Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000059715<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Книга в Україні. 1861 - 1917: Матеріали до репертуару української книги : бібліогр. покажч. Вип. 4. Г / ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2002. - 420 c. - (Нац. бібліогр. України). - укp.

Наведено бібліографічний опис видань (літера "Г"), надрукованих українською та російською мовами в Україні з 1861 р. до 1917 р. Висвітлено дані щодо книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань.

Приведено библиографическое описание изданий (литера "Г"), напечатанные на украинском и русском языках в Украине с 1861 г. по 1917 г. Освещены данные о книгах, брошюрах, учебных пособиях, учебниках, справочных изданиях, словарях, трудах научных организаций, общественных, государственных учреждений во всех областях знаний.


Індекс рубрикатора НБУВ: Я12(4УКР)2

Рубрики:

Шифр НБУВ: В343097/4 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського