Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000072849<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Основи зовнішньоекономічної діяльності : Практикум: Навч. посіб. / В. О. Козловський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2003. - 208 c. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку світового господарства. Розкрито основні концепції світової торгівлі, детально охарактеризовано економічну дію основних методів регулювання зовнішньоторговельної діяльності: мита, експортних та імпортних квот, "добровільного" обмеження експорту тощо.

Рассмотрены теоретические, методологические и практические вопросы осуществления внешнеэкономической деятельности на современном этапе развития мирового хозяйства. Раскрыты основные концепции мировой торговли, детально охарактеризовано экономическое действие основных методов регулирования внешнеэкономической деятельности: пошлины, экспортных и импортных квот, "добровольного" ограничения экспорта и др.


Індекс рубрикатора НБУВ: У584.3 я73-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА652351 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського