Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000029618<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Рожицкий Н. Н. 
Электрохимическая люминесценция / Н. Н. Рожицкий, А. И. Бых, М. А. Красноголовец; Науч.-метод. центр высш. образования. - Х., 2000. - 320 c. - Библиогр.: 639 назв. - рус.

Викладено сучасні уявлення про електроніку та фотоніку електроорганічних реакцій складних органічних сполук у розчинах, сукупність яких є явищем електрохімічної люмінесценції (ЕХЛ). Систематизовано теоретичні й експериментальні дані про хіміко-фізичні рекомбінаційні процеси у вигляді переносу електрона (електронна кінетика ЕХЛ) і масопереносу в розчинах, що випромінюють електрохімічну люмінесценцію (дифузійно-конвективна кінетика ЕХЛ). Описано різноманітні галузі застосування ЕХЛ - оптики для гомогенного та гетерогенного аналізів, фізичної електроніки, електрохімії, медицини, екології.


Індекс рубрикатора НБУВ: В374.9 + Г552.6 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА601950 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського