Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000059543<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гідан О. Д. 
Історія української літератури XIX ст. (70 - 90-ті роки) : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.: У 2 кн. Кн. 2 / О. Д. Гідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Кіраль, Г. Ф. Семенюк, Є. М. Антонюк. - К. : Вища школа, 2003. - 440 c. - укp.

Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 1870 - 1890 рр. Показано процес закладання письменниками фундаменту національної культури. Проаналізовано тенденції розвитку української поезії даного періоду, а також творчість поетів: Я.Щоголєва (1823 - 1898 рр.), В.Мови (В.Лиманського (1842 - 1891 рр.)), І.Манжури (1851 - 1893 рр.), П.Грабовського (1864 - 1902 рр.), В.Самійленка (1864 - 1925 рр.). Висвітлено життєвий та творчий шлях І.Франка (1856 - 1916 рр.).

Освещена сложная, тревожная, временами трагическая для Украины эпоха периода 1870 - 1890 гг. Показан процесс заложения писателями фундамента национальной культуры. Проанализированы тенденции развития украинской поэзии данного периода, а также творчество поэтов: Я.Щоголева (1823 - 1898 гг.), В.Мовы (В.Лиманского (1842 - 1891 гг.)), И.Манжуры (1851 - 1893 гг.), П.Грабовского (1864 - 1902 гг.), В.Самойленка (1864 - 1925 гг.). Освещен жизненный и творческий путь И.Франка (1856 - 1916 гг.).


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-3,3я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: В346445 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського