Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000042036<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Організація виробництва : Практикум для студ. спец. "Менедж. орг.". Ч. 2 / В. О. Козловський, С. В. Козловський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2-е вид. доповн. та переробл. - Вінниця, 2005. - 168 c. - Библиогр.: с. 167 - укp.

Викладено засади теоретичної та практичної організації виробничої діяльності на підприємствах. Розглянуто особливості побудови та оцінювання діяльності виробничих систем, розрахунку тривалості технологічного циклу виготовлення виробів за груповою технологією, застосування приймального статистичного контролю, організації ремонтного, енергетичного, складського та транспортного господарств підприємства.

Изложены основы теоретической и практической организации производственной деятельности на предприятиях. Рассмотрены особенности построения и оценивания деятельности производственных систем, расчета длительности технологического цикла изготовления изделий по групповой технологии, использования приемного статистического контроля, организации ремонтного, энергетического, складского и транспортного хозяйств предприятия.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)300-801 я73-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: В348568 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського