Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000051641<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Мовознавство : Доп. та повідомл. на IV Міжнар. конгр. україністів / ред.: В. Німчук; Міжнар. асоц. україністів, Ін-т укр. мови НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. - К. : Унів. вид-во "Пульсари", 2002. - 418 c. - укp.

Висвітлено питання структури української мови, зокрема, лексикології, лексикографії, синтаксису, ономастики, діалектології, етнолінгвістики. Розглянуто проблеми укладання комп'ютерного синтаксичного словника української мови, а також двоскладності-односкладності в контексті історичного та дериваційного синтаксису. Наведено українські елементи в антропонімії давньої Холмської землі у XVIII ст. Розглянуто україномовний переклад як філософсько-герменевтичну проблему українознавства. Висвітлено деякі лінгвістичні проблеми перекладу "Енеїди" І.Котляревського японською мовою. Розглянуто історію української літературної мови, а також мовознавства. Висвітлено контакти української мови з іншими мовами, зокрема, італійською, чеською, македонською, японською.

Освещены вопросы структуры украинского языка, в частности, лексикологии, лексикографии, синтаксиса, ономастики, диалектологии, этнолингвистики. Рассмотрены проблемы составления комп'ютерного синтаксического словаря украинского языка, а также двухсоставности-односоставности в контексте исторического и деривационного синтаксиса. Приведены украинские элементы в антропонимии древней Холмской земли XVIII ст. Рассмотрен украиноязычный перевод как философско-герменевтическая проблема украиноведения. Освещены некоторые лингвистические проблемы перевода "Энеиды" И.Котляревского на японский язык. Рассмотрена история украинского литературного языка, а также языковедения. Освещены контакты украинского языка с другими языками, в частности, итальянским, чешским, македонским, японским.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.4я431

Шифр НБУВ: ВС36771 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського