Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000040062<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський С. В. 
Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні : Моногр. / С. В. Козловський, В. О. Козловський; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Вінниця : Кн.-Вега, 2005. - 239 c. - Бібліогр.: 146 назв. - укp.

Розглянуто питання розробки методів та моделей прогнозування валютного курсу в Україні, які базуються на теорії нечіткої логіки. Наведено нову класифікацію методів прогнозування економічних процесів, результати дослідження процесу формування валютного курсу в країні. Проаналізовано основні чинники, що впливають на формування курсу національної валюти.

Рассмотрены вопросы разработки методов и моделей прогнозирования валютного курса в Украине, которые базируются на теории нечёткой логики. Приведены новая классификация методов прогнозирования экономических процессов, результаты исследования процесса формирования валютного курса в стране. Проанализированы основные факторы, влияющие на формирование курса национальной валюты.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.6-230.38

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА660010 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського