Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000006550<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Попов В. К. 
Екологічне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв, В. С. Шахов, П. Ф. Кулініч, С. М. Кравченко, В. О. Чуйков, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова, В. І. Гордєєв; ред.: В. К. Попов, А. П. Гетьман; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2001. - 480 c. - укp.

Викладено принципові положення, що стосуються права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, еколого-економічного механізму, екологічних прав та обов'язків, відповідальності за порушення екологічного законодавства. Висвітлено специфіку окремих видів права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606306 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського