Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000070809<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Пастушенко С. І. 
Курсове проектування деталей машин : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III і IV рівнів акредитації / С. І. Пастушенко, О. В. Гольдшмідт, В. Ф. Ярошенко. - К. : Аграр. освіта, 2003. - 290 c. - Бібліогр.: с. 286-288. - укp.

Наведено методику розрахунків механічних передач і засади конструювання типових деталей машин і механізмів, що застосовуються у різних галузях машинобудування. Розглянуто особливості проектування одно-, двоступінчастих і комбінованих редукторів, які складаються з різних видів зубчастих передач, передач гнучким зв'язком і муфт. Запропоновано методику проектного розрахунку валів, обгрунтовано вибір типу підшипників, визначено тривалість їх використання за динамічної вантажопідйомності.

Приведены методика расчета механических передач и основы конструирования типовых деталей машин и мехнизмов, применяющихся в различных отраслях машиностроения. Рассмотрены особенности проектирования одно-, двухступенчатых и комбинированных редукторов, состоящих из различных видов зубчастых передач, передач с гибкой связью и муфт. Предложена методика проектного расчета валов, обоснован вибор типа подшипников, определена длительность их применения относительно динамической грузоподъемности.


Індекс рубрикатора НБУВ: К42 я73-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА645024 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського