Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000065490<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798 - 1916 : Бібліогр. покажч. Вип. 5, ч. 1. 1917 - 1923 / ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук; уклад.: Л. С. Новосьолова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : Абрис, 1996. - 740 c. - (Нац. бібліогр. України). - укp.

Наведено описи видань українською мовою, надрукованих з 1917 до 1923 рр.: книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань, а також описи іншомовних книг і збірників, які вміщують розділи або окремі твори українською мовою.

Приведены описания изданий на украинском языке, напечатанных с 1917 по 1923 гг.: книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ, других общественных, государственных учреждений со всех областей знаний, а также описания книг и сборников, вмещающих разделы или отдельные сочинения на украинском языке.


Індекс рубрикатора НБУВ: Я181(4УКР)21

Рубрики:

Шифр НБУВ: В341354 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського