Богданова С. Д. - Взаємодія Верховної Ради України та Конституційного Суду України: конституційно-правова характеристика (2019)
Кубальський В. Н. - Міжнародна кримінологія як новий напрям кримінологічної науки: концепція В. Ф. Антипенка (2019)
Ахмедов В. А. - Кримінологічна характеристика злочинів як передумова розробки стратегії протидії злочинності у сфері правосуддя (2019)
Нікітенко В. М. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов’язаних із фальсифікацією доказів (2019)
Ахтирська Н. М. - Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції до країни, де не скасована смертна кара (2019)
Томас Ж. Ю. - Законодавче забезпечення використання спеціальних знань у розслідуванні посягань на культурні цінності (2019)
Бутирський А. А. - Роль суду в господарському судочинстві (2019)
Короєд С. О. - Недійсність правочину щодо майнових прав дитини, вчиненого без дозволу органу опіки та піклування (2019)
Махінчук В. М. - Зарубіжний досвід застосування доктрини зняття корпоративної вуалі та перспективи останньої в Україні (2019)
Ткаченко М. О. - Зміст, форма мирової угоди, заяви сторін і ухвали суду про її затвердження та виправлення їх недоліків: питання законодавчої регламентації (2019)
Менюк Д. О. - Уніфікація процедури перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у процесуальних кодексах України (2019)
Дика А. О. - Аналіз судової практики на предмет застосування поняття "спір про право" (2019)
Уважаемые коллеги! (2019)
Волков А. О. - Выбор инфузионных сред при периоперационной волемической поддержке, Клигуненко Е. Н., Луценко В. В. (2019)
Кравец О. В. - Оптимальный режим периоперационной инфузии: за и против, Клигуненко Е. Н. (2019)
Павлиш О. С. - Особливості анестезії в дітей із гідроцефалією, Снісарь В. І., Скляр В. В. (2019)
Станин Д. М. - Кардиомиопатии у беременных: особенности анестезиологического обеспечения в родах, Клигуненко Е. Н., Сединкин В. А. (2019)
Сурков Д. М. - Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія в доношених новонароджених: сучасний стан проблеми (2019)
Курята О. В. - Зміни функціонального стану ендотелію судин, рівня С-реактивного протеїну та когнітивних функцій у пацієнтів із фібриляцією передсердь та гострим порушенням мозкового кровообігу під впливом лікування, Кушнір Ю. С., Віхрова Т. О. (2019)
Галушко О. А. - Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт (2019)
Міщенко В. А. - Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із гострою інфекційною патологією, Георгіянц М. А., Корсунов В. А., Пушкар М. Б., Пороша Н. С., Степнова Г. А., Мацак Д. Ю. (2019)
Григор’єв С. В. - Спосіб мінімізації типових ускладнень при спінальній анестезії, Перцов В. І. (2019)
Льовкін О. А. - Досвід навчання співробітників Національної поліції у Запорізькому державному медичному університеті, Перцов В. І., Чемерис Ю. О. (2019)
Залецький Б. В. - Оцінка аналгетичної ефективності блокади квадратного м’яза поперека (quadratus lumborum block) у дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Дмитрієв Д. В. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів клітинної ланки імунітету у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В. (2019)
Лизогуб М. В. - Вплив методу анестезії на об’єм крововтрати при оперативних втручаннях на поперековому відділі хребта, Георгіянц М. А., Лизогуб К. І. (2019)
Винниченко О. В. - Оцінка адекватності штучної вентиляції легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій (2019)
Титаренко Н. В. - Юридичні й медичні аспекти безпеки епідуральної аналгезії в пологах. Досвід Вінницької області, Дацюк О. І., Бевз Г. В., Сергійчук О. В., Папишев Д. С., Костюченко А. В. (2019)
Якобчук Х. Р. - Моніторинг нейром’язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині, Тхоревський О. В. (2019)
Дудас А. Б. - Купирование мышечной дрожи в перипартальном периоде, Максимова О. В., Клигуненко Е. Н. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность?, Ехалов В. В., Кущ Е. А., Кравец О. В., Гайдук О. И., Баранник С. И., Хоботова Н. В. (2019)
Єхалов В. В. - Медична етика та деонтологія в практиці лікаря — дитячого анестезіолога, Павлиш О. С., Єгоров С. В. (2019)
Криштафор Д. А. - Сравнительная характеристика политравмы мирного времени и боевой травмы в стационаре III уровня, Клигуненко Е. Н., Криштафор А. А. (2019)
Філімонова Л. Р. - Інтраопераційне застосування урапідилу в ургентній гінекології, Пахоленко Н. П., Седінкін В. А., Петрова М. А., Душейко О. А., Первак М. Д. (2019)
Клигуненко О. М. - Періопераційне впровадження кровозберігаючих технологій в інтенсивній терапії хворих онкопроктологічного профілю, Площенко Ю. О., Новіков С. П., Фролов К. Б., Кирилова Л. О., Гавриш К. В., Карась Р. К. (2019)
Халімончик В. В. - Вплив низьких доз кетаміну на маркери запалення при лапароскопічних операціях у гінекології, Клигуненко О. М. (2019)
Чуба З. Т. - Дослідження частоти виникнення катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів у дітей залежно від умов катетеризації сечового міхура (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом гриппа ВH3N2, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Рудейченко С. В., Матушак А. М., Олейник В. И., Корнеева Е. В., Медведев А. А., Новгородцева Е. П. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Рудейченко С. В., Олейник В. И., Медведев А. А. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен, Корпусенко В. Г., Болтянский С. В., Матушак А. М., Корнеева Е. В., Медведев А. А. (2019)
Клигуненко Е. Н. - Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей, Площенко Ю. А., Новиков С. П., Василишин А. В., Байда Ю. Б., Бородай Л. В., Бородина И. К. (2019)
Лященко О. В. - Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним (2019)
Клигуненко Е. Н. - Обновленные принципы обучения врачей-интернов разных специальностей по модулю "Неотложные состояния", Ехалов В. В., Станин Д. М., Кравец О. В., Кущ Е. А. (2019)
Недашківський С. М. - Гідроксіетильовані крохмалі залишаються ефективними засобами в арсеналі лікарів відділень інтенсивної терапії (2019)
Лаферобіон®: готові зустріти епідсезон! (2018)
ПАНАЦЕЯ – 2018: перевершуючи очікування (2018)
Савченко К. - Десять главных ошибок начинающих предпринимателей (2018)
Персоніфікований підхід до фармопіки кожного пацієнта (2018)
Кашель: справи кепські? (2018)
Чи все гаразд на аптечному ринку? (2018)
Кривомаз Т. - Программирование клеток (2018)
Мігрень у питаннях та відповідях! (2018)
Кривомаз Т. - Драг-дизайн — современный уровень создания новых лекарств (2018)
Здорові мама, тато й я! (2018)
Ткаченко Т. - Устойчивость бактерий к антибиотикам: у истоков явления (2018)
Палоян О. - Бережи очі змолоду (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: остеохондроз (2018)
Почуєва Т. - Сильний і тривалий біль у горлі: фокус на оптимальне вирішення проблеми (2018)
Примак Р. - Первые шаги (2018)
Редькін Р. - Ліки, які спричиняють синдром "Іо", Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Ще одна крапельна форма від КВЗ (2018)
Ткаченко Т. - Транс-жири: небезпека доведена! (2018)
Клименюк Ю. - Просто ли открыть аптеку? (2018)
Клименюк Ю. - Аптеки в интернете (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Кармановой, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Кетанов: слухи и факты (2018)
Голландські замальовки: нотатки аптекаря поміж аптечних справ (2018)
Кириленко М. - А який ти патріот? Українські патріоти: всі різні — і всі єдині в любові до своєї держави (2018)
Демецкая А. - Вэйпинг: "парить" или "не парить"? (2018)
Гороскоп на ноябрь (2018)
Дедишина Л. - Як доглядати за губами у холодну пору року (2018)
Боднар Б. М. - Лікування кавернозних гемангіом у дітей з використанням двофазної термодеструкції, Боднар О. Б., Рибальченко С. В., Боднар Г. Б., Рошка А. І. (2019)
Конопліцький Д. В. - Мініінвазивне лікування гемангіом у дітей (2019)
Слепов А. К. - Первый в Украине опыт степлерной продольной суживающей энтеропластики при атрезии подвздошной кишки у ребенка трехмесячного возраста, Волс П. В., Мигур М. Ю., Пономаренко А. П. (2019)
Аверин В. И. - Ранняя диагностика бактериальной обсемененности брюшной полости при деструктивном аппендиците у детей с помощью тест-системы "D-лактам", Литвяков М. А., Кубраков К. М., Семенов В. М., Маршалко О. В. (2019)
Бензар І. М. - Гемангіоми печінки у дітей: потенційні ризики та принципи лікування, Жумик Д. В. (2019)
Притула В. П. - Віддалені результати мініінвазивних методів лікування хвороби Гіршпрунга у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф. (2019)
Опанасенко М. С. - Відеоасистовані резекції частки легені, Шалагай С. М., Конік Б. М., Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2019)
Стоєва Т. В. - Використання математичного моделювання у диференціальній діагностиці гострого абдомінального синдрому у дітей, Джагіашвілі О. В., Мельниченко М. Г., Гудзь В. А. (2019)
Конопліцький В. С. - Гострий апендагіт у дітей: клініка, діагностика, лікування (огляд літератури та власне спостереження), Погорілий В. В., Каніковський О. Є., Головащенко О. С., Коробко Ю. Є., Белясов Д. В. (2019)
Переяслов А. А. - Інтенсивна консервативна терапія та хірургічне лікування дітей із синдромом короткої кишки (огляд літератури), Лосєв О. О., Рибальченко В. Ф., Дац Р. І., Никифорук О. М. (2019)
Дігтяр В. А. - Інвагінація кишечника у дітей. Історія та сучасний стан проблеми (огляд літератури), Савенко М. В. (2019)
Білоконь О. В. - Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей (огляд літератури) (2019)
Тригуба О. Б. - Аденома малого дуоденального сосочка: клінічне спостереження, Хоменко В. С., Перепелиця В. П., Строцький К. П., Паращук Д. І. (2019)
Левицький А. Ф. - Діагностика та лікування дисплазії кульшового суглоба та вродженого звиху стегна у дітей, Головатюк Д. В., Карабенюк О. В., Вітязь В. М. (2019)
Михальчук Т. І. - Фімоз у дітей: історія, діагностика, лікування (лекція), Конопліцький В. С., Погорілий В. В., Якименко О. Г., Димчина Ю. А. (2019)
Погоджувальний документ для лікування інфантильних гемангіом (2019)
Некролог (2019)
Титул, зміст (2017)
Висхан Исламов: "Мы никогда никого не подводили" (2017)
Фадеев Л. В. - Что мы сеем? (2017)
Овсянникова Л. К. - Особливості технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих культур (2017)
Жигунов Д. О. - Дослідження переваг і недоліків при визначенні клейковини автоматизованим і ручним способом, Ковальов М. О., Ковальова В. П. (2017)
Романчук І. О. - Використання зернових добавок у виробництві молочних продуктів з комбінованим складом сировини, Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О. (2017)
Yegorov B. V. - Application of granulation technology in various industries, Batievskaya N. O., Fedoryaka V. P. (2017)
Макаринська А. В. - "Мобікан" – білково-вітамінно-мінеральна добавка для домашніх тварин (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Технології харчових продуктів і комбікормів" (2017)
Goncharuk A. A. - Small-capacity unit for flour production and panification, Petko Y. V. (2017)
Международная школа кормов (2017)
Одеська національна академія харчових технологій (2017)
Strona pzrednia (2018)
Spis treści (2018)
Zielecka M. - Zastosowanie silikonów w ochronie przeciwpożarowej (2018)
Harmata W. - Rozpoznanie skażeń w Polsce – aktualny stan wiedzy, Witczak M. (2018)
Dobrowolski M. - Oprogramowanie CrowdSim do modelowania dynamiki pieszych, Maciak T. (2018)
Piec R. - Wprowadzenie do budowania odporności poprzez analizę obszarów szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności, Szykuła-Piec B. (2018)
Porowski R. - Oznaczanie toksyczności produktów spalania – przegląd stanu wiedzy, Kuźnicki Z., Małozięć D., Dziechciarz A. (2018)
Pavlovich B. A. - Statutory Regulation of Fire Unit Location in Ukraine (2018)
Lazarenko O. - Research on the Fire Hazards of Cells in Electric Car Batteries, Loik V., Shtain B., Riegert D. (2018)
Suchy P. - Ocena wpływu aranżacji garażu na wynik symulacji CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, Węgrzyński W. (2018)
Porowski R. - Modelowanie CFD wentylacji pożarowej w tunelu drogowym, Bańkowski P., Klapsa W., Starzomska M., Więckowski A. (2018)
Iwańska M. - Zmiany w zakresie wymagań wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym, Jankowska K., Kowalczyk A. (2018)
Klapsa W. - Kable elektryczne w kontekście zagrożenia pożarowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej, Małozięć D., Wolańska A. (2018)
Pastuszka Ł. - Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy budowlanej, Płotica M. (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Koziuk V. - Typology of Welfare State, Quality of Institutions and Environmental Goods in Post-Socialist Countries, Hayda Y., Shymanska O. (2019)
Khadzhynov I. - Scaling and Effects of Socio-Cultural Globalization, Shkurat M. (2019)
Savelyev Y. - Greece: A European Mechanism of the Exit from the Crisis, Komar N., Siskos E., Darvidou K. (2019)
Garafonova O. - Implementаtion of EFQM and BSC Mоdels fоr Strаtegic Develоpment of the Enterprise in the Context of a Systemic Crisis, Lazarenko Y., Verezomska I. (2019)
Mitsenko N. - Development of the Trade Enterprise Subjects Logistics System and its Utensic-Criterial Characteristics, Mishchuk I. (2019)
Akinkugbe O. - Middle Class Growth and Entrepreneurship Development in Africa – Measurement, Causality, Interactions and Policy Implications, Wohlmuth K. (2019)
Kyrylenko S. - Key Trends in European Retail Banking and Prospects for Their Development in Ukraine (2019)
Sitash T. - Pragmatic Role of Financial Mechanisms in the Paradigm of Innovative Development: Domestic and World Trends (2019)
Our Authors (2019)
Титул, зміст (2017)
Журлова О. Д. - The current trends and future perspectives оf arabinoxylans prebiotics research: a review, Капрельянц Л. В. (2017)
Фадеев Л. В. - Зернобобовые культуры - спрос растет. Чечевица. Часть 1 (2017)
Орехівський В. Д. - Сочевиця – джерело рослинного білка, Січкар В.І., Овсянникова Л. К., Соломонов Р. В. (2017)
Жигунов Д. О. - Визначення показників якості борошна з різних систем технологічного процесу при сортовому помелі пшениці, Ковальова В. П., Мороз А. І. (2017)
Лакіза О. В. - Розширення сировинної бази у виробництві комбікормів для яєчних курей, Попова Ю. С., Маслікова К. П. (2017)
Імунобактерин D: застосування для зерна і комбікормів (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як енергетична характеристика технологічного процесу очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Солдатенко Л. С. - Автоматизована система обліку продуктів переробки комбінату хлібопродуктів (2017)
Международная школа кормов (2017)
Одеська національна академія харчових технологій (2017)
Куруч А. В. - Теоретичне обґрунтування технології формування політичної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2018)
Харківський В. С. - Етапи дослідження розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті (2018)
Борисенко К. Б. - Вимірювання сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів географії засобами кваліметрії (2018)
Валько Н. В. - STEM-освіта вчителів у країнах Сходу та Австралії (2018)
Воловчук Н. М. - Методологическая функция философии в парадигме образования ХХІ века (2018)
Воробйова Н. М. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти (2018)
Горкавчук О. О. - Проектний підхід у вихованні дітей молодшого шкільного віку в контексті Концепції Нової української школи (НУШ) (2018)
Кулаковський О. М. - Вивчення основ інтелектуальної власності як складова освітніх систем розвинених країн світу (2018)
Шматков Д. І. - Вертикальна редукція змісту навчання теми "Спостереження за відходами" дисципліни "Моніторинг середовища існування", Бєлікова Н. В., Шелковий О. О. (2018)
Горностаєва О. О. - Розвиток професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспортного профілю у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Лазарєв М. І. - Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем, Рудевіч Н. В. (2018)
Лунячек В. Е. - Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання (2018)
Павлова О. Г. - Професійна мотивація як педагогічна проблема (2018)
Карпова Л. Г. - Сучасні питання обдарованості: природа, структура та розвиток (2018)
Тарасенко І. М. - Розвиток педагогічного персоналу як складова формування іміджу закладу загальної середньої освіти (2018)
Харківська А. І. - Дефініції понять "Комунікативна культура майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах магістратури" (2018)
До уваги авторів (2018)
Contents (2018)
Pushkarev V. M. - Biochemical aspects of the combined use of taxanes, irradiation and other antineoplastic agents for the treatment of anaplastic thyroid carcinoma, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Guda B. B., Tronko M. D. (2018)
Borzova N. V. - Influence of chemical reagents and UV irradiation on the activity of Penicillium canescens α-galactosidase, Varbanets L. D. (2018)
Osadchuk T. V. - Influence of organic solvents on the furin activity, Shybyryn O. V., Semyroz A. V., Kibirev V. K. (2018)
Veklich Т. O. - Calix |4|arene С-956 selectively inhibits plasma membrane Са2+,Mg2+-АТРase in myometrial cells, Skrabak O. A., Nikonishyna Yu. V., Rodik R. V., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2018)
Afanasieva K. S. - DNA loops after cell lysis resemble chromatin loops in an intact nucleus, Olefirenko V. V., Sivolob A. V. (2018)
Yastreb Т. О. - Action of methyl jasmonate and salt stress on antioxidant system of Arabidopsis plants defective in jasmonate signaling genes, Kolupaev Yu. E., Shvidenko N. V., Dmitriev A. P. (2018)
Storozhuk B. G. - Overall haemostasis potential of the blood plasma and its relation to some molecular markers of the hemostasis system in patients with chronic renal disease of stage VD, Pyrogova L. V., Chernyshenko T. M., Kostiuchenko O. P., Kolesnikova I. M., Platonova T. M., Storozhuk O. B., Storozhuk L. O., Bereznitsky G. K., Zap P. Yu. (2018)
Falfushynska H. I. - Evaluation of metallothioneins, oxidative stress and signs of cytotoxicity in young obese women, Horyn O. I., Khoma V. V., Tereshchuk G. V., Osadchuk D. V., Rusnak N. I., Stoliar O. B. (2018)
Dziuba O. S. - The effect of N-stearoylethanolamine on adipocytes free cholesterol content and phospholipid composition in rats with obesity-induced insulin resistance, Hudz Ie. A., Kosiakova H. V., Horid’ko T. M., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2018)
Krynytska I. Ya. - The indices of nitrogen (II) oxide system in experimental hepatopulmonary syndrome, Marushchak M. I. (2018)
Gudkova O. O. - Purification procedure and assay for the activity of lysyl oxidase, Latyshko N. V., Zaitseva O. V., Shandrenko S. G. (2018)
Kosterin S. O. - Founder of molecular immunology in Ukraine, well-known political and public figure. On the 75th birthday of Academician of the NAS of Ukraine S. V. Komisarenko, Danilova V. M. (2018)
The FEBS3+ Meeting - XIth Parnas Conference – Young Scientists Forum ‘Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine’ (2018)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 (2018)
The Nobel Prize in Chemistry 2018 (2018)
Титул, зміст (2018)
Bochkovskyi A. P. - Improving methodology of risk Identification of oc-cupational dangerous, Sapozhnikova N. Yu. (2018)
Фадеев Л. В. - Зернобобовые культуры - спрос растет. Часть 2 (2018)
Овсянникова Л. К. - Визначення факторів, що впливають на організацію процесу зберігання дрібнонасіннєвих олійних культур, Соколовська О. Г., Валевська Л. О., Грищук Ю. В. (2018)
Иммунобактерин D: применение для зерна и комбикормов (2018)
Макаринська А. В. - Біологічна та зоотехнічна оцінка БВМД "Мобікан" для домашніх тварин (собак), Левицький А. П., Дубовенко І. Є. (2018)
Воєцька О. Є. - Перспективи використання побічних продуктів цукрового виробництва, Чернега І. С., Цюндик О. Г., Могилянський М. О. (2018)
Fihurska L. - Tendencies and peculiarities of shrimp feed production (2018)
Гончарук Г. А. - Результати лущенняшліфування ячменю в абразивно-дисковій машині А1-ЗШН-3, Опришко О. В., Шипко І. М. (2018)
Международная школа кормов (2018)
Одеська національна академія харчових технологій (2018)
Калетнік Г. М. - Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських територій України, Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. (2018)
Климчук О. В. - Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні (2018)
Луцяк В. В. - Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до комерціалізації нових видів харчових олій, Амонс С. Е. (2018)
Киш Л. М. - Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку (2018)
Burennikova N. V. - SEE-analysis of the force for process of handling with wastes in Ukraine (2018)
Подолянчук О. А. - Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів (2018)
Пиндик М. В. - Децентралізація системи енергопостачання в Україні як одна із умов розвитку альтернативних джерел енергії (2018)
Рабоконь Ю. С. - Економічна сутність виробничих запасів, їх оцінка та облікове забезпечення (2018)
Огар О. М. - Розподіл транспортних подій на залізницях України за категоріями залежно від тяжкості наслідків, Розсоха О. В., Шаповал Г. В., Смачило Ю. В. (2018)
Беляев Н. Н. - 3D численная модель для оценки территориального риска при теракте, Калашников И. В., Клименко И. В., Козачина В. А. (2018)
Буц Ю. В. - Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів, Крайнюк О. В., Козодой Д. С., Барбашин В. В. (2018)
Долина Л. Ф. - Очистка вод от остатков лекарственных препаратов, Савина О. П. (2018)
Скоб Ю. А. - Математическое моделирование последствий испарения аварийного пролива токсичного вещества на железнодорожном транспорте, Угрюмов М. Л. (2018)
Lomtіeva I. M. - Formation peculiarities of financial resources of PJSC "Ukrainian railway", Snachov M. P., Toporkova О. A., Shylo L. A. (2018)
Ustymenko D. V. - Physico-technological aspects of work of lubricant films in the tribosystem "overhead line – current collector contact strip" (2018)
Fischer S. - Specific assessment method of railway ballast particle degradation based on unique laboratory test, Nemeth A., Harrach D., Juhasz E. (2018)
Plitchenko S. O. - Procedure for determining process characteristics of friction stir welding (2018)
Нечай В. Я. - Дослідження граничних часових показників програмних середовищ операційних систем реального часу, Волошин Д. О., Нежуміра О. І. (2018)
Скалозуб В. В. - Реализация динамических, конкурентных и нечетких моделей планирования многопродуктовых потоков в транспортных сетях, Паник Л. А. (2018)
Погребняк Р. П. - Нестаціонарні режими роботи головного привода карусельного верстата для обробки суцільнокатаних залізничних коліс (2018)
Горбунов М. І. - Комплексний розрахунок виконання кришки люка напіввагона з різнотипних матеріалів із проміжним Ш-подібним обв’язуванням, Фомін О. В., Ловська А. О., Коваленко В. В. (2018)
Bezrukov A. V. - Engineer of the third millennium (2018)
Козюк В. - Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах, Гайда Ю., Шиманська О. (2019)
Хаджинов І. - Оцінка масштабів та ефектів соціокультурної глобалізації, Шкурат М. (2019)
Савельєв Є. - Греція: європейський механізм виходу з кризи, Комар Н., Сіскос Є., Дарвіду К. (2019)
Міценко Н. - Розбудова системи логістики суб’єктів торговельного підприємництва та її сутнісно-критеріальна характеристика, Міщук І. (2019)
Кириленко С. - Основні тенденції роздрібного банкінгу європейських банків та можливості їх імплементації в Україні (2019)
Сіташ Т. - Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та світові тенденції (2019)
Наші автори (2019)
Марущак А. І. - Інформаційні впливи Російської Федерації (на прикладі Чеської Республіки), Хаба Р. С. (2019)
Петров С. Г. - Міжнародний досвід з протидії протиправним посяганням на державні електронні інформаційні ресурси (2019)
Юдко Л. В. - Дискурс толерантності в парадигмі забезпечення інформаційної безпеки держави (на матеріалі інтернет-сторінок спецслужб Великої Британії, Німеччини, України) (2019)
Бурба В. В. - Особливості впровадження осіб у міжнародні організовані злочинні угруповання, Суворов О. М. (2019)
Єрменчук О. П. - Проблемні аспекти правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури, Пальчик М. Л. (2019)
Іванов Ю. А. - Співвідношення забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та безпеки критичної інфраструктури держави (2019)
Крутов В. В. - Система суб’єктів боротьби з тероризмом, їх адміністративно-правовий статус, Форноляк В. М. (2019)
Остроухов В. В. - Інформаційно-психологічні аспекти тероризму в контексті філософії безпеки, Присяжнюк М. М. (2019)
Стоянов І. І. - Методика розробки інтерактивного електронного посібника в середовищі побудови інтелект-карт MindManager (2019)
Розов В. І. - Комунікативна складова особистісної безпеки співробітників СБ України (2019)
Горчанюк О. С. - Гендерні правовідносини в секторі безпеки України (інформаційний аспект) (2019)
Дмитренко Ю. П. - Соціально-правові гарантії співробітників сектору безпеки і оборони в контексті гендерної рівності (2019)
Ієрусалимов В. І. - Гібридні гендерні загрози як елемент дестабілізації діяльності Верховної Ради України (2019)
Компанцева Л. Ф. - Гендерна перспектива інформаційної безпеки (2019)
Лапутіна Ю. А. - Маніпуляція поняттям гендерної рівності – поточний тренд когнітивної війни (2019)
Левченко К. Б. - Інструменти здійснення маніпуляцій навколо змісту та напрямів державної гендерної політики (2019)
Пелепейченко Л. М. - Чинники запобігання гендерним конфліктам у військовій сфері діяльності (2019)
Суслова І. М. - Гендерна рівність як цивілізаційний вибір України, Голуб О. А. (2019)
Чеховська М. М. - Розвиток публічного суспільного дискурсу щодо гендерної політики у секторі безпеки і оборони (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Chupriy L. - Historical Preconditions of Formation of the Concept "Intermarium" in the Face of Contemporary Challenges (2018)
Iskhakova N. - Trust as a Factor of Political Mobilization of Society in the Conditions of Establishment of Democracy (2018)
Melnyk T. - Ukraine and Its Future in a Globalised International Community (2018)
Movchan U. - Features of Computer Methods in Political Forecasting (2018)
Mozgin W. - Ukraine in a Geopolitical Game between the West and the Russian Federation (2018)
Orzechowski M. - Conflicts in Donbass and the Kerch Strait as an Element of the Neo-Imperialist Expansion Strategy of the Russian Federation in the Post-Soviet Area (2018)
Den Sik Kan - Korean Peninsula Problem in the Light of the Latest Events (2018)
Sobolievskyi Y. - Philosophical Views of Thomas Jefferson on Religion and Politics (2018)
Sodomora P. - Ukrainian Philosophical Thought at the Brink between East and West (2018)
Yakushik V. - Varieties of a Law-Governed State (2018)
Rudenko S. - Is the Business satisfied with University education in Ukraine?(An interview with Vilatiy Bolonkin), Bolonkin V. (2018)
Luzanov A. V. - Cyclic aromaticity within Hückel and quasi-correlated Hückel-like models (2018)
Riabchunova A. V. - Density and solvation effects of imidazolium based ionic liquids in propylene carbonate, Karabtsova V. M., Kalugin O. N. (2018)
Чумак А. Ю. - Производные 1,3,5-триарил-2-пиразолина с дополнительными гетероциклическими фрагментами в положении 1 как потенциальные флуоресцентные хемосенсорные соединения для определения катионов поливалентных металлов, Кордубайло Н. В., Водолаженко М. А., Котляр В. Н., Дорошенко А. О. (2018)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами XVI. N-арилметилен- и N-гетарилметиленпроизводные поливиниламина, Чех Р. В. (2018)
Новиков Д. О. - Комплексообразование Cu(BF4)2 в ацетонитриле: квантово-химическое исследование, Калугин О. Н. (2018)
Губский С. М. - Реологические свойства водных растворов агара, желатина и их смеси для желейных изделий, Музыка Я. И., Фощан А. Л., Евлаш В. В., Калугин О. Н. (2018)
Правила для авторів (2018)
Свиридюк О. - Сутність поняття "полікультурна освіта" у працях українських та зарубіжних учених (2015)
Карпенко О. - Опіка над дітьми у педагогічній системі Казимира Єжевського (1877 - 1948) (2015)
Скальські Д. - Історико-культурні передумови становлення і розвитку фізкультурної освіти в Європі у середньовічну добу (2015)
Костюк О. - Досвід Канади щодо антибулінгової роботи в середній школі (2015)
Олішкевич С. - Форми та методи виховання характеру в державних школах США (2015)
Литовченко І. - Філософські засади корпоративної освіти як складової освіти дорослих США (2015)
Кричківська О. - Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Гурова Т. - Правове виховання як засіб формування правової культури майбутніх учителів (на прикладі вивчення англійської мови) (2015)
Береза Л. - Особливості інноваційних технологій формування лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови (2015)
Запрошення до членства в Українській асоціації дослідників освіти (2015)
Автори номера (2015)
Аннотации (2015)
Содержание (2018)
Гриценко В. И. - Е-трансформации в обучении, Манако А. Ф., Синица Е. М. (2018)
Ревунова О. Г. - Дослідження точності розв’язання дискретних некоректних задач методом випадкових проекцій (2018)
Додонов А. Г. - Система организационного управления автоматизированными объектами повышенной живучести, Мухин В. Е. (2018)
Лисецкий Ю. М. - Организационно-методические основы создания информационных систем предприятия (2018)
Рибачок Н. А. - Методика конфігурування служб Windows 10 редакцій Home та Pro для персональних комп'ютерів з використанням технології віртуалізації, Заболотняя Т. М., Люшенко Л. А., Сущук-Слюсаренко В. I. (2018)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Vertica, Kdb (2018)
Savchenko M. - Automatic Generation of Semantic Knowledge Networks from an Unstructured Text, Kriachok O. (2018)
Антонюк Я. М. - Организация конвергентной кампусной компьютерной среды академического учреждения, Прус Т. Н. (2018)
Fainzilberg L. S. - Information Technology Teaching the Methods for the Organism Recovery at Home Conditions, Pomorska D. V. (2018)
Титул, зміст (2018)
Fesenko O. O. - The concerns of workplace certification for working conditions at the grain processing enterprises, Lysiuk V. M., Saharova Z. M. (2018)
Stankevych G. - Removal of mineral impurities from after - harvesting residues of corn, Нoncharuk H., Shipko I. (2018)
Kovalova O. S. - Research of hydrothermal processing of dry barley malt, Chursinov Yu. O., Kofan D. D. (2018)
Kaprelyants L. V. - Prospects for the use of grain raw materials in the production of functional products, Zhurlova E. D., Buzhilov N. G. (2018)
Khorenghy N. V. - Integrated processing technology of wastes from cereal production, Lapinska A. P. (2018)
Karunskyi O. Y. - Use of biologically active substances of the hydrolase class in compound feed for pigs, Tsikhovskyi S. O. (2018)
Makarynska A. V. - Scientific and technological substantiation of production of mixed fodders for snails, Yarmak L. M., Piddubnyak O. M. (2018)
Soldatenko L. S. - Clarification of the methods used for calculating power of sieve separators, Hornishnyi O. V. (2018)
Международная школа кормов (2018)
Одеська національна академія харчових технологій (2018)
Передмова (2017)
Томашевський А. П. - Замість вступу (2017)
Колеснікова В. А. - "…Моїм особистим бажанням є — не поривати з науково-дослідною працею…": нариси життя Ф. А. Козубовського, Павленко С. В. (2017)
Товкайло М. Т. - Слідами Бозької археологічної експедиції 1930—1932 рр. (2017)
Каряка О. В. - Вплив радянської ідеології на археологічні дослідження в Ольвійській експедиції в середині 30-х років XX ст. (2017)
Козюба В. К. - Розвідка узбережжя Дніпра під керівництвом Ф. А. Козубовського в липні 1934 року (2017)
Тарабукін О. О. - Археологія в діяльності Товариства дослідників Волині: історія, персоналії, колекції (2017)
Яненко А. С. - Історія археології Східної Волині 1920-х — першої половини 1930-х рр.: інституціональний вимір (2017)
Тарабукін О. О. - Археологічне зібрання Житомирського обласного краєзнавчого музею (попередній огляд історії комплектування, персоналії, колекції, облік та інвентаризація, вивчення, доля) (2017)
Павленко Л. В. - Бердичівський державний історико-культурний заповідник у другій половині 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст.: археологічний аспект діяльності, Павленко С. В. (2017)
Павленко С. В. - Овруцький повітовий музей та науково-археологічна комісія (початок 20-х років ХХ ст.) (2017)
Черновол І. В. - Наукові подорожі Ф. Вовка та Л. Чикаленка по Волині (2017)
Станиціна Г. О. - Архівні документи про історію Поліської історико-технологічної експедиції 30-х років ХХ ст., Виногродська Л. І. (2017)
Вітрик І. С. - З історії археологічного вивчення території Житомирщини в рамках підготовки "Зводу пам’яток історії та культури народів СРСР" 1985—1990 рр. (2017)
Петраускас А. В. - Підсумки досліджень Житомирської археологічної експедиції (1988—2015 рр.) (2017)
Тарабукін О. О. - Обласна інспекція з охорони культурної спадщини в археологічному вивченні території Східної Волині — Житомирщини (2001—2009 рр.), Ігруніна С. О. (2017)
Томашевський А. П. - Історія та ступінь археологічної дослідженості Овруцької волості (2017)
Борисов А. В. - Історія та сучасний етап археологічного дослідження Богуславського Поросся та оцінка потенційної кількості пам’яток археології (2017)
Моця О. П. - Дослідження курганів древлянської землі у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст. (2017)
Хоптинець М. О. - Краєзнавчі археологічні дослідження в Лугинському районі Житомирської області. Археологічна карта села Липники (2017)
Готун І. А. - Старожитності Ходосівки та її околиць у працях археологів першої половини ХХ cт. (2017)
Рудич Т. О. - Антропологічний склад населення Східної Волині давньоруської доби (2017)
Несен І. І. - Комплексне етнографічне вивчення Північної Житомирщини: здобутки і перспективи (за матеріалами середини ХІХ — ХХ ст.) (2017)
Відейко М. М. - Історія досліджень поселення трипільської культури Городськ (Городське) (2017)
Відейко М. Ю. - Поселення пізнього етапу трипільської культури у Городську (2017)
Вітрик І. С. - Замчище біля села Лазарівка Брусилівського району на Житомирщині (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Басараб В. І. - Державотворчі та патріотичні ідеї А. Шептицького в історичному контексті (2018)
Данилець Ю. В. - Релігійне життя православних на Закарпатті в 1914-1916 рр (2018)
Кузьма В. В. - Діяльність Музею атеїзму в м. Ужгород (1973-1990 рр.) (2018)
Мороз В. Р. - "Літопис" і "Краткое лѣтословіе" Мукачівського монастиря: проблеми інтерпретації, змісту і долі рукописних джерел (2018)
Попович К. В. - Гібридна війна у світлі військово-політичного "співробітництва" України та Російської Федерації 1990-2014 рр. (2018)
Ферков К.-Ш. - Приборкання реформатської церкви Закарпаття радянською владою в 1957-1964 рр., Скиба І. І. (2018)
Андрейко В. І. - Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв’язків між Чеською Республікою і Словаччиною: досвід для України (2018)
Борис І. І. - Поширення реформації на теренах Списького комітату в XVI столітті (2018)
Гуцул В. М. - Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо "Квітка битви" та рицарські бойові практики другої половини XIV – першої третини XV ст. (2018)
Міськов І. О. - Верецький перевал як торговий шлях (2018)
Попович Т. М. - Організація чехословацької жандармерії на Підкарпатській Русі (1919-1921) (2018)
Сенич Ю. В. - Політичне протистояння Елішки Пршемислівни з чеською знаттю: позиція Яна Люксембурга (2018)
Сурнін В. Б. - Наполеонівська армія в Росії: портрет завойовника (2018)
Товтин Я. І. - Військова справа Стародавнього Єгипту за правління Рамзеса ІІ (2018)
Король В. В. - Яйце в традиційних віруваннях українців Закарпаття (за польовими матеріалами) (2018)
Коцан В. В. - Жіночі сорочки тереблеріцьких долинян кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2018)
Леньо П. Ю. - Обласна преса як засіб формування ідентичності населення Закарпаття у 1944-1953 рр. (2018)
Мегела М. І. - Писанки у фондовій колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2018)
Сологуб-Коцан Т. Я. - Характерні особливості провідних свят післяріздвяного зимового циклу лемків Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2018)
Мойжес В. В. - Археологічні дослідження Горянської ротонди (2018)
Прохненко І.А. - Хронологічні горизонти Броньківського замку, Калініченко В. А. (2018)
Гуцул В. М. - "Того життя є пристойне хто служить у війську і пильнує войну" – повсякденне життя коронної та литовської армії у Речі Посполитій в XVII ст. (2018)
Данилець Ю. В. - Нове наукове періодичне видання з історії православної церкви в Східній Європі (2018)
Коцан В. В. - Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2018)
Леньо П. Ю. - Етніка Карпат (статті та матеріали етнографічних експедицій) (2018)
Карпенко О. - Розвиток інституції прийомної сім’ї як форми опіки над дитиною у Польщі (перша половина ХХ ст.) (2015)
Федоренко О. - Історично-педагогічні передумови становлення загальної гуманітарної підготовки студентів у вищій школі США (2015)
Булгаков Р. - Специфічні особливості реалізації мультикультурного підходу в освіті Франції (2015)
Zhyzhko O. - Socio-pedagogical dimension of educational programs for migrant farm workers in Mexico (2015)
Дернова М. - Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід (2015)
Мазуренко К. - Визначення поняття "толерантність" у працях британських учених (2015)
Горук Н. - Ключові ідеї теорії емпіричного навчання дорослих Пітера Джарвіса (2015)
Пасічник Л. - Центри педагогічної освіти у Німеччині (2015)
Сало Л. - Організаційні особливості підготовки вчителів хореографії у США (2015)
Радченко Т. - Швейцарський досвід організації навчального процесу на засадах полікультурності у вищій школі (2015)
Василишин М. - Сучасний урок в музеях художньо-мистецького профілю України і Польщі (2015)
Ринденко Н. - Модель комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща (2015)
Катревич Л. - Використання позитивного досвіду Великобританії у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в Україні (2015)
Ящук С. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід (2015)
Резолюція VI Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст" (2015)
Інформаційне повідомлення про можливість участі у міжнародних проектах EMINENCE та EMINENCE 2 у рамках програми Erasmus Mundus для студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів (2015)
Автори номера (2015)
Аннотации (2015)
Астахова В. И. - Академические научные школы в зоне риска: проблемы и пути их решения (2018)
Бєлова Л. О. - Мотивація до навчання як фактор ризику вищої освіти (2018)
Балакірєва О. Н. - Сучасні виклики до системи освіти в Україні, Левін Р. И. (2018)
Кочубей Н. Н. - Сприйняття освіти в суспільстві: від кризи до модернізації (2018)
Посохов С. И. - Дегуманізація суспільства чи криза гуманітаристики: що первинне з точки зору ризиків? (2018)
Сидоренко О. І. - Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи забезпечення якості освіти:ризики та шляхи їх подолання (2018)
Пазиніч С. М. - Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи, Пономарьов О. Ф., Черемський М. В. (2018)
Губа М. І. - Використання геоінформаційних систем в освітньому процесі вищого військового навчального закладу, Зміївський Г. І., Горбунов В. І. (2018)
Подшивалова К. В. - Использование мультимедийных средств при обучении иностранных студентов на подготовительном факультете ХНАДУ (2018)
Колодяжний В. Р. - Розвиток базового рівня дисципліни "Аналітична геометрія", Левтеров А. П., Лісіна О. М. (2018)
Турчинов А. П. - Компетентнісний та діяльнісний підходи як шляхи підвищення фізичної підготовки курсантів закладів вищої військової освіти, Таймасов Ю. С. (2018)
Северин Н. А. - Обучение иностранных стажеров профессиональному общению на русском языке (2018)
Зеленська Л. М. - Роль учених рад Харківського, Київського та Новоросійського університетів другої половини ХІХ століття у реалізації громадсько-просвітницьких ініціатив (2018)
Мокроменко О. В. - Роль просвітницької діяльності благодійних та народоосвітніх громад у справі заснування єдиної масової мережі закладів елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2018)
Анотації (2018)
Голоскубова Н. С. - Устойчивость локализованных стоячих волн в модели ДНК Пейрара–Бишопа–Доксуа, Михлин Ю. В. (2018)
Грищак Д. В. - Біфуркаційний стан обертового маятникового осцилятора з параметрами довжини і маси, залежними від часу, Грищак Д. Д., Кадет Н. П. (2018)
Гурєєва К. М. - Огляд методів машинного навчання в задачі прогнозування фінансових часових рядів, Кудін О. В., Лісняк А. О. (2018)
Дьяченко Н. Н. - Решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, деформирующейся по нелинейным законам, Мухин В. В., Мистюк В. Ю., Юрченко А. К. (2018)
Ємець О. О. - Метод гілок і меж розв’язування задач оптимізації лінійної цільової функції на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю, Барболіна Т. М. (2018)
Искандеров Р. А. - Параметрические колебания поперечно подкрепленной, анизотропной, поврежденной цилиндрической оболочки из стеклопластика, заполненной вязкой жидкостью, Алимамедов Р. К. (2018)
Криворучко А. Г. - Антиплоская задача для пьезоэлектромагнитного биматериала с включением на границе раздела сред, Шевелёва А. Е., Лобода В. В. (2018)
Лукьянов П. В. - Особенности генерации BVI-шума при самолётной посадке вертолёта (2018)
Мильцев О. М. - Функціональна модель основних бізнес-процесів системи "Ранок", Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. (2018)
Михаїл О. В. - Про один спосіб аналізу напруженого стану композитів в околі кутових точок, Лобода В. В. (2018)
Новицький В. В. - Мінімаксне керування гіроскопічними системами, Коломійчук О. П., Святовець І. Ф. (2018)
Ольшанський В. П. - Про рух нелінійного осцилятора при дії миттєво прикладеної сили, Ольшанський С. В. (2018)
Selezov I. - Some applications of numerical inversion of the laplace transform in problems of propagation of wave oscillations (2018)
Столярова А. В. - Поздовжній модуль пружності волокнистого композита з перехідним шаром, Гребенюк С. М., Клименко М. І. (2018)
Стреляєв Ю. М. - Контакт плоского циліндричного штампа з пружним півпростором при немонотонному навантажуванні з урахуванням тертя, Клименко М. І., Стреляєв О. Ю. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" Процес рецензування Process of review (2018)
Вихідні дані (2018)
Даниленко А. С. - Напрями досліджень сучасних викликів і проблем у сільському секторі України, Крисанов Д. Ф., Утеченко Д. М. (2018)
Артімонова І. В. - Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу агропродовольчого ринку (2018)
Коляденко С. В. - Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки, Ушкаленко І. М. (2018)
Карпенко А. М. - Концептуальні засади організації ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні (2018)
Дмитрук М. І. - Тенденції виробництва винограду основними товаровиробниками України (2018)
Варченко О. М. - Формування системи збалансованих показників як інструменту стратегічного управління підприємств цукрової промисловості, Вернюк Н. О. (2018)
Шупик С. М. - Складові системи управління маркетинговою діяльністю підприємств м’ясного птахівництва (2018)
Шевченко А. О. - Розвиток форм інституційного інвестування та їх роль в механізмі залучення капіталу у національну економіку, Задорожна Р. П., Ткаченко М. В. (2018)
Охримович Т. С. - Грошові потоки підприємства: їх оцінка та аналіз, Гутко Л. Н. (2018)
Герасименко І. О. - Пріоритетні напрями розвитку системи агрострахування в Україні, Ткаченко К. В., Рудич О. О. (2018)
Горго І. О. - Управління ризиками аграрних підприємств Лісостепової зони України (2018)
Хомовий С. М. - Реалії автоматизації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України, Томілова Н. О., Хомовий М. М. (2018)
Хаєцька О. П. - Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні (2018)
Велінець Ю. І. - Страйки шахтарів Волинської області в контексті загальносоюзного шахтарського страйкового руху 1989–1991 рр. (2018)
Гацелюк В. О. - Творча співпраця українського хореографа діаспори Джона Тараса та Дж. Баланчина в театрі "Нью-Йорк Cіті балет" (2018)
Городняк Я. П. - Преса української діаспори сша та канади про повстання селян і масове голодування в УСРР (1932 р.) (2018)
Лаврут О. О. - Вивчення географії в загальноосвітніх школах УРСР у другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр. (2018)
Левенець О. М. - Комуністичне виховання в загальноосвітніх школах Волинської області в середині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2018)
П’єх Н. Р. - Малярський контекст мистецької збірки Жовківського замку: історія формування, склад і тематичні напрями (2018)
Попов В. Ж. - Ошукані очікування: повсякденність 1917 р. на сторінках провінційних газет (2018)
Сараєва О. В. - Земства Слов’яносербського повіту та надання медичної допомоги населенню (2018)
Георгиева М. Д. - Формирование научно-технической модели регулирования развития аграрного сектора экономики Болгарии (1950–1980-е гг.) (2018)
Гоpопаха С. В. - Євpоiнтегpацiйнi зусилля Хоpватiї в 2005–2006 pp. (2018)
Кадол О. М. - Міжнародний фактор в антинімецькій кампанії в роки Першої світової війни (2018)
Nabiyeva L. - Turkey and USA relationship during the Cold War (2018)
Юшкевич В. В. - Проект "М" як складова частина американської політики допомоги щодо європейських біженців (1942–1945 рр.) (2018)
Міненко Л. М. - До історії національного військово-історичного музею України: класифікація джерельної бази (2018)
Відомості про авторів (2018)
Білик Я. О. - Діяльність Народного руху України і "Саюдісу" у процесі державотворення (2019)
Велінець Ю. І. - Житлово-комунальні умови проживання волинських шахтарів у 50-ті рр. ХХ ст. (2019)
Гацелюк В. О. - Становлення балетного стилю Дж. Баланчина в контексті історичного розвитку художньої культури ХХ ст. (2019)
Костюк Д. С. - Роль громадянського суспільства в русі "Україна без Кучми" (2019)
Куліков В. О. - Забезпечення робочою силою підприємств важкої промисловості Донбасу в період імперської індустріалізації (2019)
Левенець О. М. - Викладання іноземних мов у загальноосвітніх школах Волинської області в середині 60-х – першій половині 70-х рр. ХХ ст. (2019)
Жмака В. М. - "Болгарський конфлікт" між Росією і Дунайськими князівствами та його вирішення (1860–1861 рр.), Турков В. В. (2019)
Кадол О. М. - Історичні паралелі антинімецької кампанії часів Російської імперії та радянського керівництва (2019)
Кудря І. Г. - Альтернативні політичні системи епохи европейського абсолютизму (2019)
Предеина М. Ю. - За кулисами "Феноменологии духа": к генезису понятий Entäusserung и Entfremdung (заметки о Великой Французской революции) (2019)
Сокирська В. В. - Утворення Молдавської АСРР: геополітичний контекст російської радянської політики щодо УСРР (2019)
Кригіна О. В. - Захворювання та смертність населення (за даними метричних книг) (2019)
Кухарєва Н. М. - "Кобзарі" Тараса Шевченка з фондової колекції "Переяслав" (2019)
Сморжевська О. О. - Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомовної літератури (2019)
Відомості про авторів (2019)
Pashkevych K. L. - Research of Ukrainian fashion industry goods consumers, Kryvonis N. А., Vyshnevska М. О., Rogotchenko O. O. (2019)
Абизов В. А. - Методичні положення щодо формування дизайну вхідних груп підприємств обслуговування, вбудованих і вбудовано-прибудованих в житлові будинки, Кулик А. В. (2019)
Артеменко М. П. - Становлення модного показу як складової модного туру та туристичної атракція основаної на використанні костюма (2019)
Білей-Рубан Н. В. - Етнографічне дослідження народного строю Гуцульщини, Сєдоухова Є. В., Петрусь Л. М, Полуда С. Н. (2019)
Васильєва О. С. - Дизайн шкільного форменого одягу: функціональний та естетичний аспекти (2019)
Головчанська Є. О. - Антропометричні типології споживачів в дизайні сучасного одягу (2019)
Колісник О. В. - Втілення концептів гейм-дизайну при розробленні ігрового проекту "Мавка" в умовах запитів сучасності, Гула Є. П. (2019)
Колосніченко О. В. - Художньо-образні особливості спецодягу в дизайні ХХ століття, Пашкевич К. Л., Лозко Ю. Я. (2019)
Косенко Д. Ю. - Просторова організація класу та шкільне меблювання кінця XVIII – межі XX сторіччя (2019)
Луцкер Т. В. - Художньо-композиційні характеристики моделей колекції жіночого одягу в стилі мілітарі, Винничук М. С., Колосніченко О. В., Піддубна О. О., Лазарчук М. А. (2019)
Ніколаєва Т. В. - Художньо-композиційні особливості використання елементів стилю вінтаж в дизайні сучасного одягу, Гайова І. Л., Давиденко І. В. (2019)
Ніколаєва Т. В. - Національні традиції як основа підготовки фахівців з дизайну одягу, Шафранська Т. В., Ніколаєва Т. І. (2019)
Хиневич Р. В. - Особливості дизайну рекламних плакатів сучасних комп’ютерних ігор, Васильєва О. С., Жиденко А. І. (2019)
Грищенко І. М. - Перерваний політ у просторі і часі. До вшанування пам’яті Володимира Колеснікова, Народного художника України, професора, фундатора кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну (1951 – 2014 рр.), Колосніченко М. В., Дубрівна А. П. (2019)
Гладій М. В. - Академік В. П. Буркат – сторінки біографії та творчий доробок відомого вченого, патріота і громадського діяча, Мельник Ю. Ф., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С., Бойко О. В. (2019)
Верес А. А. - Ефективність згодовування сухої пивної дробини ремонтним телицям джерсейської породи, Кривий М. М., Славов В. П., Полупан Ю. П., Кебко В. Г., Дєдова Л. О., Муржа І. І. (2019)
Вечорка В. В. - Генетичні чинники впливу на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2019)
Вишневський Л. В. - Господарськи корисні ознаки великої рогатої худоби молочних порід в стадах дослідних господарств мережі Національної академії аграрних наук України, Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. (2019)
Войтенко С. Л. - Надій корів у залежності від лінійної належності та способу утримання, Желізняк І. М. (2019)
Герман Ю. И. - Совершенствование селекционных приемов оценки овец романовской породы, Герман А. И. (2019)
Ільницька Т. Є. - Оцінка жеребців-плідників спортивних порід на основі лінійного опису їх нащадків, Бондаренко О. В. (2019)
Іляшенко Г. Д. - Молочне скотарство Кіровоградщини (2019)
Кrugliak А. Р. - Тhe breeding and economic values of related Leader 1926780 group bulls in Ukrainian Red and White dairy breed, Birukova О. D., Кrugliak Т. О., Кrugliak О. V., Cherniak N. H., Stoliar Ya. V., Polishchuk D. V. (2019)
Кучер Д. М - Фертильність та молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, Дідківський А. М. (2019)
Лобода А. В. - Особливості екстер’єру корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, оцінених за методикою лінійної класифікації, Бардаш Д. О. (2019)
Машнер О. А. - Мясная продуктивность помесных ягнят различных генотипов, Люцканов П. И. (2019)
Пелехатий М. С. - Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від вим'я-масо-метричного індексу, Кочук-ященко О.А. (2019)
Полупан Ю. П. - Вплив інтенсивності формування на живу масу телиць і молочну продуктивність корів, Сіряк В. А. (2019)
Салогуб А. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи (2019)
Филь С. І. - Динаміка молочної продуктивності корів різних ліній, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору, Лобода А. В. (2019)
Шуляр А. Л. - Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залежно від спадкових факторів (2019)
Ісіченко Н. В. - Нові партеноклони шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) з колекції генетичних ресурсів України, Литвин В. М., Бабаєва Г. І., Стегній Б. Т., Дмитрієва О. В., Дегтяр І. І. (2019)
Огер А. С. - Генетичні особливості свиней різних порід за ДНК-поліморфізмами лейкоцитарного антигену, Метлицька О.І., Нор В. Ю. (2019)
Бондаренко Ю. В. - Порівняльний аналіз ефективності сучасних методів визначення статі молодняку качок, Шкурко М. І. (2019)
Сідашова С. О. - Дослідження живої маси телят-ембріотрансплантантів, Стаховський В.Ф., Щербак О. В. (2019)
Шарапа Г. С. - Проблеми статевої циклічності та запліднення телиць і корів, Бойко О. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Список авторів (2019)
Ліпенцев А. В. - Підвищення ефективності надання послуг call-центрами, Думенкова Т. Г. (2018)
Токар М. Ю. - Потенціал взаємовпливу держави, місцевого самоврядування і громадських організацій в Україні: інтеграція досвіду, ініціатив, можливостей (2018)
Охотникова О. В. - Проблеми формування управлінської еліти в Україні: теоретичний аналіз (2018)
Шевчук П. І. - Патології в системі державного управління України часів відновлення незалежності (2018)
Войтик О. Є. - Державне управління регіональним розвитком: моделі та особливості запровадження, Мазій Н. Г. (2018)
Мороз О. Ю. - Співробітництво між Україною та ЄС щодо проведення внутрішніх демократичних реформ (2018)
Мороз С. А. - Детермінанти якості вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпечення (2018)
Корецька Т. К. - Особливості державного управління соціальними процесами (2018)
Товт В. М. - Правове забезпечення митного контролю в Україні (2018)
Кіцак І. Б. - Теоретичні аспекти управління персоналом органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад (2018)
Пономарьов В. В. - Особливості децентралізації влади в країнах із федеративним державним устроєм (2018)
Дребот О. І. - Модель ефективності використання економічного механізму земель сільськогосподарського призначення, Сахарнацька Л. І., Височанська М. Я. (2018)
Бліщук К. М. - Фінансова децентралізація: проблеми та перспективи (2018)
Акімова Л. М. - Організація та проведення моніторингу ефективності забезпечення економічної безпеки України (2018)
Сірко А. - Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики (2019)
Мельник А. - Підвищення конкурентоспроможності територіальних громад в умовах реалізації нової регіональної політики України (2019)
Желюк Т. - Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я (2019)
Кифяк О. - Ціноутворення як складова маркетингової стратегії розвитку туристичних дестинацій в західноукраїнських прикордонних областях (2019)
Дудар Т. - Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2019)
Мельник В. - Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів, Добіжа Н., Погріщук О. (2019)
Дзюблюк О. - Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки (2019)
Адамик В. - Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему (2019)
Ковальчук О. - Моделювання економічних вимірівглобального сталого розвитку, Гирила О. (2019)
Дудар В. - Конкурентні переваги властивостей органічної агропродовольчої продукції з позиції маркетингу (2019)
Берестецька О. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості (2019)
Микитюк Ю. - Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві (2019)
Милованов Є. - Принципи здоров’я як вагомий фактор впливу на розвиток органічного сільського господарства України (2019)
Пімоненко Т. - Стратегії маркетингу "зелених" інвестицій: основні положення та особливості, Люльов О., Ус Я. (2019)
Лучко М. - Аудит податків і платежів у контексті оптимізації діяльності підприємства, Зінкевич А. (2019)
Дерій В. - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у системі управління витратами на економічну безпеку, Мельничук І. (2019)
Легенчук С. - Розвиток організаційно-методичних аспектів обліку операцій застави у кредитних спілках, Вигівська І., Грицак О. (2019)
Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція (2019)
Андрушків Б. - Симптоми бізнесового нарцисизму, культурного та правового нігілізму як свідчення відсутності національної ідеології у державі, Владимир О., Кирич Н., Погайдак О. (2019)
Наші автори (2019)
Annotation (2019)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2019)
Каплун В. В. - Математична модель визначення умовного динамічного тарифа мікроенергетичної системи з відновлюваними джерелами, Дончик Є. М., Макаревич С. С. (2018)
Шавьолкін О. О. - Однофазний перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з трирівневим інвертором, Становський Є. Ю., Гомон Б. В. (2018)
Горобець В. А. - Розробка і синтез нового механізму транспорту швейної машини, Дворжак В. М. (2018)
Себко В. В. - Трипараметровий вимірювальний контроль зразка слабоферомагнітної рідини, Бабенко В. М., Здоренко В. Г. (2018)
Дєєв К. С. - Модель абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії (2018)
Березін Л. М. - Розрахунки деталей на надійність та довговічність за критерієм втомленісної міцності, Рубанка М. М. (2018)
Щуцька Г. В. - Вологоперенос в багатошарових перев’язочних засобах, Супрун Н. П. (2018)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу переплетення на світлостійкість забарвлень бавовняного трикотажу, Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Черниш О. В. - Полімерні зв’язуючі матеріали на водній та спиртовій основі для електродів електрохімічних конденсаторів, Макєєва І. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. (2018)
Лісовський І. В. - Електрохімічні характеристики механохімічно одержаних нанокомпозитів на основі поліаніліну та графену як електродів суперконденсаторів, Козаренко О. А. (2018)
Ниркова Л. І. - Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті, Гаврилішина О. В., Борисенко Ю. В. (2018)
Резанова Н. М. - Вплив нанонаповнювача на реологічні властивості розплавів полімерів та їх сумішей, Сад А. Ю. (2018)
Бессарабов В. І. - Розробка методу оцінки ефективності деконтамінації фосфорорганічнихсполук, Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І., Баула О. П., Лісовий В. М., Здерко Н. П. (2018)
Husarov K. - Prevention of status incompatibility in forced relocations: the public-management aspect (2018)
Євсюков О. П. - Методика оцінки соціально-економічної безпеки на державному рівні (2018)
Загорулько А. П. - Удосконалення державного управління право-охоронними органами як фактор підвищення їх ефективності в умовах гібридноі війни (2018)
Залізнюк В. П. - Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави (2018)
Крюков О. І. - Ідеологія як чинник національної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру, Радченко О. В. (2018)
Магась Г. А. - Формування структури, наукових проблем та завдань теорії ефективності оперативно-службової діяльності державної прикордонної служби України (2018)
Нонік В. В. - Антикорупційна політика: проблеми реалізації в українських реаліях (2018)
Рубан А. В. - Національна безпека як об’єкт державного регулювання (2018)
Близнюк А. С. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери (2018)
Бондаренко А. І. - Механізми забезпечення фінансової безпеки україни в умовах фінансо-вої глобалізації (2018)
Бондаренко О. Г. - Механізми державного управління спільними діями сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації (2018)
Борисенко О. П. - Напрями вдосконалення громадського контролю за діяльністю державної фіскальної служби України, Гетманчук О. М. (2018)
Братко Б. Е. - Зарубіжний досвід державного регулювання ринку нерухомості (2018)
Вербицький О. В. - Стан функціонування державного управління соціальним розвитком в умовах суспільної трансформації в Україні, Помаза-Пономаренко А. Л. (2018)
Грень Л. М. - Нормативно-правовий механізм державного управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти: історична ретроспектива (2018)
Гуйда О. Г. - Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій (2018)
Дацій О. І. - Удосконалення бюджетно-податкової політики держави як умова економічної стабілізації підприємств України (2018)
Evsyukova О. V. - Methodological principles to design the model of a service-oriented state during social transformations (2018)
Кришталь Д. О. - Механізми становлення наукових досліджень в Україні (2018)
Марутян Р. Р. - Інформаційні технології інтелектуального управління у публічно-управлінській практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Ніжніков М. Л. - Формування напрямів розвитку системи екологічних інвестицій (2018)
Платонов О. І. - Механізм державного гарантування мінімізації загроз в мульти-модальних перевезеннях (2018)
Savchenko I. - Public-private partnership in the social protection sphere, Chumak O. (2018)
Хмиров І. М. - Державне регулювання сучасною практикою дистанційного навчання (2018)
Хома О. З. - Державне регулювання трансформації системи освіти України в умовах децентралізації (2018)
Шевчук О. Р. - Правовий механізм державного регулювання фізичної культури й спорту (2018)
Демент М. О. - Заклади вищої освіти як її дієвий інститут й об’єкт публічного управління (2018)
Дончак Л. Г. - Електронна петиція як індикатор довіри громадян до влади, Мазур В. Г. (2018)
Крук С. І. - Наукові засади інституційного забезпечення державного управління у сфері національної безпеки (2018)
Меляков А. В. - Iнститут омбудсмена в системі державного управління соціальним і гуманітарним розвитком, Машкіна О. І. (2018)
Помогайбог Б. В. - Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади: світовий досвід (2018)
Серьогіна-Берестовська О. В. - Особливості управління розвитком соціальної інфраструктури села (2018)
Алієва П. І. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти (2018)
Будько І. Р. - Передумови для інноваційного розвитку системи вищої професійної освіти в Україні (2018)
Вавренюк С. А. - Проблеми та розвиток процесу державної акредитації закладів вищої освіти в Україні (2018)
Карпеко Н. М. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління розвитку загальної середньої освіти в Україні (2018)
Клочко А. М. - Проблемні питання мотивації персоналу в органах національної поліції, Собина В. О., Христенко К. М. (2018)
Марусіна О. С. - Трансформація моделей державного управління вищою освітою як базова засада забезпечення якісної освітньої та професійної підготовки сучасного фахівця (2018)
Мороз С. А. - Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів балтійської міжнародної академії, Латвія), Бука І. С., Бука С. А., Moроз В. (2018)
Палюх В. В. - Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах (2018)
Подорваний В. К. - Ефективне соціально-психологічне регулювання закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання (2018)
Полякова О. С. - Оцінка стану та проблем розвитку публічного управління правовою освітою в Україні: результати експертного опитування (2018)
Тарасов С. С. - Ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики (2018)
Батир Ю. Г. - Державне управління розвитком сільських територій (2018)
Дацій Н. В. - Особливості розвитку територіальних громад: зарубіжний досвід (2018)
Дєгтяр А. О. - Плата за землю як складова майнового oподаткування: роль у формуванні місцевих Бюджетів та резерви збільшення надходжень, Гончаренко М. В. (2018)
Леоненко Н. А. - Удосконалення механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу регіону (2018)
Руденко С. Ю. - Державне регулювання сталим розвитком України, Ганієв Д. Д., Анфілов В. Ю., Власенко А. А. (2018)
Хряпинський А. П. - Методологія державного фінансового регулювання роззвитку територій (2018)
Домбровська С. М. - Державне управління формуванням дієвих механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, Шевчук Р. Б. (2018)
Ігнатьєв О. М. - Проблеми та перспективи державного моніторингу надзвичайних ситуацій за допомогою соціальних мереж, Шведун В. О. (2018)
Ляшевська О. І. - Удосконалення механізмів державного управління страхуванням в Україні від надзвичайних ситуацій, Калюжний В. В., Мельниченко А. С. (2018)
Федорчак В. В. - Кількісний аналіз результатів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Барило О. Г. - Методи функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту в державному управлінні України (2018)
Кулєшов М. М. - Аналіз підходів до оцінки ефективності системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки (2018)
Майстро С. В. - Освітньо-наукова складова механізму міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2018)
Ромін А. В. - Державне регулювання впровадження в застосування силами цивільного захисту безпілотних літальних апаратів з дистаційним керуванням, Ященко О. А., Ткаченко І. А., Томілко О. О. і Мосолов В. В. (2018)
Харламова Ю. Є. - Сили цивільного захисту як складові сил безпеки України (2018)
Черкашин О. В. - Державне регулювання щодо формування здоров’язбережувальної компетентності здобувачів початкової освіти під час пожеж, Ковальов П. А. (2018)
Сіренко Р. Р. - Державна політика компетентно-орієнтованого підходу до формування фізкультурно-оздоровчих цінностей у студентської молоді в Україні (2018)
Abstracts (2018)
Соколова Н. - Фахова підготовка студентів у Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. (за спогадами викладачів та студентів) (2019)
Рудюк В. - Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ – на початку ХХ століття на Волині (2019)
Пивоваренко О. - Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст. (2019)
Зубко О. - Міжособистісне спілкування української еміграційної інтелігенції в міжвоєнному світському просторі ЧСР: аномалії, фобії, патології та девіації (1921 - 1939) (2019)
Брехунець Н. - Завершальний етап боротьби радянського тоталітарного режиму проти Української Автокефальної Православної Церкви (друга половина 30-х рр. ХХ ст.) (2019)
Коцур А. - Київський університ у 1937 - 1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка) (2019)
Хмельницька Л. - Репресивна політика радянської влади проти митців українського кінематографа другої половини 1960-х – першої половини 1980 – х років (2019)
Горбовий О. - Внесок А. П. Александрова у вивчення Дніпрових порогів (2019)
Висовень О. - Репресивна психіатрія як карально-виправний засіб у боротьбі з активними членами братства Євангельських християн-баптистів (друга половина ХХ ст.) (2019)
Kazmyrchuk M. - Orthodox religious traditions and history of orthodox pilgrimage in Ukraine (2019)
Кotsur H. - Military art of the kish ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky in historography of the end of the ХVІІІ – the beginning of the 20th centuries (2019)
Нагайко Т. - Історіографічні та документальні джерела громадівського руху з редакційного портфелю 7-ої книги часопису "За сто літ” (2019)
Гук М. - Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях (2019)
Іваненко А. - Людина в умовах гітлерівської окупації України: сучасна вітчизняна історіографія (2019)
Грудевич Т. - Музейна тематика у листуванні М. І. Сікорського в 70-х роках ХХ – на поч. ХХІ ст. (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав”) (2019)
Ткаченко В. - Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами (2019)
Gutnyk M. - Beckmann’s family contribution to the development of European motor transport at the beginning of XX century, Chrzan K. L. (2019)
Шакула В. - Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977 – 1985 рр. (2019)
Вимоги щодо структури та оформлення статей, що подаються до "Часопису української історії" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Стадник В. В. - Актуалізація маркетингового підходу до побудови програм розвитку організаційного знання, Гризовська Л. О., Гаджук М. О. (2018)
Назаренко І. А. - Хостел "український колорит" як складова культурно-історичного туризму України, Никифоров Р. П., Іващук І. В. (2018)
Громова О. Є. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності тов "барлінек інвест", Іванчик Т. О., Олійник В. А. (2018)
Андрушків Б. М. - Формування систем партнерства на основі спільності бізнес-процесів забезпечення якості в органічному секторі АПК (2018)
Бикова А. І. - Проблеми сучасної приватизаційної політики Російської Федерації (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Конкурентоспроможність туристичної галузі Львівської області: фактори формування та оцінка її рівня (2018)
Кіцелюк У. М. - Теоретичні моделі регіональної нестабільності: порівняльний аналіз (2018)
Кулинич Р. О. - Оптимізація фондоозброєності на основі статистичної функціональної теоретичної моделі виробничої функції (2018)
Кусакова Ю. О. - Аналіз ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні, Серболова З. С. (2018)
Макар О. П. - Теоретичні аспекти дослідження туристично-рекреаційного потенціалу західного регіону України, Дулин І. С., Ільницька-Гикавчук Г. Я., Чорненька Н. В. (2018)
Ратошнюк Т. М. - Оцінка сучасного стану галузі хмелярства України (2018)
Caкун Л. М. - Pеaлiзaцiя мoлoдiжнoї пoлiтики в умoвaх cубcидiapнocтi тa децентpaлiзaцiї, Aлєкcєєнкo A. C. (2018)
Білецька І. М. - Напрями та засоби інноваційного розвитку туристичних підприємств України (2018)
Вітюк А. В. - Формування моделі фінансового забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування (2018)
Родіонова І. В. - Використання компетентнісного підходу у підвищенні інноваційного розвитку промислових підприємств (2018)
Череп О. Г. - Врахування етапів системи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств з урахуванням маркетингової і технологічної складових (2018)
Барановська В. Г. - Методологічні принципи визначення суттєвості в аудиті звітності, Ємець В. В. (2018)
Єлісєєва О. К. - Облік і аналіз заробітної плати на промисловому підприємстві, Серб А. Д. (2018)
Юдіна М. І. - Організаційні основи облікової політики вітчизняних підприємств (2018)
Аванесова Н. Е. - Грошово-кредитна політика: виклики та загрози фінансовій безпеці країни, Ядуха С. Й., Лісовський І. В. (2018)
Даценко Г. В. - Фінансовий контроль як інструмент ефективної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання (2018)
Євдокимова Н. В. - Характеристика складових формування власних засобів комерційного банку (2018)
Євтух Л. Б. - Ринок роздрібних банківських послуг та напрями його активізації в Україні, Гірняк В. В. (2018)
Матюх С. А. - Удосконалення звіту про рух грошових коштів у контексті європейської інтеграції, Лопатовський В. Г. (2018)
Ніколайчук О. А. - Підприємництво в сфері туризму та гостинності: порівняльна динаміка та ефективність (2018)
Нікольчук Ю. М. - Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи розвитку (2018)
Пухальський В. В. - Запровадження єдиного авансового рахунку для сплати митних платежів як один із напрямків покращення їх адміністрування (2018)
Бондаренко Н. М. - Заробітна плата як економічна категорія та її особливості в бюджетній сфері, Осипова Є. П. (2018)
Гельман В. М. - Інновації в HR: дослідження тенденцій та перспективи використання сучaсними компаніями (2018)
Дибач І. Л. - Макроекономічний аналіз трудового потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти (2018)
Зіновська С. І. - Проблеми організації оплати праці персоналу на промислових підприємствах в умовах кризи (2018)
Кабай В. О. - Мотиваційні передумови та чинники трудової міграції (2018)
Осіпова Л. В. - Ефективна система фінансування соціальної сфери як умова підвищення рівня соціальних стандартів, Загребельна Т. М. (2018)
Романець Т. В. - Ризики при застосуванні нормування праці на підприємствах (2018)
Сепета В. В. - Світовий досвід у питаннях управління персоналом підприємств (2018)
Менчинська О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості (2018)
Бурлака Н. І. - Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, Мирошніченко О. В. (2018)
Гончар О. І. - Теоретичні засади формування ефективної системи управління економічним потенціалом підприємства, Мельничук К. Я., Гончар М. В. (2018)
Ліпич Л. Г. - Методика проведення діагностики конкурентоспроможності підприємства (2018)
Мазарчук А. Ю. - Застосування методів аналізу асортименту продукції у багатономенклатурних моделях управління логістикою, Більовська Г. С. (2018)
Мукомела-Михалець В. О. - Аналіз методологічних підходів до управління нематеріальними ресурсами підприємства (2018)
Піскун Д. Н. - Основи побудови адаптивних механізмів управління підприємством за умов посилення євроінтеграційних процесів (2018)
Притис В. І. - Інституціональне середовище формування системи безпекоорієнтованого управління промисловими підприємствами в умовах глобалізаційних змін, Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. (2018)
Пучкова С. І. - Дослідження психологічних характеристик підприємницької діяльності (2018)
Шарко В. В. - Логістичні концепції та технології на промисловому підприємстві: систематизація та їх особливості (2018)
Шпак Я. О. - Сутність та елементи організаційно-економічного механізму управління підприємством, Брич В. Я. (2018)
Іванов М. В. - Практичне застосування механізму формування витрат у діяльності промислових підприємств (2018)
Ткаченко А. М. - Сучасні підходи до формування корпоративних інтеграційних процесів (2018)
Бакай В. Й. - Екологічна безпека як ключова складова економічної безпеки підприємства, Ворона І. П. (2018)
Карпенко Л. М. - Концептуальні засади моделювання механізму бюджетного управління в координатах системи економічної безпеки (2018)
Кримчак Л. А. - Інформаційне забезпечення управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2018)
Катанаха А. М. - Маркетингова складова конкурентоспроможності суб’єктів господарювання (2018)
Ковальчук С. В. - Комплекс маркетингових комунікацій підприємства в процесі формування клієнтоорієнтованого маркетингу, Лазебник М. Р., Стахов Ю. (2018)
Костин Ю. Д. - Повышение эффективности информационного ресурса предприятия, Костин Д. Ю., Телегин В. С. (2018)
Пономарев С. В. - Маркетинг как новая философия бизнеса (2018)
Бутирін Є. О. - Феномен місцевого самоврядування в українській політико-правовій думці ХІХ ст. (2018)
Лішик О. П. - До питання визначення державного управління у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (2018)
Макаренко Л. О. - Осмислення правової свідомості у сучасній юридичній науці (2018)
Сковронський Д. М. - Формування риторичних шкіл в Афінах (2018)
Тицька Я. О. - Юридичне значення поняття "академічна доброчесність" (2018)
Іляшко О. О. - Проблеми реалізації та захисту економічних, соціальних і культурних прав людини на тимчасово окупованих територіях (2018)
Авраменко Я. П. - Нагляд та контроль як складники функції формування інфраструктури іпотечного ринку (2018)
Белей Є. Н. - Контроль і нагляд у сфері охорони громадського здоров’я (2018)
Ковалко Н. М. - Сучасна система саморегулювання на ринку цінних паперів США (2018)
Коров’як О. Я. - Забезпечення якості послуг у медичній галузі України (2018)
Петренко П. Д. - Відповідальність суб’єктів державного управлінняяк критерій розмежування політичних і адміністративних посад (2018)
Тарнавська І. Я. - Аналіз національного законодавства та політик у сфері захисту прав медичних працівників на сучасному етапі реформ (2018)
Терзі О. О. - Аналіз медичного законодавства щодо визначення кола суб’єктів управління (2018)
Топчій О. В. - Публічне управління в контексті забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх (2018)
Чорна В. Г. - Щодо питання інституційної визначеності адміністративно-правових обмежень (2018)
Британська О. В. - Факторна обумовленість злочинної поведінки неповнолітніх (2018)
Busol O. Yu. - System of specialized public anti-corruption institutions in Ukraine: problem of classification (2018)
Ніколенко Р. О. - Надання публічних послуг як системоутворюючий елемент конструкції ст. 365-2 Кримінального кодексу України (2018)
Тарасенко Ю. М. - Заходи запобігання злочинам, що вчиняються внутрішньо переміщеними особами в Україні (2018)
Харитонов С. О. - Військові злочини в системі кримінального законодавства України (2018)
Бровко Н. І. - Питання формування правосвідомості окремих верств населення в сучасному українському суспільстві (на прикладі жителів сільської місцевості) (2018)
Несправа М. В. - Ідеалістично-критичний вимір деліберативної моделі верховенства права (2018)
Смазнова І. С. - Діалектика категорій "агресія" і "толерантність" в умовах глобалізації (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вовк О. Й. - "Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року як правова пам’ятка міського самоврядування України, Карпічков В. О. (2018)
Євдокимов В. В. - Місце Галицького сейму в державотворчих процесах Галичини другої половини ХІХ ст. (2018)
Мельничук С. М. - Нормативно-договірна правотворча форма реалізації функцій сучасної держави Україна (2018)
Терела Г. В. - Джерельна база дослідження нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Іляшко О. О. - Права внутрішньо переміщених осіб та біженців: проблеми їх захисту (2018)
Шаповал Т. Б. - Місцеве самоврядування в Україні як конституційно-правовий інститут, Чубіна А. C. (2018)
Навальнєва Н. М. - Конфіскація майна: цивільно-правовий аспект (2018)
Слободян О. М. - Історичні передумови розвитку законодавства зарубіжних країн у сфері цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (2018)
Семеряк М. М. - Медіація як спосіб вирішення конфліктів між суб’єктами господарювання (2018)
Бонтлаб В. В. - Розвиток законодавства про вирішення трудових спорів (конфліктів) у період незалежності України: історико-правовий контекст (2018)
Бурка А. В. - Відшкодування моральної шкоди особам, що постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання: критерії визначення розміру відшкодування (2018)
Колєснік Т. В. - Запобіжні заходи забезпечення дисципліни праці (2018)
Русаль Л. М. - Види функцій трудового права (2018)
Берлач Г. В. - Сутність природної монополії у сфері електричної енергії як об’єкта адміністративно-правового регулювання України (2018)
Кондратенко В. М. - Формування та розвиток парадигми адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю (2018)
Костенко О. В. - Транскордонна ідентифікація фізичних і юридичних осіб як елемент правового регулювання електронних довірчих послуг у Європейському Союзі, Костенко В. В. (2018)
Топчій О. В. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх у парадигмі адміністративного права (2018)
Британська О. В. - Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: ґенеза, міжнародні аспекти і сучасність України (2018)
Жерж Н. А. - Кримінально-правове розуміння експлуатації дітей, Халамай А. К. (2018)
Лутчин В. І. - Критерії класифікації кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща (2018)
Шемчук В. В. - Кіберзлочинність як перешкода розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Коваль А. А. - Механізм забезпечення прав людини під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Лисаченко С. Л. - Судовий контроль за засобами отримання відомостей від особи в кримінальному досудовому провадженні (2018)
Шило А. В. - Напрями використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Ліпінська І. В. - Функціонування органів прокуратури: Україна та міжнародний досвід (2018)
Пашко Д. В. - Досвід країн ЄС у врегулюванні та реалізації права на публічну службу (2018)
Шупик Д. С. - Досвід правового регулювання поводження з відходами країн ЄС (2018)
Чуваков О. А. - Рецензія на монографію Катеринчук К. В. "Злочини проти здоров’я особи: проблеми кримінально-правової теорії та практики" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сивик А. Є. - Трансгенез через сперматогональні стовбурові клітини у тваринництві і перспективи його застосування у Білоцерківському НАУ, Дяченко Л. С., Сивик Т. Л. (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід залежно від рівня їх надою за першу та кращу лактації, Дутка В. Р., Федорович В. В., Федорович Є. І. (2017)
Борщ О. О. - Вплив екстер’єрних ознак корів-первісток на продуктивність в умовах роботизованого доїння, Борщ О. В. (2017)
Бучковська К. Д. - Вплив додаткового введення лізину та метіоніну в гранульований корм на інтенсивність росту телят-молочників, Отченашко В. В. (2017)
Ващенко О. В. - Ефективність використання гетерозису за промислового схрещування свиней (2017)
Вовкогон А. Г. - Визначення гострої токсичності модифікованого желатину на білих мишах, Мерзлов С. В. (2017)
Гейсун А. А. - Динаміка розмноження вермикультури в промислових умовах за впливу Гуміліду, Степченко Л. М. (2017)
Каркач П. М. - Вплив на продуктивні та відтворювальні якості гусей згодовування пророщеного зерна різних злакових культур, Машкін Ю. О., Бількевич В. В. (2017)
Kropyvka Yu. - Influence of mixed ligand complexes of zinc, manganese, cobalt with supplex se and copper sulfate and potassium iodite on the milk productivity of high-productive holstein breeds of german selection, Bomko V. (2017)
Малина В. В. - Інтегральний вплив структурованого препарату Мобес на збереженість та енергію росту поросят-сисунів, Лясота В. П., Балацький Ю. О., Булей Н. В., Онищенко Л. С. (2017)
Мерзлов С. В. - Вплив різних рівнів лізину в комбікормах на інкубаційні якості яєць страусів, Федорук Н. М., Калініна Г. П., Гребельник О. П. (2017)
Недашківський В. М. - Ефективність застосування у бджільництві глюкозно-фруктозного сиропу (ГФС-42) (2017)
Разанов С. Ф. - Інтенсивна хімізація землеробства – як передумова забруднення зернової продукції важкими металами, Ткачук О. П. (2017)
Ривак Р. О. - Вивчення токсикологічних параметрів і встановлення класу токсичності кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor збагаченої Йодом, Мерзлов С. В. (2017)
Роль Н. В. - Окисна модифікація ліпідів та білків в органах кролів новозеландської породи, Цехмістренко С. І. (2017)
Рудь О. Г. - Моніторинг інвазійних хвороб коропа в умовах РМС "Олександрійська", Шевців М. В., Гусаковська Т. М., Куцоконь Л. П., Сондак В. В. (2017)
Ставецька Р. В. - Селекція молочної худоби за стійкістю до захворювань (2017)
Токарчук Т. С. - Вплив вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge на масу тіла та гематологічні показники крові поросят, Данчук В. В. (2017)
Юсюк Т. А. - Технологічні особливості машинного доїння ослиць і кобил (2017)
Яковійчук О. В. - Вплив вікасолу на активність ферментів циклу Кребса і антиоксидантної системи та стан пероксидного окиснення у м’язах гусей, Рубан Г. В., Данченко О. О. (2017)
До відома авторів! (2019)
Барибіна Я. О. - Якість як визначальна характеристика в управлінні туристичною дестинацією (2019)
Болгар Т. М. - Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної транспортної галузі та сфери послуг в умовах невизначеності, Макоткіна О. В. (2019)
Галасюк В. В. - Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы, исключающая парадокс Алле (2019)
Wojtoń P. - Innovativeness of the food industry in Poland on the example of the dairy sector, Haczela E., Rogowska A., Ślusarczyk B., Górka M. (2019)
Dubis D. - Benefits from integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise, Cybowicz S. (2019)
Задоя А. А. - Экономические модели стран Европейского Союза: возможности использования в Украине (2019)
Коцкулич Т. Я. - Калькулювання собівартості платних освітніх послуг у закладах вищої освіти як передумова формування економічно обґрунтованої вартості (2019)
Македон В. В. - Удосконалення управління промисловими підприємствами на основі стратегій інноваційного розвитку, Валіков В. П., Федьора С. С. (2019)
Мостова А .Д. - Оцінка конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку IT-освіти, Різніченко М. Д. (2019)
Татарінов В. В. - Соціальне партнерство як фактор розвитку малого бізнесу в Україні, Татарінов В. С., Івко А. В. (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Інноваційні технології як інструмент інноваційного розвитку сфери туризму, Білінська О. П. (2019)
Zorilo V. V. - Method for detecting sharpness as a digital image post-processing, Safronov P. S., Lebedieva O. Yu., Zorilo I. V. (2018)
Хорошко В. О. - Проверка правильности принятия решений беспилотных летательных аппаратов при распозновании объектов, Хохлачева Ю. Е., Калантаевская С. В. (2018)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование управляющего устройства для нестационарного объекта с запаздыванием, Пичугин Е. Д., Сависько М. В., Тимохин В. И. (2018)
Крепич С. Я. - Система розподілу засаджень на земельних ділянках на основі математичної моделі врожайності культури, залежної від попередніх сівозмін, Співак І. Я., Баюрський А. Р. (2018)
Кирмичиева А. С. - Метод встраивания информации в цифровые изображения JPEG, минимизирующий психовизуальные искажения для малых объемов встроенной информации, Кушниренко Н. И., Яковенко А. А., Калашников Н. В., Лозан А. Э. (2018)
Тимошенко Л. М. - Алгоритми пошуку залишків довгих чисел для задач асиметричної криптографії, Івасьєв Ю. М., Лотоцький О. Я., Гаврилей В. М. (2018)
Вычужанин В. В. - Мобильное приложение для мониторинга, диагностики и прогнозирования риска отказов компонентов сложной технической системы, Рудниченко Н. Д., Вычужанин А. В. (2018)
Шиян А. А. - Модель розрахунку рівня напруги у суспільстві для прийняття ефективних рішень із захисту національної безпеки, Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Заступ І. В. (2018)
Тигарев В. М. - Создание обучающей системы на основе игровой платформы UNREAL PLATFORM 4, Винокуров Р. A. (2018)
Кобозева А. А. - Разработка устойчивого к сжатию стеганопреобразования цифрового изображения на основе метода модификации наименьшего значащего бита, Варда Т. В., Ануфриев В. И. (2018)
Вихідні дані (2018)
Аdamchuk L. O. - Papaver rhoeasl. beepollen, Akulonok O. I., Novytska A.T., Ivanisova Е., Brindza J. (2018)
Бондаренко Л. В. - Вплив пробіотику протекто-актив на вміст біотичних елементів в сироватці крові поросят, Малина В. В. (2018)
Borshch O. - Productivity of cows of different tolerance to stress under robotized milking conditions, Borshch O., Kosior L., Lastovska I., Pirova L., Jalil Ghassemi Nejad. (2018)
Velychko S. - Bee stimulation to form protein food reserves (2018)
Вовкогон А. Г. - Встановлення гострої токсичності модифікованого пектину на лабораторних тваринах (2018)
Гейсун А. А. - Ефективність застосування кормової добавки вермикультури при вирощуванні фазана мисливського, Степченко Л. М. (2018)
Данченко О. О. - Антиоксидантна активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді, Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Рубан Г. В. (2018)
Даншин В. О. - Оцінка генетичних трендів господарськокорисних ознак в основних породах молочної худоби України, Афанасенко В. Ю., Бабенко О. І. (2018)
Кабаченко О. С. - Оцінка ефективності використання різних сорбентів у годівлі домашніх курей (2018)
Легкодух В. А. - Порівняльна оцінка якості молока за використання роботизованих систем доїння (2018)
Редька А. І. - Жива маса і середньодобові прирости курчат-бройлерів за використання змішанолігандного коплексу цинку, Бомко В. С., Сломчинський М. М., Чернявський О. О. (2018)
Токарчук Т. С. - Показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge (2018)
Церенюк М. В. - Оптимізація штучного осіменіння свиней в умовах середніх за розміром господарств (2018)
Чернишов І. В. - Сучасний стан виробництва свинини в Україні та Херсонській області зокрема, Левченко М. В. (2018)
Шкурко Т. П. - Адаптивна поведінка та продуктивність корів при переведенні на літнє табірне утримання (2018)
Кирилів Б. Я. - Залежність активності гідролітичних ензимів у качок у зв’язку із віком (2018)
Богданов Р. І. - Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки (2019)
Воронець Д. О. - Модель процесу управління ризиками диверсифікації діяльності підприємства (2019)
Гавловська В. І. - Влив глобалізаційних процесів на інтегрування технологій управління у практику діяльності вітчизняних підприємств (2019)
Ковальчук Н. О. - Фінансове планування в компанії, Михайлюк А. В. (2019)
Лисак В. М. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на побудову ефективних автоматизованих систем управління підприємством (2019)
Нижник О. В. - Система управління ризиками у підвищенні конкурентного потенціалу підприємства (2019)
Савіцький А. В. - Специфіка формування експортної стратегії розвитку в управлінні прибутковістю промислового підприємства (2019)
Швець Ю. О. - Аналіз факторів впливу на економічну безпеку промислових підприємств України та способи їх нейтралізації, Бурдило О. В. (2019)
Бондаренко Н. М. - Аудит основних засобів на промисловому підприємстві, Дорофієнко А. В. (2019)
Булат Г. В. - Удосконалення документального оформлення ремонту рухомого складу як одного із засобів оптимізації витрат автотранспортних підприємств, Чернюх Н. В. (2019)
Медвідь І. Б. - Окремі аспекти ліцензування: нормативно-правова база, облік ліцензій, Долішня Т. І. (2019)
Рзаєв Г. І. - Обліково-аналітичні процедури підтримки безпеки формування доходів, витрат і фінансових результатів, Драгочинська Д. О. (2019)
Бондар О. В. - Причини банкрутства підприємства та джерела зниження рівня фінансової безпеки, Рзаєва Т. Г. (2019)
Мейш А. В. - Перспективи розвитку фінансової системи України, Лисак О. М. (2019)
Моргачов І. В. - Протидія шахрайству на регіональних фінансових ринках (2019)
Олійник А. В. - Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України (2019)
Ткач Є. В. - Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект, ткач С. В. (2019)
Чуркіна І. Є. - Пріоритети бюджетно-податкової політики україни в сфері прямого оподаткування в умовах євроінтеграції (2019)
Швець Ю. О. - Проблеми організації роботи державної фіскальної служби та її територіальних органів як суб’єктів податкового контролю, Конєв В. В. (2019)
Карпенко Л. М. - Інституційне середовище механізму державного фінансового контролю: вектори розвитку, Воронжак П. В. (2019)
Гейдарова О. В. - Захист інформаційних систем та технологіЙ в управлінні готельно-ресторанним бізнесом, Паюк В. П. (2019)
Гнатенко І. А. - Проблемно-орієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві (2019)
Журба І. Є. - Міжнародний туризм – рушійна сила економічного зростання країн світу, Матюх С. А., Земський Ю. С. (2019)
Івчeнкo І. Ю. - Мoдeлювaння лoгістики закупівeль в умовах невизначеності та ризику (2019)
Кифяк О. В. - Особливості формування системи індикаторів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах (2019)
Климчук А. О. - Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства (2019)
Ковальчук Т. М. - Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу, Вергун А. І. (2019)
Кобеля З. І. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу, Мельник О. І., Метліцька О. П. (2019)
Коваленко С. І. - Емерджентність розвитку транскордонних кластерних систем у морській галузі України (2019)
Крикун К. В. - Економічні засоби підвищення ефективності самофінансування розвитку і поточної діяльності будівельних підприємств, Оліферук С. Л., Рязанов А. С. (2019)
Кудлаєнко С. В. - Структурні елементи механізмів реалізації соціальної політики (2019)
Миколюк О. А. - Стан та розвиток відновлюваних джерел енергії (2019)
Мороз С. Г. - Ключові аспекти та напрями регулювання і розвитку сектора малого підприємництва як об’єкта регуляторної політики (2019)
Нижник І. В. - Процеси підвищення виробничого потенціалу в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2019)
Ніколіна І. І. - Рейтингова оцінка соціального розвитку Вінницької області, Бондар М. В., Курдиш Л. Ф. (2019)
Тюріна Н. М. - Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2019)
Хрупович С. Є. - Застосування інструментів інтернет-маркетингу під час просування продукції на ринках В2В (2019)
Чеснокова Н. В. - Стан та проблеми розвитку цифрової економіки та суспільства в ЄС та Україні (2019)
Яремко С. А. - Інноваційні аспекти розвитку соціального підприємства в розвинутих країнах світу та в Україні, Кузьміна О. М. (2019)
Юрченко Ю. О. - Еволюція практики стратегічного управління (2019)
Саух І. В. - Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку, Шиманська В. В., Момонт Т. В. (2019)
Титул, зміст (2015)
Крижанівський Є. І. - Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України (2015)
Варцаба В. І. - Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу, Кісь С. Я., Петренко В. П., Ревтюк Є. А. (2015)
Запухляк І. Б. - Функціонування вітчизняних газотранспортних підприємств як природної монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба (2015)
Камінська І. Б. - Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств прикарпатського басейну ПАТ "Укрнафта" (2015)
Кафка С. М. - Формування системи управління витратами нафтогазвидобувних підприємств, Степанюк О. С. (2015)
Коцкулич Т. Я. - Управлінський облік трансакційних витрат на підприємствах нафтогазового комплексу (2015)
Витвицька О. М. - Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід (2015)
Кафка С. М. - Консолідована фінансова звітність підприємств нафтогазового комплексу: склад, елементи та правила консолідації, Хома С. В. (2015)
Мазур І. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки (2015)
Чучук Ю. В. - Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів (2015)
Воронко Р. М. - Розвиток теорії аудиту: дилема "принципи або правила", Редченко К. І. (2015)
Галюк Л. І. - Формування облікової політики підприємства – від теорії до практики (2015)
Даньків Й. Я. - Бухгалтерські книги середньовіччя (облікові книги та записи знаменитого італійського банку медічі та інших торгово-банківських компаній), Остап'юк М. Я. (2015)
Коротаев С. Л. - Актуальные проблемы применения МСФО в Беларуси (2015)
Ковалюк О. М. - Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат, Колібаба О. А. (2015)
Муравський В. В. - Комунікаційні компоненти облікової політики підприємства (2015)
Орлова В. К. - Становление налоговой системы Украины, Кафка С. М. (2015)
Рогов Г. К. - Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків (2015)
Савчук Т. В. - Теоретичні і практичні аспекти переоцінки необоротних активів, Мeдвідь І. Б., Негрич І. М. (2015)
Ящеріцина Н. І. - Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону (2015)
Кудряшова К. М. - Модель ефективного розвитку лісового господарства України (2015)
Семенів М. І. - Важливість впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації (2015)
Гринюк О. І. - Компаративний аналіз сучасних концепцій контролінгу (2015)
Битківська А. В. - Лексико-семантичний аналіз понять "процедура банкрутства" та "процес банкрутства" (2015)
Обельницька Х. В. - Економічна сутність ресурсів як об'єкта системи корпоративного управління підприємством (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2014)
Гораль Л. Т. - Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі – перший серед рівних! (2014)
Витвицький Я. С. - Економічний механізм управління нафтогазовидобувними підприємствами при освоєнні залишкових запасів вуглеводнів, Петрунчак І. М. (2014)
Гобир І. Б. - Моделювання ситуаційного управління ремонтними роботами на нафтогазовидобувних підприємствах (2014)
Мельницький М. М. - Управління якістю в діяльності підприємств нафтогазового комплексу України (2014)
Фадєєва І. Г. - Теоретико-методологічні аспекти управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу, Савчин Л. М. (2014)
Устенко А. О. - Система управління буровим виробництвом (2014)
Лінчевська Н. М. - Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств, Дзьоба О. Г. (2014)
Запухляк І. Б. - Компоненти середовища функціонування та розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств, Яськевич Т. Б. (2014)
Polanska A. S. - Energy effeciency of the industrial development: the current state and perspectives (2014)
Варцаба В. І. - Щодо ідентифікації основних можливостей удосконалення і гармонізації стосунків агентів ринку в економіці добробуту (2014)
Гречаник Б. В. - Програмно-цільовий підхід в системі управління науково-технічним розвитком: особливості, тенденції та перспективи, Козак А. І. (2014)
Данилюк М. О. - Про ризики втрат та їх оцінювання, Лагдан В. А. (2014)
Зелінська Г. О. - Організація регіонального освітнього менеджменту в контексті розвитку економіки, заснованої на знаннях (2014)
Кісь Г. Р. - Економічний потенціал підприємства в умовах економіки знань (2014)
Сімків Л. Є. - Особливості формування регіональної політики України в період трансформаційних перетворень (2014)
Ясінська Й. - Еластичність підприємства: теоретичні основи і практичний вимір (2014)
Петренко В. П. - Компаративний аналіз практики розвитку та наукових досліджень туристичної діяльності, Кісь С. Я., Ільницький Д. Є. (2014)
Андрусів У. Я. - Оцінка ефективності функціонування підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів Івано-Франківської області (2014)
Мацькевич О. Ю. - Методика оцінки рівня людського капіталу підприємства (2014)
Автори номера (2014)
Лукин А. Е. - Геофизические методы и проблема выявления нетрадиционных источников природного газа (2014)
Голуб П. С. - Особливості застосування промислово-геофізичних досліджень та інших методів для пошуків максимально насичених газом сланцевих товщ, Гожа А. Л., Мельченко В. В. (2014)
Багрій І. Д. - Прогнозування нафтогазоносності прикерченського шельфу Чорного моря за результатами структурно-термоатмогеохімічних досліджень, Войцицький З. Я., Грига М. Ю., Аксьом С. Д., Мамишев І. Є. (2014)
Іщенко І. І. - Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розташування ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Північно-Американської платформи (2014)
Константиненко Л. І. - Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України (1993-2013 рр.), Берченко О. І., Котляр О. Ю., Полєтаєв В. І., Єфіменко В. І. (2014)
Shatalov N. N. - The structural-geological conditions of formations for dyke bodies within the Ukrainian Shield (2014)
Ситников А. Б. - Научные основы влаго- и теплообмена в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Лойко М. П. - Аерогеофізичні дослідження методом аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі на прикерченському шельфі Чорного моря, Захаров І. Г., Калашнік О. П., Яцюта Д. О. (2014)
Василенко С. П. - Структурно-літологічна модель Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища (2014)
Свивальнева Т. В. - Источники сноса циркония для Верхнеиршанской группы месторождений титан-циркониевых руд (2014)
Макаренко А. Н. - Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи (2014)
Титул, зміст (2014)
Данилюк М. О. - Наукові розробки з економіки та управління у дисертаційних роботах, Коцкулич Т. Я. (2014)
Гавадзин Н. О. - Удосконалення природоохоронної діяльності нафтогазових підприємств з використанням прогресивних технологій менеджменту (2014)
Дзьоба О. Г. - Управління газотранспортною системою України: нові виклики часу, Струк Н. П. (2014)
Ревтюк Є. А. - Дослідження особливостей формування людського капіталу підприємств нафтогазового комплексу України (2014)
Фадєєва І. Г. - Роль управлінського обліку в системі контролінгу нафтогазовидобувних підприємств, Гринюк О. І. (2014)
Щурик М. В. - Ідеологія управління природорисурсним потенціалом підприємств нафтогазової сфери (2014)
Гораль Л. Т. - Страхування ризиків газотранспортного підприємства як "ядра" газового кластеру (2014)
Данилюк М. О. - Стратегічні напрями реструктуризації вітчизняних корпорацій нафтогазового комплексу, Фадєєва І. Г. (2014)
Лінчевська Н. М. - Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності газотранспортних підприємств (2014)
Мацьків Р. Т. - Особливості розробки стратегії соціальної відповідальності підприємств нафтогазового комплексу (2014)
Гораль Л. Т. - Сучасні завдання енергетичної безпеки України в умовах глобалізаційних викликів, Прокопів М. І. (2014)
Ромашко О. М. - Передумови диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств (2014)
Боднар Г. Ф. - До питання гармонізації бізнесу та влади в умовах податкових реформ (2014)
Варцаба В. І. - Модель парето-ефективних стосунків контрагентів ринку з позицій концепції інкременталізму як основа гармонізації їх цілей та інтересів, Петренко В. П. (2014)
Зелінська Г. О. - Методичний підхід до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, Зелінський Р. Р. (2014)
Кафка С. М. - Рух необоротних активів й основні цілі бухгалтерського обліку (2014)
Кушлик О. Ю. - Використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності підприємства, Ріщук Л. І. (2014)
Назаренко І. М. - Історична ретроспектива розвитку категорії "капітал" (2014)
Романко О. П. - Порівняння та аналіз індексів конкурентоспроможності: у напрямку до політики ЄС (2014)
Савчук Т. В. - Дослідження економічної суті гудвілу (2014)
Тришак Л. С. - Виникнення і розвиток банків: історична ретроспектива (2014)
Устенко А. О. - Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою, Малинка О. Я. (2014)
Мандзюк О. М. - Передумови вибору форми інтеграції аграрних підприємств при організації меліоративного обслуговування (2014)
Гафтуняк А. М. - Удосконалення логістичного процесу на складі з допомогою "lean" технологій (2014)
Костюк У. З. - Удосконалення екологічного оподаткування з метою стимулювання природоохоронної діяльності в Україні (2014)
Автори номера (2014)
Kistsen V. V. - Quality of Life as an Indicator for the Effectiveness of Comprehensive Therapy with Transcranial Magnetic Stimulation in Epilepsy, Sakovich R. A., Evstigneev V. V., Voronetskaya O. R. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelТM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на динаміку синдрому спастичності після спінальної травми в експерименті, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Ефективність використання препарату Ентроп у лікуванні астенії в пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму, Муравський А. В., Солонович О. С. (2016)
Лиев П. С. - Место малоинвазивной нейрохирургии на позвоночно-двигательных сегментах в многопрофильном реабилитационном центре, Лиев А. А., Потапов В. Ф. (2016)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите, Сокрут О. П., Егудина Е. Д., Сокрут В. Н. (2016)
Литовченко Т. А. - Рефлекторные (стимулсенситивные) эпилепсии (Клиническая лекция для неврологов, психиатров, детских неврологов и психиатров, врачей семейной медицины) (2016)
Международный проект ЕSO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом (2016)
Костюченко А. В. - Випадок нейрофіброматозу 2-го типу з множинними пухлинами центральної нервової системи у вагітної жінки, Титаренко Н. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли (2016)
Орос М. М. - Досвід використання Ньюропентину для лікування нейропатичного компонента болю в пацієнтів із дорсалгією, Симулик В. В. (2016)
Cлободин Т. Н. - Cакроилеиты. Диагностические капканы (2016)
Сорокин Ю. Н. - Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли (2016)
Скрипченко А. Г. - Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева (2016)
Давидич Т. Ф. - Анализ развития "кирпичного стиля", его ведущие представители Виктор Шрётер и Иероним Китнер (2019)
Гафуров О. В. - Організація речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України (2019)
Товма Л. Ф. - Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України (2019)
Товма М. І. - Аналіз психологічних умов сприйняття презентаційного матеріалу курсантами та офіцерами Національної гвардії України (2019)
Чухлатий А. В. - Розробка методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України (2019)
Герасименко В. М. - Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу (2019)
Чухлата Ж. Г. - Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки (2019)
Пилипчук О. Д. - Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів, Полубок А. П. (2019)
Кухар М. А. - Аналіз можливостей мови програмування Python для роботи з просторовими даними (2019)
Грабовський Є. М. - Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання (2019)
Біленко О. І. - Методика сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елемента для зразка стрілецької зброї сил безпеки, Кириченко О. О. (2019)
Старокадомский Д. Л. - Возможности усиления прочности и стойкости эпокси-композитов путём наполнения карбидом кремния и нитридом титана, Головань С. В., Сигарѐва Н. В., Ткаченко А. А., Мошковская Н. М., Кохтич Л. М., Гаращенко И. И. (2019)
Abstract and References (2019)
Маслікова К. П. - Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азоту протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну, Жуков О. В., Коваленко Д. В. (2019)
Патика М. В. - Біологічні властивості ризосферної бактерії Pseudomonas putida та її біологічно активні метаболіти у регуляції рослинно-мікробних систем, Житкевич Н. В., Іванова Т. В., Тарасюк Т. В., Патика В. П. (2019)
Рабош І. О. - Оцінка фітотоксичності міських ґрунтів, забруднених об’єктами автотранспортної інфраструктури, Кофанова О. В. (2019)
Прищепа А. М. - Екосистемні послуги зелених насаджень урбосистем (2019)
Ткаченко К. С. - Біорізноманіття дріжджів з гуцульських молочних продуктів домашнього приготування, ідентифікованих за фенотиповими ознаками, Волосянко О. В., Фоміна М. О. (2019)
Стець Г. В. - Екологічні аспекти існування осередків токсокарозу на території міста Києва, Волошина Н. О. (2019)
Назаренко М. М. - Мутації у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) під дією діметилсульфату, Лихолат Ю. В., Хромих Н. О. (2019)
Конуп А. І. - Виявлення вірусу скручування листя винограду і поширення його на виноградниках півдня України, Чистякова В. Л., Ніколаєва Н. І., Конуп Л. О. (2019)
Рябовол Я. С. - Продуктивна кущистість та клонування інтактних рослин жита озимого, Рябовол Л. О. (2019)
Рябовол Л. О. - Цінність створених експериментальних гібридів соняшнику кондитерського напряму використання, Ракул І. О., Коцюба С. П. (2019)
Доля М. М. - Проблемні питання процедури аналізу фітосанітарного ризику, Фокін А. В. (2019)
Зимароєва А. А. - Закономірності просторово-часової варіабельності урожайності картоплі у Поліській та Лісостеповій зонах України (2019)
Коваль Г. В. - Поширення та розвиток борошнистої роси і септоріозу в посівах зернових колосових культур під впливом основного обробітку грунту, Єщенко В. О., Калієвський М. В., Накльока Ю. І. (2019)
Мельник О. В. - Вихід і якість відсадків підщеп М.9 та 54-118 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2019)
Кормош С. М. - Урожайність біомаси та морфо-біологічні особливості зразків вихідного матеріалу васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) в умовах низинної зони Закарпаття (2019)
Влащук А. М. - Вплив структуриних показників на урожайність насіння буркуну білого сорту південний залежно від застосування гербіцидів Трефлан 480 та Пульсар 40 в умовах Південного Степу України, Шапарь Л. В., Місєвич О. В., Конащук О. П. (2019)
Хареба О. В. - Біолого-екологічні особливості дво- і багаторічних овочевих рослин родини айстрові (Asteraceae dumort), Горова Т. К., Позняк О. В. (2019)
Піньковський Г. В. - Польова схожість насіння соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у Правобережному Степу України (2019)
Стефанюк В. Й. - Продуктивність агрофітоценозів стевії залежно від сорту (2019)
Сірко З. С. - Композиція для боротьби з амброзією, Головач В. М., Вишняков І. Ю., Протасов О. С. (2019)
Центило Л. В. - Вплив різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення на вологозабезпеченість посівів пшениці озимої (2019)
Приліпко Т. М. - Вміст селену в кормах зони Поділля України за використання в раціонах великої рогатої худоби, Захарчук П. Б. (2019)
Banyas Y. Y. - Сhewing activity as an indicator of cows heat (2019)
Мягка К. С. - Залишки антибіотиків у меді з липи за різних термінів його зберігання та способів обробки бджолиних вуликів, Ткачук С. А. (2019)
Kovalenko V. L. - Bactericidal properties of the "Geocid" preparation, Lyasota V. P., Balatskiy Y. O., Bukalova N. V., Bogatko N. M., Bahur T. I., Onishchenko L. S., Tkachuk S. A. (2019)
Ткачик Л. В. - Біохімічні показники сироватки крові свиней за застосування у годівлі органічної кормової добавки LG-MAX, Ткачук С. А. (2019)
Радченко Я. Ю. - Інтеграція освіти, науки й виробництва як запорука підготовки конкурентоспроможного фахівця, Решетняк О. І., Гузенко Г. М., Заїка Ю. А., Кривошеєва Н. М., Внуковська-Місталь О. Г., Погорєлова Г. О. (2019)
Александрович Н. О. - Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні, Скіндер Н. В., Огурцова О. П., Торянік І. П., Тетеріна Т. А. (2019)
Болотова Т. М. - Вплив рівня освіти населення на індекс людського розвитку, Крюкова О. М., Василик С. К., Кетова Т. Б., Левицька Є. Г., Мітрович В., Грувер В. (2019)
Руденко І. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України, Постольна Н. О., Голованова О. М., Приходько Т. М., Золотоверха В. П. (2019)
Радченко Л. О. - Політична боротьба в партійній організації КП(б)У Харківської убернії (1920 − 1922 рр.), Редька С. І., Резенкіна Н. О., Дармостук Д. Г., Ісламова А. В. (2019)
Семененко В. І. - Початковий етап викладацької кар’єри М. П. Драгоманова: особливості науково-педагогічного та громадського дискурсу, Руденко С. О., Ніколаєнко-Ломакіна А. М., Резенкіна Н. О., Балашова О. В. (2019)
Радченко Ю. Н. - Компетентностный подход к формированию современного журналиста в условиях модернизации образования, Маренич В. М. (2019)
Коралевські Я. - Екологічно-безпечні технології в приготуванні страв для дієтичного харчування дітей, Карапанджа С., Шаповал С. Л., Радченко А. Е., Легат І. (2019)
Нечепуренко К. Б. - Технологія виробів м’ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату, Горбенко А. О., Золотухіна О. О., Бремеч Ж. Н., Грувер А., Царенко Я. В., Корницька А. О. (2019)
Погарська В. В. - Розробка каротиноїдних бісквітів "SanCakes” з використанням натуральних рослинних нанодобавок для здорового харчування, Павлюк Р. Ю., Радченко Л. О., Біленко Л. М., Стуконоженко Т. А., Максимова Н. П., Лосєва С. М. (2019)
Павлюк Р. Ю. - Відкриття прихованих резервів плодоовочевої сировини під час виготовлення оздоровчих харчових продуктів для кулінарів світу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Павлюк В. А., Біленко Л. М., Стуконоженко Т. А., Лосєва С. М. (2019)
Добриян М. А. - Разработка экологически чистых ресурсосберегающих технологий производства радиоэлектронной аппаратуры, Правда А. А., Юрченко О. И., Глизнуца Ю. С., Карпова Т. П., Зоря Р. Р. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2015)
Петренко В. П. - Економічна та управлінська наука в нафтогазовій галузі України: стан, недоліки, шляхи удосконалення (2015)
Запухляк І. Б. - Теоретико-прикладні аспекти формування ланцюга цінності газотранспортних послуг в системі забезпечення їх конкурентоспроможності (2015)
Кісь Г. Р. - Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках болонського процесу, Тимошенко Д. В. (2015)
Писар Н. Б. - Стратегічні аспекти управління газовою промисловістю в системі регіонального розвитку (2015)
Степанюк Г. С. - Об'єкти та імплементація еколого-економічного реінженірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах (2015)
Кузьмина В. В. - Актуалізація моделювання бізнес-процесів підприємств магістрального транспорту газу (2015)
Метошоп І. М. - Основні чинники, що здійснюють вплив на перспективи видобутку нетрадиційного газу в Україні, Сорока Х.-І. Ю. (2015)
Пабат А. А. - Світова альтернативна енергетика та національні перспективи (2015)
Побігун С. А. - Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу (2015)
Смолич Д. В. - Формування інноваційного паливно-енергетичного кластера на теренах Івано-Франківського регіону (2015)
Бєлякова О. В. - Розвиток інноваційного потенціалу регіонів України за умов ринкових трансформацій (2015)
Гречаник Б. В. - Особливості використання спеціалізованих інформаційних систем (ІС) в процесах управління вітчизняними підприємствами, Лагдан В. А. (2015)
Комарніцький І. О. - Інноваційний вектор узгодження й оптимізації соціально-економічних інтересів суспільства щодо потенціалу промислово розвинених регіонів (2015)
Кісь С. Я. - Інтенсифікація інтелектуальної активності персоналу підприємства як наслідок інтелектуалізації функцій і процесів управління, Процюк В. Р. (2015)
Кінаш І. П. - Cоціальні інститути: роль та функції у життєдіяльності суспільства, Мацькевич О. Ю. (2015)
Орищин Т. М. - Реформування системи оподаткування в Україні на сучасному етапі, Голяк М. І. (2015)
Ржепішевська В. В. - Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної кластерної політики, Христинко О. В. (2015)
Солоха Д. В. - Конкурентоспроможність продукції як базова складова реалізації стратегічних цілей підприємства (2015)
Савченко О. І. - Оцінка рівня компетентністної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників (2015)
Проданова І. І. - Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні, Мацьків Р. Т. (2015)
Єфімова Г. В. - Реструктуризація суднобудівних підприємств як основа їх економічного зростання (2015)
Земляков І. С. - Особливості використання маркетингу на ринку нерухомості Івано-Франківської області (2015)
Косовець Г. М. - Удосконалення інноваційних процесів інституціональної інфраструктури фінансової системи переробних підприємств (2015)
Яцюк О. С. - Експрес-аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення "вузьких місць" в його діяльності (2015)
Савка Ю. В. - Формування та впровадження системи бюджетування на підприємстві (2015)
Автори номера (2015)
Михайло Михайлович Зарічний (до 60-річчя з дня народження) (2018)
Маслюченко В. - Про впливи математики на мистецтво, Маслюченко Г.-Ж. (2018)
Kholyavka Ya. - Simultaneous approximation of values of Weierstrass and Jacobi elliptic functions in the periods and algebraic point, Mylyo O. (2018)
Protasov I. - Bornological, coarse and uniform groups (2018)
Banakh T. - On the spread of topological groups containing subsets of the Sorgenfrey line, Guran I., Ravsky O. (2018)
Banakh T. - Baire category properties of topological groups, Hryniv O. (2018)
Хилинський М. - Інтерасоціативності поліциклічного моноїда (2018)
Гутік О. - Напiвгрупа зiркових часткових гомеоморфiзмiв скiнченновимiрного евклiдового простору, Мельник К. (2018)
Karlova O. - Extension of bounded Baire-one functions vs extension of unbounded Baire-one functions, Mykhaylyuk V. (2018)
Bokalo B. - The invariance of the Lindelöf number under some discontinuous functions, Kolos N. (2018)
Banakh T. - On some functional generalizations of the regularity of topological spaces, Bokalo B. (2018)
Radul T. - A functional representation of the capacity multiplication monad (2018)
Banakh T. - Approximating points of a Banach space by points of an operator image, Golovaty Yu. (2018)
Урочиста Академія, присвячена 65-и річчю механіко-математичного факультету (2018)
Содержание (2019)
Донець О. Д. - Проектно-конструкторські особливості планеру регіонального пасажирського літака, Двейрін О. З., Василевський Є. Т., Філь С. А., Гребеніков О. Г., Гуменний А. М. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського