Подлепіна П. О. - Вплив міжнародного туризму на сучасні пріоритети сталого розвитку країн, що розвиваються (2019)
Діканов Ю. А. - Теоретичні аспекти інфраструктури природокористування як підґрунтя процесу ресурсозбереження (2019)
Dudchenko N. V. - Analysis of the efficiency of Ukrainian financial policy (2019)
Гавриш І. І. - Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону, Крупенна І. А. (2019)
Буднікевич І. М. - Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань, Романюк Н. В. (2019)
Данченко O. Б. - Метод управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу, Коломицева О. В., Денчик О. Р., Круль К. Я. (2019)
Коломицева О. В. - Трисекторна модель вищої освіти України, Опаленко А. М. (2019)
Вардеванян В. А. - Маркетинговий зміст місцевої події як об’єкта формування туристичної привабливості території за допомоги інструментів системи маркетингових комунікацій (2019)
Григор О. О. - Особливості позиціонування продукції аграрних підприємств, Сергієнко О. А., Суботіна Ю. О. (2019)
Черданцева І. Г. - Використання маркетингових підходів у сфері ресторанного бізнесу України, Клипач А. Я. (2019)
Тафій Н. Г. - Особливості регіонального ринку нерухомості та трансформація його функцій (2019)
Клименко Е. С. - Архів Л. М. Ревуцького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: структура та склад (2019)
Вербіцька О. І. - Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності, Яременко Л. М. (2019)
Івченко Л. В. - Встановлення авторства музичних творів ("безіменний Векслер”), Кожушко Є. В. (2019)
Попова Т. Г. - Киевские рукописи Лествицы Иоанна Синайского (2019)
Коломієць М. С. - Документи про участь академіка В. І. Грищенка в VI – X світових конгресах Міжнародної федерації гінекології та акушерства (FIGO) (1970 – 1982) (2019)
Шаповал А. І. - "Тільки у Вас я знайшов відгук на ті зацікавлення, які остаточно заволоділи мною”: з листів В. М. Перетца до П. Г. Житецького (2019)
Курганова О. Ю. - Метафоричний образ богослужбової книги в українській книжковій культурі доби Бароко (2019)
Шихненко І. М. - Науково-популяризаторська діяльність АН УРСР у 1961 – 1965 рр. (за документами Архіву Президії НАН України) (2019)
Кароєва Т. Р. - Регіональні родові бібліотеки початку ХХ ст.: до методики встановлення факту існування (на прикладі Подільської губернії) (2019)
Зінченко С. В. - Рукописна пам’ятка римокатолицької гомілетики XV ст. із монастиря св. Еґідія в Нюрнберзі: addenda et corrigenda до наукового опису, Чернухін Є. К., Гальченко О. М. (2019)
Чернухін Є. К. - Грецький Евхологіон 1778 р. із колекції над азовських рукописів В. І. Григоровича у фондах Державної бібліотеки Росії в Москві (2019)
Шип Н. А. - Інтерпретація слов’янофілами польського й українського питань у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) (2019)
Беба А. М. - Польський тижневик "Tugodnik Ilustrowany” як джерело до вивчення історії та культури України (2019)
Марценюк Р. О. - "Червоний террор” і театральне мистецтво Києва: життя одного актора (за матеріалами ГДА СБУ) (2019)
Дзира О. І. - Українські громадські об’єднання Канади міжвоєнного періоду в зарубіжній історіографії (2019)
Сторчай О. В. - Генії українського мистецтва: листи Олени Кульчицької до Степана Таранушенка (квітень – вересень 1957 року) (2019)
Лось В. Е. - Нове видання з історії Унійної Церкви в Україні (Рецензія на: Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018. 304 с.) (2019)
Галькевич Т. А. - Вільгельм Котарбінський на світлинах Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 170-річчя від дня народження), Донець О. М. (2019)
Світлої пам'яті Ірини Анатоліївни Сергєєвої (2019)
Вихідні дані (2019)
Ковалевський С. В. - Підвищення ефективності вивантаження сипкого матеріалу малогабаритними камерними живильниками, Залужна Г. В. (2019)
Осипова Т. М. - Ефект "перекачування енергії" в канатах двокінцевої піднімальної установки (2019)
Аврунін Г. А. - Комплекс вимірювально-діагностичного устаткування фірми "Parker", Пімонов І. Г. (2019)
Скоркін А .О. - Дослідження методів і умов формоутворення різальних елементів твердосплавного інструменту для фрезерної обробки композиційних неметалевих матеріалів, Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Камчатна-Степанова К. В. (2019)
Стрельчук Р. М. - Распределение теплового потока при электроэрозионном алмазном шлифовании (2019)
Сичов Ю. І. - Формування структури та механічних властивостей зварних зєднань титано-алюмінієвих композитів, Дереза К. О. (2019)
Сичов Ю. І. - Проектування важільних механізмів в курсі ТММ з використанням ПЕОМ, Вадимов Е. О. (2019)
Вольченко Д. А. - К вопросу оценки теплопередачи через металлические фриционные элементы ленточно-колодочного тормоза буровых лебедок, Скрыпнык В. С., Журавлев Д .Ю., Чуфус В. С. (2019)
Вольченко А. И. - К вопросу оценки теплопередачи через металлические фриционные элементы дисково- и барабанно-колодочных тормозов транспортных средств, Возный А. В., Журавлев А. Ю., Витвицкий В. С. (2019)
Фурсова Т. Н. - К вопросу о повышении эксплуатационной надежности ответственных деталей турбин АЭС (2019)
Гордеев А. С. - Разработка нормативной базы ресурсосберегающих технологий при механической обработке (2019)
Дерябкина Е. С. - Исследование влияния способа нанесения покрытий на качество восстановленных деталей средств транспорта (2019)
Дерябкіна Є. С. - Спосіб кріплення труб до тонкої трубної решітки кожухотрубчатого теплообмінника (2019)
Ізотова. К. О. - Розробка електродного покриття для електродугового різання (2019)
Ізотова. К. О. - Розробка термітного електродного покриття для зварювання сталей в монтажних умовах (2019)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи, Смик О. М., Староста Ж. С. (2019)
Резніченко М. К. - Визначення енергоекономічних технологій складання пресових з′єднань (2019)
Резніченко М. К. - Исследование работы монорельсового пути при переменной нагрузке, Резніченко О. М. (2019)
Маліцький І. Ф. - Разборка термовоздействием соединений с гарантированным натягом, Смирнов І. П. (2019)
Черкашина О. С. - Керування якістю технологічних процесів в машинобудуванні з застосуванням трипараметричного моделювання (2019)
Яценко Л. О. - Растрування кольороподілених зображень та аналіз параметрів, що впливають на чіткість поліграфічної репродукції (2019)
До уваги авторів (2019)
Гузенко Т. А. - Комунікативна стратегія м. Києва: зумовлена потреба та основні засади формування (2017)
Камінська О. В. - Психологічний аналіз детермінант інтернет-залежності (2017)
Єжижанська Т. С. - Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі (2017)
Осмоловська О. А. - Формування видавничого напряму української інклюзивної літератури як новітнього тренду розвитку видавничої справи (2017)
Онищенко О. М. - Реалії і перспективи технології друку та інтерпретація тексту шрифтом Брайля у видавничій (2017)
Шпак В. І. - Сучасні тренди українського книговидання (2017)
Харитоненко О. І. - Види періодичних видань у оновленому ДСТУ 3017 "Видання. Основні види. Терміни та визначення": питання, які залишилися відкритими (2017)
Лепка Я. І. - Кросмедійність аудиторії інформаційної агенції "112.ua" (2017)
Сошинська В. Є. - Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2017)
Цюра М. А. - Роль бібліотерапії в соціально-психологочній адаптпції дітей та підлітків у новітніх умовах (2017)
Вернигора Н. М. - Рецензія на конспект лекцій Н. В. Іовхімчук "Дитяча література" (2017)
Вернигора С. М. - Шпак В. І. Поліграфія: книга редактора: навчальний посібник. Покажчик змісту (2017)
Кононенко М. В. - Книжка-іграшка як перспективний видавничий продукт на сучасному книжковому ринку (2017)
Садурська Є. П. - Практико-орієнтовані дисципліни як підґрунтя для набуття знань з редакторського фаху (на прикладі дисципліни "Макетування і верстка" (2017)
Горбенко Г. В. - Практико-орієнтоване навчання під час підготовки бакалаврів Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2017)
Граняк В. Ф. - Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів, Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. (2019)
Чигінь В. І. - Вимірювання координат радіомаяка безпілотного літального апарата (2019)
Максимович В. М. - Модифікована структура дворівневого цифрового синтезатора частоти для дозиметрії, Стахів Р. І, Стахів М. Ю. (2019)
Саєвич І. Б. - Дослідження вмісту хімічних елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою, Стасів Т. Г. (2019)
Yatsyshyn S. - Development of software and hardware for the method of rehabilitation of patients with obliteration of atherosclerosis of the limb vessels, Stadnyk B., Khoma Yu., Mykyichuk M., Mihunov D., Fröhlich Th., Mastylo R. (2019)
Майданюк Н. В. - Проблеми та перспективи застосування технологій Інтернету речей для промислових підприємств (2019)
Микитин І. П. - Залежність похибки визначення температури пірометрами від коефіцієнта випромінювальної здатності об’єктів, Скоропад П. І. (2019)
Большаков В. Б. - Гносеологічні аспекти технічного регулювання забезпечення якості продукції, Косач Н. І., Павлова Г. О., Чернишенко О. В. (2019)
Яцишин С. П. - Розвиток засобів еталонного забезпечення в області дозиметричних вимірювань, Лазаренко С. Л. (2019)
Мотало В. П. - Аналіз методик верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки (2019)
Мельниченко О. А. - Аналіз вимог до обладнання та методик за ISO/IEC 17025:2017, Хорошилов О. М., Малецька О. Є. (2019)
Яцук В. О. - 5 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології "Technical using of measurement-2019” (2019)
Абрамов С. О. - Обґрунтування абразивного матеріалу для активації поверхні мідної ламелі струменово-абразивним методом (2019)
Бондар К. А. - Вплив домішок деревного борошна на адгезійні властивості пінополіуретану, Зайчук Н. П., Шимчук С. П. (2019)
Букетов А. В. - Дослідження теплофізичних властивостей модифікованих 4,4'-метиленбіс (2-метоксианіліном) епоксидних композитів для транспортної галузі, Безбах О. М., Круглий Д. Г., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2019)
Букетов А. В. - Розроблення епокси-поліефірної матриці з поліпшеними фізико-механічними властивостями для відновлення засобів транспорту, Браїло М. В., Кобельник О. С., Якущенко С. В., Сапронова А. В. (2019)
Букетов А. В. - Вплив модифікаторів C13H12CL2N2ТА C13H14N2 на механічні властивості епоксидної матриці, Кулініч В. Г., Сметанкін С. А., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2019)
Валецький Б. П. - Механотроніка складу (2019)
Гальчук Т. Н. - Отримання металевих композиційних матеріалів із вмістом порошку чавуну, Божко Т. Є. (2019)
Горностай В. М. - Визначення впливу ступеня деформації на параметри процесу холодного зворотного видавлювання порожнистих виробів з роздачою, Потятиник А. М., Єфремов М. О., В’язовський Є. Ю., Шаповалов В. В. (2019)
Гребенок Т. П. - Шаруваті композити із твердих сплавів на основі карбіду титану, Радченко О. К., Субботін В. І., Луговський Ю. Ф., Іценко А. І., Литвин Р. В., Ярмолінський С. В. (2019)
Гуменюк Ю. О. - Метод пошуку розв'язків задачі коші квазілінійних рівнянь в дослідженнях динаміки руху ґрунтів сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Герасимчук Г. А. (2019)
Давидчук Н. К. - Вплив вуглевмістних порошкових композитів (лігатури), отриманих при взаємодії карбідів з металами на структуроутворення та зміцнення сплавів на основі алюмінію, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г. (2019)
Давідіч Ю. О. - Закономірності розселення працівників сфери виробництва, Чумаченко І. В., Галкін А. С., Давідіч Н. В., Куш Є. І. (2019)
Дмитріюк М. В. - Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів, Гусачук Д. А., Фещук Ю. П. (2019)
Дробот О. С. - Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки, Нікітін О. О., Підгайчук С. Я., Яворська Н. М., Бабак О. П. (2019)
Дудніков А. А. - Зміцнення матеріалу деталей пластичним деформуванням, Дудник В. В., Біловод О. І., Іванкова О. В., Лапенко Т. Г. (2019)
Євдокименко Ю. І. - Методические основы создания установок для высокоскоростного газопламенного нанесения покрытий, Кисіль В. М., Фролов Г. О. (2019)
Єпіфанцева Т. А. - Залежність фізико-механічних властивостей не спечених виробів гетерогенного складу на основі міді від властивостей компонентів включень, Солонін Ю. М., Власова О. В., Коваль А. Ю. (2019)
Єпіфанцева Т. О. - Технологічний процес комплектації та методика стендових випробувань кумулятивних зарядів з порошковою воронкою, Самокіш М. А., Власова О. В. (2019)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу та властивості термітних мідних сплавів, Талабірчук В. Ю. (2019)
Залета О. М. - Функціонально-модульне проектування технологічного обладнання на основі системного аналізу його службової функції (2019)
Івасенко І. Б. - Оцінка розподілу включень і дефектів плазмоелектролітних і лазерно-модифікованих покриттів на алюмінієвих сплавах, Задорожна Х. Р., Посувайло В. М., Винар В. А., Чумало Г. В., Студент М. М., Імбірович Н. Ю., Остап’юк С. І., Фещук Ю. П. (2019)
Каверинський В. В. - Моделювання кінетики процесів рекристалізації, повернення і виділення карбонітридних частинок у мікролегованій сталі після гарячої деформації аустеніту, Сухенко З. П., Баглюк Г. А. (2019)
Калюжний В. Л. - Силові режими, напружено-деформований стан металу та температурний розподіл при гарячому зворотному видавлюванні порожнистих вісесиметричних виробів з латуні, Артеменко С. С., Ярмоленко О. С. (2019)
Кіріченко М. В. - Виготовлення базових шарів гнучких сонячних елементів методом осадження у квазізамкненому об’ємі плівок сульфіду та телуриду кадмію, Зайцев Р. В., Хрипунов Г. С., Харченко М. М., Дроздов А. М., Дроздова А. А. (2019)
Ковальчук Я. - Теплоізоляційні будівельні матеріали з місцевих технологічних відходів, Крамар Г., Бодрова Л., Коваль І., Мариненко С. (2019)
Красовський В. П. - Розробка технологічного процесу паяння матеріалів зі значною різницею коефіцієнтів температурного лінійного розширення, Габ І. І., Костюк Б. Д., Красовська Н. О., Стецюк Т. В. (2019)
Кречковська Г. В. - З’ясування причин руйнування підшипника кочення на основі оцінювання технічного стану експлуатованого металу, Свірська Л. М., Корній С. А., Курнат І. М., Студент О. З. (2019)
Лаврись С. М. - Інтенсифікація процесу азотування двофазного титанового сплаву ВТ22 ДЛЯ підвищення його зносостійкості, Погрелюк І. М. (2019)
Лаптєв А. В. - Влияние температуры ударного спекания на плотность, структуру и свойства композита Ni3Al – 45 об. % WC, Толочин О. І., Карпець М. В., Мисливченко О. М., Окунь І. Ю., Євич Я. І. (2019)
Лебедєв В. Г. - Планирование производственной деятельности предприятия на основе частных показателей производственного риска, Беспалова А. В., Книш О. І., Дашковська О. П. (2019)
Мазін С. П. - Обґрунтування конструктивної схеми підйомно-транспортної машини для ремонту автобронетанкової техніки, Маренко Г. М., Страшний І. Л., Глущенко М. О. (2019)
Мазур П. В. - Структура і деякі властивості кераміки ZRB2-SIC-CR3C2 отриманої вакуумним спіканням, Ведель Д. В., Котенко В. А., Мосина Т. В., Григорьєв О. М. (2019)
Марич М. В. - Особливості структури та фазового складу гарячештампованого високоентропійного сплаву системи Ti-Cr-Fe-Ni-C, Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Молчановська Г. М. (2019)
Марчук В. І. - Моделювання процесу безцентрового шліфування робочих поверхонь кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва, Марчук І. В., Гpинюк С. В., Сачковська Л. О. (2019)
Мельничук М. Д. - Вплив ступеня наповнення мікрокристалічною целюлозою на структуру та механічні характеристики композиту, Андрушко О. А., Куцик C. Л., Потейчук М. І. (2019)
Михайлов А. О. - Моделирование процесса получения втулок с внутренним фланцем методом радиального выдавливания пористых заготовок, Михайлов О. В., Штефан Є. В. (2019)
Мірошніченко В. І. - An analytic modeling the air-mist secondary cooling for continuously cast slabs, Сімкін О. І. (2019)
Негруца Р. Ю. - Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'-карбонової кислоти на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів (2019)
Петраков Ю. В. - Моделювання автоколивань при токарному обробленні, Трибрат К. О. (2019)
Пономарьова Н. В. - Кібернетична модель процесу проведення процедури митного контролю вантажів, Волкова Т. В. (2019)
Прасоленко О. В. - Закономірності зміни функціонального стану водія в умовах вечірніх сутінок на міських вулицях (2019)
Приходько Г. В. - Про змочування дибориду титану ТІВ2 сплавом Al88Si12 при контактному нагріві, Приходько О. С., Новак Р., Бружда Г., Собчак Н., Маткова А. В., Кабан І. (2019)
Савчук П. П. - Особливості формування пористої структури епоксидних органопластиків, Кашицький В. П., Садова О. Л., Матрунчик Д. М., Багіла В. О. (2019)
Сапронов О. О. - Композитні матеріали для відновлення пошкоджень транспортних засобів, Круглий Д. Г., Шарко О. В., Клевцов К. М., Аппазов Е. С. (2019)
Середа Б. П. - Формування алітованих покриттів на конструкційних матеріалах для коксохімічного виробництва, Гайдаєнко О. С. (2019)
Середа Б. П. - Економічна ефективність використання кар’єрних самоскидів в умовах металургійного підприємства, Муковська Д. Я. (2019)
Симонюк В. П. - До обробки деталей у вільному абразивному вібруючому середовищі, Лапченко Ю. С., Денисюк В. Ю., Ляснік С. В. (2019)
Сичук В. А. - Практики модернізацій систем ЧПУ металорізальних верстатів, Заболотний О. В., Харчук П. М. (2019)
Слободян З. В. - Особливості захисної дії інгібіторів на основі екстрактів рослинної сировини стосовно вуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2019)
Смалько М. А. - Аспекти створення установки цементування радіоактивних відходів, Смалько М. М. (2019)
Стельмах О. У. - Експериментальне дослідження динаміки течій граничних шарів авіагасу та олив в трибоконтакті ковзання, Шимчук С. П., Радзієвський В. А., Костюнік Р. Є., Бадір К. К. (2019)
Супрун О. В. - Features of the phase and structure formation of multi-component compounds on the basis of TiH2-Fe-Si-Mn system with different content, Баглюк Г. А., Широков О. В. (2019)
Сур’янінов М. Г. - Аналітичні і експериментальні дослідження вільних коливань сталефібробетонних балок, Маковкіна Т. В. (2019)
Хома М. С. - Корозійні і трибокорозійні властивості плазмових покрить на основі заліза, нікелю і хрому у середовищах, що містять сірководень, хлориди та аміак, Перепльотчіков Є. Ф., Василів Х. Б., Винар В. А., Рябцев І. О., Рацька Н. Б., Івашків В. Р. (2019)
Хома М. С. - Вплив структури сталі 45 на її опірність корозійному розтріскуванню у сірководневому середовищі, Рацька Н. Б., Дацко Б. М., Чучман М. В., Галайчак С. А. (2019)
Чабак Ю. Г. - Структура литой износостойкой стали с высоким содержанием бора, Пастухова Т. В., Зайчук Н. П., Єфременко Б. В., Єфременко В. Г. (2019)
Четвержук Т. И. - Режыми работы системы ЧПУ станка в процессе его эксплуатации, Полинкевич Р. Н., Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т. (2019)
Шевчук Г. Я. - Особливості складу асфальтобетонних сумішей для приготування холодного асфальтобетону, Генсецький М. П., Бідось В. М. (2019)
Shyrokov V. V. - Evolution of the structure and physic-mechanical properties of vanadium and V-Zr-C alloy at long-term high-temperature loads, Vasyliv Ch. B., Shyrokov O. V., Shakhbazov I. O., Kolomiiets V. A., Palamar O. O., Datsii O. I. (2019)
Шуляр І. О. - Дослідження впливу технологічних параметрів виготовлення на стійкість породоруйнівних елементів доліт, Борущак С. Л. (2019)
Юрженко М. В. - Первинний контроль якості зварних з’єднань поліетиленових труб при зварювання нагрітим інструментом встик (огляд) (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Иванова Ю. В. - Тактика лечения ишемической формы синдрома диабетической стопы, Климова Е. М., Криворучко И. А., Прасол В. А., Кириенко Д. А., Коробов А. М. (2019)
Байбеков И. М. - Противовоспалительный и антимикробный эффект излучения аппарата "Барва-Флекс/СИК" при использовании в лечении протезных стоматитов, Ирханов М. М. (2019)
Карандашов В. И. - Оценка эффективности применения квантовой фотогемотерапии красным и синим светом в комплексной терапии больных бронхиальной астмой, Александрова Н. П., Островский Е. И. (2019)
Gizinger O. A. - Low intensity laser effects on factors of congenital immunity and cytokine balance in secretions of female reproductive system affected with chlamydia infection, Karandashov V. I. (2019)
Хе Ши - Спектральный анализ сфигмограммы, Кокодий Н. Г., Шульга С. Н., Тиманюк В. А. (2019)
Чухраєва О. М. - Психосоматична корекція болю у хворих з дискогенними дорсопатіями, Уніченко А. В., Гресь О. О., Мельник А. Ю. (2019)
Pantyo V. V. - Influence of led radiation on the staphylococcus aureus sensitivity to antibiotics, Koval G. M., Pantyo V. I., Danko E. M., Gulyar S. A. (2019)
Плавский В. Ю. - Новые подходы к повышению эффективности и снижению побочных проявлений фототерапии гипербилирубинемии новорожденных детей с использованием светодиодных и лазерных источников, Плавская Л. Г., Ананич Т. С., Катаркевич В. М., Микулич А. В., Леусенко И. А., Третьякова А. И., Дудинова О. Н., Мазманян П. А., Керопян В. В., Маргарян Г. Г. (2019)
Тимченко М. Е. - Экспериментальное обоснование использования электромагнитного излучения светового диапазона и тканевых факторов роста в лечении несостоятельности кишечных анастомозов, Иванова Ю. В., Климова Е. М., Быченко Е. А., Коробов А. М. (2019)
Харченко Т. О. - Покращення якості життя хворих з трофічними виразками венозної етіології при застосуванні фотодинамічної терапії, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В., Радько А. С. (2019)
Коваленко Є. Л. - Фізіотерапевтична корекція жорсткості артеріальної стінки при коморбідності артеріальної гіпертензії та гіперурикемії, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2019)
Русанов К. В. - Страницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в ХХ-XXI веках, Русанова Е. Г. (2019)
Паньків В. І. - Шановні читачі! (2019)
Turgut A. - Is there any relationship between Hashimoto’s thyroiditis and urinary iodine level?, Erdogan M., Yurekli B. S., Sezer E., Simsir I. Y., Rouhrazi H., Turgan N. (2019)
Соколова Л. К. - Ефективність використання метилкобаламіну в комплексному лікуванні діабетичної периферичної нейропатії, Бельчіна Ю. Б., Озерянська О. Є., Черв’якова С. А., Тронько М. Д. (2019)
Кметь О. Г. - Особливості систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту головного мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2-го типу після застосування карбацетаму, Зябліцев С. В., Філіпець Н. Д. (2019)
Большова О. В. - Оцінка ефективності лікування пацієнтів з ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку при оптимізації дози препаратів рекомбінантного гормону росту, Музь Н. М. (2019)
Власенко М. В. - Застосування Нуклео Ц.М.Ф. форте в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії, Паламарчук А. В., Шкарівська С. В. (2019)
Сорокман Т. В. - Показники трансферину та феритину в дітей із надлишковою масою тіла й ожирінням, Сокольник С. В., Попелюк Н. О., Колєснік Д. І. (2019)
Рикова О. В. - Некласична вроджена гіперплазія кори надниркових залоз унаслідок дефіциту 21-гідроксилази: лабораторні критерії діагностики й контролю ефективності лікування (2019)
Grossman A. B. - Конституциональная задержка роста и пубертата у мальчиков: обзор литературы, Исмаилов С. И., Кулмирзаева М. Г., Урманова Ю. М., Гилязитдинов К. Н. (2019)
Яргин С. В. - Некоторые аспекты лекарственной терапии сахарного диабета 2-го типа у лиц с избыточной массой тела (2019)
Фомин Ю. А. - Изотопно-геохимическая зональность пород Криворожской сверхглубокой скважины, Демихов Ю. Н., Верховцев В. Г., Борисова Н. М., Кравчук З. Н. (2019)
Насєдкін Є. І. - Результати комплексних екологічних досліджень осадової речовини геохімічними та магнітними методами, Бондар К. М., Цюпа І. В., Довбиш С. М., Іванова А. М. (2019)
Овчиннікова Н. Б. - Мінеральні води з підвищеною мінералізацією у межах України, Шестопалов В. М. (2019)
Єсипович С. М. - Геологічне підґрунтя формування пагорбу пісковикових брил в долині р. Молочна (на північ від Мелітополя) під назвою Кам’яна Могила, Товстюк З. М. (2019)
Локтєв А. А. - Особливості газоносності Закарпатського прогину (2019)
Кірющенко І. Г. - Впровадження геоекологічних методів у технологію видобування вугілля (2019)
Makarenko O. M. - Influence of nonradiogenic cosmic heat generation in the bowels of the Earth and planets on mutual displacements of planetary shells. Article 1. The Earth (2019)
Павлунь М. М. - Помітний внесок у розуміння історико-геологічного формування геотектонічної структури Закарпатського прогину, Генералова Л. В. (2019)
Шаталов Н. Н. - Профессор Николай Филиппович Балуховский – выдающийся геолог-нефтяник и тектонист (К 120-летию со дня рождения) (2019)
Шаталов Н. Н. - Вклад профессора Владилена Алексеевича Краюшкина в теорию абиогенно-мантийного генезиса углеводородов (К 90-летию со дня рождения), Багрий И. Д. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Иванова Ю. В. - Опыт лечения острого холангита с применением антибактериальной фотодинамической терапии, Мушенко Е. В., Авдосьев Ю. В., Коробов А. М., Климова Е. М. (2019)
Хоменко І. П. - Хірургічна тактика у постраждалих з вогнепальними пораненнями діафрагми на спеціалізованому етапі надання медичної допомоги в умовах сучасного збройного конфлікту, Біленький В. А., Шипілов С. А., Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В. (2019)
Иванова Ю. В. - Наш опыт применения фототерапии с целью профилактики несостоятельности швов межкишечных анастомозов, Тимченко М. Е. (2019)
Кизилова Н. Н. - Клеточные и тканевые механизмы действия низкоинтенсивного оптического излучения на пациентов с синдромом диабетической стопы, Коробов А. М. (2019)
Леухина Л. В. - Предпосылки к созданию фитокосмецевтических защитных средств способствующих адаптации к ультрафиолетовому излучению и индукции меланогенеза (2019)
Кокодий Н. Г. - Тепловые процессы при локальном лазерном нагреве биологической ткани, Коробов А. М., Хе Ши, Посохов Н. Ф., Шульга С. Н., Тиманюк В. А. (2019)
Русанова Е. Г. - Искусственные источники света, используемые в фотомедицине: история открытия (2019)
Бебко С. - Стратегічні напрями розвитку системи вищої освіти України (2019)
Зорочкіна Т. - Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії (2019)
Орос І. - Форми роботи з дорослими студентами у Великій Британії (2019)
Стрижеус Л. - Синергетична педагогіка в полі постнекласичних наукових парадигм, Фенко М. (2019)
Антончук О. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів (2019)
Антонюк В. - Використання технологій ситуативного моделювання на уроках інформатики в початковій школі, Алендарь Н. (2019)
Лякішева А. - Актуальні проблеми готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності, Потапчук Т. (2019)
Мацюк З. - Фразеологічні модифікації у мовленні дітей 6–7-річного віку (2019)
Pernarivska Т. - The basics of adult education in the context of foreign language learning (2019)
Смолюк В. - Національно-орієнтований компонент змісту освіти в системі професійної підготовки вчителя, Смолюк І. (2019)
Швай О. - До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики (2019)
Григоренко Т. - Компетентнісний підхід в контексті професійної підготовки психологів (спеціальних, клінічних) (2019)
Ковальчук Ж. - Визначальність наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ України у другій половині ХХ століття (2019)
Незбрицька О. - Форми співробітництва територіальних громад (2019)
Сидорук І. - Благодійна діяльність та фандрайзинг в соціальній роботі: теоретичний аспект, Корпач Н. (2019)
Станецька Г. - Дослідження дизартрії у дорослих при хворобі Паркінсона, Шеремет М. (2019)
Наші автори (2019)
Інформаційна сторінка (2019)
Зразок оформлення матеріалів (2019)
Апостолова Р. Д. - Синтез ванадата калия и его поведение в электродах для литиевого аккумулятора, Баскевич А. С. (2019)
Атапин А. Г. - Параметры кислородных пузырьков, образующихся при электролизе растворов с различной концентрацией NaOH, Нефедов В. Г. (2019)
Varenichenko S. A. - Synthesis of new Schiff bases based on formyl derivatives of xanthenes, Farat O. K., Mazepa A. V., Markov V. I. (2019)
Горнійчук О. Є. - Синтез та дослідження біядерних комплексів рідкісноземельних елементів на основі біс-хелатуючого карбациламідофосфату, Каряка Н. С., Труш В. О., Смола С. С., Слива Т. Ю., Русакова Н. В., Амірханов В. М. (2019)
Zhyhailo M. M. - Preparation and characterization of UV-curable cross-linked organic-inorganic membranes, Demchyna O. I., Yevchuk I. Yu., Rachiy B. I., Kochubey V. V. (2019)
Zipunnikov M. M. - Formation of potassium ferrate in a membrane-less electrolysis process of water decomposition (2019)
Кольцова Я. І. - Вплив режиму випалу та добавки мікроволастоніту на кристалізацію пористих склокристалічних матеріалів та їх фізико-механічні властивості, Нікітін С. В. (2019)
Крвавич А. С. - Екстракція фенольних сполук з трави Adonis vernalis, Гамада В. Р., Конечна Р. Т., Милянич А. О., Журахівська Л. Р., Бучкевич І. Р., Новіков В. П. (2019)
Lavrenyuk H. - Principles of controlled effects on performance properties of self-extinguishing epoxy-amine composites modified by copper(II) carbonate, Mykhalichko B. (2019)
Luk’yanenko T. - The composition and electrocatalytic activity of composite PbO2–surfactant electrodes, Shmychkova O., Dmitrikova L., Borschevich L., Velichenko A. (2019)
Макеєв А. М. - Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів, Кеда Т. Є., Потіха Л. М., Запорожець О. А. (2019)
Мінаєв Б. П. - Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі, Аксіментьєва О. І., Лут О. А., Шевченко О. П. (2019)
Міщенко Г. В. - Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень, Міщенко О. В., Венгер О. О., Качук Д. С., Попович Т. А. (2019)
Patrylak L. K. - Alkaline transesterification of sunflower oil triglycerides by butanol-1 over potassium hydroxide and alkoxides catalysts, Zubenko S. O., Konovalov S. V., Povazhnyi V. A. (2019)
Перлова О. В. - Извлечение и концентрирование соединений урана(VI) из нитратных растворов волокнистыми ионитами ФИБАН в динамических условиях, Текменжи Е. И., Перлова Н. А., Поликарпов А. П. (2019)
Погоренко Ю. В. - Синтез та електропровідність твердих розчинів МxPb1–xSnF4–x (М=Li, Na, K, Rb), Нагорний А. А., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2019)
Poloz A. Yu. - The influence of polyamines on the properties of epoxy composites, Prokopchuk N. R., Dolinskaya R. M., Ebich Yu. R. (2019)
Sysa LV. - Microwave-treated bentonite for removal of lead from wastewater, Stepova K. V., Petrova M. A., Kontsur A. Z. (2019)
Snizhko L. O. - Evaluation of the thermochemical reactions in the micro-discharges during plasma electrolytic oxidation of aluminium, Gurevina N. L., Kalinichenko O. O., HolovenkoV. O., Roienko K. V. (2019)
Surovtsev A. B. - The effect of pre-encapsulating dispersed filler on the rheological properties of highly filled paste-like compositions based on oligomeric rubber, Paios H. G., Dyachenko M. P., Mandzyuk I. A. (2019)
Тарнавський А. Б. - Зміна теплофізичних властивостей поліамідів під впливом полівінілпіролідону, Хром’як У. В., Веселівський Р. Б. (2019)
Khobotova E. B. - Slag-alkaline binders based on dump waste blast furnace slag, Larin V. I., Kaliuzhna Yu. S., Storchak O. G. (2019)
Волощук В. М. - Ефективність створення мікроклімату у маточнику при різних способах подачі та видалення повітря, Підтереба О. І., Герасимчук В. М. (2017)
Іванов В. О. - Розробка способів оптимізації вирощування відлучених поросят за умов промислової технології, Волощук М. В., Засуха Л. В., Мамон Т. А., Кузьмина Н. І. (2017)
Іванов В. О. - Етологічна характеристика підсисних свиноматок великої білої породи французької селекції за умов промислової технології, Засуха Л. В., Іванова Л. О. (2017)
Лимар В. О. - Резерви підвищення ефективності промислового виробництва на свинокомплексі ТОВ "Агропрайм Холдинг", Іванов В. О., Засуха Л. В. (2017)
Мазанько М. О. - Вдосконалення окремих елеменів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Пундик В. П., Тесак Г. В. (2017)
Іванов В. О. - Теоретичне обґрунтування шляхів покращення адаптаційної здатності свиней, Онищенко А. О. (2017)
Рибалко В. П. - Процес створення, сучасний стан і подальший напрямок селекційно-племінної роботи з червоною білопоясою породою свиней (2017)
Березовський М. Д. - Особливості росту і розвитку гібридного молодняку свиней на відгодівлі, Нарижна О. Л., Вовк В. О. (2017)
Гришина Л. П. - Удосконалення методу оцінки якості сперми кнурів-плідників, Волощук О. В. (2017)
Халак В. І. - Тривалість продуктивного довголіття та рівень адаптації свиноматок універсального напрямку продуктивності, Козир В. С., Волощук В. М., Засуха Л. В. (2017)
Онищенко А. О. - Історія, сучасність та напрями покращення продуктивності української м’ясної породи свиней, Цсренюк О. М., Акімов О. В., Хватова М. А. (2017)
Сусол Р. Л. - Генезис екстер’єрних особливостей червоної білопоясої породи м’ясних свиней в умовах півдня України, Ткаченко І. Є. (2017)
Почерняєв К. Ф. - Нові можливості багатосайтового способу визначення мітохондріальних гаплотипів свиней (2017)
Балацький В. М. - Молекулярно-генетичні аспекти впровадження маркер-асоційованої селекції у свинарстві (2017)
Рудоман Г. С. - Поширення мутантного алелю Т гену RYRI у породах свиней вітчизняної та закордонної селекції, Балацький В. М., Саєнко А. М. (2017)
Саранцева Н. К. - Вплив однонуклеотидної заміни 232T>А в гені рецептору лептину на спермопродуктивність кнурів, Нор В. Ю., Балацький В. М., Базалевич А. В. (2017)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантий гомеостаз у м’язах свиней порід велика біла та ландрас, Канюка О. Ю., Усенко С. О., Цибенко В. Г., Березницький В. І. (2017)
Шостя А. М. - Динаміка вмісту вітамінів у тканинах матки свиноматки продовж відтворювального циклу, Усенко С. О., Сарнавська І. В., Рибас М. В. (2017)
Волощук В. М. - Формування стратегії годівлі свиней в системі екологічно-безпечних технологій виробництва, Семенов С. О., Семенов Є. С. (2017)
Лимар В. О. - Використання преміксів фірми "Агрофід" у відгодівлі свиней, Волощук В. М., Калман Б., Ференц Л., Погрібна Н. М. (2017)
Волощук В. М. - Особливості розрахунку раціонів для тварин різного напряму продуктивності залежно від довідника поживності корму та норми потреби, Цибенко В. Г., Підтереба О. І. (2017)
Зінов’єв С. Г. - Засвоєння поживних речовин корму за умов використання функціональної кормової добавки, Біндюг Д. О., Манюненко С. А. (2017)
Ксьонз І. М. - Африканська чума свиней - реальна загроза галузі свинарства в Україні, Хандкарян В. М. (2017)
Слесарчук В. О. - Поведінка кнурів-плідників за різних умов утримання (2017)
Гук М. С. - Сучасні методи визначення стрессхильності свиней (2017)
Костенко О. І. - Член-кореспонденту НААН М. Д. Березовському - 80 років, Волощук В. М., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2017)
Костенко О. І. - Технолог за покликанням, Сагло О. Ф. (2017)
Компания "Агрофид Лтд" (2017)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство" (Svynarstvo) (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2018)
Невлюдов И. Ш. - Электрические характеристики кислородосодержащих слоистых структур на основе ниобия и тантала, Гурин В. Н., Олександров Ю. Н., Гурин Д. В. (2018)
Петренко Ю. А. - Модель вибору SCADA-систем в умовах нечіткої інформації, Кононихін О. С., Богатов О. І. (2018)
Гурин В. Н. - Совершенствование технологии производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов на стадии формирования полупроводникового катода, Невлюдова В. В., Хрусталев К. Л., Гурин Д. В. (2018)
Замирец Я. О. - Применение диаграмм состояний в разработке программного обеспечения бортового датчика ориентации КА по изображению звездного неба (2018)
Гавва Д. С. - Электродинамические устройства, выполненные на основе радиоэлементов и материалов с нелинейными характеристиками, Грецких Д. В., Гомозов А. В., Пунин Д. В. (2018)
Филь Н. Ю. - Информационная технология процесса обработки деталей с использованием методов нечеткого вывода, Биньковская А. Б. , Дудко Д. В. (2018)
Сахацький В. Д. - Використання Wi-Fi технологій для розробки вимірювальної системи визначення координат просторового положення проколюючої головки при безтраншейної прокладки комунікацій, Чепусенко Є. О. (2018)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора сервера распределенного офиса с учётом интервальной информации, Кононыхин А. С., Маркозов Д. А., Данчук Д. В. (2018)
Косолапов В. Б. - Влияние микрогеометрии поверхностей трения качающего узла аксиально-поршневого насоса на несущую способность адсорбированной на них пленки ПАВ, Литовка С. В. (2018)
Гурко О. Г. - Інформаційна технологія підвищення курсової стійкості автомобіля, Гармаш В. М., Бредун О. А. (2018)
Пащенко Р. Е. - Результати вимірювань параметрів механічних коливань балки з використанням РЛС міліметрового діапазону, Полярус О. В., Краснов С. М., Лебединський А. В. (2018)
Єфименко О. В. - Оцінка адекватності розрахункової моделі натурної машини короткобазового колісного навантажувача, Плугіна Т. В. , Мусаєв З. Р. (2018)
Шевченко В. А. - Определение граничных условий потери курсовой устойчивости автогрейдера, Чаплыгина А. М. (2018)
Нефьодов Л. I. - Модель вибору транспортних засобів для АТП за допомогою Web-технологій, Маркозов Д. О., Ільге І. Г., Асаян В. Г. (2018)
Ільге І. Г. - Модель вибору датчика нахилу САУ робочими органами екскаватора, Маркозов Д. О., Пархоменко Т. І. (2018)
Ярижко О. В. - Імітаційне моделювання об'ємного гідропривіду екскаваторного обладнання, Пенкіна Н. П. (2018)
Єфименко О. В. - Інтенсифікація робочих процесів БДМ за рахунок сучасних систем управління, Плугіна Т. В., Ковалевський C. Г. (2018)
Любимова Н. А. - Инновационные методы и приборы контроля выбросов энергоемких предприятий (2018)
Pluhina T. V. - Designing the system of radio-frequency identification in construction and road machines, Ponikarovska S. V., Filatov B. S. (2018)
Хилько І. І. - Дослідження мийних адаптерів напірної дії, Гарост М. М., Разарьонов Л. В. (2018)
Волощук В. М. - Галузевому науковому центру – 85, Сагло О. Ф., Нагаєвич В. М. (2015)
Волощук В. М. - Біохімічні показники крові молодняку різного рівня стресстійкості при дії технологічного стресу, Фидря М. В. (2015)
Іванов В. О. - Вирощування племінного і ремонтного молодняку, Лимар В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Мазанько М. О. - Біодобрива – шлях до виробництва органічної продукції, Ісаков В. В. (2015)
Чертков Д. Д. - Влияние разных уровней кормления свиноматок в различных условиях содержания, Чертков Б. Д., Конкс Т. М. (2015)
Данчук В. В. - Рухова активність поросят за різних термінів їх відлучення від свиноматок, Токарчук Т. С., Клюцук М. Р. (2015)
Березовський М. Д. - Варіанти поєднань різних генотипів свиней в системі гібридизації, Ващенко П. А. (2015)
Гришина Л. П. - Метологічні підходи щодо визначення нових селекційних структур у породі, Акнєвський Ю. П. (2015)
Агапова Є. М. - Вплив взаємодії "генотип х середовища" на відгодівельні показники молодняку свиней породи п’єтрен, Сусол Р. Л. (2015)
Хохлов А. М. - Воспроизводительные качества хряков и репродуктивные особенности свиноматок при гибридизации, Барановський Д. И., Каряка В. В. (2015)
Хватова М. А. - Оцінка пластичності і стабільності відтворювальних якостей свиней уельської породи (2015)
Стрижак Т. А. - Імуногенетичні особливості інтер'єрного статусу свиней у селекційно-племінній роботі, Россоха В. І., Тур Г. М., Хватов А. І. (2015)
Цибенко В. Г. - Стан та перспективи селекції миргородської породи свиней, Ващенко П. А., Щербань Т. В. (2015)
Волощук В. М. - Продуктивність свиней різної племінної цінності та класів розподілу за індексами О.Вангена та А.Сазера, Х.Фредіна, Халак В. І. (2015)
Фесенко О. Г. - Селекційно-генетична характеристика відтворювальних якостей свиноматок червоної білопоясої породи (2015)
Луговий С. І. - Автоматизована інформаційна система "Акцент - племінний облік у свинарстві" в селекції тварин, Лихач В. Я., Лихач А. В., Сердюк М. М., Сердюк Ю. М. (2015)
Сідашова С. О. - Латеральний профіль соскової лінії у свиней товарного свинокомплексу і виживаність поросят, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. (2015)
Мартинюк І. М. - Вплив віку свиноматок і кнурів породи уельс та українська м’ясна на вихід поросят в гнізді, Бугров О. Д. (2015)
Балацький В. М. - Асоціація гену рилізинг-фактора гормону росту з якістю м’яса свиней великої білої породи української селекції, Корінний С. М., Баньковська І. Б., Гіболенко О. С. (2015)
Нор В. Ю. - Спосіб ранньої оцінки потенціалу фертильності кнурів за ДНК-маркерами (2015)
Корінний С. М. - Вплив системи розведення на популяційно-генетичні параметри стада (2015)
Рудоман Г. С. - Аналіз наявності мутантного алелю гена KPI.2, який обумовлює виникнення дефекту нерухомості сперматозоїдів у свиней різних порід, Балацький В. М. (2015)
Стояновський В. Г. - Активність супероксиддисмутази у різних тканинах кнурців у період становлення статевої функції, Шостя А. М., Усенко С. О. (2015)
Бірта Г. О. - Хімічний склад та фізико-хімічні властивості хребтового сала, Бургу Ю. Г. (2015)
Калиниченко Г. І. - Морфологічні показники крові та природної резистентності молодняку свиней різних генотипів, Кислинська А. І. (2015)
Кузьміна Н. В. - Активність каталази, інтенсивність дихання та виживання сперміїв у еякулятах кнурів, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Корнят С. Б., Горчин С. В. (2015)
Боровкова В. М. - Зміни біохімічних показників сироватки крові поросят-відлучників при застосуванні біологічно активної добавки "Люкон", Щербак О. В. (2015)
Данчук О. В. - Активність ферментативної системи антиоксидантного захисту у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності (2015)
Бучко О. М. - Вплив аскорбінової кислоти на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок (2015)
Сварчевська О. З. - Дія цитратів мікроелементів на окремі показники протеїнового і вуглеводного обміну в крові поросят (2015)
Джамалдинов А. Ч. - Защитное действие антиоксиданта дигидрокверцетина при замораживании спермы хряков, Нарижный А. Г., Фомичев Ю. П., Файнов А. А., Крейндлина Н. И., Засуха Ю. В., Грищенко С. Н. (2015)
Мельник В. О. - Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно-активних препаратів, Поручник М. М., Бондар А. О. (2015)
Мельник В. О. - Впровадження внутрішньоматкового осіменіння свиноматок в умовах племзаводу (2015)
Княз'єва К. В. - Вплив рН середовища на розвиток статевих та соматичних клітин, ембріонів та ооцит кумулюсний комплекс, Денисюк П. В. (2015)
Трокоз А. В. - Показники лейкограми у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, Трокоз В. О., Карповський В. І. (2015)
Волощук В. М. - Вплив умов годівлі на забійні та м'ясо-сальні якості молодняку свиней, Баньковська І. Б., Грищенко С. М., Грищенко Н П. (2015)
Огородник Н. З. - Вплив препарату "ВІТАРМІН" на вміст вітамінів А та Е і продуктивність поросят при відлученні (2015)
Кравченко О. О. - Відтворювальна якість свиноматок в залежності від способу їх годівлі та утримання при поросності та в підсисний період (2015)
Биндюг А. А. - Эффективность использования минерального биопротектора на маточном поголовье свиней, Зиновьев С. Г., Биндюг Д. А., Семенов Е. С. (2015)
Бегма Н. А. - Ефективність використання анісорбу в раціонах годівлі молодняку свиней (2015)
Ремізова Ю. О. - Дослідження жирно-кислотного складу м’яса свинини при різних технологічних режимах (2015)
Ускова Л. М. - Вплив фітоестрогенів на морфологічні і біохімічні показники крові у свиней (2015)
Рукавиця А. А. - Результативність відбору свиноматок за оцінками прогнозованої племінної цінності (EBV) (2015)
Баньковська І. Б. - Роль особистості професора Б.В. Баньковського в процесі створення та вдосконалення м’ясних порід свиней (До 85-річниці з дня народження) (2015)
Антюфеев А. В. - Создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы MARK-4B. 2. Оценка возможности проведения спектральных наблюдений радиоастрономических объектов, Королев А. М., Патока А. Н., Шульга В. М., Ульянов О. М., Резниченко А. М., Захаренко В. В., Присяжный В. И., Поихало А. В., Войтюк В. В. (2019)
Галушко В. Г. - Точность восстановления профиля электронной концентрации и применение полиномиальных аппроксимаций при частотно-угловом зондировании ионосферы (2019)
Пазнухов А. В. - Связь температуры воздуха с грозовой активностью в Африке по данным СНЧ измерений в Антарктике, Арктике и Украине, Ямпольский Ю. М., Колосков А. В., Холл К., Пазнухов В. Е., Буданов О. В. (2019)
Свищёв Ю. В. - Взаимодействие собственных электромагнитных колебаний в сферической частице с отрицательными значениями материальных параметров (2019)
Ильченко M. E. - Высшие типы колебаний в открытом резонаторе с отрезком круглого волновода, Кузьмичев И. К., Нарытник Т. Н., Денбновецкий С. В., Май А. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Гладій М. В. - Досягнення Інституту свинарства і АПВ - Здобутки НААН, Волощук В. М., Смислов С. Ю., Сагло О. Ф. (2019)
Волощук В. М. - Мясні якості свиней відчизняної та зарубіжної селекції, Гук М. С. (2019)
Іванов В. О. - Розробка пристрою для підвищення комфорту свиней, Онищенко А. О., Іванова Л. О., Засуха Л. В. (2019)
Небелиця М. С. - Розподілена система контролю мікроклімату тваринницьких приміщень, Бойко О. В., Онищенко Р. О. (2019)
Пундик В. П. - Пошук та застосування вдосконалених окремих елементів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Тесак Г. В., Мазанько М. О. (2019)
Халак В. І. - Зоотехнічна та економічна оцінка відгодівельних і мясних якостей молодняка свиней різного генетичного походження (2019)
Олійниченко Є. К. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидних поліморфізмів в генах лептину і катепсину F свиней, Баньковська І. Б., Балацький В. М., Почерняєв К. Ф., Буслик Т. В., Ільченко М. О. (2019)
Саєнко А. М. - Зв'язок генотипів за локусами RYR I, LEP 3469T>C та LEPR 2856С>Т з відгодівельними і м’ясними якостями свиней, Гришина Л. П., Олійниченко Є. К., Волощук О. В. (2019)
Денисюк П. В. - Зберігання сперми кнура за осцилюючих параметрів, Княз’єва К. В., Ільченко М. О. (2019)
Шостя А. М. - Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окиснення у свинок у період становлення статевої функції, Ступарь І. І., Усенко С. О., Мироненко О. І., Бондаренко О. М., Чухліб Є. В., Цибенко В. Г. (2019)
Шостя А. М. - Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в спермальній плазмі кнурів-плідників при згодовуванні наноаквахелатів, Рокотянська В. О., Цибенко В. Г., Сокирко М. П., Гиря В. М., Мироненко О. І., Невідничий О. С., Каплуненко В. Г., Пащенко А. Г. (2019)
Зінов’єв С. Г. - Репродуктивні якості свиней за довготривалого використання генетично модифікованої сої у їх раціонах, Одарюк М. М., Радчіков В. Ф. (2019)
Сідашова С. О. - Еколого-токсикологічний скринінг нетрадиційних кормових культур: зелена маса ейхорнії, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О., Сагло О. Ф., Горобей О. О., Стрижак Т. А. (2019)
Жукорський О. М. - Корекція мікробіоценозу кишківника молодняка свиней пробіотичною функціональною добавкою БК-П, Даниленко С. Г., Семенов С. О., Зінов’єв С. Г., Чорна О. О. (2019)
Горіславець А. І. - Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях куріневого типу із регульованими панелями для утримання підсисних свиноматок (2019)
Лобченко С. Ф. - Сучасні вимоги щодо використання англійської мови при оформленні наукових робіт (2019)
Шейко И. П. - XXV Международная научно-практическая конференция по свиноводству, Рыбалко В. П., Улитько В. Е., Сагло А. Ф. (2019)
Рибалко В. П. - М’ясні генотипи свиней та їх подальше використання, Сагло О. Ф. (2019)
Рибалко В. П. - Історія створення, сучасний стан та напрямки удосконалення червоної білопоясої породи свиней, Сагло О. Ф. (2019)
Кохан А. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем родючості чорноземів, Сагло О. Ф. (2019)
Волощук В. М. - В. Г. Цибенку – 50, Костенко О. І., Смисло С. Ю., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2019)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство" (Svynarstvo) (2019)
Луговий В. - Від акредитації до рейтингу (функціонування vsрозвиток), Слюсаренко О., Таланова Ж. (2018)
Хруцька О. - Розроблення освітньої програми: нормативно-правове та методичне забезпечення (2018)
Щеглюк Д. - Роль звіту про самооцінку освітньої програми у системахвнутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (2018)
Драч І. - Філософський аналіз практики дослідницького врядування в університетах Великої Британії (2018)
Брижнік В. - Вступ до філософії освіти Макса Шелера: реформоване управління вищою освітою як чінник стійкого розвитку громадянського суспільства (2018)
Рябченко В. - Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позиції світоглядно-компетентнісного підходу (2018)
Власова І. - Злиття/укрупнення університетів за умов розширення економічної автономії (2018)
Баєва О. І. - Теоретичні основи формування поняття "власність": історичні аспекти основних положень та системний аналіз (2019)
Боднарчук Т. Л. - Становлення та розвиток біржової торгівлі в Україні: ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду (2019)
Городняк І. В. - Порівняльний аналіз споживання домогосподарств України та країн Євросоюзу, Терендій А. Б. (2019)
Масько А. М. - Реформування залізничного транспорту в Україні (2019)
Єрьоміна М. О. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку високошвидкісних залізничних перевезень та питання його впровадження в Україні, Тройнікова O. М., Сапронова О. М. (2019)
Pugachevska K. S. - Genesis of import substitution theories of open economies, Pugachevska K. Yo. (2019)
Апостолюк О. З. - Державна інформаційна політика як стратегічна ціль України (2019)
Безуглий І. В. - Перспективні напрями розроблення стартапів у туризмі (2019)
Гаража О. П. - Рефреймінг теорії розподілу в земельній економіці (2019)
Горбаченко С. А. - Шляхи інноваційного розвитку туристично-рекреаційного сегменту морегосподарського комплексу (2019)
Дергалюк Б. В. - Індустріальні та постіндустріальні ознаки структурних трансформацій національних економічних систем (2019)
Зайченко В. В. - Зарубіжний досвід забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: висновки для України (2019)
Іванишин В. В. - Теоретико-методичні аспекти розвитку центрів сільського зеленого туризму, Печенюк А. П. (2019)
Максимова О. С. - Дослідження сутності, місця та ролі логістичної системи України у світі, Темченко Г. В., Бондарчук О. М. (2019)
Мостова А. Д. - Інформаційне забезпечення моніторингу продовольчої безпеки (2019)
Овчиннікова В. О. - Стратегічне управління знаннями на підприємстві, Пашинський С. А. (2019)
Урба С. І. - Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України (2019)
Філіпова Н. В. - Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Старченко Г. В. (2019)
Sheiko I. A. - Economic and social reforms in Ukraine: challengers for governance, Storozhenko O. V. (2019)
Алескерова Ю. В. - Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств, Васалатій І. В. (2019)
Боровик М. В. - Влияние внешних и внутренних факторов на состояние развития высших учебных заведений в Украине (2019)
Гевко В. Л. - Механізм управління організаційною культурою підприємств мережевих структур: системний підхід (2019)
Гнатишин Л. Б. - Тенденції галузі свинарства в організаційній структурі аграрного виробництва (2019)
Дейнека О. Г. - Удосконалення логістичного менеджменту в умовах економічних перетворень, Волобуєв В. В., Канна Л. (2019)
Зоря О. П. - Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку аграрних підприємств (2019)
Котис Н. В. - Аналіз доцільності запровадження логістичного менеджменту в діяльність закладів охорони здоров’я, Ціщик Р. В. (2019)
Лохман Н. В. - Семантичний аналіз управління інноваційним потенціалом підприємств (2019)
Матвієнко Р. О. - Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта (2019)
Матросова Л. М. - Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу в Україні (2019)
Мельник А. О. - Трансформація сутності та значення прибутку вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання, Петренко Н. В. (2019)
Нєнно І. М. - Сучасні тенденції класифікації послуг та інноваційного розвитку готельних підприємств, Рудінська О. В., Бушняк Т. І. (2019)
Овчиннікова В. О. - Формування системи управління якістю на залізничному транспорті, Скосарєва М. Ю. (2019)
Скрипко Т. О. - Інновації в діяльності туристичної фірми, Глушко І. А. (2019)
Смигур В. С. - Місце сімейних фірм у системі національної економіки України (2019)
Стец І. І. - Ідентифікація бізнес-процесів підприємства (2019)
Овчиннікова В. О. - Ключові аспекти виробничого менеджменту, Тарасенко А. О. (2019)
Дядик Т. В. - Необхідність HR-маркетингу на сучасному ринку праці (2019)
Хитра О. В. - Синергетичні засади формування системи ефективного тайм-менеджменту на підприємстві (2019)
Алескерова Ю. В. - Управління капіталом підприємства, Червань О. Г. (2019)
Городецька Т. Е. - Майнові податки як компонент доходів місцевих бюджетів, Пантелеєва А. М. (2019)
Жаворонок А. В. - Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг, Грубляк О. М., Блауш В. Ю. (2019)
Nikitina A. - Main essence and structure of financial market under the financial globalization conditions, Karpenko M., Kirichenko K. (2019)
Кондрат І. Ю. - Портфельний менеджмент криптовалют, Драла Р. І. (2019)
Минц А. Ю. - Корреляционный анализ в системе мониторинга процесса налогового управления субъектами хозяйствования, Лактионова О. Е. (2019)
Рудика В. І. - Формування системи фінансового планування і прогнозування на підприємстві, Шпірна Д. С. (2019)
Татарин Н. Б. - Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України, Борис О. М. (2019)
Рудика В. І. - Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства, Чемчикаленко Р. А., Компанієць А. О. (2019)
Чемчикаленко Р. А. - Напрями підвищення ефективності управління рентабельністю підприємства (на прикладі підприємств торгівлі), Смолякова А. А. (2019)
Янковська В. А. - Основні умови інвестиційної привабливості українських підприємств, Гончарова Д. О. (2019)
Костюченко В. М. - Бухгалтерський облік криптовалют, Малиновська А. М., Мамонова А. В. (2019)
Откаленко О. М. - Основні аспекти облікової політики суб’єктів державного сектору (2019)
Бойчук М. В. - Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки фоннейманівського типу, Маханець Л. Л. (2019)
Гафіяк А. М. - Система формування професійної компетентності майбутніх ІТ-фахівців у закладах вищої освіти, Бородіна О. О., Альошин С. П. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dyachok V. - Activator of Carbon Dioxide Absorption By Chlorophyll-Synthesizing Microalgae, Mandryk S., Huhlych S. (2019)
Sakalova H. - Socio-Psychological Essence of Attractiveness for the Subjects of Entrepreneurial Activities of Adsorption Extraction of Nickel Ions (II) By Bentonite Clays, Palamarchuk O., Vasylinycz T., Petrushka K., Zaharko J., Stocaluk O. (2019)
Iurchenko V. - Surface Wastewater Treatment from Various Fractions of Petroleum Products from the Territory of Highway Infrastructure Facilities, Melnikova O., Mikhalevich N., Borzenko O. (2019)
Andrash P. - 30 Years of Scientific and Pedagogical Activity of Professor Volodymyr V. Nykyforov (2019)
Shkvirko O. - Overview: The Prospect of the Use of Energy Crops for Biological Reclamation of Disturbed Lands, Tymchuk I., Holets N., Malovanyy M. (2019)
Кlyn G. - Solar Power Station as a "Green Key” Certification Factor, Odnorih Z., Malovanyy M., Svidovyy M. (2019)
Holik Y. - Research on the Morphological Composition of Solid Domestic Waste of the City of Khorol in Poltava Region, Illiash O., Chukhlib Y. (2019)
Копча В. В. - Конституційна скарга як інструмент захисту прав людини в Україні (2018)
Красовський К. Ю. - Давньогрецькі витоки ідеї природного права (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 3. Про термінологію: новели дослідження (закінчення) (2018)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові види громадських обговорень (2018)
Сакір-Молочко Н. В. - Грошова застава як умова реалізації пасивного виборчого права громадян у контексті правових позицій Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2018)
Сіделковський О. Л. - Правове забезпечення формування єдиного медичного простору України (теоретико-методологічні аспекти дослідження) (2018)
Глобенко Г. І. - Окремі аспекти інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження (2018)
Гусєва К. А. - Особливості кваліфікації домашнього економічного насильства в практичній діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України, Горбач-Кудря І. А. (2018)
Дудоров О. О. - Проблема зарахування попереднього ув'язнення в строк покарання в контексті забезпечення єдності судової практики, Письменський Є. О. (2018)
Жупанова О. О. - Проблемні питання процесуальної регламентації дій слідчого судді при розгляді клопотань слідчого, прокурора щодо дозволу на проведення обшуку (2018)
Іваницький С. О. - Роль прокурора в забезпеченні законності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2018)
Карчевський М. В. - Blockchain та Bitcoin: що це таке та "як працює"? (2018)
Крайник Г. С. - Визначення захисника в кримінальному процесуальному законодавстві Федеративної Республіки Німеччини та України, Дунаєва Т. Є. (2018)
Мартовицька О. В. - Проблемні питання вдосконалення правових та процесуальних гарантій прав потерпілих на стадії досудового розслідування (2018)
Плахотник Г. В. - Умови звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (2018)
Шахова Е. В. - Омана правоохоронних органів особою про вчинення статевого злочину стосовно неї – проблема сучасності (2018)
Берназюк Я. О. - Поняття "розумні строки" в адміністративному судочинстві (2018)
Моісєєв М. С. - Юридична відповідальність у структурі адміністративно-правового статусу державного бюро розслідувань України (2018)
Самбор М. А. - Відсутність зброї як необхідна умова для безперешкодного здійснення права на мирні зібрання (2018)
Чумак В. В. - Захист прав людини в адміністративному судочинстві Німеччини: досвід для України, Цебинога В. Ю. (2018)
Загоруй І. С. - Конституціоналізація соціально-економічних прав: український ракурс постановки проблеми (2018)
Єрофеєв М. І. - Вплив реформи управління в галузі водних відносин на правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування з питань водокористування та охорони вод (2018)
Любчик О. А. - Зміст суб'єктивного авторського права (2018)
Бабакін В. М. - Завдання та функції оперативних підрозділів у сфері протидії злочинам, що вчиняються молоддю (2018)
Бородай О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (2018)
Гусєва В. О. - Особливості обстановки та способу вчинення злочину як елементів криміналістичної характеристики посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Давидюк В. М. - Концептуальні засади діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції України в протидії злочинності: сучасний стан наукової розробленості (2018)
Коваленко А. В. - Електронні докази в кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання (2018)
Криворучко А. В. - Правове регулювання оперативно-розшукової протидії викраденню малолітніх осіб, Стащак М. В (2018)
Мацак В. В. - Стан наукової розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності (2018)
Морозов Д. А. - Концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (2018)
Пересада В. А. - Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації (2018)
Терещенко Л. О. - Інформація як ключовий елемент у механізмі інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України: питання загальної теорії (2018)
Фільчаков О. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції (2018)
Ценов Д. М. - Забезпечення безпеки осіб, залучених до конфіденційного співробітництва під час досудового розслідування злочинів корисливо-насильницького спрямування (2018)
Чича Р. П. - Процесуальні особливості отримання зразків для експертизи (2018)
Яковенко М. О. - Організація діяльності підрозділів та органів національної поліції України в контексті запровадження інституту кримінальних проступків (2018)
Дольська О. О. - Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу (2018)
Сошніков А. О. - Семіотична мова музейної експозиції (2018)
Петрушов В. М. - Питання часу: буттєва розгубленість чи онтологічні очікування? (2018)
Роговський О. М. - Духовний простір Г.С. Сковороди (2018)
Тортика М. В. - Музейна комунікація: культурна профанація або складова гуманітарного тренда доби Постмодерну (2018)
Лебедев В. А. - Мистицизм в произведениях массовой культуры (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько-Варшавській школі. Філософія стосовно наук (2018)
Стаднік А. В. - Психолого-педагогічні засади попередження адитивної поведінки серед військовослужбовців Національної гвардії України, Ващенко І. В., Васильченко Р. В., Прокопенко Ю. О. (2018)
Мараховська Е. В. - Тенденції розвитку Римо-католицької церкви на сході України (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) (2018)
Чаркіна Т. І. - Дослідження цивілізації у історико-антропологічному вимірі (2018)
Лобас В. В. - Йога как современная антропотехника человека (2018)
Михальчук А. О. - Вплив окультизму на розвиток криптографії XV-XVI ст. (семіотичний аспект (2018)
Зерній О. - Історична пам'ять в мультикультурному суспільстві (2018)
Алієв Е. М. - Авторський кінематограф та його особливості (2018)
Бурлука О. В. - Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в інформаційному суспільстві (2018)
Дроботенко М. О. - Інтернет-ресурси як інструмент популяризації філософського знання (2018)
Лукашук М. А. - Сутність інноваційних процесів в освіті (2018)
Кравцов А. А. - Національно-патріотичне виховання в країнах Далекого Сходу (2018)
Захаренко К. В. - До питання про розвиток національної системи інформаційної безпеки: досвід сусідів (2018)
Гіоане І. М. - Головні чинники політичного вибору (2018)
Джура Р. О. - Філософія державного регулювання економічної політики як проблема реалізації влади (2018)
Мурадян В. Г. - Динаміка наголосів у концептуальних положеннях про міграційні процеси (2018)
Kirichenko I. - Historical forms of collective deviation (2018)
Шаповал Н. В. - О соотношении понятий начала, повеления и воли в концепции Дж. Агамбена (2018)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2018 році, Четверіков Б., Рудик О. (2019)
Тревого І. - Інноваційні цифрові технології і нова техніка на "INTERGEO-2018", Четверіков Б., Кілару В., Ванчура О. (2019)
Тревого І. - Програма подвійних дипломів українсько-німецької міжнародної співпраці, Хоптар А., Брусак І. (2019)
Дрбал А. - Професор Домінік Зброжек (1832–1889) – засновник і перший керівник астрономічної обсерваторії Львівської політехніки, Радєй К., Лехнер Ї. (2019)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція до ювілею – 100-річчя Товариства геодезистів Польщі (SGP), Задорожний В., Ванчура О. (2019)
Савчин І. - Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "GeoTerrace-2018", Лозинський В., Марусаж Х., Денис Ю. (2019)
Тревого І. - Юрію Олександровичу Карпінському – 70, Лященко А., Малюк О. (2019)
Карпінський Ю. - 90-річчя від дня народження ветерана геодезії та картографії Петра Максимовича Шевчука, Кулик В., Лепетюк Б., Сосса Р., Тревого І. (2019)
Савчук С. - Ігорю Севіровичу Тревого – 80, Шевчук П., Третяк К., Четверіков Б. (2019)
Тревого І. - Застосування ефективних технологій з "GYROMAXTMAK 2M" для автономного орієнтування у просторі, Ковтун В. (2019)
Уль А. - Професор Мельник Володимир Миколайович (1941–2019) – фундатор української РЕМ-фотограмметрії, Рудик О. (2019)
Łyszkowicz A. - Realization of the International Height Reference System – state of art (2019)
Savchuk S. - Analysis of the tropospheric delay estimates in software package – GIPSYX based on multi-GNSS observations, Khoptar A. (2019)
Тревого І. - Про стан пунктів ДГМ України в Івано-Франківській області, Мязіна Ю., Ільків Є., Галярник М. (2019)
Hlotov V. - Analysis of application of the UAVs for military tasks, Hunina А., Kniaziev S., Kolesnichenko V., Prokhorchuk О. (2019)
ДенисЮ. ДенисЮ. - Моніторинг засихання хвойних лісів за різночасовими космічними знімками (на прикладі Тухлянського лісництва), Бурштинська Х., Паштетник О. (2019)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, Марусаж Х. (2019)
Кузик З. - Методика створення туристичної ГІС Буського району з використанням картографічних матеріалів та ДЗЗ, Руцька Л. (2019)
Четверіков Б. - Методика визначення фундаментів зруйнованих будівель за архівними аерознімками для відновлення об'єктів історико-культурної спадщини (2019)
Губар Ю. - Аналіз впливу похибок положення межових знаків, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів, на вартість нерухомості (2019)
Луговий В. - Сучасність і надсучасність –критерії якості вищої освіти, Слюсаренко О., Таланова Ж. (2019)
Драч І. - Підтримка дослідницької доброчесності в системі університетського врядування: досвід Великої Британії (2019)
Червона Л. - Аналіз досвіду участі студентів в реалізації ефективного врядування на прикладі університетів Великої Британії (2019)
Рябченко В. - Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління (2019)
Гнатів З. - Трансформаційний процес сучасної освіти: навчати іншому і по-іншому (2019)
Ташкінова О. - Волонтерська практика як напрям навчально-виховної роботи в закладах вищої освіти, Роговська О., Булгакова С. (2019)
Карпова О. - Упровадження навчання "рівний-рівному" в університеті для мотивації студентів (на прикладі викладання іноземної мови) (2019)
Самборська О. - Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкової школи і фактори її формування (2019)
Дзюбенко О. Л. - Актуальні питання окремих видів договорів перевезення авіаційним транспортом (2019)
Мартюк А. С. - Загальна характеристика інституту регресних зобо'язань у цивільному праві України (2019)
Мусієнко В. В. - Зміст істотних умов договору оренди державного та комунального майна (2019)
Новосельська І. В. - Особливості патентування секретних винаходів, Кулик В. В. (2019)
Софіюк Т. О. - Закон України "Про доступ до публічної інформації": проблеми та перспективи (2019)
Беззубов Д. О. - До поняття тa oзнaк гoспoдapських пpaвoвiднoсин в сучасній парадигмі господарського права (2019)
Вітко О. Ю. - Правові аспекти детінізації фрілансу в Україні, Черняховський А. В. (2019)
Добкіна К. Р. - Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері державних закупівель, Лешко М. В. (2019)
Подолян Ю. О. - Банкрутство фізичних осіб: актуальні проблеми для україни та європейський досвід (2019)
Хохленко В. М. - Історико-правовий аспект договірного регулювання управлінських правовідносин (2019)
Хохленко О. М. - Процедура укладення адміністративних договорів (2019)
Новосельська І. В. - Імплементація міжнародних стандартів щодо соціального захисту в національне , Миронюк О. І. (2019)
Новосельська І. В. - Проблеми діючої системи соціального захисту в Україні, Сахарова А. В. (2019)
Бурдоносова М. А. - Сучасний стан правового регулювання криптовалюти в Україні (2019)
Кацавець Р. С. - Засади правової культури (2019)
Озель В.І. - Конституційні основи і принципи здійснення державної політики у сфері національної безпеки (2019)
Михайлов В. О. - Протидія наркобізнесу в Україні: кримінологічний та криміналістичний аспект, Білошкурський О. В. (2019)
Киренко С. Г. - Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з тероризмом (2019)
Kofanov A. - Іmplementation of cadets preparation for the special aircraft and aviation objects review during international sport events (olympics, world cup) to ensure the safety of passengers and staff, Kofanova O., Kobylianskyi O. (2019)
Мусієнко А. В. - Актуальні питання міжнародно-правового регулювання надання медичної допомоги на судні (2019)
Осадчий В. І. - Проблеми конструювання ст. 209 КК України (2019)
Філіппов А. В. - Правові проблеми криміналізації керування транспортними засобами у стані сп'яніння (2019)
Мікічурова О. В. - Правові основи торговельно-економічного співробітництва ЄС та країн що розвиваються (2019)
Артикуца Н. В. - Юридичне термінознавство в Україні: сучасний стан, основні напрями та перспективи розвитку (2019)
Карпіловська Є. А. - Терміни – аспектні синоніми в когнітивному просторі мови (2019)
Кочан І. М. - Українське термінознавство: етап утвердження (2019)
Пчелінцева О. Е. - Функціонально-граматична специфіка українських віддієслівних іменників зі значенням дії на фоні інших слов’янських мов (2019)
Романюк Ю. А. - Українські дієслова-терміни та професіоналізми у слов’янських паралелях (2019)
Скопненко О. І. - Рецепція українських традицій у білоруській термінології (2019)
Стасюк Т. В. - Пролегомени соціокогнітивного термінознавства та соціокогнітивна інтерпретація терміна (2019)
Васецька О. І. - Сигніфікативна синонімія в синтаксичній термінології української мови (2019)
Дідун Л. І. - Термін інтенсивність у лінгвістичних дослідженнях (2019)
Іваненко І. М. - Поняття "асоціація", "асоціативність" у сучасній лінгвостилістиці (2019)
Кобиринка Г. С. - Проблеми акцентологічної термінології (2019)
Мовчун Л. В. - Термінологічні одиниці на позначення видів рим за граматичною ознакою (2019)
Сюта Г. М. - Термінологія рецептивної стилістики: адаптація іншодисциплінарних понять (2019)
Таран А. А. - Семантичні відношення між термінами у мові пошуку системи iSybislaw: підстави формування класів еквівалентності (2019)
Ходаківська Я. В. - Класичний і некласичний вірш: термінологічний аспект (2019)
Ярошевич І. А. - Граматичне термінотворення Мелетія Смотрицького в контексті давньоукраїнського мовознавства (2019)
Banasiak J. - The Polish school of semantic grammar (Polish semantic grammar circle) (2019)
Kowalski P. - Information retrieval system iSybislaw and a synergic effect: some reflections on terminology and a language of keywords from the linguistic perspective (2019)
Білоусова Р. З. - Системна класифікація бібліотечно-бібліографічних термінів (2019)
Вознюк Ю. О. - Семантична деривація в терміносистемі видавничо-поліграфічної справи (2019)
Кислюк Л. П. - Термін в авторській публіцистиці (2019)
Колеснікова І. А. - Лінгворекламістика: мова сучасної реклами (2019)
Краснопольська Н. Л. - Роль морфологічного словотворення у формуванні української термінології менеджменту (2019)
Півньова Л. В. - Структурна організація термінополя туризму в українській мові (2019)
Сюта Б. О. - Поняття "жанровий тип" як метамовна одиниця сучасної теорії музики (2019)
Фецко І. М. - Специфіка гібридизації як продуктивного джерела збагачення терміноскладу української музейної справи (2019)
Халіновська Л. А. - Словосполучення з ад’єктивним компонентом політичний у публіцистичних текстах (2019)
Царьова І. В. - Термінологічний характер словосполучень у мові Кримінального кодексу України (2019)
Чорна О. В. - Соціокомунікативний підхід до проблеми запозичень в українській податковій термінології (2019)
Чумак В. В. - Соціологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми, Синєгуб Я. В. (2019)
Яковлєв М. В. - Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів (2019)
Яценко Н. О. - Політичний лексикон у мовомисленні Л. М. Кравчука (2019)
Кочерга О. Д. - Семантичні прогалини в описуванні процесових понять (2019)
Кухарчишин М. І. - Міжгалузева термінологічна кореляція у процесі транстермінологізації (на матеріалі біологічної термінології) (2019)
Микульчик Р. Б. - Фізичні епонімні терміни: передання прізвищ науковців засобами скорочення й абревіації (2019)
Місник Н. В. - Дериваційні процеси як аспект формування термінологічного фонду медичної науки (2019)
Варинська А. М. - Інновації в сучасній українській морській термінології, Корнодудова Н. М. (2019)
Міняйло Р. В. - Рибальська лексика в студіях українських науковців (2019)
Нікуліна Н. В. - Транспортна термінологічна мегасистема: огляд публікацій і тематика наукових розвідок (2019)
Марчук Л. М. - Термінологічна полісемія у прозі Марії Матіос (2019)
Колган О. В. - Терміни військової справи в романі Вальтера Скотта "Айвенго": структурна організація, Мацокіна Ю. І. (2019)
Мех Н. О. - Концепт свобода в ідіолекті особистості Вселенського Патріарха Варфоломія (2019)
Козирєва З. Г. - Термін і лексикографічний стандарт (2019)
Куньч З. Й. - Відображення розвитку української наукової термінології початку ХХ ст. в "Українсько-російському словнику" А. Ніковського (2019)
Самойлова І. А. - Cиноніми в музичній термінології (на матеріалі "Словника музичної термінології (проєкт)" 1930 року видання) (2019)
Тищенко О. М. - Знадіб сучасного лексикографа: історія однієї назви (2019)
Туровська Л. В. - Термінографічні проблеми укладання словника суспільно-політичної термінології (2019)
Харчук Л. В. - Відображення української електроенергетичної термінології у вітчизняній лексикографії кінця ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Фразеографія та лексикографія: дивергенція в термінології (2019)
Kazymyrova I. - History of linguistic term: lexicographic aspect, Chernobrov Yu. (2019)
Межжеріна Г. В. - Структурні типи англійських авіаційних термінів-абревіатур в аспекті перекладу (2019)
Чорновол Г. В. - Деякі аспекти вивчення професійної термінології студентами нефілологічних напрямів підготовки (2019)
Васецька О. І. - Лівобічний – лівосторонній (2019)
Городенська К. Г. - Націєцентричний, а не націоцентричний (2019)
Городенська К. Г. - Золотовалютні чи золото-валютні запаси України? (2019)
Городенська К. Г. - Океанічний чи океанський флот? (2019)
Городенська К. Г. - Парковочні чи паркувальні місця (майданчики)? (2019)
Городенська К. Г. - Есе і есей (2019)
Казимирова І. А. - Оскаржувати – оспорювати (2019)
Коляденко О. О. - Установлювати відповідність – увідповіднювати; установлювати послідовність – упослідовнювати; робити висновки – висновувати (2019)
Туровська Л. В. - Дефініція – тлумачення – визначення (2019)
Туровська Л. В. - Кошти – гроші – грошові кошти (2019)
Туровська Л. В. - Прикладна програма – застосовна програма – застосунок (2019)
Туровська Л. В. - Процесуальний документ (2019)
Халіновська Л. А. - Ввід – увід, введення – уведення (2019)
Яценко Н. О. - Булінг – цькування (2019)
Яценко Н. О. - Відображення – фотокопія – фотокопіювання (2019)
Яценко Н. О. - Підімкнення – підмикання чи вмикання – включення? (2019)
Яценко Н. О. - Фаховий – професійний – професіональний (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuzmin O. - Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering, Ovcharuk V., Zhezhukha V. (2019)
Yaremko I. - Reserve and regulatory objects in accounting theory and practice: origins and evolution of the world accounting thought within the framework of the developments by the western Ukrainian scientists of the 19th – middle 20th cent. (opinion from the modern age perspective), Lemishovska O. (2019)
Zakcharchyn G. - Social-culturological aspects of competition, Lyubomudrova N. (2019)
Karyy O. - Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development, Hlynskyy N., Girna O. (2019)
Chernobay L. - An approach to modelling the impact of international migration on the economy of receiving country, Adamyk V., Malibroda S. (2019)
Karyy O. - Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony, Protsak K., Prosovych O. (2019)
Melnyk O. - Retrospective and modern trends of development of Ukrainian customs system, Adamiv M., Kots I. (2019)
Pozdnyakov Y. - Cross-correlation relationship between intellectual property objects value and its price-forming factors, Lapishko M., Skybinska Z. (2019)
Kubrak N. - Study of the current conditions and prospects of dairy production development in Ukraine, Kuzo N., Kosar N. (2019)
Alieksieiev I. - Financial flows in the field of insurance, Mazur A., Moroz A. (2019)
Kozyk V. - The development of synergistic effect in the diversified company, Zalutska K., Zalutsky V. (2019)
Микитась В. В. - Теоретичні аспекти формування ефективної економічної політики держави за сучасних умов (2019)
Хмель С. Н. - Устранение эксплуатации наемного труда, Хмель В. И. (2019)
Капітанець C. В. - Заходи правового та організаційного забезпечення міжвідомчої взаємодії під час контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі (2019)
Шикіна О. В. - Міжнародна готельна індустрія макрорегіону Європи (2019)
Гаража О. П. - Нові напрями та методи інституціонального управління и земельними ресурсами (2019)
Назарова О. Ю. - Підходи до методики оцінювання конкурентоспроможності продукції, Чуприна О. А. (2019)
Оглобліна В. О. - Пенсійне страхування в Україні: тенденції, проблеми та напрями оптимізації, Абубекерова А. З. (2019)
Пакуліна А. А. - Регіональні програми як засіб ув'язки економічних, соціальних та екологічних цілей розвитку території, Беліченко А. О., Пакуліна Г. С. (2019)
Сакун О. С. - Системні концепти реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки (2019)
Бабич Д. В. - Розроблення планування в системі фінансового управління підприємством, Тюріна Д. М., Кібенко Я. Ю. (2019)
Білан О. С. - Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та можливості його імплементації у вітчизняну практику (2019)
Бондарь Ю. А. - Роль и значение коммерческой деятельности предприятий авиационной отрасли в условиях внешней экономики, Муминова Д. (2019)
Волохова І. В. - Логістичні системи залізничного транспорту в умовах глобалізації, Романова Н. В., Сухоборова Т. П. (2019)
Гаркавый В. В. - Оценка эффективности управления деятельностью кооперативных предприятий (2019)
Грубяк С. В. - Дослідження особливостей формування організаційної культури підприємства (2019)
Дем’яненко Н. В. - Аналіз динаміки та структури інвестицій підприємства, Заєць А. К. (2019)
Дем’яненко Н. В. - Впровадження новітніх форм соціальної відповідальності в діяльності сільськогосподарського підприємства, Костюк С. В. (2019)
Кащена Н. Б. - Моделювання процесу стратегічного управління економічною активністю торговельного підприємства (2019)
Коваль Н. О. - Фінансові аспекти розвитку кадрового потенціалу малих та середніх промислових підприємств у сучасних умовах, Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. (2019)
Мошковська О. А. - Фактори конкурентного середовища в сегменті виробництва молочної продукції в Україні (2019)
Овсак О. П. - Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства, Назаренко О. П., Зелінський В. В. (2019)
Помаз О. М. - Ефективність діючого механізму економічної безпеки підприємства, Москівець Ю. В. (2019)
Пономаренко І. В. - Особливості використання основних інструментів цифрового маркетингу, Ковальов Д. А. (2019)
Продіус О. І. - Сутність реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання, Гижиця М. В. (2019)
Свідерський В. П. - Бізнес-планування в сучасному підприємницькому середовищі: теоретико-прикладний аспект, Матвеєнко М. М. (2019)
Світлична А. В. - Брендинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сівков Д. Д. (2019)
Серняк І. І. - Індикатори ефективності соціального інструментарію управління персоналом в Україні (2019)
Синиціна Ю. П. - Організація впровадження екологічних проектів на промисловому підприємстві, Дунайчук С. М., Чебанова М. О. (2019)
Смолінська С. Д. - Напрями покращення стану державних підприємств України в сучасних економічних умовах, Джиговська Л. І. (2019)
Соколюк С. Ю. - Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємств аграрного сектору (2019)
Супрун С. Д. - Основні підходи до формування маркетингової стратегії підприємства ЗЕД (2019)
Трушкіна Н. В. - Науково-методичні та прикладні засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств, Ринкевич Н. С. (2019)
Шашко В. О. - Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки (2019)
Швець Ю. О. - Сучасний стан формування фінансової стратегії промислового підприємства та шляхи її реалізації, Мозолевська А. І. (2019)
Гончарова Н. М. - Розвиток регіональних об’єднань на засадах кластеризації (2019)
Кожухівська Р. Б. - Парадигма підприємницької діяльності в туристично-рекреаційній сфері на регіональному рівні (2019)
Забарна Е. М. - Стратегічні орієнтири в розвитку регіональних ринків, Щьокіна Є. Ю. (2019)
Абубекерова А. З. - Аналіз та перспективи розвитку ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні (2019)
Городецька Т. Е. - Бюджет розвитку у забезпеченні сталого розвитку територій в умовах децентралізації місцевих фінансів, Балабаєва М. В. (2019)
Коваль С. Л. - Моніторинг видатків бюджету м. Тернополя на соціально-культурні цілі, Сидор І. П. (2019)
Островська О. А. - Індекс IPRI в оцінці ризику поглинання компаній, Гавриленко Ю. О. (2019)
Семенча І. Є. - Ефективне управління кредитною діяльністю банку: системний погляд професійного менеджера (2019)
Чемчикаленко Р. А. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Сергієнко К. А. (2019)
Проскуріна Н. М. - Методично-організаційні аспекти узгодження умов завдання з аудиту фінансової звітності страхової компанії (2019)
Рубан Л. О. - Формування та оптимізація виробничих запасів у логістичній системі, Козел М. А. (2019)
Рубан Л. О. - Економічна сутність поняття виробничих запасів на промисловому підприємстві, Яковенко Т. І. (2019)
Горбачук В. М. - Питання децентралізованого консенсусу блокчейнів, Ляшко В. І., Сирку А. А. (2019)
Гриценко К. Г. - Аналіз методів виявлення шахрайств у банках, що здійснюються персоналом банку (2019)
Мартынова Е. В. - Теоретико-графовая модель финансовой отчетности предприятия (2019)
Черноусова Ж. Т. - Економіко-математичне моделювання конкуренції на українському ринку програмного забезпечення, Бабенко І. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі, Грицуляк В. Б., Халло О. Є., Долішняк О. І., Случик І. Й. (2019)
Гошовська А. В. - Показники гормонального стану плацентарного комплексу у жінок при багатоплідній вагітності, Гошовський В. М., Микуляк Х. В. (2019)
Колотило О. Б. - Системна запальна відповідь за умови хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому (2019)
Дзюбановський І. Я. - Морфологічні зміни в печінці при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2019)
Согуйко Р. Р. - Порівняння посттравматичної динаміки щільності кісткової тканини нижньої щелепи у інтактного щура та на тлі тривалого вживання налбуфіну (2019)
Черкес М. Б. - Можливі варіанти контактів зубів верхньощелепного зубного ряду з верхньощелепними пазухами згідно з конусно-променевими комп’ютерними томограмами (2019)
Григор’єва О. А. - Морфологічні особливості перебудови строми підшлункової залози щурів з експериментальною недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Грінівецька Н. В. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості структурних змін м’язів язика при десквамативному глоситі, Боднарчук І. В., Татарчук Л. В. (2019)
Бабій І. В. - Результати хірургічного лікування пахвинної грижі за методикою I. L. Lichtenstein з використанням різних типів імплантатів, Власов В. В., Підмурняк О. О., Гурніцький А. Е. (2019)
Korchynska N. S. - Fetal anatomy of the maxillary cellular process, Slobodian О. М., Kostyuk V. O. (2019)
Кошарний В. В. - Мікроскопічні зміни у міокарді стінки серця щурів при дії електромагнитного випромінювання за умов моделювання гіпотиреозу, Рутгайзер В. Г., Абдул-Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Снісар О. С., Шевченко О. С. (2019)
Власов В. В. - Випадок внутрішньої грижі з защемленням частини тонкої кишки в широкій зв’язці матки, Кузнецова О. Т., Калиновський В. В., Гурніцький А. Е. (2019)
Плаксивий О. Г. - Гігантська інвертована папілома шнайдера з проростанням в приносові пазухи та носоглотку, Калуцький І. В., Мазур О. О., Булько І. В. (2019)
Плаксивий О. Г. - Торакотомія, шийна медіастенотомія та езофаготомія при ускладненому сторонньому тілі стравоходу, Калуцький І. В., Мазур О. О., Півторак В. І., Булько І. В. (2019)
Боднар О. Б. - Досвід використання антиадгезивних засобів та методів при спайковій хворобі як ускладнення при тяжкій політравмі у дітей, Хащук В. С., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Хома М. В. (2019)
Черняк В. А. - Aнатомічні особливості кровопостачання шийного відділу спинного мозку (огляд літератури), Шевченко О. О., Зоренко О. В., Левон М. М., Селіванов С. С. (2019)
Title (2019)
Buchyn M. - Electoral Qualifications as the Attribute of Democratic Election, Mushchenko Ya. (2019)
Hetmanchuk M. - Informational Sphere – the Key Factor of Russia's Hybrid Aggression against Ukraine, Zazuliak Z. (2019)
Ilnytska U. - International Broadcasting as a Form of Foreign-Policy Media Communications of Modern States: Experience for Ukraine (2019)
Kostenko A. - Civil Control over Implementation of the Commitments under the EU-Ukraine Association Agreement (2019)
Zavada Ya. - Iran's Nuclear Program in the Context of Neorealism Theory (2019)
Ivasechko O. - Threats and Challenges to the Visegrad Four Energy Security in the Context of the "Nord Stream-2" Gas Pipeline Realization: Determinants for Ukraine, Lapiy B. (2019)
Zabavska K. - Quantification Methods of the Checks and Balances System Study (2019)
Dorosh L. - Priorities of Ukrainian National Minority Activities in Warmian-Mazurian Voivodeship of Republic of Poland, Turchyn Ya., Astramowich-Leyk T. (2019)
Starodub T. - Ukraine's Foreign Policy Guidelines in the Geopolitical Visions of Dmytro Andrievsky (20's-30's of the XX century) (2019)
Кадикало А. - Репрезентація реальності: нейронаука та концепція Патриції Черчленд (2019)
Карівець І. - Дивитися, щоб дивуватися: феноменологічно-етимологічний аналіз дива (2019)
Дельоз Ж. - Література і життя (2019)
Бартусяк П. - І життя і дельоз і література (Коментарі до українського перекладу есе Жиля Дельоза "Література і життя") (2019)
Карівець І. - Теорія та практика освіти, навчання, виховання у Львівсько-Варшавській школі (Рецензія на монографію Ольги Гончаренко ("Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі", Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2018, 476 с.) (2019)
Карівець І. - Класичне розуміння людини та його значення в добу різноманітних "пост" (Рецензія на монографію Віктора Петрушенка, "Человек взыскующий бытие (Три разговора на важнейшие темы)", Львів: Видавництво Магнолія, 2019, 179 с.) (2019)
Шапринський В. О. - Абсцеси печінки: діагностика та підходи до лікування, Макаров В. М., Камінський О. А., Сулейманова В. Г., Білощицький В. Ф. (2019)
Войтів Я. Ю. - Структура і аналіз неспроможності швів анастомозів у хворих з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2019)
Гринчук А. Ф. - Комплексний підхід до діагностики та лікування поширеного гострого перитоніту (2019)
Гринчук Ф. В. - Лікувальна тактика внаслідок гострого перитоніту у хворих на коморбідну патологію, Баранецький Ф. І. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Гостра непрохідність тонкої кишки. Показання до використання різних методів декомпресії травного каналу, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2019)
Дутка І. І. - Комплексне оцінювання маркерів рецидивних виразкових кровотеч (2019)
Сипливий В. О. - Клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності в хірургічній практиці у хворих на цироз, Петюнін О. Г., Мороз К. Л. (2019)
Ткачук Н. П. - Оцінка маркерів проліферації та апоптозу у хворих на післяопераційний рецидивний зоб, Шеремет М. І. (2019)
Давидова Н. В. - Стан глутатіонової системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації, світлової експозиції та введення мелатоніну (2019)
Riabyi S. I. - The significance of proteolytic activity of intestinal wall tissues for the sutured area healing under the conditions of anastomotic leakage development (2019)
Kushnir O. Yu. - Influence of melatonin introduction on condition of the langergans islets of the pancreas in alloksan diabetic rats, Yaremii I. M. (2019)
Тодорів Т. В. - Особливості структурної організації міокарда щурів із інсулінорезистентністю, обтяженою йододефіцитом, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Стецев’ят В. Б. - Структурні зміни печінки у щурів із інсулінорезистентністю на тлі набутогоі вродженого йододефіциту, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Кобза І. І. - Оптимізація хірургічної тактики у пацієнтів з "синдромом лускунчика", Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л., Гаврилів Б. М., Шнайдрук О. П. (2019)
Yemelyanenko Н. R. - Anatomical peculiarities of the nasal passages in 7-8-week pre-fetuses, Banul B. Yu., Proniaiev D. V., Riabyi S. I. (2019)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні зміни надниркових залоз у ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету, Жураківський В. М., Міськів В. А., Дутчак У. М., Кулинич Г. Б., Ткачук Ю. Л. (2019)
Копчак В. М. - Місце розширених резекцій в лікуванні хворих з місцеворозповсюдженою аденокарциномою підшлункової залози, Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Шевколенко Г. Г., Андронік С. В., Трачук В. І. (2019)
Покидько М. І. - Профілактика та лікування абдомінального спайкоутворення, Ярмак О. А., Богачук М. Г., Голубка М. І. (2019)
Стасишин А. Р. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, асоційовану з грижею стравохідного отвору діафрагми (2019)
Кузенко Р. Т. - Специфічні зміни панкреатичних артерій у хворих на гострий некротичний панкреатит у похилому та старечому віці, Федорків М. Б., Клименко Ю. А. (2019)
Борисенко В. Б. - Непухлинне порушення прохідності холедоха: причини, діагностика та принципи лікування (2019)
Гощинський В. Б. - PRP–терапія як складова хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Луговий О. Б., П’ятничка О. З. (2019)
Полянський І. Ю. - Персоналізація лікувальної тактики при гострому перитоніті, Москалюк В. І., Андрієць В. В., Мороз П. В., Гринчук А. Ф. (2019)
Шапринський В. О. - Внутрішньоочеревинна гіпертензія як причина розвитку евентрації у хворих похилого та старечого віку, Воровський О. О., Пашинський Я. М. (2019)
Хіміч С. Д. - Особливості скелетних пошкоджень у потерпілих з ожирінням при поєднаній травмі тіла, Чемерис О. М. (2019)
Козлов С. В. - Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова, к 70-летию со дня рождения, Абдул-Аглы Л. В., Кошарный В. В. (2019)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні. (2015)
Токунова А. В. - Стратегічне планування в енергетиці Німеччини: ключові показники та роль державного регулювання (2015)
Албу А. А. - Управління майном передбачене договором та законом: цивільно-правовий аналіз (2015)
Банасевич І. І. - Права споживачів за договором про надання споживчого кредиту (2015)
Гейнц Р. М. - Порівняльно-правова характеристика інституту володіння за законодавством України та Німеччини (2015)
Гичка К. І. - Загальнотеоретична характеристика критеріїв класифікації юридичних фактів, що можуть бути встановлені в порядку окремого провадження (2015)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення понять "суб'єкт" та "учасник" спадкових правовідносин (2015)
Данилюк М. Б. - Правова характеристика корпоративних інвестиційних фондів в якості юридичних осіб приватного права (2015)
Дузінкевич Т. І. - Нововиявлені обставини та процесуальні недоліки у цивільному процесі України (2015)
Зінич Л. В. - До питання про правові форми використання державою об'єктів промислової власності (2015)
Зозуляк О. І. - Непідприємницькі юридичні особи публічного та приватного права: проблеми удосконалення критерію класифікації (2015)
Козик В. Є. - Категорії "дериватив" та "похідний цінний папір" в українському законодавстві: правова природа та сучасний стан проблеми (2015)
Пташник І. Р. - Механізм здійснення трансплантації штучностворених та клонованих органів в Україні (2015)
Сигидин М. М. - Історико-правові передумови розвитку поняття "корпоративний договір" (2015)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Обмеження принципу свободи у договорах приєднання (2015)
Федорончук А. В. - Правові наслідки порушення умов договору прокату (2015)
Шиманська Н. С. - Проблеми доказування при захисті прав пацієнта у медичних справах (2015)
Юсип В. В. - Строки в договорі комісії (2015)
Багай Н. О. - Законодавство про державну підтримку сільського господарства України: проблеми розвитку (2015)
Жидан О. С. - Види прав на болота в Україні (2015)
Колос І. В. - Екологічна співпраця України та НАТО (2015)
Лутак Т. В. - Про деякі проблемні питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з незаконним поводженням із спеціальним технічними засобами негласного отримання інформації (2015)
Кадук С. В. - Автоматизовані інформаційно-пошукові системи натурних колекцій (2015)
Вітання головному редактору, професору Галині Львівні Гуменюк! (2019)
FeshchenkoY. I. - Features of changes in the indicators of T-cell immunity in patients with different controlling of bronchial asthma and their prognostic value, Illyinskaya I. F., Kuryk L. M., Arefyeva L. V., Koposova I. F., Petishkina V. M., Firsova A. S., Kanarskyi O. A., Turchyna I. P. (2019)
Гуменюк М. І. - Декаметоксин: небулайзерна терапія інфекційного загострення хронічного бронхіту, Денисова О. В., Гуменюк Г. Л., Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І. (2019)
Корецкая Є. В. - Особливості пилкової сенсибілізації у хворих на поліноз у місті Дніпро, Дитятковська Є. М. (2019)
Фещенко Ю. І. - Особливості бронхіальної астми з нейтрофільним типом запалення, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Назаренко К. В., Гуменюк Г. Л., Москаленко С. М., Опімах С. Г., Зволь І. В. (2019)
Зайков С. В. - Роль елімінаційних заходів в лікуванні пацієнтів з алергічними захворюваннями, Уманець Т. Р., Касьяненко Г. В. (2019)
Мостовой Ю. М. - Прихильність до лікування хозл: чи дійсно це критично важливо?, Сідоров А. А., Слепченко Н. С. (2019)
Царик В. В. - Персоніфікований підхід до лікування хронічної спонтанної кропив’янки: сучасний погляд на проблему та випадок з практики, Курченко А. І. (2019)
Фрагменти наказу МОЗ України від 05.06.2019 р. № 1269 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги”. Новий клінічний протокол. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап (2019)
Ожоган З. Р. - Порівняльна оцінка стану гігієни ротової порожнини залежно від конструкції часткового знімного протеза, Ясінський М. М. (2019)
Лук’янцева Г. В. - Морфофункціональні процеси в кровоносних судинах і сполучній тканини брижі щурів після впливу панкреатичного гормону аміліну, Слободян О. М. (2019)
Bilookyi O. V. - Some aspects of prevention of postoperative complications in patients after hepatico-jejunostomy, Hyrla Yа. V. (2019)
Богачук М. Г. - Застосування імуномодулятора мурамілпептидного рівня в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворюваннях м’яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу (2019)
Боднар О. Б. - Використання лоскутної пластики на живильній ніжці для лікування пілонідального синусу у дітей, Рандюк Р. Ю., Ватаманеску Л. І., Хома М. В., Хащук В. С., Боднар Б. М. (2019)
Гресько М. М. - Аналіз ускладнень при лапароскопічній холецистектомії (досвід клініки за 10 років), Гресько М. Д. (2019)
Гресько М. М. - Імунокорекція при гострому перитоніті, Гресько М. Д. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Експериментальне обгрунтування розвитку синдрому поліорганної недостатності на основі динаміки морфологічних змін внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті, Вервега Б. М., Продан А. М., Ковальчук А. А. (2019)
Грубнік В. В. - Антирефлюксний дренаж у хірургічному лікуванні хворих на "складний" холедохолітіаз, Євсіков Б. В. (2019)
Желіба М. Д. - Аналіз особливостей діагностики та лікування ускладнених форм холециститу, Хіміч С. Д., Жученко О. П., Форманчук А. М., Ошовський І. Н., Слободяник С. В., Корнійчук В. І., Муравйов Ф. Т. (2019)
Каніковський О. Є. - Особливості лікування тяжких форм гострого парапроктиту та некротичного фасциїту, Осадчий А. В., Коцюра О. А., Томашевський А. В., Олексюк О. І. (2019)
Козловська І. М. - Ведення раннього післяопераційного періоду після хірургічного лікування хронічної анальної тріщини, Іфтодій А. Г., Кулачек Я. В., Гребенюк В. І. (2019)
Конопліцький В. С. - Анатомічне обґрунтування хірургічного доступу при пілонідальній хворобі у дітей, Шавлюк Р. В. (2019)
Кулачек Я. В. - Особливості перебігу травми живота у постраждалих у стані алкогольної інтоксикації, Іфтодій А. Г., Козловська І. М., Більцан О. В., Кулачек В. Т. (2019)
Кутовий О. Б. - Шляхи запобігання ускладнень після панкреатодуоденальних резекцій, Денисова К. О., Шевченко Т. А. (2019)
Максим’юк В. В. - Сучасні принципи ведення хворих на гострий панкреатит (2019)
Мороз П. В. - Відмежовані форми перитоніту: діагностика та лікування, Котельбан А. В. (2019)
Подпрятов С. С. - Зміни структури тканин як основа вибору способу електрозварювального лікування хронічного геморою, Подпрятов С. Є., Бєлоусов І. О., Садовий О. Б., Салата В. В., Іваха В. В. (2019)
Польовий В. П. - Імуносупресивна антифагоцитарна активність збудників гнійно-некротичних процесів м’яких тканин при синдромі діабетичної стопи, Кхоршані Б., Сидорчук І. Й., Сидорчук Р. І., Мишковський Ю. М., Кифяк П. В. (2019)
Ротар О. В. - Кишкова дисфункція при гострому некротичному панкреатиті, Хомяк І. В., Ротар В. І., Хомяк А. І., Петрюк Б. В., Грама О. В. (2019)
Телемуха С. Б. - Гостра спайкова тонкокишкова непрохідність: профілактика, лікування (2019)
Польовий В. П. - Закономірності формування ентеральної недостатності внаслідок травматичної хвороби у хворих з домінуючою абдомінальною травмою, Чепега І. Г., Паляниця А. С., Хомко О. Й., Волянюк П. М. (2019)
Сметанюк О. В. - Морфофункціональна активність нейронів надзорових ядер гіпоталамуса щурів під дією стресу, Булик Р. Є., Власова К. В., Волошин В. Л. (2019)
Процак Т. В. - Онтогенетичні особливості печінки та жовчного міхура, Лук’янцева Г. В., Прийшляк А. М., Забродська О. С. (2019)
Ківалов С. В. - Вступ (2019)
Заморська Л. I. - Інтеграція поняття медичного права в українській юриспруденції (2019)
Кузьменко В. Б. - До питання про місце та роль соціально-економічного фактору у формуванні Української Радянської Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр. (2019)
Явор О. А. - Факти-стани в сімейному праві України як елемент фактичного складу (2019)
Рудюк В. С. - Філософські аспекти процесу гуманізації судочинства (2019)
Мiшина Н. В. - Участь населення у місцевому самоврядуванні: регламентація в концепціях української муніципальної реформи (2019)
Барнич К. I. - Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: короткий історичний екскурс закріплення у конституції України 1996 року (2019)
Гончарова К. А. - Аксіологічний вимір місцевого самоврядування в Україні та в США (2019)
Джабраiлов Р. А. - Особливості взаємодії грошово-кредитної та макропруденційної політики держави, Гудiма Т. С. (2019)
Максимчук О. О. - Правова форма економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель: поняття та види (2019)
Сахарук I. C. - Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці (2019)
Коротушак А. I. - Питання удосконалення впровадження електронного урядування у державній прикордонній службі України, Кушнiр I. П. (2019)
Лесько Н. В. - Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан, Парпан У. М. (2019)
Половнiков В. В. - Деякі особливості структури управління у сфері охорони та захисту державного кордону України (2019)
Cтрельцов Є. Л. - Об’єктивні вимоги щодо загального змісту сучасного кримінального законодавства (2019)
Митрофанов I. I. - Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження, Лисенко I. В. (2019)
Курилюк Ю. Б. - Поняття й ознаки кримінологічного забезпечення прикордонної безпеки держави (2019)
Тимчук О. Л. - Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз) (2019)
Лащук Є. В. - Поняття принципів кримінально-правової політики та їх співвідношення з принципами кримінального права (2019)
Гловюк I. В. - Потерпілий та механізм застосування амністії у кримінальному провадженні (2019)
Ковальчук С. О. - Речові докази за законодавством Київської Русі (2019)
Галунько В. В. - Чи може адвокат здійснювати детективну діяльність? (2019)
Гринькiв О. О. - Кримінально-правова шкода в оперативно-службовій діяльності державної прикордонної служби України. (2019)
Бабчинська Т. В. - Забезпечення права на захист з моменту неформального початку кримінального переслідування (2019)
Вихідні дані (2019)
Nosova O. V. - The effects of foreign direct investment on labour productivity (2018)
Лисовицкий В. Н. - Методологический принцип междисциплинарности в истории экономической науки (2018)
Дорошенко Н. О. - Ризики в кредитній діяльності банків (2018)
Погореленко Н. П. - Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України (2018)
Лєщина Ю. В. - Вплив фінансів домогосподарств на забезпечення стабільності публічних фінансів, Хмелькова І. В. (2018)
Меркулова Т. В. - Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України), Томілович О. B. (2018)
Боронос В. Г. - Проблеми формування системи показників оцінки впливу тінізації економіки на потенціал сталого розвитку території, Шкарупа О. В., Кобець Ж. О. (2018)
Петряєв О. О. - Особливості формування та оцінка соціального потенціалу регіонів України, Грузд М. В. (2018)
Чорний А. В. - Еволюція концепцій розвитку компетентностей персоналу (2018)
Коляда Ю. О. - Чинники впливу на здійснення контрольних повноважень рахункової палати України (2018)
Глущенко В. В. - Від славного минулого до впевненого майбутнього (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Kondratenko T. Ye. - Growth, fruiting peculiarities and efficiencyof cultivation of Ukrainian apple clones(Malus domestica Borkh.) of the "Jonagold" variety, Tarnavska K. P. (2019)
Бойко Р. В. - Походження ремонтантних та неремонтантних сортів ґрунтопокривних троянд Rosa L. (2019)
Лещук Н. В. - Інформаційно-технічні особливості тесту на відмінність нових сортів Lactuca sativa L. var. capitata, Орленко Н. С., Хареба О. В. (2019)
Машковська С. П. - Колекційний фонд квітниково-декоративних рослин родини Lamiaceae Martinov Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Перебойчук О. П. (2019)
Кирієнко А. В. - Розроблення ефективної методики індукції калюсогенезу зі зрілих зародків Triticum spelta L. та Т. aestivum L., Парій М. Ф., Кучук М. В., Симоненко Ю. В., Щербак Н. Л. (2019)
Демидась Г. І. - Продуктивність різних видів еспарцету залежно від елементів технології вирощування, Лихошерст Е. С., Бурко Л. М., Гузь К. Ф. (2019)
Лещук Н. В. - Особливості формування конвеєру товарної продукції сортів салату посівного Lactuca sativa L. у Західному Лісостепу України, Дидів О. Й., Хареба О. В. (2019)
Марченко Т. Ю. - Мінливість складових елементів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості за умов зрошення, Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Хоменко Т. М. (2019)
Найденко В. М. - Особливості формування елементів структури врожаю сорго зернового залежно від ширини міжрядь та удобрення (2019)
Попов С. І. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої залежно від прикореневого азотного підживлення в умовах Східного Лісостепу України, Леонов О. Ю., Попова К. М., Авраменко С. В. (2019)
Худолій Л. В. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої залежно від технології вирощування (2019)
Димитров С. Г. - Аналіз сортів ріпаку ярого (Brassica napus L. var. oleifera), представлених у Державному реєстрі сортів рослин України, Топчій О. В., Києнко З. Б. (2019)
Андріюк В. В. - Співвідношення публічного та приватного права: динамічний аспект (2015)
Книш В. В. - Основні напрями кодифікації законодавства України про захист вітчизни та військову службу (2015)
Петровська І. І. - Окремі питання здійснення фінансового моніторингу в Україні (2015)
Полатайко І. В. - Основні напрями наукових досліджень проблем правової ідеології та особливостей її втілення у правових системах сучасності (2015)
Присташ Л. Т. - Апарат управління та судівництво за гетьманування Богдана Хмельницького (2015)
Сворак С. Д. - Формування народовладних традицій державно-правового устрою США та України: історичні паралелі (2015)
Шинкарук Я. І. - Організація та діяльність Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки в період з лютого по грудень 1919 року (2015)
Борисов І. В. - Економіко-правові вимоги до фінансових установ як суб'єктів ринку фінансових послуг (2015)
Войцеховська Х. В. - Договір про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам (2015)
Горблянський В. Я. - Послуга як категорія цивільного права (2015)
Ковалишин О. Р. - Види джерел корпоративного права Європейського Союзу (2015)
Кузьмич О. Я. - Покладення виконання обов'язку боржника на третю особу: актуальні питання судової практики (2015)
Ляшенко О. В. - Обмеження відповідальності по договору поруки за римським правом (2015)
Макаренко О. В. - Представництво особи, якій надається допомога в порядку статті 78 ЦК України у судових провадженнях (2015)
Нечитайло Т. О. - Поняття цивільної правосуб'єктності та її елементів, Луць В. В. (2015)
Пожоджук Р. В. - До питання про дифузні права споживача (2015)
Романів В. Я. - Забезпечення розгляду справи належним складом суду у цивільному судочинстві України (2015)
Сигидин М. М. - Майнові наслідки порушення корпоративного договору (2015)
Соломчак Х. Б. - Правове використання фотографічних творів засобами масової інформації (2015)
Чмихов Ю. А. - Місце ріелторського договору в системі цивільно-правових договорів (2015)
Бондаренко В. Я. - Про суб'єкт складу злочину, передбачений статтею 359 КК України (2015)
Братівник О. П. - Кримінальна відповідальність за перешкоджання громадянам здійсненню виборчого та референдного права за законодавством окремих держав Європи та СНД (2015)
Довгаль М. В. - Особи, які представляють авторитет органів державної влади та їх кримінально-правова охорона (2015)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України (2015)
Наконечна І. М. - Законодавчі конструкції кваліфікуючих ознак злочинів проти особи (Розділи ІІ-V Особливої частини Кримінального кодексу України) (2015)
Семенюк-Прибатень А. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за знищення та пошкодження майна (2015)
Городецъка І. Я. - Дослідження сучасного стану ринку вітамінних засобів в Україні, Блавацька О. Б. (2019)
Костюк І. А. - Аналіз динаміки асортименту лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми у програмі "Доступні ліки" (2019)
Власенко І. О. - Фармацевтична допомога хворим на цукровий діабет щодо зберігання препаратів інсуліну, Давтян Л. Л. (2019)
Соловйов С. О. - Концептуальні основи фармакоекономічного аналізу технологій профілактики хронічних вірусних інфекцій, Дзюблик І. В., Трохимнук В. В. (2019)
Юрковсъка Л. Г. - Правові та етичні основи взаємодії провізорів та лікарів із суб'єктами громадського контролю за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного застосування, Краснов В. В., Убогое С. Г. (2019)
Гриньків Я. О. - Оптимізація методології проведення підготовки, самопідготовки та контролю рівня знань провізорів- інтернів до "Крок 3. Фармація", Рев'яцький І. Ю, Заліська О. М. (2019)
Чаленко Н. М. - Синтез та антиексудативна активність піролінових похідних2-((4-аміно-5-(фуран-2-іл)-1,2,4-триазол-4Н -3-іл)- сульфашл)-N-ацетамідів, Безуглий П. A., Сирова Г О., Чекман І. С., Демченко A. М. (2019)
Салій О. О. - Розроблення складу та технології виробництва ін'єкційного лікарського засобу для внутрішньосуглобового введення на основі гіалуронату натрію, Лось О. В., Баула О. П., Мацюця К. Ф. (2019)
Бельтюкова С. В. - Визначення цитрат-іонів у лікарських засобах із використанням молекулярної люмінесценції рутину в комплексі з ітрієм (III), Малинка О. В., Лівенцова О. О. (2019)
Стешенко Я. М. - Мікроскопичне дослідження діагностичних ознак трави Thymus х citriodorus var. "Silver Queen", Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Смойловська Г. П. (2019)
Монографія Богдана Громовика і Ірини Мірошнікової "Фармація і фармацевти в етично-літературному вимірі" (2019)
III наукова конференція з міжнародною участю "Українська фармація - вчора, сьогодні, завтра" (2019)
Новини з 55-го Щорічного міжнародного конгресу Европейської Ассоціації з Вивчення Цукрового Діабету (EASD) (2019)
Вихідні дані (2019)
Присташ Л. Т. - Правові засади діяльності суб'єктів господарювання на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (2016)
Розвадовський В.І. - Інститут представництва у конституційному провадженні (2016)
Вінтоняк Н. Д. - Правове регулювання акцій у співвідношенні сімейного та корпоративного законодавства (2016)
Зеліско А. В. - Критерії ідентифікації юридичної особи приватного права в якості підприємницької (2016)
Козлов А. М. - Порядок укладення договору поставки товарів за державним замовленням (2016)
Костів І. Я. - Порівняння договору контрактації сільськогосподарської продукції з суміжними договірними конструкціями (2016)
Кручок А. Б. - Становлення та сучасний стан законодавства про енергосервісну діяльність в Україні (2016)
Кузьмич О. Я. - Договір про виконання третій особі у цивільному праві України (2016)
Петечел Н. М. - Правова характеристика страхового ризику у договорі медичного страхування (2016)
Русин О. Ю. - Вимоги щодо особи судового представника в цивільному процесуальному законодавстві (2016)
Саветчук В. М. - Поняття та сутність злиття та приєднання: законодавчий та доктринальний аспекти (2016)
Вівчаренко О. А. - Державна комплексна система спостереження за станом земель є складовою правової охорони земель (2016)
Гуцуляк М. Я. - Електроенергія як предмет розкрадання: поняття, зміст та основні способи, Ковальов С. І. (2016)
Лутак Т. В. - Суб'єктивна сторона злочину "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" (ст. 359 КК України) (2016)
Созанський Т. І. - Особливості конструювання кримінально-правових норм, ознакою яких є тяжкі наслідки (2016)
Сьоміна Н. А. - Банківська платіжна картка як знаряддя шахрайських дій: поняття та основні способи (2016)
Шпіляревич В. В. - Заходи соціального захисту та кримінально-правові заходи безпеки: погляд у минуле та вимоги сьогодення (2016)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо визначення ролі і призначення персональної відповідальності сільського, селищного, міського голови та можливі шляхи її посилення (2015)
Розвадовський В. І. - Процесуальний статус Конституційного Суду України як головного та обов'язкового суб'єкта конституційного провадження (2015)
Банасевич І. І. - Сторони споживчого договору (2015)
Вінтоняк Н. Д. - "Поділ корпоративних прав" при поділі спільної сумісної власності подружжя (2015)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правові особливості статуту як установчого документа корпоративного інвестиційного фонду (2015)
Зозуляк О. І. - Непідприємницька корпорація: теоретико-правові аспекти визначення поняття та ознак (2015)
Марценко Н. С. - Житлові права і їх здійснення в дослідженні розуміння зловживання правом (2015)
Олійник О. С. - Формування категорії "договір" в римському приватному праві (2015)
Парута Ю. І. - Проблемні аспекти цивільно-правового статусу громадської спілки (2015)
Сигидин М. М. - Деякі питання виконання зобов'язань за корпоративним договором (2015)
Чмихов Ю. А. - Строк в договорах про надання ріелторських послуг (2015)
Шищак-Качак О. О. - Правові аспекти уніфікації законодавства в сфері здійснення та захисту прав дітей (2015)
Вівчаренко О. А. - Правове регулювання охорони земельних правовідносин України (2015)
Данилюк Л. Р. - Характеристика суб'єктного складу правовідносин використання мисливських природних ресурсів (2015)
Книш В. В. - Вплив принципів земельного права на правове регулювання ринку земельних ділянок в Україні (2015)
Кобецька Н. Р. - Ліцензування і видача дозволів як засоби державного регулювання використання природних ресурсів (2015)
Василенко К. І. - Роль соціально-виховної роботи у формуванні сумлінного ставлення до праці та іншої суспільно-корисної діяльності засуджених у виправних колоніях (2015)
Данилів О. М. - Серійні злочини у системі злочинів проти особи (2015)
Кравчук Д. Д. - Злочинний професіоналізм у сфері незаконного наркообігу (2015)
Красій М. О. - Деякі питання взаємозумовленості і взаємодії кримінально-правової та кримінальної процесуальної політики (2015)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Конституційним Судом України (2016)
Лутак Т. В. - Суб'єкт злочину "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" (ст. 359 КК України) (2015)
Пташник І. Р. - Трансплантація органів як особливий вид медичної послуги (2016)
Федорак Л. М. - Встановлення одиничного злочину як складового елементу множинності злочинів на підставі вироку суду іноземної держави (2015)
Чмихов Ю. А. - Якість надання ріелторських послуг: поняття та критерії (2016)
Басиста І. В. - Особливості підготовки окремих кримінальних процесуальних документів (2015)
Данилюк Л. Р. - Охорона та відтворення мисливських тварин і середовища їх перебування (2016)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Завдання кримінально-виконавчої політики України (2016)
Кравчук Д. Д. - Способи злочинного професіоналізму у сфері незаконного використання платіжних карток, пов'язаних із втручанням у роботу банкоматів (2016)
Красій М. О. - Вирок з точки зору кримінально-правової, кримінальної процесуальної та кримінально-виконавчої політики (2016)
Наконечна І. М. - Проблеми класифікації кваліфікуючих ознак злочинів проти особи (розділи ІІ-V Особливої частини Кримінального кодексу України) (2016)
Петечел О. Ю. - Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2016)
Поп К. В. - Законна професійна діяльність журналістів як об'єкт кримінально-правової охорони (2016)
Потяк В. І. - Поняття примирення у кримінальному праві з точки зору медіаційного підходу (2016)
Смушак О. М. - Реалізація кримінально-правової політики у сфері відповідальності за причетність до злочину (2016)
Старка А. Б. - Поняття неправомірної вигоди у контексті кримінально-правової характеристики ст. 369-3 КК України (2016)
Кадук С. В. - Організація функціонування натурних колекцій (2016)
Круль С. М. - Криміналістична характеристика розбоїв (2016)
Човнюк Ю. В. - Обґрунтування еквівалентних схем механізмів повороту вантажопідйомних кранів, їх динамічний аналіз та оптимізація у процесах пуску і гальмування, Діктерук М. Г., Кадикало І. О., Комоцька С. Ю. (2018)
Човнюк Ю. В. - Обґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I., Діктерук М. Г., Кравчук В. Т., Остапущенко О. П. (2018)
Назаренко І. І - Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи, Дьяченко О. С. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Технологія виготовлення абразивних армованих кругів для різання кам’яних матеріалів, Мачишин Г. М., Щербина Т. Ф., Марченко О. А. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Силовий аналіз ручних кутових шліфувальних машин при роботі з зачисними абразивними кругами, Мачишин Г. М., Марченко О. А. (2018)
Добровольський О. Г. - Особливості зварювання сталей, Косенко В. А., Шаленко В. О., Маслюк А. А. (2018)
Тетерятник О. А. - Аналіз конструкцій та концепції розвитку компактного екскаваційного обладнання, Костенюк О. О., Фомін А. В. (2018)
Рашківський В. П. - Аналіз динаміки розробки нових засобів демпфірування негативних коливань, що виникають при роботі одноківшевого екскаватора з гідромолотом, Бордюг Р. М. (2018)
Міщук Д. О. - Відвал бульдозера з розпушувальними зубами, Волянюк В. О., Горбатюк Є. В. (2018)
Бондар Р. П. - Експериментальне дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії в генераторному режимі (2018)
Сукач М. К. - Публікації фахівців КНУБА в міжнародних наукових журналах (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рецензенти (2018)
Малярчук І. А. - Перегляд судових рішень у податкових спорах в адміністративному судочинстві (2016)
Редько А. О. - Інституційний аналіз системи добору і розстановки керівних кадрів у Західних областях УРСР в 1950-1980 рр. (2016)
Розвадовський В. І. - Теоретико-правове дослідження процесуальних прав та обов'язків сторін у конституційному провадженні (2016)
Банасевич І. І. - Права споживачів за договорами про виконання робіт (2016)
Гейнц Р. М. - Речові права за законодавством Німеччини (2016)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правові особливості найменування корпоративних інвестиційних фондів за законодавством України (2016)
Зеліско А. В. - Юридичні акти як форма реалізації правосуб'єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права (2016)
Ковалишин О. Р. - Щодо проекту Господарського процесуального кодексу України (2016)
Краєвський І. В. - Умови охорони і захисту прав та інтересів товариства з обмеженою відповідальністю за зверненням його учасника (2016)
Кузьмич О. Я. - Участь третіх осіб у договірних зобов'язання (2016)
Стефанишин Н. М. - До визначення поняття права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України (2016)
Мороз Г. В. - Конституційно-правова та доктринальна модель публічної власності на природні ресурси (2016)
Петренко К. Ю. - Історія становлення правового забезпечення екологічної безпеки (2016)
Стусяк В. М. - Лісовий сервітут: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Гальчинська Ю. М. - Прогнозування енергетичного потенціалу біомаси як передумови розвитку біоенергетики в Україні (2019)
Винник А. О. - Правова природа майна, яке підлягає спеціальній конфіскації за Кримінальним кодексом України (2016)
Марков Р. Р. - Державна підтримка процесів технічного забезпечення галузей рослинництва (2019)
Господаренко В. М. - Пенітенціарна система США та її реформування в рамках федеральної кримінально-правової політики (2016)
Фаїзов А. В. - Контроль в системі публічних закупівель в Україні (2019)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України (2016)
Шалімова Н. С. - Сучасний стан та тенденції формування трудового потенціалу в контексті забезпечення регіонального інноваційного розвитку, Магопець О. А., Шалімов В. В. (2019)
Підгірна В. Т. - Лікарська помилка як кримінально-правова категорія (2016)
Кифяк В. Ф. - Єврорегіон "Верхній Прут":інтеграційні процеси та невикористані можливості, Кифяк О. В. (2019)
Тарас В. М. - Визначення підходів до поняття "привід до вчинення злочину" (2016)
Щурик М. В. - Водні ресурси Карпатського макрорегіону: ґенеза покращення та охорона, Тодорюк С. І. (2019)
Головацька С. І. - Внутрішній контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструмент ризик-орієнтованого управління, Курак А. I. (2019)
Столяр Л. Г. - Система управління витратами на підприємствах хімічної промисловості, Мустеца І. В., Скрипник М. Є. (2019)
Уварова А. Є. - Методичні засади оцінювання організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства (2019)
Чаплінський Ю. Б. - Механізм формування системи лояльності споживачів до туристичного підприємства, Нікульча В. А. (2019)
Шкабара Т. Л. - Сучасні фактори формування споживчих властивостей та якості кавового продукту, Жучковська Н. А. (2019)
Ковалевич Д. А. - Модернізація обліку та звітності в системі казначейства (2019)
Nikiforov P. О. - Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing, Pochenchuk G. М., Babukh І. B. (2019)
Рошило В. I. - Методичні аспекти витратного підходу в системі оцінки цілісних майнових комплексів (2019)
Табенська Ю. В. - Реалії функціонування системи державного фінансового аудиту в Україні (2019)
Томнюк Т. Л. - Концептуальні підходи до визначення сутності прямих та непрямих податків (2019)
Юрій С. М. - Теоретичні питання інформаційної модернізації казначейського обслуговування бюджетів (2019)
Маначинська Ю. А. - Актуарний облік в системі НП(С)БО та концептуальної основи фінансової звітності (2019)
Романчук А. Л. - Фінансова звітність суб'єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу, Рилєєв С. В. (2019)
Babinska O. V. - European Union and ukrainian busines (2019)
Križo P. - The reasons of regional support for innovation in SME (2019)
Лошенюк О. В. - Особливості міграційної політики у країнах ЄС (2019)
Багрій К. Л. - Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу (2019)
Гільдебрант К. Й. - Інноваційні технології покращення іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 51: Конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев и его свершения в ракетостроении (2019)
Baida Ye. I. - Peculiarities of calculating stationary heating of windings operating in complex forced control systems, Clemens M., Klymenko B. V., Korol O. G., Pantelyat M. G., Pustovoitov P. Ye. (2019)
Рымша В. В. - Программный комплекс MotorSolve: верификация параметров и характеристик вентильного двигателя с постоянными магнитами, Радимов И. Н., Гулый М. В., Меркулов И. В. (2019)
Жемеров Г. Г. - Энергоэффективность системы электроснабжения метрополитена с рекуперацией электроэнергии при торможении, Крылов Д. С., Машура А. В. (2019)
Резинкина M. M. - Расчет электромагнитных полей в неоднородных средах для выбора защитных покрытий (2019)
Баранов М. И. - Выбор критических сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях электрооборудования промышленной электроэнергетики (2019)
Батыгин Ю. В. - Численные оценки токов и сил в линейных инструментах магнитно-импульсного притяжения металлов. Часть 1: Металлы с низкой удельной электропроводностью, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Стрельникова В. А. (2019)
Гурин А. Г. - Влияние активного сопротивления обмоток импульсного трансформатора на параметры формируемых на емкостной нагрузке импульсов напряжения, Костюков И. А. (2019)
Дущенко В. В. - Застосування магнітореологічних еластомерів для керування характеристиками систем підресорювання колісних транспортних засобів, Маслієв В. Г., Нанівський Р. А., Маслієв А. О. (2019)
Belakehal S. - Performance comparison of multicell series and NPC multilevel converters for a STATCOM, Djellad A., Chenni R. (2019)
Moghayadniya A. - Reactive power control in micro-grid networks using adaptive control, Razavi E. (2019)
Васильєва В. А. - Щодо стану сучасного законодавства України (2017)
Галянтич М. К. - Договори щодо користування житлом за законодавством України (2017)
Коструба А. В. - Правова природа держави (цивільно-правовий аспект) (2017)
Луць В. В. - Методологічне значення категорій "строк" і "термін" у цивільному праві України (2017)
Махінчук В. М. - Поняття кінцевого бенефіціарного власника в законодавстві України (2017)
Банасевич І. І. - Теоретико-правові підходи до розмежування споживчого та публічного договорів (2017)
Ганкевич О. М. - Відібрання дитини від батьків: проблеми теорії та практики (2017)
Гейнц Р. М. - Порівняльно-правова характеристика сервітутів за законодавством України та Франції (2017)
Зеліско А. В. - Теоретико-прикладна концепція регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права в Україні (2017)
Зозуляк О. І. - Місце установ в системі непідприємницьких юридичних осіб (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського