Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000072919<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Скребець В. О. 
Основи психодіагностики : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Скребець. - К. : Слово, 2003. - 191 c. - Бібліогр.: 82 назв. - укp.

Розглянуто актуальні проблеми сучасної психодіагностики. Висвітлено теоретичні положення загальної теорії тестології. Наведено змістову характеристику психологічних методів дослідження, описано принципи їх структурно-логічної побудови та умов застосування під час діагностичного обстеження.

Рассмотрены актуальные проблемы современной психодиагностики. Освещены теоретические положения общей теории тестологии. Приведена содержательная характеристика психологических методов исследования, описаны принципы их структурно-логического построения и условий применения во время диагностического обследования.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9с.я73

Шифр НБУВ: ВА645770 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського