мельниченко О. А. - Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017, Хорошилов О. М., Малецька О. Є. (2019)
Яцук В. О. - 5 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології "Technical using of measurement-2019” (2019)
Абрамов С. О. - Обґрунтування абразивного матеріалу для активації поверхні мідної ламелі струменово-абразивним методом (2019)
Бондар К. А. - Вплив домішок деревного борошна на адгезійні властивості пінополіуретану, Зайчук Н. П., Шимчук С. П. (2019)
Букетов А. В. - Дослідження теплофізичних властивостей модифікованих 4,4'-метиленбіс (2-метоксианіліном) епоксидних композитів для транспортної галузі, Безбах О. М., Круглий Д. Г., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2019)
Букетов А. В. - Розроблення епокси-поліефірної матриці з поліпшеними фізико-механічними властивостями для відновлення засобів транспорту, Браїло М. В., Кобельник О. С., Якущенко С. В., Сапронова А. В. (2019)
Букетов А. В. - Вплив модифікаторів C13H12CL2N2ТА C13H14N2 на механічні властивості епоксидної матриці, Кулініч В. Г., Сметанкін С. А., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2019)
Валецький Б. П. - Механотроніка складу (2019)
Гальчук Т. Н. - Отримання металевих композиційних матеріалів із вмістом порошку чавуну, Божко Т. Є. (2019)
Горностай В. М. - Визначення впливу ступеня деформації на параметри процесу холодного зворотного видавлювання порожнистих виробів з роздачою, Потятиник А. М., Єфремов М. О., В’язовський Є. Ю., Шаповалов В. В. (2019)
Гребенок Т. П. - Шаруваті композити із твердих сплавів на основі карбіду титану, Радченко О. К., Субботін В. І., Луговський Ю. Ф., Іценко А. І., Литвин Р. В., Ярмолінський С. В. (2019)
Гуменюк Ю. О. - Метод пошуку розв'язків задачі коші квазілінійних рівнянь в дослідженнях динаміки руху ґрунтів сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Герасимчук Г. А. (2019)
Давидчук Н. К. - Вплив вуглевмістних порошкових композитів (лігатури), отриманих при взаємодії карбідів з металами на структуроутворення та зміцнення сплавів на основі алюмінію, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г. (2019)
Давідіч Ю. О. - Закономірності розселення працівників сфери виробництва, Чумаченко І. В., Галкін А. С., Давідіч Н. В., Куш Є. І. (2019)
Дмитріюк М. В. - Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів, Гусачук Д. А., Фещук Ю. П. (2019)
Дробот О. С. - Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки, Нікітін О. О., Підгайчук С. Я., Яворська Н. М., Бабак О. П. (2019)
Дудніков А. А. - Зміцнення матеріалу деталей пластичним деформуванням, Дудник В. В., Біловод О. І., Іванкова О. В., Лапенко Т. Г. (2019)
Євдокименко Ю. І. - Методические основы создания установок для высокоскоростного газопламенного нанесения покрытий, Кисіль В. М., Фролов Г. О. (2019)
Єпіфанцева Т. А. - Залежність фізико-механічних властивостей не спечених виробів гетерогенного складу на основі міді від властивостей компонентів включень, Солонін Ю. М., Власова О. В., Коваль А. Ю. (2019)
Єпіфанцева Т. О. - Технологічний процес комплектації та методика стендових випробувань кумулятивних зарядів з порошковою воронкою, Самокіш М. А., Власова О. В. (2019)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу та властивості термітних мідних сплавів, Талабірчук В. Ю. (2019)
Залета О. М. - Функціонально-модульне проектування технологічного обладнання на основі системного аналізу його службової функції (2019)
Івасенко І. Б. - Оцінка розподілу включень і дефектів плазмоелектролітних і лазерно-модифікованих покриттів на алюмінієвих сплавах, Задорожна Х. Р., Посувайло В. М., Винар В. А., Чумало Г. В., Студент М. М., Імбірович Н. Ю., Остап’юк С. І., Фещук Ю. П. (2019)
Каверинський В. В. - Моделювання кінетики процесів рекристалізації, повернення і виділення карбонітридних частинок у мікролегованій сталі після гарячої деформації аустеніту, Сухенко З. П., Баглюк Г. А. (2019)
Калюжний В. Л. - Силові режими, напружено-деформований стан металу та температурний розподіл при гарячому зворотному видавлюванні порожнистих вісесиметричних виробів з латуні, Артеменко С. С., Ярмоленко О. С. (2019)
Кіріченко М. В. - Виготовлення базових шарів гнучких сонячних елементів методом осадження у квазізамкненому об’ємі плівок сульфіду та телуриду кадмію, Зайцев Р. В., Хрипунов Г. С., Харченко М. М., Дроздов А. М., Дроздова А. А. (2019)
Ковальчук Я. - Теплоізоляційні будівельні матеріали з місцевих технологічних відходів, Крамар Г., Бодрова Л., Коваль І., Мариненко С. (2019)
Красовський В. П. - Розробка технологічного процесу паяння матеріалів зі значною різницею коефіцієнтів температурного лінійного розширення, Габ І. І., Костюк Б. Д., Красовська Н. О., Стецюк Т. В. (2019)
Кречковська Г. В. - З’ясування причин руйнування підшипника кочення на основі оцінювання технічного стану експлуатованого металу, Свірська Л. М., Корній С. А., Курнат І. М., Студент О. З. (2019)
Лаврись С. М. - Інтенсифікація процесу азотування двофазного титанового сплаву ВТ22 ДЛЯ підвищення його зносостійкості, Погрелюк І. М. (2019)
Лаптєв А. В. - Влияние температуры ударного спекания на плотность, структуру и свойства композита Ni3Al – 45 об. % WC, Толочин О. І., Карпець М. В., Мисливченко О. М., Окунь І. Ю., Євич Я. І. (2019)
Лебедєв В. Г. - Планирование производственной деятельности предприятия на основе частных показателей производственного риска, Беспалова А. В., Книш О. І., Дашковська О. П. (2019)
Мазін С. П. - Обґрунтування конструктивної схеми підйомно-транспортної машини для ремонту автобронетанкової техніки, Маренко Г. М., Страшний І. Л., Глущенко М. О. (2019)
Мазур П. В. - Структура і деякі властивості кераміки ZRB2-SIC-CR3C2 отриманої вакуумним спіканням, Ведель Д. В., Котенко В. А., Мосина Т. В., Григорьєв О. М. (2019)
Марич М. В. - Особливості структури та фазового складу гарячештампованого високоентропійного сплаву системи Ti-Cr-Fe-Ni-C, Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Молчановська Г. М. (2019)
Марчук В. І. - Моделювання процесу безцентрового шліфування робочих поверхонь кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва, Марчук І. В., Гpинюк С. В., Сачковська Л. О. (2019)
Мельничук М. Д. - Вплив ступеня наповнення мікрокристалічною целюлозою на структуру та механічні характеристики композиту, Андрушко О. А., Куцик C. Л., Потейчук М. І. (2019)
Михайлов А. О. - Моделирование процесса получения втулок с внутренним фланцем методом радиального выдавливания пористых заготовок, Михайлов О. В., Штефан Є. В. (2019)
Мірошніченко В. І. - An analytic modeling the air-mist secondary cooling for continuously cast slabs, Сімкін О. І. (2019)
Негруца Р. Ю. - Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'-карбонової кислоти на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів (2019)
Петраков Ю. В. - Моделювання автоколивань при токарному обробленні, Трибрат К. О. (2019)
Пономарьова Н. В. - Кібернетична модель процесу проведення процедури митного контролю вантажів, Волкова Т. В. (2019)
Прасоленко О. В. - Закономірності зміни функціонального стану водія в умовах вечірніх сутінок на міських вулицях (2019)
Приходько Г. В. - Про змочування дибориду титану ТІВ2 сплавом Al88Si12 при контактному нагріві, Приходько О. С., Новак Р., Бружда Г., Собчак Н., Маткова А. В., Кабан І. (2019)
Савчук П. П. - Особливості формування пористої структури епоксидних органопластиків, Кашицький В. П., Садова О. Л., Матрунчик Д. М., Багіла В. О. (2019)
Сапронов О. О. - Композитні матеріали для відновлення пошкоджень транспортних засобів, Круглий Д. Г., Шарко О. В., Клевцов К. М., Аппазов Е. С. (2019)
Середа Б. П. - Формування алітованих покриттів на конструкційних матеріалах для коксохімічного виробництва, Гайдаєнко О. С. (2019)
Середа Б. П. - Економічна ефективність використання кар’єрних самоскидів в умовах металургійного підприємства, Муковська Д. Я. (2019)
Симонюк В. П. - До обробки деталей у вільному абразивному вібруючому середовищі, Лапченко Ю. С., Денисюк В. Ю., Ляснік С. В. (2019)
Сичук В. А. - Практики модернізацій систем ЧПУ металорізальних верстатів, Заболотний О. В., Харчук П. М. (2019)
Слободян З. В. - Особливості захисної дії інгібіторів на основі екстрактів рослинної сировини стосовно вуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2019)
Смалько М. А. - Аспекти створення установки цементування радіоактивних відходів, Смалько М. М. (2019)
Стельмах О. У. - Експериментальне дослідження динаміки течій граничних шарів авіагасу та олив в трибоконтакті ковзання, Шимчук С. П., Радзієвський В. А., Костюнік Р. Є., Бадір К. К. (2019)
Супрун О. В. - Features of the phase and structure formation of multi-component compounds on the basis of TiH2-Fe-Si-Mn system with different content, Баглюк Г. А., Широков О. В. (2019)
Сур’янінов М. Г. - Аналітичні і експериментальні дослідження вільних коливань сталефібробетонних балок, Маковкіна Т. В. (2019)
Хома М. С. - Корозійні і трибокорозійні властивості плазмових покрить на основі заліза, нікелю і хрому у середовищах, що містять сірководень, хлориди та аміак, Перепльотчіков Є. Ф., Василів Х. Б., Винар В. А., Рябцев І. О., Рацька Н. Б., Івашків В. Р. (2019)
Хома М. С. - Вплив структури сталі 45 на її опірність корозійному розтріскуванню у сірководневому середовищі, Рацька Н. Б., Дацко Б. М., Чучман М. В., Галайчак С. А. (2019)
Чабак Ю. Г. - Структура литой износостойкой стали с высоким содержанием бора, Пастухова Т. В., Зайчук Н. П., Єфременко Б. В., Єфременко В. Г. (2019)
Четвержук Т. И. - Режыми работы системы ЧПУ станка в процессе его эксплуатации, Полинкевич Р. Н., Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т. (2019)
Шевчук Г. Я. - Особливості складу асфальтобетонних сумішей для приготування холодного асфальтобетону, Генсецький М. П., Бідось В. М. (2019)
Shyrokov V. V. - Evolution of the structure and physic-mechanical properties of vanadium and V-Zr-C alloy at long-term high-temperature loads, Vasyliv Ch. B., Shyrokov O. V., Shakhbazov I. O., Kolomiiets V. A., Palamar O. O., Datsii O. I. (2019)
Шуляр І. О. - Дослідження впливу технологічних параметрів виготовлення на стійкість породоруйнівних елементів доліт, Борущак С. Л. (2019)
Юрженко М. В. - Первинний контроль якості зварних з’єднань поліетиленових труб при зварювання нагрітим інструментом встик (огляд) (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Иванова Ю. В. - Тактика лечения ишемической формы синдрома диабетической стопы, Климова Е. М., Криворучко И. А., Прасол В. А., Кириенко Д. А., Коробов А. М. (2019)
Байбеков И. М. - Противовоспалительный и антимикробный эффект излучения аппарата "Барва-Флекс/СИК" при использовании в лечении протезных стоматитов, Ирханов М. М. (2019)
Карандашов В. И. - Оценка эффективности применения квантовой фотогемотерапии красным и синим светом в комплексной терапии больных бронхиальной астмой, Александрова Н. П., Островский Е. И. (2019)
Gizinger O. A. - Low intensity laser effects on factors of congenital immunity and cytokine balance in secretions of female reproductive system affected with chlamydia infection, Karandashov V. I. (2019)
Хе Ши - Спектральный анализ сфигмограммы, Кокодий Н. Г., Шульга С. Н., Тиманюк В. А. (2019)
Чухраєва О. М. - Психосоматична корекція болю у хворих з дискогенними дорсопатіями, Уніченко А. В., Гресь О. О., Мельник А. Ю. (2019)
Pantyo V. V. - Influence of led radiation on the staphylococcus aureus sensitivity to antibiotics, Koval G. M., Pantyo V. I., Danko E. M., Gulyar S. A. (2019)
Плавский В. Ю. - Новые подходы к повышению эффективности и снижению побочных проявлений фототерапии гипербилирубинемии новорожденных детей с использованием светодиодных и лазерных источников, Плавская Л. Г., Ананич Т. С., Катаркевич В. М., Микулич А. В., Леусенко И. А., Третьякова А. И., Дудинова О. Н., Мазманян П. А., Керопян В. В., Маргарян Г. Г. (2019)
Тимченко М. Е. - Экспериментальное обоснование использования электромагнитного излучения светового диапазона и тканевых факторов роста в лечении несостоятельности кишечных анастомозов, Иванова Ю. В., Климова Е. М., Быченко Е. А., Коробов А. М. (2019)
Харченко Т. О. - Покращення якості життя хворих з трофічними виразками венозної етіології при застосуванні фотодинамічної терапії, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В., Радько А. С. (2019)
Коваленко Є. Л. - Фізіотерапевтична корекція жорсткості артеріальної стінки при коморбідності артеріальної гіпертензії та гіперурикемії, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2019)
Русанов К. В. - Страницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в ХХ-XXI веках, Русанова Е. Г. (2019)
Паньків В. І. - Шановні читачі! (2019)
Turgut A. - Is there any relationship between Hashimoto’s thyroiditis and urinary iodine level?, Erdogan M., Yurekli B. S., Sezer E., Simsir I. Y., Rouhrazi H., Turgan N. (2019)
Соколова Л. К. - Ефективність використання метилкобаламіну в комплексному лікуванні діабетичної периферичної нейропатії, Бельчіна Ю. Б., Озерянська О. Є., Черв’якова С. А., Тронько М. Д. (2019)
Кметь О. Г. - Особливості систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту головного мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2-го типу після застосування карбацетаму, Зябліцев С. В., Філіпець Н. Д. (2019)
Большова О. В. - Оцінка ефективності лікування пацієнтів з ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку при оптимізації дози препаратів рекомбінантного гормону росту, Музь Н. М. (2019)
Власенко М. В. - Застосування Нуклео Ц.М.Ф. форте в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії, Паламарчук А. В., Шкарівська С. В. (2019)
Сорокман Т. В. - Показники трансферину та феритину в дітей із надлишковою масою тіла й ожирінням, Сокольник С. В., Попелюк Н. О., Колєснік Д. І. (2019)
Рикова О. В. - Некласична вроджена гіперплазія кори надниркових залоз унаслідок дефіциту 21-гідроксилази: лабораторні критерії діагностики й контролю ефективності лікування (2019)
Grossman A. B. - Конституциональная задержка роста и пубертата у мальчиков: обзор литературы, Исмаилов С. И., Кулмирзаева М. Г., Урманова Ю. М., Гилязитдинов К. Н. (2019)
Яргин С. В. - Некоторые аспекты лекарственной терапии сахарного диабета 2-го типа у лиц с избыточной массой тела (2019)
Фомин Ю. А. - Изотопно-геохимическая зональность пород Криворожской сверхглубокой скважины, Демихов Ю. Н., Верховцев В. Г., Борисова Н. М., Кравчук З. Н. (2019)
Насєдкін Є. І. - Результати комплексних екологічних досліджень осадової речовини геохімічними та магнітними методами, Бондар К. М., Цюпа І. В., Довбиш С. М., Іванова А. М. (2019)
Овчиннікова Н. Б. - Мінеральні води з підвищеною мінералізацією у межах України, Шестопалов В. М. (2019)
Єсипович С. М. - Геологічне підґрунтя формування пагорбу пісковикових брил в долині р. Молочна (на північ від Мелітополя) під назвою Кам’яна Могила, Товстюк З. М. (2019)
Локтєв А. А. - Особливості газоносності Закарпатського прогину (2019)
Кірющенко І. Г. - Впровадження геоекологічних методів у технологію видобування вугілля (2019)
Makarenko O. M. - Influence of nonradiogenic cosmic heat generation in the bowels of the Earth and planets on mutual displacements of planetary shells. Article 1. The Earth (2019)
Павлунь М. М. - Помітний внесок у розуміння історико-геологічного формування геотектонічної структури Закарпатського прогину, Генералова Л. В. (2019)
Шаталов Н. Н. - Профессор Николай Филиппович Балуховский – выдающийся геолог-нефтяник и тектонист (К 120-летию со дня рождения) (2019)
Шаталов Н. Н. - Вклад профессора Владилена Алексеевича Краюшкина в теорию абиогенно-мантийного генезиса углеводородов (К 90-летию со дня рождения), Багрий И. Д. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Иванова Ю. В. - Опыт лечения острого холангита с применением антибактериальной фотодинамической терапии, Мушенко Е. В., Авдосьев Ю. В., Коробов А. М., Климова Е. М. (2019)
Хоменко І. П. - Хірургічна тактика у постраждалих з вогнепальними пораненнями діафрагми на спеціалізованому етапі надання медичної допомоги в умовах сучасного збройного конфлікту, Біленький В. А., Шипілов С. А., Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В. (2019)
Иванова Ю. В. - Наш опыт применения фототерапии с целью профилактики несостоятельности швов межкишечных анастомозов, Тимченко М. Е. (2019)
Кизилова Н. Н. - Клеточные и тканевые механизмы действия низкоинтенсивного оптического излучения на пациентов с синдромом диабетической стопы, Коробов А. М. (2019)
Леухина Л. В. - Предпосылки к созданию фитокосмецевтических защитных средств способствующих адаптации к ультрафиолетовому излучению и индукции меланогенеза (2019)
Кокодий Н. Г. - Тепловые процессы при локальном лазерном нагреве биологической ткани, Коробов А. М., Хе Ши, Посохов Н. Ф., Шульга С. Н., Тиманюк В. А. (2019)
Русанова Е. Г. - Искусственные источники света, используемые в фотомедицине: история открытия (2019)
Бебко С. - Стратегічні напрями розвитку системи вищої освіти України (2019)
Зорочкіна Т. - Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії (2019)
Орос І. - Форми роботи з дорослими студентами у Великій Британії (2019)
Стрижеус Л. - Синергетична педагогіка в полі постнекласичних наукових парадигм, Фенко М. (2019)
Антончук О. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів (2019)
Антонюк В. - Використання технологій ситуативного моделювання на уроках інформатики в початковій школі, Алендарь Н. (2019)
Лякішева А. - Актуальні проблеми готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності, Потапчук Т. (2019)
Мацюк З. - Фразеологічні модифікації у мовленні дітей 6–7-річного віку (2019)
Pernarivska Т. - The basics of adult education in the context of foreign language learning (2019)
Смолюк В. - Національно-орієнтований компонент змісту освіти в системі професійної підготовки вчителя, Смолюк І. (2019)
Швай О. - До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики (2019)
Григоренко Т. - Компетентнісний підхід в контексті професійної підготовки психологів (спеціальних, клінічних) (2019)
Ковальчук Ж. - Визначальність наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ України у другій половині ХХ століття (2019)
Незбрицька О. - Форми співробітництва територіальних громад (2019)
Сидорук І. - Благодійна діяльність та фандрайзинг в соціальній роботі: теоретичний аспект, Корпач Н. (2019)
Станецька Г. - Дослідження дизартрії у дорослих при хворобі Паркінсона, Шеремет М. (2019)
Наші автори (2019)
Інформаційна сторінка (2019)
Зразок оформлення матеріалів (2019)
Апостолова Р. Д. - Синтез ванадата калия и его поведение в электродах для литиевого аккумулятора, Баскевич А. С. (2019)
Атапин А. Г. - Параметры кислородных пузырьков, образующихся при электролизе растворов с различной концентрацией NaOH, Нефедов В. Г. (2019)
Varenichenko S. A. - Synthesis of new Schiff bases based on formyl derivatives of xanthenes, Farat O. K., Mazepa A. V., Markov V. I. (2019)
Горнійчук О. Є. - Синтез та дослідження біядерних комплексів рідкісноземельних елементів на основі біс-хелатуючого карбациламідофосфату, Каряка Н. С., Труш В. О., Смола С. С., Слива Т. Ю., Русакова Н. В., Амірханов В. М. (2019)
Zhyhailo M. M. - Preparation and characterization of UV-curable cross-linked organic-inorganic membranes, Demchyna O. I., Yevchuk I. Yu., Rachiy B. I., Kochubey V. V. (2019)
Zipunnikov M. M. - Formation of potassium ferrate in a membrane-less electrolysis process of water decomposition (2019)
Кольцова Я. І. - Вплив режиму випалу та добавки мікроволастоніту на кристалізацію пористих склокристалічних матеріалів та їх фізико-механічні властивості, Нікітін С. В. (2019)
Крвавич А. С. - Екстракція фенольних сполук з трави Adonis vernalis, Гамада В. Р., Конечна Р. Т., Милянич А. О., Журахівська Л. Р., Бучкевич І. Р., Новіков В. П. (2019)
Lavrenyuk H. - Principles of controlled effects on performance properties of self-extinguishing epoxy-amine composites modified by copper(II) carbonate, Mykhalichko B. (2019)
Luk’yanenko T. - The composition and electrocatalytic activity of composite PbO2–surfactant electrodes, Shmychkova O., Dmitrikova L., Borschevich L., Velichenko A. (2019)
Макеєв А. М. - Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів, Кеда Т. Є., Потіха Л. М., Запорожець О. А. (2019)
Мінаєв Б. П. - Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі, Аксіментьєва О. І., Лут О. А., Шевченко О. П. (2019)
Міщенко Г. В. - Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень, Міщенко О. В., Венгер О. О., Качук Д. С., Попович Т. А. (2019)
Patrylak L. K. - Alkaline transesterification of sunflower oil triglycerides by butanol-1 over potassium hydroxide and alkoxides catalysts, Zubenko S. O., Konovalov S. V., Povazhnyi V. A. (2019)
Перлова О. В. - Извлечение и концентрирование соединений урана(VI) из нитратных растворов волокнистыми ионитами ФИБАН в динамических условиях, Текменжи Е. И., Перлова Н. А., Поликарпов А. П. (2019)
Погоренко Ю. В. - Синтез та електропровідність твердих розчинів МxPb1–xSnF4–x (М=Li, Na, K, Rb), Нагорний А. А., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2019)
Poloz A. Yu. - The influence of polyamines on the properties of epoxy composites, Prokopchuk N. R., Dolinskaya R. M., Ebich Yu. R. (2019)
Sysa LV. - Microwave-treated bentonite for removal of lead from wastewater, Stepova K. V., Petrova M. A., Kontsur A. Z. (2019)
Snizhko L. O. - Evaluation of the thermochemical reactions in the micro-discharges during plasma electrolytic oxidation of aluminium, Gurevina N. L., Kalinichenko O. O., HolovenkoV. O., Roienko K. V. (2019)
Surovtsev A. B. - The effect of pre-encapsulating dispersed filler on the rheological properties of highly filled paste-like compositions based on oligomeric rubber, Paios H. G., Dyachenko M. P., Mandzyuk I. A. (2019)
Тарнавський А. Б. - Зміна теплофізичних властивостей поліамідів під впливом полівінілпіролідону, Хром’як У. В., Веселівський Р. Б. (2019)
Khobotova E. B. - Slag-alkaline binders based on dump waste blast furnace slag, Larin V. I., Kaliuzhna Yu. S., Storchak O. G. (2019)
Волощук В. М. - Ефективність створення мікроклімату у маточнику при різних способах подачі та видалення повітря, Підтереба О. І., Герасимчук В. М. (2017)
Іванов В. О. - Розробка способів оптимізації вирощування відлучених поросят за умов промислової технології, Волощук М. В., Засуха Л. В., Мамон Т. А., Кузьмина Н. І. (2017)
Іванов В. О. - Етологічна характеристика підсисних свиноматок великої білої породи французької селекції за умов промислової технології, Засуха Л. В., Іванова Л. О. (2017)
Лимар В. О. - Резерви підвищення ефективності промислового виробництва на свинокомплексі ТОВ "Агропрайм Холдинг", Іванов В. О., Засуха Л. В. (2017)
Мазанько М. О. - Вдосконалення окремих елеменів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Пундик В. П., Тесак Г. В. (2017)
Іванов В. О. - Теоретичне обґрунтування шляхів покращення адаптаційної здатності свиней, Онищенко А. О. (2017)
Рибалко В. П. - Процес створення, сучасний стан і подальший напрямок селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою породою свиней (2017)
Березовський М. Д. - Особливості росту і розвитку гібридного молодняку свиней на відгодівлі, Нарижна О. Л., Вовк В. О. (2017)
Гришина Л. П. - Удосконалення методу оцінки якості сперми кнурів-плідників, Волощук О. В. (2017)
Халак В. І. - Тривалість продуктивного довголіття та рівень адаптації свиноматок універсального напрямку продуктивності, Козир В. С., Волощук В. М., Засуха Л. В. (2017)
Онищенко А. О. - Історія, сучасність та напрями покращення продуктивності української м’ясної породи свиней, Цсренюк О. М., Акімов О. В., Хватова М. А. (2017)
Сусол Р. Л. - Генезис екстер’єрних особливостей червоної білопоясої породи м’ясних свиней в умовах півдня України, Ткаченко І. Є. (2017)
Почерняєв К. Ф. - Нові можливості багатосайтового способу визначення мітохондріальних гаплотипів свиней (2017)
Балацький В. М. - Молекулярно-генетичні аспекти впровадження маркер-асоційованої селекції у свинарстві (2017)
Рудоман Г. С. - Поширення мутантного алелю Т гену RYRI у породах свиней вітчизняної та закордонної селекції, Балацький В. М., Саєнко А. М. (2017)
Саранцева Н. К. - Вплив однонуклеотидної заміни 232T>А в гені рецептору лептину на спермопродуктивність кнурів, Нор В. Ю., Балацький В. М., Базалевич А. В. (2017)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантий гомеостаз у м’язах свиней порід велика біла та ландрас, Канюка О. Ю., Усенко С. О., Цибенко В. Г., Березницький В. І. (2017)
Шостя А. М. - Динаміка вмісту вітамінів у тканинах матки свиноматки продовж відтворювального циклу, Усенко С. О., Сарнавська І. В., Рибас М. В. (2017)
Волощук В. М. - Формування стратегії годівлі свиней в системі екологічно-безпечних технологій виробництва, Семенов С. О., Семенов Є. С. (2017)
Лимар В. О. - Використання преміксів фірми "Агрофід" у відгодівлі свиней, Волощук В. М., Калман Б., Ференц Л., Погрібна Н. М. (2017)
Волощук В. М. - Особливості розрахунку раціонів для тварин різного напряму продуктивності залежно від довідника поживності корму та норми потреби, Цибенко В. Г., Підтереба О. І. (2017)
Зінов’єв С. Г. - Засвоєння поживних речовин корму за умов використання функціональної кормової добавки, Біндюг Д. О., Манюненко С. А. (2017)
Ксьонз І. М. - Африканська чума свиней - реальна загроза галузі свинарства в Україні, Хандкарян В. М. (2017)
Слесарчук В. О. - Поведінка кнурів-плідників за різних умов утримання (2017)
Гук М. С. - Сучасні методи визначення стрессхильності свиней (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського