Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000037042<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Дідур В. А. 
Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Дідур, О. Д. Савченко, С. І. Пастушенко, С. І. Мовчан; ред.: В. А. Дідур. - Запоріжжя : Прем'єр, 2005. - 461 c. - (Підруч. та навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл). - Бібліогр.: с. 455-457. - укp.

Викладено основні теоретичні положення загальної гідравліки та методи їх застосування в інженерній діяльності. Розкрито зміст основних гідростатичних і гідродинамічних понять та закономірностей. Висвітлено питання теорії рівноваги та руху рідини, наведено методику гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуто будову та принцип дії лопатевих насосів, осьових і відцентрових вентиляторів, об'ємних гідромашин. Наведено методи розрахунку та типові схеми гідравлічних і пневматичних приводів, охарактеризовано їх будову та технічні показники. Визначено сферу застосування та правила експлуатації гідро- та вітроенергетичних установок. Наведено класифікацію та характеристику водних ресурсів, розглянуто системи сільськогосподарського водопостачення та гідромеліорації.

Изложены основные теоретические положения общей гидравлики и методы их применения в инженерной деятельности. Раскрыто содержание основных гидростатических и гидродинамических понятий и закономерностей. Освещены вопросы теории равновесия и движения жидкости, приведена методика гидравлического расчета напорных и безнапорных трубопроводов. Рассмотрены строение и принцип действия лопастных насосов, осевых и отцентричных вентиляторов, объемных гидромашин. Приведены методы расчета и типовые схемы гидравлических и пневматических приводов, охарактеризованы их конструктивные особенности и технические показатели. Определена область применения и правила эксплуатации гидроэнергетических и ветроэнергетических установок. Приведена классификация и характеристика водных ресурсов, рассмотрены системы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации.


Індекс рубрикатора НБУВ: П06 я73 + Ж123 я73 + К447 я73 + З565 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА663417 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського