Наукова періодика України Експериментальна і клінічна медицина


Шушляпина Н. О. 
Исследование конфигурации носовых ходов по данным компьютерной томографии / Н. О. Шушляпина, О. Г. Аврунин // Експериментальна і клінічна медицина. - 2015. - № 1. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eikm_2015_1_20
Наведено характерні розміри поперечних перетинів носової порожнини (за даними комп'ютерної томографії) відповідними гідравлічними діаметрами і розглянуто характер їх зміни за довжиною новосих ходів за різних режимів дихання (за даними ріноманометріі). Введено поняття гідравлічного діаметра, яке характеризує відношення площі перетину до його периметру. Максимуми значень гідравлічного діаметра спостерігаються за щілиноподібної форми перетину на вході в носову порожнину та за майже круглої на виході в носоглотку (у хоан), що пояснюється малими периметрами даних перетинів порівняно з серединними, які особливо виражені в нюховій ділянці. Найбільша турбулізація потоку спостерігається на вході та виході з носових ходів, безпосередньо в самій порожнини носа відбувається зменшення турбулентності, що пов'язано зі збільшенням периметра перетинів повітряного каналу та відповідним зменшенням їх гідравлічних діаметрів.Представлены характерные размеры поперечных сечений носовой полости (по данным компьютерной томографии) соответствующими гидравлическими диаметрами и рассмотрен характер их изменения по длине новосых ходов при различных режимах дыхания (по данным риноманометрии). Введено понятие гидравлического диаметра, которое характеризует отношение площади сечения к его периметру. Максимумы значений гидравлического диаметра наблюдаются при щелевидной форме сечения на входе в носовую полость и при почти круглой на выходе в носоглотку (у хоан), что объясняется малыми периметрами данных сечений по сравнению со срединными, особенно выраженными в обонятельной области. Наибольшая турбулизация потока наблюдается при входе и выходе из носовых ходов, непосредственно в самой полости носа происходит уменьшение турбулентности, что связано с увеличением периметра сечений воздушного канала и соответствующим уменьшением их гидравлических диаметров.
  Повний текст PDF - 272.884 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Шушляпина Н.
 • Аврунин О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Шушляпина Н. О. Исследование конфигурации носовых ходов по данным компьютерной томографии / Н. О. Шушляпина, О. Г. Аврунин // Експериментальна і клінічна медицина. - 2015. - № 1. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eikm_2015_1_20.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Аврунін Олег Григорович (1976–) (технічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського