Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000041475<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (1993 - 2003 рр.) : Наук.-бібліогр. покажч. вид. б-ки та л-ри про її діяльність / ред.: В. Ю. Омельчук; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2005. - 518 c. - укp.

Наведено науково-бібліографічний покажчик праць співробітників Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського за період 1993 - 2003 рр., у яких висвітлено питання історії та діяльності бібліотеки, різні аспекти бібліотечної справи.

Приведен научно-библиографический указатель трудов сотрудников Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского за период 1993 - 2003 гг., в которых освещены вопросы истории и деятельности библиотеки, различные аспекты библиотечного дела.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч73 я1 + Ч734(4УКР)751.11 я1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА662527 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського