Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000043741<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Сідак Л. М. 
Проблеми аскетизму в духовному житті людини і суспільства: історія і сучасність : Моногр. / Л. М. Сідак. - Х. : Регіон-інформ, 2004. - 303 c. - Бібліогр.: 102 назв. - укp.

Висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження аскетизму як особистісного і суспільного феномену. Розкрито сутність, зміст і проаналізовано значення аскетизму в житті людини і суспільства. Описано особливості аскетичних прийомів та принципів їх реалізації у процесі життєдіяльності людини в християнсько-православному аспекті. Розглянуто аскетизм як ціннісну основу саморозвитку особистості та її самореалізації. Значну увагу приділено аскетизму в історичних типах духовності, зокрема, в архаїчних суспільствах та в період зародження цивілізацій, античному суспільстві та східних культурах, західноєвропейській філософії XV - початку ХХ ст.

Освещены теоретико-методологические основы исследования аскетизма как личностного и общественного феномена. Раскрыты сущность, содержание и проанализировано значение аскетизма в жизни человека и общества. Описаны особенности аскетических приемов и принципов их реализации в процессе жизнедеятельности человека в христианско-православном аспекте. Рассмотрен аскетизм как ценностная основа саморазвития личности и её самореализации. Значительное внимание уделено аскетизму в исторических типах духовности, в частности, в архаических обществах и в период зарождения цивилизаций, античном обществе и восточных культурах, западноевропейской философии XV - начала ХХ ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю771.232 + Э210.25

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА658176 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського