Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000037843<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гетьман А. П. 
Екологічне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов, Г. В. Анісімова, В. І. Гордєєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2005. - 384 c. - укp.

Розглянуто предмет, метод, принципи, джерела та систему екологічного права, а також особливості управління природокористуванням й охороною довкілля. Наведено загальну характеристику екологічних прав та обов'язків громадян, охарактеризовано форми власності на природні ресурси. Розкрито суть понять екологічної безпеки, відповідальності за порушення екологічного законодавства, права користування надрами. Визначено правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій.

Рассмотрены предмет, метод, принципы, источники и система экологического права, а также особенности управления природопользованием и охраной окружающей среды. Приведена общая характеристика экономических прав и обязанностей граждан, охарактеризованы формы собственности на природные ресурсы. Раскрыта сущность понятий экологической безопасности, ответственности за нарушение экологического законодательства, права пользования недрами. Определен правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА658151 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського