Костенко О. І. - Член-кореспонденту НААН М. Д. Березовському - 80 років, Волощук В. М., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2017)
Костенко О. І. - Технолог за покликанням, Сагло О. Ф. (2017)
Компания "Агрофид Лтд" (2017)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство" (Svynarstvo) (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2018)
Невлюдов И. Ш. - Электрические характеристики кислородосодержащих слоистых структур на основе ниобия и тантала, Гурин В. Н., Олександров Ю. Н., Гурин Д. В. (2018)
Петренко Ю. А. - Модель вибору SCADA-систем в умовах нечіткої інформації, Кононихін О. С., Богатов О. І. (2018)
Гурин В. Н. - Совершенствование технологии производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов на стадии формирования полупроводникового катода, Невлюдова В. В., Хрусталев К. Л., Гурин Д. В. (2018)
Замирец Я. О. - Применение диаграмм состояний в разработке программного обеспечения бортового датчика ориентации КА по изображению звездного неба (2018)
Гавва Д. С. - Электродинамические устройства, выполненные на основе радиоэлементов и материалов с нелинейными характеристиками, Грецких Д. В., Гомозов А. В., Пунин Д. В. (2018)
Филь Н. Ю. - Информационная технология процесса обработки деталей с использованием методов нечеткого вывода, Биньковская А. Б. , Дудко Д. В. (2018)
Сахацький В. Д. - Використання Wi-Fi технологій для розробки вимірювальної системи визначення координат просторового положення проколюючої головки при безтраншейної прокладки комунікацій, Чепусенко Є. О. (2018)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора сервера распределенного офиса с учётом интервальной информации, Кононыхин А. С., Маркозов Д. А., Данчук Д. В. (2018)
Косолапов В. Б. - Влияние микрогеометрии поверхностей трения качающего узла аксиально-поршневого насоса на несущую способность адсорбированной на них пленки ПАВ, Литовка С. В. (2018)
Гурко О. Г. - Інформаційна технологія підвищення курсової стійкості автомобіля, Гармаш В. М., Бредун О. А. (2018)
Пащенко Р. Е. - Результати вимірювань параметрів механічних коливань балки з використанням РЛС міліметрового діапазону, Полярус О. В., Краснов С. М., Лебединський А. В. (2018)
Єфименко О. В. - Оцінка адекватності розрахункової моделі натурної машини короткобазового колісного навантажувача, Плугіна Т. В. , Мусаєв З. Р. (2018)
Шевченко В. А. - Определение граничных условий потери курсовой устойчивости автогрейдера, Чаплыгина А. М. (2018)
Нефьодов Л. I. - Модель вибору транспортних засобів для АТП за допомогою Web-технологій, Маркозов Д. О., Ільге І. Г., Асаян В. Г. (2018)
Ільге І. Г. - Модель вибору датчика нахилу САУ робочими органами екскаватора, Маркозов Д. О., Пархоменко Т. І. (2018)
Ярижко О. В. - Імітаційне моделювання об'ємного гідропривіду екскаваторного обладнання, Пенкіна Н. П. (2018)
Єфименко О. В. - Інтенсифікація робочих процесів БДМ за рахунок сучасних систем управління, Плугіна Т. В., Ковалевський C. Г. (2018)
Любимова Н. А. - Инновационные методы и приборы контроля выбросов энергоемких предприятий (2018)
Pluhina T. V. - Designing the system of radio-frequency identification in construction and road machines, Ponikarovska S. V., Filatov B. S. (2018)
Хилько І. І. - Дослідження мийних адаптерів напірної дії, Гарост М. М., Разарьонов Л. В. (2018)
Волощук В. М. - Галузевому науковому центру – 85, Сагло О. Ф., Нагаєвич В. М. (2015)
Волощук В. М. - Біохімічні показники крові молодняку різного рівня стресстійкості при дії технологічного стресу, Фидря М. В. (2015)
Іванов В. О. - Вирощування племінного і ремонтного молодняку, Лимар В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Мазанько М. О. - Біодобрива – шлях до виробництва органічної продукції, Ісаков В. В. (2015)
Чертков Д. Д. - Влияние разных уровней кормления свиноматок в различных условиях содержания, Чертков Б. Д., Конкс Т. М. (2015)
Данчук В. В. - Рухова активність поросят за різних термінів їх відлучення від свиноматок, Токарчук Т. С., Клюцук М. Р. (2015)
Березовський М. Д. - Варіанти поєднань різних генотипів свиней в системі гібридизації, Ващенко П. А. (2015)
Гришина Л. П. - Метологічні підходи щодо визначення нових селекційних структур у породі, Акнєвський Ю. П. (2015)
Агапова Є. М. - Вплив взаємодії "генотип х середовища" на відгодівельні показники молодняку свиней породи п’єтрен, Сусол Р. Л. (2015)
Хохлов А. М. - Воспроизводительные качества хряков и репродуктивные особенности свиноматок при гибридизации, Барановський Д. И., Каряка В. В. (2015)
Хватова М. А. - Оцінка пластичності і стабільності відтворювальних якостей свиней уельської породи (2015)
Стрижак Т. А. - Імуногенетичні особливості інтер'єрного статусу свиней у селекційно-племінній роботі, Россоха В. І., Тур Г. М., Хватов А. І. (2015)
Цибенко В. Г. - Стан та перспективи селекції миргородської породи свиней, Ващенко П. А., Щербань Т. В. (2015)
Волощук В. М. - Продуктивність свиней різної племінної цінності та класів розподілу за індексами О.Вангена та А.Сазера, Х.Фредіна, Халак В. І. (2015)
Фесенко О. Г. - Селекційно-генетична характеристика відтворювальних якостей свиноматок червоної білопоясої породи (2015)
Луговий С. І. - Автоматизована інформаційна система "Акцент - племінний облік у свинарстві" в селекції тварин, Лихач В. Я., Лихач А. В., Сердюк М. М., Сердюк Ю. М. (2015)
Сідашова С. О. - Латеральний профіль соскової лінії у свиней товарного свинокомплексу і виживаність поросят, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. (2015)
Мартинюк І. М. - Вплив віку свиноматок і кнурів породи уельс та українська м’ясна на вихід поросят в гнізді, Бугров О. Д. (2015)
Балацький В. М. - Асоціація гену рилізинг-фактора гормону росту з якістю м’яса свиней великої білої породи української селекції, Корінний С. М., Баньковська І. Б., Гіболенко О. С. (2015)
Нор В. Ю. - Спосіб ранньої оцінки потенціалу фертильності кнурів за ДНК-маркерами (2015)
Корінний С. М. - Вплив системи розведення на популяційно-генетичні параметри стада (2015)
Рудоман Г. С. - Аналіз наявності мутантного алелю гена KPI.2, який обумовлює виникнення дефекту нерухомості сперматозоїдів у свиней різних порід, Балацький В. М. (2015)
Стояновський В. Г. - Активність супероксиддисмутази у різних тканинах кнурців у період становлення статевої функції, Шостя А. М., Усенко С. О. (2015)
Бірта Г. О. - Хімічний склад та фізико-хімічні властивості хребтового сала, Бургу Ю. Г. (2015)
Калиниченко Г. І. - Морфологічні показники крові та природної резистентності молодняку свиней різних генотипів, Кислинська А. І. (2015)
Кузьміна Н. В. - Активність каталази, інтенсивність дихання та виживання сперміїв у еякулятах кнурів, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Корнят С. Б., Горчин С. В. (2015)
Боровкова В. М. - Зміни біохімічних показників сироватки крові поросят-відлучників при застосуванні біологічно активної добавки "Люкон", Щербак О. В. (2015)
Данчук О. В. - Активність ферментативної системи антиоксидантного захисту у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності (2015)
Бучко О. М. - Вплив аскорбінової кислоти на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок (2015)
Сварчевська О. З. - Дія цитратів мікроелементів на окремі показники протеїнового і вуглеводного обміну в крові поросят (2015)
Джамалдинов А. Ч. - Защитное действие антиоксиданта дигидрокверцетина при замораживании спермы хряков, Нарижный А. Г., Фомичев Ю. П., Файнов А. А., Крейндлина Н. И., Засуха Ю. В., Грищенко С. Н. (2015)
Мельник В. О. - Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно-активних препаратів, Поручник М. М., Бондар А. О. (2015)
Мельник В. О. - Впровадження внутрішньоматкового осіменіння свиноматок в умовах племзаводу (2015)
Княз'єва К. В. - Вплив рН середовища на розвиток статевих та соматичних клітин, ембріонів та ооцит кумулюсний комплекс, Денисюк П. В. (2015)
Трокоз А. В. - Показники лейкограми у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, Трокоз В. О., Карповський В. І. (2015)
Волощук В. М. - Вплив умов годівлі на забійні та м'ясо-сальні якості молодняку свиней, Баньковська І. Б., Грищенко С. М., Грищенко Н П. (2015)
Огородник Н. З. - Вплив препарату "ВІТАРМІН" на вміст вітамінів А та Е і продуктивність поросят при відлученні (2015)
Кравченко О. О. - Відтворювальна якість свиноматок в залежності від способу їх годівлі та утримання при поросності та в підсисний період (2015)
Биндюг А. А. - Эффективность использования минерального биопротектора на маточном поголовье свиней, Зиновьев С. Г., Биндюг Д. А., Семенов Е. С. (2015)
Бегма Н. А. - Ефективність використання анісорбу в раціонах годівлі молодняку свиней (2015)
Ремізова Ю. О. - Дослідження жирно-кислотного складу м’яса свинини при різних технологічних режимах (2015)
Ускова Л. М. - Вплив фітоестрогенів на морфологічні і біохімічні показники крові у свиней (2015)
Рукавиця А. А. - Результативність відбору свиноматок за оцінками прогнозованої племінної цінності (EBV) (2015)
Баньковська І. Б. - Роль особистості професора Б.В. Баньковського в процесі створення та вдосконалення м’ясних порід свиней (До 85-річниці з дня народження) (2015)
Антюфеев А. В. - Создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы MARK-4B. 2. Оценка возможности проведения спектральных наблюдений радиоастрономических объектов, Королев А. М., Патока А. Н., Шульга В. М., Ульянов О. М., Резниченко А. М., Захаренко В. В., Присяжный В. И., Поихало А. В., Войтюк В. В. (2019)
Галушко В. Г. - Точность восстановления профиля электронной концентрации и применение полиномиальных аппроксимаций при частотно-угловом зондировании ионосферы (2019)
Пазнухов А. В. - Связь температуры воздуха с грозовой активностью в Африке по данным СНЧ измерений в Антарктике, Арктике и Украине, Ямпольский Ю. М., Колосков А. В., Холл К., Пазнухов В. Е., Буданов О. В. (2019)
Свищёв Ю. В. - Взаимодействие собственных электромагнитных колебаний в сферической частице с отрицательными значениями материальных параметров (2019)
Ильченко M. E. - Высшие типы колебаний в открытом резонаторе с отрезком круглого волновода, Кузьмичев И. К., Нарытник Т. Н., Денбновецкий С. В., Май А. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Гладій М. В. - Досягнення Інституту свинарства і АПВ - Здобутки НААН, Волощук В. М., Смислов С. Ю., Сагло О. Ф. (2019)
Волощук В. М. - Мясні якості свиней відчизняної та зарубіжної селекції, Гук М. С. (2019)
Іванов В. О. - Розробка пристрою для підвищення комфорту свиней, Онищенко А. О., Іванова Л. О., Засуха Л. В. (2019)
Небелиця М. С. - Розподілена система контролю мікроклімату тваринницьких приміщень, Бойко О. В., Онищенко Р. О. (2019)
Пундик В. П. - Пошук та застосування вдосконалених окремих елементів станкового обладнання для підсисних свиноматок, Тесак Г. В., Мазанько М. О. (2019)
Халак В. І. - Зоотехнічна та економічна оцінка відгодівельних і мясних якостей молодняка свиней різного генетичного походження (2019)
Олійниченко Є. К. - Генетичний та асоціативний аналіз однонуклеотидних поліморфізмів в генах лептину і катепсину F свиней, Баньковська І. Б., Балацький В. М., Почерняєв К. Ф., Буслик Т. В., Ільченко М. О. (2019)
Саєнко А. М. - Зв'язок генотипів за локусами RYR I, LEP 3469T>C та LEPR 2856С>Т з відгодівельними і м’ясними якостями свиней, Гришина Л. П., Олійниченко Є. К., Волощук О. В. (2019)
Денисюк П. В. - Зберігання сперми кнура за осцилюючих параметрів, Княз’єва К. В., Ільченко М. О. (2019)
Шостя А. М. - Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окиснення у свинок у період становлення статевої функції, Ступарь І. І., Усенко С. О., Мироненко О. І., Бондаренко О. М., Чухліб Є. В., Цибенко В. Г. (2019)
Шостя А. М. - Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в спермальній плазмі кнурів-плідників при згодовуванні наноаквахелатів, Рокотянська В. О., Цибенко В. Г., Сокирко М. П., Гиря В. М., Мироненко О. І., Невідничий О. С., Каплуненко В. Г., Пащенко А. Г. (2019)
Зінов’єв С. Г. - Репродуктивні якості свиней за довготривалого використання генетично модифікованої сої у їх раціонах, Одарюк М. М., Радчіков В. Ф. (2019)
Сідашова С. О. - Еколого-токсикологічний скринінг нетрадиційних кормових культур: зелена маса ейхорнії, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О., Сагло О. Ф., Горобей О. О., Стрижак Т. А. (2019)
Жукорський О. М. - Корекція мікробіоценозу кишківника молодняка свиней пробіотичною функціональною добавкою БК-П, Даниленко С. Г., Семенов С. О., Зінов’єв С. Г., Чорна О. О. (2019)
Горіславець А. І. - Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях куріневого типу із регульованими панелями для утримання підсисних свиноматок (2019)
Лобченко С. Ф. - Сучасні вимоги щодо використання англійської мови при оформленні наукових робіт (2019)
Шейко И. П. - XXV Международная научно-практическая конференция по свиноводству, Рыбалко В. П., Улитько В. Е., Сагло А. Ф. (2019)
Рибалко В. П. - М’ясні генотипи свиней та їх подальше використання, Сагло О. Ф. (2019)
Рибалко В. П. - Історія створення, сучасний стан та напрямки удосконалення червоної білопоясої породи свиней, Сагло О. Ф. (2019)
Кохан А. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем родючості чорноземів, Сагло О. Ф. (2019)
Волощук В. М. - В. Г. Цибенку – 50, Костенко О. І., Смисло С. Ю., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2019)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство" (Svynarstvo) (2019)
Луговий В. - Від акредитації до рейтингу (функціонування vsрозвиток), Слюсаренко О., Таланова Ж. (2018)
Хруцька О. - Розроблення освітньої програми: нормативно-правове та методичне забезпечення (2018)
Щеглюк Д. - Роль звіту про самооцінку освітньої програми у системахвнутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (2018)
Драч І. - Філософський аналіз практики дослідницького врядування в університетах Великої Британії (2018)
Брижнік В. - Вступ до філософії освіти Макса Шелера: реформоване управління вищою освітою як чінник стійкого розвитку громадянського суспільства (2018)
Рябченко В. - Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позиції світоглядно-компетентнісного підходу (2018)
Власова І. - Злиття/укрупнення університетів за умов розширення економічної автономії (2018)
Баєва О. І. - Теоретичні основи формування поняття "власність": історичні аспекти основних положень та системний аналіз (2019)
Боднарчук Т. Л. - Становлення та розвиток біржової торгівлі в Україні: ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду (2019)
Городняк І. В. - Порівняльний аналіз споживання домогосподарств України та країн Євросоюзу, Терендій А. Б. (2019)
Масько А. М. - Реформування залізничного транспорту в Україні (2019)
Єрьоміна М. О. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку високошвидкісних залізничних перевезень та питання його впровадження в Україні, Тройнікова O. М., Сапронова О. М. (2019)
Pugachevska K. S. - Genesis of import substitution theories of open economies, Pugachevska K. Yo. (2019)
Апостолюк О. З. - Державна інформаційна політика як стратегічна ціль України (2019)
Безуглий І. В. - Перспективні напрями розроблення стартапів у туризмі (2019)
Гаража О. П. - Рефреймінг теорії розподілу в земельній економіці (2019)
Горбаченко С. А. - Шляхи інноваційного розвитку туристично-рекреаційного сегменту морегосподарського комплексу (2019)
Дергалюк Б. В. - Індустріальні та постіндустріальні ознаки структурних трансформацій національних економічних систем (2019)
Зайченко В. В. - Зарубіжний досвід забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: висновки для України (2019)
Іванишин В. В. - Теоретико-методичні аспекти розвитку центрів сільського зеленого туризму, Печенюк А. П. (2019)
Максимова О. С. - Дослідження сутності, місця та ролі логістичної системи України у світі, Темченко Г. В., Бондарчук О. М. (2019)
Мостова А. Д. - Інформаційне забезпечення моніторингу продовольчої безпеки (2019)
Овчиннікова В. О. - Стратегічне управління знаннями на підприємстві, Пашинський С. А. (2019)
Урба С. І. - Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України (2019)
Філіпова Н. В. - Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Старченко Г. В. (2019)
Sheiko I. A. - Economic and social reforms in Ukraine: challengers for governance, Storozhenko O. V. (2019)
Алескерова Ю. В. - Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств, Васалатій І. В. (2019)
Боровик М. В. - Влияние внешних и внутренних факторов на состояние развития высших учебных заведений в Украине (2019)
Гевко В. Л. - Механізм управління організаційною культурою підприємств мережевих структур: системний підхід (2019)
Гнатишин Л. Б. - Тенденції галузі свинарства в організаційній структурі аграрного виробництва (2019)
Дейнека О. Г. - Удосконалення логістичного менеджменту в умовах економічних перетворень, Волобуєв В. В., Канна Л. (2019)
Зоря О. П. - Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку аграрних підприємств (2019)
Котис Н. В. - Аналіз доцільності запровадження логістичного менеджменту в діяльність закладів охорони здоров’я, Ціщик Р. В. (2019)
Лохман Н. В. - Семантичний аналіз управління інноваційним потенціалом підприємств (2019)
Матвієнко Р. О. - Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта (2019)
Матросова Л. М. - Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу в Україні (2019)
Мельник А. О. - Трансформація сутності та значення прибутку вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання, Петренко Н. В. (2019)
Нєнно І. М. - Сучасні тенденції класифікації послуг та інноваційного розвитку готельних підприємств, Рудінська О. В., Бушняк Т. І. (2019)
Овчиннікова В. О. - Формування системи управління якістю на залізничному транспорті, Скосарєва М. Ю. (2019)
Скрипко Т. О. - Інновації в діяльності туристичної фірми, Глушко І. А. (2019)
Смигур В. С. - Місце сімейних фірм у системі національної економіки України (2019)
Стец І. І. - Ідентифікація бізнес-процесів підприємства (2019)
Овчиннікова В. О. - Ключові аспекти виробничого менеджменту, Тарасенко А. О. (2019)
Дядик Т. В. - Необхідність HR-маркетингу на сучасному ринку праці (2019)
Хитра О. В. - Синергетичні засади формування системи ефективного тайм-менеджменту на підприємстві (2019)
Алескерова Ю. В. - Управління капіталом підприємства, Червань О. Г. (2019)
Городецька Т. Е. - Майнові податки як компонент доходів місцевих бюджетів, Пантелеєва А. М. (2019)
Жаворонок А. В. - Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг, Грубляк О. М., Блауш В. Ю. (2019)
Nikitina A. - Main essence and structure of financial market under the financial globalization conditions, Karpenko M., Kirichenko K. (2019)
Кондрат І. Ю. - Портфельний менеджмент криптовалют, Драла Р. І. (2019)
Минц А. Ю. - Корреляционный анализ в системе мониторинга процесса налогового управления субъектами хозяйствования, Лактионова О. Е. (2019)
Рудика В. І. - Формування системи фінансового планування і прогнозування на підприємстві, Шпірна Д. С. (2019)
Татарин Н. Б. - Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України, Борис О. М. (2019)
Рудика В. І. - Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства, Чемчикаленко Р. А., Компанієць А. О. (2019)
Чемчикаленко Р. А. - Напрями підвищення ефективності управління рентабельністю підприємства (на прикладі підприємств торгівлі), Смолякова А. А. (2019)
Янковська В. А. - Основні умови інвестиційної привабливості українських підприємств, Гончарова Д. О. (2019)
Костюченко В. М. - Бухгалтерський облік криптовалют, Малиновська А. М., Мамонова А. В. (2019)
Откаленко О. М. - Основні аспекти облікової політики суб’єктів державного сектору (2019)
Бойчук М. В. - Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки фоннейманівського типу, Маханець Л. Л. (2019)
Гафіяк А. М. - Система формування професійної компетентності майбутніх ІТ-фахівців у закладах вищої освіти, Бородіна О. О., Альошин С. П. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dyachok V. - Activator of Carbon Dioxide Absorption By Chlorophyll-Synthesizing Microalgae, Mandryk S., Huhlych S. (2019)
Sakalova H. - Socio-Psychological Essence of Attractiveness for the Subjects of Entrepreneurial Activities of Adsorption Extraction of Nickel Ions (II) By Bentonite Clays, Palamarchuk O., Vasylinycz T., Petrushka K., Zaharko J., Stocaluk O. (2019)
Iurchenko V. - Surface Wastewater Treatment from Various Fractions of Petroleum Products from the Territory of Highway Infrastructure Facilities, Melnikova O., Mikhalevich N., Borzenko O. (2019)
Andrash P. - 30 Years of Scientific and Pedagogical Activity of Professor Volodymyr V. Nykyforov (2019)
Shkvirko O. - Overview: The Prospect of the Use of Energy Crops for Biological Reclamation of Disturbed Lands, Tymchuk I., Holets N., Malovanyy M. (2019)
Кlyn G. - Solar Power Station as a "Green Key” Certification Factor, Оdnorih Z., Malovanyy M., Svidovyy M. (2019)
Holik Y. - Research on the Morphological Composition of Solid Domestic Waste of the City of Khorol in Poltava Region, Illiash O., Chukhlib Y. (2019)
Копча В. В. - Конституційна скарга як інструмент захисту прав людини в Україні (2018)
Красовський К. Ю. - Давньогрецькі витоки ідеї природного права (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 3. Про термінологію: новели дослідження (закінчення) (2018)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові види громадських обговорень (2018)
Сакір-Молочко Н. В. - Грошова застава як умова реалізації пасивного виборчого права громадян у контексті правових позицій Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2018)
Сіделковський О. Л. - Правове забезпечення формування єдиного медичного простору України (теоретико-методологічні аспекти дослідження) (2018)
Глобенко Г. І. - Окремі аспекти інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження (2018)
Гусєва К. А. - Особливості кваліфікації домашнього економічного насильства в практичній діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України, Горбач-Кудря І. А. (2018)
Дудоров О. О. - Проблема зарахування попереднього ув'язнення в строк покарання в контексті забезпечення єдності судової практики, Письменський Є. О. (2018)
Жупанова О. О. - Проблемні питання процесуальної регламентації дій слідчого судді при розгляді клопотань слідчого, прокурора щодо дозволу на проведення обшуку (2018)
Іваницький С. О. - Роль прокурора в забезпеченні законності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2018)
Карчевський М. В. - Blockchain та Bitcoin: що це таке та "як працює"? (2018)
Крайник Г. С. - Визначення захисника в кримінальному процесуальному законодавстві Федеративної Республіки Німеччини та України, Дунаєва Т. Є. (2018)
Мартовицька О. В. - Проблемні питання вдосконалення правових та процесуальних гарантій прав потерпілих на стадії досудового розслідування (2018)
Плахотник Г. В. - Умови звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (2018)
Шахова Е. В. - Омана правоохоронних органів особою про вчинення статевого злочину стосовно неї – проблема сучасності (2018)
Берназюк Я. О. - Поняття "розумні строки" в адміністративному судочинстві (2018)
Моісєєв М. С. - Юридична відповідальність у структурі адміністративно-правового статусу державного бюро розслідувань України (2018)
Самбор М. А. - Відсутність зброї як необхідна умова для безперешкодного здійснення права на мирні зібрання (2018)
Чумак В. В. - Захист прав людини в адміністративному судочинстві Німеччини: досвід для України, Цебинога В. Ю. (2018)
Загоруй І. С. - Конституціоналізація соціально-економічних прав: український ракурс постановки проблеми (2018)
Єрофеєв М. І. - Вплив реформи управління в галузі водних відносин на правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування з питань водокористування та охорони вод (2018)
Любчик О. А. - Зміст суб'єктивного авторського права (2018)
Бабакін В. М. - Завдання та функції оперативних підрозділів у сфері протидії злочинам, що вчиняються молоддю (2018)
Бородай О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (2018)
Гусєва В. О. - Особливості обстановки та способу вчинення злочину як елементів криміналістичної характеристики посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Давидюк В. М. - Концептуальні засади діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції України в протидії злочинності: сучасний стан наукової розробленості (2018)
Коваленко А. В. - Електронні докази в кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання (2018)
Криворучко А. В. - Правове регулювання оперативно-розшукової протидії викраденню малолітніх осіб, Стащак М. В (2018)
Мацак В. В. - Стан наукової розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності (2018)
Морозов Д. А. - Концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (2018)
Пересада В. А. - Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації (2018)
Терещенко Л. О. - Інформація як ключовий елемент у механізмі інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України: питання загальної теорії (2018)
Фільчаков О. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції (2018)
Ценов Д. М. - Забезпечення безпеки осіб, залучених до конфіденційного співробітництва під час досудового розслідування злочинів корисливо-насильницького спрямування (2018)
Чича Р. П. - Процесуальні особливості отримання зразків для експертизи (2018)
Яковенко М. О. - Організація діяльності підрозділів та органів національної поліції України в контексті запровадження інституту кримінальних проступків (2018)
Дольська О. О. - Інтелектуально-когнітивні технології (технології мислення) як нова опція наукового аналізу (2018)
Сошніков А. О. - Семіотична мова музейної експозиції (2018)
Петрушов В. М. - Питання часу: буттєва розгубленість чи онтологічні очікування? (2018)
Роговський О. М. - Духовний простір Г.С. Сковороди (2018)
Тортика М. В. - Музейна комунікація: культурна профанація або складова гуманітарного тренда доби Постмодерну (2018)
Лебедев В. А. - Мистицизм в произведениях массовой культуры (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько-Варшавській школі. Філософія стосовно наук (2018)
Стаднік А. В. - Психолого-педагогічні засади попередження адитивної поведінки серед військовослужбовців Національної гвардії України, Ващенко І. В., Васильченко Р. В., Прокопенко Ю. О. (2018)
Мараховська Е. В. - Тенденції розвитку Римо-католицької церкви на сході України (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) (2018)
Чаркіна Т. І. - Дослідження цивілізації у історико-антропологічному вимірі (2018)
Лобас В. В. - Йога как современная антропотехника человека (2018)
Михальчук А. О. - Вплив окультизму на розвиток криптографії XV-XVI ст. (семіотичний аспект (2018)
Зерній О. - Історична пам'ять в мультикультурному суспільстві (2018)
Алієв Е. М. - Авторський кінематограф та його особливості (2018)
Бурлука О. В. - Актуалізація проблеми самоосвіти особистості в інформаційному суспільстві (2018)
Дроботенко М. О. - Інтернет-ресурси як інструмент популяризації філософського знання (2018)
Лукашук М. А. - Сутність інноваційних процесів в освіті (2018)
Кравцов А. А. - Національно-патріотичне виховання в країнах Далекого Сходу (2018)
Захаренко К. В. - До питання про розвиток національної системи інформаційної безпеки: досвід сусідів (2018)
Гіоане І. М. - Головні чинники політичного вибору (2018)
Джура Р. О. - Філософія державного регулювання економічної політики як проблема реалізації влади (2018)
Мурадян В. Г. - Динаміка наголосів у концептуальних положеннях про міграційні процеси (2018)
Kirichenko I. - Historical forms of collective deviation (2018)
Шаповал Н. В. - О соотношении понятий начала, повеления и воли в концепции Дж. Агамбена (2018)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2018 році, Четверіков Б., Рудик О. (2019)
Тревого І. - Інноваційні цифрові технології і нова техніка на "INTERGEO-2018", Четверіков Б., Кілару В., Ванчура О. (2019)
Тревого І. - Програма подвійних дипломів українсько-німецької міжнародної співпраці, Хоптар А., Брусак І. (2019)
Дрбал А. - Професор Домінік Зброжек (1832–1889) – засновник і перший керівник астрономічної обсерваторії Львівської політехніки, Радєй К., Лехнер Ї. (2019)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція до ювілею – 100-річчя Товариства геодезистів Польщі (SGP), Задорожний В., Ванчура О. (2019)
Савчин І. - Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "GeoTerrace-2018", Лозинський В., Марусаж Х., Денис Ю. (2019)
Тревого І. - Юрію Олександровичу Карпінському – 70, Лященко А., Малюк О. (2019)
Карпінський Ю. - 90-річчя від дня народження ветерана геодезії та картографії Петра Максимовича Шевчука, Кулик В., Лепетюк Б., Сосса Р., Тревого І. (2019)
Савчук С. - Ігорю Севіровичу Тревого – 80, Шевчук П., Третяк К., Четверіков Б. (2019)
Тревого І. - Застосування ефективних технологій з "GYROMAXTMAK 2M" для автономного орієнтування у просторі, Ковтун В. (2019)
Уль А. - Професор Мельник Володимир Миколайович (1941–2019) – фундатор української РЕМ-фотограмметрії, Рудик О. (2019)
Łyszkowicz A. - Realization of the International Height Reference System – state of art (2019)
Savchuk S. - Analysis of the tropospheric delay estimates in software package – GIPSYX based on multi-GNSS observations, Khoptar A. (2019)
Тревого І. - Про стан пунктів ДГМ України в Івано-Франківській області, Мязіна Ю., Ільків Є., Галярник М. (2019)
Hlotov V. - Analysis of application of the UAVs for military tasks, Hunina А., Kniaziev S., Kolesnichenko V., Prokhorchuk О. (2019)
ДенисЮ. ДенисЮ. - Моніторинг засихання хвойних лісів за різночасовими космічними знімками (на прикладі Тухлянського лісництва), Бурштинська Х., Паштетник О. (2019)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, Марусаж Х. (2019)
Кузик З. - Методика створення туристичної ГІС Буського району з використанням картографічних матеріалів та ДЗЗ, Руцька Л. (2019)
Четверіков Б. - Методика визначення фундаментів зруйнованих будівель за архівними аерознімками для відновлення об'єктів історико-культурної спадщини (2019)
Губар Ю. - Аналіз впливу похибок положення межових знаків, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів, на вартість нерухомості (2019)
Луговий В. - Сучасність і надсучасність –критерії якості вищої освіти, Слюсаренко О., Таланова Ж. (2019)
Драч І. - Підтримка дослідницької доброчесності в системі університетського врядування: досвід Великої Британії (2019)
Червона Л. - Аналіз досвіду участі студентів в реалізації ефективного врядування на прикладі університетів Великої Британії (2019)
Рябченко В. - Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління (2019)
Гнатів З. - Трансформаційний процес сучасної освіти: навчати іншому і по-іншому (2019)
Ташкінова О. - Волонтерська практика як напрям навчально-виховної роботи в закладах вищої освіти, Роговська О., Булгакова С. (2019)
Карпова О. - Упровадження навчання "рівний-рівному" в університеті для мотивації студентів (на прикладі викладання іноземної мови) (2019)
Самборська О. - Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкової школи і фактори її формування (2019)
Дзюбенко О. Л. - Актуальні питання окремих видів договорів перевезення авіаційним транспортом (2019)
Мартюк А. С. - Загальна характеристика інституту регресних зобо'язань у цивільному праві України (2019)
Мусієнко В. В. - Зміст істотних умов договору оренди державного та комунального майна (2019)
Новосельська І. В. - Особливості патентування секретних винаходів, Кулик В. В. (2019)
Софіюк Т. О. - Закон України "Про доступ до публічної інформації": проблеми та перспективи (2019)
Беззубов Д. О. - До поняття тa oзнaк гoспoдapських пpaвoвiднoсин в сучасній парадигмі господарського права (2019)
Вітко О. Ю. - Правові аспекти детінізації фрілансу в Україні, Черняховський А. В. (2019)
Добкіна К. Р. - Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері державних закупівель, Лешко М. В. (2019)
Подолян Ю. О. - Банкрутство фізичних осіб: актуальні проблеми для україни та європейський досвід (2019)
Хохленко В. М. - Історико-правовий аспект договірного регулювання управлінських правовідносин (2019)
Хохленко О. М. - Процедура укладення адміністративних договорів (2019)
Новосельська І. В. - Імплементація міжнародних стандартів щодо соціального захисту в національне , Миронюк О. І. (2019)
Новосельська І. В. - Проблеми діючої системи соціального захисту в Україні, Сахарова А. В. (2019)
Бурдоносова М. А. - Сучасний стан правового регулювання криптовалюти в Україні (2019)
Кацавець Р. С. - Засади правової культури (2019)
Озель В.І. - Конституційні основи і принципи здійснення державної політики у сфері національної безпеки (2019)
Михайлов В. О. - Протидія наркобізнесу в Україні: кримінологічний та криміналістичний аспект, Білошкурський О. В. (2019)
Киренко С. Г. - Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з тероризмом (2019)
Kofanov A. - Іmplementation of cadets preparation for the special aircraft and aviation objects review during international sport events (olympics, world cup) to ensure the safety of passengers and staff, Kofanova O., Kobylianskyi O. (2019)
Мусієнко А. В. - Актуальні питання міжнародно-правового регулювання надання медичної допомоги на судні (2019)
Осадчий В. І. - Проблеми конструювання ст. 209 КК України (2019)
Філіппов А. В. - Правові проблеми криміналізації керування транспортними засобами у стані сп'яніння (2019)
Мікічурова О. В. - Правові основи торговельно-економічного співробітництва ЄС та країн що розвиваються (2019)
Артикуца Н. В. - Юридичне термінознавство в Україні: сучасний стан, основні напрями та перспективи розвитку (2019)
Карпіловська Є. А. - Терміни – аспектні синоніми в когнітивному просторі мови (2019)
Кочан І. М. - Українське термінознавство: етап утвердження (2019)
Пчелінцева О. Е. - Функціонально-граматична специфіка українських віддієслівних іменників зі значенням дії на фоні інших слов’янських мов (2019)
Романюк Ю. А. - Українські дієслова-терміни та професіоналізми у слов’янських паралелях (2019)
Скопненко О. І. - Рецепція українських традицій у білоруській термінології (2019)
Стасюк Т. В. - Пролегомени соціокогнітивного термінознавства та соціокогнітивна інтерпретація терміна (2019)
Васецька О. І. - Сигніфікативна синонімія в синтаксичній термінології української мови (2019)
Дідун Л. І. - Термін інтенсивність у лінгвістичних дослідженнях (2019)
Іваненко І. М. - Поняття "асоціація", "асоціативність" у сучасній лінгвостилістиці (2019)
Кобиринка Г. С. - Проблеми акцентологічної термінології (2019)
Мовчун Л. В. - Термінологічні одиниці на позначення видів рим за граматичною ознакою (2019)
Сюта Г. М. - Термінологія рецептивної стилістики: адаптація іншодисциплінарних понять (2019)
Таран А. А. - Семантичні відношення між термінами у мові пошуку системи iSybislaw: підстави формування класів еквівалентності (2019)
Ходаківська Я. В. - Класичний і некласичний вірш: термінологічний аспект (2019)
Ярошевич І. А. - Граматичне термінотворення Мелетія Смотрицького в контексті давньоукраїнського мовознавства (2019)
Banasiak J. - The Polish school of semantic grammar (Polish semantic grammar circle) (2019)
Kowalski P. - Information retrieval system iSybislaw and a synergic effect: some reflections on terminology and a language of keywords from the linguistic perspective (2019)
Білоусова Р. З. - Системна класифікація бібліотечно-бібліографічних термінів (2019)
Вознюк Ю. О. - Семантична деривація в терміносистемі видавничо-поліграфічної справи (2019)
Кислюк Л. П. - Термін в авторській публіцистиці (2019)
Колеснікова І. А. - Лінгворекламістика: мова сучасної реклами (2019)
Краснопольська Н. Л. - Роль морфологічного словотворення у формуванні української термінології менеджменту (2019)
Півньова Л. В. - Структурна організація термінополя туризму в українській мові (2019)
Сюта Б. О. - Поняття "жанровий тип" як метамовна одиниця сучасної теорії музики (2019)
Фецко І. М. - Специфіка гібридизації як продуктивного джерела збагачення терміноскладу української музейної справи (2019)
Халіновська Л. А. - Словосполучення з ад’єктивним компонентом політичний у публіцистичних текстах (2019)
Царьова І. В. - Термінологічний характер словосполучень у мові Кримінального кодексу України (2019)
Чорна О. В. - Соціокомунікативний підхід до проблеми запозичень в українській податковій термінології (2019)
Чумак В. В. - Соціологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми, Синєгуб Я. В. (2019)
Яковлєв М. В. - Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів (2019)
Яценко Н. О. - Політичний лексикон у мовомисленні Л. М. Кравчука (2019)
Кочерга О. Д. - Семантичні прогалини в описуванні процесових понять (2019)
Кухарчишин М. І. - Міжгалузева термінологічна кореляція у процесі транстермінологізації (на матеріалі біологічної термінології) (2019)
Микульчик Р. Б. - Фізичні епонімні терміни: передання прізвищ науковців засобами скорочення й абревіації (2019)
Місник Н. В. - Дериваційні процеси як аспект формування термінологічного фонду медичної науки (2019)
Варинська А. М. - Інновації в сучасній українській морській термінології, Корнодудова Н. М. (2019)
Міняйло Р. В. - Рибальська лексика в студіях українських науковців (2019)
Нікуліна Н. В. - Транспортна термінологічна мегасистема: огляд публікацій і тематика наукових розвідок (2019)
Марчук Л. М. - Термінологічна полісемія у прозі Марії Матіос (2019)
Колган О. В. - Терміни військової справи в романі Вальтера Скотта "Айвенго": структурна організація, Мацокіна Ю. І. (2019)
Мех Н. О. - Концепт свобода в ідіолекті особистості Вселенського Патріарха Варфоломія (2019)
Козирєва З. Г. - Термін і лексикографічний стандарт (2019)
Куньч З. Й. - Відображення розвитку української наукової термінології початку ХХ ст. в "Українсько-російському словнику" А. Ніковського (2019)
Самойлова І. А. - Cиноніми в музичній термінології (на матеріалі "Словника музичної термінології (проєкт)" 1930 року видання) (2019)
Тищенко О. М. - Знадіб сучасного лексикографа: історія однієї назви (2019)
Туровська Л. В. - Термінографічні проблеми укладання словника суспільно-політичної термінології (2019)
Харчук Л. В. - Відображення української електроенергетичної термінології у вітчизняній лексикографії кінця ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Фразеографія та лексикографія: дивергенція в термінології (2019)
Kazymyrova I. - History of linguistic term: lexicographic aspect, Chernobrov Yu. (2019)
Межжеріна Г. В. - Структурні типи англійських авіаційних термінів-абревіатур в аспекті перекладу (2019)
Чорновол Г. В. - Деякі аспекти вивчення професійної термінології студентами нефілологічних напрямів підготовки (2019)
Васецька О. І. - Лівобічний – лівосторонній (2019)
Городенська К. Г. - Націєцентричний, а не націоцентричний (2019)
Городенська К. Г. - Золотовалютні чи золото-валютні запаси України? (2019)
Городенська К. Г. - Океанічний чи океанський флот? (2019)
Городенська К. Г. - Парковочні чи паркувальні місця (майданчики)? (2019)
Городенська К. Г. - Есе і есей (2019)
Казимирова І. А. - Оскаржувати – оспорювати (2019)
Коляденко О. О. - Установлювати відповідність – увідповіднювати; установлювати послідовність – упослідовнювати; робити висновки – висновувати (2019)
Туровська Л. В. - Дефініція – тлумачення – визначення (2019)
Туровська Л. В. - Кошти – гроші – грошові кошти (2019)
Туровська Л. В. - Прикладна програма – застосовна програма – застосунок (2019)
Туровська Л. В. - Процесуальний документ (2019)
Халіновська Л. А. - Ввід – увід, введення – уведення (2019)
Яценко Н. О. - Булінг – цькування (2019)
Яценко Н. О. - Відображення – фотокопія – фотокопіювання (2019)
Яценко Н. О. - Підімкнення – підмикання чи вмикання – включення? (2019)
Яценко Н. О. - Фаховий – професійний – професіональний (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuzmin O. - Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering, Ovcharuk V., Zhezhukha V. (2019)
Yaremko I. - Reserve and regulatory objects in accounting theory and practice: origins and evolution of the world accounting thought within the framework of the developments by the western Ukrainian scientists of the 19th – middle 20th cent. (opinion from the modern age perspective), Lemishovska O. (2019)
Zakcharchyn G. - Social-culturological aspects of competition, Lyubomudrova N. (2019)
Karyy O. - Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development, Hlynskyy N., Girna O. (2019)
Chernobay L. - An approach to modelling the impact of international migration on the economy of receiving country, Adamyk V., Malibroda S. (2019)
Karyy O. - Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony, Protsak K., Prosovych O. (2019)
Melnyk O. - Retrospective and modern trends of development of Ukrainian customs system, Adamiv M., Kots I. (2019)
Pozdnyakov Y. - Cross-correlation relationship between intellectual property objects value and its price-forming factors, Lapishko M., Skybinska Z. (2019)
Kubrak N. - Study of the current conditions and prospects of dairy production development in Ukraine, Kuzo N., Kosar N. (2019)
Alieksieiev I. - Financial flows in the field of insurance, Mazur A., Moroz A. (2019)
Kozyk V. - The development of synergistic effect in the diversified company, Zalutska K., Zalutsky V. (2019)
Микитась В. В. - Теоретичні аспекти формування ефективної економічної політики держави за сучасних умов (2019)
Хмель С. Н. - Устранение эксплуатации наемного труда, Хмель В. И. (2019)
Капітанець C. В. - Заходи правового та організаційного забезпечення міжвідомчої взаємодії під час контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі (2019)
Шикіна О. В. - Міжнародна готельна індустрія макрорегіону Європи (2019)
Гаража О. П. - Нові напрями та методи інституціонального управління и земельними ресурсами (2019)
Назарова О. Ю. - Підходи до методики оцінювання конкурентоспроможності продукції, Чуприна О. А. (2019)
Оглобліна В. О. - Пенсійне страхування в Україні: тенденції, проблеми та напрями оптимізації, Абубекерова А. З. (2019)
Пакуліна А. А. - Регіональні програми як засіб ув'язки економічних, соціальних та екологічних цілей розвитку території, Беліченко А. О., Пакуліна Г. С. (2019)
Сакун О. С. - Системні концепти реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки (2019)
Бабич Д. В. - Розроблення планування в системі фінансового управління підприємством, Тюріна Д. М., Кібенко Я. Ю. (2019)
Білан О. С. - Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та можливості його імплементації у вітчизняну практику (2019)
Бондарь Ю. А. - Роль и значение коммерческой деятельности предприятий авиационной отрасли в условиях внешней экономики, Муминова Д. (2019)
Волохова І. В. - Логістичні системи залізничного транспорту в умовах глобалізації, Романова Н. В., Сухоборова Т. П. (2019)
Гаркавый В. В. - Оценка эффективности управления деятельностью кооперативных предприятий (2019)
Грубяк С. В. - Дослідження особливостей формування організаційної культури підприємства (2019)
Дем’яненко Н. В. - Аналіз динаміки та структури інвестицій підприємства, Заєць А. К. (2019)
Дем’яненко Н. В. - Впровадження новітніх форм соціальної відповідальності в діяльності сільськогосподарського підприємства, Костюк С. В. (2019)
Кащена Н. Б. - Моделювання процесу стратегічного управління економічною активністю торговельного підприємства (2019)
Коваль Н. О. - Фінансові аспекти розвитку кадрового потенціалу малих та середніх промислових підприємств у сучасних умовах, Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. (2019)
Мошковська О. А. - Фактори конкурентного середовища в сегменті виробництва молочної продукції в Україні (2019)
Овсак О. П. - Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства, Назаренко О. П., Зелінський В. В. (2019)
Помаз О. М. - Ефективність діючого механізму економічної безпеки підприємства, Москівець Ю. В. (2019)
Пономаренко І. В. - Особливості використання основних інструментів цифрового маркетингу, Ковальов Д. А. (2019)
Продіус О. І. - Сутність реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання, Гижиця М. В. (2019)
Свідерський В. П. - Бізнес-планування в сучасному підприємницькому середовищі: теоретико-прикладний аспект, Матвеєнко М. М. (2019)
Світлична А. В. - Брендинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сівков Д. Д. (2019)
Серняк І. І. - Індикатори ефективності соціального інструментарію управління персоналом в Україні (2019)
Синиціна Ю. П. - Організація впровадження екологічних проектів на промисловому підприємстві, Дунайчук С. М., Чебанова М. О. (2019)
Смолінська С. Д. - Напрями покращення стану державних підприємств України в сучасних економічних умовах, Джиговська Л. І. (2019)
Соколюк С. Ю. - Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємств аграрного сектору (2019)
Супрун С. Д. - Основні підходи до формування маркетингової стратегії підприємства ЗЕД (2019)
Трушкіна Н. В. - Науково-методичні та прикладні засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств, Ринкевич Н. С. (2019)
Шашко В. О. - Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки (2019)
Швець Ю. О. - Сучасний стан формування фінансової стратегії промислового підприємства та шляхи її реалізації, Мозолевська А. І. (2019)
Гончарова Н. М. - Розвиток регіональних об’єднань на засадах кластеризації (2019)
Кожухівська Р. Б. - Парадигма підприємницької діяльності в туристично-рекреаційній сфері на регіональному рівні (2019)
Забарна Е. М. - Стратегічні орієнтири в розвитку регіональних ринків, Щьокіна Є. Ю. (2019)
Абубекерова А. З. - Аналіз та перспективи розвитку ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні (2019)
Городецька Т. Е. - Бюджет розвитку у забезпеченні сталого розвитку територій в умовах децентралізації місцевих фінансів, Балабаєва М. В. (2019)
Коваль С. Л. - Моніторинг видатків бюджету м. Тернополя на соціально-культурні цілі, Сидор І. П. (2019)
Островська О. А. - Індекс IPRI в оцінці ризику поглинання компаній, Гавриленко Ю. О. (2019)
Семенча І. Є. - Ефективне управління кредитною діяльністю банку: системний погляд професійного менеджера (2019)
Чемчикаленко Р. А. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Сергієнко К. А. (2019)
Проскуріна Н. М. - Методично-організаційні аспекти узгодження умов завдання з аудиту фінансової звітності страхової компанії (2019)
Рубан Л. О. - Формування та оптимізація виробничих запасів у логістичній системі, Козел М. А. (2019)
Рубан Л. О. - Економічна сутність поняття виробничих запасів на промисловому підприємстві, Яковенко Т. І. (2019)
Горбачук В. М. - Питання децентралізованого консенсусу блокчейнів, Ляшко В. І., Сирку А. А. (2019)
Гриценко К. Г. - Аналіз методів виявлення шахрайств у банках, що здійснюються персоналом банку (2019)
Мартынова Е. В. - Теоретико-графовая модель финансовой отчетности предприятия (2019)
Черноусова Ж. Т. - Економіко-математичне моделювання конкуренції на українському ринку програмного забезпечення, Бабенко І. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі, Грицуляк В. Б., Халло О. Є., Долішняк О. І., Случик І. Й. (2019)
Гошовська А. В. - Показники гормонального стану плацентарного комплексу у жінок при багатоплідній вагітності, Гошовський В. М., Микуляк Х. В. (2019)
Колотило О. Б. - Системна запальна відповідь за умови хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому (2019)
Дзюбановський І. Я. - Морфологічні зміни в печінці при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2019)
Согуйко Р. Р. - Порівняння посттравматичної динаміки щільності кісткової тканини нижньої щелепи у інтактного щура та на тлі тривалого вживання налбуфіну (2019)
Черкес М. Б. - Можливі варіанти контактів зубів верхньощелепного зубного ряду з верхньощелепними пазухами згідно з конусно-променевими комп’ютерними томограмами (2019)
Григор’єва О. А. - Морфологічні особливості перебудови строми підшлункової залози щурів з експериментальною недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Грінівецька Н. В. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості структурних змін м’язів язика при десквамативному глоситі, Боднарчук І. В., Татарчук Л. В. (2019)
Бабій І. В. - Результати хірургічного лікування пахвинної грижі за методикою I. L. Lichtenstein з використанням різних типів імплантатів, Власов В. В., Підмурняк О. О., Гурніцький А. Е. (2019)
Korchynska N. S. - Fetal anatomy of the maxillary cellular process, Slobodian О. М., Kostyuk V. O. (2019)
Кошарний В. В. - Мікроскопічні зміни у міокарді стінки серця щурів при дії електромагнитного випромінювання за умов моделювання гіпотиреозу, Рутгайзер В. Г., Абдул-Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Снісар О. С., Шевченко О. С. (2019)
Власов В. В. - Випадок внутрішньої грижі з защемленням частини тонкої кишки в широкій зв’язці матки, Кузнецова О. Т., Калиновський В. В., Гурніцький А. Е. (2019)
Плаксивий О. Г. - Гігантська інвертована папілома шнайдера з проростанням в приносові пазухи та носоглотку, Калуцький І. В., Мазур О. О., Булько І. В. (2019)
Плаксивий О. Г. - Торакотомія, шийна медіастенотомія та езофаготомія при ускладненому сторонньому тілі стравоходу, Калуцький І. В., Мазур О. О., Півторак В. І., Булько І. В. (2019)
Боднар О. Б. - Досвід використання антиадгезивних засобів та методів при спайковій хворобі як ускладнення при тяжкій політравмі у дітей, Хащук В. С., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Хома М. В. (2019)
Черняк В. А. - Aнатомічні особливості кровопостачання шийного відділу спинного мозку (огляд літератури), Шевченко О. О., Зоренко О. В., Левон М. М., Селіванов С. С. (2019)
Title (2019)
Buchyn M. - Electoral Qualifications as the Attribute of Democratic Election, Mushchenko Ya. (2019)
Hetmanchuk M. - Informational Sphere – the Key Factor of Russia's Hybrid Aggression against Ukraine, Zazuliak Z. (2019)
Ilnytska U. - International Broadcasting as a Form of Foreign-Policy Media Communications of Modern States: Experience for Ukraine (2019)
Kostenko A. - Civil Control over Implementation of the Commitments under the EU-Ukraine Association Agreement (2019)
Zavada Ya. - Iran's Nuclear Program in the Context of Neorealism Theory (2019)
Ivasechko O. - Threats and Challenges to the Visegrad Four Energy Security in the Context of the "Nord Stream-2" Gas Pipeline Realization: Determinants for Ukraine, Lapiy B. (2019)
Zabavska K. - Quantification Methods of the Checks and Balances System Study (2019)
Dorosh L. - Priorities of Ukrainian National Minority Activities in Warmian-Mazurian Voivodeship of Republic of Poland, Turchyn Ya., Astramowich-Leyk T. (2019)
Starodub T. - Ukraine's Foreign Policy Guidelines in the Geopolitical Visions of Dmytro Andrievsky (20's-30's of the XX century) (2019)
Кадикало А. - Репрезентація реальності: нейронаука та концепція Патриції Черчленд (2019)
Карівець І. - Дивитися, щоб дивуватися: феноменологічно-етимологічний аналіз дива (2019)
Дельоз Ж. - Література і життя (2019)
Бартусяк П. - І життя і дельоз і література (Коментарі до українського перекладу есе Жиля Дельоза "Література і життя") (2019)
Карівець І. - Теорія та практика освіти, навчання, виховання у Львівсько-Варшавській школі (Рецензія на монографію Ольги Гончаренко ("Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі", Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2018, 476 с.) (2019)
Карівець І. - Класичне розуміння людини та його значення в добу різноманітних "пост" (Рецензія на монографію Віктора Петрушенка, "Человек взыскующий бытие (Три разговора на важнейшие темы)", Львів: Видавництво Магнолія, 2019, 179 с.) (2019)
Шапринський В. О. - Абсцеси печінки: діагностика та підходи до лікування, Макаров В. М., Камінський О. А., Сулейманова В. Г., Білощицький В. Ф. (2019)
Войтів Я. Ю. - Структура і аналіз неспроможності швів анастомозів у хворих з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2019)
Гринчук А. Ф. - Комплексний підхід до діагностики та лікування поширеного гострого перитоніту (2019)
Гринчук Ф. В. - Лікувальна тактика внаслідок гострого перитоніту у хворих на коморбідну патологію, Баранецький Ф. І. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Гостра непрохідність тонкої кишки. Показання до використання різних методів декомпресії травного каналу, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2019)
Дутка І. І. - Комплексне оцінювання маркерів рецидивних виразкових кровотеч (2019)
Сипливий В. О. - Клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності в хірургічній практиці у хворих на цироз, Петюнін О. Г., Мороз К. Л. (2019)
Ткачук Н. П. - Оцінка маркерів проліферації та апоптозу у хворих на післяопераційний рецидивний зоб, Шеремет М. І. (2019)
Давидова Н. В. - Стан глутатіонової системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації, світлової експозиції та введення мелатоніну (2019)
Riabyi S. I. - The significance of proteolytic activity of intestinal wall tissues for the sutured area healing under the conditions of anastomotic leakage development (2019)
Kushnir O. Yu. - Influence of melatonin introduction on condition of the langergans islets of the pancreas in alloksan diabetic rats, Yaremii I. M. (2019)
Тодорів Т. В. - Особливості структурної організації міокарда щурів із інсулінорезистентністю, обтяженою йододефіцитом, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Стецев’ят В. Б. - Структурні зміни печінки у щурів із інсулінорезистентністю на тлі набутогоі вродженого йододефіциту, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Кобза І. І. - Оптимізація хірургічної тактики у пацієнтів з "синдромом лускунчика", Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л., Гаврилів Б. М., Шнайдрук О. П. (2019)
Yemelyanenko Н. R. - Anatomical peculiarities of the nasal passages in 7-8-week pre-fetuses, Banul B. Yu., Proniaiev D. V., Riabyi S. I. (2019)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні зміни надниркових залоз у ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету, Жураківський В. М., Міськів В. А., Дутчак У. М., Кулинич Г. Б., Ткачук Ю. Л. (2019)
Копчак В. М. - Місце розширених резекцій в лікуванні хворих з місцеворозповсюдженою аденокарциномою підшлункової залози, Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Шевколенко Г. Г., Андронік С. В., Трачук В. І. (2019)
Покидько М. І. - Профілактика та лікування абдомінального спайкоутворення, Ярмак О. А., Богачук М. Г., Голубка М. І. (2019)
Стасишин А. Р. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, асоційовану з грижею стравохідного отвору діафрагми (2019)
Кузенко Р. Т. - Специфічні зміни панкреатичних артерій у хворих на гострий некротичний панкреатит у похилому та старечому віці, Федорків М. Б., Клименко Ю. А. (2019)
Борисенко В. Б. - Непухлинне порушення прохідності холедоха: причини, діагностика та принципи лікування (2019)
Гощинський В. Б. - PRP–терапія як складова хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок, Луговий О. Б., П’ятничка О. З. (2019)
Полянський І. Ю. - Персоналізація лікувальної тактики при гострому перитоніті, Москалюк В. І., Андрієць В. В., Мороз П. В., Гринчук А. Ф. (2019)
Шапринський В. О. - Внутрішньоочеревинна гіпертензія як причина розвитку евентрації у хворих похилого та старечого віку, Воровський О. О., Пашинський Я. М. (2019)
Хіміч С. Д. - Особливості скелетних пошкоджень у потерпілих з ожирінням при поєднаній травмі тіла, Чемерис О. М. (2019)
Козлов С. В. - Памяти профессора Владимира Алексеевича Козлова, к 70-летию со дня рождения, Абдул-Аглы Л. В., Кошарный В. В. (2019)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні. (2015)
Токунова А. В. - Стратегічне планування в енергетиці Німеччини: ключові показники та роль державного регулювання (2015)
Албу А. А. - Управління майном передбачене договором та законом: цивільно-правовий аналіз (2015)
Банасевич І. І. - Права споживачів за договором про надання споживчого кредиту (2015)
Гейнц Р. М. - Порівняльно-правова характеристика інституту володіння за законодавством України та Німеччини (2015)
Гичка К. І. - Загальнотеоретична характеристика критеріїв класифікації юридичних фактів, що можуть бути встановлені в порядку окремого провадження (2015)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення понять "суб'єкт" та "учасник" спадкових правовідносин (2015)
Данилюк М. Б. - Правова характеристика корпоративних інвестиційних фондів в якості юридичних осіб приватного права (2015)
Дузінкевич Т. І. - Нововиявлені обставини та процесуальні недоліки у цивільному процесі України (2015)
Зінич Л. В. - До питання про правові форми використання державою об'єктів промислової власності (2015)
Зозуляк О. І. - Непідприємницькі юридичні особи публічного та приватного права: проблеми удосконалення критерію класифікації (2015)
Козик В. Є. - Категорії "дериватив" та "похідний цінний папір" в українському законодавстві: правова природа та сучасний стан проблеми (2015)
Пташник І. Р. - Механізм здійснення трансплантації штучностворених та клонованих органів в Україні (2015)
Сигидин М. М. - Історико-правові передумови розвитку поняття "корпоративний договір" (2015)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Обмеження принципу свободи у договорах приєднання (2015)
Федорончук А. В. - Правові наслідки порушення умов договору прокату (2015)
Шиманська Н. С. - Проблеми доказування при захисті прав пацієнта у медичних справах (2015)
Юсип В. В. - Строки в договорі комісії (2015)
Багай Н. О. - Законодавство про державну підтримку сільського господарства України: проблеми розвитку (2015)
Жидан О. С. - Види прав на болота в Україні (2015)
Колос І. В. - Екологічна співпраця України та НАТО (2015)
Лутак Т. В. - Про деякі проблемні питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з незаконним поводженням із спеціальним технічними засобами негласного отримання інформації (2015)
Кадук С. В. - Автоматизовані інформаційно-пошукові системи натурних колекцій (2015)
Вітання головному редактору, професору Галині Львівні Гуменюк! (2019)
FeshchenkoY. I. - Features of changes in the indicators of T-cell immunity in patients with different controlling of bronchial asthma and their prognostic value, Illyinskaya I. F., Kuryk L. M., Arefyeva L. V., Koposova I. F., Petishkina V. M., Firsova A. S., Kanarskyi O. A., Turchyna I. P. (2019)
Гуменюк М. І. - Декаметоксин: небулайзерна терапія інфекційного загострення хронічного бронхіту, Денисова О. В., Гуменюк Г. Л., Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І. (2019)
Корецкая Є. В. - Особливості пилкової сенсибілізації у хворих на поліноз у місті Дніпро, Дитятковська Є. М. (2019)
Фещенко Ю. І. - Особливості бронхіальної астми з нейтрофільним типом запалення, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Назаренко К. В., Гуменюк Г. Л., Москаленко С. М., Опімах С. Г., Зволь І. В. (2019)
Зайков С. В. - Роль елімінаційних заходів в лікуванні пацієнтів з алергічними захворюваннями, Уманець Т. Р., Касьяненко Г. В. (2019)
Мостовой Ю. М. - Прихильність до лікування хозл: чи дійсно це критично важливо?, Сідоров А. А., Слепченко Н. С. (2019)
Царик В. В. - Персоніфікований підхід до лікування хронічної спонтанної кропив’янки: сучасний погляд на проблему та випадок з практики, Курченко А. І. (2019)
Фрагменти наказу МОЗ України від 05.06.2019 р. № 1269 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги”. Новий клінічний протокол. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап (2019)
Ожоган З. Р. - Порівняльна оцінка стану гігієни ротової порожнини залежно від конструкції часткового знімного протеза, Ясінський М. М. (2019)
Лук’янцева Г. В. - Морфофункціональні процеси в кровоносних судинах і сполучній тканини брижі щурів після впливу панкреатичного гормону аміліну, Слободян О. М. (2019)
Bilookyi O. V. - Some aspects of prevention of postoperative complications in patients after hepatico-jejunostomy, Hyrla Yа. V. (2019)
Богачук М. Г. - Застосування імуномодулятора мурамілпептидного рівня в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворюваннях м’яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу (2019)
Боднар О. Б. - Використання лоскутної пластики на живильній ніжці для лікування пілонідального синусу у дітей, Рандюк Р. Ю., Ватаманеску Л. І., Хома М. В., Хащук В. С., Боднар Б. М. (2019)
Гресько М. М. - Аналіз ускладнень при лапароскопічній холецистектомії (досвід клініки за 10 років), Гресько М. Д. (2019)
Гресько М. М. - Імунокорекція при гострому перитоніті, Гресько М. Д. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Експериментальне обгрунтування розвитку синдрому поліорганної недостатності на основі динаміки морфологічних змін внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті, Вервега Б. М., Продан А. М., Ковальчук А. А. (2019)
Грубнік В. В. - Антирефлюксний дренаж у хірургічному лікуванні хворих на "складний" холедохолітіаз, Євсіков Б. В. (2019)
Желіба М. Д. - Аналіз особливостей діагностики та лікування ускладнених форм холециститу, Хіміч С. Д., Жученко О. П., Форманчук А. М., Ошовський І. Н., Слободяник С. В., Корнійчук В. І., Муравйов Ф. Т. (2019)
Каніковський О. Є. - Особливості лікування тяжких форм гострого парапроктиту та некротичного фасциїту, Осадчий А. В., Коцюра О. А., Томашевський А. В., Олексюк О. І. (2019)
Козловська І. М. - Ведення раннього післяопераційного періоду після хірургічного лікування хронічної анальної тріщини, Іфтодій А. Г., Кулачек Я. В., Гребенюк В. І. (2019)
Конопліцький В. С. - Анатомічне обґрунтування хірургічного доступу при пілонідальній хворобі у дітей, Шавлюк Р. В. (2019)
Кулачек Я. В. - Особливості перебігу травми живота у постраждалих у стані алкогольної інтоксикації, Іфтодій А. Г., Козловська І. М., Більцан О. В., Кулачек В. Т. (2019)
Кутовий О. Б. - Шляхи запобігання ускладнень після панкреатодуоденальних резекцій, Денисова К. О., Шевченко Т. А. (2019)
Максим’юк В. В. - Сучасні принципи ведення хворих на гострий панкреатит (2019)
Мороз П. В. - Відмежовані форми перитоніту: діагностика та лікування, Котельбан А. В. (2019)
Подпрятов С. С. - Зміни структури тканин як основа вибору способу електрозварювального лікування хронічного геморою, Подпрятов С. Є., Бєлоусов І. О., Садовий О. Б., Салата В. В., Іваха В. В. (2019)
Польовий В. П. - Імуносупресивна антифагоцитарна активність збудників гнійно-некротичних процесів м’яких тканин при синдромі діабетичної стопи, Кхоршані Б., Сидорчук І. Й., Сидорчук Р. І., Мишковський Ю. М., Кифяк П. В. (2019)
Ротар О. В. - Кишкова дисфункція при гострому некротичному панкреатиті, Хомяк І. В., Ротар В. І., Хомяк А. І., Петрюк Б. В., Грама О. В. (2019)
Телемуха С. Б. - Гостра спайкова тонкокишкова непрохідність: профілактика, лікування (2019)
Польовий В. П. - Закономірності формування ентеральної недостатності внаслідок травматичної хвороби у хворих з домінуючою абдомінальною травмою, Чепега І. Г., Паляниця А. С., Хомко О. Й., Волянюк П. М. (2019)
Сметанюк О. В. - Морфофункціональна активність нейронів надзорових ядер гіпоталамуса щурів під дією стресу, Булик Р. Є., Власова К. В., Волошин В. Л. (2019)
Процак Т. В. - Онтогенетичні особливості печінки та жовчного міхура, Лук’янцева Г. В., Прийшляк А. М., Забродська О. С. (2019)
Ківалов С. В. - Вступ (2019)
Заморська Л. I. - Інтеграція поняття медичного права в українській юриспруденції (2019)
Кузьменко В. Б. - До питання про місце та роль соціально-економічного фактору у формуванні Української Радянської Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр. (2019)
Явор О. А. - Факти-стани в сімейному праві України як елемент фактичного складу (2019)
Рудюк В. С. - Філософські аспекти процесу гуманізації судочинства (2019)
Мiшина Н. В. - Участь населення у місцевому самоврядуванні: регламентація в концепціях української муніципальної реформи (2019)
Барнич К. I. - Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: короткий історичний екскурс закріплення у конституції України 1996 року (2019)
Гончарова К. А. - Аксіологічний вимір місцевого самоврядування в Україні та в США (2019)
Джабраiлов Р. А. - Особливості взаємодії грошово-кредитної та макропруденційної політики держави, Гудiма Т. С. (2019)
Максимчук О. О. - Правова форма економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель: поняття та види (2019)
Сахарук I. C. - Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці (2019)
Коротушак А. I. - Питання удосконалення впровадження електронного урядування у державній прикордонній службі України, Кушнiр I. П. (2019)
Лесько Н. В. - Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан, Парпан У. М. (2019)
Половнiков В. В. - Деякі особливості структури управління у сфері охорони та захисту державного кордону України (2019)
Cтрельцов Є. Л. - Об’єктивні вимоги щодо загального змісту сучасного кримінального законодавства (2019)
Митрофанов I. I. - Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження, Лисенко I. В. (2019)
Курилюк Ю. Б. - Поняття й ознаки кримінологічного забезпечення прикордонної безпеки держави (2019)
Тимчук О. Л. - Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз) (2019)
Лащук Є. В. - Поняття принципів кримінально-правової політики та їх співвідношення з принципами кримінального права (2019)
Гловюк I. В. - Потерпілий та механізм застосування амністії у кримінальному провадженні (2019)
Ковальчук С. О. - Речові докази за законодавством Київської Русі (2019)
Галунько В. В. - Чи може адвокат здійснювати детективну діяльність? (2019)
Гринькiв О. О. - Кримінально-правова шкода в оперативно-службовій діяльності державної прикордонної служби України. (2019)
Бабчинська Т. В. - Забезпечення права на захист з моменту неформального початку кримінального переслідування (2019)
Вихідні дані (2019)
Nosova O. V. - The effects of foreign direct investment on labour productivity (2018)
Лисовицкий В. Н. - Методологический принцип междисциплинарности в истории экономической науки (2018)
Дорошенко Н. О. - Ризики в кредитній діяльності банків (2018)
Погореленко Н. П. - Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України (2018)
Лєщина Ю. В. - Вплив фінансів домогосподарств на забезпечення стабільності публічних фінансів, Хмелькова І. В. (2018)
Меркулова Т. В. - Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України), Томілович О. B. (2018)
Боронос В. Г. - Проблеми формування системи показників оцінки впливу тінізації економіки на потенціал сталого розвитку території, Шкарупа О. В., Кобець Ж. О. (2018)
Петряєв О. О. - Особливості формування та оцінка соціального потенціалу регіонів України, Грузд М. В. (2018)
Чорний А. В. - Еволюція концепцій розвитку компетентностей персоналу (2018)
Коляда Ю. О. - Чинники впливу на здійснення контрольних повноважень рахункової палати України (2018)
Глущенко В. В. - Від славного минулого до впевненого майбутнього (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Kondratenko T. Ye. - Growth, fruiting peculiarities and efficiencyof cultivation of Ukrainian apple clones(Malus domestica Borkh.) of the "Jonagold" variety, Tarnavska K. P. (2019)
Бойко Р. В. - Походження ремонтантних та неремонтантних сортів ґрунтопокривних троянд Rosa L. (2019)
Лещук Н. В. - Інформаційно-технічні особливості тесту на відмінність нових сортів Lactuca sativa L. var. capitata, Орленко Н. С., Хареба О. В. (2019)
Машковська С. П. - Колекційний фонд квітниково-декоративних рослин родини Lamiaceae Martinov Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, Перебойчук О. П. (2019)
Кирієнко А. В. - Розроблення ефективної методики індукції калюсогенезу зі зрілих зародків Triticum spelta L. та Т. aestivum L., Парій М. Ф., Кучук М. В., Симоненко Ю. В., Щербак Н. Л. (2019)
Демидась Г. І. - Продуктивність різних видів еспарцету залежно від елементів технології вирощування, Лихошерст Е. С., Бурко Л. М., Гузь К. Ф. (2019)
Лещук Н. В. - Особливості формування конвеєру товарної продукції сортів салату посівного Lactuca sativa L. у Західному Лісостепу України, Дидів О. Й., Хареба О. В. (2019)
Марченко Т. Ю. - Мінливість складових елементів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості за умов зрошення, Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Хоменко Т. М. (2019)
Найденко В. М. - Особливості формування елементів структури врожаю сорго зернового залежно від ширини міжрядь та удобрення (2019)
Попов С. І. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої залежно від прикореневого азотного підживлення в умовах Східного Лісостепу України, Леонов О. Ю., Попова К. М., Авраменко С. В. (2019)
Худолій Л. В. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої залежно від технології вирощування (2019)
Димитров С. Г. - Аналіз сортів ріпаку ярого (Brassica napus L. var. oleifera), представлених у Державному реєстрі сортів рослин України, Топчій О. В., Києнко З. Б. (2019)
Андріюк В. В. - Співвідношення публічного та приватного права: динамічний аспект (2015)
Книш В. В. - Основні напрями кодифікації законодавства України про захист вітчизни та військову службу (2015)
Петровська І. І. - Окремі питання здійснення фінансового моніторингу в Україні (2015)
Полатайко І. В. - Основні напрями наукових досліджень проблем правової ідеології та особливостей її втілення у правових системах сучасності (2015)
Присташ Л. Т. - Апарат управління та судівництво за гетьманування Богдана Хмельницького (2015)
Сворак С. Д. - Формування народовладних традицій державно-правового устрою США та України: історичні паралелі (2015)
Шинкарук Я. І. - Організація та діяльність Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки в період з лютого по грудень 1919 року (2015)
Борисов І. В. - Економіко-правові вимоги до фінансових установ як суб'єктів ринку фінансових послуг (2015)
Войцеховська Х. В. - Договір про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам (2015)
Горблянський В. Я. - Послуга як категорія цивільного права (2015)
Ковалишин О. Р. - Види джерел корпоративного права Європейського Союзу (2015)
Кузьмич О. Я. - Покладення виконання обов'язку боржника на третю особу: актуальні питання судової практики (2015)
Ляшенко О. В. - Обмеження відповідальності по договору поруки за римським правом (2015)
Макаренко О. В. - Представництво особи, якій надається допомога в порядку статті 78 ЦК України у судових провадженнях (2015)
Нечитайло Т. О. - Поняття цивільної правосуб'єктності та її елементів, Луць В. В. (2015)
Пожоджук Р. В. - До питання про дифузні права споживача (2015)
Романів В. Я. - Забезпечення розгляду справи належним складом суду у цивільному судочинстві України (2015)
Сигидин М. М. - Майнові наслідки порушення корпоративного договору (2015)
Соломчак Х. Б. - Правове використання фотографічних творів засобами масової інформації (2015)
Чмихов Ю. А. - Місце ріелторського договору в системі цивільно-правових договорів (2015)
Бондаренко В. Я. - Про суб'єкт складу злочину, передбачений статтею 359 КК України (2015)
Братівник О. П. - Кримінальна відповідальність за перешкоджання громадянам здійсненню виборчого та референдного права за законодавством окремих держав Європи та СНД (2015)
Довгаль М. В. - Особи, які представляють авторитет органів державної влади та їх кримінально-правова охорона (2015)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України (2015)
Наконечна І. М. - Законодавчі конструкції кваліфікуючих ознак злочинів проти особи (Розділи ІІ-V Особливої частини Кримінального кодексу України) (2015)
Семенюк-Прибатень А. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за знищення та пошкодження майна (2015)
Городецъка І. Я. - Дослідження сучасного стану ринку вітамінних засобів в Україні, Блавацька О. Б. (2019)
Костюк І. А. - Аналіз динаміки асортименту лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми у програмі "Доступні ліки" (2019)
Власенко І. О. - Фармацевтична допомога хворим на цукровий діабет щодо зберігання препаратів інсуліну, Давтян Л. Л. (2019)
Соловйов С. О. - Концептуальні основи фармакоекономічного аналізу технологій профілактики хронічних вірусних інфекцій, Дзюблик І. В., Трохимнук В. В. (2019)
Юрковсъка Л. Г. - Правові та етичні основи взаємодії провізорів та лікарів із суб'єктами громадського контролю за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного застосування, Краснов В. В., Убогое С. Г. (2019)
Гриньків Я. О. - Оптимізація методології проведення підготовки, самопідготовки та контролю рівня знань провізорів- інтернів до "Крок 3. Фармація", Рев'яцький І. Ю, Заліська О. М. (2019)
Чаленко Н. М. - Синтез та антиексудативна активність піролінових похідних2-((4-аміно-5-(фуран-2-іл)-1,2,4-триазол-4Н -3-іл)- сульфашл)-N-ацетамідів, Безуглий П. A., Сирова Г О., Чекман І. С., Демченко A. М. (2019)
Салій О. О. - Розроблення складу та технології виробництва ін'єкційного лікарського засобу для внутрішньосуглобового введення на основі гіалуронату натрію, Лось О. В., Баула О. П., Мацюця К. Ф. (2019)
Бельтюкова С. В. - Визначення цитрат-іонів у лікарських засобах із використанням молекулярної люмінесценції рутину в комплексі з ітрієм (III), Малинка О. В., Лівенцова О. О. (2019)
Стешенко Я. М. - Мікроскопичне дослідження діагностичних ознак трави Thymus х citriodorus var. "Silver Queen", Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Смойловська Г. П. (2019)
Монографія Богдана Громовика і Ірини Мірошнікової "Фармація і фармацевти в етично-літературному вимірі" (2019)
III наукова конференція з міжнародною участю "Українська фармація - вчора, сьогодні, завтра" (2019)
Новини з 55-го Щорічного міжнародного конгресу Европейської Ассоціації з Вивчення Цукрового Діабету (EASD) (2019)
Вихідні дані (2019)
Присташ Л. Т. - Правові засади діяльності суб'єктів господарювання на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (2016)
Розвадовський В.І. - Інститут представництва у конституційному провадженні (2016)
Вінтоняк Н. Д. - Правове регулювання акцій у співвідношенні сімейного та корпоративного законодавства (2016)
Зеліско А. В. - Критерії ідентифікації юридичної особи приватного права в якості підприємницької (2016)
Козлов А. М. - Порядок укладення договору поставки товарів за державним замовленням (2016)
Костів І. Я. - Порівняння договору контрактації сільськогосподарської продукції з суміжними договірними конструкціями (2016)
Кручок А. Б. - Становлення та сучасний стан законодавства про енергосервісну діяльність в Україні (2016)
Кузьмич О. Я. - Договір про виконання третій особі у цивільному праві України (2016)
Петечел Н. М. - Правова характеристика страхового ризику у договорі медичного страхування (2016)
Русин О. Ю. - Вимоги щодо особи судового представника в цивільному процесуальному законодавстві (2016)
Саветчук В. М. - Поняття та сутність злиття та приєднання: законодавчий та доктринальний аспекти (2016)
Вівчаренко О. А. - Державна комплексна система спостереження за станом земель є складовою правової охорони земель (2016)
Гуцуляк М. Я. - Електроенергія як предмет розкрадання: поняття, зміст та основні способи, Ковальов С. І. (2016)
Лутак Т. В. - Суб'єктивна сторона злочину "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" (ст. 359 КК України) (2016)
Созанський Т. І. - Особливості конструювання кримінально-правових норм, ознакою яких є тяжкі наслідки (2016)
Сьоміна Н. А. - Банківська платіжна картка як знаряддя шахрайських дій: поняття та основні способи (2016)
Шпіляревич В. В. - Заходи соціального захисту та кримінально-правові заходи безпеки: погляд у минуле та вимоги сьогодення (2016)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо визначення ролі і призначення персональної відповідальності сільського, селищного, міського голови та можливі шляхи її посилення (2015)
Розвадовський В. І. - Процесуальний статус Конституційного Суду України як головного та обов'язкового суб'єкта конституційного провадження (2015)
Банасевич І. І. - Сторони споживчого договору (2015)
Вінтоняк Н. Д. - "Поділ корпоративних прав" при поділі спільної сумісної власності подружжя (2015)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правові особливості статуту як установчого документа корпоративного інвестиційного фонду (2015)
Зозуляк О. І. - Непідприємницька корпорація: теоретико-правові аспекти визначення поняття та ознак (2015)
Марценко Н. С. - Житлові права і їх здійснення в дослідженні розуміння зловживання правом (2015)
Олійник О. С. - Формування категорії "договір" в римському приватному праві (2015)
Парута Ю. І. - Проблемні аспекти цивільно-правового статусу громадської спілки (2015)
Сигидин М. М. - Деякі питання виконання зобов'язань за корпоративним договором (2015)
Чмихов Ю. А. - Строк в договорах про надання ріелторських послуг (2015)
Шищак-Качак О. О. - Правові аспекти уніфікації законодавства в сфері здійснення та захисту прав дітей (2015)
Вівчаренко О. А. - Правове регулювання охорони земельних правовідносин України (2015)
Данилюк Л. Р. - Характеристика суб'єктного складу правовідносин використання мисливських природних ресурсів (2015)
Книш В. В. - Вплив принципів земельного права на правове регулювання ринку земельних ділянок в Україні (2015)
Кобецька Н. Р. - Ліцензування і видача дозволів як засоби державного регулювання використання природних ресурсів (2015)
Василенко К. І. - Роль соціально-виховної роботи у формуванні сумлінного ставлення до праці та іншої суспільно-корисної діяльності засуджених у виправних колоніях (2015)
Данилів О. М. - Серійні злочини у системі злочинів проти особи (2015)
Кравчук Д. Д. - Злочинний професіоналізм у сфері незаконного наркообігу (2015)
Красій М. О. - Деякі питання взаємозумовленості і взаємодії кримінально-правової та кримінальної процесуальної політики (2015)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Конституційним Судом України (2016)
Лутак Т. В. - Суб'єкт злочину "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" (ст. 359 КК України) (2015)
Пташник І. Р. - Трансплантація органів як особливий вид медичної послуги (2016)
Федорак Л. М. - Встановлення одиничного злочину як складового елементу множинності злочинів на підставі вироку суду іноземної держави (2015)
Чмихов Ю. А. - Якість надання ріелторських послуг: поняття та критерії (2016)
Басиста І. В. - Особливості підготовки окремих кримінальних процесуальних документів (2015)
Данилюк Л. Р. - Охорона та відтворення мисливських тварин і середовища їх перебування (2016)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Завдання кримінально-виконавчої політики України (2016)
Кравчук Д. Д. - Способи злочинного професіоналізму у сфері незаконного використання платіжних карток, пов'язаних із втручанням у роботу банкоматів (2016)
Красій М. О. - Вирок з точки зору кримінально-правової, кримінальної процесуальної та кримінально-виконавчої політики (2016)
Наконечна І. М. - Проблеми класифікації кваліфікуючих ознак злочинів проти особи (розділи ІІ-V Особливої частини Кримінального кодексу України) (2016)
Петечел О. Ю. - Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2016)
Поп К. В. - Законна професійна діяльність журналістів як об'єкт кримінально-правової охорони (2016)
Потяк В. І. - Поняття примирення у кримінальному праві з точки зору медіаційного підходу (2016)
Смушак О. М. - Реалізація кримінально-правової політики у сфері відповідальності за причетність до злочину (2016)
Старка А. Б. - Поняття неправомірної вигоди у контексті кримінально-правової характеристики ст. 369-3 КК України (2016)
Кадук С. В. - Організація функціонування натурних колекцій (2016)
Круль С. М. - Криміналістична характеристика розбоїв (2016)
Човнюк Ю. В. - Обґрунтування еквівалентних схем механізмів повороту вантажопідйомних кранів, їх динамічний аналіз та оптимізація у процесах пуску і гальмування, Діктерук М. Г., Кадикало І. О., Комоцька С. Ю. (2018)
Човнюк Ю. В. - Обґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I., Діктерук М. Г., Кравчук В. Т., Остапущенко О. П. (2018)
Назаренко І. І - Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи, Дьяченко О. С. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Технологія виготовлення абразивних армованих кругів для різання кам’яних матеріалів, Мачишин Г. М., Щербина Т. Ф., Марченко О. А. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Силовий аналіз ручних кутових шліфувальних машин при роботі з зачисними абразивними кругами, Мачишин Г. М., Марченко О. А. (2018)
Добровольський О. Г. - Особливості зварювання сталей, Косенко В. А., Шаленко В. О., Маслюк А. А. (2018)
Тетерятник О. А. - Аналіз конструкцій та концепції розвитку компактного екскаваційного обладнання, Костенюк О. О., Фомін А. В. (2018)
Рашківський В. П. - Аналіз динаміки розробки нових засобів демпфірування негативних коливань, що виникають при роботі одноківшевого екскаватора з гідромолотом, Бордюг Р. М. (2018)
Міщук Д. О. - Відвал бульдозера з розпушувальними зубами, Волянюк В. О., Горбатюк Є. В. (2018)
Бондар Р. П. - Експериментальне дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії в генераторному режимі (2018)
Сукач М. К. - Публікації фахівців КНУБА в міжнародних наукових журналах (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рецензенти (2018)
Малярчук І. А. - Перегляд судових рішень у податкових спорах в адміністративному судочинстві (2016)
Редько А. О. - Інституційний аналіз системи добору і розстановки керівних кадрів у Західних областях УРСР в 1950-1980 рр. (2016)
Розвадовський В. І. - Теоретико-правове дослідження процесуальних прав та обов'язків сторін у конституційному провадженні (2016)
Банасевич І. І. - Права споживачів за договорами про виконання робіт (2016)
Гейнц Р. М. - Речові права за законодавством Німеччини (2016)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правові особливості найменування корпоративних інвестиційних фондів за законодавством України (2016)
Зеліско А. В. - Юридичні акти як форма реалізації правосуб'єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права (2016)
Ковалишин О. Р. - Щодо проекту Господарського процесуального кодексу України (2016)
Краєвський І. В. - Умови охорони і захисту прав та інтересів товариства з обмеженою відповідальністю за зверненням його учасника (2016)
Кузьмич О. Я. - Участь третіх осіб у договірних зобов'язання (2016)
Стефанишин Н. М. - До визначення поняття права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України (2016)
Мороз Г. В. - Конституційно-правова та доктринальна модель публічної власності на природні ресурси (2016)
Петренко К. Ю. - Історія становлення правового забезпечення екологічної безпеки (2016)
Стусяк В. М. - Лісовий сервітут: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Гальчинська Ю. М. - Прогнозування енергетичного потенціалу біомаси як передумови розвитку біоенергетики в Україні (2019)
Винник А. О. - Правова природа майна, яке підлягає спеціальній конфіскації за Кримінальним кодексом України (2016)
Марков Р. Р. - Державна підтримка процесів технічного забезпечення галузей рослинництва (2019)
Господаренко В. М. - Пенітенціарна система США та її реформування в рамках федеральної кримінально-правової політики (2016)
Фаїзов А. В. - Контроль в системі публічних закупівель в Україні (2019)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України (2016)
Шалімова Н. С. - Сучасний стан та тенденції формування трудового потенціалу в контексті забезпечення регіонального інноваційного розвитку, Магопець О. А., Шалімов В. В. (2019)
Підгірна В. Т. - Лікарська помилка як кримінально-правова категорія (2016)
Кифяк В. Ф. - Єврорегіон "Верхній Прут":інтеграційні процеси та невикористані можливості, Кифяк О. В. (2019)
Тарас В. М. - Визначення підходів до поняття "привід до вчинення злочину" (2016)
Щурик М. В. - Водні ресурси Карпатського макрорегіону: ґенеза покращення та охорона, Тодорюк С. І. (2019)
Головацька С. І. - Внутрішній контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструмент ризик-орієнтованого управління, Курак А. I. (2019)
Столяр Л. Г. - Система управління витратами на підприємствах хімічної промисловості, Мустеца І. В., Скрипник М. Є. (2019)
Уварова А. Є. - Методичні засади оцінювання організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства (2019)
Чаплінський Ю. Б. - Механізм формування системи лояльності споживачів до туристичного підприємства, Нікульча В. А. (2019)
Шкабара Т. Л. - Сучасні фактори формування споживчих властивостей та якості кавового продукту, Жучковська Н. А. (2019)
Ковалевич Д. А. - Модернізація обліку та звітності в системі казначейства (2019)
Nikiforov P. О. - Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing, Pochenchuk G. М., Babukh І. B. (2019)
Рошило В. I. - Методичні аспекти витратного підходу в системі оцінки цілісних майнових комплексів (2019)
Табенська Ю. В. - Реалії функціонування системи державного фінансового аудиту в Україні (2019)
Томнюк Т. Л. - Концептуальні підходи до визначення сутності прямих та непрямих податків (2019)
Юрій С. М. - Теоретичні питання інформаційної модернізації казначейського обслуговування бюджетів (2019)
Маначинська Ю. А. - Актуарний облік в системі НП(С)БО та концептуальної основи фінансової звітності (2019)
Романчук А. Л. - Фінансова звітність суб'єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу, Рилєєв С. В. (2019)
Babinska O. V. - European Union and ukrainian busines (2019)
Križo P. - The reasons of regional support for innovation in SME (2019)
Лошенюк О. В. - Особливості міграційної політики у країнах ЄС (2019)
Багрій К. Л. - Інтерактивне лекційне заняття як засіб підвищення рівня якості освітнього процесу (2019)
Гільдебрант К. Й. - Інноваційні технології покращення іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 51: Конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев и его свершения в ракетостроении (2019)
Baida Ye. I. - Peculiarities of calculating stationary heating of windings operating in complex forced control systems, Clemens M., Klymenko B. V., Korol O. G., Pantelyat M. G., Pustovoitov P. Ye. (2019)
Рымша В. В. - Программный комплекс MotorSolve: верификация параметров и характеристик вентильного двигателя с постоянными магнитами, Радимов И. Н., Гулый М. В., Меркулов И. В. (2019)
Жемеров Г. Г. - Энергоэффективность системы электроснабжения метрополитена с рекуперацией электроэнергии при торможении, Крылов Д. С., Машура А. В. (2019)
Резинкина M. M. - Расчет электромагнитных полей в неоднородных средах для выбора защитных покрытий (2019)
Баранов М. И. - Выбор критических сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях электрооборудования промышленной электроэнергетики (2019)
Батыгин Ю. В. - Численные оценки токов и сил в линейных инструментах магнитно-импульсного притяжения металлов. Часть 1: Металлы с низкой удельной электропроводностью, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Стрельникова В. А. (2019)
Гурин А. Г. - Влияние активного сопротивления обмоток импульсного трансформатора на параметры формируемых на емкостной нагрузке импульсов напряжения, Костюков И. А. (2019)
Дущенко В. В. - Застосування магнітореологічних еластомерів для керування характеристиками систем підресорювання колісних транспортних засобів, Маслієв В. Г., Нанівський Р. А., Маслієв А. О. (2019)
Belakehal S. - Performance comparison of multicell series and NPC multilevel converters for a STATCOM, Djellad A., Chenni R. (2019)
Moghayadniya A. - Reactive power control in micro-grid networks using adaptive control, Razavi E. (2019)
Васильєва В. А. - Щодо стану сучасного законодавства України (2017)
Галянтич М. К. - Договори щодо користування житлом за законодавством України (2017)
Коструба А. В. - Правова природа держави (цивільно-правовий аспект) (2017)
Луць В. В. - Методологічне значення категорій "строк" і "термін" у цивільному праві України (2017)
Махінчук В. М. - Поняття кінцевого бенефіціарного власника в законодавстві України (2017)
Банасевич І. І. - Теоретико-правові підходи до розмежування споживчого та публічного договорів (2017)
Ганкевич О. М. - Відібрання дитини від батьків: проблеми теорії та практики (2017)
Гейнц Р. М. - Порівняльно-правова характеристика сервітутів за законодавством України та Франції (2017)
Зеліско А. В. - Теоретико-прикладна концепція регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права в Україні (2017)
Зозуляк О. І. - Місце установ в системі непідприємницьких юридичних осіб (2017)
Кузьмич О. Я. - Інша особа як учасник цивільних відносин (2017)
Логвінова М. В. - Становлення договірної теорії в цивільному процесуальному праві України (2017)
Олійник О. С. - Інноваційна інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Сіщук Л. В. - Акціонерний договір: аналіз чинного і перспективного корпоративного законодавства (2017)
Стефанишин Н. М. - Категорія інтересу у приватному праві (2017)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Обмеження свободи у договорі про споживчий кредит (2017)
Албу А. А. - Цивільно-правова характеристика категорії управління за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей (2017)
Главач І. І. - Теоретичні питання класифікації учасників спадкових правовідносин (2017)
Горблянський В. Я. - Формування законодавства про захист прав споживачів у сфері послуг (2017)
Козлов А. М. - Стадії укладання договору поставки за державним замовленням на конкурентних засадах (2017)
Нечитайло Т. О. - Особливості участі фізичних осіб як засновників та учасників господарських товариств (2017)
Чурпіта Г. В. - Рецензія на монографію О. О. Штефан на тему: "Цивільно-процесуальний захист суб‘єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика" (2017)
Генералов О. В. - Інструменти просування вітчизняного експорту на ринки азійських країн (2019)
Дугінець Г.В. - Розвиток світової торгівлі сировинними ресурсами на прикладі сільськогосподарської продукції (2019)
Бондарчук В. В - Вплив кредитів МВФ на економічне зростання в Україні, Каленчук Л. В. (2019)
Лисецька Н. М. - Удосконалення інформаційно-просторового формату як інтегративний підхід щодо підвищення взаємодії антикорупційних органів в Україні (2019)
Сєріков А. В. - Інтрапренерство як необхідна умова життєдіяльності сучасного українського репертуарного театру у креативних індустріях, Коваль І. М. (2019)
Карпа І. С. - Фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб: доступність та можливості (2019)
Чиркова Ю. Л. - Oптимізування податкового навантаження вітчизняних підприємств на засадах впровадження зовнішньоекономічних операцій у режимі переробки, Петришин Н. Я., Бортнікова М. Г., Хомік О. В. (2019)
Андросова О. Ф. - Oцінювання динаміки відносних показників фінансової стійкості на підприємствах машинобудування в Україні та їх вплив на корпоративну культуру (2019)
Андрусів У. Я. - Mетодичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств (2019)
Кононов І. І. - Kонцепція цінової політики експортно-імпортних операцій підприємств роздрібної торгівлі (2019)
Польова Т. В. - Cучасні організаційні засади аудиту операцій з цінними паперами підприємства, Порсюрова І. П. (2019)
Поповиченко І. В. - Oсновні напрями підвищення ефективності використання основних фондів в сучасних умовах господарювання, Спірідонова К. О., Загустіна А. Є. (2019)
Сердюков К. Г. - Kоманда R&D- проекту у системі корпоративного управління (2019)
Серняк І. І. - Детермінанти організаційно-економічного механізму формування соціального інструментарію управління персоналом (2019)
Чумак О. В. - Державне регулювання й управління економічною діяльністю державних підприємств (2019)
Швець Ю. О. - Вплив соціальної складової на стійкість розвитку промислових підприємств, Оніпко А. Д. (2019)
Фріс П. Л. - Актуальні проблеми кримінально-правової політики сучасної України (2017)
Кадук С. В. - Аналіз практики формування та використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України (2017)
Козич І. В. - Принципи та функції як системоутворюючі елементи кримінально-правової політики (2017)
Круль С. М. - Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування розбоїв (2017)
Медицький І. Б. - Консеквенціологія злочинності: загальнотеоретичні питання класифікації (2017)
Микитин Ю. І. - Сімейні конференції і кола як форми відновного правосуддя (2017)
Петечел О. Ю. - Теоретичний аналіз проблеми агресії (2017)
Смушак О. М. - Реалізація кримінально-правової політики у сфері відповідальності за приховування злочину (2017)
Шпіляревич В. В. - Поняття заходів безпеки за кримінальним правом України (2017)
Гануляк Е. М. - Диспозитивність як міжгалузева категорія (2017)
Красій М. О. - До питання взаємозв'язку напрямів кримінально-правової та кримінально-процесуальної політики (2017)
Кульчак Л. С. - Щодо питання розуміння процесуальних гарантій прав і законних інтересів засудженого в кримінальному провадженні (2017)
Потяк В. І. - Концепція ювенального примирення як механізм кримінально-правового забезпечення охорони угоди (договору) про примирення: стан і шляхи вдосоналення (2017)
Харченко І. Г. - Керований хаос і правопорушення (2017)
Адамович С. В. - Фактор ядерної зброї в процесі становлення української державності (2017)
Андріюк В. В. - Проблемні питання понятійного відображення співвідношення публічного та приватного права (2017)
Присташ Л. Т. - Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ СРСР на західноукраїнських землях (2017)
Саветчук Н. М. - Роль правового виховання в процесі формування правової культури (2017)
Єрменчук О. П. - Побудова системи захисту критичної інфраструктури в Україні з використанням досвіду сектору безпеки іноземних держав (2017)
Гнідан Р. М. - Відмежування договору оренди земельної ділянки від суміжних договірних конструкцій (2017)
Пасєка О. Ф. - Запровадження кримінальних проступків в Україні: нагальна потреба чи зайва ініціатива? (2017)
Ганкевич В. Ф. - Математическое обоснование процессов разрушения горных пород, Курнат Н. Л., Ливак О. В. (2018)
Дрешпак А. С. - Особенности конструктивного исполнения фигурных дисков валково-пальцевого грохота (2018)
Ганкевич В. Ф. - Ультразвук в гірничорудній та металургійній промисловості, Пащенко О. А., Курнат Н. Л., Кіба В. Я. (2018)
Полулях Д. О. - Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подситный продукт грохотов при подготовке крупного и мелкого машинных классов для гравитационного обогащения углей (2018)
Полулях О. Д. - Визначення значень коефіцієнтів вилучення класів крупності вугільних шламів у згущений продукт класифікаційних гідроциклонів, Моісеєнко О. В., Полулях Д. О. (2018)
Рудавіна О. В. - Встановлення значень коефіцієнтів розподілення зольності по продуктам збагачення гравітаційних процесів вуглезбагачувальних підприємств, Полулях О. Д., Полулях О. В. (2018)
Самойлик В. Г. - Исследование агрегативной устойчивости водных дисперсий угля в присутствии аполярных реагентов-собирателей (2018)
Надутый В. П. - Результаты исследования процесса комплексного обезвоживания цеолит-смектовых туфов после подземной гидродобычи и переработки отвалов, Костыря С. В. (2018)
Федоров А. В. - Технология обезвоживания зернистых глинистых углесодержащих продуктов при обогащении углей марки "Г", Гончаров С. А., Шкоп А. О., Пономарева Н. Г. (2018)
Світлий Ю. Г. - Рішення прикладних гідродинамічних задач при промивці і гідротранспорті руд і розсипів та переробці ґрунтів у будівельні матеріали, Білецький В. С. (2018)
Кобецька Н. Р. - Дозволи та договори в системі правових засобів регулювання відносин використання природних ресурсів: сучасний стан, перспективи поєднання (2017)
Вівчаренко О. А. - Механізм правового регулювання земельних відносин в Україні (2017)
Багай Н. О. - Періоди розвитку аграрного законодавства України (2017)
Грицан О. А. - Окремі питання правового регулювання використання та охорони лікувальних ресурсів надр (2017)
Данилюк Л. Р. - Поняття, види та особливості використання мисливських природних ресурсів (2017)
Мироненко І. В. - Правове регулювання земельних відносин добросусідства в "Литовських статутах" (2017)
Мороз Г. В. - Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок: проблеми забезпечення публічних та приватних інтересів (2017)
Романко С. М. - Екологічна безпека довкілля та людини: поняття, критерії та окремі превентивні заходи забезпечення (2017)
Яремак З. В. - Юридичний механізм врегулювання еколого-правових конфліктів (постановка проблеми) (2017)
Петровська І. І. - Правові засади парламентського бюджетного контролю (2017)
Пташник І. Р. - Нормотворча діяльність Організації Об'єднаних Націй в сфері ядерного роззброєння (2017)
Розвадовський В. І. - Особливості конституційно-правової відповідальності громадських організацій та політичних партій в Україні (2017)
Семків В. В. - Адаптація законодавства про судоустрій і статус суддів до європейських стандартів на основі аналізу застосування практики ЄСПЛ (2017)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо визначення організаційно-правових засад реформування територіальних громад в Україні (2017)
Зозуляк О. І. - Заклад як організаційно-правова форма непідприємницьких юридичних осіб (2017)
Ковалишин О. Р. - Особливості цивільного процесу за Статутом цивільного судочинства 1864 року (2017)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Переважні права як один із чинників обмежень договірної свободи (2017)
Данилюк М. Б. - До питання про підстави та порядок ліквідації корпоративних інвестиційних фондів (2017)
Кохан Н. В. - Юридичний механізм правозастосування у науці трудового права (2017)
Киричок П. - Шановні науковці! (2019)
Киричок П. О. - Конструктивні особливості побудови пристроїв і штампів для виготовлення розгорток півжорстких книжково-журнальних обкладинок, Палюх О. О. (2019)
Киричок Т. Ю. - Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями, Талімонова Н. Л., Баглай В. А., Талімонов Я. Ю. (2019)
Velychko O. - Modern Aspects of the Interpretation of the Term ‘Reprography’ (2019)
Сторожук В. М. - Оцінювання ризиків на робочому місці як елемент ризикоорієнтованого підходу в охороні праці, Олянишен Т. В., Мельников О. В., Яцюк Р. А. (2019)
Афанасьєв Д. В. - Систематизація технологій стиснення зображень у системах поліграфічного репродукування, Зоренко Я. В. (2019)
Кваско А. В. - Методи та показники оцінки рівня розвитку видавничо-поліграфічних підприємств (2019)
Левчук О. М. - Літературний агент для сучасного українського видавництва (2019)
Поберезська Г. Г. - Культура сприймання та аналізу медіатекстів популярних видань медичної тематики (2019)
Hoffmann T. - Rola i znaczenie radia i telewizji oraz internetu w życiu osób starszych, Grzmil M. (2019)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2019)
Іменний покажчик авторів (2019)
Реферати (2019)
Биркович О. І. - Становлення судової системи влади в Україні (IХ–Х ст.) (2018)
Бойко Л. М. - Правовий статус сільської громади за Законом австрійського уряду від 5 березня 1862 року (2018)
Присташ Л. Т. - Формування неурядової старшини Гетьманщини (2018)
Петровська І. І. - До питання адміністративно-правового змісту поняття "публічний контроль" (2018)
Бартків Н. Я. - Поняття та особливості науково-технічної інформації в цивільному праві України (2018)
Ганкевич О. М. - Інститут приватного виконавця в Україні: деякі теоретичні, законодавчі та практичні аспекти (2018)
Костів І. Я. - Значення і сфера застосування договору контрактаці сільськогосподарської продукції (2018)
Кохановський В. О. - Зобов'язання у сфері туризму як цивільні правовідносини (2018)
Кухарєв О. Є. - Управління спадщиною: стан та перспективи розвитку (2018)
Махінчук В. М. - Підвищення ефективності діяльності державних підприємств (2018)
Погуть О. П. - Теоретико-правові аспекти реорганізації споживчих товариств (2018)
Саветчук В. М. - Порядок злиття господарських товариств: теоретичний та практичний аспекти (2018)
Вівчаренко О. А. - Державна комплексна система спостереження за станом земель є складовою правової охорони земель (2018)
Кульчицький Т. Р. - Особливості регулювання правових проблем соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Гануляк Е. М. - Інтерес як рушійна сила диспозитивного методу реалізації кримінально-правової політики (2018)
Медицький І. Б. - Міжнародно-правовий досвід зарубіжного пізнання наслідків/ціни злочинності (2018)
Ювілеї (2019)
Дорош О. І. - Лейкемоїдні реакції та хронічні мієлопроліферативні захворювання у дітей: схожість і відмінності, Дудаш П. Й., Чезаро С., Петрончак О. А., Гулей Р. В., Лига О. В., Мелько І. П., Дробченко Л. К., Бурак Т. В., Очеретна О. М., Мих А. М., Середич Л. П., Романишин Б. С., Захарусь М. Б. (2019)
Кушніренко С. В. - Вплив метаболічної терапії на карнітиновий статус і метаболомічний профіль амінокислот у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок, Ольхович Н. В. (2019)
Гулиев Н. Дж. - Оценка психомоторного развития детей до года, перенесших желтуху в неонатальном периоде, с помощью Денверского скринингового теста II, Гаджизаде Г. Х. (2019)
Рак Л. И. - Физическая активность и физическое развитие детей школьного возраста, Штрах Е. В. (2019)
Мэтрэгунэ Н. Г. - Влияние поведенческих факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей, Бикир-Тхоряк Л. И., Кожокарь С. В. (2019)
Слабкий Г. О. - Готовність лікарів загальної практики — сімейних лікарів до попередження передчасної смерті дітей: за даними соціологічного дослідження, Дудник С. В. (2019)
Yankovsky D. S. - The role of microbiome in the formation of child health (literature review), Shirobokov V. P., Dyment G. S. (2019)
Янковский Д. С. - Роль микробиома в формировании здоровья ребенка (обзор литературы), Широбоков В. П., Дымент Г. С. (2019)
Бойко Я. Є. - Диференціальна діагностика артритів у дітей (2019)
Марунчин Т. А. - Особливості ведення дітей із первинними та вторинними гіпогаммаглобулінеміями (огляд літератури), Волоха А. П. (2019)
Мальська А. А. - Аневризма вени Галена як екстракардіальна причина важкої серцевої недостатності у періоді новонародженості, Куриляк О. Б., Борова Л. Є. (2019)
Душар М. І. - Синдром Альперса—Гуттенлохера у лікарській практиці (клінічний випадок), Акопян Г. Р., Волос Л. І., Ковалик О. Я., Лошак І. О., Губич Г. М. (2019)
Правила подачи и оформления статей (2019)
Архіпова І. М. - Дослідження авторського відступу в сучасній лінгвістиці (2018)
Безсонова А. С. - Особливості функціонування жанру пояснення в науковому та науково-популярному типах дискурсу (2018)
Височина В. І. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження гіпотези Сепіра-Уорфа (2018)
Габидуллина А. Р. - Лингвопрагматические особенности вопросительных высказываний в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2018)
Голобородько Я. Ю. - Свідомісна органіка Патріка Модіано (2018)
Дьячок Н. В. - Особенности межъязыковой универбации (на материале геймерского сленга), Облап А. Н. (2018)
Карпина Е. С. - Пенталогия "Хроника четырёх поколений" в творческом наследии Всеволода Соловьёва (2018)
Комаров С. А. - Проблема публицистичности в русском фельетоне ХІХ века (2018)
Концур В. В. - Тоталітарний дискурс у профспілкових документах з питань організації руху за комуністичну працю (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) (2018)
Лихачова А. В. - Інтонація речень у неемфатичному мовленні (на матеріалі англійської, російської й української мов) (2018)
Морозова Л. І. - Рецептивна естетика й рецептивна поетика в українському літературознавчому дискурсі ХХ - ХХІ ст. (2018)
Потреба Н. А. - Восточный образ храма в творчестве Ивана Бунина (2018)
Ситняк Р. М. - Природа та системність семантичних змін (лінгвоісторіографічний аспект) (2018)
Суховецька Л. В. - Способи реалізації інтертекстуальності в оповіданні А. Конан Дойла "The Terror of Blue John Gap", Гриценко К. C. (2018)
Таукчі О. Ф. - Синкретизм просторової й темпоральної метафор та його актуалізація засобами англійської мови (2018)
Чурсінова О. О. - Інноваційні методи у вивченні французької мови (2018)
Юрченко І. Д. - Проблема англійськості у романі К. Ішігуро "The Remains of the Day" (2018)
Ясинецька О. А. - Лінгвостилістична умотивованість англізмів у сучасних українських ЗМІ (2018)
Відомосі про авторів (2018)
Наукове видання (2018)
Кобзєва І. О. - Трансгуманізм і майбутнє людини: спроба філософсько-антропологічного осмислення (2019)
Ситніченко Л. А. - Сучасна філософія визнання: "комунікативна утопія" чи реальний соціальний проект? (2019)
Сухорольський П. М. - Утопічні елементи постіндустріальних теорій: ілюзії та суперечності (2019)
Орленко І. М. - Філософський аналіз проблем соціальної адаптації та дезадаптації родин, які виховують особливу дитину (2019)
Ільїна А. В. - Кантова концепція вільної гри в ракурсі проблеми універсальності та її критична інтерпретація в деридианській філософії. Стаття перша: імплікації теми універсального в концепції "вільної гри пізнавальних спроможностей" Імануеля Канта (2019)
Усов Д. В. - Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії (2019)
Іванюк І. І. - "Темпоральність свідомості" та "свідомість темпоральності" (Бергсон versus Гуссерль) (2019)
Легеза О. С. - Концепція міфу у працях М. Еліаде (2019)
Лучицька В. І. - Персоналістичні ідеї у філософії ХІХ – ХХ ст. (2019)
Узунова Н. Д. - Філософія мови (Франсуа Реканаті) та теорія поетики (Юлія Крістєва): актуалізація спільних проблем та пошуки єдиного осередку (2019)
Павленко К. М. - Філософія інклюзії в освіті (2019)
Мулярчук Є. І. - До феноменології покликання: про сенс поклику (2019)
Професору Василю Височанському – 70 років (2015)
Професору Михайлу Бартішу – 75 років (2015)
Бартіш М. Я. - Дослідження трикрокового різницевого аналогу методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних рівнянь, Ковальчук О. В. (2015)
Бігун Р. Р. - Модифікований чисельний метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2015)
Борачок І. В. - Про чисельне розв’язування задачі Діріхле для рівняння лапласа в тривимірних двозв’язних областях, Хапко Р. С. (2015)
Кунинець А. В. - Методи Рунге–Кутта четвертого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядрку з сингулярністю першого роду, Кутнів М. В. (2015)
Ярошко О. С. - Градієнтний метод розв’язування лінійної багатопараметричної задачі на власні значення, Подлевський Б. М., Хлобистов В. В. (2015)
Вовк В. Д. - Моделювання впливу анізотропії періодонтальної зв’язки на поведінку системи зуб-щелепа, Лещук С. Є., Мандзюк Т. С. (2015)
Drebotiy R. G. - Symmetrization of diffusion-advection-reaction problem and hp-adaptive finite element approximations, Shynkarenko H. A. (2015)
Жук М. В. - Застосування методу Канторовича для розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку, Кіндибалюк А. Ю. (2015)
Коссак О. С. - ОТ-протокол з використанням еліптичної кривої Едвардса, Холявка Я. М. (2015)
Попович В. С. - Температурне поле скінченого термочутливого порожнистого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами функційно-змінних температур, Заводовська Н. О. (2015)
Задорожня Н. В. - Кластерний аналіз оцінки середнього рівня знань за регіонами України (результати зовнішнього незалежного оцінювання), Єлейко Я. І., Щербина Ю. М. (2015)
Кухарський В. М. - Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом, Урсул І. З. (2015)
Черняхівський В. В. - Обчислювальна складність деяких алгоритмів на графах (2015)
Ярошко С. А. - Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net, Ярошко О. С. (2015)
Професору Яремі Савулі – 70 років (2016)
Професору Миколі Притулі – 70 років (2016)
Бартіш В. Я. - Збурений аналог трикрокового методу Ньютона, Огородник Н. П. (2016)
Білецький В. М. - Методика розділення змінних у обчислювальній математиці (2016)
Гарасим Я. С. - Чисельне розв'язування деяких крайових задач теорії потенціалу у просторі зі щілинами комбінованим методом, Дудикевич А. Т., Остудін Б. А., Шунькін Ю. В. (2016)
Недашковська А. М. - Узагальнення методу Хованського для розв’язування рівняння Ріккаті (2016)
Фундак Л. І. - Mодифікація екстраполяційного методу адамса чисельного розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, Цегелик Г. Г. (2016)
Вовк О. В. - Точна сумарна оцінка апостеріорних похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення стрижнів, Квасниця Г. А., Шинкаренко Г. А. (2016)
Kinash A. V. - The asymptotic dissipativity property of the evolutional process with markov switching, Chabanyuk Ya. M., Khimka U. T. (2016)
Кіндибалюк А. А. - Кусково-степеневі апроксимації МСЕ для сингулярно збурених крайових задач адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами, Притула М. М. (2016)
Коссак О. С. - Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць, Борецька І. А., Довганик О. А. (2016)
Мильо О. Я. - Сумісні наближення періодів і значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса, Холявка Я. М. (2016)
Сподар Н. В. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії, Савула Я. Г. (2016)
Кухарський В. М. - Вебометрикс – виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу, Осередчук О. А. (2016)
Щербина Ю. М. - Проектування систем нечіткого виведення в задачах опрацювання зображень, Туркало М. В. (2016)
Аронов Я. - Нормативно-правове регулювання професійної культури юриста (2018)
Мазуренко В. В. - Погляди П. Є. Казанського щодо викладання на юридичних факультетах (2018)
Миколаєнко Ю. І. - Обмеження прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання (2018)
Пташник І. Р. - Міжнародно-правове регулювання ведення кібервійн в 21 столітті (2018)
Розвадовський В. І. - Проблеми конституційного контролю і нагляду як цінності в Україні (2018)
Васильєва В. В. - Поняття та ознаки корпоративного договору (2018)
Погуть О. П. - Теоретико-правові аспекти реорганізації громадських об'єднань (2018)
Семків В. В. - Нотаріальна посвідчення договору якспосіб захисту цивільних прав нотаріусом (2018)
Устінський А. В. - Фізичні особи, які надають готельні послуги без державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності: проблеми захисту прав споживачів (2018)
Грицан О. А. - Громадські слухання як форма здійснення безпосереднього самоврядного контролю за використанням та охороною надр (2018)
Шукало І. В. - Поняття і класифікація санітарно-захисних зон за законодавством України (2018)
Гануляк Е. М. - Джерела та суб'єкти диспозитивного методу реалізації кримінально-правової політики (2018)
Баган І. В. - Поняття "працівник правоохоронного органу" у кримінальному праві України (2018)
Дан А. В. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє злочин, пов'язаний з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2018)
Кадук С. В. - Особливості використання колекційних зразків у процесі виконання судових експертиз (2018)
Козич І. В. - Оптимізація законодавства про кримінальну відповідальність в контесксті реалізацій функцій кримінально-правової політики (2018)
Медицький І. Б. - Структурні елементи "ціни" злочинності у кримінологічній науці (2018)
Наконечна І. М. - Проблеми кваліфікації окремих кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоров'я особи (2018)
Потяк В. І. - Суб'єктивна сторона невиконання угоди (договору) про примирення як елемент складу кримінального правопорушення (2018)
Созанський Т. І. - Про захищеність об'єктів критичної інфраструктури кримінально-правовими засобами (2018)
Вінтоняк Н. Д. - Правове регулювання корпоративних прав подружжя за договором (2018)
Горблянський В. Я. - Окремі аспекти юрисдикційної форми захисту прав споживачів за договором про надання послуг (2018)
Микитин Ю. І. - Оновлення відновного підходу у європейській кримінально-процесуальній політиці (на основі аналізу рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec (2018) 8 від 3 жовтня 2018 р.) (2018)
Бартіш В. Я. - Про один метод спуску мінімізації функцій, Огородник Н. П. (2017)
Лебеденко Н. В. - Про метод теплових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі Коші, Хапко Р. С. (2017)
Сеньо П. С. - Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів (2017)
Шахно С. М. - Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати, Шунькін Ю. В. (2017)
Шахно С. М. - Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов, Ярмола Г. П. (2017)
Білинський А. Я. - Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами (2017)
Gadjiev T. S. - Holder estimates for the solutions of degenerate nonlinear elliptic equations of non-divergence type, Aliev S. A., Maharramova T. М. (2017)
Kindybaliuk A. Y. - Backward heat equation solution via Lie-algebraic discrete approximations, Kindybaliuk A. A., Prytula M. M. (2017)
Kokovska Y. V. - About mathematical water flow models in pseudoprizmatic channel, Prytula M. M. (2017)
Мамчук В. І. - До розрахунку турбулентних примежевих шарів (2017)
Mykhailiuk I. S. - The (G'/G)-expansion method and traveling wave solutions to some inverse nonlinear dynamic systems, Prytula M. M. (2017)
Romanuke V. V. - Optimal hidden layer neurons number in two-layer perceptron and pixel-to-scale standard deviations ratio for its training on pixel-distorted scaled 60-by-80-images in scaled objects classification problem (2017)
Savula Ya. H. - Exponential replacement in finite element method for the problem of advection-diffusion, Turchyn Y. I. (2017)
Stelmashchuk V. V. - Finite element analysis of Green-Lindsay thermopiezoelectricity time-harmonic problem, Shynkarenko H. A. (2017)
Професорові Петру Сеню - 70 років (2018)
Професорові Георгію Андрійовичу Шинкаренку - 70 років (2018)
Професорові Юрію Миколайовичу Щербині - 70 років (2018)
Бешлей А. В. - Про використання методу інтегральних рівнянь для розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами (2018)
Шахно С. М. - Про ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати з декомпозицією оператора, Ярмола Г. П. (2018)
Бернакевич І. Є. - Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями, Вагін П. П., Козій І. Я., Шинкаренко Г. А. (2018)
Венгерський П. С. - Застосування різних підходів для розв’язування задачі руслового стоку у кінематичному наближенні, Коковська Я. В., Трушевський В. М. (2018)
Drebotiy R. G. - Elementwise decomposition of a posteriori error estimator based on reference solution for hp-adaptive finite element method, Shynkarenko H. A. (2018)
Kindybaliuk A. A. - Direct method of Lie-algebraic discrete approximations for advection equation, Prytula M. M. (2018)
Romanuke V. V. - A dropout technique study for the Faster R-CNN detectors with pretrained convolutional neural networks for detecting very simple objects that can be masked (2018)
Гарбарук Г. С. - Банківські операції на базі технології блокчейн. Проблема консенсусу в однорангових мережах, Щербина Ю. М. (2018)
Гривняк М. Ю. - Підхід до динамічного донавчання дерев рішень, Щербина Ю. М. (2018)
Михайлюк Х. В. - Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo, Юріяк В. В., Ярошко С. А. (2018)
Селіверстов Р. Г. - Аналіз узгодженості суддівства з використанням Python на прикладі змагань зі спортивних танців (2018)
Ярошко С. А. - Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms, Ярошко С. М. (2018)
Чернишук С. С. - Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти, Адамовська О. А., Жовнір В. А. (2019)
Исаев И. И. - Состояние временных параметров сердечного ритма у детей с малыми аномалиями сердца, Гаджиева Ф. Ф., Фаталиева М. М. (2019)
Ортеменка Є. П. - Діагностична інформативність клінічних маркерів у верифікації гострих інфекційно-запальних процесів нижніх дихальних шляхів у дітей, Андрійчук Т. Р., Солонар Я. Л., Січкар І. Б., Питлик-Ященко М. О., Друмова Н. С. (2019)
Кожокарь С. В. - Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей, Мэтрэгунэ Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. И. (2019)
Власова О. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз материнських чинників схильності до неонатального сепсису за умов різного екологічного впливу, Безруков Л. О., Колоскова О. К. (2019)
Белоусова О. Ю. - Эхосонографическое исследование желудка у детей с сочетанными гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и хронической гастродуоденальной патологией, Кирьянчук Н. В., Павленко Н. В., Сысун Л. А. (2019)
Добрянський Д. О. - Віддалені наслідки бронхолегеневої дисплазії у недоношених немовлят, Меньшикова А. О., Борисюк О. П. (2019)
Ванханова Т. О. - Пасивне паління під час вагітності та його наслідки для новонародженої дитини. Сучасний стан проблеми (огляд літератури) (2019)
Stetsenko T. - Huntington's chorea in a child. The first description of the disease in Ukraine. Proper observation, Savchenko O., Salan N., Holovatyuk I. (2019)
Душар М. І. - Синдром Нунан внаслідок мутації p.Ser257Leu у гені RAF1 (клінічний випадок), Акопян Г. Р., Макух Г. В., Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. (2019)
Ризничук М. О. - Клінічний випадок неповної форми синдрому Вольфрама, Пішак В. П., Крецу Т. М., Дмитрук В. П., Костів М. І. (2019)
Фоменко Н. М. - Нейрофіброматоз І типу на Прикарпатті. Випадок гігантської нейрофіброми у дитини, Синоверська О. Б., Цимбаліста О. Л., Вовк З. В., Березна Т. Г., Семкович Я. В., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С., Томащук Ю. С. (2019)
Бережний В. В. - Сучасні технології у лікуванні риносинуситів у дітей (лекція) (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського