Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000031903<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Яворська Т. І. 
Вікозалежна патологія: хвороба Паркінсона та цукровий діабет ІІ типу / Т. І. Яворська, І. М. Карабань // Ендокринологія. - 2001. - 6, № 1. - С. 50-54. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

З 29 310 хворих, які протягом 10 останніх років проходили стаціонарне та амбулаторне лікування в Інституті геронтології, 4 100 (13,99 %) мали хворобу Паркінсона (ХП). Поєднання ХП і цукрового діабету ІІ типу спостережено у 7,93 % випадках: 6,22 % - у чоловіків та 9,47 % - у жінок. Частіше цукровий діабет ІІ типу зустрічався у хворих на ХП віком від 60 до 74 років. З 55 обстежених хворих на ХП порушену толерантність до глюкози виявлено у 54,55 % хворих: 50 % - серед чоловіків та 59,26 % - серед жінок. Частіші порушення ГТТ встановлено в осіб віком 60 - 74 років. У більшості хворих на ХП (58,18 %) була нормальна маса тіла: індекс маси тіла у середньому становив 23,35 +- 1,83 кг/м2, ожиріння визначено у 9,1 % випадків. Серед хворих на ХП із порушеною толерантністю до глюкози у 29,1 % пацієнтів була нормальна маса тіла, надмірна маса відзначена у 18,18 % випадків, ожиріння діагностовано у 7,27 % пацієнтів.

Из 29 310 больных, которые на протяжении 10 последних лет проходили стационарное и амбулаторное лечение в Институте геронтологии, 4100 (13,99 %) больных имели болезнь Паркинсона (БП). Сочетание БП и сахарного диабета 2 типа наблюдалось в 7,93 % случаях: 6,22 % - у мужчин и 9,47 % - у женщин. Чаще сахарный диабет ІІ типа встречался у больных БП в возрасте 60 - 74 года. Среди 55 обследованных больных БП нарушенная толерантность к углеводам была у 54,55 % больных: 50 % - у мужчин и 59,26 % - у женщин. Более значимые нарушения глюкозо-толерантного теста были отмечены в возрасте 60 - 74 года. У большинства больных БП (58,18 %) была нормальная масса тела: ИМТ= 23,35 +- 1,83 кг/м2. Ожирение было выявлено у 9,1 % больных. Среди больных БП с нарушенной толерантностью к углеводам у 29,1 % пациентов была нормальная масса тела, избыточный вес - у 18,18 %, ожирение - у 7,27 % пациентов.

Of 29 310 patients with Parkinson's disease (PD), who underwent in-patient and ambulatory treatments at the Institute of Gerontology during last 10 years, 4100 patients (13.99 %) suffered from diabetes mellitus (DM). Combination of PD with type 2 DM was found in 7,93 % of cases: 6,22 % in men and 9,47 % in women. The greatest occurrence of type 2 DM was seen in the PD patients aged from 60 to 74 years. Among 55 patients with PD, the glucose tolerance (GT) disturbance was registered in 54,55 % (50 % and 59,26 % in men and women, respectively). More marked GT disturbances were found at the age of 60 - 74 years. The majority PD patients (58,18 %) had normal body weight (23,35 +- 1,83 kg/m2). Among the patients with PD plus GT disturbances, 29,1 % of cases had normal body weight, 18.18 % had an excessive body weight, and the obesity was diagnosed in 7,27 %.


Ключ. слова: вікзалежна патологія, хвороба Паркінсона, цукровий діабет ІІ типу, толерантність до глюкози.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р620.426.3-3 + Р415.160.23-3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15058 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського