Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000068910<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Скребець В. О. 
Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи : Моногр. / В. О. Скребець. - К. : Вид. дім "Слово", 2004. - 439 c. - Бібліогр.: 378 назв. - укp.

Висвітлено теоретичні, методологічні та практичні аспекти екологічної психології на прикладі адаптації від аварії на Чорнобильській АЕС населення України у віддалених наслідках катастрофи. Розглянуто проблеми природного адаптоекосоціогенезу масової екологічної свідомості, описано явища та форми її прояву під час екотехногенної катастрофи. Наведено системний структурно-функціональний аналіз екопсихологічної феноменології буденної свідомості за екстремальних умов. Викладено екопсихологічні підходи до проблеми екологічної освіти та виховання.

Освещены теоретические, методологические и практические аспекты экологической психологии на примере адаптации от аварии на Чернобыльской АЭС населения Украины в отдаленных последствиях катастрофы. Рассмотрены проблемы природного адаптоэкосоциогенеза массового экологического сознания, описаны явления и формы его проявления при экотехногенной катастрофе. Приведен системный структурно-функциональный анализ экопсихологической феноменологии будничного сознания при экстремальных условиях. Изложены экопсихологические подходы к проблеме экологического образования и воспитания.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю959.51-61

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА655008 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського