Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000039279<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Історія українського правопису XVI - XX століття : Хрестоматія / упоряд.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва; НАН України. Ін-т укр. мови. - К. : Наук. думка, 2004. - 583 c. - (Проект "Наук. кн."). - укp.

Розглянуто основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту. Наведено відомості про осіб, які впливали на даний процес у період XVI - XХ ст. Висвітлено питання формування української правописної системи на наукових засадах з урахуванням особливостей української мови. Викладено найголовніші правила українського правопису Української Академії наук (1921 р.), а також Наукового Товариства ім. Шевченка, прийняті у Львові (1922 р.).

Рассмотрены основные этапы становления украинской орфографии и специфических черт украинского алфавита. Приведены биографические сведения о выдающихся личностях, влиявших на данный процесс в период XVI - XX вв. Освещены вопросы формирования украинской орфографической системы на научных основах с учетом особенностей украинского языка. Изложены основные правила украинского правописания Украинской Академии наук (1921 г.), а также Научного Общества им. Шевченка, принятые во Львове (1922 г.).


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.4-930 + Ш141.4-85*03

Шифр НБУВ: ВА658385 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського